Sunteți pe pagina 1din 591

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.

ro

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

ACADEMIA DE TIINE SOCIALE


I POLITICE A REPUBLICII
SOCIALISTE ROMANIA

CONSILIUL CULTURII
I
EDUCAIEI

SOCIALISTE

MATERIALE
s' 1
CERCETRI

ARHEOLOGICE
A XVA SESIUNE ANUAL DE RAPOARTE
Muzeul

judeean Braov

BUCURETI

-1981

1983

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Coordonatorii volumului:

CONSILIUL CULTURII

I EDUCAIEI

SOCIALISTE

ACADEMIA DE TIINE SOCIALE I POLITICE A


REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

Comitetul de

redacie

MIRCEA D. MATEI (Redactor responsabil) HADRIAN DAICOVICIU (Redactor


responsabil adjunct), ANDREI ARICESCU (Redactor responsabil adjunct), EUGEN
COMA,

SEVER DUMITRACU, PANAIT I. PANAIT, CORNELIA STOICA,


ALEXANDRU SUCEVEANU, DAN GH. TEODOR

Secretar de

redacie:

ADRIANA STOIA

Responsabilitatea pentru

coninutul

rapoartelor revine n exclusivitate autorilor acestora.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

SUMAR

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

4
~"'1

SUMAR

DUMITRU PROTASE, RADU ARDEVAN, Spturile de salvare de Ia Q!!!!:!!! .. ................ .


~ ( NICOLAE GUDEA, Cercetrile i spturile arheologice executate pe linia lnaintat de turnuri a
Iimesului de vest . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
~ 1 DOINA BENEA, Cercetrile arheologice de la Tjbjscum
')!.GHEORGHE POPILIAN, TEFAN CHIU, M.
VASILESCU, Spturile arheologice de Ia
Bg_I):l.!ll:l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~) \ DUMITRU TUDOR 1, OCTAVIAN
TOROPU,
CORNELIU TTULEA, MARIN NICA, F.
, L
BCIU, anticrul arheologic Sucidava-Cclei. ..
'> 1 GHEORGHE BICHIR, PETRE BARDAU, antierul arheologic Stolniceni-Buric:lava. ...........
<. <" GHEORGHE POPIL lAN,. SplffiirTJe arheologice din

',;;:

"~ MIHArifJ~~~Arx. ~~Eg~gHEPAPuc: r;~t:~


<; "1
4..

'l
bl
( 'r

((

(,\o
~l

, '
'

Raport preliminar asupra spturilor executate la Sion ........................... 437 - It ? ~


VIORICA MIHAI, Cercetrile artl.eologice de Ia Dridu1
"La Metereze" (1978-1980)
.......... ~=-= 439 -- 1 : '.
<:; r'>- .
RADU HEITEL, Spturile arheologice din aezarea
304- )o
446
306- ?1)
_7 _;.
Rratei,~,jud. Sibiu ....................................... 449 -- !~ <1
DAN
GH.
TEODOR, Principalele rezultate ale cercc324 .. ~2 \.
11 .

:t~UGE~I~ ~B~l#TA, "s~~t~;;ij~ .. ~;h~-~i~gi~~--ct~j~

;~~i.Io~ot:~~~~.~~~~~-~---~-~---~~---~~.:-~---.~~~:~~-~~';

~Si

J'I
452 "
DAN GH. TEODOR,IGHENU COMAN\, Spturilc
327- '> '> ~
"'
arheologice de la Drgesti-Vgsll.l,i, ............ 456 - l,'r,p
336 - ~ 1) DAN GH.TEODOR, RUXANDRA MAXIM-ALA IBA
1"
Spturile arheologice de Ia Ci!.J!L!lJ.ricJ:;;:;Y:_tslul 464 - lJ ~
GHEORGHE MNUCU ADAMETEANU, Cerce~
trilc arheologice efectuate In corn. Kufru
..
344 '/1
jud. Tulcea .................................. .'::::~::-::- 470 - ~ J.
CRISTIAN M. VLDESCU, GHEORGHE POESERGIU IOSIPES~U. VIORICA URSU TRAIAN
NARD BORDEA, Cercetrile arheologice In
URSU i colab., Cercetrile arh~ologice Ia
castrul roman de Ia Racovia i zona afercn t 345- '!:. ~'!
474
EXPECTATUS BUJOR, Lucrrile de restaurare i
consolidare Ia castrul cu zid de piatr de Ia
RDULESCU, PETRE VLDIL TUDOR
1
350
PAPASIMA, Cercetrile arheologi~e de Ia
...

:n,
I'Jua Petrii (Oraul de Floci) ..................... 484 _ :,1 t;
noi despre fortificaia de Ia Q_yi.iliJ,I.. municipiul
Constanta ................................................ 352- :.,~ 1 t AURENIA GEORGESCU, Date antropologice
preliminare asupra materialului osteologie
ADRIAN PANAITESCU, Cercetrile arheologice din
uman descoperit n necropola I-a de Ia Piua
,
sectorul D al cetii Tropaeum Tr!WI,pi . . . . . . 355 ' ) S" ~
11,,
Petrii ...................................................... 491 ~ !11)
CATRINEL DOMNEANU, Rezultatele spturilor
SzEKEL Y ZOL TAN, Rezultatele spturilor privind
arheologice de Ia J-Iistria --sector A............ 357 - ::,(q!O
"l S
epoca feudal executate In judeul ~G.Q_vasna ... 498 - ) '
ZIZI COVACEF, Cercetrile din sectorul V al cetii
ALEXANDRU ANDRONIC,\RICA POPESCU 1. Pri;:
widava ................................................ 361 )~~
cipalelc rezultate ale spturilor de la Curtea
SEVER DUMITRACU, Raport nsupra spturilor
_ YJ~ '~ Domneasc din ~ .............................. 501 arheologice de la Biharea ........................... 367
GHEORGHE 1. CANTACUZINO, PETRE DIAMIHAI BLJAN, ALEXANDRU POPA, Cercetrile
CONESCl!, GABRIEL MIHESCU Cercetri
arheologice de Ia Alba Iulia "Staia de salvare" ... 375 - ?;1 r;,
arheologice In zona central a ora~lui ~
ADRIAN BEJ AN, DOINKBENEA, Aezarea din"seco>J
~ ........ 508- ") l L
lelc III-IV e.n. de Ia T.l!nioara-Ciore11_i ...... 381 - ''ij PETRE IAMBOR, Sondajul arheologic de Ia Zalu'll
Ortelec ........................................ ~.......... 513 _ )
TEFAN OL TEANU, NINA NEAGU, Rezultatele
A.LEX
.
cercetrilor arheologice de Ia Sirna-Prahova ... 384 -'>"l":f
,;
~. Al':DRU ARTIMON, Rezultatele cercetrilor
arheologice din aezarea medicvnl de In-Is.,.
ADRIAN BEJAN, DOINA BENEA:- anti;;;ul-;;he"oIogic Hodoni-Pnst. _ .................. , ............. . 388 ~ :~g, ~ 1 '
!!g!Y~. jud. Bacu .................................... 515 - ). 2
PANAIT I.PANAIT,MARGARETACONSTANTINIU,
GHEORGHE POPILIAN, MARIN ~ICA, Spturilc
nnticrul arheologic Struleti--Micneti ... 529 _' .
arheologice de la ~c_E_!;- "La Gropan" ... 395 ~ '~1 r,,..
ARISTIDE TEF..:\~ESCU Cercetrile arheolocficc
) /
VASILE PALADE, Splurile arheologice din nccropola de la ~l~Ind- \'nlca Seac .............. . 398 - ;. C' r. ,, ,
de la Mneti _:13-u!t.e~ ......................... ~- ... 532 ') 3 .
PANAIT 1. PANAIT, Cercetri arheologice Ia Pnlntul
MIHAI BRUDIU, Cercetri arheologice de salvare
,
Domnesc de Ia Cw-te.il.. ~ din Bucureti ...... 537 - <, r
Ia \'n_tori, juQ. __G.a.laJ.!.. .............................. 407 -
MIRCEA DAJ\: LAZ.\R VOLKER WOLLMANN
STELA AU, MIRCEA NICU, Necropoln din secolul
Un cuptor de rcdu's minereu de fier descoperit
al IV-lea de la B~ .............................. 415 - l, ~;
Ia_G!!_eln!:_._ Hunedoara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 - 5 i
IOAN MITREA, Rezultatele cercetrilor arheologice
GABRIEL CUSTUREA, Sondajul arheologic de saldin aezarea de la l?:VOilf.~il~ (secolele
VI-IX e.n.) ............................................ . 129- ! :',"
vare de la Eslcr
.................................... 545 - '
RADU CIUCEr~ CRISTIAN BRCCESCU
PETRE DIACONU, TUDOR PAPASIMA, P. VL
CPrceliirile arheologice de Ia Palatul Ghica-Tcl 551 - S
DILA, G. CUSTUREA, Y. SRBU, Cercetrile
arheologice de la ~_~uit11 !ni _.,q;m; ............... 435 - "''~ ABREVIERI ............................. ~~-=:~::.::: -556

ril~z~~~~. -~i-~~~~-. ~. ~-~~~~~~~i ~~- -~~-. ~~-~~-i.'. -~~~-~:

\ ~

~~ J)MARIA COMA,

299 -

~~ ~

~~

ltic IA~t~~h~es6{~.t~~~i~lrtNiiscu: vENiR

..

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

SUMAR

MIHAI BHUDIU, Rezultatele cercetrilor palcoliticc


din staiunea de la Cotn \!icnlin ti, jud. Botoani
VASILE BORONEAN, 1. VLAD, ELENA TERZEA,
TH. NEAGU, V. SERINI, P. COTE, D.
POPESCU, TATIANA POSTOLACHE, Il.
AZVADUROV, TEFANIA ROMAN, M. CHCIUMARU, Principalele rezultate ale cercetrilor de Ia Ciupcrccni--Tr. :\fgurcle... .. . . . .
VASILE BOHO:--IEAN'J', Cercetrile arheologiec de
la Ostront Marr --- km 87:1, jud. Mehedinti
VASILE BOHO:-;EAN, M. ZDHOBA, P. HUREZ.\ '\. S pturile arheologice de la Cladova,
jud. Arad ................................................
MARI'\ '\!CA, AURELIA MINC, Spturi arheologice n aezarea neolitic de la Griidinile,
jud. Olt . . ........ .......... ... .. ... . ......... .. ... . . . . ....
EUGE::-.:1.\ POPCOI, Spturile arheologice de" Ia
Trl"sliana, corn. Gri via, jud. Vaslui............
DOI'\.\ ii;-._,~T. Cercetrile arheologice de la Sttpl~cu
de Bareu, jud. Bihor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PU!l" 11.\:;iOTTI, Spturile arheologice de Ia :\1~dgidia-Satu Nou, jud. Constanta . . . . ...........
MAR 1'\ '\ ICA, Splurile arheologice din aezarea
neolitic de Ia .. Viaduct Circea", jud. Dolj...
GHEOH(;IIE LAZAROVICI, !;iantierul arheologic
lt-IJrl 11977-1981) ....................................
Et;GE'\ CO:VIA, Hezultatele spturilor arheologice
de Ia Hadovanu .......................................
Et;GE'\ C0:\1 A, Rezultatele spturilor de salvare
d la . \lgura l.unelilor"...........................
10::-.: T. DlUGOl\IIR, Spturile arheologice din
:,_,.zarea cucutcnian de la Brn5li "Dealul
Uulgarului", jud. Galai .... .. .. .. ...... .. .. .. .....
SIL\"IA :\L\RI!'\ESCU-BLCU, Cercetrile de la
Dr:ic<us .. ni, jud. Botoani ...........................
PACL ::-.\IJUHSCHI, Aezarea cncolitic din tur!Jria
el, la Lozna. jud. Botoani . .. ... . .... .. .. .. .. . . ...
IOA'\ .\'\DHITUIU, antierul arheologic Boiu......
IO:\ CIIICIDEANU, Spturile arheologice de Ia
l;rnjc!illmllt, jud. Olt .. 00..........................
10'\ CI IJC !DEA NU, S pturile arheologice de la
Ciilng:ireni, jud. Gorj ..............................
ERSILI.\ TUDOR, Spturilc arheologice de la
Odaia Turcului, jud. Dim!Jovia ...............
MARILJ-::\.\ FLORESCC, ADRIAN FLORESCU,
CtJ-cclrilc arheologice de Ia Cindeti-Coastn
Banului. corn. Dumbrveni, jud. Vrancea ...
MAHILE:-.:.\ FLORESCU, ADRIAN FLORESCU,
ObsLrva(ii recente cu privire la sistl'mnl de
fortificaie al staiunii de la ;\l:in:islioaral'itioneti ................................... 00 ...........
GEOH(;J-: :\IAHINESCU, CORNELIU GAIU, Sp
turilc de la Archiud .,Hinsuri", corn. Teaca,
jud. Bistria Nsud .................................
MARIA:-: GUM, CAIUS SCH.IN, Cercetrile
arheologice de Ia "Stenca" Liubcovci. ...........
NICOLAE CHIDIOAN, Haport asupra spturilor
lntnprinsc In satul Tad, corn. Drgcti,
jud. BHtor ................................................
SZEKEL Y K. ZSOLT, Hczultatul ultimelor cercetri din judeul Covasna, In aezri din epoca
bronzului i prima vlrst a fierului. ..............

14
17
19
23
28
37

41
45
50
G2

65
70
82
86
93
98
103
108
112

124

131
135

138

143

COR:-\ELIU MRGARlT TTULEA, Spturile


din aezarea hallstattian timpurie de la Portrcti, jud. Dolj .......................................
VALENTIN VASILIEV, 1. AL. ALDEA, H. CIUGUDEAN, Cercetri in aezarea fortificat din
prima vrst a ficrului de la Tdeac, jud. Alba
MARIAN GUMA, CAIUS SCRI:\", antimtl
arheologic Va lea Timiului- "Rovin ".........
MIHAI IRIMIA, Cercetri arheologice in aezarea
hallstatlian dt Ia Gura Canlici, jud. Constanta
VALE:\"TIN VASlLIE\', ANDHEI ZRINYI, Raport
asupra cercetrilor de Ia Chendu. jud. \!urc'
:\III-IAELA l\INUCU ADAMESTEA!'\lT, Cercetrile din aezarea antic de Ia Viina, corn.
Jurilovca, jud. Tulcea (secolele \"1-V l.c.n.)
ALEXANDRU SIMIOK TEFAN, Cercetri aerofotograficc in anii 1fl78-1980 ........................
1'\ICOLAE CONO\"ICI, :\IARIAN NEAGU, anlil'rul arheologic l'iscu Crsani .............. 00 .....
\' IOHEL CAPITANU, Cercetri arheologice n ae
zarea gcto-dac de Ia Hetu, jud. Bacu ...
\i IOLETA BAZARCIUC, Cetatea gclo-dac de la
Buneti. jud. \'aslui .................................
COH'\J-:LIC :\1:\.HGAHIT TTULEA, Sondaj arheologic In cetatea geto-dae de la Bizdna, jud.
Dolj ....................... 00 .............................
D. BERCIU, 1\IARIA:--IA IOSIFARU, Spturilc
arheologice de Ia Ocnia, jud. Vilcea ........ 00 ..
MIOARA TURCU, Cercetri arheologice la Bragadiru
HADRIA.N DAICO\'ICIU, TEFAN FERENCZI,
IOAN GLODARIU, EUGEN IAH.OSLA\'SCHI, ADRIA!\A RUSU, IOAN ANDRITOIU, Cl'rcetri arheologice la Sarmizegetusa
l\egia ......................................................
\'ALEHIU SRBU, FLORIA:N ANASTASIU, Cercetrile arhl'ologicc din aezarea gcto-dac de Ia
Grditl'a, jud. Brila .................................
10,\:\" GLODAHIU, THOMAS NGLER, l\IARTIN
HlLL, EUGEN IAROSLAVSCHI, Cercetri
arheologice Ia ura l\lic ........................
IIADHIAN DAICOVICIU, DORIN ALICU, IOAN
PISO, CONSTANTIN POP, ALINA SOROCEANU, CONSTANTIN ILIE, Spturilc
de la Ulpia Traian a Sarmizegctusa ............
\',\S ILE MOGA, Cercetri arheologice In castrul
roman de Ia Apulum ..............................
PETHE IA.:VIBOH, TEFA'\ :\lATE!, A. HALASU,
antierul arheologic Cluj-Mntur
............
NICOLAE GUOEA, EUGEN CIIIHILA, !;iTEFAN
UAJUSZ, Splurilc arheologice executate la
Moigrad (Porolissum). 1. Castrul de pc "Pomet"
DUi\IITH.U PROTASE, GEORGE l\IARINESCU
CORNELIU GAIU, Cercetrile arheologice
din castrul roman de Ia lliua, jud. Bistrita
Nsud
.............. 00 ................................
DA'\ ISAC, ALEXANDRU DIACONESCU, COHIOLAN OPHEANU, Castrul roman Gilu
IOA!'\ l'ISO, DAN ISAC, ALEXANDRU DIACO~ESCU,
CORIOLAN OPREANU, Castrul
roman de Ia Cci ....................................

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

149
155
159
161
172
174
178
193
201
211
218
226
229

232

235

242

246
276
281

285

289
29:3

297

--

SUMAR

DUMITRU PROTASE, RADU ARDEVAN, Spturile de salvare de Ia Gherla .................. 299


NICOLAE GUDEA Cercetrile i spturile arheologice executat~ pe linia lnaintat de turnuri a
limesului de vest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 304
DOINA BENEA, Cercetrile arheologice de la Tibiscum 306
GHEORGHE POPILIAN, TEFAN CHIU, M.
VASILESCU, Spturile arheologice de Ia
Romula ................................................... 324
1 DUM-ITRU TUDOR ' OCTAVIAN TOROPU,
CORNELIU TTULEA, MARIN !\'ICA, 'F.
BCIU, antierul arheologic Sucidava-Cclei. : 327
GHEORGHE BICHIR, PETRE BARDAU, antlerui arheologic Stolniceni-Buridava ............ 336
GHEORGHE POPILIAN, Spturile arheologice din
aezarea civil a castrului de la Slveni, jud.
Olt ......................................................... 344
CRISTIAN M. VLDESCU, GHEORGHE POENARU BORDEA, Cercetrile arheologice tn
castrul roman de la Racovia i zona aferent 345
EXPECTATUS BUJOR, Lucrrile de restaurare i
consolidare Ia castrul cu zid de piatr de la
Bumbeti-Jiu, jud. Gorj ........................ 350
MIHAI BUCOVAL GHEORGHE PAPUC, Date
noi despre fortificaia de Ia Ovidiu, municipiul
Constanta ................................................ 352
ADRIAN PANAITESCU, Cercetrile arheologice din
sectorul D al cetii Tropaeum Traiani . . . . . . 355
CATRINEL DOMANEANU, Rezultatele spturilor
arheologice de la fi istria -sector A ............ 357
ZIZI COVACEF, Cercetrile din sectorul V al cetii G
Capidava ................................................ 3 ,1
SEVER DUMlTRACU, Raport asupra spturilor
arheologice de Ia Biharea ........................... 367
MIHAI BLJAN, ALEXANDRU POPA, Cercetrile
arheologice de Ia Alba Iulia "SLnia de salvare" ... 375
ADRIAN BEJ AN, DOINA BE!\'EA, Aezarea din secolele III-IV e.n. de la Timioara-Cioreni ...... 381
TEFAN OL TEANU, NINA NEA~U. RPzultatele
cercetrilor arheologice de la nna--Prnhova ... 384
ADRIAN BEJAN, DOINA BENEA, anticrul arheologic Hodoni-Pust ................................. 388
GHEORGHE POPILL\N, MARI!\' NICA, Spturile
arheologice de In Locusteni- "La Gropan" ... 395
VASILE PALADE, Spturilc arheologice din nccropola de Ia Birlnd-\'ah a Seac ............... 398
MJIIAI BRUDIU, Cercetri arheologice de salvare
Ia Vntori, jud. Galati .............................. 407
STELA AU, MIRCEA NICU, l'\'ecropola din secolul
. al IV-lea dt' Ia Barcea
.............................. 415
IOAN J\1ITREA, Rezultatele ccrcl'lrilor arheologice
din aezarea de Ia Izyoarc-Uahna (secolde
VI-IX e.n.) ............................................. 429
PETRE DIACO~LJ, TUDOH l'APASI~IA, P. Yl.ADILA, G. CUSTUREA, \". SRBU, Ccrnlrile
arheologice de la l'cuiul lui Soare ............... 135

MARIA COMA, Raport preliminar asupra spturilor executate la Sion ........................... 437
VIORICA MIHAI, Cercetrile arheologice de Ia Drid.u"La Metereze" (1978-1980)
..................... 439
RADU HEITEL, Spturilc arheologice din a,ezarea
de Ia Alba Iulia. ....................................... 446
EUGENIA ZAHARIA, Spturile arheologice de Ia
Bratei, jud. Sibiu ..... ,. .. : ............................. 449
DAN GH. TEODOR, Principalele rezultate ale cerce, trilor arheologice de la Lozna-Strt<>ni,
jud. Botoani. ............................................ 452
DAN GH. TEODOR,\GHENU COMAN\, Sp_turilc
arheologice de la Drgeti-Vaslui
............ 456
DAN GH.TEODOR, RUXANDRA MAXIM-ALA lUA,...;
Spturile arheologice de Ia Gura ldrici-V:islui 464
GHEORGHE MNUCU ADAMETEANU, Cercetrile arheologice efectuate In corn. r\ufru
jud. Tulcea ............................................. 470
SERGIU IOSIPESCU, VIORICA URSU, TRAIAN
URSU i colab., Cercetrile arheologice la
Cetatea de Piatr (Chioar) ........................ 474
LUCIAN CHIESCU, ANCA PUNESCU, VENERA
RDULESCU, PETRE VLDIL, . TUDOR
PAPA S 11\IA, Cercetrile arheologice de la
Piua Petrii (Oraul de Floci) ..................... 484
LAUHENIA GEORGESCU, Date antropologice
preliminare asupra materialului osteologie
ntnan descoperit n necropola 1-a de la Piua
Petrii ......................................... :: ........... 491
SZEKELY ZOLTAN, Rezultatele spturilor privind
epoca feudal executate in judeul Covasna ... 498
ALEXANDRU ANDRONIC,IRICA POPESCu 1. Principalele rezultate ale sp:ilurilor de la Curtea
Domneasc din Vaslui .............................. 50-1
GHEORGHE 1. CANTAC{JZINO, PETRE DIACONESCL', (;ABRIEL MIHESCU, Cercetri
arheologice in zona central a oraului Tirgovit.e., ...................................................... 508
PETHE IAMBOR, Sondajul arheologic de la ZaluOrtclcc . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . 513
ALEXAr\DRU ARTIMOr\, Rezultatele cercetrilor
arheologice din aezarea medieval de la 'D;:.
Trotu, jud. Bacu .................................... 515
PANAIT !.PANAIT, MARGARETACONSTANTL'<IU,
antierul arheologic Struleti-Micneti ... 529
ARISTIDE TEF},~ESCU, Cercetrile arheologice
de Ia 1\fncli-Buftca .............................. 532
PANAIT 1. l'AI'\AIT, Cercetri arheologice Ia Palatul
Domnesc de la Curtea Nou din Bucureti ...... 537
MIRCEA DAi'\ LAZAR, VOLKER WOLLl\IA~N.
un cuptor de redus minereu de fier descoperit
la (;hclar, Hunedoara .............................. 541
(;ABHIEL CUSTUHEA, Sondajul arheologic de salvare de Ia Esler
.................................... 545
HADU CIUCEA:'\U, CRISTIAN BRCCE~CU,
C(rcclrilc arheologice de la Palatul Ghica-Tei 551
ABREVIERI ................................................... 556

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

SUMAR

26.

~. M IHA! B HUDIU, Rezultatele. cercclrilor pall."olilict~


staiunea de la
BOHONEAN,

jud. Botoani
2. YAS !LE
1. VLAD. ELENA TEHZr:A,
TH. NEA(m, V. SERlNI, P. COTE, D.
POPESCU, TATIANA POSTOLACHE, H.
AZVADUROV, TEFANIA ROMAN, M. CHC IUMARU, Principalele rezultate ale cNCl'
trilor de la CuJil~n:eni-Tr. ~fgurelc ........ .
3. VASILE HOHONEANT, Clrcctrile arheologiC{' dt!
1:1 Ostrovn Mar~ ' km 8:l, jud. Mehedinti
-4. VASILE BOHO:\'EANT. M. ZDHOUA, P. HUHEZ.\N. Spturilc arhl."ologce de la Cladova,
jud. Arad ............................................... .
~. MARIN NICA, AUHELJA MINC, Spturi arlwologice in al~zarea neolitlc de la Grdinile,
din

C(>t"

Mienlini,

14
17
19

jnd. Olt .................................................... .

POPCOI. Sptnrilc nrhcologicl~ de la


com. Gri via, jud. Vnslui....... .....
7. DOIN.\ [\;'\',\T, Cl'rcctrih~ arhlologice de la Snpkcu
d, Barcu, jud. Bihor ............................ ..
8. PUll.' 11.\~0TTl, SilpiHurile arheologice de In :\Irdgidi;~ ... Sntu Nou, jud. Constanta ............. ..
9. MAHI:\ :\!CA, S!lplurile arheologicl~ din aezarea
Jll~olitic de la .,Viuduct Cln:ca", jud. Dnlj ...
110. GIIEOHCHE LAZAHOVICI, antierul nrhcologic
kl\><l .1977-1981) .................................. ..
~4. EG(;l~.s CO:Yt,\, Hezultatele spturilor arb.,ologicc
rle la r~adovanu ..................................... ..
42. El: GEN C0:\1 A, Rezultatele spturilor de salvare
d(~ 1~ _\fp;,wa Cunrtilor~ .......................... .
11!. IO"\ '1. D IUGCll\IIR. Spturilc arheologiee din
:<7aan::1 cucutcnian de la Bat'5li .,Dealul
L
Bulgarului", jud. Gaiu i ......................... ..
1,, SIL\'IA :\L\RINESCU-BLCU, Ccrcl'Lrilc de la
Dr:'\.!ll~<ni. jud. Botoani ......................... ..
15. P.i\l'L ~.\UCHSCHI, Aezarea encolitic din Lurl>ria
eL la Lozna. jud. Botoani ...................... ..
16. IOAN .\NDHI'fOIU, untierul arhtolo!lic Boiu ..... .
41'. 10:\ CIIIC!DEA"\U. Slipturilc arhtolHgie" de la
t;rojdibod!l, jud. Olt ............................. .
18. IO:\' U 1ICIDEANU. Splurilc arleologiee de., la
Calue::lrl'ni, jud. Gnrj ............................ ..
1\9. EHSILL\ TCDOH, Spturilt~ ttrheologit:e de la
O<.lnL1 Tnrrului. jud. Dlmbovia ............. ..
2.0. MAHIUS.\ FLOHESClJ, ADRIAN FLORESCU,
C,rcel:1rile arhl'ologice de lu Cinrl<'li-Coa~t:~
Bnnulni. com. Duml>rvenl, ju(i. Vrnneea ...
2'f.. M.\HILE".\ FLORESCU, ADHIAN FLORESCU,
OlJs(rvajii n:ecnlc eu privire la sistemul de
fortificaii~ al staiunii de la :\liimhliuara.Fil.ioncti
............................................... .
22. GEOHGE \IA!\lNESCU, CORNELIU GAIU, Sp
turi!( de la Archiud .,Htnsur", com. Teaca,
jud. Bistria Nsud , .............................. ..
2~. MARIA:'\ GUM; CAIUS SACAHIN, Cercetrile
arh,~ologice de la "Stenca" Liubcovei ........... .
24 NICOLAE CHIDIOAN, Haport usup1a spdturilor
'
inlreprinsc In satul T~ad, com. Drgcli,
jud. BH1or .............................................. ..
25. SZtKEL Y K. ZSOLT, Hezultatul ultimelor ccrc(lri din judlul Covasna, In aezri din epoca
bronzului i prima vlrst a fierului. ............. .

6. ECGENI.\

TrCI~liana,

28
~i7

45
50
')
G
l-

65
70

82

86
93

98
103
108

112

124

131

l:l5

13S

(.13

CORN'EL!U MARGARIT TATULEA, Spturile


din aezarea hallstattian timpurie de Ia Portrcti, jud. Dolj .......................................
VALE:"\TIN VASILIEV, 1. AL. ALDEA, H. CIUGUDEAN, Cercetri In al'zarea fortificat din
prima vlrst a fierului de. la Tdclic, jud. Alba
2.&. MAHIAN GUMA, CAIUS SACARI:-<. antil'rul
arheologic Valea Timiului-,.Rovin" .........
29. :\-IUIAI IHIMTA, Ccrectri arheologice in aezarea
hallstntlinn <.h la Gura Canliei, jud. Constaua
Jo. VALEXTIN VASIL!EV, A~DHEI ZRINYI, Huport
asupra Cl!l'Cetilrilor de la Chcndu. jud. \!urc,
~1. ~IIHAELA MANUCU ADAMETEANt:, C(rcetrill' din aezart~a antic de Ia \'iina, com.
J urilovca, jud. Tulcea (Sl'co\t>lt) Y 1--V l.c.n.)
~.ALEXANDRU Sll\IION TEFXN. CeJedliri arrofotngmficc In anii Hl78 1980 ........................
3~. NICOLAE CONOVICI, :\IAHL\N NEAGU, unli
erul arheologic Piscu Crsani .....................
~.V !OHEL CAPITANU, Cercetri arheologiec in al'
zarca gclo-dac de la Hae;.i.Luu, jud. Bacu ...
~ \' lOLETA BAZARCn;c. Cela ten gclo-dac de la
Bun .. ~ti. jud. Vaslui .................................
'~. COH~J:LJC ~L.\HGAIUf TATULEA. Sondaj arheologic In cetatea geto-dae de la Blzdina, jud.
Dolj .......................................................
'!J1. D. BEHCIC, l\IAHIANA IOSIFARU, Spturilc
arheologice de Ia Ocnqu, jud. VIlcea ............
~8. M IOA HA TURCC, C<rcctri arheologice la Brag:1diru
3S. HADHIA:\' DAICOVICIU, TEFAN FEHENCZI,
IOAN GLODAHIU, EUGEN lAHOSLA\'SClil, ADRIANA RUSe, IOAN ANDHITO IU, Cercetri nrlteologicc la S:mniztgdusa
llegi<1 ......................................................
~0. \'ALEHJlj SHBU, FLORIAN ANASTASIU, CerceUlrile arheologice din a1zarea gelo-dac de la
Grdit.Nl, jud. Brila .................................
41. IOA:\ CLODAHIU, THOMAS NGLEH, MARTIN
H.ILL, EUGEN IAROSLAVSCHI, Cercetri
arheologict: la ura Mic .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .
lt2. HADHTAN DAlCOVlCJU, DORIN ALICU, IOAN
PISO, CONSTANTIN POP, ALINA SOROCEA:\U, CONSTANTIN lLIE, Sptnrile
dt la Ulpia Traian a Surmizcgelusa ............
it~. VASILE MOGA, Gl'rcetri :nheologi~~~ In castrul
roman dl' la Apuhuu ..............................
'tit. PETHE IAMHOH, TEFA:\' :\!ATEI, A. HALASU,
unlierul arheologic Clnj-Mntur
............
.1\"f. NICOLAE GUDEA, EUGEN GlllHlLA, TEFAN
BA.JCSZ, Splurilc arhl~ologicl' l'Xecutate la
l\Inigrnd (Porolissurn). 1. Castrul de PL' "Pomet"
46. DUM l'fHU PROTASE, GEOHGE MAHINESCU
CORNELIU GAIU, Cercetrile . arheologice
din rastrnl roman dt! llt Iliua, jud. Bistrita
Nsud
................................................
47. DAN ISAC, ALEXANDRU DIACONESCU, COHlOLAN OPHEANU, Castrul roman Gilu
48. IOAN l'lSO, DAN ISAC, ALEXANDRU DIACONESCU, COHIOLAN OPREANU, Custrul
roman de la Cei .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .

27.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

1<1\)

155
159
161

172
17l

178
193

201
211
218
226
229

232

2::15

242

246
276

281

285

289
29:l

297.

SUMAR'

,.-

-49.

DUM

'

r~~~;;:e l~~Os~~~~~ ~A~Uot~~~~T~~:-~~: .. ~~-~~--.

290

!\"ICOLAE GUDE.A, C~r<~cUI.rile i spturilc arheologice l'xecutatt~ pc linia lnaintat de turnuri a


Hmesului de vest .................................. , . 304
5.if. DOINA BENEA, C~rcetrile arheologice de la Tibisrum :lOG
62. GHEORGHE POPIL!AN, TEFAN CiliTU. M.
VASILESCU. Spturilc arheologice de la
Romula ................................................... 32-1
-53. 'Dt:T11Fil:~{TTIJDOR.!, OCTAV!Ai\' TOROPU,
- COIL'\iE.CitTTTULEA, MAHIN ::-.:1CA, F.
BGIU, anticrul arlu~ologic Sucidav:l-C':ici ... :J27
GHEOHGHE BICHlR, PETHE BAHDAU, anUerul urheologic Stolnictni ..-Bnridava ... _. ..... : .. :l:36
S5: GHEORGHE POPII..IAN. Spturile arheolog1ee dm
a.-zarea ei vil n castrului lk la Sl vml, jnrl.
Olt ..............................................
.
344
ISC CHISTIAN 1\1. \'LADESCF, GHEOHGliE l'OE
NAHU BOHDEA, Cpr(~drih~ :~rht~ologice tn
l'aslrul roman de la Hacuviu i zona afl'rcntil 345
"7. EXPECTATUS BUJOH. Luerrik de restnurare i
eonsolitlare la easlrul cu zid de piatr de la
Bumlwsti--.Jiu jud. Gorj ........................ 3flfl
:V!HlAI mc()VAL: GHEORGHE. ~APUC, .l?l~ltl
noi despre fortlfieaia de la Ovldlll, muntclpml
Conslantn .............. ................................. 352
S!J ADHIA~ PANAITESCU, Ccrcdl'ik nrlH"ologicc din

S('ct.orul D al Clltii Tropal'lllll Traiani ...... 355


G'o. C/1.TIHNEL D0\1.-\~EANTL Rezultatele splnrilor __
:1rhcologie.: de la Jlislra ....... sretor A ............ ~l:r;
G'{. ZIZI COVACEF. Ccrceti\l'ik din sedorul \' ni !.'('llii
Capidava ................................... :': .... , ...... 3ti1
612.. SEVEH DC\llTHA~GU. Haporl n~npra s;\pturilor
a~l!eotoo:iec (k 1n Bihareu .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. :V\7
~3 :\llHAI BL/\J,;\:t\, ALEXA!\"DHU POPA. Ccndrile

arltcologicc de la Alba lu1in ,.:)Ln\Ll llt snlvan' ... :J'/5


6"4_ ADHIAN HE.JAN, DOINA BENEA, Aez8rtadinsecolelc 11 J ........ Jv e.n. d!! la Tmio:irit ..Cio!'t>IJi ...... :l:~1
G5. ~TEFAN OLTEANU, !\"TNA NE,\GU, i\z\;Hatdr~
caedf'trilor arhi'ologie~. 0<' ln 1ma -Prnnovn ... :l84
Gts. ADH IA?-.: BEJA?-.:, DOINA BE~EA. au t.krnl arlwolo:jc I!odcwi l'.tsb1 ................................. :Jf!S
61, GllEOH.(;lll: P01'lLJ.\~, :YL\H1?-.: ~!CA, S(\pturik
arluoologieP de Iti Lnc1;sl ('lli .........,La G:rop:1n ... 3\(J
G8. V,\SJLL~ l'ALADF, SpMnrih~ nrhPOl(:gke din mcropolu d~ la Birl:ul- .. \ ;d"a Sen<'H ............... ;$\lf!
6.'. \[Il!:\ 1 IH'{GD IC. Ccrc.-f.ftri ;lrht>ologiee de suhart' .,la \'in;H<>l'i, jlld. <;ala\i .............................. hi
'!D. S'l'J':L.-\ TAI.;, t\lll'.CE.\ :\ICU, :\enopola tii" ""''"lul
.
al lV-h::~ L la Bilrcca
............................. 11:'J
'71. !(;,\;-.: \i!THEA, r~ezult::>ttlc tcrrediirilor nrheolo;dc<
din ascz:ll'e~l ch kt lzv<ure-Bnhna i:.i~eokie
\'I I>: ('.ti.)..................................... . .
.J:2(l
72. l'ETiO: JJL\C()~L. TUDOH JAP;\Sll\IA. P. VL/i. ..
DJL.\. G. CLSTUllL\, \'. SIUlU. C>n\iirik
,tt'lh'oio!4iec d~~ L~ P:1cuinl lui S1)ar< .. ._
..r:H)

oS'o,

5'i.

58.

~ MARIA COMA, l~nport prdimin:n nsuprn .spllturilor l'Xccutate la Slon ........................... 4:37
14. VJORICA M !HAI, Ccrectrile arhrologicr ele lu Dridu-.. La Metlrezl" (1!Ji8 ....1980)
.................... 439
76. HADU HEITlO:I.., Slipl!.turile arheologice din a,ezHl'ca
dt~ la Alba Iulia,
....................................... 446
.,,. EUGENIA ZAHAIU:\, Spi'itnrile arheologice d< la
Bratei, jud. Sibiu ..... , ................................. 419
DAN GH. TEODOR, Principalllt l'l'Zilltatc ale euce, trilor arheologice de In l.ozna- Stnit'ni,
jnd. Doto5ani. ............................................ 452
78 IM r.; Cii!. TEODOH,\<iifi~NUT...\Co5J;\i\:j, St\p.nlurilt

arheotogict' de lli"f>ri'lgciT=-\aslui ............ 456


79. DAN GH.TEODOH, RUXANDRA l\'!AX DI-AI .. AIHA, "
Spturilc arlwologicc d<" la Gura ldrici ....... \':Jslui 4C.1
80. (;IJEORGHE MANUCU ADAMETEA1'-'U, Cercetrile urheologin (frc.t.uRtc in l'Ont. 0: ufuru
jud. Tulcea ............................................. 170
81. SEHGHJ IOSJPESCU, VIOHICA VHSU, THAIAN
CHSU i colub.. c~.rot:irih arlll'ologicl' la
Cdatea de Piatn\ (Chioar) ........................ ~71
82.. Lt!CIAN CHITESCU, ANCA PAUNESCU, VENEHA
HADULESCU, PETRE VLADILA, TUDOR
PA PAS ll\IA, Ctrcctrile arhlolol\'l'. cll~ la
Piua Pctrii (Oraul de l'loci) ..................... 4!l4
83 Lt\UHEN'fl.'\ GEORGESCU, Dale anlropologice
'
prl'liminan nsuJ!ra
tnn lerialului o;, teologic
uman drseop,lrit in nNTopola I-aidc la Piua
Pl'lrii ...................................................... 491
8~. S%.f:KEL Y ZOLTAN, Rezultatele spiltmilor pri\ ind
<poctl f~udnl executate iu judt'(ul Co\':lSU<l ... 498
8S AI.EXA!'\DRU ANDH.O~lC, :nJCA POPESCt: ;. Prineipalelc rezultn iL ah .~ii):1i:uiii'or<i~ la -Curt,~n
DolJIIH':lSdi din \'uslu\ .............................. 5(1.1
"' CITEOHGHE J. CA'\TAC{:/.T!'\0. PETH.E DIACONESC!', (j,\13H lEL :\IIIJ..\ESClJ. C>.ot-c<'liirl
nrlt,ologic.: iu Zllltll L'.nlral a or~ului Tirgovite~ ...................................................... 50H
8'l PI-:THE JAMBOn, Sondajul arheologic de In Zal:ln
Or!kc ................................................... 51:1
.\Ll::X,\?-.:DHU AHTl:VIU:\, lhzultatde t<re..ttil'ilor

7'f.

Bll

ar.htolc:gke din :l)ezare:l llH'(Ji,~Y~IIfl dl~ J~


Trolu, jurt. Bac::'in ..............................

T,g.

515
PANA IT !.PANAIT, MAIH;ARETACO?-.:STANTL'dl'.
anlitrul llfhl'ologic Stn1uleti- l\licilnr:sti ... 52\l
90. AI\ISTIDE 0TET},.NESCU, CtJ-edrlh :.rlll'olo;ice
d~ la \Hin c~ti Buftea .. . .. .. .. .. .. .. . .. ..
:J32
PANAiT 1. l\\1'.':\IT, C,rcdri arlhlolo,c;ic<.! In hd.tlul
l>omn,sc ll\ J;t Cnrtca Xon din Bucnn'ti ...... 537
9.2. :\lll\CF:A I.>AX L\Z.\H. VOLKEH \ViJLUL\. ',;:-.;,
t:n cupl0l' de rr,dns minrreu de fiu dcsec,J!l'l'iL
Ja (;Jtdar. l Jundloara .............................. 541
9?>. (r/\ BH 1t::L CU ::iT! ;nr:,\, Solldajul <U'hcologic de S;ll
van de }:\ Es1 ~r
............ _....................... 545
91t. lUIJC cmcr::i\:>.,;u, CHJSTL\:0: BHAC.M:J->CC,
(>rel'l rile :rriHologic-: de la l'ul:ll ul C liic;,.Tci 5.51

89.

91.

9S: AHilEVIEHl

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

.................................

.. __

5'>6

SOMMAIRE

MIHAI BRL'DIU, Resultats des rechcrches faites


dans la station paleolithique de Colu :\liculin!i,
dep. de Botoani . . . . . . ... . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . ... . . . . . .
VASILE BORONEAN, 1. H .. AD, ELENA TERI'.EA,
TH. ::-.!EAGU,
\'.
SER INI, P. COTET,
D. POPESCu, TATIANA POSTOLACHE,
H. AZ\'ADUHO\', STEf'ANIA HOJ\IAN, :'\1.
CHCICJ\IARL;, l'ri;J-cipaux r(~ultats de rccherchcs de Ciuperceni -Turnu l\Igurelc .. ....
VASILE BOHOl\"EANT, Les rouilles arch(ologiques de
Ostrovu :'\Iare - km ll7:J, dep. 1\lehedin\i ......
VASILE BOHO;o..;EAl\"T,:'\LZDIWUA,P. liCHEZEAN,
Les fouilles 11-eheologiques de C ladova, dep.
d' Arad . . . . . ...... . .. ... .. .. . . . .. .. . . .. . ... ... .. . .... .....
MARIN NICA, AURELIA MINCA, Archologischc

Ausgrabungen i111 Neolithikumssiedlung von


Grdinile, Kr. Dolj........................... .........
EUGENIA_ I'OPUOI, Les fouilles archeologiques de
Trcslbna, com. Trestiana, dep. de Vaslui ...
DOINA IGNAT, Les fonilles archcologiqucs de Snplacu
de Barcu, dep. de Bihor
........................
PUIU HAOTT 1, Les fouilles arclleologiqucs de l\Iedgidia-Satu Nou
.......................................
MAHIN NJCA, Archologische Ausgralnmgen im Ncolithikumssiedlung von ,.\'iadnct" Crcca, Kr.
Dolj ... . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . .. .. . .. . . .. ..... . .. .
GHEOHGI-IE LAZAHO\'ICI, Die archologische Ausgrnlnmgcn von Iclod (1 977-1 91!0) .. ... ...... ....
EUGEN COJ\IA, R(sultats dl's fonilles arch(ologiques
de Hadovanu
.......................................
EUGE!\' COJ\IA, Hesultals de fouilles de sauvetagc de
"Mgura Cnnetilor"
... ... ...... .. ... .. .. . .. .. . .. ....
ION T. DHAGOJ\IIR, Les fouilles arch(ologiqnes du
site de lype Cucuteni a llcre~ti - ,,Tll'alul Bulgarului", dep. de Galati ...........................
SILVIA l\IAHINESCl.'-HLCu, Les rccherches de
Drgneni, d(p. de Botoani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P:KlJL ADURSCHI,L'clablbement~neolithi jUC dans
le de pOt de lourbe de Loznn, dep. de Bnlo,ani . ..
IOAN ANI JIUTOIC, Lt chantier arch(ologiquc de
lloiu
................................................
ION CH ICIDEXc\'l :, Archacologkal Inwstigations from
Grojdihodu, Olt County
...........................
ION CHICIDEANC, Archcological Extavalions from
Clugiireni, Gorj County
........................
ERSILIA TUDOR, Les fouilles art'IH~ologiques d'O(laia
Turcului, dep. de Dlmbovi\a
.....................
MARILE:\'A FLORESCl', ADHIAN FI.OHESCU,
Les rcchPrches de Gndeti-Coasta Banului,
com. Dumbrvcni, dep. el<~ Vrancea
............
MARILENA FLOHESCC, ,\DIUAl\' FLOHESCU,
Quelqucs donnees concernant le syslcme de
fortification d'elabliss.-ment de :\l;1n:islioaraFitionc:,Li, d~p. (k Vrancea ........................
GEORGE l\IAHINESClJ, COH:--IELIU G,\ll', _\rchiioc
logische Ausgrahungcn von Archind - "Hinsuri", Gem: Teaca, Kr. Bistri\a-:\'[ts[md ......
MARIAN G{):\I, CAIUS sACRIN, Archacological
Hcscarchcs at "Stcnca" Liubcovci .. .. . .. . .. .. . ..
NICOLAE CHIDIOAN, Happort sur ks fotdllcs
archeolof(iques cnlrcprises dans T~ad, Com.
Drge)li, dep. de Bihor
...........................

/Il

SZEKELY K. ZSOLT,Rcsults of the Last Researches in


Covasna County conserning Bronze and First
lron Age Settlements
..............................
CORNELIU MRGRIT TTULEA, Les fouilles
dans l'Hablisscment hnllstattien ancicn el!'
Portreti, dep. de Dolj
...........................
VALENTIN VASILIEV, 1. AL. ALDEA, H. CIL'GUDEAN, R<'chcrches dnns l'etnhlb'L'mcnt
forlifie du premier i\ge du fer de Teleac, dep.
d'Alba ......................................................
MARIAN GuM, CAilJS SCHIN, Valea Tlmiului"Rovin" Archiicological Site
..................
M !HA 1 IR Jl\IIA, ,\rchi:iologische Forschungen in der
1-lallstntt-Ansicdlung von Gura Cnnlici ......
VALENTIN VASILIEV, ANDREI ZHINYI, Rapport sur les recherches de Chendu, com. Biilu~cri, dep. de Mure ....................................
MII-IA ELA 1\I NCCU-ADAi\IETEANL', Hechcrches
dans l'dablisscmcn t antique de Viin a, corn.
.Jurilovcn, dep. de Tulcea (VI- v sii>cles) ......
ALEXANDHU Sll\!ION TEFAN, Hechcrchcs a(rophotographiques dans les nnnecs 1978 -191-;(, . '.
NICOLAE CONO\'ICI, l\IAHL\N NE.\GlJ, Le chantier archCologiqul' l'iscu Crsani
...............
VIOHEL CPITA!'\l ', Hecherches nrchcologiques dans
l'Ptahlissemenl gi-to-dace de Rc:1tu, drp. de
Bacu ......................................................
YIOLETA BAZAHCICC, La citndcllc gcto-dace ele
Buncti, dep. de Vaslui
..............................
CORNELIU l\1.\HG.\HIT TATULEA, Sondage nrdu'ologiquc dans la cite geto-dace de Dzdlna,
d(p. de Dolj .............................................
D. BEHCit.:, l\IAHTANA IOSIJ-',\Hl', Les fouiJic,;
arch(ologiques d '()cni! n, d(p. de Vlcea . .. .. . . .
1\1 10.\HA lTHCl', '-''' rechcrches arheologiques d!'

82

HAIJH~.~~ad;;~ IC.:(i'\:f1': it: .. -j--j~j;N... j:-jii~}-.:-~(:zi~

14

17
19

23
28
37
41
45
50

62

65

86
93
!l~

103

108
112

124

131
135

138

JO,\N GLUDAHIU, ELGE!'--: IAHOSL\ VSCII L


AllHIA:\'A HCSl', IOA!\: A'\'DHITO!l". He:
chcrdHs arch(ologiqucs :'1 Sarmizcge'tusa Hegi:t
VALI:HIU siHBU, l'LOHii\N ANASTASIC, Le"
fouilles arch(ologiques dans l'ctahlissemenl
gcto-dacc de (;r{tdi~tea, d(p. de Brila .........
IOAI\ GLOIMHIC, TI-10\L\S NGLEH, l\L\HT 1:\'
1\ILL, ECGE:\' IAHOSLAVSCHI, Hrchl'r!'hcs
archeologiques :1 ura \lie:'t .....................
1-:JADH!Al\ ))_\ ICO\'IC 11', DOH Il\ ALI(T, IOAN
I'ISO, CONS'L\NTI:\' 1'01', AL!l\",\ SOROCEA:\'l', COI\'STA:\'Tii'\ ILIES, i.l's fouillrs de
Upia Traiana Sannizegclusa .....................
\'ASILE :'\IOGA, Les fouilles nrchcologiqms d:tns le
custrum romain d'Apulum ........................
PETHE IAl\lllOR, TEFAi'\ :\!ATEI, A. HAL\!--.l',
Le chantin archcologiqms de Cluj -1\li'in:'t~tur. ..
NICOLAE GL'IJEA, Et:GE!\' CHIIULA, STEF.\:'\
BAJUSZ, Th~ ,\rchcological Excavations carried
aut at \loigrad (l'orolissum) L Roman Fort on
"Pomet" llill .............................................
DCJ\IITRTJ PHOTASJ-:, GEOHGE MAHINJ:SCC,
COR!'\1-:LIU (;,\Il". Hrcherches ard1cologiqucs
dans le tnmp roma in d' lliua, dep. de Distril a
:\ls ud ...................................................

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

143
149

155
159

161
172
174
178
193

201
211

218
22G
229

232

235
242

246
2i8
281

285

289

SOMMAIRE

DA:\" ISAC, ALEXANDRU DIACONESCU, CORIOI.AN OPREANU, Das riimische Lager von
Gilu, Kr_ Cluj ----------- .. 293
IOAN PISO, DAN ISAC, ALEXANDHU DIACONESCU, COHIOLAN OPREA:-<U, Das riimische La ger von Cei
.. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . . 297
DU:\IITRU PROTASE, RADU ARDEVAN, Die
Rettungsausgrallungen von Gherla
............ 29!J
NICOLAE GUDEA, The Archaeologieal Researches an
Excavations Carried out on the Advanced
Towers' Line of the \Vest Limes .................. 301
DOI:'\_\ BENEA, Die Archologischen .\usgrallungcn
Yon Tibiscum . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 306
GHEORGHE POPILIAN, TEFAN CHIU, 1\1.
\'ASILESCU, Les fouilles arcbeologiques de
Romula ................................................... 324
J DU'IIITHU TUDOH \. OCTA\'IA~TOROPU, COH~ELIU T.TULEA, MARIN NICA, F. BICIU,
Le chanticr archcologiquc Sucidava -Celei ... 327
GHEOHGHE BICHIR, PETRE R\RDAU, Le chanticr archeologique de Stolniceni- Buridava ... 336
GHEOHGHE POPILIAN, Les l'l'luilles archeologiques
dans l'etablissement civil du camp de SlYeni,
dep. d'Oit ................................................ 3-1-1
CHISTL\~ :\I.VL.DESCC, GHEORGHE POE~ARU
HOHDEA, J.cs recherches archcologiques du
camp romain de Racovi~a, d(p. de Vllcea, et
de la zone aifcrente ................................. 315
EXSPECT:\TUS BUJOH, La rcstauration ct la conscrvation du camp romain cn pierre de Bumbcli- .lin, dep. de Gorj
........................... 350
1\IIH.\I lll'COVAL\, GHEOHGIIE PAPL'C, :'\onwlles dates sur la fortification d'Ovidiu viile de
Constan~a
............................................. :152
ADR L\~ PANA ITESCU,Archologische Ausgrabungcn
im D-Sektor dcr llurg Tropaeum Trai ani ...... :355
CATHI:'\EL DO:\L\:-;EANU, Iksultate der archiiologischen Forschungen im Histria- Sektor :\ ... :157
ZIZI CO\'ACEF, Die Forsclnmgl'n im 5. Sektor der
Burg Capidava .......................................... 361
SE\TH I>U:\IITH:\ClJ, Haport stulcs fouilles archcologiqucs de Biharea ................................. :llli
1\1 II L\ 1 BLAJAN, ALEXANDRU POPA, Hecherchcs
archcologiqnl's it Alba Iulia "Sla! ia de Saharc" :3i5
ADHL\N BE.JAN, DOINA BEl\'EA, Einc :\nsicdlun~
ans dem :3-1 .Jh.u.Z. bei Timioara-"Ciorcni" :181
TI:!-.\:'\ OLTEANl7, :'\1:"/A !\'EAGl-, Hcsnltats des
fouilles archeologiques de irna -Prahova ...... :381
Alll\1.\:'\ BEJ:\:'\, DOl:'\A UE:'\1:.\. Dic Ausgrahungen von Irod o ni- Pustii. ........................ 38!l
GHI:uiHall-: l'Ol'Il.L\:\', :\!AlU:'\ :'\IL\, I.es fouilks
archeologiques de l.ocustcni- ,.l.a (;ropan" ...... :1\1.)
\'.\S 1!.1: PALAOE, 1.cs fouilles archcoloMiques dans la
necropole de Birlad- Valea Seaeft ............... :1\Hl
l\IIIL\1 UHUOlL, Fouillcs archeologiquls de sau\'ctage it Vntori, dep. de (;ala i ..................... 407
STEI .. \ TAU, l\IIRCEA :\'ICL', l.a necropole de 1\'"
,icclc de n.i. de Uarcea .............................. -115
10,\:'\ :\1 lTHEA, H(sultats des rcchcrchcs archcologiqucs
dans I'Ctablbscment d' lz\'oare- Uahna (V 1-JX
"it'clcs de n.i.) .......................................... 429

PETHE DIACONL:, TLDOH I'APASI:\IA, P. VLDI


DIL, G. CUSTUREA, V. SiRBU, Les fouilles
archeologiques de Pcuiul lui Soare ...............
MARIA COMA, Happort preliminaire sur les fouilles
archeologiqucs executes a Sion
..................
VIORICA MIHAI, Les recherches archeologiqucs de
Dridu- "La Metereze", (1978 -1980) ............
RADU HEITEL, Les fouilles archeologiques de Ia cite
d' Alba Iulia .............................................
EUGENIA ZAHARIA, I.es fouilles archeologiques
de Bratei, dep. de Sibiu ...........................
DAN GH. TEODOR, Principaux rcsultats des recherches archeologiques a' Lozna- Strteni, dep.
de Botoani ................................................
DA::-1 GII. TEODOH,: GHENU COMAr-.'\, Les fouillcs archcologiques it Drge5ti- Vaslul ............
DAN GII. TEODOR, Ht:XANDRA :\L\XIi\1-ALAIBA
Les fouilles archcologiqucs de Gura IdriciVaslui ..................................... ~ ... : ............
GHEORGHE !\I.NL'CL' ADAMESTEA!'\U, Les fouilles archeologiques l'fcctuces' a !'\ufru, dep de
Tulcea ......................................................
SERGIL' IOSIPESCL', \'IOHIC:\ URSl', THAIAN
UHSU et colah., Les fouillcs anhcologiques it
Chioaru ...................................................
LUCIA:'\ CHlTESC!', ,\:'\CA P..\l':\'ESCU. \'E:\'EHA
R.\.DL'LESCL;, PETRE VLAI>li.A, n;DOR
PAI'ASE\L\, Hecherches archcologiqul'S ti Piua
l'ctrii (La Viile de Floci) ...........................
LAURE:'\TL\ GEOHGESCU, Donnes anthropologi<JIIl's prcliminaires conccrnant le matcrill ostcologiquc humain dccouvl'rt dans la necropole NO I de
J>iua Pctrii
.............................................
SZI::KEL Y ZOLTAN, The Hesults of the Archaeological
[n,estigations Sceing lhe 'lledieval Agc in CoYasna County ..........................................
ALEX.\:'\DIH- A:\'DHO:'oiiC, IHICA POPESCU!, Principaux rcsultats des fouillcs dans les Cours
Princiercs de Vaslui
.................................
GHEOHGHE 1. CANTAClJZl!'\0, I'ETHE DIACO:'\ESCC. (;ABHIEL 2\1 III AESC! , Hecherchcs
archcologiques it Trgovi5te, dans la zone centrale
de la \'ilie
.............................................
PETHE L\l\IUOH, Le sondage archeologiquc de ZaluOrtelec ...................................................
ALEXA:'\DHlj AH.Tli\10~, Hesultats des redterches
archeologiqucs dans !'habitat medie\al de Tg.
Trotu, dep. de Bacu
..............................
1'.\:'\.\lT 1. I'A:-JAIT, :\L\HGAHETA CO:'\S'L\:\'Tl:'\ll', Le chantil'r archcologiquc strule5ti'lliticneti ................................................
Alt lST !DE TEF:\1\"ESCt.:, l.cs fouillcs archcologiques
de 'llneti- Buflea ....................................
PA:'\.\IT 1. PANAIT, Les fouillcs archeologiques au
Pa lais Princier de Curtea ~ou- Bucureti ......
;\llHCE.\ DAN LAZH, \'OLKEH WOLUIANN, Ein
Eisenschmclzofen aus Ghelar, I<r. Ilun<"doara
GABHIEI. Cl7STUHEA, I.c sondage de sauvctagc de
la viile d'Ester .......................................
H.\DL CluHEA:\'l'. CHISTL\:'\ IHl.ACACESCU,
Archaeological Investigations at Ghica-Tei
l'alace
AUHE\'L\TIO:'\S ............................................

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

435
437
439
446
449
452
456
464
470
474

484

491
498

504

508

513
515

529

532
537
541
545

551
556

Rezultatele_;cercetrilor paleolitice din staiunea


de la Cotu Miculinii (jud. Botoani)
M. BRUDIU

Cercetrile
litic de la

de salvare din sta\iunea paleoCotu Miculini (com. Cotuca, jud.


Botoani), punctul "Girla l\iare", au continuat
i n 1980, ca urmare a colaborrii dintre Muzeul
judeean di-n Galai i Universitatea "Al. I. Cuza"
din Iai 1 . In aceast campanie arheologic[t s-a
urmrit adncirea casetei :\. deschis[t in 1U78
i 197!!, precum i cleschiderPa casetei B, situat
la est ele caseta A, pentru a cunoa~le extinderea
sau limitarea unor niveluri de locuire paleolitic,
pe latura ele est a sla.iunii.
CASETA A

Slraligrafia. Toale cele apte niveluri ele locuire


se afl n depozitul de loess 2 , nivelurile IV- V- VI aflndu-se cfttre mijlocul acestuia. Spre parte a inferioar[t se afl un strat argilos,
cu pete wrzui, avnd o nclinare de la nord-vest
la sud-est. Sub acest strat argilos este un slrat
de loess, gros de 1 m, spre partea lui superioar
aflndu-se cel de al VII-lea nivel arheologic, iar
n partea inferioar stnca de calcar recifal. La
contactul dintre stnc i baza depozitului de
loess este un strat sub,'re de 5-7 cm de loess
glizat, de culoare roie ~:ig. 1).
Sptura a fost restrns la suprafaa ele 3G m 2
deoarece nivelurile arheologice inferioare nu se
ntind spre latura de vesL a casetei A. S-a continuat cercetarea nivelului IV, unele au ap[uut
apte ateliere, precum i numeroase fragmente
de oase sparte, provenind de la cabaline, i,
mai ales,, de la ren (fig. J ). A fost descoperit i
un corn intreg de ren - prost conservat.
S-au descoperit douft vetre: una rotund, cu
un bogat depozit de crbune (gros de 10 cm),
gsit la limita vestic a nivelului de locui re;
alta, n form de semilun, a aprut spre !alura
sudic a nivelului de locuire. In apropierea acesteia din urm s-au descoperit mici ateliere de
prelucrat silexul i dou lespezi de gresie, cu
numeroase oase sparte n apropierea lor.

paleolitic

1 Mulumim i pc aceast cale prof. dr. doc. ;\J. PetrescuDimbovita i dr. V. Chirica pcntm sprijinul acordat n efectuarea acestei campanii arheologice.
2 Referiri asupra depozitului de locss din aceast staiune
au fost fcute anterior: M. Brudiu, l\latcriale, Oradea, 1970,
p. 7-8; idem, SCIVA, :31, 1980, 1, p. 14; idcm, Materiale,
Tulcea, 1980.

La aproximativ 1 m de vatr a aprut nc


o bucat de lemn, care a fost ridicat in condiii
speciale pentru a fi conservat. Aceast bucal
de lemn, ca i cele descoperite in cursul spHtt urilor din 1978 i 1979, a suferit la inceput un proces
de putrefacie; ulterior acest proces a fost oprit
datorit[t impregnrii cu carbonat de calciu (rezultat din descompunerea oaselor i coarnrlor
din niH!urile suprrioare). Fragmentul descoperit
n acest an are o stare proasHt de conservare
datorit masei sale reduse i unei
deranjri
recente (crotovin).
Materialul litic este reprezentat de de~eurile
de atelier. Ca piese tipice menponm: trei burine
de col, pe trunchiere oblic retuat, un dublu
burin pe trunchiere oblic retuaUt ,i o lam
cu creast (fig. 2/4-8).
Nivelul V a fost descoperit la -3,50 -:).~U m.
In decursul spturilor a aprut o vatr[L o~1sc
intregi i sparte de la bovidee i reni, coarne i
lespezi de gresie, precum i deeuri de la atelierele
de prelucrare a silexului. Uneltele de silex snt
puine i apar!in urmtoarelor tipuri: un gratoar
concav pe cap[tl de lam, trei burine pc a~chii
trunchiate lateral i retuate, un psrudo~lr
pungtor pc <t~chic (fig. 2/9-12).
1\'ivelul VI a fost descoperit la -3,70 -3.~.0 m.
In acest ninl arheologic au aprut dou[: mici
complexe: unul format din dou lespezi de gresie,
1 n jurul cruia se aflau citeva fragmente dl' nasc;
cel de al doilea grup reprezint un mic atelier
de prelucrat silexul, cteva oase sparte ~i dou
piese din corn de ren, cu urme de prelucr;~re.
Una dintre acestea reprezint prjina cornului
de pe care a fost ndeprtat una din ramuri
cu ajutorul burinului, metod folosit n atelierele din niYC!urile II i III ale acestei 5taiuni3. Menionm c piesa are i alte llr!1ll' de
prelucrare prin lefuire, situate n exteriorul
curburii cornului. Cea de a doua pies prezint
un procedeu de Utiere a oaselor prin loviri pe
direcie transversal, pe o jumtate din circumferina cornului (fig. 4j2b), dup care se frngPa
(fig. 4j2a).
Materialul litic tipic lipsete.
Nhelul \'11. Acest nivel a aprut la adncimea
de -4,30 -4,50 m. Spturile din 1USO au
mai scos la iveal n acest nivel noi complexe.
a Ibidem

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

f-- -

--

1m

:- T

niv.I

2m

15lSi!il~ ni v. Il

~~a:lniv. m
:-~i v. iV

3m

~~~~niv.
V
E
ni V.YI
mm

niv.VII

5m
LEGENDA

c:::l Sol recent


c::2:l Cernoziom n e l e vig at
~ Strat de tranziie
Loess
Sol arg ilos

D
amJD

Caseta A (1978-1980)

~ Ni vel de locuire paleoli tic


~ Loess gleizat (rosu)

rn11

stfnco

Caseta 6(1980)

se. 1:2oo
Fig. 1. Cotu Miculini. A. schi. carto g ra fic a s ta iunii paleolitice din punctul "Girla Mare", cu planul spturilor; B. profil stratigrafic in caseta A; C. hart::t
R. S. Romnia - cu indicarea descoperirii.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

.,

.....

~// /

,/

~~ j
0 /1

'k'/
'J.:I

\ll~

Fig. 2. Cotu

'ticulini.

,.Girla Mare". Caseta A. 1-3 material li tic din nivelul I; 4-8 material Ii tic din nivelul IV; !J -12
materiallitic din nivelul V; 13-16 materiallitic din nivelul VII.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

12

19
Fig. 3 Cotu Miculini .Gtrla Mare Caseta A. 1-20 material lltlc dln ninlul Il.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

20

CERCETARILE PALEOLITICE DE LA COTU

MICULINI

11

cum ar fi dou ateliere pentru prelucrarea silexului i o vatr puternic, precum i unele
oase ntregi sau fragmentare provenind, probabil,
de la acelai bovideu identificat in 1978. Este
prezent i renul, de la care provine un fragment
de corn care prezint urme de lovituri perpendiculare in zona unei ramifica~, date cu scopul
detarii unei raze (fig. 4/1).
Materialul litic nu este prea numeros. Uneltele din silex sint de asemenea puine: un gratoar,
pe o lam avnd forma oval, realizat prin
retuare oblic; alte dou exemplare pe capete
de achii lamelare, una dintre ele avnd o scobitur retuat pe latura stng. Este prezent
i burinul pe achie trunchiat. Pe captul unei
achii late se gsesc dou scobituri retuate,
iar pc latura stng uoare urme de folosire
(fig. 2/13-16).
CASETA B

Fig. 4. Cotu Miculini. "Girla Mare". caseta B. 1,3 coarne de


ren prelucrate din nivelul II; 2 coarne de ren din nivelul VI.

Fig. 5. Cotu Miculini. "Girla Mare". Caseta A. 1-3 coarne


de ren cu urme de prelucrare din nivelul IV.

Aa dup cum artam, aceasta a fost deschis


la est de caseta A, unde suprafaa promontoriului prezint o nclinare mai mare, fapt care
ar putea s determine fie limitarea nivelelor de
locuire, fie o deranjare a lor de ewntuale procese
criogene.
Dimensiunile casetei snt de 10 m X 5 m.
Stratigrafia. Caseta a fost adincit pe latura de
'est pn la 2,30 m, iar pc latura estic pn la
1,40 m. De-a lungul profilului de 10 m se constat o schimbare n structura stratigrafic, in
sensul c odat cu accentuarea coborrii pantei
se ngroa stratul de tranzi.ie care are o culoare
galben rocat, prin urmare este vorba de reducerca grosimii depozitului de loess. Faptul acesta
se pare c a determinat i limitarea nivelelor
1 i II care nu mai ating latura de est a casetei.
Nivelul 1. Spre deosebire de caseta A, unde
acest nivel de locuire avea o adncime mai mare
n caseta B, datorit nclinrii terenului, adncimea este ceva mai mic. Datorit crotovinelor,
o parlc din inventarul litic a fost deranjat, iar
oasele i coarnele au fost dizolvate prin iluvionare.
Materialul litic provine de la atelierele de
prelucrare a silexului, dar nu reprezint o cantitate
prea mare. Ca piese tipice au aprut: un burin
pc lam trunchiat oblic i retuat, un burin
lateral pe achie retuat, un gratoar pe capt
de lam (fig. 2/1-3).
Nivelul al II-lea este bogat numai n zona
veslicft a casetei, unde se concentreaz dou
vetre de la partea superioar a nivelului. Alte
trei ntre se afl la baza acestui nivel. Intre
aceste vetre se afl numeroase fragmente de
oase i coarne, precum i un atelier pentru prelucrarea silexului. In exteriorul acestei zone se
afl resturi dispersate de coarne, maxilare, i
achii de silex.
Inventarul utilajului de silex cuprinde urmtoarele tipuri (fig. 3/1-20):
-----1. gratoare pe capt de lame .. . .. . .. . .. .
5
2. gratoare pe achii .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. . .. . 10

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

12

M. BRUDIU

3. gratoare burin . . . .. . . . . .. . .. . .. . ... .. . ... .. .


2
4. burin pe lam trunchiat i retuat . . .
5
5. burin pe achie trunchiat i retuat .............................................
2
6. burin pe lam retuat lateral (trunchiat)
.......................................
4
7. burin pe lam retuat lateral, trunchiat oblic i retuat abrupt .. . .. . .. .
1
3
8. burin diedru dejete .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. ....
9. burin transversal .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. .
6
2
10. burin pe achie .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. .
11. burin lateral .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .
2
12. lam retuat parial abrupt . .. .. . .. . .. .
1
13. lam a dos (retuat abrupt). .. .. .. . ..
1
14. lam a crete (cu creast) .. . ... ... ... ...
2
1
15. corp de burin .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . ..
16. lam cu retue de uzur ......... ......
1
Inventarul pieselor din corn de ren cuprinde
piese tipice, dar n stare fragmentar: un harpon
din corn despicat, care este de tipul celui descoperit n 19784 , cu deosebirea c pe latura stng
are trei coli, iar pe latura dreapt numai doi.
Virful este rupt, de asemenea i colii. A fost
frint transversal la jumtate. O pies important,
aprut pentru prima dat in staiune, este
un dublu trncop, lucrat din corn de ren. Prin
forma sa se aseamn cu ciocanele trncop
descoperite anterior, dar funcional se deosebete prin faptul c Ia ambele capete avea cite
o pies anex din silex, fiind folosit la extragerea
silexului.
O alt pies este un fragment de lance din
corn de ren, despicat logitudinal i avnd esutul
spongios ndeprtat pentru crearea canelurii.
Fragmentul de lance reprezint captul proxima!.
Considerm
important s prezentm unele
observaii cu privire la tehnica de prelucrare a
coarnelor, ca i a unor utilizri pe care acestea
le-au avut, probabil, n epoca respectiv.
Se observ c pentru a obine secionarea
transversal a cornului provenind de la un individ
matur se aplicau lovituri perpendiculare cu o
unealt tioas, pe aproximativ o jumtate din
circumferina cornului, cu scopul de a produce
micorare a rezistenei,
dup
care se frngea.
Aa s-a procedat la detaarea lancei.
Pentru a se desprinde ramurile laterale de
prjina cornului se proceda la tierea cu burinul,
care crea cte un an de o parte i de alla a
fiecrei ramuri, i, n cele din urm, se frngea.
lefuirea este una dintre tehnicile larg folosite
pentru finisarea unei unelte din corn de ren. Se
lefuiau marginile lnciilor, harpoanelor i impungtoarelor.

Numeroase fragmente de coarne ca i unele unelte


pe suprafaa exterioar striaiuni dispuse
neordonat. Este posibil ca acestea s provin
fie de la unele utilizri ale pieselor la anumite
activiti (pe care nu le putem reconstitui cu
uurin), fie de Ia roaderea lor de ctre animale
carnivore. Se mai pot observa i unele cioplituri
poart

M. Brudiu, SCIVA, 31, 1980, 1, fig. 5/3.

fcute

cu unelte tioase ce au desprins achii


din corpul cornului.
Cercetrile din 1980 efectuate in staiunea
paleolitic de la Cotu Miculini au mbogit
patrimoniul arheologic cu noi vestigii privind
epoca paleolitic din ara noastr, unele marcate
de o concepie original in realizarea lor. Astfel
de staiuni arheologice, ca i cele din zona Nistrului Mijlociu 5 sau din Cmpia Rus6 ori din
Cmpia Panonic7 pot arunca retrospectiv puternice fascicule de lumin asupra etap'elor paleoliticului european i pot uura nelegerea procesului de munc i vieuire a omului 'in epoca
paleolitic.

Materiile prime folosite in paleoliticul superior


au fost: lemnul, cornul i osul. Acesta din urm
a avut o mai larg utilizare fiind folosit la vn
toare, pescuit i minerit, in timp ce utilajul litic
a fost ntrebuinat la prelucrarea lemnului,
osului i a cornului i mai puin n realizarea
uneltelor necesare pentru vinat i pescuit.
Vestigiile arheologice de la Cotu Miculini
reprezint nu numai documente necesare cunoa
terii anumitor ocupaii ale omului paleolitic pe
teritoriul rii noastre (cum ar fi cele privind
procurarea hranei: vntoarea i pescuitul), dar
mai ales o confirmare a unui stadiu avansat
de nsuire a progresului tehnic nemaintlnit
in alte staiuni din Europa. Ne referim la numeroasele tipuri de lnci cu caneluri, la tipul de harpon
din corn de cerb despicat. Pentru prima dat
avem confirmarea unui sistem evoluat de ataare
a piesei active de tija de lemn pentru a se obine
o unealt sau arm eficient. Subliniem aceast
tehnic a asamblrii unor piese diferite, lucrate
din materiale diferite, pentru a obine o unealt
cu funcionalitate nou i eficien sporit.
Poate cea mai concludent realizare tehnic
din acest punct de vedere este ciocanul trncop,
sau dublu trncop, folosit ca unealt pentru
extragerea silexului (obinut prin asamblarea Ia
cornul de ren a unei piese active din silex), pies
reprezentnd cea mai veche unealt de minerit
descoperit pe teritoriul Romniei.
Prin rezultatele obinute pn in prezent staiunea paleolitic de la Cotu Miculin~i se situeaz
printre cele mai importante - nu numai din
ara noastr, dar i de pe continentul european.
1 A. P. Cernys, Paleo/ilicno stojanka Molodova V, Kiev,
1977; idem, M nogoslojna paleollliceskaja Stojanka Kormanl
IV na sredne Dnestre, Kiev, 1977, fig. 22/1.
1 P. 1. Koriskovski, Paleolil Ukrajny, MIA Leningrad,
40, 1953; 1. G. Sovkoplias, Mefinskaja stojanka, Kiev, 1965.
7 M. Gabori,
A Kesoi paleolilikum magyarorsz6ogon,
Regeszeti Tanulmanyok, 1964.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

CERCETARILE PALEOLrnCE DE LA COTU

RESULTATS DES RECHERCHES


FAITES DANS LA STATION
PALEOLITIHQUE DE COTU MICULINI
(DEP. DE BOTOSANI)

MICULINI

13

Par Ies vestiges areheologiques qu'elle a livres, la station


de cotu Miculini atteste des occupations
complexes de la part de ses habitants: extraction <lu silex
(exploitation miniere), industrie du silex, du bois de renne
et du bois, chasse, pcche, etc.

pal~olithique

RIO:SUME
EXPLICATION DES FIGURES
Les recherches archcologiqucs faites dans la station paleoJithique de Cotu Miculini en 1980 se sont deployees dans la
cassette A ( 1977 -1980) et la cassette B (1980). Dans
la premiere on a fouille les niveaux IV, V, V 1, et V Il, dans
la seconde les niveaux 1 et II.
Dans tous les niveaux, les groupes d'outils qui predominent sont les burins et les grattoirs. De m~me, on a trouve dans
tous les niveaux des ateliers de !'industrie du silex et du
bois de rennc. Parmi les pieces de bois de renne il convient
de mentionner la decouverte d'un nouvel harpon et d'un
pic double a picce annexe en silex, destine a extraire le silex
de la falaise du Prut.
Le bois de renne Hait soit coupe au burin, soit frappe
par des coups transversaux sur la moitie de sa circonference, puis rompu. Une autre technique Hait ceHe du polissage. On a egalement decouvert un morceau de bois.
Les communaut~s humaines de la station ont employe
les outils en silex pour !'industrie du bois de renne, de l'os
et du bois, en vue d'en obtenir des outils pour Ia chasse, la
p@che et l'exploitation miniere.

Fig. 1. Cotu Miculini. A. releve cartographique de Ia


station palt~olithique de lieu-dit "Girla Mare", les fouilles
pratiquees; B. profil de Ia scction .\; C. localisation de Ia zone
sur la carte de la R. S. Roumanie.
Fig. 2. Cotu Miculinp. "Girla Mare". Section A. 1-3
picccs en silex du niveau 1; 4-8 pieces en silex du niveau
IV; 9-12 pieces en silex du nivcau V; 13-16 pieces en silex
du niveau \'11.
Fig. 3. Cotu Miculin~i. "Girla Mare". Section A. 1-20
pieces en silex du niveau II.
Fig. 4. Cotu Miculinti. "Girla Mare". section B. 1,3
branches du corn de renne, avec les traees de incisions nivcau II 2. branchcs du corn de renne du niveau VI.
Fig. 5. Cotu MiculinP. "Girla Mare". Section A. 1-3
branches du corn de renne avcc les traces des incision niveau IV.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Principalele rezultate ale

cercetrilor

de la Ciuperceni- Tr.

Mgurele

\',\SILE BOHONEANT, 1. VLAD, (arheologi), ELENA TERZEA, TH. NEAGU, V. SERINI


(paleontologi), P. COTET, D. POPESCU (geologi), TATIANA POSTOLACHE, H. AZVADUROV
(pedologi), TEFANIA ROMAN, M. ClRCIUMARU (palinologi)

In vara anului 1980 au fost continuaLe lucr[trile n complexul de aezri paleolitice de la


Ciupcreeni 1 . S-a lucrat la obiectivele: Carier,
Vii 1, i ntr-un punct situat aproximativ la 1 km
vest de Carier, denumit "La tir" sau "La poligonul vechi".
fn punctul Carier s-a continuat adncirea
seciunilor ncepu te n anul 1979, fcndu-se
spargeri cu pichamerul a nivelelor consolidate
cu carbonat de calciu, spre a se crea spa~iul de
lucru pentru anii viitori. Piese arheologice s-au
recollat puine din cauz[t c s-a lucrat mai mult
n depunerile inferioare, fr urme de locuire
uman. Citeva piese s-au gsit in sec\iun<'a
1 - prelungire sub placa consolidat cu carbonat
d<' calciu. Ele constau din achii i nucle<' retuate.
Ca rezultate mai deosebite privind pal<'<mlologia vertebratelor din depozitul cu silex maroniu
rocat, pentru anul 1980 menionm confirmarea
prezenei unor specii determinate n anii lrecu .i
ca Jiimomys slhelini; Ocolonoi des csarnolan us;
Paracernilus auslralis eLe. Din anul 1\180 mentionm Priospolo.r prisws - form[t nrudi 1ft , c11
orbetele, Trogonlherium minus -- caslorid, Pliopcnlaurisla dehneli - Yeveri[t zburtoare, Jlimornys ocilanus, ccrvide arhaice, suidae mici i o
sprcie neidentificat de chelonian. ln urma studiilor de laborator i a documentrii bibliografice,
vrrl<'brala men\ional anul trecut ca Desmana
sp .. nou pentru istoria conlinenlului, a fost
descris[t i denumi L Desmana yeli ca.
n ceea ce priYete paleontologia nevertehratelor se evideniaz faptul cft n baza aflorimentului din cariera din nisip de la Ciuperc!'ni, sub
niHiul de pietri~ grosier cu gale!i mari de silex
i lentile de nisipuri mai fine, Yrgalc. gros de
1,80 m, se aflii un banc de argilft kaki gros de
circa 0,20 m, iar sub acesta, p<' circa 1 m, nl'loreazft o crcl[t gftlbuic compael[t argiloasft, rare
S<' continu[t in profunzime pe o dislan\[t inci'i
neslabilit. Analiza preliminari't micropal!'onlologic efectuat asupra bancului de argmt a ari'tt aL
di elin acest punct de V<'clere esle slerilii.
1
Y. Boronean!, 1. Vlad, i\lalcriale, Oradea, l!l~!l, p.
21-27; Y. Eoroncan( i 1. \"Iad - arheologil', Elena TcrZla
- palcontologic vcrtclnatl', Tit. Neagu - pnlcontologic
ncYertcbratc, 1'. Cote - pallog~ografic, D. Popescu geologie, H. Azvadurov i Tatiana l'ostolache - pcdologic,
~lateriale, Tulcea, 1980, p. ()52-G:J/.

S-au analizat i trei probe din nivelul bazal


cret. Acestea au scos n eviden. o bogat
faun de foraminifere i oslracode din care citm:
Gaudryina cretacea, Pleclina ruthenica, Orbignya
variabilis, Luluola nautiloidea, Tritaxia lricarinata,
numeroase nodosariide, Ramulina novawleata,
Helerohelix globulosa, JJoliuina incrassala, Pullenia qualernaria Cibicides volzianus, Cibicides
beaumonlianus, Gavalinella elcmcnliana, Stensioina allisima, Gyroidinoides globosus, Globolruncana con/usa etc.
de

Fig. 1. Ciupcrccni - "La tir". Piese de silex descoperite n


statiunea arheologic:i.
Aceast asociaie atesU"t clar virsta Campinian
superior (Senonian superior) a acestor depozite.
Importana deosebit a accslui punct const n
primul rnd n aceea c este singurul loc unde,
n toatft Cmpia Homn, pe malul Dunrii,
apare la zi faciesul de cr<'trt, facies care se afloreaz
n malul bulgresc. In felul acesta, fauna sus
cital este o faun nou pentru aceast zonl"t a
rii. Prin datarea acestui orizont de cret se
poate afirma cu certitudine faptul c galeii de
silex din partea superioar snt provenii din

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

15

REZULTATELE CERCETARILOR DE LA CIUPERCI

partea terminal a acestor formaiuni erodate


de ap, care a nlturat, sub forma de mii fin,
creta argiloas i a depus-o la mic distan,
dup ce fora de transport a sczut, accidentele
silicioase aflate n masa rocii, i care aa cum
apar, arat c au suferit un transport foarte
mic (pe distane drstul de reduse).

ntinderea sa (fig. 2).

La Vii 1 s-au continuat lucrrile pentru a se


delimita ntinderea aezrii pe partea de nord
i nord-vest. Spre vale, n acest sector, s-a fcut
o seciune. Materialul arheologic provine din
stratul de pmnt purtat, ca grosimi ce variaz
ntre 0,25~0,30 m i din stratul galben, fr
acumulri de calciu sub form de granule. ln
acesta din urm s-a gsit materialul in situ.
Stratul de cultur este anevoios de delimitat
din cauza lucrrilor de amenajare a pantei n
treptr, n vederea plantl'trii vi\ri de vie . .-\ccsle
lucrri au deranjat stratul de cultur, iar pe
unele pri I-au inversat. Piesele gsite snt
achii sau lame apar\innd facirsului aurignacian
prezentat n anii trecui din seciunile 1, 2 i 3.
Piesele gsite n anul acesta, relativ puine la
numr, nu aduc schimbri n tipologia sau datarea
aezrii.

Pentru Vii 1 s-au lucrat o parte din probele de


recoltate anul trecut. Rezumnd studiul
paleopedologic al depozitelor solificate din partea
superioar, menionm c ele au evideniat pe o
grosime de 5 m o secven de soiuri formate pe
depozite loesoide, Iuta-prfoase. ln cadrul acestor
soiuri, considerate ca formaiuni dezvoltate n
condiiile unui climat de silvostep, se remarc
trei perioade relativ mai umede care corespund
unor soiuri de pdure. Acest caracter este alest at
de analiza la microscop a probelor de sol, care
indic la rndul su prezena proceselor de iluviere
(splare, acumulare) a argilei, fenomen caracteristic unui climat de pdure.
Prezena n seciune a trei maxime de acumulare
de argile i a trei maxime de acumulare a carllonailor de calciu confirm din punct de vedere
pedologic, al alternanei climatice trei perioade
mai puin umede i reci cu trei perioadr mai
umede i calde.
ln cazul cnd alternanele climatice ar corespunde ntr-adevr stadialelor i intcrstadialelor ntreaga secven de soiuri ngropate pot
fi" atribuite ultimei glaciaiuni Wiirm iar nisipurile din baza solurilor ar corespunde probabil
interglaciarului Riss - W iirm.
ln obiectivul "La Tir" a fost identificat o
locuire de tip nou. Staiunea a fost reperat
nc din 1971, dar spturile s-au putut efectua
doar n anul 1980. Staiunea este situat pe
malul stng al unui piriu care ocolete localitatea
Ciuperceni, pe la nord, avnd direcia wst-est,
pentru ca la o distan de aproximativ 1 km
de sat s-i ndrepte cursul n unghi drept, pe
direcia nord-sud. Locul aezrii se plaseaz n
exteriorul unghiului, pe latura de est, la extre-

pmnt

sudic a cmpiei Burnazului. De sub


aezare ncepe panta erodat (paleovalea Dunrii). Marginea cmpului Burnazului n aceast
zon prezint eroziuni n trepte de caracter
restrns. Pe o asemenea prim treapt se situeaz
aezarea. S-a practicat o seciune de 20 >< 2 m,
orientat vest-est, urmnd ca n viitor s treac
peste aezare spre a se verifica stratigrafi a i

mitatea

LEGENDA
[]] 1

([]];

IC]J

04

Fig. 2. Ciuperceni - "La Tir". Profilul an! ului 1 .


Legenda: 1 - Sol in formare; 2 - Gal hen cafeniu. l'alcolilic 11; :l - Galben albicios prfos. Paleolitic 1; 4 - :\"e,pat.

Straligrafia se prezint astfel: la supral'a\


(0,05-0,07 m) - un strat vegetal (orizontal),
sub acesta stratul glbui cafeniu loessoid (0,40 m),
care suprapune stratul galben albicios bogat n
nisip (O,HO m). ln acestea dou din urm[t se
afl
cantonate locuirile paleoliticului. Silexul
utilizat la facerea uneltelor arc o patin[t alb
glbuie, mai rar maron crnuiu. ln ~p[trlur
poate avea culoare galben-cafenie, cenu~ill-\ erzuic sau nuane de brun. Ocazional snt folo~ite
i alte roci, printre care i cuarul. Materia prim
se procur din deschidrrile naturale din znn
i de pc albia Dunrii. In nivelul inferior, ea
tipuri de u ne !te se ntlnesc: achii de tip lev allois eu talon netrd, neretuate sau retuate,
raeloarc simple sau duble, achii pedunculate,
retuate, gratoare a mouseau, gratoare alipire
pe achii de tip lcvallois, piese cu encoche, burine,
microachii, lame non levallois. In nivrlul ~upe
rior: achii levallois cu talon neted sau pu ~in
retuat, cu talon spart sau degajat (enh-ve),
vrfuri lcvallois, simple sau retuate, racln~1re
transversal-convexe i eonvexe, piese cu enroche,
burinr, microachii fin retuate, gratoare pe
achii de lip levallois, nuclee levallois (fig. 1(1-2).
Cantitativ domin materialul microlitic. Dup
cum s-a vzut, n prrpararea tipurilor principale
ntlnite, domin elementele de trhnic levalloi~.
S-ar putea ca aceast cultur de tradiie levalloiso-mustcrian s stea Ia baza aurignaeianului
din Cmpia Romn, diferit ca tipologie de rrstul
aurignacianului din ar, dar mai ales dr cel
din Moldova 2 Urmeaz ca cercetrile viitoare
s aduc noi lmuriri i date care s contureze
Punescu, Evoluia unc/lclor i armelor de piatr
pe teritoriul Romniei, Bucureti, 1970; Maria Bitiri, l'alco/iticu/ in ara Oaului, Bucureti, 1972; M. Brudiu,
Palcoliticu/ superior i cpipa/co/iticu/ din Moldova, Bucurrti,
1974; FI. J\Iogoanu, l'alco/iticul din Banat, Bucureti, 19"72.
1

AI.

cioplit

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

V.

16

BORONEAN,

I. VLAD, E, TEREZA

caracteristicile acestui nou facies al paleoliticului mijlociu de pe teritoriul rii noastre.


Fr a aparine unui strat cultural, n sptur
sau periegheze, s-au gsit materiale aparinnd
probabil primei epoci a fierului dar i secolului
al X 1II-lea e.n.
S-au prelevat de asemenea noi probe pentru
analize de polen sau chimice. ln ce privete
cercetarea in general a complexului de locuiri
paleolitice de la Ciuperceni facem precizarea
c unele date privind cercetrile de laborator
sint n curs de prelucrare i vor fi comunicate
in viitor.
In timpul spturilor s-au fcut cercetri de
teren in perimetrul comunei Traian, recollndu-se
din partea de nord-vest a satului (din perimetrul
locuit) materiale paleolitice i din epoca daco-roman.

PRINCIPAUX RESULTATS DE
RECHERCHES DE CIUPERCENI-TURNU
MGURELE

colab.

cette occasion, les fouillcs degagerent d'autres pieces remontant a l'aurignacien. Un autre secteur de travail a et~ ouvert
au Jieu-dit "La tir", situ~ a cnviron un kilometre vers le nordonest par rapport a In carricre. La, les fouilles ont localis~
deux couches culturelles du paleolithique, ainsi qu'une industrie de type levalloisien-mousterien. Il se peut que cette
industrie se soit trouvee a la bnse de l'evolution aurignacienne
de la Plaine roumaine. L'etude pah!ontologiquc vient confirmer la presence des especes deja localisees au cours des
annees pr~cedentes, ainsi qu'une serie d'espcces nouvelles,
a savoir: d'ordre du CHELONlEN - une espece de poisson
a carapace, de petite taille; une taupc de grandc taille, Talpa
csarnotnna; le lapin archaique - Trischizolagus dumitrescuac ct un espece de mustelide de la taille d'unc martre.
Par nillcurs, l'espcce denomee l'annee dernicre Dcsmana Sp.
a pris maintenant le nom de Desmana getica. Pour ce qui
est des invertebres, la couche de craie a livre une scrie de
formainniferes et d'ostracodes nouvclles pour la zone en
question, dont nous citons ci-apres quelques unes: GAUDRYNA cretacea, PLECTINA ruthcnica, ORBIGNYA variabilis, ainsi quc des nodosaires commc: RAMULINA novaculeata, HETEROHELIX globulosa, PULLENIA quaternaria etc. Les specialistes ont etudie aussi des echantillons
de pa!eopedologie prelev~s a Vii 1, ce qui les a amenes A constater qu'il s'agit d'une succcssion inintcrrompue de depots
parmi lesquels figurc egalement un dcpOt aurignncien.

EXPLICATION DES FIGUHES

RESUl\IE
L'cxploration du lieu-dit "caricni" a mis au jour d'aulres
pieccs se rattachant a une facies de la pcbble culture. Les
travaux ont et~ poursuivis dans le scctcur Vii I afin de rclevcr les limites de !'habitat nu nord-oucst ct au nord; a

Fig. 1. Ciuperccni - "La Tir". Piiccs en silex decouverts


dans la station.
Fig. 2. Ciuperceni - ,.La

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Tir~.

Profil de la trnnchee 1.

Cercetrile

arheologice de la Ostrovu Mare km. 87 3


Porile de Fier II
VASILE BORONEANT

Di n cauza nivelului ridicat al colelor apelor


Dun rii n vara anului 1980 la km 875 nu s-a
putut lu cr a . Spturi s-au practicat numai la
km 873 de la marginea satului i s-au efectu at
de asemenea cercetri de teren n zona d e fri at
i de amenajare a zidu lui de p mnL ce urmeaz
s protejeze insula pe par tea de vest: . dinspre
Iugoslavia .
La km 873 s-au t rasat seciunil e 8, 9 i 10 .
Seciunea 8 este orientat p aralel cu malul, n
continuarea seciunii 6 de anul t recu t , cu dimensiunile de 2 x 3,60 m. Seciunea 9, cu dimensiu nile 2 x 2 m, i 10, cu dimensiunile de 6 x 2 m ,
snt p erp endi cu lare p e Dun re i pe sec i u n ea
a 8-a . dinco lo de drum , i au fost f cute cu sc opul
de a se v erifi ca straligrafia i ntindere a staiuni i
sp re est, spre inleriorul insul ei.
Stratigrafic s-a observat existe n<1 a Lre i
niv eluri de locui re 1 . In se ci unea 8- a, n i velu 1
inferi or se a fl depus peste un strat de ms1p
flu via lil o-eo li a n ce aco p e r prundi ul a lbi ei vec hi
a Dun rii . In toate ce le t rei niveluri s-au g sit
agl ome r ri de pietre, dispuse n form recla ngul a r sau c ir cu l a r , care par a repreze nta cont ururi de lo c u in e . In preajma u nora dinlre acestea
se a fl vetre de foc.
S-a pu tut face observaia c n ni\elul I lipsesc
v e t rel e de foc cu gard in de pi a tr de form [t
rec ta n gu l a r , fiind p reze n te num ai l oc uin e i
v etre de f o rm ci r c ul a r sau chi ar rec ta ngula rft,
p av a te cu pi e tre de ru. n nivelul a l doil ea se
amt ve tre de foc cu ga rdin de pi alr , de f o rm
rec tangu l ar, amena jate n in te ri oru l unor locuin e de tipu l semib ordeielor . In ni ve lul al treil ea
vetrele de foc au forme recta ngul are , cu sau
fr ga rdin de pi atr sau num ai cu pie lre di stan a te ntre ele,
avnd form r ect a n g ular .
n aces t ullim ni ve l i face apariia i cer ami ca,
o ce r a mic n eag r n sp rlur , a r s rudimen tar,
n a c rei com pozi i e se observ resturi vegeta le.
A ceas t cera mic este n general corodat i
afe c l a t de rep etatele infi ltra ii, ca urmare a
vari a i e i a nuale de ni ve l a apelor Dun rii.
Caracle rul industri ei silexului i n genera l a
pielre i, es te diferit fa. de aez rile apar innd
cu lLurii Schela Cladovei - Lepenski Vir din
V. Boro n ea n, G. Crciunescu, I. Sting, Materiale, 11 ,
1979, p . 17, 19; V. Boron ca n, Drobeta, 4, 1980, p . 27-42.
1

Ce rcetri

zo na Caza nelor 2 , n sensul c procenta jul de


un elt e de si lex este m ai m a re, iar ntre acestea
apar unelte de t ipul trapezelor. N um rul mi crogratoarelor (cir culare un ghiforme sau p e capt
de lame le) est e mai mare decL n zona Caza nelor.
La melele s'i nt n e re t u aLe, r e tu at e denlicul a t: sa u
fin. H e l e Y m num rul lor m a re. N u au luciu de
uzurft ca urmare a folosi ri i lor ca pi ese compu se

Fi g. l. Ostrond Mnn, km 873. 1 p ia tr l e fu i t i cu orn am ent e ge om et ri ce u tili za t foa rte pro iJ aiJ il ca nico va l : 2 -3
bo lo ,ani care a u se rv it la ascu (it i l ef u it tJn clte d e os i
corn: l bolo va n care a folosilla p isat g r un (c i semin( e.

(eleme n te de se ce r e tc.) . Pi esele a ecaille se


n num r m are at t printre pi ese le din
silex ct m ai ales prin lre cele din cuar it i r oci
c uaritice, dar i n rndul uneltel or din c uari t
se observ unele difer e n e f a de zona defi-

men. in

1 \' . Boronean , Daci a N.S., 17, 1973, p. 5-40; Dragoslav


Srejovi c, Lepenskt vtr, Beograd, 1969; Dragoslav Srejovlc,
Zagorka Letica, Vlasac 1, Beogra d , 1978.

arheologice

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

REZULTATELE CERCETARILOR DE LA CIUPERCI

18

leului prin prezena n numr mai mare a achi


ilor cu talon i bulb, dar mai ales a unor piese
care tipologie nu se deosebesc cu nimic de cele
din paleoliticul cuaritic. In industria cornului
de cerb i a celor din col de mistre., relcYm
numrul mai mic de unelte pc m 2
Din punctul de vedere al manifestrilor de
art menionm faptul dt n niYelul I, la baza
sa, s-a gsit un fragment dintr-o carapace de
broasc estoas pe a crei parte interioar se
afl incizate linii i benzi de linii par alele, nchaurate, iar n nivelul al treilea un obiect din
piatr, un ist verzui, bine ~Jefuit i lustruit.
Acesta are form[t tronconic aplatizat, cu o adncitur de form semicircular n partea superioar a piesei. Este alterat, poate de foc sau
de condi\iile de zacere n slral, ori a ndelungatei
folosiri. Credem c a senit drepl nicova)[t pentru
prelucrarea uneltelor din os, corn sau chiar de
piatr de dimensiuni mai mici. Partea de baz
pe care sta piesa n pozi Pe normal - suprafaa de aezare este netcdrt i foarlc bine
lustruit spre a da stabilitate piesei atunci cnd
era aezat pe o suprafa\[t plan[t. Prezinl[t pe
una din laturile aplatizalc, in partea mijlocie. uu
ornament n reea ~i din zigzag. iar n partea
superioar spre Yrf, o band[t n semispiralft
nehaurat (fig. 1/1). Este po~ibil ca piesa s
fi fost ornamentat i pe partea opus[t, ornament
care s fi disprut n timp. Ornamentarca este
foarte caracteristic culturii Schela CladoYei Lepenski Vir i ne ofer[t posibilitatea de a paraleliza acest nivel cu descoperiri asemntoare
din etapa final a acestei culluri gsindu-i
analogii la Vlasac i la Lepenski Vir. Nu sntem
nc n msur s[t cmitcm pftreri n leg[ttur cu

paralelizarea niYelurilor de locuire de la OstroYU


Mare cu cele din Defileul Dunrii de pe ambele
maluri ale fluviului 3
LES RECHERCHES ARCHtOLOGIQUES
D'OSTROVU MARE
(km. 873 - Portes de Fer Il)
RESUME

Les fouilles d'Ostrovu Mare, km 873, onl confirme cn


1980 la stratigraphie precisce au cours des anncrs preccdentes. D'autres habitations ont He dcgngces dans les trois
horizons explores. En ce qui concerne l'horizon 1, on a eonstate l'abscncc des foyers i1 bordure de pierre; les scub attestes sont ceux de forme circulnire ou rectangulairc, paves
de galets. Les foyers il bordure de pierre sont attestes dans
les habitations t\ demi cnfouics dans la terrc de l'horizon II,
cepcndant que l'horizon III comporte des foyers, a\Tl" ou
sans bordurc de picrre, de forme rectangulaire. Par ailleurs
ce dernier horizon comporte nussi des fragments ccramiques
se rattachant au ncolithique infcrieur. Les outils de. silex
sont plus nombreux par rapporl il ceux trotl\es dans les habitats de la culture Schela CladoYci - Lepenski Yir de Cazane. Parmi les documents archcologiqucs rccupcres it l'oecasion de ces fouilles l'on compte aussi quelques picccs il
ornemcnts. 1\'otons en ce sens le fragment d'une carapace
de tortuc, dont l'inhricnr est decorc de traits incises ct de
bandcs parallilcs, ainsi qu"un fragment de roclte yerdlre,
polic ct de forme tronconiquc - sortc d'enclumc aycc l'unc
des faces ornec de motifs zigzagants l'l de handcs it dcmi
spiralces.

EXPLICATION DE LA FIGUHE
Fig. 1. Ostrovul 1\Iare, km 873. 1 picrre polie el i1 omcments geometriques utilisce fort prohablcment commc enclume; 2-3 galets ayant servi il affiler et il polir des ou tils
en os et en corne; 4 galcts ayant fait o fiice de meules i1 hroycr
des grains et des scmcnces.

Ibidem.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Spturile arheologice de la Cladova (jud. Arad)


VASILE

BORONEAN,

n a nul 1980 spturi le de la Cladova , jud.


Arad a u continuat prin prelungirea sec(.iuni i 4,
spre nord-vest, pentru a se obi n e date privind
valul de p mn t de pe latut'a de nord-vesL a
ceti? i prin trasarea sec iunii 7 , pe di rec.ia
nord-est - sud-vest cu scopul ca, n viitor,
strb ii t nd ntreaga ntindere a a ez ri i, Lrecnd
pes te marele val de ap r a r e de p e latura de nordnord-est, s se obin o s tratigra fi e co mpl et a
ae zrii , chiar n zona sa cen L ral.
n secp un ea 4 s-a se cionat a nul de ap rare
i s-a co nstalat d., la marginea tera s rii v ec hi,
probabi l din e poc dacic, fcut [t pn la ni,e lu l
sln ci i, sub um rul terasei, se a f l un an~ pu.in
adin c. P e um rul terasei slratul de c ul tu r daci c
i d aco- roman este nede r anj at. Valul a fost
r e f e ut, probabil , dup dezafectarea aez r ii din
secolele XI -X II , sau cu pu in timp nainte
de drz::tfecta re. n umplutur a anu lui s-au obse rYat do u niwluri , unu l mai Yechi, n ca re, pc
ln g materialele din se co lele XI - XII se a fl
i fr agm ente daco-romane i din seco lele VI - VII.
iar a ltul mai nou, n ca re d o min m ate rialel e
din secolele XIV - XVI , cnd aeza rea cunoate
o nou perioad de nflorire . Pmntul rezultat
din spa rea a nulu i credem c a fost a run cal
p e um rul terasei, spre n larea pan lri . Sub
val au fosl aruncate pi etrele r czu llate din s
parca n stn cii a fundului a n . ului. P e um ~t rul
ter asci, la aproxim aliv 0,80 m de Ya l, s-a gsit
groapa unui stlp cu diamelrul de 0, 30 m, adncit
n slinc Ia - 15 - 20 em. GrQapa er a p lin[t cu
arsu r , ceea ce de mon st r eaz c n t ri t u r a a
fos t distru sft prin incendiu . Deoarece gro apa
nu a pu tut fi obs e rvat de ct pu.in deasupra
st ncii n u ne putem da seama c r eia di n p eri oadele
de locui r e i p oate fi a tribuit for tifi ca \ia de
lem n. Suh val, In li mita dintre nivelul inferior
i cel superior, s-a g sit o mon e d ungure asdt
em isii nlre 1272 - 1290 (den ar cu s igl s l avon ,
din vrem ea lui Vl adislaY Cumanul).
In seci un e a VII s-au fc ut ob se rvaii foar t e im portante i s-au re co ltat -noi mat eri al e ar heologice
fig. 1/ 1; 4 . In sLratul de loess s-au identificat dou
din ce le t rei nive luri de lo cuire paleol i tic. Ele
ap a r~in paleoliti cului cuaritic. S-a spat foarte
pu .in n str atu l propriu-zis, aproximativ 3,5 m~,
1

V.

Boroncan,

Zi rida va, 10, 1979, p. 139-158.

M. ZDROBr\ , P. HUREZAN

Fig . l. Cladova, jud. ,\ra d. 1 yccl cre g.: ncra ! a an\ ului
Vll unde a u fo st g s ite schelete i o groap dH cicii; 2 mormintu l nr. 6, secion a t d e o groap eli n secolul al X Il !-lea;
3 mormintul nr. 4.

!*

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

20

SAPATURILE ARHEOLOGICE DE LA CLADOVA

din cau z ca m s tratul acesta snt spate i gropile mormintelor din cimitirul secolelor XI - XII.
Materi alele gsite n anul acesta aduc date noi
i extrem de interesa nte pentru paleoliti cu l de
Ia Cladova i din ara noastr, prin faptul c
n nivelul inferior, chiar pe st n c, s-au gsi t

a continua tradiia nivelului 1 i a se lega cultura


cu m aterialele gsite de noi la Zbr a ni , la aproximativ 5 km sud peste apa Mureului 7
In carourile 11-12 s-au gsit mai multe fr agmente ceramice de tip Baden-Coofe ni, f r a
putea fi at ribuite unui strat de cultur .

2
'

'

6 ..

Fig. 3. Cladova, jud. Arad. 1, 4-6 unelte de cuarit ; 2- 3,7


unelte de silex apar~innd paleoliticului.

Fig. 2. Cladova, ju d. Arad. l m(lrgelc elin mormintul n r . 2;


2 in el ele s ticl din degetu l scltelctului elin mormntul nr. '>
3 -4 in el e d e b ucl{l gs i te la sch elete ; 5 cu titoaie rle fier descoperit in groapa dadc; G fi g urin dacici"t; 7 olrie din
secolul a l Xli i -lea gibit n g ro"p a t:a rc sec \io na morm intul
nr. G; 8 fo a rfcci\ g:is iti\ n m urea lot:uin\ spat in s t n c .

vrfuri de tip fo li aceu (B iattspitenze n) din cua rit


(fig. 3/ 1, 4, 6), de ace l ai tip cu cele gsite n
Bulgaria la Samoi l ia 2 , n Grecia la Kakinopilos 3 ,
la Zeleta4 n Unga ri a i n unele loc a li t.i din
Cehoslovacia5 , dar fcute din silex. La Ioscl,
tot n judeul Arad, dar pe malu l Criului, s-au
gsit de asemenea, cteYa piese de acest tip,
fcute din si lex6 . Cele din nivelul al doilea par

i n anul acesta, s-au gsit num eroase fragmente ceramice din epoca hallstattian, care
nu p ot fi atribuite, n aceast seciun e, unui
strat de cultur. Se pune problema da c nu cumva
n aceast zon terasarea a afectat stratu l ha lstattian, ca, dealtfel, i pe cel Coofeni, urmele
de locuire gsite put nd s fi r mas acolo n
gropi sau deni ve l ri de teren. Pentru epoca daci c,
n seciunea VIII, s-a identificat un nivel subire
de locuire, iar n carourile 10 -12 o groap de
3,90 m lungim e i 0,90 m l i me , ad nc de
aproxim ativ 0,70 m, care a fost deranjat pari a l de groapa unui mormnt i de o groap din
secolul al XIII-lea. In umplutura gropii dacice
s-au gsit numeroase fragmente de vase de t ipul

V. Boronean, Ziridava, 11, 1979, p. 109-116.


Tipul d e cercei ntllnip In cimitir s-a mai descoperit
In tezaurul de la S mb teni (C. Stirbu, C ercet ri numi smatice, 2, 1979, p. 47), In cimitirul d e la Vladimirescu -Arad
din interiorul ce t ii d e pmint (M. Barbu, M. Zdroba, Z
ridava, 10, 1978, p . 110 -111 ) i Intr-un cimitir d e la Cuvin,
Valea Danciului - toate In judeul Arad - Analogie de
epoc p entru aezare i cimitir avem In Ungaria la T iszaesul ar-Bash alom (Iulia Kovalovski, T e/ep u/esolasok Tisza esz/ar-Basha/om, Fontes Areheologici Hungariae, Budapest a,
1980) i la Peteni, jud. Covasna (Szekely Zoltan, Materiale
Tulcea, 1980, p. 504- 508).
7

~ Paul Haesaerts, Svoboda Siraco vn, Prace Archeologicze ,


28, 1979, p. 35-63 .
a E. S. Higgs, S. I. Dakaris, R. W . H ey, PPS, 1965, 30,
p . 191, 226, 228.
' L. Vertes, Foli a Arch, 9, 1957, p. 3 - 23.
' K. Valoch, Casopis Mor avskeno Muzea, 58, 1973, 5 -76;
M. Oii va, Casopis Moravskeno Mu zea, 64, 1979, p. 45 -78.
6 C. S. Nicol aesc u-Piopor In Istoria Romdniei, I, 1960,
p . 18.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

V.

BORONEAN,

III. ZDROBA. P.HUREZAN

cuielor,

urnelor sau fructierelor, precum i un


de fier (fig. 2/5). Alturi de aceast
a crei funcionalitate nu putem
s ne dm nc seama, s-a dezvelit, n caseta
VIII, o vatr de o formft aproximativ circular,
cu diametru! mediu de 0,30 m. Pe ea i n jur
s-au gsit fragmente ceramice dacice. In caseta
VI, n stratul dacic, s-a dezvelit un cuptor deteriorat, n construcia cruia s-a folosit piatr. In
carourile 14-15 seciunea prinde parial o movil
de pmnt de form circular, cu diametru! de
7,40 m, nalt de 0,85 m, pe care noi o credem
a fi un turn legat de fortificaia de piatrft. Cu
cuit curb,
groap, de

Ff~PF~~~~q=~+4~1
2
j

--~--~----'---L---16

Fig. 4. Cladova, jud. Arad. Schi\ft de profil al ~an[ului \"11,


carou! 13; 1 strat brun-negricios, pe calc de formare; 2 strat
negru spre brun de epoc feudal; 3 strat brun inchis, din
a doua epoc a fierului; 4 strat brun din prima cpoc~i a rierului; 5 strat brun-deschis, fr sp:irturi de roc - paleolitir
III; 6 strat brun deschis cu sprturi de roc, foarte tasatpaleolitic II; i strat llrun cu pic:i(cle ruginii - pa!('olitic 1;
S stnc:l degradat - steril.
aceast ocazie s-a fcut observaia dt pe locul
respectiv a existat o construc~ic, la a crei fundaie
s-au folosit piatra i crmida. Problema care se
pune acum este aceea a datei cnd a fost construit
zidul. Deocamdat a fost gsit doar temelia
zidului, nu i partea sa superioar, n care
piatra s se impleteasc cu dtrmida. n d[trimturile care provin din aceast construc(ie se
afl numeroase fragmente de crmid, dintre
care unele cert de factur roman. O crmid
spart poart pe ea urma unei inscripii tampi
late, pe care se poate citi doar COH (cohors).
Aceasta ar fi o prim dovad n zona Mureului
inferior c n partea nordic a existat o fortificaie in care a sluit poate o cohort roman.
Alturi de crmizi, s-au gst i fragmente de
igl roman. La suprafa se afl un strat de
cultur de epoc feudal, dar in care se intilnesc i materiale din secolul al VI-lea.
Aa cum deja am artat, in stratul loessoid
s-au identificat i dezvelit mai multe morminte
orientate cretinete, cu capul spre apus i picioarele spre rsrit. Gropile mormintelor snt
spate pe dimensiunea scheletului (fig. 1/3). Unele
perforeaz stratul de loess, avind o adncime
Intre 0,60-0,90 m. Ele aparin unor subieci
de toate virstele: copii, tineri, aduli i btrni.

21

Unele dinlre morminte au inventar, constnd


din inele de bucl, din bronz, inele din sticl,
mrgele de sticl i monedc (fig. 2/2). Intre
acestea, cel mai bogat a fost mormntul nr. 2,
aparinnd unei copile n vrst de aproximativ
12 ani, care, pc degetul inelar al miinii stngi,
purta un inel de sticl verzuie (fig 2/2), sub cap
o pereche de inele de bucl din bronz (fig. 2/3, -1),
pc piept i n jurul gtului 285 de mrgele de
sticl, ntregi sau fragmentare (fig. 2/1), iar pe
una din vertebrele lombarc a fost gsit o moned
mic de argint din \Temea lui tefan al II-lea
al Ungariei (1116-1131).
Aceste morminte alctuiesc cimitirul asezftrii
din secolele X 1- X II 1 (fig. 1/3). n apr~picre
credem c se afla i biserica. In mormintul 4 s-a
gsit o alt moned din vremea lui Kalman
(1095-116). Aceste morminte snt suprapuse de
locuirea din secolul al XIII-lea. Momentul acesta
de trecere de la aezarea din secolele X 1- X II
la cea din secolele XIII-XVI a fost bine surprins, datorit faptului c mormntul nr. G din
cimitir este tiat, n zona cocsofcmural, de o
groap, pe fundul creia s-a gsit o moned de
bronz cu urme de argint la suprafa!, din accrai
\Teme cu aceea descoperit in an.ul de ap[trarc
(1272-1290). Aceasta nseamn c la sfirilul
secolului al XII-lea sau la mijlocul secolului
al XIII-lea, dup datele pc care le avem pnft
acum, a avut loc distrugerea cetii ~i. n consecin\, uitarea cimitirului. Distrugerea a putut fi
cauzat de nflvlirca ttar sau poate de un
evcnimen l necunoscut nou, ceva mai nainl1.
Cert este c, la sfritul secolului al XIII-IPa ~i
n secolul al X IV-lea, acest loc este ocupat el<' o
puternic aezare medieval identificat pc cale
arheologic ~i datalft cu ajutorul monedclor. In
anul 1980 s-au dcznlit parial mai multe locttin\c din aceast vreme, ntre care cea mai important este o locuin de mari dimensiuni,
spat n stnc, a crei ntindere nu am putul-o
determina prin spturile efectuate. Probabil,
locuin!a a servit drept atelier de topit fier ~au
chiar fi{'rrir, dupft cum atest numftrul mare de
turle de fier gsite n interiorul ci.
RAPPORT SUR LA CAl\lPAGNE
DE FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
EFFECTUl~ES A CLADOVA
DEP. D'AHAD

Les fouilles cffcctut"cs cn 1980 a Cladova ont precise quP.


le paleolitique de celtc station se rattache :"t une facies utiIisant des pointcs foliacees en quartzilc. Par la mcmc o"casion on a Mgagc des frngments ceramiqucs de type Co(ofcni et Kostolac, rcmontnnt :\ la periodc de transition vers
l'gc du llronze. A ccs restes, succCdaicnt des vcstigcs du
premier gc du fer, de l'cpoquc dacique et daco-romaine.
Notons encore Ia prescncc dans ccttc station de quelques
fragmcnts de tuilcs et de briques romaines portant Ia marquc d'une cohorte. Enfin, on a recupcre sur Ies Iieux des
fragments de potcric datcs des VI"- VIII siecles. D'unc
t"poquc ulterieure, x- X II siecles, s'avcre en outrc Ia necropole misc au jour par Ies fouilles. A retcnir parmi Ies oh-

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

22

SAPATURILE ARHEOLOGICE DE LA CLADOVA

jets composant le mobilier funeraire de ses tombes des bagues


en verroterie, des anneaux de tempe en bronze, des perles
de verre et quelques monnaies de Kalman (1095-1116) et
d'Etienne II (1116-1131). Fort probablement, les Tatares
detruisirent cette agglomeration qui, apres une breve periode
d'abandon, sera repeuplee, la necropole y compris, comme
l'attestent les monnaies de Vladislav IV (1272 -1290).

EXPLICATIONS DES FIGURES


Fig. 1. Cladova, dep. d' Arad. 1 vue generale de la trancMe
VII oii ont ete trouves des squelettes et une fosse dacique;
2 tombe n 6, sectionne par une fosse du XIII siecle; 3 tombe
n 4.
Fig. 2. Cladova, dep. d' Arad. 1 perles de la tom be n 2;
2 bague en verroterie pasee au doigt du squelettc de la tombc

n 2; 3-4 anneaux de tem pe trou ves sur les squelettes


5 serpe de fer livree par la fosse dacique; 6 figurine dacique;
7 poterie du XIII siecle trouvee dans la fosse sectionnant
la tombe no 6; 8 ciseau trouve dans la grande habitation
creusee dans le rocher.
Fig. 3. Cladova, dep. d'Arad. 1, 4-6 outils en quartzite;
2-3, 7 en silex appartenant au paleolithique.
Fig. 4. Cladova, dep. d' Arad. Ebauche de profil de la
tranchee VII careau 13: 1 couche d'un brun-noirtre, en
train de se former; 2 couchc d'un noir tirant sur le brun
d'epoque feodalc; 3 couche d'un brun fonce, du second ge
du fer; 4 couche brune du premier ge du fer; 5 couche d'un
brun clair, sans eclats de roche - paJeolithique II 1; 6 couche
d'un brun clair avec des eclats de roche, trcs tassee - paJeolithiquc II; 7 eouche brune mouchetc de roux - pah!olithiquc 1; 8 roche alte re - sterile.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Spturi arheologice n aezarea neolitic de la Grdinile (jud. Olt)


MARIN NICA, AURELIA MINC

culturii Vftdastra existena unui nou comp lex


de aezri Starcevo-Cri din sud-estul Olteniei
descoperit nc din anul 19771 Aezri le neolitice
de la Grdinile i Vldila par s fie cele mai vechi .
Pentru delimitarea aezrii de la Grdinil e , pune-

Zona de cmpie cup rin s ntre orau l Caracal


Corabia, pe o distan de 40 km, este brzdat
de vile nu prea largi ale priaelor ce curg prin
satele: Deveselu, Vldila, Studina, Grdinile,
Cruovu i Vdaslra. Condiiile naturale favo r a-

f,f5

,,--.,...

..
,

\ Il."-_

.----"

o. 70",

-1.40m

......-.

:
~~

#'......

'-.

------~-Fig. 1. Grdinile.

1 "La Islaz ". Profilul

planul Jocuin~ ei nr. 3 (faza Starcevo II); 2 "Fntn a lui


bordeiului nr. 2 (faza S tarcevo 1Il).

bile de silvostep cu pduri bogate n vnat ct


cernoziomul puternic levigat pe care- I ofer mai
cu seam luncile apelor au atras comuniti l e
um ane nc din primele etape ale neoliticului.
Numai aa se poate exp li ca n aceast zon a
i

Duu" .

Profilul

tul "La Izl az" din imediata ap ropiere a prului,


s-au t rasat, n partea de est i de vest, seciunile
1
Primul sondaj de salvare s-a efectuat cu ajutorul elevilor
de la coa la general din localitate.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

AEZAREA

24

NEOLITICA DE LA GRADINILE

1 i 3 perpendiculare pe cursul apei. Pni't n


prezent dimensiunile acestora snt de 150 m lungime i 70 m l\ime. La spturile ncepute de
ctre l\Iuzeul Olteniei nc din anul 1977 s-a
alturat, ncepnd cu vara anului Hl80, i Muzeul
din Slatina.
Stratul neolitic gros de 0,50 m (fig. 1/l) este
de culoare neagr-cenuie, culoarea cernoziomului puternic levigal ce s-a format din depunerea
a 3 ni\eluri de locuire. corespunztoare, n mare,
fazelor cu ceramic pictatft eu alb i eu nrgrn
pe rou, respectiv Starcevo IIA, 1113 (II-III
l\Iilojcic). Stratul neolitic este suprapus de un
orizont foarte subire al epocii bronzului, pe care
se afJ[t un strat mai gros de 0,10 m de cttloare
neagrii. ru hogatr urme feudal-timpurii (secolul
al ~-ea) i cteva urme daco-romane (probabil
secolele III- IV).
Dintre complexele neolilirului timpuriu descoperite anul trecut n see!iunea I amintim locuin!a nr. 3 (fig. 1/1) i 3 gropi menajere eu un
bogat i inter<'sanl material arheologic. Locuin.a
neoliticft descoperil[t la 70 m depftrtare de piriu,
adicft la limita de nord a a-:;ezrii. era ngropat
pu\in in pi'tmnl (0.50 m). De formftlunguie!-ovalft,
c11 dimensiuni ce nu dcp[t)esc 10 m lungimt' i
1 m lit~ime. lorHin!a se prezinl[t sub forma unei
aglomerftri de ciohu ri. oase. pil'l n. hu crtl. i miei
de chirpiei )i de vatri1. .\stmenea forme w amin-

Fig. :2. (;riidinill' - La .. hlaz'. 1 fr:1gllll'lll dt Yas (ro.u ]ll'


fond alh) din nin~lul 1 (groapa /); :2-i l'l'l'alllil'ii pidal{t
(aiiJ pe fond nhll) - locuinla n1. :l din nin:ul :2.

tese de cele descop(rite in ni\l'lul 111 .\ de la


Bu6t\ile de valdt rftv[t~ill- s<'
eoncentrau mai aks spre centrul loeuin!ei .. \nasta
ne-a oferit i cea mai clar:"t siltta~ie slratigraficit.
O vatr[t pu !in deranjal[t. imprPunft eu mici grupri de cioburi i pietre de la 0,70 rn adincime.
caracteristice nivelului II 1 (Starcevo II b) suprapuneau locuin\.a nr. :~ cH ceramic[t specificft
L(pcnski-Vir~.

D. Srejovic, Vpcnski

Vir,

1!l6!J,

Dclgrad,

p. :lOii.

nivelului

II de la 1 m adncime (fig. 1/1). O


mai clar a putut fi observat la marginea de vest a locuinei nr. 2. Sub
resturile acesteia a fost identificat o groap
menajer de formft rotund, cu diametru! de 1,50m.
Printre fragmentele ceramice culese din groap
un ciob pictat n culoare i tehnic specific
culturii Protosesklo parc s fie cel mai interesant
i cel mai vechi (fig. 2/1). Pn n prezent este
singurul complex care poate fi atribuit cu siguran\ primului nivel de locuire al aezrii neolilice de la Grdinile, corespunztor primului nivel
de la Crcea punctul "La IIanuri". ntre carourile
1 -5 ale sec\.iunii nr. 3 (64 x 2 m) au fost identificate resturile de la baza unei vetre neolitice
formali't din pietricele arse, dispuse pe o suprafa
ovalft, cu dimensiunile de 1 x 0,85 m. Lng
valrft s-au gftsil cteva pisloage cilindrice din
piatrft i un vas iutreg. de dimensiuni mari, ornamenlal cu bruri ahrolate dispuse oblic i
arcui!. Dupft aspectul vasului i pozitia vetrei 0,20 m mai sus de solul viu -respectind complex
apar(ine nivelului III. Aceluiai ni\el ii apar\in
de asemema :..! gropi: una de cult, umplut cu
nunHroasP oas!' de bovine ce provin de la un
singur indi\id sacrificat eu ocazia Hnui osp,
i gro~1pa unui hordei dezHiitft parial i care
ne-a oferit un bogat i interesant matnial ceramic
caracteristic fazei Slarccvo ~1 b.
Pe panta terasei aeeluia~i pru, ROO m mai
spre nst, in pHndHI nHmit "Fntna lui Duu"
("OPasupra h:-tl\ii"), silual in interiorul satului,
a rost dezwlil. par\ial un bordei (fig. 1/2), cu
cer:nnic~-~ caral'lerislicft acell-ia~i faze
Stracevo
II b. BordeiHI l11ng de :->.;) m ('ra sftpal la 1,5 m
fa\ft <h nivelul de dlean~ ant.=e, iar pc podeaua
perft'<' t nl'led[t se aflau fragmente ceramice,
bucft!i de chirpici incendiat, pielricele, urme
rare dt ei"trbHne ~i unl'lte de silex (fig. 1/2).
Pnztntarea materialului de la Gdtdin=ie. descopni l si in compll':-.;c inchis!', in corelaie cu rei
dP la Cirna sau elin allc a~Pzitri din Balcani ne
{lrn;~ astfel posibilitatea ineadrrii cL mai aproape
d< t'<'alilale. a ntoliticului timpHriu din Oltenia
in contextul neoliticului limpuiu din Balcani.
Ceea Cl' se ~tie sigur pin[t n prezent este 61 din
punct ele vedt're slratigrafic in a~ezarea de la
(;r[tdini,c eeramiea deseoperiUt n groapa nr. 7
!'Sti' cea mai Yl'che. Pu.intaten materia.utui
dcsropnil in aceaslft groap nu ne permite s
facem o slalistiei"t comparativ. :\Iajoritate~t fragmentelor cer amin~ ale arcs tu i complex au culu3rea,
oh\inut prin ardere, de la rou brun pn la
maroniu, iar dintre forme eviden~icm botul i
YaS('''' cu buza nalt, de tradi(ie Prolosesklo.
Onwmenlul cu impresiuni lipsete poate din
ntimplarc. S-a descoperit un singur fragment
ccramic pielal n culorile i tehnica culturii Prolosesklo (fig. :.!/1). Fragmentul provine de la un
Yas de dimensiuni mari, de formft tronconicft
eu pasLa modelat din hum amestecalft cu
pleav, iar buza este uor marcaUt, prinlr-o n
uire. Vasul este asemntor celor picLate, de
situa~ie slraligrafic i

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

M. NICA, AURELIA MINCA

tip Prolosrsklo, de la Otzaki Magula 3 Pe nvelhul


mat nelustruit de culoare alb al vasului descoperil la Grdinile s-a pictat cu culoare groasft,
roie-brunft (rou-englezesc) care s-a lustruit apoi
n stare umed, amestecndu-se uneori urme de
culoare roie n nveliul alb (fig. 2/1). Prin cruarca din fondul alb al vasului a motivelor n
forrnft de arcuri mbucate s-a ob\inut un moliv
n form de ciucure, de culoare roie-brun,
motiv foarle frecvent pe ceramica pictat descoperit n gropile 1 i 2 de "La Hanuri" Crcea 1 Este un motiv creat de populaiile neoliticc din zona rsritean a Olteniei, avnd ca
surs de inspiraie ghinda de stejar - un aliment
obinuit al omului neolitic.
Cer ami ca descoperi tft n locuina nr. 3 a nivelului 2 de la Grdinile ne ofer cele mai bogate
analogii cu descoperirile asemnfttoare din zona
Por!ile de Fier sau din Balcani. Categoriile ceramice snt asemntoare cu cele descoperite n
nivelul III A de la Lepenski Vir, pe care descoperilorul le-a descris amnun!it5 Astfel motiwle
plastice ncizate sau imprimate cu unghia snt
identice cu cele de pe ceramica neleziUt de la
Grftdinile (fig. 3/2-5). Ca i n nivelul III A de
la Lepenski Vir ceramica ornamentat cu barbatin lipsete. Unele deosebiri s-au putut observa
numai n procentajul anumitor categorii ceramice.
Astfel n nivelul 2 de la Grdinile ceramica monocromft lustruit este prezent ntr-un procent
mult mai ridicat (in jur de 80%), n timp ce categoria netezit ornamentat cu motive plastice
i impresiuni de unghie nu depete niciodat
procentul de 5%. Categoria ceramicii pictate
este mult mai frecvent la Grdinile fa{t de numai
ceil> trei cioburi pictate descoperi te n nivelul
III ~\ de la Lepenski Vir6 Motivul liniar dispus
n reea (fig. 3/1) n unghi sau meandru (fig. 2/7),
este foarte rspndit n toat aria culturilor
Kremiikovci 7 , Karanovo, I 8 , Starccvo II A9 , AnJ .J. :\lilojcie,
Y. Zumi.Jusch, Ol:aki-.Uagula, 11, Uonn,
197\l.
\1. Nica, SCIY, 28, 1!l/G, 1, p. !18, fig. llfJ,5.
5 IJ. Srcjovic, Fundamenta, III, Yiena, 1!l/5, p. /, 10.
1
1bidem, pl. 11 fl, 6.
7 lfarvcy Gaul, Tlw ncolilhic pcriod in Bulgaria, Cambridge, 1 !l48, pl. 3/3; N. Petkov, Arheologija Sofia, 1!l62,
3, p. 4:1, fig. 5, 6, p. -17, fig. 2/a, I.J; idem,
,\rhcologija
Sofia, 1!l61, 3, p. 70, fig. 7/1-7.
8 G. I. Gcorgicv, L' Europe :'1. la {in de l'clge de la pierrc,
Sofia, 1968, pl. 5/1-:i, 18; Anna Haduni'cva, l'rehisloric
ari in Ru/garia, Sofia, l!l76, pl. 1.
Draga Arandjelovic-Garasanin, Slari'evacka J(u/lura,
Ljui.Jiiana, 1954, pl. 8/2; 15/4; S. Dimitrijevic, l\fatlrialy,
10, 1971, pl. 2/11, 12, 14.

2;)

zabcgovo- \'irsnik I 10 Caracteristic ninlului II


de la Grftdinile este motivul in form de arc,
oh\inu t prin benzi foarte late de culoare alb ce
cuprind toat suprafaa vasului (fig. 2/2-6).
Motive asemntoare dar pictate pe forme de
vase de tip Karanovo 1 se ntlnesc n nivelul
cel mai de jos din a~czarea de la Ceavdarli 11 i
pe <eramica de la Starcevo faza II A se poate
vedea un asemenea motiv, dispus ns mult mai
organizat, n form de ghirland, ce ornamenteazft obinuit numai buza vasului 12 Prezena n
continuare a ceramicii ornamentate cu buline de
tip "Gura Baciului" n contextul nivelului II de
la Grftdinile constituie o dovad n plus cft ceramiea acestui nivel este mai timpurie, cel puin
cu o rtapft, dect ninlul III A de la Lepenski
Vir ~i Starcrvo II A de la Starcevo.
Comparnd categoriile ceramice ale nivelului
II de la Grftdinile cu cele descoperite n gropile
1 i :2 de la Crcea reiese n mod evident caracterul
mult mai timpuriu al acesteia din urm. Motivele
curho-liniarc i mai rar motivele de culoare albft
au fost pictate pe reramira de la Grdinile, pe
nveli~ul de culoare roie dinainte aplicat. La
Crcea n schimb motinlc de tip Protosesklo
de culoare alb snt pictate direct pc culoarea
lutului obtinut prin ardere.
H.ezultatele cercetftrilor din cele douft aezri
ne permit aslzi sft definim dou etape clare ale
neolilicului timpuriu n Oltenia: Crcea "La
Hanuri" I (groapa 1) cu ceramic monocrom[t i
pictat, de tradi!ie Protosesklo, i c;rdinile II cu ceramic pirlatft monocrom, cu motive n form de
arc de culoare alb pe partea exterioar a vasului
de culoare roie, constituin((etapa era mai timpurie
a fazei Slarcevo Il A.
Dar ceea ce se desprinde mai clar din prezentarea materialelor descoperite la Crcea i Grdinile
este e{t, n zona de rftsrit a Olteniei, s-a formal
neft din primele ela pe ale neoliticului grupu 1
cultural Crcea, cu elementele sale specifice de
traditie Protosesklo care se vor menine i dezvolta
n to~te etapele de evoluie. In nici o aezare a
neoliticului timpuriu din Balcani nu a fost att
de hine conservat tradi\ia culturii Protosesklo
ca n aezrile neolitire de la Circea i Grftdinile.
10 \larija Gimbulas, Scolilhic .1/acedonia, I.os Angelcs,
1976, fii-(. 49/1, 7, !J; :i0f5; \1. Garasanin i colab. 1.es civi[isalions prchisloriqucs de la .Hacedoine, Slip, 1!)71, fig. 1.

11 (;. 1. (;corgicv, In Acles du VII 1' Congris


inlcrnaliorwl des sciences prchisloriqucs el prolol!isloriqucs, Belgrad,
1 !Ji:l, p. 267, pl. 1; p. 2:38, pl. 2/a, h.
12

Draga Arandjclovic-Garasanin, op. cii., pl. 13/1.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

A~E ZAREA

Fig. 3.

Grdinile

NEOLITICA DE LA GRADINILE

"La Isla z". 1-5

ceramic

din nivelul 2

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

(locuina

nr. 3).

M. NICA, AURELIA MINCA

ARCHOLOGISCHE

AUSGRABUNGEN IM
NEOLITHIKU:MSSIEDLUNG VON.
GRADINILE - KR. DOLJ

27

einzige Scherllc dcr bcrnaltcn Kermuik im Protoacsklo Technik


mit rot auf \vcifJen Hintcrgrund (Abb. 2/1) gchiirt dem
Nivcau 1 und cntspricht dcmsclbcn ~iveau von Clrcca "La Hanuri".

ZUSAMMENFASSUNG
\"EHZEICH~

lm J ahre 1977 wurde in Stidwestoltenien einc neuc Siedlung vom Typ Starcevo-Cri ermittelt. Die Ausgrabungen in
der Zone Starcevo-Cri im Punkte "La Islaz", Dori Grdinile
(Gem. Studina) haben drei Wohnungen (Abb. I, Vorratsgruben mit Friihneolithikumskeramik, friihmittelalterliche Ofen
und Wohnungen (10. Jh) freigelegt.
Dem :-.leolithikumsniveau (Dicke=O,.IO m) gchiirt die
bemalte Keramik mit antropomorphisch-linearen Motiven
aus wciOcr Farbe auf rotem Hintergrund - eine friihzeitliche
Etappe der Starcevo Il A Phase (Abb. 2/2- 7) an. Ei ne

IS DEH

,\J3UILDUNGE~

Abb. 1. Grdinile. 1. "!.a lzlaz". Schnilt und Grundrill


der Wohnung nr. :1 (SLarl:cvo II - Phasc); 2. "Fintlna
lui Duu". Schnitt der lliittc :-..ir. 2 (Starccvo 111-Phase).
Abb. 2. Gn.tdinilc - "Lrt Izlaz". 1. GcfiiUbruchstiick (rot
auf \vciUcm Ilintcrgrund) aus dcm ~ivcrtu 1 ( Grube 7);
2-7. bemaltc 1\.cramik (wciU auf rotcm Ilintergrund) Wohnung :-.lr. :1 aus dem !\"iveau 2.
Abb. 3. (;riidinilc - "La Izlaz". 1-G. Kcramik aus dem
!\iveau 2 ( \Vohnung :\r. 3).

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Spturile

arheologice de la Trestiana, corn.


(jud. Vaslui)
EUGENIA

Jn anul 1980 s-au reluat spturile arheologice


in aezarea neolitic de tip Starcevo-Cri de la
Trestiana, zona B, n scopul stabilirii densitii
i dispunerii complexelor de locuirc la periferia
estic a acesteia. Totodat s-a urmrit ob.inerea
unor precizri cu privire la stratigrafia aezrii
in aceast zon.
Pentru realizarea obiectivelor propuse a fost
trasat seciunea B/S 7, perpendicular pe B/S 1
(1975) i pe B/S 6(1978-1979). Seciunea B/S 7,
lung de 22 m i lat de 2 m este orientat nord-sud
i leag cele dou seciuni anterioare. Surprinderea
unui complex de locuire in captul de nord, la
adincimea de 1,60 m, a determinat efectuarea
unor deschideri atit pe latura de est cit i pc
latura de vest, n dreptul noului complex, pentru
surprinderea laturilor acestuia.
Din punct de vedere stratigrafic o prim observaie se refer la faptul c n captul de sud,
pe o lungime de 5,35 m i pc o grosime de 0,35 m,
se afl fundaia unei construcii actuale (grajd
al C.A.P.) drmat de cutremurul din anul 1977.
Pe restul seciunii, pn la adncimea de 0,25 m,
exist o depunere de lut galben-nisipos, rmas
pe aceast suprafa de la crmidarii ce-i efectuau aici munca n anii din urm. Sub aceast
depunere a ultimilor 4-5 ani, se afl solul actual,
stabilit deja pe terasa mijlocie prin seciunile
anterioare, gros de 0,50-0,60 m, care suprapune
o depunere neagr-mzroas groas de 0,700,80 m. La interferena acesteia cu depunerea
cafenie, urm Loare, se aflau resturile noului complex descoperit. Depunerea cafenie amintil[t este
groas de circa 0,25-0,35 m i suprapune depunerea galben fr resturi arheologice.
Locuina notat B/L 3, o construcie simpl
de tipul colibelor de suprafa[t, se afl la adncimea de l,G0-1 ,75 m i are o form aproximativ
rectangular indicat de rspndirea, relativ n
linie dreapt, a resturilor de cultur material,
pe latura de sud i cea de est (fig. 1/1; 2/1).
Remarcm faptul c pe latura de est pmntul
apare pigmentat cu sfrmturi de chirpici, gsin
du-se chiar i citeva buci de chirpici. Peste
limita laturii de est i de sud apar mprtiate
rare fragmente din vase i cteva bucele de
oase. Laturile de nord i de vest n-au putut fi
delimitate. Remarcm prezena unor fraemente
de vatr mprtiate spre latura de est a locuinei.
La circa 1,30 m, de latura de sud a locuinei, la

Grivia

POPU~OI

mijlocul acesteia, spre interior, se afl construit o


vatr din care s-a pstrat nederanjat o poriune
de 0,30 x0,20 m, restul fiind spart i ntoars
cu fa.a n jos. Vatra a fost construit direct
pe sol, din lut in amestec cu nisip i fuit cu
un lut galben cu foarte mult nisip, ceea ce a
dat o nuan glbuie-alburie suprafeei acesteia.
In amestec cu fragmentele de vatr s-au gsit
i 3 pietre arse de mrime mijlocie. Pe poriunea
de vatr rmas nederanjat s-a gsit un fragment
de rni, cu faa in jos, a crei culoare cafenieroiatic indic trecerea ei prin foc. Sub aceasta
se aflau citeva fragmente ceramice i o pies
(fig. 4/8, 7 /1), probabil, de cult. In jurul vetrei
se afla o cantitate foarte mare de fregmente ceramicc i oase. La circa 0,70 m spre sud de vatr
s-a gsit un alt fragment de rini aezat, i
de data aceasta, cu faa n jos. Nu departe de
aceasta se afla un topor din mam de dimensiuni
mari. De pe suprafaa locuinei s-a adunat o mare
cantitate de fragmente ceramice, fragmente de
oase, unelte din piatr cioplit i lefuit etc.
In captul de sud al anului apar, la adncimea
de 1,75 m, rare fragmente ceratnice i oase care
pot fi puse n legtur cu complexul B/L 2
(1978-1979).

Obiectele din piatr, os i lui, Din grupul uneltelor din piatr cioplit menionm prezena
rzuitoarelor (fig. 3/8; 4/7), a lamelor trunchiate
la unul sau la ambele capete, retu a te (fig. 4/4-6,
9) i a celor cu o puternic lustruire pe una dintre
laturi (fig. 3/6; 4/6), considerate piese componente pentru seceri. Hemarcm, de asemenea,
prezena unui vrf cu peduncul de culoare gl
buie-cafenie (fig. 4/3). Alturi de acestea s-au
gsit, destul de mulle, achii de silex i trei nuclee.
Uneltele snt realizate din silex de diferite culori
(specifice zonei din care provine roca), obsidian
i gresie silicioas. Din categoria uneltelor din
piatr lefuit fac parte cinci topoare, toate obinute din marn de culoare glbuie. Dou dintre
acestea snt de dimensiuni mari; unul de form
trapezoidal cu feele uor bombate (fig. 3/4),
cellalt de tip calapod (fig. 3/7), asemntoare
celor de la Perieni 1 Amndou topoarele prezint
sprturi pe ambele fee i in dreptul tiului.
Un alt exemplar (fig. 3/3), de dimensiuni mijlocii,
1

M. Petrescu-Dimbovi\a, Materiale, 3,

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

1957, p. 73.

29

EUGENIA POPU!pOI

198o-B/L3

TRE$TJANA

..

.....,

..

'0.

o
D

...

.a ~

"

..' ,
a

li

il
o

oo

"
".,

.o

"

00

o
o

o<>

o <>
o

"rf'

a;;;:&'

..

o, o

~
"D

...

o~

<>o
~.

<Il''

o<>
o
o<>
o

o o o

Oo

o
o

'

a;

Do

-.() 'l. o a

" o

~ froy. cero;/?JC> ~ Froq. ot1Sf' ~ viJirlf ~ n>ntiO


~
~
~'========~========~========~~m

Om

l_coo

CQ:J chfrpic

va-fro" deran; ofi [2TI p ofr/

~~====~======~====-~

Ley~dtJ

(. . ' 1 Q'ef'tJ~Ye 9a/,5M<7t$;j:w5ti IIIlillilii Yo/ oc/uq/ ~ fJe9rv.mozdro/ ~ cdel7!u


1===:J 9r1!6etJ >kr//
x ~ ~ fro9.
o. fro9. cerQml(e
" p !Jfrti

Fig. 1. Trestiana. 1

locuina

'---

::H

~o

...

B/L 3, plan general; 2 releveu B/S 7.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

SA PATURILE ARH EOLOGICE DE LA TRESTIANA

30

cu mu chi a u o r rotunfoarte ascu it. Al pat rulea, un topora


de 4,2 cm, are o form trap ezo id a l cu ambele
fe e u or b ombalc (fig. 3/2). Un ult im exempl ar ,
are o

f o rm trapczo idal

jit i ti ul

trelor de mo a r 2 , n sensul c dup un timp de


folosire era ne cesa r , pentru a nu p ermite alunecarea boabelor, acest sistem dt! n uir e a r
ni elor. Pn n p rezent nu cu no atem analogii
Fig. 2. Trestiana . 1 locuin\ B/L 3;
2 ~seci un ea B/S 7; 3 m ormintu l
B fi\1 4 .

.~.. ~--.---...-------~.,.--....,._...... ,...~-

este de fapt doar jum tate, dup ce a fosL rupt


a avut, probabil, o alt uti li tate, partea r upt
fiind toc i t (fig. 4/ 1). ln grupul unelte lor din
pia tr includem i trei fr agmente de r ni. de
form ova l , cu nos cute n ntreaga ari e a cul turii
St arcevo-C ri . Dintre acestea, fragmentul descop eri t pe , alr ne atrage ate ni a n mod deosebit.
ln acest sens remarcm faptul c, pe lng culoarea cafenie- rocat cpt at probabil, datorit
trecerii prin foc, aceasta p rezint p e ntreaga suprafa linii inciz ate longit udinal, mai mult sau
mai pu\in pa ralele (fig. 7/9) , a cror utilitate
ncer cm s o s a germ n r aport cu ferecare a pie-

privitoare la Lehnica r espectiv la com uni tile


nco litice.
D in categoria obiecte lor din os m e nionm
pre zena doar a unui vrf de spatu l (fig. 3/10)
i a u nui obiect relativ cilindri c, t i at dintr-un
os mare (probabil tibia), cu am bele cape te lustru ite (fig. 3/9) . Nu putem , deocamdat , stabili
util itatea acestu ia.
Din lu t a fost confecionat o greutate uor
2

Dictionaru l limbii romiln c contemporane, 1956, II, p -

277.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

E U GENIA

31

POPU O I

,G
1

r. J.-L-1."
1 /

i ' 1

i?.
1' 'J
i

l
1

1
'

/11 .'
1(

1 '

'

1
/

::

1 ,

,/
1

1; /

-~.-.--

;.

~ . WA

- -===s aw

Fig. 3. Trestiana. 1, 2, 3. 4, 7 topoare de

marn;

5, 6 un elte de silex; 8 racloar ; 9 obiecl

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

de os; 10 vl!f de

spatul

EUGENIA

32

POPUOI

ld
6

8
1f

Fig. 4. Trestiana. 1 fragment de topor; 2

greuti

de lut; 3, 7, 9-11 unelte de silex:; 8


eera mi ce.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

pies

de cult; 12-13 fragmente

SAPATUHILE AHHEOLOGICE DE LA TRESTIANA

oval[t. plat, eu o
crntrat (Fig. 11/2).

perforaie

dispus[t

u~or

dl's-

Ccramica. Materialul ceramie din noul complex


cercetat nu se difereniaz de cel descoperit n
anii anteriori n aezare. O subliniere trebuie
totusi EtcuUt. n sensul 6t n noul comp!tx ca-

33

Categoria ceramicft semifin[t esle foarte redusft cantitativ. Pasta este realizat dintr-un lut,
cu grijft ales, amestecat cu pleav i bine frmntat.
Vasele snt uneori slipuite i uor lustruite, alteori
snt numai netezite, arderea dndu-le o culoare
crmizie sau cenuie pe ambele fee. Ca forme

Fig. :>. Tnsli,uw. 1, 2 fragmente eerarnice.

tPgoria ccramicft scmi{inii i {inil este extrem (k


redus[t n raport cu marca cantitate a celei qrosicrl'. situaie ce o mai ntlnim doar n B/L 2
(1\l/S-1979?.
n compoziia pas lei grosicre s-a folosit ca degrcsant pleava i uneori nisipul cu o granulaie
finft. La suprafaa pastei, dar i n spftrturft, se
observ:t foarte mici paiele de mica. Arderea
vaselor este slab ceea ce face posibil men!inerca unui miez de culoare nchis~'t. Prin ardere
vasele capfttft o culoare cenuie-gftlbuie i dtrfunizie numai la exterior sau pe ambele fee, ct>l mai
adesea n interior fiind cenuii. Ca forme se disting l'asele borcan, de dimensiuni mari i mijlocii,
cu pere!ii aproape ntotdeauna de aceeai grosime de la fund pnft la buz, cu gtul scund sau
nalt, eu buza uor subiat dinspre interior.
Fundul vaselor este plat de aceeai grosime cu
vasul sau nftl!at ca un soclu. Ornamentarea vaselor se faee prin irnpresiuni cu unghia, simple
sau duhle, cu rezenarea pastci pc margine
(fig. 4/12; G/7, 9-12; 7/11) sau prin simpla imprimare a unghiei (fig. G/7) ori prin imprcsiuni
"n spic" (fig. G/1, ti, 8; 7/3). Se nllncsc i alveolele largi (fig. G/5), precum i gropi clc drep l.unghiulare (fig. 4/3) de tipul celor ntlnite n aezare
n L.11 4 Barbotina constituie un clement ornamental fiind aplicalft pc ntreaga suprafa! sau
rez('fvnd glul vaselor (fig. 7/7, 8). Dup aplicarea unui strat subire de barbotin se ob!ine.
cu degetul sau cu un b(?), vrei oblice (fig. 7/10)
sau n zigzag (fig. 7/4). Nu lipsesc nici proemincnele conice asociate eu impresiunile eu unghia
(fig. G/2, 8) i brurile alveolale.
" Eugenia l'opu~oi, .\latcrialc, 12, 1980.
Idcm, Raport asupra spluri/or arheologice de la Trcslia!la, ;us~inut la a X-a Sesiune de rapoarte, Bucureti, 19/G;
idcm. Cercet lst, 11, 1980.

ntlnim uasul borcan dl' dimensiuni mijlocii, t'll


corpu 1 homba t (fig. 7 /li) sa Il ll)Or arcui l. (fig.
:>fl. 2) ~i fundul plat. Ornaml'nl.area se facl' prin
ineizii largi ~i adnci. Pe douft fragmente rrmarcfnn
n'alizarea prin incizii a spiralei duble, altcrnind
('li unghiuri dispuse cu vrful n jos (fig. :>fl, 2).
n categoria finft ineludem doar cteva fragmente
pro\'l'nile de la slnlchini i cupe bitronconice de
tipul celor ntlnite i n complexele ct>rcelate
anterior n aezare 5 fu compoziia pastt>i degrcsantul se poate distinge foarte greu. Arderea Mt
\'aselor o culoare cenuie sau roie-crftmizie.
Pe douft fragmente de culoare roie-dtrmizie
se observ urme ale unui decor pictat cu culoarl'a
neagrft pt' fondul vasului. Acestor dou[t fragmente
li se adaugft alte cteva pe care s-a aplicat culoarea
roie. O remardt deosebit o facem pr(ii inferioare
dintr-un vas, de culoare ccnu~ie, de form ciliudric<-t. cvadrilobat, eu fundul plat i cu o rsfrn
gere hrusdt spre partea suprrioar[t (eare ns
lipse~ le).
Plastica. Includem n aceast categorie o pirsi't
form aproximativ dreptunghiular[t eu eol~urile rotunjite, plaUt, dreptunghiular n seeiune. La partea superioar, pe una din pftr\ile
latrralc, prezint o prelungire care a fost rupt
din vechime. Pe corp prezint trei pcrforapi.
Allc douft perforapi strpung piesa de pe laturi
(fig. C18; 7/1). Pn acum nu eunoatem analogii
pentru piesa n discuie. Fiind a~ezat pe vatr
alftluri de o r~ni\i't cslc posibil s fi a\'ul un rol
magic, ntreaga construe.ie putnd fi interpretat
ca loc ele cult.

de

Jlormnlul H/Ji J, dt> copil, se afla Ia circa


l m deprtare de B/L 3, spre sud de aceasta.
la adincimeclea 1 ,G5 m. Scheletul este slab eon-

3-

:::~~cetri

s U. notele :1

arheoloeice

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

4.

34

EUGENIA

POPUOI

Fig. 6. Trestiana. 1-12 fragmente ceramice.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

SAPATURILE ARHEOLOGICE DE L A TRESTIANA

Fig. 7. Tres tiana. 1 pies de cult. 2-8, 10, 11 frag mente ceramice; 9 fragment de rini.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

35

36

EUGENIA

cutia cranian spart i moasele picioarelor, minilor i urme


descompuse ale cutii toracice i coloanei vertebrale. In jur s-au gsit cteva fragmente ceramice
de factur Starcevo-Cri care nu ne permit ns
s precizm dac au fost aezate intenionat
sau provin din pmntul de umplutur. Decedatul a fost aezat in poziie chircit, pe partea
sting, cu capul spre nord-est (fig. 2/3). Neputindu-se stabili nivelul din care s-a spat groapa
i neconinind elemente de inventar nu s-a putut
stabili cronologia acestuia.

servat

pstrndu-se

prtiat,

*
Noul complex (B/L 3) descoperit la Trestiana
pe terasa mijlocie (zona B) se altur celorlalte
locuine descoperite, n anii anteriori, care au
fost raportate la cel de al II-lea nivel de locuire
stabilit in aezare6
Din punct de vedere al construciei i al amenajrilor interioare, cu excepia vetrei din care
se pstreaz o poriune nederanjat i pe care
se afla rinita i o pies de cult, aceasta nu difer
de celelalte complexe de locuirc aparinnd nivelului superior. Poziia stratigrafic i componena materialului arheologic apropie, cel mai
mult, noul complex de locuina BJL 2(1978-1979) 7
aflat doar la 18 m spre sud i situat in solul
cafeniu, n timp ce B/L 3 este situat la interferena dintre depunerea neagr-mzroas i cea
cafenie. Astfel noile cercetri, prin preciziunile
stratigrafice oferite indic faptul c locuinele
nivelului superior (II) de pc terasa mijlocie de la
Trestiana se afl la partea superioar a solului
cafeniu (B/L 2) i la interferena dintre depunerea
cafenie i cea neagr-mzrat (B/L 3).
In ceea ce privete materialul ceramic subliniem
prezena, cu precdere, a categoriei grosiere,
componentele semifin i fin reducndu-se doar
la citeva fragmente ceramicc, iar specia pictat
fiind prezent doar prin 4-5 fragmente, situaie
de asemenea, similar cu B/L 28 . Aceast caracteristic ne-a permis s stabilim faptul dt din
punct de vedere cronologic noul complex se
include tot in cel de al II-lea nivel de locuire de
la Trestiana, ca i complexul B/L 2 i amndou
pot fi raportate la nceputul celei de a IV-faze
a culturii Starcevo-Cri (VI. Milojcic).
Din punct de vedere al dispunerii complexelor
de locuire subliniem faptul c la periferia estic
a aezrii acestea snt, se parc, mai dese.

POPUOI

Noul complex cercetat la Trestiana contureaz


unele elemente ce ar putea fi puse pe seama
unor "credine magico-religioase" legate, eventual,
de preocuprile ce le aveau comunitile Slarcevo-Cri in legtur cu fertilitatea pmntului.
Cercetrile viitoare din zona B de la Trestiana
vor aduce i alte preciziuni asupra cronologiei
i coninutului culturii Starcevo-Cri la periferia
sa estic, asupra demografiei primilor cultivatori
i cresctori de animale domestice din zon in
corelaia lor cu intreg arealul vastului complex.
i

LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE


TRESTIANA, GRIVIA, DEP DE VASLUI
(RESUt>IE)
En 1980, on a reprit les fouilles archeologiques dans !'habitat neolithique de type Stari!evo-Cri de Trestiana par le
tracement d'une nouvelle section notee B/S 7.
A cette occasion on a decouvcrt une nouvcllc ha:Uitation
(B/L 3) de forme aproximativemcnt rectangulaire du type
des cabanes la surface.
Du point de vue stratigraphique, la nouvcllc lwhitation
s'encadrc au dcuxieme niveau, Habli dans l'habitut. Un a
ramasse un ric!Jc material archeologique (de l'interieur de
l'habitation): des outils en silex et obsidian, des hachcs,
3 fragmcnts de mculc, deux objets en os ct un poids en terrc
cuite, tout comme une grande quantite de ceramiquc.
Du point de vue quantite, la ceramique qu'on y trouve
le plus souvcnt c'cst l'espccc grossiere ct moins la categorie
semifinc ct fine.
A l'cxterieur du complex d'habitations l'environ de
quatre metres du c6te sud, a 1,65 m, cn profondcur on a
idcntifie une tombe (B/M 4), dans laquelle on a d~pose un
enfant cn position accropie, la tete du cote nord. Un na pas
pus Hablir le nivcau d'ou commencait la fosse, ni la chronologic de. cclle-ci, n'ayant au cun clement d'innntaire.

EXPLICATION DES FIGURES


Fig. 1 Trestiana. 1 habitation B/L 3: 2 rclcve B/S i.
Fig. 2. Trcstiana. 1 habitation B/L 3; 2 scction B/~ 7;
3 to:->1be B/M 4.
Fig. ::1. Trcstiana. 1, :.1, 3, 4, 7 haches en marne; 5, 6 outils
cn silex; 8 racloirc; 9 objet en os; 10 point de spatule.
Fig. 4. Trestiana. 1 fragment de hache; 2 poids cn tcrre
cuite; 3, 7, 9-11 outils en silex; 8 piece de culte; 12-13
frngments ceramiques.
Fig. 5. Trestiana. 1, 2 fragments ceramiqucs.
Fig. 6. Trcstiana. 1 -12 fragments ceramiques.
Fig. i. Trestiana. 1 piece de culte; 2-8, 10, 11 fragmcnts
ceramiqucs; 9 fragment de moule.

e Eugenia Popuoi, Rev Muz, 2, 1965, 4, p. 412- 413;


idem, Materiale, 12, 1980.
7 Ibidem.
e Ibidem.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Cercetrile

arheologice de la Suplacu de

Barcu

(jud. Bihor)

DOINA IGNAT

Spturile arheologice efectuate n 1980 pe


teritoriul comunei Suplacu de Barcu au urmrit
dou obiective: cercetarea n continuare a ae
zrii aparinnd culturii Starcevo-Cri (punctul
"Lapi"); i dezvelirea locuinei nr. 5 din aezarea
datnd din perioade de formare a culturii Tisa III
(punctul "Coru 1").

gropi (riluale?), dou avnd form circula61 i


una trapezoidal. Numai groapa nr. 3 continea
material arheologic (fragmente ceramice din dou
vase mari i o can).
Nivelul de locuire apar\innd culturii Cri
Starcevo este sporadic. Aflat la -0,70 -0.~0 m,
el consl[l din fragmente ceramice i buc[tti de
chirpici.
Suprafaa seciunii nr. 2, ca dea!Lfel ntreaga
teras, a fost afectat de anurile unor conducte.
La -0,35 m s-au descoperit fragmente ceramice
lucrate la roat dintr-o past cenuie, un piL'ptene
bilatrral din os i fragmente ceramice aparlinnd

PUNCTUL "LAPI". Pentru cercetarea aezrii


culturii Slarcevo-Cri au fost deschise
casetele: A-B (3,50xG,50 m); IV A-B-C
(10 x 3,20 m). IV D (2,50 x 2,75 m) - n prelungirea casetei IV B - i, la o distan de 40 m,
a fost trasat seciunea S2 (27 X 2 m) ..
aparinnd

o1

20

Fig. 1. Suplacu

de::_Barcu "LapiK.

In castele II A-B i IV A-B-C-D, sub


stratul vegetal (gros de 0,25-0,30 m), au fost
descoperite fragmente ceramice datnd de la
sfritul epocii bronzului i nceputul primei
epoci a fierului, ntr-un nivel surprins i n campania anului 1979. Acestui nivel i aparin trei

Profilul Sec\iunii 2.

aceleiai faze de tranziie, fr


cultur propriu-zis.

a exista un strat

de

ln carourile 1-5, la -0,35 m, a fost descoo locuin (L 3 ). Caseta (3 X 3 m) deschis


din carou! 4 al seciunii a permis stabilirea dimensiunilor aceslei locuine: 4,50 x 2,20 m. Din in-

perit

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

DOINA IGNAT

38

ventarul acesteia menionm fragmente ceramice


de vase mari, lucrate din past crmizie, decorate cu bru alveolar. Prezena acestora dateaz
locuina in perioada de tranziie de la epoca
bronzului Ia prima epoc a fierului.
Intre -0,45 i -0,75 m stratul de pmnt
galben-prfos este steril din punct de vedere
arheologic.
La -0,80-0,85 m au aprut cinci locuin\eplatform. Deznlite par~ial, ele se prezinl(t sub

uor profilat, cu pereii arcuii, i buza


sau e\'azat (unele de dimensiuni mari);
oale cu fundul profilat, pere.ii arcuii i buza
evazat; wpc cu picior, mai inalt sau mai scund
gol in interior; strchini cu fundul plat sau uneori
profilat, cu pere~i oblici i buza dreapt; tigi
modelate sumar, din past de uz comun, cu fundul
plat, pereii scunzi oblici sau drepi, avnd forma

plat sau
dreapt

rotund;

baluri

vase de

~---

dimensiuni reduse.

\--r:
'c

~-------T~

l'ig_ :2. Suplacu de llmc(llJ ,.l.apis".

Ceramic

form;t unor aglomeriiri de chirpici i fragmente


ccr;Jmict, nlre ele neexislnd un slrat de cu!Lnrft.
Oril'nl ale cu axele lungi NV- SE, locuinele au
Irt\imi ce nu depesc 1,70 m, fiind dispuse la
dislan\e relativ mici unele de allelr.
Ltilaj ul litic, extrem de siidtcftcios, consUi din
ciLcy;, fragmente de lamc de silex i ohsidianft
i un gratoar.
Ctramica, mai numeroasft, oferft bunP criterii
de incadrare culturalrt. Este lucratft din pastft
de culoare cafcnie-rocatft, cenuie sau cftrfunizie,
cu amestec de plea\'[t i nisip cu hobnl mftrunt.
Vasele se ncadreazft n majoritate, n ceramica
de u: comun; ceramica semi-finii are culoarea
cenuie i este lucratft din paslit poroasft, fiind
uneori acoperit cu slip. Dintre formele reconstituite remarcm: vase mari de provizii, cu
pereii groi i buza evazat; caslroane cu fundul

de tip Slarceyo-Cri'

descoperili\

in

'

locuin!c.

Decorul, aplicat in special pc oale ~i caslroane,


conslrt din ciupiluri, ineizii, butoni n relief, alveole pc buze.
Din acelai nivel mai menponhm o groap
(nr. 1), dispusft n imediata apropiere a Platformei
nr. :) (adincilii de 0):\X m), cu diametru! de 1,20 m
~i adincimea de 0,78 m. La adncimea de 0,,10 m
a fost l'l'U\ati"i n lut o gardinft de 0,12 m. Groapa
con\inPa fragmente crramice Cri i resturi de
chirpici.
Anul 1980 ne-a oferit prilejul descoperirii unor
noi tipuri de locuine - locuine-platform de
suprafa;-t pn[t acum fiind cunoscute numai
gropi de locuit i bordeie adncile. In acest fel
cerccl[trile acestui an au contribuit la cunoa
terea mai aprofundatft a modului de via\ a
comunitilor umane purttoare ale cu!Lurii Cri
Starce\'o din nord-vestul Homniei.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

CERCETARILE ARHEOLOGICE DE LA SUPLACU DE BARCAU

PUNCTUL "CORAU I". Cercetrile anterioare,


din perioada 1973-1977 au stabilit dou niveluri
de locuire, separate ntre ele printr-o lentil de
ml (rezultat dintr-o revrsare a apelor Barcului).
Spre deosebire de punctul "Coru II", unde ae
zarea situat n malul prului prezint niYelul II
ca fiind locuit intens, n punctul "Coru I" locuirea maxim este documentat pentru nivelul
I. Aceast observaie ne ndreptete s afirmm
c aezarea din imediata apropiere a apei a fost
strmutat spre interior (punctul "Coru I") din
cauza inundaiilor.

Jl.1frJ

Toate locuinele cercetate in acest punct aparin


niYelului 1 de locuire, materialul arheologic
aprnd sporadic numai n nivelul II.
Locuina nr. 5 este situat n imediata apropiere a locuinei nr. 3, dezvelit n 1977. Surprins stratigrafic n anul trasat ca limiUt teritoriant ntre jud. Bihor i Slaj, ea a fost afectat
parial de sparea acestuia.
S-a trasat o caset (C III, "Coru I") de
9 x 4 m, caroiat cu cifre pe lungime i litere pe
lime. La -0,30 m apare stratul de cultur ce
poate fi sesizat pe ntreaga suprafa cercetat,

-0,?5m~

Fig. 3. Suplacu de

39

Barcu "Coru

l". Locuin\a nr. 5.

:
1

l;

i1

L_JV

1
l

@
1

/
Fig. 4. Suplacu de

Barcu .Coru

1". Unelte descoperite In locuinta nr. 5.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

40

DOINA IGNAT

con\inind fragmente ceramice i, izolat, chirpici.


Crramica, n majoritate de uz comun, este identic
cu cea descoperit n campaniile anterioare. Remarcm un fragment de buz de la o oal, lucrat
din past semi-fin, de culoare crmizie, acoperit cu slip cafeniu (corodat pc alocuri), care ps
treaz urme de pictur att n interior ct i n
exterior.
Locuina nr. 5, aflat la -0,45 m, are o form
drep tunghiular (aproximativ 6,75 x 2,50 m) cu
colurile rotunjite i este orientaL nord-csl. Sub
platforma de chirpici au fost sesizate urme ale
birnelor aezate sub pardoseal. Din ir,wntarul
locuinei menionm: unelte de piatr lefuit,
un topor plat, trapezoidal; o tesl; un fragment
de topor nalt; dou Mtli trapezoidale i una
dreptunghiular. Remarcm de asemenea un fragment de topor perforat i un topora n seciune
plan-convex, care are n dreptul cefii urmele unei
perfor[tri. Se parc c piesa a fost distrus n timpul
ncercrii
de perforare, deoarece nu prezint
urme de uzur nici pe ti nici pe celelalte suprafee. Dup[t ce a fost lefuit sumar n partea ci
superioar[t s-a incercat o nou[t pcrforare, care a
dat gre.

Clramica descopcriL[t n locuiu[[t este exlnm de


fragmentar[t. Vasele de uz comun snt lucrate din
pasUt roie crmizie sau cafenie, cu amestec de
mic[t ~i nisip. Ca forme menionm - vase de
dimensiuni mari i mijlocii, cu fundul plat, pereii oblici sau arcui i i fragm<.~nte dl' cu pe w
picior.

Ceramica {inel, cafenie sau g[tlbui-rocat[t, are


pasta poroas, cu amestec de mic, fiind umori
acoperit cu slip. Din aceasUt categorie remarcftm
fragmente de cupe, cu buza dreapt sau bombat[t,
unele prevzute cu mici butoni n relief, pncum i
vase miniaturale cu fundul phtral, ceti.
La 0.50 m de latura de nord-vest a locuin~ei a
fosl descoperit o va!r[t simplii. de form[t ovant,

cu D=57 cm. AHturi de vatr au aprut fragmente ceramice din trei vase de dimensiuni mari,
lucrate din past de uz comun.
-Stratul de cultur, ce se continu i sub locuin,
conine n general fragmente ceramice i deeuri
de prelucrare a cremcnei i obsidienei. Intre
-0,65 i -0,70 m a fost surprins[t i aici lentila
de ml galben ce separ cele dou niveluri de
locuire ale acestei aezri. Cel de al doilea nivel
de locuire, sporadic, continu pn la -1 m,
adncime la care apare pnza freatic.
Locuina nr. 5 face parte din tipul locuinelor
cu platform de chirpici, aezate pc brne de
lemn. ~Ienionm acl'sl amnunt, deoarece n ambele puncte au fost descoperite i locuine a c[tror
platform era aezat pe un strat de pietre de ru
bine tasate, care asigurau izolarea locuin.ei.

LES FOUILLES AH.CIIEOLOG 1 QUES


DE SUPLACU DE BAHCU - BIIIOR

On a fouillc dans les lieux dites "Lapi" et "Coru I" dans


des agglomcrations appartenant it la culture Cri.
Dans les deux agglomcrations ont etc dccouvertcs des habitation ayant le planchcr-platfonnc argilc soit sur un plancher forme des troncs d'arbrcs fcndus, soit sur 1111 !it de picrres.
Les materiaux recoltes sont rcpresentcs par des fragmcnts
ccramiqucs, ainsi que diffcrcnls outils cn silex, obsidiennc
ou en picrre lustree, tout il fait spccifiques polll' la culture
Cri.

EXPLICAT 101\' DES F I(~U HES


Fig. 1. Suplacu de Barc:iu "Lapi". Profil de la Scction 2.
Fig. ~- Suplacu de llarc:iu "Lapi". Ccramique de type
Stari:evo-Cri dccouvcrtc dans les habitations.
Fig. 3. Suplacu de llarcu "Coru I". 1-Iahitation n 5.
Fig . .t. Suplacu de llardnr "Coru l". Outils dccouvcrts
dans l'habitation n 5.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Spturile

arheologice de la Medgidia - Satu Nou


(jud. Constanta)
PUIU

!\Iuzeul de istorie naional i arheologie Cona continuat anul acesta cercetrile arheologice de salvare n aezarea aparinnd culturii
Hamangia, situat ntre Medgidia i Salu Nou,
n imediata vecintate a Canalului Dunre-:\Iarea
Neagrft, la km 21,700 al acestuia.
Din punct de vedere cronologic1 aezarea este
corespunztoare primei faze a culturii Hamangiafaza bolovi[a.
Sla\.iunea arheologic a fost afectat de lucrrile canalului.
S-au practicat urmtoarele seciuni (fig. 1):
- S YI de 30 x2 m, paralel cu ~ IV, la 1 m
sud de aceasta i perpedicularft pe S V.
- S \'11, de 20 x 2 m, paralel i la 1 m de S V.
- S \'III, de 20 m X 2 m, la est i perpendicular:t pc capfttul de sud al lui S VII.
- S IX, de 20 m x 2 m, paralel cu S VIII
i la 10 m vest i 3 m sud de aceasta. Am fost
nevoii s executm S IX pe coordonatele mai
sus menionate datorit unor mari depuneri de
pfuninl fcute de constructorii lucrrilor pentru
canal. Acesle depuneri au determinat, n ultim
instanft, ntregul plan al cercetrilor.
-- S X de 20 m X 3,75 m, situatft la 5 m Hst
i :~ m- sud de S IX.
n S IX s-au surprins douft gropi - gR i
g9 --- in careurile 1-2 i respectiv R-9. Pentru
a aH'a intregul contur al gropilor mcn\ionate,
s-au practicat pc latura de nord a seciunii, n
dreptul gropilor, douft lrgiri cu dimensiunile de
2 m 1 m. Faft de actualul nivel de dtlcare,
gropile sint la 0,95 m (g8) i la 1 m (gU), avnd
adincimile de 0,52 i respectiv 0,48 m.
n S X a aprut groapa unui bordei (fig. 2)
cu urm~tloarelc dimensiuni: diametru!= 2,90 m;
adincimea= 1,07 m. Resturile vctrei erau n
parll'a de vest a bordeiului, iar n parlea opusft
au apftrut dou pietre aezate una lng cealalUt,
pe fundul gropii bordeiulur, suprafe.elc lor, mai
ales cele superioare, fiind relativ plate. Dimensiunile: a) L=35 cm; G=31 cm; 1=28 cm; b)
L=l2cm; G=33cm; 1=27cm.
Aceasta este numai a doua locuin-bordei
identificat n aezarea de la Medgidia- Sa tu
Kou. fapt care confer locuinelor aezrii un
staua

P.

Haotti,

Pontica, 13, 1980.

HAOTTI

caracter risipit, mai accentuat n faza veche


(Golovia) a culturii Hamangia 2
Cele mai multe d(~scoperiri s-au fcut n interiorul celor dou gropi i n groapa bordeiului.
UNELTELE
A) UNELTELE DIN

PIATR

In cadrul acestei categorii snt numeroase fragmente de rnie i frectoare, cele din urm
fiind folosi te i ca percutoare sau zdrobitoare 3
(fig. 3). H.niele au o amenajare sumarft a suprafeei destinat r~niLului. Aa cum se tie, cele
de mici dimensiuni, aa cum snt cele din aezarea
noaslrft, snt caracterisLice neoliticului vechi'1
Partea dorsal nu era lucrat. Hemarcm o rni
de mici dimensiuni, dintr-un calcar dur, primitiv
lucratft i avnd o form relativ rotund, care a
fost descoperit n groapa bordeiului (B2).
B) UNELTELE DIN SILEX

nc de anul trecut se remarcase marea cautitale de unelte din aezarea de la Medgidia- Satu
Nou, constituit n mai multe categorii, in cadrul
fiecrei categorii evideniindu-se o deosebit vaIiabilitate5.
La cele 220 unelte descoperite n campania
prececlPnU:i se adaug nc 155 din acest an.
Proporia dup tipul de unelte este cea tiut
pma acum, adicft grupa gratoarelor ocupnd
aproximativ 12% din totalul uneltelor, urmat
fiind de cea a lamelelor. In cadrul acestora din
urmft cele cu scobitur retuat (cu "encoches")
snt cele mai numeroase. Unealta specificft ae
zftrii - gratorul de mici dimensiuni simplu sau
dublu cu cortex pe suprafa.a dorsal - este
bine reprezentat. Remarcm i de accastrt dat
mirrolilismul accentuat care se constat la uneltele
din sile-...::. Se cunoate faptul c microlitismul
este mai accentuat la nceputul culturii Hamangia

2 D. Berciu, D. M. Pippidi, Din istoria Dobrogei, 1, 1965,


p. :H.
3 Eug. Com~a,
D. Galbenu, A. Aricescu, Materiale, 6
1959, p. 116.
4 lJ. Berciu, Cultura Hamangia, 1966, p. 65.
5 Ibidem.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

~--S'v_&;J
"' ,. - - - -- 9s - /

Sv111

... "

-----------

--

1
1

/
/

'

'

/
/

PMNT

------------------1
Sv1

DEPUS

------------____.j

--------~~----~

SI

\
\

PENTRU

DIG
1
1
/

1
1
\

'

....

--- -------

,_

---""""'-I..Ll_----------------=--=-:::....:-=-=-c...:-=-=-c...:-=-=-c...:-:....;;:-=...::._________________________ __

CANAL

"DUNRE- MAREA NEAGR"

Fig. 1. Medgldia- Satu Nou. Planul spAturilor.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

43

SAPATURILE ARHEOLOGICE DE LA SATU-NO U

Om.

15'!} ___10"'m"-----'S=": .___:


bo
= rd"_,e:_::Ju:::_l_:_:_n:__:
r2:___ _ _ _ ~5m

v. va t r
R r in 1
-

- sol arabil
~ -pCm int negru tare
~ _ pmint bru n - g l bu i

P - pol ro
L lama ;tlex
x vas e de uz comuf"\

~--L---'---'=---===''m' b~ rw.,J

borde1ului

l' ig. 2 . Medgid ia - Sa tu No u. Bo rd ei ul n r. 2.

F ig. G. Med gidia- Sa t u ?\o u. \ ' a s el e provizii a co p erit cu


ba r bo li nii .

F ig. 3. i\lccl gidi a- Salu Nou . Frccii tonrc.

F ig. /. \ Jedg icl ia - Sa lu :-\ou. Strac h i n ele mari dimensiuni


cu bu za u o r n aza l .

Fig. 4. \1 cdgid ia- Salu :-\o u.

La m

F ig. 5. Mcd gicli a - Sa tu Nou.

H a rpun

d e s il ex .

elin os.

Fig. 8. i\lecl giclia - Sa tu Nou.


cu bu za

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

S trachin
d r e a pt .

din

cera mi c

fin i\

PUIU

44

ca i la nceputul multor culturi care au intrat


in contact direct, sau prin intermediul altor
culturi neolitice mai vechi, cu fondul tardinoisian 6
Ca o descoperire deosebit semnalm o lam cu
dimensiunile: L=11,2 cm; 1=2,3 cm-3,5 cm,
care avea rol de cuit (fig. 4). Ca dimensiuni
aceast unealt este cu totul deosebit pentru
aezarea noastr, pentru c majoritatea uneltelor
au 2-3 cm, foarte rar unele atingnd 5 cm (este
cazul ctorva lame). La Golovi.a, de unde s-au
recoltat puine unelte, s-a gsit o lam asemn
toare ca form i dimensiuni (L= 1 J ,5 cm) 7
Oarecum surprinztor este faptul c nu s-au
descoperit prea multe piese geometrice (7 n
total) i unelte componente pentru seceri (12 n
total).
C) UNELTE DIN OS

In afara fragmentelor de

impungtoare reun harpun fragmentar (L=3,6 cm) descoperit pe fundul gropii nr. 9 (fig. 5).

marcm

CERAMICA

Campania de cercetri din 1980 a oferit la


rndul ei o important cantitate de ceramic,
care se mparte, dup clasificarea noastr, n
patru grupe.
1. Ceramica de uz comun acoperit cu barbotin. Pasta este grosier. Vasul cel mai rspndit
este cel tronconic cu pereii arcuii (fig. 6),
acesta avnd o mare variabilitate de dimensiuni,
nlimea maxim ajungnd la 40 cm.
II. Ceramica grosier acoperit cu slip castaniu.
Cea mai rspndit form n cadrul acestei grupe
este vasul piriform cu gt cilindric sau n form
de "S" alungit i ntors.
III. Ceramica cu decor din registre de triunghiuri ncrustate cu materie alb. Pasta acestei
ceramici este mai bine preparat dect pasta
grupelor precedente, iar cele mai rspndite vase
snt cele globulare.
IV. Ceramica fin acoperit cu slip lustruit,
negru, mai rar castaniu. Are o mare variabilitate de forme, intre care amintim in primul rnd
strachina cu buza puin evazat (fig. 7) sau
dreapt (fig. 8) i apoi gama vaselor bitronconice.
Decorul ceramicii fine este relativ simplu, el cornpunndu-se n general din 1-2 linii paralele,
din mici triunghiuri, liniue sau puncte care sint
ncrustate cu past alb. Hemarcrn c Ia unele
strchini aceast linie dispus imediat sub buz
este nlocuit cu o alta, trasat cu un instrument
bont, acesta constituind un decor simplu i primitiv. ln bordei (B2), au aprut numai dou
P. Haotti, op. cit.
7 Al. Punescu, Evolutia uneltelor i armelor de pialrii
cioplitii ducoperlte pe teritoriul Rominiei, Bucureti, 19i0,
p. 35-48.

HAOTTI

fragmente ceramice decorate cu caneluri. An~dogii


pentru ceramica fin din aezarea noastr awrn
la Golovia 8
Helevm faptul c descoperirile din acesL an
mpreun cu cele de anul trecut se prezint intr-o
unitate perfect. Stratigrafia aezrii vine s confirme aceast afirmaie prin faptul c gropile
menajere i gropile bordeielor pornesc aproximativ de la aceeai adncime fa de actualul nivel
de clcare, iar aezarea prezint un singur niYel
de locuire, sub care se afl pmntul steril.
Aa cum se tie din studiul uneltelor din silex,
al ceramicii i n cadrul acesteia in mod deosebit
al formelor i decorului ceramicii fine 9 , la acestea
adugndu-se densitatea foarte mic a bordeielor,
am ncadrat aezarea de la Medgidia-Satu );ou
din punct de vedere cronologic n faza Golovi a a
culturii Hamangia i chiar mai degrab in l'tapa
corespunztoare nivelului inferior din aezarea
de la Golovia.
Un lucru interesant ni se pare descoperirea,
la mare distan de locul cercetrilor noastre, a
unor resturi aparinnd culturii Hamangia (ceramic, achii i cteva unelte din silex, oase de
animale i scoici). ldentificrile de mai sus s-au
fcut la circa 400 m vest i 500 m nord-est (in
ultimul caz de cealalt parte a canalului Dun{treaMarea Neagr), fa de sec.iunile noastre. Se poate
presupune deci o foarte intens locuire a purt
torilor culturii Hamangia n aceast zonii. Urmeaz ca viitoarele cercetri s aduc lmuriri
in legtur cu cele expuse mai sus. Bineineles
c obinerea de date ct mai exacte este foarle
mult ngreunat de marile lucrri pentru construirea canalului Dunrea-Marea Neagr, care aa
cum s-a vzut au distrus o mare parte din complexul de locuire apar!innd culturii Hamangia.
LES FOUILLES ARCHEOI:.OGIQUES
DE MEDGIDIA-SATU NOU
RESUME
En 1980, la deuxieme campagne de fouilles dans I'Halllissement appartenent a eul turc Hamangia de JllcdgidiaSa tu Nou, on ete pratiquees cinq sections (S. VI-S. X)
totalisant une superficie de 255 m 2 Ont ete Mcouvertes deux
fosses menageres et la fosse d'une chaumierc. Les rcchrrches
ont mis a jour des outils en pierre (grattoirs, moulins), en
silex (114 pii'ces tres diverses), en os et une importante quantite de ceramiquc, fine et d'usage commun. L'etablisscment
apparticnl li la phasc Golovita de la culture Hamangia.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. Medgidia- Salu
Fig. 2. Medgidia- Satu
Fig. 3. Medgidia- Sa tu
Fig. 4. Medgidia-Satu
Fig. 5. 1\fedgidia- Sa tu
Fig. 6. Medgidia- Sa tu
Fig. 7. Medgidia- Sa tu
sions avec le levre evase.
Fig. 8. Medgidia-Satu
le lcvre droit.
B
8

Nou.
Nou.
Nou.
Nou.
Nou.
Nou.
Nou.

Plan des fouilles.


Hutte no 2.
Grattoir.
Lame cn silex.
Harpon cn os.
Pot.
Ecuelle de grandcs dimen-

Nou. Ecuelle ceramique fine avec

D. Berciu, op. cit., p. 244, fig. 142/2.


Ibidem, p. 255 -2i6.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Spturile

arheologice din

aezarea neolitic

de ta "Viaductul Crcea"

(jud. Dolj)
1\1:\H 1:\ N JC:\

Urmrindu-se obtinerea d1 noi date straligrafice n aezarea neolitiri"t de la "Viadudul


Circea" s-au trasat trei sectiuni cuprinznd o suprafa de 250 m 2 n scciUJwa nr. 29, lung de
24 m i larg de 1.5 m, au fost identificate ase
complexe arheologice: cloui't gropi menajere eu
ceramic
de lip Du de~ ti- Yinca, o groapi't de
bordei din perioada eneolilirh (Gumclni\a), o
poriune dintr-o locuinft de suprafa Dudeti
Vinca i dou[t gropi menajnc eu ceramic dacoroman (secolele 11-- III l'.n.).
Locuina neolitic, sub forma unei aglomerftri
compacte de chirpici, rnilc ~i ciohuri nu dep{tea
n lungime 5 m. Ea suprapunea o groapi:'t nPolitic (groapa nr. G), de formi't oYaUt, care dupi't
dimensiuni (4 x 2 m) a aparinut, probabil, unui
bordei de tip Dudeti- Vi nea faza timpurie (fig. 1).
Pe fundul neted al aceluiai hordei s-au gsit
trei Yase care au putul fi inlngite (fig. 4/9, 11,

12).
Seciunea nr. 30, si'tpati"t la 150 m dislan
fa de marginea de sud a a~ezrii, ne-a oferit
situaii stratigrafice i mai chm. Aici a fost descoperit, ntre 0,25-0,80 m adncime, o parte
dintr-o locuin[t neolilici't Dudeli- Vi nea de dimensiuni mari (fig. 2; 3). Platforma de chirpic
a acesteia, larg de 7,5 m ~i lung de 10 m, awa
o nclinare uoar spre marginile de sud i est.
Marginea de nord-V('St era bine delimitat de
bucile de chirpic de dimensiuni mijlocii. Vatra
i cele ase rnic din apropierea ei, mpreun{t cu
groapa de pari ce susinea acoperiul dclimit au
latura de nord-est (fig. 3). O alt grupare de 1
rnie delimitau colul de sud al aceleia-;;i locuinle.
Vatra se prezenta sub forma unei crusle puternic
arse i crpate i era situal chiar n apropierea
intrrii dinspre colul de nord-est. Ea s-a mai
pstrat in situ doar pc 0,08 x 0,90 m. i\Iarginca
de Ycst a acesteia indica dimensiunea de 0,~)5 m.
Alte cteYa resturi, puin micate, se ncadrau
mpreun cu vatra n dimensiunile de 1,20 m x 1 m
(fig. 3). O piatr penlru rni l, situat n apropierea vctrci, arc dimensiuni mai mari i prezint o albiere adnc, folosiUt probahllla pisarea
grunelor cu ajutorul unui pislog de form
cilindri c.
Ceramica, ntr-o cantilate redus, se afla de
asemenea concentrat n jurul vetrei. O situa.ie
asemntoare am intilnit-o la locuinele neolitice de11coperi le n aezri)(' aceluiai aspect

cultural Dudeti- \'inca de la Leu 1 i Padea 2


Asemntor locuin.ei nr. 2 de la Padea 3 , n
spatele laturii de nord se afla o grupare de chirpici
eu diametru! maxim de 2 m, reprezentnd probabil
resturile unei construcii anex (fig. 3). Grosimea
buc~ilor de chirpic (0,20 m) i arsura puternic
a vctrC'i snt dovezi convingtoare pentru a
pr<"supnne c locuina a fost locuit timp ndelungat, iar puintatea innntarului descoperit ne
indidt o prsire fr grab a acesteia. Cele cteva
fragmente ceramice, provenite de la castroane,
cupe, fruetiere sau de la vase de dimensiuni mari,
drformale de un incendiu puternic, nu ne-au
permis s stabilim cr<"i faze a aspectului cultural
Dudeti- Vine a apartine locuina. Sub platforma
de chirpic, dup demontarea acesteia, au aprut
trei gropi dintre care doui't (nr. 2 i 3) ne-au oferit
un bogat i interesant material arheologic ce a
aparinut unor bordeie. Gropi asemntoare au
fost identificate i n scc.iunca nr. 31. Acestea
au fost dczvelitc numai par.ial nepermindu-ne s
cunoatem funcionalitalea lor. Materialul arheologic este identic cu cel ntlnit n gropile suprapuse
de locuinele de suprafa[t.
DescrierC'a sumar a ceramicii descoperite n
complexele amintit! mai sus ne permit<' s[t cu1'

' [2

ur.6

-1.30m

Fig. 1. Crcea
"Viaduct".
epoca ncolitic

1
2
3

Locuinta

de

suprafa\

(Dudcti- Vini'a).

1\1. Nica i T. l'it, Dacia, 23, 1979, p. 36, fig. 3.


Ibidem, f. 40, fig. G.
Ibidem.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

din

M . N I CA

46
noatem

mai amnunit etapele de dezvo ltare a le


aspectului cultural Dude ti- Vi nea, n aceast
aezare. Cer ami ca de uz comun descoperi t[t n
gropile nr. 2 i 3 de sub lo cuin a d escop erit n

F ig . 2. Circcn -

" \ ' inducl " .

co li ticului anato li an - respecliv a culturilor Dud eti i Vinca - cu noua te hnic de ornamentare
a lustruirii i inciziei , folosindu-se ca motive de
baz, triunghiu l (fig. 4/ 1, 5, 7; 5/ 11), meandrul

f.ocuin\ii din epoca

n colitic - (dcta liu ).

o ''

I Egen di

Oc"IP<
.

..~/ti
1'.;

El"'

Fig. 3. Crcea - "Vindu ct".

Locuin

sec iunea nr. 30 prezint numero ase ca racteris tici de t radi ie Cri. Astfel m e ni onm barbatina, alveolele de mai multe tipuri - dispu se
anarhic sau organizat (fig. 5/ 1, 3, 4, 5, 6) -,
mo tivele plastice i liniile incizate (fig. 5/ 1, 2, 8,
9, 12, 13) care ornamenteaz vase le de uz comun,
a cror form evolueaz acum sp re bitronconism
(fig. 5/ 1). Pleava fo l osit ca degresant n p asta
tuturor catego riil or ceramice ne amintete de
acela i procedeu te hni c folosit pentru ob inerea
lu ciului n primele etape a le neoliticului. Pictura
poli crom este nlocuit acum, sub influ e na cal-

d in epoca

n eo liti c (D ud c li- Vi nea).

(fig. 4/6) i benzile ha urate cu linii incizate n


re ea, de tip Dudeti (fig. 4/3, 4, 8, 11; 5/7) .
iruri le de . t riunghiuri in cizate fin i haurate cu
linii simple ornamenteaz vscioarele i suporturile de form tro nconic i mai rar vasele de dimensiuni mai mari (fig. 4/ 1, 2, 7). Atunci cnd
ele ornam e nteaz msu e l e de cult s nt ump lute
cu puncte i ncrustate cu p ast alb (fig. 4/5) .
Prin fo losirea a dou tipuri paralele de triunghiuri
mbucate, spaiu l rmas nehaurat formeaz un
meandru continuu (fig. 4/1, 5). Originea vincian a triunghiului ha u rat sau umplut cu punct

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

AEZAREA ~EOLIT ICA

47

DE LA "VIAD UCT ClRCEA"

ca dealtfel i a benzilor curbe haurate cu linii


paralele nu mai poate fi pus la ndoial. Gheorghe
Lazarovici ncadreaz asemenea motive, folosite pe ceramica descoperit n aezrile din Banat

pereii

m suelor

de cult (fig. 4/6). Originea


a acestor motive nu mai poate fi de
asemenea pus la ndoial. Ele au fost folosite
de ctre comunitatea neolitic de la Crcea intr-un
dudetean

_:~~.~~;

b
4

.. .f:..

:.'

:: ~

.,.

.~

L ___

-- ------n

; ''"'

'!

_r~

}{)J

~N

10

Fig. 4. Clroea- " Viaduct". 1-9, 11-13 ceramic n eolitic din faz a
10 can de tip Veselinovo (Karanovo III).
(Zorlen, Liubcova-Ornia ,

Ohaba Mtni c, Balta

Srat, Para, Timioara), n faza Vinca B1 4

Motive asemntoare se ntHnesc i ll ceramica


primului nivel de la Leu 5 Motivwl benzilor hau
rate n reea, dispuse obinuit pe suprafaa vasului n unghi i mai rar n parale1, ornamenteaz
fie vasele mai mari, fie cele de dimensiuni mid i
mijlocii, de form tronconic sau bombat (fig.
4/8, 11; 5/7). Meandrul combinat cu benzile de linii
haurate este folosit mai rar, uneori aprnd pe
' Gh. Lazarovici, Neoli/icul Banatului, Clu j-Napoca,
1g79, p . 115, 116 (pl. 16).
M. Nica i T . Ni, op. cit., p. 47, fig. 11/1, 4.

Dudeti-Vinca

B1;

mod original, reuind astfel s creeze un nou stil


de ornamentare, specific numai acestui aspect
cultural, mai precis aezrilor situate in apropierea Vii Jiului (Crcea, Leu, Padea, L cria,
imnic .a.). O situaie asemntoare s-a observat
i la specia ceramicii fine lustruite. Castroanele
i paharele (fig. 4/9, 11, 12) reprezint o mbinare
a formelor cunoscute n aDia culturilor Dudeti
i Vinca. Cupele cu picior motenesc ca form
mai mult p e cele de tip Dudeti 6 Forma tron conic
a piciorului (ca un clopot) continu mai degrab
8

M. Nica, Historica, 1, 1970, p . 36, fig. 2/6, 7.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

1\1. N LCA

48

11

l' ig. 5. Crcea-

Viaduct" . 1 - 13 ceramic neol ilic din faza [)ude ti-Vinca 81.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

AEZAREA

NEOLITICA DJ: LA "VIADUCT ClRCEA"

pe cea din faza policromiei, iar partea superioar


in form de pahar uor bombat este o redare n
continuare a formei semisferice din fazele anterioare, dar cu gura mult mai strns. Forme asemntoare se ntlnesc i in cultura Dudeli, mai
precis in faza Dudeti 1117 Ornamenlarea prin
lustruire a acestei categorii ceramice constituie de
asemenea o mbinare a ambelor stiluri (Dudeti
i Vinca). Paharele sint ornamentale cu pliseuri
fine de tip Vinca, iar castroanele cu caneluri largi,
motive asemntoare celor de pc ceramica culturii Dudeti. De remarcat c tehnica de modelare
a vaselor nclin mai mult spre cea a culturii Dudeti. Se intilnesc ns i pahare cu pereii subiri,
modelai dintr-o past fin, nisipoas. Nu a fost
intilnit ns nici un vas modelat in tehnica specific culturii Vinca. Deci nu se poate vorbi in
nici un caz de o prezen etnic strin care s
fi adus elementele specifice acestui aspect cullural.
Nici prezena unui pahar cilindric prev[tzul cu
toart i butoi de tip Veselinovo (Karanovo II 1)8 ,
/ descoperit in groapa nr. 1 din seciunea 2\l (fig.
4/10; 5/6), nu presupune o invazie sau cel puin
o infiltrare in Oltenia a purttorilor culturii
Karanovo din Bulgaria. Paharul in discu \ie esle
identic ca form cu cele descoperite n aria culturii Karanovo, dar ca tehnic de modelare el
este un produs local (fig. 4/10). Vasele cu ,1 picioare cilindrice au aceeai origine sudic. Prezena lor in mediul cultural Dudeti- Vi nea de la
Circea nu se poate explica decit prin nite simple
influene specifice mai cu seam neoliticului dezvoltat in aceast zon. Ele sint ns foarte pre\ioase
atunci cind punem in discuie cronologia aspectului
cultural de la Circea.
Din nefericire locuinele de suprafa care
suprapuneau gropile menajere nu ne-au oferit o
ceramic suficient, cu care s putem defini caracteristicile unei etape evolua te ale acestui aspect
cullural. Totui, prezena a dou fragmente
ceramice ornamentale cu spirale i meandre incizale ne indic o etap mai tirzie a orizonlului
(probabil de Vinca B2- C). Reprezentrile antropomorfe ca dealtfel i uneltele de piatr se intilnesc foarte rar. Un fragment din partea inferioar
a unui mic idol constituie un element nesemnificativ. Srcia reprezentrilor plastice, in special
a celor antropomorfe, se poate pune tocmai pe
seama fenomenului de mixtur a celor dou arii
culturale Dudeti i Vinca. Comunitile neolitice de pe valea Jiului, mai precis din zona Craiovei,
au preluat elemente culturale din ambele culturi
amintite mai sus, selectiv, adoptindu-Ie apoi
intr-un mod original. Aceasta se poate constata
mai uor cind studiem ceramica, locuinele sau
uneltele, dar cit privete adoptarea patrimoniului
spiritual legat mai ales de reprezentrile plastice sau
de alte manifestri cu caracter mistico-religios lu-

crurile n-au stat aa de simplu. Pentru o comunitate neolitic[t cu o stabilitate local de cel puin 1000
de ani, aa cum a fost cea de la" Viaductul" Crcea,
a fost foarte greu s renune la o lume spiritual care
s-a format din generaie in generaie i de care nu
ne putem rupe aa de uor, acceptnd dintr-o dat
un alt panteon mitic, strin de lumea ei spiritual.
Aa se face c nici in cadrul ceramicii de uz comun
influenele calcoliticului anatolian nu au fost
totale. Aslfel, ceramica de uz comun cea mai
frecvent folosit continu s rmn aproape
neschimbat in forme i motive ornamentale
de tip Cri (fig. 5). Ea este de fapt cea care ne
indic etnicul local al comunitii neoliticului
mijlociu din zona vii .Jiului. Folosirea atit de
rar a motivului canelat sau plisat de tip anatolian pe ceramica fin lustruit, comparati\" cu
marca bogie a acestui motiv de pe ceramica
din aezrile Dudeti i Vinca eonsliluie un alt
element convingtor ce caracterizeaz noul aspect cultural Dudeti- Vi nea din aceast zon.
Tocmai in aceasta const i importana rezultatelor ob.inute in urma spturilor efectuate in
perioada anului 1980 n aezarea neolitic de la
.. Viaductul" Circea. Credem c am reuit cu fiecare
campanie arheologic s definim cit mai aproape
de realitate caracteristicile noului aspect cultural
din aceast parte a Olteniei. Surprinderea noilor
situaii stratigrafice Yin s completeze in continuare elucidarea numeroaselor probleme pe care
le ridic cunoscuta aezare neolitic de la ., Viaduetul" Circea.
DIE ARCHOLOGISCHE AUSGRABUNGEN
IN DER NEOLITHISCHEN ANSIEDLUNG
VON .,VIADUCT" CIRCEA, KR. DOLJ
ZUSAMME!.'\FASSUNG
In dcr bei "Viaduct Crcea durchforschtcn Ansiedlung
wurdcn zwci Vorratsgruben und tcilwcise auch zwei Obcrflchcnwohnungen, die der Dudeti- Vinca-Kultur zugcschricben
wurdcn, sowie cine Wohngrubc dcr obcren Gumelni!a-Schiehfrcigclegt. Dic nhcren Analogyen fiir das aus dem Dut
dcti- Vinca htrriihrcndes Material sind in dcn Stationen
Yon Leu und Padea zu vcrzcichncn.

ABBII.DUNGS\"EHZI~ICHNIS

,\LJLJ. 1. Ci reca - "Viaduct". Obcrflehenwohnung aus


dcm Ncolithikum (Dudeti- Vinca).
Abb. 2. Circea - "Viaduct". Wohnung aus dcm Neoli
thikum (Aus~hnitt).
Abb. 3. Ci reca - "\'iaducl". \Vohnung aus dem Neolithikum (Dudcti- Vinca).
Allb. 4. Ci reca - "\"iaduct ". 1 - D, 11, 13. NcolithikumKcramik aus der Phasc Dudcti- \'inca B1; 10 Kannc vom
\'csclinovotyp (Karanoyo III).
Abb. 5. Circea - "Viaducl". 1-13. Ncolithikum-Keramik
aus dcr Phasc Dudcti-Vinca Bl.

Nica, T. Nit, Dacia, 20, 197G.


Gcorgi 1. Gcorgiev, L' Europe d la fin de l'dge de la
pierre, Praga, 11161, pl. 11/5.
7

t -

49

i\1.

CercetAri arheologica

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

antierul arheologic lclod (1977 -

1981)

GHEORGHE LAZAHOVICI

In anul 1977 apreau dou articole care defineau importana descoperirilor de la lclod pentru
originea i periodizarea eneoliticului timpuriu,
rolul descoperirilor de la Iclod la precizarea unui
grup cultural din bazinul Someului Mic1 De
atunci nu au mai aprut alte materiale despre
acest cimitir.
Noile cercetri ncepute in anul 1973 au continuat neintrerupt, fiind in prezent la cea de-a

Cu acest prilej, zonele in care au fost descoperite materiale neolitice au fost marcate cu
litere mari de la A la C, delimitind un intins
spaiu din punctul "Pmntul Vldicii", loc situat
intre satele Iclod i Livada, ntre oseaua naio
nal i rul Some (fig. 2/4).
In zona A, a fost semnalat un cimitir numit
Cimitirul A, distrus n cea mai mare parte de
apele Someului. Materialul arheologic descoperit

~~Ci_:~_i_ED_?--------~----------------------------------------_.__ _o____

l.

t,..dntodn

ba'lo..

Ao

.:..._----~--

8
Fig. 1.

lclod.

noua campanie de spturi. Obiectivul principal


al cercetrilor din anul 1976 a fost cimitirul B,
descoperit cu prilejul sprii unei conducte de
ap intre oraele Cluj i Gherla (vezi schia de la
fig. 1) 2
1 Gh. Lazarovici, StCom Caransebe, 2, 1977, p. 211-230;
idem, ActaMN, 14, 1977, p. 23-28.
Descoperirea ne-a fost semnalat de dr. Liviu Blaga
i dr. Vasile Moraru de la Institutul de izotopi din Cluj.

Planul Cimitirului B.

a servit ca baz studiului aprut. Acolo a fost


semnalat i cercetat inventarul a patruze~i_ de
morminte, cele mai multe aflndu-se in mal i cu
inventarul risipit. In zon mai exist un sporadic
strat de cultur neolitic precum i urme de locuire
de secolele IV- VI e.n., fiind, foarte probabil,
contemporane cu cimitirul prefeudal, cercetat
de Ioana Hica-Cimpeanu, in zona C. Tot in zona

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

ANT IERUL

ARHEOLOGIC ICL O D

51

1 '

.."
~;;.

lg~tlti

rzn ...." Ic

O /.6cvi.li
t22:l nir'l fa.

~ .;.,wb

~ni~,; I

DJJarahil

/.

Som~u\ MitlbrG. mort)

~ s' tlp te/tfcrnic

F ig. 2. Iclod . 1 mormintul 13, Cimitir B; 2 mormintele 38 - 39, Cimitir A ; 3 segment de profil cu stra tigrafi a;
4 schia aezrii neolitice d e la Iclod.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

GH. LAZAROVICI

52

B a fost efectuat un sondaj de r[ltre M. Roska,


in anul 1903~.
In zona B, unde a fost semnalat cel de al doilea
cimitir, numit !;_imilir B, se afl i centrul aezrii
neolitice unde a fost descoperit cel mai timpuriu
material neolitic (nivelul 1). Aici au fost cercetate
25_ de morminte i 15 complexe neolitice (bordeie
i locuine de suprafa). In aceast zon, ntre
osea i calea ferat, a fcut cercetri M. Roska
in anul 1903 amintind descoperirea unor complexe cu chirpici 4 Tot aici, cu ocazia con~truirii
celui de al doilea traseu al cii ferate, au fost
descoperite schelete i topoare neolitice 5
In zona C, unde au avut loc primele noastre
cercetri, au fost semnalate, nc din primii ani,
citeva complexe neolitice (bordeie, gropi i podine
de locuine), un cimitir prefeudal din secolul al
VI-lea e.n.8 precum i o locuire temporar din
secolele VIII-X 7
DESCRIEREA SAPATURILOR -

CIMITIRELE A

Pentru delimitarea laturilor cimitirului A au


fost deschise mai multe suprafee, dispuse paralel
cu conducta de ap, n zonele in care in malul
anului conductei de ap se observau urme de
morminte (fig. 1).
Suprafaa cercetat sistematic este de peste
350 m 2 (fig. 2/4). La baza stratului de cultur
au fost semnalate 25 de gropi de morminte, spate
de la 0,60 m pn la circa 1,20-1,40 m. In 23
de gropi s-au gsit schelete cu inventar funerar.
Intr-un caz, M. 13, a fost descoperit doar inventarul funerar, fr urme de oase, fiind, poate,
vorba de un cenotaf (fig. 2/1). In alt caz nu s-a
gsit dect groapa fr urme de schelet sau inventar (fig. 1, S 8, M. 23).
In cimitir se constat dou grupri de morminte: una cu schelete orientate E- V - cea
mai timpurie (M. 1-2, 5-7, 10-11, 13-17,
Hl-21) - i alta cu schelete orientate N- S
mai trzie (M. 3, 8-9, 12, 18, 22). Observaiile
snt de natur stratigrafic; mormintele cu
schelete orientate N- S taie stratul de cultur
n partea inferioar, iar n inventarul funerar
se constat mai puine vase i mai multe unelte
de piatr, silex i obsidian, oase de animale .a.,
depuse ca ofrand.
Mormintele cu schelete orientate E- Y sint
suprapuse de vetre de foc (cazul M. 10 i M. 11)
din nivelul al doilea. Mrimea gropilor variaz
in funcie de cea a scheletului i bogia inventarului funerar. Dimensiunile oscileaz ntre
a :\1. Hoska, Erd1Hu:Evkn, 1 !J06, p. Gl; idcm,
lorium, 1942, p. 193 -194.

Ucper-

t n Muzeul de Istorie al Transilvaniei, la secia de istorie modern, se pstreaz 5 scrisori sau cri potale de la
M. Roska ctre P. Bela, despre spturilc de la Iclod. Inv.
C 1 502, 506, 506 a, 506 b, f.n.
6 Informaii V. Rusu, eful grii din Iclod.
6 1. Hlca-Cimpeanu,
ActaMN, 15, 1978, p. 287-2114.
' MIT lnv. P. 611. 672.

1,10x0,60 m (M. 8) pn la 2x0,80 m (M. 18).


Inventarul funerar a fost depus de o partr sau
de alta a corpului, la picioare sau la cap. De multe
ori n morminte a fost presrat ocru rou (l\1. 16,
M. 13, fig. 2/1), alteori a fost depus n vase.
Morii erau aezai in poziie ntins[\ pe spate,
cu braele lng corp, cu privirea spre r[1srtrit
sau sud. Intr-un singur caz, n Cimitirul .-\, a
fost descoperit un schelet chircit aezat pe partPa
sLng (fig. 2/2, M. 39). Braele erau aezate n
cele mai diferite poziii: pe umr, pe piept, pe
abdomen sau lng coapse, ori combinaii ale
variantelor de mai sus. Picioarele erau ntinse,
paralele, cteodat cu labele apropiate.
Vasele au fost depuse cu grij unele lng
altele sau au fost sparte ritual. Intr-un caz au
fost sparte i apoi defunctul aezat peste fragmentele ceramice (M 22, fig. 3/4). Citeodat
vasele erau aezate n colurile gropii (l\1. 19,
fig. 3/3, 2/2 M. 38) in Cimitirul A. Numrul
vaselor depuse ca inventar funerar variaz ntre
1- i 12. Numrul i asocierea formelor de ...-ase
variaz de la un mormint la altul. In medic se
gsesc 5-6 vase la un schelet din cele orientate
est-vest i 1-2 la cele nord-sud. Alturi de ...-ase
'se puneau i topoare lefuite (fig. 2/1), lame de
obsidian sau chii, unelte de silex, spatule sau
mpungtoare din os, mai rar podoabe.
Formele de vase depuse ca inventar funerar
variaz de la un mormnt la altul. Nelipsite snt
3-4 forme: vasul cilindric sau vaza (tip A, fig. 7),
forma cea mai des ntlnit, urmat apoi de \"USUl
cu profil "S" (fig. 7/3), cupa (fig. 6f6), slrachina
(fig. 6),. ceva mai rar -semnalndu-se caslrclnul
tronconic sau bitronconic8 Mai exist si unele
forme diferite, amintind de tipuri ce se ~or drzvolta i mai trziu in alte civilizatii: vasul cu dou
tor\i, cnia etc.
'
In seciunile 7, 8 i 9 (fig. 1), spre extremrle
de nord i sud ale Cimitirului B a aprut un
nule care avea din loc n loc nite lrgiri.
Dup cite se parc, acest an delimita cimitirul
dar obsenaia mai trebuie verificat. an.ul a
fost sesizat numai de la baza stratului de cull ur
de unde cobora cu circa 40-50 cm (fig. 4/1-i
Profilul anului era in forma literei "U".
Asemenea an.uri, ca dimensiuni i tehnic, au
fost sesizate i la Para, in campania anului
1960, n aezarea 5, n spturile noastre.
Aezarea B. Pe parcursul cercetrilor au aprut
i au fost spate 15 complexe de locuit. Dou
dintre acestea au fost cercetate n ntregime
(S 6/1978, locuina 4 i bordeiul 6). Elemente de
construc.ie deosebite nu au putut fi observate
deoarece locuinele apar.in nivelului II i sub
acrstea mai exisl[t strat de cultur de culoare
neagr[l n care nu se pot observa urme de gropi
sau de pari. Un rnd de stlpi au fost sesizai
in seciunea 9, n zona bordeiului 15, dar acesta
nefiind in intregime cercetat nu se poate preciza exact rostul lor (fig. 4/3).
6 Gh. Lazarovici,
fig. 4/10, 12; 8.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

StCom

Caransebe,

2, 11177, p. 214.

ANTIERUL

Fi g. :3. lclod B . 1, 5 Scc! iun ca 7

ARHEOLOGIC ICLOD

c u ~g ropilc mormintclor:I0-22. ~2

locuin! n 8; 3 it1\'Cnta rul lui .M 19; 4 .M. 22.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

.53

GH. LAZAROVICI

Fig. 4. Iclod B. 1-2 Seciunea 8, M. 23, bordei 14 i anul; 3 Seciunea 9, bordci 15; 4 Sectiunea 8, l\1. 24 i anul;
5 inventarul l\1. 25.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

ANTIERUL

ARHEOLOGIC ICLOD

Cele 15 complexe de locuit nu apartin aceluia~i


orizont cronologic. Dintre acestea li sint locuin\e
de suprafa\ii. 1 semibordei, toale aparinnd
niwlului II, dou apartin fie nivelului I fie unei
etape mai timpurii a nivelului II (locuina 4 i
bordeiul 15), unul aparine nivelului I (bordei G),
restul fiind din niYCiul Il.
Loeuinclc
de suprafa[t pol fi delimitate
numai dup rspndirile de chirpici, reramH:a, pietre i oase. Au o formii patrulaler iar uneori
un ieind (fig. 3/2). Locuinele erau parial spoite
cu lut, fri:t amenajri deosebite, ca n \Temea
culturii Vinca. Cele mai timpurii (locuina 4) aveau o cantitate mai mare de lut ~i brne masiH'
(lucru observat i n sondajele efectuate S 10-12),
dup cum rezult din imprcsiunile n chirpici.
Vetrele de foc nu snl prea ngrijit lunale,
par mai degrab temporare. A fosl observat insi:'t
un tip aparte de vetre, amenajate din pietre de
ru, dense, peste care s-au gsit resturi de crbune.
Un singur cuptor a fost sesizat ~i spat. A fost
amenajat din pietre a~ezalc pc cant, cte una pe
fiecare laluri:'t. Vatra cuptorului era din pietn
de ru, ca la vetrele de mai sus. Vatra ~.e prelungea
i la gura cuptorului, unde a fost descoperit o
perl de bronz amestecat cu argint. Dimensiunile vetrelor nu depeau diametru! sau limea
de 1,20 m. Dimensiunile cup torn lui erau de
0,70 X O, DO x O,GO m.
Bordciclc erau de diferite dimensiuni. De fap l
impropriu aceste gropi snt numite bordeie.
Ele snt doar parlea din bordei n rare se putea
umbla n picioare. Dimensiunile acestor gropi
snt ntre 1,30-1,50 m pn la 4 X G m (horcleiul 15). Pereii acestor gropi snt drepi sau
nclinai.
Suprafeele
cercetate au fost prea
restrnse iar complexele nu au fost n ntregime
delimilale, nct nu exist prea multe drtalii,
de altfel nici solul nu era potrivit pentru obi
nerea unor asemenea date.
MATERIALUL ARHEOLOGIC DIN CIMITIRE I AEZARI

Ceramica. Pc baza unor

ami:munite statistici,
pe materialele din aezare, n anul l!J7U,
constatam urmtoarele proporii: 52% ceramic
uzualli, 30% semifinli i 18% fin li. ~c. cul~i prrdomin cea crmizie 5g,5% (din care 31%
uzual, 17,7% semifin, 9,8% fin), urmat de
cea glbuie 18,3%. pe adncimi cantitilc de
material se grup au astfel: 50,9% la -0,40 m,
13,5% la -0,60, 30,1 % la -0,80 m i 5,5% la
-1,20 m.
Ceramica uzual arc n amestec nisip i pietricele. Ccramica semifin i fin din nivelul II
conine nisip, pietriccle mrunte, cioburi pisate.
Ceramica nivelului 1 este mai fin i are n amestec ml. Culoarea este mai deschis i suprafaa
mai bine netezit, arderea fiind mai oxidant.
Ceramica de culoare brun-negricioas apare mai
rar (7,5%), urmati:'t de cea brun (5,9%) i cenuie
(2%). Specia neagr nu trece de 1%. Pe adncimi,
mai numeroase snt nuanele de negru-cenuiu
la -0,40 m n \Temr ce la -0,80 m predominft

fcute

55

specia brun. La ceramica semifinft. amestecat


cu nisip, predomin nuana crmizie, fiind n
procent de 17,2% la -0,40 m i 12% la - 0.80.
Alte categorii snt n proporii mai s6tzu1e:
glbui 5,7%, brun 3,7% i sub 1,5% nuantele
de negru, cenuiu, negru-crnuiu.
Creamica fin, mai greu de separat de cea
scmi-fin, se ntlnete n urmfttoarele proportii:
crftmiziu 9,8%, glbui 4,6%. Pe adncimi este
de: 8,2% la -0,80 m i G,2% la -0,40 m).
Datrle statistice confirm o observaie mai
veche: ceramica nin~lului 1 arc factura mai bun
dect cea a nivelului II; constatndu-se un ngres
sub aspect tehnic.
Dupft proporiile n care apare reramica la
diferite nivele observam n anul 197\l c, cantitatea ceramicii cretea la -0,40 m (n niwl
Ilb) i la -O,GO -0,75 (la baza niwlului Ila).
Creterea proeentajului ceramicii pnate fi pusft
n legtur cu sporirea numrului populaiei
sau sporirii acliviti:tilor economice, a oli:tritului,
ceea ce poate uneori nsemna acela~i lucru. Decderea tehnieii n confecionarea eeramicii nu
trebuie privit numai sub aspect involutiv ceea
ce ar putea duce la interprrtri eronate; ea se
p oale datora fapt ului dt metcugarii an lor
\Temuri i-au ndreptat aten\ia n a11e direc\ii,
poate spre prelucrarea metalelor. \"dre!P de
foc cu pietre i cuptornl de piatr puteau fi folosite la asemene: .1peraii, lucru ohsnvat -:;i la
cuptoarele medievale de la Dbca. de :H'tlcnsi
dimensiuni i forme, lingi:'t care s-au dc~.t'(l)HTit
i resturi de zgurft (inf. :\I. Rusu).

Formele. l\Iarca varietate de forme. pentru


analize mai amfmunite poate fi grupat:t in
cteva categorii. Spre deosebire dt vasele din
cimitire (fig. 6-7), n a~ezarc numftrul formdor
ntregi este restrns. Cele mai rftspindite nl
vasele cilindrice (tipul A) atl n nivelul I ct :;;i
n II. Urmeazft, :1poi, cele cu profil "S" ~i diferite tipuri de oak (fig. /fl). Pc baza unor ~la
tistici fcute p(' fmme de vase n anul 111~0.
:.~vnd n vedere i dimensiunile. ohscrvfun cft
ta tipul A diametru! vaselor este, in medic. intre
5-7 cm (fig. 5/17). Vasele cu ornamente sint
destul de rare. Proporia cupelor este mai greu
de precizat i dalorit asemnrii profilului lor
cu al vaselor "S". Ele pot fi deosebite numai dup
picioare i cteodat dup ornamente - vastle
"S" nefiind niciodat ornamentall'. Cupelt snt
mai numeroase spn baza stratului de culturft
(fig. 5/lD-21). Alte fragmente provin de la
vase cu profil "S" sau de la st ri:'tchini Ioha te cu
fundul concav (tipurile C i D, fig. 5/15). sou
de la alte forme (tipurile F i G etc.), marcate
n fig. 8/9 cu X. O form mai neohi~nuitft, ntlnit n prezent doar n aezare, n hordeiu\ 1 1
sau n \'ccintatca lui, este reprezenl aUt de nh le
linguri sau biberoane cu o coadft scurtft, perforal[t,
cilindric sau conirft. Corpul este semisferic sau
semiovoidal (fig. 5/12-14; 6/5). Asemenea de~co
pcriri mai exist la Bdeni 9 , iar n cultura Gumelnia la Pietrelc 10 , n cultura Lengyel la Aszod 11 .
Mai apropiate ~i intr-un orizont cultural nrudit

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

ANTIERUL

56

ARHEOLOGIC ICLOD

J :

('

: : 'j

',',',!.

1,.,

11

''

'

lr'''

1 .-.::

'
.....

''

...-.;.:_
.'.j

. '/-~

Fig. 5. Iclod. 1-8, 16 unelte cioplite din silex; !l-12 topoare lcfuite; 13-14 lingur-blbcron; 15, li-21 ccraRticA din
aezarea B.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

GH. LAZAROVICI

..

':''

57

.o

Fig. 6. lclod. Cimitir B.

Ceramic

pictat.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

.' . '.

58

ANTIERUL

ARHEOLOGIC ICLOD

Fig. 7

Iclod. Cimitir Il. Ccramic;1 incizat:1.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

GH.LAZAROVlCI

59

13

F,6

8~8888

Fig.

o.

lclod, Ae&area B: 1-3, 6-11, 10-1~, ceramic; 4 apuctoarc; 5 piepten de os; 9 evolutia statlstic4 a formelor
de vase pe adlncimi.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

60

ANTIERUL

ARHEOLOGIC ICLOD

se intilnesc la Suplacu de Bardtu 12 Asemenea


linguri sint foarte rspndite i caracteristice
pentru cultura Lengyel 13 , prezena lor la lclod
putind reprezenta anumite legturi cronologice
i culturale cum de altfel o cer i alte forme de
vase - cupele largi.
OrnamenteZe. Bogia i varietatea ornamentaiei nu este prea mare, dei numerosul inventar
descoperit poate lsa impresia unei bogii.
Ornamentele constau, de obicei, din benzi de
linii paralele formind motiYe n romburi sau
zig-zag (fig. 7/4-8). Vasele cilindrice snt mai
frecvent ornamentate. Cupele au ornamente pe
corp sau pe picior. Intre corp i cup mai exist,
uneori, benzi incizate (fig. 7/7, 8/1), benzi umplute
cu puncte, benzi paralele cu buza, benzi formnd
romb uri i altele (fig. 8/1-3, 6 -7). Amintim i
o descoperire mai rar, o apuctoare lat.
Ornamentaia pictat este mai bogat n
cimitirul B. Ornamentele constau din benzi late
(mormntul=M. 17, vasul=v. 2; M. 21 v. 3;
M. 20 v. 3), pline sau haurate, dispuse in cruce
n interiorul strchinilor (fig. 7/1b, 3b, 4b). In
spaiul dintre benzi snt pictate triunghiuri sau
meandre (fig. 6J1b, 4a, 3b). Cteodat exist
urme de pictur pe buz, n interior sau la exterior, realizat cu negru bituminos. Partea exterioar a strchinilor este mai rar pictat (fig. 6/4b).
Ornamentaia incizat este mai bogat n Cimitirul A i n Aezarea C, n vreme ce pictura este
mai frecvent n Cimitirul B.
Uneltele. In zona B au fost descoperite numeroase unelte din piatr local lefuit, silex i
obsidian. Topoarele din piatr lefuit cunosc o
mare varietate, de la micile dli pn la topoarele
mari (fig. 5/9-12).
Uneltele cioplite (din silex i obsidian) au formele
obinuite neoliticului mijlociu i trziu: lame cu
seciune triunghiular sau trapezoidal (fig. 5/1,
3, 4-8), gratoare pe lam, gratoare discoidale
i n form de "D", vrfuri de sgei, achii prelucrate etc.
Uneltele din os snt mai puin numeroase.
Apar atit n morminte ct i n aezri. Acestea
sint confec.ionate din oase mari de animale sau
din oase de psri i din corn. Tipurile de unelte
ntlnite snt: ace, impungtoare, sp atu le, dli,
rzuitoare.

Alte obiecte din piatr i lut completeaz


imaginea despre Yarietatea ocupaiilor legate de
pescuit, agricultur, tors, esut etc.

descoperite n aceste zone, permit precizarea


unei stratigrafii orizontale i verticale care ne
ofer o imagine mai clar privind evolu \ia comunitii neolitice de la lclod, i totoclatft ne
ofer posibilitatea unor comparaii cu alte staiuni ale grupului
lclod.
In zona B stratigrafia se prezint astfel: un niYel
timpuriu, cu puin material (nivel 1) cu ceramic
mai fin decit n toate celelalte zone. Nu se poate
preciza ce morminte aparin acestui nivel. Urmeaz apoi mormintele cu schelete orientate E- V,
fr a se putea preciza, cel puin deocamdat,
crei aezri i corespund.
Peste morminte se
extinde aezarea cu dou pn la trei ni H Juri
de clcare, ullimul fiind adeseori distrus de
lucrrile agricole. In rstimpul corespunztor
nivelului II are loc un hiatus de locuire sesizat
stratigrafic, acesta mutndu-se, poate, n alt
parte. In aceast vreme se practicau nmormntrile orientate nord-sud.
In zona A exist, de asemenea, dou[t grupuri
de morminte, unele snt mai timpurii - cu
schelete orientate E- V - i altele, mai puine
- cu schelete orientate N- S. Peste morminte urmeaz depuneri sporadice ale unui nivel
neolitic trziu.
In zona C au fost separate dou niYeluri.
Nivelul 1 se poate ncadra ntre nivelul 1 si II
din aezarea B iar nivelul II este contemp.oran
i mai trziu dect nivelurile II ale aezftrii B.
Incadrarea cronologic i cultural. Intr-o serie
de studii aprute intre anii 1975-1977 am analizat, pe baza obserYa \iilor stratigraficc de la
lclod, _alte descoperiri cu asemenea materiale i
fceam o serie de observaii cronologice ~i culturale, comparam i ncadram descoperirile noaslre
n raport cu evolu.ia culturilor Turda, a faciesurilor Trtria-Tula, Lumea Nou, cu descoperirile de la Cluj-Napoca (n mai multe puncte
ale oraului), Aiton, Viioara, Zu de Cmp 14
Intr-un studiu ulterior privind noi descoperiri
de la Cluj-N apoca15 incercam o periodizare a
grupului Iclod, definind atunci o etap timpurie,
una mijlocie i una trzie 16
Noile descoperiri de la Cluj-N apoca, Piaa
tefan cel Mare 17 , cercetrile lui M. Grozav de
la Zu de Cmp 18 , analiza unor descoperiri neolitice mijlocii i trzii din nordul Transilvaniei 19 ,
ne permit s definim astzi grupul lclod ca o
etap trzie a unui complex cultural dezvoltat
n neoliticul evoluat i trziu din nordul i centrul
Transilvan iei.

Stratigrafia. Observaiile fcute n diferite


puncte ale staiunii, coroborate cu materialele
Gh. Lazarovici, StCom Caransebe, 2, 1!li!!, p. 223.
ldem, Actai\IN, 14, 1977, p. 23-24.
16 Ibidem, p. 26.
17 Gh. Lazarovici Z. Kalmar - R. Ardevan,
Ae
zarea neolilic din Cluj - Piata tefan cel Mare, comunicare fcut la Cluj-Napoca In 1981.
18 M. Grozav, Aezarea de la Zu de Cmp, comunicare la
sesiunea de rapoarte, Braov, 1981.
19 Gh. Lazarovici, Z. Kalmar,
Legturi
cronologice i
culturale intre Iclod i cultura Tisa, comunicare, Zalu, 1981.
14

16

9 Gh. Lazarovici Z. Milea, ActaMN, 13, 1976, p. 26,


pl. 16/6 pies aflat In colectia Apaczay din Phieti.
11 D. Berciu, Materiale, 2, 1956, p. 537, fig. 40.
11 N. Kalicz, Mitteilungen der Archiiologischen
Institut,
3, 1972, fig. 27/7.
1Z Informaii amabile D. Ignat.
13 E. Rutkay, Fun~berichte aus Osterreich,
15, 1976,
p. 146, pl. 1/6; N. Kalicz, Letenye, In Archaeologischen Forschungen 1958-1968, Budapesta, 1970, p. 109.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

GH. LAZAROVICI

Acest complex cultural in ultima sa etap


o evoluie aparte, marcat, la orizonturi
cronologice diferite, de grupe culturale cu faze
sau stiluri care individualizeaz descoperiri in
genul celor de la Iclod, Suplacu de Barcu 20 ,
Zu de Cimp i altele.
cunoate

DIE ARCHOLOGISCHE AUSGHABUl\"GE~


VON ICLOD
ZCSY\Il\IENF,\SSU!':(;
Dic in 1973 im Punktc l'mntu/ Vldicii !Jegonncnen
und ohne Unter!Jrechung fortgesctzten archologischen
Forschungen hatten zum Gegenstand Retungsgra!Jungen in
der Zone des Gr!Jcrfeldes A und systcmatische Ausgra!Jungen in der Zone des Grberfeldes B. Bis jctzt wurden untesucht 40 Gr!Jer im Gr!Jcrfeld A und :25 im Grberfeld B,
sowie 20 Komplexe, davon 15 in der Siedlung B.
Stratigraphische und chrono/ogische Remcrkungen. \Vegen
der sehr weiten Ausdehnung der Station, ist die allgemeine
Stratigraphic das Ergebnis einer Kombination der Heobachtungen vertikaler Stratigraphic in dcn einzelnen Punkten.
Die Bewohnung beginnt in dcr Zone B, wo sich die frlihcsten
Materiale vorfinden. Es folgcn dic Grbcrgruppen Ost-\Vest
in den Grberfeldcrn A und B, dencn dic \Yohnschichten
in den Zonen B und C entsprechen. Wciters folgen dic Gr!Jer
Nord-Siid in den Graberfcldern ,\ und B und dic letztcn
Schichten der Zonen A-C.
Die Tonware aus den unteren Schichten ist von bcsserer
Machart als diejenige der oberen Schichlcn. Die vorherrschenden Farben sind ziegelrot, in den obercn Schichten
aber sind braune Tiinungen verbreitet und die 1\lischung
ist mehr sandig. Die Geff.lformen sind: das Zilindrische Gefll, das Gefll mit "S" Profil, die Fu schale, die Schiissel, die Terrine und andere. Die Verzicrung !Jcsteht aus den
von Ritzlinien und mit Punkten ausgcfillltdn Bndern, aus
den rhom!Jen - und zickzackfiirmigen Zeichen In Inneren
sind die Gefsse mit breiten, vollcn eder schraffiertcn Bndern

10 D. Ignat, ActaMN, 14, 1977, p. 13-21; idem,


teriale, 11, 1979, p. 45-54.

61

in dcr Kreuzform bcmalt. Zwischen den Armen des TZreuzes


gibtcs schraffierte Dreiecke eder Mander. Selten ist die
ullere Bemalung.
Ncben der Tonware wurden zahlreiche
Gegcnstnde
gefunden: Beile und Meillel aus geschliffenem Stein, !\:lingen und Schaber aus Silex und Obsidian, Miihlen unrl Stosscl aus Stein, Nadeln uml Spateln aus Knochen.
Dic Ausgrabungen \'On Iclod in Verbindung mit den
rorschungen von Zaul de Cmpie, Suplacul de Barc:!u,
Cluj-l\:apoca (in mehreren Punkten) bestimmcn die Gruppe
Iclod als die spte Etappe eines in der mittlercn und spten
Jungsteinzeit in Nord - und Mittelsiebenbiirgen t>ntwickeltl'n Kulturkomplexes. Dieser Kulturkomplex hat In
seincr letzen Etappe cine hesondere Entwicklung, gekPnnzeichnet durch Kulturgruppen, Phasen eder Stillarten in
verschiedenen Kulturhorizontcn, welche Entdeckungen in
Art derer von Iclod, Suplacul de Barcu und Zau! de Cimpie
bestimmen.

ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Abb. 1. lclod. Plan des Friedhofes B.
A!J!J. 2. Iclod. l.Grab 13, Friedhof B; 2: die Grber :lS-39,
Friedhof A; 3. Profilsegmcnt mit Stratigraphie; 4. Skitze
dcr neolithischc Sicdlung von Iclod.
Ahb. 3. Iclod B. 1, 5 Schnit 7 mit Gruben \'On G. 1~-22.
Wohnung 8; 3. Inventar des Grabes 19; -1. G. 22.
Abb. 4. lclod B. 1 -2 Schnit 8, G. 23, WohngruLe H
und Graben; 3 Schnit 9, Wohngruben 15; 4 Schnit 8, r;. 24
und Graben; 5 Inventar des Grabes 25.
Abb. 5. lclod. 1-8, 16. Werkzeuge aus Silex; 9- 1~ gcschiffene Beile. 13-14. Saugliiffel. 15, 17-21. Kcramik aus
der Siedlung B.
Abb. 6. Iclod. Friedhof B. Bemalte Keramik.
Abb. 7. Iclod. Friedhof B. Eingeritzte Keramik.
Abb. 8. Iclod. Sicdlung B. 1-3, 6-8, 10-15. Keramik,
4 Henkel; 5 Beinkamm; 9 statistisches Verhltnis dcr Gefii.llformen nach der Tiefe.

Ma-

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Rezultatele

spturilor

(jud.

arheologice de la Radovanu
Clrai)

EUGEN

Cercetarea complexului neolitic din faza de


de la cultura Boiau la cullura Gumelnia, din punctul "La Muscalu", situat la capi:itul
de vest al Vii Coadelor, de ling localitatea
Radovanu (jud. Clrai), a continuat i n 1980,
in dou sectoare: in cuprinsul aezrii nalle i in
zona necropolei.
Tn cadrul staiunii, activitatea s-a concentrat
asupra zonei de nord-est, unde se afl vestigiile
locuin.elor de la baza nivelului 3 ';ii cele din nivelul
4 .. \cestea din urm au fost cercetate pe por.iuni
mici de lcrcr. S-a confirmat observaia mai veche
dt prima comunitate din timpul fazei de tranziie, cind s-a stabilit pc acest loc, a dal foc yegetaiei ceea ce a avut drept
urmare formarea
unei dungi sub\iri, negricioasc, pe toat ntinderea
aezrii, deasupra stratului de humus slrf1n~chi.
La baza nivelului 4 nu s-a giisil nici o locuinii, pn
acum dezvelindu-se in cadrul acestui rivel numai
cilcva aglomerri mici de lipi Lur{t ars. Pe suprafa\ a aezrii s-a delimitat peste lot 1ivelul 1,
gros de 15-20 cm. Se pune ntrebarea, nerezolvatft nc, unde snt locuinele corcspunzfttoarc
niHiului i dac ele au fost de acelai Lip cu cele
din nivelurile :3-1 ale sta[.iunii. S-au studiai
am;'munit resturile locuin!l'lor din niwlul 3 i
s-au slrus materiale numeroase ~i felurile.
Ocupaiile sint cele document ale )i n campaniile
precedente, dar la observa[.iile mai vechi s-au
adugat unele conslatftri noi.
tranziie

Culth"an~a )Jlantrlor este aleslalft prin marca


canlilate de paie din amestecul lipilnrii, de~i
nu s-au gsit boabe de griu sau mei carhonizate.
In schimb, pe Ufl bulgare de lipitur s-a observai inlipiirilft urma, bine pftstralft, a unui spic
de griu. Faptul cft aslf"l de ampnnle sni rare
pc hulgftrii de lipitur arsft. pe care de ngulft
se vftd nliHH'roase urme de pait, IH' face sft presupumm ci't oglinde:;;le un <hicl'i al acdti JH'rio:.tth --- cum de altfel s-a postulat
de a se
stringe mai nti spicele de griu ~i de-ahia mai
tirziu dt a secera paiele. l\len!ionm ~i constatarea cft pe mai muli bulgftri de lipilurft. d~sco
pt>ri\i in diferite campanii de sftpftturi. s-au gftsil
imprimate urme de frunze de copac.

Creterea

dtclor juca un rol de seami:i n cadrul


locuitorilor a)ezrii. Din analiza fcutft
pe teren luluror oaselor ~i chiar a7chiilor descoperi le rezullft c predomi nft oasele de bovine,
ocupaiilor

COMA

cu precizarea c, de regul, nu se gsesc oase


lungi ntregi, ci numai fragmente sau achii,
apoi vertebre, mandibule i dini izolai. Oasele
de ovicaprine i de porc snt, proporional, mai
puine. Remarcm c mandibulele de porc sint
atil de la indivizi tineri ct i de la indivizi adulp,
dovad c nu se fcea o sarrificare selecliv,
dnpft virste.
S-au scos la iveal mai mulle mandibule de
ciine. Amintim, de asemenea, i o descoperire
mai puin obinuit: pe o hucaUt de lipi turft
ars s-a pstrat, imprimalft, amprenta unei labe
de ciine.
Prscuitul. Cu prilejul spftturilor din 1\1~0.
s-au adunat numeroase oase de pete, mai cu
seamft vertebre, cu diametru! de la mai puin
de 1 cm pinft la civa cm, dar i pWrue, sau
oase subiri de Ia coaste. Toale acestea dovedesc
cii pc~telc era adesea folosit n alimentaia comunilPi, dei a~ezarea se afl la li-7 km de
Arge i dt; bl!.ile Dunrii.
Alte descoperiri alesUi practicarea unor acliviUt\i variate n cuprinsul aezrii. Astfel, o
fusaiolft masiv "n cruce" i o greutate rotund
de Iul oglindesc practicarea lorsului ~i tcsutului.
Numrul uneltelor este relali\ redus. Piesele de
silex s-au fcut, in principal, din silex de tip
"balcanic", alte tipuri de materie prim folosindu-se mai rar (snt de men[ional numai cteva
lame late i rftzuiloare). S-au descoperit citeva
unelle din piatrft lefuiUt: o tesl, un topora
plai de form trapezoidalft i un fragment dintr-un
all topor similar. mai mare. Snt de semnalat
etna unelle de os: un fel d.: dlli!ft cu partea
acli,ft latft i arcuilft. apoi o allft dall, toL de
os; citeva imJHmg[tloare ntregi ~i fragmentare
de os, dintre care una esle lung ~i sub.ire. Din
corn de cerh sni t'Xl'l'lllale dou unellc mai
mari. Una arl' partea activ luslruilft puternic
din ,auza l'ulosirii ndelungate ~i partea opus
ru dou[t fa!l'le, ca pentru fixarea unui mner
precum i un oril'iciu rotund. Cealalt pies are
virl'ul !al i ascuit, iar spre muchie se pstreaz
o parte din marginea orificiului rotund. Uneltele
de corn vor fi serviL ca sftpligi.
Ctramica. La modelarea vaselor s-a folosit
numai pasl amestecaUt cu eioburi pisate
mrunt. Snl documentate, n procente diferite,
trei categorii ceramice. Majoritatea fragmentelor

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

El

COMA

63

provin de la vase de u: comun cu pereii groi


n form de borcan cu corpul bombat, sau uase
piriforme, ornamentale cu barbolin simpl ori
cu vrei regulate drepte, alteori arcuite, cu bruri
alveolare n relief i cu proeminente felurite.
Cteva fragmente de vase au decorul alctuit din
linii incizate subiri, radiare. S-au descoperit i
capace plate, cu marginea alveolalii.

..'

::

..
~~:...

::

f:::

..::
:
.
&.~

...

..
:;:..
:
~

:::..
:

~1
~

::::

1.

:::
.....-y.
~

Fig. 1. HadoYanu.

,...if.~

t;ncltc de silex.

Fig. 2. Hadovanu. Unelte de os

de corn.

E----.~
r -- - '

--1
;

Fig. 3. Radovanu. Fragmente ceramice: 1 cu decor canelat; 2 cu decor exciznt

Cea de a doua categorie ceramic este iluslral


de fragmente cu decor excizat. In m ajoritale ele
aparin unor vase mari cu corpul cilindric, cu
prag (pn Ia 2 cm J[time) n jurul gurii i prevzute, sau nu, cu un picior nalt, cilindric. Decorul lor este alc[tluil din suprafe~c mari cxcizate
i ncrustatc cu materie alb, mrginind benzi
nguste sau mai late, cruate, uneori n form
de "ferstru". S-au gsit i fragmente de capace
masive, cu partea inferioar scund cilindric
i cea superioar n form de calot sferic,
ornamentale tot prin excizie i prevzute cu
cte o apuctoare masiv.
A treia categorie este reprezenlal[t prin vase
din past fin, cu pereii subiri, de obicei de
culoare neagr. Avem n vedere mai ales un gen
de pahare, cu partea superioar cilindric iar cea
inferioar puin bombat, cu suprafaa de culoare
neagr sau cenuie, lustruit cu grij. Ele au
buza teit n interior i vopsit cu ocru rou,
crud. Mai rare snt suporturile cilindrice cu marginea lit. Prin forma marginii ele se deosebesc
de suporturile caracteristice descoperite n nivelurile superioare ale aezrii de la Radovanu.

lncrustat cu materie

alb.

Cioburile cu decor pictat cu grafit snt relativ


rare. Pc unul din acestea remarcm o serie de linii
Jale i dese. Hemarcm i cteva fragmente de
vase din pasl fin, cu buza ngroat, pe care
nu le-am ntlni l n nivelurile superioare ale
complexului.
Amintim i o descoperire cu semnificaie parlicular: un fragment dintr-un vas din past fin,
care la exlcrior a fost ars, astfel nct o parte
a lui s capete culoarea roie i o alt parle,
culoarea neagr. Este o metod specific[t de
ardere a vaselor, din faza mijlocie a cullurii
Vinca. Fragmentul poate constitui un indiciu
al unor contacte, sau cel puin al unei influene
indirecte dinspre vest, dinspre aria culturii amintite.
Tot din lut ars este i o plac plaUt, de form[t
oval, neornamentat. In cursul spturilor, n
locuina nr. 3 a nivelului 3, sub drmturile
perePlor, s-au drzvelit citeva vase sparte pc loc,
ntregibile, i fragmentele unui suport paralclipipedic.
Nu s-a descoperit nici un obiect de aram.
O atenie deosebit s-a acordat resturilor de

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

64

SAPATURILE ARHEOLOGICE DE LA RADOVANU

locuin ~e din nivelul 3, dezvelindu-se bucile mari


de lipitur din pereii locuinei nr. 2. Fiind pr
bu:;;i le ntr-o adncitur de aproape 1 m, acestea
s-au pstrat sub form de fragmente de circa
50 cm diametru. Pe cteva din ele se pstreaz
urme de "zugrveal" cu rou nchis. Pe dou
buci mici de lipitur s-a gsit fuial vopsit
cu rou crud, pe care s-a aplicat un decor pictat
cu culoare alb-glbuie, sub form de linii paralele de civa mm. Este pentru prima dat cind
in complexul neolitic de la Radovanu s-au descoperit poriuni din fuiala interiorului unei locuine, fuial cu decor pictat cu alb pe fond
rou. Mai muli bulgri de lipitur ars, din
aceeai locuin, pstrau urme imprimate de
frnghie groas, cu care au fost legate grdelele
din perei. Pe o bucat de lipitur se observ
urme de nuiele pe ambele fee, verticale pe o
parte i orizontale pe cealalt.
Elemente nu tocmai comune se observ n
cuprinsul locuinei nr. 3, din acelai nivel. Pe
poclcaua-platrorm, lng latura de est, se aflau
resturi din soclul masiv al cuptorului. Lng
colul de nord-vest al locuinei s-a dezvelit f
uiala mozaicat a unei vetre rotunde, cu partea
din mijloc puin bombatrt.
Lng latura de nord a locuinei s-a trasat o
suprafa i s-a realizat un profil. In drep Lui
mijlocului laturii s-a delimitat clar o groap cu
diametru! de 1,50 m i adncimea de 1 m. Apreciem c groapa a fost folosit curind dup{t construirea locuinei, deoarece o margine a vetrci
amintite s-a "prelins" puin spre groap. Ulterior,
aceasta a fosl astupat i deasupra ci s-a continuat plalforma, dar lipitura n dreptul gropii
are o structur i o culoare puin deosebit fa
de rest. Groapa, care conine pmnt de culoare
cenuie, nu a fost nc golit.
Tot n locuin.a nr. 3, n jumtatea ei de nord,
pu\in la vest de axul lung, s-a observat o bucat
de lipitur ars, cu suprafaa arcuit, ca i cum
ar proveni dintr-o coloan. Piesa a fost ridicat.
In seciune ea are forma plan-convex. Pc partea
opus{t arcuirii sint imprimalc urme de trunchiuri despicate. Credem c pcisa a fost fixat
ca o semicoloan{t pc un perclc.

Printre materialele ceramice se afla i o apuc


toare fragmentarii, in form de csu. Acoperiul era re dat n dou ape, cu nclinare de 45.
In cursul sptnrilor s-a scos la iveal o singur
figurinft feminin de lut ars, fragmentar, din
care s-a pstrat numai corpul, fr cap, cu o
poriune de min. Menionm i un picior de
vas sau de figurin, deformat de foc. Este partea
de jos a piciorului, cu laba.
Spturile din cuprinsul nivelului 3 au dus
i la o alt descoperire interesant. In intervalul
dintre locuinele nr. 1 i 2, la -0,90 m, sub
nivelul celei din urm s-a dezvelit un schelet
de copil micu, chircit pe partea sting, fr
inventar.
In cadrul necropolei s-a gsi L nc un schelet
de adult, probabil de femeie btrn, lot n poziie chircit, pe partea stng, fr inventar.
Dup cum am artat, aezarea n discuie
dateaz din timpul fazri de tranziie la cultura
Gumelnia, iar dac inem seama de clrmentele
specifice menionate, complexul poate fi atribuit
etapei Spanov.
HESULTATS DES FOUILLES
AHCHEOLOG I QUES DE RADOVANU
HESu:\t:E
Hadovanu ou a continue d'ctudier les restes des habitations, qui se trouvent a la basc du niveau no 3. Une de ces
habitations a eu les parois peintes avec des lignes blanches
sur un rond rouge. Les boulcs du collage provenant de cette
habitation portent sur le dos les cstampages des cordes
avec lesquelles ont etc liecs les branches aux picux qui ont
constitue le squelcttc des parois. Dans unc autrc habitation
on a lrouve une dcmicollone en argile.
Entre les habitations no 1 et 2 du 3 cme niveau a Ht!
decouwrt le squelettc d'un pc tit enfant ( Infans 1). Dans la
necropole ncolithique a He trouve cncore un squelette appart!'nant probablemcnt :i. une [cmmc hicn ag6e, accroupi
sur la partie gauchc.

EXPLICATlON DES FIGUHES


l:ig. 1. Radovanu. Outils cn silex.
Fig. :!. Hadovanu. Outils en os ct cn corne.
Fig. 3. Radovanu. Fragmcnts ccramiques: 1 ti d~cor cannclc; :! ~~ decor excisc ct incrustc avec maticre blanche.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Rezultatele

spturilor

de salvare de la
EUGEN

"~I g ura

Cu ne ti lor", o aezare de t ip te l! , se
pe marginea ter asei Du n r ii , la
periferia sud i c a satu lui Cuneti, com . Gr
di tea, jud. C l r a i .
l\1gura a atras aten i a arheologil or cu ase
decenii n urm ft, cn d, n cursul primului rzboi
mondial , Leo Frobeniu s a efectuat sptur i n
cuprinsul aezrii. Materialele descoperi te a tun ci
au fost expediate la Berlin i ni ci pn az i nu au
afl

aezat

Fi g. 1.

"Mgura Cunet il or" .

Cercet ri

COM _-\

ei. D at fiind faptu l ca 111 margine a tellului , n


nord , incepe cimitirul actual al satu lui , nu am
putu t executa un sondaj pentru verif icarea
ipoLezei mai sus formulate, la suprafaa solu lui
neobservndu-se urme de an .
n urma buldozerului s-au putut observa
dou profile neregul aLe, paralele cu axul lung al
sta.iunii. l\'Ialul drept, ceva mai drept i mai
lung, a permis, prin ndreptarea sa, realizarea

Vedere ele sud -est .

vftzul lumina tiparu lui . 1n 1930 cerceHtri lc au


fosl re luate de Dorin Popescu , care a publi ca t
un studiu cu privire la rezultatele sptur il or.
Cu aproximativ doi ani n urm[t aezarea a
re,-e ni t n atenia spec i a li tilor , cu ocaz ia unor
lu crri de interes obtesc ce au distrus o mare
parte din mgur . T ellul avnd o form ova l
(70 X 40 m), cu axu l lung orientat est-vest,
p aralel cu marginea terasei, buldozerul a distrus
n lungime o mare poriun e din pant. Au r mas
neatinse numai marginile latera le de sud i nord
precum i partea de est a ob iectivu lui arheo logic.
Am Yizitat staiun ea n 1979 i am pr opus efectuare a unei spturi de sa lvare, care s-a i executat n 1980 .
Spre deosebire de alte aezri de tip t ell, m
gu ra s-a format treptat, nu p e o prelungire a
terasei sau p e o ridictur, ci pe panta lin a
ter asei Dunr ii, n aprop ierea unui priva!. Este
posibil ca locu l s[t fi fost ales n funcie de vreun
izvor aflat n pr eajm . Terenul sta iunii era
accesibil din toate pri le, de aceea considerm
c aezarea a fost fortificat , probabil printr-un
an ele aprare, ce trebuie s se fi afl at la nordul
5-

"Mgura Cunetilor"

~\

'J..\:
1',

l..
o

Fig. :2.

" \l g ura Cunetilor" .

Unelte de silex
turii Gumelni a.

aparinnd

cul-

unui prof il straligr afic ct mai lung posibil. La


captul vestic buldozerul ptrunsese pn la
pmntul viu , n t imp ce spre est profilul se
ngu sta, a jungnd la captu l carierei pn la
limita superioar a te ll ului. In prim a etap s-a
reuit taluzarea unei poriuni de 14 m , spndu-se
apoi n lungul malului, la baz , pentru a se completa profilul. Dealtfel, n poriunea cercetat,
pn la pmntul viu mai r msese un strat de
pmnt destul de subi re. Ulterior, p entru com-

arheologice

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

E.

66

pletarea profilului spre est, s-a spat in trepte


o nou poriune, paralel cu axul lung, pn
aproape de extremitatea rsritean a tellului.
Menionm c in partea de mijloc a complexului

COMA

i compoziia solului. Pe teren se observ clar


c in partea inferioar a depunerilor arheologice
nivelurile sint subiri i se caracterizeaz printr-un
sol cu mult argil. Din cauza ei sau datorit

--~--

Fig. 3.

":\lgura

Cunetilor".

Fragmente ceramice aparPnlnd culturii

fusese spat un an, larg de 3 m, perpendicular


pe axul lung al staiunii, de ctre Leo Frobenius
sau Dorin Popescu.
Analiza profilului realizat a permis precizarea
stratigrafiei aezrii. Stratul de cultur, cu
grosimea maxim de 3,70 m, a fost mprit in
11 niveluri dup resturile de lipitur - ars
sau nears - din diferite locuine suprapuse,
de vetre, de dungi de lipitur i dup culoarea

Gumelnia.

vegetaiei din acea vreme, pe fragmentele ceramice adunate din nivelurile respective se ps
treaz un fel de crust galben-verzuie specific,
aa cum se gsete i pe materialele din alte
aezri similare (de ex. Glina). Nivelurile superioare sint mai groase i pmntul corespunztor
lor conine mult cenu. Stratul de cultur
descris, in funcie de elementele specifice materialelor arheologice strnse, aparine in intre-

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

SPTURILE DE SALVARE DE LA .,MGURA CUNETILOR"

gime, mai mullor aez{tri suprapuse, toate din


timpul culturii Gumelnia.
Trebuie menionat c prin grija directorului
colii din sat, de pe mgur i de la poalele ei,
copiii au strns numeroase fragmente ceramicc
pstrate n colecia colii. ntre cioburi snt i
cteva mai vechi. Unul provine dintr-un capac
cu decor excizat, cu dungi nguste i dateaz
sigur din timpul fazei Vidra a culturii Boian.
Un alt ciob similar din acelai complex a ajuns
la muzeul de la CUtrai. n sptura noastr
nu am gsit astfel de materiale. Trebuie ns
s admitem c pe terenul ocupat de staiune se
pot afla slabe urme de locuire din timpul fazei
Vidra. Alte cteva cioburi, tot cu decor scobit,
provenite din cteva capace mari, indic i existena
unor vestigii din faza de tranziie de la cultura
Boiau la cultura Gumelnia.
n cele ce urmeaz ne vom referi la observaiile fcute n cursul spturilor noastre.
anuri le au fost adnci te pn la pmntul
viu-lut de culoare galben. La partea lui superioar{t se observ clar un strat nu prea gros de
pmnt de culoare cafenie deschis (sol de pdure),
steril din punct de vedere arheologic n poriunea
cercetat. Un strat asemntor se nllnetc,
de regul, n diferite aezri formale n cursul
fazei Vidra a culturii Boiau (de ex~ Boian A).
Prima comunitate gumelniean stabilit pe
locul mgurii a dat foc vegetaiei de pe terenul
respectiv i de aceea la limita dintre pmntul
viu i stratul de cultur se vede o dung subire

67

c Ia baza nivelului 4 pe o anumit poriune din


profil, numrul fragmentelor din astfel de Yalve
este foarte mare.
Uneltele snt reprezentate prin piese de: silex,
piatr, os, corn i metal.

negricioas.

ntruct materialele nc nu au fost prelucrate pe niveluri, fiind vorba de aceeai cultur[t, vom expune n acest raport numai datele
ele ansamblu.
Observaiile referitoare la ocupaii snt nc
puine. Snt indicii privind: cultivarea plantelor,
creterea vitelor, vntoarea, pescuitul i culesul.
Practicarea cultivrii planlelor este oglindit
prin marea cantitate de paie ce se observ n
lipitura de lut ars i nears. Nu s-a gsit nici
un bob de gru sau de alt plant. Snt fragmente,
se pare, din unelte de corn folosite ca spftligi i
buci din clcva rinie.
S-au adunat toate oasele de animale. Intre
ele predomin cele de bovine (amintim un corn
nu prea lung, gros la baz), urmeaz ntr-un
procent ridicat cele de porc, apoi de ovicaprine.
In legtur cu oasele de porc s-a fcut constatarea c toate mandibulele g{tsite provin de la
indivizi aduli. Este deci evident o sacrificarc
selectiv a lor. S-au gsit i o scrie de oase de
cine.
Indiciile referitoare la practicarea viniilorii snt
mai pu:ine. S-au adunat cteva mandibule masive
i coli mari pe care-i atribuim mistreilor. Cteva
oase mari de la un icrbivor deosebit snt probabil de cerb. ln general, oasele i coarnele de
cerb snt rare. Mai amintim oasele unui roztor
:;;i buci din carapace de broasc estoas.
ln cursul spturilor s-au strns i cteva oase
ele pete i numeroase valve de scoic. Menionm

Fig. 4.

":\lgura Cunetilor".

Profile de vase apartinind culturii Gumclnita.

'

:'

'

'

.'.
.
'

'1

''
\
:'
1

\,

Fig. 5. ":\!gura Cunctilor". 1, 3 figurine antropomorfc de


lut; 2 figurin antropomorf prismatic de os; 4, 5 pandantive de lut.

5'

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

68

E.COMA

:Yiembrii comunitilor gumelniene de la Cudocumentate in nivelurile inferioare, au


folosit mai ales silex de tip "balcanic". In schimb,
cei din nivelurile superioare au utilizat, de obicei,
un tip de silex deosebit, de culoare cenuie i
mai rar silexul "balcanic". S-au strns din sp
tur i din malurile aezrii citeva zeci de piese
diferite. Majoritatea sint lame, unele pn la
15 cm lungime. Urmeaz seria rzuitoarelor,
lucrate pe achii alese anume sau pe extremiti
de lame late. Mai amintim cteva dltie i un
percutor. S-a gsit i un vrf de suli, de form
triunghiular, aproape echilateral, retuat neglijent. O singur pies provine, probabil, din
muchia unui topor ciocan de roc dur[t.
Cele cteva unelte de os, n principal suie, s-au
lucrat din achii sau din oase mai mari. Cornul
de cerb a fost folosit Ia realizarea citorva unelte,
gsite fragmentare, din piese perforate, utilizate
poate ca spligi. Tot din corn este i un fel
de suvac.
La baza nivelului superior, in partea de rst a
tellului s-a descoperit o sul masiv de aram
i puin mai adinc, in al treilea nivel, resturile
unui alt obiect mic, mcinat aproape in intregime.
Este un fragment mic verde, poate dintr-o sul
din care a rmas un fir subire de metal pe mijloc.
Rniele snt puine i provin din piese mari.
Piatra pentru confecionarea lor se aducea de
Ia sud de Dunre.
In cursul spturilor s-au adunat numeroase
fragmente ceramice. La modelarea vaselor s-a
folosit, n general, past amestecat cu cioburi
pisate mrunt. Snt documentate dou categorii
ceramice: de uz comun i din past fin. Procentual ele snt aproape egale.
Din prima categorie fac par le: borcanrle cu
corpul bombat i cu buza rsfrnt sau in prelungirea pereilor. Ornamentarea lor este felurit: prin briuri alveolare, in relief, prin vrei
neregulate sau regulate (verticale sau oblice),
paralele, prin proeminene. Atrage atenia un
fragment cu adncituri "n fagure" ca pe vas~Ie
culturii Slcua. Amintim i castroanele cu dinmetru mare. Mai rare snt vasele cu partea de
sus tronconic[t, prevzute cu cite dou tori
masive, de la buz la mijloc. O form curioas
este reprezentat de un fel de castron adnc
tronconic cu un fel de prag n interior, pentru
sprijinirea capacului.
Snt i o scrie de fragmente de capace masive,
n form de calot sferic, cu apuctori, similare
celor din faza Jilava.
Forma reprezentativ pentru categoria de vase
din past fin este strachina scund i larg, cu
numeroase variante, cu suprafaa lustruit. Pe
cteva cioburi s-au pstrat urme de decor pictat
cu grafit. Din aceeai categorie snt vasele cu decor
din caneluri largi. Merit o atenie deosebit un
ciob de vas bitronconic, cu partea de mijloc arcuit, ornamentat cu paranteze fcute cu o valv
de scoic.
ln anurile spate au fost secionate sau
numai atinse resturile mai multor locuine, toate
neti,

suprafa[t. O caracleristie a lor este acPra


ele nu au fost distruse prin foc ci fiind pftr[tsite
s-au ruinat. Din rle s-au pstrat podinP!e de
pmnt bttorit, alctuite din mai multe straturi subiri de lut, alternnd cu cenu i buc
ele de crbune. Deasupra podinelor, n fiPcare
caz, s-a gsit un strat de 15 cm grosime de lipitur de lut, nears, de culoare verzuie, amestecat eu multe paie. La baza celui de al doilea
nivel (de jos n sus), pe o poriune midt, au fost
atinse reslurile unei locuine, tot de supraf:~!,
dar distrus prin foc. Rmi.ele ci mt s-au
secionat, ci s-au lsat pe loc pentru a fi cercetate.
Dou apuctori
de capac, fragmentare, n
form de csu, indic unele caractere specifice
ale locuinelor neolitice. Acoperiul era n dou
ape, cu pantele de 45 i cu cpriorii de la margine cu extremitile de sus prelungite. Dispunem
i de unele date despre mobilierul vremii. Intmpltor s-a gsit un scunel miniatura!, cu
patru picioare, cu tblia ptrat i speleaza
rupt. Se cuvine subliniat c n dreptul celor
dou margini laterale ale tbliei, n spate, puin
mai jos este redat cte o proeminen mic,
dovad a mbinrii prilor componente ale
scaunului prin metoda "cepului". In marginea
aezrii s-a gsit i un alt scunel micu, rednd
unul masiv, din butuc, cu partea de jos aproape
cubic i cu speteaza la partea superioar~t n
unghi.
In profilul mare se vedeau pri din mai multe
vetre izolate sau suprapuse. Este vorba de vetre
simple! compuse dintr-un strat de lipitur[t de
lut fin cu suprafaa fuit, f[tr alte amenaj{tri
n jur.
Plastica este slab reprezentat printr-un fragment de figurin, nfind o femeie mbrcat
ntr-o rochie lung pn la glezne i Iarg{t la
poale. Testura era ornamentat cu benzi wrticale, late, cu suprafaa haurat, alternnd cu
benzi netede. Amintim i un fragment de figurin zoomorf, din care s-a pstrat numai o
lab cu trei degete.
Materialele descoperite cu prilejul spturilor
de salvare i strnse din malurile "Mgurii Cunetilor" permit s ajungem Ia concluzia c pe
terenul aezrii snt slabe urme de locuire din
timpul fazei Vidra i a fazei de tranziie. Locuirea
propriu-zis esle reprezentat prin cele 11 niveluri aparinnd cu!Lurii Gumelnia. Cele mai
vechi urme ale culturii snt indicate prin cteva
cioburi cu decor de tradiie Boian i prin fragmentul ornamentat cu paranteze, care doYedesc c nceputurile tellului s-au infiripat n
cursul fazei Sultana (= Gumelnia A 2). Alte
fragmente ceramice gsite n sptur, constituie argumente pentru datarea sfritului ae
zrii n timpul fazei Jilava (= Gumelni.a B 1),
printre altele ne referim la fragmentul de figurin feminin cu rochie lung i la figurina de
os gsit de Dorin Popescu, ambele fiind specifice fazei menionate. Se cuvine fcut pre-

de
c

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

SAPATURILE DE SALVARE DE LA "MAGURA

cizarea c locuirea pe mguri't a incetat inainte


de ptrunderea in regiune a comunitilor culturii Cernavoda 1. Pc mgur s-au mai gsit,
cu totul izolate, citeva fragmentr ceramice getodacice i un cimitir feudal trziu.

CUNETILOR"

69

nivcaux. Les habitations ont plancher en tcrrc fraye. A la


base du nivcau no 2 on a repere des restcs d'une habitatioD
qui :1 ete dHruitc par un incendie.
D"apres les matcriaux rccoltes ce complexe appartient a
la culturc Gumclnitza.

EXPLIC\TIO:\' DES FlGURES

Rl~SULTATS DES FOUILLES

DE SAUVETAGE DE

"MGURA CUNETILOR"
RESUI\fE
Pour sauver une partie des materiaux ct pour preciscr la
stratigraphie du te li "Mgura Cunetilor", on a reali se un
profil du 14 m, dans la partie centrale de cette agglomeration. La hauteur du profil mesure 3,70 m. On a observe 11

Fig. 1. "1\Iiigura Cunetilor". \"uc du Sud-Est.


Fig. 2. "l\Igura Cunctilor". Outils cn silex appartenaDt
a la culture Gumelnitza.
Fig. 3. "1\lgura Cunetilor". Fragments ceramiques appartenant il la cullurc Gumelnitza.
Fig. 4. "Mgura Cunetilor". Profils des Yascs appartenant :1 la culture Gumclnitza.
Fig. 5. ":\Igura Cunctilor". 1, 3 figurines anthropomorpbes
en argilc cuite; 2 figurine anthropomorphc prismatique
en os; 4,5 pendantifs en argile cui te.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Spturile

arheologice din aezarea cucutenian de la Beresti


,
"Dealul Bulgarului" (jud. Galai)
ION T. DRAGO:\IIH

In vara anului 1980 colectivul tiinific al


.Muzeului judeean de istoric Galai a ntreprins
spturi arheologice pc teritoriul oraului Bereti,
n punctul numit "Dealul Bulgarului", intr-o
aezare
eneolitic
specific
culturii Cucuteni,
faza A1 Staiunea arheologic fusese descoperit de ctre subsemnatul nc din anul Hl60, cu
prilejul spturilor efectuate la "Bizanu", punct
situat pe raza aceleai localiti 2 Sub aspect
geomorfologic, aezarea cucu tenian de pe "Dealul
Bulgarului" se integreaz structural n podiul
Birladului inferior, fiind situaUt la extremitatea
sudicft a dealurilor Tutovci 3 , mai exact, la periferia nord-vestic a oraului, in imediata apropiere a drumului ce duce de la Bereti la Plea-Bir
lad.
La piciorul "Dealului Bulgarului", orientaL aproximativ N- S, unde piriu! Chincja i adunft apele
din mai multe izvoare cristaline, se aflft un adevftrat zftvoi, pitoresc mpdurit cu salcie i salcm,
reprezentind 'condiii naturale deosebit de prielnice pentru dezvoltarea acelor populaii eneolitice cucuteniene, care au dinuit pe aceste
meleaguri cu mai hine de 5000 de ani in urmfl
(fig. 1/1).
Vatra aceslei aezftri a fost afeclalft de lucrrile
agricole, in afarft de coasta vcslidt a dealului
care este plantatft cu vi!-dc-vie. Dt' mcn!ional
este faptul c n aceastft zonft staliunea arheologic a fost aproape complet distrusft din cauza
arlurilor adinci cu tractorul.
J>e baza trftsturilor sale structurale, aezarea
se nscrie in categoria aezrilor de tip cucu tenian,
caraclPrizate prin plasarea lor in locuri dominante,
cu vizibilitate la mari distan\e, situate in apropier~a izvoarelor i apftrale natural de pantele
relativ abrupte.
Sftpflturile arheologice de la Bereti, punctul
"Dealul Bulgarului", din vara anului 1\IRO, au
1
Siipiilurile arheologice de la Bcreti, punctul .,Uealul
Bulgarului", au fost conduse in anul1980 de ctre Ion T. Dragomir. muzeograf principal la Muzeul judclean de istoric
c;ala\i, responsabilul antierului. Cu prilejul acestor sp:l
turi am primit un real sprijin, att din partea tov. Cristofan,
directorul liceului din Bercti, cit i a tov. Ion Trif Plc~a,
directorul Casei de cultur - Bcrcti, crora inem s
le aducem mullumirilc noastre i pc aceast:l calc.
2
Ion T. Dragomir, DanulJius, 1, 1967, p . .J.8 -19.
" .Uonogra{ia gt'ogra{ic a Republicii Populare Romdne,
I, 19GO, p. 6/G.

urmril

un dublu scop i anume: verificarea


ariei de rspndire a culturii Cuculeni, faza A,
n regiunea de sud a ;\loldoni - ~i mbogirea
patrimoniului cullural na\ional al l\Iuzeului judeean de istoric Galai cu noi i interesante obiecte
arheologice de csen!ft eucutrnian[t, rnre, dup
cum se tie. au darul de a face' ciL mai atractive
expoziiile muzcaJ, ..
Sftp [tlu riie au constal din trasare a a dou[l
sec\iuni (S 1 i S2 ), paralele cu spalierul viei-de-vie,
la un metru distan\[t de el, axate longitudinal
clrc pcrifnia n~stieit a aez[trii, pe coama dealului i orientate 1\,"N\'- SSE. Sini lungi de
CIO m i Jale de 2 m, in suprafa\.ft toLai[t de 200 m 2
(fig. 1/2-3), la care trebuie adugate i micile
casetl' afectate celor trl'i gropi menajere (a, h, c),
in suprafa[t de 1,~:i m~. surprinse tangent n
profilclc celor doui't sec!iuni (fig. 1/2--1). AdinrimPa sPc\iunilor a ptruns pin[l la stratul de
piuninl. galben, steril din puncL de vedere arheologic, oscilind intre --0,5 m -0,\l:i m, hinen.e
les n afara gropilor menajere, unde s-a atins
-1,3;) m -1,7:) m adincime.
Straliyrafia. Profilul stratigrafic al spturilor
ntreprinse in cadrul aezrii cneolitice de la
Blre.)t.i se prezint astfel:
1) La suprafaa solului arabil, negru-cenuiu,
gros de 0,25 m-0,40 m, se gsesc numeroase
urml~ de locuire umani't str[tvcche, reprezentate
de bolovani de ehirpic ars, cu impresiuni de
pioase i de mult arsurii, de fragmente ceramice
cucuteniene, arse la rou-cri'tmiziu, de pietre de
riu i de fragmente de rni[t primilivi't de mn,
de oase de animale domestice i slbatice, precum
i de alte materiale arheologice, dislocate de
muncile agricole, ntruct stratul de culturi't
material se gsete relativ la mic adincime
fa~ de nivelul actual al solului.
2) La baza solului wgetal se afl stratul de
pmnt cafeniu-argilos, gros in medie de 0,35 m0,10 m, reprezentind stratul arheologic de culturft material eneolitic, specific culturii Cuculcni, faza A.
3) Urmeaz stratul de pminL galben cu concreiuni ealcaroase, steril din punct de vedere
arheologic, evident, in afar de existrna celor
trei gropi menajere cucuteniene (a, b, c), care
au ptruns adinc n pflmintul galben.
Lowinfele. ln stadiul actual al cercetrilor
nu putem aminti dect de descoperirea parial

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

71

AEZAR E A CU CUTENIAN DE L A BERETI

F ig. 1.

Berc ti

" Dea lul

B ul ga rului" . Aspect e foto grafice de p e a ntierul arheologic. 1 vedere


tcni, faza A ; 2 tra seul a nului 1 ; 3-4 traseul an ului 2.

a unei l ocuine cu culeni ene de suprafa (Loc.


nr. 1) , surprins n captul de NNV al S2 , pe o
lungim e de G m (fi g. 1/3). Este Yorb a de descoperirea a num e r o i boloYani de chirpici a ri,
mas a,i cu imprcsiuni ele p rtioase n co mp oz i ia
p astei i urm e evid en te de l e mn r i c , reprezentnd resturi de p o m ostea l din p e reii l ocuinei ,
precum i de multe fragmente cer amice cucuteni ene, arse la ro u - crm iziu , sa u la ce nu iu
de diferite nu a n e, amestecate printre chirpici,
dar m ai ales, r spndite n afar a aces lora , fapt
ce ne determin s cmi tem ip oteza potrivit
creia aceste urm e ar reprezenta lat ur a de Yest
a suprafeei l ocuin e i sus amintite. 1n spri jinul
acestei ip oteze pl e deaz nu num ai m aterialele
citate, ci nsi prezena acelor fragmente de
vase cerami cc ele uz comun , a vasului cucutenian
ntreg, r sturna t cu gura n jos, av nd evidente
urm e de picturii, precum i uneltele de silex i
de pi atr i-n sp ecial, frectoare le i fr agmentele
de rni primi LiY de mn , g s ite n jurul
locuinei (fig . 1/3). Desigur, aceste obiecte descop erite in situ fac parte din inventarul lo c uin ei de
suprafa nr. I, s itu a i e perfect identi c cu majoritatea locuin.elor de tip Cu cuteni , faza A,
fr s putem preciza deocamdat d ac avem
de-a face cu o l ocuin. prevzut cu platf orm
sau nu , deoarece suprafaa de chirpi ci degajat
este de mi ci dim ensiuni (fig. 1/3).
Ve tre. De i pe traseele celor d ou mari seciun i
nu s-a descop erit nici o vatr de foc sau de cuptor
in situ , t o tu i , astfe l de fragm ente sau buc i

ge neral

a ezrii

Cucu-

de vetre de foc, cunoscute n literatura de specialitate sub denumirea de "mozaic de vatr"


avnd partea superioar albicioas i cea inferioar roie-crmizie, s-au gsit destul de multe
att izolat , ct mai ales , depozitate n cele t rei
gropi menajere cucuteniene, i-n deosebi n groapa
C. Aici num rul lor era neobinuit de m are, iar
unele dintre buc i l e de m ozaic se mbinau ,
re co nstituindu- se, ceea ce n sea mn c apar-in eau
aceleiai vetre de foc.
Gropi menajere. Pe tr aseele celor dou seciuni
( S1 - S2 ) s-au descoperit trei gropi menajere
numerotate cu literele A, B , C. Groapa A a fost
surprins p e traseul S 1 , ntre m etrul 18 - 20
(fig . 1/2) , iar gropile B i C, p e t raseul S2 , ctre
cap tul de SSE (fig. 1/4). Groapa B este situat
ntre m etrul 44,60 -46,15, iar gro apa C, ntre
met rul 41,35 - 44,70. Privite n profil, acestea au
forma unor a lv eo l r i de m ari dimensiuni , gura
circular sau ov a l , lar g deschis , n diametru,
de 1,50 m , 2,20 m i 3 m i fundul u o r concav.
Snt spate de la baza solului vegetal i ptrund
n stratul de p mn t galben, la -0,75 m - 1,20 m
-1,60 m , de la nivelul solului actual. Pmntul de
umplu tur al acestor gropi men a jere, de cul oare
cafeni e n c his , un eori de aspect compact, alteori friabil, am estecat cu mult ce nu , conine
o ntrea g vari etate de obiecte car acteristice
culturii Cu cuteni , faza A, rep reze ntnd veritabile depozite de materiale arheologice, bine
conser vate, n e referim n special la ca litil e de
pstrare ale ceramicii pictate cu cu t eniene , mult

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

.....
~
tj

15

16

:Il

>
G'l
o

a:
!il
1

.
Bereti "Dealul Bulgarului". Unelte cucuteniene: 1-16 de silex;
17-19 de piatr; 1-4 lame ; 5-10 gratoare; 11-12 achii; 13-16 sgei ;
17 -19 topoare de marn alb-glbuie (Scara : 1/1).

Fig. 2.

Fig. 3. Bereti "Dealul Bulgarului". Unelte cucuteniene de piatr i os : 1 topoare Intregi i In ~tare fragmentar de marn; 7-8 suie de os.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

~'Fig. 4. Bereti "Dealul Bulgarului". Diferite obiecte cucuteniene. 1-2 fragment e

de topoare de marn; 3-7 frectoare de rini primitiv de min; 8-9 coarne


de cerb cu urme de utilizare; 10 -15 coli i dini de mistre.

F ig.- 5 .r.::Bcreti "Dealul Bulgarului". Ceramic tricrom de bun calitate, specific


culturii Cucuteni, faza A.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

74

I. T. DRAGOMIR

superioare

fa

locuinelor

de

de cele descoperite n mediul


suprafa,

aparinnd

aceleiai

culturi.
Lneltele. Referitor la situaia uneltelor, acestea
s-au descoperit in numr destul de mare, variate
ca material, tipologie i dimensiuni, comparativ
cu inventarul uneltelor ce aparin celeilalte
aezri cucuteniene contemporane situat n punctul "Bzanu", de pe teritoriul Beretiului 4 Din
categoria uneltelor amintim n primul rnd pe
cele de silex de Prut, de culoare fumurie, alburie
sau cenuie-negricioas, de mici dimensiuni: ase
gratoare frumos retuate (fig. 2/5-10); patru
fragmente de lame sau cuitae (fig. 2/1-4);
patru sgei - dou ntregi, retuate bifacial
(fig. 2/13-14) i dou n stare fragmentar,
retuate unifacial (fig. 2/15-16) -, precum i
o serie de achii rezultate de la prelucrarea silexului (fig. 2/11-12). Numeric urmeaz uneltele
de piatr: nou topoare - dintre care cinci
intregi, cu unele mici achieri (fig. 2/17-19;
3/1-2) i patru n stare fragmentar (fig. 3/3-6),
prelucrate din marn alb-glbuie, de form trapezoidal i dreptunghiular, cu muchia arcuit
i tiul convex, bine ascuit -, mai multe
fragmente de rini primitiv de mn; ase
frectoare ntregi (fig. 4/3 -7) i dou fragmentare; o cutie de form oval, puternic lustruit
pe una din fee; dou suie de os (fig. 3/7- 8),
precum i dou coarne de cerJ, cu urme de utilizare; unul de cprior, cu vrfurile ramificaiilor
retezate i altul reprezentnd un vrf de corn
arcuit, ambele descoperite n groapa menajer
c (fig. 4/8-9).
Ceramica. Ceramica cucutenian descoperit
in cadrul aezrii eneolitice de pe "Dealul Bulgarului" ocup primul loc din punct de vedere
cantitativ, ca dealtfel n majoritatea aezrilor
ce aparin acestei culturi. Totui, puine sint la
numr vasele descoperite ntregi sau cele ce
pot fi reconstituite, restul materialelor ccramice
prezentindu-se n stare fragmentarii, disparate
i corodate, bineneles, datorit faptului c stratul
de cultur material se afl la mic adncime
fa de suprafaa solului actual. De obicei, materialele ceramice cucuteniene cu pictur bine
conservat se pstreaz numai n gropile menajere,
la mari adncimi, amestecate n straturile de
cenu, aa cum s-a constatat n groapa C, care
a dat la iveal o bogat gam de forme i de
motive decorative cucutenienc cu pictur lricrom. Dup compoziia pastei, tipologia vaselor
i tehnica de lucru, ceramica poate fi mprit
in: A) ceramic fin cu pereii subpri i fragili,
ars la rou-crmiziu sau la cenuiu, sonor la
lovire i tioas n sprtur, pictal aproape
n exclusivitate (fig 5/3-4); B) ceramicii bunii
ce conine uneori n compozi,ia pastei cioburi
pisate, caracteristic ndeosebi vaselor de proporii mari i mijlocii, cu pereii relativ groi,
pictai de cele mai multe ori pc ambele suprafee
' Ion T. Dragomir, op. cit., p. 43, fig. 3/1.

(fig. G) i C) ceramica de uz comun cu multe irnpun compoziia pastei, lucrat grosier, hine
ars, de aceeai culoare roie-dirmizie evideniat n cazul vaselor de mari dimensiuni
cu
pereii groi, atingnd uneori 2-3 cm, fol~sit
cu prioritate la buctrie sau la pstrarea proviziilor (fig. 7).
Hepertoriul formelor cer amice, deosebi L de
bogat i variat este concretizat n numrroase
recipiente, ncepnd cu cele miniaturale si terminind cu chiupurile pentru pstrat proviz'iile (fig.
5- 8). Astfel, pe "Dealul Bulgarului", snt bine
d?cumentate cupele de diferite mrimi (fig. 5/3),
dmtre care unele prevzute cu picior; vasele
piriforme, paharele i cetile cu peretii fracrili
vasele sferoidale, cu gitul nalt, cilindric sau"' cu'
buza evazat (fig. 5/1-2); vasele cu corpul
relativ turtit i gtul nalt, delimitat de o canelur larg, orizontal, situat pe umr, sau cele
sferoidale, cu gura larg deschis (fig. 5/6-8).
Altele sint de form tronconic, bitronconic
i bo~~~t ocup.nd un. loc nsemnat n tipologia
ceramiCu cucutemene (frg. 6); vasele de tip suport,
de mari dimensiuni, prevzute cu dou orificii
laterale; fructierele cu picior; urmeaz vasele
plate sau ntinse; strchinile i farfuriile (fig. 5/5);
capacele cu buton circular, uor concav, perforate
central (fig. 5/10), precum i un mare numr de
linguri i polonice (fig. 8/3-7). ln ceramica
de uz gospodresc se ncadreaz tipologie o serie
de vase cu pereii aproape verticali (fig. 7/1-2);
vasele tronconice (fig. 7/3, 8); bitronconicc (fig.
7/6-7) i cele sferoidale cu gtul scurt, cilindric,
(fig. 7 /9) i n special, chiupurile de diferite forme
cu aripioare i toarte puternice, unghiulare l
arcuite, dispuse etajat (fig. 7/4-5, 10-11).
ln ceea ce privete realizarea ornamentaiei
acestei specii ceramice, privit att sub aspect
tehnico-material i chimic, ct mai ales sub aspectul complexitii i bogiei motivelor picturale, axate aproape exclusiv pe tricromie, acestea
reprezint desigur problema cheie, sau altfel
spus, concepiile i esena gndirii purttorilor
culturii Cucuteni, faza A, de o mare nsrmn
tate documentar-tiinific i de o eleva.ie artistic, depind n gndire, miestrie, acuratee
i rafinament artistic, toate culturile materiale
neolitice i eneolitice ce s-au dezvoltat i s-au
suc~edat cont~nuu, nu numai n spaiul carpato-danubrano-pontrc, am putea zice chiar pretutindeni n restul lumii strvechi.
In general, pictura se aplica pc vaselt' din
past fin i de bun calitate, uniform netezite,
pregtite cu mult atcn.ie nainte de ardere,
dup ce acestea erau bine uscate. Vasele plate
sau cele cu gura larg deschis, cum snt spre
exemplu cupele, strchinile, farfuriile, capacele,
p~lonic:Ie, lingurile .a. snt acoperite cu pictur
tncroma pc ambele suprafe.e. Ceramica de culoare
cenuie i cea de uz comun, lucrat grosier, nu
e~te pic~at, !n .schimb este decorat cu gurguie
I butom plar (frg. 7/4- 5); cu aripi oare i ah cole
dispuse n iruri orizontale pe umrul vaselor
(fig. 7/2- 3) sau cu diferite lor ti e false, uor
rit!.i

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Fig. 6.

Bereti

.,Dealul Bulgarului". Fragmente ceramice cu


specific culturii Cucuteni, faza A.

pictur tricrom,

Fig. 7.

Ber c ti

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

.,Dealul Bulgarului". Fragmente ceramice aparinlnd unor vase


de uz comun, caracteristice culturii Cucuteni, faza A.

'/,~~

[/

'

\~
.\ \.~.~_\- \;~:~
~
. ~---\

'\

'~

Fig. 8 . ~ Bere ti "Dealul Bulgarului". Diferite obiecte apar inlnd culturii (;ucuteni,
faza A : l - 2 protome de va se; 3-7 fragmente de cozi de linguri i de n olonice ;
8-11 fragmen te ceramice de tip "Cucuteni C".

....

Fig. 9. Bereli "Dealul Bulgarului". Fragmente de statuete feminine, de ln l a rs,


ornamentale cu incizii spiral-meandricc, specifice culturii Cucuteni, faza A
' (Scara: 1/1).

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

AEZAREA

CCCUTJ:NIANA DE LA

reliefate, prrforale orizontal sau wrlical ndrplinnd mai muiL un rol decorativ (fig. 7JG-K) i
crrstturile aplica le pc suprafaa buzelor vase lor
(fig. 7/H) rlc. Ceramica de uz comun este ornamentat de obicei eu harholin, tras cu degetele
pe pereii vaselor n dungi i caneluri wrlicale
sau oblice (fig. 7jl, '1-5).
l\Iolivele ornamentale afeclale picturii lricrome cu alb, rou i negru snl reprezentate
prioritar n spiralc simple i n form[t de
(fig. 5-G) sau binecunoscutele meandre, uneon
mbriate, de o rar frumuse.e, dispusl' sub
forma unor registre etajate (fig. G/1). Cteodat
in interspaiul alb al spiralelor apar hauri i
reele de linii fine cu scopul de a reduce ct mai
mult cu putin\[t spa\iile rmase libere de pc
suprafa!a vaselor "horror vacui" (fig. G/8-9).
Totui, nota earaeterislie, dominant, a ntregii
ceramici pictate cuculeniene din aezarea de
pe "Dealul Bulgarului" ca dealtfel i din ae
zarea de pe "Dealul Bzanu" 5 , de pe raza aceleiai Iocalit~i, este reprezentaUt de banda ngust, spiralic, ca la Fedeleeni 6 , Plea 7 , Puricani8 i Brili!a 9 , unde s-au descoperit cteva
fragmente de acest fel. ln repertoriul elementelor de esen decorativ, specific ceramicii
cucuteniene de la Bereti se nscriu j protomele
zoomorfe i chiar cele antropomorfe (fig. 8/1-2).
Acestea ndeplinesc uneori funcia de toarte,
pentru anumite forme de vase cu caracter magico-religios, fiind strns legate de ocupaia
creterii vitelor. Protomele zoomorfe reprezint
plastic, in mod stilizat, trsturile anatomice
ale capetelor de bovine sau de ovine, in special
ale animalelor domestice rumegtoare cornute
(fig. 12/1-3). Referitor la situaia protomci
antropomorfe, aceasta este mult stilizat, reprezentnd un cap de brbat, prevzut cu "mrul
lui Adam". Faa protomei umane este realizat
plastic din doi lobi ovaii concavi, desprii
de o nervur median simboliznd nasul, la baza
cruia se afl gura, schiat de o mic incizie
orizontal. Ochii snt redai de dou adnciluri
uor arcuite, iar sexul este reprezentat de un
guler proeminent, situat sub brbie, nUt!hnd
"mrul lui Adam", tdislur caracteristidt sexu-

"s:

Ibidem, p. 54-55, fig. 4-5.


s 1. Nestor, 22 BerRGK, 1939, p. 39, pl. 2/3.
7 Cu prilejul unei pericgheze intreprinse cu muli ani In
urm de ctre tov. Ion T. Dragomir, de la :'\luzeul judeean
de istoric Galai, pc teritoriul satului Plea, pendintc de
oraul Bereti, s-au descoperit dou:l aezri eneolitice cu
ceramic pictat, specific culturii Cucuteni, faza A 3
s Staiunea arheologicii de In Puricani, jud. Gala[i, a fost
identificat de ctre tov. Ion T. Dragomir, de la ?lluzeul
judeean de istorie Galai, inc din anul 1962, cu prilejul
unei perieghcze intreprinse n mai multe sate i comune
din Imprejurimile oraului Bereti. Aezarea se afl situatii
pe un proeminent bot de teras din imediata apropiere a
cldirii colii generale, orientat ctre valea larg i mnoas
a pirului Horincea. Spturilc arheologice !ntreprinse de
ctre subsemnatul In acest punct, au dat la iveahl urmele
materiale ale unei aezri cneoliticc, cu dou niveluri de
Iocuire: unul specific aspectului cultural Stoicani -Aldeni
i altul aparinnd culturii Cucuteni, faza A.
~ Materiale, 3, 1957, p. 135, fig. 8; 9/1-2; 12/3.

BERETI

_...,
i 1

lui brbtesc. In literatura de specialitate nu


cunoatem nc nici un exemplar de prolt~m
antropomorf feminin sau masculinft spPcific
culturii Cuculeni, faza A. Credem 6t prezenta
protom[t antropomorfft brbteasc, descopnit
la Bereli, pc "Dealul Bulgarului", consti luie o
interesant descoperire arheologic cucutenian
cu amprent de unicat, afectat tezaurului
patrimoniului cultural naional (fig. 12/4).
Analiznd ntregul material ceramic pictat,
specific culturii Cucuteni, faza A din Moldova,
nu esle exclus aa cum dealtfel s-a preciza l de
ctre anumii cercettori 10 ca n cadrul ariei de
rspndire a acestei culturi, s sesizm mai multe
variante sincrone, sau anumite centre strvechi
de meteri olari cucutenieni, care s-au manifestat artistic n variante oarecum deosebite,
de la o zon geografic la alta, practicnd tehnici i metode specifice, att n domeniul arderii
i tipologiei ceramicii, ct mai ales, in acela al
motivelor ornamentale i al nuanrii coloristicii
piclurale.
Desigur, discutarea variantelor regionale sau
zonale ale ceramicii culturii Cucuteni, faza A,
intr-o faz incipient, pune o serie de intreb[tri
care coroborate in complexitatea lor pot duce
la rezolvarea eficient a acestei probleme de
ctre specialiti,
dei implicaiile snt dintre
cele mai mari. Oricum ar fi privit aceast problem recent angajat n discuie, cert este c,
cercetrile ntreprinse n domeniul ceramicii cucuteniene ne dau posibilitatea s afirmm cii se
poate vorbi de existena anumitor variante
regionale sau zonale afectate culturii Cucuteni,
faza A, reprezentate nu numai de tehnologia
avansat a procesului de ardere a ceramicii i
de varietatea formelor vaselor ct mai ales. de
caracterul dominant al anumitor motive ornamentale precum i de miestria i nuanarea
cromalicii picturale, caracteristice unor centre de
meteri olari specializai pe arii microzonalc.
In cele ce urmeaz prezentm un interesant
vas ccramic, n form de crater de lip "Cucutcni
C", fragmentar, dPseopcrit n groapa menajer
C, aparinnd culturii Cucuteni, faza A, din
aceeai aezare de pe "Dealul Bulgarului" Bereti. Obiectul pstrndu-i partea sa superioar[t,
n proporie de aproximativ 1/3 este similar
altui exemplar, descoperit n HJG5, pe "Dealul
Bzanului" de pc teritoriul aceleiai localit\i 11
Vasul, de culoare cenuie nchis, cu nisip ~i
scoici pisate n compoziia pastci, prezint unele
pete negricioase pc suprafaa sa. Decorul este
realizat de o succesiune de incizii fine, orizontale,
ce cru suprafee triunghiularc, neornamentate,
aplicate pe umrul i pntecul vasului, iar partea

Vladimir Dumilrescu, SCIVA, 25, 19/4, 4, p. 54G-5.i4;


::\lov~a,
SAI\Joskvn, 1!l71, 3, p. 228-233; Fugen
Coma, SCI\'A, 2'7, 19/G, 1, p. 23-33.
11
Cf. Ion T. Dragomir, Elemente stepice "Cucutcni C",
descoperite la Bereti, n regiunea de sud a J!o/dovei, SCIYA,
3:~, 1 \J82, 4.
1o

T. G.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

&-B-~

-V
!?:

1:

fi
-.

&4

,_~
[~-~
~ -~ 1 L~ ~

12

F ig. 10. Bere ti, "Dealul Bulgarului ". Picioru e de statuete feminine, de lut ars,
decorate cu inci zii spiral-meandrice, specifice culturii Cucuteni, faza A (Scara 1/1 ).

F ig. 11.

B e reti,

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

"Dealul Bulgarului". Diferite tipuri de statu ete feminine, de lut


a rs, Cucuteni, faza A (Scara: 1/1 ).

....

AEZAREA

CUCUTENIANA DE LA

a buzei este decorat cu un ir ele


(fig. 8/8-11).
In mod obinuit, pn nu de mult, aa-z i sa
ceramic de t ip Cucuteni C, de ese n stepi c
nord-pontic , era cunoscutl't f'xclusiv n
contextul aezrilor specifice culturii Cucuteni, faza
A-B, la Corleni i Hu~i , la Traian i Cucuteni-Dmbu Morii , sau n descoperiri mai recente,
la Voiniceni- Ib n el i , la Mndreti- U ngureni,
Scutari-Mileanca, Dr gueni-Ocoale i Srata-Drsuperioar

liniue ncru ci ate

A
.

.
1

BERETI

79

de arh eo logi e de la Iai 1 3 , atestau prezena cer am icii de tip cucuteni C, la F e deleeni, n ae
zarea cneo litic cu ceramic pictat n band
ngu st specifi c culturii Cucuteni, faza A. Mai
trziu, Aristote l C r ma ru atest descoperirea
altor vase similare la Drgu eni-Ostrov, judeul
Bacu 14

n lumina re centelor cercetri arheologice se


p oate ap re cia c, ceramica cu scoic pisat in
compoziia
pastei , decora t cu mi ci alveole,

A
u
:
:

1
1

10
F ig. 12.

Bereti,

mrgel e i

gueni 12

"Dealul Bulgarului". Proto mc de va se zoomorfe i an tropomorfe,


con uri de lut ars, specifice cult urii Cucuteni , faza A (Scara: 1/1).

Cu timpul, datorit intensificrii cercearheologice, ceramica de t ip Cucuteni C


a fost descoperit i n complexe arheologice
mai timpurii, i anume, n aezri cu ceramic
pictat, aparinnd culturii Cucuteni, faza A,
aa cum dealtfel s-a dovedit a fi prezent i-n
aezrile cucuteniene, faza A, de la Bereti,
din sudul Moldovei . Cea m ai veche mrturie
arheologiC care
confirm prezena
ceramrcu
Cucuteni C n mediul culturii Cucuteni, faza A,
aparine prof. Ion Nestor i Eugeniei Z~haria,
care n 1967, cu prilejul conferinei naionale
trilor

13

Ibidem.

st.riuri i incizii orizontale sau n valuri , poate


fi ocotit "mai timpurie" dect aceea orn amentat
cu n urul. Acest fapt argumenteaz din plin c,
elementele culturale stepice nord-pontice , specifice triburilor nomande de pstori, concretizate
arheologic de ceramica de tip Cucuteni C, s-au
infiltrat pe teri Loriul Moldovei n mod treptat,
ncepnd cu prile de NE, n cazul de fa, de
la Drgu eni-Ostrov ctre zona de SV, la Mitoc
i Bereti fiind descoperite cele mai timpurii
13 Ion Nestor et Eugenia Zaharia, D acia, NS, 12, 1968,
p. 17-43.
a Aristotel Crmaru, Drgu eni - contribuii la o monografie arheo/ogic, Bacu, 1977, p. 62.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

I. T. DRAGOMIR

80

elemente culturale stepice c\idcniate pn acum


pc teritoriul Moldoveiv;. In aceast situaie
elementele ctnoculturale stepice, relativ puin
numeroase, reprezentate de ctre ceramica de
tip Cucuteni C, au dinuit intr-o strns convieuire cu triburilc cucuteniene, pstrindu-i individualitatea lor etnidt, dovedit in acest caz de
insft:;;i structura ccramicii Cucuteni C, cu nisip
i scoici pisate in compozi~ia pastei, iar in etapele
urmftLoare ale culturii Cucuteni A-B ~i B,
aceste elemente stepice au fost asimilate treptat
printr-un proces de evident "cucutcnizarc",
ilustrat atit de restructurarea compozipci pastei,
cit mai ales de varietatea formelor, a dccorului
i a tehnicii de ardere a speciei ceramice Cucutrai C.
Plus/iru. Plastica sau sculptura in lut este
deosebit de hoga t ilustrat ft n cadrul aezftrii
cucutcnicnc de pc "Dealul Bulgarului" - Bere~ti. Spftlurik au scos la ivcalft un numr
insemnnt de slatul'lc antropomorfe evidcn [iind
anumik atribute magico-rl'ligioase ~i ilustrnd
dczvollarta societii umane sLrftvechi. Figurinele antropomorfe masculine snt rar nlilnite
ca deallfcl :;.i l'llitul phallusului. Figurinek feminine snt amplu pn;;:~n:ali ~i ;utistic moddale:
fie integral, fie din pri componenll' ~i apoi asamblate dintr-o past omogenft, hint fri"imintat:'t
i bine arsft, de culori diferite (de la cenu~iu,
la gftlbuie, i-n deosebi, la roie-crmizie) asemntoare in general pastei vaselor de hunft
i foarte bun calitate. Dup modelare, figurinele
erau acoperite cu o fuial{t subire de lut fin,
necesarft, in egalft msurft, atit pentru acoprrirea
porozitft[ii pastei, cit mai ales penlru pregtirea
suprafc\ei statuetelor in wderea aplicrii decorului, de ohicri adinc ineizal. spiralic i mcandric
i uneori ineizal ~i piclat, cu culoare ro~ie eruMt
(fig. ~l-10). Figurinelc sint reprezentate plastic
in donft ipostaze i anume: I) figurine nf
.i~ate in picioare (fig. 9--11); i II) figurine in
pozi\ir ~rzind (fig. ~Jjti). Dimensiunile lor variaz
dL la c(iva cLntiml'lri la prsll' 0,30 m inftl[ime.
In majoritat<'a cazurilor au partea superioarft a
corpului plat, de multe ori fftr sni, capul putnnic stilizat, eu faa rcalizatft "cn bec d'oiscau".
Citeodat capul statuetclor are n dreptul urechilor nite proeminente lalrrale, in form de
lobi. prevzute cu cte trei guri fiecare (fig.
11, ;)). Braele sint redate sub forma unor cioturi
ronice (fig. 11/2 -G), sau prin simple arcuri uor
proeminente (fig. 11/1, 7); oldurile puternic
rclidatc (fig. 11/1, 12); sll'atopigia r~lativ moderat[! (fig. 9/1 -li), iar picioarele lipite i dLIimitalc
Yirlnal printr-o linie adnc incizat (fig. 11/12)
sau sudate, de aspect fusiform, terminale printr-un mic postament (fig. 11/2). Nu rareori se
intilnesc slatuctc de mici dimensiuni, mult simplificalc plastic, cu capul ~i braele exprimate
de minuscule proemincnc conice, fr sni i
unghi sexual. cu fescle reliefatc, delimitate de
o simpl<"'t incizie (fig. 11/2).
1'

Ion T. Dragomir, op. cit.

Pe baza intregului material plastic descoperit


acum la Bereti, pe "Dealul Bulgarului", se
poate aprecia c statuetele antropomorfe snt
aproape n egal msur ornamentale i neornamentate (fig. 9 -11). ln majoritatea cazurilor,
decorul este ilustrat de motive spiralicc i mcandrice. adnc incizale, ce acoper n ntregime
suprafaa slatuetclor (fig. \l-10).
Plastica zoornorfft este rar intilni t, excepie
fcnd protomele animaliere, de bovine i de
ovim. aplicate ornamental pe unele forme eeramire eucutenienc, probabil de caracter rilual
magiro-rcligios i legate de cultul cretrrii Yitelor
(fig. 12/1-3). In concluzie se poate spune c
am prtzentat succint att eanoanele ct i variantele plasticii antropomorfe, precum ~i motivele
decorative specifice fazei Cucutcni A din sudul
l\Ioldovei.
Obiecle de podoab. Dintre obiectele de podoab
amintim deocamdat descoperirea a donft mrgele
tubulare, de lnl ars. de culoare cftrftmizie (fig.
12/3-G).
Afle obiccle. O alen[.ie deoscbitft merit desigur
i cele palru conuri miniaturale de lut, arse la
glbui-c{trmizin. cunoscute in literatura de specialitatL~ clrepl juc{trii (fig. 12/7-10). Nu este
exclus ca astfel de obicde, descoperite n numr
man aproape in toale aezrile specifice culturii Cucull'ni. faza .\, de pc teritoriul rii
noastre, s[t aihrt o allft semnificaie. Arheologii
francezi consider c astfel de obiecte, descoperitr in ultima \Teme la Susa, in Mesopotamia, la
nordul Golfului Persic, - mici conuri n asocien~ cu baslonae i turtic de lut ars, pot fi
identificate drept instrumente de caracter contabiliel'S('.; datatL cu 3 500 ani i.e.n. Piesele sint
perfect identice cu cele descoperite n aezrile
ariei de rspndire a culturii Cuculcni, faza A.
Prin urmare i conurile de lut ars din aezarea
cucutenian de la Bereti, jud. Galai, ar putea
sft nu fie strine semnificaiei de semne sau de
instrumente cifrice afectate contabilitii popula~iei umane strvechi, ca ~i cele de la Susa,
din }fcsopotamia.
Ocupaii. Tinind seama de multitudinea materialelor arheologice descoperi te, i, n special,
de varietatea i de bogia uneltelor, se pot
determina anumite ocupaii, ndeletniciri i me
te~uguri primitiw, caracteristice aezrilor cucuteniene in general, i aezrii culturii Cucuteni,
faza :\, de la Bcreti punctul "Dealul Bulgarului"
n special. Acestea sint strins legate de cultivarea
primitiv a plantelor i de creterea vitelor, de
vntoare, pescuit i culesul din natur, dar mai
ales de meteugul olriei, care, dup cum se
~tie. in epoca respectiv a atins apogeul, att
in domeniul tehnicii arderii ceramicii i al varietii formelor vaselor, ct i n acela al inventivitii motinlor ornamentale, al nuanrii picturii tricrome, precum i al miestriei, al sensibiliUti i rafinamentului artistic nemaintlnit
pn atunci. n continuare amintim de prelucrarea lemnului, a pietrei, a osului i a cornului, de
tors, .esu t, de prelucrarea pieilor de animale e te.

pn

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

AEZAREA

CUCUTENIANA DE LA

Procesul dez,oltftrii mullilaterale a comunieneolitice cucutenicne de la Bereli "Dealul


Bulgarului" a putut fi realizat n mod armonios.
n func.ie de acumulrile tehnico-economice i
cultural-artistice anterioare, generate i sporite
pc baza potenialului creator, specific purlfttorilor culturii Cuculeni, Faza A, care au rru~it
s stimuleze dezvoltarea societii umane strftwchi din spaiul carpato-danubiano-pontic.
Sftpftlnrile arheologice ntreprinse la Brrcti,
punctul "Dealul Bulgarului" n vara anului Hl80,
i, indeosebi, rezullatrle obinute aici de o real
valoare documentar-t.iinpfic{t i muzeistic[t ne
dau posibilitatea sft afirm[nn c[t aceasUt arzare
eneolitic{t cu ceramic pirtat tricrom[t se ncadreaz[t n marea arie de rftspndirc a cullurii Cuculeni-.\riu~d-Tripolie, faza A 3 . datat[t cronologic
ntr, anii :3 300 -:3 300 i.e.n. 11;. AYnd in wdere
ornamentica acest<'i ceramici cuculrniene, ilustrat ft
predomi nan l de mo lintl spi ratie, realiza l n
band,-t ingusUt, artistic ornamental de paleta
unl'i nomatici vii tricrome, puternic nuan(al{t,
idenlic[t cu C('a a ceramicii crlor cinci a~ez[tri
cuculeniene contemporane, descoperite pin[t acum
n cuprinsul jude[ului Gala[i, se poate delimita
conturul unei noi Yariante regionale cucutcniene
~i in sudul l\IoldoYci.
S1wrfun c vii loarelc s[tpftluri arheo(f!gicc de la
Bere-;li "Dealul Bulgarului" vor avea darul de a
ne cumplela cunotinele cu noi date documcnlar~liin!ifice
despre aceast excep.ionalrt cultur
i in acelai timp, de a mbogi patrimoniul
cultural naional al Muzeului judeean de istoric
Gala!i cu interesante i valoroase piese arhcologi n.
t(ii

LES FOUILLES ARCHEOLOG I QUES DU


SITE DE TYPE CUCUTENI BEHESTI"DE \LUL BULGARULUI" (DEP. DE GALATI)
RESU:'ILE

I.'equipe de spccialistes du :llusce d'hisloirc de Galai


prodila pendant l'Hc de 191l0 :\ des fouillcs archeologiqucs
dans le.> limites lerritoriales de la viile de Bere~ti, au licu dit
"Dealul Bulgarului". Il s'agissait d'une agglomeration em~o
lilhiquc de typc Cucutcni, phasc .\. Sous le rapport gcomorpholo!{iquc, le site apparticnt par sa structurc au plateau
du COU[',; inferieur du Birlad, dressc au bou t meridional des
collincs de Tutova. Pour plus d'cxactite, disons quc l'endroit
se trouve situe il la peripheric nord-oucst de la viile, dans
le vobinagc irnmediat de la routc qui va de Bereti il Plca
Bil'lad, ~~ la jonction des sources du ruisseau Chiajna. Le
milicu nalurcl se rcvcle par la particulicrement propice au
developptmcnt des conununautes hurnaincs, dont la communaulc cuculcnil'nnc qui s'y ctait cpanouic il y a plus de
cinq millcnaircs.
Au stade actucl de la recherche, on pcut parlcr de la
misc au jour, t'n partie, d'unc habitation cucutenicnnc cn
surface du sol, de la phasc A (no 1), ainsi que de trois fosscs
mcnagcrcs, le tout s'accompagnant de vcstigcs archcologiques aussi richcs qu'interessants. Ces vcstiges se composent
de blocs de torchis calcines, d'une importante quantite de
tcssons ceramiques peints en trois couleurs, d'outils de silex,
pierrc, os et cornc, de statuettcs anthropomorphes ct de
bijoux en tcrre cuite etc.
Ce qui s'imposc avant toutc chose, c'est l'ornement de
16 Vladimir Dumitrescu, Apulum, 12, 1974, p. 23-39,
tabel 2.

6 -

BERETI

81

cctte cspcce cermuique, tant au point de vuc technique et


materiei, quc - ct surtout - par la complcxite et la rithessr des motifs peints, prcsquc toujours en trois couleurs.
Cttle complexite, cettc richessc traduiscnt la conccption,
l'e'5ence mi'mc de la pensce de l'lmm:mitc cucutenicnne,
de la phasc A de cette culturr, aussi lcur portec scientifiquc
est-clic rxceptionnelle, de mcme que lcur grand art, dont
la maitrise, la preeision et le raffinement depassent tout ce
(]tiC les autres cultures encolithiqucs devcloppers cn vagncs
succtssins non sculement dans l'espace carpato-dnnuhio-pontiquc mais aillcurs aussi dans le monde archaiquc.
Comme nous l'avons dcjit mcntionne, les fouillcs ont mis
au jour, cgalemcnt, bon nombrc de statucttes anthropomorphrs. Ces statucttcs feminincs rcvetcnt ecrtains attributs
m:1giques et n'ligieux, tout l'll ref!Ctant le stadc du devcloppcmenl 'ocial de l'humanil( qui les a modelecs. Par contre,
la plastiqm zoomorphe est moins frequcntc.
l'arlanl de ces vcstigcs archeologiquc ct notammcnl de
la gamn1c des outils, on est 1\ mt'mc d'induire ccrtaincs activill's dt ccttc humanitc primitiw. Les quclqncs mcticrs
d(wloppes 1\ l'cpoque daient cn Ctroitc relalion avcc la
cultun primitive des plantcs et l'clcvagc, la chassl', la pccht>
et la cut>illdlc. Ces meticrs Ctaicnt celui du polier, anmt
toul autre, mais aussi le travail du hois el de la pierre, de
!'os. dt> la corue, celui de la filcusc ct du tisserand, le lravail
de,., peaux etc. Le dcveloppcnwnt plural de la commmHHitc
de lkre.,li ful un processus du aux aecumulations anlcrieuns d'ordn technico-economiquc et cultural-arlistiquc,
mab fl-comli' el amplifie par le polentiel crcalif de l'humanile
cuculcnienm de la phase A. C'est clic, l'll fin de romplc,
qui dcvail slimuler l'epanouissement ulllrieur de la socicl(
archaiqul' vivant dans l'cspacc carpato-danu!Jio-ponlique.
'\olons, pour finir, quc les vcsligcs arch(ologiquc,; rclcv(s
:i lkn)li - .. llealul Bulgarului' placenl le si le rcspectif dans
le conlcxle de la vaste ai re cullurellc Cucutcni -,\riud -Tripoljl', phasl' ,\:l, que la chronologic fait dalcr des annces
:J:,oo -:uoo a\. n.i.
EXPLICATION DES Fl(;nH-:s
Fig. 1. llcrcti- ,.Dealul Bulgarului": 1 vue d'cnsemhlc
de l'agglomcration Cucuteni, phase A; 2 tracc de la lranchce 1; :J- 3 trace de la trancMe 2.
Fig. 2. Bercti- "Dealul Bulgarului". Divers outils cucutenicns: 1-lG silex; 17-1\l de picrre; 1-l lamcs; 5-10
grattoirs; 11-12 eclats; 1:J-1(i flechcs; 17-19 haches,
marnc d'un blancjaunatre (Echcllc: 1/1).
Fig. :J. Bcreti- "Dealul Bulgarului". Outils cucutcniens,
picrre et os; 1- G hachcs, entieres ou fragmcntaires, marnc;
i-!; poin<;ons, os.
Fig. 1. Bereti -"Dealul Bulgarului". Divers olljets cucuteniens: 1 -2 fragmcnts de hachcs, marne; :l- 7 rapes de
moulin a main, primiti[; Il- 9 i.Jois de cerf prcsentanl dl's
traces d'usurc; 10-15 dCfcnscs et dcnts de sanglier.
Fig. 5. Bereti -"Dealul Bulgarului". Ceramique cn lrois
coulcurs de qualitc supericurc, typiquc de la phasc Cucuteni .\.
Fig. G. Bere~ ti-" Dealul Bulgarului". Fragmcnts de ceramique pcintc en trois couleurs typiquc de la cultun Cucutcni .\.
Fi!{. 7. Berc~ti -"Dealul llulgarului". Fragmcnts ceramiqucs provenant de vaissclle d'usagc menager, caraclcrislique de la phase Cucuteni A.
Fig. Il. Bcrcti -"Dealul Bulgarului". Differenls olljcls
de type Cucuteni A: 1-2 protomcs ayant dccorc des pots;
:J- 7 fragments de manchcs de cuillers ct de louches; H-11
fragments ceramiqucs de type Cucutcni C.
l'ig. 9. Bereli-"Dcalul Bulgarului". Fragments de stalucttcs feminincs en lcrre cuite, ornes d'incision spiralees
me:mdriques, typiqucs de la culturc Cucuteni, phasc ,\.
(Echcllc: 1/1).
Fig. 10. Bcrcli- "Dealul Bulgarului". .J ambes des statueltes fcminincs cn tcrrc cuite decorecs d'incisions spiralecsmeandriques, typiques de la culture Cucutcni, phase A.
(Echclle: 1/1).
Fig. 11. Bcrcti - "Dlalul Bulgarului". Divers types de
statueltcs feminincs cn terre cuite, Cucuteni, phasc A. (Echcllc: 1/1).
Fig. 12. Bereti- "Dealul Bulgarului". Protomes zoomorphes ct anthropomorphes ayant decore la poterie, perles,
cOnes en terre cuite, typiques de la culttre Cucutcni, phase
A (Echellc: 1/1).

CercetAri arheologice

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Cercetrile

de Ia

Drgueni

(jud.

Botoani)

SILVIA MARINESCU-BILCU

Aa

cum am artat i cu alt prilej, n Cmpia


- situat la est de depresiunea Botoani- Dorohoi i la nord de dealurile Cozancea-,
intr-o zon supus unor puternice procese de
eroziuni i alunecri, datorate in principal lipsei
de vegetaie, pe valea Podrigi (unul din cei mai
lenei aflueni ai Baeului), se afl aezarea cucutenian din Ostrovul comunei Drgueni.
Ca i n anii precedeni, din motive independente de voina noastr, ne-am iimitat la o cercetare modest n zona nord-vestic a aezrii.
Astfel, la nord-est de anul XXI i paralel
cu el, au fost trasate traneele XXII i XXIII,
precum i o tranee perpendicular pe ele, cu ajutorul creia urma s sondm i spre nord-estul
staiunii pentru a stabili dac locuirea (n aceast
zon) se extinde pn n marginea Ostrovului.
Ca prim rezultat al cercetrilor noastre notm
descoperirea n anul XXI II, la adncimi ce
variau ntre 0,13-0,20 m, a celei de a paisprezecea locuine din Ostrov. Degajat complet,
cu ajutorul unei casete destul de mari (6 x 8 m ),
ea avea (ca i locuinele descoperite anterior), o
form rectangular bine conturat. Resturile ei
incendiate erau concentrate pe o suprafa de
8,10 x 5,25 m - locuina va fi avut probabil n
jur de 40 m 2
Cu excepia unei zone limitate din partea de
nord-est, ea avea aspectul unei mase compacte
de chirpic, bine ars de la rou-crmiziu la brunrocat, care provenea de la pereii incendiai
i prbui i; peretele nord-vestic al locuinei a c
zut n aa fel nct pstra perfect conturul spaiului dintre furcile de lemn folosite la scheletul
construciei, putndu-se astfel preciza c distana ntre furci fusese de 0,60-0,70 m, acestea
din urm fiind deci mai dese dect acelea ale
locuinelor de la Ghigoeti- Trudeti, de exemplu,
care avuseser ntre ele de regul un spaiu de
1-1,10 m. Nu ar fi exclus ca i grosimea furcilor
s fi fost diferit - acelea de la Ghigoeti (zon
mpdurit) vor fi fost mai solide dect cele de la
Drgueni, unde lemnul (mai ales cel de dimensiuni mai mari) se procura mai greu i sigur de
la distane mai mari.
La aproximativ 1,90 m de latura nord-vestic
a locuinei se afla vatra acesteia, acoperit parial de drmturile pereilor. Intruct vatra
fusese amplasat n jumtatea nord-vestic, nu
ar fi exclus ca intrarea n locuin s se fi fcut
Baeului

dinspre est-nord-est. Deocamdat nu anm alt


indiciu pentru precizarea accesului in locuin.
Inspre marginea de nord-nord-est a ei se gseau
diverse fragmente ceramice, precum i o apreciabil{t cantitate de pietre, unele de mari dimensiuni (variind ntre 28 x 23-43 x 31 cm), care
nu fuseser ns folosite la construcie. Printre
ele patru erau rnie, celelalte vor fi fosl aduse
poate pentru a fi transformate n unelte. Intre
ele se afla un vas-binoclu aproape ntreg i cteva
fragmente ceramice.
Chirpicul, ars destul de puternic, a mut n
compoziie mult pleav i paie tocate; adeseori
duritatea lui rivaliza cu aceea a unor 6trmizi
de bun calitate. Incendiul puternic duce la concluzia c att lemnria ct i stuful au fost folosite
la construcie n cantiti destul de mari. Numeroi bulgri pstreaz amprentele nuielelor pe
care fuseser lipii, nuielele al cror diametru
fusese de 3-4 cm. Lemnria ntrebuinal{t la
schelet avusese n general 10-12 cm diametru,
dar destul de des se folosiser lemne cu diametru
de 20-22 cm. Lipitura avusese o grosime de
10-12 cm n zonele cu lemnrie mai soliMt, n
timp ce peste nuiele fusese aplicat n straturi
de 6-7 cm. De menionat c de cele mai multe
ori lemnele ntrebuinate fuseser fasonate, iar
pereii netezii i vopsi !i cu culoare albft ( dCYenit acum alb-glbuie).
Aceast locuin nu a avut platform i nici
locuri special amenajate pentru dormit. ln schimb,
sub i printre drmturi, am descoperit fragmente
de mobilier confecionat tot din chirpic: este
vorba de picioare de msue joase, unul dintre
ele pstrnd i o parte din tblia mesei, lucrat
tot din chirpic. Dimensiunile ei nu par a fi ale
unui altar de cult.
Vatra locuinei, pftstrat pc 0,4G x0,35 m, se
prezenta sub forma caracteristic vetrelor cuculenicnc. Albicioas i mozaicat, ca fusese intens folosit, lipitura depind de rcgul{t 2-3 cm
grosime i atingnd adesea (lucru destul de rar
la vetrele cucutenicne) 5 cm grosime. n lutul
ntrebuinat se adugase ca degresant numai
nisip foarte fin. Vatra, care nu fusese amenajat
pe suport de pietre sau fragmente ceramice,
avea pmntul de sub ca nroit de foc pc o adncime de 4-7 cm, din pricina folosirii ndelungi.
Spre deosebire de majoritatea locuinelor de la
Drgueni, inYenlarul ceramic al acestei Iocuin!e

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

CERCE'r.RlLE DE LA. UR.G UENl

Fig. 1.

[)rgueni.

1- 4 fmgmcntc

ele stalucte;

5-7

era destu l de srac, dar s-au descoperit numeroase


toporae de piatr , multe deeuri de silex i perculoare. Toate aceste materiale, precum i marea
cantitate de piatr amintit mai sus, pot constitui
un indi ciu al mete ugului practicat de ocupanii
l ocuinei - ei vor fi avut aici un atelier de co nfec i onar e a uneltelor de piatr i silex.
In teresa nt era ns i groapa de ofrand a
lo cuinei, amenajat n partea de sud-est a ei,

ceramic;

8-9 unelte de

83

piatr;

10-13 un elte de os

corn.

la 0,90 - 0,95 m adncime. Pe fundul gropii, al


crei diametru nu depea 1,10 m , fusese pus o
piatr peste care se depuseser dou vase, dintre
care unul umplut cu ce nu e, crbune, mult
arsur, un os i o unealt de os. Peste aceste Yase
aezaser o alt lespede de piatr de mari dimensiuni (35 x 35 x 9 cm). Destul de probabil n afara
locuinei se practicase un anumit ritual poate
de purificare, sau de ofrand adus unei divini-

6'

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

SILVIA MARINESCU-BALCU

84
t\i

chtonienc - rest urile fiind depuse in Yas


mai apoi in groap. Dealtfel vasele, ca i pirtrele din groap, aveau urme de ardere secundar
(unul dintre vase fiind chiar deformat), dovadrt
cert a trecerii lor prin foc. Astfel de gropi de
ofrand, sau de fundaie, au mai fost descoperite
i sub podinele altor locuine de la Drgueni,
ele fiindu-ne cunoscute i din mediul culturii
Precucuteni, dar mai ales din acela al fazei Cucuteni A-B (de la Traian - Dealul Fntnilor);
ne referim la vasele-gohlet pictate n stil IX i
gsite adesea ca vase de fundaii in locuine al
cror inventar aparine adeseori i stilurilor trzii
i

y i

s.

Nu excludem nici posibilitatea ea ofranda sft


fi fost adus divinitii chtoniene care poate era
in acelai timp i divinitate protectoare a locuinei. Problema este ns prea complex pentru a
fi discutat intr-un simplu raport de spturi.
Se cuvine menionat ns la Drgueni i situaia resturilor din afara limitelor locuinei 14.
In colul de vest i nord-vest, la aproximativ
0,60 m distan de baza pereilor (i mbrcnd
colul locuinei) se gseau masate diYerse fragmente ceramice, oase, pietre i cteva bucele
de chirpici, constituind sigur resturi menajere
aruncate de ocupanii locuinei. In schimb, pe
latura sud-estic i de data aceasta aproape lipite de baza peretelui, pe o lungime de 5,80 m
i o lime de 1,60 m se aflau o serie de alte resturi (oase, fragmente ceramice, pietre i o Yatr
de 1,10 x0,57 m). Toate acestea ar putea proveni,
dup prerea noastr, de la o anex, fcut din
material perisabil (bee i stuf) n scopuri gospodreti i folosit desigur n anotimpurile mai
clduroase. In favoarea unei astfel de interpretri pledeaz att vatra exterioar, a crei lipitur groas de 2 cm fusese aezat (ca i aceea din
locuin) direct pe sol, precum i materialele
descoperite n preajma ci.
In cursul aceleiai campanii au mai fost spate
(par~ial) patru gropi de dimensiuni i forme diferite i au fost identificate n captul nord-vestic al anului XXII resturile unei alte locuine
ce urmeaz a fi degajat in campania acestui an.
Aa cum am menionat mai sus, in cuprinsul
locuinei nr. 14 s-au descoperit numeroase topoare de piatr (ntregi i fragmentare) unele
aflndu-se n diverse stadii de prelucrare (o dovad in plus a confecionftrii lor de ctre membrii
familiei care locuia aici). Intilnim toate tipurile
de topoare, de la cele trapczoidale i drrptunghiulare, plate, bi- sau planconvexe (lucrate din
roci relativ moi), la acelea perforate (lucrate din
roci dure).
In cadrul pieselor litice, pe lng topoarele amintite, n aceast locuin. s-au descoperit numeroase
unelte de silex, percutoare, nuclee fragmentare
i peste 100 achii, plednd toate n acelai sens.
Cit privete ceramica rezultat din ntreaga
sptur, ea nu se deosebete de aceea descoperit n anii precedeni. Men.ionm in primul
rind categoria fin i foarte fin lucrat dintr-un
lut ales cu grij i amestecat cu nisip, ars la

rou sau rou-roze, apoi o alta lucraHt dintr-o


pasUt omogen bine frmntat, arsft atl la rou
ct i la rou-crmiziu, cenuiu deschis sau
brun-glbui. Aici ar fi de inclus i ceramiea in a
crei past s-a amestecat o apreciabil canlilalc
de caolin (tehnic ntlnit numai ntr-o ari<' limitat n cadrul zonei mari de difuziune a culturii Cucuteni- Tripolie). Urmeaz apoi o crramic lucrat dintr-o past cu impurit~qi, arsft
la mai toate nuanele; roz, glbui, rou, ro~u-crt
rmiziu, cenuiu i chiar negru-cenuiu.
Formele snt i ele tipice acestei sta!iuni. care
(aa cum s-a mai artat) face parte dintr-un important grup regional situat de o parte i de alta
a Prutului, dar alingnd (ca n cazul staiunii
de la Polivanov Iar) i teritoriile Ucrainei. Pe
primul loc par a se situa cupele, strchinile. capacele, castroanele, vasele cu etaj, acr!ea cu
picior (n egal msur fructierc, rupe sau chiar
vase etajate), vasele globulare, binoclurile de.
Decorurile, ca i tehnicile decoratiw, dovedtsc
o inepuizabil fantezie a meterilor de la Dr{tgueni: incizii, caneluri, crestturi, scobituri. pictur bi- i tricrom (executat att inainte cit
i dupft ardere), adeseori combinate cu ingeniozitate remarcabil pe acelai vas.
Inainte de a ncheia se cuvine aminlil[t att
categoria intrat n literatura de specialitate
sub numele impropriu de ceramic "C", categoria pentru care, poate cu un anumit lemei,
cercettorii sovietici au nceput s foloseasc
termenul de "ceramic de uz gospodresc", dei
nu considerm c este cazul s discutm acum
i aici multiplele i delicatele probleme ridicate
de aceste materiale, ct i materialele ale cftror
elemente indic zorile fazei Cucuteni A- B.
Ceramic similar aceleia la care ne referim a
mai fost dealtfel publicat. Pc baza formelor
i decorurilor ei, profesorul Vladimir Dttmitrescu
a putut urmri i demonstra cum din ultima etapl't
a fazei Cucuteni A (4) a luat natere tn'ptat,
frft salturi, fr intreruperi i intervenii din
afar, noua faz A-B a culturii Cucuteni. Awm
n vedere n principal tipicele vase-goblcte (eu
gtul ceva mai scurt dect in obinuitul A- B),
pictate ntr-un incipient stil IX, folosirea benzilor
late de culoare neagr-ciocolatie, num<roasele
forme de vase cu corpul bombat i turtit ~i gtul
inalt cilindric (variant ntlnit n aceea~i faz
A-B), apariia decorului pictat n form de X-uri,
generalizarea decorairi tcctonice a vaselor ele.,
toale dezvoltate n aceeai faz A-B.
Am insistat asupra acestor ultime mal<rialc
deoarece, destul de recent, n studii de specialitate, staiunea de la Drgueni este atribuit
de unii inexistentei etape A3a, iar de alii etapelor
A2-A3 i plasat de acelai autor odat ntr-un
grup de aezri n care este inclus i Truetiul
i mai apoi naintea staiunii de la Trueti,
ncadrat la rndul ei i n etapele A2-A3 i
etapa Cucuteni A3.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

CERCETARILE DE LA

Subliniem din nou c sta.iunea din Ostrov


este caracteristic ultimei etape 4 - a fazei
Cucutcni A, alturindu-se numeroaselor staiuni
similare aflate de o parte i de alta a Prutului.
LES BECHERCHES DE DHAGUE:\"I
(DEP. DE BOTOAN 1)
R~SUJ\IE

DRAGUENI

85

n 14 a ete completement degagee. Sa supcrficic ctait approximativement de 40 m 2 Dans l'cnecinte de la maison. ,;m1s
les dceombres des parois, on a trouve: le foycr. des meu les
a grain, des outils, el de la ceramique speeifiquc ]JOlll' ccttc
station, Cucuteni A4
D'un intcret particulicr: la fosse d'offrandc de l'ha!Jitation, amenagee dnns la zone sud-est, it O,!JO-O,!J5 m de profondcur.

EXPLICATIO:-\ DE 1..\ FIGURE

L'auteur prt\scntc Ies resultats de la campagne de fouilles


executee cn 1980 dans la commune de Drgueni, au licu-dit
Ostrovu. Dans le cadre de cette campagnc, l'habitation

Fig. 1. Drgueni. 1- 1 fragments de staluettcs; ;) -7


eeramique; 8-9 outils de pierrc; 10-13 outils d'os et de
cornc.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Aezarea eneolitic din turbria de la Lozna (jud. Botoani)


PAUL

AD U RSCI-II

P e p antele care n conjoar turb ri a de la Lozn a,


se cunosc mai multe aezri e neolitice, elin faz e
neprecizate ale culturii Cucu teni 1 . Se credea dt
mla tin a eutrof aflat p e valea numit Bahnft
exist a n timpul nfloririi acestei culturi materi ale, lacul cu r esursele sale, ocupnd un loc
imp or ta nt in economia societ ii r cspeclin.
D e i z c mntul ele turb ft de ai ci se expl oatea z de mai mult timp , ia r din 195 2 ex tra c . i a

n iuli e 1978, cu pril e jul sftplurii unui al doilea


can a l de drcnare, p e parlca slng a canalului
principal , la cir ca 100 de me lri nord-vest de pod eul pes te prul L ozna , muncitorii de la exploat a rea de turb au gsit la adn cimea de - 2,80-3m,
sub pnz a Jrea ti dt actu a lft, o podinft de lut ars,
sco \nd din ap ft hu c ft i m ar i de lipitur , fragmente
ce rami ce ca racl e ri s li ce cul turii Cucuteni i cr
bune . Cun oscnd din ce r ce l ri a nterioare, efec-

Fig. 1. Lozna . \"ed en din turbiiri c. Sub ,.lralul d e Lurbi'i , la circa -2 m , se


de cl ca r e a l a ezlir i i Cu cul eni A -B.

s-a orga nizal si s lemalic. p111 a 111 HJ7~ nu a u


ap ru L n z c mnt mate ri a le a rh eo logice r neoliti ce . De abia , cnd , prin adn cirea can a lului
de clrc na re a mla lin e i , exploata rea turb ei s-a
putu L face mai complet, de sub stra tul de tur brt
au nceput s apar materiale apar i nnd cull urii
Cu cute ni (fig. 1).
1
' Za haria , SCl\", G, 1955. :l- 1. p. 90/: ~- Za h a ria .
M. P e lresc u-Dimbovi a i E m. Za ha ri a, A.ye:llri din .1/o/dova ... ,
p. 290- 291 ; Alexandru Pun e scu , Paul a dursc hi , \" as ile
Chirica, R epertoriul arheologic aljudefu /u i Botoan i , 1, 19/G ,
p . 109- 111.

afl

niyclul

luat e de geologi . dt dcpozilul de turb ele la


Lozna a n cepuL s se formeze n urm cu 9000 8000 de a ni 2 nu am pa l u! gsi atunci o explicapc dcscop c r;rii. inlcrpre lncl dup c onsultri
cu a l. i arh eo log i, c mate ri a lul se afl a acolo n
p ozi( ie sPc u nd ar[t, adus de pe pant cu solul
aluviona r. ap oi scufundat treptat pn a ajuns
la adn cimea de aproxim a tiv 3 m. O alt explic a i e interpret a aceste vestigii ca fiind aduse n
2 N. l\laca ro vici, CSR, 40- 41 (1952 - 1954),
1961, p.
143 - 1H; Lcon a rd Olaru, i\. ul a i , S eciunea 11 ( tiin e
natural e), 1.>, Geologie-geogra fi e, 1 1, 19G8, p. 93- 98.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

87

ARABiL

Fig. 2. Lozn a . Plann 1

CANA LU L 5ECUNDAR

F'777.l
//

I.LLLI
IIIJJID

k 1

----

FRAG MENTAR

OASE
.
FGURINE'

ANTRO PO~M
~

TOPO R A~ E

DE liARN0-/
/ ~

-- - -IN ANUL '191?


6 -SPAT

!> -

VATRA-

[]]

din anul 1980.

E LUT ARS A LOCUI-l~ E


E' C.ERAMICE
GRUPRI DE FRAGI-l E. NT
ATE
CARSON1 2
OEREALfAmR
f

I'AR.DOSEAL~

tlll!!f.!lll

PEHTRL' DRENAj NR. .

Sa" pturii

CALCINATE

RFE

PERC UToR

m
.
@]

~~

"' LUUiTOR/
PIATRA .-

~ GREUTATE 'DE LIJ~ ~~

-----

MAR<;;.INEA

ALTAR<>-~
~

LVI IN.i":I AL

Fig. 3. Lozna. Planul

Locuin e i

li cn altar.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

88

P.

ADURSCHI

turb ri e

prin a lun ecri masive de teren, ca re,


oda trt cu blo cul respectiv de pmnt , au adus
i loc uin\.a cu culenian ft d e scoperit .
1n ur m a t rece rii exp l oatrii de turb Lozna
la Mini s terul Minelor, n subordinea minei Cam ne ti . s-a trecu t la exploatarea mai intens
a n c mnt ului de tu rb , cu mijlo ace m eca niz ate .
ln rep rinderea de pre st ri se rvicii i produci e
indu s tri a lft din D oro hoi a prelu at n v ar a anului

Fi g . -1 . l.ozna.

Locu in a

Il.

197 9, pc b aza unei ne l ege ri cu min a Com[me~ Li,


o supra[a de te re n de pc p a rtea drea pt a ca nalul ui de drena re a ml a Linei (fig. 2).
In noiembri e 197H , Muze ul jude\;ea n B o to a ni
a fosl ntiinaL Lelcl'o ni c asupra unor descoperiri
de mate riale ar heo logice. cu pri le jul sftprii can a le lor sec und are de dren a re de pe p a r tea drea pL
a ca na lului prin cip a l3 . D cplasn du-rnft la l" a \a
locu lui . am co ns l alat dt pc Lraseul c::t nalului
secundar nr. fi , la circa 40 de met ri vest de pun c tul
de jonc \iunc cu c::t na lul prin ci pa l, la a dncimea
de pe s te 2 m, sub stratul de turb , se a fl o
pl alform de l ocuin. cu culenian ii , care , pe o
lu ng im e de 8 m i pe o l ftim e de apro ape 1 m
(cit ana a n\ul pc fund ), era acope rit cu un
b ogat maLeria l ar heologi c (fig. G). Au fos t scoase
p esLe 20 de v ase nlregi i fr agmentare , ce le m a i
mul le d intre e le miniaturale. lntru cl timpul
er a foa rLe rece ~ i nu se mai pulca lucra , mai
a les c ni ve lul l oc uine i se afl a su b pnz a fr ca li c,
am sta bilit s ce r c elm punctul n vara a nului
1980. dupft ce, prin spare a anurilor de dre na re,
pnz a fr eali c[t va cobor.
Adus la mu zeu , materialul arheologi c descoperi t acc idental in l oc uin a pe care am num ero t a t-o
pc acea s t cal c tova r ului Petru Rapaacestui punct al ex ploatrii, care ne-a an un a t
im edi a t ce s-a fc ut descop erirea.
3

lag ,

Mul umim i
e ful

I a fos t tratat i res taurat, ntregindu -se 21 de


vase. (fig. 9).
Chi ar n cazul acestei descoperiri f cut accidental, am observat c sub pl atforma l ocu in ei,
pe ntreaga poriun e afectat, se afl a p mnt
viu , lut de cu loare ga lb e n - vin e i e . Acest fapt
a fo st comuni cat de n oi la sesiunea o rgan iz at
de Muze ul judee an Boto a ni , n lun a februari e,
1980.
La relu area ce r ce t rii , n vara a nului Hl80 ,
au fost depi state i carLa te 11 lo cu in\ e, Loate
din faza A - B a culturii Cu cuLe ni (fi g. 2). Cteva
locuinte, num er ota te de noi cu cifre le V III ,
IX i XI , se a [l au n sp a (iul de ja exp loatat,

l: ig . 5. l .ozna . Alta rul elin Lo c uin a Il.

d eas UJ~ ra fiind arun ca l so lul a lu\'i o na r. considerat sLe ril pentru exp loata re. Cu toa le acesLea,
au pulut fi id en tificate l o c uin~e l e, une le dinlre
ele oferindu-n e chi a r m ate ri a l a rh eo logic. Din locuint a YIII a u fosl. recuprrat e d o u Yasc fr agm ent a re pi c tate : un ,as s up or l i un ca p ac,
amb ele cu resturi de p ictur{t (f ig. 11 / 2).
S tudi erea locului de a mpl asa re a l f i ec re ia
dintre ce le Il locuin\ e, nu las[t ni ci o nd o i a l
c acestea a u fost const ruil e direct pc so l, p e
p od ine de bu t e ni orie n ta i pe dircc \i a nord-sud ,
pe s te ca re s-a apli cat un straL gros de lut. Materialul arheo logic se afl in situ . O sc ufundare
a unor l oc uin e lac us lre ar fi f c ut ca mate ri a le le
s r mn su spendate la dife rite a dn cimi i s
se di spe rseze . Nici o a lunecare n blo c nu poate fi
a dmi s , materialul
ne fiind rulal i aj un gnd
aproape de a xu l Y ii cir pe ambe le pante.
Jn toat e cazuril e l ocu ine l e au fos t dist ruse
de foc, une le fragm e nt e cer a mi ce au fost \'it rifi ca tc au num ai deformate , prin a rderea sec und a r . In\'entare lc co mplexelor de habitai e
a raUt cft ocupai a pr incip a l a locui tori lor er a
culti varea primitiv ft a plantelor: aproape n toate
lo cuin\cle s-au descop erit urm e de cereale (gru
sau orz) ,carbonizate . Vase mari de proYizii , a l
cror co ninu t a fost carbonizat, s-au descop erit
n l ocn ine le Il, V, VII. R nie primitive , de
gresi e, s-au descoperit n fiecare lo c uin .

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

AEZAREA

89

E NEOLITICA DE LA LOZNA

Fig. 6. Lozna. Vase intregi descoperite in Locuina I (1979) : 1 strachin pictat in interior; 2 pahar ; 3
rotund; 4 cup cu fundul rotund i gltul tronconic.

Fig. 7. Lozna. 1 Vas cu protome

tnfilnd erpi

sau peti (Locuine VI); 2 Vas sub


fond alb (Locuina I).

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

form

cup

cu fundu l

de crater, pictat cu brun pe

P.

90

ADURSCHI

Un loc aparte n cadrul acestei aezan, l are


II, descoperit la adncimea de 1,601,65 m, cu o pardoseal groas de lut ars, avnd
o suprafa de aproximativ 40 m. p.(fig. 4)1nventarullocuinei este mai complet, aflndu-se fragmente
locuina

Fig. 8. Lozna.

Toporae

In

de vase diferite ca manme , form i categorii


ceramice. Intr-o poziie aproape central, pe pardoseala locuinei, s-a descoperit o vatr-altar
de form dreptunghiular (fig. 5), cu colurile
rotunjite, nlat cu circa 5 cm fa de suprafaa

de gresie marnoas, descoperite


II i III.

Locuinele

Fig. 10. Lozna. 1-3 piese de silex: 1-2 Locuina III;


3 Locuina V; 4 Vas-capac din Locuina X; 5-6 fragmente
ceramice din vase "C", descoperite In Locuinta 1.

avnd laturile orientate pe punctele


cardinale. P e parcursul existenei aezrii cucuteniene se constat o refacere i o lrgire a vetrei
altar.
Intr-o aglomerare de materiale aflate n vecintatea acestui altar, s-au descoperit dou figurine antropomorfe feminine, n stare fragmentar (fig. 12/1-2), dou toporae din gresie
marnoas calcinat, (fif'. 8/1- 2), un percutor
din silex, patru piese din silex, ntre care un
gratoar (fig. 10/2), un frector din gresie, fragmente de vase mari de provizii, i pe pardoseal,
o cantitate de cereale carbonizate. Tot aici se
aflau oase ~parte, calcinate, provenind de la
animale mici i psri (fig. 3).
i n alte locuine s-au descoperit materiale
asemntoare, n afar de altar, care r?.mne
singular n partea cercetat a aezrii. Jn locuina
III s-au descoperit nc dou toporae de gresie
marnoas n form de calapod, (fig. 8/3-4), n
locuina V un frumos gratoar din silex (fig. 10/3),
in locuina VI un vas-borcan de o form mai
puin obinuit, deformat n timpul uscrii, cu
locuinei,

Fig. 9. Lozna. Vas cu

boltire din

Locuina

1.

faptul c dup scurgerea apei


In turb (prin sparea canalelor secundare
de drenaj), grosimea stratului de turb a sczut foarte mult.
La descoperire, In toamna anului 1979, nivelul locuinei
1 se afla la -2,35 m, iar In iulie 1980, dup scurgerea apei,
aceeai locuin se afla la -1,60 -1,65 m.
' Trebuie

lnmagazinat

s remarcm

dubl

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

AEZAREA

ENEOLITICA DE LA LOZNA

patru protome nfind peti sau poate, mai


curind, erpi. Vasul este lucrat din past comun,
cu impuriti (fig. 7/1; 12/3). In locuina X s-a
descoperit un capac, redus ca dimensiuni, cu
pictura mai bine pstrat. Un alt vas pictat,

91

*
Observind imprejurimile LUrbriei de pe valea
Bahnei5 , ne dm seama c dealul Broscria, aflat
in partea de sud-est a tur.oriei, prezint clare

J
.

1. :

[j

' .

Fig. 12. Lozna. 1-2 figurine antropomorfe descoperite in


II; 3 vasul Impodobit cu protome, descoperit In
Locuina VI.

Locuin a

Fig. 11. Lozna. 1 vas suport din past cu cioburi arse secundar, pisate - pe faa superioar se pstreaz urme de
pictur -; 2 fragment ceramic dintr-un vas-suport, pictat
cu brun pe fond alb, descoperit in Locuina VIII; 3-4
miniaturi din lut fragmentare; 5 fragment de figurin antropomorf din Locuina IV.

sub forma unui crater de manme mijlocie (fig.


7/2), descoperit in locuina 1, este acoperit cu
benzi de linii paralele spiralice, cruate cu brun
din fondul alb al vasului.
In general, culorile folosite la pictarea ceramicii
snt brunul i albul. S-a folosit mai mult pictura
crud, incit s-au conservat mai bine poriunile
care au suferit o ardere secundar. In locuinele
1 i II s-au descoperit i fragmente ceramice
avind in past cochilii bine pisate i nisip, ornamentate cu alveole imprimate cu unghia n pasta
moale, aa-numita ceramic "C" (fig. 10/5 - 6).
In pasta vaselor de uz comun, obinuite, se constat cioburi arse secundar, pisate, care dau o
structur aspr, zgrunuroas, suprafeei multor
vase. Exist i vase din past fin, mai ales
vasele miniaturale, care procentual snt mai
multe decit n alte aezri cucuteniene. Descrierea acestora ns, cere mai mult spaiu decit
cel de care dispunem pentru raport.

urme de alunecri n trepte, produse n vechime,


iar in prezent, terenul stabilizat folosindu-se
pentru culturi agricole 6
O astfel de alunecare trebuie s fi barat cursul
prului Bahna n zona oselei Lozna-Clineti,
producnd o mare acumulare de ap, care a acoperit
aezarea cucutenian la puin timp dup distrugerea ei prin incendiu. Prin aceasta nu respingem constatrile fcute de ctre geologi cu
ajutorul analizelor de polen referitoare la nceputurile turbriei de la Lozna. Acetia arat c
in existena sa, turbria a trecut prin trei faze;
dac prima faz, constatat din analizele de polen,
ncepe n preboreal, ea nceteaz la adincimea de
-2,50 m fa de nivelul actuaf. Aezarea situat pe malul drept al Bahnei a fost acoperit
prin urmare de turb n a doua faz a turbriei,
faz n care flora specific preborealului se mon lucrarea lui Nicu Filipescu-Dubu, intitulat Dicgeografic al judeului Dorohoi, tiprit la Iai In anul
1981, aceast vale este denumit sugestiv, Valea Scursurilor. Denumirea nu mai este cunoscut In prezent de localnici.
0 Referitor la acest gen de alunecri, constatate In mai
multe locuri din judeul Botoani, a se vedea V. Tufescu,
Judetul Botoani, 1977, p. 22-23.
' Leonard Olaru, op. cit.
5

ionar

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

AEZAREA

92

ENEOLJTICA DE LA LOZNA

dific. Aceast a n~ma faz, n care s-au mai


depus nc 1,5 m 'ie turb, calitativ deosebit
de depunerea anteri ,ar, ar putea fi pus In legtur cu bararea n:~tural a Bahnei i creterea
nivelului lacului, prea-plinul scurgindu-se de
aceast dat in sen:; invers direciei obinuite,
prin prul Buhai i ,tPOi prin Jijia, in alt bazin
hidrografic, cel al Pr-~tului.
Asupra acestei pr bleme ne va putea edifica
pe deplin analiza sr ctrului polinic al depunerii
realizat deasupra ; ~zrii cucuteniene din turbria de la Lozna,
in comparaie cu analizele
efectuate anterior
publicate n anul 1968.

1.':ETABLISSEMENT ENEOLITHIQUE DANS


LE DEPOT DE TOURBE DE LOZNA
DEP. DE BOTOANI
RESUME
l'occasion des r~centes fouilles pour l'extraction de la
tourbe a la connue exploitation LOZNA, sous le depOt de
tourbe on a trouv~ des traces d'habitation de l'epoque en~o
lithique.
La recherche de surface de l'automne de l'an 1979 et
puis le sondage de l'ete de l'annnee 1980 faites sous la direction
de l'auteur ont conduit a la decouverte de 12 habitations de
la phase CUCUTENI A-B.
La recherche contredit les apreciations faites jusqu'a
present selon lesquelles les depOts de tourbe de Moldavie
ont commenc~ se former pendant le Periglacier, il y a 80009000 ans. Les 12 habitations construites directement sur le
sol, ont ete inond~es par les eaux du lac forme par le barrage
naturel du terrain. La couche de tourbe s'est donc formee
par le d~veloppement d'une vegetation aquatique abondante
dans les conditions favorables de clime apres une habitation
CUCUTENI A- B il y a environs 5000 ans.

On a decrit le materiei archeologique decouvert, qui documente Ia culture primitive des plantes comme principale
occupation des habitants c6te de l'elevage des animaux. Du
mobilier des habitations nous mentionnons Ies connus moulins prlmitlfs en gres, grains de gramine calcines, ceramique
peinte, statuettes antropomorphes, haches en mame, quelques
pieces en silex. Une attention particuliere est accordee au
demeure-sanctuaire (L2), plus grand que Ies autres, ayant
aproximativcment au centre un autel en argile Ia forme
d'un tre carre aux coins arrondis et Ies cOtes orientes vers
les points cardinaux et Ieve de 5 cm au-dessus du plancher.
EXPLICATION DES FlGURES
Fig. 1. Lozna. Vue du depOt de tourbe. Sous la couche
de tourbe a 2 m environ, se trouve le niveau des habitations
de la phase Cucuteni A.
Fig. 2. Lozna. Plan des fouilles effectuees en 1980.
Fig. 3. Lozna. Plan de L'habitation II avec de l'autel.
Fig. 4. Lozna. L'habitation II.
Fig. 5. Lozna. L'autel de l'habitation Il.
Fig. 6. Lozna. Vaisselle appartenant a l'habitation 1
(1979): 1 ecuelle peinte a l'interieure; 2 verre; 3-4 coupes.
Fig. 7. Lozna. 1 vase avec des protomes representant des
serpents ou des poissons (l'habitation VI); 2 vase ayant une
forme cratere peinte brun sur fond blanc (l'habitation 1).
Fig. 8. Lozna. Outils en pierre (l'habitations II et III).
Fig. 9. Lozna. Vase a epaule etagee (l'habitation I).
Fig. 10. Lozna. 1-3 outils en silex: 1-2 l'habitation
II; 3 L'habitation V; couvercle (l'habitation X); 5-6 fragments ceramique de vase "C" decouverts dans l'habitation 1.
Fig. 11. Lozna. 1 vase-support - sur la surface elle conserve des traces de peinture -; 2 fragment de vase-support
pcintre en brun sur fond blanc (l'habitation V III); 3 -4
miniatures fragmentaires en terre cuite; 5 fragment de figurine anthropomorphe (l'habitation IV).
Fig. 12. Lozna .1-2 figurines anthropomorphe decouvertes
dans l'habitation II; 3 vase ornee de protome (I'habitation
VI).

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

antierul

arheologic Boiu
ION

Deschiderea unui antier arheologic n vara


anului 1979 pe dealul "Mgulic'ea" de la Boiu,
nlime proeminent cu pante abrupte, parial
mpdurite, aflat la est de sat, a fost determinat
de apariia ntmpltoare de-a lungul anilor a
unor importante materiale arheologice; ceramic
de tip Coofeni i Wietenberg, cunoscuta sabie
de bronz de tip Boiu i un vrf de lance din bronz.
Tot aici , la o dat n ep recizat, sint amintite
cteva piese din bronz aprute ntr-o descoperire
ntmpltoare. Se impunea clarificarea caracterului i intensitii locuirilor succesive de pe
aceast nlime, ce domin teritoriul din jur i
valea larg a Mureului.

Fig. 1.

Boiu-Mgulic ea.

Vedere

general

dinspre sud .

Localitatea Boiu (corn. Rapoltu Mare) se afl


la poalele ultimelor ramificaii de dealuri
ce coboar din Munii Apuseni,. pe malul prului
cu acelai nume ce se vars n Mure lng localitatea Folt.
Cercetarea efectuat n anii 1979-1980 a vizat
vrful nlimii "Mgulicea" care se constituie
ntr-un platou alungit (100 x 35 m) nconjurat
de terase longitudinale (fig. 1). Terenul, cindva
arabil, este astzi lo c de pune. In 1979 au fost
deschise 4 seciuni : S I, orientat est-vest (46 X
1 m), S II plasat la captul vestic al lui S I,
perpendicular pe acesta, orientat nord-sud (22 X
1 m), S III aflat la captul nordic al lui S II
i paralel cu S I (10 x 1 m) i S IV n continuarea
acesteia, cu o translaie de 2 m spre nord (10 x
1 m). In anul 1980 s-a trecut la dezvelirea de
suprafa n spaiul.cuprins intre S II i S IIIaezat

ANDRIOIU

IV. Au fost astfel trasate 8 carouri cu laturile


de 5 x 5 m, pstrndu-se ntre ele martori de control de 0,50 m. Suprafaa cercetat n cele dou
campanii de cercetri nsumeaz aproximativ
280 m 2 (fig. 2). Seciunile i carourile au fost
spate pn la adncimi variind ntre -0,50 i
- 0,80 m, la care apare stratul de pmn t steril
sau stnca nativ. In S II- IV, ca i n C1 _ 2 a
putut fi urmrit stratigrafia pe vertical prin
suprapunerea celor dou straturi de cultur aparinnd perioadei de tranziie (cultura Coofeni) i
epocii bronzului (cultura Wietenberg).
Stratigrafia aezrii este urmtoarea : O- 0,15 m
pmnt vegetal, O, 15 - 0,35 m strat de cult ur
Wietenberg de culoare brun-negricio as, 0,350 ,80 m strat de cultur Coofeni de culoare cenuiu-negricios. Sub aceast adncime apare un
pmnt argilos, de culoare maroniu-g lbui e, steril
din punct de vedere arheologic. In S I i S I A a
fost observat doar un singur nivel de cul tur
aparinnd culturii Coofeni. In stratul de pmnt
vegetal din S II- IV i C1 _ 3 , se gsesc amestecate, datorit terenului n pant, materiale arheologice, n special ceramic, aparinnd celor
dou culturi. Din urmrirea rspndirii pe suprafa a vestigiilor arheologice se poate constata c locuirea Coofeni a cuprins aproape
ntreaga arie a platoului, pe cnd aezarea din
epoca bronzului se concentreaz n special n
partea nord-estic a nlimii.
Stratul de cultur aparinnd culturii Coofeni,
avnd grosimea de 0,30-0,45 m conine materiale arheologice variate: ceramic (care domin
numeric), fusaiole , greuti de lut, resturi de
locuin e, gropi menajere, vetre de foc, o groap
ritual i o pies de cupru.
In S I A a fost dezvelit un semibordei de
form oval-rotund (1,55 x 1,30 m). Pentru amemajarea lui a fost practicat o adncitur n strat ul de stnc friabil. Pe vatra bordeiului, ps
trat doar par ial, se observ buci de chirpic,
crbune, arsur i ceramic. Fundul gropii semibordeiului se afl la -0,69 m adncime. In S IV
i el a fost dezvelit o locuin de suprafa,
slab conservat, a crei form i dimensiuni nu
au putut fi stabilite. Vatra locuinei era format
dintr-un str1;1t_ gros _de pmnt ars, netezit la suprafa . Se pstreaz i fragmente de chirpic ce
provin - din-- pereii locuinei, - p'strnd urmele
parilor i nuielelor ce .constituiau scheletul con-

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

I. ANDRITOIU

SIA

SIV

r-L~

SI

:o .
.... ~, C7

CB

J , ."_

qO

~ ,j

ogJJ,""o
V

(~:.

C5

C6
~

L._

oo

r--

QtJ

cJQ

oo
~

C3

C4

.... ..o o

~~

Sll
1.
"

C2

--

.....
Cf

.c~

q,

.~

1 _SJII

'l

Fig. 2. Boiu- Mgulicea. Planul general al sApAturilor lntreprinse ln 1979 -1980.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

re_

ANTIERUL

95

ARHEOLOGIC BOIU

()

1-~ 1-'1 1~ 1-2 ~-3

1'1151>

l-4

Fig. 3. Boiu -Mgulicea. Planul

Fig. 4. Boiu -Mgulicea.

1 ~'/h

1-5

locuinei

Ceramic

nr. 4

aparlntnd

de tip

culturii

Coofeni,

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Coofeni.

faza tirzie.

I. ANDRI'fOIU

96
struciei. Pe
citeva pietre

vatr

se aflau fragmente ceramice,


o greutate de lut de form tronconic, pstrat fragmentar.
La 3 m vest de semibordei, n S 1 A a fost
surprins o groap menajer, spat n stnc,
de form circular-oval n plan, cu pereii uor
oblici, fundul concav, coninnd un bogat material
ceramic printre care i o ceac de mari dimensiuni.
Jn c7-8 a fost dezvelit, la 0,30 m adincime,
o alt locuin de suprafa de form circular-rotund cu diametru! de 2,30 x 2,10 m (fig. 3).
Vatra locuinei, relativ bine conservat, are o
grosime de 4,5 cm. Ea este bine ars, Htuiti't
superficial, de culoare variind de la negru-cenuiu
la maroniu-roiatic. Aproximativ n mijlocul locuinei apare o amenajare din pietre de form
circular (diametru! 0,60 m) ce poate constitui
resturile unei vetre de foc simple. Pe vatra locuinei a fost descoperit o mare cantitate de
material ceramic i un topor din piatr perforat,
pstrat fragmentar.
Stratului de cultur Coofeni i aparine i
groapa ri tu ali't descoperit la captul vestic al
seciunii S IV. De formft circular-rotund, groapa
(0,74 x0,72 m), pornind din stratul dr cultur
Co\ofeni, se adncete pnft la -0,7~ m. Pe fundul
gropii i pc margini budti mici de ci:'trbune o dclimilcaz n stratul de pfunnt argilos. Groapa
este umplut cu fragmente ceramice pron~nind
de la 6 vase care au fost sparte ritual n allft partc.
Printre ele se afl i fragmente provenind dintr-un
vas mare de provizii a crui buz, spart, se
afl cldit lng fundul Yasului aflat ntr-o poziie invers. Pe fundul gropii a fost observat :;;i
un fragment osteologie carhonizal.
Ceramica aparine celor donft categorii: arosienl i fin. Prin forme, paslrt :;;i ornamente produsele ceramice aparinnd cullurii Co~ofcni se
ncadreaz in faza final de evoluie a acestei
culturi (fig. 4).
Inventarul litic, relaliY sftrae. esle compus din
cteva nuelee i lame de silex. precum <;i dou
topoare fragmentare.
In S II a fost descoperilft la O, 1X m adincime
o sulft de cupru (1-12,4 cm) eu src\iune romboi<ialft.
n compara\ie cu locuirea Co\ofeni, aezarea
\\"ietcnberg cslc mai restrnsii. Slralul de cultur
gros de O, l;) -0,20 m dondctc o locui re care nu
S(' intinde pc o perioad de timp prea ndclungatft.
Ac,stui ni vr 1 i aparin resturile a dou ft locui n c
de suprafa descoperite in C1 _ 2 Locuin~ci din
C2 , datorit slabei sale conservri, nu i s-au putut
stabili forma i dimensiunile. ncadrarea ci eronologiC:t i cultural s-a putut cfectua pc baza
matcrialului ceramic. Locuina din C1 , de form~t
dreptunghiular, are conturul marcat de un numr
de pietre de riu i de stnc. Vatra acesteia nu
eslc arsft. Dimensiunile ci snt de 4,20 X 2,70 m.
Axul lung al locuinei este orientat pc direcia
est-vest. In exteriorul ei a fost surprins o vatri't
de foc de form rotund, cu diametru! de 0,60 m.
i

ln C3 , 5 a fost surprins o aglomerare de pietre


dispuse pe un rnd, avind lungimea, cu unele
ntreruperi, de 6,30 m i limea de 0,65 m, ce d
aspectul unui "zid". Este greu de precizat rostul
acestei amenajri. In colul nordic al caroului
5 a fost descoperit o mic platform de form
dreptunghiular cu colurile rotunjite, din pietre
de ru i stnc, la adncimea de -020 m cu dimensiunile de 1,20 x 1,0 m, pc care nu a fost
aflat nici un material arheologic.
Ceramica, numeroas, n marea ei majoritate
pstrat fragmentar, aparine celor dou categorii: grosi er i fin, nume' ic predominnd cea
din urm (fig. 5). Datorit caracterului ci fragmentar, puine forme au putut fi reconstituite:
vase de dimensiuni mai mari confec.ionatc n
special din past grosier, strchini care domin
numeric (apar i strchini lobate), (fig.G), castroane,
cni, ceti i capace. La ornamentarca acestora
au fost folosite motive in relief (bruri simple,
crestate sau alveolare, proeminente alungite),
incizate (incizii simple, benzi umplute cu haun
sau in reea). caneluri oblice, iruri de alveole,
crestturi pe sau sub buz etc.

D C(r:; (

4~ ~} ~

80

Fig. 5. Boiu- :\lgulicca.

Ceramic

JI)J

frl,lrll

de tip Wietcnbcrg, faza

a II-a.

Materialul !ilie variat este compus din silexuri,


topoare perforate, topor de lupt fragmentar, vrf de sgeat, cuit curb (Krummesser)
fragmentar. A fost recoltat de asemenea un bogat material osteologie.
dalt,

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

ANTIERUL

ARHEOLOGIC BOIU

P e b aza materi a lului ce rami c aezarea aparepocii bronzului p oat e fi n ca drat n faza
a doua de evoluie a culturii Wieicnberg. Acest
m ateria l co nfirm justa ncadrare f cul de J.
N estor s bi e i d e s cop r ri t aici , n perioad a mijlocie a epocii b ron zu lui .

LE .CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE BOIU

innd

Fi g. G. Bo iu -

M g uli<; cn .

S tr ac hin

RESUME
L' et ude de !'habitat qui est situe sur la colline " Mgulicea"
a ete determine par la decouverte de l'ep ee, connue de t y pe
Boiu , dans ce v illage, p endant la deuxiem e moitie du siecle
passe.
P endant les deux campagnes a reheolo giques (1979-1980) a
ete et udi e une surface approximativement 280 m 2 La couche
ele culture trouve immediatement sous la terre vegetal, a
deux niveaux : celui qui est inferieur caracteristique de la
culturc C oofeni , la phase t ardi ve et celui qui es t superieur
atri bue ~\ la culture Wi et enberg, la phase II
Les , cstiges archeolo giques qui app a rtiennent a la culture
Co ofcni , se composent d'un se mihutte
et une habitation
de surface, qui a un c form e, approximativement, circulaire,
une fosse rituelle, et au ssi un riche et varie materiei ceramique.
Parmi elles, il est sign ale un grand va se pour provisions et
un e ta sse avec une gran de dimen sion. A la culture Wi eten berg appartient deux habitations de surface, un riche
mat eri ei ceramiqu e spccifique a la deux iem e phase de cette
cul t ure, des pieees lithiqu es (l a hache, les objets en silex tailles,
Krumm esser) et les os des anim aux. Le m at eriei eeram ique
confirm e l'eneadrcment de l'epee de bronze en peri ode moyenne
ele J'(poque du bronze ct son a ttribution aux porteurs de la
culturc \Vict cnberg.

de Lip V\i ctenbcrg


EXPLlCAT IO NS D ES F IG U RES

in situ .

Ce r cela rea ntr eprins la Boiu pe dea lul "M


guli cea" ad uce noi d ate cu pri vire la sisLemu1 de
l ocuin e, la tipologia materialului ce ramic practicate el~ ctre purttorii celor dou culturi.
B ogia i varietatea materialului dovedesc n
acelai timp intensa locuire a zonei lVIur e ului
mijlociu n perioada de tranziie i n epoca
bro nzului.

7-

Ce rcetri

97

F1g. 1. Boiu-M guli cea. Vue general e du sud.


Fig. 2. Boiu-Mgulicea. P lan generale des fouilles a rcheolo giques entreprises dans le 1979 -1980.
Fig. 3. Boiu -M gu li cea . Pl an de l'habita tion n 4,
appar ti ent it la culture Coofeni.
Fig. 4. Boiu -Mgulicea. Ceramique de t yp e Cool eni,
la phase tardive.
Fig. 5. Boiu -Mgulicea. Ceramique de type wietenb erg,
la deu xieme phase.
F ig. 6. Boiu- Mgulicea. L'ecuelle de type Wietenberg,
in situ.

arheologice

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Spturile

arheologice de la Grojdibodu (jud. Olt)


ION CHICIDEANU

In anul 1980 au fost reluate cercetrile arheologice ncepute in 1978 in localitatea Grojdibodu 1
Noile spturi s-au fcut tot pe "Coasta lui Cuzma",
dar pe culmea falezei i la o distan de circa
200 m spre vest de punctul spat in 1978. Aici
fusese descoperit in cursul unei periegheze o
staiune preistoric 2 , a crei limit de sud o constituie chiar marginea falezei fostei bli Potelu.
Staiunea se afl pe unul dintre punctele inalte
ale falezei, dominind albia blii, astzi secat.
N

La 500 m spre est se afl satul Hotaru, astzi


inglobat localitii Grojdibodu.
Sptura a inceput prin trasarea unei seciuni
sl, orientat nord-sud, perpendicular pe ruptura falezei, cu lungimea de 17 m i o lime de
1,5 m. Pe toat lungimea spturii a fost atins
solul viu.
Situaia stratigrafic, nregistrat prin desenul
profilului de est al seciunii (fig. 1), este urm
toarea:

GRQJD/BODU- 1980,,.Coasfa lui Cuzma",


~!'-plan j_p_rofil.

Le9!1ilJQ.
J:d arabil

'i<:Zl

cenuiu

- .. - ptat cu galben
(]]] - .. -nchis
O ciob
~cenue

~os

~lut galben btut

piatr

<)

o-0,67

'

o<:/.. <>o
o
rr~

Fig. 1. Grojdibodu, jud. Olt. Planul


n anul 1978, In cadrul antierului de salvare Turnu
au fost efectuate spturi la Grojdibodu, punctul
"Coasta lui Cuzma" conduse de Ion Chicideanu i C. Buzdugan. Tot la Grojdibodu, dar In captul de est al satului,
a mai spat i George Trohani. Pentru rezultatele din 1978
vezi Leahu i colab. 1979.
1 Staiunea de pe "Coasta lui Cuzma" a fost identificat
In cursul unei periegheze de ctre G. Trohani i 1. Chicideanu. Din colectivul de perieghez care a cercetat zona
dintre Corabia i Bechet au mai fcut parte Liviu Petculescu
i D. Drgu.
1

Mgurele

profilul

.-

seciunii.

Deasupra solului viu, reprezentat printr-un loess


galben nisipos, se ntinde o depunere groas de
circa 0,20 m, de culoare cenuie nchis, cu materialul arheologic constnd din cioburi, crbune,
cenu, oase de animale, cochilii de scoici i de
melci de ap dulce. Din aceast depunere a fost
spat groapa unui bordei (Br. 1). Peste aceast
prim depunere urmeaz un strat de pmnt
cenuiu ptat cu lut galben i care are o prosime

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

SAPATURILE ARHEOLOGICE DE LA GROJDIBODU

de O. L) m.

Urmeaz

apoi imediat un strat de


dPschis, cu mult material arheologic - fragmente ceramice, buci de chirpic
i de vatr, oase de animale n cantitate considerabil, cochilii de molute, pietre. Grosimea medie
a acestui strat este de 0,45 m, n dreptul gropii
bordeiului, pe care l i "cpeuiete", prezentnd
o ngroare datorit tasrii umpluturii bordeiului.
Ullimul strat este cel arabil, lros de 0,25-0,28 m,
corespunznd adncimii la care a intrat fierul
plvgului i n care se gsesc materiale arheologice
antrenate de artur.
In cursul cercetrii au fost descoperite un bordei,
trei gropi i un complex de suprafa.
Bordei ul 1 (Br. 1) a fost secionat oblic de an.
Pe grund s-a putut nregistra astfel numai jum
tatea de vest a bordeiului. Dei surprins parial,
planul bordeiului poate fi reconstituit cu relativ
uurin. De form aproximativ rectangular cu
coltuiile rotunjite, bordeiul avea intrarea printr-un girlici lung de 1,00 m i aflat pe latura de
sud. Latura de vest a avut o lungime de circa
:~.5 m. Girliciul se afl la circa 1 m de colul de
sud-nst i, dac socotim c limea intrrii a
fost de 1,5 m, atunci planul bordeiului este un
ptrat cu laturile de 3,5 m. Terenul fiind n pant
de la nord spre sud, adic cobornd spre marginea falezei. adincimea la care se afl fundul
gropii bordeiului nu este uniform. Astfel, pentru
a obine o suprafa interioar plan, constructorii bordeiului au spat n partea de nord pn
la circa 1,80 m, iar n partea de sud, pe unde se
fcea i intrarea, numai pn la 0,70 m. Accesul
n bnrdei se fcea prin girliciul amintit, coborndu-se uor pn pe fundul locuinei. Pe fund,
bordeiul a avut o podin din lut galben bine
btut, din care s-au mai gsit cteva poriuni
ntregi, grosimea podinei fiind de 0,05 m. Podina
de lut urca n girlici, oprindu-se n dreptul pragului. ln partea de bordei care a fost cercetat
nu s-a gsit nici o vatr, n schimb, cantitatea
mare de cenue, crbuni i oase trecute prin foc,
nu las[l nici un fel de ndoilal asupra faptului c
n bordei trebuie s fi existat o astfel de instala.il:', care este foarte posibil s se gseasc n
partea rmas necercetat.
Umplutura bordeiului se compune din cenu,
ngrmdit n colul de nord-vest, cenu n
care se gsesc multe buci de crbune i oase
arse de animale, toate zcnd direct pe podina
bordeiului, apoi din pmnt cenuiu-inchis, peste
care se gsete dunga de pmnt cenuiu ptat
cu galben, cu ceva mai puin material arheologic,
aceasta reprezentnd o lentil de pmnt scurs
n bordei dup abandonarea sa. Bordeiul este
"cpcuit" de stratul cenuiu deschis, constituind
astfel un complex bine asigurat stratigrafic.
pmint cenuiu

Groapa 1 (Gr. 1) a fost descoperit la 0,50 m


nord de groapa bordeiului, aflndu-se pe jumtate
sub peretele de est al seciunii. Spat din stratul cenuiu deschis, groapa are un diametru la
gur de 1,16 m i este adnc de 0,20 m. In umplutura ei s-au gsit fragmente ceramice i oase de
animale.

99

Groapa 2 (Gr. 2) a aprut n captul de nordvest al seciunii, fiind spat tot din stratul cenuiu deschis. Diametru! gurii este de 1,00 m,
iar adncimea de 0,50 m. In umplutura gropii
s-au gsit doar cteva cioburi atipice.
Groapa 3 (Gr 3), spat din depunerea cenuie
nchisfl se afl n colul de sud-vest al seciunii.
In umplutura de pmnt cenuiu s-au gsit eiahuri, foarte multe oase de animale, valve de scoici
i o grmad de cochilii de melci.
Complexul 1 (Cp1. 1) este constituit dintr-o aglomerare de cioburi, oase de animale, valve de scoici,
buci de chirpic i pietre, care zceau n stratul
cenuiu la o adincime de 0,60-0,75 m, pe o lungime de circa 4 m. In aceeai aglomerare au mai
fost gsite i cteva fragmente de lipitur de
vatr, groase de 0,05-0,07 m, arse la alb-glbui.
Din fragmentele ceramice ce aparineau acestui
complex au putut fi reconstituite parial unele
vase. Nu esle exclus ca aglomerarea aceasta s
reprezinte resturile unei locuine de suprafa,
al crei plan nu este destul de clar, dar care suprapunea bordeiul 1.
Observaiile stratigrafice
consemnnd raporturile dintre complexele cercetate n seciunea
deschis, depunerile existente, probeaz c n
aezarea de pe "Coasta lui Cuzma" exist dou
niveluri de locuire. Primului nivel, reprezentat de
stratul de pmnt cenuiu nchis i aparin Br. 1 i
Gr. 3 , iar celui de al doilea formal din stratul mai
gros de pmnt cenuiu-deschis i aparin Gr. 1
i Gr. 2 ntre acestea dou se intercaleaz dunga
de pmnt ce reprezint o scurgere, ulterioar
ncetrii locuirii n bordei. Aceast scurgere, ca
i absena primului strat n partea de nord a
seciunii, se explic prin alunecarea de-a lungul
pantei a depunerilor antropogene antrenate de
apele pluviale. Dealtfel i n nivelul al doilea, materialul arheologic este mai abundent spre sud,
tot datorit aceleeai cauze.
Ceramica din ambele niveluri se poate mpri,
dup amestecul pastei i ardere, n trei specii.
Prima specie este cea fin, lucrat dintr-o past
amestecat cu nisip cu bobul foarte mic, bine
frmntat i ars fie la negru sau brun, fie la
crmiziu. A doua specie, semifin, este lucrat
dintr-o past in care, alturi de nisip fin, a intrat
ca degresant i scoica pisat. Frmntarea i
arderea pastei sint ceva mai proaste dect la
prima categorie, cea ce face ca vasele din past
cu mult scoic s fie ceva mai friabile. Arderea
s-a fcut, de regul, n mediu reductor astfel
c cele mai multe recipiente au culoarea brun,
existnd i unele exemplare arse la crmiziu.
Datorit cantitii mari de scoici pisate n past,
vasele au un aspect aparte care a fcut ca aceast
specie s fie denumit "mozaicat" (Roman
1976a). Olria grupei a treia, de factur grosier,
este lucrat dintr-o past foarte proast, in al
crei amestec intr scoica pisat i nisip necernut,
iar arderea este ct se poate de neglijent, ca atare
vasele neavnd o culoare uniform, fiind i foarte

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

100

I. CHICIDEANU

friabile. Jn ansamblu, predomin numeric Yasele


din specia mozaicat.
Chiar de pe fundul bordeiului au fost strnse
cteva fragmente ceramice, putnd fi reconstituite
i unele forme. Din specia fin, ars la negru, remarcm castronul cu buza lit spre exterior
i teit oblic spre interior, cu corpul aproximativ
emisferic. Decorul este constituit din dou i
ruri de incizii scurte, verticale, aezate imediat
sub buz, de la care pornesc striuri oblice ce se
imbin n unghi, n fii alternative. In punctul
in care striurile se mbin au fost executate cteva
incizii scurte (fig. 2/2). Acest motiv, unghiular
frecvent pe ceramica de la Grojdibodu, se mai
ntlnete i pe alte materiale provenite din zona
invecinat i care au fost atribuite complexului
cultural Orlea-Sadovec (Roman 1976a). Alt
form ceramic descoperit pe fundul bordeiului
este vasul, de dimensiuni mari, cu gura evazat,
lucrat din past mozaicat. Ornamentaia const
din crestturi verticale pe umr dispuse n ir i
intrerupte de mici proeminene plastice verticale (fig. 2/3). Un fragment ceramic aparinnd
speciei grosiere pare s provin de la un vas
pntecos cu tori pe pntece. Vasul este decorat
cu straiuri oblice pornind de sub toart, sau verticale pornind de deasupra torii. Toarta, n band,
este ornamentat cu un ir de incizii scurte dispus pe fiecare margine i flancat de un ir de mpunsturi (fig. 2/1). Tot pe fundul bordeiului
s-au mai gsit cteva fragmente, mai mici dintre
care notm aici un fragment de buz de ceac,
cu marginea zimat, din past cu scoici pisate,
apoi un ciob de culoare neagr, puternic lustruit,
cu o linie orizontal incizat. In rest ceramica
din bordei (de pe fund) cuprinde ciob uri atipi ce,
ntre care cele mai numeroase snt cele din specia
cu mult scoic n past.
Ceramica din nivelul superior, mai numeroas,
a permis reconstituirea a mai multe forme. Din
categoria fin fac parte: ceaca de dimensiuni mici,
cu fundul ascuit, umrul marcat de un prag,
marginea uor evazat i zimui L, cu o toart
n band supranlat, exemplarele gsite neavnd decor (fig. 2/5); vase askos din past foarte
bine frmntat i ars, de culoare cenuie sau
neagr, cu o toart n band i decorat cu motivul unghiular amintit, iar pe toart cu incizii
pe mrgini (fig. 4/3; 5/6); castron cu marginea
lit i teit oblic spre interior, crmiziu la
culoare, cu dou iruri de incizii scurte, dispuse
oblic sub buz (fig. 2/6); vas cu profil n "S",
de dimensiuni mari, cu pereii groi, crmiziu
la culoare, cu urme de ardere secundar decorat
cu striuri pe pntec (fig. 3/3). Mai adugm un
vas cu gt scund, buza lit mult i perforat
vertical, cu striuri la exterior i un ir dublu de
pastile aplicate pe partea interioar a buzei (fig.
4/1). In. chip special se disting cteva fragmente
cu decor plastic (fig. 5/2, 5).
Din specia mozaicat se remarc vasele cu
profilul n "SH, cu marginea evazat, avnd crestturi pe buz (fig. 3/2), mpunsturi pe buz
(fig. 3/1) sau buza crestat i cu proeminene

(fig. 2/4). Este tipul eri mai frecvent ntlnit,


vasele ce-i aparin avnd dimensiuni mari. Decorul este completat cu iruri de cresHtturi pe
umrul vaselor (fig. 3/1; 4/2).
In nivelul II se ntlnete procedeul incrustaiei cu substan alb ca i urme de pictur
roie. Pe dou fragmente au aprut pastile n
form de boabe de linte aezate pe umrul vasului.
Torile snt n band lat i n general decorate
cu diferite motive incizate. Pe cteva exemplare
se mai pstreaz ncrustatia cu substant alb
iar un exemplar poart ~rme de pictur' roie:
In stratul arabil, la -0,15-0,20 m, au aprut,
n numr mai mic, fragmente ceramice datnd
din epoca bronzului. Dintre acestea notm un
fragment de ceac cu dou tori supranlate,
cu seciunea triunghiular, prezentnd un decor
constituit din dou linii orizontale incizate, deasupra crora se afl patru triunghiuri cu virful
n sus, haurate, realizate n tehnica impuns
turilor succesive, ntregul ornament fiind a~ezat
sub toart. Fragmentul este lucrat dintr-o pa'st
foarte bun, ars la negru (fig. 5/1).
Sporadic au mai aprut i cteva cioburi romane.
Industria litic este documentat de mai multe
achii i fragmente de lame, ca i de un rzuitor
pe lam i un virf de sgeat, cioplite dintr-un
silex glbui-deschis. Activitatea de confectionare
a uneltelor este atestat de prezena a dot;ft perculoare i a ctorva nuclee.
Un interes aparte l prezint dou unelle din os
pentru decorat ceramica. Primul, lucrat dintr-o
coast de bovin, prezint la un capt cinci
zimi tiai cu grij (fig. 5/4), iar cel de al doilea
lucrat dintr-o achie de os lung, prezint la captul activ trei zimi (fig. 5/3). Ambele instrumente au folosit pentru trasarea striurilor de
pe corpul vaselor i poate i a altor motive.
Dac n Br. 1 i n stratul cenuiu-nchis s-au
gsit puine i foarte mici buci de chirpic, n
nivelul II chirpicul este prezent, uneori n buc\i
mari. In acelai nivel s-au mai gsit i fragmente
de lipitur de vatr.
In cantitate foarte mare, mai cu seam n nivelul II, s-au gsit oasele de animale. Hrsturile
osteologice provin de la ovicaprine, porcine i
bovine. In cantitate de asemenea apreciabil
snt i cochiliile de molute de ap dulce, procurate desigur din balta de la piciorul falezei 3
O diferen.iere tipologic a materialelor din
cele dou nivele evideniate stratigrafic nu poate
fi nc sesizat cu precizie. Menionm doar lipsa
n nivelul 1 a decorului plastic din bruri verticale sau ghirlande verticale crestate. Desigur
cercetarea ntrrgului bordei n campania viitoare
va aduce clarifierile necesare n aceast privin.

In ceea ce privete ncadrarea cultural-cronoo serie de elemente de form i decor


apropie ceramica de la Grojdibodu de cultura

logic,

3 Dup prelucrarea intregului lot, materialul' arheologic


de la Grojdibodil urmeaz s fie depus la Muzeul orenesc
din Corabia.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

SAPATURILE ARHEOLOGICE DE LA GROJDffiODU

101

lb

ID

(f

!
~
1"'"""''"7
1

Fig. 2. Grojdibodu, jud. Olt. Ceramic: 1-4 din nivelu 1


1; 5-6 din nivelul II.

Fig. 4. Grojdibodu, jud. Olt.

Ceramic

din nivelul II.

\111/1!1III/1IIJ/1//((1{ ([t ~ ~ ~

'

"

\
1

'

Ail/1111~

Fig. 3. Grojdibodu, jud. Olt.

Ceramic

din nivelul II.

Fig. 5. Grojdibodu, jud. Olt. 1 fragment ceramic Verbicioara;


2, 5, 6 fragmente ceramice din nivelul II; 3, 4 unelte de os,

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

1. CHICIDEANU

102
Coofeni,

de aspectele sale timpurii (Berciu 1961;


Roman 1976b), dei faza de nceput a acestei
culturi este mai puin cunoscut in sudul Olteniei (Roman 1976b). In schimb alte trsturi mai precis vasele askos cu decorul unghiular,
decoraia torilor - i gsesc corespondene n
recent definitul aspect cultural Orlea- Sadovec,
documentat in zona in care se gsete i aezarea
noastr (Roman 1976a). Pentru moment ne limitm la aceste concluzii, ateptnd ca in campania
din 1981 s sporim documentarea pentru o mai
precis incadrare.
In ceea ce privete materialul din epoca bronzului, din stratul arabil, acesta se ncadreaz cu
uurin in faza a patra a culturii Verbicioara
(Berciu 1961; idem 1976; Morintz 1978), aezri
alt aceslei culturi existind i pe cteva grinduri
din fosta albie a fostei bli Potelu. Unul din
obicctiYele campaniei viitoare va fi i acela al
sporirii documentrii privind locuirea Verbicioara.

Contribuii arheologice ta istoria traci/or timpurii. I. Epoca bronzului In spaiul


carpalo-balcanic, Biblioteca de Arheologie,
XXX IV, Bucureti.
Roman 1976 a = P. Roman, Complexul Orlea-Sadovec,
SCIVA, 27, 2.
ldcm 1976 b = P. Roman, Cultura Cofo(eni, Biblioteca de
Arheologic, XXVI, Bucureti.

Morintz 1978 = S. Morintz,

ARCHEOLOGICAL INVESTIGATION AT
GROJDIBODU, OLT COUNTY
ABSTRACT
In 1980 a prehistoric scttlcmcnt was invcstigated near
the village. The settlement lies on the top of the cliff wich
dominantes the Potelu pool dried-up today.
The settlement has two levcls. In thc first one a pit-dwelling
was discovered (fig. 2/1-3, pot-sherds from the pit-dwelling).
To the second level belongs a surfacc dwelling where two
bone implcments for pottery adorning were found (fig. 5/3- 4).
Both levels scem to belong to an carly phase of the Coofcni
culture.
Above, some pot-shcrds of thc IVth phasc of the Verbicioara cult urc werc found (fig. 5/1 ).

BIBLIOGHAFIA
D. Berciu, Contribuii la problemele ncot(
lieului din Romcinia in lumina noilor cercr/ri,
Biblioteca de arheologic, V, Bucureti.
Idcm 1976 = D. Berciu, Dale noi prioind s[irilu/ Cllllllrii
Verbicioara, SCIVA, 27, 2.
Lcahu i al. 1979 =V. Lcahu, G. Trohani, C. Buzdugan,
A. Ulanici, I. Chicidcanu, D. Drgu, llaport
Bcrciu 1961

EXPLANATI0:--.1 OF THE FIGUHES

asupra cercetrilor arheologice din anul H 78


la Turnu Mgurele, n Materiale i cercl'tiiri
arheologice. A XI II-a Sesiune anualil de rapoarte, Oradea.

Fig. 1. Grojdibodu, Olt county. Plan and profil of the


section.
Fig. 2. Grojdibodu, Olt county. Pottcry: 1-4 rrom the first
lcvcl: 5- 6 from thc second le vei.
Pig. 3. Grojdibodu, Olt county. Pottcry from the second
le vei.
Fig. 4. Grojdibodu, Olt county. Pottcry from the second
levcl.
Fig. 5. Grojdibodu, Olt county. 1 pot-sherd Verbicioara-culturc; 2, 5, G pot-shcrds from the second level; 3, 4 bone tools.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Spturile

arheologice de la
ION CHICIDEANU

In primvara anului 1980, un colectiv condus


de Radu Popa de la Institutul de Arheologie
din Bucureti, a ntreprins o perieghez n nordul
judeului Gorjl. Cu aceast ocazie a fost descoperit o staiune preistoric aflat pe valea superioar a Motrului, n zona localitii Clu
greni, comuna Pade, pe locul denumit de localnici "La mormini". Locul "La mormini" se g
sete pe un bot al terasei din dreapta Motrului,
avnd o lungime de circa 400 m i o lime de
100-150 m, ngustndu-se treptat ctre captul
de vest pe care l nconjoar apa rului. Spre
vest, botul de teras este strjuit de un deal
stncos de calcar numit "Piatra". La circa 300 m
de la poalele Pietrei, terasa este tiat de oseaua
Pade- Valea Mare, partea dinspre asfinit purtnd numele de "Morminii mari", iar cea dinspre
rsrit, de dincolo de osea, numele de "Morminii
mici". Localitatea Clugreni ncepe imediat de
Ia nord de botul de teras. Spre sud terasa se
ridic brusc cu circa 15- 10 m deasupra luncii,
avnd aspectul unei "bariere" care oprete accesul spre izvoarele Motrului. Aezarea de la
"Mormini" se gsete de fapt chiar n capfttul
de nord al depresiunii Pade- Apa Neagr, aYind
o altitudine medie de 350 m.
In momentul identificrii sale staiunea se
afla ntr-o stare relativ precar, datori L att
eroziunii naturale, ct i activitii localnicilor
care obinuiesc s sape gropi pentru lut, mai
mult de un sfert din aezare fiind n acesl fel
distrus. Aceast situa.ie a impus efectuarea unei
spturi arheologice chiar n cursul anului 1980.
Sptura a avut un caracter de salvare, restrns,
urmrindu-se in principal obinerea de date privind limitele, stratigrafia i durata aezrii 2
A fost trasat o seciune S1 , perpendicular
pe marginea de nord a botului de teras, orien1 Colectivul de pcrieghez a fost alctuit din dr. Radu
Popa, conductorul colectivului, i Ion Chicideanu de la
Institutul de Arheologie Bucureti, Venera Rdulescu de
la Muzeul de Istorie al RSR, Petre Gherghe i Gheorghe
Calotoiu de Ia Muzeul Judeean Gorj din Tirgu-Jiu. Un
sprijin deosebit l-am primit in cursul perieghezei ca i al
spturilor, din partea tovarului dr. Ion Mocioi, preedin
tele CJCES Gorj i a tovarei Elena Udrite directoarea
Muzeului Judeean Gorj. Le aducem i pc aceast calc mulumirile noastre.
Finanarea spturilor arheologice a fost asigurat de
ctre Muzeul Judeean Gorj, instituie la care se pstreaz
materialul arheologic i documentaia de sptur.

Clugreni

(jud. Gorj)

PETHE GHERGHE

tat NVN -ESE, cu dimensiunile


segmentat in patru suprafee

de 17,50 >~ 4 m,
de 4 x 4 m cu
martori intermediari de 0,50 m intre ele i notate
cu siglele S1 A, B, C i D (fig. 1). S-a cutat n
acest fel ca, alturi de sptura n adincime. s
se poat efectua i o cercetare n suprafa a
eventualelor complexe. Datorit unor condiii
obiective - fora de munc redus, duritatea
solului - sptura nu a atins pmntul Yiu,
ajungndu-se numai la adncimea de 0,40-0,45 m.
Pentru acest motiv nu a fost desenat profilul
seciunii, urmind ca acest lucru s se fac n campania urmtoare. Observaii stratigrafice an fost
fcute ns i, conform acestora, situa.ia se prezint n felul urmtor:
- sol vegetal, gros de circa 0,05 m, in care
se gsete material arheologic antrenat de arftt uri;
- pmnt negru-cenuiu cu pietri mftrnnt,
cioburi, buci de crbune, pietre, gros de circa
0,15-0,20 m;
- pmnt negru cu mult chirpic, cioburi,
crbune, urme de arsur, pietre mari, gros de
circa 0,10-0,15 m;
- pmnt brun nchis, mai afnat, cu multe
cioburi, oase de animale, pietre.
In cursul sp[tturii au fost identificate o serie
de complexe dup cum urmeaz:
Locuina nr. 1 (Loc. 1 ) A aprut n S1 C la
-0,28 m i se adncete n solul brun inchis,
aparpnnd probabil tipului de locuin bordei.
In S1 C s-a surprins latura dinspre nord i col.ul
de nord-est, locuina fiind orientat aproximativ
est-vest. Planul pare s fie rectangular, cu colurile rotunjite. In umplutur s-au gsit numeroase fragmente ceramice, pietre i oase de animale. Cercetat parial, urmeaz ca in campania
din anul 1981 s fie dezvelit i cercetaUt in intregime.
Groapa nr. 1 (Gr. 1) - A aprut n S1 B ca o
pat de culoare nchis. NiYelul su de sparc se
afl la
-0,10 m i este reprezentat printr-o
dung de arsur prezent pe toate profilele scc.iunii. Fundul gropii se afl la -0,32 m. Diametrul gurii este de 0,40 m. Gnapa se gftsele
par.ial sub profilul de vest al sec.iunii. Umplutura const din pmnt negru, cenu, pietri
trecut prin foc, buci de zgur, crbuni i doar
citeva cioburi dintr-o past caram1z1e, zgrunuroas, provenind de la un vas borcan lucrat
la roata de min.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

104

I. CHICIDEANU

Groapa nr. 2 (Gr. 2) - A aprut n S1 A la


-0,32 m, nivelul su de spare aparinnd stratului de pmnt negru cu mult chirpici. Umplutura gropii const din pmnt negru, buci de
chirpici, crbune, cioburi, pietre. Diametru! gurii
este de 1,25 m. Deasupra gropii se afla un complex
alctuit dintr-o aglomerare de cioburi hallstattiene
i pietre cu buci mari de chirpici. Groapa nu a
fost cercetat complet, fiind numai trecut in
plan.

Groapa nr. 3 (Gr. 3 ) - A aprut tot n SIA i


are aceeai poziie stratigrafic ca i Gr. 2 , umplutura fiind de asemenea identic. Aflat parial
sub martorul dintre SIA i SIB, Gr. 3 are un diametru al gurii de 0,60 m.
In afara locuinei nr. 1 i a celor trei gropi, n
cursul spturii au mai fost surprinse i cteva
grupuri distincte de fragmente ceramice, pietre
i chirpici, pe care le-am considerat de asemenea

f";f 1]0QIoo
~-----

------------------

r-----------~

~ '~~,

'

! (.

'

' ;'~ 1
l. lt'

,,

!i
~- :.
,_.:;:_~~:._ ___ --L..:;_:::.__'_~_j

o-o

lf'~e:-'

:{,_-~-----------'

1'-'.

_'
- _'
.
_ . _ - - _ _.
. _
..
,_

l _ _ _ ----

o
...... ----..------:j

Fig. 1.

Clugrl'ni,

jud. Gorj. Planul

~;

~~ ..A~,;.2.'~J

~---~---'--~
o

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ ,

spturilor.

~}

~
..

i
Fig. 2. Clugrcni, jud. Gorj. 1-3 ceramic Slcu\a;
4 -11 ceramic Vcrbicioara.

"
Fig. 3.

Clugreni,

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

jud. Gorj. 1-2 ceramic Verbicioara;


3 -11 ceramic Vlrtop.

SAPATURILE ARHEOLOGICE DE LA CALUGARENI

ca fiind complexe, dar dr


Acestea snt urmtoarele:

suprafaft,

deschise.

Complexul nr. 1 (Cp1. 1 ) Aflat n S1 A la


-0,30 m, complexul era constituit din fragmente
ceramice de culoare neagr i cftrmizie. decorate cu caneluri, provenind de la dou[t vase mari,
precum i din fragmente de strchini eu marginea
arcuit spre interior. Impreun se mai gseau
citeva pietre mai mari i buc!:i masive de chirpici.
Par.ial, complexul suprapunra Gr. 2
Complexul nr . .Z (Cpl. 2 ) - A fosl descoperit
n S1 B la -0,20 m i era alcluil din pielre i
cioburi dintr-o pasl cenuie, zgrunuroas, cu
mult nisip. din care unele provin de la un vas
borcan lucraL la roala de mn.
Complexul nr. :J (Cpl. 3 ) - Se ghsPa n S 1 C la
-0,24 m i era constituit dintr-un grup de pieire
i cioburi, ntre care se remarc o ceacft cu dou[t
tori suprainlalP, lucrat dintr-o pasUt neagr
cu nisip fin.
Jlaterialul arheologic cuprinde in principal
c~ramic. Aceasta se gsete ntr-o stare deosebit
de fragmentar i este foarte corodat, probabil
da torit{t acidi t~ii solului, fiind uneori relativ
dificil de reconstituit formele.
fn stratul brun nchis au apftrul, sporadic,
citeva fragmente ceramice provenind de la str
chini sau castroane lucrate din past{t neagr
amestecat cu un nisip cu bobul mic (fig. 2/1-3).
Analogii pentru formele respective gsim n ceramica Slcua IV (Berciu 1961a; Roman Hl71).
Cea mai mare parte a cioburilor descoperite n
sulul brun-nchis i n locuina nr. 1 aparin
culturii Glina. Se remarc vasele lucrate din
past grosier, de culoare crmizie, cu marginea
uor evazat (fig. 2/5), cu marginea dreapUt
(fig. 2/4) sau cu marginea uor lit spre exterior (fig. 2/6). Decorul este constituit din iruri
de grmri-buton, dispuse sub margine (fig. 2/5-6),
sau bru organic alveolat i mpunsturi semicirculare n past, aezate imediat sub marginea
vasului (fig. 2/4). Apar i bruri organice crestate, aezate pc umrul vasului (fig. 2/7). Tot
din past[t de culoare crmizie, cu mult nisip n
amestec, este i un castron cu corpul aproximativ
emisferic, cu marginea simpl (fig. 2/10). O alt
categorie ceramic este cea lucrat dintr-o past
mai bun, amestecat cu nisip cu bobul mic,
arsft la brun nchis sau negru. Pentru aceast
specie s-a putut reconstitui doar o singur form
i anume castronul cu corp globular i marginea
arcuit spre interior (fig. 2/8-9). Un singur
exemplar este decorat cu un ir de mpunsturi
circulare, aezat sub marginea vasului, acoperit
cu un slip brun cu urme de lustru mecanic (fig.
2/H). Att pentru forme ct i pentru ornamentare
gsim analogii bune i numeroase n olria culturii Glina (Nes tor 1927 -1932; Roman 1976).
La partea superioar a stratului brun inchis
a fost descoperit Cpl. 3 Din fragmentele ceramice
CL' intrau n alctuirea acestuia s-a putut reconstitui parial o ceac din past neagr amestecat
cu nisip foarte fin, cu corpul bombat, gtul scund,

105

marginea dreapt i cu dou tori supranlate,


trase din buz (fig. 3/2). Mai notm, tot din
acelai slral, un fragment de fund inelar, provenit
de la o ceac asemntoare, tot din past ars
n mediu reductor (fig. 2/11), precum i un
fragment din pasl[t de culoare crmizie, amestecat eu nisip cu bobul fin, aparinnd unui vas
~u corp globular, marginea scurt i dreapt, cu
dou tortie laterale (fig. 3/1). Formele, n special ceaca cu douft tori supranlate, snt caracteristice pentru ceramica culturii Verbicioara,
mai precis unei faze trzii a acesteia, cnd se fac
sim!ile influen.ele grupului cultural ZimniceaPlovdiv (Berciu 1~lli1b; 1976; Morintz 19/R).
Ccramica din depunerea neagr cu mult chirpic,
foarte numeroas, a aprut att n strat, ct i n
complexul de suprafa! amintit (Cpl. 1). Din punctul de vedl're al tehnicii de lucru se poate deosebi
o specie de u.: comun, amestecat cu mult nisip
cu bobul mare n past, ars de regul la crmi
ziu, cu pete, i o alla fin, n amestecul pastei
intrind pu\ine cioburi pisate i nisip cu bobul
mrunt, ars fie la negru i cu un luciu metalic,
pstrat doar pe unele cioburi, fie acoperite cu un
slip fin de culoare crmizie deschis. Pentru
categoria fin formele snt: vas mare, pntecos,
cu git tronconic i marginPa lat rsfrnt:t, uneori
faetat (fig. 3/3-4; 7 -12). Ornamentaia const din caneluri nguste, dispuse n benzi orizontale sub marginea vasului sau n ghirlande pe
git (fig. 3/7 -10), iar pc pntec caneluri scurte,
JaLe, aezate oblic (fig. 3/11); strachina, cu marginea arcuit spre interior, simpl (fig. 3/6) sau
cu caneluri oblice (fig. 3/'J). Ceramica de uz
comun cuprinde vase de dimensiuni mari, cu
pereii groi. Recipientele au gura dreapt (fig.
4/1-2) sau uor strns (fig. 4/3,5). La un exemplar marginea este faetat la exterior (fig. 4/5).
Vasele acestei categorii snt ornamentale cu bruri
organice, duble, crestate (fig. 4/1), bruri organice alveolate, simple (fig. 4/2, 4-5), sau duble
(fig. 4/3), trstura principal constituind-o puternica reliefarc a briurilor. O alt form[t a categoriei de uz comun este castronul cu corpul
aproximativ emisferic, cu toart groas supranlat i cu un bru simplu, alveolat, aezat
sub buz (fig. 4/6). Cele mai bune analogii le
gsim n cer ami ca grupului Vrtop (Berciu 1939;
1961 ; Hansel 1976) pentru ambele categorii i
n ceramica grupului Susani (Stratan, Vulpe
Hl77) pentru vasele pntecoase i str[tchinile
din categoria fin.
Ceramica aparinnd nivelului negru cu pietri,
din care face parte i Gr. 1 , se mparte n dou
categorii din punctul de vedere al tehnicii de
lucru i anume, n categoria lucrat la roata de
mn, dintr-o past zgrunuroas, cu mult nisip,
acoperit cu un strat fin de lut i ars la crmiziu
nchis sau la cenuiu-glbui, de culoare neagr
n sprtur i categoria lucrat la roata rapid,
dintr-o past de buni:! calitate, amestecat cu
un nisip fin, ars foarte bine, de culoare crmizie.
Pentru prima categorie forma care s-a putut
reconstitui este vasul-borcan, cu umerii ridicai,

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

SAPATURILE ARHEOLOGICE DE LA CALUGARENI

riale se cunosc deja' la Baia de Fier (Berciu 1961b),


Ceplea- Broteni (material n Muzeul Judeean
Trgu Jiu) i B[trbteti (materiale n Muzeul
judeean Trgu Jiu, aparinnd fazei Verbicioara
111)4
4. Locuire hallstattian timpurie (Ha.A) de
tip \'irtop- Susani. Deocamdat n Gorj nu au
fost nc semnalate i alte aezri, se cunosc ns
depozite din scria Cinci-Suseni, ca cel de la Socu
(Berciu 1939; Pclrescu-Dmbovia 1977).
5. Locuirc medieval timpurie documentat
prin materialele din nivelul negru cu pietri i
Gr. 1 datnd din secolele XII-XIII, n epoca
la care se refer[t cunoscuta Diplom a cavalerilor
ioani(i. adic n vremea lui Litovoi (DnH, B, 1,
doc. nr. 1).
6. Locui re medieval datnd din secolele X VX\'1. adidt din vremea primelor alestri documentare ale localit{t~.ii Pade (DRH, B. 1, doc. nr.
122 elin 12 nov. 1463 i doc. nr. 129 din 5 nov.
11.65).
Caracterul restrns al sp{tturilor, precum i o
serie de dificulti obiectiYC, nu au permis o
detaliere a cercetrii, multe din problemele ivite
urmind a fi soluionate odat cu reluarea campaniei cu mijloace sporite n anul urmtor.
BIBLIOGRAFIA
Alexandrescu 1973 = A. D. Alexandrescu, I. Pop i :\1. :\Iarcu,
Raport asupra spturi/ar de la llllrman, judeul
Braov (1961-1970), Materiale, 10.
Bercin 1()3() = D. Berciu, Arheologia preisloric a Olteniei,
Craiova.
idem 1061 a = D. Berciu, Contribuii la problemele neo/ilicului n Romnia, n lumina noilor cercetri,
Biblioteca de Arheologic, V, Bucureti.
idem 1()61 b = D. Bcrciu, Die Verbicioara-J(ullur, Dacia,
N.S., 5.
idcm 197G = D. Berciu, Dale noi privind sfritul eul/urii
Vcrbicioara, SCIVA, '27, 2.
DF\H, B, 1 = Documenta Romaniae Historica, seria B,
ara Romcincasc, (1247 -1500), Bucureti,
1966.
Cantacuzino 1071 = Gh. I. Cantacuzino, Cetatea Poenari,
SCI\', 22, 2.
Chic~cu 19/:l = L. Chi(cscu, O formaiune politic romdncasc la nord i la sud de munii Fgra n
secolul al XII /-lea, Revista de Istorie, 28, 7.
idcm 1076 = L. Chiescu, Cercetri arheologice la Ceteni,
judeul Arge Cercet. Arh. 2.

c La Brbteti Intreprinde cercetri, de mai


Intr-o aezare Latcne, Petre Gherghe.~'

mult

Hnsel

107

B. Hnsel, Beilrge zur regionalen und chronologischen Gliederung der lleren Ha/lslallzeit
an der unteren Donau, BAM 16, Bonn.
Horcdt 1()56 = K. Horedt, Aezarea de la S(. Gheorglze-Bedehaza, Materiale, 2.
l\forintz 1978 = S. Morintz, Contribuii arheologice la istoria tracilor timpurii. /. Epoca bronzului in
spaiul carpato-balcanic, Biblioteca de Arheologie XXXIV, Bucureti.
Nglcr 1969 = Th. Ngler, Cercetrile de la Breaza (Fglira),
St. Corn. Sibiu, 14.
Nes tor 1927 = I. Nestor, Foui/les de Glina, Dacia, 3-4.
PetresC'u-Dmbovita 1977 = M. Petrescu-Dimbovia, Depozitele de bronzuri din Romdnia, Biblioteca de
Arheologie, XXX, Bucureti.
Roman 1971 = P. Roman, Struklurnderungen des End
neolithikums im Donau-Karpaten-Raum, Dacia,
N.S., 15.
idem 1()/6 = P. Roman, Die G/ina III-Kullur, PZ, 51, 1.
Stratan- Yulpe 1977 = I. Stratan undA. Vulpe, Der !Wgel von
Susani, PZ, 52, 1.
1976

AHCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS AT
CLUGRENI,GORJCOUNTY
ABSTRACT
In autumn 1980 a scttlement from thc upper Motru valley
was invcstigatcd. Six dwclling Ievcls were discovered as
follows:
1. Lcvcl hclonging to thc S leu la IV cult urc (only potsherds) - fig. '2/1-:l;
2. Lcvcl of thc Glina III culture with a pit-dwclling (fig.
'2/4-10);
3. Lcvcl belonging to thc fourth phasc of the \' crhicioara
culturc (fig. 2/11; 3/1-2);
4. An Early lron Agc (Ha.A) level of Vlrtop-Susani
type (fig. 3/3 -12; 4/1- 6);
5. An Early Medieval Level dated in the XII'"-XIII'"
centurics (fig. 5/1-2);
6. ,\ 1\lcdieval lcvel datcd in the XV'"-XVI 10 centuries
(fig. 5/3 -6).

EXPLA:-:ATION OF THE FIGURES


Fig. 1. Clugrcni, Olt county. Plan of the excavations.
Fig. 2. Clugrcni, Olt county. 1-3 pottery - Slcu(a
cult urc 4-11 pottcry-Verbicioara culture.
Fig. 3. Clugreni, Gorj county. 1-2 pottery-Verbicioara eul turc; 3-11 pottery-Vlrtop culture.
Fig. 4. Clugreni, Gorj county. Pottery- Vlrtop culture.
Fig. 5. Clugreni, Gorj county. 1-2 pottery from the
XII-XIII centuries; 3-6 pottery from the XV-XVI
centurics.

vreme,

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Spturile

arheologice de la Odaia Turcului (jud. Dimbovita)


ERSILIA TUDOR

In anul 1980, in aezarea din perioada timpurie


a epocii bronzului, aflat in satul Odaia Turcului,
comuna Mtsaru, jud. Dmbovia, s-au efectuat
spturi arheologice in colaborare Institutul
de Arheologie cu Muzeul judeean Dmbovi.a,
din Trgovite.
Ca i in anul 1979 spturile s-au plasat in
jumtatea dinspre teras a aezrii, jumtatea
aflat spre vrful pintenului de teras fiind plantat cu pomi fructiferi. Spturile au constat
din: prelungirea seciunii 1/1979 (orientat longitudinal pe aezare), deschiderea a trei casete
pe latura de nord-est a seciunii 1/1979 (pentru
degajarea complexelor aprute), deschiderea seciunii III, perpendicular pe aezare in zona
anului de aprare.
Dup cum s-a observat nc din 1979, n seci
unea 1 aezarea are dou straturi de locuire.
Stratul inferior (cu trei niveluri) este cuprins
intre -0,50 -1,10 (1,20 m) i aparine culturii
Glina. Stratul superior, aflat ntre 0,30 -0,40
(0,45 m), aparine unui aspect cultural nou,
surprins la Odaia Turcului.
Ca rezultate obinute n spturile din 1980
menionm: degajarea resturilor a apte locuine (colibe) de suprafa, aflate n diferite
stadii de conservare; secionarea unui bordei;
degajarea a dou gropi menajere; secionarea
pn la baz a anului de aprare. Cinci dintre
locuinele descoperite apar in stratului inferior.
Celelalte dou locuine, gropile menajere i an
ul de aprare aparin stratului superior.
Locuintele. Ca i n alte aezri ale culturii
Glina, din cauza lipsei gropilor de pari folosi.i
la construcie, nu s-a putut stabili planul exact
al locuinelor. Suprafeele pe care se aflau resturile acestora indic dimensiuni aproximative
de 3 x 4 m -3,50-5 m. In ambele straturi
podelele locuinelor erau amenajate dintr-un
strat de lut galben, gros de 5-10 cm. Podelele
erau foarte puin arse de incendiile care au distrus locuinele i erau parial afectate de locuirile
ulterioare i de gropile spate din stratul superior.
Pe podele i in jurul acestora s-au descoperit:
o cantitate redus de chirpici, crbune, cenu,
numeroas ceramic fragmentar, unelte, obiecte
de lut, oase de animale, rinie, frectoare, vetre
deranjate sau pstrate parial in situ.

Vetrele din stratul inferior erau construite


direct pe sol. In stratul superior ele erau nlate
pe o substrucie din pietre mrunte de riu.
Gropile menajere degajate aveau forma de
clopot. Ambele au secionat podeaua unei locuine din stratul inferior. In pmntul de umplutur al acestora au aprut o nsemnat cantitate de fragmente ceramice, cenu i oase
de animale.
anul de aprare amenajat n zona de leg
tur a pintenului de teras cu terasa are profil
in forma literei "V", cu deschiderea de 8 m i
adncimea de 2,25 m.
Unelte. In ambele straturi, ca unelte de silex,
s-au descoperit cuite curbe lucrate din silex,
cu plachete calcaroase. Ca unelte de piatr menionm: rnie, frectoare, cuite curbe, topoare-ciocane i toporae cu muchea cilindrici't,
fragmentare.
Dei n aezare a aprut o nsemnat cantitate
de oase 'de animale, ca unelte de os s-a descoperit doar un numr redus de strpungtoare,
dintre care unele au putut servi i ca pumnale.
In stratul inferior a aprut muchea unui topor
sau a unei spligi din corn de cerb. In anul
de aprare, s-a descoperit un pumnal miniatura} din metal.
Definitorie pentru aezarea de la Odaia Turcului este ceramica. Dei fragmentar, n majoritate, ceramica este numeroas i variat n
ambele straturi. De asemenea, o nsemnat
cantitate de ceramic s-a descoperit n an.ul
de aprare. Aceasta aparine exclusiv stratului
superior i provine din alunecarea n an a resturilor din complexele aflate n apropiere.
In ceea ce privete ceramica culturii Glina,
din stratul inferior, se remarc faptul c in afar
de categoriile principale bine cunoscute ale
acestei culturi - ceramica grosier, intermediar
i de bun calitate apare i o categorie de
ceramic fin, cu
degresant alctuit dintr-o
mic cantitate de nisip bine ales. Arderea acesteia
este complet, culoarea cptat fiind cenuie,
neagr sau rocat. Slipul este moderat lustruit.
Ca forme principale de vase, in stratul inferior,
menionm: castroane cu umr i margine evazat sau n form de pilnie, strchini i cupe
tronconice i mai rar bitronconice, fragmente
de cni i oale cu toart n band care nu dep-

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

SPTURILE

ARHEOLOGICE DE LA ODAIA TURCULUI

Fig. 1. Odaia Turcului. 1, 2, 4-7, 9-16, 18-21 stratul inferior (cultura Glina); 3, 8, 17 stratul superior.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

109

11 0

ERS ILI A T UDOR

Fig. 2. Odaia Turcului. 1-22 s tratul sup erior.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

SAPATURILE ARHEOLOGICE DE LA ODAIA TURCGLUI

etc ninlul buzci, pahare de diferite forme.


fragmente de amfore cu tori tubulare, fragmente
de strecurtori i foarte rar capace de vase.
Decorul ceramicii consl ft din: butoni "au repousse",
impresiuni alveolare i mai rar crestturi scurte
executate pe buza sau pe corpul vaselor, briuri
alveolare n relief ~i mai rar crestate, butoni i
nervuri scurte, dispuse izolat sau n grup. impresiuni circular dispuse pe corp. ntr-un singur
caz a aprut decorul executat cu ~nurul rftsucit.
Asociat cu descoperirile aparinnd cullurii
Glina, uneori in acelai complex, a aprut o
categorie ceramic deosebit ca factur i decor.
Aceasta este ornamentat cu benzi de n\ule\e
adnci te sau de incizii "n reea", ullimele fiind
nsoite uneori de triunghiuri excizate. Analogii
mai apropiate pentru aceast ceramidt se ntlnesc n faza Schneckenberg B ~i n culturile
Kostolac i Vucedol.

Ceramica slratului superior. Ca pasl i aceasla


poate fi mprit n 3- 1 categorii. Ceramica
grosierii i inlermediar dei conine acelai degnsant ca i respectivele categorii ale ceramicii
Glina, se deosebete de aceasta ca ardere ~i forme.
De asemenea ccramica de bunc1 calitate i finei
se deosebete calitativ, ca forme i decor de
respectivele categorii ale ceramicii din stratul
inferior.
Ca forme principale de vase menionfun:
strachina sau castronul tronconic ori cu perei
arcuii, avnd buza lit i profilat, n diferite
variante; cupa sau castronul tronconic cu umr
arcuit i cu toart n band uor supranlat,
formnd o creast transversal la partea superioar; cana i oala cu profil n form de "S"
prevzute cu toart, similar celei menionat
mai sus; ceaca cu corp scund; vasul cu marginea
mult arcuit n afar; paharul cu profil n form
de" S" i fundul profilat; amfora cu tori tubularc.
Decorul const din: bruri alveolare sau crcstate
dispuse sub buz ori n jurul glului sau al corpului, impresiuni alveolare sau crestturi scurte,
nervuri crestate dispuse vertical pe corp, butoni
mici, conici, dispui dens pe corp. Ccramica
fin este deobicei neornamentat. Ca decoruri
rar ntlnite apar: ~irul de guri care perforeaz
marginea vasului mult evazat, nervuri transversale dispuse pe buz sau pc corp, banda de
nulee adncite.
Pentru ceramica din stratul superior nu am
gsit analogii care s ne permit atribuirea accshi
descoperiri unui anumit grup cultural cunoscu l,
de aceea o considerm ca aparinnd unui grup
cultural aparte.
1

111

Ca ubiccle de lui, n ambt'le slraluri s-au ('escoperit fusaiole de diferite forme. gr,ul~-di. roi
minialurale cu bucft, linguri de lui ele diferite
dimensiuni.
Plastica de lut esle reprezenlal{t do<lr n slralul
inferior printr-o figurin~t zoomorfft ~i printr-o
pl[lcU\[t de lut care ar putea fi socolilh figurin
antropomorf preYzulft cu orificiu pentru cap
mobil.
In concluzie, pc baza obserYa l,ii lor sl ra l igrafice
i a materialelor arheologice prowni le din s[tp
turile arheologice de la Odaia Turcului. considerm r aezarea are o deosebitrt irnportan.
pentru cercetarea perioadei timpurii a epocii
bronzului din Muntenia. Descoperirile din stratul
inferior pe lng faptul r mbog\ese datele
existente aduc i date noi priYitoare la ft'lul de
via i la evoluia culturii Glina. pnmi~nd
totodat stabilirea unor reia \ii cu alte arii culturale. Descoperirile din stratul superior documcnleaz stratigrafic c cultura Glina n ~Inn
tcnia nu este sucredat nemijlocit de cullura
Tei ci de un aspect cultural bine eonturnt aeum
prin descoperirile de la Odaia Turcului.
LES FOUILLES ARCHEOLOGIQCES
D'ODAIA TURCULUI DEP. DIMBOVITA
RESUMI~

Cinq des sept habitations de surface onl el(, <kga~<es:


ellcs apparticnnent a la couche infcricurc (avec lroi ni\Taux).
Dcux autres habitations appartienncnt :"1 In couchc superieure
de l'Hablissemcnt. Dcux fosses detritus on t (galcnwnt He
miscs au jour. La fosse de defense de l'habitation de la couche
supericure a etc sectionne en sa base.
Les dcux couchcs ont line un nombrc restrcint d'outils de
silex, picrrc etos (fig. 1/16-19; '2/20-21) et d<'s objds en
tcrre cui te fig. 1/20-21; 2/12, 19, 22). Dans la foss~ de dcfcnsc est apparu 1111 poingard miniaturc de metal.
La couchc infericurc, en dehors de Ia ccramique typiquc
pour la civilisation de Glina (fig. 1/1 -2, 4-5, i, 11- L)) ,ontcnait egalemcnt uu petit lot de fragments qui onl de:< anaIogics dans Ia cadre de !'aspect :\"ieni- Schncckcnberg
B ct dans les civilisations de Kostolac ct Yucedol (fi.t;. 1/6,
9, 10). Du point de vue culturel, l'habitation de 18 couche
supericure, avcc de Ia ceramiquc typique (fig. '2/1-11,
1:!-18), qui se supcrpose directement a l'habitation Glina,
est :1 attribuer, pen~ons nous, a un aspect culturel indL'pcn~
dant.

EXPLICATIO;o..; DES FIGUiES


Fig. 1. Odaia Turcului. 1, 2, 4-i, 9-Hi, 18-'21 rouche
in feri< urc (civilisation Glina); :l, 8, 17 couchc 'uperieure.
Fig. 2. Odaia Turcului. 1-22 couchc supericure.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Cercetrile arheologice de la Cndeti-Coasta Banului


corn. Dumbrveni (jud. Vrancea), n perioada 1976- 1980
(necropola aparinnd purttorilor culturii Monteoru, aezarea de la sfritul epocii
bronzului- cultura Noua i resturi de locuire hallstattiene)
MARILENA FLORESCU, ADRIAN FLORESCU

Dup

cum se tie un aport deosebit la cunoaterea culturii Monteoru a fost adus de cercetrile efectuate n ultimul deceniu n zonele de
curbur ale Carpailor rsriteni, zone locuite
intens i ndelungat de ctre comunitile tribale
montcorene. Fr a minimaliza aportul altor
cercetri, trebuie totui s subliniem c sftp
turilc de la Cndeti se detaeaz nu numai printr-o cercetare complex desfurat fr ntrerupere, ncepnd din anul 1952 pn n 1980 inclusiv, ci i prin valoarea excepional a rezultatelor1. In acest sens, prezint un deosebit interes
spturile efectuate pc terasa adiacent cetuii
Nacu, care a constituit nucleul central al staiunii
montcorcne, unde a fost semnalatft necropola
aezrii. Fr nici o umbr de exagerare, trebuie
de asemenea s subliniem c att prin numrul
de morminte descoperite pn acum, 758 (la
sfiritul anului 1981), ciL i prin observaiile
referitoare la rit i ritualuri, dar mai ales prin
observaiile privind structura social i economic a comunitilor tribale montcorenc, aceastft
necropol nu numai c este cea mai mare din
ara noastr (semnalat i cercetat), dar ea
constituie totodat i unul din cele mai importante
obicclive specifice epocii bronzului din sud-estul
Accsl raport amplu cuprinde o sinlez{t a rczultalclor
ob\inutc intre 1976-1 !l80, inclusi\ ~i cele prezcnlalc in
cele :; comunicri inute in cadrul rapoartelor anuale de
s{tpturi, fiind subliniate datele referitoare la nccropola
mon tcorcan, la aezarea caractcristicli fazelor tirzii 1I a11 h- :\Ionteoru i la aceea spet"ilic culturii Noua. ntruct,
inclpind din anul 1978 au fost reluate cercetrile i n alte
trei obiective, respectiv cct\uilc l\'acu, Coasta Nacului si
Corhca, pentru elucidarea problemelor referitoare la a~
zrilc hallstattiene i sistemul de fortificaie al aezrii geto-dacc, staiunea complex de la Gndeti va Ii prezentat
prin dou rapoarte de sine stttoare: unul cu referiri la
sectorul Coasta Banului (necropola, a5czarca Noua) i un
altul ce va cuprinde rezultatele privind aczrile hallstattienc
i geto-dacice. Pentru elucidarea unor probleme referitoare
la Cullura :\'oua i la sistemul de fortificaie geto-dac a fost
solicitat colaborarea lui Adrian Florcscu care este coautor
al prezentului raport ~i al celui unde sint inserate rezultatele
splurilor efectuate pc cct~uilc Nacu i Coasta Nacului.
1
Unele date referitoare la staiunea de la Cindcti i
implicit la problemele complexe pc care le suscit cercetarea
acesteia vezi: l\1. Florescu, B.C., ASSP, 1976; idem, in Dictionar de Istoric veche a Romclnici, 1977; idern, Carpica, 10,
19/H; idcm, Carpica, 11, 1!l79, p. 93-132 i p. 47-143;
idern, ArhMold, 11 (sub tipar); M. Florescu i A. C. Florcscu, AM:\1, 5, (sub tipar); l\1. Florcscu, RMM, 50, 1981,
1, p. 26 -3'1.

Europei. Nu este de asemenea exagerat dac


o comparm, prin problemele de ordin economic,
social, pc care le relev, cu necropolele de Ia
Micene (pstrnd firete proporiile n ceea ce
privete bogia de material arheologic i mai
ales varietatea obiectelor prc.ioase precum i
cadrul cronologic al celor dou obiectivr).
Dei cu alte prilejuri s-au fcut unele precizri
asupra caracterului complex al stapunii de la
Cndeti, este necesar s revenim aici pe scurt
pentru a nelege problemele pe care le suscit
cercetarea unui astfel de obiecti\~. n acesL sens,
menionm c la nceputul fazei Monteoru lea
o mic comunitate tribalft i-a ntemeiat o ae
zare pc aceste meleaguri, avnd ca nucleu central
promontoriu! cu pante abrupte, denumit astzi
Cetuia Nacu. Chiar n cursul fazei lea aezarea
a fost extins, fiind construite locuine i pe
platoul cetuiei din imediata vecintate -Coasta
Nacului - i apoi n cursul fazelor Ic 2 - Ia pe
terasele Corbea i Recea. In acelai timp terasa
Coasta Banului din vecintatea de vest a celor
dou cct.i a fost rezen'at pentru necropol.
Aici, au fost depui toi cei ieii din via n
ndelungatul timp ct a dural aezarea, (respectiv
fazele lc3 - 1 Ib). Reamintim cu acest prilej c
s-a putut urmri extinderea n etape succesive
a suprafeei necropolei, ncepnd cu marginile
de nord-\est ale terasei, ctre zonele centrale
i de sud-vest. Cum era i firesc necropola corespunztoare fazei lc3 a cuprins zona marginal
de nord-vest atingnd puin i zona central
i cea de sud-est. Jn cursul fazei lc 2 au fost folosite mai ales spaiile libere dintre mormintele
Ir 3 i concomitent suprafaa s-a mrit, extinzndu-se ctre marginile de sud-vest i est-centrale ale platoului Coasta Banului. Incepind cu
faza Ia mormintele se concentreaz de predilecie
n zona de vest i est-central a terasei, fiind
folosite doar ntmpltor i numai pentru depunerea celor incinerai, interspaiile dintre vechile
morminte. In mod cu totul excepional a fost
deranjat partea superioar a unor gropi de
morminte corespunztoare fazelor lc3 - lc 1 , la
care nu se mai pstrau construciile din piatr
de la suprafaa lor, prin depunerea aici a celor
ce au prsit aezarea n cursul fazelor Ib- Ia

Vezi Indeosebi

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

precizri

In Carpica, 10

11.

CERCETARILE ARHEOLOGICE DE LA

In sfrit, o nou extindere a suprafeei necropolei s-a fcut la nceputul fazei IIa, prin folosirea mai ales a zonei de sud-vest i sud-est a
terasei Coasta Banului. Trebuie de asemenea s
atargem atenia c dei platoul terasei nsumeaz circa 12 ha, purttorii culturii Monteoru
au cutat s foloseasc la maximum zonele de
vest nord-vest, care se aflau mai aproape de
cetuie i aezrile adiacente. Este de asemenea
important s precizm c la nceputul fazei
IIa s-a trecut la o nou reorganizare a aezrii
creindu-se nc una, adiacent cetuiei, pe
Coasta Banului, n zona est-central i de sud-est
a platoului, marginile ei atingnd doar ntmpl
tor limitele vechilor necropole corespunzM.oare
fazelor le,- Ia.
Prin extinderea acum a aezrii i pe terasa
Banu s-a modificat i suprafaa necropolei, nregislrindu-se o tendin de concentrare a mormintelor .. \stfel, dac n cursul fazelor le,- Ia exista
tendina de mrire a suprafe.ei prin folosirea
gradual[( a zonei est-centrale, cum era i firesc,
ea fiind mai aproape de cetuie, acum, prin
crearea aezrii noi, zona de maxim concentrare a cimitirului se deplaseaz ctre marginile de Yest, sud-vest i sud-est ale platoului,
la circa 300 m distan de li mi tele locuinelor
construite aici. Aceast parte a terasei va fi
folosilft la maximum n tot cursul fazelor IIa- Ilb.
Prin mftrirea succesiv a suprafeei necropola a
cpftlal forma unui arc de cerc cu deschiderea
ctre nucleul central al aezrii i a celor adiacente ei.
ncepnd din anul 1968 spturi le de pe Coasta
Banului s-au concentrat n vederea cunoaterii
ct mai amnunite a ritului i ritualurilor folosite
de cftlre purttorii culturii Monteoru ncepnd
cu faza le, i pn la sfritul fazei Ilb. Cum era
i firesc intre anii 1968-1975, s-au efectuat sp
turi in zonele de maxim concentrare a mormintelor corespunztoare fazrlor le,- le, i parial
Ia- II,,, iar din 1976 pn n 1981, inclusiv n
zona unde fuseser semnalate urmele aezrii
Monleoru trzii i ale necropolei din imediata ei
vecinfttate.
n acelai timp au fost extinse sftplurile i
n zona de sud i sud-est a platoului, datorit
faptului c aici fuseser semnalate trei, din cele
apte cenuare (grupuri de locuine) corespunzfttoare culturii Noua. Identificarea i cercetarea
acestei noi aezri ntr-o zon de maxim concentrare a comunitilor tribale monteorene permite
o cunoatere mai aprofundat a procesului de
constituire a culturii Noua i deci a transformrilor petrecute la sfritul Bronzului mijlociu
i nceputul celui trziu 3
Cercetarea n cursul celor ase campanii de
spftluri, respectiv 1976-1981, a 468 de morminte (de la 300 pn la 768 la sfritul anului
191H) ne-au permis cunoaterea ndeosebi a
rillllilor i ritualurilor folosite de ctre rnonteo3 t:nek date i observaii au fost
1981, !, p, 30-31.

fcute

In HMl\1, 50,

CINDETI

113

reni ncepnd cu faza Ia i mai ales n etapa final


Ha- Ilb.
Cu toate acestea, nu este lipsit de interes s
subliniem c s-au completat datele referitoare la
necropolele corespunztoare fazelor Ie,-Ic, cu
noi observaii i descoperiri inedite. Menionm
c prin cercetarea sectorului de nord-vest a terasei CoasLa Banului s-a identificat un grup deosebit
de morminte, n gropi cu cotlon, n care nhumaii erau depui n poziie chircit cu capul
la E, SE, ESE, ENE. Acest grup se gsea n
zona limitrof a necropolei corespunztoare fazei
le, i era situat la 60 m distan de celelalte
morminte aparinnd fazei respective. Este de
asemenea important s mai amintim c inventantl lor este srac; astfel, din cele 15 morminte,
doar la (j au fost depuse ca ofrande ceti de tip
le, i, n dou cazuri, s-au gsit o cataramft
din os (un breloc) i un topor din piatr. innd
seama de faptul c n majoritatea covritoare a
monnintelor aparinnd fazei le, nhumaii erau
depw~i cu capul spre \'est, este de la sine n\eles
c cei orientai n exclusivitate la est, au constituit n cadrul comunitii tribale un grup aparte,
cruia i s-a rezervat apoi i n cadrul necropolei
un loc deosebit, fixat anume n zona limitrof
a cimitirului i la oarecarr dislan\ft de ceilali.
Cauzele care au drterminal pe unii din membrii
comuniHtii
tribale sft adopte unele practici
riluale deosebite, care implicau aezarea morilor n groapft cu capul la est, sint mai greu de
deslu~i t. Deocamdat, n cadrul necropolei de
la Cincleti, este penLru prima oarft cind se semnaleazft un astfel de grup cruia i s-a rezerYat
un loc aparte n cimitir. ln acelai timp, dacft
mai inem seama de faptul c inventarul acestor
morminte este foarte sf1rac in comparat.ie cu al
celorlalte, atunci ne putem explica, ntr-o oarecare
msur, de ce se gsesc tocmai la marginea
necropolei i nu alturi de majoritatea celor ce
alctuim< comunitatea tribal. n mod deosebit
mai trebuie s atrag~m atenia c n aria culturii
Monteoru au mai fost semnalate cazuri similare,
n etapele ei mai trzii, ca de exemplu la Poiana,
unde in cimitirul corespunztor sfirilului fazei
Ia i nceputul fazei Da, nhumaii aezai cu capul
la nord-vest erau grupai ntr-o zon anumilrt a
ci mi tirului 4
Firete, studierea tuturor cazurilor semnalate
n aria culturii Monteoru ne va permite cunoaterea
unor noi aspecte referitoare la concepiile despre
lume i via, la existena n cadrul comunitlor
tribale a unor grupuri de indivizi ce vor fi practicat ritualuri deosebite 5
In sfrit, un caz cu totul aparte 1-a constituit
i mormntul 500, unde cei doi indivizi fuseser
aeza\i cu faa n jos, n poziie chircit accentuat, cu palmele pe obraz i picioarele foarle
stnnsr. cu genunchii atinpncl fruntea. Vasul de
t Ecat. Dunreanu Vulpe, Dacia, 5-6, 1935-36, p.
156-157.
5 Pentru unele date referitoare la rit uri i ritualuri vezi:
Carpica, 10, i 11 (nota 1).

8 - Cercetllri arheologice

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

114

MARILENA FLORESCU, ADRIAN FLORESCU

ofrand, ceaca, fusese aruncat de pe marginea


gropii, sfrimndu-se, fragmentele ei aeoperind
capetele celor doi nhumai. Groapa mormntului, foarte adnc, a fost apoi umplut cu o mare
cantitate de bolovani, iar deasupra s-au aezat
plci de conglomerat calcaros, peste care s-a
construit o vatr ale crei margini se confundau
cu cele ale gropii mormntului respectiv. Observaiile fcute cu prilejul cercetrilor ne-au permis s formulm ipoteza portivit creia intr-un
anumit moment, de grea cumpn pentru comunitatea tribal, se practicase un sacrificiu uman,
cei doi indivizi cu minile i picioarele legate,
fiind omori cu pietrele care au umplut apoi
groapa6
In ceea ce privete necropola aparinnd fazei
le,. n afar de mormintele de nhumaie i
incineraie obinuite, pe care le-am consemnat
cu un alt prilej, a fost semnalat i un mormnt
n care nhumatul, un copil, fusese depus ntr-un
vas (un borcan de dimensiuni mari) i apoi aezat
in groap n aa fel, nct capul s fie orientat
ctre sud-vest, ca majoritatea mormintelor specifice acestei faze. Dup cum se tie, n aria
culturii Monteoru, depunerea nhumailor n vas
i apoi n groap, nu se practica n mod obinuit;
astfel, la Cndeti, din cele 768 de morminte,
acesta este unicul caz semnalat pn n prezent?.
In aceeai ordine de idei mai amintim i un alt
caz, mai puin deosebit, dar interesant: astfel,
ntr-un mormnt de nhumaie aparinnd unui
copil, n afar de vasul de ofrand, ceaca, aezat
n dreptul cotului stng, i se pusese n gura uor
ntredeschis o mic lingur de lut ars, iar la
gt purta atrnat de un iret, o fusaiol. Am
semnalat inventarul acestui mormnt ntruct
snt foarte rare cazurile cnd nhumatul, pe lng
bijuteriile i podoabele pe care le purtase n
via, mai lua cu sine i alte obiecte, folosite n
mod curent.
Dar, aa cum am menionat la nceput, n campaniile de spturi efectuate ntre anii 1976-1981,
cele mai numeroase morminte aparin fazelor
Ia i IIa- IIb. In ceea ce printe necropola
corespunztoare fazei Ia, s-a constatat c[t majoritatea mormintelor de nhumaie se concentreaz ctre zona de sud-est a terasei. Ele devin
mai rare cu ct ne apropiem de zona central,
unde va fi existat probabil, anterior, necropola
purttorilor fazei Ib. Trebuie de asemenea sft
amintim, c n aceast etap, se practica nu
numai nhumaia ci i incineraia, fiind semnalate,
mai ales n campaniile din:anii 1968-1975, mormintele n care fuseser depuse urne, cu sau fr
capac (pentru urne fiind folosite borcane sau
castroane mari). Cu totul excepional, resturile
cinerare se gseau pe fundul gropii, iar deasupra

Ibidem.
Este cunoscut faptul c ritualul respectiv era practicat
cu predilec~ic in zonele aferente bazinului mediteranean,
de unde se rsplndete, lnc de la sflritul neoliticului, In
Balcani i de o parte i de alta a Dunrii mijlocii. Purttorii
culturilor epocii bronzului din spaiul carpato-dunrean nu
au practicat decit incidental acest ritual.
7

mormntului se aezase vasul de ofrand (o


ceac sau dou), acoperit cu o piatr sau o moYil
din bolovani.
In mod deosebit trebuie ns s subliniem c
nici unul din mormintele de incineraie nu se
gsete in sectorul de sud-vest, unde se concentreaz grupul compact al nhumaiilor. Ele sint
rspndite n toat zona de vest i nord-Yest a
terasei, n interspaiile dintre mormintele le,- le,.
sau, n rare cazuri, deranjndu-le pe acestea din
urm 8

In aceeai ordine de idei remarcm c, aproape


n exclusivitate, mormintele de incineraie se
gsesc la circa 300 m deprtare, de limitele grupului de nhumaie. Cu toate c cercetarea este
nc n curs de desfurare (urmnd s se fac
spturi n zona de est i sud a terasei), putem
totui formula ipoteza potrivit creia, n faza
Ia purttorii culturii Monteoru vor fi folosit n
mod deliberat anumite sectoare ale terasci:
unul special pentru depunerea urnelor sau numai
a resturilor cinerare i altul pentru depunerea
celor nhumai. N-ar fi greit s credem c existau,
dou necropole corespunztoare acestei faze, una
cu nhumai i alta cu incinerai.
In ceea ce privete mormintele de nhumaie
trebuie s menionm dt gropile ovale, rareori
rotunde sau uor rectangulare, erau puin adnci
(de la 0,80 pn la 1,60 m maximum, de la suprafa.a actual a solului). Construciile de piatr
care s acopere mormintele snt acum mai rare
i mai puin variate tipologie, fa de acelea
semnalate n fazele le,- Ie, 9 Astfel, snt mai
numeroase acum cazurile cnd locul mormntului
este marcat prin depunerea doar a uneia sau
dou pietre mari i doar arareori se construiete
cte o mic movil conic, din bolovani sau
sfrmturi din plci de conglomerate.
Inhumaii au fost aezai n groap, n poziie
chircit, cu capul ndreptat spre V, SV, NV i cu
totul excepional la SE, NE, N sau S (acetia
ns nefiind grupai separat aa cum s-a semnalat la Poiana sau n necropola din faza Ic, de
la Ctndeti).
Inventarul mormintelor este mult mai bogat
dect n fazele anterioare; astfel, snt numeroase
cazurile n care lng inhumat snt aezate dou
trei vase de ofrand (de obicei ceti, predominnd cele cu o singur toart). Cetile snt ae
zate de obicei una ntr-alta, dup mrime, ~i
snt depuse lng cot, ghenunchi sau clci. Podoabele snt n exclusivitate din bronz, remarcndu-se preponderent-a inelelor de bucEt cu
utilizare multipl (cercei, coliere sau pentru a
prinde prul). Intr-un singur caz ele fuseser
aezate n lan i prinse de un Halsring folosit ca
diadem. Menionm c veriga din bronz, oxidase
puternic osul frontal i temporal, iar inelele de
bucl oxidaser nu numai oasele temporale ci
i
limitele maxilarului i mandibulei. Aceste
8 Datorit

faptului c zona amintit a fost plnnlal cu


numeroase morminte nu fost parial distruse.
Vezi unele detalii i n Carpica, 10.

i livad

vie
9

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

CERCETARILE ARHEOLOGICE DE LA

obsenaii

ne-au permis s stabilim cu precizie


Halsring-ul fusese folosit ca diadem iar n
dreptul tmplelor se atrnaser inelele de bucl
prinse unul-ntr-altul pentru a forma un lan
ce atingea partea inferioar a mandibulei.
Esle de asemenea interesant s mai amintim
c la un alt inhumat n afar de inelele de bucl
care fuseser prinse n mnunchi n dreptul
timplLlor au fost descoperite dou ace (unul
simplu i al doilea cu capul lat, uor curbate),
a~ezale unul peste altul, in aa fel ncil ele prindeau ,emntul ca o agraf. Firete, nu socotim
cele dou ace, ca piese componente ale unei
fibule. clar credem c nu este greit s considerm
c ele aveau funcionalitatea similar a unei
agrafe i c ideea de a folosi astfel de podoabe
prinsPse deja contur, nc de pe acum. Tot n
acPsl mormnt, vasul de ofrandft este de un tip
mai pu(in obinuit: o cup cu picior i eu o toartii,
i reprezint o copie mai puin reuit a prololipurilor semnalatl' in mormintele de la .\Iicene
(Cercul A).
In sfiril, mai trebuie sii amintim alle dou
morminte corespunzfttoare fazei Ia, ce conineau
doar capul inhumatului i alturi vasele de
ofrandft 10 n cadrul necropolei de la Cindeti au
mai fost semnalate cazuri similare n nccropola
corespunztoare fazei le,- le,.
Prin urmare, cercetarea necropolei corespunzftlnare fazei Ia ne relev, n ansamblu, cteva
aspecte interesante. Astfel, n ceea ce privete
ritul constatm practicarea cu predilecie a
nlwma.iei,
dar i folosirea incineraiei. Dei
comparativ cu fazele anterioare procentajul de
incirwrai a crescut, totui, ritul nu era practicat
n mod obinuit. i nu este ntmpltor faptul
dL toate mormintele de inci neraie se gsesc
rspndite pe terasa Coasta Banului, la oarecare
distanft de grupul compact al celor nhumai.
- Observapi absolut identice cu cele consemnate
mai sus au fosl fcute i cu prilejul cercetrii
sectontlui de sud-vest i sud-est al terasei, unde
a fo~l identificat grupul de morminte de nhuma(ic specifice fazei IIa- Ilb 11 . Ca i n etapa
anterioarft a existat tendina de a se mri suprarafa nccropolei prin extinderea ci ctre zona
cenlra![t i de nord-nord-est a plaloului, dar,
odatft cu crearea aici a noii aezri adiacente
cPt(uiei, n cursul fazei IIa, ea se va limita
doar la sectorul de sud-vest i sud-est, unde,
prin spturile efectuate ncepnd din anul
1\"l78 -1981 inclusiv, a fost semnalat grupul
compact de inhumai, din fazele IIa- Ilb.
c

10 ,\tragem aten~ia c nu ne-am referit la morminte


<leranjall', ci numai la acelea in situ.
11 Trebuie s subliniem c n cadrul acestui raport ne
referim la ntreaga etap final a culturii Monteoru, care
are tlll aspect destul de unitar in ceea ce privete cultura
material. Firete, snt deosebiri Intre cele dou faze Ila i
llh, ce se vor reflecta i n cadrul inventarului din morminte,
dar aici nu avem posibilitatea s ne oprim la toate elementele specifice. Amintim astfel c Ia Gndeti au fost sesizate
2 niveluri de locuire - Ila i dou Ilb -, fiecruia corespunzindu-i grupuri de morminte.

CINDETI

115

In ceea ce privete mormintele de incineraie


(aproape n exclusivitate n urne, cu sau fr
capac) caracteristice acestei etape trzii, ele
erau rspndi Le exact n aceeai zon unde au fost
semnalate i cele aparinnd purttorilor fazei
Ia (doar cu dou excepii, cnd s-au gsit la un
loc cu cele de nhumaie). Unul din aceste morminte ele incinera,ic ayea resturile cinerare
depuse direct n groap i alturi o ceac specific fazei IIa; cel de al doilea, era ns cu totul
deosebit constatndu-se c urna cu resturile
cinerare a fost depus exact pe locul unde se
practicase arderea celui ieit din via. n prealabil terenul a fost uor alveolat i apoi s-a construit rugul, iar dup incierare i depunerea
oasdor n urn, de pe locul respectiv au fost
ndep~trlate cu grijft resturile de crbune de pc
ntre;1ga suprafa central a rugului. Datorit
arderii intense solul a cptat o culoare
brun-ro~ialic,
oarecum uniform cu excepia
cit on a por~iuni marginale transforma te ntr-o
zgur~l ro:jielich albicioash. Exact n centrul acestei
suprafe\e, care avea formft perfect circular~t, a
fosl depus~t urna (un borcan, lucrat din pastft
brunfl uor zgrun!uroasft), acoperit apoi cu o
lespede sub.ire din gresie. La celelalle morminte
de incineraic, resturile cirwrare erau depuse n
urrw, ele obicei - borcane, lucrate fie din pasl[t
finit. eu uor luciu la exterior, fie din pastft zgrun!uroasi:'t i ornamente doar cu bru in relief.
Urnele erau acoperite cu capace rolunde sau cu
o lespede subire, din pialr. Au fost semnaJale ins[t i cazuri cind urnele erau depuse in
groapft fftr sft mai fie acoperite.
La suprafa.a solului de clcare, locul mormntului era uneori marcat prin depunerea
citorva pietre sau numai a unui bolovan mai
marl'.
In ceea ce privete mormintele de nhumape,
se impune s subliniem cteva din observaiile
ob!inute in exclusivitate cu prilejul cercetrilor
din anul 1978-1981,1 2 Astfel, s-a constatat, cft
adincimea gropilor variaz ntre 1,G0-2,30 m
de la suprafaa actuai[t a solului i snt rectangulare, cu colurile rotunjite sau ovale i mai rar
rotunde. In cteva cazuri, la spara gropii se
cruase o treapt, pe care fuseser depuse resturi de crbune i ofrande arse (boabe de gru
sau mei i oase de animale) in timp ce se oficiau
unele ritualuri, care precedau nhumarea.
Ca i n fazele anterioare i acum nhumapi
snl aezai n poziie chircit, cu coatele pe
genunchi sau sprijinite pe bazin, cu palmele
nchise i aezate sub brbie sau acoperind unul
din obraji. Doar mai rar, morii snt depui n
pozi !ie chircit oarecum mai relaxat, cu palmele
pe genunchi sau n dreptul feei. ntr-un singur
mormnt, nhumatul a fost aezat pe spate, cu
picioarele strnse i palmele pe ghenunchi.
Aproape n exclusivitate, nhumaii snt oricntai cu capul spre V, SV, SSV, NV, NNV i cu
12 Pentru descoperirile din anii anteriori, vezi Carpica,
10, 11.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

116

Fig. 1.

MARILENA FLORESCU, ADRIAN FLORESCU

Clndeti-Coasta Banului. Podoabele din


punztoare aezrii Monteoru

bronz descoperite In inventarul mormlntului 666 (necropola coresfaza Ilb, nivelul 2) (se. 1/1).

r~

1
1

~-

!\

\ ~~\
\~)5

Fig. 2. Clndeti-Coasta Banului. Podoabe din bronz i


vase descoperite In necropola Montoeru. 1-2 inventarul
mormtntului 595 (faza Ila, nivel, 2), 3-4 colier din bronz
i ceac (faza Ilb, nivel, 1); mormintul 644; 5-6 castron
i ceac, mormintul 645 (faza Ila, nivel 2).

12

.. - _j

Fig. 3. Clndeti -Coasta Banului. Unelte din os (1,3 -9,


11-13) i vtrfuri de sgeat din os (2, 10), descoperite In
inventarul aezrii corespunztoare culturii Noua.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

CERCETRILE

ARHEOLOGICE DE LA

totul incidental cu capul spre N, S, sau E. Este


de asemenea important s menionm c doar
arareori mormintele snt marcate la suprafaa
solului de clcare. Ca i n etapa anterioar
vasele de ofrand snt mai numeroase i, n
acelai timp, ele snt acum i mai variate tipologie (fig. 2). Menionm astfel, c n afar de
ceti cu una sau doui"'t tori, puse dup mrime
una -ntr-alta, au reaprut pixidele sferice, prevzute cu patru piciorue dispuse simetric cte
dou i acoperite cu capace rotunde, cu ram
interioar; alturi de acestea semnalndu-se i
cele fr piciorue. La Cndeti, n mormintele
din fazele Ic3 - 1,2 , pixidele au aprut frecYcnt,
pentru ca apoi din faza lc 1 i pn la ncepu lui
fazei Ilc, ele s dispari"'t complet1a.
Este de asemenea foarte important si suoliniem i faptul c, nici n aezrile respective
(Ic 1 , Ib- Ia) acest tip de Yas nu nscrie un procentaj care s depeasc O, 1%.
In aceeai ordine de idei menponm ~i reapariia paharelor cilindrice sau uor tronconicr, cu
buza ngroat, acoperi te cu capac conic sau
rotund. Aproape ntotdeauna att paharul ct
i capacul snt ornamentate cu caneluri oblice sau
orizontale asociate cu incizii ntrerupte, lriunghiuri i romburi cu cmpul haurat, iar pe suprafaa exterioar a capacelor, decorul este dispus
radial sau n vrtej. Ca i n cazul precedent,
acest tip de vas a fost semnalat n complexele de
locuire, ncepnd cu faza Ira i apoi mai freC\enL
n lc 2 14 Ulterior, trsturile lui tipologice sufer modificri, astfel c la nceputul fazei Ia
paharele au gura foarte largi"'t, corpul uor arcuit
i fundul foarte ngust, cu toate c mai pi"'tstreaz
n linii generale forma tronconic. Am inu L s
reamintim aceste date, pentru c la Cndeti,
n aezarea corespunztoare fazelor IIa- Ilb, se
va menine i tipul de pahar aprut la nceputul
fazei Ia,cu deosebirea c acum Ya fi ornamenlat cu
motivele specif!ce fazelor respectiv('. Alturi de
acesta, aa cum am menionat mai sus, Ya reapare prototipul cilindric, foarte asemntor celui
semnalat n faza Ira Forma respectiYi"'t, devine
frecvent n inventarul mormintelor, in timp ce,
n aezarea corespunztoare procentajul su deabi a dac nscrie valori de 0,2.%
Nu mai puin interesant ni se pare i faptul
c s-au semnalat vasele cu corpul n dou etaje 15
i castroane sau vase cu corpul n form de ra.
13
Nu numai la Clndeti dar i in alte necropole nu apar
des pixide In inventarul mormintelor ulterioare fazei le,
(vezi: Poiana, Pdureni, etc).
14 n fazele mai vechi acestea au o siluet mai zvelt
i In general sint preferate formele tronconice cu baz Ingust, in timp ce in fazele mai tirzii sint preferate cele cilindrice sau tronconice, cu diametru! bazei foarte putin
micorat (fa de buz).
16 Forma ca atare apare i in cel de al doilea nivel, lla
i nivelul I, Ilb, cind vasele au corpul mai zvelt, remarcindu-se
i o proporionalitate intre dimensiunile celor dou:'i etaje.
Alturi de aceasta apare i forma mai scund, la care lnl
imea etajului superior este mult micorat (fa de cel inferior). Procentajul prototipului respectiv inscrie o cretere de
5% in cel de al doilea nivel, llb.

CINDETI

117

Constatm,

de asemenea, reapariia vaselor de


care la Cndeti au fost sem nalatr doar
la citeYa morminte din fazele 1, 3 - 1,2 , dup
care ele dispar pentru a fi din nou identifil'ate
la nceputul fazei 1Ia16
Aadar, inventarul mormintelor din acL'[l~l
etap tirzie monteorean ne apare mult mai
bogat i variat dect al celor anterioare ei. fn
afar de vase, podoabele snt acum mai numeroase i mai difereniate tipologie. Inelelr de
bucl din bar (tipul clasic) apar frecnnl in
mormintele din faza IIa. iar cele cu unul din
capete terminat n foaie i prevzute cu decor
au repousse ncep s fie frecvente la nceput u 1
fazei Ilb. Halsring-ul din bar cu capetele subiate i uneori rulate, se gsete att n mormintele
specifice fazei IIa. ct i n Ilb ca i br(ftrile,
din band lat sau bar, cu capetele subtiate.
Pandantivele semilunare asociate cu mrgclele
din bronz din srm torsionat sau tubulare,
au fost identificate att n faza IIa, dar mai ales
n Ilb (fig. 1; 2/3). In schimb, butonii din bronz
n form de calot apar numai n mormintele
IJb, n timp ce butonii mici au fost semnalai
mai ales n faza IIa.
De o importan deosebit ni se pare i faptul
ci"'t au re aprut, ce-i drept izolat, n ctrva morminte din faza IIa i mai ales llb, unele podoabe
din os, care dispruser n cursul fazei le 2 (dup
ce ele constituiser principala categorie ele podoabe, n timpul fazei lea) Ne referim la inl'lele
din os, mrgele din os, cochilii sau din\i perforai, col!i de mistrei perfora.i i ntr-un singur
caz, un breloc din os (aa-zisa cataram). Este
cert c aceast podoab mpreun cu celelalle,
care vor fi apoi folosite i de ctre purttorii
culturii Noua, au nceput s fie "la mod" odat
cu infiltrarea elementelor rsritene, care preferau n mod deosebit aceste podoabe n asociaie
de multe ori i cu cele din bronz.
Dar n afar dr aceste date, cercetarea mrropolei din fazele IIa- Ilb ne-a dezv[tluit ~i alte
aspecte de importan deosebit pentru cunoa
tnea structurii economico-sociale a comnnil[ttii
tribale de la Cndeti. n acest sens este sugrstiv
faptul c au putut fi sesizate 10 grupe familiale
de morminte dispuse n cerc, unele lng altele.
Fiecare grup cuprinde 4-6 morminte ale c[tror
gropi snt dispuse fie la distane egale unele de
altele, astfel nct ele s nchid o suprafa
circular, fie radial, dar delimitnd cu una din laturile nguste lungimea unui cerc "imaginar".
In cazul n care mormintele erau dispuse u nrle
lng altele, atunci nhumaii erau aezai in
groap unul dup altul. Datorit acestui fapt
orientarea lor este diferit variind de la Y la
SV, SSV, NV, NNV i eventual SE i N. L'Yitndu-se totui orientarea cu capul la sud sau

ofrand

16 Faptul c la Cindeti ele nu au fost semnalate in f::lzclc


le 1 -Ia se poate <la tora rvirii a numeroase morminte,
totui nu este exclus ca ele s fi fost preferate de comunitatea tribal de la Cind eti doar n fazele Il a- Ilb. Arcl'ai
preferin o au i purttorii Monteoru din alte obiective
(vezi: Srata -1\rontcoru, Pictroasl'lc).

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

118

MARILENA FLORESCU, ADRIAN FLORESCU

nord printr-o uoar deviere a poziiei gropii


de mormnt. Este de asemenea foarte important
sft amintim c vasul de ofrand, cu corpul n
trei etaje, era pus n picioare, sprijinit de pietre,
exact pe locul ce marca centrul suprafeei circulan. La una din grupele amintite, lng vasul de
ofrand se gsea i o mic Yatr cu lipitura ars
puternic.
n afar de aceste morminte familiale s-au
semnalat i cazuri la care vasul de ofrandrt este
pus pe marginea gropii, la suprafaa solului de
ciilcare. Firete observaiile fcute la Cndcti
n ultimele campanii de spftturi nu reprezint
dintr-un anumit punct de vedere o noutatc 17
Cu un alt prilej am subliniat prezena celor
ase ringuri din piatr ce nconjurau mormintele
indi,iduale sau familiale din faza Ir 3 i care se
g:tseau aproximativ in zona central a suprafeei
nccropolei respective. Jn jurul lor gravitau alle
morminte cu frumoase construcii din piatr
cu inventar bogat (vase i podoabe) n timp ce
m~t.ioritatea covritoare a celorlalte morminte se
gCtscau rnasate ctre zone periferice ale cimitirului16. Dacli n cazul respectiv apare evidenUi
hnclin~a ca edor ee aveau un rol important ll
via~a comunitii trihale s[t li se rezerve dup
ie!:'irea din via zona ePntral a neeropolri,
deci tot un loc relativ important, grupele ele
morminte mult mai numeroase semnalate L1
fazele IIa- Ilb i rspndite pe ntreaga snprafa(Ct a necropolci ne relev dimpotriv cnlerea
rolului i coeziunii familiei. :;li nu este greit s[t
credem c pe lngft leg[tturile mai strnse dintre
membrii fiec[trui grup, nmormntarea lor in
cadrul unui loc rezervat anume reflect[t mai ales
crc~terea rolului economic al familiei in cadrul
comunitii tribale, care se bazeaz acum nu
numai pe aportul fiecrui individ n parte ci
mai ales pc cel adus de fiecare familie re intr
n componena sa. Dealtfel chiar n cuprinsul
a~,z:trii trzii au putul fi sesizate micile grupri de
locuine ee vor fi apar\inut mPrnbrilor nrndi!i
dind ai aceleiai familii. Cn toaLe acestea ae
zarl'a mai pftstreaz[t ins[t vt>chile formP ele organizare inlernft, loeuin\rle fiind concentrate aproape
Etrtt inlrrspa!.ii intre elr pe un teritoriu bine
cklimilat. La nceputul Bronzului trziu, odalft
eu constituirea culturii Noua a*a cum s-a subliniat cu un alt prilej, vom eonslata i la CndeLi
c{t tl'ndina care a fost nfiripat n cursul etapelor
tirzii ale culturii Monleoru de grupare a locuinelor a devenil o realitate ce definete una din
trCtsftturilc noii culturi. ln cultura Noua ns[t,
grupele de locuine denumite n mod nuenl
eenuare snt siluale la distane de 40 pin[t la
GO m ntre ele. Aceasta doYedele eli ntre timp
s-au petrecut schimbri n organizarea internft
a comuniUtilor tribale, iar grupele de familii
1 ; Observaii similare au fcut L Ncstor i E. Zaharia i
E. Coma pentru unele morminte corespunztoare fazelor
Ia -llb; ele, dealtfel, ne-au ajutat s[t desluim i cazurile
semnalate la Gndeti. Pentru fazele mai vechi, vezi i obserYa\ iile noastre consemnate n Carpica, 10, 1 L
10 Vezi Carpica, 10, 11.

au

majoritatea bunurilor in preajma locuinpoate fi


de cel
lalt. Firete ipotezele care ne snt sugerate de
observaiile i rezultatele cercetrilor efectuate
ntre anii 1977- 1981 crora li s-au adugat i
datele obinute prin cercetrile mai vechi pun
ntr-o nou lumin modalitftilc de transformare
i
de organizare intern, specifice culturilor
Monteoru i Noua 19
Aadar prin spturile efectuate la Cindeti
ntre anii 1975-1980 inclusiv i crora li se adaug firete i cele anterioare (1968-1974), este
scoas[t la lumin pentru prima oar n ~ara noastr
o neeropol apar.innd purt[ttorilor unei culturi
din epoca bronzului al crei nceput coincide
cu momentul de constituire n forme clasice a
culturii respective (n cazul nostru faza Ic 3 a
cullurii Monleoru) i al c[trci sfrit marcheaz
etapa final cu care se ncheie c\oluUa sa ndelun.:;at. Este de la sine neles e un aslfel de
ohieeliv permi Le en noa tere a diferi Le lor aspecte
referitoare la concep pile desp rl' lume i vi a,
eliminarea unora mai vechi sau transformarea lor,
adoptarea altora mai noi, etc. fn acelai Limp,
cercclarea um1i astfel de obiectiv (necropola i
aezarea corespunztoare) permite i cunoate
rea unor forme de organizare internft a comunitilor tribale r~fleclate n contexte bine determina le i ne sugereaz[t i formele de stratificare
sociaEt care incep sii se nfiripc n cadrul lor.
Pentru urm[tlorii ani sftpftLurik vor a\ea ca
scop att cercetarea in continuare a nceropolci
apar\innd ndeosebi etapelor tirzii ale culturii
Monteoru . cL i a aezrii care succede aceast
cultur clasidt a epocii bronzului adieit aceleia
apar(inind cullurii Noua i eventual a necropolei corespunzftloare ci.
Cu toale c acest raport a avut ea scop prezentarea unor dale noi cu privire la ritul i ritualurile folosite de purLMorii culturii Monteoru,
mai ales n ultimele trei etape din evoluia sa,
na putem totu~i s nu amintim i cteva din
nzullalcle obinute cu prilejul cercetrii ae
z:trii corespunztoare culturii Noua, cu att mai
mult cu ct n zona situat la curbura Carpailor
rs[triLeni ea este singura cercetat metodic i
intens~ 0 De asemenea, prin semnalarea unei
aslfrl de aezftri aici, unde locuiser timp ndelungat purttorii culturii Monleoru se puteau
obine date noi prin care s se cunoasc mai bine
elor lor, pentru c numai n acest fel
explicat distana dintre un grup fa

1 9 n afar de rapoartele prezentate la sesiunile anuale de


arheologic, vezi observaiile relativ ample date de noi n
R\1\1. ;,o, 1, 1!l81 (nota 1 ).
211 Cu toate dt au fost fcute diverse descoperiri care
atestau n mod cert prezenta aici a unei aezri Noua, am
coibitlcrat c nu vor putea fi prezentate date ample decit
dupi"t ce vom fi sec\ionat i cercetat cel puin dou eenuare
i se vor fi oblinul observaii referitoare la raportul cronologic dintre resturile aczrilor montcorenc trzii i Noua
i ntre aceasta din urm i aezarea hallstattian. De asemenea, pentru a fixa intr-un context sigur vechile descoperiri au fost amplificate cercetrile n zona est-central
a tcrasei Banu. De abia dup 3 campanii de spturi au
putut fi consemnate observaiile obinute aici (vezi RMM,
50, 1!)81, 1.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

CERCETARILE ARHEOLOGICE DE LA C!NDETI

transformrile surnnite la sfritul bronzului


mijlociu din zonele rsritene ale Romniri 21
In acesl sens, amintim c odal cu cercetrile
n necropol au fost sesizate i urme (la nceput
mai sporadice) care atestau prezena purttorilor
Noua aici. De abia mai tirziu. in 1976, au inceput
s fie secionatc cenuarele (resturile grupurilor
de locuine) nederanjate, obinndu-se astfel observaii stratigrafice de o importan deosebit
privind structura cenuarelor, slabilindu-se c
purttorii culturii Noua au locuit aici de-a lungul celor douft etape respectiY Noua 1 i Noua Il 22
In acelai timp au putut fi obinute i dale referitoare la raportul stratigrafic i cronologic dintre
cultura Noua i cea Hallstattianft timpurie confirmnd astfel pe acelea consemnate cu prilejul
cercetrilor efectuate la Trueti, Andrie~eni,
Corlteni, Rateul Cuzei 23 , etc. n sensul celor
afirmate mai sus, ne vom opri la un grup de
date scoase la luminft prin sftparea secloarelor
T2 i X (stabilite de noi la cercetarea suprafeei
terasei Coasta Banului). Astfel, seciunea X3
a interceptat unul din cenuarele specifice etapei
Noua 1, cu dou niveluri de locuire. Plalformele
celor trei locuine, (dou in niwlul inferior i
una n cel superior), sccionate de X3, erau bine
delimitate, una din podini acoperind parial
resturile celei specifice nivelului inferior. Aproximativ 2/3 din cenuarul amintit era acoperit la
rndul su de un strat brun cu mult cenu i
de urmele unei locuine foarte mari n care s-au
gsit fragmente ceramice ccracteristice etapei
Noua II. In sectorul Y seciunile Y2 i Y3, ecnuarul Noua II era acoperi! de un sol brun-negricios destul de compact de la baza cruia fuseser spate cteva gropi coninnd printre altele
fragmente ceramice hallstattiene idPntice cu cele
semnalate la Trueti, Corlleni etc. De asemenea resturile unei locuinte Noua II fuseser
acope1:ite de o amenajare i podina unei mici
anexe n care se gseau fragmente eeramicc hallstattiene. Este deei, de la sine neles c amplificarea spturilor n aceast parte a terasei
Ba nu se impunea pentru eu noaterea a 1 t a
con.inutului culturii maleriale ct i a stabilirii
etapelor de evoluie a culturii Noua i apoi a
celei hallstattiene timpurii. Nu ne vom opri aici
la datele referitoare la construcia locuinelor,
anexelor sau locuinelor de eul!, etc. ele urmnd
s fie prezentate cu prilejul sesiunilor urmftloare,
ci vom sublinia doar eteva din caracteristieile

21

Pentru unele date vezi Hl\IM, 50 1981, 1.


Cu prilejul cercetrilor fcute intre anii 1979- oU au
putut fi stabilite limitele celor dou aezri. Astfel s-a constatat c perimetrul aezrii 1\'oua 1 este mai mic, cenuarele
sint mai dese, in timp ce a~:czarea Noua Il, cuprinde i o
parte a platoului Corbea (din imediata '.ecintate), cenua
rele sint mult mai mari i mai depftrtate unele de altele
(pentru detalii vezi AMM, 5, sub tipar.
23 Vezi pentru resturile de locuire hallstatticne:
1\I. Petrescu-Dmbovi\a, SCIV, 4, 1953, 1-2, p. 20 i urm; Idem,
SCIV, 4, 1953, 3-4, p. 450 i urm; A. C. Florescu, 1\lateriale, 3, 1957, p. 210 i urm.; idem, Materiale G, 1960, p. 121
i urm; 1. Nestor, SCIV, 3, 1952, p. 81 i urm; C. Buzdugan,
Cercetri ... , 3, DM, 1979, p. 59 i urm, ca s ne referim doar
la citeva din descoperirile mai vechi i una mai recent.
22

119

inwntarului aezrii Noua i ha!lstal Liene. Astfel,


remarcm n ambele etape, respccliY Noua l i
II, o mare cantitate de unelte lucrate din os,
unele finisate altele n curs de prelucrare (circa
400 de piese). Dintre acestea semnifieatin i
dominante snt: omoplaii cresta i, secerile-tupik,
cosoarele, dlile, piepteni-rzuitor, etc. precum
i impungtoare, ace sau n sfrit spligi i
alte obiecte miirunte 24 n mod deosebit mcn\ionm dintre acestea, un cosor aproape fi nisa t
din os, care imita pe acela din metal dr lip Sosnovaia-Maza, un cuit similar celui din dq)()zitul de bronzuri de la Bleni sau l!lmi-Liteni,
precum i o secere miniatur lucrat din a~chie
de os, identic celor de metal. Prin urm :IJ"I,
innnlarul pieselor din os din aezarea Nou:t ele
la Cndeti este identic celui semnalat la Girbov., Trueti, Lichitieni sau Brboasa, obiecliYe
caracteristice culturii Noua (fig. 3). Dintre uneltele din piatr, n afar de cele obinuite, rem:Jrdtm prezena unui mic ciocan din malachit. in
form de trunchi de piramid, precum i un
.,sceptru" fragmentar (se pstra doar p8rlea
superioar prevzuUt cu 4 protuberane).
Un loc nsemnat pentru cunoaterea inventarului aezrii Noua de la Cndeti il arc grupul
de piese lucrate din bronz. Cele 2G de obiecte
8p ar in unor numeroase prototipuri, de 18 cl'lc
simple, banale, la seceri, cuit, pumnaL podoabe,
ele. Aadar, prin numrul mare de piese cii i
prin gama diversificat de prototipuri, a~rzmea
de la Cndeti poate sta alturi de cea de Ia (;irbov. (cel mai mare obiectiv cercetat pnft in
prezent, unde s-au spat integral 3 cenuarc i
s-au gsit 54 de bronz uri) nscrii ndu-se astfel
printre cele mai importante staiuni apar\innd culturii Noua. Dintre piesele descoperite
merit s remarcm n mod deosebit cuit u 1 cu
lama uor stricat de la ntrebuinare, un fragment de secere de tip Ulm-Liteni, precum ~i
micul depozit constituit din 2 seceri cu ciriig
i spini i una cu buton gsite ntr-un vas in
form{t de sac, lucrat din past zgrunuroas,
decorat cu bru n relief (ascuns ntr-o mic
groap spat de la baza cenuarului 3 apar[inind
elapei Noua II (fig. 4) 25 Nu putem trece de asemenea cu vederea nici vrfurile de sgealft elin
os, cu capul conic, unele cu peduncul, semnalate
dup cum se tie i n unele aezri Monteoru
trzii - ca de exemplu la Tereheti sau S{trata-Monteoru (fig. 3/5,10). Numai din sumara
enumerare a inventarului aezrii Noua de la
Cndeti se observ c acesta este car ac lcristie complexului Noua Sabatinovka. Dupft cum
se tie, infiltrarea elementelor Srubno-Hvalinsk
n spaiul earpato dunrean a grbit declanarea
aici a fenomenului Noua, iar n zonele de siPp
24 Vezi mai sus, precum i A. C. Flmcscu, Danubius, 1,
p. G:l-!JO; M. Florcscu i \'. Cpitanu, Carpica, 1, p. :~5 -54.
25 Cu prilejul spturilor efectuate in zona de sud-est a
terasci Banu, seciunile trasate n prelungirea celor din :mii
i970 -74 ne-au permis s stabilim c piesele se gseau n
marginea unui cenuar 1\'oua II.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

120

MARILENA FLORESCU, ADRIAN FLORESCU

rsritene

a contribuit activ la constituirea culturii Sahatinovka26 In ceea ce privete ceramica,


constaLrtm pe de o parte continuarea formelor
clasir-<~ montcorene (de exemplu: ceaca, borcanul
sau castronul) care au cptat noi trsturi
tipologice, prevzute cu motive decorative derinte din cele monteorene (fig. 5/8, 10-11). Al
turi de acestea au aprut i fragmente ceramice
decorate cu mot.ive caracteristice Costia-Kom
maro" similare celor semnalate la Grbov,
"" !'rimele date referitoare la aceast pmblcm uu fost
consemnate de A. C. Florescu in
Alli ... Congres, H.oma,
1%2: idem, ,\rh\Iold, 2 -:l, 1!)(H; idem, Dacia, NS, Il,
1\Jli;. Referitor la prezena acestor elemente Ia Cindeti,
wzi \1. Florescu RM:\I, ;,o, 1981, 1. n ultima vreme constat,lm tendina de a exagera rolul acestor elemente rsritene,
con,idcrindu-se de exemplu c deja in cursul fazei Ic.,, purl<Hurii culturii !\lonteoru au fost o])Iiga\i s prseasc" unele
u~ezri ce se gseau n zona colinar a \loldovei, datorit
p'Hrunderii unor grupuri de popula\ie rsritean, subliniind
pn?en\u lor prin descoperirea de la OslJi\i (un topor din
meLdJ, pentru ca apoi in fazele Ia i lla s cedeze chiar
unck a~czri, monteorenii fiind ol!Iigai sii-i intemeieze
allch- in nciniitatc. Aceste !(rupuri, SrulJi, Sabatinovka
ar fi determinat creurea aici a aspectului de culturii m~1terial
c:-u,lcteril.at prin "cimpuri de gropi", a crui arie \'a fi fost
dc,[ul de mare, incluznd :\:-1-: \luntcniei, ~E Tran,;iiYaniei si S :\loldo\'ci (\'ezi in spcdal Dada, ~.S., 2~>, 1\HH,
p. u;, -1 !J;); idem, cercetri... ;,, 1\JX2, p ). ;,:1- ;,s, Pentru
a '" face asemenea aseriuni trelJuie totu.)i ''1 existe un nutni\r
de cel pu! in 200 de descoperiri ~i nu de piese izolate carl'
s alesle prezena masiy a acestor grupuri i cultura lor
material{t specifici\, pentru a putea do\'edi cii monltonnii,
popula[ie stalJil cu o organizare intern tribalii ncl supl'riuar~l noilor veni\i (a~ezri mari, fortificate, cu o coeziune
ntre cei ce locuiesc la un loc, etc), au fost obliga\i s-~i p
r:l<cascii teritoriile treptat. n legturii cu aceasta amintim
cii la sfritul fazei le, este pr{tsit si zona depresionani
One-;Li care nu era nici amenin\at i nici nu s-au stabilit
grupuri strine aici. Acest fenomen trebuie pus n leglitur{t
cu rcgruparca teritoriahi a comunit.l\ilor tribale ce locuiesc
n centre mari cu un indice demografic ridicat. n et:1pa
rc,ptctiY'i s-a trecut la un nou mod de via\, la intensificarea ,;cJtimburilor pentru ob\inrrca unor piese mai numl'roa-'e ~i diversificate din bronz sau aur l'lc. fapt dealtfel
bi;t, documentat prin cercetrile fcute pmi acum. De asemenea, dac'i admitem c'i zonele estice sau sud estice all'
SJW!iului carpalo-dunrcan au fost pur si simplu invadate
de g:upuri de populal.ic ,;trin atunci lr,lsiiturile t':en!i:.dt'
ail' culturilor l\'oua ~i Coslogcni \or fi trebuit sft capLte o
toluratunl aparte. n accla~i timp, a admite izgonirea unei
populaii stabile. bine org:mizatc, ta montcorrnii, in'il'amn''\
c[t teritoriul lor a fost ocupat de o popula\il' numcroa,; sau
cu o cultur material net superioar lor, ori n spaiul corespuPz:ttor zonelor limitrofe ale arici monleorcne nu sint sesizate
pin:: acum descoperiri care s ate~tc prezen\a unei pupula[ii
11u tthToase strine cu aezri sp,cificc. Este dcd mult mai
hine ca la formularea unor ipoteze s existe mai mult prudent.-.. Trebuie sit se aib n yedcn' c tltl asemenea fenomen
ar fi determinat mutaii pe plan demografic i etnic c.tr,,
s-ar fi rcsim\it ln etapele ulterioare. Dar atit in 1 Ialbtatt
(cind apar culturi cu trs:1turi specifice, pe arii lntin.>c, inrudite intre ele) ~i mai trziu cnd s-a constituit ci\iliza\ia
geltJ-dac constatm, aa cum este bine cuno;cut, o unire
pc intreg spa\inl carpato dunrean, inclusiv zonele r~i<>,lri
tenc- ~i de sud-est. Firete aceasta nu nseamn s'i ignor,im
unele descoperiri, nu inseamn a ignora c n cadrul cullHrilor :\'oua i Coslogeni se puteau constitui aspecte zun dt
und~ procentajul unor elemente de altrt factur putea imprima o coloratuni aparte fr a duce Ia schimbri calitatiYe. Dimpotriv, adncirea cunoaterii tuturor aspectelor
zonalc, f'ir:1 exageniri, va duce la ctmoaterea fenomenelor
petrecute la sfir~itul epocii bronzului aici, pentru c nu poate
fi ignorat prezenta efectiv marc]t printr-o so.~rie de descop,riri tipice, dar nu att de masiv nct s aib drept
cotL>ccini{t mutaii demografice cu implica\ii mult mai adinci.

Lichitieni, Brboasa
Trueti
sau Corlteni.
Pc lng formele tradiionale s-au semnalat la
Cndeti i borcane cu corpul drept sau quasi-glo-

bular decorate cu mturia, impresiuni de degete


etc .. similare celor aparinnd grupului Srubi 27
Firete ntre cele dou etape ale culturii Noua
exist deosebiri n ceea ce privete ceramica, ea
cpfttnd n Noua II, un caracter mai unitar
dar mai srac n forme ~i motive decorative 28
(fig. ;), 6, 7).
Aadar, cu toale c acest raport nu a avut ca
scop dect prezentarea principalelor date obi
nute cu prilejul spturilor efectuate n aezarea
Noua de la Cndeti, ale crei resturi au afectat
adesea mormintele monteorene mai vechi, credem totui c amplificarea cercetrilor va aduce
o contribuie substa nialrt la cunoaterea nu
numai a zonei respective ci i a culturii Noua
de pc teritoriul H.omniei. Dat[! fiind importana
deosebit{t a obiectivului respecliv se impune o
prezentare foarte minuioasi't ~i n etape pentru
a pune la ndemna celor ce se ocup cu problemele
referitoare la Bronzul trziu dale corecte ~i diferitele piese semnalate n contextul respectiv
i nu menionarea sau afiarea frft discernftmnt:,
care este inutilii, f~uii obiecL~ 9
27 in strinS<! lcgiitur{t cu cele afirmate mai sus menionm
cft la lacobcni, jud. Iai, a fost descoperit un mormnt cu un
yas de factur Sruhi identic cu cel de la Gndeti .)i prin
aceasta subliniem c~i nu i!(n<mim descoptririlc ce atest'i o
preztn\ l'fectivii a unor elemente nisritcm, frl a le exagcra ins{t rolul.
~' in etapa l\'oua 11 snt eliminate numeroase elemente
de tracli\ic montcoreanit (dad ne rl'fcrim la \loldova) i
sint atestate acum intr-un procentaj sporit cc.<;tile cu turti
pnv~izt~te cu buton. in legturii cu acest lip de \as trebuie
s reamintim c in toate a-;ez,irile cercetate apar\inind etapei
:-\oua 1, numrul lor este foarte mic. Astfel, la Trueeti de
eXl'tnplu. ln niYclurile 1-11, ele au o frecvcn!~i foarte sc
zubi. O situaie aproape similar Sl' intilnete i n aezrile
Noua Il, chiar dac~i procentajul lor inscrie valori superioare
(fa\ de etapa preccdcnLI). n sthimb, n inventarul unor
necropole, acest tip de yas esll frecvent (de exemplu la
TrU''l')li). Dealtfel anst fapt a fost subliniat n repetate
rinduri pentru c prezenta prototipului respectiv, chiar
dac'i 1i.i o not caracterislit:<l ceramicii l\'oua, nu nseamn
i o prcponderen\ Yaloric in cadrul aeziirilor. ~u este
deci surprinztor di la Clndeti, mai ales n aezarea Noua 1,
nu au fost semnalate n numiir mare ce~tilc prevzute cu tor\i
cu crrast i buton.
"" in mod deosebit trel!uic s atragem aten\ia c n Studii
Yrincl'IIC, 4. 1982, au aprut unele materiale provenind din
aczarl'a :\oua, fr specificarea locului de descoperire a
pieselor respective, textul fiind un amalgam de date
eronate atunci cind se refer la aezarea de la Clndeti.
,\utornl era obligat s ne con:;ulte n prealabil, pentru a
obi inc date conctete referitoare la rezultatele cercetrilor
din ultimii ani (1919 -81), de cnd nu a mai participat la
spturi. Dealtfel autorul a avut unele ocazii de a cunoate
noile rezultate i observaii cu privire Ia aezarea Noua.
Aslfl'l, cu prilejul remitcrii materialelor arheologice provenind din campaniile 19G2 -1978, prelucrate n mai multe
etap< in laboratorul Institutului din Iai, i s-a atras aten\ia
asupra unor vase tipice Noua sau similare celor ce se gsesc
in cultura Coslogeni (i menionm c majoritatea proveneau din campaniile cnd Institutul a alocat fonduri substaniale). LJe asemenea, cu prilejul sesiunilor anuale ultimele
trei comunicri au fost consacrate mai ales prezentrii rezultatelor din aezrile ce succed cultura Monteoru, sesiuni
Ia care autorul a participat i a putut lua cunotin, eventual pentru a-i nota, de noile date i observa~ii. n acelai
timp, cu prilejul vizitei fcute Ia antierul Corlteni, am atras

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

CERCETARILE ARHEOl..OGICE DE LA

tn sfirit tot atit de valoroase m se par i


datele. evident mai puine decit cele de mai
sus. obinute prin cercetarea aezrii hallstaltiene
timpurii 30 Dintre acestea, innd seam de faptul
c ele vor fi prezentate n contextul cet.ilor

atenia asupra problemelor complexe ce decurg din cerct


tarea unor aezri ce succed pe acelea 1\lonteoru, aici fiind
necesare spturi int('nsc, o studicre mai serioas a materialului pentru a se putea stabili dac ele apar~in unui aspect
detbcbit de ~oua sau reprezint o variant regional a
accsteht. n sfrit, \innd scnm c volumul din Studii Yrinccne a aprut la sfritul anului HJ82 (chiar dac pc copert
este indicat 1!)81 ), autorul era oblignt s.l cunoasc studiul
publicat in H"il\1, 50, 1 !J81, 1, unde se fcenu referiri nmplc
la a'czarca l\oua. Este inadmisibil ca obiectivul n care s-nu
gsit numcronsc materiale tipice, s fie prezentat n mod
fab. .\stfcl, se afirm c in contextul ccramic de factur
tirzie .\lontcoru apar clcmcn te de cultur :'\oua-omopla\ i
crestati ... vase cu tori i butoni snu creastii. Ori In
aezarea ce precede pc aceea Noua 1, nu au fost nc descoperite asemenea elemente. Se afirm apoi c (dup opinia sa)
se constatrt o continuitate a culturii .\lontcoru mai all's In
ccramic[t, pc care se grcfcaz elemente ah- culturii :'\oua
i Ctlogcni... l'Xcmplc edificatoare Cind eti, :Mnstioara ?.
Sint menionate sccerilc de bronz de la Clndcti, fr a se
specifica c ele au fost gsite intr-un vas care se afla in marginea
unui cenuar ;'\oua II (cf. spturilor din anii 1!J/8- i\J
cind au fost fie prelungite fie trasate noi sectiuni pentru
stabilirea exact~l a contextului unor descoperiri printre care
~i dl'pozitul amintit). De asemenea, se mcn\ioncaz dt s:'tp~iluriiL' de pc Coasta Banului au nceput n 19/0 dup~l l'puizarea cLttuiei? cnd n realitate odat cu semnalarea unor
descoperiri ce ateslau aici nccropola monteorcan, respectiv
1 \JG/, c-a hotrt efectuarea unui sondaj in anul 1968, care a
conrirmat datele anterioare. n ceea ce privete cett ni a.
sp~iturile efectuate intre anii 1 !J62- 68 inclusiv s-au limitat
la cercetarea doar a 1f3 din suprafa!a platou lui ci, aa cum
rci1se dealtfel ~i din planul expus in Muzeul din Foeani.
ntreruperea cercetrilor aici i pc Coasta Nacului a fost dctcnnin:Jt<i de rezultatele foarte importante oh\inutc prin
spturile de pc Coasta Banului, In 1968-69, care au impus
pe prim plan cunoaterea ritului i ritualurilor practicate
de montcoreni. :'\c oprim doar la mcn \iona rea acestor fapte
care scot n eviden \ c un obiectiv ca cel de la Cindeti
nu poate fi prezentat ntr-o asemenea manier, iar autorul
er<t obligat s \inft In primul rnd seam de concluziile celui
ce a studiat fiecare categoric de descoperiri. Este deci regretabil c pot fi f:'icutc ascr\iuni cu totul eronate datorit
nclunoatcrii materialului i a celor consemnate de cei In
drept. Este de dorit ca pc viitor s nu se mai fac asemenea
gre.;cii pentru a nu fi obliga!i s atragem atentia c cei ce
vor cita Studii Yrinccnc, 4, 1!JI!2, sau vor consulta materiale
din depozitul :\Iuzcului Focani, unde nu sint specificate
contextele in care acestea s-au gsit (lucru greu de realizat
acum. intrucit s-a ncercat s ne fie oprit accesul la depozitul
de matlriale, fapt cu totul incredibil cu cit acesta a fost
prelucrat 80% in laboratorul Institutului, urmnd ca odat
cu trierca pieselor ce se \or inventaria s se marcheze din
nou conform noilor date complexele de locuirc) o vor face
pc propria lor rspundere. Dimpotriv dac am fi fost consultati relativ la materialele la care ne-am referit am fi apreciat cu plcere strctuin\a de a da o interpretare tiin\ifid
rcwltatelor atit de valoroase de la Cindcti.
311
in legtur cu aceast aezare trebuie s subliniem
e~i s-au pstrat relativ nervilc doar citeva sectoare (unul
din ace,tea fiind cercetat In 1978 -81). De asemenea, trellllic sci mai avem in vedere c resturile de locuire se gsesc
la distan\c relativ mari unele de altele i din acest motiv
posibilitatea de a obine o cantitate mare de material este
foarte limitat. Aa se i explic de ce in cursul a 4 campanii
de s~ipturi descoperirile in situ sint putine, iar inventarul
lor se reduce la un numr mic de fragmente ceramice i
citeva piese de bronz, fier, os sau lut ars. Nu credem e greim dac:'\ socotim importante aceste resturi de locuirc i le
consemnm aici pentru a putea fi puse la Indemina celor
ce studiaz problemele referitoare la civilizatia hallstattianil.

CINDETI

121

hallslaltiene de la Cindeti, ne vom opri doar Ia


citeva probleme. Astfel, menionm faptul c
ea succede nemijlocit aezarea Noua II aa cum
s-a constatat mai demult cu prilejul spturilor
efectuate la Trueti sau Corlteni. Dealtfel,
cercetrile de teren au confirmat faptul c numeroase obiective Noua sint acoperite de resturi de
locuire hallstattienc. Din inventarul acestei ae-

Fig. 4. Clndcti- Coasta Banului. Seceri ( 1 fragment; 2-4


un mic depozit, gsit Intr-un vas In form de sac): 5, cu\it.
1-2, cenuar corespunztor etapei !\oua I; 3-5 <.:enuar
corespunztor etapei Noua II.
zri

este necesar sft alragem alen!ia asupra


uneia din categoriile sale i anume ceramica.
In acest sens se remarc prezena strchinilor cu
marginea nalt, cu tendin de a deveni tronconice, precum i a celor cu corpul mai scund
cu buza arcuit n interior i decorate cu caneluri
orizontale sau oblice, precum i cu apuctori
simple sau treflate, crora li se adaug borcanele
mari cu corpul globular sau bitronconice i cu
zona medianft subliniat, decorate cu caneluri
orizontale sau oblice. Pasta din care snt lucrate
aceste forme este de culoare neagr sau bru n-ro
cal, cu luciu metalic mai ales pe faa exterioar.
All prin form cit i prin decor vasele semnalate
n aezarea hallstattian de la Cndeti sint identice cu acelea de la Trifeti, Rateul Cuzei, Zapodeni, Trueti, ele, care snt specifice celui mai
vechi Ilallstatt din Moldova (fig. 8). Ct privete
poziia cronologic admitem i
noi c marcheazft o etap mai tirzie decit aceea din zonele
de vest ale Romniei unde elementele hallstattiene sint deja constituite.
Fii.r a exagera importana obiectivului de
la Cindeti (sectorul Coasta Banului), unde se
cerceteaz cea mai mare necropol aparinnd
purtfltorilor culturii Monteoru i unde se poate
urmri ritul i ritualurile practicate din momentul constituirii lor n comuniti tribale cu o
cultur specific i pn in momentul in care

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

122

MARILENA FLORESCU, ADRIAN FLOR ESCU

Fig. 5. Cind eti -Coast a Banului. Fragmente ceramice


descoperite In complexele de locuire din aezarea aparinlnd
culturii Noua. 2-6, 8-11 etapa Noua 1; 1, 7 etapa Noua II.

Fig. 6. Clndeti-Coasta Banului. Fragmente ceramice


descoperite In aezarea Noua. 2 - 5, 7 etapa Noua I, 1, 6
etapa Noua II.
Fig. 7. Clndeti -Coasta Banului. Profile de borcane i vase
In form de sac descoperite In aezarea Noua I. 1, 6-7 borcane lucrate din past fin de tradiie monteorean; 2-5,
8 -13 vase In form de sac, lucrate din past bun sau proa st,
specifice inventarului aezrilor Noua.

f3l,

n
.

'

Fig. 8. Clndeti- Coasta Banului. Ceramic descop erit


In aezarea Hall sta ttian . 1 fragment de to art de ceac;
2, 5 vase miniaturale; 3, 6 -7 s trchini, prev zute cu caneluri
fine, orizontale; 4 fragment, provenind de la un borcan,
decorat cu caneluri orizontale !ntrerupte de apuctori.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

CERCETARILE ARHEOLOGICE DE LA

vor participa la formarea culturii Noua, credem


c rezultatele obinute prin sparea complexelor
de locui re Noua i hallstattiane vor aduce o
contribuie nsemnat la cunoaterea problemelor
caracteristice bronzului trziu i nceputului epocii
fierului.

LES RECHERCHES DE CNDETI-COAST A


BANULUI, DEP. DE VRANCEA, 1976-1980
(La necropole appartenent a la civilisation de
Monteoru, l'etablissement de Noua-Bronze
Tardif et l'etablissement hallstattien)
Ri':SUME
Les fonilles archeologiqnes cxecutces a Cindeti, sur la
terrasc Coasta Banului, depuis 1968, attestent en premier
lien que la terrase a ete reservee pour necropole a partir de
la phase Monteoru lc 3 (quand a pris naissance la station
situee sur la citadelle Nacn), jusqu'a la fin de la phase Ilb.
Les fouilles entrepriscs pendant les annees 1076 -1080 ont
mis en evidence de nombreux tombeaux appartenant aux
etapcs finales de la civilisation de Monteoru (phases Ila- llb).
Les nombreuses tombes d'inhumation se trouvent au sud-ouest de la terrase. Ainsi, on a constate que l'inventaire funeraire est devenu plus riche, consistant en parurcs en IJronze,
2-4 vases et autre offrandes. II faut aussi souligner que la
plupart des tombes a incineration se trovent ll 300 m. du
grand groupe des inhumes. Une situation similairc. a etc mise
en evidence a l'occasion des recherches pratiquees dans la
necropole apartenant aux porteurs de la civilisation de
:\lonteoru des phases lb- Ia. Les resultats obtcnus par les
fouilles pratiquees pendant les dernieres annees (1976-1980)
apportent une contribution considerable a la connaisance
des rites et des rituels des communautes des tribus Monteoru.
A l'occasion des recherches partiquees dans la necropole
~lonteoru ont ete mis au jour les vestiges d'un ctablisement
appartenant a la civilisation de Noua (Bronze tardif). Pendant les fouilles de 1976 jusqu'en 1980 ont ete identifiees
7 "cendriersw avec de tres riches restes d'habitation avec

CINDETI

123

leurs inventaires. Ainsi, on a constate que les habitations


de surface, Haient construites en roseaux et branchages,
sur lesquels Hait applique un enduit superficiel de torchis
melange de crottin. Outils et objets sont pour la plupart
en os et constituent des types specifiques de la civilisation de
Noua. II faut aussi souligner de nombreux objets en bronze,
26 jusqu'a prcsent (faucilles, couteau, aiguilles etc.). La
ceramique presente quelques elements de tradition, remontant a la civilisation de 1\fonteoru et d'autres comme, par
exemple, de type Srubno -Chvalinsk.
En ce qui concerne la station hallstattienne dont les restes
ont He signales dans le secteur situe au milieu de la terrasse
Banu et au sud-ouest de cette terrasse se caracterise par une
ceramique fine ayant un eclat metallique et decoree de cannelures ou de plisses.
Pour la connaissance des problemes concernant le Bronze
tardif et les premiers vestiges hallstattienes, les resultats
obtenus a Clndeti pendant les dernieres annees ont apporte
de plus amples precisions.

EXPLICATION DES FIGURES


Fig. 1. Cnd eti- Coasta Banului. Parures en bronze, le
tombcau, 66 (la phasc Monteoru II b).
J7ig. 2. Cindeti -Coasta Banului. Parures en bronzc et
ceramique decouverts dans la necropole de Monteoru (1-2
T. 595; 3-4 T. 644; 5-6 T. 645) (1-2, 5-6la phase Monteoru Ila, 3-4 la phase Monteoru Ilb).
Fig. 3. Cnd eti- Coasta Banului. Outils en os ct pointes
de fli'che cn os decouvcrts dans I'Hablissement Noua.
Fig. 4. Cndcti-Coasta Banului. 1 fragment et depot
des faucillcs en bronze; 5, conleau en bronzc, decounrts
dans l'etablissement :\:oua.
Fig. 5. Cndeti -Coasta Banului. Fragments ceramiques
decouvcrts dans l'etablissement Noua.
Fig. 6. Cndcti -Coasta Banului. Fragments ccramiques
uecouverts dans l'Hablissement Noua.
Fig. 7. Clndeti -Coasta Banului. Profils des vascs. 1,
6-7 (tradition Montcoru) 2-5, 8-13 (vase faits de pte
grossiere, sans lustre), decouverts dans l'Hablissement Noua.
Fig. 8. Cnd eti -Coasta Banului. Ceramique decouvert
dans l'etablissement hallstattienne.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Observaii

recente cu privire la sistemul de fortificaie al


de la Mnstioara-Fitioneti (jud. Vrancea)

staiunii

MARILENA FLORESCU, ADRIAN FLORESCU

Cu prilejul spturilor i cercetrilor efectuate


intre anii 1965-1970 i 1978-1981 la Mns
tioara au fost identificate: bogate resturi de locuire neolitice cu patru niveluri de locuire aparinnd facies-ului Stoicani-Aldeni i fazei Cucuteni
A; aezarea din epoca bronzului, cultura Monteoru,
fazele lea- Ilb, precum i aezarea geto-dac
(secolele IV .e.n.- 1 e.n.) 1 Obiectivul principal
al cercetrilor 1-a constituit cetuia locuit timp
indelungat (neolitic, bronz etc.), dar s-au efectuat
i sondaje pe cele dou terase situate la piciorul
pantei de sud-est a acesteia, care permiteau o
legtur facil ntre promontoriu i zona corespunztoare albiei prului Zbrucior. Aceste cercetri erau cu att mai necesare aici, cu cit fuCu prilejul cercetrilor de teren efectuate la Milnstioara
Adrian Florescu, ni s-a atras atenia c In afar de
de aprare neolitice i din epoca bronzului, va fi
existat aici i unul spat In epoca la Tene (respectiv in timpul
lui Burebista). Aceasta ne-a determinat s prelungim unele
sec(iuni pe panta de nord-vest i s efectum i un sondaj
pe platoul i pantele micului promontoriu Poiana-Cetuiei
(1969 -1970). Odat cu reluarea spturilor de la Gndeti
in sectorul Cetuia Nacu, au fost realizate pe teren unele din
sectoarele cetuiei Mnstioara (In zonele unde putea exista
anul aezrii geto-dace). Aceste noi date mpreunft cu cele
obinute prin spturi ne-au permis s stabilim citeva din
elementele sistemului defensiv geto-dar. n urm:ltorii ani
vom relua mpreun cu Adrian Florcscu spturile la :\11\ns
tioara pentru obinerea unor noi dale si clarificri. Complexitatea sistemului defensiv al acestei sta(iuni l-am scos ln eviden cu prilejul comunicrilor (inutc la sesiunile anuale de la
Tulcea i Braov, redactate mprcuJd cu ,\drian l'lorcscu.
De asemenea, date ample cu privire la sistemul defensiv
aparinnd aezrii l\lonteoru nu fost prezentate In comunicrile inute In Congresul de pre- i protoistorie de In Belgrad,
1971, i Bucureti, 19/1 i s-a elaborat un studiu nmplu (vezi
ArhMold, 11 - sub tipar - ). {1 ncle ela te cu privire la descoperirile de la :\Instionrn vezi: Gh. Constnntincstll si :\1.
Florescu, Danubius, 1, 1967, p. G1-/:l; M. Flonscu inDictionar de Istorie Veche a Romniei, p. 201-204 precum i
Gh. Constantinescu in Studii Vrnccnc, 1 (regretm c dintr-o
eroare In Studii \'rncene pentru sistemul defensiv gcto-dac
n fost dat ca material ilustrativ fotografii ale S('C\iunilor
trasate pentru determinarea fortifica\iei monteorenc; precizm acestea pentru c Gh. Constantinescu cruia li datorm
semnalarea acestui obiectiv, a participat la spturi i deci
cunotea foarte bine situa\ia respectiv. Dealtfel in text,
referindu-se Ia fortificaia de la Mnstioara, anul spat
de geto-daci este specificat c acesta se gsete in zona de
legtur cu Mriua Petrei, aa cum i este In realitate.
1 mpreun cu Gh. Constantinescu i A. lcu, de la Muzeul
din Focani, au fost efectuate spturi de amploare, Intre
anii 1965-1970. ntocmirea documentaPei a fost fcut de
noi i 90% din prelucrarea materialului de ctre Laboratorul
Institutului din Iai.
ctre
anurile

de

seser semnalate resturi de


innd purttorilor culturii

locuire in situ aparMonteoru 2


De asemenea, s-au fcut sondaje i pe platoul
promotoriului Poiana-Cetuiei unde fuseser semnalate la suprafa fragmente ceramice din t'poca
bronzului i geto-dace (sporadice), precum i
n marginea terasei denumit Mriua-Petrei unde
apruser la suprafa bogate urme aparinnd
culturii Monteoru i sporadice dovezi geto-dace i
din secolele 1Il- IV c.n. In acest din urm obiectiv
nu a putut fi efectuat dect un foarte mic sondaj,
i numai n zona marginal a terasei, ntruct
el este plantat actualmente cu vie i livadft ceea
ce face impracticabil orice cercetare sistematic.
In cursul campaniilor de spturi i a cercet
rilor mai recente a fost obinut nu numai un bogat
material arheologic ci s-au fcut i obsen-aii
cu totul deosebite, referitoare att la e\olutia
fiecreia din cele trei aezri semnalate ct i 'la
caracteristicile sistemului lor defensiv. Inainte
de a prezenta datele eseniale cu privire Ia sistemul de apftrare al celor trei sta~iuni este necesar
s subliniem caracteristicile fiecruia dintre ele
aa cum reies din observaiile slratigrafice ob~
inute cu prilejul spturilor. Aceasta este cu
att mai importanL cu ct ele ne permit sl"t ne
legem de ce a fost amenajat un sistem de fortificaie complex ale dtrui elemente principale au
fost adopl a te in func[.ie de caracteristicile gromorfologice ale promontoriului denumit Crt
uia i care a constituit nucleul central ::d celor
trei asrzftri.
Jn 'epoca neolilic, respectiv facies-ul Stoicani-Aldeni ~i faza Cucuteni A a, a fost locuit
intens doar cel\uia i sporadic Mriua-Petrei.
Cele dou[t niveluri de locuire aparinnd facies-ului
Stoic::mi-Aldeni au scos la iveal numeroase
resturi de locuin.e in situ, unrlte i vase, pit'sc de
cult, ele. In etapa corespunztoare celui de al
doilea nivel de loeuire a nceput s fie spat
an~ul de aprare semnalat de noi la piciorul
pantei de sud-est al cetuiei.
n faza Cucuteni A, cetuia a constituit de
asemenea un loc propice pentru aezare, iar
Cele dou terase nu au aprut In urma dislocrii sau aluunei poniuni din platou, ci reprezint un fenomen geologic natural. Tocmai acest fapt ne-a obligat s efectum aici
spturi, Intrucit resturile de locuire semnalate nu erau scurse
de pc platou, ci in situ.
2

necrii

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

SISTEM UL DE

cele

FORTH'JCA IE

dou

ni veluri iclenlificat e cl on cl esc o locuire


ndelunga L. Este acleY r a t ns c ult imul nivel a fost n parte r [lY ft it , nu num ai el e
alunecrile care s-a u prod us ulterior ci i de nivelrile fcute ele m onteoreni , atunci cnd i-au
ntemei at aezarea pe platou. Datorit faptu lui
c zon a de sud-esl a cetui e i era . fo art e nllnerabil , panta sa fiind foarte domoa l , dup
care ea se cont inu [l pn:I n albi a majo r a Z bru
ciorului cu dou te rase suc cesive ce perm it e au

int ens ,

DE LA MAN AS TIOARA

FITlONETI

125

n epoca bronz ului nucleu l ce ntr al al staiunii


1-a constitui t cetu i a clar au fost lo cuite i platouril e Poi a na-C e t5.ui e i i M ftriua P etrei. Aceast
aezare a fost ntem eiaEl la sfir i t ul fazei Ic4 i
nceputnl fazei !, 3 i l oc uit pn la sfr i tul fazei
Ib, cnd s-au conslru iL primele l ocuine pe terasa
el e acces de la p oa lele ce tuiei . n cursul fazei
Ic3 a avut. loc o clispcrsare p e t erasele din jur i
firete i p e pla toul cet ui e i. Tot acum este p
r sit aezar ea de p e ter asa el e acces datorit

Fig. 1. M n sti rea-Fiti oneti , 1-2 seciuni trasate n zona de s ud -es t unde s-a se mnalat sist emul clcfcn sh , n eolitic i
din epoca bronzului ; 3 veder e ele a n sa m blu a cet ui i.

un acces facil pe cet u ie, se impunea de la sine


efectuarea unor lu cr ri care s opreasc ptr un
derea pe plat ou. Aa se exp li c , de ce, nc elin
etapa corespunzto a r e ulti mului nivel de locu ire
Stoicani-Aideni s-a nceput aici sp are a a nului
de 'aprare (fig. 1/1 -3; 2 i 3).

faptului c aici a n ceput s fi e amena jat sistemul


defensiv care u rma s transform e ntreaga cetui e ntr-u n obiectiv inexp ugn abil. !n acelai
ti mp , n cursul f azei Ic3 , au nceput i lu crrile
de amenajare a pantei ele sud-est a cetuiei prin
transformarea ei n trei terase succesive, intercalate de scri de acces, n ve derea construi rii

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

MARILENA FLORESCU, ADRIAN FLORESCU

a1c1 a unor locuine, ntruct platoul ceUtuiei


avea o suprafa prea redus 3 (fig. 1/1-2; 3).
La sfiritul secolului IV .e.n. cetuia de la
l\lnftslioara este din nou locuit fiind ntemeiat
aici o aezare care va cunoate o dezvoltare intens mai ales n secolele I .e.n.- 1 e.n. Dei,
n comparaie cu Cndeti, de exemplu, unde n
jurul cetuiei gravitau trei aezri, aici, este
locuit de predilecie doar platoul cetuiei i
ntr-o oarecare msur zona marginal a terasei
Mftriu a Petrei. Identificarea conform observaiilor stratigrafice a trei niveluri de locuire, cu un
bogat material, ne-a premis s stabilim cft ae
zarea a fost locuit pn la nceputul secolului
I.e.n. De asemenea, cu prilejul cercet[trilor efectuate mai recent, s-a putut determina i sistemul
de fortifica.ie construit aici n perioada corespunzfttoare domniei lui Burebista. Acest sistem
de fortificaie, constnd dintr-un an enorm care
a strjuit zona de nord-vest a cetuiei, este identic cu cel semnalat recent la Cndeti. Cind getodacii au amenajat aici sistemul lor defensiv, ei
au distrus i au nglobat vechiul an de aprare
apar[innd aczftrii din epoca bronzului (al crui
taluz a putul fi surprins n dou din seciunile
prelungite pe pantft)1 (fig. 2).
Aadar, locuirea intens[t, ndelungatft, pe aceste
meleaguri a impus comunitilor tribale aeolitice, din epoca bronzului i geto-dace, efectuarea
unor lucrri destul de complicate pentru ca
nucleul central al aez[trii s fie ct mai bine
apftrat. Cercetrile efectuate la l\lnstioara, n
douft etape, ne-au permis cunoaterea fiedtrui
sistem defensiv n parte. Datoritft faptului c zonele cele mai periclitate ale cethuiri au rmas invariabile de-a lungul anilor (adic acelea de sud-est
i nord-est) era firesc ca sistemele de fortificaie
s[t se intercepteze succesiv. Din acest motiv, nu
au putut fi stabilite cu precizie unele elemente
mai importante sau date de amnunt. Judecnd
ns[t n ansamblu, observa.iile obinute pn n
prezent, ne dezvluie aspecte deosebit de importante cu privire la procedeele adoptate n fircare
epoc[t dal[t, pentru aprarea cetuiei.
ln ceea ce privete sistemul de aprare caracteristic epocii neolitice, trebuie s[t subliniem dt
el a fost constituit doar dinlr-un singur an,
al c[trui traseu a fost interceptat ulterior de ctre
monleoreni cnd au spat la rndul lor anul
(unul din elementele sistemului de fortificaie
caracteristic noii aezri ntemeiate aici).
anul neolitic se gsea la piciorul pantei de
sud-est a cetuiei, care la \Temea respectiv
era foarte domoal. Avnd n vedere c de la baza
pantei se deschideau cele dou terasc succesive
pn n albia major a Zbruciorului, aceastft
zon a cetuiei devenea foarte vulnerabilft, ea
fiind totodat singura cale de acces pc platoul
3 Pentru detalii, vezi articolul nostru (Arh~lold, 11 - sub
tipar -).
4 Pentru o mai bun observare a celor dou sisteme, au
fost prelungite dou seciuni, pc pant; ele urmeaz a fi s
pate integral in anii viitori.

locuinele. Este de la sine


n aceast zon erau necesare unele
amenajri pentru a opri orice ptrundere in interiorul aezrii propriu-zise.
n acest sens, amintim c prin sparea seciunii
L 2 perpendicular pe panta de sud-est, s-a constatat c anul spat n cursul fazei Monteoru lc 3
intercepteaz un altul mai vechi al crui traseu
era deviat (fa de cel monteorean) doar cu 4
mai spre vest i tia marginea terasei de acces.
Avind un traseu diferit de cel monteorean, 6-a
putut pstra unul din taluzele anului neolitic,
dar problema cea mai dificil era aceea de a stabili raportul stratigrafic dintre aceast fortificaie i cele patru niveluri de locuire neolitice de
pe platou. S-a putut determina totui faptul c
an.ul a fost spat de la baza unui sol galbenbrun i c taie stratul galben roiatic n care se
gsiser, att pe pant ct i n zona de interferen cu prima teras, fragmente ceramicc caracteristice nivelului 1, Stoicani-Aldeni. Prin urmare, anul care taie i intercepteaz acest sol,
nu putea fi spat dect n perioada ulterioar i
anume, n etapa corespunztoare nivelului II,
Stoicani - Aldeni. Dad mai inem seama i de
faptul, c n pmntul de umphrtur[t s-au gsit
fragmente ceramicc Cucutcni A, scurse de-a
lungul anilor dup cea a fost prsit aezarea i
s-au produs alunecri domoale sau viituri de pe
platou, care au antrenat la rndul lor numeroase
resturi de locuire, trebuie s[t admitem c acest
an\ a fost deschis n tot cursul fazei Cucuteni A.
De asemenea, pe fundul anului s-au gsit n cea
dr a doua seciune C2 i fragmente de tip Staicani - Aldeni. innd seama att de observa.iile
slratigrafice ct i de rezultatele analizei materialului din pmntul de umplutur al anului,
considerm c el a fost spat n etapa corespunziitoare eelui de al doilea nivel de locuire Stoieani-Aldeni i a func.ionat pn[t la sfritul fazei
Cucuteni A cnd a fost prsit aezarea (fig. 3).
anul de aprare era n form de clopot, cu
virful uor rotunjit i adncimea de 3,50 m (de la
suprafaa actual a solului), iar lftimea va fi
avut aproximativ 4 m (s-a calculat deschiderea
in funcie de nclinarea taluzului i de unghiul
care l face la baz).
In afar de problemele pe eare le suscit cercetarea sistemului de fortificaie neolitic din acest
sector i dificultile, datorit interceptrii i n
unele cazuri a anihilrii acestuia atunci cnd a
fost spat anul monteorean, trebuia stabilit
dac anul neolitic identificat aici, va fi inconjurat ntreaga cetuie. Observaiile fcute cu
prilejul cercetrilor ne-au permis s stabilim urm
toarele:
Latura de nord-est are pante foarte abrupte
nc din vechime (prin erodarea straturilor de
argil i cal care de u voaiele de ape ale cror
izvoare erau in apropiere). In momentul cnd a
fost ntemeiat aezarea neolitic, aici se gsea
deja albia unui mic pru care se vars in Zbru
cior. Din acest motiv nu mai erau necesare lucrri

unde se
neles,

construiser

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

SISTEMUL DE

FORTIFICAIE

~~~;:::::::;---\
Fig. 2. Mnstioara-Fitioneti. Traseul probabil al celor
trei anuri de aprare (neolitic, din epoca bronzului i gctodacic).

Fig. 3.

Mnstioara-Fitioneti.

DE LA MANASTIOARA

F!TIONETI

127

suplimentare pentru a fi mrit obstacolul natural


creat prin transformarea pantei domoale ntr-o
pant foarte abrupt.
In ceea ce privete latura de nord-vest, mei a
existat probabil o pant mai domoal care fcea
legtura cu terasa Mriua Petrei. Nu este exclus
ca, la un moment dat, s se fi spat un an de
aprare, dar amenajrile fcute ulterior in epoca
bronzului i mai ales de ctre geto-daci au distrus
in intregime eventuala fortificaie neolitic. Cu
toate c nu avem nici un fel de date care s ne
permit
cunoaterea procedeelor adoptate
de
ctre cei ce locuiau pe cetuie pentru aprarea
zonei de nord-vest a platoului, credem totui c
datorit configuraiei geomorfologice a promontoriului va fi fost necesar sparea unui an,
identic probabil cu cel semnalat n zona de sudest.
In sfrit, n ceea ce privete latura de sud-vest
a cetuiei trebuie s subliniem c, datorit izvoarelor ce se gsesc n apropiere, s-au format
toreni care au fierstruit pantele pentru a-i
gsi deschidere ctre albia major a Zbruciorului.
S-a creat astfel, o albie foarte ngust dar adnc
incit pantele cet.uiei i cele ale promontoriului
din vecintatea ei, chiar i actualmente, au aspectul unor perei drepi, abrupi. Esle de la sine
neles c strbtnd aceast albie ngust nu se
putea ajunge cu uurin pe platoul cetuiei.
Prin urmare, in stadiul actual al cercetrilor
putem considera c cetuia neolitid1 a avut
numai dou din laturile sale fortificate: una,
conform rezultatelor spturi lor i cercetrilor;
cu un an, iar cea de a doua va fi avut probabil
un sistem de aprare similar. Avnd n vedere

Fragment din profilul seciunii L2;


cu zidul adiacent.

antul

de

aprare

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

neolitic, cel din epoca bronzului

128

MARILENA FLORESCU, ADRIAN FLORESCU

faptul c celelalte douft laluri erau foarte abrupte


(ca urmare a unor procese de erodare i de transformare a zonei ce desparte cetrtuia de terasele
nwcinale n albii inguste ale unor mici praie)
nu mai era necesar[t efectuarea unor lucrri de
amenajare a unt>i fortificaii.
Firete, n aria facies-ului Sloicani -Aldeni i
fazei Cucuteni A, sistemul defensiv semnalat la
Mnstioara nu rt>prezintit o noutate. Dar innd
seama de fap Lui c n aceaslft zon de curbur a
Carpailor rsriteni aceastft aezare este singura
cercetat sistematic prin spftluri de amploare,
datele i observaiile obinute pnft acum aduc
o contribuie important la cunoaterea sistemului
de aprare folosit de clre purlftlorii Stoicani-AIdeni i Cucu leni A, din aceaslft zon.
n ceea ce privete aezarea apar~innd purt
torilor culturii Monleoru trebuie srt subliniem de
la inceput c ea a avut un sistem de forlificape
complex, unic pinft acum n aria acestei culturi,
dei. dupft cum se ~tie, erau folosite numeroase
i Yariate procedee de aprtrart a nucleului central
al a~czftrii, cetuia.
l'."uclcul a fosl i aici (ca n toate cazurile cunoscute pinft acum) ccUt\uia, in jurul creia gravilatt trei aezftri ndortificalc. Dintre acestea,
n douft s-au putul declua unele mici sondaje
slabilindu-st>, de exemplu c[t, pe tt>rasa Mftriu\a
Petrei, locuirea a nct>pul ncft din cursul fazei le,
i a durat piu la sfritul fazt>i l).J. Ca i n epoca
neolitic cele dou[t sectoart prin care se putea
face accesul pe platou snt pantele de nord-Yest
i sud-est, i din acest moti,- tocmai aici s-au
concentrat i cercetrile noastn.
~Ienionfun dt dintre cele trei sce.iuni care au
Utiat marginea actualft a platoului n zona de
nord-Ycst, doar una ne-a oft~rit dale i obscrYa\ii
care ne-au permis s determinCtm stratigrafic cft
baza solului brun-cenuiu, corespunzfttoare fazei
Ia. este ntreruptCt de Lalazul unui an.. n momentul in care gelo-dacii au s[tpat la rindul lor
anlul de ap[trare au distrus in parte cele dou[t
niY('(uri de locuin II"~IIb. i:tr taluzul s[tu a internptat ntr-un punct taluzul :m(ului monteorean. in zona unde exista haza niYelului Ia.
Este de asemenea important s[t mt>n\ionrtm eft
taluzul de sud al ~an.ului monteorean a putul
fi urmftrit pc o adncime de liO em. dup care el
estP din nou interceptat de Laluzul ~anulni gctodac (fig. 2). Problema cea mai dificil era aceea
de a stabili dadt an\.ul de aprtrare monteorean
fusese spat de la nceputul fazei Ia sau dadt el
a fosl spat mai nainle 5 Punctul de interferen\ft
dintre cele douft an\.uri, care coincide ru baza
ni,elului I~. nu credem cft poate constitui o dovad[t hotrtoare eft amena_jarea sistemului ciP
fortificaie a inceput in faza 14 Nn este exclus ca

respectiv sft fi fost sftpat odat cu cel semnalat n zona de sud-t>st. adicft n cursul fazei
le,. Prin urmare, datele pe care le avem n prezent ne permit doar s afirmftm dt panta de nordvest a fost amenajatft i fortificatrt cu un an
care exista deja in faza t,. Este posibil ca el s fi
funcionat pn[t la sfritul fazei Ilb, cnd a fost
prsit at>zarca, iar s[tparea lui s[t fi inceput cu
mult mai nainte.
Cea mai complicat situa.ie s-a ntlnit cu prilejul cercetrilor efectuate n zona de sud-est a
cet!uiei, unde se semnalase anterior sistemul
defrnsiv neolitic. Aici, s-a constatat cft la piciorul
panlei, respectiv n zona de interferen cu una
din trraselc de acces, montcorenii an spat un
an stabilindu-se stratigrafic dt el a fost amenajat
la inceputul etapei a doua a fazei le, aa cum reiese din datele JW care ni lt-au oferit cercetarea
seciunilor L 1 - L 3 Prin urmare, staiunea Monteoru de la l\Hm[tstioara n prima elapft a eYolu.iei sale, care corespund!' momentului cnd comunitatea tribalft s-a a~wzal airi. nu a fost fortificalft. Trebuie nsft sh subliniem c[t aeeastft etap
csle foartt> scurt[t cuprinznd doar intervalul de
timp care s-a scurs de la sfritul fazei le. pnft la
nceputul et:lpPi a doua a fazei le, (fig. 3).
anul de apftrare va rfunne singurul element
defen~i,- al sta\iunii de la l\lnftstioara pn in
el'a de a tnia etapft le,. cnd i s-a acroat zidul
de incintrt. ntruct. ntre sistemul de fortifica~ie
~i amenajarea n tcrase". de pe panta de sud-est
exisl[t o strnsi't interpedl'IHlcn\[t este necesar s
prezentCtm n continuare ctcsa observaii referitoart~ la elstl' mari lucrri t>feclualc de monLeoreni .. Aceasta se impum' eu atit mai mult cu
ct nici n aria cullurii :\lonteoru i nici n aria
cullurilor contemporane ei nu au mai fost semnalate cazuri similare. Astfel, n cursul fazei le,,
au fost tftiate surcesiY trei terase pe panta de
sud-est, separate ntre elt de seftri de acces care
f[leeau Jeg[t1ura ntre cti et locuiau pc platou i
terasele inferioan ~i n aecIai timp permiteau i
ltg(ttura ntre tnase. nainte de construirea locuiu\elor. pe fiecarl' Lerasft s-a depus un strat de
amenajare, ta!>al pulemic i construit din pruneli~ ~i resturi ale locuinelor neolitiee de pe platou.
In unele cazuri. dup amenajare, a fost necesar
ca suprafa\.a sft fie placat[t cu piatr. Cele mai
nchi terase au fost loeuil.e in tot cursul fazei
le,. In fazell' Ic,- Ia. le rasa median i superioari't a fost mftrit i placal cu piatr, pentru
ca apoi n cursul fazei IIa s se reamenajeze
terasa infcrioarft i cea superioar prin mrirea
suprafe.ei lor. Aeeasl:t extindere a suprafeei
s-a fftcut prin decaparea ~i impingerca spre interior <t peretelui nrtical. dup[t care, el a fost placat
eu piatr. n patru cazuri s-a putut observa

~ Conform olJscrntt iilor fcu le cit 1. Nes lor .5i E. Zaharia,


~an\ ul ele aprare a inceput si't fie siipat la sfritul fazei la.
(wzi: SCIY, :Z, 19;ll, 1 p. t:I9~1G9: SC!\', 4, 195;l, 1-'2,

n ceea ce privete lucrrile de terasare atmgcm atcn~ia


la Srata l\lontcoru, inc de acum :J decenii, I. Nestor i
E. Zaharia au determinat pentru prima oar sistemul de
terasare folosit de purttorii fazei lc 4 (vezi SCIV, 1, 1950, 1,
p. :J:l-3G; SCI\', 1, 1951, 1, p. 1:-J9-19G9). Dealtfel, datele
consemnate atunci au stat la l>aza reconstituirilor fcute de
noi, la Mnstioara.

p. li\J-90: SCI\', G, 1955, ;;-1, p. ;l\J/-51-t). Firete noi


nu cxdudem aceast ipotez<i, lle.5i t>.>tc plauzibil ca el s fi
fo<t <ipat aici odat cu crearea sistemului complex din zona
de '~l!l-cst.

anul

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

SISTEMUL DE

FORTIFICAIE

foarte clar c aceste locuine trzii au fost construite peste altele mai vechi din fazele anterioare,
dup ce n prealabil, resturile lor fuseser nivelate.
Cu toate aceste modificri, au putut fi semnalate
complexele de locuire in situ (vetre, cu inventarul
adiacent, vase care existau pe podea, etc.). In
acelai timp, att n faza Ia, ct i IIa- IIb, au
fost redimensionate i scrile de acces, n concordan cu modificrile succesive ale teraselor.
Este de la sine neles c aceste amenajri n
terase i, implicit, locuinele construite aici trebuiau aprate cu un sistem de fortificaie mai complex dect cel folosit de obicei, mai ales c, aa
cum specificam la nceput, de Ia piciorul pantei
de sud-est se deschid dou terase de acces spre
albia major a Zbruciorului, terase ce facilitau
ptrunderea att pe terasele construite ct i pe
platoul cetuiei.
Cu prilejul sprii anurilor L 1 -L 3 s-a identificat, aa cum menionam, anul de aprare,
spat de Ia baza solului cenuiu-glbui, caracteristic etapei a II-a fazei le i care tia marginea
primei terase de acces. anul a deranjat o locuin construit aici la ncepu tu! etapei 1-a a
fazei le., adic, n momentul n care comunitatea
tribal i-a ntemeiat aezarea (fig. lfl-.2; 3).
~anul are form tronconic, cu deschiderea
de 1.70--5,10 m i adncimea de 4,70 m de Ia
suprafaa actual a solului. Concomitent cu s
parea an ului se consolidau i platformele terase lor spate pe pant, care, aa cum artam mai
sus. ncep s fie locuite intens. Datoritft acestui
fapt s-a considerat c anul nu mai putea r
mne singurul element defensiv i ca atare s-a
acroat zidul de incint. In legtur cu acest nou
elemenl, unic deocamdat n aria culturii Monteoru
i a celor contemporane ei din spaiul carpatodunrean, este necesar s facem totui unele
precizri. 1n realitate zidul, este o ngrmdire
de bolovani (legai ntre ei cu lut galben nisipos)
creia s-a ncercat s i se dea o form paralelipipedic. Dei, distrus aproape n ntregime de
lucr:l.rile ulterioare fcu te de geto-daci i nruit
parial (in intervalul scurs de Ia prsirea aezrii
de ctre monteoreni i pn la ntemeierea noii
aezri) s-au putut totui determina unele elemente referitoare Ia procedeele folosite pentru
amenajarea sa. Astfel, s-a stabilit slratigrafic c
zidul a fost construit peste nivelul de locuire le,
etapa a doua, semnalat pe terasa inferioar t
ialft pe panta de sud-est. De asemenea, s-a constatat c locuinele de pe ultimele terase se gseau
la 1.70-2 m deprtare de zidul de incint. Acest
inlerspaiu placat cu piatr asigura nu numai accesul ntre terase, dar el permitea ca n caz de
primejdie aezarea s poat fi mai bine aprat.
In aceeai ordine de idei mai amintim i faptul c
i intre marginea taluzului anului i fa'l exterioarh a zidului exista un interspaiu (ce nu dep')ea ns 1,10-1,30 m), de asemenea placat
cu piatr. Cu prilejul sprii seciunii L 3 au fost
obinute unele date suplimentare cu privire la
construirea acestui zid. EI avea feele (interioar
i exterioar) fcute din bolovani mari alei cu
9-

cercetri

DE LA MANASTIOARA

FITIONETI

(ca s se poat mbina, s nu r


intre ei i s nu se nruiasc atunci
cnd erau cldii unul peste altul). In interior se
depusese n straturi prundi, pietre i bolovani
alternnd cu pmntul galben-nisipos (fig. 3).
Dar firete problema cea mai important era
aceea de a se stabili nlimea ce o va fi avut
acest zid de incint. Din datele obinute cu prilejul sprii seciunilor L 2 -L3 i M i N, unde
zidul s-a pstrat pe o nlime ce variaz ntre
0,60 pn la 1,10 m, iar anul adiacent era umplut
pn la jumtate, adic 2,50 de la baz spre exterior, putem presupune c nlimea lui total
va fi atins 3 m-3,50 m. Nu este exclus ca el s
fi fost chiar nalt de 4 m. Chiar dac datele pe
care le avem, nu ne permit totui stabilirea exact
a nlimii zidului trebuie s presupunem c el
era ndeajuns de solid, constituind o barier de
nentrecut. In acelai timp se impunea ca nl
imea sa s fie sporit pentru c el avea menirea
nu numai s protejeze locuinele de pe terase ci
s constituie un element component al sistemului
de fortificaie al acestei aezri.
In sfrit, o alt problem care a stat n atenia
noastr cu prilejul cercetrilor a fost i aceea de
a stabili dac ntregul sistem defensiv a funcio
nat atta timp ct a existat i aezarea, respectiv
pn la sfritul fazei Ilb. n acest sens reamintim
n primul rnd faptul c nici una din locuinele
construite pe terasele amenajate nu au depit
zidul de incint de asemenea, unele locuine
(ne referim doar la acelea in situ), specifice fazelor
IIa- IIb, au fost construite dup ce n prealabil
s-au reamenajat i redimensionat terasele inferioare i superioare. In cazul n care s-ar fi urmrit,
sau dac sistemul defensiv nu ar mai fi fost acum
folosit ca atare, atunci era cu mult mai uor s
se mreasc platforma prin utilizarea spaiului
ntre marginea terasei i zid (care prin umplere
cu pietre putea fi adus mai uor la nivelul terasei) dect s se recurg Ia modificarea peretelui
vertical (ceea ce necesita o lucrare mai dificil i
de durat). Totui, la nceputul fazei IIa constatm c monteorenii au preferat s sape peretele
pantei i s evacueze pmntul i apoi s placheze
cu piatr suprafaa nou creat. Prin urmare
este cert c sistemul defensiv funciona i c el
era ntreinut cu grij pentru a apra, n caz de
primejdie, aezarea.
Semnalarea acestui ingenios i complex sistem
de fortificaie ne permite s cunoatem mai bine
metodele folosite de monteoreni pentru transformarea nucleului principal al aezrii - cetuia
ntr-un punct de rezisten inexpugnabil. In
acelai timp, trebuie s mai remarcm i faptul
c zidul de incint fusese construit n aa fel
incit s nu fie doar un element component al
sistemului defensiv, ci s aibe i un scop utilitar
(protejarea locuinelor de pe terase). ln ace~t
sens amenajrile fcute n terase i mai ales placarea lor cu piatr puteau la un moment dat s
fie dislocate prin alunecare, ori, zidul construit
n zona ultimei terase, reprezenta un obstacol
bine venit. Fr ndoial c purttorii culturii
oarecare

grij

129

mn spaiu

arheologice

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

130

MARILENA FLORESCU, ADRIAN FLORESCU

Monteoru au avut in vedere dificultile pe care


i le-ar fi creat prin neamenajarea corect a teraselor in pant. Din acest motiv, ei au cutat
ca unghiul pe care il formeaz peretele vertical
cu cel orizontal s fie de 90. In acest fel, anumite
pericole, care vor fi existat, au fost nlturate,
dar au considerat c i zidul de incint poate
s fie o stavil eficace.
Semnalarea sistemului de fortificaie de la
Mnstioara Fitioneti dei nu constituie un caz
unic in aria culturii Monteoru, n sensul c s-au
semnalat i in alte aezri sisteme complexe,
totui este unicul caz cnd purttorii unei culturi
din epoca bronzului au efectuat lucrri de amenajare n terase i au construit un zid de incint
i un an adiacent.
De un deosebit interes snt ns i datele i
observaiile obinute cu prilejul spturilor efecLU"f~ n zona de nord-vest a promontoriului unde
a fost semnalat sistemul de fortificaie al aezrii
geto-dace7 Aa cum am specificat mai sus, ae
zarea geto-dac a avut trei niveluri de locuire,
cel mai bogat fiind cel corespunztor domniei
lui Burebista. Trebuie s[l menionm c prin s
parea anului transversal i II- IIa s-a constatat
c taluzul marelui an, care are o deschidere de
80 m i o adncime actual de 15 m, a fost spat
de la baza unui nivel corespunztor secolului 1
i.e.n. (fig. 2). Este cert c n timpul domniei
lui Burehista aici, ca i la Cindeti i n alte ae
zri contemporane, s-au executat lucrri ample
menite s fac cetuile s devin centre fortificate, inxpugnabile. Cercetrile fcute n aceast
zon ne-au permis de asemenea s stabilim c n
etapa ulterioar domniei lui Burebista anul
a r{tm as deschis dc~i el ii pierduse fu nciouali
tatea destinat anterior. De asemenea, s-a mai
conslatat c nu au fosL modificate taluzele i
nici nu s-au construit locuine sau anexe pe pante
sau pe fundul acestui man~ ~an (aa cum s-a
afirmat despre alle obiective similare) 8 Din
acest puncl de vedere situa.ia de la Mnstioara
este idenlicii cu cea de la Cndeti unde s-au f:tcut
7 Cu prilejul studierii sistemelor de fortifica\ic a cetilor
din a doua jumtate a mileniului I l.c.n. Adrian Florescu a
ajuns la concluzia c In vremea lui Burebista a fost cr!'at,
In mod deliberat, o reea de obiective fortificate cu an
enorm, a cror menire era s mpiedice ptrunderea oricrui
inamic In interiorul arcului carpatic.
s I. Ursache i V. Cpitanu au fcut unele afirmaii In
acest sens, dar In majoritatea cazurilor cind se refer la sistemul de fortificape se d prioritate datelor prhind valul i
an~ul adiacent cu o structur complex, atribuit purtto
rilor culturii Monteoru. Aceasta este !ns identic cu cel
semnalat la Cotnari i In alte aezri contemporane (secolele
IV- III t.e.n.). Cum in cazul staiunilor respective sint numeroase resturile de locuire din perioada respectiv, ni se
pare mult mai fireasc atribuirea sistemului defensiv acestor
aezri, cu atit mai mult cu cit nu a putut fi stabilit stratigrafic vreo legtur Intre fortificaie i nivelurile de locuire
monteorene.

observa.ii

recenle 9 Acest fapt ne permite s considerm c sistemul defensiv creat de Burebista,


dei nu mai avea funcionalitatea destinat, a
rmas n continuare un efectiv an de aprare.
Aadar, cercetrile efectuate la Mnstioara
Fitioneti ne-au dezvluit aspecte foarte interesante cu privire la sistemul de fortificaie folosit
de comunitile tribale in epoca neolitic, epoca
bronzului i de ctre geto-daci. Cu toate c au
fost obinute rezultate importante cu privire la
evoluia fiecreia dintre aezrile semnalate i la
coninutul
culturii materiale specifice
lor,
considerm totui c prezentarea sistemului de
fortificaie i a problemelor pe care le suscit
cercetarea acestuia snt de un deosebit interes
pentru cunoaterea unui important aspect din
organizarea aezrilor specifice epocilor respective. n urmtorii ani cercetrile vor avea ca scop
obinerea unor date suplimentare cu privire la
cele trei sisteme de fortificaie, mai ales acolo
unde pn acum nu au fost semnalate elemente
certe.
QUELQUES DONNEES CONCERNANT LE
SYSTEME DE FORTIFICATION DE
L'ETABLISSEMENT DE MNSTIOARA,
DEP. DE VRANCEA
RESU!\tf:
Les recherches intenses pratiquees dans l'Ctablisscment de
ont accorde une attention particulicre au systcme
de dCfense neolithique de l'gc du Bronze (civilisation de
Monteoru) et geto-dace, I'Hablissement neolithique a He fortiiie par un simple fosse, situc dans la zone qui facilitait l'acds il
l'Hablisscment. En ce qui concerne l'Ctablissemcnt de 1\Jonteoru, le systeme de dcfcnce de Mnstioara a des elcments
complexes, dCtcrmines par la configuration du terrain. Ainsi
on a constate l'amenagement d'un mur adjacent au fo,se
ct d'nu grand fosse vers le nord de la citadclle.
Dans la periodc gHo-dace un gram! fossc a etc crcu,oe
dans 1:-t zone nord-oucst de la citadelle.
Mnstioara

E'd'I.ICATlOr\ DES FlGl.HES

Fig. 1. :\1nstioara-Fitioneti. 1-2 deux sections illravers


du zone de sud-est de la citadelle; 3 vuc glmeral de la citadelle.
-1~7:'~.2. ::llnstioar3-Fitioneti. La citadelle ct les travcrs aproximalifs des fosses de dCfcnse (ncolithique, du l'epoquc du
hronzc ct geto-dace).
:;;Fig. :J. 1\Instioara-Fitioneti. Le talus de la scction L2 (la
fo~s< nrolilhique, du l'cpoquc du bronzc avcc le mur adjacent).

9 Observaiile de la Clndeti din anii 1979-1982 au per~ais


s se stabileasc faptul c, anterior epocii lui Burebista, fuseser arnenajate pe pantele talvegului unui vechi piriu anexe
sau fuseser spate gropi. Dup ce a fost spat anul, taluzele sale au rmas intacte.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Spturile de la Archiud "Hnsuri", corn. Teaca (jud. Bistria-Nsud)


GEORGE M.-\HINESCU -

In vara anului 19(H n punctul "Hinsuri" de


pe teritoriul satului Archiud, corn. Teaca, jud.
Bistria-Nsud
au fost depistate ntmpltor
de ctre steni mai multe obiecte de facturft celtic[t, ce provencu din morminte distruse. Tinind
seama de importana descoperirii. L. Dnilft,
fostul director al muzeului din Bistria, a fftcul.,
n luna septembrie a aceluia~i an, un sondaj la
locul semnalat de ctre steni. Cu accst prilej,
t. Dnilft a dezvelit dou gropi rotunde "arse
ritual" n care, la diferite niveluri i r\it, se
afla inventarul funerar al unor morminte de factur celtic (oase umane incineratc, fibule, br[t{tri, ceramic lucrat la roat i cu I_llina etc.).
Pc baza invcntarului recuperat cele dou morminte
au fost datate n Latene B 1 . Descoperirea gropilor,
Cl' aveau diametru! de circa 180 cm ~i prezentau
urme de arsur, ne-a permis s credem in posibilitatea surprindcrii n aceast zon a unei necropole de epoc Latene care ar putea aparine, dup
ritualul incineraiei, autohtonilor daci.
fn anul Hl77, Ins ti tu tul de arheologie din Bucureti, prin VI. Zirra i Muzeul din Bistria, prin
t. Dnil, au reluat cercetrile, cu intenia de
a descoperi noi morminte de tipul celor descrise
mai sus. Rezultatul acestui sondaj a fost descoperirea unei spade fragmentare de firr celticft i
a unor gropi prefeudale, foarte srace n material
arheologic. Pentru lmurirea problemelor ridicate la apariia acestor gropi spturile au fost
continuate apoi de ctre semnatarii acestor rinduri. La captul a patru campanii sistematice de
sftpturi (1977-1980), efectuate pe un platou
orientat E- V i avind dimensiunile de circa
200/50 m, au fost depistate importante vestigii
arheologice, ce dateaz din mai multe epoci
(fig. 1). Iniial, platoul, n special partea sa
wstic (fig. 2), a servit ca loc de nmormntare al unei comuniti Noua ce locuia n imprejurimi, dup care in Latene B 1 -B 2 ntregul platou
a fost folosit ca loc de nmormntare al unei comuniti celto-dace. La sfritul secolului al IV-lea
i nceputul secolului al V-lea e.n. ntreg platoul
a fost folosit ca cimitir al unei populaii ce-i
inmorminta morii dup un ritual deosebit, iar
n secolele VI- VII partea sud-vestic a platoului
a servit ca loc de nmormntare unei populaii
de caracter gepidic. In sfrit, tot n partea ves-

CORNELIU GAIU

Licft a platoului, au fost surprinse urme de locuirc


feudal-timpurii (gropi, locuine-bordei, cuptoare
de pine etc.).
O att de ndelungat folosire a platoului a
avut, firete, urmri asupra vestigii lor, n sensul
cft multe morminte Noua sau Latene au fost
distruse integral sau parial, mai ales de nmormintitrile din secolele IV- V, care foloseau gropi
de mari dimensiuni. Socotim c aici este momentul
s precizm c aa-zisele "morminte dace de incincraie" cu "groapa ars ritual" gsite n 1964
nu reprezint de fapt dect inwntarul rvit
al unor morminte Latene. aruncat. n gropi din
secolele IV- V, care aveau fundul ars superficial.
Aceast{t concluzie este sigur i a fost verificat
In mai multe situapi similare, ab:;olut clare.
in cele ce urmeaz, prezentm cteva dale
privind descoperirile fcute de noi n cursul celor
patru campanii. Intrucit materialul arheologic
este fragmentar sau in curs de restaurare, acum
vom prezenta doar cteva din obiectele i datele
ob\inute, urmnd ca o prelucrare monografic
sft ric fcut la ncheierea spturilor.
-~

~ecropola

Noua este de nhuma~ie, avnd scheletele depuse, de regul, n poziie chircit pe


stinga. Au fost gsite i cteva morminte cu scheletul n poziie intinsft, pc spate. Orientarea tuturor mormintelor era E- V, cu capul spre E.
Dupft dimensiunile i conformaia oaselor, apreciem c aici au fost inmormntai, n proporie de
75-80%, copii i adolescenii. Inventarul funerar este srac i se rezum la cteva ceti cu
toarta n "muchie", 2 vscioare, un vas-sac i o
ceac cu buton (fig. 3). Necropola n-a fost cercetat integral, ea continund spre sud-vestul
platoului. Au fost descoperite pn n prezent
21 de morminte. In mod sigur, multe alte morminte, al cror numr nu poate fi precizat, au
fost distruse de nmormntrile ulterioare i de
locuirea feudal timpurie.
:Vecropola de epoc Latene a ocupat ntreg
platoul fapt ce ne permite s presupunem cft a
avut, iniial, cel puin 50-60 de morminte.
Aceast presupunere este susinut i de faptul
c n majoritatea gropilor ulterioare am gsit
obiecte de factur celtic ce proveneau din morminte distruse. Adugm aici c este de presupus

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

G. MARINESCU, C. GAIU

132

1
o

o
o
~'

..
f'11)

1964?

.,L.2

$ANTIERUL ARHEQOOIC ARCHlUD.HiNSUR!'

..... Morminte NOUA


Morminte de incin<>ra\ic! Lot~ne

)'

~lO

"''

19n 1980

Sllpaturi

c=eMormint~ Laten~ de nhun'ICI~ie


O Mormintt? Lot~ne distrusg

""-

.... '"'k4

!Om

::::Wl::J

incineraie

Fig. 1. Arcbiud .Hlnsuri. SApllturile arheologice din 1977-1980; 1 morminte Noua; 2 morminte de
3 morminte de lnhumaie La T~ne; .( morminte La T~ne distruse.

La

T~ne;

~---

(9<D
ri)M
@

Q)@(!)

(!)

@)

@@

@,...o

eflM"'
"!:,
1

@ {9@ @

@
@

ARCHIUO .HNSURI'
Pianul sapa turilll(

O Gropi

st?C.I\1-

~Morminte

sec.,v-v
E>Morminte sc;c v1
8 Locuinta feuoole fimpur"

..

'

IO~

Fig. 2. Arcbiud .,Hinsuri. Spturile arheologice din 1977-1980: 1 gropi din secolele 1V- V; 2 morminte din secolele
IV- V; 3 morminte din secolul al VI-lea; 4 locuine feudale timpurii.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

SAPATURILE DE LA ARCffiUD .,H!NSURI"

----~~~
1

\fi~
~/
1

Fig.

3.~ Archiud

"Hinsuri". Vase din morminte !'<oua.

133

c o parte din aceste morminte, care erau puin


adncite, au fost distruse i de arturilc efectuate
cu tractorul.
Nccropola era biritual. In spturi sistematice am gsit 5 morminte de incinera.ie i unul
de nhumaie. Inventarul este cel obinuit: fibule,
brri de bronz i fier, ceramic lucralft la roat,
de tip celtic, i ceramic lucrat cu mna, dacic
(fig. 4). Ritul i ritualul de nmormntare snt
i ele comune celor din nccropolele celto-dacice
transilvnene (incineraie cu oasele i imentarul
depuse pe sol i nhuma.ie n pozi~ie ntins,
pe spate). Spturile noastre au depit, se pare,
aria de ntindere a necropolei Latene, astfel c
descoperirea altor morminte in campaniile viitoare
este puin probabil. Pe baza materialelor recuperate n spturile noastre, la care trebuie s
adugm i pe cele provenite din sondajul efectuat
in 1964, necropola Latene se dateaz n jurul
anului 300 .e.n., adic n Late ne B 1 - B 2 dup
cronologia lui Reinccke.

Neeropola din secolele IV- V e.n. Din complexele aparinnd acestui orizont au fost dezwlite
100 gropi i 11 morminte de nhumaic. Gropile
au o form rotund, cu diametrele cuprinse ntre
GO i 180 cm i o adncime ce variaz ntre 80 i
250 cm. In profil, gropile au o form[t cilindric
cu fundul uor albiat sau snt n formft de buloi.
Umplutura gropilor este constituitft dintr-un
pmnt negru, cu resturi de crbune i puine
fragmente ceramice. Fundul majoritii gropilor
prezint un strat, mai gros sau mai sub!ire, de
cenu i arsur, ce trebuie pus in legtur cu
practica ritual a purificrii gropii prin ardrre

Fig. 4. Archiud "Hinsuri". Vase din morminte La

T~ne.

Fig. 5. Archiud "Hnsuri". 1-2 vase din morminte de


secolele IV- V; 3-5 vase din morminle de secolul al V 1-lea.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

13-!

G. MARINESCU, C. GAIU

superficial. In 9 dintre aceste gropi au fost depuse unul sau dou schelete de cini, iar n alte
cteva au fost gsi te scheletele unor psri r
pito~m~ (oimi?). Mormintele de nhumaie aparinnd aceluiai orizont folosesc acelai tip de
gropi rotunde cu fundul ars. Scheletele erau depuse, n majoritatea cazurilor, pe o platform
amenajat dup sparea i purificarea ritual a
gropii. Din cele 15 morminte cercetate n prezent,
n G dintre ele erau depuse 2 sau 3 schelete. Jn
mormintele duble sau triple nu este vorba de
nmormntri succesive sau ntmpltoare, ci de
o depunere concomitent, n care 1 sau 2 indivizi
erau sacrificai ritual. In dou dintre mormintele
de nhumaie, alturi de scheletele umane, a
fost descoperit i cte un schelet de cine.
Inventarul recuperat, att din gropi ct i din
mormintele de nhumaie, este relativ srac, fiind
compus din ceramic lucrat la roat (fig. 5/1-2)
i cu mna, catarame de fier, cuitae de fier, mr
gele, un pahar de sticl de form conid't, fibule
cu piciorul ntors pe dedesubt i cu semidisc, pe
baza c[trora complexele pot fi datate n a doua
jumtate a secolului al IV-lea i Ia nceputul secolului al V-lea e.n.
.\TttJ'O}){)ia de st'eolcle \'1- VII e.n. cupri ade
morminte de nhumaie in gropi rectangulare cu
colurile rotunjite, orientate V-E. Din aceastft
necropol au fost dezvelite 20 de morminte,
pentru care poate fi sesizat o aliniere n iruri a
mormintelor. Majoritatea mormintelor au fost
deranjate din vechime. Inventarul mormintelor
este srac, iar la unele lipsete complet. Au fost
descoperite vase de lut lucrate la roat, din past
cenuie, fin sau zgrunuroas (fig. 5/3-5), ca-

tarame ovale sau rectangulare de bronz i fier,


vrfuri de lance, mrgele, fusaiole etc. Pe baza
inventarului descoperit i a ritualului funerar
necropola se dateaz n a doua jumtate a secolului al VI-lea i la nceputul secolului al VII-lea
e.n.
ARCHOLOGISCHE AUSGRABUNGEN VOM

A.RCHIUD "HINSURI" GEM. TEACA,


KR. BISTRIA-NASUD
ZUSAMMENFASSUNG
In dcn .J ah ren 1977 -1980 ha ben dic arcologischen
Forschungen von Archiud - "Hinsuri" Komplexfunde freigelegt: 24 sptbronzezeitliche Skelettgrbcr (Nouakultur);
6 keltisch-dakische Grabstttcn (5 Brandgrber und 1 SkeIcttgraiJ); 100 Ritualgrubcn und 15 Skclcttgrber aus der
zwcitcn Hlftc des 1 . .Jh. -Anfang des 5 . .Jh.; sowie :.w Skelcttgrbcr die dcr zwciten Hlfte des G. .Jh. angchorcn kt\nntcn.

ABBILUU).!GSVEHZEICI-J).!!S
.\IJIJ. 1. Archiud "Hinsu ri ". Archologischc Ausgrabungcn
1977-1980; 1 :"louakultlll' Grber; Latcnezcitliche Brandgrbcr; 3 Latcnczcitlichc Skclcttgrbcr; 4 zcrstortc Latcnczcitliche Grbcr.
Abb. 2. Archiud "Hinsuri". Archologischc Ausgrabungcn
1977-1980; 1 Grubcn aus dcm 4-5. Jh.; 2 Grbcr aus dem
4 -;) . .Jh.; 3 Grbcr aus dcm G. Jh.; l friihmittelaltcrlichc
Hiittcn.
,\IJb. 3. Archiud "Hin:;uri". GcfOc aus den Nouakultur
Grbern.

Abb. 1. Archiud "Hinsuri". Gcfiiflc aus Latenczeitlichen


Griibern.
.\IJb. 5. Archiud "Hlnsuri". 1 -2 GcfOc aus dcm l-5
Jh Griibcrl).; 3 - l GcfDe aus dcm G .Jh. Grbern.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Cercetrile

arheologice de la "Stenca" Liubcovei


MARIAN GUM, CAIUS SA.CRIN

Staiunea arheologic de la "Stenca" Liubcovei se afl situat, dup cum o arat i numele
pe un promontoriu stncos direcionat aproximativ nord-sud, care bara - pn n momentul
efecturii lucrrilor de excavaii a oselei dintre
Moldova Veche i Orova - accesul pe valea
Dunrii, ntre localitrtile Liubcova i Berzasca
(jud. Cara-Severin).
Punct de importan strategidt mai mult
dect evident, dealul "Stenca" a fost amintit ca
loc de provenien a unor interesante vestigii
arheologice nc de la sfritul secolului trecut,
de ctre L. B6hm, B. Milleker i M. Roska 1
Cercetrile arheologice sistematice intreprinse
n aceast staiunc au fost ncepute n anul 1fl76,
ele continundu-se i n prezent2 Cu prilejul efecturii spturilor, au fosl puse n eviden urmele
unor aezri fortificate aparinnd epocii bronzului i celei de a doua epoci a fierului. Prin observaiile stratigrafice efectuate i bogia deosebit a materialului arheologic scos la iveal 3 ,
"Stenca" Liubcovei se prezint ca unul dintre
cele mai importante staiuni arheologice de pe
teritoriul Banatului, permind o mai bun cunoatere a epocilor menionate n aceasUt zon.
In cursul campaniei din anul 1980 au fost continuate spturile n S2 (45 X 2 m, orientaEt pe
direcia nord-sud, u centrul plaloului) S5 (14 >, :2 m,
la vest de S2 ) i C4 (20 X 6 m, la 4 m spn est de
S2 ), toate fiind ncepute ndt din campania anului
1979. De asemenea, a fost deschis C6 (G,;Jt, x
5,50 m, la vest de S2 ), pentru dezwlirea unui
turn cu fundaie de piatrft prins cu mortar 'ii
suprastruclur de crmid, aparinnd unei perioade post-dacice (fftr[t a se putea face ndt alte
precizri, din cauza absenei unor elemente sigure
de datare).
Stratigrafia i cronologia staiunii se prezint
astfel: stnca nativ; strat de cultur din epoca
bronzului, cu complexe de locuire aparinnd

1 B. Millekrr, Dt!lm., I, p. 75-76; ibidem, II, p. 43;


1\J. Roska, Reperiorium, p. 20, nr. 61.
2 Un prim raport de sptur, cu privire la rezultatele
campaniei din 1976 a fost publicat de Mari an Gum (Banatica,
4, 1977, p. 69 -104). n acest punct s-a executat un sondaj
de informare de ctre Gh. Lnzarovici i Marian Gum in 1976,
sptura sistemntic fiind im~eput de Marian Gum n 1977
i continuat In 1979-1980 de Marian Gum n colaborare cu
C. Scrin.
3 Materialul archeologic se afl In totalitnte la Muzeul
de istoric al judc\ului Cara-Severin din Rcia.

unei aezri fortificate cu an de aprare i val


de pmnt cu palisad simpl, n zona nordic a
promotoriului; strat dacic cu dou faze succesiYe
de locuire: a) primului nivel (sec. III- II .c.n.,
cu precdere n ultimul) i corespunde o primit
faz a fortificaiei dacice din nordul platoului,
realizaHt printr-un an de aprare ~i un Yal de
pmnt cu palisad simpl, b) celui de al doilea
ninl (sec. 1 .c.n.- 1 c.n.) i corespunde o a doua
i ultim faz a fortificaiei, constnd dintr-un
an de aprare i un val de pftmnt cu palisad
dubl umplut cu piatr, de dimensiuni mai impozante dect acelea din prima faz. A doua faz(t
a fortificaiei dacice prezintft urmrle evidente ;tic
unei distrugeri violente.
Aezarea din epoca bronzului. In stratul de eultu rit aparinnd acestei aezri au fost descoperite
urmele a trei locuine de wprafa[t, putt rnic
deranjate de complexele de locuire aparl,innd
aezrii dacice care o ~uprapune. Dup toatr indiciile, ele au avut o form aproximatiY dreptunghiularft i erau prevzute cu vetre de foc. l\I<Jlcrialul arheologic drscoperit se compune mai ales
din cuamirft, topoare ~i ciocane din piatr, precum
i diferite obicc1t' din lut ars (fusaiole frumos ( f namcntatr ~i :.~~a numiii "ciJ.ci dr V<ltr"). Ctramir:! aparine all categoriei uzuale rt ~i uki
fine, fiind ernamen t :ti it mai ales pri 11 incizi; si
c:ml'luri oblice sau \ nticale pe corp. Ati L prin
decor, dl i prii~ tipnile cde nwi f!TcHidl' ele
vase (ceti cu "ansa lunata", cu mici proemiwn\e
pc toartc, vase globularc cu gt cilinclrie i h1za
n coluri, strchini lobate, vase - minialnr[t,
ele.), aezarea de epoca bronzului de pc "Slcnca"
Liubco\"l'i poate fi ncadrat ntr-o faz{t trzie a
culturii Vatina, i datat n faza Heineckl- B.B 2
(dup[t cronologia central-european). Sesizarea
multor elemente comune cu manifestiirilc crramice ale culturii Vcrbicioara scoate n evidt n
o puternic ntreptrundere a celor dou culluri
din Bronzul mijlociu n zona de sud a Banat ului,
mergnd chiar pn la crearea unui aspect cultural
de mixtur. Apariia unor influene ale ceramicii
incrusta te sud-pannonice n aceast aezare anunUi
de fapt formarea, de-a lungul vii Dunrii,a
complexului romna-iugoslav cn crramic ncrustat din Bronzul trziu i final, prin preluarea multor elemente de tip Vatina i Verbicioara.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

M . GUMA, C . SACARIN

136

Fi g. 1. "Stcnca" Liubcovei.

Ceramic

-cultura Vatina.

Fi g . 2. " Ste nca" Liubcoy ei.

Ceramic

- cultura \"[}Lina.

Fi g. 3. " Slenca '' Liubcovei. Ceramic din:niYclul clacic


inferior (secolul Il l. e.n. )

Fig. 4 . ,.Stenca" Liubcovei. Ceramic elin niv<'lul dacic inferior


(secol ul l l .c .n .).

Fig. :J . "S l enca " Li ub covc i. Cc r::unicii el in ni Yelul


superi or (seco le le 1 .c.n. - l e.n.).

d acic

Fi g. 6 "Slenca'' Liubcovei. Ceram i c din ni yelul dacic


superior.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

CERCETARILI ARHEOLOGICE DE LA "STENCA" LIUBCOVEI

.1,~e.:area dacic suprapune direct pc cea din


epoea bronzului. Dup poziia n teren i modul
de realizare i dispunere a elementelor de fortificaie, sta~iunea de pe "Stenca" LiubcoYei face
parte din categoria aezrilor dacice fortifieate
in sistemul "promoloriu baral", att de bine reprezentate n ntreaga arie de rspndire a acestei
civilizaii, fiind aprat din trei pftri de pante
abrupte i fortificat numai n zona nordic, mai
uor aecesibil unui eventual atac.
Continuitatea celor dou faze de locuire i
fortificaie asigur o existen\ nentreruplft a
aeziirii dacice de la "Stenca" Liubcovei nt re
sfritul secolului al III-lea .e.n. i nceputul secolului 1 e.n.
ln ambele faze au fost cercetate mai mulle
complexe de locuire, dintre care men,ionm un
num[tr de ase locuine de suprafa, trei bordeie,
mai multe vetre de foc deschise i nu mai puin
de 2:> de gropi de provizii, unele transformate ulterior n depozite de gunoaie.
Locuinele de suprafa, de form[t dreplunghiulari"t. cu axa mare pe diree,ia est-vest erau prevhznlc cu vetre de foc de form[t rotund, situate
de rrgulft n eoJ!ul sud-estic. La nici una dintr!'
aeeste locuine nu s-au putut observa indicii
sigure privitoare la existena mai mullor n6tperi.
Una dintre ele (L 2 ), apar!innd fazei recente (secolul I .c.n.), se remarc prin prezena unui mare
numi"tr de plsele din corn de cerb, prelucrate sau
semiprelucrate, ceea ce ne conduce spre interpr{'tarea sa ca atelier de prelucrat acest gen de
malenalr.
Bordcielc snt fie de form rotund sau oval,
fit patrulatere cu colurile rotunjite.
Vl'lrele deschise (n numr de cinei pnft n
prezent) sint toale de acelai tip, avnd o form[t
rotund, cu diametru! de aproximativ 0,80-1 ,OOm.
(~ropile snt drepte sau n form de clopot,
unele dintre ele avnd pereii acoperii cu un strat
de lut puternic ars.
Ceramica este relativ unitar n cele dou[t faze, cu
deosebirea c in nivelul inferior (secolelor III- 1I
.t.n.) predomin tipurile bitronconice, castroanelc
tronconice cu buza profilat, cnile cu o toart,
vasele uzuale cu buza aproape dreapt, majoritatea fiind lucrate cu mna, fr ca ceramica lucraUi. la roat s lipseasc. De remarcat apariia,
nci"t din nivelul inferior, a unui tip de strachinft
cu buza lat i evazat, pictat cu grafit pe fondul
negru al pereilor lustruii.
NiHiul superior (secolului I .e.n.- 1 c.n.), se
caracterizeaz prin creterea numrului de vase
lucrate la roat (cni, fructiere, strecurtori,
eeli ele.) de culoare cenuie, cu ornamentele
nalizate mai ales prin Instruire.

137

Inwnlarul metalic se compune din cuite i


vrfuri de sgeat din fier, podoabe din bronz
(brft\arft, cercei, fibul transformat n penset
etc.) i au fost descoperite n numr mai mare n
ullima faz de locuire a aezrii.
O menpune aparte se cuvine a fi fcut n cazul
unui fragment ceramic pe care a fost incizat,
nainte de ardere, o reprezentare uman cu atribute solare cu semnificaie de cult. Obiectul
respectiv a fost descoperit ntr-una dintre gropile (Gr. 9) aparinnd nivelului superior al ae
zrii, i poate fi data t cu precdere n secolul I
.e.n. 4
Cea mai plauzibil interpretare ce se poate da
n prezent pentru ncetarea violent a ultimului
nivel de Iocuire i fortificaie al azrii dacice,
este aceea legat de o distrugere provocat n
urma expediiilor romane de pedepsire ntreprinse
la nordul Dunrii n vremea mpratului Auguslus, la nceputul secolului I e.n., i ar putea fi
pusft - eventual - pc seama aciunii militare
conduse de Cn. Cornelius Lentulus.
Cercetiirile sistematice ncepule n aceast[t sla.iune vor fi conl.inuale i n anii urmtori, existnd indicii priYitoarc i la prezena unei uecropolr dacice n imediata apropiere a aez[trii.
AR.CJ-1.\EOLOG ICAL HESEARCHES AT
"STENCA" LIUBCOYEI
ABSTHACT
r\ Bronze Agc fortified settlcment (Vatina culture) and a
Dacian stratum with two succesive Icvcls werc pointed out
in thc archeologieal station "Stenca" Liubcovci. Thc 1-irst
Dacian Icwl (:.J century B.C. - 1 century D.C.) had a dcfcnsive dig and an earth vallum with simple palisade; the second
level (1 ccntury B.C. - 1 century A.D.) is illustrated with
a second fosse of thc Dacian fortification. Thc later onc ha5
suffercd a violent dcstruction.

EXPLA:\'ATION OF THE FIGuRES


Fig. 1. "Stenca" Liubcovei. Pottcry - Vatina culture.
l:ig. 2. "Stcnca" Liubcovei.

Pottery -

Vatina culturc.

1-ig. :.J. "Stenca" Liubcovci. Pottery from the Dacian inferior Icvel (2"d century B.C.).
Fig. 4. "Stenca" Liubcovei. Pottery from
nfcrior Icvcl (2"d ccntury B.C.).

the

Dacia1:

Fig. 5. "Stenca" Liubcovei. Pottery from the Dacian superiOI le vei ( 1 century B.C. -1 century A.C.).
Fig. 6. "Stcnca" Liul>covci. Pottcry from the Dacian su
pcrior lc\'l>l.

t Pentru alte detalii i pentru problemele ridicate de aceast


reprezentare a se vedea: M. Gum, Aeta MN, 18, 1981, p.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Raport asupra

spturilor

arheologice ntreprinse n satul


corn. Drgeti (jud. Bihor)
NICOLAE

In campania arheologic 1980 cercetrile au


continuat pe latura nord-vestic a platoului de
pe dealul Cetaua. Au fost trasate trei seciuni
(S 23, 24, 25), lungi de cte 20 m i late de 1,50 m
i s-au deschis trei casete mari (C A1 , A2 , A3 ), cu
o suprafa de 36 m 2 , precum i o caset mai mic
(C.B), din S.24.

Stratigrafia. In seciunile S.23 i 24, sub stratul


vegetal, apare un strat uniform (18-20 cm grosime), de culoare neagr nchis. Acesta reprezint de fapt pmntul dizolvat de pe coama dealului i apoi nivelat cu ocazia lucrrilor de terasare efectuate la nceputul secolului 1 e.n.; In
strat abund materialul ceramic de factur neolitic, amestecat cu cteva fragmente dace.
In seciunile analizate nivelul dacic a fost
distrus, probabil cu ocazia lucrrilor de terasare
amintite. In acest fel, sub stratul de pmnt adus,
urmeaz un nivel de culoare rocat-negricioas

Tad,

CHIDIOAN

(20-25 cm grosime), atribuit pe baza inventarului


Hallstattului timpuriu (vezi fig. 1). Din acest
nivel pornesc mai multe gropi i o locuin (vezi
fig. 2).
Ultimul strat cultural, de culoare maronieglbuie, se prezint neuniform, grosimea lui variind ntre 6-18 cm. Materialul arheologic, extrem
de srac, este reprezentat de fragmente ceramice
hallstatliene. In unele poriuni ale sec.iunilor,
pe o lungime de 11-12 m, sub stratul descris
anterior, apare un strat de lut galben, steril,
care se suprapune peste patul de stnc al dealului.
Tn seciunea 25 care se afl la 9 m distan
de S.24, spre marginea platoului, profilul prezint
doar dou niveluri culturale, groase de 50 cm.
In ele predomin fragmente dacice (fig. 3). In
campania anului Hl80 au fosL dezvelite i cercetate 4 obiective arheologice care slau i n atenia
prezentului raport:
1.
2.
3.
4.

Locuin

Suprafa

hallstattianft.
cu aglomerri de piclrc.

Locuin! dacic.
Cisl

de

piatr.

1. Lowi n fa hallslalli an a fost descoperit in


S.24. Este foarle puin adincit in pftmnt (cu
20 cm fa[t de niYCiul antic de clcare) i arc un
plan oarecum dreptunghiular, cu colurile rotunjite. Este orientat pe direcia N- S i arc
dimensiunile de 260 x 160 m (fig. 2). Pc latura
de sud-nsl a locuinei a fost descoperitft o groap
cu deschiderea mai mic i fundul mai larg, avnd
diametru! de 1 m. Ea depete conturul locuinei
cu 40 cm, formind o mic absid. Pc fundul gropii,
la 72 cm, au fost montate cteva loazbe de lemn.
Pe margine, n por!iunea inferioar (cel puin
aici s-au pftstrat) s-a aplicat un strat sub!irc de
lut. Pe fundul gropii s-a gsit o cantitate relativ mare (circa 5 kg) de gru carbonizat. l\Iicul
hambar a fost optural, parial, de buci mai mari
de chirpici cu urme de nuiele, resturi ale zidurilor
locuinei.
Surprinztor

este faptul c att n locuin ct


n groapa cu gru numrul fragmentelor ceramice este foarle mic.

Fig. 1.

Tad

"CetauaM.

Fragmente hallstattiene
S.24.

din

2. Suprafaa w aglomerri de pietre. In extremitatea sud-estic a seciunii 24 au apftrut masate


un numr mare de pietre i bolovani, de dimensiuni
apreciabile. Pentru dezvelirea lor au fost deschise

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

SAPATURU.E ARHEOLOGICE DE LA

casetele A1 , A2 i A3 . Aglomerrile se concentreaz


pe un spaiu relativ mic n comparaie cu ntreaga
supr afa a aezrii de pe Cetaua. Masarea lor
n aceast zon nu poate fi explicat deoca mdah'l
n chip mulumitor.
Aa cum rezult i din planul casetelor, n care
se aflau suprafeele cu pietre (fig. 4), se pare c
ele se pot delimita n trei complexe asemn
toare , separate ns prin anumite trsturi.

139

mai puin plane. Distribuia pietrelor nu este


chiar alt de compact ca i n cazu l celorlalte dou.
Celela lte dou comp lexe, situate ntre m.16 - 19
i 18,50 - 22, prezint o maxim concentrare n
jurul unei vetre de foc i respectiv unei gropi,
fiind aglomerate i pe vertical , dnd impresia
unor mici piramide de piatr. Snt asemntoare
modalitile de placare numai a unei poriuni din
circumferinele vetrei i gropii. Spunem placare

14

[]

AAD

/5

16

N.

..
lEGEND

11111111111111
r.

Jl

Fig. 2.

Strat vegeta 1

111111 11111

Nivel cultural

&.

Nivel steril

'-'v v -

)o o o (

oo o o

Strat de pmnt adus

~"'o"o~

Nivel cultural

$3:::;,~] Griu carbonizat

Tad

.,Cet.aua".

Pro[ilul

Prima aglomerare se afla situat ntre m.11,50 14, a doua n colul sudic, ntre m.16,20 - 18,25 i
tn fine a treia aglomerare ntre m.18 ,50 i 22.
Inlre aceste complexe ce nir, nu dup o anume
regul, blocuri mari de piatr, complexele propriuzise fiind constituite mai ales, sau n exclusivitate, din pi etr i mrunt de carier. Prima
aglomerare de pietre situat ntre m.l1,50 - 15,
apare sub aspectul unei suprafee mai mult sau

planul S.23, cu

Pat de strnca

locuina hallstattian.

nu numai d atorit felului n care au fost aezate


pietrele pe aceste margini dar i datorit evidentei intenii de a marca, de a delimita sau de a
proteja groapa sau vatra . Aceste aranjamente,
aceast dispunere intenionat a pietrelor, eli min alternativa c groapa sau vatra a strpuns
ulterior aglomerarea de pietre i astfel ele I-au
deranjat din dispunerea iniial.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

140

N.

CHIDIOAN

Vatra de foc n discu,ie are o form aproape


perfect circular, cu diametru! de 1,46 m . Suprafaa vetrei prezint o pomosteal sub,ire deasupra ei sau pe ea au fost gsite fragmente halstattiene i o greutate conic de lut avnd un orificiu
orizontal n partea superioar .
Platforma vetrei avea o grosime considerabil
(17 cm) i era bine ars n profunzime, dovad

~/ r

'

'
~'I IJ\ )\1\)Ij'l ~

.u\11 1 ,,, \\\1

W~\\l~lW)~,

(
9

Tad

Fig. 3.

.,Cetaua.

Fragmente dace descoperite In


S.25.

c pe ea s-au practicat focuri ndelungat e sau


rep etate. Dup demontarea vetrei de foc s-a
putut observa c ea cpcuia perfect o groap
de forma unei co Yate, spate n patul de st n c
pn la -27 cm adncime. ln interior s-au descoperi t multe fragmente aparinnd unor vase
hallstat.tiene (fig. 5/5-7; 6/1-3) i buci mici
de crbun e . Merit s semnalm faptul c un
fragment dintr-un castron descoperit n interiorul gropii s-a gsit pe platforma vetrei; d ova d
c lucrrile de umplere a gropii s-au efectuat
simultan cu construirea vetrei de foc. Groapa
nr. 3, situat pe marginea sudic a complexului
3 de pietre, de care am mai vorbit, este de form
cilindric i se adncete n patul stncos cu -35 cm
(adncimea absolut -125 cm) . ln interiorul ei
au fost gsi,i mai mul i bolovani , relati v mari,
fragmente de chirpici i dou cioburi hallstattiene,
dintre care unul aparine unui cuptor p ortativ
(fig. 6/4). Revenind la aglomerrile de piatr,
trebuie s men ionm faptul c, n cele 11 campanii
de spturi ntreprinse n aceast aezare nu am
ntlnit un caz similar. Nu credem de ci, b azndu- ne
pe descoperirile i observaiile anterioare , ca tonele de piatr extrase din carier i depuse pe
aceast sup raf a ar putea constitui elemente
care ar fi pu tut fi fol osite la construcia unei locuin.e, eventual zi d de aprare.
Fragmentele de vase afl ate printre pietre, deasupra vetrei, sau n groapa 3, d ateaz ntregul
complex n Hallstattul timpuriu.
Locuina d aci c a fost descoperi t n S.24 i
C.B ., aceasta din urm deschis pentru descongestionarea lo cui nei . Ea este de form ovalalungit , avnd axa lung de 4,10 m i limea de
2 m. Face parte din tipu l locuinelor, aa-zis,
izolate, ea fiind ridicat sau mai bine zis adincit (7 -120cm) ntr-un sector unde nu se pot

T$AD "CHATAUA" 1980


5 24

C.A1 -C.A1- GA,

Pla nul suprllfetelor cu pietre

..

..

"

Fig. 4.

Tad

"Cetaua.

Planul

suprafeel or

cu pietre.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

141

SAPATURILE ARHEOLOGICE DE LA AAD

\1[--~
~

&

Fig. 5. Tad:- wCetaua". Fragmente hallstattiene : 1-4


descoperite pe vatra de foc; 5 -7 descoperite In groap,
sub vatra de foc .

------.
1

Fig. 7.

Tad

.Cetaua".

In

Fragmente dace descoperite

locuin.

. . l- -

Fig. 6. Tad - "Cetaua". Fragmente hallstattiene: 1-3


descoperite In groapa de sub vatra de foc; 4 descoperit In gr. 3.

Fig. 8.

Tad

- .. cetaua . Oalele
cista de piatr.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

dace

descoperite In

N.

CHIDIOAN

surprinde stratigrafic alle urme de locuire daci6t.


Inventarul ceramic (fig. 7) foarte abundent i
variat prezinlft un procentaj aproape egal ntre
vasele lucrate cu mna i cele superioare, lucrate
la roat. Din prima categorie dominante snl diferi le tipuri de vase-borcan, oalele pntecoase, i
fruclierele. Au mai fost descoperite un mic creuzet
i o ceac tipic. Din categoria vaselor lucrate la
ro a L[t remarcm numrul mare de castronae,
cu buzele evazate, fructierele cu buzele fuite,
i oalele nalte bitronconice. S-a descoperit un mic
vas globular - imitaie local dup un model
roman (fig. 7 /3). Pe baza materialului ceramic
locuina se poate data la finele veacului 1 .e.n.
i nceputul secolului I e.n.
Cista dacic a fost descoperit n C.A 3 , la periferia aglomerrilor de pietre. Are form dreptunghiular i este constituit din pietre de carier
(fig. 4). In interiorul cutiei de piatr au fost
aezate culcat, cu gurile spre rsrit, dou oale
mari lucrate cu mna (fig. 8). Forma vaselor
indi6t o datare relativ timpurie a cistei, i anume
n prima jumtate a secolului I .e.n.
n concluzie putem spune cft spturile arheologice de la Tad din anul Hl80 au descoperit
materiale i obiective apar!innd epocilor neoliticc. hallslattiene timpurii, cultura Gava-Holihrad
i un orizont dacic din secolele I .e.n.- I e.11.
HAPPORT SUR LES FOUILLES
ARCHEOLOGIQUES ENTREPRISES DANS
TAD, COl\1. DRGETI, DEP. DE BIHOH

Les rcchcrches de 1980 cntrcpriscs dans les habitats hallstatticns et daccs de la colii ne dite "Cct\aua , aupr<s de
Tad, ont decouvert cntre aulrcs:

1. l"uc habitalinn hallstalticn avcc une fosse-grange dans


laquellc on a decouvcrt une quautitc de 5 kg bie carbonis~
(fig. 2).
:.!. Une vaste surlacc aux picrres, amenees d'une carrit!re
(fig. 4). l'armi les picrres et protegees par cettcs-ci, il y avait
unc trc construite au-dessus d'une fosse, ainsi qu'une autre
lossc. Sur l'trc ct dans les fosses on a trouve des vascs et
des fragments hallstatticns (fig. 5- 6).
Selon le materiei ceramique l'habitation et la surface aux
pierrcs on pcut attribucr a la civilisation Gava-Holihradi
du Hallstatt A.
3. L'habitation dacc~. de forme ovale-rallongee, a cu commc
inventaire un richc materie! ceramique, fait a la main ct au
tour (fig. 7). On les date a la fin du 1 r siecle avant notrc
ere - commencemcnt du l"'s.
4. Bote en pierrc (cista) de forme rcctangulaire dans laqucllc ou a depose, en position couche, deux pots, qu'6n
peut dater an commencemcnt du 1"' s. avant notre ere (fig. 8),
il n'y avait d'os humains ni i:t l'interieur des vascs ni de la
"cista".

EXPLICATION DES FIGURES


Fig. 1.
S.24.

Tad

"Cct!aua.

Fragmcnts hallstaticns

du

Fig. 2. Tnad - "Cetaua. Profil ct plan de la S.23,


avec l'habitation hallstatticne.
Fig. 3.
en S.25.
Fig. -t.

Tnad
Tad

- "Cet;l!aua. Fragmcnts daccs decouverts

"Cet!aua.

Plan de la surfacc cn picrrcs.

Fig. 5. Tad - "Cet\auaw. Fragments hallstattiens: 1-4


decouvcrts sur l'tre; 5-7 decouvcrts dans la fosse, au-dessous
de l'trc.
Fig. 6. Tad - .,Cct!aua. Fragmcnts hallstatticns: 1-:1
decouvcrts dans la fosse, au dessous de l'trc; 4 decouvert
dans la fosse 3.
Fig. 7. Tad dans l"habitation.

"Cct!aua".

Fragments daces decouverts

Fig. 8. Tad la cista cn picrre.

"Cctaua".

Pots daccs decouverts dans

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Rezultatul ultimelor cercetri din judeul Covasna, n


epoca bronzului i prima vrst a fierului

aezri

din

SZEKEL Y K. ZSOLT

Jn campania de spturi a anului 1980 s-au


cercetri n aezrile datnd din epoca
bronzului, prima epoc a fierului, de la Peteni,
Ariud i Cernat.
1. PE TEN 1. Spturile execu late in aceast
var au avut drept scop cercetarea aezftrii din
epoca bronzului i stabilirea perimetrului cimitirului prefeudal (din secolul al XII-lea) i au
constat dintr-o serie de casele, numerotate de la
58 la 6n (n continuarea celor deja spate 1 ), cu
dimensiunile de 5 x 5 m.
In caroiajul 62-63, la marginea nord-estic
a aezrii, a fost descoperit un bordei. dreptunghiular (2,70 X 2,50 m), care suprapunca o groap
de form circularft, adnc de 1,71 m. Podeaua
bordciului era din lut bttorit, iar in coJ!ul su
nordic au aprut resturile unei vetre din piatr.
Inventarul bordeiului consHt din fragmente ceramice, oase de animale, o fusaiol de lut bitronconidt. Fragmentele de vase apar!in unor borcane
cu gura larg, cu marginea dreapt, avnd sub
buz un bru alveolat (fig. 1/4). Unul din fragmentele ceramicc descoperi le n bordei arP sub
buz, n afar de brul alveolar i un bru n relief,
aflat sub primul.
La o distan! de 1,40 m de latura estic a bordeiului a aprut o groap circular, n form ft de
sac, cu diametru! de 1,20 m i adncimea de 1,1\l m.
In groap s-au descoperit oase de animale i fragmente de vase, identice cu cele gsite n hordei.
ln casetele nr. 57-61, pe marginea sud-eslicft
a aezrii, au apru l, izolat, fragmente de vase,
unelle de os i lul. Din materialul ccramic recollal
menionm: fragmente dintr-un vas cu dou
toartc, cu marginea dreapUt, Htcut din past
bun, de culoare neagr (fig. 1/2); o strachin
de un tip pn n prezent necunoscut, ce are buza
rsfrnt n afar, umr profilat i fundul plat, fiind
prevzut pe pntec cu o apucloare (1= 8,6 cm;
diam. gurii=20 cm. diam. fund=7,5 cm- fig.
1/1); un fragment dintr-un vas cu marginea
tiat oblic spre interior, decorat sub buz cu un
buton (acest tip este cunoscut din cultura Wietenberg) - fig. 1/10 - ; fragment dintr-un alt
vas, executat din past fin, de culoare neagr,
decorat cu dou benzi paralele, banda nedecofcut

1 Rezultatele cercetrilor din anii 1978-1979: Z. Szekely i


Zs. Szckcly, Materiale, Oradea, 1979, p. 71 ; idem, Materiale
Tulcea, 1980.

rat aflndu-se sub cea umplut cu linii verticale


incizate, pe umr vasul prezentind ornamente n
formft de triunghiuri haura te (fig. 1/3); fragmente de vase cu toarte supranlate. Dintre
uneltele de uz casnic snt de menionat fusaiolele
de lut i uneltele de os- omoplat creslat (fig.
2/3).
Analizarea materialului osteologie apar(inind
aedtrii, recoltat din bordeie, gropi i an(uri, a
stabilit urmfttorul procentaj: 65% bovine ( Bos
iaurus ), 30% ecvidee ( Equus caballus) i 5%
porci ne (Sus scrofa F.
Cercetrile intrPprinse pn n prezent in a~e
zare au permis stabilirea faptului c[t hordeiele
snt rsfirale, aflndu-sc la o distan[t oarecare
unul de altul. Ele au o form dreplunghitllarft
i Yelre circulare, din pietre. n afara formelor de
vase caracleristice culturii Noua, n aezare s-au
identificat i forme noi, dintre care unele de aspect
hallstaUian. Aezarea fiind deranjat de cimitirul prefeudal menionat, nu s-a putut constata
straligrafic o c\ent ual suprapunere a unei ae
zri din prima vrsUt a fierului peste cea apar\innd cullurii Noua.
Incadrarea cronologic a aezrii se poale face
numai pe baza materialului ceramic. Omoplatul
creslal descoperit aici reprezint o unealUt de
os caracteristic cullurii Noua 3 . Judecind dup
forma drcplunghiularft a locuinelor, cu Yatr
circular din piatr, credem cft aezarea de la
Peteni poate fi datat ntr-o perioad mai tirzie
dect locuirea cunoscut de la Ghidfalu 4 -\ceasl
silua!ie pare a fi eonfirmal de materialul ccramic
care, n afara formelor caracteristice, cunoseulc
deja din aezrile culturii Noua, prezint i unele
aspecle i elemente de decor prezente n cultura
hallslaUian din sud-estul Transi!Yanici 5 .

La captul nordic al satului


pe malul drept al Oltului, se afl[t un
promontoriu, pe care s-au gsit urmele unei
aezri hallstattiene, suprapuse de cetatea feudal cunoscut sub denumirea de cetatea "Cs6ks".
Aezarea aYnd o durat de locuire scurUt, stratul
2.

ARIUD.

Ariud,

z 1\Iul\umim colegului Kovcs Sndor pentru identificarea


materialului osteologie.
3 Adrian C. Florcscu, ArhMold, 2-3, 1963, p. 159.
c z. Szcklly, AJuta 8-9, 1976-1977, p. 25-36.
1 ldem, Ae:ri din prima vrst a ficru/ui In ~ud-e~tul
Transilvaniei, 1966, Sf. Gheorghe, p. 17-28.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

144

SZE:KELY K . ZSOLT

lo
Fig. 1. 1 - 4, 10

cera mi c

toart;

d e la Pcl cni; 5 -9 cera mic de la Cern at : 1 s tr ac hin ; 2-4 frn gmcnlc cc ram icc ; 5
7 vas miniatura! ; 8 strach in; 9 frag ment de ceac; 10 fr ag ment d e vas.

cu p conic;

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

ceac

cu

ULTIM ELE CER CETARI DIN

JUDE U L

COVASNA

..

s
Fig. 2.1-2, 4-6 Cernat; 3 Peteni : 1 strachin; 2 fra gment de vas ; 3 omoplat crestat;
4 ceac; 5 topor de fi er bipen; 6 vas hallstattian.

Fig. 3. 1. Cernat; 2-4 Ariu d: 1 fi bul de fi er ; 2


fibul de bronz ; 3 virf de sgea t de fi er ; 4 cuit
de fi er.

10 - cercetAri arheologice

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

146

SZf:KELY K. ZSOLT

.-..

C{)r

J
-------- ----{- C[RNAT

5A~TLJL

K-\LL5\AT r!AN

BoRDEl

PIATRA

FRAGMENTE:
CERAMIC~

HORD

2~

PROftLUL

51:l0-NORD

CERNAT

"1-\EGYES"

"

BORDEl

h----------------------------------~---1
a

..

,.

a :,o.,

o ._

~--

"':.... __,.--'c:::=

~"

. -..

. .-

CJ FRAGMENT CERAMic
-

PlATRA
Fig. 4. Cemat. 1 planul bordeiului; 2 profilul bordeiului,

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

ULTIMELE CERCETARI DIN

de cultur hallstattian, pstrat numai Ia captul


nordic al promontoriului, are grosimea de numai
10- 15 cm. Acestui inconvenient i se adaug
faptul c aezarea a fost deranjat de cetatea
feudal. Materialul arheologic, sporadic, const
din fragmente de vase mari, decorate cu caneluri
late i inguste, cu gt cilindric, cu pntec bombat
i fund ngust. Aspectul materialului ceramic
permite ncadrarea aezrii n Hallstatt B, faza
Reci 6
La captul sudic al promontoriului a fost descoperit un mormint de incineraie de epoc romanft, cu urmtorul inventar: o fibul de bronz
(fig. 3/2); un vrf de sgeat (fig. 3/3) i un
cuit din fier (fig. 3/4).
3. CERNAT. La captul nordic al comunei,
pe un bot de deal, a fost descoperit o aezare
dacic ce suprapune o locuire hallstattian. Cercetrile efectuate n perioada anilor 1961- Hl63
de Muzeul din Sf. Gheorghe au dus la descoperirea unui depozit de unelte i podoabe din bronz
i fier.
n primvara anului 1980, ntr-o viroag, a
mai aprut un topor bipen hallstattian, din fier 7
ln jurul locului unde a fost gsit toporul s-au
fcut citeva sondaje. Astfel, a fost executat un
an lung de 21 m, paralel cu anul nr. 18, pornind elin caseta anului nr. 17 din campania
de spturi a anului 1963. La captul nordic
al acestui an, la o adncime de 0,40 m, au fost
descoperite resturile unui bordei, deranjat, cu
vatra fcut din lespezi de piatr (fig. 4). Dintre
fragmentele de vase descoperite menionm un
fragment dintr-o ceac cu toart (fig. 1/5) i
allul dintr-o strachin cu buza dreapt i corpul
decorat cu caneluri late, verticale (form nc
neintilnit n materialul ceramic al aezrilor
hallstattiene cercetate n aceast regiune) - fig.
211. Tot n jurul vetrei au mai aprut: un fragment
dinl r-o lingur de turnat metalul; o bucat
de fier (material brut); un fragment dintr-o
vah de tipar, din piatr, n care s-au pstrat
resturi de zgur de fier; i un vas miniatura!
(fig. 1/7).
Perpendicular pe anul nr. 11 - spat n anul
1%3 - a fost executat un alt an (S nr. 21), n
care, 1-a adncimea de 0,30 m, a aprut un bordei
hallstattian, de form patrat (3,30 x 3,30 m),
cu vatra, din lespezi de piatr, n mijlocul bordeiului. Vatra era deranjat de fierul plugului.
Lng vatr, cu gura n sus, se afla un vas mare,
cu git cilindric, partea inferioar nalt i tronconicft, cu fundul foarte mic i marginea lips
(fig. 2/6). Vasul era executat dintr-o past fin,
de culoare neagr, i prezenta pe umr un decor
realizat din caneluri late, n ghirland, i un buton
cu vrf ascuit. In jurul vetrei s-au mai descoperit
fragmente ceramice de diferite tipuri (fig. 2/2),
n majoritate - din vase sac, cu butoni plai.
A mai aprut o strachin ,cu umbo pe fund i o

JUDEUL

COVASNA

147

toart

in band (fig. 1/8), iar in partea nordic


a bordeiului o cup conic de lut.
Peste bordeiul hallstattian au ieit la iveal
resturile unei locuine dacice ale crei dimensiuni
nu au putut fi stabilite. Aceast suprapunere a
putut fi evideniat datorit descoperirii n zona
estic a bordeiului hallstattian a unei vetre,
fcut din pmnt , ars la rou, lng care a
aprut o fibul de fier cu resort spiralic (fig. 3fl)
i fragmente de vase dacice.
Toporul bipen, descoperit ntmpltor n 1980,
are dimensiunile deosebite fa de cel cuprins
in depozitul ieit la lumin n anul 19638 : L=
15,7 cm; 1 =3,5-5,6 cm; grosime=0,4-2 cmfig. 2/5 -. Se presupune deci c aceste dou
piese au fost turnate n tipare diferite. Acest
fapt, adugat noilor descoperiri (toporul bipen
de fier, fragmentele de valv de tipar, lingura
de turnat, materialul brut de fier), confirm
ipoteza formulat cu ocazia spturilor executate
n aceast aezare n 1963, conform creia, pe
acest Joc a existat un centru de prelucrare a minereului de fier.
Fibula dacic descoperit n acest an se poate
data in secolul al II-lea .e.n., cu ajutorul a dou
monede de argint, imitaii locale dup drahma
lui Alexandru Maccdon (Forrer. 339, Dess. 534),
aprute n cursul spturilor din anul 19639
Pe locul numit "Movila bisericii", n centrul
comunei Cernat, cu ocazia unor lucrri edilitare,
au aprut fragmente ceramice aparinnd unor
epoci diferite. Din aceast zon mai provin i o
serie de piese, intrate n colecia muzeului, dintre
care menionm o ceac cu dou toarte apari
nnd culturii Monteoru (fig. 2/4). anul dE' verificare (lung de 30 m), executat n spatele blocurilor, pe un teren nederanjat, a evideniat intr-un
strat de culoare galben urme de locuire (fragmente ceramice) neolitice (cultura Cri), din
epoca bronzului (o jumtate de ceac cu toart
aparinnd culturii Monteoru 10 - fig. 1/9 -) i
din latenul dacic. Materialul dacic este nsoit
de fragmente de vase romane i de cteva monede
imperiale romane din secolul al II-lea, fapt ce
dovedete persistena elementelor locale i n
perioada stpnirii romane.
Nivelrile repetate i construciile ridicate n
secolele imediat anterioare au dus la deranjarea
stratigrafiei aezrilor. Ca i n alte puncte ale
comunei, urmele de cultur material aparinnd
unor epoci diferite, confirm continuitatea locuirilor, ncepnd cu epoca neolitic, i n punctele
cercetate n aceast campanie.
a Ibidem.

:\1. Hoska, A szekclyfiild iiskora, Emlekkiinyv, Sf. Gheor-

ghe, 1929, p. 30 1.
7 Z.
Szekcly, Dacia, N.S., 10, 1966, p. 210.

Z. Szekely, Thraco-Dacica, 1, 1976, p. 235.


lo E. Zaharia, Studii i cercetri de istorie
Buzu, 1973, p. 17-29.

10"

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

buzoian,

SZEKELY K. ZSOLT

148

RESULTS OF THE LAST RESEARCHES IN


COVASNA COUNTY CONCERNING BRONZE
AND FIRST IRON AGE SETTLEMENTS
ABSTRACT

were made. The results are: a hallstattian pit-dwelllng with


fireplacc, superposed by a Dacian dwelllng, in wich there
are many iron objects.

EXPLICATION OF THE FIGURES

The author gives an account of the results of the last


researches (1980) in Covasna county, at Peteni, Ariud and
Cemat.
PETENI. A pit-dwelling and two pits with rich archeological material (especially pottery and tools) belonging to a
Bronze Age settlement was discovered.
ARIUD. Al .Cs6kas" there are traces of a hallstattian
settlement superposed by a medieval fortress. By the aspect
and form of the hallstattian pottery discovered here, the
first settlement should be dated in Ha B, phase Reci.
CERNAT. As a consequence of the accidental discovery
of a double-edged iron axe, some more researches in zoe

Fig. 1. 1-4 pottery from'Peteni; 5-9 pottery'from Cemat:


bowl; 2-4 potsherds; 5 cup with handle; 6 cone-shaped
cup; miniatura] vessel; 8 bowl; 9 cup's fragment; 10 vessel's
fragment.
Fig. 2. 1-2, 4-6 Cernat; 3 Peteni: 1 bowl; 2 vessel's fragment; 3 notched omoplate; 4 cup; 5 double-edged iron axe;
6 hallstattian vessel.
Fig. 3. 1 Cernat; 2-4 Ariud: 1 iron fibulae; 2 bronze fibulae; 3 iron arrow head; 4 iron knife.
Fig. 4. Cernat, 1 plan of the pit-dwelling; 2 profile of the
pitdwelling.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Spturile

din

aezarea hallstattian

Portreti

timpurie de la

(jud. Dolj)
CORI\'ELIU MRGRIT TTULEA

zon

a aezrii a fost identificat un singur nivel


arheologic, gros de 0,25-0,35 m, care aparine
nceputului primei epoci a fierului (fig. 2). El are
o consisten redus, urmele de locuire, fn strat,
fiind sporadice. Materialul arheologic se observ
ndeosebi n preajma valului de aprare, unde
este concentrat pe nuclee de locuire.
Sistemul de fortificaie const, ca i n sectorul
de nord-vest, din valul de pmnt i un singur
an. de aprare 2 Valul, care nconjoar circular
aezarea (fig. 1), are limea de 8 m i se ps-

1n anul 1980 au fost conlinuate spturile arheologice n aezarea hallstattian timpurie de


la Portreli, jud. Dolj, fiind cercetat sectorul
de sud-vest al acesteia n vederea delimitrii
incintei, a studierii sistemului de fortifica.ie pe
aceast latur i a descoperirii unor noi complexe
de locuire 1 Au fost deschise, la 31 m i, respectiv,
52 m sud de S1v /1979, sub un unghi de 45 fa
de axul acesteia, dou seciuni paralele (S1 j1980=
50x2m i S11 j1980=15x2m), orientate perpendicular pe valul i anul de aprare. i n aceast

0----~==~~-====i1Km

-- ----

,'
-.
1 ~,,
,'
- - - ..... -.....

--- -- ---

.....

1.,.-..!.____
."",

-- -- -

........

--

b,
-, ' '
' '
'11 ",-...... ,

'

-- --- ~-.,..''(~ ') ,..__ .


1

(' '' :\

'

,____

Jl'ff;-- -)
\

'

'

..............

',,

/ ,'

,
.'
\

' ' ''

'' '',

'' '

MOVILE FUNERARE

~ CONSTRUCTII MODERNE

r{~ ASEZAREA FORTI~"ICAT HALLSTATTIAN


Fig. 1. Portreti. Aezarea hallstattian fortificat i necropola tumular.
1 Rezultatele primelor cercetri In aezarea hallstattian
timpurie de Ia Portreti au fost prezentate la cea de a X IV-a
sesiune anual de rapoarte, Tulcea, 1980 (C. Ttulea, Raport
asupra spturilor din aezarea ha/ls/attian de la Portreti
jud. DolJ).

z Pe latura de est i sud-est se observ existena a dou


de aprare, necercetate pln In prezent.

anuri

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

DIIII' SOL.

\'E~ETAL

~ P,.,NT OE UMPLUTURA

NIVEL HALLSTATTIAN

~~OL VIU

C=:J ~TRAT STERIL c:::::::J VAL

PORTRETI ~980
-CETTUIE-

Sl

PERETE DE

Fig.

2.Portl'!.reti.

Profilul

seciunii

..

1, partea

vestic .

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

VE~T
lm

HALLSTATTIAN

&0 PIETRE

AEZAREA HALLSTATTIAN TIMP U RIE D E

treaz

num ai pe o n l im e de 0,25-0,40 m , fiind


aplatizat ca urmare a lu crrilor agricole. ln mijlo cu l valului se gsete nucleul de piatr calcaroas, di stru s n bun parte de arturi. P e latura de nord-vest nucleul ayea o grosime de circa
7 m i consta din dou centuri paralele. Aceeai
structur pare s o fi avut i n aceast zon ,
unde se pstreaz doar centura interio ar, n
timp ce irul de lespezi dinspre exterior este n
cea mai mare parte rupt (fig. 3).

L A P ORTARETI

151

z int

sub forma un or ngrmdiri de chirpici,


fragm e nte ceramice i oase ele animale
(ovine i porcine) , care acoper fi ecare o suprafa
de 5 - 6 m 2 Podelele l ocuinelor erau , se pare,
amen a jate din pmnt btut, mp nat e cu pietre
de mici dimensiuni pentru a nu fi rupte de ap a
care se scurgea de pe va l ; p ereii erau lu cra i din
nui ele lipite cu lu t . ln aceste locuine nn au fost
de scop erite urme de vatr 3 .

piatr,

Fi g. 3. Portreti. Miezul de piatr al fortifica. iei:


1 seci un ea I/1980; 2-3 sec iunea II/1980.

R ndu r ile de pietre snt aezate pe un strat


de p mn t, bine t asat, gr os de circa 0,10 m.
Jntre ele se a f l u mplu t ura valului, din p mnt
b tu t. Centura interioar ~ de piatr se gsete la
m arginea valului , p r ob abil pentru a mpi edi ca
surp area acesttia.
In faa valului se ntindea berma lat de aproximat iv 5 m, urmat de anul larg de 13 m i
adnc de 1,55 m fa de nivelul de c.lcare actual
(fig. 2) . anul are form de plnie i este spa t
n trepte largi . La baza primei trepte se gsete
un strat de sf rmturi de piatr care formeaz
un prag lat de 0,30-0,40 m, astfel aezat nct
s mpiedice alunecarea p mntului.
fn spatele valului, n imediata apropiere a
acestuia, au fost descoperite urmele a dou locuin e de s uprafa de tipul colioelor. Ele se pre-

Materialul arheologic recolt at co n st din unelte


de silex i , mai ales, ce ram i c . Piese le de silex
rep rezi n l[t fr agm e nte de Jame de mari dim ensiuni,
cara cte ristice hallstattu lui t impuri u (fi g. 4/1 - 4) 4
Cer ami ca, n ex clu sivi t ate fragm enta r , p oate fi
mpri t 1n dou categor ii: grosi e r i fi n .

Cer ami ca grosie, este

lu crat din past pacu ci oburi pisate i nisip cu ~Jranul ai e mare


n comp o zii e. E ste insuficient ptruns de foc,
pere ii v aselor av nd mi ezul negru sau cenui u.
roas ,

cuinei

vatr exterio ar a fost descop erit in apropierea lodezvelite in camp ani a pre ce den t, n sec torul de nord-

v est al aezr ii.


4 Al Pun escu, E volu tia uneltelor i armelor de pialr ciop/il descoperile pe leriloriul R om niei, Bucureti, 1970, p .
81-82.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

C. M. TATUL!:A

152

.lo
~c ...

1~

tr

~c..,

/J

Fig. 4.

Porlrcti._Unelte~i ceramic

"
din

O
--.....-1cm

aezarea hallstattian.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

AEZAREA

variant nefinisat i o
exterioar acoperit cu un

Deosebim o
prafaa

HALLSTATTIANA TIMPURIE DE LA

alta cu suslip negru,

Iust rui t.
Forma cea mai des ntlnit o reprezint[t vasul
.,borcan", lucrat din past roie-crmizie. cu
fundul plat, pereii drepi sau uor curba.i i buza
dreaptft, uor rotunjit (fig. 4/5-9). Decorul
const din brie alveolate sau, mai rar, crestate
i butoni conici aplatizai. Brul alveolat este nlocuit uneori cu simpla alveolare a buzei.
Din aceeai categorie ceramic mai amintim:
fragmentele de vase cu aripi-suport, ornamentale
n aceeai manier, fragmentele de vase de provizii cu pereii groi de 0,03-0,04 m, ce aveau
corpul bombat i buza lat, faetat, rsfrnt
uor oblic spre exterior (fig. 4/11), precum i
torile masive, lucrate din band latft, ale unor
cni.

Ceramica grosier cu suprafaa exterioar acocu firnis negru, lustruit, este reprezenlatii
de fragmente de urne cu corp bilronconic, pu.in
bombat, gt nalt i marginile arcuite sau rs
frnte oblic n afar, ornamentale n zona mijlocie
cu caneluri !ale, oblice i, foarte rar, cu caneluri
"n ghirlande". Tot aici trebuie aminti.te i numeroasele buze de vase cu pereii drep ~i (fig.
4:'13 -15). Menionm i de aceast dat faptul
clt majoritatea fragmentelor ceramice din aceast
categorie au suprafaa interioar de culoare cenu~ie-albicioas sau brun. Foarte rar apar fragmente de vase ce au suprafaa interioar de culoare roie-cftrftmizie, manier specific hallstaltului timpuriu transilvnean.
perit

Ceramica fin, de culoare neagr sau, rar, c


rmizi~?. este lucrat din past bine frmntat,
cu cioburi pisate in compoziie. Este, credem,
insuficient ars, intrucit n condiii de umiditate
excesiv devine sfrmicioas. Atit la interior, cit
i la exterior pereii vaselor sint acoperii cu un
firnis lustruit.
Repertoriul formelor este mai s[trac. Amintim
totui fragmentele de strchini cu marginea indoitii spre interior, avind suprafaa exterioar a
acestl'ia ornamentat cu caneluri-faete late,
orizontale sau oblice (fig. 4/12), fragmentele de
cni lronconice, cu o singur toart suprainl
aUt. fragmentele de castroane cu corpul tronconic, adinc, cu pereii arcuii i marginea tiiiat drept sau uor subiat i rotunjitft (fig.
4Jl0>. precum i cetile cu dou tor.i suprainl
ate. a cror form deriv din forma ptrat
a corpului cetilor de la sfritul epocii bronzului 5 ,
5
G. Popilian, Comunicri. Seria arlleologic, VI, 1968,
Craiova; S. :\Iorintz, Contribuii arheologice la istoria tracilor
timpurii, 1, Bucureti, 1978, p. 62 i fig. 37/4,5.

PORTARETI

153

recipiente ornamentale cu caneluri fine, superficiale, dispuse oblic sau vertical pe jumtatea
superioar a corpului. Acestei categorii ceramice
i aparin, de asemenea, i dou mici fragmente
ceramice ornamentale prin incizie cu benzi haurate ~i cerculee concentrice (fig. 4/17 -18)~.
Caracteristica principaJ[t a ceramicii descoperite la Portreti const n aceea c, n privina
pastei, formelor i ornamenticii, foarte clar halisi atLiene, se observ pstrarea unor tradiii de la
sfritul epocii bronzului, elementele de imprumut
din hallstattul timpuriu transilvnean i bn
ean fiind sporadice. Tehnica arderii vaselor la
rou in interior i negru la exterior este foarte
rar intlnit, iar din repertoriul ornamentallipsesc
proeminenele conice ncadrate de caneluri circulare. n schimb, originea majoritii formelor
i ornamentelor ceramicii de la PorUtreti o gsim
n fondul cultural Verbicioara V. Vasele cu aripisuport ~i urnele bilronconice, spre exemplu,
apar indt din bronzul mijlociu, in descoperirile
Girla Mare 7 , ca, dealtfel, i ntile cu dou tori
suprainlate i sec(.iunea orizontal ptrat, care
evolueaz n bronzul final, unde se intilnesc n
descoperirile de lip "Ialni\a" 8 , adeseori ornamentale cu caneluri fine, superficiale, ntr-o manier
apropiat de cea a cetilor gftsite la Portrctig.
Descoperirile de la Portreli atest, prin urmare, existena in centrul Cmpiei Olteniei a
unei locuiri hallstattiene timpurii nscute din
evolu.ia fondului local de la sfiritul epocii bronzului, locuire care se dateaz, dup prerea
noastr, in Hallstatt A, fiind contemporan cu
urmele de locuire descoperite la Ostrovul Banului 10,
Hiureni 11 , precum i in nord-estul Olteniei 12
Existrt deci in zona Olteniei un aspect cultural
nou, caracteristic perioadei de inceput a primei
epoci a fierului, aspect atestat de un numr
sporit de descoperiri i care se cere cercetat i
definit, problem in care sperm c cercetrile
viitoare de la Portreti vor aduce o contribuie
insemnaUt.
6 Ornamente de tradi\ie Verbicioara tirzie. A se vedea
S. :\lorintz, op. cit., p. 69, fig. 40/5. Un decor analog a fost
descoperit pc un fragment ceramic descoperit n aezarea
Coslogeni trzie, contemporan fazei Verbicioara \' b, de la
Radovanu (Ibidem, p. 146, fig. 85/5).
' D. Berciu, Eug. Coma, Materiale, 2, 1956, p. 30:3 i
fig. 38.
s S. Morintz, op. cit., p. 62, 70.
9 Jbidem,p. 62 i fig. 37/5; 1\1. Nica, in Actes du 11 Congres
international de thracologie, 1, Bucureti, 1980, p. 92.
1o S. Morintz, P. Roman, SCIV, 20, 1969, 3, p. 421.
11 Em. Moscalu, Oltenia. Studii i comunicri, 3, Craiova,
1981, p. 17-23.
12 Gh. 1. Petre, In Actes du Il" Congres international de
thracologic, 1, p. 137 -142.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

C. M~ TATULEA

154

LES FOUILLES DANS L'ETABLISSEMENT


HALLSTATTIEN ANCIEN DE PORT.~RESTI
DEP. DE DOLJ
.

riel, l'auteur suggere l'hypothcsc de l'existencc dans Ia piaine


d'Oltenie d'un aspect culturel caracteristique qui correspondent a Ia fin de l'ge de bronz et au passage a In premiere
6.ge du fer.

RESUME
En 1980 ont H~ continu~ Ies fouilles dans l'Hablissement
hallstattien ancien de Portreti, d~p. de Dolj. A cette occasion on a et~ cherch~ le systeme de fortification, sur la cote du
sud-ouest de l'etablissement. Le systeme est compos~ d'un
vallum en terre, large de 8 m, avec le noyau en pierre, et une
foss~ de protection de 13 m en largeur et 1,55 m en profondeur. Derriere le vallum ont ete decouverts deux habitations
de surface dans lesquelles ont ete trouves quelques outils en
silex et un riche materiei ceramique.
Le materiei ceramique d~couvcrt appartiene au premier
i\ge du fer etil est date en Hallstatt A. En analysant ce mate-

EXPLICATION DES FIGURES


Fig. 1. Portreti. L'Hablissement hallstattien
et la n~cropole tumulaire.
Fig. 2.

Portreti.

fortifi~

Profil de la section 1, ctlte d'oucst.

Fig. 3. Portreti. Le noyau en pierre de Ia fortificalion:


1 la section 1/1980; 2-3 la section 11/1980.
Fig. 4. Portreti. Des outils et de la ceramique decouYertes
dans l'Hablissement hallstattien.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Cercetri

aezarea fortificat

din prima
Teleac (jud. Alba)

vrst

a fierului de la

VALENTIN VASILIEV, 1. AL. ALDEA, H. CIUGUDEAN

Cteva descoperiri incidentale, precum i cerceefectuate n anii 1959- Hl60 (13 seciuni
i casete), au scos la iveal o serie de materiale
care au artat importana acestei aezri pentru
studirrca i cunoaterea primei epoci a fierului,
mai ales n zona intracarpatic a Homniei.
Sprijinit la vest de un bra mort al Mureului,
mrginit la nord i sud de pante prelungi i
abrupte, iar la est i nord de un val-parapet artificial impozant, cu an n fa, dublat pe unele
poriuni de un al doilea val, aezarea fortificat[t
de la Tcleac domin i controleaz, n aval i
amonte, o nsemnat parte a vii Mureului mijlociu.
Sistemul de fortificaie i pantele naturale
abrupte nchid o suprafa de peste 35 ha, suprafa prin care aezarea se nscrie printre cele
mai mari obiective de acest fel din prima epoc
a fierului de pe teritoriul Romniei. In ceea ce
priYe~te stratul de cultur, care pe alocuri, n
zona central, atinge 3 m grosime, el promite s
ofere rezultate importante pentru cunoaterea
culturii materiale i a evoluiei ei, n limitele
cronologice pe care le reprezint aezarea. Desigur
mrimra aezrii ofer un cmp de investigaie
foarte intins, dar aceasta constituie i un impediment. deoarece este foarte greu de acoperit, prin
cercetri exhaustive - i n limitele de timp impuse de contract - toate zonele aezrii.
Cercetrile efectuate n anii 1978-1980, au
fost concentrate n zona de nord-est, care ocup
circa 1/5 din suprafaa aezrii. Gruparea cercetrilor in aceast zon a fost impus, pn n
prezent. de faptul c poriunea respectiv este
rezenat[t pentru punat, restul suprafe,ei fiind
afectatft de culturi agricole.
S[tplurile de pn acum, considerabile prin
numftrul sectiunilor ~i suprafeelor dezveli te, ofer,
n stadiul actual, o serie de rezultate notabile in
cunoa~terea zonei de nord-est a aezrii, att
n ceea ce privete sistemul defensiv, ct i al
locuirii. ln linii generale i cu precauiunile necesare. concluziile preliminare, cu privire la cultura material i cronologie, se pot extinde asupra
ntregii aezri. Totui, considerm c este mai
nimerit s ne referim numai la zona investigat,
deoarece. dat fiind mrimea aezrii, s-ar putea
ca cercrtrile viitoare s indice, pentru o zon
sau alta din cele necercetate nc, un fenomen
de extindere sau o faz mai veche.
trile

Deoarece exist aspecte insuficient clarificate,


nu ne vom lansa n afirmaii, nainte de a fi efectuat suficiente cercetri, care s impun concluzii
ferme, ci vom expune numai rezultatele de pn
acum.
Cu titlu informativ menionm c au fost
executate 10 seciuni de diferite lungimi, care nsumeaz[t !00 metri li ni ari i 14 casete, care, mpreun
cu suprafa!a cercetat prin seciuni,
acoperii circa 850 m 2 Pentru a avea o imagine
real, trebuie s menionm c n unele sec.iuni
(cele prin val) s-a atins adncimea de 3,20 m.
SISTDIUL DEFE:"JSIV 01:"1 ZONA DE ::--;QIW-EST

Jn aceast ZOn sistemul defensiV a fost cercetat


prin trei seciuni magistrale, care au vizat totodat i terasa de nord-est.
Prin seciunea S1 (care n-a putut tia i baza
valului - parapet, datorit unei gropi ca a deranjat profund marginea terasei) a fost surprins
un ni\el de locuire anterior ridicrii fortificaici.
Acest nivel, gros de circa 0,40-0,45 m, ncepe
la adincimea de 2,05 m, aflndu-se pe solul virgin.
In acest nivel a fost identificat i cercetat o
locuin, care se adncete n solul viu, pn la
2,25 m, fiind la 12 m de valul-parapet. Important
e ns faptul c, deasupra acestui nivel, cp
cuind i locuina amintit, se aflau dou straturi
de umplutur, de 80 i 60 cm, nsumnd deci
1,40 m grosime, prin care a fost supranl!at
botul terasei, pentru ridicarea valului-parapet.
Prin seciunea nr. 3, de 90 m, trasaUt la nord
de S1 , a fost secionat terasa, valul-parapet i o
poriune de 28 m la exteriorul fortificaiei. Seciunea a indicat i aici existena a dou faze n
ridicarea fortificaiei, respectiv a valului-parapet,
fiecare faz fiind marcat de cte o lentil de p
mnt ars, compact, de culoare roie, cu urme de
crbune de lemn. Grosimea lentilei superioare
atinge, n dreptul coamei valului-parapet, 90 cm
grosime. Cele dou lentile de pmnt ars snt separale de un strat de pmnt galben, steril, ce le
delimiteaz clar, i care n unele poriuni atinge
grosimea de 25 cm.
Intercalarea acestui strat de pmnt galben,
steril, intre cele dou lentile de pmnt rou, ars,
indic, in mod cert, existena a dou faze n construcia valului-parapet. Menionm c n inte-

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

156

V. VASILIEV, 1. AL. ALDEA, H. CIUGUDEAN

1 = 0~---2~_.4

2.-6 =

6
Fig. 1. Teleac. 1

strachin

cu caneluri verticale (niveluri 1, Ha B2 ); 2-6 vase

riorul valului-parapet nu s-a aflat o construcie de


brne dispuse n caset. Lipsa acestui sistem constructiv n poriunea situat de la poarta de est
a aezrii, spre colul de nord-est, precum i cele
dou lentile de pmnt ars i crbune, delimitate

figurine zoomorfe (nivelul III, Ha C)

prin stratul de pmnt galben steril, permit urm


toarea constatare. ln prima faz de construcie,
dup o uoar supranlare a botului terasei,
a fost ridicat o palisad din lemn i pmnt.
Distrugerea ei, printr-un incendiu, e marcat de

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

AEZAREA

HALLSTATTIANA FORTIFICATA DE LA TELEAC

prima lenlilft de arsur (cea de jos), a crri grosime maximft nu dcpc~te 25 cm i care se scurge
i pe pant. In faza a doua, odatft cu o nou ft supranl~are a batului terasei, se ridic o altft palisad din lemn ~i pmnt, distrugerea prin foc
a acesteia fiind marcat de a doua lentil de arsur.
Deasupra acestei lentile apare un strat dr pmnt
cenu~os, peste care se afl solul wgrtal.
La supranlarea botului terasei, deci pentru
construcia acestui sistem de fortifica~ie, pe care,
deocamdat, l denumim prin trrmenul de Yal-parapet, a fost mpins pmntul, bogat n elemente
de cultur, din interiorul aezrii, precum i p
mntul rezultat din sparea an!ului din faa
valului-parapet.
In fa~a acestui an (adidt la exterior) a fost
sesizat prin seciune o uoar ridicturft, al
crei rost nu este ndt clarificat. Aceast ridic
tur, care seamnft cu un val foarte aplatizat, ar
putea fi interpretat fie ca un al doilea Yal, de dimensiuni reduse, contemporan cu una din fazele
valului-parapet, dar ar putea fi considerat i
drepL sistemul de fortificaie al fazei marcate de
bordeiul surprins sub valul-parapel. n acest
caz, rostul lui ar fi fosL acela de a apra aezarea
inainte de supranl.area terasei i construcia
impozanlului val-parapet. Firete, n legfttur
cu aceastft ridiclur exist i a freia posibilitate, anume ca o parte din pmntul scos din
an s fi fost aruncat n fa.a lui.
Fr s insistm asupra aspectelor de detaliu,
unele, firete, nc insuficient clarificate, putem
afirma c cercetarea prii de nord-rst a aezrii
de la Teleac a pus n eviden trei faze. Prima,
anterioar valului-parapet, e marcat prin locuinta amintit mai sus. Urmtoarele dou, respectiv fazele doi i trei, clare, distincte, drlimitate prin stratul de pmnt galben, steril, marcheaz ridicarea i, respectiv, snpranlarea valului-parapet, a crui nlime, msurat din
ieu! anului, depete adesea G m.
In ceea ce privete aspectele cronologice, pentru
a ne putea pronuna hotrt, trebuie s ateptm
rezultatele cercetrilor i din alte zone ale aezrii.
Menionm totui c n mantaua ultimului nivel
al valului-parapet (la 1,5 m de ieu! anului) a
fost aflat un fragment dintr-o strachin cu motive Basarabi, ce-i afl analogii, spre exemplu,
chiar n cadrul necropolei cu acelai nume, fapt ce
arat c ultima faz, de supranlare a valuluiparapet, se plaseaz n cadrul hallstattului mijlociu, C, adic n secolul al VII-lea .e.n.
-Dac ultima supranlare a valului-parapet se
dateaz cert n secolul VII .e.n., mai greu snt
deocamdat de ealonat nivelurile anterioare i
pentru acest aspect de cronologie trebuie aYut
n vedere cronologia de ansamblu a aezrii.
In ceea ce privete locuirea, n zona cercetat
au fost surprinse 23 de locuine, din care au fost
dezvelite integral 15 precum i cteva gropi, dintre
care unele snL menajere, iar allele gropi de cuiL.
O groap de cult, coninnd trei vase i gru carbonizat, s-a aflat sub locuin.a nr. 5. Suprafaa
locuinelor se delimiteazi't dup stratul de depu-

nere

rspndirea

157

inYCnlarului, carr cons\[t din


de lut, ace de bronz i os, Yerigi de bronz, fragmente de Lipare i un numr
nsemnat de fragmente de bronz nedetrrminahile.
Men\ion{nn descoperirea unui topor bipen n
locuin\a nr. 18 i a unui topor plat cu aripioan n
locuina nr. 22 (anume n nivelul 1 al actsteia).
Ambele topoare ca i 3 fragmente de cuite .~int
din fier.
lnpingerea pmntului de pe teras, pentru supranl!area batului ei, respectiv construcia valului-parapet, precum i foarle numeroasele galPrii
de sobol, care au r[tvit terenul, ngreuneaz mult
observa!iile stratigrafice. Totui, n stadiul actual
rezu!Ht clar 3 niveluri principale de locuire, incluznd, firete, i nivelul anterior construciei valuIui-parapeL. Deoarece cercetrile snt n curs. iar
studiul ceramicii descoperite nu e ncheiat, este greu
de dat acum o schem evolutiv de la faztt la
faz, aceasta i datorit persistenei (sau evolutiei
lente) a unor calegorii. Evolu.ia este insi't clar
sesizabil la unele forme, dad avem n vedere
nivelurile prim si ultim (respectiv I i I Il).
n acest sens menionm aici cteva aspecte.
Dac n locuin~a din nivelul 1, de sub Yalul-parapet, ceramica este, n proporie covn;itoare,
ueagri't lustruit cu caneluri, n nivelul suprrior
predomin ceramica crmizie sau cenu~ie. Slrftehinile din locuina primului nivel sini prev[tzute
la intrrior cu caneluri verticale, pnii la fund. pc
cnd cele din ullimul nivel snt fie cu suprafaa
neteMt, fie cu camIuri oblice pe buzft. In ultimul
nivel apar i strchini invazate simple cu butoni
la diametru! maxim, precum i strchinile nazale, dar numrul acestora este redus. Men.ioni'tm
c strchini evazate nu apar n nivelul inferior.
n ceea ce privesc vasele mari, n primul nivel ele au corpul bombat i snt prevzute cu caneluri oblice sau dispuse n ghirland. In niwlul
superior (locuina 12) apare ns vasul hitroneonic, s-i zicem elasic, prevzut cu butoni sub
diametru! maxim i f[tr caneluri, adidt de tipul
celor ce snt caracteristice hallstattului trziu.
Prinlre formele caracteristice tuturor nin~klor se
afl vasul sac, de tipul cunoscut. n fine, menlionm prezena n ultimul nivel i a ctorva fragmente de vase Basarabi. cu "S"-uri unul ntregibil rednd forma unui vas eu dou tori, ce are
pe corp dou benzi din "S"-uri. Prezena sporadic a celor cteva fragmente de tip Basarabi
evolua! n locuinte tnnd de ultimul niYel de
locuire,' dar mai al~s fragmentul de strachin[t din
nivelul superior al valului-parapet, aratft clar
c ceramica Basarabi de la Teleac trebuie in\l'rpn'tat ca reprezentnd aici doar un fenomen de
influen sau import, deoarece e clar c acrasl
aezare i continu existena i pe parcursul
secolului VII .e.n. Evident, descoperirile de la
Teleac pun n discuie caracterul culturii Basarabi
n Transilvania, precum i faptul c ea nu a p
truns masiv n zonele dr la nord de l\lureul mijlociu, i mai ales acolo unde existau mari aezftri
hallstattiene, ce-i ncrp evolu.ia anterior dalrii
ce se poate atribui descoperirilor sau materiaceramic, greuli

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

158

V. VASILIEV, 1. AL. ALDEA, H. CIUGUDEAN

lelor Basarabi in Transilvania. Dealtfel, acest


fenomen e clar sesizabil i in alte aezri hallstattiene fortificate din Transilvania, i anume in
acelra care-i continu existena i pc parcursul
hallstattului C.
A \'nd n vedere grosimea stratului de cultur
i datarea ultimei faze in hallstattul C, considerm c locuirea in zona de nord-est a aezrii
de la Teleac, adic cea cercetat pn n prezent
se poate considera c ncepe n hallstattul
timpuriu B, mai probabil n hallstattul B 2
(secolul al IX-lea .e.n.).

RECHERCHES DANS L':ETABLISSEMENT


FORTIFIE DU PHEMIER GE DU FER DE
TELEAC (DEP. D' ALBA)

Les recherches effectuces dans l'eta!Jiisscmcnt hallstattien


de Te leac ont identifie trois niveaux d'ha!Jitation (I- III)
et deux phases de construction du rcmpart, phascs qui correspondent chronologiquement aux niveaux d'habitation
II et Il 1.

La dccouverte d' 1111 tesseon Basarabi dans la deuxieme


phase du remplissagc du rempart ct de quelques autres
tessons de le meme culture dans quclques habitations appartenant au troisicme nivcau de l'etablisscmcnt montrent que
le niveau III de l'Ha!Jiissement, ainsi quc la deuxieme phase
du rempart doivent etre dates en Ha C (VII" siecle av. n.e.).
Par consequence, les debuts de l'etablissemcnt ne peuvent
pas etrc dates antcrieurcmcnt au Ha 8 2
En ce qui concerne la ccremique, on peut mentioner que celle
provenant du premier niveau de l'Hablissement est, presqu'en totalite, noire lustn\e ct canelee, tandis que la ceramique
du troisicmc niveau est trcs proche, prcsque identique, :\ la
ceramique du Hallstatt tardif.
Il faut retenir que toutcs les picces importantcs en fer
(lames it moignons, doublcs hches :i. douille moulce) ont
He trouvees dans le dernier niveau (III) de I'Hablissement,
donc cllcs se datent en Ha C.
L'extinction de l'etablissement se date vers la fin du VII"
ou au commencement du VI siecle av. n.c., et doit Hrc correlee avec la penetration des Scythes en Transylvanie.
Evidemment, les decouvertes de Teleac reouvrent la
discussion sur la caractere de la culture Basarabi en TransylvaniC', ou clic s'avcrc a ne pas Ctrc de facture locale.

EXPLICATIO:-< DE LA FIGURE
Fig. t. Tcleac. 1 ecucllc a canelurcs vcrticalcs (nivcau
I, Ha U.,); 2-6 ceramiquc et figuri nes zoomorphes (niveau
III, Ha (:).

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

antierul

arheologic Valea

Timiului-

"Rovina"

MARJAN GUM, CAIUS SC.:\RIN

Splurilc arheologice, incepule inc[l din 1\-!7(),


in sla,iunea situat in punclul "Rovin[t" din
hotarul localilaii Valt>a Timiului (jud. Cara-Se
verin) s-au conlinuat i in anul 19801 . lni,iat ca
o intervenPe de sahare, cercetarea complexului
arheologic de la Valea Timiului a dtpiilal treptat. dalori Ui. si tu a! iei strat igrafi ce reles a te de
sptur i imporlan\ei descoperirilor, caracttrul
unei cercetri sistematice de duratftl.
Localitatea se afl silual la aproximativ 8 km
sud de oraul Caransebe, la est de oseaua i
calea ferat care leag Bile Herculane de acest
ora. Obiectivul principal al cercetril,or, punctul
"Rovin", este localizal la 2 km nord de \'alea
Timiului i la 1 km nord-e~t de r.:omuna Burhin.
ln cursul sphturiior au fost evidenti~1P straturi succesive de cultur, cu complexe de locuire
i material arheologic. ap ar~i nnd eneoli tirului
timpuriu (cultura Tiszapolgr), epocii bronzului
(un nou grup cultural denumit Balta Srat)
i primei epoci a fierului (cultura Basarabi).

funcie

de particularitile terenului i de modul


de dispunere a depunerilor celui mai vechi strat
de cultur.
ln campania din 1980 cercetrile au avut drept
obiectiv zona sudic a slaiunii. Cu acest prilej
au fost executate un numr de trei seciuni:
S10 (45 x 2 m), S11 (45 x 2 m) i S12 (30 x 2 m) toale orientate pc direcia est-vest, i un numr
de ase casete (C 10 -C 15).
S-a putuL constata, astfel, 6t zona spal reprezint periferia sudic a aezrilor eneolitice i
din epoca bronzului. Aezarea din prima epoc a
fierului se continu ns i aici, dovad fiind
descoperirea in seciunile menionate a unei locuine scmingropate (L 3 Ha), de form patrulater cu colurile rotunjite, a unui bordei de
form oval (B 4 Ha) i a unei gropi (Gr. 2 Ha),
toate aparinnd acestei epoci. In S10 , unde a mai
fost nc surprins stratul de cultur al aezftrii
din epoca bronzului, s-a putut reverifica existena a dou niveluri de locuire in cadrul acestuia.

Fig. 2. Valea
Fig. 1. Valea

Timiului

"Rovin".

Locuin

Timiului

"Hovin".

Groap

hallstattian)!

(Gr. 2 Ha).

halls\attian.

In prima campanie de spturi a fost see\ionat


i vechiul drum roman care lega Dierna de Tibiscum. Spturilc au ptruns pn la stratul
steril n toate poriunile, acesta aflindu-se la o
adincime cuprins intre -1,30 i -0,50 m, in

Materialul arheologic rezultat din cercetarea


celor trei slraturi de cu!Lur se compune mai cu
seam din vase sau fragmente de vase ceramice,
precum i alte cteva obiecte din lut ars i din metal.
ln cele ce urmeaz le vom prezenta pe scurt, n
ordinea lor cronologic fireasc, alturi de complexele arheologice corespunztoare.

M. Gum, N. Gum, Banatica, 4, 1\)77, p. 45-6/.


' Cercetrile au fost efectuate de urmtoarele colccti ve:
M. Gum, N. Gum - 1976, sptur de salvare; M. Gum,
R. Petrovszky - 1977 - 1978, spturi sistematice; evi. Gum,
C. Scrin - 1980, sptur sistematic.

1. Aezarea eneolilic. Singurul complex aparinnd acestei aezri este un bordei de form
rotund sau oval, secionat nc n campania din

1977.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

M. GUMA, C, SACARIN

160

Ceramica scoas la iveal din stratul de culturft i din complexul de Iocuire aparinnd ae
zftrii eneolitice timpurii este reprezentat de str
chini Lronconice, boluri, vase piriforme i cupe
cu picior inalt perforat. Toate aceste forme snt
bine cunoscute in cadrul culturii Tiszapolgr.
Decorul se limiteaz la proeminenele-cioc perforate sau semiperforale, i Ia alveole rotunde
imprimate n pasta nc moale a vasului. Predominft ceramica din categoriile semifini'i i uzual,
Utrft a lipsi ns specia ceramicii fine, cu slip.
Toale observaiile i analogiile stabilite pn
acum ne-au determinat s incadrm aezarea
eneoliticft din punctul "Rovin" in primele faze
ale culturii Tiszapolgr, dovezile pentru o evolu\ie mai Lrzie fiind pn n prezent inexistente3
:2. Aezarea din epoca bronzului. Dintre complexele de locuire aparinnd acestei aezri au
fosl cercetate: un bordei, o mare locuin patrulatcrft i douft gropi. In cadrul stratului de culturft din aceastft perioad au putut fi sesizate dou
niveluri.
Stratul de culturft din epoca bronzului, dar mai
ales complext>le de locuire cercetate, au daL la
iveal o mare canlilale de ceramidt i cteva alte
ohiectl' din lut ars (fusaiole. roLie de la care miniaturale i un fragment de la un topor dublu,
miniaturft din luL ars).
Ccramica grosieri'i se compune, aproape n Lotalitale, din exemplare de vase-borcan, decorale
cu striuri, briuri crestate sau alveolate, proeminen.e ceramice, incizii sau iruri de mici al\'Cole
imprimate. Predomin culoarea brun sau diversele nuan~e ale acesteia.
Ceramica fini! i semifinii este realizat dintr-o
past de culoare cftrmizie, glbuie i brun[t, dar
mai eu seam brun-neagr sau neagrft. n majoritatea cazurilor vasele au pere \.ii acoperi ~i cu un
slip sau, oricum, bine netezii. Formele cC'le mai
frecvente snt cniele cu toarte uor supranftlate, vasele piriforme i strchinile cu torti\ft
tubular pe umr. Decorul este realizat eu ajutorul i nciziilor, canelurilor, a irurilor de puncte
imprimate sau a impunsturilor succesive. De
remarcat i apariia, numai in nin'lul inferior, a
dccorului "textil" cu bune analogii n nivelele
O- 1 ale aezftrii de Ia Toszeg (Ungaria).
Pe baza materialului arheologic, nivelul inferim al aezrii se poate data in bronzul mijlociu
(H.einecke B.B), n timp ce nivelul superior aparline deja bronzului trziu (Heineke B.C) a~a cum
ne-o i ndieft prezena unui import eerami c eu decor
inerustat cu alb de tip (~rla l\Iare, prrcum ~i
existen\a miniaturii de Lopor dublu din luL ars.
ean-~i gsrlc singurele analogii n acela~i mediu
cultural.
Caracteristicile de ansamblu ale materialului
descoperit fac ca aezarea de epoca bronzului
din acest pune! s[t repnzinte una dintre cele mai
3

Pentru alte detalii: l\1.


5, 1978, p. lo:i-114.

Gum,

H. Pctrovszky, Til.Jiscus,

tipice

staiuni

Srat,

ale grupului cultural de tip Balta


recent definit pe teritoriul Banatului 4

3. Aezarea din prima epoc a fil'rnlui. n


stratul de cultur al acesteia au fost descoperite
cele mai multe complexe de locuire din ntreaga
staiune: o locuin de suprafa, douft locuine
semingropate, patru bordeie i dou gropi.
Alturi de o brar din bronz i un cu ita din
fier cu limb la mner, aceast aezare a dat la
ivealft o mare cantitate de ceramic tipic pentru
cultura Basmabi, din hallstattul mijlociu.
Ceramica uzual este n general de culoare
brun[t, brun-crmizie sau brun-neagr[t, i aparine aproape exclusiv tipului de vas-borcan cu
gitul uor evazat i decor realizat din bruri in
relief, crestate sau alveolate. Ceramica finli i
scmifin este, n marea sa majoritate, de culoare
neagr cu pereii lustruii. Decorul este realizat
cu ajutorul canelurilor, imprimftrilor i inciziilor.
Motivele ornamentale specifice (s amintim aici
numai irurile de "S-" uri imprima te sau "crucea
maltez" incizat), precum i existena nerustaiei cu substan alb snt, fr niei un dubiu,
specifice fazei clasice a culturii Basarabi. Aceeai
afirmaie poate fi Htcut[t i in privin\,a formelor
de ,ase, respectiv cetile scunde cu toarta pLtternic
supranlaUt, vasele cu corp glohular i gt cilindric, strchinile cu buza invazat[t sau evazat[t,
toatt' ntilnite frecvent n cadrul manifestrilor
specifice acestei culturi nord-tracice.
Importana cercetftrilor efectuate in staiunea
de la Valea Timiului - "H.ovinft" deriv alt
din existena n acelai punct a mai multor aezri
stri"t,echi suprapuse, cit i din elementele noi
aduse de materialele descoperite in fiecare ae
zare in parte. Bogatul material arheologic descoperit in acest punct a ntregit patrimoniul
muzeal al judeului Cara-Severin cu piese de
mare valoare tiinifidt i expoziional 5 , acoperind
sec\iuni mai slab reprezentate pn n prezent
din C'\oluia istoric[t a societii omeneti n sudvestul Romniei.

\'ALEA TIMIULUI "HOVINA"


AH.CIIEOLOG ICAL SITE
ABSTRACT
During Lhc archcological rcscarch undcrtakcn at thc
point "Rovin" in Valea Timiului (Cara-ScYcrin) a succcsion of cultures with complcxcs of hal.Jitation and archeologic,11 matcrials from the young cncolithic (Tiszapolg.r
cullurc), Bronzc Agc (a new cultural group named Balta
Siirat) and First Jron .\gc (Basarabi culturc) was pointcd
oul.
EXPLICATION OF THE FIGUHES
Fig. 1. \'alea
l:i~. :.!. Valea

Timi~ului "Hovin".
Timiului "Rovin".

Hallstattian dwelling.
Hallstattian pit (Gr.

:.! 1 LI).
H. Pctrovszky, M. Gum, Studii i comunicri - Ca1979, p. 53-110.
5 :\laterialul arheologic prezentat in urma cercetrilor se
piistrcaz, in cea mai mare parte, la l\luzcul de istoric al judetului Cara-Scvcrin din Reia. O parte mai mic a intrat,
lns, i in coleciile Muzeului judeean de etnografic i istoric
local din Caransebe~.
4

ransel.Jc,

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

1-1
0

1oCb l

OLANE
TIGLE
I CRMIZI
PIETRE

.
~

CUPTOR FEUDAl nMP\JRIU


GROAP

~.

AMENAJARE FI.KIAR ACTUAL

STRAT VEGETAL NEGRU-CENUIU

STRAT CE"'-J.U DE EPOC P:r:"LOAL TIMPURIE

fim
ITIIJ

VATR

o-

ARSURA DE EPOC Rl

\.

STRAT CE"'-!iu-MARONIU DE EI'OC:A RCJ.IAN

STRAT LATtNi-~LSTATT
PMNT STERIL

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

---------

- - -1,50

\>

1,50

-1,62

GURA CANLIEI , 1980

CCMLRJL VETRE! CUPTORU LUI

~ VATR DISTRUS

Sec iu nea

s,

1m

Fig. 1. G ura Canli ei.

Seciunea

S4

CRBUfol

IGLE, Cl.ANE I CRMI ZI

OASE

CHIRPICI

PIETRE

IID

C11l.l. UNEI ~OA HALLSTATTIENE

ARSUR

[!:~

FRAGMENTE CERAMICE

rVELARE

N FORMA PE

R OM~

Fig. 2. Gu ra Canliei. S, - profilul rnalnlui de S V.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

E:3 SPTURA NETERMif'Cla>aT

~SPTUR TERMINA'-=

- - - - -- -- - - -

- - -1,50-

- -

-~-----

- - - -- - - -

7~
-J'

- - - - -J
- j
./

w
-1,50

~~
~

DJ
eciunea

St.

1m

GURA CANLIEI 1980


St.
Profilul malului de S-V

E:::J SPTURA

NETERMINAT

~ WiUR TERMINAT

o._~==--=:::i1m

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

c:::,

Cercetri

arheologice n

aezarea hallstattian

de la Gura Canliei

(jud. Constanta)
MIHAI IRIMIA

Punctul arheologic Gura Canliei este situat pe


malul drept al Dunrii, Ia aproximativ 2,5 km
n aYal de cunoscuta cetate bizantin de la Pcuiul
lui Soare. Aceastft zon, aflat vizavi de insula
Manca (Aurora) este bine cunoscut, deoarece
n diferite rinduri mai mul.i specialiti 1 au semnalat materiale arheologice recoltate prin cercetri
de suprafa(:t. Inunda~iile repetate ale Dunftrii
delerminft surparea permanentft a secLoarelor
dinspre fluviu ale micilor promotorii prin care
se termin ambii Yersan.i ai "Dealului Uscat"
prinlrc care curge girla Canliei. Cercet{trile noastre
ntreprinse ntre anii Hl74-197G, 1978-1980 2 ,
dar in campanii de scurt duratft, u fost determinate de accentuarea eroziunii aezftrii antice
n ultima perioad.
Din punct de \edere stratigrafic, cercclftrile
efectuate pnft n prezent au stabilit c sub solul
yegelal negru, cenuos, gros de circa 20-30 cm
cu puine materiale ceramice - mai ales feudale
timpurii - rscolite de mainile agricole, urmeaz un strat propriu-zis de Iocuire, relatiY
bogal. cenuiu inchis, afnat, cu o grosime variind inlre 30-50 cm. Sub el urmeaz, n unele
zone. un sol cenuiu-glbui, gros de 20-25 cm,
care conine atit materiale feudale-timpurii, ct
i romano-bizanline, rscolite din straturile inferioare3. tn anumite poriuni acest sol cenuiu
poall' fi mai distinct i tasat, coninnd foarte
puin ma leri al arheologic, separnd clar cele douft
locuiri; alteori el este mult mai subire i mai
greu de sesizat din cauza culorii :;;i a densit.ii
apropiate de niYelele nvecinate.
Urmeaz o locuire continu roman{t i romanobizantin, de culoare cenuie, al crei slrat are o
grosime de 40-50 cm. Stratul amintit este reIatiY bogat, dar aspectul su uniform i absena
n seeLorul cercetat a unor complexe tipice de
D. Vilceanu, SCI\", 1:1,1962, 1, p. 141-1.15; P. Diaconu,
Conovici, Crian 1\lueeanu, SCIV, 26, 1975, 4, p. 546-547.
2 Hezultatele acestor prime campanii sint prezentate in
studiul Observaii preliminare privind ae:area antic de la
Gura Cun/iei, Pontica, 14, 1981.
3 ,\rest sol cenuiu-glbui, care reprezint probabil un
"strat de nivelare" realizat de locuitorii epocii feudale timpurii
penlru amenajarea unor sectoare, a fost surprins foarte clar
mai ales in seciunea S1 n seciunea S4 el nu a mai fost sesizat, dcoarecc, probabil, zona nu a mai impus o asemenea
nivelare.
1

!\. ,\nghclescu, Rev:'lluz, .'), 1968, 4, p. 349-551; N.

11 -

cercetri

Iocuire, dislincte, face deosebit de dificil determinarea nivelurilor existente. Dac din punct
de vedere stratigrafic niYelurile de locuire roman
pol fi delimitate cu mult greutate, n schimb
materialul arheologic recoltat permite constatarea existenei aezrii romane pentru ntreaga
perioad eorespunzfttoare secolelor II- VI e.n4
n stratul arheologic roman apar frccYent i fragmente ceramice hallstatLiene ori de epocft Latene,
provenite din nivelrile mai \'echi. Locuirea romanft, relatiY bogat n unele zone. a deranjat
destul de mult straturile anterioare care au fost
folosite uneori i pentru amenaj[tri sau nivelri
in perimetrul acz[trii. Sub adncimea medie de
1,:10-1,50 m de Ia suprafa.a solului, alteori mai
jos, urmeaz n unele sectoare o nivelare relativ
compact, cu grosimea de 10-15 cm care suprapune nivelurile de locuire mai vechi 5 Fiind
realizat probabil la nceputul epocii romane,
penlru a se obine o orizontalitate ct de ct
corespunztoare a zonei, care este n pant,
aceast niYclare este strpu ns[t de multe gropi
romane sau feudale-timpurii.
Constatm existena la Gura Canliei i a unei
Iocuiri de epoc Latene. Stratul arheologic corcspunzfttor, discontinuu, cu grosimea variind
ntre 15-25 cm, aflat nlre adncimile de 1,501,G5 m sau 1,75 m de la suprafaa terenului,
cupri ude uneori i multe materiale romane, p
trunse din nivelul superior.
Urmeazft ultimul strat, hallstattian, gros de
30-tlO cm. Dar acesta este afectat cel mai mult
de locui riie i gropile de mai trziu, care I-au str
puns i deranjat succesiY.
In conformitate cu planul de cercetri am ntreprins noi spturi n aezarea antic de Ia
Gura Canliei, cfectundu-se o nou{t seciune- S4 cu dimensiunile de 20 x 2 m, si luat la 7,50 m
spre sud de seciunea S2 , paralel cu cele efectuate
in anii trecu\i 6 n campania din acest an au putut
fi cercetate mai ales complexele de Iocuire feu-

n anumite sectoare ale seciunilor cercetate In anii


au putut fi sesizate, totui, cu greutate, trei niveluri
de locuire roman i romano-bizantin.
4

trecui

s Surprins clar in unele poriuni ale zonei cercetate in


primii ani, ea nu a mai aprut lns in 5 4
6

Toate

seciunile

arheologice

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

au orientarea 975' -2775'.

......

O)

1:>:1

OI

R'

Ul

IA~I
jo3o]

IGLE,OLANE

GURA CANLIEI 1980. 54.

I CRMI ZI

PIETRE

!a....
ts:
....

>

GROAP

o 2 L. cm.
--==:::::1

--====--

o
Fig. 3. Gura Canliei. 1

'2

L,

locuin roman

6cm

de

supra fa. ;

2-3 vase getice; 4 lekane.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

10

15cm

CERCETARI ARHEOLOGICE LA GURA CANLIEI

dale timpurii i romane; au fost cercetate parial


i straturile arheologice corespunztoare epocilor
Late ne i Hallstatt.
EPOCA FEUDALISMULUI TIMPURIU

ln aezarea antic de la Gura Canliei aceasta


este marcat de mai multe complexe arheologice
caracteristice, intre care amintim resturile unei
locuine de suprafa, vetre, gropi i cuptoare.
ln anul 1980 a fost descoperit intre adncimile
de 1,05-1,45 m de la suprafaa terenului un
cuptor de copt, cu form puin alungit, a crui
vatr avea lungimea de 1,14 m i limea de
1,04 m (fig. l; 5/2). Bolta acestuia, pstrat
destul de bine, cu excepia prii centrale, avea
inHimea de 0,40 m. Gura cuptorului, lung de
O, 15 m i nalt de 0,27 m prezenta n seciune
forma unui dreptunghi cu laturile uor arcuile.
Cuptorul a fost realizat n pmntul cruat, ntrit prin arderi repetate. Vatra i pereii ari ai
cuptorului aveau o grosime de 4-5 cm. Vatra,
spat direct n pmnt, era podit cu fragmente
de olane i igle romane care aveau rolul de a
p[tslra mai mult vreme cldura. Pentru uniformizarea vetrei, deasupra fragmentelor de olane
i igle a fost aezat un strat de lipitur gros de
1-2 rm. In faa cuptorului se afla o mic vatr
oYal[t. eu dimensiunile de 0,65 X 0,55 m i grosimea de 4-5 cm, acoperit cu cenue alburie i
care reprezenta, desigur, locul de strngere al cr
bunilor i cenuii n vederea evacurii. Cuptorul
suprapunea parial temelia de piatr a unei locuine romane. Gura cuptorului era consolidatrt
ini(ial de citeva pietre, din care n momentul cercetrii se mai pstra una singur. Cuptoare de
copt asemntoare sint cunoscute i n alte ae
zri: Dridu 7 , Bucov 8 , Dinogeia 9 , Capidava10 ,
ele. Cn alt cuptor asemntor s-a descoperit n
campaniile anterioare, n seciunea s2.
In slratul arheologic feudal timpuriu au mai
ap[trul citeva buci de zgur de fier, fusaiole,
arier, precum i o bogat ceramic. Dup compoziia pastei, linia profilului i motivele ornamentalP. deosebim mai multe categorii ceramice.
O calegorie numeroas este reprezentat de
ceramica moclelat dintr-o past brun-rocat,
cu nisip i pietricele folosite ca degresant i ornamentat cu incizii (fig. 4/5-7; 9-12). Se pot
distinge urmtoarele forme: borcane cu umerii
puternic boltii i cu buza mai mult sau mai
pu\in rsfrnl n exterior; borcane cu umerii

7 E. Zaharia, Spturi/e de la Dridu. Contribuie la arheolofJifl si istoria perioadei de formare a poporului romn, Bucurc.,ti, 1967, p. 56-76.
~!aria Coma, Cullura material veche romneasc ( Ae
:rilc din secolele V 111- X de la Bucov- Ploieti), Bucureti,
1!)71!, p. 37-40.
8 Gh. tefan, 1. Barnca, .:\1. Coma, E. Coma, Dinogeia,
1, Bucureti, 1967, p. 40-50.
1o H. Florcscu, N. Chelut-Georgescu, Pontica, 7, 1974, P,
426; :-.<. Chelul-Gcorgescu, Pontica, 11, 1978, p. 220-221.

163

lsai

ceva mai jos i borcane cu gitul cilindric,


destul de strimt.
Ornamentele caracteristice sint: linii orizontale asociate de multe ori cu una sau mai multe
benzi de linii n val, uneori intretiate, benzi in
valuri libere sau ncadrate n chenare; incizii
orizontale intretiate de linii oblice scurte etc.
O a doua grup o formeaz ceramica lucrat
dintr-o hum alburie, cu nisip i pietricele folosite ca degresant.
A treia grup, nu prea numeroas totui, cuprinde ceramica cenuie, fin, cu decor lustruit,
mai ales n reea sau cu linii orizontale (fig. 4/8).
Ceramica de la Gura Canliei cuprinde i cteva
fragmente de vase cu smal verde-msliniu, sau
cenuiu deschis. Remarcm mai ales fragmentele
aparinnd unor ulcioare amforoidale (fig. 4/1-4).
ln general materialul de la Gura Canliei se
aseamn cu cel de la Dinogeia 11 i Castelu 12 ,
putnclu-se data n a doua jumtate a secolului
IX i n secolul X.
EPOCA ROMANA

Stratul de cultur roman i romano-bizantin


este relativ bogat CII toate dt n interiorul lui nu
s-au putut determina cu suficient claritate nivelurile de locuire.
n earourile 1-2 ale seciunii S4 , efectuate n
anul 1980, au fost descoperite resturile unei locuine de suprafa din care s-au pstrat doar
temelia de piatr a unui zid (fig. 1; 3/1; 5/2),
suprapus parial de cuptorul de copt feudal timpuriu amintit mai sus, precum i numeroase fragmente de igl sau olan (fig. 1; 5/1). Intre pietrele care formau "zidul" amintit a aprut i un
basorelief cu reprezentarea Cavalerului Trac.
Acesta a fosl folosit ca simpl piatr de construcie ntr-o perioad ulterioar celei in care Eroul
Trac era venerat. Piesa const dintr-o plac dreptunghiular de calcar alb-cenuiu, nisipos, nfrtind Cavalerul Trac n galop spre dreapta. Are
un chenar simplu, egal pe toate laturile. Clreul
are corpul ntors spre dreapta. Faa rotunjit
cu detaliile prezentate relativ corect; pupilele
prea mari n raport cu restul feei, snt pline, reliefate. Prul capului e redat n form de uvie.
Este mbrcat cu o tunic scurt, cu pliuri verticale. Poalele tunicii snt redate sub forma unei
dungi n relief. Hlamida, destul de bine reliefat,
flutur n spate. Mna dreapt, cu palma desf
cut este ridicat n sus. In aceast reprezentare Cavalerul Trac nu are lance; ea
putea fi totui pictat. Calul, realizat n profil
spre dreapta, are picioarele din fa ridicate
deasupra unui altar ce ocup colul de jos, din
dreapta al basoreliefului. Cu excepia gtului,
capului i a braului personajului, disproporionat
11 Gh. tefan, 1. Bamea, l\1. Coma, E. Coma, op. cit.,
p. 134-276.
13 A. Rdulescu, N. Haruchc, Cimitirul feudal timpuriu
de la Castelu, Constana, 1967, passtm.

11"

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

164

M . miMIA

Fig. 4. Gura Canliei.

de mari, celelalte elemente au fost redate relativ


corect. In spaiul din dreapta reliefului snt nfiai un arbore, cu o parte din coronament i
arpele ncolcit, cu capul ndreptat spre cal.
Remarcm lipsa ciinelui i a mistreului, repre-

Ce ramic feudal

timpurie.

zentri obinuite

pe al te basorelief uri ale Cavalerului Trac. Pe spate placa e cioplit foarte sumar,
cu urme adnci de dalt. Dimensiuni: nlimea
21,5 cm, 1.=26 cm; grosimea=3 cm. lnv. 31.210
(fig. 6/1). Dei cuprinde detalii suficiente, lu-

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

CERCETARI ARHEOLOGICE LA GURA CANLIEI

Fig. 5. Gura Canliei. 1-2 cuptor de copt feudal; 3-6 fragmente de vase, igle i olane:romane.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

16~

166

M . IRIMIA

Fig. G. Gura Canliei. 1 ca valerul t ruc; 2-6 ce ra mi c roma n ; 8- 10 fragmente de amfor ; 11 - 13 fragmente de vase ge ti ce.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

CERCETARI ARHEOLOGICE LA GURA CANLIEI

crarea

degaj totui

cuie,

caracteristic

anumit stngcie

in exeprovinciale. A fost
realizat intr-o roc local, specific zonei. Basoreliefuri cu o tratare relativ asemntoare a compoziiei sint cunoscute i in alte locuri din Dobrogea13, fiind considerate in general drept dovezi
ale unei arte provinciale, relativ modeste. Basorelieful amintit parc s se dateze in secolul III e.n.
In careurile 7-8 ale aceleiai seciuni, la adncimea de 1,50-1,70 m s-au descoperit urmele
unei arsuri intense de epoc roman (fig. 1),
cercetat parial. Aparine probabil tot unei locuine distruse, poate, ntr-un incendiu accidental.
Materialul arheologic de epoc roman i romano-bizantin este relativ divers. Intilnim fragmente de cni cu corpul bombat, canelat (fig.
6/2. 3), strchini cu marginea lat, cvazat, lucrate din past alburie-glbuie, caolinat, care
se dateaz n secolele II- III c.n. Din aceeai
perioad dateaz i fragmentele de strchini sau
farfurii cu past roie, fin, acoperite cu angobft
roie (fig. 6/4) precum i un fragment de castron
din past fin decorat n tehnica barbotinei,
avnd la exterior dou frunze n relirf, cu coada
ndoit 14 (fig. 6f6).
In careul 5, la adincimea de 1,25 m, a fost descoperit un opai (fig. 6/5) cu corpul rotund i
discul plat, adncit, mrginit de un bru in relief
care se desface in dreptul ciocului formind un
canal lung. Pe bordur prezint trei rudimente
de apuctori transformate n butoni ornamentali.
Argil fin glbuie-rocat , acoperit cu vopsea
roie-deschis cu nuane maronii. Prezint un
orificiu central tronconic i o mic tietur longitudinal pe canal, pentru tiraj. Pc fundul mr
ginit de dou cercuri in relief foarte terse, se
afl tampila prost imprimat, ilizibil. Dimensiuni: L=8,1 cm; =2,4 cm; diam.=5,4 cm. Inv.
31.211. Aparine unui tip 15 ce se dateaz din
ultimul sfert al secolului I pn n secolul II e.n.,
unele variante mergind i mai trziu 16 .
In anul 1980, din pmntul erodat de Dunre a
fost recuperat i o igl tampilat care se adaug
aTtor trei exemplare aprute antcrior17 Pe ipl
apare imprimat inscripia [LEG]XICLPF (LEGIO XI CLAUDIA PIA FIDELIS). tampil
dreptunghiular aplicat pe faa exterioar, cu
scris inversat i litera P rsturnat (8,5 x 3,5 cm)
(fig. 3/5; 6j7).
artei

13 C. Scorpan, Cavalerul Trac, Constana, 1967, 3, 4, 19, p.


17-21, p. 44-47 (Tomis); nr. 12, p. 32-34 (Callatis); nr.
20, p. 47-49 (Arsa) etc.

u Gh Popilian, Ceramica roman din Oltenia, Craiova,


1976, p. 50-51, tipul li, nr. 224.
16 C. Iconomu, Opaie greco-romane, Constana, 1967, p. 14,
tipul Il; C. 1. Blu, Apulum, 5, 1964, p. 283; N. 1. Gostar,
ArhMold., 1, 1961, p. 187.
18

D. Ivimyi, DissPann, seria II, 2, 1935, p. 19; C. Icon om u,

loc. cit.
17

M. lrimia,

Observaii

preliminare ... ,

167

Crmizile i iglele cu tampila legiunii a X I-a


Claudia snt relativ frecvente n acest spa\iu,
daEt fiind prezena unitii respective la Duroslorum18. Crmizi tampilate ale aceleia~i legiuni snt semnalate, n afar de Durostorum ~i de
localitatea Ostrov 19 , din apropiere, - la Jzyoarelc20, Capidava 21 , sau chiar pe litoral, la Tomis
i Callatis 22 precum i n stinga Dunrii, in mai
mullc locuri 23 . O serie de izvoare antice atcst
prezena la Durostorum a legiunii amintite pn
la nceputul secolului IV 24 , de aceea este dificil
de restrns datarea tampilelor doar la o prrioad
bine dcterminaUt.
Au fost descoperite de asemenea tori de oale
de mari dimensiuni, canelate longitudinal i
fragmente de amfor cu caneluri largi i muchiile
aplatizate (fig. 6/9), datate in S{'Colul IV e.n. 25 .
Din aceeai perioad dateaz unele fragmrnte
de oale, strchini i farfurii.
Perioada corespunztoare secolelor V- VI este
ilustralft de fragmente de amfore aa-numite
"cu coaste" sau cu striuri orizontale, dese. uor
ondulate (fig. 6/8), precum i de fragmente de
oale (ntre care unul rou-crmiziu, cu umbo
pe fund - fig. 5/6), strchini i farfuri. An fost
descoperite i cteva fragmente ceramice cenuii
de uz comun (fig. 5/4). Grupurile de igle i olane,
precum i unele arsuri surprinse recent ca i
n campaniile anterioare, par s indice existen\a
unor complexe de locuire din aceast perioad.:i.

A DOUA EPOCA A FIERULUI

Acesteia i aparin un bordei i cteva gropi


materiale caracteristice cercetate n anii
trecui 26 . In careul nr. 4 al seciunii S4 , efectuat
cu

18

Ion N. Dianu, Istoria Legiunii XI Claudia i originea


Duroslor (Silis/ra), Bucureti, 1888; B. Filow, Die

oraului

Legion dcr l'rovin: M01sia von Augustus bis au{ Dioklclian,


Leipzig, 1906, passim; G. Popa Lisseanu, Incercare de monografie asupra cetii Drslomlui, Silistra, 1913; \'. Christescu,
Istoria mi/ilar. a Daci ei, Bucureti, 1937, passim; Rillerling-Kubitschek, HE, XI, 1816-1837; R. Vulpe, DID, II,
1968, p. U6; A. Aricescu, Armata in Dobrogea roman ci, Bucureti, 1977, p. :r; -41.
19 V. Culic, Pontica, 3, 1970, p. 365-377; tot ai ei i
J,ibliografia referitoare la descoperiririle mai vechi.
2 Fragmentul de igl avind inscripia [LEG)Xl PONT
se afl In colecia colii generale din satul Canlia, com. Lipnia. Dimensiuni: L=8 cm; 1.=3.;5 cm. In cazul In care ea
aparine intr-adevr legiunii amintite, ar fi de retinut i
atributul PONT[ICA'?], care, dup informaiile noastre, nu
a mai aprut pn In prezent pc alte tampile.
21 Gr. Florescu, Capidava, Bucureti, 1958, p. F. De
repnut i opinia exprimat de A. Aricescu, op. cii. p. 38, dup
care Legiunea a XI-a Claudia i-a extins teritoriul pinii la
Capidava abia dup anul 167 e.n., anterior ea afllndu-sc sub
supravegherea Legiunii a V-a Macedonica.
22 A. Rdulescu n Actes du IX" congres international
d'etudes sur les {rontieres romaines, 1\famaia, 6-13 septembrie
1972, Bucureti-Kiiln-Wien, 1974, p. 127.
23 La Drajna de Sus, Romula, Buridava i Slvcni: cf.
D. Tudor, 0/lenia Roman.\ Bucureti, 1978, passim.
24 A. Aricescu, op. cii., p. 128.
26 Starea fragmcntar a materialului nu permite In multe
cazuri stabilirea formei vaselor. Pentru tipul de caneluri caracteristice acestei perioade, cf. A. Rdulescu, Pontica, 9,
1976, p. 99 i urm.
28 M. Irimia, Pontica," 13, 1980.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

1~8

M . IRIMIA

Fi g. 7. Gura C1 nli ci. 1 lcb n 2; 2 - 1 v.t ; ~ g ~ t i ce ; :5- 13 fr,t g. n ~ntc c ~ rd m ic ~ gc ticc.

in anul 1980, suh cup toml feudal timpuriu i la


10 cm sub zidul d pia t r ap a rinnd epocii r omane , amintit e mai sus, a fost des c operit o

gro ap

de mi ci dime nsiuni (70 x 50 cm) (fig. 3/ 1),


in care se afl a un v as fragm e ntar d e tip Lekanis .
lucrat la ro a t . Exemplarul (fig. 3/4; 7f la - b) ,

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

CERCETARI ARHEOLOGICE LA GURA CANLIEI

de mari dimensiuni, are corpul tronconic larg


deschis i fundul relativ nalt, inelar. Buza vasului,
plalft. evazat, prezint spre interior o margine
suprainlat pentru aezarea capacului. Pe marginea exterioar se afl dou apuctori orizontale cu seciunea circular, iar n cruce cu ele, alte
dou apuclori late, crestate, cu cte trei muchii.
Pastft cenuie, fin, dens, cu mic n compozi(ie ~i slip cenuiu inchis la exterior, pstrat
parial. Dimensiuni: .= Hl cm; diam. max.=
tl2 cm; diam. fund.= 13,2 cm. Inv. 31.209. Vasul
nu rrprezint un produs autohton, ci pare s fi
fosl realizat mai degrab ntr-un atelier al unui
ora-;. vest-pontic, poate chiar la Histria. Nu cunoatem pn n prezent un exemplar ntru lotul
asemntor, dei vasul aparine unui tip relativ
rspindit 27 Exemplare ntructva apropiate ntlnim la l\lurighiol 28 i Zimnicea29 , unde au fost
dalate n secolul al IV-lea .e.n. Vasul de la Gura
Canliei aparine probabil aceleiai perioade, n
care dup cum se cunoate, n zona de sud-vest
a Dobrogei au ptruns i alte materiale greceti,
nlre care i unele produse ale coloniei amintile 30
.\celeiai epoci i aparin un vas-sac i un altul
miniatura! descoperit la adncimea de 1,80 m n
careul 6, n zona unei intense arsuri, care marcheazii probabil resturile mult deranjat ale unei
locuine din a doua epoc a fierului. Vasul-sac
(fig. 3/3, 7 /2) are corpul bombat, gura tras spre
interior i fundul plat, neuniform, foarte puin
profilal. Sub buz prezint un bru alveolat ntrerupt de patru apuctori ascuite puin, mai
pline la partea inferioar. Past maronie, grosier,
cu multe cioburi pisate n compoziie; pe ambele
suprafee prezint pete cenuii, datorate arderii
secundare. Dimensiuni: I. = 14,8 cm; diam. max. =
14,5 cm. diam. fund= 10 cm. In. 31.207. Forme
relativ asemntoare ntlnim n multe aezri i
necropole getice din secolul V- IV .e.n. 31 Vasul
miniatura! piriform (fig. 3/2; 7/3), a aprut mpreun cu exemplarul anterior. Are pereii foarte
gro~i. gura strmt, ngroat puin spre exterior
i fundul plat, profitat. Pe corp prezint dou
apuctori
mici, organice, strpunse orizontal.
Past maronie, grosier, cu cioburi pisate n compoziie. Prezint o pat cenuie la exterior, datorat arderii secundare. Dimensiuni: I = 10,3 cm;
diam. max.=7,5 cm. lnv. 31.208.

'

fi!(.
2
~
~

1'. Alexandrescu, Dacia, N. S., 21, 1977, p. 124-126


~).

E. Bujor, ~latcriale, 5, 1959, p. 376 i pl. 1/8.


,\. D. Allxandrescu, Dacia, N. S., 24, 1980, Sector
C 7. MI, p. 24,51-52 i fig. 33/32.
10
'
ndeosebi la Izvoarele i Ostrov-Regie (cf. N. Conovici,
SCIVA, :10, 1979, 1, p. 87 -89); Durostorum (B. Mitrea,
St Ci, 7, 1965, p. 165); Sa tu Nou (P. Alexandrescu, Dacia,
Iti. 1972, p. 122 -123, fig. 7/3: idem, Hl.~lria, 1 V, 1978, p.
96, nr. G:ll, etc.
31 Ca de exemplu Ia Poiana, (1. H. Crian, Ceramica
daro-getic, Bucureti, 1969, p. 75, fig. 25/2); Cernavod
(D. Berciu, Materiale, 4, 1957, p. 283 i fig. 5 (dreapta), 7-8
(stinga); Telia (G. Simion, Gh. 1. Cantacuzino, Materiale,
8, 1962, p. :17 4, :177 i fig. 3/9; 3/17; Murighiol (Exp. Bujor,
SCI V, 8, 1956, 3-4, p. 244 i fig. 3); Bugeac (M. Iri mia,
Ponticc, 1, 1968, p. 204-206, 218 i fig. 10, 26); Zimnicea
(A. D. Alexandrescu, Dacia, 24,1980, p. 44-45 i fig.13-14).

169

In seciunea efectuat recent au aprut i


alte fragmente de vase getice lucrate cu mna,
de lip clopot ori "sac" (fig. 6/11, 13; 7 /4), fragmente de castroane autohtone cenuii lucrate
la roat (fig. 6/12) precum i de amfore elenistice.
Dup cum au dovedit-o cercetrile de pn acum,
locuirea de la Gura Canliei continu i n secolele
urmfttoare. In campaniile din anii trecui au fost
descoperite fragmente ceramice autohtone i greceti (ntre care cteva tori de amfore tampilate)
din secolele III-1 .e.n., fr a se putea surprinde
ntotdeauna i complexele de locuire corespunz
toare. Reinem descoperirea recent a unei toarte de la o can cenuie confecionat la roat,
realizat n "torsad" prin mpletirea a trei
"fire". Cnil~ de lux cu toarta torsionat, aprute
probabil n faza mijlocie a ceramicii geto-dacice 32 ,
sub influena ceramicii greceti Ia care acest procedeu este bine cunoscut, snt relativ frecvente
n perioada clasic 33
EPOCA HALLSTATTIANA

In a nul 1980 sp turile nu au atins dect parial


stratul arheologic hallstattian, care urmeaz s
fie cercetat n campaniile Yii toare. In careul 3,
ntre adncimile de 1,85-2,38 m a fost cercetat
o groap hallsLattian (fig. 1), care coninea
fragmente ceramice (fig. 7 /5-15) i foarte multe
oase de animale, mai ales de bovine. O alt groap,
cercetat parial (fig. 3/1) a fost surprins n
careurile 1-2 ale seciunii S4 , la nord de zidul
de epoc roman i groapa Latene, ntre adncimile de 2-2,65 m. In careul 4, la adincimea de
2,15 m au fost identificate resturile unei vetre
hallstattiene (fig. 1) complet distruse i rscolite
de locuirile ulterioare. Lipsind complexele de
locuire caracteristice vom prezenta doar citeva
consideraii pe marginea materialului arheologic
hallstattian recoltat n campaniile anterioare i
a problemelor pe care acesta le ridic.
In campaniile trecute au fost descoperite: un
hordei, o locuin cu vatr ornamentat, precum
i mai multe gropi hallstattiene 34 Ceramica cuprinde dou categorii principale: de bun calitate, relativ fin, lustruit la exterior, uneori
cu luciu metalic negru-cenuiu nchis sau glbui i
cea grosolan, mat, cu pasta neomogen. eeramica descoperit pn n prezent este foarte fragmentar,
ntlnindu-se doar cteva exemplare
ntregibile.
In cadrul ceramicii lustruite se remarc fragmentele de vase cu corpul bombat, (fig. 7/10 -12) de
dimensiuni mari sau miljlocii cu gtul larg, buza
evazal i marginea rotunjit. Unele exemplare
prezint cite una sau chiar cte dou proeminente
mici, plate (fig. 7 /12) sau conice, cu vrful tras
n sus i aplicate pe umr. Cele mai multe exemplare ale acestui tip ceramic au suprafaa extc-

31
13
34

I. H. Crian, op. cit., p. 144.


Ibidem, p. 173 -176, fig. 89 i pl. 66/3.
M. Irimia, Observatii preliminare ... ,

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

M.IRDIIA

170
rioar neagr, lustruit,

iar cea

interioar cenuie

cenuie-glbuie. Altele au suprafaa exterioar


glbuie sau cenuie-glbuie de asemenea lustruit.

sau

Fragmentele de castroane descoperite (fig. 7 /5,7)


au buza tras spre interior, n general neornamentat. Unele sint ornamentate, totui, pe marginea exterioar a buzei, cu caneluri largi, oblice,
destul de superficiale. Au fost descoperite i fragmente de strchini cu buza lat, evazat, care
prezint urmele unor caneluri transversale.
Fragmentele de cni i ceti indic existena
unor exemplare de dimensiuni mari i mijlocii,
cu corpul bombat, gtul cilindric, cu profilul arcuit spre exterior i umrul uneori canelat. Se
intilnesc i unele tori late, canelate longitudinal.
O form ceramic frecvent este vasul-borcan
(fig. 7/8, 9, 14-15) de dimensiuni variate, cu
suprafaa netezit sumar, de culoare glbuie sau
cenuie-glbuie. Decorul acestei grupe este realizat de bruri alveolate, orizontale, situate de
obicei la o mic distan sub buz. Se ntlnesc
:ji cteva fragmente ornamentale cu cte dou
bruri paralele. Pasta acestei categorii ceramice
conine multe cioburi pisate, uneori i nisip grosirr
ln legtur cu incadrarea cultural a descoperirii
hallstattiene de la Gura Canliei, n stadiul actual
al cercetrilor, putem preciza c cea mai mare
parte a materialului eeramic este asemnftloare
celui nllnil n orizontul cultural Babadag III
din staiunea eponim i din alte aezftri 35 Materialul arheologic de la Gura Canliei se aseamn,
parial, celui descoperit la Rasova (punctul Malul
Rou) 36 ; fa. de acesta din urm lipsesc tolui,
pn n prezent, unele forme obinuite, cum ar fi
ceLilc negre cu umbo pe fund, cele ornamentate
pe corp cu cancluri oblice sau verticale, sldtchinilc cu buza crestat oblic sau n unghi i cele
cu buza faetat. Lipsesc de asemenea vasele cu
corpul bombat ornamentate pe gt cu caneluri
largi, orizontale precum i stritchinile sau castroanelc ornamentate n interior cu caneluri dispuse
concentric sau radial, de tipul exemplarelor descoperite la Rasova.
Caracteristicile amintite deosebesc ntruclva ceramica hallstattian de la Gura Canliei de cea
de tip Babadag III din staiunea eponim sau de la
Rasova. Lipsesc printre altele la Gura Canliei i
unele forme de vase sau ornamente de aspect
P"!!-Basarabi, de tipul celor de la Rasova. Cu
toate acestea, cele mai multe forme de vase precum
iaspectul lor exterior, cu luciu metalic, negru,
negru-cenuiu sau glbui, ca i tehnica de execuie a ceramicii sint cu certitudine de tip Babadag
III. innd seama de cronologia general a grupului cultural Babadag III, ct i de cea a diferitelor descoperiri care i-au fost atribuite considerm c aezarea de la Gura Canliei dateaz
s& S. Morintz, Dacia, N.S., 8, 1964, p. 101-118.
ae M. Irimia, Pontica, 7, 1974, p. 87-126.

dintr-o etap mai tirzie 37 , probabil final, a grupului cultural amintit (secolul al VII-lea ewntual
i nceputul secolului al VI-lea .e.n.).
Continuarea spturilor va oferi date mult
mai substaniale n legtur cu unele aspecte ale
epocilor istorice amintite.
ARCHOLOG ISCHE FORSCHUNGEK IN
DER HALLSTATT-ANSIEDLUNG VON
GURA CANLIEI (KR. KONSTANZA)
ZUSAMMENFASSUNG
Dcr archiiologische Punkt "Gura Canliei" liegt nuf dem
rechten Ufer der Donau, ungcfiihr 2,5 km von dcr byzantinischen Burg Pcuiul lui Soare entfernt. Die in den .Jahren
1974-1976, 1978--1980 fiir kurze Perioden untcrnommenen
Ausgrabungen wurden von der Erosion der antiken .\nsiedlung in den letztcn .Jahren bewirkt.
lm Jahre 1980 wurdc ein neuer Graben erforscht, und
zwar S4 von 20 x 2 m. Die friihfeudalen und riimischcn Wohnkomplexc konnten besscr untcrsucht werdcn, die I.atcne und Hallstatt Schichten dagegen teilweisc.
Die {riih{euda/e Epoclw. Ein B<>-ckofen (Abb. 5(2), tlesscn
Hcrd mit romischcn Riihren- und Zicgelfragmcnten ausgebaut war, wurde unlcrsucht. Vor dicscm IJef;md sich' cin
Herd von kleincrcn Dimensionen, der zum Sammeln und
Bcfiirdcrung dcr Asche und Kohlcn diente.
Die Kcramik umfasst folgcndc Katcgorien: 1) rotl.>rnune
grobe, durch Einsclmittcchnik verzicrtc Keramik: :2) aus
weisslichcn Humus hcrgtstclltc Kcramik; 3) grnuc Keramik
mit policrtcr Ycrzierung; -1) glasiertc Kcramik. Dic frlihfeudale Bcwohnung daticrt aus der zweiten Hiilfle llts 9. und
aus dern 10 . .Jh.u.Z.
Die rmische Epocile. Im Jahre 1980 'Ylll'lil'n. '"'H)h] uie
Ubcrrcstc cincr Obcrfliichcnwohmmg, von der m;r nod1 die
von dcrn friihfcudalen Backhcrd tciweise ubelagcrte Stcingrundmauer erhalten blielJ, als auch einige kriiftige Drandspurcn, qic 'vahrscheindlich cincr V.'olmung <mgchiirtcn,
aufgcfundcn. Yon dcn aufgcfundencn Matcri<llicn e1 \Yiilmen
wir: ein Basrclil'f mit dcm thraldschen Heitcr (3J IL 11. Z.),
cin gcstempeltes Olliimpchcn mit schwer lcsbarcr lw-chrift
(2 -:) .J11.11. Z.), cin gcstcmpcltcr Zicgclstein, wic auch clictlcnm
2-G Jh.u. Z. spczifische Kcramik.
Die :zuile l:'isenzcil. Untcr dcr riimischcn Stdtunauer
wurde cin CraiJL'Il der Latene Epocile aufgefundcn, in dem
sich cin am Tiipferrad gearbcitctcs Gefss des Lcknnb Typs
(Jh. G-5 v.u.Z.) bcfand. Aus derselbcn Epochc stammt
auch ciu sackfiirmigcs - und ein :\liniaturgcfss. Aufgcfunden
wurden noch CbciTcste cincs zcrstiirtcn Herdcs, wie :lllch
dcn Jh.3 -1 v.u.Z. spezifischc Kcramikmaterialicn.
Die llal/sta/1-Epuche. lm Jahrc 1980 wurde dic HallstattSchicht nur tcilv.cise unlersucht, und es wurdc cine l'inzige
GrulJc mit charcktcristischcn Materialien und Tierlmochcn
entdeckt. Dic !Jis jctzt in Gura Canlici gcfundemn Hallstatt-1\Iatcrialicn gehiircn dem Babadag III Typ :m. IJicse
unterscheiden sich cinigcrmassen vor denen von Hnsova
(Malul Rou) durch das fchlen cinigcr Gcfiissformcn odcr
Verzicrungsmotive. lm jetzigcn Forschungsstadium hehauptet dcr Autor, dass dic Hallstatt-Bewohnung_von~_Gura-_Can
liei der von Rasova (Malul Rou) folgt und aus dcr I~udphase
des Babadag. III Kulturhorizontes daticrt.

37 La cea de-a XV-a Sesiune anual de rapoarte privind


rezultatele cercetrilor arheologice din 1980, Braov, :26-28
martie 1981, In raportul asupra cercetrilor ntreprinse la
Babadag, S. Morintz a precizat c au fost surprinse recent
dou niveluri succesive in stratul cultural de tip Babadag
III, care ridic atit problema duratei acestuia, elt i a cronologiei sale interne.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

CERaTA.RI ARHEOLOGICE LA GURA CANLI!:I

ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Abb. 1. Gura Canliei. Schnitt S4
Abb. 2. Gura Canliei. S4 - Profil der Siidwestlichen
Wand.
Abb. 3. Gura Canliei. 1 romische Wohnung; 2-3 getische
GefOe; 4 Lekane.
Abb. 4. Gura Canliei. Mittelalterliche Keramik.

171

Abb. 5. Gura Canliei. 1 -2 mittelalterlicher 1Backofen;


3-6 romische Scherben und Ziegeln.
Abb. 6. Gura Canliei. 1 thrakischer Reiter; 2-6 riimische
Keramik; 8-10 fragmentarische Amphoren; 11-13 getische
GefOfragmentc.

Abb. 7. Gura Canliei. 1 Lckane; 2-4 getische


5 -15 Scherben getischer Keramik.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

GefDe:

Raport asupra

cercetrilor

de la Chendu, corn.

Blueri

(jud. Mure)

VALENTIN VASILIEV, ANDREI ZRINYI

Pe platoul "Podei", situat n marginea de vest a


satului, lucrrile agricole executate n 1961, cu
ocazia plantrii unei pepiniere, au dus la descoperirea incidental a unor vase i resturi de oase
umane calcinate, aparinnd unui mormnt de
incineraie.

Reamintim c din aceast descoperire se pstreaz


la Muzeul de istorie din Tg. Mure un vas mare bitronconic cu slip negru la exterior i cu proeminente
sub diametru! maxim, identic cu vasele de acest tip
din Ha D; o strachin cu buza invazat i canelat, de culoare neagr; un vas sac cu bru incizat sub buz, prevzut cu patru proeminente;
fragmente dintr-un al doilea vas bitronconic cu
butoni i caneluri concentrice n jurul butonilor.
Materialele recuperate indic o datare ce se plaseaz n a doua jumtate a Ha C i n Ha D.

, ..... -,

1
1
1
,

1
1
1
1

Fig. 1. Chendu, jnd.

Mure.

Vase descoperite In
nr. 1.

locuina

Reluarea cercetrilor n anul 1979 i continuarea


lor n 1980 au avut drept scop ncercarea de a
depista noi morminte. Datorit lucrrilor agricole, ns, cercetarea a trebuit s se limiteze :)i n
1980 la cinci seciuni i trei casete.
Pentru a prezenta o situaie global, menionm
c n 1979 a fost dezvelit o groap de 1,26 m n
diametru, al crui coninut, anume dou coarne
de cerb, fragmente de bazin - probabil tot de
cerb-, cteva oase de ovi-caprine, fragmente ceramice i pigmeni de crbune din lemn de brad,
indic mai curnd un caracter de cult pentru
aceast groap. Tot n 1979 a fost secionat o
locuin, dezvelit integral n 1980. Locuina,
situat n S1 , ntre metri 11,9fl-20,50, awa o
form oval i se adncea pn Ia 0,70 m. Sub
chirpiciul prbuit, aflat la adncimea de 0,450,50 m, s-a descoperit o ceac tronconic cu toart
supranlat (fig. 1/1), o cni cu dou tori
supranlate, (fig. 1/2), o strachin mare cu
buza invazat i canelat oblic i cu patru butoni
sub buz (fil:r. 1/3), un Yas miniatura! cu picior,
o roti de car votiv, un col de vas. Vasele snt
din past omogen, bine arse; ce'tile snt cu slip
negru lustruit, iar st rachi na are cu !oare brun- ro
cat la exterior i neagr la interior. Doult ri
nie frecton, din gresie, bine albiale, precum i
oase de ammale ntregesc inventarul. Vatra de
foc, lu tui t, cu crust ars, se afla n zona de
NV. Cantitatea mare de chirpici, aflat{t uneori
n calupuri compacte, arat c locuina a fost
distrus
printr-un incendiu.
Materialul ceramic descoperit i prezentat permite o incadrare suficient de riguroas. Astfel,
ceaca tronconic cu toart supranlaHt i afl
analogii exacte n cadrul descoperirilor hallstattiene trzii din Transilvania sau n grupul Ferigile.
Ceaca cu dou tori supranlate i afl analogii
n cadrul necropolei de la Basarabi. Strachina
pare s prezinte un aspect ceva mai timpuriu,
adic mai curnd de Ha. C, dect de Ha. D, cum
apare el n Transilvania. Incereud o datare ct mai
strns posibil, am ncadra materialul din locuin n limita de timp cuprins ntre a doua jumtate, poate chiar sfritul secolului VII i
prima jumtate a secolului VI .e.n. In orice caz,
judecind dup ceaca tronconic cu toart supranlat, datarea acestui material i n Ha. trziu
ni se pare a fi deplin justificat, mai ales dac
avem n vedere i tipurile de vase care constituie

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

CERCETARU.J: DE LA CHENDU

inventarul mormntului de incineaie descoperit


in anul Hl61 n acest punct.
Tn seciunea nr. 2, n afar de fragmente de vase
provenind din stratul de cultur, ce se adncete
pn la -0,70-0,80 m, a fost tiat o groap
cu malerial hallstattian, ce se adncea pn la
1,50 m. Seciunea nr. 3 a dat doar cteva fragmente ceramice mrunte.
In seciunile nr. 4-5, executate n 1980, au
fost surprinse alte #lropi (nr. 3 i 4 ) situate la
1,40 m una de alta, care au fost cercetate printr-o
caset.

Groapa nr. 3, de form aproape rotund, cu


diametru! de o,m m i adncimra de 1,35 m, era
uor lrgit la baz. Patru fragmente de gresie,
dispuse spre pereii gropii, la nord, wst i est,
oase de ovi-caprine, fragmente ceramicr, pigmeni
de crbune de lemn i chirpic, preeum i cteva
fragmente de oase puternic arse, constituie inventaru 1 descoperi 1.
Groapa nr. 4, de form oval, de aseme1wa lr
git la baz, avea di;~metrul maxim de 0,60 m
i adncimea de -1,15 m. ln partea de mijloc a
peretelui sudic se afla o scobitur n form de
absid semicircular{t, n care nu se alfa ns nici
un obiect. Inventarul gropii era format din dou
lespezi masive de gresie, suprapuse, ce se aflau
spre marginea de nord a gropii, din "fragmente
ceramice, bulgri de pmnt ars de aspectul chirpiciului, oase trecute prin foc i pigmeni de cr
bune din lemn de brad. Men.ionm d1 nici una
din cele palru gropi cercetate nu awa pereii
ari. Am menionat c n gropile nr. 3-4 au fost
aflate oase arse. In cazul n care analiza osteologic va indica c snt de natur uman, ele vor fi,
firete, interpretate drept morminte de incineraie. Dealtfel, ansa de a fi ntr-adevr morminte
nu e deloc de neglijat, dac avem n vedere mormntul de incineraie descoperit incidental n
1961 n acest punct. In caz contrar, ele vor trebui
nscrise n categoria gropilor mcnajrre sau a celor
cu caracter de cult.
Urmtoarele dou seciuni, S6 i S7 , executate
Ia un metru una de alta i la cinci metri spre sud
de S4 i S5 , au indicat acelai strat de cultur
hallstattian, care se adncete pn la -0,70-0,75
m de suprafaa actual a solului. Datorit
arturii foarte adnci, executat cu ani n urm
pentru pepinier, stratul de cultur este rvit
profund. Menionm descoperirea n carou! 11
din S6 a unui vscior cu ornamente striate i
crestturi pe buz. Intre metri 17-20 ai celor
dou seciuni au fost sesizate resturile unei !o-

173

cuine deranjate de lucrrile


deschis a scos la iwal o mare

agricole. Caseta
cantitate de chirpici, fragmente ceramice, oase de animale. pigmcnli de crbune i urmele unei vetre de foc,
ce se afla ntre 17,60-18,30 m. Sub vatr[t, la
-0,95 m, s-a aflat, aezat in poziie orizontal,
o lespede plat de gresie, de form oval. avind
diam. max.=0,58 m i grosimea= G-8 cm. Lespedea acoperea o groap care se adncea pn Ia
-1,50 m, n care s-au aflat: un fragment de r
ni primitiv, fragmente de vase, printre care
unul de la o cead1. o lorti, oase arse, cftrbune,
fragmente de chirpici i cteva pietre de riu.
Desigur, i n cazul acestei gropi, pentru a ne
putea pronuna asupra caracterului ei, lrehuie
s ateptm rezultatul analizei osteologice.
In fine, ultima seciune, S8 , a fost executat
ntre seciunile s4-5 i s6-7 dar perpendicular
pe ele, adncindu-se pn la -0,80 m, adic[t sLr
pungndu-se solul viu, care apare i aici la -0,/0m.
In afar de fragmente ceramice hallslalliene,
menponm drscoperirea, n carou! 8, a douft lespezi de gresie, aflate ntre -0.30-0,50 m.
Dei reduse ca amploare, considerm cft cercetrile efectuaLe la Chendu au adus, ca un prim
rezultal, clarificarea cronologiei acestui obiectiv,
confirmnd datarea pe care am preconizat-o
pentru mormintul descoperit incidental. Fire~le,
rmne incert caracterul gropilor descoperite. dar
el se va lmuri curnd, prin analiza matPrialului
osteologie i, sperm, prin cercetrile pc care
dorim s le continum i pe viilor.
RAPPORT SUR LES RECHEHCHES DE
CHENDU, COI\L BLUERI,
DEP. MURE
RESUME

Les rechcrches dfrcluccs entre Hl79 -1980 ont nbouti a


la decouvcrte d"unc hahitation ct de quelqucs fosscs : cultuel.
Quelques-unes de ces fosscs pourraicnt Ctre interprHees hypothHiqucment (jusqu'au moment d'annlyses osti,ologiqucs plus preciscs) comme de tombcs a incineration. Le materiei chamique date le complexe hallstattien de Chendu
dans la deuxicmc moitie du VII et la premiere moitic du
VI siecle av. n.c.

EXPLICATION DE LA FIGURE
Fig. 1. Chcndu, dep. de
l'habitation no 1.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Mure.

Vases decouvertcs dans

Cercetrile

din aezarea antic de la Viina, corn. jurilovca,


jud. Tulcea (secolele VI-V . e. n.)
MIHAELA MANUCU- ADAMETEANU

Aezarea, desfurat pe o fie de rm lung


de aproximativ 1,5 km i lat de 50-200 m,
este nefortificat i i situeaz nceputurile n
prima jumtate a secolului al VI-lea .e.n. 3 Nu
este exclus ca cercetrile viitoare s surprind
in situ i vestigii ale altor epoci, indicate n zona
amintit de fragmentele ceramice aduse la suprafaa solului de lucrrile agricole. Deocamdat
ns, att n prima campanie de spturi, ct i
n cea din anul 1980, n-am reuit s identificm

Cu prilejul precedentei sesiuni anuale de rapoarte arheologice (Tulcea, martie 1980) semnalam
identificarea, prin sondaj a unei noi staiuni
greco-indigene n zona litoral: aezarea de la
Viina, corn. Jurilovca, jud. Tulcea. Amplasarea pe malul nordic al lacului Golovia, la circa
10 km est de colonia milesian Orgame 1 a noii
vetre de locuire integreaz cercetarea ei complexei
teme de studiu ce are ca obiect raporturile grecoindigene n teritoriile cetilor pontice 2 (fig. 1).

-:,

""
IV

"'
'li
IV

"

VI

"
V

'"

"'
v

.....-

"
V

V
V

'V

V
V

v-

v-

"V

'v

"V'
V

Yi~ina.

Plan de si luai ic cu amplasarea

.\!aria Caja, Cercetri pe malul lacului Ua:elm, epoca


romane/ i romano-bi:antin, P~ucc, 11, 1971, pp. 179-1 !10;
cadem, Uecherclrcs dans un elab/issemcnt pontique pe11 connu
el obsemalions sur son lcrriloire, Actcs du 11 Congr&s In ternalional des Ctudcs du sud-est lmropecn, Athenes, 1970
(1972), pp. 267 -271; cadem, Cercetri noi in ae:arcu grccoromand de la Capul Dolojman-Argamum B M 1, XLI,
3, 1972, pp. 33 -42.
2 .\ezarea de la Viina ridic probleme asemntoare cu
statiunile cercetate In apropierea Istriei (Istria-sat, Tari-

spturilor

V
V

Fig. 1.

V"

din anul 1980 .

wrdc, Sinoe-Zmcica, Vadul). Cf. SCIV, II 1, 1952, pp. 269274; SCIV, IV, 1-2, 1953, pp. 139-145; SCIV, \', 1954,
pp. 101-103; SCI\', VI, 3-4, pp. 543-547; MCA, IV, 1957,
pp. 7!!-85; MCA, \', 1959, pp. 318-321; MCA, VII, 1961,
pp. 273-279.
3 .'.Iihacla Mnucu-Adameteanu, Raport preliminar asupra
sondajului efectuat n aezarea antic de la Viina (corn . .Jurilovea, jud. Tulcea), Materiale, Tulcea, 1981, pp. 157-160.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

AEZAREA

ANTICA DE LA

dect existena unui unic strat arheologic, cuprinznd complexe aparinnd perioadei arhaice (secolul al VI-lea, nceputul secolului al V-lea .e.n.).
n 1980 s-au executat dou seciuni (S 11/1,
cu dimensiunile de 50 x 2 m i S 1/2, cu dimensiunile 32 x 2 m). Prima a fost amplasat la 20 m
vest de S 1/1, fiind oriental norl;l-sud. Cea de a
doua, avnd aceeai orientare, a fost trasat pe
promontoriu! alturat, la circa 300 m est de S 1/1,
din 1979 i a antl drept scop s explice abundena
fragmentelor ceramice aflate la suprafaa tnenului arat n aceast zon.
Situaiile surprinse n cele dou tranee executate n 1980 nu diferl't ntre ele i, mpreunft, confirm observaiile prilejuite de efectuarea primelor
spftturi n Hl7\l. i-n enzul lor nvem de-a fnce
cu o slrntigrnfie simp!rt 4 mhog!ilft onrecum prin
surprinderea in situ a unor vestigii din epoca
roman[t timpurie (secolul I--srcolul al II-lea
e.n.) n S 1/2. Este Yorha de dou amfore fragmentare recuperatr la niYelul hazPi solului ~1rat,
brazdn avnd o adncime de 0,25--0,30 m. Put('m,
deci, presupunr existcn\a unui strat roman ce-l
suprapunea pe. cel de epocii greac, dar care a fost
aproape 'n total;tate nlfdurat prin lucrrile
agricolr. Cu att mai mull pulrm atribui aceeai
soartii depunerilor arheologice din perioada de
nerput a evului mediu (secolele X--XI), din care
au mai _rl'tmas numai sporadicr fragmente mprft
tialc de plug (fig. 2).
Stratul cel mai hine cons('fYal este cel aparinnd secolelor \'I-V .e.n., care se pslnaz
pc o grosime Yariahil (0"10-0,80 m), suprapunml direct solul viu ~i fiind, n prezent, SlljHapus (k humusul actual. Acestui linie strat ii
apar[in toale cele 21 de gropi i locuin!a investigal n campania anului 1~80. Gropile snt
de dimensiuni variate, atingnd adncimea ma;.,.im
de 1,\lO m fa[: de nivelul de cft!e:1rc actual, majoritatea dintre ele apar~innd tipului clopot. Spre
deosebire de c:.~mpania :1nului 1\J/n -lnsft, s-au
identificat i gropi cu pen (ii (trep i sau numai
uor concavi i cu deschiderile rotunde sau ovale.
Locuina, surprins n S ll/1, pentru innsligarea crria s-a deschis pc latura de vest a ~cc
iunii o caset cu dimensiunile de 3 x "l ,5 m, apar,ine tipului de semibordci rcctangular, avlnd
laturile de 3 X 2,5 m, cu uoare devia ii datorate
rotunjirii colurilor. Podeaua sa, aflat la 1 m
sub nivelul actual al solului,era din lut bttorit
iar n coluL sud-estic era amenajat o vatr,
protejat cu pietre de prundi, de mici dimensiuni.
Pereii erau, probabil, cptuii cu mpletitur
de nuiele, dup cum indic fragmentele de lipipur de lut pstrnd asemenea impresiuni. Din
ficate, materialul ceramic descoperit n interiorul
locuinei este destul de puin numeros i atipic,
constnd n cteva fragmente de panse de amfor
din argil aspr rocat, cu mica, fragmente de
ceramic autohton modelat cu mna i ceramic cenuie. Singurul element care ne-ar permite
o ct de vag referire cronologic este un fund de

175

amfor descoperit ntre pietrele care protejau


vatra: dintr-o argil roz-rocat, are o formft tronconic, cu o mic adncitur circular n suprafa.a
bazei mici. Ar putea fi apropiat de tipul 9 descris
de I. B. Zeest i ncadrat n secolul al V-lea .e. n. 5
ln caseta deschis pentru degajarea locui n E'i
au mai fost identificate trei gropi, dintre care
douft se intersectau, dovedind, ca i-n alte cazuri,
existena a cel puin dou etape de amcnajri
n cadrul aezrii greco-indigene de la Vhina.
Aceast observaie, pe care o menionam si-n
raportul precedent, a cptat o confirmare nou{t
prin surprinderea unei gropi (e) ce tia latura
nord-vestic a locuinei prezentate mai sus. cobornd cu 0,50 m sub nivelul podelei sale. Cl'lc
cteva fragmente ceramice descoperite n umplutura acestei gropi nu ngftduie nici o precizare
cronologic. Draltfel, cu numai dou excepii,
remarcm cvasitotala lipsft a materialelor arh(ologicc din umplutura gropilor din S II/1.
In S I/2 dE'gajarea celor nouft gropi a rmnizat
un bogat material ceramic care atest cxtindvrca
aezrii groco-indigene arhaice i pc acest promontoriu. Se remarc apariia unor noi tipuri ele
amfore i vase aparinnd categoriei cenlElirii
cenuii lucrate la roaEt. Conservatoare, nprivin\a
formelor i decorului, ceramica modelaEt cu mina
nu modifi6t n mod esenial tabloul crist:1lizat
n urma primei campanii.
Sub aspect numeric ~i n anul acesta prrckmin[t
fragnwntcle U.e amfore, care rcprczinl(t :JJ.:.l%.
din cantitatea tolali't de ccrmnic desci'Jll'!';l~i.
Avem de-a face cu diferite pr~i ale unor ~It' ["rro
apar\innd unor tipuri m:.~i mult sau mai Jl1'1 in
ntlni le. Pe lng obi!-iilllitclc amforc ionien,. , u
decorul lor cmaclerisl.ie format din benzi de VliJ''t'a
cu nuane ce variazit de la negru-brun strftluci: 11r
la rou-crmiziu, ~par pansc i, mai ales gii uri
provcnin.d de la tipuri mai pu.in ilustrate (fig.
3/1, 2), car:.~elerizaie, cele mai multe, prin prvzcn\a unor incizii sau nervuri n relief ampl~1q1l'
sub buza inelar[t i r[tsfrnUt n afarit sau numai
ngroat i latrt .. Ceramica cenuie model~;!{~ Ia
roalft constituie 1S,5% din totalul fragmcn'cior
d.escopuite. Fonn:.~ cea mai boga L repreZl' n 1~~ i
este strachina cu buza tras spre interior i marcal de o incizie pe margine. Repertoriul forml'lor
este completat de cni i cnie cu corp globular
sau bitronconic i buza cvazat oblic spre exterior,
ornamentale uneori n partea superioar a corpului cu una- dou incizii (fig. 3/3); cast ro a ne
cu corp carenat i buza lat, evazat oblic spre
exterior, dccorat la unele exemplare cu hLnzi
de linii n val incizate; cratere cu buza ndoit
orizontal i decorat cu incizii circulare i linii
n val. Culoarea argilei din care snt modrlate
aceste vase variaz de la cenuiu-glbui la cenuiu-ciment, fiind uneori acoperit cu un slip
cenuiu mat sau negru lustruit, ce cop.ine mica.
Ceramica modelat cu mna (fig. 3/4-6) ocup,
sub aspect cantitativ, locul al doilea dup amfore,

' Ibidem.

VIINA

p. 74

I.B. Zeest, Keramicekie tara Bospora, MIA, 83, 1960,


i pl. III 9.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

F ig. 2.

Viina.

1 -2 amfo re romane fra gmentare;


ceramicc feudale timpurii.

"
3

fr agmente
Fig. 3.

Vi in a.

1-2 amfore; 3

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

ceramic cenuie;

4 -G

ceramic mod e l a t

cu min a.

AEZAREA

ANTICA DE LA

rrpr,znlnd 28,:~li% din totalul fragmentelor


cer;unile recoltate din ambele seciuni. Ea ilu~
trc;lz:t, n genrral, forme de vase-clopot de mari
dimensiuni. cu pereii groi, modrla!i dintr-u11
lut amestecat l'll nisip cu granulape mare ~i cioburi pisate, care-i dau un aspect zgrunuros ~i o
fragilitate deoscbitft. Ornamentul predominant
esle brul alvPolal, realizat fie prin impresiune
digitalft. fie prin eiupire, fie prin crestare oblicft
sau ',rtical i dispus ntotdtauna la o distan!
de :2--3 cm sub buz[t. Uneori este ntrerupt de
procminen!e dreptunghiulare sau triunghiulare.
Alte ornamente snt baghetele n relief dispuse
pe cr.rp sau aheolale, imprimate n peretele vasului. la midt distan sub buzft. Se adaug dou
vase mari hitronconice, cu buza cvazaUi spre
exterior, unul adnd decorul dispus pe linia diametrului maxim, sub forma unor segmente de
bru alveolat, celftlalt fiind ornamental pc marginea huzei cu ah"eole imprimate. De rl.'mareal
c in confecionarea lor s-a acordaL o grij deosebit[! numai prii superioare a vasului care este
netezil{t cu atenie, n timp ce partea inferioar
este neingrijitft, prezentnd denivei[tri notabile
ale suprafe!ei.
De~i relativ abundent, materialul ceramic descoperit in campania anului Hl80 nu aduce, totui,
elemente care sft fac posibile ncadrri cronologicc exacte pentru etapele de Iocuire ce s-au
succedat pe teritoriul investigat. Absena eeramicii fine din complexele cercetate face dificil
o ncadrare cronologic mai strns a acestora,
obligindu-ne s meninem ncadrarea larg n
secu:ttl al VI-lea - nceputul secolului al V-lea
i.e.n. penlru ntreg stratul arhaic i complexele
afert'nte.

VIINA

177

RECHERCHES DANS L'ETABLISSEMENT


ANTIQL'f: DE VIINA, COM. DE JURILOVCA,
DEP. DE TULCEA

1.'aulcur presenl Ies rcsultals des fouilles pratiquces cn


1!H)() dans l'l-tablissemen t an tique de Viin a, dans le tcrritoire
de l'anl'icnnc colonit 1-(recque Orgame-Argamum (Capul
Dolojman, cont. .Jurilovca, dep. de Tulcea). Les deux tranclu!cs, ayan t 50 ;.; ~ m et :!2 x 2 m et separecs par ca. 300 m,
ont rcvclc les traccs d'unc habitation rarefiee, s'Ctendant
le long de la hautc falaise qui lJordc le lac Golovi\a, dans sa
partic nord. La couchc archeologique conscrvee date des
\'!''-\'" si(clcs av. n.c. l'l conticnt des traces de demeures
(hultcs ou dcmi-hnttes) et des fosses de diverses formes,
appartcnant il dcux phascs succcsivcs d'occupation du site.
J.c material an:hcologiquc li\Te par les complexes d'habitalion invcstigucs se present unitairc du point de vue typologiquc et chronologique. Il faut noter l'abondanee et la
variete des amphores greco-oricntales qui, :i cote de la ceramiquc grisc, tcmoigne des actifs rapports de cctl etablissemcnt indigene a,cc la colonie p;reequc <l'Orp;amc-1\rgamum,
sitncc ,\ cea 10 km vtrs !'est.
Cts rapports sont d'ailleurs confirmes par la dccouverte,
cn 1919, d'nn trcsor de pointes-dc-flcche premonetaires,
dans le perimelre du mcmc Ctahlisscment.
Les d(p6ts des \' l"- \' 0 sicclcs Haient supcrposes par des
traces d'hahitation datant des premier si(cles de n.c. et du
haut moyen ge. :\lalhcureusemcnt sauf les quclques fragmcnts
ceramiqms trouves :i la surfacc actuellc du sol, on n'cst pas
reu"i :i individualiscr d'autrea lraccs d'occupation du site
pendant ccs cpoqucs.

EXPLIC.\TIO:\' DES FIGUtES


Fig. 1. Viina. Plan avcc l'cmplaccmcnt des fouilles de 1980.
Fig. 2. Yiina. 1 -2 amphores romaincs fragm"'j;;~;
:.l fragmcnts ceramiqucs du baut ~Ioycn ge.
Fig. 3. Viina. 1-2 amphorcs grecques; :.l ccramique
gri se tournec; 4- G ccramique autochtone.

12 - CereetArl arheologice

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Cercetri

aerofotografice n anii 1978-1980


ALEXANDRU SIMION

Infiinat n cursul anului 1978 de ctre conducerea Consiliului Culturii i Educaiei Socialiste
n cadrul Muzeului de Istorie al R.S. Romnia,
Secia de cercetri aerofotografice i eviden
centralizat a siturilor arheologice are menirea
aplicrii sistematice, la scara teritoriului naional,
a metodei interdisciplinare a prospeciunilor aeriene n domeniul arheologiei. Continund metodologie investigaiile de acest profil realizate cu un suport mult mai restrns - n anii anteriori1, activitatea Seciei de cercetri aerofotografice rspunde att cerinelor Legii 63/1974 a
ocrotirii patrimoniului cultural naional, ct i
recomandrilor U.N.E.S.C.O. i ale organismelor
sale specializate - Consiliul Internaional al Monumentelor i Siturilor (ICOMOS) i Comitetului
Internaional al Fotogrammetriei Arhitecturale
(CIPA) - privind aplicarea intensiv a prospeciunilor aerofotografice i a fotogrammetriei n
cunoaterea i salvgardarea patrimoniilor arheologice naionale.
Cercetrile aerofotografice mult amplificate
ca volum ncepnd din 1978 continu s se intemeieze pe revalorificarea, prin foto-interpretare
comparativ, a nregistrrilor aerofotogrammetrice verticale deja existente, realizate periodic
ncepnd din anii '50, la diferite scri, pentru nevoile cartografiei naionale. Analiza i prelucrarea
de laborator adecvat a acestor preioase nregistrri din arhiva istoric a Direciei Topografice Militare i din Fondul Geodezic Republican instituii care au acordat tot concursul dezvoltrii
n ara noastr a acestui nou domeniu de activitate - asigur importante descoperiri i informaii de topografie istoric, ce constituie baza
indispensabil a investigrii oricrui obiectiv arheologic. Singurele limite obiective n utilizarea
arheologic a aerofotografierilor cartografiee decurg din scara mic de zbor a acestora, care n
foarte rare cazuri coboar sub 1 :10.000 i care,
n consecin, nu permite exploatri fotogrammetrice la scri compatibile cu dimensiuni le reduse ale zonelor arheologice i cu necesi Latea
detaliilor n acest tip de cercetare.

1 AI. S. tefan, In Acles du IX Congres inlemational


d't!tudes sur les {rontieres romaines, Mamaia 1972, Bucureti
Kiiln, 1974, p. 95-108; idem, RMM-MIA, XLVI, 1977, 1,
p. 3-22; idem, In Aklen des XI internationalen Limeskongresses, Szt!kesfeht!rutir 1976, Budapest, 1978, p. 451-465.

TEFAN

Dup o prim serie de aerofotografieri realizate n 1977, din 1978 au fost iniiate aerofotografieri speciale sistematice de prospectare i nregistrare fotogrammetric a obiectivelor arheologice. Realizate n colaborare cu Colectivul de
aerofotografiere al Institutului de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie i Organizare a Trritoriului i inserate ntr-o manier ct mai judicioas i mai economic n planul de zboruri al
acestei instituii, aceste aerofotografieri au urmrit
exploatarea condiiilor celor mai favorabile pentru
detecia arheologic i au fost efectuate la scara
de zbor maxim permis de aparatura n dotare
anume 1 :4.000. In acest mod, pe lng foarLe
valoroasele informaii furnizate de zborurile mai
vechi, pachetul de documentaii al fiecrui sit
n studiu a fost completat prin nregistrri la
scar foarte mare, care ngduie studiul stereoscopic n cele mai miei detalii al formei actuale
a zonei arheologice.
Incepind din octombrie 1979, in complexul
staiunilor din Munii Ortiei, nregistrrile fologrammetrice verticale au fost dublate de aerofotografieri oblice de prospectare de la mic nl
ime (ntre 100 i 300 m), efectuate de semnatarul
acestui raport, cu camere de format 6 x 6 cm i
utiliznd pelieule alb-negru, reversibil i negativ
color. Astfel de aerofotografieri, realizate n campania 1980 asupra unei serii de nc 30 de obiective arheologie, mbogesc i diversifici't n privina detaliilor informaiile obinute din studiul
nregistrrilor metrice verticale.
Pe msura completrii colectivului Sec\iei cu
specialiti topometri, ncepnd din 1979, dar n
special n 1980, s-au efectuat sistematic deplasri
de reperaj fotogrammetric la siturile dispunnd
de aerofotografieri speciale la scarft mare. Pe
baza acestor determinri geodezice riguroase
i pe baza studiului de interpretare, efectuat de
autorul prezentului raport, asupra ansamblului
aerofotografierilor disponibile, s-au realizat ulterior, prin comand la I.G.F.C.O.T., planuri
stercorestituite la scara 1 :1.000. Constituind primele planuri de ansamblu de mare precizie, cu o
inregistrare foarte fin a anomaliilor revelatoare
din domeniul microreliefurilor (curbe de nivel cu
echidistana de 0,55-1 m), a elementelor detectate prin foto-interpretare ct i a detaliilor de
planimetrie actual, aceste documentaii conforme cu exigenele arheologiei moderne au n

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

CERCETARI AEROFOTOGRAFICE

primul rind scopul de a mbogi cunoaterea


istoriei Yechi naionale prin introducerea acccleratft in circuitul investigaiilor arheologice a
descoperirilor aduse de cercetrile aerofotografice
n privina numeroaselor staiuni nc neabordnte
de sftp:Huri arheologice.
Elemente constitutive ale unei cartografii arheologice naionale, planurile elaborate n acest
mod reprezint n acelai timp documentaii de
bazft atit pentru evidenta tiinific a patrimoniului arheologic in situ, ct i pentru stabilirea
operatiY n Lcren a extensiunii i delimitrii
precise a rezervaiilor arheologice, a zonelor de
protecie i a regimului de folosin actual a
acestora, singura cale pentru asigurarea unei
protecii efective a zonelor de interes arheologic.

ln privina cercetrii sistematice a siturilor


arheologice ne cunoscute, care nu au fcut pn
n prezent obiectul unor spturi, planul de lucru
al Src\ iei de crrcetri aerofo tografice a inclus, cu
precftdere n anii 1978-1980, obiective arheologice de prim mrime (centre geto-dacice fortificate, centre urbane i militare daco-romane).
In aceast perioad au fost efectuate aerofotografieri n arin - mai intens cercetaUt cu aceast
metod n anii anteriori - a judeului Tulcea,
asupra seriei de ceti foarte puin cunoscute
de pe linia Dunrii, n judeul Constana, asupra
unor sectoare de pe Valea Oltului. In funcie de
etapele de livrare a aerofotografierilor, pentru
unele obiective au fost realizate n teren lucrrile
de reperaj fotogrammetric, pentru o parte din
acestea din urm[t fiind n curs sau fiind deja elaborate stereorestituiile i transcrierile cartagrafice finale.
In afara acestor cercetri ce urmresc un plan
de perspectiv, activitatea din anii 1979-1980 a
ayul de rspuns unor obiective prioritare, cu
termene apropiate.
a. Prospectnrea accelerat i nregistrarea obiectinlor arheologice din perimetrul complexului
hidroenergetic Porile de Fier II, realizndu-sc
n aceast zon aerofotografieri verticale i oblice
i deplasri de reperaj fotogrammetric. Pentru
casLrul Drobeta (fig. 1) i monumentele din vecinfttate, pentru fortificaia de la Hinova (fig. 2)
i pentru Cetatea Severinului (fig. 3) au fost
elaborate i stereorestituiile la scarft mare.
b. Cercetri aerofotografice asupra ansamblului
de aezri din Munii Ortiei, n Iegfttur cu
programul de lucrri ini.iat pentru consolidarea,
restaurarea i valorificarea complex a staiu
nilor arheologice din aria capitalei statului dac.
Au fost efectuate aerofotografieri verticale (la
scara 1 :25.000 pentru ntreaga zon i la 1 :G.OOO
pentru fiecare sit), oblice i, pentru o parte din
puncte, nregistrri la sol i reperaj fotogrammetric. Pentru Sarmizegetusa Regia i pentru ceEt\ilc de la Costeli i Blidaru (fig. 4 i 5) au fost
realizate i primele planuri de ansamblu la scar
foarte mare (1 :2.000), nu numai pentru zona
arhcologic propriu-zis, dar i pentru ntreaga

179

form

de relief ocupat, planuri destinate a servi


att activitii arheologice, dar i proiectelor de
valorificare muzeistic i turistic.
Tinem s subliniem c investigaiile aerofotografice de pe Valea Dunrii i din Munii Ortiei
au beneficiat de sprijinul deosebit de important al
Consiliului Naional pentru tiin i Tehnologie,
investigaiile desfurate de Secia de cercetri
aerofotogrnfice n aceste zone fiind incluse n
Programul naional de teledetecie coordonat de
Comisia Romn pentru Activit.i Aerospaiale
(CllAS) a CNST, care a finanat aerofotografierile. Cu ajutorul acestui for au fost experimentale
i primele nregistrri n infrarou, n scopuri
arheologice, n ara noastr.
Un alt obiectiv al activitii Seciei de ccrcetftri
acrofo tografice a fost acela al orientrii investigaiilor, ntr-o msur ct mai mare, in direcia
stn.iu ni lor arheologice care fac de curnd obiectul
unor spturi sistematice sau sint programate
pentru campaniile viitoare. In acest sens, fie c
au fost accelerate i ncheiate cercetri aerofolografice deja in curs, realizndu-se documentaiile finale de fato-interpretare i stereorestituie - apte s orienteze eficient i economic
n teren spturile i s contribuie la stabilirea
unui sistem de referin unitar ~i coerent pentru
ansamblul sitului -, fie au fost efectuate aerofotografieri la scri mari, fie au fost programate
cu prioritate lucrrile de reperaj fotogrammetric.
Este cazul obiectivelor arheologice de la Betepe
Albeti, Colonia Ulpia Traiana
Sarmizegetusa,
Micia, Ovidiu, Murighiol, Turnu l\igurele (fig. 8)
i Piua Petrii pentru care lucrrile se afl n diferite
faze de elaborare.
Din cercetrile ntreprinse in anii 1978-1980,
prezent{tm n cele ce urmeaz o parte din cele
ajunse n faza final.
CETATEA GETICA DE LA

BETEPE

(judc\ul Tulcea) (fig. 6, 7, 9, 10)

O direcie principal de studiu vizeaz cunoa


terea cit mai complet a marilor centre fortificate
geto-dace - expresii majore i semnificative ale
nivelului de civilizaie atins n aceast{t epoc.
In cazul cetii geti ce din secolele IV- II 1
.e.n. de la Betepe - reperat de la finele secolului trecut i spat ncepnd din 1974 de G.
Simion -, investigaiile comparative de fatointerpretare asupra nregistrrilor verticale mai
vechi, asupra zborului special din 1977 i aerofologrnfierile de la mic nlime din 1980 au dus
la elaborarea primului plan exact al acestei ae
zri de mari dimensiuni (23 ha). A fost pus n
evidcn~ n cele mai mici detalii un complex
sistem de fortificaii care comport dou valuri
de p;:imnl i dou{t anuri continue, ntrite pe
latl'ra cea mai expusft - cea de sud-,cst -cu un
val intermediar, i un dispozitiv defensiv al accesului n cetate organizat dup planul "n plnie",
tipic pentru fortificaiile de pmnt din epoca
fierului. Dei valul intermediar i cel exterior

12"

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

AL . S .

180

Fig. 1. Ca slrul

Drobeta~

TEFAN

Fotografie

aerian

din 19i9.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

181

CI:RCET ARI AERO FOTOGRAFICE

Fig. 2. Forlifica\ia romanii Llrzi e de Ja Hin ova . Fotografic


aerian>t din 1079.

snt par~i al
fi localizat
vada unei
naturale a

nivelale el e arluri , traseul lor a puLut


inte gral. lnt re aga for tifica pc fa ce do
perfecte e xploat ri a con figur aiei
zon(:i.
Prospeciunilc acrofo Logra[icc furni zeaz asLfel
arheologiei i is Loriei daci ce planul importantului
centru de la Be te pe, ofer i ncl n ace lai t imp un
instrum e nt de orientare a sftpturilor n curs.
CET1\TEA DACICA DE LA COSTETI
(Judeul Hunedoara) (fig. 11, 12)

Chiar n situatia aceslei sta:iuni care a beneficiat de spturi arheologice ndelungate, cercetrile aerofotografice au fost n msur s aduc
descoperiri noi n pri vina unui element topografic important pentru organizarea i evoluia
n timp a cetii. Studiul stereoscopic al diferitelor aerofotografieri Yerticale, observaiile directe n survolri repetate i aerofotogr afi eri
oblice cu iluminare r aza nt au dus Ia detectarea
i punerea n eviden a unei linii de fortificaie
ne cunos cut pn acum. Constituit de un val
de pmnt aezat Ia o cot mai joas pe p a nte le
dealului i cu o cuprindere mai mare dect [ortificaiil e cercetate pe n lim e, aceast in ci nt
defensiv aparine unei faze mai Yechi a ce Lii
i include a la adpostul ei i sanctuarele i
turnurile izolate de pe t er asele de Ia est, sud-est
i nord-est, care pn la aceast descope rire p reau
a fi funcionat extra muros.

CETATEA ROMANA TIRZIE DE LA MURIGHIOL


(judeul Tulcea) (fig. 13, 14)

Studiul comparativ al fotografiilor aeriene din


1953 pn n prezent i a~tr o fotografi crile speciale
din 1977 au furnizat descoperiri substaniale n
privina acestei ceti din secolele IV- VII e.n.
A fost fix at un plan precis al ntregului zid de
incint, prevzut cu o singur poart principal
pe latura de vest i cu 15 turnuri de planuri diferite (12 n form de U, 1 mare turn rectangular

F ig. 3. Cet a tea Severinului. Fotografi c

n ce ntrul laturii de sud

aer i a n

din 19/ 9.

2 turnuri n form ft ele

potcoaY la co luri ). n i nlerioru l ccl~tii s- a re s-

tiLu it traseul unei artere axiale, nord-sud. In


mare parle distruse de osea i de ::nturi , cele
trei Ya luri de pmn t care apr a u cetatea la exterior au fos t recunoscute numai gratie foto 0orafii lor aeri e ne, ca i drumul roman, m:mrit p e o
di st an de c iv a km de la poartea ce tii spre
vest.
Cu o s upr afa interioar de aproap e 2 ha,
acest centru de frontier se adaug seriei de ceti de dimensiuni mai mici, cunoscu te pn acum
pentru aceast epo c: Ulmetum, Capidava, Din ogetia , Sucid ava, Enisala .

RECHERCHES AEROPHOTOGRAPHIQUES
DANS LES ANNEElS 19'78--1980
RESUME
Cree cn 1978 au prcs du Mu sce National d'Hi stoire de Bucarcst, la Section de rechcrch cs aerophotographiqu cs et de
l'inv cnt airc general des siles areheologiques a pour but rutili sation syst ematiqu e, c\ l'ecbellc nationale, des prosp eetions
aeri cnn cs ct de la pho togra mmetri e dans les differcnt s domaines de l'activite a rclH~ologiquc et de la rech erch c h istori que. La detection des sitcs p as encore eonnu s, l'ctu de a pprofondi e des sitcs guerc ou tres p eu fo uilles jusqu' a present, la reali sa tion. des elem ents d' un c carte archeologique
repondant aux ex1gences de la cartograpbi e moderne l'ela boration a l'aide de la phot o-interpretation ct de la photogrammetri e de plans detailles a tres grand e eehelle pour
chaqu e site, neccssaires c\ l'etablissement des rcserves arch eologiqu es et des zon cs d e protection ct a l'orientation des
fouill es - lels son t les objec tifs maj curs d u programme mis
en oeuvrc depuis 1978.
p art l'cxploitation p ar photo-intcrprctation archeologique des missions photo gra mmetriques rcalisees jusqu' a
present a des fin s cartographiques, a p artir de 1977 des leves aerophotogrammetriques sp eciaux, it tres grande cchelle
(1 :4 .000" a 1 :6.000) ont ete effectu es sur plusieurs dizaines
de sites prehistoriqu cs, geto-daces, daeo-rom ains et moyen.geux, auxquels s'ajoutent, depuis 1979, des vols de prosp eetwn et des proses de YUeS obliques a basse altitude.
Durant les ann ecs 19/8 -1980, les rcch erches d'archeologic aerienne ont coneeme surtout la Dobroudja, dont l'etud e par cette voie avait ete commcncee auparavant, ainsi
que l'en scmble des sitcs fortifies organise autour de Sarmizegetusa Regia et Ia zone de la Valh~e du Danub e en aval
de Drobeta - Turnu Severin, qui allait etre affectee par la

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

182

AL. S.

TEFAN

Fig. 4. Cetatea daci c de la Blidaru. Fotografie

aerian

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

din 1979.

CERCETRI

Fig.

5. ~Cetatca dacic

AEROFOTOGRAFICE

de la Blidaru. Plan st crcorestituit. Scara 1:2.000.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

183

ALL S .

184

l: ig.

u.

Ce t a t ea gclici\ de la

TE FA N

He t c p e .

Fotografic

aeria n ~

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

vcr li c.1hi .

CERCETRI

Fig. 7.

Be tepe.

AEROFOTOGRAFICE

Plan stereo restituit al

cetii

getice. Scara 1 :1.000.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

185

186

AU S .

TEFAN

Fig. 8. Turnu M gurel c. Fotografi e aerian din 1980. Graie unm moment favorabil de aerofotografiere, In jurul fortifica i ei
circulare medievale a fo st detecta t o fortificaie pentagonal mai ampl .

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

CER C I':TA R I AEROFOTOGRAFICE

Fi g. 9.

Betcp e .

Vedere

a erian

Fig. 10.

oblic ,

Be tepe.

de

Vedere

la

sud-es t. e vide n ii nd d ispozitivul


Al. S. Stefa n , ~9 .X.t 980).

ae ri a n

de la nord-vest

(C li e u

Al. S.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

187

d efensiv

te fan,

al

intr r ii

29.X.1980) .

in ceta te

(C lieu

188

AL. S.

Fig. 11. Cetatea

d a cic

de la

TEFA N

Co ste ti.

Fotografie

a e ri an

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

din 1979.

189

CERCETARI AE R OFOTOGRAFICE

)>

, ..

: 1
~

.."

;1>

ii3

Fig. 12.

Costeti.

Plan de ansamblu stereorestituit al

construction du second barrage des Portes de F er. Ce rapport


presente quelques exemples choisis p armi les sites dont l'etude a ete portee la fin en 1980.
La CITE GETIQUE DE BETEPE (departemenl de Tulcea)
(fig. 6, 7' 9, 10).
La photo-interpretation des Ieves aerien s plus anciens,
du voi special de 1977 ainsi que les prises de vu e obliques de
1980 ont m en e la connaissance complete et detaillee du
systeme defen sif de ce site de grandes dimensions (23 ha).
Les retranchements comportent deux vallums en terre et
deux fo sses continus, dont l'efficacite a ete augmentee par
l'implantation sur le cote le plus vulnerable - celui du SudOuest - d' un vallum intermectiaire. Le dispositif defensif
de l'acc~s principal presente le plan "en entonnoir", courant
pour Ies fortifications en terre de l'epoque du fer.
LA FORTERESSE DACE DE COSTE TI (depa rlemenl
de Hunedoara) (fig. 11, 12)
M~me dans le cas de ce site, qui a fait l'objet d'importantes
fouilles, archeologiques, les prosp ections aeriennes se sont
averees a m eme de fournir la decouvete de donnees nouvelles,

cetii

dacice. Scara 1:2.000.

essentiell es pour une meilleu re comprehension des Hapes de


l'organisati on de la forteresse. Il s'agit de la decouverte du
trajet d'un vallum installe sur Ies pentes de Ia montagne
un e cote inferieure par ra pport aux fortifications degagees sur
le so mm et ; ce vallum, qui appartenait une phase plu s
ancienne de la cite, cernait egalement les q uatre sanctuaire,
et les troi s tours isolees mis a jour sur les terrasses orientales
qu'on considerait jusqu'a present comme ayant fon ctionne
exlra muros.
LA CITE L'EPOQUE DU BAS-EMPIRE DE NIURIGH IOL (departem enl de Tulcea) (fig. 13, 14). L'examcn des
differents vols existents, un leve photogram metrique grande
echelle et des survols reiteres nou s ont permis de dresser le premi er plan exact de cettc place forte du linus de la Scythie
Mineure datant des IV - VII siecles den.e. L'enceinte est dotee
d'un e uniqu e porte principale, placee sur le cote Quest, et
d e 15 tours de plans differents (12 tours saillants au front
demi-circulaire, 2 tours d'angle en fer-a-cheval et une grande
tour rectangulaire en position centrale sur le cote meridion al).

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

190

AI . S.

Fig. 13. Cetatea

roman

TEFAN

tirzi e de la Murighiol. Fotografi c

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

aerian

din 1977.

CERCETARI AER O FOTOGRAFICE

i
j '

i
j

/- ~~
- ~

Fig. 14. Murighiol. Pla n stereorestituit al cetii din secolele IV- VII e.n. Scara 1 :1.000.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

191

AL. S.

192

line artere axiale Nord-Sud a ete restituce a l'interieur de


Ia cite, tandis qu' l'exterieur la photographie aeriennc a
nhele l'cxistence de trois remparts de terrc et de trois fosses,
dans la plupart completement arrases actuellement. Avec
une superficie d'environ 2 ha, Ia cite de Murighiol vient d'enrichir Ia serie des fortifications a dimensions reduites connues
jusqu'a ce jour dans les provinces du Bas-Danube: Iatrus,
Sueidava, Capidava, Dinogetia, Ulmetum, Enisala.

EXPLICATION DES FIGURES


Fig. 1. Camp de Drobeta. Photographic aerienne de 1979.
Fig. :2. Fort de l'epoque du Bas-Empire it Hinova. Photographie aerienne de 1979.
Fig. 3. Citadelle de Severin. Photographie aericnnc de
1979.
Fig. 4. Forteresse daec de Blidaru. Photographie aericnne
de 1979.
Fig. 5. Fortcresse da ce de Blidaru. Re sti tu tion stercophotogrammHrique (1 :2.000).

TEFAN

Fig. 6. Vuc acriennc verticale de la cite getique de Betepe.


Fig. 7. Betepc. Hestitution stereophotogrammetrique
(1 :1.000).
Fig. 8. Turnu l\lgurele (departement de Teleorman).
Grce a un moment Iavorable a Ia detcction aericnne, le
Ieve vertical de 1980 a revele l'existenee d'unc fortification
pentagonale plus ample autour de Ia citadelle circulaire m~
dievale eonnue et Iouillee jusqu' present.
Fig. 9. Betepe. Vue aerienne oblique, de Sud-Est, sur
le dispositif defcnsif de l'acccs (Ciicbe Al. S. tefan, 29.X.
1980).
Fig. 10. Betcpe. Vue aerienne de Nord-Ouest (CiicM
Al. S. tefan, 29.X.1980).
Fig. 11. Forteresse dace de Costeti. Photographie ahienne
de 1979.
Fig. 12. Coste.~ti. Restitution stercophotogrammetrique
(1 :2.000).
Fig. 13. La cite de l'epoque du Bas-Empire de Murighiol.
Photographie aerienne de 1977.
Fig. 14. Murighiol. Restitution stercophotogrammetrique
(1 :1.000).

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

antierul

arheologic Piscu

Crsani

NICOLAE CONOVICI, MAH.IAN NEAGU

Campania arheologic din 1980 a avut drept


scop principal verificarea stratigrafiei staiunilor
identificate la Piscu Crsani n cteva sectoarecheie: mamelonul estic al aezrii fortificate
geticc, anurile de aprare neolitic i getic, ae
zarea getic deschis Platou 1. Principalele rezultate ale acestor cercetri vor fi expuse n cele ce
urmeazf1:
1. MAMELONUL ESTIC

un profil magistral <~l slaiunii


am nceput prin trasarea S.XIV,
oriental nord-sud, cu o lungime de 48 m. Ea
pornea din dreptul suprafeei T/1923, spre nord,
paralel cu seciunile II i IV/1970, de-a lungul
marginii vestice a mamelonului. In partea de sud
pc o lungime de 9,50 m, ea avea limea de 2 m,
ngtlslindu-se spre nord ntre 0,75-1,50 m din
cauza surprii malurilor S. II i 1Vf1970. S.XIV
ajungea piu n extremitatea nordic a mamelonului. unde aluviunile splaser toate depunerile
arheologice. Cu excepia prii sudice, unde cercetarea nu a putut fi ncheiat, am reuit s ob\inem o secven slraligrafie suficient de concludent. Au fost nregistrate opt locuine de
supra[a., cinci bordeie i 28 de gropi, dintre care
numai o parte au fost cercetate integral (fig. 3/2).
In aceastrt seciune au aprut cinci niveluri
de locuire. Primul nivel, deranjat in cea mai mare
parte de ninlurile getice, aparine neolilicului
(cultura Boiau, faza Bolintineanu). A fost descoprril un singur complex de locuirc din aceast
vreme, n c. 24 din extremitatea nordic a seciunii, la adincimea de 0,60 m. Este o parte din
groapa unui semibordei (B.V), n care au aprut
fragmente ceramicc i osteologice precum i un
fragment de rni primitiv de piatr(fig. 4/1). Din
materialul ceramic semnalm un capac ntregit
par\ial, decorat cu spirale excizate cu motivul
"dini de ficrf1stru" i cmpul dintre spirale cu
benzi eu puncte incizate; de asemenea, o plcu
Pentru a

obine

aceast zon

Din coleclivul de cercetare, alturi de aulorii acestui


raport au mai fcut parte cercettorul Mircea Udrescu de
la Lalloratorul de antropologie al Institutului Victor Babe
~i prof. Dau Nanu Basarab din Gala~i. Osemintele umane
snl cercetate de cercettoarea Lauren~ia Georgescu de la
Lalloratorul de antropologie al Institutului Victor Babc.
13 -

Cercetri

de lut dreptunghiular decorat pe toale feele cu


zigzaguri incizate adinc. Ambele piese snt caracteristice culturii Vinca. Acestea, mpreun cu o figurin feminin fragmentar, cu masc triunghiular, descoperit fortuit n 1970, ridic problema prezenei unor importuri vincene n cadrul
fazei Bolintineanu a culturii Boian. In restul seciunii, fragmente ceramice neolitice au fost g::'1site
antrenate n nivelurile getice, mai cu seam n
Loc.L.(e.2-4), aparinnd ultimului nivel. Semibordriul B.V, prin amplasarea sa, marcheaz
limita nordic a aezf1rii fortificate neolitice.
Cteva fragmente izolate din aceeai epoc au
aprul n stratul brun-rocat de deasupra solului
viu, surprins mai bine n c.9.
Nivelul urmtor, de culoare brun i uneori
pigmentat cu crbune, aparine aezrii getice
deschise care a precedat celei fortificate. In cuprinsul lui, n aceast zon nu au fost descoperite
materiale arheologice databile cu certitudine
naintea primei jumti a sec. II .e.n. Acest
nivel a putut fi urmrit deocamdat numai n
c.5 -13, dar ne ateptm s apar i n c. 1-4
care nu au fost epuizate. Lui i aparin gropile
1:> (partea inferioar), 16, 20 i 21. Gr. 20 este
suprapus parial de B.IV, fiind deci mai veche
dect acesta din urm. Gr. 15 era format de fapt
din dou gropi suprapuse, cea superioar aparinind, se pare, Loc. VI din penultimul nivel.
Al Lreilea nivel marcheaz nceputul amenajrii
aezrii fortificate i a fost precedat de o serie
de nivelri ale terenului, surprinse parial n s[lpturfl. El se dateaz cu aproximaie n a doua
jumtate a secolului al Il-lea .e.n. Din acest
niwl fac parte cu siguran B.I i prima faz a
Loc. VII. B.I, de fapt o locuin semiadncit, a
fost descoperit n c. 5-7. Podeaua lui, dezvelit
par!ial, se afla la adncimea de 1,80-1,90 m de
la nivelul solului vegetal i intersecta gropile 15 i
21. Bordeiul era orientat NE- SV. Pe latura de ~E,
n apropierea colului de nord, au fost descoperite
23 greuti de lut conice i piramidale, arse inegal
n urma incendierii bordeiului, acoperite cu un
strat masiv de drmturi (cenu ichirpici)
(fig. -l/3). Cele mai multe greuti erau aezate
n linie, ceea ce ne face s credem c provin de la un
rzboi de esut vertical. Materialul arheologic din
umplutura bordeiului este ns srac i puin
semnificativ. Loc. VII, de suprafa, a aprut
n carourile 1-3, sub forma unei podine de lut

arheologice

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

194

N. CONOVICI, M. NEA G U

r
1

S . II 11970

---!Jr:.
~~

/\
~

Fr. ceramice
C..htrpic
Oase
Betre

!llilililll

Pa:lir

lut galben

Vatr
. - Lutars
_".., Bi'rr ar s

:7.-::

Cenu,crtx.mi

~lf . D5rimturi

o Lemn
of>o

Greutti
de lut
T

1
l

--

- -- -- ------ - - - - - - - - - - -- - - - - - - - F ig. 1. Piscu Crsan i. Mamelon est, S. X I V - extremitatea sudic, Planul locuinelor L. I, L. V II i al bordeiului B. I.

galben, discontinue, cu urme de arsur i dr


mturi de chirpici. Avea aceeai orientare cu B. I.
Pe latura de NE i pe mijlocul ei n direcia NV au
aprut urmele unor brne de lemn carbonizate
care marcau talpa de lemn i mpreau locuina
n dou. Tot pe lat ura de NV, spre nord, n afara

locuinei, a aprut o zon de p mnt ars i crbune


poate de la o mi c anex din lemn.
Al patrulea nivel, databil se pare ctre sfritul secolului al II-lea nceputul secolului I .e.n.,
este mult mai bine reprezentat. Din el fac p arte
faz a a doua a Lo cuinei VII, Lo c. V i VI, B.II

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

ANTIERUL

ARHEOLOGIC PISCU CRASANI

i III precum i gropile


superioar), 22 (aceasta

nr. 8, 9, 13, 15 (partea


din urm coninnd i
o moned histrian de argint). La acestea se vor
mai aduga unele gropi aprute n c.1-4, rmase
necercetate i unele din gropile din alte carouri
al cror material nu a fost nc studiat (n extremitatea nordic a seciunii). In aceast' faz,
Loc. YII a fost refcut i lrgit, podeaua ei
nlinzindu-se n c.2-4 i n caset. De aceast
dalrt nu au mai fost gsite urmele vreunei tlpi
de lemn. Printre drmturile locuinei, mpr
tiate pe o mare suprafa, au fost gsite numeroase
fragmente ceramice getice i de import, oase de
animale, pietre, chirpici, diferite obiecte mrunte
din bronz i fier, o fibul de argint fragmentar,
un fragment de oglind, mrgele de sticl, fragmente de vase elenistice i de amfore de Rhodos.
Dup~t un incendiu puternic, care a mistuit ntreaga aezare, terenul a fost nivelat, iar drm
turile Loc. VII au fost mprtiate mult spre sud
(fig. 1). Deasupra lor a fost din nou conslruiUt o mare locuin (Loc. 1) care aparinea
ullimului nivel. Credem c nu ne nelm afirmind c n acest loc se afla locuina unui din personajele de vaz ale davei de la Piscul Crsani.
In imediata apropiere a Loc. VII, n c. 5-6, au
fost descoperite drmturi dintr-o alt locuin
(Loc. VI). Printre drmturi au aprut numeroase fragmente ceramice i oase de animale,
iar pe o poriune pstrat din vatr s-a gsit
un vas mic, lucrat cu mna, de form ovoidal,
prevzut cu dou iruri orizontale de perforaii
circulare pe mijlocul peretelui. Nu cunoatem
des li naia unui astfel de vas i nici nu avem analogii pentru el in cultura geto-dac, dei este
sigur de producie local. Loc. VI acoperea resturile B.I din nivelul anterior i parial gr. 15.
n partea de nord, B.I era tiat de groapa B.II,
i aceasta de mari dimensiuni i bogat n material
arheologic (ceramic, oase de animale). Din Loc. V,
ap5rut n c. 0-10, se pstra o bun parte din
podea ~i fragmente din dou vetre. B.III suprapunea n cea mai mare parte B.IV (n c. 12-13).
Din ullimul nivel, databil n prima jumtate
a sec. 1 .e.n., fceau parte Loc. I - IV i VIII
precum !;ii gropile 1-4, 6, 7, 12, 18 i 19. Ca i n
cazul Loc. VII, resturile Loc. I erau mprtiate
pc o mare intindere spre sud. O parte din podina
ci a fost sesizat nsft numai n c.4. Dintre drtrmftluri s-a adunat o cantitate imens de ceramic
i oase de animale precum i diverse obiecte
mrunte. Ccramica acestei locuine a fost deja
studiat i ca ofer repere importante pentru
cunoaterea repertoriului ceramicii getice in prima
jumtate a secolului 1 .e.n. Resturile tuturor
locuin\clor de suprafa descoperite n acest
nivel au aprut la adncimi variind ntre 0,550,70 m. i acest din urm nivel de locuire este
distrus prinlr-un incendiu pustiitor, dup care
orice locuire n aceste locuri nceteaz definitiv.

c.6 al S.XIV, ntre -1 -1,15 m, n stratul de


nivelare care acoperea groapa B.I, a aprut un
fragment de fructier getic, lucrat la roat i
ars reductor pe care a fost scrijelit dup spargerea vasului o inscripie cu caractere latine, pe dou
rnduri. (fig. 5/4). Textul nu este suficient de inteligibil, dar caracterele latine nu pot fi puse la
ndoial. Este posibil ns ca unele din litere s
fie i greceti. Fragmentul respectiv se dateaz
cel mai trziu la nceputul secolului 1 .e.n., avnd
in vedere contextul stratigrafic. Avem de a face,
se pare, cu cea mai veche inscripie cu caractere
latine aflat pe un fragment ceramic getic. Al
doilea fragment ceramic a fost descoperit ntmpltor pe mamclonul vestic. El face parte dintr-o
cup geti c cu decor n relief pe care apar imprimate o masc uman i aversul unei tetradrahme de
Thasos (fig. 5f7). Pn n prezent asemenea cupe se
cunosc doar n cteva aezri. Masca uman mai apare pe o cup descoperit n dava de la Sprincenata, jud. Olt1 . Alte reprezentri umane se cunosc
pe cupe descoperite n dava de la Popeti 2 n
aceast din urm aezare precum i la Snagov 3
au aprut i cupe care reproduc efigia unor monede getice. Fragmentul nostru este primul pe
care se gsesc asociate cele dou elemente figurative: masca uman i efigia monetar. Este
de asemenea prima reproducere n ceramic, prin
imprimare direct n tipar, a unei monede greceti. Cupa se dateaz, cel mai probabil, n prima
jumfttate a secolului 1 i.e.n.
II.

ANUL

fragmente ceramice descoperite n 1080,


din pftcatc n condiii stratigrafice nu suficient
de concludente, merit s ne rein atenia. In

DE APARARE GETIC

A fost continuat cercetarea n S.XIII, la sud de


mamelonul estic, care secioneaz anul aezrii
fortificate getice. Seciunea a fost lrgit, ajungind
la dimensiunile de 20 x 2 m. (fig. 3/4). Dei sp
tura s-a adncit pn la 3,50 m (n captul de nord
depind chiar 4 m), fundul anului nu a fost
atins dect n partea de nord, unde aprea sub
forma unui strat subire de cenu i crbune.
Umplutura anului consta din lut galben amestecat cu pietre, concreiu ni calcaroase, granule
de crbune, oase de animale, fragmente ceramice,
chirpici i alte obiecte mai mrunte din metal.
Pietrele, chirpiciul i pmntul galben ar putea
proveni din surparea valului de aprare care
astftzi nu mai este vizibil. Din studiul ceramicii
i al celorlalte obiecte recuperate pn la adncimea de 3,50 m rezult c acest an nu poate fi
mai wchi dect a doua jumtate a secolului al
II-lea .e.n. In c.7, la adncimea de -3,40 m, a
aprut un schelet uman (M.7), cruia i lipsea
craniul (cu excepia maxilarului inferior), prile
inferioare ale picioarelor i alte cteva oase. El
se afla n decubit dorsal, cu braele ntinse pc
lng corp i piciorul drept ndoit din old. Alte
C. Preda, M. Butoi, Materiale, Oradea, 1979, p. 11 i.
AI. Vulpe, SCIV, 16, 1965, 2, p. 341-351.
a Al. Vulpe i M. Gheorghi, Dacia, N.S., 20, 1976, p.
186 i n. 15; M. Turcu, Dacia, N.S., 20, 1976, pl. 7/6.
1

Dou

195

tJ

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

196

N. CONOVICI, M. NEAGU

oase de Ia picioare au aprut n poziie secundar.


Nu s-a gsit nici un fel de inventar i nici nu s-a
putut delimita forma vreunei gropi. Defunctul
pare a fi fost pur i simplu aruncat n an i
lsat prad animalelor i intemperiilor. mprejurrile care au putut duce la aceast situaie
puin obinuit ne rmn necunoscute.
Cercetarea anului getic nu a fost ncheiat
i ea ridic numeroase probleme care se cer a fi
rezolvate n campaniile urmtoare.
III.

AEZAREA

DESCHISA PLATOU 1

Pentru cercetarea n continuare a aezrii fortificate neolitice i a celei deschise getice a fost
trasat S. VII Platou, orientat N- S, cu dimensiunile de 40 X 2 m. Ea este perpendicular pe
caseta S.VI PL/1979, la 1 m sud de aceasta.
anul neolitic, cu limea de 4 m i adncimea
de 1,25-1,50 m (2,55 m de la nivelul actual),
a fost secionat n c.7 -9. Pn Ia nivelul superior
al solului viu ( -1,65 m) el a fost umplut cu p
mnt brun-nchis, fr urme materiale. In epoca
getic, mica alveolare care rmsese pe locul
vechiului an neolitic a fost aici nivelat cu p
mnt galben, vizibil ca o lentil n profil, n dreptul
c.7 i 8. Se pare c acest pmnt galben a fost
excavat din buza sudic a anului cu prilejul
amenajrii gropii unui bordei de form oval
(B.I). O lentil asemntoare a aprut i n profilul S. II PA/1973, marcnd i acolo o nivelare a
terenului. Probabil c lentila aprut n seciunea
noastr va fi fost mai lung, deoarece n partea
de sud ea se termin brusc n poriunea ei cea mai
groas. Determinarea ei a putut avea loc n urma
nivelrii drmturilor B. 1. In umplutura bordeiului, n partea de nord, a ajuns astfel o parte
din umplutura anului neolitic. A doua deteriorare a anului neolitic a avut loc aadar n
faza a doua a aezrii geti ce. In S. VII P1 nu au
aprut complexe de locuire neolilice.
Cteva
fragmente ceramice Boian-Bolinlincanu, unelte
i achii de silex au aprut numai n c. 2-1,
la adncimi variind ntre -1,10 -1,40 m precum
i n c.9, n umplutura B.I. n restul seciunii
au mai aprut materiale neolitice antrenate n
nivelele ulterioare. De menionat un topor de
gresie n form de calapod, descoperit n c.1 9,
mpreun cu cteva fragmente ceramice ncolitice la -0,85 m. Se confirm astfel conslalarea
noastr din campaniile precedente, dup care locuirea neolitic nu se ntindea dincolo de an\,ul
de aprare.
n c.3, la -1,10 m, imediat deasupra solului
brun-rocat care cuprinde vestigiile ncolitice,
a aprut un topor de lupt cu ceaf cilindric,
fragmentar, din roc de culoare verzuie, bine
lefuit. El era decorat cu trei nervuri n relief n
dreptul gurii de nmnuare i cu o ncrvur
transversal n partea superioar a cefei. El poate
fi datat n perioada de tranzi.ie la epoca bronzului
sau in Bronzul timpuriu (inf. Al. Vulpe i E.
Zaharia). Trebuie s menionm acum c in campaniile precedente au mai aprut, sporadic, cteva

fragmente ceramice decora te cu ir orizont alT de


impresiuni precum i o toart tubular databile
n aceeai vreme. Este posibil existenta unei
concordane cronologice intre aceste materiale
disparate i cele trei morminte cu ocru, suprapuse,
aprute n S.VI P1J1979. In acest caz am a\'Ca
indicii ale unei locuiri de scurt durat de la inceputul epocii bronzului, fr a putea face alte
precizri, n aceast zon.
Tot n solul brun-rocat au mai aprut i dou
morminte. Primul, M.5, a aprut n c.3, la -1,35m,
sub forma unei urne cinerare getice, coninnd
osemintele arse ale unui adult, adunate selectiv
din toate prile corpului (informaie Laurentia
Georgescu). Mormntul nu avea inventar. Cr~a
era un vas borcan cu corpul bombat n partea
superioar i gura evazat, lucrat cu mna. Vasul
era decorat cu alveole pe gur, benzi alnolare
pe gt i pe corp i patru apuctori plate tot pe
gt. Dup profil se apropie de vasele descoperite
in aria nord-vest pontic a culturii geticc i datate n secolele IV- III .e.n. Nu a putut fi identificat forma gropii. Al doilea mormnt, _71!.6, a
aprut n c.20, la -1,30 m. Era un schelet de
copil, aezat n poziie chircit, pe partea dreapt
cu minile aduse n fa, orientat nord-sud. Nici
acest mormint nu avea inventar. Avnd n ndere adincimea la care a fost descoperit nu cxcludem posibilitatea s fie vorba tot de un mormint
getic. Morminte getice de nhumaie, n pozi\ie
ntins sau uor chircit, se mai cunosc la Zimnicea, Murighiol, Andolina, Enisala .a. Oricum
M.5 aparine locuitorilor din aezarea geticii ce a
precedat aezarea fortificat de pe Piscu Crlisanilor, .confirmnd odat mai mult vcchimra
locuirii getice de aici. Ateptm de la cercetlirile
viitoare descoperirea i a altor morminte de acest
fel.
Aezarea deschis getic Platou 1 are dou
niveluri, surprinse i in S.VII Pl. Primul nivel
este bine reprezentat, prin patru bordeie ~i 6
wopi .. Bo~deirlc 1, II i IV snt de form aproxmwllv nrculara sau oval, cu diametru! mare
de circa 3 m. Groapa B.I tia parial marginea
anului neolitic, ocupind c.9-10. Cea mai mare
parte a lui intra n peretele estic al seciunii. In
umplutura lui au aprut numeroase fragmente
ceramice, oase de animale i buci de zgur de
fi~~ Al doile~ b~:d.ei, care il tia pe primul, ocupa
miJlocul secmnn m c.10-11, adincindu-sc circa
45 cm (de la -1,50 la -1,93 m) i avea acelai coninut. Ambele bordeie au fost nivclale n a doua
faz[t de Ioruire getic. Umplutura B.II se ntindea
pe o suprafa mai mare n c.10-12 (da6t nu
cumva .snt resturile unei locuine de suprafa
constnute peste aceast umplutur, cum se intmplii de multe ori in staiunea noastr). 1\'"u au
aprut aici fragmente de chirpici, de vatr sau
lipitur de podea. In nord i sud, B.II este mr
ginit de gropile 39 i 40, care par a aparine ns
ultimului nivel. B.III a aprut n c.Hi-17.
Este mai curnd un semibordei, de form aproximativ oval, care se adncete pn la -1,35 m
de la nivelul actual. Partea superioar era con-

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

ANTIERUL

ARHi:OLOGIC PISCU CRA SANI

l9 i

LEGENDA
~ Brun-cen. cu pigmant glbui
\Z2l Sol vegetal
tKXJ Brun zgrunuros
~ Brun-cen.cu carbune i tr. cer.
&SJ Brun cu fr. ceramice
~ Brun pigmentat
~ Brun -cenusos
cu fr cer. D Cenusa
,
~"J Brun-cen. cu pm. galben IIlllliiiD Lut galben
..
i fr. cer.

-+

0/1"1 .5
-1,38 m

Fragmente ceram1ce
-' Oase
Chirpic

AA

....
N

..

- - _... __
,

,,.

--

.. ,...... . ..... .:.,.,.

Fig. 3. Piscu Crsani. 1 seciunea S.XII I (groapa


geti c); 2 vedere genera l a sec iunii S.X IV; 3 se ciune a
V II Platou - bordeiul III.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

---

19i

Pmf'nt

ars

Brun rocat
~ Brun nchis

mrn So/

VIU

q;)
+

'-t

c.

D.
M ll
ll

Sant

D [)

Il.

AA

-1,.8m

/Jll.~

tJl

.,,

1>/J

"t.

t:

"/_ "'AtJ

'o

,.

c.

t A
l>

It>

' Q Il

,, "b

D.

' c. ,. ,

D.O

1 "."

- f.~5m

{),

(;

"'t> +

~ "l>

o.

c,

o. 6

'

-t.ti

.,
' "'

neoliti<
+

- U5m
Fi g . 2. P b cu Cr:'i sani. P ro filul

planul ,,ec\ iu n ii S \"I l P. l.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

~1. 22mG1b7~
-1 ,95m

''

..

~f"'/1~.6 .
- 1J0m

--- - --- -1.6Bm

'\
\

.,1

1
1

----~'

'

/'

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

. . ........

'- --

; "'

''

~~.,/1/l'
lr
M.6

- 1JOm

~, - 1 ,6Bm

'\

'

1
1

""'---~'

/'

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

ANT IER UL

ARHi:OLOGIC PISCU CRASANI

Fig. 3. Piscu Crsani. 1 seciun ea S.XIII (groapa


geti c); 2 vedere general a sec iunii S.X IV; 3 seciun ea
V II Platou - bordeiul III.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

19i

198

N . CONOVI C I , M . NEAGU

F ig. 4. Piscu C r sa n i. Ma mclon est. 1 S.XI\" - bord eiul neolitic - ; 2 gropile 6, 7 i locuin \a V III ; 3
(a t eli er d e .es ut) ; 4 l o cuin a L.l.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

bordeiul B. I

ANTIERUL

ARHEOLOGIC PISCU CRSANI

199

6
Ffg. 5. Piscu Crsani. Materiale arheologice: 1 plac mic neolitic de lut ars, cu d ecor geometric pictat ; 2 topor de
din bronzul timpuriu; 3 vas de libaii din [groapa 3 a seciunii S.XlV; 4 fragm ent getic cu in scripie l atin ; 5
S.XIV - locuina L.Vl - vas getic cu perforaii; 6 S.VII P.l - tampil de amfor rhodian (mrit); 7 passim,
mamelon vest - fragment de cup cu decor In relief: efigie monetar i masc uman (mrit.).
piatr

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

N. CONOVICI, M. NEAGU

20')
struit

din chirpici, ale crui fragmente au aprut n


destul de mare printre drmturi, alturi de
ceramic i oase de animale (fig. 3/3). i aceast
locuin(. pare a fi fost refcut n faza urmtoare,
furniznd mult material arheologic ntre care i
o fibul de fier de schem Latene trzie, un cu.it
de fier i un fragment de cup cu decor n relief.
Groapa B.III acoperea gropile 36 i 37.Gr.36, de
formft cilindric, era adnc de circa 75 cm i avea
diametru! de 1,50 m. La marginea buzei gropii
a aprut un borcan aproape ntreg, cu fundul
lipsft. Gr. 37 era n form de clopot i se adncea
pinft la -3 m. Ea a dat foarte puin material
arheologic, vdind o perioad scurt de folosire.
B.l\ a fost surprins n c.12-14, intrnd n mal.
Dintre gropile primului nivel getic mai amintim
gr. 31, n form de sac din c.19, coninnd ceramic,
oase, chirpici ars, cenu i crbune. In partea ei
superioar au fost descoperite libii i falange
de hovideu tnr depuse, se pare, in mod intennumr

ionat

(groap

ritual?).

Lllimul nivel getic esle mai sftrac n vestigii


arheologice. La nord de anul neolitic nu au
aprut urme de locuine. ln c.1 a fost secionat
Gr. 31, in form de plnie, aparinnd aceluiai
complex de locuire cu Gr. ?.fi i 30 din S.VI P1/
Hl/\1. Presupunem c n apropiere se aflft o locuin!ft. In c.8, adncindu-ne n lenlila de pfunnt
galben care acoperea umplutura anului neolitic,
a apru l Gr. 33. Urme ale unor loeuin.c de suprafaft care nu au putut fi ns delimitate au
aprut n e. 14-15, 17-18 i 19-20. Despre
locuina refcut din c. 17-18 am discutat mai
sus. O aglomerare relativ important de fragmente ceramice i oase de animale a aprut n
c. 11-15, la adncimea de O,l-\0-0,no m. n
aceast poriune se observ n profil o u~oar{t
alwolare a nivelului respectiv. Hesturi de chirpici
mai concludente nu au apftrul. astfel rft este
posibil ra locuina s fi exislal prin apropiere.
O aglomerare ascmftnloare a apftrul ~i n c.
19-20, ntre -0,50-0,80 m. Intre alte obiecte
descoperite aici menponfun un fragment d<' oglindit de metal alb, un mner de corn, dourt grcsii,
un fragment de rni i o furrft micft de fier,
eu 2 din!i eurbap. Presupusei loeuin!e de aici
ii apar(ine Gr. 32 din c. 20, n formft de plnie,
poate ~i gr. 34 amintit pentru niwlul anterior,
dar marginea acesteia din urm a fost surprins
abia la -1,70 m. Gr. 35 din c. 11 strpungea
B. 1I.
Dintre piesele mai importante gsite n slrat
mai amintim o toart[t de amforft rhodian{t eu
tampil, descoperit in c.8, in primul ninl getic
( -1.10 -1,25 m) (fig. 5/6), i o monedft getieft de
argint de tip Inoteli-Rftcoasa, aprut n c.lO
la -0,70 m (ullimul nivel).
Cercetarea S.VII P1 a oferit aadar o mullitudine de informa.ii privind intensitatea de
locuire a acestei poriuni de teren n diferite
epoci istorice. Mai imporlanle ni se par: identificarea unui orizont cultural de la inceputul
epocii bronzului, existena unei necropole gelice
anterioare aezrii deschise din perioada clasic

i indiciile oferite de B.l. i II pentru existena


in apropiere a unui atelier de fierrie. Sint citeva
noi puncte de reper pentru orientarea n viitor
a cercetrii in acest perimetru.

LE CHANTIER ARCHEOLOGIQUE
PISCU CRASANI
RESCI\IE
Les fouilles archeologiqucs de Piscu Crsani, campagne
1981, ont eu comme but principal de verifier la stratigraphie
des station identifiees dans quelques secteurs-clefs: le mamelon estique de 1' agglomeration fortifiee getc, les fossees
neolithiques et gHes ainsi que l'agglomeration ouverte de
"Platou".
Sur le mamelon cstique de la fortification on a commence
une tranchee magistrale nord-sud, de 48 metres. On y a decouvcrt 8 habitations de surface, 5 huttes (dont l'une neolithiquc) et 28 fosses, dont une partie a Cte etudie integralement.
On a identifie 5 couches d'habitation: la premiere, datant
de l'epoque neolithique (culture Boian, phase Bolintineanu)
est rcpresentee par une huttc a demi-enfuie et quelques materiaux dispcrscs; b seconde, representce par une terre brune,
avec quelques fosses menageres datant de la premiere moitic
du deuxicmc siecle av. n. ere, a etc detruit par les eouehes
moitit' ulterieurcs. Les trois dernicres coucbes appartiennent
a l'agglomeration fortifiee de la fin du 11-e - moitie du 1-er
siecle av. n. (re. Ils etc precMecs par une suiet de nivellcments du tenain qui ont detruit partiellement les restes
d'habitation plus :mcienncs. L'une des huttes de la troisieme
couche a etc l'atelier d'un tisseur. Parmi Ies plus importantes
pieccs decouvcrtcs on remarque un fragment ceramique gctc
tourne qui portc unc inscription avcc des caractercs latines.
Toutes ces couchcs ont etc inccndiecs.
Dans Ia tranchc,e S. XI 1I, qni coupc la fossee gcte, on a
trouve un asscz rid1c materiei archeologique, ainsi q'un
squelct humain d(rangc, en position non-naturelle (sacrifice
humain"?).
Dans la sation ouwrte "Platou", la tranchce S. VII PL.
a coupe la fossce neolithiquc. On a dccouvcrt aussi une hache
en picrrc, fragmentnin,, datant du bronze ancien, une tombe
a l'inhumation dans la posilion accroupic. sans inv(ntaire, ainsi
qu"unc tombe a )'incincralion getc CII urne datant de la prerniire moi tic du Il l-e si~clc av. n. ere. Tout a etc couvert
par les dcux couches de l'agglomcration gete ouverte des
11-c -1-er sieclcs av. n. cre. On a dccouvcrt ici 4 huttes et
(i fosscs dans la prcmiirc couchc, unc habitation de surface,
unc huttc ct dcux fosses dans la dcrnierc. On y a ramass6
un ridte materiei archeologiquc el ostcologiquc, dont on cite
um ansc d'amphore rhodicnnc cslampillcc (premiere couche)
ct um monnaie gete du type Inotcli- H.coasn (deuxicme
couchc).

EXPLICATIO"' DES FIGURES


Fig. 1. Piscu Cr:isani. Mamclon est, S.XIP - extremite
sud -. Plan des hahitation I..I, LVII et la hutte B.l.
Fig. 2. Piscu Crsani. Profilc ct plan de la tranchee
S.VIl P.l.
Fig. :l. Piscu Crsani. 1 tranchCe S.X 1II (la fossee gete);
2 vuc generale sur la tranchee S.XIV; 3 trancMe VII Platouhuttt l Il.
Fig. 4. Piscu Crsani. Mamelon est. 1 S.XIV - la hutte
ncolithiquc -; 2 Ies fosses 6, 7 et l'habitation VI II; 3 la hutte
n. 1. (atelier de tisseur); 4 l'habitation L. 1.
Fig. 5. Piscu Crsani. Materiaux archeologiques: 1 petitc plaque neolithique en tcrre cuitc, a decor peinte geometriquc; 2 hache en pierre du bronzc ancien; 3 vase a 11bation de la fosse 3 de la S.XIV; 4 fragment gete a inscription latine; 5 S.Xl\' - habitation L.VI - vase gete a perforations; 6 S. VII P.1 - estampille sur une amphore rhodienne
(aggrandie); 7 passim, mamelon ou est - fragment de bol a reIiefs avee ephigie monHaire et masquc humaine (aggrandi).

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Cercetri

arheologice n

aezarea

(jud.

geto- dac de la

Rctu

Bacu)

VIOHEL CPITANU

In anul 1\l80 au fosl reluate cercPlftrile arheologice n aezarea de lip dava de la RcftHlll.
in S.XX i S.XXI (fig. 1) terminndu-se de sftpal
gropile, stratul monteorean i martorul dintre
cele douft sec.iuni lftsat pentru profite. Apoi au
fost deschise alle dou[t suprafc\e: S.XXII i
S.XXIII (fig. 2/1,2,:J), n partea dr nord a acn!,polei. insumind o suprafa. de aproape 300 m-.
Din puncL de vedere slratigrafic n toate cele
patru seciuni situa\ia a rmas neschimbaUt n
sensul c avem de-a face tot cu dou mari epoci
istorice: epoca bronzului, cultura l\Ionteoru, fazele Ic3- Ic2 i cea de a doua epodt a fierului
La Tcne-ul dacic, secolul al IV-lea i.e.n. pn
la nceputul secolului II e.n. Sub stratul vegetal,
care nu depfteLe 0,10-0,20 m, urmeaz stratul
de cultur geto-dacic, care n partea de est a
acropolei, n toate seciunile, atinge grosimea de
2,20-2,40 m i este foarte bogat in vestigii
arheologice specifice secolelor 1 .e.n.- I.e.n.
Locuinele descoperite snt de suprafa i
ele au fost amplasate tot la marginea acropolei,
fapt sesizat nc din campaniile anterioare.
Tn S.XXII au fost descoperite patru locuine
de suprafaf1 ce au putut fi uo1 identificate
datorit vclrelor de foc, care se gsesc la adncimea de 0,30 m. Jn toate cazurile aceste vetre
au o formft oarecum rotund i nu depesc n
diametru 0,40 m. Sub aceste vetre se afl o mas
compacU't de prundi, iar n jurul lor lut galben,
care acoperft ntreaga suprafa a locuinei. Grosimea chirpici ului czut pe lutuial este de O, 100,15 m, fiind ars pn la rou.
La adincimea de O,GO m au apltru l alte vetre
de foc construite n acelai mod, adic pe un pat
de prundi de ru. Podina n toate cazurile este
ars{t pn la rou, iar partea superioar ne apare
sub forma unei cruste de culoare alb-glbuie,
puternic cimentat.
La adncimea de 0,80 m a fosl descoperit o
alt vatr de foc, de form rotund, cu diametru!
maxim de 1,10 m. n apropierea acestei vetre
a fost descoperit un cuptora din lut ars, cu bolta
czutft. Complexul de locuire din aceast zon
se dateaz n secolul 1 .e.n.
Aceast situaie se repet i n S.XXIII B,
In sensul c ling vatra deschis, la numai 0,30 rn
distan, a aprut un alt cuptora, probabil
folosit pentru coptul piinii. In jurul celor dou
vetre se afl locuina propriu-zis, cu o suprafa

de circa 20 m 2 Sub aceast locuinft a fost descoperit o groap de mari proporii, care urmeaz
s fie spat n ntregime n anul viitor.
:\Iaterialele arheologice descoperite aparin la
patru niveluri de locuire. Primul nivel dacic
aparPne secolelor IV- III .e.n. i are o grosime
de circa 0,20-0,30 rn. n acest nivel au fost descoperite dou locuine de suprafa cu vetre
rotunde, ceramic, de aspect poros (de la vase
de provizii) dar i din categoria fin, de aspect
lucios cu slip de culoare glbuie-maronie. Ca forme
se ntlnesc: castroane, strchini cu tor i orizontale din buza vasului, vasele-clopot decorate cu
proeminene conice aplatizate, butoni intercalai
de brie simple alveolare sau crestate.
Urmtorul nivel de locuire, aparinnd secolului al II-lea .e.n., este destul de bogat n vestigii arheologice. Se remarc vasele de aspect
poros, lucrate cu mna, dar i cele din past
fin,
de culoare neagr-cenuie (vase-borcan,
cni bitronconice, chiupuri, strchini, fructiere,
vasele de provizii decorate cu proeminene conice aplatizale, amfore fragmentare de Cos i
pseudo-Cos, un opai ntreg de culoare cenuie).
n acest strat aparinnd secolului al II-lea .e.n.
au fost descoperite mai multe fragmente de la
cupe getice ce imit pe cele megariene. Jntre
acestea se afl un exemplar aproape ntreg cu
decor n relief.
Nivrlul de cultur aparinnd S':'colelor I .e.n.1 e.n. - cu mai multe faze de locuire -- este cel
mai gros i cel mai bogat n material arheologic.
Se remarc cele dou categorii de ceramic:
lucrat cu mna: cetile cu una, dou i trei
tor~i
(fig. 5/1-8), vasele-borcan (fig. 4/1-6),
chiupurile, miniaturile etc.) i la roat, n majoritate de culoare cenuie, dar i crmizie: cupele
de tip cantharos (fig. G/ 1- G), cuile (fig. 8/5, 6),
fructierele (fig. 7/7, 9), vasele tronconice cu gura
larg i corpul sferoidal, strecurtorile (fig_ 8/1-4),
oalele cu dou tori, ulcioarele, capace (fig. 7/1,
3, 5), miniaturi, vase de provizii etc.).
Ceramica de import caracteristicii secolelor
1 .e.n.- I e.n. este destul de bogat i n aceste
seciuni. Pe primul loc se situeaz amforele Cos
i pseudo-Cos, amforele de factur roman, cupele
de tip cantharos, boluri, farfurii, platouri cu
firnis de culoare roie; n proporie redus apare

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

202

V. CAPITANU

ceramica ornamentat, nngucntariile, fragmente


de Ia vase de sticl. de la boluri, pahare. cupc
etc.
Alturi de obiectele men.ionate au mai fost
descoperite i alte categorii de materiale dupf1
cum urmeaz:
- Greuti de lut ars i nears, de formf1 piramidal.

- Creuzete, cu urme de mclale neferoase.


- Ceti, cni, urcioare in miniatur, boluri,
capace mici.
- Fusaiole tronconice i bitronconice din lut,
piatr i os.
- Opaie de tipul sfenicelor eu orificii pentru
fetil.

- Rnie de tip rotativ din tuf vulcanic.


Ar mai fi de adugat i diferitele obiecte din
bronz i fier cum ar fi: ciocane, dli, pile, c~ite,
cosoare, seceri precum i obiecte de podoaba c~:
fibule, oglinzi, cercei, pandative, mrgele d1~
sticl. Amintim i o moned de bronz, probabil
de tip Olbian, folosit ca medalion.
Un loc aparte ntre descoperirile din anul 1980
il ocup figurine le antropomorfe _ din 1~ t ars,
descoperite mpreun cu o ceaca de tipul cu
trei tori, n groapa nr. 13, mpreun cu un suport
de vatr cu protom zoomorf aproape ntreg,
suport decorat cu brie alveolare simple i crestate.
Materialele arheologice descoperite n cadrul
complexelor din S.XXII i S.XXIII aparin,
in majoritate, secolelor II-I .e.n.-I e.n., dar
nu lipsesc nici cele specifice secolelor IV- III
i.e.n. (n proporii mai reduse). Au fost desc?perite un numr de 22 de_gropi din care 2 ap~rm
epocii bronzului, 1 groapa secolelor IV- III 1.e.n.
i 19 - secolelor I .e.n. - I ~.n. i n ace~ te
dou seciuni au fost descopente vase ceramice
lucrate cu mna i la roat, ponderea avnd-o
cele la roat, de culoare cenuie (cni, cupe de
tip cantharos, fruc~iere, ~trecur~ori, farfuri~,
strchini, castroane simple I cu mm multe tor1,
urcioare, capace, oale cu dou tori, chiupuri de
toate categoriile i vase de provizii de mari dimensiuni (fig. 9/12). Remarc5m in continuare
prezena ceramicii fine cu angob sau pictat
la cupe, farfurii, vase tronconice de tipul cu gura
larg, avnd ca pictur benzi late paralele de
culoare roie - crmizie sau marome.
Ceramica, care imit formele greco-romane,
ocup un Joc important n aezarea de la Rc~tu.
i n campania anului 1980. a fost descopent u_n
numr important de vase, In stare fragmentara,
de tipul cu dou tori, care i au originea n canth~
rosul din lumea greac i elenistic. Vasele dm
aceast categorie, aparinnd geto-dacilor, au
corpul cilindric, to~ile rotunde s~u ovale, ?.!ci_?rul
scund sau nalt i m toate cazunle se spriJina pe
o talp discoidal. Se mai cunosc i cupe, care
au corpul larg-cilindric i piciorul distinct-inelar.
Aceast categorie este executat din past fin
de culoare cenuie i foarte rar i crmizie. Majoritatea pieselor snt decorate cu una sau mai

multe linii profilatc sau in trhnica luslruirii sub


forma unor linii paralele, mrandre. hauri etc.
\'asele rarr imiHt cralerele grrceli sini executate
numai din paslft fin dr culoare cenuie i au o
form sferoidal alungitrt eu fundul inelar. La
nivelul umftrului accastf1 categorie de vase prezint[\ n loc de tori nite deeora.ii in forma literei V inversat sau n form[ <le potcoav.
i n aceslc seciuni ceramica de import este
prezent n cantitate destul de mare, dar ponderea
o detin amforele de Cos i de factur roman, specific~ secolelor II-I .e.n.- I e.n. Amforele de
Cos au tor.ile bifide, gtul cilindric, corpul piriform i se dateaz n secolele Il- 1 .e.n. Cele
cu corpul globular, de provenien roman, se
dateaz n secolele I .e.n.- I e.n. In numr mare
se ntlnesc i amfore de format mijlociu, din
past roiatic, gtul strmt, torile ovale n seciune i cu o nervur median sau o nuire
pe mijlocul torii. Din categoria ceramicii de import amintim i alte tipuri de vase cum ar fi:
cupe, noluri, farfurii, unguentarii de factur
italic i cteva buci de sticl de la boluri,
cupe etc.
In cadrul spturilor au mai fost descoperite
i alte obiecte cum ar fi: suporii de vetre cu
protome zoomorfe - berbec (fig. 9/7 - 9), opaiele
n form de sfenic, creuzetele, greutile de lut,
de form piramidal, folosite ca suporti la frigare
sau pentru nclzitul camerelor dup ce au fost
ncinse n cuptor, fusaiole, podoabele din fragmente ceramice (drept amulete), vasele miniaturi,
pietrele de ascuit, rniele rotative etc. Au fost
descoperite i cteva obiecte de cult, ntre care
amintim i o figurin din lut ars, de tipul celor
de la Piscu Crsani, precum i o divinitatf' antropomorf n stare fragmentar. Statueta, care nu
depete O, 14 m nlime, re d o femeie, cu minile n fa, n stare de odihn (fig. 9j11). Partea
superioar, care ar trebui s redea capul, se prezint ca o cup, identic la partea superioar cu
opaiele de tip sfenic. Piesa reprezint n etapa
actual a cercetrilor un unicat.
Alturi de ceramic i alte categorii de obiecte
pe care le-am menionat mai sus, n aezarea de
la Rctu au mai fost descoperite i unelte de fier
cum ar fi - dli (fig. 10/12), cuite, cosoare,
scoabe (fig. 10/9, 11), chei (fig. 10/17), cuie,
piroane (fig. 10/15-16), i obiecte din bronz fibule, oglinzi, vrfuri de sgei de tipul cu trei
aripioare (fig. 10/1-3), cercei (fig. 10/4-6, 8),
o torti de la un vas de bronz (can) (fig. 10/10).
Intre armele ofensive din fier menionm ln
cile, suliele (un exemplar de 16,3 cm) (fig. 10/14),
sgeile cu naz conic i corpul torsionat, s
geile cu vrfuri in patru muchii i vrfurile de
sgei in form de frunz cu o nervur median
(fig. 10/7).
Prezena n numr mare la Rctu a creuzetelor confirm ipoteza noastr c o mare parte
din obiectele de podoab i a armelor ofensive
erau executate pe loc de ctre meterii autohtoni.
Materialele arheologice descoperite n anii
1979-1980 n aezarea de la Rctu (vase

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

AEZAREA

F ig. 1.

Rctu.

GETO-DACA DE LA RACATA U

Aspecte de

antier:

l S.XX; 2 S. :\.:\. 1.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

203

204

V.

Fig. 2.

Rctu

CP ITAN ;)

.Aspect de

a ntier :

1-2 S.XXII.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

AE Z AREA GETO-D AC

205

DE LA RA C A TA U

Fig. 3. R c t u. Asp ecte d e antier -

loeuin\c

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

vetre.

5
Fig. 4.

Rctu . ~Ceramic dacic lucrat

6
cu min a (secolele I l.e. n.- I e .n. ).

Fig. 5.

Rctu. Ceramic

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

dacic lucrat

cu mina (secolele I !.e.n. -

1 e.n.).

;..
Vl

t'l

;..

:Il

M
)>

>-3

o
1

tl

>n

>
tl
t'l
t"'

;..

:Il

.3

>
n
>
>-3
>
c

tr

6
Fig. 6.

Rc tu.

Cera mi cil

luc. rat

la roa t (cu p e d acice de tip


decor lu struit ; 6 pi c t a t .

ca ntharo~) :

1 - 5 cu

Fig. 7.

Rc tu. Ceramic dacic lucrat

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

la

ro a t

(secolele 1 l. e. n. -

1 e. n.).

,.
Fig. 8.

Rctu.

Ceramic dacic lu crat

la

roat

(secolele 1 l.e.n-1 e.n.) .

Fig. 9.

Rctu.

1-6, 11 figurine antropomorfe; 7 -9 protome zoomorfe; 10


12 vas lucrat la roat .

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

cup delian ;

AEZAREA

209

G ETO-DACA DE LA R ACATA U

7
/o

Fi g. 10.

Hctu .

Obiecte de m etal dacice.

ceram ice, unelte, arme, podoabe) a l tur i de bogi a ma le rialului geto-dacic descoperit anterior,
repr e zint dovez i de necontestat privind evoluia
culturii materiale i spirituale n perioada de
nflorire a statu lui geto-dac, ce corespunde se14 -

Cercet ri

11

co lelor II - I .e.n.- inceputul secolului al II-lea


e. n.
Descoperirile arheologice de la Rct u i
gsesc ana logii, care merg pn la identitate, n
marile aez ri din M-ii Ortiei, la Pecica, Piatra

arheologice

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

210
Craivii,

V. CAPITANU

Tilica,

Piscu

Crsani,

Tinosu,

Popeti,

Ceteni, Ocnia, Poiana, Barboi, Cndeti, Cirlomneti, Grditea, Brad, Btca Doamnei Piatra Neam i in toate aezrile geto-dace descoperite pn n prezent pe teritoriul patriei

en pierrc sont des preuvcs certes cn ce qui concerne l'~volu


tion de la culturc materielle et spirituelle de geto-daces ha.
bitants de l'antique Tamasidava, pendant 1-cr 'iccle av.
n.e. - 1-er siecle n.e.

EXPLICATION DES FIGURES

noastre.

RECHERCHES ARCHf;OLOGIQUE
DANS L'ETABLISSEMENT GETO-DACE
DE RACATAU DEP. BACAU
RESUME

Les recherches archeologiques etfectuees pendan t 1979 1980 ont ete concentre ou nord de l'acropole, ou on a trace
quatre section (S.XX, S.XXI, S.XXII et S.XXIII).
Ont ete decouvertes quatre habitations de surface de forme rectangulaire et 22 fosses a provisions (de l'epoque du
bronze et de 1-er si~cle av. n.~. - 1-er siecle n.e.).
Les objets decouverts: les pots travailles au tour la
main, Ies armes, les objets de parure et de culte, Ies moules

Fig. 1. Rctu. Aspect du chantier: 1 S.XX; 2 S. XXI.


Fig. 2. Rctu. Aspect du chantier: 1-2 S.XXII.
Fig. 3. Rctu. Aspect du chantier - les habitations
et les tres.
Fig. 4. Rctu. Ceramique dace travaill~e a la main
( 1 siecle av. n.e. - 1 siecle de n.e.).
Fig. 5. Rctu. Ceramique dace travaill~e a la main
(I siecle av.n.e.- 1 siecle de n.e.).
Fig. 6. Rctu. C~ramique travaillee au tour (coupes
da ce de type kantharos): 1 -5 avec decor lustree; 6 peinte.
Fig. 7. Rctu. Ceramique dace travaillee au tour (1"'
si~cle av.n.e. 1"' siecle de n.e.).
Fig. 8. Rctu. Ceramique dace travaillee au tour (1"'
siecle av.n.e. - 1"' siecle de n.e.)
Fig. 9. Rctu. 1-6, 11 figurines anthropomorphes;
7-9 protomes zoomorphes; 10 coupe "delinne"; 12 vase
travaille au tour.
Fig. 10. Rctu. Objets daces en metal.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Cetatea

geto-dac

de la

Buneti

(jud. Vaslui)

VIOLETA VETURIA BAZARCIUC

In vara anului 1980 colectivul .Muzeului din


nceput activitatea de cercetare arheologidt n cetatea dacic de la Buneti "Dealul
Bobului", deschizindu-se opt sec!iuni, dintre
care S XVI a fost seciunea perpendicular pe
val, longitudinal (cu lungimea de 280 rn i
limea de 2 m), orientat NV- SE. Celelalte
sec.iuni snt perpendiculare pc S XVI, orientate
NE- SV. In general seciunile perpendiculare
au lungimea de 30 m i limea de 2 m avind o
distan de 0,80 m ntre ele. Tot in cadrul acestei
campanii, pentru dezvelirea locuinelor, au fost
deschise 5 casete, la S X VI, S X VII, S XX,
S XXI, S XXIII, cu lungimea variind ntre
3 i 5 rn.
Din punct de vedere stratigrafic n campania
din 1980 s-a stabilit un singur nivel de locuire ce
apare in toate seciunile deschise de noi la -0,40
-0.45 m. Situaia stratigrafic semnalat n
1979 n cadrul suprapunerii locuinei 5 nu a fost
confirmat de cercetrile din acest an.
S-a putut constata n S XVI c partea de
nord-vest a cetii este afectat puternic de
alunecrile de teren, stratul de cultur dacic
fiind amestecat n partea de nord cu resturi
arheologice ce provin din aezarea neolitic Cucuteni .-\.-B, masal in aceast parte a cetii.
In seciunile i casetele deschise de noi au
fost dezvelite 9 locuine i 7 gropi menajere.
Locuinele sint de suprafa, de form rectangular, cu dimensiuni mari (variind intre 10 m-12 m
lungime pe 6-8 m lime). In toate complexele
cercetate au aprut vetre dispuse n colul de
NE sau NV, din chirpici puternic pigmentat i
pietre de riu, avnd de obicei o form aproape
circular. S-a putut constata c locuinele sint
dispuse n iruri aproape paralele cu valul de
aprare, observindu-se o grupare a lor spre
interiorul cetii. Pereii acestOI locuine erau
probabil din nuiele lipite cu lut, sprijinite pe
brne din lemn, dup cum o demonstreaz urmele
impregnate in chirpici din L 13 i L 19. Gropile
au form circular ce se ngusteaz spre fund
formind un con (adncimea de -2,30 m, diametrul 0,90--l m).
ln toate complexele cercetate s-a descoperit
un valoros material arheologic constnd din
unelte de fier, ceramic, obiecte de podoab
din bronz i argint, sticl, ustensile din ceramic,
fusaiole, lefuitoare etc. Uneltele ieite la iveal
Bui i-a

in acest an, din fier, snt prezente att n locuine


ct i in cele dou depozitl~ grupate n S XVI i
S XXIII.
In S XVI, n captul de nord-vest, la -0,35
-0,40 m adncime, au aprut, mpreun cu 4
monede de tip Hui- Vovrieti i o fibul de
lip tracic, un depozit de unelte din fier. Fibula
arc seciunea arcului hexagonal, acul este rupt
din vechime, iar butonul tHminal ornamentat cu
linii incizate; exemplarul, din argint, este identic cu fibulele descoperite n tezau~. In acest
context au mai aprut dou topoare, un dorn
i o dalt. Unul din topo;ue are aripioare laterale fiind cunoscut n medii hallstattiene la
Ferigele 1 (un exemplar) i n cetatea traco-getic de la Stinceti 2 Cel de al doilea topor are
gaur de nmnuare transversal, muchia dreapt,
lama uor curbat spre vrf. ln dreptul gurii
de inmnuare a cozii are o adncitur in metal,
paralel cu marginile toporului
(l= 18,9 cm).
Seciunea cefei este dreptunghiular. Spliga
are marginile superioare ndoite sub form de
aripioare, corpul trapezoidal, marginile tiului
uor rotunjite (aripioarele snt deprtate probabil pentru a i se putea aduga o coad din lemn).
Piesa in discuie are urme evidente de tocire,
fapl ce demonstreaz c ea a fost folosit timp
indelungat. Dornul are forma tronconic, baza
dreapt, rotund n seciune, captul pentru
lovit uor rotunjit.
Aa dup cum este bine cunoscut, n lumea
geto-dac, att n cetile dacice din Transilvania ct i n celelalte staiuni de pe ntreg
teritoriul locuit de geto-daci, uneltele din fier
sint cunoscute i datate n general n secolele
II-I .e.n. 3 Spliga i dornul i gsesc analogii
n atelierele descoperite la Sarmizegetusa4 , Blidaru5, Popeti 6 , Rctu 7 Asemenea piese sint
prezente i in marele oppidum celtic de la Man1 A. Vulpe, Necropola lfal/stallian de la Ferigele, Bucureti.
1967, p. XIX, fig. 16.
2 Adrian C. Florescu, RevMuzMon, 1, 1980, p. 17, fig.
9{111.
3 1. Glodariu, Eugen Iaroslavski, Civilizatia fierului la
Daci, Cluj-Napoca, 1979.
' Ibidem, p. 54.
& C. Daicoviciu i colab., ;\fateriale, 3, 1957, p. 270.
8 R. Vulpe, Materiale, 3, 1957, p. 234.
7 V. Cpitanu, Carpica, 8, 1976, p. 54

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

212

VIOLETA BAZARCIUC

ching8 Pe teritoriul Moldovei o pies asemanatoare a fost descoperit n depozitul de unelte


geto-dace de la Lozna9 , datat n La Tene-ul
CD. In legtur cu acest tip de unealt, 1. Glodariu i Eugen Iaroslavski n recenta monografie
Cillilizaia fierului la daci, o consider bard -unealt pentru tmplrie. Datorit masivitii
sale nclinm s considerm acest tip de unealti.l,
frecvent la Buneti, ca fiind o splig (cu
diverse utilizri n go.,.podria geto-dacic).
Toporul cu aripioa<'e, aa cum subliniam mai
sus, apare nc din Hallstatt, el men.inindu-se
sub o form mai zvelt i n secolele urmtoare,
dup cum o demonstn~az prezena lui la Buneti,
alturi de monedele Hui- Vovrieti (sfritul
secolului al III-lea i inceputul secolului al II-lea
i.e.n.). Cel de al doilea topor descoperit la Buneti poate fi ncadrat n tipul II (tipologia lui
J. Glodariu i Eugen Iaroslavski) avnd analogii
la Strmi:m 10 , Cplna 11 , Luncani 12 Dar exemplarul de la Buneti se deosebeV.~ de piesele
ncadrate n timpul H att prin lipsa aripioarelor
n dreptul orificiului pentru fixarea cozii, ct i
prin prezena liniei adncite pe una din suprafeele toporului (aa cum artam mai sus).
In S XXIII, n apropierea L 19, a fosL scos
la iveal al doilea depozit de unelte compus
din dou spligi, dou topoare i o pies din
fier ce nu-i gsete analogii n celelalte descoperiri.
Aceasta din urm este foarte posibil a fi un
fier de plug: baza sa este triu nghiular, are o
gaur de nmnuare i se termin cu o lam
rotunjit la vrf, dispus oblic pe baz. Topoarele i cele dou spligi din depozit snt identice
ca form cu cele descrise de noi mai sus, avnd
aceleai caracteristici.
Alturi de cele dou depozite de unclle, n
campania 1980, au mai fost descoperite, n L 13,
un clete pentru forj cu lungimea de 1,7 m,
dou topoare din fier i douft dornuri mici de
form tronconic. Cletele arc braele rolunde
in seciune, prinse cu nit unul peste allul. La gura
de prindere, capelele snt rotunjite. Partea terminaUi a braelor, prin ndoirea acestora, formeaz cite o bucl. Dei acest t.ip de piese este
frecvent n descoperirile dacice datate n epoca
de apogeu a dezvoltrii civilizapei geto-dace,
descoperirea acestuia, n contextul arheologic
de la Buneti, demonstreaz c cel pu.in cu un
secol nainte geto-dacii foloseau aceste unelle
(avansale din punct de vedere tehnir) i practicau
pe o scar larg meteugurile. n apropierea
locuinei L 13, n S XVI. a aprut i o groapft
numerotaUt n ordinea descoperirii cu G G, din
care s-au recuperat unelte din fier i foarle mull
zgur. Printre unelle remarcm: dou seceri cu
lama curbat, seciunea cozii dreptunghiular
s G. Jacobi, Werkzeug und dem Oppidum von Manr.hing,
J)ie Ausgrabungen in Manching, V, 1974, pl. 13-16.
9 Silvia Tcodor, Dacia, N.S., 24, 1980, p. 138, fig. 6f1, 3.
1o 1. Berciu i AI. Popa, SCIV, H, 1963, 1, p. 135.
n 1. Glodariu i Eugen Iaroslavski, op. cit. p. 80.
lZ Gh. Lazin, Sargctia, 7, 1970, p. 2:l-24.

in dreptul minerului care se termin ru un crlig;


un dorn mic de form tronconirlt ~i o alt pies
metalic folosit tot
n atelierele-Hwrrii i
anume un punctator (corpul are seciunea rectangular i se subiaz la unul din capcle). Dup
forma sa punctatorul de la Buneti poate fi
ncadrat n tipul IV (dup I. Glodariu i Eugen
Iaroslavski 13). Analogii pentru aceast pies se
cunosc n atelierele de la Grditea Muscelului.
In campania 1980 n locuine au mai aprut
cuite cu lama uor curbat, seceri.
s{tpligi
identice ca form cu cele din depozite, ct i
un compas (L 16). Dintre arme remarcm prezena clcielor de lance i un vrf de suli~.
Aprut n L 17, acesta are foaia scurt romb oi dal,
tubul lung, mai larg la baz. Un vrf de lance
asemntor a fost descoperit pe teritoriul Moldovei n staiunea de la Boloana fiind datat
n secolele III- II .e.n. 14 .
Ccramica ocup din punct de vedere cantitativ locul nti n cadrul descoperirilor noastre.
Dup compoziia pastei se pot deosebi mai multe
categorii cer amice:
a) ceramica grosi er, cu mult cu degresant n past,
de culoare roiatirlt, ars neoxidant. lucrat cu
mina.
b) ceramica fin cu pasta bine frmntat, din
care au fost modelate vase att cu mna ct i la
roat, de culoare cenuie i brun rocat;
c) ceramica de import greceascli, reprezentat
prin fragmente de amfor i fragmente de vase
de lux.
Repertoriul formelor ceramicc Pste variat. ntlnindu-se aceleai forme ceramice c:aracleristice
i altor descoperiri (pentru prima i a doua faz
a ceramicii geto-dace). Forma de sac se ntlnete
la vasele mari, de provizii, dar ~i la vasele de
dimensiuni mici i mijlocii. Decorul anstora este
alctuit din linii al\'Colare ntrerupte de proeminene ronirr, gsindu-i pregnante analogii la
Poiana 15 Zimnicea 16 . Vasul bitronconic ntlnit
la BnnPli are nftl\imea maxim de 0,80 m,
gtul zwll, gura larg cu buza dreaptrt uor
rsfrnt tii afarf1, prczentmd sub diametru!
maxim patru proeminen\e conice. Drept decor
vasul are Jn partea superioar dou virgule mari
n rPlief. Forma aeeast a de vas poate fi ncadrat
n tipul II al vaselor mari bitronconice (cea de a
doua faz a ceramicii geto-dace -- dup T. Il. Crian - ). Exemplare asemntoare se cunosc la
Zimnicea 17 , Vaslui 18 , Poiana 19 n campania acestui
an au apftrut i trei ceti dacice. Primul exemplar
are pereii arcuii, toarta uor supraniilal i
prezint, imediat suh buz, un motiv ornamental
13Jbidem, p. 5!, fig. '20/16, 18.
u Silvia Teodor, SCI\', 31, 1980, 2, p. 201, fig. 11/4 i
p. 202, fig. 12/10.
15 1. 1-1. Crian, Ceramica Daco-Getic, Bucureti, 1969,
p. 102.
16 A. D. Alexandrescu, Dacia, N.S., 21, 19RO, p. 70,
fig. 16/17.
17 Ibidem, p. 76, fig. 22/2.
18 1. H. Crian, op. cit., p. 112, fig. 40/2.
19 Ibidem, fig. 40/5.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

CETATEA GETO-DACA DE LA

format din G proeminene coni('(. Un alt exemplar


are motivul ornamentalexecutat cu un instrument
ascuit imediat sub buz. Cea de a treia ceac
este de dimensiuni miri, arc gura larg, prezentnd n dreptul torii, de o parte i de alta, dou
mici proeminene. Este bine cunoscut faptul c
aceast form de vas, rare va fi reprezentativ
pentru epoca clasic a ccramicii geto-dacc, a
avut o evoluie ascendent, cele trei ceti de la
Buneti ncadrndu-se n secolele IV- III .e.n.
deci n faza a II-a a evolu!.iei formei, ce are
analogii la Ciumcli 20 , Fntnele 2 1, Zimnicca 22
Incadrarea cronologic a cetilor de la Buncti
este asigurat i de o fibul celtic de schem
La Tene B descoperit n L 19, unde apar i
dou din aceste exemplare.
Oalele cu dowl lor[i se cunosc n rcptrtoriul
ceramicii de la Buneli n dou[t variante. Prima
variant cuprinde vasele cu corpul bitronconic,
gtul nalt aproape cilindric, buza rotunjitrt i
uor rsfrnt n afarf1. Pe linia de maximft curbur imediat
sub gitul cilindric arc dou[t procminenc gurile. Aceast form ceramic este
prezent n marca sta.iune de la Poiana, ncadraUt
fiind n faza a II-a a cvolu.iei c<'ramicii geto-dace 23
Celei de a doua variante i apar!in vasele de dimensiuni mijlocii, din pastft hrun-rocatft cu
corpul ovoidal, fundul profila\, gtul.drept, buza
uor rsfrnt spre exterior; imediaL sub gt
pornesc dou torp laterale de scc!iune rotund.
i aceast form[t este cunoscuHt n evoluia eeramicii geto-dace n cea de a II-a fazft 24
O form frecvent ntlniUt este sfrachina fronconicd, cu fundul profilat, ntrunind toate caracteristicile exemplarelor descoperite n staiunile
geto-dacc. Se cunosc i strchinile cu buza ngroat, uor arcuit spre exterior, cu proeminrne
(numrul lor variind ntre 2 !;ii 1). Se cuno~c i
cteva exemplare ce au un lustru puternic, negru,
cu proeminenele perforate ca :;;i strchini cu profil
rotunjit, sub form de bol.
Strachina predomin sub raport canlilaliv,
fiind una din formele ceramice preferate n toale
aezrilc gEto-dacr (Stnceli, 25 Corni-IIusi 26 ,
Butuccni 27 ), nelipsind nsft nici din mormintele
acestei perioade. Din analiza fcut constalftm
c strchinile continu s existe :;;i n faza a II-a
a evolu!.iei ceramicii geto-dace, cu aceleai caracteristici cunoscute n faza vcchr. Exemplarele
de la Buneti pot fi ncadra le n tipurile I-II
i III ale ceramicii n faza II (dup 1. H. CriI. II. Cri:m, Drobeta, 19/G, p. :JG, fig. 3f:J.
Ibidem, p. 36, fig. 1.
22
A. D. Alexandrescu, Dacia, ::\'.S., 2!, 1980, p. 81,
fig. 27/3, 2.
23
l. H. Crian, Ceramica Geto-Dacic, p. 131, fig. 5'Jf2~
24 Ibidem, p. 114, 115, fig. 42/1, 7, 8.
25
Informapi A. C. Florcscu, ci1ruia i muliumim ~i pc
aceast calc.
26 Materiale inedite la Muzeul din Hui.
27 I. H. Crian, Ceramica Geto-Dacictl, 1969, p. iR.
21

213

an 28 ,

avnd analogii la l\Iurighiol 29 , Poiana 30 ,


Zimnicea 3 \ Botoana 32 , etc.
Cana cu o foarl este o apariir frecvenHt la
Buneti, cunoscndu-st> pn n prezent foarte
multe exemplare de dimensiuni mici i mijlocii.
Toate cnile descoperite se ncadreaz n tipurile
I i II stabilite de 1. H. Crian pentru faza
mijlocie a ceramicii geto-dace 33 Se cunosc rnile
cu corpul OYoidal, cu o toart uor supranlat,
i cnile bitronconice (unele exemplare aYnd
trunchiul de con superior mai nalt). 1\Iuchia
buzei este rotunjit i uor rsfrnHt spre exterior. Nici un ext>mplar descoperit pn n prrzent
la Buneti nu arr cioc de scurgere. Acrast form
ceramidt este nelipsiHt n marile sta!iuni geto-dacice de la Poiana 34 , Popeti 35 , Piscu Crsani 36 ,
Telia 37 , Zimnicea 38 Torile pornesc din buza
Yasului, remarcndu-se la unele exemplare cxislt>na unei adncituri mediane pc suprafaa exterioarft a torii. Este bine cunoscut faptul 61 i
aceast formft de vas arc o evolu \i<~ asccndcnl
pe parcursul secolelor IY -III .r.n., n faza
clasic exemplarele lucrate la roal[t fiind abundente.
In campania anului trecut au aprut i citeva
fragmente de la sfrecurdfori, lucrate din past
roie crmizie, de dimensiuni mici i mijlocii.
Ceramica lucratd la roatd apare ntr-o proporie
redus,
fragmentele respective ~!par\i
nnd castroanelor cu buza ngroat, uor r[tsfrnl n afar. Pasta este de bun calitate. de
culoare cenuie.
Ceramica de import este reprezrnlat att prin
fragmente de amfore de Thasos, Cos, cit i prin
fragmente proYenind de la vasele de lux: rupt>,
pahare i un fragment provenind probabil de
la o farfurie cu fundul inelar cu smalt n intnior
i exterior, de culoare roi~ nchis.
.
Obiecte de lui ars. Att n locuintele dezyeJile
dl i n sec!iuni apar nenumftrate' fusaiole circulare sau bitronronicc, nelipsind i exemplarele
confec!iona\e din cioburi de Yasc.
Tot din lut au fosl confec\ionatc i mftrgrle
dl' dimensiuni mici i idoli (care snt de tip Poiana).
Obiectele de podoabei snt prezrntc n descopnirile din acest an. Au aprut cinci fibule de
tip tracic din bronz i una singur de argint.
Fibulele snt de acelai tip evoluat, putnd fi
ncadrate n \arianta V. C dup D. Berciu.

Ibidem, p. 11<1.
E. Bujor, l\laterialc, 3, 1957, p. 217 -253.
30
R. Yulpc i colab. SCIV, 1, 1951, p. 155 i urm.
31
A. D. Alexandrescu, Dacia, N.S., 24, 1980, p. 87-88,
fig. :J:l, 34.
32
Silvia Tcodor, SCIV, 31, 1980, 2, p. 207, fig. 1G/2.
33
l. H. Crian, Ccramica Daco-Gctictl, 1969, p. 119 -121.
34 Ibidem, p. 120, fig. 45.
3& Ibidem,
p. 121, fig. 47.
6
3
1. H. Crian, Ceramica Daco-Getic, 1969, p. 121.
7
3
G. Simion, Thraco-Dacica, 1, 1977.
38
A. D. Alexandrescu, Dacia, N.S., 24, 1980, p. 79,
fig. 25.
2

20

BUNETI

"
"

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

VIOLETA BAZARCIUC

214

..

Fi g .

l.

Bu n c ti.

Dintre cele dou fibule cellice de schem~t La


Tene B. una este de dimensiuni mijlocii, cu sfer
mare pe picior (fr s fie prins de corp), s fer
care este decorat cu o linie incizat spiralat;

Unelte

de

fi er.

acul ii lipsete . Cellalt exemplar are resortul


bilateral format din 4 spire; corpul frumos decorat
are sfera mic (fr a se prinde de corp). Ambele
fibule i gsesc analogii in descoperirile celtice

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

CETATEA GETO-DACA DE LA

Fig. 2.

Buneti.

de pe teritoriul Transilvaniei (la Trian39 , Ciumeti40, Peelca41 ) i n fibula descoperit n


aezarea getic de la Cbeti42
as N. Chidioan i D. Ignat, SCIV, 23,
pl. 4.
to Vl. Zirra, Un cimitir cellic n nord
Baia Mare, 1967, fig. 28.
u 1. H. Crian, ActaMN, 10, 1973, fig.
u C. Buzdugan, Carpica, 1, 1968, p. 97,

1972, 4, p. 560'
vestul Romdniei,
7/1, 2.
fig. 2/3.

BUNETI

215

Vase ceramice.

Din argint au fost modelate i brfrile din


bar octogonal, cu capetele ornamentate, nelipsind ns exemplarele din bronz cu aceleai caracteristici. In 1980 au aprut dou brri din argint
i trei din bronz. Acestora li se adaug i dou
brri spiralice cu protome de erpi. Alturi de
aceste piese de podoab apare i un colier cu

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

VIO LET A B A Z ARC I U C

216

Fig.

3.

Bune ti.

mrgi c

ce-i gsete analogii n descoperirile


celt ice de la eica Mic43 (datate n La Tene-ul B).
M rge le le din past sticloas snt ocelare;
a a p rut i un exemplar tip masc cu analogii
la Ae l - Bratei 4 4 i Zimnicea4 5 .

1. H . Cri a n , ActaMN, 10, 1973, fig. 5.


I. H . Cri a n , Sarge i a, 10, 1973, p. 75, fig. 5{8.
45 A. D. Al exandrescu, Dacia, N .S., 24, 1980, p. 103,
fi g. 52{8 .
43
44

Obiecte d e

podoab.

Monede . La Buneti au aprut 7 monede de


tip Hui- Vovrie ti: 4 mpreun cu depozitul
nr. 1, o moned n locuina 14, alta n apropiere
de L 11, iar o mone d a fost recuperat din L 10.
Asupra celor prezentate mai sus putem concluziona urmtoarele:
1. Cercetarea cetii de la Buneti ridic noi
probleme n ceea ce privete nceputul epocii
La Tene la geto-daci, aducnd n acelai timp , noi

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

CETATEA GETO-DACA DE LA

donzi ale ritmului nalt de dezvoltare a sociegeto-dace n perioada secolelor IV- III i
nceputul secolului al II-lea .e.n.
2. Prezena obiectelor din metal i a zgurei
atest existenta unor ateliere de furrie, minereul de fier fii ncl procurat pe baza schimburilor
intertribale.
3. Existena unui numr relativ mare de
seceri subliniaz faptul c, alturi de meteu
guri. agricultura juca un rol important n economia geto-dac.
4. Produsele greceti frecvenle, provenind aici
pe calea strnselor legturi comerciale, provin
din coloniile greceti (printre care Histria joac
un rol important n aceast regiune).
5. Intregul material arheologic descoperit confer o deosebitii importan cetii ele la Buneti,
rolul ei economic i politic, fa de celelalte staiuni nentrite din zon, fiind deosebit de mare
la sfritul secolului al IV-lea i nceputul secolului al Il-lea .e.n.
In stadiul actual nu putem spune cu certitudine
cnd a nceput locuirea de aici, urmnd ca cercetrile viitoare s elucideze i aceast problem.
tii

LA CITADELLE G:ETO-DACE
DE BUNETI, D:EP. DE VASLUI

BUNETI

217

giques de cctte annce ont mis jour 9 habitations, dont la


surface varic entre 40 m 2 ct 60 m 2 , et plusicurs fosses ou
l'on a recolte un prccicux materiei archeologique.
Au cours de l'annee 1980 on a dceouvert aussi deux dcpOts
d'outils en fer, composes de scrfouettes, haches et un soc de
charruc, soc qui n'a pas d'analogie parmi les decouverts
gl-to-daccs du territoire de notre pays.
Eu L 13 on a trouvc des tenailles de forgc, deux hachcs a
douillc, en fer, ~~ cote de nombreux morceaux de scoric. Cette
deconnrtcs attcstent l'cxistence de quelques ateliers d'usinage du fer dans la citadelle.
La plus grande quantite de materiei archCologique est
constituee par Ia ceramique, representee par les formes et
les lypcs rcncontres aussi en d'autrc stations, tellcs quc
Poiana, Murighiol, Enisala, Zimnicea. Est egalemcnt prescntc Ia ccramique grecque d'importation.
Les objets de parnre trouves dans les habitations sont
des fibulcs, colliers, bracelets, perles, en argcnt, bronzc,
vcrre, etc.
A Buneti il a deux types de fibules: thraee et celtique.
On a decouvert aussi des monnaies dace en argent de
type Hui- Vovrieti.
Les recherches de Buneti nous revelcnt par Ies resultats
de cettc anncc le baut degrc du developpement des forces
productivcs, l'cmploi d'outils perfectionnes, la Yariation
des metiers et, cn mcme temps, le dcveloppement de l'agriculture, qui ont constitue Ies traits importants de la societc
geto-dacc a la fin du IV-e siecle et le debut du !le siecle
av. n.e.

EXPLICATION DES FIGURES

RESUME
L'article prcsente les plus importants materiels archeoIogiques decouverts a Buneti, dep. de Vaslui, dans Ia citade\le geto-dace de ,.Dealul Bobului". Les fouilles arcbeolo-

Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.

Buneti.
Buncti.
Buneti.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Outils en fer.
Vases ceramiques.
Objets de parure.

Sondaj arheologic n cetatea geto-dac de la Bzdna (jud. Dolj)


CORNELIU MRGRIT TTULEA

La 18 km sud de Craiova, pe malul drept al


Jiului, se afl satul Bzdna (corn. Calopr)
aezat ntr-o mic vale strjuit de dou dintre
cele mai proeminente nlimi ale muchiei "Cmpul Slcuei", la limita zonei de tranziie dintr:
Cmpia nalt a Blciei (Podiul Getic) I
Cmpia Biletilor. Cercetrile de suprafa efectuate pe terasele superioare ale acestor nlimi
au dus la identificarea a dou ceti geto-dacice
situate n punctele "Cucuiova" i "Cetate", ultimul
numit i "La Bzdna".
Cetatea geto-dacic de la "Cucuiova" ocup.
un bot de teras n form de limb, lung de aproximativ 300 m, nconjurat pe trei pri de pante
abrupte, greu accesibile (fig. 1). Singura cale
de acces spre cetate, situat n partea de nord-vest,
este barat de un mare val de pmnt, vitrificat,
de form uor arcuit, lung de circa 150 m i
lat, la baz, de 8-10 m. In faa acestuia se
gsete anul de aprare larg de circa 1.0-12 m:
a crui adncime actual fa de muchia valulm
depete 2 m (fig. 2). In condiiile actuale,
cnd ntreaga suprafa a cetii este ocupat de
viile locuitorilor, spturile arheologice sint imposibil de efectuat. P~inele materiale r~colt~t~
de Ia suprafa permit o datare aprox1m a tiV a
n secolele III- II .e.n.
Situat n captul opus al satului, spre sud,
fortificaia din punctul "Cetate" ocup un bot
de deal de form triunghiular, lung de circa
170 m, a crui lime maxim atinge 105 m
(fig. 1). Singura cale de acces, dinspre platoul
Bzdna- Belcin, se afl n partea de vest i a
fost blocat n antichitate de un val semicircular
ce lega cele dou rpe naturale de pe laturile
de nord i sud-est. Valul, a crui lime este de
circa 6 m, are n compoziia sa calupuri de pmnt
ars. El este precedat de un an larg de aproximativ 7-8 m. In interiorul cetii exist dou
terase cu o diferentft de nivel de circa 1,00-1,50 m
intre ~le, separate' de un an larg de G-8 m.
Acesta a fost realizat probabil prin adncimea
unui oga natural, n evul mediu, cnd terasa
superioar (cea din partea de est) a fost reamenajat ca fortificaie, dup cum o dovedesc cel
de al doilea val de pmnt, ridicat de-a lungul
malului de est al anului, fragmentele feudale
gsite la suprafaa solului n acest sector, precum
i tezaurul monetar de la sfritul secolului XIV
i nceputul secolului XV, descoperit aici n

anul 1959 1 Folosirea platoului din punctul


"Cetate" ca fortificaie se datoreaz poziiei
sale dominante (45 m nlime fa de lunea
Jiului), care i asigur i astzi o bun vizibilitate pe o raz de cel puin 15 km (n amonte
pot fi vzute de la Bzdna construciile industriale din suburbiile Craiovei).
Asemenea platou lui de la "Cucuiova", i suprafaa ocupat de fortificaia de la "Cetate" este
n mare parte acoperit de viile locuitorilor.
Pe terasa inferioar a cetii se pstreaz ns
o poriune de aproximativ 60 x 40 m n care
am trasat seciunile de sondaj i pe care intenionm s o cercetm exhaustiv n urmtorii ani,
paralel cu extinderea cercetrilor pe terasa superioar, unde terenul urmeaz a se elibera nc
din acest an, devenind rezervaie arheologic.
In anul 1980 au fost deschise trei seciuni de
sondaj 2 S 1 i S 11 , paralele i egale (25 X 2 m),
separate de un martor stratigrafic lat de 0,25 m,
au 'fost spate n marginea viei locuitorului
Ruiu Alexandru i snt orientate est-vest. Cea
de a treia seciune (S111 ), perpendicular pe
primele, cu dimensiunile de 20 x 1,5 m a fost
trasat la 11 m vest de captul seciunii S11 ,
urmnd a fi prelungit spre nord n vederea secionrii sistemului de fortificaie. Capetele celor
trei seciuni au fost marcate n teren prin pichei
de lemn a cror cote au fost consemnate n planul topografic al cetii.
Au fost descoperite dou niveluri de locuire
geto-dacic (fig. 3) i un orizont discontinuu
aparinnd epocii bronzului,
acesta din urm
atestat de prezena ctorva fragmente ceramice
ornamentate n tehnica mpunsturilor succesive.
Primul nivel de locuire gelo-dacic, gros de
0,15-0,30 m, este mai dens n jumtatea de
vest a terasei. Lui i aparin gropile nr. 1 i 3
din S 1 , precum i gropile nr. 1 i 2 din S 11 Gropile din S 1 , precum i groapa nr. 2 din Su au
form de clopot, cu fundul larg, plat, pereii
arcuii i gura strns. In umplutura lor a fost
1 T. Rdulescu, Oltenia. Studii i comunicri, Craioya,
3, 1981, p. 89-95 (monede de la Mircea cel Btrin i Mihail 1).
2 Din colectivul tiinific al antierului a fcut parte i
Ilie Constantinescu, de la O.P.C.N. Dolj, care a executat
ridicarea topografic a fortificapci din punctul "Cetate".

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

219

CETATEA GETO-DACA D E LA B I ZDINA

=,-;=.:.:.::::. ~,-,= ==::. =-=r:-11

11

,,

,,

ti

11

't

,,

,,

',

1,

ti

Jl
ti
11
ti
_1

'1
11

:1

,,
,,
1

:1

CUC UIOVA

li
1
l_- - - - _ 1 1_-- - - _1

-, ,- - - - -- -, 1 - -

PO .DiLGA

11

,,

11

11
Jl
11
,t
_ti ___ __ _ _IL

''

:1

___ _

-; ,-- - - - - , r -

'

'

-~li

1
,,
1

11
1
1

11

11

1 1,

11

,,

\~: :=- ::.-=- -_--- : := = = =- _ 1 l_


J\

11
1

\
\

11
1
1

'

\:.-...::-_--'- l::.::.. -_ -_----=' p


'' ..... -- ----- --

LA BZDNA
(LA CE TATE}

1Km

F ig. 1. Bizdina. Schi\ a a mpl asi'i rii

F ig. 2. Bzdina

cet !il or

gc lo-clacc de la "C ucuiova"

"C ucuiova~. an!ul i

val ul

cct~ ii

geto-d ace.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

"Ceta te".

220

C. M. TA 'I'ULJ:A

descoperit un bogat material ceramic fragmentar


amestecat cu oase de animale, resturi de lipitur
de vatr, crbune i mult cenu. Acest fapt
ne-a determinat s le considerm gropi menajere.
Cea de a patra groap, de dimensiuni mult mai
mici, este rotund i albiat i nu avea inventar.
Materialul arheologic recoltat din primul nivel
de locuire const, n principal, din ceramic.
Predomin ceramica grosier, poroas, lucrat
din past roie-crmizie, ce are ca degresant
nisip cu granulaie mare, pietricele i, rar, granule de calcar care, prin ardere, au devenit cretoase. Forma frecvent ntlnit o reprezint
vasul "borcan" decorat cu brie alveolate, uneori
crestate, dispuse orizontal sau "n ghirlande",
precum i butoni conici aplatizai sau rotunzi,
crestai n cruce (fig. 4/1). Din aceeai past
a fost lucrat i o can n form de cuc, cu
toarta groas, uor supranlat.
A doua categorie ceramiCa o reprezint
vasele lucrate din past mai fin, de culoare
neagr, avnd pereii acoperii cu un firnis slab
lustruit, de culoare neagr, brun sau brun-roietic, cu pete. Avem n vedere cele cteva fragmente de strchini, dar mai ales numeroasele
fragmente de "fructiere" cu piciorul tronconic,
gros, de dimensiuni mijlocii i mici, i cupa adnc,
cu buza larg rsfrnt. Exist n acest nivel i
o ceramic lucrat la roat, reprezentat ns
numai prin cteva mici fragmente, atipice, lucrate
din past dens, vineie.
Dintre celelalte materiale descoperite, rein
atenia: o gresie de ascuit, o perl de sticl de
culoare albastru-deschis (tipul comun) i, mai ales,
o fi bul de bronz, de tip "tracic", care, asociat cu
perla amintit, permite datarea acestui nivel de
locuire n secolul III (poate chiar n secolele
111-11) .e.n. (fig. 7f1?.
Cel de al doilea nivel de locui re get o-daci c,
uniform rspndit pe ntreaga suprafa. a cetii,
const dintr-un strat de depunere gros de 0,200,55 m. Dintre complexele nchise ce aparin
acestui nivel, amintim: o locuin semingropat (L 1), de form partulater (4,55 x 3,15 m),
avnd partea de deasupra solului lucrat din
nuiele lipite cu lut i o vatr de form oval
3 A. D. Alexandrescu,
Thraco-Dacica, Bucureti, 1976,
p. 131-132, fig. 1/17, tip V b, secolul al Il 1-lea l.e.n.; idem,
Dacia, N.S., 24, 1980, p. 50, fig. 47/1.

n colul de sud-vest; groapa nr. 2 din S 1 ; gropile nr. 3 i 4 din Su. Toate cele trei gropi au
form de clopot. In ceea ce privete utilizarea
lor, primele douft snt gropi menajere, n timp
ce ultima avea, se pare, un caracter ritual, in
interiorul ei fiind descoperite cinci vase ntregi
aezate cu gura n sus de-a lungul pereilor (patru
vase "borcan" i o "ceac dacic" de mari dimensiuni).
Materialul arheologic descoperit n acest nivel
de locuire const din: ceramic, obiecte de lut
ars, unelte i arme din piatr i fier, piese de
podoab.

Ceramica. Ca i n nivelul de locuire precedent,


i aici ceramica grosier lucrat cu
mna, de factur tradiional n mediul geto-dacic.
Decorul const din brie alveolate, incizii verticale, butoni simpli, sau decorai cu una, trei sau
patru alveole, ornamente n relief n form de
zig-zag etc. (fig. 4/2). Dintre forme se remarc,
n afara obinuitelor vase "borcan", cele cteva
ceti dacice intregi sau fragmentare (fig. 6/8).
Nu lipsesc, de asemenea, miniaturile ceramice
(fig. 5/7; 7 /6).
Ceramica fin este reprezentat de vasele
lucrate la roat din past cenuie sau, mai rar,
brun-cafenie.
Formele frecvent ntlnite snt
"fructierele" cu piciorul scurt i subire i cupa
adnc, "strecurtorile" (fig. 5/5) i strchinile
(fig. 5/2). Rein atenia n mod deosebit un fragment de imitaie de krater elenistic (fig. 5/3),
decorat cu linii "n val" verticale, lustruite,
precum i o imitaie local dup o cup cu picior,
deasemenea elenistic (fig. 5/4)4 In legtur cu
aceast ultim pies atragem
atenia asupra
faptului c, spre deosebire de modelul imitat,
cupa nu are dect o singur toart.
Din categoria ceramicii fine fac parte i dou
fragmente de vase lucrate la roat din past
crmizie, decorate cu motive unghiulare (reea?) pictate cu vopsea roie (fig. 6/3, 4).
Cer ami ca de import este reprezentat prin:
fragmente de amfor, un fragment de farfurie
elenistic (fig. 6/5) i un fragment de kantharos
(fig. 6/6) ce poate fi datat n secolul 1 e.n. 5
predomin

' O pies asemntoare se gsete In Muzeul Olteniei i


provine din aezarea geto-dacie de la Scaeti-Gorj.
' H. Robinson, Pollery of tire roman period, In The Alhe
nian Agora, V, Princeton. New Jersey, 1959, G. 80, p. 30
i l\12, p. 84.

Fig. 3. Blzdlna. Pro

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

221

CETATEA GETO-DACA DE LA BIZDINA

Obiectele ceramice. In timpul splurilor au


api'trut numeroase fusaiole bitronconice sau discoidale, cteva confecionate din cioburi polizate,
toate lucrate din past vineie sau roie-cr
mizie (fig. 5/1). De asemenea, au fost date la
iveal: un lustruitor (fig. 7/7), un capac de vas
(fig. 5/6), o greutate pentru rzboiul de esut
(miniatur), precum i dou figurine antropomorfe mult schematizate (fig. 7 /4) 6 Reine
atenia o protom (buton?) ce red ntr-o manier
original chipul uman (fig. 7 /8).
Unelte i arme. Puin numeroase, uneltele
descoperite la Bzdna n cel de al doilea nivel
de locui re geto-dacic snt reprezentate de:
un ciocnel de fier, arcuit pe axul longitudinal,
avnd ambele capete a seu i te (fig. 7 f3f, un fragment de cuita de fier cu peduncul pentru fixarea
n mner (fig. 6/2) i un fragment dintr-o rni
de min ( catillus) cioplit n tuf vulcanic (fig. 7/9).
Mai amintim o psalie de zbal (fig. 6/1) 8 i
un vrf de sgeat "n dou muchii" (fig. 6/7).
Obiecte de podoab. In cuprinsul locuinei
amintite a fost descoperit o fibul "linguri",
lucrat din argint, care, alturi de celelalte materiale, mai ales de ceramica de import, permite
datarea celui de al doilea nivel de locuire n secolele 1 .e. n.- 1 e.n. (fig. 7 /2) 9
Cercetrile arheologice efectuate n campania
anului 1980 Ia Bzdna documenteaz, aadar,
existena n aceast zon a unei ndelungate i
intense locuiri geto-dacice, precum i a unui
puternic centru fortificat ce fcea parte, probabil,
din sistemul defensiv creat pe cursul mijlociu
al Jiului. Fortificaia din punctul "Cetate" este
posibil s fi funcionat pn la inceputul secolului II e.n., dac avem in vedere ultimele monede din recentul tezaur descoperit ntmpltor
nu departe de aceast cetate, n apropierea druS. Sanie, Plastica i unele aspecte ale culturilor si credintelor gelo-dacice, In Studii dacice, Cluj-Napoca, 1981,
tip III, varianta III, p. 177.
7 1. Glodariu, Eug. Iaroslavschi, Ci vi lizafia {icru/ui la
daci, Cluj-Napoca, p. 99.
8 Ibidem, tip III, p. 125 (la Rzdina, o variant necu6

mului ce leag satele Bzdina i Belcin10 Dar,


n legtur cu aceast problem, sperm ca
cercetiirile viitoare s aduc noi date, concludente.
SONDAGE ARCHEOLOGIQUE
DANS LA CITE GE'EO-DACE
DE BIZDINA, DEP. DE DOLJ
Hl~SUMf~

Aux environs du villagc Bzdnn, Calopr, dep. de Dolj,


ont Cte idcntiliecs dcux citcs en trere geto-dace. En 1980,
ont He cffectuces des fouilles archcologiques dans la fortification de lieu dit "Cetate". Ont He decouverls deux nivcaux
d'habitation, qui ont Hc dates (a l'aide des fibules) cn III'Il' siecles av.n.e. et, respectivcment, en 1" siecle av.n.e. - I'
siecle de n.c.
Le riche mnteriau nrcheologique decouvert consiste en
cernmique, des objets en terre cuite, des outils cn fer et en
pierre, des armes etc. L'auteur presente en dHail, surtout,
la ccramique decouverte et insiste sur la ceramique importee
Il considere la complexe fortifie de Bzdina comme un centre
importent dans le systeme dCfcnsif construit le Jong de Jiu
par la population geto-dacique.

EXPLICATION DES FIGURES


Fig. 1. Bzdna. Emplacement des cites geto-dace de
"Cucuiova et "Cetate".
Fig. 2. Bzdna "Cucuiova". Fossc et vallum de la cite
geto-dace.
Fig. 3. Bzdna. Profil stratigraphique de la section II.
Fig. 4. Bzdina. Ccramique geto-dacc: 1 du Ille-Icr
s.av.n.c.; 2 du 1" s.av.n.e. - I" s. de n.c.
Fig. 5. Bizdna. Ceramique geto-dace (1" s.av.n.e. s. de n.c.).

Fig. G. Bzdina. Ccramique et objets en fer geto-dace


(1" s. av.n.c- 1" s. de n.c.).
Fig. 7. Bzdna. 1 fi bule ( IIIe-IIe s.av.n.e), objets en
tcrrc cuite, outils el objets de parure geto-dnce (1" s.av.
n.e.- 1" s. de n.e.).

noscut).
8

K. Horedt, Dacia, N.S., 17, 1973.

Io

T.

Rdulescu,

BZI:INA - .,10
S ~ Pelli!TeUi De &UC

\'.__ _ _ ____,!""

m:n:n ~ VIU ( ARGU. Ot,


lltratigrafic n

seciunea

1'

ROSCA'T)

1I.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

op.cil., p. 89.

C . M. TA TULEA

222

Fi g. 4. Bizelin a .

Ce r a mi c

get o- elncii: 1 elin secolele 111-11 .c.n . ; 2 elin secolele 1 .e.n.-1 e.n.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

CETATEA GETO-DACA DE LA B l ZDlNA

223

{)

_,

2un

Fig. 5. Bizdina.

Ceram i c geto-dac

(secolele l t. c.n.- I e.n.).

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Zc1n

C. M . TATULEA

224

3
O

2. cJTl

L______.j

l c.rn

o.____,4cm

Fig. 6. Blzdlna.

o......_____.i crn

Ceramic

'

'' '

, __

''

obiecte metalice geto-dace (secolele 1 l.e.n. - 1 e.n.).

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

CETATEA GETO-DACA DE LA BlZDlNA

lun

Fig. 7. Bizdina. Obiecte ccramicc, unelte

podoabe geto-dace (secolele 1 l.e.n.- I e.n.).

15 - CercetAri arheologice

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

225

Spturile arheologice de la Ocnia (jud. Vlcea)


D. BERCIU, MARIANA IOSIFARU

In 1980 au fost continuate cercetrile n complexul geto-dacic de la Ocnia, unde a fost localizat, precum se tie, Buridava dacic, pe baza
unei inscripii de epoc i a altora, tot din acea
vreme, care redau numele dacilor buridavensi
menionai de geograful grec Ptolemeu.
Jn campania din 1980 au fost efectuate sp
turi in aezarea civil, pe Cetatea 1 (respectiv
"Colina Sacr", dup cum a mai fost denumit
in cursul cercetrilor) i pe terasele adiacente
acesteia.
In scopul de a se completa planul aezrii,
a fost trasat un nou an-seciune, spre latura de
nord, n apropierea locului unde s-a descoperit
in 1968 depozitul de obiecte de bronz i fier,
despre care a fost vorba n rapoartele noastre
din anii trecui.
Noul an poart nr. XV/80 i are o lungime
de 46 x 2,50 m, cu direcia est-vest. El se g
sete la limita nordic a aezrii, i scopul nostru
a fost tocmai de a putea prinde i aceast limit.
S-a constatat totui c mai exist nc o poriune
restrns a aezrii i in aceast zon, care urmeaz a fi cercetat n campaniile viitoare.
Sectorul cel mai intens locuit se afl tocmai n
aceast parte a aezrii, mai ferit, dup ct se
pare, de factorii atmosferici. n acest sector au
fost descoperite cele mai numeroase locuin.e
ale aezrii, unele dintre ele avnd podinft din
pietre de ru legate cu argil fin, anume preparat. Planul lor este rectangular, cu o vatr
sau dou in interior, n cazuri mai rare, aezat
in afara locuinei. Podinele locuinelor din sectorul de nord al aezrii constituie baza nivelurilor i subnivelurilor. Datorit suprapuneri lor
regulate i bine nregistrate, s-a controlat i de
data aceasta stratigrafia aezrii, cu crlc 1rei
niveluri principale ale sale ( - 1, II i III, - )
i subniveluri. Patru dintre locuinele descoperite
in 1980 aparin nivelului IIa: L. 1, 2, 3 i 4 (care
corespunde secolului 1 .e.n.). Toate aveau vetrele
in interior. Materialul descoperit este caracteristic secolului 1 .e.n. Una dintre locuine
- L. 5 - aparine nivelului lb - resprctiv
celei de a doua jumti a secolului al II-lea
.e.n. Materialele descoperite in cele cinci locuine snt caracteristice perioadelor indicate aici.
Documentarea const de data aceasta aproape
exclusiv din ceramic. Merit a fi menionate
ns citeva buci de zgur de fier, care apar

nc

din nivelul 1, dar devin mai frecvente din


nivelul IIa (secolul 1 .e.n.). O analiz chimic
a unor buci de zgur de la Ocnia fcutft de
Laboratoarele de analize fizico-chimice ale l\luzeului de istorie R.S. Romnia de ctre t. Ollcanu i Doina Seclman arat c meterii daci din
regiune erau in posesia unor cunotine tehnologice naintate privind rcirea i separarea,
- segregarea -, celor dou pri, cea metalic
i cea nemetalic. Analizele mai dovedesc u li lizarea unei mase mari de minereu. Numeroasele
buci de zgur, fragmentele de lupe sau chiar
lupe intregi atest o activitate metalurgic
destul de intens, cu deosebire in secolul 1 .e.n.
Pn in prezent nu s-au descoperit ns urme de
cuptoare de reducere a minereurilor de fier.
In schimb, frecventele crezute descoperite n
aezare i pe Cetatea 1, inclusiv pe terasele acesteia, atest prezena unor argintari. Pe pereii
interiori ai unor creuzete s-au pstrat bobie de
argint, pe altele chiar de nronz.
Un al doilea an-seciune din Hl80 a fost
trasat perpendicular pe anul XL/80, n direcia nord-sud, pornind de pe panta sudic a
Cetii nr. 3. S-a constatat c locuirea in aceasl
parte a ocupat numai terenul plan al micii depresiuni, pe cnd pe panta nordic a Cetii 1 s-au
amenajat locuine n terasri.
In cursul spturilor de anul trecut a fost
descoperit mormntul nr. 381 (M. 381), care
este ultimul gsit pn acum in zona necropolei i aezrii. S-a fcut dovada i de data aceasta
c necropola i aezarea se ntreptrund, l\1. 381
gsindu-se aproape in mijlocul aezrii. Am ar
tat i alt dat c ntre necropol i locuire nu
se poate face o delimitare matematic. Se poale
spune doar c mormintele se concentreaz{t pe
pantele cetilor 1 i 2. Merit a fi menponat
aici c mormintul 381 a avut rug funerar amenajat pe locul nmormntrii, ceea ce este o raritate la Ocnia, unde nu au fost descoperite dect
4 morminte de acest fel, fr a fi fost gsit nc
rugul funerar comun. Groapa M. 381 s-a fcut
chiar n mijlocul suprafeei pe care se efecLuase
incinerarea (de la care rmseser muli crbuni
i cenu). Inventarul mormntului cuprinde patru,
vase, dintre care, unul singur lucrat la roat
celelalte trei fiind lucrate cu mna: dou vase-borcane (unul decorat cu bru crestat i cu brdu)
i un vas avind drept capac o ceac-cuie (n

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

7' ''... '"'


~

uc

111c1

du

llldl

1u:>l ueM..:uper!le

morminte. La inventar se adaug dou[t


:c din lama unei seceri de fier i o jum
Lr-un disc de oglind de bronz, orna. de 1ip roman, cu o lung cvolu .ie.
1sl de asemenea conlinuate spturilc
~a 1. In primul rind s-a degajat o locuin{t
1nta de sud a acropolei, care nu fusese
dezveli t in 1979. Este vorba de L. 1
ul B 1 aparpnind nivelului IIa (secolul
care a fost amenajaUt dup o uoar
a panlei, prin spare n tuful dacitic.
are o form patrulater, cu laturile de
. 3,03 m. Pe latura de nord a locuintei
sat n slinc o lavi, nalt de O,GO ~n,
3,90 m i lat de O,G5 m. Podina era
ticil[t n tuful dacitic i acoperit cu un
Jirc de lut galben, bine bftt[lloril.
1 de
lemn se sprijinea pe o baz[t Jin
rin. Intrarea era pe latura de sud. Vatra
in afara locnin~ei, nu departe de intrare;
mna rot!l nd{t, cu diamcl ruJ de 1 m si a
:najalft pc ~n pat de pielre de rit; i
n inll:riorul lo-:-uinei au fost descoperite
o;e vasr, de mari dimensiuni, de lip borcan.
constind din briie alveolate. Ele aveau
tari, din luL in amestec cu mull" plrav[t.
[i Yorba de un depozit.
punile trasate pe panta sudic a acron[t la liziera pdurii actuale - i de
:epea i pc vremuri panta abrupt determina precis ntinderea i caracterul
i tu lui an! "X" de la limita pantei de
:ropolei. Acesta a fost spat in stnc,
adincime ce variaz azi intre 0,30 m i
o lftrgime la gur ce se apropie de o
de metru. anul a fost descoperit
~imc de 55 m. Iniial el nconjura latura
t acropolei, dar spre est cea mai mare
1 acropol i a pantei respective s-au
ctre Valea Brudului. anul "X" era
entru palisada principal i cea mai
1are a cet(ii 1 de la Ocni(a. n el se
Hlnrile i sllpii palisadei, ntr-un sistem
arc gsim cele mai concludente ascm[t.::olumna Traian. Palisada dateaz din
i.e.n., mai precis din epoca lui Burebista,
lplexul de la Buridava va fi avut cea
e nflorire.
operire din 1980 care merit o atenie
este, Htr[t ndoial[t, noul fragment de
in limba greac, scris pe un man
de vas de provizii (dolium). Noul
vine sft completeze, - ntr-un chip
t, dar fericit, - inscripia din acelai
o peri L cu apte ani in urm in nc2, spat in stnc, pe acropola Cetii
1n cu cele dou monede ale impra
gust, publicate mai demult. Textul de
entul gsit n 1980 cuprinde opt litere
Primele dou reprezint terminaiunea
vului antroponimului traco-dacic Thiaiar celelalte ase redau cuvintul intreg

corespunzator JannescuJui fec!l (lig. 1). Fragmentul s-a gsit pe latura de nord a acropolei,
in Mtrmturile adunate i depuse n valul de
aprare, la o distan de aproximativ 80 m
fa de locul descoperirii inscripiei din 1973.
El se lipete perfect, - cum se poate vedea i in
fotografie, - la fragmentul de acum apte ani.
In felul acesta, ntreaga inscripie sun aa:
Basileyc Thiamarkoc epoiei=Regele Thiamarcus
a fwl (fig. 2). Prin noua inscripie se pune
cap{tl discuiei privind cazul antroponimului
amintit i s-a dobindit, - ceea ce este esenial
din punct de vedere tiinific - coninutul integral al propoziiei inscripiei, care se va fi repetat,
probabil i pe cealalt parte a vasului. In afar[t
de faptul c inscripia atest prezena unui rege,
Thiamarcus (in transcrierea latinft) la Buridava
dacic. i a unei formaiuni microstatale cu
centrul chiar la Buridava, care exista n epoca
lm \ugustus, o atare inscripie pune din nou
problema ridicat i de ali cerceUttori (K. Horedt.
I. J. Husu), i anume dac este vorba de o
"marcft" de olar sau de proprietarul de seam
al unui mare atelier, n care se lucraser[t cele
cinci dolia cu inscripii sau cu resturi de litere
greceti, precum i ceramica piclatft de lux.
Noi credem c regele era proprietarul unei asemenea oficine, i al bogatelor mine de sare din zona
respectiv. O silua!ie ~scmnftloare ntlnim i
in atelierele italice, unde trecerea de la formula
la genctiv la cea de nominativ, cum este cazul
in inscripia de la Ocnia, are loc cnd dispar
tampilele de turntori ale vechilor familii si
apar familii noi, care i pun numele la nominati~
ca s arate c in marile ntreprinderi ei snt
proprietari - stpni - i in ateliere se lucra
cu sclavi. Rmne, desigur, de presupus, c
meterul olar de la Ocnia, care cunotea limba
greac[t i era stpn pe scris (cu foarte mici stingcii) va fi fost foarte probabil meter grec,
sclav din coloniile de la Pontul Euxin sau un
meter local care nvtase meseria si scrisul
grecesc ntr-un atelier eli~ oraele greceti.
In Hl80 a fost descoperit ntr-o locuin i
o moneMt imperial roman - a mpratului
Tiberiu. A mai fost de asemenea recuperat o
monedft a mpratului Traian (a. 104-111, determinat de C. Preda), prima descoperit pn
acum n zona complexului de la Ocnia-Cosota.
Dup informaia donatorului din Rm. Vlcea
(Carp Mulu, electronist), moneda s-ar fi gsit
n afara aez[trii civile. Asupra proYenienei
struie totui o oarecare nesiguran.

LES FOUILI..$S ARCHgOLOGIQUES


DE OCNIA, ngp_ DE VILCEA
RESUMI~

Les autcurs prcsent les n!sultats preliminaires des fouillcs


archeologiques effcctuees Ocnia cn 1980. Dans l'etablissemcnt civil du lieu-dit "Fundtura Cosotei" on a reussi a
comp!Cter Ies donnecs obtenues anterieurcment. Sur la
pentc sud de Ia Cite on a decouvert un interessant frag-

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Fig. 1.

Ocnia-Buridava.

Fragmente ceramice cu

inscripii.

(--~- )

'.,i''
'
.. i
::''
. .:_.?.

!.~'

/1,
'

'

Fig. 2.

Ocn ia- Buridava.

1ent d'un dolium marque d'inscription en grec-epoiei (fig.


12). Ce fragment est venu compU~ ter, - ap res 7 ans ! - 1'in:ription decouverte en 1973. Le t ext e integral de l'inscripon est le suivant: Bacileys Thiamarkoc epoiei (Le roi
hiamarcus a fcut). Les auteurs formul ent l'hypothese
ue le proprietaier des ateliers de poterie et des salines d'Ocia-Ocnele Mari aurait ete le roi meme. Sur l'hauteur
e la Cite 1 on a poursuivi le fo sse d'une imposante palissade

In scripia

regelui Thi amarcus.

con struite au temps de Burebi sta. - Une seule monnaie


romaine de l'empcreur Tiberius a ete trouvee et une autre
a ete n\cuperee, mais la deco uverte n' est pas sure. -

EXPLICATION DES FIGURES


Fig. 1.
F ig. 2.

Ocnia- Buridava. Fragments marques d'inscription.


Ocnia -Burid ava . Inscription du roi Thiamarcus.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

MIOARA TURCU

anul 1980, pe o durat scurt de timp,


1st reluate spturile arheologice din cadrul
mii Bragadiru 1 Dup cum menionam i
te mprejurri, comuna suburban Bragaeste situat n partea de SV a Capitalei, iar
tul cercetat se plaseaz pe malul stng al
i vechi a rului Sabar.
zultatele cercetrilor ntreprinse n acest
m permis completarea planului aezrii
dace i a celei din perioada feudalismului
llriu, care o suprapune, masate pe prima
a rului Sabar.
latura nordic a staiunii, unde s-au desf
ultimele spturi, stratul J .atei1e geto-dac,
1loare cenuie, este foarte subire (0,30 mm) i destul de srac n inventar (fragmente
11ice nentregibile).
1 procedat la deschioerea a trei seciuni paraorientate pe direcia SV -NE, fiecare cu
1gime de 20 m, lliimea fiind de 1 m. Pe
1rs n functie de necesitatea denelirii
1le~elor s-au ~ai deschis trei casete. Supraspat a totalizat circa 200 m 2
tfel celor 23 case i bordeie geto-dace desco~ anterior li se adaug{! nc o locuin de
1fa gsit n partea dr SE a seciunii
~V.

cuina notat

B 41 avea form aproximativ


(4,50 m x 3,80 m) fr a fi prevcu un sistem de nclzire. La Bragadiru
prima cas datat n a doua epoc a fierului,
sturi de la o podea de lut bttorit, pslral
:lncimea de 0,45 m-0,50 m n raporl cu
ul de clcare al solului actual 2 Din inwncomplexului cil i din cel rmas in ~ilu
:atu! cenuiu Latene, mult rscolit n prezent
ractoare, face parte ceramica lucrat la
1 sau cu mina, fragmcntar, ce ntrunete fori pasta caracteristice secolelor II- 1 .e.n.
1/1). Printre resturile ceramice amintim
ena unei tori de amfor de tipul rhodian.
pcate nsi tampila aplkat pe toart
;t spart complet din vechime. Este ns a
J!ater

fi oara Turcu, Bucureti, 8, 1972, p. 55-69; idem,


iale ,11, 1979, p. 125-126; idcm, Materiale, 12, 1 !J80,
1-194 .
.a Ctlui -Cscioare s-a gsit o locuin cu podea
;h. Cantacuzino i G. Trohani, Cerceti\rh, 3, 197!J,
7).

doua toart rhodian tampilat aflat pma m


prezent la Bragadiru 3 De form angular, toarta
pstreaz partea superioar i o foarte mic
portiune din cea inferioar. Toarta este din
past de culoare roz-pal i pstreaz pc suprafat urme de angob (fie. 1/2).
In sec.iunea XXXVII a fost surprins un
bordei (notat B. 42), avnd groapa rectangular,
cu laturile de 5,80 m x 5,10 m. In aceast locuin, probabil incendiat, bucile de crbune
provenite de la brnele carbonizate (lungi de
0,55 m i 0,62 m i groase de 0,05-0,07 m)
precum i dispunerea lor ne dau posibilita1Pa
s presupunem existena unui acoperi de scinduri. Stlpii de susinere ai acestui acoperi nu
au putut fi localizai. Prin ardere, materialul
lemnos a nroit pmntul nconjurtor pe poriuni ntinse, distribuite pe ntreaga suprafa alocuinei. Bucile de chirpici n amestec cu cenu
i fragmentele mari din vatra spart fac dovada c
pereii erau executai n tehnica paiantei, pl'lmntul fiind amestecat cu paie tocate. Sub acest
strat de umplutur, n care au fost antrenate
fragmente ceramice i oase de animale (oaie,
capr, porc domestic, psri i bou tnr), s-a
gsit pc toat ntinderea ncperii o podea amenajat din lut bttorit.
Dup cum am subliniat, n pmntul de umplutur al complexului de locuit a existat un
material ceramic variat, lucrat n exclusi>itate
la roata de mn, dintr-o past cu nisip avnd
pe suprafaa exterioar un ornament incizat.
Rare snt fragmentele de vase lucrate in aceeai
tehnic dar dintr-o past mult mai bun, cenuie,
decoratii n tehnica luslruirii.
Tipul de vas caracteristic este oala borcan
frl'1 tor[i, cu pntecul arcuit. Arderea s-a realizat la rou-crmiziu; mai rare snt recipicntele
cu nuane castaniu nchis. Suprafaa exterioar
a vaselor a tost ornat cu incizii paralele (fig. 1/3),
linii orizontale asociate cu linii verlicale (fig.
1/7), bru n v:~l (fig. 1/4-5) dar cteodat n
combinaie i cu aJyeole (fig. 1/G), ceea ce ne
d posibilitatea de ncadrare a bordeiului n
a Mioara Turcu, CcrcclArhBuc, 3, 1981, p. 85
fig. 4.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

p. :JG,

~.

1. Braga diru . 1 -2

cera mi c

gcto - dac

(seco lele l 1- 1 . e. n. ); 3 -10 fragm cntc-'ccramicc

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

us ten sil e din secolele X - XI.

fost
d

gsit

un fragment de vas cu

(balan)

celai

tampil

(fig. 1/10).
cuit

frag-

din silex, specific C'pocii bronzului, dar


t

aceast

dat
mic

o gresie

ca amnar (fig. 1/8)


de

ascuit

(fig. 1/9).

,aza ceramicii descoperite Ia Bragadiru am


:letermina

dou

etape de locuire n cadrul

feudale timpurii: prima


al

IX-lea

cuprins

nceputul celui

loua n secolul al X-lea

ntre

urmtor,

En 1980, a Bragadiru, fut degage un logis de surface


geto-dace (Il-em- 1-er sieeles av.n.e.) et une hutte du haut
moyen-ge (X-XI s.).
L'inventaire trouyc dans le logis getiquc el dans la couche
appartenant a l'hahitat geto-dace comprcnd surtout de la
ceramiquc tourne ou fait a la main.
De mcme on a trouve un fragment d'anse d'une amphore
rhodienne.
La hutte feodale avait He incendiee. Dans le remplissage
du complexe s'y trouvait de la ceramique faite ou tour
ornee par incision, un silex reutilise comme briquet et un
petit gres pour l'aiguisage.
EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1. Bragadiru. 1-2 ceramique geto-dace (Il' - 1"'


s.av.n.e.); 3-10 fragments ceramiques et outiles (X'-Xl" s.).

oraului Bucureti ceramic asemntoare

t la Militari Cimpul Boja (vezi V. Zirra, Gh. Cazimir,


i
surprins

>rhBuc, I, 1962, p. 114


tuaie
ti.

similar

.LJUvUJ:\.r...")'.L.l

nceputul vea-

al XI-lea5

teritoriul

.LJfirl.U"rl..LI.lJ:\.U

RESUME

complex s-a mai aflat un

at la

rl.

urm.)
de Panait

1. Panait la

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Cercetri
\DR.IAN DAICOVICIU,

arheologice la Sarn1izegetusa Regia

TEFAN

FERENCZI, IOAN GLODARIU, EUGEN IAROSLAVSCHI;


ADRIANA RUSU, IOAN ANDRIOIU

[n campania din anul 1980, cercetrile arheo:ice de la Sarmizegetusa H.egia au fost subordole amplelor lucrri de restaurare efectuate
>lo. O serie de observaii i de descoperiri
fost fcute, cu acest prilej, n urmtoarele
toare ale complexului arheologic de pe Dealul
ditii:

I. ZIDUL CETA'p!

In zona porii de Yests-a verificat faptul cft


arc parament al zidului era format din dou
1ri de blocuri. O mic parte din blocurile
1rilor exterioare din cele dou paramentc au
t cioplite i pe suprafaa lor posterioar tocmai
ttru a facilita alipirea blocurilor din irurile
~rioare. Aceste din urm blocuri snt foarte
~rite: lespezi de pavaj ntregi i, mai ales,
~mentare, blocuri ornamentale semiovale, stlpi
andezit rupi etc.; ele au fost alese n aa fel
't s se potriveasc n nlime cu asizele
1rilor exterioare, celelalte dimensiuni neavnd
o importan. Datorit existenei a patru
ri de blocuri (cte dou n fiecare parament),
simea emplectonului este foarte mid1 (0,80l m); emplectonul este alctuit din pmnt
foarte mult piatr (micaist i sfrmftluri
calcar).
:ste evident c tehnica dacicft n-a fost ctui
puin respectalft la ridicarea acestui zid.
t care confirm nc odaUt concluzia 61 ne
m n faa unei refaceri efectuate de romani
,,-t cucerirea Sarmizegetusei.
.a 9 m sprr vest dr poarta rsticft a cet[t.ii,
tdincimea de 0,65 m, a fost idenlificat ndt
197\J uu tronson de zid (paramentul \Cslic)
~de 1,90 m. n campania din 1980 s-a constac paramentul estic al acestui zid fusese
tantrlal nc n antichitate i c[1 empiPclonul
pstrat pc o lrgime de 2,30 m, crea ce sugr: o J[Lime total a zidului de circa 3 m.
tnificaia acestui zid devine mai darii dacft
~sLe pus n legtur cu observaiile fcute
)fa drumului pavat cu lespezi de calcar care
crtatca de incinta sacr.
1 apropierea porii de est, drumul pavat
demontat aproape n ntregime. Blocurile
cele dou borduri ale drumului i puinele
ezi rmase in situ se afl la 2 m sub nivelul

bazei primei asizc de blocuri a zidului care pornete de la poarta de est spre cea de sud i la
2,30 m sub nivelul bazei prim{i asize a zidului
care, de la aceeai poarl, se ndreapt spre nord.
HezuJt[t clar c drumul pavat nu poate fi contemporan cu cele dou capete ale zidului care flancheaz poarta de est a celji.
Dac se ine seama i de existena tronsonului
de zid al crui parament exterior (estic) a fost
demantelat, se poate trage concluzia c el repreziut[t o rmi din incinta iniial, dacic, a
eel[t\.ii. Dup cucerirea Sarmizegetusei, romanii
au refcut zidul, cel puin n aceast por.iune,
fr[t a-i respecta traseul originar i pornind de
la un nivel cu circa 2 m mai ridicat fa de cel
dacic. Concluzia este cu att mai plauzibil cu
ct prelungirea idea)[t a drumului pavat ar ajunge
chiar la nivelul tronsonului de zid menionat
mai sus.
In sfrit, n legtur[t cu drumul pavat este
de obseryat c lespezile sale nu erau aezate
ntr-un plan nclinat continuu, corespunztor
pantci terenului, ci n trepte scunde.
ln zona porii de est, paramentul interior al
zidului de incint refcut de romani este realizat
dintr-un singur ir de blocuri, iar cel de exterior din dou ~iruri, dar nu absolut peste tot.
Dintre descoperirile f[tcutc pc traseul zidului
de incint le semnalm pc urml:oarele:
a) Intre blocurile de piatr adunate de lng
paramentul interior al zidului, la o distan de
cirea GO m de la poarta de vest a cetii spre
cea de sud (msurat pc curbura intern a incinlei), s-au descoperit rlou baze de coloane de
calcar msurnd 57 cm n diametru i 36 cm
n nl!imc. Diametru( ,sensibil mai mic dect cel al
bazelor de coloane din sancluarele A i B, sugrreazft existena, ntr-o anumit perioad din
,ia(a aezrii, a unui alt sanctuar cu baze de
coloane de calcar, nd1 neidcntificate.
b) n zona porii de vesl, n emplectonul
zidului, s-a descoperit o plac de calcar (16 X lG X
n.3 cm) adnd incizatc pe una din fee patru
linii drepte, dispuse dou cte dou n cruce.
c) La 4,20 m de la poarta de vest spre cea
de sud, n irul interior de blocuri din paramentul
exterior al zidului s-a aflat un bloc de calcar pe
care snt sculptai in basorelief doi capricorni
afrontai, incadrai de un chenar rupt pe alocuri.
Piesa este de incontestabilrt factur roman;

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

sugereaz fie c ca a fost rebun zid, fie c refacerea zidului de


1mani a durat un timp mai ndelungat,
piese sculptatc ajungnd s fie rcfolo-

exterior

~ezat

7 m spre nord de poarla estic a cetii


l, printre blocurile din paramcntul cxtczidului, o lespede fragmentar de calcar
x 11 cm) cu aceeai imagine n basocapricornilor afrontai (cel din dreapta
:la rupt i relieful este mai ters); ntre
n[t animale se poate distinge un disc.
ntr-un punct neprecizat de pe traseul
de incint provine un bloc de calcar
t ar (3'1 X 24,5 x 22 cm) pc care este sculptrlca inferioar a unei cupe cu ptcwr
decorat cu o ve i cu un bru cresta l.
67,60 m de la poarla de vest spre cea
(distan[t msurat pc curbura intern{t
ti), n asiza infcrioar{t se vede un bloc
ar (37 x 33 cm) avnd incizate, cam Ia
fc!ei, literele greceti NA, nalte de
~ctiv 8 cm.
61,10 m de Ia poarta de vcsl spre cea
n asiza supcrioar[t (a treia) a zidului
un bloc de calcar de G1 x 311 ctn. l n colrior drept el poarl incizalc dou litere
una sub alta: cea de deasupra este
cea de dedesubt (nall de 4 cm) csle
eol\nl de nord-esL al cetii s-a scos din
bloc de calcar (45 x 40 x 34 cm) purtnd
!ia LEG(io) Il AD(iulrix)/P(ia) F(idclis).
por~iunea cea mai joas a zidului cet.ii
1or!ile de vest i de sud, n asiza inferipru t un bloc de calcar (56,5 x 45 x 27 cm)
ntr-o cunun de !auri legat cu o taenia,
a VEX(illatio)JLEG(ionis) VI/FERR

1. :\IAHELE SAJ\"CTCAH 'CIHCCL\H


(SA!"\CTlTAHCI.-CALE!"\DAH)

ederea restaurrii sancluarului au fost


le cu deosebit griJa urmele tuturor
clor sale componente. Verificarea a con~xislena incintei formate din 104 blocuri
~ziL, a celor 210 stlpi de andczit (180
nguti, 30 scunzi i lai) i acelor 34
i de lemn ai incintei interioare, absidale.
nb, s-au dovedit greite caleulcle fcute,
sectiunilor spalc n 1950, cu privire Ia
1 stlpilor de lemn din incinta circular:
nu snt 64, cum se credea, ci 84.
\:-iCTUARUL

(SANCTUARUL

\'ECHI)

un turn; acesta arc o pozi!ie oarecum ascm


n[tloare eu aceea a binecunoscutului turn pentagonal aflal i el pt traseul zidului de sus.i
nerc al terasei a XI-a. n dreptul marl'lui sanctuar circular. Cele douii ziduri ale turnului
reclangular care cad perpendicular pc zidul de
sus!inerc snt neobinuit de nguste: ele sint
formate din dou[t iruri de blocuri adosale, practic fr rmplcclon ntre ele.
Turnul este umplul cu foarlc mult piatr
de stnc; deasupra acestui strat s-au g{tsi t i
blocuri de calcar de dimensiuni mult mai mari
decit blocurile din zidul turnului. Dou{t din aceste
blocuri mai mari au incizatc pc una din fc!e
literele greceti: ntr-un caz un C (sigma) innrsal, iar n cellalt un C: inversat, un TI i un E
n ligalur[t (un hloc cu litera C: se gftse~le i n
zidul din coltul de wsl al turnului). Se parc,
deci, c[t turnul a fosl umplut inten[ional, func!ionarea lui ncetnd odaUt cu eonsl ruirea sancluarului A.
ObserYa[ii de mare nsemn{ttate au fost fcute
i n interiorul sanetuarului ,\. S-a constatat
astfel e[t sub plintele (bazele de coloane) de pe
rndul 1 (dinspre vale) rxist un fel de gropi
semisferirP nmplutr cu pit>lre ndasonale legale
ntre ele eu lut. Adnci de circa l m, avnd diametrul la gurii ceva mai mare dect diametru!
plinlrlor, aceste gropi formau. n umplutura neomogen{t a lerasei, adcvralr poslamenle pentru
sus i ne rea pli nlelor.
La 1,52 m sub nivelul fe!ei superioare a plintclor, deci la 40-50 cm de fundul gropilor amintite, apar, pe rindul 1, sub anumite plinle, postamente formale din cte patru blocuri de calcar
a~ezate fie in dreptunghi (\l3 /87 cm), fie n
cruce. Faptul c aceste postamcnte snt separate de un strat de umplutur obinuit de fundul
gropilor eu pietre nefasonalc ~i lut, precum i
imprejurarea c sP g[tsese numai sub anumilr
plinle sugereaz[t e[t ele aparineau unui nivel i,
deci. unei eonstrue!ii mai vechi dect sancluarul A.

RECHERCHES ARCH.80LOG IQUES


SARMIZEGETUSA REGIA

En 1 !)80 les rechcrchcs arch(ologiques de Sarmizclelusa


regia (Dealul GrdiliiJ ont (ot( suhonlonnccs aux grands
lravaux de reslauration qui y onl etc organiscs. Les principalcs
conclusions auxquclles on est arri\"!' dans les differcnls scctcurs du complexe archrologiquc sont Il-s suivantcs:

1. J.c mur de la [orlrrcssc. Il a etc confirme le fait que le


mur de la forteressc daCl" a Hc d'abord dCtruit ct cnsuitc
reconstruit par les Homains. Il y a ccrtaines raisons :'t penscr
quc le tracc du mur :tinsi refail Hait lcgcremcnt different du
traeC originaire.

urile efectuate pc latura estic a zidului


i ne re au dovedi l c acesta arc 13 asizc
uri de calcar.
mtatea nordic a sanctuarului, pe traIului de susinere, n spatele acestuia,

Parmi les d(touverles faites lout au tour de l'cnccintc


les plus imporlantes sunt dcux inscriptions latincs cncastrecs jadis dans le mur: a) LEG(io) II AD(iutrix)/P(ia)
F(idclis); b) \"EX(illatio)/LEG(ionis) V lfFERH(atac).

II. Le grand sanctuairc circulairc (le sancluairc-ca/endricr ). On a etabli par unc verification rigourcusc quc le

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

10mbre des piliers en bois de la troisi~me enceinte (circulaire)


lu sanctuaire Hait de 84 et non de 64 comme on pouvait
e croire d'apr~s les calculs falts sur la base des sections tra:~es en 1950. En revanche les autres donn~es num~riques
lu sanctuaire (104 blocs d'and~site dans l'enceinte ext~
'ieure, 210 piliers d'and~site dans la deuxi~me enceinte et
14 piliers de bois dans la quatri~me enceinte, absidale) restent
nchang~es.

III. Le sanctuaire A (le &anctualre anclen). Les fouilles


sur le cot~ est du mur de sout~nement ont prouv~
IUe celui-ci avait 13 assises de blocs en calcaire. Derri~re
:e mur se trouvait une construction rectangulaire. peut-etre
:x~cut~es

une tour, dont l'existence a pris fin au moment oil le sanctuaire fut bti.
On a decouvert sous les plinthes du sanctuaire une sorte
de postements (qui apparaissent dans la couche de remplissage de la terrasse comme autant de fosses profondes d'environ 1 m, ayant un diametre Mg~rement superieur a celui des
plinthes), formes de pierres non fat;onn~es li~es avec de
I'argile. Sous certains postements, mais s~par~s d'eux par
une couche de remplissage ~paisse de 40-50 cm, on a trouv~
des groupes de 4 blocs en calcaire dispos~s ou bien en rectangle (93 x 87 cm), ou bien en croix. Ces groupes de blocs
semblent appartenir a une construction plus ancienne que
le sanctuaire A.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Brila)

(jud.
VALERIU

SRBU,

FLORIAN ANASTASIU

iunea se afl pe un martor de eroziune


in stinga riului Buzu i are o suprafa
e 12 000 m 2 Prin inlimea sa - 16-18 m
~ lunea din jur i prin pantele abrupte
itatea dispunea de o poziie dominant
:liii avantajoase de aprare. Pin in preu s-au descoperit urme artificiale de ap.t un singur strat de cu!Lur, unitar,
e 30-80 cm, fr nici o cezur. Deoarece
a fost folosit pentru culturi agricole
l pin la 12-25 cm
adincime toale
ttele de locuire i inventarul lor, pin la
1 adincime, au fost deranjate i distruse.
arripania din 1980 s-au urmrit urmtoarele
me: dac i partea de nord a popinei a
cuit (prin S 18), dezvelirea total a comui de locuine de la ntretierea seciunilor
- S. 16, dac panta popinei conine cornde locuire (prin S. 21) cum s-au surprins,
, n campaniile anterioare i continuarea
irii exhaustive a aezrii (S. 17, S. 19,

).

t S. 18 s-a dovedit c i partea de nord a


i, n zona cercetat, a fost locuit, dei
tu descoperi l locuine, dar stratul cultural
lile (7 la numr), unele cu inventar ceramic
sprijin
ace as tii afirmaie. Con i nu tu!
(Gr. 6) dovedete c n aceast parte a
~i a existat o locuire de secolul II .e.n.
unor recipiente lucrate cu roata i a fordes ntlnite in secolul 1 i.e.n. (chiupuri,
re, slrecurtori, modelate la roat) ca
~ena masiv a ceramicii poroase i a celei
gob neagr lustruit snl dovezi in acest
caseta dintre S. 13- S. 1G s-au descoperit
ile a doul't noi locuine, numrul lor, in
zon, ridicndu-se la cinci, din care trei
Hapun parial, cuprinzind nlimea intrestrat cultural. Faptul c din cele anleri.e pstreaz numai resturi iar cele din strasuperioare au fost parial distruse prin
i, la care se adaug lipsa unor piese semnie - inventarul constnd numai din frag~ ceramice (mai bogate n Loc. 1 i Loc. 3) tpiedic s ncercm o cronologie mai res, rmnnd la succesiunea lor relativ pe
durata aezrii. Locuina nr. 1, att prin

inventarul ceramic ct i prin poziia sa slratigrafic, se dateaz, probabil, in a doua jum


tate a secolului al II-lea i.e.n .. Unele locuine
aveau vetrele n interior (Loc. 1), altele in exterior (Loc. 3).
S-a inceput i trasarea unei seciuni (S. 21)
pc panta popinei att pentru a surprinde eventuale urme de fortificare a pantei ct i a unor
complexe de locuire, la ambele puncte rspun
sul este, deocamdat, negativ (dar nu s-au secional decit 8 m din lungimea pantei).
De un interes deosebit este complexul de locuire din S. 20, carourile 1-6, cuprinzind o locuin~ de suprafa[t (numai parial dezvelil),
o podin din pietre de riu rulate, o groap menajer i un mormint de inhumaie de copil.
Contemporaneitatea lor este dovedit atit de
situaia stratigrafic i Lopografic cit i de descoperirea unor fragmente de vase ce se ntregesc
atit in locuin ct i in gropi. Locuina (fig. 1/2),
dezvelit pe o lungime de aproape 4 m i o l
ime de peste 2 m, ce s-a profilat la adincimea
de circa 60 cm, a fost distrus printr-un puternic incendiu. Acest fapt a contribuit la ps
trarea unor vase intregi sau intregibile sub pere~ii prbuii. Podina, dezvelit pe o lungime de
circa 1,60 m i o l!ime de peste 1 m, se afl
la adincimea de 20-30 cm, deci cu 30-40 cm
mai ridicat decit locuina, i este format din
pietre de riu rulate mijlocii i mici, din rare
fragmente de lipitur ars pn la vitrificare i
puine fragmente ceramice. Unele pietre sint
puternic arse, roietice in seciune i sparle
(fig. 1/2).
Groapa nr. 2, ce coninea scheletul de copil,
situall't la marginea podinei, s-a profilat la adncimea de 78 cm i avea adincimea de 80 cm.
Scheletul era aezat direct pe stratul de loess,
culcat pe partea dreapt, chircit, orientat SV -NE,
cu fa\a spre vest. Picioarele, de la ghenunchi, erau
ndoite i suprapuse, mina dreapt era ntins.
Nu coninea inventar funerar, ci doar citeva
fragmente ceramice getice antrenate in pmn
tul cu care s-a umplut groapa.
Cleva dale privind ceramica:
Castron (1= 14,5 cm; diam. g.=37 cm; diam.
f.= 11,7 cm) cu corpul tronconic, mult evazat,
modelat cu mna, din past fin cu cioburi pisate i acoperit cu angob castanie. Buza
este lat i evazat iar fundul plat. Are patru

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

seci un e .

=<ig. 1. G rdi tea- Br ila . !l ocui n de s up r a fa ; 2 co mplex


ie Jocuire: l ocuin , platform , groapii me n aj er i mormln l ; 3 va Lr- c u p tora ~-

toarte verticale dispu se n cru ce, drep Lu nghiulare n seci une (fig. 2/ 1 a- b) .
Can (1 = 11 ,5 cm, di am . g= 8,3 cm; di am .
max.=10 cm ; diam. f. = 6,3 cm) cu corpu l bitronconic, buza r sfrnt la oriz onta l , gtul
tronconic, umrul u vghiular i fundul plat. Are
toarta uor 'Supranlat, drep tungh iular in

Este m Gde l aL cu min a, din past fin


cu cioburi pi sate , acope rit cu a ngo b cast anie
lu struit (fig . 2/2) .
Borca n (! = 15,3 cm , di am. g. = 10,3 cm, di am.
f. = 6,5 cm) modelat cu mna, din pa st semifin
cu cioburi pisate i acoperit cu ango b castanie.
Are gura uor e lip soidal , buza u or r s frn t ,
cu m arginea oblic, corpul bi t ronconic, fund ul
p lat. Este ornamentat cu un bru n relief cu
impresiuni verti cale, ntrerupt de p atru butoni
cilindrici a l veo l ai (fig. 2/3).
Fructier (1 = 13,7 cm , di am . g.= 20,2 cm, di am.
p. = 7 cm) modelat cu mna, din pa st sem ifi n
cu cioburi i acop e rit cu angob castaniu -gl
buie. Cupa are form tronconic, cu buz evazat pn aproape de orizontal i m arginea
obli c, piciorul este nalt, uor bombat la mijlo c
i evazat la b az (fig. 2/5).
Ceac (1 =5,5 cm) modelat cu mna, din
p ast c omu n , avnd corp ul tronconic i fundul
pl at. Are o singur toart, pa tr ulate r n sec.iu ne, n eo rn amentat .
R estul ceramicii getice, num e r oas, dar fr agmentar , cuprinde urmtoare l e tipuri: a) ceramic poro as (circa 30%) provenind de la vase
mari cu buz a rsfrnt, borca ne de mrimi diverse i ceti , modelate cu mna; b) ceramic
casta nie-glbuie (circa 30%) provenind de la
fru ctiere, cni , ceti modelate cu mna; c) ceramic cenui e (circa 15% ) cni (ulcioare), vase
cu gt nalt i buza evazat, modelat cu mn a
i la r oat; d) ceramic cr m izie-chiupuri mod elate cu roata.
Impor turile grece ti (circa 25% ) -provin de la
diverse form e de vase: .amfore, sckyphoi , cn i,
lagyncri , cu pe etc.
Skyphos (1 = 7 cm, diam. g. = 12,5 cm, di am.
f. = 6,8 cm) modelat din past foarte fin , omogen , cu a ngob r oie i firnis negru. Corpul este
bitronco ni c, cu p ar tea inferioar aplatizat , buza
r s frn t, cu m arginea rotunjit i fund inelar,
pronuntat. Avea dou tortie prinse sus prin
d o u capele iar jos prin unul singur. Decorul,
inciz at, const din linii orizontale la b aza gtului , la
um r , la fund i la b aza suportului inelar, i din
motive flor ale ncadr ate ntre dou linii orizo ntale
i dou iruri orizontale de puncte, realiz ate
prin lusLruire, la parte a superioar. Piesa este
din Pergam i apare ncepnd cu ultimul sfert
al seco lului al II-lea . e.n., ne avnd a nalogii
anterioare n cera mic, ci prelund, prob abil,
modele din m etal1 (fig. 3/ 1).
Fragmentele numeroase de amfore snt din
Rhodos 2 i de "tipul Cos" 3 cu toarte bi ci lindri ce .
Exist o tampil rhodi an, circular, av nd
ca simbol flo area de rodi e, dar inscripia este prost
imprimat , astfel nct o ntregire sigur este
imposibil (fig. 3/3).
1 J. Sch fe r, H ellenistische K eramik aus Pergam, Berlin,
1968, Nr. cat. C. 21, p . 37, pl. 5-6; pl. 1-10, D . 3 1-fo rm

si mil a r ;

Ibidem. pl. 5/1.


a I. B, Zeest, J{eramiceskaja
1960.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Iara

Bo~pora,

Moscova,

1a

,.
2

1b

Fig . 2.

G rdi Lca -Br ila.

1 -5

cera mic gc tic

[ai riotm un fr agme n t de la gura unui lagy nos


din Pergam (fi g. 3/4b) un fr agment de cn i ,
:mente de gur de vas cu firnis (amfor?)
. 3f4a), de can{t i alte re cipiente greu de
1tificat. S-a mai descoperit un fragmen t de
nd de br onz ce avea o f o rm r otund. Pe

d in locuin!a nr. 1 (S . 20) .

baza importuril or greceti, mai ales a skyp h osului, l ocuin a se dateaz la s fr ilul seco lulu i al
II i.e.n. - nceputul seco lului 1 . e.n.
Groapa din S 20 caro u! 1 este contemporan
cu locuina, deoarece pr i din ace lea i vase s-au
descoperit n ambele locuri . Ca piese intregi i

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

2..

b
3.

(;rcli.) l ca- Br il n .

lrnporluri eleni sli ce : 1, :J - 5 el in

l oc ui n;

2 din Gr. 1 ( 1, 2, 4 b din Pergam ; 3

ta mpil

rh od i an).

bile m e n i o n m: dou ft cet i i un b orca n,


modelale cu mna din p ast poroas (fig .
. ToL aici s-au gsit douli fragm ente dintr-un
JS din Pergam care, mpr e un cu unul
Jcui n ft, alctuiesc circa 60%
din co rp .
are corpul cvasicilindri c, cu p e re ii mai
ToarLa, ova lft - Lurtil n seciune - ,
partea s up e rio a r douft terminaii tron, later ale i deasupra o mic pastil . Decorul

const elin m otive li ne are i fl or ale i ncizate, din


benzi ori zonta le, punctate i m otive florale
lustruite. Piesa d a teaz tot de la s fr i t ul secolului al II-lea - nceputul seco lului 1 . e.n. (fig. 3/2)4
Deci , ntregul complex de locuire - lo c uin ,
groapa , ,.m e najer" i mormntul de copil, dateaz din jurul anului 100 .e .n.

' J.

Schfer,

op . cii, pl. 11,

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

O. 30 . decor simil a r .

Fig. 4.
1

Grditea-Brila. Ceramic ge ti c.

total, n campania din 1980, s-au desco-

t 24 de gropi dintre care 11 snt cvasicilin~. iar 13 tronconice. Ultima categorie cuprinde
'i mult mai adnci i m ai b ogate ca material
:ologic. Cel puin una credem c a avut i
rol mai deosebit, probabil de cult. Faptul
dovedit de aranjamentul, spre baz , al ma-

terialului arheologic: coarne de cerb, fragme nte


de corn i coloan vertebral (fragment) de cerb,
oase, ceramic , pietre, c rbuni , toate acoperite
cu un strat de arsur. De aseme ne a tot o coroan
de cerb, cu o cute la b az, acop erea gura altei
gropi mena jere (Gr. 6 din S. 17).

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

..

g . 5. G r :i di lcn-13 r Ctil 'l. 1

a-u

tn [trgc lc ; .1 c fra g tll cnt d e flui e r d e os ; :2 , 1 cap :tc e : :l fu" tio le: fi IJoillri gl'l ice cu decor
In r e li e f ; (j im ita i e de a mforii.

lne lle le i u t e nsil e le sin L repreze nt a te ele:


:me n tc ele r ni r olat iY , cu te ele gresie
tru ascuiL, c u.it c elin fi er , tuburi , mne re
ule din os, co rn i m eL~d , fusaiol e i ronde le
ceramic.

In ca drul p od oa be lo r se i n l' a drea z trei m r


ge le (d ou ft din pa s i [, slic loas i"i i u na din cerami c) (fig . 5/ 1 a. b ) i fr a gm e n te d in og li nzi de
bro nz. Meni o n m i descop erirra un ui fr agment

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

AEZAREA

GETO-DACA DE LA GRADITEA-BRAILA

de fluier din cs (fig. 5/1 c) i a unei tori din


bronz, probabil de la o situl.
Ceramica5 , numeroas i variat, se imparte,
dup provenien, in dou mari categorii: a) autohton - peste 90% i b) de import, elenistic,
aproape 10%. Ceramica geti c este modelat:
a) cu mina - peste 80%; b) la roat - aproape
20% i c) la roat i in tipar - boluri cu decor
in relief (citeva fragmente) .Ceramica modelat
cu mina este, in general, din past comun i
semifin cuprinznd urmtoarele tipuri de vase:
borcane de diverse capaciti, vase mari de provizii, ceti dar i cni, cupe, fructiere i castroane.
Decorul const din briuri in relief i butoni alveolai sau nu, din proeminente, incizii orizontale
sau in val, scrijelituri, impresiuni, etc. Ceramica
modelat la roat din past semifin sau fin
cuprinde urmtoarele tipuri de recipiente: cni,
cupe, fructiere, strecurtori, urcioare, chiupuri,
ornamentale cu linii lustruite, caneluri i incizii.
Ceramica elenistic, variat ca forme, este
cantitativ reprezentat ndeosebi prin amfora
de tipul "Pseudo Cos" apoi din Rhodos i alte
centre greu de precizat datorit strii fragmentare i lipsei tampilelor. Alte recipiente importante: skyphoi i legynoi din Pergam, c ni, ulcioare, ceti i alte fragmente de vase greu de
identificat.
Dintre qcestea au fost imita te: amforele (fig.
5/G) cantharoii i bolurile cu decor in relief (fig.
5/5).
Resturile osteologice, numeroase, provin de la
bovine, ovine, porcine, psri i peti. Dintre
animalele slbatice cele mai numeroase resturi
osteologice rmase snt cele de cerb.
In ceea ce privete durata comunitii getice
de aici cercetrile din anul acesta au adus unele
elemente n plus, dar nc nu este posibil o
cronologie cert. Importurile greceti, prezente
aproape in tot stratul arheologic, se dateaz
incepind cu ultimul sfert al secolului al II-lea
i.e.n. innd cont de acest fapt, inceputul locuirii trebuie plasat pe la mijlocul secolului al
II-lea .e.n .. In privina ncetrii locuirii n aceast
aezare situapa este complicat i de faptul c
nivelul superior este distrus parial. Cert este
c lipsesc importurile romane i nu existr1 piese
elenistice care s poat fi datate n secolul 1 e.n ..
Ceramica autohton se ncadreaz i ea in aceste
limite: nu exist forme mai vechi de secolul
al II-lea i.e.n. i nici altele care s poat fi ncadrate numai n secolul 1 e.n.

i intrucit marea majoritate a fQrmelor ceramice ~xis


lcntc la Grditea sint prezente In aproape toat~ aezrile
gcto-dace contemporane menionarea tuturor analogiilor
ni se pare inutil. De aceea vom meniona lucrrile de
sintez sau cele care se refer Ia Cimpia Romn; 1. H. Crian,
Ceramica daco-geticd, Bucureti, 1969; M. Turcu, Gcto-ducii
din Clmpia .Munteniei, Bucureti, 1979; G. Trohani, Cercct.
Arh., 1, 1973.

241

In aceste condiii opinm c nceterea locuirii


s-a produs fie spre sfritul secolului 1 .e.n
(mai probabil) fie la inceputul secolului 1 e.n.
S-ar putea ca evenimentele ce au loc n zona
Dunrii de Jos i in Cmpia Romn datorit
interveniei puterii romane6 s fi determinat
i incetarea locuirii acestei comuniti de la
Grditea.
Sperm ca cercetrile viitoare s aduc noi
date privind existena comunitii getice de
aici, contribuind astfel la mbogirea cuno
tinelor despre civilizaia geto-dacilor din Cmpia Romin.

LES FOUILLES ARCHE:OLOGIQUES


DANS L'E:TABLISSEMENT GE:TO-DACE
DE GRADITEA (DE:P. DE BRAILA)

Ccltc annec Ies rccherches dans l'etablissement geto-dace


de Grditea ont apporte de nouvclles donnees importantes
conccrnant Ia vie de Ia communaute de cette contree. On
a prouve que Ia partie nord du tell Hait, cUc aussi, habiUe.
donc l'Hablissement s'etendait sur toute la superficie du
tcll. Dans Ia cassette entre S. 13-S. 16 on a decouvert
deux nouvelles habitations, !cur nombre etant maintenant
de cinq.
Chronologiquemcnt, clles s'Hcndent pendant toutc Ia
dflrec d'habitation de cct Hablisscmcnt. Un interet tout a
fait particulier presente le complexe d'habitation de S. 20
comprenant une habitation de surface, une plateforme de
pierres, une fosse menagerc et une tombc d'inhumation
La ceramique getc - Ies bols, Ies cruches, Ies pots, les
vases a fruits, les tasses - et Ia ceramique grecque - Ies
skyphoi et les Iagynoi de Pergam, Ies fragments d'amphores
de Rhodos ct du type "Pseudocos", les autres importations
hellenistiques prouvent que le complexe d'habitation date
a peu pres de l'annee 100 av.n.c.

EXPLICATION DES FIGUHES


Fig. 1. Grditca- Brila. 1 habitation de surface; 2
complexe d'habitation: habitation, une platforme cn pierre;
une fosse menagcrc ct une tombc d'inhumation; 3 trc-four.
Fig. 2. Grditca-Brila. 1-5 ceramique gete de l'habitation nol.
Fig. 3. Grditea- Brila. Importations hcllenistiques:
1, 3-5 de l'habitation; 2 de Ia fosse na 1 (L, 2, 4 b de Pergam;
3 estampille de Rhodos).
Fig. 4. Grditea- Brila. Ceramique gete.
Fig. 5. Grditea-Brila. 1 a-b perles; 1 c fragment
de flute en os; 2, 4 couverclcs; 3 fusaioles; 5 coupe dcliennc
getc; 6 imitation d'amphore.

1 Strabon, Geografia, VII, 303, vezi discuia problemei


la R. Vulpe, Aezdri getice din .1\funtenia, Bucureti, 1966.

18 - CercetAri arheologice

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Cercetri

arheologice la

ura Mic

1. GLODARIU, TH. NGLER, M. RILL, E. IAROSLAVSCHI

ln campania de spturi din anul 1980 a continuat cercetarea zonei aezrilor antice dintre
praiele Rloavelor i la sud-vest de confluena
acestora prin cinci seciuni (XI de 29 x 2 m,
Xllde41x2m,XIII de 34x2m, XIV i XV de
40 x 2 m) i casetele adiacente lor. Se adaug
indreptarea, pe o lungime de 29 m, a malului
nordic al pfrului de sud pentru stabilirea stratigrafiei i a intensitii locuirii la extremitatea
dinspre pru a aezrilor.
Dup cum s-a menionat i n raportul din
anii trecui, in punctul Rloave locuirile antice
incep la sfritul epocii neolitice i continu fr a avea de-a face cu o locuire nentrerupt pn inclusiv in secolul al XII-lea. In cele ce
urmeaz, pentru a putea preciza coninutul i
caracteristicile descoperirilor, acestea se vor prezenta cronologic, n ordinea fireasc a succesiunii
epocilor, i nu topografic, in funcie de gruparea
sau rspndirea lor in seciunile amintite.
Cele mai vechi descoperiri din campania 1980
aparin perioadei de trecere de la neolitic la epoca
bronzului. Consistent reprezentat in privina
cantitii materialelor arheologice recoltate prin
spturi, culturii Coofeni i revin ns puine
complexe nchise conservate, n msur a se
preta la determinri precise. Aezrile ulterioare
le-au deranjat adesea aproape integral, nct
numai locuinele de tip bordei, mai adnci, au
putut fi urmrite n detalii.
Bordeiul descoperit n acest an B 37 (fig.
1, m 10-12) avea form patrulater i comporta dou faze de construcie, ambele apari
nnd celei de a doua faze a culturii Coofeni.
Inventarul lui consta exclusiv din ceramic
(n mari cantiti) i oase de bovine.
Materialele aparinnd epocii bronzului (cuitura Wietenberg) au fost descoperite numai n
poziie secundar, deranjate fiind de locuirile
ulterioare. Dealtminteri, amintilcle materiale se
reduc la ceramic, cu formele i ornamentele
caracteristice culturii Wietenberg.
Mai numeroase dect n campaniile din anii
precedeni snt, n schimb, materialele apari
nnd culturii Noua. Cea mai mare parte dintre
ele o constituie ceramica (inclusiv cetile cu
toart supranlat, ornamentat cu buton),
creia i se adaug cteva vetre (portative?),
distruse fie de locuirile ulterioare, fie (rar) de
arturile moderne.

dacic

a fost, ca de obicei, bine repreatt de complexele nchise (locuine,


gropi), ct i de materialele recoltate din ele.
Locuina descoperit n seciunea XII (B 39
n fig. 2, m 33-37) era de tip semibordei, de
Epoca

zentat,

form patrulater i coninea obinuita ceramic


lucrat cu mna i la roat, precum i o mrgea
de roc cu "ochi" de sticl. Cele citeva pietre din
aria ei (m 34) este posibil s provin de la o
vatr deranjat. Urme de crust nu s-au gsit
ns. Aceeai locuin a fost strpuns parial

de nu mai puin de cinci gropi (G 145, 146, 149,


150, 156), toate cu inventar extrem de srac
(citeva fragmente cer amice, oase i crbune).
Aici, ca i in alte aezri dacice contemporane, extrem de numeroase, se dovedesc a fi gropile, majoritatea dintre ele n form de pilnie
aezat cu gura in jos, cu pereii mai mult sau
mai puin nclinai (fig. 1-3). Iniial. gropi de
provizii, amenajate dup sistemul de-acum cunoscut, ele au sfrit prin a deveni gropi menajere,
ceea ce explic att varietatea i bogia excepional
a materialului arheologic existent in
unele dintre ele, ct i prezena sa insignifiant
in altele.
lntre gropile amintite au atras atenia altele
care aveau aspectul unora astupate scurt timp
dup sptura lor n antichitate, anume nu
umplutura fireasc de pmnt negru, ci amestecul
constant al acestuia cu pmntul steril (fig. 1,
G. 107, 108, 116, 118). Unele dintre ele nu conineau dect cteva fragmente ceramice i resturi
de crbune. Altele, n schimb, aveau n ele schelete de animale (n una un mnz, in alta doi ciini
i craniul celui de al treilea), iar dou, schelete
umane: prima (fig. 1 G. 108) un schelet in poziie
chircit, cu garnitura de fier placat cu argint a
unei centuri i fragmente ceramice, cea de a doua
cu dou schelete, crbune i vase sparte ritual.
Inventarul tuturor acestor gropi este de epoc
dacic, la cele cu schelete umane databil n a
doua jumtate a secolului 1 i.e.n.-prima jum
tate a veacului urmtor. Semnificaia unor astfel
de nmormntri (nici unul dintre scheletele umane
nu avea toate oasele) abia urmeaz s fie precizat.

Materialele arheologice aparinnd epocii romane au aprut sporadic in stratul de cultur,


nefiind legate de nici un complex inchis. Dealtminteri zona de intens lornirP rl::~t::~hil<i fn ~"-

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

..
lillllllllllllliltlllll lllllllllllllllilll!lllllillllllll lllm

lllllllllllllllllllllllllll lllliiTf

Gtoa

+
-1,25

Gt06

.-

Gtt6

[ill]t
8

10

11

12

13

14 .

15

t6

11

" ,

19

20

21

22

1-1 6

CJz 07

23

'pnliiRiilllillll ll ~illilllllll\\llllllillllltiO iillililillUlill lllllllllllliflllill!lill ill[lii~!HIIIliiiH lillllli 1ll!lllltl!lilliliOJIIII! iltllll lfl!lliliiUIIII m11 illll.llllllllllllllillilllillllllll 111 lilitl\illllill il i i!l

OJI]J

G]e

[QJ~

le -:.j9

~5

Fig. 1.

ura

Mic. Sec iunea

XI

(pari al ).

Plan

profil e:

pmlnt

Into rs de plug ; 2 strat de cu ltur ; 3 steril ; 4 conturul


fragmente ceramice Coofeni; 9 fragmente ceramice dacice.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

locuinelor i

al gropilor; 5

piatr ;

crbune;

7 os ; 8

244

I . GLODARIU, TH. NAGLER, M . RILL, E . IAROSLAVSCHI

u ..11 _wmn

fTffilllllllllllllllllllllll llll lllllllllll lll[ffi 1111111 illllllllllllllllllllllllllllffi

~.. II'"III1 ~ t

!!!! I L

CJz

[[]I]J

~'

(g]s - [-16

~7

0e

[I]]J 1

r::=:::J 9

G 156

30

Fig. 2.

31

32

33

34

35

36

ura Mic. Seciunea XII (parial). Plan i profile: 1 pmlnt Intors


5 conturul locuinelor i al gropilor; 6 crbune; 7 urm de par; 8

13

11,

15

38

37

39

de plug; 2 strat de cultur; 3 steril; 4


os; 9 fragmente ceramlce dacice.

16

17

[Q]t
~z

... : .

40

~3
.

~4

c::=:J 5
~6

j..r-L[7

Fig. 3. ura Mic. Seciunea XV (parial). Plan: 1 conturul locuinei i al gropii;


2 vatr de foc; 3 os; 4 piatr; 5 fragmente ceramice dacice; 6 fragment ceramic
prefeudal; 7 limita spturii.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

41

piatr;

CERCETARI ARHEOLOGICE LA

colele II- III e.n., se afl situat{! dincolo de


prul de sud, unde in acest an nu s-au efectuat
cercetri.

Cele mai bine reprezentate prin descoperirile


din anul Hl80 au fost epocile prefeudal i fcudal
timpurie, crora le aparin opt locuine. Toate
rectangulare sau patrulatere cu col~urilc rotunjite (una, B 40, cu un perete surpat, fig. 3),
ele au in interior - de obicei pe una dintre
laturile scurte - un cuptor de piatr sau lul,
mai rar cite o vatr cu gardinf1 (fig. 3). Inwntarul const mai ales din ceramic lucrat la
roata de picior sau de min.
Dup cum s-a precizat in rapoartele anterioare,
locuinele din epoca prefeudal se datau cu precdere n secolul al VIII-lea (eventual i in urm
torul). Ceea ce au adus nou cercetrile din aceast
campanie const n descoperirea altor locuine,
toate de tip semibordci (spre deosebire de marea
majoritate a celor anterioare), databile in secolele XI i XII. Fragmente ceramicc caracteristice secolului XIII nu au mai aprut nici in
poziie secundar. In funcie de indiciile furnizate
de cercetrile de pn acum se pare mai intii c
locuinele aparinnd epocilor prefeudal i feudal timpurie se maseaz cu precdere nu departe de malurile Rloavelor, i n al doilea rind,
c locuirea nceteaz probabil la inceputul se
colului al XIII-lea.
Inainte de a ncheia succintul raport asupra
rezultatelor spturilor arheologice de la ura
Mic este de menionat semibordeiul 43 (fig.
1, B 43 in m 20-23), cercetat doar parial in
seciunea XI. Lipsa, in poriunea cercetat, a
altor vestigii dect pigmentaia de crbune face
imposibil precizarea epocii creia ii aparine.
El urmeaz a fi cercetat integral n viitor.
Dat fiind interesul pe care-I prezint cercetrile de la ura Mic, in special pentru epocile
dacic, roman i de formare a poporului romn,

URA

MICA

245

ele Yor eonlinua in anii urmtori, obiectivele


principale fiind cercetarea cu precdere a zonelor
unde locuirile din epocile roman i postroman
s-au do,edit mai intense. Va trebui, totodat,
extins cercetarea in zona unde au aprut nmormntrile databile la sfritul epocii Latene.
Toate mpreun vor fi in msur s contribuie
!J. aprofu ndarea i lrgirea cu nolinelor privitoare la fenomene importante ale istoriei vechi.

RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES
A URA MICA
Ri':SUME
Dans les scctions et superficies recherchees au lieu-dit
on a decouvert des materaux appartienant aux
cultures Coofeni (ceramique, os de bovins dans une habitntion ct dans Ia couche d'habitation), Wietenberg (ceramiquc cn position secondaire), Noua (ceramlque et tres)
et aux epoques dace (habitations demi-fonds, fosses, a ceramiquC', pieccs cn metal, parures et fosses squelettes d'animaux et humains, l'une des dernieres datable a Ia seconde
moitic du I " siecle de u.e.), romaine (ceramique dans Ia
couchc de culture), prefeodale ct du Haut Moyen Age (haLitation il fours en pierre et terre glaise qn'on peut dater
aux VIII' -XII' sieclcs).
Hloavc

EXPLICATION DES FIGURES


Fig. 1. ura Mic. Excavation XI (partiele). Plan et profils: 1 tcrrc arable; 2 couche de culture; 3 sol vierge; 4 contour
des hal>itations et des fosscs; 5 pierre; 6 charbon; 7 os;
8 fragments ceramiques Coofeni; 9 fragments ceramiques
daciqucs.
Fig. 2. ura Mic. Excavalion XII (partiele). Plan et
profils: 1 terre arable; 2 couche de culture; 3 sol vierge;
4 pierrc; 5 contour des habitations et des fosses; 6 charbon;
7 pilier; 8 os; 9 fragmcnts ceramiques daciques.
Fig. 3. ura Mic. E:ccavation XV (partiele). Plan: 1
contour de l'habitation et du fosse; 2 tre; 3 os; 4 pierre;
5 fragments ceramiques daciques; 6 fragment ceramique
prCfeodal; 7 limite de l'excavatlon.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Spturile

din 1980 de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa

HADRIAN DAICOVICIU, DORIN ALICU, IOAN PISO , CONSTANTIN POP,


ALINA SOROCEANU, CONSTANTIN ILIE

Cercetrile

arheologice de la Ulpia Traiana


Sarmizegetusa s-au concentrat n dou puncte:
,.Grohotea Torneasc", unde a continuat dezvelirea cldirilor 001 i 002, i grdina locui torului Traian Jurj, unde s-a ncercat printr-o
seciune (Z 4) identificarea laturii de vest a castrului de pmnt care a precedat ntemei erea
oraului.

Prezentul raport, ca i cel pe anul 1979 , nfftrezultatele campaniei, n msura n care


1

ieaz

1 Vezi H . Daico viciu, D. Alicu , I. Piso, C. Pop, A. R u-;u,


Ma teri ale, Tulcea 1980, p . 276-282.

acestea au fost coucludenle. El nu se va referi la


anumite aspecte a cror elucidare o ateptm
de la spturile din anii viitori.
1. t:LD !REA 001 (fi g. 1)

La aceast impuntoare construcie s-a degajat


pe jumtate latura de est, o bun parte din zidul)
de sud i a fost surprins colul de sud-vest. De
asemenea, prin dou seciuni (T 2 de 27 x 2m i
T 3 ele 25 ,50 x 4 m), cl dire a a fost traversat pe
to a t lungimea ei. In aceste condiii, dimensiunile edificiului au putut fi de Lerminate. El m-

"

PLAN Of ANSAMBLU
001, 002.

F ig. 1. Ulpi a

10m

T raiana

Sa rmi zegclu sa.

Pla n ul

s[lp luri l o r din punc t ul "Groho tca To rn easc ".

Fig. 2. Ulpia Tra ia na Sarmizegelusa. C 1 direa 00 1: pro filul peret elui de est a l sec iuni T 2 . Legend a: 1 sol veget a l ; 2 drlm tur ;
ceramic; 11 nisip,

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

SAPATURILE DE LA ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA

soar de la faa extern a unui zid pn la faa


extern a zidului opus 56,40 m n lungime (estvest) i 20,60 m in l.ime (nord-sud); la aceste
dimensiuni se adaug cele ale contraforturilor,
adic

2,60 m pe lungimea cldirii i 2,50 m pe


ei. S-a constatat c zidurile exterioare au
limea de 1,20-1,40 m.
In interiorul ei, cldirea 001 este strbtut pe
toat lungimea de cinci ziduri paralele, late de
1-1,15 m, care formeaz astfel ase compartimente (nave). Cele mai largi (2, 15 m) sint naYele
de nord (6) i de sud (1), celelalte msurnd n
lime 1,80-2 m. Subliniem c aceste ziduri
intermediare se aflau la subsolul cldirii, avnd
menirea s susin planeu! parterului, care, cel
puin n poriunile spate, nu s-a pstrat. Nimic
nu ne ndreptete, deocamdat, s afirmm c
parterul ar fi prezentat aceeai compartimentare,
realizat prin ziduri sau prin iruri de coloane
(vezi profilul seciunii T 2 n fig. 2).
S-a observat c zidul de pe laturile de est, sud
i vest ale cldirii este strpuns, din loc n loc,
la distane variabile, de deschizturi rectangulare
de 0,40 m lime, foarte probabil pentru aerisire;
bnuim c asemenea deschizturi se afl i pe
latura de nord nc neinvestigat.
In interiorul i n exteriorul cldirii au ieit
la iveal. igle i crmizi (unele din ele tampi
late), chei de fier, cuie, piroane, o mistrie de fier,
un talger de balan de bronz etc. Principalele
descoperiri (unele din ele fcute nc n 1979) se
public mai jos.
limea

2. UUillEA 002 (fig. 1 i 3)

Au continuat spturile in ncperea 1, a crei


cercetare ncepuse cu un an nainte 2 , constatndu-se c lungimea ei total este de 33,25 m; ncperea, larg de numai 3-3,25 m, este deci un
fel de coridor. Observaiile din Hl80 au confirmat
existena unei faze anterioare cldirii 002, reprezentat printr-un zid demolat aflat n partea
de sud-est a ncperii 1; la construirea cldirii
002, acest zid a fost demolat parial, fiind cun-

statat numai pe nlimea necesar pentru ca el


susin pavimentul de cocciopeslo care, In
partea de nord a ncperii, se sprijinea pe pilele
hypocaustului. Deoarece cldirea aparinnd fazei,
I se ntindea numai n partea de est a ncperii 1
n partea de vest a acesteia a fost ridicat un zid
nou pentru susinerea pavajului. Ct priYete
cel de al doilea zid despre care presupuneam,
n 1979, c se afla n partea de nord-est a ncperii
1, s-a dovedit c nu era un zid propriu-zis, ci
numai un postament (1,15 x0,35 m) care dubla
pilele hypocaustului n vederea sus i nerii p avajului.
Menionm c zidul sudic al ncperii 1 se adoseaz la zidul vestic al cldirii mai vechi la nivelul pn la care a fost demolat acesta; este
posibil ca la o cot superioar zidul cel nou s-I
fi nclecat pe cel vechi. Zidul rsritean al ncperii 1 se adoseaz la cel nordic i nu se leag
organic de el.
Relevm apoi c zidul sudic al ncperii 1
este mai scurt dect cel nordic, el avnd numai
30,65 m. Se pare, deci, fie c ncperea 1 osea
n partea sa vestic forma literei L, fie c ea comunica, printr-o deschidere larg de 2,60 m, cu
alt ncpere, notat pe plan cu 12. Zidul care,
pe plan, blocheaz presupusa deschidere se afl
la un nivel inferior celui al pavajului i poate aparine unei construcii mai vechi.
In cldirea aparinnd fazei 1, surprins n partea
de est a ncperii 1, pavimentul era format dintr-un strat de mortar alb gros de 4-5 cm.
Incperea 1 era nclzit cu ajutorul a dou
cuptoare, unul aflat n partea de est, la 2,\JO m
de zidul rsritean al ncperii, iar cellall n
partea de vest, la 6,50 m de zidul apusean; gura
celui de-al doilea cuptor este amenajat n zidul
sudic al ncperii i avea o bolt de crmizi,
astzi prbuiti't; canalul era larg de 62 cm i
era cptuit cu cte un rnd de crmizi late de
14 cm.
In spaiul dintre gura primului cuptor i poslamentul amintit mai sus, stlpii hypocaustului
ocup ntreaga lrgime a ncperii, fiind aezai,
aa cum s-a mai spus 3 , n 6 rnduri de cte 5. In
restul ncperii, hypocaustul ocup numai jums

a Ibidem.

Ibidem, p. 279.

13

247

pmnt galben; 4 pavaj ccramic: 5 sol anlir: fJ nisip


11 nisip, mortar; t:2 sol viu.

Ctl

mortar; ~ zid; 8 Clldmizi; \l pieire:

i ceramic;

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

10 pietri.,,

nisip, c:irmid:'l'

t '

COMPL.EX -o02"
scara 7:50

LEGENDA: caramfda ..............


cocc~pesto... ,.... ..... .[

17

.~:ul
pava; cocdhpesta: ...l ;;~, ,:i:l
~a
- rrnura. .. .. ........... .. .

Fig. 3. Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Pl anul

cldirii

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

002.

SAPATURILE DE LA ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA

tatea nordic i are numai 3 rnduri. Pilele hypocauslului snt formate n jumtatea de est a ncperii dintr-o crmid-baz de dimensiuni diverse. din 8 crmizi ptrate de 16 x 16 x G cm,
peste care urmau o crmidrt mai mare (20 x
20 ;< :> cm) i apoi una de dimensiuni i mai mari,
n toale cazurile fragmenlar. Hypocaustul nu
este ns construit ntr-o manier unitar: pe o
a numi tft por\iu ne crmizile pilelor snt circulare, iar n partea de vest crmizile de mici
dimensiuni au fost nlocuite cu tuburi de lut ars
(fig. 1/1).
Peretele nordic al ncperii 1 era placat, cel
pu!in pc anumite por~iuni, cu iegulae mammaiae.
Incperea U prezint dou faze principale.
In cea dintii, reprezentat de un pavaj de mortar
dimensiunile ci erau de 5,10 x 2,77 m. In faza a
doua, zidul nordic al ncperii a fost demolat i
apoi reconstruit cu 50 cm mai spre nord. Dimensiunile ncperii au devenit astfel de 5,10 x 3,27 m,
iar padmcntul a fost formal dintr-un strat de
lut amestecat cu crbune i crmid. Nu este
clar[t silua!ia unui an care merge de-a lungul
lalurilor de nord i de esl ale ncperii.
Cele dou faze ale ncperii 9 corespu ud cu
niYelurile II i III din ncperea 8, situat imediat spre cst4
Din inventarul ncperii 9 merit inenPonate
un fragment de vas rou cu numrul XII incizat
pe fund dup ardere, provenind din stratul de
umplu tur dintre prima i a doua faz, i o lucern cu tamplila OCTA VI descoperit pc pavajul fazei I (fig. 12/1).
Incperea 10 prezint o situaie destul de
neclaril. In partea ei de est, adiacent ncperii 9,
rv[tiri
ullerioare au mpiedicat observaiile
stratigrafice. Tol ce se poate afirma este, i n
acest caz, ca i n cazul ncperii 9, c zidul
nordic a fost demolat i reconstruit cu o jum
tate de metru mai spre nord. In schimb, in partea
vestic a ncperii 10 este clar c peste zidul demolat au fost aezate pilele de pe irul cel mai
nordic al unui hypocausium, construindu-se, n
acelai limp, un pilastru de crmiMt care ntrerupe primee dou iruri de pile (dinspre nord)
ale hypocaustului (notm c un pilastru asem
ntor, prbuit, a fost descoperit, in afara eldirii
002, h 6,60 m spre vest de zidul apusean al
ncperii 10).
Se poate, deci, afirma c ncperea 10 a cunoscut o faz iniial corespunznd fazei I din ncperea 9. n aceast faz, dimensiunile ndtperii
10 vor fi fost de 12x2,77 m; in faza a II-a s-a
mrit numai limea, care ajunge la 3,27 m.
In momentul n care hypocaustul se construiete n partea de vest a ncperii 10, partea de
est rmne nenclzit, ceea ce presupune umplerea
ei cu un strat de pmnt de grosimea spaiului
cuprins ntre pavajul de cocciopesio pc care erau
aezate pilele hypocauslului i podeaua pe care
acesta o nclzea. Pentru ca umplutura s nu se
1

" lbiO.cm, p. 'li'> l.

scurg

249

peste stlpii hypocaustului este probabil


s-a construit un zid sec care o placa i ale
crui urme se afl, poate, n martorul lsat ntre
cele dou jumti spate ale ncperii.
Cuptorul hypocaustului se gsea la vest de
ncpere a 10; in zidul vestic al acesteia a fost
amenajat, din crmizi aezate n bolt, trecerea
dinspre cuptor spre spaiul ocupat de pilele hypocaustului, foarte bine pstrate.
La un moment dat, hypocaustul ncperii 10
nceteaz de a mai fi folosit. Spaiul cuptorului
este umplut cu pmnt; n afara ncperii 10, spre
vest de ea, se aeaz un pavaj din piese hexagonale de lut ars, lat de circa 1 m. Intrucit acest
spaiu umplut cu p[unnt i nivelat nu este nchis
de vreun zid spre vest, nu se poate vorbi despre
o nou ncpere, ci despre o teras, probabil acoperit; pavajul din elemente hexagonale ar putea
marca trecerea de pe aceast teras in ncpere a 10.
Infiarea ndtperii 10 nu se modific cu prilejul
acestor amcnajri.
In sfrit, zidul de nsl al ncperii 10 este demolat pn la niwlul pavimentului acesteia;
pavimentul se extinde acum spre vest acoperind
pavajul din elemente hexagonale. Totui, deoarece nici acum nu se constat construirea unui
nou zid spre vest, este greu de afirmat c neftperea 10 s-ar mai fi extins; avem, poate, de-a
face mai degrab[t eu desfiinarea ci i cu extinderea spre est a lcrasci piu Ia zidul vestic al
ncperii 9.
Incperea 11 n-a fost spat n ntregime, dczvelindu-se numai zidurile de nord i de vest. Cel
dinti este strpuns de gura cuptorului pentru
hypocaustul din ncperea 1 (vezi mai sus), iar
cel de al doilea de gura, larg de 60 cm, a unui
alt cuptor, fapt care las s se bnuiasc existenta
unui hypocaust in ncperea 12. Cu alte cuvint~.
ncpcrca 11 pare s fi fost destinat n primul
rnd deservirii celor dou cuptoare.
Incperea 12, al crei zid sudic n-a fost nc
degajat, ar putea s nu fie o ncpere aparte, ci,
aa cum s-a artat mai sus, s reprezinte ramura
scurt a ncperii 1. In orice caz, spaiul desemnat ca
~cp~rca 12 este mpftrit n dou jumti aproXImativ egale de un zid lat de 45 cm, orientat
N- S, care a fost urmrit pe o distan de 3,90 m.
Acesta ar fi putut servi la delimitarea prii nclzite cu !Jypocauslum (la est) de cea nencl
zit (la vest), cci el se afl numai sub pavimenlul
de rocciopesio al ncperii.
O suprafa de 7,50 x 7 m, delimitat deocamdat de un zid lat de 85 cm pe !alura sa nordic
i de un zid lat de 84 cm pe latura sa estic (acesta
este identic cu zidul de vest al ncperilor 1 i 12),
a fost denumit, conven.ional i provizoriu,
003.1. Atta \Teme ct nu se cunoate situaia de
pc laturile ci de vest i de sud, este greu de afirmat
c avem intr-adevr de a face cu ncperca 1 a
unei alte cldiri (003), ar putea fi foarte bine vorba
despre o curte aparinnd edificiului 002. In acest
spaiu a fost descoperit o plac onorar de marmur (vezi mai jos).
c

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

H. D AICOVICIU, D. ALICU, I . PISO 01 colab.

250

F ig. 4. Ulpi a T raiana Sarmizegetu sa. 1 por.iun ca de


vest a hypocau stulu i din
ncp e rea 1 a cl dirii 002;
2 p artea centra l a SA: zidul din secolul al IV-lea
c. n. i canalul est-vest.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

SAPATURILE Dl: LA ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA

3. SA. lnlre eonlraforlurile de pe !alura sudicf1


a clftdirii 001 ~i la l ura nordi dt a ncftperii 1 din
002, respecli\' a spa(iului notat. conYen(ional <"li
003.1, s-a sftpal o suprafa(~i (S.\) de 1::i.!i:J < 12111.
orienlalft E --V. Sl.raligrafia suprafeei se compune.
de sus n jos. dintr-un straL Hgelal gros de :~2.::i
cm, un slral. de drimftlurft cu pialri"1 mftrunti"t
i sfrmturi de pgl gros de B cm i un strat
de cullurft cu moloz de dimensiuni mai mari.
gros de 37,5 cm.
In partea de esl a suprafe(ei a fosL identificat
o structur de zidrie dcmolal cu dimensiunile
de 8.35 x 8,35 m comportnd palru ncftperi; celt
dou[t din jumlalea de nord erau paYate cu un
amestec de mortar ~i crmid sfrmali"t de o
calitate mai slab decL ceea ce numin n mod
obinui l cocriopeslo. Este posibil ca aceste ncperi
s fi apartinut toL cldirii 002 i s se cxlindii
spre esl, intr-o zon ncft ncspal. \"a trebui.
firete, pn la urm, sft se gftscasc explica(ia
demolrii structurii men(ionatc, precum i a
faptului c demolarea a fosL inegalft, col\tii de
nord-Ycst fiind mai inalt dect restul.
SA a furnizat douft descoperiri de mare nsemntate: un lot de inserip\ii care se public mai jos.
i un zid lung de llm i lat de 39-51 cm, silual.
la l'irca 1 m de limila sudidt a suprafc\ei inYCstigale. Zidul, orientat ENE- VSV, este construit
fr:'t mortar, din piatr de riu, (iglc i crmizi,
blocuri de marmur (unele cpigrafe) rcutilizale
(fig. 4/2 i 5). Douft altare \'Oli\'c nchinate de
i\1. Luccius Felix, procuralor financiar al Daciei
Apulensis, care fac parte din zid, i un fund de
vas cu o cn1x monogramrnalira incizatf1 stingaci
dup:t ardere (fig. 12/3), descoperit in drimtura
zidului, asigur datarea acestuia n secolul al
IV-lea e.n. 5

251

cf1 apar\in IIIH'i faze anlrrioare. Dimensiunile


cltrlunizilor elin ambele ~iruri sinl ,12 X 30 X G,5 cm.
Cele douft ~iruri de drftmizi constituie fundul
a dou<'t canale.
Spre deosebire de acesle dou[t canale, conslruile
cu grij[t ~i datind. pare-se. dintr-o faz mai veche
deril ncperea 1 a clftdirii 002, exist n intreaga
suprafa\ft inwsligalft in 1980 canale construite
negi i jenl, elin pi al r[L de ru i piese de piatr sau
de crmidft mai wchi. refolosite. Unul din aceste
canale pornete, probabil, de undeva de la sud de
ncpere a 1 a cl<:idirii 002 i, mergnd spre nord, str
bate aceasl[t ncrtpere i camera 10, strpungind
zidul care ini\ial le despr(ca. O ramur a acestui
canal pomea, din ncftperea 1. spre VSV, ajungea
in incperea 11, intra in ncperea 12, trecea
apoi, rupnd zidul nslic al indtperii 12, n spapul
notat cu 00:1.1, rupea zidul nordic al acestuia i se
unea probabil, la vest de suprafata SA, cu alt
canal care o slrltbtea pc aceasta aproximativ
de la est la n-sl (fig. 11/2).
.\Il canal ncepe in spa\iul 003.1 ~i se indre:tpl
spre vest. Lft\imea acestor canale este incgali"t;
ea mftsoarft O,:JO -1 m. Ele snl n mod sigur
tirzii. Utrft a li se putea dclennina o epoc precis
de construc(ic; este foarte posibil ca ele slt daleze
din perioada poslaurelianft.

1. Sce\iunea Z 1 (fig. (i). l'Xcculal n grftdina


locuitorului Traiau .Jurj, are o lungime de 67 m,
lftl.imea de 1,50 m i este oriental ENE-VSV.
Sec(iunea este paralel cu zidul nordic al oraului
~i este situalft la (j8 m spre sud de accsla; spre
Yesl. ea se oprete la 2,30 m de malul estic al
piriului Apa l\lic:i..
La 9.20 m de extremitatea vestic a sec\iunii
s-a gftsiL un "paramenl" de piatr (zid sec), lat
dt ;)() cm. care mftrgi nea spre est albia \'cehe a

Fig. ;,, l'lpia Traiana Sarmizegetu:oa. l'rofilul zidului Urziu din S:\.

In partea sudic a S:\, de-a lungul zidului


nordic al spa\iului denumit con\'cn\ional 003.1,
au fost descoperite dou iruri de crmizi, aproape
paralele (dislan(a dintre ele eslc de 0,82 m la
extremitatea cslidt i de 1,21 m la extremitatea
Yeslic). irul de nord, care a putul fi urmi'tril
pe o lungime de 7,80 m. este format din crmizi
apzale pe lungime, in Limp ce c{trmizile irului
de sud. aezate pc l[imc. au fost urmrile pe o
dislan\ de numai 7 m, cci ele inlrlt sub zidul
nordic al ncperii 1 din 002, ceea ce do\'Cdcle
II. Daicovil'iu, IU\ll,

:w,

1\llll, 1. p.

riului. Pe ntreaga por~iune aflat la nsL dt' acel


zid. sub slralul ngelal i depunerea caraclerislie[L luncilor, a cluei grosime variaz ntre
2:J i 1:J em, s-au gitsil boloY;mi, pietri de riu,
fragmente de crmizi romane, \iglc rulale i
chiar fragmente eeramire. La est de "paramcnL".
intre m U,GO i 18, s-a gftsit un slrat masi\' de
drmltlur scursft pc panla natural a terenului
spre ru. n dreptul m 1~ a ap[trut coJ!ul unei
elftdiri; zidul, ridicaL din piatr de ru legaUt
eu mortar, este !al de 7;> cm. ntre m 25,70 ~i
2G,35 a fost surprins a Ireia latur a cldirii
(incftperii). Utimea ncperii a putut fi, deei,

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

252
determinat;

ea este de G,90 m. Camera era pacu un strat de mortar alb, dur, aflat la 75 cm
sub solul actual.
In dreptul m 28,50, la 1,50 m adncime, sub
stratul gros de drmtur compus din straturi
de consisten diferit n funcie de elementu 1
predominant (igl, piatr, nisip, mortar etc.),
apare un strat de pmnt negru cu piatr mrunt.
EI se ntinde pn la m 33,90, unde este ntrerupt
de un alt zid. Stratul de pmnt negru s-a dovedit
a fi umplutura unui an de forlifica.ie. Intre
marginea sa vestic i zidul gsit la est este o
distan de 5,40 m; prelungind imaginar Laluzul
estic al anului, limea total a acestuia este
de 6,50 m. Adncimea n antichitate era de circa
2 m. Pe fundul alveolat al anului s-a gsit o
bucal de lemn i o torli de bronz (fig. 10/6).
Zidul cuprins ntre m 33,90 i 34,80 (socotind
i crepidele) aparine aceleiai cldiri ca i nc
perea pavat cu mortar alb. Paramentul Yestic
al zidului coboar mai adnc n umplutura ~an
ului dect paramentul estic, dei acesta din urm
ptrunde cu un rnd de piatr n pmntul viu.
La est de zid, pe solul antic, s-a observat un strat
de crbune i cenu gros de civa cm, pe o ntindere de 1 m.
La m 37, 10, la adncimea de 1 m sub solu 1
actual, ncepe al doilea an, umplut i el cu p
mnt negru amestecat cu piatr. El a fost umplut
cu mai mult grij dect primul an; umplutura
sa, bine btut, prezint la partea superioar un
nivel aproape orizontal. La 3,30 m spre est de
marginea estic a an1ului s-a gsit un zid de
piatr cu mortar, care aparine aceleiai cldiri.
Zidul face ca limea anului la gur (5,50 m) s
rezulte numai din calcul. Taluzurile celui de al
doilea an snt mai abrupte dect ale primului,
dar adncimea este aceeai (2 m).
Zidul care ntrerupe spre est laluzul an!:ului
constituie latura vesLic a unei ncperi cu instala.ie de hypocausium; pilele acestuia erau construite din crmizi plate, cu excep.ia uneia la
care s-a folosit un tub de lut ars, lung de 65 cm.
Spre sud, aceast ncpere era mrginit de alte
dou, despr!.ite ntre ele de un zid lal de 80 cm.
Incperea vestic se pare c era pavat cu mortar
alb; cea estic, nepaval, prezint o stratigrafie complex. Astfel, sub solul vegetal gros de
15-20 cm, apare un strat de drmturi gros
de 50-GO cm; sub acesta, imediat lng zidul
despr1itor, a aprut un strai sub\ire de msur
pe o suprafa! de circa 1 m 2 Arsura se gftsea
pe un slrat de circa 1 m grosime de pmnt brunglbui compact, foarle bine btut; la GO cm sub
limita superioar[t a acestuia exist un strat sub(.ire
(1-3cm), intermilcnt, de crbune i cenu.
La adncimea de 1,60 m, cam la mijlocul ndtperii
(n dreptul m 51,25), pe solul antic, au aprut doi
bolovani de ru ce mrgineau un strat de pietri
gros de 15-25 cm care se ntinde pn n dreptul
m 57,50, fiind ns ntrerupt ntre m 53,85--54,55
de un zid al cldirii menionate.
Cele dou anuri sesizate n Z4 , care au fost
umplute i peste care s-a construit cldirea, nu

vat

:ro . :-"..

H. DAICOVICIU, D. ALICU. I.

pot reprezenta altceva dect elemente defensive


de pe latura de vest a castrului de pmnt ce a
precedat ntemeierea oraului antic6 Spre deosebire de laturile de est i de sud ale castrului,
care urmeaz acelai traseu ca i zidul coloniei,
i pe care urmele valului de pmnt snt bine vizibile, !alura de vest, situat n interiorul oraului
antic, nu putea prezenta asemenea urme ntruct
valul a fost desfiinat i aplatizat. Probabil c
tocmai din pmntul valului provine stratul
compact, brun-glbui, din ncperea a crei stratigrafie a fost descris mai sus. Ct despre stratul
de pietri cu bordur de bolovani de ru, el trebuie s reprezinle via sagularis a castrului; n
acest caz, valul avea la baz o lime de 8,25 m.
Este limpede acum c dimensiunile castrului
de pmnt au fost mai mici dect cele ale oraului.
Dac trei laturi (nordic, estic i sudic) a\'eau
acelai traseu, latura de vest a castrului se afla
pc malul drept (estic) al Apei Mici, n timp ce latura
vestic a oraului se afla pe malul stng. Lucrul
este uor de neles, cci nu era normal ca un curs
de ap s traverseze un castru.
C.ATALO (IUL ImS(:Ol'Ell 1H II. OU

Campania din 1980 a fost foarte rodnic n


descoperiri de obiecte. Ele se public pe categorii.
C~AMIZI I IGLE TAMPILATE

ln timpul campaniei de spturi din vara anului


1980, n zona cercetat intra muros au fosl descoperite 176 de crmizi i igle tampilate,
dintre care 169 cu tampila lizibil. Intrucit,
dup terminarea cercetrii pieselor descoperite
le va fi consacrat un studiu amplu, ne mrginim
s facem aici o prezentare statistic.
Astfel, n sec\iunile T 2 i T 3 i n nava sudic,
dczvelil par(ial, a cldirii 001 au fost descoperite
112 1igle cu tampila LEG 1111 FF n cartu
simplu (fig. 7/1- 2) i G cu tampila aceleiai
legiuni n earlu rotunjit (fig. 7 /3); 6 igle cu
tampila G IM n cartu de forma unei fabula
ansala (fig. 7 /4), dou igle cu tampila PRCOS
n cartu la bula ansala (fig. 7 /8); :3 piese cu tam
pila CSV n carlu simplu (fig. 7 jHl); 3 piese cu
o lampilft n fabula ansaia cu lilere imprimate,
greu lizibil (fig. 7 /9); 2 piese cu literele OPL
scrise nsft inYl'rs i de la dreapta spre stnga in
cartu simplu cu marginile adncile (fig. 7/11).
n cldirea 002 au fost descoperite urmtoarele
tampile pc igle i dtrmizi: n camera 1 - dou
piese cu tampila CIV n cartu simplu cu marginile reliefatr (fig. 7 jl2); n camera 4 - o pies
cu tampila TEHTULL ... IVL AL ... (fig. 7/14)
i alla cu tampila PR COS; n camera 10- dou
iglc cu tampila PH COS, una cu tampila VAL
cu li lerele imprimate i cari u simplu cu marginile
adncite, nou cu tampila LEG IIIL FF; n
8

D. Alicu, Potaissa, 2, 1980, p. 23-29.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

SAPATURILE DE LA ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA

camera 11 -

o pi es cu tampila PR COS , una

'

253

24. Fragment de zba l descop eri t n c l dire a

_L

~~

10
.

11

12

13

11.

~b

2.

a a cu pune e i se mi cer cun-..- liber a fost umplut cu o past vitroas,


roie, din ca re se m ai pstreaz pc a locuri urm e.
In spale are dou nituri cu care era fixat cure aua
de piele. Ap li ca a fost d escoperit la est de 001,
ntre dou contraforluri, p e nivelul inferi or.
3,1 X 1,2 cm. Inv. V 28974 (fig. 10/3).

--~~--,-":----=-::-:::-::-=-=-=--=--=--=------=-=-==---=-=-----=-----=--=--:--~---a:aee----sseen
mrmuiiulnTiaf.,~deco r

288 18 V 28873, 24381 MS, V 30580 (fig.


9/9, 13, 17).
7
Num erele d e inventar ln so ite de sigla MS sint a le Muzeului arheologic elin Sa rmizcgetusa; celelalte aparin Muzeului de istori c al Transilva niei din Cluj-Napoca.

Spaiul

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

16

17

28

19

3m

g. 6. Ulpi a Trai a na Sa rmi zegelusa. Sec iun ea Z4 : 1 plan ; 2 profilul perete lui de nord (Legend a: 1 so l vege tal ; 2 p mnt n egru d e lun c; 3
d e d i"i rim:ltur cu mu ltii i g l ii; 9 strat d e drlmi"itur cu mortar i n isip ; 10 arg il ni s ipon s; 11 p mtnt brun ni sipos = so
a rs ; 17 p mlnt n egrU = !

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

31

29

31

34

33

31

35

l
'
.-::

.:,

36

37

3,8

( ()

39

._

:-:
._ ;:

~~

42

43

~5

1.4

- - - ----' - ~ -

:;..

.;...

~~~xl
1~

..; -: ~1

1- =

== 1 4

1:<:>: P~ol s
1 1 1 Il 6

88?-'ibd

l ~crP~

~~~ . 4~ :'1;j

llnt negru de lun c; 3 pietri de riu cu cr mizi i ceramic rula t de ap; 4 c rli!lizi i igle; 5. strat de d rmtur cu pi etri i mortar; 6 p mlnt ste1
nlnt brun ni sipos = sol antic; 12 drmtur cu mortar, ni sip, igl; 13 pavaj de morta r a lb; 14 cenu, arsur; 15 val de p mnt aplatizat; 16 p
: 17 omlnt negrU=tunpluturn a nurilor; 18 hypocaustum.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

49

>O

51

53

52

59

~~

10

~~~J

11

c;

1 o~ 'o-oj

12

gd

13

g~~

E----3

14

11111 11111 1 15
1

16

1:-':- '-'"-' ,~, ;'. 1 17

18

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

60

SAPATURILE DE LA ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA

camera 11 - o p1esa cu tampila PR COS, una


cu tampila VAL (fig. 7 /10), una cu tampila
PES cu literele imprimate, fr cartu (fig. 7 /15),
una cu tampila LEG IIII FF.
ln drmtura dintre cele dou cldiri au fost
descoperite cinci igle cu tampila CVC/PRA V
(fig. 7/17), trei cu tampila LEG III.FF, patru
cu tampila PR COS, una cu tampila l\1 SER
n cartu simplu, (fig. 7 /18), una cu tampila
MID cu litere imprimate, fi'lr cartu (fig. 7/16)
i o tampil n cartu cu marginile reliefate, din
care se pstreaz ultimele dou litere OL (cu L
ntors); litera anterioar poate fi un A sau un
M (fig. 7 /13).
ln seciunea z4 n cldirea intersectat au fost
descoperite trei tampile, toate n la bula am ata:
0~B, QCS, QCC (fig. 7/5 -7).
OBIECTE DE FIEH

1. Disc de fier, sub~iat la mijloc, descoperit


n cldirea 002, camera 10. D=8,5 cm. Inv.
,.,80 MS 7 (fig. 8/1).
2. Mistrie cu lingura oval i coada subiat
spre vrf pentru a fi nfipt ntr-un mner de lemn,
descoperit la sud de cldirea 001, lng contrafortul 6. 27 x 6,9 cm. Inv. V 28814 (fig. 8/4).
3-12. Diverse cuie i piroanc descoperite ntre
cldirile 001 i 002 (fig. 8/2-3,5-11,13).
13. Scoab foarte corodat, fragmentar, descoperit la sud de cldirea 001, n drmtur.
L= 14,5 cm (fig. 8/12).
14. Cheie omogen corodat, cu corpul uor
ngustat n partea inferioar. Limba n form de
T are trei dini. Descoperit n cldirea 001,
nava 1, pe vatra ultimului nivel. L=6,5 cm.
Inv. 24407 MS (fig. 9/1).
15. Cheie foarte corodat, descoperit n SA.
L=4,4 cm. Inv. V 28980 (fig. 9/2).
16. Cheie cu cap perforat, delimitat de corpul
ngustat spre baz printr-o uoar gtui tur;,
limba are trei dini. Descoperit n cldirea 001,
nava 1, la 1,35 m. L=7,5 cm. lnv. 24416 MS
(fig. 9/3).
17. Cheie cu cap lit i perforal, corp drept
picior ngust, limb cu trei dinC descoperit n
nava nordic a cldirii COl. L=7 cm. Inv. 24398
MS (fig. 9/4).
18. Cheie de acelai tip cu precedenta, descoperit n cldirea 002, camera 10. L=6,3 cm.
lnv. 23046 MS (fig. 9/5).
19. Buce aproape ptrat, cu coluri rotunjite,
descoperit la est de cldirea 001. 4,9 x 4,7 cm.
Inv. 24379 MS (fig. 9/6)
20-23. Verigi de diverse dimensiuni descoperite ntre cldirile 001" i 002 sau 003. lnv.
V 28818, V 28873, 24381 MS, V 30580 (fig.
9/9, 13, 17).
7 Numerele de inventar inso~itc de sigla MS sint ale Muzeului arheologic din Sarmizcgctusa; celelalte apar\in Muzeului de istoric al Transilvaniei din Cluj-Napoca.

253

24. Fragment de zbal descoperit n cldirea


002, camera 1, n drmtur. L= 11 cm. lnv.
24388 MS (fig. 9/8).
25. Fragment de stilus, descoperit n cldirea
001, nava 1. L=5,9 cm. lnv. V 28840 (fig. 9/10).
26. Stilus decorat la partea superioar cu o
band de linii incizate, descoperit n cldirea 002,
camera 10. L= 10 cm. Inv. 24412 MS (fig. 9/11).
27. Crlig (?) confecionat dintr-o bar aplatizat n cruce. Captul opus crligului era subiat
i ascuit, probabil pentru a fi nfipt n lemn.
Piesa a fost descoperit n cldirea 001, seciu
nea Ta, nava 1. L= 10,5 cm. lnv. 24408 l\1S
(fig. 9/12).
28. Fibul foarte corodat, fragmentar, descoperit n SA. L=6,3 cm (fig. 9/14).
29. Verig de lan descoperit n SA. L=4,5 cm.
lnv. 24384 MS (fig. 9/15).
30. Band ndoit n S cu un capt ascuit
i perforat (ruptur Ia captul cellalt) i cu un
orificiu central. Probabil era garnitura metalic
a unei lzi. A fost descoperit la est de 001, n
drmtur. L=8,4 cm.
lnv. 24386 MS (fig.
9/16).
31. Vrf de suli cu capul scurt, n patru
muchii, i cu un tub lung, conic, descoperit n
seciunea Ta, nava 4, pe vatr. L=9,3 cm. Inv.
24576 MS (fig. 9/19).
32. Pies n form de pendul, cu o bucl la
captul opus, descoperit cu prilejul lucrrilor
de restaurare la templul nchinat probabil, mai
multor diviniti. L= 10 cm. lnv. V 28876 (fig.
9/20).
33. Fragment de tub sau manon, descoperit
n cldirea 001, la -0,30 m. lnv. V 28839 (fig.
9/18).
34. Fragment dintr-un mecanism de nchidere,
descoperit n cldirea 001. 2,7 x 1,9 cm. Inv.
28841 (fig. 9/7).
35. Cuit cu lami'l dreapt i muchia teit
spre vrf, descoperit n drmtura camerei 1
din cldirea 003. L= 13,4 cm. lnv. V 28842
(fig. 9/21).
36. Fragment de cu!it descoperit n cldirea
002, camera 10. L= 11,5 cm. Inv. 24387 .\IS
(fig. 9/22).
OBIECTE DE BRONZ

1. Talger de balan\ de form circular-conravi't,


cu trei guri de agare, descoperit la est de 001,
lng un contrafort. D=7 cm.
lnv. V 28963
(fig. 10/1).
2. Aplic de centur confecionat dintr-o
plac dreptunghiular cu extremitile n form
de semilun, decoral cu puncte ~i semicercuri.
Spaiul liber a fost umplut cu o past vitroas,
roie, din care se mai pstreaz pc alocuri urme.
ln spale are dou nituri cu care era fixat cureaua
de piele. Aplica a fost descoperit la est de 001,
nlre dou contraforluri, pe nivelul inferior.
3,1 >< 1,2 cm. Inv. V 28974 (fig. 10/3).

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

254:

H. DAICOVICIU, D. ALICU, 1. PISO

colab.

(.
:

~~1

~,_ . ., . 'o..,- . _--~.> ....-,.,._,".~

--'it

lt'LJnffiljlfrJftf_'J~
--~ ~y
!J ._

..

---

..

'

~J

-~

( 'A."L1j
\.

. >

~:

,.

) . ",;,.

..

U4~

'

u..

10

FI&. 7. Upia Traiana Sarmizegetusa. tampile de pe crmizi i \iglc: 1 -4, 8-9, 11, 19 cldirea 001; '5 -7 sectiunea
Z.: 10.12. 14- 15 cldirea 002: 13. 16-18 stratul de drlmilturi dintre cldirile 001 i 003.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

SAPATURILE DE LA ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA

~').~

<~ -~. o.
~.) ,' '").

t\) t ~-' ,
1

y(
\

''

~
0

.,..

\.

?"

..

1
.;;'1

~----~-----

255

{!]
1

lJ

/""' -'-,
'

f-.._J't.... ___ j
""

L.

f;(:rv
t ,

'

d...

Il

12

Fig. 8. ulpia Traiana Sarmizegetusa. Obiecte de fier:

\{.,:

~"~--------

1 disc; 2-3, 5-11, 13 cuie i piroanc; 4 mistrie; 12 5Coab.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

H. DAICOVICIU, D. ALICU, I. PISO

25G

colab.

'

~
~

2
5

11

16

./ .--

-- ....."',
\

i
1

18

)
21

22

Fig. \J. l 'lpia Traiana Sarmizl'gl'Lu:<a. Ohil'cll' dl' fil'r: 1-5 chei; 6 buq(t; 7 fragment dinlr-un ml'canbm de inchiderl';
!l fragment dc zhal~\; 9, 13, 17 verigi; 10 fragmcnl de slilus; 11 slilus; 11 cirlig('?); 11 fibulii; 15 vcrig de lan; lG band
In form deS; 18 fragment de tub cu manon; 1\J virf de suli; 20 pies In form de pendul; 21 cuit cu lama dreapt; 22
fragment de cuit.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

SAPATURILE DE LA ULPIA TRAIANA SARMIZEG!:TUSA

3. Fibul
drm tura

perfect conservat, descoperit in


din SA. L= 3,2 cm. Inv. V 28964

(fig. 10/4).
4. Scoab de mici dimensiuni cu extremitile
braelor ndoite, descoperit n drmturi, la
est de 001. 3,3 x 1,5 cm. Inv. V 28988 (fig. 10/5)
5. Torti de srm a unui vas de sticl, descoperit n seciunea Z4 , pe fundul primului an.
D=4,7 cm. Inv. V 28965 (fig. 10/6).
6. Buton cu marginea plat i zimat, iar
partea central bombat i perforat, descoperit
in SA. 3,7 x 0,9 cm. Inv. V 28967 (fig. 10/8).
7. int plat, descoperit n seciunea T 2 ,
nivelul inferior. D= 1,6 cm. Inv. V 28976 (fig.
10/17).
8. Cui cu cap semisferic descoperit n SA. L=
3,4 cm. Inv. V 28984 (fig. 10/9).
9. Cui cu cap sferic, descoperit n cldirea
001, nava 1. L=3,8 cm. lnv. V 28966 (fig.
10/10).
10. Tija unui ac ascuit la vrf, descoperit n
SA. L=6,1 cm. Inv. V 28989 (fig. 10/11).
11. Extremitatea metalic, conic, terminat
cu un cirlig mic, a unui instrument cu mner de
lemn, descoperit n spaiul 003.1. L=5, 1 cm.
Inv. V 28973 (fig. 10/12).
12. Element decorativ de costum militar constnd dintr-un tub i o band ajurat din care
se pstreaz foarte puin, descoperit n SA,
nivelul inferior. L=2,9 cm. Inv. V 28991. (fig.
10/13).
13-1S. Verigi descoperite in SA, nivelul inferior. Inv. V 28986, V 28983, V 28962 (fig.
10/1-1-16).
16. Plcu de /o rica squamala, descoperit
In SA, nivelul inferior. 2,3 X 1,2 cm. Inv. V 28987
(fig. 10/ 18).
17. Fragment dintr-un obiect a crui des linaie nu poate fi precizat, descoperit n SA, n
drm[ttur. 3,6 x 3 cm. Inv. V 28990 (fig. 10/7).
18. Plac de centur din metal alb cu patru
nituri, decor central ajurat i un buton central
de fier (?), descoperit in cldirea 002, camera
10, nivelul inferior. 4,9 X 3,8 cm. lnv. V 28977
(fig. 10/2).
OBIECTE DE OS

1. Ac de pr rupt n partea superioar, descoperit n seciunea T 1 , la -0,30 m. L=8,8 cm.


Inv. V 28978 a (fig. 11/1).
2. Ac de pr rupt in partea superioar, descoperit in SA. L=8,7 cm. Inv. V 28940 (fig. 11/2).
3. Ac de pr cu capul conic, rupt in partea inferioar,
descoperit in SA. L=6,7 cm. lnv.
V 28937 (fig. 11/3).
4. Ac de pr cu capul rotunjit, descoperit in
SA. L=6,6 cm. Inv. P 28939 (fig. 11/4).
5. Ac de pr cu capul rotunjit i corpul subiat
spre Yirf, descoperit n seciunea Z4 L=7 ,5 cm.
Inv. V 28944 (fig. 11/5).
6. Ac de cusut cu urechea rupt, descoperit
In clf1direa 002, camera 1. L=9,2 cm. Inv. V
28935 (fig. 11/6).

257

7. Ac de cusut descoperit in acelai context


cu precedentul. L=9 cm. Inv. V 28936 (fig.
11/7).
8. Ac de cusut cu virful rupt, descoperit In
cldirea 002, camera 10. L=6,9 cm. Inv. V 28943
(fig. 11/8).
9. Virful unui ac, probabil de cusut, descoperit
in drimtura din SA. L=7,4 cm. Inv. V 28938
(fig. 11/9).
10. Jeton descoperit in cldirea 002, camera
10. D= 1,9 cm. Inv. V 28941 (fig. 11/10).
11. Jeton descoperit in acelai context cu precedentul. D=2,4cm. lnv. V 28942 (fig. 11/11).
OPAIE

1. Fragment de opai cu bordura larg, decoral cu o protuberan, toarta nalt, perforat, decorat cu dou linii incizate. Past glbuie,
angob crmizie. Descoperit n cldirea 001,
seciunea T 1 , -0,50 m. 4,9 x 4 x 2,6 cm.
2. Opai uor deteriorat, de tipul X, cu trei
protuberane pe bordur. Past glbui-crmizie,
angob crmizie. Descoperit in cldirea
seciunea T 2 , la -0,60 m. 7,7 x5,1 x2,5 cm.

001,

3. Fragment de opai de tipul X. Se pstreaz


o parte din cioc i bordura cu o protuberan.
Past crmizie, urme de angob crmizie.
Descoperit n cldirea 001, pe zidul sudic. L=4 cm.
4. Fragment de opai de lipul 1. Discul alveolat
este decorat cu o cista deasupra creia apare un
caduceus i o ramur. Fundul era mrginit de un
cerc incizat. Past crmizie, angob glbui-c
rmizie. Descoperit n cldirea 002, camera 2,
in umplutura dintre primul i al doilea nivel.
3,5 x5,4 x2,8 cm.
5. Opai de tipul X cu o parte din disc i cioc
deteriorate. Pe bordur se pstreaz dou protuberane. Fundul este marcat de dou cercuri
concentrice avnd in centru tampila OCTA VI.
Past crmizie, angob crmizie, urme de ardere secundar. Descoperit n cldirea 002, camera 9, la -0,71 cm. 10,3 ~ 6,6 cm (fig. 12/1).
6. Fragment de opai de tipul X. Past cr
mizie, urme de angob crmizie. Descoperit in
cldirea 002, camera 9. 10,3 x 3,6 cm.
7. Fragment din capacul unui opai de tipul 1.
Discul alveolat este decorat cu un vultur n poziie pasiv, aezat pe o ramur. Past glbuie,
angob crmizie. Descoperit n cldirea 002,
camera 11. 5 x 5,2 cm.
8. Fragment de opai al crui tip nu poate fi
determinat. Se pstreaz o parte din bazin i
bordura cu o toart lamelar neperforat. Discul
era alveolat i decorat cu un motiv vegetal (?).
Descoperit n cldirea 002, camera 12. 2 x 3,6 cm.
9. Opai de tipul X cu discul spart i dou
proluberane pe bordur. Fundul marcat pe dou
cercuri concentrice incizate avind n centru tam
pila OCT A VI. Past glbuie cu mic, angob
crmizie. Descoperit n cldirea 002, "terasa"
de la vest de camera 10, la -1,48 m. 8 x 5,1 x
2,6 cm.

n - CercetAri arheolol!ice

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

258

H. DAICOVICIU, D. ALICU, 1. PISO

colab.

-------------------

h
1

'

~8

11

o
.

{C)
16

17

Fig. 10. Ulpia Traiana Sarmlzegetusa. Obiecte de bronz: 1 talger de balan; 2 plac de centur; 3 aplic de centur;
4 flbul; 5 scoab; 6 torti; 7 fragment de obiect neidentificabil; 8 buton; 9-10 cuie; 11 tij de ac; 12 fragment de
unealt cu cirlig; 13 podoab de costum militar; 14-16 verigi; 17 intA plat; 18 plcu de /orita squamaia.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

259

SAPATURILE DJ: LA ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA

~;

.....
~:

. ;. -(/])

.. :

"

i-~

--:

.....1

:~

4
5
1

;:-

- CIZlD

c-

-IZZZDD

'O
.

.,

,.

-o
.

'

.
0..

9
6

Fig. Il. L:lpia Traiana Sarmizegetusa. Obiecte de os: 1-5 ace de pr; 6-8 ace de cusut; g virf de ac; 10-11 jetoane.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

260

H . D A ICOVIC I U , D . ALIC U , I . P I SO

Fig. 12. Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 1

opai

cu

tampila

OCTAVI; 2
vas cu chrismon.

10. Opai lntregibil de tipul X cu bordura


cu protuberane simple. Fundul era
mrginit de dou cercuri incizate avnd n centru
tampila OCT A VI. Past glbui-crmizie , angob
orange. Descoperit n SA.
11. Fragment de opai al crui tip nu poate fi
determinat. cu tampil ilizibil. Past glbuie,
decorat

c olab.

buz

de morlarlum

tampilat;

3 fragment de

urme de ardere secundar. [)escoperit In SA


3,7 x 4,6 X 2,5 cm.

12. Fragment de opai al crui tip nu poate fi


determinat. Se pstreaz o parte din fundul decorat cu rozete i toarta vertical, perforat.
Past glbuie, angob brun-tutunie. Descoperit
In SA. 5,1 x 1,8 cm.
.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

SAPATURILE DE LA ULPIA TRAIANA SARMIZEG!:TUSA

13. Fragment de opai al crui tip nu poate fi


determinat. Se pstreaz o parte din capacul cu
disc perforat, bordura neted, toarta inelar.
Past fin, crmizie, angob glbuie. Descoperit
In SA. 6,1 x 2 cm.
14. Fragment de opai de tipul X. Se pstreaz
o parte din cioc i din bazin cu bordura decorat
cu o protuberan. Descoperit n SA. 4,6 x 2 cm.
15. Fragment de opai al crui tip nu poate fi
determinat. Se pstreaz o parte din fund i
din peretele bazinului. Fundul era delimitat de
dou cercuri concentrice. Din tampil se ps
treaz IA [nuari]. Descoperit n SA. 4,2 x 0,6 cm.

din cele dou cldiri. Menionm ns c pentru


simplificarea i pentru economisirea spaiului tipografic, planele cuprind atit materialul dintr-o
cldire cit i din cealalt, existnd cazuri n care
acelai tip de recipient apare n ambele cldiri;
intr-o asemenea situaie, tipul respectiv figureaz
in text la ambele cldiri, n timp ce n plane
apare o singur dat.

CERAMICA

1. FORME .JOASE

Materialul ceramic cunoate o mare varietate


de forme. Dei fragmentar, acest material ne-a
servit la reconstituirea grafic a unor tipuri i
variante de recipiente i a altor obiecte de lut
ars, folosite sau depozitate n cldirile 001 i 002,
prezentate n cele ce urmeaz. In ceea ce privete
recipientele, acestea snt asemntoare, n general, cu cele descoperite n celelalte obiective
spate
la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, att
din punctul de vedere al formelor, ct i al facturii
(past semifin n general, dar i fin sau grosier,
cu nisip, mic sau pietricele, roie sau cenuie,
cu nuanele care deriv din aceste culori). Am
putut constata nc o dat unitatea acestui material, Sarmizegetusa roman constituind o aa
zis micro-zon in ceea ce privete fabricarea i
desfacerea ceramicii de uz comun.
Materialul cercetat in care n-am inclus opaiele,
publicate separat, a fost mprit dup cum urmeaz:

A.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
3.
a.
b.
c.
d.

Recipiente
farfurii

1. forme joase:

strchini

mortaria
forme inalte:
amfore
ulcioare i cni
oale
vase fine cu perei
categorii aparte:
ceramic

subiri

glazurat

ceramic tampilat

terra sigillata
vase cu figurine antropomorfe

B. Alte obiecte

261

ceramice

Menionm c materialul este prezentat in


cele ce urmeaz intr-o form oarecum provizorie,
fcndu-se o clasificare preliminar pentru ca el
s poat fi studiat ntr-o oarecare ordine. Urmeaz

ca la tenninarea dezvelirii acestui obiectiv (insula


din care fac parte i . cele dou cldiri numite
convenional 001 i 002) s fie ntocmit o tipologie corespunztoare, pe baza intregului material
ceramic descoperit. Deocamdat, recipientele i
celelalte obiecte de lut ars rezultate din campania
1980 vor fi prezentate aproximativ in ordinea
In care apar ele in plane, separat pentru fiecare

Fig. 13/3. Strachin cu buza evazat oblic in


sus i corpul uor bombat. Fragment. Past
cenuie, semifin. Dg (=diametru! gurii): 13 cm.
Seciunea T 2 Inv. 15192 MS.
Fig. 13/9. Strachin cu buza ngroat i canelat. Corpul tronconic cu baza mic in jos,
fund drept. Fragment. Past cenuie, semifin.
Unele recipiente din aceast variant de strchini
snt confecionate din past rocat, semifin.
Dg=22 cm. Nava 6. Inv. 16358 MS.
Fig. 13/10. Castron cu buza rsfrint i ca nelat. Corpul uor bombat. Fragment. Past cenuie, semifin. D=30 cm. Zidul sudic al cldirii.
lnY. 15320+ 15422 MS.
Fig. 14/3. Strachin cu buza nclinat spre
interior i cantul rotunjit. Corpul uor bombat.
Fragment. Past cenuie, semifin. Dg= 16 cm.
Seciunea T 2 Inv. 15173 MS.
Fig. 14/6. Strachin cu buza ntoars spre
interior. Partea superioar rotunjit i ingustat.
Corp bombat. Fund drept. Fragment. Past
rocat semifin, cu slip lustruit,
de aceeai
culoare. Urme de ardere secundar. Dg=28 cm.
Zidul sudic al cldirii. Inv. 15319+ 15352+ 15378
+15385 MS.
.
Fig. 14/8. Strachin .cu buza ntoars spre
interior i cantul rotunjit. Corp semisferic. Fund
drept. Fragment. Past rocat-glbuie, semifin.
Dg=22 cm. Nava 1. Inv. 15113 MS.
Fig. 14/10. Strachin cu buza ntoars spre
interior i cantul rotunjit. Corpul arcuit spre
exterior. Fund drept. Fragment. Past cenuie,
semifin. Dg= 38 cm. Zidul sudic al cldirii.
Inv. 15424 MS.
Fig. 15/1. Morlarium cu buza evazat i corpul
bombat. Fragment. Past cenuie, semifin cu
nisip i pietricele. Dg: 42 cm. SA. Inv. 16701 MS.
2. FORME NALTE

a. Amfora
Fig. 16/2. Ainfor cu buza ngroat i uor
spre interior; cantul unghiular. Fragment. Past semifin rocat, glbuie la exterior.
Dg= 15 cm. Nava 6. Inv. 16356 MS.
Fig. 16/7. Amfor cu buza ngroat i ntoars
spre interior. Partea superioar a buzei teit.
ntoars

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

H. DAICOVICIU, D. ALICU, I. PISO

26:!

colab.

7.

::..J

')

72

-1

;>

73

;::>

r
6

/,

11
' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____.J

Fig. 13. Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 1-3, 5 -!l

strchini;

4 farfurie; 10 castron; 11

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

strachin.

SAPATURILE DE LA ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA

263

~======~[~~~~29

J!i0c

:._ ~---_

;,

___=l=====~~r--'1)
/

. c{lt='===tl======\~j)

~1
(~

.\

_)

7.

Fig. 14. Ulpia Trai ana Sarmizegetusa

1, 3-10

strchini;

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

2 farfurie.

264

H. DAICOVICIU, D. ALICU, 1. PISO

eolab.

~~
~u(

E_ _ _/~:=,
1

~=======3~;~u~~======~~~
3

'---~--------------

Fig. 15. L:Jpia Traiana Sarmizcgctusa. l -4 mor/aria.

Fig. 16. Ulpia Traiana Sarmizegctusa. 1-10 amforc.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

SAPATURILE DE LA ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA

Fragment. Pasl g\buie semifin. Dg= 17 cm.


Nava 1; 2,83 m adncime, n arsur. Inv. 15103+
15104 MS.
Fig. 16/8. Amfor cu buza ngroat i cantu\
rotunjit. Fragment. Past glbuie, semifin. Dg=
13 cm. SA. lnv. 16767 MS.
Fig. 16/10. Amfor cu buza subire, profil n
form de S, cantul unghiular; dou tor ti. Fragment. Past rocat, semifin. Dg=5 cm. Zidul
sudic al cldirii. lnv. 15864 MS.
b. Ulcionre

i cni

Fig. 17/4. Ulcior cu buza uor ngroat, proPartea ei superioar, unghiular. Gt arcuit. Fragment. Past cenuie, semifin. Dg=
11 cm. Zidul sudic al cldirii. Inv. 15400 MS.
Fig. 17/5. Ulcior cu buza ngroat i uor
rotunjit.
Fragment. Past cenuie, semifin.
Dg= 11 cm. SA. lnv. 16679 MS.
Fig. 11/6. Ulcior cu buza profilat - un bru
simplu n exteriorul ei; partea superioar ngustat
i rotunjit. Fragment. Past rocat, semifin.
Dg=7 cm. SA. lnv. 16752 MS.
Fig. 1'7f8. Can cu dou tor!i, buza ngroat
i eantul rotunjit. Fragment. Past rocat semifin, urme de vopsea roie. Dg=6-7 cm. SA.
lnv. 16791 1\IS.
Fig. 17/11. Ulcior cu una sau dou Lori simple,
buzr~ rsfrnt, partea superioar a buzei inguslaUt
i unghiular. Gt arcuit. Fragment. Past cenuie semifin. Dg=4,5 cm. Nava 6. Inv. 16367
filat.

MS.

Fig. 1'1/13. Ulcior cu buza ngroat i cantul


un bru simplu sub buz. Fragment. Past
rocalft semifin. Dg=7 cm. SA. lnv. 16773 1\IS.
Fig. 1'7 /15. Ulcior cu buza treflat i cu o
toart. Fragment. Past cenuie semifin (unele
exemplare snt confecionate din past rocat
semifinlt). Dg (peste deversor)=9,5 cm. Zidul
sudic al cldirii. lnv. 15760 MS.
teit;

e. Oale

Fig. 1Sf1. Oal cu buza rsfrinl i ngro.)at;


o n\uire n partea inferioar[t, sub buz. Douft
lor!.i. Corp bombat. Fragment. Past cenuie
semifin. Dg= 14 cm. Seciunea T 2 Inv. 15300
MS.

cu profil in form de S; buza


cantul unghiular. Una sau dou
tor\i. Corp bombat. Fragment. Past cenuie
semifin. Unele exemplare din aceast variant
snt eonfec.ionate din past rocat semifin.
Dg= H em (variaz de la o variant la alta
intre 13 i 16 cm). SA. lnv. 16441 MS.
Fiq. 18/.'3. Oal cu corp bombat i gt cilindric
sau tronconic; dou sau trei tori. Buza ngroat
i canelatii. Fragment. Past rocat semifin
pni la fin; vopsea roie. Foarte pu!ine exemplare
snl confect.ionate din past cenuie. Urme de
ardere secundar. Dg= 14 cm. Nava 1, 2,82 m
adncime. n arsur. Inv. 15108 MS.
Fig. 1Sf4. Oal cu buza rsfrnt oblic n sus
i uor ngroat. Corpul bombat; dou caneluri
late pe umrul vasului. Fragment. Past cenuie

Fig. 18/2.

Oal

uor ngroat,

semifin.

265

Dg= 16 cm. Zidul sudic al cldirii.


Inv. 15323+ 15327 + 15408+ 15417 a-b MS.
Fig. 18/6. Oal cu buza rsfrnt oblic n sus
i uor ngroat. Corp bombat. Dou caneluri
late pe umrul vasului. Fragment. Past cenuie
semifin. Dg= 16 cm. Zidul sudic al cldirii.
Inv. 15402+ 15414+ 15415+ 15326 MS.
Fig. 18/7. Vas cu perei subiri, buza profilat
cu cantul rotunjit. Corp arcuit. Fragment. Past
rocat fin cu urme puternice de ardere secundar.
Dg= 10 cm. Zidul sudic al cldirii. lnv. 15394
MS.
Fig. 19/1. Oal cu buza evazat; cantul rotunjit; nuire interioar pentru capac. Fragment.
Past cenuie semifin. Dg=28 cm. SA. Inv.
16669 MS.
Fig. 19/.'3. Oal cu buza ngroat i rsfrnt;
n.uire interioar pentru capac. Fragment. Past
cenu';'ie semifin. Dg=26 cm. Seciunea T 2 lnv.
15231 MS.
Fig. 19/4. Oal cu buza evazat i ngroat;
cantul rotunjit. Fragment. Past cenuie semifin.
Dg=2l cm. Seciunea T 2 lnv. 15216 MS.
Fig. 19/:i. Oal cu dou tor\i; buza r[tsfrint
i ngroat, cu cantul rotunjit; an interior pentru
capac. Fragment. Past[t cenu~ie semifin. Dg=
18 em. SA. Inv. 16G58 MS.
Fig. 19/fi. Oal cu una sau dou tori, profilul
n form de S, buza uor ngroat[t i cantul rotunjit. Fragment. Past cenuie semifin. Dg
variaz intre 12 i 16 cm. SA. lnv. 16690 MS.
Fig. 19/7. Oal cu profilul n form de S, buza
ngroat. O toart. Fragment. Past rocat
semifin. Dg=26 cm. lnv. 15014+15017 MS.
Fig. 19/12. Oal cu buza ngroat i cantul
unghiular. O gtuire scurt, tronconic, sub buz.
Fragment. Past cenuie semifin (cteva exemplare din past roie grosier). Dg=24 cm. SA.
Inv. 16640 MS.
Fig. 19/ Jl. Oalft cu buza rsfrnt oblic n
sus i ngroat; nuire interioar pentru capac;
o nervur orizontal sub buz. Fragment. Past[t
cenuiu-negricioas semifin cu nisip i mic.
Dg= 16 cm. Seciunea T 3 lnv. 15293 MS.
Fig. 20/2. Oal cu buza dreapt i naltft; o
gtuirc mai accentuat sub buz. Perei subiri.
Fragment. Past cenuie semifin. Dg= 12 cm.
Nava 1, 2,83 m adncime, n arsur. lnv. 15111
MS.
Fi y..'!Of 12. Oal cu buza evazat i ngroat;
partea superioar a buzei nclinat spre interior.
Dou caneluri late pe umrul vasului. Fragment.
Pastft cenuie semifinlt (unele exemplare snt
confec.ionate din past rocat semifin). Dg=
22--30 cm. Zidul sudic al cldirii. lnv. 15383
MS.
Fig. 20/ J.l. Oal cu buza evazat; partea superioar[t uor nclinat spre interior. Praguri
succesive orizontale pe umrul vasului. Fragment.
Past cenuie semifin. Dg=24 cm. Zidul sudic
al c\[tdirii. Inv. 15754. MS.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

266

H. DAICOVICIU, D. ALICU, I. PISO

colab.

Fig. 17. Ulpia Tralana Sarmizegetusa. 1-2, 4-6, 9-15 ulcioare. 3, 8

Fig. 18. Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 1-8 oale; 7-11 vase cu

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

cni;

7 oaiA.

perei subiri.

SAPATURILE DE LA ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA

267

19. UlpLl Traiana Sarmizegetusa. 1-17 oale.

lrTl.

j----------~

f'.;-----=---
--------,,
-

"'
V

!/

~~1

Li

t--;;;
V.

~.

Fig. 'JO. Ulpia Traiana Sarmizegetusa 1-2,810-Ui oale; :3-4 cAni; 5 ulcior; 6-7 vase cu

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

pereii drepi;

9 vas cu peretii

groi.

H. DAICOVICIU, D. ALICU, I. PISO

268
CLDIREA 002

colab.

Strachin cu buza ntoars spre ini corpul bombat. Fund drept. Fragment.
Past rocat
semifin (unele exemplare sint

Fig. 14/5.

terior
1. FORME JOASE
Strachin cu buza rsfrnt. FragPast cenuie semifin, slip cenuiu lus-

Fig. 13/1.

ment.
truit. Dg=30 cm. Camera 9. Inv. 14994 MS.
Fig. 13/2. Strachin cu buza rsfrn_t i c?~P~l
uor bombat. Fragment. Past cenuie semlfma,
slip cenuiu lustruit dispus n benzi orizontale,
paralele, pe buz i n interiorul vasului. Dg=
22 cm. SA. Inv. 15477 MS.
Fig. 13/4. Farfurie cu buza uor rsfrint.
Fragment. Past rocat-glbuie semifin. Dg=
20 cm. Loc de descoperire incert. Inv. 18008 MS.
Fig. 13/5. Strachin cu buza evazat oblic on
sus i cantul rotunjit. Fragment. Past brun-g~l
buie semifin. Dg=24 cm. Loc de descopenre
incert. Inv. 20351 MS.
Fig. 13f6. Strachin cu buza evazat oblic
in sus; o canelur ngust pe partea superioar
a buzei, de-a lungul circumferinei ei. Corpul
uor bombat. Fragment. Past alb-glbuie :..caolinoas", semifin. Dg= 28 cm. SA. Inv. 11086
MS.
Fig. 13/7. Strachin cu buza eva~at obli_c ~
sus o canelur ngust de-a lungul circumfermei
ei. Corpul uor bombat. Fragment. Pas~ c_enuie
semifin. Dg=22 cm. Loc de descopenre mcert.
Inv. 20322 MS.
Fig. 13f8. Strachin cu buza evazat i canelat.
Corp bombat fund plan. Fragment. Pas~ c~nuie
semifin. Dg= 22 cm. Loc de descopenre mcert.
lnv. 14628 MS.
Fig. 13/9. Strachin cu buza ngroat i canelat. Corp tronconic cu baza mic n jos; fund
plan. Fragment. Past cenuie semifin, urme
de ardere secundar. Unele exemplare snt confecionate din past alb-glbuie .,caolinoas".
Dg=22 cm. Camera 12. Inv. 15680 MS.
Fig. 13/10. Castron cu buza rsfrnt i canelat. Corp bombat. Fragment.
Past roea t
semifin. Dg=30 cm. Camera 12. Inv. 15680 MS.
Fig. 13/11. Castron cu buza nwo~t i pr~
filat; caneluri pe partea supenoara a buze1.
Corp bombat. Fragment. Past cenuie semifin.
Dg=36 cm. SA. Inv. 17776 MS.
o
.
Fig. 14/1. Strachin cu buza.. evazata ?b.hc
in sus i profilat; cantul rotunJit; canelun IU:
guste sub buz. Corp bombat. Fragme~t. Pasta
rocat semifin cu slip orange lustrUit. Dg=
28 cm. SA. Inv. 17732 MS.
Fig. 14/2. Farfurie cu buza r~sfrnt ~i ~gr~
at; o nuire de-a lungul circumfennei . ei,
n interiorul vasului; sub nuirc un ir de JIDpresiuni (probabil ornament cu rotia). Cor~
tronconic cu baza mic n jos. Fragment. Pasta
rocat semifin, slip rou lustruit. Dg= 28 cm.
Loc de descoperire incert. Inv. 14590 MS.
Fig. 14/4. Strachin cu buza ngro~Ul i
ntoars
spre interior. Corp troncomc cu
baza mic n jos. Fund plan. Dou nervuri pe
partea superioar a buzei. Fragment. Pa~t
cenuiu-negricioas semifin. Loc de descopenre
incert. Inv. 14312 MS.

confecionate din past cenuie semifin). Dg=


24 cm. Camera 12. Inv. 16313 MS.
Fig. 14/6. Strachin cu buza ntoars spre interior; partea superioar rotunjit i ngustat.
Corp bombat. Fund drept. Fragment. Past
rocat-glbuie semifin, slip lustruit glbui, slab
conservat. Urme de ardere secundar. Dg= 28 cm.
SA. Inv. 17332 MS.
Fig. 14/7. Strachin cu buza dreapt.; P.artea
superioar a buzei rotunjit. Corp tronco?Ic ~u
baza mic n jos; un prag care trece aproximativ
pe la jumtatea vasului. Fund drept. Fragment.
Past cenuie semifin. Dg= 30 cm. ., Terasa"
de la vest de camera 10. Inv. 17926 MS.
Fig. 14/8. Strachin cu buza ntoars sp~e
interior, partea superioar rotunjit. Corp semisferic. Fund drept. Fragment. Past rocat-c
rmizie semifin, slip rocat lustruit; urme de
ardere secundar. Foarte puine recipiente din
aceast variant sint confecionate din past
cenuie semifin. Dg=22 cm. SA. Im. 17340 MS.
Fig. 14/9. Strachin cu buza ntoars spre interior, cantul rotunjit. Corpul arcuit. Fund plan.
Fragment. Past rocat semifin, cu urme de
ardere secundar. Dg= 24 cm. Loc de descoperire
incert. lnv. 20357 MS.
Fig. 14/10. Strachin de dimensiuni mari cu
buza ntoars spre interior; cantul rotunjit.
Corp arcuit. Fund drept. Perei groi. Fragment.
Past rocat-crmizie semifin, slip rocat lustruit, urme de ardere secundar. Dg==42 cm. SA.
Inv. 17398+ 17480 MS.
Fig. ]5/1. Mortarium cu buza evazat i corpul
uor bombat. Fragment. Past cenuie semifin
cu nisip i pietricele. Dg= 38 cm (Ia unele exemplare diametru! ajunge pn la 46 cm). SA. Inv.
17283 MS.
Fig. 15/2. 1Hortarium cu buza rsfrnt i
corpul tronconic cu baza mic in jos. Fragment.
Past cenuie semifin cu nisip i pietricele. Dg=
36 cm. LoP. de descoperire incert. lnv. 20317
MS.
Fig. 15/3. Mortarium cu tampil. Buza rs
frint i corpul bombat. O canelur de-a lungul
circumferinei buzei. Fragment. Past rocat-c
rmizie semifin cu urme de calcar; pietri cele
in peretele interior al vasului. Pe buz e aplicat o tampil in cartu dreptunghiular: rEW
(adic LEM). Dg=32 cm. SA, in drmtur.
Fig. 15/4. Mort ari um cu buza rsfrnt. Fragment. Past rocat semifin cu nisip i pictricele.
Dg=40 cm. Loc de descoperire incert. Inv.
18402 MS.

2. FORME NALTE

Fig. 16/1. Amfor cu buza ngroat i rsfrnt;


partea superioar rotunjit. La aproximativ 5 cm
sub buz, dou tori simple. Corpul se lrgete
imediat sub buz. Fragment. Past rocat-glbuie
grosier cu nisip i pietri cele. Dg= 12 cm. SA,
in drmtur. Inv. 17337 MS.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

SAPATURILE DE LA ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA

Fig. 16/2. Amfor cu buza ngroat i ntoars


spre interior, cantul unghiular. Fragment. Past
rocat semifin, glbuie la exterior, nisip i mic,
depuneri de calcar. Dg= 18 cm. SA. Inv. 17478
MS.
Fig. 16/3. Amfor cu buza ngroat, ngustindu-se treptat spre cant; canlul unghiular.
Fragment. Past glbuie semifin. Dg= 16 cm.
SA, n drmtur. Inv. 17399 MS.
Fig. 16/4. Amfor cu buza ngroat i profilat in trepte, cantul unghiular. Fragment.
Past glbui-rocat semifin. Dg= 18 cm. Camera 12. lnv. 16317 MS.
Fig. 16/5. Amfor cu buza ngroat, o n
uire de-a lungul circumferinei ei, n exterior;
cantul unghiular. Fragment. Past glbui-rocat
semifin. Dg= 12 cm. SA. lnv. 17479 MS.
Fig. 16/6. Amfor cu buza ngroat i cantul
rotunjit; o sntuire de-a lungul circumferinf'i
buzei, in interior. Fragment. Past glbuie semifin, cu nisip degresant. Dg= 18 cm. SA, n afara
canalului. lnv. 17336 MS.
Fig. 16/7. Amfor[l cu buza ngroat i ntoars
spre interior. Partea ei superioar teit. Fragment.
Past glbuie semifin. Dg= 16 cm. Loc de descoperire incert. Inv. 18011 MS.
Fig. 16/8. Amfor cu buza ngroat i cantul
rotunjit. Fragment. Past glbuie semifin. Dg=
13 cm. SA, n canal. lnv. 17174 MS.
Fig. 16/9. Amfor cu buza ngroat i rs
frnt, partea superioar unghiular, cantul teit.
Fragment. Past glbuie semifin. Dg= 14-16 cm.
SA, n drmtur. Inv. 17738 MS.
Fig. 17/1. Ulcior cu buza vertical i cantul
teit; gtuire sub buz; gt nalt i arcuit. Una sau
dou tori. Fragment. Past cenuie semifin.
Dg= 12 cm. SA, n afara canalului. Inv. 17216
MS.
Fig. 17/2. Ulcior cu buza rsfrint i ngroat,
cantul rotunjit; o n.uire de-a lungul circumferinei buzei, n partea interioarf1. Git drept. Fragment. Past rocat semifin. Dg= 12 cm. SA,
in drmtur. Inv. 17735 MS.
Fig. 17/3. Can cu buza rf1sfrnlfl i ngroat,
cantul unghiular. Gt tronconic cu baza mic
in jos. Fragment. Past glbuie semifin cu urme
de ardere secundar. Dg= 6 cm. "Terasa" de la
vest de camera 10. lnv. 17949 MS.
Fig. 17/4. Ulcior cu buza ngroat i profilat.
Partea superioar unghiular. Gitul arcuit. Fragment. Past cenuie semifin. Dg= 11 cm. SA.
Inv. 17054 MS.
Fig. 17/5. Ulcior cu buza ngroat i un bru
simplu n exteriorul ci. Partea superioar ngustat i rotunjit. Fragment. Past cenuie semifin. Dg= 11 cm. Loc de descoperire incert. lnv.
14463 MS.
Fig. 17/7. Oal cu buza ngroat, cantul oblic,
teit spre exterior. Fragment. Past cenuie
semifin. Dg= 12 cm. Loc de descoperire incert.
Inv. 14349 MS.
Fig. 17j9. Ulcior cu buza ngroat, gtul arcuit,
una sau dou tori, care pornesc de sub buz.

289

Fragment. Past glbuie semifin. Dg=6 cm.


SA. n afara canalului. Inv. 17200 MS.
Fig. 17/10. Ulcior cu una sau dou tori;
buza profilat i ngroat; cantul oblic, te~it
spre rxterior. Gt tronconic cu baza mic in sus.
Fragment. Past rocat-crmizie semifin; nisip
drgresant. Dg= 2,5 cm. SA, n drmtur. lnv.
17425 MS.
Fig. 17/12. Ulcior cu una sau dou tori, buza
profilat cu cantul rotunjit. Fragment. Past
rocat-crmizie semifin, slip crmiziu lustruit.
Dg=5 cm. SA, n afara canalului. Inv. 17342 MS.
Fig. 17/13. Ulcior cu buza ngroat i cantul
teit; un bru simplu sub buz. Fragment. Past
rocat-crmizie semifin. Dg=7 cm. SA. lnv.
15563 MS.
Fig. 17/14. Ulcior cu buza ngroat i cantul
teit. Fragment. Past cenuie semifin. Dg=
6 cm. SA. Inv. 15522 MS.
Fig. 17/15. Ulcior cu buza treflat i cu o
toart. Fragment. Past cenuie semifin. Dg=
9,5 cm (peste deversor). SA. Inv. 14577 l\IS.
Fig. 18/1. Oal cu buza rsfrnt i ngroat;
o n!.uire in partea interioar, sub buz. Una
sau dou tor.i. Corp bombat. Fragment. Past
cenuie semifin cu nisip degresant. Unele cwmplare snt confecionate din past rocat semifin.
Dg= 14 cm. SA. Inv. 17475 MS.
Fig. 18/2. Oal cu profilul n form de S;
buza ngroat, cantul unghiular. Una sau dou
toni. Corp bombat. Fragment. Past cenuie
semifin. Dg= 14 cm. SA, in drmtur. lnv.
17446 MS. Unul din exemplarele gsite, care
face parte tot din aceast variant, are partea
superioar a buzei orientat cu incizii radiale
(Inv. 14635 MS).
Fig. 18/3. Oal cu buza ngroat i canelat,
gt cilindric sau tronconic, corp bombat, dou
sau trei toni. Fragment. Past rocat semifin
pn la fin, vopsea roie (citeva exemplare din
pasl cenuie Sf'mifin). Urme de ardere secundar.
Dg= 14 cm. SA. Inv. 17487 MS.
Fig. 1Sf5. Oal cu buza rsfrnt oblic n sus
i uor ngroat; o nuire n partea intf'rioar
a buzei; o eanelur lat pe umrul vasului. Fragmenl. PasU1 cenuie semifin. Dg= 14 cm. Loc
de descoperire incert. Inv. 20334 MS.
Fig. 18f6. Oal cu buza rsfrnt oblic in sus
i ngroat. Corp bombat. Dou caneluri late
pe umrul vasului. Fragment. Past cenuie
semifin. Dg= 18 cm. SA, in drmtur. Inv.
17751 MS.
Fig. 18/8. Vas cu perei sub.iri; buza rs
frnt oblic n sus. Corp bombat. Fragment.
Past cenuie fin. Dg=7 -8 cm. Camera 12.
Inv. 16325 MS.
Fig. 18/9. Vas cu perei subiri. Buza dreapt
cu cantul unghiular. Corp tronconic cu baza mare
n sus. Fragment. Past roie fin. Dg= 12 cm.
Loc de descoperire incert. Inv. 14465 MS.
Fiy. 18/10. Vas cu una sau dou tor i. Buza
profilat. Perei subiri. Fragment. Past cenuie
fin. Dg= 10 cm. Loc de descoperire incert. Inv.
14624 MS.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

270

H. DAICOVICIU, D. ALICU, I. PISO

Fig. 18/11. Vas cu buza rsfrint oblic in sus


rantul teit oblic in exterior. Una sau dou
tori. Fragment. Past cenuie fin. Dg=G cm.
"Terasa" de la nst de camera 10. Inv. 17950 MS.
Fig. 19/1. Oal cu buza evazat; cantul rotunjit; n.uire interioar pentru capac. Fragment.
Paslft brun-cenuie semifin cu nisip i pietricele.
Dg=213 cm. SA, n drmtur. Inv. 17441 MS.
Fig. 19/2. Oal cu buza evazat i cantul rotunjit, nuire interioar pentru capac. Praguri
succesive orizontale sub buz. Fragment. Past
cenuie semifin. Dg= 13 cm. Loc de descoperire
incerl. lnv. 20318 MS.
Fig. 19/3. Oal cu buza ngroat i rsfrinUt;
n\uirc interioar pentru capac. Fragment. Past
cenuie scmifinft (unele exemplare snt confecionate din past roie). Dg=26 cm. SA, n afara
canalului. lnv. 1n06 1\IS.
Fig. 19/4. Oal cu buza evazat i ngroat;
cani ul rotunjit. Fragment. Past rocat scmifintt (unele exemplare snt confec.ionale din
pasti'i cenuie). Dg=24 cm. Camera 12. lnv.
16212 MS.
Fig. 19j;j, Oal cu dou tor\i; buza rsfrnt
i ingroati:'t, cu canlul rotunjit; an interior
pentru capac. Fragment. Pastft cenuie semifin
cu nisip i pictricele. Dg= 18 cm. SA. IJl\. 17470
i

MS.
Fi:J. 19/6. Oal cu profilul n form de S, buz<l
cu canini rotunjit.. Una sau dou tor\i.
Fragment. Pasti:'t cenuie semifini:'t (foarte puine
exemplare snt confcc.ionate din pasl rocalft
semifinft). Dg= variaz ntre 12- H cm. SA.
In\. 17294 MS.
Fig. 19/'7. Oali:'t cu profilul in form de S; buza
ngro~alft; o loart simpli:'t. Fragment. Past
brun-cenuie scmifinft. Dg=2,1 cm. Loc de descoperire incerl. Inv. 18003 MS.
Fiy. 19/8. Oal cu profilul n form de S; buza
ngro~at[t i rsfrntft. Fr:~gment. PasUl cenuiu
negricioas semifini:'1, cu urme de ardere ddicitar,t sau secu nclari:'t; cteva exempl::1r.~ din pas! i:'t
roscatii semifini:'t. Dg=variazi:'t n!re 1:3---JI) c1:1.
S.\. in di:'lrmi:'tlnr[t. Im. 17,12\1 MS.
Fiq. 1.CJf.?. Oal[t cu buza evazat !)i ugro~ali't;
pe partea Sll)H'rioar a buzei o n!uire circular;
o canelur[t ingusl, in interiorul Yasului, sub
buz:t. Corpul u~or bombat. Fragment. Pasti't
cenu~iu-negricioas semifin, cu nisip i mic;
deciinaz. Dg o=36 cm. S.\. in di:'lrmftlurtt. lnY.
171:\1 :\IS.
Fiq. 19/10. Oalit cu profilul n formi:'t de S.
Fragment. Past[t renu~ie <;emifinft. Dg~<W cu1.
S.\, n d;-trmitlur[t. lnY. ::>sGG l\IS.
Fiy. 19/11. Oalf1 ('ll buz~1 iugro~al ~,.i c:tntul
unghiular. O gituirc scurt, tronr:oni(:t. ;:uh
buz:-t: o Loarli:'t. Fragment. Pasti:'t cenuie Sl'mifi n:l
(unL"!l' exemplan~ sint confcc\.ionate din pasl:'t
ro'jcat.:i semifin<-t). Dg~~ 1:2 un. S:\, n di:'trit:litl uriL
lnY. 172/'U l\IS.
Fig. 19/12. Oal ru buza ngro:~al[t; can:ul
unghiular; o giluire scurlit, tronconicft, sub buz<"t.
Frilgment. Past cenuiu-nl'gricioas semifinft cu
ingro~at

colab.

nisip i mic. Dg= 24 cm. S.\, in drmtur.


Inv. 17427 MS.
Fig. 19/13. Oal cu buza rsfrnt i ngroat;
cantul unghiu Iar; an pentru capac. Fragment.
Past rocat scmifin. Dg= 18 cm. Loc de descoperire incert. Inv. 18038 MS.
Fig. 19/14. Oal cu buza rsfrint oblic in
sus i ngroat; nuire interioar pentru capac;
o nervur orizontal sub buz. Fragment. Past
cenuie semifin cu nisip i mic; urme de ardere
secundar. Dg= 16 cm. SA. lnv. 17460 MS.
Fig. 19/15. Oal cu profilul in form de S;
buza nalt i ngroat. Corp bombat. Fragment.
Past cenuie semifin. Dg= 10 cm. Loc de descoperire incert. lnv. 18044 MS.
Fig. 19/16. Oal cu buza nall i ri:'tsfrnt
oblic in sus; an interior pentru capac. Corp
bombat. Fragment. Past rocat scmifin. Dg=
24 cm. SA. Inv. 22125 MS.
Fig. 19/ 1'7. Oal cu buza e\'azat; partea superioar a buzei rotunjit; !)an interior pentru
capac; un prag orizontal sub buz. Corp bombat.
Fragment. PasLrt cenuie semifi n. Dg= 28 cm.
Camera 10. Inv. 178\11 MS.
Fig . .'W/1. Oal cu buza rsfrintrt ohlic n sus; o
gluire mai pronunat sub buz; perei subiri.
Fragment. Past cenuie semifin[l. Dg= 12--14 cm.
SA. Inv. 15-180 MS.
Fi'] ,?0/2. Oa![1 cu buza dreapt i nall; o
giluirc mai accentuat sub buz. Perei subiri.
Fragment. Pastft cenuie semifi n. Dg= variaz
intre 12-16 cm. SA, n afara canalului. lnv.
17307 MS.
Fiq. 20/.'3. C::mft cu buza rsfrntft oblic n sus
i
cantlil unghiular; gt. cilindric; Fragment.
Pas\C1 cenuie scmifin. Dg= 12 cm. "Terasa" de
la nsl de camera 10. lrl\. }\1;)1 MS.
FitJ. 20/4. Can cu buza ngroatft. evazat i
carwlat; partea intcrioar[t a gitului are urme pronun\ale .de la fabricarc. una sau dou tori.
Fragment. Past[t ro.-:;caUt sPmifin[L Dg= 1G cm.
SA. Inv. HHI80.
FirJ. 20f5. Uleior cu buza ngroat, evazal
i c;,nclat[t; una sau douf1 Lor.i; gt lung i arcuit.
Fragment. Past rocat-glbuie scmifin. Dg=
12 em. SA. Inv. 22065+22110 MS.
Fig. 20/6. Vas cu pcn(i drep!.i; buza uor
ngroat[ i canlul teit. "Coaste" n partea interioar[t a vasului, provenite n urma fabricrii.
Fragment. Pas\[t rocat-crfunizic semifin. Dg=
12 cm. SA, n afara canalului. Inv. 17202 MS.
FirJ. 20/ i'. Vas ru pere(i drep~i. foarte uor
profila(i; canlul buzei teil. Fragment. Past
cenu~iu-rocati:'t sE>mifiniL Dg= 12 cm. SA. 111\.
17111~ 1\IS.
Fi'] :?OjS. Oal cu buza ngroat i cantul
rol unjil. Una sau dou Lorl.i. Fragment. Past
ro('a t-c{trflmizic se mi fi n[t, <li \'('fS colorat n profil (miez cenuiu), cu nisip i mic. Dg= 12 cm.
S:\, in drm[llur[t. IHv. 173\l/ l\IS.
Fi!l .'!Of9. Vas de dinHnsiuni mari, cu pere(i
groi.
Buza cvazali't ~i ngroat. Fragment.
Past ro~catft grositrft cu nisip i pietricele (umle

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

271

SAPATURILE DE LA ULPIA TRAIANA SARMIZEGETt:SA

exemplare din past cenuie semifin). Dg=l8 cm.


SA, n drmtur. lnY. 17238 :VIS.
Fig. 20/10. Oal cu buza rsfrinl oblic i~1 sus;
parlea inferioar a buzei are dot~ft prag~m su:cesive orizontale. Fragment. Pasta cenuie semrfin. Dg=22 cm. Loc de descoperire incert. Inv.
18043 MS.
Fig. 20/11. Oal[t cu buza ngroat i rftsfrint
oblic in sus; sub buz o nuirc mai accentuat;
partea superioar a buzei nclinat spre interior.
Fragment. Past rocat semifin. Dg= 28 cm.
Loc de descoperire incert. lnv. 20352 MS.
Fig. 20/12. Oal cu buza enzat i ngroat;
partea superioar a buzei nclinat spre interior.
Fragment. Pastft rocat-crmizi~ semifi_n (une~e
exemplare sinl confecionate dm pasta cenur.e
semifin). Dg=22 cm. SA, in afara canalului.
Inv. 17338 MS.
Fig. 20/13. Oal cu buza evazat; par lea superioar uor incli nat spre interior i ca ne lat~;
praguri succesiYe orizontale pe umrul vasulUI.
Fragment. Past rocat-crmizie semifin (cteva
exemplare din past cenuie semifin). Dg=
28 rm. Inv. 17137 \lS.
Fig. 20/14. Oal cu buza evazat; partea superioar nclinat spre interior. Praguri succesive
orizontale pe umrul vasului. Fragment. Past
cenuiu-negricioas grosier cu nisip i pietricele (citeva exemplare din past brun-rocat
semifin). Dg=24 cm. SA. lnv. 17462 1\-IS.
Fig. 20/15. Oal cu buza evazat; partea superioar nclinat spre interior i bombat.
Caneluri late pc umrul vasului. Fragment. Past
brun-rocat semifin, urme de ardere secundar.
Dg=2G cm. SA. hw. 22083+22108 MS.
:J. CATEGOHII APARTE DE RECIPIENTE DIC\
CERA~IIC

a.

Ceramic

glazurat

Fig. 21/1. Fund de vas, inelar. Inelul de susinere tronconic cu baza mare in jos; parlea interioar a vasului, arcuit; urme pronunate de la
roat. Fragment. Past cenuie semifin. Glazur
verde inchis lustruit; stare de conservan' bun.
Dg=5,4 cm. Cldirea 002, SA, in canalul dinspre
sud.

b.

Crramic

tampilat

Fig. 21/4 i 23/1. Vas cu ornament tampilat


constind din douft registre decorate cu impresiuni
circulare dispuse in triunghiuri, cercuri concentrice executate cu rotia, linii in val formate tot
din ornamente cu rotia i ncadrate de impresiuni
circulare. Cele don registre sint desprite printr-o canelur ngust, care traverseaz ornamentul
de baz. Dou fragmente. Nu cunoatem forma
creia ar putea s-i aparin aceste fragmente i
pn in prezent nu am gsit nici o analogie corespunztoare ornamentului respectiv. Past rocat
crmizie semifin cu urme de vopsea roie.
D. max.= circa 2G cm. Cele dou fragmente au

fost descoperi te intr-o seciune perpendicular


pe Z4 , executat de cercettorul Radu Popa pentru
descoperirea unor vestigii medievale.

c. Tt>rra sigillata
Forme lise
Fig. 22/1. Strachin cu buza rsfrnt i corpul

bombat. O canelur ngust in partea interioar


a vasului, sub buz. Fragment. Past rocat
foarte fin, slip rou lustruit; stare de conserYare
foarte bun. Dg=25,3 cm. Cldirea 001, sec(iunea T 2 , in drmtur.
Fig. 22/3. Farfurie cu buza dreapt; corp
tronconic cu baza mare in sus. O incizie n interiorul vasului, in dreptul buzei. Fragment. Past
rocat foarte fin, slip rou lustruit. Stare de conservare bun. Dg= 15 cm. Cldirt>a 002, camera 1,
pe pavajul inferior.
Forme ornamentale
Fig. 22/2. Vas ornamentat. Nu cunoatem
forma creia ar putea s-i apar.in acest fragment
probabil un castron. Ornamente: Orfeu cu lira,
ezind pe cathedra; decorul a fost introdus n
metope desprite prin linii perlatc. D. max.=
12 cm. Cldirea 002, camera 1.
Fig. 22/4. Castron ornamentat; buza dreapt;
caneluri late i inguste sub buz; o nervur eircular n exteriorul vasului, sub banda ornamrntant. Fragment. Ornamentaia: n aa-numi Lui
stil ,.liber", o scen cu diverse animale; on; linie
n val; frunze stilizate. Past rocat foarte fin;
slip rou lustruit. Stare de conservare bun[t.
Dg= 18 cm. Cldirea 002, camera 1.

d. \' asr cu figurine antropomorfp

Fig. 23/3. Vas cu figuriFJ antropomorf. Fragment. Se pstreaz doar capul unui personaj
masculin cu ochi exoftalmici, nas acvilin, gura
intredeschisft, brbie proeminent sau cioc. Elementele plastice ale figurii personajului au fost
aplicate pe peretele crud al vasului, acesta fiind
ars ulterior. Past rocat semifin, bine ars,
nisip i mic. D. max. = 10 cm. Spaiul 003.1.
ll .\I.TE

OIIIECrE

U,:fi:\_\[ I(:E

Am inclus sub aceast denumire obiectele de


lut ars care nu sint recipiente:
1. In seciunea perpendicular pe Z4 s-a descoperit fragmentul unei statuete de leracot
reprezentind-o pe zeia Venus. Din sculptur[t se
conserv doar partea inferioar a corpului. Picioarele divinitii sint acoperite cu o palla drapat
ndoit i rsfrnt in fa peste pntece. Elemenlul vesLimentar i modalitatea de nf!iare
a lui pledeaz pentru aceast divinitate. Dimensiuni: 8,5 x 5,5 x 1,5 cm.
2. Hoti de lut fragmentar (fig. 21!3 i
23/2). Pr.ile dintre spie snL umplute; partea
dorsal a rotiei eslc dreapt; se observ urmele
modelrii, eventual amprentele olarului. Past

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

272

H. DAICOVICIU, D. ALICU, I. PISO

colab.

Fig. 21. t.:lpia Traiana Sarmizegctusa. 1 fund de vas glazurat; 2 Lil de


fragmcntar; 1 Y:h cu ornament ~tampilat.

lut;:~ roti

l
Fig. 22. Clpia Traiana Sarmizl'gctusa. 1-1 fragmente de terra sigillala.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

de lut

SAPATURILE DE LA ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUS.-'1.

rocat

semifin. D=8 cm; G=0,8-1 cm. Cl


direa 002, camera 2, nivelul 2.
3. Bil de lut (fig. 21/2). Past rocaUi semifin. D=3 cm. Cldirea 002.

!'IESE SCCLPTURALE

In eampania de spturi din anul 1D~O de la


Ulpia Traiana Sarmizegetusa s-au descoperit !)i
citeYa monumente sculpturale din marmur, din
pcate toale fragmentare. Starea lor de conservare fiind precar i faptul c din aceste piese nu
s-au pstrat decit elemente cu totul nesemnificatiw (pri inferioare, rhenare etc.) sint motive
obirclive care ne-au impiedicat s identificm
personajele reprezentate i, deci, s stabilim
funcionalitatea monumt:'ntrlor. In cadrul larg al
cldirii 002 s-au gsit urmtoarele fragmente:
1. Pcctoralul stng, gol, al unei statui din care
se pstreaz i un rest al braului cu o mic poriune elin cot. Sculptura vdett:' un sim artistic
deosebit. L. total=21 cm; L. pectoralului=
9,G cm; L. braului= 6,8 cm.
2. Laba piciorului drept al unei statui, plasat
pe un postament dreptunghiular. I. total= 17.3
cm: l=licm; soclul=\lxlG,7x3,2cm.
3. Partra inferioar a unei sculpturi din care
postanwntul dreptunghiular i restul p-iciorului
stng (laba i un mic fragment din glcznft) al
unui personaj sint bine vizibile. n stinga, se mai
obserYft elementele unei alte scene ce par a sugera
trunchiul unui arbore avnd pe el un vrej (arpe?),
iar deasupra gleznei faldurile unui veminl. Judedml dup stilul piesei (in special, laba piciorului personajului), micul fragment figurat a
putul face parle din acelai ansamblu sculptura!
ca ~i monumentul nr. 2. 1=25 cm; 1=26,5 cm;
G= 1:3.4 cm.
't. Fragment sculptura! din care se pstreaz
postamentul i un resl neidentificabil, in genul
unui fus(?) cu o band sinusoidal (?). t. total=
14,2 rm; soclul= 9,3 x 20 x 15,5 cm.
5. Capitel compozit fragmentar. Se eonsen[t
cte\a frunze de acanl. Dimensiuni= 18,3 x 30 >~
13.5 ('111.
(), tn seciunea perpendieular pe z4 s-au descoprrit dou fragmente din poriunea stng a
aceluiai basorelief de marmur. Se pstreazft
doar partea inferioar a monumentului. ntr-un
chenar se remarc vrfurile picioarelor unui personaj rare ies de sub faldurile vemntului lung
pn la p[tmnl i, n dreapta, un glob, atribut care
ar pleda pentru identificarea personajului cu
Iuppiter. 11lx25x4 cm.
1:'\SC RIPII 8

Cu excepia primei inscripii dintre cele publicate mai jos, descoperit in spaiul 003.1, toate
celelalle au fost gsite n SA.
8

lrhcrip(iile descoperite la Sarmizegetusa In campania


iin 1\lt>O \'or fi publicate detaliat de 1. Piso, ZPE, 1982.
LB -

CercetAri

273

1. Plac de marmur fragmentar (fig. 24/1).


G2,5 . 77 >< 15 em. Cmpul inscripiei msoar
50.5 . 59 cm. Literele snt nalte de 7 cm n r.l, de
6 rm in r.2 i de 5 cm n r. 3-6. Textul poate fi
ntregit in felul urmfttor:
pmp(eralori) Cae1s(ari) Lu[cio1
[Seplimi]o Sev[Pro1
[Pio Pc1rtinaci Aug(uslo)
[Arabi1co Adiabe[nico1
[ ... 1ron(ius) Antonian[us1
[pro 1c(u rator) eius prov(i nriac) Dac(iae)
Apu[I(ensis) 1Faptul c Seplimius Severus poart epiletele
triumfale Arabiws ~i Adiabenicus, dar nu i
Parllricus ,'Waximus. dateaz inscripia ntre prim[tvara sau vara anului Hl5 i luna februarie (?)
a anului Hl~ 9 Dedicantul, ... ronius Antonianus,
procuralor financiar al Daciei Apulensis nu esle
cunoscut din alte izvoare.
2. _\It ar de marmur[t, crpat in par lea supcrioar:t (fig. 21/2). 73,5 x -17 x 38 cm. Cimpul insrrip \iei mftsoar[i 3G )i ;)!f cm, iar literele sint nalte
de circa 4 cm.
Genio col(oniaP)
S an ni ze gc l( u saC')
Q.(uinlus) Axius Aelianus v(ir) C'(gregius) proc(uralor)
Aug(usli) n(ostri)
Q. Axius AP!ianus este cunoscut ca procuralor
financiar al Daciei Apulensis in timpul domniei
lui ?IIaximinus Thrax i a lui :\Iaximus (235238)10. El a fost procuralor A ugusli Ia sfritul
dom nici lui Senrus Alexander sau, mai probabil,
la inceputul domniei lui Gordianus al III-lea.
:~. Col\ttl inferior sting al unei plci votiYC de
marmurft. 211 ~< 29 x 3,5 cm. Literele au nl.imea
de 5 rm in penultimul rnd i de 1,5 cm in ultimul
rnd. Din primul rind pstrat, mai scurt, se mai
distinge un l\I marlelat. Ultimul rnd adrmgat
ulterior. de o altft mn. Textul poate fi reconstituit astfel:
[pro salute ............................. .
!\!(arci) [Iul(ii) Philippi Aug(usti) sau nob(ilissimi) Cars( a ris)]
l\1( arcus) Lu[ ce( eius) Felix proc(urator)
A ugg(ustorum) 1
P(ublius) Ael(ius) H[ammonius proc(urator)
Augg(ustorum) 1
P ..-\elius Hammonius este cunoscut ca procurator financiar al Dacici Apulensis n prima jum
tate a domniei celor doi Philippi. Aceasta nseamn
c l\1. Lucceius Felix a ndeplinit aceeai funcie
n a doua parte a domniei lui Gordianus al III-lea
i la inceputul domniei Philippilor. Inscripia
se dateaz, deci, prin anii 244-245.
11.
,\ltar de marmur rupt n dou (fig. 25/1).
125 .< 57 x 36 cm. Cmpul inscripiei msoar 46 x
44,5 cm. Coronamentul este mpodobit n fa
i P.
Kncissl, lJic Sicgcslilu/alur dcr romischcn /{ai ser,
Gii\tingcn, 1969, p. 129, 141, 211-216.
Io Th. :\lommscn, ad CIL, III, 1456.

arhPnlnat~.-

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

274

H. DAICOVICIU, D. ALICU, I. PISO

cu acrotere i cu un vultur cu aripile desfcute,


iar lateral cu acrotere i cu cite un con de pin.
Literele au nlimea de 4,5 cm in r. 1 i de 4 cm
In r. 2-5. Descoperit in zidul tirziu.
Apollini
sancto
M(arcus) Lucceius
Felix proc(urator)
Aug(usti) n(ostri)
Monumentul se poate data intre 242 i 245.
5. Altar de marmur (fig. 26/1). 113 x 52 x 43
cm. Cmpul inscripiei msoar 46 x 44,5 cm. Literele au nlimea de 4 cm.
Dianae
sanctae
M(arcus) Lucceim.
Felix proc(urator)
Aug(usti) n(ostri)
Altarul a fost scris de aceeai mma ca i piesa
nr. 4. Ele au fost nlate, fr ndoial, alturi
i n acelai timp. Se dateaz in anii 242-245.
6. Altar de marmur (fig. 25/2). 69 X 39,5 X
30,5 cm. Cmpul inscripiei msoar 33 X 30 cmt
Coronamentul este in mare parte distrus pe faa
anterioar; lateral, el este decorat cu cite o ro-

colab.

Fig. 23. Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 1 vas cu ornamen


tampilat; 2 roti de lut fragmentar; 3 vas cu figurfn
antropomorf.

Fig. 24. Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 1

inscripie onorar fragmentar;

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

2 altar.

SAPATURILE DE LA ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA

zet.

Literele au nlimea de 4 cm. Descoperit


in zidul trziu.
M(arcus) Lucceius Felix
proc(urator) Aug(usti)
n( ostri) consecraYit

Nu se poate ti la ce divinitate se refer predicatul consecravit. Aceasta trebuie s fi reieit


din aezarea altarului n apropierea imagmn
respectiYei zeiti. Piesa se dateaz n 242-245.
7. Altar de marmur sau, avnd n vedere
coronamentul foarte scund, baza statuii divinitii
amintite n inscripie (fig. 26/2). 84,5 X 58,5 x
42,5 cm. Cmpul inscripiei msoar 49 x 47 cm.
Literele au nl.imea de 5 cm.
Fortunae
Aug(ustae)
Ael(ius) Apollinaris
proc(urator) Aug(usti)
Aelius Apollinaris era cunoscut sub numele de
Al./..o" '.\r.o/..(t..)w&pwc; dintr-o inscripie n limba
greac descoperit tot n "Grohotea Torneasc" 11
A indeplinit funcia de procurator financiar al
Daciei Apulensis probabil pe vremea lui Severus
Alexander.
8. Dou fragmente dintr-o plac de marmur:
a) 29 x 18 x 2,2 cm; b) 9 x 12 x 2,2 cm. Literele au
3,3 cm nlime. Textul, destul de dificil, ar putea
fi completat in felul urmtor.
... ... ...... ... ... ... ... m

tded]icatum [a Temonio ?]
[Se ]cundo v(iro) [e (gregio) proc(uratore)
.\ug(usti) ?)
[pc]r Messia[m .................. ]
... In s ........................ mus ..... .
Procuratorul este, foarte probabil, identic cu
Tem(onius?) Secundus, cunoscut dintr-o alt
inscripie descoperit n "Grohotea Torneasc" 12
Monumentul a fost nchinat, pare-se, printr-un
intermediar. Se dateaz n prima jumtate a secolului al III-lea e.n.
9. Baz de statue de marmur (fig. 26/3).
74 x 47 x 44 cm. Cimpul inscripiei msoar 47 x
37,5 cm. nlimea literelor este de 4,2 cm n
r.l-7, de 3,8cm in r. 8 i de 3cm n r. 9.

275

Numinibus praesentissimis Apollini et Bono puero


M(arcus) Aur(elius) Marcus v(ir) e(gregius)
proc(urator) Aug(usti) n(ostri) age(n)s
vice praesidis
Heraclida alumnus pro salute patroni sui posuit
Consemnm

greeal

n conceperea textului:
Marcus nchin monumentul,
dei numele lui este la nominativ, ci (M. Aurelius)
Heraclida, alumnus i, in acelai timp, libert al
procuratorului, n sntatea acestuia.
nu

l\1. Aurelius

i\I. Aurelius Marcus mai este cunoscut dintr-o


inscripie

de la Apulum 13 Din recitirea acesteia,


n curs de publicare, rezult datarea funciei
sale in timpul domniei lui Trebonianus Gallus
i a lui Volusianus (251-253). Personajul a putut
fi procuralor A ugusli pe la sfritul dom ni ei lui
Decius, in primvara anului 251, sau, mai probabil, in vara anului 253, cind uzurpatorul
Aemilianus ii va fi exlins autoritatea i asupra
Daci ei.

LES FOUILLES DE 1980 ULPIA TRAIANA


SARMIZEGETUSA

Au Iicu-dit "Grohotea Torneasc" on a continue a fouiller


les edificcs appeh~s conventionnellement 001 et 002 .
on a pu Hablir les dimensions de l'Cdifiee 001 (fig. 1),
oriente Est-Ouest: 56,40 x 20,60 m. A ces dimensions il
faut ajouter celles des contreforts: 2,60 m dans le sens de la
longueur et 2,50 m dans le sens de la largeur du btiment
Les mms exterieurs ont une largeur de 1,20-1,40 m.

A l'interieur, l'cdificc 001 est traverse dans toute sa longuer par 5 murs paralleles, larges de 1-1,15 m, qui le divisent
ainsi en 6 nefs. Tous ces murs se trouvent au sous-sol de la
construction et avaient pour but de soutenir le plancher du
rez-de-chaussee qui ne s'est conserve dans aucun des endroits
fouilles jusqu' present. On a constate que les murs exterieurs sur les clltes est, sud et onest Haient perces, a distance
variabil, d'ouvertures larges de 0,40 m, scrvant trcs probablemcnt it l'aeration; on suppose que de tellcs ouverturcs se
trouvaient aussi sur le cOte nord, non encore fonillc.
Dans l'cdificc 002 (fig. 1 et 3) on a continue fouiller Ia
chamhrc n 1 qui, Iongue de 33,25 m ct large de 3-3,25 m
seulement, ressemblc a un couloir cn forme de L (au moins
quc sa branche courte ne forme une picce :i. part, la n 12).
Scule la moitic nord de Ia chambrc etait chauffec :i l'aidc
d'un hypocaustum a dcux fours. A l'interieur de la chamhre

11 C. Daicoviciu, AC:\IIT, 4, 1932-1938, p. 392, 109 =


AnnEp, 1939, 5= IDH, lllf2, 222.

'" 1. l'iso, StCl, 18, 1979, p. 137-138, nr.


1 11{2,

..

:~:~8.

1 = IDH,

13 B. Cserni, AFEvk, 12, 1903, p. 137=A. Stein, Die


Rrichsbeamlen von Da:ien, Budapesta, 1944, p. 72.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

276

H. D AICOVICIU , D. ALICU, I . PISO

n 1 on a identifie les traces d ' un e co nstruction plu s ancienne


que !'Mitice 002.
Deux autres chambres (n"' 9 et 10) presentent d es traces
ev identes de rHection s ; il paralt qu'a un certain moment une
espece de terrasse couverte s' etendait a l'ouest d e la piece
n 1 10, d an s Je proJongement de ceiJC-C. Quant a la pieCC 110 11,

colab .

E ntre les edifices 001 et 002 on a fouille un e surface (SA) de


15,65 x 12 m, d an s la partie est de la qu ell e on a identifi~
les rest es d'une construction demolie (8,35 x 8,35 m ) comportant quatre pi eces et appartenant, peut-etre, au btiment
002. Dans cet espace on a decouvert une serie d'inscriptions,
ainsi qu'un mur Jong de 11 m et large de 39- 54 cm, construit

2.
Fig. 25. Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 1-2 alta re.

1
Fig. 26. Ulpia Traiana Sarmizegetu sa. 1 a lt ar ; 2 altar sau
lf paralt qu'elle ait servi sourtout a faire fonctionner un d es
iours de l'hypocauste de la chambre n 1 et le fou r d e l' hypocauste qui chauffait partiellement (la moitie est) la piece
n la (ou bien la branche courte de la pi ece no 1).
A l'ouest des pieces n "' 1 et 12 on a fouill e un e surface de
7,50 x 7 m qui peut etre aussi bien un e cour interieure du
btiment 002 qu'une chambre d ' un autre edifice (003). Dans
cet espace on a decouvert une inscription honoraire fragment ai re (voir l' inscription n 1 dans le texte roumain).

baz

de st atui e; 3

baz

d e st atuie.

san s mortier de gros galets, ma is aussi d e tuiles et de blocs


d e m arbre (donx d e ut inscriptions) vi siblement reutili se s
(fi g. 4/2 et 5). La presence d an s le mur d e d eux autels dedies par M . Lucceius Felix, procurateur financier de la Dacie
Apulensis en 242-245, la decouverte dans les decombres
d ' un fragment cerarnique a chrisrne (fig. 12/3) et la technique
rnerne du mur assurent la d a t ation d e celui-ci au IV<m siecle
de n . ere.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

SAPATURILE DE LA ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA

Dans le jardin de l"habitant Traian Jurj on a execut~ une


section (Z 4 ) longue de 67 m et large de 1,50 m La principale
decouverte ont ete les traccs du cOte ouest du champ militairc romain ayant precede la fondation de la viile. Le rempart
de tcrre a ete aplati pour fairc place aux constructions urbaines, mais les vestiges des deux fosses, evidemment remplis
dans le m~me but, sont bien visibles: le foss~ extericur Hait
large de 6,50 m et profond d'cnviron 2 m, tandis que le fosse
le plus rapproche du rempart mesurait 5,50 m en largeur et
2 m ('Il profondeur. On a Habli de cettc racon quc le camp
fut plus petit que la viile: son cte ou est se trouvait sur la
rive droite du ruisseau appele Apa Micii, tandis que le mur
ouest de la viile courait assez loin de la, sur la rivc gauche.
Les decouvertes, remarquablement riches, de la campagne
de fouilles de 1980 furcnt les suivantes:
Rriques el lui/es eslempil/ees (fig. 7). On a trouve surtout
des cstampilles de la LEG 1111 FF (la plupart dans le btiment 001), mais aussi d'autres: GIM, PH COS, CSV, OPL,
CIV, TERTVLL ... IVL AL ... , VAL, PES, CVC/PRAV, M
SER, MID, QAB, QCS, QCC.
Objels de fer (fig. 8 -9).
Objels de bronze (fig. 10).
Objels d'os (fig. 11).
Lampes (fig. 12/1).
l'ases el aulres objels en lerre cuile (fig. 13 -23).
Pieces scu/plura/es {ragmenlaires en marbre
Inscriplion (voir p. 273-275 ct fig. 24-26).

EXPLICATIO~

DES FIGlJRES

Fig. 1. lJlpia Traiana Sarmizegetusa. Plan des fouilles


au lieu-dit "Grohotea Torneasc".
Fig. 2. Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Edifice 001: profil
de la paroi est de la section T 2 Legende: 1 sol vegetal; 2
decombrcs; S terre jaune; 4 pavage en mortier blanc; 5 sol
antique; 6 sabie et mortier; 7 mur; 8 briques; 9 pierres; 10
gravier, sabie, briques, tessons ceramiques; 11 sabie, mortier,
ceramiques; 12 sol vicrge.
Fig. 3. Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Plan de l'edifice 002.
Fig. 4. Ulpia Traiana Sarmizcgetusa. 1 zone ouest de
l'hypocauste de la chambre 1 du btiment 002; 2 partie
centrale de la SA: le mur du !Veme siecle et le canal EstOuest.
Fig. 5. Ulpia Traiana Sarmizcgetusa. Profil du mur tardif
dans la SA.
Fig. 6. Ulpia Traiana Sannizegetusa. Section Z4 : 1 plan;
2 profil de la paroi nord (Legende: 1 sol vegetal; 2 terre noire;
3 gravier avec des briques et des fragments ceramiques
roules par l'eau; 4 briques et tuilcs; 5 couche de decombres
avec gravier et mortier; li terre sterile; 7 mur de picrre; 8
couche de decombres avec beaucoup de tuiles; 9 couche de
decombres avec mortier et sabie; 10 argile sablonneuse; 11
tcrre brune sablonneuse=sol antique; 12 couche de decombres avec sabie, mortier ct tuiles; 13 pavagc en mortier !Jlanc;
14 cendres, traces de brulure; 15 rempart de terre aplati;
11i terre brulec; 17 tcrre noire=rcmplissage des fosses; 18
hypocauslum.

277

Fig. i. lJipia Trai ana Sarmizegetusa. Estampill!s sur


briques et tuiles: 1 -4, 8-9, 11, 19 edifice 001 ; 5--; scction
Z4 ; 10, 12, 14-15 edifice 002; 13, 16-18 couche de decombres cntrc les btiments 001 et 002.
Fig. 8. Ulpia Trainna Snrmizegetusa. Objcts de fer: 1
disque; 2-3, 5-11, 13 clous et gros clous; 4 truci]('; 12
crampon.
Fig. 9. Ulpin Traiana Sarmizegetusa. Objets de fer:
1 -5 clt~s; li boi te de roue; i fragment d'un m~canisme de
fermeture; 8 fragment de mors; 9, 13, 17 anneaux; 10 fragment
de slilus; 11 slilus; 12 crochet (?); 14 fibule; 15 maillot de
chalne; 1li bande en S; 18 fragment de tube a mnnchon; 19
pointe de javelot; 20 picce cn forme de pendule; 21 coutcau
il lnme droite; 22 frgmaent de couteau.
Fig. 10. Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Objets de bronze:
1 plateau de balan ce; 2 plaque de ceinture; 3 applique de
ceinture; 4 fibule; 5 crampon; 6 petite anse; 7 fragment d'un
objet indeterminable; 8 bou ton; 9-10 clous; 11 tige d'epingle;
12 fragment d'un outil a crochet; 13 parure pour costume
militaire; 14-16 nnneaux; 17 clon plat; 18 petite plaque de
/orica squamala.
Fig. 11. Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Objets d'os: 1-5
epingles de cheveaux; 6-8 aiguilles a coudre; 9 pointe d'aiguille; 10-11 jetons.
Fig. 12. lilpia Traiana Sarmizcgctusa. 1 lampe a l'estampillc OCTAVI; 2 bord de morlarium estampi!M; :i fragment de vase a chrisme.
Fig. 1:i. Ulpia Traiana Sannizegctusa. 1 -3, 5-9 ecuelles; 4 assiette; 10 bol.
Fig. 14. Ulpia Trai ana Sarmizegetusa. 1, 3-10 ccuclles;
2 assiette.
Fig. 15. Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 1-4 mor/aria.
Fig. 1li. lJlpia Traian a Sarmizegetusa. 1 -10 amphores.
Fig. 17. lJipia Traiana Sarmizegetusa. 1-2, 4-C. 9-15
cruches; 3, 8 brocs; 7 pot.
'
Fig. 18. lJipia . Tra~ana Sarmizegetusa. 1-6 pots; ; -11
vases aux parms mmces.
Fig. 19. Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 1 -17 pots.
Fig. 20. Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 1-2, 8, 10-15
pots; 3-4 brocs; 5 cruche; 6-7 vases aux parois droites
9 vase aux parois epaisses.
'
Fig. 21. Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 1 fond de vase
a glasure; 2 bille en terre cuitc; 3 petite roue fragmcntaire
en terre cuite; 4 vase il ornament imprime.
Fig. 22. Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 1-4 fragments de
terra sigi/lula.
Fig. 23. Ulpia Traiana Sarmizcgetusa. 1 vase a ornament
imprim~; 2 pctite roue fragmentaire cn terre cui te; 3 vase a
figurine anthropomorphc.
Fig. 2-1. L'lpin Traiana Sarmizcgetusn. 1 inscrip tion honornire fragmcntairc; 2 nu tel.
Fig. 25. Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 1-2 autels.
Fig. 21i. Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 1 au tel.; 2 au tel
ou ba se de statue; 3 ba se de statue.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Cercetri arheologice n castrul roman de la Apulum


VASILE MOGA

Despre castrul legiunii XIII Gemina ridicat


la Apulum n primii ani ai stpnirii romane
exisLlt, n literatura de specialitate, mai multe
discuii i supoziii datorate, n marea lor majoritate, imposibilitii identificrii sale pe teren,
dat fiind faptul c aici, ca i n alte pri, peste
vesligiile clasice s-au ridicat numeroase alte construcii n decursul epocilor medieval i modern.
Referitor la fortificaia antic toi cercettorii
care s-au ocupat direct sau indirect de nceputurile vieii romane pe teritoriul centrului urban
din dreapta Mureului consider dt acesta a fost
cl'l mai mare din Dacia i c de aici porneau
mai multe drumuri de legtur ce uneau cele mai
importante castre nglobate n sistemul defensiv
proYincial. Din motive obiective, cauzate n mare
parte de suprapunerile succesive de cl[tdiri, deci
a imposibilitii efecturii unor cercetri arheologice propriu-zise, unele amnunte cum ar fi
forma, dimensiunile i fazele de construc.ie nu
snl cunoscute nici pn astzi. Cu toale aceste
carene, n decursul timpului, n incinta cet,ii
austriece a oraului Alba Iulia, s-au efectuat
cteva sondaje care, fr s-i fi propus in mod
expres depistarea fortificaiei romane, au descoperit i unele din elementele acesteia. Fie-ne
permis ca nainte de a prezenta raportul arheologic s nfim sumar ce se cunotea sau presupunea pn[t n anul arheologic 1DRO dPspre
castrul legiunii XIII Gemina.
:\slfel, n anul 1897 arheologul Adalbert Cscrni
a efectuat sondaje n zona de est a cel[t\ii actuale,
descoperind blocuri fasonate i urme de ziduri,
prPsupuse ca fcnd parte din zona porii prinCJia/is sinistra a fortifica(ici romane. La aceste
prime informa.ii s-au adugat, ncepnd cu anul
1%li, alte detalii i ntercsantc. Sondajele arheologice dintre anii 19GG-l%8 din partea de Ycst
a cetii bastionare au identificat ntre poarta
IY-Catedrala Rentregirii - Baia Publidt - un
an cu J[t\imea de Hi m, a crui profil de form[t
ascuiLit este identic c11 anurilc exterioare ale
caslrclor romane. In apropierea acestui punct,
cercetrile arheologice din zona Catedralei Homano-Catolicc, cond11se de H. Hcitcl, au surprins
n dou din seciuni 11n Yal de pmnt (a!}ger)
apar~innd castrului roman. In sfrit, intr-o ipotez de lucru, M. Rusu procedind la suprapunerea
plan11rilor cetii medievale de secolele X IIXVII peste planurile cetii ridicate la Alba Iulia

din ordinul mpratului Austriei, Carol VI, a


constatat c cea mai mare parte din suprafaa
interioar a presupusei ceti medievale vechi nu
a fost afectat{t de lucrrile de la nceputul secolului al XVIII-lea, concluzionnd c zidurile vizibile i astzi pe laturile de nord i sud i considerate ca aparinnd cetii din secolele XIIX VII nu reprezint decit urme ale vechiului
castru, cu planimetria plraUt (420 x 420 m) a
crui recuperare i adaptare la condiii le eYului
mediu era un f!.'nomen intilnit i in alle pr~i ale
fostului Imperiu roman. Pornind de la aceste supoziii, am ini~iat in cursul verii anului trecut
o prim[t campanie de cercetri arheologice al
crui obiectiv nu a fost altul decit. acela al verificrii i eluridrii, pc ct posibil, mulldiscutalci
dar necercetalei ndeajuns chestiuni a fortificaiei romane de la Apulum.
Atenia noastr s-a concentrat pc terenul din
curtea grdiniei de copii de pc slrada Militari,
situat n partea de sud a cetii austriece, n apropierea unuia din zidurile de incint care se g
sete i acum n picioare. In decursul Evului
Mediu, locul in discuie a servit la ridicarea mai
multor cldiri - o mnstire i apoi monetria
austriac aa nct am ales ca loc de cercetare
o zon ce nu prea afectat de alte lucrri cu
caracter edilitar. Orientat[! pc direcia sud-nord,
scc.iunea arhcologidt, cu dimensiunile de 25 x 2 m
a fost trasat perpendicular pc zidul fortificaiei,
foarte aproape de cldirea manutanei. Stratul
de depunere arheologic, aparinnd epocii medievale i romane, a atins, pc anumite poriuni,
o grosime variabil, cuprins ntre 0,20-5,50 m.
Majoritatea materialelor de factura medieval
au provenit dintr-o mare locuin din secolele
XVII-XVIII. In captul sudic al seciunii,
lipit de piatr, am identificat aggerul caslrului,
avind la baz[t lungimea de 8,70 m, i nlimea de
3,70 m. Sec~ionarea acestui prim element defensiv
din interiorul forl.ificaici romane nu a dus decit
la drscopcrirea citorva fragmente ceramicc romane
alipire. Aggerul se sprijinea de un alt zid alctuit
din piatr de riu, prins cu mortar, avnd nl
imea de 2,30 m, grosimea
variabil (0,500,75 m), nfipt fiind in solul galben-virgin. In
legtur cu rostul acestuia ne-am gndit la acela
de a susine din interior aggerul, cunoscut fiind
faptul c asemenea ziduri au mai aprut i la

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

CASTRUL ROMAN DE LA APULUM

castre din Dacia, intre care dorim s menionm


aici castrul de la Buciumi unde, cercetrile din
ultimii ani I-au identificat, intr-una din seciuni.
De la acest zid de sprijin ncepea via sagularis ce
s-a mai p s trat pe 2,50 m lime . Drumul sol-

Fig. 1. Alba Iulia . Castrul rom a n Apulum - vedere a seciunii a rheo logice cu via sagu/aris ~i b r:icile militarilor
legi unii X l II Gemina.
dailor,

in cazul castrului de la Apulum , a avut

dou faze de construcie. ntr-o faz mai veche

drumul propriu-zis, aezat pe un strat de pietri,


a fost pavat cu crmizi i buci de piatr.
Ulterior, ntr-o perioad pe care o punem in legtur cu anumite refaceri ale castrului, in parte
semnalate i epigrafic, drumul a fost nlat cu
aproximativ 50 cm, fiind pavat, in noua conjunctur, cu plci de piatr din calcar cu grosim ea de
0,25 m i crmizi dreptunghiulare. Un numr de
7 fragmente de crmizi aparin categoriei de
produse tegulare tampilate , avnd imprimat
intr-un cartu dreptunghiular insemnul abreviat
al unitii LEG XIII GEM i aparinnd, din
punct de vedere cronologic, primei jumti a
secolului al II-lea e. n.
Dintre cldirile de interior, atta cit au fost
cercetate in campania din anull980, am identificat
poriuni deranjate din fundaii , puse pe acelai
pat de pietri i alctuite din bolovani de riu i
crmizi fragm e ntare. In aceast zon am des-

279

coperit, la adncimea de 2,20 m, o conduct de


evacuare, din olane romane. Intre zidul de susinere a aggerului, via sagularis i inceputul barcilor s-a recuperat un bogat material arheologic, constnd din fragmente ceramice de la Yase
de culoare roie-crmizie i cenuie, fragm ente
din vase de sticl, obiecte din fier (respectiv cuie
i un picior de fibul) precum i dou statuete
fragmentare din marmur i bronz. Pe toat
ntinderea seciunii au aprut multe blocuri de
piatr, cu dimensiuni variabile, blo curi ce se g
sesc, de fapt, i n alctuirea zidului de incint
de pe latura de sud.
Rezultatul primei campanii de spturi arheologi ce ne ndreptete s afirmm, cu certi t udine , c am descoperit o parte din interiorul castrului roman de la Apulum, identic prin elementele
sesizate arheologic cu maniera de construcie a
castrelor romane din piatr. Aflate ntr-un stadiu
incipient, cercetrile arheologice de la castru l
legiunii XIII Gemina nu ne permit, cel pu in
n acLu alul stadiu, s avansm alte opinii n le g tu r cu fortificaia recent identificat. Nu putem
ti , de exemp lu, da c fortificaia roman ap ulens a avut o dubl faz de construcie sau doar
una singur i anume faza de piatr , cum sntem
nclinai s o presupunem dac ne gndim la importana acesteia n cadrul sistemului defen siv
al provinciei. Numai secionarea exteriorului fortificaiei, pe care o intenionm n acest an arheologic, ar putea da un rspuns elocvent la
aceast problem i apoi la aceea da c zidul afl at
pe latura de sud este cu certitudine roman, sau
feudal ce a reutilizat att traiectul zidului antic
ct i materialul de piatr existent deja.
Amintim c n cazul via sagularis s-au identificat dou etape de construcie, cea mai nou
confirmnd acum arheologic refacerea unor pri
din castru despre care par s aminteasc epigrafa
cu semnalarea soldatului Felix din legiunea XIII
Gemina Antoniniana, aflat i astzi la baza
zidului de incint, precum i un fragment de inscripie onorific (CIL, III, 7741) interpretat
ca referindu-se la refacerea pretoriului castrului
apulens, n anul 205 e.n. cnd din ordinul consularului Daciei , Mevius Surus, subofierii legiunii
XIII Gemina i-au construit, eventual n castru,
un loc de ntlnire - scola speculatorum - aluzie
clar la aplicarea unora din reformele militare ale
mpratului Septimius Severus i la nivelul unitii militare de la Apulum.
La ora actual putem reconstitui , n linii generale, dou din laturile castrului legiunii XIII
Gemina, respectiv cea de sud, pe care am cercetat-o i cea de vest, aprut n cercetri arheologi ce ce-i propuneau alt obiectiv , pe unde trecea att aggerul ct i anul de aprare. Viitoa;cl~ spturi arheologice vor completa, sntem
siguri , cu date inedite problema celui mai mare
castru din provincia nord-danubian.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

V.MOGA

280

LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DANS


LE CASTRUM ROMA IN D' APULUM
RI~SUME

On presente les pr~micrcs fouillcs arcMologiques dans le


plus grand castrum de Ia Dacia Romaine d' Apulum, ou
pendant les II-III siccles n.e. a He camp6Ia XIII Iegion
Gemina. Les fouiiies sistcmatiques ont identifie quelques
elements de cette grande fortification, c'est a dire vallum
via sagularis et ainsi les constructions-baraqucs-des sold ats'

Parmi Ies matcriaux archeologiqucs, l'autcur signale Ia


ceramiquc romainc (de facture provinciale) des objets en
fer el bronse et 7 briques avcc I'estampillc de Ia Icgion (LEG
XIII GE~I).

EXPLICATION DE LA FIGURE
Fig. 1. Alba Iulia. Le castrum romain d'Apulum - vue
de Ia scction archeologique avec via sagu/aris et les baraques
des militaires de la X III" Iegion Gemina.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

antierul

arheologic

P. IAMBOR,

T.

ln campania de spturi 1980 in cadrul


complexului arheologic de la Cluj-Mntur s-au
urmrit fazele de locuire din interiorul incintei,
deznlirea n continuare a cimitirului, precum i
a celui mai vechi lca de cult, a fortificaiei
propriu-zise i a unor anexe ale vechii mnstiri.
In srciunea S XVII, orientat E- V, paralel
cu celelalle mai vechi, spate n partea de vest
a incintei, s-au repetat, n linii mari, elementele
cunoscute din campaniile trecute, fapt care confirm{t nc o dat ideea existenei, inaintea m
nstirii i a cimitirului din secolele XI-XII, a
unei aedtri cu locuine de tip adineil i de suprafa\[t contemporane cu primele dou faze ale
fortific~iiei de pftmint i lemn. In seciunea
respectiv, lung de 32,50 m i lat de 2 m. s-a
constat al urmtoarea situaie stratigrafic: imediat sub solul wgetal, ntre m 0-19,75, exist
o nivelare medieval trzie, cu o grosime de
o,:.w -0,30 m, iar ntre m 19,75-27 i intre
m 30-32,50. un nivel cu o grosime de 0,100,30 m de drmare a zidului de fortificaie al
m.:'tnstirii, a crui fundaie a fost surprins
intre m 27-30 pn la adncimea de 1,55-1,60 m
fa ck ninlul actual de clcare. Acest zid, al
crui col de S- V i unele poriuni din laturile
de S ~i de V au fost dezvelite in S XV/1979, a
fost ridicat probabil la sfritul secolului al XIII-lea
sau la inceputul celui urmtor, avind in vedere
materialul ceramic gsit pc nivelul su de construcie, vizibil destul de clar ntre m 25-27 i
30-32.50. Sub zid, i fr a fi deranjate de temelia lui. au fost descoperite mormintele nr.
Ti, 78 i 79.
H.Pintorcinclu-ne la stratigrafie, sub nivelarea
mtclieval de care am vorbit, s-a putut constata
un prim strat ele cioplitur de piatr rezultat
de la un atelier pentru una din fazele ele construcie sau de reparare fie a bisericii, fie a cl
dirilor mnstireti, fie chiar a zidului mai inainte
amintil. Urmeaz un nivel cu o grosime intre
0,50-0,70 m, de culoare cenuie, cu material
ceramic i citeva piese de metal (un pinten, cuite, potcoave
etc.) specifice secolelor XIIIXIV. n care se intercaleaz i nivelul de construcie al zidului de incint. Sub acesta din urm,
se afl un alt nivel, de culoare cenuie, gros de
0,25-0,40 m, cu ceramic din secolul al XII-lea
in general, de culoare rocat, cu buza evazat,
avind ca decor linii paralele incizate, cu spaii

Cluj-Mntur

MATEI, A. HALASU

mai mari ntre ele, combinat cu mpunsturi cu


"unghia", dispuse n general pe gitul vasului.
Un al doilea strat de achii de piatr se suprapune peste humusul antic, prezent la adincimea
cuprins intre 1,15(1,35 m i 1,75(1,80 m fa de
suprafa\.a actual. In humusul antic, care conine urme de locuire i ceramic hallstattian,
romanft i din perioada feudalismului timpuriu,
au fost spate gropile mormintelor (dup cum se
poate vedea n profilul seciunii, ntre m 25,2527 i 30,50-31,5 ale lui M.7G, M.77, M.78 i
l\1.83). In poriunea cuprins ntre m 1,60-4,25
s-a clC'scopC'ril o locuin(ft adncit in lutul galben,
iar ntre m 6,25-7, groapa unui cuptor, aparinnd fie acestuia fie e\'Cntual unei alle locuine
de suprafa contemporan.
Groapa bordeiului a fost spat ncepnd de la
1,40 m fa de suprafa.a actual, de pe un nivel
cu material ceramic din secolele X-XI, avind
adincimea ele 0,95-1 m. In interiorul lui, n
partea de vest, au fost surprinse resturile unui
cuptor din pietre, cu un diametru de 0,90 m, a
crui groap a fost adncit cu O, 10 m fa. de
poclcaua borcleiului. Dei nu a fost dezvelit n
intregime, se poate aprecia lungimea lalurilor
sale ca fiind de 4-4,50 m, dup cum rt'zull
din poriunea spat in S XVIII i n caseta A,
deschis pe !alura de sud a seciunii, intre m
2,25-3,GO. Ceramica gsit n umplutura bordeiului, precum i pe podeaua acestuia i printre
pietrele cuptorului, prezint caracteristicile celei
descoperite i cu ocazia campaniilor trecute, n
cteva locuine i anexe gospodreti ce fac parte
elin orizontul de locuire din secolul al X-lea, eventual nceputul secolului al XI-lea. In cea mai
mare proporie este de culoare neagr, ars incomplet, lucrat la roat, vasele avnd pereii
cleslul de subiri, i este ornamentat cu linii
paralele incizate, dispuse foarte des pe ntreaga
suprafa. O alt categorie, numeric mult redus,
o constituie ceramica de culoare cenuie-rocat,
ornamentat cu mpunsturi succesive, cu registre de cte trei-patru linii paralele incizalc,
precum i cu linii ondulate. Pe lng fragmentele
aparinnd unor vase borcan (dou ntregibilc)
s-au gsit citeva fragmente de slr[lchini i cupe,
precum - lucru foarte important - i cteva
buci de tipsii de lut, lucrate cu mna. Absena
unor elemente specifice ceramicii din secolul al
XI-lea, cum ar fi cazanele de lut (gsite, dealtfel,

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

00

c.r

SJIJ

"'''~

;---,;""'l:---d?l~
-~~~-;il_l'5l~H:5. XVII

r - 1- - - . .. -"".
. - -. . . . . . . .

Oc'

._!l

S.XII

.-u,
.,_,s . . .,_48
;. .ls

X.IP

s ..

"

Fig. 1.

Cluj-Mntur.

Planul general al

spturilor.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

ANTIERUL

ARHEOLOGIC

destul de frecvent in aceast seciune, precum i


In celelalte din campaniile precedente, dar in
straturile superioare) i ceramica ornamentat cu
"unghia" i rotia dinat, ne ntrete convingerea c bordeiul respectiv dateaz din secolul
al X-lea, mai ales c in cercetrile trecute, la
sud de S XVIII, topografic pe aceeai linie, adic
in extremitatea de vest a incintei, n S IV B,
S IV C i S IX, au fost descoperite locuine cu
material similar. Menionm descoperirea, pe podeaua bordeiului, a unui fragment de rini,
dintr-o piatr cu mult coninut de oxid de fier.
La 2-2,75 m spre est, pe nivelul de clcare din
timpul funcionrii bordeiului, a fost dezvelit
un cuptor din piatr, de form oval, a crui
vatr a fost adncit cu 0,30 m in lutul galben
i cptuit cu bolovani de ru, foarte probabil
boltit, dar prbuit ulterior, care putea aparine
fie unei locuine de suprafa contemporan cu
bordeiul, fie acestuia - ca o anex exterioar.
ln orice caz, ceramica din jurul cuptorului respectiv este identic cu cea gsit in bordei. Deasupra bordeiului, in SXVII, au fost sesizate urmele
unei locuine de suprafa, ntre m O-4, 15,
printr-un strat de arsur cu pietre, gros de O, 10-0,20 m, i printr-un pavaj sau podea din
pietre, in caseta de pe latura de sud a seciunii,
care este ulterioar, dup cum s-a putut observa
atit stratigrafic ct i din punctul de vedere al
ceramicii, ornamentat in general cu rotia dinat.
ln orice caz, locuina este anterioar celor dou
morminte descoperite n caseta A, gropile acestora distrugnd o parte a podelei respective.
Cele 13 morminte din S XVII, au scheletele
orientate E- V (cu unele mici devieri n dou
cazuri - M.71 i M.79 -) i snt destul de bine
pstrate, in citeva cazuri putindu-se distinge i
urmele sicrielor de lemn. Gropile au fost spate
Ia adncimi mici, cam la 0,45-0,60 m fa de
nivelul corespunztor de clcare. ln partea de
vesl a seciunii, pn la m 8,50, mormintele
lipsesc, fiind apoi mai rare, ele ndesindu-se spre
est, spre lcaul de cult. Cteva au avut inventar
specific secolelor XI- X II, similar cu cel al mormintelor din celelalte seciuni srtpate n partea
aceasta de vest a incintei, precum i n seciunile
din vecintatea bisericii.
1\1.71, situat ntre m 12-13,50 cu scheletul
orientat NE-SV; ca inventar conine trei inele
de timpl din srm subire de argint ndoite la
un capt n form de S, foarte prost pstrate.
1\1.73, situat ntre m 19,50-20,50, aparinnd
unui copil, a avut trei inele de tmpl mici, din
srm subire de argint, ndoite la un capt n
form de S.
1\1.75, situat ntre m 19,40-21,25, cu urme de
sicriu, a avut ca inventar dou inele de tmpl
dintr-o srm mai groas de argint, terminate la
un capt n form de S, cu un diametru de 2 cm;
un inel digital format dintr-o verig lamelar de
argint, cu capetele ngustate i suprapuse, avnd
pe suprafaa exterioar un decor compus dintr-o
succesiune de striuri oblice n dou sensuri,
grupate in unghiuri cu vrfurile spre cele dou

CLUJ-MANATUR

283

margini ale benzii, realizate cu ajutorul unei


dltie dinate; un denar de argint de la regele
Ladislau 1 (1077 -1095) gsit in mandibul.
l\1. 76, si luat ntre m 25,50-27, de adolescent,
a avut patru inele de tmpl mici, din srm subire de argint (dou cu diametru! de 1,5 cm, iar
dou de 1 cm), ndoite la un capt in form de S.
In S XVIII, pe lng cteva morminte medievale mai trzii ale cror schelete au fost gsite
in sarcofage de piatr au fost dezvelite i cinci
aparinnd aceluiai cimitir din secolele XI-XII.
M.84, situat ntre m O-1, al crui schelet a
fost tiat ulterior n partea superioar de ctre
contrafortul bisericii gotice, a avut pe bazin un
inel digital din argint, confecionat din trei sirme
circulare n seciune mpletite i cu capetele btute,
subiate i apropiate.
l\1.85, situat n dreptul m 3, a avut un inel de
tmpl dintr-o srm foarte subire, probabil de
bronz, terminat Ia un capt in form de S.
M.86, situat intre m 15-16, a avut dou inele
de tmpl dintr-o srm mai groas de argint,
ndoite la un capt n form de S, pstrate fragmentar.
Un al doilea punct de lucru, continund cercetrile din campaniile trecute, a fosl cel din partea
de nord a bisericii actuale, unde a fost trasalrt
S XVIII, pe direcia N- S, lung de 20,5 m i
lat de 2 m, cu scopul de a urmri fundaiile l
caului de cult romanic, distrus n timpul marii
invazii ttare de la 1241. ln seciune au aprut
ase temelii de zid,
avnd orientarea E- V.
Rein atenia, n mod deosebit, patru dintre ele,
situate la aceeai adncime de 2,80 m, avnd
aceeai grosime, ntre 0,95-1 m i fiind construite
ntr-o tehnic identic (din blocuri de calcar
legate cu mortar). Distanele dintre temelii snt
deosebit de interesante: ntre temelia cea mai de
sud, situat la un metru fa de fundaia navei
bisericii gotice (peste care se ridic, dealtfel,
nava bisericii actuale) i o alt temelie, mai la
nord de ea, distana este de 3,25 m. Intre aceasta
i urmtoarea, distana este de 6,25 m. Spaiul
dintre temeliile cele mai de nord este de asemenea
de 3,25 m. Aceeai situaie a fost surprins i in
S XVI/1979, ceea ce ne ntrete presupunerea
c avem de-a face cu o construcie de tip bazilica!, cele patru temelii corespunzind celor dou
nave laterale i navei centrale. Temelia oriental
N -S din S XVII/1979 nchidea navele laterale pe
latura de est i separa nava central de absida
altarului. De la aceast temelie, spre est, continu
doar cele dou fundaii ale navei centrale, ceea ce
ar indica dezvoltarea absidei altarului. Deci,
n cazul de fa bazilica ar avea o singur absid.
O poriune de 3 m lime ntre S XVI i caseta
n care au fosL descoperi te temeliile rotondei,
ar putea confirma, prin sparea ei n campania
Yiitoare, cele de mai sus. Datorit unor construcii
i demolri n mai' multe etape, pe acelai loc,
stratigrafia, n cea mai mare parte, nu ne poate
oferi elemente de datare. Totui, construcia
aceasta pare s fi fost distrus destul de timpuriu,
avnd n vedere sarcofagul gsit pe temelia de sud

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

284

P. IAMBOR, T. MATEI, A: HALASU

a navei laterale, intre m 1,25-2 (construit din


blocuri refolosite, printre care i un fragment
dintr-o sculptur roman), ce adpostea un schelet de copil (M.89), cu cr;miul incadrat de trei
crmizi tot romane, dintre care una cu inscripia
R S N. Au mai fost gsite nc trei sarcofage
construite din blocuri mari de piatr i placate cu
lespezi, intre m 6,80-7,75 (M.90), intre m 7,909 (M.91) i ntre m 9-10 (M.92), din pcate
asupra scheletelor negsindu-se nici un fel de
inventar.
Asupra cercetrilor din S VIII, caseta C i
S XIX, unde au fost descoperite o serie de ziduri
construite n etape diferite, deocamdat nu ne
putem pronuna. Cu ocazia cercetrilor viitoare
n aceast zon, cnd se va mri suprafaa dezvelit, sperm c se vor deslui mai clar planurile
i succesiunea n timp a unor anexe mnstireti,
pa care n momentul de fa doar le bnuim.
In concluzie, ultima campanie de cercetri
nu numai c a avut ca rezultat recoltarea unui
bogat material arheologic, dar a i contribuit
substanial la confirmarea existenei unei aezri
civile, cu locuine de tip adincit i de suprafa,
contemporan cu primele faze ale cetii de p
mnt i lemn i anterioar primului lca mns-

tiresc i cimitirului adiacent acestuia. De asemenea,


au fost obinute citeva date noi cu privire la planul
bisericii romanice i la existena unei fortificaii
de piatr aparinnd mnstirii, care fusese ridicat ctre sfritul veacului al XII-lea, dup
ce vechea cetate de pmnt cu palisad i pierduse eficacitatea odat cu invazia ttarilor.

LE CHANTIER ARCHEOLOGIQUE
CLUJ-MNTUR

DE

RESUME
Les fouilles effectm\es pendant la campagne de 1980 dans
l'enceinte fortifh\e de Cluj-Mntur, contribuient a l'enrichissement des donnces concernant le rapport cronologique
entre l'etablissement appartcnent aux IX'-Xl' siecles et
la necropole de Xl'-XII' siecles (datee par monnais, boucle
d'oreille en S, bagues etc.), contemporaine avec premiere
eglise. Il convient de faire une mention speciale concernant
Ia decouverte du mur de Ia fortification du monastcre (dans
S XVII) et des murs de la basilique avec trois nefs (dans
S XVIII).

EXPLICATION DE LA FIGCRE
Fig. 1.

Cluj-Mntur.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Plan general des fouilles.

Spturile

arheologice executate la Moigrad (Porolissum).


1. Castrul de pe "Pomet"
N. GUDEA, EUG. CHIRIL, I. BAJUSZ

n vara anului 1980 s-au desfurat la Moigrad 1


att spturi arheologice ct i lucrri de conservare la unele din obiectivele cercetate 2 Au fost
executate spturi arheologice la dou din obiectivele planificate din cadrul complexului arheologic: castrul roman de pe dealul "Pomet" (A),
construcia N 3 cu anexele ei de pc terasa sanctuarelor (N); drumul roman (K), cel de al treilea
obiectiv prevzut pentru cercetare nu a putut fi
spat n continuare i dezvelit din cauza condiiilor nefavorabile de timp (fig. 1).
ln cele ce urmeaz vom expune rezultaltle
obinute prin spturi la castrul mare de pe
dealul "Pomet" 3 (fig. 2). Spturi!; s-au desf
urat aici n dou puncte: a) cldirea comandamentului - unde au fost concentrate principalele
aciuni de investigare arheologic i b) turnul
din colul de sud. Motivele care ne-au ndemnat
la o atare orientare a spturilor au fost urm
toarele:
- cldirea comandamentului ( principia) reprezint cea mai important construcie
din
castru, att din punct de vedere al orientrii
acestuia ct i din punct de vedere arhitectural;
- aceast construcie a fost n trecut mult
rscolit de cuttorii de comori, jefuitorii de
piatr pentru construcii, iar n dou etape au
fost executate aici sondaje i spturi arheologice
(1939, 1943)4 ;
- lipsa documentaiei tehniet n leg{ttur cu
aceast construcie i carenele desenelor puhli1 Pentru spturilc executate in anii 1977 -1979 vezi
raportul din ActaMP, 4, 1980, p. 81-104. Responsabilul
spturilor de la Moigrad este Eugen Chiril (Inslilulul de
Istoric i Arheologic din Cluj-Napoca). Pentru spturilc de
la castru rspunde N. Gudea. La splurilc de In cli\dircn
comandamentului am fost nsista\i de arhitecta Amalia Landcs
(Institutul de Proiectri Cluj-Napoca).
1 n anul 1980 au fost restauratc i conscrvatc: colul
de nord al casti-ului cu turnul, poarta dccumana i o parte din
cldirea comandamentului. Lucrrile de restaurare i conservare au fost conduse d~ \Vasile Luc:icel\ (1\luzcul de Istorie
i Art din Zahiu).
1
intrucit, din motive independente de colectivul de cercetare, nu a fost posibil intocmirea unui raport general i
comun prezentm un raport preliminar numai in legtur cu
acest obiectiv al complexului de la Moigrad.
' Pentru spturilc executate In anul 1939 vezi: L. Ghergariu, ActaMP, 4, 1980, p. 77-79; pentru spturile executate de A. Radn6ti in anul 1943 vezi: E. T6th, Porolissum.
Das Cas/el/um in .Uoigrad. Ausgrabungcn von A. Radnoli 1943,
Budapest, 1978.

cale recent5 , datele obinute de nm m sec\iunile


de control anterioare'; ne-au impus trecerra la
identificarea construc.iei;
- materialele provenind din zona cl[tdirii,
obinute fie prin spturi, fie datorit descoprririi
lor ntmpltoare, preau foarte promi\toare
pentru rezolvarea unor problrmc lrgate de organizarea i datarea castrului.
La turnul din coltul de sud se mai execulase
un sondaj n anul Hl59 7 , dar planul i indicatiile
stratigrafice nu s-au pstrat.
La ddirea comandamentului au fost execut ale
trei sec.iuni paralele, distanate ntre ele cu 10 m
(S 31, 33, 37), ncepute de la nivelul drumului
(via principalis) peste ntreaga cldire. De la
sud-est spre nord-vest lateral de la sectiuni i
ntre ele au fost executate casete, pe trei iruri,
(C 31, C 33, C 37, C 37 a). Dup foi ografierra i
desenarea profilelor la seciuni i martori (aeolo
unde acest lucru s-a putut realiza) s-a exec-u lat
o dezvclire total a cldirii.
La turnul de col au fost executate trei sec\iuni
paralele (S 70, S 70 a i S 70 b) avnd lungimea
de 10 m; limea lor a fost diferit. Dup identificarea turnului, precizarea slratigrafiei i dimensiunilor lui, turnul a fost dezvelit.
Seciunile i casl'lele execulalc n zona central
a castrului au permis determinarea cldirii comandamentului. Ac\iunea nu a fosl nc ncheialft,
droarcce au fost idrntificate pe latura de sucl-YCst
a cldirii o serie de ncperi adugate mai trziu,
care nu au fost dezvelite n ntregime (fig. 3).
Cldirea comandamentului ( principia) a fost
ridicaUt nlr-o pozi.ie central; ea este siluat
n pantft, cu nclinarea principal de la nord-est
spre sud-vest; laturile cldirii mai cuprind i
panlele terenului spre sud-est i spre vest. Dimensiunile corpului principal al cldirii (deci fi:irh
adugirile mai trzii) snl 30 x 29 m. Construcia
s-a pstrat relaliv bine. Exccp~ie faec partea dczveliUt n anul 1943 care, lsat ncacoperitrt i
fr supraveghere, a fost distrus, iar piatra
jefuiUi. Sistemul de construcie prezint cteva
E. Toth, op. cit., fig. 5.
e n anul 1978 am mai executat trei Sl"Ciiuni de crmlrol
in zona eentrahi a cnstrulni cu intentia de a verifica starea
de conservare a cldirii, f:iril a obtine un plan corect al constrnc[ iei.
7 M. Macrcn i colnb., Materiale, 8, 1962, p. 372.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

286

N. GUDEA. E. CHIRILA. 1. BAJUSZ

Fig. 1. Moigrad, jud. Slaj. Planul provizoriu al complexului roman de Ia Porolissum.

aspecte specifice, n legtur cu care vom reveni cu


alt ocazie. La corpul principal al cldirii au fost
adugate trei ncperi pe latura de nord-vest i
nc dou ncperi pe latura de sud-vest.
Cldirea este alctuit din cele trei prt.i tipice:
a) irul de ncperi de pe latura din spate; acestea
snt n numr de cinci, avnd aceeai lime (6 m);
lungimea ncperilor difer; dintre ele se rrmarr
ncperea central (probabil sala drapelelor) mai
mare, avnd o intrare mai larg; zidurile lalerale
ale acestei ncperi au fost sprijinite ntr-o etap
ulterioar cu ziduri de sprijin. b) curtea acoperit
(basilica}. Limea ei este de 29 m; lungimea
poriunii acoperite este de 7,50 m; n captul
spre nord-vest al curii acoperite a fost construit
o ncpere, care dup poziie, putea servi ca
tribunal. c) curtea neacoperit (a iri um} ocupa
ntreaga parte din fa a conslruciri. Ea era
desprit de curtea acoperit ntr-o prim faz
printr-un ir de postamente pentru stlpi; ntr-o
faz ulterioar acest ir a fost nivelat construindu-se un zid care la capete avea dou nLriri.
Curtea neacoperit este alctuit din mai mulle
sectoare:
- n mijloc cea mai mare poriune (16 x 8 m)
a fost pavat. pavajul curii se lega printr-un
culoar pavat cu via principalis. Pe prile laterale
ale pavajului au ro~t identificate in unele locuri

urmele sistemului de scurgere a apei, constnd


din poriuni de canal amenajat din crmizi i
igle.

de-o parte i de alta a sectorului pavat


la zidurile laterale ale cldirii curtea era acoperit; lateral au fost identificate att urme ale
unor postamente ct i (numai n partea stng,
dac stm cu faa spre intrare) urmele unor
stlpi de susinere.
- poriunea dintre sectorul pavat i zidul
din fa a fost acoperit - n partea dreapt unde s-au construit trei ncperi i liber - n
partea stng - unde s-a construit un pavaj
din piatr mrunt de ru.
- intrarea este larg de 4 m; la capetele zidurilor care marcheaz intrarea se afl cte un
postament; la colurile dintre culoarul ce lega
via principalis de sectorul pavat al curii au fost
ridicate nc dou postamente, care serveau
probabil pentru o intrare mai spectaculoas in
cldirea comandamentului.
- ntre zidul din fa al cldirii i via principalis a fost identificat un porticus, constnd
dintr-un ir de postamente, situate la 1 m distan de via principalis; n partea dreapt postamentele erau din piatr de gresie; in partea stng
peste postamentele iniiale din gresie a fost
construit un zid.
-

pn

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

SAPATURILE ARHEOLOGICE DE LA MOIGRAD

,.' '

'

~~.10

"

ft.

~0 .

5.39.

" 1~
u
IS . L~J~ ~ _ sz~

~
o ~

~5 .6. su20

5 21

5 22

~
o

c _ 5.15 .

10

20

3p

1
1

4!l

5.18 .

-- 1--------

-------

-=

w~~~~

92

!:.: _____

-------- 1--- ---. 1---

~1-

~;

5.12 .

tr

;.32

s.~

1'
-

5 :1:i

5.67

'-

i-'

'l'
538

!u

t::

~.34.

5.44 .

i}...Q

91

It,.. rr

5.43

~---

... . .

5 .17

C1 1

~ ~-~~

5.11 .

1
1

c:

~=

.!
1

IC -

5.16 .

= = :=

5.25.

1
1
1
1
1

i! i

= 1=

5.26.
1

5.14.

1~

>

h.

,ull~

~5 .6

t3

1
1

;=!j

12

[7

p 5.5.

'

11

g::

li

15.

5.1.

1:

1><2

'>ce

.6

5
1

1><1

287

5.66

lr

1r

5.45 .

5.65

t7

5 .46.

5.47 .

1
1
1
1

5.64

- '--

'5.63
1
1
1

li

5.48 .

S.62

ff

5.61

c: b

'

5.49.

<(;
R

5.2 .
5.3.

XXX ~xu:
H~ ~mr

550

rr= ~t
~

[5.52

IS.53.

n
u

,HHHI H
~xH~HHi,fH~fiH
............... .................

S~4 .
1~

55)

[5.56.

~.57.

!s.se.

~.5g. s.~

11.41.4

Fig. 2. Moiarad, jud. Slaj. Planul castrulul de pe dealul Pomet - ptn la data spturilor din 1981.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

~~
()

N. GUDEA, E. CHIRILA, 1. BAJUSZ

288

Descrierea general a cldirii se refer de fapt


la ultima ei faz de construcie. Detaliile obinute
In legtur cu modul i sistemul de construcie
sugereaz existena mai multor etape de construcie.
Prezentarea exact a acestor etape
succesive de construcie nu se poate face acum.

Menionm c toate aceste ncercri de datare


sint deocamdat n stadiul unor ipoteze. Ele
vor fi confirmate sau chiar infirmate odat cu
studierea materialului arheologic, epigrafic i
numismatic descoperit n timpul spturilor i
eventual dup o reanalizare a ntregului material
epigrafic descoperit in castru.
In interiorul construciei au aprut materiale
arheologice diferite (fragmente de la monumente
i elemente arhitectonice din piatr, material
tegular, vase ceramice - mai ales fragmentare obiecte din fier, bronz, sticl etc.). Toate acestea
urmeaz s fie restaurate i conservate, apoi
determinate pentru a fi folosite la datarca construciei.

Turnul din colul de sud arc plan lrapczoidal.


Dimensiunile prii exterioare snt: 5,40 x 4,65 x
4,80 x (7) m. Zidurile, cu excepia celui de incint,
au fost demantclate de ctre locuitorii satului
vecin nc dup spLurile din 1959. Planul
turnului a fost ntocmi l dup urmele cu mortar
ale anurilor sftpatc pentru ziduri. Materialul
arheologic ob.inul a fost foarte pu.in.
THE ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS
CARIUED OUT AT MOIGHAD
(POROLISSUl\1). 1. ROMAN FORT ON
.,POl\IET" II ILL
AllSTHACT
Fig. 3. :\loigrad, jud. Siilaj. Planul provizoriu al cldirii
comandamentului (principiu) de la castrul de pe dealul
Pomet.

In stadiul actual - n care materialul arheologic


neprelucrat nu i-a spus cuYntul - se poate
susine c din punct de vedere al eyo[uiei planului
pot fi identificate cinci etape (cel puin). Aceste
etape pornesc de la planul iniial al cldirii cu zid
de piatr. Adugirile ulterioare pot fi mpr!ite
in dou grupe: a) adugiri care modific planul
iniial: ncperile adugate pe latura de sud-vest;
lnciipcrile adugate pe latura dr nord-vest; construirea tribunalului; construirea nc~tperilor din
co[\ul drept n fa; b) adugiri rare nu modifi6t
planul; nivelarca poslamcnlelor dintre curtea
acoperit i cea neacopcritft, construirea diferitelor postamenle laterale. modificrile aduse
sistemului de drenarc a apei. Toale aceste modificftri pot fi foarte greu ncadrate cronologic.
Dac admitem c prima construcie din piatrft
a fost ridicat n timpul lui 1-Iadrianus. deci ntr-o
faz cnd nc incinta castrului era din val de
pmnt, toate cclclalle aclflllgiri pot fi ncadrate
in perioada cuprins ntre 150-271 r.n. Una
din faze, probabil cea mai mare, ca ntindere a
construciei, poate fi datat la nceputul ~:rolului
III c.n., incadrndu-se n lucrrile gcnn;-dL de
construcie i refacere de la castru 8 Ullimcle
lucrri au fost cele executate la ncftpPrile laterale
unde i obscna\iile stratigrafice sugereazfl o datarc mai trzie (dup mijlocul secolului III c.n.).
8

Pentru raza de construc~ie i repara~ii de la inceputu 1


III r.n. vezi l\1. Macrea, SCIV, 8, 1957, p. 2L'>.

~ecolului

After a brici presentation of thc archaeological excavations


ami the conscrving-restoring works, carricd out in 1980 a+
Moigracl (Porolissum) - fig. 1-, the aulhnrs refere only
to the works carricd out al the Homan fort ~ituatrd on ,.Pomet
hill. The researches in this fort (wich is the largcst of the
auxilliary troop forts in Dacia) werc directed towards two
objccti\es: a) the principiu ol the fort; b) thc south corner
tower. Thc authors enumerate th~ wnrks carried out at the
princiJ!iu and the soulh corncr towcr (ditches, cassets) and
the works tor the clcntring out of tiH' principiu.
()IJ,;trving thc stratigraphy of llll' sit!,, thc buildings
sysll'lll and the plan of the princifJia (wieh is discribed in
debJil1 the authors discuss the struclure of the building,
its ('\'Oiution rrom thc architectur:1l point of vicw, ami try
to ('slablish a cronology ~or it. B:1sl'd on the construction's
staws of the princfpia thc aulhors prcsumc severa) succesive
ste~ge:-;, The study of the archaeological material will complete
and ,.,L1blisch more prccisely thesc phasc. Thc initial stage
belnng' lo a Yery short period Jating from thc early Homan
prescnce al Porolissum. In the second stage (probably undcr
1 Jadrianus) the main stonc building was !'rrectecl, having a
stonc wal! and the typical clistribusion. J)uring the othrr
succesiye phases thc plan of thc main building \\as altcred
cilher hy adding rooms (c.g. the rooms on the Southwestcrn
aud );orthwestLrn arc,!), or enlarging interior spaces, or
adding othcr (pedc;;LlJc;, porlicus). ,\s the rcscarch is not finished yct, these plwses can no t he preciscly delimited.
Thc south corncr tower arca was scclioncd (wilh thrce
paralkl ditchcs) und c!cared out. Thc plan of the towcr is
trnp1zoidal.
,\ large amount of archacological material was obtaincd:
pollt;y (imported, local and usu,JI), building material (tiles,
bricb) iron object; bronzc ol;~ccts (fibulac, coins) etc.

EXPLL\NATION OF THE FIGURES


Fig. 1. :\!oi grad- S:'ilnj county. Provisio1nl plan of the
Holll:tll site from I'orolissum.
J:ig. 2. :\Joi grad- Slaj county. Plan ot the Homan fort
on the "l'omet hil! (bcforc the archaeological resr:1rch ot
1981).
1-'ig. 3. Moi grad- Slaj county. Provisional plan of thc
hcad-quartersbuilding (principiu) rrom thc Homan fort
on .. l'omet" hill.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Cercetrile

arheologice din castrul roman de Ja


(jud. Bistria-Nsud)

Iliua

D. PROTASE, G. MARINESCU, C. GAIU

In continuarea lucrrilor arheologice din 1978


1979, ntre 20 iunie i 20 iulie 1980, Universitatea din Cluj-Napoca, n colaborare cu Muzeul
judeean de istorie din Bistria, a efectuat sp
turi organizate la castrul roman de la Iliua,
cu scopul de a obine date noi referitoare la sistemul de aprare i la stratigrafia acestui lagr
militar. precum i pentru a descoperi material
documentar n legtur cu romanizarea Daciei.
Pentru atingerea obiectivului propus, au fost
trasate trei seciuni (notate, n continuare, cu
IV, V. VI) peste laturile de NV, NE i SE, seciuni pc care le prezentm n cele ce urmeaz,
mpreun cu principalele rezultate obinute (fig. 1).
i

Secfiunea IV (110 x 1 m) a fost amplasat pe


latura de NE a castrului, la 70 m distan de
colul estic. Din lungimea total de 110 m, aproape
douft treimi (70 m) se afl n exteriorul castrului,
traYCrsnd herma i anurile de aprare (fig. 2).
In acest loc stratigrafia este urmtoarea: peste
pmntul neumblat, dens i de culoare brun
glbuie, aflat la adncime de 1,20-1,40 m, se
constatrt un strat de depunere de 0,40-0,50 m
grosime, negru la culoare, coninnd slabe resturi
arheologice, unele putnd fi datate n epoca
bronzului, iar altele, eventual, n Latene-ul
trziu dacic. Deasupra acestui strat se gsete o
fie de prundi i nisip galben-rocat, gros de
5-10 cm, dup care urmeaz stratul cu resturi
arheologice din epoca roman. In anumite poriuni, peste i n stratul roman s-a intilnit un nivel
de locuirc, reprezentat prin puternice urme de ,
incendiu (arsur, cenu), ceramic roman i
dacicft specific, ndeosebi lucrat cu mna, avnd
uneori motive decorative caracteristice olriei
dacice (ir de alveole i bru alveolar).
Inregistrarea amnunit a diferitelor elemente
i situaii arheologice nlilnile de-a lungul acestei
secliuni - mergnd din interior spre exterior ne aral[t slratigrafia urmtoare. Intre m 2,70 i
m G,;)O, s-a prins un an de aprare al primului
caslru de pmnt, an adnc de 2,75 m, astupat
n epoca roman, fapt dovedit de fia de prundi
care il cpcuiete. Peste acest an nivelat s-a
suprapus o locuin (nr. 1), de la care, n urma
unui incendiu, au rmas urme de arsur, cenu
i bucele de chirpic ars la rou, ceramic rornanft i modelat cu mna, de factur dacic.
Aceaslft locuin, prin deschiderea unei casete

(C 1). s-a degajat i cercetat integral. Intre m 9 i


m 15, a aprut nc un an aparinfltor i el primului caslru de pmnt. Din cauza apei freatice
care se infiltra mereu n sftptur, acest an nu
a putut fi spat integral. Totui, s-a putut observa dt an.ul de aici este mai mare dect precedentul (deschiderea 6 m i adncimea estimat
la :3,20 m) i cft la gur a fost umplul cu un strat
de pietri i drmturi. a crui grosime (1 m la
centru) se ridid pn la baza solului cultivabil.
Intre m 26,60 i m 28, s-a identificat un an de
dimensiuni reduse (deschiderea circa 1,50 m i
adncimea 1,60 m), care, fiind situat la poala
valului castrului de piatr, socotim c nu poate fi
dect rigola dintre agger i via sagularis. Peste
acest an nivelat n epoca feudal s-a spat o
groap, dcranjndu-i escarpa dinspre agger. Intre
m 15 i m 26, s-a surprins o locuin (nr. 2) de
dimensiuni mari, reprezentat iari prin urme de
arsur, chirpici, crbune i cioburi de vase. Pe
baza asemnrii cu locuina precedent i a ceramicii de net factur dacic descoperit n interiorul ci, locuina aceasta se dovedete a fi de
asemenea de tipul celei menionate mai sus.
Incepind de la m 26 i pn la m 39 se ntinde
valul caslrului de piatr, val care aparine castrului al doilea de pmnt. El are grosimea maxim de 1,20 m i este fcut din lut galben i
cafeniu, foarte bine btut. In escarpa exterioar
a acestui agger s-a fixat fundaia zidului de incint a castrului de piatr, fundaie care nu
atinge nivelul de clcare din vremea roman,
oprindu-se la stratul de pietri aezat deasupra
acestuia. Intre m 37 i m 38,20 se afl temelia de
la zidul castrului, fcut din piatr spart de carier, nelegat cu mortar. In faa zidului, ntre
m 3G,60 i m 38,40 s-a ntlnit herma, format
din pmntul galben-brun i ndesat al valului
de la al doilea castru de pmnt. De la m 38,40
spre exterior se profileaz gura primului an
de aprare al castrului de piatr, care nu a putut
fi adncit din cauza apei freatice, care a inundat
i restul seciunii. Pe berm i n gura anului
s-a gsit un strat de moloz, gros de 20-60 cm,
provenit din demolarea zidului de incint.
Sec i unea V ( 47 x 1 m) a fost deschis, la distan de 25 m de colul nordic, peste latura de
NV a castrului, spre a verifica datele obinute n

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

!90

D. PROTASE, G. MARINESCU, C. GAIU

seciunea 1 (1978).
afl in exteriorul,
de piatr (fig. 3).

Din lungimea ei total, 15 m se


iar 32 m in interiorul castrului

cioburi de oale, multe lucrate cu mina, de factur~


daci c. De la m 7,60 pn la m 15,20 sub stratul
de moloz ce se ntinde la baza solului cultivabil,

,~,

VI

III
1

1,

il

_j
\~-~~=-======~========~==================~~==================~
~

~ff

Fig. 1.

lliua.

Planul castrului roman, cu

nregistrnd elementele stratigrafice i obiectivele ntlnite n sptur, de la interior ctre


exteriorul seciunii, situaia se prezint in felul
urmtor. Intre m O i m 7,50, s-a dat peste un
strat de moloz i drmturi, care ncepe din
solul vegetal i continu n adncime sub 2 m,
unde nu a mai fost urmrit. Avem de a face cu o
umplutur i nivelare modern a unei gropi
chiar n locul de unde s-au scos zidurile unei
cldiri romane. Sub o parte a stratului de moloz
s-au descoperit resturile unei locuine (nr. 3) de
tipul celor dou precedente, avind ca inventar

spturile

din anii 1978-1980.

s-a surprins agger-ul primului castru de pmin


i groapa unui stlp puternic de susinere, car
ptrundea, sub val, n pmntul viu. Intre m 1!
i m 20,70 s-a prins un an de aprare al primulu
castru de pmnt, adinc de 2,60 m i larg de 5,70m
avind escarpa interioar n form de a. Ea esb
cu mult mai lung i mai lin dect cea exterioar
De la m 23 la m 27,50 s-a intilnit al doilea an
de aprare al primului castru de pmnt, larg d4
4,50 m i adinc de 2,60 m. i aici panta interioari
prezint o nclinare ceva mai mic decit cc1
exterioar. Intre cele dou anuri exist un pra1

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

CERCETARILE ARHEOLOGICE DE LA

de prtmint cruat, lat de circa 2 m, in care s-a


identificat gaura unui stilp, ce ptrundea pn
la stratul de lut virgin. Peste primul an se ntinde o fie de pietri, iar deasupra acesteia se
afl depunerea groas de moloz i drmturi,
care acoperea integral pragul amintit i aproape
toalft deschiderea celui de al doilea an de ap
rare. i n umplutura acestui an s-a descoperit
o locuin incendiat (nr. 4), marcat printr-o
impresionant cantitate de pmnt ars, crbune
i cenu, locuin n care, s-a gsit i ceramic
dacic lucrat cu mna. ntre m 27,50 i m 37 se
afl nlul celui de al doilea castru de pmnt, val
format din lut galben-cafeniu, bine tasat, a crui
inltime maxim msoar acum 1,20 m. In panta
lui exterioar s-a nfipt temelia zidului de piatr,
gros de 1,05 m, care se oprete la nivelul de cl
care roman, fr a-1 strpunge. In fa.a zidului,
sr gftsete herma, lat de circa 1,80 m, conslituiUi din lutul galben-cafeniu, ndesat, de la
marginea exlernft a valului aparintor castrului
al doilea de pmnt. Acest val, reamenajat, a
ser\'il ca agrJer i penlru castrul de piatr. De la
m 37,50 ncepea primul an (din cele Lrei) al
caslrului durat n piatr de carier, an. care nu a
putul fi spat dect n partea lui superioar, din
cauza pnzei de ap freatic. Dealtfel, profilul
pentru cele trei anuri de aprare .pe aceast
lalurf1 a fost bine precizat n seciunea 1 (1978),
aa incit nu mai este neaprat nevoie de o reluare
a spftturii n acest punct.

Sec(i unea VI ( 46 X 1 m) a fost amplasat pe


)alura de SE, la 50 m distan de colul estic,
cu scopul de a surprinde anurile de aprare ale
primului castru de pmnt. De-a lungul ei, mergind spre exterior, s-au ntlnit urmtoarele situaii arheologice.
Pn la m 3,50 s-au descoperit resturile unei
locuine de tipul celor precedente (nr. 5). Cenua,
crbunele i chirpicul ars, existente n cantitate
mare, demonstreaz c i aici locuina a fost
mistuit de incendiu. Sub acest strat de arstu
dr la 50 cm in jos, se intinde o fie de drmturi,
groas de 25-35 cm, amestecat cu pmnt
glbui, ce se constat in tot profilul acestei seciuni, suprapunindu-se peste un strat de pietri,
gros de 5-10 cm, cu resturi romane. Dedesubt
se amt un strat de pmnt compact cu fragmente
ceramice din epoca bronzului i, eventual, din
Lalcne. Apoi, apare lutul galben neumblat, la
adncimea medie de 1,40-1,50 m, fa de nivelul
solului actual. Intre m 3,60 i m 6, adincit pn
la 2,25 m in lutul galben virgin, s-a dat peste
groapa unui bordei din epoca bronzului. De Ia
m 10,30 pn la m 12,50, strpungnd un strat de
moloz-roman, s-au descoperit urmele unei locuine (nr. 6), reprezentat prin elementele obi
nuite: arsur, cenu, chirpici i ceramic specific,
lucrat cu mina i la roat. Aceleai tipuri de locui n(.e. mistui te de incendiu, s-au mai nlilnit
de la m 11 la m 18 (nr. 7) i ntre m 30,50 i m
33,50 (nr. 8), in ambele locuri sub nivelul podinei
idenlificndu-se cte o gaur de la stilpii de susinere. Vestigii
de locuire curmat prin foc

..

ILIUA

291

(nr. 9), se constat de asemenea ntre m 38 i


m 42,60, unde a fost deranjat valul castrului al
doilea de pmnt, val din care se mai vede doar
o mic poriune din marginea lui interioar.
Aici, intre m 35 i m 36 exist o groap, probabil
de la un all bordei din epoca bronzului, acoperit
parial de valul roman. Zidul castrului de piatr care a fost scos pn la temelie i din care a rmas
doar moloz - i-a lsat urma clar ntre m 42,75
i m 44. Urmeaz apoi herma, acoperit cu moloz
i nceputul primului an de aprare al castrului
de piatr. Seciunea nu a fost prelungit, spre
a descoperi cele trei anuri de aprare de pe aceast
latur, deoarece situaia de aici s-a clarificat prin
seciunea 111/1979.
\L\TimiAU<; AlliiEOLOGICE DESCOPEniTE

Pe lng datele tiinifice priYind castrul i


fazele de locuire din acest punct, spturile din
vara anului 1980 au furnizat i o cantitate de
material arheologic. Astfel, s-a cbinut ecramic[t din epoca bronzului i dacic, iar din vremea
funcponrii castrului s-au descoperit fragmente
de vase produse n Dacia sau de import, virfuri
de lance i de suli, un interesant coif de fier
placal cu bronz, o fibul roman de fier (trzie),
un denar de la Antoninus Pius i o moned de
bronz cu Prov. Dacia, precum i mult material
de construcie roman: crmizi, igle, olane,
scoabe, piroane i cuie de fier. O meniune aparte
merit i o inscripie funerar roman descoperit
in secolul trecut, recuperat de la un stean
din Cristetii Ciceului (CIL, III, 815). Pe de alt
parte, o semnificaie particular prezint descoperirea pentru prima oar in acest castru a unor
vase intregi i fragmente de ceramic modelat
cu mina (fig. 4).
CONCLUZII
Dei timpul ploios a stinjenit intr-o oarecare
msur desfurarea lucrrilor, totui putem spune
c cercetrile din 1980 la lliua i-au atins scopul.
Astfel, s-a putut preciza din nou c n punctul
unde se afl castrul s-au gsit materiale din mai

multe epoci: bronz, Hallstatt timpuriu, Late ne


trziu dacic, roman, postroman (?) i feudal.
Referitor la castrul roman, s-a stabilit cu certitudine c nainte de a fi construit din piatr
i cu trei anuri de aprare, el a fost precedat
pe acelai loc de dou faze de pmnt (fig. 1).
Primul castru de pmnt, prevzut cu dou an
uri de aprare, avea dimensiunile de circa 120 x
135 m i era orientat cu lungimea pe direcia
NV- SE, iar al doilea, de asemenea cu dou an
.uri in exterior, coincidea ca mrime, traseu,
orientare cu castrul de piatr, care msoar
180 x 187 m. Castrul de piatr, printr-o oarecare
ajustare a folosit agger-ul i cele dou anuri
de aprare ale castrului de pmnt anterior,
peste care s-a suprapus. In plus, s-a spat un nou

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

292

D. PROTASE, G. MARINESCU, C. GAIU

an de aprare, mai mic, n exterioru l celor dou


existente, adaptate la incinta de zid.
O atenie special merit s se acorde n cercetrile viitoare lo cuine lor - eventual barcii

Fig. 4.

lli u a.

C e ramic

dacic

modelat

militare - aflate pe locul castrului , locuine distruse de un puternic incendiu, la o dat i n mprejurri ce sperm c vor putea fi precizate
prin explorarea arheologic din anii urmtori.
RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES
DANS LE CAMP ROMAIN D'ILIUA
(DEP. DE BISTRIA-NASAUD)
RESUME
L es fouill es archeologiques pratiquecs en 1980 ont conlirme les resultats des recherch es des annees 1978-1979
lt ont fourni s des informa tions nou velles relatives a
:e eamp romain .
Le premier camp Hait bti en terre (circa 120 x 125 m)
lt avait deux fo sses dCfensifs, sa longu eur etant orientee
Jord- est-sud-ouest. Le deuxieme ca mp, bti aussi en t erre
;ur mlme lieu et prevu avec deux fo sses, coincide - au point
ie vue du trace, des dimensions et de l'orientation - avec
e eamp bti en pierre (180 x 187 m). Outre cela, on a creuse
m troisieme fo sse, plus peti t , a l'exterieur de les deux fo sses
lej a existents.
Les materi ei decouvert consist e en ceramiqu e romaine
ocale ou importee, poterie dace travaillee a la main, des
'ibules, des briques et tuiles, des monnaies rom aines qui
;'eehelonnent jusqu'au Philippe 1' Arabe, un e easque, des
>oinb de lance et d' autres objets.

Une attention speciale merite la poterie daee, trouvee


dans les baraques romaines et aussi dans l'interi eur de quelqu es habitations datant a la fin du III siecle et au commencemcnt du siecle suivant, apres !'abandon officiel de la province de D acie sous l'emp ereur Aurelien.

cu mina,

descoperit

In castrul roman .

E XPLICATION DES FIGURES


Fig . 1. lli u a . Plan du camp rom ain, leve apres les fouilles des ann ees 1978 -1980.
Fig. 2. lli ua. Profil du t alus nord de la IV section,
qui traverse le cote nord-est du eamp romain: 1 sol vegetal;
2 sol noir-brun contenant des fragments eeramiques daces
et romains; 3 croOte de t erre cuite; 4 sol noir-cendreux contenant des tessons daces et romains; 5 cendre; 6 sol brunjauntre contenant de nombreuses vestiges romaines; 7
humus preromain; 8 remplissage de terre - les fo sses du
camp; 9 t errc glaise vi erge ; 10 remplissage de gravi ers et
pltras; 11 t erre glaise bou lversee; 12 graviers; 13 cendrecharbon s; 14 remplissage (fosse) de l'epoque feodal e-moderne;
15 agger ; 16 mur d'enceinte.
Fig. 3. Iliu a . Profil du talus sud de la v section, qui
t aille le cote nord-ou est du ca mp rom ain : 1 sol vegetal; 2
gravat s ; 3 sol noir melange avec charbons; 4 remplissage t erre glaise melangee avec noire; 5 terre cuite-charboneuse,
compact e; 6 remplissage; 7 sol noir-cendreux; 8 sol brunnoirtre contenant beaucoup de terre cuite et charbons ;
9 graviers rougetres; 10 agger; 11 gravi ers de riviere; 12
t erre glaise compacte; 13 remplissage-les fo sses du camp ;
14 mur d'enceinte; 15 trou de pilier.
F ig. 4. Ili u a . Poterie dace travaillee a Ia main, decouverte
dans le camp romain.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

::>t:.L 1. 1 V

. -:--

15

, mrm ~ ~ s ~ , ~ s ~

t:

='

SECT

fCl

[JJ]

'0

OJJ

111IIJ

12

f:c>~l

13 fL1j

11.

15

16

tm

V
18

illiiil

2
[[[]

t.

rn ~
5

[[]TI

aj.:::---:1

91IJJJ

10

11

].i:~,$=i]

12

IQ(j

13

jxx".l tt.

15

il 3 negru a mes t eca t cu car


bune~n~uril
4 umplutur
-pmnt
nalben
ameste
Fig. 3. lli un. Cnstrul roman. Profilul peretelui de sud a l sec iunii \',pc lnt ~ m de nord-vest : 1 humu s modern; 2 drlm tur;
e castrului
; 14 zid~
! de incint:

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

1 rsD
ra.mic

dacicli
rAscolit ; 12

EiJ9
i roman; 3 crust de pmlnt -ars; 4 negru-cenu .os, cu fragmente -ceramice
pietri de riu; 13 cenu-crbune; H umplutur reudal- modem (grO'ap);

dacice i romane; 5 cenu; 6 brun-gJbui c multe vestigii romane; 7 humu s pr.eroman; 8


15 ag, er; 16 zidul de incint al castrului.

1 n egru amestecat cu crbune; 4 umplutur anuril e

umplutur -a nuril e

pmint galben amestecat cu negru ; 5 ars ur co 1.. yact; 6 p mlnt de umplutur; 7 n cg ru -ccnu o s ; 8 castaniu-negricios cu mult a rsur;
castrului; 14 zidul de incint al castrului ; 15 ga ur de stilp, cu p mint a fin at i arsurii .

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

!)

castrului;

prundi rocat; 10 a9

ice i romane; 5 cenu; 6 brun-giHbui cii multe vestigii romane; 7 humu s pr.eroman; 8
ll!J. u; 16 zidul de incint al castrului.

umplu-tur-an.urilc

castrului; !l

pmtnt

galben vi rgi n ; 10

umplutur~, pietfi, dr.lm.turli;

11 ga lben-eastaniu,

1ct:'i; G p mlnt de umplutur ; 7 n cg ru -cc nu o s ; 8 cast a niu -neg ri cios cu mult arsur; 9 prundi ro cat; 10 agger; 11 pi etri de riu; 12 castaniu-glbui co mpact; 13 umplutur u pmlnt a fin a t i a rs ur.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Castrul roman Gilu


DAN

ISAC, ALEXANDRU DIACONESCU, CORIOLAN OPREANU

Campania anului 1980 a aYnl ca principal


obiectiv identificarea i dezvelirea porii principalis dextra 1 Sparea acesteia a lmurit definitiv
problema orientrii castrului de la Gilu, aflat
cu porta praetoria spre est 2 In cursul aceleiai
campanii s-a procedat la dezvelirea ncperii
sudice din oecus-ul principiei precum i la sondarea printr-o seciune (S XVIII) a curii B a
aceleiai cldiri. Cu aceeai ocazie a fost terminat restaurarea integral a oecus-ului. In colul
de nord-vest al castrului a fost descoperit o
ncpere adiacent a bastionului spat i restau;.,t anterior3 De asemenea, a fost dezvoltat
ure est sptura anterioar de la porta decumana,
unde a fost descoperit un vas din bronz cu scene
de palestr4

Porta principalis dextra este situat la 57 m


de .latura de est a castrului i la 164 m
de cea de vest (vezi fig. 1). Pentru stabilirea
etapelor de funcionare ale por!ii au fost trasate
dou seciuni: S XVI paralel cu zidul de incint i intersectnd via principalis i cele dou
bastioane ale porii; precum i S XVII prin
bastionul de vest i perpendicular pe prima,
care a intersectat elementele de fortificaie.
Dezvoltarea ulterioar a spturi!, pentru clarificarea complexei stratigrafii orizontale i Yerticale, s-a fcut prin sparea unui numr de 13
carouri. In consecin, a fost sesizat faza de
pmnt precum i cea de piatr a porii.
Din faza de pmnt, am identificat via principalis, dou anuri paralele precum i un numr
de 8 gropi de pari sau stlpi, reprezentind urmele
unei construcii de lemn. Via principalis corespunztoare acestei faze, orientat nord-sud, cotete sub un unghi drept nspre vest la ieirea din
castru, prin spaiul dintre cele dou anuri
paralele. Aparent, ar putea fi vorba despre o
intrare clavicular. Rmne ca spturile din
anul urmtor s elucideze pe deplin planul porii
din faza de pmnt precum i eventualele etape
de folosire a acesteia.
distan

1 Porla
principalis dexlra constituie obiectivul unui
studiu aparte ActaMN, 18, 1981.
1 Vezi Potaissa, 2, 1980, p. 32 sq.
3 Ibidem,
p. 37 sq., fig. 5.
' Vasul a constituit obiectul unei comunicri (Dan Isac)
inut in cadrul sesiunii de comunicri a :\fuzeului de Istorie
al Transilvaniei.

In faza de piatr porta principalis de.Tira a


fost construit dup un plan cu totul diferit.
Aceast faz esle reprezentat de dou[t bastioane
de form patrulaler, cu dimensiunile de 7.50 x
5,50 m, avind un ieind de 1,40 m fa de zidul
castrului. Tehnica de construcie a zidurilor este
cea obinuit, un opus incertum folosind ca temelie bolovani de riu neprini cu mortar. Deschiderea porii msoar 8 m i este mpr!it in
dou culoare, aproximatiY egale, de ctre un
pinten lung de 5,60 m. Cu aceast ocazie an
urile fazei de pmnt au fost astupate. in locul
lor funcionnd alte dou anuri, ce suferft amenajri succesive. Concomitent, a fost ridicat un
agger din lut bine tasat, in care alterneaz dungi
de culoare gri-deschis cu altele bru n-inchise.
Dovada construirii simultane a zidurilor de
piatr i a agger-ului o constituie faptul c;t n
exteriorul celor dou bastioane, pe profilele
realizate, se poate observa o dung orizontal
de mortar i nisip pornind de la baza zidului
spre miezul agger-ului. Aceast constatare este
valabil cel puin in zona porii.
Sistemul de sptur adoptat, prin coroborarea stratigrafiei din cele trei profile N- S (prin
bastionul de V i cele dou deschideri ale porii)
cu cele dou profile E- V (prin deschiderea
porii i cele dou bastioane, respectiY prin
spatele porii), a permis sesizarea a dou etape
de construc.ie ale fazei de piatr[t.
In etapa 1 de piatr, zidurile bastioanelor au
o lime medie de 1,50 m, n timp ce pintenul
este lat de 1,05 m. In deschiderea porii a fost
amenajat un strat de balast galben, care ns nu
depete limita exterioar a bastioanelor. Totodat, n deschiderea estic a porii a fost practicat un canal pentru deversarea reziduurilor
n afara castrului. Acesta a funcionat deschis,
avnd marginile conslruite din blocuri nguste
prinse cu mortar, fundul su fiind podit cu tegule
mari dreptunghiulare, aezate pe un pat de pietre
de ru prinse cu mortar. Pe una din tegulele din
canal s-a pstrat o tampil a alei Siliana n ia bula
ansata de un tip nentlnit pn acum n castru 5 .
D. Isac, Acta:\I:\', 16, 1979, p. 56, fig. 3 c; cuno"ut
donr n urma unor descoperiri intimpltonrc la \'i~tea. nu
departe de Gilu, acest tip de tampil, identificat ~i in
castru, i considerat de noi timpuriu, poate fi judecat ca
atare, dat fiind descoperirea tegulei cu tampil in fundul
canalului din porta principalis dextra.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

------- -----.
CASTIIUL R0114AN

"l'

4'i7..D

. ..

..
=t4=:::::J : :

Gi LAU

'

"1" ,. .
ii

...
'
'l8J'
'

'

..
..

'

'

-~~!!l!!!!!!q~
..... .. --- - -

ii

1.-- .... ......... --.... . .. ... .

. - - .......... .. .

ta

"'

-. ... . -... .. ... -.... ...... -...

...... ......... .. -- - ...... ... .. ..

:~~

Fig. 1. G ilu . Castrul roman . St adiul silpturilor In 1980 (ridicare topogra fi c D. Ursaiu).

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

CASTRUL ROMAN GILA U

Interiorul bastioanelor este diferit, in cel de


est existnd o podea din mortar alb compact cu
puine urme arheologice, in timp ce n bastionul de vest, lipsit de o podea propriu-zis,
exist bogate depuneri de locuire.
Jn aceast prim etap de piatr se constat
slabe depuneri pe via principalis, materialul
arheologic recoltat n deschiderea porii fiind sporadic. Comparativ cu etapa urmtoare, unde depunerile i reamenajrile snt mai numeroase,
se pare c prim a etap de piatr nu a funcionat
prea mult timp.
In etapa a II-a de piatr, folosind ca temelie
vechile ziduri, au fost construite n aceeai tehnic ziduri mai inguste ale bastioanelor, cu o
lime medie de 1,10 m, in timp ce zidul pintenului msoar acum doar 0,60 m lime. Basiionul de vest este mult mai bine conservat, pe
mijlocul laturii dinspre interiorul castrului ps
trindu-se o intrare larg de 1,30 m, ce are pragul
amenajat cu un strat de mortar atent fasonat.
In vreme ce prin deschiderea vestic continu
s existe un drum de pietri, delimitat de cel
anterior printr-un strat de amenajare, n cea
estic s-au construit dou trotuare care flancau
canalul. Trotuarul dinspre pinten este alctuit
dintr-un strat compact de mortar .alb, pe cnd
cellalt folosete drept baz o parte a zidului
etapei 1 a bastionului estic. Ulterior, trotuarele
au fost reamenajate. Canalul a cunoscut umpleri
i amenajri succesive, sub forma unor podele
albiate din mortar i apoi din lut bttorit. Aceleai amenajri se observ i la podeaua bastionului de est. Corespunztor acest.; etape, n
bastionul de vest au fost surprinse straturi de
depuneri succesive bogate in materiale arheologice.
Tot acestei etape ii aparine i un prag aflat
pe mijlocul deschiderii porii, n dreptul cap
tului sudic al pi ntenului. Acesta, avnd aspectul
unei borduri, este lat de numai 0,60 m i este
alctuit dintr-un singur ir de blocuri de piatr
de carier neprinse cu mortar i nelipite de zidurile bastioanelor i nici de pinten. Pragul este
aezat direct pe pietriul viei principalis din
ultima faz. Ultimei perioade de funcionare a
porii i corespunde un strat de depuneri n bastioane i n deschiderea ei, strat foarte bogat in
material arheologic. Drimtura postroman cu
puine tegule se aaz direct pe acesta. Probabil foarte trzie este o vatr de foc identificat
n deschiderea vestic a porii i aezat pc respectivul strat de depuneri.
Sparea porii a prilejuit recoltarea unui deosebit de bogat i valoros material arheologic.
Extrem de rar n faza de pmnt a porii i n
pietriul viei principalis a etapei 1 de piatr, el
este n schimb abundent n nivelele celei de a Il-a
etape de piatr. Materialul ceramic constnd
din olrie provincial i cteva fragmente de
terra sigillata se asociaz cu fragmente de vase
dacice modelate cu mna, foarte frecvente n
castrul de la Gilu i prezente cu deosebire n
ultimele niveluri de locuire. Dintre obiectrle din

295

bronz se remarc o frumoas protom n form


de cap de leu, fragmente de vase i alte piese
mrunte. Alte obiecte din fier, dintre care este
de amintit un zar complet de la o caset. sticl
rie, constituie un material arheologic deosebit
de bogat. Cel mai valoros obiect l reprezint
ns o splendid masc antropomorf confecionat din bronz i aparinnd unui coif de
parad, ieit la iveal in fundul anului castrului de pmnt. O alt pies important este un
altar din piatr, de mari dimensiuni, descoperit in stratul de drmturi, pe captul nordic
al pintenului median. Altarul con.ine o dedicaie
lui IOM CONSERVATOR din partea unui
prae{eclus al alei Sili ana complet necunoscut in
prosopografia Imperiului, M. IVNIVS IVNIAN"VS.
Jn zona anurilor, tot in stratul de drm{tturi,
au fost descoperite mai multe fragmente t>pigrafice i sculpturale ce fuseser refolosi te n
construcia porii. Mai multe monede descoperite in diferitele niveluri de folosire a portii pot
reprezenta elemente mai precise de datare a
principalelor faze. Din ultimul nivel, spre ext>mplu, provin dou piese cu legenda PROVIKCIA
DACIA emise de Philippus Arabs.
In cursul aceleiai campanii a fost continuat
dezvelirea oecus-ului din principia. S-a decopertat ncperea de sud a cldirii, numit connnional E, dar care din pcate avea stratigrafia
distrus de vegetaie. Din aceast cauz nu s-au
putut identifica decit resturile unor canale de
aduciune a aerului cald. Materialul arheologic
descoperit este srac, remarcndu-se citeva fragmente epigrafice, monede i lucerne precum i
o fibul din bronz gsit in mortarul unuia din
zidurile canalului de hypocaust.
In curtea B a principiei, seciunea S XVIII
a pus in eviden un singur nivel de clcare
i resturile unei ncperi de pe latura sudic a
principiei.
Sptura n col.ul de NV al castrului a condus
la dezvelirea unei cldiri adiacente bastionului
respectiv, construcie ce fusese observat cu
ocazia restaurrii bastionului n anul 1978. Cl
direa, numit convenional "cldirea B", a fu ncio
nat la subsol ca un canal de deversare a apelor
reziduale din zona retenturii. Cldirea a fost
construit ulterior bastionului de col, cruia
ii este adosat, avind laturile de 5, respectiv de
4 m lungime (vezi fig. 1), cu o grosime a zidurilor
de 0,60-0,80 m. In centrul ei, pe direcia E- V
i perpendicular pe zidul de incint, a fost surprins un canal n form de "V" ce a func\ionat
i inainte de ridicarea cldirii. In aceast faz,
canalul, spat direct in lut i cu pereii foarte
nclinai i nali, conducea apa n anul caslrului
printr-o deschidere format din trei blocuri
dreptunghiulare de mari dimensiuni i fasonate
cu grij, ce au fost ncastrate la baza zidului de
incint. Construcia cldirii a dus la astuparea
vechiului canal, deoarece zidul estic al acestuia
a fost construit perpendicular pe traseul canalului. Dup umplerea cu ml i resturi menajere
pn la niwlul deschiderii de sub zidul castrului,

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

296

D. !SAC, AL. DIACONESCU, CORIOLAN OPREANU

canalul va fi reamenajat la un nivel superior,


trecind prin zidul estic al cldirii i printr-o
deschidere n zidul castrului, practicat mai sus,
dar nesesizat datorit distrugerii acestuia. Amenajftrile succesive ale canalului pot fi n schimb
uor observate sub forma unor albieturi n .. V",
alcfttuite din mortar, respectiv lut foarte bine
tasaL. Din fundul canalului precum i din diferitele etape de funcionare a fost recoltat un
bogat material ceramic, remarcndu-se numeroase fragmente dacice lucrate cu mna. Un
element inedit l-a reprezentat descoperirea ntre
ullimele dou amenajri ale canalului a unui
schelet uman mutilat, din care s-au pstrat
doar craniul i toracele mpreun cu cele dou
femure.
rn fine, dezvoltarea spre est a casetei porii
decurnana a prilejuit descoperirea n ultimul
niYcl de drmtur al viei decurnana a unor
interesante piese din bronz, remarcndu-se fragmentele unei aprtori de cap de cal, din categoria armurilor de parad, confecionate din
bronz. S-au pstrat perfect cele dou piese globulare lraforate servind drept aprtoare pentru
orhio precum i un fragment din placa median
pe rare era reprezentat zeul Marte.
6
O pies similar, fragmentar, a fost descoperit n
castrul de la lnlceni (N. Gudca, Actal\IP, 3, 1979, p. 197,
nr. 7, pl. 23/7) i considerat clement central de scut. Asupra
acestor piese vezi i .J. Keim - H. Klumbach, Der rmisclrc
Sclral:{und von Slraubing, Miinchcn, 1951, pl. 20-21 i
mai ales 33.

DAS ROMISCHE LAGER VON GILAU


(KR. CLUJ).
ZUSAM:v!ENFASSUNG
Dic Ausgrabungcn von 1980 wurdcn an mehreren Stcllen des Lagcrs durchgefiihrt, die auch gelegentlich der vorhcrgegangencn Arbeitcn untcrsucht wurden. Auf diese \Veise
wurde die Ausgrabung und die Wiederhcrstellung der sich
auf dcr Hinterscitc dcr principiu bcfindlichen Rii.umlichkeiten bccndet, cs wurdc cine dicht an dem in der nordwestlichcn Ecke liegendcn Turme bcfindliche Rii.umlichkeit
cnthiillt sowic ein cbcnda vcrlaufender auswii.rts fiihrender
Kanal, dcm grollc Mengcn archiiologischcn l\Iatcrials entnommcn werden konntcn. Auch wurdc dic Ausgrabung in dcr
via dccumana ausgewcitet wo, im vcrgangcncn .Jahrc ein
mit rcichlichem von hohem kiinstlerischen Gcschmack zeugendcn Sportszcncn vcrzierter bronzencr Topf cntdeekt
wurdc. Zu dcn \'iclcn, im Laufc dieses .Jahres cntnommencn
Materialien gehorcn auch Tcile eines mit dem ausgcprii.gtcn
Bildc des Mars vcrzicrten Pfcrdkopfpanzers.
Das Hauptziel dcr Ausgrabungcn 1980 war die Aufdcckung
und dic Enthiillung der an dcr Scitc S des Lagers stchcnden
porla principalis dexlra (siehe Abb. 1, Plan des Lagers).
Dic Ausgrabung wies das Vorhandcnscin eincr mannigfaltigcn, eincn Komplcx bildcnden Aufschichtung dic nicht
nur dic Erkcnnung des Tores des Erd-und steincrncn Lagers crmoglichte, sondcrn auch die Wahrnchmung mehrerer
Bau-und Vcrwendungsetappen der bcidcn Phasen. Wir wollcn doch nun von cincr weitcrcn Behandlung dicscs Objektives
ablasscn, da cs wohl dcn Gcgenstand cincs ausfiihrlichcn
Berichtcs in dcr Acla.11N, XVIII, 1981 macht.

ABBILDUNGSVERZEICIINIS
Abb.l. Gilu. Das romischc Lagcr. Stadium dcr Ausgratiungcn in 1980 (topographischc Erhcbung D. Ursuiu).

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Castrul roman de la

Cei

IOAN PISO, DAN ISAC, ALEXANDRU DIACONESCU, CORIOLAN OPREANU

lntrr 23 iulie--10 august 1980 s-a desfurat


campania de spturi n castrul roman de la
Cei (jud. Cluj), unde Em. Panaitescu executase spturi n perioada interbelic 1 . A fost
trasat o singur seciune, S 1 (lung de 97 m
i latft de 1,50 m) perpendicular pe latura de
NE a castrului. Seciunea a intersectat elementele
de fortifica~ie ale laturii nord-estice, barcile
din praelenlura dexlra i, de asemenea, via principalis. ajungind pn n lalus dexlrum praeLorii. Din pcate, n exteriorul castrului, seciu
nea nu a putut fi prelungit pentru a urmri n
nlregime sistemul de anuri, datorit lucr
rilor agricole. De asemenea, datorit ploilor
abundente, pnza freatic s-a ridicat foarte mult,
impieclicnd urmrirea nivelurilor mai adnci
din zona elementelor de fortificaie. Cu toate
aceslt'a s-a reuit identificarea sub nivelul roman
a unei locuiri preistorice.
Scdiunea a identificat o faz de pmnt i
una de piatr a forlificaiei. Datorit greut
ilor de care am amintit, din faza de pmnt
au putut fi urmrite doar nceputurile a dou
anuri: cel exterior, peste care se suprapune
an(ul castrului de piatr i care iese in dreptul
melrului 5,75 (v. fig. 1), respectiv un altul interior care ine de la m 10,35 pn la m 12,25.
Precizm c fundul celor dou anuri nu a
pulul fi atins. Tot corespunztor fazei de p
minl. inlre m 21-28, a fost identificat un strat
de bolovani de riu i lespezi sfrmate, constituind probabil via sagularis a crei rigol apare
la m 28,25-2B. Limea neobinuit pentru
un astfel de drum se poate datora amenajrii
deasupra acestuia a agger-ului fazei de piatr.
In faza de piatr anurile anterioare au fost
astupate. iar zidul a fost aezat n poriunea
dintre ele. Din motivele mai sus aminlilr, sp
tura nu a putul preciza forma i dimensiunile
anului fazei de piatr. arpanta inlerioarft a
acesluia iese n dreptul m 5,25, anul fiind
umplut cu drimtura zidului i cu nisip aluvionar provenit din inundaii. Intre acesta i zid
se gftsete o berm lat de 3,25 m. Zidul castru1 Pentru spturilc din 1926 -192!) vezi Em. Panaitescu,
BSH, 15, 1929, p. 73 -!!2; idem, ACMIT, 2, 1929, p. 323-327.
Reluarea spturi lor s-a fcut de ctre Universitatea Babe-Bolyai din Cluj-Napoca In colaborare cu Muzeul de istoric
din Dej.

lui, cu o lime de 1,30 m, are pe cele dou


cte un rnd de pietre de carier, iar n mijloc
un emplecton din piatr sfrmat amestecat
cu mortar. Seciunea noastr a intersectat incinta ntre doi contrafori, element constructiv
pus n eviden de spturile anterioare. In faza
de piatr n spatele zidului a fost aezat un agger
lat de aproximativ 11 m. El este alctuit dintr-un
pmnt lutos gri cu pigmeni ruginii, avnd de
altfel aceeai culoare i consisten cu stratul
preroman. Valul are un miez format dintr-un
pmnt gras, brun nchis. Am putut sesiza n
agger la nivelul bazei zidului o dung de mortar i
nisip, reprezentnd. probabil nivelul de construcie al zidului. Corespunztor fazei de piatr am
identificat dou viae sagulares suprapuse, late
de aproximativ 3 m i alctuite din bolovani
fee

i pietri.

In praelenlura dexlra seciunea a pus n eviexistena a dou faze de construire i


locuire a barcilor.
In prima faz au fost identificate un numr
de 5 barci, orientate paralel cu via principalis
care a fost surprins ntre m 82-87,52. Acestea
aveau zidurile din lemn i chirpic. fiind ulterior demolate, astfel nct n profil au aprut
doar urmele unor ziduri scoase. O barac este
cuprins ntre patru asemenea gropi, delimitnd
ntre ele dou spaii late de 3,30 m i unul lat de
1,25 m, reprezentnd dou ncperi i un coridor
( contuberni um, jumentum, armament ari um cu probabilitate). Aceast situaie se repet de cinci ori,
cu meniunea c primele dou barci snt lipite,
urmind apoi un interslilium ntre m 48,50-54,
iar n continuare alte trei barci. In mod logic,
situaia ar trebui s se repete i in praelenlura
sinistra. astfel nct putem aprecia c n prima
faz[t praetenlura avea 10 barci. Depunerile de
locuire n barcile primei faze au fost probabil
nlturate cu ocazia demolrii lor, astfel nct
acest nivel conine puine materiale arheologice.
Doar in primele dou barci s-a putut observa
un strat subire de crbune i chirpic ars.
Dup scoaterea zidurilor primei faze i niwIarea ntregii suprafee de locuire, aceasta a
fost: acoperit cu un lut gri cu pete galbene.
Este cu siguran o amenajare, dat fiind raritatea materialului arheologic recoltat din acest
str al.
den

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

298

I. PISO. D. !SAC, DIACONESCU

Din faza a doua de locuire nu am identificat


ziduri i nici urme de scoatere a lor. In aceast
faz a fost probabil modificat dispunerea bar
cilor. In schimb, via principalis corespunztoare
celei de-a doua faze se suprapune pe cea anterioar. Ca i precedenta, ea este alctuit dintr-un strat de pietri i lespezi sfrmate, fiind
ns mai lat (6,50 m). La partea superioar a
lentilei de pietri a fost amenajat un strat de
lespezi plate, pe o lime de circa 3 m. In extremitatea sud-vestic a lentilei de pietri au fost
gsite dou blocuri mari, atent fasonate, neprinse cu mortar i dispuse paralel cu drumul.
Acestea constituiau poate baze de piloni re flancau via principalis.
In barcile fazei a doua nu au putut fi identificate eventualele etape intermediare de locuire.
ln medie, ntre adncimea de 0,25 i 0,75 m,
corespunztor acestei faze a fost recoltat un
bogat material arheologic, mai abundent la
extreme. La jumtatea distanei dintre via principalis i via sagularis, ntre m 49-52, a fost
identificat un drum de pietri. Existena sa ar
putea pleda o dat n plus pentru o orientare
diferit a barcilor n faza a doua.
Stratul de drmtur postroman conine
relativ puine tegule, piatr sau mortar, aici
ns stratigrafia a fost deranjat de artur,
materialele romane aprnd pn la suprafa.
O atenie deosebit merit cele dou cuptoare
surprinse de seciune in profilul opus celui prezentat n fig. 1. Ele au laturile delimitate de tegule
n picioare, fiind aezate pe o baz de bolovani
de ru. Cuptoarele sint adncite n amenajarea
de lut galben-cenuiu care precede faza a doua
de locuire n barci, creia ii i aparin de fapt
cele dou cuptoare.
Materialul arheologic recoltat este cel obinuit
pentru un castru roman: ceramic provincial
i de import, ceramic dacic lucrat cu mina,

colab.

arme, monede, fibule precum i alte obiecte din


fier i bronz, o tegul cu tampile CIB ~i un
fragment de inscripie.

DAS ROMISCHE LAGER VON


(KR. CLUJ)

CAEI

ZUSAMMENFASSUNG
Wo in dcr Zeitspannc zwischcn dcn beidcn Wcltkriegen
Em. Panaitcscu Ausgrabungen durchgefiihrt hatte (AC~liT,
2, 1929, S. 323-327; BSH, 15, 1929, S. 73 -82), wurden
1980 die archologischen Ausgrabungcn wicderaufgenommen.
Dabei wurde in der praetentura dextra ein 97 m langer
Schnitt (S I; siehe Abb. 1) ausgefiihrt, der das Yorlwndensein einer Erd- und einer steinernen Phase hervorwies, sowie
das zweier Wohnetappen in Baracken. Obwohl wegen des
Grundwassers im Bereiche der Befestigungsanlagen eine
Verticfung der Ausgrabung einfach ausgeschlosscn war,
konnten jedoch zwei Grben des Erdlagers sowie auch cine
Anzahl von 5 Baracken der 1. Wohnetappe gesichtet werden.
Bei der steinernen Phase wurde der agger zusammen
mit der umliegenden Mauer und ein Teil des entsprcchenden
Grabens entdeckt. In der praetentura dextra wurden die
Baracken der 2. Wohnetappe unterschiedlich orientiert,
so daD der Schnitt keine Mauer sondern nur einen abtrennenden, der via principalis parallel verlaufenden \Veg, durchkreuzte.
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Abb. 1. Cei. S. I, Profil SE: 1 Steriler gelber Lrhm; 2
Schwarzer Lehm, steril von archologischem Standpunkt
aus; 3 Grauer Lehm mit rostfarbigen Pigmenten; 4 Dunkelbraune fette lehmige Erde; 5 Gelber Lehm fiir Fiillung;
6 Sandige graue lockere Erde mit Brennspuren und angebranntem, reich an archologischem Material; 7 Triimmer
der Mauer; 8 Gelb-riitlicher aluvionrer Sand; 9 Nachriimische Triimmer und moderner Humus; 10 Gelber aluvionrer Sand (neuere Dberschwemmungen); 11 Braun-riitliche
Erde mit Brandspuren und angebranntem Lehm; reich
an archologischem Material (Wohnen in Baracken
der zweiten Phase); 12 Grauer Lehm, vermischt mit gelb
(Fiillung); 13 Schotter; 14 Kies, Sand; 15 Angebrannter
Lehm und Brandspuren; 16 Ziegel; 17 Miirtel; 18 Gestein;
19 Angebrannter Lehm und Brandspuren aus vorromischer
Schicht; 20 Linse aus zitrongelbem Lehm.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

Spturile

de salvare de la Gherla

DUMITRU PROTASE, RADC ARDEVAN

Desi cunoscut nc din secolul trecut1 , castrul


roma~ de la Gherla (jud. Cluj) a fost cercetat n
foarte mic msur. Dup spturile amatorilor
J. Ornstein i E. Orosz 2 , au urmat cercetrile
sistematice conduse de Gherasim Pintea (1937),
ale cror rezultate s-au pierdut3 Aciuni de
sah are au mai avut loc n anii 1960-1962,
cnd construirea Combinatului de prelucrare a
lemnului din localitate a distrus n cea mai mare
parte praetentura i pretoriu! castrului 4 Sp
turi sistematice de mai mic amploare (ind!
inedite) au avut loc n 1968, n retentura i pc
!alura lung de csl5 Cunotinele 110astre despre
caslrul de la Gherla snt, aadar, cu totul ncsatisUlc[ltoare. Totui, notm c de aici provin
cteYa descoperiri de valoare cu totul excepio
nal, ca de exemplu: cele dou diplome militare
care documentcaz reorganizarea Dacici romane
in timpul lui Hadrian6 , inscripii lapidare cu
nume lrace i ilire ale militarilor 7 , o crmid
cu inscripie latin cursiv8 , monede postaureliene
(izolate i n tezaur) 9 , un opai paleocretin din
secolul al V-lca 10 , sau un frumos relief votiv din
bronz 11 .
1 Dintre cele mai vechi semnalri, mcn\ionm: F.F. Henc,
JJcylriig" :ur dacischen Geschichle, Sibiu, 1836, p. 71; J.F. Neigchaur, /Jacien. Aus elen Ueberreslen des klassischen Allertlrums. mit besondrrer Riicksiclll au{ Siebenbiirgen, Braov,
1851, p. :.!:!1-2:1:3; C. Gooss, Chronik der archiiologischen
Fufl(/c Sicbcnbiirgens, Sibiu, 1876, p. 117.
2 Pentru bibliografia cscn\ial, vezi
1.1. H.ussu, Dacia
,i l'an:wnia Inferior in lumina diplomei militare din anul
123, Rucurejti, 19i3, p. 33, nota 22.
3 \1. \lacrca, AISC, 5, 1944-19-18, p. 232-2]8; I.l. Russu, \[,\!CL'i<llt.', 6, 1959, p. 874-875.
' Dacia, :-.I.S .. 1961. p. 57,1; D. Protase, Probleme de
muzL'IJgrafie, Cluj, [1 9GIJ, p. 177-181.
5 Dacia, :-.r.s ., 13, 19G9, p. 521-522.
6 C. lhicoviciu, D. Protasc, .JRS, 51, 19G1, p. 6:3-70;
idem, .\cta\1:-.:, 1, 19G4, p. Hi:J-180; LI. Hussu, op. cit.
7 D. Protasc, SCIV, 19, 19G8, 2, p. 339-341.
". l)c,;ciJpcrit n 19G8 (inedit).
D D. l'rolas~. in l'robleme de muzeogra{ie, Cluj, (196-t],
p. 1811: E. Chiril, I. Chifor, ActaMP, 3, 1979, p. 142; E. Chirilii, '\'. l;udea, 1. Chifor, Acta:\fP, 3, 1979, p. 529; E. Chiril, 1. Chifor, Acta:\IP, 1, 1980, p. 246.
1 '\'. \'lassa, ActaMN, 16, 1979, p. 185-187.
11 De,;coperit intlmpltor In primvara anului 1980 (in
curs de publicare). Informaie verbal de la Dan !sac (Ciuj-Napoca), descoperitorul piesei.

Lucrrile de extindere spre sud a C.P.L. Gherla,


ncepute n 1979, au afectat retentura castrului,
singura lui poriune nc pstrat. Muzeul de
istorie al Transilvaniei a efectuat aici n acelasi
an sftpturi de salvare 12 In primvara anul~i
Hl80, reluarea lucrrilor de extindere a C.P.L. a
fcut necesar o nou sptur de salvare 13
S[tpi:ilura de salvare a avut loc pc terenul
cullival (cu porumb i legume) din spatele Combinatului, n retentura dextra, zona cea mai periclitat de lucrrile industriale (fig. 1).
Retentura castrului este slrb[tlul[t pc direc~ia
nord-sud de un drum asfaltat, care leag Combinatul de Staia de conexiuni 35/15/G km. In
primftvara anului 1U80 s-a excavat o larg poriune de teren ntre acest drum i Canalul Morii,
pentru construirea unei cstacade termice, cind
a fost distrus cu totul zona cercetat arheologic
n 1U79. Investigaiile noastre au pornit chiar
din aceast parte, prin netezirea taluzului lsat
de excavator, unde s-a obiunt un profil pe care
convenional l-am numit S.I (lungimea 23 m,
adincimea variind ntre 1,25 i 2,75 m). Taluzul
este orientat perpendicular pe drumul asfaltat.
Ullcrior s-au practicat alte trei seciuni, una la
esl de acest drum, S. II (13 x 1,25 x 2,10 m) i
dou, unite apoi, la vest de acesta, S. III (20 x
1,20x2 m) i S. IV (4x1,20x1 m).
In toale sec.iunile s-a constatat o stratigrafie
similar: peste prundiul aluvionar, steril din
punct de vedere arheologic, se afl un pmint
negru lipsit de material arheologic, deasupra
dtruia ncepe stratul de cultur (gros de circa
0,60 m), care se pierde n humusul vegetal.
Remarc[tm faptul c stratul cu resturi arheologice se afl aproape de suprafa.a solului actual
(grosimea humusului arareori trece de 0,30 m) i
este afectat de lucrrile agricole. Nu se distinge
decit un singur nivel de locuirc, cel roman (fig. 2).

12

C. Pop,

B . .Jungbert,

1. Chifor,

\lateriale,

Tulcea,

1980.
13 Lucrrile au fost efectuate de D. Protase (l:nivcrsitatca
din Cluj-'\apoca) i R. Ardevan (O.P.C.K Cluj-Napoca) cu
fondurile bneti furnizate de Universitatea clujcan. S-a
lucrat Intre 30 iunie -28 iulie 1980, cu elevii de la liceul
,.Petru Maior" din Gherla. Tot timpul, lucrrile antierului
s-au bucurat de sprijinul primriei, al organizaiei orc
neti l.i.T.C. i al condueerii C.P.L. din localitate, crora le
aduce111 i aici mulumirile cuvenite.

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

D. PROTABE, R.ARDEVAN

300

In S. I, in dreptul metru lui 23 i la o adincime


de 1,90 m, a aprut i un mormnt de incineraie
din epoca bronzului (secolul XIII .e.n.), avnd
ca inventar cel puin trei vase mari (fig. 3/1)14
Aceast descoperire se leag de alte materiale
arheoi~P~ce din aceeai. vrei?e, ~esizate n vatra
Gherlei . Dealtfel, chiar m timpul amenaj
rilor din primvara anului 1980, a fost desco-

crmizi i igle (una singur tampilat), citeva


mici piese de metal. Stratul de cultur este mai
bogat n vestigii ntre metri 19-23, unde se
afl probabil rmiele unei barci. In aceast
poriune au aprut un fragment de inscripie
latin Iapidar (fig. 4/1) i cioburi de vase cenuii-negricioase, lucrate dintr-o past fin, specific secolului al IV-lea e. n.

1
1

Sfa1a d con~IC1uni 35/IS/G kv

L-

--

_______ J

\
UGENDA

~ Slplturi 1919

Sdp#turl 1910

GrDilpl odrn.i

)(

10

ZOIII

1
Fig. 1. Gherla. Plan de

situaie

perit ntmpltor un ":as cu dou tor~i . caracteristic culturii Noua (f1g. 5). Este posibil ca un
intreg grup de morminte din etapa tirzie a epocii
bronzului s se afle sub castrul roman.
In S. I a fost surprins un zid de piatr (1,25 X
0,70 m) destul de r?u p~tr~t, in .drept~Il ~etru
Iui 21. Poziia i d1mensmmle lm arata ca este
vorba de continuarea zidului de incint descoperit in 1979, ~e latura. d~ es~ a_ castrului. I~
rofil nu s-a mm putut distinge msa baza acestui
P
-16
.
zid aa cum fusese observa t a cu un an m urma .
La' est de zid se contureaz o berm foarte ingust i un inceput de fossa (ntre metri 1-4),
iar la vest - o denivelare care ar putea marca
anul castrului de pm~t. Nu am. putut se~iza
prezena unui agger, dei el a existat cu siguran.

In cadrul seciunii s-au gsit multe fragmente


ceramice de factur roman, resturi osteologice,
a Informaie verbal de la T. Soroceanu (Ciuj-Napoca).
u Citeva semnalri se gsesc Ia: 1. Marian, Repertoriu
arheologic pentru Ardeal, Bistria, 1920, p. 288; 1\1. Roska,
Erdely regeszeti reperloriuma, 1. Cluj, 1942, 254, nr. 28;
K. Horedt, Dacia, N.S., .(, 1960, p. 111, nr. 56-57.
lD C. Pop, B. Jungbert, 1. Chifor, op.cil.

al

spturilor

din 1979

1980.

Dup incheierea spturilor noastre, cu prilejul construirii estacadei termice, s-au gsit
fragmente ceramice romane i oase de animale
la est de zidul de incint al castrului. Ele au
fost descoperite la adncime de peste 2,50 m,
n stratul steril, i par a fi simple resturi menajere,
aruncate nainte de ridicarea incintei de piatr.
Spre nord-est de S. I, la circa 60 m in linie
dreapt de la zidul de incint, se afl o mic
poriune de teren nc nederanjat de lucr
rile Combinatului, unde am putut observa fundaiile a trei ziduri romane paralele (orientate
NE- SV) i o pardoseal de cocciopesto. Desigur
c ne aflm n faa vestigiilor unei cldiri de
zid destul de impozante din aezarea civil roman; se pare c ea dispunea chiar de hipocaust.
In S. Il s-au pus n eviden urmele a dou
ziduri romane paralele (circa 1,25 x0,75 m fiecare), orientate E- V, ambele demolate in epoca
modern (fig. 3/2). S-au descoperit foarte multe
fragmente de olane, igle i crmizi (toate fr
tampmt), puin ceramic,