Sunteți pe pagina 1din 318

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.

ro

ACADEMIA DE TIINE SOCIALE


I POLITICE A REPUBLICII
SOCIALISTE ROMNIA

CONSniUL CULTURII
I

EDUCAIEI

SOCIALISTE

MATERIALE
SI
CERC.ET RI
ARHEOLOGICE
A XVI-A SESIUNE ANUAL DE RAPOARTE
VASLUI, 1982

BUCURETI,

1986

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Coordonatorii volumului:

CONSILIUL CULTURII I EDUCAIEI SOCIALISTE


ACADEMIA DE TIINE SOCIALE I POLITICE
A REPL'BLICII SOCIALISTE ROMNIA

Comitetul de

redacie:

MIRCEA D. :\IATEI (Redactor responsabil}


! HADRI~N DAICOVICIU 1 (Redactor responsabil adjunct),
EUGEN COMA, PANAIT I. PANAIT, .CORNELIA STOICA, ALEXANDRU

SUCEVEAKU, DAN GH. TEODOR


Secretar de

redacie:

ADRL\~A

STOIA

Responsabilitatea pentru

coninutul

rapoartelor revine n exclusivitate autorilor acestora.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

SUMAR

l\1. BH.L'DIU, Spturilc arheologice de la Cotu


l\Iiculinti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
02 I. ST~Gr\, 'Repertoriul arheologic al zonei hidrocentralci Porile rk FiPr li, jud. l\fehedini . . . . . .
9
03 l\1. ~lC.\, Spturik arluologicc din aezrile neolitic<' rk la Circ<"a, jud. I>olj....................
!o
04 l\1. XlC.\ i.\ l'HEI.I.\ :\II XC.\, Siiplurile arh('ologice
din aczrik lll'olilicului timpuriu de la Grdinile,
jufl. Olt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
05 Pt 1l 1L\)OTT 1, CcITdrilt' arheologice din aezarea
cu~h~~ii
J-lamaugia de la Tirguor - punctul
,.1 rs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
06 Pl'JI' HA)OTTI, Cercl'l{trilc arheologice din aezarea
apariniud culturii Hamaugia de la McdgidiaSalu X ou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
07 El'GEN CO;\oi)A, i{czullatclc spturilor arheologice
de la !{ado,anu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'il
08 EUGENIA Z.-\J-1.-\HL\, Spturile arheologice de la
Ariu<l (jud. Co-msna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-15
09 SIL\'IA 1\L\Hi:\ESCL'-BLCl;, Drgueni (jud. Botoani)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -18
10 EL'GE:-.J' COM~A. Spturile de sabare de pc "Mgura
Cunctilor" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
11
SEBASTIAN MORI~TZ, Spturile de la Babadag,
1973-!97-1, 1977-1981 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 58
12
IWNRAD ZIMMERMANN i ALEXANDRU AVRAM,
1-Iistria, jud. Constana. Raport preliminar asupra
cercetrilor din punctul Histria-Pod,
1980 i
1981 ................................. '.... 65
13 . M. IRIMIA, Descoperiri arheologice n aezarea antic
de la Gura Canliei (jud. Constana)... . . . . . . . o8
14
M. IRIMIA, Descoperiri in necropola getic de la Bug('ac, corn. Ostro-, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
15
YJOLETA YE'ITRIA BAZARCIL'C, Cetatea geto
dacic ck la Buneti-A.,creti, jud. Vaslui ......
89
16
\'. HIW i F. A~ASTAS!l', Cercetrile arheologice
din sta(iuu<'a gC'to-dacic de la Grditea (jud.
Brila)
...... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
01

18
19

20

21

22
23

HADRL\N DAICO\'JCI1.' /. lSTVAN FERENCZI,


IOAN GLODARIU, Ai'>RIANA RUSU, Cercetri arheologice la Sarmizegetusa Regia. . . . . . 105
YIOREL CAPITANU, Cercetrile arheologice din
cetatea geto-dacic de la Rctu, jud. Bacu . . 109

/ HADRIAN DAICOVICil' j, DORIN ALICU, IOA~


PISO, CONSTANTIN POP. CONSTANTIN
ILIE, SORIN COCI, Spturile arheologice
de la l 'lpia Traiana Sarmizegetusa. . . . . . . . . . . .
IOAN l\liTREA, Cercetri arheologice in aezarea din
secolele II-\' e. n. de la Cir ligi, corn. Filipiti, jud.
Bacu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. Lt'~GU, C. CHERA-l\L~RGINEA~lT. Noi monumente de epoc romana-bizantin Ia Tomis.. . .
T. OLTEANU, N. NEAGU, Aezrile din secolele
III-XI de la irna, jud. Prahova ............
D. TUDOR

25

26
27
28
29
30
31

32
33

34
35
36
37

38
39

-----------------

--------

17

24 MIHAI UL'CO\"ALr\, GHEORGHE PAPVC, Cerce-

1.

40
41

42

121

135

43
44

145

45
15.5

O. TOROPU, C. TTULEA, M. NICA i

F. BCIU, antierul arheologic Sucidava-Celei 1.58

46

47

tri arheologice in fortificaia romana-bizantin


de la 01idiu (municipiul Constana)... . . . . . . . . .
STELA Al', MIRCEA :-.J"ICU, Spturile arheologice
din IIC'cropola biritual din secolul ]\' e.n. de la
Barcca, jud. Galai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~1. ZAHARIA DE, A. OPAIT. C. OPAIT, AL. SUCEVEA!\'l', anticrul arheologic Independena
(Murighiol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HAIH' H. HEITEL i VAN D. 0\'IUil:, Cercetrile
arheologice efectuate la Alba Iulia (punctul
.. ~{onetrie") i Sebe-Alba . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lTGE~IA ZAHARIA, LJGIA BRZlT, ITfl: CONSTANTIN, Spturile arheologice de la llratei
(jud. Sibiu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEVER Dl'MITHACl;, Spturile arheologice de la
Biharea. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sl'ZA::\'A DOLINESCli-FEHCHE, Cercetrile arheologice din comuna Vedea (jud. Tclcorman)......
PETRE DIACONU, TUDOR PAPASIMA, ADRIAN
PANAITESClJ, Spturile de la Pcuiullui Soare
GHEORGHE MNUCU- ADAMETEANl",
MIHAELA MNUCU-ADAMETEANL', Rezul. tatele cercetrilor ntreprinse la Nufru........
SZEKELY ZOLTAN, Cimitirul i biserica de la Chilieni (ora Sf. Gheorghe, jud. Covasna) datind din
feudalismul timpuriu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RADU POPA i NICOLAE CHIDIOAN, O reedin
feudal din secolele XI-XII la Sinnicolau de
Beiu, pe Criu Negru (jud. Bihor). . . . . . . . . . . . . .
M. T. l'DRESCU, Materialul osteologie animal descoperit la Snnicolau de Beiu, jud. Bihor . . . . . .
VICTOR SPINEI, Spturile de la Trifeti (jud. Iai)
LIA BTRNA i ADRIAN BTRNA, Tezaurul
monetar de la Netezi (jud. Neam) . . . . . . . . . . . .
LIA BTRNA i ADRIAN BTRNA, IOAN
VTMANU i TEFAN SCORANU, Ansamblul
reedinei feudale de la Giuleti (jud. Suceava)
PETRE DIACONESCU,
GABRIEL MIHESCU,
Cercetri arheologice la Dumbrava, corn. Ulmi,
jud. Dmbovia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AL. ARTIMON, Aezarea medieval de la Tg. Trotu
LUCIAN
CHIESCU,
Sp.
CRSTOCEA
i
ANIOARA SION, Cercetrile arheologice de la
complexul monumentelor feudale de la Ceteni,
jud. Arge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LL'CIAK CHIESCU, ANCA PUNESCU, TEODOR
PAPASIMA, Cercetrile arheologice de la Piua
Petrii (Oraul de Floci), corn. Giurgeni, jud. Ialomia
......................................
GH. 1. CANTACUZINO,
SP. CRSTOCEA,
T.
TRlMBACIU, Cercetri arheologice in zona fostei
curi domneti din Cmpulung. . . . . . . . . . . . . . . .
GH. 1. CANTACUZINO, P. DIACONESCU, G. MIHESCU, Cercetll.ri arheologice in zona central
a oraului Tirgonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VENERA RDULESCU, GHEORGHE CALOTOIU,
Cercetrile arheologice de la Poiata, (jud. Gorj)
GABRIEL CUSTUREA, Cercetrile arheologice din
necropola aezrii medievale Ester- Tirguor. . . .
ABREVIERI ....... , . , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

169
172

180
187
190
194
202
208
211
215
22.5

235
237
2'13
24.5

2-'3
262

275

282

287
291
294
300
305

SOMMAlRE

M. BRl::DIU, Fouilles archeologiquesdeCotu Miculini


I. STNG, Repertoire arcbeologique de la zone de
l'hidrocentralP .,Porile de Fier II", dep. de Mehe-

.5

dini........................................

M. NICA, Les etablissements neolithiques de Circea


(dep. de Dolj) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M. NICA i AURELIA MINC, L'etablissement neolithique de Grdinile-.,Islaz"..................
PUIU HAOTTI, Recherches arcbeologiques dans
l'habi.tat de la culture Hamangia de Tirguor.,Urs" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PCil:: HAOTTI, Recherches arcbeo1ogiques dans
!'habitat de Medgidia-Satu Nou appartenant a
la culture Hamangia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUGEN COMA. Les resultats des fouilles a Radovanu
EL'GENIA ZAHARIA, Les fouilles arcbeologiques
d'Ariud (dep. de Covasna)..................
SILVIA MARINESCU-BLCU, Drgueni, (dep. de
Botoani) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUGEN COMA, Les fouilles de sauJetage de .,Mgura
Cunetilor" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEBASTIAN MORINTZ, Les fouilles de Babadag,
1973-1974, 1977-1981 ooo. o. o. o.. o.........
KONRAD
ZIMMERMANN i
ALEXANDRU
AVRAM, Histria, dep. de Constana. Rapport
preliminaire concernant les recherches sur le site
de Histria-Pod, !980 et 198!........... . . . . . . .
M. IRIMIA, Archliologische Funde in der antiken
Ansiedlung von Gura Canliei (Bez. Constana)
M. IRIMIA, Funde aus den getischen Nekropolen vom
Bugeac, Gemeinde Ostrov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIOLETA \'ETURIA BAZARCIUC, La citadelle
geto-dace de Buneti-Avereti, dep. de Vaslui
V. SRBU et F. ANASTASIU, Recherches archeologiques dans la station geto-dace de Grll.di,tea, dep.
de Brila....................................

1 HADRIAN

DAICOVICIU

1.

HADRIAN DAICOVICIU

22
26
34
41
45
-48
53
58

6.5
68
7-t
89

100

ISTVAN FERENCZI,

IOAN GLODARIU, ADRIANA RUSU, Recherches archeologiques a Sarmizegetusa Regia. . . . . .


VIOREL CPITANU, Recherches arcbeologiques
dans Ia site geto-dace de Rcltu, dep. de Baclu

16

10.5
109

1. DORIN ALICU, IOAN

PISO,

CONSTANTIN POP. CONSTANTIN


ILIE, SORIN COCI, Les fouilles arcbeologiques
a Ulpia Traiana Sarmizegetusa ...............
IOAN MITREA, Recherches archeologiques dans
!'habitat du II- v si~cles de Cirligi, corn. de Fiiipeti, dep. de Bacu ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. LUNGU,
C. CHERA-MRGINEANU,
Neue
~usgra~ungen aus romisch-byzantinischer Epoche
1n Tom1s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T. OLTEANU, N. NEAGU, Les etablissements des
III- IX" siecles de irna, dep. de Prahova . . .

13.5
14.5
1.5.5

O. TOROPU, C. TTULEA, M. NICA,


et F. BCIU, Le chantier arcbeo1ogique SucidavaCe1ei .....................................
MIHAI BUCOVAL, GHEORGHE PAPUC, Recherches archeologiques dans la fortification romanobyzantine d'Ovidiu (municipe de Constana)

j D. Tl::DOR

121

1.58

169

STELA AU, MIRCEA NICU, Archologische Ausgrabungen im birituellen Grberfeld aus dem 4.
Jh. u.Z. aus Barcea- Bez. Galai . . . . . . . . . . . .
M. ZAHARIADE, A. OPAI, C. OPAI, AL. SUCEVEANU, Le chantier arcbeologique Independena
(Murighiol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RADU R. HEITEL et DAN D. OVIDIU, Les recherches archeologiques d' Alba Iulia et de Sebe-Alba
EUGENIA ZAHARIA, LIGIA BRZU, ITTU
CONSTANTIN, Les fouilles arcbeologiques de
Bratei (dep. de Sibiu)........................
SEVER DUMITRACU, Les fouilles archeologiques
Biharea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUZANA DOLINESCU-FERCHE, Recherches archeologiques a corn. Vedea (dep. de Teleorman)......
PETRE DIACONU, TUDOR PAPASIMA, ADRIAN
PANAITESCU. Die Grabungen von Pcuiul lui
Soare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GHEORGHE
MNUCU-ADAMETEANU,
MIHAELA MNl::CU
ADAMETEANU, Resultats des recherches archeologiques de Nufru
SZEKEL Y ZOLTAN, Early Medieval Cemetery and
Church from Chilieni (town SI. Gheorghe, Covasna
District) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RADU POPA und NICOLAE CHIDIOAN,
Ein
Adolsitz aus dem Il- 12. Jahrhunderten bei
Sinnicolau de Beiu am Criu Negru (Bez. Bihor)
M. T. UDRESCU, Materiei osteologique animal
decouvert a Snnicolau de Beiu (dep. de Bihor)
VICTOR SPINEI, Fouilles de Trifeti (dep. de Iai)
LIA BTRNA et ADRIAN BTRNA, Le Tresor
monetaire de Netezi, dep. de Neam..........
LIA BTRNA et ADRIAN BTRNA, IOAN
VTMANU et TEFAN SCORARU, L'ensemb1e de la demeure teodale de Giuleti. dep. de
Suceava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PETRE'" DIACONESCU, GABRIEL MIHESCL',
Recherches archeologiques a Dumbrava, corn.
d'Uimi, dep. de Dimbovia. . . . . . . . . . . . . . . . . .
AL. ARTIMON, L'habitat medieval de Tg. Trotu
LUCIAN CHIESCU, SPIRIDON CRSTOCEA et
ANIOARA SION, Fouilles arch.eo.logiques dans
le complexe de monuments feodaux dl:: Ceteni,
dep. d'Arge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LUCIAN CHIESCU, ANCA PUNESCU, TEODOR
PAPASIMA, Recherches arcbeo1ogiques a Piua
Petri (Oraul de Floci), dep. de Ialomia . . . . . . . .
GH. 1. CANTACUZINO, SP.
CRSTOCEA, T.
TRMBACIU, Recherches arcbeologiques dans la
zone de l'ancienne residence princi~re de Cmpulung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GH. 1. CANTACUZINO, P. DIACONESCL', G. MIHESCU, Recherches archeologiques a Trgovite,
au centre de la viile... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VENERA RDULESCC, GHEORGHE CALOTOIV,
Les recherches archeologiques de Poiata, dep. de
Gorj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GABRIEL CUSTUREA, Recherches archcologiques
de la necropole de !'habitat medieval EsterTirguor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ABREVIATIONS

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

..............................

172
180
187
190
194
202
208
211
215
22.5
235
237
213

24.5
253
262

275
282

287

291

294

300
30.5

S pturile

arheologice de la Cotu- Miculini


M. BRUDIU

ln 1981 au continuat cercetrile arheologice n


de la Cotu-Miculini, punctul "Girla Mare", ca urmare a colaborrii dintre
~luzeul judeean de istorie Botoani i Muzeul
judeean de istorie Galai. Scopul urmrit n
aceast campanie a fost adncirea casetei B/ 1980,
situat la est de caseta A, pentru a cunoate
extinderea unor niveluri de locuire paleolitic,
n acest sector al staiunii.
In decursul campaniei anterioare au fost cercetate nivelurile I i II, caseta B 1 fiind spat
pn la adncimea de 2,30 m (latura de vest) i
1, 40 m (latura de est).
Niv. III. Din punct de vedere stratigrafic,
continu acelai depozit de loess, ntlnit i in
caseta A. In cursul acestei campanii, a fost
cercetat nivelul al III-lea, in care au aprut
numeroase ateliere pentru prelucrarea silexului,
oase sfrmate, uneori aflndu-se n mici grupe,
precum i unelte i coarne de ren, n stare fragmentar. De asemenea, au aprut i nicovale din
gresie, folosite n cadrul atelierelor, pentru decorticat bulgrii de silex, precum i pentru spargerea
oaselor.
Pentru prima dat,. a aprut, la adncimea de
2,41 m, un depozit de lame. Lamele aveau dimensiuni ntre 6-15 cm.
Din punct de vedere al tipurilor de unelte din
silex, se ntlnesc urmtoarele categorii: gratoare
(5), burine (17), rzuitoare (4), strpungtoare (2).
n categoria burinelor predomin tipul burinului
de col pe trunchiere oblic, dreapt sau co~cav
La aceast unealt, un alt aspect este pohfunctionalitatea piesei: alturi de burin, se mai
gsete o latur pregtit fie ca gratoar sau ~zui
tor fie cu scobitur - toate acestea dovedmd o
dir~ct legtur cu prelucrarea osului, cornului
i a lemnului (fig. 1/1-3, 6, 8, 9).
Dac burinul era una dintre cele mai numeroase
unelte din repertoriul tipologie al inventarului
litic, folosit pentru tierea prin incizie, celelalte
categorii-gratoarul, rzuitorul i piesele cu scobitur - snt la fel de numeroase, luate la un loc,
acestea fiind folosite la prelucrarea i finisarea
uneltelor, armelor din os, corn i lemn, precum i
la prelucrarea pieilor.
staiunea paleolitic

1 M. Brudiu, Rezultatele cercetrilor paleolitice din staiunea


de la Cotu Miculini (jud. Botoani), 1980 raport prezentat la a XV-a sesiune de rapoarte de sp.turi, Braov, 1981.

Avem dovezi c in perioada aceasta a paleoliticului tirziu, s-a folosit i lefuirea nu numai a
uneltelor din corn i os, dar chiar a pietrei. O
dovad n aceast direcie o constituie un percutor
din silex rulat, care nu avea o aplatisare prea
pronunat spre margini, i care a fost obinut
prin lefuirea bilateral a piesei.
Cercetarea la stereomicroscop a suprafeelor
lefuite ne-a indicat c striaiunile rezultate de la
lefuire aveau o singur direcie.
Pe alte dou
laturi, aplatisarea s-a obinut prin percuii. Marginile puternic uzate datorit percuiilor snt
dovada funcionalitii acestei piese ca percutor,
lucru care nu ar fi fost posibil fr amenajrile
anterioare la care m-am referit. (fig. 1/12).
Inventarul obiectalor din os i corn nu este
prea numeros. Intre uneltele tipice menionm
un trncop, un fragment de lance, un mpung
tor i o raz de corn, detaat pri n incizie de
burin. (fig. 2/1. 3). Trncopul este lucrat dintr-un
corn de ren, care a fost obtinut nainte de a cdea,
ntruct poart un rest de craniu. Prima raz
baziliar, mai subire, se pstreaz, fiind dispus
astfel nct nu incomoda la lucru. A doua raz,
mai groas, a fost tiat prin lovituri perpendiculare, la o distan de 12 cm de tija principal a
cornului. Acesteia din urm i s-a ndeprtat esutul
spongios, pentru a crea loc de asamblare a piesei
anex din silex. In timpul folosirii a fost dislocat
latura extericar a cornului, rezultnd astfel o
sprtur oblic (fig. 3f1). ~ivelul III cuprinde
aproape n ntregime suprafaa casetei B, densitatea materialelor fiind mai mic spre marginea
de est.

Nivelul al IV-lea nu este bogat nici n acest


sector al staiunii (caseta B). Au fost descoperite
dou vetre, una de dimen!>iuni mari, la adncimea
de 2,50 cm., i alta spre marginea de vest a casetei, fiind situat sub un atelier de prelucrare a
silex ului.
Au fost descoperite oase i coarne de ren n
stare fragmentar, dispersate pe toat suprafaa
casetei. Au aprut patru ateliere de prelucrare a
silexului.
Materialul faunistic aparine calului i renului.
A fost descoperit un omoplat ntreg, dar n stare
de conservare precar. Ca piese din corn i os
prelucrate, menionm un lisoar de os i un corn).
cu orificiu pe direcie longitudinal (fig. 2/4

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

,.1
11
1 1

~.::_\

11

1C
Fig. 1. Cotu

Fig. 1. Cotu

Miculini-

Miculini-

Girla Mare. Unelte de silex:

1-3, 6, 8, 9, 12 nivel III; i, 5, 7, 10 nivel IY; 11 nivel V.

Girla Mare. Outils en silex: 1-3, 6, 8, 9, 12 nireau III; i, 5, 7, 10 nirf'au IV; 11 nireau V.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

SAPTURILE ARHEOLOGICE Dll LA COTU MICULINI

in timp ce spre partea median l spre captul


distal se lrgete (fig. 3/2).
Problema esenial a acestei staiuni rmne
datarea nivelurilor arheologice. Dei au fost
luate numeroase probe de crbune pentru analiza
C14 , care au fost trimise laboratorului Institutului
de pre- i protoistorie de la Berlin, totui, pn in
prezent, nu ni s-au comunicat rezultatele.
Observaiile stratigrafice fcute pn acum
asupra depozitului de loess de la Cotu-Miculini
,.Girla-Mare" ne dau posibilitatea s raportm
situaia stratigrafiei de aici la o situaie stratigrafic similar, i anume, a staiunii arheologice
de la Molodova V 2 , situat ntr-o zonrt geografic
apropiat, pc Nistrul Mijlociu.
In aceast staiune, sub depozitul holocenic, se
afl un depozit de loess, care este similar cu depozitul de loess de la Cotu-Mic.ulini, ,.Grl;J-:\Jare",
in care s-a identificat un numrtr de niveluri arheologice, de asemenea apropiat de cele de la :\Iolodova \'.
Ceea ce permite datarea nivclurilor arheologicc:o
de la Cotu-Miculini, prin analogie cu cele de la
Molodova V, este similitudinea structurii inventarului arheologic, atit cel litic ct i cel din os i
corn. Astfel, dac nivelurile din loessul situat
deasupra solului fo"il de la :\Jolodova V, au fost

Fig. 2. Cotu Miculini - <;irla Mare. Piese <lin corn <le


ren i os; 1, 3 ni<el III; 2 nitel \'; 4 nitel IV.
F4!". 2. Cotu Miculini - Girla Mare. Pieces en os et en bois
de ren ne: 1, 3 ni<eau III; 2 nieau V; 4 niteau IV.

Piesele tipice din silex aparin urmtoarelor


categorii: gratoare (6) burine (6), lam trunchiat
i retuat, rabot (fig. 1/4, 5, 7, 10).
Nivelul al V-lea, prin inventarul descoperit,
indic o locuire slab. Cu toate acestea, materialele arheologice ne arat o strins legtur cu
specificul nivelurilor superioare.
In cadrul pieselor litice tipice, menionm
burinele (6), raboturile (2), lama retuat (1).
Burinele aparin acelorai tipuri ntlnite obinmt
n nivelurile III-II (fig. 1/11).
Materialul faunistic descoperit in 1981 reflect
o strns legtur cu nivelurile superioare.
Dovada prelucrrii coarnelor de ren i a oasel?r
este reprezentat de un corn, rmas intr-un stadm
incipient de pre~ucrare, avnd o i!!c~zie. a~inc,
executat cu burmul, de-a lungul hJel pnnc1pale,
n vederea despicrii (fig. 2/3).
O alt pies este un virf de suli din os, in stare
fragmentar (fig. 2/3). Dar, piesa cea mai reprezentativ din acest nivel o constituie virful de
lance din corn de ren, despicat, cu esutul spongios
ndeprtat. Lancea are lungimea de 41 cm, este
in stare fragmentar, vrful fiind rupt din vechime.
La captul proxima! despictura este mai strmt,

4
Fig. 3. Cotu Miculini - Girla Mare. Piese din corn de
ren i os: 1 nivel III; 2 nivel V.
Fig. 3. Cotu Miculini - Girla Mare. Pieces en os et en
bois de renne: 1 niveau III; 2 niveau V.
1 A. P. Cernys, Paleolitlna stojanka Molodova V, Kie,
!961, p. 9-11.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

M. BRUDIU

datate intre 10590 230 i 16750 200 3 prin


metoda c14 considerm c i nivelurile arheologice
similare din depozitul de la Cotu Miculini .. GirlaMare", situat deasupra unui sol fosil, adic nivelurile I-VI, pot fi ncadrate in perioada mileniilor
11-17 i.e.n. Urmeaz ca rezultatele analizelor
c14 pentru aceste niveluri s aduc precizri
cronologice, care vor fi coroborate cu rezultatele
analizelor palinologice (care sint, la fel, in curs
de elaborare).
Campania de spturi din 1981 de la Cotu
Miculini Girla-Mare, a adus date noi asupra
extinderii locuirii de sud-est a staiunii, i anume,
c locuirea pentru nivelurile I, II, V se limiteaz
la o zon mai restrns, in timp ce nivelurile III,
IV, se extind spre marginea estic a promontoriului.
Faptul c nu gsim ateliere pentru prelucrarea
silexului, a coarnelor i a oaselor in zone mai ndeprtate de vetre ne conduce la concluzia c aceste
activiti se desfurau in cadrul unor locuine
de suprafa, probabil colibe, acoperite cu pieile
animalelor vnate, locuine situate in apropierea
falezei prului lui Carpn (Girla Mare), fiind
adosate de panta nclinat a promontoriului, pe
care era aezarea. Aceast concluzie era mai greu
de conturat n campaniile anterioare, cind se
desfurau cercetrile n zona unde a fo~t locuirea
cea mai intens, cu vetre numeroase, ca urmare a
revenirilor dese pentru locuire pe acelai loc a
comunittilor umane.
Patrim~niul arheologic descoperit pn n pr.ezent atest pe deplin ocupaii ca: .,mineritul", prelucrarea silexului, prelucrarea osului i a cornului,
a lemnului. Toate acestea, la rindul lor, asigurau
uneltele i armele pentru vntoare, pescuit i
prelucrarea pieilor, n vederea amenajrii locuinei i confecionrii mbrcmintei.
Staiunea arheologic de la Cotu Miculini,
.,Grla Mare", corn. Cotuca, jud. Botoani, datnd

din ptrioada trzie a epocii paleolitice, prin numeroasele si intensele niveluri de locuire, care au
fost pus~ n eviden n decursul cercetrilor din
anii 1977- 1981, ca i prin bogatul i originalul
patrimoniu, se situeaz n rndul celor mai reprezentative monumente arheologice din ara noastr
i din Europa.
..
Dac cerc('trile ulterioare ~e la Molodova V,
Kormani IV 4 , precum i din alte aez_ri paleoli3 Idcm, Pa!eolit i mezolit Pridnestrovja, Moscova, 1973,
p. Il, fig. 3.
.
4 1\fnogoslojna palcolitileskaja stojanka Kormani IV, na
srednem Dnestre, Kiev, 1977.

. tice au dovedit c prelucrarea cornului i a osului


pentru obinerea uneltelor, era o necesitate eco; rtomic, descoperirile de la Cotu Miculini .. Girla
Mare" certific faptul c economia unei comuniti paleolitice se baza pe un sistem de ocupaii
dialectic articulate: mai nti, ocupaii n cadrul
crora se obineau unelte din silex pentru producerea uneltelor i armelor din corn, os i lemn folosite la vntoare, pescuit i prelucrarea pieilor.
A cunoscut acest tip de economie att de complex
structurat, n raport cu ceea ce se cunotea, pn
acum, pentru epoca paleolitic, o difuziune mai
larg? Desigur c da. Cercetrile din zona Nistrului Mijlociu, iar acum i acest monument, singular,
dar att de reprezentativ, din zona Prutului Mijlociu, ne ndreptete s afirmm c n cele dou
bazine hidrografice destul de apropiate - Prutul
i Nistrul - au dinuit comunitii umane paleolitice, care au fost purttoarele unei culturi distincte, n care se ntlnesc tehnici i unelte de
concepie original pentru Europa vremii de
atunci. Uneltele pentru .. minerit", lncile cu canelur, harponul perforat, tehnica lduirii piefr.ei
snt cele mai reprezentative contribuii ale acestor
comuniti la progresul uman din timpurile preistorice paleolitice. Iat de ce, considerm c
aceast cultur elcvat i cu structur unitar
se cuvine a fi denumit cultura Molodovc-Miculinian.

FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE

COTU

MICULINI

L'auteur presente le resultat des recherches ar.:heologiques


entreprises dans la station paleolithique de Cotu Miculini
(dep. de Botoani), en 1981. La fouille s'cst poursui1ie dans
le secteur B, ou l'on a fouille, en 1980, les niveaux I et II et,
en 1981, les niveaux III, IV et V.
Dans les trois niveaux fouilles en 1981 il y a predominance
des burins par rapport aux grattoirs et aux autres types
d'outils en silex.
Dans le niveau III on a. decouvert un dep6t de lames et
un percuteur poli bilateral (fig. 1/ 12).
Dans le nivea.u IV on a trouve,un lissoir en os (fig. 2/4).
Dans le nivea.u V on a decouvert une lance cn bois de renne,
a l'etat fra.gmentaire.
L'auteur date les nivea.ux d'habitat paleolithique de Cotu
Miculini par analogie, typologique et stratigraphique, a1ec
le mobilier et la situation stratigraphique de Molodovo V.
L'identite du materiei archeologique de plusieurs sites du
bassin du Dniestr et de celui de Cotu Miculini justific la
denomination de .,culture Molodovo-Miculini".

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Repertoriul arheologic al zonei hidrocentralei


Porile de Fier II, jud. Mehedinti
1. STING

Prin construcia hidrocentralei Porile de Fier


II, insula Ostrovul Mare, introdus n circuitul
economiei naionale, este scoas dintr-un ndelungat anonimat.
C0mplexitatea mutaiilor ce le va produce
construcia hidrocentralei n zon a impus elaborarea unui plan amplu de cercetare, minuios
ntocmit, avndu-se ca punct de pornire bogata
experien ctigat n timpul construciei hidrocentralei Porile de Fier 1.
n cadrul cercetrilor complexe, un loc aparte
l ocup ntocmirea repertoriului arheologic al
zonei, parte integrant a repertoriului general al
judeului Mehedini.
Dat fiind bogia urmelor de locuire uman pe
toat valea Dunrii mehedinene, ne-am limitat,
pentru nceput, la insula Ostrovul Mare i la
localitile imediat apropiate insulei, pe Dunrea
Mic (cum este numit braul romnesc al Dunrii) (fig. 1).

S-au avut n vedere toate descoperirile arheologice, din paleolitic pn n evul mediu, descoperiri
cunoscute din lucrri de specialitate sau cercetri mai vechi i perieghezele arheologice sistematice, organizate, n zon de colectivul Muzeului
Porilor de Fier, ncepnd cu anul 1976. Din acest
an, colectivul Muzeului Porile de Fier i-a direcionat activitatea spre cercetarea amnunit a
ntregii zone i realizarea unor spturi de salvare de maxim urgen, n punctele imediat
afectate de lucrrile hidrocentralei Porile de
Fier II.
ln permanen, membrii colectivului nostru au
supravegheat lucrrile de construcie ale hidrocentralei, n special dislocrile masive de pmnt,
salvnd diferitele materiale scoase ntmpltor
~i marcnd punctele respective.
Multe din punctele arheologice, marcate acum
pe harta insulei, nu mai exist sau nu vor mai
exista n viitorul apropiat.
Bineneles, nu considerm ca definitiv verificarea istoric a insulei, un loc important rm
nnd cercetrilor viitoare.
Gsim prilejul nimerit s mulumim i pe
aceast cale organelor locale de partid i de stat,
conducerii hidrocentralei Porile de Fier II, pentru solicitudinea cu care au rspuns cerinelor
noastre, pentru vdita grij permanent fa
de salvarea i mbogirea patrimoniului istoric
al judeului nostru.

II. ISTORICUL CERCETRILOR


Pn n momentul de fa nu au existat incercri speciale de repertoriere arheologic a judeului Mezedini.
Primele informaii concrete, referitoare la descoperiri i staiuni arheologice n zona care ne
intereseaz, le gsim n manuscrisele lui Gr. TocilPscu i Pamfil Polonic, aflate la Biblioteca

Academiei R.S.R.
Cercetarea istoric propriu-zis a zonei este
lansat ntre cele dou rzboaie mondiale, prin
activitatea unor istorici locali, cum ar fi Al. Br
ccil, sau de ctre istorici delegai de ctre Seminarul de Preistorie al Universitii Bucureti sau
Muzeului Naional de Antichiti, cum snt
Ion Nestor i Dumitru Berciu.
Primele informaii tiinifice le furnizeaz
Al. Brccil, cnd face cunoscut literaturii de
specialitate, n 1924, o urn funerar, descoperiti
ntmpltor n satul Balta Verde.
Pornind de la aceste prime informaii, Ion
Nestor i Dumitru Berciu intreprind, ntre 19311932, o perieghez arheologic n zon, execut
chiar cteva sondaje, ocazie cu care snt depistate
majoritatea staiunilor arheologice de deosebit
importan, ce vor fi cercetate mai trziu.
In 1939, apare la Craiova "Arheologia preistoric a Olteniei" de D. Berciu, prima monografie
arheologic a Olteniei, cu referiri directe i la
zona actualei hidrocentrale Porile de Fier II.
Tot prof. Dumitru Berciu, i se datoreaz "Catalogul Muzeului arheologic din Turnu Severin",
ce cuprinde inventarierea tiinific a tuturor
pieselor aflate n colecia muzeului, cu indicarea
locului lor de provenien.
Un colectiv de cercettori, n frunte cu Dumitru
Berciu, iniiaz, n anii 1949 i 1960, cercetri de
amploare n zon punnd n circulaia tiinific,
necropolele din epoca bronzului i din prima
epoc a fierului din Ostrovul Mare, Balta Verde i
Gogou.

Prof. Dumitru Tudor, n monografia "Oltenia


roman", face referiri la descoperiri de epoca
roman i roman tirzie din zon, la fel Octavian
Toropu, pentru perio~da rpman tirz_ie i romanabizantin.
Cercetri sistematice au fost iniiate dup 1965,
odat cu construcia hidrocentralei Porile de
Fier I, i relansate cu mai mult vigoare odat cu
construcia noii hidrocentrale.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

6 EP/PALEOL!TIC

O NEOLIT/C

0 EPOCA BRONZt/Lt/1

CMPUL DECIULUI
U'

HALLSTTAT
A LA lENE (DACI)
<"
~ EPOCA R011AN
l!l EPOCA OACO-R011AN
X PREFEUOAL
?
FEUDAL SEC. XIII- XIV
1? fORTIFICATIE /'fEOIEVAL
D!N' P/'1/NT

t/

Fig. 1. Zona.

cercetat,

Fig. l. Zone des recherches.


www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

GOUUUA GOGOSU
7

8URlLAioltc

,'

Vt

'

BURILA
MARE.

~-----~/

R.S.F. IUGOSLAViA
Fig. 2. C'otnuna
Fig. 2.

(;ogou.

ConllllliHl'

(;ngo\i\1.

COUU~A GRUA

GIRLA MARE

IlS~. iuoosLAvfA
Fig. J. Cornnua (;nJia.

www.e-patrimoniu.ro,
www.cimec.ro
Fig. 3. l'olllllllllle
Cruia.

I. STINGA

12

Astfel, n 1973, Emil Moscalu cerceteaz o


iar ncepnd cu
1976, colectivul Muzeului Portile de Fier n,
colaborare cu V. Boronean, a declanat o susi
nut campanie de spturi de salvare, n mai
multe puncte ale insulei, viznd sta i uni din epipaleolitic pn n secolul al XIV -lea, cercetri ce
vor fi aprofundate n campaniile viitoare.
Pe lng lucrrile i cercetrile de specialitate
amintite mai sus, informaii istorice gsim i n
lucrri diferite, de cu totul alt natur, n special
dicionare, cum ar fi:
- N. D. Spineanu, Dicionarul geografic al judeului M ehedini.
- Dumitru Frunzescu, Dicionarul topografic
al judeului M ehedini.
- C. Papacostea-Pajur, Dicionar geografic,
istoric i topografic al judeului M ehedini, Turnu
Severin, 1947.
- Ion Ionescu, Agricultura romn din judeul
Jf ehedini, Bucureti, Imprimeria Statului, 1868.
necropol tumular hallstattian,

III. CADRUL FIZICO-GEOGRAFIC AL ZONEI

n cadrul complexului natural al judeului.


prin poziia sa,

Mehedini, insula Ostrovul Mare,


ocup oarecum un loc deosebit.

Rezultat al depunerilor aluvionare ale Dunrii,


insula are la baz un strat de pietri cuaternar,
dup care urmeaz un nivel de pmnt galbennisipos, n mare parte rezultat al depunerilor
aluvionare sau eoliene, i stratul de cultur de
culoare neagr-cenuie sau maronie, ce atinge
grosimi variate pe insul, ntre 0,50 m. i 2 m.
Cuvertura cuaternar, puin rezistent la eroziuni, a permis o lrgire considerabil a vii
Dunrii, spre deosebire de zona muntoas de la
Gura Vii, unde posibilitile de aluvionare sau
eroziuni snt mai reduse.
Sectorul vii Dunrii, n aceast zon, se caracterizeaz prin prezena masiv a dunelor de nisip
pe cea mai mare parte a teraselor i luncii.
n zona Balta Verde-Gogou, acumulrile eoliene
au fost att de intense, nct o parte din lunc este
scoas de sub influenta Dunrii, chiar n condiiile unor viituri foart~ mari.
Majoritatea acestor dune, multe din ele fixate
deja pe sol, snt de dat mai recent, ntruct,
uneori, ele acoper staiuni preistorice sau mai
recente, cum este cazul aezrii complexe dintre
Balta Verde i Izvoarele, n locul numit .,Prundul
Deciului", unde au fost gsite, prin nisipul dunelor, urme materiale datnd din paleolitic pn n
perioada prefeudal.
In general, condiiile naturale ale zonei au
fost favorabile locuirii omeneti din cele mai vechi
timpuri, mai ales c omul primitiv nu a trebuit
s fac eforturi deosebite pentru adaptarea naturii
condiiilor sale de munc i via
Profitind de bogiile Dunrii (pete, ap)
omul primitiv s-a aezat chiar pe malul ei. Dovad,

astzi, multe staiuni primitive sint distruse parial


sau n ntregime de apele crescute ale Dunrii, care
nainte avea o albie mult mai mic. Nu a fost locuit niciodat captul estic al insulei, care, probabil
i n vechime ca i astzi era supus inundaiilor.
Lunea Dunrii, cu puni bogate. pdurile
ntinse (i astzi aproape jumtate din suprafaa
insulei Ostrovul Mare este ocupat de pduri) au
permis oamenilor primitivi s se ocupe i cu crete
rea animalelor, cultivarea plantelor i vntoarea.
Dovad numeroasele oase de animale slbatice
i domestice gsite n aezri omeneti, datnd
chiar din epipaleolitic, cum ar fi: cerbul, mistreul, ovi-caprinele, cinele i bovinele.
Actualul sat de pe insula Ostrovul Mare este
aezat pe punctul cel mai nalt al insulei, pe malul
Dunrii Mari, ntre km. fluviali 871-873,5.
Aceeai suprafa a fost locuit i de oamenii
primitivi. ntreg malul surpat al Dunrii, n zona
satului, este presrat de aezri epipaleolitice,
neolitice, din epoca bronzului, prima epoc a
fierului, urme de bordeie i vetre dacice i prefeudale, dovedind o locuire nentrerupt n acest loc.

PRESCURTRI BIBLIOGRAFICE
1) D. Berciu, E. Coma, .,S.pturile arheologice de la
Balta Verde i Gogou ( 1949 i 1950)" n Materiale i cercetAri
arheologice, voi. II = D. Berciu, Materiale II.
2) D. Derciu, .,antierul de la Balta Verde" n S.C.I.V.
anul 1, 1950 = D. Berciu, SCIV. 1.
3) D.Berciu, Arheologia preistoric a Olteniei, 1939,
Craiova
A.P.O.
4) D. Berciu, .,Catalogul Muzeului arheologic din Turnu
Severin" n Materiale i cercetAri arheologice, voi. 1, 1953.
= D. Berciu - Catalog
5) D. Berciu, .,Cercetri i descoperiri nouA n Mehedini"
in Arhivele Olteniei, anul XII, nr. 65-66, 1933- A.O. 6-'-66.
6) D. Berciu, .,Bibliografia Olteniei preistorice" n Arhivele
Olteniei, anul XVI, nr. 92-94, 1937. = A.O. 92-94.
7) D. Tudor, .,Oltenia roman.", ed. IV-a= D. Tudor,
O.R., 4.
8) Al. Brc.cil., .,Antiquites pre et protohistoriques des
environs de T. Severin", n Dacia 1, 1924 = Antiquites
9) Al. B.rc.cil. .,Tezaurul medie,ral de la Gogou", n
Cronica numismatic. i arheologic., XIV, nr. 113-114, 1939
=Tezaurul.
10) Dr. G. Severeanu, .,The gold treasure of the .,Ostrovul
Mare" n, Bucureti, Re,rista muzeului i pinacotecii municipiului Bucureti, nr. 1-2, 1937. = G. Severeanu, The gold
11) Dorin i Valeria Popescu, .,Asupra tezaurului de aur
de la Ostrovul Mare, n SCIV, 3-4, VI, 1955
= D. Popescu, SCIV, 3-~.
12) Octavian Toropu, .,Romanitatea trzie i strromnii
n Dacia Traian. sud-carpatic.", Ed. Scrisul Romnesc,
Craiova, 1976. - Romanitatea.

REPERTORIUL AEZRILOR
I. OSTROVUL MARE (COMUNA GOGOU)

1. a) Punct - km. fluvial 873.


n vatra satului Ostrovul Mare de pe insul,
n malul surpat al Dunrii, n anul 1976, a fost
cercetat cea mai sudic aezare epipaleolitic din
ar, cu un bogat material litic, n special cuarit.
Bibl. V. Boronean, n Drobeta III, (mss).

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

ltEPERTORiUi. ARHEOLOGIC Ai. ZONEI ,.PORiLE DE FiER 11"

b) Tot in acest punct a fost cercetat, in acelai


an, un bordei dacic din sec. II-I .e.n., ce fcea
probabil parte dintr-o aezare dacic fortificat,
cci alturi de bordei a fost surprins i un an
de aprare triunghiular, cu pereii fuii, tari, ce
cobora perpendicular pe Dunre.
Bibl. V. Boronean, n Drobeta III, (rnss).
c) n acelai punct, n aval de bordeiul dacic,
a fost cercetat un bordei prefeudal (sec. VIII), cu
ceramic de tradiie local, lucrat cu mna i la
roata nceat, ornamentat cu val, i cu o vatr
n form de potcoav, cu pietrar deasupra.
Bibl. V. Boronean, n Drobeta III. (rnss).
2. Punct - krn. fluvial 875.
a) Pe plaja i in malul surpat al Dunrii a
fost cercetat parial, in 1978, o putemi'c aezare
epipaleolitic cu unelte tipice i vetre dreptunghiulare, analoage celor de la Schela Cladovei.
Inedit.
b) n acelai punct, la aproximativ 100 rn.N.,
a fost cercetat parial, n acelai an, un cimitir
medieval din sec. XIV. Pe fruntea unui schelet, a
fost gsit o diadern de argint, format din mai
multe plcue, lucrate n tehnica au repousse.
Informaie Crciunescu Gabriel.
Inedit.
3. Punctul .,Botul Fiscului".
a) Aproape de captul din amonte al insulei
spre igneti, pe plaj i in malul Dunrii
Mici, unde la suprafa s-au gsit multe fragmente cerarnice (cultura Cri i hallstattiene) n
1976, au fost trasate mai multe seciuni, unde au
fost sesizate cele dou nivele de locuire, cel hallstattian de o durat mai scurt.
Bibl. V. Boronean, in Drobeta III. (rnss).
b) In acelai punct, in interiorul insulei, circa
100 rn. de Dunre, ntr-o zon de dune fixate pe
sol, au fost cercetate, n 1976, trei morminte
turnulare de incineraie din epoca rnigraiilor, cu
resturile cinerare depuse in urn.
Bibl. V. Boronean, n Drobeta III, (rnss).
c) Prin cercetri de suprafa au fost gsite
multe fragmente cerarnice romane, crmizi i
igle, fr alte indicii n favoarea unei aezri
sau fortificaii romane.
Inedit.
4. Punct - Prundul Deiului. Aflat pe malul
Mici, spre Balta Verde, la aproximativ
2,5 km. aval de bac (Schela).
a) n profilul rnalului surpat al Dunrii au fost
depistate mai multe gropi cu fragmente ceramice
noolitice.
Inedit.
b) La 150 m. aval de Prundul Deiului, pe malul
~nalt al Dunrii, se gsete o necropol turnular
Dunrii

13

hallstattian, distrus n mare parte de apele


Dunrii. Prin cercetri de suprafa, pe unul din
tumuli au fost gsite dou fibule Glasinac - tip I,
aflate in colecia Muzeului Porile de Fier.
Bibl. D. Berciu, Materiale II, pg. 255 .u., passirn.

Idern, in SCIV I, pg. 109.


c) La aproximativ 300 rn. n aval de Prundul
Deiului, pe malul nalt i surpat al Dunrii Mici,
dintr-un grup de turnuli, in mare parte distrui,
a fost cercetat cel mai bine conservat n 1978 ,.
Este un turnul daco-rornan de incineraie, cu
inventarul funerar pus in groap simpl. Pe vatra
rugului au fost gsite monede romane de la sfri
tul sec. al III-lea i inceputul sec. al IV-lea e.n.
Inedit.
d) n apropierea tumulului, aproximativ 100 m.
in interiorul insulei, prin materialele gsite la
suprafa se bnuiete a fi vorba de aezarea dacoroman, creia ii aparine turnului de mai sus.
Inedit.
5. Krn. fluvial 864,5.
a) Pe Dunrea Mare, in vestul coloniei hidrocentralei de pe insul, a fost cercetat, n 1973,
o necropol tumular hallstattian, cultura Basarabi. Un numr de peste opt turnuli necercetai
au fost acoperii de un depozit de pmnt.
Bibl. Ern. Moscalu.
b) Tot pe acest platou, au fost iniiate, n 1978,
spturi de salvare, urrnrindu-se depistarea aez
rii creia i aparinuser turnulii. Au fost surprinse
dou niveluri de locuire, unul din epoca bronzului
(cultura Girla Mare) i altul prefeudal, (dou
bordeie, cu pietrar) din secolele IX-X.
Inedit.
6. Bivolrii.
a) La aproximativ 4 krn. de sat, pe drumul spre
pdurea Branite, de o parte i de alta a lui, se
gsete o ntins necropol plan de incineraie,
aparinnd culturii Girla Mare, cercetat parial
ntre cele dou rzboaie mondiale.
Bibl. D. Berciu, Catalogul. ..
Idem, A .P.O., passirn.
Idem, Materiale II.
7. Punct Schela.
a) Pe Dunrea Mic, la bacul ce face legtura
peste Dunre cu drumul de ar care merge la
Gogou, in aval 50 m., n malul nalt i surpat al
Dunrii, au fost recoltate fragmente ceramice
dacice, lucrate cu mna.
Inedit.
b) La aproximativ 100 rn. de punctul Schela,
a fost cercetat parial, n 1978, o staiune neolitic, aparinnd culturii Cri.
Inedit.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

I. STING

14

8. Pdurea Branite.
a) La km. fluvial 861 ,5, la aproximativ 50 m.
interior de malul Dunftrii ;\<lari, a fost descoperit
o fortificaie circularrt, cu an i Yal ele prtmnt,
cu diametru! de aproximativ 100 m.
Probabil avem ele a face cu un loc de refugiu
medieval.
Inedit.

9. Punctul "La Carantin:'t".


a) "Se viid urme (le ziduri ~i fragment!' ceramice". Tot de aici rezultrt o in,;cripie (CIL. III,
12.000). Pornind de la aceast semnalare, am
fcut cercetri de suprafa[t in zona punctului
amintit, clar datorit:'t vegetaiei abundente n-am
reuit s verificrun autenticitatea informaiei.
Bibl. G. Tocilescu, P. Polonic, Dosar. :\1.~ .A.,
1887, fila 36-37. D. Tudor, O.N.. 4- pg. 220.
10. Tezaurul de la Ostrovul Mare.
Descoperit inainte de 1921 i achiziionat de colecionar ul dr. G. Severcanu, tezaurul se compunea, iniial, din Il inele de bucl i 2 brri
(inelele i brrile pierdute) . Tehnica de lucru
i ornamentica falerelor vdesc o puternic influen micenian. Motivele ornamentale se reg
sesc pe urnele funerare a parinind culturii Girla
Mare.
Bibl. Dr. G. Severeanu, The golei ...
D. Popescu, SCIV 3-4, pg. 865 .u.
11. Punctul "La Meterez".
In apropierea vechiului pichet gramccresc, se
vorbete de o fortificaie de piatr, nedc~coperi t
in c.

12. D. Berciu amintete de existena unor fragmente ceramice aparinnd culturii Vinca-Turda,
in Ostrovul Mare, fr alte indicaii de localizare.
Bibl. D. Berciu, APO, pg. 24.
Il. BALTA VERDE

1. "La l\lormini".
a) Pc malul Dunrii Mici, la hotarul dintre
comuna Gogou i satul Balta Verde, la aproximativ 1 km. aval de punctul Schela, a fost cunoscut
i cercetat, inc dintre cele dou rzboaie mondiale, o necropol de incineraie din epoca bronzului, cultura Girla Mare. ntre 1949 i 1950,
D. Berciu iniiaz cercetri de mare amploare,
descoperind una dintre cele mai ntinse necropole
de incineraie de epoca bronzului in Oltenia.
Bibl. Al. Brccil, Antiquites .. . , pg. 294, fig. 260.
D. Berciu, APO, fig. 139//11 i fig. 230/3.
Idem, n Materiale Il, pg. 251 .u.
Idem, SCIV 1, loc. cit.
b) n apropierea necropolei din epoca bronzului,
tot D. Berciu a descoperit i cercetat un grup de

morminte tumulare din prima epoc a fierului


datate in sec. V- IV .e.n.
D. Berciu, Materiale Il, loc. cit. passim.
Idem, APO, passim.
ldem, n SCIV, 1, loc. cit.
ldem, Catalogul ... , passim.
ldcm, Ein hallsttatisches Brandgrab aus Balta
Ycrdc (Rumanicn) in ESA, IX, 1934, pg. J6j-J74.

c) n acelai loc, pc plaja i in malul Dunrii,


a fost identificat o aezare Slcua, cu vetre,
urme ele chirpic i material ceramic specific.
Bibl. D. Berciu, Materiale II, passim.
2. Punct Grindul lui Taling. A fost descoperit
un topor - ciocan din roc dur,
datat de D. Bcrciu in epoca bronzului.
Bibl. D. Berciu, :\lalerialc Il, pg. 264.
intimpltor

3. Locul Grindul cu tumuli. Au fost cercetate


morminte prcfcudale de incineraie, cu resturile funerare puse direct pc nisip.
Bibl. D. Berciu, Materiale II, pg. 403.
dou

4. n punctul "La Gura Blahnici" la vrsarea


priului Blahnia in Dunre, au fost gsite fragmente ceramice neolitice (cultura Vinca Turda), dintr-o aezare distrus de apele Dunrii
fusaiolc din epoca bronzului, urmele a dou locuine cu Yetre i chirpic din prima epoc a
ficrului.
Bibl. D. Berciu, :\Iateriale II, pg. 263.
5. Pe malul drept al piriului Blahnia, la aproximativ 500 m. de sat, paralel cu oseaua ce merge
spre Izvoarele, se obse1 v mult cenu i frag,
mente ceramice ncolitice.
Inedit.
6. Pe oseaua Gogou - Balta Verde, in bucla
curbei de la intrarea n Balta Verde, au fost de'coperite fragmente ceramice romane, fragmente de
crmizi, igle i mortar.
Inedit.
III.

GOGOU

1. Punctul "Fin tina lui Mrgrit". Au fost


gsite intimpltor, in timpul lucrrilor la cariera
de piatr, fragmente ceramice neolitice i din
epoca bronzului i peste 40 morminte de inhumaie,
fr

alt inventar.
Bi bl. Al. Brccil, A ntiquites . ..
D. Berciu, Catalogul. . . passim.

2. "La Mormini". Acelai punct ca i la Balta


Verde, acum aflat n hotarul comunei Gogou,
a fost cercetat, de D. Berciu, o ntins necropol
tumular de incineraie i inhumaie, din prima
epoc a fierului.
Bibl. Vezi punctul "La Mormini" - Balta Verde

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

HEPERTOHIUL AHHEOLOGIC AL ZOKEI ,.I'OH.')'JLE DE I'IEK Il"

3. Punctul "Coasta Nucilor" (Rasta).


a) Au fost descoperite dou morminte de nhurnaie, unul cu diadem de argint, suflat cu aur,
din plcue, lucrate n tehnica au repousse.
Fr alte indicii, la vremea respectiv mormintele
nu au putut fi datate. Pc baza unor analogii c-.:1
descoperiri similare fcute in 1978 in Ostrovul
Mare, le putem data in sec. al Xl\"-lea.
Bibl. Al. Brccil, T ezaurztl . ..
b) n acelai punct, a fost descoperit, ntmn 1929, un tezaur din argint, format din:
237 monede, din care dou romneti (Dan I

pltor,

15

.Mircea cel Btrn), 235 groi ele la Stracimir


(1371-1396) i o serie de alte obiecte din argint.
Bi bl. Al. Brccil, Tezaurul . ..

REPERTOIRE ARCHEOLOGIQLE DE LA
ZO~E DE L'HIDRQCENTRALE PORILE
DE FIER Il, DEP. DE MEHEDINI

L'<~rticl!' f'St un rcpertoire des sit('' archeologiqu!':; de la


zone de l'hidrocentrale Porile de Fier 11, dep. de Mehedini.
Les decmuertcs y mcntionnecs s'cchclonncnt du paleolithique
jus(ru'a l'cpoque fcodale.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Spturile

arheologice din aezrile neolitice


de la Circea, jud. Dolj
M. NICA

tn campania acestui an s-au continuat cercede la Circea, punctele

trile arheologice in aezrile


"Halt" i "Viaduct".

Aezarea neolitic de ~a "Ha_lt" este. sitl!at


pe partea nalt a terase1 supenoare a Jmlm, la
circa 250 m nord-est de cunoscuta aezare de la
Hanuri". Este vorba, mai degrab, de un cuib
de locuire a aceleeai aezri, infiripat intr-o etap
trzie a fazei cu cermic pictat alb pe rou (faza
Starcevo II a). La inceputul celui de al doilea
rzboi mondial, o mare parte din cuibul de locuire
a fost distrus cu ocazia construirii podului de cale
ferat de la Viaductul Circea. Acesta unete i
astzi, cele dou aezri neolitice "Viaduct" i
"Halt", aezri situate pe terasa dreapt a p~u:
lui Circii, respectiv pe terasa opus a acelma1
pru. Primul sondaj de salvare, efectuat n 197~,
in aezarea neolitic de la "Halt", ne-a ofent
i primele observaii stratigrafice.
Urmrindu-se limita de ntindere a cuibului de
locuire, in toamna anului 1981, s-au reluat sptu
rile n acest punct, prin trasarea, la 2 m este de
seciunea Il, a seciunilor III i IV (fig. 1/1).
Ultima seciune, trasat la 4 m est de seciunea
III, nu ne-a oferit nici un fel de situaie arheologic, constituind, n acelai timp, limita de est a
aezrii neolitice timpurii de la "Halt". Restul
aezrii, care se ntindea probabil pn la marginea terasei, aa cum aminteam mai sus, a fost
distrus. Aceeai situaie am ntlnit-o i n cazul
aezrii de la "Hanuri". Dat fiind acest fapt, suprafaa de 50 m 2 , dintre cele dou seciuni, r
mas nespat, urmeaz a fi cruat in vederea
unor cercetri viitoare.
n cadrul seciunii III, cu dimensiunile de
12 X 2 m, spturile au dat la iveal 6 complexe
arheologice: 3 gropi menajere, dou gropi de
bordeie i resturile unei vetre (fig. 1/1). Toate
acestea se aflau n raporturi stratigrafice clare.
Astfel, vatra, mpreun cu groapa de bordei nr. 5
ale nivelului II suprapuneau cele trei gropi menajere (fig. 1/1) cu ceramic specific nivelului 1 de
la "Hanuri". Este aceeai stratigrafie pe care am
stabilit-o nc din anul 1971. Peste stratul neolitic,
gros de 0,25-0,70 m, s-a depus, ulterior, un strat
steril, de culoare cenuie nchis, gros de 1 m
(fig. 1/1). Stratul neolitic s-a format prin depunerea a dou niveluri de locuire, deosebite prin
culoare i materialul arheologic descoperit. Primul
i cel mai vechi nivel neolitic, gros de O, 15 m i

din aezarea de la "Halt", este de culoare ciocolatie. Al doilea nivel neolitic, de culoare cenuie,
este mai gros (0,50-0,60 m) i s-a format, se
pare, in dou etape de depunere ale aceluiai
nivel.
Dintre gropile menajere ale nivelului 1 de la
Hanuri, descoperite in anul 1981, doar groapa
nr. 1, de form curbo-liniar i de dimensiuni mai
mari (3 X 2 m), putea fi locuit. Celelalte dou
gropi, de form oval sau rotund (fig. 1/1), cu
diametru! maxim de 1,5 m, au fost spate n
loessul galben, la 0,50 m adincime fa de nivelul
de clcare antic, pentru scoaterea lutului necesar
modelrii vaselor.
Materialul arheologic scos din gropile menajere
ale nivelului 1 de la "Halt" este unitar i asem
ntor cu cel descopetit n complexele nivelului II
de la "Hanuri" i "Islaz" (Grdinile") . Dac,
din punct de vedere al formelor, evoluia eeramicii se poate observa mai greu, ct privete,
ns, tehnica de modelare, coninutul past<.i,
tehnica de lustruire i pictare a vaselor, schimbrile
sint evidente. Cercetind caracteristicile ceramicii
primului nivel de la "Hanuri", corespunztoare
ceramicii fazei Starcevo II-a, constatm c olarii
neolitici urmreau, n modelarea vaselor din
aceast etap, un scop mai mult practic dect
unul artistic. Pentru o rezisten dt mai mare a
vaselor, n scopuri practice, desigur, se adaug
n pasta lutului o cantitate mai mare de nisip
amestecat, n continuare, cu pleav i impuriti
vegetale. Astfel, peretele vasului, modelat
dintr-un lut bine frmntat i expus unei arderi
puternice, devine mai compact i mult mai rezistent. Categoria ceramicii fine, pictat rou monocron, continu s predomine, cantitativ (fig. 2/l, 3,
4). Monocromia de culoare roie-brun, castanie
sau pestri a fost obinut prin aplicarea stratului subire de culoare pe o angob de lut galben, dup care s-a trecut, apoi, la lustruire, fr
s se mai urmreasc, ns, efectul ornamental
al acesteia, pierzndu-se astfel, aspectul luxos
ntlnit la ceramica descoperit n primul nivel
de la "Hanuri" i "Gura Baciului".
n complexele nivelului I de la "Hanuri", s-au
gsit doar dou fragmente ceramice mici, ornamentate cu linii subiri, n reea i cu puncte de
culoare alb pe fond rou-crmiziu (fig. 2/2). Un
fragment ceramic, pictat monocrom, de culoare
roie-brun, este ornamentat cu motive lustruite,
dispuse n reea.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

11

SPTURiLE ARHEOLOGICE DE LA ciRCEA, JGD. DOLj

-1,3.5

sm
1

..........

2
Fig. 1. Crcea. 1
Fig. l. Crcea. 1

"Halt"i-rproiilul i

planul

seciunii

III; 2 "Yiaduct" - planul

profilul

seciunii

XXXIV.

"Halt" - profil et plan de la section III; 2 "Viaduct" - plan et profil de la section XXXIV.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

lll

.. '

Fig. 2. Crcea. 1-4

.,Halt"- ceramic

Fig. 2. Circea. 1--l

.,Halt"-

elin ni-,clul 1; 5- H "\'iauucl''-

ceramic

din ni,cJul I (faza Starcevo).

ct\ramiquc uu ni-,cau 1 ;. 5- H "Yiaduct" - ccramiquc du nireau l (phasc Starcevo)-

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

sAPATURILE AHI-tEOLOGICE DE LA ciRCEA, jCD. DOLJ

Ceramica netezit continu srt fie ornamentat


cu motive plastice, dintre care evideniem bdurile late, alveolate adnc cu degetul. \'asele aparinnd acestei categorii au fundul n form de
disc scurt.
Este interesant de observat o rrire brusc a
fragmentelor ccramicc ornamentate cu unghia,
fapt constatat i la ceramica descoperit in
complexde nivdului I de la "Halt". S-au gsit
doar dou fragmente ccramice ornamentate in
aceast manier.

:\laterialul arheologic descoperit in complexele


nivelului II din ace('ai aezare prezint caracteristicile ceramicii corespunztoare fazei Starcevo
II b (III Mijlocie').
Toate categoriile ceramicc sint modelate dintr-o
past aspr, nisipoas, cu bobul mricel. Formele
vaselor rmn, in general, aceleai. Se constat
doar o cretere a numrului de vase in form de
par, cu procminenele-apuctoare perforate orizontal, iar fundul vaselor este, mai intotdeauna,
in form de disc scurt. Fundurile inelare ale vaselor se intilnesc foarte rar i snt mai scurte i
drepte fa de formele anterioare, inalte i inclinate.
Castroanele i tvile tronconice cu peretele
scurt i puin curbat au fundurile ovale. Este o
form nou
in repertoriul vaselor culturii
Starcevo, ce ne amintete de numeroasele tvi
descoperite in aezarea neolitic de la Basarabi,
n apropiere de Calafat, aezare ncadrat de noi
in faza Starcevo II b. Ceramica monocrom de
culoare roie-brun, descoperit n gropile bordeielor sau n jurul vetrei din aezarea de la "Halt",
este inferioar, sub aspectul tehnicii, picturii i
efectului coloristic, celei .descris anterior. Lustruirea pereilor exteriori ai vaselor este nlocuit
cu o bun netezire, care nu reuete ns, in cele
mai multe cazuri, s mascheze porozitatea lutului.
Sub culoarea roie-brun, viinie sau crmizie
mat ce se pstreaz pe suprafee mici ale vaselor
se observ acelai slip din lut de culoare glbuie
cafenie. Motivele curbo-liniare, de culoare neagr
pe fondul rou-brun al vaselor, specifice acestei
etape, nu s-au conservat pe ceramica pictat de
la "Hanuri". n partea superioar a nivelului II,
predomin categoria ceramicii netezite, cu pasta
nisipoas, foarte aspr la pipit. Noile influene
ale chalcoliticului anatolian sint evidente. Comunitatea neolitic de la "Hanuri" a adoptat noile
influene ale chalcoliticului numai n tehnica de
modelare a vaselor prin procedeul folosirii nisipului in past, fr s se renune la tehnica picturii,
monocrome, de culoare roie-brun pe forme de
vase tradiionale, locale, de tip Starcevo-Cri.
Acelai tradiionalism al formelor de vase i
chiar al motivelor ornamentale l ntlnim i la
ceramica neoliticului timpuriu dezvoltat i mijlociu, descoperit n aezarea "Viaduct", de pe
terasa opus a aceluiai piriu. Aici, au fost trasate,
in vara anului 1981, dou seciuni: S XXXIII,
la 8 m vest de S XXIX, spre marginea terasei,

19

i SXXXIV, perpendicular pe captul de sud-est


al seciunii XXXII, seciune situat mai spre
interiorul aezrii.
In cadrul seciunii XXXIII, cu dimensiunile de
17 X 2 m, au fost identificate, stratigrafic, cinci
complexe arheologice. Resturile unei locuine de
suprafa de tip Dudeti- Vinca, cu diametru!
maxim de 4,5 m, descoperit la -0,40-0,50 m
fa de nivelul actual, suprapunea direct resturile unui alt complex cu ceramic pictat polieram, de la adincimea de 0,60-0,75 m fa de
nivelul actual. n careurile 7 i 8 ale aceleeai
seciuni a fost surprins o situaie stratigrafic i
mai clar: o vatr Dudeti- Vinca, de form oval,
cu diametru! de 0,80 m, suprapunea umplutura
unei gropi de aceeai form, respectiv camera
unui cuptor de ars oale, care a aparinut, dup
aspectul ceramicii, etapei timpurii a aceluiai
aspect cultural Dudeti- Vinca. Camera cuptorului
era deranjat de o alt groap cu ceramic caracteristic unei etape mai evoluate a aceluiai
aspect cultural.
Camera cuptorului, spat la 1,20 m adincime
fa de nivelul antic, avea fundul puin nclinat
de la nord ctre sud. Cuptorul de ars oale, de
form conic, nalt de 0,35 m, are diametru!
gurii de 0,45 m, iar vatra, puin ars, nu dep
ete dimensiunea de 0,85 m. Gura de ardere a
cuptorului, orientat spre vest, s-a prbuit n
interiorul camerei.
n cadrul seciunii XXXIV, cu dimensiunile de
10 X 4 m, au fost identificate cinci complexe arheologice: platforma unei locuine Dudeti- Vinca
(fig. 1/2), dou gropi menajere cu ceramic Dudeti- Vinca timpurie i dou gropi din epoca bronzului (Verbicioara). Orientat est-vest, locuina
neolitic, sub forma unei aglomerri compacte
de chirpic, rnie i cioburi, avea lungimea de 5 m,
limea de 4 m (fig. 1/2). Colul de est al acesteia,
unde erau concentrate i cele mai multe fragmente
ceramice, suprapunea, stratigrafic, groapa menajer nr. 1 (fig. 1/2) i o aglomerare de cioburi,
dintre care cteva pictate policrom (fig. 1/2).
Situaia arheologic surprins n S XXXIV ne-a
oferit posibilitatea de a clarifica stratigrafia
(pe niveluri i culturi) a aezrii neolitice de la
,.Viaduct". Stratul neolitic, msurat de la suprafaa platformei de chirpic a locuinei Dudeti
Vinca, i solul nelocuit msoar 0,90 m maxim
1 m. El s-a format prin depunerea a mai multor
niveluri de locuire. Astfel, stratul cu ceramic
pictat policrom, gros de 0,40 m i de culoare
ciocolatie, s-a format prin depunerea a trei niveluri de locuire.
Nivelul cel mai de jos este subire i conine fragmente ceramice policrome, n care culoarea roie
joac un rol principal n obinerea efectului policrom. Pe ceramica nivelului superior al aceluiai
strat culoare roie este folosit mai mult la ntmplare.
Stratul aspectului cultural Dudeti- Vinca, gros
de 0,40-0,50 m, suprapune stratul cu ceramic

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

M. NICA

16

~7

~7

~o

~---.1..._

19~

_ __

Fig. 3. Circca- "\"iaduct"'. 1-20 ceramic Durlc~ti-\"inca


Fig . .1. Circca- "Yiaduct''.

1-20 u\ramiquc

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Dudc~ti-\.inc,t.

sAPATURILB ARHEOLOGICE DE LA CIRCEA, JUD. DOLJ

policrom i s-a format, de asemenea, prin depunerea a trei niveluri de locuire.


Deasupra stratului neolitic se afl cel al epocii
bronzului (cultura Verbicioara), gros de 0,40 m
i este de culoare cenuie. Acesta este suprapus
de stratul daco-roman, gros de 0,40-0,50 m
(fig. 1/2).
Stratigrafia este documentat i de materialul
arheologic descoperit n complexe nchise, suprapuse stratigrafic sau intersectate, i pe niveluri.
Ceramica descoperit n groapa nr. 1 din S XXXIV,
mpreun cu cea din camera cuptorului din
S XXXIII este caracteristic primei etape a
aspectului cultural Dudeti- Vinca, de la .. Viaduct". Ceramica de uz comun prezint numeroase
caracteristici de tradiie Cri. Astfel, motivele
de tradiie Cri, ca: barbotina, alveolele i crest
turile de mai multe tipuri, motivele plastice,
inclusiv brul alveolar i liniile incizate dispuse
in retea, de multe ori combinate cu motivul alveolar, ~rnamenteaz vasele de uz comun, a cror
form evolueaz, acum, spre bitronconism (fig.
3/1-5). Pleava este folosit ca degresant in
pasta tuturor categoriilor ceramice. Vasele sint
modelate n aceeai tehnic cunoscut inc din
primele etape ale neoliticului timpuriu.
Tehnica exciziei, folosit la ornamentarea m
suelor de cult, o ntlnim n toate etapele neoliticului din aezarea de la Crcea (fig. 3/6. 21).
n cadrul speciei ceramicii lustruite de culoare
neagr-cenuie se observ o mbinare a formelor
cunoscute in aria culturilor Dudeti i Vinca.
Fructierele, cupele i paharele motenesc ca
form, asemntor tipului Dudeti, pe cele din
faza ceramicii policrome (fig. 3/2. 11, 14, 18). In
complexele amintite mai sus se intilnesc mai frecvent fragmente ceramice lustruite i ornamentate
cu motive tipice Vinca B1 (fig. 3/,3 7, 13, 17).
Este vorba de benzi orizontale, umplute cu puncte
lustruite, i linii in zig-zag mrgini te de triunghi uri
nehaurate i incrustate cu past alb, care impodobesc vasele de form tronconic (fig. 3/9).
Motivul spiralic, incizat, nu este inc cunoscut
pe ceramica din prima etap a acestui aspect
cultural. Motivul canelat il intilnim foarte rar,
realizat fiind ntr-o manier specific culturii
Dudeti (fig. 3/16).
In groapa nr. 2, care intersecteaz camera cuptorului, s-a descoperit o ceramic specific celei
de a doua etape de evoluie a aspectului cultural
Dudeti- Vinca.
Ceramica descoperit in locuinele de suprafa
este tipic ultimei etape de evoluie a acestui

21

aspect cultural, ale crui caracteristici sint deja


cunoscute. (fig. 3/13, 15, 17, 19-20).
Dintre piesele mai deosebite gsite in locuina
din seciunea XXXIII, evideniem partea superioar a unui vas de provizii, de mari dimensiuni,
a crui gur msoar 0,60 m n diametru.
Prezena a numeroase vase de mari dimensiuni,
in toate locuinele de suprafa, reflect nivelul
de dezvoltare economic a comunitilorneolitice
de la "Viaductul Circea".
Stratul cu ceramic pictat policrom ne-a oferit, de data aceasta, un material nu cu mult mai
reprezentativ fa de cel cunoscut din campaniile
precedente (fig. 2/5-14). Pe ceramica pictat
policrom, descoperit la baza stratului, culoarea
roie continu s joace un rol principal n obine
rea efectului policrom (fig. 2/6. 8), situaie ntlnit i n aezrile din faza Tsangli a culturii
Dimini, din Tesalia.
Din categoria ceramicii lustruite, evideniem
citeva fragmente de strchini i castroane bitronconice, ornamentate cu proeminene conice
(fig. 2/9-12), dintre care unul este lucrat ntr-o
tehnic i form specific culturii Vinca faza A
(fig. 2/ 12). Acestea snt elemente foarte preioase pentru o incadrare cronologic ct mai
aproape de realitate a culturii neolitice de la
Circea.
Noile situaii stratigrafice surprinse in aez
rile de la "Hanuri" i .. Viaduct" vin s ajute sau
s completeze, in continuare, elucidarea a numeroase probleme, pe care le ridic cunoscuta aezare
neolitic de la Circea.

LES

ETABLISSEMENTS NEOLITHIQUES
DE CIRCEA (DEP. DE DOLJ)
RESU:IIfE

Les fouilles de l'etablissement n~olithique de Crcea .,Halt."


ont mis en ~<idence six complexes arch~ologiques (des fosses
de huttes ou m~nag~res et des d~bris d'tre) qui se trouvent
en des rapports stratigraphiques claires. La. cha.mique des
complexes archeologiques du premier nivea.u (a.yant une
epa.isseur de O, 15 m, appartient a la. phase Startevo II a
ta.ndis que celle du deuxi~me niveau (epais de 0,50 m) appartient a la pha.se Sta.rtevo II b (III Milojtit).
Les fouilles de la. site de "Via.duct" ont conduita la decouverte des deux habitations de surfa.ce de type Vinta-Dudetl
qui superposent des fosses mena.g~res contena.nt de Ia ceramique peinte polychrome et de la premi~re phase de Vinl!aDudeti.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Spturile

arheologice din aezrile neoliticului


timpuriu de la Grdinile, jud. Olt
M. NICA, AURELIA MINC

La spturile arheologice ncepute n aezarea


de la "Islaz" de ctre Muzeul Olteniei, nc din
anul 1977, s-a alturat, ncepnd cu vara anului
1980, i Muzeul de Istorie din Slatina, care efectueaz cercetri in partea de est a aceleiai
aezri.

In 1981 Muzeul Olteniei a continuat spturile


in partea de vest a aezrii, prin trasarea a nc
dou seciuni - S IV i S V, lungi de 40 m i
late de cte 3 m fiecare -, n imediata apropiere a
seciunii nr. 1. Au fost identificate apte complexe
arheologice: dou locuine neolitice, patru gropi
menajere i un bordei prefeudal (secolul al X-lea).
Locuina nr. 4, mpreun cu groapa menajer
nr. 13, ne-a oferit cele mai clare situaii stratigrafice. Ambele complexe arheologice erau suprapuse de aglomerri de cioburi, vase i pietre, de
culoare cenuie, specifice nivelului Il.
Intre carourile 9 i 14, n ambele seciuni, s-a
conturat, prin rzuire, dup ndeprtarea stratului de locuire cu bogate urme ale nivelului Il,
o suprafa murdar, de dimensiuni mari (pn
la 10 m diametru). Locuina nr. 4 se adincea
cu 0,20-0,40 m fa de nivelul de clcare antic.
Podina este mai ridicat i mai neted in centrul
locuinei. Orientat est-vest, locuina se lrgea
spre est i se ingusta spre vest, acolo unde va fi
fost intrarea . pe care ns nu am putut-o delimita
din motive obiective.
Cele mai multe fragmente ceramice, destul de
puine fa de alte complexe arheologice, oase
i mai cu seam dtrbune i fragmente mici de chirpic s-au putut recolta spre latura de sud, acolo
unde ea se curbeaz spre nafar i se adinccte,
fa de podin, cu O, 15 m. Spre latura ele nord a
aceleiai locuine, am avut ansa, puin obi
nuit, s descoperim, la -0,65 m fa ele nivelul
actual, un vscior ele lemn, foarte bine conservat
(fig. 2/1). Este a patra piesi't neolitic ele lemn,
descoperit pn in prezent, in aezarea ele la
"Islaz".
Puintatea materialului arheologic descoperit
intr-un complex att ele mare este o dovad n
plus c respectivul complex a aparinut unei
locuine neolitice, puin aclincite in pmnt.
Majoritatea fragmentelor ceramicc culese ele pe
podina locuinei provin ele la vase ele dimensiuni
mici, ele form sferic sau emisferic (fig. 1/1-8;
2/1, 4-7). Ele sint frumos lustruite i pictate
monocrom, ele culoare roie-brun. Citeva frag-

mente pictate cu motive liniare nsoite ele buline


sau puncte ovale, arcuri combinate cu motivul
in form de ciucure ele culoare alb pe fond rou,
provin ele asemenea de la vase de dimensiuni
mici. (fig. 2/4, 5, 7). Un fragment ceramic ornamentat pe partea interioar cu buline albe ini
rate pe o linie tot de culoare alb pe fond rou
brun, puternic lustruit (fig. 2/7). constituie nc
o dovad c materialul arheologic descoperit in
locuina nr. 4 corespunde cronologic fazei Amzabegovo 1 c. Material asemntor a fost gsit in
gropile menajere nr. 6, 7, 13.
Intre carourile 17 i 18 ale seciunii 5 a aprut,
a 0,60 m adncime fa de nivelul actual, o
aglomerare de cioburi, puine oase, pietre arse,
fragmente mici de rinie, unelte de silex, dou
vase mari de provizii in sittt, o msu de cult
i mai multe vase intregibile, care au aparinut
unei locuine a nivelului II, pe care noi am notat-o,
in continuare, cu cifra 5. Resturile acesteia se
aflau la acelai nivel, pe un strat ele pmnt
negru cenuiu, gros de O, 15-0,20 m fa de
stratul nelocuit. Vatra locuinei, cu diametru!
de 0,90 m, era situat spre peretele de est, cu
0,20 m mai sus de solul nelocuit. In apropierea
vetrei se mai aflau un vas mare de provizii i o
rini. Vatra a fost amenajat pe un pat de
pietricele, lucru obinuit in epoca neolitic. Spre
centrul locuinei s-au gsit nuclee de silex mpreun
cu achiile i lamele desprinse in urma confecio
nrii uneltelor. Stratigrafic, ct i dup aspectul
ceramicii descoperite, locuina nr. 5 aparine
nivelului II. Este a doua locuin de suprafa,
descoperit, pn in prezent, in nivelul Il din
aezarea de la Islaz, cu dimensiunea de 7 m.
Ea este deosebit de important atit prin bogia
inventarului descoperit dar, mai cu seam, prin
felul de dispunere al acestuia, in interiorul locuinei. In apropierea aceleiai locuine, s-a identificat un mic complex alctuit dintr-un corn mare
de bour i cteva fragmente ceramice pictate,
provenite de la o cup, cu gura larg deschis.
Complexul se afla situat pe un strat de pmnt
de culoare neagr cenuie, gros de 0,20 m fa
ele solul nelocuit. Stratigrafic, ct i dup motivele de culoare albit pictat in "solid style" pe
fond crmiziu, respectivul complex aparine
nivelului II. Dispunerea motivelor in trepte ne
amintete de stilul specific culturii Sesklo din
Thesalia. Un fragment asemntor, pictat cu

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

S..l.PATURILE ARHEOLOGICE DE LA GR:I.Dl;o.!ILE, Jl'O. OLT

J
7

23

11

18
Fig. l.

Grdinile-

Fig. 1.

"Islaz". 1-8

Grdinile-

ceramic

din nitclul 1;11- Ll ceramid't din ni1elul II; 9-10, 14-18ceramidt din
nivelul III.

"Islaz". 1-8 ceramique du niveau 1;11-13 ceramique du niveau III; 9-10, 14-18 ceramique
du niveau III.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

N. :'<!C.\, A URELI.\ ~li'<C.\

:?4

----

,":

~1

\:).

---,.------i---- ________ J

'

.......

' '

:'"

'
\

...... ~

9
Fig. 2. Grdinile- .,Islaz". 1 vas de lemn din nivelul I ;2- J fusaiole din ni 'felul II; 4-7 ceramic pictat din
nivelul I; 8 fragment ceramic pictat cu rou-brun pe fond alb (stil Sesklo); 9 ceramic din nirelul III.
Fig. 2. Grdinile - .. Islaz". 1 vase en bois du niveau I ;2- J fusaloles du niveau II; 4-7 ceramique peint du
niveau 1; 8 fragment ceramique peint en rouge-brun a fond blanc(style Sesklo); 9 ceramique du niveau III.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

SPATURILE

aceleai

ARHEOLOGICE DE LI. GR\DINILE, JUD. Ol.T

motive de triunghiuri de culoare roie


pe fond alb (fig. 2/8), a fost gsit imediat sub
vatra locuinei m. 5.
Dintre gropile menajere, groapa nr. 1 ne-a
oferit cel mai bogat material arheologic. Descoperirea a dou toarte de vase n acest complex
pune n discuie noi probleme de cronologie a
neoliticului timpuriu, din aceast parte a Olteniei.
Situaii arheologice la fel de bogate au fost
surprinse n partea de est a aezrii, unde sp
turile, efectuate n colaborare cu Muzeul din
Slatina, au dat la iveal dou complexe arheologice foarte caracteristice pentru nivelurile II i
III. Astfel, n caseta nr. 13 a seciunii 3, a fost
descoperit:]. o groap curbo-liniar, cu material
ceramic (fig. 1/10-14) specific fazei Starcevo II
a, asemntor cu cel descoperit n complexele
nivelului 1 de la "Halt" -Crcea".
n caseta nr. 14 a seciunii VI, s-a identificat o
aglomerare de cioburi (fig. 1/9, 15-18), oase i
unelte de piatr, care au aparinut, probabil, unei
locuine de suprafa a nivelului 3. Complexul
nu a fost dezvelit n ntregime. Ceramica, pictat
cu motive liniare de culoare neagr pe fond rou,
(fig. 2/9) este specific fazei Starcevo II b.
Cu fiecare campanie arheologic efectuat n
aezarea de la "Izlaz-Grdinile" patrimoniul muzeal se mbogete cu numeroase materiale arheo-

25

logice ntre care unele unicate, cum ar fi obiectele


de lemn descoperite in vara anului trecut.
O dat cu numeroasele date oferite de noile
srturi de la Grdinile, arheologii reuesc s
rezolve numeroasele probleme legate de originea
i evoluia neoliticului timpuriu din aceast parte
a ttii.
' Astfel, ccramica pictat, descoperit pn in
prezent la Grdinile, pune din nou n discu'ie
problema cronologiei neoliticului timpuriu din
ara noastr.

L'ETABLISSEMENT NEOLITHI QUE


D~ GRDINILE-"ISLAZ"
RESUME
Les fouilles de l'etablissement de neolithique ancien de
- "Izlaz" ont mis cn eridence sept complexes
archeologiqucs: deux habitations neolithiques, quatre fosses
menagercs contenani de la ceramique du premier et deuxieme
ni"au ct une hutte feodalc (X-ieme siecle).
L'habitation neolithique nr. 4 (10 m. en diametre)
aparlenant au premier nireau, contenait de la ceramique
specifique a la phase Anzabego,oo et etait superposee par
unc agglomeration de tessons du deuxieme ni'leau (la phase
Startevo II b).
L'habitation n. 5, de surface (7 cm. en diametre) appartlent
a la phase Star~evo Il b.
Grdinile

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Cercetrile

arheologice din aezarea


culturii Hamangia de la Trguor-punctul "Urs"
PUIU

HAOTTI

Aezarea se cunotea datorit cercetrilor perieghetice, fcute n anii 1956-1957 1 . In urma lor
i a unui sondaj efectuat n 1961, s-au publicat
55 de unelte din silex 2 , iar pe baza studiului lor,
aezarea s-a datat n faza Golovia a culturii
Hamangiaa.
La Trguor - punctul .,Urs", purttorii acestei
culturi s-au aezat pe jumtatea de sud a pantei
line a unei coline foarte puin nalte. In zona imediat apropiat curg o serie de priae. Din cercetrile perieghetice fcute de noi, s-au descoperit,
n mprejurimi, i trei aezri de epoc romanabizantin (sec. IV- VI e.n.), dintre care una la
poalele de vest ale colinei pe care a fost aezarea
neolitic.

S 1 - trasat chiar la poala de vest-sud-vest a


colinei, pentru a se vedea dac, aici, snt depuneri
neolitice. Au aprut cteva fragmente ceramice i
achii din silex, aparinnd culturii Hamangia,
laolalt cu cioburi romane. Nu s-a surprins un strat
arheologic. Dimensiunile seciunii - 15 X 1,5 m.
S II - situat la circa 100 m sud-est de S 1, cu
dimensiunile de 15 X 1,5 m i orientat est-vest.
S III - la 50 m est de S II, orientat est-vest,
cu dimensiunile de 20 x 1 m.
S IV - la 50 m nord deS III, orientat est-vest,
cu dimensiunile de 10 X 1 m. A avut caracterul
unui s:mdaj. efectuat n vrful colinei.
S V- la 0,50 m nord de S III, paralel cu
aceasta, cu dimensiunile de 15 X 1,5 m.
In ultimele patru seciuni a fost surprins un
singur nivel arheologic, aparinnd culturii Hamangia, i aflndu-se la 0,35-0,40 m fa de
actualul nivel de clcare. Grosimea stratului arheologic variaz ntre 0,35-0,45 m. El este rv
it, pe alocuri, n partea lui superioar, de lucrrile
agricole.
S-au surprins o serie de complexe (fig. 1), pentru
care s-au lrgit, acolo unde era necesar, respectivele
seciuni. Gropile menajere nr. 1 (D = 1,35 m.,
A = 0,70 m.) i nr. 2 (D = 1,70 m., A= 0,50 m.)
au aprut n S III, iar groapa menajer nr. 3
(D = 1,55 m., A= 0,80 m.), n S IV. Aceste
gropi aveau o form aproximativ rotund i
porneau din partea superioar a nivelului neolitici.
C. S. Nicolescu-Plopor, Materiale, 5, 1959, p. 16.
Al. Punescu, Evoluia uneltelor i armelor din piatr
cioplitt!J descoperite pe teritoriul Romniei, Bucureti, 1970,
p. 170-171. Anexa 7.
3 Ibicle m, p. i7.
1

In S V, la 0,40 m adncime, a aprut o suprafall


de circa 4 m 2 , bine bttorit, pe care s-au
descoperit fragmente ceramice, cteva unelte din
silex, oase de animale, fragmente de vatr fuite
pe o parte. Nu am surprins, ns, urme de pari,
dar credem c ar putea fi o modest locuin de
plan

suprafa.

Expunem n continuare principalele descoperiri.


UNELTELE

A. Uneltele din

piatr.

Cercetrile au scos la iveal mai multe fragmente de rnie i frectoare. Ele au fost confecionate dintr-un calcar dur. Rniele snt portabile, de mici dimensiuni. Totui, n g. 2, a aprut
un exemplar mai mare (L = 54 cm, 1 = 27 cm,
G = 6,5 cm) (Fig. 2/1).
Dintre uneltele din piatr mai semnalm urmlitoarele trei topoare: Nr. 1 (6,6 X 4,8 X 1,4 cm),
din calcar glbui-cafeniu, intens folosit. In seciune este dreptunghiular; ceafa i tiul sint
drepte (fig. 2/2); gsit n g. 1. Nr. 2 (8,5 x 4,5 x
X 2,8 cm), din granit verzui; o parte din ceaf i
tiul snt sparte; n seciune are o form dreptunghiular, cu laturile lungi mai curbe (fig. 2/3);
gsit n g. 2. Nr. 3- (11,4 x 5,8 X 4 cm), din
granit verzui. Ceafa i tiul snt aproximativ
drepte, iar n seciune este plan-convex (fig. 2/4);
gsit n g. 2. Faptul c s-au descoperit numai
topoare, nu i dli sau tesle, ca i formele i
dimensiunile lor, par s indice un neolitic dezvoltat 4 , o faz relativ evaluat a culturii Hamangia.

B. Uneltele din silex (fig. 2/5).


Au fost confecionate din silex de tip .,balcanic"ll
de culoare cafenie (diferite nuane), cu pete
alb-glbui. S-au descoperit, n nivel, cteva fragmente de cuarit, dar nu i unelte din aceast
roc. In zona nconjurtoare, zcminte de silex
s-au descoperit, ntre altele, la: Grdina i M.
Koglniceanu 6 , aa nct procurarea materiei
prime nu constituia o problem. Ca i n celelalte
aezri aparinnd culturii Hamangia, uneltele
din silex au fost lucrate pe loc.

6
6

Eug. Coma, SCIV, 24, 1973, 2, p. 245-265.


Idem,Peuce, i, 19, p. 6-9.
C.S. Nicolllescu-Plopor, op. cit., p. 16.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

s
N

SII

Trguor.

p 1anu 1 cercetrilor.
Fig. 1.
de re horches.
Fig.
1. Trguor. Plan
www.e-patrimoniu.ro,
www.cimec.ro

5
Fig. 2. Tirg uor. 1 rini; 2-4 topoare; 5 unelte de silex; 6 percutor; 7 mpung tor de os.
Fig. 2. Trguor. 1 meu le; 2-4 haches; 5 outils en silex; 6 percuteur; 7 per ~J-oi re en os.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Fig. 3.
Fig. 3.

Trguor.

Tirguor.

1 dlti de os; 2 greutate pentru rzboiul de esut; 3


imprimate; 5 strecurtoare.

ceramic

cu

barbotin;

4 funduri de vase

1 petit ciseau en os; 2 poid pour le meiter a tisser; 2 ceramique enduits de barbotine; 4 basesdes
vases imprimees ; 5 passoire.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

30

PUIU

La Trguor- punctul "Urs", microlitelc snt


predominante, dar, fa de aezarea de la Mcdgidia-Satu Nou, care a fost ncadrat n faza Colovia a culturii Hamangia 7 , se constat anumite
diferene n ceea ce privete rspndirea unor
tipuri de unelte. Astfel, la Trguor - punctul
"Urs", uneltele cu retuuri abrupte sau cu "encochuri" largi (tipuri ce amintesc bine de influena
tardenoisian) , sint slab reprezentate. Apoi, s-a
observat, c n comparaie cu Medgidia-Satu Nou,
la Trguor - punctul "Urs", uneltele pe lame
i lamele snt mai frecvente, un exemplu sugestiv,
n acest sens, oferindu-ni-1 gratoarele - cele mai
rspndite unelte din cadrul culturii Hamangia-,
care, n ultima aezare, snt de multe ori amenajate pe limea lamelor sau lamelelor. Lipsa
pieselor geometrice i rspndirea relativ mare a
pieselor componente (care indic o sedentarizare
mai mare a populaiei), pot pleda pentru o ncadrare ceva mai trzie a aezrii de la Trguor-.
Punctul "Urs", fa de Medgidia-Satu Nou
Exist asemnri i cu uneltele din silex de la
Ceamurlia de Jos, cu deosebirea c, n ultima
aezare, ele snt mai mari, constnd mai ales din
lame 8 , pe cnd n aezarea noastr lamelele snt
predominante lamelor. Cele mai mici unelte snt:
un gra toir pe achie ( 1, 1 X 1 cm) i dou g ra toare
pe vrf de lamele (L = 1,8 cm). Cele mai mari
unelte snt o serie de lame care ajung pn la
6 cm lungime. Pentru o mai bun imagine a
uneltelor din silex din aceast aezare, expunem
ma1 jos lista-tip a acestora.
Nr.
crt.

Tipul de

pies

2
3
1

Gratoare unguiforme
Gratoare duble
Gratoare pe viduri de
lame sau lamele
Lame i lamele, cu
.,encoches" pe o

.5

latur

Lame (2), lamele ('1),


cu .,encoches" sub

Lame (1), lamele (2)


,.encochesr invers
Lame (1) lamele (1)
cu .,encoches" dublu

sprtur

10
Il
12
13

1.5

Achii

cu .,encoches"

Rzuitoare

convexe
Rll.zuitoare drepte,
Rzuitoare drepte
pe lam
Rzuitoare concave
Rzuitoare invers
convexe
Rzuitoare dublu
convexe

17
6
6

,o

8,09
2,8.5
2,8.5

15

7,41

13

6,19

2'1

1,'12

1,9.5
\

2,85

12
4

5,71
1,90

3
5

1,'12
2,38

2,8.5

0,95

7 P. Haotti, Pontica, 13, 1980, p. 212.


e D. Berciu, Cultura Hamangia, Bucureti, 19, p.

186.

20,95

2,85

Tipul de

pies

0/

Nr. piese

;O

16

Rzui tor

invers;
fin denticulat
Rzuitor dublu conca;r
Rzui tor pc dou laturi perpendiculare
ale unei achii
Rzui tor pe patru
laturi ale unei achii

17
18
19

---20
21

- - - -------

Es(1uillcs

----- - - - - - - - - - - - - - -

23

Piese componente

--24

37

---

--24
--

Lamc (23), lamelc (43)'


intregi sau sparte, cu
retue drepte, abrupte
regulate, iu-rerse, fin
denticulate
1 66
Lame ( 16). lamele
( 107).
intregi
sau
sparte la unul sau ambele capete; nerctu-

17,61

0,47

6
1
--2

0,47
0,95
0,47

1
--- - -

Per'> oi re
Per'roire cu .. encoches"

22

1
2

- - --2,85
0,47

- - - - -----

--

0,()5
----

------

-----

11,42

- - - - ---

31,42

ate

Total- 210 unelte

In legtur cu uneltele din silex, subliniem


descoperirea unui mic percutor din silex (3,3 X
X 3 X 2,8) n g.3 (fig. 7).
C. U neltelc din os

11,'12

Xr.
crt.

Of

Nr. piese

Gratoare simple pe
achie

HAOTTI

177-

S-au descoperit mai multe fragmente de m(fig. 8) care provin de la piese de


diferite dimensiuni. Ele au fost confecionate din
oase de psri, tehnica cioplirii i lefuirii nefiind
deosebit. Niciunul nu a fost lustruit. Din cadrul
uneltelor din os mai menionm o dlti (fig. 9),
dintr-o plcu plat (6,8 X 2,3 X 0,3 cm), g
sit n g.1 i cu analogii la Ceamurlia de Jos 9
i un fragment dintr-un instrument folosit poate
}a fasonarea i nctezirea vaselor 10 Poart urme
de utilizare pe ambele fee i laturi; gsit n g.3.
D. In g.3 s-a descoperit o greutate pentru rzbo
iul de esut[(fig. 10). A fost confecionat dintr-un
lut de foarte bun factur, deosebit de dens,
cruia arderea puternic i uniform i-a conferit
o mare densitate. Are o form ovoidal. Spre
partea superioar, mai ascuit, prezint o perforaie. Dimensiuni - 6,7 X 3,7 cm. Din cte
tim este singura descoperire de acest gen din
cadrul culturii Hamangia. Piese asemntoare
exist n cultura Gumelnia.
pungtoare,

e Ibidem, p. 190- 191.


1o

Ibidem, p. 189- 190.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

CERLETARILE ARHEOLOGICE DE LA TIRGL'OR-I'UNCTL'L .,l'RS"

Fig. 4,
Fig. 4,

Trguor.
Trguor.

vas cu incizii; 2-3


vase

ceramic ornamentat.

incisions; 2- 3 ceramique decoree.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

31

PUJU HAOTTI

CERAMICA

Cercetrile ne-au oferit o mare cantitate de


ceramic. Din pcate ea se prezint foarte fragmentar. Se pot distinge trei mari grupe ceramice.

Urmeaz, apoi, strchinile cu buza dreapt sau l


uor _c~razat, intocmai ca i cele descoperite la

Medg1d1a-Satu Nou. Dar tot atit de bine reprezentate snt i strchinile cu buza mare, puternic

1. Ceramica de uz comun, care la rindul ei se


imparte in dou subgrupe:
a) Ceramica de uz comun grosier, dintr-o
past ce conine intre altele i pietricele. Pereii
vaselor sint groi, arderea nu este bine fcut.
Peste ceramic s-a aplicat un strat de barbotin,
care de multe ori se prezint neorganizat
(fig. 11) . Mai m':l.lt? f'!nduri d.e vase au imprimate
urme de rogo]ml, mtocma1 ca la Golovia 11.
(fig. 12). Fragmentele ceramice din aceast subgrup, las s se ntrevad c vasele aveau dimensiuni mari (I = 40 - 50 cm.). Acestei subgrupe ii aparine i un fragment de strecurtoare
amenajat pe fundul unui vas (fig. 13).
b) Ceramica de uz comun mai fin. Pereii
vaselor sint subiri, pasta, mai bine frmntat
i ars, este acoperit cu o barbotin fin, organizat in vrei paralele. Vasele erau de dimensiuni
mai mici, cu forme, in general, tronconice, cum
este exemplarul din S 11, care are nlimea de
8,2 cm. (fig. 4/1). Buza acestor vase este uor
ngroat, cptind o form rotund sau, in alte
cazuri, cind vasele sint mai mici, nu este deloc
individualizat. Unele fragmente au, peste barbotin, incizii drepte, mai rar caneluri sau excizii
neregulate. Unele fragmente au excizii alveolate
sub sau pe buz. O alt form este cea cu git
scurt, cilindric, cu buza uor evazat.
Predomin vasele celei de a doua subgrupe.

--

L.. ................ .

r.

l.::::......... .:::;.,_

12

16cm.

II. Ceramica grosier, acoperit cu slip negru


lustruit i cu incrustaii (liniue, triunghiuri)
cu past alb (fig. 4/2). Motivele decorative sint
dispuse in grupe de linii, care formeaz unghiuri.
Pereii acestor vase sint, de multe ori, groi i
neuniform ari. Aceast grup este mai puin
reprezentat.

Ceramica de uz comun este mai numeroa~ dect


cea fin, fenomen care se observ in toate aez
rile culturii Hamangia.
III. Ceramica fin (fig. 4/3). Pasta este bine
ca degresant folosindu-se nisipul i
cioburile foarte mrunt pisate. Arderea este
uniform, de cele mai multe ori vasele avind
in sprtur culoarea cenuiu-deschis. La vasele
de dimensiuni mai mari, care au pereii mai groi,
apare in sprtur, spre interior, i culoarea cr
mizie. La exterior, dar la unele vase i in interior,
este un slip negru lustruit. Ceramica fin se prezint unitar pentru toat aezarea, dar, pentru o
mai bun analiz a ei i a aezrii in general, o
prezentm pe complexe.
ln g. 1 i g. 2, cele mai rspndite vase sint cele
bitronconice (de la pahare la castroane), care,
fapt interesant, majoritatea nu prezint decor.
frmntat,

Fig. 5

Ibidem, p. 267, p. 263 o.;u fig. li7fl, 2, 9- 11.

inferioar

Fig. 5 Trguor. l cerami<[liC uccorec ;:.! pJ.rtie infcricurc


dune idole ; 3 Tct c <.hmc idok ?

evazat i umrul rotunjit, cu bune analogii la


Ceamurlia de Jos 12 Acestea sint frumos decorate,
pe toat suprafaa, cu linii formate din puncte,
triunghiuri i liniue incrustate cu past alb,
decor de asemenea, intilnit la Ceamurlia de Jos 1a.
Din g. 2 provine i un vas ntregit, cu corp globular, gt cilindric i buz evazat, decorat cu linii
din triunghi uri incrusta te cu past alb i caneluri
fine sub git. Vasul are patru uoare protuberane,
dispuse n cruce (fig. 5/4). Forma se ntlnete la
l2

11

1 ceramici1 tlccorat[L; 2 padea


a unui idol; 3 tap de idol ?

Trgu~or.

Ibidem, p. 195, fig. 99- 100; p . 200, fig. 102; p. 201'

fig. 107-108.
13

Ibidem.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

CERCETRILE ARHEOLOGICE DE LA TfRGUOR-PUNCTIJL ,.URS"

unele pahare de la Cernavoda, dar dimensiunile


vasului nostru (1 = 35,6 cm) fac din acesta un
exemplar deosebit. De fapt, respectiva form a
mai aprut n cercetrile noastre. Paharele s-nt
relativ slab reprezentate, iar n privina formelor
predomin cele bitronconice, cu partea superioar
maj nalt. Semnalm apariia canelurii pe cteva
fragmente de pahare i castroane. Pe un fragment
a aprut o protuberan n form de buton. In
g. 3, cele mai rspndite forme ale ceramicii
fine snt strchinile cu buza dreapt sau uor
evazat, identice cu cele de la Golovia i Medgidia-Satu Nou, asociate, ns, i cu strchini,
cu buza mare i puternic evazat, care se ntlnesc
la Ceamurlia de Jos. La unele decorul lipsete,
dar la altele, este foarte bogat i variat. La fel
de numeroase snt fragmentele ce provin de la
vase bitronconice, unele avnd partea superioar
mai mic dect cea inferioar. In aceast groap
au mai aprut fragmente de la vase globulare, cu
git cilindric i buz evazat. Ele sint bogat decorate cu incrustaii albe i caneluri regulate, dispuse mai ales sub buz i sub git. De fapt, canelurile snt relativ frecvente. Paharele snt mai
puine. S-a descoperit i un fragment de capac n
form de cciul, asemntor cu un exemplar
de la Cernavoda 14 i cu mai multe de la MedgidiaSatu Nou 15
In SV, acolo unde am presupus existena unei
locuine de suprafa, s-au descoperit aceleai
forme ceramice de mai sus, cu specificarea c
decorul ni se pare ceva mai bogat, cu caneluri
mai frecvente.

PLASTICA

Este

reprezentat

de un fragment (partea infe-

rioar) de idol .. n picioare" (l = 4,2 cm), desco-

33

acopetit

cu un slip castaniu, care se pstreaz


pe alocuri. Picioarele snt desprite printr-un
an; labele picioarelor au mici incizii care sugereaz degetele (fig. 5/2). Analogii se pot stabili cu
o serie de piese de la Cernavoda 16 i de la Gr
ditea-Coslogeni 11.

In g. 1 s-a descoperit un fragment de obiect


ceramic (fig. 5/3) de form cilindric. Pasta,
dens, este bine pregtit i ars. ( = 5,5 cm;
D = 3,5 cm). Poate fi capul unei statuete de mari
dimensiuni.
Nu putem face nc ample precizri privind
ncadrarea cronologic a aezrii de la Tirguor
punctul .,Urs", ci artm numai faptul c, analiznd ntregul material arheologic, credem c
putem plasa aceast aezare intr-o perioad posterioar celei de la Medgidia-Satu Nou.
RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES DANS
L'HABITAT DE LA CULTURE HAMANGIA
DE TlRGUOR - .. URS"

L'habitat de Tirguor- le point .,Crs", apartenant a la


culture de Hamangia est conu a la suite des recherches de
surf ace faites pendant les annees 1956- 1957 et 196 1. Dans
1981 ont ete faites les premieres fouilles systematiques. On a
execute cinq sections dans les quelles sont paruss trois fosses
menageres et une petite habitation de surface. Parmis les
outils en pier re: une meu le de grande dimmensions et trois
haches. Les outils en silex sont petits et nombreux - 210.
Dans Ia fosse n 3 de S. 1 A a ete decouFert un poids en terre
<;uite pour le metier a tisser.
' La ceramique est extrememant fragmentaires. La plupart
est couvert de barbotine: gobelets, ecuellcs et vases du cou
cilindrique au rebord eJase. La plastique est represente par
la partie inferieure d'une idole debout.
A la suite de l'analyse du materiei archeologique, nous
avons integre !'habitat dans une periode posterieurc a celle
de Medgidia - Satu Nou c'est a dire, correspondant a la
phase Ceamurlia de Jos de la cu !ture de Hamangia.

perit in g. 3. Pasta cenuie a fost bine ars i apoi


14

Ibidem, p. 18, fig. 4/4.


n P.Haotti, Pontica, 14, 1981, f

18 D. Berciu, op. cit., p. 89, fig. 12; p. 38, fig. 49/3; p. 102,
fig. 57/2.
17 R. Lungu, SCIA, 25, 1978, p. 202, fig. 1; p. 205, fig.

s_o.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Cercetrile

aparinnd

arheologice din aezarea


culturii Hamangia, de la Medgidia-Satu Nou.
PUIU

arhcologic din vara anului 1981,


in aezarea aparinnd culturii Hamangia de la Medgidia-Satu Nou, i-a propus
continuarea cercetrilor din anii 1979 i 1980 1
Reamintim c aceast aezare se aflft pc Valea
Carasu, la Km 21,700 al canalului Dunre-Marca
Neagr i a fost ncadrat, pc baza cercetrilor
de pn acum, n faza Golovia a culturii Hamangia.
Cercetrile din acest an s-au orientat spre vestul
fostelor seciuni, efectundu-se totodat o scrie
de mici sondaje, n diferite puncte din zona nconjurtoare, prilej cu care s-a observat o ntins
locuire a purttorilor culturii Hamangia. ntruct
aezarea are un singur nivel de locuire s-ar fi
impu~ urmrirea unei stratigrafii orizontale pe tot
ntinsul aezrii, prin executarea de seciuni n
diferite puncte. Lucrrile Canalului Dunre-Marca
Neagr afectnd, ns, n mare parte, aezarea,
efectuarea de observaii stratigraficc orizon talc
este practic imposibil.
S-au practicat unnfttoarclc seciuni (fig. 1)!
- S XI, la 50 cm vest de S X, orieti.taEt nordsud, cu dimensiunile de 20 x 2 m.
- S XII, la 16 m sud deS XI, orientat est vest,
cu dimensiunile de 15 X 1 m.
- S XIII, la 1,5 m vest de S XI i pcrpcndicular pc captul de sud al acesteia, cu dimensiunile
de 15 X 1 m.
- S XIV, la 0,50 m nord deS XIII, cu dimensillnile de 15 X 1 m.
- S XV, la 1,50 m nord de S XIV, cu dimensiunile de 15 X 3 m.
Ultimele trei seciuni snt paralele ntre ele pe
toat lungimea lor. Pentru surprinderea total a
complexelor aprute s-au practicat lrgiri ale
seciunilor XII, XIV i XV.
Stratigrafia se prezint unitar n toate seciu
nile, ea fiind reprezentat de un singur nivel
arheologic.
S-au surprins dou gropi menajere - g. 10 n
S XII i g. 11 in S XIV - i o locuin-bordei in
S XV (fig. 2). Gropile aveau urmtoarele dimensiuni: g. 10 - D. = 1,5 m, A. = 0,60 m g. 11 - D. = 1,68 m, A.= 0,75 m. Groapa borde-

Campania

intreprins

1 Rezultatele precedentelor campanii au fost publicate


n Pontica, 13, 1981, p. 159-215; Materiale Tulcea, 1980,
p. 58-66; Materiale Braov, 198'1, p. 11-H.

HAOTTI

iului avea D. = 3,05 m, A. = 1,10 m. Aici au


aprtrut multe fragmente ceramice, unelte din
piatr i silex, citeva resturi de vatr, oase de
animale, grupate mai ales in partea de nord-est a
complexului. n bordci se cobora pc dou trepte.
Fundul gropii este uor albiat, mai ales in partea
de vest. Materialul arheologic de aici nu:difer
de cel descoperit pn acum in aezare, cu atit
mai mult cu ct, din punct de vedere stratigrafic,
nu s-a observat o diferen fa de complexele
(gropi menajere, bordeie) de pn acum. Cu aceast
descoperire s-a demonstrat, inc o dat, c bordeiele sint cele mai rspindite forme de locuine
din cadrul culturii Hamangia 2 , iar la MedgidiaSatu Nou, ca dealtfel i la Golovia, densitatea
lor n aezri este mic.
Expunem in continuare principalele descoperiri
fcute cu ocazia cercetrilor din 1981.
UNELTELE

A. Uneltele din piatr.

S-au descoperit fragmente de rnie, i, legate


de acestea, o serie de frectoare, ntregi sau
sparte. Este interesant de semnalat c n locuina
bordei a aprtrut o rni dubl (fig. 3/1 ). amenajat
pc dou pri ale unui bloc din calcar dur, de
form aproximativ paralelipipedic (26 X 24 X
x 22 cm), nsoit de un mic frector (8 X 4,5 X
x 3,3 cm), rotunjit la margini, i de o piatr,
lefuit pe trei fee (frcctor?), cu puternice
urme de arsur. Celelalte fragmente de rnie
indic micile dimensiuni ale acestora, fapt observat i cu ocazia altor cercetri 3 Frectoarele
folosite i ca percutoare 4 , snt bine lefuite i au
puternice urme de utilizare.
Din cadrul uneltelor din piatr mai fac parte:
-Topor (7,8 X 4,6 X 2 cm), din calcar glbui,
moale; a fost intens folosit; ceafa este puin
rotunjit, tiul drept i in seciune rectangular
(fig. 3/2). A fost descoperit n bordei.
2
3

D. Berciu, Cultura Hamangia,


Ibidem, p. 65.
Ibidem.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Bucureti,

1966,

,------g
/.t'

$111~

Svl

l
So

'

SIU

"6'

8---

\n

--- - -...
.....

''

'

PMNT
DEPUS

PENTRU

DIG

~~

~o

16."1

Sr

1
1

----

Svn
L__

,/

''

'

'1

i
'

is~

1
1

C.J

-------------

CANAL

.. DUNRE~ MAREA NEAGRA"


O
==w

Fig. 1. Medgidia-Satu Nou. Planul

spturilor.

Fig. 1. Medgidia-Satu ::\ou. Plan des recherches.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

10m

PUIU

36

l!A~OTTI

ca i dimensiunile topoarclor, seciunea lor trans


ver:-:alrt i tiul lor drept, sprijin ncadrarea culturii Hamangia n ncoliticul mijlociu. 8

- Dlti (4,4 X 1,1 X 1 cm), cu o puternic


depunere calcaroasrt. La capete, are douft tftiuri,
dispuse perpendicular unul pe celftlalt (fig. 5/3);
descoperit tot n bonlci.
-Topor de m1c1 dimensiuni (4,6 X 2,8 X
X 1,8 cm), din calcar foarte dur, gftllJUi. Tiul

--,

15m

-----

15m

------ - -

B. Uneltele din silex (fig. 3/5)


Aa dupft cum s-a artat i cu alte ocazii,
aezarea de la l\lcdgidia-Satu 1\ou, ne-a furnizat

S.XIV

Ay

IT

ox

to

S.XV

15m - - - PMNT ARABIL


IZZI PMNT NEGRU
[:TI PMNT BRUN-GLBUI

GROAPA BORDEIULUI

R -rini i trector
V- resturi de vatr
X- vase ntregi bile
T -topor
0-dttit

1 -mpung tor

l.ucuilla

Fig. 2. illeclgidia-Salu :\ou.

llr. 2.

Fig. 2. !\Icdgiuia-Salu i\uu. Cahalle llv 2.

i ceafa snt drepte. n seciune este drept unghiuIar, cu laturile lungi foarte uor uombatc. Descoperit ing. 11 (S XII). (fig. 3/4).
- ln urma cercetrilor de suprafa s-a gsit
un mic percutor din silex (4,4 X 2,3 X 2 cm).
Denumirea de dlti i topor s-a dat dupft clasificarea general acceptat 5 , Remarcm, pe de o
parte, numrul mic al topoarelor, dlilor i
teslelor, fapt care ar pleda pentru o datare timpurie 6 a aezrii de la Medgidia-Satu Nou t, pe
de alt parte, o predomina rE, n cadrul uneltelor
din piatr lefuit, a toporului de mici dimensiuni.
Se tie c, la nceputul neoliticului, procentul de
tesle era mai mare, pentru ca, apoi, topoarele s
capete preponderen 7 _ Observaia de mai sus,
a Eug. Coma, SCIV, 23, 1972, 2, p. 2'15-262.
Idem, Muzeul Naional, 2, 1965, p. 221.
7 P. Haotti, Pontica, 13, 1981, p. 202-206, 213-214.

un mare numr de unelte din silex, grupate n


mai multe categorii 9 n campania din 1980 s-au
descoperit un numr de 67 unelte, proporia dup
tipuri fiind, n mare, ca cea de pn acum 1o.
Constatm dt gratoarele i rzuitoarele sint amenajatc, n cea mai mare parte, pc achii. Majoritatea uneltelor au un pronunat caracter microlitic i tehnica de confccionare a lor amintete de
tradiia tardenoisian. N c rein atenia, indeosebi,
trei gratoarc, amenajate pe achii. Ele sint piese
"pigmec", nedcpind 1,8 cm. Pentru o exemplificare mai bunft prezentm lista-tip a uneltelor
din silex, descoperite n acest an.
8
9
10

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

8
.

5
--,
1
i
1
1

1
1

1
1

-_-:_ -:_-:! --- __

Fig. 3. M('(lgidia-Satn :\ou. 1

rni;'t;

1
,/

2 topor <iPscoperit n hon!Pi, .1

dp silPx;

ti~?

dCtltii't

midt;

topor dPscopPrit n gr. Il; 5 unelte

cpramid finft.

Fig. 3. M!'clgidia-Satn :\ou. 1 monk; 2 hach!' decmt"fPrte hans la hnttP; .1 pPtit cispan; 4 hachP clecotl"lerte dans la
fossp n Il (~. Il); .'i ontilPs Pll sikx; ti~ 7 chamiqnP finP.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Fig. 4. :VIcclgiclia-Satn :'\ou. 1-4 ceramicrt finit;

5 idol ele lut.

Fig 4 Mectgiclia-Satn Non. 1-4 ceramiqne fine; 5 idolc en tl'rre cnitl'.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

39

PU!U

Nr.
crt.

Tipul de

pies

Gratoar simplu P<'


achie

2
3
4

Gratoare unguiforme
Gratoare duhle
Gratoare pe vrf de
lam

-5
6
7

-- 10

--11
12
13
1~

22
3
2

.12,98
~.~7

30

Rzuitoare

conv<'xe
Rzuitoare conca1e
Rzuitor drept

-- -5
3
1

--

~.47

.5

15

-- -Piese geometric<'
Piese compon<'nte
Aschie cu .,encoch!'s"
A~chii retusate
2 i lame i lam!' le

2
3
1
2

-13,52

1,59

-- -5,97

7.~6

1,59

- - --- ---

Lame i lamele, ntr<'gi


sau sparte la unul sau
la ambele cap<'t<', cu
retu~e drepte, abrupte
continui, r<'gulate, de
folosire

H,90

2,98

7,46

-- --

Lame sau lamele (ntregi sau fragmentare)


cu .,encoches"
Lamel cu ,.~ncoches" dublu

4.~7

3
---

-8

tin), remarcm un pahar tronconic (I = 4 cm;


D. gurii = 6, 8 cm), din past crmizie, nu prea
ngrijit (fig. 3/6). Dup form, pare s indice un

Nr. piese

22,38
--

--

--

2,98
1,47
1,.59
2,98
100%

neretuate

HAOTTI

Total - 67 un!'lt<'

C. Umlte din os.

S-au descoperit mai multe fragmente de mcare provin de la unelte de diferite


dimensiuni. Unele dintre ele snt lustruite.

pungtoare,

CERAMICA

Cea mai numeroas este ceramica grosier


(categoria 1), acoperit cu barbotin, mai mult
sau mai puin uniform dispus, organizat, in
general, n vrei paralele, mai ales sub zona lustruit de sub buz, care este uor ngroat.
Inciziile sau decorul "cu mturica", fcute peste
barbotin, snt foarte rspndite.
Cele mai multe descoperiri s-au fcut n cele
dou gropi menajere i n groapa bordeiului.
ln cadrul ceramicii fine, formele cele mai rs
pndite snt strchinile i vasele bitronconice, de
diferite dimensiuni. Decorul, simplu, este reprezentat, ndeosebi, din una-dou linii din incizii,
sau uoare excizii, incrusta te cu past alb. Vasele
din ceramic fin au pereii mai subiri i sint
acoperite cu un slip negru (mai rar castaniu). La
unele, partea interioar nu este bine netezit.
Din groapa nr. 10, unde s-a descoperit mai ales o
ceramic din categoria 1 11 (acoperit cu barbo-

aspect vechi al culturii Hamangia.


Groapa 11 ne-a oferit un material ceramic
destul de variat i bogat, dar, din pcate, fragmentar. S-a ntregit doar un castron bitronconic
(fig. 3/7), cu nlimea de 17,5 cm, din past
cenuie. Are buza uor evazat i nu prezint
decor, fenomen ntlmt destul de des n aezarea
noastr, dar i la Golovia 12 ln aceeai groap
au mai aprut: fragmente de vase bitronconice,
fragmente de strchini, mai multe pri dintr-un
vas cu perei groi, din past grosier, acoperit
cu un slip negru, lustruit, peste care s-au excizat
i apoi umplut cu past alb iruri de triunghiuri;
un vagment de pahar globular, profilul aproape
ntreg al unui vas specific grupei 1, att ca form
tronconic cu pereii arcui i), cit i ca decor (barbotin cu vrei paralele i incizii).
Cel mai numeros material ceramic, i acesta
ns destul de fragmentar, ne-a oferit locuina
bordeL unde au aprut bine cunoscutele forme de
strchini cu buza dreapt, dintre care dou
(I = 12,2; I = 7,8) s-au i ntregit (fig. 4/1-2).
Acestea snt lipsite de decor. S-au mai descoperit:
vase bitronconice (de la pahare (fig. 4/3) pn la
castroane ce puteau atinge 20 cm nlime), toate
decorate primitiv i simplu, decor specific fazei
Golovia a culturii Hamangia; un fragment
dintr-un vas cu corp bombat, acoperit cu barbatin fin, organizat n vrei regulate i lungi, cu
bune analogii la Golovia 13 etc.
ln S XV, dar nu n bordei, ci la 6 m est de el,
s-a gsit un fragment de vas globular, cu gt
inelar i buza evazat, din past fin i cu decor
din iruri de triunghiuri incrustate, dispuse n
partea superioar a corpului (fig. 4/4). Acest tip
de vas are analogii tot la Golovia 14 , unde este
mai bine documentat decit n aezarea noastr.

PLASTICA

In urma controlului spturilor pentru Canalul


Neagr,
s-a recuperat partea
superioar a unui idol feminin, din lut - l =
= 7,7 cm (fig. 4/5). Pasta este foarte bine preparat, arderea uniform conferindu-i o mare duritate. Peste toat suprafaa, s-a aplicat un slip
Dunre-Marea

12
11

Clasificarea ceramicii de la 1\fedgidia-Satu Nou s-a


fAcut de noi n Pontica, 14, 1982,

13

14

D. Berciu, op. cit., p. 262, fig. 157/2; p. 263, fig. 158/1-3.


Ibidem, p. 254-255, fig. 161/6.
Ibidem, p. 252-253.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

40

PUIU

negru, lustruit. Spatele este puternic albiat, iar


sinii, proemineni, puternic indreptai in afar,
creeaz iluzia optic a existenei unor brae.
Abdomenul nu este foarte pronunat. Din cite
ne putem da seama, idolul reprezint o redare
plastic a unei diviniti .. nubile" 15 Asemnri
se pot face cu o serie de idoli de la Cernavoda 16
i, oarecum, de la Grditea-Coslogeni 17 - aezare
care pare s fie cea mai timpurie din cadrul culturii Hamangia.
Viitoarele cercetri, pe ling descoperirea de
noi materiale arheologice, ii propun s surprind
(fie i aproximativ, datorit lucrrilor canalului)
limitele aezrii.
15

S. Marinescu-Blcu, Pontica, 10, 1978, p. "12.


D. Berciu, op. cit., p. 82, 8.'i, fig. "17/ 1, p. 100, fig. 55/2,
p. 102, fig. 57/2.
17 R. Lungu, SCIA, 25, 1978, p. 201, 205, fig. 82.,c,
p. 206, fig. 9 b.
18

HAOTTI

RECHERCHES ARCHEOLOGI QUES


DANS L'HABITAT DE MEDGIDIA-SATU
NOU APPARTENANT A LA CULTURE
HAMANGIA
RESUME
En 1981 ont ete execute cinq sections (S XI- S XV) et a
cette occasion deux fosses menageres (5 10, g 11) et la fosse
d'une cabane (83) ont parues. La majorite des decouvertes
provient de ces complexes fermes. Parmi les outils en pierre:
double meule (fig. 3), deux haches et un petit ciseau. Les
outils en silex (67) sont petits. La majorite est represente
par des gratoires. On a aussi decouvert quelques fragments
de per~oires en os. La ceramique est nombreuse, mais assez
fragmentaire. Dans le groupe de ceramique fine il y a des
formes specifiques: ecuelles, vases de forme tronconique,
avec une decoration simple ou sans decor.
Au cours des travaux faits pour le Canal Danube - Mer
Noire on a recupere la partie superieure d'une idole feminine
en terre cuite. L'habitat de Medgidia - Satu Nou est integr6
a la phase Golovia de la culture de Hamangia.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Rezultatele

spturilor

arheologice de la Radovanu

EUGEN

In anul 1981, s-a continuat studierea amnun


a complexului neolitic, de pe locul numit
"La Muscalu", situat la captul de vest al vii
Coadelor, la aproximativ 1,5 km spre vest de
marginea comunei Radovanu, jud. Clrai.
Pe o prelungire a terasei inalte, mrginit din
trei pri de pante abrupte, la o nlime de circa
15 m n raport cu valea, pe platforma puin
nclinat, se afl complexul neolitic care dateaz
din faza de tranzitie de la cultura Boian la cultura
Gumelnia. Pe a~el loc se aflau patru aezri
suprapuse, toate din timpul fazei amintite. n
cursul spturilor, care au fost ncepute in anul
1960, s-au cercetat, in intregime, vestigiile reprezentate prin numeroase resturi de locuine de
suprafa i gropi, corespunztoare la dou din
cele patru aezri amintite. Complexul este deosebit
de important din punct de vedere istoric, deoarece
cele patru aezri suprapuse, dup cum am menionat, aparin aceleeai populaii i reflect, prin
materiale i prin obiceiuri, momente din evoluia
acesteia.
Activitatea noastr s-a concentrat in partea de
nord-est a staiunii, anume acolo unde se mai
pstreaz, parial, resturile locuinelor de suprafa de la baza nivelului 3 i unde sperm s se
gseasc, dedesubt, rmiele locuinelor din
nivelul 4.
Sptura din poriunile cercetate a fost dus
pn la pmntul viu. La baza depunerilor arheologice, din cadrul complexului, in mai multe
puncte, s-au descoperit o serie de fragmente
ceramice cu decor realizat prin excizie. Subliniem
c motivele ornamentale sint alctuite din dungi
nguste cruate, alternind cu altele, similare, ca
lime, dar scobite i incrustate cu materie alb.
Cioburile descrise aparin, cu certitudine, fazei
Vidra a culturii Boian. Aici, trebuie s facem
precizarea c nu avem de a face cu un strat continuu cu materiale din acea faz, ci numai de fragmente ceramice rzlee. n schimb, urme modeste
de locuire propriu-zis, din timpul fazei Vidra,
inclusiv un strat subire de cultur, s-a delimitat,
cu claritate, ling marginea de sud a platformei
complexului.
In concluzie, dac inem seama de faptul c n
diverse campanii de spturi - acolo unde s-a
ajuns la pmntul viu, mai ales de-a lungul prii
de sud - s-au descoperit loturi mici, disparate,
de cioburi de tip Vidra, sintem in msur s
it

COMA

susinem d
ziie de la

pe locul complexului din faza de trancultura Boian la cultura Gumelnia,


in timpul fazei Vidra, a vieuit o comunitate
mic, pentru o scurt perioad.
S-a continuat studierea amnuntit a resturilor locuinelor de suprafar1 din niv~lul 3 al complexului din faza de tranziie, pentru a se cunoate cit mai exact modul cum erau ele construite,
precum i toate amenajrile interioare.
n 1981, s-a lucrat, mai cu seamr1, la analizarea
resturilor locuinelor nr. 2 ~i nr. 3, din acel nivel.
S-au demontat prile de sud ale celor dou
grmezi de lipiturr1 arsr1 i s-a constatat c este
vorba de construcii de suprafar1 cu podeaplatform. Pe bulgrii provenii din aceasta din
urm, se vedeau, clar, pc partea dinspre sol,
urmele intiprite ale trunchiurilor de copaci, de
10-12 cm grosime, despicai, folosii la amenajarea primei podele. Urmele pstrate indicau
faptul c trunchiurile despicate fuseser aranjate,
unul ling altul, perpendicular, pe axul lung al
construciei, duprt ridicarea pereilor. Peste podeaua astfel realizat, se ntindeau dou straturi
de lut. Primul din ele era amestecat cu multe
paie i pleav. Stratul de lipitur se intindea pe
intreaga podea, aa fel ca si"i astupe i intervalele
mici dintre trunchiuri. Duprt ce se usca stratul
de lipitur mC'nionat, se intindea peste el un al
doilea strat de lut, de ast dat fr amestec de
paie. Se cuvine remarcat c, spre marginile
podelei, acest strat avea marginea arcuit n
sus, pentru a face legtura cu lipitura de pe perei.
n cuprinsul celor dou locuine, ling peretele
de est, pe platform{t, s-au g{tsit i dezvelit resturile masive, de form dreptunghiular (cu dimensiuhile de circa 1,20 m X 0,80 m) de lut i pmint,
ale soclului cuptoarelor. Laturile celor dou
!socluri erau netede, renovate de cite dou sau
chiar t'rei ori. Pe suprafaa neted de deasupra,
se fcuse bolta cuptorului, realizatr1, foarte probabil, dintr-o carcas de nuiele i lipitur de
lut amestecat cu paie. Din bolta cuptoarelor
amintite nu s-a pr1strat nici o poriune ?n situ,, dar
este sigur, innd seama de unele miniaturi de
lut ars, gsite i in cuprinsul aezrii de la Rada_
vanu, c acele cuptoare aveau forma de csue,
cu acoperiul in dou ape i gura de form arcuit.
n legtur cu cele dou locuine studiate, se
ridic unele probleme destul de complicate. Spre
marginea de nord a locuinei nr. 3, nc de la

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

42

EUGEN

dezvelirea platformei, s-a observat c soclul


masiv al cuptorului, aflat tot ling peretele de
est, s-a nclinat mult spre nord. Era evident c n
acel loc trebuia s se afle o groap. Cercetarea
poriunii a dus la constatarea c, n dreptul prii
de nord a locuinei nr. 3, a existat o albiere a terenului (de peste 1,20 m adncime), n care s-a pr
buit poriunea respectiv a platformei-podea,
cu perei cu tot, atunci cnd locuina a fost distrus prin foc. Am considerat complexul deosebit
de important din dou puncte de vedere:
a) n primul rnd, dac o suprafa de mai
muli metri patrai din platform s-a prbuit
n albierea de teren, rezult c aceasta era deschis n perioada incendiului i, implicit, trebuie
s admitem c poriunea de nord a locuinei a
fost cldit pe pari.
b) n al doilea rnd, pentru c din cercetarea
resturilor din locuinele de suprafa pstrate,de
la baza nivelului 3, rezulta cii terenul a fost
nivelat de oameni sau de ploi ; cert este c pc
nici o platform-podea nu a rmas vreo grrtmad
mai nalt, deosebit, din lipi tura pereilor. n
cazul descris, datorit prbuirii in albicrca de

CmiA

teren a unei poriuni din platform i a pereilor


toate acele resturi au rmas nederanjate,
pn n zilele noastre. n 1981, s-a nceput - fr
a se putea ncheia - studierea lor. S-au scos la
iveal unele buci mari de lipitur ars din perei.
Pe unele se mai observ urme de zugrveal,
fcut cu culoare roie nchis. Analiza bucilor
cu astfel de urme ne-a dus la constatarea c, mai
nti peretele era zugrvit cu un strat subire
de lut fin i de-abia apoi era vopsit cu culoare
roie. Subliniem c locuina nr. 2, de la baza nivelului 3, este singura cunoscut pn acum din
complexul neolitic de la Radovanu, ca fiind cu
pereii zugrvi i, n interiorul ncperii, cu rou,
pe care apoi s-au trasat motive ornamentale, cu
culoare alb.
Ca i in celelalte campanii de spturi, i n
1981, s-a acordat o atenie deosebit problemelor
privind ocupaiile membrilor comunitii neolitice
studiate. S-au g{tsit, din nou, dovezi clare n
privina practicrii cultivrii plantelor, creterii
Yitelor, vintorii i pescuitului.
Cercetarea prtmintului spat nu a dus la descoperirea, ca in ali ani, a unor boabe de griu carboalturai,

5,.,.

7~
Fig. l. Radoranu. l'mlte de sikx: 1 nirelul 3; 2-7 ni'lelul "1.
Fig. l. Radovanu.

Ontil

en silex: 1. niveau 1; 2-7 nireau 4.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

43

REZULTATELE S.:\P.:\TURJLOR ARHEOLOGICE DE L\, R.\DO\'AKU

...

2
Fig. 2. 1\ac\c,.,ann. l'np]tp eleFig. 2. J{a<lomnn. Ontils

piatr

ldnit;

cn pierre poliP:

clalt;

2 topor (ni'fl'lnl 4).

1. cisPan; 2. hachp (ni,can 4).

in fiecare an, s-au strins toate oasele, att cele


intregi, cit i cele fragmentare, pn la achii.
Determinrile fcute, incf't pc antier, permit s
afirmm cf't predomin oasele de animale domestic~. in raport cu cele ale animalelor slbatice,
vinatc. Din prima categorie fac parte oase de:
bovine, ovicaprine, porc i de ciine, majoritatea
oaselor fiind de bovine. Animalele vnate snt
reprezentate, in lotul cercetat, numai prin coarne
fragmentare de cerb i de cprioar. S-a gsit i
un dinte izolat de cal, probabil slbatic. Mai
amintim i citeva fragmente de cranii de animale
mici, desigur slbatice, ce urmeaz a fi determinate de specialitii in paleofaun.
Scria de vcrtebre i alte oase de pete, dintre
care unele de dimensiuni mari, provenind, desigur,
de la somn, constituie o dovad c locuitorii aezrii
practicau pescuitul in Arge, aflat la circa 5 km
de aezare sau poate aveau acces - pc terenurile
comunitilor vecine pinf't Ia lacurilc din
preajma Dunrii.

2
Fig . .1. J{adc,.,ann. 1 snlft de os (ni.,clul 4); 2 fragnl<'nt ele
un<'altft de corn (ni'IC'lul .1).
Fig . .'\.

Haclo,ann. 1. poiru;on <'Il os (ni,C'an 4); 2. ontil


fragtnentaire en coruP (ni,ean J).

nizatc. n schimb, cu prilejul vcrificrii amnun


ite a bulgrtrilor de lipitur ars, provenii, in
special, din podclele-platform demontatc, pc
ling obinuitele urme de paie, s-au descoperit,
intipritc in lut, urme, foarte clare, destul de
multe, de boabe de griu, inclusiv citeva fragmente
de spice, tot de gru.
Suprafaa spaU fiind relativ redus ca ntindere, in cuprinsul ei s-au gsit mai puine oase
de animale, decit de obicei. Aa cum am procedat

/
(

Fig. 4. Rac\omnn. \'ftscior ntreg (nirt'lul J, locuina 2).


Fig. 4. 1\a<lomnn. Yas<' au nirean 3, habitation 2.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

'fi

EUGEN

Uneltele scoase la iveal snt puine. Cele de


silex erau realizate, n majoritatea cazurilor, din
silex "balcanic", altele, mai puine, din silex de
culoare neagr fumurie, translucid, i altele de
culoare roie. S-au strns mai multe lame (cu
seciunea triunghiular sau trapezoidal), cteva
segmente de lame, cu o poriune lustruit, datorit folosirii lor ndelungate. Ele provin din
unelte compuse, de tipul secerilor. S-au adunat i o
serie de rzuitoare masive pe achii. In zona
locuinelor menionate s-au gsit i cteva unelte
de piatr lefuit, toate fiind plate, de form dreptunghiular i de cele mai multe ori trapezoidal,
cu seciunea rectangular. Ele au servit drept
topoare, cci seciunea lor n dreptul tiului este
simetric. Mai amintim spligi fragmentare, perforate, lucrate din corn de cerb. S-au aflat i
cteva sule i dltie de os.
Fragmentele ceramice ca i cele cteva vase
ntregibile adunate nu prezint deosebiri n raport
cu cele gsite n anii precedeni. Snt documentate
cele trei categorii ceramice obinuite: vasele de

COMA

uz comun, mai cu seama m form de borcane,


ornamentate cu barbotin, cu bruri alveolare i
cu proeminen e; Urmeaz categoria specific a vaselor cu corp cilindric, cu sau fr picior, cu decor
excizat pe suprafee largi, ncrustat cu materie
alb; i cea din past fin, reprezentat prin
seria paharelor, cu pereii subiri, de culoare
neagr sau cenuie, cu decor canelat. De regul,
de-a lungul buzei lor, n interior, se vede o band
ngust, vopsit cu culoare roie "crud".
Suprafeele spate n acest an au fost duse pn
la pmntul viu i, pe o oarecare adncime, chiar
n cuprinsul lui, ceva mai mult ca de obicei. Drept
urmare, la o adncime nu prea mare, n stratul
de lut, fr alte resturi arheologice, s-au descoperit
i studiat trei morminte neolitice. Este vorba de
trei schelete de copii mici, n poziie chircit pe o
parte. La unul din ele, s-au gsit i mai multe
mrgele de cochilii de Dmtalium. Considerm
descoperirea scheletelor de copii micui, n cuprinsul a~ezrii, ca fiind deosebit de important
pentru cunoaterea unor obiceiuri funerare i de
alt natur ale oamenilor din perioada dat.

LES RESuLTATS DES FOUILLES A. RADOVANu

En 1981, a RadoJanu on a continue cl'ctiHlier les types


d'habitations du J eme ni~eau. L'hahitation no J a eu les
parois peintures arec unc couleur rougP. Les motifs dccoratifs
ont ete faites arec la couleur hlanche. La partie nord de cette
habitation et le socle du four se sont ccroules sur la pante
de la haute terasse. Cettc situation on pC'ut l'expliquer par-

ceque l'hahitation a &te construit(' en partie sur la pante


ayant le planchcr fixe sur des piliers.
Vers le milicu (il' cettc agglomPration ont etc dccmncrtes
J tomhes appartcnants it clPs petitcs C"nfants, mis dans des
fosses creuscs dans la tern st(orile de la hase du couehe archeolo~ique.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Spturile

arheologice de la

Ariud

(jud. Covasna)

EuGEt\IA ZAHARIA

Cercetrile arheologice de la Ariud, din vara


anului 1981, s-au executat de ctre Muzeul din
Sf. Gheorghe (jud. Covasna), in colaborare cu
Muzeul de istorie al R. S. Romnia i Institutul
de Arheologie.
S-a continuat dezvelirea in suprafa~i a resturilor legate de "Complexul Cuptoare", cercetat
parial in 1977- 1978 i a resturilor notate in
spturile 1979-1980 cu .. Locuina nr. 1".
Lowinta nr. 1. nlturindu-se resturile de
chirpic d~ la nivelul superior al locuinei s-a dcgajat, in partea de vest (de ling complexul cuptoare), o mas compact de buci de chirpic,
legat de resturile complexului cuptoare. n
acest an (1981), malul dintre celedou complexe
- lat de 1 m - s-a drimat pe faa de est i de
nord, lsind s se vad legtura dintre ele.
anul mai vechi (Laszl6 sau Tcutsch). emnalat
de noi in rapoartele anterioare, a avut captul
exact in partea care s-a prbuit. n acest fel se
va putea stabili legtura dintre cele dou complexe.
Sub masa de chirpic a locuinei nr. 1 s-a degajat
o vatr de form dreptunghiular cu colurile
rotunjite (1,16 x 0,80 m), avind dou lipituri,
ultima pc rodeaua din fragmente ceramicc.
La 0,70 m distan spre sud de vatr se afl
o gardin in acolad, deschis spre vatr; este o
armtur puternic de pmint ars, fuit pc
latura interioar, inalt de 15 cm (groas[t la
baz de 22 cm, iar la margine de 12 cm). Latura ei
lung, dinspre sud, are 1,22 m, _identificindu-se
cu marginea de sud a locuinei. In aceast zon
gardina este dublaUt de o aJUt lipitur groas.
Masa de chirpic pe care am numit-o Locuina
nr. 1 este tra versat ~ -S. pc mijloc, de o gardin de pmint, lung de 3 m, trapezoidal in
seciune, cu inlimea de 27 cm i limea la
baz de 0,60-0,63, iar sus de 0,25-0,30 m,
fiind format din lipituri de pmnt fr paie sau
pleav. Exist indicii (fragmente mici de lipitur
in situ) c i faa superioar a acestei gardine a
fost acoperit de o lipitur ceea ce ar determina
rolul de gardin i nu de baz de perete, cum
inclinam a crede inainte de a se fi degajat dri
mturile de chirpic.
Gardina de pmnt zace pe o depunere crbu
noas, care conine rare fragmente ceramice, de
lipitur de vatr i bucele de pmint ars.
Poriunea dezvelit de noi pe o lungime de circa
~ m a fost tiat, n captul ei dinspre nord, de

..

anul I (1977/1978); captul de sud, care intr


in malul spturii, urmeaz a fi cercetat n anul
1982. Aceast gardin de pmnt se gsete la
27 cm spre vest de vatra i gardina in acolad,
mentionatc mai sus. n stadiul actual al cercet
rilor' considcr[tm c este vorba tot de o "gardin",
a crei functie, in interiorul constructiei, urmeaz
s fie lmurit dup dcgajarea ei tot~l, pe latura
de sud a suprafeei G/1979-1981.
Complexul "cuptoare". Pentru cercetarea complexului "cuptoare", din care s-a lucrat partea
lui dinspre nord (sptura Szekely Zoltan
1977f1978) 1 am continuat, incepind cu 1979, s
dezvelim aceste resturi (spre sud i vest) pe poriuni limitate.
n 1980 s-a deschis spre sud suprafaa H/ 1980
i spre vest suprafaa j/ 1980. n 1981 s-a continuat
cercetarea pe latura de vest, pe o suprafa de
9 X 4 m, notat L/ 1981. Latura sa de est a fost
deschis pe toat lungimea, in anul II/ 1978. La
baza nivelului I (cenuos rocat) s-a atins o
vatr (nr. 1/1981), iar la baza nivelului II verzui
s-au desfcut trei complexe-podclc (B, C. D),
din fragmente ceramice, pietre, oase de animal;
un complex asemntor s-a descoperit i in suprafaa G, la est de locuina nr. 1(A).
Sub aceste resturi de locuire in situ la-0,50
-0,70 m, s-a atins nivelul superior al complexului
cuptoare. n colul de NV al suprafeei s-au degajat resturi de chirpic i dintr-o vatr lipit pe
pietri. n centru, o poriune aproximativ rotund,
cu cenu aproape compact, a fost marcat spre
SV de citeva pietre i fragmente dintr-o strachin,
iar spre NE de o aglomerare foarte bogat de
fragmente ceramicc, pietre, chirpic i oase de
animal. Spre sud de aceste resturi se intinde o
arsur cenuoas, neagr-violet, pc alocuri cu
bucele de pmnt ars tare i scoici.
Dup indicaiile obinute in seciunea II/ 1978
i in suprafaa L/ 1981, la nivelul la care s-a oprit
sptura in 1981, este posibil s fi atins marginile
dinspre sud-vest al "complexului-cuptoare".
S-au fcut observaii noi i asupra depunerilor
arheologice din zona, uor in pant, cercetat in
1981, situat in partea sud-estic a aezrii de la
Ariud. Astfel, nivelul cenuos rocat (notat I)
are in aceast parte o depunere mai groas, mai
1

Z. Szekely. B. Bart6k, Cuptoarele de ars oale din aezarea


de la Ariud, Materiale-Oradea, 1979, p . .55-57 .

neolitic

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

46

icUGENL\ Z,\!1.\l<IA

11

Fig. 1.
Fig. 1

Ariud.

Ariud.

1-8

ceramic

cu decor imprimat; 9- 10 ccramicft

1-8 fragments ceramiques

pictat

bicrom

decor imprime; 9- 10 fragments


a decor iucise.

tricrom;

ccramiques

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

11 fragment cer amic cu decor incizat.

decor

peint;

11

fragment ceramiqut

Sc.PTUHILE AIUfEOLOGiCE OE LA AHiU~O {jUO. COVASNA)

bogat chiar decit


aezrii. Sub acesta

in regiunea nord-vestic a
a urmat nivelul II cu pmn
tul castaniu inchis i grunos. Depunerile cenuoase, atit de bogate n regiunea nord-vestic a
aezrii, lipsesc din partea sud-estic a ei; aceast
locuire se semnaleaz doar prin prezcn a fragmentelor ceramice cu cenu, intr-o depunere
foarte subire i fr nimic in situ la baz. L rmeaz depunerea cu pmnt cenuos-verzui - cu
trei niveluri de locuirc. Primului nivel de locuirc
al acestei depuneri i aparine complexul cuptor,
ca i locuina nr. 1; resturile lor zac pc dou dungi
foarte subiri de cenu pc lutul galben, dungi
identificate in toate spturilc noastre de la
Ariud, pe care le-am considerat a fi rezultat din
dcfriarea locului in vederea instalrii primilor
locuitori.

47

LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES


D'ARiuD (DEP. DE COVASNA)
H f: S l"l\I.E
On a poursui1i les tra1aux entrepris au complexe des
"Fours"', Iouille partiellement en 1978- 1979. On a procede
a l'clargissement de la surface sur le cote ouest; atteignant le
ni1eau superieur du complexe, que nous supposons pour le
moment atelier de poterie et complexe de culte. On a degage
des foyers, !curs murets et les sols des deux derniers ni1eaux
d'hahitation. Le ni1eau superieur du complexe est marque
par des surfaccs du brulure, de la cendre, des fragments de
1ases, des pierrcs, des agglomerations de coquillages et
cscargots.
On a recueilli de nou "lelles obscrations sur les trois dernicrs niteau d'habitation Ariud.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Drgueni

(jud.

Botoani)

SILVIA MARINESCU-BLCU

Deoarece cu diverse alte ocazii ne-am ocupat


(mai pe larg sau mai succint) de caracterul fitogeografic al zonei n care se afl aezarea cucutenian de pe Ostrovul comunei Drgueni, nu vom
mai reveni asupra aspectului morfologic al acestei
regiuni, aspect care (cel puin la o privire superficial), nu era de natur;'t s ndemne la ntemeierea unor aezri stabile.
ntruct spturile anilor precedeni puneau
problema unor eventuale grupri de locuine n
cadrul aezrii (i implicit a unei anume organizri
sociale), intenia noastr era ca, n campania anului 1981, s degajm i cercetm extremitatea
nord-vestic a Ostrovului, respectiv s prelungim
anurile XXII-XXIII, cu atit mai mult cu ct
n captul nord-vestic al anului XXII fuseserft
identificate (n 1980) resturile masive ale unei
locuine. Din pcate ns gospodria agricol din
Drgueni ne-a rezervat
pentru spturi un
teren situat la sud-est de anurile anilor preccdeni, obligndu-ne astfel srt amnm pentru o
alt campanie dcgajarca locuinei mai sus amintite.
n acest mod, la 23 m sud-est de anul XXIV,
au fost trasate traneele XX\' i XXVI de 50 x
x 2 m, rmnnd ca terenul dintre vechile i
noile spturi s fie cercetat ulterior. Cu ajutorul
acestor dou anuri i a unor casete a fost degajat parial a cinsprezecea locuin de pe Ostrov.
Din pcate motive obiective nu ne-au permis degajarea complcU't a acestei locuine i nici a gropilor
din preajma ei, dei toate. aceste obiective prezentau un deosebit interes tiinific.
Locuina n discuie (nr. 15), aflat ntr-o destul de proast stare de conservare, avea o form
i dimensiuni mai greu de precizat. Resturile ci,
aprute la adncimi ce variau ntre 0,25-0,60 m,
ar fi putut acoperi aproximativ 60-70 m 2 i ar
fi fost orientate SE-NV. Dar att dimensiunile
ct i orientarea (iar dup opinia colegei Alexandra
Bolomey, chiar i caracterul ei) stau sub semnul
ndoielii. Resturile degaja te din locuin ( ?) se
prezentau sub forma unor ngrmdiri de chirpic
(frmicios, ars inegal, neconsistent) cu multe
pietre printre el (unele dovedindu-se a fi rnie),
fragmente ceramice (concentrate mai ales spre
margini) i oase. Numeroasele goluri dintre chirpicul acestei construcii credem c nu snt de
pus pe seama lucrrilor agricole, ci se datoreaz
mai degrab faptului c locuina va fi rmas mult

timp descoperit dup distrugerea ci prin foc.


La aceasta s-ar aduga eventual i modul relativ
modest al construciei.
n mijlocul locuinei, pe o lungime de 2-2,50 m
se gseau relativ bine conservate, buci dintr-un
perete prbuit care pstrau urmele furcilor
(trei la numr), plasate la 1-I,IO m distan
una de alta.
Resturile peretelui din aceast zon par a
indica pentru locuin o orientare E-SE 21V -NV 51. Pc unele buci de chirpic amprentele
lemnriei folosite la scheletul locuinei aveau
diametru! de 10-12 cm, iar acelea ale beelor de
2-2,5 cm.
n pasta chirpicului s-a amestecat mult
pleav, paie tocate i numeroase alte resturi organice. Arderea fcut, de la rou-crmiziu la
brun-rocat, nu a ptruns complet chirpicul al
crui miez a rmas uneori cenuiu. La demontarea
locuinei, pe latura ei sud-vestic, s-au ntlnit
buci de chirpic care pstrau i amprentele unui
stlp pe care fuseser aternutc. Acest stlp, ngrijit tiat, avusese o lime de 10-15 cm. S-au
descoperit de asemenea (printre resturile locuinei)
buci de chirpic destul de mari, unele de 30 x
X 20 m, groase de 5-6 cm, bine netezite pe
ambele fee, putnd proveni de la "mobilierul"
locuinei - eventuale mese sau lavie. Greu de
explicat este ns prezena numeroaselor pietre
din locuin [t. Avem n vedere gresiile de diferite
dimensiuni i nu cxcludem folosirea lor la construirea locuinei, incluse probabil din loc n loc
n pereii ei. Trebuie s precizm c acest tip
de roc s-a folosit la Drgucni mai ales la confecionarea rniclor, dar s-au descoperit i cteva
unelte lucrate din gresie.
Se cuvine remarcat i bogftia materialului
osteologie din locuintrt dar asupra lui se va opri
desigur colega noastr Alexandra Bolomey, care,
aa cum aminteam mai sus pune sub semnul
ntrebrii funcionalitatea acestei construcii.
De asemenea snt de menionat numeroasele
unelte de silex i decurile de prelucrare, precum i
uneltele de piatr lefuit (n cea mai mare parte
fragmentare).
La extremitatea laturei de nord-vest s-a descoperit o interesant groapft, notat cu nr. 33
(degajatrt i ca numai parial, tot din pricina
lipsei de fonduri), groap de caracter menajer
din umplutura creia s-a scos mult chirpic, frag-

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

i~
X\IV

XXV

11
J

XXIII
XXII

XI

XX
1

r --- -l
11
-l

1
\

S ER

\
\

'

''

''
''
''
''
'

10

20

IV III

30 m

rwr....!-

Fig. l. Drgueni-Ostrov.

Planul

spturilor.

Fig. l. Drgueni-Ostro,r. Plan des fouilles.


www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

==.....J~11.._=====XVIII
=------:-5
r
XIX

S XXVI

S XXV
E

f~

...
o
o

-0,65 m

1
Fig. 2.

2m
Drgucni-Ostro1.

Hcsturile

locuinei

nr. 15.

www.e-patrimoniu.ro,
www.cimec.ro
Fig. 2. Drgueni-Ostrov.
Des restes
de la rnaison n 15.

DR.\Gl'ENI IJl'D. BOTOANI)

mente ccramicc, pietre, oase de animale i citeva


oase umane. Ele vor constitui sigur obiectul
raportului Alcxandrci Bolomcy, motiv pentru
care ne limitm la simpla lor semnalare.
ntruct materialul litic este similar aceluia
descris i cu alte ocazii, nu vom mai reveni asupra
lui, mulumindu-ne numai a sublinia crt silexul
a constituit roca de predilecie folosit la confecionarea uneltelor, fapt dealtfel firesc, dac inem
seama de sursa destul de apropiat a acestei
materii prime.
Ceramica prezint un deosebit interes, mai ales
datorit legturilor ce se pot stabili pc baza i cu
staiuni similare intens cercetate in special la
rsrit de Prut. Din acest motiv vom strui mai
pc larg asupra ei.
a) Ccramica pictat cu motive in dou culori
combinate cu nuleelc-caneluri este strict contemporan cu aceea policrom in trei culori, combinate i ele cu decor in nulee pe care nu se
observ (sau nu se mai observ?) urme de pictur.
b) Ambele aceste categorii se gsesc intotdeauna
mpreun i cu ceramica fr caneluri, fie policrom-alb, rou, negru-, fie (mai rar) bicrom-alb
i rou, aa nct sint strict contemporane i cu
acestea.
c) Culoarea neagr joac de multe ori un rol
mai important decit acela de simpl linie de bordur; pe multe vase tricrome i cu caneluri sint
trasate chiar benzi negre late, de aceeai valoare
decorativ ca i celelalte culori.
d) Culoarea bicrom nu poate fi atribuit (aa
cum s-a fcut de ali cercettori) categoriei bicrome specifice etapei Cucuteni ~. cci se deosebete total de aceasta, aa cum este cunoscut ea
in aezri le specifice acelei etape (F rumuica,
Ariud, Izvoare). Tehnica pastei, arderea, tehnica
picturii, etc., sint specifice ccramicii pictate evoluate. Uneori se poate spune chiar c tehnica picturii i motivele bicrome, ca i unele vase cu
umr dublu, snt mai de grab specifice stilurilor
de nceput ale unei aezri din faza Cucuteni
A- B; i chiar unele dintre vasele cu decor tricom
se apropie destul de mult de unele dintre stilurile acestei faze. n ceea ce privete nuleelc
cancluri, ele sint de asemenea deosebite de acelea
ale ceramicii etapelor de inceput ale fazei Cucuteni A.
c) Ceramica aparinnd categoriei C, lucrat
dintr-o past nisipoas i cu amestec de scoici
i mult mai slab ars, s-a gsit atit printre resturile aflate in masa de chirpic, sub chirpic, ca i in
gropi; apartenena ei la acelai nivel cultural cu
ceramica pictat bicrom i tricom din aezare
este deci absolut cert. Dealtfel i in gropile
spate in 1964-1965 i 1970 in punctul "n deal
la lutrie" situaia era aceeai. Unele dintre
aceste fragmente de tip C sint decorate in maniera obinuit, cunoscut in aezrile fazelor
Cucuteni A-B i B; dar altele, decorate cu iruri
de gropie ce nsoesc fii de linii drepte i curbe
etc., i gsesc analogii - cel puin judecnd

51

dup materialele ce ne snt cunoscute - exclusiv


la rsrit de Prut (de ex. la Jura, Nezvisko etc.),
unde au fost grtsite mpreun cu ceramic pictat
din multe puncte de vedere asemntoare aceleia
de la Drrtgueni. Constatrile fcute in timpul
sprtturilor noastre ca i cu prilejul acelora executate in 1964-1965 de A. Laszl6. ,,n deal la luEtrie", arat n chip indiscutabil c ceramica de
tip C a pfttruns, in proporie redus, e drept, n
unele aezri cucuteniene nc din faza Cucuteni A.
f) innd seama de toate datele de care dispunem i care evident nu pot fi discutate pe larg
intr-un scurt raport preliminar, este clar c ae
zarea de pe Ostrov ca i gropile de la lutrie (aa
cum am mai artat) nu pot fi ncadrate n faza
Cucuteni A2 , ci dimpotriv trebuie ncadrate
intr-o etap destul de tirzie Cucuteni A4
Persistena canelurilor (care se deosebesc dealtfel de acelea specifice etapelor Al- A2) trebuie
considerat o caracteristic regional din nordestul Moldovei i dintr-o zon vecin a R.S.S.
Moldoveneti i a Ucrainei, unde se tie c i
ornamentarea incizat va dinui mai mult; iar
pictura bicrom nu are nici o legtur cu obi
nuita ceramic bicrom a etapelor Cucuteni
Al-A2.

Importana incontestabil a aezrii de la


Drgueni Ostrov pentru cunoaterea mai temeinic a unuia dintre aspectele regionale ale culturii
Cucuteni - problem asupra creia s-a struit
puin pnrt acum - ca i excepionah calitate
artistic a materialelor ceramice ne determin s
afirmm c ar fi o greeal s se renune la continuarea spturilor de aici, mai ales c lucrrile

grdinriei vor distruge in scurt timp aceast


aezare, dup cum scoaterea lutului din punctul

"n deal la lutrie" i amenajrile ulterioare au


distrus gropile bogate in materiale ce se mai
gseau acolo.

DRGU~ENI, DEP. DE BOTOANI

l'eudaul des fouilles archeologiques de 1981 011 a degaje


parlicllcme11t les rcstes d'une maiso11 (n 15) situee au SE
de notre tra11chce XXIV de 1980 et aussi une fosse situee a
cote (11 33). Au milieu de Ia maison, 11ous a'IOI1S trouve- parmi les torchis - des restes d'une paroi affondree sur
lesquels on a pu observer les emprei11tes de trai poteaux. La
torchis co11te11ait de la balle ainsi que d'autres restes organiques. Certai11s fragme11ts polis sur les deux faces prove:'laint
probablement d'une table au d'u11 banc e11 terre cuite.
La presence a l'i11terieur de la maison d'u11 nombre assez
grand de pierres est assez diffiant a expliquer: peutetre

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

fi2

SILVIA MARINESCU-BlLCU

avaient-elles servi pour donner une plus grande resistence


aux parois. Il faut mentionner aussi des nombreux ossements d'animaux, beaucoup d'outils de silex et quelques
outils de pierre polie. Dans la fosse adjacente parrus des
autres restes, il avait aussi quelques ossements humains.
La poterie peinte de Drgueni, a decor trichrome, associe
aux cannelures, est tout a fait differente de la poterie trichrome des etapes Al-A2 de la culture de Cucuteni; elle est
caracteristique pour !'etape finale (i) de cette phase et identique a la ceramique d'autres sites du NE de la Moldavie

et aussi d'au dela du Prut. En meme temps la peinture trichrome et certaines formes de vases se rapprochent beaucoup
de certains styles et des formes du debut de la phase A-B.
D'autre part, la ceramique du type C, connue deja depuis
longtemps a Drgueni, prouve que cette categorie etait
deja connue a l'ouest du Prut des avant la commencement
de la phase A- B.
L'importance des problemes souleves par la station de
Drgueni et aussi la richesse des materiaux decouverts
reclamant la continuation des fouilles, d'autant plus que les
travaux agricoles detruisant peu a peu la station.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Spturile

de salvare de pe
EUGEN

Spturile restrnse de salvare de pe "Mgura


Cunetilor" din anul 1981 au cutat s completeze spturile fcute n 1980, cind, pentru a
obine un profil prin poriunile mai puin rsco

lite ale tellului, n special n partea de est, mai


bine pstrat, am trasat de-a lungul axului lung
est-vest al Mgurii, un an. Curind mi-am dat
seama c nu-l voi putea spa n intregime i, de
aceea, din lungimea lui, am spat trei poriuni
succesive de cte 6 m lungime i cte 1 m lrgime,
cu ntreruperi ntre ele de cte 2 m. Astfel, s-a
obinut un profil cu o lungime de 18 m, cu cele
dou intreruperi, care la nevoie puteau fi corelate grafic. Ca urmare in 1981, in condiiile date,
am cercetat amnunit cele dou poriuni intermediare lsate nespate anul trecut. Fiecare din
ele a fost adncit pn la peste 2 m, reuindu-se
astfel completarea profilului amintit cu nc 4 m
(deci lungimea total a ajuns la 22 m). Important este faptul c profilul menionat va fi conexat
cu cel al malului de nord al aezrii, care, i el,
are peste 14 m lungime. Prin corelarea lor se va
obine un profil de aproape 40 m lungime, care
corespunde cu aproape 80% din lungimea profilului longitudinal. Pentru completarea lui a mai
rmas de spat, in extremitatea de est a tellului,
o poriune de numai 5-6 m lungime. Aceasta
va fi spat in campania din 1982 i vom obine
un profil complet prin ntreaga aezare de pe
.,Mgura Cunetilor". Va fi primul profil integral
intr-un tell gumelniean din ara noastr.
In privina stratigrafiei s-au confirmat observaiile de anul trecut. Stratul de cultur, gros de
circa 4 m, n funcie de resturile de arsur ale unor
vetre, de rmiele podinelor de lut bttorit
al locuinelor de suprafa, ca i de culoarea
i compoziia solului, l-am mprit in 8 niveluri,
toate aparinnd culturii Gumelnia. Semnalm
totui c, pe panta abrupt de sud a tellului,
s-au gsit, cu totul izolate, citeva cioburi cu decor
excizat i incrustat cu materie alb, specifice
culturii Boian, anume fazei Vidra, dovad c
undeva, prin apropiere se afl resturile unei
astfel de aezri.
Din stratul de pmnt corespunztor culturii
Gumelnia s-au strins felurite materiale arheologice. O atenie deosebit s-a acordat studierii
vestigiilor care oglindesc diverse indeletniciri practicate de oamenii din epoca neolitic. S-au scos
la iveal - dei sptura a fost modest ca intin-

"Mgura Cunetilor"

COMA

dere - dovezi n privina urmtoarelor ocupaii:


cultivarea primitiv a plantelor, creterea vitelor,
vntoarea, pescuitul i culesul. Aici, m-am referit
numai la acele preocupri pe baza crora locuitorii aezrii i procurau hrana.
Documentarea in privina cultivrii primitive
a plantelor este destul de srac. S-au cercetat
cu mult grij malurile formate in stratul de
cultur al staiunii, dar nu s-au gsit in ele boabe
de griu sau de la alte plante, carbonizate, care
s ne permit s se precizeze ce anume specii
de griu erau cultivate. Semnalm faptul c, intr-o
aglomerare de buci mici de crbune i de cenu,
am observat c erau mai multe boabe de grine. Nu
le-am cercetat amnunit, dar se pare c sint
boabe de griu. In plus, pe toi bulgrii de lipitur
ars, provenii din locuine distruse prin foc, se
observ, cu toat claritatea, urmele paielor de
griu cu care se amesteca lutul folosit la lipitura
pereilor. Mai amintim c, in diferite puncte, s-au
gsit rinie simple intregi sau fragmentare, pe
care se sfrimau boabele de gru i de alte plante
cultivate.
Ca i n campania precedent de spturi, n
cuprinsul suprafeelor cercetate s-a adunat o
cantitate apreciabil de oase de animale. O mare
parte din ele au fost determinate de noi, nc pe
teren atunci cind au fost scoase la iveal. In
prim~l rind, se cuvine subliniat faptul c sint evidente cele dou categorii, anume cele provenind
de la animale domestice i cele de la animalele
slbatice, vinate de membrii comunitii neolitice
studiate. Din analiza fcut rezult o prim concluzie istoric important, anume c, in lotul
de oase cercetate, predomin cele de animale
domestice, in raport cu cele de la animale vinate.
Spre deosebire de alte loturi de oase, aici, la
Cuneti, apar i relativ multe oase de psri
slbatice, de balt.
In cadrul categoriei animalelor domestice, se
cuvin a fi amintite, n primul rind, oasele de
bovine, care reprezint majoritatea. Amintim c,
in sptur, s-a gsit i un corn intreg de bovin,
relativ scurt i gros la baz, dovad c n zon
erau crescute bovine cu coarne scurte. S-au gsit,
in sptur, de asemenea, destul de multe oase de
ovicaprine i altele de porc. Snt i citeva oase
de ciine. O parte din oase s-au folosit la realizarea
unor unelte. Menionm i constatarea c multe

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

54

EUGEN

din oasele strnse snt sparte, n diferite feluri,


evident pentru a se scoate mduva din ele.
Mult mai puine snt oasele de animale slba
tice. Dintre acestea putem aminti numai cteva
fragmente de corn de cerb i mai multe unelte
fragmentare, realizate din acelai fel de material.
Semnalm i oasele unui carnivor mic. Din sp
tur s-au scos la iveal i mai multe plci dintr-o
carapace de broasc estoas. Merit a fi subliniat
faptul c n "Mgura Cunetilor" s-au gsit, n
diferite niveluri, o serie de oase de psri de balt.
ntreg lotul de oase gsite n spturile noastre
urmeaz s fie predat specialitilor n paleafaun, pentru determinri precise.
n cursul spturilor, s-au adunat o serie destul
de bogat de oase de pete. Snt de menionat,
mai ales, vertebre de la peti de diverse dimensiuni. Unele vertebre snt mici, altele foarte mari
probabil de la somn. ntre ele snt spine i chiar
mandibule de la peti rpitori, de tipul tiucii
cu dini mici, dei i foarte ascuii. Oasele semnalate dovedesc practicarea destul de intens a
pescuitului, fapt explicabil prin bogia n pete
a blilor din preajm i mai ales a Dunrii,
atunci cnd se revrsa n primvar, acoperind

CO~!A

toat lunea, pn la poalele aezrii de pe "M


gura Cunetilor".
Culesul este oglindit prin numeroase valve de
scoici, adunate din stratul de cultur. Este vorba
de scoici de tip Unio. Subliniem constatarea c
ntr-unul din nivelurile mijlocii ale staiunii snt
extrem de multe valve de astfel de scoici. n
unele poriuni, n maluri, de observ cte un strat
subtire de valve de scoici, aruncate de oamenii
neolitici i sparte pe loc.
Membrii comunitii studiate au folosit, pentru
realizarea uneltelor lor de silex obinuite, trei
categorii de materie prim, cu structuri i culori
deosebite.
Majoritatea pieselor ntregi i fragmentare au
fost fcute din silex de tip "balcanic", de culoare
galben verzuie, cu rare pete albicioase. Astfel de
roc se gsete din belug, n zcminte, la sud
de Dunre, n platforma prebalcanic. Unele din
ele se afl n apropiere. Prin urmare, este vorba
de o materie prim uor de dobndit, mai cu seam
datorit faptului c, att la sud ct i la nord de
fluviu, triau comuniti nrudite, aparinnd aceleeai culturi. - Gulmelnia. Materia
prim;'t de

Fig. 1.
Fig. 1.

Cuneti.

Cuneti.

Unelte de silex; 1 ni1. 3; 2, 4, 7passim; 3, 5 ni1. 8; 6, 8 ni1. 3.

Outils cn silPx: 1 ni1cau 1; 2, 4, 7 passim; 3, 5 ninau 8;

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

o, 8 n'IPau 3.

SP.:l.TURILE DE SALVARE DE PE "MGURA CUNETILOR"

orice fel se

obinea

55

pe calea schimburilor dintre

-nJ-

comuniti.

O a doua categorie de silex utilizat este reprezentat prin piese realizate din silex de culoare
roie, opac, fr pete. innd seama de unele
analize se poate spune c materia prim amintitrt
provine tot din zcminte aflate la sud de Dunre,

n nord-estul Bulgariei. Procentual, astfel de


piese snt mult mai puine dect cele din prima
categorie descris mai sus.
Cea de a treia categoric de silex ntrebuinat
de membrii comunitii de pe "Mgura Cunetilor"
este reprezentat prin unelte ntregi i fragmentare,
fcute din silex de culoare cenuie nchis spre
negru, translucid, pe care l-am numit silex de
tip "oltenesc". Pentru aceast categorie de silex
nc nu cunoatem cu exactitate locul zcmin
telor. Am vzut muli bulgri de silex "oltenesc"
n cariere de pietri din vestul Olteniei. Procentual, ele snt ceva mai multe dect cele din a
doua categorie. Constatarea credem c poate
constitui un indiciu c, de fapt, zcmintelc cu
astfel de roc nu pot fi prea departe. Menionm
c acest tip de silex se aseamrm, n privina
structurii i culorii, cu silexul cunoscut sub denumirea "de Prut".
Dintre uneltele lucrate din silex (fig. 1 i 2), cu
prilejul spturilor noastre din campania 1981,
in poriunea cercetat din .. Mrtgura Cunetilor",
s-au descoperit piese ntregi i fragmentare, aparinnd urmtoarelor categorii: lame, rzuitoare,
segmente de lam i dltie.
a) Lamele snt, de obicei. de dimensiuni medii
i au forme regulate, cu seciunea transversal
triunghiular sau trapezoidal.
b) Rzuitoarele s-au fcut, de regul, pe o
extremitate a unor lam~. relativ scurte, sau pe
achii mari, anume "cioplite" pentru a fi transformate n rzuitoare.
c) Segmentele de lam sint, in majoritatea
cazurilor, de dimensiuni reduse i sint caracterizate prin cte o poriune dinspre o extremitate
a tiului lustruit pe ambele fee, pe o suprafa
restrns, de form triunghiular. Aceste segmente de lame au fost ntrebuinate ca dini de
secer.

d) Dltiele specifice sint puine. Ele s-au realizat pe coluri de lame.


Izolat, in afara sprtturi, la suprafaa solului,
s-a gsit i un percutor sferic de silex.
Menionm, de asemenea, c in cuprinsul complexului, prin cercetri de suprafa efectuate de
elevii colii din localitate, s-au gsit i cteva
topoare de silex, specifice culturii Gumelnia,
acum pstrate in colecia colii din Cuneti.
Din celelalte categorii de unelte, amintim d,
din sptur, s-au scos la iveal cteva sule de os
i dltie lucrate din achii de oase de animale
mici, lefuitc numai pe poriunea dinspre virf

5~
Fig. 2.

Fig. 2.

Cuneti.

Outils en silex; 1 niveau 8; 2 niveau 6;


3 ni'leau 7; 4, 6 niveau 3; 5, 7 passim.

Cuncti.

Unelte de silex: l niv. 8; 2 niv. 6; 3 niv.


7; 4, 6 niv. 3; 5, 7 passim.

sau pe o mare parte din lungimea lor (fig. 3.)


Menionm c s-a gsit i o piatr de gresie, de
form regular, de circa 10 cm lungime, cu un
jgheab ngust i drept pe mijloc. Este evident c
a fost folosit la lefuirea uneltelor de os. Pe
achii lungi i late de os, tot prin lefuire, s-au
fcut i dltiele, cu tiul ingust sau lat, drept
sau arcuit, cu functionalitate divers.
Mai amintim i d~scoperirea unei unelte lucrate
din corn de cerb, perforat. Este vorba, dup
toate probabilitile, de o unealt ntrebuinat
drept sprtlig.
Intr-un raport relativ sumar ca acesta, nu
considerm c este cazul s insistm prea mult
asupra problemelor ceramicii. In general, vasele
s-au modelat din past de lut amestecat cu cioburi pisate. Se pot clasifica in trei categorii: de
uz comun, intermediar i din past fin. Din
categoria celor de uz comun, amintim, mai ales,
diferite borcane mari, pentru pstrarea rezervelor
de hran. Ele sint, de regul, ornamentate cu
barbotin neorganizat, cu proeminene masive
de diferite forme i cu bruri alveolare. S-au adunat
i fragmente rare din vase mari, cu decor spiralic

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

56

EUGEN

COMA

'
.

Fig ..1.

CnnP1i.

Cmwti.

Fig. 3.

l'nclt( d( os: 1 passim; 2 nir. 7; lnir. 8.

Out ils en r,s:

f;"'tcut pc umeri i incrustat cu materie alb. Din


categoria intermediar, semnalrtm c, n nivelul 5,
s-au gsit fragmente dintr-un vas de dimensiuni
medii, cu corp bombat, ornamentat cu .. paranteze" fcute cu o valv de Unio. Forma specific
pentru a treia categorie este cea de strachin,
scund i cu diametru! apreciabil. Profilul buzei
lor difer de la un nivel la altul. Unele din ele
snt ornamentate cu motive pictate cu grafit.
Merit o atenie deosebit un fragment ceramic
gsit izolat n marginea aezrii, deci n condiii
stratigrafice neclare. Ciobul (fig. 4/ 1) provine
dintr-un vas de culoare portocalie, cu corpul
bombat, buza scund i puin rsfrnt n afar.
Pe corp are un orificiu rotund de turnare. De-a
lungul buzei la exterior, se observ o band vopsit de culoare neagr. Pe corp, ciobul este acoperit , n parte, cu o crust de calcar. Sub crrust
pare s aib alte dou dungi, trasate cu culoare

passim; 2 nireau 7; 3 nirpan R.

rocat. Considerm fragmentul ca fiind deosebit


de important. El poate s fie de import din inu
turile sudice, greceti. i ar putea servi la paralelizarea n timp a unei faze relativ trzii a culturii Gumelnia i a unei culturi neolitice din
inuturile din nordul Greciei. Menionm i un
obiect de corn cu patru ,.brae" (fig. 4/2).
In .,Mgura Cunetilor", in campania de sp
turi din 1981, s-au dezvelit atit resturi de locuine
de suprafa distruse prin foc, cit i altele nearse.
Prima categorie este reprezentat prin grmezi
de lipitur ars. Una din acestea se afla la baza
nivelului 7. Rmiele ei au fost atinse in sp
tur in campania din 1980, dar nu au putut fi
dezvelite in intregime nici in 1981.
Ca i in anul precedent, in cele dou suprafee
spate in 1981, s-au observat i secionat resturi
de locuine de suprafa, nearse. Ele au fost pr
site de locatarii lor, dup strngerea intregului

z
Fig. 4.

Cuneti.

Fig. 4.

1 fragment de vas cu decor pictat; 2 obiect de corn.

Cuneti.

Tesson avec decor peinte; 2 objet en corn.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

S.~l'-~TUR!I.E DE SALVARE DE PE "".\Gt'RA CUNET!l.OR"

inventar i apoi, cu timpul, s-au drimat pe loc.


Mai cu seam n profile, ele se observ clar. ln
toate cazurile (n 1980 i 1981), se constat c ele
au avut podin simpl, de pmnt bttorit, cu o
grosime de pn la 7 cm. n profil, n astfel de
podele, se vd dungi subiri de pmnt alternative,
de diferite culori, adesea i arsur, alte ori pmn
tul fiind amestecat cu dungi subiri de crbune
sau cu scoici sfrmate. ln nici un profil sau sp
tur nu s-au aflat resturi de locuin cu podeaplatform de lut. Deasupra podelelor simple cu
dungi multiple, n fiecare poriune, se gsete o
grmad, ca o lentil groas pn la 20 cm, de
lut de culoare verzuie, cu urme evidente de paie.
Grmezile menionate reprezint pereii prbu
ii pe podea. Lipitura dovedete c pereii erau
acoperii

cu lut amestecat cu paie.


izolate, i buci de
parte din vetre obi
nuite, simple, fiind realizate dintr-un strat de
5-6 cm grosime de lipitur de lut fin, cu suprafaa mozaicat, din cauza focului ndelungat.
Dintr-o amenajare din interiorul unei locuine
provine un fragment dintr-un fel de bordur (cu
nlimea de circa 6 cm), din lut amestecat cu
paie. Seciunea ei este n forma literei U ntoarse.
Considerm c a servit drept margine pentru delimitarea locului rniei, pentru a mpiedica mpr
tierea boabelor rnie.
ln campania de spturi din 1981, plastica este
reprezentat doar printr-o singur figurin de lut
ars, fragmentar, rednd un brbat (fig. 5)
Piesa are un picior rupt din vechime.
sptur s-au gsit,
lipitur ars, care au fcut

57

n cursul lucrrilor, s-a acordat o atenie deosestringerii bucilor de crbune. Astfel de


fragmente s-au scos la iveal mai cu seam din
stratul de pmnt corespunztor nivelului 6. Bucile pe care le-am cercetat, n majoritatea cazurilor, provin din trunchiuri de copaci de esene
moi (tei, salcie). Considerm c determinarea lor
poate servi la precizarea mediului natural (inclusib a condiiilor de clim) i la unele msurtori
de dendrocronologie.
Amintim i o alt descoperire remarcabil:
anume, n intervalul prim, n cuprinsul nivelului 6,
ctre baza lui, s-au gsit pri dintr-un craniu
omenesc. Este vorba de o calot de copil, izolat,
format din plci subiri.
Celelalte resturi ale
craniului i scheletului lipsesc, fiind vorba, deci, de
un schelet de copil, deranjat din vechime.
Pentru a fi continuat studierea multilateral a
complexului de pe "Mgura Cunetilor", am
luat o serie de probe de sol, din poriuni nederanjate stratigrafic, din diferite niveluri, in \'ederea
realizrii unor analize sporopolinice.
Cercetarea amnunit a tuturor elementelor
de cultur material, strnse cu prilejul sptu
rilor de la Cuneti, face posibil datarea aezrilor
in faza mijlocie (cunoscut sub denumirile de
faza Gumelnia A2, sau faza Sultana) i din faza
tirzie (faza Gumelnia B, respectiv faza Jilava,
dup periodizarea noastr).
Materialele strinse fac posibil definirea coni
nutului fiecrui nivel n parte i credem c vor
contribui la definirea mai exact a periodizrii
culturii Gumelnia.
bit

LES FOUILLES DE SAUVETAGE DE


"MGURA CUNETILOR"
(RESL"l\fE)

Fig. 5.
Fig . .5.

Cuneti.

Cuneti.

Figuri nit masculin11. (nir. 17).

Figurine masculine (ni1eau 17).

Les fouilles effectuees en 1981 ont mis au jour encore une


portion du profil du tell (longue de 22 m). La couche qui
mesure i m, representee par 8 niveaux, s'est forme au cours
des phases tardifs de la culture de Gumelnitza.
Les os d'animaull, trou1es dans une quantite apreciable,
appartiennent, la plupart, a des animaux domestiques (bovines, ovicaprines, porcs et chiens). Les ossements des animaux souvages representent une mince quantite (cerf, ainsi
que par des autres animaux pas determines encore). tandis
q'une grande quantite d'os des poissons, y fut egalement
decouverte.
Les outils sont en silex (lames. segments des lames racloirs. hches, percuteurs etc), en os (poin<yons, ciseaux) et
en corne (une serfouette).
Dans la couche mentionnee se trou1aient des restes des
maisons (dans quelques ni1eaux incendies) ayant des plancher
en terre battue.
On a trou1e une seule figurine (en terre cuite) represcntant
u11 personnage masculin.
Dans le deuxfeme nireau (d'cn bas en baut) ont ete decouvertes quelques fragments d'une crne appartenant a un
enfant ( lnfans 1).

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Spturile

de la Babadag, 1973-1974, 1977-1981


SEBASTIAN MORINTZ

Cercetrile ncepute n 1962 n aezarea hallstattian fortificat de la Babadag 1 continuate


aproape an de an pn n 1981 au dus la acumularea unui bogat material arheologic ce definete
Hallstattul timpuriu i mijlociu din zona istropontic. Locuirea intens i ndelungat a aezrii
a permis precizarea coninutului culturii denumite
de tip Babadag, evoluia i respectiv periodizarea
acesteia, ncepnd din secolul XI i pn n secolul
VII .e.n. S-au difereniat dou faze (Babadag 1
i Il) aparinnd Halbtattului timpuriu i o a
treia faz (Babadag III), care ilustrcazrt evoluia
specific Hallstattului mijlociu din zona istropontic.

n momentul nceperii spturilor noastre, din


hallst attian:i situatrt pe malul nalt al
lacului Babadag, se prtstra doar o parte, sigur mai
puin de jum[ttate din ntinderea sa iniialrt.
Cea mai mare parte a fost distrus din vechime
i pn n zilele noastre, prin prrtbuiri repetate
ale malului nalt i abrupt ros la baz de apele
lacului 2 Prbuirile au continuat i n perioada
cercetrilor noastre, n special la limita sa de
est, micornd tot mai mult suprafaa aezrii
(circa 100 m 2 n ultimii 20 ani).
Aezarea avea condiii optime de aprare fiind
situat pe o nlime ce prelungea ca o peninsul
terasa dinspre nord-vest, avnd ca limit spre
nord-est malul nalt de 22 m al lacului i pante
accentuate spre est, sud i vest. Astfel dealul pe
care se afla aezarea era nconjurat cel puin
din trei pri pe de o parte de apele lacului, iar
pe de alta de mlatini. i totui spturile au
artat existena unui an de aprare (adnc de
3-3,5 m i lat de 10-12 m), care ncingea dealul
pe pante i tia contactul cu terasa dinspre
nord-vest. ntr-o etap mai trzie aezarea a
fost fortificat cu un val de p[tmnt placat cu
pietre, Intuit i ars, situat n exteriorul anului
de aprare 3 Considerm c dourt au fost cauzele
aezarea

1 Sebastian Morintz, Quelques prob!emes concernant la


piriode anciennc du Hal/stati au flas-nanube a la lumiere
des fouillcs de flabadaf?, Dacia, X.S., R, 1964, p. 101-11R.
2
Ibidem, fig. 2/1-2.
3
n spttturilc noastre s-a constatat c[t nlimea de pc
malul lacului nahaclag a fost locuit[t mai puin intens i n
cea de a doua epoc a fierului (secolele \"-III .e.n.) i n
perioada de romana-bizantin (secolele \"-VI), de cnd
dateaz un zid de incintrt, rlc piatr ce cuprinde i chiar rkp
etc spaiul Ioctoil n rpoca hallslallian:"t.

care au determinat extinderea aezrii spre sud i


sud-vest i anume: ngusta rea suprafeei locuite
prin prbuirile malului i nmulirea populaiei.
Grosimea maxim a strat ului de cultur o intilnim spre mal ullacul ui unde ajunge la 1,20-1,5 Om,
stratul subiindu-se treptat pn la dispariie pe
pante. n cursul spturilor s-au identificat puine
gropi de bordeie, aparinnd numai nivclurilor
inferioare. n cuprinsul stratului s-au observat
numeroase prtturi de p[tmnt galben btut reprezentind "podelele" locuinelor de suprafa.
Din structura acestor locuinte, care s-au succedat timp de mai multe secole' nu avem dect o
cantitate relativ redusrt de budti de lut ars cu
urme de pari i de trestii. n s~himb, din toate
nivelurile coboar[t foarte multe gropi in formft de
clopot, care au r:ivrtit in mare mrburrt depunerile
ce formeaz[t stratul hallstattian. Totusi continutul gropilor i mai ales al acelora bin~ prtst~atc,
cu nivelul de sparc uor de precizat i cu fundul
adincit in pmntul viu, ne ajut s[t precizm coninutul fiecrei faze i respectiv evoluia cultural.
Cercetrile ne-au artat c materialele ce ilustreaz faza Babadag 1 sint reduse cantitativ i se
gsesc aproape exclusiv n imediata vecintate
a malului. Materialele Babadag II se gsesc pe
intreaga aezare, dar nivelul corespunztor acestei
faze are grosimea maxim tot in apropierea malului. Nivelul Babadag III este cel mai gros, descrescind treptat pn la dispariia pe pante.
Gropile in form de clopot de la marginea aezrii
(spre SE, S, SV) sint in cea mai mare parte
Babadag III, mai rare Babadag II i foarte rare
Babadag 1. Asemenea constatri confirm prerea
noastr c aezarea s-a micorat prin prbuirilc
malului i dt a fost necesar[t o extindere spre
sud-vest. 3
Fa de complexitatea problcmaticii pc care o
ridic cercetarea unei asemenea aezri reprezentative pentru Hallstattul timpuriu i mijlociu
din spaiul balcano-dun[trcan, in primii ani s-au
spat anuri lungi i mai puin suprafee. Ulterior, dup ce am obinut o imagine de ansamblu,
am considerat necesar s cercetm integral anumite suprafee. n acest sens am inceput in 1973
cercetarea suprafeei "R" de la limita sud-vestic
a aezrii care arc 300 m 2 , respectiv 25 x 12 m.
In anii 1973-1974 i 1977-1981 suprafaa "R"
a fost spat in intregime. Rezultatele pariale
ale acestor cerccUtri au fost comunicate in citeva

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

S.:i.P.\lTRlLE DELA R.-\ll.-\!1.-\G

'------22,50-----a
l------22.0u---L----21.50
t.----21,00 _____
---20,50---1
20,00------19.50
19.00

----

---UI-------1%150
---tl---------18,00 - - -
1963-1971
-1[Fig. 1. Tiabadag.

1973-1981
Spitturilc

din

S<'ctornl central al aezitrii hallstattiene.

Fig. 1. flabadag. Les fouillcs dans le seclcnr central

rapoarte preliminare care n-au fost publicate. n


acest raport prezentm sumar situaia general
din suparafa "R". (fig. 1).

de l'Ctablisscmcnt hallstattien.

n cuprinsul suprafeei "R" situaia stratigranu este uniform deoarece cuprinde parial
cretetul dealului, restul fiind pc panta de sudfic

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

60

SEBASTIAN llfORIN'JZ

vest. In actualul strat vegetal gros de 10-15 cm


apar resturi hallstattiene amestecate cu rare
fragmente ceramice getice i greceti din secolele
V- III i.e.n. , precum i cu ciob uri romane
tirzii, secolele V- VI. Sub acest strat se afl, pn
la adincime de 1- 1, 10 m, un nivel compact cu
material Babadag III, care se subiaz pe pantft
pn la dispariie. Un nivel Babadag II cu grosimea de numai 10-15 cm se constat numai n
partea de nord-est, iar fragmente ceramice Babadag I apar sporadic in aceeai zon.
n nivelul Babadag III s-au observat pturi
groase de lut galben, uneori ars, care indic mai
multe locuine de suprafa.
In suprafaa "R" s-au indentificat 64 grop1 m
form de clopot cu adncimi varia bile intre 1,20 i
2,50 m (fig. 2). Diametru! maxim a.flat la fundul
gropilor era aproape constant egal cu adincimea.
Gropile in form de clopot, mai exact tronconice
cu gitul cilindric, erau amenajate cu grij, avind
fundul perfect neted, orizontal, uneori uor albiat.
In mai multe cazuri s-au putut vedea in pereii
gropilor urmele uneltei cu virf, ca de ru, cu
care au fost spate. Puine gropi aveau interiorul
ars la rou, majoritatea fiind numai afumate. In
pmntul de umplutur al gropilor s-au gsit n
proporii variate: pietre, lutuial ars cu impresiuni de pari i de trestii, oase de animale i fragmente de vase de lut. Forma, dimensiunile ca i
grija cu care au fost fcute aceste gropi arat clar
c ele aveau o funcie important n gospodria
locuinelor aezrii hallstattiene de la Babadag.
Ele serveau pentru depozitarea proviziilor. Pe
fundul unei asemenea gropi cercetate in 1963 s-a
gsit un strat gros de 20 cm de griu carbonizat.
Dispoziia gropilor de provizii n raport cu
locuinele este greu de precizat deoarece partea
superioar a gropilor s-a prbuit. In dou cazuri
s-a putut constata c sparea gropilor a inceput
de la suprafaa podinii de lut btut, care constituia
nivelul de clcare din interiorul locuinei.
Am artat c marea majoritate a gropilor din
suprafaa "R" dateaz din faza Babadag III i
de asemenea c in aezarea hallstattian de la
Babadag, n care s-au difereniat trei faze, a treia
este cel mai bine reprezentat printr-un nivel cu
multe resturi de locuire, a crui grosime atinge,
sau pe alocuri depete, 1 m, ceea ce atest_ o
locuire ndelungat. In acest nivel ca i in grop1le
care-i aparin apare ceramic de bun calitate
cu suprafaa lustruit de culoare neagr i mai
rar crmizie (fig. 3-4). In privina formelor
distingem: "urna" bitronconic avnd pe pntec
proeminene, (fig. 3/4), strachina cu marginea
arcuitft spre interior (fig. 3/5-6) i cana sau
ceaca cu pntec bombat a vnd adesea caneluri
verticale sau oblice asemntoare unor coaste
(fig. 3jl-3; 4/ l-5). Ornamentarea cu caneluri
apare relativ rar pe marginea unor strchini i pe
mijlocul cetilor i cnilor. Alturi de ceramic
fin apare i o categorie ceramic de factur ~r~
solan, cu structur poroas, de culoare crm1z1e

sau cenuie reprezentat de vase-borcan adesea


decorate cu cte un bru alveolar sub margine.
In ansamblu ceramica fazei Babadag III este
foarte asemntoare, din punct de vedere tehnic
celei din faza Babadag II. Formele vaselor snt
n mare aceleai, intervenind doar unele deosebiri
de amnunt. Principalul criteriu prin care putem
deosebi ceramica fazei Babadag II de aceea
Babadag III snt bogatele ornamente incizate i
imprimate cu motive specifice fazei II i lipsa
total a acestui mod de ornamentare pe ceramica
fazei III.
Faza Babadag III difereniat tipologie i
stratigrafic pentru prima dat la Babadag, poate
fi recunoscut n prezent in numeroase puncte din
sud-estul Romniei. Menionm doar citeva din
descoperirile de acest fel: Enisala, punctul
.,Palanca" 4 , Beidaud 5 , Hrova i Ghindreti 6 ,
Cernavod 7 , Rasova 8 , Gura Canliei 9 , Grlia 11
i Stoicani (necropol) 11
Pentru definirea complet a fazei Babadag III,
respectiv a unei etape istorice distincte din evoluia culturii hallstattiene din sud-estul Romniei.
trebuie s raportm coninutul fazei Babadag III
la coninutul i cronologia fazei Babadag II, care
dateaz din a doua etap a Hallstattului timpuriu
(Ha B) din sud-estul Romniei, la cultura Basarabi,
care a cuprins o mare parte a spaiului
carpato-dunrean in perioada hallstattian mijlocie i la cultura Birseti din Hallstattul trziu.
Stratigrafic s-a dovedit la Babadag c locuirea
corespunztoare fazei Babadag III a urmat dup
aceea a fazei Babadag II, caracterizatrt prin vase
cu ornamente variate incizate i imprimate, ntre
care predomin motivul ce consU't din iruri de
mici cercuri concentrice unite prin linii tangente.
Subliniem constatarea c trecerea de la Babadag I la Babadag II s-a fcut pe nesimite i
tot astfel a avut loc tranziia de la Babadag II la
Babadag III. Nimic nu evideniaz o schimbare
brusc. Aazarea de la Babadag a fost locuit
n continuare de aceeai populaie. Ceramica i
pstreaz calitatea i formele specifice tradiio
nale. Dispare doar moda ornamentrii unor vase
prin incizie i imprimare. Se observ modificri
n formele vaselor, modificri inerente unei lungi
evoluii.

Intr-o groap de mari dimensiuni din faza


Bagadag III cu multe resturi ceramice tipice
Babadag III s-au gsit i trei fragmente dintr-un
vas cu ornament propriu culturii Basarabi. Un
alt fragment de vas tipic Basarabi s-a gsit n
umplutura anului de aprare al aezrii de la
4 Cerct'!ri S. Morintz
1909 (inedite); E. Utzurc, Gh.
1\{nucu-Artameteanu, Materiale, Tulcea 19XO, p. 1'16- 152.
5 G. Simion, E. Lzurcft, Peuet', X, 19RO, p . .17-5-l.
" S. Morintz si Done Serl.>nescu, SCI\'A, 21, 1971, 1, p. 5.l.

D. Bcrciu i colab~ratori, Materiale, 7, 1962, p. 52-5.1.


M. Irimia, Pontica, 7, 1974, p. 75- 13R.
Idem, Pontica, 14, 19Rl, p. 67-R9.
1 Sondaj S. Morintz, 1966.
11 M. PC'trescu-Dmbo,ia, Materia((', 1, 195.1, p. 157 i
urm. fig. 10- Il, pl. 9- 10.
7

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

1
1

1
1
1

1
1
1

o o
o
1
1
1

==1

>i

~1

~1

"'t

SUPRAFAA

Fig. 2. Babadag.

Gropile

hallstattiene identificate

n suprafaa .,R".

www.e-patrimoniu.ro,
www.cimec.ro
Fig. 2. Babadag. Les fosses
a provisions hallstattienes
identifiees dans la surface .,R".

62

SEBASTIAN MOIUNTZ

/
/

Fig. J. Uahadag. Vase din faza Uahadag 111.


Fig. J. Uabadag. Vascs ele la phase Babaclag Ill.

Babadag. Ceramica de tip llasarabi de la Babadag


nu poate fi considerat dect strin in raport cu
mediul cultural local. Ea ajut la stabilirea raportului de contemporaneitate dintre cultura Basarabi i cea de a treia faz a culturii Babadag.
In Dobrogea nu este cunoscut nici o aezare a
c\llturii Basarabi, care in Hallstattul mijlociu s-a
rlspndit din nord-estul Jugoslaviei, Banat i zona

Porilor

de Fier in Transilvania sudic i central,


in intreaga Cimpie Romn, in sudul Moldovei
cu o enclav in zona Nistrului mijlociu. Pentru aprecierea raportului cronologic dintre culturile Babadag i Basarabi este bine s reamintim c faza
Babadag II este documentat spre vest in Muntenia pin la Dridu (la confluena Prahovei cu

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

" AF.:i.Tt!RILE DE tA BA SA DAr.

63

Fig. 4. ll;Lktdag. Vase din faza Uabadag III.


Fig . ~- Uabadaf:. Vasc-s de la phasc Bahadag III.

Ialomia 12. in zona oraului Clrai 13 , in estul


judeului Brrtila 14 i in judeul Galai 15 .. Puinu~
material ceramic publicat de la Popet1-Novac1
(spre sud de Bucureti) desemnat ca pre-Basarabi 16 ilustreaz un aspect de trecere de la faza

Il la faza III a culturii Babadag. Acelai spaiu


geografic situat la vest i nord- ve~t de Do_brogca:
de la Clrai i pin~L n nordul ]udculm Galai

este jalonat de descoperiri de tip Babadag III.


Deci exist dovezi c purttorii culturii Babadag
au J?Opulat. i in faza III aproximativ acelai
spam ca l 111 faza II. Descoperirea celor citeva
fragmente ceramice Basarabi in mediu Babadag
III indid o contemporaneitate, cel puin parial,
dintre Babadag III i Basarabi. Descoperirile
din estul Munteniei i sudul :\'loldovei dovedesc
ns prezena ambelor culturi. Aspectul cultural
corespunztor fazei Babadag III este rezultatul
unei evoluii locale in intreaga zon unde a fost
documentat i faza Babadag II. Prezena bine
documentat a culturii Basarabi n Cimpia Romn i n sudul Moldovei este evident rezultatul
ptrunderii purtrttorilor culturii Basarabi dinspre

12 Informare f {Lc ul <.le \"i or ica Mihai la Sesiunea <.le rapoarte, Tulcea, 19XO .
13 Cercetri S. Morintz pc (; r {t clit ea Cos logcni.
14 N .
Haruc hc , Calal O[i lll Mu zeitl ui Brdil ei,
1976,
fig. 371, 378.
u n localit{ttile Stoicani, cercet ri 1\L l'e trcsc u-D i mhovia,
op. cit., p . l3Z i urm. ; Ca,a<lineti i Sucen~ni, cncet ri
1. T. Dragomir.
16 A. Vulpe, Dacia, ~- S., 9, 1965, p . 116, fig. 7/l- 7.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

SEBASTIAN MUJ\INTZ

6-!

vest. Ei au ocupat aria culturii Babadag din


stnga Dunrii dar n-au putut ptrunde efectiv
n Dobrogea unde aezrile Babadag III i-au
continuat existena i unde nu snt documentate
aezri Basarabi. n acest mod putem considera
c descoperirile de tip Babadag III din estul
Munteniei i sudul Moldovei aparin primei pri a
fazei Babadag III care pot fi contemporane complexelor Basarabi timpurii (aezri i necropole) din
Oltenia i Banat. Toate descoperirile de tip
Basarabi din estul Munteniei. sudul Moldovei i de
la Nistrul mijlociu ilustreaz faza "clasic" a
culturii Basarabi, care a nlocuit cultura Babadag
III i a coexistat cu a doua parte a fazei Babadag
III cnd cultura Babadag a continuat s evalueze
numai n dreapta Dunrii.
Ceramica din aezarea hallstattian de la Rasova
ilustreaz cele trei faze ale culturii Babadag.
lmpreun cu ceramica proprie fazei Babadag III
s-au gsit fragmente de vase, care au fost puse
n legtur cu cultura Basarabi, i mai ales cu
grupul pre-Basarabi, identificat la Popeti-Nucet
i de aici concluzia unui aspect cultural de la
inceputul perioadei hallstattiene mijlocii, care
conine elemente timpurii Basarabi 17 Studiul
materialului de la Popeti-Nucet desemnat ca
pre-Basarabi ne permite s afirmm c acesta
reprezint un aspect de tranziie de la Babadag II
la III.
Descoperirile de la Rasova atribuite unui orizont
pre-Basarabi aparin n realitate culturii Brseti-Ferigile.

Referitor la sfritul culturii Babadag, respectiv


al fazei Babadag III, s-a afirmat c n anumite
complexe din Dobrogea (la Beidaud i la Tomis)
s-au gsit fragmente ceramice greceti din secolul
VI .e.n. n ceea ce ne privete putem face precizarea c n cele peste 100 de gropi Babadag III
de la Babadag nu s-a gsit ceramic greceasc,
nici Ferigile-Brseti i nici nord-pontic.
Cnd se sfrete cultura Babadag?
Problema se pune la fel i pentru cultura Basarabi din Cimpia Romn 18 i din sudul Moldovei.
Dup o perioadrt infloritoare, corespunztoare
Hallstattului mijlociu, cind in stinga Dunrii
evolua cultura Basarabi iar in Dobrogea cultura
Babadag, in faza III, Hallstattul tirziu este
ilustrat de foarte puine urme Birseti in Dobrogea,
documentarea pentru estul Munteniei fiind aproape
inexistent. Materialele de tip Brseti n-au tipologie legtur cu cele de tip Babadag III.
LES FOUILLES DE BABADAG, 1973-1974
1977-1981

Les iouilles commenceC's tn 1962 dans l'etaulissement


hallstattien de Babadag out defini Ia culturc denonunee de
17
18

M. Irimia, Pontica, 7, 1974, p. 120, i unu.


A. Vulpe, MemAutiqu, 2, 1970, p. 202-203.

type Bauadag, qui a evolue dans la zone istro-pontique du


XI" jusqu'au VII siecle av. n. e., Dans son evolution trois
phases ont etc differenciees. Les deux premieres correspondent a la periode hallstattienne ancienne, Ia troisieme a Ia
periode hallstattienne moyenne.
De 1973 a 1981 on a fouille Ia surface .,R" de 300 ma,
qui comprend en partie le haut plateau et la pente sud-ouest.
Daus cette aire on a releve des vcstiges sporadiques de Ia
phase Babadag I, un mince niveau Bahadag II et un autre
bien plus epais Dabadag III. Les dep6ts qui correspondent
aux trois phases s'amincissent progressivement sur la pente,
pour disparatre iinalement. La couche Babadag III atteint
a Ia limite nord-est de Ia surface .,R" I'epaisseur maximum
1 m.
Dans Ia couche Bal>adag III on a rclevc les "estiges successifs de plusieurs habitations de suriace, pourvues de .,plan
chers" de terre glaise jaune battue, pariois brules jusqu'a la
couleur l>rique. Cn element qui caracterise Ies etablissements
hallstattiens du type Babadag c'est le grand nombre de
fosses a pro"isions en forme de cloche. Rien que dans la
surface .,R" on en a denombrees 64, appartenant en grande
majorite a Ia phase Babadag III.
Autant dans la couche de Ia troisieme phase que dans les
fosses on a trouve un grand nombre de fragments ceramiques,
d'ossements d'animaux et, en nombre tres reduit, des mor
ceaux d'enduit calcine des habitations detruites.
Le materiei le plus significatif pour Ia dcfinition de la
phase Babadag III est Ia ceramique. Les principaux types
de vases continuent sous unc forme evoluee Ies types de la.
phase Babadag II. Ainsi, I'on rencontre frequemment le
vase bitronconique de dimensions moyennes ou grandes ~
protuberances (parfois repoussees de I'interieur) sur les epaules
du vase, l'ecuelle au bord recourbe vers I'interieur et Ia tasse
a une ou deux anses surelevees. Les trois types susmentionnes
sont d'une bonne facture technique et a surface polie. Suivant
le degre de cuisson, leur couleur est le plus souvent noire,
mais I'on rencontre a.ussi des exemplaires de couleur brique.
A noter que la plupart des vases bitronconiques (ou .,urnes")
ont leur surface exterieure noire et celle interieure brique.
Le riche decor realise par incision et impression de Ia phase
Babada.g II disparat. Dans la phase Babada.g III l'on ne
rencontre plus que sur quelques ecuelles ou tasses des ornements simples, faits de cannelures. Le quatrieme type de vase
frequent dans la troisieme phase est le pot de facture grossiere,
le plus sou"ent muni d'un cordon alveolaire, de couleur brique
ou gris-brique.
Mentionnons egalement que dans la phase Babadag III
l'emploi des objets de fer devient courant.
Grce a la determination precise des elements speciiiques
de la phase Dabadag III une serie de decou"ertes anterieures
de la zone istro-pontique peuvent etre integrees dans !'aspect
unita.ire Dabadag III. Autant par le nombre des sites que
par I'cpaisseur des dcp6ts !'aspect Babadag III illustre dans
la zone istro pontique une periode longue et prospere qui se
situe, sans Iimites chrouologiques precises, aux VIII" et VII"
siecles av.n.c. L'aspcct culturel est attestc dans toute la
Dobroudja, dans !'est de Ia Muntenie et le sud de Ia Moldavie.
A un certain moment son eYolution ne se poursuit plus que
dans la Dobroudja, les zoncs situecs a gauche du Danube
etant desormais occupees par Ia culture de Basarabi. Aucun
site relevant de cclle ci n'a ete atteste jusqu'a ce jour dans la
Dobroudja. Le parallclismc chronologique entre les cultures
Dabadag III et Basarabi est confirme par la decouverte de
quelques fragments de ceramique Basa.rabi dans le milieu
Babadag III de la Dobroudja.
Un probleme qui reste a Ctre elucide est celui de la fin,
qui semble avoir etc brusque, de !'aspect Babadag III. Ce
qui apparat comme certain, c'est qu :'au VII" siecle, Iorsque
disparaissent Ies Ctablissements Babadag III de la Dobroudja.,
dispa.raissent egalcment Ies Ctablissements Basarabi de !'est
de la Muntenie et du sud de la Moldavie. Aucun rapport direct
entre !'aspect Babadag III et les decouvertes sporadiques du
type Brseti Ferigile, appartena.nt au Hallstatt tardif, n'a
pu etre etabli jusqu'a present.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Histria, jud. Constanta


Raport preliminar asupra cercetrilor
din punctul Histria-pod, 1980 i 1981
KO~ RAD Zil\IMERMA~N ~i

In timpul campaniei de s~tpturi 1980 de la


Histria, descoperiri ceramice intimpltoare au
atras atenia asupra unui punct situat pe malul
sud-vestic al lacului Istria, alturi de podul peste
care oseaua asfaltat duce la Cetatea Histria
(la 4 km deprtare) 1 Noul punct a fost numit
Histria-Pod.
Terenul, care ajunge pin aproape de lac i care
ia in acest loc forma unui platou de circa 2 m
inlime deasupra nivelului apei, este folosit in
scopuri agricole. n locul descoperirilor exist
stinci de ist verde, pe fiia ingust a malului i
ieind la suprafaa apei. Pe o distan de aproximativ 50 m au putut fi adunate, n parte din ap,
numeroase cioburi, mai ales fragmente de amfore.
n 1980 i respectiv 1981 au fost intreprinse
spturi de control pentru obinerea unui material stratigrafiat i a unor noi date asupra locului.
n acest scop, in 1980, s-a efectuat o seciune
lung de 1O m i adin c de 1,00 m (pin la pinza de
ap freatic), paralel cu faleza i aproximativ
in direcia nord-sud (fig. 1). ntr-o parte a acestei
seciuni, unde a fost identificat o groap, s-a
mers mai adinc pe o suprafa de 2,00 X 2,20 m.
n campania 1981 s-a preacticat o seciune
perpendicular pe sptura din 1980, orientat,
aproximativ, n direcia est-vest, lung de 22 m
i lat de 1,50 m (fig. 2). Aici s-a putut observa
cum stnca urc, treptat, spre vest. Solul viu din pmnt gri-brun, pe alocuri verzui datorit
fragmentelor de ist existente in mare cantitate,de o consecin lutoas - este de cele mai multe
ori afnat, aproape curat, fr material arheologic,
se afl, n unele poriuni, peste stinc vie. n
partea sa superioar, solul viu se contureaz, in
profil, ca o linie neagr, inchis. Deasupra se afl
un strat de pmnt brun inchis, ajungnd, n jum
tatea estic a seciunii, la aproximativ 0,80-1,20 m
adincime, in cea vestic ceva mai adnc, anume
pn aproape de stinca situat aici n apropiere.
Acest strat, coninnd mult material arheologic
- alturi de numeroase cioburi i oase, crmid,
chirpici, lut i pigmentri negre izolate - nu se
poate delimita intotdeauna clar, n cadrul unei
zone de tranziie, de stratul vegetal care il suprapune. Stratul vegetal, de cea. 0,45 m, uneori i
mai gros, aproape fr cioburi, a fost distrus
prin folosirea terenului in scopuri agricole.
1 Punctul a fost semnalat de medicul veterinar Dan Prot opopescu din satul Istria.

ALEXANDRU A \'RAM

. n captul vestic al seciunii din 1981, a putut


fl observat traseul unui zid, situat oblic fa de
aceasta. Aflat puin sub suprafaa actual, in
partea .superioar a stratului de pmint gri-brun,
acest z1d, lat de 0,52 m, construit din fragmente
d~ i~t legate cu pmint, fr fundament propriuZIS I fr groap de fundaie, s-a mai pstrat
pin la nlimea de cea. 0,30 m cu feele laterale
clare; !ltr-unul di~ interstiii, s-a gsit un fragmen_t dmtr-un opa1 grecesc de la sfiritul secolulm al VI-lea - mceputul secolului al V-lea
.e.n.
_n wcaptul estic al seciunii, se afl groapa surpnnsa m anul precedent. Groapa taie stratul
gri-brun inchis, mergind mult mai in adincime
atingind di~ect solul viu, aici foarte subire, car~
acoperea shnca.
Materialul ceramic gsit la aceste spturi de
control se compune din: ceramic indigen lucrat
cu min~, ceramic histrian uzual, n cantitate
m~re (f1g. 3), m~ele fragmente de cupe greceti
onentale, cera~uc atic cu figuri i cu firnis
negru. Cea mai mare parte o reprezint resturile
de amfore de import; au aprut i unele tampile
(Thasos), precum i un exemplar intreg dintr-o
amfor de Heraclea Pontic (cu tampila Aristokles Satyrionos), din cel de-al doilea sfert al secolului al IV-lea .e.n.
La o prim privire, ceramica gsit se incad_reaz, provizoriu, n dou perioade de timp difente. Aceasta corespunde, in oarecare msur, cu
~ituaFa de te~en, de unde pn acum se pot deduce,
1potehc, doua faze de ocupare a locului. n afar
de puinele fragmente ceramice aprute n stratul
vegetal, cioburile gsite in stratul gri-brun al seciunii din 1981 dateaz din a doua jumtate a
secolului al VI-lea i de la nceputul secolului al
V-lea .e.n., cel mai vechi fiind un fragment de
cup .1?-receasc orien!al databil cel mai trziu pe
la miJlocul s~colulm al VI-lea i.e.n., aprut la
baza stratulm. Fragmente ceramice mai trzii,
pin la sfritul secolului al V-lea, lipsesc, pentru
moment, in sptur. n schimb, apare ceramic
de la sfritul secolului) al V-lea .e.n. - a doua
jumtate a secolului al IV-lea .e.n. Aceasta se
gsea, in afar de descoperirile intimpltoare de la
suprafa, exclusiv in groapa identificat n
1980-1981, unde a aprut i amfora, menionat,
din Heraclea Pontic.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Fig. 1. Hislria-l'ocl 1980.

Seciunea

dinspre XE.

Fig. 1. 1-Iistria Pod 1980. La section rue du

Fig. 2. 1-Iistria-Pod 1981.

SecimH'::t

dinspre E.

Fig. 2. Histria Puci. 1981. La section vuc de !'est.

~E.

Fig ..1. Histria-l'ocl

1980. f.'ragmeni

de crater histrian.

Fig. 3. Histria Pod 1980. Fragmc11t d'un cratere histricn.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

61

IIISTI<f,\ CERCEL\l<II.E lll:-1 1'":'-ll TII!. I'<Jil

La ntrebarea care c caracterul sitului de la


Histria-Pod nu se poate nd rrtspunde decit n
mod provizoriu. Dei n apropiere snt situate
prelungiri ale necropolei Histriei, aici nu poate
fi vorba de o parte componentrt a acesteia. Abundena ccramicii foarte diferite, fragmentele ele
igl, oasele de animale, arsura, dar mai ales zidul
spat n 1981 indic mai degrab un complex de
locuire. Ar putea fi vorba, eventual, de o aezare
lng Histria (cea mai apropiaU n acest caz), fie
o gospodrie individual{t de tip fermft, construit
pc un lot agricol din afara oraului, fie de o aezare
rural, creia i s-ar ad{tUga altele, deja stabilite
n mod cert, n mprejurimile mai ndep[trtate ale
orasului.
S~rcina urmtoare, care va trebui rezolvat
prin spturi viitoare, va fi aceea de a obine
pentru Histria-Pod informaii mai clare despre
ntinderea, diviziunea exact n timp i caracterul
acestui loc.

HISTRIA, DEP. DE CONSTANA


RAPPORT PRELI~IINAIRE CONCERNANT
LES RECHERCHES SUR LE SITE DE
HISTRIA-POD, 1980 et 1981
H.ESUME

Les rcchcrchcs cffcctuecs catre 1980- 1981 sur le site


ele Histra Pod, en"liron 4 km a l'Ouest de la cite d'Histria.,
sur la rirc du lac d'Histria, pres du pont de l'aotoroute, ont
dccot!"fert un ctabliasement a caractere agricole. Les deUJI
couches arch6ologiques datent, la premiere du milieu du
vre - debut du yc s.ar.n.e,. la seconde du rvc s.av.n.e.
Les materi:~.ux archeologique comprennent des fragments
ceramiques (amphores, vases d'usage courant histriens, c~ra
mique attiquc a figures noircs et a vernis noir, ceramique
hallstattienne tardirc), des os d'annimaux, des tuilles. Les
rccherches scront continuees l'annec prochaine.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Descoperiri arheologice n aezarea antic


de la Gura Canliei (jud. Constanta)
M. IRIMIA

In anul J981 au continuat 1 ~rtprtt urile in a~eza


zarea antic de la Gura Canliei, situatrt la aproximativ 2,5 km n aval de cetatea bizantin de la
Pcuiul lui Soare. Din cauza timpului limitat
avut la dispoziie, spturile au fost concentrate
numai n seciunea S4 , nceput n anul 1980. Cu
acel prilej au fost cercetate complexele feudaltimpurii, parial i cele romane 2 , astfel c n
anul 1981 au putut fi investigte mai ales locuirile
corespunztoare epocilor roman (parial), Latene
i Hallstatt.
EPOCA HOMAN
Dup cum au artat-o spturile anterioare,
stratul de culturrt roman i romana-bizantin de la
Gura Canliei este relativ bogat, cu toate c, din
cauza complexelor feudale timpurii care l suprapun, n interiorul lui nu s-au putut determina
ntotdeauna cu suficientrt claritate nivelurile de
locuire existente.
n careul 6 al seciunii S,1 , la adncimea de
1,60- 1,80 m au fost surprinse nc de anul trecut
dou rinduri aproximativ paralele de pietre odasonate, situate intre ele la o distanU ck circa
0,25-0,30 cm, orientate nord-sud, c~re par si"i
reprezinte un canal (pluvial ?) deranjat mult de
nivelele posterioare. n vecintatea sa, spre est,
n caro urile 7-8 la adncimea de 1,50-1, 70 m
a fost cercetat o arsur intens, de epod romanrt,
i care aparinea unei locuine, distrus poate
ntr-un incendiu accidental. n unele poriuni
grosimea arsurii atingea 25-30 cm. Stratul
roman de cultur a fost ele asemenea surprins
i n carourile 9-10, fr s fi aprut ns complexe caracteristice de locuire.
Materialul arheologic de epcc roman i
roman-trzie este relativ distrus. ntlnim fragmente de cnie cu past fin, i angob roie
crmizie, sau de cni cu past alburie-cenuie,

caolinaU, relativ aspr, ornamcntate cu canclUI'i


orizontale (fig. 1/11, 14). S-au descoperit de asemenea, fragmente de strchini i castroane cu buza
tras, de cele mai multe ori n interior, pasta
crmizie-glbuie fin, acoperite cu angos gl
buie, roie ori roie-maronie (fig. 1/3-5, 12). Nu
lipsesc nici torile late de oale, prevzute cu cte
dou sau trei caneluri adnci, longitudinale, confecionate din argil roie-crmizie sau bej-gl
buie, cu angob roie ori maronie (fig. 1/8-10),
Acestea aparin unui tip de vas cunoscut i din
spturile anterioare, datat n secolele III-IV 3
i n aceast campanie s-au descoperit mai multe
fragmente de amfore, precum i un fragment
ceramic de tip sarmatic (fig. 1/6).
Epocii romane timpurii i putem atribui de asemenea un picior cilindric de fructier carpic ( ?) ,
cenusie, relativ scund, cu baza lat, discoidal,
i c~pa larg deschis (fig. 2/ 11), descoperit n
carou! 7, la adncimea de 1,80 m. Fructierele cu
piciorul oarecum asemntor, snt relativ frecvente n lumea carpic 4
n carou! 5 al seciunii a fost descoperit un
opai (fig. 1/1) cu discul plat, adincit, mrginit de
o nervur circular, n relief, care se desface in
dreptul ciocului, formind un canal lung. Pc bordur prezint trei rudimente de apuctori, transformate n butoni mici, ornamentali. Discul spart.
Argilit crmizie, acoperit cu vopsea roie deschis, cu urme brune spre cioc, datorate arderii
secundare. Pc fundul adncit, mrginit de dou
incizii circulare, concentrice, se afl imprimat
n relief i tampila CASSI. Dimensiuni: lungimea
8,5 cm; nlimea 2,5 cm; diametru! discului
6,5 cm. Inv. 31670. Dup cum s-a mai artat 5 ,
opaiele cu tampila amintit au o provenien
nord-italic i snt cunoscute n aproape toate
provinciile apusene ale imperiului, n prima jum
tate a secolului II. n rsrit le ntlnim att n
3

1 Aezarea

este relati'<

cunoscut,

deoarece n diferite
rnduri mai muli specialiti au semnalat materiale arheologice
recoltate prin cercetri de suprafa. Pentru descoperirile
anterioare vezi: SCIV, lJ, 1962, 1,p, 1~1-1~5; P.Diaconu,
N. Anghelescu, Rc1l\1uz, 5, 1968, 4, p. 341-351; N. Cono1ici,
Crian, Muecanu, SCIVA, 26, 1975,4, p. 546-547; M, Irimia,
Pontica, U, 1980, p. 81 _g~; idtnt, Mat<'rialc llra~<l'l, 1'J81;
idem, l'ontica, 1-l, 1981,
2
Cf. Materiale Bra~o;, 19o 1.

M. Iri mia, Pontica, 14, 1981, fig, 24/6-8, Il, 13.


Gh. Bichir. Cultura carpic, Bucureti, 1971, p. 76-78
i pl.
99/1-3 (Poiana Dulceti); !Olj4-6 (Pdureni,
Poiana Dulceti); lOJf 1,3 (Poiana Dulceti).
5 S. Locschckc, Lampcn aus Vindonissa. Ein Beitmg von
Vindonissa wul des antt:kcn Beleuchtungswesens, Zurich,
1919, p. 296 (!08); tipul X; D. lvani, Die pannonischen
Lampm. J:inr typologisch chrono/ogische iJbersicM, DissPann,
s<:>ia 2, 2, 1<J.15, tipul C>\.\'11 ; E. Buchi, l.uCI'me dl'[ /1./usw di
Aquilcia, 1976, p. 19 i 2 L
4

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

',\
'~''hlh'\. .\@.\'~::
%.'-1-~'%~~+~-"\~::~
v-.,<:;;,,""-'~l;;."l:~:'''''""''
'-.'' -.-.ww
,

..

<~

'

.... ' ,

''

;<# ,..

''

15
Fig. 1. Gura Canliei.

Ceramic

roman

romana -bizantin .

Abb. 1. Gnra Canliei. Romische und romisch-byzantin isch<i Kcramik.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Fig. 2. Gura Can1iei. 1- 10

ce ramic getic i e 1 e nistic

din a d ou a

epoc

a fi erului; 11 picior d e

fru c tie r

d in

Abb. 2 . Gu ra Can i iei . 1- 10 getische und h ellenistische Keramik aus d er zweitcn Epoc he d es Eisens;
Frucbtgefilsses au s d e r ri:imischen Epoche.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

epoc roman .

11 Fuss ei nes

DESCOPERIRI ARHEOLOGICE LA GI!RA

Dacia 6 ct s1 m Moesia Inferior - la Tomis 7 ,


Dinogeia 8 i Durostorum 9 . n aceastrt ultim
localitate s-au descoperit 18 exemplare 10 De altfel,
la Durostorum sau in apropierea sa 11 au aprut
in diferite rinduri i alte materiale care ilustreaz
existena unor relaii comerciale strinsc cu lumea
italic. Prin urmare, descoperirea opaiului amintit
la Gura Canlici, doar la circa 20 km n aval de
Durostorum, nu poate s surprind.
n careul 1O al seciunii S 4 , la adncimea de
0,93 m s-a descoperit o can fragmentar{t (fig. 1/15),
cu corpul aproape globular, ceva mai ascuit la
partea superioar i fundul plat. Lipsesc gtul i
toarta vasului. Pasta maronie, aspr, cu puin
midt n compoziie. Dimensiuni: inlimca 11 ,Sem;
diametru! maxim 12,5 cm. Inv. 31671. Exemplarul pare s aparin unui tip ceramic specific
secolului VI.
Perioada corespunztoare secolelor V- VI este
ilustrat i de fragmente de amfore aa-numite
"cu coaste" sau cu striuri orizontale, dese, uor
ondulate, precum i de fragmente de oale, str
chini i farfurii (fig. 1/2).
A DOUA EPOC A FIERULUI

Acesteia ii aparin un bordei i cteva gropi cu


materiale caracteristice, cercetate in anii trecui 12
In sectiunea amintit n-a fost cercetat in nul
1981 nici un complex de locuirc care ar putea fi
atribuit, eventual, acestui epoci.
Precizm doar c aici nivelul corcspunzrttor
celei de a doua epoci a fierului parc s se afle la o
adincime ceva mai mare fa de cele din seciunile
S1 -S3 , situaie datorat i pantei terenului, mai
accentuat spre S 4 n carou! nr. 9, la adncimea
de 2 m s-au descoperit resturile unei vetre apari
nnd acestei epoci. n carourile 7-8, ntre adincimile de 1,80-2 m s-au descoperit mai multe
fragmente de vase getice lucrate cu mina (de tip
clopot ori sac), precum i fragmente de castroane
lucrate la roat. ntre acestea remarcm un
fragment de vas bitronconic de mari dimensiuni
cu umerii lini i buza evazat, ngroat puin
spre exterior (fig. 2/2), un fragment de vas de
tip clopot prevzut sub buz cu o apuctoare
6 N. Gostar, ArchMold,
!, 1977, p. 158-159, 178 i nr.
39-68; Dorin Alicu, Dacia, N.S., 20, 1976, p. 208, nr. 9-12.
7 G. Severeanu, Bucureti. Revista Muzeului i a Pinacotecii Municipiului Bucureti, 1-2, 1936, p. 39-87, nr. 46,
fig. 42.
B Gh. tefan, SCIV, 9, 1958, 1, p. 61-69, fig. 6; un opai
s-a gsit cu o moned de la Antoninus Pius, iar altul, cu
aceeai tampil, a fost descoperit n cel mai vechi nivel de
locuire, datat n secolul Il.
9 I. Micu, AnD, 19, 1938, 3, p. 81; M. Cieikova, n Actes
du I xe Congres International d' etudes sur les frontieres
t'omaines, Mamaia, 6-13 septembre, 1972, Ducureti-Kiiln
Wien, 1974; C. Muecanu, V. Culic, Dacia, N.S., 2"1, 1980,
p. 289.
10 C. Muccanu, V. Culic, op. cit., p. 283, tabelul 1.
11 Ca de exemplu la Ostrov i Dervent: cf. A. Rdulescu,
Dacia, N.S., 7, 1963, p. 535-551; M. Ducoval, Pontica, 5,
1972,p. 117-136.
1 2 M. Jrimia, Ponlica, D, 19SO, p. 81-8"1; idem, MatNiale
Braot, 198 1.

CA~LIET

71

masiv,

sub form de potcoav (fig. 2/1) i un


altul cu o apuctoarc plat, dreptunghiular
(fig. 2/10). Reinem de asemenea, un fragment de
vas-sac ornamentat cu un bru orizontal, alveolat,
din care pornesc in direcii opuse alte dou bruri
asemntoare (fig. 2/4). Materialele ceramice amintite se dateaz n secolele V- IV .e.n.
n aceasUi seciune au aprtrut i fragmente de
cni ori ceti cenuii lucrate la roat (fig. 2/7,8),
precum i de amfore elenistice (fig. 2/5, 6, 9).
n zona aezrii apruser anterior dou tam
pile de amfore rhodiene din secolul III ( ?) .e.n. 13
i o alta sinopeean, corespunztoare grupei a
VI-a cronologice {120-70 .e.n., dup Grakov 14 ).
Amintim de asemenea descoperirea in bordeiul
cercetat in anii trecuti a unei cni cenusii i a unui
Kantharos clenistic din secolul I i.e.n: sau de la
nceputul celui urmfttor. S pturile recente au scos
la iveal alte fragmente de amfore rhodiene care
aparin, probabil, tot unei perioade relativ tirzii.
Materialul arheologic corespunztor celei de a
doua epoci a fierului descoperit la Gura Canliei
se dateaz, larg, intr-un interval corespunztor
secolelor V-I i.e.n. Nu este exclus ca cercetrile
arheologice viitoare s surprind complexe arheologice mai bogate, care s ne ofere date numeroase,
precum i posibilitatea unor dclimitri stratigrafice i cronologice stricte.
AEZAREA HALLSTATTIAN

Acesteia ii aparin citeva dintre complexele de


locuire cercetate parial in anii trecui, precum i
mai multe gropi cu pereii verticali i fundul uor
albiat sau n formft de clopot.
n anul 1981, n carourile 5-6 ale seciunii S 4 ,
la adincimea de 2,05-2,10 m a fost descoperit
un grup aproximativ compact de pietre, cu lungimea de circa 2,20 i limea de 1, 75 m; acesta
continua spre sud in malul seciunii. Grupul de
pietre amintit, cercetat parial, pare s aparin
unei locuine, strpuns i deranjat de o groap
feudal-timpurie. n unele poriuni, pietrele sint
dispuse pe mai multe rinduri, pn la adincimea
de 2,25-2,40 m. Stratul arheologic coninea foarte
multe oase mari de animale (mai ales de bovidee),
uneori cu unne atestind un inceput de prelucrare,
precum i fragmente ceramice hallstattiene. Spre
vest, "locuina" amintit - poate semiingropat? - prezenta spre margine o "treapt" lat
de aproximativ 60 cm. i nalt de circa 20 cm.
Amintim c n campaniile anterioare s-a cercetat
i un important complex hallstattian (ritual?)
care avea la baz de asemenea o suprafa relativ
compact de pietre, peste care s-a construit o
vatr ornamental 15 .
13 N. CoilO'tici, Crian Muccanu, SCIVA, 26, 1975, 4,
p. 546-547.
H M. Irimia, Pontica, IJ, 19SO, p. 84.
I> J<lcm, l'ontica. 1~. 1<JS 1.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

72

M. IRIMIA

Ceramica hallstattian descoperit n anul 1981


este foarte fragmentar, ntlnindu-se doar un
singur exemplar aproape ntreg.
n cadrul ceramicii lustruite remarcm fragmentele de vase cu corpul bombat, cu gtul larg,
buza evazat i marginea rotunjit. Cele mai multe
exemplare au suprafa exterioar neagr, lustruit, iar cea interioar cenuie, cenuie-glbuie
sau rocat-crmizie (fig. 3/6- 7,12,14-15).
Altele au suprafaa exterioar cenuie sau cenuie
glbuie, de asemenea lustruit (fig. 3/2. 8-10, 13).
Remarcm un fragment de vas cu suprafaa exterioar complet neagr, lustruit, ornamentat cu
caneluri verticale largi, superficiale (fig. 3/11).
Fragmentele de castroane au buza tras spre
interior, n general neornamentatft. Unele snt
prevzute, totui, pe marginea exterioar a buzei,
cu caneluri largi, oblice, superficiale (fig. 3/16),
iar altele cteva au marginea buzii crestat.
Fragmentele de cni i ceti indic existena
unor exemplare de dimensuni diferite, cu corpul
bombat, gtul cilindric, profilul arcuit spre exterior i umrul uneori carenat. n careul 8, la
adncimea de 2,48 m, ntr-o groap de mici di
mensiuni a fost descoperit o ceac bitronconic,
bombat, cu buza foarte puin evazat ~i fundul
rotunjit. Toarta lat, rupt n prezent, pare s fi
fost supranlat. Past neagr-cenuie, relativ
aspr, dar bine lustruit pe ambele suprafee
(fig. 3/3). Dimensiuni nlimea 6,5 cm; diametru! maxim 10,2 cm; diametru! gurii 9,1 cm.
lnv. 31669. Reinem, de asemenea, o toart
fragmentar, lat, neagr, lustruit, ornamentat

cu caneluri longitudinale (fig. 3/4).


O form ceramic frecvent este vasul-borcan de
dimensiuni variate, cu suprafaa netezit sumar,
de culoare glbuie sau cenuie-glbuie. Decorul
acestei grupe este realizat uneori de bruri alveolate
orizontale, situate mai ales la o mic distan sub
buz. Pasta categoriei ceramice amintite conine
multe cioburi pisate i nisip grosier.
n ceea ce privete ncadrarea cultural a descoperirii hallstattiene de la Gura Canliei, n stadiul
actual al cercetrilor putem preciza doar c cea
mai mare parte a materialului ceramic este asem
ntor celui intilnit n orizontul cultural Babadag
III din staiunea eponim i din alte aezri 16
Materialul arheologic de la Gura Canliei se asemn, parial, celui descoperit la Rasova-Malul
Rou 1 7 . n comparaie cu acesta din urm lipsesc
totui unele forme relativ obinuite, cum ar fi
cetile oblice sau verticale, strchinile cu buza
faetat etc. Nu am ntlnit pn n prezent nici
vase cu corpul bombat ornamentate pe gt cu
caneluri largi, orizontale, ori strchini i castroane
ornamentate n interior cu caneluri dispuse concentric sau radial, de tipul unora dintre exemplarele
de la Rasova.
Elementele menionate deosebesc intrucit va
ceramica hallstattian de la Gura Canliei de cea
16

17

S. Morintz, Dacia, N.S., 8, 1964, p. 101-118.


M.Irimia, Pontica, 7, 1974, p. 87-126.

de tip Babadag III din staiunea eponim, sau


de cea de la Rasova. Cu toate acestea, cele mai
multe forme de vase, precum i tehnica lor de
execuie - la exterior cu luciu metalic, negru,
negru-cenuiu sau glbui - ne determin s considerm ceramica amintit ca aparinnd tot orizontului cultural Babadag III.
innd seama de cronologia general a acestei
culturi, cit i de cea a diferitelor descoperiri care
i-au fost atribuite, considerm c asezarea de la
Gura Canliei, dateaz, eventual, dint;-o etapft ceva
mai trzie, probabil finalft, Zt orizontului cultural
Babadag III.
Cercetrile efectuate pn in prezent la Gura
Canliei au scos la ivealft materiale importante
corespunztoare mai multor epoci istorice. Continuarea investigaiilor atit in zona sondat:'t, cit
i pe latura de nord-nord est a prului, va oferi
date arheologice mai bogate in legtur cu unele
aspecte ale perioadelor istorice amintite.
ARCHOLOGISCHE FUNDE IN DER ANTI-

KEN ANSIEDLUNG VON GURA CANLIEI


(BEZIRK CONSTANA)
ZUSAMMENFASSUNG
Der Verfasser schildert die Ergebnisse der im Jahre 1981
unternommenen Ausgrabungen von Gura Canliei. Dank dcr
beschrii.nkten Zeit konzentrierten sich die Ausgrabungsarbeiten nur im Schnitt S 4 , der 1980 bcgonnen wurclc. Es wurden
besonders die Siedlungen untcrsucht, die der romischen -,
der Latcnc- unei Hallstatt-Epoche entsprcchen.
Rmische Epoche. Zu bcmerken sind zwei ungcfiihr parallele
Rcihcn unbcarbciteter Stcine, die wahrscheinlich einen Kanal
darstellen. In der Nhe befindet sich cine nachdriickliche
Brandflche, die einer 'Vohnung angehrt. Das aufgefundcne
archiiologische Material romischer und spiitrmischer Zeit
ist relativ vcrschieden. Zu erwahnen sind: ein gestcmpclles
Ollmpchen aus dem 2. Jh., der zylindrischc Fuss cines
karpischen Obstgefii.sscs ( ?), wie auch cine fragmentare
Kanne aus dem 6. Jh
Die zweite Epoche des Eisens. Zu dicscr Epoche gehrcn
eine Hiitte und mehrere Gruben mit charakteristischen Materialien, die in den vorigen Jahren erfoscht wurden. Im Jahre
1981 kamen nur "Oberreste eincr Hiitte zum Vorschein. Das
keramische Material kennzeichnet sich durch handgearbcitcte
getische Fragmente (Typ Glocke oder Sack), am T6pferrad
verfertigte Schiissel-, Kii.nnchen- und Schalenfragmente, wie
auch Fragmente hellenistischer Amphoren.
Die Hallstatt-Ansiedlung. Dieser Epoche geh6ren einigie
von den vorher teilweiseer forschten vVohnkomplexen, wie
auch einige Gruben mit senkrechtenWnden und den I3oden
in Form einer Mulde odcr einer Glocke an.
Im Jahre 1981 wurde eine ziemlich kompaktc Steingruppe
aufgefunden, wahrscheinlich von einer "'ohnung, die von
einer frlihfeudalen Grube durchdrungen und zerstort wurde.
Die archologische Schicht enthielt sehr viele Menschen- und
Tierknochen, keramische Hallstattfragmente. Dic l<eramik
ist fragmentar erhalten. Im Rahmen dieser sind zu crwiihncn:
Fragmente von buchigen Gefiissen, Schiisscl-, Kannen- uml
Schalenfragmente mit schwarz lakiertcr iiussercn Oherfliichc
Vorhanden sind auch die graucn und gelblichcn Exemplare.
Das keramische Material geh6rt dem Babadag III- Typ an.
Einigermassen unterscheidet E's sich von demjenigen aus der.
Ansiedlung von RasoJa- Malu Rou, unei zwar durch das
Fahlen einigcr Gefsse und manchcr Verzierungsclemente.
Im heutigen Forschungsstadium kann man annehmen,
dass die Hallstattansiedlung von Gura Canoiei der Endetappe
des Kulturhorizontes Babadag TII angPhiirt.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Fig. 3. Gura Canliei.

sec iun ea

S4 (vedere

parial);

2- 16

ceramic h allstattian .

Abb. 3. Gura Canliei. 1 Scktion S 4 (Tci lansicht); 2 - 6 ha llstattische l\eramik.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Descoperiri n necropola getic de la Bugeac,


corn. Ostrov
M. IRIMIA

Cercetrile din anul 1981, ca i n ultimele campanii, au fost concentrate n zona nord-vestic a
necropolei din punctul "Gherie" 1 , situat la
aproximativ 60-70 m de grupul de morminte
cercetat n 1968-1969, zonrt n care, n anul
1972, au fost semnalate noi descoperiri, iar in
1977-1979 am efectuat alte spturi sistematice 2
n vederea cercetrii integrale a zonei n anul
1981 am efectuat alte dou seciuni--S 18 i S 19
(54 X 2 m), paralele cu S 16 i orientate nordest - sud-est. n acelai timp, seciunea S 17,
nceput n 1979, perpendicular pe captul de
nord-est al celor amintite anterior, a fost prelungit, avnd n final 35 x 2,50 m. S-au descoperit
24 de morminte getice de incineraie (numerele
81-104).

Mormntul nr. 81 (fig. 1 ; 4/1), a fost descoperit


in seciunea S 18, la aproximativ 2,50 m spre
sud-est de mormntul nr. 79, cercetat n 1969.
Urna era situat ntre adncimile de -0,35-0,63m
de la suprafaa actual a solului; ctre sud era
protejatrt de o lespede de calcar, aezatrt vertical
mtre 0,38-0,58 m. Urna era reprezentat de
un vas -borcan de tip clopot, lucrat cu mna,
prevzut cu dourt apuctori plate, orizontale, i
altele dou, sub formrt de potcoavrt, dispuse puin
sub diametru! maxim; pasta este de culoare cenuie nchis, maronie, cu cioburi pisate i nisip
grosier n compoziie, iar suprafeele netezite.
Dimensiuni 3 : 1 = 36 cm; d.g. = 26,7 cm;
d.m. = 29 cm; d.b. = 13,2 cm. lnv. 31225
(fig. 3/1; 4/1). Coninutul ei era acoperit cu un
castron semiglobular lucrat cu mna, aezat cu
gura n jos; pasta este de culoare galben-des
chis, cu cioburi pisate i nisip n compoziie.
Suprafaa interioar avea o angob care nchidea
porii. Fundul vasului era ars secundar, pe ambele
suprafete. Dimensiuni: 1 = 10 cm; d.m. = 20,3cm
d.b. = 9,8 cm; lnv. 31226 (fig. 4/ 15). Printre
oasele calcinate, relativ mari, s-au descoperit
i dou cuitae de fier. Cel dinti, de mici
1 Pentru primele cercetri, cf. M. Irimia, Pontice, 1, 196R,
p. 202-234 (mormintele nr. 1- 14); idem, Pontice, 2,
1969, p. 23-24 (mormintele nr. 15- 19).
2 Pentru rezultatele preliminare ale ultimelor cerct'tri,
cf. M. lrimia, Pontica, 12, 1979, p. 55-76; idem, Materiale
Tulcea, 1980; idem, Thraco-Dacica, 2, 1981, p. 37-52.
3 1 = nltimea; d.m. = diametru! maxim; d.g. = diametru! gurii; d~b.-cdiametrnl bazei; r.. clnnginwa; 1-,l
imea; g. = grosimea.

dimensiuni, cu corpul drept i tiul convex,


ascuit spre vrf, prezint o verig mobil prins
cu un nit. Dimensiuni: L = 10,3 cm; 1 = 2 cm;
g = 2 mm. Inv. 31.228 (fig. 3/ 15). Cel de al doilea,
ceva mai mare, arc corpul drept i vrful triunghiular. Prezint, pe limba mncrului, un mit
pentru plscle. Dimensiuni: L = 19,5 cm; 1 =
= 2,2 cm; g = 2 mm. lnv. 31.227 (fig. 3/9).
Mormntul nr. 82 (fig. 1/a, b) cu "manta" de
bolovani a aprut n aceeai seciune, la aproximativ 4,5 m spre sud-vest de mormntul anterior.
ntre 0,23-1,00 m de la suprafaa solului au
fost aezate mai multe rnduri de bolovani de
gresie local, nisipoas, de culoare verzuie sau
glbuie, care formau un grup compact, aproximativ oval. n spre marginea sa de sud-vest, sub
rndul superior de bolovani, ntre adncimile de
0,60-0,83 m, se afla urna. Era aezatrt pe pmnt,
dar protejat, de jur mprejur, cu pietre. n
afara urnei, spre est, printre pietre, pc o suprafa de circa 40 x 25 cm, au fost depuse oase
calcinatc. Printre ele s-au descoperit o fusaioll'l
fragmcntarrt, bitronconicrt i un mic solz oval,
de tablrt de bronz, concav-convex, prevftzut cu
cte un orificiu la capete ( 1 x 1,2 cm; fig. 3/ 13).
C'rna era rcprczcntatrt de un vas tronconic,
lucrat cu mna, ornamcntat pc marginea exterioar a buzei cu zece proeminene alungite, verticale. Past maronie-cenuie, grosier, cu cioburi
sfrmate, relativ mari, n compoziie. Din cauza
cioburilor i a resturilor de pleav din past,
vasul este poros. Dimensiuni: 1 = 18,5 cm;
d.m. = 29 cm; d.b. = 15 cm, lnv. 31.229 (fig.3/2;
4/12). Coninutul acesteia era acoperit de un alt
vas tronconic, mai mic i nalt, aezat cu gura n
jos; pe corp, prezint dou apuctori sub form
de potcoav. Past grosi er crmizie-ce~uie,
acoperit cu o angob pe ambele suprafee. Dimensiuni: = 16,5 cm; d.m. = 20,5 cm; d.b. =
= 12,2 cm. lnv. 31.230 (fig. 3/6). n interiorul
urnei s-au descoperit oase calcinate, de diferite
mrimi, o fusaiol bitronconic (fig. 3/10) i o
verig mic de bronz, cu seciunea rotund, iar
capetele alturate. (lnv. 31.231; fig. 3/14).
Mormntul nr. 83 (fig. 1; 2/B) a fost descoperit
tot n seciunea SIS, la aproximativ, 1,~'0 m
sud-vest de mormntul nr.76, cercetat, n Sl6,
la aproximativ 1, 70 m sud-vest de mormntul
nr. 76, cercetat, n Sl6, n anul 1979. Urna cu

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

1~
-0,55

(])

-0,72-0,?Bm

-0.50-0,70m

-0,62-o,90

M.84

-0.30-0,S?m

-070-0,75m

'

M.83

M.es

1::7

-0,35-0,SOm

M.90
N

-0,3S-0,45 m

M.82

M.86
-0,92~1
Sm
-1nm

O()()

@~r/o
oo~

-0,60-0,SOm

~~rl

\)~

C':'"::ID

M. 87

s
o

1m
N

j,~

-1,10-1,/.0m
N

M.94
M.SS

O
N

/w,:~.o.

-0,60-0,75m

CP

_N

-1.80-1,90ma0;:-_1,1Sm

-?60-1,98m
~::,

M.91

~;1,07-1.50
5

9>

-::1/.0n\\!

::;-.Cf?fh-1,25m

s
Fig. 1. Bugeac. Imaginea

Q-1,G7m

'-(_/

01
0

~
~-

-1,Jlr'l

M.99

. M.97

plan a mormintelor nr. 81-91; 93- 9'1;

97; 99; 101; 103. Mormntul nr. 82: a grupul de pietre;

b urna i oasele caleinate).

Abb. 1. llug<ac. Griiher 81-91; 9.1-94; 97; 99; 101; 10.1- GrundriOansicht (Grai> Nr. 82: a
Ulld kalziuierte KBochcu).

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Steiugruppe; h l'rn"

N&

'
A
! ~,.,,~ 1
N

1ry7-~3m

s -1,10-\63

-O>S-:Jm
M.92

M.96

M.101.

U:0.350S0m

M.102

10-1,30m

u1 o,t.o-0.73r"

1oQ 1

(])13m

:>\

-1,20-1,1.7m

M.98

s
y

~
0,39,m

M.100

M. 95

-~--

M.85
. ~

M.83
y

__ V

M.87

M.88
-- y

1<.--

M.89

M.91.

M.93
-~

C:>

~~

>(

k:.-.
u~

" ...

~3

<(:)

M.102
--~

M.95
-.1

.r

"

..JL.4

o~cr

M.98

_j[___

0~

M.99

M.101.

1111

M.84
M: 100

Fig. 2. flngeac. A imaginea plan a mormintelor nr. 92; 95; 98; 100; 102; 10~; n sf'ciunc 'lf'rtica!;i a mormintelor
nr. 83-85; 87-89; 93-95; 98-100; !02; 10~.
Ahb. 2. llngeac. A. Griiber Nr. 92; 9.~; 90; 98; 100; 102; 104- Grumlri13ansicht; Il Grilll('r Nr. 8.1-S.'i; 87--89; 9.1-9.'i;
')8- 100; 102; 104- Profil.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

1
1

1
1

\JF
1
1

1
1

~----,
1-.... '"
1

',

...........

..'

-n

'

--~-J)

1
1
1
1

1
1

1
1

ti

11

6
1
O
3
6
9cm
~=-=-=---

o_-_>
13

~
hm

~==--~

--- ...'
15
O
3
6
9cm
-----~

Fig . .1. Bugeac. Vase ccramicc i alte obiecte din nccropol: 1, 9, 15 mormntul nr. 81; 2, (J, 10, l.l- H monnin!ul
nr. 82; 3, 5 mormntul nr. 8J; 4, 8, Il mormntul nr. 85; 7, 12 mormntul nr. 84.
Ahi> ..1. llugeac.Gcf;i[leurul andtn, Ct>gl'nst;indl'aus dl"r ~l'kropolP: I,'J, l.'i<;rahNr.81;2,(,, 10,
J, 5 Grab Nr. llJ; 4, 8 Il, Grai> ::\r. 85; 7, 12 Grab ~r. IH.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

l.l-1~

(;rab i\r. S2;

o..._.2'==il4-6cm
Fig. 4. Du gea c . 1- 9 mor111intc din n c c ro po l (4 mormntul nr. 83 ; 6 mormntul nr. 87) ; 10 - 16 vase ccrami cc ( 10, 13
mormntul nr . 85 ; 11 - 15 mormntul nr. 81; 12 mormntul nr. 82; 14, 16 m ormntul nr. 84) .
Abb. 4. Bugea c. 1- 9 Griibcr d c r Nckropole (4 Nr. 83; 6 N r. 87) ; 10 - 16 Gcfid3c : 10, 13 Grab N r. 85 ; Il, 15 Grab
Nr. 81 ; 12 Grab Nr. 82; 14, 16 Grab Nr. 81.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

NECHnPOJ.A GETIC\. DE L\ lll"f;E.\C

capac se afla intre adincimile de 0,55-0,90 m


de la suprafaa solului; spre est, era sprijinitft
de un bolovan neprelucrat de calcar, aflat intre
0,30-0,57 m de la suprafaa. Spre nord i sud
urna era sprijinit, probabil pentru a nu se rstur
na, de alte douft pietre mai mici de calcar.
l'rna era reprezentaU de un vas borcan de tip
dopot, lucrat cu mina, prevzut cu patru apuc
tari sub form de potcoav larg desfcut. Pastrt
glbuic-maronic, grosicr, cu suprafaa cenuie
maronie Dimensiuni: I = 28,2 cm; d.g. = 27,6 cm i
d.b. = 14,2 cm. Inv. 31.232 (fig. 3/3). Coninutul
urnei, reprezentat doar de oase calcinatc, era
acoperit cu un castron lucrat cu mina, cu corpul
tronconic i buza tras spre interior, aezat cu
gura in jos. Castronul prezint pc partea extcrioarft a buzei patru nervuri n relief, dintre care
trei oblice i una vertical. Pasta maronie-rocat,
grosier, cu cioburi i nisip n compoziie, ars
slab.I = 17,2cm;d.m. = 19,3m;d.b. = 14,3cm.
Inv. 31.233 (fig. 3/5).
Mormntul nr. 84 (fig. 1; 2/B), n urn simpl,
a aprut la aproximativ 5 m spre nord-est de
mormntul nr. 81, n aceeai seciune Urna, nclinat, era situat ntre adncimile de 0,50-0,70 m
de la suprafaa solului. Era reprezentat de un
vas-sac, nalt, cu corpul troconic, ornamentat sub
buz cu un bru alveolat, lipit, ntrerupt de trei apuctori- dintre care dou verticale, aulngite, iar a
treia plat, orizontal. Pasta glbuie-cenuie, grosier cu cioburi n compoziie i angob pe ambele suprafee. Spre buz, la partea interioar, prezint
urme negre datorate arderii secundare. Dimen;iuni: I = 17,8 cm; d.m. = 17,2 cm; d.b. =
10,5 cm. Inv. 31.234 (fig. 3/7; 4/ 14). Coninutul
lunci era acoperit de un vas lucrat tot cu mna,
aezat cu gura n jos. Vasul n cauz este de mici
dimensiuni, cu corpul bombat de forma unei cni,
dar prezint sub buz o apuctoarc plat, orizontalrt, rupt din vechime. Pastft cenuie nchis
maronie, cu pete brune datorate arderii secundare.
Dimensiuni: I = Il cm; d.g. = 10,5 cm; d.b =
8,5 cm. Inv. 31.235 (fig. 4/16). Printre oasele calcinate s-a gsit o mrgic de sticl cu pasta galben, prevzut cu ochi ncrustai cu albastru
i alb, deformat parial de ardere (fig. 3/12).
O altft mftrgic apftrutrt deasemenea n urnft era
complet deformat elin acelai motiv.
Mormntul nr. 85 (fig. 1; 4/2) s-a aflat la 3,50 m
spre nord-est de cel dinainte. Iniial au apftrut o
lesepcdc mare ele gresie aezat vcrticalft pc direcia nord-sud, fixat ctre est de alte douft pietre
mai mici; pietrele se aflau ntre adncimile de
0,23-0,60 m. n marginea de vest a lespedci
amintite, la adncimea de 0,38-0,68 m se afla
urna cu capac. Spre nord-nord-vest de urn i
foarte puin ctre sud-sud-est, pe o suprafa
de aproximativ 1 X 0,30 (0,40)m i la adncimea
de 0,45-0,55 m de la suprafaa terenului au fost
depuse oase calcinate i douft vrfuri de sgeat.
Acestea snt de bronz, cu trei muchii, tub mic de

7')

nmrmuare, dar frtr spin recurbat (inv. 31.238;


fig. 3/ Il). Oasele calcinate din afara urnei continuau parial i sub pietrele mormntului, dovedind
c acestea au fost depuse ultimele.
Urna este reprezentat de un vas de tip clopot,
cu corpul aproape tronconic, gura larg i prcv[tzut cu patru apuctori plate la jumtatea inlimii.
Past grosier cenuie, cu unele nuane maronii
i cioburi mari n compoziie. Dimensiuni: I =
20 cm; d.g. = 27,5 cm; d.b. = 13,5 cm. lnv.
21.236 (fig. 3/4; 4/10). Urna era acopcritft cu o
strachin, lucrat cu mina, cu buza evazat;'t,
corpul tronconic, puin bombat i fundul rotunjit, aezat cu gura n jos. Past cenuie, grosier,
netezit sumar. Dimensiuni: I = 9,3 cm; d.m. =
26,8 cm; Inv. 31.237 (fig. 3/8; 4/13). n interior
se aflau doar oase calcinate.
Mormntul nr. 86 (fig. 1), n urn simpl, a fost
descopertit n seciunea S 17, la aproximativ 1,50 m
spre nord-vest de marginea ei de sud-est i la
circa 11 m spre est-sud-est de mormntul nr. 80,
aprut n anul 1979. Se afla la adncimea de
0,35-0,45 m de la suprafaa actual a solului.
Urna, fragmentar, era reprezentat de partea
inferioar a unui vas-borcan, cu corpul bombat,
tronconic. Drept capac a fost utilizat un castron
cenuiu lucrat la roat, de asemenea fragmentar,
cu buza tras spre interior. Mormntul a fost
deranjat de lucrrile agricole efectuate cu mai
muli ani n urm n aceast zon. S-au gsit
doar cteva achii de oase calcinate; cele mai multe
au fost distruse din cauza aciditii solului 4
Mormntul nr. 87 (fig. 1 ;2/B) a aprut n seciunea S18, la aproximativ 2 m spre est-nordest de mormntul nr. 81 i la 2,50 m vest-sudvest de nr. 84. Initial, ntre adncimile de 0,400,92 m a aprut u~ grup aproximati': circular de
bolovani de gresie i calcar nisipos. In marginea
sa de vest, ntre 0,92-1,15 m se afla urna, iar
n partea de est a acesteia, o canft-ofrandrt.
Urna era reprezentat de un vas n formft de
clopot lucrat cu mna, relativ nalt i prcvftzut
sub diametru! maxim cu patru apuctori plate,
trase puin n jos. Coninutul acesteia reprezentat
numai de oase ca.lcinatc, era acoperit cu un castron cu buza trasft spre interior, lucrat tot cu
mna i aezat cu gura n jos. Cana-ofrandft,
lucrat de asemenea cu mna, arc corpul scund,
bombat, pereii relativ groi i o toart masivrt,
cu seciunea aproximativ ptratrt, prinsft de
buz i sub diametru! maxim.
Mormntztl nr. 88 (fig. 1; 2/B) s-a descoperit
n aceeai seciune, la 3,25 m spre sud de mormntul nr. 80, ambele aprute n 1979. ntre adncimile
de 0,55-1 m se afla un grup relativ compact de
bolovani mari de gresie verzuie, nisipoas, rupi
direct din carier. Grupul amintit avea o form

Aciditate accentuat n ultimii ani, deoarece n zona


S 17, aproximativ deasupra mormintelor ur. Il(), 89,
90 i n apropiere, s-a aflat o stn de oi.
4

seciunii

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

80

M. JHIMJA

aproximativ circular. La 0,33 m spre vest, ntre


adncimile de 1, 10- 1, 40 m se afla urna reprezentat de un vas de tip clopot cu corpul relativ
nalt, prevzut cu dou apuctori plate orizontale,
iar sub buzrt cu alte dou apuctori in relief, arcuitc. Coninutul urnei, reprezentat de oase calcinate de dimensiuni mai mari si mai mici, era
acoperit cu un castron tronconic', lucrat cu mina,
cu buza tras in interior i prevrtzut pe umeri cu
patru butoni conici, aplatiza i; castronul era
aezat cu gura n jos.

Mormintul nr. 89 (fig. 1; 2/B), in urn simpl,


a aprut in seciunea S 17, la O,60 m spre est de
mormintul nr. 86 i la adincimea de 0,350,55 m de la nivelul actual al solului. Urna, sf
rmat, conine foarte puine oase calcinate, intre
care i o msea mic de copil. n cea mai mare parte
oasele au fost distruse datorit acidittii accentuate a solului din aceast zon.
'
Mormntul nr. 90 (fig. 1) de asemenea n urn
simpl, a fost gsit tot n seciunea S 17, la
aproximativ 1,30 m spre vest de mormntul
nr. 86, ntre adncimile de 0,35-0,50 m. Drept
urn au fost folosite mai multe fragmente ale
unui vas-sac, ornamentat cu bru alveolat. Oasele
calcinate, aflate tot ntr-un foarte mic numr,
erau acoperite cu un castron cenuiu lucrat la
roat, cu buza tras spre interior, aezat cu gura
in jos. Att urna ct i castronul capac erau sf
rmate pc loc i dcterioratc n parte, din cauza
aceleiai aciditi a solului.
Mormintul nr. 91 (fig. 1), tot n urn simpl,
s-a descoperit ntre 0,50-0,67 m de la suprafaa
solului, n seciunea S 19, la 1,20 m spre sud de
mormintul nr. 81 i la circa 3,50 m spre nord-est
de mormntul nr. 82, ambele aprute n S 18.
Urna era reprezentat de un vas de tip clopot,
cu corpul puin bombat, prevzut cu patru apuc
tori plate sub diametru} maxim i cu patru butoni
conici, puin aplatizai, dispui sub buz. n
interior, printre oasele calcinate, s-a descoperit o
mic amulet( ?) din ceramic, de forma unei
reprezentri antropomorfe foarte stilizate. Urna
nu era acoperit.
Mormntul nr. 92 (fig. 2/A), n urn simpl,
era situat n aceeai seciune la aproximativ 4 m
sud-sud-est de mormntul nr. 82, ntre adncimile de 0,25-0,43 m de la suprafaa terenului.
Ca urn a fost folosit o strachin cu buza evazat, tronconic, lucrat cu mna, cu buza tras
puin spre interior, prevzut cu dou apuctori
plate, groase, dispuse vertical; vasul era aezat
cu gura n jos. n apropiere era un alt vas tronconic fragmentar, lucrat tot cu mina, cu corpul
puin rotunjit i avnd sub buz urmele unor
tori orizontale, lipite pe corp. Gsit n poziie
rsturnatrt, vasul era secionat de exemplarul
folosit drept capac pentru urn. Alturi era o
canit cenuie lucratrt la roat, probabil bitronconic, cu toartrt supranlat i fundul inelar.

Arsit slab i dcgradatrt in mare msurrt, cana este


ne in tregibil.
n urn, printre oasele calcinate, s-au descoperit
un cuita de fier cu corpul aproape drept i nit
pentru plsele, alte dou virfuri fragmentare ele
cuit, precum i o gresie de ascuit, perforat.
Mormntul nr. 93 (fig. 1; 2/B; 4/8), tot n urn
simpl, se afl tot in seciunea S 19, la 1,25 m
vest-sud-vest de mormntul nr. 91 si la 1,50 m
spre est-nord-est de mormintul nr. 9i, ntre adncimile de 0,88-1,13 m de la suprafaa actual.
Urna era reprezentat de un vas-clopot cu corpul
bitronconic, bombat, prevzut cu patru apuc
tori plate, orizontale, pe diametru} maxim. Coninutul acesteia era acoperit cu un vas tronconic
aezat n poziie fireasc, cu gura n sus, previtzut
pe marginea exterioar a lmzei cu patru proeminene alungite, verticale, trase foarte puin n sus.
Printre oasele calcinate au aprut trei fusaiole
ceramice. Urna avea drept postament o lespede
de gresie.

Mormntul nr. 94 (fig. 1; 2/B; 4/5), se afla n


la 2,10 m spre est-sud-est de
mormintul nr. 84 i la 2 m sud de mormintul nr. 85.
Iniial, ntre adncimile de 0,40-0,85 m de la
suprafaa solului, s-a descoperit un grup relativ
masiv de bolovani de gresie nisipoas, cu lungimea
de circa 1,30 m i limea maxim de 0,50 m.
Deasupra grupului de pietre se afla un castron
ceramic lucrat cu mina, cu corpul tronconic,
puin bombat, depus ca ofrand. Urna se afla
ntre adncimile de O, 95-l ,22 m, la 20 cm spre
vest de grupul de pietre. Era reprezentat de un
vas-clopot cu corpul nalt, tronconic, partea superioar cilindric, prevzut cu patru apuctori
plate, orizontale. Coninutul urnei, reprezentat
doar de foarte multe oase calcinate, era acoperit
initial cu un castron cenusiu cu buzJ. i.rasft spre
int~rior, lucrat la roat, ~czat cu gura in jos.
Peste castron a fost aezat suplimentar, in
aceeai poziie i o strachinft cenuie cu gura evazat, lucrat tot la roat. n marginea de nord a
urnei se afla n poziie nclinat un vas-sac,
scund, lucrat cu mna, prevzut cu un briu alveolat sub buz, depus tot ca ofrand. Spre est urna
era sprijinit de o plac de piatr. Ca postament
avea o alt lespede de gresie roie-maronie, ars,
groas de circa 3 cm. Pc piatrit, sul> urn, se afla
un cuita de fier fragmentar. Sub pietre, la adincimea de 0,95 m s-a observat o lentil de crbuni
care se prelungea pn spre urn.
Mormntul nr. 95 (fig. 2/A, B; 4/9), n urn
simpl, s-a descoperit tot n S 19, la aproximativ
6,50 m sud-sud-vest de mormntul nr. 88, ntre
adncimile de 0,80-1,13 m de la suprafaa solului. Fasul-urn, aezat n poziie vertical, era
reprezentat de un exemplar de tip clopot cu
corpul inalt, prevzut la jumtatea nlimii cu
patru apuctori plate, orizontale. Coninutul
urnei, reprezentat tot numai de oase calcinate,
aceeai seciune,

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

81

era acoperit de un castron lucrat la roat din


cu buza tras puin spre interior.
Iniial castronul a fost aezat cu gura n jos, dar
n momentul cercetrii noastre era alunecat ntr-o
parte.
Mormntul nr. 96 (fig. 2/A), de asemenea in
urn simplCt, s-a aflat la 0,45 m sud-sud-est de
mormntul nr. 91 i la. 1,25 m est de nr. 93. Spre
deosebire de alte complexe funerare, urna era
ngropat la o adncime relativ mare - ntre
1,10-1,30 m de la suprafaa actual.
Urna era reprezentat de un vas-sac, lucrat cu
mna, cu corpul aproape cilindric, gura tras
puin spre interior i prevzut sub buz, pe
umr, cu patru apuctori, ntre care trei mici,
plate, orizontale i una mai mare, dar rupt n
prezent. Sub buzrt, ntr-o margine, peretele vasului a. fost fisurat nc din vechime, motiv pentru
care s-au executat dou orificii n vederea reparrtrii sale ulterioare.
Drept capac a fost utilizat un castron lucrat
cu mna, cu buza tras spre interior, aezat cu
gura in jos; pe marginea exterioar a buzei prezint patru proeminene mici, verticale, alungite.
Mormntul nr. 97 (fig. 1) s-a aflat ntre seciu
nile S 18-S 19, la aproximativ 3,25 m spre est
de mormintul nr. 85 i la 2,25 m spre sud de
mormintul nr. 83. A aprut iniial sub forma
unei grmezi longitudinale, relativ compacte, de
pietre, cu lungimea de circa 0,90 m i limea de
0,40 m, orientat nord-sud; aceasta se gsea intre
0,95 -1,25 m de la suprafaa terenului. ln
partea sa de nord se gseau mai multe fragmente
dintr-un vas-sac, cu bru alveolat; sub pietre, ca i
in marginea lor de nord i de sud, se aflau mai
muli crbuni mprtiaiai iniial n groap,
naintea aezrii pietrelor. Urna i vasele-ofrand
se aflau la circa 30 cm spre vest de grupul de
pietre, intre adncimile de 1,60-1,98 m.
~urn< era ~reprezentat de- un. vas-clop~t cu
corpul inalt, prevzut la jumtatea nlimii cu
patru apuctori plate, orizontale. Oasele calcinate
erau acoperite cu o strachin cenuie cu buza
cvazat, lucrat la roat, aezat cu gura in jos.
Lng urn, spre nord, a fost depus ca ofrand un
castron lucrat cu mna, prevzut pe marginea
exterioar a buzei cu patru apuctori mici, verticale, puin suprainlate. n marginea de sud a
urnei a fost aezat, tot ca ofrand. o can ceramic lucrat la roat, cu corpul bitronconic, gura

past cenuie,

evazat i toart lat, suprainlat.

Mormntul nr. 98 (fig. 2/A. B), a fost descoperit


tot in seciunea S 19, la 4,25 m spre vest de mormintul nr. 95 i la circa 10,50 m spre est-nord-est
de mormintul nr. 97. La adincimea de 0,65 m a
aprut o lespede mare de piatr (68 X 60 X
X 14 cm), aezat aproape vertical. ln partea sa
de vest, intre adncimile de 1,20-1,47m se afla
urna, reprezentat de un vas-clopot puin bombat,
cu patru apuctori plate, orizontale pe diametru!

maxim i ali patru butoni circulari, aplatizai, sub


lmzrt. Coninutul urnei reprezentat de multe oase
calcinate (printre care se afla i un cuita de fier
cu corpul curb) era acoperit cu o strachin cenuie lucrat la roat, cu buza evazat. Era aezat,
ca de obicei in asemenea cazuri, cu gura in jos.
1\!ormntul nr. 99 (fig. 1; 2/B), s-a aflat in
aceeai seciune, la 0,75 m spre est de mormintul
nr. 94 i la 4 m spre sud-sud-vest de nr. 97. Iniial,
ntre adncimile de 0,40-1,10 m de la suprafaa
terenului a aprut grupul masiv i compact de
pietre cu lungimea de 1,20 m i limea maxim
de 0,40 m. n partea central se afla un bolovan
de mari dimensiuni (70 x 50 X 20 cm), aezat in
poziie vertical; de jur imprejur erau pietre mai
mici (lespezi i buci de gresie nisipoas), aezate
de obicei tot vertical. ln marginea de sud-est a
grupului de pietre, la adincimea de 0,90 m, pe o
suprafa de 30 X 40 cm se afla un strat de cr
buni gros de aproape 4 cm.
Urna cu postamentul ei i vasul-ofrand erau
n marginea de vest-sud-vest a grupului de pietre,
intre adncimile de 1,07-1,55 m. Urna era reprezentat de un vas bitronconic de dimensiuni
relativ mari, prevzut cu patru apuctori plate
pe diametru! maxim i cu patru ornamente de
fotma unor cruci gamate pe jumtatea superioar
a corpului. Era aezat pe o lespede mare de gresie,
groas de 5 cm.
Oasele calcinate i cele trei fusaiole depuse n
urn erau acoperite iniial cu un castron cenuiu,
cu buza tras spre interior, lucrat la roat, aezat
cu gura in jos. Peste castron a fost aezat o strachin evazat, cenuie, lucrat de asemenea la
roat.

Vasul-ofrand era reprezentat de o can cenuie


bitronconic, cu dou tori supranlate, cu
seciunea in form de a.

Mormntul nr. 100 (fig. 2/A, B), in urn simpl


era situat la 4,1 O m spre nord-est de mormintul
nr. 95, in aceeai seciune. Urna aflat ntre adncimile de 0,37-0,61 m de la nivelul actual, era
reprezentat de un vas-sac lucrat cu mn, prev
zut sub buz cu un bru alveolat ntrerupt de patru
apuctori mici, crestate. Oasele calcinate din interior au fost acoperite de partea inferioar a unui
vas-borcan (tip clopot?), aezat tot cu gura n
jos. Sub urn se afla ca postament o lespede de
gresie alb-verzuie, parial ars. ln marginea de
nord a urnei, la adincimea de 0,45 m, se aflau
cteva oase calcinate.
Mormntul nr. 101 (fig. 1), de asemenea n urn!
simpl, se afla la 1, 70 m spre nord-est de mormintul nr. 100, tot in seciunea S 19. Urna, aflat!
intre adncimile de 0,42-0,70 m de la suprafaa
terenului, era reprezentat de un vas-sac cu corpul
bombat, aproape bitronconic, ornamentat sub
buz cu un ir orizontal de alveole, ntrerupt de
trei apuctori mici. Coninutul acesteia, reprezentat doar de puine oase calcinate, era acoperit

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

82

M. IRDIIA

cu un castron lucrat cu mna, cu buza dreapt,


aezat cu gura in jos. Castronul prezenta sub
buz doi butoni mici, conici i dou apuctori
sub form de potcoav. Lng urn se afla o
ceac din ceramic, fragmentarrt, lucrat cu mna,
cu corpul larg, bombat dar scund i o toart avnd
punctele de in~eri: sub bu~ i deasupra fundului;
neintregibil. fot m apropierea urnei s-a descoperit i un fund ~e vas lucrat tot cu mi~a i care
provine, probabll, de la un exemplar de hp clopot.
Mormntul nr. 102 (fig. 2/A, Bf; 4f7), s-a descoperit la O, 75 m spre nord -est de mormintul nr. 1.O1
i la circa 1 m spre s_ud de nr: 88. Este u? ~ormu~t
colectiv, care cupnnde trei urne de mcmeraie
si un vas-ofrand, fr alte marcajc suplimentare
de pietre, "caset" ori. "m~nta" de ~olovani.
Urnele snt foarte apropiate mtre ele, I depuse
la adncimi asemntoare - ntre 0,32-0,73 mdovedind c nu avem de-a face cu eventuale
nmormntri succesive.
Urna nr. 1 era reprezcntatrt de un vas-clopot,
larg, cu partea superioar aproape cilindric,
iar cea inferioar tronconic, prevzut cu patru
apuctori plate, drep~ul!&"hiul.a~e, sub d!ametr~l
maxim i patru butom c~lmdne1 sub ~u:a. Coni
nutul acesteia era acopent cu o strachma cenuie,
lucrat la roat, cu buza evazat, aezat cu gura
n jos. Printre oasele c~lcinate al~ urnei nr. 1 s-au
descoperit patru cuitae de fler fragmentare.
dintre care unul cu lama lung, dreapt, dou cu
lama scurt, tot dreapt i ultimul cu muchia
lamei concav i tiul convex.
Urna nr. 2 era reprezentat tot de un vas-clopot
cu corpul ceva mai na.lt. ::'-re. part.e~ infe~ioa~
tronconic iar cea supenoara cihndnca; la JUmatatea nltimii prezint patru apctori mari,
plate, ori;ontale, iar pe jumtatea superioar
patru butoni cilinclrici, puin profilaj. Prii~trc
oasele calcinatc s-au descopent doua fusawle
bitronconicc. Coninutul urnei era acoperit iniial
cu o strachin cenuie, lucrat la roat, cu buza
cvazat, aezat cu gura n jos. Deasupra str
chinii s-a aezat, n aceeai poziie, un castron
cenuiu, lucrat tot la ro~t, cu bu:a tras spre
interior. Observm o schimbare faa de cazunle
anterioare, cnd cel mai adesea castronul acoperea
coninutul urnei, peste el aezndu-se strachina
cu buza evazat.
Urna nr. 3 era reprezentat de un vas conic,
inalt, lucrat cu mina, cu gura larg, prevzut sub
buz cu patru butoni tronconic~ bine reliefa~.
Coninutul ei, reprezentat numai de oase calC1nate, a fost acoperit cu un castron cenuiu lucrat
la roat, cu buza tras puin spre interior, formnd un umr cu corpul.
Vasul ofrand, aezat n partea de nord a urnelor nr. 1 i 2, era reprezentat de o can cenuie
lucrat la roat cu corpul piriforn, bombat, gura
puin evazat i o toart lat, suprainlat, cu
seciunea oval.

Mormntul nr. 103 (fig. 1) a apruut tot n secS 19, la aproximativ 2,50 m. est-nord-est
de mormntul nr. 102. Aparine unui alt tip
funerar, cu oasele calcinate depuse direct n
groap, primul de acest fel ntlnit pn n prezent
la l3ugeac. Astfel, in partea de sud-sud-est a
complexului funerar, pc o suprafa aproximativ
oval de circa 65 x 75 cm i ntre adincimile de
0,75-0,80 m de la nivelul actual al terenului,
s-au depus oasele calcinate ale defunctului. Citeva
oase s-au imprtiat i spre nord-nord-vest, pin
sub vasul-ofrand. Printre oasele calcinate se aflau
un virf triunghiular de cuita de fier, un alt
cuita fragmentar cu verig mobil, precum i
un mpungtor (?) tot de fier, cu capul lung,
subiat spre virf, cu seciunea ptrat, dar lit
spre partea superioar.
La aproximativ 0,35 m spre nord-nord-vest de
grupul compact de oase i ntre adincimile de
0,60-0,75 m, se afl un castron ceramic lucrat
cu mina, cu buza tras foarte puin spre interior.
n interiorul su se afla doar o ceac ceramic
lucrat cu mina, cu corpul scund, larg, bombat,
prevzut cu o toart relativ lat, supranlat,
tras din buz i cu punctul inferior de inserie
pe diametru! maxim.
Mormntul nr. 104 (fig. 2/A, B) s-a descoperit
la 0,90 m spre vest de mormntul nr. 101 i la
0,80 m nord de nr. 100. Iniial, ntre adincimile
de 0,87-1,27 m a aprut un grup compact de
pietre orientat nord-sud, cu lungimea de 87 cm
i limea de 35 cm. Era format dintr-o piatr
de mari dimensiuni, nconjurat de altele mai
mici.
Ctre vest, la circa 20 cm distan de grupul
de pietre, intre adncimile de 1,30- 1,63 m se
aflau urna cu lcspedea de piatr folosit drept
postament i vasul ofrand.
urna era reprezentat de un vas de tip clopot
cu corpul foarte larg, partea inferioar tronconic
iar cea superioar aproape cilindric, tras puin
spre interior. Sub diametru! maxim prezint
dou apuctori plate, puin aplecate, iar pe jum
tatea superioar altele dou sub form de potiunea

coav.

Coninutul urnei, reprezentat doar de oasele


calcinate, era protejat iniial cu un castron cenuiu lucrat la roat, cu buza vertical, aezat cu
gura n jos. Peste castron se afla o strachin cenuie, lucrat tot la roat, cu buza evazat. Vasul
ofrand, situat in marginea de nord a urnei, era
reprezentat de o can cenuie bitronconic, cu
toarta lat, puin supranlat, lucrat n
aceeai tehnic.

n afara mormintelor, n sectiunile amintite,


s-au descoperit i alte cteva mate~iale arheologice,
mprtiate probabil in zon cu ocazia ceremoniilor funerare. Astfel, in caroul 14 al seciunii
S 19, la adincimea de 0,40 m s-au descoperit
fragmentele prii inferioare ale unui vas-sac.
Alte fragmente de castroane, strchini, sau cni

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

:-\JcCJ\OI'OLA GET/CA /lE LA Bl"<;[cAC

lucrate la roatrt, precum i de vase tip clopot ori


sac s-au descoperit in toate seciunile. Este posibil, uneori, ca fragmentele mai numeroase concentrate intr-un anume punct srt indice existena
iniial acolo a vreunui mormint, distrus mai
apoi de arturi ori de alte lucrri.
H.einem de asemenea descoperirea, n afara
mormintelor, in seciunile S 18 (caroul 12) i
S 19 (caroul 20) a unor cuitae de fier; cel dintii
are corpul drept, iar cel de al doilea curbat.
n caroul 26 al sectiunii S 1O, la adincimea de
0,20 m a aprut un a~nar de fier feudal-timpuriu.

*
Cele 24 de morminte descoperite in anul 1981
aparin urmtoarelor tipuri:
l. n urn simpl- 12 morminte (nr. 84, 86,
89-93, 95-96, 100-102). n cele mai multe
cazuri oasele incinerate i obiectele de ofrand
erau depuse in vase simple, de tip sac, clopot,
ori tronconice i acoperite cu vase lucrate fie tot
cu mina (castroane cu buza tras spre interior,
cni, vase tronconice, fragmente ale altor exemplare), sau, mai rar, la roat (castroane ori str
chini). ntr-un singur caz (mormintul nr. 91),
urna nu era acoperit. Dintre mormintele de
acest tip aprute recent, doar unul (mormintul
nr. 102) era colectiv.
2. Cu "manta" de bolovani (mormintul nr. 82).
3. Morminte realizate din dou pri distincte.
Prima, reprezentat de una sau mai multe pietre
sau de un grup masiv de bolovani, c_a:e s~ afla~
in apropierea urnei sau la o anun:uta dtsta_na
de ea marcind doar mormintul. Apoi, la un mvel
corespunztor bazei pietre~or . sau mai jos d~
baz, erau ingropate urna I obiectele de ofrand~
care formau cea de a doua parte a complexulUI
funerar. Acestui tip i aparin 10 morminte
(nr. 81, 83, 85 87, 88, 94, 97-99, 104).
n cadrul acestui tip prima grup o formeaz
mormintele "marcate" cu 1-4 pietre, ae_zate
in apropierea urnei, dar fr s o proteJeze.
Acesteia i apartin mormintele nr. 81, 83, 85, 98.
A doua grup a' aceluiai tip este reprezentat de
complexele funerare n care pri~a parte, care
"marca" mormintuL fr a proteJa urna, era reprezentat de un grup masiv de bolovani; a doua
parte o reprezentau urna i obiectele de ofranoa
aflate la o anumit distan i de obicei la un
nivel corespunztor bazei grupului mare de pietre.
Acestui grup ii aparin mormintele nr. 87, 88, 94,
97, 99, 104.
4. Mormintele cu oasele calcinatc depuse direct
in groap (nr. 103).
Spre deosebire de anii trecui, n 1981 nu s-a
descoperit nici un mormint in "cutie" sau "caset" de piatr.
& M. Irimia, Pontice. 1, 1968, p. 214 i fig. 22/a; P. Alexandrescu, Thraco-Dacica, 1, 1976, p. 118, nr. 6.

83

Dintre cele 24 de morminte cercetate n 1981


i de aceast dat, cele mai numeroase snt cu o
singur urnrt de incineraie. Mormintul nr. 103
cuprinde trei urne de incineraie, fiind cu certi-

tudine un complex funerar colectiv. Este de


asemenea posibil ca mormintul nr. 85, n care au
aprut att oase incineratc depuse n groap, cit
i un vas-urn, s reprezinte o inmormintare
dubl. Alte oase, depuse n afara urnei, s-au mai
intilnit n cazul mormintului nr. 82, fr a putea
stabili deocamdat dac reprezint tot un mormint dublu, sau eventual, resturile incinerate
ale unui singur individ depuse atit n urn, ct
i in afara ci.

Descoperirile anterioare din cimitirul II de la


Bugeac au oferit iniial mai ales elemente care
permiteau datarea mormintelor cercetate in secolul IV .e.n. n afara kantharos-ului grecesc din
mormintul nr. 7, datat in al doilea sfert al secolului IV .e.n 5 ., restul materialului arheologic asigura, prin analogiile sale, incadrarea larg a
complexelor funerare de la Bugeac in acelai
secol. Ultimele descoperiri, mult mai numeroase
(mormintele nr. 20-104), situate spre nord-vest,
ne-au oferit dovezi pentru datarea mai timpurie
a unora dintre complexele funerare de la Bugeac.
Astfel, mormintele nr. 60 i 61 conineau un
inventar funerar din prima jumtate a secolului V
1.e.n. 6
Dintre complexele descoperite in 1981 vom
prezenta inventarul mormintelor nr. 81-85, care
ne ofer i unele date pentru cronologia cimitirului II de la Bugeac. Precizm c materialul celorlalte complexe, de asemenea important, se afl
n curs de restaurare i prelucrare.
A

CERAMICA

Vasul-urn in form de clopot din mormintul


nr. 85 (fig. 3/4; 4/10), cu corpul larg, aproape
tronconic, i apuctori plate prezint numeroase
anaolgii. Un exemplar foarte apropiat ca form s-a
descoperit la Satu Nou 7 Altele sint cunoscute
chiar de la Bugeac 8 Alte analogii intilnim la
Canlia 9, Grditea Clinci 10 , Brilia 11 , SloboziaOneti 12 , Zimnicea 13 etc. De asemenea, mai
M. Irimia, Thraco-Dacica, 2, 1981, p. 52.
B. Mitrca, C. Preda, N. Anghelescu, Materiale, 7, 1961,
p. 285 i fig. 2.
B M. Irimia, Pontice, 2, 1969, p. 28 i fig. 7; idem, ThracoDacica, 2, 1981, p. 45-48 i fig. 2/5, 6.
o N. Conovici, Pontica, Il, 1978, p. 36-37 i pl. 1/4.
10 Ibidem, p. 36-37 i pl. 1/2-3.
11 N. Haruchc, F. Atanasiu, Brilia, Brila, 1968, p. 61.
~~ C. Buzdugan, Sesiunea de comunicri a. muzeelor de
istorie, 1, 1964 (1971) p. 233-242 i fig. 2f5.
1a A. D. Alexandrescu, Dacia, 24, 1980, p. 46 i fig. 19/10;
22f7, 12.
6

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

84

M. JRDIIA

multe exemplare ascmrmtoare au aprut la


H.avna 14, KrrtguleYo, Cerna 1 5, Prof. Zlatarski 16
si Branicevo 17
' Vasul-urn de acelai tip din mormntul. nr. 83
(fig. 3/3) cu corpul larg, aproape tronc~mc: dar
puin bombat i prevzu cu wpatru apuca~on ~ub
formrt de potcoav pe JUmatatea supenoara a
corpului, se apropie oarecum, prin forma sa general, de analogiile amintite penru e.xemplarul
anterior. Totui, unele asemnn ma1 ev~dente
le ntilnim la cteva exemplare descopente la
Canlia 18 , Grditea Clrai 19 , Zimnicea 20 , Ravna"2l
ca i n unele descoperiri anterioare semnalate
tot la Bugeac 22
Vasul n formrt de clopot din mormntul nr. 81
(fig. 3/l; 4./ll) are de asemenea numeroase analogii. l ntlnim n exemplare asemntoare (cu
sau fr apuctori sub form de potcoav), avnd
aproape aceeai form ~i acelai mod de d.i~punere
al apuctorilor plate m unele descopenn anterioare de la Bugeac 23 , ori de la Satu Nou 24 ,
Rasova 25, Grditea Clrai 26 Un exemplar
asemntor ca form, de la Grditea Clinci 2 7 , are
apuctorile plate, orizontale, plasate sub diam:trul maxim, iar pe cele n form de potcoava,
mpreun cu t~ei butoni mici. cilindrici, situate
pe partea supenoar a corpului. Un alt vas foarte
apropiat ca form de exe~plarul. nostru s-a descoperit la Slobozia- Oneti 28 M~1 multe.exe~plarwe
asemntoare, dar care prezmta uneon pe Juma:
tatea superioar butoni suplimentari ori. apucto:1
sub form de potcoav s-au descopent 1?- Emsala 29. Un vas-urn de la Cernavoda 30 I altele
de la Poiana-Tecuci 31 snt de asemenea apropiate
exemplarului n discuie. ntlnim mai multe
u r>I.Mirce,, Jucstija Sofia, 25, 1962, pl. 9/1; llj4:
12/l; 17/5; 21/1; 22/1; 24/5.
n L. Uol>bm, Iucstija Yarna, 11(261). 1975, p. 119- 128
i pl. Jj1; 5; 6j2.
. .
16 M. Mirce1, lZ'Icstija Yarna, H, l<JGJ, p. 4 t ftg. (l.
17 Cv. Dremsizo1a, Iz,cstija Sofia, 25,
1962, p. 166,
fig. ljl, 2.
ts !'r. Conovici, op. cit., p. 38 i pl. 2j3.
19 ~. Anghclescu, SCIV, 6, !955, 1-2, p. Ji4 i fig. 2.
2o A. D. Alexandrescu, op. cit., p. 46 i fig. 22/9.
~~ M. Mirccv, Izvestija Sofia, 25, 1962, pl. 11/4; !Jjl;
!fii 1 (cu dou apuctori plate i altele dou inelarc); 19/J;
27j5.
. .
22 M. Irimia, Thraco-Dacica, 2, 1981, p. 47 I ftg. 3/l.
23 Idem, Ponticc, 1, !968, p. 191, !96 i fig. 4, 6 (cimitirul. l);
p. 212, 226 i fig. 12 (cimitirul II); idcm, Thraco-Dactca,
2, !981, p. 16 i fig. 2/5.
. ..
~4 B. Mitrea, n Omagiul lui Constantin lJatcovtcw, Bucureti, 1960, p. 409-113 i fig. 1/2.
.
~ M. Irimia, Pontica, 6, 1973, p. 15 I pl. 2/J; 13/l.
26 V. Culic, SCIV, 19, !968, l, p. 136-140 i fig. lj2;
2jJ.
.
21 N. Conovici, op. cit., p. 36 I pl. 1/2, 3.
28 C. Buzdugan, op. cit., i fig. 2/1.
. .
29 G. Simion, Peuce, 2, !973, p. 57-87 I hg. 17ja, l>;
p. 101- 102, fig. 23/a; p. 105, fig. 26ja; p. 110-:- III, fig. 21i/
a, l>; idem, Thraco-Dacica, L 1976, p. 151 i Itg. 5{.1,7- 1O;
idem, Peucc, G, 1977, p. 49-59 i pl. 5jc; 7je; liju-d.
30 D. Berciu, Materiale, 4, !957, p. 282-284 i fig. 5-6,
stnga.
31 I. H. Crian, Ceramica daco-getic, Bucureti, 1968, p. 72,
fig. 22j5, 6.

analogii i in ci mi tirul de la Zimnicea 32 , precum


i n locuirea getic de la Cernica 33.
Alte asemnri importante ne conduc mai ales
spre unele descoperiri de la Ravna 34 , precum i
spre cteva exemplare de la Krgulevo, Cerna 35 ,
Branicevo 36 , Drumevo 37 etc.
Vas ele n form de clopot asemntoare exemplarelor noastre au, dup cum se cunoate, o
larg rspndire i o perioad relativ ndelungat
de ntrebuinare. Forma i poziia apuctorilor,
asemntoare mai ales unor exemplare din complexe mai vechi de la Bugeac, Sa tu Nou, Slobozia,
Cernica, ori Ravna, - faza a doua a necropolei 3 8
(zonele II i III dup B. HanseJ3 9 ), Krgulevo,
Cerna i Prof. Zlatarski, ar putea constitui elemente care probeaz pentru vechimea lor mai
mare n raport cu alte vase. Cele mai trzii analogii, cum snt unele din vasele de la Bugeac,
Enisala, Branicevo, ori Zimnicea nu snt totui
mai noi de sec. IV i III .e.n. (pentru acesta din
urm, doar cele de la Zimnicea).
Vasul-sac din mormntul nr. 84. (fig. 3/7;
4./14), cu corpul aproape tronconic, ornamentat
cu bru alveolat, se apropie de un exemplar descoperit la Cernavoda 40 , dar care are pereii ceva
mai drepi, precum i de unele vase de la Tigveni 41 , corespunztoare fazei Ferigile III, sau
chiar de la Ferigile 42 Un vas cu profil oarecum
asemntor a aprut i n mormintul nr. 61 de la
Bugeac 43 , datat n prima jumtate a secolului V
.e.n. Mai multe exemplare aproximativ asem
ntoare, dar cu corpul mai puin bombat i un
alt model al apuctorilor s-au descoperit la
Zimnicea 44 i Cernica 45 Mai multe analogii
gsim i pentru acest vas n necropolele de la
Ravna 46 , la unele vase din faza a doua a necropolei, Krgulevo i Cerna 4 7.
a~

A. D. Alexandrescu, op. cii., p. 4(i ~i fig. 19/1-- 6.


Em. Moscalu, Cercet Arh, 2, 1976, Muzeul de istoric al
H. S. Homnia, p. 275-286 i fig. 1/1 (numit aici vas-sac).
34 M. Mirccv, Izvcstija Sofia, 25,
!962, mormintele ur.
22-24,26 i pl. 21/3. 5; 22j4; 23f2; 21/5.
35 L. Bobceva, loc. cit., i pl. 3/4; 6j!.
3 6 Cv. Dremsizova, Izvestija Sofia, 25, 1962, p. 166, fig. 1
3 7 Cv. Dremsizova-NelCinova, Arhcologija, 7, Sofia 1965,'
4, p. 5i-65 i fig. 16/1.
38 Ne referim la cele dou faze ale nccropolci propuse de
M. Mircev,lac. cit.; P. Alexandrescu, Histria, II, 1966, p. 276,
idem, Dacia, N. S., 21, 1977, p. 134-135; A. Vulpe,
MemAntiq, 2, 1970, p. !93- !95; idcm, Dacia, N. S., 21,
!977, p. 89-90.
au B. Hnscl, l'Z, 49, 1974, 2, p. 19.1-217.
40 D. Berciu, op. cit., p. 288 i fig. 5.
41 A. Vulpe, Eug. Popescu, Dacia, N. S., !6, 1972, p. 1\6,
fig. 8j4 (tumulul 4, m. II); 13/ !3 (tumulul 9, m. IV- dar
care arc brul puin arcuit).
42 A. Vulpe, Ferigile, Bucureti, 1967, p. 52-54 i pl. 12/ !5,
17, 25.
43 M. Irimia, Thraco-Dacica, 2, 1981 , p. 16-47 i fig. Jj4..
H A. D. Alexandrescu, op. cit., p. i i - 45 i fig. 13; !4.
4& Em. Moscalu, op. cit.,
46 M. Mircev, op. cit., pl. 9/4 (zona I,. dup. B: Hr:sel);
pl. 28/1; 29/1. (zona II); 20/6 (zona III); vez1 I mat sus,
nota 38.
47 L. Dobceva, op. cit., i pl. 3/6; 6f3.
J3

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

NECROPOLA GETTC DE LA DllGE.-\.C

Nici acest vas, cu o folosin mai ndelungat


i evoluie lin nu permite, in general, o datare
mai strns a complexelor in care apare. Pentru
exemplarul nostru un indiciu important privind
ncadrarea sa cronologic 1-ar putea oferi analogiile cu exemplarele amintite de ~<1: Cern~vod~,
Bugeac (mormintul nr. 61), Fenstle, Ttgvem,
Ravna II, Krgulevo i Cerna.
Vasul inalt, tronconic (fig. 3/6) din mormintul
nr. 82, prevzut sub buz cu dou ap~cto,ri
form de potcoav are o form ceva mat rar mhlnit. Fr a fi intru totul asemntoare, exemplare oarecum aprop_iate _s-au ~e~cope~it l~ S~tu
Nou 48 , Brilia 49 , Ptetroml 50 , ftgvem 51 l Ztmnicea s2. n majoritatea cazurilor acestea au ns
apuctori plate i butoni, mai rar apuctori sub
form de potcoav.
Alte dou vase tronconice, descoperite in mormintele nr. 82 (fig. 3/2; 4/12) i 83 (fig. 3/5), de
forma unor castroane lucrate cu mina, cu buza
vertical sau tras spre interior, dei aparin
aceluiai tip ceramic, sint deosebite intre ele prin
unele detalii ale formei i prin numrul ori poziia
proeminenclor. i au analogii att n al,te ~e;
coperiri provenind tot de la Bugeac 53 , Cit l m
alte necropole. La Ferigile,. exemplare oa~ecum
asemntoare, prevzute mat rar cu proemmene
alungite pe marginea exterioar a buzei, dar mai
ales cu apuctori plasat_e pe u~r se ntilnes~
ndeosebi n fazele mat vecht ale necropolet
tumulare 5 4 Alte castroane cu apuctori pe buz
au fost descoperite la Tigveni 56 i Cepari 56
Castroane cu proeminene aplicate pe umr s-~u
gsit i la Slobozia-Oneti 57 U~ ~astr~n mtc,
tronconic, de la Satu Nou, prezmta mat multe
proeminene alungite i cilindrice pe marginea
exterioar a buzei 68 Alte exemplare oarecum
asemntoare s-au descoperit la Zimnicea 69 Castroane cu proeminnee J?ici s~tt;ate_ p~ !llarginea
exterioar a buzei au aparut l m ctmthrul de la
Dobrina 60 La Ravna s-au descoperit castroane cu

!n

48 n. Mitrea, C. Preda, N. Anghclescu, Materiale 8, 1962,


p. 371 i fig. 1/1. 5.
4& N. Haruche, F. Atanasiu, op. cit., p. 61, shnga, miJloc.
60 N. Conovici, op. cit., p. 37 i pl. 1/6.
61 A. Vulpe, Eug. Popescu, op. cit., p. 97, fig. 7f4..
52 A. D. Alexandrescu, op. cit., p. 97, fig. 7f4..
53 M. Irimia, Thraco-Dacica, 2, 1981, p. 4.8 i fig. 2/3. 7;
exemplarele acestea snt ntructva deosebite.
54 A. Vulpe, Ferigile, p. 38-39, pl. 1/l, 2, 4., 7-10;
2/4.-7; idem, Dacia, N. S., 21, p. 82-85 i fig. 8f2; 9/B-4.;
13/A-l. 2; 13/B-2, 4., 5; 14./B-1-?; 1_5/A-4.; B-5; l6JA-5toate aparinnd tipurilor de combmate 2-4.
55 A. Vulpe, Eug. Popescu, op. cit., p. 81 i fig. 4./10;
9f8 etc.
6& Eug. Popescu, A. Vulpe, n Actes du JJe Congres Inter:
national de Tllracologie, 1, Bucureti, 1980, p. 259-265 I
fig. 1/4.. 5.
.
..
67 C. Buzdugan, Carp1ca, l, 1968, p. 84-85 I ftg. 2f2, 8;
o

4.0.

u B. Mitrea, C. Preda, N. Anghelescu, Matenale, 7, 1961,

p. 284, fig. 3/l.


u A. D. Alexandrescu, op. cit., p. 46-47 i fig. 24./l, 3, 5,
dar mai ales 24f7.
80 M. Mirtev, Izvestija Varna, 1( 16), 1965, turnului 18
(pl. 6/22; 7f26-27).

85

proeminene

trase in sus, n morminte aparinnd


celei de a doua faze a necropolei 61 (zona a doua,
dup B. Hnsel).
Castronul semiglobular din mormintul nr. 81
(fig. 4/ 15) aparine unui tip ceramic deosebit d~
rspndit in aezrile i necropolele Hallstattulm
tirziu ori ale Lateneului, astfel incit nu considerm
necesar menionarea analogilor.
Strachina cu buza evazat din mormintul nr. 85
(fig. 3/8; 4/13), i are modelul in e~empl_arel~
evazate hallstattiene ale complexelor Btrsett 62 l
Ferigile, unde ele apar destul de frecvent 63 Un
exemplar cu profilul aproximativ asemntor s-a
descoperit in turnului nr. 90 de la Ferigile 64
Exemplare oarecum apropiate dar care au n
majoritatea cazurilor buza ornamentat se int_il~
nesc i la Cepari 65 Citeva fragmente de stri'Lchmt
provin de asemenea de la Gtej~ti _66 Alt; ~rag~e ~
te asemntoare s-au descopent l la Balanett 8 .
Strchinile evazate snt de asemenea cunoscute
la Recea (Bacu) 68 , Curteni (Vaslui), Poiana,
Giceana, Cucorni, Brhneti 69 etc. A~east
form se ntlnete i la rsrit de Prut, la Sehte 1,
unde este datat n intervalul secolelor VII- VI
i.c.n. 7o i n Bucovina, d<; x:ord la~ ~n~glik-Cer
nui 71 n Dobrogea lflt~lmm s_trachmt e;a~a~e
datnd din Hallstattul ttrzm la Ptatra Frecae1 72 .
Alte dou exemplare provenind tot de la Bugeac 73
snt intru ctva deosebite de cel aflat n discuie.
Vasul puin bombat, de forma unei cni, din
mormntul nr. 84 (fig. 4/16), prevzut cu o apuc
toare n loc de toart, i gsete, printre altele,
unele analogii la Satu Nou 74 , Enisala 75 i Murin Idem, lzJestia-Institut Sofia, 25, 1962, mormintele
nr. 10, l4.fa, 20,22- pl. 14./10; l6f5; 20/3; 2~f6.
82 S. Morintz, Materiale, 3, 1957, p. 221, f1g. 2/4.; 5, 1959
p. 357. fig. 3/1; 6, 1959, p. 232, fig. 1; 7, 1961. p. 202, fig. 1/3;
idem, Dacia, N. S., 1. 1957, p. 117 i urm.
83 A. Vulpe, Ferigile, p. 4.1- 4.4, unde precizeaz dl. n
cimitirul tumular de la Ferigile strachina reprezint 9% din
totalul materialului ceramic, iar n necropola de la Brseti,
este forma cea mai freC'Ient (50%) ci. S. Morintz, Dacia, N.S.,
1, 1957, p. 117 i urm.). Tot aici i despre originea i rl!.spndirea acestui tip n alte orizonturi culturale.
84 Ibidem, pl. 2/16.
85 Eug. Popescu, A. Vulpe, op. cit., p. 261 i fig. 3/3, 6.
88 Gh. 1. Petre, SCIV, 22, 1971, 4., p. 362, fig. 5/5-6.
87 Eug. Popescu, StComPiteti, 1, 1968, p. 57.
88 C. Buzdugan, Carpica, l. 1968, p. 74., fig. 1/2.
89 C. Iconomu, Cercetlst, 9- 10, p. 201 i pl. 1'1/ll, 1_2;
16/5. 6; 17/1. 6; l8fl, 4; Radu i Ecaterina. Vulpe, Dacia,
3-4, 1927-1932, fig. 74.f2; S. Teodor ArhMold, 7, 1972,
p. 235, fig. 6- 10.
.
10 V. L. Ul.punean, 1. T. Niculi, M. A. RomanovskaJa
Pamiatniki rannego zeleznego veka, Chiinu, 1974., p. 23
fig. 4.f9.
71 G. 1. Smirnova, ArchTozhl, 17, 1965, l. p.
76-90,
fig. 34..
12 G. Simion, Thraco-Dacica, l, 1976, p. li7 i fig. 2/1-l
73 M. Irimia, Thraco-Dacica, 2, 1981, p. 47 i fig. 2/2;
un altul n mormntul nr. 25, inv. 2024.9.
H B. Mitrea, C. Preda, N. Anghelescu, Materiale, 7, 1961
p. 284.-285 i fig. 3f2.
.
75 G. Simion, Peuce, 2, 1971. p. 124. i fig. 30/a; 3lfb;
idem, Thraco-Dacica, l, 1976, p. 151 i fig. 5/16-18, 20;
idem, Peuce, 6, 1977, p 49-57 i pl. 5fa; 9fe.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

86

M. IRIMIA

ghiol 76 , cu observaia c exemplarele de a1c1 au


deseori cite un cioc pentru scurgerea lichidelor,
executat probabil dup modelul oenochoelor greceti. Cteva cecue conice, bitronconice sau globulare oarecum asemntoare s-au descoperit i
la Curteni 77 Exemplare apropiare doar n parte
de cel n discuie snt cunoscute i la Ravna 78 , n
mormntul nr. 17, aparinnd fazei a doua a necropolei (zona III dup B. Hansel), sau la Branicevo 79
OBIECTE DE METAL, CERAMIC I STICL
Cuitul cu lama dreapt din mormntul nr. 81
{fig. 3/9) aparine celui mai frecvent tip de asemenea piese descoperite n Dobrogea. Asemenea
cuite au mai fost descoperite la Cernavod, Satu
Nou, Enisala, Telia 80 , ca i la Bugeac - n mai
multe exemplare 81 . Corespund tipului A 1 de la
F erigile 82
Cuitul cu verig mobil, lama scurt i tiul
convex aparine unui tip ntlnit mai rar. Exemplare de acest fel au aprut ntr-un numr relativ
mare la Bugeac ... Bricege" asemntoare s-au mai
gsit la Ferigile, Tigveni, Zimnicea, Drumevo 83
etc.
Cuitele de fier snt apariii frecvente i n alte
regiuni, de aceea nu considerm necesar menio
narea analogiilor.
In nord-vestul Bulgariei asemenea piese s-au
descoperit de asemenea ntr-un numr relativ
mare - la Dobrina sau Ravna 84 , dar i la Prof.
Zlatarski 85 etc., uneori avnd forme foarte apropiate exemplarelor de la Bugeac.
Analizele antropologice fiind n curs 86 , nu
putem cunoate nc dac prezena cuitelor de
fier poate fi corelat ori cu nu ofrandele de carne
depuse, eventual, n morminte. Intrucit cuitele de
tipurile amintite circul o perioad mai ndelun76 Expectatus Bujor, Materiale, 5, 1959, p. 373-376 i
pl. 1/7.
77 C. Iconomu, op. cit., p. 202 i pl. 17/J--5, 7-9, Il, 13,
19/3- 11.
78 IvL Mircev, IzvestijaSofia, 25,
1962, pl. 18/6; 19/2.
79 Cv. Dremsizova, IzvestijaSofia, 25,
1962, fig. Jj~;
7f-l..
80 M. Irimia, Pontice, [, 1968, p. 222 i fig. 35ja, l>; idem,
Thraco-Dacica, 2, 1981, p. 50 i fig. Jjfi, 8; alte exemplare
snt nc inedite.
81 D. Berciu, Materiale, '1, 1957, p. 288-290 i fig. 11/1-2;
B. Mitrea, C. Preda, N. Anghelescu, Materiale, 7, 1961, p. 286
i urm.; idem, Materiale, 8, 1962, p. 371; G. Simion, Peuce, 2,
1971, p. 125- 126; G. Simion, Gh. I. Cantacuzino, Materiale, 8, 1962, p. 373- 37-t i fig. 5.
82 A. Bulpe, Ferigile, p. 52 i pl. 18/1-14.
ea Ibidem, p. 153, turnului nr. 78; A. Vulpe, Eug. Popescu,
Dacia, N. S., 26, 1972, p. 86 i fig. 4/3; A. D. Alexandrescu;
op. cit., fig. 59jll; Cv. Dremsizova-NelCinon, ArheologijaSofia, 7, 1965, -t, p. 56 i pl. 7j3.
84 M. Mircev, IzvestijaVarna, 1) 16), 1965, pl. 10- Il;.
idem, IzvestijaSofia, 25, !962, pl. 32; J4jb, c.
8& M. Cibkova, IzvestijaSofia, 31, 1969, p. 63-64; Cr.
Dremsizova, Izvestija-Sofia, 32, !970, p. 207-229 i pl. 1/2;
2j3; L. Bobceva, op. cit., i pl. 4/9; 7j7; M .. Mircev, Izvestija Vama, 14, 1963, p. 1- 13 i fig. 7fa; 9jb- d; 12ja; 17 jt:, d.
86 Se electueaz1!. de ctre Dardu-Nicolaescu-Plopor.

gat,
datri

acestea nu pot servi la obinerea unor


mai strnse pentru complexele n care apar.
Vrfurile de sgeat de bronz din mormntul
nr. 85 (fig. 3/11) aparin unui tip ntlnit relativ
frecvent n aezrile i necropolele geto-dacice.
Cu toate c acestea au fost atribuite mult vreme
n exclusivitate, scitilor, astzi este stiut c ele
au fost folosite i de' alte populaii, printre care i
de geto-daci.
n Dobrogea cele mai timpurii vrfuri de sgeat
de bronz snt, se pare, cele descoperite ntr-un
mormnt din secolul VI .e.n. de la Petroani 87
Un vrf folioform cu spin recurbat, care pare s
dateze tot din secolul al VI-lea .e.n. s-a descoperit
la Gura Canliei 88 Alte cteva vrfuri de sgeat
s-au descoperit la Ccamurlia de Jos, Bugeac i
Enisala 89 , n morminte getice din secolele V i
IV i.e.n. Altele au ap[trut ntr-un cimitir din secolul al IV -lea .e.n. de la Cernavod[t 90 , precum i la
Telita ori Mahmudia 01 . Un mare numr ele vrfuri
de s{tgeat s-a descoperit n mormntul "princiar"
de la Agighiol 9 ~. S-au mai intilnit ntr-un mormnt tumular de inhumaie de la Cumpiina, din
secolul IV .e.n., precum i intr-un mormint plan,
tot de inhumatie, de la Constanta-Sud 93 , datat
in sec. IV -III'i.e.n.
'
Observm c in Dobrogea, ca i in alte zone,
asemenea arme au aprut mai ales ntr-o perioadii
corespunztoare secolelor V- VIII .e.n., n ae
zri sau necropole, n morminte de nhumaie sau
de incineraie, plane ori tumulare. Constatm totui
c ele snt ntr-un numr ceva mai mare n nordul
Dobrogei i n zona litoral, n timp ce n zona
vestic i sud-vestic a regiunii sint mai rare (la
Bugeac s-au descoperit pn n prezent doar cinci
exemplare, iar din celelalte cimitire nvecinate,
dup informaiile noastre, se pare c lipsesc).
Nu cunoastem cu exactitate semnificatia solzului mic de b~onz din mormintul nr. 82 (fig. 3/13).
Ar putea reprezenta, eventual, o lamel mic de
cuirasrt ( ?) sau o aplic ( ?) . Amintim c o lameHi
dreptunghiular de cuiras s-a descoperit la
Bugeac 94, iar alte exemplare de mici dimensiuni
au aprut la Zimnicea 95
Veriga (inel de bucl?) de bronz din mormintul
nr. 82 (fig. 3/14), cu capetele simple, apropiate,
aparine unui tip ntlnit i in alte cazuri n ~o
brogea. Un exemplar ceva mai mic de argmt,
N. Haruche, Pontica, -t. 197!, p. 259-260.
l\1. Irimia, Pontica, 14, 1981.
89 D. nerciu,
Cultura Hamangia, I, Bucureti, 1966,
p. !66- 168; l\1. Irimia, Ponticc, 1, 1968, p. 230; altele dou
snt inedite; G. Simion, Peucc, 2, !970, p. 126 i fig. 32;
idem, Peucc, 6, 1977, p. 5':1 i pl. 11/6.
so D. nerciu, Din J storia Dobrogei, I, 1965, p. 126.
91 G. Simion, Gh. I. Cantacuzino, op. cit., p. 377 i fig. 5f7;
Irina Oberlilnder-Trno-reanu, Pcuce, 8, 1977- !978, p. 6S,
63 si nr. 9.
9~ D. flerciu, Arta traco-gctic, Bucureti, 1977, p. 68-69
i fig. '19.
93 Inedite, n muzeul din Constana.
94 M. Irimia, Pontice, !, 1969, p. 219 i fig. 29.
9& A. D. Alexandrescu, op. cit., p. 55.
87
88

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

87

NECROPOLA GETIC.~ DE LA Rl'GEAC

provine tot de la Bugeac 96 , iar un altul, de form~


aproape oval, de la Murighiol 97 Originea. acestm
tip este considerat de unii cercetton drept
autohton.

Fusaiolcle din mormintul nr. 82 (fig. 3/10) aparcultu-

in unei categorii comune, fr semnificaie


ral-etnic sau cronologic deosebit.

Mrgelelc de sticl cu "ochi" de tipul celei provenite din mormintul nr. 84 (fig. 3/12) apar de
asemenea frecvent in Hallstatt-ul tirziu i n Latene,
in diferite medii culturale i etnice; din acest motiv
ele nu ofer un indiciu cultural sau cronologic
precis. Le intilnim curent i~ ~obroe:, c.a ~e~l!
fel in intreaga lume geto-daCica, tracica on scihca.
Din analiza inventarului mormintelor prezentate
se poate observa c doar puine analogii. condu_c
spre descoperirile de la Grditea-Clrai, Munghiol, Enisala, Brilia, Zimnicea, Poiana Tecuci,
Branicevo etc., datate in ansamblu in secolul IV
i.c.n. sau mai tirziu. De fapt ne orienteaz ctre
aceste descoperiri mai ales unele elcmen.te ~le
vaselor in form de clopot, ori castronul semtsfenc,
ca si obiectele de metal, ceramid i sticl amintite
mai sus, care aparin ns unor tipuri folosite o
neme indelungat i a cror evoluie pc parcursul
diferitor etape este foarte greu de sesizat.
In schimb, mai multe elemente ne conduc spre
descoperirile anterioare secolului IV i.e.n. Astfel,
chiar vasele de tip clopot, cu gura foarte larg,
iar partea superioar aproape cilindric, ori vasulsac cu corpul aproape tronconic i au mai multe
analogii in inventarul mormintelor nr. 60 i 61
tot de la Bugeac, datate in prima jumtate a secolului V i.e.n., 98 ori in mormintele mai timpurii
de la Satu Nou. Asemnri evidente ale vaselor
amintite, cit i ale celor tronconice, ori ale str
chinii evazate i "cnii" prevzute cu o apuc
toare au fost constatate cu unele exemplare de la
Cernavod, Curteni, Slobozia-Oneti, Cernica etc.
Intilnim de asemenea unele analogii in descoperiri
aparinind orizontului Ferigile III din staiunea
eponim sau de la Gtejeti, Tigveni, Cepari, ca
i in cele aparinind grupului cultural Birs~ti.
Precizm c analogiile constatate nu perm1t o
identitate cronologic cu descoperirile amintite,
ci doar le apropie de perioada in care ele se incadreaz.

Pentru aproape intreg inventarul arheologic prezentat constatm ins numeroase analogii in
materialele aparinind mormintelor in cutie de
piatr de la Ravna 99 , ca i in descoperirile de la
Krgulevo, Cerna, Prof. Zlatarski etc. In legtur
cu cronologia absolut a necropolei de la Ravna,
B. Hnsel consider c zona a 11-a, care ar
ncepe in prima jumtate sau, cel mai probabil
ctre mijlocul secolului VI, ar evolua pin in

jurul anului 50~ i.e.n. sau puin ~up aceea;


mormintele zonei a III-a s-ar data m tot cursul
secolului V, poate chiar pin spre inceputul secolului IV i.e.n.1 00 P. Alexandrescu i A. Vulpe 101
consider c se poate admite ? datare a ul~imei
faze a necropolei de la Ravna m ~ecolul_ V I,.e.n.
S-a precizat de asemene~ c ~ei rela!ta _ ~nt~e
Ravna i Ferigile nu este mtr-atit de stnns~ mc1t
s ofere elemente sigure pentru o cronologie absolut exist suficiente esemnri intre Ferigile
III (tipul de combinaie 5) i mormi~t:le in cut~e
de piatr de _la Ra~na, c~re s per~ut~ ~el pum
acceptarea smcromsmulm lol pari~l 0 .. Necr?pola de la Prof. Zlatarski se poate smcrom~a dm
punct de vedere cronologic cu grupul m?rmmtelo:
n cutie de piatr de la Ravna. Kragulevo l
Cerna sint cel puin in parte cont~mpora~e cu
acelasi grup al mormintelor in cutie de piatr,
prim~ necropol fiind mai timpurie 103 .
.
Tinind seama de analogiile amintite mal sus
co~siderm d mormintele prezentate de la Bugeac sint ulterioare descoperirilor din Do~rogea
de la Piatra Frecei, Cernavod, Pctroam, putindu-se sincroniza cel puin in parte cu mormmtele nr. 60-61 tot de la Bugeac, ori cu descoperirile mai timpurii de la Satu Nou. i Cernica.
Intr-o mai mic mrtsur ele pot fi, eventual,
con'late si cn descoperirile de la Enisala, Muri,
ghiol, 13ugcac
(mormintele n;r. 1-19) 1o4 , Gra- d'ltea Gtlrtrasi, Zimnicea etc. Dm punct de vedere al
cronologiei absolute cele cinci morminte ar putea
aparine secolului V - eventual ~i inceputul secolului IV i.e.n., fr a putea reahza, deocamdat,
o datare mai nuanat.
In concluzie, putem meniona c s~pturile de
pin in prezent de la Bugeac p~rm1t, se pare:
delimitarea a dou zone deosebite ale aceste1
necropole: una mai veche, situat in partea sa
de nord-vest i alta mai nou, aflat in sud-est. 105
Continuarea cercetrilor i analiza detaliat a
intregului inventar. ~rheo~oi_c v~:H oferi i. ~ltc
date importante pnvmd CIVIhzam geto-dacica la
Dunrea de Jos.
FUNDE AUS DEN GETISCHEN NEKROPOLEN VON BUGEAC, GEMEINDE OSTROV
ZUSAMMENFASSl'NG
Im Jahrc 1981 wurdcn ncuc Ausgrabungcn in dcr gctischen
Nckropole von Bugcac, Punkt "Gherie" unternommen.

Hnsel, op cii., p. 210-216.


P. Alexandrescu, Dacia, N .S .. 21, 177, p. 123, nota '12;
p. 1.13- 135 i notele 79; 90; A. Vulpe, Dacia, N.S., 21, 1977
p. 89-90.
102 A. Vulpe, loc. cit.,
103 Nccropola de la Krgulevo a fost datat n secolele
VI-V .e.n., iar cea de la C:erna n secolele V-IV .e.n.
116 n mormntul nr. 55, inv. 22. 610.
(L. BoMeva, loc. cit.).
117 G. Simion, Gh. I. Cantacuzino, op. cit., p. 381, fig. 5/22.
104 M. Irimia, Pontice, 1, 1968, p. 202-232; idem, Pon118 M. Irimia, Thraco-Dacica, 2, 1981, p. 37-52.
tice, 2, 1969, p. 23-'12.
119 Faza a II-a, dup M. Mir<::ev, P. Alexandrescu i
A. Vulpe, sau zonele II i III dup B. Hnsel.
1o~ Acesteia din urm i aparin mormintele 1- 19.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
100

101

B.

88

M. IRIMIA

Hier wurden 24 Einscherungsgraber (Nr. 81-10"1) aufgefunden, die den folgenden Typen angeh6ren:
l. In einfacher Urne- 12 Grbcr (Nr. 84, 8G, 89-93,
95,-96, 100- 102) Das gemeinsame Grab enthielt drei
Urnen.
2. Von Steinhiille umgeben (Grab Nr. 82).
3. Aus zwei unterschiedlichen Teilen bestchende Grber.
Einerseits wurde die Urne aufgefunden, andrerseits die Urne
und mehrere Steine oder eine Gruppe von massiven Steinblcken. Diesem Typ gehren 10 Grber (Nr. 81, 83, 85, 87,
88, 9"1, 97-99, 104) an.
4. Grber mit kalzinierten Knochen, die dem Grab direkt
beigelegt wurden (Nr. 103). Dieser Typ ist zum ersten Mal
in Bugeac angetroffen worden.
Der Verfasser schildert eingehender den lnhalt der Grber
Nr. 81-85. Aus der Analyse des erwhnten archeologischen
Materials geht hervor, dass dieses nur wenige Analogien mit
demjenigen der Nekropolen des 4 Jh. v.u.Z. oder auch spter
aufweist.

Die meisten Analogien fiihren zu den Grbern Nr. 60-61,


ebenfalls aus der ersten Hlfte des 5 Jh. v.u.Z., von Bugeac,
oder zu den ebenfalls frllhercn Funden von Cernavod, Satu
Nou, Curteni, Slobozia-Oneti, Cernica usw. Andere Analogien
weisen auf manchc archologische Materialien der Ferigile
III und Birseti Kulturhorizonte hin. Fur das beschriebene
archologische Inventar sind zahlreiche Analogien mit Ravna
II (nach Hnsel, Zonen II- III), Krgulevo, Cerna, Prof.
Zlatarski usw. anzutreffen.
Aufgrund diescr Angaben, behauptet der Verfasser, dass
die Grbcr Nr. 81-85, vom absoluten chronologischen Standpunkt, dem 5. Jh. v.u.Z. und eventuelle auch dem Anfang
des 4. Jh. u.v.Z. angehiirt. Es wird ebenfalls ausgesagt, dass
dic bisherigcn Ausgrabungen eine Abgrenzung zweicr unter
schiedlichen Zonen der Ne kropole ermiiglichen: eine ltere
iffi nerdwestlichen Teil gelegen, und eine neuere, im siidostlichen Teil.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Cetatea

geto-dacic

de la Buneti-Avereti,
jud. Vaslui

VIOLET A VETURIA BAZARCIUC

Colectivul muzeului

huean i-a

continuat n
n punctul
"Dealul Bobului", lucrrile ncepute n 1978. n
campania acestui an s-au continuat investigaiile
n interiorul fortificaiei, fr a se aborda i cercetarea valului de aprare. S-au deschis 11 seciuni i 14 casete, plasate n sectorul B, urmrin
du-se, n primul rnd, stabilirea densitii de locuire i dispunerea locuinelor. n acest sens,
toate seciunile au fost ancora te pc seciunea transversal S 16, paralele fiind cu cele efectuate in
anii precedeni, deci orientate NV- SE, la o
distan de 0,80 m ntre ele. Din punct de vedere
stratigrfic, i in acest an, refcrindu-ne la locuirea geto-dacic, putem preciza c n toate seciunile deschise de noi s-a stabilit un singur nivel.
ncepnd cu seciunea S 25, nivelul dacic suprapune locuirea neolitic, aparinnd culturii Cucuteni, ce apare la -0,80 m. Au fost dezvelite 11 locuine de form rectangular, cu colurile uor
rotunjite, toate cu suprafee mari - variind ntre
50 i 60 m 2 Pereii erau susinui de brne de lemn,
evideniate prin urmele lsate pe chirpici i
podea, la care se adaug i prezena unei brne
puternic carbonizate, situaie surprins in L 21.
In campania acestui an, au fost surprinse dou
gropi menajere, cu gura de form circular i cu
fundul conic. In una din ele erau depuse doar
oase de la animale domestice, fr alte urme materiale (groapa 10), din cealalt recuperindu-se
ceramic specific culturii geto-dace, provenind
de la vase mari, de provizie (groapa 11).
Cercetrile din acest an au scos la iveal un
valoros material arheologic, ilustrnd gradul inalt
de dezvoltare al societii geto-dace din Moldova,
precum i o intens locuire n aceast cetate.
Majoritatea materialului arheologic descoperit o
constituie ceramica, la care se adaug uneltele din
fier, obiectele de podoab din argint, bronz, sticl,
ceramica de import greceasc.
1981 pe

antierul Buneti-Avereti,

Al doilea exemplar este de aceeai form, dar are


corpul cu tiul mult mai curbat. Piesele pot fi
ncadrate n tipul III al topoarelor geto-dace,
dup tipologia lui I. Glodariu i E. Iaroslavski 1
O form frecvent de topor cunoscut aici este
tipul dalt, cu gaur de inmnuare longitudinal,
asemntoare i cu exemplarele celtice prezente
i n alte descoperiri de pe teritoriul Moldovei 2
Descoperirea n campania anului 1980 a unui
clete pentru forj, alturi de alte unelte de fur
rie: dornuri, punctatoarc, zgur, fier etc., a fcut
posibilrt emiterea ipotczei c, n cetate, au existat
atdicrc pentru prelucrarea fierului. Campania din
acest an aduce noi dovezi ale existenei, cu certitudine, a acestor atclicrc, prin apariia unui al
doilea clete din fier (braele snt n seciune dreptunghiular, rotunjite uor n partea interioar
L = 21 cm) i a unui creuzct pentru turnat metal.
n locuinele dezvelite snt nelipsite secerile _cu
crlig la mner; un exemplar din cele 5 descopente
este ntreg, ntr-o stare bun de conservare ceea ce
a fcut posibil constatarea c toate secerile au
avut tiul zimat. Secerile i gsesc analogii i
n alte descoperiri dacice, de la Poiana, Biceni,
Btca Doamnei, constituind o apariie obinuit,
legat nemijlocit de una din principalele ocupaii
ale geto-dacilor - agricultura.
ARME

In locuina 25 i 28 au aprut trei sgei cu


aripioare, de tip "scitic", i un vrf de suli, cu
lama scurt romboidal, asemntoare cu exemplarul descoperit n 1980 3
OBIECTE DE PODOAB

Snt prezente n locuine i n cele 4 .m?~minte


tabloul general ~1 v1en ma tea lumii geto-dae1ce n_ secole~e
IV- II .e.n. Nelipsite snt fi bulele de hp traCic
(4 exemplare), cu corpul faetat, din bronz, c_t i
fibulele celtice (5 piese). Din cele 5 fibule celhce,

aprute, ntregind
riale i spirituale

UNELTE
Alturi de descoperirile mai vechi de la Buneti,
n care snt prezente nenumrate unelte din fier,
i campania anului 1981 aduce nouti, prin apariia in locuina 21 a unui tip nou de topor, cu
muchia nalt, dreptunghiular, corpul subire,
cu tiul uor curbat in direcia cozii ( 1 = 18,8 cm.)

1 1. Glodariu
si E. Iaroslavski, Civilizaia jierului la
Geto-Daci, Cluj-N~poca, !979, p. 78.
2 Silvia Teodor, Dacia, N.S., 24, 1980, p. 138, fig. 7.
s V. V. Dazarciuc, Materiale.Braov, 1984, p. 212

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

90

VIOLETA VETURIA BAZARCIUC

Fig. 1.
Fig. l.

Bun e ti .
Buneti.

U nelte d e fi er.
Outils en fer .

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

--

CETATEA GETODAC ! C DE LA BUNET! - AVERETI

Fig. 2.
Fig. 2.

Bun e ti.

Buneti.

L.20: 1 vas bitronconic; 2

amfor

greceasc;

3 castron cu

91

preieminene .

L. 20: 1 vas bitronconique; 2 amphore grecque; 3 ecuelle avec preeminances.


www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Fig. 3.
Fi g. 3.

Bun e ti .
Dun e t i.

l - 6. L.20.

Cni

cu o

toart .

1- 6 L . 20 . Cru ches a vec u:1 e a nse.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

-= ~ - -- --

'

\.

CiDC: ~~ -

/
~,

Fig. 5.

Bune ti .

Fig. 5.

1- 4 L.

Buneti.

26.Ceramic .

1- 4 L. 26. Ceramique.

_____arii

'

Fig . 4.
Fig. 4.

Bune ti .

Buneti.

L.20. Vase ceramice.

L. 20. Vases ceramiques.

&liliL

--

94

VtOLETA VETURtA BAZARC!UC

-Fig. 6.
Fig. 6.

Buneti.

Bun eti .

L .26. 1- 4

L.26.:

cni

cu o

toart;

strachin-bol;

1- 4 cruches avec une anse; 5 ecuelle-bol.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

CETATEA GETO-DACIC.:\ DE LA BUNETI-AVEREil

--

Fig. 7.
Fig. 7.

Bun eti.

Bun e ti.

l - 5 L.28. Vase ceramice.

l-5 L. 28. Vases ceramiques.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

95

96

YlOLETA VETUR!A BAZARCIUC

. V-.
Fig. 8.

Buncti.

Fusaiole.

Fig. 8.

Buneti.

Fusaloles.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

CETATEA GETO-DAC J C DE LA BUNETI AVERETl

7
Fig. 9.
Fig. 9.

Bun e ti .
Bune ti.

L.25: 1- 3

brri

din

bar

d e bron z; 4 - 8 fibule celti ce ; 9

8
m asc antropomorf .

L. 25: 1- 3 Tiracelet s cn bronzc; 4 - 8 fibul es celtiques 8 masque antropom orphe.


www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

VIOLET.\ VETlJRL\ B.\ZARCIUC

!)Il

dou au corpul frumos ornamentat cu nodoziti,


resortul format din 6 spirc, cte trei de o parte i
alta a arcului; un exemplar arc piciorul prins de
corp. Se cunoate o singur fibul ce nu are corpul
ornamentat, numai piciorul avnd o sfer mic.
Alturi de acestea, consemnm i apariia unui
fragment dintr-o fibul de fier, din care se ps
treazii o parte din corp, cu o singur spiral, rupt
din vechime. Aceste exemplare i gsesc analogii
in descoperirile celticc din Transilvania i se pot
data n Latenul B 2 4.
n locuina 21, au ap{trut, alturi de o filml
tracic din bronz, i dou brri spiralice, din
argint masiv, mpreun cu alte dou fibule de tip
tracic, tot din argint. Lund n cliseu ie brrile,
remarcm reprezentarea deosebit a corpului de
arpe, prin patru grupe de linii incizate dispuse
oblic; ntre ele se cru o poriune din grosimea
barci, pc care este adncit cte un dreptunghi, de-o
parte i de alta. Pentru reprezentarea capului, se
cru captul barci, ochii sint adincii in metal,
prin dou valuri adincite, dup care sint incizate
trei linii semicircularc. Motivul ornamental este
prezent pe ambele capete, la cele dou brri.
Fibulele snt din argint masiv, au corpul de seciune octogonal, terminate fiind cu un buton
piramidal mare, ornamentata cu linii adncite, n
grupe de trei, ce marcheaz un triunghi. Cele
dou fibule snt perechi, una pe dreapta i cealalt
pe stnga.
Brrile pe care le-am descris mai sus constituie, n ceea ce privete maniera de ornamentare, o
variant nou a brrilor spiralice, descoperite
pn n prezent la Buneti. Ele i gsesc unele
asemnri cu brara din tezaurul de la Herstru
Bucureti, datat n sec. II-I .e.n. 5 Tot din
argint, a ap{trut i o verig, lucrat{t din srm{t de
argint cu capetele simple, ce i gsete clare analogii cu exemplarele prezente n tezaurul descoperit n anul 1979 . Un alt tip de br{tar{t, cunoscut
din descoperirile mai vechi, l constituie piesele
lucrate din bar{t de bronz, n sectiune rotund sau
octogonal, cu capetele deprtat~ (trei exemplare),
dou din cele trei exemplare avnd capetele ornamcntatc cu cerculete adncite.
n cadrul obiect~lor de podoab o categorie
deosebit o constituie i mrgelele din past de
sticl, frecvente la Buneti. n acest an, remarcm
apariia, n locuina 25, a unei mti, umane,
din past de sticl albastr, ce reprezint un cap
de femeie. Pieptntura este realizat prin spirele
adncite, conturate cu o nuant de albastru deschis, faa este colorat n acee~i nuan de albastru deschis, ochii - albatri nchis - snt contura ti cu linii circulare albe. Partea inferioar a
mrgelei, de culoare albastr, prezint dou linii
adncite oblice, ce formeaz un triunghi, probabil
n ideea de a reprezenta vemntul femeii.
I. H. Crian, ActaM.'<, 10, l<J73, p. 58, fig. 6/1, 7fl 2.
Radu Florcscu, H. Daico'liciu, Lucian Rosu, JJicliouar
Enciclopedic de A1t Veche, Bucureti, 1983, p. (>K.
'
6
V. V. Bazarciuc, SCIVA, 32, 1981, 1, fig. JjJ.
4

A doua mrgic, descoperit n locuina 21, este


din past galbenrt, cu o linie circular, de culoare
albastr, drept decor. Este cunoscut faptul c
aceste piese de podoab au arie de rspndire mare,
fiind frecvente n marile statiuni de la Zimnicea 7 ,
Poiana 8 , Cotnari 9 , Enisala' 10 , intinzndu-se pc o
lung perioad de timp, din perioada hallsstatienrt
trzie i pn n sec. II, ele snt nelipsite, ca inventar, i n descoperirile celticc, de pe teritoriul
rii noastre 11
Masca uman prezentat{t mai sus nu-i gsete,
deocamdat, analogii n descoperirile de pe teritoriul rii noastre.
n afar de aceste obiecte de podoab, semnalm i prezena unui nasture conic, din bronz.
CERAMICA

Aa cum artam mai sus, cantitatea cea mai


mare de material arheologic o constituie ceramica,
ce se poate mpri n dou mari categorii:
- ceramica lucrat cu mna;
- ceramica lucrat la roat.
Ccramica lucrat cu mna este categoria cea mai
abundent; in aceast tehnic au fost modela te
diverse forme ceramice, distingndu-se i o specie
mai fin, fr pr~a mult degresant n compoziie.
Arderea vaselor s-a fcut neuniform, fapt ce
determin culoarea, care variaz de la rou-cr
miziu la brun-rocat, cu nuane cenuii. Dintre
formele ceramice cunoscute i in campaniile precedente, ntlnim cana cu o toart uor supranl
at, ncepnd cu cele de dimensiuni mici pn la
exemplare nalte de 18 cm, din past fin, de
culoare grtlhuie sau cenuie. n general, corpul
este o\oidal, nelipsind, in acelai timp, nici exemplare bitronconice, cu buza uor rsfrnt n
afar{t, ce se pot ncadra, pc baza analogiilor, n
faza II-a a ccramicii gcto-dacicc, duprt tipologia
lui 1. H. Crian u.
- V asul tip .. sac", de dimensiuni mici i mijloci
este o form, de asemeni, cunoscut n descoperirile de pn acum; pereii vaselor snt arcui i
spre interior, corpul rotunjit, la unele exemplare
obscrvndu-se o uoar faetare a buzelor, rs
frnte spre interior. Diametru! fundului este mai
mic dect al gurii. La marea majoritate a acestor
vase, decorul l formeaz butonii conici sau rotunzi,
plasai imediat sub buz, ntre care este briul
alvcolar n relief sau chiar numai iruri de alveole,
executate n pasta moale. La unele exemplare
7 A. D. Alexandrescu, Dacia, C\T.S., 24, 1980, fig. 53.
" Hadu si Ecatcrian Vulpe, Dacia, J-4, 1927-19.12,
fig. 105, p. J24.
" Informaii A. C. Florescu, cruia i mulumim i pc
aceast calc.
1o (~. Simiou, Thracu-Dacica, 1, I<J76, p. 156, fig. 8;
fig. 10, p. 160.
11 I. H.Crian, SCIVA, 26, 1975, 1, p. 4-7, fig. J.
1 ~ 1. H. Crian,
Ceramica wto-dacic, Bucureti,
1969,
p. 11\1 12':1.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

CETATEA GETO-DACIC." DE LA BCl\ETI

mici, se observ;t tendina de indreptare a pereilor,


iar, drept decor, imediat sub buzft, sint un numi"tr
de 9-10 butoni conici.
-Ceaca dacic. Alturi de exemplarele descoperite in 1980, apar ceti dacice, ce pot fi incadrate
in faza a doua a evoluiei sale, dup analogiile ca
descoperirile de la Ciumeti 13 , Zimnicea 14 , Enisala 15, exemplarul care a fost intregit are i un
decor, format dintr-un briu alveolar cuprins
intre doi butoni conici, dispui de o ,parte i alta
a torii uor suprainlate. Tot in cadrul formei de
ceac, incadrm i vasul descoperit in L 20, care
are o singur proeminen conic, grturit; are
pereii aproape drepi. Vasul are analogii in
necropola de la Ghenci 16
- V asul mare bitronconic cu corpul rotunjit,
gitul zvelt, buza lat, uor ri"tsfrinirt in afar, se
intilnete i n cadrul descoperirilor din acest an.
Sub diametru! maxim acesta prezinUt cele patru
proeminene, iar in partea superioar un decor
format din virgule in relief. Clare analogii, pentru
exemplarele descoperite pin in prezent la Buneti , le gsim la Zimnicea 17 i Poiana 18
- Strachina. Form de vas binecunoscut in
repertoriul ceramicii geto-dace din toate staiu
nile cercetate, apare, in acest an, ntr-un numr
mare, la Buneti. n general, strchinile au corpul
tronconic, fundul bine profitat, buza lat uor
arcuit spre interior. La unele exemplare se
observ faetarea buzei i umrul bine conturat
cu slip lustruit, atit in interior cit i n exterio'r.
Nu lipsesc apuctorile, ce variz ca numr de la
un exemplar la altul (intre dou i patru). Alturi
de forma tronconic, se cunosc i strchinile cu
pereii arcuii, cu un contur rotunjit al corpului,
avnd aspectul unui hol. Toate strchinile descopcpcrite pn in prezent la Buneti pot fi incadrate
n tipurile I-III, dup I. H. Crian, in faza II-a
a evoluiei ceramicii geto-dace 19
- C eramica lucrat la roat.
Dei in proporie mai midt, aceast ceramKa
este prezent totui in descoperirile din acest
an, prin apariia a dou cni lucrate la roat i a
unor fragmente de strchini. Pasta este de bun
calitate, de culoare roie-crmizie i cenuie. n
locuina 28' apare o canrt cu toarta uor suprainl
at, de culoare roie-dtrmizie, cu gtul nalt,
corpul uor rotunjit, fundul inelar; buza rotunjit i rsfrint spre inafar. Alturi de acest exemplar, in L 26, este scoas la ivealrt o alt canrt,
lucrat din past cenuie, cu gitul aproape cilindric. Dup formi"t, exemplarele de la Buneti Il
gsesc analogii la Poiana, Ciolnetii din Deal 20
etc.
13

14
15
16
17
1R

18
20

Idem, A1ateriale dacice, fig. 13.


A. D. Alexandrescu, op. cit., fig. 27j2- J.
G. Simion, op. cit., fig. 5/19.
I. H. Crian, Cemmica ~cto-daciccl, pl. 10, :'>7.
A. D. Alexandrescu, Dacia, ~.S., 2~. p. 76, fig. 22/2
I. H. Crian, Ceramica geto-dacic., p. 112, fig. ~0/h
Ibidem, p. 11':1- 115, fig. 12/5-8.
Ibidem, p. 122, fig. i8jJ-i, p. 121, fig. 50jG.

99

Fragmentele de stdchini aparin vaselor lucrate


din pasti"t de culoare cenuie sau roie crmizie,
cu buza ngroat, rsfrint spre exterior, umrul
reliefat i corpul rotunjit.
- Ceramica de import este reprezentat de
fragmente de amfore i manoane, la care se
adaug o amfor intregibil, tampilat, din L 20.
Tot n campania anului 1981, inS 29, a aprut
un schelet fragmentar al unui cal, ling care era
plasat o piatr dreptunghiular. n apropierea
acesteia, s-a descoperit o nicoval mic, din fier.
Continuarea spturii aici a dus la dezvelirea
unui schelet uman, distrus, fr ai se putea determina orientarea, de la care s-a recuperat o brar
din bronz, cu capetele deprtate. Alt inventar
lipsete. Alte trei morminte au aprut cu totul
izolat, in ultimile sectiuni deschise de noi n
acest an; foarte distru'se din cauza alunecrilor
de teren din zona de vest, de la aceste morminte
s-au recuperat, drept inventar, dou brri din
bronz, cu capetele deprtate, i o fibul celtic5.,
cu piciorul prins de corp. Este bine cunoscut
faptul c, i n alte staiuni geto-dacice, ;s-au
descoperit, n aezri, printre locuine, morminte,
cum ar fi la Poiana 21 , iar la Ctunul chiar sub
locuin 22 n necropola de la Ocnia, apar i
citeva oase de cal, legate, probabil,de un anumit
ritual, aceeai situaie putind fi i in cazul descoperirii de aici 23.
Asupra celor prezentate, putem concluziona
c i campania anului 1981 aduce noi contribuii
la cunoaterea culturii materiale i spirituale a
geto-dacilor din Moldova, subliniindu-se o dezvol~
tarc impetuoas a meteugurilor i a agriculturii,
dar i o intensificare a schimburilor comerciale, in
perioada sec. IV- II i.e.n. Cercetrile viitoare vor
urmri, in primul rind, stabilirea raporturilor intre
sistemul de fortificaii i nivelul de locuirc, cit i
condiiile istorice in care a ncetat locuirea de aici.
LA CITADELLE GETO-DACE DE BUNETI
AVERETI, DEP. DE VASLUI
RT~Sl"Mi;:

Le rapport prcscnt les rcsultats des rccherchcs archeologiqucs de l'annee 1981, dans la citaclelle geto-dace de Buneti-A-,ereti, le !ieu dit "lkalul Bobului". Les resultats
de la recherche offrent de nou,caux contributions a l'etude
de la ci,ilisation geto-dace de la Moldavie. Tous les objets
sont en Ier, ceramiquc et picrrc. La ccramique dccouverte
rcprescnte le rcpertoire de toutes les formes ceramiques
connues dans les recherchcs archeologiqucs antericures, a
qui s'ajoute et deux cruchc tournes, aussi que des fragments
des ccuellcs. Les objets de parure sont en argent, brone et
vcrrc. Dans L 21 sont apparu deux bracelets en argent .;pirales, dont les bents s'ornaient de protomes stylises de serpent, a cote de deux fibules thraces en aq;ent. On connait
aussi des fibules celtiques, qui peu1ent etre dates dans la
periode La Tcne n 2, aussi que deux bracelets massifs en
bronze, ornes des motifs decoratifs en offrant une cassure
actogonale. Dans la citadelle de Buncti, on a trouvc egalement <les fragments ccramiqucs u"importation, grecques.
21

22

~3

Radu \"nlpeicolab., SCl\", !, 195l,p. 177iurm.


Cornelia Stoica, Materiale Tulcea, 1980, p. 197.
D. Berciu, Buridava Dacic, Bucureti, 1981, p. 121.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Cercetrile

arheologice din staiunea geto-dac


de la Grditea, jud. Brila
V. SRBU si F. ANASTASIU
'

n vedcna nrcl'l:trii exhauslin a asezaru


civile deschise, situatt pc un martor de er~ziunc
din lunea Buzului 1 , s-au continuat s{tp{tturilc in
seciunile din 19SO (S. 19- S.20) i s-a deschis o
nou seciune (S.21). Suprafaa ccrcctat{t pin
in prezent insumeaz{t 126 m 2
S-a confirmat faptul crt cxistrt un singur strat
de cultur, fr{t nici o cczur{t, gros ele 30-80 cm.
Menionm c stratul de cultur{t, pc o adncime
de 10-25 cm, a fost distrus de lucrri agricole.
n cursul acestei campanii au fost cercetate un
bordci, o vatr{t de la o locnin{t de suprafa i
11 gropi menajere.
Bordeiul, aflat la intersectia sectiunilor S.13 si
S.l6, se afla sub cele trei iocuintc succesive de
suprafa descoperite n anii anteriori. Acest fapt
denot, pc de o parte, o aglomerare de locuirc in
aceast zon{t, iar pc de alta, o indelungatrt vieuire
n acest loc. Bordeiul, de form aproape circular
(D. gurii= 2,85 m; D. fund= 3,50 X 3,45 m)
era spat in stratul de loess, la adncimea de
1,76 m (fa de nivelul actual de 2,70 m), avind
trei trepte de coborire n interior. Acoperiul
era susinut de o reea de birne din lemn, din care
s-a p{tstrat, czuCt, o zon{t de 70 x 60 cm. Aproximativ n centru avea dou{t vetre, de form{t
aproape oval, a~czate direct pc stratul de loess,
fr nici o amenajare special:t. Grosimea lor
mic dovedeste d n-au fost intens folosite. Bordeiul a fost' probabil prsit, ckoarccc nu se
pstreaz urme de incendiere; apoi a fost umplut,
avind coninutul unei gropi "menajere", i deasupra lui s-a ridicat o locuin{t ele suprafa. Inventarul recuperat, pc care nu-l putem atribui in
exclusivitate locuirii din bordei, pc lng ccramid, conine: dou cuite de fier, dourt piroane,
un fragment de oglind din bronz, un inel de
bronz un virf ele sgeat{t din bronz i o mrgic
din marmur.
Ceramica, relativ puin{t i extrem de fragmentar{t, cuprinde urm{ttoarelc categorii: ccramica
poroas - circa 70% - provine de la minimum
apte-opt borcane de diverse mrimi; notm i o
ceac i un "sfenic" miniatura!; ccramica cenuie - circa 25% - fragmente ele fructiere, vase
mari, unele cu toarte masive; numai cinci frag1 \'. Srlm, F. "\nastasiu, ~.lateriak, Ora<ll'a, 1979, p. !O 1-103; idcm, MatC'riale Tulcea, 1980, r. 207 -21/l; idtm, Istros, 1,
1980, p. 157-- 175.

menle snt moddatt cu roata (douft- de picior,


respectiv buz{t de fructierc, dou de boluri i
unul greu de identificat); menionm i un bol
fragmentar cu decor in relief, gctic; ceramica
castanie-glbuie - 5-10% - provine de la cni
i fructiere; chiu puri arse oxidant, modela te cu
roata - patru mici fragmente; amfore greceti zece fragmente.
Materialul recoltat din groapa bordeiului, dei
destul de variat, nu contine, elemente de datare
mai precis. Judecnd in' ansamblu, apreciem c
el se dateaz n a doua jumtate a secolului II
i.e.n. - prima jumtate a secolului I .e.n. n
groapa menajer aferent bordciului, cu excepia
unei fibule din bronz, de tip Latene tirziu, nu
s-a gsit deci~ cenu, crbuni, oase i mici fragmente ceram1ce.
Vatra locuinei de suprafa - din S.20, carouriie 11- 12 - se afla la adincimea de O, 70 m i
avea forma uor elipsoidal (60 x 40 cm), fiind
aezat direct pe stratul de loess. n jurul ei se
aflau numeroase pietre cu urme de arsur, cr
buni si cenu. Nu s-a identificat locuinta creia
i-a aparinut vatra.
'
Cele 11 gropi cercetate (apte cvasicilindrice,
dou tronconice i dou de form neregulat, de
mari dimensiuni) pot fi incadrate in categoria
"gropilor menajere" sau de exploatare a lutului,
n niciuna dintre ele nefiind identificate amcnajri
speciale (bttorire, ardere, frtuire, implctituri
ele nuiele). O atenie deosebit merit Gr. 4
(S.20, caroul 9) unde pc ling fragmentele ceramicc s-au mai descoperit dou figurine antropomorfe feminine, un fragment de lam de bronz
i doi bulgri mari de minereu de fier.
Ceramica, extrem de numeroas{t dar fragmcntar, cuprinde urmtoarele categorii: ceramica
poroas- circa 50% - fragmente de borcane de
diferite mrimi i ceti (cui) cu decor specific
(butoni, briuri alveolate, incizii etc.); ceramica
cenuie - circa 20%: a) modelat cu mina 70% - fragmente de fructiere, cupe, strchini,
cni i vase cu toarte; b) lucrate la roat - circa
30% - fragmente de fructiere, cinci strecurtori,
crmi i un bol fragmentar cu decor n relief;
ccramicii semifin castanie lucrat cu mna - sub
10% - de la fructicrc i cni; ceramica ars
oxidant - circa 5% - fragmente de chiupuri lucrate la roatrt, un bol intregibil si o can; importuri clcnistice - aproape 20% _: dou fragmente

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

STAJ!UNEA CETO-Di\C l C DE LA CBD J TEA, JUD. BRILA

101

Fig . 1. Grditea, jud . Brila . Cerami c gctic m odelat cn mna.


Fi~. l. Grdi tea , clep . d e Bril a. Cera miquc gct c tra-?aillce it la main .

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

V. SIRBU i F . ANASTAS!U

102

6
Fig . 2.

Grditea ,

jud.

Brila.

Fig. 2.

Grditea,

d ep. de

1 bol grecesc; 2, 7 ceramic getic lucrat cu mna; 3-6


la roat : 5 tub d e vas .

Br il a .

1 bol grec; 2,7 ceramique gete tra1aillee


travaillee a la t a ur ; 5 t u be de 'lase.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

a la

ceramic

geti c

lu c rat

main ; 3-6 ceramique gete

STAIUNEA GETO-DACIC DE LA GRDlTEA, JUD. BRILA

103

2
J

5
Fig. 3.

Grditea , jud. Brila.


fragmente d e bol getic
brar din past sticloas i marmur;

Fig. 3.

Grditea ,

cu d eco r n relief; 2 mrge l e


3-5 figurine antropomorfe.

fragment de

dep. de Brila. 1 fragments d e bol gete a d ecor en relief; 2 per les et fragment d e
bracelet e n pte d e verre et mar bre; 3~ 5 figurines anthropomprphes.

de ceti i restul - fragmente de amfore (dintr-un


exemplar s-a pstrat o treime - fundul i corpul)_
Cele dou figurine erau aruncate in groap la
adncimile de 1,35, respectiv 1,53 m . Prima,
modelat din past comun cu cioburi pisate, este
acoperit cu angob subire, de culoare crmizie
(n fa) i cenui e-brun (la spate). Corpul,
aplatizat , este redat schematic, lipsind pi cioarele
i capul. Baza este elipsoidal i goal in interior.
Braele i snii (lipsind din antichitate) erau
redai prin pro eminene tronconice (fig. 3/5). Din

cea de a doua pi es se pstreaz numai bustul


modelat din past similar cu prima. S inii i
braele sint redate tot prin proeminene tronconice. Trei impunsturi situate la baza gitului reprezint , probabil, un irag de mrgele
(fig. 3/ 4). Se remarc reprezentarea unor elemente
de port (fust?, rochie?) sau de podoab (colier de
mrg el e 2 _

2 Pentru tipologia i semnificaia plasticii vezi: S. Sanie,


n Studii dacice, Cluj -Napoca, 1981, p. 174 - 195.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

104

V. SIRBU i F. ANASTASIU

meniune aparte trebuie fcut n legtur


prezena celor doi bulgri de minereu de fier
i a zgurei care ar presupune existena unor

cu

cuptoare de redus minereul.


Materialul arheologic descoperit n groap o
dateaz n secolul 1 .e.n., prezena n proporie
mare a ceramicii lucrate la roat, formele specifice
perioadei clasice getice, fiind argumente n acest
sens.
n restul aezrii s-au mai descoperit unelte
i ustensile (cute de ascuit, cuite de fier, mnere
din corn i os, fusaiole i rondele de ceramic) i
obiecte de podoab (mrgele din ceramic sau
past sticloas,- tubulare, tronconice sau rotunde, unele decorate cu motive colorate n "ochi"
sau vegetale, un fragment de bdar din sticlrt
cu motive n zigzag, colorate, fibule din bronz i
fier, fragmente de oglinzi de bronz).
Deoarece ceramica este similar celei descrise n
rapoartele anterioare, ncadrndu-se n repertoriul getic cunoscut 3 , o vom prezenta succint.
Dup provenien ea se mparte n dou categorii:
a) autohton - circa 90%; b) de import -- clenistic- circa 10%. Ceramica autohtonft este
lucrat: 1) cu mna- circa 80%; 2) cu roatacirca 20% - ; 3) la roatrt i tipar - patru fragmente de boluri cu decor n relief.
Ceramica lucrat cu mna este, n general, din
past comun i semifin, i cuprinde urmtoa
rele forme: borcane de diferite capaciti, vase
mari de provizii, ceti, dar i cni, cupe, fructiere.
Decorul const din bruri n relief, butoni (alveolai sau nu), proeminene, incizii orizontale sau n
val, scrijelituri, impresiuni etc.
Ceramica lucrat la roat, din past semifin i
fin, cuprinde ndeosebi urmtoarele forme: cu pe,
fructiere, strecurtori i chiupuri, fiind ornamentate cu linii lustruite, caneluri si incizii orizontale
sau n val.
'
Dei, dup cum am menionat, toat suprafaa
popinei a fost arat pnrt la 10-25 cm adncime,
inventarul fiind distrus i dispersat, analizarea
ceramicii colectate din artur, n ansamblul ei,
ne poate oferi indicii interesante. n acest sens
trebuie remarcat proporia ridicat de ceramic
lucrat cu roata (50-60%), a ceramicii arse
oxidant n cadrul acesteia (40-45%) i a unor
forme specifice pragului dintre cele dou[t cre sau
secolului 1 e.n.: borcane cu fundul profilat, corpul
cvasicilindric, ornamentate cu butoni cilindrici
alveolai, cupe i fructiere cu piciorul scurt, cu
inele, i cupa tronconic, cu marginea buzei ngroat i aplecat spre baz, strecurtori tronconice, lucrate la roat, chiupuri arse oxidant
modelate la roat cu buza n trepte i decor incizat
(n benzi orizontale sau n val) i canelat, vase cu
3 Pentru repertoriul ceramic geto-dacic 1ezi indeosebi:
1. H. Crian, Ceramica daco-getic, Bucureti, !969; l. Gloclariu
n Studii dacice, !981, p. 146-165, pe baza unor comp!Pxc
nchise, face o cronologie mai strns a diferitelor forme
ceramice.

tub (fig. 2/5). Toate aceste forme ceramice par s


indice o vieuire i n cursul secolului 1 e.n. fr a
putea preciza ct timp anume. Nu exist forme
ceramice anterioare secolului II .e.n.
Ceramica elenistic, de import, variat ca
forme, este reprezentat ndeosebi prin amfore
provenind din Rhodos sau aparinnd tipului
"Pseudo-Cos" precum i altor fragmente greu
identificabile datorit strii fragmentare i lipsei
tampilelor 4 Mai snt de menionat o scrie de
recipiente ceramice importante ca: skyphoi din
Pergam 5 , cni, ceti, urcioare. Dup importuri
greceti au fost imitate balurile, cu decor n
relief sau simple, lucrate cu mna sau la roat.
Resturile osteologice, numeroase, provin att
de la animale domestice (bovine, ovicaprinc, porcine, psri) cit i de la cele slbatice (ccrhi, mistrei etc.).
Nu putem nc preciza momentul n care popina
a fost prsit de comunitatea getic. Dup cum
ar[ttam, cele mai trzii piese descoperite n complexe
nchise se dateaz la sfirsitul secolului 1 .e.n. nceputul secolului 1 c.n'. Existena unor forme
ceramice specifice secolului 1 c.n., colectate din
stratul de arsur (vasele cu tub, chiupurilc arse
oxidant cu buza n trepte i decor incizat, unele
tipuri de cupc, fructicre i borcane, imitaiilc dup
kantharoi) ar indica ns[t o vieuire i pe parcursul
secolului 1 e.n., fr[t a se putea preciza ct anume.
Sugerm c sfritul locuirii ar trebui legat, mai
degrab, de interveniile armatei romane de pe la
mijlocul secolului 1 e.n., dect de cele de la nceputul lui. Prin poziia sa, la circa 50 km de Dunre,
aezarea de aici nu intra, dealtfel, chiar n "prima
linie" de intervenie a puterii romane. Evide~t,
deocamdat[t, aceast ipotez rmne s fie conftrmat, sau infirmat, de viitoarele ccrcct[tri.
RECHERCHES ARCHEO,LOGIQUES DA~S
LA STATION GETO-DACE
DE GRDITEA, DtP. DE BH.ILA

Le materiei pr<'sentP les rcsultats clPs fouillcs arch(ologi(,ucs


entrq)ris('S en 19K 1 dans l'Ctablisscment gete o11"1ert (nonfortific) ele (;rrteli~tea. On a el{co11vert 1111c h11tte, 1111 tre
pro1cnant el'11ne habitation ele surfacc ct Il fo~scs m(nagercs
ou po11r consener les pro1isions.
L'iii'Ientairc arch(ologique, richc ct varic, comprend des
formcs ccramiqucs spccifiques po11r le n'pertoirc geto el' c:
ele la periodc classiquc, outils et ustensiles, objcts ele parure
en bronze, fer et verre (fibules, perles, bracelets, anneau,
boucle d'orcille) ainsi que ele nombreuses et varicC's importations ccramiques greqnes, surt6ut des amphores.
Les fonilks de cctt( annec ont confirme k fait quc la vie
de la comm11nautc gUe d'ici s'cst d6rouUe dPpnis la seconde
moitic du Il siicle a1. n. i. j11squ'it la premi(r<' moitit' du 1"'
siecle 11.c.
4 Pentru tipologia amforclor: I. E. Zcf'st, 1\cmmifcskaja
tam Buspom, :!\HA Mosk1a, J%0.
5 J. Schafcr, Hellmistische J{eramiil aus Perf'am, flprJin
1901\, pl. 10.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Cercetri

arheologice la Sarmizegetusa Regia

HADRIAN DAICOVICIU, ISTVAN FERENCZI, IOAN GLODARIU, ADRIANA RUSU

Ca l m anul precedent, efortul principal n


campania din 1981 a fost concentrat asupra
lucrrilor de restaurare. Tott1i, cu acest prilej au
fost fcute cteva observaii interesante din punct
de vedere arheologic.
1. SANCTUARUL .\ (SASCTUARUL \'ECHI)

Pornindu-se de la constatarea, in 1980, a exisunor postamcnte sulJ plintele sanctuarului 1 ,


s-a ncercat verificarea ipotczti potrivit creia
sanctuarul A a avut, iniial, cte 15 plinle pe fiecare din cele patru iruri ale sale. n acest scop
s-a trasat o seciune in continnarea irului 1
(cel dinspre deal), spre nord de cea de-a 13-a
plintrt. La circa 2,50 m de aceasta a aprut, cum
era de ateptat, postamentul de pietre ncfasonate
i lut pentru cea de-a 14-a plinUL Dei postamentul celei de-a 15-a plinte n-a putut fi sesizat,
el fiind distrus ele o sectiune mai veche, socotim
c rezultatul sondajului este concludent i dt
numrul coloanelor din sanctuarul A fusese
ntr-adevr de 60 ( 15 x 4).
Se tie c irul central de plinte (aparinind
unui alt lca de cult - sanctuarul C) numr
numai apte asemenea piese luate din sanctuarul
A, dei din acesta lipsesc opt. O seciune trasat
n 1981 a dus la descoperirea pc irul central, la
colul de SE al platformei de intrare in sanctuar,
a urmelor unui postament din pietre de riu legate
cu lut (fig. 1/2), care trebuie s fi aparinut celei
de-a 8-a plinte. Faptul dt acest postament s-a
pstrat numai parial, precum i absena plintei
sugereaz c platforma a fost construitrt ulterior,
desfiinind cea de-a opta coloan de lemn a
irului central.
Pe de alt parte, s-a verificat existena postamentelor la o serie de plinte ale sanctuarului A i
anume: plintele 11-13 de pe irul 2 (fig. 1/1),
plinta 4 de pe rindul3 (fig. 2), plintele 11-12
de pe rndul 4 (fig. 3/1) i plinta 13 de pe acelai
ir (fig. 3/2). n cazul irului 4, deasupra ultimului rnd de pietre din postamente se observ un
strat de culoare cenuie, gros de 10-20 cm, care
continu i in
intervalul dintre postamente
(fig. 3/1-2).
tenei

n sfirit, pe irul al 3-lea de plinte s-a surprins


conturul unui postament aparinind nivelului mJ.i
vechi decit sanctuarul A (fig. 1/3).
I. SA 'iCTU.\RUL H (S.-\NCTUAR UL DE ANDEZIT DE Pf:
TERASA A X-A )

Duprt cum se tie, din cele 6 iruri de plinte ale


sanctuarului l-I numai patru s-au pstrat, total
sau parial, in situ. Sub plin ta l (cea mai dinspre
nord) de pe rindul 4 (cel mai dinspre terasa a XI-a
dintre cele prtstratc) a ap;'trut un postament din
piatr ncfasonatrt legaU cu lut. Postamentul,
care este de_ fapt o gToaptt umplut cu pietre i
lut, arc o tormrt alhialtt in partea inferioar;
dia metrul sftu la pari ta sLqwrioad este de 2, 70 111,
iar inlimLa (respecti\, adincimea gropii) de
1,28 111. Descop<.Tirea lui do\cdete crt la construirea sanctuarului H s-a folosit aceeasi metodft ca
i la construirea, mult anterioar, a sa~ctuarului A.
n spatele zidului de susinere al terasei a X-a,
la un nivel mult inferior celui de pc teras (practic, la nivelul tcrasei a XI-a), a aprut un fel de
platform lung de 15,20 m i larg de 1,40 m,
format din Llocuri de calcar de dimensiuni mai
mici (dimensiuni tipice: 50 x 35 x 25 cm) decit
cele din zidul de susinere. S-au pstrat, in genere,
dou~ sau trei asizc de blocuri, dar pe o anumitft
pormnc platforma se nal, ca un pinten, pin
la 1,75 m, avnd ase asizc (fig. 4).
Lungimea platformei a fost, in realitate, mai
mare; ea nu poate fi ns prccizatrt din pricina
stricciunilor provocate de spturi ulterioare
(efectuate, probabil, de romani), care i-au deranjat blocurile in partea de sud. O dovad a acestor
spturi ulterioare o constituie existenta, in
spatele platformei, a unei plinte de andczit 'aluneeate pe de terasa a )(-a.
Este clar c platforma nu mai functiona in
momentul ridicrtrii zidului de sustine~e si al
construirii primului lca de cult (s~nctuar~l G)
de pe terasa a X-a 2 Se impune concluzia c,
iniial, terasa a )(-la era mai larg decit acum si
c platforma avea o legtur oarecare cu constru~
iile de pe aceast teras, mai vechi decit sanctuarele de andezit, fapt care subliniaz;'t nc odat
necesitatea investigrii nivelurilor inferioare de
la Sarmizegetusa regia.
2

Vezi H. Daicoviciu i colab., Materiale Braov,


p. 23
1

1981,

Vezi i H. Daicoricin Dnria de In Burebista la rucrrirra


Cluj, 1972, p 210

roman,

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

106

H. DAICOVICIU i colab.

ITIIJ1

0,5

'-6---~---.d

Fig. 1. Sarmizcgetusa regia. Sanctuarul A: 1 profilul postamcntclor plintC'lor Il- JJ din rndul 2; 2 profilul postamentului plintei 8 din irul central; 3 profilul unui postament din irul 3, aparinnd nivelului mai
vechi dect sanctuarul A. Legenda: 1 pmnt istos ele umplutur; 2 lut cu pietrP de riu.
Fig. 1. Sarmizegetusa regia. Sanctuaire A: 1 profil des postaments des plinthcs no Il- iJ de la deuxicme
rang~e; 2 profil du postament de la plinthe n 8 de la rangee centrale; 3 profil d'u n postament d:! la troisicme
rangee, appartenant au niJeau anterieur du sanctuaire A. Legende: 1 terre ele rcmplis~ag(' a1ec micachiste; 2 argile avec galtts de rivier<'.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

"'o

0,5

"' o__o~.s_ __.

2.
postamentul plintr!i
umplutur; 2 lut cu

Fig. .1. Sarmizcgctusa regia. Sanctuarul A: 1 profilul postamentelor plintelor 12


.,i Il de pe rindul 1; 2 profilul postamentului plintei 13 de pe rndul 4. Legenda:
pmnt ~istos de umplutur; 2 lut cu pietre de ru; 3 strat cenuiu.

Fig. 2. Sarmizegetusa regia. Sanctuaire A: postament dela plinthe n 4 de la troisieme rangee. Legende: 1 terre de remplissage avec
micachiste; 2 argile a1ec galets de ri1iere.

Fig. J. Sarmizegctusa regia. Sanctuaire A:


profil des postaments des plinthes
n''' 12 et Il de la quatrieme rangee; 2 profil du postament de Ia plinthe n 13 de la
quatrieme rangee. Legende: 1 terre de remplissage a1ec micachiste; 2 argile a1ec
galets de r'Iiere; 3 couche grisc.

Fig. 2. Sarmizegetusa regia. Sanctuarul A:


i din rndul 3. Legenda: 1 pmnt istos de
pietre de ru.

0,5
m

Fig. 4. Sarmizegetusa regia. Profilul platformei de pe tt>rsasa a XI-a. Legenda: 1 stncii. "'-'
Fig. 4. Sarmizegetusa regia. Profile de la plate-forme sur la XI'"'"' tcrrasse.

(micaist);

2 bloc de calcar fasonat.

Legende: 1 roc (micachiste); 2 bloc de calcaire fa~onne.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

108

H. UAICOVICIU

REC:tJERCHES ARCHEOLOG I QUES


A SARMIZEGETUSA REGIA
(Hl~SUME)

llien que l'effort principal ait ete oriente, en 1981, aussi,


vers les travaux de restauration, ceux-ci ont fourni l'occasion
de quelques observations interessantes du pointed vue archeologique.

I. LE SANCTUAIRE A (LE SANCTUAIRE ANCIEN)

En mettant en evidence, dans la premiere rangee (rangee


ou est) de plinthes,le postement de la plinthe n 14, aujourd'hui
manquante, les fouilles ont ;etaye l'hypothese selon laquelle
le sanctuaire A avait quatre rangees de 15 plinthes chacune.
On savait que dJux plinthes de chaque rangce (au total 8)
avaient etc enlevees et 7 d'enire clles reemployees pour la
construction du sanctuaire C. La decouverte d'un postement
en pierres brutes liees arec de l'argile sur l'emplacement que
detait occuper la gcmcplinthe donnc il penser quc le sanctuaire
C arait 8 plinthes, la derniere etant enlevec IL l'occasion de la
construction d'une plate-forme appartenant au meme sanctuaire.
L'existcnce des postements au-dessous des plinthes a
ct.:, verifit"e dans diters endroits du sanetuaire. Dans la troisieme rangee de plinthes on a mis en eridence un postement
appartenant il un niteau plus ancien que le sanctuaire A.

colab.

Les fouilles ont mis en evidence sous une des plinthes du


sanctuaire un postement de pierres brutes liees avec de
l'argi1e, ce qui demontre la meme methode de construction
que dans le cas du sanctuaire A.

II. LE SANCTUAIRE H (LE SANCTUAIRE D'ANDESITE


SUR LA Xeme TERRASSE
Les fouilles ont mis e Il eridence sous une des plinthes
du sanctuaire un poslcment de pierre brutes liees avec de
l'argile, ce qui demontre la meme methodc de construction
que dans le cas du sanctuaire A.
Derriere le mur d'appui de la Xi:mc terrasse il est apparu
une espece de plate-forme en blocs de calcaire, longue de
15,20 m et large de 1,40 m. Generalement deux ou trois
assises se sont conserrces, mais il un certain endroit la plateforme presente une elevation arrivant jusqu'il 1,75 m. La
longueur de la platc-form~ etait cn realitc plus grandes
elle ne peut etre etablie il cause des excarations ulterieures
(d'epoque romaine probablcment) qui ont derangc les blocs
dans sa partie sud.
Il est clair que la plate-forme ne fonctionnait plus au
moment de la construction du mur cl'appui et du premier
sanctuaire (le sanctuaire G) sur la xcmcterrasse. On conclut
qu'initiellement la X leme tcrrasse Hai t plus large qu'aujourd'hui
et que la plate-forme a vai t 1111
rapport <1uelconque
arec les construction~ sur ul!e 1<-rrasst', ant<'rieures a1x
sanctuaires d'andesite.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Raport privind cercetrile arheologice de la Rctu,


jud. Bacu
YIOREL CPITAJ'\ U

Cercd{trile arheologice ntreprinse in cursul


anului 1981, n aezarea de tip da va de la IUct{tu,
identificat ipotetic cu antica Jamasidava, a~
fost concentrate pc acropolrt, 111 zona anul';ll
de aprare si n necropola tumular, cu care ocazte
a fost ccrc~tat cel de al treilea turnul 1 .
S-a urmrit n continuare sistemul de fortifica ie, ntinderea ariei de locu~rc. n ~arca de
nord-est, a acropolei precum l ntul l ntualul
de inmormintare.
Spturile din campania t~ecut au _dat la
iveal noi i importante dovcz1 de cultura. mate:
rial i spiritual aparin_nd la dou man epoc~
istorice: epoca bronzulm, ~ultur~ Mont;o,ru l
cea de a doua epoc a fterulm, La fene-ul
.

.
,
geto-dacic 2
n zona considerat drept 111trarea pnnctpala,
imediat sub stratul vegetal, ncepnd cu adncimile 0,10-0,20 m, n carourile 1-6, au fost
concentrate pietre de diferite di~e~siuni (0, 1?0,60 m n diametru), pe o ad111C1me de ctrca
O 80- 1 m btute cu pmnt galben.
'Aceast fortificatic a fost susinut i ntritrt
cu stlpi de lemn, ~vnd o grosime, dup diametru! gropilor, de 0,20-0 30 m.
Astfel de gropi de pari, n pozii.c vertical,. dar
i orizontal, apar pc toat lungtmca pantc1 pc
circa 10-15 m.
n aceast seciune (S. XXIV) a fost descoperit
n caroul 10, n apropierea unei vetre, un de~ar
republican roman emis de ctre Q. Antonms
Balbus, n anul 81 i.e.n. 3 (fig. 1/3).
Spturilc de pc acropol eli~ S. XXII~ A .i
S. XXIII B au fost ncepute 111 campama dm
anul 1980, dar din cauza timpului nefavorabil au
fost aminate pentru anul urmtor. Rezultatele
cercetrilor din cele dou seciuni au fost deja
comunicate la sesiunea de rapoarte la Braov 4
La reluarea spturilor din S. XXIII A a fost
cxtinsrt aceast seciune cu nc 6 m n partea de
est pentru a urmri sistemul de fortificaie.
1 Necropola tumular a fost descoperit in anul 1969, in
anul n care a fost cercetat i primul turnul.
2 Noi descoperiri arheologice n campania din 1980: Materiale Draov, 1981. p: 201-210.
a Grueber, Roma, 2737, anul 83 .e.n.: Sydenham, l{oma.
741, anul 81 .e.n.
Materialele descoperite n cele dou seciuni din campania anului 1980 au fost prezentate detaliat la Sesiunea de
rapoarte de la DraoJ", martie 1981.

Cu aceasl{t ocazie au mai fost descoperite ind


de suprafa precum i o groaprt
(Gr. 13). bogatrt in vestigii arheologice. ntre
obiectele importante menionm i un suport
ele vatd cu dimensiunile de: L = 32,7 cm.
l = 12 cm . = 12 cm. La aceast pies{t lipscs~
cele dou protome de berbec. (fig. 6/5).
Vatra ele la Loc. 1 are o form rotund si
eliam. maxim de 0,65 m. n jurul vetrei s-a desc~
perit o mare cantitate de chirpic ars pn la
rou pe o suprafa de circa 4 metri ptrai.
Vatra a fost ridicat pe un strat gros de prundi.
n continuare tot in aceast seciune in caroul 7,
in partea de sud, la adncimea de O, 10-0,20 m,
sub stratul vegetal a fost descoperit o alt
locuin, cu un strat superficial de chirpic rspn
dit n jurul vetrei pe o arie de circa 6 metri p
trai. Dup materialul ceramic descoperit printre
drmturile locuinei, acest nivel se dateaz la
inceputul secolului II e.n. Avem de-a face cu
ceramic lucrat cu mina i la roat din categoria
vaselor - borcan, strecurtori, fructiere i fragmente de amfore de tip provincial - roman.
Facem remarca c, n general, locuinele aparinnd secolelor I .e.n. - 1 e.n. se ntlnesc in
mod frecvent ctre marginele de est i de vest ale
acropolei. ntre nivelurile aparinnd secolelor
I i.e.n. - I e.n. se ntlnete o mas compact de
prundi avind o grosime de 8-10 cm. Sub acest
strat de prundi a fost masat lut galben pc o
adincime de 0,60-0,80 m. Sub stratul acesta au
mai fost descoperite nc dou vetre de foc, una
la adncimea de 0,90 m, cu diametru! maxim de
0,80 m de form rotund aparinnd secolului al
II-lea .c.n. n strat a fost descoperit material
ceramic aparinnd secolului II i.e.n. Alt vatr
a fost descoperit la adincimea de 1, 70 m, in
acelai carou, i aparine primului nivel dacic. n
jurul vetrei au fost descoperite fragmente ceramice
de la citeva vase ntregibile de tipul castroanelor
cu tori orizontale i vase-clopot., specifice secolului IV .e.n.
Din punct de vedere arheologic S. XIII A
pentru nivelurile de cultur material apari
nnd secolelor I i.e.n. - I e.n. s-a dovedit a fi i
n aceast parte a acropolei destul de bogat in
material arheologic. n cadrul ceramicii se remarc
cele dourt categorii ele vase lucrate cu mna i la
roat precum i cea de import.
dou locuine

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Fig. 1.

Rctu.

1, 2, 4 - 10

Fig. l

Rctu.

cerami c

de import secolele I .e. n. - I e. n. ; 3 rl enar re publican roman.

Importatiou roma in e (1-er siecle a.n.e - 1-er siecle n.e.).

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

CER CETARI ARH EOLOGI CE DE LA HC.:i.T AU, J UD . BA C U

Fig. 2.
Fig. 2.

R ctu .

Rctu.

1- 6

cera111i c

111

daci c[L (secolele I . e. n. - I e. n. - cupe de tip cantharos).

Pots en argile dacique (imitations a pn!s des form es greques, I-er siecle a.n .e - I-er siecle 11. 6.)

n groapa nr. 13, din caroul S pe lng suportul


de vatr au mai fost descoperit e vase- borcan,
castroane, strchini , farfurii i dou cupe de tip
cantharos de culoare cenu ie (fig. 2/2,4).
Tot n ac e ast seciune mai semnalm prez ena
unor cupe de tipul cu dou tori (fig. 2/ 1, S , 6 i
fig. 3/6) din past fin de culoare cenuie, care
imit pe cele greco-romane, sau prez ena unui
cantharos de import, care se dateaz n secolul 1 e.n.

(fig. 1/2) sau a unui capac de ac eeai factur acoperit la exterior pe toat suprafaa cu o angob
de culoare roie (fig. 1/8) . u lipsesc nici strchinile
cu buza distinct i fundul inelar de culoare cenuie
sau crmizie, unele pictate in interior. La acestea
mai adugm cnile, fructierele, capacele etc, n
numr considerabil. (fig. 3/ 2, fig. 4/ 1,3 ; fig. 5/ 1-2)
Ceramica lu crat cu mna de aspect poros
ocup un procentaj dest ul de ridicat i n aceast

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

V!OREL C PITA NU

112

Fig. 3. 1
Fig. 3.

Rct[m .

ct u.

1- 6 ce rami c daci c

lu c rat

la

roal.

Ceramiquc dacique travaillee au tour, (I-er siecle a .n. e- 1-er siecle n. e.


www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

CE RCETRI ARHEOLOGICE DE LA RCTU, J UD. BA CU

campanie. Au fost descoperite in continuare


ceti-opai cu o toart sau cu dou, unele decorat e
cu briie simple sau alveolare (fig. 7/ 1,4- 6) ;
vase-borcan intre care se remarc un exempla r
de-o elegan deosebit decorat cu briie alveolare
i butoni acoperind intreaga suprafa (fig. 6/ 1).
n cadrul ceramicii lucrate cu mina mai m entionm o serie de exemplare, in special vase-bor~an
decorate cu linii vlurit e vertical, linii incizat e n
re ea i brie alveolare simple
a u crestate
(fig. 9/ l - 9) n curs de restaurare.
Cercetrile din S XXIII A au dat la iv eal ~t si
, urmele palisadei, care mpre un cu a n ul de aprar e
fceau aproape impo sibil ptrunde rea pe acropol .

Urmele grop ilor de pari demonstreaz c palisada a fo st const ruit din lemn pe marginea de est
a acropolei.
Gropile de pari de la p alisad a u fo st surprinse
incepind cu adincimea de 0,90 m i pn la 1,25 m.
Aceste gropi nu depeau adincimea de 0,500,60 m, iar n limea palisadei a tingea probabil
n lim ea de circa 2 m.
Stratul de c ultur aparinnd epocii bronzului
in aceast sec iune este destul de srac, iar materialele descoperite sint r eprezentate doar prin
fragment e ceramice specifice cult urii Monteoru,
fazele l c3 t lc2 .

F ig. 4.
Fig . 4.

R ct u.

Rtcu.

1- 6

113

ce ramic dacic luc rat

la

r oat.

Ceramique dacique travaillee au tour, (I-er siecle a .n. e - I -er siecle n.c.) .
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

11-1

\'lOREL CPITANU

S.XXIII B.

n partea de vest, dincolo de SI 1968, au fost


continuate spturile pe o suprafa de 14 X 7 m
de la adncim ea de - 1,20 m, ntrerupte la sfritul
campaniei din 1981. n aceast seciune ne-am
adncit cu spturil e pe o form rectangular
pn la adncimea de 4,20 m.
n caroul 3, pe rulet la m etru 4,50 i pn n
ca roul 4 la metru 8, din marginea gropii pornete
un culoar larg de 2-2,50 m i lung de aproape

4 m, care se lrget e brusc ctre malul actual al


Siretului pn la 4 m i coboar in adincime pn
la 4,40 m . Culoarul propriu-zis se afl fa de
fundul gropii mari cu circa 0,50 m mai sus.
n interiorul acestei gropi s-a descoperit o mare
cantitate de ceramic dacic i de import. Amintim doar citeva categorii ceramice care au fost
deja restaura te: cu pe de tip cantharos, vase de
provizii, strchini, farfurii , vase de tip crater,
locale i de import (un exemplar pictat), capace,

...____

Fig. 5.
Fig. 5.

Rctu,

. - ---.

Rll.ctu . Ceramic dacic:

1-4 fructiere, 5

strachin,

6 chiup.

Ceramique dacique travaillee au tour, (I er siecle a.n.e. - I-er siecle n. e.).


www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

CERCETRI ARHEOLOGICE DE LA R ACTU, jUD. BAC U

5
Fig. 6.
Fig. 6.

Rc tu.

Rctu.

1-1, 6, vasedacicelucrate cu mna ;

Vase dacique travaillee

a la

5suportdevatr.

main ; 5 le suport de broche.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

115

VIOREL CPITANU

116

etc., (fig. 1/ 1, 2,4-5,7-8), un recipient asem


ntor unui unguentariu (fig. 1/6) .
ntlnim toate tipurile de cupe care imit p e
cele romane i greceti, cni cu gitul cilindric,
oale (fig. 3/ 1-3,5), fructiere, strchini, vase de
provizii (fig. 5/ 1-6). Un vas de provizii in curs
de restaurare are diametru! gurii de 0,45 m i diametrul umrului de circa 0,80 m.
Pe lng cetile dacice cu una sau dou tori
fig. 7/ 1, 3-6 i fig. 6/ 4,6) decorate i simple au

Fig. 7.

Rctu.

Fig. 7.

1- 6

Rctu.

mai fost descoperite i vase-borcan, decorate cu


brie simple sau alveolare (fig. 6/ 1-2), fusaiole
de toate tipurile (fig. 8/ 10 - 17), precum i o
can de form ovoidal cu toarta rupt din
vechime avind nl imea de 15,5 cm (fig. 7/ 2).
n aceast groap au fost descoperite i obiecte
de import. ntre acestea menionm preze na
amforelor de factur greceasc de Cos i pseudo
Cos, precum i cele romane intre care un exemplar
aproape intreg (fig. 1/1) cu nlimea de 0,90 m.

ceramic dacic lucrat

cu mna .

Ccramiquc faite ala main.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

CERCETR I AR T-TEOLOGTCE DE LA RCTU , J UD. BA CU

g
3

18

13

Fig . 8.

Rct u .

Obiecte d e fier , bron z, os

lu t ars.

F ig. 8 . R ctu. Obj et s div e rs: 1- 2 Couteaux en fer; 3- 4 butons en b ronze (T.3); 5 -6 Iib ules en
b ronzc; 7, 8 - 9 per1es cn pte d e verre; 10- 17 fu saioles en t crrc cui te; 18- 19 ou ti ls de os.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

117

VIOREL CPITANU

118

10

Fig. 9.

Rct u , Ce ram ic dac ic lu c rat

cu mna

la

roat:

1- 10 de pe

Fig. 9. Ceramiqu e dacique travaillee

ac ropo l ;

a la rn ain et a u

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

t ot1r

11 din T .3

(n ec r opol tu mul ar ) .

CERCETRILE ARHEOLOGICE DE LA RCTU, JUD BACU.

Merit atenie i dou vase de tip cantharos n


stare fragmentar, de culoare roie-crmizie,
decorate cu un fel de proeminene in relief de
culoare roz-albicios (fig. 1/9-10).
ntre obiectele vestimentare menionm i dou
fibule din bronz, de schem La Ttme III (fig. 8f5,6),
o int cu floarea in form de calot (fig. 8/7)
i un cuita din fier (fig. 8/2). dou perle din
sticl (fig. 8/8,9) i un miner din os cu capetde
dctcrioratc (fig. 8f19).

NECROPOLA TU.\IULARA

Cel de al doilea obiccti, arheologic cercetat de


noi n campania din anul 1981 a fost necropola
tumular, care se aflii in prezent pc teritoriul
comunei Pinceti, judeul Bacu, la circa 1 Km
de cetatea dacidt ele pe malul Siretului, n partea
de est.
Din necropol au fost cercetai pn n prezent
un numr de trei tumuli.
TUMULUL NR. 1

A fost cercetat in anul 1969 de ctre :Muzeul de


istorie din Bacu i Muzcul de istorie din Roman 5 ,
i este cel mai mic ca nlime (0, 90 m) i diametru
(26 m).
Sub movil a fost descoperit o groap de
form rectangular (L = 3,80 m X 1 = 2,50 m
la suprafa i 2 m la fund). n apropierea gropii
mortuare a fost descoperit un rug avind dimensiunile de 3,40 x 3,20 m. Rugul a fost realizat din
pmntul galben scos din groapa n care au fost
puse oasele calcinate. n pmntul de umplutur,
dar i pe fundul gropii, au fost descoperite oseminte calcinate, crbuni, cenus, bucti de vatr,
oase de animale.
'
'
Drept inventar au fost descoperite fragmente
ceramice: cui, cu pe, fructiere, fragmente de
amfore, citeva obiecte de fier puternic oxidate
precum i verigi - inele de la o cma de zale.
Intre obiectele ntregi menionrtm o cup cu piciorul nalt, un capac precum i o foi de aur, care
a placat un obiect rotund din fier i dou fragmente de lorica squamata.
TU.VIULUL NR. 2

A fost cercetat in anul 1979. Are diametru! de


30 m i nlimea de 1,30 m. La adncimea de
1,75, n mantaua tumulului, acolo unde se afl
groapa mortuar, a fost descoperit un mormnt
de nhumaie, n poziie ntins, cu minele pe
lng corp i capul orientat spre est.
1

la

Descoperirea a fost prezentat mpreun cu V. Ursachi,


de arheologie, de la Iai, n anul 1971.

Conferina naional

119

Mormntul acesta de nhumaie aparine dup


rit i ritual unui sarmat. In zona claviculelor au
fost descoperite dou fibule de bronz, de tipul cu
portagrafa inalt, un vas-borcan cu pasta corodat, specific populaiei sarmate i un cuita
din fier puternic oxidat.
Inhumarea sarmatului a avut loc probabil la
nceputul secolului II e.n. Acest lucru este dovedit de inventarul descoperit la mormntul de
nhumatie.
n ce~a ce privete groapa mortuar de la T.
nr. 2, facem precizarea c aceasta se afl la mijlocul tumulului i are urmrttoarele dimensiuni:
L = 4,20 X 1 = 2,20 m la suprafa i 3, 70 x 2 m
la fund. Adncimea gropii este de 2,75 m.
In partea de est prin mantaua tumulului coboar pnrt la fundul gropii un culoar executat
probabil la inceputul secolului II e.n. de ctre
sarmai atunci cind au profanat mormntul.
n mantaua tumulului au fost descoperite
puine fragmente ceramice dacice i de import, de
la cui, cupe i amfore de culoare roie-crmizie.
n groapa mormntului de incineraie au fost
descoperite puine oase calcinate, fragmente
ceramice de dimensiuni r~duse de la vase-borcan,
cupe, amfore. A putut fi recuperat un platou de
provenien roman cu firnis de culoare roie.
La nivelul solului de clcare antic, n trei din
cele patru sferturi ale tumulului spat in cruce,
au fost descoperite vetre simple de foc executate
cu prilejul incinerrii.
In partea de sud-vest a T .2 a fost descoperit un
cuptora cu bolt, asemntor celui din T.l, cu
dimensiunile de 1,12 x O, 75 m. Podina vetrei
cuptoraului era ars pn la adncimea de 0,20 cm
pe toat suprafaa pn la rou.
n partea de nord-est a gropii mortuare a fost
descoperit rugul, cu dimensiunile de 3,50 m X
X 3,45 m executat direct pc masa compact de
lut galben scos din groapa in care urma s fie
depuse oasele calcinate de la incinerat.
Focul a cuprins ntreaga suprafa a rugului
cu prilejul incinerrii defunctului, aa se explic
arderea lui pn la rou pe o adncime de O, 100,20 m.
Cenua rezultat din arderea lemnelor, cu
ocazia incinerrii, a fost tras la marginea rugului
mpreun cu o mare cantitate de crbuni. Pe
vatra propiu-zis au mai fost recuperate i cteva
oase calcinate rmase pe loc.
n mantaua tumulului mpreun cu fragmente
ceramice au mai fost descoperite i dou fibule
din bronz puternic corodate aparinnd La
Tene-ului dacic trziu.
TUMULUL NR. 3

A fost cercetat in ntregime n cursul anului


1981. Acesta se afla la circa 40 m de T. nr. 2,
in partea de nord, cu nlimea de 1,45 m X 20 m
diametru.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

120

VIOREL CPITANU

Groapa mortuar este de form rectangular


are dimensiunile de L = 4,40 m x 1 = 3,40 m
si adncimea de 1,64 m.
' Cele cteva fragmente ceramice descoperite n
mantaua tumulului snt puternic corodate i provin de la vase dacice de tipul vasului-borcan, ceti,
vase cu tub, amfore romane.
Pmntul rezultat din groapa mortuar a fost
aruncat de jur mprejurul gropii pe o raz de
circa 6 m formnd un strat destul de gros de circa
0,4.0 m grosime.
In sfertul 3 al tumulului, n partea de est, la
circa 1,20 m, distan de marginea gropii a fost
amenajat rugul avnd dimensiunile de 1,90 x
X 1,80 m. Intreaga suprafa a rugului a fost
cuprins de foc, iar mijlocul reprezint o vatr
amenajat pe un strat de prundi cu dimensiunile
de 0,60 X 0,50 m. Crusta vetrei era puternic cimentat i de culoare albicioas. Pmntul de sub
vatr este ars pn la rou pe toat suprafaa
rugului. Pe vatr i n jurul ei s-au mai pstrat
puine oase calcinate, iar ctre marginea rugului
o mare cantitate de cenu i crbuni. La nivelul
gropii, stratul antic vegetal de sub pmntul
galben este degradat cptnd o culoare albicioas.
Groapa mormntului nr. 1 din T.3 are adncimea
de 1,64 m, iar lungimea este de 3,75 m fa de
4,4.0 m la suprafa.
Fundul gropii se detaeaz de laturile propriuzise ale gropii printr-un fel de "soclu" spat n
pmntul viu la o distan de 8-10 cm de jur
mprejurul fundului gropii, avnd o nlime de
0,10m.
In partea de est a soclului a fost spat o gropi n forma unei alveolri de 4-5 cm pe o l
ime de 0,40 m, in care au fost depuse puine oase
calcinate i cenu foarte fin de la incinerat.
Drept inventar s-au descoperit doi butonai
sub form de aplic cu dimensiunile de 1- 1,2 cm
n diametru. (fig. 8/3-4), i un pumnal din fier
cu lungimea de 8 cm (fig. 8/1).
In pmntul de umplutur de la fundul gropii
au fost descoperite i cteva fragmente de la un
vas globular cu urme de pictur (fig. 9/11), probabil de import.
Cercetarea n ntregime a celor trei tumuli din
necropola de la Rctu ne permite s facem cteva
observaii. Mormintele de incineraie din necropola tumular de la Rctu aparin n exclusivitate populaiei locale autohtone geto-dacice,
respectiv unor cpetenii dacice. Prezena mormntului de inhumaie n T.2 nu reprezint dect
un caz izolat i aparine unei perioaue mai trzii
decit tumulii, respectiv secolului al II-lea e.n.,
cnd ncep s se infiltreze i n zona de la est de
i

Carpaii rsriteni, sarmaii.

Inventarul mormintelor tumulare nederanjate


este modest, fapt dovedit i la Brad, n cea de a
treia dav de pc Siret 6 , dar aceasta este o carac6 Cercetri efectuate de V. Ursachi n necropola de la
Brad, com. Negri, judeul Bacu.

teristic pentru secolele 1 .e.n.- 1 e.n. pentru


necropolele tumulare ce aparin davelor de pe
Siret. Acest punct de vedere nu exclude posibilitatea ca n viitor noile cercetri s infirme aceast
ipotez.

Datarea mormintelor s-a fcut pe baza inventarului modest dar semnificativ: fibule ceramic
autohton i de import, obiecte de podoab i
mai ales pe baza ritului i ritualului specific
geto-dacilor.
Descoperirile de la Rctu, din campania anului 1981 nu snt senzaionale, dar ele vin s completeze informaiile noastre cu privire la evoluia
culturii i civilizaiei geto-dacice in perioada de
apogeu a statului dac din vremea lui Burebista
i Decebal.
La sfritul secolului 1 .e.n. i in perioada urmtoare, ct a dinuit locuirea de la Rctu,
att anul ct i palisada snt abandonate, n
schimb aezarea devine un centru puternic din
punct de vedere economic, fapt dovedit de bog
ia materialului arheologic descoperit. Populaia
se extinde mult nafara acropolei, care devenise
nencptoare. Acest lucru este dovedit de cele
dou seciuni deschise in zona anului de aprare,
n 1969 si cea de-a doua S. XXIV n 1981 urmnd s ~ontinum cercetrile i n campania din
anul 1982.
RECHERC~ES _ARCHEOLOGIQU_E~ J?ANS

LA CITE GETO-DACE DE RACATAU,


DEP. DE BACU

Les fouilles archeologiques cffcctues pendant Yanm!e 1981


ont ete concentrces sur J'acropole, dans la zone du fosse de
defense et dans Ia necropole tumulaire ou a ete investigue
le troixieme tumulus.
Sur J'acropole on a ete recherchcs entierrement S.XXIII A
et S XXIII B. La situation stratigraphique c'est la meme
comme dans les autres sections, c'est a dire on a mis au jour
des importantcs vestiges materieux et spirituelles appartenant
it deux grands epoques: l'cpoque du bronze (culture Monteoru)
et Ia clcuxieme epoque du fer (La Tene). Dans la section
S.XXIII A on a ete dccouvertes aussi les traces d'une palissade
qu'ensemble a la fosse de dHensc fessaient presque impossible
Ia penetration sur J'acropole.
On a etC>, recolte une grande quantite de ceramique getodace ct d'importe, appartenant au I-er siecle a.n.e - I er
siecle n.e, objets de parure, outils, armes etc.
Le tumulus investigue fait partie de ceux moyennes, a
J'hauteur de 1,45 m et le diametre de 20 m.
La fossc sepulcrale a une forme rectangulaire (L.4,'10 m;
1.3,~0 m; profondeur 1,6'1 m). A la base se detache une socle
de 8- 10 cm d'hauteur. A la partie S.E. du socle a ete creuse
une tombe dans laquelle on a ete depos(s les ossements calcines et quelques objets de parure.
A !'est, a 1,20 m a.pproximativement, sur un !it d'argile
jauntre provpnant de la fosse sepulcrale a Cte amenage le
bucher aFPC un dia.metre de 1,90 X 1,80 m. A son milieu
etc dccouverte l'tre sur laquelle a eu !ieu l'incineration.
Cet tumulus a Uc date au I-t'r siecle a.n.e - I -er siecle n.e

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Spturile

arheologice din 1981


la Ulpia Traiana Sarmizegetusa
HADRIAN DAICOVICIU, DORIN ALICU, IOAN PISO, CONSTANTIN POP,
CONSTANTIN ILIE, SORIN COCI

Dezvoltarea cercetrii arheologice n ultimii


ani la Sarmizegetusa a adus noi informaii privind
topografia localitii antice. n funciile de noile
descoperiri hrile arheologice mai vechi ale
oraului 1 au necesitat completri i chiar rectificri. Datorit faptului c pentru unele cldiri dezvelite sau n curs de dezvelire nu se cunoate cu
certitudine destinaia lor, s-a recurs la codificarea
denumirii acestora. Cldirile aflate n exteriorul
zidurilor oraului au fost numerotate cu cifre
arabe precedate de sigla El\1 (extra muros);
cldirile din interiorul zidurilor oraului cu excepia Palatului augustalilor i a forului au fost numerotate ncepnd cu cifra 001 ; monumentele
presupuse sau identificate ca ruine antice n
urma unor sondaje s-au numerotat ncepnd cu
cifra 1 (Pl. 1, reactualizat la nivelul cercetrii
din anul 1983).
ln campania anului 1981 de la Ulpia Trai ana
Sarmizegetusa, eforturile au fost ndreptate n
patru direcii:
1. Continuarea investigrii suprafeei (SA) dintre cldirile 001 i 002, respectiv 003 2
2. Dezvelirea unui edificiu (EM 21) situat imediat la vest de templul lui Silvanus (EM 19) 3
ntruct cel de al doilea obiectiv a fost atins
numai ntr-o foarte mic msur (Fig. 1), problemele pe care le ridic nu au putut fi elucida te;
de aceea, el nu este cuprins n acest raport i va
fi prezentat n raportul pe anul 1982.
2. Seciunea de lng amfiteatru (A 1 ).
4. Degajarea laturilor de sud a cldirilor EM 18
i EM 19 i laturii de est a cldirii EM 18 n vederea
restaurrii lor. Cu prilejul degajrii laturii de est
a EM 18 s-a identificat cldirea EM 20.

1.

Spttnile

n SA (Pl. Il)

S-a constatat c, n epoca funcionrii cldirii


001, nivelul de clcare in SA era nivelul pe care
au czut, mai trziu, diverse inscripii i elemente
arhitectonice. ln aceast fazrt funciona i canalul
pavat cu crmid i mrginit de ziduri subiri
din piatr de ru 4.
1 C. Daicoviciu, n Dacia, I, 192~, p. 263; D. A1icu, C. Pop,
V. Wollmann n BAR, 55, 1979, pl. CLXV; 1 DR, lllf2, p. 16.
2 H. Daicoviciu i co1ab. n !vfaleriale i cercetri arheologice, a XV-a sesiune anual de rapoarte, Bra,<ov 1981, Bucur eti, 1983, p. 2~6-2~9.
3 H. Daicoviciu, D. A1icu, n AclaMN, XVIII, 19R1, p. RO.
H. Daicoviciu i co1ab., op. cit., p. 251.

n partea sa de est, canalul avea dou ramuri


care, la un moment dat, se uneau. De la punctul
de jonciune spre est, ramura sudic a putut fi
urmrit pe o distan de 12,35 m; ea intr apoi
sub zidul cldirii 002. Ramura nordic a canalului
a putut fi urmrit pe o distan de 14,53 m dup
care crmizile nu s-au mai pstrat.
De la punctul de jonciune a celor dou ramuri,
canalul a fost urmrit spre vest pe o distan de
17,82 m, el ajungnd la limita spturii.
La un moment dat se construiete ncperea
10 din cldirea 002, precum i un fel de balustradrt
de crmid i piatr de ru, orientat N -S.
Zidul sudic al ncperii 10 desfiineaz ramura
sudic a canalului, iar balustrada pe cea nordic.
n acelai timp, imediat la vest de balustrad se
sap o fntn cu diametru! de cea. 90 cm.
La vest de incperea 1 a cldirii 002 a aprut,
nc n 1980, o ncpere (ncperea 1) a unui
edificiu numit convenional 003. Din aceast
ncpere s-au dezvelit, deocamdat, zidul de
nord (care se afl oarecum n prelungirea zidului
nordic al ncperii 1 din 002, dar nu chiar pe
aceeai linie) i zidul de est, care nu se leag organic cu zidul vestic al 002/1. Dat fiind faptul c
zidul nordic al 002/1 dubleaz pe o mic poriune,
n colul de nord-est. al 003/1, zidul nordic al
acestora deducem c 002/1 se adoseaz la 003/1
i nu invers. Un argument suplimentar n acest
sens l constituie faptul c ramura de sud a canalului pavat cu crmizi merge paralel cu zidul
nordic al 003/1, dar intr sub (deci, este obturat
de) zidul nordic al 002/1.
Resturile balustradei prbuite se afl la 1,90 m
spre est de punctul de jonciune a celor dou
ramuri ale canalului. Este posibil c, dup
construirea ncperii 002/10 i a balustradei, ramura nordic a canalului continu s funcioneze
ncepnd de la balustrad spre vest, n timp ce
ramura sudic nu mai funciona de loc.
La 3,17 m spre vest de jonciunea celor dou
ramuri ale canalului amitit, n acesta se vrsa un
canal venind dinspre sud, adic din vreo ncpere
a edificiului 003. Acest nou canal este lat de 30 cm;
el are fundul pavat cu crmizi i este mrginit
de ziduri subiri (35 cm lime) construite din
piatr de ru cu mortar. Zidul vestic, mai bine
conservat msoar n nlime 40 cm de la fundul
canalului, care se afl pe nivelul de clcare exis-

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

122

H. DAICOVICIU, D. ALICU, l. PISO; C. POP, C. IL lE, S, COCI

tent in perioada funcionrii edificiului 001


(Fig. 2).
ln spaiul dintre zidul sudic al 001 i zidul
nordic al 003 s-a surprins, pc alocuri, un pavaj
din piatr mrunt de riu; pe acest pavaj s-au
aezat, imediat la vest de balustrad i cr::nizile
care formea?. fundul primului din cele dou
canale prezentate mai sus. Me:gind spre vest,
canalul se adincetc treptat sub nivelul pavajului,
crftmizile lui fiind aezate pc un pat f[tcut anume
tot din piatr mrunt de riu, fr mortar.
Intervine apoi un moment in care pc nivelul
de clcare din SA s-au prbuit inscripiile i
diver:;c elemente arhitectonice (coloane', baze de
coloane, capitcluri, blocuri, cornic, un crenel
:>a~J o a::ote;, frJ.g.nc:1tc <k a:1tahlamcnt etc.)
provenind din 001 (poate i din celelalte ci{diri).
Lipsa oricror urme de ince,1diu ne fac sft llrtnuim
d prftbuirca s-a:- putcJ. datora unui catrc::nur
de prtmint.
Peste aceste dftrimrtturi a fost asternnt un
strat subire de pmint , nivelul de dicarc in SA
ridicndu-se astfel cu cea. 80 cm. n acest nou
nivel s-au spat fundaiile unui edificiu numit
convenional 004 (Fig. 3).
Cldirea 004 const, pin acum, din trei inc
peri numerotate de la est la vest (004/ 1-004/3).
Acestora li se adaug un spaiu situat la nord de
004/3 delimitat deocamdat de zid numai pe dou
laturi (de sud i de est), i un spaiu la sud de
004/3. situat ntre 004/3 i zidul nordic al 003,
spaiu care a fost, la un moment dat, nchis
(Fig. 4).
Incperea 004/1, orientat ~-S, are dimensiunile interioare de 4,10 X 1, 92 m. Zidul de pe
latura sudic este foarte stricat. Limea celorlalte ziduri: 60 cm pe latura de est, 86 cm pe cea
de nord, 60 cm pe cea de vest.
Incperea 004/2. avnd aceeai orientare, m
soar n interior 3,75 X 3,65 m. Limea zidurilor:
60 cm pe latura de est, 0,80-1 m pe latura de
nord (acest zid se ngroa spre vest), 60 cm pe
latura de vest, cea. 65 cm pe latura de sud, foarte
stricat.

Peretele vestic al acestei ncperi reprezint,


de fapt, un tronson dintr-un zid care unete latura
sudic a 001 cu latura nordic a 003. Laturile de
nord i de sud ale 004/2 i 004/3 se adoseaz la
acest zid. Se pare, deci, c zidul care unete cldi
rile 001 i 003 este mai vechi dect cldirea 004
i c a servit ca un fel de ax pentru construirea
acestora, ncperile 004/1 i 004/2 fiind amenaja te
la est de el, iar ncperea 004/3 (poate i altele)
la vest. Acest zid mai vechi prezint urme de
tencuial pe latura lui vestic, adic n incperea
004/3 i n spaiul aflat la nord de aceast ncpere.
Atit zidul care unete cldirile 00 l i 003 ct i
pereii ncperilor cldirii 004 au o fundaie a
crei parte inferioar este construit fr mortar,
n timp ce la partea superioar s-a ntrebuinat
mortarul.

Incperea 004/3, orientat E- V, are dimensiunile interioare de 4,40 X 3,35 m. Limea zidurilor ei este de 60 cm pe latura de est, 61 cm pc
latura de vest, 55 cm pe cea de sud i 1 m pc cea
de nord.
n legtur cu edificiul 004 s-au mai putut face
urmtoarele observaii:

a) Latura de vest a 004/3 prezint o intrerupere


de 2,15 m; aceasta putea reprezenta o intrare.
b) Judecind dup doi pinteni de zidrie aflai n
prelungirea laturilor de nord i de sud ale 004/3,
cldirea 004 trebuie s fi continuat spre vest, in
prezent fiind stricat de un drum modern.
c) Laturile de nord i de sud ale 004/3 sint
strpunse de un canal tirziu.
d) Latura sudic a 004/3 este inclecat de un
zid nni lat ( 1,06 m) Gonstruit pc aceeai direcie
si ca~e continu snrc vest, fiind stricat de drumul
{nodcr11.
'
e) Zidul care unete edificiile 001 i 003 rupe
c1.nalul pavat cu dtrmizi.
f) Spaiul de la sud de 004/3 este delimitat
a ;tfel: spre est de zidul care unete edificiile 001
i 003, spre sud de latura nordic a 003, spre nord
de latura sudic a 004/3, iar spre vest de un zid
din care se poate vedea deocamdat numai faa
estic. Acest spaiu este strbtut n diagonal
(SE- NV) de un canal trziu, cu pereii din piatr
de riu fr mortar, care rupe zidul de sud al
incpcrii 004/3.
n acest spaiu s-au descoperit un relief dionisiac fragmentar i o inscripie dedicat lui Volcanus
Mitis de C. Sempronius Urbanus (vezi mai jos),
ambele fcind parte din drimtura din SA.
Pe baza obserwaiilor de pn acum, se pot
formula urmtoarele considerente privind cronologia relativ i cronologia absolut din SA:
l. Se construiete edificiul 001 ; n timpul
funcionrii lui funcioneaz i canalul cu dou
ramuri pavat cu crmizi. Contemporan este i
prima faz surprins n edificiul 002 5 , care nu
reprezint nc edificiul numit 002.
2. Se construiete cldirea 002 i balustrada,
desfiinndu-se ramura de sud i o parte din ramura de nord a canalului pavat cu crmizi.
Edificiul 001 continu s funcioneze.
3. Intervine prbuirea inscripiilor i a elementelor arhitectonice. Canalul pavat cu cr
mizi este complet desfiinat. Nivelul de clcare
din SA este nlat cu cea. 80 cm prin acoperirea
drmturilor cu un strat de pmnt.
4. Se construiete zidul care unete edificiile
001 i 003.
5. La acest zid se adoseaz laturile de nord i
de sud ale ncperilor 004/2 i 004/3.
6. Peste zidul laturii de sud a 004/3 se construiete alt zid, mai lat.
ntruct n stratul de drmtur din SA se
afl i o inscripie datnd din 252/253 e.n., rezult
5

Idem, op. cit., p. 2"17.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

@
E

~Ma

===

l
EM3

1 .

EM 4

1
11
1'

:1

'1

':
'1

'1

:1
'1

''' ' ,

,, :: '<-<: ::::::,"-Co-:-.~~SZW""

LEGENDA
n ex~ zidurilor
EM Cldiri aflate
orouk.i {ex
ITU"OS)
001-l.
1-15
0EM27

Clcii

c:tlate in interiorul oraWi

Monu~~ sau
c de cet c:eta ~

in

Monumente pres..p.ase

Monumerie n rurs de cercetare

Monunene nerestourate

---

20

&O

60

8IJ

1l0m

Pl. I. Ulpia Traiana Sarrnizegctusa. l


www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Pll. Ulpia Traiana Sarrnizegetusa. Ch

@,

....

Og
EM10

Aedes

n:1

Avgvstolivm

t~

rraiana Sarmizcgctusa. Har t a

arhcologic.
.

. getusa Charte archeologtquc


rraiana Sarmtze

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA


SUPRAFATA S.A; 004
scara 1:50

1
1

1
1

-,

1
1

-----1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
.....J

Sm

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

1
1

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1

:~

1
1
1
1

kZQ
1
1

1
1

dJ ~"''''''~'''''''
1

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Sarmizegct usa . Sup ra fa a n cu rs de ce rce tare a


c l di r ii Eli'I 2 1.
F ig . 1. l: l pia Traiana Sa rmizegetusa. Su rface en cou rs de recherch es d u
biti m ent E M 2 1.

Fig . 1.

l: lpia

Traiana

F ig . 2. Ul pia Tra iana Sa rrni zegetusa . Cana lu l pavat cu c rm id d in s upra faa


SA si ramu ra care iese d in cld irea 003
Fig. 2. l; lpia T ra ian a Sarmi zeget u sa . Le can a l en br iqu e de la su rface SA.

F ig. 4. U lpia T raiana Sarmi zcgetusa. S paiul a fl a t la sud d e 004 /J.


F ig. 3 . Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Sect orul n ord v estic a l s uprafe ei SA
F ig. 4. Clpia Traia na Sa rmi zegctu sa. L 'espace trouv e au sud d e 004 /J .
Fig . 3. U lpia Traiana Sarrnizegetusa. Sector nord-on est d e la surfacc SA
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

124
c

H. DAICO\'ICIU, D. ALTCO, 1. PISO, C. POP, C.

toate

construciile

de la punctele 4-6 se ridicrt

dup aceast dat.

7. Canalele din piatr de ru nelegat cu mortar


care strbat primul oblic camera aflat la sud de
004/3 i al doilea paralel cu latura de est a lui
004/1 sint construite tirziu dup dezafectarea i
ruinarea cldirii 004.
8. Intrucit in stratul de ditrmtur-umplu
tur se afl i inscripii datind din 242-245 e.n.,
rezult c toate evenimentele de la punctele 4-6
au loc dup aceast dat.

A de lng amfiteatru (Pl. III)


Seciunea A a fost trasat pe direcia vest-est
incepind din dreptul intrrii pentru public, aflat
la nord de poarta principal de est a amfiteatrului. Seciunea a avut o lungime de 42 m i o lftime de 2 m.
Stratigrafia relativ simplft a fost deranjatrt in
epoca modern de anuri mai vechi sau mai noi.
Cu toate acestea s-au putut face urmrttoarele
observatii:
1. Ziclul exterior al amfiteatrului, cel puin
spre est, a fost sprijinit de un rambleu din pmnt
galben-brun, bine btut i steril arheologic pe o
lungime de cea. 20,8 cm, pn n marginea canalului de scurgere care iese din amfiteatru.
2. Rambleul de sprijin al zidului amfiteatrului
este construit n trepte, astfel: de la amfiteatru,
4 m spre est are o grosime de 1,20 m; treapta
urmtoare, de asemenea lung de 4 m, are o
grosime de 0,60 m; urmeazrt ultima treapt cu o
grosime de 0,53 m.
3. Perpendicular pe amfiteatru s-a surprins
un zid lat de 55 cm i lung de 4,90 m, construit
din piatr de riu nelegat cu mortar. Zidul par~
s fac parte dintr-un sistem de contrafortun
care, mpreun cu rambleul de pmnt, sprijineau
zidurile exterioare ale edificiului.
4. ntre metrii 10,15-11,55 s-a gsit un canal
lat de 40 cm, cu perei din piatr de riu nelegatrt
cu mortar. Partea superioar a canalului ncepe
imediat sub glie, iar partea inferioar se aaz pe
stratul de lut bine btut al rambleului. Canalul
este construit n drimtur i dateaz dintr-o
perioad trzie, poate medieval.
5. n dreptul metrului 31 incepe o groap sau
un an adincit in steril care a fost nivelat nc din
antichitate. Este probabil anul din care s-a
scos lutul pentru construirea rambleului amfiteatrului i umplut apoi cu drmturi i pmnt
afinat. Pe panta estic a anului s-a construit
zidul vestic al unei cldiri.

II.

Seciunea

III. M atertal sculptural


1. Fragment dintr-un basorelief, semicircular( ?)
fracturat (Fig. 5). Piesa constituie partea dreaptft
a unui ex vota dionysiac. ntr-un chenar lat de
3,5 cm se inscriu elemente viticole, iar un acolit al
thyassos-ului bacchic, spre stinga, ridic in miini
un ciorchine de strugure. Personajul apare sub
nfiarea unui copil avind prul strns. Piesa a

IUE,

S.

COCT

fost descoperit n drimfttura din spaiul aflat


la sud de 004j3.
Dimensiuni: 37,2 X 17 X 2 cm.
2. Dou fragmente ale aceleiai statui, reprezentind bustul unui personaj. Muchii pectorali
i detaliile pieptului sint judicios marcate, ele
conferind piesei un aer de naturalee. O mantie
drapat, rsucit peste braul sting, atrn de-a
lungul corpului. Personajul ine n mina sting
un obiect n genul unui sul de papirus, indiciu
care pare a-1 designa pe zeul Aesculap 6 Piesele
au fost descoperite n suprafaa SA.
Dimensiuni: 26,8 X 32 x 13,8 cm.
n suprafaa SA au mai fost gsite numeroase
fragmente arhitectonice, acrotere ale unor altare
votive etc.
IV. Obiecte de metal

a). Bronz
Suprafaa

SA
1. Fragment dintr-un obiect cu corp alungit i
alveolat, probabil un opai. Exteriorul este faetat
in suprafee pentagonale iar interiorul este dur,
nefinisat. Inv. 24432 S; Dim.: 5 X 2 cm; Pl. V/ 1.
2. Scoab cu unul din brae rupt. Inv. 24436 S;
Dim: 8 X 0,8 cm; Pl. V/3.
3. Ata de vas in formrt de frunz. Inv. 24456 S;
Dim: 5,5 x 3,7 cm; Pl. IV/1.
4. Verig cu resturi de turnare. Inv. 24443 S;
Dim: D = 2,4 cm; Pl. IV/11.
5. Fragment de inel cu suprafa;'t planrt decorat cu cerculete incizate. Inv. 24451 S; Dim:
D = 2 cm; Pl. IV/4.
6. Tabl cu o extremitate curbat i perforat.
Inv. 24438 S; Dim: L = 4,7 cm; Pl. IV/2.
7. Plcu de lorica squammata. Inv. V 30687
MITr; Dim: 3,8 X 2,3 cm; Pl. Vj6.
8. Cui cu floare latrt. Inv. 24634 S; Dim: L =
= 2,4 cm. Pl. IV/ 15.
9. Recipient ( ?) cu partea superioar evazat
i talpa lat. Inv. 24452 S; Dim: 3,5 X 2,7 cm;
Pl. IV/7.
Cldirea 003/ 1
10. aib fragment ar. Inv. 24449 S; Dim:
D = 2,7 cm, d = 1,5 cm; Pl. IV/13.
11. Aplic cordiform. Inv. 24606 S; Dim:
L = 1,9 cm. Pl. VI/ 10.
12. Fragment de oglind cu marginea perforat,
Inv. 24608 S; Dim: D = 8,9 cm; Pl. V/5.
Cldirea EM 21 j l
13. Aplic cu decor traforat i trei orificii de
prindere. Inv. 24605 S; Dim: 5,2 X 4,8 cm;
Pl. IVj6.
14. Linguritrt din care se pftstreazrt extremitatea
alYeolat. In~. 24604 S; Dim: 4 X 2, 1 cm;
Pl. IV /3.
15. Fragment de cataram; se prtstreazft partea
curhatrt. Inv. 24607 S; Dim: L = 5 cm; Pl. IV/9.
6

S. Reinach, RepStat, Il, 1, !897, p. 14, nr. 1.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

. .. .....

,:~ifi]-:7.".
:.'-''

6~,:e;'H,,

..

.:::... . .......

\;'<< ..

.. .

' '.-
.;

'

2
., .

.......

,,:

~...

Ef'[')X.\YI)":~.
"
r,,j""',:...
.

. ...

r;.~..

.<:~~~'

/i :':S.{./7''

i*f''
~:~.~~~

-~12

16
Pl. IV. Ulpt'a 1'ratana
.
Sannizcgctusa. Obicc'c
' de bronz.
www.e-patrimoniu.ro,
www.cimec.ro
Pl. IV Ulpia
T nuana
.
Sanuizcgctusa.
Objcts en bronze.

126

t'

?.

c;

DAICOVkiV, D. ALICO, !. FISO, C. POP, C. ILIE", S. COCI

-...L...-....____.L_ _ _ i . - - . _._......_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

"\

10

11

1?.

13

14

_j ___ _

Bii!!l8ij

LEGENDAIJJ

3
5

cara-

rnid

~ cf!rmid

4
6

5
7

pietri cu fn:Jg: ~ piimn negru

~ mmte de

Li! mortar

IJ!.l

~ ~amn! brun~~ golh~n

[]Jll

pmlnt viu

7
9

10

10

11

12

11
13

12
14

_~_:17___ ~--

1s

~),

13

,,,

16

16

19n 2o
,.,1.

17

m
helon
~
r:7) groapii moderna
~

Pl. III. Upia Traiam1 Sarmizegetusa.


Pl. Iii. Upia Traiana Sarmizegetusa.

Piese descoperite cu prilejul degajrii laturii


de sud a EM 18
16. Pandantiv n form de colivie (bird cage,
dateaz din secolele VII- V .e.n.; ajuns ntmpltor pe nivelul de clcare roman, n antichitate);
lnv. 24431 S; Dim: 1 = 65, cm, D = 3 cm;
Pl. IV/8.
17. Band cu marginile canelate, prins probabil n cuie pe un suport de lemn. Inv. 24488 S;
Dim: 20,5 X 9,5 cm; Pl. Vf7.
18. Cui cu cap semisferic. Inv. 24439 S; Dim:
L = 4,7 cm; Pl. IV/14.
Cldirea EM 20
19. Fragment de tabl cu baza dreapt i
partea opus curbat. lnv. 24433 S; Dim:
6 X 2,8 cm; Pl. IV/5.
20. Garnitur pentru curea de piele, nituit la
un capt. lnv. 24434 S; Dim: L = 3 cm; Pl. IV/ 16.
b) Fier
Suprafaa
Toart.

SA
Inv. f.n. S; Dim: L

= 18,6 cm;
Pl. Vl/2.
2. Cui cu cap rombic ( ?). lnv. V 25294 ~IITr;
Dim: L = 8,5 cm; Pl. Vlf9.
3. Stylus. lnv. V 25293 ; :\liTr; Dim: L =
= 11,6 cm; Pl. Vl/14.
4. Instrument medical ( ?) ; const dintr-un
crlig scurt cu un manon pentru o coadrt subire
de lemn. Inv. V 25290 l\IITr; Dim: L = 5 cm;
Pl. Vl/20.
5. Verig. Inv. f.n. S. Dim: D = 2,9 cm;
Pl. VII/1.
6. Unealt de tmplrie ( ?) cu corp octogonal
terminat cu un vrf lung i ascuit. Inv. 25300 S;
Dim: L = 9,5 cm; Pl. VII/3.
7. Cui de belciug. Inv. f.n. S; Dim: L = 7,5 cm;
Pl. VIIJ5.

1.

8. aib cu marginile puternic corodate. Inv.


f.n. S; Dim: D = 3,6 cm; Pl. VII/7.
9. Unealt de scos cuie(?) cu una din extremiti subiat iar cealalt lit i probabil desf
cut n coad de rndunic. lnv. 25296 S; Dim:
L = 7 cm; Pl. VII/ 16.
10. Bra de balama. lnv. 25301 S; Dim: L =
= 10 cm; Pl. VII/8.
11. Nicoval mic cu partea superioar mbr
cat cu o cma metalid. lnv. f.n. S; Dim:
L = 5,5 cm.; Pl. Vl/4.
12. Cheie. lnv. f.n. S; Dim: L = 7,7 cm;
Pl. Vl/5.
13. Stylus. lnv. f.n. S; Dim: L = 10,1 cm;
Pl. VI/ Il.
14. Element de broasc. Inv. 25292 S; Dim:
L = 7,3 cm; Pl. VI/ 13.
15. Element de broasc. lnv. 25291 S; Dim.
L = 6,9 cm; Pl. VI/15.
16. Cuit. lnv. 23528 S; Dim. L = 18,9 cm;
Pl. Vl/16.
17. Cui. lnv. 25288 S; Dim. L = 4,9 cm;
Pl. Vl/21.
18. Inel fragmentar cu loca pentru piatr.
lnv. 24453 S; Dim. D = 2,1 cm; Pl. IV/12.
19. Inel cu gem pe care este reprezentat o
Victorie. lnv. f.n. S; Dim. D = 2,4 cm; Pl. IV/17.
20. Verig. lnv. 25283 S; Dim. D = 2,3 cm;
Pl. Vllf4.
21. Verig. lnv. 25284 S; Dim. D=3 cm;
Pl. VII/10.
Seciunea A1
22. Scoab. lnv. 25285 S; Dim. L = N cm;
Pl. Vlf3.
23. Vrf de sgeat cu seciune triunghiular
arcuit i peduncul scurt. Inv. 25295 S; Dim.
L = 4,7 cm; Pl. VIJ6.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

SP.l.TURILE DE LA

24

23

25

26

27

28

29

})

127

t"LPIA TRAI.\:\.\ SAR~IIZEGETUSA

31

32

34

33

35

36

Il

39

39

41

SCARA tSO

Planul

profilul nordic

seciunii

A1.

Planet profil nord de la section A 1 .

24. Cheie. lnv. 25307 S; Dim. L = 6,6 cm;


Pl. VII/12.
25. Cuit. lnv. 25287 S; Dim. L = 14 cm;
Pl. Vl/17.
26. Verig. lnv. V 28969 MITr; Dim. D=6,6cm;
Pl. Vllf2.
Cldirea 004/ 1
27. Zbal. lnv. f.n. S; Dim. L= 18 cm;
Pl. VII/13.
Cldirea 004/2
28. Hiposandal. lnv. 25299 S; Dim. 9 X
x 7,7 cm; Pl. VII/14.
29. Hiposandal. lnv. 25298 S; Dim. 10,7 X
X 8,8 cm; Pl. VII/ 15.
30. Fragment de potcoav. lnv. 25297 S;
Dim. 14,5 X 5,6 cm; Pl. VII/17.
Piese descoperite cu prilejul degajrii laturii de
sud a EM 18
31. Stylus. lnv. 25282 S; Dim. L=9,9 cm;
Pl. Vl/8.
32. Stylus. lnv. \' 28970 :\IITr. Dim. L =
= 7,5 cm; Pl. Vl/12.
33. Lam de cutit. Inv. V 17388 MITr. Dim.
L = 11,7 cm. Pl. \/lfl8.
34. Vrf de suli de form piramidal. Inv.
V 22992 MITr. Dim. L= 7,7 cm; Pl. Vl/7.
35. Foarfec. lnv. f.n. S; Dim. L = 19,5 cm;
Pl. Vl/10.
36. Lan. lnv. f.n. S; Dim. L = 32 cm;
Pl. VI/ 1.
Descoperiri ntmpltoare
37. Lam de cuit. lnv. 25828 S; Dim. L =
= 8 cm; Pl. Vl/19.
38. Crlig descoperit n malul unui canal de
drenaj la sud-est de ora. lnv. f.n. S; Dim. L =
= 19,5 cm; Pl. VII/9.
39.Verig. Inv. f.n. S; Dim. D=4 cm;
Pl. Vllf6.

V.

Inscripii 7

1. Altar de marmur cu dimensiunile; 72


X 40,5 cm. nlimea literelor: r. 1
= 4 cm ;r.2 = 3,6 cm ;r. 3-4 = 3,32 cm Fig. 6
Herculi Aug(usto)
C(aius) Sempron(ius)
Urbanus
proc(urator) Aug(usti)
C. Sempronius Urbanus este cunoscut n anul
181 ca subprefectus vigilum, funcie aparinnd
categoriei centenare 8 Curnd dup aceea a fost
avansat n postul, de asemenea centenar, de
procurator financiar al Daciei Apulensis. Activitatea sa n Dacia se dateaz prin 182-185.
2. Altar fragmentar de marmur, spart n dourt
buci. Msoar mpreun 84 x 47 X 40 cm.
nlimea literelor: 1,3 = 4 cm; r .2,4 ,5=3,5 cm.
Fig. 7
Volcano
mi ti
C(aius) Sempron(ius)
Urbanus
proc(urator) Aug(usti)
3. Altar de marmur cu dimensiunile: 105 X
x 48 x 46 cm. Literele snt nalte de 4 cm. Fig. 8
Apollini
Granno ct
Sironae
C(aius) Sempronius
Urbanus
proc(urator) Aug(usti)
Apollo Grannus i Sirona snt diviniti tm
duitoare bine cunoscute in provinciile celtice.

x 42,5

7 Inscripiile au fosi publicate


pe larg de 1. Piso in ZPE,
L, 1983, p. 23.5-2.51.
8 CIL, XIV, 4.503 (Ostia).

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

,
......

.~- ,,
.. :

.:!
}

,.
'!

. . .

.. . .

'.

. . : _: ~

. .. ~..

~-

....

<. L.i,m~~i,ltf::S;>~~.\~c,,~
7
Pl. V. Ulpia Traiana Sannizegetusa. Obiecte de bronz

1'1. V. l'lpia Traiaua Sanuizcgctusa. OL>jcts cn L>ronze.


www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

_:j
i

, .
__

!.
,.

1.

1.:
f<

jj

,..
'

jl,

1.",

11

~.

..

'

~-

~9

PL VL Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Obiecte de fier.


Pl. VI. Ulpia Traiam~ Sarmizegetusa. Objets en fer.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

20

2
3

\
.

11
~;~---)

:.-------

16

Pl. VII. Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Obiecte de fier.


www.e-patrimoniu.ro,
www.cimec.ro
Pl. VII. Ulpiu.
Traiana Sarmizegetusa.
Objets en fer.

S PTUidLE DE LA ULPIA TRA I ANA SARMISEGETUSA

131

Fig. 5. U lpia Traiana Sarmizegetusa . Fragmente de relief dionysiac.


Fig. 5. Ulpia Traiana Sannizegetusa. Fragments d'un relief dion ysiaque.

Fig. 6. Ulpia Traiana Sarmizegc tu sa.

Inscripii.

Fig. 6. Ulpia Traiana Sarmizege tu sa . Inscriptions.

Fig. 7. Ulpia Traiana Sannizege tusa.


Fig. 7. Ulpia Traiana

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Inscripii.

Sarmizegetusa. Inscriptions.

Fig. 8. Ulpia Traiana Sarmizegetusa.

In scripii.

Fig. 8. Ulpia Traiana Sarmizegetusa. In scriptions.

Fig. 9. Ulpia Traiana Sarmizegetusa.

Inscripii.

Fig. 9. Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Inscriptions.

Fig. 10 . U1pia Traiana Sarmizegetusa.

In scripii.

www.e-patrimoniu.ro,
www.cimec.ro
Fig. 10. U1pia
Traiana Sannizegetusa.
Inscriptions.

Fig. Il . Ulpia Traiana Sarmizege tnsa.


In scrip ii.

Fig. Il. Ul pia Traiana Sarmizcgc tnsa..


Tn scrip tions.

Fig. 12. Ul pia Traiana Sarmizegc tusa.

In sc ripii.

Fig. 12. ll l pia Traiana Sarmi zPgctnsa . Tnscriptio ns.

Fig. 13. Ulpia Traiana Sarmizegctusa .

In scripi i.

www.e-patrimoniu.ro,
www.cimec.ro
Fig. 13. Ulpia
Traiana Sannizegctusa.
Jnscriptions.

H. DAICOVIC!U, D. ALICU, I. PISO, C. POP, C.

134

4. Altar de marmur cu dimensiunile: 87,5 x


X 55 X 49,5 cm. Literele au nlimea de 3,5-4 cm.

Fig. 9
Marti Singili
et Minervae
C(aius) Sempron(ius)
Urbanus
proc(urator) Aug(usti)
Mars Singilis i Minerva snt diviniti iberice
pn acum necunoscute. Ele au fost venerate n
Baetica, unde ntlnim un fluvius Singilis 9 i un
municipiu Singili Barbensium 10 C. Sempronius
Urbanus pare a fi originar din aceast regiune.
5. Altar de marmur cu dimensiunile: 77 x
x 39 X 26 cm. Literele au inltimea de 3 cm.
Fig. 10
'

E>Ecp rpavvcp
'A1t6.A.wv1 a{Ei
K.ai 1tav-raxou
t7tTJK6cp w A!; toc;
A{A.tavo<; 6
vErotEpoc; EuxaptcrtTJplOv

'16vto<;

Axius Aelianus iunior este fiul lui Q. Axius


Aelianus, procurator al Daciei Apulensis ntre
anii 235-238. Divinitatea celtic Apollo Grannus
apare pentru prima oar ntr-o inscripie n limba

ILIE,

S.

COCI

M. Lucceius Felix a fost procurator financiar


al Daciei Apulensis ntre anii 242-245. Inscripia de mai sus se dateaz ntre anii 242-244.
7. Fragment al unei plci de marmur cu dimensiunile: 28 X 25 x 14 cm. Literele au nl
imea de 4 cm. Fig. 12
M(arcus) Luc(ceius)
Feli]x]
proc(urator) Au[g(usti) n(ostri)]
[co]nsecr]a]
[v]it]
Numele divinittii nu a mai fost scris fiindc
placa a fost proba'bil aezat lng imaginea ci.
8. Baz{t de statuie cu dimensiunile: 112 x
X 60 X 44 cm. Literele au nltimca de 4-5 cm.
'
Fig. 13
Dcae pracsentissimae Core
M(arcus) Lucceius Felix
proc(urator) Aug(usti) n(ostri) et
Hostilia Faustiuna eius
K66TJ, identic cu Persephonc este ntlnit
pentru prima oar ntr-o inscripie latineasc.
Inscripiile au fost descoperite n suprafaa SA.

greac.

fragmente ale unei plci de marmur.


x 47,5 x 4 cm. nlimea
literelor: r. 1,2 = 6,5 cm; r. 3,4 = 6 cm. Fig. Il
[Aescu]lapio et
[S]aluti
[M(arcus) Luc]ceius Felix
[pro]c(urator) Aug(usti) n(ostri)
6.

Dou

mpreun msoar 83

1o

Plinius, Nat. Hist., III, 10.


vezi CIL, II, 2014-2023, 2025.

LES FOCILLES ARCHEOLOGI QUES


ULPIA TRAIANA SARi\IIZEGETUSA

Les autcurs pr<'sl'ntcnt nouv(']Jes pr<'cisions concernant


la chronologie ct la topof.(raphi" el" quelqms monnnH'nts clont
on connait pas ('ncore la destination. l'armi eux il y a des
dccouvertcs des sculpturl's ( Dionysos ct Esculapc), des objets
en metal ct 8 inscriptions qui mcntionncnt quclqucs procul'atores de la provincc (voir I. Piso, ZPE, 60, 1983, p. 235-251)

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Cercetri

arheologice n aezarea din


secolele II- V e.n. de la Crligi comuna Pilipeti,
jud. Bacu
IOAN MITREA

In campania de cercetrtri. arheologice din 1981


au fost continuate srtprtturlle in aezarea de la
Cirligi, comuna Filipcti, judeul Bacu, in punctul
numit de localnici "Rdi-Hrtrmrmeti", situat in
marginea de nord a satului Cirligi, pc terasa din
stinga piriului Brtlmioara-Hrtrmrmeti.
Cercetrile s-au concentrat in zona de vest a
aezrii, unde au fost spate seciunile VIII-XX
i casetele necesare dezvelirii unor complexe arheologice, constind din locuine i gropi (fig. 1).
n s pturile din 1981, au fost descoperite,
sporadic, i materiale arheologice mai vechi, aparinind epocii Latene (unele de factur bastarnic) 1 .
Cele mai numeroase materiale aparin unui orizont
arheologic ce atest prezena in acest loc a unei
aezri din secolele II-IV e.n. i in 1981 au fost
descoperite citeva fragmente ceramice, din vase,
care, prin atributele lor intrinseci, indic o locuire
ce poate fi datatrt la sfiritul secolului al IV -lea
i inceputul secolului al V-lea, confirmindu-se,
in acest fel, observatiile din 1979 2
Datoritrt faptului 'crt stratul de pmint in care
se grtsesc materialele arheologice se aflrt la mic
adncime, fiind purtat prin lucrrile agricole, nu
am putut delimita, stratigrafic, nivelul corespunztor aezrii din secolele 11-111 e.n., de
nivelul aezrii din secolul al IV-lea i eventual
nceputul secolului al V-lea e.n. ncadrarea cronologic a complexelor arheologice s-a fcut exclusiv pe baza analizei materialelor ceramice descoperite in aceste complexe.
Prin seciunile srtpate in 1981 au fost surprinse
i apoi dezvclite, prin deschiderea unor casete,
dou locuine (notate L2 i La) i dou gropi
(notate G1 i G2 ).
Locuina nr. 2, surprins in seciunea XIV, intre
metrii 7,65 i 12,70, a fost dezvelit n intregime,
prin sparea seciunii XV, precum i a spaiului
dintre cele dou seciuni (fig. 2). Locuina L a
fost construit la suprafaa solului, fiind de form
rectangular n plan, cu laturile de circa 4,25 x
X 5,05 m. Limitele aproximative ale locuinei
au fost stabilite pe baza delimitrii suprafeei
pe care s-au gsit resturi de lutuial ars, provenitrt de la perei, fragmente ceramice, pigmeni de
1 Reamintim c. prin cercetrile din 1979, din acest loc.
au fost descoperite matt'riale arheologice ce indic. prezena
unui cimitir hastarnic. Cf. Ioan 1\litrea, Materiale, Tulcea,
1980, p. ~33-~.H.
2 Ioan Mitrf>a, op. cit,, p. ~~ 1.

dirbuni i oase de animale. Aproape de latura de


sud i, respectiv, mai aproape de colul de sudvest al incperii a fost dezvelit o vatr in groap,
care se adincea cu 0,50 m fart de nivelul podelei.
Vatra avea pereii puternic ari, dovad a unei
folosiri indelungate.
n suprafaa locuinei, s-au gsit 46 de fragmente ceramice, marea majoritate provenind din
vase lucrate la roat. Din totalul ceramicii lucrate
la roat, 74% reprezint ceramica cenuie fin,
15% ceramica cenuie zgrunuroas i Il% eeramica din pasti"t aspr sau zgrunuroasrt, de culoare
crrtmizie.

Foarte puinele fragmente ceramicc lucrate cu


mina provin din vase de tipul borcanelor.
Fragmentele ceramicc din aceast locuin,
dintre care unele aflate sub budile de chirpic
(lutuiala de la perei), provin aproape in totalitate din vase lucrate la roat, nentregibile, care,
prin caracteristicile lor, se incadreaz la sfritul
secolului al III-lea i in secolul al IV-lea e.n.
Locuina nr. 3. A fost surprinsrt n seciunea XVI,
ntre metrii 38,50 i 42. Suprafaa locuinei a fost
surprins in paralel i in seciunea XVII. Pentru
dezvelirea ntregii suprafee a locuinei a fost
spat i o caset pe latura de sud a seciunii
XVII (fig. 3). Locuina La este de tipul locuinelor
parial ngropate n pmnt (bordei), avind n
plan orizontal o form uor trapezoidal, cu
laturile de 3,25-4,25 x 4,00- 4,24 m i colu
rile rotunjite. Partea spat n pmint se adincea
cu circa 1,20- 1,40 m fa de nivelul actual de
clcare al terenului, aflat ntr-o uoar pant, i
cu 0,65 - 0,75 m fa de limita inferioar a stratului de pmint cu resturi arheologice.
Spre marginea de nord a locuinei a fost cruat,
in pmintul viu, o lavi cu limea cuprins intre
circa 1,00 i 16,0 m, i mai inalt cu circa 0,37 m
fa de nivelul podelei. In aceast locuin nu
s-au gsit resturi ale instalaiei pentru foc.
n umplutura locuinei s-a gsit o mare cantitate de ceramic, fragmentar, din care s-au
ntregit doar cteva vase. Din totalul ceramicii
aflate n L3 , 83% reprezint ceramica lucrat la
roat i 17% ceramica lucrat cu mina. Din totalul ceramicii lucrate la roat, specia cenuie fin
reprezint 54%; specia cenuie zgrunuroas 22%;
cea neagr fin 3%; specia roie fin 15%, iar
cea portocalie fin i aspr 6%.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Q)

:t

.....

~
_,

,_
~
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Lu
Cl

~li\t-~'>-~fL~\~[';("'J't"'-"'-"'-"'
~!ti?J-~[;}"' "' "' "' nnn
- - - - - Vl-V)_V)_V)

'

o-.,

nnnnn ~' ~

1'4

------------------

Vj

1
V)

ciR_!o---~~1'

95m ~ _

l;;;;t

V)

--

---n;I-

"

"

"m

o>
z

15:

::;
:<l

'2

t>l

>

11

LEGENDA

1~ ~1

V) V)

0~-Mormnt incineraie sec.JI-De.n.


~-Locuin sec.l!-111 e.n.

(-Locuin sec.l.Y e.n.


Spturi:SJn

1978; SJI-Sfllin 1979; S!Llll-SMin 1981.

Fig. l. Crligi-Filipeti. Planul general al spturi lor arheologice


Fig. 1. Crligi-

Filipeti.

Plan general des fouilles archeologiques.

"- ------~-------D
/--?

I /o
1

5~

.....

c.t:!V

:
1

'

o !
1
1

mA

el

4m

~
1

-------

Fig. 2. Planul

profilul

locuinei L 2 . 1
ceramic;

sol vegetal; 2 sol cenuiu; J


4 sol galben; .5 chirpic.

pmnt

cu chirpic,

crbuni i

Fig. 2. Plan et profil <le l'habitation L 2 .

--------------------------------(40

5><'111

-05

1
L_

- 0.9~

-------------------------- ~~
~o=======-------~2m

Fig . .1. Planul

prolilnl

locuinei

L 3 1 sol vegetal; 2 sol

cenuiu;

3 sol galben; 4

Fig. 3. Plan et profil de l'habitation L 3 .


www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

umplutur.

138

fOAN MITREi\

Pe ling ceram1ca, in umplutura locuinei L3 ,


s-au mai gsit fragmente de lutuial de la perei,
avind imprimate urme de pari, pigmeni de cr
buni, precum i oase de animale i psri.

Este posibil ca unele fragmente ceramice de tip


carpic din past fin cenuie (fig. 5/l-4; fig.
7/1, 4, 7), precum i cele din past roie, dintre
care unele cu angob i decor lustruit pe buz

Sxvt

--------

G?

-1,83:n

c__/
....!.2ti!_ - - - - -------------

11)~.7'}
--4-----

~~~~~IQ5==:=-::::i-lll15m

ITIIITIIlt
Cr.-_-__--_-_-_-_--_----_----~0

- .

- ----- --

-...-:..::'---=-~-=------=-

Fig. 4. Planul

~2

- -- - -

profilul gropilor G 1

G 2 1 sol vegetal; 2 sol

cenuiu;

.1 sol galben; 4

umplutur.

Fig. 4. Plan et profil des fosses G 1 et G 2 .

i corpul vasului (fig. 5/6; fig. 7/1), s fi fost


antrenate in groapa bordeiului, dupft cum nu
este exclus, ca unele forme de vase carpice, s
se menin pn la inceputul secolului al IV-lea e.n.
C locuina L 3 aparine unui orizont de locuire
ce poate fi datat la sfritul secolului III-lea i in
secolul al IV-lea e.n. o demonstreaz materialele
aflate in inventarul su. Dintre acestea, menionm
in primul rind, un castron (fig. 6/5; fig. 8/8),
de mici dimensiuni, lucrat cu mina, dintr-o
past cu multe cioburi in compoziie, avind gura
arcuit spre interior. Pereii castronului au culoarea crmizie in exterior i neagr in interior.
Acest tip de vas, strin de mediu local, reprezintft
o influen nordic 3 , i poate fi atribuit secolului
al IV-lea.
3 Un castron asemntor, considerat de factur nordic,
a fost descoperit n necropola de la llrlad-Valea Seac,
Cf. V. Palade, Materiale, Tulcea, 1980, p. 410, fig. Jf3 i p. 412.

Tot din inventarul locuinei L3 , face parte i o


(fig. 6/1 ; fig. 8/4) de dimensiuni mici,
care a fost lucrat cu mina, din past cu cioburi
in compoziie. Ceaca, de culoare crmizie, cu
baza mic, pereii larg evazai i marginea
gurii subiat, se ncadreaz in tipul de ceti fr
toart, ornamentate cu alveole deasupra bazei.
O a doua ceac, aproape identic cu cea descris,
a fost descoperit in seciunea XVII (fig. 6/2;
fig. 8/6).
Cetile fr toart se ntlnesc in faza tirzie a
culturii carpice. 4 Tipurile de ceti fr toart,
ornamentate cu alveole deasupra bazei, se ntlnesc mai ales in Complexe datate n a doua jum
tate a secolului al III-lea e.n. si in secolul al
IV-lea e.n. Aa, de exemplu, mai ~ulte ceti fr
toartft, decorate cu alveole deasupra bazei, aseceac

Gh. Bichir, Cultum rmpic, Dncm('~ti, J<J7.1, p. fiH-fi<J.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

AEZAREA

DlN SECOLELE II -V e. n. DE LA C1RLlGI

70
9

11
Fig. 5.

Ce ramic,

obiecte din fier i lut, din sec. II- III e.n.

Fig. 5. Ceramique, objets en fer et en argile, des n- III siecles.


www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

139

F ig . 6.

C e ramic i

fragment de pahar (4) din sec. I V

ncep utul sec. V e.n .

Fig . G. Cc ram iqu e et fr agment de verre (4) d n I V siecle et le co mm enccment d u


www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

vesiecle n. e .

-f

~-~=-~ ~.-.~~-~~-

~.:'"
"_, .~-_?\_._ ~:~ lg
'' .

..

_ __:_l_ti

.'

'

....: ..._.

-----

----

-~-

-.~">;.

e.

:'
<

. ,; 1

~ . . . .

@'.)

ill
1

~~.~~jl

~----0045

____ ._ ___ ..~

~~-~
5

'o

9
Fig. 7.

Ceramic,

obiecte din fier

lut, din sec. II-III e.n.

Fig. 7 Ceramique, objcts en fer et en argilc des II" -III" siecles.


www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

1
1
1

''

8
9

~.:~_;>,;-~.~.
..~..-.. ?~! ...

~ ~-.....

\ t~

\~--.__.__c_~/
Fig. 8.

Ceramic i

fragment de pahar ( 10), din sec. IV

j9'

:"t

nceputul sec. V e.n.

Fig. 8. Ceramique et fragment de verre ( 10), du IV et le commencement du V siecle n.e.


www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

A)EZAHEA DIN SECOLELE II-V o.n. DE LA CIHLIGI

mnrttoare exemplarelor
Filipeti, au fost gsite
Gilu 5 Cesti fr toartrt,

descoperite la Crligin castrul roman de la


dintre care una decorat
cu alveole 'deasupra bazei, au fost descoperite i
n necropola de tip Sntana de Mure de la BrladValea Seac 6
A vnd n vedere caracteristicile ceramicii descoperite n locuina L 3 (castronul i ceaca, precum
i alte fragmente ceramice) atribuim acest complex unei etape cronologice cuprinse intre sfritul
secolului al III-lea i prima jumtate a secolului
al IV-lea e.n. Foarte probabil, materialul ceramic
descoperit n L3 ilustreaz o faz final a culturii
carpice i de nceput a culturii Sntana de Mure,
dup cum nu este exclus ca unele din aceste materiale ceramice s ateste prezena in aceast ae
zare a unor elemente de tipul celor specifice "culturii tumulilor carpatici" 7
Dintre complexele descoperite in 1981, mai
menionm dou gropi.
Groapa nr. 1, surprins parial in seciunea XVI,
ntre metrii 5,40 - 7,60, a fost dezvelit n totalitate, prin sparea unei casete pe latura de nord
a seciunii amintite.
Groapa (fig. 4/G1) avea o form oval n plan
orizontal, cu axele de 2,95 x 1, 70 m, adncindu-se
cu 1, 73 m fat de nivelul actual al terenului. ln
umplutura gr~pii s-au gsit cteva fragmente ceramice, cenuii, atipice, dar i fragmente din past
zgrunuroas, provenind din vase de tip Sintana
de Mure.
In umplutura gropii s-au mai gsit cteva oase
de animale, pigmen i de crbuni, iar la 1, 18 m
adincime, de la nivelul actual al terenului, o
dung de crbuni, lung de 0,90 m i groas de
3-4 cm. Caracteristicile fragmentelor ceramicc
descoperite, permit atribuirea acestei gropi aezrii
din secolul al IV-lea e.n.
Groapa nr. 2 a fost surprins tot in seciunea
XVI, intre mctrii 12,70 i 14,40. Deschiderea unei
casete, pe latura de sud a seciunii, a permis dezvelirea n intregime a suprafeei acestei gropi i
sparea ei integral.
Groapa (fig. 4/G 2 ) era aproximativ de forma unui
butoi, avind gura puin mai mic dect fundul,
care se afl la 1,83 m fat de nivelul actual de
clcare. n umplutura g~opii s-au gsit foarte
puine materiale. Dintre acestea menionm cteva
mici fragmente din past fin cenuie, provenite
din vase de tip carpic i un fragment dintr-o
toart de amfor, din past aspr, de culoare
alburie-glbuie, cu pete de la arderea secundar,
avind nervur median, mrginit de anuri
(fig. 5/5; fig. 7/3). Aceste cteva materiale fac

143

posibil

atribuirea gropii G2 nivelului corespuncarpice.


Aezrii carpice i aparin i alte materiale
descoperite in seciunile spate, intre care menio
nm: mai multe fragmente ceramice, un suport din
lut ars pentru frigare (fig. 5/12; fig. 7/9), o drtlti
(gravoar ?) (fig. 5/5; fig. 7/8) i o cataram (fig. 7/6)
din fier i dou fusaiole din lut (fig. 5/10, Il).
Dei materialele carpice descoperite in 1981
indic o faz trzie din evoluia acestei culturi, ca
i inventarul locuinei L1 descoperit n 1979 8 ,
menionm c inceputurile aezrii carpice de la
Cirligi, punctul .. La Rdi-Hrmneti", pot fi
situate in secolul al II-lea e.n. Pentru aceasta
pledeaz unele fragmente ceramice descoperite
n diferite seciuni, fragmente care provin din
vase lucrate la roat, caracteristice fazei timpurii
a culturii carpice, precum i descoperirea ntmpltoare, in perimetrul aezrii, a dou monede
romane imperiale 9 , respectiv un denar de argint
de la Traian (anii 1O1- 102) i un denar de argint
de la A. Pius (anii 140-143).
Dac nivelul aparinind secolului al IV-lea e.n.
este ilustrat de inventarul locuinelor Lz i L 3 ,
precum i de unele materiale ceramice descoperite
n seciunile spate (fig. 6/9; 8/1), este locul s
menionm c i in 1981 au fost descoperite cteva
materiale arheologice, care par a indica o locuire
tirzie n aceast aezare, posterioar culturii
Sintana de Mure de "tip clasic", respectiv o etap
ce ar putea fi datat la sfiritul secolului al IV-lea
i inceputul secolului al V-lea e.n. Pe lng cteva
fragmente ceramice, provenite din vase lucrate
la roat, din past zgrunuroas, ornamentate
cu striuri, (fig. 6/10. 11; 8/11), menionm i dou
fragmente ceramice din past fin, de culoare
cenuie, ornamentate cu motive stampilate
(fig. 6/6,7; 8/5. 9), precum i un fragment, tot
din past fin, mai inchis la culoare, ornamentat
cu motive realizate cu rotia (fig. 6/8; 8/7).
Decorul tampilat, de origine roman, care nu
se ntlnete pe cearmica din faza timpurie a culturii Cerneahov 10 , apare pe ceramica din necropola din secolul al IV-lea i inceputul secolului al
V-lea e.n. de la Brlad-Valea Seac 11 , precum i
pc ceramica din aezarea de la Biharea, intr-un
orizont "datind mai degrab din secolul al V-lca" 12.
n stadiul actual al cercetrilor, considerm c i
fragmentele ccramice, din past fin, grtlbuiportocalie, decora te cu motive geometrice realizate
prin incizie, cu rotia sau prin tampilarc, descoperite in 1979 13 , aparin tot unei etape tirzii din
ztor aezrii

Ioan Mitrea, op. cit., p. 436.


Monedele, descoperite ntmpltor, n primvara anului
1979, pe artur, au intrat n coleciile Muzeului judeean de
istorie i art Bacu (inF. 24871 i inv. 249870) i au fost
descifrate de Virgil Mihilescu-Brliba, cruia i mulu mim
& Dan Isac, Materiale, Tulcea, 1980, p. 296, fig. 5 i p. 297.
i pc aceast:l. cale.
6 Vasile Palade, Materiale, Tulcea,
1980, p. 409-412;
1 E. A. Smonovici, MIA, Moscova, 116, 1961, p. 336fig. 3/J.
338.
7 Virgil Mihilescu-l3rliba, Nicolae 1\lirioiu, Mircea t.
11 Vasile Palade, op. cit., p. 4 13, fig. 6J5.
Udrescu, Materiale, Tulcea, 1980, p. 246 i urm. Cf. i Rapor1 2 Sever Dumitracu, Materiale, Tulcea, 1980, p. 141.
13 Ioan Mitrea, op. cit., p. 440-141, fig. RJI-4; fig. 9/1-4.
tul din !981, prezentat la Sesiunea de Ia Vaslui din 2.'i-2R III
t9R2.
atribuite unei etape timpurii a culturii Sntana de Mure,
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro
9

lH

IOAN MITREA

evoluia aezrii, respectiv o etap ce s-ar


la sfritul secolului al IV -lea i inceputul

data
secolului al V-lea e.n. Tot acestei etape, probabil, ii
aparin i un mic castron, lucrat la roat, din past
cenuie, cu o angob neagr (fig. 6/3; 8/2), precum
i un fragment de pahar, din sticl, de culoare
alb-glbuie, decorat cu o canelur aproape de
gur i dou caneluri mai jos (fig. 6/4; 8/10).

*
Cercetrile arheologice de la Cirligi-Filipeti,
pun in eviden o continuitate de via nentrerupt a populaiei autohtone din secolul al Il-lea
c.n. pn, foarte probabil, la inceputul secolului
al V-lea e.n.
Materialele arheologice caracteristice fazei finale
a culturii carpice, datat in a doua jumtate a
secolului al III-lea i la inceputul secolului al IV-lea
e.n. care se intilnesc i in complexele din etapa
imediat urmtoare, evideniaz, contribuia carpilor la cristalizarea culturii Sntana de Mure.
Nu mai puin importante snt dovezile arheologice
ce probeaz o posibil locuire, in aceast aezare,
la sfritul secolului al IV-lea i inceputul secolului al V-lea e.n.
Ptrunderea unor elemente germanice la inceputul secolului al IV-lea precum i intervenia
hunilor de la sfritul aceluiai secol nu au dislocat
populaia autohton, mai ales din regiunile mai
retrase, subcarpatice, zon n care se afl i ae
zarea de la Crligi-Filipeti.
Dac avem n vedere c la circa 1,5 km vest
de aezarea de la Crligi, punctul "Rdi-Hrrn
neti", se afl situat aezarea de la IzvoareBahna, din secolele VI-IX e.n. 14 , se observ
c in aceast microzon, de pe valea pirului
Bhnioara-Hrmneti, se evideniaz o conti14 Ioan Mitrea, Carpit:a, 1973- 197-i, p. 55-76; idem,
Ca.rpit:a, 10, 1978, p. 205-252.

nuitate de locuire, preponderent autohton, din


secolele II-III e.n., pn n secolul al IX-lea e.n.,
respectiv din epoca dacilor liberi pn n momentul
ncheierii procesului de etnogenez i cristalizrii
culturii vechi romneti.
ln rstimpul i spaiul amintit, evident c se
constat o anume mobilitate a comunitilor
autohtone, dar aceast mobilitate s-a circumscris
unei stabiliti microzonale.
Aceast ncheiere, ce se impune a fi ntrit cu
noi argumente, pune in lumin importana investigaiei arheologice microzonale, pentru problema
continuitii i oblig la continuarea cercetrilor
atit la Cirligi-Filipeti cit i la lzvoare-Bahna.
RECHERCHESARCH~OLOGIQUES

DANS L'HABITAT DU II -ve SIECLES


DE ClRLIGI COM. de FILIPETI
DEP. DE BACU
RESUMI~

En 1981, on a co.ntinue les recherchcs a.rchcologiques dans


!'habitat de Crligi, corn. de Filipeti, dep. de Bacu.
On a decouvert de nouveaux complexes archeologiques
parmi lesquels les habitations (L 2 ct La) qui ont ete attribuees
a la suite de l'analyse de leur inventaire, au IV" siecle n.e.
ainsi que deux fosses ou l'on a trouve peu de materieuax,
archeologiques (G 2 attribuee au III" siecle n.e., ct G 1 datee
du IV" siecle n.e.).
Outre les materiaux des complexes mentionnes, dans la
couche aux restes archeologiques, on a trouve des fragments
ceramiques qui indiqucnt une habitation, dans la zone examincc, aux II-III" siecle n.c., tandis que d'autrcs matcriaux
attcstcnt unc phase tardive dans l'evolution de cet habitat,
en cspece unc phase qui peut etre placee a la fin du IV" siecle
ct au commcncement du v siecle n.c.
Les donnccs obtcnues enl981 s'ajoutcnt a celles des annees
anterieures, prouvant l'existance a Crligi d'un habitat qui
a commcnce au II- III" siecle n.e. et a continue jusqu'au
commcncement du v siecle n.e.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Noi n1orminte de

epoc romana-bizantin

la Tomis

V. LV\'GU, C. CHERA-MARGI!\'EAKU

Lucrrile edilitare de la intersectia Bd. 1 Decembrie 1918 cu str. Stabilizrii au prilejuit efectuarea unor spturi de salvare. Astfel a fost cercetat
un important lot de morminte aparinnd epocii
romano-bizantine, care se adaug celorlalte sute
de lcauri sepulcrare, cercetate i nregistrate
pn acum, aparinnd diverselor necropole ale
Tomis ului 1
Avnd la baz criteriul tehnicii de constructie
am mprit mormintele din necropola tomita~,
aparinnd epocii romano-bizantine, n urm
toarele tipuri:
A. Morminte n firid i cu camer de acces,
cu variantele:
- morminte cu o firid i cu camer de
acces (fig. 1/1};
- morminte cu dou firide si cu camer
acces comun (fig. 1/2). '
B. Morminte simple (groap rectangular)
(fig. 1/3).
C. Morminte in igle - i anume varianta cu
scheletul incadrat de igle pe una din laturile lungi i una din laturile scurte, la
cap (fig. 1/4).
n total au fost cercetate 37 de morminte,
dintre care 30 aparin primului tip menionat,
ase celui de al doilea, iar unul se ncadreaz
n ultimul tip. Din cele 30 de morminte n firid
i cu camerrt de acces, J 1 conineau urme de lemn
de la sicrie, 14 nu aveau astfel de urme, unul
era mormnt cenotaf, iar restul de patru morminte sint lipsite de observaiile necesare. Trei
dintre mormintele simple prezint urme de sicrie
in timp ce celelalte trei sint lipsite de prezena
acestui element. Mormntul in igle nu prezint
urme de sicriu.
Se impune a aminti, cel puin cu titlu informativ, c n profilul malului dinpre est au aprut
cteva morminte in igle, aezate n dou pante,
dar nu au fost inc cerctate.
Numrul mare al mormintelor n firid i cu
camer de acces (30 din cele 37 de morminte
cercetate) constituie pentru Tomis o particularitate aparte, dac inem cont de faptul c in
Scythia Minor o situaie asemntoare nu o ntlnim nici la Callatis, unde numrul mormintelor
1 V. Barbu, St. CI., 3, !961, p. 203-225- lucrare ce
cuprinde necropolele Tomisului ncepnd din cpoca elenistic
i pn1L n sec. IV e.n.

n firicl{t este extrem ele redus, majoritatea constituind-o cele de tip cist, construite din piatr,
i cele simple~. si nici la Piatra Frectei 3 unde
nu au fost inert s~mnalate. Acest tip d~ m~rmnt
apare la Tomis pentru prima dat n a doua
jumrttate a secolului III e.n., este foarte rspndit
n secolul al IV-lea i se ntlnete chiar i n
secolele V- VI e.n. Astfel pentru perioada romano-bizantinrt, acest tip ii g{tsete corespondene
pentru Dobrogea numai la Callatis, dar in numr
redus. Ele sint semnalate, pentru zona nordic
a Mrii Negre, in zona Chersonesului, fiind datate
n secolele V- VI e.n. Astfel de morminte sint
semnalate in sudul Dunrii la Varna i Provadia,
cele din urm fiind spate in stinc, considerate
paleocretine i datate n a doua jumtate a
secolului al IV-lea i prima jumtate a secolului
urmtor. Acest sistem de inmormintare este frecvent n Siria, unde se intilnesc morminte asem
ntoare in ceea ce privete planul de construcie.
Nu este exclus o influent a tehnicii constructive
a mormintelor siriene a~upra celor din Tomis,
acest transfer de influen{t manifestndu-se i
mai trziu, n cadrul fenomenului de rspindire
a cretinismului, in care rolul predominant 1-au
jucat elementele etnice venite din Orient. Tot
in acest sens trebuie amintite si multiplele relatii
existente ntre Scythia l\Iinor i regiunile orienta'le
(Asia ~.licft, Egipt, Siria).
?\lormintele simple, ce apar din cele mai vechi
perioade, snt foarte frecvente in necropolele romano-bizantine i gftsirea unor analogii este, considerm noi, de prisos.
\Ionninielc n iglc, spre deosebire de cele in
firidft i cu camerrt de acces care apar, aa cum
am arrttat, in a doua jumtate a secolului al
III-lea, sini semnalate in epoca romanrt incepind
cu secolul al IV-lea, elt;_ continund srt apar
pin in secolul al VI-lea. In Dobrogea, asemenea
rno;mintc au ap~trut la Piatra Fredei i ~Iangalia
Diferitele morminte au aprut la adincimi
foarte variate. Astfel, mormintele n firid i cu
camer de acces au fost semnalate la adincimi
cuprinse ntre 2 i 5 m, majoritatea fiind ins
gsite la adincimi ntre 2,50 i 3,50 m. Majoritatea
mormintelor simple au fost surprinse la adncimi
2 C. Prcda, Cal!atis. Necropola mmano-bizantin,
1980, p. 15-22.
3 A. Petre :\Iaterialc, 8, 1962, p. 565 i 586.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Bucureti

V. LUNGU, C. CllERA-~1.\J{GINEANU

146

cuprinse intre 2,10 i 2,50 m, excepie fcnd


dou:i morminte aprtrute la 3 i respectiv, 4,50
m adincime. Mormintul in igle a aprtrut la o
adincime de 3 m.
RITUL

RITUALUL

n toate mormintele cercetate s-a observat practicarea n exclusivitate a ritului inhumaiei. Pe


ling inmormintrile individuale (care rcprezintrt
dealtfel majoritatea) au fost semnalate i nmormntri colective de 2 pin la 4 schelete n fiecare
mormint. S-a semnalat i un mormint ccnotaf apariie singular pin n prezent.
nhumarea mai multor schelete ntr-un singur
mormnt nu reprezint o excepie fcutrt de necropola tomitan, morminte cu dou schelete
aprind i n necropola de secol IV e.n. de la
Histria; situatii similare intilnim i n nordul
Mrii Negre i: mai cu seam, n nccropolele trzii
din Pannonia. Din acest punct de vedere necropola
callatian se detaeaz net, deoarece aici ntlnim chiar i cte ase pn la unsprezece schelete ntr-un singur mormnt. La Tomis, mormntul
nr. 30, cu dou firide i camer de acces comun
i mormntul nr. 8, n firid i cu camer de
acces, cu ase, respectiv trei schelete, demonstreaz o situaie similar.
Majoritatea mormintelor snt orientate V-E,
cu mici devieri inerente, dup binecunoscutul
obicei cretin. Dou morminte - M.24 i M.29 snt orientate NV -SE, iar unul- M.32- NESV. Poziia scheletelor nu prezint diferene prea
mari de la un mormint la altul, toate fiind aezate
pe spate, n poziie intins, cu miinile uor indoitc
din cot, de cele mai multe ori spre sau pe oasele
bazinului, alteori a~czate pe abdomen sau intinse
pc ling corp. OricnUri i poziii similare al_e
schelctclor se constat n necropolclc romana-bizantine din Pannonia. n Dobrogea situaii asemntoare apar la Callatis i Piatra Frccci.
ntr-un singur mormnt s-a gsit un schelet cu
picioarele ncruciate (M.l7) ; aceeai poziie a
fost semnalat la Mangalia 4 i la Mitrcni, ntr-un
mormnt aparinind orizontul?i. c_ultura.l ~n
tana de Mure-Cerneahov. Poz11a n~cru~1ata a
membrelor inferioare ale schelctulm dm M.l7
sintem inclinati s-o atribuim unui element al
ritualului crct'in, aceast ipotc~ fiind valabil
i pentru cazurile de la Callahs.
INVENT AH. TIPURI DE OBIECTE

Oarecum surprinztor este faptul c, n cele


37 de morminte cercetate, nu s-a gsit 111c1 un
obiect ccramic, aceast situaie neexcluznd posibilitatea ca spturile viitoare s p~n !l evidenFt
i astfel de inventar funerar. O s1tua1e cont.rastant ofer din acest punct de vedere Callahsul,
4

C. Preda, op. cit., p. 24, M 195, M 234.

unde ccramica apare frecvent

este relativ va-

riat.

Inventarul funerar era aezat in regiunea craniilor, la mijloc sau la picioare. Dei siirac, materialul arheologic descoperit pin;t acum - vase
de sticlrt, fibul, cataram, m;trgclc, cercei, ind
din bronz - i gsete uor analogii n provinciile imperiului, ceea ce inclid o integrare organidt
in orizontul cultural provincial-roman. S;tr;tcia
inventarului funerar nu trebuie, firete, interpretat n sensul unei crize economice-politice care
s se fi repercutat pe trtrm ritual-religios, fiind
bine tiut c epoca romano-bizantinrt reprezint,
in Dobrogea, o lung perioad{t de stabilitate politic i prosperitate economic{t. Austeritatea inventarului din morminte este cert, indisolubil legat de perceptele religiei cretine, care citiga
tot mai mult teren. La religia cretin ader o
mare a parte populaiei din diverse straturi sociale, n special dup anul 313, cnd mpraii
Constantin i Licinius emit binecunoscutul edict
de la ~Elan, prin care se proclama libertatea de
cult i egalitatea in drepturi pentru toate religiile
din imperiu.
Printre obiectele de inventar mai des ntilnite
n morminte, dar nu i foarte frecvente, se numr i vasele de sticl.
VASE DE STICL

Ungttentarii cu corpul globular, gtul tubular


nalt, cu buza inelar sau rsfrnt n afar. Au
fost descoperite dou asemenea vase, dintre care
unul are corpul mult teit, iar buza este asimetric
inelar (fig. 2J7). Pe pereii interiori ai vasului
se observrt clar urmele unui lichid vegetal uleios,
probabil ulei de mftsline. O situaie similar a
fost semnalat i in necropola romana-bizantin
de la Callatis 5 Cel de al doilea exemplar, tlescoperit n M.9 (fig. 2/6), cu corpul globular i buza
rsfrntrt arc analogii in Dobrogea, in nccropola
callatian a dar i n alte necropole trzii, cum ar
fi cele din Pannonai si anume la Csakvar 7 Astfel
ele exemplare se ntl~csc i ntr-o serie ele colecii
muzeale 8 . Tinind cont de contextul arheologic n
care au aprut i de analogiile menionate, aceste
vase se pot data in al doilea i al treilea sfert
al secolului al 1\'-lca c.n.
Ungucntarii de Jormii tubttlar, jus1jormii, lungi,
cu b1tlb la mijloc. n cadrul tipului se Jisting dou
subtipuri:
a) Ungucntarii de dimensiuni ml'dii, cu bulbul
pronunat i decor de cu te pc el (fig. 2/1 ; 3/ Il;
4/13; 14; 5/21) ;
5 Ibidem, p ..12, pl. o~. 111 122.1.
s Ibidem, pl. 7o, M222; pl. 71.J, M 210; pl.(>~. ~1 122.
7 A. Salamon, L. !larkoczi, Alba Hegia, Il, 1'.171, pl. 21\,

3-5.
s B. Filarska, .'iz/il a Slarojilnl', pl. 45-48; C. Isings,
Roman Glass in I.imbur[:, 1971, p. Il, 12 (pl. 1/19), datat
ns

la

sfritul

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

sec. III c.n.

141

~IUJ<~ll;>;TE llE EPOCA IW~IANO-BIZANTINA DE LA TO~tiS

M 1 -

M30

Profil V-E
O
1m

....................

Profil VE
O
1m

.......

r------------------- - - - - - - .
'\"\11

/
/

.-
/

M. .,--

M.31- M.36

4.

3
Fig-. 1. Tomis. Tipuri de morminte.
Abb. 1. Tomis. Griibertypen.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

o
M.L.

M.8 .

..~~
~:

M.9.

;.

M . 1~
Fig. 2. Tomis. Inventarul mormintelor nr. 1, 8, 9, 15.
www.e-patrimoniu.ro,
Abb. 2 . Tomis
. Inventar der www.cimec.ro
Grber i, 8, 9, 15.

~OR~INTE

DE EPOCA ROMANO-BIZANTIN.~ DE LA TO~IlS

b) Unguentarii foarte lungi i cu bulb mic


(fig. 2/5; 5/16, 17, 18).
Primul subtip este des ntlnit ntr-o serie de
necropole romane-trzii, ca cea de la Mangalia 9
Constana 11 , Scupi 11 i Cernoj Gori 12 , n Iugoslavia, Dura-Europos 13 i din Pannonia 24. Subtipul al doilea, caracteristic de asemenea secolului
al IV-lea, este intilnit tot in necropole trzii, la
Constana 15 , Mangalia 16 , Sagvar 17 , fiind prezent
i n unele colecii muzeale 18 Unguentariul din
M.8 a fost gsit alturi de o fibul cu capetele
n form de ceap i cu o cataram, ambele
obiecte dat indu-se cam ntre anii 330-380 19.
Aceeai datare este valabil deci att pentru vasul
de sticl descoperit aici cit i pentru celelalte
unguentarii, aparinnd tipului cu bulb la mijloc.
OBIECTE DE METAL

- Fibult'i din bronz (fig. 2/4), cu butoni glohulari faetai, uor alungii, i decor de grupuri
de unghiuri cu virfurile pe linia median, reprezcntind o variant a fibulei cu buton n formft
de ceap. Aceste fibule (Zwiebclknopffibeln) sint
caracteristice epocii romano-bizantinc, fiind datate
ncepnd cu al doilea sfert al veacului al IV -lea
c.n.; ele apar des n cimitirele romane din aceasti"'t
perioadft. Pc teritoriul Scythiei Minor filmle identice cu exemplarul nostru au fost semnalate la
Callatis 20 i Piatra Frecrtei 21 , n Cngaria, la
Tordas 22 , precum i n afara granielor Imperiului
roman trziu 23.
- Cataram cu armtur i inel de form semicircular prins in nituri (fig. 2/3); spinul se
prinde pe inel, la partea inferioar, iar captul
su mobil cade pe partea superioar a inelului,
pe care nu-l depete. Acest tip de cataram
este semnalat in necropola callatian 24, in necropolele trzii din Pannonia, la Sagvar 25 , Maja i
10 M. Tluco.,ala, Vase antice de sticl la Tomis, p.
127
fig. 261 i 269- sec. IV. e,n.
11 Ian Mikulcic, Arheoloski Ycstnik, 25, 1974, p. 210,
pl. 8. fig. 232 - primul sau al doilea sfert al sec. IV.
12 A. Cermano,ic-1\:uzmano,ic, Arheoloski \"cstnik,
25,
197i, p. 190, pl. V, fig. 7 - datat n sec. IV c.n.
13
C. Isings, Roma11 Glass from dated Finds, p. 12Ci, forma

!05.
HA, Radnoti, Intlrcisa, 2, XXX\"1, p. 1.18, nr . .12, pl.
1.
~& M. Tlncomla, op. cit., p, 1.52, fig. XI.
16 C. Preda, op. cit., p. li7, pl. !.l, .M 26i.
17 A. Tlurger, ActaArchHung, 18, 1966, 1-4, pl.
97 .1,
M 3.15; pl. 96, 4, M 6.1.
8
1
J. \V. Hayes, Roman and Pre-Roman Glass in the
Royal Ontario Museum, p. !61, nr. 668, pl. 42 - exemplar
sira-palestinian; p. 214, pl. 28, nr, 461, 462- toatt' datate
n sec. IV e,n,
1 9 E. Keller, Die sptr.omischen Grabfunde in Siidba:yern,
unda autorul fixeaz limitele cronologicc pentru filmlele cu
capGte n form de ceap i pentru catarame.
20 C. Preda, op. cit., pl. .12, M 41 i pl. .15, M 36.1,
21 A. Petre op. cii., p, 577, fig. 136/2.
22 Z. Banki, Alba Regia, 9-8, 1917, !918, pl. ICX, 3, M 6
23
D. Ianko1ic, Starinar, 25, !973- 1971, p. 20.1, fig. 4
24 C. Preda, op. cit., p. 148, M 352. 1 i M .142.
2
" A. llurger, op, cit., fig. 108, M 19i ~i pl. XCII, 6, M 23.1.

xn.

149

Somodor-Puszta 26 , precum l m zona Rinului,


in necropola de la Krefeld-Gellep 27 n zona suddunrean el apare la Gorun (Tolbuhin) 28, iar
n cea nord-dunrean, n complexe aparinnd
culturii Sintana de Mures-Cerneahov, in Muntenia
I Moldova 29 .
'
OBIECTE DE POSDOAB..\.
Mrgele. - Plate-inelare, din sticl, galbene
maronii-rocate, gsite n M.25 (fig. 4/15).
Exemplare asemntoare nt ilnim la Caii a t is 3,
unde sint datate in al doilea i al treilea sfert
al secolului al IV-lea, i in regiunea Rinului, in
marea necropol de la Krcfeld-Gellep 31 Se intilnesc de asemenea i in nordul Dunrii, n complexe funerare aparinnd culturii Sntana-Cer-

a)

ncahov 32
- n formft de ppuft, din sticl, galbene i
maronii-rocate, descoperite tot in M.25 (fig. 4/ 12).
Mrgele de ace_;;t fel, lucrate din chihlimbar, apar
destul de rar. Dac, pin acum, replica in sticl
de la Mangalia 33 era singular, exemplarele de
la Constana vin s formeze un tip de mrgele
de sticlft. Analogii, ca form nu ca material, gsim
la Yarna 31 , Sagvar 35 i Szentes- Jaksor 36 , ultimele douft n Pannonia. Dup formft, aceste mr
gele ar putea fi datate la mijlocul i in deceniile
imediat urmfttoare mijlocului secolului al IV-lea
e.n., avind n vedere i faptul c la Callatis atit
mrgelele plate-inclare ct i cele in form de
ppu au fost descoperite mpreun cu monede
datate 346-354 21.
- ngemnate, din sticl, de form globular,
albastre i verzi (fig. 4/12). Snt semnalate i in
necropola de la Callatis 38 La Constana s-au
gsit mpreun cu dou unguentarii de tipul cu
corp fusiform, bulb proeminent i cu cute.
- Mrgele mici, inelare, de culoare albastr
inchisft, gftsite n M.l4 (fig. 3/9) alturi de perle
tubulare, negre, mrgele din agat negru i doi
cercei simpli din aur. ntregul inventar se plaseaz n a doua jumfttate a secolului al IV-lea e.n.
26 Idem, Arh. Ert. 99, 1972, p. 95, fig. 4.1f5; idt'm, ArhErt,
!O 1. !974, p. 67, fig. J, JJ, M 16.
27 R. Pir! ing, Das romisch-j1iinki.'che Gni"bhjeltl vim ](reftld-Gellep, M .132, fig. 19, ~2" I. Yasilicin, lz1estija-Yarna, 14(29), 1978, pl. 4f.1, p. 115.,
2 8 B. :\[itrea C. Prt'rla, Xl'Cropolcle din sec. IV e.n. din
Muntmia, 1966, p. 207, fig . .1; I. Ionita, ArhMold, '1, 1966,
fig. .15, 1.
30 C. Preda, op. cit., pl. 26, M .1.15, M .151, M .157- confecionate elin chihlimhar i nu din sticl ca ext'mplarcle
noastre.
~~ H. l'irling, op. cit., p. 160, pl. 8f18; 19/8 a- b.
2
3
Gh. Diaconu, Trg~or. ,\'ccropola din sec. III-IV e.n.,
1965, p. 108, pl. HH/ Il; Il. Mitrca, C. Preda, op. cit., p. 145,
fig. 185j5 i 193- confecionate lot din chihlimhar.
::3 C. Preda, op, cit., p. 209, pl. 79, M 295. 1.
34 G. Tonce,a, lZ"!t'stija-Yarna, 12, p. 50, pl. 19. fig. 54.
~ 5 A. Tlurger, ActaArchHung, 18, 1-4, fig. 105, M 167.
:;6 Arch Hung, 30, 1950, p. 145, pl. 5S, 6, M 2.
.17 C. Preda, op. cit., p. 59, ~~ 15.
3R Ibidem, pl. 27, !\1 23-1.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

10

M.1L.

M.19.
Fig. 3. Tomis. Inventarul mormintelor nr. 14 i 19.
Abb. 3. Tomis.
In nntar dcr Grber
14 und 19.
www.e-patrimoniu.ro,
www.cimec.ro

12

M.25.
F ig . .of . Tomi s. Inve ntarul mormntulu i nr. 25.
Abb. '1. Tomi s. In ventar des Gra bes 25.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

V. LUNGU, C. CHERAMARGINEAN U

19

17
18

M.29.

10

M.28 L
M.27

M26.
Fig. 5. Tomi s. In1entarul

mormintelor=. nr. 26, 27, 28 ,' 29-, 36 .

i\hb . .5. To mi s . In ve ntar el r Gr he r 2o, 27, 2/l, 29, :> o

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

MORI\f!NTE DE EPOCA ROMANO-BIZANTIN.~ DE LA TO~IIS

Aceeai

incadrare cronologic este valabil i


pentru cerceii de aur descoperii la Callatis 3 9 ,
similari celor de la Constanta.
- Mrgele tubulare, negre,' cu decor in linii
circulare (fig. 3/9). Analogiile cele mai apropiate
le intilnim la Mangalia 40
- Mrgele din agat, negre, de formft dreptunghiularft, avind ca decor nuiri de prile laterale (fig. 3/10).
b) Cercei din aur. Simpli, din sirm, infurai
la capete (fig. 3/8). Tipul este semnalat in diverse
necropole, cum ar fi cea de la Callatis 42 i cea
de la Sagvar, din Pannonia 41 i se dateazrt, cu
aproximaie, la mijlocul i in a doua jumtate
a secolului IV e.n.
c) Inel din bronz. Tip verig, circular in seciune. Asemenea inele apar in necropolele romanetirzii din Pannonia, mai exact la Csakvar 43 i
Sagvar 44 , dar i in Scythia Minor, la Callatis 45
Se dateaz, in general, ctre mijlocul secolului
al IV-lea e.n. i chiar in deceniile unnrttoare ale
aceluiai secol (fig. 2/2).
CONCLUZII

n cele ce urmeaz vom incerca s sintetizm


citeva concluzii p eliminare, cu sperana c vom
reui srt cercetm i alte morminte pentru a putea
obine o serie de date edificatoare cu privire la
caracteristicile principale ale necropolei, la cronologia i chiar la limitele sale in spaiu.
n primul rind inem s relevm c intre necropola tomitan i cea callatinan exist evidente
legturi culturale i tipologice. Ne referim nu
numai la ritul i ritualul caracteristic celor dou
necropole, la componena inventarului funerar, dar
mai cu seam la tipurile de morminte. Se observ
c cele trei tipuri de morminte descrise aici se
intilnesc i la Callatis. Mai mult chiar, tipul mormintului in firid i cu camer de acces este
caracteristic unei arii mai largi, depind graniele Scythiei Minor, i anume ariei vest i nord
pontice. Mormintele in cauz se pare c fac parte
din necropola a cincea a Tomisului, in care sint
prezente morminte de secolul IV. e.n., dar care
se interfereaz i cu morminte din secolele II- III
e.n. Aceeai situaie am semnalat-o i in cercetrile
noastre, dar interferenele cu mormintele de
secolele II-III e.n. sint extrem de sporadicecinci morminte in partea de sud a suprafeei
in care au fost executate spturile noastre de
salvare, in rest aprind numai morminte aparinind secolelor IV- V e.n. Acest fapt arat dt
aici se afla limita de nord a necropolei a cincea,
9
Ibidem, pl. 75, M 219.4.
o Ibidem, pl. "':17, 1, 5.
4 1 Ibidem, pl. 17, M 63 M 104.
42 A. Burger , ActaArch Hung, 30, 1950, M 140, fig.
!03.
43 A. Sa1amon, L. Barkoczi, op. cit., M 17, fig. 7.
44 A. Durger op. cit., fig. 122, 5b, 5c (M 340); fig.
108
(1\1 191, 4); fig. 102, M 161, Sa.
46 C. Preda, op. cit., pl. 25 M 33-1.2, M 354.1; pl. 53J7.
"

153

ce cuprinde morminte din secolele II-III e.n.,


peste care s-au suprapus cele de epoc romanabizantin. De la punctul amintit (latura de S
a Bl. L 52 A) incepe masa compact a mormintelor din secolele IV- V e.n., fr s mai intilnim
morminte aparinind epocii romane timpurii.
Cronologia mormintelor ridicrt anumite probleme, datarea devenind mai complicatrt in cazul
mormintelor fr inventar funerar. Materialul arheologic din cele citeva morminte cu inventar ne
indic al doilea i al treilea sfert al secolului al
IV-lea e.n. Cele patru monede descoperite in
M.36 (una de la Maximianus, emisrt in 308-310,
una de la Licinius, emis in 313 i dou de la
Constantin I, emise in 324-330) ne atest clar
c limita inferioar pentru datarea mormintelor
cu inventar este inceputul celui de al doilea sfert
al veacului al IV-lea (324-330 e.n.). Limita superioar a cronologiei acestor morminte poate fi
sfiritul celui de al treilea sfert al secolului al
IV-lea e.n., iar pentru aceast datare pot pleda
fibula cu capetele in form de ceaprt i catarama
de bronz, ambele din M.8, stiindu-se cft aceste
obiecte sint datate intre anii' 330-380 e.n. i cft
celelalte obiecte de inventar sint datate, in general, la mijlocul i deceniile nrmfttoare veacului
al I\'-lea e.n.
Dacft pentru mormintele cu inventar s-a reuit
o datare destul de exact, cele lipsite de inventar
sint lipsite de o cronologic cit de ct cxactft, dar,
insi lipsa inventarului poate constitui un argument care s justifice datarea lor in secolul
al V-lea, tiindu-se c obiceiul punerii diferitelor
obiecte ling corpul defunctului este interzis conform prescripiilor religiei cretine. Nu acelai
lucru putem afirma despre mormintele care, prin
inventarul lor, indic secolul IV i ne ofer,
totodat, o imagine clar a faptului c noua religie, cretinismul, nu reuise inc s rup irevocabil cu ritualul care presupunea depunerea in
lcaurile sepulcrare a diferitelor obiecte 46 n
aceste condiii, limitele cronologice ale mormintelor n cauz pot fi plasate la nceputul celui
de-al doilea sfert al veacului al IV-lea i veacul
al V-lea e.n. (fr alte precizri pentru acest din
urm veac).
Situaia tulbure creat n imperiu ca urmare
a migraiei vizigote de la sfiritul secolului I\'
e.n., se repercuteaz negativ i asupra Scythici
Minor (situaie care se va perpetua i dupft anul
382, anul de incheiere a tratatului de alian
dintre Athanaric i Teodosiu cel Mare), populaia
Tomisului i a Dobrogei in general avind de suferit de pe urma statornicirii acestui neam germanie la sudul Dunrii, ca federai. 47 Poate c in
contextul acestor vremuri tulburi trebuie j udecat prezena mormintului-cenotaf (posibil s mai
46

Ibidem, p. 81.
Cf. A. Radulescu, 1. Bito1eanu, Istoria romnilor din/re
Dunre
Mare - Dobrogea, Bucure~ti, 1\179, p. 135.
47

,,i

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

154

V. LllNGll, C. cHEHA-~1.\HGINEANll

apar i

altele), cnd cel ce ar fi trebuit nmormntat i-ar fi pierdut viaa n alte pri ale Scythiei
(sau n cu totul alte regiuni) ntr-una din luptele
sau conflictele care au avut loc (de genul episodului cu Gerontius la Tomis), nemaiputind reveni niciodat la Tomis.
Observaiile fc1:1te pn acum ne conduc ctre
afirmaia c mormintele prezentate fac parte
dintr-o necropol cretin, chiar dac, pn n
momentul de fa, nu s-au gsit anumite simboluri cretine care s confirme indubitabil acest
fapt. Totui o serie de argumente vin s sprijine
afirmaia noastr: - orientarea est-vest a majoritii covritoare a mormintelor; - orientarea
cu privirea spre rsrit a scheletelor, dup obiceiul cretin; - aezarea minilor pe bazin, piept
sau abdomen, ca expresie a aceluiai obicei: mormintele se dateazrt intr-o perioadrt n care
cretinismul cucerise pe plan spirit ual-religios o
poziie dominant.

In perioada scrolelor IV- V e.n., la Tomis,


nu se produc schimbri etnice de csenrt, fapt
evideniat cel puin de materialul arheologic al
inventarelor funerare, material care se ncadreaz
organic orizontului cultural provincial-roman.

NEUE GRBER AUS ROMISCH-BYZANTINISCHER EPOCHE IN TOMIS


Z{'SAMMENFASSl"NG

Die 37 untersuchten Grii.ber gehoren zu einem Friihchristlichen Grii.berfeld aus dem 1. Jh. unei vom Anfang des
Nii.chsten. Die Griinde, auf die sich diesc Annahme stiitzt,
sind folgende:
- die \V-0-Ausrichtung der iiberiwegendcn Anzahl dcr
Grii.ber,
- dic W-0-Ausrichtung der Skelette, das heiLlt der Kofp
im \V und dis FiiLlc im O, dem christilichen llrauch gemii.Ll,
- die nach dem christlichen Hitual auf das llecken, gegen
die Brust gerichtet gelegtcn Hii.nde,
- die Grii.ber werden zeitlich in cine Periode eingereiht,
in cler das Christentum cine Jorherrschende Stellung auf
gcistig-religiser Ebcne cingenommen hatte,
- der llautyp der Grii.bcr- mit ausgehhlter Grabkammer und Zugangsschacht - der auch bei andt>rcn christlichen
Grbern anzutreffen ist, wie zum Beispiel bei denjenige) van
Callatis in Scythia Minor unei von Provadia im Siiden cler
Donau, 11111 nur \Hnigc dc-r Analogien anzugeben,
- cler spiirlich o<ler gar nicht Jorhandene lnhalt <li S<'r
Griihn stimmt mit d<n \"orschrift<n cl!'r christliclwn H.cligion
iilJPrein.
llas aus diPS!'Il Criilwrn gphorgene Matf'rial, ohwohl
nicht zahlr!'ich, fin<ll'1 in dtn ProJinzen d!'s Homischen Hcches
leicht .-\nalogien, was wie<l!rum hpdentl't, <laO <'S sich in
den pnoinziell-riimischen 1\ulturhorizont einreihen liiiJt. Es
geht ahl,nfalls herJnr, daf3 in d!'r !'thnisch<'n Str11kt11r cler
tomitanischcn Einwohnerschaft k<in< l>P<kHtenden Anderungen stattgefunden habcn.
Dic zukiinftigPn Forschungen werdcn dazu bcitragen,
Jielc dcr hier an~diihrtcn AspcktP zn kliiren.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Asezrile

din secolele III-XI de la


T.

irna,

jud. Prahova

OLTEANV, N. NEAGU

Rezultatele obinute in campania de spturi


arheologice din vara anului 1981 prilejuiesc un
succint bilan al descoperirilor fcute pinft in
prezent in urma ccrcctrtrilor efectuate in decursul
celor cinci ani - 1977- 198 l -. Potrivit campaniilor efectuate pinft in acest an, la irna au
ieit la ivealft aezri omeneti datind din epoca
br<?nzului i din mileniul I e.n. (secolele III-XI).
1n cele ce urmcazrt ne vom referi la rezultatele
ccrceU"trilor din vara anului 1981 privind mileniul
1 e.n., judecate in contextul descoperirilor din
anii precedeni, pentru a awa astfcl o imagine
mai clar i de ansamblu asupra rolului obiectivului arheologic studiat in problemele de viart
ale comunitii aflate pc teritoriul comunei irna,
jud. Prahova in decursul secolelor III-XI.
Seciunea IX, deschis in acelai punct, numit
"Fin tina lui Hiru", unde au fost efectuate i
cercetrile anilor precedeni, a interceptat o serie
de locuinte ale unor asezri din secolele III-IV,
IV- V, \;-VI i IX_:XI (fig. !fi). Spre deosebire de anii precedeni, lipsete din aceast seciune nivelul secolelor VI- VII, interceptat aproape in toate celelalte seciuni. De remarcat c
locuinele menionate din epocile amintite se
suprapun, in cea mai mare parte, astfel incit
datarea lor s-a frtcut mai cu seam pc baza stratigrafici, ma tcrialcle recoltate, in special eeramica i fihulele, oforindu-nc la rindul lor, posibilitatea unei dclimitri cronologice ceva mai
strnse a nivelurilor de locuire.
Secolului al III-lea i inceputului celui urmtor ii aparin trei locuine interceptate in
carourile 12, 16 i 19 care, adugate la cele descoperite pin acum la irna, ridic numrul lor
la apte. Prima locuin, cercetat pe jumtate
in acest an, prezint in colul nord-vestic un
cuptor amenajat din lut, cu un diametru de
0,40m, cu vatra bine ars i pereii pstrai pin la
inlimea de 0,15 m. Nu tim dac cuptorul avea
sau nu bolta corespunztoare. Locuina este adincit cu 0,30 m fa de nivelul antic de clcare.
De remarcat crt in interiorul acesteia se mai afla
o vatr deschis, cu diametru! tot de 0,40 m,
pe ea aflindu-se citeva pietre arse. Din punct
de vedere stratigrafic s-a observat crt de la partea
superioarft a pereilor cuptorului din locuinrt s-a
spat o groapa m form de clopot, datind elin
secolele V- VI.

Cea de a doua locuint cercetat in aceast


campanie, datind de ~semenea din secolele
III-IV (carou! 16), a fost suprapus, pe o mic
poriune, de o locuin Dridu, astfel incit dimensiunile reale ale locuinei in discuie scap observaiilor. Din umplutura locuinei, adincit ca i
cea anterioarrt cu O 30 m fat de nivelul antic
de calcare, au ieit ia ivealrt fragmente ccramice
lucrate la roata de picior i cu mina, printre ele
aflndu-sc si fragmente din asa-numitele .. Krausengefa13e" .'
'
A treia locuinrt, descopcritrt in carou! 19, a
fost interccptaL"'t i cercetat aproape in intregime. Ea a fost uor suprapus, p~ latura nordicrt
i respectiv cea sudic, de locuine din secolele
V- VI i IX-XI. Locuina a fost adincit ~u
O 50 fat de nivelul antic de clcare, iar latunle
ei mso'ar, aproximativ, 2 x 4 m. Pe latura nordic era amenajat cuptorul de utilitate casnic,
cu vatra bine ars i dia metrul exterior de O, 70
m; gura cuptorului se afla ctre sud, in interiorul
locuinei. Cuptorul a fost realizat prin cruarea
unei platforme de pmint ptrate ( 1 X 1 m), in
interiorul gropii locuinei, platform in care s-a
amenajat apoi cuptorul prin scobirea unei cavitfti circulare cu dimensiunea artat. ..Rama"
rczultatrt a putut fi utilizatrt n scopuri casnice,
ca o .. poli" pentru aezarea vaselor. Fart de
podeaua locuinei, cuptorul s-a .Prtstrat pn~t la
o nlime de 0,50 m. Pc percn cuptor~lm, cu
excepia gurii acestuia, au fost aezate ~1etre de
riu cu dimensiuni mari, pn la inl1mea de
0,25 m. Este posibil ca unele din aceste pietre
s se fi prvlit in interiorul cuptorului, deoarece
acesta apare "nesat" de pietre ~?ari, ingr
mdite una peste alta, care se prelmg pe gura
cuptorului, pn la circa 1 m deprtare_ de _aceasta.
Printre pietre se afl i buci man dm bolta
cuptorului, puternic ars, p:v~lit. prin gura
acestuia, spre interiorul locume1 (hg. 1/3). P_c
cuptor se aflau grupuri de pietre, ~est~~ d~ ma~~
utilizate, probabil, in scopul menmeru calduru.
De remarcat c intre cuptor i peretele de vest
al locuintei s-a amenajat, pe direcia cuptorului,
un pat din pietre mari, de asemenea .de ru,
formnd o lavi de circa 0,50 m inl1me.
Datarea acestei locuine s-a fcut pc baza frag-.
mentelor ceramice i a unei fibule din bronz cu
piciorul intors pe dedesubt, identic ca formft
i realizare cu cea descoperit n anii precedeni

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

T..

156

OLTEANU, N. NE"AGU

3
irna-Praho 1a.
l ocuinelor din seco lele
Fig. 1. irna-Praho.,a.

1 Vede re general asupra complexelor de locui re din sec iun ea JX ; 2 \'edere genera l asupra
III -IV i V- VI; 3 Cuptorul casnic din l ocu in a datind din secolele lii - lY e.n. (detal iu ).
1 Vue generale snr les complexcs d'habitat d e la IX 0 sec tion ; 2 Yu e genera le sur les huttes de
III - [V et V- VI" sicc!C's; 3 Faur pour c nisson riu pain clt"cm' "'ntdansl'hahitaiionclaiantc! es lll - 1\""siec!C'sr!C'n. e.
Fig. 1.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

AEZ,\1\ILE

IJIN SECOLELE III-IX IJE L\

n seciunea V. Fibula prezinU analogii cu cele


descoperite la l\lfttsaru, ilustrative n special
pentru teritoriul de la sud de Carpai, i cu cele de
la Valea Seac, mai semnificative pentru zona
cxtracarpatic, fibule datate n secolul al III-lea
i nceputul secolului al IV-lea e.n.
Nivelul de locuirc din secolele III- IV, descris mai sus, este suprapus ele douft locuine din
perioada imediat urmftioarc - secolele IV- V -,
surprinse n carourilc 6 i 8. n acest fel, numftrul
locuinelor databilc n secolele IV~ V, descoperite la )irna pn n prezent, este de cinci.
Ambele locuine descoperite n 1981 au fost cercetate doar parial, una din ele fiind suprapus
pc latura de sud de o locuin din secolele V- VI,
iar pc cea de nord-vest de o locuin din secolele
IX-XI. De observat c locuinele din perioada
amintit prezint, n general, o mai mare adncime n raport cu cele din alte etape; ele au n
interior amenaja te vetre deschise, de form oval;
uneori, se gsesc doar grupuri de pietre de riu,
care prezint urme de ardere puternic. Printre
fragmentele ceramice descoperite aici, lucrate fie
cu mna fie la roat, se remarc i cteva de
tipul "KrausengefaBe".
Dup cum artam mai sus, acest nivel de locuirc este suprapus de dou locuine din secolele V- VI, numrul total al acestora din urm
fiind, pn n prezent, de opt. Cele dou locuine
de secolele V- VI interceptate n Seciunea IX,
carourile 5 i 20, se adncesc cu circa 0,30 m fa
de nivelul de clcare antic. Locuintele, de form
rectangular, msoar una 2 x 2' m, iar cealalt 2,50 X 3,50 m. Cuptoarele, amcnajate, la
ambele locuine, pe latura de nord, snt realizate
prin scobire n malul :ocuinei, cu deservire din
interior. Diametru! cuptoarelor variaz: 0,30 m
la prima locuin, 0,50 m la a doua. n ambele
cazuri vetrele snt bine arse. Din pmntul de
umplutur al locuinelor au fost recuperate fragmente ceramice, o fusaiol de bronz de form
hexagonal, oase de animale i de psftri, pietre
de diferite dimensiuni etc. Acestui nivel de locuirc
i aparine i o groap n form de clopot (caroul
13), cu diametru! gurii de 1,60 m i adincimea de
1,50 de la nivelul de clcare antic. Din ea a fost
scoas ceramic lucrat la roata de picior i cu
mina, crbr ne, cenu, oase mici de animale precum i o dlti de fier cu manon (3,5 cm inlimc
i 2,5 cm lime).
n sfirit, nivelului Dridu ii aparin dou locuine, surprinse parial; una este de form oval

~IHNA,

JUIJ.

PH.~HO\'.~

157

(diametru! mare= 3 m), ccalalU rectangulad,


cu una din laturi de circa 4 m. Numftrul total al
locuintelor datate in secolele VIII-XI, descoperite 'pn acum la )irna, se ridid la opt. Prima
locuint se adncca cu 0,30 m, cea de a doua cu
0,60 -d-t fa de nivelul de clcare al epocii. A
doua locuinft prczintft n colul de nord-est un
pictrar, amenajat din pietre masive de ru lipite
cu lut. Locuina ovalft parc sft fi servit ca atelier
pentru reducerea mincrcului de fier, deoarece n ea
au fost amplasate douft cuptoare de redus, din care
s-au mai pftstrat crcuzetclc (circa 0,40 m diametrul exterior). Ele prezentau ars uri puternice
n interior i snt asemntoare, pinftla identitate,
cu cele descoperite n celelalte seciuni n campaniile precedente.
Fcnd un scurt bilant al rezultatelor obtinutc,
pn n prezent, pc antierul de la ~irna,' avem
urmtoarea situaie: 39 locuine (apte din secolele III- IV, cinci din secolele IV- V, opt din
secolele V- VI, 11 din secolele VI- VII, opt din
secolele VIII-XI), cuptoare de redus minereu
de fier (trei din secolele IV- V, ase din secolele
VI- VII, trei din secolele VIII-XI) alturi de
care amintim numeroase fragmente de zgur i
lupe de fier, aparinnd att epocilor amintite ct
i secolelor III- IV, perioad din care nu s-au
descoperit pn acum cuptoare propriu-zise.
innd cont de statistica prezentat, complexul
arheologic de la irna este singurul din cele situate la sud de Carpai n care aezrile amintite
se suprapun, fr cezur, din secolul al III-lea
pn in secolul al XI-lea, iar in privina valorificrii minereului de fier, singurul in care s-au
descoperit, pn in prezent, cele mai multe asemenea mijloace de producie din mileniul I e.n.

H.ESULTATS DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE )IRNA, DEP. DE PRAHOVA

Les fouillcs Cffectuel's c11 l\.1~2 a ~irna dep. l'raho;a (sectioll IX) ont mis CII c;idcllcc des huttes datant des
III"-IV" sieclcs, IV"-,. sieclcs, \""- \"1" si(cles et des
IX"-Xl" siecles.
Parmi les ohjets dccouvcrts, il faut lllelltiOIIIIl'r um filmle
cn bronz de lll 0 -1V 0 sicclcs, des fours pour cuisson du pain,
u11e fusalolc un ciscau cn fer, des fragments ccramiques etc.
D'autre part, les fouilles ont mis au jour cncorc deux
fours (fourneaux) a reduirc le mine rai de fer de IX"- XI'
sicclcs, de petites dimcnsions.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

antierul

arheologic Sucidava- Celei (jud. Olt)

) D. TL"DOR /, O. TOROPU, C. TTULEA, M. NICA i F. BCHJ

n campania arhcologid din anul 1981, pc


arheologic Sucidava-Celci, s-au efectuat
in sectorul "Aezarea civil" i in sectorul "Cetatea romana-bizantin".
Obiectivele, mai importante, urmrite de colectivul tiinific in sectorul "Cetatea romana-bizantin" 1 au fost:
1. Continuarea cercetrilor in "tcllul" aparinind orinduirii comunei primitive, aflat in colul
sud-vestic al cetii.
II. Cercetarea nivelurilor de locuirc dacic din
colul sud-estic al cetii.
III. Continuarea cercetrilor in zona de la vest
de basilic paleobizantin.
IV. Redezvelirea i consolidarea hypocaustului
descoperit in anul 1958.
V. Consolidara unor complexe de zidrie ameninate de distrugeri.
antierul
cercetri

1. n zona "tellului" din colul sud-vestic al


cetii au continuat cercetrile in seciunea IV
(22,0 x 4,0 m) deschis in anul 1976. S-au executat spturi numai spre peretele d~ vest. al
seciunii IV pc o lungime de 12,00 m I o lime
de 1,50 m.
n zona ccrcctaUt, la adncimea de- 1,70 m
au fost identificate urmele unei locuine (nr. 13)
care a fost distrus, in partea central i vestic,
pc o lungime de 7,00 m, spturi J?ai .vechi .. E_ste
o locuin de suprafa cu peren dm pan ~m
pletii cu nuiele, lipii cu chirpi~ i cu aco:pen~l
susinut de pari ale cr01: gropi au fost I~ent.I
ficatc pe podeaua locuinei. Podeaua, lucrata du~
lut galben gros de O, 10-0,15 m, avea o ~oar~
inclinare dinspre nord spre sud. Vatra, distrusa
de vechile spturi, era plasat n zona central
a locuintei. n interiorul locuinei se afla i groapa
menajer a acesteia, umplut cu so!z~ ~e pete,
cochilii ele scoici, fragmente de ceramica l cenue.
n apropierea vetrei s-au gsit: o "cuv" din
lut galben, zece dmie din lut ars, de tii? "~skos"
(fig. 2), o rinit i o cantitate ap~enabil de
semine de in i boabe de griu ca~?<>mzate, a~es
tecate cu mici fragmente de pune 2 Locuma
aparine, stratigrafic, nivelului 2 d al "tellului"
1 Rezultatele din sectorul "Aezarea ci'lil" (necropola
extra muros) vor fi comunicate, separat, de Gh. Popilia~.
2 Determinrile' au fost fcute n laborator de
Mann
Crciumaru.

tle la Sucidava, respectiv fazei de inceput a culturii Celei din perioada de trecere de la neolitic
la epoca bronzului.
Groapa menajer a locuinei nr. 13 era suprapus de fundurile a dou "cuve" din lut galben
care au aparinut unei locuine aflat n nivelul,
superior, 2 c. ntr-una din aceste "cuve" s-au
gsit patru greuti din lut, pentru rzboiul de
esut vertical, de form piramidal.
n carou! 5 al seciunii IV, n apropierea laturii
de nord a locuinei nr. 13, au fost descoperite
resturile unui cuptor pentru copt pine. Vatra
cuptorului, din lut galben, in form de potcoav
(dimensiuni 0,80 x 0,68 m) avea o substrucie din
pietre mrunte. Bolta cuptorului, n form de
calot sferic nalt de O, 18 m, era cotlonit in
depunerile 2 d i 2 e ale culturii Celei, iar gura
acestuia, larg de 0,32 m, se afla spre nord i
debua - prin intermediul a dou trepte - n
anul de aprare al aezrii aparinnd culturii
Celei. Cuptoare asemntoare, dar aparinnd culturii Slcua, au fost descoperite la Curmtura
Dolj.
n caroul 6 al aceleiai seciuni a fost identificat, pentru prima dat, anul de aprare care
nconjura aezarea preistoric din "tellul" ele la
Sucidava (fig. 1). Un traneu de dat recent a
impiedicat stabilirea, stratigrafic, a nivelului de
la care a fost spat anul. n umplutura acestuia,
au putut fi identificate dou niveluri. Cel inferior, gros de 1,50 m, conine ceramic aparinind
culturii Celei - iar cel superior, gros de 1,00,
dateaz din epoca dacic. Oricum, anul - n
mod cert - a fost construit ntr-una din fazele
aezrii aparinnd culturii Celei.
Depunerile din epoca clacic aflate n an au
fost deranjate de dou gropi spate n secolul
al IV-lea i - respectiv - al VI-lea e.n. care- la
rndul lor - erau suprapuse de dou podele ale
unor locuine medievale din secolul al XIV-lea.
II. Spturile efectuate n zona colului de
sud-est al cetii romana-bizantine de la Sucidava-Celei au avut drept scop, n campania anului 1981, cercetarea nivelurilor de locuire getodacic, fr a neglija ns studierea complexelor
aparinnd celorlalte epoci istorice. Zona prezint,
dealtfel, o importan deosebit din acest punct
de vedere dat fiind faptul c lipsa unor construc
tii interioare, din epoca roman sau bizantin,
~ permis conservarea in bun msur a vestigiilor

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

illiDSfraf veqefa/

EZ:I Umplutur epoca daC!ci

F---d Nivel medieval


EE Pode<J de locuinta mechval
-Va/roi
'

r ....,q Str~t cu cenusa- cultura Cele;

r:.::s:5J Nivel sec. al Y!- /e<J t'. n.


'fSSJNivel sec. a!IV-/(a ~n.

~Sant

de ap.irare cultura {ele;

~ Podea locuinici
IQoo,l Strat CII ch;;ptc ars
~Pietre

Fig. !. Sucida1a-Celei. Profil stratigrafic al seciunii IV, sector "tell", 1981.

www.e-patrimoniu.ro,
www.cimec.ro
Fig. 1. Sucidava-Celei.
Profil stratigraphiquc
de la sectiou YI-e, sccteur "tcll", 198!.

1m

====

160

D. TUDOR, O. TOROPU, C. IAfULEA, M. NIL\ i F. B!CIU

geto-dacice. Spturile mai vechi s-au oprit de


regulrt la nivelul superior dacic, astfel incit s-a
creat o suprafa ce este in prezent cercetat
a~nunit.

In anul 1981 au fost trasate dou seciuni


orientate SE- NV, paralele cu cele deschise in

Fig. 2. Sucidava-Celei.

geto-dacic, cealalt aparinnd fazei urmtoare,


dezvelitit n foarte mic msurrt datoritrt faptului d este surapus de platforma unei construcii
romane din secolul al IV-lea i de bastionul feudal
ridicat n secolul al XIV-lea. Cele dou locuinte se

suprapun parial i se ncadreaz in limitele ~nui

Vase din lut ars de tip "askos"

aparinnd

Fig. 2. Sucidava-Celei. Vases ceramiqucs du typc "askos" appartenant

anii 1977-1980: SI de 20 X 2 m i S II de
31,50 X 2 m. Pe latura de vest a sectiunii S II
a fost deschis, de asemenea, o caset (A) cu
dimensiunile de 4,65 x 2,75 m (fig. 3).
Din punct de vedere stratigrafic s-a observat
existena unui nivel de locuire geto-dacic materializat ntr-un strat de cultur gros de circa
1,20-1,40 m, mprit n dou faze cronologice.
Mai puin sesizabile spre marginea aezrii (jumtatea de sud a seciunilor), cele dou faze se
difereniaz net spre interior unde, n zona nucleului de locuine 3 , ele snt desprite de un
strat subire de incendiu. Cele dou faze au putut
fi surprinse dealtfel, foarte clar in caseta A,
unde resturile unei locuine din nivelul inferior
erau suprapuse de un col de locuin din faza
urmtoare (fig. 4/3). Nici in cursul acestei campanii nu au aprut elemente care s dateze exact
cele dou etape cronologice, noi rmnnd deocamdat la cronologia propus mai demult pe baza
analizei ceramicii, potrivit creia fazele de locuire
geto-dacic de la Sucidava-Celei corespund secolelor II-I .e.n. i, respectiv, I .e.n. - I e.n:'.
Complexele arheologice descoperite snt reprezentate de locuine i gropi menajere.
Locuinele. Au fost descoperite urmele a dou
locuine de suprafa: una dezvelit aproape n
ntregime, care aparine primei faze de locuire
a Pentru

culturii Celei.

a la civilisation

de Celei.

nucleu de locuire ce se ntinde pe o raz de aproximativ 30 m.


Date fiind condiiile descoperirii, nu putem prezenta dect prima locuin. Aceasta este orientat
nord-sud i are forma rectangular, cu dimensiunile de 5,05 X 2,85 m. Podeaua era lucrat
spre est-sud sud. Pereii locuinei au fost executai din mpletituri de nuiele prinse de pari
i lutuite. Lipsa gropilor de pari ne determin
s presupunem i n acest caz existena unei
tlpi de lemn asemenea celei existente la locuina
descoperit n 1977, in vecintate 5 ln colul de
nord vest se gsea cuptorul boltit, de form
oval, cu gura ngust. 6 Vatra acestuia, uor nclinat spre gur, era construit dintr-un pat de
pietri de ru, gros de 0,03-0,04 m, bine legat
cu lut galben, acoperit cu un strat de lipitur
de lut netezit, gros de 0,0 l m 7 - Bolta pr
buit n interior - lucrat din lut galben - se
pstra doar pe o nlime de 0,10-0,14 m. Lng
cuptor i de-a lungul peretelui de vest se gseau
nirate mai multe vase ceramice, iar ling peretele de est o mic groap menajer. Tot aici, o
groap de par nconjurat de o mas de cioburi
permite s admitem existena unui par pentru
atrnat vase din gospodrie. Ieirea se gsea pe
latura de sud (fig. 4/1, 2). Locuina a fost distrus n urma unui incendiu violent, resturile sale
fiind acoperite, fr urme de nivelare, de stratul

locuine

geto-dacice descoperite mai demult n


FI. llciu, Oltenia.
.59-66.
4 Ibidem, p. 6.5; D. Tudor, O. Toropu, C. Ttulca, l\1. Nica,
FI. Bciu, Materiale Draov, 191l:l, antierul arheologic
Sucidava-Celei. Campania din anul 1980, comunicare prezentat la cea de a XV-a sesiune anual de rapoarte, Brao1,
1981.
aceast. zon a se vedea: C. M. Ttulea,
Studii i comunicri, 2, Craiova, 1980, p .

C. M. Ttulca, FI. llciu, op. cit., p. 60.


n Cmpia Munteniei se ntlensc mai multe cazuri de
locuine dacice dotate cu cuptoare menajere (M. Turcu,
Geto-dacii din Cmpia Munteniei, Bucureti, 1979, p. 8.5).
7 n aceast. tehnic. snt lucrate multe dintre vetrele
locuinelor de la Duridava (D. Derciu,
Buridava dacic,
Bucureti, 1981, p. 19-20).
5

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

-----

GR.S
-2,Um
( 4,61 m)

-1,~8rn

(,,,am)

!
~-4

,,

...

''

'

'-2,b8rn \
( 5,4-Srn) J
1

GR..g
-1,32m

5~1
"!198~

1
~
~

- '3,60m
(5.00m)

',

---- www.e-patrimoniu.ro,
www.cimec.ro

-0,75 m
(3,30m\

SUCIDAVA 1911-1'181
SECTO~

S-E

o._____...____~2m

O<:l<J
.~-.

CONTIJR GROAP

iiiTil
60

!
-1,38m
(s,,Bm)
1

""'

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

SANT FEUDAL

PIATRA

ARS LIRA

~(14

CARAMIDA

PLATFORMA t<IORTAR

-:::7

l!

CERAMIC,..

GROAP N FORMA DE CLOPOT

SANT MODERh

-u>

;..

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

t'l
:>:l

c::

r
;..
:;<l

:I:.
t'l

r
o
~

()

(fJ

C::.
~.

o
;..

>=
r,
t'l

r
~.

Fig. '1. Sucidava-Celei.

Spturi n

nivelul de locuire geto-dacic: 1. vedere general a locuinei de suprafa; 2. cuptorul locuinf:i ; 3. suprapuncn a fazelor de locuire geto-dacic; '1 . gropi menajere).
.......

Fig. '1. Sucidava-Celei. Fotiilles dans le niveau d'habitation geto-dace: 1. vue d'ansemble de l'habitation de surface; 2 le faur de l'habitation; 3 la superposition des etapes
d'habitation geto-dace; '1. fosses menageres.

O>
......

162

D. TUDOR, O. TO ROPU, C. T.l.TULEA, ~1. NICA i F. BICJU

de cultur din cea de a doua faz de locuire


. (fig. 5).
Gropile menajere. Au fost descoperite apte gropi
menajere geto-dacice, dintre care trei (S 1, gr. 5;
S II, gr. 1 i gr. 4) datnd din prima faz de locuirc i patru (S 1, gr. 2 i gr. 4; S II, gr. 5 i
gr. 6) din cea ele a doua. Cu excepia gropii 1 din
S II, toate celelalte au form de clopot i au
fost, credem la origine gropi de provizii, nearse,
abandonate i refolosite apoi pentru depozitarea
resturilor menajere: ccnue, lipitur de vatr,
oase ele animale, oase i solzi de pete. fragmente
ccramice etc. O meniune aparte se cuvine pentru
groapa 4 elin S II, n care s-a gsit o cantitate
apreciabil de cochilii de melci.
n ceea ce privete groapa 1 din S II, aceasta
arc o nfiare mai puin obinuit - o intrare
larg i dou mari "pungi" laterale, fapt ce ne
face s ne gndim la o lutrie transformat n
loc de depozitare a gunoaielor. Dintre materialele
descoperite n aceast groap remarcm o can
fragmentar n care s-a gsit gru carbonizat,
specia triticwn dicocwm 8 M. Crciumaru, care a
analizat acest gru i care pregtete un studiu
cu privire la cerealele descoperite la Sucidava n
diferite niveluri de locuire, ne-a atras atentia n
mod deosebit asupra acestei descoperiri, mai precis n legtur cu puritatea seminelor, ntruct
acest fapt dovedete o selecionare premeditat,
probabil, credem noi, n vederea nsmnrii.
Materialul arheologic descoperit const n cea
mai mare parte din ceramic, aceasta mai mult
fragmentar.

n categoria ceramicii grosiere intr ndeosebi


"vasele borcan" decorate cu butoni i bruri alveolate dispuse n ghirlande, asemntoare pentru
ambele faze de locuire. Tot aici menionm i
citeva fragmente ele cni cu toarta uor supranlat, lucrate din pa~t roietic, zgrunuroas,
gsit n nivelul inferior.
Mai difereniat este ceramica fin. n stratul
corespunztor primei faze de locuire aceasta este
lucrat la roat din past vineie. Ca forme rein
atenia fragmentele de chiupuri cu buza groas,
inelar, profilat, cu gt ngust, scurt i umeri largi
ornamentai uneori prin stampilare 9 , precum i
vasele descoperite n locuin: o can cu toarta
suprainlat, lucrat la roat, din past roietic,
cu corpul bitronconic, gtul nalt i buza rsfrnt 11 ,
o strachin adnc, cu picior i tori orizontale
mpletite 11 , un vas "plosc" cu corpul turtit, gt
subire i dou tori mici, lucrate din band lat,
form imitat, se pare, dup un vas grecesc. n
stratul superior predomin fragmentele de "fructiere" i cnie lucrate la roat din past de culoare cenuie-deschis.
8

Material determinat de M. Crciumaru.


1. H. Crian, Ceramica gcto-dacic cu special privire la
Transilvania, Bucureti, 1969, p. 184- 186 i pl. 83/2.
1o A. D. Alexandrescu, Dacia, N.S., 24, 1980, p. "18.
11 Ibidem, fig. 3"1/22, 23.
8

Stratul de cultur geto-dacic este perforat i


de cteva gropi romane, n umplutur crora
apare materialul obinuit la Sucidava: fragmente
de amfore i de vase de uz casnic, fragmente de
urcioare smluite, fragmente de vase de sticl,
opaie, monedc etc. Remarcm gropile 9 i 9 bis,
care se unesc la partea superioar formnd a
adevftrat "galerie", gropi n care, n afara materialului amintit, au mai aprut numeroase buci
de zgur de fil'r, o unelaU't (sap?) fragmentar,
o fibul de bronz cu capetele n form de bulbi
de ceap, precum i o cantitate mare de gru
carbonizat ce conine n amestec mai multe specii
de triticum aestivum 12 De asemenea, nivelurile de
locuire geto-dacic snt tiate i de marele an
de aprare al fortificaiei din secolui al XIV-lea,n
an depistat de noi nc din 1977, care, pus in
legtura cu construciile din vecintate, arunc
lumin nourt n problema fortificrii Celeiului n
evul mediu.

III. n zona de vest a basilicii paleoLizantine


au fost efectuate cerceUiri prin intermediul a dou
seciuni.

a) Au continuat sprtturile n seciunea nr. 2,


n cam urile 1-5, unde cercetrile din anul 1980
fuseser sistate la nivelul de locuire din secolele
1\'- Y e.n.
b) A fost trasat seciunea nr. 4, spre vest de
seciunea nr. 2, paralel cu :1casta, la o distan
ele 3,00 m. ~oua seciune are o lungime de 20,00
m i o lime de 3,00 m. (fig. 6). n aceast seciune spturilc au fost oprite pc nivelul de
locuirc din secolele IV- V e.n. (fig. 8/1).
Ca i n campaniile anterioare, s-a constatat c
niYclurile de locuirc din interiorul ceti-i au fost
deranjate de spturi mai vechi care au urmrit
dezvelirea zidurilor de incint sau complexe de
zidrie din spatele curtinei, prilej cu care au fost
distruse multe complexe arheologice.
n cele dou seciuni au putut fi identificate cel puin - ase niveluri de locuire.
1. Cel mai vechi nivel de locuire - suprins,
tleocamdat, numai n seciunea nr. 2 - este cel
Jacic. n acest nivel au fost cercetate dou gropi
menajere care - cronologic -reprezint dou faze
Je locuire.
Primei faze ii aparine groapa nr. 2 surpins
numai parial n seciune. Aceasta coninea ceramic dacic lucrat cu mna i la roat, fragmente de vatr din lut cu "gardin", oase de
animale domestice i slbatice i pietre de diferite
dimensiuni. Groapa a fost folosit o perioad
ndelungat de timp.
Groapa nr. 1 aparine fazei a doua de locuire.
Este de form ovoidal cu fundul albiat i are
diametru! de 1,35 x 1,42 m i adncimea de 0,79
m. n aceast groap a fost gsit ceramic dacic lucrat cu mna i la roat, pietre i- n
12 Deterrnin.ri

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

1\1. Crciurnaru.

suc l L.lr- .

.U.#o.

.1 y .

SECTOR 5 :-Ei S. 1_[

o
1

l.. x",."")

CHIRPIC

1111111111

PODEAUA.

LOCUINEI ~PEREII CUPTORULUI

188888883 &OLTA CUPTORULUI PRBU~IT ~NIVEL

tzz:'0J UMPLUTUR ~AN FEUDAL

GETO;DACIC

II j::!::.,... :.': 1ARGIL

VATRA CUPTORULUI
(NIVELARE'!

~~\'.1

00000 PIETRIS
NIVEL

Il f f lllll SOL V' GET AL


Fig. 5. SucidaYa-Celei,

Profil

stratigrafic

locuina geto-dacic.

Fig. 5. SuddaYa-Celei. Profi l stratigraphique dans I'habitation geto-dace.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

PO~T

DACIC

c::::x:D PIATR

D. TUDOR, O TOROPt:, C. T.\TULEA, ~1. NICA i F. BICIC

164

partea superioar - citeva fragmente de ceramic roman i o moned roman din bronz.

ln depunerile obinuite ale nivelului dacic s-au


descoperit fragmente de ceramic dacic lucrat
cu mina i la roat, ceramic roman de import
(mai ales fragmente din amforc), o gresie din
piatr i o moned ( ?) greceasc din argint.

Pc acest nivel de locuirc au fost descoperite,


printre altele: ceramic uzualft cenuie i roie
fragmente din amforc dccoratc cu striuri drepte
fragmente din sticl de ferestre, obiecte din metal
(srm de cupru torsionat inteniona, plumburi
de form cilindric pentru plase de pescuit, o
greutate din plumb, un ac de pr din aram,

~~ ///////////////~
CURTINA E-F /~

SUCIDAVA 1979 - 1981

SECTOR "BASILICI>."

4m

-~-~

BASILICA

SEC. VI e.n.

5ECTIUNEA

Fig. 6. Sucidam.Celei. Planul de

situaie

al sllrllturilor din anul 1981 in sectorul ... l?asilicll".

Fig. 6. Sucidava-Celei. Plan des fouilles de 1981 dans le secteur .,Basilique".

Pe baza descoperirilor din aceast seciune nu


putem nc - incadra cronologic cele dou faze
de locuire dacic. Probabil, ultima faz sfirete
spre finele secolului 1 sau inceputul secolului al
II-1 a e.n. in urma unei distrugeri, ale crei
urme, concretizate ntr-un strat de arsur provenit de la un incendiu, acoper nivelul.
2. Nivelul dacic este suprapus de un nivel de
locuire roman in care a fost identificat, de asemenea, in seciunea nr. 2, un rest de la o vatr
lucrat din igle i crmizi i care provine dintr-o
locuin distrus.

Acestui nivel i aparine incinta interioar a


Incinta interioar i, mai precis curtina
E-F, la o distan de 3,00 m, incepind de la
turnul F spre vest intr -pc o adincime de
0,50 m - sub curtina exterioar ceea ce dovedete anterioritatea sa. ln aceast zon incinta
interioar are o lime de circa 2,60 m la temelie
i de circa 2,00 m la suprafaa solului.
cetii.

un pandantiv din bronz i o fibul- de asemenea din bronz- databil in secolul al III-lea
e.n.), un frumos cap provenind de la o statuet
din teracot reprezentind-o pc zeia Cybele monede izolate din bronz cu modulul specific secolelor III-IV e.n. un mic tezaur monetar compus
din 13 piese din bronz cu modulul specific secolului III-lea e.n. i o igl fragmentar stampilat 13.

Materialul descoperit n acest nivel permite datarea sa in a doua jumtatea secolului al III-lea
i la inceputul secolului al IV-lea e.n.
3. Urmtorul nivel de locuire a dost idcntifioat,
de asemenea, numai in seciunea nr. 2.
Acestui nivel i aparine o zon de pmnt ars
in oare se aflau fragmente de chirpici cu urme
13 Inscripiile descoperite la Sucidava, incepind cu prezenta campanie, vor fi publicate separat.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

ARHEOLOGIC SUDIDAVA.CELEI

de pari i nuiele provenind de la o locuin,


materialele arheologice din depunerile obinuite
pe nivelul de clcare i - probabil - pilonul de
zidrie din spatele curtinei E-F.
Dintre materialele aflate n acest nivel menionm: ceramic uzual, ceramic cu glazur
verde-oliv, fragmente de amfore cu striuri mai
largi sau cu striuri dese, vase fragmentare din
sticl, o plac de centur din bronz, o verig de asemenea - din bronz, fragmente atipice din
tabl de aram i din fier, ace de p11.r din os, monede din bronz cu modulul specific secolului al
IV-lea e.n. i dou crmizi tampilate.
Nivelul dateaz din secolul al IV-lea e.n. i
este acoperit de un strat de cenue i crbune
provenit de la un incendiu.
4. Al patrulea nivel a fost identificat, cu deosebire, n seciunea nr. 4 i numai sporadic n
seciunea nr. 2.
In cuprinsul acestui nivel au fost descoperite
urmele a trei locuine : nr. 4, cu pardoseala din
lut n care au fost fixate, pe lat, crmizi i cu
pereii lipii cu chirpici, dimensiuni maxime n
seciune 3,10 x 2,50 m (fig. 7 i fig. 8/3); nr. 6
cu temeliile din ziduri de piatr legat cu lut,
dimensiuni maxime n sectiune 3,90 X 2,70 m
(fig. 7 i fig. 8/2) i nr. 6 ~u temeliile din ziduri
de crmizi i igle fragmentare legate cu lut,
dimensiuni maxime n seciune 1,87 x 0,90 m
(fig. 7 i fig 8/4). Se adaug materialele arheologice din locuine i cele provenite din depunerile
obinuite pe nivelul d~ clcare.
Dintre antichitile aparinnd acestui nivel
amintim: ceramic uzual, ceramic cu glazur
verde-oliv, ceramic roie fin cu decor "tam
pilat", fragmente din amfore decora te cu striuri
dese sau cu "coaste" i cu torile "rsucite" (o
buz prezint o tampil cruciform n relief iar
alte fragmente inscripii executate cu vopsea
roie) o fibul din bronz cu "piciorul ntors pe
dedesupt" o brar fragmentar din sticl un
ac de pr din os, un vrf de pilum din fier cu
tub de "nmnuare" i cu vrful romboidal, o
cute din piatr, monede din bronz izolate i un
mic tezaur format din 36 piese, olane, igle i
crmizi fragmentare dintre care o crmid
tampilat.
Nivelul dateaz de la sfritul secolului al IV-lea
i din prima jumtate a secolului al V-lea e.n.
Deasupra acestuia se afl un strat gros de

crbune i cenue-

provenind de la un incendiu
- suprapus, la rndul su, de un strat de nivelare.
5. Urmtorul nivel de locuire, surprins n seciunea nr. 4, prezint dou faze:
a) Prima faz (cea mai veche) este reprezentat
de dou locuine: nr. 2, cu podea din crmizi
fragmentare i cu pereii din pari i nuiele lipite
cu chirpici, dimensiuni maxime n seciunea
3,00 x 2,50 m (fig. 7) i nr. 3 cu podeaua din
mortar dimensiuni maxime n seciunea 3,20 X
x 1,25 m (fig. 7), precum i de materialele arheologice provenind din depunerile obinuite pe nivelul de clcare.

165

l:'l&t

~-

"r:t-1:-~f., t..J.J

IJt

~
~

:J:

'
<
a
~
ii

c:o -< ...

... ...::;
a: ...
1...ii: ...:!ii:

a-~

.....

..J

iil

~ ~.

o ~

.< g

e
o

:::>

'"

g"

1-

()

1-

<1) C>

V)

;::;

i3
....,

""'

<
V
<.
o
oQ.

<(

...

1-

'i
~

~8

t!) -1

~ ~
...
:z <
...oa ......a
o
...J:z
X'
<(

~
:::J
1-

c:
o

z
c
.,.
i

11

:S"' ~...
~ ....,"'u"

:r

<(
OJO

a!

;;;

"'"'

'""
"".

. ,.: ;::
... ....
u
ol

"

-~~

"'"'

.5

2
;:::
~
o
u

""'

"'

t::

'O

.....
...""'

"
>

..."
o

'O

"'"
"'"

'O

"
s"

"

.!t

o o"

tlD

... ..el'"~
... "'
"
Gl
"
0..
..el

"~o
a:

.
..,

a:
%
.....

<
::1:

...a:

a:
~
>

.,.oE

...J~

ii:

""'
'O

t::

t::

o;
"il

o;

N'

E
<
a:

;;

>

"'

'O

11

(J)

III

:::J

1:::J
....

...

<

s~

eo
u

p::"' p::"'

;::;

<

....::E

5
....

...::1
:;

.
0..

1 -~
<

Q)

~
;::;

'O

" "
(J)

.--: .--:
t:.iJ
~

1:0

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

ANTIERUL

....

CI>
CI>

;:;
>

Fig. 8. Sucidava-Celei. S11.p11.turi n

seciunea

nr. 4, Sector .,Basilic11." : 1. vedere general. a seciunii la nivelul secolelor IV- Y e .n. 2. temeliil e
locuinei nr. 4 ; 4. temeliile lo c uinei nr. 6.

l oc uinei

nr. 5 ; 3. urmele

_. Fig. 8. Sucidav!!-Celei. F ouilles dan s la section n 4, le secteur .,Basilique": 1 vue d'ansamble de la section au niveau du IV-e- V-e siecles de ne; 2 les bases de
1' habitation n 5: 3. Restes de 1' habitation n. 4; 4 les bases d e l'habitation n. 6.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

ANTIERUL AR~OLOGIC

Fig. 9. Sucidava-Celei.

Spturi

locuina

~67

SUCIDAVACELEI

cu hypocaust: 1. vedere
nordul hypocaustului.

general;

Fig. 9. Sucidava-Celei. Fouilles dans l'habitation avec hypocMistu.m


chambre situee au nord du hypoca~1stum .

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

2.

ncperea

de la

1. v ue d'ensemble ~ 2 la

168

O. TUDOR, O. TOROPU, C. TTULEA, M. NICA i F. BICJU

b) A doua faz este reprezentat de groapa


nr. 1, de form- probabil- ovoidal
avind- n sectiune -dimensiunile de 4,80 X
X 1,70 m i adincimea de 0,35 m (fig. 7).
Cele dou faze au putut fi precizate numai
stratigrafic, materialele arheologice din curprisul
lor fiind asemntoare.
Dintre materialele descoperite in acest, nivel,
mai importante sint: ceramica uzual; amfore
fragmentare cu striuri dese i cu .,coaste" i
tori .,rsuci te", o parte dintre acestea avind
inscripii execufate cu vopsea roie; monede din
bronz bizantine; un tipar din pmnt ars pentru
turnat metal; ceramic roie fin cu decor .. tam
pilat"; un opai din lut ars; o baz de la un pahar
din sticl; un virf de sgeat din fier; o aplic
din bronz; o rni din piatr i boabe de gru
i de leguminoase carbonizate.
Groapa nr. 1 coninea ceramic (cteva amfore
cu .,coaste" i cu tori .,rsuci te" intregibile), sti el
fragmentar, o brar din bronz fragmentar i
coarne de animale semiprelucrate.
Nivelul poate fi datat in perioada cuprins
ntre sfirutul secolului al V-lea i finele secolului
al VI-lea e.n. A fost distrus de un puternic incendiu.
6. Ultimului nivel de locuire i aparin urmele
unei locuine, podit cu lut galben (dimensiunile
podelei in seciune 2,45 X 0,73 m), care dateaz
- aproximativ- din secolul al XVI-lea (fig. 7).
Din anurile vechilor spturi a fost scos un
fragment dintr-o piatr de calcar cochilifer care
poart o inscripie, din care s-au pstrat cteva
litere- de asemenea fragmentare- dispuse pe
dou registre i o crmid tampilat.
IV. Cu prilejul redezvelirii i consolidrii hypocaustului aflat la sud de basilic paleo bizantin
(fig. 9, 1), in scopul punerii sale in circuitul turistic, hypocaust care a fost descoperit in anul
1958, 14 au fost confirmate numai in pari.e concluziile la care se ajunsese in urma primelor

menajer

cercetri.

S pturile din anul 1981 dovedesc c praefur'"


nium-ul hypocaustului nu se afla in colul de
nord-est al complexului, cum s-a afirmat in anul
1958 15 Cel mai probabil, acesta se afla pe latura
de vest a hypocaustului, spre colul de sud-vest al
acestuia, unde lipsesc temeliile zidului din aceea
parte, pe o distan de 1,55 m i unde podeaua

uD. Tudor i colab., Materiale, 7, 1961, p. '186-'187.


1& Ibidam, p. -486.

distrus in apropierea zidului, probabil datorit cldurii degajat de foc, iar pmntul din
jur prezenta urme de arsur.
Ca element nou, a fost identificat - pe latura
de nord a hypocaustului - o ncpere de form
drept unghiular (msoar 3,25 X 2,15 m la ex-

era

terior) cu laturile lungi orientate est-vest. Din


aceast ncpere s-au pstrat temeliile, de piatr
ale zidurilor, late de 0,55-0,65 m (fig. 9.2).
Incperea este pardosit cu mortar i se .. leag"
de temeliile zidului de nord al hypocaustului. Destinaia ncperii nu a fost nc precizat.
Noile cercetri pun sub semnul ntrebrii i
datarea in secolul al VI-lea e.n., a acestui complex 16 Unele materiale arheologice i o moned
din bronz cu modulul specific secolelor IV- V
e.n., descoperite in anul 1981, indic o datare
mai timpurie a complexului.
Cercetrile de hypocaust vor continua ln anul
1982, prilej cu care sperm s soluionm problemele nc nelmurite in prezent.
V. In campania arheologic din anul 1981 s-au
executat lucrri de consolidare la incinta exterioar dintre turnurile D i H, la curtina interioar E-F, la hypocaust i la temeliile turnului
medieval din colul sud-estic a cetii.
LA CHANTIER ARCHEOLOGI QuE
SUCIDA VA-CELEI

1. Dans la partie sud-ouest de la cite romano-l.Jyzantinc


ont ete recherches trois niveaux d'habitation (2 c, 2 d ct 2 e)
et la fosse de deiensc de la station prehistoriquc appartcnant
a la civilisation de Celei et quelques complexes archeologiques
des IV-e, VI-e et XI V-e siecles de n.e.
II. Dans la coin sud-est de la cite ont ete precise deux
niveau d'habitation: geto-dace a deux etapes (11-I-er siecles
av. n.e et I-er siecle av.n.e-I-er siecle de n.e.) et romain tardif.
III. Dans la zone situee a immectiate proximite it l'ouest
de la basilique du VI-e siecle de n.e. on a pu identifier les suivants niveaux d'habitation: geto-dace (a deux etapes);
romain tardif de la seconde moitie du Ili-e siecle et le debut
du IV-e siecle de n.e.; romain tardif, du IV-e siecle de n.e.
romain tardii de la fin du IV-e jusqu'a la moitie du V-e
siecle de n.e.; paleobyzantin de la fin du V-e siecle !"t du VI-e
siecle de n.e. ct medieval du XVI-e siecle de n.e.
IV. On a decouvert le hypocaustum identifie en 1958. Les
fouilles de !981 on mis au jour noutclles donnees au sujet
de la topographie et de la chronologic du monument.
V. Consolidations: les courtines exterieures D-E, E-F,
F- G, et G- H; la courtine interieure E-F, le hypocaustmn
et les bases de la tour medievale situes au sud-est de la cite.
18

Ibidem, p. '186- 487.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Cercetri
romana-bizantin

arheologice n fortificaia
de la Ovidiu (municipiul Constanta)
M. BUCOVAL, GH. PAPUC

n anul 1979, n marginea de sud-est a localiOvidiu, situat la 10 km N -NV de Constana: pe malul vestic al lacului Mamaia, a fost
depistat o fortificaie romane-bizantin, prevzut cu zid de incint i patru turnuri de
ttii

aprare 1 .

Cercetrile din anul 1980 au urmrit, cu prioritate, latura de vest a incintei, precum i stratigrafia colului de sud-est al aezrii 2
Spturile arheologice au avut drept
obiectiv
cunoaterea mai bun a zonei de nord-vest a fortificaiei, adic perimetrul de racordare a turnului circular C cu cele dou curtine, unde, anul
trecut, apruse un pavaj de crmid, aolea de
acces n aezare, precum i primele mrturii de
topog~afie interioar a acesteia.
: Pentru atingerea primului obiectiv, n zona
precizat, au fost extinse spturile, mai nti
prin deschiderea a cinci noi carouri cu dimensiunile 4 m X 4 m (notate L9 , K 9 -K10 , 110 i ] 01 ),
iar apoi prin decopertarea ntregii suprafee a
turnului C, prin suprimarea martorilor nregistrai n campania 1980.
ln aceast zon, s-au fcut urmtoarele ob-

Cunoatem i o situaie identic, aceea a fortre ei de la Saldum-Gradac, lng malul Dunrii,


n R.S.F. Iugoslavia, fortrea datat n s~co
lele IV- VI e.n. , unde, att poziia i form~ sa

ge n eral,

ct i a curtinei mai expuse, coincid


cu situa tia de la Ovidiu a.
n zOI{a din fa intrrii n turn, cercetarea din
anul J 980 scosese la lumin poriuni dintr-un

servaii:

1. Curtina de vest are ltimea de 3,05 m. Se

pstreaz mai bine talpa ~idului,

lucrat din

blocuri mari de piatr, bine ecarisate, legate cu


mortar, i primele dou rnduri de asize, cea de
a doua fiind retras cu circa 12 cm fa de prima.
Din pcate, la mic distan de turn, chiar,
demantelarea este foarte adnc, ajungnd, n
careul ] 10 , pn aproape de fundaie (blocurile
de la talpa zidului au dimensiuni mari: 1,45 m
lungime primul, 0,95 m al doilea, iar nlimea
lor msoar ntre 0,65 m i 0,82 m.).
De asemenea, s-a putut preciza poriunea n
care curtina de vest apare ngroat. Astfel,
limea zidului, la ambele capete, adic pe dou
tronspane a 16,60 m lungime fiecare, este de
3,05 fn; n zona central, lung de 16 m, limea
msoar 4,35 m. n stadiul actual al cunotin
~loJi . noastre, atribuim aceast marcat ngroare a zidului unor raiuni strategice, ntruct
zpna .respectiv reprezint poriunea cea mai
expus, att ca poziie ct i ca lungime de front.
1
2

M. Bucoval, Gh. Papuc, Pontica, !3, 1981, p. 275-283 .


Idem, Pontica, 1'1, 1982.

Fig. 1. Ovidiu , municipiu Co n s tana. Pavajul de crmizi


din faa turn ului circular C.
Fig. 1. Ovidiu, mun. d e Constantza . Le pavage trouve
d evant la t our circulaire C.

pavaj, lucrat din

crmizi

tipice (dimensiuni

0,35 m x 0,35 m x 0,04 m). Prin cercetarea spaiului

respectiv, s-a observat c ntregul perimetru,


aflat pe o pant lin, a fost bttorit, egalizat
i ntrit cu un strat de mortar, care cupride
i rare fragmente ceramice, peste care s-au aezat
crmizile pavajului respectiv. Lng intrarea in
turn, aflat la o cot mai joas, cu evidente
urme de bltire a apei provenite din ploi, pavajul
este constituit din dou rnduri de crmizi mari,
n timp ce, pe cota de sus, poriunea de pavaj
pstrat este lucrat dintr-un singur rind de cr
mizi, cu dimensiunile 0,35 m X 0,35 m X 0,04 m
i- respectiv - 0,35 m X 0,25 m X 0,04 m (fig. l).
n ultima perioad de funcionare a aezrii,
ca o reparaie credem, peste acest pavaj de c~
3

Ancienne culture du Djerdjap, Beograd, 1969, p. 95-96.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

170

M. BUCOVAL, GH. PAPUC

rmizi, de unde s-au recoltat fragmente de amfore


tipice, ornamentete cu striuri, a fost adus, mprtiat i sumar tasat, un strat de pmnt glbui,
amestecat cu numeroase fragmente mici de igle
i crmizi.

Fi_g.

'~z. : Oviqiu;

nltmic.ipiu Constanfa. Poarta de acces.

'
.
Fig. .2 . .Ovidiu, mun. de Constantza. La porte de la forti-

..

fi cation.

..! ,,

j ni~i' ~-p~intul cenuos format in strat, de-asupr.a. . acestuia, s-au recuperat multe oase de
animale :.._ cornute i bovidee - fapt datorat, desigu'r:; ieirii din funciune a perimetrul~i resp~ctiv
i . tvansfon;nrii lui in zon de restun menaJere.
Sfratul de depunere natural , cu urme de bi
tire a apei, din antichitate, apare tiat de cei
care au practicat demantelarea zidurilor, moment
greu de precizat in timp in stadiul actual al
cunotinelor noastre. Menionn;t c_, in aceast,
zon, atit n perimetrul turnulm c1rcular C, Clt
i in careul K 9 , din preajma acestuia, s-au desc;:operit cteva fragmente ceramice de vase datate
in epoca feudal-timpurie, lu~rate din _past. :e~
nuie-neagr, de proast cahtate, cu 1mpun~a~
numeroase n amestec i ornamentate cu stnun
orizontale sau in val, pe buz sau pe gt.
- 2. Unul din scopurile propuse inc n campania
1980 a fost gsirea cii de acces n fortificaie,
lucru izbutit anul trecut. Poarta se afl pe latura
de sud, la distana de 7,50 m de turnul dreptunghiular A, care-i asigura i aprarea. Rezult, deci,
ci accesul n burgus se fcea dinspre sud, pe un
drum ce urmrea marginea apei- golf de mare
pe atunci - azi marginea lacului, des_igur o ~am_i
ficatie a marelui drum care lega Tom1s de H1stna
i, ~ai departe, spre Aegyssus 4
~. La construcia porii s-au folosit blocuri. de
talie (unele au 1,40 m lungime), care prezmt
lcauri de mbinare cu cele de deasupra. n
zona porii, incinta prezint o ngroare de 0,40 m.
Deschiderea util a intrrii este de 2,15 m. Spre
1n legtur cu traseul drumului litoral, vezi A. Aricescu
Armata n Dobrogea roman, Bucureti, 1977, p. 145 - 147.
4

exterior, poarta pre2lint o treapt, realizat din


blocuri mai mici, care se afl la O, 15 m sub nivelul ei. La acelai nivel, se afl i calea de acces,
obinut prin bttorirea pmntului i pavarea
cu piatr mrunt, alctuind un strat compact,
de 15 cm grosime . Din dimensiunile i detaliile
constructive rezult c poarta permitea numai
accesul pietonal, carele neputnd ptrunde, fapt
demonstrat si de dimensiunile fortificaiei (fig. 2).
n int erio~ , drumul de acces prezint aceleai
caracteristici; la circa 25 m di st an de axul
porii, in careul H 4 , practicat in acest an, a
aprut un pavaj realizat prin bttorirea a numeroase mici fragment e de crmizi i igle.
Dispunerea porii fortificaiei de la Ov~diu este
intilni t fr ecvent la castre i burgi dm secolul IV e.n., analogiile cele mai bune fiind constatate cu fortftrcaa, deja amintit, de la SaldumGradac. Aceasta are poarta de acces pe latura
de vest la circa 6 m distant de unul din turnurile de colt iar deschiderea: sa msoar 2 m 5
3. n campania 1981 a fost efectuat i un
sondaj, la jumtatea aproximativ a curtinei de
est, in scopul obine rii de noi date privind ~tra
tigrafia, atit n interiorul, ct i in extenorul
aezrii (pin acum era cunoscut numai situaia
din colul de sud-est, unde, prin cercetarea turnului dreptunghiular A 6 i a vecintii acestuia
s-a constatat demantelarea puternic a curtinei)
n anul 1979, a fost depistat , aici, i un pavaj
de crmizi, lipit de zid 7
n careul H 1, din acest an, incinta prezint~
urmele unei demant elri puternice, pin la mvelul patului de ateptare. ncercarea de ~
ine date despre fundaie n-a dat roade, mc1 m

.o?-

Fig. 3.

municipiu Constana. Careurile H 1


din vec intatea curtinei de est.

Ovidiu~

H1

Fig. 3. Ovidiu, mun . de Constantza. Les carreaux H 1 et H


pres de l' encieinte d'est.

5 Ancienne cultwe ... , p. 95-96.


s M. Bucoval , Gh. Papuc, Pontica, 13, 1981, p. 276.
7 Ibidem, p. 277.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

FORTIFICATIA ROMANOBIZANTIN DE LA OVIDIU

acest an, din cauza nivelului ridicat al apelor


lacului Mamaia, care a fcut imposibil lucrul la
o adncime mai mare de 1, 90 m.
n interiorul asezrii, in imediata vecintate a
curtinei de est deci, au fost culese urmtoarele
informa ii:

171

sfritul

acestuia 10 Peste acest pavaj urmeaz


depunerile arheologice din perioada de sfrit
a funcionrii fortificaiei de la Ovidiu, acoperite de
stratul vegetal, cu o grosime de 25-30 cm (fig. 3).
Corespunztor ultimului nivel amintit mai sus,
in carourile nvecinate, din interior (H 2 , H 4 i
H 5 ), se gsete pavajul din fragm ente de igle
i crmizi, aflat pe axul porii. n careul H
se pare c exist mai multe straturi ale acestui
pavaj, reprezentind eventuale reparaii ale celui
iniial. n careul alturat H 5 , ctre vest deci,
apare pavaj din piatr mrunt, bine bttorit,
lucru care indic posibilitatea exist enei a dou
pavaje, cel realizat din fragment e ceramice fiind
mai trziu, deci mai aproape de noi ca timp
(fig. 4).
.
4. Tot n campnia 1981, _am practicat. un
carou n zona extramuros, aproximativ la mijlocul
incintei de est (careul H 1 '}, cu care ocazie au
aprut zidurile unei locuine parial cercetate:
mai exact, a fost descoperit colul de sud-vest
al unei ncperi, zidurile- groase de 0,60 mfiind lucrate din pietre mici i mijlocii legate cu
pmnt.

Materialul arheologic descoperit n interiorul


amintite (fragmente ceramice de vase
trzii, fragmente de vase de sticl et.c.)
dovedesc funcioar ea acesteia n secolul VI e.n:
!n concluzie, dat ele obinute n campania 1981
vin s completeze informaiile noastre din anul
1979 i 1980 referitoare la construcia i topografia fortificaiei de la Ovidiu, constituind un
punct de plecare pentru cercetrile viitoare.
ncperii
i amfore

RECHERCHES ARCHEOLOGIOUES
DANS LA FORTFICATION ROMANOBYZANTINE D'OVIDIU (MUNICIPE
DE CONSTANA)

Fig. 4. Ovidiu, mun . de Con stantza . La pavage p rin cipa


a l'intcrieur de la fortification.
Fig. 4.. O ridiu,

municipiu
rioru l

Constana.

Pavajul din inte-

fortificaiei.

.La -1,20 m fat de actualul nivel de clcare


a aprut un strat de mortar glbui-rocat, gros
de , 2 cm, destul de uniform, uor nclinat spre
incint, . peste . care se afl un strat de pmnt
n egru-c en uiu , cu grosimea de 10-13 cm, ambele
susinnd un .pavaj din blocuri de piatr, de
aceeai nlim e (15 cm). Pe acest nivel, a fost
recuperat o. moiJ.ed de bronz de la HonoriusTeodosius (408-4;2,3) 8 , care poat e data, credem,
nivelul amintit. Deasupra acestuia, se afl un
strat de pn;).IJ.t cenuiu-glbui , ce susine un pavaj
din crmizi, aproape plan. Pe acest nivel a fost
descoperit o moned de bronz emis sub mpratul Iustin al II-lea, (ntre anii 655-578) 9
precum i o fibul de bronz, databil prin analogii,
in a doua jumtat e a secolului VI e.n., eventual
s LRBA, II, tip Gloria Romanoru m; identificare fcut
de colega Antoaneta Vertan.
9 MIB, II, p. 97, nr. 45; identificare fc ut de colegul
Gabriel Custurea.

'

En 1981, on a obtenus les suivantes donnees:


1. Dans la zone ncrd-ouest, iL l'entrce de la tour r onde
C, on a d ecouvert un parage travailH par deux rangees superposees d e briques ayantles dimensions 0 ,35 X 0,35 X 0,0'1 m.
2. L e mur a u est de la fortification a une latgeur de 3,05 m
aux extremitcs de 16,60 m longucr cha cun , et au milieu, par
des raisons strategiques sur une c.listance de . 16 m, un e largeur acrrue de 4,35 m .
3. Au cote sud de l' enceinte, on a d ecou vert l'entree de la
fortification, travaillee de grand:> blocs de calcaires; el le a
une Jargeur de 2, 15 m , destincc , par con scqu-ence, au traphique
pietonal.
.
Pour les detq.illes de constru ction (l'enceinte onest. ef
l' entree) on a d'identites avec la fortification Saldum-Gradac,
pr~s du Danube, dans la Ju gos lavie d'aujourd'hui .
.
4. On a d ecouvert le pavage principal d e la fortification'

a 25 m distance de la parte, a l' interieur.
5. Nouvelles donnees ont etc obtenus sur la stratigraphie
quant a l'interieur qu'a l'exterie? r de la fortification, _g~ce
aux carreaux excav es au milieu de la cite, pres de l'encemte
est. Dans l' end roit on a recuperre des monnaies de Justin II
(565-578) et une fibule de bronze, appa~tenant aus~i a_ la
fin du vr s. de n.e. On a d ecouvert, auss1, une hab1tation.
"extramuros" datee au VI s. de n. e .

10 Tropaeum Traiani, I , Cetatea,


p. 223, fig. 174, 10, 1.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Bucureti,

1979, p. 192

Spturile

arheologice din necropola biritual


din secolul al IV -lea e.n. de la Barcea, jud. Galai
STELA

AU,

In campania din vara anului 1981 au fost


continuate cercetrile n necropola biritual din
secolul al 1\'-lea e.n. de la Barcea- Galai prin
deschiderea a trei sectiuni, orientate nord-sud
lungi de 30 m; primele dou au ltimea de 2 5 m'
iar cea de a treia- 4 m.
'
'
'
Cercetrile din acest an confirm observaia c
exist o anumit grupare a mormintelor potrivit
ritualului practicat, deoarece n partea de vest
a necropolei, n zona de pant lin, apar cu preponderen morminte de incineraie, numrul celor
de nhumaie fiind foarte mic; n zona central
i nordic a cimitirului numrul mormintelor de
nhumaie se mrete, n timp ce acela al incineraiilor scade, dovad i rezultatul cercetrilor din
1981, cnd au fost descoperite 18 morminte de
nhumaie i nici unul de incineraie. Numrul
total al mormintelor cercetate pn n prezent
se ridic la 132, dintre care 38 sint de incineraie,
iar 94 snt de nhumaie.
Gropile mormintelor nou descoperite au fost
surprinse la o adncime de peste un metru, ap
rnd ca o pat ntunecat, de form dreptunghiular, cu coluri mai mult sau mai puin rotunjite,
u?eori de form oval sau ngustndu-se la piciOare. Un caz deosebit l prezint gropile mormintelor 120, 121, 123 i 124 care au dimensiuni
foarte mari (3,00 X 2,00 m), cu o treapt fie
de jur mprejur- n cazul mormntului 123,
fie numai n partea stng (M. 120, M. 121,
M. 124).
Orientarea mormintelor este n jurul axei nordsud cu devieri frecvente spre est (NNE-SSV).
In majoritatea cazurilor, poziia scheletelor era
culcat pe spate, cu minile pe lng corp, piciorele
ntinse i alturate. Capul, care iniial era foarte
probabil cu faa n sus, apare, de cele mai multe
ori, culcat pe o parte sau pe alta, datorit presiunii pmntului. Privitor la poziia scheletului,
excepie face mormntul 127, unde nhumatul avea
piciorul drept ndoit de la genunchi, iar mna
stng adus pe bazin. Tot printre excepii, poate
fi citat mormntul 129, unde nhumatul avea
picioarele ndoite de la genunchi spre dreapta.
Asemenea morminte au fost semnalate n unele
necropole din Muntenia 1 , ca i n unele cimitire
1 Spanov: B. Mitrea, C. Preda, Necropole din sec. IV e.n.
tn Muntenia, Bucureti, 1966, p. 127; Trgor: Gh. Diaconu,
Trg~Of' ... , p . .53-5i.

MIRCEA NICU

Nistrului i Niprului, anume la MRomaski 3 , Privolnoe 4 , Gavrilovka a,


Practica ntlnit la cele dou morminte aparine, foarte probabil, lumii sarmatice 6
Din cele 18 morminte de nhumaie descoperite
n aceast campanie dou schelete au fost rv
ite parial (M.l20; M.125), rmnnd nederanjate numai picioarele i craniul, n timp ce partea
superioar a corpului este complet dislocat. In
cazul mormntului 125, partea dislocat este adunat n centrul gropii. Inventarul mormintelor
distruse parial nu a fost sustras.
In legtur cu mormintele de nhumaie, remarcm mormntul 116 n care se afla scheletul
unui adult ntins pe spate orientat NNE-SSV,
care avea depus ntre femure scheletul unui copil
n vrst de sub un an.
Inventarul mormintelor. Materialul cel mai numeros din inventarul mormintelor il formead.,
ca i in anii precedeni, ceramica. Au fost descoperite, n total, 97 de vase, din care 14 lucrate
cu mna i 84 lucrate la roat. Printre vasele
lucrate cu mina, ca tipuri, putem aminti borcanul,
ceaca dacic fr toart i cana.
In mormintele de nhumaie 117 i 130 a fost
descoperit cite o ceac dacic fr toart (fig.
1/3, 6), Ceaca din mormintul 130 (fig. 1/6) are
buza rotunjit i fundul uor tlpuit.
Din categoria vaselor lucrate cu mina, mai
menionm borcanul din mormntul 119 (fig.
1/5), borcan decorat cu o linie n zigzag pe umr,
i castronul de factur nordic (M.ll7), cu buza
rotunjit i uor rsfrnt n exterior; toarta,
circular in seciune, pornete de sub buza vasului i se unete cu corpul acestuia la baza conului superior; fund drept (fig. 2/3).
Ceramica lucrat la roat se imparte la rindul
ei in dou categorii din past fin i din past
zgrunuroas. Dintre vasele lucrate la roat din
past fin cenuie rein atenia cnile cu gura
trilobat (M.119, M.l23, M.l28), fund inelar, corp
bitronconic, cu o toart n band lat sau rectangular (fig. 2/5, 7, 8). Cana din mormntul119
(fig. 2/5) se deosebete de tipul de cni cu gura
din

p.rile

lieti 2 ,

G. B. Fedorov, MIAMoskva, 82, p. 258, fig. i/1-2.


M. 1. Braj~evski, MIAMoskva, 82, p. 109, fig. 5.
4 1. Kuharenko, SAMoskva, 22, 1955, p. 132, fig.
3/l.
& E. A. Symonovi~i. MIAMoskva, 82, p. 218, fig. 2.5.
8 B. Mitrea, C. Preda, op. cit., p. 128; Gh. Diaconu, op. cit.,
p. 113.
2

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

NECROPOLA

BIRITUAL DE L~ BAR CEA, JUD. GALATI

173

7
Fig. l.

Barcea-Galai .

,Abb. l.

Barcea-Galai. GefLle

Vase descoperite n
im

necropol.

Grberfcld

entdeckt.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

3.
2

.i.

1
8
Fig. 2.
Abb. 2.

Barcea-Galai. Ceti
Barcea-Galai.

descoperite n morminte.

Schalen in Grii.berfeld endeckt.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

ECROPOL<\ BiRiTVAL DE LA BARCEA, JUD. G.-\LAI

17~

8
Fig. 3.
Abb. 3.

9
Barcea-Galai.
Barcea-Galai .

Vase descoperite n morminte.


GefiiBe in Griiberfeld entdeckt.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

171

STELA

AV,

MI RCEA NICV

5
Fig . 4.
Abb 1.

Barcea-Galai.

Barcea-Galai.

1 pahar de

sticl ;

2,1 amfore; 3,5 cni; 6 c eac.

1 Glas becher; 2,1 Amphoren; 3,5 Krlige; 6 Schale .


www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

NECROPOLA BIRITUAL DE LA BARCI!.A, JUD. GALAI

trilobat

descoperite pn n prezent n necropolele de tip Sntana de Mure din ara noastr 7


prin tehnica de prindere a torii de corpul vasului.
Toarta este reactangular n seciune, pornete
din zona gtului cnii, se unete cu corpul vasului
deasupra diametrului maxim i rmne profilat,
amintind de torile cnilor de metal. Din aceeai
past este lucrat i cana din mormntul 118
(fig. 2/4), care imit cnile din metal 8 , avnd
corpul bitronconic, piciorul scurt i fundul sub
form de plnie; gura i toarta vasului lipsesc din
antichitate.
Pe lng vasele lucrate din past fin cenuie,
n inventarul mormntului 120 au fost descoperite
mai multe exemplare lucrate dintr-o past cenuie
glbuie, acoperite cu angob neagr (fig. 2/1, 6;
3/8, 9). Dintre acestea se detaeaz o can (fig.
2/6) cu corpul globular, gitul cilindric nalt, fund
inelar, toart rectangular n seciune i frnt
in unghi drept ; buza vasului este dreapt. Ca
decor, in zona de unire a roii cu gitul vasului,
se afl doi butoni aplatizai, de o parte i de alta,
ce se continu cu un inel n relief.
Ceramica de import este i ea prezent, ca i
in anii precedeni, fiind reprezentat prin 6 exemplare. n mormintul 117 a fost descoperit o amforet din past roie cu o singur toart (fig. 4/4),
form mai rar ntlnit n aria de rspindire a
culturii Sintana de Mure. O alt amforet, asemntoare ca form cu altele descoperite in cimitirele cerneahoviene din ara noastr 9 , se
detaeaz prin inscripia ME plasat pe git
(fig. 4/2); face parte din inventarul mormintului
119.
Un alt tip de vas, destul de rar ntlnit in mormintele aparinnd culturi Sntana de Mure, este
ulciorul din mormntul 124, de culoare crmizie,
cu mult nisip n compoziia pastei. Acesta are
corpul oval, fundul inelar, gtul scurt, gura n
form de plnie, cu dou tori n band lat
(fig. 4/5).
Dintre celelalte obiecte de inventar, descoperite n campania anului 1981, semnalm 11
fibule de bronz, 9 catarame din bronz i argint,
4 cuite, 11 piepteni din os, 2 pinteni de argint,
mrgele dispuse n coliere etc.
Fibulele descoperite n morminte de la Barcea
fac parte din tipul cu picior nfurat pe dedesubt
sau din cel cu plac romboidal la picior, o astfel
de pies fiind descoperit in mormintul 130
(fig. 5/4). Poziia lor era pe umrul drept sau
stng, ns in mormintele 116, 127, 129 i 131 au
aprut perechi de fibule.
Din cele 9 catarame descoperite semnalm apariia, n mormintul 129, a unui exemplar din
7

Nu

cunoatem

pnl!. n prezent un alt exemplar de acest

tip.
8 Gh. Diaconu, op. cit., p.82; R. Harhoiu, n Al. Odobescu,
Opere, IV, Tezaurul de la Pietroasa, Bucureti, 1976.
8 Trgor: Gh. Diaconu, op. cit., pl. 126/1; Independena:
B. Mitrea, C. Preda, op. cit., fig. 1'10/1 i 265/3; Gherl!.seni:
Gh. Diaconu, SCIVA, 28, 1977,3, p. 440, fig. 7/1.

177

bronz, cu veriga oval i plac de prindere dreptunghiular, cu patru nituri de argint, unii ntre
ei cu o band tot de argint, ncrustat n suprafaa plcii (fig. 5/7).
Ca form, pieptenii descoperii n anul 1981 se
aseamn cu cei din campaniile precedente mai
puin fragmentul de pieptene descoperit n mormntul 123, la care s-a pstrat numai partea de
la mner, restul fiind distrus de acizii humici. El
se ncadreaz n tipul .. cu mnerul n form de
clopot", cu deosebirea c placa dubl, care formeaz prelungirea semicircular, este lucrat separat de placa rectangular de la baz, care prinde
i fixeaz plcile pe care snt cresta i dinii 10
n mormntul de nhumatie 120 au fost descoperii, la clci, doi pinteni de argint (fig.5 /5),
obiecte destul de rar ntlnite n cimitirele aparinnd culturii Sntana de Mure-Cerneahov u.
Printre numeroasele mrgele descoperite n
anul 1981, semnalm un irag de mrgele, aflat
n mormntul de nhumaie 129. iragul a fost
descoperit n partea dreapt a bazinului i era
compus din mrgele de sticl, cu ncrustaii albe
sau galbene, mrgele de chihlimbar discoidale,
precum i inele din bronz, pe care se aflau dispuse
cte o mrgic sau mai multe (fig. 5/1). Din acelai
irag fcea parte un pandativ-cldru din fier,
un pandantiv din argint, de form rotund, cu
sticl de culoare albastru-marin prins ca ntr-o
caset n corpul acestuia. Inelul de prindere este
executat dintr-o plcu din argint, indoit circular.12.
Scoicile au fost i ele folosite ca pandantivi,
la Barcea descoperinu-se nc un exemplar din
specia cypraeya (fig. 5/1) ce fcea parte din ira
gul de mrgele amintit mai sus. Ghiocul purtat
la bru rmne o cert tradiie a populaiei sarmatice care avea obiceiul de a folosi aceste scoici
aduse din regiunile golfului Persic 13.
Recipientele de sticl snt i ele reprezentate
printr-un vas irecuperabil, probabil un bol,
complet descompus i un pahar de sticl.
Paharul de sticl cu inscripie, descoperit n
mormntul de nhumaie 124, face parte din tipul
paharelor cu pereii groi, de culoare galben verzuie, de form conic, cu gura larg rotunjit spre
interior; se termin cu un picior scund, avnd urmtoarele dimensiuni: nltime 14,6 cm; diametrul gurii 11,3 cm; diarri.etrul bazei 4,3 cm.
Paharul a fost realizat prin turnare n tipar i
apoi anumite amnunte au fost lefuite. Peretele
10

Trei exemplare de acest tip au fost descoperite Ia Valea


Oradea, 1979, p. 267.
op. cit., pl. 13/1; Budeti:
E. A. Rikman, Pamiatnik epohi velikovo pereselenja narodov,
p. 129, fig. 42/2.
12 Nu cunoatem pn n prezent un alt exemplar de acest
tip n aria de rspndire a culturii Sntana de Mure. Un exemplar asemntor a fost descoperit n necropola de la Brboasa:
V. Cpitanu, Carpica, 7, 1975, p. 85, fig. 13/3.
1 3 B. Mitrea, C. Preda, op. cit., p. 151; Gh. Diaconu, op. cit.,
p. t;4.
Seac: V. Palade, Materiale
11 Trgor: Gh. Diaconu,

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

178

STELA

AU,

MIRCEA NICU

5
4

8
Fig. 5.
Abb. 5.

Barcea-Galai.

Barcea-Galai.

Obiecte descoperite n

Gegenstnde

im

n ec ropol.

Grberfeld

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

entdeckt.

ii9

N'EcROPOLA BiRiTUAL DE LA BARCEA, jUo. GALATi

vasului este mprit n dou cmpuri; n partea


de sus, imediat sub buz, apare o canelur lat
de 0,6 cm, sub care este dispus o centur n
relief, lat de 2,0 cm, pe care apar, n relief, literele
inscripiei greceti realizate odat cu turnarea
vasului. (fig. 4/1).
Inscripia ncepe de la un decor incizat sub
form de brdu culcat, dup care urmeaz cele
16 litere greceti foarte clare 14
Sub inscripie urmeaz un spaiu liber de 0,8 cm,
format din peretele vasului, dup care, pe o alt
centur~t (lat de 1,6 cm), snt dispuse ove- mici
verticale, delimitate de cte dou linii incizate
n unghi vertical.
Cel de al doilea cmp ctiprinde partea inferioar a paharului i are ca decor patru ovale
mari n relief (7,0 X 4,5 cm), trase spre fund,
realizate i ele odat cu turnarea paharului. Spre
fund paharul se ngusteaz, terminndu-se cu un
picior scund, profilat n exterior sub form de
unghi ascuit.
Paharele de sticl cu inscripie greceasc snt
destul de rare, ele imitnd pe cele din lut 15
Paharul de sticl cu ovale n relief i inscripie
greceasc de la Ba.rcea are analogii apropiate cu
cele descoperite la Vorning 16 i Mlieti 17 , putnd fi ncadrat n tipul 238 varianta Blickshoj 18
i tipul Vorning II C c 19
Necropola de la Barcea se ncadreaz n tipul
necropolelor birituale de tip Sntana de Mure,
putnd fi datat n a doua jumtate a secolului
al IV -lea e.n. i nceputul secolului al V-lea.
14 Traducerea inscripiei de pe vas a fost fcut de Radu
Vulpe, aceasta fiind o urare: "Bea s trieti bine (frumos)
ntotdeauna".
1 5 S. Reinach, Traite d' epigraphie grecque,
Paris, 1885
p. 454.
1e Gunnar Ekholm, Antikvariskt Arkiv, 26, pl. 2f95.
17 G. D. Fedorov, MIAMoskva, 89, 1960, p.
154- 155,
fig. 49/1.
18 H. 1. Eggers, Der romische Import in freien Gcrmanien,
Hamburg, 1951, p. 238.
1 9 Gunnar Ekholm, op. cit., p. 22, nr. 95.

Inventarul mormintelor descoperite confirm


compoziia eterogen a culturii Sntana de Mure.
Prezena autohtonilor se face simit prin eeramica lucrat cu mna, ornamentat cu linii incizate n val, precum i a celei lucrate la roat,

din past fin sau zgrunuroas (strachina, cana


cu o toart, oala borcan). Nu trebuiesc neglijate
nici elementele goto-sarmatice, care i fac simit prezena n necropol prin obiectele de podoab i formele ceramice descoperite in mormintele de nhumaie.

DAS BIRITUELLE GRBERFELD AUS


DEM 4.JH.U.Z.
aus Barcea-Bcz.

Galai

ZUSAMMENFASSUNG
Im Sommer des Jahres 1981 wurden die Forschungen im
birituellen Grii.berfeld aus dem 4. Jh.u.Z. aus Barcea-Bezirk
Galai fortgesezt.
Die Forschungen des Jahres 1981 in Barcea bestii.tigen
die Beobachtung, das die Grii.ber dem Ritual gemii.l3 gruppiert
sind, da im westlichen Teil des Grii.berfeldes, im Gebiet des
ruhigen Abhanges hauptsii.chlich Brandgrii.ber vorkommen,
wii.hrend die Zahl der Skelettgrber sehr klein ist; im mittleren und nordlichen Teil des Grii.benfeldes erhoht sich die
Anzahl der Skelettgrii.ber whrend die der Brandgrber sinkt,
ein Beweis sind die Ergebnisse der Forschungcn des Jahres
1981, in welchen 18 Skelettgrii.ber und kein cinziges Brandgrab entdeckt wurde. Am Ende der Kampagne des Jahres
1981 erreicht die Gesammtzahl der erforrschten Grii.ber 132,
38 davon sind Brandgrii.ber und 94 sind Skelettgrii.ber.
Das Inventar der entdeckten Grii.ber besttigt die ungleichartige Zusammensetzung der Sntana de Mure Kultur.
Die Anwesenheit der Einheimischen ist bemerkbar durch die
handgearbeiteten Gefii.l3e mit eingeritzem Wellenornament,
sowie durch auf der Topferscheibe gedrehten Tongefii.13en
aus feinem und kornigem Ton. (Schiissel, Schale, Topf).
Die goto-sarmatischen Elemente diirfen auch nicht vernachlii.ssigt werden. Diese machen sich bemerkbar im Grberfeld
durch Schumckgegenstii.nde und die Form der Tongefii.l3e
in der Skelettgrii.bern.
Das Grberfeld aus Barcea reiht sich im die Art der birituellen Grberfelder vom Typ Sntana de Mure-Tschernea
chow ein und kann in die zweite Halfte des 4 Jh. und den
Anfang des 5 Jh. datiert werden.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

antierul

arheologic

M. ZAHARIADE, A.

OPAI,

C.

Independena
OPAI,

Din iniiativa i cu fondurile Centrului de studii i cercetri de istorie i teorie militar i a


Muzeului Deltei Dunrii din Tulcea, n 1981
au nceput primele spturi organizate n cetatea
roman de lng satul Independena (Murighiol).
Arheologilor de la cele dou instituii li s-a adugat
i un reprezentant al Institutului de arheologie
din Bucureti, astfel nct numrul membril01
colectivului antierului Murighiol se ridic la 5.
n cadrul acestuia a fost ncheiat un protocol
de sptur, depus la cele 3 instituii, n care se
prevd exact drepturile i obligaiile fiecruia
dintre membri, modalitatea concret de cercetare i de valorificare, n sfirit, obligaia consolidrii tuturor monumentelor scoase la lumina
zilei.
nainte de a prezenta rezultatele obinute n
campania din 1981 se cuvine s menionm c
cetatea, care ne va reine atenia pentru o lung
perioad de timp, este cunoscut mai demult n
literatura de specialitate. Lsnd la o parte meniunea din manuscrisul lui Gr. Tocilescu 1 , n
mare parte reluat n publicaia din 1935 a lui
P. Polonic- despre care vom vorbi ma josprima informare publicat despre cetate o igsim
la col. M.D. Ionescu-Dobrogeanu. Este pomenit
"aa numita Cetuie" nconjurat de un zid din
piatr de calcar legat cu mortar amestecat cu
crmid pisat, gros de 2-3 m, i avnd un
perimetru cam de 180-200 m; aproximativ 20
turnuri, pstrate la o nlime mai mare dect
zidul propriu-zis, pot fi recunoscute la un interval
de la 2 la 10 m; cetatea este nconjurat de
anuri 2

Aceste date, ca dealtfel i cele oferite de


P. Polonic - dar care n-au vzut lumina tiparului
dect mult mai trziu - au fost folosite de arhiepiscopul R. Netzhammer n dou din lucrrile
sale, in prima din ele menionindu-se linia de
tumuli care trece pe lng cetate 3 , in a doua
fcndu-se ipoteza c aceasta s-ar fi numit
Ad Stoma; se aduga c ea avea o form de ptrat
neregulat, laturile ei fiind de 45 (N) X 138 (S) X
X 177 (E) X 145 (V) m zidurile inalte de 8 m,
1 Gr. Tocilescu, "Manuscrisele de la Biblioteca Academiei
R.S.R., .5132, f. 9.5.
2 M. D. Ionescu, Dobrogea, Bucureti, 1904, p. 402.
8 R. Netzhammer,
Auj dem Razelm, Bucureti, 1907
p. 1.5-!6.

(Murighiol)

AL. SUCEVEANU, F. TOPOLEANU

valuri i anuri de aprare, pe latura de sud


existind o poart flancat de turnuri rotunde"
n anul 1909, C. Moisil meniona, tot n estul
satului Murighiol, o cetate de form hexagonal
cu zidurile impuntoare, dar cu valurile i an
urile aplatizate. n zidrie, se disting turnuri,
precum i porile de est i vest. Dintre descoperiri, menioneaz o mare inscripie creia i s-a
pierdut urma, vrfuri de sulie i arme, precum
i mai multe monede, dintre care unele republicane (secolele II-I .e.n.), una de argint de la
Filip Arabul (244-249 e.n.), precum i o moned
de aur de la Marcian (450-457 e.n.). n incheiere, savantul romn propune identificarea cetii de la Murighiol cu Salmorus (Salmorude),
cu forma lui corupt Thalamonium 5 n anul
urmtor, demonstrind identitatea dintre Salmorus i Halmyris, C. Moisil susine c la Murighiol a fost cetatea antic Halmyris = Salmorus =
= Thalamonium 6
Nici J. Weiss 7 i nici V. Prvan 8 nu insist
asupra cetii in discuie, unde ar putea fi localizat atit Halmyris cit i Gratiana, ultimul autor
menionnd, ns, intr-o alt publicaie, un opai
de secol IV e.n., cu scene mitologice 9 Cum despre
datele lui P. Polonk 10 am avut ocazia s fim
informai din relatarea lui R. Netzahammer iar
R. Vuple nu depete stadiul cunotinelor transmis de magistrul su, nefixind decit Salsovia la
Mahmudia 11 , ajungem la seria publicaiilor de
dup rzboi, dintre care prima este a lui Exp.
Bujor. Acest cercettor public mai intii o inscripie funerar din secolele II-III, menionnd
un L (ucius) ... (Vale )rius care a trit 70 de ani
i cruia soia sa - Primitiva, un nume de origine servil -ii ridic monumentul, inscripie care
a fost adus, in 1934, de la cetate i pstrat,
pn la cel puin n 1948, la coala din comuna
Murighiol 12 . Cu ocazia sprii cimitirului getodacio, aflat la sud de sat, aproximativ la mijlocul
Idem, Aus Rumnim, 1, Einsiedeln, 1909, p. 20.5-207.
C. Moisil, BCMI, 2, 1909, 2, p. 89.
8 Idem, BCMI, 3, 1910, 2, p. 93-94.
7 J. Weiss, Die Dobroudscha im Altertum, Sarajevo, 1911,
p . .5.5 i urm.
8 V. Prvan, Ulmetum, l, 1912, p . .597, nota 2.
9 Idem, AA, 1914, 3, col. 434-43.5.
1 P. Polonic, Natura, 24, 193.5, 7, p. 2.5.
11 R. Vulpe, Histoire ancimne de la Dobroudja, Bucureti,
1938, p. 301.
1 2 Exsp. Bujor, SCIV, .5, 19.54, 3-1, p . .599-601, nr. 1.
4

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

ANTIERUL

ARHEOLOGIC

distanei de 2,5 km dintre acesta i cetate, Exp.


Bujor va face i unele observaii sau cercetri
n cetate, dup cum urmeaz: n 1954, fixeaz
pe hart amplasamentul cetii, identificnd la
sud de aceasta o mare aezare civil 13
Campania din 1955 semnaleaz noi puncte pe
raza comunei, cum ar fi aezrile hallstattieneelenistice i, respectiv, prefeudale, aflate la vest
de aceasta 14 n 1956 efectueaz dou seciuni
n interiorul cetii, descoperind niveluri data~ile
ntre secolele IV- VI 15 e.n.
n 195 7, snt meniona te sumare cercetri n
aezarea civil n preajma cetii, materialul
roman datndu-se ntre secolele II-IV e.n., la
care mai trebuie adugat o moned de bronz de
la Constantius II 16.
n sfrit, n 1958, activitatea extra arheologic
de la cetate se intensific, iar Exp. Bujor este
nevoit s se mulumeasc cu constatarea c materialul arheologic , scos de cuttorii de piatr,
se dateaz n secolele V-VI e.n. 17
Odat cu aceasta nceteaz orice activitate arheologic, nu ns i interesul pentru cetatea de
la Murighiol. Astfel, I. Barnea opteaz ipotetic

Fig. 1. Murighiol. Latura de sud a

INDEPENDENA

(MURIGHIOL)

181

nu insist nici el in mod special asupra cetii


de la Murighiol, crede c Gratiana trebuie localizat la sud de Troesmis 21 De va fi fost sau nu
Gratiana la Murighiol e desigur mai greu de rs
puns n stadiul actual al cercetrilor. Oricum ar
fi, este, ns, sigur c aezarea anterioar secolului IV e.n. ar fi trebuit s poarte alt nume.
n ceea ce privete aceast aezare anterioar,
n afara dovezilor aduse pn acum, un argument
decisiv l constituie contributia lui Oct. Iliescu
care, corobornd dou infor~atii numismatice,
demonstreaz c pe locul cetii' de la Murighiol
a fost descoperit, inainte de 1909, un tezaur de
117 monede republicane, databile intre 109 i.e.n.
- 48 i.e.n. 22 .
Menionnd doar studiul de fotointerpretare
asupra sitului de la Murighiol, aparinnd lui Al.
S. tefan i care, cnd va vedea lumina tiparului,
va costitui fr ndoial cea mai exact imagine
a cetii pn la nceperea spturilor, socotim
c cele prezentate n r,ndurile de mai sus sint
suficiente pentru a trece, n continuare, la descrierea propriilor noastre cercetri din anul 1981.
Cetatea se gsete la 2,5 km E de corn. Muri-

cetii

naintea nceperi i

spt uril or.

Fig . 1. Murighiol. Cote snd de la fortification atant le commencement des fouilles.

pentru fixarea la Murighiol, a Gratianei 18 , ca,


dealtfel, i Em . Popescu 19 , localizare pe care
am adoptat-o i noi 20 , dei A. Aricescu, care
13

Idem, SCIV, 6, 1955, 3-4, p. 572, fi g. 1.


Idem , Materiale, 3, 1957, p. 247-253.
1 5 Idem, Materiale, 5, 1959, p. 377.
1 6 Idem, Materiale, 6, 1959, p. 328-329.
1 7 Idem, Materiale, 7, 1961, p. 299.
18 I. Barnea, Din Istoria Dobrogei, II, Bucureti, 1968,
harta V.
14

i la circa 75 m de oseaua Murighiol - Dunavu de Sus, pe un promontoriu stincos care


nainteaz n balta Cricovul Mic, ce l nconjoar

ghiol

19

Em. Popescu n Tabu/a lmperil: Romani, L 35, Bucu1969, p. 52.


2 0 Al. Suceveanu, Viaa economic in Dobrt gea romand,
secolele ! -III e.n., Bucureti, 1977 p. 58.
21 A. Aricescu, Armata n Dobrogea roman l, Bucureti,
1977, p. 118.
22 O. Iliescu, Rontica, 7, 1974, p. 205-211.

reti,

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

182

M. ZAHARIADE,

A.

OPAI,

C.

OPAI,

AL. SUCEVEANU F. TOPOLEANU

din nord i f'St. Spre sud, cetatea este dominat


de dealurile Dunavului, iar spre vest se gsete
o cmpie, care mrginete balta Cricovul Mare.
Promontoriu! cetii are o inlime fa de
terenul inconjurtor, de 7-8 m (fig. 1). Cetatea
urmeaz configuraia terenului, avind forma aproximativ a unui triunghi, cu laturile lungi puin
arcuite. naintea inceperii spturilor, erau vizibile, in teren, un numr de 15 turnuri, pstrate
pe diferite inlimi, iar pe latura de vest-urmele
unei pori.
Pe laturile de vest, sud i, parial, pe cea de
est se observau, inc, la suprafaa terenului, urmele a dou valuri i dou anuri.

,.. '..... ...... _

,
,,

n conformitate cu protocolul menionat i care


stipuleaz, printre altele, executarea a dou seciuni magistrale (E- V i N- S), dup care se
va trece la dezvelirea in suprafa, prin casete,
a ultimului nivel bine pstrat din cetate, in 1981,
s-a inceput efectuarea seciunii magistrale E- V.
Seciunea a msurat 220 m X 2 m i a fost imprit in 110 carouri a cite 2 m (fig. 2}.

,1

Seciunea noastr a intilnit zidul de incint


pe laturile de E (D 1-2} i, respectiv, V (D
72-74). Pe latura de E a fost surprins doar
paramentul interior al incintei, cel exterior fiind
demantelat, probabil, in epoc modern. Din
paramentul interior au fost surprinse patru asize,

'

'-

. ....,
.....

,1,

,
11

'\

\
' \

,
,
1

'\

1
1

1
1

''
'

1
1

1
1

"
\

11
1
1

'1
1
1.

''
''
'

\
\
\

\
\
\

'''
'

'

,_______ --------- ---- .. ---~--

,,'

,,

,, ~

OS

Fig. 2. Murighiol. Plan de

situaie

cu amplasarea

seciunii

2Dm

E-V.

Fig. 2. Murighiol. Plan avec la position de la section E-0.

n colul de sud-vest al cetii se puteau observa o serie de intervenii, dintre care unele
aveau un aspect ceva mai regulat; pe intreaga
suprafa a cetii se puteau, de asemenea, observa urma ale unor intervenii neorganizate,
moderne.

aflate intre -1 i -1,70 m. Pe latura de vest


incinta a fost surprins pe toat grosimea ei, de
3,10 m. n interior se pstreaz 7 asize, aflate
intre -0,50 m i -1,75 m, iar in exterior circa
12 asize, aflate intre -0,25 i -3 m. De la aceast
adincime a fost surprins i plin ta, lat de O, 10-

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

ANTIERUL

ARHEOLOGIC

spat pin la -0,30 m, cind a fost npinza de ap freatic.


n cadrul structurii incintei s-au putut deosebi
trei compoziii de mortar, dup cum urmeaz:
de la ultima asiz pstrat a paramentului exterior la -0,70 m , pietrele sint legate cu mortar
alb, sfrimicios; de la -0,70 m la -1,40 m,
mortarul este amestecat cu crmid pisat, pietricele i scoici; de la - 1, 40 la -3 m, mortar
alb, foarte dur, amestecat cu pietricele.
La exterior, au fost identificare dou berme
sigure i una ipot etic . Berma de sus este lat
de 1,30 m i se afl la - 1,50 m de la ultima asiz
a incintei, cea ce coincide cu repara ia cu mortar
cu crmid pi sat , d in inc int . R espectiva berm
este fc ut dintr-un pm int negru , dur , amestecat
cu pietre i fr agmente de crmi z i (fig. 3).

O, 11 m,

tlnit

Fig. 3. Murighiol. Incinta, b ~ rm a


la tura d e vest.

a nul

ce tii

pe

Fig. 3. Murighiol. L ' e nceinte, la berme et le foss e du cte


ouest .

Urmeaz o
sesizat doar

a doua berm, aflat la -2,30 m,


in profil.
n schimb, cea mai de jos berm, depind cu
puin plinta zidului, este realizat din straturi
alternative de pmnt galben, bine tasat, i mortar.

INDEPENDENA

(MURIGHIQL)

183

Spre vest, urmeaz un an cu deschiderea


la partea superioar, de circa 9 m, iar la cea inferioar, pin la pinza de ap freatic, de circa
7m. anul a fost spat pin la -2,5 m i ine,
in mod cert, de ultima berm.
La circa 10 m vest de zidul de incint se constat
existena unui val lat de aproximativ 20 m,
realizat din pmnt galben, placat cu piatr pe
o ltime de 13 m. Sub acest val, la circa -0,80 m,
a f~st surprins o mas de pmnt galben,
dur, cu aspect nisipos, pstrat pe o lime de
aproximativ 8 m, care ar putea fi interpretat ca
o faz anterioar a acestui prim val.
ntre O 89-93, la 30 m de incint , s-a constatat existena unui alt an, legat de valul de sus,
placat cu piatr spat pn la - 0,40-0,60 m ,
lat de circa 10 m.
Inceputul anului, care,
probabil, aparinea celei de a 2-a faze a valului,
a fost identificat n 082.
Al doilea val al cetii, puternic aplatizat, a
fost odentificat intre O 93-103. Pe toat lim ea
sa de 22,5 a fost placat cu piatr de mici dimensiuni, intr-o manier asemntoare primului val.
Prin sondajul practicat ntre O 96 - 97 a aprut
de asemenea, o posibil faz anterioar a celui
de-al doilea val, a crei stru c tur este intrutotul
asemntoare cu cea a faze i timpurii a primului
val.
Din datele prezentate rez ult c cetatea avea
dou an uri i do u valu : - i, sistem defensiv ~are
a i eit din funciune nainteJ. ultimei faze a
incintei, de vreme ce drim tura acesteia cade
peste primul an deja colmat at . Datarea post
quem a bermei de sus pare a fi asigurat de o
moned de secol V 23 , dup cum materialul ceramic pare s indice o difer en cronologic intre
momentul oolmatrii anului i ultima drimare
a incintei, moment care s-ar plasa in secolele
V-VI.
n captul de vest al sec iunii , intre O 104-110
au fost surprinse patru niveluri de locuire, databile in secolele V - V I pc c::t.re vom incerca s le
corelm, ulterior, cu situai a intramuran.
Aceasta din urm ne-a r elevat pin acum existena a ase niveluri de locuire, a cror prezentare va fi fcut in cele ce urmeaz, in chip
necesar, de sus in jos.
Nivelul I a fost identificat la adincimea medie
de -0,30 -0,40 m, i este de culoare galben
cenuie. Peste el st czut -o drimtur din
pietre de dimensiuni mici. Nivelul este atestat,
clar, prin vetre (05), ziduri din nivelurile anterioare, care continu s fie folosite ( 07, 11,
16, 21, 24, 39, 42, 44, 47, 59, 63), podele de lut,
intre zidurile anterioare (O 69-72), fie, clar prin
locuine construite in acest moment (O 5, 16,
23 Moneda este ilizibil, dar prin modul este caracteristi c
secolului V.
24 Dow,II, l,p.276, nr . 71, b(M ; CON;r;IIfi = ,612fl3)
Sntem recunosctori
pentru aceast identificare lui
Gh. Poenaru Bordea .

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

184

M. ZAHARIADE, A.

OPAI,

C.

23). De notat situaia din O 42, unde ntlnim


dou ziduri alturate, dintre care unul a fost
dezafectat n acest moment. In ceea ce privete
datarea acestui nivel, sporadic atestat dup cum
a rezultat, nu avem elemente certe, dac se excepteaz situaia din 069-72 unde podeaua respectiv de lut suprapunea drmtura provenit din
incint, sau moneda din vremea lui Focas surfrapat n cea a lui Heraclius din

O 65 aprut
-0,30 m 24 Oricum, acest nivel pare a putea fi
datat ntr-o perioad ulterioar monedei de la
Justin II i Sofia, aprut n O 32 la -0,40 m.
Nivelul II, identificat la -0,40-0,70 m, este
caracterizat prin podele de pmnt galben cenuos,
fr urme de distrugere violent. Dintre construciile ~nterioare , care au continuat s funcioneze
pe mvelul 2, notm zidurile din piatr, legate
cu pmnt din O 6, 16-18, 21, 24, 39, 42, 44-47,
54, 5?-60, 63, precum i construcia din piatr
legata cu mortar, din O 69-72 . De asemenea,
continu. s funcioneze piaa din O 25-38 i
strad~. du~ O 40- 41. Poate nu este lipsit de
semmf1ca1e s menionm c exist un singur
zid construit din acest moment (O 10}.
In ceea ce privete datarea acestui nivel ea
este asigurat de o ceramic de lux din a doua
jumtate a secolului al VI-lea, alturi de care
au aprut i trei vase ntregite, de factur alogen.

Fig. '1. Murighiol.

Nivelul III suprapunnd un zid din


nielul IV.

Fig. '1. Murighiol. Le III" niveau superposant un mur du


IV" niveau.

Nivelul III, identificat la adncimea medie de


--:-0,80-.0,90 m, este caracterizat prin existena
l funcwnarea a numeroase ziduri din piatr
legate cu pmnt.
'

OPAI,

AL. SUCEVEANU F. TOPOLEANU

Apare sub forma unor podele din pmnt galben


bine tasat, n O 47-53 (fig. 4) peste care s-a
surprins o arsur masiv. Nivelul III se mai prezint, ns, i sub forma unor platforme de chirpic
n O 45-46, 54, 59. Notm o situaie particular in O 4-6, unde se gsete o cldire cu pereii
din calupuri de chirpic, surprins in situ. Ziduri
din piatr legate cu pmnt s-au constatat n
O 5, consolidat prin adosarea unei mase de
pmnt bine bttorit, amestecat cu crmid
pisat, 9, 14, 16-20, 21, 24, 45-47, 54, 59, 63,
66. Zidul din O 66 se adoseaz colului de N-E
al construciei cu mortar din O 65-72, lipit
de incint. Pe zidul constructiei cu mortar, constatm existena unei dungi de' mortar, de la nivelul
creia, n sus, o deschidere (probabil o fereastr)
a fost astupat cu crmizi. Continu s funcio
neze piaeta din O 25-38 , precum i strzile
din 045-46 i, eventual, din 063-65. In locuina din 019-21, pe latura de N, a aprut un
pietrar, in form de V.
Considerm c primul nivel ntlnit in extremitatea vestic a sectiunii, in afara celui de-al
doilea val (O 104-1 lO}, se leag de acest al
3-lea nivel, avnd in vedere faptul c n aceast
poriune au fost descoperite, pe nivel, 2 monede
de la Justinian 26 , una de secolul al VI-lea 27 ,
precum i ceramic de secolul al VI-lea, care se
ntlnete, de asemenea, n intreaga zon intramuran a nivelului III. Un element de datare
suplimentar il ofer i ttmbo-ul de scut, descoperit, pe acelai nivel, in 022, databil, de asemenea, n secolul VI e.n.
Nivelul IV apare la -1,10-1,20 m , constnd
din podele de pmnt galben, care prezint o
arsur masiv pe toat suprafaa dezvelit.
Ziduri construite din piatr legat cu pmnt
au fost surprinse in 021, 24, 45, 47, 51, 54, 56,
63 . O situatie deosebit ntlnim n 04-6, unde
este posibil' ca ncperea s fi fost construit pe
acest nivel, funcionarea ei continuind i pe nivelul III. In 065-72, se edific o construcie
din piatr fasonat, legat cu mortar, care pare
s amplifice dimensiunile unei cldiri anterioare,
de asemenea adosat incintei. Dac la datele nf
iate pn acum adugm c piaeta din GJ25-38,
precum i strada din 045 - 47 (fig. 5), au fost
concepute acum, realizm c in momentul existentei acestui nivel se creaz o nou retea urbanist'ic, caracteristic unui moment d~ prosperitate, i pe care l-am data, dup materialul
ceramic, n prima jumtate a secolului al VI-lea
(fig. 6), chiar dac materialul numismatic descoperit pe acest nivel este nc puin explicit.
Adugm c, din datele pe care le avem pn acum,
acesta ar fi nivelul care va trebui dezvelit n
cercetrile pe care le vom efectua n viitor, in
suprafa.
~ 25 MIE, 2, '13, c (a. 571 / 572).

26

MIE, 1, 96(a. 5'12 - 5'13) i MIE, I, 13'1 (a. 528-529) .

27

Ilizibil., dar caracteristic. secolului VI, prin modul.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

ANTIERUL

F ig. 5. Mu righiol.

S t r ad

din ni-, ('lu l

ARHEOLOGI C

n .

I N DEPENDENA

185

(M URI GH!OL)

F ig . 6. M u rig hiol. Imagin e d e a nsamblu a ed ificiilor a parinnd n ivel ului IV.

F ig . 5. Mu righiol. Ru c du IY niveau.
F ig . 6. Mu righiol. Vu e d' en semble d es edifices a ppartena nt au rv niveau.

Fig . 7 . Murigh iol. Imagin e a u nor

co n s t r u c i i aparinnd

ni velel or I V

Fi g . 7 . Mu righ iol. Vue d es con stru ction s appartenant a u IV et a u

Ca o dovad a int en s it tii locuirii din acest


moment , notm existent a u'n ui nivel de locuire,
de asemenea puternic incendiat, n captul de
vest al seciunii (O 105- 110). n 04 se afla
un chiup, car e apare ngropat chiar lng zidul
de incint . Este posibil ca acest chiup s fi fost

V.

v niveau x.

folo sit i la momentul nivelului III, dar nivelul


II l cp cuia .
Nivelul V a fost identificat n 07-9 (fig. 7),
23-24, 64-72, 105-110 la circa -1,30 m. El
est e r eprezentat printr-o podea de lut puternic
ince ndiat . Nici o construcie nu pare a putea fi

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

186

M. ZAHARIADE, A,

OPAJ ,

C.

OPAI,

AL .SUCEVEANU, F . TOPOLEANU

de situaia intramuran cu cele din aceea extramuran. A rezultat, credem, cu destul claritate,
c nivelul IV din interiorul cetii reprezint cel

Fig. 8. Murighiol. Strada din nivelul V cu


incintei de vest.

c ldirea adosat

Fig. 8. Murighiol. La rue du ve niveau avec le btiment


adosse a 1' encein te-ou est.

de acest nivel, cu excepia construciei din


069-72 din piatr legat cu mortar i adosat
incintei (fig. 8) .
Aceast cldire pare a fi fost mrginit la E
de o strad paralel cu inainta . Dintre materialele
utile datrii acestui nivel menionm dou opaie
din secolul V i moneda de secol V, aflat, in
066, la -1, 30 m, pe nivel.
Nivelul VI nu a fost surprins decit in 065 - 71
i 107-110, singurele elemente de datare fiind
constituite de ceramica databil in secolul V.
Chiar dac este prematur ca dup numai o
campanie de spturi s formulm unele incheieri, ne-am permite, totui , cu toate rezervele de
rigoare, s ncercm o corelare a datelor oferite

mai important moment constructiv intilnit de noi


pn acum, in aceast seciune.
R eamintim c din acest moment dateaz majoritatea cldirilor, care i vor fi continuat existena pn la sfiritul locuirii in cetate, piaa,
principalele strzi, ca i cldirea cu ziduri legate
cu mortar, de ling incinta de vest. Descoperirile
din acest nivel indicau prima jumtate a secolului VI, ceea ce, istoric vorbind, ar putea s
coincid cu perioada de reconstruci e din Dobrogea, din timpul domniilor lui Anastasius i
Iustinian. Singura situaie din extramuros care
ne-ar permit e o sinscronizare a ultimei berme
i a ultimei faze a celor dou valuri cu momentul
inceputului secolului VI ne este oferit de materialul ceramio i numismatic descoperit in locuirea de la vest de al doilea val. Judecind dup
materialul respectiv, s-ar prea c acest sistem
defensiv a fost conceput la momentul nivelului
IV, adic atunci cind cetatea est e integral ref
cut. Admiind acest sincronism, ar rezulta, pe
de o parte, c, intr-un moment ult erior nivelulm
IV, incinta a mai suferit o reparaie, poate la
momentul nivelului III , pe de alta c zidul de
incint cu plinta lui, cu berma de jos i cu prima
faz a celor dou valuri a fost conceput ntr-un
nivel oricum futerior nivelului IV, poate cont emporan cu un nivel care nu a fo st nc identificat in interiorul cetii.
Concluzia se cere, ns , primit cu toat rezerva,
dat fiind c cercetrile se afl abia la inceputul lor.
LE CHANTIER ARCHEOLOGIQUE
INDEPENDENA (MURIGHIOL)

legat

Connue depuis longtemps dans la litterature archeologique


(Gr. Tocilescu, M. D. I onescu-Dobrogeanu, P. Polonic
R . Netzhammer, C. Moisil, J. Weiss, V. Prvan, Exspectatus
Bujor, 1. Barnea, Em. Popescu, A. Aricescu) la cite d e Independena (Murighiol) est situ ee a 2 km est de l'actuelle comcommune . Elle se presen t e sous la forme d ' u n monticvle
paralelipipedique aux contours duqu el on peut reco nnaitre
l' enceinte avec 15 tours et une parte. Pour connaitre la stratigraphie du site on a trace une section Est-Ouest {220 m X
x 2 m) qui sera s uivie par une autre No rd-Sud . Le cain
Nord-Ouest sera d egage en surface. Dans la section Est-Ou est
qu' on a commence e n !981 , on a pu identifier le mur d'en-,
ceinte (epais de 3, lOm) d eu xfossees ded efense et deux vallums.
A l'interieur de la cite a identifie six niveaux d'habitation, datables entre le milieu du v siecle de n.e. jusqu'a la
premiere moitie du vn siecle d e n.e.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Cercetrile

arheologice efectuate la Alba-Iulia


punctul "Monetria" i Sebe-Alba
RADU R. HEITEL

n campania anului 1981 s-au reluat cercetrile


n seciunea 1 (SI), seciunea nceput n 1980 la
punctul "Monetria".
Seciunea a fost lrgit cu 30 cm, spre vest,
70 cm, spre est i cu 1 m spre nord, ajungnd
astfel la 9 m lungime i 3 m lime. ntruct n
spaiul alungit cu 1 m spre nord sptura s-a
executat n trepte caroiajul a rmas acelai ( 1 - 4 = 8 m lung.; fig. 1}.
n careul 4, pmntul viu (lut galben-vineiu,
se pare, de natura aluvionar) a fost identificat
la -2,15 m pentru ca n restul seciunii el s
fie atins la -2,50 m (carele 3-2} i respectiv

DA\' D. OVIDIU

frlcut parte dintr-o cldire roman ce pare s fi


fost dispus pe un ax est-vest - s-a spat n
humusul antic i n pmntul viu o suprafa
adnc de 0,50 m i lat de 4,75 m.
Aceste fundaii au fost construite din piatr
brut cu un mortar de slab calitate. Dup anumite indicaii de ordin stratigrafic, zidul descope.-it in careul 4 trebuie s fi fost zidul exterior,
de sud, al edificiului. n stadiul actual al cercetrilor, ntruct nivelul arheologic legat de perioada de construcie a edificiului nu a oferit
materiale databile n mos strins, o datare mai
precis nu se poate inc preciza. Totui, inind

1
Nivelul
actual

-6'

~2

[[TIJtJ

~7 ~8

~~ o----~====2m

Fig. 1. Alba Iulia. Profilul de vest al seciunii I; 1. pli.mnt viu; 2. nivelri i umpluturi (sec. III); 3. nivel de pardoseal
(sec. III); 4. strat - sec. IX; .5. nivel de telescopare; 6. strat (a doua jumtate a sec. al XI-lea); 7. straturi din prima i a
doua jumtate a sec. al XII-lea; 8. nivel de construcie - sec. al XVII-lea; 9. straturi - suport pentru pavaje din bolovani;
10. strat vegetal; Il. pietre; 12. crmizi; 13. igle; 14. nivel de arsur (vetre).
Fig. 1. Alba Iulia Iere section, profil de J'ouest: 1. terre vierge; 2. nivellement et remplissage (III"-s): 3. plancher;
4. couche du IX"-s.; .5. niveau avec des elements deplaces; 6. couche de la deuxi~me moitie du XI"-s.; 7. couches du
xn s.; 8. niveau de con~truction du XVII-s.; 9. couchessupport pour des pavages (grosses pierres); 10. couche vegetale; Il. pierres; 12. briques 13. tuiles; li. niveau de brftlure (foier).

2,10 m (careul 1}. Aceste adincimi se datoresc


faptului c in antichitate, - pentru a fi construite
fundaiile a dou ziduri paralele, ziduri ce-au

cont de unele indicii oa, de pild, materialele arheologice descoperite in nivelarea i u mplutura
depus intre ziduri, unele piese dese o peri te In

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

188

RADU HEITEL

cursul campaniei din 1981 , sistemul de construcie, precum i de existena unei "pardoseli" din
crmizi refolosite, dispuse in mod neregulat peste
un strat-suport format prin baterea unui pmnt
de u mplutur in care au mai aprut materiale
ceramice, datare1. i1 prima j umtate <>. sec. al
III -lea apare ca foarte prob1.bil .
Deosebit de important apare a fi descoperirea
in careul 4 a unui strat compact (grosimea medie
de 0,30 m), strat de n at ur vegetal a crui

Fig. 2. Alba Iulia. Fragment dintr-un vas decorat n


"tehnica lustrului" - secolul al IX-lea.
Fig. 2. Alba Iulie Fragment de ceramiq ue decoree a u
vernis;IX-s.

DAN D, OVIDIU

precizat

de seria materialelor ceramice databile


in a doua jumtat e a sec. al XI-lea i in tot cursul
secolului al XII-lea, materialele descoperit e in
depunerile succesive, - legat e de trei niveluri de
locuire- format e i ac estea (in careurile 1-3)
direct peste umpluturile de epo c romanft, iar
n careul 4 direct pest e stratul din sec. IX i resturile zidului de sud roman.
Depunerea din a doua jm tate a secolului
al XI-lea, prezint o culoare brun-castanie, tent ele brune datorindu-se - aa dup cum o dovedete i materialul ceramic - unor zone de t elescopare cu stratul secolului IX. Fragmentele ceramice databile in a doua jumtate a sec. al XI-lea
au fost puin e la numr dar- la Alba-Iulia i
n general n bazinul mijlociu al Mureului absolut caracteristice acestei perioade.
Nivelul urmtor (pmnt de culoare castanie
care conine ns i pietre i fragmente de cr
mizi romane) a avut limita superioar marcat
de o vatr de foc, deschis , nconjurat de pietre
i fragm ent e de crmizi i igle romane; (in
raportul asupra spturilor din 1980 aceast vatr
a fost considerat, n mod greit, ca marcnd nivelul iniial al depunerii din a doua jumtate a
secolului al XI-lea). Materialele ceramice descoperite, unele ntregind anumite fragmente descoperite in cursul campaniei din 1980, au precizat

Fig. 3. Alba Iulia. Fragmente ceramice din secolul

a l IX-lea.

Fig. 3. Alba Iulia Ceramique du I X-e.s.

culoare brun se datoreste amestecului cu cr


bune de lemn, strat n 'care s-au descoperit o
serie de fragment e ceramice databile, cu toat
sigurana, in cursul secolului al IX-lea. Aceste
fragmente (fig. 2 i fig. 3) provin din vase absolut
caracteristice faclesului cultural sud-transilvan de
tip Dridu, aparinnd populaie i romneti.
n legtur cu dispoziia n t eren a stratului
din sec. IX, mai precizm un fapt , care, la un
moment dat, ar putea prezenta o importan
aparte. n carouri 3-1, el nu mai apare, deci - cel
puin in spaiul cercetat - depunerea s-a format
numai la exteriorul zidului de sud al edificiului
roman, direct peste nivelul de calcare antic i,
ca atare, in sec . IX, ruinele vechii cladiri romane
- n acest loc - nu au fost rentrebuintate de
purttorii culturii de tip Dridu. Aceast ~onsta-

datarea acestei depuneri in cursul primei jum


t i a secolului al XII-lea (fig. 4) .
Ultima depunere care acum i aici ne intereseaz in mod special, (culoare castanie deschis,
cuprinzind pietri de riu, numeroase pietre cu
urme de mortar, fragmente de igle romane ntre
care, s-ar prea, unul pstreaz i tampila unui
antroponim), cercetat n mare msur in cursul
campaniei din 1980, n linii mari, rmne databil
n cursul celei de-a doua jumti a sec. al XII-lea.
La seria fragmentelor ceramice i la vasul decorat n tehnica lustrului (cf. raportul 1980, fig. 1
i 2) s-au adugat noi fragmente provenind din
vase de acelai tip i totodat un fragment de
vas decorat in tehnica lustrului, dar care aparine
unui alt tip dect cei descoperit n 1980; (materialele descoperite in 1980-1981 vor fi prelucrate in mod global).

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

ALBA-IUL!A , PUNCTIJf> "MONFTR!A" t SE!Ii -ALB A

199

Fig. 4. Alba Iulia. Fragmente ceramice din prima jumtate a secolului al XII-lea.
Fig. 4. Alba Iulia Ceramique de la premiere moi tie du xns

unui nivel ce ar putea s


se dovede asc format in a doua jumtate a sec.
al III-lea, identificarea in situ a unui strat din
sec. IX i a unor niveluri de locuire din secolele
XI-XIII, niveluri de care in mod sigur se leag
i apariia vaselor decora te in tehnica lustrului apariia dovedind, in mod indubitabil, continuitatea unei specii ceramice caracteristica popuIn legtur cu ipotezele formulate in raportul
anterior privind depunerile din sec. al XII-lea,
cercetarea raporturilor dintre situaiile arheologice
constatate in suprafa i cele relevate de stratigrafia profilelor, a condus la urmtoarele concluzii:
- depunerile iniiale din secolul al XII au
suprapus direct depunerea din a doua jumtate a
secolului al XI-lea (fapt precizat i de vatra deschis}, provocind un fenomen de telescopare, de
aceeai natur cu cel constatat intre stratul din
secolul al IX-lea i cel din a doua jumtate a
secolului al XI-lea.
- Pietrele brute, fragmentele de igl i cr
mid, numeroase in ultima depunere din secolul
al XII-lea, au provenit din ruina cldirii romane
i, dup cum apar lucrurile, s-ar putea s fi fost
in perioada respectiv, reintrebuinate la o construcie al crui plan - i eventual menire - urmeaz a fi identificate. Lucrul va fi totui dificil
intrucit in sec. al XVII-lea stratul din secolul
al XII-lea a fost rzuit de constructorii monetrie i, nivelul acestei construcii fiind marcat, in
mod clar, de prezena pietriului de riu i a altor
elemente ce se regs esc, toate in fundaia cldirii.
Finalul lucrrilor de construcie este marcat de
un strat de niv elare, suprapus de dou straturi
de natur artificial (suporturi de pavaje), de epoc modern, precum i de stratul vegetal, actual.
Importana pentru arheologia Albei a rezultatelor obinute in seciunea I nu mai trebuie in
mod special subliniat .
Dincolo de

exitena

laiei autohtone in sec. al IX-lea - deschide noi


perspective procesului de cunoatere i neleger e
pe cale arheologic a evoluiei societii autohtone,
romanice, din zona Alba, inainte de penetraia
triburilor arpadiene i ulterior, in cursul instalrii
feudalismului ungar.

*
n vederea re identificrii unui cimitir de epoc
feudal timpurile 1 semnalat mai de mult la Sebe
Alba, n cursul campaniei din anul 1981 s-au executat pe malul vestic al riului Sebe, dispuse pe
un ax nord-sud, dou sondaje.
Ele au demonstrat faptul c cimitirul cutat
nu s-a intins pn in zona cercetat. n ora,
descop erirea unui vas din aceeai epoc, pare s
indice i exist ena aezrii de care s-a legat cimitirul cutat.
LESRECHERCHESARCHEOLOGIQUES
D 'ALBA IULIA ET DE SEBE-ALBA, 1981
RESUME
E aout 1981, au centre historique d'Alba Iulia, a u point
nomme "Monetrie", on a continue les recherches commencees
e n 1980. On y a identifie les suivantes situations archeologiques
(fig. 1) :
a) les restes d'une construction romaine (probablement
du 111-s.);
b) couches d es IX- X II-s. (fig. 2, 3 et 4);
c) d es niveaux du XVII-s . et, enfin , d es couches de l'epoque moderne.
Les recherches vont continuer.
Sebe-Alba, on a continue, par d eux sondages, les recherc hes pour l'identification d'une necropole du IX- siecle.
1 Cf. Kurt Horedt, n Untersuchunget~ zur Fruhge schichte
Siebenburgens, Bu cureti , !950, p. ! 20, n ota 1.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Spturile

arheologice de la Bratei (jud. Sibiu)

ECGENIA ZAHARIA, LIGIA BRZU, ITTU CONSTANTIN

In vara anului 1981 s-au continuat spturile


arheologice n aezarea nr. 2 de la Bratei 1 Incepind din 1980, n zona cercetat prin spturi
nu s-au descoperit dect resturi ale locuirii din
secolul al XII-lea. ln stadiul actual al cercetrilor,
n aezarea nr. 2 de la Bratei, din cele 122 de
bordeie i 175 de gropi, 45 de bordeie i 76 de
gropi aparin locuirii din secolul al XII, la care
se mai adaug i un cuptor de ars oale.
Locuinele din secolul al XII-lea au fost rs
pndite n toat vatra aezrii nr. 2, atingnd
uneori gropile acoperite ale bordeielor din secoele IV- VIII; locuirea a fost mai compact n
regiunea de sud, unde depete cu 20-30 m
limita aezrii mai vechi, menionat mai sus.
In aceast din urm poriune se mai lucreaz
i acum.
Locuinele snt toate semibordeie, cu groapa
adnc ntre 0,30-0,80 m, cele mai multe de
form rectangular. Unele bordeie au avut guri
de pari, ntotdeauna numai dou aezate pe axul
lung al gropii. Folosirea numai n unele cazuri a
parilor groi, pentru sprijinirea acoperiului ne
face s considerm c partea construit din lemn
se sprijinea uneori i pe tlpi din lemn.
Cele mai numeroase bordeie au groapa dreptunghiular, cu un cotlon pentru vatr n colul
dinspre nord-vest, spat n afara marginii gropii
i mai sus de fundul ei. n rare cazuri bordeiele
au dou sau chiar trei cotloane.
Foarte puine snt bordeiele cu vatr situat tot
spre nord-vest, direct pe nivelul de clcare, fr
lipitur. Un singur bordei a avut cuptor spat
din marginea peretelui de nord-vest, cu vatr de
fragmente ceramice, lipit de podea. Un alt grup
de bordeie, destul de numeros, are gropile de
form neregulat; astfel un bordei cu groapa
pentagonal avea un mic cotlon, adncit spre
nord-vest, din marginea superioar a gropii. n
faa cotolnului i n apropierea laturei dinspre
sud, erau dou gropi ovale, adnci de 10-20 cm,
pline cu cenu i crbuni. .A.lte bordeie au groapa de form triunghiular sau sint formate din
dou gropi: una mai mare, drept unghiular, iar
cealalt mai mic, pentagonal. Niciunul din aceste
dou bordeie nu aveau instalaie de foo.
1 Ion Nestor
p. 194.

Eugenia Zaharia, Materiale, !0, 1973,

In interior, de la nivelul fundului bordeiului,


snt spate dou, mai rar trei. gropi ce au servit
probabil ca scunele.
Pmntul de umplutur al bordeielor cuprinde
foarte mult cenu, praf i bucele de crbune,
provenit i de la cotloane, dar i din arderea lemnului care alctuia partea superioar a locuinelor.
Dovad n acest sens o aduce descoperirea, n
cteva cazuri, a unor buci mari de scndur i
de brne carbonizate, czute i peste umplutura
gropii bordeielor. Obinuit, se mai gsesc n bordeie, buci de pmnt ars, pietre, fragmente ceramice, oase de animale i obiecte din fier.
Cel de-al doilea grup de descoperiri ale locuirii
din secolul al XII-lea din aezarea nr. 2 de la
Bratei este reprezentat de gropi. Dup form,
acestea se impart n trei grupe principale: o vale,
rectangulare i "inopt". Ele conin cenu, cr
bune, pmnt ars, pietre, fragmente ceramice, oase
de animal i obiecte de fier - intregi sau fragmentare.
Cele mai numeroase sint gropile ovale. lntr-o
asemenea groap s-a gsit un vas intreg, atit
groapa cit i vasul fiind umplute cu cenu. Gropile
rectangulare snt foarte rare i srace in coninut.
Pmntul ars, cind este in cantitate mare,se g
sete fie rspndit, fie mai aglomerat n gura
gropii sau ntr-o adncitur pe fund.
Gropile n form "de opt" snt rare, avnd un
coninut asemntor celorlalte. Fundul acestor
gropi este drept, cu dou albieri sau cu treapt.
Una din aceste gropi era plin cu arsur, ca la
cotloane, avnd intr-o parte pietri ars, o oal i
o cldare spart, iar n cealalt fragmente dintr-o
alt oal. Ceramica este lucrat din past nisipoas (folosindu-se nisip foarte fin), la roata lent
care nu las caneluri interioare. Are suprafaa
foarte bine netezit i decorat.
O categorie foarte restrns de oale inalte, fr
umr i decor, snt lucrate cu mna, avind numai
marginea ndreptat la roat.
In afar acestora exist i o a treia categorie,
reprezentat de cteva fragmente ceramice, lucrate
din past fin, dar aspr, la roat rapid (cu
caneluri interioare), cu suprafaa bine lustruit
i ars castaniu-ptat. Cel mai mare este un
fragment din gtul cilindric al unei cni, avind prag
n jurul marginei ca pentru capac. Astfel este, probabil, un vas cu toart, care, dup form i tehnic,
provine dintr-un atelier din regiunile Dobrogei.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Fig. 1. Bratei. 1- 8 bordeie din secolele XII - XIII, planuri


- XIII, planuri i seciuni .
Fig. 1. Bratei. 1-8 plans et

i sec iuni ;

9 - 11 gropi funerare din secolele XII -

~ections

des fonds de cabanes, XII - XIII" siecles; 9-11 plans et sections des
fosses funeraires des XII-XIII" siecles.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Fig. 2. Era tei.

cerami c

din secolele XII - X I II.

Fig. 2 . Bratei. Ceramique des XII-XIII siecles.


www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

SPTURILE ARHEOLOGICE DE LA BRATE!

Restul ceramicii locale ne indic existena a


forme: oala i cldarea, ambele forme prezentnd multe variante. Exist astfel oala cu corpul inalt sau scund; cu umerii dezvoltai; de
form cilindric cu prag n jurul gtului, sau forma
oval cu pntec, fr umr articulat. Marginile
snt arcuite, unele avnd nuire pe faa interioar i pe buz. Cazanele sau cldrile de lut
snt i ele foarte variate ca form i dimensiuni.
Cele mai multe au aceeai form i mrime, cu
dou perechi de lobi perforai pentru atrnat;
altele sint foarte scunde (15 cm) i foarte largi
la gur (35 cm), avnd de fapt forma unor lighiane
bitronconice, foarte mari, fr lobi perforai, ceea
ce ne asigur c aceste vase erau folosite ca recipiente de ap sau alte provizii. Cele mai multe
vase prezint un decor bogat din linii sau caneluri
distanate, benzi de striuri i linii in val (simple
sau n benzi), iruri de impresiuni cu dinii pieptenului (aa-zisa roti dinat), impresiuni arcuite
ca nite virgule. Acestea din urm formeaz un
ir sau dou numai n jurul gtului i sint deobicei
asociate cu celelalte elemente de decor. Numeroase
margini sint decorate pe faa interioar cu linii
n val. Cldrile de lut snt multe decorate, dar
numai cu linii n val.
In afara ceramicii, mai ales n bordeie, dar i
n gropi, s-au gsit obiecte de fier i de piatr,
intregi sau fragmentare: pinteni i caiele, cuitae,
foarfeci, secer, o broasc de u, scoabe, cute .a.
ln 1965 s-a descoperit i un depozit de unelte
agricole.
Cele dou niveluri de locuire, stabilite pe baza
suprapunerii unor vetre (podele de pietri ars cu
lipitur, fragmente ceramice i oase de animal)
peste bordeie reprezint resturile de locuire din
secolele XII-XIII, databile ca atare pe baza
descoperirilor monetare (n bordeiul 68 s-a gsit
o moned emis de tefan II - 1162-1172 un ger 81 -), a cerceilor cu capul n spiral i a
pintenilor, (care au o larg rspndire n aceast
perioad i n regiunile nvecinate nou, dinspre
nord-vest.
Cele mai importante elemente pentru atribuirea
locuirii perioadei secolelor XII-XIII snt eeradou

193

mica i pintenii. In ceea ce privete ceramica,


att prin forme ct i prin decor, remarcm c
este strns legat de ceramica secolelor VIII-XI,
reluind defapt, cu precdere, aspectele secolului
al VIII-lea. Acest fapt reprezint una din trs
turile generale n care s-a manifestat .,renaterea"
n regiunile noastre n perioada secolului al
XIII-lea. O alt caracteristic este prezena n
aproape fiecare bordei a unei perechi de pinteni
(uneori snt chiar dou perechi), ceea ce indic
existena unor clrei in aceste sate. Caracterul
n intregime sedentar al culturii secolului al XII-lea
ca i legturile ei strnse cu etapa anterioar, a
secolelor VIII-XI (fiind o continuare a culturii
Dridu) precizeaz i asigur caracterul ei romnesc.
Cercetrile recente din ara Haegului (efectuate
de Radu Popa), avind ca rezultat, printre altele,
i identificarea unor turnuri-ceti, dovedesc existena unor comuniti organizate militar, din
care fceau parte, fr ndoial, i clreii din
aezrile rurale ale secolului XII de la Bratei.
Toate aceste date contribuie la cunoaterea procesului evolutiv social-economic i teritorial-politic
al formaiunilor prestatale romneti.*
LES FOUILLES ARCHEOLOGI QUES DE
BRATE! (DEP. DE SIBIU)
RESUME

A l'heure actuelle, les fouilles poursuivies dans l'Hablis


sement n 2 ont mis au jour 122 cabanes et 175 fosses; des
XII- xnremes si~cles datent -45 cabanes, 76 fo~ses et un four
a ct\ramique, vestiges rt\pandus dans tout l'etablissement,
mais avec une plus forte concentration dans le zone sud, ou
iie poursuivent les travaux.
Les habitations sont a demi-enfouies et de forme variee:
rectangulaires, pentagonales, ou meme triangulaires, avec
1- 3 amt\nagements pour le feu, avec foyer au four.
Les fosses sont rectangulaires, ovales ou en .,S", Elles
contiennent: cendre, charbons, torchis, pierres, fragments
ceramiques, os d'animaux, objets de fer. Ces dcrniers consistent en: eperons, clous de fer a cheval, petits couteaux,
ciseaux, pierres a aiguiser, instruments agricoles.
La frequence des eperons indique la presencc de cavaliers
ce qui temoigne de communautes militaires dans la periode
d'avant la fondation des etats medicveaux roumains.
L'etablissement est date par des monnaies de Stephan" 1
(1162-1172), roi d'Hongrie.

* Slplturile arheologice au fost flcute de Institutul de


Arheologie din Bucureti, in colaborare cu Muzeul Brukenthal
din Sibiu i eu Muzeul Municipal Media.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Spturile

arheologice de la Biharea
SEVER

DUMITRACU

n anul 1981 au continuat spturile in staiu


nea arheologic de la Biharea, in punctul "Gr
dina CAP-Baraj", de la nord de cetatea de pmint.
Au fost spate dou seciuni (S.I: 50 X 1 m;
S. II: 30 X 1 m) cu casetele aferente, in continuarea spturilor din 1980. Seciunile au atins
limita dinspre nord a staiunii in colul delimitat
spre nord i est de piriul Cemeu, in care, dealtfel,
s-a prbuit anterior colul de nord-est al aezrii,
fiind transportat de viiturile de primvar. In
taluzul piriului se poate urmri stratigrafia aez
rii, in aceast poriune, cu o depunere de resturi
antropogene de peste 1,50 m, din care pricin
sptura, in acest loc, are i un caracter de salvare.
Drimarea taluzului a fost oprit, dealtfel, i prin
lucrrile actuale de drenaj, albia Cemcului fiind
mutat mai spre est.
Au fost descoperite mai multe materiale i complexe arheologice pe care le redm mai jos in
ordine cronologic:
I. DESCOPERIRI NEOLITICE

n seciuni i casetele aferente au aprut, in


majoritatea complexelor mai noi, cioburi neolitice,
toate aflate in poziie secundar, puternic carodate i sparte din vechime. Se remarc, din nou,
citeva fragmente de vase lucrate din ceram1ca
fin, pictate cu rou crud. Toate se dateaz n
neoliticul mijlociu, fcind parte din grupul Cemeu,
descoperit in centrul Crianei, cu analogii n
cultura Bucov, cercetat de Gh. Lazarovici, in
Banat, ca o rspindire cultural quasi-contemporan i paralel a culturii Vinca- Turda. , alturi
de cultura Tisa i desigur dup cultura Cri, i n
prile Criului i Barcului.

II. DESCOPERIRI DE LA SFRITUL EPOCII BRONZULUI


I NCEPUTUL El'OCII FIERULUI (Br.C-D-Ha A1)

n poziie secundar (S. II), sub vestigiile


unei locuine din secolele VIII-IX e.n., au fost
gsite fragmente ceramice databile n perioada
de tranziie de la epoca bronzului la prima virst
a epocii fierului (Br. C-D-Ha A1), incadrate de
noi in cultura Biharea 1 (Br. C-D-Ha A1).
S.Dumitracu, I.Emiidi, ActaMP, 4, 191:!0, p. 47-67;
S. Dumitracu, Materiale Tulcea, !980, p. 131:!- 139.
1

111. A. DESCOPERIRI HALLSTATTIENE (A-B)

Tot in poziie secundar au fost descoperite


citeva fragmente ceramice hallstattiene (de tip
Gava) printre care i citeva lucrate din past
spunoas, neagr, lustruit in exterior i cr
mizie sau glbuie in interior, provenind de la
urne mari (bitronconice ?) ornamentate cu "gurguie" canelate. Dateaz din Ha A-B.
B. DESCOPERIRI HALLSTATTIENE (C)

n Seciunea I-a (deschizindu-se o mare caset


spre vest) a fost descoperit i dezvelit o locuin
hallstattian (5,6 O X 2,85-3 m) care se adncea
cu vatra pin la 1,31-1,60 m, de la nivelul actual de
clcare. Locuina a fost deranjat in vechime
prin sparea unui mormint datind din secolele
IV- V e.n. care la rindul su a fost controlat i
parial distrus, tot in vechime. Locuina era de
form patrulater, avind in colul de nord-vest
o vatr de foc, aezat deasupra vetrei de clcare,
la adincimea de 0,75 m de la nivelul actual.
Inventarul locuinei, srccios, se compune
din fragmente ceramice (printre care se remarc
buze de strchini aduse spre interior i faetate, de
tipic factura Ha C) o figurin de lut ars cu dou
capete i citeva mrgele de lut ars, lucrate grosolan.
C. DESCOPERIRI HALLSTATTIENE (D)

Sub o locuin LTC a aprut, la adincimea de


1,18 m (coninind pin la adincimea de 1,45
de la actualul nivel de clcare) o locuin de
form patrulater ? (era parial distrus; cu dimensiunea de 4,50 m pc axa de nord-sud) cu
material ceramic constind din fragmente de oale
mari bitronconicc, strchini, vase-borcan ornamentate cu butoni i briuri dispuse in ghirlande pe
corpul vasului, i alte forme, toate lucrate cu
mina, i fragmente de strchini cenuii, cu buza
adus spre interior, modela te la roat. Ceramica
dateaz din secolele IV -III i.e.n. i se incadreaz
in orizontul cultural geto-dacic 2 de tip Cerna-

2 S. Dumitracu, n Studii dacice,


p. 117-126.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Cluj-Napoca, 1981,

S P T UR! L E ARHEOLOGI CE D E LA BIHA REA

2
Fig. 1. Biharca. l l oc uin LTC (n pri m pla n) ; 2 profilul l oc uin e i H aC ( ?).
Fig. 1. Biha rca . l habitation LTC (c n p re mier plan) ;2 p rofil d e l'habita tion
H a C (?).

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

i95

196

SEVER

DUMITRACO

vod-Mur ighio l-En.isaia.


Descoperiri asemanatoare s-au mai fcut in statiunea de la Biharea
cu analogii mai apropiate 'i n descoperirile de l~
Berea (jud. Satu-Mare) 3 , din partea de nord a
Crian e i, in bazinul riului Crasna. Este pentru
prima dat cind alturi de cioburile gsite anterior a fost prins o locuin geto-dacic datind
din Ha D (secolele IV-III . e.n.)
l \ ' . DESCOPERIRI LA TENE
Parial dist rus de o locuin feudal timpurie,
se afla, in caseta seciunii a II-a (deschis spre
vest) o lo cu in de form patrulater (4,80 X
X 3,60 m) cu marginile u or rotunjite. Este o

minte sau complexe funerare dacice 5 (M. 39-42numerotarea se face in continuarea mormintelor?
din anii 1977-1980).
Mormintul ( ?) N r. 39 . Groap in form de sac,
cu 0 de 1,60 i adnc de 1,80 m (descoperit in
S-I). n ea s-au gsit numai fragmente ceramice
modelate cu mina (vase-borcan) i lucrate la
roat, de culoare cenuie i crmizie. Cantitativ
repartizarea lor e.>te urmtoarea:
a) Ceramic modelat ct,t mna - 53 %
b) Ceramic lucrat la roat
b 1 de culoare cenuie
-40%
b 2 de culoare crmizie
- 7%
Mormintul ( ?) Nr. 40. Groap d~ form tronconic cu 0 gurii de 1,40 m i al fundului de 1 m i
adnc de 1,55 m (descoperite inS-II). n partea
superioar a gropii au fost gsite cioburi dacice
amestecate cu cioburi prefeudale, feudale timpurii
i multe oase de bovidee i ovicaprine aruncate
n groap, probabil in urma "controlrii" ei n
timpul locuirii feudale timpurii. O locuin feudal timpurie acoperea cu colul su nord-estic
groapa. Sub aruncturile din feudalismul timpuriu s-au gsit cioburi dacice iar pe fund chiar un
strat de arsur amestecat cu cioburi.
Cantitativ fragment ele ceramice se prezint
in urmtoarea proporie:
a) C eramic modelat w mna - 76%
b) Ceramic lucrat la roat
b 1 de culoare cenuie
12%
b 2 de culoare crmizie
12%

Fig. 2. Biharea. Vas celtic (L-2; lnv. nr. 11.221).


Fig. 2 . Biha rea. Vase celtiquc (L-2, lnv.

11

11.221) .

nivelului de locuire celtic 4


(secolul al II-lea . e.n.) din aezare (L-2; prima
locuin fiind d escoperit in 1980), cu un material specific celtic. n colul de nord-est se aflau
resturile unei vetre de foc (ce nu, cioburi, p
mnt ars, mai multe vase de copt, cu urme de
ardere secundar etc). Inventarul compus din
fragmente ceramice (dintre care au putut fi
restaurate n intregime numai un vas i parial
mai multe, cuprinde form e cunoscute in olria
celtic de la Biharea (citeva modelate cu mina i
majoritatea lucrate la roat din past fin de
culoare cenui e plumburie): st rchini, castroane,
oale, carafe, i din past cu grafit: vase-borcan
ornamentate cu striuri verticale.

locuin aparinnd

V. DESCOPERIRI DACICE DE EPOC ROMAN


i in aceast parte a aezrii au mai fost descoperite gropi dacice, complexe r elativ inchise,
considerate de noi, pn la proba contrarie, mor3
4

VI. Zirra, StComSatu Mare, 1980. p . 39-84.


S.Dumitracu, Sargetia, 14, 1979, p . 4.5- .58 .

Fig. 3. Biharea .

C e ramic daci c m o d c 1 a t
nr. 11.223, 1 1.22~).

Fig . 3. Biharea.

Ceramiq ue dace tr;naill e


(Itrr . 11 5 Il . 223 - 11. 224).

cu mina (Inr

la

ma in

Mormintul ( ?) Nr. 41. Groap in form de butoi,


cu 0 fundului de 0,95 m i adinc de 1,70 m
(descoperit in Caseta es tic a S-II, sub nivelul
de clcare a L-8 datind din secolul al VI-lea e.n.)
Partea inferioar, uor conic a gropii, a fost
foarte frumos spat n lutul galben-virgin.
5

Idem, Ziridava, 11, 1979, p. 19.5-214.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

S.~PTURILE ARHEOLOGICE DF. LA BIHARE.\

In ea s-au gsit fragmente ceramice dacice


la roat
un frag-

197

b) Ceramic lucrat la roat


b 1 de culoare cenuie
b~ de culoare crmizie

tradiionale modelate, cu mina i lucrate


din past cenuie i crmizie precum i
ment de bronz de la o pies nedefinit.

-32%
-33%

VI. DESCOPERIRI POST-ROMANE

Mormintul Nr. 4 (in continuarea numerotrii


mormintelor de inhumaie descoperite in 1980,
numerotate 1-3). La adincimea de 1,10 m, a
fost descoperit un schelet, deranjat din vechime,
orientat cu picioarele spre nord i capul spre sud.
La picioare au fost gsite, risipite, citeva mrgele
din past. Spre nord-est, la picioarele scheletului
s-a gsit un schelet de pisic slbatic 6 , depus
pe burt. Spre nord, la captul picioarelor, s-a
gsit i un fragment de can cenuie, rupt
probabil, de cei care au deranjat mormintul in
vechime i care pare a fi aparinut mormintului.
Mormintul Nr. S. Mormint de copil descoperit
la adincimea de O, IS-0,25 m, imediat sub humusul
actual. A fost distrus complet, foarte probabil de
lucrrile agricole. S-au gsit dou mrgele de
past, friabile
Mormintul nr. 6. Mormint complet distrus (era
sub vatra unei locuine din secolul VI) din care
s-au recuperat mici fragmente de craniu un
fragment friabil de mrgic, un pieptene de os
cu minerul de form triunghiulad i o mrgea
de lut bitronconic.
Mormintul nr. 7. Mormint complet distrus de o
din secolul VI e.n. i pare-se anterior, de o

locuin

Fig.

~-

Biharea.

Ceramic dacic

lucrat

la

roat

(Inv. nr.

11.222, 11.225, 11.226).


Fig. i.

Biharea. Ceramiquc dace tra1aille


n"' 11.222, 11.225, 11.226).

Cantitativ ceramica se

prezint

in

a Ia

tour (In'

urmtoarea

proporie:
Ceramic modelat w mna
Ceramic lucrat la roat
b1 de culoare cenuie
b 2 de culoare crmizie

a)
b)

- S3%
_r;

-29%
-18%

Mormintul (?) Nr. 42. Groap in form de sac


(situat in captul nordic al S-11), distrus
anterior aproape complet. Este adnc de 0,80 m.
Ceramica este cea cunoscut i in celelalte gropi,
constituind singurul ei inventar (modelat cu
mina i lucrat la roat, de culoare cenuie i

:.;
\

.---------1
, ____ _
/

1
1

...

__ ,

Fig. 5. Biharea. Pieptene de corn (secolul IV e.n.) (Inv.


nr. 11.228).
Fig. 5. Biharea. Peigneen os (IV" siecle) (Im. n 11.228)

crmizie).

Proporiile

sale cantitative sint urmtoarele:


a) Ceramic modelat cu mna - 24%

a Determinare fcut de paleontologul Jurcsak T., cruia

mulumim i

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

pe aceasU cale.

198

SEVER

DUMITRACU

locuin ( ?)
el locuina

din secolul IV- V e.n. (sau a strpuns


respectiv ?). Au fost recuperate
oiteva mici fragmente de craniu, un fragment de
pahar de sticl, un cercei de bronz cu unul din
capete romboidal i o mrgea de lut.

strpuns de mormintul de inhumaie Nr. 7 i


apoi distruse impreun de locuina din secolul VI
i de cea din secolele VIII-IX e.n. Rmine
ins ca cercetrile viitoare s lmureasc problema existentei locuintelor din secolul al IV-lea
e.n. in aceast parte a 'staiunii de la Biharea i
raporturile lor cronologice (in cazul in care exist)
cu mormintele de inhumaie din secolele IV- V
c.n.

VII. DESCOPERIRI DE EPOC ROMANO-BIZANTIN

ntre 1977- 1980 au fost descoperite in aezarea


de la "Grdina CAP-Baraj", la nord de cetatea de
pmnt, cinci locuine din secolul al VI-lea e.n.,
iar in campania din vara anului 1981 nc trei,
numerotate in continuare (L. 6-8).

Locuina Nr. 6. Locuin de form patrulater


(3,50 X 3,25 m) dezvelit complet. Are nivelul de
clcare la adincimea de 1 m. A fost prins i o
poriune din vatra lutuit a locuinei (in partea de
nord-vest). Inventarul ei se compune din mici
piese de metal (rmie de unelte de fier), greuti de lut ars, i fragmente ceramicc lucrate la
roata rapid, din past zgrunuroasrt, de culoare
cenusie si negricioasrt sau neagr i citeva fragmcnt'e d~ la vase lucrate cu mina. Au fost grtsite

Fig.

6 Biharea. 1 corn tiat; 2-3 "mrgele" <~c lut ars


(L.7 secolul VI e.n.) (Iur. ur. 11.241).

Fig.

6. Biharca. l carne coupee; 2- J "pC'rks""? en ture


cuite (L.7 VI siecle) (In'f. 11 11.241).

Locuin ? Nr. 1. Au fost descoperite mai multe


fragmente ceramice lucrate din past fin, cenuie-plumburie, ornamentate cu motive lusrui~e,
intr-un pmnt de umplutur ce prea a md1ca
o locuin? din secolul al IV-lea e.n., eventual

Fig. 7. Biharea. Peigne cn os (L.8 VI siecle) (Inv. n 11.249)


Fig. 7. niharea. Pieptene de os (L.8
Inv. nr. 11.249).

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

secolul VI

e.n.)

l-sec.Vf

L -Sec.'VHI-W

@Il)

-o,51

~z-

!:::::======------ m
3

-o,51t

la
Fig. IL Biharea. Planul

profilul L6

(secolul VI e.n.).

Fig. 8. Biharca. Plan et profil L.6 (VI" siecle).

1a
Fig. 9. Biharea. Planul i profilul locuinei din secolele VIII- IX e.n.
Fig. 9. Biharl'a. Planetprofildel'habitationduVIII-IX siecles.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

SEVER

200
i cteva piese de
tive ?) de lut ars
dini bilaterali.

podoab: mrgele
i un fragment de

(sau pandapieptene cu

Locuina nr. 7. Este tot de form patrulater,


dar a fost dezvelit numai parial i deci nu i se
cunosc dimensiunile exacte . Se afl pe malul
Cemeului i a fost rupt de taluzul care s-a pr
buit in albia prului (circa 2/3 din locuin). In
partea rmas neprbuit i cercetat de noi,
au fost gsite cteva mrgele de lut ars, fragmente
de greuti de lut ars i cioburi provenind din vase
lucrate la roata rapid, din past cu aspect zgrunuros (cu nisip i ardere adecvat), de culoare
cenuie i negricioas.

Locuina Nr. 8. Locuin de form patrulater


(3,55 x 3,25 m), cu vatra de clcare la adincimea
de 1 m. i n aceast locuin a fost surprins o
bucatrt de vatrrt pomostit. Ca i locuinei nr. 6
i-au fost surprinse gropile pentru stlpii de susi
nere a pereilor i a arpantei nvelitorii. Avea un
acoperi n douft ape cu o nvelitoare, foarte probabil, uoar, din paie sau stuf. Inventarul locuinei se compune, ca i la celelalte locuine descoperite pn in prezent, din fragmente de rnie i
ceramic lucrat la roata rapid, din past zgrunuroas, de culoare cenuie i negricioas sau
neagr. A fost descoperit i un pieptene de os
cu dinii bilaterali, lucrai din plci cu dini,
aezai ntre dou bare transversale prinse la
rndul lor cu nituri de bronz. Exist ns i citeva
unelte i ustensile din fier, care indic c in locuin s-au lucrat, sau s-a incercat s se lucreze
piepteni:
-- o lam de cuit lung? de fier (un fel de fierestru?, puin curb);
- dou mici cuitae, probabil numai pentru
tiat dini la piepteni; apoi cteva piese de la
piepteni i rmie de oase de la prelucrare.
- un os (de bovin, cabalin) tiat de-a lungul,
pentru a se scoate plci de os, i care nu s-a mai
folosit datorit cavitii i porozitii prii centrale (unde s-a dat peste cavitatea mduvei);
- fragmente de oase de cerb tiate, din care se
lucrau probabil barele transversale; i in sfrit,
chiar dac nu prezint urme de prelucrare mai
evidente: -o bucat de plcu de bronz, din
care, probabil, se turnau niturile de bronz, pentru
prinderea plcilor transversale. Desigur, la aceste
piese, se adaug i pieptenul pomenit mai sus.
Toate indic, fr ndoial, o locuin, in care
un meter lucra piepteni de os, pc loc, la Biharea,
in secolul al VI-lea e.n. fapt pentru care ea poate
fi considerat o locuin-atelier . Menionm c in
locuin nu s-a gsit nici un fragment de ceramic
stampat, dei obiective arheologice cu ceramic
stampat exist, mai spre vest, in Cmpia Tisei.
Aceast cercetare este de manier s sugereze
7

DUMII'RACU

departajarea ncadrrilor etno-culturale a descoperirilor arheologice quasi-contemporane din aceast


parte a Europei centrale, in sensul c pieptenii,
care sint element de datare general acceptat, nu
pot constitui, in cazul situaiei de fa, , singuri,
un clement, decisiv pentru atribuiri etnice. Ei
apar ca mod, de epoc: pieptenii cu din ii bilateraH se gsesc atit in descoperirile germanice
vechi din Cmpia Tisei (la ostrogoi, gepizi, etc),
de obicei fiind nsoii de ceramic specific,
adeseori de ceramic stampat, dar i n descoperiri negermanice vechi, deci ne-ostrogotice sau
ne-gepidice, cum e cazul la Biharea 7 , asocia i
fiind cu ceramic neagr sau cenuie - zgrunuroas, de asemenea, de factur ne-ostrogotic i
ne-gepidic, . Rmne ns, desigur, ca cercetrile
viitoare s aduc noi precizri n aceastrt problem a secolelor VI- VII e.n.
Yill. DESCOPERIRI DE EPOC VECHE RO\IANEASC..\
(secol(le Yll-YIIl-TX t'.ll.)

Jn seciunea II-a, a aprut, imediat sub stratul


vegetal, .. pata" unei locuine cu ceramic datnd
din secolele VIII-IX e.n. Locuina este de form
patrulater (5,50 x 5,20 m) cu vatra de clcare
la adincimea de 0,55 m. In partea central-nordic
a locuinei a fost dezvelit cuptorul de piatrii, lingrt
care au aprut urmele a trei stilpi de lemn, ceea ce
poate sugera o construcie de nclzit cu "acoperi"
de tip "babur", cunoscut n analogiile etnografice mai noi.
Inventarul locuinei const dintr-o sul de os,
o cu te din gresie fin i o greutate de lut ars,
ars incomplet. Ceramica este lucrat la roat din
past nisipoas, ornamentat cu striuri i benzi
de linii simple i n val, caracteristic ceramicii
locale din orizontul Biharea-Clea (jud. Bihor)Crciuneti 8 (jud. Hunedoara) din Munii Apuseni.
IX. DESCOPERIRI DE EPOC BIZANTIN

Peste locuina Nr. 6 (datind din secolul al VI-lea


e.n.) in seciunea I-a a fost descoperit o locuin
patrulater (4,80 X 3,20 m), cu vatra la adncimea de 0,83 m. Locuina a fost parial distrus,
de lucrrile agricole. Dup citeva urme de stilpi,
pare a fi avut acoperiul in dou ape. A fost
gsit instalaie de nclzit, rmiele unui cuptor
de piatr. Nu este exclus s fi fost de piatr i de
lut, cum parc a sugera lutul galben gsit n acelai
loc. Inventarul locuinei, srccios, se compune
dintr-un fragment de greutate de lut ars, o sul
. de os, un cuit, de fier i un fragment din minerul?
unui cuit precum i ceramic lucrat la roat, din
past nisipoas, ornamentat cu striuri, benzi de
linii simple i in val, i motivul cu rotia. Dateaz
din secolele X-XI e.n.

a A. Ruttkay, S1ovArch, 1, 19, p. 196, fig. 23/3, '1; p. 203,


S. Dumitracu, Ziridava, 10, 1978, p. 81-100.
fig. 29f6, 9.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

SPTURILE ARHEOLOGICE DE LA BIHAREA

X. DESCOPERIRI FEUDALE TIMPURII

(~ecvlcl~

XI- XIII)

Acoperind parial locuina din secolele VIII-IX


i suprapunnd locuinele Ha (D) i LTC (din
seciunea II i caseta dinspre vest), pe care le-a
distrus, a fost de.;coperit o locuin datnd din
secolele XI-XIII. ;'\Iai exact spus r,lmiele
unei locuine, probabil de form poligonal (?),
mare, avnd aproximativ n mijloc (dup urmele
rspndite sub stratul vegetal) i o vatr de foc,
n care s-au folosit buci de piatr de calcar
(travertin din zona Haicu-Oradea ?), care n urma
arderii s-a transformat in var, dovedind necunoaterea sau o cunoatere superficial a locului
i mai ales a materialelor ce se puteau utiliza i
Ia ce anume.
Au fost descoperite numai citeva fragmente de
vase mari, lucrate cu mna i la roat, printre care
i buze de cazane de lut, i un pinten, de tipul cu
spinul romboidal 8 databil n secolele XI-XII/
XIII, care indic, dealtfel, nu numai o populaie
de clrei, ci i o populaie nou venit n zonrt,
cu o culturrt material deosebit de cea a populaiei romneti locale din secolele VIIfVIII-IX
sau X-XI e.n.
n felul acesta s-a putut identifica i mai bine
cultura material a populaiei locale de la Biharea,
datind din secolele anterioare ptrunderii populaiilor noi venite n zon, incepind cu secolul al
XI-lea e.n. (pecenegi, maf(hiari, secui bosormeni
etc.)

201

Urmrtrirea acestor de3coperiri in continuare va


t:-elmi ~ lmureasc i mai atent raporturile
dintre de3coperirile din secolele II-III e.n., de
epod roman i cele de epoc post-roman,
romano-bizantin. De asemenea e necesar ca
prin continuarea spturilor s se dez.veleasc
i colul de nord-ve.;;t al aezrii, rmas necercetat
intre zona spat n 1977- 1981, malul prului
Cemeu i zona solariilor, pentru a feri vestigiile
existente aici de eventualele distrugeri.
LES FOUILLS ARCHEOLOGIQUES
A BIHAREA

L' .J.uteur prcsente les fc.uill~s arch&ologiques cff~ctuces


pend1nt l'ete de l'anncc 191\ 1 a Biharca. On a decotl'fert d~s
frag nents c(ramiqu~s ncolithiques, de la fin de l'ftge de !Jronze
(BrC-D-Ha..\ 1 ) et halls1attiens (Ha A-Il).
On a decotl'fert aussi, completement ou partiellement
(selon leur degre de con~ervation), les habitations sui1antes:
nnc hahitation dattant du Ha C; une hahitation geto-clacC'
du IV- III siecles a'1.n.e.; unc haJ,itation celtiqne (fi siecl
av.n.e.).
On a dccou1ert, par la suite, quatre fosses (tombes? au
materiei dacique d'~poque romaine (II- III" siecles de n.e.),
quatrc tomheaux d'inhumation deranges dans I'antiquite
(deux completement dHruits) du I\' 0 siecle de n.c.; Ies vestiges d'une habitation du IV- v siecles de n.e.; trois habitations du \'I siecle de n.e.; une habitation du VIII- IX siecles de n.c.; une habitation du X- XI" siecles et ), s
vestiges d'une habitation du XI- XIII sieclcs, le niveau aux
chaudrons de terrc cuitc.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Cercetrile

arheologice din corn. Vedea (jud. Teleorman)


SUZA~A

DOLINESCU-FERCHE

La 1,5 km vest de a doua aezare din veacul al


VI-lea e.n. de la Dulceanca, cunoscut sub denumirea de Dulceanca II, au fost identificate, in
toamna anului 1980, pe un grind numit de localnici .. La Delni ", urme materiale din veacul al
VI-lea i de la sfiritul veacului al VII-lea e.n.
Grindurile, formind o salb ce bordeaz lunea
inundabil a piriului Burdea, la limita de la care
incepe terasa sting, au fost folosite ca loc de
aezri strvechi, din preistoria pinrt in feudalismul timpuriu.
In campania arheologicrt din toamna anului
1981 au fost trasate trei anuri paralele, lungi de
68 m i late de 1,25 m, perpendiculare pe marginea joas a grindului, roas de apele ce acoper
ciclic lunea mlrttinoas a pirului Burdea.
Succesiunea solurilor in zona cercetaU't este
urmtoarel humusul cenuiu-negricios este aproape
aproape total inclus in stratul arabil, dar, in
partea centralrt a grindului, unde acesta este destul de gros, pe mici poriuni, s-au mai pstrat
lentile de la limita lui inferioar. De la baza
acestui strat se adncesc complexele din veacurile
VI- VII. Sub humusul cenuiu apare un strat
intermediar de culoare cenuie-glbuie, avind o
grosime de 10-15 cm, cu ptrunderi din stratul
cenuiu. Sub acest strat intermediar apare solul
de culoare galben intens, in care s-au adncit
complexele din perioada amintit.
In primele dou seciuni au fost delimitate i
degajate patru complexe arheologic: dou locuine
de suprafa din veacul al VI-lea e.n., o groap
din aceeai perioad i un cuptor de copt de
dimensiuni mari, datnd probabil de la sfritul
veacului al VII-lea. In afar acestor dou orizonturi arheologice nu mai apar vestigii din alte
perioade.
Locuina de suprafa nr. 1 (veacul al VI-lea
e.n.). Are forma rectangular, cu colurile destul
de accentuate. Orientarea ei era Nord-sud, ou
cuptorul amenajat n colul de nord-est i intrarea, cu grlici, pe latura de sud. Jumtatea de
est a umpluturii, de la cuptor pn la intrare,
coninea cea mai mare parte a inventarului: fragmente ceramice, vltuci de lut, vase de animal,
cochilii de meloi, prundi de ru provenind de la
cuptor, fragmente de tav, arsur. Probabil c
inventarul gospodresc al locuinei fusese grupat
n preajma cuptorului i pe bolt, odat cu prbu
irea acoperiului cznd n faa cuptorului. In

cealalt jumtate

umplutura era

cenuoas,

con-

innd puin ceramic i lipitur ars, dar avind,


n schimb, cenue i granule de crbune, care
zceau pe stratul de lutuial de pe podea. Stratul

de lut depus pe podea era pigmentat cu granule


de humus negru. Lutuiala s-a ros n faa cuptorului
unde s-a format o alveolare plin de arsur i
cenu. n spatele cuptorului i lateral s-a format
o treaptrt de 1O cm nlime, care nconjoar cuptorul, formind astfel un spaiu liber intre cuptor
i unghiul de nord-est al locuinei, precauie
impus, probabil, de faptul c, avind de-a face cu
o construcie de suprafa, cuptorul trebuia
izolat de pereii de nuiele. Din cuptorul degradat
din vechime s-a pstrat baza peretelui n form
de potcoav, parte scobit n treapta scund de
lut de care aminteam, parte ridicat din lut curat,
depus in bulgri neregulai, prost netezii. Probabil c partea superioar a cuptorului era construit din lut i o cantitate mare de prundi, avind
i o tav ale crei resturi se aflau prbuite n
faa vetrei, mpreun cu vltuci rotunzi i
ovali, fragmente ceramice i oase de animale.
Distana dintre spatele cuptorului i peretele de
nord-est este de 70 cm, iar distana dintre cuptor
i peretele de rsrit este de 50 cm. In fundul
cuptorului s-a mai pstrat o poriune din crusta
alb, pietrificat, a vetrei iniiale, dar in rest
aceasta s-a distrus fr a mai fi fost refcut,
aprnd ca o suprafa granuloas de pmnt
ars la rou.
Cuptorul a fost acoperit cu o tav, intrit cu
lut i prundi, dar n starea n care se aflau resturile cuptorului, n momentul degajrii lui, nu
putem deduce nlimea ei real. La secionarea
vetrei, pe diametru! antero-posterior, s-a observat c arsura nu ptrunsese in adncime, lutul
fiind doar albit i ntrit de focul fcut pe vatr.
Cuptorul a coninut cteva fragmente ceramice
i oase de animale (fig. 1).
Locuina de suprafa nr. 4 avea o structur
asemntoare cu cea a locuinei nr. 1. Vatra,
amenajat n colul de nord-est, cu gura deviat

spre est, este nconjurat de o treapt de lut


de 10-15 cm, care las, ca i la locuina
nr. 1, un spaiu liber, detand cuptorul de pereii
locuinei. Intrarea, amenajat pe colul drept al
laturii de sud , era sprijinit de un stilp, lipit de
talpa de pe latura de sud. Talpa de pe latura de
nalt

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

20

C:!>RCET IULE i\ RtlEOI.OGI C:E PE I,i\ VEDEA, JUD, TEI.EOR~!AN

Fig. 1. Ved ea.

Ceramic

provenind din

l ocuina

d e suprafa nr. 1:
lut, fund d e vas lucrat la

fragm e nte

d e oale

lu c rate cu mna,

vltuci

de

roat.

Fig. 1. Vedea. P oterie provenant d e la m a ison de surface n 1: fragments d e pots travaillcs


fond de vase travaille au tour.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

la main, rouleau en argile,

204

SUZANA DOLINESCU-FERCHE

nord a fost tiat de cuptorul n aer liber nr. 3.


Jn dreptul intrrii, amprenta tlpii se ntre:-upe.
In amprentele lsate de tlpi nu s-a gsit lemn
carbonizat.
Podeaua a fost lutuit cu un strat de lut curat,
ca i la locuina nr. 1. Jn faa cuptorului s-a format o amprent ovalft, albiatrt, plinft de granule
de arsur i cenue. Pc locul cuptorului s-a ps
trat numai partea sa inferioar (vatra), fcut din
bulgri informi de lut, nroii pe alocuri i nt
rit cu prundi. n seciunea antero-poste1ioar a
vetrei s-a vzut c pmntul de sub vatr nu a
fost nroit de foc.
In umplutura ambelor locuine a aprut ceramicft lucrat ru mina si la roat, ceramid fin din
pastft cu nisip, lucrad la roali"'t rapidi't, fragmente
ele Yi"'tltuci ovali i rotunzi de lut, fragmente de
amfori"'t bizantin{t si de mi"'musi de amfori"'t, fusaiok
dt' lut (fig. 2), num'eroase oasd ele animale (bo\idce,
ovicaprinc).
Locuina tk suprafap_ nr. 4 a fost perforatrt, n
jum{t!atea sa de vest, de un cuptor de copt,
aparinnd niHlului posterior (sfritul veacului al
\"II-lea, nceputul veacului al \'III-lea).
Cuptorul in aer libe~ nr. 3 a fost construit n
felul urmi"'ttor: dupi"'t ri"'tzuirea prealabil a unei
suprafee de 3 X 2 m, a fost spaU o groapi"'t de
acces oval, retezat drept la capi"'ttul de nord,
unde urma sit fie cuptorit ncperea cuptorului.
Groapa de acces a fost adncit mult in pmntul
galben, retrgnduse foarte puin spre fund, dar
pstrnd pn la podea forma iniial.
Fundul gropii era drept, bine netezit, .Peretele
de nord, rezervat ncperii, era lat de 1,18 m. n
mijlocul peretelui a fost amenajat cuptorul,
avind gura lat de 54 cm i nlimea de 32 cm.
ncperea cuptorului s-a adncit mult n perete,
formnd o cavitate rotund, adnc de 82 cm i
lat de 1,8 m. Partea superioar a cavitii a
atins humusul cenuiu antic. Pentru a ntri
aceast poriune, bolta a fost cptuit, la interior, cu un strat de lut gros de 10 cm, stratul
depus pe vatr fiind mult mai subire. Credem c,
acest cuptor a fost protejat de un acoperi,
deoarece partea superioar a bolii se gsea imediat sub nivelul antic de clcare. ntreaga cptu
eal de lut a cavitii cuptorului, att pe perei
ct i pe vatr, a fost ars la rou-crmiziu, devenind o crust dur. Arsura vetrei s-a prelungit n
faa cuptorului, pe podeaua gropii de acces.
n umplutura gropii, afnat, neagr, au aprut
multe fragmente ceramice lucrate la roata nceat, cu decor n val incizat, i oase de animale
(fig. 3).
Cercetrile efectuate n recenta campanie de
spturi n punctul numit "La Delni" au
identificat dou niveluri arheologice i un raport

stratigrafic clar reprezentat de suprapunerea dintre complexul nr. 3 i nr. 4.

Comparnd nivelul din veacul al VI-lea e.n.


din aezarea recent cercetat cu aezrile din
veacul al VI-lea cercetate n punctele "Dulceanca
I" i Dulceanca II", putem afirma c cele trei
aezri snt contemporane. Materialul ceramic este
asemntor, avnd un repertoriu comun; vase
lucrate cu mna i n tehnica roii rapide, de forma
oalei alungite sau bombate, decorate cu linii
ondulate incizate izolate sau dispuse in registru
i raneluri, tipsii, fusaiole, vltuci eto.
Snt ns vizibile i unele diferene in sistemul
de construire a locuintelor. n asezarea de la
\' cclc:t locuinele de suprafa au f~st construite
prin r{tzuirea i amenajarea terenului, apoi prin
adincirea unui cadru rectagular, atit cit s poat
fi susinute ti"'tlpile sau pereii de nuiele. Acestea
difer de locuinele de mici dimensiuni, cu pereii
de brne i nuiele acoperite cu pomosteal, fr
tlpi, de la Dulceanca I.
Pentru construirea cuptorului, la Vedea s-a
ncercat imitarea cuptorului n calup de lut cruat
de la bordeie (Dulceanca 1 i Il) in timp ce n
locuinele de suprafa de la Dulceanca 1, paralele
cu bordeiele, apar atit turte rotunde, scunde,
ridicate din lut, ct i cuptoare, care imit pe cele
lucrate in blocuri de pmint.
S-ar putea ca tipul diferit de locuine care a
impus modificarea sistemului de construire a
cuptoarelor de la Vedea s fie determinat de
condiia terenului, unde infiltrarea apei, datorit
cruia grindul devenea o sinsul, mcar pentru o
perioad limitat de timp, nu permitea sparea
unei gropi adinci pentru locuine. Complexe
posterioare veacului al VI-lea e.n. au fost identificate, izolat, in aezrile cercetate la Dulceanoa 1
i Dulceanca II. Un complex pe care-I considerm
inrudit cu nivelul de la sfritul veacului al VII-lea,
descoperit n punctul numit "la Delni", este o
locuin descoperit in mijlocul aezrii de la
Dulceanca II, inedit, (locuin izolat, apari
nnd, probabil, unui paznic de turme) i care pare
contemporan cu cuptorul n aer liber (nr. 3) ce
taie locuina de suprafa nr. 4. Puinele fragmente ceramice recuperate in locuinea citat se
apropie tipologie de cele recoltate n cuptorul
nr. 3 din punctul "La Delni".
Tipul de cuptor de la sfritul veacului al VII-lea
se inrudete cu cuptorul de proporii mari apartinind, de data aceasta, unui bordei din veacul al
VIII-lea, descoperit la periferia aezrii Dulceanca
ceanca 1.
Cuptorul lucrat intr-un bloc de pmint cruat
descoperit n bordeiul din veacul al VIII-lea de
la Dulceanca 1 reprezint un element de tradiie
ce poate fi urmrit, pe trepte succesive, in aez
rile cercetate in Cimpia Burdea din veacul al

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

CtRCETR!LE ARHEOLOG I CE DE L.-\ VEDEA . jUD. TELEOH~ LA N

Fig . 2. Ved ea.

Cera mi c

di n

l oc uin a

de

s uprafa

nr. 4; fragmente de

a mfor bizanti n ~ i

Fig 2. Ved ea. Poterie prorenanf":de la maison d e surface 11 4 ; fragments


pots travailles a la main.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

d'amphores

2o5

fragm ente de oale lu crate cu mina


byzantines

et

fragments

d es

Fig. 3. Vedea.

Ceramic

provenind din cuptorul de copt (nr. 3). Fragmente de oale lucrate la roata nceat1i, ornamentate
cu decor din linii incizate orizontale i n val.

Fig. 3. Vedea. Ceramique provenant du four n 3: fragments de pots travailles au tour lente, decores de lignes incisees
www.e-patrimoniu.ro,
ondulees.
horizontales et www.cimec.ro

CLi{lETARlLE ARHEOLOGiCE DE l.\ \'!oDEA, JUD. TELEOR~fAN

III-lea pma m veacul al VIII-lea. Dealtfel, in


veacurile VI- VII acest tip de cuptor reprezint
un tip cvasi generalizat in Cmpia Muntean.
Analizate din punct de vedere cronologic, nivelurile descoperite n zona arheologic Dulceanca I,
II i Vedea, care prezint o serie de inrudiri, pot
fi ealona te in felul urmtor: aezarea din veacul
al VI-lea e.n., de la Dulceanca I, II i nivelul
locuinelor de suprafa (:.n. 1 i 4) din punctul
"La Delni" sint contemporane; urmeaz locuina izolat de la Dulceanaca II, contemporan
cu cuptorul din nivelul II (sfritul secolului al
VII-lea) din punctul "La Delni", dup care se
situeaz cronologic bordeiul izolat, cu cuptorul
lucrat in bloc de lut, descoperit la Dulceanca I
(veacul al VIII-lea).

207

RECHERCHES ARCHEOLOG I QUES


DE TELEORMAN)

COM. VEDEA (DEP.

Rl~SUIE

Le rapport signa.le les dccou;crtcs reccntcs faitcs a Vedea


(dep. de Teleorman), loca.litc situe a 12 km de la viile Rosiorii
de Vcd~. On a. idcntific, au lieu dit .,La Dclnia", deux cou"ches
archt"ologiques. Les habitations de la premiere couche,
appa.rtenant au VI siecle de n6tre cre, sont superposces par
d~s nstiges de la fin du VII siecle.
L~s d~cou1ertcs archcologiques faites dans le premier
harizan sont rcprcs"nt!o<'s par le ccramique tra,aillee a la
maia et au tour, fragmcnts d'amphorc byzantine, roulcaux
en argile, objets de fer et bronze, fusaiolcs etc., richement
rcprez~ntes dans la ci1ilisation Ipoteti-Ciurel-Cindeti.
La poterie de la ctcuxieme couche, tramillee au tour lent e
est ornementee a1ec des lignes incisees, ondulees et ha.rizon~
tales. Du point de vuc typologiquc, elle reprezentc un horizone ctroitement lie avec la cilisation Ipoteti-Ciurel-Cindeti-

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Spturile

de la Pcui ul lui Soare

PETRE DIACONU, TUDOR PAPASIMA. ADRIAN PANAITESCU

Activitatea colectivului s-a desfurat, cu prec


dere, n seciunile SIR. SIS, SIO (din zona Porii)
i n SI X A i S IX B (din zona Portului) 1
n prima dintre aceste seciuni s-a urmrit
identificarea nivclurilor arheologice, fiind obi
nut urmtoarea stratigrafie: 1) solul viu; 2) nivel
de drmtur compus din pietri. pmnt i
pietre mici; 3) strat de pmnt nisipos, de pietre
i fragmente ceramice; 4) nivel de pmnt negru
cu pietre, resturi ceramice, piese metalice i din
os, brri confecionate din sticl, monede.
ntre acestea se distinge un corn de animal care,
probabil, provine de la un zimbru. Lucrul este
important deoarece pn la ora actual nu avem
atestat cu certitudine prezena, n epoca medieval, n zona de sud a Dobrogei i n blile
Dunrii, a acestor animale. Alte numeroase resturi
osteologice animaliere, precum i un craniu de
cerb descoperit tot n nivelul 4 se determin s
considerm c aici a existat, n secolul al XI-lea,
un depozit de oase.
Cercetrile arheologice efectuate n anii trecui
n SIR. seciune aflat la 1 m nord de seciunea
SIS, au dus la descoperirea unor morminte aparinnd necropolei medievale de la Pcuiul lui
Soare. n SIS n-au fost descoperite schelete,
ceea ce ne face s socotim, cu rezervele cuvenite, c
aici ne aflm n zona limitei de sud sau sud-est
a cimitirului.
In SIO s-a lucrat la epuizarea urmelor de vieuire din secolele X-XI. Cu acest prilej au fost
descoperite numeroase cioburi din past nisipoas, decorate cu linii incizate orizontal. Este
cerarnica tipic secolelor X-XI. Cele mai multe
dintre fragmentele ceramice s-au gsit in captul
de est al seciunii SIO, n zona unui cuptor de
piatr, reperat n sptur cu doi ani in urm.
Efortul cel mai mare al cercetrilor din acest
an a fost depus in S IX A i S IX B. n S IX A
am continuat cercetarea cuptorului surprins n
spturile noastre nc din toamna anului 1978 2

El are forma unei potcoave cu deschiderea ctre


vest. Adosat incintei rsritene, este construit
din blocuri de piatr refolosite, care se mai ps
treaz pe o nlime de 3 i 4 rnduri (cea. 0,60 m).
Secionarea lui ne-a relevat ceea ce constituie
ineditul acestui complex: cuptorul are dou faze
de funcionare, mai multe vetre succesive precum
i patru .. paturi" (pavaje) de fragmente ceramice,
ntre ele cu straturi fine de pmnt. Aceast
instalaie a slujit, probabil, la coacerea piinii. n
urma indeprtrii vetrelor i a paturilor de cioburi,
sub un strat de pmnt galben amestecat cu pigmeni de arsur, cu buci de chirpic i de vatr
s-a evideniat un pmnt negru vint. Evacuindu-1,
am descoperit in el un follis bizantin, emis in
timpul lui Roman al IV-lea Diog~ne (1068-1071),
de tipul Wroth 9. n cele din urm, pmntul
negru-vnt s-a dovedit a fi o nivelare care acoperea prima faz, cea mai veche, a cuptorului, la
adincimea de 2,03m i cind cuptorul avea forma
literei U.
innd seama de moneda descoperit, putem
spune c faza I a cuptorului e.;te anterioar domniei lui Roman IV. n orice caz, moneda ne furnizeaz un termen ante-quem non pentru fazele
urmtoare, care sint post eri oare cel puin anului
1068. Probabil c ultima faz a cuptorului (cea
mai nou) a fost scoas din uz de atacul cuman
din anul 1094.
n mijlocul seciuuii S IX A s-a lucrat in zona
unei locuine medievale (secolul al XIV-lea) avind
la temelia pereilor iruri de pietre. n acest caz,
s-a putut dovedi c avem de a face cu o locuin
format din dou ncperi. Inventarul se reduce
la obinuitele fragmente ceramice, obiecte de fier
(cuie, scoabe, cuite), greuti pentru plase de
pescuit i pentru rzboiul de esut, fusaiole de lut,
citeva fragmente de obiecte de podoab, unelte
de fier.

1 Colcctiml de ccrcetll.ri care a lucrat n vara anului !981


la Pcuiul lui Soare a fost format din: Petre Diaconu, responsabilul antierului, Tudor Papasima (Muzeul judeean
Clrai) i Adrian Panaitcscu (Muzeul de istorie naional
i arheologie din Constana). Acestora li s-au adll.ugat studenii:
Anca Radu, Florin Diaconu, Andrei Cpuan i Marcel
Vldescu. ntre 4- 18 septembrie 1981. n cadrul colectivului
nostru a lucrat i Silvia Baraschi.

2 Petre Diaconu a ncredinat publicarea cuptorului Silvie


Baraschi i lui Tudor Papasima. La captul cercetrii, acetia
au fcut o prezentare ampl a cuptorului, n cadrul scsiunii
anuale ( 1981) a Muzeului de istoric naional i arheologic
Constana. Aceste note, mpreun cu prezentarea ceramicii
rccoltat din cele patru .. paturi", aflat n curs de restau"
rare, vor face obiectul unui studiu care ta apare ntr-o rctist
de specialitate.

n captul de apus al seciunii s-a obinut o


mare cantitate de ceramic .,feudal timpurie"

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

SPTURILB DB

din secolul al XI-lea. Dealtfel, aici sntem tn


zona unor locuine aparinnd acestui veao. Stratigrafic n aceast wn au fost surprinse trei
niveluri de vieuire, dintre care ultimul, cel mai
recent, avnd o grosime, n medie, de 25 cm,
dateaz din a doua parte a veacului al Xl-lea.
El se prezint sub forma unui strat de pmnt de
culoare castanie-rocat i este extrem de finos,
ca urmare a unui incendiu care a mistuit aezarea
de la Pcuiul lui Soare. Din analiza raporturilor
stratigrafice, creia i se adaug ncadra.rea cronologic a diferitelor vestigii materiale caracteristiGe
acestui nivel, rezult c incendiul s-a produs cndva
n ultima decad a veacului al XI-lea. Na este
exclus ca el s se datoreze invaziei la sud de Dunre a cumanilor, irivazie consumat n anul 1094
i consemnat n Alexiada Annei Comnana.
Ceramica din nivelul castauiu. rocat provine,
n cea mai mare p~te a ei, de la oale borcan,
fr tori, lucrate la roata cu nvrtire de mn,
dintr-o past coninnd multi hum alb. Decorul
se compune, de obicei, din benzi d6 linii incizate
orizontal. Sub buz se intilnesc din cnd in cnd
alveole. De cele mai multo ori buza este nuit.
Pn acum nu a aprut in acest nivel nici un ciob
decorat cu rotia dinat, ceea ce ne face s socotim c acest gen de decor, caracteristic c~ntrelor
de olrie din nordul D0brogei, i are epoca sa de
maxim d~zv0ltare in prima jum11.tate a secolului
al XI-lea.
ln legtur cu ceramica uzual vom mai subli..
nia nc o observaie, i anume: n nivelul castaniu rocat de la Pcuiul lui Soare apar in chip
frecvent oale fr tori, modelate dintr-o past
coninnd in amestecul su mult pleav.. O alt
caracteristic a acestor vase const n faptul c
buza lor aste, invariabil, nuit in interior.
Decorul este cel obinuit, format din benzi de
linii incizate uor. Sub git, pe umeri, se ntlnesc
alveole. Acest gen de ceramic, datnd din ultima
treime a veacului al XI-lea, nu se ntlnete
deocamdat nicieri altundeva n Dobrogea dect
la Pcuiul lui Soare, ceea ee ne ofer dreptul s
socotim, cu rezervele de rigoare, c unul din centrele unde se produceau aceste vase se afla aici.ln
legtur cu ceramica jn cauz se cuvine s mai
facem precizarea c forma vaselor i cu.rbura
buzei lor s-au motenit in oalele secolelor XIIIXIV de la Pcuiullui Soare. In sfrit, vom reine
i constatarea c, pln-n prezent, in acest nivel
nu s-a descoperit nici un fragment de cldare de
lut. Oare s-i im:eteze acestea existena in Do-

I.A. PC1J1Ub LUI SOARE

brogea la
problem

209

sfritul secolului al Xl-lea? Este o


care trebuie urmrit n viitoarele in-

vestigaii.

Intrucit nivelele II i 1 (de sub nivelul castaniu


S IX A n-au fost explorate
ca prezentarea caracteristiintr-unul din rapoartele de

rocat) din seciunea


decit parial, rmne
cilor lor s fie fcut
spturi urmtoare.

Vestigii proprii secolelor X-XI s-au scos i


din seciunea S IX B; paralel cu S IX A. Din
seciunile cercetate, dar mai ales de pe plaja
cetii, au fost adunate numeroase monede
bizantine de bronz din secolul al XI-lea, monede
de aram i cteva de argint din secolele XIII-XV,
podoabe de metal, sticl i chiar os {cruciulie,
inele, brri, mrgele, cercei, catarame), piese de
harnaament, arme (virfuri de sgeat, ghiulele,
buterol de teac de sabie etc), unelte de metal,
obiecte de uz casnic, ceramic .a. (Unele dintre
aceste obiecte sint publicate sub fig. 1).
Toate aceste vestigii arheologice definesc caracterul urban al aezrii de la Pcuiullui Soare. Cu
alt prilej, s-a artat c~ aezarea urban de la
Pouiul lui Soare se identific cu faimosul ora
medieval Vicina. Faptul este dovedit att de
documentele arheologice i numismatice cit i de
cele literare (intre care se numr tirile din cronici, din actele notariale, procesele verbale ale
Patriarhiei din Constantinopol etc.).
Localiznd Vicina la Pcuiul lui Soare trebuie
s admitem c n secolele XIII-XIV, stpnirea
bizantin n Dobrogea se intindea n sus pe Dunre cel puin pn la mai sus-anunata aezare,
iar aceasta, pentru simplul motiv c Vicina, n
epoca ei de maxim inflorire, era administrat
de ctre constantinopolitani.
DIE GRABUNGEN VON PCUIUL LUI
SOARE
(ZUSAMMENAFSSUNG)
E3 wird besonders auf den in dem Schnitt S.IX.A. entdeck
ten Backofen hingewiessen. Von besonderer Interesse ist
der vierschichtige Herd, wobei in jeder Schicht Keramikbruchstiicke aus dem XI. Jh. eipgebettet worden sind. In
diesem Fali ist nieht von einer Wiederherstellung, sondern
von einem bestimmten Bausystem die Rede.
In zweiter Reihe werden die allsemeinen Kennzeichen der
dritten (von unten nach ohen), von den Kumanen im Jahre
1094 durch Brand zerstorten, Besiedlungsphase vorgefiirht.
Zum Schluss wird auf die Identifizierung der Siedlung
,ron Pcuiul lui Soare mit dem beriihmten dobaulndischen
Sta.dt Vicina hingewiesen.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

21 0

PETRE DIACONU, TUDOR PAPASI MA, ADRIAN PANAITESCU

CJ

C=;)
7

Fig. 1.
Abb. 1.

Pcuiullui

Pcuiullui

Soare . 1-3 virfuri de

Soare. 1-3 Pfeispitzen; 4-5

sgei ;
Gert

4-5;tindeice ; 6-7 obiecte de

zum spannen der

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Fden;

6-7

OI
1

podoab.
Schmuckgegenstnde.

Rezultatele

cercetrilor

ntreprinse la

Nufru

GHEORGHE MNUCU-ADAMETEANU, MIHAELA MNUCC-ADAMETEANU

Cercetrile arheologice efectuate in cursul anului 1981 au fost impusc de o situa ie special:
spturilc pentru alimentarea cu ap a comunei.
Locuirea actual suprapune, pe tot perimetrul ei,
vechi aezri, astfel incit anurilc de canalizarc
au tiat aezrile roman i bizantin (secolele
X-XIV) n toate direciile 1 .
Obiectivul principal al interveniei noastre l-a
constituit urmrirea stratigrafiei i salvarea obiectelor de interes istoric. anurile de canalizare
au depit lungimea. total de 3 km, acoperind
aproape ntreaga aezare. Pe o mare parte din
aceast suprafa s-au putut desena profilele
care vor servi drept baz pentru interpretarea
materialelor arheologice rezultate.
n cursul cercetrilor, s-au depistat cteva
necropole noi ce dateaz din secolul XI i respectiv,
XVIII-XIX, care se altur celor dou cimitire
deja cunoscute, din secolele XI-XIII 2
Pe latura sudic a satului, ntr-unul din anuri,
au fost descoperite dou morminte de nhumaie
(aduli), distruse parial n momentul excavrii
pmntului. Scheletele erau depuse la - 1,20 m,
fa de nivelul actual de clcare, n gropi simple,
orientate V-E. Singurul element de inventar il
constituie o brar de sticl gsit la M1o la
mna stng. Brara este lucrat din past de
sticl de culoare albastru-marin, transparent.
Aceast descoperire completeaz unele informaii
mai vechi ce consemnau, n aceast parte a
satului, existena unor morminte al cror inventar
consta n brri de sticl 3 Brara, oval n
seciune, cu un diametru de 53 mm, reprezint
1 n luna aprilie, cind lucrrile de canalizare au ptruns
pe teritoriul localitii, la Muzeul Deltei Dunrii din Tulcea
s-a constituit un colectiv nsrcinat cu supravegherea lor i
efectuarea interveniilor necesare recuperrii materialelor
i informaiilor tiinifice. Din colectiv au fcut parte pe
toat durata campaniei Gheorghe Mnucu-Adameteauu i
Mihaela Mnucu-Adameteanu, crora li s-au alturat n
partea a doua a spturilor Ioan Vasiliu i Andrei Opai,
Cristina Opai i Florin Topoleanu, pentru perioade mai scurte.
2 Si.lvia Baraschi, Neculai Moghior, SMMIM, 13, 1980,
p. !25; Gh. Mnucu-Adameteanu, Materiale, Braov, 1981,
p. 470-472.
3 C. Cihodaru, Studii, 21 1968, 2, p. 226. Alte cteva informaii au fost obinute de la locuitorii comunei. Pe lotul lui
Nicolae Manea, sus pe deal, nainte de a coti spre ripa cu
zid, au aprut morminte cu brri din sticl albastr. Pe
ulia bisericii, n capt, ultima cas pe stnga, locuitorul
6chimbinschi D-tru a gsit un schelet cu o brar din sticl
albastri.

un tip comun, ce se ncadreaz, cronologic, ntr-o


mai ndelungat (secolele XI-XIII) 4.
O restrngere a acestei datri i, implicit, o ncadrare cronologic mai exact a cimitirului se
poate face dac lum n considerare i celelalte
necropole descoperite la N ufru. Prima dintre
ele se dateaz, conform descoperirilor de pn
acum, n secolele! XI-XII 5 (fig. 1), n timp ce
cealalt se plaseaz, cronologic, la cumpna veacurilor XII-XIII 6 (fig. 1). n aceste condiii,
credem c nu greim dac atribuim necropola
identificat pe latura sudic secolului XI, fr a
exclude posibilitatea practicrii unor nmormntri la sfritul secolului , X, socotind-o, astfel, din
punct de vedere cronologic, drept prima necropol
a aezrii de la N ufru (fig. 1).
O alt necropol a fost identificat n centrul
satului, n zona Cminului Cultural 7 (fig. 1).
Nici unul din mormintele cercetate nu coninea
piese de inventar. Pe baza unor descoperiri mai
vechi din zon, se poate aprecia c acest cimitir a
funcionat n secolul XVIII i la nceputul celui

perioad

urmtor 8

n aceeai zon, s-a descoperit i un al doilea


zid de incint 9 (fig. 1), lucrat din blochete de
calcar, ce a fost intersectat, perpendicular, de
anul de canalizare 10 Lng zid au fost descoperite dou morminte de nhumatie, orientate V-E,
ce au fost deranjate parial d~ anul de canalizare. Primul dintre ele, ce aparine unui adult, a
fost gsit la adncimea de 0,60 m fa de nivelul
4 Gh. Mnucu-Adameteanu, Peuce, 9 (sub tipar) partea
referitoare la brrile de sticl.
6 Silvia Baraschi, Neculai Moghior, loc. cit.
6 Gh. Mnucu-Adameteanu,
Materiale, Braov, 1981,
p. 470-472.
7
Cimitirul se extinde i spre zona colii generale, dup cum
ne-au dovedit-o cteva morminte descoperite cu ocazia cercetrilor arheologice efectuate in anul 1982, in colaborare cu
Silvia Baraschi i Neculai Moghior.
8 n curtea Cminului Cultural s-au cercetat n anul 1980
mai multe morminte care dateaz din secolele XVIII-XIX,
dup cum atest piesele de inventar descoperite: monede,
mrgele, nasturi, ace de pr etc. Limita cronologic superioar o constituie inceputul secolului al XIX-lea, dup cum
demonstreaz o moned emis de sultanul Mahmud II
(1809-1810),
8
Pentru primul zid de incint descoperit pe teritoriul
comunei Nufru vezi S. Baraschi, N. Moghior, op. cit.,
p. 123-125; idem, SMMIM, 14-15, !981-!982, p. 69-78.
1o n perioada iulie-august s-a constituit un colectiv format
din Silvia Baraschi, Neculai Moghior i Gheorghe Mnucu~
Adameteanu, care a lucrat numai la zidul de incint.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

GHEORGHE MNUCU-ADAMETEANU, MIHAELA MNUCU-ADAMETEANUU

212

\
\
\

\
\

--

1
1

1_ "', /

Fig. 1. Nufru. Planul

spturilor.

Fig. 1. Nufru. Plan des fouilles.

actual de clcare. Este lipsit de inventar, dar,


pe baza celorlalte descoperiri din zon, se poate
aprecia c dateaz din secolele XVIII-XIX 11
El suprapune parial un schelet de copil, depus
ntr-o groap fr sicriu. Ca inventar avea trei
brri de sticl: una la mna stng i dou la
mna dreapt (fig. 4/1-3). Toate trei snt lucrate
din past de sticl de culoare albastr, cu seciu
nea rotund, dou dintre ele avnd bara de sticl
torsionat. Pe baza ultimelor brri mormntul
se poate data n secolul XI 12 , fr a putea preciza
dac avem de-a face cu o nmormntare izolat
sau cu o necropol.
Celelalte materiale rezultate n urma campaniei
de salvare, datorit condiiilor deosebite n care
s-a lucrat, multitudinii i diversitii lor, impun
o prelucrare i o prezentare ealonat. Unele
dintre ele au contribuit la elucidarea unor probleme aflate deja in studiu. Astfel, n primvara
anului 1980, se execut ase un sondaj pc locul un de
fusese descoperit ntmpltor un depozit de vase
sferoconice; pe baza datelor obinute cu acel
prilej vasele respective au fost ncadrate ntr-o
perioad cuprins intre jumtatea secolului XI
i mijlocul secolului XII 13 Cercetrile din anul
1981 au prilejuit obinerea de date noi in acest
domeniu.

In U 1, Gr. 16 s-a descoperit un fragment din


corpul unui vas sferoconio, lucrat din past
cenuie 14 In acelai complex s-au mai gsit
fragmente de amfore piriforme, cu torile supranlate i buza rsfrnt in form de guler, precum
i un fragment de buz de cldare de lut. Buza,
teit orizontal, are in seciune forma unui dreptunghi; la interior are o urechi u format din
dou pri semicirculare, perforate, ntre care se
afl o nuire. La exterior, sub buz, are un decor
in form de "ghirland" (fig. 3/3). Bazindu-se pe
aceste ultime descoperiri, groapa poate fi datat
pe la mijlocul secolului XI 15.
Tot n U 1, a fost dezvclit o parte din podcaua
unei locuine - L 11 - din lut bine bU1torit.
Spre nord i sud, po<]eaua a fost perforat de
dou gropi menajere. In groapa dinspre nord, la
0,70 m adincime, in piimintul negru, s-a gsit un
vas sferoconic, din pasUt rocat-cenuie, cu gtul
spart, in poziie culcatrt (fig. 2/1; 3/2). La 0,10 m
deasupra lui s-a descoperit n ulciora, acoperit
cu smal vcrde-msliniu (fig. 2/3; 3/ 1), introdus
cu partea inferioar ntr-o oal-borcan de dimensiuni mijlocii. Vasul-borcan era i el culcat pe o
parte. Este lucrat grosolan dintr-o past de culoare crmizie, avnd n compoiziie nisip i
cioburi pisate. Forma este neregulat iar pereii

Vezi n. 8, srtpra.
Gh. tefan, 1. Barnea, Maria Coma, E. Com~a. Dinogetia, I, Bucureti, !967, p. 309-308; vezi i supra, nr. -'1.
13 Gh.l\lnucu-Adameteanu, op. cit., p. -'170--'173.

H Uliele pc care s-a lucrat au fost notate prescurtat cu U


iar complexele au fost numerotate pc fiecare uli.
15 Dinogetia, I, p. 20-'1, 227, 257-259. Pentru cldrilc
de lut vezi i P. Diaconu, SCIY, 8, !956, 3-4, pp. -'121--439.

Il

12

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Fig. 2 .
Fig. 2.

Fig. 3.
Fig. 3.

Nufru . Cerami c

Nufru .

Nufru . Ceramic

Nufru.

din secolele XI-XII .

Ceramique des XI -Xn siecles.

din secolele XI -XII.

Ceramique des XI-xn

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

siecles.

GHEORGHE MNUCU-ADAMETEANU, MIHAELA MANUCU-ADAMETEANU

214

au adncituri. Buza, rsfrnt la exterior, rotunjit, se continu cu un gt scurt i un corp sferoidal,


cu diametru! maxim n regiunea umerilor. Decorul - executat neglijent - este reprezentat de o
linie n val sub buz i o linie dreapt, n zona
diametrului maxim (fig. 2/2; 3/4). Descoperirile
de acest fel se pot ncadra la sfritul secolului XI
i n prima jumtate a veacului urmtor 16 .
Tot n anul 1981, n Gr. 14 din U 2, s-a descoperit gura semicircular a unui vas sferoconic.
Fragmentul s-a gsit la adncimea de 1,45 m, iar
cu 15 cm mai jos au aprut fragmente dintr-o
farfurie pictat, al crei profil complet a putut fi
reconstituit (fig. 2/5; 3/6). n fine, la adncimea de

Fig. '1.
Fig. 4.

~ufru. Brri

Nufru.

de

nu pare s depeasc primele decenii ale seco


lului XII, un prim argument constituindu-1 lipsa
ceramicii grosolane, att de rspndit spre mijlocul secolului XII 17
Fcnd un prim bilan al descoperirilor de la
Nufru observm c, n perioada 1976-1981,
s-au descoperit un numr de 15 vase sferoconice,
ntregi sau fragmentare. Ele au aprut n complexe arheologice ce se succed de-a lungul unm
secol (jumtatea secolului XI - jumtatea secolului XII) 18 Astfel, spturile de salvare completeaz, n mod fericit, cunotinele noastre
despre aezarea de la Nufru care, prin prisma
descoperirilor arheologice fcute_.:aici, pare s se

sticl rlescop~rite

n mormin't'le de secol XL

13racelets de verre decou1erts dans les tombraux du XI" siecle.

1,80 m, semnalm un vas-borcan, intreg (fig. 2/4;


3/5). Farfuria este din past de culoare roie,
bine ars, ce are n compoziie bobic mari de
calcar. Buza, uor arcuit, se rsfringe oblic
spre exterior, subiindu-se spre margine. Inelul
de susinere este foarte puin marcat, fiind nalt
numai de civa mm. Pereii sint acoperii cu
angob alb, atit la interior cit i la exterior.
Peste acest strat, iri interior, ca i pe marginea
exterioar a buzei s-a asternut un smalt maroniurocat. Decorul, de culo'arc albii, este e~ecutat cu
cornul. Sub buz, la interior, are o dung lati"t,
orizontal. Cea mai mare parte a farfuriei este
decorat cu lujeri stilizai, ce incadrcaz;'t un motiv
central: o rozetrt, care nchide la mijloc un cerc
de linii orizontale i verticale. Borcanul, confecionat din lut amestecat cu nisip, calcar i ierburi
uscate, ars oxidant, are o culoare rocat-crmizie.
Are gitul scurt, cu buza rsfrnt la exterior, cu
marginea rotunjit. Umerii, puternic boltii, marcheaz zona diametrului maxim, vasul ngustndu-se evident spre fund; sub buz este decorat
cu benzi scurte de linii n val. Corpul vasului, pn
aproape de fund, este decorat cu benzi de linii
orizontale, trasate neglijent. Cronologic, groapa

impun ca unul din centrele importante din Dobrogea n secolele X- XIV.

RESULTATS DES RECHERCHES


ARCHEOLOGIQUES DE NUFRU
Hf:St'Mf:
Les rccherches de 1\181 ont etc ctetcnninees par les tra1aux
de cana1isation de la localite Nufru (rlcp. de Tulc<?a). Leur
principal ohjectif -- celui de saisir la stratigraphic horizontalc c-t terticale rk la station -- a ete, cu grande partie,
n'a lis<'.
On a aiusi ideutific quelques necropoks datant des
:X 1- :XIX" siccles, qui 'Jicnncut s'ajoutcr aux autres deux
cimeti!>res, cles XI-XIII, deja coiums. I>'autre part, on a
clecou,rrt un uou,eau mur cl'cuceitc, ri'alisc en pierres bien
fa<yonnces. Les matcriaux archeologiques Iilfcs par les fouilles
de sauvetagc de 1\181 ont complete aussi ks dates relatiJes
aux 'Jases spheroconiques decOtl'lerts anterieurement sur le
territoire de la localite Nufru ct attribues aux XI-XII, 8
siecles.

Dinogetia, 1, p. 186, 203 i 232.


Ibidem, p. 17'1-176, grupa V.
18 Pentru o privire de ansamblu asupra vaselor sferoconice
vezi Gh. Mnucu-Adameteanu, Peuce, 9.
16

17

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Cimitirul i biserica datnd din feudalismul timpuriu


de la Chilieni (ora Sf. Gheorghe, jud. Covasna)
SZEI\ELY ZOLTAN *

Satul Chilieni, situat pe malul sting al Oltului,


din punct de vedere administrativ oraGheorghe. Pc teritoriul satului au fost
cercetate dou obiective: 1 - terasa Olt ului si
'
2 - biserica unitarian.
1 - "\Ialul stng al Oltului este o tcrsas inalt
- teren arabil - unde funcioneaz i o baie de
nisip. n ruptura malului se vd gropi in form
de sac, in umplutura crora se afl oase, c.rbune
i fragmente de vase. Din motive obiective nu
s-au putut face sp.turi arheologice, mulu
mindu-ne deci numai cu cercetarea gropilor evideniate in ruptura malului. S-a constatat c
este vorba ele gropi cu resturi menajere, din care
aparine
ului Sf.

au fost colectate fragmente de vase aparinind


culturii Sintana de "\'lure (secolul I\' c.n.).
2 - Biserica unitarian, construit pc o movil,
se aflrt la marginea csticrt a satului. ntrucit a
fost grav avariat de cutremurul din 1977 i urmeaz a fi restaurat, atit in interiorul cit si in
exteriorul bisericii au fost executate s{tp{tturi' arheologice in vederea stabilirii etapelor de construcie ale monumentului.
In forma ei actual, biserica este o construcie
in stil gotic (cu orientare est-vest. cu 30 deviere
spre nord-est), cu o singur nav{t, inchciat cu
o absid alungit poligonal (fig. 1; 8/1). :\ava
i absida sint inconjurate, la exterior, cu cotra-

-------------

~ $ir~i~ul .:.r.c. XIII

rzzzJ
o
1

lJ1

.sec.XV

inc.,puful sc.c. XIX


Jl
1

-lm

Biserica unitariana CHILI[Ni


planul ~pf"urilor din A9B1

Fig. 1. Cbilieni. Planul bisericii cu cele doull. etape de construcie.


Fig. 1. Chilieni. Plan of the church with its two building's stages.
Colectivul a fost compus din Z. Szekely-tesponsabil-, Zs. K. Szekely, A. Konya i G. Lambescu.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

216

sztKBLY ZOLTAN

forturi, care se ridic pn la brul profilat de


sub acoperi, iar pe partea sudic a absidei snt
dou ferestre n stil gotic (fig. 8/2, 3). Intrarea
n biseric se face printr-un portal adosat de
peretele monumentului, acoperind fereastra etapei
anterioare a construciei gotice. Lng peretele
vestic al portalului se afl intrarea, astupat
acum, a bisericii din prima etap, din ancadramentul uii pstrndu-se doar grinda superioar,
din piatr. Fereastra a doua a primei etape a
fost lrgit, nemaipstrndu-se forma ngust cu
laturi oblice. Pe perete s-a pstrat, ntr-un cadru
ptrat, pictura mural (fig. 8/4).
In interiorul absidei, la marginea peretelui
nordic este ua, acum astupat, a sacristiei, ps
trndu-se ancadramentul din piatr, lucrat n stil
gotic trziu, precum i pragul, realizat dintr-o
singur bucat de piatr. In colul nord-estic al
absidei se afl tabernacolul pentru pstrarea cuminicturii lucrat din gresie i decorat cu pictur
figural, in interiorul acesteia fiind incizat anul
1526. Tavanul bisericii este din lemn, cu casete
pictate. De asemenea, peretele vestic - in intregime - i pereii de sud i nord - ambii pe o
lungime de 8 m - snt acoperii cu pictur mural. Biserica are dimensiunile de 17 X 5,5 m.
La exterior, pe latura nordic a absidei se
afl bazele zidurilor unei sacristii cudimensiunile
de 3 X 3 m; colurile sacristiei slnt legate de zidul
absidei, iar ulterior, deasupra lor, au fost dispuse
contraforturi. Pe peretele absidei se vd urmele
grinzilor din acoperiul n dou ape al sacristiei.
Lng aceasta se afl o construcie n form dreptunghiular, o alt sacristie, peste colurile creia
s-au construit cotraforturile legate de zidul a bsidei romanice. Colul nord-estic al celei de-a
doua sacristii intr sub zidul celei precedente,
care este mai mare. ln peretele ei vestic s-a aflat
o firid, care a fost folosit ca ossarium, fiind
plin cu oseminte omeneti i cu fragmente de
vase. De aceast construcie a fost adosat o
alta, de form dreptunghiular, cu dimensiunile
de 3 x 1,5 m, folosit de asemenea tot ca ossarium, in interiorul ei gsindu-se oase arse.
Sub tencuiala zidului se aflau elemente arhitecturale romanice i gotice, acestea devenind
vizibile n urma cderii unor tencuieli.
Prima seciune arheologic a fost executat
n interiorul bisericii, pornind de la zidul vestic al
navei, n direcia axului lung (S.Ia), rmnnd
nespat doar o mic poriune, necesar lucrrilor
antierului nostru. Seciunea prezint urmtoarea
stratigrafie: sub duumeaua de scndur, pmnt
de umplutur (grosime 20 cm), de culoare brun,
acoperit de var; umplutur din pmnt galben
i negru (grosime 40 cm); strat compact de moloz
cu pietre i var (grosime 20-30 cm), care are
aspectul unei podele; strat de pmnt de culoare
brun (grosime 30 cm) cuprinznd morminte
(vezi fig. 2).
Stratul nr. 2 provine dintr-o umplutur, depus
aici dup cutremurul din 1802; strat'1.1l nr. 3

aparine

etapei de construire n stil gotic, din


secolul al XV-lea; stratul nr. 4, din care se sap
morminte, cuprinde dintre secolele XIII i XV;
mormintele nr. 1-3 sint mai tirzii, deoarece gropile lor taie stratul de moloz; mormintele conservau resturi de sicrie, dar erau lipsite de inventar, i erau rvite. Mormintele nr. 4-5 aparin nivelului secolelor XIII -XIV, dar nu s-a
putut stabili dac inhumarea s-a fcut cu sau
fr sicriu. Orientarea scheletelor a fost nordvest - sud-est. Mormintul nr. 3 a fost incon.jurat eu gard de piatr.
Seciunea a f@st prelungit pn la zidul absidei (S.Ib). Peretele sudic a.l anului prezint
urmtoarea. stratigrafie: 1 - strat de umplutur (grosime 60 cm) de culoare brun; 2 - strat
ce cuprinde fundaia zidului absidei bisericii romanice; 3 - strat de culoan brun, cu resturi
de nmormntri din cimitirul existent naintea
construirii bisericii romanice (vezi fig. 3).
antul S.lb a fost lrgit spre sud cu o caset
(pin! la peretele sudic al bisericii), n care a fost
gsit 'l.bsida semicircular a bisericii romanice i
un cavou de forml dreptunghiular, fcut din
cramizi, care, cu colul lui de sud-est, s-a suprapus peste zidul absidei. ln cavoul cu dimensiunile dft 2,50 X 2 m au fost nhumai un brbat
i o femiie, nmormntai n sicriu. Din sicrie s-au
pstrat numai cuiele de fier ruginite, iar din schelete numai citeva fragmente de oase lungi. Din
mbrcmintea femeii s-au pstrat fragmente de
ilie cu fire metalice i cu nasturi ; pe deget se
observ un inel, fcut din argint de calitate slab,
cu "chaton" decorat cu puncte. Cavoul a fost
fcut la nceputul secolului al XIX-lea (fig. 4).
Din absi6a semicircular s-a pstrat numai jumtate, p.utea sud-estic i baza coloanei arcului
triumfal al bisericii romanice. Pe latura nordestic pietrele semicercului au fost scoase. Intre
zidul absidei gotice i cel al absidei romanice s-a
descoperit un schelet, aezat pe spate, cu minile
n lungul corpului, cu capul spre vest i picioarele
spre est, nmormntat fr sicriu; craniul scheletului lipiea, fiind tiat cind s-a construit a.bsida
semicircular. Fuudul mormntului, msurat de
la nivelul actual al podelei, a fost la adincimea
de 1,60 m, la aceeai adnolme fiind spat i
anul pentru fundaia ~idului absidei romanice.
Seciunea I a fost prelungit i n afar, perpendicular pe absida P"ligonaltl (S.Ic). Profilul
seciunii arat urmtoarea stratigrafie: 1 - strat
de humus (grosime 30 cm) ; 2- strat amestecat
cu var (grosimea 10-40 om); 3 - strat compact
de pmnt brun (grosime 2 m), n care se adncesc
gropile mormintelor (vezi fig. 5). ln seciune au
fost gsite trei morminte. Mormintul nr. 1: Mortul
- brbat - era aezat n sicriu pe spate, cu
capul spre sud-vest i picioarele spre nord-est,
cu braele n lungul corpului, fr inventar. Sub
braul stng s-a descoperit crbune. Fundul mormntului se afla la adncimea de: 2,70 m, adincime
mlsurat de la suprafaa a()tual, groapa fiind

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

C\illlt.W\

bis. unitarianCi
~orrtuf la proF-ilul ~rdc!ui nordic

2.

-1. umplutur de culoare brun


2. umplutura dcz culoare go liocn- negru .

onfuJ ! h

;), ~trat de moloz. , perre ~i var


4. pQ111nt de culaore2: bru'n(l c~ lllormirrk

profilul reretelui 5:Jdic

~~

Fig. 2. Chilieni.

Seciunea

lo~~:;

I: profilul peretelui nordic.

Fig. 2. Chilieni. Trench 1: profile of the north wall.

..!, umpluiur

. .

2. um~utura , -fundaia ~ulut d~l~


~. ~mint- de culoart: bnm CtJ monn.nte
ao!uioarc ia :~~ti I'OITOric.e.
4.~CXIVoul din a:lrmid

4.
Fig. 3. Chilieni.

Seciunea I.b: profilul peretelui sudic,

Fig. 3. Chilieni. Thrench I b: profile of the south wall.


www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

CHLi[N bi5. vnitarian

)981

Pianul 5Ib oi ca~rlcr cu ab~ida


roma ni c :>i cqvou 1 di11 ":)zc XIX
-

0.1~

-2,119

\
Fig. ~- Chili<ni. Sl'ciunea l. il - caseta: ailsida romanic i ca.,nul din secolele XYI II- XIX.
Fig-. 1. Cililieili ... Thr:cnl'h 1 b..t:a,;et-t.-:-t~e. romanes-sqllt'styiP aps< and lhc crypt of tlw X\'III-XIX-tll centuriPs.

-~.'!~

M1.
2.35

plonul ~rfului 1c (lo afan::1 c:tb5idei goli~)

1'

CI-\\L\EN\ bi5. unitaridn ~98i

A. - flurnus

2. -Umpvtur cuvar
~- -Pturrli';! aluvional
4. - ftimot brun.
~. - G'roap. (li orm1nfl.,

Fig. 5. Chilieni.

Seciunea

I.c: planul

profilul perde lui

~udic.

www.e-patrimoniu.ro,
Fig. 5. Chilieni. Thrench
1 c: plan audwww.cimec.ro
profilc of thc south wall.

CIMITIRUL

BISERICA DE LA CHILIENI

spat n prundi aluvial. Mormntul nr. 2: De


fapt s-a gsit doar un craniu, la adncimea de
2,35 m, lng un bolovan mare de piatr. Mormntul nr. 3: In peretele sudic al seciunii a fost
descoperit un schelet prost conservat, cu capul
spre nord-vest i picioarele spre sud-est.
Perpendicular pe latura sudic a bisericii au
fost fcute trei seciuni (S II - III - IV). In
profilul anurilor s-au putut constata cele dou
etape de construire a bisericii. Fundaia zidului
primei etape de construcie a fost spat n stratul
brun-compact; a doua etap este marcat doar
de stratul amestecat cu var (fig. 6-7).
Mormintele seciuni au fost gsite deranjate
i rvitc, fr inventar; ele P.Ot fi ncadrate ntr-un interval destul de larg. In S.II se afla un
mormnt cu schelet prost conservat, datnd dintr-o faz timpurie; fapt sugerat de un fragment
de buz de vas, cunoscut din aezri ale secolelor
XII-XIII (fig. 9/1) 1 . Tot n aceeai perioad pot
fi ncadrate i cele trei morminte gsite n exteriorul absidei bisericii n S.Ic. Mormintele descoperite n partea sudic a S.II se situeaz cronologic n intervalul dintre secolele XIII i XIV.
In urma srtpturilor executate n interiorul bisericii i n jurul ci s-au putut constata urm
toarele:
Pe movil a fost mai nti un cimitir, fapt dovedit stratigrafic i prin tierea capului unui nhumat n momentul sP.rii anului de fundaie
a absidei semicirculare. nmormntrile care aparin acestei faze a cimitirului s-au fcut att n
sicrie, ct i fr; nhumaii erau aezai pe spate,
cu minile n lungul corpului, orientarea general
fiind vest-est. Morii au fost nmormnta i cu i
fr inventar, n acest sens amintim c sacristia
nr. 2 (ossarium) cuprinde printre osemintele omeneti o bucat din tmpla unui craniu cu o pat
verde mare: urma unui cercei sau inel de tmpl
cu capt n form de S. Numrul mormintelor din
aceast epoc va crete cu siguran n cazul c
cercetrile vor fi continuate. Folosirea frecvent
a ritului de nmormntare cu sicriu precum i
inventarul mai srac ne ndeamn s ncadrm
cimitirul la sfritul secolului al XII-lea sau n
prima jumrttate a secolului al XIII-lea.
Peste ciwitir s-a construit o biseric n stil
romanic, cu absida scmicircular, creia i apar-

1 I. Bona, FII. szazadu avar telepuleseh es A rpadkori


magyar falu Dunajvarosban (Aezri avarice din secolul VII
i sat maghiar din epoca arpadian la Dunajvaros , Buda
pesta, 1973, pl. 17/10.

219

ii:lC sacristia nr. 12. Nava, cu zidurile groase de


de 90 cm i nalte de aproape 5 m (msurate de
la nivelul de clcare din faza construirii) aparine
bisericii romanice. Nu avem nici o indicaie c
tavanul a fost cu bolt. Biserica avea dou intrri: una pe latura vestic, cealalt pe latura
sudic, pe aceasta din urm aflndu-se i dou
ferestre mici. Absida semicircular (cu dimensiunile de 4,6 X 6 m) dovedete prin forma ei
alungit c monumentul dateaz de la sfritul
secolului al XIII-lea.
Pe pereii navei picturile au fost fcute la
sfritul secolului al XIV-lea. Urmele de arsur
observate sub tencuial, la intrarea dinspre vest,
ne lasrt s presupunem c la un moment dat s-a
produs un incendiu care a avariat biserica,
picturile fiind executate dup aceasta.
Avarieri cauzate de cutremurul din anul 1471
sau alte motive (eventual nmulirea populaiei)
au fcut ca biserica s fie lrgit la sfritul secolului al X\'-lea. Absida romanic a fost demolat
i nlocuit cu o absid poligonal, cu bolt, tot
atunci supranlndu-se i zidurile navei. Sub
tencuial s-au pstrat urmele nervurilor de cr
mid; urme de console nu s-au gsit, iar ogivele
se desprind direct din perei. Intrarea de pe latura sudic a fost astupat, n faa ei fiind construit un contrafort; noua intrare a fost deschis
pe partea sanctuarului, cu ancadrament n stil
gotic. Concomitent au fost create i cele dou
ferestre ogivale. S-a construit o nou sacristie,
cu ancadrament de u gotic, iar cea veche, romanic, a fost folosit ca ossarium. Fragmente de
vase, i cahle, descoerite n interiorul i la ua
noii sacristii situeaz data lucrrilor de transformare n secole XV-XVI (fig. 9-10).
n timpul cnd noul curent religios, protestantismul, s-a impus, sacristia a fost demolat, tabern.acolul i picturile murale au fost astupate i vruite.
ntr-o perioad mai trzie, probabil n secolul
al XVIII-lea, a fost deschis intrarea pe mijlocul laturii sudice. n nav se monteaz un tavan cu casete, n anul 1801. Datorit cutremurului din 1802 bolta gotic a absidei s-a prbuit,
dup care se monteaz i n absid un tavan plat
cu casete. n anul 1820 a fost construit portalul
pe latura sudic. Turnul cu schelet de lemn, construit din crmid, adosat laturii vestice a bisericii, este construcia cea mai trzie -din anul 1806.
Importana spturilor efectuate la biserica unitarian de la Chilieni const n faptul c a permis
lmurirea unei probleme mult discutate: data
construirii n sud-estul Transilvaniei a primelor
biserici de piatr n stil romanic.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

CI-IILI~NI

bi:~. unitarian

{lantul ][ profilul

nord-e~ic

A.

-.

.\.\umu~

f2. Umplutur cu petre :.i (T!Orfor.


9. ~+rat compac.+ ck culoanz br!!l"il.
4. ~ de lo<2:&~, neumblcrl5 Mormn+ .

..
CJ

s.

Fig. 6. Chilieni. Thrench II: profile of the east wall.


Fig. 6. Chilieni

Seciunea

II: profilul peretelui estic.

4.
~-

5".

>-tumu!>

2. ~trat amee.tccat cu granule -.ie mortar ,


:3 zid' fct;ZCJ gotic ' cantrnfort
( fo:zco ooafic l
4 '::Itra+ coonpact, de cul"are brun.
5 Strai- olu11ional , loe2::;5.

-1. Humu5
,
2 Umplu+un:i cu granule de mor+ ar 5o pte-lre
3. fl:'im7nt galben , mormnt.
4. Strat compact d" c:vl=re bruna.
5- Mormnt
6
t'iatn:i
7.

Fig. 7. Chilieni.

Seciunea

III: profilul peretelui estic.

Fig. 7. Chilieni. Thrench III: profile of the east wall.


www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

(.)l"n~

. .. "\ ((l!_(!\
. \..
. -;:
-;: . .
.... . . ----, ;;

~ ~\

~~:,~
\
.// ~. -:::.' ./ ."-. \
.:.:.~:::::. :~9::<:- .../ A = \

il

::-.;--......

1i2.

: ..

---==::4

':~':~'~
:-.
.
n- - -

'

--- (')

s=
j

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

:<)

c::
t""'
~

Ul

t>1

:<)

;:;
;

tj
~

t""

;
(')

::t:

;;;

Fig. 8. Chili eni . 1 hisni ca t z u t{t diu >pre s ud ; 2 ferestrele sanctuarului; 3 ua sacristiei i ferestrele gotice; 4 figur din pictura mural.
Fig. 8. Chilieni . 1 the v icw of th e church fro 111 south ; 2 thc windows of the sacristy; 3 the door of the sacristy and the gothic vindows; 4 portret from the mural paintin g.

8
Fig. 9. Chilieni. Fragmente de vase din ossarium: m "
.
Fig. 9. Chiliem.. Fragments of vessels from "ossanu
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Fig. 10. Chilieni. Fragmente de vase din ossarium.

www.e-patrimoniu.ro,
Fig. 10. Chi1ieni.
Fragmcnts oiwww.cimec.ro
vessc1s from "ossarium".

SztKJtLV ZOL!AN

EARLY MEDIEVAL CEMETERY AND


CHURCH FROM CHILIENI (TOWN SF.
GHEORGHE, COVASNA COUNTRY)
ABSTRACT
In the east side of the Cbilieni village, on a hill, is situated
a Unitarian Gotbic memorial church. During th.e earthqrake in
1977 architectural elements of romanesque style were brought
to the surface. Before de beginning of the restauration it
was necesary to make some researches. During the excavations there are the following results:
- At the end of the XII-th anti the beginninr of the
XIII-th centuries a churchyard carne into being;
- The halfapsed romanesque style church was built
du ring the second half of tb.e XIII-th century;

- The interior and exterior mural paintings ~long to


the XIV-th contury;
- In the XV-th century the half apse of the romaesque
style church was demolished; the nave was broadened by a
polygonal gothic apse and was built a sacristy with a gothic
door; at the same time in the south side of the ~;acristy a
gothic entrance was built and two windows are made;
- In the reformatioc time the church belonged to the
protestants; they demolished the sacristy and washed the
fresces; in 1806 they built a wooden skeleted tower out of
brick; in the XVIII-th century they made a door in the
south wall and in 1820 a portice was built before it.
The excavations furnished data for establishing the period
when the romanesque-style churches were bult im s~uth-east
Transylvania.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

reedin feudal

de

Beiu,

din secolele XI-XII la Snnicolau


pe Criul Negru (jud. Bihor).

RADU POPA

NICOLAE

ln cadrul antierului arheologic Snnicolau de


Beius, corn. oimi, ale crui lucrri au nceput
n a1~ul 1971 1 , s-au executat sondaje n 1972 i
in punctul .,Dealul bisericii", devenit de atunci
sector al acestui antier. Sondajele au fost extinse n campaniile 1973 i 1976 2 , dup care
lucrrile s-au ntrerupt datoritrt reorganizrtrii fostei
Direcii a Patrimoniului Cultural Naional. Cercetrile din acest sector au fost reluate n anul
1981, iar ncheierea investigrii obiectivului este
programat pentru anul 1982.
Complexul de monumente medievale de la Snnicolau de Beiu se extinde pe un teritoriu c~
lungimea de aproape 5 km, pc cele dourt malun
ale Criului Negru, n hotarul satelor nvecinate
oimi, Snnicolau de Beiu i Suplacu de Tinca.
In acest teritoriu, vestigiile din sectorul .. Dealul
bisericii" ocup o poziie central (fig. 1). Ele se
afl la marginea de deasupra Criului a platoului
Boocana de pe malul drept al rului dominnd,
cu circa 30 m altitudine relativ, podul de cale
ferat din captul grii oimi. Punctul n care
au aprut vestigiile se afl la numai 170 m sudsudest de turnul romanic de pe acelai platou,
turn n jurul cruia s-au desfurat pn n prezent principalele lucrri ale antierului Snnicolau de Beiu.
nc din anul 1972, s-a putut stabili c n sectorul .,Dealul bisericii" se afl o important ae
zare neolitic 3 , pe locul creia a aprut, n secolele XI-XII, o construcie medieval de mari
dimensiuni. Peste ruinele acestei construcii s-a
instalat n secolele XVII-XVIII o necropol medieval trzie 4 Acest din urm obiectiv explic
1 ~anticrul arheologic Sinnicolau ue Uct u a fost iniiat
de Muzeul rii Criurilor din Oradea; la prima campanie
de spturi au participat I\'icolae Chidioan, Alexandru
Anam, I-tan Ordentlich i Vasile Mooc. Din 1972, antierul
a fost preluat de Direcia Patrimoniului Cultural Xaional
sub responsabilitatea lui Radu Popa.
2 Dup sondajul efectuat n acest sector n 1972 de Doina
Ignat de la Muzeul rii Criurilor, au mai lucrat n sectorul
"Dealul bisericii" Adrian Andrei l{usu, Cristina AlcxandrcscuOpai, Ecaterina Mihai i Antal Lukacs.
3 Materialele neolitice din acest sector vor fi valorificate
de ctre Doina Ig~at. n ultima campanie au aprut i unele
materiale aparinnd epocii bronzului i nceputurilor epocii
fierului, care vor fi <alorificate n raportul definiti<.
4 Pentru observaiile antropologice precum i pentru ncheierile cu caracter d(mografic prilejuite de ccrcetart"a acestt"i
necropole, vezi studiul semnat de Ioana l'opo'lici n prezentul
volum.

CHIDIOAN

denumirea locului, care a continuat s[t aparin


parohici srtteti i duprt prsirea cimitirului.
:\Ionumcntul medieval descoperit n sectorul
.,Dealul bisericii" nu a fost inert dezvelit integral,
marginea sa vestic rmnnd sub semnul ntrcbrtrii. Din acest motiv, raportul nostru se va
ocupa mai puin de aspectele planimetrice ale
obiectivului, insistnd asupra celor stratigrafice i
asupra fazelor de construcie, adic asupra problemelor ce au grad avansat de rezolvare. Oricum,
monumentul a avut lungimea - considerabil
pentru secolele XI-XII - de cel puin 28 m
pe axa est-vest i limea de peste 12 m, depind ca mrime, mpreun cu elementele care-i
erau ataate pe laturile dreptunghiului, suprafaa
de 4.00 m 2 Din acest monument s-au pstrat
doar temeliile, pe ntregul lor traseu, iar n cteva
locuri s-au pstrat ntmpltor i mici poriuni
din elevatia zidurilor, constnd din maximum
cinci-ase 'rnduri de crmid, legat cu mortar
de var. Crmida de foarte bun calitate folosit
la ziduri, de dimensiuni obinuite monumentelor
romanice transilvnene (lungime - 28-30 cm;
lime- 14-16 cm; grosime- 4-6 cm), explic
i dispariia monument ului, dup ruinarea i abandonarea lui. Zidurile au fost sistematic demolate,
cel trziu la mijlocul secolului al XIII-lea, n vederea reutilizrii materialului, iar ceea ce a rmas
pc teren a fost recuperat, tot ca material de
construcie, de ctre steni, n vremea n care
locul a servit drept cimitir.
Temeliile monumentului, al cror traseu face
posibil reconstituirea planimetriei, au limea
cuprins ntre 0,85 i 1 m, iar tehnica realizrii
lor, mai puin obinuit, face util o succint
descriere. Constructorii medievali au spat pretutindeni anuri de fundaie cu limea amintit
i cu adncimea de pn la 1 m, anuri n care
au fost ngropate straturi succesive de bolovani
de ru sau de piatr de carier, intercalate cu lut
galben compactat prin batere. Ultimul rnd de
pietre mari a fost acoperit i el, la nivelul veohi
de clcare, cu un strat de lut iar deasupra acestuia, pe un pat de mortar, s-a nceput construirea
elevaiei de crmid a zidului. Cu alte cuvinte,
temelia reprezint, n realitate, o consolidare - oarecum clastid ~ a: terenului, pe traseul zidurilor.
Acestea din urm nu erau legate n mod rigid
de temelii iar grosimea real a zidurilor, n prezent

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

RADU POPA, NICOLAE CHIDIOAN

226

SNNICOLAU

DE

BEIU

BOOCAW.

"

o
100
200m
----~-=-~=---~=-~~lig. 1. Complexul de locuire feudal de la Snnicolau de Beiu.
Abb. 1. Der Adelssitz von Sinnicolau de
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Bciu.

~
.....

,_______

o
o

...._...........

--""'

--------

Zm

--====

B
oE---- ---

s 1/1972

~-------------

S Y/1981

S IV /1976

Slll/1976
1

1
1

s 11/19?3
Fig. 2. Zona central a ruiuelor muuurll('lltului din sectorul "UcalullJiscricii". l'lan de situaie. Legend: 1. temelii din piatr legat cu lut; 2, zid de crl!.mid deasupra temeliilor; J, urme de grinzi
tlpi; A- B, poriunea de profil reprezentat n fig. J.
Abb. 2. Dic Mittclzon~ der Triimmcr des Dcnkmals im Bcreiche des "Dealul bisericii". Zeichcnerklrung: 1, Trockenmaucrfundamcntc aus mit Lehm gebundenen Steinen; 2, Mauerwerk aus Backslcin iiber den Fundamenten; J, Obcrrestc von Holszuhlen; A- B, Auschnitt des in Aub. J dargcstclltcn I'roiils.

o---=--~=---===---1m

0t[ill]]2~3~4~5~6~7~
Sirnicolau de B~iu- sectorul "Dealul uisericii". Poriune din profilul nord-tcstic al seciunii I/ 1972. Legend: 1, sol castaniu rocat (comuna primitiv); 2, lut galben (nivelare); J, lut galben incendiat
. arsur pe pat de mortar; 5, strat de mortar rou; 6, temelie din pietre legate cu lut; 7, zidrie din crmid; 8, pat de mortar al zidriei din crmid; 9, nivel de arsurii. (prima distrugere a monumentului);
.: , strat compact de crmid sfrmat; 11, moloz cu mult crmid sfrmat; 12, moloz cu crmid; 13, nivel de arsur (a doua distrugere a monumentului); li, sol castaniu cu moloz i mult crbune; 15,
nivel de arsur (ultima distrugere a monumcntului); 16, moloz cu fragmente mari de crmid; 17, moloz; 18, gropi de morminte n moloz; 19, groap trzie (demantelatori modernij; 20, sol vegetal.

' ~- J.
cht;

ter

Abschnitt des NW-Profils des Schnittes 1/1972. Zeichenerklarung: 1, braun-rtliche Erde (urgeschichtliches Niveau); 2, gelber Lehm (Niv~Ilierung); 3, gebrannter gelber Lehm; .of, Brand auf Mrtel.5, ro te Mrtelschicht; 6, Fundament aus mit Lehm verbundenen Steinen; 7, Backsteinmauerwerk; 8, Mrtellagerung des Backstemmauerwerkes; 9, Brandschicht; 10, dichte Schith zertriimBacksteine; 11, Schutt mit vielem zertriimmeltcn Backstein; 12, Schutt mit Backsteinfragmenten; 13, Brandschicht (zweite Zerstorung des Gebudes); li, braune Erde mit Schutt und viei Kohle; 1.5,
www.e-patrimoniu.ro,
www.cimec.ro
Hrandniveau (letzte Zerstrung des Gebaudes); 16, Schuttmit
grossen Backsteinfragmenten;
17, Schutt; 18, Grber; 19, spate Grube; 20, Humus.

REED!NfA FEUD.\Ll DE LA slNN!COLAU DE BE!U.;

disprute,

nu a fost strict condiionat de grosimea temeliilor.


Aceast tehnic de realizare a temeliilor, cunoscut sub numele de "Trockenmauerfundament",
amintete, ca principiu constructiv, tehnica folosit pentru zidurile fortreei bizantine de la
Pcuiul lui Soare din secolul al X-lea unde, la
fel ca i la Snnicolau ele Beiu, zidurile nu se
continuau suh nivelul de clcare al constructorilor
prin temelii zidite, ci au fost amplasate pe un
teren consolidat, pe ntregul lor traseu, cu ajutorul
pilonilor de lemn 5 . Analogii mai apropiate par s
existe pentru aceast tehnic a temcliilor la
reedina feudati de la !lidia --'- jud. Cara
Severin 6 , sau la biserica Sf. Andrei din Taliandori:igd n comitatul Veszprem (R. P. Ungar),
datnd din secolul al XI-lea 7 Mai important pentru
noi este faptul c temeliile monumcntelor eclesiastice ridicate succesiv n secolele XI-XIII la
Sinnicolau de Beiu in sectorul "Turnul romanic",
atestrt o tehnic identic. De fapt, monumentele
din cele dou sectoare nvecinate au fost nlate
i apoi refcute de ctre aceleai antiere de construcie.

n sectorul "Dealul bisericii", zidurile ale cror


temelii au fost surprinse n sptur nu dateaz
toate din aceiai etap i nu au funcionat simultan. Iniial, monumentul a avut dou ziduri paralele longitudinale, pe direcia est-vest, la distan
de 7,80-8 m unul de altul. Limea exterioar
a construciei a fost, n aceast faz iniial, de
circa 10 m (fig. 2). Tot fazei iniiale a monumentului par s aparin i temeliile unor ziduri care
au existat pe latura lui sudic, desemnind pe
teren traseul unor turnuri de plan ptrat cu
latura de 3 m in exterior, unul din apropierea
colului de sud-est iar al doilea, foarte probabil,
in apropierea colului de sud-vest al monumentului.
n a doua faz a monumentului, constructorii
au renunat la zidul lui dinspre nord i au ridicat
un nou zid nordic, deasupra unor temelii identice,
la distana de 0,40-0,50 m. A rezultat, astfel, o
construcie mai lat, care a refolosit vechiul zid
sudic precum i zidul vestic iniial, dar a avut
spre nord un zid nou. n aceast faz, limea
exterioar a monumentului a fost de 11,2011,50 m. n interiorul monumentului a aprut,
in axul lui longitudinal, un ir de stilpi de zidrie,
P. Diaconu, D. Ylceanu,

Pcuiul

lui Soare, I, Cetatea

bizantin, Bucureti, 1972, p. 48 i urm. O deosebire notabil


const din faptul c la Pcuiullui Soare, dup ridicarea zidu-

227

de plan ptrat cu latura de 1 m, ridicai pe temelii


identice celor ale zidurilor perimetrale.
Inc din faza a doua a monumentului sau abia
in ultima lui faz de existen, s-a renunat la
construciile exterioare de pe latura de sud.
Oricum, n aceast a treia faz a sa, monumentul
a funcionat fr stilpii interiori de zidrie sau,
eventual, cu stilpi de lemn sprijinii pc temeliile
mai vechi din axul cldirii.
Existena celor trei faze de construcie, urmat
fiecare de cite o distrugere prin incendiu, este
relevat de ob!lervaii planimetrice i mai ales
de observaii stratigrafice. Ne referim n continuare la acestea din urm deoarece, aa cum s-a
spus deja, cu prilejul dezvelirii integrale a monumentului ar mai putea s apar surprize asupra
planimetriei sale.
Dincolo de deosebirile i de particularitile pe
care le prezint intr-un punct sau altul stratigrafia ruinelor din sectorul "Dealul bisericii", exist
o "schem stratigrafic" cu caracter general,
care s-a verificat pe toate profilele realizate i care
const, n principal, din urmtoarele straturi
(fig. 3):
1. Sol lutos castaniu-rocat, corespunznd locuirii din comuna primitiv.
2. Nivelare cu lut galben, scos din anurile de
fundaie de ctre constructorii iniiali.
3. Nivelul de folosire al primei faze a monumentului.
4. Nivel de distrugere constnd din lentile de
moloz cu urme de incendiu.
5. Nivel de construcie i de folosire n faza a
doua a. monumentului.
6. Nivel de distrugere al fazei a doua.
7. Nivel de construcie i de folosire n faza a
treia.
8. Nivel de distrugere cu strat gros de incendiu
i moloz.
9. Nivelul secolelor XIII-XVII, constnd
dintr-un strat gros de moloz.
10. Necropola medieval tirzie.
La stadiul actual al cercetrilor, trebuie relevate dou dintre particularitile care complic
n anumite zone aceast schem stratigrafic
general. ln unele locuri, lutul de nivelare ntins
de ctre primii constructori se subdivide n dou
foi prin intermediul unui strat cu urme de arsur
i chiar cu moloz (straturile nr. 3 i 4 n fig. 3).
Observaia las deschis eventualitatea existenei nc unei faze, mai vechi, de construcie i
distrugere, ale crei elemente de plan ar putea
s apar la limita de vest a monumentului cercetat. Pe de alt parte, straturile marcind distrugerea i reconstrucia primelor dou faze ale monumentului (notate mai sus cu 4 i 6 - straturile
9 i 13 n fig. 3), se telescopeaz n unele zone, probabil ca urmare a faptului c antierul care a realizat faza a doua a monumentului a ndeprtat
total, n anumite locuri, urmele distrugerii anterioare. Datorit faptului c departajarea teme-

rilor pe traseul prealabil consolidat, s-a procedat la ngroparea bazei lor in pmntul purtat de constructori pentru realizarea la o cot mai nalt a unui nou nivel de clcare n interiorul fortreei.
6 Informaie oferit ( 1981) de Ilie Uzum, cruia i mulu
mim i n acest loc.
7 Monument cercetat arheologic n anii 1975- 1976 de
Alan Kralovansky de la Muzeul din Veszprem, care ne-a
oferit informaia. i mulumim i cu acest prilej. Tehnica de
construcie cu temelii seci constnd din alternarea straturilor
de piatr cu straturi de lut este cunoscut i in epocA romanii..
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

228

RADU POPA, NICOLAE

liilor din primele dou faze ale monumentului este


condiionat de acoperirea acestor temelii de ctre
primul sau numai de al doilea strat de incendiu,
mprirea pe faze a temeliilor mai las unele
semne de ntrebare care vor fi rezolvate atunci
cnd vom putea judeca situaia planimetric de
ansamblu.
ln afara acestor observaii stratigrafice, trebuie,
deasemenea, notat c n unele locuri, pe latura
de nord a monumentului dar i n interiorullui,
au fost surprinse urmele unor construcii de lemn,
sub forma anurilor n care au fost ngropate
grinzi-tlpi masive, ce le susineau.

Inventarul arheologic descoperit n timpul sp


turilor const doar din ceramic, cteva piese de
fier, fragmente de sticl i de piese de costum sau
podoab, fragmente de pietre profilatc i oase de
animale 8 Din pcate, n afara monedelor apari
nnd invcntarului funerar al necropolei trzii, nu a
aprut nici o monct care s serveasc ncadrrii
cronologice a monumentului. Este cazul s precizm c n cei circa 300 m 2 de sptur realizat
pn n prezent, nu a aprut nici un mormnt
care s aparin construciei din secolele XI-XII.
Peste 90% din inventarul arheologic recoltat
in sptur aparine ultimului nivel de distrugere,
deci stratului gros de moloz cu mult cenue i
crbune, care a ncheiat ultima faz de existen
a monumentului. ntre materialele gsite n acest
strat i puinele materiale, foarte fragmentate,
gsite in straturile mai vechi, nu exist deosebiri
notabile sau, mai degrab, deosebirile fireti
pentru materiale distanate n timp la peste un
secol, nu se las surprinse. ln msura n care vor
apare, de aici nainte, complexe mai bogate,
aparinnd cu certitudine primelor faze ale monumentului, vor fi posibile precizri asupra evoluiei tipologice a materialelor, n special a ceramicii,
pe durata existenei construciei. La stadiul actual al cercetrilor, sntem obligai s tratm
materialele in mod global, cu observaia suplimentar c cele din ilustraie aparin ultimului
strat de distrugere 9
Ceramica reprezint principala categorie a invcntarului arheologic. Cu citeva excepii despre
care va fi vorba mai jos, fragmentele descoperite
provin de la oale-borcan i de la cldri de lut.
Aceste dou tipuri de vase sint prezente n proporii aproximativ egale, cu un uor avantaj
numeric pentru cldrile de lut (55-60% 40-45%).
Materialul paleozoologic a fo~t prelucrat de Mircea
Cdrescu de la Centrul de Antropologie din Bucureti; vezi
studiul n prezentul volum.
9 Cu o singur excepie, precizat n cele ce urmeaz,
8

t.

CHIDIOAN

Oalele-borcan snt destul de unitare ca./tehnic


de execuie, form i decor (fig. 4; 6). Modelate
din past grosier, la roata nceat, oalele sint
n general scunde, cu diametru! maxim apropiat
sau chiar depind valoarea nlimii, gura larg,
gtul foarte scund, buza rsfrnt mult n afar
i deobicei tiat drept. Ca excepie apare i
oala-borcan cu umrul profilat unghiular (fig. 4/b),
sau buza tratat mai complicat, Ctl nervur exterioar i enuire interioar (fig. 6/d). Cteva oaleborcan snt prevzute, pe fund, cu semne de olar
n relief, printre acestea i o pentagram (fig. 6/f).
Repertoriul decorativ este realizat cu ajutorul
valului simplu, al canelurilor i al irurilor de
mpunsturi, mai rar cu ajutorul valului trasat
cu pieptenele. Cea mai frecvent schem const
din dou sau trei valuri simple trasate cu o
unealt cu vrful gros sub gtul i pe umrul
oalei, continuate apoi pn aproape de fundul ei
prin caneluri trasate cu acelai instrument. Interiorul buzei a~estor oale este decorat cu un val
simplu, trasat n meandre largi (fig. 4/a, c, g, f),
sau cu un ir de mpunsturi (fig. 4/e, h; 6/a).
Pe umrul oalelor poate s apar, n locul valului,
unul sau dou registre de mpunsturi (fig. 4/b;
6/c) situaie n care lipsete decorul trasat pe
interiorul buzei. Doar ca excepie, apare, pe
umrul unor oale-borcan, valul trasat cu pieptenele, n meandre mai strnse (fig. 4/d).
Cldrile de lut prezint o mai mare varietate
calitativ, fiind prezente atit piese modelate din
past de calitate bun i cu pereii mai subiri,
ct i cele lucrate din past grosier, toate modelate la roata nceat (fig. 5) i, deobicei. lipsite de
decor. Ca excepie, apare decorul format din
fascicole de linii n val, trasate cu pieptenele sub
buza cldrii (fig. 5fa, b). Variaia tipologic,
ce poate fi observat pe fragmente sau pe piesele
parial ntregite, const din prezena ngrorii
buzei pc exteriorul sau pe interiorul cldrii,
uneori pc ambele fee, din forma arcuit sau rotunjit a lirii interioare a buzei n zona orificiilor
pentru suspendarea vasului, din forma rotund
sau dreptunghiular a acestor orificii, n funcie
de instrumentul cu care s-au realizat perforaiile,
ca i din profilarea mai marcat sau mai rotunjit a trecerii de la corpul tronconic al cldrii
la fundul ei bombat. Toate aceste elemente evideniaz necesitatea repertorierii tipologice riguroase a cldrilor de lut, prezente acum n mai
toate complexele di'n secolele XI-XIII, care au
fost cercetate arheologic pe ntreg teritoriul
rii, operaie care s permit orinduirea lor

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

REEDINA FEUDAL DE .LA SINNICOLAU DE BEIU

229

.........................

,~

.....

5cm.

~-~---~
Fig. 4. Snnicolau de

Beiu

- sectorul ,.Dealul bisericii". Oale-borcan din ruinele

reedinei

feudale.

Abb. 4 Tiipfe aus den Trtlmmern der Adelsrezidenz.


schem evolutiv precum i surprinderea
diferenierilor regionale i cronologice lo.

ntr-o

10 De la studiul lui P. Diaconu, Cu privire la problema


cdlddrilor de lut n poca feudal timpurie (sec. X-XIII),
SCIV, 7, 1956, 3-4, p. 421-439 (versiunea n limba rusll a
studiului n Dacia, N.S., 8, 1964, p. 249-263), ale crui
opinii privind originea tiircicll (pecenegll) a acestor materiale,
i pstreaz ntregul interes, indiferent de faptul c demonstraia, cu piese lipsite de datare mai strns i legate de toponimie, este depll.it de stadiul actual i pnllla studiul recent

al lui 1. Fodor, Der Ursprung der in Ungarn gejundenen


Tonkessel, n ActaArchHung, 29, 1977, 3-4, p. 323-249 (cu
ntreaga bibliografie a problemei), ale crui opinii despre
originea maghiar a acestui tip de vas snt serios contrazise
de descoperirile foarte numeroase datnd din secolul al XI-lea
din Dobrogea i din teritoriile romneti extracarpatice,
progresul cercetrii este n mod practic mpiedicat de lipsa
departajllrii, din ansamblul descoperirilor, a acelor materiale
care reflect momentul apariiei cldrii de lut la Dunrea
de Jos i n Bazinul carpatic.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

RADU POPA, NICOLAE CHID!OAN

230

\
e

-- -

10cm.

h
Fig. 5. Snnicola u de Beiull - sectorul .,Dealul bisericii". Cllldll.ri de lut din ruinele reedinei feudale.
Abb. 5. Tonkessel aus den Trtimmern der Adelsrezidenz.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

REEDINA FEUDALA. DE LA SINNICOLAU DE BEIU

231

,_

--=-=-

sem.

\.

9
<ig. 6. Snnicolau de

Beiu

- sectorul "Dealul bisericii". Fragmente ceramice

Abb. 6. Keramikfragmente und

Eisengegenst.nde

Ct privete piesele ceramice de excepie, se


cuvine menionat apariia unui fragment de
ulcior cu gtul cilindric nalt i cu o singur toart
destul de .masiv, modelat dintr-o past identic
celei a oalelor-borcan i ars crmiziu-glbui, cu
miezul cenuiu (fig. 6fb). Vasul pare s reprezinte
o replic mai puin realizat tehnic a ulcioarelor
bizantine din secolul al XI-lea i a fost gsit
n stratul corespunztor celei mai vechi distrugeri
a monumentului. Apariie excepional este i
marginea dreapt a unui vas de dimensiuni mici,
poate n form de pahar sau de oup, decorat
sub buz cu un val trasat n meandre strnse
(fig. 6/e).

piese de fier din ruinele

reedinei

feudale.

aus den Trfimmern der Adelsrezidenz.

Cele mai frecvente descoperiri de metal snt


cuiele i piroanele din fier, provenind de la fixarea
prilor de lemn ale monumentului, probabil mai
ales de la acoperi, care trebuie s fi fost din in
dril. Se adaug, la acestea, cteva fragmente de
la ferectura unor cldrue de lemn (fig. 6fi, j),
precum i fragmente de metal, cu provenien
incert sau foarte corodate.
Consemnnd n continuare fragmentele unui
mio recipient din sticl glbuie, cu pereii foarte
subiri, decorai prin aplicaii filiforme de sticl
albastr, pies neateptat de preioas n contextul
celorlalte descoperiri, nu mai rmn de amintit

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

2:12

RAnU POPA, NICOLAE

rHinlOAN

./

decit cele citeva fragmente de piatrrt ecarisatrt


sau sculptat, descoperite in moloz. Un fragment
provine de la o colonet iar altul de la un capitel
cubic. Aceste piese, care au fcut parte din elevaia
monumentului, ofer indicii asupra infirii
acestuia. Este sigur c golurile zidriei de crmid
au avut, cel puin in anumite locuri, ancadramente de piatr cioplit i c unele ferestre, poate
bipartite, au fost impodobite cu colonete. Cele
citeva crmizi care au una dintre muchiile
lungi subiat prin cioplire, gsite in moloz,
provin, foarte probabil, de la arcurile uilor i ale
ferestrelor. Pare mai puin probabil ca ncperile
s fi fost prevzute cu boli. Totui, dac inem
seama de faptul c cercetarea nu are la dispoziie
decit nivelul de clcare al unui parter, destinat
mai mult depozitelor i lipsit de instalaii de nclzire, gama reconstituirilor posibile pentru etajul in care se aflau incperile de locuit i care a
dispi"'trut prin demolare sistematic, este foarte
larg.

Inventarul arheologic descoperit in ruinele monumentului medieval din sectorul .,Dealul bisericii" nu favorizeaz incadrri cronologice foarte
strnse. Materialele despre oare am vorbit i mai
ales ceramica, se dateaz in linii largi in secolul
al XII-lea, dar unele dintre ele pot aparine i
secolului precedent, dup cum altele ar putea
data de la inceputul secolului al XIII-lea. Stadiul
actual de cunoatere a ceramicii transilvnene din
secolele X-XIII i lipsa unor scheme evolutive
cu valabilitate regional fac foarte dificil datarea
mai strns, pe jumti de secol, a celor mai multe
dintre descoperirile acestei epoci i in special a
ceramicii comune i a uneltelor. La inceputurile
produciei meteugreti din mediul orenesc
i odat cu noile aporturi de cultur material
datorate colonitilor i ordinelor olugreti, in
multe zone ale Transilvaniei au putut coexista in
aceast vreme inventare de tradiie mai veohe,
create in mediul stesc, cu cele de factur nou,
aflate in curs de asimilare.
Dispunem, in schimb, de tlatri mai strnse in
invecinatul sector .. Turnul romanic", unde monumentul eclcsiastic a evoluat de-a lungul a ase
etape, constind din trei faze principale de construcie, fiecare dintre ele cu cite dou subfaze u. In
acest din urm sector s-a construit, iniial, o
capel de curte, de dimensiuni mici, la care s-a
adogat ulterior o tribunrt. In faza a doua, capela
a fost inlocuit;'t de o mnstire, cu clrtdirile dispuse in jurul unei curi centrale i care a suferit,
la rindul ei, o refacere. n ultima faz, s-a revenit
la o biseric de dimensiuni mai mari, innoit i
ea pe parcursul existenei sale. i la acest monuntrerupte in anul 1976, ctrcetrile din sectorul .. Turromanic" urmeaz s fie talorificatc rle R. Popa,
N.Chidioan, AI. Atram i Vemra Rclnlescu, dup incheiNea
investigaiilor de pc latura rle nord a monmnentului.
11

nul

ment (sau .,succesiune de monumente"), la fel


ca la cel din sectorul .,Dealul bisericii", refacerile
i transformrile s-au caracterizat prin folosirea
unor prtri a zidurilor din etapele anterioare. Ori, a
treia dintre etape, aceea a refacerii mnstirii, a
putut fi datat prin mai multe monede la mijlocul secolului al XII-lea, datare confirmat i de
alte descoperiri, n timp ce distrugerea mnstirii
i revenirea la o biseric de curte s-a produs in
perioada 1241- circa 1260/1270. Prin urmare,
inceputurile monumentului din sectorul .,Turnul
romanic" coboar, foarte probabil. in a doua
jumtate a secolului al XI-lea. Pentru o datare
ind mai timpurie lipsesc deocamdairt descoperirile de materiale concludente.
Dar cele dou monumente nvecinate, situate
la numai 170 m unul de altul, au trebuit s apar
simultan, prin activitatea aceluiai antier, i s;'t
parcurg, in paralel. mai multe etape de existen,
marcate de distrugeri i de refaceri succesive,
.. deoarece aceste monumente s-au condiionat i
comEletat reciproc. Ca urmare, monumentul din
sectorul .,Dealul bisericii" despre care este vorba
n acest raport, pare s-i aibe inceputurile in a
doua jumtate a secolului al XI-lea i s fi indeplinit funcia de reedin feudal, ridicat mpreun cu capela ei de curte pe platoul Boocana.
Pe de alt parte, este evident c, dup o anumit perioad, evoluia paralel a celor dou
monumente a incetat, renuntindu-se la refacerea
reedinei feudale i procedi~du-se la demolarea
sistematic a zidurilor ei. Dac acest moment
poate fi plasat la mijlocul secolului al XIII-lea,
cind i-a incetat existena mnstirea invecinat,
sau nc de la mijlocul secolului al XII-lea, cind
aceeai mnstire a fost refcut, la aceasta nu
putem deocamdat rspunde. Materialele descoperite in ultimul nivel de distrugere din sectorul
.,Dealul bisericii" pledeaz pentru incheierea
existenei reedinei din acest loc nc din secolul
al XII-lea dar, aa cum am subliniat mai sus,
sintem nc departe de a putea face datri mai
strinsc cu ajutorul materialului ceramic. Nesigurana in datare se amplific prin faptul dt nu
tim de la cine provin resturile materiale descoperite n nivelul de distrugere: de la cei care au
folosit resedinta, de la o colectivitate care s-a
adpostit' temporar intre ruinele ei, sau de la
muncitorii care i-au demolat zidurile, pentru
recuperarea materialelor de construcie.
*
Intre limitele fireti unui raport intocmit inainte
de incheierea sprtturii din sectorul "Dealul bisericii" i nainte de cunoaterea temeinic a tuturor
monumentelor care formeaz ansamblul de via
medieval din acest segment al vii Criului
Negru, ncercm citeYa nchei eri istorice cu caracter mai general.
Ca i pentru mai toate cercetrile arheologice
privind aceast epoc, vestigiile descoperite la
Sinnicolau de Beiu ne cohoad n timp cu ce

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

REEDI:-<'A FEIJOAL DE LA SfNNICOLA U DE fiEIIT

puin dou secole, n raport cu informaiile din


izvoarele scrise. Despre existena satelor nvecinate Snnicolau de Beiu, oimi i Suplacu de
Tinca, aflm abia la sfritul secolului al XIII-lea,
din listele de venituri ale episcopiei din Oradea
sau din alte documente 12 , dar chiar i aceste
tiri au fost supuse discuiilor sub aspectul identitii satelor 13 . Posedrun, n schimb, o informaie
foarte important din prima jumtate a secolului
al XIV -lea, care ofer cheia interpretrii i ne
legerii ntregului grup de monumente. Este vorba
de dania fcut episcopiei din Oradea nainte de
1333 de ctre soia lui tefan, fiul lui tefan din
neamul Bora, privind domeniul Suplacului, mpreun cu satele care ineau de el (villa Sceplak
cum suo districtu) 14 . Aceast danie marcheaz
stingerea definitiv a puterii unei importante
famili bihorene, aceea cunoscut sub numele de
Bora, ale crei domenii i ceti au trecut, treptat, n stpnire regaH't, la sfritul secolului al
XIII-lea i n primele dou decenii ale secolului
urmtor 15

Nici despre familia Bora nu posedm tiri scrise


mai vechi dect nceputul secolului al XIII-lea 16 ,
dar rolul ei n Bihor i Transilvania propriu-zis
este evideniat de cariera unui Roland Bora,
voievod al Transilvaniei n cteva rnduri ntre
1282 i 1923 17 , sau a unui Iacob Bora zis Pleu
vul, comite palatin al regatului 18 . La nceputul
secolului al XIV-lea, cnd dominau ntregul Bihor,
avnd numeroase moii i ceti, printre care cele
de la Cheresig, Adrian i Piatra oimului, membri
familiei Bora au fost principalii adversari din
aceste regiuni ai noii dinastii angevine, iar rezistena lor s-a prelungit pn trziu, n anul 1316 19
De la aceast dat, familia dispare de pe scena
istoriei politice.
12 Un Snnicolau ( ..... de Sancto Nicolao") atestat la 12911294 (DI R, C, Transilvania, veac XIII, voi. II, p. 3~5.
identificat n mod greit cu Snnicolau de Munte); un sat cu
numele oimi (.,villa Solumus") pomenit la 1213 n Registrul
de la Oradea (Ibidem, voi. 1, p. ~7. identificat foarte discutabil
cu oimu-Pdreasa, situat la nord dC' lleiu) i apoi din nou
la 1291 ca loc al unei .,prisci" (infra indagines Solumus Ibidem, ,oJ. Il, p. 405 i 51J, cu aceeai identificare), fapt ce
pledeaz pC'ntrulocalizarea acestui .,Solumus" lng Snnieolau
de Beiu, deoarece aici se afl hotarul rii Beiuului; un sat
cu numele Suplac (.,Zeplak") atestat la 1291-1294 (Ibidem,
voi. II, p. 3~3. identificare' corect).
13 Vezi C. Suciu, Dictionar istoric allocalittilor din Transilvania, IT, Bucureti, JCJ61l, sub CC'le trei sate, ~u greeli pentru
Snnicolau de Beiu i oimi. La Gy. Gyiirffy, Az Arpddkori
Magyarorszdg trt(neti jldrajza, T, Budapesta, 1966, p. 661
i 670-671, idcntificri corecte pentru Suplacu de Tin ca
i Snnicolau de Bciu, discutabil pentru
Solymos-oimi
H Ibidem, p. 670.
1 5 Wertncr Mor, A magyar nemzets(gek a XIV. szdzad
kozepeig, I, Timioara, lll91, p. 123 i unu.; Gyiirffy, op. cit.,
p. 579 . .
1 8 DIR, C, Transilvania, vC"ac XT-XIII, voi. I, p. 65 i

!i7.
1 7 t.

Pascu, Voievodatul Transilvaniei, 1, Cluj, 1971, p. 1R6

urm.
Gyiirffy, op. cit., p. 579; DTR, C, Transilvania, 1eac
XIV, voi. 1, p. 320.
u Ibidem, voi. II, p. 1115.
18

233

In lumina acestor date, sntem ndreptii s


Snnicolau de Beiu ne aflm
poate a celui mai vechi i mai
important centru de stpnire feudal al familiei
Bora 20. La Suplacu de Tinca, la distan de
numai 1 km de platoul Boocana, trebuie s se
afle ruinele reedinei feudale care a preluat
funciile celei pe care am cercetat-o arheologic in
sectorul "Dealul bisericii", dup ruinarea i abandonarea acesteia din urm. In centrul satului
Suplacu de Tinca se pstreaz, dealtfel, ruinele
unei biserici, iar spturile recente, prilejuite de
construirea colii i a ominului cultural, au evideniat existena unor temelii de construcii
vechi 21 .
La stadiul actual al cercetrilor, epoca la care
a fost ridicat complexul feudal de la Snnicolau
de Beiu ne apare ca fiind contemporan anilor de
domnie ai regilor Geza I (1074-1077) i Ladislau 1
numit i "cel Sfnt" (1077-1095), care a fost
duce al Bihorului nainte de a deveni rege al
Ungariei 22 Ea corespunde i vremii n care s-a
ntemeiat episcopia de la Oradea 23 i n care zona
de es a Bihorului a primit forme mai stabile de
organizare politica-administrativ, n cadrul regatului arpadian.
ln acest context istoric, rmne ca, prin continuarea i extinderea spturilor, s putem lmuri
o serie de probleme care mai rmn sub semnul
ntrebrii. In primul rnd, dac n aceast zon de
la limita rsritcan a Cmpiei Tisei, sub munte
i la porile rii Beiuului, abia n aceast vreme
i-a fcut apariia, venind din alt parte, familia
care va stpni regiunea timp de mai bin de
dou secole, sau dac originea ndeprtat a familiei Bora este de cutat n compartimente istorice
pn acum neinvestigate.
considerm dt la
n faa unuia sau

EIN ADELSITZ AUS DEN 11-12.


JAHRHUNDERTEN BEI SINNICOLAU
DE BEIU AM CRIUL NEGRU (JUD. BIHOR)
ZUSAMMENFASSUNG

Der Bericht enthlt die Ergebnisse der Grabungen die


19R 1 im Bereiche der in Snnicolau de Beiu befindlichen
romanischen Denkmler durchgeftihrt wurden. Diese Denkmaler befinden sich auf den Gemarkungen dreier benachbarten Diirfer und besteh ~n aus einem Adelsitz, ei ner Hofkapelle,
einem Kloster und ei11er kleinen Festung. Der Adelsitz ist
heutzutage um 70% untersucht worden, da es sich um einem
rechteckigem auf Trockenmauerfundament erbauten Ziegel20 Opinii mai vechi plaseaz nceputurile teritoriale ale
familiei Bora mai spre vest, pe lng Batr (S. Jako, Bihar
megye a torok pusztitds eWt, Budapesta, 19~0, p. Il~).
2 1 Informaii de la prof. loan Borza i prof. Vasile Mooc
22 Gyiirffy, op. cit., p. 60.1
23 Ibidem, p. 681- 6R2.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

234

RADU POPA, NICOLAE

CHIDIOAN

bau mit den Maasen von ungefahr 30{12 m handelt. Er wurde


nach der Mittedes Il. Jahrhunderts erbaut und danach zwcimal
wiedererbaut und auch vergrossert im Laufe des 12. Jahrhundcrts. Spatestcns vor dcr Mitte des 13. Jahrhundcrts
wurde er das letzte Mal im Brande gestackt und nachher
vollstandig abgetragen. Die ungefii.hr um 170 m nordlich
befindliche Hofkapclle zeigt die gleichen Bauphasen, von
der Mitte des 12. bis zur Mitte des IJ. Jahrhunderts wurde
sie in ein Kloster verwandelt.
Die aufgefundencn archii.ologischen Materialien gehoren
um 90% dem lctzten Zerstorungs- und Abtragungsniveau
des Baues. Fragmente vom gehauenen Stein (kleine Sulen,

Kapitele, Umramungen) beweisen das hohe Niveau der


Bauhutte. Die aus Stein- und Lehmschichten bestehenden
trockene Fundamente gehoren einer einzigartigen und noch
nicht gentigend bekannten Bautechnik. Der Dau gehort
anscheinend zu den romanischen Kemenaten, d.h. zu den
Dreitwohnturmer grosser Dimensionen. Der Adelsitz hat
dcr Familie Bora, die in dieser Gegend eine grosse Domane
besessen hatte, angehort, bevor ihr Mittelpunkt nach der
Mitte des 13. Jahrhunderts im benachbarten Dorf Suplacu
de Tinca versetzt wurde. Diese Familie ist Anfang des 1i.
Jahrhunderts aus dem politischen Leben des Bihors verschwunden, als ihre hiesige Domane unter der Herrschaft des
Bistums von Oradea verfallen ist.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Materialul osteologie animal descoperit


la Sinnicolau de Beiu --jud. Bihor
T.

M.

Materialul osteologie care face obiectul studiului de fa provine din reedina feudal a complexului medieval de la Sinnicolau de Beiu
jud. Bihor, datat intre sfiritul secolului al XII-lea
i probabil pn ctre mijlocul celui de al
XIII-lea 1 . Aspectul fragmentar al materialului
osteologie apare explicabil dac avem in vedere
c este vorba de resturi menajere; s-au observat
numeroase urme de retezare, iar citeva fragmente
poart i semne de ardere.
Eantionul relativ redus a permis identificarea
a 203 fragmente osteologice, fiind recunoscute
7 specii de mamifere precum i numeroase piese
atribuite psrilor (tabelul nr. 1).
Tabelul nr. 1: Repartiia pe specii a fragmentelor osteologice identificate.
Numr

Specia
1

Bos taurus
Ovis-Capra
Sus domesticus
Equus caballus
Canis familiaris
Cervus elaphus
Bos primigenius
Aves
-----

Total

de fragmente

OI

;o

33

NMI
"(

16,3
"1,"1
24,1
7,9
0,5
20,7
0,5

9
"19
16
1
42
1
52

ti
.1
1
"(

25,6

----

-!00,0

203

21

-Fragmente nC'detNminatc

95

--

Materialul osteologie atribuit boului domestic


(Bas taurus) provine ele la un numr minim de
4 exemplare dintre care unul de 2 1/ 2 ani, celelalte
fiind animale adulte. Singura talie (cod. Talkin)
calculat (99, 9 cm.) se plaseaz ctre limita inferioar de variabilitate a speciei pentru perioada
respectiv atit in aezrile din Cimpia Romn 2
ct i din Pann.onia 3.
Lipsa unor detalii morfologice nu a permis
separarea celor dou specii - oile i caprele - n
R. Popa, n acelai volum.
M. t. Udrescu, Vntoarea i creterea animalelor n
secolele V III -XII n SE Romniei. Unele corelatii ntre
ocupaii i condiii ecologice, RerMuz Mon., 19RO, 9,
10"11
2

p.

UDRESCU

materialul redus ca numr de piese de ovicaprine.


Cele 9 fragmente identificate provin mai probabil
de la dou exemplare adulte, dac se are n vedere
diferena de mrime dintre cele dou tibii fragmentare.
Cel mai bine reprezentat ca numr de piese
idPntificate a fost porcul (Sus domesticus). Fragmentele de mandibul au permis s se aprecieze
un numr minim de 6 exemplare, dintre care unul
de aproximativ 4-6 luni, iar altul cu dentiia
ntr-un grad naintat de uzur, ceilali plasindu-se
ntre aceste limite.
Cele 16 fragmente osteologice atribuite calului
(Equus caballus) provin de la 3 exemplare de
vrste diferite: 6 luni, 2 1/2-3 ani i altul adult.
Probabil specia a fost utilizat i ca hran avnd
n vedere caracterul fragmentar al pieselor ce i-au
fost atribuite.
A fost identificat i un metapodiu de cine
(C anis Jamiliaris).
Dintre animalele slbatice, cerbul (Cervus elaphus) a fost foarte bine reprezentat ca numr de
fragmente osteologice; acestea provin de la un
numr minim de 4 indivizi, dou fiind animale
adulte.
Pe baza particularitilor dimensionale, un
fragment de scapul a fost considerat de bour
( Bos primigenius): lung. proc. artic. = 98,5;
diam. mx. cav. artic. = 77; diam. min. cav.
artic. = 66. Prezena bourului la aceast dat n
regiunea Bihorului nu trebuie s surprind.
ntr-un act de danie din 1138 se face meniunea
existenei bourilor n Transilvania, n cadrul
drilor anuale ce trebuiau strnse de la locuitorii
acestei provincii, iar n unele documente ale vremii snt pomenite judec;'tile inute la capitlul
din Oradea pe la nceputul secolului al XIII-lea
n care sint mentionati vntorii de bouri 4
Fragmentele ceie mai numeroase in cadrul ean
tionului au fost acelea ale psrilor; n marea
lor majoritate ele provin de la specii domestice.
O varietate mare de specii domestice identificate ntr-un eantion relativ redus i care au fost
sacrificate la vrste foarte diferite, de asemenea
utilizarea n proporie deloo neglijabil a vinatului,
ilustreaz tendina de a folosi majoritatea resurselor animaliere din zon pentru satisfacerea

108.
3

S. Bokonyi, History of Domestic 1\Iammalnes in Central


and Eastern Europe, 1974, Dndapest, p. 1"10.

Al. Fi1ipescu, Slbticiuni din vremea


1969, p. 63.

Bucureti,

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

strmoilor no~tri,

236
necesitilor

M.

T.

alimentare. Aceast structur ca specii precum i proporia n care ele au fost reprezentate ca numr de fragmente osteologice, pledeaz
n favoarea a dou dintre ipotezele formulate pe
baza cercetrilor arheologice n legtur cu cei
care au locuit n aceast reedin. Adic, ar
putea s fie vorba de o colectivitate ce s-a adpos
tit temporar ntre ruine, fie de muncitorii care
au demolat-o pentru a putea recupera materialul de construcie. Un caracter provizoriu, de scurt
durat, allocuirii n acest punct, nu poate fi pus
in discuie avnd n vedere proporia mare de
fragmente osteologice atribuite porcului i ps-

UDRESCU

rilor. Prin aceast prizm, cea de a doua presupunere pare mai plauzibil.

MATERIEL OSTEOLOGI QUE ANIMAL


DECOUVERT A SNNICOLAU DE BEIU~
(DEP. DE BIHOR)
RESUME

On prl:sente les donnees de l'l:tude du matl:riel pall:ofaunique provenant d'une construction mt':dievale (fin du XI-eme
siecle - premiere moitil: du XIII-eme siecle) de Snnicolau
de Beiu. Ont ete identifie 203 fragments osteologiques
provenant en principal des especes domestiques. Dans l'etat
actuel de la recherche archeologique il est difficile d'accepter
qu'il s'agit d'un caracter temporaire ou provisoire de l'etablissement fouille.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Spturile

de la

Trifeti

(Jud.

lai)

VICTOR SPIN EI

Cu prilejul spturilor ntreprinse in vara anului 1959la Trifeti (jud. Iai), iniiate ca urmare a
unor descoperiri intmpltoare, au fost cercetate
mai multe morminte din prima epoc a fierului i
din perioada medieval, imprejurare cu care, in
afara citorva complexe funerare corespunztoare
perioadei hallstatfiene, au fost semnalate 25 de
morminte de nhumaie din epoca medieval, dintre acestea 20 fiind dezvelite in intregime. Pc baza
inventarului recuperat, constind dintr-o cruciuli relicviar, trei butoni sferoidali, dou verigi
i citeva plcue de diadem~, toate din bronz,
i un vrf de sgeat din fier, necropola a fost
ncadrat, din punct de vedere cronologic, n
secolul al XIII-lea 1 . Ulterior, scheletele mai bine
conservate au fost supuse unui detaliat studiu
antropologie 2
Avind n vedere rezultatele fructuoase ale sp
turilor din 1959 i posibilitile ca ele s fie continuate, n planul de cercetare al Institutului de
Istorie i Arheologie al Universitii "AL I. Cuza"
din Iai, pe anul 1981, a fost prevzut efectuarea
de noi investigaii arheologice, pe teritoriul comunei Trifeti. O asemenea decizie era justificat, n
mare parte, de stadiul nc necorespunztor pri~
vind perioada imediat anterioar momentulUI
constituirii statului feudal de-sine-stttor al
Moldovei.
Spturile din anul 1981, programate ~ cur~ul
lunii septembrie, au vizat zona necropole1 medievale 3 . Aceasta este situat pe o teras inferioar
a Prutului, ru care curge la est de sat, la circa
5 km distan de obiectivul supus investigaiilor
arheologice. Pn n anii din urm, cnd s-au ntreprins ample lucrri de hidroamelioraii, brae ale
Prutului, nsoite de obinuita vegetaie de lunc,
se extindeau pn sub marginea terasei pe care
se afl cimitirul. ln prezent cele mai multe brae
au fost parial asanate, dar ele continu s acumuleze ap in perioadele cu ploi abundente sau
1 1. Ioni, Materiale, 8, 1962, p. 733-739. Pentru ncadrarea cultural a mormintelor hal!stattiene, cf. i A. Lasz!6,
Cerc. Ist. Iai, S.N., 7, !976, p. 60-61 i 69.
a D. Boteza tu i Gh. tefnescu, SCA, 7, 1970, 1, p. 13- !8.
a Colectivul de cercetare a fost compus din Victor Spinei
(responsabil) i praf. Constana Arhip din Trifeti, creia ii
sntem ndatorai ndeosebi pentru sprijinul n organizarea
lucrrilor de pe antier. inem s adresm i cu acest prilej
mulumiri colegului Ion Ioni pentru acordul de a continua
s:l.pturile arheologice din zona pe care a cercetat-o n anul
1959, ca i pentru informaiile furnizate.

cind crete ni vclul Prutului. Nu este exclus ca in


evul mediu cursul Prutului s fi fost situat ce,a
mai aproape de actualul sat Trifeti, pc traseul
unora din bra clc sale de seca te.
Suprafaa pe care s-au amplasat spturile arheologice se afl chiar in vatra satului, fiind mr
ginit la vest de sediul C.A.P. Trifeti, iar la est
de un drum de acces spre sediu, dincolo de care
se gsete cldirea Circumscripiei sanitare loo~le.
Datorit construirii drumului, in urm cu ci1va
ani, zona cercetat in 1981 nu a putut fi amplasat in continuarea seciunilor spate in 1959
care se aflau chiar lng localul Circumscripiei
sanitare, ci la circa 5-6 metri de acestea.
n privina sistemului de sptur, s-a optat
pentru trasarea a apte seciuni paralele, orientate 6300%0 NNV-3100%0 SSE, late de 2 m
cu lungimea variabil, dintre care cte una de
7 m, 17,30 m i 19,70 m, i cte dou de 19,20 m
i 20 m, aceste dimensiuni diferite fiind impuse
de prezena n imediata lor vecintate a unor drumuri, arbori mari i construcii anexe cldirilor
menionate. ntre seciuni, s-a meninut un prag
lat de 0,50 m, la care s-a renunat pe alocuri,
datorit lrgirilor necesare pentru cercetarea
mormintelor. Adoptndu-se sistemul respectiv, s-a
asigurat cercetarea tuturor mormintelor 31-flate
ntr-un perimetru de circa 17 X 17-20m. Intruct n mod practic nici-o groap de mormnt nu
avea n lungime mai puin de 0,50 m, depind
deci grosimea pragurilor dintre seciuni, sntem
convini c nici un mormnt nu a putut trece
nesemnalat.
Dat fiind c terenul neocupat de cldiri i drumuri din apropierea zonei cercetate era n parte
cultivat, n parte folosit pentru depozitarea produselor cerealiere sau pentru alte nevoi ale C.A.P.
nu am dispus de posibilitatea de a prelungi seciunile, spre a ne edifica asupra limitelor necropolei. Numai spre est, dincolo de Circumscripia
sanitar, la circa 40 m de zona cercetat metodic,
s-a reuit s se secioneze terasa printr-un an
cu aceeai orientare, lung de 45 m i lat de 1 m,
care nu a intersectat, ns, nici un mormnt, semn
c necropola nu se ntindea pn in zona respectiv. n schimb, ca pare s se fi extins pe o distan mai mare spre vest, unde, cu prilejul sp
rii unei gropi aflate la circa 50 m de sectorul cercetat n 1981, localnicii au depistat cteva schelete umane. Luind n consideraie aceste obser-

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

..,

-:-~~~~:-.~;-

....,.

"

\\
..

_/'----,_~

- :_. .. tr-,
c<_"-.

j:--~.

-- ' .--

..... ..
~

'

...:....._

.-.,._,

i~c;,J

,..,.

:.il

"

______ :_j

(_
'7
1

8
f

Fig. 1.

Trifeti. Lam

Fig. 1.

Trifeti.

3cm

de silex ( 1) i fragmente ceramice din epoca neolitic (cultura Cucuteni B) (2, 3, 5, 8), din secolul
al IV-lea (6, 9) i din prima jumll.tate a secolului al XV-lea (4, 7).

Lame de silex ( 1) et fragments de ceramique du neolithique (la culture Cucuteni B) (2, 3, 5, 8), du
IVe siecle (6, 9) et de la premiere moitie du xve siecle (4, 7).
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

S.\1'..\TUHILE DE LA TidFETl

vaii i innd

cont de configuraia terenului, estinecropola medieval coninea mai multe


sute de morminte.
Registrul stratigrafic consemnat dup adncimea seciunilor nu prezint un aspect unitar. ntruct funcionalitatea terenului a suferit importante schimbri n ultimele decenii, stratul superior, ou vegetaie sporadic, grupeaz diverse
resturi de la construcii demantelate, prundi,
nisip etc. Sub acest strat, gros de 0,25-0,30 m,
se succed mai multe depuneri de sol. cenuiu, cu
grosimi i nuane diferite. Mai groas - circa
0,20-0,30 m - este depunerea cenuie deschis,
cu urme din perioada modern (secolele XVIIIXIX), care suprapune alte depuneri de culoare
cenuie, cu porozitate deosebit, cu resturi ceramice sporadice din secolele XIII-XV, III-IV
(cultura Sntana de Mure-Cerniahov), din epoca
fierului i din neolitic (corespunztoare fazei
Cucuteni B). n anumite sectoare ale zonei cercetate s-a ajuns la pmntul galben steril.
Dintre descoperirile mai interesante, exceptnd cele aparinnd necropolei medievale, care vor
fi evocate mai pe larg n rndurile urmtoare,
menionm o lam de silex cu trunchiere oblic
retuat (fig. 1/1) i cteva fragmente ceramice
pictate din faza B a culturii Cucuteni (fig. 1/2,
3, 5, 8}, un gt de amfor roman (fig. 1/6} i
vase fragmentare, din past cenuie, din secolul
al IV-lea e.n. (fig. 1/9), precum i cteva fragmente
de vase din prima jumtate a secolului al XV-lea
(fig. 1/4., 7).
n cele apte seciuni i n casetele adiacente au
fost descoperite 62 de morminte, cu 63 de nhumai, unul din morminte fiind dublu. Foarte probabil c n perimetrul cercetat au existat iniial
mai multe morminte, dar o parte a lor a fost distrus de diferite spturi moderne, ndeosebi n
partea de sud-est a suprafeei, unde, dealtfel,
cteva din mormintele depistate prezint nsemnate deranjamente. Nu excludem posibilitatea
ca n imediata apropiere a necropolei s se fi
aflat i o biseric. Dealtfel, la. circa 100 m est de
spaiul cercetat a existat un astfel de lca d~
cult, a crui amintire mai este pstrat de ce1
mai btrni dintre localnici, amplasarea sa fiind
marcat de o cruce. n jurul acestei vechi biserici au fost descoperite, prin spturi ocazionale,
mai multe morminte. Utilizarea bisericii i a cimitirului adiacent a incetat nc de la sfritul secolului trecut, dup o folosin desigur ndelungat.
Considerm posibil ca, dup ce a fost dezafectat necropola pe care am cercetat-o, cimitirul
mai nou al comunitii locale s se fi mutat spre
est, tocmai n jurul zonei unde se gsea biserica
mm c

prsit.

Deoarece distrugerile moderne nu au efectat


pregnant dect o suprafa restrns, as_Pe~t?l
planimetric al necorpolei se ~ate reconst~tm m
condiii destul de bune. Mormmtele erau d1spuse,
dup toate aparenele, n iruri apr~xi.mativ p~ra
lele, fr ns ca aceast ordonare sa fle prea ngu-

239

roas. De asemenea, distana dintre morminte


este diferit: uneori, ntre ele s-a lsat 0,5 m sau
chiar mai puin, iar alteori, cte 2-3 m. Numai
n dou cazuri am nregistrat suprapuneri par-

iale

de morminte, n care gropile mai noi au secextremitatea unor gropi dintr-o perioad
mai veche, iar n alt caz s-a procedat la renhumarea unui schelet gsit probabil cnd s-a spat
una din gropile destinate altor morminte. Se
poate admite prin urmare relativa contemporaneitate a nmormntrilor, n sensul c, atunci
cind s-au produs nhumrile cele mai recente, la
suprafaa solului se mai pstrau semnele distintive ale marii majoriti a nmormintrilor vechi.
Gropile mormintelor sint de form dreptunghiular, cu colurile uor rotunjite, avind adncimea variabil. Mormintele de aduli erau, de
regul, mai adnci (circa - O, 70 - 1,20 m) dect
acelea de copii (circa - 0,45 - 1,00 m). Deosebirile n privina adncimii la care au fost depui
nhumaii de o anumit categorie de vrst se
datoreaz, n parte, zonei unde erau amplasai.
Astfel, mormintele din partea de vest a perimetrului cercetat se aflau fa de nivelul actual de
clcare la adncime mai mare (n general cu circa
0,20-0,30 m) dect acelea din partea de est,
unde depunerile noi s-au dizlocat datorit diferitelor lucrri cu caracter edilitar.
Toi nhumaii au fost depui potrivit ritualului cretin, adic cu capul spre vest i picioarele
spre est, cu mici derivaii determinate de anotimpul n care s-a fcut nmormntarea. Braele
erau ndoite din cot, fiind aezate, de regul,
pe piept sau abdomen. La unele morminte de copii
braele se aflau ntinse de-a lungul corpului sau
aveau degetele sprijinite pe oasele bazinului. De
asemenea, la cteva morminte de adolesceni i
aduli unul din antebrae era indoit spre umr,
iar cellalt aezat pe piept sau abdomen.
Necropola cuprindea att morminte de aduli
- brbai i femei - ct i de adolesceni i copii
acestea din urm reprezentnd mai mult de jum
tate din totalul nhumailor, ceea ce indic o mortalitate infantil ridicat i o medie de via
redus. Aa cum am artat, numai un singur mormnt - M 40 4 - era dublu, coninnd un schelet de adult i un altul de copil. Cei doi nhumai
aparinuser, desigu:, aceleiai fa~ilii, dep~nerea
lor mpreun datonndu-se morn concom1tente.
Numai la un numr restrns de morminte s-au descoperit urme de lemn provenind de la sicrie, cei
mai muli inhumai fiind aezai direct pe pmnt.
n nioi unul din mormintele in care s-au pstrat
rmie de la sicrie nu s-au gsit i cuie din fier,
semn c scndurile sicrielor erau asamblate cu
ajutorul cuielor din lemn sau prin alte mijloace.
Inventarul funerar era srccios, nefiind semnalat dect la un numr limitat de morminte. ln
afara unor foarte puine piese provenind de la
ionat

Litera "M"

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

reprezint

prescurtarea de la "mormnt".

240

VICTOR SPINEI

diferite accesorii de imbrcmintc, inventarul era


compus indeosebi din obiecte de podoab.
n prima categorie se include o cataram oval
de la centur (din M5) i o int din fier dela talpa
nclmintei (fig. 2/11) (din M 50). Numrul
intelor trebuie s fi fost mai mare, dar fiind atinse
de rugin au devenit extrem de friabile, astfel
c nu s-au putut recupera.
Mult mai divers este categoria pieselor de
podoab, n rindul crora destul de frecvent apar
verigile de tmpl i butonii sferoidali. n cazuri
singulare s-au descoperit plcue de la o diadem
mpreun cu citeva mrtrgele, un irag de mrgele
din past sticloas i o m.rgic tubular din
aram.

Verigile de tmpl aparin la apte tipuri deosebite, toate - cu excepia a dou piese din argint - fiind din cupru suflat cu o poleial extrem
de subire de argint, care, mai in toate cazurile,
a disprut nc din vechime. Cel mai simplu
tip de verig era compus dintr-o srm cu seciu
nea oval, avind unul din capete plate i rsucit
in spiral. Trei astfel de verigi, dou din argint
(fig. 2/3-4.) i una din cupru (fig. 2/2), s-au descoperit in M 29 mpreun cu o verig de alt tip,
iar una singur- din cupru (fig. 2/1) - in M 27,
de asemenea mpreun cu alt verig de un tip
diferit.
Celelalte opt verigi de tmpl, toate din cupru
argintat, descoperite in ase morminte, se ncadreaz in cinci tipuri deosebite. Unul din ele gsit in M 28 - consta dintr-un fir dublu impletit (fig. 2/5). Un alt tip, reprezentat prin dou
exemplare, recuperate in M 33 (fig. 2/18) i M 4.9
(fig. 2/19), era format dintr-o srm descriind
un oval, cu o sfer compus din dou pri cuplate,
flancate de fire infurate pe verig. La un alt
tip, cu dimensiuni ceva mai mari, in locul sferei
se aflau fascicule de fire mpletite in ochiuri dese.
Un exemplar, gsit in M 29, era prevzut cu dou
astfel de fascicole (fig. 2/20), iar un altul, din M 28,
numai cu un singur fascicol de ochiuri, avind de
o parte i de alta, pe anumit distan - ca i
in cazul piesei din M 29 - un fir subire nfu
rat pe verig (fig. 2/21).
. Trei verigi de tmpl erau de form asemn
toare cu semnul ntrebrii. n cadrul lor distingem dou tipuri deosebite. Primul, reprezentat
prin dou exemplare descoperite in M 26 (fig.
2/23) i M 27 (fig. 2/22), avea n partea inferioar
un oval alctuit din srm subire descriind diferite motive geometrice. La un alt tip, prezent
numai in M 4.9, captul de jos al verigii se bifurca,
formind un motiv serpentiform (fig. 2/17). Condiiile de descoperire a pieselor descrise, gsite
ntotdeauna pe fruntea nhumailor, precum i
faptul c ele erau deseori cuplate dou cite dou,
arat c au servit drept verigi de tmpl purtate
n pr i nu ca cercei, cum se apreciaz uneori in
mod eronat.
Butonii mici din cupru erau compui din dou
semisfere cuplate, cea superioar fiind prev-

zut

cu o urechiu de prindere. Cu excepia


butonilor din M 4.1, decora i in jumtatea inferioar cu un motiv geometric n relief, format
dintr-o granul central nconjurat de alte opt
granule i de un briu ngust crestat (fig. 2/9-10),
ceilali butoni nu prezentau nici un element ornamental (fig. 2/6-8, 12-18), dar unii dintre ei
mai pstreaz urme de argintare. Butonii din
M 41 se dc'Osebesc de piesele din alte morminte
i prin forma lor mult mai plat. Piese de podoab
de aceast categorie au fost descoperite n opt
morminte, numrul lor variind: cte un exemplar
provine din M 28, M 4.0 A i M 56, cte dou exemplare din M 4.1 i M 50, cte trei din M 23 i :\1 24
i patru din M 26. Cteva din ele s-au recuperat
in stare fragmentar. n unele cazuri este foarte
probabil ca piese similare s se fi distrus cu ocazia deranjamentelor mai vechi sau chiar a sp
turilor arheologice, dat fiind friabilitatea lor.
Judecind dup faptul c butonii s-au gsit intotdeuna lng craniile schcletclor, considerm c ei
erau inirai pe un nur sau cusui de o panglic
petrecut de-a lungul capului.
Plcute de diadem, in numr de cinci exemplare, a~ fost descoperite numai in M35, la un loc
cu citeva mrgele mici din past sticloas opac,
fiind cusute impreun pe o band de estur,
care se lega pe frunte. Cele cinci plcue, identice
ca form i decor, cu dimensiunile de
2,7 x 2,4 cm, erau lucrate ngrijit, din foi
subire de argint, fiind aurite la exterior. n partea central este redat, in tehnica "au repousse",
imaginea stilizat a unui animal de prad, arcuit
pentru atao. Marginea este ornamentat cu un
ir de mici alveole, realizate cu un poanson. La
cele patru coluri, plcuele snt prevzute cu perfora ii pentru ataare de banda de estur
(fig. 2/24-28).
Un irag de mrgele din past sticloas opac
de diferite culori, cu suprafaa neted sau ajurat,
s-a descoperit n M 56. Din M 4.6 provine o mr
gic tubular din aram, cu lungimea de 1,0 m
i diametru! de 0,6-0,7 cm (fig. 2/16).
Obiectele de podoab prezentate mai sus provin n cea mai mare parte din morminte de copii.
O alt observaie, pe care ni se pare util s o ~on
semn, este c patru din cele mai bogatemormmte
de copii (26, 27, 28 i 29) snt amplasate n ir
unul lng altul, sugernd posibilitatea apartenenei nhumailor la aceeai familie. Respectiva
familie pare s fi aparinut unei categorii sociale
cu posibiliti materiale ce depeau pe acelea
ale membrilor de rnd ai comunitii steti de la
Trifeti. n acelai ir cu mormintele menionate
se afl, de asemenea, i alte morminte cu inventar funerar mai bogat (23, 24, 33 i 35), din acesta
din urm provenind diadema din argint aurit.
Pe baza analogiilor ou pieseele similare descoperite att n spaiul carpato-dunrean, ct i
n alte regiuni din centrul, estul i sud-estul
Europei, obiectele din componena inventarului
funerar al mormintelor din necropola de la Tri

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

o 000
.

~1

~
Qij
13

12

14

.
.

t-:;ll

11

10

t;~~--16

15

19

18

20

o
17

21

- -~
22

23

26

Jc.m

24

25

27

28

Fig. 2. Trifeti. Piese din inventarul funerar al mormintelor 27(1, 22), 29(2-4, 20), 28(5, 12, 21), 24(6-8), 41(9-10)
.50( 11), 23( 13- 15), 46( 16), 49( 17, 19), 33( 18), 26(23) i 35(24-28) din necropola medievali!. din secolul al XIII-lea i pf!Illa,
jumll.tate a secolului al XIV-lea: verigi de timpii!. (1-5,17-23), butoni sferoidali (6-10, 12-15, inti!. deinclllll.
minte (11), mll.rgicll. tubular!!. (16) i plcue de -diademll. (24-28) din cupru argintat (1-2, 5-10, 12-23, argint)
(3-4), fier (11) i argint aurit (24-28).
Fig. 2. Trifeti. Pi~ces de l'inventaire funeraire des tombeaux 27(1, 22), 29(2-4, 20), 28(.5, 12, 21), 24(6-8), 41(9-10)
.50( 11), 23( 13- 15), 46( 16), 49( 17, 19), 33( 18), 26(23) i 35(24-28) de la n~cropole medievale du XII le si~cle et de la premi~re
moiti~ du XIV si~cle: des pendants de tempe (1-5, 17-25),des boutons spMroidaux (6-10,
12-15), un clou de
semelle (11), une perle tubulaire (16) et des plaquettes de diad~me (24-28) en cuivre argent6 (1-2, .5-10, 12-23),
www.e-patrimoniu.ro,
www.cimec.ro
argent (3-4), fer (li) et vermeil (21-28).

VICTOH SPINEI

feti

- i implicit i acest complex de cult


se
ncadreaz din punct de vedere cronologic in
limitele secolului al XIII-lea i ale primei jum
ti a secolului al XIV-lea. Pentru datarea necropolei trebuie avute in vedere i piesele recuperate
prin spturile din anul 1959, dintre care mai
revelatoare este o jumtate de encolpion din
bronz de tip kievian, produs cu puin timp inainte de mare invazie mongol 5 Lipsa monedelor
din mormintele identificate la Trifeti pledeaz,
de asemenea, pentru datarea lor in perioada ce
precede ultimul sfert al secolului al XIV -lea, intrucit, dup cum s-a constatat, cimitirele posterioare
acestei epoci conin intotdeauna monede, dat
fiind c emisiunile fcute ncepnd cu domnia
lui Petru 1 Muat au asigurat pe piaa local cantiti bneti consistente. Menionm, totodat,
c fragmentele ceramice antrenate n pmntul
din umplutura gropilor snt caracteristice secolului al XIII-lea i, eventual, nceputului secolului urmtor, observaie care vine in sprijinul dat
rii propuse de noi.
Dup trsturile de rit i inventar funerar, ca
i dup caracteristicile antropologice ale scheletelor dezvelite n campania din anul 1959, necropola medieval de la Trifeti se ncadreaz n
rndul complexelor funerare aparinnd populaiei
romneti. Cele mai apropiate analogii ale sale
din toate aceste puncte de vedere se ntlnesc in
celelalte necropole din spaiul est-carpatic datnd
din perioada anterioar constituirii statului feu6

V. Spinei, MemAntiq, 6-8, 1974-1976, p. 1'11-144.


H. Vulpe, 1 zvoare. S pturile din 1936-1948, Bucureti, 1957, p. 50-54, 325, i 331.
6

dal
(jud.

de-sine-stttor:

Izvoare'\

Doina-Girov 1
Boto-

Neam),
Hudum-necropola 18 (jud.
ani) i Vornicenii :Mari 9 (jud. Suceava).

FOUILLES DE TRIFE)TI (Df:P. DE IAI)


HESCMI~

Au cours de l'annee 1981 on a repris les fouilles archeologiques de la necropole medibale de Trifeti (dep. de Iai),
ou en 1959, l'on arai deja signale 25 tombeaux du Moyen
ge et quelques-uns de la pcriode hallstattienne. Hormis
quelques traces isolees du IHC,o!ithique (la culture Cucuteni B),
l'epoque du fer, les III"- IV" siecles (la culture Sntana de
Mure-Tcherniakhov), les XI I l - XVet les XVIII - XIX
siecles, l'on a decouvert 62 tombeaux medievaux. Ils contenaient 63 inhumes, l'un des tombeaux etant double. Les
tombeaux etaient disposes en rangees presque paralleles,
sans que cette disposition fut par trop rigoureuse. deux
reprises seulement on a enregistre des superpositions partielles
de tombeaux, de sorte qu'on peut donc admettre la relative
contemporaneite des inhumations. Les fosses des tombeaux
d'adultes etaient plus profondes que celles qui etaient destinees aux enfants.
Tous les inhumes ont etc deposes selon le rite funeraire
chretien, c'est-a-dire ayant l'orientation ouest-est, les bras
plies du coude, poses sur la poitrine ou sur !'abdomen. Certaine tombeaux d'enfants font exception a cette position,
les bras etant etendus le long du corps. Plus de la moitie
du total des inhumes etaient des enfants et des adolescents,
ce qui temoigne d'une moyenne d'ge assez reduite.
L'inventaire funeraire est assez pauvre, etant compose
de peu de picces , qui provenaient de divers accessoires vestimentaires (une bouclc de ceinture ct un petit clou de fer de
la semelle) et plusieurs objets de parure (surtout des pendants
de tempe et des boutons spheroldaux en cuivre argente et en
argent et tout a fait accidentellement des plaquettes de diademe en argent et des perles en pte de verre ou en cuivre).
La necropole de Trifeti date du XIII siecle et de la premiere moitie du XIV et elle appartient a la population
roumaine.
7 Spturi efectuate de M. Zamoteanu. Inventarul descoperit se afl n colecia Muzeului de istorie din Piatra Neam.
Pentru analiza antropologic a scheletelor, cf. O. Necrasov
i D. Botezatu, SCA, 1, 1964, 2, p. 138- 155.
8 V. Spinei i R. Popovici-Balt, n Din trecutul judeului
Botoani, Botoani, 1974, p. 115- 134.
9
M. D. Matei i Em. I. Emamli, SCIVA, 31, 1980, 4,

p. 585-597.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Tezaurul monetar de la Netezi


(Jud. Neam)
LIA BTRNA i ADRIAN BTRNA

La o distan de 180 m spre rsrit de capela


reedin e i feudale de la Netezi, int ercep tat i
cercetat n cursul anilor 1979 - 1980, iri cursul
lucrrilor agricole de la nceputul lunii iulie a
anului 1981 , stean ul Arseni Vasile descoper un
numr de 16 dinari ungureti, adui la suprafaa
arturii de lama plugului. Aflndu-se in zon n
ziua respectiv, cu scopul de a constata starea

de conservare a vestigiilor surprinse n anii anteriori, am luat cunotin imediat de apariia


acestor monede i am procedat m entrziat la
efectuarea unui sondaj de salvare. R ezultatul a
fost pe msura ateptrilor, n final putnd fi
recuperat de pe suprafaa de circa 400 m 2 un
numr de 514 monede de diferite proveniene,
emisiuni i tipuri, toate din argint.
Componena tezaurului pe emiteni este ur-

mtoarea:

1. Regatul maghiar este reprezentat prin 432


de dinari dintre care 320 au fost emii de Matei
Corvin (1458-1490) iar 112 de Vladislav al II-lea
(1490 - 1516). Dinarii snt de tipul "Patrona Hungariae", n care Madona apare re dat cu vl,
cu coroan sau cu coroan i nimb, n diferite
variante.
2. R egatul Poloniei este prezent n tezaur cu
43 de tripli groi, emisiuni de la Sigismund al
II-lea (1548-1572) - 3 exemplare, tefan Bathory (1575- 1586) - 9 exemplare i Sigismund
al III-lea Vassa (1587-1632)- 31 exemplare, destinat e att Poloniei ct i teritoriilor anexate acesteia, Lituania i Riga.
3. 1mperiul Otoman i aparin 19 aspri ce pot
fi datati n totalitate n secolul al XVI-lea, ultimi
din pu~ct de vedere cronologic fiind o emisiune
din 1595 a sultanului Mahomed al III-lea (15951603).
4. Am lsat la urm menionarea celor 20 de
taleri ce ntregesc tezaurul nostru, piese ce constituie n secolele XVI-XVII unele dintre cele mai
puternice mon ede ale Europei, cu larg putere
de circulatie datorit att valorii lor, a calittii
superioare' a argintului (888,89% ) ct i calitii
lor artistice. Primele monede de tipul taierilor
apar n Europa n jurul anilor 1484-1486 ca
urmare a activitii monetare a arhiducelui Sigismund de Thal al Tirolului. Prima reglementare
imperial cu privire la emisiunile monetare ale
Imperiului romano-german dateaz din 1524, dar
cu toate ncercrile autoritii imperiale de a
Fig. 1.
ete zi. Des thalers du tresar : 1 la ville imperiale
Kempten ( 1547); 2 la vi il e imperiale Colonia ( 1568); 3 l'archeveche de Liege, l'archeveque Gerard von Groesbek ( 1569);
4 l 'archeveche d e Trier , l 'a rcheveque Iacobus III d e Eltz
( 1572); 5 le duche de Brunswick Lunebourg - le duc Iulius
( 1579).

.3

Fig. l. Ne tezi. Taleri din t ezaur: 1 o raul imperial Kernpt e n ( 1547); 2 oraul imperial Colonia ( 1568) ; 3 arhiepiscopatul
d e Liege-Gerard von Groesbeck ( 1569) ; 4 arhiepiscopatul de
Trier- Iacob III d e Eltz ( 1572) ; 5 ducatul de Brunswick
Lunebourg- du cele lulius ( 1579).

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

2H

LlA B.TRiNA, ADRiAN BTRtNA

Impune o ordine i o unificare a sistemului monetar, fiecare stat, ora imperial sau arhiepiscopat
va continua s bat moned dup propriile sale
reglementri.

Dintre cei 20 de taleri coninui de tezaurul


nostru, un numr de 16 sint emisiuni ale Imperiului romano-german dup cum urmeaz: doi
aparin oraelor imperiale Kempten (1547-Carol
V) i Colonia (1568 - Maximilian II), doi aparin
arhiepiscopatelor de Liege (1569 - arhiepiscopul
Gerard von Groesbeck) i de Trier (1572- arhiepiscopul Iacob III de Eltz). unul este o emisiune
a ducatului de Brunswick-Lunebourg din 1579
aflat sub conducerea ducelui lulius, iar 11 sint
emisiuni ale ducatului Saxoniei - dintre care 9
sint btui sub ducele elector Augustus intre anii
1565-1581, unul sub ducelc elector Cristian in
1584, ambii din linia albertin a dinastiei i ultimul sub ducii Frederic Wilhelm 1 i lohannes,
n 1589, ce provin din linia erncstin. a dinastiei.
Regatul Spaniei este prezent printr-un scud b
tut de Philip II (1556-1598} n 1570 pentru senioria de Utrecht; Republica Provinciilor Unite
printr-un arends-(rijks) daalder btut de provincia Frizia n 1584; iar Regatele Ungariei i Poloniei
prin cte un taler emis de Rudolf II i respectiv
tefan Bathory, piese btute n 1592 i, respectiv
n 1585.
Atrgind atenia asupra marii varieti de
monede ce circulau n Moldova veacului al XVI-lea,

una dintre dovezi constituind-o nsi componena


tezaurului de la Netezi, nu putem omite aspectele legate de valoarea apreciabil pe care o reprezenta acesta din punct de vedere economic.
Dar acestea urmeaz a fi discutate ntr-un cadru
mai larg, odat cu prelucrarea sistematic a
tezaurului.
Ct privete data ngroprii tezaurului ea este
ulterioar anului 1595 cruia ii aparine cea mai
recent emisiune monetar.

LE TRESOR MONETAIRE DE NETEZI,


DEP, DE NEAMT
RESUME

A une distance de 180 m vers !'est de la chapelle de la


residence feodale du village de Netezi decouverte et etudiee
pendant les annees 1979- 1980, au mois de juillet 1981 on a
decouvert un tresor monetaire compose de 514 monnaies
d'argent. Le tresor est forme par: 432 dinars emis sous le
regne de Matei Corvin (320 pieces) et de Vladislav Il ( 112
pieces), 43 triples gros emis par Sigismund II (3 pieces)
tefan Bathory (9 pieces) et Sigismund III Vassa (31 pieces);
19 aspres emis par l'Empire Ottoman au XVIe s., 20 ecus
emis par 1'Empire romano-allemand ( 16 pieces), le rayaume
d'Espagne ( lp). la. Republique des Provinces l:nies ( lp.)
l'Hongrie (1 p.) et la Pologne (1 p.).
La derniere emission monetaire du tresor appartenant a
l'annee 1596, on peut conclure qu'il ait ete enfoui ulterieurement a cette date.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Ansamblul reedinei feudale


de la Giuleti (Jud. Suceava)
LIA BTRNA, ADRIAN BTRNA, ION VTMANU i TEFAN SCORANU

In pnmavara anului 1981, in cursul unor cerde suprafa efectuate de-a lungul Vii Moldovei 1, la limita dintre satele Orti (corn.
Brusturi-Drgneti, jud. Neam) i Giuleti (corn.
Borqaia, jud. Suceava), in punctul denumit "La
temelie" au fost observate resturi de moloz, piatr
i crmid precum i traseul unor anuri rezultate din aciunea de recuperare a unor materiale
de construcie de felul celor amintite. Din acelai
loc au fost recoltate unele fragmente ceramice
databile in secolele XIV -XV. La 250 m spre
nord-vest de acest punct, pe terenul satului
Giuleti, localnicii ne-a semnalat existena unor
fundaii de piatr din care materialul a fost
scos cu circa 25 de ani n urm. Toate aceste
vestigii sugerau imaginea unui complex de tipul
reedinelor feudale, motiv pentru care n cursul
lunii iulie au inceput primele cercetri sistematice 2
n mod convenional, punctul cunoscut sub,
numele "La temelie" a fost denumit sectorul A
iar cellalt, aflat la 250 m spre nord-vest, sectorul B. Primele dou seciuni (S1 i 5 2 ) din
sectorul A au fost orientate pe direcia nord-sud
i respectiv est-vest i dispuse astfel nct s poat
intercepta i preciza limitele construciei. Elementele de plan, alturi de gropile de morminte
descoperite, au confirmat existena urmelor unui
lca de cult a crei zidrie se pstreaz, in cea
mai mare parte, doar la nivel de fundaie. Fundaiile, ca i cele citeva poriuni de elevaie ps
trate, sint realizate din piatr de carier, i n
mai mic msur de ru, legat cu mortar de
bun calitate. Crmida este i ea prezent, rosturile sale putnd fi precizate in funcie de dimensiuni sau locul de descoperire.
Urmrind succesiunea depunerilor arheologice,
observm c solul viu, reprezentat de argila galben, este suprapus de humusul medieval n care
snt prezente fragmente ceramice caracteristice
celei de a doua jumti asecolului al XIV-lea.
De la faa acestui nivel se taie anurile de fundaie ale edificiului. Nivelul de construcie, reprezentat de un strat de mortar i achii de piatr,
cetri

cercetrile de suprafa
i A. Btrina.
2 Cercetrile s-au desfurat
1

La

au participat G. Dumitroaia,

1. Vtlimanu

intr-o prim etap - cea a


iill.pturilor din sectorul A - prin colaborarea dintre Muzeul
Naional de Istorie al R.S.R. i Complexul Muzeal Neam,
la care s-a adugat pe parcurs - atunci cind a fost investigat
sectorul B - i Muzeu'! judeean Suceava.

este suprapus de un pmnt castaniu, cu pigmortar i argil, depus de constructori.


un strat consistent de crbune, prezent
n ntreaga suprafa a interiorului, aparinnd
unei pardoseli din lemn distrus de un incendiu
ce afecteaz construcia in ansamblul su. Un
nou nivel de umplutur, constind din alternana
unor straturi de argil galben, vineie i nisip,
suprapus de o pardoseal din crmizi, marcheaz
o important aciune de refacere i intrarea ntr-o
nou faz de funcionare a edificiului. In sfrit,
mai multe straturi de moloz i resturi de materiale
de construcie, tiate de gropile demantelatorilor,
ilustreaz dezafectarea bisericii.
Lcaul de cult vdete un program spaial
dictat de necesitile cultului ortodox fiind alc
tuit din altar, iconostas, naos i pronaos (fig.
1 i 2}.
meni de
Urmeaz

Necropola, ce a funcionat in interiorul ultimelor dou compartimente amintite, conine un


numr de 22 de morminte, dintre care 14 ocup
o parte din suprafaa naosului iar restul de 8
snt dispuse in pronaos (fig. 1 i 2). Din totalul
de morminte, un numr de 20, deci majoritatea,
aparin primei epoci de funcionare a lcaului.
fiind cpcuite de stratul de crbune. Doar dou
taie acest strat, putind fi astfel atribuite celei
de a doua etape de funcionare a bisericii.
Majoritatea mormintelor - i anume 19 -sint
practicate in gropi simple; n dou cazuri acestea
snt placate cu lespezi de piatr i intr-un singur
caz mormntul este reprezentat de o cript de
d.rmid.

Din observaiile efectuate asupra scheletelor se


poate aprecia c un numr de 8 morminte au
aparinut unor aduli, 5 unor tineri-adolesceni,
iar 9 unor copii cu vrste ce variaz ntre 2 i
9 ani.
Ceea ce atrage atenia in mod special sint unele
practici legate de ritualul de nmormntare i
oare au fost remarcate mai rar in Moldova, cel
puin pentru secolele XIV-XV. Este vorba de
arderea fundului gropii sau de prezena crbunilor
in zona capului, pe piept i abdomen, doar pe
abdomen sau n zona picioarelor nhumailor.
ntr-un singur caz, oase provenind din buci de
carne de pasre nsoesc crbunii aflai n zona
picioarelor. n sfrit, ritualul este complet adeseori prin spargerea unor vase ceramice i arun-

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

LIA BTRtNA , ADRiAN BTRlNA, IOAN VATA~1ANU TEFAN SCORANU

246

carea fragmentelor in
acesteia.

groap

in timpul umplerii

Inventarul coninut de cele 22 de morminte


este modest, realitate lesne de ineles dac se

Fig. l. Capela

feudal

d e la

Fig. l. La chapelle feodal e de

Fig . 2. Capela

fe udal

Giuleti

Giuleti

d e la

Fig. 2. La chapelle feodale de

are in vedere epoca in care s-au efectuat inmormintrile. Se remarc absena pieselor de podoab, putind fi menionate doar accesoriile vestimentare constind din 3 i 4 nsturai globulari

din argint sau citeva fragmente din broderie din

(jud. Su ceava). Vedere dinspre


pronaosului .

co lul

de s ud- est a

(dep. de Suceava) . Vue du coin d e sud-ouest du pronaos.

Giu l e.t i

(jud. Su ceava) . Vedere din spre partea d e


a altaru lui.

Giulet i

rsrit

(dep. de Suceava). Vue du coin d'est d e l'autel.

fir de argint provenind de la gulerele i manetele


unor veminte. La acestea se adaug doar dou
monede, dintre care una este un gros emis de
Alexandru cel Bun, aparinind primei etape de

funcionare a
Matia II
ine de cea

de

edificiului.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

bisericii, iar cealalt un dinar emis


in 1613 i aflat intr-un mormint ce
de a doua etap de funcionare a

REEDINA FEUDALA DE LA GIULETI

Arhitectura i decoraia monumentului pot fi


desluite din dispoziia planimetric i elementele
de piatr profilat , crmiz ile sau fragment ele
de tencuial descoperite in umplutur. Planul este

247

limpede, compartimentarea in altar, naos i pronaos pledind pentru apartenena lcaului la cultul
ortodox. Altarul prezint o absid poligonal
(Fig. 2), flancat de contraforturi, i este desprit

.. . . .

Fig. 3. L e dem eure feodale de


Fig. 3.

Ree dina f e udal

Giuleti

de la

'

(dep . d e Suceava). Fragments ceramiques d e la fin du xnre et d e la premiere


moitie du XIve siecle.

Giuleti

(jud. Sucea va) . Fragmente ceramice


prima jumtate a celui de a l XIV-lea.

de naos printr-un iconostas de zid strpuns de


dou goluri. Naosul, de plan ptrat, dispune in
suprafaa sa de un stilp central i este flancat
la nord i sud de contraforturi (fig. 1}: _Legtura

de

la

sfritul

secolului al

XIII-lea

cu un pronaos ingust se realiza printr-o


plasat in axul longitudinal.
Amenajrile ce in de nivelul

reprezentate la interior, intr-o

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

am-

de clcare sint
prim faz Q.e .o

us

LIA BTRlNA, ADRIAN BTRlNA, IOAN VATAMANU, TEFAN SCORANU

duumea

din scnduri groase, nlocuit dup intendiu de o pardoseal realizat de crmizi p


trate. La exterior a fost organizat un trotuar din
direcia de ru .

Trecnd la elementele de finisaj, trebuie artat


c cele cteva poriuni de elevaie pstra~e nu au
coninut decit o tencuial zugrvit in alb. Numeroase fragmente din aceast tencuial simpl~

.,

Fig. 4.

Re edina feudal

Fig. 4. La demeure

de la

f~odale

de

Giuleti

(jud. Suceava) Fragmente ceramice din a doua jumtate a secolului al XIV-lea.

Giuleti (d~p .

de Suceava). Fragments

s-au descoperit i in molozuri. La acestea se


adaug, ins, citeva fragmente de tencuial pictat
aflate in jumtatea de rsrit a naosului.

In sectorul B, acolo unde bnuiam a se afla


vestigiile reedinei feudale, au fost practicat 8
seciuni, intr-o suprafa cu aria de 3 500 m 2
Cele mai vechi urme de vieuire sint reprezentate
aici de citeva gropi de mici dimensiuni ce au
coninut in umplutura lor buci de chirpici i

c~ramiques

de la deuxieme

moiti ~

du XJve siecle.

fragmente ceramioe databile la finele secolului al


XIII-lea i in prima jumtate a celui de al XIV-lea
(fig. 3). Aceste complexe sint suprapuse de un
strat de argil galben, uniform repartizat , rezultat
din sparea anurilor de fundaie a unor elemente de zidrie. Din acestea, ins, nu ne-au
parvenit decit gropile lor golite complet de coninut, cu numai 25 de ani in urm, i umplute
apoi cu pmnt, moloz, piatr i crmid. Fac-

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

REEDINA FEUDAL! DE LA GIULETI

tura mortarului i a crmizilor, asemntoare


ntru totul cu cea ntlnit la zidria bisericii,
atest unul i acelai moment constructiv. Dimensiunile i perimetrul anurilor de fundaie ne
permit s reconstituim planul unor picioare de
zidrie rectangulare dintre care dou se adncesc

249

cu 1,80 m fa de nivelul de construcie medieval


iar cel de al treilea cu numai 0,20 m. Dei urmele
fostelor elemente de zidrie snt greu de explicat
in actualul stadiu al cercetrilor, datorit i faptului c snt orientate i funda te diferit, unele precizri se pot face nc de pe acum. Dac avem

Fig. 5. Reedina feudal de Ia Giuleti (jud. Suceava). Profile de vase: 1-6 de la sfritul secolului al XIII-lea i prima jumtate a secolului al XIV-lea; 7- 12 din a doua
jumtate a secolului al XIV-lea; 13- 18 din prima jumltate a secolului al XV-lea.
Fig. 5. La demeure feodale de Giuleti (dep. de Suceava). profils de rebords de poterie 1-6 de
la fin du XIII 8 et premi~re moi tie du XIV8 ss; 7- 12 de la deuxi~me moi tie du XI Ve
siecle; 13-18 de Ia premi~re moitie du xva si~cle.

n vedere c toate trei se fundeaz de la faa


aceluiai nivel de construcie, c au fost realizate
din aceleai materiale - piatr i crmid legate
cu mortar i din lemn - i c au funcionat
acelai interval de timp pn la distrugerea lor
de un puternic incendiu, putem aprecia c ele
reprezint elemente ale unui sistem ce permitea
accesul in cuprinsul reedinei feudale.

ln sfrit, rosturile i datarea ansamblului des


coperit pot fi desluite mai bine dac se au n
vedere materialele arheologice aflate in nivelul
de vieuire anterior incendiului. Este vorba, n
primul rnd, de materialul ceramic care, tipologie,
aparine sfritului de secol al XIV-lea (fig. 4
i 5/7-12) i primei jumti a celui de al XV-lea
(fig. 5/13-18), realitate ce ni se pare deosebit
de important n precizarea momentului incen-

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

250

L!A BT RI NA, ADRIAN BTRINA

IOAN VATAMANU, TEFAN SCORANU

11
Fig. 6.

Reedi n a fC') ud a l

d e la

Fig. 6. La d emeure feodale <;le

Gi ul e ti

Giuleti

(j ud . Suceava) 1- 6 , 10-11 piese de


7-9 a rm e.

harnaam en t i

echipament militar;

(dep. d e Suceava) . l -6, 10 - Il , pieces d e harnachement et pieces de fournime nt


militaire; 7-9 armes.

dierii ansamblului . Deosebit de preios':! sint i


cele dou monede descoperite in nivelul de vieuire amintit, dintre care una este emis de
Ludovic cel Mare pentru Polonia, intre 1370-1382
iar cealalt face parte din primele emisiuni monetare ale Moldovei datorate lui Petru 1. Nu mai
puin importante sint piesele de harnaament reprezentate de verigi circulare, catarame rectangulare sau ovale, zbale i potcoave, cel de echipament militar de felul pintenilor . cu . rozet sau

virfurile indoi te de sgei (fig. 6). La toare acestea


se adaug uneletele i obiectele de uz casnic precum lame!e de cuit, impungtoarele de fier i
os, secera, foarfeca, ostia i un sfenic, alturi
de piesele de feronerie de felul lanului i verigii
de u, a iinei i a lactului (fig. 7) . n acelai
context a fost descoperit i un nasture de aram
aurit.

Toate vestigiile descoperite la Giuleti sugereaz


imaginea, chiar dac deocamdat numai par-

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

REEDINA FEUDAL.l. DE LA GIULETT

ial, a unei reedine ce a cunoscut un nalt nivel


de via feudal. Datarea ambelor componente
ale sale - capela i curtea- credem c poate fi
fcut n a doua jumtate a secolului al XIV-lea,

251

cel mai trziu n vremea lui Petru 1, aa dup


cum incendiul ce las o puternic amprent pare
a fi avut loc la mijlocul secolulu al XV-lea. Dac
n sec torul A capela cunoate o aciune de refa-

Fig . 7. Reedina fe udal de la Giule ti (jud. Su ceava). Un elte i obiecte d e u z casnic.


Fig. 7 . La d emeure feodale de Giuleti (dep. de Suceava). Outils et obj et s d ' u sa ge courant.

o continuare a existenei sale cel puin


pn in secolul al XVII-lea, in sectorul B, ocupat
de reedina feudal, nu a fost descoperit nc
nici un nivel de refacere i nici un material arheologic care s ateste reluarea vieuirii exact n
acelai loc.
Chiar dac cercetrile de la Giuleti snt abia
la inceputurile lor, izvoarele arheologice ct i
cere

cele scrise concur la identificarea reedinei feudale descoperite cu cea a marelui feudal Giulea,
pomenit n sfatul domnesc n cea de a doua j umtate a secolului al XIV -lea 3
3 D RH, A, Moldova, I, Bu c ure ti ,
Costchescu , Documente moldoveneti
Mare, II, Iai, 1932, doc. 162 , p. 602.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

doc. 1, p. 1-2; Mihai


nainte de tefan cel

2.52

LIA BTRfNA, ADRIAN BTRfNA, IOAN VATAMANU, TEFAN SCORANU

L'ENSEMBLE DE LA DEMEURE FEODALE


DE GIULETI. DEP. DE SUCEAVA

Les recherches archeologiqucs dfectuees aux confins de


villages de Giulcti (dep. de Sucean) et Ortti (dep. de
Neam) ont conduit il l'identification des vestigcs appartenant il une demeure feodale. Il s'agit de la dccourerte dans
le secteur A d'une chapelle de cour, une construction ayant
une structure architectonique unique jusqu' a present dans
les espaces roumains par le fait que les elements d'origine
gothique son adaptes aux necessites du culte ortodoxe. Dans
le secteur B qui se trouve a environ 250 m nord-auest an a

decouvert des fondations en briques qui peuvent etre liee


a la cour proprement dite.
Sur la base des materiaux archeologiques d&couvcrts monnaies, ceramique, pieces de harnachement et d'utilite
menagere - an peut etablir la date de la coilstruction de ce
complexe feodal comme etant la fin du XIV-e siecll', sa d~
saffl'ctation ayant !ieu dans une premiere phase en 1'167 a
l'occasion de la campagne militaire du roi magyar Matei
Corvin en Moldavie.
La chapelle de cour continuera a fonctionnl'r, res1.aur~c. au
moins jusqu'au XVII-e siecle.
L'analyse des sources ecrites prouve que la demeure de
Giuleti appartenait a messire Giula, grand boyard qui fasait
partie du conseil prive du prince, present aussi dans les papiers
de chancellerie de la Moldavie depuis l'annee 138'1.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Cercetri

arheologice la Dumbrava,
corn. Ulmi, jud. Dmbovia

PETRE DIACONESCU, GABRIEL MIHESCU

Cercetrile din punctul "Obreja-Jghiaburi" fac


parte dintr-un plan de mai mare amploare, cuprinzind cunoaterea aprofundat a hinterlandului
Tirgovitei in secolele XIV -XV.
Silitea amintit a fost identificat pe teren
la sfritul anului 1979 i este situat pe marginea
terasei inalte de pe malul sting al riului Dmbovia,
la 7 km vest - sud-vest de Trgovite i circa
1 km sud-est de DN 72. 1 Dintr-u nceput artitm
c am atribuit aceast silite satului Lucieni, a
crui prim atestare dateaz din 14.51 2 (fig. 1).
Cercetrile din anul 1981 s-au limitat la sondarea a dou puncte ale stai unii: spre limita de
nord-vest a fost deschis seciunea 1 (fig. 3) de
4.6 x 1 m i cinci casete numerotate cu cifre
arabe, prin care s-a delimitat marginea estic i
sud-estic a necropolei aezrii medievale; celelalte dou seciuni, II i III, cu dimensiunile
28 X 1 m i, respectiv, 14. X 1,5 m, au condus
la descoperirea aezrii propriu-zise (fig. 2).
1. STRATIGRAFIA (fig. 2)

Nivelurile de locuire au o grosime total de


numai 0,4.0-0,60 m, adncindu-se n dreptul complexelor. Deasupra pmntului viu rocat de p
dure, format din aluviuni argiloase i humus
antio vineiu rocat, urmeaz depunerea oorespunztoare locuirii din epoca bronzului (cultura
Tei). In pmntul de culoare cenuie au aprut
fragmente ceramice, crbune, pmnt ars, stratul
de cultur nedepind 5-10 cm grosime, pe alocuri fiind desfiinat de nivelrile practicate de
locuitorii aezrii medievale.
Dei snt prezente i fragmente ceramice datnd
din secolul al IV-lea e.n., nu s-a putut distinge un
nivel de locuire aparte, acesta fiind probabil
complet nlturat de amenajrile ulterioare.
Aezarea medieval este indicat de trei straturi succesive de locuire, dintre care primele dou
se intind pe toat suprafaa cercetat i se plaseaz cronologic in secolul al XIV -lea i, respectiv
sfritul acelui secol i nceputul celui urm~or.
Ultimul nivel din secolul al XV-lea, s-a ses1zat
numai in interiorul aezrii, spre nord-est, el
delimitind i cimitirul la nord-est.

Pentru cimitir, nu se poate nc distinge o


cronologie cert, dar putem presupune, in acest
stadiu al cercetrilor, pe baza rarelor suprapuneri i a materialelor ceramice, c a avut aceeai
durat cu aezarea pe care o deservea.
Il.

AEZAREA

Se intinde pe 90% din suprafaa staiunii, fiind


n apropierea cimitirului.
1. Aezarea din epoca bronzului. Materialul s
rccios nu permite decit o in cadrare general a
acestuia, in limitele cronologice ale culturii Tei
Nu se pot face precizri asupra ntinderii aezri
antice.
Ceramica (fig. 4./1-6) este prezent prin cele
dou forme, de uz comun i fin. Ceramica grosier, ars la rou, lucrat cu pietricele in cantiti apreciabile, cuprinde vase-sac tronconice cu
pereii drepi sau uor arcuii, buza ngroat n
exterior 3 , avind ca unic decor un bru alveolar
plasat pe margine sau imediat sub buz (fig.
4./2) i vase globulare, prezente numai prin citeva
fragmente de perei. Forma de baz a ceramicii
fine descoperit n aceast campanie este ceaca
din past de culoare neagr, puternic lustruit.
Un exemplar pstrat fragmentar are gitul inalt,
pntecele bombat i decor pe umr, format dintr-un ir de alveole, plasat intre dou linii incizate,
orizontale 4 (fig. 4./3). Un mic fragment de ceac,
recoltat in 1979, este decorat prin incizie cu un
rnd de paranteze verticale, apoi trei benzi inguste i apropiate, avind in interior triunghiuri
trasate fin i des, orientate cu virfurile lateral i,
in sfrit, trei iruri de alveole mult alungite,
toate paralele i orizontale (fig. 4./5). S-au mai
descoperit un fragment de greutate tronconic
perforat, o achie din silex castaniu, urme de
pmnt ars i chirpici. Am putea ncadra, preliminar, acest nivel Tei spre fazele mijlocii aleculturii.
2. Aezarea din secolul al IV-lea e.n. Remarcm
de la nceput c aceast aezare este complet
distrus, neputindu-se deslui un nivel de locuire.

cercetat parial,

1 P. Diaconescu,
G. Mihll.escu, P. Cristea, Valachica,
10- 11, 1979- 1980, p. 439-442.
a P. Diaconescu, G. Mihll.escu, Valachica, 9, 1977, p.
a V. Leahu, Cultura Tei, Bucureti, 1967, fig. 25{3, S, 9.
4 Ibidem, p. 104, fig. 24{7, 25/12
167-178.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

P. DIACO:"<ESCU, G. ~1111.:\.ESCU

254

Materialul ceramic este prezent prin categoriile:


de uz comun, din pasU neagr-cenuie, zgrunu
roas i cu pietricele, ca forme deosebindu-se borcanul (fig. 4/10) cu buza uor evazat i ngroat
la exterior, gtul scurt i corpul bombat 5 ; eeramica fin cenuie, lustruit, cu aspect mat, din

care se remarc mai multe funduri inelare de


strchini (fig. 4/8-9), ct i o parte din corpul
unei cni cu. toarta n band lat (fig. 4./7);
ceramica crmizie de import const din fragmente
de amfore, remarcndu-se o toart tubular (fig.
4/ 11).
TiRGOVISTE

'

:'

.....
..... - ...

~ ...

- - .J., /

'~ ~

1
1

'

<
)>
n

l>

;:o

m
Vl

-i
la Fiti tin.a Cioorf!i

LUCIENI
Fig. 1. Dumbrara, com. l"lmi, j nd.
2

Dmbovial

Planul

cercetrilor:

1 necropola;

aezarea mcdicral.

Fig .. 1. Dumbra1a, comm. dTlmi, dep. de Dm boria Plan


1 necropole; 2 site mcdicral.

3. Aezarea medieval. Se ntinde de-a lungul


terasei nalte a Dmboviei, pe o lungime de
400 m, nedepind n lime, dect rare ori, 100 m.
a. C om p 1 e x e 1 e. Locuinele, vetrele, gropile i cuptoarele au fost cercetate integral sau
parial.

Gh. Diaconu, .~fogoani, ncaopo!a. din secolul IV c.n.


1970, fig. 10(9, 12, 16; 11(6, 10; idcm, Trgor,
tlecropola din sec. III -IV e.n., Bucureti, 1965, pl. .'if.l;
19(1, 2; 90(2 a; 107(4.

des

rccherchcs:

Locuinele (fig. 2). n nivelul Iau fost depistate


dou locuine de tip semi-adncit, la 0,80 m fa
de nivelul iniial de spare, de form aproximativ
dreptunghiular, cu colurile rotunjite i orientatea

pe axul lung 6 Ele erau ridicate, probabil, pe


talp de lemn, deoarece pe margini nu au fost
sesizate gropi de pari. Aceste locuine aparin

Trgo~ite,

8 X. Constantinescu, Coconi. Un sat din Cmpia Romn


n timpul lui Mircea cel Btrn, Bucureti, 1972, p. 36- i 1
i fig. 10- Il.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

8-Cc. .

G
13

EJ

10

El

2:

El

[!J

4
-1.12

R D [

S. III

L- ...... - - - - J

t-- -vRCAP>.

-1,30

S. II

SECIUNiLE II-III, PLAN PARTiAL

E222J VEGETAL

HUMusj

CENUiU

CENUiU

CENUSiU GRAUNTOS (sec. XIV l

CENUiU

VNEU-ROCAT

ViU

DESCHiS ( sec.XV)

CALOT~ PRBUSIT, CUPTOR

NEGRi ci os (sf. sec. XIV-nceput sec. XV l

LUTOS ( cultura Tei l

PLATFIIlRM DE LUT

VATR

SECiUNEA III (profil N.N.V.tragment l


l,groap sec.XIV; Il, cuptor meniljer, ~fir~itul sec.X!Vinceput sec. XVI

Fig. 2. Dumbrava, corn. Ulmi, jud. Dmbovia. Planul i profilul seciunilor II-III.

www.e-patrimoniu.ro,
www.cimec.ro
Fig. 2. Dumbrava, comm.
d'Ulmi, dep. de

Dmbovia.

,OCAT-LUTOS

Plan et profil des sectiones II-III.

FUIT

~'

1
1

GRGAPA

-1,30

S. II

SEClUNiLE 11111, PLAN PARiAL


14

1!1

21

C=::::J

c:=:J

viu

CAT- LUT OS

NEGRicios [ sf. sec. XIV-nceput sec. XV)

CALOT1'

P:A8USIT, CUPTOR

CENUSiU

GRUNfOS [sec. XIV)

PLATF RMA

CENUiU

LUTOS ( cultura

VEGETAL

CENUiU

CENUiU

~
lSSS5]

'

DESCHiS [ sec.XV)

Tei )

:eput sec. XV 1

Fig. 2. Dumbrava, corn. Ulmi, jud.

Drnbovia.

Fig. 2. Dumbrava, comm. d'Ulmi, dep. de

Dmbovia.

www.e-patrimoniu.ro,
www.cimec.ro
Plan
et profil des sectiones
II-III.

2Z

ZJ

ViNEiU- ROCAT

DE LUT

VATR! FUIT

Planul i profilul seciunilor 11-111.

[!]

GROAP DE PROVIZII [sec:ie)


Sectiunea l profil N.N.V.

EJ

G
12

[!]

[!]

"'~

15

a
16

[!]
17

. .JU d . Dimbovia. Se'


corn Ulmi,
Fig. 3. Dumbrava,
.
.
de Dmbovil
. 3 Dumbrava, comm. d'Ulm1, dep.
F1g.

CASETA 6
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

8
15

a16

G
~7

16

Gl

GJ

[!]

21

11

22

G
23

G
24
r----~CASETA

CASETA J,

Fig. 3. Dumbrava, corn. Ulmi, jud. Dimbotia. Seciunea 1. Planul cercetrilor n necropol.
Fig. 3. Dumbrava, comm. d'Ulmi, dep. de Dimbovia. Section 1. Plan des fouilleswww.e-patrimoniu.ro,
dans la necropole. www.cimec.ro

2 55

CERCETAHI _.\IUihULOC.!Cic L\ Dl"\llllt\ \".\

primei faze a aezrii, de fapt cea mai bine repren prima campanie de spturi.
Semibordeiul 1, cercetat aproape n ntregime
(afar de colul de sud-est), are dimensiunile de
3,2 X 2,5 m i intrarea probabil dinspre sud. Aproape de centrul locuinei a fost practicat o

zentat

10

Fig. 4. Dumbrara,

groap

de form dreptunghiular cu dimensiunile


0,90 x 0,50 m i adnc de 0,50 m, avind o funcie
menajer. Remarcm c din umplutura acestei
locuine a fost recuperat cea mai mare parte
a inventarului ceramic i metalic aparinnd primului nivel de locuire medieval.

-=-com. lllmi, jud. Dimbovia. 1-6


7- Il ceramic din secolul IV e.n.

ceramic

a culturii Tci;

Fig. 4. Dumbrava, comm. d'Ulmi, dep. de Dmbovia, 1-6 ceramique de la


cu !ture Tei: 7- Il ccramique de !Ve siecle de n.e.

semibordeiul 2, de form asein captul de sud-vest al


seciunilor II-III, a fost cercetat n proporie
de numai 50%. Latura scurt este de numai 2 m,
cea lung nefiind surprins n ntregime.
n ambele locuine nu au fost gsite urme de
vatr sau alt instalaie de foc, ci numai o mic
vatr exterioar locuinei 1, spre nord-est, de
form aproximativ circular, cu diametru! de

A doua

locuin,

mttoare i plasat

0,40 m. Semnalm c majoritatea gropilor menajere descoperite in zona ccrcctaUt aparin nivelului I.
n nivelul II au aprut douft platforme de
lut btut i ars (fig. 2) ce suprapun aproape perfect
vechile locuine dezafectate, dar ale cror dimensiuni nu au putut fi determinate. Credem c
este vorba de dou locuine de suprafa, cu
podina din lut i pereii din chirpici, prbuii n
interior.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

~.56

J>. DIACONBSCti, G. MIHAESCU

Instalaiile de foc.
aparinnd primului

Am menionat deja vatra


nivel. Nivelului II i sint
specifice vetrele de form circular (s-au descoperit cte una n fiecare locuin) cu diametru!
de circa 0,60 -0,70 m i fuite. Singular este
apariia unui cuptor menajer (fig. 2) construit
ntr-o groap oval, probabil menajer, ce a apar-

inut semibordeiului 1 i care avea dimensiunile


de 2,40 X 1,70 m i adncimea de la nivelul de
spare de circa 1 m. Desfiinat prin umplere
parial, la jumtatea adlncimii ei s-a amenajat
cuptorul boltit, cu un mic acces spre nord-est,
practicat de asemenea n fosta groap. Cuptorul
avea la baz un diametru de 1,70 m, din pereii

-----

- -

Fig.

5.

Fig. .5

,,

------

Dumbrava, corn. Ulmi, jud. Dmbovia. Ceramic din aezarea medieval!: t, :!J-7, 9-12 oale; 2, 4, 8 borcane; J can!.
Dumbrava.

laterali

comm. d'Uimi, dep. de

pstrindu-se

numai fragmente

Dmbovia.

Ceramique 2 provenant du
pots; 2, '1, 8 bocals; J broc.

czute

pe

vatr. n interior, printre sfrmturile boltei. au


aprut cenu,

oase de animale

i ceramic.

Gropile au o form aproximativ circular, cu


cilindrici, tronconici sau cu profil semicircular. Nivelului 1 i aparin gropile 3, 4, 6, 9,
10, 11 (ultimele dou putnd s aparin i unuia
din nivelurile de locuire antic i prefeudal, greu
de determinat din lips de inventar). Nivelului
II i aparine groapa 8, ce taie semibordeiul 2,
iar nivelului 3 - gropile 1 i 2 din seciunea 1
i groapa 1 din seciunea Il. Aceast ultim
groap are o form tronconic (sac) cu pereii i
fundul lutuit, diametrul la gur fiind de 1 m,
iar la baz 1,40 m, adncimea luat de la cota de
spare atingnd 1,20 m (fig. 3). Judecnd dup
pereii ari, ea a avut, intr-o prim faz de folosire, rolul de groap de cereale; ulterior a devenit
groap pentru resturi menajere, in umplutur gpereii

site

medieval:

1.

5-7.9-12

sindu-se oase, ceramic, pietre i chiar fragmente


de crmid. Ceramica gsit aici dateaz din
secolul al XV-lea. Apariia crmizilor presupune
i existena, n apropiere, a unei construcii
dezafectate, din crmid - probabil o sob, dar
nu o locuin, deoarece lipsesc urmele de mortar.
b. Inventarul reflect stadiul economic i social de dezvoltare a acestei comuniti in secolele XIV-XV i este cu atit mai important cu ct
este singurul n msur s ne ofere precizri cronologice asupra aezrii i necropolei.
Ceramica. Categoria nesmluit, de uz gospodresc, este predominant. Vasele sint lucrate din
past ars oxidant, cu nisip fin n compoziie.
In multe cazuri ceramica prezint urme de ardere
secundar. Formele de baz specifice nivelurilor
I i II sint oala i borcanul cu buza .,in streain"
(fig. 5/1-2, 4-5, 7-8, 10-11). Au marginea

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

257

CERCETARI AHI!EOLOGICE LA DUMBRAVA

.
.

''!):

.'V

l~]
(
'1

1 '1

\1 1 " 1'
lr

1'1

,, 1!

r
1

'

r 1r
1

;:

. ~.

,.;

~x

: ;.
:r,
, 1

: . 11

..

..

15

----=\J
1

1 1

17

Fig. 6 Dumbrata,

com. Ulmi, jud. Dmbotia. 1-2 obiecte de podoab descoperite n necropol; 3-5
6- 10, 13- 15 unelte; 16- 17 arme provenind din aezarea medieval.

16

\ 1
\~

ceramic

smluit;

Fig. 6. Dumbrava, comm. d'Ulmi, dep. de Dmbovia. 1-2 objets de parurcs decouverts dans la necropole; 3-5
ccramique emaillee; 6-10, 13-15 outils; 16-17 armes provenant du site medieval.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

258

1'. UIACUNESCU, G. MlJIESCU

\.

~
..

Fig. 7. Duml>r<na, cum. l"lmi, jucl.


Fig. 7. Dunilmua,

COllllll.

11

Dmbo,ia. Ceramic de~coperit. n aezarea mcdie1al:


9- 1,0 12 ceramic smluit.

~7
1-8

ceramic comun;

d'l"lmi, tlcp. de Dmbovia. Ccramique dccouvcrtc dans le site medieval; 1-8 ccramiquc
communc; 9- !0, 12 ccramiquc cmaillcc.

evazaL"t, gtul scurt, corpul bombat, iar buza


prezintrt variantele ntlnite in tot secolul al
XIY-lea 7 Din aceeai categoric fac parte oalele
(fig. 5/6.9) cu buza scurt, dreapt sau uor
arcuit, pntecele mai puin bombat decit la cele
elin prima categorie i toarta in band lat 8
::\ivelului I ii aparine i un borcan (fig. 5/4)
cu marginea aproape dreapt i uor evazat,
avind o nuire pe mijloc 9 Cnicul decor al

oalelor i borcanelor este banda ele linii paralele


orizontale, plasat pe umrul vaselor. ln n.umr1r
mai mic se ntlnesc i cnile (fig. 5f3,) cu marginea trilobat, corpul zvelt, fundul profilat i
buza "n streain", aparinnd ndeobte nivelului 1 (v. i nota 7). Tot n cantiti mici apar i
fragmentele de urcioare i cupele cu picior . .In
nivelul I nu apare decit sporadic decorul lustruit
care se ntlnete mai des n nivelurile urmtoare,
mai ales n ultimul. Ca decor pentru urcioare se
folosesc numai benzile din linii in val 10 (fig. 4/12)
sau n ghirlande 11 (fig. 7/11).
Nivelului superior (secolul XV) ii este specific
oala cu buz nalt, dreapt[t i subiat 12 (fig.
5/12). Borcanele i oalele cu buza "in treain"
nu mai apar.
Ceramica smluit, dei nu reprezint procentual dect 1% din total, permite unele consideraii

7
S. Dolincscu-Fcrch<', Asczri di11 stculdc Il I si 1 V c.11.
n sud-vestul Mu11tcniei. C;rccfi/e de la Du!ccm;ca, Bucunti, 197~, p. 105, fig. 112; L. Chicscu, CercArh, 2, 1976,
p. 171, fig. 10/~. p. 172, fig. llf7, p. 174, fig. 12/7; L. Btrna
i A. Btrna, CercArh, 4, 1981, p. !55, fig. 7jJ; D. V. Hosetti,
Materiale, 8, 1962, p. 76, fig. 3f4, 12, 25, 38; l\L Constantiniu,
Panait I. Panait, CercA.rhBuc, 2, 1965, p. 2!5, fig. 11~/1, 2;
P. Diaconu, S. Baraschi, l'cuiul lui Soare, Asezarea medieval (secolele XIII-XV), Il, Bucureti, 1977, p. 203, pl.
2/7-9; ~-Constantinescu, op. cit., p. 2~8. pl. HfJ, p. 250,
pl. 16fl,3-4, 6, Il.
8
N. Constantinescu, op. cit., p. 256, pl. 22/4., p. 257,
1 N. Constantinescu, op. cit., p. 264, pl. 31/5, p. 267,
pl. 23/1; P. Diaconu. S. Baraschi, op. cit., p. 55, fig. 38/1,
pl. 33/22; P. Diaconu, S. Baraschi, op. cit., p. 52, fig. 37f4, 10.
p. 204, pl. 4fJ, 5; L. Chiescu, op. cit. p. 175, fig. 12/12;
11 P. Diaconu, S. Baraschi, op. cit., p. 59, fig. 41/5, 9.
Panait I. Panait, CercArhBuc, 2, 1965, p. 2'14., fig. 5/4.
1 2 M. Constantiniu, Panait I. Panait, op. cit.,
p. 21-',
9
M. Constantiniu, Panait I. Panait, op. cit., p. 215, fig.
fig. 114/8; N. Constantinescu, op. cit., p. 254, pl. 25/11;
114/5; L. Chiescu, op. cit., p. 174, fig. 13/17.
P. Diaconu, S. Baraschi, op. cit., p. 20i, pl. 'l/5, 8.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

CEHCETRI ARHEOLOGICE LA DUMBRAVA

cronologice mai strnse, fapt pentru care o prezentm separat pc niveluri 13


n nivelul I formele de lJaz{t snt strachina, farfuria si mai rar urciorul. Culoarea prcdominant{t
este ~lbul (fig. 6/3, 7/1,3- 4), alturi de care
apare mai rar galbcnul auriu (fig. 7/2). Pc acest
fond se ntlnesc uneori i pete de culoare verde
deschis (fig. 7/4) ..Motivele snt cele geometrice
"n tabl de ah" 14 (fig. 7/2) ; gcomctrico-spiralice, alternate n registre amplasate pc marginea
superioar a vaselor 15 (fig. 6/3); benzi verticale
paralele cu triunghiuri imprimate n interior
(fig. 7/4); rozeta cu patru pctale plasatrt n centru 16 (fig. 7/12); motive zoomorfe reprezentnd
peti (fig. 7/1) i spiralicc combinate cu triunghi uri
imprimate, pc urcioarc 17 (fig. 7/3).
n nivelul II culoarea alb aproape dispan~,
crescnd cantitativ vcrdclc, castaniu!, galbcnulverzui i portocaliu, combinate n pete de culoare.
Ca form, predomin strachina cu fund inelar
nalt. Motivele decorative snt: cel stclar 18
(fig. 6/5); rozeta cu patru petalc ncadrat ele un
ptrat inscris in cerc (fig. 6/4) i zoomorfc cu
reprezcntrtri ele psri 19 (fig. 7/5, 8, 10).
n nivelul ele secol XV culorile preclominante
snt galbenul-verzui, verclele i castaniu!. Au
fost recoltate fragmente ele strchini cu buza
rotunjit i uor subiat, marginea nalt i
dreapt (fig. 7/6), piciorul inelar scund (fig. 7/9).
Motivele decorative snt reprezentate numai prin
benzi de cercuri concentrice 20
Am considerat necesar prezentarea aparte a
unui fragment de strachin oricntalrt, ap{trutrt n
semiuorcleiul 1. Fragmentul arc un picior inelar
(fig. 7/7) i este lucrat din past dens, fin, crtr
mizie fiind decorat cu motive pictate pe angob
alb. Ca decor, prczint{t motive floralc realizate
sub forma unei rozete ncadrat de un hcxagon
din linii paralele, de diferite grosimi. Culorile snt
1 ,\111 inclus la ac<sl capitol
smiUuit<,

S<'lllllificatin,

~i

oi>innte

cil<,a fragnanll' c<raniin


din pen>ghiez (fig. 7j~- .'l,

10, 12).
H 1'. Diaconu, S. llaraschi, op. cit., fig. o.'ijEJ.'l.
H 1'. Diacnnu, S. Baraschi, op. cit., fig. 65/EJ.'i.
15 Ibi1cm, fig. o.'i-Bj 12-- !o.
1 6 Ibidem, p. 78, fig . .'i8J-1 (dar nu intru totul asemniUoare).
17 Ibidem, fig. 6.5-Fj.J, p. 89, fig. 7Ij7.
16 N.Constantinescu, op. cit., p.
LH-13(), fig. oOjll;
P. Diaconu, S. Baraschi, op. cit., p. SO- 82, fig.(, 1- o2 i o.1fl
(numai pentru motivul steJar, la care eli fer decoraia spaiului interior al braelor).
1 9 N. Constahtinf'scu, op. cit., p. 27J, pl. 39/9, p. 278,
pl. 11/1, .1-'1; P. Diaconu, S. Baraschi, op. cit., p. 88-93
i fig. 71-7 .'i.
2o N. Constantinescu, op, cit., p. 275, pl. 41/3; P. Diaconu,
S. Baraschi, op, cit., p. 83, fig. 66/2, i-5.

2:19

alLastrul i negrul, aplicate pe un fond alb, str


lucitor. Deocamdatrt, analogiile lipsesc, motivele
florale i culorile sub alt aranjare i form intlninclu-sc pe o strachinrt grtsit la Curtea clomneasc
din Trgovite, clar abia in secolul al XVI-lea.
Pentru aceastrt epoc, ceramica oriental este
prezent i in alte aezri (Pcuiul lui Soare,
Zimnicea, Baia .a.), dar de alU factur coloristicrt i clecorativrt 21
Obiectele din metal. Prelucrarea fierului n ae
zare este dovedit de cele citeva fragmente ele
zgur spongioas, descoperite mai ales n nivelul
I. Procentul cel mai mare este dat ele cuite ele
diferite forme i dimensiuni. Dintre acestea amintim pc cele cu spin, ele dimensiuni medii (0, 100,12 m), din apte exemplare numai dou fiind
bine pstrate (fig. 6/8-9). Primul are spinul pla_
sat in prelungirea marginei ncascuite i lama ele
form dreptunghiular, iar al doilea cu peclunculul plasat simetric pc axul longitudinal i lama
n triunghi ascuit prelung 22 De un tip deosebit
este un cuit de vintoare (fig. 6/16) lung ele
0,34 m, din care mnerul de 0,09 m e prevzut
cu trei nit uri pentru fixarea plselelor, mnerul
avnd aceeai lime ca i tiul 23 A aprut un
singur exemplar dintr-o rzuitoare (gripc), care
are ins partea inferioar rupt (fig. 6/7). Se ps
treaz coada lung, torsionat, cu captul ndoit
i petrecut printr-un inel de agare. Lama, atit
ct se pstreaz, nu are forma triunghiular obi
nuitl, ci clrcptunghiular{t 21
n toate nivelurile au aprut cuie ele diferite
mrimi (fig. 6/10, 15), dintre care remarcm pe
cele cu floarea mare, ele aceeai grosime cu corpul
cuiului propriu-zis.
n scmibordeiul 1 a aprut i o cheie cu tija
rupt, avind un miner circular prcvrtzut cu dou
orificii 25 (fig. 6/ 12).
Ca accesoriu ele imbrdtminte semnalm o
cataram masiv cu cadrul dreptunghiular 1
Constautinl'scu, op. cit .. p. -12, fig. 2'-/S, p. 'Il, 239,
L. Chiescu, H. Luugu. 1'. l'apasima, P. \'ldil,
Hdukscu, .-\. l'flUli('SCII, l'l'rcArh, 1, 1981, p. IJ 1, fig. 7jl0;
:\'<amu, \'. N<amu, S. Clwptl'a, Ora,wl 1ncdinal Baia
in sccr-ldc XIV-XI'Jf, la~i. I<JSO, p. 172, fig. 20/16.
"" N. Constantinescu, op. cit., p. 91 i 2.19, pl. .'i/2; P. Diaconi!, S. Baraschi, op. cit., p. 42-'l.'l, fig. 28j7-8.
2J E. :\f(amu, V. Neamu, Stela Cheptea, op. cit., p. 1o7,
fig. l.'i/5, p. ]1\6, fig. J4jl; P. Diacoun, S. llaraschi, op. cit.,
p. 12-1.1 i fig. 2ilj.'i; :'\.ConstantinPscn, op. cit., p. 9!-92,
i 239, pl. .'i/ JJ.
24 N.Constatinescu, op. cit., p. 92-93, 210, pl. fi/1-4;
P.Diaconu, S.Daraschi, op. cit., p. '11-42 i fig. 2iljl.
25 N. Constantinescu, op. cit., p. 94, 240, pl. 6/17; P. Diaconu, S. Baraschi, op. cit., p. 44-4.5, fig. 30f9.
2 1 ~-

pl.
\'.
E.

5j.l;

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

260

P. DIACONESCU, G. MlliAE.StU

ac\tl plasat pe latura lung 26 (fig. 6/11). Alte


unelte snt reprezentate printr-un ac de pescuit,
subire i torsionat, cu captul opus crligului
ndoit (fig. 6/13) i de un obiect din fier din balot
de form dreptunghiular, cu seciunea n form
de .. u", cu braele scurte i zima te. Pe corpul
piesei se observ un nit (fig. 6/14). O lam de
fier de form triunghiular, fragmentar (fig.
6/6) ar putea fi o parte dintr-o mistrie.
Ca armrt propriu-zis s-a gsit un virf de s
geat de dimensiuni mici, cu seciunea dreptunghiular i spinul subire 27 (fig. 6/ 17).
III. CIMITIRUL

Situat in imediata apropiere a aezrii, sp~


nord-est, ocup circa 500 m 2 A fost cercetat
colul de sud-est n suprafa de 50 m 2 , descoperindu-se 14 morminte, dintre care 8 relativ
bine pstrate.
Mormintele au gropile puin adinci, variind
intre 0,50-0,80 m fa de cota actual a terenului. Nu ne putem pronuna asupra cronologiei
interne a cimitirului, ns observm c:
- din mormintele cercetate, trei (M. 1-3)
prezint orientarea ESE-VNV 283, in timp ce
restul sint poziionate ENE-VSV 255.
- mormintele cu orientarea ESE- VNV se
plaseaz spre interiorul necropolei (al terasei),
im timp ce restul (M.4-14) se concentreaz
ctre marginea terasci, separate de prima grup
printr-o poriune de teren liber de aproape 10 m.
Chiar din acest stadiu preliminar al cercetrii
apreciem c cimitirul cuprinde dou grupe distincte prin aspectul fizic, i anume:
- o primrt categoric, formaU din cinci morminte (l\1.1-3, 5, 11), cuprinde indivizi sounzi,
cu nlimea medic de 1,50 m, cu fruntea ngust
i arcadelc proeminente, cutia cranian alungit
i brbia ascuit. Mormintele snt poziionate
dup ambele orientrtri;
- a doua categoric cuprinde morminte orientate ENE-VSV, majoritatea lor fiind ns deranjate. Se caracterizeaz prin indivizi robuti, cu
nlimea medic n jur de 1,65 m, cutia ranian

2
K. Constantinescu, op. cit., p. ()(), 243, pl. 9(4-5;
D. Popescu, N. Constantinescu, Gh. Diaconu, S. 1\Iorintz
Materiale', 5, 1959, p. 741, fig. IJ/1; I. L Chiescu, H. Lungu:
T. l'apasima, 1'. rldili'i, l'. Rdulescu, .1. l'unescu, op. cel.,
p. IJ 1, fig. 7(5.
2
11(6;
7 N. Constantinescu, op. cit., p. 97-98, 245, pl.
P. Diaconu, S. Daraschi, op. cit., p. 138-141, fig. 104(11;
D.V. Rosetti, op. cit., p. 77, fig. 1(7.

rotunjit i

fruntea mai

nalt,

iar arcadelc mai

puin pronunate.

Dintre morminte, M.9 era al unui copil, cu lungimea schclctuluide 1,30 m i orientat ENE-VSV.
Nu-l putem atribui niciuneia din grupele menio
nate din cauza condiiilor precare de conservare.
Inventarul necropolei depistat pn n prezent
este srac, constnd din nasturi globulari de argint
sau bronz, o verighet din srm de argint rsu
cit (fig. 6/2) aprut n M.1 i inel din argint
(fig. 6/1) descoperit n mormintul deranjat M.7.
Inelul prezint o verig simpl, aproape lenticular n seciune i lrgit spre chaton, cu care
face corp comun. Chatonul este octogonal, pe
faa lui avind incizate motive spiralice oe s~ nf
oar spre centru, iar bordura prezint incizii
fine succesive, dispuse vertical2 8
n stadiul actual al cercetrii nu putem s incadrm perioada de funcionare a necropolei decit
in mare, in aceleai limite cu cele ale aezrii,
adc n secolele XIV-XV.

Am identificat staiunea medieval cercetat


in 1981 cu prima vatr a satului Lucieni, avind
in vedere unele argumente documentare. Astfel,
intr-un hrisov emis de Mihnea Turcitul, la 7
aprilie 1580, n care se menioneaz hotarele satului, este amintit i punctul "Obreja", unde se
afl staiunea arheologic. Cercetrile de teren
ntreprinse n zon ne-au relevat faptul c n
acest punct s-au gsit cele mai vechi urme de
locuire medieval (v. nota 2). Documentele cartograficc ne ajut s urmrim n continuare deplasarea vctrei satului de pc terasa nalt de pc malul
stng al Dimbovici, in apropierea apei, in lunc,
pc dreapta riului, n punctul in care se aml biserica (de unde s-au recoltat fragmente ceramice din
secolele XVI-XVIII). n secolul al XIX-lea satul
s-a stabilit n actuala vatr, ceva mai la sud.
(fig. 1)
nc din acest stadiu al cercetrii constatm
similitudini evidente intre tipul de locuin i
inventarul de la Dumbrava i un~lc descoperiri
frtcute n Trgovite i imprejurimi, ceea ce demonstreaz caracterul unitar al culturii materiale din
secolul al XIV-lea in zona Cmpiei inalte a Tirgo~itci.

28
P. Diaconu, S. Baraschi, op. cit., p. 121-124 i fig. 69(9:
Al. BArcci1, 5, 1959, p. 777, fig. 2(5.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

CERCETRI ARHEOLOGICE LA DUMBRAVA

RECHERCHES ARCHEOLOGI Ql)ES


DUMBRAVA, COM. D'ULMI DEP. DE
DIMBOVITA

Les recherches preliminaires entreprises en 1981 dans le


!ieu dit ,.Obreja- jghiaburi", ont mis en valeur une site medievale, a,rec trois niveaux succesifs d'habitation. Il superpose
un ni,reau de l'ge du bronze moyen (la culture Tei), et un
autre, du n siecle de n.e.
Le premier niveau du site medieval (XIV siecle) compn:nd
des logements de type demihutte, et le deuxieme niveau

261

(la fin du xrve siecle et le commencement du xve) presente


des logements de surface. Du troisieme niveau on a delimite
une fosse pour les provisions.
L'inventaire archeologique comprend la ceramique d'usage
courant ou on peut remarquer des pots et des bocals avec le
bord ,.en auvent" et cmaillee (des ecuelles, des assiettes et des
orgelets). Les objets mctalliques sont represente surtout des
outils d'usage quotidien.
Pres de cet etablissement on a decouvert la necropole dont
on a etudie 13 tombeaux d'inhumation en delimitant deux
diferentes su bdivisions sommatiques.
Les auteurs de la recherche archeologique identifient le
site etudie avec le premier emplacement du village Lucieni,
historiquement atteste pour la premiere fois par un document.
ecrit de 7 avril 1580.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Aezarea medieval

de la Tg.

Trotu

AL. ARTIMON

Cercetrile
tu ntre anii

arheologice ntreprinse la Tg. Tro1976-1980 au scos la iveal locuine,


cuptoare, ateliere meteugreti i gropi cu resturi menajere din secolele XIV-XVII. Cu acest
prilej s-au descoperit i numeroase obiecte, printre care menionm: Vase de diferite tipuri, cahle,
unelte agricole i meteugreti, alte obiecte de
fier i monede 1 . Dei rezultatele obinute prin
cercetrile efectuate n aceast perioad au fost,
n general, satisfctoare, trebuie s artm crt
exist nc multe probleme nerezolvate, legate de
geneza acestui ora i de dezvoltarea lui n secolele XIV-XV. In vederea eliminrii acestor carene,
n 1981, s-au continuat cercetrile prin trasarea
seciunilor VIII, IX i X. De asemenea, investigaiile ntreprinse la Tg. Trotu n aceast campanie au avut drept scop descoperirea de noi complexe, verificarea stratigrafiei stabilite anterior
lmurirea problemei extinderii locuirii din staiune.

Seciunile VIII i IX (prima n lungime de 92 m


i lat de 1,50 m, iar a doua lung de 31 m i
lat de 2 m), orientate nord-sud, sint paralele cu
seciunile V i VI cercetate in anii anteriori
(fig. 1). Cu prilejul cercetrilor arheologice efec-

tuate n aceste sectiuni s-au obtinut rezultate importante privind e~istena unu'i nivel de locuire
datnd de la sfritul secolului al XIV-lea - nceputul secolului al XV-lea. Astfel, n stratul de
pmnt de culoare cenuie-deschis s-au gsit
fragmente ceramice caracteristice perioadei amintite, cu analogii printre descoperirile, din aceeai
vreme, de la Bacu 2 Fragmentele ceramice gsite
n acest nivel de locuire, dup tehnic, compoziia
pastei, ardere i forme se mpart n dou categorii.
Cele mai numeroase snt lucrate dintr-o past
crmizie (mai rar cenuie), avnd un lut de bun
calitate, n compoziia cruia intr nisip cu pietricele mici, precum i granule de calcar. Bine
frmntat, pasta este totui grosier, fapt ce
face ca pereii vaselor s aib grosimi mai mari
dect cei ai vaselor modelate din past de foarte
bun calitate. Fragmentele ceramicc de la vaseborcan i castroane aparin unor tipuri diferite,
n funcie de profilul buzei (ngroat la margine
1 O parte din rezultatele acestor cercet1lri vezi la Al. Artimon, n Materiale Tulcea, 1980, p. 598-618; idem, n Materiale Braov, 1983, p. 515- 528
2
Al. Artimon i I. Mitrea, Carpica, 1976, p. 191-224.

sau relativ nalt, cu o ncrvur la exterior i n


interior cu o nuire pentru capac).
Cea de a doua categoric ceramic gsit n
acest nivel de locuire o reprezint vasele lucrate
dintr-o past de foarte bun calitate, in amestecul
creia s-a folosit un nisip fin. Lucrate la roata
rapid, aceast ceramic are pasta bine frmntat,
vasele prezentind n sprtur un aspect compact,
fr spaii goale. Fragmentele ceramice din aceast
categorie aparin unor vase lucrate, in marea lor
majoritate, din past cenuie fin i provin de
la cni cu gura trilobatft, ulcioare, pahare, cu
analogii n descoperirile de la Bacu 3 , Baia ",
Iai 5 , Suceava 6 , Roman 7 Menionm gsirea unui
fragment ceramic ce provine de la o can, lucrat dintr-o past foarte bine frmntat, de
culoare cenuie i care este decorat cu linii paralele, verticale, intrerupte de X-uri duble imprimate cu rotia, dup care urmeaz o band de
linii n val (fig. 2/1). Exemplare aproape asem
ntoare au fost descoperite la Suceava 8 i Baia 9
Un alt fragment ceramic, lucrat tot din past
bine frmntat, de culoare cenuie, are un decor
format dintr-un ir de linii paralele, verticale,
urmat de o band de linii n val (fig. 2/2). Pe
lng alte fragmente ceramice de aceeai factur,
din care unele sint de la vase cu gura trilobat,
s-a gsit i un fragment ce provine de la baza
unui vas, lucrat din past bine frmntat, de
culoare cenuie i acoperit la exterior cu o angob
foarte subire, ce d feei exterioare o culoare
mai nchis (aproape neagr), fa de miez (fig.2/4}
In suprafaa cercetat s-a dezvelit i o locuin
din secolele XIV- XV. Urmele acesteia, surprinse in carourile 6-7 din seciunea IX, au
fost dezvelite prin trasarea unei casete (3, 75 X
X 3,50 m). S-a observat c nivelul de spare a
gropii locuinei pornea de la baza unui strat de
pmnt de culoare cenuie-deschis, cu urme de
3

Ibidem, p. 200-217.
Eugenia Neamu, Vasile Neamu, Stela Cheptea, Oraul
medieval Baia n secolele XIV -XV Il, Iai, 1980, p. 111- 122.
5 Al. Andronic, Eugenia Neamn i M. Dinu, ArhMold,
5, 1972, p. 210-218.
6 D. M. Matei,
Contribuii arheologice la istoria oraului
Sur,eava, Bucureti, 1963, p. 131- 160.
7 M. D. Matei, L. Chiescu, Dacia, N.S., 10, 19fi6, p. 298307.
8 M. D. Matei, op. cit., p. 148-149, fig. 2fi/9 i 27/12.
9 Eugenia Neamu, Vasile Neamu, Stela Chcptea, op. cit.,
p. 105, fig. 62f8.
4

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

- .----- - J'~

~~

Fig. 1. T g. Trotu. Planul general a l ce r cetrilor ntre anii 1976 - 1981.


Fig. 1. Tg. Trotu. Plan ge neral de fouilles ( 19 76- 198 1).
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

264

AL. A RTTMON

10

11
Fig. 2. T g .
F ig. 2. T g.

Tro tu .

Trotu .

Ce ramic

d e u z cas ni c

obiect e din secolele X IV - XV.

Cc ramiquc d ' nsagc mcnagp rc ct objds d es X IV - X \ 'e siicks .

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

AEZAREA MEDIEVAL

chirpic, drbuni i fragmente ceramicc caracteteristicc acestor secole (fig. 3). Cercetrile ntreprinse pentru dezvelirea construciei ne-au oferit
posibilitatea cunoaterii unor date privind, planul
locuinei, momentul rididtrii i distrugerii ei.
Locuina arc un plan rectangular, cu lungimea de
3,50 m si ltimea de 3,00 m. n coltul de sud-est
se afl ~atr~ de form oval i de~tul de ars.
Adncimea pn la baza locuinei varia ntre 1,30
m i 0,80 m fa de nivelul actual de clcare
(fig. 3). Datarca locuinei la sfritul secolului al
XIV-lea este posibil datorit fragmentelor ceramice gsite pe nivelul de clcare, dintre care menionm un fragment ceramic lucrat din past c
rmizie, cu buza mult ngroat la exterior (fig.
2/3) i fragmente ceramicc lucrate din pastrt finrt,
cenuie. Locuina a fost distrus de un puternic
incendiu, n a doua jumtate a secolului al XV -lea.
fapt demonstrat de materialul ceramic aflat n
umplutura gropii locuinei. Dintre materialele
arheologice descoperite n locuin menionm
ceramica de uz casnic, obiectele de fier si un
inel de argint. n colul de nord-vest al loc~inei
s-a gsit un vas de tipul oalrt-borcan, lucrat din
past cenuie, cu gtul bine profilat, buza fae
tat, rsfrnt spre exterior, corpul bombat i
pereii restrni treptat spre baz; umrtrul vasului
este decorat la exterior cu caneluri orizontale
paralele (fig. 2/6). Tipuri asemntoare de vase
au fost descoperite la Suceava i sint datate in
prima jumrttate a secolului al XV-lea 10 Un
alt fragment ccramic gsit in locuin provine
de la o oal lucrat din past dtrmizie, cu buza
ingroat i rsfrint mult spre exterior, iar in
interior cu o nuire puternic pentru capac;
umrul vasului este decorat cu caneluri orizontale paralele (fig. 2/5). Asemenea vase s-au gsit
i la Suceava, fiind datate la sfritul secolului
al XIV -lea - primele decenii ale secolului al
XV-lea u. S-a gsit de asemenea i un fragment
ceramic lucrat din past crmizie, cu buza inalt
i cu o nervur la exterior; umrul vasului este
decorat cu benzi de linii orizontale, paralele (fig.
2/7). ntre alte fragmente ceramice mai menionm
unul de la o oal-borcan, lucrat din past cenuie,
cu gtul bine profilat i cu buza rsfrnt spre
interior, cu nuire pentru capac i decorat la
exterior, pe umr, cu benzi de linii orizontale,
paralele (fig. 2/9). lin alt fragment ceramic provine
de la un pahar, de tipul pocalelor, lucrat din
past crmizie, decorat la exterior cu un grupaj
de linii paralele, orizontale, urmat de o linie n
val; se dateaz n a doua jumrttate a secolului
al XV-lea (fig. 2/8).
n locuin s-au gsit i numeroase piroanc i
cuie folosite la constructia ei ca si o rozet formatrt din opt spie cu un ~rificiu in 'centru, rozet
care, probabil, provine de la un pinten (fig. 2/11).

r>E LA TG. TROTU

S-a descoperit de asemenea un inel de argint cu


atonul lipit de verig, dccorat cu dou linii
subiri incizate (diametru! verigii este de 20 mm,
iar limea sa de 5 mm); pe a tonul dreptunghiular
cu laturile perlatc, era aplicat un cristal de stinc
fixat in rama de argint (cristalul nu s-a gsit).
Greutatea total a inelului este de 4,55 g, iar

argintul din care este lucrat are un titlu de 750 / 00


(fig. 2/10). Cueta completat cu mici brichete de
granule de argint confer obiectului trsturi ale
vechii arte de orfevrerie bizantin. Inele asem
ntoare au fost gsite la Micneti 12 , Cotu
Morii-Popricani 13 i Drobcta-Turnu Severin 14 .
n pmintul scos din locuinrt s-au grtsit i
numeroase buci de zgur i lupe, provenite ele
la cuptorul de redus minercuri aflat in imediata
apropiere a locului cercetat, cuptor datat in secolul al XV-lea.
Cercetrile intrcprinse in seciunea XIII s-au
soldat i cu dezvelirea unui cuptor de uz casnic,
datind din secolul al XV-lea (fig. 5/a-b). Cuptorul,
de form alungit, avea o groap de deservire,
lung de 1,30 m. n vederea amenajrii cuptorului
s-a aezat intii un strat de pmint galben pentru
vatr, aceasta fiind uor inclinat pentru ca cenua srt fie evacuat mai uor. Bolta cuptorului
avea o grosime de 5 cm, inlimea ci, acolo unde
s-a pstrat, mrtsurind 30 cm de la nivelul vetrei.
n umplutura cuptorului s-au grtsit fragmente ceramicc din secolul al XV-lea, oase de animale si
psri i un nasture globular (fig. 4/1). Ace~t
cuptor aparinea odenilor ale crtror case au fost
descoperite in apropiere. Tipuri asemrmrttoare de
cuptoare, datind din secolul al XV-lea, au fost
gsite la Suceava 15.
Observaii valoroase in legtur cu existena
unui nivel de locuire din secolul al XV-lea au
fost fcute n perimetrul cercetat prin seciunile
VIII i IX. Menionrtm descoperirea, n zona respectiv, a unui virf de sgeatii de tipul celor cu
aripioare i tub de inmnuare, i a unui cirlig
de undi cu seciunea tijei rectangular i virf
cu pinten de oprire (captul tijei este indoit in
form de inel deprindere) (fig. 4/4-5). S-au gsit
i numeroase cuite de tipul celor cu miner de
prindere, o spatul, un ac, o cataram i un amnar
(fig. 4/7-12).
Existena unui nivel de locuire din secolul al
XV-lea a fost dovedit i de descoerirea unei
monede de argint, de tipul iling, emis de Hcnri
Reuss, conte de Planen, ntre anii 1469-1470,
pentru Ordinul Teutonic. Dm mai jos descrierea
monedei 15 :
Av. M(AGST). (HENRIC)VS PRI. legenda
intre cercuri perlatc. n cimp scutul :\Iaestrului
Ordinului.
12

5,

Panait I. Panait, Materiale clP istoriC' i mnzcografic,


1967, p. 17- 1R, fig. 3.
Eugenia Neamn, Arh:VIohl, 1, 1<J61, p. 2il6-2R7,

Dncurcti,
13

Elena Dusuioc, Ceramica de uz comun nesmltuit din


Moldova (secolul al XIV-lea pn la mijlowl sec~lului al
XVI-lea), Ducurcti, 1<J75, p. 52, fig . .1Rf2.
11 Ibidem, fig. 32/2.
10

265

fig. 3f3.
14 Al. Brccil, Materiale, 5, 1959, p. 779, fig. 2f15.
1 5 A. Engcl-H. Se.rvnre, Traite de mtmismaliquc du ]\,[oynt
Agr, IlT, Bologna, 1%4, p. l'\2<J 1.131

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

x---++-Zona rn care s-a gsit


vasul int~egibil.

o as
1
tS 2m
~~====~~---~===-~---
17m

0,5

--Dung pm1nt

~ -Pmfnt

negru arabil

O- Pmnt

cenu~iu

~-Chirpic

de arsur(J

~a-Crbuni

E~=-l -Pmnt
--Dung

deschis
galben murdar-viu

tm

t:====llri--

LEGENDA

negru ars
ars
..;;::>-Oase de animala

4,9 - Fragmente ceramice


Fig. 3. Tg.
Fig. 3. Tg.

Trotu.

Trotu.

Planul

profilul peretelui de -.est al

locuinei

din

seciunea

IX.

Plan et profil de la paroi ouest de l'habitation de la section IX.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

A EZAREA MEDIEVAL DE LA TG. TROTU

267

11
8

Fig. 4. Tg. Trotu. Obiecte din secolul al XV-lea .


Fig. 4. Tg. Trotu. Objcts du XV ~iccl c.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

268

AL. ARTIMON

Fig. 5. T g. Trotu. a - b vedere de ansamblu a c uptorului din secolul al XV-lea; c ved ere el e ansamblu a supra sec iunii X.
Fig.5. Tg.Trotu . a- b tu e g!n !nle du fourn e au d e xve siecle; c t ue ge nerale sur la sec ti o n X .

Rv. MON(ETA) (DNORVM). PRV. Legenda


ntre dou cerduri perlate. n cmp scutul Ordinului Teutonic (fig. 4/ 6).
Seciunile VIII i IX au prilejuit descoperirea
i a unor complexe de locuire din secolele XVXVIII. Condiiile de teren nu ne-au permis s
dezvelim integral locuina 12 din seciunea VIII
(secolul XV) i locuinele 13 i 15 din seciunea
IX (secolele XVI-XVII). Ele au fost cercetate
numai n cadrul anului respectiv, conturndu-se zona lor; urmeaz a fi studiate n viitor
(fig. 1). n schimb s-a cercetat integral o groap
de form tronconic, cu resturi menajere (adincime: 1,47 m fa de nivelul actual de clcare) .
Att din situaia stratigrafic, ct i pe baza
materialului arheologic scos din umplutura gropii
rez ult c groapa a fost spat n secolul al
XVII-lea (fig. 6). ntre obiectele gsite aici menionm o tesl cu lama mult curbat spre interior,
avnd o gaur de nmnuare dreptunghiular
(3,5 cm X 2,5 cm); lungimea total a piesei =
= 18,5 cm (fig. 7/ 1). S-a mai descoperit un c uit

de form dr eptunghiular, cu lama ngust, cu


o parte ascuit i un miner cu limea de 8 mm,
prevzut cu dou orificii pentru prinderea plse
lelor de lemn sau os (fig. 7/2). n groap s-au mai
gsit o drmb un foarfece, o cheie, o scoab,
o verig trilobat pentru prins curelele de la
hamuri i cpestre, un piron i un cuit (fig.
8/3-9).
Ceramica gsit in groap, numai n stare fragmentar, este de uz casnic i ornamental. Menionm o farfuri e lucrat din past de culoare
cenuie, o farfurie ornamental, pictat n interior,
i unele fragmente lucrate din past crmizie,
cenuie i calinoid, provenind de la cn~, pahare,
farfurii (fig. 7/3- 8) . Din cadrul ceramtcu ornamentale me nionm o cahl, aflat n stare fragm e ntar, nesmluit, cu reprezentarea unui cavaler cu sabie (fig. 8/ 1); de asemenea, un fragment ,
provenind de la o cahl nesmluit, cu reprezentarea unui cavaler cu flamur (fig. 8/2).
n groapa cu resturi menaj ere s-au gsit i
trei monede: una emis de Sigismund III (15871632), pentru oraul Riga, de tipul solidus, alta
em i s tot de Sigismund III, la anul 1627, i

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

.\SEZ.\RL\ :I!EDIE\.,\LA DE!..\ TG. TROTP

1ltima -- emisft de Cuslav Adolf ( 1611- 1632),


pentru oraul Riga (fig. 10/7-9).
O contribuie deosebit{t la cunoaterea unor
a<;:,pecte ale culturii materiale din aezarea medieval de la Tg. Trotu, o aduce descoperirea, in
suprafaa cercetat, a numeroase fragmente eera-

mice, fragmente de cahk, ol>il'cte de fier ~i moncdc. Astfel, menion{un g{tsirea unui fragment
de la o cahl ncsmltuitrt, uecorat cu motive
vegetale stilizate i, a{ind analogii cu tipuri (k
cahl descoperite la Iai i datate in secolele
XYI-XVII (fig. 9/1) 1c,, ca i o alt{t cahlrt, de

~ ~P...o,s==~'--pm

1~--pSm

~Sm

LEGENDA
mm-Pmnt

t:P==9..~....rm

negru arabil

miiil-Pmnt cenusiu deschis-nivel sec. XIV -XV

'

O-Pmnt cenuiu tnchis-nflel sec. XVI-XVII


f-=---1-Pmtnt

galben murdar-viu
,.,_Crbuni
e!:J-Pietre
~-Fragmente ceramice
;,:-::;::.-Oase
tP<!O -Chirpic ars ( buc:. vetre)

Fig.
Fig.

(J,

f1.

Tg. Trolu~. l'lauul ~i profilul gropii di 11 seciu11ea Ylll.


Tg. Trot u. !'lan ct profil de la fossc de la scctiun YIII.

asemenea in stare fragmentarrt, nesm{tluit, cu


reprezentarea unui cavaler (fig. 9/3). Mai amintim
o oal{t cu toart, lucratft la roata rapidft, din
past de culoare crmizie, datind de la inceputul
secolului al XVI-lea (fig. 9/4.).
Dintre obiectele de fier, mentionfun douft virfuri de s{tgei, de tipul celor c~ pcduncul, ca i
un exemplar de tipul celor cu tub de inmnuare
(fig. 9/2, 7, 8), un fragment de secer, o verig
trilobat pentru prins curelele de la hamuri i
cpestre, o scoab{t - toate datate stratigrafic in
secolele XVI-XVII (fig. 9/5, 6, 9).
Monedele gsite in seciunile VIII i IX sint
emisiuni de la Sigismund I (1506-154.8), Sigismund II August (154.4.-1572), Maximilian II

(1564.-1576), Rudolf II (1576-1608), \lehmed


III (1595-1603), Sigismund III (1587---1632) i
Gustav Adolf (1611-1632) (fig. 10/2-4., 6-9).
Continuarea investigaiilor arheologice intr-o
zonft imediat apropiat, n vederea descoperirii
unor construcii, se impunea i datoritft faptului
cft arftturile de primvarft scoteau la suprafaft
urme de pietre i buci de mortar. n acelai
timp, localnicii menionau c n perimetrul unde
este lotul de folosin al locuitorului Svescu
Dumitru s-ar afla un beci vechi. Pentru verificarea acestei suprafee de teren, ce era situat

16
AI. Andronic, Eugenia Neamu,. i 1\1. Dinu, op. cit.,
p. 247, fig. 54f3.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

2i0

AL. ARTIMON

Fig. 7 . Tg.

Trotu.

Fig. 7. Tg.

Obiecte din groapa din secolul al XVII-lea.

Trotu.

Objets de la fosse du XVII 0 siecle.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

A ~ E Z A l{L\ >IE LHEVAL.\ UE LA TG. TI<VT U:;i

271

'
6

.8
7
Fig . 8. Tg. Trotu . Obiecte din g roapa din secolul a l X VII-lea.
Fig. 8. T g. T rot u . Obj ets de la fosse du X VIIe siecle.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

272

AL. ARTIMON

.._ .....

4
6

-
7
9
Fig. 9. Tg.

Trotu.

Fig. 9. Tg.

Trotu .

Obiec te din secolele X\ 1- X II.


Objets des XVI-XVIIe siecles.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

()
J

--

JO

Fig. 10. Tg.

Trotu.

Monede

podoabe din secolele XVI-XVII.

Fig. 10. Tg. Trotu. Objets de parure et monnaie des XVI www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

xvne

siecles.

AL

ARTi~ION

LEGENDA
O

~ Pmnt cenu~iu nchis-arabil

05

2m

~=-.,..--

Pmnt cemJf?i:J deschis- nivel sec XV-XVI

Pmnt galben -ViiJ

o:::~c:::aC)

Mortar

0 0 Pietre

Fu ..,daie pietre ru

Fig. 11. Tg.

Trotu.

Fig. 11. Tg.

Profilul peretelui de 'lest al

Trotu.

seciunii

X.

Profil de la paroi ouest ele la section X.

la circa 50 m sud de locul unde efectuam de


mai muli ani cercetri arheologice, am procedat,
n toamna anului 1981, la trasarea sectiunii X,
orientat nord-sud, cu o lungime de 17 m i o
lime de 2 m (fig. 1). Din observaiile efectuate
n sectiunea X a reiesit c n aceast zon urmele
de lo~uire snt rare: aici descoperindu-se doar
cteva fragmente ceramice din secolele XV -XVII.
Adncirea spturilor a permis descoperirea unor
morminte i a zidurilor unei construcii de cult
(biseric).
Observaiile stratigrafice ne arat c zidurile
construciei, din care s-a dezvelit o mic poriune, realizate din bolovani de ru de diferite
dimensiuni, legai cu mortar, pornesc de la un
strat de pmnt de culoare cenui -nchis. Pe
nivelul de clcare s-au surprins buci de mortar,
crbuni i fragmei1te ceramice caracteristice secolului al XV-lea (fig. 11). De la acelai nivel au
fost spate i gropile celor 15 morminte dezvelite

(fig. 5/c).
Mormintele de nhumaie cuprindeau sicrie depuse la o adncime variind ntre 0,60 i 1,00 m
fa de nivelul actual de clcare. Morii au fost
nhumai n poziie intins pe spate, cu braele
aezate fie n paralel cu corpul, fie ndoite din
cot, cu palmele pe piept sau abdomen. La unele
schelete, o palm se sprijinea pe piept, iar cealalt pe abdomen. Ritul practicat era cel cretin,
nhumaii fiind orientai cu capul la vest i picioarele la est, cu mici deviaii datorate poate
anotimpului n care s-a fcut imnormntarea.
Inventarul mormintelor este extrem de srac, att
din punctul de vedere al numrului de obiecte,
ct i din cel al calitii i valorii artistice a aces-

tora. Dintre cele 15 morminte numai patru aveau


piese de inventar. Astfel, n l\1.2 s-a des o perit o
moned emis de Sigismund I ( 1506-154~) pentru
Polonia (fig. 10/1). n lVI.5 s-au gsit do.1 nasturi
globulari (foarte friabili), n M.11 - o moned,
emisrt de ~Iaximilian II pentru Ungaria (fig. 10/5),
iar n l\1.14- mai multe copci folosite la ncheiatul hainelor (fig. 10/10).
Fiind doar un sondaj, nu emitem concluzii finale asupra acestor complexe medievale. Descoperirea unei biserici, a cimitirului din jurul ei,
toate situate in apropierea locuinelor cerceta te
n anii anteriori, arunc o lumin nou asupr a
acestui vechi centru orsenesc. n viitor se impune
cercetarea integral a b'isericii i cimitirului, continuarea srtpturilor arheologice n zona locuinelor i atclierelor meteugreti I?e~tru a !1~
forma o imagine clar asupra geneze1 l evolu 1e1
istorice a acestui centru urban din Moldova medieval.

L'HABITAT MEDIEVAL DE TG. TROTU

L'autcur se rapportc aux in,cstiga_;tions arche?logique


cntreprisPs il. Tg. Tmtu pcndant 1981. A cdtc occaswn, on a
dt'cotucrt une habitation clcs XIV- XV siecles, unc fosse
du X\'l[C sieclcs, les murs d'une cglisc ct 15 tombeaux des
X\'--XVllle siccles.
Dans des di1 crs complcxes archeologiqucs on a decouvert
dC's nombreux materiaux, il. saroir ceramiquc d'usagc menager, c(-ramiqueornamentalc, <les objds <'Il fer ct des monnaic 5:
Les rccherches archeologiqucs cffectuccs ont contribue <t
la clarification des quclques informations historiques conce;t
nant 1'6volution de !'habitat medibal de Tg. Trotti, pendan
les XIV- X VIle sieclcs.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Cercetrile

arheologice de ia complexul rnonutnenteior


feudale de la Ceteni, jud. Arge

LCCIAN

CHIESCU,

SPIRIDON CRISTOCEA

Complexul de mc:mmcntc medievale de zid de


la Cettcni, cercetat de Dinu V. Rosetti, cu unele
intreruperi, din 1940 pn n 1969, nu a reinut
pn acum dect parial atenia specialitilor,
deoarece investigarea lui nu era ncheiat, iar
autorul nu-i spusese nc ultimul cuvnt, chiar
dac publicase deja dou rapoarte de interes
maxim 1 . n 1981 am preluat sptura rmas
neterminat n cel mai important sector al staiunii, investigarea prilejuind noi i relevante constatri att n privina celui mai vechi monument
de aici, neexplorat pn la capt de campaniile
anterioare, ct i n privina celui de al doilea.
Din aceste motive, relum aici prezentarea succint a complexului de monumente medievale n
ansamblu, cu planuri i imagini din ultima campanie, care completeaz i uneori modific sensibil pc cele anterioare.
Dup cum se stie, la limita estic a statiunii
medievale de la Cettcni, la confluenta Vii' Chiliilor cu Dimbovia, ~e afl un compl~x medieval
cu caracter de unicat: trei biserici de zid ce se
succed nemijlocit, una lng alta, pe toat durata
secolelor XIII-XVIII. i este important de
reinut, de la nceput, constatarea c evoluia,
n timp i spaiu, a celor trei monumente medievale de zid se desfoar dinspre monticulul
stncos "Cetuia" sau "Cetuia lui Negru Vod",
n vrful cruia se afl cetatea medieval de zid,
cercetat anterior i atribuit de unii lui Seneslav,
spre apa Dimboviei, aadar de la nord la sud
i nu invers. Numai identificarea in teren, cercetarea i numerotarea monumentelor ca atare s-a
fcut n ordinea invers cronologiei lor (fig. 1}.
Biserica nr. 1. Mai nti a fost identificat n
anii 1940-1941 i cercetat n anii 1958 i 1965
biserica nr. 1, n form de nav, compus din
altar, naos, pronaos, i pridvor, cu zidurile fundaiei fcute din bolovani de piatr i buci de
crmid prinse cu mortar, iar cele ale elevaiei,
parial pstrate, din blocuri de piatr cioplite,
casetate cu crmizi i legate cu mortar de var.
Edificiul a fost parial dezvelit in 1981, pentru
a-i fi intocmit planul exact (fig. 1; 3/1; 4/3}, i
are lungimea de aproximativ 20,50 m i limea
de 6,5 m. Abscisa este semicircular la interior
i poligonal la exterior, dimensiunile interioare
1 Dinu V. Rosetti, Materiale, 8, 1962, p. 78--86; idem,
Monumente istorice. Studii i lucrri de restaurare, 1969,
p. 94-98.

I ANIOARA

SION

ale compartimentelor fiind de 3 m x 3,88 m (altarul), 5,98 x 4,65 m (naosul), 2,59 x 4,65 m
(pronaosul) i probabil 4,50 x 4,65 m (pridvorul).
Dei n 1981 din pridvor nu se mai pstra dect
latura de nord a acestuia pe lungimea de 2 m
(fig. 1 ; 3/1) forma i dimensiunile acestuia snt
consemnate, din fericire, de planul ce nsoete
raportul publicat n 1969 2 Pc latura de
nord, la exterior, n dreptul peretelui despritor
dintre pronaos i pridvor, se aflft baza turnului
unei scri ce ducea, probabil, la clopotni.
Turnul, poligonal la exterior i semicircular la
interior, are peretele gros de 0,65 m, iar dimensiunile interioare de 1,25 x 1,25 m. Se pare c
el a fost adugat ulterior deoarece zidria lui nu
se ese bine cu peretele de nord al bisericii, iar
fundaia sa este mai puin adnc. Spre deosebire
de celelalte dou monumente, de care va fi vorba
imediat, n cuprinsul bisericii nr. 1 de la Ceteni
nu s-au gsit deloc urme de fresc, acest monument prnd a nu fi fost zugrvit deloc la interior,
exteriorul fiind decorat prin iruri de blocuri de
piatr casetate cu crmizi.
Pe nivelul de clcare al edificiului au fost descoperite, n 1958, fragmente ceramice din secolul
al.XVII-lea. l\Iai important este ns constatarea,
fcut tot atunci, c monumentul n discuie a
suprapus mormintele aparinnd altui edificiu mai
vechi (biserica nr. 2), uneori fundaia sa suprapunnd sau chiar tind gropi de morminte mai
vechi, unul dintre acestea fiind datat cu moned
de la Vladislav I (1364-1376) 3 Acestor importante elemente de datare li se adaug observaia
stratigrafic potrivit creia drmturile bisericii
nr. 1 suprapun direct nivelul de construcie i
distrugere al edificiului mai vechi (b. 2}, ceea
ce a determinat pe autorul cercetrilor efectuate
aici in 1958 i 1965 s da teze construirea acestui
lca n cursul secolului al XY-lea 4 Potrivit
acelorai observaii monumentul a funcionat i
in cursul secolelor urmtoare, dezafectarea lui
prind a se fi petrecut n a doua jumtate a secohilui al XVIII-lea, turnul scrii spreclopotni
putnd fi adosat monumentului probabil n timpul domniei lui Matei Basarab.
2

3
4

Dinu V. Ros<'tti, Monumente istorice ... loc. cit.


ldem, Materiale, 8, 1962, p. 79.
ldem, Monum<>nte istorice ... p. 95.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

1 276

L.

CHIESCU

AN<OARA

"ON

r------------------------------------------- SP. CfRSTOCEA,

-~:

__ .;

..-:-.::.;

/:J

\
,,\

\~,\ \;if<",~~)
\:

'..C

,.

.'\.

-:

,>,~-

;'
/~ --~-

-- ~-: .'

_;-

'

,,::-<.:~

. ..

\ si-

r-''~~~

._,..._ .....
,.,.:.-

r ,,,

,,''.':,'j;"i':..':\~:

.\:',' , ;::.

siT

.. - . . .

\)

.-;

\\

\\
V

ot...-+7
1 2 J 4- ,. .,
i-~i....t-' a g

;,_SrJ!"!

Fig. 1. Ceteni. Planul general al


Fig. ). Ceteni PI
.
complexului de monument
.
an general d u complexe des monuments.
e.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

1cf'1

CETENI :;;l

CERCETRI ARHEOLOGICE LA CETENI, JUD. ARGE

Biserica nr. 2. In partea nord-vestic a monumentului precedent, la numai 3 m distan de


colul pstrat al acestuia, au fost identificate, in
1958, i cercetate, in 1965, resturile zidurilor unui
edificiu mai vechi, care a fost denumit in mod
firesc biserica nr. 2 6 Dei mult distruse de o
revrsare ulterioar a Dmboviei, resturile acum
pstrate ale bisericii nr. 2 indid cu claritate un
plan sigur treflat i nu in form de nav cum
greit s-a crezut i consemnat n planurile i rapoartele publicate anterior 8 Din acest al doilea
monument nu s-au pstrat decit absida altarului
cu deschiderea interioar de 4 m i adincimea de
2,80 m, absida nordic cu deschiderea de 3 m
i adncimea de 1,35 m i doi contrafori neobi
nuii: unul perpendicular pe jonciunea absidelor
cellalt perpendicular pe mijlocul absidei nordice. Chiar i aa, este ct se poate de evident
vorba de resturile unei biserici treflate, cu abside
semicirculare atit la interior cit i la exterior,
cu ziduri groase de 1 m n elevaie i fundaia
groas de 1,25 m i adnc de 1 m, construite
exclusiv din pietre mari, parial cioplite, sau
pietre mai mrunte prinse cu mortar de var. Spre
deosebire de biserica nr. 1, in construcia zidurilor bisericii nr. 2 nu s-a folosit deloc crmida,
fiind practicat, n schimb, decorarea pereilor
cu fresc. Pe peretele exterior s-au gsit nc
resturi de tencuial de culoare alb-glbuie, iar
pe cel interior buci de tencuial zugrvit cu
dungi subiri i o dung roie. In interiorul monumentului s-au gsit, n 1958 i 1965, multe fragmente de fresc colorate negru, albastru, verde,
brun-rou, i galben 7 In partea estic, sudic
i nordic a monumentului au fost gsite i cercetate citeva morminte care i-au aparinut i
care, dup cum am vzut, se aflau i pe locul pe
care mai trziu a fost ridicat biserica nr. 1.
Mormintele aparinnd bisericii nr. 2 de la Cet
eni au avut monede de la Ioan Vatatzes (1222,
1254), Bella IV (1245-1270), Carol Robert (b
tut nainte de 1329), Vladislav Vlaicu (13641376) i Alexandru cel Bun (moned anepigraf) 8
Dat fiind apropierea celor dou monumente
pn acum prezentate, stratigrafic s-a constatat c
drmturile bisericii nr. 2, sub care se afl mormintele menionate, alctuiau un strat compus
din pietre, moloz i fragmente de tencuial zugrvit, care a fost nivelat, ceva. mai tirziu, cu
prilejul construirii bisericii nr. 1 i suprapus,
apoi. de drmturile acesteia. Cronologic, s-a
constatat, de asemenea, c in umplutura prii
de vest a. bisericii nr. 2 au fost gsite resturile
unei stive de crmizi noi, nefolosite, depozitate
5

Ibidem.
Ibidem; idem, Materiale, 8, 1962, p. 78. Planul treflat
al monumentului n-a rezultat nicidecum numai n 1981.
Ruina restaurat n 196.'5 i 1966 sub supravegherea lui Dinu
V. Rosetti, pstrat astfel pn astzi, are plan treflat i nu
bazilica!, aa cum apare n rapoartele menionate, publicate
anterior.
7 Dinu V. Rosetti, Materiale, 8, 1962, p. 79.
1 I&idem, p. 81.
1

277

acolo cu prilejul construirii ultimei biserici, cea


cu nr. 1. Pe baza tuturor constatrilor de ordin
stratigrafic, numismatic, cronologic i stilistic,
avind in vedere in special mormintele cu monede
de la Ioan Vatatzes i Bella IV, precum i unele
fragmente ceramice convingtoare 9 , datarea monumentului s-a fcut n a doua jumtate a secolului al XIII-lea, funcionarea lui fiind dovedit,
mai cu seam, de mormintul cu moneda anepigraf de la Alexandru cel Bun, pn in secolul
al XV-lea, cind o mare revrsare a Dmboviei
va fi distrus-o in mare parte. Biserica nr. 2, cu
plan treflat, de la Ceteni constituie legtura
cronologic nemijlocit ntre biserica nr. 3, de
care va fi vor ba ndat, i biserica nr. 1, iar pe
plan general romnesc reprezint cel mai vechi
monument de acest gen dup biserica de la NicuIi el din secolele XI-XII.

Biserica m. 3. In fine, spturile arheologice


din 1965 au identificat i dezvelit parial, la
13 m nord-est de biserica nr. 2 i la 20 m nord
de biserica nr, 1, resturile unui alt monument de
zid i mai vechi, din aceeai categorie, inlat
chiar ling piciorul monticulului "Cetuia". Cercetarea acestui al treilea monument a durat destul
de mult timp i datorit faptului c cea mai mare
parte a fundaiilor sale erau acoperite de o stnc
imens desprins din monticulul alturat, se pare,
in timpul unei mari micri seismice. Intrucit
marele bloc de stnc ce a pus capt existenei
bisericii de piatr nr. 3 de la Ceteni a fost
nlturat cu greutate de noi n 1969-1973 cercetarea monumentului s-a fcut, in mod obiectiv,
n trei etape distincte i anume: 1965-1968;
1969-1973; 1981. Suma tuturor cercetrilor de
aici demonstreaz c biserica nr. 3 a fost zidit
din blocuri mari de piatr cioplite rectangular,
prinse cu mortar de var extrem de tare, nu numai
lng piciorul monticulului "Cetuia" dar ohiar
adosat acestuia.
Biserica nr. 3 este un edificiu solid, din categoria bisericilor-sal, cu absida semicircular ps
trat pn la nlimea de 1,40 m fa de podea,
cu deschiderea interioar de 4,14 m i adncimea
de 2,75, cu masa altarului de 1,10 m X 0,65 m
pstrat pn la nlimea de 0,60 m i cu noasul
dreptunghiular cu dimensiunile interioare de 7,55 X
6,20 m i grosimea zidurilor de 1,10 m (fig. 1).
Pentru ridicarea edificiului de zid n acest loc,
terenul n pant de lng piciorul monticulului de
stnc a fost nivelat printr-o depunere de nisip
a crei grosime crete de la est la vest i de la
nord la sud, pe msura inclinrii pantei naturale,
pn la peste 1 m deasupra nivelului medieval
de clcare. Zidul de vest i parial cel de sud snt
"fundate" in aceast depunere de nisip pn la
8

Ibidem, p. 8, fig. 3/10-18,27-30, 39; 6/6-8; Jf25, 38


din past cenuie sml
specific ceramicii bizantine din secolul al XIII-lea (Ibidem, fig. 3f32).

i, mai cu seam, fragmentul ceramic


uit n culoarea verzuie a oului de ra

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

278

L. CHIESCU, SP. CIRSTOCEA, ANIOARA SION

adncimea de 1 m, pe ct vreme cele de nord i


est snt "fixate" cu mortar direct pe stnca natural, cioplit special n acest scop. Din aceast
cauz baza funda tiei nu este uniform, ea fiind
mult mai adncit pe latura de vest a naosului,
unde se pare c zidul iniial, care va fi avut tot
ltimea de 1,10 m, a cedat la un moment dat,
fii~d refcut apoi mult mai trainic, cu grosimea,
iari inegal, de 1,50 la captul de nord-vest
i 1,72 m la cel de sud-est, edificiul primind, cu
acel prilej, contraforii n colurile laturii vestice
i pe mijloicul celei sudice, nu ns i pe cea nordic,
"fixat" pe stnc i adosat acesteia. Numai
astfel credem c se poate explica faptul c pe
latura de sud contrafortul este evident adosat
naosului, pe ct vreme contraforii de col snt
organic esui de zidul de vest, mult mai gros
i cu o alt structur dect celelalte. Este, oricum,
evident, o biseric-sal auosat pe jumtate monticulului "Cetuia", cu pereii acoperii cu o spelndid pictur, de factur bizantin, de cea mai
bun calitate. Peretele interior al absidei pstra
nc, pe toat suprafaa, deteriorat, dar vizibil
nc, soclul pictat cu romburi succesive completate cu unghiuri de linii trasate cu vopsea roie
pe fondul alb al tencuielii. La nlimea de 1 m
fa de podea, soclul este limitat de o linie orizontal de vopsea roie, lat de 4-5 cm, de la
care pornea pictura propriu-zis cu figuri. n
altar i naos, dar i la exterior, au fost gsite,
n toate campaniile, numeroase fragmente de
fresc cu culori vii diferite de la negru, albastru
i verde pn la rou i galben i chiar fragmente
de inscripii slavone. n interior, nivelul de clcare
al naosului este cu aproximativ 0,30 m mai coborit fect al altarului, legtura intre ele fcn
dus-e prin dou trepte din pietre, nc pstrate
parial. Podeaua propriu-zis era alctuit dintr-un dalaj, dovada n acest sens fcnd-o att
partea nc pstrat a acestuia, n faa mesei
altarului, ct i existena, peste tot, n interior,
a unei pomosteli de lut galben argilos, groasrt
de 4-5 cm, ce acoper stncile i stratul nivelator de nisip i este acoperit de un strat uniform
de mortar, pe care au fost fixate dalale.
n coltul de sud-vest al monmentului, la exterior, a 'fost gsit, la 2 m distan, varnia constructorilor, cu dou faze distincte de folosire,
acoperit cu drmturi i multe fragmente de
fresc, identice cu cele din interior, ceea ce ne
face s credem i mai mult c monumentul a
fost pictat i pe dinafar. :Mai mult decit att,
prezena abundent a fragmentelor de fresc
peste varni pare a demonstra, o datrt in plus,
c zidul sudic, initial al naosului, a cedat la un
moment dat i od~t cu el a czut i fresca dcasupra varniei, refacerea lui explicnd atit grosimea
sa deosebit, cit i contraforii de col organic
legai la el. Deopotriv, prezena pe multe fragmente de fresc din interior a unor dungi i pete
de culoare mai nou peste cea veche pare a sugera c s-a efectuat, cu acelai prilej, completarea

pe alocuri a picturii iniiale, parial deteriorat


dup o prim etap de folosin.
Dup ce va fi funcionat o vreme n forma
pn aici prezentat, bisericii nr. 3 i-a fost adugat,
ntr-o a treia etap, pe latura de vest, un pridvor
cu lungimea de 6,80 m i limea de 7 m a crui
baz suprficial
stnc legate cu

din pietre de riu sau buci de


lut (i nu cu mortar) suprapune
direct resturile varniei mai vechi i indic prin
toate elementele componente o amenajare uoar
i stingace, foarte departe de soliditatea i fineea construciei mai vechi. Chiar i aa, existena
pridvorului ale crui ziduri de vest i sud au la
baz grosimea de 1,10 m, iar cel ele nord de 0,90
m, este oricum dovedit, desi n-a fost consemnat
de nici unul din rapoarte}~ anterioare de sp
tur, atit de resturile nc pstrate parial n
1981 ale funda i ei i care indicau a do sarea pridvorului la vechea construcie n dreptul celor doi
contrafori din colurile naosului, ct i de planul
realizat in timpul cercetrilor din 1968 de E.
Mironescu i rmas pn acum nepublicat. Planul
lui E. Minorescu consemneaz cu exactitate forma
i dimensiunile reale ale pridvorului ct i semibordeiul din a doua jumtate a secolului al XIII-lea
i prima parte a celui urmtor care a suprapus
i distrus nu numai parial contrafortul din colul
de nord-vest al naosului, cum precizeaz lapidar
raportul publicat n 1969 10 , ci i o bun parte
a laturii de nord a pridvorului.
Fundamental rmne ns constatarea c acest
deosebit de important monument al culturii feudale romneti i-a incheiat existena la mijlocul
secolului al XIII-lea, foarte probabil n urma unui
seism ce a provocat desprinderea stncilor din
monticulul "Cetuia". ntr-una din crpturile
uriaei stinci, czut peste biserica nr. 3, am'
descoperit, n 1969, toate cioburile unui pahar
ceramic din past roie, asemntor cu vasul din
mormntul nr. 9, cu lespezi de piatr din necropola de la Ceteni, mormnt datat cu moned
de bronz bizantin, tiat, de la Alexios III
Anghelos Commen (1195-1203) sau de la Ioan
Vatatzes (1223-1254), singurii mprai bizantini
care au tiat monede n timpul domniei, cel mai
tirziu la mijlocul secolului al XIII-lea 11 . Distrugerea violent, prin prbuirea unei stinci din
monticulul alturat, a bisericii nr. 3 de la Cet
eni, aproximativ in jurul anului 1250 este susinut, dcpotriv;'t, de un mormint descoperit in
1965 in biseric i in care s-au gsit "un denar
unguresc din argint, moned btut in prima
jumtate a secolului al XIII-lea: .. alt moned
njumtit, de bronz, btut in imperiul bizantin cam n aceeai vreme ... i un inel sigilar
din argint avnd gravat pe scaun o floare de
Dinu V. H.osetti, Monumente istorice ... , p. 97.
Lucian Chitescu, CercArh, 2, 1976, p. 171, 176,
'
fig. 10/1 i 3.
1o

11

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

181

C ER C ETRI ARHEOLOGI CE LA CETEN I , JUD. ARGE

16

17

Fi g. 2. C e te ni. 1- 7 fragmente cera mice geto-daci ce ; 8 mo ned geto-d ac ic d e tip grecesc; 9 s fr ed el get o-dacic;
16 - 18 pi ese d e a rmam ent feudale; (secolele XIII - XIV); 10 - 15 fragm e nte ce ramice din seco lul XIII.
Fig. 2.

Ce te ni

1- 7 fragm ents ce ramiques geto-daces ; "8 m o nnaie geto-dace d e type grec ; 9 p er<yoi r geto-dace ; 16 - 18
pieces d'armam ent feodal des XIII - XIve siecles ; 10 - 15 fragments ceramiques du XIII siecles .

crin stiizat" 12 n groapa mormntului s-au gsit,


de asemenea, moloz i resturi de fresc provenite
din drmturile edificiului, constatare ce a fcut
s se considere, nc de atnci, n chipul cel mai
logic cu putin, c "groapa de mormnt a fost
spat dup demolare bisericii i deci, conform
inventarului aflat n mormnt, biserica nu mai
era in picioare la mijlocul veacului al XIII-lea" 13 ,
mormntul n discuie fiind de atribuit, prin urmare, celuilalt lcas de cult care-1 urmeaz cronologic imediat i ~nume bisericii nr. 2, cu plan
treflat. Trebuie precizat, de altminteri, c cele
cteva morminte descoperite pn acum n sec1 2 Dinu V.
bizantin, din

R osetti , Monumente is torice .. . , p. 96. Moneda


bronz, njumtit, nu putea fi emis, cum am
d ect de Alexios III Anghelos sau Ioan Vatatzes.

vzut,
13 Ibidem.

torul "monumente" aparin n totalitate bisericii


nr. 2. Snt nmormntri de excepie i vor fi
aparinut de aceea, _ unor demnitari importani,
laici sau religioai, ai centrului politic de aici,
inventarul lor fiind sugestiv n acest sens. Necropola centrului voievodal de la Ceteni, din care
au putut fi cercetate pn acum 35 morminte,
este situat n partea opus sectorului "monumente"., la limita nord-vestic a statiunii. Pe nivelul" de clcare din exteriorul biseri~ii nr. 3 a fost'
gsit, de asemenea, o moned bizantin de aur
de la acelai mprat bizantin de la Niceea, Ion
Vatatzes, iar dup cum am vzut, un semibordei
din a doua jumtate a secolului al XIII-lea a
distrus parial contraforul din colul de.nord-vest
al naosului i a suprapus zidul pridvorului. Toate
aceste elemente de datare, mpreun, cu frag-

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

280

L. CHIESCU, SP. CtRSTOCEA, ANIOARA SION

Fig. 3. Cete ni. 1 complexul d e monumente feudale :


2 absida bisericii nr. 3; 3 masa altarului din biserica nr. 3

Fig. 4.

Fig. 3. Ceten i . 1 complexe d es monuments feodaux


l\!.bside de l'eglise n 3; 3 table de l'autel de l' eglise ll0 3.

Fig. 4.

Ceten i.

Ceteni.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

1 biserica nr. 3; 2 biserica nr. 2; 3 biserica nr. 1.


1 L 'eglise n 3; 2 l' eglise n 2: 3 l'eglise
n 1.

CERCETRI ARHEOLOGICE LA CETENI, JUD. ARGE

mentele ceramice bizantine smluite n culoarea


verde a oului de ra (fig. 2/10} sau romneti
nesmluite (fig. 2/11-15}, gsite n umplutura
de nisip de sub biseric i chiar n nivelul medieval
de sub umplutur, confirm pe deplin existena
monumentului nainte de 1250 i aseriunea mai
veche c .. ne aflm n faa celui mai vechi monument feudal descoperit pn, n prezent n ara
Romneasc" 14 . Pornind de la aceste considerente
i innd seama de soliditarea construciei iniiale,
al crei plan a devenit, datorit presiunii stncilor
dinspre nord-est spre sud-vest, din dreptunghiular
trapezoidal (fig. 1). de adosarea contraforilor i
refacerea zidului de vest ntr-o etap ulterioar
de zugrvirea i apoi completarea i retuarea
picturii dup o perioad de funcionare i degradare parial, de adosarca pridvorului ntr-o ultim
etap, sntem obligai s considerrtm c zidirea
monumentului s-a frtcut cel mai trziu la nceputul secolului al XIII-lea. Avem astfel a face
nu numai cu cel mai vechi monument medieval
de zid de la sud de Car pa i, dar i cu cea mai
concret dovad a organizrii superioare a societii romneti pe plan politic, cultural i religios
cu mult nainte de crearea statului independent.
Cele mai vechi monumente de zid, de rit ortodox,
ce se succed nemijlocit pc toat durata secolului
al XIII-lea i chiar mai trziu la Ceteni, sub
u Ibidem, p. 97.

281

protecia cetii i autoritii politice de aici,


prima o biseric-sal pictat, cealalt biseric
treflat, de asemenea pictat, ofer o imagine
elocvent i cuprinztoare asupra ceea ce a in-

semnat un centru voievodal romnesc n perioada


de maxim nflorire, aadar naintea statului
domnesc, independent.

FOuiLLES ARCHEOLOGI QUES ~ANS LE


COMPLEXE DE MONUMENTS FEODAUX
DE CETENI, DEP. D'ARGE

Les fouilles archeologiques, reprises en 1981, dans la sta


tion de Ceteni, dep. d' Arge, ont cond uit a la decouverte
sur un etroit platt-au situe an pied de la butte de .,Ceti!.uia"
d'un complexe de monuments qui representent un unicum:
trois eglises roumaines bties en pierre et en brique et qui
se succedent depnis le XIIIe jusqu'a XVIIIe siecles.
L'eglise n 3, Ia plus ancienne (fig. 1), appartient a la categorie des eglises-nef de rite est ortodoxe, aux murs peints
au fresque et on peut la dater entre le debut du XIII siecle
et 1250 approximati1cment. Tout pres, a 13 m vers le sud,
se trouve l'eglise n 2, dont le plan est trefle (fig. 1), elle aussi
peinte au fresque et datee entre 1250 et la fin du XV sil!cle.
Des le xve siecle jusqu'au XVnie siecle on note l'existence
de l'eglise n 1, btie en pierres et briques mais depourvue de
fresques. Les premiers deux monuments (b 3 et B 2) sont
Ies plus anciennes eglises roumaines en pierre et en briques
connus jusqu'a present au sud des Carpates et dont la presence
et succesion attestant ici-m-me l'existence d'un centre politique feodal roumain, tout au long du XIII sieclcs.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Cercetrile arheologice de la Piua Petri


(Oraul de Floci), corn. Giurgeni, jud. Ialomia
LUCIAN CHIESCU, A~CA PUNESCU, TEODOR PAPASIMA

Cea de a 7-a campanie arheologic din centrul


urban mdieval azi disprut, Oraul de Floci s-a
desfurat, ca i cele precedente, n trei sectoare
distincte i anume: I sectorul "Mnstire"; II
sectorul locuine; III sectorul biserica nr. 2.

XVII-lea, cnd socotim c atelierul a incetat s


funcioneze iar refacerea bisericii nr. 1 s-a terminat 3 .
TT. SECTORUL

LOCUINE

J. SECTORUL MNSTIRE

n campania arheologid1 a anului 1080, urm


rind surprinderea limitei r:isritene a necropolei
aparinnd bisericii nr. 1 1 , au fost scoase la lumin
i urmele unui atelier de prelucrat osul (atelierul
nr. 2). Cercetat parial atunci din cauza marilor
sale dimensiuni 2 , s-a impus cercetarea lui integral n cursul campaniei urmtoare. n consecin, n vara anului 1981, alturi de caseta
W9, lsnd martori de 0,40 m ltime, s-a deschis
caseta WIO (7,35 X 2 m) i, perpendicular pe
axul acesteia, la jumtatea lui, seciunea XLI
( 10 X 1,50 m). De o parte i de alta a seciunii,
lsnd martori de 0,40 m, s-au deschis sectiunile
XLIII (10 x 1,50 m) i XLIV (10 x 2,SO m),
(fig. 1). Peste tot, ntre 0,40-0,75 m adncime,
s-a surprins podeaua atelierului, iar n a doua
jumtate a seciunilor, limita sa septentrional.
Pe podea, care se prezint sub forma unei suprafee orizontale de pietre mici (neregulate ca form)
crmizi i olane fragmentare, s-au gsit diferite
obiecte din os, finite (fig. 2/9-15) i n curs dee
prelucrare (fig. 2/1-8), precum i o foarte mare
cantitate de oase de vite mari i mici, materie
prim folosit n procesul productiv. Pe baza
descoperirilor monetare, atelierul nr. 2 de la
Oraul de Floci a fost datat n prima jumtate
a secolului al XVII-lea.
n casetele W9a i W7a au fost descoperite i
cercetate total mormintele nr. 175 i 176 din
cuprinsul necropolei aparinnd bisericii nr. 1. n
caseta W6a a fost cercetat complet i mormntul
nr. 174, surprins in campania anului precedent
Perpendicular pe axul casetelor W4-9 i seciunii XXXVI a fost spat seciunea XLV (19,10
X 1,50 m) care, adincit pn la 1,50 m, a mai
surprins alte 6 morminte Cele mai multe dintre
cele 9 morminte descoperite in 1981, dac nuchiar toate, snt cronologice posterioare atelierului, fiind fcute dup jumtatea veacului al
1 Rezultatele sp.turilor au fost prezentate n CercArh, 3,
1979, p. 199-206 i 4, 1981, p. 120- 126.
2 Retultatele au fost prezentate ntr-o form rezumativ
in Materiale, Braor, 1981 i n extenso n CercArh, 5, 1982.

Cele cteva seciuni (XXXIX; XL


XLII i
XL \'I) practicate pe ambele maluri ale vechiului
curs, nc vizibil, al Ialomitei, la vest de locuinta
cu fundaia de piatr, au' stabilit c, cel puin
n zona sondat, terenul a fost mult rzuit de
lucrrile agricole. Nivelul de locuire i de incendiu de la sfritul secolului al XVIlea este
complet rzuit, urmele sale aprnd numai sporadic
iar cel mai vechi, din secolul al XV-lea, este
extrem de srac n vestigii. Drept urmare, au fost
surprinse i cercetate numai resturile unei locuine incendiate la sfritul secolului al XVI-lea.
Din aceasta au fost recuperate numeroase fragmente ceramice, mai cu seam de oale-cahl,
intre care i dou oale cu toart, intregibile, din
past roie-crmizie, cu corpul bombat i marginea dreapt, decorat la exterior cu incizii
paralele (fig. 3/1-2), precum i o penset de
bronz (fig. 3/3).
III. SECTORUL BISERICA nr. 2
i n 1981 s-a continuat cercetarea necropolei
din jurul bisericii nr. 2, prin sparea seciunilor
XXXVIII a (15 x 2 m) i XXXVIIIb (13 x 2
m) n dreptul absidelor laterale ale edificiului de
zid. Cele dou seciuni, practicate la 0,50 m de
cele din campania precedent 4 , au ncheiat, practic, cerctarea necropolei n jurul absidelor bisericii nr. 2. Cele 44 morminte cercetate n aceast
campanie, care se adaug celorlalte 188 investigate anterior, snt mult mai srace, ca inventar,
dect cele precedente. n total au fost descoperite
22 monede datate din secolul al XV-lea pn n
3 N. Conovici consider c a doua faz de funcionare a
bisericii ncepe n secolul al XVII-lea (CercArh, 3, 1979,
p. 200). Dar, deoarece este greu de crezut c lcaul de cult
i atelierul ar fi putut coexista, considerm c terminarea
reconstructiei bisericii coincide cu dczafectarea atelierului,
moment p~ care l-am plasat la jumtatea veacului al XVII-lea.
4 CercArh, J,
1979, p. 224-228; CercArh, 4, 1981,
p. 139- 140.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

SXLIV

/'f

175

,
,
,
,
,
,
,
, , , , ,,
, , , , , , ,,
,
,
,
,
,
, , , , ,, ,
, , , , , , , , ,, ,
,
, ,
, , ,,
,
-r~;-,-,',

, ,,

, ,

!'1

tl9 181,

1'! 178 11182


11 11177
180

, , ,

, , ,
, ,
, ,
, ,
1

-,
~

,,

,,

S XLIII

~'(
4
'-------'--'

3m

lo ooGS;r de oar/
'

PLANUL ATELIERULUI
Fig. 1.

Oraul

1' ', ,':JPodt>aua alelierulu/

s xxx v1

Fig. 1.

S XLI

..

-LW....::a:__---,-------=====~=i:::.......~

Oraul

DIN SECTORUL" MNSTIRE


(campaniile 1980~ 1981)

u D~

LA

ORAUL

de Floci. Planul atelierului nr. 2 de prelucrat osul.

de Floci. Plan de !'atelier n 2 ou on travaillait enos et on confectionnait des boutons.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

DE FLOCI

284

L. CHI'fESCU, A. P.l.UNESCU, 'f. PAP.\Sn!A

..

3
~

1 f

-;
9

....._

Q-

12

.,

-@

_ _....4

Oraul de Floci. Piese descoperite pe podeaua atelierului nr. 2: 1-8 n curs de prelucrare; 9-15 finite.
Oraul de Floci. Pieces decouvertes sur le plancher de !'atelier n 2: 1-8 en differcntes etapes de finisage; 9- 15

Fig. 2.
Fig. 2.

produits en os finis.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

285

CERCETAR ILE ARHEOLOGICE DE I.A PIUA PETHII

~3

Fig. 3.

Fig. 3.

Oraul

Oraul

de Floci. 1-2,5-6

ceramic;

4, Il discuri ornamentale; 8

plac

de

teracot;

7, 9, 10 podoabe.

de Floci. 1-2, 5-6 ceramique: 4, 11 disques ornementaux; 8 plaquc decorative; 7, 9, 10 objets de parure.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

286

L. CHITESCU, A.

PUNEscV, T. PAPAS!MA

secolul al XIX-lea 5 , un inel din argint cu piatr,


o copc din bronz (fig. 4/7, 10), trei bumbi din
metal comun i Il nasturi din os fcui, de bun
seam, n unul din cek trei atcliere descoperite
pn acum la Oraul de Floci 6 Cea mai timpurie
moned descoperit pn acum n necropola nr. 2
reprezint i cea mai veche urm arheologic clar
descoperit pn n prezent n vatra oraului
medieval romnesc de pe Ialomia. Este un
cvarting emis de Sigismund I (1386-1437), btut
la Kremnitz i descoperit n S XXXVIIIb, la
adncimea de 0,75 m, ntr-o zon n care locuina
din cel mai veci nivel de locuire incendiat snte
perforate de gropile. unor morminte. Moneda de
la Sigismund, gsit n cel mai vechi nivel de
locuire al Oraului de Floci, confirm ntrutotul
coninutul izvoarelor scrise care atest aezarea
urban romneasc numai ncepnd cu anul 1431 7
n rest, majoritatea monedelor descoperite n
1981 aparin secolelor XVIII-XIX i au fost
gsite mai cu seam n morminte de copii. Frecvena
mare a mormintelor de copii (aproape jum
tate din cele 44) ne face s ne gndim la o molim,
poate chiar la una din epidemiile de cium, foarte
frecvente n aceast vreme 8 , care au produs multe
5 Identificarea mon~delor a fost fcut de colega Paraschiva Stancu, creia i mulumim i pe aceast cale.
8 CercArh, 5, 1982.
7 CercArh, 3, 1979, p. 232.
9 P. Sania..rian, Ciu:n1.. Din epiiemiologia tr~cutului romnesc, Bucureti, 1932, p. 219 i urm.

victime, mai cu seam n rndul copiilor i al


femeilor tinere.
ntruct unele din gropile mormintelor au fost
spate n nivelul de drmturi, se pare c n
ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea biserica nr. 2 era n ruin, iar cimitirul continua s
funcioneze pe o arie mai restrns i pentru o
perioad scurt de timp.

RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES
(ORAUL DE FLOCI) DEP.
DE IALOMIA

A PIUA PETRI

RESUME
La VIIeme campane archeologique deroulee en 1981 sur
l'emplecement du centre urbain roumain, Oraul de Floci
(Viile de Floci), nous a permis d'investiguer integralement
!'atelier n' 2 pour la production des objets enos (fig. 1) date
dans la pr~miere moitie du xvne siecle. Dans le secteur des
habitation; en torchis sur cadre de bois ont ete decouverts
des materiaux du xvre siecle (fig. 3/1-3, 5-6, 8, !0). Dans
le secteur de !'cglise n 2 ont ete investiguees i i tombes, qui
s'ajoutent aux 188 tombes investigm!es anterieurement,
touts datees entre le xve et XIX siecles. Le plus ancien
temmoignage archeologique en faveaur du debut de la vie
urbaine dt~ la Viile de Floci est constitue par une monnaie de
Sigismund I (LJ86-14.37), dccou'!Crte en 1981 dans la necropole qui est phc5c autour de l'cglise 11 2. Eile confirme !'Information co:nprise dans les sourccs ecrites qui mentionnent
l'existence de cc:tte viile dans la plaine roumaine depui3 H31.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Cercetri

arheologice n zona fostei curi


din C1npulung - Muscel

domneti

CII. CA);TACCZil\0, SP. CRISTOCEA, T. TRMBACIU

Cercetrile efectuate n 1981 la ansamblul fostei


curi domneti din Cmpulung-Muscel, continund

pe cele din anii 1975- 19J7, au urm{trit sondarea


unei zone neatinse de spturile campaniilor anterioare: partea de nord-est a incintei ansamblului medieval. n acest scop a fost prelungit
seciunea longitudinaBi trasat n 1977 n axul
bisericii domenti (S. 15), continuat pn n extremitatea estic a actualei incinte, n vecin
tatea terasei inalte a Rului Tirgului, cu o ntrerupere de circa 40 m impus de materialele depozitate la est de zidul care separ cele dou incinte, spaiul respectiv urmind a fi cercetat ia
viitor. Lungimea seciunii spate in 1981 depftete 35 m. Limea fiind de 2 m.
Stratigrafia zonei cercetate prezint unele asemnri cu cea constatat in extremitatea estid
a S.l/ 1977, situat cu circa 20 m mai la sud:
Terenul era relativ plan pin in preajma pantct
care marca marginea terasei; exceptnd aceast
din urm zon nu a fost constatat, in suprafaa
cercetat in acest an, efectuarea unor nivelri masive, grosimea depunerilor fiind puin mai mic
n comparaie cu partea de sud a incintei.
.
Deasupra pmntului viu, galben cu pru~dt,
a unui strat foarte subire de pmnt glbm-c~
nuiu i a unui strat subire de humus cenu_m
cuprinznd rareori pietri, a fost constatat extstena unei lentile a crei grosime ajunge la 0,50
m, cuprinzind muli bolovani, care se intind~ pe
o ltime de 8,10 m, pn la circa 6 m de margmea
terasei. Singurele materiale arheologice gs~te
r.tre bolovani snt cteva fragmente ceram1ce
lucrate cu mna, unul decorat cu caneluri, altele
proYenind dintr-un vas cu gura larg, fundul ngust
decorat cu mici proeminene, databile n prima
epoc a fierului. Lentila cu bolovani apare ca ?uprapunndu-se direct, n partea de nord, unm st_rat
de pmnt cenuiu lipsit de materiale arheologtce,
avnd partea superioar marcat de urme _de
crbune. Aspectul lentilci cu bolovani ne ammtete de bolovanii cuprini n valul aflat n partea
de sud-est a incintei, descoperit n 1975, iar l
imea ei este apropiairt de cea a Yalului menionat.
Dac grosimea mic a stratului cu bolovani descoperit n S.15 mpiedic considerarea sa ca r
mi a unui val, similitudinile in ce privete
aspectul i limea ar ngdui presupunerea ort
ne aflm in faa unui nceput al lucrrilor i~
vederea amenajrii defensive, la care se va ft
renunat probabil datorit existenei, in ime-

diatrt apropiet'e, a marginii destul de abrupte a


te;asei. Prezena acestui strat poate fi pus n
legtud cu stratul cu bolovani descoperit in 1977
la circa 20-30 m spre sud i sud-vest de zona
cercetat n 1981, strat aflat in aceeai poziie
stratigrafic i n care se gseau de asemenea
sporad:ce fragmente ceramice hallstattiene.
Depuneri subiri, reprezentnd o nivelare a terenului, au fost descoerite la est i la vest de lentila
cu bolovani menionat: un strat nu prea gros
de p{tmnt cenuiu cu pietri i respectiv un strat
subire de pmnt cenuiu, n care s-au gsit i
citeva fragmente ceramice databile in secolele
XVI-XVII i alte citeva fragmente de crmid
(cu dimensiunile de 32 x 20 x 3,5 cm). La partea
superioar a acestor depuneri se afl nivelul de
construce al unei mari cldiri cu ziduri de piatr
i crmid, cldire situat la marginea terasei.
Depunerea ce corespunde perioadei de folosire a
acestei cldiri are o grosime mic. Deasupra ei
se afl un strat de moloz reprezentnd nivelul de
demolare al construciei, avind ling zidul de vest
al acesteia grosimea de 0,50 m.
Nivelului de demolare a cldirii i se suprapun
depuneri cu materiale databile in secolele XVIII
i XIX (inclusiv o moned din 1867), desprite
de lentile de moloz. La est de construcia menio
nat sptura nu a putut ajunge pn la nivelul
corespunztor ridicrii ei. Datorit pantei terenului, nivelrilc i straturile de moloz au aici
o grosime deosebit de mare. Zidul de incint actualmente pstrat, zid avind o fundaie adnc de
circa 0,60 m, are nivelul de construcie deasupra
unui strat ce se. suprapune tuturor straturilor de
demolare i nivelare, fiind sensibil ulterior dezafectrii construciei din apropiere.
.
Situatia stratigraJic i materialele arheologice
descope~ite indic o datare a construciei cldiriii
n secolul al XVII-lea, a dezafectrii i demolrii
ei in secolul al XVIII-lea i a ridicrii poriunii
din zidul de incint vizibil actualmente-"in secolul
al XIX-lea.
Cldire descoperit n apropierea tcrasei din
dreapta riului Trgului era orientat aproximativ
NNE-SSV i avea dimensiuni remarcabile: l
timea sa fiind in interior de circa 8,50 m. Grosimea
~idurilor exterioare era de peste 1,20 m ; s-a
descoperit unul din zidurile interioare, avind grosimea de circa 0,60 m. Zidurile exterioare erau
construite din piatr cioplit sumar i crmid,

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

GH. 1. CANTACUZINO, SP. cfRSTOC~A, ST. TRh!!iACiti

288

Fig. 1. Cmpulung - ansamblul fostei curi domneti. R.uinele construciei descoperite n partea de est a ansamblului.
1, 2 vedere dinspre vest; 3, 4 vedere dinspre est.
Fig. 1. Cmpulung- ensemble de l'ancienne residence princiere. Ruines de la construction decouverte a l'extremite
estique de l'ensemble. 1-2, vue du cote ouest; 3-i, vue du cote est.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

CERCETRI

ARHEOLOGICE LA C!MPULUNG-MUSCEL

281

Fig. 2. Cimpulung - ansamblul fostei c uri d o mneti . Ruinele co n stru c i ei descoperite n partea de est a ansamblului . 1 fereastr spre interiorul incintei; 2, 3 intrare din spre exterior.
Fig. 2. Campulung - ensemble de l'ancienne residence princiere. Ruines de la construction decouverte a l'extremite
estique de l'ensemble . 1 - fenetre vers l'interieur de l'enceinte; 2,3 - porte.
dispus in cite dou, trei ori ase asize. Dimensiunile crmizilor snt in general de 30 X l,O x
X 3,5 cm, fiind folosite i fragmente de crmizi
mai grofi.se, de 7 cm. In construcia zidului in
terior a fost utilizat numai piatra legat cu
mortar .
Fiind ridicat pe un teren in pant, construcia
avea ncperi al cror nivel de clcare se situa sub
nivelul terenului din interiorul incintei mns
tirii, dar corespundea in linii mari ou nivelul solului din partea opus, de la marginea terasei. Pe
aici se fcea i accesul n respectivele ncperi.
In aceast parte a fost descoperit o intrare avnd
o lime care depea 1 m i o nlime care dep
ea 2 m. S-au putut constata unele transformri
ln zona montantului intrrii care a fost dezvelit

de spturi - o spargere a zidriei, probabil pentru introducerea cadrului uii. n zidul gros dinspre curtea mnstirii s-a descoperit o deschidere
cu limea de 0,75 m, o fereastr aflat la circa
2,30 m deasupra nivelului de clcare din interiorul incperii. Fereastra avea un ancadrament de
piatr, gros de 15 cm, cu o deschidere lat de
0,60 m.
Zidurile descoperite delimiteaz marginile a
dou ncperi situate de ambele pri ale unui
perete interior. Mrimea exact a acestor nc
peri nu a putut fi inc determinat. In imediata
apropiere a intrrii mai inainte menionate, spre
nord, s-a descoperit (in peretele nordic al seciu
nii) un ieind de zidrie pstrat pe o poriune de
20-30 m lng zidul gros cu care se ese, restul

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

290

CH. I. CANTACUZINO, P. DIACON'ESCU, G. ~!IH--\.EscV

fiind demolat. Ne putem ntreba dac este vorba


de captul unui alt zid perpendicular pe zidul
exterior al cldirii, sau eventual de resturile unui
pilastru angajat n aceasta din urm. n primul
caz zidul ar limita o ncpere lung de peste 8 m
i lat de circa 3,20 m, iar n cea de a doua eventualitate ncperea ar putea fi de. cel puin dou
ori mai lat.
Cercetrile au mai furnizat i alte date privind
aceast construcie. S-au mai pstrat resturi ale
pardoselii de crmid din interior. Pereii erau
tencuii i acoperii cu o zugrveala din care s-au
gsit fragmente ornamentate cu motive geometrice
i rozete realizate n diferite culori - alb, galben,
negru, rou etc. Au mai fost descoperite numeroase fragmente de olane precum i un fragment
de ancadrament de piatr profilat. Restul materialelor arheologice - ceramic databil n secolele XVII i XVIII sau unele fragmente de cahle
ornamentale ~ au fost descoperite la exteriorul cl
dirii, n nivelrile ulterioare dezafectrii acesteia.
Spturile efectuate n 1981 nu au putut preciza n ntregime planul construciei ale crei
resturi au. fost descoperite. Ea era o cldire de
mari dimensiuni, cu o lime de circa 11 m la
exterior, cuprinznd o serie de ncperi, nalte de
peste 3 m, aflate cu peste 2 m sub nivelul terenului din interiorul incintei mnstirii dar la o
cot apropiat de cea a cilor de acoes cu care
comunicau, spre. marginea terasei Rului Trgului.
Dup cum s-a putut constata din prile descoperite, acce~_ul se fcea dinspre exterior, cldirea
avnd ferestre spre interiorul incintei. Proporiile constr'uciei, grosimea zidurilor, particularitile care decui:g din modul dispunerii sale pe
teren, la marginea pa:ntei, precum i grosimea deosebit de mare a stratului de drmtur din interior, indic existena cel puin a nc unui nivel.
Rezultatele cercetrilor arheologice mai sus
prezentate puse n legtur cu datele documentare cunoscute ndreptesc presupunerea identificrii construciei ale crei resturi au fost descoperite cu prvliile i hanul mnstirii, ridifate n timpul lui Matei Basarab i menionate de
hrisovul din 10 aprilie 1647 1 Cldirea a fost
drmat n 173 7, n timpul rzboiului austroruso-tu.rc 2 , dup ce "n aa numitul han sau pr
ylii". se purtaser lupte ntre husari i ieniceri 3
Cjiva ani mai trziu, n 1746, incinta hanului unde
se fcea trgul, ca i prvliile, aveau s fie menionate ca fiind ruinate din timpul rzboiului
<;lintre turci i austriaci 4 Ele nu au mai fost
refcute.

!.Acad. R.S.R., i/CLIX; vezi i 1. Rluescu, Cmpulung


1\.luscel. Monografie istoric, Cmpulung, 19i3, p. 79.
2 1. Rluescu, op. cit., p. 29- 30.
8 N. Iorga, Acte ~i fragmente cu privire la istoria romnilor
adunate din depozitele de manuscrise ale Apusului, Bucureti,
189,, p. Ji5.
4 !nsemnrile din cltorie ale mitropolitului Ungrovlaliiei
!Yeojit I, trad. de Ghenadie Enlceanu, n "BOR", an. III,
febr. 1877 p. 180.

Datele documentare privind construirea i


apoi distrugerea hanului i prvliilor mnstirii
corespund aadar datrii stabilite pe cale arheologic a construirii i distrugerii cldirii care ne
pr~cup. mpreun cu indiciile documentare privind poziia pe care o ocupau prvliile fa de
restul ansambllui mnstirii - la est de incintae
care ncrmjura biserica i la nord de bolni s, ele
constituie argumente n sprijinul identificrii propuse. Nu trebuie exclus o legtur ntre zidurile
descoperite in 1931, i urmele sesizate mai spre
nord n timpul lucrrilor de construcie executate
aici n 1960 6 Putem presupune c ncperile ale
cror resturi au fost descoperite adposteau pr
vliile, iar la. nivelul superior se vor fi aflat nc
perile hanului. Proporiile impuntoare ale construciei, calitile arhitectonice, atenia special
acordat amenajrii interioare, trebuie in mod
special remarcate.
Cercetrile arheologice efectuate la Cimpulung
n anul 1981 nu au dus la descoperirea unor vestigii aparinnd reedinei voievodale din secolul
XIX-lea, restrngnd numai aria in care acestea
vor trebui cutate. Nu era exclus ca ele s se fi
aflat pe locul ocupat n prezent de unele construcii moderne din curtea Liceului Dinieu Golescu.
S pturile au scos la iveal n acest an numai urme
care pot fi legate de momentul amenajrii valului
de bolovani i pmint din secolului al XIV-lea
Rezultatele cercetrilor din 1981 prezint ns
interes prin descoperirea resturilor unei cldiri
legate de anumite aspecte nsemnate ale vieii
conomice din Cmpulungul medieval.

c RECHERCHES ARCHEOLOGI QUES DANS


LA ZONE DE L'ANCIENNE RESIDENCE
PRINCIERE DE CMPULUNG

En 1981 les fonilles arclH~ologiqnes dans la zone de !'an.


cienne n'sidence princicre de Cmpnlung ont ete concentrees
dans la partie est de l'ensemble. On a pu ctablir une correspondence entre certain dcp6ts dont la prcsence a ete constatee
ici et le moment de l'amenagement - au xrve siecle - d'un
vallnm vers la limite ~ud de l'ensemble. Les fouilles ont permis
la decouverte des reslcs d'une construction en pietre et briques de grand~s proportions (aproximatirement 11 m de
largeur), situee partiellement au-dessous du niveau du terrain
a 1'interieur de l'enceinte et en meme temps au niveau du sol
vers la limite de la tcrrassc. Les donnces archeologiques et les
mentions des documcnts permettcnt d'identifier ces restes
de constructions avec IPs magasins ct l'au!Jerge du monast~re,
construits en 16~6- 16~7 et detrniles en 1737.

R.uescu, op. cit., p. 177.


Mru, tiri noi asupra cumplexului istoric al mnstiri
curii domneti din Cmpulung Muscel, BOR, LXXXIII,

I.

FI.

al
Il- 12, 1965, p. lOll.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Cercetri

arheologice n zona

central

GH. 1. CANTACUZINO, P. DIACONESCU,

Cercetarea arheologic a zonei centrale a oraului Trgovite, supus prefacerilor urbanistice,


poate mbogi informaiile privind nceputurile
i apariia vieii urbane ntr-un centru cu un rol

nsemnat n istoria rii Romneti. n acest


sens, aciunea de punere n valoare a cunoscutului
ansamblu medieval Stelea a prilejuit continuarea
cercetrilor arheologice ntreprinse aici n 19691972 i 1980, urmrindu-se mbogirea informaiilor privind evoluia acestui ansamblu precum i
vestigiile mai vechi existente aici, descoperite n
parte prin cercetrile anterioare. S-a avut astfel
n vedere precizarea planului beciului ale crui
ruine se afl spre nord-est, a cldirilor ale crei
resturi fuseser sezisate la nord de turnul de intrare, precum i determinarea traseului zidului de
incint al mnstirii din secolul XVII-lea. n
acest scop au fost trasate seciuni n partea de est
a ansamblului (S. XXI, orientat aproximativ
nord-sud, de 7 X 1,5 m), n partea de vest a acestuia (S. XXII, orientat aproximativ est-vest,
de 12 x 2 m) i perpendicular pe latura de est
a corpului de cldire de lng turn (S. XXIII,
de 12 x 1m), precum i casete la limita dintre
turn i cldirea alturat, pe latura de nord a
acesteia i n colul de sud-vest al incintei.
Spturile efectuate au dovedit o intens locui.re aparinnd epocii n;edievale, nc~pnd din ~1tima parte a secolulUi XIV-lea. Dm cercetnle
precedente erau cunoscute aici urme detabile la
sfritul secolului XIV -lea - nceputul secolului
XV-lea, ntre care i o moned de la Mircea cel
Btrn. In spturile din 1981 au putut fi scoase
parial la iveal .trei ~ocuine de !ipul semibordeielor, precum ~l mat n;ulte gron. le~ate toat.e
de UJ) orizont bme prectzat strahgraftc, databtl
p~ baza materialului ceraJ?ic la finele secolului
XIV-lea nceputul secolullll XV.
Locuinele de la sfritul secolului al XIV-lea
snt adncite pn la 0,40-0,60 m de la partea
s,uperioar a unui strat subire cenui?-~l~ui .cu
urme de crbune, suprapus humusulUl l pamuitului viu. Ele reprezint astfel aici cele mai vechi
complexe de locuire medieval. Forma acestor
locume este recta~gular .. n ~ener~l ~ putut fi
determinat numat una dm dtmensmm, de respectiv 3,40 m (L.l), 3,30 m (L.2) sau 3,60 m (L.3).
In cazul locuinei L.l s-au putut constata, la
marginea gropii, urmele existenei a 6 pari groi
de o 08-0,12 m, la o distan de circa 0,50 m
unul' de altul. Depunerile corespunztoare folo-

oraului Trgovite

G. MIHESCU

sirii locuinelor snt destul de subiri. Li se suprapun depuneri ulterioare dezafectrii; in unele
pri - n partea de vest a incintei - straturi
de pietri, urme de crbune sau arsur.
Deasupra depunerilor nu prea groase corespunztoare secolului XV-lea se afl nivelul de construcie a beciurilor din partea de nord-est a ansamblului i al corpului de cldire aflat la nord
de turnul clopotni, care, innd seama de poziia stratigrafic i de materialele arheologice descoperite, pot fi datate la sfritul secolului al
XV -lea sau la nceputul secolului XVI-lea. n
partea de nord-est a incintei s-a putut constata
cum zidria de piatr a beciului taie parial locuina semingropat de la sfritul secolului XIV-lea
- inceputul secolului XV-lea precum i depunerile corespunztoare etapei imediat ulterioare
dezafectrii acesteia.
Au fost confirmate i completate observaiile
stratigrafice mai vechi privind raportul ntre
fundaia cldirii de la nord de turn i nivelul corespunztor construirii ctitoriei lui Stelea spta
rul, din ultimul sfert al secolului XVI-lea. Intre
cele dou etape se interpun depuneri i nivelri
de pmnt cu bolovani sau pietri. Transformrile
bisericii de la sfritul secolului XVI-lea i demolrile efectuate ctre finele primei jumti a
secolului XVII-lea n legtur cu lucrrile de
construcie iniiate de Vasile Lupu la 1645 snt
marcate de straturi de moloz. Depunerile i nivelrile ulterioare secolului XVII au fost parial
nlturate prin decaprile executate de antierul
de restaurare prin 1973-1975.
Cercetrile din anul 1981 au putut contura mai
bine imaginea cldirilor ridicate la pragul dintre secolele XV i XVI, cel mai trziu la nceputul secolului XVI-lea. Dac n anul precedent
putuse fi precizat limea celui de al doilea beci
din partea de nord-est a incintei - de circa 6 mde data aceasta s-a putut stabili care era lungimea
lui: circa 8. 70 m. Grliciul care asigura accesul
era, la rndul su, lung de aproape 9m i lat de
2 m. n raport cu beciul aflat cu 11-12 m mai
la vest, lat tot de 6 m, dar a crui lungime atingea circa 15 m i care era mprit n dou printr-un arc avnd pereii groi de peste 1 m, cel de
al doilea beci este de dimensiuni mai reduse,
avind pereii mai subiri, de circa 0,60 m. Deosebirile intre cele dou beciuri relativ apropiate,
orientarea puin diferit a unuia fa de cellalt,
diferenele in privina dimensiunilor i a grosimii

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

292

CERCETRI ARHEOLOGICE LA TIRGOVITE

zidurilor. indic faptul c ele aparineau unor


cldiri distincte, care au fost dezafectatc inaintea lucrrilor de construcie de la mijlocul secolului al XVII-lea.
S~tp~tturile au adus noi date privind cldirea
- contemporan n linii mari cu cele dou bcciuri
la care ne-am referit - aflat n partea de vest
a ansamblului, cldire la sud de care avea s fie
ridicat turnul de la intrare. O mic poriune din
fundatia coltului de sud-vest al acestei cldiri
fusese' descop'erit n 1970; i se suprapunea, parial. fundaia turnului. Construcia de care ne
ocupm a fost cercetat de aceast dat i n
alte puncte, ntre care pc aceeai latur de est,
la circa 7-8 m nord de turn. Fundaia din piatr
i mortar. adnc de circa O, 70 m, susinea zidul
din piatr alternnd cu cte o asiz de crmid,
din care se mai pstreaz o poriune nalt de
circa 0,50 m. n colul de sud-est zidria cuprinde,
ntre asizele de crmid, crmizi dispuse puin
inclinat. A putut fi precizat i limita dinspre
vest a acestei cldiri: latura din aceast parte
a turnului o depete cu 0,37 m, cldirea avind
aadar la exterior o lime de 8,80 m. Trebuie
remarcat faptul - scos n eviden de cercet
rile efectuate de arh. Cornel Ionescu - c peretele
sudic al cldirii se pstreaz pe o nlime mare,
latura de nord a clopotniei fiindu-i alipit.
Lungimea cldirii din sec. XV-XVI pare s fi
fost aproximativ aceeai cu a celei ridicate deasupra ei n secolul al XVIII-lea, adic de peste
29 m. Nu au putut fi executate mai multe sondaje pe latura de est, in interiorul actualului pridvor. n ce privete latura de est, zidul construciei din secolul al XVII-lea aflindu-se aici la exteriorul celui precedent, vor fi necesare cercetri
n interiorul ncperilor. n aceast ordine de idei
trebuie artat c in ultima ncpere dinspre nordvest a actualelei cldiri unde fusese amenajat
un beci prin secolul XIX. s-a putut urmri o poriune dintr-un zid u.terior fundaiei din secolul
XVII, aflat cu circa 0,70 m mai spre interior.
Zidul are urme de tencuial pn la o cot aflat
mult sub nivelul corespunztor secolului XVII.
Desigur c numai prin cercetri efectuate n interior vor putea fi lmurite problemele legate de
precizarea exact a suprafeei ocupate de construcie i a compartimentrii sale interioare. Cldirea
din partea de vest a ansamblului i-a continuat
existena i dup ridicarea ctitoriei lui Stelea sp
tarul, cnd la sud de ea s-a ridicat turnul clopotni, fiind integrat noului ansamblu monastic.
Ea a fost nlocuit la mijlocul secolului XVII cu
o alta care a folosit parial temeliile i puin din
zidurile celei anterioare.
Aspectul ansamblului care nconjura ctitoria
lui Vasile Lupu ni se nfieaz in linii generale
mai concludent n urma cercetrilor de pn acum
i a unor observaii efectuate in timpul diferitelor
lucrri de construcii. O incint de form poligonal neregulat, patrulater, era limitat la vest
de turnul clopotni, de chiliile aflate la nord de

acesta i de alt corp df' cldiri cu o lime mai mic,


circa 6 m, ale cror fundaii se mai pstreaz la
sud de turn. Alte urme de construcii, necercetate nc arheologic, s-au putut observa n lungul
laturii sudice. Spre nord se afla casa egumeneasc,
lng care, spre vest, se mai ridica un corp de
construcii, paralel cu latura nordic a incintci,
avnd o lime de 5,50 m. Rmne de lmurit care
era rostul zidului adugit. perpendicular pc latura
estic a casei egumeneti. care nu este exclus s
se fi unit cu latura estic a incintci. Ctre vest, o
a doua incint nchidea un spaiu cu o lime de
circa 12 m, limitat spre nord de un zid ale crui
urme se mai pstreaz parial la suprafa, in
prelungirea laturii de nord a corpului de chilii.
Traseul laturii de vest a putut fi precizat printr-o
seciune i trei casete. Intrarea se fcea in aceast
parte printr-o poart situat n dreptul clopotniei, avnd deasupra un arc sprijinit pe dou picioare masive de zidrie, ale cror fundaii, de
3,50 X 2 m, au fost cercetate la rndul lor. Lipsa
posibilitii obinerii unei relaii stratigrafioe ntre
zidul de incint exterior i turnul clopotni sau
corpul de chilii alturat las neclarificat datarea
sa exact, la mijlocul secolului al XVII-lea, ca
i restul incintei, sau la inceputul secolului al
XVIII-lea.
In spturile din 1981 au fost descoperite materiale arheologice puine i n stare fragmentar.
Din locuinele semiingropate provin materiale
caracteristice secolului XIV -XV, dup cum materiale databile n secolele XII i XIII i mai tirziu, au fost gsite n depunerile legate de diferitele
etape de construcie.
Trebuie subliniat, n ce privete ceramica
nesmluit, existena fragmentelor de borcane
cu buza profilat in form de treain, de oale
cu o toart avind buza dreapt, cu nuiri orizontale, de cni cu gura trilobat i picior inalt,
de urcioare decorate cu dungi lustruite, de capace
conice cu marginea decorat cu incizii in val sau
cu impresiuni, databile in secolele XIV -XV, sau
a unor fragmente de vase - urcioare, farfurii,
unele decorate cu angob, databile n secolul XV
sau XVI. Din categoria ceramicii smluite au fost
gsite fragmente de strchini i farfurii decorate
n tehnica sgraffito, colorate n glbui, verzui,
brun, castaniu, de farfurii de culoare verde, urcioare cu decor de culoare cafeniu-glbui i verde,
databile unele la sfritul secolului XIV-lea inceputul secolului XV -lea, altele in secolul XV- XVI
sau n secolul al XVII-lea. De remarcat i un
fragment de farfurie smluit cu decor de culoare
albastr, de provenien oriental.
Au fost descoperite de asemeni diferite fragmente de clahle: de cahle-borcan nesmluite, cu
gura circuar sau ptrat, cahle-plac dreptunghiulare, nesmluite, decorate cu motive vege
tale stilizate sau geometrice, discuri cu decor in
relief, dispus concentric, sau de cahle smluite,
de culoare verzui-cafenie, ntre care unele traforate sau de corni. Pot fi menionate i fragmente

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

GH. 1. CANTACUZINO, P. DIACONESCU, G. MJHESCU

de olane. Dintre obiectele de metal, in foarte


stare de conservare, trebuie amintite un
vrf de lance de form conic, un cui de balama,
un fragment de lam de cuit, precum i o bucat
de zgur de fier.
Cercetrile efectuate in 1981 n centrul oraului
Trgovite au fost relativ restrinse, dar interesul
lor nu se limiteaz la o mai bun cunoatere a unui
important ansamblu arhitectonic medieval care
va putea fi pus in valoare in cadrul sitematizrii
urbane. Datele obinute n aceast campanie se
adaug celor aduse de spturile din anii precedeni in legtur cu evoluia procesului de urbanizare a vechiului ora de scaun. Pentru prima dat
a fost documentat existena, n perimetrul ansamblului cercetat, a unei intense locuiri de la sfritul secolului XIV-lea - nceputul secolului
XV-lea, locuine modeste, care arat c n aceast
vreme nu se conturaser nc, in aceast zon,
caracteri~ticile urbane ale locuirii, care aveau s
fie vdite citeva decenii mai trziu prin locuina
de lemn cu pivni situat n apropiere,cercetat
n 1980. Trsturile urbane ale locuirii din acest
parte a Trgovitei, manifestate nainte de mijlocul secolului XV-lea, aveau s fie pregnante
dup alte citeva decenii, la sfritul secolului
XV-lea - nceputul secolului XVI. Din acest
timp ne snt cunoscute, pe suprafaa relativ restrns a viitorului ansamblu Stelea, trei construcii de zid: dou alecror beciuri au constituit obiectul cercetrilor i cldirea de dimensiuni deosebite
aflat cu circa 30 m mai la vest. Ni se pare destul
de ndreptit presupunerea unui caracter laic
al acesteia. Spturile efectuate incepind cu anul
1969 n zona sansamblului Stelea nu au dus la
descoperirea urmelor vreunui edificiu de cult
anterior celui din ultimul sfert al secolului XVI-lea.
Poate fi considerat puin probabil eventualiproast

293

s se fi aflat la sudsuprafaa destul de


restrns rmas necercetat, la fel ca i cea a
existenei unui lca de lemn ale crui urme s fi
disprut cu totul datorit construciilor ulterioare
i care s fi fost nconjurat de zidiri impuntoare.
Nu este de aceea hazardat s presupunem c
ctitoria lui Stelea sptarul nu a fost precedat de
un alt lca de cult, ci a fost ridicat in apropierea
unor cldiri de caracter laic existente anterior i

tatea ca un astfel de edificiu


vest de actuala biseric, n

care au putut fi integrate ansamblului monastic


de aici. Asupra semnificaiei acestor cldiri, remarcabile n contextul urbanistic al Trgovitei de la
sfritul secolului XV -lea i nceputul secolului
XVI, rmne n sarcina cercetrilor viitoare s ne
spun mai mult.

RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES A TIRGOVITE, AU CENTRE DE LA VILLE

Les fouilles effectuees a Trgo1ite, au centre de la Jille


ont complete les informations conct"rnant l'evolution de
l'ensemble architectural mCdieml de l'ancien monastl!re
Stelea. On a constate l'cxistencc d'un ni1eau d'habitation
datant de la fin du XI\" et du debut du XV siecle, auquel
appartiennent les fosses des 3 huttcs a demi enfoncees dans
le sol, decouvertes ici. Les rechcrches ont complete les informations concernant les restes d'une cave situee a !'est de
l'ensemble et d'un grand btiment en pierre et briques errig~
a !'auest. O n a precise du point de vue stratigraphique le
rapport des ces constructions a1ec le niveau d'habitation
anterieur, ainsi qu'avec les ruines de la premiere eglise Stelea,
errigee au dernier quart du XVI siecle. Les donnees concernant l'evolution du btiment situe vers l'ouest et le trac
du mur d'enceinte du monastere au xvr siecle ont ete
aussi enrichies.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Cercetrile

arheologice de la Poiata (jud. Gorj)

VENERA RDULESCU, GHEORGHE CALOTOIU

Localitatea Poiata - comuna Brseti este sipe malul sting al riului uia, la circa 4 km
nord-vest, n linie dreapt, de municipiul Trgu Jiu.
Ruinele medievale, aflate pe "Cmpul lui Ptru"
din localitatea mai sus menionat, 1sint amintite
la sfritul secolului al XIX-lea i nceputul secolului al XX-lea, de ctre Grigore Tocilescu 1 ,
Iuliu Moisil 2 sau Alexandru tefulescu, acesta
din urm presupunind existena aici a unor "mari
gospodrii ale familiilor boiereti" 3
Aceste considerente, ca i urmele de zidrie sesizate la suprafaa solului cu ocazia pereghezei din
primvara anului 1980 ', au determinat deschiderea antierului arheologic Polata-Brseti, cu
atit mai mult cu ct, n zona sud-carpatic., cercetrile privind reedinele medievale boiereti se
impuneau.
Sp1turile arheologice, ncepute n vara anului
1980 (18 august-6 septembrie) i continuate n
anul 1981 ( 16 iulie - 1 august), s-au desfurat
n trei sectoare.
tuat

SECTORUL 1

In acest sector a fost dezvelit fundaia de


a unei locuine cu beci, de plan dreptunghiular, notat de noi drept locuina feudal
"A". Orientarea, raportat la lungime, este NE-SV.
Dimensiunile, n interior, snt de 14,30 x 7,70 m 1
Fundaia construciei este realizat din bolovani de piatr, de dimensiuni mijlocii (circa
40 cm- 50 cm), legai cu mortar de culoare
alb-glbuie, avind n compoziie nisip cu granulaie mare i var. anul de fundaie, spat perfect vertical, a fost apoi cptuit cu bolovanii
temeliei. Zidurile pivniei, avind o grosime de
0,80 m, s-au pstrat pe o nlime ce variaz de la
2,30 m la 2,60 m, constind din 6-7 asize. Suprapiatr

1 Grigore Tocilescu, Note arheologice, mss. rom. 5141 la


Biblioteca Academiei R. S. Romnia, p. 18- 19.
u Iuliu Moisil. Arhivele Olteniei, V, 2-4, p. 3 (extras).
a Alexandru tefulescu, Istoria Trgu-]iului, Trgul- Jiului,
1906, p. 61.
La perieghezl!. au luat parte dr. Radu Popa i Ion Chicideanu din partea Institutului de Arheologie din Bucureti,
Venera Rl!.dulescu din partea Muzeului de Istorie al R. S. Romnia, Gheorghe Calotoiu i Petre Gherghe din partea Muzeului judeean Gorj.
& Venera Rl!.dulescu i Gheorghe Calotoiu, CercArh, 5,
1982, p. 119- 127.

faa interioar
d (fig. 1}.

a zidului apare aproximativ nete-

Pe lungimea ncperii s-a trasat seciune (S)


III, avind dimensiunile de 13 X 1,50 m. S-a
surprins parial nivelul de construcie, reprezentat printr-o crust subire de mortar. Dispuse la
distane egale una de alta, respectiv 3,50 m, au
fost gsite: o rini de mn cu diametru! de
0,38 m, o piatr de moar cu diametru! de 1,07 m
i un fragment de piatr de moar cu raza de
0,48 m. Aceste elemente, fixate n solul viu, P.e
axa longitudinal a ncperii, foloseau probabtl
in construcie, la susinerea unor stlpi de lemn
sau de zidrie(?), pentru planeul pe care il considerm a fi fost orizontal.
Cu ocazia dezvelirii zidurilor de NV, NE i
SE a aprut un pavaj din pietre de riu, amenajat in jurul zidurilor de NE i SE i pstrat pe o
lime de circa 2 m.
Perpendicular pe zidurile de NE i NV a~ fost
trasate seciunile (S) III A (5 X 1,~0 m) l respectiv (S) IV ( 10 X 1,50 m).
Solul viu a fost sesizat la adncimile de - 0,80m
i respectiv - l m, fa de nivelul actual de cl
care.
ln (S)IV, pe o lungime de 8 m de la zid, ntre
adncimile de 0,36 i 0,80 m a aprut un stra~
masiv de moloz constind din crmizi romane l
feudale, mortar, bolovani cuie provenit de la
dezafectarea locuinei. Subliniem faptul eli, in
ambele campanii arheologice, am constatat folosirea iglelor, a olanelor i a fragmentelor de tegulae mamatae, materiale aduse, probabil, de la o
construcie roman din vecintate.
In caroul 1, notar ea ncepnd de la zidul. de
NV al locuinei, la - 0,36 m s-a gsit un dm~r
de argint din anul 1569, emisiune pentru Ungana
de la Maximilian al Il-lea. Moneda, fiind gsit.
in stratul de moloz, constituie pentru noi un indiciu n sensul c funcionarea construciei amintite se plaseaz in a doua jumtate a secolului al
XVI-lea.
Cercetlirile de suprafa ca i sondajele executate n anul 1980 i 1981 au stabilit existena la
Poiata a cel puin nc patru construcii cu temelie din bolovani de piatr, legai cu mortar.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

CERCETRILE ARHEOLOGICE DE LA POLATA, JUD. GORJ

295

prezent: i limita in ._ aceast direcie a zonei


constrmte.
.
n acest se~tor a fost tra~at seciunea (S) V
(26 X 1 m) l, paralel spre est, (S) VI (9 x
X 1,50 m).
n (S) VI, la _ 0,35 m, orientat nord-sud, a
aprut zidul "L", format din bolovani de dimensiuni mijlocii, legai cu mortar. Zidul, pstrind
o lime medie de 0,80 m a fost sesizat pe o lungime de 7 m, fiind distrus spre nord, cu ocazia
uno~ lucr ri pentru nivelarea solului. La captul
sud1c a fost reperat un col al acestui zid, orientat spre est.
La vest de seciunea (S) V, a fost trasat caseta
VA (1.50 X 1,50 m). De la adincimea de 0,50 m,
a aprut, in intreaga caset, un col de zid, notat
"B", respectind aceleai principii constructive ca
i zidul "L" i pe care il punem in legtur cu
aceeai construcie .

Condiiil e de lucru nu au permis in anul 1981,


formularea unor concluzii cu caracter final privind planimetria acestei construcii. n c.ampaniile
viitoare vom insista in rezolvarea problemelor
legate de acest aspect.
n ceea ce privet e mat erialul recoltat, apari
nind in cea mai mare parte lo cuinei feudale "A",
not m diversitat ea i bog ia ceramicii uzuale i
C:ecorative, din pcate dest ul de fragmentar i
neintr egibil.

Ceramica uzual este lucrat la roat, din past


omogen, ars oxidant sau semioxidant. Majoritatea pieselor pstr eaz urme de ardere secundar.
Fi g. 1. Polata, jud . Go rj., Locui na fcml al " A".
Fi g. l. Polata, d ep . de Goij. L' habitatio n fcoda le " A".
1

SECTORUL II

La circa 50 m .est de zidul sud-estic al locuintei


feudal e "A" a fost cercetat parial o nou c;nstru ci e ("B") d istrus in mare parte de lu crrile
agricole. Pentru a stabili planul acesteia s-a trasat seciunea (S) I (30 x 1,50 m) orientat
NE-SV i casetele IA (3 x 1,50 m) i IB (2 ,50 x
X 1,50 m).
.
.
Au fost dezvelit e parial dou ziduri, orientate
NV-SE, grosimea lor fiind de 0,80 m, iar distana
dintre ele de 7 m. n stadiul actual al cercetrii,
nu putem aprecia dac ac eas t dimensiun e aparine limii sau lungimii construciei 6 .
SECTORUL III

La 277 m sud-vest de locuina feudalrt "A" au


fost reperate urmele unei alte construcii de zid,
constituind, dup datele pe care le avem pina in
8 Cercetrile nu au putut continua n acest sector din
cauza culturilor agricole.

Au putut fi constatate mai multe tipuri de buze


aparinind oalelor-borcan .{-fig. 2/ 1-4) fragmente
de vase de provizii (fig ~ 3/ 1) sau de pahare cu
. picior inelar (fig. 3/6). n cazul oalelor-borcan,
decorul obinuit const din incizii orizontale,
aplicate izolat sau in registru pe u.merii vaselor,
mai rar pe buze. Uneori acest registru este intersectat de o linie .in val. Ceramica decorativ con. st.rid din farf!lrii cu fund inelar, . sgrafitate i
striluite, discuri ou decor concentriC, in r elief
i cahle (fig. 4/1-5). Acest ea din urm, .destul de
numeroase i diverse ca metive Qrnam'entale, provin de la prbuirea unei sobe aflate la parterul
.. construciei. Amintim_.cahlele cu corp tronoonio
. 'i gura ptrat, i pe cele cu motive decora ti ve
vegetale, geometrice sau~ figurative , reprezentind
dou personaje, desp~rite de o cruce (Sfinii
mprai Constantin i Elena). Smalul este in
diferite nuane de verde, brun i galben .
Au fost gsite de asemeni i citeva obiecte din
metal (un- fragment de cheie, un fragment de
zbal, o limb de curea , dou. catarame mici,
dou aplice pentru u, diveie lame metalice,
mai multe cuie i piroane).
Materialul oeramic se nscrie tipologie n secolele XV i XVI, cu unele analogii in ceramica

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

296

VENERA RDULESCU, GH. CALOTO!U

Fig. 2. Poiata, jud. Gorj. Ceramidl. de uz comun din secolele XV-XVI.


Fig. 2. Poiata, dep. de Gorj. Cermique usuelle des xve- X VIe siecles.
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

CERCETARILE .-\RHEOLOG!C DE LA POL.o\TA, JUD. GORJ

--

Fig. 3. Poiata, jud. Gorj. Ceramicll. de uz comun din secolele XV- XVI.
Fig. 3. Poiata, dep. de Gorj. Ceramique usuelle des xve- XVI siecles.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

297

298

VENERA R.l.DULESCU, GH. CALOTOIU

,..

.. : .

Fig. 4. Poiata, jud. Gorj. Cahle

discuri ornamentale din secolele X\"- XVI.

Fig. 4. Poiata, dep. de Gorj. Carreaux de poele ct disqucs ornamentaux dt's


www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

xv

-XVI"

si~cles.

CERCETRILE ARHEOLOGICE DE LA POLATA, JUD. GORJ

descoperit

sau Vodia,
jud. Mehedini
Elementele oferite pn in prezent de cercetarea
de la Polata-Birseti, elemente concreti2ate att
prin existena unor construcii de zid cu pivnie,
precum i a materialelor ceramice, mai ales a celor
decorative, dovedesc prezena aici, in secolele
XV i XVI a unor curi feudale, n care confortul
i soliditatea unor locuine din piatr, se mpletesc cu gustul pentru decoraia interioar.
Continuarea cercetrilor la Poiata i propune
s aduc noi date privitoare la rolul economic,
politic i cultural pe care localitatea menionat
il are in istoria medieval gorjan i, implicit, in
cea a rii Romneti.
la Coconi, jud.

Clrai 7

7 N." Constantinescu, Coconi. Un sat din Cmpia Rom8n4


n- epoca lui 1\Iircea cel Btrn, Bucureti, 1972, p. 249, pl.
J5f5, Il. p. 250, pl. 16/1, 3.
_
e Gh. I. Cantacuzino, CercArh, 3, 1979, p. H 1. fig. 1/2,
IL !2, p. 442, fig_ 2/11, 14, 19.

LES

RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES
DE POLATA, DEP. DE GORJ
RESUME

A Poiata, commune de Brseti, dep. de Gorj. localit6


situee sur la rive gauche de la riviere de Suia, approximati;ement i km nord-ouest de la viile de Trgu Jiu, ont et~
identifiees les fondations en pierre des cinq constructions
mcdicvales.
Les recherches entreprises antre 18 aotlt- 6 septembre
1980 et 16 juillet - 1 aotlt 1981 ont etabli le plan, les dimen
sions ( 1'1, 30 x 7, 70 m) anssi bien que l'epaisseur des murs
(0,80 m) d'une des ces constructions notee l'habitation feodale
.,A". On a etndie partiellement des murs appartenant a
deux autres constructions de la meme epoque, notees .,B''
et .,C''.
L'inventaire decouvert, compose de materiei ceramique
non ~maille (fragments de vases de petite et moyenne taille,
pots, coupes a pied annulaire etc.) ou emaille (carreaux de
poele, disques ornamentaux et assiettes) ainsi que la mono aie
de 1569 nous permettent de dater l'ensemble de Poiata au
XVI 8 siecle.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Cercetrile
aezrii

arheologice din Necropola


medievale Ester- Trguor
GABRIEL CUSTUREA

In campania de spturi din anul 1981 au fost


continuate lucrrile in necropola aezrii Ester.
A fost trasat o seciune de 20 x 2 m, n continuarea lui SA 1980. Sectiunea este orientat
nord-sud. Scopul lucrrilor 'a fost acela de a surprinde limitele de nord i sud ale nccropolei.
Au fost cercetate 13 morminte de nhumatie, de
rit cretin. Orientarea schcletelor este V~E. cu
unele variaii determinate de anotimpul in care
au fost fcute nmormintrtrile. Corpul este, in
tate cazurile, ntins cu fata in sus, cu bratele impreunate pe abdomen (.~i 1 , ~12. :M4, M6, l\f7, Ms,
l\P 3 ) sau pe bazin (l\1 5 , l\11, M11 , M12) - fig. 1.
Mormintele l\1 i :\1 9 prezint abateri de la regul,
avind mina dreapt intins pc lng{t corp i mina
sting pe abdomen, respectiv, mina dreapt pe
piept i stinga pe abdomen. La l\16 se constatrt o
reinhumare (fig.l/2). Toate mormintele cercetate
prezint urme de sicrie.
Unsprezece morminte au inventar: monede,
inele, nasturi, cercei, paftale, medalioane, resturi
de esturi, potcoave de nclminte. Monedele
au fost gsite in general cite una in fiecare mormint, aezate intre miini, excepie fcnd M9 cu
o salb format din 14. monede i M12 cu trei
monede. M2 i M3 nu au nici un fel de inventar.
Inelele descoperite sint cu veriga lipit de chaton.
Paftalele au fost gsite in zona bazinului cu excepia mormntului 6, unde era pe piept. A fost descoperit o singur pereche de cercei (M 9 ), dintr-un
argint ou aliaj sczut, ou pietre din past de
sticl roie i albastr. Exemplare asemntoare,
datate n secolele XVI - XVII, s-au gsit in
necropola de la Piua-Petrii 1 . Monedele gsite in
M9 dateaz mormintul in a doua jumtate a secolului al XVIII-lea.
Prezentm n continuare inventarul pe morminte:
Mormntul 1, aflat la o adncime de 0,75 m,
este datat de un aspru emis de Ahmed III (17031730), gsit ntre mni. In zona bazinului s-a gsit
o pafta din bronz avnd aplicat n centru o floare
cu ase petale (fig. 211). De la git a fost recuperat un nasture globular, din bronz, format din
dou emisfere lipite ecuatorial, cu interiorul gol.
Mormntul 2, aflat la o adncime de 0,75 m,
nu are inventar.
1 L. Chiescu, N. Conovici, R. Lungu, A.
dulescu, CercArh, 3, 1979, p. 228.

Punescu,

Y. Rl!.-

Mormintul 3, aflat la o adincime de 0,60 m,


nu are inventar.
~Iormintul 4 se afla la o adincime de 0,82 m.
Pc inelarul minii stingi a fost gsit un inel din
argint, cu chaton-ul circular, cu piatr din past
de sticl albastr, cu capetele verigii lipte sub
chaton. Marginea chaton-ului este decorat cu
linie frnt (fig. 3/5). De pc piept au fost adunai
patru naturi din cositor, perforai la baza urechiuii de prindere. Nasturii snt formai din dou
pri lipite longitudinal (fig. 3/7).

Mormintul 5 se afla la o adncime de 0,65 m.


In zona bazinului a fost gsit o pafta din bronz
decorat cu flori cu apte petale i cu o bordur de
perle.
Mormntul 6, aflat la o adncime de 0,72 m,
este datat de o para emis n timpul sultanului
Mustafa III (1757-1774), gsit ntre mini. In
zona bazinului a fost gsit o pafta identic cu
aceea descoperit n M5 A fost recuperat un fragment de estur din ln de culoare glbuie.
Mormntul 7, aflat la o adncime de 0,78 m,
este datat de un aspru emis n timpul sultanului
Ahmed III. In zona pieptului a fost gsit un
nasture din cositor, asemntor ou cei descoperii
n M4. Nasturele este turnat ntreg i nu este perforat.
Mormntul 8, aflat la o adncime de 1 m, este
datat de o para emis n timpul sultanului Mahmud I ( 1730- 1754). De pe piept au fost recuperai patru nasturi asemntori cu cei descoperii
n M4 i M7. Pe inelarul minii stingi a fst gsit
un inel din argint, cu chaton-ul circular, cu piatr
din past de sticl albastr-verzuie, cu veriga
lipit de chaton.
Mormntul 9 se afla la o adncime de 0,87 m.
Pe piept au fost gsii nou nasturi globulari, din
bronz, formai din dou emisfere lipite ecuatorial,
cu interiorul gol. De la gt au fost recuperate o
salb din 14 monede otomane, din argint, cele
mai recente fiind emisiuni din timpul sultanului
Mustafa III i un irag de mrgele din pastl de
sticl de culoare verde, alb i roie. De asemenea,
a fost recuperat o pereche de cercei din argint,
cu corpul traforat, cu pietre din past de sticl
roie i albastr, cu trei mici prisme-pandativ

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

,,

lffij ~12
JITJ,,

S I
1980

NECROPOLA
TlRGUSOR
1981
.
'
1

Fig. 1. Este r-T irguor. 1 necropola ; 2 M8


Fig . 1. Ester-Tirguor. 1 necropole; 2 M1 .
www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

o
....

302

GABRIEL CUSTURE ...

Fig. 2. Ester-Tlrgu\l(lr. l-1 obiecte de podoaM.


Fig. 2.

Ester-Tlrguor.

1-1 objets de parures.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

NECROPOLA AEZARII )!ED!E\'ALE DE LA ESTERTRGUOR

1
6
:;~.

Fig. 3. Ester- Trguor. 1-8 obiecte de podoabil..

Fig. J.

Ester-Trguor.

1-8 objets de parures.


www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

303

304

GABRIEL CUSTUREA

(fig. 3/1). Din zona bazinului a fost recuperat o


pafta din bronz cu centrul decorat cu cite o floare
cu nou petalc, iar marginea decorat cu perle
(fig. 2/2). Au fost recuperate potcoavele de la
nclminte i resturi textilc din cordon: lin
alb i pnz roie. La inelarul minii stngi s-a
gsit un inel cu chatonul elipsoidal cu piatr din
past de sticl roie cu veriga eecorat cu perle
(fig. 3/4).
Mormntul 10, aflat la o adncime de 1m, este
datat de o para emis in timpul sultanului Abdul
Hamid 1 (1774-1789), gsit n mna sting.
Mormntul 11, aflat la o adncime de 1 m, este
datat de o para emis n timpul sultanului Mahmud 1, gsit n mna dreapt.
Mormntul 12, aflat la o adncime de 1m, este
datat de trei parale emise de sultanii Mahmud 1
(una) i Mustafa III (dou). n zona gtului au
fost gsii doi nasturi din past de sticl roie,
tronconici, avind la capete mrgele verzi (fig. 3/6-7)
i un medalion dreptunghiular, din bronz, traforat avnd o lalea in centru (fig. 3/2). Au fost
recuperate nou paiete din bronz (d = 8 mm).
Din jurul capului a fost recuperat un fragment de
estur cu fire din mtase (fig. 3/8).
Mormintul 13 se afla la o adincime de 0,95 m.
Au fost recuperate un medalion circular din bronz,
traforat, reprezentind o floare cu opt petale
(fig. 8/3) i un nasture globular, din bronz, format din dou emisfere lipite ecuatorial cu interiorul gol asemntor cu nasturii descoperii n M11
MATERIALE DESCOPERITE PRIN CERCETRI
DE SUPRAFA

In cursul campaniei din anul 1981, in raza ae


medievale Ester au fost descoperite urm
torele materiale arheologice :
1. Vrf de sgeat cu peduncul foliform. cu
dimensiunile 2 x 9,4 cm, avind seciune oval,
zrii

iar seciunea pedunculului circular. Asemenea


exemplare au fost descoperite n Dobrogea in ae
zarea de la Pcuiul lui Soare 2 i la Dinogeia 3
2. Pafta (1/2 din corp) din bronz, format din
dou folii suprapuse, decorat in relief cu motive
florale. n centru are o floare cu apte petale, iar
pe margini ase flori cu cite ase petale fiecare,
separate prin cite doi bumbi. Marginea este decorat cu perle (fig. 2/3).
3. Pafta (1/2 din corp) din bronz, traforat, avind
reprezentat o acvil bicefal. Crligul de prindere este decorat la baz cu o floare (fig. 2/4).
4. ase monede din argint dup cum urmeaz:
- aspru datat in secolele XVI-XVII, perforat;
- dou parale datate in secolul al XVII-lea,
rupte, perforate;
- para emis probabil de sultanul Ibrahim
(1640-1649);
- grossetto emis de Ragusa in anul 1627,
rupt, perforat;

- aspru emis de Mustafa III, perforat.

RECHERCHES ARCHEOLOGI QUES DE


LA NECROPOLE DE L'HABITAT Mf:DIEVAL
ESTER-TRGUOR

RESuME
Dans Ia campagne de fouilles de 198 1 a ete fait une section
de 20 x 2 m en continuant Ia section de I'annee pass~e.
orienUs N- S (fig. 1/ !), dans Ia necropole de rit chretien de
!'habitat Ester (fig. 1/2).
Panni Ies decouvertes: monnaies, ceintures en plaques
metalliques (fig. 2), boucles d'oreillcs (fig. 3/ !), medaillons
(fig. 3/2- 3), bagues (fig. 3/i- .5), boutons (fig. 4/6-7),
textile (fig. 3/8).
Les decouvertes de Ia necropole chretien datees en XVIII'
si~cle, presentant un importance particuliere pour l'etude
de Ia periode de Ia domination otomane en Dobroudja.
3

P. Diaconu, S. Baraschi, Pcuiul lui Soare. Aezarea


1977, p. 2, 139- 140.
1. Barnea, Dinogetia, Bucureti, 1967, p. 339, fig. 182/3.

meditroal, Bucureti,
3

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

ABREVIERI

AA
ActaArchHung
Acta::\IX
ArchRozhl
Arhl\Iold
13.\E

non
Car pica
CPrcetArhBuc

- Archiiologische Anzeigcr, Berlin.


- Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapesta.
- .\cta ::\lusei Xapoccnsis, Cluj-1\'apoca.
- ArchPologicke l{ozhledy, Praga.
Arh('ologia :\Iolcloni, lai-Bucureti.
flri tish .\ rchaeological Heports, Oxford.
lluletinnl Comisinnii \IonnmPntelor
Istorice, llucnrC'sti.
- Carpica. Publicai;. a \IuzPului de istorie
elin Bacu.
- Cerc<tri arheologice in Bucur<'ti, Bucurpti.

CerccL\th

Cercetri

arheologict', \1IHSR,

llucu-

re~ti.
Cercetlst!ai

CIL
Dacia
Dacia, X.S.
DIR
DOW
DRH

istorice, Iai.
Cor pus Inscriptionum l.alinanon, Berlin.
Dacia. Eechcrches et dccOlncrtes archeoologiqups en Roumanie, Bucureti.
- Dacia. Eerue d'archeologie <"t d'histoire
ancicnnc Bucureti.
- Documente privind istoria Romniei,
Bucuresti.
- Catalog.ue of thc Byzantine Coins in the
Dumbarton Oaks Collcction anei in the
\Yhittemorc Collection Washington.
Documenta Romaniae Historiac, Bucu-

Cercetri

reti.

l zvesti j a Sofia

Izvestija Vama
:!lfateriale

Inestija na Arheologiceskija Institut,


Sofia.
Inestija na Varnenskoto Arheologicesko.
Druzestvo.
Incstija na Narodnija 1\luzcj, Varna,
\latcriale i cercetri arheologice, I-X.
Bucureti.

Materiale Oradea - Materiale i cercetri arheologice.


A XIII-a sesiune anual de rapoarte,
Oradea, 1979.
:!11ateriale Tulcea - \fateriale i cercetri arheologice. A
XIV-a sesiune anual de rapoarte,
CraiO"ra, 19SO.
\1 a teriale llrao,
:\Iat<'riale i c<"rcetiiri arheologice. A
XV-a sesiune anua!;:'t ele rapoarte, Bra<J"f, 19X 1.
l\lcmAntiq
- \Icmoria Antiquitatis, Piatra :t\eam.
\IIA\Ioskva
\Iaterialy i issledorania po arhcologii
SSSH, :!\Ioscova.
Peucc
Pcuce. Publicatie a l\luzcului "Delta
Dunrii", Tulc~a.
Pontica
Pontica. Rerist a Muzeului de Arheologic i istoric naional, Constana.
Rcr\fuz
- Heista 1\Iuzl"clor, Bucurf'ti.
SA
Sorctskaja Arhcologija, Moscova.
Sargetia
Sargetia. Acta l\Iusei regionalis De1ensill,
Publicaie, sub egida Muzeului judeean
Hunedoara, Deva.
SCA
Studii i cercetri de antropologie, Bucur<"ti.

SCL\

SCIV (SCIVA)

SlorArch
Sl\IMlM

StComPiteti

StComSatu \late -

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

Studii si cercetri de istoric a artei,


Ilucu re.ti.
Studii i cercetri de istoric veche (i
arheologie), Bucureti.
Slorenska Archeologia, , Nitra.
Studii i materiale de muzeografie l
istoric militar, Bucureti.
Studii i comunicri, Piteti.
Studii i comunicri, Satu Mare.

www.e-patrimoniu.ro, www.cimec.ro

S-ar putea să vă placă și