Sunteți pe pagina 1din 2

Nr

crt
1

Denumire
firma

Scoala

IS UCV Mob
serv SRL

Universitatea din Craiova Economie i Administrarea


Afacerilor

Localitat
e
Craiova

Domeniu de activitate

Telefon

E-mail

Servicii

0722248434

ucvmobserv@gmail.c
om

0754924009

intreprinderesimulata
4@fspac.ro
http://bigbangstrategy.
blogspot.ro/

0724605246

office.simservice@ya
hoo.com
http://istargoviste.com
/simservice

0758010692

officedasim@upg.intreprind
eresimulata.ro

0766961190

office.newave@yahoo
.com
http://istargoviste.com
/newave!

0213191900

style_conf@yahoo.co
m

7410 - Activitati de design specializat


8122 - Activitati specializate de curatenie
4321 - Lucrari de instalatii electrice

IS Big Bang
Strategy
SRL
IS
SIMSERVICE
SRL

Universitatea BabesBolyai-Facultatea de
Stiinte Politice,
Administrative si ale
Comunicarii
Universitatea Valahia

Cluj
Napoca

Servicii

Targovis
te

Servicii

7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management

3314 - Repararea echipamentelor electrice


9521 - Repararea aparatelor electronice de uz casnic
4791 - Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de
comenzi sau prin Internet

IS DASIM
SRL

Universitatea Petrol Gaze


- Facultatea de Stiinte
Economice

Ploiesti

IS NEWAVE
AGENCY
SRL

Universitatea Valahia

Targovis
te

Servicii
4615 - Intermedieri in comertul cu mobila, articole de
menaj si de fierarie
7410 - Activitati de design specializat

Servicii
7990 - Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
7912 - Activitati ale tur-operatorilor
7911 - Activitati ale agentiilor turistice

IS STYLE
CONF SRL

Academia de Studii
Economice - Facultatea
Economie Teoretic i
Aplicat

Bucures
ti

Servicii
1413 - Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusive
lenjeria de corp)
1419 - Fabricarea altor articole de imbracaminte si
accesorii n.c.a
4791 - Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de
comenzi sau prin Internet

http://www.economie.
ase.ro

7
8

IS DECO+
SRL

Universitatea Petrol Gaze


- Facultatea de Stiinte
Economice

IS
ELECTRONI
M SRL

Universitatea Tehnica
"Gheorghe Asachi" Facultatea de Inginerie
Electrica, Energetica si
Informatica Aplicata

Ploiesti

Servicii
4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

0728162618

office.decoplus@yaho
o.com