Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

2 la PG-DA-31

DECLARAIE PE PROPRIE RSPUNDERE


A CANDIDATULUI
Subsemnatul / Subsemnata _______________________________________, domiciliat() n
loc. ______________________________, str. ______________________, nr. ______, bl. _______,
sc. ________, ap. ________, judeul / sectorul ______________________, legitimat() cu _______,
seria _____, nr. _______________, CNP _____________________________, ncadrat() la
______________________________________________________________,

pe

funcia

de

______________________________, declar pe proprie rspundere c documentele depuse la dosar


mi aparin i c prin acestea sunt confirmate / certificate activitile desfurate.
ntocmit ntr-un exemplar, pe propria rspundere, cunoscnd c falsul n declaraii este
pedepsit conform legii.

Data _______________
Semntura _______________________