Sunteți pe pagina 1din 1

Pentru obtinerea Autorizaiei de Construire amplasare banner publicitate,

electoral, firma, panou publicitar(constructii provizorii) sunt necesare


urmtoarele acte:
1 dosar, coninnd:
o toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism (originale);
o proiect de autorizaie de construire conform Anexei nr. 2 la
Normele Metodologice de aplicare a Legii 50/1991(original);
1 dosar, coninnd:
o cerere tip de emitere autorizaie de construire, completata integral,
conform precizarilor din formular, 1 exemplar
o titlul de proprietate asupra imobilului : concesiune, contract de
inchiriere;
o Certificat de inregistrare la Registrul Comertului pentru societati
comerciale, pe actiuni, etc. (copie);
o Certificatul de urbanism (copie)
o toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism (copii);
o proiect de autorizaie de construire conform Anexei nr. 2 la
Normele Metodologice de aplicare a Legii 50/1991(original);
o taxa publicitate.
Cu aceste acte solicitantul vine la Direcia Arhitect Sef, camera 28, pentru a i
se calcula taxa pentru obtinere Autorizatie de Construire.
Solicitantul poate plati aceasta suma cu chitan la casieria Municipiului
Curtea de Arges sau prin ordin de plata.
Dovada plaii taxei(n copie) mpreun cu cererea de emitere a autorizaiei i
cu cele dou dosare se depun la registratur, un dosar restituindu-se
solicitantului la eliberarea Autorizatiei de Construire cu viza de neschimbare a
Primariei.
Termen de emitere a autorizaiei: 30 zile de la data depunerii documentaiei
complete.
Autorizaia se ridic de la Direcia Arhitect Sef, camera 28.