Sunteți pe pagina 1din 3

Aplicaii

Curs

Aplicaii

[ore/
sapt]

[ore/sapt]

[ore/
sem]

[ore/sem]

S
6

Disciplina de
specialitate

P
2

S
28

[ore/
sem]

28

22

78

Puncte credit

Curs

TOTAL

TIPUL
DISCIPLINEI
Disc.Fundamentala,
Disc.Ing.din Dom,
Disc. de Spec,
Disc Optionala,
Disc.Facultativa

Prof. dr. ing. Gabriela VIOREL


Sef. lucr. ing. Mircea SUCIU
CFDP
CONSTRUCTII SI INSTALATII
Practica

Sem

Poduri de beton I
Inginerie civila licenta
Cai ferate, Drumuri si poduri

[ore/IndividualStudiul

Denumirea disciplinei
Domeniul de studiu
Specializarea
Codul disciplinei
Titularul disciplinei
Colaboratori
Catedra
Facultatea

Forma de
verificare

Cerine prealabile
Nu e cazul

A. Continutul Cursului ( Titlul cursurilor)

Evoluia structurilor de poduri. Principii de proiectare.


Calea pe pod.
- aciuni i efecte ale acestora asupra cii;
- hidroizolaii;
Elementele accesorii cii.
- evacuarea apelor, guri de scurgere;
- rosturi de dilataie - calcul, dispozitive de acoperire a rosturilor la poduri de osea i cale ferat;
Poduri dalate, alctuire i calcul (metode exacte i aproximative)
- dale monolite i prefabricate pentru poduri rutiere;
- dale monolite i prefabricate pentru poduri de cale ferat;
- dale oblice.
Poduri pe grinzi, alctuire i calcul.
- clasificarea podurilor pe grinzi;
- alctuirea i calculul plcilor platelajului la poduri de osea i de cale ferat, plci scurte, plci
lungi i plci n consol;
- calculul eforturilor cu metode care asimileaz suprastructura cu o reea de grinzi (metoda
simplificat, repartiia transversal a ncrcrilor utile Metoda antretoazei rigide)
- calculul eforturilor cu metode care asimileaz suprastructura cu o reea de grinzi (repartiia
transversal a ncrcrilor utile Metoda antretoazei elastice Leonhardt)
- linii de influen ale eforturilor secionale n secuini ale grinzilor principale din ncrcare directa
i indirect, linii de influen ale eforturilor secionale pe antretoaz, determinate cu coeficienii
repartiiei transversale;
calculul eforturilor n antretoaz din efect local.

B. Continutul Aplicatilor ( Lista lucrarilor de laborator, teme de seminar, continutul proiectului de an)
Lucrare 1 Proiectarea unui pod dalat de osea, din beton armat monolit, cu dou benzi de circulaie.

Tema proiectului
Evaluarea aciunilor.
Calculul eforturilor n mijlocul plcii, la margine i n centru, utiliznd suprafeele de influen OlsenReinitzhuber.
Centralizarea eforturilor pe fiile marginale i central, ipoteze.
Calculul aproximativ al eforturilor din dal cu metoda fiilor, comparaie cu metoda exact.
Dimensionare. Planse. Sustinere
C. Tematica studiului individual (Tematica studiilor bibliografice, materiale de sinteza, proiecte, aplicatii, etc)
Aprofundarea cunostintelor teoretice predate la curs, studiul bibliografiei pe problema calculului dalelor
Elaborarea planselor de armare.

Structura
pregtirii
individuale
Nr. ore

Studiu materiale
curs
4

Studiu
materiale
tutoriale
6

Rezolvri
teme

Pregtire aplicaii

Timp alocat
examinrilor

Total ore
pregtire
individual
22

Bibliografie

Viorel Gabriela - Poduri din beton armat. Note de curs. Atelierul de multiplicare al UTC-N 1998.
Viorel Gabriela, Prichici,E, Ionescu, Ed. Proiectarea podurilorde beton armat i precomprimat.
Indrumtor, Litografia U.T.Cluj Napoca, 1993.
One, T. , Viorel G., Mgureanu, C. Proiectarea suprastructurilor de poduti din beton, Litografia
U.T.Cluj Napoca, 1993.

Competente Dobindite: Calculul dalelor monolite cu metoda exacta si aproximativa


Cunostinte teoretice - Programa analitic
Insusirea cunostintelor privind:
-calea pe pod si anexele acesteia;
-alcatuirea si calculul podurilor dalate si pe grinzi
Abilitati dobndite: (Ce stie sa faca)
Proiectarea podurilor dalate

Modul de examinare i atribuire a notei


Examenul consta in rezolvarea in scris a unei probleme de proiectare si a cel
Modul de examinare
putin doua subiecte teoretice la oral
Nota de la sustinerea proiectului, nota pe problema si notele pe teorie pe
Componentele notei
teorie
N=0.2proiect+ 0,3problema+ o,5 teorie, daca notele pe fiecare in parte
Formula de calcul a notei
sunt > 4