Sunteți pe pagina 1din 509

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR

DIN ROMANIA

AGENTIA NATIONALA DE PROTECTIA


MEDIULUI
Bucuresti, Aleea Lacul Morii nr. 151, sector 6, cod 060841
Tel: +40-21-493 4350; +40-746-22 66 55; fax: +40-21-493 4350
e-mail: office@anpm.ro; www.anpm.ro

Prevenirea si Controlul Integrat al Poluarii


Documentul de Referinta al Celor mai Bune
Tehnici Aplicate in Tratarea Apei Reziduale si a
Gazului Rezidual/ Sistemele de Management in
Sectorul Chimic
Februarie 2003

Edificio Expo, Inca Garcilaso s/n, E-41092 Seville - Spain


Telephone: direct line (+34-95) 4488-284, switchboard 4488-318. Fax: 4488-426.
Internet: http://eippcb.jrc.es, e-mail: JRC-IPTS-EIPPCB@ cec.eu.int

Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor a convenit un proiect bilateral impreuna cu


Ministerul Federal al Germaniei pentru Mediu, Protectia Naturii si Siguranta Nucleara pentru a
organiza si finanta impreuna o traducere in romana a documentelor BAT selectate (Cele Mai
Bune Tehnici Disponibile din Documentele de Referinta), elaborate in cadrul schimbului de
informatii conform articolului 16 alin. 2 Directiva 1996/61/CE asupra prevenirii si reducerii
integrate a poluarii mediului (Directiva IPPC) (Procesul de la Sevilia). In acest fel se va
imbunatati utilitatea informatiilor publice ale Comisiei Europene atat pentru autoritatile romane
de reglementare si operatorii instalatiilor cat si pentru publicul interesat.
Agentia Nationala Romana de Protectia Mediului (National Environmental Protection AgencyNEPA) si Agentia Federala de Mediu din Germania (UBA) ca organe nationale de coordonare
pentru lucrarile BAT precum si GTZ au fost implicate de catre ambele ministere in
implementarea conventiei bilaterale.
In total au fost traduse sapte documente BAT. Suplimentar s-au desfasurat in Romania in
perioada octombrie 2006 martie 2007 de catre GZT impreuna cu specialisti din cadrul
Agentiei Federale de Mediu si din landurile federale sapte seminarii speciale pentru prezentarea
si discutarea acestor documente BAT, fiecare dintre acestea fiind corelate cu vizite la instalatiile
corespunzatoare din Romania.
Traducerile acestor documente auf fost elaborate cu grija si au fost verificate de catre experti
din cadrul MMGA si ANPM. Cu toate acestea traducerile romanesti nu reprezinta traduceri
oficiale ale textelor originale din engleza. De aceea in cazuri contradictorii trebuie sa se
utilizeze versiunea in engleza publicata de Comisia Europeana.
Aceste documente se pot accesa de pe website-ul Agentiei Nationale de Mediu din Romania
(ANPM) (www.anpm.ro) (cuvant de ordine Cele mai bune tehnici disponibile ).
Realizarea traducerii in limba romana:
S.C. ANCARMA S.R.L.
Departament Traduceri
Coordonator-traducator Anca Armasescu
Ursani Str. No. 54, Horezu; Valcea, Romania
Tel.: 0744.64.23.18

e-mail: ancarma@yohoo.com

Edificio Expo, Inca Garcilaso s/n, E-41092 Seville - Spain


Telephone: direct line (+34-95) 4488-284, switchboard 4488-318. Fax: 4488-426.
Internet: http://eippcb.jrc.es, e-mail: JRC-IPTS-EIPPCB@ cec.eu.int

Rezumat

REZUMAT
INTRODUCERE

BREF-ul (Best Available Techniques reference document documentul de referinta asupra


celor mai bune tehnici disponibile) pentru tratarea apei reziduale si a gazului rezidual si pentru
managementul in sectorul chimic reflecta un schimb de informatii desfasurat sub incidenta
articolului articolului 16(2) al Directivei Consiliului 96/61/EC. Rezumatul conceput a fi citit
in legatura cu explicatiile prefatei BREF-ului asupra obiectivului, utilizarii si termenilor legali
descrie principalele constatari, concluzii BAT si nivelurile de emisie aferente. Poate fi citit si
inteles ca un document de sine statator insa, fiind un rezumat, nu prezinta toate complexitatile
intregului BREF. De aceea nu este conceput ca un substituent pentru intregul text al BREF-ului
ca un instrument in luarea deciziei BAT.
Manipularea apei uzate si a gazului rezidual a fost identificata ca fiind o problematica orizontala
pentru sectorul chimic asa cum este descrisa in anexa I, 4 a Directivei. Inseamna ca termenul
cele mai bune tehnici disponibile (BAT) este evaluat in acest document pentru intregul sector
chimic, independent de procesele particulare de productie si de modul si marimea uzinei
chimice implicata.
De asemenea inseamna ca termenul de BAT necesita includerea in afara tehnologiilor de tratare,
o strategie de management pentru a realiza prevenirea sau controlul optim al deseurilor.
Astfel scopul documentului se compune din:

aplicarea sistemelor de management al mediului si instrumente


aplicarea tehnologiei de tratare a apei reziduale si a gazului rezidual asa cum este utilizata in
mod uzual sau aplicata in sectorul chimic, incluzand tehnologiea de tratare a namolului din
apa uzata, daca este operat pe amplasamentul al unei uzine chimice
identificarea concluziei asupra celor mai bune tehnici disponibile bazata pe doua aspecte
mentionate anterior, constand intr-o strategie de reducere optima a poluarii si in nivelurile
de emisie aferente BAT- in conditii adecvate - la momentul evacuarii in mediu inconjurator.

Doar tehnicile aplicate sau aplicabile in mod obisnuit pentru industria chimica sunt abordate in
acest document, lasund-se ca tehnicile specifice procesului sau tehnicile integrate in proces (de
ex. tehnicile neutilizate la tratare) sa fie dezbatute in BREF-urile verticale. Desi restrictionate
doar la industria chimica, este recunoscut faptul ca acest document poate contine de asemenea
informatii valoroase si pentru alte sectoare (de ex. sectorul rafinariilor).

TEMATICI GENERALE (CAPITOLUL 1)


Evacuarile in aer si apa sunt principalele impacturi asupra mediului cauzate de evacuarile din
instalatiile chimice.
Principalele surse de apa uzata din sectorul industrial chimic sunt:

sintezele chimice
sistemele de tratare a gazelor reziduale
prepararea apei de proces
scurgerile din sistemele de alimentare cu apa a cazanelor
scurgerile de slam din ciclurile de racire
spalarea in contracurent a filtrelor si schimburile de ioni

Waste Water and Waste Gas Treatment

Rezumat

apa infiltrata in depozitele permanente de deseuri


apa pluviala din zonele contaminate, etc.,

principalul lor impact fiind caracterizat prin:

incarcare hidraulica
continutul substantelor poluante (exprimat in cantitate sau concentratie)
pontentialele efecte sau periclitari asupra apei receptoare, exprimate in parametrii principali
se de insumare)
efectele asupra organismelor din apa receptoare, exprimata in date de toxicitate.

Emisiile gazului rezidual apar ca:

emisii captate, acestea fiind si singurele emisii ce pot fi tratate


emisiile difuze
emisiile fugitive (volatile).

Principalii poluatori atmosferici sunt:

COV
Compusii sulfului (SO2, SO3, H2S, CS2, COS)
Compusii azotului (NOx, N2O, NH3, HCN)
Compusii halogentati (Cl2, Br2, HF, HCl, HBr)
Compusii rezultati in urma arderii incomplete (CO, CxHy)
Pulberile.

SISTEMELE DE MANAGEMENT SI INSTRUMENTELE (CAPITOLUL 2)


Managementul de mediu este o strategie pentru manipularea evacuarilor (sau a prevenirii lor)
din activitatile industriale (chimice), luand in considerare conditiile locale, imbunatatindu-se
asfel performanta integrata a amplasamentului chimic. Acesta ii ofera operatorului:
o vedere in mecanismul de generare al poluarii din procesele de productie
sa faca decizii echilibrate referitor la masurile de mediu
sa evite solutiile temporare si investitiile neprofitabile
sa actioneze adecvat si proactiv referitor la evolutiile noi din domeniul mediu.
Un sistem de management al mediului (sectiunea 2.1) urmareste in mod normal un ciclu de
proces continuu, etapele variate fiind sustinute de o serie de instrumente de management si
industrie (sectiunea 2.2), fiind clasificate in ansamblu ca:

ii

instrumente de inventariere oferind ca punct de plecare informatii detaliate si transparente


pentru deciziile necesare prevenirii, reducerii si controlului deseurilor. Acestea includ:
- inventarul amplasamentului, dand informatii detaliate asupra locatiei, proceselor de
productie si instalatiilor respective, sistemului de canalizare existent etc.
- inventarul fluxurilor (apa reziduala si gazul rezidual), dand informatii detaliate despre
fluxurile de deseuri (cantitate, continut de poluanti, variabilitatea lor, etc.), sursele lor,
cuantificarea, evaluarea si validarea cauzelor emisiilor, terminandu-se intr-o gama de
fluxuri variate pentru a identifica o lista de optiuni si prioritati pentru viitoarele
imbunatatiri.
- O evaluare a tuturor efluentilor si o evaluare a reducerii utilizarii apei si a evacuarilor de
apa uzata fac parte de asemenea din inventar
- Analiza energetica si a fluxului de material, care tinde sa imbunatateasca eficienta de
operare a proceselor (in ceea ce priveste consumul de energie, de materii prime si
eliberarile nocive)
Waste Water and Waste Gas Treatment

Rezumat

Instrumentele operationale pentru a transforma deciziile managementului de mediu in


actiuni. Acestea includ:
- Monitorizarea si intretinerea regulata
- Stabilirea si revizuirea periodica a obiectivelor interne sau a programelor pentru
imbunatatirea contiua a mediului
- Metodele de control al calitatii, utilizarea in rezolvarea problemelor trouble shooters
cand un proces de tratare existent iese de sub control sau nu poate indeplini cerintele
stabilite. Astfel de metode sunt de ex. diagrama efectelor si cauzelor, analiza Pareto,
diagrama de flux sau controlul statistic al procesului
Instrumentele strategice, cuprind organizarea si operarea deseurilor pe intreg
amplasamentul chimic intr-un mod integrat, evaluand optiunile de mediu si economice.
Acestea includ:
- Evaluarea riscului ca o metoda comuna de calcul al riscului uman si ecologic ca un
rezultat al activitatilor proceselor de productie
- Benchmarking ca un proces de comparatie al realizarilor unei instalatii sau ale unui
amplasament cu altele
- Evaluarea ciclului de viata ca un proces de comparatie al efectelor de mediu potentiale
ale diferitelor modalitati de operare
Instrumente de siguranta si pentru cazuri de urgenta, necesare in cazul evenimentelor
neplanificate precum accidentele, incendiile sau pierderile prin scurgeri.

TEHNICILE DE TRATARE (CAPITOLUL 3)


Tehnicile identificate de Grupul Tehnic de Lucru si descrise in acest document sunt acelea
utilizate in intreg sectorul chimic. Acestea sunt introduse in ordine logica, urmand calea
poluantilor.
Tehnicile de tratare descrise pentru APA REZIDUALA sunt:

Tehnici de separare sau limpezire, utilizate in principal in combinatie cu alte operatii, fie
ca prima etapa (pentru a proteja alte instalatii de tratare impotriva deteriorarii, colmatarii
sau ancrasarii datorate corpurilor solide) sau etapa de limpezire finala (pentru a indeparta
substantele solide sau uleiul format in operatia de tratare precedenta) :
- Separarea nisipului fin
- Sedimentare
- Flotatia aerului
- Filtrarea
- Microfiltrarea / ultrafiltrarea
- Separarea uleiului de apa

Tehnicile de tratare fizico-chimice pentru apa uzata nebiodegradabila, utilizate in


principal pentru contaminatorii anorganici sau organici greu biodegradabili (sau inhibitori),
deseori utilizate ca o etapa de pretratare a unei instalatii biologice (centrale) de tratare a apei
uzate:
- precipitarea/sedimentarea/filtrarea
- cristalizarea
- oxidarea chimica
- oxidarea aerului umed
- oxidarea apei supra-critice
- reducerea chimica
- hidroliza
- nanofiltrarea / osmoza inversa
- adsorptia
- schimbul de ioni
- extractia
- distillarea / rectificarea
- evaporarea

Waste Water and Waste Gas Treatment

iii

Rezumat

striparea
incinerarea

tehnici de tratare biologice pentru apa uzata biodegradabila:


- procedee de descompunere anaerobe, precum procedeele de contact anaerobe, procedeul
UASB, procedeul cu pat fix, procedeul cu pat extins, indepartarea biologica a
compusilor de sulf si a metalelor grele
- procedee de descompunere aerobe, precum procedeul complet cu amestec de namol
activ, procedeul cu biorecatorul cu membrana, procedeul de filtrare prin picurare,
procedeu cu pat fix si biofiltru
- nitrificarea / denitrificarea
- tratarea biologica centrala a apei uzate.

Tehnicile descrise de tratare a NAMOLULUI DIN APA REZIDUALA pot fi vazute ca optiuni
singulare sau ca o combinatie a optiunilor singulare. Urmatoarea lista nu indica o ordine.
Disponibilitatea (sau indisponibilitatea) unei cai de evacuare poate fi un factor decisiv, cel putin
la nivel local, in alegerea unei tehnici adecvate de control a apei reziduale. Tehnicile de tratare a
namolului provenit din apa reziduala sunt:

operatii preliminare
operatii de ingrosare a slamului
stabilisarea slamului
conditionarea slamului
tehnici de deshidratare a slamului
operatii de uscare
oxidarea termica a namolului
depozitarea permanenta a slamului pe amplasament.

Tehnicile descrise de tratare a GAZULUI REZIDUAL nu pot fi clasificate pur si simplu ca fiind
tehnici de recuperare sau epurare. Depinde de aplicarea etapelor de separare aditionale pentru ca
substantele contaminatoare sa fie recuperate. Unele tehnici pot fi utilizate ca tehnici de control
individuale, altele doar ca etapa de pretratare sau finisare finala. Cele mai multe tehnici de
control al gazului rezidual solicita tratare in continuare dupa procesul principal atat pentru apa
reziduala cat si pentru gazul rezidual generate in timpul procesului de tratare. Tehnicile sunt:

pentru COV si compusi anorganici:


- separare cu membrana
- condensare
- adsorptie
- spalare la umed
- biofiltrare
- bio-spalare
- bio-percolare
- oxidare termica
- oxidare catalitica
- ardere la facla

pentru pulberi:
- separator
- ciclon
- electrofiltru
- desprafuitor la umed
- filtru textil
- filtru catalitic
- filtru de pulbere in doua trepte

iv

Waste Water and Waste Gas Treatment

Rezumat

filtru absolut (filtru HEPA)


filtru de aer cu randament ridicat (HEAF)
filtru de vapori

pentru poluantii gazosi din gazele de ardere:


- injectarea uscata a sorbentului
- injectarea semi-uscata a sorbentului
- injectarea la umed a sorbentului
- epurarea non-catalitica a NOx (SNCR)
- epurarea selctiva catalitica a NOx (SCR).

CONCLUZIILE REFERITOARE LA CELE MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE (CAPITOLUL 4)


Industria chimica acopera o gama larga de intreprinderi: la un capat sunt intreprinderile mici cu
cateva produse intr-un proces si cu una sau cateva surse de deseuri iar la celalalt capat sunt
intreprinderile cu productie multi-mixta cu multe fluxuri complexe de deseuri. Desi nu exista
probabil doua amplasamente chimice comparabile total prin gama de productie, situatia de
mediu si cantitatea si calitatea emisiilor de deseuri, este posibil sa se descrie BAT pentru
tratarea apei uzate si a gazului rezidual din intreg sectorul chimic. Implementarea BAT in
instalatiile noi nu reprezinta in mod normal o problema. In cele mai multe cazuri are sens din
punct de vedere economic planificarea proceselor de productie si evacuarile lor de deseuri
pentru a reduce emisiile si consumul de materiale. Oricum, avand amplasamentele existente,
implementarea BAT nu este in general o activitate usoara datorita infrastructurii existente si a
circumstantelor locale. Acest document nu face distinctie intre BAT pentru instalatii noi si
existente. O astfel de deosebire nu ar ajuta la imbunatatirea situatiei de mediu pe
amplasamentele industriale prin adoptarea BAT si nu ar reflecta angajamentul industriei
chimice de continuare a imbunatatirii conditiilor de mediu.

Management

Asa cum indica descrierea detaliata a managementului de mediu in capitolul 2, conditia unei
performante de mediu bune este un Sistem de Management de Mediu (EMS). In analiza finala
realizarea adecvata si consistenta a unui EMS recunoscut va conduce la o performanta optima
de mediu a amplasamentului industrial chimic, astfel realizand BAT.
Pornind de la aceasta premiza, BAT este implementarea si adoptarea unui EMS ce include:

Implementarea unei anarchii transparente a responsabilitatii personale, persoana


responsabila raportand direct la nivelul managementului de top
Pregatirea si publicarea unui raport annual al performantei de mediu
Stabilirea obiectivelor de mediu interne (specifice amplasamentului sau companiei),
revizuirea cu regularitate si publicarea lor in raportul anual
Realizarea unui audit regulat pentru a asigura conformarea la principiile EMS
Monitorizarea regulata a performantei si a progresului cu privire la realizarea politicii EMS
Practicarea continua a evaluarii de risc pentru identificare a pericolelor
Practicarea continua a comparatiei tip benchmarking a proceselor (productia si tratarea
deseurilor) dpdv al consumului apei si energiei, al generarii deseurilor si al efectelor intermedia
Implementarea unui program de training adecvat pentru personal si instructiuni pentru cei
care lucreaza la contractarile din domeniul Sanatatii, Sigurantei si Mediului (HSE) si al
urgentelor
Aplicarea unor practici bune de intretinere.

Waste Water and Waste Gas Treatment

Rezumat

BAT reprezinta si implementarea sistemului de management al apei uzate / gazului rezidual (sau
al evaluarii apei reziduale / gazului residual), ca un subsistem al EMS, utilizand o combinatie
adecvata a:

inventarului pe amplasament si inventarului fluxului


verificarii si identificarii celor mai relevante surse de emisie pentru fiecare mediu si listarea
lor in functie de cantitatea de poluant
verificarii mediului receptor (apa si aer) si a tolerantei emisiilor utilizand rezultatele pentru
a determina daca este necesara o tratare mai puternica sau daca emisiile pot fi acceptate
realizarea evaluarii toxicitatii, persistentei si potentialului de bioacumulare a apei uzate
pentru a fi descarcata in apa receptoare si a trimiterea rezultatelor la autoritatile competente
verificarea si identificarea proceselor relevante pentru consumul de apa si listarea lor in
functie de consumul de apa
cautarea optiunilor de imbunatatire, concentrarea asupra fluxurilor cu concentratii rididcate
si in cantitati mai mari, potentialul lor de periculozitate si impactul asupra apei receptoare 1
evaluarea celor mai efective optiuni prin compararea randamentelor totale de eliminare, a
efectelor totale inter-media, a fezabilitatii tehnice, economice si organizationale etc.

BAT este si :

evaluarea impactului asupra mediului si a efectelor asupra instalatiilor de tratare cand se


planifica activitati noi sau se modifica activitatile existente
practicara reducerii emisiei la sursa
datele de productie cu datele asupra cantitatii emisiilor pentru a compara evacuarile actuale
si calculate
tratarea fluxurilor contaminate de poluatori la sursa in locul diluarii si in final a tratarii lor
centrale, daca nu exista argumente rezonabile impotriva acesteia
utilizarea metodelor de control a calitatii pentru a evalua tratarea si / sau procesele de
productie si / sau de prevenire a defectarii lor
utilizarea unor practici bune de proces (GMP) pentru curatarea echipamentelor pentru a
reduce emisiile din apa si aer
amenajarea utilajelor / procedurilor pentru a permite detectarea la timp a abaterilor ce ar
putea afecta utilajele de tratare conectate dupa proces, pentru a evita o defectare a
instalatiilor de tratare
instalarea unui sistem central eficient de alarmare ce va anunta toate defectarile si
disfunctiunile
implementarea unui program de monitorizare in toate utilajele de tratare a deseurilor pentru
a verifica functionarea lor corespunzatoare
stabilirea strategiilor de tratare a apei utilizate la stingerea incendiilor si a scurgerilor
stabilirea unui plan de actionare in cazul poluarilor accidentale
alocarea costurilor pentru tratarea apei reziduale si a gazului rezidual aferent productiei.

Masurile de process integrate nu fac scopul acestui document, insa sunt de o importanta desebita
pentru optimizarea performantei de mediu in procesele de productie. Astfel, BAT inseamna:
utilizarea masurilor integrate in proces in locul tehnicilor la final de proces, acolo unde este
posibil
evaluarea instalatiilor existente de productie cu privire la optiunile de luare masurilor de
retehnologizare integrate in proces si implementarea lor daca este fezabil, cel tarziu cand
instalatia se supune modificarilor majore

vi

Apa reziduala
Un Stat Membru doreste o definitie mai precisa a fluxurilor cu concentratii ridicate care sa include valorile de incarcare si /
sau ale concentratiilor. O parere divergenta a fost raporatata. Alte detalii sunt date in capitolul 4.

Waste Water and Waste Gas Treatment

Rezumat

Un SISTEM DE COLECTARE A APELOR REZIDUALE adecvat joaca un rol esential in


reducerea efectiva a apei reziduale si / sau a tratarii ei. Acesta conduce fluxurile de apa uzata
catre echipamentul de tratare adecvat lor si previne amestecul apei contaminate cu apa
necontaminata. Asfel BAT este si:

Separarea apei de rpoces de apa pluviala necontaminata si de alte eliberari de apa


necontaminata. Daca amplasamentele existente nu realizeaza inca separarea apei, se poate
instala cel putin partial - daca sunt realizate modificari majore pe amplasament
Separarea apei de process in functie de cantitatea contaminanta
Instalarea unui acoperis deasupra ariilor posibil contaminate, daca este fezabil
Instalarea sistemelor de drenare separate pentru arii cu risc de contaminare, incluzand
pompe de captare a pierderilor prin scurgere sau prin deversare
Utilizarea canalelor de suprafata pentru apa de proces in interiorul amplasamentului
industrial intre utilajele de generare a apei reziduale si cele de tratare finala. Daca conditiile
climatice nu permit sistemele de canale de suprafata (temperaturi semnificante sub 0 C),
atunci in conducte subterane accesibile sunt adecvate pentru a le substitui. Multe
amplasamente industriale sunt in continuare dotate cu canale subterane iar construirea
imediata a sistemelor noi de canalizare nu este fiabila de obicei, insa masurile se pot efectua
in etapele cand sunt planificate modificari majore la instalatiile de productie sau la sistemul
de canalizare
Instalarea capacitatii de retentie pentru cazurile defectelor in functionare si pentru apa de la
stingerea incendiilor corespunzator rezultatelor evaluarii riscului.

TRATAREA APEI REZIDUALE in sectorul chimic urmareste cel putin patru strategii diferite:

Tratarea centrala finala intr-un WWTP biologic pe amplasament


Tratarea finala centrala intr-un WWTP municipal
Tratarea centrala finala a apei anorganice reziduale intr-un WWTP mecano-chimic
Tratamente descentralizate.

Nici una nu este mai preferata decat cealalta, daca nivelul de emisie echivalent este garantat
pentru protectia mediului, in totalitate, si nu conduce la niveluri de poluare mai mari in mediu
[Articolul 2(6) al Directivei]. Se presupune ca la acest nivel s-au luat deciziile de management
adecvate pentru efluent, a fost evaluat impactul asupra apei receptoare, au fost epuizate toate
optiunile practice de prevenire si reducere a apei uzate si au fost luate in considerare toate
masurile de siguranta, adica de la acest punct se vor considera doar solutiile de la finalul
procesului.
Pentru apa pluviala, BAT este:

Trimiterea apei pluviale necontaminate direct in apa receptoare, traversand prin by-pass
sistemul de apa reziduala din sistemul de canalizare
Tratarea apei pluviale din ariile contaminate inainte de a fi eliberata in apa receptoare.

In unele cazuri utilizarea apei pluviale ca apa de proces pentru a reduce consumul de apa
proaspata poate fi benefic pentru mediu.
Instalatiile adecvate de tratare sunt:

Captarea pietrisului fin


Bazine de retentie
Rezervoare de sedimentare
Filter de nisip.

Waste Water and Waste Gas Treatment

vii

Rezumat

BAT reprezinta indepartarea uleiului si/sau hidrocarburilor cand apar in forma de aglomerari
sau cand sunt incompatibili cu alte sisteme, cu scopul de a maximiza recuperarea prin aplicarea
unei combinatii adecvate de:

Separarea uleiului/ apei printr-un ciclon, microfiltrare sau separator API (American
Petroleum Institute), cand sunt preconizate aglomerari mari de hidrocarburi si uleiuri; altfel
utilizarea separatoarelor cu placi paralele si placi ondulate reprezinta alternative
microfiltrarea, filtrarea medie a granulatului sau flotatie cu gaz
tratare biologica.

Nivelurile de emisie aferente BAT


a
Concentratie
Parametru
[mg/l]
Continutul total de
0.05-1.5
hidrocarburib
BOD5
2-20
COD
30-125
a

media lunara
Exista o neconcordanta a metodelor analitice de evaluare a
hidrocarburilor ce nu a putut fi rezolvata in cadrul TWG.
b

BAT reprezinta indepartarea si/sau descompunerea emulsiilor la sursa.


Pentru substantele solide suspendate (TSS) (TSS, ce contin compusi de metale grele sau
namol activ, necesita alte masuratori), BAT inseamna indepartarea lor din fluxul de apa
reziduala daca acestea pot cauza defectiuni sau deteriorari ale utilajelor de dupa proces sau
inainte de a fi eliberate in apa receptoare. Tehnicile obisnuite sunt:

sedimentarea / flotatia aerului pentru prinderea cantitatii principale de TSS


filtrarea mecanica pentru reducerea in continuare a substantelor solide
microfiltrarea sau ultrafiltrarea cand este necesara apa reziduala fara componente solide.

Sunt preferate technicile ce permit recuperarea substantelor.


BAT este si

controlul mirosului si al zgomotului prin inchiderea instalatiei si conducerea aerului uzat


catre o alta tratare a gazului rezidual, daca este necesar
depozitarea finala a namolului, fie prin cedarea acestuia unui contractor licentiat fie prin
tratarea ei pe amplasament (vezi sectiunea asupra tratarii namolului).

Deoarece metalele grele sunt elemente chimice ce nu pot fi distruse, recuperarea si reutilizarea
sunt singurele moduri de a preveni ca acestea sa fie emise in mediu. Orice alte optiuni determina
transferul acestora intre diferite medii: apa uzata, aer uzat si deseuri.
Astfel, pentru metalele grele, BAT inseamna a realiza toate cele ce urmeaza:

separarea apei uzate ce contine compusi de metale grele, cat de mult este posibil si
tratarea fluxurilor de apa uzata separate la sursa inainte de amestecarea lor cu alte fluxuri
utilizarea tehnicilor ce permit o recuperare cat mai mare posibila si
facilitarea altei eliminari a metalelor grele intr-un WWTP final ca etapa de post-spalare, cu
tratare finala a namolului, daca este necesara.

Tehnicile adecvate sunt:

viii

Waste Water and Waste Gas Treatment

Rezumat

precipitarea / sedimentarea (sau flotia aerului alternativ) / filtrarea (sau microfiltrarea sau
ultrafiltrarea alternativ)
cristalizarea
schimbul de ioni
nanofiltrarea (sau alternative osmoza inversa).

Deoarece nivelurile de emisie, ce pot fi realizate prin aceste tehnici de control, depind foarte
mult de procesul-sursa de la care provin metalele grele, TWG n-au putut sa identifice niveluri de
emisie aferente BAT ce pot fi valide pentru intreg sectorul chimic. A fost recomandat ca acest
subiect sa fie abordat in BREF-urile aferente proceselor.
Continutul de sare anorganica (si/sau de acid) din apa reziduala poate influenta atat biosfera
apei receptoare, de ex. raurile mici cand sunt confruntate cu cantitati mari de sare, si sistemele
de canalizare utilizate de ex. corodarea conductelor, valvelor si pompelor sau defectarea tratarii
biologice de dupa proces. In cazul uneia sau ambelor acestor posibilitati, BAT este controlul
continutului de sale anorganic, de preferat la sursa si de preferat cu tehnici de control ce permit
recuperarea. Tehnicile adecvate de tratare (neincluzand tehnicile de tratare a metalelor grele sau
a sarurilor de amoniu) sunt:

evaporarea
schimbul de ioni
osmoza inversa
indepartarea sulfatului biologic (utilizat doar pentru sulfat, insa cand sunt prezente si metale
grele, si acesta este indepartat).

Poluantii nepotriviti pentru tratarea biologica sunt, de ex. TOC greu de descompus si/sau
substatele toxice ce inhiba procesul biologic. Astfel devarsarea lor intr-o instalatie de tratare
biologica trebuie sa fie prevenita. Nu este posibila o prognozare a contaminatorilor inhibitori
pentru procesele biologice intr-o WWTP deoarece aceasta depinde de adaptarea microorganismelor, ce actioneaza intr-o anumita instalatie, la contaminatori speciali. Asftel BAT este
evitarea introducerii apei reziduale in sisteme de tratare biologica cand acestea pot cauza
disfunctia acestor sisteme si tratarea fluxurilor secundare de apa uzata, ce contin parti
nebiodegradabile, cu tehnici adecvate.2

alternativa 1: tehnici ce permit recuperarea substantelor:


- nanofiltrarea sau osmoza inversa
- adsorptia
- extractia
- distilarea / rectificarea
- evaporarea
- striparea
alternativa 2: tehnici de reducere fara necesar de combustibil suplimentar, atunci cand
recuperarea nu este fezabila:
- oxidarea chimica, insa trebuie sa se acorde atentie agentilor ce contin cloruri
- epurarea chimica
- hidroliza chimica
alternativa 3: tehnici de reducere ce determina un consum considerabil de energie, daca
nu exista alte alternative de reducere a toxicitatii sau efectelor de inhibare sau
daca sistemul se poate auto-sustine:
- oxidarea aerului la umed (presiune joasa sau presiune ridicata)
- incinerarea apei reziduale

Un Stat Membru insista asupra unei definitii mult mai exacte al criteriului parte relevanta nebiodegradabila. S-a inergistrat o
parare divergenta in capitolul 4.

Waste Water and Waste Gas Treatment

ix

Rezumat

in cazurile in care alimentarea si consumul de apa reprezinta o problema de mediu, tehnicile


ce necesita cantitati considerabile de apa de racire sau sistemele de spalare la umed pentru
tratarea aerului uzat, trebuie sa fie evaluate. Acestea sunt de ex:
- extractia
- distilarea / rectificarea
- evaporarea
- striparea.

Apa uzata biodegradabila poate fi tratata in sisteme de control biologice, fie ca fluxuri
secundare in cadrul sistemelor de (pre)tratare special construite de ex. sistemele puternic
incarcate anaerobe si aerobe, sau ca apa reziduala mixta in instalatia de tratare biologica centrala
a apei uzate, sau ca etapa de post-tratare dupa instalatia centrala de tratare a apei uzate. Astfel
BAT este reprezentat de indepartarea substantelor biodegradabile prin utilizarea unui sistem
biologic adecvat de tratare (sau o combinatie adecvata a lor) precum:

pretratarea biologica pentru reducerea solicitarii produse de cantitatea ridicata


biodegradabila in instalatia centrala biologica pentru tratarea apei uzate (sau ca etapa finala
de spalare finala). Tehnicile adecvate sunt:
- procesul de contact anaerob
- procesul anaerob de contact cu namol
- procesul anaerob si aerob cu pat fix
- procesul anaerob cu pat expandat
- process complet de amestecare cu carbune active
- bioreactor cu membrana
- filtru cu picurare (percolare)
- proces cu pat fix si biofiltru
nitrificarea / denitrificarea cand apa reziduala contine o cantitate relevanta de azot
tratarea biologica centrala, evitandu-se introducerea poluantilor non-biodegradabili ai apei
uzate, daca acestia pot cauza disfunctia sistemului de tratare si cand instalatia nu este
adecvata pentru ai trata. In general nivelul de emisie aferent BAT pentru BOD dupa tratarea
centrala biologica este < 20 mg/l. In cazul namolului activ, utilizarea tipica consta dintr-o
etapa biologica putin incarcata cu o cantitate zilnica de COD de 0.25 kg/kg namol.

Nivelurile de emisie aferente BAT pentru devarsarea finala in apa


3
receptoare :
Niveluri de
Randament
Parametru a
emisie
[%]
b
[mg/l]
c
TSS
10-20
COD
76-96 d
30250
N e total anorganic
5-25
P total
0.5-1.5 f
AOX
a

pentru BOD vezi sectiunea anterioara despre tratarea biologica centrala


media zilnica, exceptia TSS
media lunara
d
randamente joase pentru concentratii mici de poluanti
e
suma NH4-N, NO2-N si NO3-N (un parmetru si mai recomandat ar fi N total.
Datorita lipsei de informatie despre N total, este utilizat aici N total anorganic)
f
valorile scazute sunt de la alimentarea cu agenti nutritive in WWTP biologica,
valorile superioare din procesele de productie
b
c

Un Stat Membru insista asupra nivelurilor de emisie aferente BAT pentru AOX si metale grele la punctual final de devarsare.
O parere divergenta este raportata. Detalii asupra stadiului discutiilor sunt date in capitolul 4.

Waste Water and Waste Gas Treatment

Rezumat

Namolul provenit din apa reziduala

Cand se manipuleaza namol provenit din apa uzata de pe amplasamentul chimic industrial, BAT
inseamna utilizarea uneia sau mai multor alternative (fara preferinte) dintr urmatoarele:

Procese de pretratare
Procese de ingrosare a namolului
Stabilizarea namolului
Conditionarea namolului
Tehnici de deshidratare a namolului
Procese de uscare
Oxidarea termica a namolului
Depozitarea permanenta a namolului pe amplasament.

Tratarea in afara amplasamentului nu a fost luata in considerare deoarece nu face scopul acestui
document. Acest fapt in nici un caz nu reprezinta o concluzie BAT impotriva tratarii externe de
catre contractori terti.

Gazul rezidual

SISTEMELE DE COLECTARE A GAZELOR REZIDUALE sunt instalate pentru a directiona emisiile


gazoase catre sistemele de tratare. Acestea constau din capsularea sursei de emisie, supape
pentru gazul evacuate si condcute. BAT inseamna:

Reducerea fluxului de gaz la unitatea de control prin inchiderea surselor de emisie daca
aceasta este fezabil
Prevenirea riscului de explozie prin:
-

Instalarea unui detector de flacari in interiorul sistemului de colectare cand riscul


aparitiei unui amestec inflamabil este semnificant
- Mentinerea in siguranta a amestecului de gaz sub limita de explozie inferioara sau
deasupra limitei de explozie superioara
Instalarea adecvata a echipamentului pentru prevenirea aprinderii amestecurilor inflamabile
de gaz-oxigen sau pentru a reduce efectele acesteia.

Sursele gazelor reziduale se disting in acest document ca:

Surse cu temperatura redusa, precum procesele de productie, manipularea chimicalelor,


pregatirea produselor
Surse cu temperaturi inalte, precum procesele de ardere, care include instalatii precum
cazanele, instalatiile electrice, incineratoarele include facilities such as boilers, power
plants, process incinerators and thermal and catalytic oxidisers.

Surse cu temperaturi reduse


Poluantii ce trebuiesc controlati in gazele reziduale evacuate de la surse cu temperature joase
(gazele din procesul de produtie) sunt pulberile (particulele fine), COV-urile si compusii
anorganici (HCl, SO2, NOx etc.).
BAT este indepartarea pulberilor/particulelor sedimentabile din fluxurile gazelor uzate, fie ca
tratare finala fie ca pretratare pentru a proteja instalatiile de dupa process, utilizandu-se
recuperarea materialelor de cate ori este fezabil. Consumul de energie si apa a tehnicilor de
tratare necesita sa fie luat in considerare. Tehnici adecvate de control sunt:

Tehnici de pretratare cu potential de reucuperare:

Waste Water and Waste Gas Treatment

xi

Rezumat

separator
ciclon
filtru de vapori (de asemenea ca filtru pentru spalarea finala pentru aerosoli si
picaturi)
Tehnici finale de tratare
spalare la umed
filtru electrostatic
filtru textil
filter variate cu randamente ridicate, in functie de felul particulelor sedimentabile.

BAT reprezinta indepartarea COV din fluxurile de gaz uzat. Tehnicile de control al aplicarii
depind foarte mult de procesul din care sunt eliberate si de gradul pericolului pe care il
reprezinta.

alternativa 1: tehnicile de recuperare a materialelor prime si/ sau a solventilor, deseori


aplicate ca pretratare pentru a recupera principalii COV inainte de instalatiile de
reducere situate dupa proces sau pentru a proteja instalatiile situate dupa proces
ca aspect al sigurantei. Tehnicile adecvate sunt:
- spalarea la umed
- condensarea
- separarea cu membrana
- adsorptia
sau combinatii ale acestora:
-condensarea / adsorptia
-separarea cu membrane / condensarea

alternativa 2: tehnicile de reducere atunci cand recuperarea este fezabila, fiind de preferat
tehnicile cu consum energetic redus

alternativa 3: tehnicile de ardere (oxidarea termica sau catalitica), daca nu sunt


disponibile alte tehnici echivalente eficiente.

Daca sunt aplicate tehnici de ardere, BAT reprezinta implementarea gazului rezidual de la
ardere atunci cand sunt preconizate cantitati considerabile de poluanti. Utilizarea flamei este
considerata BAT doar pentru indepartarea de siguranta a surplusului inflamabil de gaz de ex. de
la lucrari de mentenanta, sisteme defecte sau supape neconectate la sistemele de reducere.
Pentru alti compusi decat COV, BAT inseamna indepartarea acestor poluanti prin aplicarea de
tehnici adecvate:

spalarea la umed (apa, solutia acida sau alcalina) pentru hidrogen halogenat, Cl2, SO2, H2S,
NH3
spalarea cu solvent insolubil pentru CS2, COS
adsorptia pentru CS2, COS, Hg
tratarea gazului biologic pentru NH3, H2S, CS2
incinerarea pentru H2S, CS2, COS, HCN, CO
SNCR sau SCR pentru NOx.

Daca este fezabil, tehnicile de recuperare sunt preferate fata de tehnicile de reducere, de ex.:

xii

Recuperarea hidrogenului clorurat cand se utilizeaza apa ca mediu de spalare in prima etapa
de spalare pentru a produce o solutie de acid clorhidric
recuperarea NH3.

Waste Water and Waste Gas Treatment

Rezumat

TWG n-a putut ajunge la o concluzie referitor la nivelurile de emisie aferente BAT pentru
gazele reziduale din procesele de productie, ce s-ar putea aplica intregii industrii chimice.
Nivelurile de emisie aferente BAT pentru gazele de proces depind foarte mult de procesul actual
de productie si s-a recomandat sa se abordeze acest subiect in BREF-urile aferente proceselor
respective.

Sursele cu temperaturi ridicate


Poluantii ce trebuiesc controlati in gazele reziduale din procesele cu temperaturi ridicate (gazele
de ardere evacuate) sunt pulberile (particulele sedimentabile), compusii halogenati, monoxidul
de carbon, oxidul de sulf, NOx si posibilele dioxine.
BAT reprezinta indepartarea pulberilor / particulelor sedimentabile prin implementarea unuia
dintre urmatoarele:

electro-filtru
filtru sac (dupa schimbatorul de caldura la 120-150 C)
filtru catalitic (conditii comparabile cu ale filtrului sac)
spalarea la umed.

BAT inseamna recuperarea HCl, HF si SO2 prin utilizarea a doua etape de spalare la umed sau
indepartarea prin injectare uscata, semi-uscata sau umeda a agentului de absorbiere. Cu toate
acestea spalarea la umed este de obicei cea mai eficienta tehnica de reducere si de recuperare.
Pentru NOx, BAT reprezinta implementarea SCR in locul SNCR (cel putin pentru instalatiile
mari) deoarece are randamente de indepartare si de mediu mai bune. Pentru instalatiile existente
ce opereaza dispozitive SNCR, timpul luat in considerare pentru modificare poate fi acela cand
sunt planificate modificari majore pentru instalatia de incinerare. Cu toate acestea, SCR este
BAT in sensul general, pentru ca exista cazuri individuale (instalatii tipice mai mici) unde
SNCR reprezinta cea mai buna tehnica din punct de vedere economic si tehnic. Alte masuri
necesita sa fie evaluate pentru abilitatea lor de a furniza o imbunatatire generala mult mai buna
decat o retehnologizarea unei tehnici SNCR.

Waste Water and Waste Gas Treatment

xiii

Rezumat
Niveluri de emisie aferente BAT pentru tratarea gazului de ardere
evacuat
Niveluri de emisie
Parametru
3 1
[mg/Nm ]
pulberi
<5-15
HCl
<10
HF
<1
SO2
<40-150 2
NOx (cazane pe gaz/arzatoare)
20-150 3
NOx (cazane pe lichid/arzatoare)
55-300 3
4
NH3
<5 5
dioxine
0.1 ng/Nm3 TEQ
1

media orara, oxigenul de referinta cu continut de 3 %


valorile inferioara pentru combustibilul gazos, valorile superioare pentru combustibilul
lichid
3
valori ridicate pentru instalatiile mici ce utilizeaza SNCR
4
scurgere de NH3 cu SCR
5
valoarea pentru noi catalizatori, insa apar emisii ridicate pentru NH3 atunci cand
catalizatorul se uzeaza
2

OBSERVATII FINALE SI RECOMANDARI (CAPITOLUL 6)


Au existat patru pareri divergente exprimate de catre un Stat Membru urmand o a doua intalnire
TWG.
1. opinia exprimata de acestia a fost asupra faptului ca datele BAT pentru managementul apei
reziduale si al gazului rezidual sunt partial prea generale referindu-se la exemplele pentru
fluxurile cu concentratii si cantitati ridicate de poluant (asa cum s-a mentionat in sectiunea
2.2.2.3.1).
2. o opinie exprimata era referitoare la faptul ca acel criteriu partea relevanta nonbiodegradabila trebuie sa fie definit mai exact prin stabilirea valorilor de referinta pentru
TOC greu de descompus in fluxurile de apa reziduala.
3. ei au insistat asupra numirii nivelurilor de emisie aferente BAT petru metalele grele bazate
pe exemplele date in anexa 7.6.4. Dupa parerea lor, cand se urmareste strategia prevenirii,
pretratarii si tratarii centrale asa cum s-a evidentiat mai sus (vezi sectiunea metalelor grele),
este posibil sa se numeasca valorile de emisie aferente BAT pentru metalele grele valabile
pentru multe amplasamente chimice. Ei sustin in continuare ca valorile sunt influentate de
partea de productie relevanta pentru metalele grele si astfel depind de amestecul din
productie ce poate cauza valori mai mari in special in productia de chimicale fine.
Considerand deversarile in sistemele de canalizare publice, va trebui sa fie luat in
considerare efectele WWTP astfel incat sa se asigure faptul ca metalele grele nu sunt
transferate la alte medii.
TWG n-a dat curs acestei cerinte, sustinand ca nu ar fi util sa se numeasca nivelurile de
emisie aferente BAT influentate de combinatii deosebite ale fluxurilor de apa reziduala
asupra amplasamentelor individuale de productie, rezultand valori ce pot fi valabile sau nu
pot fi valabile in cazurile reale. Astfel a fost inregistrata o parere divergenta.
4. ei au insistat in numirea nivelurilor de emisie aferente BAT pentru AOX bazate pe exemple
date in anexa 7.6.2. Ei sustin ca nivelurile de emisie aferente BAT pot fi date chiar daca
daca valorile de emisie pentru AOX sunt influentate puternic felul sintezelor clor-organice a
amplasamentelor chimice, daca tratarea apei uzate este realizata conform concluziilor BAT
de mai sus (vezi sectiunea poluantilor neadecvati pentru tratarea biologica).
TWG n-a dat curs acestei cerinte. In exemplele prezentate (vezi anexa 7.6.2) este vorba de
date statistice diferite care nu permit stabilirea unor valor BAT. S-a mentionat chiar si faptul
ca unul dintre nivelurile de emisie cele mai reduse de AOX prezentate ca exemplu a fost
inregistrat pe amplasamente cu performante reduse de mediu, iar nivelul de emisie superior
a fost raportat de pe un amplasament cu performante ridicate de mediu. In aceste conditii
TWG considera neadecvata stabilirea nivelurilor de emisie aferente BAT pentru AOX. De
aceea a fost inregistrata ca opinie divergenta.
xiv

Waste Water and Waste Gas Treatment

Rezumat

Schimbul de informatie nu a fost complet. Este dificil sa se inteleaga considerand eforturile


anterioare din industria chimica in domeniul apei uzate si a gazelor reziduale. De asemenea a
fost dificil schimbul de informatii cu un anumit numar de State Membre.
Se recomanda ca lacunele existente sa fie indepartate la revizuirea BREF-ului. Revizuirea va
avea loc cand toate BREF-urile verticale din sectorul chimic vor fi finalizate. Pentru ca
revizuirea sa aiba sens, va fi necesar totusi sa se concentreze mai mult asupra informatiei utile
autoritatilor de reglementare. Alte detalii pot fi gasite in capitolul 6.
CE lanseaza si sustine prin programele sale RTD o serie de proiecte ce abordeaza tehnologiile
curate, tratarea efluentilor aparuti si tehnologiile de reciclare si strategiile de management.
Aceste proiecte ar putea oferi o contributie utila la revizuireile BREF viitoare. Cititorii sunt
invitati astfel sa informeze EIPPCB asupra oricarei cercetari rezultate relevante pentru scopul
acestui document (vezi de asemenea si prefata acestui document).

Waste Water and Waste Gas Treatment

xv

Prefata

PREFATA
1. Statutul acestui document
Daca nu s-a specificat altfel, referirile la Directiva din acest document inseamna Directiva
Consiliului 96/61/CE asupra prevenirii si controlului integrat al poluarii. Asa cum se aplica
Directiva fara a prejudicia prevederile Comunitatii referitoare la sanatatea si siguranta la locul
de munca, la fel procedeaza si acest document.
Acest document formeaza parti de serii ce prezinta rezultatele unui schimb de informatii intre
Statele Membre UE si industriile implicate referitoare la cea mai buna tehnica disponibila
(BAT), aferenta monitoringului si evolutiilor. Este publicata de Comisia Europeana conform
articolului 16 (2) din Directiva, si de aceea trebuie luat in considerare in concordanta cu
articolul IV din Directiva cand se determina cele mai bune tehnici disponibile.
2. Obligatiile legale relevante ale Directivei IPPC si definitia BAT
Pentru ca cititorul sa inteleaga contextual legal in care acest document a fost elaborat, unele
dintre cele mai relevante prevederi ale Directivei IPPC inclusive definitia termenului de cele
mai bune tehnici disponibile sunt descrise in aceasta prefata. Aceasta descriere este inevitabil
incompleta si este data doar pentru informare. Nu are valoare legala si nu prejudiciaza sau
anuleaza prevederile actuale ale Directivei.
Scopul Directivei este de a realiza un control si o prevenire integrata a poluarii rezultate in
activitatile anexei I, conducand la un nivel de protectie ridicat a mediului, in intregul sau. Baza
legala a Directivei se raporteaza la protectia mediului. Implementarea sa ar trebui sa ia in
considerare de asemenea obiectivele Comunitatii precum competitivitatea industriei din
Comunitate astfel contribuind la dezvoltarea durabila.
Mai specific este prevazut pentru un sistem de reglemantare a anumitor categorii de instalatii
industriale solicitandu-se ambilor, atat operatorilor cat si autoritatilor, sa priveasca in ansamblu
potentialul de poluare si consum al instalatiei. Obiectivul general al unei asemenea abordari
trebuie sa fie acela de a imbunatati managementul si controlul proceselor industriale pentru a
asigura un nivel ridicat de protectie pentru mediu, in intregul sau. In centrul acestei abordari se
afla principiul general dat in articolul 3, asupra faptului ca operatorul ar trebui sa ia in
considerare toate masurile adecvate de prevenire a poluarii, in special prin aplicarea celor mai
bune tehnici disponibile permitandu-se sa-si imbunatateasca performanta de mediu.
Termenul de cele mai bune tehnici disponibile este definit in articolul 2(11) al Directivei ca
fiind nivelul cel mai efectiv si avansat in evolutia activitatilor si a metodelor de operare ce
indica potrivirea practica a tehnicilor speciale, oferind in principiu baza valorilor limita de
emisie dezvoltate pentru a preveni si, unde nu este practicabil, in general pentru a reduce
emisiile si impactul asupra mediului in intregul sau. Articolul 2 (11) clarifica in continuare
aceasta definitie, dupa cum urmeaza:
tehnicile includ atat tehnologia utilizata cat si modul in care instalatia este proiectata,
construita, intretinuta, operata si scoasa din uz;
disponibile sunt acele tehnici dezvoltate la o scare care permite implementarea in sectorul
industrial relevant, in conditii economice si tehnice viabile, luand in considerare costurile si
avantajele, daca tehnicile sunt sau nu utilizate sau produse in Statul Membru respeciv, atata
timp cat acestea sunt rezonabile si accesibile operatorului;
cele mai bune inseamna cele mai efective in atingerea unui nivel inalt de protectie a mediului
in intregul sau.

Waste Water and Waste Gas Treatment

xvii

Prefata

Si mai mult, Anexa IV a Directivei contine o lista de consideratii de avut in vedere in general
sau in cazuri specifice, cand se determina cele mai bune tehnici..tinand cont de costurile
aprobximative si de beneficiile unei masuratori si de principiile precautiei si prevenirii. Aceste
consideratii includ informatia publicata de catre Comisie conform articolului 16(2).
Autoritatile competente responsabile pentru emiterea autorizatiilor sunt solicitate sa ia in
considerare principiile generale stabilite in articolul 3 atunci cand se determina conditiile
autorizatiei. Aceste conditii trebuie sa includa valorile limita de emisie, suplimentare sau sa le
inlocuiasca acolo unde este adecvat prin parametrii echivalenti sau masurile tehnice. Conform
articolului 9(4) din Directiva, valorile limita de emisie, parametrii echivalenti si masurile
tehnice trebuie, fara sa prejudicieze, sa se conformeze la standardele de calitate a mediuui, sa se
bazeze pe cele mai bune tehnici disponibile fara sa prescrie utilizarea unei tehnici sau a unei
tehnologii specifice, insa luand in considerare caracteristicile tehnice ale instalatiei respective,
locatia geografica si conditiile de mediu. In toate circumstantele, conditiile autorizatiei trebuie
sa includa prevederile referitoare la reducerea poluarii pe distante mari sau a poluarii
transfrontaliere si trebuie sa asigure un nivel inalte de protectie pentru mediu in intregul sau.
Statele Membre au obligatia, conform articolului 11 din Directiva, sa asigure faptul ca
autoritatile competente urmaresc sau sunt informate asupra evolutiilor din cele mai bune tehnici
aplicate.
3. Obiectivul acestui Document
Articolul 16(2) din Directiva se refera la Comisie care sa organizeze un schimb de informatii
intre Statele Membre si industriile interesate de cele mai bune tehnici disponibile, monitoringul
aferent si evolutiile in acestea si publicarea rezultatelor schimbului de informatii.
Scopul schimbului de informatie este dat in aliniatul 25 al Directivei , care specifica ca
dezvoltarea si schimbul de informatie la nivel de Comunitate referitoare la cele mai bune
tehnici disponibile va ajuta la redresarea inechilibrului tehnologic din Comunitate, va promova
diseminarea la nivel global a valorilor limita si tehnicile utilizate in Comunitate si va ajuta
Statele Membre in implementarea eficienta a acestei Directive. Comisia (DG Mediu) a infiintat
un forum pentru schimbul de informatie (IEF) pentru a sprijini activitatile ce intra sub incidenta
articolului 16(2) si cateva grupuri tehnice de lucru au fost infiintate in subordonarea IEF.
Ambele, IEF si grupurile tehnice de lucru, includ reprezentanti ai Statelor Membre si ai
industriei, asa cum se solicita in articolul 16(2).
Scopul acestor serii de documente este de a reflecta exact schimbul de informatii avut loc asa
cum se solicita in articolul 16(2) si sa ofere informatii de referinta pentru a fi luate in
considerare la determinarea conditiilor de autorizare de catre autoritatile de reglementare. Prin
furnizarea informatiilor relevante referitoare la cele mai bune tehnici disponibile, aceste
documente ar trebuie sa actioneze ca instrumente valoroase ce conduc la performanta de mediu.
4. Sursele de informare
Acest document reprezinta un rezumat al informatiei colectate de la mai multe surse, incluzand
in special expertiza realizata de grupurile infiintate pentru a sprijini Comisia in activitatea sa, si
verificate de serviciile Comisiei. Tuturor celor care au contribuit li se multumeste.
5. Cum sa se inteleaga si utiliza acest document
Informatia oferita in acest document este gandita sa fie utilizata ca un input in determinarea
BAT in cazuri specifice. Cand se determina BAT si se stabilesc conditii de autorizare bazate pe
BAT, trebuie sa se ia in considerare scopul general de realizare al unui nivel inalt de protectie
pentru mediu, in intregul sau.

xviii

Waste Water and Waste Gas Treatment

Prefata

Restul acestei sectiuni descrie tipul de informatie oferita in fiecare sectiune a documentului.
Capitolul 1 ofera o descriere generala a apei uzate si a gazului rezidual, inclusiv informatiile
generale asupra sistemelor de management si tratare.
Capitolul 2 descrie managementul de mediu si al efluentilor si instrumentele adecvate de
implementare.
Capitolul 3 ofera descrierea tehnicilor de tratare pentru apa uzata si gazul residual commune in
sectorul chimic. Tehnicile include procesele de recuperare si reducere.
Capitolele 2 si 3 sunt principalele din acest Document de Referinta ce furnizeaza informatia
necesara de determinare a concluziilor BAT din capitolul 4.
Capitolul 4 prezinta tehnicile si nivelurile de emisie aferente ce se considera a fi compatibile cu
BAT in sensul general. In gasirea celor mai potrivite tehnici de tratare pentru situatii specifice,
termenul tehnici din acest context al documentului orizontal include mai mult decat doar
tehnologia; include de asemenea si strategii de management. Scopul este acela de a furniza
indicatii generale referitoare la nivelurile de emisie si consum ce pot fi considerate ca un punct
de referinta pentru a spriini in determinarea conditiilor de autorizare bazate pe BAT sau pentru a
stabili reguli obligatorii generale sub incidenta articolului 9(8). Cu toate acestea trebuie
accentuat faptul ca acest document nu propune valori limita de emisie. Determinarea conditiilor
de autorizare adecvate vor implica considerarea factorilor locali, specifici amplasamentului si
conditiile locale de mediu. In cazul instalatiilor existente, se va lua de asemenea in considerare
viabilitatea tehnica si economica a retehnologizarii lor. Chiar si singurul obiectiv de asigurare a
unui nivel inalt de protectie a mediului, in intregul sau, va implica deseori rationamente
alternative intre diferite tipuri de impacturi de mediu, iar aceste rationamente vor fi influentate
deseori de consideratiile locale.
Desi s-a facut o incercare de abordare a unora dintre aceste problematici, nu este posibil ca
acestea sa fie luate in considerare complet. Tehnicile si nivelurile prezentate in capitolul 4 nu
vor fi in mod necesar adecvate pentru toate instalatiile. Pe de alta parte, obligatia de asigurare a
unui nivel ridicat de protectie a mediului inclusiv minimizarea pe distanta lunga sau poluarea
transfrontaliera arat faptul ca cerintele de autorizare nu pot fi stabilite doar in baza
consideratiilor locale. De aceea este foarte important ca aceste informatii continute in acest
document sa fie complet luate in considerare de catre autoritatile de reglementare.
Deoarece cele mai bune tehnici disponibile se modifica de-alungul timpului, acest document va
fi revizuit si actualizat in mod adecvat. Toate comentariile si sugestiile vor fi inaintate Biroului
European IPPC la Institutul pentru Studii Tehnologice de Perspectiva, la urmatoarele adrese:

Edificio Expo, Inca Garcilaso s/n, E-41092 Seville, Spain


Telefon: +34 95 4488 284
Fax: +34 95 4488 426
e-mail: eippcb@jrc.es
Internet: http://eippcb.jrc.es

Waste Water and Waste Gas Treatment

xix

Documentul de Referinta al Celor mai bune Tehnici Aplicate in


Tratarea Apei Reziduale si a Gazului Rezidual/ Sistemele de
Management in Sectorul Chimic
REZUMAT ................................................................................................................................................. I
PREFATA............................................................................................................................................ XVII
SCOPUL ........................................................................................................................................... XXVII
1

DESCRIERE GENERAL .............................................................................................................. 1


1.1 Apele reziduale i gazele reziduale n Industria Chimic ................................................................ 1
1.1.1 Apele reziduale......................................................................................................................... 1
1.1.2 Gaze reziduale .......................................................................................................................... 3
1.2 Managementul mediului privitor la apele reziduale i la gazele reziduale........................................ 4
1.3 Tehnologia de tratare ........................................................................................................................ 6
1.3.1 Msuri integrate in proces ........................................................................................................ 7
1.3.2 Tehnicile la final de proces....................................................................................................... 8
1.3.2.1 Tratarea Apei Reziduale................................................................................................... 8
1.3.2.2 Tratarea gazelor reziduale .............................................................................................. 11
1.4 Impactul avut asupra Mediului de Tratarea apei reziduale i a gazelor reziduale i Interdependena
lor 13

MANAGEMENTUL APEI REZIDUALE/GAZELOR REZIDUALE ....................................... 17


2.1 Sistemul De Management Al Mediului (EMS)............................................................................... 17
2.2 Instrumente manageriale ................................................................................................................. 21
2.2.1 Instrumente manageriale pentru inventariere ......................................................................... 21
2.2.1.1 Inventarierea amplasamentului ...................................................................................... 21
2.2.1.2 nregistrarea sau Inventarierea Fluxului......................................................................... 22
2.2.1.2.1 Evaluarea ntregului efluent (WEA)......................................................................... 23
2.2.1.2.2 Reducerea Consumului de ap i a Deversrii de ap rezidual............................... 28
2.2.1.2.3 Cuantificarea Emisiilor De Gaze Reziduale ............................................................. 29
2.2.1.3 Analiza Fluxului de Materiale i Energie (EMFA) ........................................................ 31
2.2.2 Instrumente de Management Operaional............................................................................... 32
2.2.2.1 Monitorizarea................................................................................................................. 32
2.2.2.2 Stabilirea i Revizuirea regulat a Scopurilor sau a Programelor Interne ...................... 32
2.2.2.3 Alegerea Opiunilor de Tratare ...................................................................................... 34
2.2.2.3.1 Selectarea Sistemului de Control al Apei Reziduale ................................................ 35
2.2.2.3.2 Selectarea sistemului de control al gazului rezidual................................................. 39
2.2.2.4 Alegerea Sistemului de colectare ................................................................................... 41
2.2.2.4.1 Selecia Sistemului de colectare a apei reziduale i a Sistemului de Separare ......... 41
2.2.2.4.2 Alegerea Sistemelor de colectare a gazelor reziduale .............................................. 42
2.2.2.5 Implementarea opiunilor pentru controlul emisiilor selectate....................................... 43
2.2.2.6 Metodele de control al calitii....................................................................................... 43
2.2.3 Instrumente de Management Strategic ................................................................................... 45
2.2.3.1 Evaluarea riscului........................................................................................................... 46
2.2.3.2 Benchmarking ................................................................................................................ 46
2.2.3.3 Evaluarea ciclului vieii (LCA)...................................................................................... 47
2.2.4 Instrumente pentru Siguran i pentru Situaiile de Urgen ................................................. 48
2.2.4.1 Coordonarea apei pentru stingerea incendiilor i a deversrilor importante .................. 48
2.2.4.2 Planificarea Interveniei n Incidentele poluatoare......................................................... 50

TEHNOLOGIA DE TRATARE APLICAT............................................................................... 53


3.1 Informaiile din acest capitol........................................................................................................... 53
3.2 Informaii n privina costurilor, coninute n acest Document Orizontal ....................................... 54
3.2.1 Costurile de instalare totale vs. Costurile echipamentului furnizorului.................................. 54
Costuri indirecte........................................................................................................................ 55
3.2.2 Costuri Greenfield vs, Costuri de nnoire............................................................................... 56
3.2.3 Costurile de capital vs. Costurile de operare .......................................................................... 57
3.2.4 Costurile pentru controlul emisiilor iniiale vs. Costurile crescute pentru control ................. 57
3.3 Tehnicile de tratare a apei reziduale................................................................................................ 57

Waste Water and Waste Gas Treatment

xxi

3.3.1 Msuri integrate de proces ......................................................................................................57


3.3.1.1 Extracia in contra curent ca exemplu de proces de economisire a apei.........................58
3.3.1.2 Operaiuni de recirculare i de uz multiplu.....................................................................58
3.3.1.3 Rcire indirect cu faze de vapori ..................................................................................58
3.3.1.4 Procese fara apa reziduala pentru generarea de vid ........................................................59
3.3.1.5 Procese fara rezultarea apei uzate utilizate la curarea aerului evacuat ........................59
3.3.1.6 Recuperarea substanei sau retenia ei din soluia mam sau prin procese optimizate ...60
3.3.1.7 Folosirea materiilor prime si secundare putin contaminate ............................................60
3.3.2 Balana fluxului.......................................................................................................................61
3.3.3 Capacitatea De Depozitare Sau De Retenie In Cazuri De Defectiuni....................................61
3.3.4 Tehnicile La Final De Proces..................................................................................................64
3.3.4.1 Ageni contaminai insolubili / Separare mecanic ........................................................66
3.3.4.1.1 Separarea substantelor solide ....................................................................................67
3.3.4.1.2 Sedimentarea substantelor solide ..............................................................................68
3.3.4.1.3 Flotatia aerului ..........................................................................................................74
3.3.4.1.4 Filtrare.......................................................................................................................79
3.3.4.1.5 Microfiltrarea i ultrafiltrarea....................................................................................83
3.3.4.1.6 Separare Ulei-Ap.....................................................................................................87
3.3.4.2 Ageni contaminatori non-biodegradabili solubili sau inhibitori /
Tratare Fizico-Chimic..................................................................................................................90
3.3.4.2.1 Precipitarea ...............................................................................................................90
3.3.4.2.2 Cristalizarea ..............................................................................................................93
3.3.4.2.3 Oxidarea chimic ......................................................................................................97
3.3.4.2.4 Oxidare aerului umed..............................................................................................100
3.3.4.2.5 Oxidare supercritic in ap (SCWO) ......................................................................105
3.3.4.2.6 Reducerea chimic ..................................................................................................107
3.3.4.2.7 Hidroliz chimic....................................................................................................109
3.3.4.2.8 Nanofiltrarea (NF) i Osmoza Invers (RO) ...........................................................111
3.3.4.2.9 Adsorbia.................................................................................................................116
3.3.4.2.10 Schimb de ioni ........................................................................................................122
3.3.4.2.11 Extracia ..................................................................................................................125
3.3.4.2.12 Distilarea / Rectificarea...........................................................................................127
3.3.4.2.13 Evaporarea ..............................................................................................................128
3.3.4.2.14 Striparea..................................................................................................................130
3.3.4.2.15 Incinerarea apei reziduale .......................................................................................134
3.3.4.3 Contaminantii biodegradabili solubili / Tratarea biologica ..........................................137
3.3.4.3.1 Tratarea anaeroba....................................................................................................138
3.3.4.3.2 Indepartarea biologica a compusilor de sulf / metalele grele ..................................142
3.3.4.3.3 Tratamentul aerob ...................................................................................................145
3.3.4.3.4 Eliminarea biologica a azotului...............................................................................153
3.3.4.3.5 Tratarea centrala a apei uzate biologice ..................................................................158
3.3.4.4 Controlul apei pluviale si a celei utilizate la stingerea incendiilor ...............................161
3.3.4.4.1 Bazine de retentie....................................................................................................162
3.3.4.4.2 Filtrele cu nisip .......................................................................................................163
3.4 Tehnicile de tratare a namolului ....................................................................................................164
3.4.1 Ingrosarea si deshidratarea namolului...................................................................................166
3.4.2 Stabilizarea i Condiionarea ................................................................................................171
3.4.3 Reducerea termic a nmolurilor ..........................................................................................173
3.5 Tehnologii de tratare la finalul proceselor a gazelor uzate evacuate .............................................179
3.5.1 Tehnici de recuperare pentru COV i compuii anorganici .................................................181
3.5.1.1 Separare prin membrane...............................................................................................181
3.5.1.2 Condensarea .................................................................................................................185
3.5.1.3 Adsorptia ......................................................................................................................193
3.5.1.4 Scrubere umede pentru purificarea gazelor ..................................................................199
3.5.2 Operatiuni si Procese de Reducere a VOC si a Compusilor Anorganici..............................209
3.5.2.1 Filtrare biologica ..........................................................................................................209
3.5.2.2 Bio-spalarea..................................................................................................................213
3.5.2.3 Bio-stropire...................................................................................................................218
3.5.2.4 Oxidarea termina ..........................................................................................................222
3.5.2.5 Oxidarea catalitica ........................................................................................................228
3.5.2.6 Ardere cu flama ............................................................................................................233
3.5.3 Tehnologii pentru recuperarea i reducerea particulelor .......................................................241
3.5.3.1 Separator.......................................................................................................................241
xxii

Waste Water and Waste Gas Treatment

3.5.3.2 Ciclonul........................................................................................................................ 243


3.5.3.3 Filtru electrostaic (ESP) ............................................................................................... 246
3.5.3.4 Scruber umed de praf ................................................................................................... 252
3.5.3.5 Filtrul textil .................................................................................................................. 261
3.5.3.6 Filtrul catalitic .............................................................................................................. 266
3.5.3.7 Filtru de praf cu 2 trepte............................................................................................... 268
3.5.3.8 Filtru absolut (filtru HEPA) ......................................................................................... 272
3.5.3.9 Filtru de aer cu randament ridicat (HEAF) .................................................................. 274
3.5.3.10 Filtru de vapori............................................................................................................. 275
3.5.4 Tehnici de recuperare i reducere pentru poluani gazoi din gazele reziduale .................... 277
3.5.4.1 Tehnici de injectare cu sorbent ca FGD ....................................................................... 278
3.5.4.2 Reducerea selectiv a NOx (SNCR si SCR)................................................................. 285
4

CELE MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE DE TRATARE A APELOR UZATE / A


GAZELOR REZIDUALE / MANAGEMENTUL N SECTORUL CHIMIC ........................ 289
4.1 Introducere .................................................................................................................................... 289
4.2 BAT generale................................................................................................................................ 291
4.3 BAT specifice ............................................................................................................................... 294
4.3.1 Seciunea ape uzate............................................................................................................... 294
4.3.2 Sectiunea Gazul Rezidual..................................................................................................... 318

TEHNICI DEZVOLTATE ........................................................................................................... 333

CONCLUZII FINALE .................................................................................................................. 335

REFERINTE .......................................................................................................................................... 339


7

ANEXE ........................................................................................................................................... 349


7.1 Anexa I. Exploatarea n comun a Staiilor de tratare a apelor uzate menajere i industriale ........ 349
7.2 Anexa II. Exemplul EFMA: Tehnologia Pinch............................................................................. 351
7.3 Anexa III. Monitorizarea unei statii de epurare WWTP centrale biologice.................................. 357
7.4 Anexa IV. Standarde de monitorizare........................................................................................... 358
7.5 Anexa V. Planul de actiune in caz de poluare............................................................................... 363
7.6 Anexa VI. Exemple de tratare a apei uzate i a gazelor de ardere ................................................ 364
7.6.1 Informaii tehnice despre staiile de tratare a apei uzate (exemple)...................................... 364
7.6.2 Informaii despre deversarea apei uzate (exemple) .............................................................. 371
7.6.3 Informaii despre sistemele de tratare a apei uzate de pe intreg amplasamentul (exemple) . 374
7.6.4 Exemple de deversri de metale grele .................................................................................. 379
7.6.5 Exemple de uzine pentru tratarea gazelor de ardere ............................................................. 382
7.7 Anexa VII. Legislatia statelor membre privind apa reziduala si gazele de ardere provenite din
sectorul chimic..................................................................................................................................... 384

CLASA............................................................................................................................................ 445

GLOSAR DE TERMENI SI ABREVIERI .......................................................................................... 471

Waste Water and Waste Gas Treatment

xxiii

Lista imaginilor
Figura 1.1: Tehnicile de manevrare a apelor reziduale .................................................................................6
Figura 1.2: Tehnici de manevrare a gazelor reziduale ..................................................................................7
Figura 2.1: Ciclul Sistemului de Management al Mediului (EMS) ............................................................18
Figura 2.2: Strategia unui EMS orientat spre amplasament........................................................................19
Figura 2.3: Complexitatea unui EMS orientat asupra amplasamentului ...........................................20
Figura 2.4: Procedura general pentru reducere Consumului de ap i a Aparitiei apei reziduale .............29
Figura 2.5: Diagrama lurii deciziei n privina Sistemului de Control al Apei Reziduale.........................36
Figura 2.6: Diagrama Cauz Efect a Calitii Slabe a Efluentului..............................................................45
Figura 3.1: Circuit-tampon independent cu umplere alternativ ................................................................62
Figura 3.2: Circuit-tampon conectat, inundat discontinuu..........................................................................63
Figura 3.3: Circuit tampon conectat, inundat continuu...............................................................................63
Figura 3.4: Sistemul de limitarea a scurgerii ..............................................................................................64
Figura 3.5: Ordinea tehnicilor de tratare a apei uzate raportate la tipul de contaminanti ...........................65
Figura 3.6: Camera de captare a nisipului cu flux orizontal profilat dupa forma canalului........................67
Figura 3.7: Camera nisipului circular........................................................................................................67
Figura 3.8: Camera de separare a nisipului aerata ......................................................................................68
Figura 3.9: Rezervor de sedimentare sau de decantare ...............................................................................70
Figura 3.10: Rezervor cu depunere pe fund................................................................................................70
Figura 3.11: Bazin de decantare din tabl sau tubular ................................................................................71
Figura 3.12: Sistem DAF:...........................................................................................................................75
Figura 3.13: Compararea Eficienei separrii metodelor DAF i Sedimentarea ........................................76
Figura 3.14: Filtru multi-mediu pentru fluxul descendent convenional ....................................................80
Figura 3.15: Filtru sub presiune..................................................................................................................80
Figura 3.16: Filtru rotativ sub vid...............................................................................................................81
Figura 3.17: Separatorul Institutului American al Petrolului (Separator API)............................................87
Figura 3.18: Interceptor cu plci paralele (PPI)..........................................................................................88
Figura 3.19: Interceptor placi ondulate (CPI) .............................................................................................88
Figura 3.20: Principiul Procesului de Cristalizare ......................................................................................93
Figura 3.21: Aplicatia multi-funcitonala a cristalizarii intr-o productie chimica........................................94
Figura 3.22: Diagrama de flux a instalatiei Loprox ..................................................................................102
Figura 3.23: Diagrama simplificata a procesului SCWO..........................................................................105
Figura 3.24: Aranjament RO ....................................................................................................................113
Figura 3.25: Funcionarea a dou coloane de adsorbie conectate n serie ...............................................117
Figura 3.27: Bilantul de carbon in compusii organici de degradare microbiologica aerobica (A) si si
anaerobica (B).......................................................................................................................138
Figura 3.38: Exemplu unui WWTP central (Mechanico-Biologico-Chimic) ...........................................159
Figura 3.41: Presa cu filtrare prin curea....................................................................................................167
Figura 4.1: Calea de decizie a tratamentului apei uzate pe un amplasament industrial chimic: Baza
concluziilor BAT ..................................................................................................................296
Figura 7.1: Coperarea intre WWTP industriala si municipala: Situatia inainte........................................352
Figura 7.2: Coperarea intre WWTP industriala si municipala: Situatia noua ...........................................353
Figura 7.3: Tehnologia Pinch-analiza, sursa si curbe de adancime ..........................................................355
Figura 7.4: Exemplu de Strategie de Conservare Apa inainte si dupa Analiza Pinch...............................356
Figura 7.5: Situaia produciei chimice n amplasamente complexe (exemplul XXI) ..............................376
Figura 7.6: Tratament central pentru apa uzata pentru produsele farmaceutice si pesticide produse pe
amplasament .........................................................................................................................378

xxiv

Waste Water and Waste Gas Treatment

Lista tabelelor
Tabelul 1.1: Agenti majori de contaminare a apei reziduale si tehnicile lor de tratare ................................ 9
Tabelul 1.2: Selecia unor tehnici pentru Reducerea emisiilor de gaze reziduale n relaie cu Poluantul ce
trebuie ndeprtat .................................................................................................................... 12
Tabelul 1.3: Selecia unor tehnici pentru Reducerea emisiilor de gaze reziduale n relaie cu Rata de
curgere a Fluxului de gaz rezidual.......................................................................................... 13
Tabelul 1.4: Potentialul impact al instalatiilor de tratare al apei reziduale................................................. 14
Tabelul 1.5: Impactul potenial al instalatiilor de tratare a gazelor reziduale............................................. 15
Tabelul 3.1: Exemple de costuri ale unui Proiect real................................................................................ 55
Tabelul 3.2: ndeprtarea Contaminanilor apei reziduale prin coagulare.................................................. 69
Tabelul 3.3: Caracteristicile Microfiltrrii (MF) i Ultrafiltrarrii (UF) .................................................... 83
Tabelul 3.4: EliminareaCOD din diverse substante ca o functie in utilizarea H2O2 [cww/tm/132] ........... 99
Table 3.5: Caracteristici ale Nanofiltrrii (NF) i a Osmozei Inverse ...................................................... 112
Tabelul 3.17: Randamente, Consumabile i Costuri ale diferitelor variante de absorbere
umede pentru praf ................................................................................................................................... 259
Tabelul 3.18: Textile utilizate uzual......................................................................................................... 261
Tabelul 4.1: Tehnici de tratare a apei pluviale cum sunt descrise n Capitolul 3 ..................................... 298
Tabelul 4.2: Niveluri de emisie pentru uleiuri libere / hidrocarburi evacuate ntr-o ap receptoare ........ 299
Tabelul 4.3: Tehnici de tratare a fazei solide suspendate, aferente BAT ................................................. 302
Tabelul 4.4: Tehnici de tratare asociate tehnologiilor BAT pentru metalele grele................................... 305
Tabelul 4.5: Tehnici de tratare aferente tehnologiilor BAT pentru sruri anorganice (metalele grele nu
sunt incluse).......................................................................................................................... 306
Tabelul 4.6: Tehnici de tratare aferente tehnologiilor BAT pentru substane nepotrivite tratrii biologice
.............................................................................................................................................. 310
Tabelul 4.7: Tehnici de tratare aferente tehnologiilor BAT pentru tehnici de tratare biologic............... 314
Tabelul 4.8: Niveluri de emisie asociate tehnologiilor BAT pentru evacuarea de ape uzate n apele
receptoare ............................................................................................................................. 316
Tabelul 4.9: Tehnici de tratament aferente BAT pentru tratamentul special al fluxurilor normale ale
gazelor reziduale................................................................................................................... 324
Tabelul 4.10: Tehnici de tratament associate cu BAT pentru tratamentul VOC si componente anorganice
din volumul normal al gazului rezidua ................................................................................. 328
Tabelul 4.11: Niveluri de emisie aferente BAT si randamente pentru tratarea gazului evacuate din
combustie din sectorul chimic .............................................................................................. 331
Tabelul 7.1: Monitorizarea WWTP.......................................................................................................... 357
Tablul 7.2: Debite de ap uzat i detaliile tratrii n amplasamente chimice complexe (exemplul XXI)375
Tabelul 7.3: Niveluri de emisie pentru metale grele in punctul final de descarcare................................. 381

Waste Water and Waste Gas Treatment

xxv

Scopul

SCOPUL
Documentul de Referinta orizontal BAT (BREF), intitulat Tratarea apei reziduale si tratarea
gazului uzat /Sistemele de Management in Sectorul chimic (CWW), acopera intregul sector
chimic si este conceput ca support si ghid pentru autoritatea de reglementare ce trebuie sa ia o
decizie de autorizare referitoare la eliberarile apoase si/sau gazoase rezultate din instalatiile
chimice. Este una din seriile BREF-urilor referitoare la industria chimica, tot ce este conceput sa
fie citit impreuna. Acestea sunt:

Producerea clor-alcalilor
Chimicalele organice voluminoase (LVOC)
Chimicalele anorganice voluminoase (LVIC)
Polimeri
Chimicale organice fine (OFC)
Chimicale anorganice speciale (SIC)

Si BREF-urile orizontale

Sistemele industriale de racire


Emisiile din depozitarea materialelor voluminoase si periculoase
Sisteme de monitorizare
Aspecte economice si inter-media.

Industria de rafinare considera acest BREF ca relevant pentru sectorul de rafinare. Deoarece
exista numeroase optiuni pentru tratarea apei uzate si/sau gazul rezidual in industria chimica,
acest document trebuie sa se auto-restrictioneze la acele tehnici utilizate de obicei sau
aplicabile in sector. Aceasta inseamna ca metodele de tratare aplicate pe un singur amplasament
si/sau proiectate dar pentru un proces special de productie nu sunt acoperite de acest document.
Acestea sunt abordate in documente verticale adecvate. Pe de cealalata parte, tehnicile de tratare
ce nu au fost inca exploatate in industria chimica, insa care sunt de succes in alte sectoare, sunt
abordate cand sunt considerate a fi aplicate in mod util.
Tehnicile de process integrate sunt abordate in acest document cand pot fi utilizate in mai multe
procese, sau daca aplicatia lor este recunoscuta in general. Aspectele tipice specifice
amplasamentului sau cele specifice procesului referitoare la tratarea apei uzate/ a gazului
rezidual nu sunt acoperite aici insa sunt considerate intr-o abordare generala explicand cum sa
se lucreze cu conditiile specifice.
Un alt punct principal in acest Document de Referinta este managementul apei uzate si al
gazelor reziduale ca parte a managementului operational. Management inseamna adaptarea
conditiilor locale (precum specificitatea productiei, legislatie, situatia de mediu locala,
disponibilitatea si calitatea materialelor brute si/sau auxiliare si aspectele climatice) la derularea
proceselor economica si ecologica a amplasamentului industrial, in intregul sau. Sarcina acestui
document este descrierea abordarii unei decizii de management pentru a minimiza impactul
total de mediu al emisiilor apelor uzate si gazelor reziduale.
Termenul de impact asupra mediului asa cum este utilizat in intreg BREF-ul, include de ex.:

Consumul resurselor precum apa din ape naturale, energia, materii prime, substante
chimice, etc.; aceasta are o semnificatie mare cand resursele limitate sunt implicate de ex.
apa in conditii climatice nefavorabile sau energia neregenerabila
Emisii in apa si/ sau in aer, incluzand zgomotul si mirosul
Generarea deseurilor
Emisiile rezultate din evenimente precum pornirea / oprirea.

Waste Water and Waste Gas Treatment

xxvii

Scopul

Organizarea depozitarii permanente a namolului sau reziduurilor solide din tratarea apei
reziduale si a gazului rezidual face parte din decizia operatorului asupra amplasamentului
chimic. Deoarece exista amplasamente echipate cu instalatii de tratare adecvate pentru namolul
din apa reziduala, tratarea acestuia este abordata in acest document. Tratarea deseurilor separata
de namolul rezidual face parte din obiectivul documentelor verticale pentru alte sectoare ale
anexei 1 din Directiva. Oricum acest BREF nu anticipeaza BREF-ul pentru incinerarea
deseurilor, ce urmeaza sa se elaboreze.
Pentru evitarea pe cat posibil a muncii duble si a suprapunerii tematicilor cu BREF-urile
relevante orizontale si verticale, au trebuit sa se traseze limite. Ca de exemplu, limita intre
BREF-urile chimice verticale si acest document orizontal este explicata pentru apa reziduala si
o situatie comparabila pentru gazul rezidual in figura I.

Reactia
Chemical
chimica
Reaction
Amestecul
Reaction
din
reactie
Mixture
Preparare
Work-up
Produsul
Product

Product
Izolarea
Isolation
produsului

Auxiliare,
Auxiliaries,
solventi,
Solvents,
Water
apa

P
P
R
O
O
D
D
U
U
C
C
T
TI
I
O
N
E

Aqueous
Reziduu
Residue
apos

Recuperare
Recovery

Apa
uzata
Waste
Water
Tributary
Tratarea
suplimentara
Stream
a Treatment
fluxului

C
O
N
T
R
O
L

Central
Sisteme
Treatment
centrale
de
Systems
recuperare

vertical

orizontal
horizontal

Figura I: Limita intre Relevanta productiei si controlului, sau intre BREF-ul orizontal si vertical

xxviii

Waste Water and Waste Gas Treatment

Scopul

Astfel, scopul acestui Document de Referinta orizontal cuprinde:

Prezentarea managementului de mediu cu privire la apa reziduala si gazul rezidual si la


aplicarea lui pe amplasament in cel mai avantajos mod posibil pentru mediu
Descrierea masurilor integrate de proces aplicabile in general (de ex. aplicabil cu un scop
identic in procese de productie distincte)
Descrierea tehnicilor de tratare aplicate apei uzate si gazului rezidual cu privire la impactul
lor asupra mediului, randamentul/eficienta tratarii, limitarile si avantajele, si costurile lor
Descrierea tehnicilor de tratare pentru namolul din apa uzata, daca sunt exploatate pe
amplasamente chimice
bazandu-se pe informatia data mai sus, descrierea schemelor cu optiuni pentru a asigura ca
tehnicile si/sau combinatiile acestora pentru tratarea apei uzate si a gazului reziduale
contribuie la aplicarea BAT la exploatarea amplasamentului chimic, in ansamblu.

Exemplele ilustrate ce arata performanta realizabila exemplificand concluziile BAT nu sunt


concepute pentru a arata ca valorile date pot fi atinse cu fiecare aplicatie individuala in toate
conditiile de lucru, ci pentru a arata ca recomandarile si propunerile sunt valabile in general.
Documentul este valabil in special pentru sectorul chimic. Oricum este recunoscut de catre
TWG ca aspectele descrise sistemele de management si instrumentele, tehnicile de tratare a
apei uzate si a gazului residual contin informatii utile si pentru alte sectoare. Insa aplicatia
acestei informatii in cadrul altor sectoare necesita o evaluare cu grija a fiecarui caz.

Waste Water and Waste Gas Treatment

xxix

Chapter 1

1 DESCRIERE GENERAL
Legile tiinifice generale cum ar fi echilibrul fizic i/sau chimic fac s fie inevitabil apariia
reziduurilor n timpul proceselor chimice (sintez), astfel nct produsele secundare nedorite s
fie ndeprtate. Caracterul i scala acestor emisii sunt extrem de variabile i depind de
compoziia materiilor prime, a produilor principali, a produilor intermediari, auxiliari, a
condiiilor de desfurare a procesului tehnologic, etc.
Reziduurile care apar n timpul acestor procese pot fi mprite n:

Ape reziduale
Gaze reziduale
Reziduuri solide sau lichide

Reziduurile solide i cele lichide (non-apoase) care rezult din producia de produse chimice i
manevrarea produselor chimice vor fi discutate separat de obicei n BREF-ul vertical, ele
nefiind subiectul acestui document.
Capitolul 1 ofer un rezumat al aspectelor generale ale:

Apelor reziduale i gazelor reziduale


Managementului mediului
Tehnologiei de tratare
Impactului asupra mediului al tratrii apelor reziduale i a gazelor reziduale,

fr a intra n detalii.

1.1 Apele reziduale i gazele reziduale n Industria Chimic


1.1.1 Apele reziduale
Din punct de vedere calitativ, majoritatea apelor reziduale din industria chimic, de obicei, nu
rezult direct din etapele de reacie chimic. Dei apele reziduale pot aprea direct din reacii, de
exemplu ca ap de reacie sau ap condensat, deversrile de ape din procesele fizico-chimice
secundare ale mixturii de sintez sunt de obicei mai mari. Produii i/sau intermediarii din
fiecare sintez sau din fiecare etap de sintez sunt izolai i purificai prin operaiuni cum ar fi
filtrarea i centrifugarea din soluiile apoase din reacie sau prin splri ale produilor de reacie
prin, de exemplu, extracie sau prin distilare.
Asemenea fluxuri de ape reziduale care apar n asociere direct cu sinteza chimic apa de
proces sunt, de exemplu:

Soluii-mam
Ap de splare rezultat din curatarea produilor
Condensri ale vaporilor
Ap de rcire
Ape reziduale rezultate din aerul evacuat / epurarea gazului de ardere
Ape reziduale rezultate ca urmare a curatirii echipamentelor
Ape reziduale rezultate din generarea de vid

Fluxurile de ape reziduale secundare din alte surse de pe amplasament, precum:

Splarea gazelor evacuate din incinerare i din combustie


Condiionarea apei menajere

Waste Water and Waste Gas Treatment

Chapter 1

Scurgeri din sistemele de alimentare cu ap a cazanului (probabil coninnd inhibitori


corozivi, biocide, depuneri)
Deversri din cicloanele de rcire
Splarea n contracurent a filtrelor
Instalatiile pilot sau laboratoare
Ateliere
Colectarea apelor reziduale pentru canalizare
Colectarea apei pluviale din zonele contaminate
Extragerea materialului de umplutur,
contribuie, de asemenea, la poluarea general a apei. Aadar, apa conine n general, drept
contaminatori aproape fiecare compus prezent sau care apare n timpul reaciei, cum ar fi:

Materialul iniial ce nu reacioneaz


Reziduuri de producie
Produi auxiliari, n cazul n care ei nu sunt recuperai din evacuarile de ape
Compui intermediari
Produse secundare nedorite

Dac sinteza este realizata prin utilizarea solvenilor organici sau a altor produi auxiliari, de
obicei acetia produc majoritatea poluanilor organici emii catre instalatiile de tratare a apelor
reziduale. Pe de alt parte, produsele secundare i compuii iniiali adeseori pot fi responsabili
de biodegradarea slab a cantitatii totale de ape reziduale.
Majoritatea apelor reziduale de proces (70-90%) este alctuit din fluxuri secundare cu un nivel
sczut de poluare [cww/tm/82], exemplu:

Ap de curire
Ape reziduale rezultate din generarea de vid
Ap de splare rezultat din epurarea aerului uzat
Ape reziduale rezultate de la echipamente cum ar fi pompele din producie.

Fluxurile secundare, cum ar fi soluiile de baza, evacuarile iniiale de apa, evacurile din
cicloanele de curare i condensrile vaporilor realizeaza restul de 10-30% [cww/tm/82].
Dac lum n considerare cantitatile poluante, raportul se inverseaz. Fluxurile secundare de ape
reziduale mult mai concentrate (10-30% din totalul apelor reziduale), conin n general pn la
90% din canitatile poluante relevante [cww/tm/82].
Consecinele avute de agenii contaminatori din fluxurile de ape reziduale complexe nu sunt
suficient de bine reprezentate de cantitatile sau de concentraiile acestora. Impactul agenilor
contaminani toxici sau periculoi, aflai n concentraii apropiate de limita de detecie, poate fi
semnificant fata de cel al concentraiilor ridicate de substane non-toxice. Astfel, apele reziduale
din industria chimic ar putea avea efecte toxice. Alternativ, efectele sinergetice a diferitor
fluxuri individuale, care nu au un efect toxic, pot fi observate atunci cnd sunt amestecate fie n
sistemul de canalizare sau n apa receptoare.
Apele reziduale i impactul lor asupra mediului sunt caracterizate n mod normal prin:
Coninutul i emisia de poluani, exprimate prin masa i/sau concentraia unei singure
substane, cum ar fi ionii NH4 +, NO3 -, NO2 -, PO4 3-, fiecare metal greu, acizii anorganici i
srurile, uleiul.
Efectul i/sau potenialul de periculozitate al apei receptoare, exprimat de un surogat sau de
parametrii nsumai, cum ar fi TSS, BOD, COD, AOX/EOX, VOX, pH, conductibilitate i
temperatur.

Waste Water and Waste Gas Treatment

Chapter 1

Efectul avut asupra organismelor din apa receptoare, exprimat prin datele referitoare la
toxicitate, cum ar fi: toxicitatea acut, toxicitatea cronic sau efectele mutagene.
Proprieti cum ar fi masa hidraulic.

1.1.2 Gaze reziduale


Fluxurile de gaze reziduale pot fi, cu aproximaie, mprite n emisii canalizate sau necanalizate
(difuze, fugitive). Doar emisiile captate pot fi tratate. n ceea ce privete emisia fugitiv,
obiectivul managementului gazelor reziduale este prevenirea i/sau minimalizarea (ex. prin
captarea lor ntr-un sistem de captare).
Gazele reziduale i emisiile de aer evacuat din industria chimic sunt:

Emisii captate, cum ar fi:


- Emisii de proces evacuate printr-o conduct de aerisire de ctre utilajele
procesului, fiind inerente funcionrii instalatiei;
- Fluxuri de gaz provenite din unitile furnizoare de energie, cum ar fi arderile
de proces, cazanele cu aburi, uniti combinate pentru furnizarea energiei i a
cldurii, turbine ce funcioneaz cu gaz, motoare ce funcioneaz cu gaz
- Gazele reziduale rezultate din echipamentul de control al emisiilor, cum ar fi
filtrele, incineratoarele sau adsorbantele, predispuse s conin poluani nedistrusi
sau poluani generai n sistemul de epurare
- Gaze reziduale rezultate din recipientele de reacie i din condensatori
- Gazele reziduale rezultate din regenerarea catalitic
- Gazele reziduale rezultate din regenerarea solventilor
- Gazele reziduale rezultate din sistemul de ventilaie de la depozitare si
manevrare (transferuri, ncrcri i descrcri) a produselor, a materiilor prime i
produilor intermediari
- Gazele reziduale rezultate din gurile de evacuare sau din utilajele de prenclzire care sunt utilizate doar la iniierea sau la ncheierea operaiunilor
- Descrcri din dispozitivele de siguran (ex. supape de siguran, valve de
siguran)
- Evacuri din sistemul de ventilaie general
- Evacuri din deschideri ale surselor difuze i/sau fugitive captate, ex sursele
difuze instalate ntr-o cldire sau ncpere.

Emisii difuze (vezi Glosarul), ce rezult din surse volumetrice, de suprafata, liniare sau
punctiforme n condiii de operare normale [cww/tm/158]:
- Emisii de proces rezultate din utilajele implicate n proces i inerente
funcionrii uzinei, eliberate de pe o suprafa mare sau prin deschizturi, etc.
- Emisii ne-captate (ex pierderi in timpul procesulului i prin aerisire, atunci cnd
nu sunt capturate i canalizate) rezultate de la echipamentele de depozitare sau
aprute n timpul operaiunilor de manipulare (ex umplerea recipientelor, ncrcarea
camioanelor sau a containerelor)
- Emisii neobinuite rezultate din operaiuni altele dect operaiunile de rutin
din cadrul uzinei, incluznd emisii aprute n timpul operaiunilor de pornire, de
oprire, sau n timpul operaiunilor de ntreinere
- Emisii rezultate din flcri
- Emisii secundare rezultate din manevrarea sau depozitarea deeurilor (ex
materiale volatile provenite de la canale, de la utilajele de manevrare a apelor
reziduale sau a apei de rcire).

Emisii fugitive (vezi Glosar), cum ar fi:


- Scurgeri provenite de la utilajele prevzute cu pompe de la garniturile de
etansare a compresoarelor, de la valve, flane, conectori sau alte sisteme de

Waste Water and Waste Gas Treatment

Chapter 1

conducte sau alte echipamente, cum ar fi inchideri sau etanseizari ale drenajelor si
supapelor.
Principalii ageni poluani ai aerului rezultai din procesele chimice i din furnizarea de energie
sunt:
Bioxidul de carbon
Oxizii de sulf (SO2, SO3) i ali compui ai sulfului (H2S, CS2, COS)
Oxizii de azot (NOx, N2O) i ali compui ai azotului (NH3, HCN)
Halogenii i compuii lor (Cl2, Br2, HF, HCl, HBr)
Compui rezultai din combustia incomplet, cum ar fi CO i CxHy
Compuii organici volatili (VOC) sau compuii organic-siliconici care ar putea ngloba
compui cu potenial carcinogenic
Materii sub form de particule (cum ar fi: praf, funingine, alcali (baze), metale grele) cu
posibile proprieti criogenice.

1.2 Managementul mediului privitor la apele reziduale i la


gazele reziduale
Managementul mediului, ca parte a sistemului general de management, devine din ce n ce mai
important. Acesta conine structura organizaional, responsabiliti, practici, proceduri, procese
i resurse necesare dezvoltrii, implementrii, realizarii, revizuirii i monitorizrii politicii de
mediu a companiei industriale. n privina apelor reziduale i a gazelor reziduale acesta
stabilete reguli pentru implicarea n gasirea conceptului, planificarea, evaluarea, proiectarea,
construirea, funcionarea i ntreinerea unui amplasament chimic, adic, se dezvolt o strategie
care s ntruneasc toate obiectivele legate de apele reziduale si /sau de gazele reziduale. De
exemplu, acorda un sprijin n urmtoarele domenii:
Luarea n considerare a efectelor posibile asupra mediului n momentul planificrii noilor
linii de producie sau n planificarea extinderii actualelor linii
Deciziile n privina procesului de producie planificat
Deciziile n privina implementrii msurilor integrate in proces
Deciziile n privina etapelor din producie
Deciziile n privina alegerii cii de deversare
Deciziile n privina implementrii tratarii centralizate sau descentralizate sau n privina
controlului
Deciziile n privina metodei ce trebuie aplicate pentru minimalizarea contaminrii
Deciziile n privina crerii unei infrastructuri corespunztoare, sau alterarea celei existente,
pentru a mbunti calitatea apelor reziduale i/sau a gazelor reziduale
Evaluarea efectelor inter-media in urma diferitelor strategii de tratare
Deciziile n privina prevenirii emisiilor fugitive prin modificarea sau nlocuirea utilajelor
vechi care au tendina de a avea o rat a scurgerilor ridicat
Deciziile n privina implementrii unui Program pentru Detectarea Scurgerilor i pentru
Reparaii (LDAR)
Dup cum se poate observa din cele cteva exemple de mai sus, rationamentul managementului
de mediu are legtur strns cu luarea de decizii, prin alegerea ntre mai multe opiuni, avand
la baza situaii particulare. i, bineneles, are legtur cu situaia economic i cu
competitivitatea. Principala ntrebare la care managementul mediului ajut s se rspund, este:
Cum poate cineva s opereze ntr-un amplasament complex i s-i gestioneze cererea de resurse
i nevoia de depozitare a deeurilor avnd cel mai mic posibil impact asupra mediului, in
intregul sau, i n acelai timp cu cea mai mare eficien economic i fr pierderi n ceea ce
privete calitatea produsului final? Raspunsul la aceasta intrebare este unul dintre punctele
dezbatute in Capitolul 4, din concluziile BAT.

Waste Water and Waste Gas Treatment

Chapter 1

Pentru a menine la un nivel minim efectul asupra mediului cauzat de apele reziduale i/sau de
gazele reziduale, operatorii ar trebui s-i dezvolte o strategie de mediu integrat i general.
Este important ca aceast strategie s reflecte urmtoarele aspecte:
Apa devine din ce n ce mai mult o resurs valoraoasa, iar o importan deosebit o are
reciclarea apei reziduale tratate, atunci cnd aceasta este posibila i cnd este necesar n
situaiile speciale. Astfel, scopul tratrii efluenilor este reciclarea i recuperarea de ap, precum
i mbuntirea calitii apei deversate. Rezultatul unei asemenea strategii generale n privina
apelor reziduale ar putea fi, n analiza final, specific amplasamentului, aplicabil doar n aceast
situaie particular. Totusi abordarea prin care se ajunge la acest rezultat, urmeaz n mod
normal traseul descris n Capitolele 2 i 4.
Dei aerul nu este o surs de diminuare, puritatea sa este esenial pentru via (cu aspecte
importante ca de ex schimbarea climatica i epuizarea stratului de ozon), astfel c mai multe
eforturi trebuie depuse pentru a evita eliberarea poluanilor n atmosfer i pentru reciclarea lor
n procesul de producie sau utilizarea lor altundeva n cadrul amplasamentului.
n contrast cu apele reziduale, exist componeni ai gazelor reziduale substaniali a
gazelor reziduale necaptate ce nu mai pot fi tratai. Ei trebuie abordai de tehnicile de
prevenire. Managementul emisiilor fugitive este legat de metodele de detectare, de cuantificare,
de selecia de utilaje, de gospodrire i de msurile preventive de ntreinere.
Cnd un proces de producie se planific i se proiecteaz, primul obiectiv ar trebui s fie
prevenirea evacuarilor de deeuri n mediu. Alegerea de tehnologii curate i materii prime
curate ajut la ndeplinirea acestui obiectiv.
Cnd un sistem de tratare a gazelor reziduale este planificat i proiectat, aspectul cel mai
important este decizia asupra folosirii tehnicilor cu sau fr consum de ap (ex curare umed,
biofiltrare, refrigerare prin rcire cu ap), mai ales n regiunile unde apa este o problem.
Dac dup cum se ntmpl de obicei prevenirea complet a deeurilor nu este
practicabil, pasul urmtor este minimalizarea, nu numai a volumului de deeuri, ci i a
efectelor cauzate de substanele periculoase ce pot fi nlocuite n procesul de producie.
Dac toate msurile de minimalizare sunt luate, pasul urmtor este controlarea deversrilor
inevitabile prin implementarea celui mai eficient sistem de tratare posibil, pentru ca impactul
total asupra mediului s fie redus. Alegerea unui asemenea sistem de tratare se bazeaz pe o
evaluare a:
- eficienei sale n privina controlului
- nevoii sale de energie
- necesitilor sale de spaiu
- a posibilei generari de ape reziduale sau a gazelor reziduale, de deeuri
obinuite sau de zgomot
- a consumului su de resurse
- a costurilor sale
- a interferenei sale cu alte uniti i cu problemele de siguran
- a necesitilor sale n privina ntreinerii.
Calitatea mediului receptor, n care amplasamentul industrial i va deversa deeurile, ar
putea fi n aa fel nct s necesite cerine speciale i mai stringente asupra calitii apelor
reziduale i/sau a gazelor reziduale.
Planificarea acionrii este doar o parte a managementului de mediu. Urmtorul i cel mai
important pas este un proces de continu mbuntire a situaiei date, adic toate stadiile i
etapele diferite trebuie fcute i refcute de mai multe ori de-a lungul timpului. Acest fapt este,
de obicei, prevzut de politica companiei n privina problemelor de mediu pentru toate
amplasamentele sale i de legislaia statului membru.
Waste Water and Waste Gas Treatment

Chapter 1

Baza managementului de mediu sau managementul apelor reziduale i a gazelor reziduale


aplicat n controlul deeurilor este evitarea sau cel puin minimalizarea introducerii de ageni
poluatori n sistemele de tratare finale, ageni ce nu mai pot fi ndeprtai.
Oportunitile pentru introducerea sau pentru aplicarea managementului de mediu sunt diferite
pentru uzinele noi i pentru cele existente. n noile uzine, msurile preventive de control,
msurile integrate de proces i/sau de tratare a fluxului de deeuri din uzin pot fi luate n
considerare eficient n etapa de proiectare a instalatiei. Pentru instalatiile existente,
retehnologizarea n instalaiile i n infrastructura existent poate implica constrngeri de ordin
tehnic i organizaional i la modul general este mult mai scump. ns, abordarea i principiul
ns nu i rezultatul managementului de mediu dup cum sunt ele propuse n acest document
sunt n esen aceleai att pentru instalatiile noi, ct i pentru cele existente.
O descriere detaliat a sistemelor de management al mediului i instrumentele necesare
implementrii lor sunt oferite n Capitolul 2.

1.3 Tehnologia de tratare


Sursele diferite de emisie (apoase i/sau gazoase) i varietatea de ageni contaminatori i
cantitatea lor fac din implementare s fie un sistem mai mult sau mai puin complex n
conformitate cu complexitatea produciei de tehnici de manevrare (prevenire i/sau control),
bazat pe decizii manageriale, inevitabile pentru operarea unui amplasament de industrie
chimic. Un asemenea sistem de manevrare este alctuit din:
Msuri integrate de proces, cum ar fi: re-folosirea apei, economisirea apei i prevenirea
polurii
Tratare la finalul proceselor (echipamente individuale i/sau centrale)
Modul de integrare a tipurilor de tehnici de manevrare n domeniul ce este tratat n acest
document este ilustrat n Figura 1.1 n ceea ce privete apele reziduale i n Figura 1.2 n ceea ce
privete gazele reziduale. Barele verticale semnific limitele acestui BREF orizontal.
Tehnicile pentru apele

reziduale

Masuri
integra
te
de
proces

Tratare la finalul
proceselor

Central

Individual

Tratar
finala

Pr
tratare

Receptor

Figura 1.1: Tehnicile de manevrare a apelor reziduale

Sgeile din Figura 1.1 simbolizeaz fluxul de ap rezidual. Aceast ilustrare, ns, nu
sugereaz c trebuie sa existe intotdeauna instalatii de pretratare dac se utilizeaza o instalatie
de tratare central.

Waste Water and Waste Gas Treatment

Chapter 1
W a sTehnicile
t e g a sgazului
te c h n
iq u e s
rezidual

Pentru
f o r f uemisiile
g itiv e
a n d d si
i f fdifuze
use
fugitive
e m is s io n s

Pentru
f o r demisiile
u c te d
captate
e m is s io n s

Masuri
P r o de
cessin te g r a te d
proces
m e a su re s
integrate

Tratare
E n d -lao final
f - p i de
pe
tr e a tm e n t
proces
Captate
C a p tu re
I n Tratare
d iv id u a l
individuala
T
r e a t m e (cu
nt
sau
(w
i t hfara
or
pretratare)
w
ith o u t
p r e tr e a tm .)

G r o upe
p
Tratare
T r e a t(cu
m esau
nt
grupuri
(
w
i
t
h
o
r
fara pretratare)
w ith o u t
p r e tr e a tm .)

C e ncentrala
tra l
Tratare
T (cu
r e asau
t m fara
ent
(pretratare)
w ith o r
w ith o u t
p r e tr e a tm .)

S
TACK
COS

Figura 1.2: Tehnici de manevrare a gazelor reziduale

Figura 1.2 prezint faptul c emisiile difuze i cele fugitive sunt n afara domeniului prezentat n
acest document. Cnd aceste emisii pot fi capturate ele intr n sfera tehnicilor de tratare pentru
emisiile captate.

1.3.1 Msuri integrate in proces


Dei, spunnd lucrurilor pe nume, msurile de proces integrate pentru prevenirea i diminuarea
evacuarilor de poluanti prin intermediul apelor i gazelor reziduale, fac obiectul de lucru al
BREF-ului vertical, ns sunt menionate n acest document orizontal atta vreme ct sunt
aplicabile n procesele de producie chimice. Oricum sunt aspecte ale unei practici manageriale
bune i de luat n considerare atunci cnd se implementeaz un sistem de management al apelor
i gazelor reziduale n cadrul unui amplasament.
Protecia de mediu avansat trece din ce n ce mai mult de la metodele de tratare la final de
proces la masurile de proces integrate sau de producie integrate. Masurile integrate de proces
sunt sursa mbuntirii semnificante a mediului att n instalatiile noi, ct i n cele existente.
Intenia lor este de a reduce sau chiar de a evita producerea de reziduuri direct la surs
nainte ca ele sa fie evacuate. Adeseori aceste mbuntiri de proces ajut la scderea
costurilor adiionale n privina msurilor de tratare, precum i la creterea eficienei economice
prin creterea eficienei produciei i/sau prin scderea consumului de materii prime. Costurile
depozitrii deseurilor i limitrile tratrii la final de proces pot influena acest schimb in directia
msurilor de proces integrate. Dei prevenirea n domeniul deeurilor, i astfel i implementarea
msurilor de proces integrate, devin din ce n ce mai importante, tehnicile de tratare a deeurilor
vor rmne factori de contribuie eseniali n procesul de controlare a emisiilor eliberate n
mediu, (n principal atunci cnd msurile integrate in proces nu sunt fezabile pentru producia
existenta).
O protecie de mediu integrata in proces, corect, folosete toate tehnicile fizice, chimice,
biologice i inginereti posibile pentru prevenirea, diminuarea i reciclarea reziduurilor.
Exemple ar fi:

Noi modaliti de sintez


Folosirea agenilor de proces sau de alimentare mai puri sau chiar diferii
Folosirea de combustibili mai puri sau de tip diferit
Optimizarea etapelor din cadrul procesului
mbuntirea tehnologiei instalatiei, a controlului procesului i etapei de reacie
Adaptri tehnice la proces
Folosirea mbuntit a catalizatorilor i/sau a solvenilor

Waste Water and Waste Gas Treatment

Chapter 1

Reciclarea produselor auxiliare (ex apa de splare, gaze inerte, solveni, catalizatori)
Reciclarea imediata a reziduurilor n timpul procesului
Folosirea reziduurilor ca materii prime pentru alte procese de producie (integrarea
produsului n cadrul i/sau n afara amplasamentului)
Folosirea reziduurilor pentru generarea de energie
Evident c dezvoltarea unor metode complet noi pentru sinteza aplicat n instalatiile existente
va rmne o excepie n principal din motive economice i se va limita la produse en-gros
sau la produse cu valoare economic mare. n practica curent, protecia de mediu integrata in
producie va progresa continuu ca o sum a mai multor mbuntiri individuale rezultate de-a
lungul timpului.

1.3.2 Tehnicile la final de proces


Tehnicile de la finalul proceselor sunt acele tehnici care trateaz fluxul ce apare dintr-o unitate
de depozitare sau dintr-o unitate de proces sau dintr-o anumit zon sau parte a acestei zone
pentru a-i reduce coninutul poluant (vezi Fig 1.1 i Fig 1.2).
1.3.2.1 Tratarea Apei Reziduale
De vreme ce msurile integrate in proces sunt preferate pentru a fi implementate n instalatiile
noi construite sau n procesele de producie datorita limitrilor de ordin economic ca urmare a
costurilor ridicate sau a limitrilor de retehnologizare (ex lipsa spaiului) in cadrul celor
existente, industria chimic i majoritatea altor sectoare industriale apeleaz la tehnicile de
tratare de la finalul procesului pentru a reduce apele reziduale i poluanii pe care acestea le
transport. Ele presupun pretratarea sau tratarea final a apelor reziduale separate, precum i
tratarea central a apelor reziduale colectate nainte de a fi evacuate n apa receptoare. Diferitele
tehnici de tratare la final de proces i aplicabilitatea lor n controlul principalilor ageni
contaminani din industria chimic sunt prezentate n Tabelul 1.1.

Tehnica

Sedimentare
Flotaie cu ajutorul
aerului
Filtrare
MF/UF
Separare petrolier
Precipitare
Cristalizare
Oxidare chimic
Oxidare umed prin
aer
SCWO
Reducere chimic
Hidroliz chimic
NF/RO
Adsorbie

TSS

BOD
COD
TOC

(X)

X
(X)

COD
Refractar

AOX
EOX

Ntotal

NH4-N
(NH3)

PO4-P

(X)

(X)

Metale
grele
(X)

(X)

(X)

Feno
li

Ul
ei

X
X

Waste Water and Waste Gas Treatment

Chapter 1

Tehnica

Schimb de ion
Extracie
Distilare/Rectificare
Evaporare
Decopertare
Incinerare
Anaerobare biologic
Aerobare biologic
Nitrare/Denitrificare

TSS

BOD
COD
TOC
(X)

COD
Refractar

AOX
EOX

Ntotal

NH4-N
(NH3)

PO4-P

X
X
(X)

(X)

Feno
li

Ul
ei

X
X

(X)

(X)

(X)

Metale
grele

X
(X)

(X)

X
X

doar solid
coninut organic nedizolvat
c
dispersat final i concentrare sczut
d
specii organice ionice
e
coninut organic ne-volatil
f
coninut organic volatil
g
sunt necesare utilaje de incinerare speciale
h
doar partea biodegradabil
j
compui ai metalelor grele nedizolvai
k
transferat n cenu sau n ap rezidual ce provine din incinerator
l
n combinare cu precipitat de sulfat sub form de sulfur
b

Tabelul 1.1: Agenti majori de contaminare a apei reziduale si tehnicile lor de tratare

Amplasamentele de producie a produselor chimice complexe au in mod normal un sistem


extins pentru colectarea i tratarea apei de proces. Exist mai multe abordri n domeniul tratrii
apei reziduale, fiecare avnd avantajele i dezavantajele sale, n funcie de situaie:
Instalatiile de tratare a apei reziduale descentralizate, tratnd efluenii de ap direct la surs
i deversndu-se ntr-o ap receptoare (adic, nu exist o instalatie central de tratare a apei
reziduale pe amplasament)
Tratare centralizat a apei reziduale, n mod normal folosindu-se o instalatie de tratare a
apei reziduale (WWTP), central (principal)
WWTP-ul central, avnd pretratare n aval a fluxului secundar direct la surs
Deversare a apei reziduale direct ntr-un WWTP municipal
Deversare a apei reziduale direct ntr-un WWTP municipal cu pretratare direct la surs pe
amplasament,
ultimele dou sub-puncte fiind situaii speciale ale sub-punctelor precedente (dou).
Avantajele tratrii descentralizate a apei reziduale sau tratrii la surs (sau dezavantajele tratrii
centralizate a apei reziduale) sunt:
Operatorii multor instalaii de producie au o atitudine mai responsabil fa de eflueni n
momentul n care sunt fcui direct rspunztori pentru calitatea deversrilor proprii de ap
rezidual
Mai mult flexibilitate pentru lrgirea domeniului muncii sau n reacionarea la condiiile
schimbtoare
Instalatiile pentru tratarea direct la surs sunt executate dupa fiecare caz in parte i astfel au
in mod normal o mai bun performan
n contrast cu tratarea central biologic, nu exista (sau n cantiti foarte mici) lamuri
active, n exces, de care s ne debarasm.
Performana tratrii realizata de tehnicile non-biologice este independent de
biodegrabilitatea fluxurilor de ape reziduale
Evitarea dilurii prin amestecarea diferitelor fluxuri de ape reziduale, n mod normal
rezultnd ntr-o eficien mai ridicat a tratrii, etc.
Waste Water and Waste Gas Treatment

Chapter 1

Raportul costuri/beneficii poate fi mai mult bun la tratarea fluxurilor secundare dect la
tratarea central.
Tratarea descentralizat a apei reziduale este opiunea preferat n momentul n care se ateapt
s apar fluxurile secundare de ap rezidual ce au proprieti complet diferite.
Principalele avantaje ale utilizrii WWTP centralizat (sau dezavantajele instalatiilor de tratare
descentralizate) sunt:
Folosirea efectelor sinergice de apele reziduale biodegradabile amestecate, adic efectele
care activeaz degradarea microbiologic a agenilor contaminani speciali n amestec cu alii
(sau chiar dilundu-se n alte fluxuri de ap rezidual) dat fiind faptul c fluxul secundar singur
are o slab biodegradabilitate
Folosirea efectelor datorate amestecrii, cum ar fi reglarea pH-ului sau a temperaturii
Folosirea mai eficient a compuilor chimici (ex agentii nutritivii) i a utilajelor, astfel
reducndu-se costurile de operare relative.
Apa rezidual ce provine din amplasamentele industriale chimice este de asemenea tratat
mpreun cu apa rezidual menajera, fie mpreun n WWTP-UL menajer sau n instalatii
construite special pentru tratarea combinat a apei menajere i industriale. Tratarea n comun
este n mod frecvent organizat astfel nct, din cauza ncrcrii biologice organice iniiale i a
tendinei de a diminua ratele de degradare din apa rezidual diluat, apa rezidual industrial
trece printr-o etap de performan ridicat (ncrcare ridicat), iar apoi este amestecat cu apa
rezidual menajera n a doua etap biologic (ncrcare sczut).
Experiena a artat c tratarea n comun a apei reziduale menajere i a celei provenit din
industria chimic nu are cel puin la prima aproximare nici efecte sinergetice, nici
antagonistice asupra apei receptoare [cww/tm/82] (un exemplu opus al operrii coordonate a
unei WWTP menajere i chimice este descris n Anexa 7.1). Poluantii depozitati sunt, n
general, adugati.
Avantajele [cww/tm/82] a unei tratri n comun a apelor reziduale pot fi:

Stabilitatea operaional a tratrii biologice n comun pot fi influenate favorabil de:


- mbuntirea condiiilor nutritive
- Optimizarea temperaturii apei reziduale i prin aceasta a cineticii degradrii
- Egalizarea ncrcrii de alimentare, atta vreme ct liniile de progres zilnice ale
celor dou fluxuri sunt structurate corespunztor sau se potrivesc una cu alta
- Anularea efectelor toxice sau inhibitoare ale constituienilor apelor reziduale
prin scderea concentraiilor sub limita critic
Tratarea n comun a apei reziduale i exces de lam activ pot, n situaii individuale, s
realizeze economii n costurile de operare.
Dezavantajele pot fi:

Sistemele cu scurgere n comun i fr recipiente tampon corespunztoare pentru ploile n


exces pot avea de suferit din cauza greutatii hidraulice n cazul apariiei unei ploi toreniale care
ar putea conduce la o deversare crescut de poluant nsoit de pierderi de bacterii din
compartimentul lamului activ al WWTP-ului central [cww/tm/82]
Performan n curare sczut datorat deranjamentelor produse n operaiunile de
producie care la rndul lor conduc la poluare crescut a apei din cauza tratrii insuficiente att a
apei reziduale menajere ct i industriale [cww/tm/82]
Un numr important de compui chimici pot, chiar i la concentraii sczute, se diminueze
nitrificarea. Dac etapa de nitrificare eueaz, ar putea fi nevoie de cteva sptmni pentru
recuperare i pentru a asigura iar suficient eliminare a azotului. Astfel, pentru minimalizarea
riscului tratrii n comun a apelor reziduale este important studierea i monitorizarea cu grij a
10

Waste Water and Waste Gas Treatment

Chapter 1

fluxurilor de ap rezidual ce provin din cadrul industriei pentru orice factor inhibitor sau
disturbator. [cww/tm/82]
Tratarea combinat a fluxurilor de ap rezidual provenite din origini diferite prezint riscul
evitrii controlrii (cteodat chiar i a detectrii) de catre agenii contaminatori persisteni,
precum metalele grele si compusi non-biodegradabili, din cauza diluiei. Acetia se vor deversa
fr a fi degradai ntr-o ap receptoare, se vor adsorbi in lamul activ sau vor fi stripati n
cadrul aerrii n atmosfer. Aceasta se va opune obligaiei de a preveni sau controla aceste
substane direct la surs. Acest dezavantaj afecteaz toate aciunile de tratare combinat a
fluxurilor de ape reziduale.
Tratarea combinat poate avea ca rezultat un lam prea contaminat pentru a mai putea fi
utilizat sau tratat prin, spre exemplu, descompunerea anaerob.
Un alt aspect important al sistemului apelor reziduale este manipularea apei de ploaie i a apelor
de la spalare. In cateva complexe industriale chimice europene este prezent doar un sistem de
canalizare, iar apa pluviala, de la spalare, de rcire i cea de proces sunt colectate la un loc n
acest sistem i direcionate spre instalatiile de tratare a apelor reziduale. n special n timpul
perioadelor de ploi puternice, acest fapt ar putea conduce la deteriorri ale WWTP-ului i la
deversri ridicate. Amplasamentele chimice avansate din punct de vedere tehnic de obicei au un
sistem de canalizare separat pentru colectarea apelor pluviale necontaminate i a apelor de
rcire. Detalii sunt oferite n Seciunea 3.3.4.4.
1.3.2.2 Tratarea gazelor reziduale
Tehnicile de tratare a gazelor reziduale se ocup, n general, cu reducerea:

Materiilor sub form de particule


Vaporilor substanelor volatile lichide
Ageni contaminani gazoi

Tratarea gazelor reziduale are loc n mod normal direct la surs. Foarte rar se pot trata simultan
fluxurile diferite de gaze reziduale ntr-o singur unitate central de tratare. Un motiv principal
pentru care se ntmpl acest lucru este faptul c unitile de tratare sunt n mod normal special
proiectate pentru un anumit tip de compoziie de gaz rezidual. Un alt motiv important este
atenia special ce trebuie acordat eliberrii de compui toxici i periculoi i a efectului lor
asupra peisajului nconjurtor precum i n privina siguranei instalatiei. n industria chimic,
datorit caracteristicilor toxice i/sau periculoase a multor compui i a volumelor mari de
substane ce trebuie manevrate i procesate, sigurana este un element crucial.
O selecie a tehnicilor selectate pe agentul poluant este prezentat n Tabelul 1.2 i pe rata
curgerii fluxului gazului rezidual n Tabelul 1.3 [ambele cww/tm/70].
Miros
Componenti organici gazosi sau vaporosi
Componenti anorganici gazosi sau sub forma de vapori
Particule organice
Particule anorganice
Materie umeda
Materie uscata
Technica
Separator (pre)

Recuperarea si reducerea prafului


x
x
x
x

Ciclonare (pre)

Epurare a prafului umed (FT)

Precipitare electrostatic (FT)

Filtre textile (incl. Filtru ceramic)

(x)

(x)

(FT)
Filtrare catalitic (FT)

Waste Water and Waste Gas Treatment

11

Chapter 1
Miros
Componenti organici gazosi sau vaporosi
Componenti anorganici gazosi sau sub forma de vapori
Particule organice
Particule anorganice
Materie umeda
Materie uscata
Technica
Filtru de praf n dou etape (pol)

Filtru absolut (HEAP) (pol)

HEAF (pol)

Filtru de nor (pre, pol)

(x)

Recuperarea gazului
x

Separare de membran (pre)


Condensare (pre)

(x)

Crio-condensare (pre, FT)

(x)

Adsorbie (FT)
Spalare la umed a gazului (ap)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(FT)
Epurare la umed a gazului
(oxidare alcalin) (FT)
Epurare la umed a gazului (acid)

(FT)
x

Biofiltrare(FT)

Bioepurare(FT)

Filtru precolator (Biofiltru) (FT)

Separare de membran (pre)

(x)

Epurarea gazului

Oxidare termic(FT)
Oxidare catalitic(FT)
Evazare (flaring) (FT)

Tratarea gazului de combustie


Injectare la uscat alcalin (FT)

Injectare semi-uscat alcalin (FT)

Injectare ud cu ap de var (FT)

SNCR (FT)

SCR (FT)

(x)

X = utilizare principal
(X) = utilizare secundar
(pre): n principal ca uzin de pretratare
(FT): tehnic de tratare folosit ca tehnic de tratare final
(pol): n principal ca tehnic de finisare dup ce au fost utilizate tehnicile standard

Tabelul 1.2: Selecia unor tehnici pentru Reducerea emisiilor de gaze reziduale n relaie cu
Poluantul ce trebuie ndeprtat

Technica

100
3
[Nm /h]

1000
3
[Nm /h]

10000
3
[Nm /h]

100000
3
[Nm /h]
xx

Recuperarea i reducerea prafului


Separator

xx

Filtru ciclon

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

Spalare a prafului la umed


Electro-Filtru
Filtru textil
Filtru ceramic

12

Waste Water and Waste Gas Treatment

Chapter 1
100
3
[Nm /h]
x

Technica
Filtrare catalitic

1000
3
[Nm /h]
x

10000
3
[Nm /h]
x

Filtru de praf n dou etape

100000
3
[Nm /h]

Filtru absolut (HEAP)

HEAF

xx

xx

xx

xx

xx

Filtru de vapori
Recuperarea gazului
Filtrare prin membran
Condensare

Crio-condensare

Adsorbie

xx

xx

Spalarea gazului la umed (ap)

xx

xx

Spalarea gazului la umed (alcalin)

xx

xx

Spalarea gazului la umed (oxidare alcalin)

xx

Spalarea gazului la umed (acid)

xx

xx

Epurarea gazului
x

xx

xx

xx

Bio-spalare

Filtru precolator (Biofiltru)

Oxidare termic

xx

Oxidare catalitic

xx

Biofiltrare

Tratarea gazului de ardere


Injectare la uscat alcalin

xx

Injectare semi-uscat alcalin

xx

xx

xx

Injectare ud cu ap de var
SNCR
SCR

X = utilizare
XX = cele mai ntlnite utilizri

Tabelul 1.3: Selecia unor tehnici pentru Reducerea emisiilor de gaze reziduale n relaie cu Rata de
curgere a Fluxului de gaz rezidual

1.4 Impactul avut asupra Mediului de Tratarea apei reziduale i


a gazelor reziduale i Interdependena lor
Dei, n general, sistemele de tratare a apei reziduale reduc emisiile cedate in ap, operarea
acestor sisteme are propriul efect asupra mediului. Deosebit de relevante n privina emisiilor de
aer din tratarea apei reziduale sunt acele fluxuri de ap care sunt poluate cu compui organici
volatili (VOC) sau compui anorganici volatili (de exemplu: amoniac, hidrogen sulfurat sau
acid clorhidric). n momentul n care aceste fluxuri de ap se afl n conexiune cu atmosfera,
emisiile (mirositoare) ale acestora pot aprea. O atenie special trebuie acordat aerrii
bazinelor de tratare biologic a apei reziduale, operaiunilor de agitare, rezervoarelor tampon
deschise, rezervoarelor de decantare i unitilor de absorbie a apei reziduale. n toate aceste
cazuri, emisiile de poluani pot fi trecute din compartimentul ce conine ap n aer. Astfel c
este nevoie de un tratament adiional al gazelor reziduale. Emisiile n aer pot i ele s evolueze
din amestecarea fluxurilor de ap ce au diferite temperaturi sau din adugarea de acizi sau de
alcali pentru reglarea pH-ului.
Impactul potenial al instalatiilor de tratare a apei reziduale asupra sectoarelor de mediu este
rezumat pe scurt n Tabelul 1.4 [cww/tm/84].

Waste Water and Waste Gas Treatment

13

Chapter 1

Sectorul de mediu

Emisia/efectul potenial

Aer

Evaporare / Formare de miros (exemplu: H2S, NH3, mercaptani,


etc.)

Formare de aerosoli

Curent de aer purttor de micro-organisme provenind de la


instalatia de tratare

Emisii VOC (evaporate sau prelevate din ap)

Dac este generat biogaz i nu este folosit drept combustibil pentru


furnizare de energie, este n mod normal ars, avnd ca rezultat apariia
de emisii n aer

n principiu, reducere semnificativ de emisii de ap

Cnd este tratat apa pluviala odat cu apa de proces, sistemul de


tratare ar putea s fie supra-incarcat n cazul unei ploi toreniale care la
rndul su poate provoca emisii poluatoare adiionale din cauza faptului
c sistemul de tratare nu poate funciona corect

lamul din tratarea apei reziduale i soluiile de epurare

WWTP-ul central consum energie. n unele cazuri, biogazul este


generat i poate fi utilizat ca surs de energie.

Ap

Deeuri
Altele

Tabelul 1.4: Potentialul impact al instalatiilor de tratare al apei reziduale

Alte puncte relevente de interes sunt consumul de energie i generarea de lam n timpul
aplicrii tehnicilor de tratarea a apei reziduale. Generarea i manevrarea lamului (de exemplu:
deshidratarea, incinerarea) consum o mare parte din necesarul de energie i sunt responsabile
de o parte important din impactul asupra mediului avut de WWTP. Pe de alt parte, exist
sisteme de tratare care s aib o balan a energiei benefic. De exemplu, n unitile de tratare a
apei reziduale biologice, gazul generat de tratare (biogazul) poate fi utilizat drept combustibil.
Altfel, el ar trebui ars cauznd emisii netratate n aer.
Ceea ce s-a spus despre sistemele de tratare a apei reziduale n paragrafele precedente este de
asemenea valid i pentru tehnologiile de tratare a gazelor reziduale. Impacturile lor relevante
asupra mediului sunt emisii n aer i ap. Procedurile de spalare la umed, de exemplu, implic
tratarea apei reziduale ntr-o etap de tratare ulterioar. Oxidarea gazelor reziduale produce un
flux de gaz ce conine ageni contaminani gazoi ce nu sunt prezeni initial, care ar putea s
necesite o tratare ulterioar. La fel ca i n tratarea apelor reziduale, i n tratarea gazelor
reziduale se consum ap i energie, apa fiind o problem esenial n conditii climatice
speciale. Acest fapt este rezumat pe scurt n Tabelul 1.5.
Sectorul de mediu
Aer

Ap

Deeu

14

Emisia/efectul potenial

n principiu (i n principal), reducere semnificanta a emisiilor


contaminante

nlocuirea VOC (compui organici volatili) cu ageni contaminani


sub form de gaze, cum ar fi: oxizi de carbon, derivai halogenai, bioxid
de sulf, oxizi de azot, dioxini, n cazul oxidrii termice/catalitice

Emisii rezultate din arderi

Procese de adsorbie/epurare transfer agenii contaminani din


sectorul aer n sectorul ap

Unele procese de tratare necesit ap n exces (ex epurare,


condensarea apei)

lam provenit din tratarea secundar a apei reziduale rezultate din


tratarea gazelor reziduale

Reziduuri provenite din instalatiile de tratare a gazelor reziduale (ex


solide separate, lichid condensat nereciclat, adsorbant consumat,

Waste Water and Waste Gas Treatment

Chapter 1
Sectorul de mediu
Altele

Emisia/efectul potenial
catalizator consumat)

Instalatiile de tratare a gazelor reziduale consum n mod normal


energie.

Tabelul 1.5: Impactul potenial al instalatiilor de tratare a gazelor reziduale

n plus fa de oxidrile prin ardere i cea termic/catalitic, un numr mare de uniti pentru
siguran i pentru mediu se pot regsi n industria chimic. Scopul principal al acestor unitati
este reducerea impactului asupra mediului sau creterea siguranei operrii instalatiilor.
Instalatiile variaz n mrime de la uniti ce iau simple msuri la uniti de tratare complexe.
n general, efectele generale ale instalatiilor de mediu i de siguran ar trebui s fie benefice
(pozitive). Acesta fiind motivul principal al nfiinrii lor. Oricum, din cauza legilor
fundamentale conservatoare , majoritatea tehnologiilor de tratare pot avea, n plus fa de
posibilitile lor de epurare, impacturi negative asupra mediului. Exemple ale acestor efecte ar
putea fi: deeurile generate de filtre, apele reziduale generate de spalatoare i consumul ridicat
de energie al sistemelor de tratare. Este greu s se indice punctul n care efectele pozitive
depesc pe cele negative ale msurilor de tratare luate, de vreme ce acestea sunt puternic
influenate de condiiile locale. n mod empiric se poate spune c sigurana i calitatea mediului
locale trebuie s aib prioritate. Mai mult, n general se consider c este de preferat ca
poluatorii s fie n starea cea mai concentrat i mai controlabil. Acest fapt oferind cele mai
bune oportuniti de reciclare, tratare ulterioar i depozitarea controlat.
Pentru a rezuma, tratarea apelor reziduale i a gazelor reziduale, n plus fa de impacturile lor
individuale asupra mediului, se afecteaz reciproc una pe alta n mai multe moduri:
multe tehnici de tratare a apei reziduale au ca rezultat emisii de gaze care trebuie canalizate
spre instalatiile de tratare, adeseori presupunnd etape de construcie complexe
tehnologiile de tratare a gazelor reziduale au ca rezultat eliberri gazoase i/sau apoase care
necesit tratare ulterioar a apelor reziduale i/sau gazelor reziduale rezultate.
Fiecare aspect (eliberrile gazoase de la instalatiile de tratare a gazelor reziduale sau cele apoase
de la instalatiile de tratare a apelor reziduale) poate influena n mod normal instalatiile existente
situate in continuare, dei n majoritatea cazurilor ele conduc spre o mica ncrcare. Exemple
contrare ar fi spalarea la umed a gazelor de ardere sau striparea materialului volatil n cadrul
WWTP.

Waste Water and Waste Gas Treatment

15

Capitolul 2

2 MANAGEMENTUL APEI REZIDUALE/GAZELOR REZIDUALE


Capitolul 2 adaug mai multe detalii descrierii generale fcute n Capitulul 1 i descrie
managementul apelor reziduale i a gazelor reziduale n contextul IPPC-ului. Se subliniaz
semnificaia managementului n atingerea unui nivel ridicat de protecie a mediului, luat ca un
ntreg, cand se exploateaza un amplasament sau o instalatie chimic. Unde este posibil,
abordarea comun n privina emisiilor de gaze i apa este meninut; referine de mediu apar
doar atunci cnd sunt implicate strategiile si instrumentele specifice mediilor.
Acest capitol descrie managementul de mediu ca fiind inter-relaionarea dintre sistemul
managerial i instrumentele de management i nu se rezum doar la problemele privind apele i
gazele reziduale, ci i la cerinele IPPC-ului. Altfel nu ar indeplini obiectivul referitor la o
abordare integrata.
Implementarea unui sistem de management al mediului ntr-un anumit amplasament depinde de
impactul avut asupra mediului de ctre activitile desfurate acolo i trebuie s ia n
considerare situaia specific de mediu de la amplasamentul respectiv i din jurul su. Acest
capitol prezint programul general i instrumentele relevante pentru implementarea unui sistem
de management al mediului valid pentru amplasamentele chimice.

2.1 Sistemul De Management Al Mediului (EMS)


Dup cum s-a menionat pe scurt n Capitolul 1, importana managementului mediului, deseori
referindu-se la acesta ca managementul Sntii, Siguranei i a Mediului (HSE), nu poate fi
supraestimat. Acesta are multe avantaje ca:
nelegere mbuntit n privina aspectelor de mediu ale companiei
Bazele lurii deciziilor se mbuntesc
Motivarea personalului mbuntit
Oportuniti adiionale pentru reducerea costurilor de operare i mbuntirea calitii
produsului
mbuntirea performanei de mediu
mbuntirea imaginii companiei
Reduce responsabilitatea, costurile cu asigurrile, ne-conformitatea
Crete gradul de atractivitate pentru angajai, clieni i investitori
mbuntete relaia cu autoritile i cu gruprile de mediu
n general un EMS este alctuit dintr-o repetare de aspecte strategice, dup cum este prezentat
n Figura 2.1 [cww/tm/132]. Aceste aspecte sunt [cww/tm/132]:
Politica de mediu, care semnific o declaraie public aprobat i avizat de poziiile cele
mai nalte din management n care se enun inteniile, principiile de aciune i obiectivele
care guverneaz managementul companiei n privina mediului
Organizare i structur pentru implementarea politicii de mediu a companiei
Registru cuprinzator al legislaiei aplicabile i a standardelor companiei
Prelevare de probe regulat i program de monitorizare pentru strangerea datelor n registre
Stabilirea unui program de mediu individual al amplasamentului, pe baza obiectivelor
globale i pe termen lung stabilite la cel mai mare nivel abordabil, alturi de datele preluate din
registrele de eviden a efectelor asupra mediului
Auditul de mediu
Revizuirea i evaluarea regulat a eficienei i corectitudinii unui EMS, rezultatul avnd
influen asupra politicii de mediu, astfel ncheindu-se ciclul i relundu-se ia.

Waste Water and Waste Gas Treatment

17

Capitolul 2

EMS

Politic
Organizaie

Revizuiri

Audite

Programe

Standarde

Monitorizare

Figura 2.1: Ciclul Sistemului de Management al Mediului (EMS)

Acest ciclu semnific faptul c EMS-ul nu este un proces ntr-un singur ciclu ci o modalitate
iterativ (repetabil) de optimizare a situaiei de mediu sau a atitudinii unei companii sau a unui
amplasament n care se desfoar activiti industriale.
Standardele acceptate pentru un EMS sunt:
ISO 9001 / 14001 (Organizaia Internaional pentru Standardizare)
EMAS (Comisia European, Hotrrea Consiliului 761/2001 Eco-Management i Schema
de Audit), care au asimilat cerinele ISO 14001
ngrijire Responsabil (Responsible Care) Industria Chimic
Carta Afacerilor ICC pentru Dezvoltare durabil (Camera de Comer Internaional-ICC)
Ghidurile pentru protecia Mediului CEFIC (Consiliul European de Industrie Chimic)
Nu face parte din domeniul prezentat n acest document s ofere o prezentare detaliat a
ntregului EMS pentru un amplasament chimic, iar de aceea, termenul EMS se limiteaz la
implicarea sa n managementul apelor i gazelor reziduale n contextul problemelor ridicate de
IPPC.
EMS-ul este un aspect excelent de mbuntire a performanei de mediu integrate a unui
amplasament industrial. El ofer managementului unei companii posibilitatea:
s ctige nelegere n privina mecanismelor de generare a polurii din procesele de
producie
s adopte hotrri echilibrate n ceea ce privete msurile de mediu
s evite adoptarea de soluii temporare i de inverstiii ne-returnabile
s se comporte n mod corespunztor i pro-activ n ceea ce privete noutile aprute n
domeniul mediului
n mod normal EMS-ul urmeaz o startegie a unui proces ciclic:
18

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 2

Analizarea sau caracterizrea / evaluarea polurii proceselor de fabricaie pentru a nelege


modul n care poluarea este generat, folosind instrumente ce sunt detaliate n Seciunea 2.2.1.
Identificarea posibilitii de reducere a polurii prin adoptarea urmtoarelor msuri:
- Luarea n considerare a impactului asupra mediului n momentul planificrii deschiderii
unor noi linii de producie sau a mririi capacitii liniilor existente de producie
- Re-gndirea i re-proiectarea technologiei de prelucrare, ex: adoptarea unei tehnologii de
prelucrare mai curate, materii prime mai curate i/sau utilaje de producie mbuntite
- Msuri de prevenie integrate in proces
- Posibiliti de reciclare i de recuperare a coninutului de deeuri
- Opiuni pentru mbuntirea captarii i controlului emisiilor, ex: optimizarea eliberrilor
prin pretratare
- Msuri la finalul proceselor
- Evaluri n privinaa tratrilor la final de proces centralizate sau descentralizate
Evaluarea celor mai eficiente opiuni, lund n considerare:
- Beneficiile i impactele de mediu, cum ar fi: eficiena general n ceea ce privete
eliminarea generala, echilibrul general al efectelor inter-media
- Fezabilitate tehnic, organizaional sau financiar
- Constrngeri si optiuni specifice amplasamentului (cum ar fi cerinele de spaiu vs.
limitrile de spaiu existente, calitatea mediului receptor)
- Problemele ce privesc sigurana
- Resursele necesare i utilitile
Atingerea scopului i monitorizarea realizarii acestuia n conformitate cu un plan de aciune,
care conine aspecte de tipul:
- Programul aciunilor
- Responsabilitatea aciunii
- Datele ce trebuie evaluate
- Metoda de monitorizare i frecvena
- Ghidurile pe care se bazeaz procesul de monitorizare i de evaluare i care este urmat
de evaluarea rezultatelor.
Ciclul este ilustrat n figura 2.2. Evaluarea re-incepe ntregul ciclu de vreme ce, dup cum a fost
menionat mai sus, EMS-ul este un proces iterativ.
Pollution i
Caracterizarea
characterisation
evaluarea polurii
and evaluation

Identification
of
Identificarea
options
forde
opiunilor
improvement
mbuntire

Execution,
Execuie,
monitoring i
monitorizare
and evaluation
evaluare

Evaluarea celor
Assessment
mai eficiente
of most
opiuni
effective
options
Figura 2.2: Strategia unui EMS orientat spre amplasament

Waste Water and Waste Gas Treatment

19

Capitolul 2

Parte din EMS este evaluarea impactului de mediu n etapele primare ale proiectrii dezvoltrii
procesului de producie i/sau a noilor activiti. Trebuie decis n privina (folosind ciclul din
figura 2.2):
Care este sau ar putea fi impactul lor?
Ce se va ntmpla cu deeurile?
Pot fi ele tratate n instalatiile existente?
Sunt toxice (acut toxice) ele n ceea ce privete mediul receptor sau instalatiile de tratare
existente?
Pot fi sau trebui s fie evitate?
Aplicarea unui EMS este o procedur complex din cauz c ciclul din figura 2.2 trebuie urmat
pentru fiecare dintre unitile de preparare individuale de toate aspectele de mediu relevante n
conformitate cu rezultatele obinute n cadrul amplasamentului. Figura 2.3 prezint o impresie a
acestei prezentri complexe, nimic altceva dect unele dintre aspectele de mediu principale, o
strategie de tratare a polurii orientat pe uzin, i dou uniti individuale sunt incluse. Etapele
1 i 4 corespund celor din Figura 2.2.
Unitatea individual de
Individual
process
procesare
numrul
1

Unitatea
individual
Individual
processde
procesare
numrul
2
unit
2

unit 1

etc.

Pasul 1
First step
Caracterizarea
Characterisation
apei of
reziduale
WW

Characterisation
Caracterizarea
ofgazului
off-gas

Characterisation
Caracterizarea
of waste
deeurilor

Characterisation
Caracterizarea
WW
apeiofreziduale

Characterisation
Caracterizarea
of off-gas
gazului
rezidual

Characterisation
Caracterizarea
of Waste l
deeurilor

Abordare
Preventive
preventiv
approach &i
identificarea
identify options
opiunilor

Pasulstep
2
Second
Abordare
Preventive
preventiv
approach &i
identificarea
identify
options
opiunilor

Abordare
Preventive
preventiv
approach &i
identificarea
identify
options
opiunilor

Abordare
Preventive
preventiv
approach i
&
identificarea
identify options
opiunilor

Abordare
Preventive
preventiv
approach &i
identificarea
identify
options
opiunilor

Abordare
Preventive
preventiv&i
approach
identificarea
identify options

Identificarea
Identify
WW
oportunitilor de
treatment
tratare a apei
opportunities
reziduale

Identificarea
Identify
off-gas
oportunitilor
treatment de
tratare a gazului
opportunities
rezidual

Identificarea
Identify
waste
oportunitilor
treatment de
tratare a
opportunities
deseurilor

Identificarea
Identify WW
oportunitilor
treatment de
tratare a apei
opportunities
reziduale

Identificarea
Identify
off-gas
oportunitilor
treatment de
tratare a gazului
opportunities
rezidual

opiunilor

Identificarea
Identify waste
oportunitilor de
treatment
tratare a
opportunities
deseurilor

Pasul
3
Third
step
Evaluarea scenariilor
Assessment of WW
elaborate n privina
treatment
tratrii
apeiscenarios
reziduale

Pasul
Step 11

Evaluarea
scenariilor
Assessment
of offelaborate
pt.tratarea
gas treatment
gazelor evacuate

scenarios

Evaluarea
scenariilor
Assessment
of
elaborate
n privina
waste treatment
tratrii deseurilor

scenarios

Evaluare
Evaluation
Pasulstep
4
Fourth

Figura 2.3: Complexitatea unui EMS orientat asupra amplasamentului

20

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 2

EMS-ul este dus la ndeplinire cu ajutorul rationamentului expertilor sprijinit de instrumentariul


managerial. Tipuri diferite de instrumente sunt explicate n Seciunea 2.2.

2.2 Instrumente manageriale


Pentru a aplica un EMS n jurul ciclului de aspecte strategice (vezi Figura 2.1) sunt
utilizate mai multe tipuri de instrumente (manageriale i tehnice). Ele pot fi categorizate cu
aproximaie dup cum urmeaz:

Instrumente de inventariere, ce ofer informaii n privina locaiei, produciei,


circumstanelor de mediu, emisiilor, etc. care aparin de amplasament i astfel
ajutnd la detectarea emisiilor ce pot fi prevenite sau pot fi reduse
Instrumente operaionale, care ajut n deciderea n privina planificrii,
proiectrii, instalrii, operrii i mbuntirii prevenirii polurii uzinelor de
tratare
Instrumente strategice, ce se ocup de organizarea i operarea manevrrilor
emisiilor din ntregul amplasament de industrie chimic ntr-o manier integrat
Instrumente de siguran i pentru situaiile de urgen, necesare pentru
adaptarea la cazurile neateptate.

2.2.1 Instrumente manageriale pentru inventariere


Pentru operarea unui amplasament industrial n conformitate cu un EMS bun este
esenial s deinem informaie detaliat i transparent n privina:

Amplasamentul i circumstanele sale de mediu


Procesele de producie
Caracteristicile poluanilor ce in de procesele de producie individuale
Caracteristicile fluxurilor emise
Situaia la nivel local

Fr aceste informaii nu este posibil s se dezvolte o strategie coerent, eficient i


profitabil. Dei, adeseori este imposibil s cuantificm emisiile fiecrui agent
contaminant prezent n fiecare flux emis, o cale de reducere a parametrilor necesari
poate fi n mod normal descoperit (ex numrul de msurtori) fr o pierdere relevant
de informaie.
2.2.1.1 Inventarierea amplasamentului
Un inventar al amplasamentului este alctuit din:

Localizarea (hart, schi)


Climat, caracteristici geografice, calitatea solului i a apelor subterane, vecintatea, apa
receptoare
Mrimea amplasamentului (suprafaa total, zona construit, zona drenat, zona
acoperit)
Numr de angajai
Uniti de producie
Lista uzinelor de producie cuprinznd, pentru fiecare, date n privina:
- Clasificarea instalatiilor de producie conform Directivei, Anexei I,4. Industrie
Chimic, 4.1 4.6

Waste Water and Waste Gas Treatment

21

Capitolul 2

- Datele tipice pentru producia instalatiei


Informaie n privina proceselor de producie, pentru fiecare proces oferindu-se:
- O scurt descriere
- O schem(e) simplificat care s cuprind sursele de fluxuri de reziduuri
- Detalii n privina reaciilor chimice (reacii principale i secundare) i n
privina operaiunilor de ajutorare a acestora
- Informaii n privina materiilor de operare, produselor intermediare i finale
- Modul de operare (funcionare) (procese de producie continue sau grupate sau
operaiuni de tip campanie)
- Situaii poteniale de urgen (deversri, scurgeri)
Sistemul de canalizare (canale, WWTP, drenajul apei pluviale).

2.2.1.2 nregistrarea sau Inventarierea Fluxului


Compilarea datelor de baz relevante n privina compoziiei i cantitii de ap rezidual i de
gaze reziduale fiecare individual este fcut n cadrul unui registru sau inventar al fluxului
respectiv (registru al apei reziduale, registru al gazelor reziduale). Fluxurile emise sunt listate n
funcie de sursa lor, adic procesele de producie din care apar. Acest fapt este un element-cheie
n ceea ce nseamn evaluarea gradului de contaminare i a naturii agenilor contaminani,
precum i posibilitile existente de reducere direct la surs. Sursele de ap rezidual sunt listate
n Seciunea 1.1.1., cele de gaze reziduale n Seciunea 1.1.2.

Un registru de flux este alctuit din:

Informaii n privina procesului de producie chimic, cum ar fi:

Informaii n privina fluxurilor emise, cum ar fi n privina:

Componentelor i a variabilitii lor


Datelor relevante n privina concentraiei i ncrcrii componentelor
semnificative i a valabilitii lor (incluznd metoda de monitorizare i
frecvena)
Rata fluxului i variabilitatea ei (ex doza de impulsuri, fluxul continuu
sau discontinuu)
Temperatura
pH-ul (apei reziduale)
Conductivitatea (apei reziduale)
Inflamabilitatea (gazului rezidual)
Limitele explozibile (limita inferioar a exploziei LEL, i limita
superioar a exploziei HEL)
Reactivitatea (gazului rezidual)
Agenii contaminani relevani i/sau parametrii relevani, de tipul:

Date n privina biodegradabilitii (pentru apa rezidual), cum ar fi:

22

Formula reaciei chimice, incluznd compuii iniiali, produii i produii


secundari
Schema simplificat a fluxului tehnologic ale unitii de producie
corespunztoare, prezentnd: reactorul, izolarea produsului i al
activitatii i prezentnd originea exact a aporturilor avute de diferitele
emisii

COD/TOC, NH4+, NO3- i NO2-N, fosfor, metale grele, hidrocarburi


halogenate, poluani organici persisteni (POP) cnd este ateptat apariia
lor i toxicitatea din apa rezidual
Clor, brom, fluor, acid clorhidric, oxizi de sulf (SOx), hidrogen
sulfurat, mercaptani, monoxid de carbon, oxizii de azot (NOx), materii sub
form de particule, metale grele i compuii lor, compui organici volatili
(VOC) din gazele reziduale

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 2

Concentraii BOD
Rezultatele obinute din Testul Zahn-Wellens modificat
ncrcrile refractare COD/TOC
Potentialul inhibator de denitrificare

Prezena altor substane (pentru gazele reziduale) care ar putea avea un


impact asupra sistemului de tratare sau ar putea fi subiecte de discuie n
privina siguranei, cum ar fi: oxigen, azot, vapori de ap, praf.

Scopul unui inventar al fluxului este identificarea celor mai relevante (importante) surse
de emisii (pentru fiecare tip de mediu, ap rezidual sau gaz rezidual) i pentru permite
o prioritizare a etapelor de reducere a emisiilor. n general, aceast operaiune are patru
etape:

Listarea surselor
Evaluarea cauzelor emisiilor provenite de la fiecare surs
Cuantificarea cantitii de emisii provenite de la fiecare surs
Validarea rezultatelor cu ajutorul unui bilan al materialelor

O clasificare corect a fluxurilor distincte secundare (adic, individual pentru apele reziduale i
pentru gazele reziduale), corespunztor cu caracteristicile i ncrcarea agenilor contaminani,
este o parte hotrtoare n ceea ce privete inventarul i o baz atractiv pentru identificarea
potenialului ulterior de reducere a eliberrilor (vezi Seciunea 2.2.1.3.), fluxurile respective
care se situeaz n fruntea clasificrii respective devenind principalii candidai pentru metoda de
reducere a emisiilor cea mai eficient.
n cadrul amplasamentelor chimice, msurile aplicate pentru reducerea emisiilor sunt cel mai
bine nelese pentru acele procese chimice unde un raport optim al beneficiilor fa de costurile
de mediu ar putea fi atins. Pentru instalaiile existente, ar putea fi tolerate rate de eliminare nonoptime n privina fluxurilor emise minore ce nu conin o ncrcare semnificativ, atunci cnd
eforturile se concentreaz pe fluxurile cu ncrcare semnificativ i, astfel, reducnd emisiile
generale i impactul asupra mediului.
2.2.1.2.1 Evaluarea ntregului efluent (WEA)

Deversrile efluenilor au fost foarte mult evaluate i reglementate pe baza


proprietilor fizice i chimice, cum ar fi COD, BOD, TSS pH-ul i concentraiile
specifice ale substanelor periculoase. Aceste proprieti furnizeaz o baz
corespunztoare n ceea ce nseamn controlarea efluenilor ce conin ageni
contaminai relativi puini i bine conturai ce au proprieti toxicologice bine definite i
nelese. ns, oricum, este dificil cteodat de evaluat semnificaia de mediu a
efluenilor variabili i compleci, evaluare fcut pe baza compoziiei i proprietilor
fizico-chimice.
Evaluarea ntregului efluent reprezint o metodologie elaborat pentru a evalua
fluxurile complexe de ap rezidual i este adiional fa de folosirea parametrilor surogat sau
sum de tipul COD, AOX i EOX. Scopul este evaluarea caracterului posibil periculos al
efluenilor ce ar fi insuficient controlat atunci cnd se bazeaz doar pe indicaiile chimice
furnizate de acei parametri sum sau de limitele elaborate pe compui chimici individuali.
Evaluarea ntregului efluent furnizeaz o modalitate de evaluare adiional sau poate chiar mult
mai direct a impactului potenial al efluenilor asupra mediului acvatic i este probabil c va
juca un rol important n regularea deversrilor, suplimentnd sau poate nlocuind msurile
tradiionale luate n privina calitii efluenilor n cadrul monitorizrii mediului i evalurii
riscurilor. Cooperarea i nelegerea reciproc ntre regulatorul i deversorul respectiv va fi
esenial pentru asigurarea controlului corespunztor i potrivit al deversrilor efluenilor
compleci.
Waste Water and Waste Gas Treatment

23

Capitolul 2

Metodele de testare biologic, metodele de bioevaluare, sunt folosite pentru


evaluarea toxicitii ntregului efluent, ex bioevaluarea la peti, alge, bacterii i
crustacee. Avantajul lor fa de analizele chimice efectuate asupra unei singure
substane este acela c proprietile toxice ale probelor de ap sunt determinate ntr-o
manier integrat i efectele interactive, ce pot aprea n prezena ctorva poluani, sunt
datorate integral acestora. Cu ajutorul metodelor de testare biologice se poate determina
semnificaia de mediu a efluenilor compleci. Aceste metode sunt de obicei mai rapide
i mai ieftine dect caracterizarea chimic vast i, astfel, simplificnd regulile. Ele
acoper o gam de substane i produc rezultate ce pot fi interpretate destul de uor. n
plus, permit obinerea unor concluzii ce trebuie trase n privina eficienei uzinelor de
tratare a apelor reziduale n eliminarea substanelor toxice.
Alegerea fcut pentru metodele de bioevaluare i alegerea designului experimental
depind de aplicaie, adic dac rezultatele trebuie folosite pentru evaluarea pericolelor,
monitorizare sau pentru concordan. Metodele de bioevaluare pentru diferite metode vor avea
cerine diferite.
Exist foarte mult experien n ceea ce privete msurarea toxicitii acute i sunt
dou proceduri utilizate n mod binuit pentru evaluarea datelor toxicitii:
Abordarea ECx/LCx ce folosete date statistice analizeaz acolo unde sunt necesare cel puin
cinci perechi de date ale concentraiei/rspunsului, ntre 0% i 100% procent de rspuns.
Abordarea LID (Diluia ineficient inferioar) care are ca rezultat diluarea fluxului de ap
rezidual original pn n momentul n care nu mai sunt observate efecte, adic echivalentul a
1/NOEC. Nu are nevoie de o relaionare concentraie/rspuns i astfel procedura de testare a
ntregului este simpl, ns nu sunt disponibile evaluri statistice i limite ale siguranei.
Evaluarea ntregului efluent (WEA) furnizeaz informaii asupra efluenilor prin utilizarea unei
game de metode chimice, fizice i/sau biologice prin care le examineaz potenialul de
producere a efectelor biologice. Metodologia WEA este concentrat pe determinarea posibilelor
efecte adverse ale efluenilor i se ocup n principal de aceeai parametrii de efect care sunt
utilizai ntr-o abordare orientat pe substan:
Toxicitatea acut
Mutagenitatea sau (preferabil) genotoxicitatea
Toxicitatea cronic
Bioacumularea

Persistena sau (bio)degradabilitatea


Compuii chimici care sunt persisteni (P), toxici (T) i/sau predispui la
bioacumulare (B) sunt de interes special n ceea ce privete mediul acvatic. Abordarea
orientat pe compuii chimici se concentreaz pe msurarea substanelor periculoase
care au fost selectate i li s-a determinat prioritabilitatea folosind criteriul P-T-B. Un
program WEA bine alctuit poate furniza management de mediu care s conin msuri
integrate n privina efluenilor compleci. Avantajele folosirii parametrilor cu efect
biologic sunt:

WEA ia n considerare toi compuii apelor reziduale fr a ine seama de


proveniena lor i detectabilitatea lor prin analiz chimic. Compuii nu trebuie
identificai neaprat. Produsele secundare i metaboliii sunt de asemenea
evaluai.
Efectele toxice asupra organismelor acvatice sunt afiate direct; efectele
combinate sunt luate de asemenea n considerare.
Sursele de eflueni periculoi (etapele de producie i punctele fierbini) din
interiorul zonelor industriale pot fi identificate n multe cazuri (reurmrire)
efortul necesar aplicrii de teste n cadrul WEA este comparabil cu aplicarea
unei analize asupra unei singure substane dintr-un efluent complex.

Avantajele menionate mai sus sunt avantaje mai mult sau mai puin tiinifice, ns
WEA poate s aplice i practici de producie curente:
O combinare de msurtori directe i indirecte a unei game de efecte
poteniale poate fi utilizat de ctre managementul mediului, n special
24

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 2

cnd efluenii coninnd substane ce sunt slab cunoscute fa de


persistena lor n acei eflueni, bioacumularea i toxicitatea lor.
Avnd n vedere c rezultatele toxicitii pot fi aplicate uor, ex n
calculele diluiei, n bioacumulare i n persistena din cadrul unui
efluent, ele nsele nu sunt elocvente pentru efectele produse, ci mai
degrab sunt legate de o evaluare a expunerii cronice.
Furnizeaz informaii n privina riscurilor poteniale ale mediului,
aducnd informaii anticipate operatorilor i reglementatorilor.
Folosind tehnici specifice, poate fi utilizat pentru identificarea
componentelor periculoase din eflueni i ajutarea operaiunilor pentru a
reduce deversarea acestor tipuri de componente
Aplicarea WEA nfrunt greuti provocate de comunitatea tiinific.
Incluznd:

concentrare continu pe componenta toxicitate a P-T-B ului n combinare cu


o lips a unui acord n ceea ce privete testele standardizate pentru
bioacumulri i pe persisten.
WEA nsui, n general, nu ia n considerare protecia sedimentelor i cile de
expunere a lanului trofic, care, oricum, pot fi examinate ntr-un proces vast de
evaluare a riscului.
Este important comunicarea rezultatelor testrii WEA n contextul prelevrii
de probe spaiale i temporale din efluent, aplicarea de metode, elaborarea
presupunerilor i aplicarea analizei statistice la datele deinute. Este necesar
aplicarea de standarde internaionale i acorduri ulterioare asupra unor
asemenea probleme.
n general, WEA poate fi utilizat ca un instrument n cadrul unui EMS pentru a

oferi informaii n privina caracteristicilor unui efluent. Dup cum a fost notat n
Seciunea 2.2.1, este aproape imposibil s cuantifici emisiile fiecrui agent
contaminator prezent n fluxul efluentului. Oricum, un program WEA bine alctuit
poate furniza operatorilor msurri integrate a calitii efluentului. WEA poate fi una
din msurtorile utilizate ntr-un registru al fluxului efluentului dup cum a fost descris n
Seciunea 2.2.1.2.
Aplicaii posibile ale WEA includ:
Reglementri sau ghidri n privina toxicitii efluenilor.
Unele jurisdicii specific criteriul numeric al toxicitii n permisele pentru
deversare, n timp ce altele folosesc datele toxicitii ca un instrument de
evaluare sau de planificare. Stabilirea criteriului de toxicitate asigur o evaluare
complet a efluenilor: aciuni de constrngere sau de management sunt aplicate
doar cnd efluentul pic n mod repetat criteriul toxicitii. Alternativ,
abordri mai puin formale pentru utilizarea datelor toxicitii pot reduce
incertitudinile n privina riscurilor deversrilor efluenilor cu ajutorul
completrii datelor convenionale chimice ale efluenilor. n plus fa de datele
toxicitii, evaluri ale persistenei i a bioacumulrii pot fi utilizate n acelai
fel.4
Clasificarea (poziionarea) riscului de mediu al deversrilor ntr-un sistem
acvatic
WEA poate fi utilizat pentru a evalua riscul relativ alctuit de deversrile
multiple, cu obiectivul de a canaliza atenia acolo unde este nevoie de ea
Identificarea Toxicitii / Evalurile Reducerii (TIE / TRE)
TIE/TRE este utilizat pentru a detrmina de ce un efluent este toxic i ce poate
fi fcut pentru a reduce acea toxicitate la un nivel acceptabil (vezi:
http://www.setac.org/wettre.html). TRE poate fi definit ca fiind un studiu
4

Abordrile sunt descrise n: de Maagd, R.G.-J.2000. Testul Bioacumulrii aplicat n testarea ntregului efluent. Env.
Toxicol. & Chem. 19 (1): 25-35

Waste Water and Waste Gas Treatment

25

Capitolul 2

specific amplasamentului aplicat cu ajutorul unei proceduri n trepte5, alctuit


pentru a:
Identifica agentul care produce toxicitatea efluentului
Izola sursa toxicitii
Evalua eficiena opiunilor de controlare a toxicitii, i
Confirma reducerea toxicitii efluentului.

TIE este definit ca un set de proceduri care identific agentul specific


responsabil de toxicitatea efluentului (i aceasta poate fi un subset de instrumente
utilizate n TRE). Reducerea toxicitii pn la un nivel acceptabil poate fi ndeplinit
prin identificarea i controlul sursei toxicitii sau identificarea i implementarea unei
strategii de tratare care reduce toxicitatea la un grad acceptabil. TIE/TRE poate varia de
la foarte simple la foarte complexe i furnizeaz un proces logic pentru operatori pentru
ca acetia s poat rezolva o problem semnificativ de toxicitate. TRE poate ghida
eforturile de tratare pentru a se concentra pe minimalizarea costurilor mbuntirii
efluenilor. Acest tip de studiu, ns, trebuie s fie fcut de personal experimentat cu
ajutorul unui bun laborator (cu faciliti pentru analize chimice i de toxicitate). Prin
convenie, TIE/TRE evalueaz toxicitatea, ns elemente att ale persistenei ct i a
bioacumulrii pot fi o adugare n cadrul procesului (ex PIE/PRE sau BIE/BRE).
Prioritatea msurilor de tratare a reziduurilor.
Evalurile de identificare/reducere (dup cum au fost ele descrise mai sus) pot fi utilizate
pentru a prezice eficiena diferitelor msuri de tratare a reziduurilor i pentru a poziiona
contribuia lor la o reducere a pericolelor implicate de eflueni. De exemplu, datele
provenite din testele toxicitii pot oferi o msurare integrat a mbuntirilor aduse
tratrii reziduurilor (ex. Testarea toxicitii efluenilor din uzinele la scal pilot). Acest
tip de informare ajut pe cei desemnai s ia decizii astfel nct s obin cel mai bun pre
pentru investiia lor n tratarea (apei reziduale) reziduurilor.
Judecarea eficienei mbuntirilor tratrii
Odat ce o companie i-a mbuntit sistemul de tratare a reziduurilor (a apei reziduale),
testarea toxicitii i alte tipuri de testare a efluentului de-a lungul unei perioade de
funcionare pot fi utilizate pentru a evalua mbuntirile aduse tratrii reziduurilor de-a
lungul timpului. Un studiu comparativ asupra toxicitii diferiilor eflueni a prezentat
faptul c mbuntirile aduse tratrii prin folosirea abordrilor convenionale nu
garanteaz absena toxicitii acute6.
Urmrirea efectelor observate n mediile receptoare
Dac condiiile de mediu din mediul receptor prezint impacturi negative, WEA
(adeseori ntr-o gam de concentraii care s corespund diluiei din mediul receptor)
poate fi utilizat pentru a ncerca stabilirea unei cauze i a unui efect. De exemplu,
ipoteza prin care se presupune c flora i fauna marin comunitar, mai bine zis calitatea
lor ar fi influenat de o deversare a unui efluent, se poate testa folosind un WEA alctuit
cu grij. n plus, metode pentru evaluarea efluentului pot fi utilizate pentru a evalua
calitatea mediului receptor, permind o comparare direct ntre cele dou.
Evaluarea riscurilor/pericolelor specifice amplasamentului
Riscul de mediu al unui efluent poate fi prezis sau evaluat folosind o metod de
evaluare a riscului, unde una dintre metodele ce probabil vor evalua efectele biologice va fi

USEPA. 1991. Document tehnic pentru calitatea apei bazat pe controlul toxicitii. Washington DC: Biroul Apelor EPA /
505 / 2-90-001.

Tonkes, M., P.J. F. De Graaf i J. Graansma 1999. Evaluarea efluenilor industriali compleci n Olanda prin folosirea
unei metode (abordri) de evaluare toxicitii ntregului efluent (sau umed). Water Science and Technology 39
(19-11):55.

26

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 2

WEA7. Ar fi important o aa-numit validare a terenului de orice efect biologic printr-o legare
a datelor provenite dintr-o WEA de efectele biologice msurate din comunitile acvatice8.
Dup cum a fost demonstrat n exemplele de mai sus, WEA poate fi utilizat pentru a ajuta
deciziile luate n privina BAT, n mai multe moduri practice. Fiecare jurisdicie poate opta
pentru o combinaie de aplicaii care s se poat potrivi politicilor i practicilor proprii de
control a efluenilor. WEA susine majoritatea metodelor (abordrilor) din managementul
deversrii efluenilor, indiferent dac se concentreaz strict pe emisii sau combinat cu o
metod care se ocup de calitatea apei.
WEA este foarte utilizat, att n interiorul sau n exteriorul Uniunii Europene. Una dintre
diferenele principale dintre metodele utilizate de fiecare ar este combinaia i tipurile de teste
care sunt utilizate (toxicitate/genotoxicitate, persistena i/sau bioacumularea). n cadrul Uniunii
Europene, implementarea WEA-ului n contextul reglementrilor existente se afl doar la
stadiul cercetrii i dezvoltrii, ns exemplele de mai jos prezint o gam de utilizri ale
metodelor respective n cadrul WEA:

Germania folosete n mod regulat toxicitatea acut i genotoxicitatea drept


standarde ecotoxicologice n privina efluenilor din cadrul ctorva sectoare
industriale [cww/tm/130] i, de asemenea, exist un program de dezvoltare i
cercetare WEA (ex. Dezvoltarea testelor n privina icrelor (ou) de pete).
n ultimii 6 ani, Irlanda a avut limite obligatorii ale emisiilor n termeni de Uniti
Toxicologice (TU) pentru efluenii deversai n apele din Industriile de Control
Integrat al Polurii. Limitele TU variaz de la 5 la 10 i sunt prevzute n
documentele ghid ale BATNEEC publicate [cww/tm/95] elaborate pentru
diferite sectoare de activitate. n plus, industriilor ce deverseaz n WWTP (Uzina
de Tratare a Apei Reziduale) municipal li se va cere, de asemenea, s aplice o
combinaie de teste respirometrice i asupra toxicitii.
n Suedia, caracterizarea efluentului (incluznd WEA) este utilizat pentru a
evalua dac tratarea efluentului pentru o anumit operaiune este adecvat. Acest
fapt se ntmpl sub forma unei verificri a unitilor noi de producie (instalaii
n-proces i capt-de-conduct) care a fost n vigoare o perioad de timp ca parte a
procesului de obinere a aprobrilor. Aceast abordare, ns, poate fi utilizat n
orice moment pentru a evalua nevoia nfiinrii unor instalaii ulterioare.
n Regatul Unit al Marii Britanii se trece spre Evaluarea Direct a Toxicitii
(DTA) pentru deversrile de eflueni9, aplicndu-se cercetri i dezvoltri
laborioase, ct i un program de demonstrare.
Olanda se afl n stadiul final al cercetrii WEA i n faza de dezvoltare n care se
vor cntri n mod egal (geno)toxicitatea, persistena i bioacumularea. WEA va fi
aplicat conform legilor n vigoare pn n anul 2005.
Pe o scar mai larg, de nivel european, OSPAR (Convenia de la Oslo i de la Paris
pentru Protecia Mediului Marin din Atlanticul de Nord) a abordat problema evalurii
ecotoxicologice a apei reziduale ca baz a evalurii calitii efluenilor prin Grupul
Surselor Difuze sau de tip Punct (PDS) n anul 1994. n Noiembrie 1999, Agenia de
Mediu a Germaniei Federale a emis un document de fond n privina folosirii WEA-ului
n evaluarea apei reziduale [cww/tm/130]. Un Grup de experi Intersesionali (IEG) a
fost format n anul 1999 n mod special pentru a dezvolta un WEA n contextul
Strategiei OSPAR n privina Substanelor Periculoase (OSPAR, 2000,
http://www.ospar.org). Grupul a examinat posibilitatea de folosire a WEA pentru
7

Chapman, P.M. 2000. Testarea toxicitii ntregului efluent utilitate, nivelul proteciei i evaluarea riscului. Env.
Toxicol. & Chem. 19(1):3-13

Grothe, D.R., K.L. Dickson i D.K. Reed-Judkins (eds.) 1996. Testarea toxicitii ntregului efluent: o evaluare a
metodelor i a prediciilor impacturilor asupra sistemului receptor. Societatea de Chimie i Toxicologie de Mediu.
Pensacola. Florida USA

Boumphrey, R., Tinsley, D., Forrow, D. i R. Moxon, 1999. Evaluarea ntregului Efluent n UK. Workshopul OSPAR cu
tema Evaluarea ntregului Efluent, Lelystad, Olanda, 28-29 Oct. 1999

Waste Water and Waste Gas Treatment

27

Capitolul 2

diferite ramuri ale industriei (pn n prezent, industria fabricrii celulozei i hrtiei i
cea farmaceutic). n plus, grupul a elaborat o revizuire a metodelor persistenei i
bioacumulrii i, de asemenea, pentru distrugerea endocrin i genotoxic (amndou n
preparare).
n concluzie, WEA este un instrument util pentru prevenia i controlul polurii integrate, ns
mai degrab va completa metodele tradiionale de control bazate pe compui chimici, dect s le
nlocuiasc. Din experien se tie c atunci cnd sunt implementate ntr-un program WEA bine
alctuit msurri ale P-T-B ului ele au ca rezultat reduceri ale eliberrilor de substane
periculoase din cadrul apelor reziduale. Elementul-cheie este ca WEA s fie astfel proiectat
nct s completeze alte msuri de control ce se gsesc n cadrul unui sistem de management al
mediului eficient.
2.2.1.2.2

Reducerea Consumului de ap i a Deversrii de ap rezidual

Din cauza importanei crescnde n multe zone din Uniunea European, este
normal s acordm un paragraf n plus conservrii apei (adic, reducerea consumului de
ap i al aparitiei apei reziduale) i/sau re-utilizrii ei, ca un instrument de management
al apei. Conservarea apei, de exemplu, adeseori ajut la reducerea impacturilor negative
ale transferului poluant din mediul gazos n cel apos. Probabil nu este o exagerare
afirmaia c extinderea re-utilizrii i reciclrii apei este limitat de creativitatea i
dorina oamenilor implicai n acest proces i nu de barierele impuse de tehnic. Acest
fapt depinde, ns, de circumstanele locale. Aspectele ce trebuie considerate sunt, de
exemplu:
Dezvoltarea de strategii care s minimalizeze consumul de ap (proaspt) i
aparitia apei reziduale din cadrul proceselor de producie [cww/tm/67d], cum ar
fi:
- Alterare in timpul procesului care ar putea conduce spre o reducere a apei
necesare, ex. substituirea apei de rcire cu aerul de rcire
- Reciclare direct a apei de rcire, adic re-utilizarea apei reziduale uor
contaminate n cadrul altor procese ce nu sunt influenate de aceti ageni
contaminatori care va avea ca rezultat reducerea apei proaspete i a apei
reziduale fr a schimba ncrcarea contaminant.
- Pretratarea apei reziduale i reutilizarea ei ulterioar (n acelai sau n alt
proces) care are ca rezultat reducerea apei proaspete, a apei reziduale i a
ncrcrii cu ageni contaminani
Reducerea consumului de ap folosite la rcirea aparaturii folosit n cadrul
tehnicilor de diminuare a gazelor reziduale (ex. filtre, biofiltre, frigidere cu racire
pe apa, cicloane umede, separatoare electrostatice la umed)
Procedura de reducere a consumului de ap i a apei reziduale, n general, urmeaz
modalitatea ilustrat n figura 2.4. [cww/tm/67d].
Ca un prim pas, este alctuit un bilan al apei i al principalilor ageni contaminani care
ar putea preveni reutilizarea sa direct. Cnd colectarea de date pentru registrul apei reziduale
nu aduce date consistente, este necesar revizuirea datelor mpreun cu msurtori adiionale.
Bazndu-se pe echilibrul staionar in masa, diferitele opiuni pentru minimalizarea
consumului de ap pot fi dezvoltate i evaluate pentru operabilitate. Pentru a minimaliza
cantitatea de ap (rezidual) ar fi util colectarea i amestecarea unor fluxuri din cteva procese
de producie diferite i reciclarea complet a amestecului, crescnd astfel potenialul de
precipitare i corodare. Instrumentele care administreaz aceste realizari de proces sunt descrise
n Seciunea 2.2.1.3.

28

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 2

ns, nu trebuie trecut cu vederea faptul c mbogirea poluanilor ce nu pot fi


ndeprtai prin indepartare intern sau prin tehnici de epurare poate limita reutilizarea apei n
cadrul ciclurilor apei.
Informaii n on
Information
privina tehnicilor
waste
water
de tratare a apei
treatment
reziduale

techniques

Modelare
Chemical
chimica
modelling

Collection
Colectare and
i
reconciliation
revizuirea
datelor
of
data

Bilanul
agenilor
Contaminant
contaminani
balance

Dezvoltarea
Development
soluiei
of economical
economice
solution

Generarea de
Generation of
opiuni

options

Optimizarea
Operation
operatiei
optimisation
Specificarea
Specification
calitatii
apei
of water
quality

Figura 2.4: Procedura general pentru reducere Consumului de ap i a Aparitiei apei reziduale

2.2.1.2.3

Cuantificarea Emisiilor De Gaze Reziduale

Emisiile de gaze reziduale din unele surse pot avea cauze diferite i astfel emisiile rezultate din
fiecare cauz trebuie s fie evaluate separat pentru a cuantifica emisiile totale ce apar prin
aceast surs. Mai mult, reducerea surselor va insemna concentrarea asupra cauzelor producerii
emisiilor i nu pe sursa prin care sunt ele emise.
Cuantificarea emisiilor pe fiecare surs
Emisiile pot fi cuantificate pentru fiecare surs n modul descris de Directiva Consiliului
Europei 1999/13/EC (Directiva VOC) [cww/tm/88].
Pentru a pregti un inventar al gazelor reziduale, emisiile din toate sursele poteniale trebuie
cuantificate. Acest lucru poate fi realizat fie prin estimare, calculare sau msurare n
conformitate cu tipul de emisii i importana lor relativ fa de emisiile de gaze reziduale
totale. Unele emisii sunt cel mai bine estimate cu ajutorul unei surse a ieirii, altele cu ajutorul
cauzelor emisiilor. n particular, emisiile necaptate sunt foarte greu de msurat. Ele necesit
cuantificare contribuind deoarece contribuie la cauza generala.
Urmtoarele exemple sunt oferite prin ilustraie:
Emisiile produsului (n mod normal VOC) pot fi estimate atunci cnd coninutul gazos al
produsului este cunoscut. Cantitatea de solvent coninut de produs, de exemplu, este bine
definit i cantitile vndute sau recuperate sunt de asemenea cunoscute.
Dac substanele gazoase se regsesc n reziduuri, coninutul lor trebuie msurat, sau
identificat pentru a calcula cantitatea ce ar putea fi emis. Aceasta va depinde, de asemenea, de
metoda folosit pentru ndeprtarea reziduului.

Waste Water and Waste Gas Treatment

29

Capitolul 2

Emisiile captate n atmosfer pot fi cuantificate prin msurarea adecvat a ratei fluxului de
aer i a concentraiei de gaz rezidual (preferabil n diverse stadii ale procesului). Aceast
msurare poate fi, ns, destul de scump i poate fi complicat de dificultile de acces, de
prezena vaporilor de ap sau materiilor sub form de particule sau altor cauze i ar putea
reprezenta doar o parte a situaiei care adeseori este variabil n timp. O metod de calcul este
de obicei preferat unde msurtoarea nu este o opiune fezabil. Aceast posibilitate depinde
de cauza emisiei. De exemplu, dac o emisie captat este produs de evaporarea unui solvent
ntr-o operaiune de uscare (emisie VOC), este normal uoar calcularea cantitii de solvent
evaporate prin msurarea coninutului de solvent din produs nainte de uscare avnd n vedere
faptul c poluanii din gazele emise din combustie (NOx, SOx, etc) sau poluanii periculoi
necesit msurarea n coul respectiv.
Cantitile necapatate ntr-un sistem de diminuare pot fi calculate dac sunt cunoscute
cantitile trimise spre sistem i randamentul reducerii lor
Emisiile necaptate sunt prin natura lor dificile i adeseori cost mult pentru a fi msurate i
trebuie evaluate prin luarea n considerare a cauzelor emisiilor i a metodelor de evaluare
relaionate ce sunt detaliate mai jos. Cu toate acestea, nainte de a abandona posibilitatea
msurrii, ar trebui fcut o evaluare a fezabilitii sale.
Cuantificarea emisiilor in functie de cauz
O cuantificare a emisiilor bazat pe cauzele lor, ar putea fi singura soluie practic, n special
pentru emisiile necaptate, ns adeseori i pentru emisiile captate. Exist cteva metode pentru a
executa aceste calcule. Toate metodele de calcul ofer estimri, care n anumite cazuri indic
doar ordinul de mrime.
Exemple ar putea fi:
Cuantificarea emisiilor de proces trebuie s se bazeze pe o nelegere detaliat a procesului
care are loc. n multe cazuri se furnizeaz o evaluare corect a cantitii emise, care uneori ar
trebui confirmat prin msurtori. n executarea acestor calcule i msurtori, trebuie acordat o
anumit atenie variabilitii ce ar putea fi inerent pe parcursul procesului. Aceasta poate fi o
variabilitate n timp n cadrul proceselor discontinue cantitatea emis variaz tipic pe msur
ce procesul discontinuu progreseaz sau o variabilitate a clasei diferite clase ale produselor
emit diferite cantiti. Calculele trebuie s reflecte cele de mai sus i n momentul n care sunt
executate msurtori condiiile de operare din timpul executrii fiecrei msurtori trebuie
nregistrate cu grij i, de asemenea, trebuie efectuate msurtori suficiente pentru a acoperi
ntreaga gam de variabiliti. Un bilan al materialelor anual trebuie s ia n considerare
producia anual pentru a surprinde corect efectul clasei.
Calculele emisiilor provenite din recipientele de depozitare se pot baza pe metodologia
alctuit de USEPA (Agenia de Protecie a Mediului din Statele Unite) [cww/tm/89]. Calculele
sunt greoaie i necesit cunotine n privina unor date meteorologice ce pot fi obinute de la
institutul local de meteorologie. Emisiile semnificative provenite din depozitare pot fi generate
din recipientele atmosferice de la suprafa. ns scurgerile din recipientele subterane sau din
recipientele sub o presiune mai mare dect cea atmosferic sunt n mod semnificativ reduse.
Pierderile din timpul lucrului depind de numrul de transferuri pe an (adic, de cte ori volumul
recipientului a fost umplut/golit n timpul unui an) i ele sunt sczute pentru transferurile puine.
Dac bilanul vaporilor se aplic n timpul umplerii recipientelor, pierderile din timpul lucrului
sunt eliminate. Astfel, n multe construcii emisiile din cadrul depozitelor sunt sczute
comparndu-le cu alte emisii. Este recomandabil s fie evaluate pierderile din cadrul
depozitelor, bazndu-ne pe bilanul materialelor nainte de a trece la calcule detaliate. Dac
calculele detaliate sunt necesare, se recomand utilizarea instrumentului computerizat TANKS
[cww/tm/90] dezvoltat de ctre USEPA, o versiune computerizat a metodei de calculare
USEPA.
30

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 2

Emisiile provenite din manevrare pot fi calculate presupunnd un coninut de vapori al


aerului ce este evacuat dintr-un container ncrcat, corespunztor presiunii vaporilor produsului
ncrcat, la temperatura de ncrcare, nmulit cu un factor de saturaie. Factorul saturaie
depinde de metoda de ncrcare i reprezint gradul de saturaie atins n medie n spaiul ocupat
de vapori n timpul ncrcrii. Factorii de saturaie pentru recipientele de transport rutier ale
BLC-urilor sunt [cww/tm/72]:
ncrcare n imersiune ntr-un rezervor de cargou curat: 0,5
ncrcare n imersiune ntr-un rezervor de cargou umed (service specializat): 0,6
ncrcare de stropire: 1,45 (un factor mai mare de 1 reprezint supra-saturare
cauzat de picturi de ap ce sunt evacuate alturi de vapori).
Calculele emisiilor provenite de la scurgerile echipamentelor se bazeaz pe metodele
dezvoltate de USEPA i variaz de la simple (bazate pe numrarea punctelor de scurgere i pe
emisiile medii ale unui punct) la complexe (bazate pe corelaiile dintre o concentraie ppm
msurat la interfaa scurgerii i rata specific a scurgerii i tipul de echipament considerat).
Descrieri adiionale sunt furnizate n Protocolul USEPA 453 care este detaliat n cadrul
proiectului IMPEL Emisiile VOC Difuze [cww/tm/154]. Aceste metode de calcul furnizeaz
estimri ale actualelor emisii i de obicei o metod de calcul mult mai sofisticat produce
rezultate mai slabe. Calculele bazate pe numrarea echipamentului sunt singurele ce nu necesit
msurtori fcute cu ajutorul unui analizator al vaporilor organici n fiecare punct potenial de
scurgere. Dac aceste calcule furnizeaz un rezultat satisfctor n acest scop, nu mai este
necesar o analiz ulterioar. Dac emisiile provenite de la scurgerile echipamentelor devin
importante, trebuie implementat un Program de ntreinere i Monitorizare (numit i Detecia i
Repararea Scurgerii LDAR), impunnd msurarea fiecrui punct potenial de scurgere i ansa
pentru repararea scurgerilor descoperite. Aceast lucrare necesit pregtire n executarea
msurtorilor i nregistrarea lor n baza de date, astfel c, este cel mai bine dus la ndeplinire
de contractori specializai.
Emisiile ne-obinuite cauzate de operaiunile de pornire, oprire i de ntreinere trebuie luate
n considerare. Acestea depind foarte mult de metodologia de operare. Nu exist metode
acceptate de toat lumea pentru estimarea acestor emisii. Ele, ns, pot s devin importante n
operaiunile discontinue cu vase cu nchidere/deschidere frecvent. n aceste cazuri cea mai
bun metod practic este pregtirea unei campanii de msurare pentru cuantificarea emisiilor
din fiecare etap de operare.

Emisiile accidentale nu ar trebui s apar. n momentul n care ele apar pierderile relaionate
ale solventului ar trebui reflectate n bilanul de materiale. Se recomand ca aceste incidente
s fie urmrite i inut un registru al cantitii estimate a fi emise n timpul fiecrui
eveniment.

2.2.1.3 Analiza Fluxului de Materiale i Energie (EMFA)


EMFA cuprinde o ntreag gam de instrumente pentru a optimiza consumul de energie, materii
prime, ap i deversarea efluentului prin urmrirea fluxurilor interne de energie i materiale
folosite n procesele de producie. Astfel, este fie parte fie o extensie a unui inventar al fluxului,
utiliznd datele obinute pentru a trage concluziile necesare. Pentru a rezolva aceast problem
este disponibil un soft de calculator disponibil n diferite grade de complexitate. Procedura
normal a EMFA-ului este:
Se ncepe cu o analiz a intrrilor-ieirilor procesului
Procedur repetat (iterativ) pentru identificarea potenialului de mbuntire prin
comparare cantitativ a datelor de intrare i de ieire avnd valori-int.
Simulare a diferitelor scenarii (proiect al procesului) cu evaluri individuale a impactului
lor asupra mediului
Identificarea celei mai bune soluii conform scopului propus (eficiena de cost, prevenirea
reziduurilor, economisirea resurselor, etc.)
Waste Water and Waste Gas Treatment

31

Capitolul 2

Scopul implementrii unui instrument EMFA este pentru a opera procesele de producie mai
eficient i pentru a scdea impactul acestora asupra mediului (ex. reducere a deversrii de
reziduuri i/sau a consumului de ap) i eventual scderea costurilor.
Un exemplu de abordare EMFA este detaliat n Anexa 7.2.

2.2.2 Instrumente de Management Operaional


Cu toate c instrumentele de management ale inventarierii furnizeaz toate informaiile necesare
fr de care nici o decizie asupra prevenirii eficiente a deseurilor, asupra minimalizrii i/sau a
tratrii reziduurilor, nu se poate lua, instrumentele de management operaional furnizeaz baza
aplicrii acestor decizii.
2.2.2.1 Monitorizarea
Monitorizarea formeaz un pod ntre instrumentele de inventariere i cele operaionale, ns
este, de asemenea, legat de instrumentele strategice i de siguran. Cantitatea de informaie
furnizat de instrumentele de inventariere, de ex. registrul (registrele) fluxului, este colectat cu
ajutorul sistemelor i programelor de monitorizare. Probabil cel mai important aspect este
controlarea operrii corecte a proceselor de producie i de tratare, pentru a vedea dac scopurile
de mediu stabilite sunt atinse i pentru a identifica i pentru a ajuta la urmrirea accidentelor
(incidentelor).
Nu poti tine sub control ceea ce nu poi msura. Astfel, pentru a msura eficiena unui EMS,
sunt necesare date reale n privina efectelor precise ale activitilor din cadrul unui
amplasament industrial asupra mediului i asupra oamenilor. Astfel, este necesar aplicarea
unui program regulat i planificat de monitorizare i prelevare de probe.
Parametrii ce trebuie monitorizai ar trebui s includ [cww/tm/132]:
Surse punctiforme, emisii fugitive i difuze eliberate n atmosfer, ap sau canalizare
Reziduuri, n special reziduuri periculoase
Contaminarea terenului, apei i aerului
Folosirea apei, combustibilului, energiei, oxigenului, azotului sau a altor gaze (de ex. argon)
Eliberari de energie termic, zgomot, miros sau praf
Efecte asupra prilor specifice din cadrul mediului i a ecosistemului (vezi exemple n
Seciunea 2.2.1.2.1.)
Accidente sau incidente abia evitate din cadrul amplasamentului
Rniri ale personalului
Accidente din timpul transportului
Plngeri din partea locuitorilor din cadrul comunitii
Monitorizarea, ns, nu se rezum la msurarea analitic. Include de asemenea ntreinere
regulat, verificri vizuale i pentru siguran.
n paralel cu acest document este produs un BREF n privina Monitorizrii la care cititorul
poate apela pentru alte informaii mai amnunite. Monitorizarea n contextul apei reziduale i
gazului rezidual este detaliat n Capitolul 3; standarde ale parametrilor analitici sunt listate n
Anexa 7.4.
2.2.2.2 Stabilirea i Revizuirea regulat a Scopurilor sau a Programelor Interne

32

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 2

EMS-ul trebuie s stabileasc un program de mediu acolo unde sunt stabilite scopuri specifice
amplasamentului, stabilite pe termen lung i sunt interne. Scopurile globale i pe termen lung
fac parte din politica companiei, astfel c nu sunt incluse n acest BREF, ns se afirm c o
asemenea politic este un item necesar.
Parametrii pentru care scopurile interne sunt stabilite trebuie selectai n conformitate cu
relevana lor. Pentru a limita numrul acestor parametrii, finalitatea stabilirii scopurilor trebuie
reinut, adic, o funcionare optim a procesului de producie i a operaiunilor de diminuare
trebuie asigurat, astfel minimaliznd impactul asupra mediului luat ca ntreg. De obicei, nu este
necesar stabilirea nivelului scopului pentru fiecare parametru implicat, ns se folosesc aanumiii parametrii-surogat pentru a descrie emisiile.
Nivelurile scopurilor msurabile trebuie stabilite astfel nct s poate fi realizate specificatiile
autorizatiei i s fie ntrunite condiiile specifice locale.
Exist mai multe clase de scopuri, una dintre ele fiind standardul general, alta standarde
specifice amplasamentului. Exemple de standarde-generale:
Cerinele cuprinse n Obiectivele Calitii Mediului (EQO) sau n Standardele Calitii
Mediului (EQS) precum i standarde tehnologice i Practica pentru o Bun Producie (GMP)
Cerinele generale pentru Calitatea Bazinului Rului (Directiva Cadrul de lucru al Apei sau
reglementrile n privina calitii apei)
Cerinele generale n ceea ce privete aerul, programe naionale i internionale
Cerinele impuse de standardele interne ale companiei pentru toate amplasamentele ce-i
aparin, independent de cererile locale n privina emiterii de aprobri
Exemple de standarde specifice amplasamentului:
Cerine n privina atingerii condiiilor de obinere a aprobrilor (ex. asigurarea unei
conformiti continue cu valorile limit ale emisiilor)
Limitri specifice n privina coninutului ecotoxic al oricrei scurgeri finale n conformitate
cu limitele stabilite pentru mediul receptor (ap subterane, aer), de exemplu n Germania
valorile care pot fi atinse n ceea ce privete deversarea final ntr-un corp de ap sunt10:
- TF = 2 (teste pe peti)
- TD = 4 (teste pe dafnia)
- TA = 8 (teste pe alge)
- TL = 16 (teste pe bacterii luminescente)
- TM = 1,5 (mutagenitatea)
Ca un scop pe termen lung, pentru viitor, industria chimic German (conform declaraiei VCI
din mai 2000 [cww/tm/166]) dorete s-i reduc mai mult impactul toxic al deversrilor de ape
reziduale proprii, lund n considerare:
- Toxicitatea acut la peti, dafniii i bacterii
- Toxicitatea cronic la alge
- Mutagenitatea
n final ei vor dori ca efluenii lor deversai n apa receptoare s nu depeasc factorii de diluie
Tx = 2 (TM = 1,5); toxicitile cauzate de concentraiile de sruri nu sunt incluse.
n momentul stabilirii scopurilor, trebuie alctuit i un plan pentru luarea de aciuni n
momentul n care un nivel dorit pentru un scop ale unuia sau a mai multor fluxuri afluente sau a
deversrii finale, este depit pentru un anumit interval de timp. Aceste aciuni trebuie definite
clar i desemnate responsabilitile i competena pentru aceste aciuni.
Exemple de scopuri interne:

10

Unitile toxice (Valorile-T i cteodat Valorile-G) sunt exprimate sub forma factorilor de diluie, Tx = 2 ceea ce
nseamn c fluxul de ap rezidual trebuie diluat la jumtate din concentraia sa original pentru organismele
testate s supravieuiasc. De asemenea, vezi Seciunea 2.2.1.2.1.

Waste Water and Waste Gas Treatment

33

Capitolul 2

Reducere continu a ncrcrilor poluante


Conformitate cu cerinele autorizatiei
Reducerea efectelor eco-toxice (vezi Seciunea 2.2.1.2.1.)

Rolul avut de monitorizare n stabilirea scopurilor este menionat n Seciunea 2.2.2.1.


Procesele dinamice implicate de stabilirea scopurilor, meninnd c industria chimic i
condiiile n care ea opereaz (funcioneaz) sunt n continu dezvoltare i schimbare, presupun
o revizuire regulat, fr a ine cont dac au fost sau nu introduse noi cerine legale n acest
sens. Astfel, alctuirea unui plan care s rezolve aceste schimbri trebuie stabilit. Scopul
revizuirii regulate este mbuntirea continu n ceea ce nseamn performana de mediu a unui
amplasament de industrie chimic luat ca ntreg. Pentru a atinge acest scop, un program de
reducere trebuie stabilit care s conin urmtoarele elemente:
O evaluare periodic a practicilor manageriale de mediu asociate cu funcionarea i utilarea,
considernd:
- Impacturile de mediu
- Legislaia n continu schimbare
- Preocuprile publicului
- Implementarea mbuntirilor continue
Stimularea implementrii aciunilor de eficientizare a costurilor i recunoaterea
contribuiilor semnificative n scopurile de reducere a emisiilor, ca de exemplu:
- Stabilirea costurilor tratrii apelor i gazelor reziduale prin introducerea unui
sistem de stabilire a preurilor, de exemplu introducerea unui Principiu
Poluatorul Pltete intern pentru deversrile din unitile individuale de producie,
care vor fi taxate intern cu costurile impuse de unitile de tratare conform prii lor
din totalul poluant; aceast msur este un bun stimulent pentru minimalizarea
emisiilor i astfel, reducnd costurile de tratare comune ale unitii de producie
- Premii interne (bonusuri) pentru propunerile de mbuntire operaional
fcute de personal
Includerea unor obiective necesare pentru prevenia eliberrilor, n cadrul proiectului
procese i construcii noi sau mbuntiri aduse lor, ca de exemplu:
- Introducerea reciclrii produilor sau compuilor iniiali n momentul n care
sunt planificate modificri ale instalaiilor
- Introducerea msurilor de conservare a apei, n aceleai condiii menionate mai
sus.
ntreinere preventiv i tehnologie corect de control pentru minimalizarea emisiilor i a
pierderilor
Implementarea procedurilor i controlului operaional i tehnic innd cont de criteriul de
operare pentru mbuntirea preveniei, deteciei timpurii i reinerea deversrilor/eliberrilor
fie prin
- Supraveghere monitorizat, fie prin
- Msuri organizatorice, folosind puterea personalului, de tipul: serii de controale
regulate sau instalarea de sisteme de retenie cu volum de colectare suficient
Investigarea i evaluarea deversrilor/eliberrilor ce au aprut, pentru a identifica aciunile
corectoare pentru prevenirea recurenei
Comunicarea cu angajaii i cu membrii ai publicului n ceea ce privete informaiile legate
de emisii, progresul fcut n atingerea reducerilor propuse i planurile de viitor care ar trebui s
includ un dialog structurat n ceea ce privete preocuprile i ideile att a angajailor, ct i a
membrilor publicului larg.
Aceast revizuire ar putea conduce la luarea unor decizii care s modifice sau s adapteze
obiectivele, programele sau politicile de mediu.
2.2.2.3 Alegerea Opiunilor de Tratare
Trecnd de etapa n care s-au obinut informaiile necesare n privina emisiilor ce apar dintr-un
amplasament chimic i n care scopurile i cerinele de mediu au fost definite, urmtoarea etap
34

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 2

este selectarea opiunilor corecte de control. De obicei scopul este descoperirea unei metode de
tratare eficient din punct de vedere al costurilor oferind n acelai timp o performan de mediu
optim. O alegere corect necesit n mod normal studii n privina tratabilitii i/sau studii
pilot.
Opiuni de control disponibile sunt n general evaluate i selectate n conformitate cu:
Caracteristicile fluxului emis, ca de exemplu:
- Rata fluxului
- Concentraiile i proprietile agenilor contaminani
- Prezena impuritilor
- Temperatura
- Presiunea
Cantitatea din partea ce necesit tratare
Scopurile i finalitile ce trebuie ndeplinite, recuperarea poluantului fiind prima alegere
Cerinele legale
Opiunile de control ce exist pentru fiecare caz dat
Procesul de selecie i evaluare datele necesare obinute cu ajutorul inventarului fluxului (vezi
Seciunea 2.2.1) ntotdeauna are ca rezultat concluzii adiionale n privina specificitii
amplasamentului ce trebuie luate n considerare, factori cheie ce variaz de la amplasament la
amplasament, etc.:
Localizarea uzinei
Mrimea i instalarea amplasamentului
Performana economic i de mediu actual ale instalaiilor n discuie, vrsta lor, proiectul
lor i durata de via anticipat
Integrarea in proces potenial i gradul ei n interiorul unei instalaii sau ntre mai multe
instalaii
Tipul i calitatea mediului receptor
Impactul asupra mediului rezultat ca urmare a unei emisii reale sau prevzute
Durata de via rmas i performana echipamentului pentru diminuarea polurii
Disponibilitatea resurselor
sigurana
limitrile i constrngerile unei instalaii impuse de alt legislaie
rezultatele obinute n urma analizrii de-a lungul mediului (consumul de ap, producia de
reziduuri, consumul de energie)
capitalul i costurile de operare
cnd sunt implicate uzinele de tratare centrale sau finale, opiunile de reducere la surs trebuie
luate n considerare. Ca urmare a consideraiilor menionate mai sus, selectarea sistemului de
tratare corespunztor se va face prin considerarea opiunilor pentru:
reducerea la surs
sistemul de colectare (drenaj)
metodele de tratare
Problemele speciale n privina apelor i gazelor reziduale sunt tratate n Seciunile 2.2.2.3.1. i
respectiv n 2.2.23.2.
2.2.2.3.1

Selectarea Sistemului de Control al Apei Reziduale

Figura 2.5. ilustreaz o cale de luare a deciziei pentru descoperirea sistemului de tratare a apei
reziduale cel mai potrivit pentru fluxul de ap rezidual individual [cww/tm/132]. Liniile
punctate simbolizeaz opiuni alternative.
Urmtoarelor ntrebri, care conin principalele obiective ale Directivei prevenie,
minimalizare i control ar trebui s li se rspund individual pentru fiecare tip de ap
rezidual.
Poate fi redus cantitatea i nivelul contaminrii sau chiar eliminatprin mijloace integrate
in proces sau de alt tip?
Are nevoie fluxul de ap rezidual n totalitatea lui de tratare sau un sistem segregativ arn fi
mai de ajutor?
Waste Water and Waste Gas Treatment

35

Capitolul 2

Fluxul de ap rezidual se poate trata biologic sau trebuie s fie pretratat descentralizat?

Productionde
Procesul
process
producie

NO
Nu

YES
Da

Waste
Apa
water?
uzata?

MinimisaMinimalizare
or
sau tion
evitare?

YES
Da

avoidance?

Nu
NO
NO
Nu

ContaContamin
minated?
at?
YES
Da

NuNO
Pretreatment
Pretratare

Organic
Contaminan
ti contamiorganici?
nants?

YES
Da

Biologically
nonNedegradabil
degradable?
biologic?
Contine
Containing
POPs?

Da
YES
Pretreatment
Pretratare

POPs?

NO
Nu
Central
or
WWWTP
centrala
sau municipala
municipal
WWTP

APA RECEPTOARE

RECIPIENT WATER

Figura 2.5: Diagrama lurii deciziei n privina Sistemului de Control al Apei Reziduale

Drept exemplu de criteriu pentru priotizarea unei examinri mult mai amnunite a fluxurilor
afluente de ap rezidual a fost utilizat n unele zone ale Germaniei prezena unei ncrcri
TOC recalcitrante de nivelul a 20 50 Kg/d. Ali parametri relevani n acest context sunt
metalele grele, compuii organici halogenai i toxicitatea.
Selectarea procedurii urmeaz paii menionai n Seciunea 2.2.2.3.:
Reducerea la surs
Opiunile pentru reducerea apei reziduale la surs trebuie luate n considerare primele. De multe
ori acestea vor rezulta din consideraiile privind procesul de producie descrise n documentul
omonim BREF vertical. Sugestii n privina cauzelor contaminrii ce apar n mod frecvent sunt:
Apa de proces. Consumul de ap rezidual depinde de procesul de fabricaie. Concentraia ei
de ageni contaminani depinde n principal de solubilitatea fluxului de proces n ap.
Urmtoarele sugestii ar trebui luate n considerare:
36

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 2

- Separarea apei de proces de apa de ploaie sau din ali eflueni de ap, pentru a
permite re-utilizarea sau reciclarea, precum i minimalizarea cantitii de ap ce
necesit tratament, instalarea unui acoperi peste anumite zone ce adpostesc etape
de proces, magazii n care se ncarc sau se descarc diferite materiale, etc., este de
asemenea o opiune ce poate fi luat n considerare
- Folosirea apei de proces recilabila, de cte ori este fezabil din punct de vedere
economic, folosind un numr maxim de reciclri nainte de deversare
- Evitarea unui contact direct la sistemele de rcire ori de cte ori este fezabil
- O revizuire important n ceea ce privete nevoia de ap n cadrul sistemelor de
purificare sau, atunci cnd sunt folosite, investigarea potenialului pentru
regenerarea i re-utilizarea apei (vezi Seciunea 2.2.1.2.2.)
- Minimalizarea fluxului de ap pentru splare i pentru sistemele de etaneizare
ce sunt necesare n mod frecvent pentru motive de siguran, ns trebuie s nu fie
lsate s curg fr un anumit control sau un anumit grad de restricie
- ndeprtarea petrolului liber spre un sistem de splare al reziduurilor petroliere
nainte de a fi deversat n canalizare
- O separare eficient ap/hidrocarbon ct se poate de practic efectuat n cadrul
echipamentelor din dotarea procesului nainte de a deversa apa n canalizare
- Dac este fezabil, folosirea unui fluid de proces n locul unui flux n cadrul
aparatelor cu jet Venturi sau n cadrul unei pompe cu inel lichid, este de asemenea
preferabil s utilizm un fluid de proces ca lichid de etaneizare, sau n cadrul unei
pompe de vid uscat pentru a minimaliza contaminarea generat de aparatele de vid
- Dup cum este posibil captarea deversrilor provenite de la valvele de
siguran, valvele de eliberare termice, scurgerile provenite din izolaia palanului
dublu sau valvelor de etaneizare duble, pentru c nu este recomandabil deversarea
lor n zone unde apa de ploaie curat este colectat.
- Colectarea efluentului provenit din laborator ntr-un recipient de splare
Eliberri neintenionate operaionale Acesta se pot evita n general (deversarea lor n
canalizare) printr-o atenie sporit a operatorului. Instrumentar adiional sau colector de
reziduuri petroliere vor fi elemente de ajutor care s activeze operatorii n efectuarea sarcinilor
lor n mod eficient. De asemenea, unitile de colectare a reziduurilor petroliere sunt
recomandabile unde apare n mod frecvent eliberare de hidrocarbon lichid. Pentru a reduce
eliberrile neintenionate operaionale, trebuie luate n considerare urmtoarele sugestii:
- Astuparea sau acoperirea cilor de ventilare sau de scurgere atunci cnd nu sunt
folosite
- Permiterea colectrii apei de splare ntr-un sistem de colectare a reziduurilor
petroliere dect s fie trimis direct n canalizare, aici fiind de preferat utilizarea
unor sisteme prob cu circuit nchis sau valve prob care nu necesit splare (ex.
Valve prob de tip piston), recipiente prob n mrime corespunztoare astfel nct
suprancrcarea s fie evitat i frecvena colectrii de probe i chiar probele
meninute n limita minim.
- Pentru a evita supraplinul vaselor sau recipientelor, cauzat de instalarea unui
nivel adecvat al instrumentarelor sau al procedurilor corespunztoare.
- Minimalizarea folosirii furtunurilor
- Luarea n considerare a folosirii unor amenajri pentru colectarea scurgerilor
provenite de la furtunuri
- Amenajarea unor acoperiuri peste rampele de ncrcare
- Instalarea unor borduri pentru a asigura retenia deversrilor
- Instalarea unui instrumentar corespunztor pentru protecia mpotriva
supraplinului recipientelor pentru transport rutier
- Evitarea apariiei pierderilor n timpul scurgerii apei de pe fundul recipientelor
- Instalarea unor instrumente bune pentru detectarea nivelului de separaie
- Turnarea n lingotiere a liniilor, n loc de splare i drenare, ori de cte ori este
posibil.
- Curarea prin vacuum a deversrilor ori de cte ori este posibil, dect folosirea
unui jet de ap sau tratarea lor cu aburi direcionndu-i spre canalizare.
Waste Water and Waste Gas Treatment

37

Capitolul 2

- Lsarea n funcionare a furtunurilor de ap doar cnd este nevoie de ele,


aceasta fiind o practic bun de management/de fabricare
Economisirea apei prin msuri integrate in proces sau alte tipuri de msuri conduce la fluxuri de
ap mult mai concentrate care ar putea s fie reciclate i exploatate n mod profitabil pentru o
producie mai ridicat sau pentru tratarea lor cu o mai mare eficien. Aadar, orice mijloace
pentru diminuarea consumului de ap poate conduce spre o reducere a cantitii de contaminani
evacuai prin canalizare
Activiti de ntreinere. Adeseori activitile de ntreinere au ca rezultat contaminare
semnificativ a apei. Pentru a minimaliza aceste activiti de ntreinere este nevoie de
planificare atent anterioar, de tipul:
- Identificare amplasamentului pentru curarea echipamentului corespunztor,
dotat cu amenajri corespunztoare pentru recuperarea hidrocarburilor i a
reziduurilor solide, fcnd din acest amplasament, pe ct posibil, locaia obligatorie
a currii echipamentului (ex. Curarea grupului de schimb)
- Planificarea atent a echipamentului de drenaj pentru a evita eliberrile nedorite
n canalizare
- Evaluarea atent a necesitilor de curare a echipamentelor i metodelor
folosite n acest scop.
- Identificarea unui traseu de depozitare al efluentului de curare
Eliberrile rezultate din defeciuni ale echipamentului. Acestea sunt, prin natura lor,
imprevizibile. ntreinerea preventiv a echipamentului i implementarea unui program de
monitorizare sunt modaliti de asigurare a minimalizrii acestora. Ca de exemplu:
- Evitarea pe ct posibil a defectrii etaneitii pompelor
- Instalarea unor pompe fr etaneitate, a monitorizrii vibraiilor sau a unor
alarme mpotriva scurgerilor etaneizrilor
- Detectarea scurgerilor apei de rcire rezultate din defeciunile aprute la
schimbtorul de cldur prin verificarea periodic a coninutului de hidrocarbur, a
nivelului pH-ului i a conductivitii electrice a apei de rcire din retur
- Repararea scurgerilor detectate n cel mai scurt timp
- Analizarea frecvent a sistemelor de scurgere pentru a identifica cel mai bun tip
de echipament, mod de ambalare, tip de etaneizare, etc.
Contaminarea de fond cauzat de sistemele de canalizare poate fi minimalizat, de exemplu,
prin:
- Verificare periodic a camerelor de inspectare din sistemele de canalizare
pentru a verifica existena, de exemplu. a hidrocarburilor libere, pentru a le pompa
prin vacuum, dac este nevoie, n fluxul deversor.
- Curarea canalelor murdare care ar putea cauza o contaminare semnificativ a
fondului

Selectarea Sistemelor de Drenaj (vezi Seciunea 2.2.2.4.1.)

Instalarea Capacitii Tampon


Instalarea acestei capaciti este benefic pentru anumite fluxuri de ap rezidual din cadrul
uzinelor de producie, precum i pentru fluxurile de ap rezidual colectate nainte de intrarea
WWTP-ului central, n cazul apariiei unei defeciuni de funcionare. Mai multe detalii sunt
oferite n Seciunea 3.3.3.
Metode de tratare
Opiunile n ceea ce privete tratarea sunt:
- Pretratarea unui flux de ap rezidual individual prin tratare biologic central
amplasata spre sfarsitul fluxului tehnologic; de exemplu: un flux ce conine metale
grele sau COD refractar. Pentru a reduce agenii contaminani la surs ceea ce ar

38

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 2

preveni diluarea i dispersia nedorit a agenilor contaminani care altfel ar scpa


nedetectai i netratai n apa receptoare.
- Tratarea final n cazul unui flux de ap rezidual i apoi deversare direct n
apa receptoare
- Tratarea apei reziduale distribuite, sub forma pretratrii sau tratrii finale
- Tratarea central pentru un amplasament (ntreg), de exemplu: uzin de tratare
mecanico/biologic (WWTP central biologic), uzin n care au loc
precipitarea/flocularea/sedimentarea sau a uzinei de tratare a apei de ploaie
contaminate
- Nu se trateaz fluxurile de ap rezidual individual contaminat la un nivel
sczut sau a apei de ploaie necontaminate
Diversele tehnici de tratare sunt descrise n Capitolul 3.
2.2.2.3.2

Selectarea sistemului de control al gazului rezidual

Procedura de selecie urmeaz secvena menionat n Seciunea 2.2.2.3. n momentul n care se


planific modificri fie ale reducerii la surs, fie a tratrii la final de proces, trebuie reinut
faptul c toate schimbrile pot avea implicaii de siguran importante, n special atunci cnd
avem de-a face cu substane inflamabile. Astfel este important evaluarea amnunit a efectului
avut de orice schimbare din sistemul de siguran a instalaiei.
Reducerea la surs
Controlarea emisiilor la un nivel eficient din punct de vedere al costurilor necesit, n primul
rnd, investigarea posibilitilor de reducere la nivelul sursei. Planificarea atent este necesar
pentru a optimiza recuperarea poluantului i, n consecin, optimizarea capitalului aferent i a
costurilor de operare.
Investigaia poate dezvlui posibiliti ulterioare pentru reducerea la surs a emisiilor. n
majoritatea cazurilor investiia corespunztoare este mai sczut dect pentru tratarea la final de
proces. O investigaie amnunit a posibilitilor de reducere la surs este, astfel, recomandat
cu trie. Ar trebui s se bazeze pe cauzele emisiilor. Astfel, o bun cunoaterea a importanei
relative a fiecreia dintre cauze va fi esenial pentru stabilirea prioritii. Dup ce toate
posibilitile fezabile de reducere la surs au fost epuizate, ar putea fi nc nevoie de un
tratament la final de proces.

Colectarea emisiilor (vezi Seciunea 2.2.2.4.2)

Selectarea tehnologiei de tratare


Cnd msurile de reducere nu conduc spre dorita reducere a emisiilor, este necesar un tratament
la final de proces. Toate echipamentele de tratare pot prelucra doar emisii captate. Astfel, dac
emisiile necaptate trebuie tratate prin alte procedee afar de reducerea la surs, cu ajutorul
dispozitive de colectare i cu ajutorul unui sistem de ventilare (inclusiv amenajrile necesare n
privina siguranei), trebuie tratate n aval de sistemul de tratare la final de proces. Costurile
instalaiei pot fi semnificative pentru aceste sisteme de ventilare. De aceea aceste sisteme
trebuie proiectate innd cont de eficiena economic. Investiia necesar pentru tratarea la final
de proces va fi fcut, n general, innd cont de rata fluxului total de gaz ce va fi tratat, astfel c
eforturile depuse pentru minimalizarea acestei rate a fluxului i vor arta roadele. n sfrit,
alegerea unei tehnologii bune va avea un impact semnificativ n ceea ce privete impactul
asupra capitalului necesar i n privina costurilor de operare.
Problemele-cheie ale proiectului sistemelor de tratare a gazelor reziduale sunt: rata de curgere a
fluxului de gaz, concentraiile sale contaminante i, n plus fa de valorile maxime, gradul lor
de variabilitate. Natura sau chimia contaminanilor are o importan ridicat de vreme ce
toate sistemele de tratare sunt limitate n acest domeniu, de exemplu:
- Doar vaporii inflamabili se pot incinera
- Agenii contaminani ce conin halogen i/sau sulf necesit tratare cu gaze de
ardere situata dupa oxidarea catalitic i termic

Waste Water and Waste Gas Treatment

39

Capitolul 2

- Eficiena condensrii depinde de presiunea vaporilor contaminanilor aflai la


temperatura de condensare, astfel c substanele cu presiune mai ridicat a vaporilor
sunt mai puin potrivii n procedeul condensrii.
- Doar compuii de mrime molecular mic pot fi absorbii i desorbii eficient
- Biofiltrarea compuilor non-biodegradabili nu va fi eficient
- Membranele lucreaz mai bine asupra unor compui specifici
- Eficiena filtrrii umede depinde de solubilitatea i presiunea vaporilor
contaminatorilor.
Valoarea produsului emis va determina necesitatea recuperrii ei din gazul rezidual, astfel c, cu
ct mai valoros produsul cu att mai mult folosirea tehnicilor ce permit recuperarea (de
exemplu: adsorbia, condensarea, membranele) vor fi preferate tehnicilor de distrugere (de
diminuare), (de exemplu: oxidarea termic i catalitic, biofiltrarea).
Prezena impuritilor n gazul rezidual afecteaz proiectul sistemului. Cteodat impuritile
trebuie s fie ndeprtate ntr-o etap de pretratare, de exemplu:
- Vapori de ap care afecteaz eficiena adsorbiei, sistemele de condensare, n
special sistemele criogenice sau de refrigerare sau sistemele de filtrare
- Praful care cauzeaz probleme adsorbrii, absorbrii sau oxidrii catalitice n
care particulele de praf acoper ambalarea sau stratul adsorbant.
- Otrvuri catalitice care distrug eficiena incineratorului catalitic sau a filtrului
catalitic
- Acizii care afecteaz activitatea de biofiltrare/bioepurare
Trebuie luat n considerare concentraia emisiilor. Majoritatea tehnologiilor sunt limitate n
ceea ce privete eficiena ndeprtrii i, n special, condensarea, absorbia i biofiltrarea nu
ating 100% din eficiena ndeprtrii. Acesta este unul dintre avantajele sistemelor de oxidare
termic i catalitic care ating nivele de eficien a distrugerii ridicate, de pn la 99%, ns pe
de alt parte, consumul adiional de energie i combustibil i deversarea gazului de ardere
trebuie avute n vedere. Sistemele de adsorbie sunt, de asemenea, foarte eficiente, atta timp ct
se are n vedere evitarea saturrii adsorbantului.
Problemele n privina siguranei au o importan special pentru sistemele de oxidare termic i
catalitic. Majoritatea amestecurilor VOC/aer sunt inflamabile dac concentraia VOC-urilor
depete 40 g/m3 la o temperatur de 20 C0 i la presiune atmosferic. Pentru a evita returul
flcrii, de exemplu: propagarea flcrii n conductele de intrare ale unui incinerator, trebuie s
ne asigurm c acea concentraie de admisie este ntotdeauna mult sub LEL. Opiunea opus
concentrarea VOC mult peste HEL trebuie s se asigure faptul c aceast concentraie nu va
scdea sub nici o form sub acea limit ridicat. Un dispozitiv de decuplare a detonrii sau un
tambur de etaneizare pot fi furnizate pentru a preveni riscul apariiei returului flcrii n cazul
concentraiilor neateptat de mari. Pe lng aceasta, incineratorul trebuie instalat ntr-un loc n
care nu exist riscul prezenei vaporilor inflamabili, iar o analiz detaliat este necesar pentru a
asigura sigurana instalaiei. De asemenea, sistemele ce folosesc alte tehnologii trebuie i ele s
fac obiectul unei revizuiri detaliate n ceea ce privete sigurana. Multe sisteme (ex: adsorbia,
membranele) vor avea ca rezultat fluxuri mult mai concentrate, probabil productoare de
concentraii din intervalul inflamabil. Pentru sistemele de adsorbie, riscurile supranclzirii
nveliului trebuie evaluate. Majoritatea sistemelor includ compresoare i ventilatoare care pot
avea implicaii n siguran. n general, o revizuire detaliat n privina siguranei fiecrei
instalaii este necesar i ar putea avea un impact semnificativ asupra seleciei sistemului.
Astfel, problemele de siguran sunt importante pentru precipitoarele electrostatice
(desprfuirea gazelor inflamabile trebuie evitat) i pentru filtrele sintetice (aprinderea fiind
posibil datorit gazelor fierbini, prafurilor piroforice i scnteilor).
Investiia necesar sistemului este, evident, de importan major. Cnd se evalueaz investiia
necesar, trebuie avut grij pentru includerea costurilor implicate de toate amenajrile. n
special furnizarea de utiliti, captarea gazelor n unitatea de diminuare i necesitile de
echipament auxiliar (ex: un tambur de etaneizare pentru un incinerator, unitate de tratare pentru
o condensare) ar putea avea un impact semnificativ asupra costului.
Dei investiia iniial este important, s-ar putea s fie mai importante costurile de operare.
Aici incluznd consumul de utiliti, nlocuirea catalizatorului, mediul adsorbant sau
membranele adsorbant, costurile produselor chimice, a operaiunilor i a ntreinerii, depozitarea
produselor secundare, pre- i post- tratare, etc. Cnd sunt evaluate, trebuie avut grij la
40

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 2

cuantificarea costurilor asociate fiecrei etape de operare (operare normal, regenerare,


funcionarea n gol). De exemplu, oxidatorii termici n mod normal se potrivesc cu liniile
refractare. Refractarea este sensibil la umiditate, astfel c trebuie inut cldu tot timpul.
Cantitatea de combustibil necesar meninerii temperaturii n timpul funcionrii n gol trebuie
avut n vedere pentru sistemele ce nu funcioneaz 24 de ore pe zi, 7 zile pe sptmn.
Meninerea unui sistem regenerativ sau fr flacr la o anumit temperatur necesit o
fraciune (o parte) din combustibilul folosit ntr-un oxidator termic simplu.
Constrngerile impuse de planul general pot juca un rol important. Sistemele de incinerare
trebuie poziionate n afara locaiei n care pot aprea vapori inflamabili. Instalarea unui sistem
ntr-o zon ce prezint pericole presupune proiectare n conformitate cu aceasta a sistemelor
instrumentale i electrice care ar putea afecta n mod semnificativ costurile unitii. Necesitile
de acces n unitate trebuie luate, de asemenea, n considerare.
Un alt aspect important (cheie) ar fi disponibilitatea utilitilor n selectarea celei mai bune
tehnologii de diminuare. Disponibilitatea unui combustibil potrivit este necesar de determinat
pentru un sistem de incinerare, iar costurile implicate de acesta ar putea avea un impact
important asupra costurilor de operare. Sistemele de adsorbie cu nveli fixat folosesc pentru
desorbie aburul; ns, dac acest abur nu este disponibil n cantitate suficient, trebuie adaptat
proiectul. Pentru sistemele de condensare trebuie s existe furnizare suficient de energie i de
ap pentru sistemele de epurare a apei.
Sistemele de tratare sunt descrise n Capitolul 3.
2.2.2.4 Alegerea Sistemului de colectare
Alegerea unui sistem de colectare bun este influenat de alegerea sistemelor de tratare i, astfel,
depinznd de sarcinile i scopurile tratrii apei i gazului rezidual. Metodologia de selectare este
descris n urmtoarele seciuni care se ocup de drenajul apei reziduale i de captarea gazului
rezidual.
2.2.2.4.1

Selecia Sistemului de colectare a apei reziduale i a Sistemului de Separare

Avnd n vedere rezultatele din registrul apei reziduale, alegerea unui sistem de colectare a apei
reziduale potrivit asigur deversarea optim de ap rezidual cu cel mai mic posibil impact
asupra mediului. n funciile de necesitile de tratare dupa proces, trebuie instalat un sistem de
drenaj care s ntruneasc necesitile de :
Scurgere a apei de ploaie
Scurgere a apei de rcire, n conformitate cu nivelul de poluare
Scurgere a apei reziduale pentru a putea fi deversat direct fr tratare
Scurgere pentru apa rezidual folosit
Scurgere pentru apa rezidual, innd cont de originea ei
Scurgere pentru uzinele de tratare descentralizate sau centralizate (din amplasament sau din
afara lui)
Scurgere separat pentru apa rezidual organic i apa rezidual anorganic fr ncrcare
organic relevant, evitndu-se astfel diluarea ambelor ce ar presupune o scdere a eficienei
tratrii.
Aceste pre-rechizite, precum i factorii economici, necesit implementarea i ntreinerea
sistemelor de separare/segregare a apei reziduale. Apa rezidual ce nu necesit tratare ex: ap
de ploaie sau ap de rcire necontaminat este segregat din apa rezidual ce trebuie supus
tratrii, astfel reducnd ncrcarea hidraulic a drenrii i a sistemului de tratare.
Fluxurile de ap rezidual care nu ntrunesc standardul calitii tratrii centrale vor fi tratate n
operaiuni speciale de pretratare. Astfel, pentru fiecare flux de ap rezidual, procesul
decizional ilustrat n Figura 2.5 trebuie urmat i sistemul corespunztor de canalizare proiectat
corespunztor.
Apa rezidual poate fi colectat fie prin canale i drenaje subterane sau de suprafa. Uzinele
existente adeseori utilate cu sisteme subterane pentru c acestea pot fi utilizate drept canalizri
gravitaionale, economisnd energia necesar pomprii, iar conductele nu sunt n calea
Waste Water and Waste Gas Treatment

41

Capitolul 2

instalaiilor de proces. Colectoarele subterane au avantajul c scurgerile i breele pot fi


detectate mult mai uor nainte ca s fie afectat foarte tare rezervorul subteran. Dac nivelul apei
subterane dintr-un amplasament industrial este aproape de zero, cum se ntmpl cu
amplasamentele care se gsesc n vecintatea construciilor de retenie, estuarelor sau a zonelor
de coast, nu exist de obicei alt soluie dect aceea de captare a canalizrii la suprafa.
Tehnologia avansat folosete canale subterane din motive de ntreinere, nnoire i reparaii ce
sunt mult mai uor de fcut i astfel, operarea lor este economic. Un dezavantaj este
necesitatea captoarelor presurizate i riscul formrii unor emulsii cauzate de pompare. Pot fi,
ns, o problem situaiile climaterice, pentru canalizrile subterane (ex: zone cu perioade lungi
de nghe).
2.2.2.4.2

Alegerea Sistemelor de colectare a gazelor reziduale

Sistemele de colectare a gazelor reziduale sunt adeseori mult mai puin lungi comparativ cu
sistemele de colectare a apei reziduale. Ele sunt instalate n principal:
Sub form de sisteme de colectare ventilatie, legnd cteva ventilatoare la un sistem de
tratare obinuit
Pentru captarea emisiilor difuze i/sau fugitive prin protejri ale extraciei i captarea lor
ntr-o unitate de tratare
Sub form de sisteme de evazare care sunt instalate n principal pentru a permite
depozitarea n condiii de siguran a gazului rezidual n timpul situaiilor de urgen
Pentru a minimaliza rata fluxului de aer n unitatea de control, este recomandabil nchiderea
surselor de emisii pe ct de mult posibil prin partiionri ce separ sursele de mediul lor
nconjurtor. ns, acest procedeu prezint probleme ce in de operabilitate (acces la
echipament), siguran (evitarea concentraiilor apropiate de LEL) i igien (locul unde oamenii
au acces trebuie s fie nuntrul nchiderii). nchiderea trebuie s fie astfel proiectat nct s fie
prevenit eliberarea vaporilor, acest fapt fiind asigurat printr-o suficient velocitate a aerului ce
trece prin deschizturi (este recomandat un nivel minim de 0,5 m/s). Rata total a fluxului ar
trebui s fie suficient pentru a asigura diluia vaporilor pn la o valoare mult sub LEL. Acolo
unde aceast concentraie va fi cel mai probabil depit, instalarea unui detector LEL nuntrul
nchiderii este necesar, inclusiv a unui echipament de control corespunztor. n majoritatea
cazurilor, sistemul de tratare a emisiilor va fi instalat n punctele existente de captare a emisiilor
sau n cadrul sistemelor de colectare ventilate. O revizuire important a acestor sisteme
existente trebuie fcut nainte de determinarea ratei totale a fluxului din sistemele de tratare.
Aceast revizuire este necesar din dou motive principale:
Ratele reale ale fluxului furnizate de ctre ventilatoare pot fi destul de mult diferite fa de
cele din proiect din cauza cderilor de presiune dupa proces i din amonte. Cele reale regsite la
mai puin de 50% din capacitatea proiectat a ventilatorului, sunt des ntlnite. Astfel, baznd
rata fluxului din sistemul de tratare pe suma ratelor fluxului ventilatoarelor care sufl spre
unitatea de control, acest fapt poate conduce la tratare la final de proces supradimensionat.
Msurarea ratelor reale ale fluxului este astfel recomandat. Trebuie alocai bani n proiectul
sistemului final, anticipat pentru schimbrile n cadrul ratelor fluxului (creteri sau scderi) care
pot aprea datorit instalrii unitii de tratare. n cazul unei scderi a ratei fluxului trebuie
verificate, de asemenea, implicaiile de siguran.
Sistemele existente de extragere a fumului sau gurile de aerisire s-ar putea s nu fi fost
proiectate innd cont de minimalizarea ratei fluxului. Ajustri mici ale proiectului pot conduce
la reduceri semnificative n rata fluxului i n consecin la economii n costurile de tratare la
final de proces.
Pentru sistemele de colectare a VOC aspectele cele mai importante sunt sigurana personalului
i igiena. Aparatele care pot fi instalate pentru a preveni aprinderea amestecurilor inflamabile
gaz-oxigen sau s le minimalizeze efectul prin prevenirea exploziilor sunt:

42

Opritor al detonrii
Tambur de etaneizare
Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 2

Etaneizri ale apei

Concentraia din sistemele de colectare a VOC trebuie meninute mult sub sau peste intervalul
exploziv, ceea ce nseamn c amestecul corect de gaze reziduale este foarte important.
2.2.2.5 Implementarea opiunilor pentru controlul emisiilor selectate
Odat ce msurile pentru controlul emisiilor au fost selectate, implementarea lor trebuie
planificat n detaliu, fr a lua n considerare dac sunt de natur organizaional sau in de
echipare. n momentul n care sunt identificate problemele neprevzute, n timpul planificrii
detaliate i/sau n timpul revizuirii, selectarea opiunilor de control al emisiilor trebuie
regndite. Se cunoate foarte bine c o implementare de succes a tehnicilor de control necesit o
etap a proiectrii bun. Dac nu performana opiunii de control va prezenta un standard sczut
de mediu i un raport slab costuri-benefcii al investiiei de mediu.
Timpul necesar implementrii msurilor de control al emisiilor depinde foarte mult de natura
msurilor i de tipul de amenajare n care ele trebuie implementate:
Msurile organizaionale (ex: revizuirea procedurilor de operare sau practicile de
programare) pot, de obicei, s fie implementate relativ rapid
Msurile de control (ex: programele de optimizare controlate de calculator) pot avea nevoie
de cteva luni, sau chiar mai mult, pentru a dezvolta i testa mediul n care se opereaz.
Msurile privitoare la echipare (ex: implementarea aparaturii de control sau modificri de
proces canalizate spre reducerea la surs) pot avea nevoie de cteva luni pn la civa ani,
depinznd de proiectele existente i de abilitatea implementrii lor ntr-un mediu n care se
desfoar activitatea unei uzine. Aceast perioad include proiectarea amenajrilor,
obinerea avizelor, proiectare tehnic detaliat, procurarea echipamentelor, instalarea i
pornirea. n multe cazuri o oprire complet a unei uzine este necesar pentru a elabora
modificri ale uzinei, iar n operaiuni petro-chimice sau chimice aceasta se poate ntmpla
o dat la civa ani.
2.2.2.6 Metodele de control al calitii
Aceste metode sunt instrumente ce sunt utilizate pentru a rezolva problemele atunci cnd
procesul nu mai poate controla sau mplini cerinele pentru obinerea avizelor. Eliberrile
provenite din instalatia de tratare depind de caracteristicile sale influente i de eficiena
operaiunii de tratare. Pentru a verifica dac procesele de tratare funcioneaz corect, calitatea
produsului este judecat n comparaie cu un anumit set de standarde. Dac aceste standarde nu
sunt ndeplinite, este nevoie s se restabileasc performana conform standardelor prin
[cww/tm/129]:
Detectarea schimbrii
Identificarea cauzei schimbrii
Aplicarea de aciuni corectoare pentru restabilirea sistemului la status quo
Rezolvarea problemei i mbuntirea sistemului necesit oprirea ntregii uzine sau a ntregului
amplasament, iar aciunile corectoare necesit cooperare din partea mai multor departamente. n
cele ce urmeaz sunt ilustrate aceste metode de tratare a apei reziduale, metoda de control a
tratrii gazului rezidual fiind corect.
Exercitarea controlului. [cww/tm/129]
Unele variabile pot fi controlate de ctre un operator al unei WWTP, variabile ca: supapa de
descrcare a agentului de limpezire, alimentarea cu oxigen dizolvat i cu produse chimice care
se pot ajusta n momentul n care se impune din cauza circumstanelor existente. Altele sunt n
afara controlului ei/lui, spre exemplu: rata fluxului de ap rezidual i caracteristicile ei. Aceste
variabile pot influena n mod sever funcionarea WWTP-ului i pot, n ultim instan, avea un
impact asupra calitii apei deversate.
Aspectele controlabile sunt toate ajustate n conformitate cu schimbarea din sistem. Ajustarea
condiiilor de operare este o activitate de feedback ce dorete s produc rezultate constante
Waste Water and Waste Gas Treatment

43

Capitolul 2

chiar dac intrrile sunt inconstante. Variabilele ce nu pot fi controlate sunt manevrate n mod
predictiv sau anticipnd nevoia de alimentare. Testarea i monitorizarea on-line va da un
avertisment n avans WWTP-ului n ceea ce privesc schimbrile aprute la intrare.
Control/mbuntire. [cww/tm/129]
Modul obinuit n care funcioneaz o WWTP este acela a controlrii procesului. Se vor face
doar acele operaiuni ce trebuie s ntruneasc anumite standarde i s rmn controlabile n
ceea ce privete calitatea efluentului, pierzndu-se astfel o parte a controlului sistemului. Paii
ce trebuie urmai pentru a rectiga controlul n momentul n care acesta s-a pierdut sunt binecunoscui ca fiind: de detectare, identificare i aciune corectoare (vezi mai sus). Opiunea cea
mai uoar i anume aceea a nu face nimic este de neaacceptat n majoritatea cazurilor.
n termeni calitativi a fi n control nseamn c sistemul manevreaz variaiile ct poate de
bine, ns sistemul s-ar putea s nu fie capabil s fie conform, din punct de vedere statistic cu
standardele n vigoare pentru eflueni, pentru c fie exist noi standarde sau fluxul de intrare s-a
schimbat. Un nou set de standarde necesit aducerea unor mbuntiri, care vor rezulta dup
parcurgerea unei etape de remediere care s ating noua zon de control ce este impus de noile
standarde.
Instrumente de mbuntire a calitii. [cww/tm/129]
Scopul mbuntirii calitii este respingerea standardelor obinuite i atingerea unor nivele de
performan niciodat atinse, extinznd obiectivele rezolvrii problemelor dincolo de corectarea
problemelor evidente. n timp ce este important ca s se fac ca sistemul s funcioneze, s-ar
putea ca s fie mult mai important revizuirea i identificarea zonelor de mbuntire
potenial. Calea de ndeplinire este printr-un proces n trei etape:
Identificarea cauzelor problemelor poteniale
Obinerea datelor i analiz
Controlul statistic al procesului
Prima etap n rezolvarea problemei i n mbuntirea calitii este concentrarea pe un numr
limitat de probleme poteniale i ncercarea de a identifica cauzele lor principale. O diagram
cauz efect, prezentat sub forma unei Diagrame Fishbone ISHIKAWA, dup cum este
prezentat n Figura 2.6, furnizeaz un mod eficient de organizare i afiare a diferitelor idei
avute asupra a ceea ce ar putea fi acele cauze principale.
Un alt instrument este Analiza Pareto care este o comparaie organizat a factorilor legai de o
anumit problem. Este un mod grafic de identificare i concentrare pe cei civa factori i
probleme vitale.
O diagram a fluxului furnizeaz etapele necesare pentru obinerea unui rezltat dorit i ar
putea fi utilizate pentru clarificarea procedurilor utilizate i pentru a oferi o nelegere uzual a
procesului general.
A doua etap a rezolvrii problemei i a mbuntirii calitii este achiziia de date corecte i de
ncredere, ct i analiza lor cu ajutorul obinerii informaiilor necesare i pregtirii datelor
pentru o utilizare mai bun, ex: sub form de histograme i/sau grafice ale tendinei. Acest fapt
va permite vizualizarea gradului de variaie a procesului i identificarea problemelor speciale.
A treia etap din cadrul procesului de mbuntire a performanei unui WWTP este folosirea
unui control statistic al procesului (SPC). SPC utilizeaz metode pentru studiul, analiza i
controlul variaiei n cadrul unui proces. Este un adevrat vehicul prin care cel interesat poate
extrage informaia util n privina unui proces astfel nct aciunea corectoare, acolo unde este
nevoie, poate fi implementat. SPC este utilizat pentru a cuantifica variaia datelor i pentru a
determina matematic dac un proces este stabil sau nu, predictibil sau imprevizibil. Un grafic
SPC este un instrument ce poate rspunde urmtoarelor ntrebri:
WWTP-ul are aceleai rezultate pe care le-a avut ntotdeauna?
Se afl cumva ntr-o stare de controlare statistic sau exist anumite cauze de
neconformitate evidente?
Funcioneaz (opereaz) exact cum ar fi de ateptat, avnd n vedere constrngerile fizice la
care este supus?
Cnd sunt certe exact aciunile corectoare i cnd ar trebui lsat sistemul n pace?
Trebuie aplicate msuri corectoare care s cuprind schimbarea procesului sau schimbarea
procedurilor?
44

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 2

OAMENI
PEOPLE

Poor maintenance
ntreinere
slab

METODE
METHODS

MATERIALS
MATERIALE

Wrong equipProgramri
greite a
ment
settings
utilajelor

Wrong
product
Produsul
este
greit

Lips
a ateniei
Lack
of attention

Improper
proFabricare
incorect
duct
makedown
a
produsului

Rata de
alimentare
greit
Wrong
feed rate

Lipsa
Lackpregtirii
of training

Proceduri
incorecte
Incorrect
procedures

Punct de alimentare
Wrong
feedpoint
greit

Insufficient
staff
Personal
insuficient

Citiri greite
Wrong
equip-ale
echipamentelor
ment
readings

Poor influent
Influent
slab

Insufficient
mixing
Amestec
insuficient

Control slab

Efect
Effect
Calitate slab
Poor
a efluentului
quality ale
(nclcri
effluent
autorizaiilor)
(permit
violations)

Poor control

Oxigen
insuficient
dizolvat
Insufficiently
dissolved
oxygen
Reziduu/reciclare
insuficient
Insufficient
waste/recycle
SVI slab
ncrcare
hidraulic
Excessive
hydrauexcesiv
lic loading

Poor SVI

Nutritivi
insuficieni
Not enough
nutrients

MACHINES
MAINI

MSURTORI
MEASUREMENTS

SVI:
Index
volum
namol
SVI:
Sludge
Volume
Index

Figura 2.6: Diagrama Cauz Efect a Calitii Slabe a Efluentului

n construirea unui grafic SPC sunt calculate cu ajutorul datelor limitele statistice superioare i
inferioare. Aceste limite sunt impuse de ctre proces i se bazeaz pe performana anterioar.
Ele nu trebuie confundate cu limitele controlului operaional, adic cu limitele utilizate pentru a
opera un WWTP sau pentru a ndeplini limitele impuse de emiterea avizelor. Limitele de
control operaional trebuie s fie cuprinse n limitele statistice (superioare i inferioare).
Atenie i aciune imediat este necesar atunci cnd:
datele sunt n afara limitelor statistice i astfel sunt considerate a fi un motiv special de
variaie, ex: o procedur de colectare a probelor, o vrsare a unui lichid sau un instrument ce
necesit calibrare
limitele statistice sunt prea mari i valorile reale ntr-un final se vor poziiona n afara
intervalului de control sau n afara limitelor impuse de avize.
Cnd limitele statistice definite de ctre proces sunt n afara standardelor i cerinelor de
operare, operatorul reacioneaz probabil corect la schimbrile pe care le observ n proces. El
se lupt cu un sistem care se presupune c funcioneaz ntr-un interval care nu este, din punct
de vedere statistic, capabil s funcioneze bine. Datele indic faptul c exist prea mare variaie
n operarea corect unei WWTP i c schimbrile sistemului trebuie s fie implementate pentru
a ctiga controlul.

2.2.3 Instrumente de Management Strategic


Aceste instrumente sunt descrise n momentul n care ele se aplic organizrii i operrii
manevrrii eliberrilor. Aplicarea lor n managementul de proces ar putea aparine de
Waste Water and Waste Gas Treatment

45

Capitolul 2

obiectivele de lucru ale respectivului BREF vertical sau BREF-ului alctuit pe probleme
economice sau care apar de-a lungul mediului de lucru. Asemenea instrumente care s evalueze
opiunile avute n privina mediului sau opiunile de ordin economic, sunt:
evaluarea riscului
benchmarking
evaluarea ciclului vieii (LCA),
2.2.3.1 Evaluarea riscului
Evaluarea riscului este o metod obinuit de lucru pentru calcularea riscurilor ecologice i
umane aprute ca rezultat al activitilor desfurate n cadrul proceselor de producie. Ar putea
lua n considerare emisiile continue i discontinue, pierderile datorate scurgerilor, emisiile
accidentale. Este un proces repetabil i n trepte, cuprinznd cel puin urmtorii 5 pai
[cww/tm/132]:
identificarea pericolului, adic identificarea capacitii substanei de a cauza efecte adverse
evaluarea relaiei concentraie-efect, adic estimarea relaiei dintre nivelul de expunere la o
anumit substan i incidena i severitatea efectelor ei
evaluarea expunerii, adic estimrile concentraiilor sau dozelor la care ar putea fi expuse
prile componente ale mediului (inclusiv populaia uman)
caracterizarea riscului, adic estimarea incidenei i a severitii efectelor adverse care pot
aprea
estimarea riscului, adic cuantificarea probabilitii estimate ntr-o caracterizare a riscului.
n momentul n care n primul pas nu se identific nici un pericol n cadrul fluxului de
deversare, aplicarea unui proces repetabil (iterativ) nu este o metod nvechit.
Acel proces repetabil menionat mai sus caracterizeaz riscul, identific cine sau ce este n
pericol, precum i nivelele, sursele i cile de propagare a expunerii. Urmtoarea etap este ca
rezultat al procesului de evaluare reducerea riscului i diminuarea consecinelor avute de un
efect advers [cww/tm/132]. Astfel, evaluarea riscului poate oferi recomandri valoroase n
privina cerinelor impuse de uzinele de tratare, precum i pentru dezvoltarea msurilor de
minimalizare i prevenie.
n cadrul unei evaluri de mediu s-ar putea descoperi c:
un flux emis are proprieti toxice ce nu permit expunerea sa n mediu deloc, ceea ce
presupune c este necesar o reciclare sau o diminuare aproape complet a sa
instalarea unui anume proces s-ar pute s nu fie posibil din cauz c mediul receptor este
deja pre-contaminat ntr-un asemenea grad nct o contaminare adiional ar avea ca rezultat
expuneri periculoase
un alt tip de tratare ar putea fi avantajos cnd este comparat cu unul mai comun, mai des
ntlnit
ar putea fi necesar o schimbare n cadrul procesului de producie pentru a satisface
standardele calitii mediului.
Procesul lurii deciziei n privina aplicrii msurilor corespunztoare nu se afl n cadrul
obiectivelor evalurii riscului. Consideraii de ordin socio-economic sau politic pot influena
aceste decizii. De aceea este important separarea evalurii riscului bazndu-ne doar pe datele
tehnice provenite din acest proces politic [cww/tm/132] care n mod normal include consideraii
n privina riscului-beneficiului incluznd alocarea costurilor i adeseori impune o judecat
subiectiv. Aceste gnduri vor fi luate n considerare n BREF-ul pe probleme economice i n
privina mediului de lucru.
Programele de calculator exist pentru aplicarea proceselor de evaluare a riscului [cww/tm/84].
2.2.3.2 Benchmarking
Benchmarking este un proces n care se compar realizrile unui anume amplasament sau
instalatie cu realizrile altora. Este un instrument al operatorului pentru evaluarea modului
propriu de executare, de exemplu modul propriu de manageriere (administrare) sau tratare a
apei i gazului rezidual, prin referire la activiti similare de altundeva. Elementele principale

46

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 2

sunt: metoda de calcul a clasrii i verificarea performanelor obinute. Benchmarking poate fi


un instrument folosit pentru mbuntirea situaiei de mediu dintr-un amplasament.
2.2.3.3 Evaluarea ciclului vieii (LCA)
LCA implic compararea efectelor de mediu poteniale avute de diferite moduri de operare.
Principalele obiecte de investigare sunt produsele i serviciile, ns pot fi, de asemenea,
transferate n rute de depozitare sau alte amenajri i astfel sprijinindu-se pe subiectul acestui
document. LCA are urmtoarele faze [cww/tm/132]:
identificarea scopurilor i stabilirea obiectivelor
analiza inventarului, inclusiv fluxul de energie i de materiale att de intrare ct i de ieire
de-a lungul ntregului ciclu de via
evaluarea impactului, implicnd o determinare a impacturilor poteniale asupra mediului
interpretarea rezultatelor, este folosit pentru a selecta variantele cele mai favorabile din
punct de vedere ecologic.
LCA se afl nc n stadiul de dezvoltare avnd ca cea mai avansat parte analiza inventarului i
cea mai puin avansat fiind interpretarea. n ciuda metodei de evaluare, parial subiectiv, LCA
este un foarte bun instrument de luare de decizie, pentru c relaiile complexe pot fi sistematic
reduse spre cteva seturi de date comparabile. LCA este aplicat conform unor reguli unanim
recunoscute, ca de exemplu [cww/tm/132]:
ISO 14040: Managementul de mediu evaluarea ciclului vieii principii i linii directoare
(ghiduri)
ISO 14041: Managementul de mediu evaluarea ciclului vieii analiza inventarului
ciclului de via
ISO 14042: Managementul de mediu evaluarea ciclului vieii evaluarea impactului
ciclului de via
ISO 14043: Managementul de mediu evaluarea ciclului vieii evaluarea mbuntirii
ciclului de via
LCA are n vedere doar aspectele de mediu, un singur element n ceea ce privete luarea de
decizii, n timp ce aspectele socio-economice sunt elemente adiionale i nu integrale, construite
pe rezultatele obinute de LCA. Cu ajutorul LCA, relevana din punct de vedere al mediului al
obiectelor investigaiei, ca de exemplu: linii de producie i serviciile de tratare, poate fi
determinat ntr-un mod clar i reproductibil ce va fi baza pentru optimizarea ecologic, adic
selecia unor alternative mai bune din punct de vedere ecologic. LCA poate fi utilizat pentru a
determina urmtorii itemi:
Rutele de depozitare optime din punct de vedere ecologic
Punctul de performan ecologic pentru reciclare i alte practici de protecie a mediului
Punctele slabe din ciclul de via al obiectului investigaiei
Prioritile aciunilor necesare [cww/tm/132]
Datorit metodologiei implicate n LCA exist nite limitri, cum ar fi[cww/tm/132]:
ncrcrile mediului datorate unui obiect al investigaiei nu pot fi determinate n termeni
absolui, ci doar relativ, pentru c nu este accesibil adevratul impact asupra mediului
Nu se pot face inferene n ceea ce privete compatibilitatea cu mediul a materialelor,
auxiliarelor i a mediului de lucru, pentru c nici utilizarea intenionat a lor i nici beneficiul
lor anticipat nu sunt cunoscute
Afirmaiile generale n privina rutelor de depozitare pot fi derivate numai n momentul n
care valorile referin pentru reziduul n cretere sunt cunoscute (ceea ce nu este n mod normal
cazul).
LCA nu poate dicta deciziile, abia dac poate ajuta n luarea acestora. Astfel, este insuficient s
bazm luarea unei decizii n ceea ce privete mediul doar pe rezultatul LCA-ului, dac modul n
care rezultatul este obinut nu a fost luat n considerare.

Waste Water and Waste Gas Treatment

47

Capitolul 2

2.2.4 Instrumente pentru Siguran i pentru Situaiile de Urgen


De vreme ce toate amplasamentele industriale au potenialul de a provoca pagube semnificative
mediului i s amenine rezervele de ap i sntatea public, trebuie luate anumite msuri
pentru a evita pe ct se poate riscurile sau pentru a reaciona la accidente n aa fel nct s le fie
minimalizate efectele. Dei cade n sarcina inginerilor s construiasc echipamente i s
conduc o uzin astfel nct s nu apar nici un accident, rezult din experiena avut c acest
fapt nu este un succes n toate cazurile.
Deversrile de produse chimice i de petrol sunt ameninri evidente n cadrul amplasamentelor
chimice. ns, materialele care nu sunt periculoase pentru oameni pot provoca probleme de
mediu serioase, dup cum scurgerile aprute n cazul unui incendiu. Pagubele provocate
mediului pot fi pe termen lung, iar n cazul apei subterane poate persista pentru cteva decade
sau chiar mai mult. Rurile, canalizrile, canalele de scurgere, tuburile de scurgere, sistemele de
distribuie a apei i alte servicii, toate pot transporta poluani n afara amplasamentului i
efectele unei deversri pot fi vizibile pe distane mai mari. n majoritatea cazurilor, incidentele
poluatoare importante pot fi prevenite dac sunt instaurate msuri de prevenie a polurii
corespunztoare sau sunt disponibile imediat. Planificarea reteniei este cheia succesului i att
msurile preventive ct i strategiile de intervenie ntr-un incident, folosite ca instrumente de
management, trebuie s fie alctuite cu grij [cww/tm/147].
Eliberrile gazoase accidentale trebuie, n mod normal, s fie prevenite prin folosirea
echipamentelor corespunztoare din punct de vedere al siguranei i prin operarea corect a
instalaiilor, pentru c n majoritatea cazurilor eliberrile nu pot fi prinse. Excepie fac gazele
ce pot fi amestecate cu ap, cum ar fi acizii sau amoniacul, ce pot fi filtrate printr-o diagram de
ap, devenind astfel un item n tratarea apei reziduale.
Poluanii ar putea scpa din perimetrul amplasamentului n mediul apos printr-o varietate de ci,
cum ar fi [cww/tm/147]:
Sistemul de drenaj al apei subterane aparinnd amplasamentului, fie direct, fie prin
canalele apei subterane din afara amplasamentului
Scurgerea direct n afara amplasamentului, n apropierea cursului de ap sau pe suprafaa
terenului, avnd un risc potenial asupra apei subterane
Prin sistemul de drenaj al impuritilor, avnd poluani care au trecut fie neafectai prin
lucrri de tratare, fie au afectat performana lucrrilor, rezultnd n afectri ale mediului
ulterioare
Prin eliberri atmosferice, cum ar fi penele de vapori.
2.2.4.1 Coordonarea apei pentru stingerea incendiilor i a deversrilor
importante
Concentrarea principal n cadrul acestui tip de management este pe strategiile elaborate n
privina reteniei i echipamentul ce trebuie folosit pentru a manevra aceste deversri. ns, alte
instrumente de management, cum ar fi instrumentele operaionale i strategice, trebuie, de
asemenea, luate n considerare i prevzute n planurile de intervenie n incidentele ce implic
poluanii sau n planurile elaborate pentru sistemele de retenie (vezi Seciunea 2.2.4.2.) pentru a
reduce impactul oricrui eveniment neplanificat care ntr-adevr apare [cww/tm/147].
Primul pas n acest sens este luarea n considerare a strategiilor de stingere a incendiilor i a
metodelor posibile pentru reducerea cantitii de ap consumat i deversat de lupta cu focul,
ex: folosirea mai degrab a sprayurilor i nu a jeturilor, arderii controlate i exploatarea
posibilitii de reciclare a apei utilizate n stingerea incendiilor, acolo unde este sigur practic
folosirea lor [cww/tm/147].
Sistemele de Retenie
48

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 2

Probabil vor exista unul sau mai multe nivele de contaminare n cadrul unui amplasament
chimic. n deciderea n ceea ce privete nivelul corespunztor de contaminare este util o
evaluare a riscului (vezi Seciunea 2.2.3.1.). operatorul ar trebui s ia n considerare materialele
periculoase ce se gsesc n cadrul amplasamentului, riscul implicat de ctre accidente, foc,
inundaii i de actele de vandalism, posibilitatea ruperii primului sistem de retenie (adic,
recipientul sau vasul n care este depozitat materialul), sensibilitatea mediului receptor i
importana prevenirii oricrei deversri rezultate n el.
n multe cazuri, sistemul de retenie principal i cel local vor preveni ca orice incident s
cauzeze poluare. ns, acolo unde nu este un sistem de retenie local sau nu exist o evaluare a
riscului, este un semn c este nevoie de mai mult siguran, de exemplu: pentru a reine
scurgerile de ap de la stingerea incendiilor, care ar putea ajunge la mii de metri cubi, apoi ar
putea fi necesare sisteme de retenie aflate la distan mare. Ele pot fi utilizate singular sau n
combinaie cu sistemul de retenie local acoperind totul de la o mic zon pn la un numr de
instalaii mari. S-ar putea s trebuiasc s protejeze att sistemul de drenaj al apei subterane ct
i cel al apei infestate [cww/tm/147].
Pentru calcula capacitatea necesar a sistemelor de retenie ndeprtate, trebuie inut cont de:
Paguba potenial provocat de ctre apa folosit la stingerea incendiilor (metode de
evaluare bazate pe frazele-R pot di utilizate drept sisteme ca i conceptul VCI German elaborat
n privina capacitii de retenie a apei pentru stingerea incendiilor, acolo unde sunt definite
clasele de periculozitate).
Capacitatea primar (adic, capacitatea vasului n care materialul este depozitat sau
manevrat).
Cantitatea potenial de ploaie care ar putea aprea n timpul unei situaii de urgen.
Apa pentru stingerea incendiilor i cea de rcire.
Spum (cea folosit ca mediu de stingere a incendiilor)
Efecte dinamice, cum ar fi valul de lichid i de vnt iniial.
Sistemele de retenie ndeprtate pot conine:
Lagune de retenie (sau bazine de retenie ndiguite cu pmnt), dac topografia
amplasamentului i condiiile terenului i solului sunt corespunztoare, lagunele fiind destul de
impermeabile
Rezervoare (recipiente), construite pentru acest scop, iar mrimea lor real, standardele de
proiectare i finisrile de protecie sunt influenate de ratingul de risc al amplasamentului, de
timpul necesar pentru retenie, de cantitatea i natura materialelor depozitate.
Valve de presiune i stvilare, operate manual sau declanate cu ajutorul senzorilor
automai, folosite pentru a izola o parte sau ntregul amplasament.
Separatoare de petrol.
Dei amenajrile permanente de retenie ar trebui s existe la multe amplasamente, ar putea
exista circumstane n care o deversare nu poate fi administrat cu ajutorul lor, de exemplu: dac
apare n afara zonei de retenie. n alte cazuri, n special la amplasamentele de mici dimensiuni,
amenajrile pentru retenia apei folosite la stingerea incendiilor ar putea s nu poat fi utilizate,
s nu fie practice, din cauza costurilor i a spaiului. n asemenea cazuri, sistemele de retenie
temporare sau materialele pentru controlul polurii ar trebui luate n considerare [cww/tm/147].
Exemple de msuri pentru retenia n situaiile de urgen includ [cww/tm/147]:
Ariile de sacrificiu, proiectate pentru a permite infiltrarea i pentru a preveni deversrile,
prevzute cu un sistem de consolidare impermeabil pentru prevenirea dispersiei n alte straturi
sau n ape subterane.
Un parc de vehicule de diferite tipuri i alte mijloace fixe
Cariere i canale, prevzute cu un sistem de consolidare, n special n zone care au o
vulnerabilitate ridicat a apei subterane
Rezervoare portabile, butoaie pentru suprancrcare i cisterne
Materiale i Echipamente pentru Situaiile de Urgen.
Waste Water and Waste Gas Treatment

49

Capitolul 2

Sunt disponibile o gam variat de produse pentru a face fa deversrilor sau pentru a reine
deversare n zonele speciale de retenie pentru situaiile de urgen. Orice material sau
echipament care este folosit trebuie foarte bine ntreinut i plasat strategic n locaii accesibile
care s fie foarte bine marcate cu avertismente prin care s se explice clar utilizarea lor. Planul
pentru intervenia ntr-un incident poluator (vezi Seciunea 2.2.4.2.) ar trebui s identifice
materialele i echipamentele pentru prevenirea polurii i locaia lor. Asemenea materiale i
echipamente sunt [cww/tm/147]:
Nisip i pmnt pentru a absorbi deversrile de petrol i de substane chimice i pentru a fi
folosii n saci pentru balast
Absorbani brevetai
Aparate pentru sigilat i substane folosite pentru containerele avariate
Etaneizri pentru scurgeri
condri de rezerv.
Trebuie instaurate anumite msuri pentru a scpa, ct de curnd posibil, de orice deversare, de
orice material contaminat i de orice ap provenit de la stingerea incendiilor. Acolo unde este
posibil re-folosirea, materialul deversat trebuie returnat pentru a fi depozitat n cadrul
amplasamentului. Dac este necesar s se scape de acele materiale n afara amplasamentului,
aceasta se poate face prin [cww/tm/147]:
n orice amenajare de depozitare a reziduurilor, a gunoiului
Deversare ntr-un canal de scurgere a resturilor (a murdriilor) cu aprobarea operatorului
acelui sistem de canalizare
Tratarea apei contaminate cu hidrocarburi cu ajutorul separatoarelor de petrol.
2.2.4.2 Planificarea Interveniei n Incidentele poluatoare
Un plan de intervenie n incidente poluatoare, dup cum am mai menionat de cteva ori n
Seciunea 2.2.4.1., este n principal o strategie elaborat pentru a propaga toate informaiile
necesare, ntr-un mod ct mai eficient ctre toi cei interesai. Modalitatea general de
implementare a unui asemenea plan este [cww/tm/148]:
Furnizarea de detalii ale amplasamentului ctre cei crora le este important s cunoasc
detalii despre uzin.
Alctuirea unei liste care s cuprind numere de telefon ale persoanelor i serviciilor de
contact importante (cheie), cum ar fi: serviciile de urgen, instituii reglementatoare de mediu,
operatorii locali ai sistemului de canalizare i de furnizare a apei, HSE executiv, etc.,
proprietarul principal i personalul de contact, consultani de specialitate.
Trebuie avut gata pregtit un plan de drenare a amplasamentului care s conin o diagram
clar a acestuia, prezentnd schema amplasamentului i detalii n privina cilor de acces,
punctele de deversare n afara amplasamentului pentru apa de suprafa i efluentul n discuie,
etc.
Furnizarea unui inventar al amplasamentului n privina petrolului, produselor chimice i a
altor tip de produse
Detalierea procedurilor instaurate pentru situaiile de urgen, identificnd obiectivele
activitii respective, responsabilitile personalului i procedurile instaurate n cazul apariiei
unor evenimente de tipul: deversri i scurgeri din containere.
Instaurarea unor reguli n privina pregtirii personalului i efectuarea periodic a unor
exerciii
Tot personalul i toi contractorii care lucreaz n cadrul amplasamentului trebuie contientizai
n privina planului i ar trebui s-i cunoasc rolul propriu dac apare un incident. Un exemplu
elocvent de plan de intervenie ntr-un incident poluator este prezentat n Anexa 7.5.
50

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 2

Waste Water and Waste Gas Treatment

51

Capitolul 3

3 TEHNOLOGIA DE TRATARE APLICAT


Acest capitol ofer mai multe detalii n privina consideraiilor introduse n cadrul Seciunilor
1.3 i 2.2.2.3 i descrie tehnicile de tratare pentru apa rezidual i pentru gazul rezidual n
conformitate cu performana lor de mediu i impactul lor, precum i viabilitatea lor economic.
ns, variantele tehnologiilor bine-cunoscute, cu mici diferene n ceea ce privete procesul
general, nu sunt menionate separat.
Cadrul fizic i chimic al tehnicilor de tratare poate fi descoperit foarte uor n crile de
specialitate i de aceea nu este repetat n acest BREF. Operaiunile i procesele care sunt tratate
n acest capitol sunt tehnicile la final de proces care sunt folosite n mod obinuit n industria
chimic; astfel c sunt incluse tehnicile de tratare folosite n mod normal pentru eliberrile
provenite de la centralele electrice i de la procesarea reziduurilor, de vreme ce amplasamentele
chimice de mari dimensiuni sunt adeseori dotate cu propria unitate de producie a energiei
(energie, abur) i propria unitate de incinerare a reziduurilor. ns, pentru mai multe detalii,
trebuie s fie consultate BREF-urile relevante ce au fost elaborate pentru uzinele de combustie
de mari dimensiuni i pentru incinerarea reziduurilor. Msurile integrate in proces sunt descrise
n momentul n care sunt n uz i nu sunt legate de procese de producie speciale.
Prezentarea sistematic din acest capitol urmeaz calea poluantului i prezint tehnicile de
aplicare a lor ntr-un amplasament chimic. Detalii ulterioare pot fi gsite n Seciunile 3.3.4. i
3.5.

3.1 Informaiile din acest capitol


Descrierea tehnicilor de tratare urmeaz o ordine precis pentru furnizarea informaiilor utile
pentru ajutarea celui care elaboreaz avizul n implementarea BAT-ului unei instalaii n
sectorul chimic. Informaiile sunt oferite pentru a ajuta operatorul s ndeplineasc cerinele
BAT i s elaboreze o cerere de obinere a avizului corespunztoare. Aceast structur a fost
aleas pentru a ne asigura c pentru toate operaiunile i procesele de tratare este colectat i
prezentat acelai tip de informaie i o comparaie dintre diferitele opiuni de tratare este
fezabil. Descrierea operaiunilor i proceselor de tratare este divizat n urmtoarele paragrafe:

Descriere
Aplicare
Avantaje/Dezavantaje
Nivelurile de emisii/Ratele de performan
Efectele de-a lungul mediului
Monitorizare
Economie

Primul paragraf descriere subliniaz elementele fundamentale a tehnicii de tratare fr a intra n


detalii. Cadrul teoretic fizic i chimic este lsat deoparte intenionat. Informaii n aceast
privin se pot gsi ntr-un numr mare de cri de specialitate bune. Folosirea formulelor i
ecuaiilor matematice i chimice este evitat acolo unde este posibil fr a pierde informaie.
Acest paragraf ofer, de asemenea, un rezumat al tipurilor de echipamente folosite n cadrul
aplicrii acestei tehnici i modalitatea de operare a ei. Cnd este disponibil informaie pe
suport grafic, fie ca o schi, fie ca o diagram a fluxului, ea va fi utilizat pentru a nlocui
explicaiile verbale, cu condiia ca s nu existe nici o pierdere de informaie util.
Al doilea paragraf, numit aplicare, descrie cum i unde tehnica n discuie ar putea fi, n
general, aplicat, considernd, de asemenea, folosirea sa n sectoarele conexe, atunci cnd se
ateapt s fie util n sectorul chimic. Include, de asemenea, poluatorii coneci ce trebuie
tratai. O parte din acest paragraf este alctuirea unei liste care s cuprind limitele de aplicare
posibile i restriciile.
Waste Water and Waste Gas Treatment

53

Capitolul 3

Al treilea paragraf, denumit avantaje/dezavantaje, ncearc s sublinieze unele beneficii i


probleme asociate cu fiecare tehnic, innd cont c unele legi fundamentale ale economiei
energiei i materialelor ne mpiedic s controlm i s diminum efectele oricrui produs fr a
lsa vreo urm n mediu.
Al patrulea paragraf, denumit nivelurile de emisii atinse/randamentele, prezint performana
tehnicii. Enumer nivelurile de emisii atinse i/sau ranamentul ndeprtrii. Valorile prezentate
sunt cele care pot aprea n condiii de funcionare bune i regulate. Aceste valori, ns, nu pot
sugera c ele pot fi atinse n orice condiii i cu ajutorul tuturor aplicaiilor. Explicarea
termenului niveluri de emisii atinse este prezentat n Seciunea 4.1. Randamentele sunt citate
n conformitate cu ncrcarea de alimentare; rezultatul fiind urmtorul: alimentarea slab
prezint randamente sczute, n timp ce alimentare ridicat prezint randamente ridicate, dei
concentraia rezidual ar putea fi nc destul de ridicat.
Al cincilea paragraf, denumit efectele de-a lungul mediului, prezint impactul asupra mediului,
impact provenit de la aciunea acestei tehnici, de exemplu: generarea lamului, nclzirea
reziduului, eliberrile gazoase, zgomotul, mirosul, etc., precum i consumabilele intrate, cum ar
fi: apa, energia i substane auxiliare.
Al aselea paragraf, denumit monitorizare, descrie fluxul de intrare i cel de ieire, ct i
funcionarea normal a aparaturii tehnice n conformitate cu cea mai bun practic de
monitorizare.
Al aptelea paragraf se ocup de economie. ncearc s furnizeze informaii n privina
costurilor tehnicii respective, dup cum aceasta a fost fcut s fie disponibil. Pentru a clarifica
ceea ce nseamn costuri n cadrul acestui document, Seciunea 3.2 prezint unele explicaii fr
a avea pretenia prezentrii unor probleme economice speciale, probleme pentru care referirea la
BREF-ul pe probleme economice i efecte de-a lungul mediului este recomandat.

3.2 Informaii n privina


Document Orizontal

costurilor,

coninute

acest

Costurile instalrii unei tehnologii de control a emisiilor noi, readaptarea tehnologiilor existente
sau implementarea msurilor integrate in proces sunt dependente extrem de mult de problemele
specifice amplasamentului i de cele specifice produciei. Astfel, costurile absolute ale
construirii sau instalrii tehnologiei de tratare nu au nici o valoare real de informare pentru
abordarea orizontal, pentru c nu se pot compara cu nimic. Costurile implementrii
infrastructurii necesare i corespunztoare nu sunt, de asemenea, incluse. Un alt factor
important n selecia unei tehnici de tratare potrivite este perioada de rambursare a msurii
integrate in proces. De vreme ce costurile implicate vor fi ntotdeauna specifice procesului
tehnologic i/sau uzinei, acest document orizontal nu poate lua n considerare aceasta n mod
adecvat. ns, subliniaz costurile echipamentelor furnizorului n relaie cu o capacitate de
producie, cu fluxul de gaz / ap rezidual sau cu cantitatea de material poluant (adic, costurile
pe tona de produs, m3 de ap rezidual sau 1000 Nm3 de gaz rezidual sau Kg de material
poluant). Itemii ce trebuie luai n considerare cnd se evalueaz datele n privina costurilor, o
care nu sunt inclui n acest document din cauz c sunt explicate caracteristicile lor specifice
amplasamentului i procesului tehnologic n urmtoarele paragrafe [cww/tm/48].

3.2.1 Costurile de instalare


furnizorului

totale

vs.

Costurile

echipamentului

In momentul n care se ncearc determinarea costurilor tehnicilor de control a emisiilor, se


crede a fi mai uoar selectarea unei tehnici care pare s se potriveasc necesitilor imediate i
54

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

solicitarea unei estimri a costurilor de la furnizor. n timp ce aceast abordare este rapid i
convenabil, ea poate conduce la estimri greite ale costurilor reale ale tehnicii de controlare a
emisiilor. Aceasta apare pe baz absolut, cum ar fi costurile pe tona de emisii diminuate, iar pe
baz relativ atunci cnd se compar opiunile n privina tehnologiei. Tehnici diferite pot avea
adeseori distribuii foarte diferite ale elementelor de cost individuale ntre diferite tipuri de
costuri care sunt cuprinse n costul de instalare total. n mod obinuit, 20 30% din costurile de
instalare totale sunt alocate cumprrii de echipamente importante, ns poate fi i doar n
proporie de 10%.
Costurile de operare trebuie luate n considerare atunci cnd se efectueaz comparaii n privina
costurilor relative i/sau absolute ale diferitelor tehnici de control. Acestea pot fi trecute cu
vederea atunci cnd se au n vedere echipamentele folosite n cadrul tehnologiei de control,
dup cum se face adeseori cnd se implementeaz tehnicile. Este important s lum n
considerare faptul c aceste costuri de operare pot varia foarte mult ntre aceste tehnologii,
depinznd de folosirea utilitilor, de consumul de produse chimice auxiliare, de cerinele de
munc, de potenialul de generare a deeurilor i costurile depozitrii acestuia, etc.
Costurile furnizorului vor include doar costul echipamentului specific furnizat. Adeseori aceste
costuri sunt doar o mic parte din costul total al proiectului. n plus, costurile tehnice asociate cu
designul proiectului i cu supervizarea sunt adeseori ignorate, ns pot foarte uor s egaleze
costurilor echipamentului furnizorului. Alte cheltuieli care nu se iau n considerare atunci cnd
se estimeaz costul proiectului includ itemi cum ar fi necesitatea:

Relocrii construciilor existente


Opririi produciei n timpul readaptrii
Mririi i/sau mutrii conductelor existente ale canalizrii
Executrii de investigaii asupra solului
Dezvoltrii de diagrame instrumentare i de proces noi drept schie de construcie
Modificrii conductelor i construciilor existente cum ar fi ventilatoare, pompe, etc.

Un exemplu este prezentat n Tabelul 3.1 [cww/tm/48] pentru o unitate de purificare a gazului
rezidual prezentndu-se costurile de instalare totale, preurile din 1997 sunt prezentate n euro.
Costurile directe ale echipamentelor sau costurile furnizorului sunt n valoare de 7,9
milioane EUR, n comparaie cu costurile totale n valoare de 29,4 milioane EUR, adic doar
27% din costurile de instalare totale.
Descriere
Costurile echipamentelor (costuri la vztor)
Materiale
Catalizatori i produse chimice
Subtotal
Costuri indirecte
Proiect tehnic detaliat
Supraveghere la faa locului
Proprietar
Subtotal
Costuri directe nu echipamente
Subcontracte
Construcii temporare i consumabile
Subtotal
Capital total
Cheltuieli
Taxa de licen
Subtotal
Total Final

Milioane EUR
7.3
0.6
7.9
8.0
1.6
2.4
12.0
8.6
0.4
9.0
28.9
0.5
0.5
29.4

Tabelul 3.1: Exemple de costuri ale unui Proiect real


Waste Water and Waste Gas Treatment

55

Capitolul 3

3.2.2 Costuri Greenfield vs, Costuri de nnoire


Instalaiile Greenfield i exploatrile existente i unitile individuale necesit n mod esenial
aceeai tehnologie pentru mbuntirea performanei de mediu (de exemplu: controlul
poluanilor specificai i atingerea valorilor limit ale emisiilor specificate). Diferenele ntre
aceste dou tipuri de instalaii sunt conduse esenialmente de faptul c n cadrul unui
amplasament greenfield este posibil ca s se asigure faptul c toate cerinele eseniale sunt luate
n considerare explicit atunci cnd este proiectat cldirea. n cazul unei re-utilri (sau
modernizri), alegerile fcute n proiectul iniial pot avea ca rezultat n tehnici de control altfel
disponibile sau chiar preferate ce au aplicabilitate limitat sau chiar nefezabile.
Evaluarea specific a convenabilitii unei tehnici pentru nnoire este necesar, ns multe din
tehnicile menionate n seciunile urmtoare ale acestui capitol au fost re-utilizate cu succes n
cadrul instalaiilor chimice i au rezultat performane de mediu echivalente cu ceea ce se
ateapt a fi n cadrul noilor uzine. Proiecte de modernizare aplicate instalaiilor sau
amplasamentelor existente se lovesc de o varietate de probleme manageriale i tehnice, cele mai
ntlnite fiind subliniate mai jos. Aceste probleme nu sunt scuze utilizate pentru a evita
adoptarea de tehnici de mbuntire a mediului, ns sunt unii dintre factorii pertineni pentru o
modernizare:
O faz de definire a proiectului mai complex i care necesit mai mult timp
Probe de funcionare sau studii pilot pentru a evalua impactul avut de o schimbare asupra
ntregului proces
Consideraii, n stadiul de proiectare, fcute asupra efectelor directe avute asupra tuturor
construciilor existente
Studii fcute asupra construciilor existente n stadiul de elaborare a proiectului tehnic
detaliat pentru a defini exact amplasarea tuturor legturilor. Disponibilitatea spaiului poate
implica constrngeri (de exemplu: echipament amplasat ntre-o structur mai nalt, traseul
conductelor, necesitatea relocrii unor construcii existente, construirea unor construcii
temporare)
Precauii speciale luate pentru ca lucrrile s fie duse la ndeplinire n siguran i fr a
produce pagube, chiar i atunci cnd instalatia continu s funcioneze
Profitarea de pe urma unei opriri planificate pentru a ndeplini unele lucrri de construcie
care nu pot fi fcute n timpul operaiunilor normale. Aceste evenimente multi-anuale pot
implica programri pentru modernizare
O oprire mai lung sau mai timpurie ce a planificat (cu implicaii financiare sau comerciale)
decomisionarea i dezafectarea echipamentului vechi, redundant.
Pregtirea personalului pentru operarea noului echipament
Documentaia revizuit a uzinei (de exemplu: instruciuni de operare, revizuirea permiselor,
manuale pentru ntreinere, inspecie i siguran).
Pe lng scopul principal, acela de performan de mediu mbuntit, nnoirea instalaiilor
chimice poate aduce alte beneficii semnificative. Unele tehnici (de exemplu: tehnici de
pretratare ce au potenial de recuperare, msuri de proces integrate) pot aduce rezultate
economice importante sub forma, de exemplu, a unei eficiene crescute i a unor rezultate
ridicate sau a unor reduceri n privina costurilorasociate cu economia de energie i ap (sau
reducerea ncrcrilor din deversri, unde se aplic un asemenea regim), care pot decala
investiia i costurile de operare a re-utilrii. nnoirea poate aduce, de asemenea, avantaje
competitive prin prezentarea ctre cumprtorii produsului i persoanelor interesate (ce de
exemplu: acionari, comuniti locale, agenii regulatorii sau grupuri de mediu) faptul c
compania a adoptat tehnologie de ultim or.
Consideraiile n privina faptului dac o tehnologie este o tehnic corespunztoare pentru o
aplicaie de re-utilizare, se ocup n principal de capacitatea instalaiilor existente de a ntruni
cerinele de proces, fizice i structurale ale unitilor de control. Distincia dintre tehnologia
disponibil ce poate fi aplicat construciilor existente sau celor noi este important pentru a fi
56

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

inclus n orice determinare a tehnicilor. Acolo unde este disponibil informaia, acest capitol
ofer informaii n privina potenialului de re-utilizare a unei tehnici.

3.2.3 Costurile de capital vs. Costurile de operare


Tehnicile de control diferite (tehnici procedurale i de control asupra echipamentelor) pot diferi
foarte mult n termeni de distribuire a costurilor ntre cheltuielile de operare i de capital. Un
anumit tip de echipament care este scump ar putea s aib cheltuieli de exploatare sczute, n
timp ce echipamentul ieftin implic creteri destul de ridicate n ceea ce se numete cost de
operare cum ar fi: fora de munc, utilitile sau produsele chimice consumabile. n general, este
mult mai uor s se cuantifice costurile echipamentului dect s se cuantifice toate implicaiile
avute de cheltuielile probabile aprute odat cu instalarea unei tehnici. De asemenea, pri ale
echipamentelor vor deveni de-a lungul timpului mai scumpi datorit inflaiei, etc.
Costurile cu fora de munc sunt unul din elementele importante din cadrul costurilor de operare
i poate avea diferite consecine n privina lurii deciziei n favoarea sau mpotriva unei
anumite tehnici, depinznd de diferitele rate ale salariilor din cadrul Statelor Membre. Astfel,
dac costurile cu fora de munc vor fi discutate n acest document, vor fi oferite, de asemenea
(sau n locul acestora), orele de lucru atunci cnd aceasta este posibil.

3.2.4 Costurile pentru controlul emisiilor iniiale vs. Costurile crescute


pentru control
O mare parte din costul aplicrii unei tehnici este legat eficiena schimbtoare a costurilor a unei
tehnologii date ce depinde de punctul de control de la care se pleac n calcularea eficienei
costului. De obicei costurile i eficiena prezentat ca o reducere a emisiilor procentual sau
tonele de emisii reduse unei instalri sau implementri ale unei tehnici sunt prezentate n
opoziie cu o operaiune de baz necontrolat. ntr-un asemenea caz calcularea eficienei
costului este fcut uor prin mprirea costurilor la reducerea emisiilor atins.
Exist multe situaii n care anumite nivele ale controlului exist deja n cadrul anumitor
amplasamente industriale specifice. n aceste cazuri costurile necesare realizrii unei anumite
reduceri de emisii cresc n mod semnificativ peste valorile iniiale ale eficienei costului pentru
o operaie de baz necontrolat. De acest lucru trebuie inut cont n determinarea eficienei
costurilor unei tehnologii sau tehnici.
Astfel, n ceea ce privete costurile reglajului diferenial, eficiena costurilor Keff (Kg reducere /
unitate etalon) se poate calcula astfel:
Keff = (B A)/C
B: reducerea emisiilor pentru tehnica considerat (Kg)
A: reducerea emisiilor pentru tehnica deja instalat (Kg)
C: costurile pentru tehnica considerat

3.3 Tehnicile de tratare a apei reziduale


3.3.1 Msuri integrate de proces
Unele msuri integrate in proces importante i n mod normal uor de nnoit relevante pentru
apa rezidual sunt descrise mai jos. Unele exemple elocvente sunt menionate n Seciunea
3.3.1.3. Introducerea lor, de exemplu: sub form de msuri pentru economisire a apei, ns,
trebuie evaluat cu mare grij. Dei influena lor este n mod normal benefic mediului, s-ar
putea ca n anumite circumstane specifice s conduc spre efecte negative n alte
compartimente de mediu, efecte care are putea s umbreasc beneficiile economisirii apei sau
diminuarea agentului poluator.

Waste Water and Waste Gas Treatment

57

Capitolul 3

3.3.1.1 Extracia in contra curent ca exemplu de proces de economisire a apei


Procesele de splare ale produsului convenionale sunt extracii multiple lucrnd discontinuu
prin tratarea fazei produsului cu ap pentru a ndeprta srurile sau alte componente minore
solubile. Cantitatea de ap folosit este n general de cteva ori mai mult dect cantitatea de
produs ce trebuie splat. n fiecare etap de extracie individual exist pierderi ce nu pot fi
evitate ale produsului, cauzate de solubilitatea, emulsificarea sa i formarea straturilor solide n
faza de separaie, etc.
Optimiznd procesul de extracie, i/sau introducnd procese de extracie avansate, cum ar fi
extracia contra curentului, se poate obine o considerabil reducere a apei reziduale (i a
reziduurilor). O cretere simultan a concentraiei agentului poluator ar putea permite o tratare
mai uoar i/sau mai eficient sau, n circumstane speciale, o reciclare a materialului. Gradul
i metoda de optimizare depinde de capacitatea de producie i dac avem sesiuni de producie
frecvente. Extracia contra curentului este specific din punct de vedere economic uzinelor de
dimensiuni mari. Ea poate fi croit pe un proces de producie particular. Pentru uzinele ce se
ocup cu produse finale mici, producii la scar pilot sau campanii de producie de uz sczut,
pentru acestea alte procese vor fi mai potrivite.
3.3.1.2 Operaiuni de recirculare i de uz multiplu
Trebuie fcut aici o distincie ntre:
Apa rezidual ce i are originea direct din procesul de producie (de exemplu: ap de
reacie, produi de distilare, ap de splat, produi rezultai din filtrare)
Apa rezidual rezultat din curarea echipamentului (de exemplu: n timpul lucrrilor de
ntreinere, splarea blocajelor, dopurilor sau aglutinarea produsului, curarea echipamentului
cu funcionri multiple din cauza schimbrii produsului sau a campaniei)
Etapele de tratare specifice pentru ndeprtarea constituenilor interferatori pot mbunti
eficiena unei operaii de recirculare. Astfel, de exemplu, neutralizarea, ndeprtarea sau filtrarea
fluxurilor de ap de proces poate determina refolosirea apei, de exemplu: sub form de ap
brut sau furnizare de ap utilitar. Refolosirea apei de proces (ap de recuperare, soluii-mam)
este posibil atunci cnd constituienii, cum ar fi produii secundari sau srurile nu vor afecta n
mod negativ calitatea produciilor de dupa proces. n realitate pentru splarea produsului n
stagii multiple, fluxurile de ap pentru splat pot fi utilizate n mod frecvent ca ap de
recuperare sau drept ap de intrare n cadrul unui stagiu de splare antecedent.
Reutilizarea apei provenit din splare, cltire i din curarea echipamentului, are, n plus pe
lng reducerea ncrcrii apei reziduale, avantajul recuperrii produsului i creterii
productivitii, cu condiia ca apa s fie recirculat n cadrul procesului. Aceasta are nevoie de
construcii pentru colectare, diminuarea sau depozitarea apei reziduale, ceea ce ar putea fi un
factor de limitare.
3.3.1.3 Rcire indirect cu faze de vapori
Injectarea apei ntr-o faz gazoas se folosete pentru rcirea sau condensarea
vaporilor.contactul direct al apei n faze de vapori, ns, genereaz cantiti mari de ap
rezidual poluat de ageni contaminani sub form de vapori. Introducerea schimbtorilor de
cldur de suprafa n locul condensatorilor injectori / ventilatoarelor de rcire evit generarea
de fluxuri de ap de rcire poluate, poluanii rmnnd n cadrul condensrii. Astfel,
rcirea/condensarea indirect conduce la economisirea apei. Pentru a oferi o imagine n ceea ce
privete potenialul de economisire, este necesar pentru rcirea unei tone de abur pn la 350C
(temperatura general acceptat ca limita superioar pentru deversare), de 27m3 de ap. Prin
58

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

rcire indirect aceast cantitate este trecut printr-un ciclu de rcire [cww/tm/82] nlocuind
doar pierderea de ap datorat evaporrii.
Efectele avute de economisirea apei sunt diminuate atunci cnd particulele antrenate, materialul
sublimat, cristalele sau materialul ars mbrac suprafeele cu schimb de cldur sau nchid
spaiile dintre suprafeele de schimb, astfel c este nevoie de ntreinere regulat.
ns, exist procese unde o transformare n rcire indirect nu ar fi potrivit [cww/tm82]:
Va fi necesar pentru cristalizare agitarea unui lichid organic alturi de ap cldu sau
fierbinte, iar apoi se aduce rapid temperatura sub temperatura de solidificare prin adugare de
ghea sau de ap rece (oc termic). Scopul acestei proceduri este obinerea unei suspensii fr
cocoloae i excrescene.
Un alt exemplu ar fi diazotizarea aminelor. n cadrul acestui proces temperatura se menine
la un nivel constant sczut prin adugare de ghea pentru a preveni descompunerea termic a
compusului diazoniu, precum i depunerea pe echipament, care altfel ar reprezenta un adevrat
risc de explozie.
Un alt exemplu este rcirea fluxurilor gazoase, unde este injectat apa rece n acel flux
gazos pentru ai scdea temperatura att de eficient i de rapid nct reacia componentelor
prezente n cadrul fluxului gazos este prevenit (de exemplu: reacii de recombinare din
gazele de ardere rezultate din procesele de ardere i avnd ca rezultat generarea de PCDD i
PCDF) i simultan se diminueaz efectul unuia dintre agenii poluani (de exemplu: HC1).
3.3.1.4 Procese fara apa reziduala pentru generarea de vid
Generarea de vid fara apa reziduala poate fi obinut prin folosirea unei proceduri n circuit
nchis a sistemelor de pompare mecanice, deversnd doar o mic cantitate ca purjare sau cu
ajutorul pompelor cu funcionare uscat. Aceste cantiti de deversare nu depesc 5% din ceea
ce a trecut dat prin sistem [cww/tm/82]. n unele cazuri generarea prin vid a apei rezidualelibere poate fi obinut prin folosirea produsului ca lichid barier ntr-o pomp cu vid mecanic
sau prin folosirea unui flux gazos din afara procesului de producie.
Dac este sau nu posibil realizarea generrii de vacuum fara apa reziduala, aceasta trebuie
determinat n fiecare caz particular. Pentru a selecta procesul corespunztor, trebuie inut cont
de fiecare dintre posibilele probleme, n special cele legate de coroziune, tendina de coacere,
riscul exploziv, sigurana uzinei i sigurana n funcionare. Limitri corespunztoare trebuie
luate n considerare, n special n cazul pompelor cu vid mecanice cu circuit nchis, de tipul
pompelor cu inel lichid, pompelor rotative cu palete sau pompelor cu vid prevzute cu
membran (diafragm). Aici, de exemplu, vaporii pot s diminueze vascozitatea uleiului.
Dac se previne condensarea gazului n pomp prin, de exemplu: temperatur de ieire ridicat
a gazului, pompele cu funcionare uscat sunt o opiune atractiv cnd trebuie recuperai
solvenii sau atunci cnd este necesar un vid naintat. Aceste pompe nu vor putea fi folosite dac
fluxul gazos conine cantiti mari de material condensabil, formator de praf sau de acoperire.
3.3.1.5 Procese fara rezultarea apei uzate utilizate la curarea aerului evacuat
Aproximativ o treime din sistemele de curare (purificare) a aerului evacuat din cadrul
industriei chimice funcioneaz pe baza unui proces de epurare cu ap sau alcalin (caustic).
Acestea n special capteaz compuii anorganici de genul: acid clorhidric gazos, bioxidul de sulf
i substane organice solubile n ap.
Tehnologiile fara apa reziduala pentru epurarea aerului evacuat sunt folosite, n special, atunci
cnd substanele periculoase sau cele organice non-biodegradabile ar ptrunde n cadrul uzinei
de tratare a apei reziduale, iar acolo ele ar putea cauza probleme sau ar putea fi deversate n apa
receptoare.
Waste Water and Waste Gas Treatment

59

Capitolul 3

Exemple de tehnici fara apa reziduala pentru epurarea aerului ar fi:


Colectare i oxidare implicit termic sau catalitic a fluxurilor gazelor calorice, de preferat
cu recuperare a energiei
Instalarea unui echipament de desprfuire uscat corespunztor (de exemplu: separator de
picturi, cicloane, precipitatoare electrostatice, filtre cu esturi) pentru a separa particulele de
aerosoli
Folosirea de tratri ale gazului uscate sau semi-uscate (de exemplu: adsorbie a carbonului
activ, injecie de var/bicarbonat de sodiu) pentru fluxurile gazoase ncrcate cu contaminani
gazoi organici sau anorganici
Folosirea solvenilor organici regeneratori (sau a uleiurilor) n locul apei drept lichide de
epurare pentru ageni contaminani gazoi specifici.
3.3.1.6 Recuperarea substanei sau retenia ei din soluia mam sau prin
procese optimizate
Recuperarea substanei constituenilor apei reziduale cu un consum rezonabil este, n mod
normal, fezabil pentru fluxurile de ap rezidual concentrate. Deci este de obicei limitat la
soluiile mam. n funcie de metoda de sintez, soluiile mam sunt n general soluii apoase
meninute dup separarea produsului sau a apei de splare. Recuperarea ar putea cuprinde, de
exemplu:
ndeprtarea compuilor individuali utilizabili, de tipul materiilor prime, produselor,
solvenilor sau catalizatorilor
Conversia materialului cu recuperarea subsecvent de substan, de exemplu: oxidare
termal sau catalitic cu recuperarea clorului (din clorurile organice) sub form de acid
clorhidric
Recuperarea substanei este viabil pentru concentraii ridicate de ap rezidual (de exemplu: 10
g/l sau mai mult). Dac compuii ce se pot ndeprta uor sunt i ei implicai, de exemplu:
compui volatili, solizi, precipitabili sau extractibili, procesele de recuperare ar putea fi viabile
chiar i la concentraii mai sczute.
Retenia substanei cu ajutorul proceselor optimizate conine modificarea etapelor procesului,
precum i msuri adiionale, cum ar fi mbuntirea finisrii soluiei mam.
Retenia substanei pe lng prevenia polurii prin modificarea formulaiei sau mbuntirea
productivitii se poate obine prin ndeprtarea agentului poluator, exemplu: adsorbie sau
extracie, sau prin conversie, exemplu: oxidare sau incinerare.
3.3.1.7 Folosirea materiilor prime si secundare putin contaminate
Materialele prime i/sau auxiliare pot aduce poluani n lanul de producie i astfel ajungnd n
sistemul apei reziduale. Exemple:
Metale din grsimile vegetale crude
Compui cloro-organici (AOX/EOX) i alte impuriti provenite din acidul clorhidric de
nivel tehnic
Mercurul sub form de agent contaminator n hidroxidul de sodiu n cadrul electrolizei cloralcali folosind procesul amalgam
Contaminani, n special, ai intermediarilor i a precursorilor achiziionai din afar
Abilitatea operatorului de a influena aceast situaie este limitat de:
Informaii insuficiente de la furnizori
Creterea importului de ageni contaminani din cauza materialelor reciclate
Transferarea problemelor legate de emisii n alte locaii prin finisarea materialului brut
Purificarea materiei prime poate fi implementata de ctre productori care dein construcii
tehnice pentru reducerea i depozitarea corect a agenilor contaminani ndeprtai, cum ar fi:
60

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

schimb de rin pentru acidul clorhidric sau pentru filtrare/adsorbie pentru hidroxidul de sodiu
crud.

3.3.2 Balana fluxului


n general, uzinele de tratare a apei reziduale opereaz cel mai bine (eficient) n condiii ct mai
constante de ncrcare hidraulic (sau rata fluxului) i de ncrcare cu ageni contaminani. n
practic, ns, att rata fluxului, ct i ncrcarea cu ageni contaminani pot fluctua evident
datorit unor factori de tipul:
Condiiilor de desfurare a procesului
Folosirea apei pentru splare
Tratarea apei de balast
Momentele de ntreinere
Ploaia
Pentru a proteja producia mpotriva variaiilor pe termen scurt (zilnice) sau pe termen lung
(sptmnale), egalizarea construciilor ar trebui avut n vedere, fie descentralizat n anumite
amplasamente de producie fie centralizat n sau aproape de WWTP. Uneori pot fi instalate i
dupa WWTP. Capacitatea corespunztoare a sistemului de retenie tampon depinde de fluctuaii
[cww/tm/132]. Sistemul de retenie tampon poate fi instalat fie n linie sau ca flux lateral spre
care fluxul poate fi deviat n perioadele de vrf sau n cazul apariiei problemelor de producie i
poate fi scurs la o rat controlat cnd fluxul este moderat. Pentru apele de proces care pot emite
n mediu, recipientele sunt folosite pentru acest scop, n timp ce pentru drenajul apei de
suprafa se folosesc lagune deschise sau iazuri de retenie (vezi Seciunea 3.3.4.4.1.)
[cww/tm/48].
Rezultatul tamponului i egalizrii este:

Egalizarea ncrcrii, cum ar fi:


- ncrcarea organic
- Concentraiile srurilor
- ncrcarea cu azot, de exemplu: drept pre-rechizit, alturi de o ncrcare TOC
pentru o denitrificare optim
Ajustarea raportului C:N:P necesar
Neutralizarea fluxurilor de ap rezidual alcaline i acide
Egalizarea ratei fluxului de ap rezidual
Realizarea cerinelor legale prin diminuarea deversrii apei reziduale

Echilibrarea sau limitarea fluxului ar putea fi de asemenea folosite ca modaliti de control a


afluxurilor neobinuite aprute la WWTP i, astfel, capacitatea sistemului tampon de retenie ar
putea s nu fie determinat numai de fluctuaii, dup cum a fost menionat mai sus, ci i de
mrimea potenialului de apariie a pericolelor. Detalii sunt prezentate n Seciunea 3.3.3.

3.3.3 Capacitatea De Depozitare Sau De Retenie In Cazuri De Defectiuni


Ruperile aprute n timpul funcionrii, scurgerile echipamentelor, contaminarea neintenionat
a apei de rcire sau alte probleme aprute n producie sau n unitile de depozitare pot conduce
fie la o cretere a deversrii poluanilor n apa receptoare prin WWTP sau pot conduce la
funcionarea sa incorect. Riscul unor asemenea evenimente poate crea necesitatea nfiinrii
unor amenajri receptoare (sau tampon) centralizate sau descentralizate. Pentru operarea unui
sistem de tip tampon sau de tip barier, este foarte important detectarea din timp a ruperii.
Aceast detecie se poate face att prin mijloace analitice ct i prin mijloace organizaionale
[cww/tm/132].
Se folosesc n acest sens cteva mecanisme tampon. Capacitatea lor trebuie s fie suficient
pentru a depozita toat apa rezidual, incluznd probabil i apa de ploaie, care apare n timpul
Waste Water and Waste Gas Treatment

61

Capitolul 3

unei ruperi n cadrul procesului de producie. Ele pot fi combinate cu recipiente (rezervoare)
pentru echilibrarea fluxului.
Unul din aceste mecanisme (vezi Figura 3.1), circuit-tampon independent, conine dou
rezervoare tampon care pot s recepteze fluxul de ap rezidual alternativ. n timp ce unul din
recipiente este umplut, cellalt este verificat, iar apoi eliberat n apa rezidual deversat sau
dupa WWTP sau este depozitat ca reziduu, totul depinznd de rezultatul verificrii.
Capacitatea receptoare a fiecruia dintre recipiente trebuie s fie suficient de mare pentru a
recepiona ntreaga cantitate de ap rezidual care apare n timpul perioadei de analiz sau al
golirii recipientului. n cazul amplasamentelor chimice mari i complexe care genereaz
cantiti mari de ap rezidual aceasta reprezint una dintre opiunile n selectarea fluxurilor de
ap rezidual, pentru c altfel necesarul de volum al recipientului ar fi imens. Cu ct este mai
mare recipientul cu att este mai mare timpul de golire i invers, care ar putea rezulta ntr-un
cerc vicios fr ieire.
Un alt mecanism este circuitul tampon conectat, inundat fie discontinuu (vezi Figura 3.2), fie
continuu (vezi Figura 3.3). circuitul tampon discontinuu este deconectat atunci cnd nu
funcioneaz, adic atunci cnd nu este raportat nici o rupere de ctre sistemul de alarm i
control. n timpul funcionrii normale apa rezidual neal sistemul tampon i numai atunci
cnd sistemul de control detecteaz un eveniment neobinuit se umple recipientul-tampon.
Capacitatea necesar a recipientului este cantitatea de ap rezidual care apare n timpul unei
defeciuni. Acest mecanism este folosit la instalaiile de producie unice, la colectarea apelor
reziduale selectate i la cantitatea total de ap rezidual. Volumul necesar este, n mod normal,
mult mai mic dect la circuitul-tampon independent menionat mai sus.

Ap de proces
Process
water

Sistemul de canalizare

Sewer system

no
segregation
Fr
separare

Disposal
pathway
Calea
de depozitare
Alternate
filling
Umplere alternativ

Deversare
Dischargedup
verificare
after Check

Waste
water pathway
Calea urmat
de apa
rezidual

Figura 3.1: Circuit-tampon independent cu umplere alternativ

62

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Ap de proces

Process water

SistemulSewer
de canalizare
system

Calea de depozitare

Disposal pathway

Deversare
Dischargedup
verificare
after check

Wasteurmat
water de
pathway
Calea
apa
rezidual

Figura 3.2: Circuit-tampon conectat, inundat discontinuu

Circuitul tampon conectat, inundat continuu poate fi, de asemenea, folosit ca un egalizator sau
ca un recipient de echilibrare a fluxului. Un sistem de control i alarm trebuie s se asigure c
supapa de golire a WWTP-ului este imediat nchis n cazul apariiei unui eveniment neobinuit.
Capacitatea recipientului trebuie s fie corespunztoare, pentru a primi apa rezidual care
continu s curg, pn cnd ruperea este remediat astfel c acest sistem este recomandabil
doar pentru fluxurile secundare. nainte de reluarea activitii cu fluxul de intrare obinuit de
ap rezidual, recipientul trebuie golit.

Ap de water
proces
Process
Calea depathway
depozitare
Disposal
Sistemul
de canalizare
Sewer system

Waste
water pathway
Calea urmat
de apa
rezidual

Figura 3.3: Circuit tampon conectat, inundat continuu

Un sistem ulterior (vezi Figura 3.4) este potrivit pentru receptarea i protejarea pierderilor prin
scurgere atunci cnd aceste scurgeri sunt colectate n canalizri separate. O astfel de canalizare
este folosit drept sistem de drenaj pentru zonele externe posibil poluate prevzute, de exemplu,
cu instalaii de producie i linii de recipiente. Capacitatea recipientului se potrivete cu cea mai
mare pierdere posibil prin scurgere plus cantitatea de ap de ploaie ateptat. Acest sistem de
atenuare este aplicabil instalaiilor ce au scurgeri separate pentru apa de proces i drenaj al
zonelor de risc. Evenimente ce ar putea influena fluxul de ap rezidual nu pot fi controlate.
Waste Water and Waste Gas Treatment

63

Capitolul 3

Avantajul ei este posibilitatea de colectare a pierderilor provenite din scurgeri n stare


concentrat pentru a activa reciclarea.

Ap de proces

Process water

Sistemul de canalizare
Sewer system

Calea
de depozitare
Disposal
pathway

Deversare dup
Discharge
after checkverificare

Sewer de
system
(only process
water)
Sistemul
canalizare
(doar apa
de proces)

Waste
pathway
Calea water
urmat
de apa

rezidual

Figura 3.4: Sistemul de limitarea a scurgerii

3.3.4 Tehnicile La Final De Proces


Pentru a introduce o ordine logic n descrierea tehnicilor de tratare, relaia dintre agentul
poluator i tehnologia de tratare tipic respectiv este privit ca punct de raportare, dup cum a
fost subliniat n Seciunea 1.3.2.1 i ilustrat Figura 3.5.
Prima etap de tratare pentru apa rezidual i cea de ploaie i adeseori este i ultima etap
este separarea solidelor suspendate i a lichidelor nemiscibile (referitor la ap) din fluxul de ap
principal. Tehnicile de separare sau decantare sunt:
Separare Gravitaional [Separare a nisipului (vezi seciunea 3.3.4.1.1.), Sedimentarea (vezi
Seciunea 3.3.4.2.) Separarea Ap-Ulei (vezi Seciunea 3.3.4.1.6.)]
Flotaia prin aer (vezi Seciunea 3.3.4.1.3.)
Filtrarea [Filtrarea (vezi Seciunea 3.3.4.1.4.), Filtrare prin membran (vezi Seciunea
3.3.4.1.5.)].

Sunt folosite n principal n combinaie cu alte operaiuni, fie ca etap de decantare iniial, fie
final. Ca etap de decantare iniial, ele protejeaz alte amenajri destinate tratrii de alte
pagube, colmatri sau alte deteriorri provocate de solide. Ca etap final ele ndeprteaz
solidele formate ntr-o etap sau proces de tratare precedent sau ndeprteaz uleiul nainte de o
tratare biologic ulterioar. Adeseori urmeaz tehnici de tratare aplicate agenilor poluani
solubili atunci cnd acetia sunt transformai n solide. Exemple sunt oferite mai ncolo n acest
capitol.

64

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Eliberare
de ap
Waste water
rezidual
release
Tratarea
lamului
Sludge treatment
ngroare
Thickening
Deshidratare
Dewatering
Stabilizare
Stabilisation
Condiionare
Conditioning
Reducere
termic
Thermal reduction

Solide suspendate i

Suspended solids and


lichide insolubile
insolublepietriului
liquids
Separarea

Grit separation
Sedimentare
(incl.
Sedimentation
(incl. coaCoagulare/floculare)
gulation/flocculation)
Flotarea prin aer
AirFiltrare
flotation
Filtration
Filtrare prin
membran (MF,
Membrane filtration
UF) (MF, UF)
Oil-water
Separareseparation
Ap-Ulei

Coninut
solubil
Inorganic
/ non-biodeanorganic/nongradable / poorly debiodegradabil/slab
gradable
soluble content
degradabil
Precipitation

Precipitare
Crystallisation
Cristalizare
Chemical
oxidation
Oxidare
chimic
Wet air oxidation
Oxidare prin
aeroxidation
umed
Supercritical
water
Oxidare
prin
ap
supercritic
Chemical reduction
Reducere
chimic
Chemical hydrolysis
Hidroliz chimic
Nanofiltration/reverse
osmosis
Nanofiltrare/Osmoz
Adsorption invers
Adsorpie
Ion
exchange
Schimb
de Ion
Extraction
Extracie
Distillation
/ rectification
Distilare/rectificare
Evaporation
Evaporare
Stripping
ndeprtare
Incineration
Incinerare

Coninut solubil
biodegradabil
Biodegradable
soluble
content

Tratare anaerob
Anaerobic
treatment
- Proces
de contactare
anaerob
- Anaerobic
contact process
-- UASB
Proces
UASB
process
- Proces
strat
(filtru)
fix
- Fixed
bed (or
filter)
process
Proces strat
extins
- -Expanded
bed process
ndeprtarea
biologic
a sulfului
i a
Biological removal
of sulphur
and heavy
metalelor
metalsgrele
Trataretreatment
aerob
Aerobic
Proces
amestec
activat
- Complete-mix activatedlam
sludge
process
complet filter process
- Trickling (percolating)
- Proces
filtrare
prin
scurgere
- Expanded
bed
process
(extragere
prin dizolvare)
- Biofilter fixed-bed
process
- Proces
stratelimination
extins
Biological
nitrogen
- Proces strat (biofiltru) fix
Eliminare a azotului biologic

Receptor
RECIPIENT
Figura 3.5: Ordinea tehnicilor de tratare a apei uzate raportate la tipul de contaminanti

Apa rezidual fr solide poate fi fie separat n pri biodegradabile i non-biodegradabile sau
agenii contaminani responsabili de non-biodegradabilitate ar putea fi separai nainte de
tratarea urmtoare. Tehnicile de tratare pentru prile non-biodegradabile din apa rezidual se
bazeaz pe operaiuni fizice i/sau chimice, de tipul:
Precipitare/sedimentare/filtrare (vezi Seciunea 3.3.4.2.1.)
Cristalizarea (vezi Seciunea 3.3.4.2.2.)
Reacii chimice [Oxidarea chimic (vezi Seciunea 3.3.4.2.3.), Oxidarea n aer umed (vezi
Seciunea 3.3.4.2.4.) Oxidarea cu ap supercritic (vezi Seciunea 3.3.4.2.5.), Reducia chimic
(vezi Seciunea 3.3.4.2.6.) i Hidroliza chimic (vezi Seciunea 3.3.4.2.7)]
Filtrarea prin membran (Nanofiltrare i Osmoz inversat) (vezi Seciunea 3.3.4.2.8)
Adsorbia (vezi Seciunea 3.3.4.2.9)
Schimb de ion (vezi Seciunea 3.3.4.2.10)
Waste Water and Waste Gas Treatment

65

Capitolul 3

Extracia (vezi Seciunea 3.3.4.2.11)


Distilarea/Rectificarea (vezi Seciunea 0)
Evaporare (vezi seciunea 3.3.4.2.13)
ndeprtarea (vezi Seciunea 3.3.4.2.14)
Incinerarea (vezi Seciunea 3.3.4.2.15).

Dup o tratare adecvat, fluxul de ap rezidual poate fi fie deversat n apa receptoare, ntr-o
WWTP biologic central susbsecvent sau ntr-o WWTP municipal.
Ap rezidual biodegradabil sau partea din apa rezidual care rmne dup eliminarea cauzei
non-biodegradibilitii n mod normal i sunt aplicate tehnici de tratare, fie centralizate, fie
descentralizate, care se bazeaz pe procesele biologice de tipul:
Descompunerea anaerob [Proces de contact anaerobic (ACP), Proces UASB, Proces strat
fix, Proces strat extins (vezi Seciunea 3.3.4.3.1) i ndeprtarea biologic a compuilor sulfului
i a metalelor grele (vezi Seciunea 3.3.4.3.2)].
Descompunerea aerob [Proces amestec lam activat complet, Proces de bioreacie prin
membran, Proces filtrare prin scurgere, Proces strat extins, Proces strat (biofiltru) fix (vezi
Seciunea 3.3.4.3.3)].
Nitrificare/denitrificare (vezi Seciunea 3.3.4.3.4)
Tratare biologic central a apei reziduale (vezi Seciunea 3.3.4.3.5).
Apa rezidual degradat prsete instalatia de tratare biologic i este canalizat spre un stadiu
de decantare.
Multe din tehnicile de tratare a apei reziduale necesit sau utilizare opional ajutor n
tratare, ajutor care n majoritatea cazurilor const din folosirea de produse chimice sau
mediul/echipamentul de tratare are nevoie de rentreinere ceea ce ar putea cauza eliberarea
produselor chimice. Aceste ajutorri sau etape di cadrul procesului ar putea genera, n general
aceasta depinznd de condiiile la nivel local, o poluare ce trebuie luat n considerare cnd se
are n vedere utilizarea unei tehnici de tratare. Astfel, o evaluare a ajutoarelor implicate n
procesul de tratare i a produselor chimice eliberate din cadrul amenajrilor de rentreinere i a
destinului lor n timpul ntregului proces, ar putea fi necesar n situaii specifice.
Aproape toate tehnicile de tratare a apei reziduale au un lucru n comun: producerea de solide n
timpul procesului ceea ce permite agentului poluator s fie separat de mediul apos, sub form de
lam activat n exces sau filtrat sau depus, provenit din filtrare sau din sedimentare. Dac lamul
nu este reciclat, trebuie depozitat tratare extern i depozitare sau tratat la faa locului.
Tehnicile de tratare a lamului sunt de exemplu:
ngroare (vezi Seciunea 3.4.1)
Deshidratare (vezi Seciunea 3.4.1)
Stabilizare (vezi Seciunea 3.4.2)
Condiionare (vezi Seciunea 3.4.2)
Reducere termic a lamului (vezi Seciunea 3.4.3).
3.3.4.1 Ageni contaminai insolubili / Separare mecanic
Coninutul insolubil din apa rezidual din industria chimic ar putea fi alctuit din substane
inerte cum ar fi praful din drenarea apei de ploaie sau nisipul (sb form de balast din materiile
prime ca varul). ns ar putea fi alctuit i din materiale periculoase de tipul metalelor grele i
compuii acestora, care apar din procesul de precipitare al operaiunilor de tratare anterioare sau
procesele de producie ce folosesc catalizatori. Chiar i bioxizii pot fi adsorbii pe coninuturile
de solide (de exemplu: catalizatorul produciei clorurii de vinil prin oxiclorinare). Pe de alt
parte, agenii contaminani insolubili nu trebuie neaprat s fie particule solide. Lichidele
nemiscibile (care nu se pot amesteca) cu apa, cum ar fi uleiul, substanele cu consisten
uleioas, lubrifianii i coloizii ce aparin de asemenea de aceeai categorie. Apa rezidual care

66

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

conine ageni contaminani insolubili trebuie s fie curat de acetia prin procese de separare
aa cum sunt ele descrise mai jos.
3.3.4.1.1

Separarea substantelor solide

Descriere
Camerele de separarea nisipului nseamn ndeprtarea nisipului din apa de pluviala. Camerele
pentru nisip sunt folosite pentru acest scop din cauz c nisipul ar putea fi altfel depozitat n
locuri neconvenabile, deranjnd procesul de tratare i conducnd la abraziunea (roaderea) rapid
a interiorului pompelor [cww/tm/132].
Camerele de separare a nisipului fac parte din WWTP i de obicei sunt situate imediat dupa
plasa instalate drept protecie mpotriva materialului fibros sau macrogranular. Sunt proiectate
astfel nct s poat face fa ratei orizontale a fluxului (aproximativ 0,3 m/s), adic doar nisipul
este separat n timp ce solidele mai uoare sunt transportate mai departe cu fluxul de ap
rezidual.
Exist 3 tipuri diferite de camere de captare a nisipului [cww/tm/132]:

Camer pentru flux orizontal de forma unui canal, camer care menine rata fluxului
necesar n combinaie cu un canal difuzor de aer potrivit fluctuaiilor fluxurilor de ap
rezidual (Figura 3.6) [cww/tm/132]

Figura 3.6: Camera de captare a nisipului cu flux orizontal profilat dupa forma canalului

Camer circular, unde este introdus apa tangenial provocnd circularea coninutului i
splarea nisipului nspre centru astfel ca s poat fi ndeprtat prin ridicare cu ajutorul unui
jet de aer; acest tip de camer este mai puin potrivit ratelor de flux extrem de fluctuante
(Figura 3.7.) [cww/tm/132]

Aer
comprimat

Aer
comprimat

Figura 3.7: Camera nisipului circular

Camer aerat n care circulaia coninutului este cauzat de injecia aerului astfel nct s se
ating rata fluxului necesar la fundul camerei; acest tip de camer nu cauzeaz probleme
atunci cnd apar rate fluctuante ale fluxului (Figura 3.8) [cww/tm/132].

Waste Water and Waste Gas Treatment

67

Capitolul 3

Aer
comprimat

Nisip
Figura 3.8: Camera de separare a nisipului aerata

Instalatii de depozitare pentru nisipul separat sunt necesare pn cnd este deversat.
Aplicare
Camerele sunt utilizate atunci cnd WWTP-ul trebuie s fac fa apei de ploaie care n mod
normal antreneaz o cantitate considerabil de nisip [cww/tm/132].
Limitele i restriciile aplicrii:

Rata fluxului
Fluctuaia ratei
fluxului

Limite/restricii
Rata fluxului de aproximativ 0,3 m/s este necesar pentru a
se asigura faptul c doar nisipul este separat.
Restriciile ratelor fluxului, dependente de tipul camerei
folosite

Avantaje i Dezavantaje

Nu este relevant echipament esenial.


Nivelurile de emisii ce pot fi atinse / Ratele performanei
Camerele nu sunt instalate pentru protecia mediului ns ca msur de protecie pentru
echipamentul poziionat dupa proces.
Efecte de-a lungul mediului
Nisipul separat trebuie deversat sau re-utilizat n alt mod, depinznd de contaminarea
sa.
Consumabile pentru pompele apei reziduale sunt energia electric i jetul de aer.
Camera, fcnd parte din WWTP, contribuie la emisiile de zgomot i miros ale uzinei
principale, n funcie de tipul de ap uzat ce trebuie tratat. mprejmuirea echipamentului ar
putea fi necesar.

Monitorizarea
Rata necesar a fluxului de ap rezidual de 0,3 m/s trebuie s fie controlat.

3.3.4.1.2

Sedimentarea substantelor solide

Descriere
Sedimentarea sau decantarea nseamn separarea particulelor suspendate i a materialului ce
plutete, prin depunere gravitaional. Solidele depuse sunt ndeprtate sub form de lam de pe
68

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

fund, n timp ce materialul ce plutete este ndeprtat de pe suprafaa apei. Atunci cnd
particulele nu pot fi ndeprtate prin intermediul gravitaiei, de exemplu: atunci cnd sunt prea
mici, densitatea lor sete prea apropiat de cea a apei sau ele formeaz coloizi, se adaug produi
chimici speciali pentru a determina solidele s se depun, de exemplu:
Sulfat de aluminiu
Sulfat feric
Clorur feric
Var (oxid de calciu)
Poli-clorur de aluminiu
Poli-sulfat de aluminiu
Polimeri organici cationici
Aceste produse chimice cauzeaz destabilizarea particulelor coloidale i a celor mici suspendate
(de exemplu: argil, bioxid de siliciu, fier, metale grele, solide organice, uleiul din apa
rezidual) i emulsiile care asimileaz solidele (coagularea) i/sau aglomerarea acestor particule
n floculani suficient de mari ca s se depun (floculare). n cazul floculrii sunt utilizai, de
asemenea, polimeri anionici i non-ionici.
Influena avut de coagulare este prezentat ca exemplu n Tabelul 3.2 [cww/tm/27]. Nivelele
ndeprtate prezentate n acest tabel nu trebuie confundate cu randamentele ce pot fi atinse de o
tehnic de tratare.
Substana

ndeprtarea [%]

Mercur anorganic

70

Cadmiu i compui

98

DDT [1,1,1 -tricloro-2. 2-di (p-clor-fenil)


etan]
HCB (hexaclorbenzen)

75-80
59

Aldrin

100

Dieldrin

50

Endrin

43

PCB (bifenili policlorinai)

3040

Compui tributilici

>90

Tetracloretan

36

Percloretan

30

Tabelul 3.2: ndeprtarea Contaminanilor apei reziduale prin coagulare

Sedimentrile (sau decantrile) cele mai ntlnite sunt:


Rezervoare ntinse sau de sedimentare, fie rectangulare, fie circulare, ambele echipate cu un
screper corespunztor i de o asemenea dimensiune astfel nct s furnizeze timpul necesar
de reinere de aproximativ 1 la 2 ore (vezi Figura 3.9 pentru un exemplu de rezervor
circular [cww/tm/4])

Waste Water and Waste Gas Treatment

69

Capitolul 3

Pod

Alunecare
spuma

balustrada

Suporturi

Unitate de
actionare

Masa rotativa
Suprafata
maxima a apei

Groapa
depune
re

Conducta
decantare
spuma

Capac coloana
cu guri de iesire

Racleta plutitoare

Racleta de
suprafata
Varful
rezervorului

Taler decantare
Dig efluent

Taler afluent

Conducta centrala si
conducta de ridicare a
afluentului

Suporturi
racleta

Coloana de
antrenare

Lame
razuire
Conducta
influent

Conducta evacuare
namol

Jgheab
efluent

Racla
ajustabila

Figura 3.9: Rezervor de sedimentare sau de decantare

Rezervor cu depunere pe fund, care are flux vertical, de obicei ne-echipat cu sistem de
ndeprtare mecanic al lamului (vezi Figura 3.10 [cww/tm/132])

efluent

afluent

namol

Figura 3.10: Rezervor cu depunere pe fund

Bazin de decantare de tabl sau tubular n care se folosesc table pentru mrirea suprafeei de
sedimentare (vezi Figura 3.11 [cww/tm/91]).

Echipamentul pentru coagulare i/sau floculare este instalat ca parte a rezervorului. Nevoia de
amestecare rapid n cazul coagulrii este ndeplinit prin:
Dozajul simultan al coagulanilor prin puncte multiple de injecie
Alegerea preferenial a sistemelor de curgere n blocuri (n buoane), acolo unde este
posibil aa ceva
Mixer sau amestecare rapid, n care coagulantul se adaug la sau nainte de mixerul
respectiv, mixerul static sau alte orificii.
Pentru floculare este adugat o camer pentru amestecare. Un gard de rui sau mixere cu
vitez sczut sunt folosite, cauznd amestecarea hidraulic n cadrul fluidului pe msur ce
acesta se scurge prin rezervor. Reciclarea parial a agentului floculant n floculator poate avea
ca rezultat o structur mai bun a agentului floculant i o exploatare optim a floculantului.
Pentru a asigura o decantare optim este instituit, n mod normal o etap de descompunere a
emulsiei sau o separare a uleiului n amonte pentru a ndeprta substanele interferatoare.
Echipamentul din dotarea amenajrilor instituite pentru sedimentare trebuie s fie n aa fel
nct s nu existe transferare a apei reziduale n pmnt, mcar atunci cnd rezervorul ar putea
70

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

conine substane periculoase pentru apa din pnza freatic. Construciile pentru depozitarea
produselor chimice coagulante/floculatoare, iar lamul sedimentat trebuie mbuntit pentru a
corespunde caracteristicilor lamului.
Orificii de distributie a fluxului

Canale evacuare
Cutie alimentare

Cutie de supraplin

Rezervor pentru cuagulare

Rezervor amestec
scanteie
Supraplin
(efluent)
Sustinere
cuagulare

Alimentare
(influent)

Placute
lamelare

Sistem
vibrare
Palnie colectare
namol (detasabila)
Scurgere
(namol)

Figura 3.11: Bazin de decantare din tabl sau tubular

Aplicare
Sedimentarea este o tehnic de separare utilizat destul de mult n diferite scopuri i de obicei
nu este utilizat doar ea. Exemplele relevante ar fi:
Decantarea apei de ploaie colectat din coninutul de solid, solid de tipul nisipului sau
prafului dintr-un rezervor de sedimentare
Decantarea apei reziduale de proces din coninuturile inerte de tipul nisipului sau a
particulelor comparabile
Decantarea apei reziduale de proces provenite din materialul de reacie de tipul compuilor
metalici emulgtori, polimerii i monomerii lor, ajutat de adugarea unor produse chimice
corespunztoare
Separarea metalelor grele sau a altor componente dizolvate dup precipitarea anterioar
(vezi Seciunea 3.3.4.2.1.), adeseori cu ajutorul produselor chimice, urmat la final de procese
de filtrare (vezi Seciunea 3.3.4.1.4 i 3.3.4.1.5)
ndeprtarea lamului activat ntr-o etap primar sau secundar de decantare din cadrul
unei WWTP biologic (vezi Seciunea 3.3.4.3.5), adeseori cu ajutorul produselor chimice.

Waste Water and Waste Gas Treatment

71

Capitolul 3

Limite i restricii n aplicare:


Limite/Restricii
Mrimea particulei Particulele trebuie s fie suficient de mari pentru a se decanta,
altfel produsele chimice de coagulare i/sau floculare trebuie
s fie adugate
Prezena
Substanele volatile trebuie s fie evitate din cauza duratei
substanelor volatile lungi n care sunt prezente n rezervor (precum i n aciunea
de amestecare cnd sunt utilizate coagularea i/sau flocularea)
cernd astfel potenialul de eliberare a VOC-urilor
Concentrarea
Fr limite, cu condiia ca etapa apoas s fie n continuare
solidelor
separabil
pH-ul (n cazul
Variaia controlat a pH-ului este esenial n timpul
coagulrii /
funcionrii, altfel performana n cazul decantrii este slab
floculrii)
Emulsii
Emulsiile stabile nu pot fi separate i descompuse cu ajutorul
coagulrii/floculrii; descompunere anterioar a emulsiei este
necesar
Avantaje i dezavantaje
Avantaje
Simplitatea instalrii, rezultnd astfel neexistena eecului
Eficiena ndeprtrii poate fi crescut prin
adugarea produselor chimice de coagulare
i/sau de floculare

Dezavantaje
Nu este potrivit pentru material fin i
pentru emulsii stabile, chir i cu ajutorul
coagulanilor i a floculanilor
Agentul floculant poate ncorpora ali
ageni contaminani care pot cauza probleme
n depozitarea lamului

Nivelurile de emisii ce pot fi atinse / Randamente


Cnd sedimentarea este utilizat n amonte de etapele de tratare subsecvente, scopul ei principal
este protejarea amenajrilor de dupa proces, deci eficiena sa de ndeprtare trebuie s fie
suficient de mare pentru a-i ndeplini scopul. Atunci cnd este utilizat ca metod de tratare
final, performana sa depinde de proprietile particulelor ce trebuie ndeprtate.
Nivelurile posibil de atins ale emisiilor, niveluri raportate, sunt:
Randamentul
Parametru

[%]

Nivelul
emisiei

Observaii

[mg/l]
6090
<10 1

TSS

Solide decantabile
Metale grele
1

Dup decantarea final a WWTPului central

9095

ntr-o form particular, vezi


Seciunea 3.3.4.2.1

[cww/tm/67c]

TSS-ul include, de asemenea, materii organice sub form de particule, adic sedimentarea va
reduce de asemenea TOC/COD, ct vreme este prezent sub form de material solid insolubil.
Eficiena sa de ndeprtare, ns, depinde de proporia TOC-ului solid n TOC-ul total.

72

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Efecte inter-media
lamul sedimentat i spuma ndeprtat, dac nu mai pot fi recilate sau utilizate n alt mod,
trebuie depozitate drept deeuri. n funcie de originea apei reziduale, acest reziduu ar putea
conine compui periculoi ce trebuie tratai corespunztori. Aceti compui pot fi carbonai,
floruri, sulfide sau hidroxide (oxide) ale metalelor grele, spum uleioas, etc. i n anumite
situaii chir i dioxine.
Surse de zgomot sunt pompele ce pot fi capsulate (nchise) i sistemele de ndeprtare a
lamului/spumei.
Cnd apa rezidual conine substane odorizante ar pute fi nevoie s se acopere rezervorul de
sedimentare sau cel puin unitatea de coagulare sau de floculare i s se capteze gazul
rezidual, dac este nevoie, spre un sistem de tratare. Echipamentul necesar conducte i
ventilatoare trebuie, probabil, s fie prevzute cu sisteme de siguran corespunztoare, de
exemplu un sistem de scurgere cu azot gazos presurizat, pentru a evita riscul apariiei exploziei.
Consumabile pot fi:
Consumabile

Cantitate

Produse chimice (coagulante/floculante)a

53 93 [Kg/t ulei, solid]1


0,5 100 [g/m3 ap rezidual]2

Energie electric [kW]b


Azot pentru atmosfera inert

0,5 1,5

polimer organic

pentru un diametru al rezervorului de 25 35 m

[cww/tm/96]
[cww/tm/128]

Monitorizare
Efluentul (fluxul de ieire) trebuie monitorizat regulat din cauza coninutului de solid, adic
solidele suspendate, a solidelor ce se pot decanta sau a turbiditii. Cnd produsele chimice (de
exemplu coagulanii i floculanii) sunt folosite pentru a mbunti procesul de decantare, pHul trebuie controlat el fiind parametrul operaional principal.
Situaia economic
Costuri de
capital
[milioane]
Rezervor de sedimentare
Decantor de tabl sau
tubular1

EUR 1.2 a
BEF 4.8 b 1
BEF 4 c

Costuri de
operare

BEF 20100 per m3

pe un volum al rezervorului de 1000m3


capacitate de 100 m3/h
c
capacitate de 25 m3/h
1
[cww/tm/128]
b

Waste Water and Waste Gas Treatment

73

Capitolul 3

3.3.4.1.3

Flotatia aerului

Descriere
Flotaia este un proces prin care particulele sau granulele solide sau lichide sunt separate de apa
rezidual prin ataare pe unele bule de aer. Particulele flotabile se acumuleaz la suprafaa apei
i sunt colectate cu ajutorul spumei [cww/tm/4].
Aditivii floculani, cum ar fi srurile ferice sau de aluminiu, silice activate i diferii polimeri
organici, sunt utilizai n mod obinuit pentru a ajuta procesul de flotaie. ntrebuinarea lor, pe
lng coagulare i floculare, este crearea unei suprafee sau a unei structuri capabile s absoarb
sau s rein bulele de aer.
Exist trei metode de flotaie, deosebite de modul n care este adugat aerul:
Flotaia prin vid, n care aerul este dizolvat la presiune atmosferic, etap urmat de o
cdere a presiunii pentru a permite formarea bulelor
Flotaia prin aer indus (IAF), n care bulele delicate sunt atrase n apa rezidual printr-un
dispozitiv de inducie cum ar fi plac cu perete separator venturi sau cu orificiu
Flotaia prin aer dizolvat (DAF), n care aerul comprimat (0,4 0,8 Mpa sau 1,0 1,2 Mpa
pentru compuii de aluminiu) este dizolvat n apa rezidual sau ntr-o parte a apei reziduale
totale i apoi eliberat pentru a forma mici bule.
Un dispozitiv DAF tipic este prezentat n Figura 3.12 [cww/tm/4].
n funcie de coninutul apei reziduale, s-ar putea s fie nevoie de acoperirea bazinului de
flotaie i de captarea aerului expulzat spre un dispozitiv de epurare a gazului. Sunt necesare
amenajri pentru depozitarea produselor chimice de floculare/coagulare i a materialului
ndeprtat prin colectarea spumei de pe suprafa.

74

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3
Linie de
afluent

alimentare
Mecanism racleta

Ecran

Supraplin
ingrosat

chimicale

Efluent
subnatant
Rezervor flotatie

Rezervor
de amestec
al
chimicalel
or

Amestecare

Pompa de
alimentare

Evacuare
solide
depuse

Colector de namol la partea inferioara

Valva de control
a presiunii

Pompe
de
presurizare
Rezervor sub
presiune

Supraplin
ingrosat

Mecanism racleta

Efluent
subnatant

Linie alimentare
afluent

Rezervor flotatie
Subnatant
Colector de namol la partea inferioara reciclat

Amestecare
Chimicale
Valva de
control a
presiunii
Rezervor
de amestec
al
chimicalel
or

Ecran

Aer
Evacuare
solide
depuse

Pompa de
alimentare

Rezervor sub
presiune

Conectare
suplimentara
auxiliara (rezervor primar
sau efluntul instalatiei)

Pompe
de
presurizare

Figura 3.12: Sistem DAF:


a) cu reciclare, b) fara reciclare

Aplicatia
Flotaia este aplicat cnd sedimentarea nu este corespunztoare, de exemplu atunci cnd:
Particulele au caracteristici de decantare slabe (n cazul unui index volumetric al lamului
slab (SVI), ns, nu exist nici un avantaj fa de sedimentare)
Diferena de densitate dintre particulele suspendate i de ntre apa rezidual este prea mic
Exist o constrngere datorat spaiului de la amplasamentul real
Uleiul i grsimea trebuie ndeprtate
Exemple ar fi:
n cadrul rafinriilor sau a amplasamentelor petrochimice ca o tratare subsecvent dupa
separarea uleiului i nainte de WWTP-ul biologic
La ndeprtarea coloranilor i pigmenilor din apa rezidual din producie respectiv

Waste Water and Waste Gas Treatment

75

Capitolul 3

La recuperarea produsului sau a materiei prime, de exemplu: toluenul din emulsiile


toluen/ap [cww/tm/132], halogenura de argint din producia de produse chimice utilizate n
tehnica fotografiei, butiltionul sau polisilanii din fluxurile de ap rezidual
Separarea metalelor grele din apa rezidual
Separarea lamului activat din tratarea apei reziduale biologice, fie dup decantarea final
[cww/tm/67b], fie nlocuirea sa.
ngroarea lamului activat din WWTP-ul biologic.
Restricii i limite de aplicare:

Prezena substanelor

Limite/Restricii
Detergenii spumani trebuie exclui
Dei extrem de eficient n ndeprtarea uleiului liber din apa
rezidual, uleiul brut deshidratat nu poate fi manipulat

Ulei

Avantaje i Dezavantaje

Randamentul de indepartare a solidelor (%)

Avantaje
Volum mai mic i astfel costuri de capital
mai reduse dect n cazul sedimentrii
Eficiena procesului de ndeprtare nu este
afectat de schimbrile ratei fluxului fiind,
stfel, superioar sedimentrii, vezi Figura 3.13
[cww/tm/132]
Recuperarea materialului este posibil
Cu ct eficiena separrii este mai ridicat,
cu att este mai mare coninutul de
materie-uscat.

Dezavantaje
Este posibil obturarea valvelor
Potenial ridicat pentru eliberare de
mirosuri, deci este necesar n mod normal o
acoperire
Costuri operaionale ridicate dect pentru
sedimentare.

flotatie
sedimentare

Rata de incarcare hidraulica a apei reziduale (m/h)

Figura 3.13: Compararea Eficienei separrii metodelor DAF i Sedimentarea 11

11

76

Insolubles content 90 450 mg/l, pressurised water addition for flotation 20 %

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Nivelurile de emisii ce pot fi atinse / Randamente


Parametru

Randament
[%]

Nivel al emisiei
[mg/l]

Vezi Figura 3.13

9098
TSS
8596 1

1020 1
1020 ppm 2

Ulei

210
Sulfide metalice
1
2
3

95

Observaii

lam activat dup decantarea


final, intrare 20-250 mg/l
Rafinrie, tratare DAF i IAF
Producia chimic, dup cteva
API-uri
Rafinrie, tratare DAF i IAF

[cww/tm/67b]
[cww/tm/131]
[cww/tm/93]

COD/TOC sunt ndeprtate cu condiia ca ele s fie prezente ca solide sau ca suspensii ale
picturilor.
Efecte inter-media
Materialul separat, dac nu este reciclabil, este depozitat sub form de deeu. Cantitatea depinde
de materialul ce trebuie ndeprtat i cantitatea de produse chimice coagulante sau floculante.
Acestea pot fi destul de diferite, n conformitate cu aplicarea respectiv a flotaiei prin ae.
Consumabile ar fi:
Consumabil

Aer comprimat

Tratarea DAF a
lamului activat1

0.530.55

Doza floculantului
Mg/l
Kg/t

3.7
53-93

0.61.2
2.44.7

c
3

Energie [kWh/1000m ]
a

Flotaia prin aer


pentru apa
rezidual a
rafinriei2

20.6
3

exprimat ca aer comprimat relativ la apa sub presiune [m /m ]

concentraia floculantului n apa rezidual

cantitatea de floculante relativ la greutatea solidului suspendat din apa rezidual

[cww/tm/67b]
[cww/tm/96]

Sursele de zgomot sunt: pompele, mixerul i compresorul la care trebuie luate msuri adecvate
pentru reinerea zgomotului.
Eliberarea unor mirosuri sau a altor substane volatile dac se crede c pot aprea pot fi
prevenite prin acoperirea vasului (recipientului) sau prin operarea n cadrul unui rezervor nchis
i prin captarea aerului expulzat ntr-un sistem de epurare a gazului.
Monitorizare
Pentru a se asigura o operare corespunztoare turbiditatea efluentului trebuie monitorizat
pentru a observa perturbaiile. Orice spum care apare trebuie detectat la momentul oportun.
Detectarea n efluent a COD/TOC-ului i a TSS-ului este obligatorie.
Situaia economic
Costul unei uniti de flotaie variaz mult, n funcie de scop:
Waste Water and Waste Gas Treatment

77

Capitolul 3

DAF / lam activat1


2

DAF / rafinrie

IAF / rafinrie

DAF / drept tratare


final descentralizat3

Costuri de capital
[milioane]

Costurile anuale
de funcionare
(operare)
[mii]

1200

DEM 5.0

DEM 800

300800

EUR 1.61.8

EUR 20130

400820

EUR 0.52.1

EUR 55130

50

DEM 4500

3
100 m /h
3
100 m /day

DAF 4
1

Rata
fluxului
[m3/h]

BEF 40
BEF 4

[cww/tm/67b] incl. Costuri de capital, proiect tehnic, lucrri tehnice civile, pregtirea amplasamentului,

etc.
2

[cww/tm/48]

[cww/tm/132] costuri de funcionare totale, incl. Produsele chimice pentru neutralizare, precipitare i

floculare, deshidratarea flotatului, incinerarea lamului


4
[cww/tm/128]

Capitalul elocvent i costurile de operare pentru o uzin DAF sunt prezentate relativ la rata
fluxului. Dei aceste valori nu sunt apropiate de cifrele reale, ele estimeaz gradul de cretere a
costurilor odat cu dezvoltarea uzinei [cww/tm/92]:
Rata fluxului
[m3/h]

Costuri de capital
[GBP, milioane]

10
100
1000
10000

0.1
0.1
0.5
1.0

Costuri anuale de
funcionare
[GBP, mii]
10
2030
5080
500-800

Costurile flotaiei, ea fiind cea mai ntlnit abordare n separarea lichid-solid din cadrul tratrii
apei reziduale descentralizate, sunt mai sczute dect n cazul evaporrii sau incinerrii (cu un
factor egal cu aproximativ 10). ns beneficiile evaporrii i incinerrii sunt mai mari, de vreme
ce ele au ca rezultat ndeprtarea complet a efluentului super-contaminat, n timp ce
precipitarea i flotaia pot trata doar parial un flux contaminat moderat. De vreme ce valoarea
acestui tratament parial este obiectul unei anumite dispute, nu s-a gsit nc rspunsul la
ntrebarea dac este nelept s se cheltuiasc 10 DEM pe metrul cub de ap rezidual (sau 4,5
milioane DEM pe an pentru un flux de ap rezidual de 50 m3/h), costuri de operare pentru
pretratarea unui flux care cuprinde doar o parte mic din cantitatea total de ap rezidual a unei
uzine chimice de mari dimensiuni [cww/tm/132].
n comparaie cu sedimentarea, flotaia prezint avantaje destul de mari n multe situaii, nu
numai n tratarea apei i recuperarea materialelor valoroase, ns i n separarea i ngroarea
lamului. De regul, conduce la un coninut de materie uscat ridicat al concentratului rezultat.
Din cauza ratelor ridicate de ncrcare hidraulic i timpilor de staionare mai mici, aparate de
mici dimensiuni (volume) sunt, de asemenea, necesare. Aceasta, n schimb, presupune costuri
de capital mai sczute, dei cu preul unor costuri de operare mai ridicate. O comparaie poate
conduce spre un necesar de spaiu pentru sedimentare de 50 de ori mai mare dect pentru
flotaie. Pe de alt parte, costurile cu energia pentru floculare/flotaie pot fi cu aproximativ 50
de ori mai ridicate fa de cele necesare floculrii/sedimentrii. Opiuni mai bune avem n cazul
flotaiei dect n cazul sedimentrii pentru controlarea i adaptarea la condiii fluctuante de
operare, n ciuda faptului c exploatarea acestor oportuniti necesit disponibilitatea de
personal cu pregtire foarte bun (studii superioare) [cww/tm/132].

78

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

3.3.4.1.4

Filtrare

Descriere
Filtrarea descrie separarea solidelor din efluenii apei reziduale ce trec printr-un mediu poros.
Filtrele necesit de obicei operaiuni de curire splare n contracurent cu u curent invers de
ap proaspt i cu materialul acumulat rentors n rezervorul pentru sedimentare (Seciunea
3.3.4.1.2).
Tipurile de sisteme de filtrare des utilizate sunt:
Filtru pentru granule medii, sau filtrul de nisip, ce se folosete foarte mult ca aparat de
tratare a apei reziduale (mediul de lucru al filtrelor de nisip nu trebuie s fie literalmente nisip),
este utilizat n principal pentru coninuturi sczute de solide.
Filtru cilindric/rotativ gravitaional, folosit pentru tratarea apelor de canalizare i
ndeprtarea lamului activat, eficiena sa depinznd de structura sitei.
Filtru vid rotativ, corespunztor filtrrii stratului de acoperire, este folosit pentru
deshidratarea lamului uleios i de-emulsificarea scursurilor petroliere.
Filtru cu membran (vezi Seciunea 3.3.4.1.5.)
Pres cu filtru cu band care este utilizat foarte mult pentru deshidratarea lamului, ns i
pentru operaiuni de separare lichid/solid.
Prese cu filtre care sunt de obicei folosite pentru deshidratarea lamului, ns i pentru
operaiunile lichid/solid, potrivite pentru coninuturi ridicate de solid.
Filtrele de nisip sunt alctuite dintr-un strat filtrant al granulelor medii cu flux descendent sau
ascendent. Stratul filtrant poate fi mono- sau multi-mediu. Operaia poate fi semi-continu
filtrarea i splarea n contracurent aprnd secvenial sau continu filtrarea i splarea
funcionnd simultan. Diferena principal ntre cele dou moduri de operare este:
Filtrele de nisip cu funcionare semi-continu sunt pornite pn la pragul de turbiditate,
moment n care coninutul de solid din efluent ncepe s creasc, sau pn la pierderea de
sarcin limitatoare.
Filtre de nisip cu funcionare continu nu au prag de turbiditate sau pierdere de sarcin
terminal.
Filtrele de nisip funcioneaz fie cu ajutorul forei gravitaionale sau cu ajutorul unei fore de
presiune aplicat. Sunt prezentate unele exemple n Figura 3.14 [cww/tm/4] pentru un curent
descendent multi-mediu convenional, pentru filtru cu flux gravitaional i n Figura 3.15
[cww/tm/4] pentru filtru presurizat.
Filtrele cilindrice sunt alctuite dintr-un cilindru pe care suprafaa de filtrare este izolat. Ele
sunt folosite fie ca filtre cilindrice gravitaionale ce pot fi ncrcate pe dinuntru sau pe din afar
sau ca filtru cu vid rotativ cu interiorul sau cu exteriorul cilindrului nchis i conectat la o
pomp de vid. Stratul de colmatare este ndeprtat de pe cilindru prin diferite metode. Un
exemplu este prezentat n Figura 3.16 [cww/tm/132].
Presele cu filtre cu benzi i presele doar cu filtre, considerate drept construcii tipice de
deshidratare a lamului, sunt descrise n Seciunea 3.4.1.
Mediul filtrului poate fi caracterizat dup anumite criterii de tipul [cww/tm/132]:
Dimensiunea seciunii, adic mrimea particulei ce poate s treac prin mediul de filtrare
Permeabilitatea, o permeabilitate crescut este caracterizat de o cdere de presiune sczut
Stabilitatea chimic, privitor la produsul filtrat
Tendina de blocare, n special pentru produsele textile din filtrarea materialului aglomerat
Tria mecanic n relaie cu ncrcrile impuse n aerul insuflat invers sau n micarea
pnzei pentru filtru
Suprafa lucioas pentru facilitarea ndeprtrii materialului aglomeratl.

Waste Water and Waste Gas Treatment

79

Capitolul 3

Nivelul efluentului
in timpul filtrarii
Nivelul apei in
timpull spalarii in
contra curent
Rigola pentru apa
de spalare

Afluent
Nisip
Efluentul
de drenare

Scurgere

Aer

Pietris

Apa de spalare in
contra curent (de
obicei efluent
secundar filtrat si
clorinat)

Sistem de
control
Sistem sub drenaj

Figura 3.14: Filtru multi-mediu pentru fluxul descendent convenional

Taler
Suprafata de filtrare
Afluent
Distribuitor
si laterale
Efluent
Robinet
pentru
prelevare

Mediu de filtrare

Pietris

Umplutura de ciment

Figura 3.15: Filtru sub presiune


80

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Evacuare depunere
Filtrat

Slam

Figura 3.16: Filtru rotativ sub vid


a Zona deshidratare, b Valva rotativa, c Zona sedimenatre, d Zona extragere

Suspensiile alctuite din solide relativ fine, moi sau compresibile, adeseori blocheaz mediul de
filtrare dac aceast blocare nu este prevenit prin ajutoare de filtrare, adic material uor
granular filtrabil. Aceste ajutoare formeaz un strat permeabil peste produsul filtrat i n acelai
timp duce la ndeplinire funciile unui material aglomerat nedens al filtrului. Particulele reinute
sunt depozitate pe acest ajutor de filtrare. Exemple de ajutoare de filtrare sunt
[cww/tm/132]:
Diatomit
Perlite (roc vulcanic)
Roc Fuller
Sticl pisat
Preparri ale crbunilor
Fibre de celuloz
Celuloz de lemn
Past de hrtie
Celuloz din trestie de zahr
Talc
Plasticuri
Ajutoarele de filtrare sunt utilizate n pre-depunere, adic un strat din acest ajutor de filtrare este
depus pe mediul de filtrare nainte de a ncepe filtrarea. n timpul filtrrii este adugat n mod
continuu la lam pentru a menine raportul necesar pentru o filtrare eficient i corect.
Aplicare
n tratarea apelor reziduale filtrarea este frecvent utilizat ca etap de separare final dup
procesul de sedimentare (vezi Seciunea 3.3.4.1.2) sau dup flotaie (vezi Seciunea 3.3.4.1.3),
dac se dorete apariia emisiilor de particule, de exemplu:
Separarea floculatorului, a hidroxizilor metalelor grele, etc., dup sedimentare pentru a se
conforma cerinelor impuse n privina deversrilor
ndeprtarea lamului activat dup WWTP-ul central, pe lng sedimentare, pentru
mbuntirea calitii efluentului apei reziduale tratate biologic
Deshidratarea lamului, flotantului, etc.
Recuperarea uleiului liber cu ajutorul filtrelor cilindrice rotative i a adaosurilor de polimeri
Limite i restricii n aplicare:
Waste Water and Waste Gas Treatment

81

Capitolul 3

Coloizi, emulsii

Limite i restricii
Nu pot fi separate fr tratare chimic adiional

Produs final dispersat, sau


solide de lam

Pot bloca mediul de filtrare, dac nu se utilizeaz ajutoare


pentru filtrat

Avantaje i Dezavantaje
Avantaje
Eficien a separrii ridicat
Poluanii, alii dect solidele suspendate,
cum ar fi uleiul, pot fi ndeprtai n anumite
condiii
Funcionare ntr-o varietate de condiii

Dezavantaje
Procesele de colmatare i depunere sunt
posibile cu ajutorul filtrelor de nisip semicontinue
Sprturile pot cauza poluri adiionale ale
efluentului

Nivelurile de emisii ce pot fi atinse / Randamente


Parametrii

Randament
[%]

Nivel de emisie
[mg/l]
<10 mg/l

TSS
5099.99 1
Ulei

Floculantul lamului
activat
Filtru de nisip, ce depinde
de ajutoarele aduse
filtrrii

<5 mg/l

Dup precipitare, vezi


Seciunea 3.3.4.2.1.

Metale grele
1

Observatii

[cww/tm/128]

Efecte inter-media
Cnd filtrul granular, de exemplu filtru de nisip, este utilizat, materialul splat n contracurent
este n mod normal recirculat spre procesul de la care provine, de exemplu spre rezervorul
pentru sedimentare sau bazinul pentru lamul activat din cadrul WWTP-ului biologic. Reziduul
provenit de la alte tipuri de filtre (filtru cilindric, filtrul cu band, etc.) poate fi fie reciclat sau
trebuie deversat sub form de deeu sau este supus unei tratri ulterioare.
Filtrarea nisipului, luat ca exemplu de filtrare a stratului n profunzime necesit splarea n
contracurent mai puin dect filtrarea pojghiei depuse (filtre cilindrice, cu band) i astfel este o
necesitate mai redus de ap pentru splare n contracurent. Din aceast cauz, ultimul tip de
filtrare se aplic n tratarea apei reziduale doar n cazuri excepionale (exemple sunt oferite mai
sus n acest capitol) [cww/tm/132].
Sunt consumabile:
Consumabile
Ap
pentru
splare
contracurent
Ap pentru generare de vid
Ajutoare ale filtrului
Energie [kWh/1000 m3]
Variatia presiunii

Filtru de nisip

Filtru cilindric

Echipamentul pentru funcionare poate fi o surs relevant de zgomot care poate fi controlat
prin mprejmuirea (capsularea) surselor principale.
82

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Dac substanele mirositoare se elibereaz, s-ar putea s fie necesare dispozitive nchise. Filtre
sub presiune i presele cu filtre sunt amplasate n vase (recipiente) nchise, iar aerul expulzat
este canalizat spre un sistem de epurare a gazului.
Monitorizare
Pentru a asigura o funcionare corect trebuie monitorizat turbiditatea efluentului filtrului
pentru a identifica problemele sau executarea unei sprturi n filtrul de nisip semi-continuu.
Cderea de presiune trebuie s fie nregistrat pentru a indica colmatarea sau pornirea.
Situaia economic

Filtru de nisip 1
1

Rata
fluxului
[m3/h]

Costuri de
capital
[milioane]

Costuri de
funcionare
(operare)

100

BEF 4

BEF 2/m3

[cmm/tm/128]

3.3.4.1.5

Microfiltrarea i ultrafiltrarea

Descriere
Microfiltrarea (MF) i Ultrafiltrarea (UF) sunt procese tehnologice bazate pe utilizarea
membranei, procese care segregheaz un lichid, ce trece printr-o membran, n permeant, care
trece de membran, i n concentrat, care este reinut. Fora conductoare a procesului este
diferena de presiune de-a lungul membranei. Ambele sunt tehnici de filtrare complexe i
speciale, fiind deja menionate n capitolul precedent.
Membranele folosite pentru MF i pentru UF sunt membrane tip por ce funcioneaz ca nite
site. Solventul i particulele de mrime molecular pot trece prin pori, n timp ce particulele
suspendate, particulele coloidale, bacteriile, viruii i chiar i macromoleculele mari sunt
reinute.
Caracteristicile tipice sunt prezentate n Tabelul 3.3.
Parametru
Diametrul porului [m]1
Presiune de funcionare
[Mpa]2
Mrime prag

Microfiltrare

Ultrafiltrare

0.1-1

0.0010.1

0.020.5

0.21

>100, include

i bacteriile

10-100, include

macromolecule,
virui, particule colodiale

1000100000 g/mol pentru solutii

Flux permeabil
[l m-2 h-1]
Viteza fluxului de ntretiere
[m/s]
Tipul de membran3

Configuraia membranei3

1
2
3

501000

<100

2-6

1-6

Ceramic sau polimeric


simetric, 10 150 m n
grosime
Bobinat n spirale
Fibre tubulare
Tubular

Ceramic sau polimeric asimetric


Bobinat n spirale
Fibre tubulare
Tubular

[cww/tm/27]
[cww/tm/132]
[cww/tm/93]

Tabelul 3.3: Caracteristicile Microfiltrrii (MF) i Ultrafiltrarrii (UF)


Waste Water and Waste Gas Treatment

83

Capitolul 3

Membranele pentru MF i pentru UF sunt disponibile n game diferite de materiale i de


configuraii. Modificarea optim pentru o aplicaie special va depinde de natura apei reziduale,
de vreme ce diferite materiale au rezistene variabile la substanele dizolvate.
Materialele din care sunt alctuite membranele pentru MF sunt, de exemplu:
Fibr de sticl
Policarbonai
PVDF (poli florur de viniliden)
Acetat de celuloz
Poliamide
Materialele potrivite pentru UF sunt de obicei polimerii organici, de exemplu:
Acetat de celuloz
Poliamide
Poliimide
Policarbonai
Policlorur de vinil
Polisulfoni
Polietersulfon
Poliacetat
Copolimeri ai acrilonitrilului i a clorurii de vinil
Compleci polielectrolitici
Alcool polivinilic legat ntre catene sau poliacrilai.
Membranele PVDF au avantajul c pot fi curate cu acizi puternici, sod caustic i nlbitori.
Procesul de filtrare prin membran este de obicei aplicat cu ajutorul unui flux tangenial, adic
fluxul permeabil este direcionat perpendicular spre fluxul de alimentare. Impuritile rmn n
alimentare care, reducndu-se n volum, prsete sistemul membranei sub form de flux de
reziduu concentrat.
Ar trebui s fie disponibile pentru concentrat amenajri pentru depozitare.
Aplicare
Filtrarea prin membran (MF i UF) este aplicat cnd se dorete o ap rezidual fr solide n
instalatiile de dupa proces, de exemplu osmoza invers sau ndeprtarea complet a agenilor
contaminani de tipul metalelor grele. Alegerea ntre MF i UF depinde de mrimea particulei.
Aplicaiile MF obinuite includ [cww/tm/93, cww/tm/67a]:
Procese de degresare
Recuperarea particulelor metalice
Metalizarea n tratarea apei reziduale
Separarea amului dup etapa prelucrrii lamului activat din WWTP-ul central biologic,
nlocuind un proces de decantare secundar (proces ce folosete membran activat), dei UF
poate fi de asemenea utilizat.
Aplicaiile UF obinuite includ:
ndeprtarea poluanilor degradabili non-toxici cum ar fi proteinele i ali compui
macromoleculari i componente nedegradabile toxice, de exemplu coloranii i vopselele, care
au mase moleculare mai mari de 1000.
Segregarea emulsiilor ulei/ap
Separarea metalelor grele dup complexare sau precipiatre
Separarea componentelor nedegradabile uor din efluenii de tratare din canalizare care mai
apoi vor fi reciclate n stadiul biologic
Etap de pretratare nainte de osmoza invers sau de schimbul de ion

84

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Restricii i limite aplicative:


Limitari / restrictii

Materialul
membranei

Vulnerabil la atacuri chimice, depinznd de coninutul apei


reziduale

Avantaje i Dezavantaje
Avantaje
Dezavantaje
Eficiena separrii ridicat
Procesele de colmatare, depunere i
Sisteme modulare, adic sunt flexibile n cimentare sunt posibile.
exploatare
Compactarea are loc n prezena
emolienilor
Presiune ridicat a funcionrii, rezultnd
astfel nevoie de energie ridicat pentru
pompare
Nu exist stabilitate mecanic
Nivelurile de emisii ce pot fi atinse / Randamente
Parametru

Performan
[%]

Nivelul
emisiei
[mg/l]

aprox 100

Aroape de 0

TSS
COD
Metale grele

Observaii

Vezi sectiunea 3.3.4.2.1

Efecte inter-media
Efecte de-a lungul mediului
Tratarea cu ajutorul membranelor produce un reziduu (concentrat) n procent de aproximativ
10% din volumul original de alimentare, n care substanele int sunt prezente n concentraii
de aproximativ 10 mai mari dect concentraia lor din fluxul de alimentare iniial. O evaluare
trebuie fcut pentru a se ti dac acest reziduu poate fi ndeprtat.
n cazul substanelor organice suspendate creterea concentraiei ar putea s mbunteasc
condiiile necesare procesului oxidant subsecvent de distrugere. n cazul substanelor
anorganice suspendate, etapa concentrrii poate fi utilizat ca parte a procesului de recuperare.
n ambele cazuri, apa permeabil dintr-un proces ce folosete o membran are potenialul de a fi
re-utilizat sau reciclat n cadrul procesului tehnologic industrial, reducndu-se astfel
alimentarea cu ap i deversarea.
Consumabile ar fi:
Consumabile

MF

UF
-

Material pentru membran


Produse chimice (antidepunere,
antistratificare, splare n
contracurent, etc.)
3

Energie [kWh/m ]
Variatie de presiune

2-20 1
vezi Tabelul 3.3

1-10
vezi Tabelul 3.3

Pare surprinztor faptul c MF, procesul cu cea mai mic cdere de


presiune, consum mai mult energie dect procesele cu cdere de presiune
ridicat. n cadrul MF, i n mai mic msur UF, acest fenomen este
extrem de sever i rezult ntr-un declin drastic al fluxului [cww/tm/161].
1

Waste Water and Waste Gas Treatment

85

Capitolul 3

Consumul de energie este direct legat de rata fluxului tangenial i de necesarul de presiune. n
general este asociat cu meninerea unei dinamici minime de aproximativ 2 m/s de-a lungul
suprafeei membranei.
O surs de zgomot este echipamentul de pompare ce poate fi izolat (inchis).
Monitorizare
Pentru a asigura funcionare corespunztoare, diferena de presiune de-a lungul membranei
trebuie monitorizat continuu.
Situaia economic
Rata
fluxului
[m3/h]

Costuri de capital
GBP 4001500
per m2 de

MF

Costuri de
nlocuire
GBP 80350 1 per
m2 de membran a

BEF 40000 2
per m2 de

membran

UF

membran a

GBP 4001500
2
per m de

Costuri de
operare

BEF 2-200 2 per


m3 de ap

rezidual

membran a
BEF 60000-200000
per m2 de

1
GBP 80350 per
2
a
m de membran

membran b
pentru fibre cilindrice, membrane ceramice sau spiralate
b
membrane organice cu coeficient sczut, membrane anorganice cu coeficient ridicat
1
[cww/tm/93]
2
[cww/tm/128]
a

Costurile de capital, inclusiv amenajrile pentru curire automat, pot fi mprite aproximativ
dup cum urmeaz [cww/tm/93]:
Pompe
30%
Componente ale membranei ce pot fi nlocuite 20%
Module ale membranei (carcase)
10%
Sisteme de conducte, valve, cadre
20%
Sistemul de control
15%
Altele
5%
Costurile de funcionare [cww/tm/93] sunt derivate din:
Costul energiei folosite la meninerea presiunii hidrostatice i a ratei fluxului sistemelor
Durata de viai ateptat a membranei
Regimul necesar pentru curare
Factori specifici amplasamentului, cum ar fi, de exemplu, necesarul de for de munc.
O clasificare ar putea arta aproximativ aa [cww/tm/93]:
Componente ce pot fi nlocuite ale membranei 35 50%
Curire
12 35%
Energie
15 20%
For de munc
15 18%

86

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

3.3.4.1.6

Separare Ulei-Ap

Descriere
Separarea uleiului i a apei i ndeprtarea subsecvent a uleiului poate fi divizat n:
Separare gravitaional a uleiului liber, folosind echipamente speciale de separare
Dezemulsionare, folosind produse chimice pentru dezemulsionare, cum ar fi:
- Sruri metalice polivalente, cum ar fi: alaunul, triclorur de aluminiu, clorur
feroas, sulfat de fier
- Acizi mineralieri de tipul: acidului sulfuric, clorhidric, azotic
- Adsorbani, de tipul: argilei pulverizate, apei de var
- Polimeri organici, de tipul: poliaminelor, poliacrilailor, i o etap subsecvent
de dezemulsificare a uleiului prin coagulare/floculare i flotaie prin aer (vezi
seciunea 3.3.4.1.3).
Separatorii ulei-ap cei mai ntlnii sunt:
Separatorul Institutului American al Petrolului (API) este cel mai simplu tip de
separator, fiind alctuit dintr-un bazin rectangular deschis i un transportor cu raclete, ultimul
ducnd lamul la fosa de colectare i uleiul la dispozitivul de ndeprtare a spumei (de
separare) care este capabil s preia cantiti mari de lam petrolier (vezi Figura 3.17
[cww/tm/91])
Interceptor cu plci paralele (PPI) dup cum spune i denumirea sa este echipat cu plci
paralele fa de curent care mresc aria active foarte mult i cu un dispozitiv de ndeprtare a
spumei care nu poate intercepta cantiti mari de lam (vezi Figura 3.18 [cww/tm/91])
Interceptor cu plci ondulate (CPI) echipat cu pachete de plci ondulate plasate n
contracurent i cu un dispozitiv de ndeprtare a spumei pentru ulei care nu poate intercepta
cantiti mari de lam, dar avnd o eficien a separrii bune (vezi Figura 3.19
[cww/tm/91]).

Dig
reglabil
efluent

Unitate de
actionare

Racleta rotativa
pentru crusta

afluent

Nivelul apei
deflector

Adancime variabila a
apei
Colector mobil
sina

Conducta de namol
Palnie namol

Figura 3.17: Separatorul Institutului American al Petrolului (Separator API)

Pentru a colecta uleiul i pentru al ndeprta fie prin recuperare, fie prin tratare ulterioar, se
utilizeaz cteva tipuri de echipamente de separare:
Separatoare cu conducte fixe
Separatoare cu canale rotative
Separatoare cu tambur sau disc rotativ.
Sunt necesare depozite pentru uleiul separat i pentru lam dac nu se poate recicla imediat
uleiul.

Waste Water and Waste Gas Treatment

87

Capitolul 3
Racleta de ulei

Ulei separat

Opritor ulei
Clapeta
iesire

Amestec
de afluent
apa - ulei

de

Efluent
de
apa curata

Drenaj
Drenaj
Ansamblu de placi de
fuzionare

Clapeta intrare

Figura 3.18: Interceptor cu plci paralele (PPI)

Clapeta
reglabila de
iesire

Racleta de ulei

Strat ulei
Globule ulei

Intrare reglabila a
apei

Intrare
Ciment
Iesire
Canal de iesire a
apei curate

Ciment

Sediment

Captare sedimente

Ansamblu de placi ce contine 24


sau 48 placi paralele, ondulate

Namol

Groapa de
namol

Figura 3.19: Interceptor placi ondulate (CPI)

Aplicare
Separarea ulei-ap se aplic pentru ndeprtarea uleiului i a altor lichide insolubile mai uoare
dect mediul apos al apei reziduale, n principal n cadrul amplasamentelor petrochimice i a
rafinriilor. n mod normal nu este un proces singular, el fiind urmat de flotaie (IAF sau DAF),
ajutat de coagulare/floculare (vezi Seciunea 3.3.4.1.3.). API este folosit de asemenea ca un
dispozitiv de control pentru a proteja utilajele situate dupa proces mpotriva resturilor uleioase
(petroliere), care pot aprea, spre exemplu, dintr-o defeciune n funcionare, n timp ce PPI i
CPI prezint o mai mare eficien n ceea ce nseamn ndeprtarea picturilor mici de ulei.
Avantaje i Dezavantaje
Avantaje

Uleiul poate fi recuperat i reciclat n cadrul


unitilor de proces

Cretere a eficienei n ordinea API PPI CPI


n privina ndeprtrii picturilor mici de ulei i
a raportului suprafeelor active de suprafa /
subteran

88

Dezavantaje

Numai API-ul poate intercepta cantiti mari de


lam alctuit din ulei liber i solide (cum este cazul
situaiilor de urgen)

n situaia PPI-ului i a CPI-ului plcile se pot


murdri crescnd astfel cerinele n ceea ce
nseamn ntreinerea

Nu se pot separa substanele solubile

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Nivelurile de emisii ce pot fi atinse / Randamente


Parametru

Performan
[%]
9095

Nivelul emisiei
[mg/l]
6-90 mg/l 1
4070 mg/l 2

Oil
Solid

Observaii

API, rafinrie
API, industria chimic

9095

[informaii particulare]
2
[cww/tm/93]

Efecte inter-media
Uleiul separat este de obicei trimis napoi la unitile de preparare, unde este re-utilizat dup
aplicarea unor operaiuni minore de epurare. Dac nu atunci el este considerat reziduu chimic i
trebuie ndeprtat n mod corespunztor alturi de solidele separate.
Separatoarele ulei-ap, cnd nu sunt acoperite, sunt principalii factori determinani ai
eliberrilor VOC-urilor din cadrul sistemelor de tratare ale apei reziduale din care fac parte i
astfel fiind principala surs de miros i riscuri asupra sntii. Acoperirea suprafeei implic o
reducere a eliberrilor VOC-urilor n valoare de 95% [cww/tm/48]. Pe de alt parte, acoperirea
poate cauza probleme n cadrul procesului de separare, iar funcionarea echipamentului nu poate
fi verificat uor. Situaia de la faa locului va determina aplicarea uneia dintre opiuni. Dac
separatorul este acoperit, gazul rezidual trebuie captat spre un sistem de epurare (diminuare)
care s dispun de un sistem adecvat de siguran, cum ar fi azot sub presiune pentru a evita
riscul apariiei exploziei.
Pompele sunt surse de zgomot, ele fiind n mod norma capsulate (nchise) i dispozitivele de
separare sunt i ele surse de zgomot. Unde este cazul, msuri de control trebuie aplicate.
Consumabile ar fi:
API

Consumabil

Nitrogenul din sistemul aflat


sub presiune ce este folosit
drept dispozitiv de
siguran a
Energie [kWh/m3]
a

PPI

CPI

0.05 m/h

fluxul de azot sub form de gaz este relativ la arie [m /(m h)]

Monitorizare
Gura de evacuare trebuie monitorizat vizual n mod regulat pentru a se asigura funcionarea
corect, de exemplu verificarea acumulrilor uleioase. Dispozitivul de separare i ndiguirea
uleiului trebuie supuse ntreinerii permanente.
Situaia economic
Rata fluxului

Costuri de capital

[m /h]

[milioane]

API
PPI

1200

EUR 2.0 1

CPI

100

BEF 210

Costuri de operare

Observaii

3 2

BEF 24 / m
a

costuri for de munc 3 h/zi


[cww/tm/48]
2
[cww/tm/128]
1

Waste Water and Waste Gas Treatment

89

Capitolul 3

3.3.4.2 Ageni contaminatori non-biodegradabili solubili sau inhibitori / Tratare FizicoChimic


Agenii contaminatori ai apei reziduale ce sunt solubili non-biodegradbili sau inhibitori pot fi
mprii n trei clase de compui:
Compui anorganici: sruri sau compui ai metalelor grele
Compui organici ca surs pentru TOC refractar
Compui inhibitori organici sau anorganici care deregleaz procesul biologic din cadrul
unei WWTP biologic.
Compuii anorganici nu sunt afectai de tratarea biologic i au, ca i TOC refractar, tendina s
deregleze procesul biologic din cadrul WWTP-ului biologic. Ambele au de obicei nevoie de
pretratare special n amonte de WWTP-ul central. Operaiunile de pretratare sunt:
Transformri chimice pentru formarea produselor solide care sunt separate ntr-un proces
ulterior, dup cum a fost descris n Seciunea 3.3.4.1 (vezi Seciunea 3.3.4.2.1 i 3.3.4.2.2)
Procese de degradare chimic pentru formarea agenilor contaminani biodegradabili (vezi
Seciunile de la 3.3.4.2.3 la 3.3.4.2.7)
Procese de eliminare fizic (vezi Seciunile de la 3.3.4.2.9 la 3.3.4.2.14)
Procese de incinerare pentru formarea reziduurilor gazoase i solide care pot fi separate de
fluxul de ap rezidual (vezi Seciunea 3.3.4.2.15)
n Germania n cadrul noilor amplasament chimice este o practic obinuit utilizarea
operaiunilor de pretratare (sau n locul lor se aplic msuri integrate in proces) asupra fluxurilor
secundare ce au o ncrcare relevant non-biodegradabil (de exemplu ratele de eliminare TOC
sub 80% i ncrcarea TOC refractar de aproximativ 20 Kg/d, 300 Kg/yard i 1 Kg/ton de
produs, independent de situaia de la faa locului). Asupra celor existente sunt aplicate acele
msuri care pot atinge o performan optim, lund n considerare raportul dintre beneficiile i
costurile implicate de mediu; pentru detalii vezi Seciunea 2.2.1.2.
3.3.4.2.1

Precipitarea

Descriere
Precipitarea este o modalitate de formare chimic a particulelor ce pot fi separate printr-un
proces adiional, cum ar fi sedimentarea (Seciunea 3.3.4.1.2), flotaia prin aer (Seciunea
3.3.4.1.3), filtrarea (Seciunea 3.3.4.1.4) i, dac este nevoie, urmat de MF sau Uf (Seciunea
3.3.4.1.5). Separarea fin prin tehnici de separare cu ajutorul membranei ar putea fi necesare
pentru a proteja instalatiile situate dupa proces sau pentru a preveni deversarea de particule
periculoase . De asemenea, ar putea fi o tehnic util pentru ndeprtarea precipitatelor
coloidale (de exemplu sulfuri ale metalelor grele).
O amenajare pentru precipitare este alctuit n mod normal din unul sau dou recipiente de
amestecare prevzute cu agitatoare, unde este adugat agentul sau sunt adugate alte produse
chimice posibile, apoi un recipient (un rezervor) pentru sedimentare i recipiente pentru
depozitarea agenilor chimici. Dac este nevoie dup cum s-a menionat mai sus sunt aduse
utilaje pentru tratare ulterioar. Recipientul pentru sedimentare ar putea fi nlocuit dupa proces
prin alte sisteme de colectare a lamului.
Produse chimice tipice sedimentrii sunt:
Var (cu ap de var dispozitivele de preparare fac parte din unitatea de tratare) (pentru
metale grele)
Dolomit (magnezit) (pentru metale grele)
Hidroxid de sodiu (pentru metale grele)
90

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Sod calcinat (carbonat de sodiu) (pentru metale grele9


Sruri de calciu (altele dect varul) (pentru sulfai i fluoruri)
Sulfur de sodiu (pentru mercur)
Sulfuri poliorganice (pentru mercur).

Aceste produse chimice sunt adeseori nsoite de floculani pentru a ajuta separarea ulterioar,
floculani de tipul:
Sruri feroase i ferice
Sulfat de aluminiu
Polimeri
Sulfuri poliorganice
Aplicare
Precipitarea se poate aplica n diferite etape de evoluie ale fluxului rezidual, de exemplu:
Direct la surs pentru ndeprtarea mai eficient a metalelor grele pentru a evita diluia
datorat fluxurilor nencrcate.
Ca tehnic de tratare central pentru ndeprtarea fosfailor, sulfurilor i fluorurilor, cu
condiia ca s nu fie de ateptat apariia diluiei inadecvate
Pentru ndeprtarea fosfatului dup etapa biologic din cadrul WWTP-ului central, n care
lamul este colectat n bazinul de decantare final.
Performana avut de separrile lichid/solid ulterioare depind de factori ca pH-ul, calitatea
amestecului, de temperatura sau timpul staionrii n cadrul etapei de precipitare, de condiiile
reale ce se pot descoperi printr-un studiu fcut de la caz la caz.
Limite i restricii n aplicare:
Limite / Restricii
Ajustarea pH-ului

Substane ce formeaz
compleci

Intervalul optim al pH-ului pentru metale grele, fosfai, fluoruri:


pH 9-12,
cnd sunt utilizate sulfurile, hidrogenul sulfurat apare n condiii acide
Pot preveni precipitarea metalelor grele, ca nichelul, cuprul

Avantaje i Dezavantaje
Avantaje
Cu varul drept agent
Prevenia creterii coninutului de sare din apa
rezidual
Creterea capacitii tampon a WWTP-ului
biologic central
mbuntirea sedimentrii lamului
ngroarea lamului
mbuntirea capacitii de deshidratare
mecanic a lamului
Reducerea timpului ciclului deshidratrii
Costuri sczute.
Pentru sulfura de sodiu
Scderea cantitii de lam (aproximativ 30%
n volum, comparat cu tratarea cu var)
Scderea cantitii de produse chimice utilizate
(aproximativ 40%, comparat cu tratarea cu var)
Produce nivele ale metalelor mai sczute n
cadrul efluentului tratat
Nu sunt necesare pre- sau post- tratri
Foarte eficient n ndeprtarea metalelor
dizolvate sau suspendate din fluxul de ap
rezidual
Waste Water and Waste Gas Treatment

Dezavantaje
Cu varul drept agent
Probleme de funcionare asociate cu
manevrarea, depozitarea i alimentarea cu var
[cww/tm/4]
Creterea cantitii de lam datorit excesului
de hidroxid de calciu
Probleme de ntreinere [cww/tm/4].

Pentru sulfura de sodiu


Generarea de hidrogen sulfurat n momentul n
care doza devine acidic din cauza unei defeciuni.
Probleme cu mirosurile asociate cu sulfura de
sodiu..

91

Capitolul 3
Nivelurile de emisii ce pot fi atinse / Randamente
Parametru

Nivelul emisiei
[mg/l]

Agent

Observaii

Mercur
Cadmiu
Cupru
Nichel
Plumb
Crom (III)
Crom (VI)
Zinc
Staniu
Aluminiu
Fier (III)
Fier (II)
Sulfur
Fosfat
Fluorur
Nivelele ce pot fi atinse pentru metale grele variaz foarte mult, n funcie de o situaie particular, cum ar
fi:
ndeprtarea unei singure specii de metal greu din matricea apei reziduale anorganice
ndeprtarea mixturii de metale grele din matricea apei reziduale anorganice
ndeprtarea metalelor grele din matricea apei reziduale organice cu tendin spre formarea de
compleci metalici, de exemplu ageni colorani.
n momentul elaborrii acestei lucrri, informaia necesar pentru completarea tabelului de mai sus nu era
disponibil.
Efecte de-a lungul mediului
Precipitanii de obicei trebuie s fie ndeprtai sub form de lam. Adeseori acest lam este reziduu
chimic, cel puin dac sunt implicate metalele grele. Acest reziduu ar putea conine carbonai, fluoruri,
hidroxizi (oxizi), fosfai, sulfai, sulfuri ale metalelor grele.
Sunt surse de zgomot: pompele i amenajrile instituite pentru ndeprtarea lamului. Msuri
corespunztoare pentru controlul zgomotului trebuie luate.
Dac este de ateptat apariia substanelor volatile i mirositoare, precipitarea trebuie aplicat n
recipiente nchise sau n bazine acoperite prevzute cu conducte care duc la amenajrile pentru epurarea
gazului.
Consumabile ar fi:
Consumabile
Agent pentru precipitare (var, magnezit,
sruri ferice sau feroase, sulfat feros /
sulfur de sodiu, sulfat de aluminiu,
polimeri, sulfuri poliorganice)
Energie [kWh/m3]

Cantitate
Depinde de ncrcarea
cu agent contaminant

Monitorizare
n timpul procesului de precipitare valoarea pH-ului i dozajul agenilor, floculanilor i/sau a
coagulanilor trebuie ajustate cu grij.
Situaia economic
Tip de cost

Costuri

Rata fluxului

Observaii

[m /h]
Costuri de capital
Costuri de operare (funcionare)

92

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

3.3.4.2.2

Cristalizarea

Descriere
Cristalizarea este strns legat de precipitare. n opoziie cu aceasta, precipitatul nu se formeaz prin
reacie chimic n cadrul apei reziduale, ns apare pe material mrunt (granular) ca nisipul sau
mineralele, acionnd ntr-un proces tip strat-fluidizat regim de reacie cu granule. Granulele cresc i se
mic spre fundul reactorului. Fora conductoare a procesului este dozajul reactivului i ajustarea pH. Nu
apare lam rezidual. Principiul care st la baza dispozitivului de cristalizare este ilustrat n Figura 3.20
[cww/tm/97].

diametru
efluent

inaltime

Granule pat fluidizat

Injectarea periodica a
granulelor (0.2-0.6 mm)
Eliberarea periodica a
peletilor (1-2 mm)

Duze
injectie

chimicale
afluent

Figura 3.20: Principiul Procesului de Cristalizare

Dispozitivul de cristalizare este alctuit n principal din:


Reactor cilindric prevzut cu influent (flux de intrare) n partea de jos i cu efluentul (flux
de ieire) n partea de sus
Material mrunt (granular), adic granule care pot fi nisip sau minerale din filtre, meninnd
fluidizarea stratului
Sistemul de circulare prevzut cu pomp pentru recirculare.
Viteza influentului de ap rezidual (40 120 m/h) menine stratul de granule ntr-o stare
fluidizat [cww/tm/97]. Condiiile de desfurare ale procesului n partea de jos a reactorului
sunt alese astfel nct s apar o suprasaturaie a srurilor dorite. Stratul fluidizat ofer o
suprafa foarte mare de cristalizare (5000 10000 m2/m3), astfel c, n cadrul unei reacii
rapide i controlate, aproape toi anionii i tot coninutul metalic cristalizeaz pe granule.
Periodic o parte dintre granule este deversat i nlocuit de un nou material mrunt. De obicei
aceast nlocuire are loc odat pe zi.
Principiul de funcionare a sistemului de circulare este amestecarea fluxului de intrare a apei
reziduale cu fluxul de circulare mbogit cu metale i cu anioni n concentraie sczut. Din
cauza sistemului de circulaie reactorul poate lucra mult mai flexibil, de exemplu:
Fluctuaiile din cadrul fluxului de intrare i a compoziiei sunt eliminate uor
Toate tipurile de ap rezidual avnd concentraii n intervalul 10 100000 ppm pot fi
tratate doar prin simpla adaptare a coeficientului circulaiei (ap rezidual mai concentrat
necesit un coeficient de circulare mai mare)
Waste Water and Waste Gas Treatment

93

Capitolul 3

Fluidizarea granulelor este, de asemenea, meninut dac nu este alimentat reactorul cu ap


rezidual.
Dac trebuie ndeplinite standarde foarte stricte, efluentul poate fi cizelat prin filtrare prin
membran sau cu filtru de nisip convenional sau continu. Etapa filtrrii poate fi situat fie n
bucla de circulare, fie aproape de fluxul efluent. Efluentul ete utilizat pentru splarea n
contracurent a filtrelor de nisip convenionale. Materialul adus i care este ndeprtat cu ajutorul
filtrelor este re-dizolvat prin amestecarea cu acid adugat i rentors n reactor. Un exemplu de
proces de cristalizare n producia de produse chimice este prezentat n Figura 3.21
[cww/tm/97].

Aditivi
Rubbercauciucati
additives
Pesticide
Pesticides
Apa
reziduala
Waste
water
Continut
Doarzinc
zinc
Containing: only
Doar
nichel
only nickel
Doartellurium
teleriu
only

CrystalliUtilaj
sation
cristalizare
device

NaOH

Na2CO3

Bunker
Pelletpeleti
bunkers

MnSO4

ZnCO3

NiCO3

MnTeO3

Figura 3.21: Aplicatia multi-funcitonala a cristalizarii intr-o productie chimica

Aplicatia
n majoritatea cazurilor cristalizarea este aplicat pentru ndeprtarea metalelor grele din
fluxurile de ap rezidual i pentru a fi recuperate ulterior pentru a fi utilizate n continuare, ns
fluorurile, fosfaii i sulfaii pot fi de asemenea tratai. Exemple de utilizare n cadrul industriei
chimice sunt [cww/tm/97]:
94

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Recuperarea zincului, nichelului i/sau a telurului n producia de aditivi ai cauciucului,


avnd concentraii la alimentare ntre 50 i 250 ppm.
Recuperarea nichelului i a aluminiului n producia elastomerilor, dispozitivul pentru
cristalizare este amplasat naintea WWTP-ului biologic central, avnd concentraii la alimentare
ntre 50 i 400 ppm pentru nichel i respectiv pentru aluminiu.
n principiu, aproape toate metalele grele, metaloizii i anionii pot fi ndeprtai din toate
tipurile de ape reziduale prin cristalizare. Formarea de granule de sruri este fezabil atunci
cnd solubilitatea srii generate este sczut i metalul sau anionii se cristalizeaz rapid ntr-o
reea cristalin stabil. n timp ce metalele sunt n mod normal extrase drept carbonai, hidroxi
carbonai, hidroxide, sulfuri, fosfai, sulfai, fluoruri, etc., anionii sunt n general ndeprtai sub
form de sruri de calciu [cww/tm/97].
Limite i restricii n aplicare:

Rata fluxului
Coninutul poluant
Capacitatea de
ndeprtare

Limite / restrictii
0.110000 m3/h
10 mg/l100 g/l
Pn la 100 Kg metal/anion pe or pe unitate

Avantaje i Dezavantaje
Avantaje

Dezavantaje

Uniti compacte i flexibile, astfel c este


activat setarea modular i selecia materialelor
foarte bune
Nu se produce lam
Granule fr ap cu puritate ridicat ce
activeaz reciclarea sau re-utilizarea coninutului
de metal n alte sectoare
Recuperarea / Reciclarea materiilor prime
Proces aproape fr reziduuri

Se poate aplica doar componentelor ionice


formnd sruri insolubile sau greu solubile
Reactivii sunt limitai la substanele
nepericuloase
Coninutul total de sare al apei reziduale nu
este micorat

Nivelurile de emisii ce pot fi atinse / Randamente


The main purpose of crystallisation is the abatement or recovery of heavy metals. Achievable
effluent emissions are:
Parametru
Zinc

Nivel emisie
[mg/l]
11

Nichel
1
Telur

Aluminiu
1

11
20 1

Agent

Observaii

Sod
calcinat, sod
caustic
Sod
calcinat, sod
caustic
Sulfat de
magneziu,
sod causti

Alimentare 50-250 mg/l, pH 10

Sulfat, sod
caustic

Alimentare 50-400 mg/l

Alimentare 50-250 mg/l sau 1000


mg/l, pH 10
pH 9, dup filtrare

[cww/tm/97]

Waste Water and Waste Gas Treatment

95

Capitolul 3

Efecte inter-media
Pentru a atinge rezultate satisfctoare n privina ndeprtrii, reactivii necesari formrii
precipitailor sunt n mod normal adugai n supra-doz. Aceasta nseamn c ndeprtarea unei
substane are drept consecin adugarea unui alt compus care nu era prezent n fluxul de ap
rezidual iniial.
n mod normal, nu apare nici deeu i nici lam, de vreve ce srurile precipitate sunt ataate
granulelor. Ele sunt aproape fr impuriti i coninutul lor de ap atinge doar pn la 5-10%
dup uscarea n atmosfer [cww/tm/97]. Astfel c granulele pot fi utilizate pentru a recupera
substanele poluante epurate.
Sunt surse de zgomot: pompele, ce ar putea necesita ngrdire pentru diminuarea zgomotului.
Consumabile ar fi:
Consumabil
Produse chimice necesare cristalizrii
Energie [kWh/m3]

Cantitate

Monitorizare
Parametrii importani ce trebuie controlai sunt:

Fluxul de ap, pentru ca s menin funcional stratul fluidizat


Concentraia / ncrcarea de metale sau de anioni n discuie din influent
Dozajul reactivului, pentru meninerea condiiilor optime cristalizrii
pH, din acelai motiv
Concentraia de metal sau de anioni din efluent

Situaia economic
Situaia economic este [cww/tm/97]:
Tipuri de costuri

Costuria
[USD/Kg]

Observaii

Costuri de capital
Costuri de operare:
Depreciere
Produse chimice
Energie
Personal
ntreinere

325
0.502.50
0.25

n funcie de capacitate
n funcie de concentraie
O or pe zi
3-5% din investiie

Beneficii:
Re-utilizare

96

014.50

Reducerea deeului chimic

28

Reducerea costurilor de
operare pentru precipitare

0.503

Economii n ceea ce privete


investiia fcut pentru
instalatia de precipitare

312

Reducerea taxei de deversare

30-40

n funcie de anion sau de metal


n funcie de concentraia din lam
n cazul pretratrii
n cazul tratrii finale

n cazul tratrii finale

per kg anion sau metal recuperat

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

3.3.4.2.3

Oxidarea chimic

Descriere
Oxidarea chimic este procesul de transformare a poluanilor cu ajutorul agenilor de oxidare
chimic, alii dect oxigenul/aerul sau bacteriile, ns mult mai puin vtmtori sau cu ajutorul
compuilor periculoi i/sau prin componente organice uor biodegradabile i legate cu catene
scurte. Agenii oxidrii chimice sunt, de exemplu:

Clorul
Hipocloritul de calciu sau de sodiu
Bioxidul de clor
Ozonul (cu sau fr iradiere prin UV)
Ap oxigenat / iradiere UV
Ap oxigenat / sruri feroase (agentul lui Fenton).

Operaiuni frecvente legate de oxidarea chimic sunt:


Oxidare prin ozon
Oxidare prin ap oxigenat
Oxidare prin ozon / iradiere UV
Oxidare prin ap oxigenat / iradiere UV
Oxidare prin ozon, ap oxigenat i iradiere UV
Oxidare prin clor, hipoclorit.
Proiectarea unui reactor pentru oxidare depinde de scopul su special:
Procesele de oxidare sunt de obicei aplicate la o presiune de pn la 0,5 MPa [cww/tm/82].
Dac iradierea UV se comport ca un accelerator, echipamentul reactorului trebuie s furnizeze
sursa de iradiere, de exemplu: lamp cu mercur la presiune mic. ntr-un asemenea caz reactorul
este alctuit din tuburi cuarate, transparente la raze UV, reinnd apa rezidual i cu lmpi de
UV n afar sau n interiorul tuburilor cuarate ce vor fi acoperite de apa rezidual.
Dac ozonul este implicat n proces, atunci din cadrul procesului va face parte i un
generator de ozon din cauz c ozonul ca i compus instabil nu poate fi transportat i trebuie
fabricat la faa locului. Condiiile de siguran n manevrarea ozonului sunt stricte.
Folosind apa oxigenat ca agent al oxidrii, un adsorbant GAC (vezi Seciunea 3.3.4.2.9)
este necesar pentru a se elimina agentul n surplus.
Folosirea clorului presupune echipament special, cum ar fi recipiente fabricate din titan.
Instalaii adiionale sunt necesare pentru eliminarea surplusului de clor sau de hipoclorit prin, de
exemplu, sulfit.
Depozitele trebuie construite pentru aceti ageni oxidani, innd cont de pericolul potenial al
acestor substane.
Aplicare
Oxidarea chimic se aplic n mod normal atunci cnd apa rezidual conine contaminani care
nu sunt uor biodegradabili, sau nu sunt deloc biodegradabili (de exemplu componente
anorganice), ce pot deregla procesul fizico-chimic sau biologic n cadrul unei WWTP situata
dupa proces sau au proprieti prea vtmtoare pentru a le permite eliberarea n sistemul de
canalizare obinuit. Exemple ale unor asemenea contaminatori sunt:
Uleiuri i lubrifiani
Fenoli
Hidrocarburi policiclice aromatice (PAH)
Haloizi organici
Waste Water and Waste Gas Treatment

97

Capitolul 3

Colorani (inclusiv agent Fenton)


Pesticide
Cianuri
Sulfuri
Sulfii
Compleci ai metalelor grele

Unii dintre aceti contaminatori sunt biodegradabili ntr-o anumit msur i pot fi tratai n
mod alternativ cu microorganisme special adaptate n acest sens. n aceste cazuri, depinde de
situaiile la nivel local dac se prefer oxidarea chimic celei biologice. Cnd sunt implicate
mici cantiti de ap rezidual sau cnd nu exist biotratare disponibil n cadrul
amplasamentului, oxidarea chimic ar putea fi o metod recomandat pentru tratare n locul
instalrii unei WWTP biologic central.
Reaciile de oxidare cu oxigen activ (ozon, ap oxigenat), adeseori nsoite de iradiere cu raze
UV, sunt utilizate, de exemplu, pentru tratarea scurgerilor de leie de pe terenuri sau pentru
ndeprtarea COD refractar, componentelor mirositoare sau a pigmenilor.
Oxidarea cu ajutorul clorului sau a cloritului de sodiu poate fi utilizat n anumite condiii
pentru ndeprtarea contaminanilor organici, chiar i a haloidelor organice. Un exemplu n
acest sens este Procesul-SOLOX prin care se elimin (la temperatur i presiune ridicate)
COD/TOC i AOX din apa rezidual rezultat din producia epiclorhidrinei. ns folosirea
clorului, hipocloritului, cloritului (sau a compuilor halogenai respectivi) trebuie s fie
examinat cu mare grij n fiecare caz, din cauza riscului generrii haloidelor organice din
coninutul organic al fluxului de ap rezidual.
Limitele i restriciile aplicrii:
Limite / Restricii
Iradiere UV

Turbiditatea ridicat are ca rezultat transmiterea slab a razelor UV

Coninutul de amoniac trebuie s fie sczut, concurnd cu substanele


organice care consum radicalii [cww/tm/27]

Substanele care au tendina de a se depune vor scdea eficiena

Oxidarea incomplet sau formarea unor contaminani intermediari pot


mpiedeca eficiena procesului

Avantaje i Dezavantaje
Avantaje

Dezavantaje

Poate fi tratat apa rezidual avnd concentraii ale

Consum de energie ridicat: generarea ozonului,

COD refractar ntr-un interval de la g/l pn la mai puin

generarea razelor UV, presiune i nclzire pentru

de 1g/l [cww/tm/77]

oxidarea cu clor.

Pot fi tratate substane anorganice.

Necesiti pentru alimentare de nalt calitate.

Pot fi administrate fluctuaiile mari.

Generarea haloidelor organice este posibil, atunci

Timpi mai mici de staionare i astfel volum necesar

cnd compuii halogeni sunt utilizai ca ageni ai oxidrii

al recipientului mai mic (oxidarea cu H2O2 ncepe la


presiune atmosferic i la temperatura camerei dup 6090 de minute [cww/tm/132])

Procesul poate fi combinat cu oricare altul pentru a

se

ajunge

la

rezultate

optime

(adsorbie

GAC,

ndeprtare, biologia lamului activat)

Nivelurile de emisii ce pot fi atinse / Randamente


n cazul apei oxigenate folosite ca agent al oxidrii, eliminarea COD din diferite substane
organice ca efect al utilizrii acesteia este ilustrat n Tabelul 3.4.

98

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Dozaj
H2O2/COD
[%]a

Eliminarea
COD
[%]b

Utilizarea
H2O2
[%]

Morfolina
2-Aminoetanol
Dietilenglicol
Polietilenglicol
Hexametilentetramin
2,4-Difluoro-5-clor-6-metilpirimidin
Feniltrifluoretilcarbamid

100
100
100
100
100
100
80

20
37
45
35
32
30
75

20
37
45
35
32
30
94

Trifluortilditiocarbamat de Amoniu

80

79

99

Substan

a
b

procentajul cantitii stoichiometrice


procentajul valorii iniiale

Tabelul 3.4: EliminareaCOD din diverse substante ca o functie in utilizarea H2O2 [cww/tm/132]

Performane ce pot fi atinse ulterior:


Parametru

Randamentul

Agentul oxidant

Observaii

[%]

TOC
AOX

>90 1

Clor / hipoclorit

Alimentare la aproximativ 1 g/l

80 1

Clor / hipoclorit

Alimentare la aproximativ 40

TOC
mg/l AOX

Ulei
Fenoli
PAH
Cianur
Sulfur
Sulfit
1

[cww/tm/82], SOLOX proces

n momentul n care este tratat ap rezidual ce are componente organice refractare, sarcina
principal este desfacerea acestor componente n compui uor degradabili / mai puin
periculoi. innd cont de acest fapt, sursa cea mai important de informaie n privina
performanelor atinse s-ar putea s nu fie eficiena de ndeprtare a procesului de oxidare ci, mai
degrab, diminuarea general a acestor contaminani, obinut i cu ajutorul proceselor de
tratare precedente i a celor subsecvente (ulterioare).
Efecte inter-media
n timp ce oxidarea cu ajutorul ozonului i/sau a apei oxigenate nu creeaz n mod normal o
problem n transferul din ap n aer sau nspre unitatea de depozitare, folosirea clorului sau a
hipocloritului trebuie s fie validat pentru fiecare aplicaie. Dup cum a mai fost menionat,
clorul i hipocloritul ar putea n contrast cu exemplul procesului SOLOX s genereze
compui organici clorinai care sunt slab degradabili i/sau toxici. Acest lucru poate fi detectat
atunci cnd apa rezidual ncrcat cu compui organici este amestecat cu alte fluxuri care
conin hipoclorit n surplus provenit din etapele anterioare de oxidare. Apa rezidual tratat prin
oxidare cu clor trebuie s fie eliberat de clorur sau hipocloritul aflat n surplus, nainte de a fi
deversat n sistemul general de canalizare.

Waste Water and Waste Gas Treatment

99

Capitolul 3

Consumabile ar fi:
Consumabil
Agent al oxidrii
Agentul ce trebuie s distrug
surplusul oxidant
Energie [kWh/m3]
Pentru producia de ozon [kWh/Kg O3]

Cantitate

99-12 (1-3 wt-% ozon din oxigen; valoarea se


dubleaz cu ajutorul aerului uscat)

Monitorizarea
n timpul procesului de oxidare o monitorizare amnunit a parametrilor de funcionare este
crucial, de exemplu:
pH
potenialul de oxidare i reducere
concentraia de ozon (concentraii ale ozonului de 15 20% din aer sunt extrem de instabile
i au tendina de a se descompune [cww/tm727])
concentraii ale oxigenului (din motive de siguran)
coninutul de oxigen n surplus din efluent
coninutul AOX din efluent, dac ageni care se bazeaz pe clor sunt utilizai.
Situaia economic
Oxidarea chimic nu funcioneaz economic atunci cnd exist concentraii ale contaminanilor
ridicate, din cauz c sunt necesare cantiti mari de agent decontaminator. Procese avansate de
oxidare de tipul:
UV / ap oxigenat
UV / ozon
UV / ap oxigenat / ozon
presupun costuri de capital i de operare ridicate i necesit pretratare a apei reziduale mult mai
extins dect procesele ce folosesc iradiere liber.
Tipul de cost

Costuri

Observaii

Costuri de capital
Costuri de operare

3.3.4.2.4

Oxidare aerului umed

Descriere
Oxidarea aerului umed este reacia cu oxigenul n mediu umed la presiune i temperatur
ridicat. Reacia are loc adeseori n prezena catalizatorilor. Produii de reacie sunt (n funcie
de coninutul apei reziduale):
Monoxid de carbon provenit din coninutul de substane organice
Bioxid de carbon provenit din coninutul de substane organice
Ap provenit din coninutul de substane organice
Azot provenit din hidrazin sau din amoniu/amoniac i din substanele organice ce conin
azot, dac este utilizat catalizator
Azotat din azotit i din substane organice ce conin azot
Amoniu, n absena catalizatorului
(hidrogen) Clorura din cloruri organice
100

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Sulf din sulfuri, sulfite din tiocianai


Fosfat din compui cu coninut fosforic

Pentru o mai bun evaluare a intervalului potenial pentru aplicaiile oxidrii umede, s-a
dovedit c este avantajoas dezvoltarea a dou variante de proces pentru dou condiii diferite
de reacie:

Oxidarea umed la presiune sczut


Oxidarea umed la presiune ridicat.

Diferenele corespunztoare n temperatur i presiune sunt de asemenea asociate cu diferene


importante n cadrul factorilor tehnici ai procesului, n consideraiile luate n privina
materialelor folosite i n carul cerinelor de siguran ale uzinei [cww/tm/132].
Proprieti tipice ale celor dou variante sunt:

Interval temperatur [C]


Interval presiune [Mpa]
Timp de staionare [h]

Presiune
sczut

Presiune ridicat

30200
0.52
0.53

150340
>2
0.5-3

Echipamentele i proiectul necesar oxidrii prin aer umed la presiune sczut sunt [cww/tm/51]:

Vas al reactorului n conformitate cu presiunea i temperatura aplicat, de exemplu:


- O coloan verticale de bule bine amestecate fr amestecare mecanic
- Un reactor orizontal prevzut cu compartimente agitate legate n serie
- Un reactor prevzut cu o camer adnc
- Reactor cu strat nchis, avnd catalizator
Pomp de mare presiune pentru apa rezidual sau pentru transportul lamului
Compresorul necesar furnizrii de aer/oxigen
Separatorul gaz/lichid
Valve pentru reducerea presiunii
Sistemul pentru schimb de cldur prevzut cu amenajri pentru pre-nclzirea apei
reziduale care intr n sistem
Necesarul de materiale pentru piesele de schimb care se nclzesc foarte mult este foarte ridicat.
Echipamentul potrivit pentru temperaturi de pn la 160 C trebuie emailat i cptuit cu PTFE,
piesele metalice care funcioneaz la temperaturi de peste 200 C trebuie s fie fabricate din
titan sau aliaje ale titanului i prevzute cu aprtoare. Necesitile pentru varianta presiune
ridicat sunt pentru zonele nclzite, aliajele titanului speciale i pentru cele reci oel inoxidabil
rezistent la clor [cww/tm/132].
Un exemplu de proces de oxidare umed la presiune sczut este prezentat n Figura 3.22.

Waste Water and Waste Gas Treatment

101

Capitolul 3
Apa uzata bruta
Auxiliare
Catalizatori, acid

Gaz evacuat

Abur

Apa tratata spre epurarea biologica


Figura 3.22: Diagrama de flux a instalatiei Loprox
exploatata la 120 200 C si 0.3 2.0 MPa cu un timp de stationare < 3 h [cww/tm/132]

Aplicatia
Oxidarea prin aer umed se folosete asupra apei reziduale ce conin contaminani care fie nu
sunt biodegradabili uor, fie ar putea deregla procesul biologic din cadrul WWTP-ului sau care
au proprieti mult prea vtmtoare pentru a le permite s fie eliberai ntr-un sistem obinuit
de canalizare. Este de asemenea utilizat i la tratarea lamului (vezi Seciunea 3.4). Substanele
luate n considerare cu precdere pentru aceast tehnic sunt, de exemplu:
Azotitul ce este transformat n azotat n cadrul unui proces de o singur etap la 30 50 C
Sulfitul rezultat din producia de colorani care este transformat n sulfat n cadrul unui
roces n dou etape catalizat omogen la 120 140 C i la 0,6 MPa [cww/tm/132]
Fenolul i derivatele naftenei care sunt transformate la 120 150 C
Hidrocarburi aromatice clorinate care sunt transformate printr-un proces catalizat la 120
190 C,
folosindu-se variante cu presiune sczut, i
Compui nitro organici care sunt transformai n azot
Compui amino organici sau hidrocarburi aromatice ce conin atomi de azot eterogeni care
sunt transformai n amoniac
Compui ai sulfului ce sunt transformai n sulfai
Compui fosforici organici care sunt transformai n fosfai
Compui organici clorinai care sunt transformai n acid clorhidric,
utiliznd varianta cu presiune ridicat.
Exemple de procese de producie n care este aplicat oxidarea prin aer umed [cww/tm/160]:
Producia de colorani i de produse intermediare
Oxidarea sulfonailor aromatici
Producia produselor derivate din fenol i naftol
Producia de hidrocarbuir aromatice.
Oxidarea prin aer umed ar putea de asemenea s nlocuiasc WWTP biologic, dac cantitatea
de ap rezidual este att de mic nct s garanteze n locul unei asemenea uzine dac nu este
disponibil o tratare biologic.
Limite i restricii n aplicare:

102

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3
Limite / Restricii

Concentraia
contaminantului

Fluctuaiile apei
reziduale

Nu exist nici un avantaj pentru concentraii ale COD sczute;


recomandabil pentru concentraii COD ntre 5000 i 50000 mg/l
[cww/tm/160], concentraii ntre 6000 i 8000 mg/l fiind autotermice
[cww/tm/132].

Concentraii peste 100000 mg/l necesit diluie [cww/tm/27]

n ceea ce privete varianta sub presiune ridicat, concentraii COD


peste 50000 mg/l sunt necesare pentru a egala ntreaga necesitate de
energie a procesului [cww/tm/132]

Concentraii de fluoruri conforme cu produsul solubilitii fluorurii de


calciusunt suficiente pentru a declana coroziunea la un pH <5 (varianta
presiune ridicat) [cww/tm/132].

ncrcrile de sruri trebuie s fie minimalizate pe ct posibil, cel


puin n cazul variantei presiune ridicat, din cauza coroziunii
[cww/tm/82], de exemplu [cww/tm/160]:
Sare <150g/l
Clor <50g/l
Fosfat <400mg/l
NH4-N <2,5mg/l
Ca, Fe, Al, Cu <100mg/l
Necesitile de ap rezidual ce trebuie colectate i egalizate n amonte
de amenajrile n care se desfoar oxidarea

Avantaje i Dezavantaje
Avantaje
Ap rezidual cu concentraii COD relativ
ridicate poate fi tratat
Contaminanii anorganici pot fi fie eliminai,
fie transformai n substane mai puin periculoase
Poate fi combinat cu alte metode de tratare

Dezavantaje
Pot fi generate dioxine [cww/tm/82]

Nivelurile de emisii ce pot fi atinse / Randamente


Cnd scopul principal este eliminarea coninutului organic refractar i/sau a inhibitorilor prin
tratare biologic subsecvent, acest lucru se realizeaz cu ajutorul unei abordri n dou etape:

Descompunerea componentelor refractare n compui uor degradabili sau cu caten scurt


Apoi aceast ap rezidual la WWTP biologic (central) situata dupa proces.

Astfel, dovada performanei nu este evaluat doar privind eficiena procesului de oxidare, ci i
prin luarea n considerare a eficienei procesului biologic subsecvent.
n cazul variantei cu presiune sczut, au fost prezentate urmtoarele date:
Parametru

Performan

Observaii

6090 % 1

Exemplu: 85% reducere prin oxidare umed (190C, 2Mpa),


urmat de 90% reducere dup decantarea biologic, n total 98%
reducere COD3

COD
50 % 2
AOX
BOD/COD
Sulfur de sodiu

60>90 1,3
Crescnd de 3la
0.1 to 0.5
<1 mg/l 4

90% dup tratarea biologic


Temperatur de reacie de 190C
Temperatur de reacie de 190C
Concentraia iniial de 30g/l, 160C, 0,9Mpa

[cww/tm/82]
2
[cww/tm/160]
3
[cww/tm/132]
4
[cww/tm/149]

Waste Water and Waste Gas Treatment

103

Capitolul 3

n cazul variantei cu presiune sczut, au fost prezentate urmtoarele date:


Parametru

Randamentul
[%]

COD

99 1

TOC

95

80

AOX
Amine aromatice
Cicluri eterogene de azot
Compui azoici
Acizi nitrosulfonici
Cicluri eterogene de oxigen
Acizi sulfonici ce conin Cl
Acizi aminosulfonici
Acizi aminopolisulfonici
Compui azotici
Compui ai oxigenului
Ap rezidual amestecat
1
2
3

Observaii
initial concentratie 30 g/l, 250 C, 7 MPa
280 C, 12 MPa
280 C, 12 MPa

7683

initial TOC 14.6 g/l, pH 1.1-10, 280-300 C

7792

initial TOC 1.1-14.3 g/l, pH 1.1-10, 280-300 C

9799

initial TOC 13.1 g/l, pH 1.5-10, 280-300 C

7684

initial TOC 14.0 g/l, pH 1.5-10, 280-300 C

8087

initial TOC 52 g/l, pH 11.5, 280-300 C

9093

initial TOC 3.5 g/l, pH 1.6, 280-300 C

8088

initial TOC 20-24 g/l, pH 1.4-2.2, 280-300 C

6465

initial TOC 47.6 g/l, pH 0.5, 280-300 C

9394

initial TOC 6 g/l, pH 9.3, 280-300 C

7581

initial TOC 9.2 g/l, pH 2.2, 280-300 C

7781

initial TOC 11.4 g/l, pH 1.9, 280-300 C

[cww/tm/149]
[cww/tm/160]
[cww/tm/132]

Ca exemplu al aplicrii oxidrii prin aer umed la presiune ridicat asupra concentraiilor sczute
TOC, ndeprtarea pesticidelor este prezentat sub forma [cww/tm/27]:
Contaminant

Concentraia influentului

Concentraia efluentului (fluxul

(fluxul de intrare)

de ieire)

[g/l]

[g/l]

500
21000
18400
3600

<50
<300
291
<100

180

<3.1

Aldrin
DDT
Endosulfan
Endrin
2,4-diclorfenol

Observaii

Efecte inter-media
n condiii grele (adverse), generarea sau regenerarea de dioxine poate aprea, astfel c
reziduurile ar putea avea nevoie de tratare ulterioar. Efluenii provenii din acest proces apoi
i gaze reziduale (monoxid de carbon, hidrocarburi n concentraii sczute trebuie s sufere
tratare dupa proces, de exemplu: tratare biologic, adsorbie sau ndeprtare a apei reziduale,
epurare a gazului, biofiltrare sau oxidare termic/catalitic a gazului rezidual.
Consumabile ar fi:
Consumabil

Cantitate

Aer, oxigen
Energie [kWh/m3]

Consumul de energie depinde de ncrcarea TOC. Cnd coninutul TOC depete intervalul
autotermic, cldura generat poate fi utilizat cu ajutorul dispozitivelor instalate ce folosesc
schimb de cldur.
104

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Monitorizare
De-a lungul ntregului proces o monitorizare amnunit a parametrilor operaionali, de tipul:
presiune, temperatur i coninut de oxigen, este vital pentru a se asigura o funcionare fr
repro
Situaia economic
Tip de cost
Costuri
de
capital
Costuri de
operare
1
2

Costuri

Observaii

DEM 5/m3 1
DEM 2040/m3 1
EUR 1.5/kg TOC 2

la 100 C
la 200 C

[cww/tm/132]
[cww/tm/160]

3.3.4.2.5

Oxidare supercritic in ap (SCWO)

Descriere
SCWO este o aplicaie special a variantei cu presiune ridicat a oxidrii prin aer (vezi
Capitolul 3.3.4.2.4.). reacia de oxidare are loc n zona spercritic a apei, adic la temperaturi de
peste 374 C i presiuni de peste 22,1 MPa. Procesul este ilustrat n Figura 3.23.

Apa rezidual este adus la presiunea supercritic cu ajutorul unei pompe sub presiune
ridicat nainte de a intra n economizator, unde alimentarea este prenclzit de
efluentul reactorului. La pornire sau dac concentraia organic din apa rezidual este
mai mic de 4%, alimentarea trebuie nclzit n continuare pentru a ajunge la intervalul
de temperatur supercritic. Cnd este adugat oxigen n alimentare, temperatura din
reactor va crete la aproximativ 600C.

abur
Steam 1 MPa
CO2, O2, N2
Cooler
racitor
Pressurede
Reducere
release
presiune

Steampe
boiler
Cazan
abur

Apa de
Feed water
alimentare

Gas/liquid
Separator
separator
gaz/lichid

Apa pura
Pure
water

Economiser

Incalzitor

Gas-fired
alimentat cu
heater
gaz

Pompa
apa
Feed alimentare
water pump
400 C

Waste
water
Apa
uzata

Gaz
Gas
Oxygen
Oxigen

Reactor

Rezervor
Tank

27.5 MPa

Oxygen
Vaporizator
vaporiser
oxigen

600 C

Pompa
presiune inalta
High-pressure
pump

Oxygen
pump
Pompa
oxigen

Figura 3.23: Diagrama simplificata a procesului SCWO


Waste Water and Waste Gas Treatment

105

Capitolul 3

Efluentul reactorului curge spre economizor, apoi trece printr-un generator de abur cu
recuperare de cldur i printr-un dispozitiv de rcire a efluentului. La urm o valv de control
scade presiunea efluentului la condiiile atmosferice, iar lichidul i gazul sunt separate.
Coninutul organic din apa rezidual este redus la dioxidul de carbon, ap i azot.
Caracteristicile SCWO sunt:
Solubilitate complet a compuilor organici n apa supercritic.
Precipitare complet a solidelor anorganice, cum ar fi srurile.
Timpii de reacie necesari unei distrugeri complete se situeaz ntre 30 i 60 de secunde,
depinznd foarte mult de temperatura de reacie.
Reacia se desfoar la aproximativ 25MPa i la 400-600C
Transformare complet a coninutului organic, adic:
- Carbonul organic este transformat n bioxid de carbon
- Azotul organic i anorganic este transformat n azot sub form de gaz
- Halogenii organici i anorganici sunt transformai n acidul corespondent
- Sulful organic i anorganic este transformat n acid sulfuric
Distrugere a solidelor volatile
Oxidarea metalelor grele pn la starea de oxidare a lor cea mai ridicat.
Separarea tuturor substanelor inerte drept cenu fin, ce nu mai poate fi dezalcanizat
Aplicare
SCWO se aplic asupra agenilor contaminani care au o biodegradabilitate sczut i/sau o
toxicitate ridicat, din cadrul industriei chimice, petrochimice i farmaceutice. Distruge de
asemenea dioxinele i PCB (bifenili policlorinai), n timp ce intervalul de temperatur relativ
sczut de 400-600 C face ca s fie improbabil producerea NOx (adic, oxizii de azot,
excluznd N2O).
Un alt domeniu de aplicare a SCWO este tratarea lamului industrial i municipal, pentru a se
distruge compuii organici toxici, inclusiv dioxinele.
Avantaje i Dezavantaje
Avantaje
Tot coninutul organic, fr a conta proprietile sale,
este distrus
Eficien a diatrugerii foarte ridicat la temperaturi
relativ mici, neavnd ca rezultat emisii de oxizi ai
azotului.
Nu sunt generate dioxine.
Timp foarte scurt de reacie, care are ca rezultat timpi
de staionare mai mici i astfel un volum al reactorului
redus.
Poate fi combinat cu alte tratri dupa proces.

Dezavantaje
Urme de gaz ilariant (N2O) i
de acid acetic pot fi descoperite.
Solidele
anorganice
se
precipiteaz i pot cauza coroziune.

Nivelurile de emisii ce pot fi atinse / Randamente


Parametru

Randamentul
Observaii
[%]
Compui organici
>99
1,2,4 Triclorbenzen
99,991
495C, 3,6min
4,4 Diclorbifenil
>99,991
500C, 4,4min
DDT
>99,991
505C, 3,7min
106

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

PCB 1234
PCB 1254
Dioxina
1
[cww/tm/27]

99,991
99,991
>99,991

510C, 3,7min
505C, 3,7min
574C, 3,7min

Efecte inter-media
n funcie de influentul de ap rezidual, efluentul gazos conine urme de gaz ilariant i de acid
acetic generate de proces, ns i haloizi de hidrogen sub form de produi ai degradrii
haloizilor organici, care trebuie tratai n amenajrile de tratare a gazului rezidual dupa proces.
Solidele anorganice trebuie deversate dac nu pot fi reciclate sau utilizate n alt parte.
Instalaia este o surs de zgomot, din cauza generrii presiunii necesare. Pentru a diminua
zgomotul, echipamentul trebuie mprejmuit (nchis).
Consumabile ar fi:
Consumabil

Cantitate

Aer, oxigen
Energie [kWh/m3]
Monitorizare
De-a lungul ntregului proces, o monitorizare amnunit a parametrilor de operare, ca
presiunea, temperatura i coninutul de oxigen, va putea furniza informaii n privina
funcionrii corecte.
Situaia economic
Tipul de cost
Costuri de capital
Costuri de operare

3.3.4.2.6

Costuri

Observaii

Reducerea chimic

Descriere
Reducerea chimic este transformarea poluanilor cu ajutorul agenilor de reducere chimic n
compui similari, dar mai puin vtmtori sau mai puini periculoi. Ageni obinuii ai
reducerii sunt, de exemplu:
Bioxid de sulf
Sulfit/Metabisulfit acid de sodiu
Sulfat feros
Sulfur de sodiu i sulfur acid de sodiu
Ureea sau acidul amidosulfonic (la un pH sczut).
Sunt pui n contact cu speciile reziduale n avnd concentraii i pH corespunztoare.
Reducerea chimic are n mod normal ca rezultat produse care pot fi tratate mai uor n cadrul
construciilor amenajate pentru tratare dupa proces, prin precipitarea chimic. Proiectul unui
reactor pentru tratare depinde de scopul pentru care este utilizat. Principala component este un
reactor prevzut cu un rezervor (recipient) agitat continuu (CSTR), construit anterior n
conformitate cu cerinele de proces, de exemplu: din material rezistent la presiune i coroziune
sau acoperit i prevzut cu conducte pentru emanaiile gazoase. Instalaii adiionale ar trebui
furnizate pentru eliminarea agentul de reducere aflat n surplus, de exemplu hipocloritul sau apa
oxigenat pentru a transforma prin oxidare sulfitul n sulfat. Modificri ale proiectului i a
Waste Water and Waste Gas Treatment

107

Capitolul 3

parametrilor de operare, de exemplu prin controlul potenialului de reducere oxidare (ORP) i a


pH-ului, ar putea uura rezolvarea acestei probleme. Uzinele ce folosesc reducerea chimic nu
trebuie s fie sofisticate i scumpe n mod special. Acolo unde prepararea continu/automatizat
se potrivete, costurile de capital ar putea fi ridicate, ns sunt n mod normal compensate de
costurile de operare care sunt mai mici. Procesul este executat n cadrul unor uniti complet
automatizate acionate prin monitorizarea unui parametru de indicare-surogat, de obicei ORP-ul.
Sunt necesare depozite pentru agenii de reducere, innd cont de pericolul potenial al acestor
substane.
Aplicare
Reducerea chimic se aplic asupra apei reziduale ce conine contaminani care nu sunt uor de
ndeprtat sau care au proprieti prea vtmtoare pentru a fi permis eliberarea lor n sistemul
obinuit de canalizare. Contaminanii care sunt vizai sunt compuii anorganici; este mai puin
eficient cu compuii organici.
Exemple ale unor asemenea contaminani:
Crom (VI), ce este redus la Crom (III)
Clor i hipoclorit, care sunt redui la clorur
Apa oxigenat, care este redus la ap i oxigen
Azotitul (nitritul), folosind ureea sau acidul amidosulfonic la un pH mic
Operaiunea de dupa proces care se desfoar constant n conexiune cu reducerea chimic este
precipitarea chimic.
Limite i restricii n aplicare:
Substane
pH, ORP
Condiii
reacie

Limite / Restricii
Numrul substanelor anorganice afectate este limitat
Performana depinde foarte mult de pH sau de ORP, astfel c este necesar
(esenial chiar) un control strict al acestor parametrii
de Este necesar o agitare bun

Avantaje i Dezavantaje
Avantaje
Dezavantaje
Apa rezidual poate fi tratat, ea putnd avea un Formarea de gaze este ceva obinuit;
interval al concentraiilor mare (de la cteva g/l pn cu sulfuri, generarea de hidrogen
la mai puin de 1 mg/l)
sulfurat este posibil
Nivelurile de emisii ce pot fi atinse / Randamente
Eficienele dobndite ale ndeprtrii sunt extrem de ridicate:
Parametru

Randamentul Agent al reducerii Observaii


[%]

Crom (VI)
Clor
Hipoclorit
Ap oxigenat
Efecte inter-media
Nu exist probleme speciale de mediu care s fie luate n considerare. Gazele emanate sunt
captate i canalizate spre construciile n care se trateaz gazul rezidual.
Consumabile ar fi:
Consumabil

Cantitate

Agent de reducie
108

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Agent chimic necesar distrugerii agenilor de reacie aflai n surplus


Energie [kWh/m3]
Consumul de agent de reducie depinde de ncrcarea cu contaminant; consumul de produse
chimice necesare distrugerii surplusului de reactani depinde de calitatea procesrii.
Monitorizarea
Reacia este monitorizat i controlat prin cicluri de control independente:
Adugare de acid / de caustic prin controlare a pH-ului
Adugare agent de reducie prin controlul ORP-ului
Efluentul trebuie verificat pentru a se vedea coninutul de ageni de reducie n surplus.
Situaia economic
n combinaie cu concentraii ale contaminantului ridicate i cu cantiti mari de agent, ar putea
exista n aceast situaie tehnici de tratare care s fie mai eficiente din punct de vedere al
costurilor.
Tipuri de costuri
Cost de investitie
Cost de functionare

3.3.4.2.7

Costuri

Observaii

Hidroliz chimic

Descriere
n principal, hidroliza este o tehnologie distructiv. Este o reacie chimic n care constituenii
organici i anorganici reacioneaz cu apa, descompunndu-se n compui mai mici. n unele
cazuri, reacia continu i alte produse de obicei, cu caten scurt i uor biodegradabili sunt
formate. Tratrile dupa proces ale fluxului hidrolizat chimic sunt, n general, imperative, de
exemplu ntr-o WWTP biologic central.
Proiectul unui reactor hidrolitic depinde de scopul su. n mod normal, procesele de hidroliz
sunt aplicate la temperatura i presiunea nconjurtoare. Cnd este necesar temperatura
ridicat, reactorul trebuie prevzut cu un sistem de schimb al cldurii cu amenajri pentru
prenclzire necesare intrrii de ap rezidual. n unele cazuri ar putea fi necesare autoclave,
asigurnd astfel temperaturi mult peste 100C i presiuni peste 0,6-1MPa. Procesele au la baz
funcionarea n serii i necesit personal care s ncarce i s descarce vasul. Dac compuii de
fierbere (mai) mici sunt obinui din degradarea chimic a polunailor, atunci instalatia poate fi,
de asemenea, prevzut cu amenajri ce furnizeaz vid necesar ndeprtrii lichidului i
vaporilor contaminani i se activeaz aplicarea mai multor temperaturi i cicluri ale presiunii
fr a fi nevoie s se deschid vasul.
De vreme ce acidul sau baza trebuie s fie neutralizate dup operaiunea de tratare, sunt
necesare instalaii adiionale. Cerinele n privina siguranei manevrrii acizilor i bazelor
puternice sunt stricte. Utilizarea lor presupune utilizarea unui echipament special rezistent la
coroziune.
Depozitele sunt necesare pentru acizi i baze, innd cont de pericolul potenial al acestor
substane.
Aplicare
Hidroliza chimic este aplicat fluxurilor de ap rezidual ce conin contaminani care nu sunt
uor biodegradabili sau care ar putea deregla procesul biologic dintr-o WWTP biologic situat
n aval sau care au proprieti mult prea vtmtoare pentru a putea fi eliberate n canalizarea
obinuit. Exemple ale unor asemenea ageni contaminatori:
Waste Water and Waste Gas Treatment

109

Capitolul 3

Halogeni organici
Pesticide
Cianuri organice
Sulfuri organice
Fosfai organici
Carbamai (sruri i esteri ai acidului carbamic)
Esteri
Amide
Operaiuni utilizate frecvent n conexiune cu hidroliza chimic:
Neutralizarea chimic
Oxidarea chimic
Precipitarea
Reacia depinde foarte mult de structura chimic, pH i de temperatur:
Creterea temperaturii presupune creterea ratei hidrolizei
pH ridicat sau sczut poate crete rata de reacie, n funcie de reactiv, de exemplu esterii
acizi fosforici i clorurile organice sunt hidrolizai, de preferin, n condiii alcaline
Catalizatorii pot crete rata de reacie
Limite i restricii n aplicare:
Limite / Restricii
pH
Temperatura
Intervalul
concentraiilor
Proprietile
substanelor
Solubilitatea apei

Fie acidic, fie alcalin


15-80C, pn la 120C
1 mg/l-100g/l
Substanele ce necesit condiii de funcionare prea drastice nu se
potrivesc
Solubilitatea sczut n mediu acvatic poate limita aplicabilitatea

Avantaje i Dezavantaje
Avantaje
Apa rezidual ce are un interval larg
al COD refractar, poate fi tratat
Procesul poate fi combinat cu foarte
multe operaiuni de tratare dupa proces,
cum ar fi adsorbia GAC, deburare
aer/vapor, biologia amului activat

Dezavantaje
Neutralizarea chimic a fluxului hidrolizat este
necesar de obicei, presupunnd astfel ncrcarea
adiional cu sruri a receptorului i/sau lam
adiional care trebuie ndeprtat
Gaze i vapori ar putea fi eliberate
Presiunea ridicat i/sau nclzirea saunt
necesare adeseori, avnd ca rezultat un consum
considerabil de eenrgie

Nivelurile de emisii ce pot fi atinse / Randamente


Eficiena ndeprtrii depinde de structura chimic a compusului, pH i de temperatur.
Degradarea cantitativ poate fi obinut, ns sunt necesar a fi efectuate studii pilot pentru a
cunoate condiiile de tratare individuale.
Parametru Randamentul Condiii de reacie Observaii
[%]
COD
AOX
De vreme ce scopul principal este eliminarea coninutului organic refractar i/sau a inhibitorilor
prin tratare biologic subsecvent, dovada performanei nu este evaluat doar prin evaluarea

110

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

eficienei procesului hidrolitic, ci i prin luare n considerare a eficienei proceselor biologice


subsecvente.
Efecte inter-media
Hidroliza chimic efectuat cu alcali puternici NaOH i Ca(OH)2 sau cu acizi H2SO4 nu
creaz de obicei transfer de-a lungul mediului, de exemplu din ap n aer i/sau n ap rezidual,
transfer care poate fi ndeprtat.
Eliberrile de substane volatile i/sau mirositoare dac se ateapt apariia acestora sunt n
mod normal prevenite prin acoperirea vasului sau funcionarea ntr-un recipient acoperit i
captarea aerului expulzat spre un sistem de epurare a gazului rezidual.
Consumabile ar fi:
Consumabile
Cantitate
Produse chimice
Abur / ap fierbinte pentru nclzire
Energie [kWh/m3]
Monitorizarea
n timpul procesului de hidroliz, o monitorizare amnunit a parametrilor de operare este
crucial, parametrii de tipul:
Temperatur
pH
Presiune
Timp de staionare
Efluentul trebuie s fie verificat n ceea ce privete compuii specifici degradai i ageni
acid/baz aflai n surplus.
Situaia economic
Costurile ar fi:
Tipul costului
Costuri de capital
Costuri de operare
3.3.4.2.8

Costuri

Observaii

Nanofiltrarea (NF) i Osmoza Invers (RO)

Descriere
Un proces ce folosete o membran nseamn permeaia (ptrunderea) unui lichid printr-o
membran pentru a fi segregat ntr-un permeabil care trece de membran i concentrat pentru a
fi reinut. Fora conductoare a acestui proces este diferena de presiune de-a lungul membranei.
Membranele din cadrul NF i RO pot s rein toate particulele pn la mrimea unor molecule
organice sau chiar a unor ioni. Cu condiia ca fluxul de alimentare s fie fr particule, aceste
membrane pot fi utilizate n principal atunci cnd se dorete reciclarea complet a permeantului
i/sau a concentratului.
Caracteristici tipice ale membranelor din procesele NF i RO sunt ilustrate n Tabelul 3.5:
Parametru
Diametrul porului [m]1
Presiunea de funcionare
[MPa]
Waste Water and Waste Gas Treatment

Nanofiltrare
0,01 0,001
0,5 32

Osmoz invers
<0,001
2-1003

111

Capitolul 3

Mrimea de tiere [nm]2


Flux permeabil [lm-2h-1]
Viteza
fluxului
de
intersectare [m/s]2
Tipul de membran
Configurarea membranei
1
[cww/tm/27]
2
[cww/tm/132]
3
[cww/tm/159]

>1
<100
1-2

<1000 g/molecul
10-35
<2

Asimetric polimeric sau


material compozit
Tubular cu bobinare spiralat

Asimetric polimeric sau


material compozit
Tubular cu bobinare spiralat

Table 3.5: Caracteristici ale Nanofiltrrii (NF) i a Osmozei Inverse

Membranele sunt disponibile n diferite variante de configurare i de materiale. Modificarea


optim ce trebuie efectuat pentru o aplicaie particular va depinde de natura apei reziduale, de
vreme ce materialele diferite au rezistene diferite la dizolvarea substanelor. Materiale din care
este alctuit membrana pentru procesul NF:
Acetat de celuloz
Poliamide
Materialele din care este alctuit membrana pentru procesul RO sunt polimerii organici, de
tipul:
Acetat de celuloz
Poliamide
Polimide
Policarbonai
Policlorur de vinil
Polisulfonai
Polietersulfonai
Poliacetai
Copolimeri de acrilonitril i clorur de vinil
Compleci polielectrolitici
Alcool polivinilici reticulai
Poilacrilai
Membranele constituite din poliamide sunt n mod normal superioare celor constituite din
acetai, membrane necesare ndeprtrii urmelor de molecule organice.
Procesele NF i RO sunt aplicate prin flux n cruce, adic fluxul permeabil este direcionat
perpendicular pe fluxul de alimentare. Impuritile rmn n alimentare care, reducndu-i
volumul, prsete sistemul prevzut cu membran sub forma unui flux rezidual concentrat.
Chiar i cu aplicarea celor mai bune programe i regimuri de pretratare, membranele se vor
murdri i se vor deteriora, sczndu-le performana dac nu este asigurat curarea. Astfel c
sistemele prevzute cu membran trebuie proiectate astfel nct acele module s fie preluate din
linia de lucru i curate fie mecanic, fie chimic.
O uzin ce folosete acest sistem cu membran, de obicei, este alctuit din trei seciuni
separate:
Seciunea pretratare, unde alimentarea este tratat prin decantare chimic (precipitare,
coagulare/floculare sau flotaie) i filtrare subsecvent sau prin filtrare i UF subsecvent.
Seciunea n care se folosete membrana, unde presiunea este aplicat ridicat i apa
rezidual curge de-a lungul membranei.
Seciunea post-tratare, unde permeabilul este preparat pentru a fi re-utilizat sau pentru a fi
deversat i amestecul de concentrat este colectat pentru finisri ulterioare sau pentru depozitare.
Un exemplu de instalaie RO este ilustrat n Figura 3.24 [cww/tm/4].
Unitile membranei sunt aranjate ca nite module fie n paralel pentru a furniza capacitatea
hidraulic necesar sau n serie pentru a crete gradul de eficien.

112

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Turbina de
recuperare

Evacuarea apei
sarate

Apa sarate
Rezervor de retentie
a apei sarate

Injectare acid

Clorinare

Control pH

Pompa
filtru

Solutie
alimentare

R.O unitati
membrana

Pompa
centrala

Ansamblu
filtrare

Produs

Bazin alimentare

Catre
depozitare
Rezervor de
retentie apa

Figura 3.24: Aranjament RO

Aplicare
NF i RO au aplicaii diferite din cauza proprietilor lor diferite manifestate n cadrul migraiei
particulelor moleculare peste suprafaa lor.
NF se aplic pentru a ndeprta moleculele organice mari i ionii multivaleni pentru a recicla i
re-utiliza apa rezidual sau pentru a-i reduce volumul i, n acelai timp, s-i creasc
concentraia de contaminani astfel nct procesele subsecvente de distrugere s fie fezabile.
RO este un proces prin care se separ apa i constituienii dizolvai pn la specii ionice. Este
aplicat atunci cnd este necesar un grad ridicat de puritate. Apa segregat este reciclat i reutilizat. Exemple:
Desalinare
ndeprtarea final a, de exemplu:
- Componentelor degradabile dac tratarea biologic nu este disponibil
- Metalelor grele
- Componentele toxice
Segregarea poluanilor n scopul concentrrii lor sau pentru procesarea lor ulterioar.
NF i RO sunt adeseori utilizate n combinaie cu tehnici de post-tratare a permeabilului, de
exemplu schimb de ion sau adsorbie GAC.
Restricii i limite de aplicare:
NF

Mrimea
particulei

Limite / Restricii
Capacitate restrns necesar reinerii particulelor suspendate cu greutate
molecular <20

Waste Water and Waste Gas Treatment

113

Capitolul 3
Concentraia
RO

Ambele

Solubilitatea srii
Monomeri
polimerizrii
Materialul
membranei

ai

Soluii concentrate ce au presiune osmotic att de mare nct fie


depete presiunea disponibil pentru funcionare, fie nu este viabil din
punct de vedere economic
Soluiile saline cu solubilitate sczut au tendina de a se precipita i
astfel cauznd murdrire
Contaminanii ce au tendina de a polimeriza cauzeaz murdrirea
Rezisten termic i chimic sczut ce limiteaz aplicarea lor la un
anumit pH i interval de temperatur (18 30 C)

Avantaje i Dezavantaje
Avantaje
Eficien a separrii ridicat
Sisteme modulare, adic sunt flexibile
n utilizare
Reciclarea
permeabilului
i
concentratului este posibil
Temperaturi ale funcionrii sczute
Posibilitatea funcionrii complet
automatizate

Dezavantaje
Este posibil apariia proceselor de colmatare,
blocare i murdrire
Compactarea n prezena agenilor de
nmuiere
Sunt necesare presiuni ridicate. Fluxuri slab
permeabile.

Nivelurile de emisii ce pot fi atinse / Randamente


Parametru
Mercur anorganic
Mercur organic
Compui ai Cadmiului
Tetraclormetan
1,2-dicloretan
Triclorbenzen
Percloreten
Atrazin
y-hexaclorociclohexan
DDT
Aldrin
Dieldrin
Diclorvos
Simazin
Trifluralin
Fenitrotion
Metil-azinfos
Malation
TOC
1
[cww/tm/27]
2
[cww/tm/160]

Randamentul
[%]
NF
RO
1
>90
>901
>901
961
711
961
90-921
>701
84-971
991
1001
1001
1001
981
951
991
991
981
991
2
80-90

Observaii

Efecte inter-media
Tratarea ce folosete membran produce un flux rezidual (concentrat) de aproximativ 10% din
volumul de alimentare original, n care substanele sunt prezente la nivele de 10 ori mai mari
dect concentraia avut n apa rezidual. O evaluare trebuie fcut pentru a vedea dac acest
reziduu poate fi reciclat, depozitat sau are nevoie de tratare ulterioar, de exemplu: oxidare
umed (concentrat rezultat din producerea coloranilor [cww/tm/132]).
114

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Prin substane organice atunci creterea concentraiei ar putea mbunti condiiile de


desfurare a proceselor subsecvente oxidative distructive. Prin substane anorganice, etapa de
cretere a concentraiei poate fi folosit ca parte a procesului de recuperare. n ambele cazuri,
apa permeabil provenit dintr-un asemenea proces ce folosete o membran are potenialul de
a fi reutilizat sau reciclat n cadrul procesului industrial reducnd astfel fluxul de intrare a
apei i deversarea ei.
Consumabile ar fi:
Cantitate

Consumabil
Materialul membranei
Produse chimice
Energia [kWh/m3]
a
aplicare la presiune sczut, <2,5 MPa
1
[cww/tm/161]

NF

RO

1-3a1

1-3a1

Consumul de energie este direct legat de rata fluxului i de necesitile n privina presiunii. Este
n principal asociat cu meninerea unei viteze minime de aproximativ 2 m/s de-a lungul
suprafeei membranei.
Monitorizare
Pentru a se asigura funcionare corespunztoare, diferen de presiune i flux de-a lungul
membranei, trebuie monitorizare continu.
Situaia economic
Rata
fluxului
[m3/h]
NF

Costuri de capital

Costuri de
funcionare

GBP 350-110 1 per m2 de


membrana

GBP 350-110 1 per m2 de


membrana
EUR 10-12 milioane pe 1000
m3/h ap rezidual
a
pentru membrane tubulare i spiralate
1
[cww/tm/93]
2
[cww/tm160]
RO

Costuri de nlocuire
GBP 60-140 1 per m2
de membrana

EUR 3,3/kg
TOC2

GBP 60-140 1 per m2


de membrana

Costurile de capital, incluznd aici i amenajrile pentru curire utomat, pot fi mprite
aproximativ dup cum urmeaz [cww/tm/93]:
Pompe
30%
Componente ce se pot nlocui ale membranei
20%
Module ale membranei (construcii)
10%
Lucrri pentru ncadrare, asupra conductelor i a valvelor 20%
Sistemul de control
15%
Altele
5%
Costurile de operare [cww/tm/93] sunt derivate din:
Costul energiei necesare meninerii presiunii hidrostatice i a ratei fluxului sistemelor
Durata de via probabil a membranei
Regimul de curare necesar
Waste Water and Waste Gas Treatment

115

Capitolul 3

Factori specifici ai amplasamentului, de exemplu necesarul de for de munc


Ele pot fi mprite aproximativ dup cum urmeaz [cww/tm/93]:
Componente ce pot fi nlocuite ale membranei
Curare
Energie
For de munc
3.3.4.2.9

35-50%
12-35%
15-20%
15-18%

Adsorbia

Descriere
Adsorbia nseamn transferul substanelor solubile (substane dizolvate) din apa rezidual pe
suprafaa solidului, foarte poroase, sub form de particule (adsorbantul). Absorbantul are o
capacitate finit pentru fiecare compus ce trebuie ndeprtat. Cnd este epuizat aceast
capacitate, adsorbantul este cheltuit i trebuie nlocuit cu material nou. Adsorbantul
cheltuit, fie trebuie s fie regenerat, fie incinerat.
Adsorbanii poteniali necesari purificrii apei reziduale adsorbante sunt prezentai n Tabelul
3.6 [cww/tm/132].
Volumul porului
[cm3/g]

Granular
Pudr
Granular, pudr

Aria suprafeei
specifice
[m2/g]
5001000
6001500
200250

y-oxid de Aluminiu

Granular, pudr

300350

Rini adsorbante

Granule

400-1500

0.40.5
porositate
3565 v-%

Adsorbant

Form

Carbon activ
Cocs de lignit

0.30.8
0.3-1.0
<0.1

Densitatea n
grmad
[g/l]
300550
despre 500
700800
650-700

Tabelul 3.6: Adsorbani folosii n mod obinuit i proprietile lor

Procesele de adsorbie se mpart n [cww/tm/132]:


Amestecare, de obicei folosit n tratarea discontinu
Percolare, aplicabil tratrii continue, de obicei cu un absorbant prevzut cu strat fix
ncadrat de dou coloane ce sunt folosite alternativ n funciunea i pentru splarea n
contracurent
Procese ce folosesc strat-puls sau strat-mobil, ca percolare continu, apa rezidual i
adsorbantul fiind conduse n contracurent prin coloan
De vreme ce suprafaa activ a adsorbantului este adeseori predispus la colmatare i blocaj, apa
rezidual trebuie, pe ct posibil, s nu aib coninut de solide care adeseori determin o etap de
filtrare n amonte.
Un exemplu de funcionare a unui adsorbant cu strat fix pe dou coloane conectate n serie este
prezentat n figura 3.25 [cww/tm/132].
Vasele de adsorbie sunt, de obicei, construite cu ajutorul materialelor rezistente la coroziune,
de exemplu oel carbon turnat, oel inoxidabil sau plastic ntrit cu fibr de sticl (FRP).
Pentru adsorbani sunt necesare depozite.

116

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Figura 3.25: Funcionarea a dou coloane de adsorbie conectate n serie


A)
B)
C)
D)

Succesiunea I la II, la nceputul procesului,


Succesiunea I la II, atunci cnd filtrul I trebuie nlocuit
Succesiunea II la I, la scurt timp dup nlocuirea lui I
Succesiunea II la I, atunci cnd filtrul II trebuie nlocuit

Aplicare
Adsorbantul cel mai rspndit din cadrul industriei chimice este carbonul activ. Este folosit sub
form de granule (GAC) n coloane sau sub form de pudr (PAC) administrat unui recipient
sau bazin de tratare. Ali adsorbani utilizai n mod frecvent sunt cocsul de lignit, oxidul de
aluminiu activ, rini de adsorbie i zeolite.
Adsorbie GAC este aplicat pentru ndeprtarea contaminanilor organici, n principal
aceia cu caracteristici refractorii, toxice, colorai i/sau cu miros, i pentru ndeprtarea
cantitilor reziduale de contaminani anorganici, de tipul: compui ai azotului, sulfuri i metale
grele. Filtrele cu mediu granular, de exemplu, filtrele de nisip sunt utilizate, de obiei, n amonte
de adsorbantul GAC pentru ndeprtarea solidelor suspendate prezente.
Aplicaii reprezentative sunt [cww/tm92]:
- Textile sau materii colorante: ndeprtarea TOC-ului, culorii, colorantului
- Rafinarea petrolului i industria petrochimic: ndeprtarea COD, BOD
- Detergeni, rini, produse chimice: ndeprtarea TOC, COD, xilenei, alcooli,
fenoli, produi intermediari rinoi, resorcin, aromani azotici, polioli.
- Erbicide, Insecticide: ndeprtarea clorfenolilor, crezolului
- Produse farmaceutice: ndeprtarea fenolului
- Explozive: ndeprtarea fenolilor azotoi
GAC-ul este n mod normal regenerat prin reactivare termic la temperaturi de aproximativ
900-1000C
Adsorbie PAC este aplicat aceluiai tip de ageni contaminani ca GAC-ul. Este
administrat apei reziduale care este tratat ca lam i apoi ndeprtat prin procese de separare
de tipul: sedimentare i filtrare. PAC-ul se poate de asemenea aduga fluxului de ap rezidual
Waste Water and Waste Gas Treatment

117

Capitolul 3

n acelai moment ca i coagulanii anorganici i ndeprtat cu ajutorul dispozitivelor de filtrare


i de sedimentare. Este preferat, de obicei, unde necesarul de ndeprtare a organicelor este
intermitent sau variabil. Poate fi administrat individual dup cum i cnd este nevoie. O alt
aplicaie este utilizarea sa n cazurile de urgen pentru a ndeprta substanele refractare, toxice
sau periculoase care au ajuns n recipientul de sedimentare, de lam activat sau din alte
recipiente. PAC-ul poate fi de asemenea adugat n bazinul de aeraie din cadrul unui sistem al
lamului activat, n cadrul cruia procesele microbiologice sunt mrite prin procese de
adsorbie. Adsorbanii PAC utilizai de obicei cu un decantor-mixer sau cu un adsorbant al
lamului n combinare cu ageni de coagulare/floculare, cu adugare de PAC n etapa floculrii,
sedimentrii sau filtrrii.
PAC-ul nu este n mod normal regenerat, ns devine parte a lamului care va fi depozitat.
Cocs de lignit acesta este procesat i aplicat drept GAC i l-ar putea nlocui atunci cnd
efecte de curire mai mici sunt suficiente. Preul su sczut este obstrucionat de eficiena
adsorbiei care este sczut, astfel fiind nevoie de cantiti mari de adsorbani sau de cicluri de
regenerare mult mai frecvente.
Oxid de aluminiu activ este utilizat pentru adsorbia substanelor hidrofilice, de exemplu
fluorura i fosfatul. Cnd este contaminat cu substane organice, este regenerat termic la o
temperatur de aproximativ 750C. Dac este contaminat cu substane anorganice, este
regenerat pe cale chimic.
Rini adsorbante se aplic n scopul ndeprtrii att a contaminanilor organici
hidrofilici, ct i hidrofobici, de exemplu pentru a facilita recuperarea compuilor organici.
Rinile au tendina de a se umfla de-a lungul timpului prin absorbia compuilor organici.
Rinile adsorbante sunt regenerate chimic prin solveni de tipul metanolului sau acetonei.
Zeoliti sunt aplicate pentru a fi ndeprtat amoniacul sau metalele grele, de exemplu
cadmiul. Cnd este aplicat pentru ndeprtarea amoniacului, ele sunt eficiente doar n fluxurile
cu concentraii slabe (pn la 40 mg/l). Sunt regenerate prin eluie cu soluii de clorur de sodiu
(sarea de buctrie), cu sod caustic sau cu ap de var.
Limite i restricii n aplicare:
Limite / Restricii
<20mg/l cu adsorbani cu strat fix1
<10mg/l cu absorbani cu strat mobil2
Concentraia poluantului
<100g/l (fr recuperarea adsorbantului)2
<500g/l (cu recuperarea adsorbantului)2
Masa molecular
Eficiena este sczut dac masa molecular este sczut
Lungimea catenei carbonului
Eficiena este sczut dac se crete lungimea catenei
Ramificaiile
catenelor Eficiena este sczut dac crete numrul ramificaiilor
carbonului
Polaritatea
Eficiena este sczut dac apare polaritate ridicat
Solubilitatea n ap
Eficiena este sczut dac apare solubilitate ridicat
Gradul de disociere
Eficiena este sczut dac crete disocierea
Macromolecule
Eficiena
este
sczut
dac
exist
structur
macromolecular
1
[cww/tm/4]
2
[cww/tm/51]
TSS

118

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Influena polaritii este demonstrat n Tabelul 3.7 [cww/tm/91]:


Substan

ndeprtare Capacitate
[%]
[mg/g]
Benzen
95
80
Etilbenzen
84
19
Acetat butilic
84
169
Acetat etilic
51
100
Fenol
81
161
Metil etil ceton (MEK)
47
94
Aceton
22
43
Piridin
47
95
Amin dietanol
28
57
Amin monoetanol
7
15
Acetaldehid
12
22
Formaldehid
9
18
Alcool isopropilic
22
24
Alcool metilic
4
7
Tabelul 3.7: Caracteristici tipice de performan a adsorbiei GAC cu concentraii ale alimentrii de
aproximativ 1000 mg/l

Avantaje i Dezavantaje
Avantaje

Dezavantaje

Mare eficien n ndeprtare (nu i cocs de lignit)

Activeaz ndeprtarea compuilor organici


refractori i/sau toxici (GAC, PAC, cocs de lignit, rini)

De obicei cerine sczute de spaiu adiacent

Sisteme automatizate

Recuperarea compuilor este posibil (de preferat


cu zolite)

Mixturi de compui organici pot cauza reducere n


mod semnificativ a capacitii de adsorbie.

Coninutul ridicat de compui macromoleculari


diminueaz eficiena i pot cauza blocaj ireversibil al
amplasamentului activ.

Efectul de eroziune din unitatea lamului activat


cauzeaz probleme importante de eroziune (PAC)

Adsorbantul consumat trebuie regenerat (consum


ridicat de energie) sau depozitat (cauznd nevoia de a
incinera deeul).

Nivelurile de emisii ce pot fi atinse / Randamente


Eficiena proceselor de adsorbie variaz foarte mult n funcie de compoziia apei reziduale i a
concentratului de alimentare, fapt de care trebuie inut cont atunci cnd se citeaz anumite surse
de informare n privina emisiilor ce pot fi atinse sau n privina eficienei ndeprtrii.
Ratele performanei ce pot fi atinse sunt:

Parametru

Randamentul

Hg anorganic

GAC
80 1

Hg organic

80 1

yHexaclorciclo
hexan

93 1

DDT

PAC

Lignit

Al2O3

Observaii
Resin

Zeolit
alimentare 29
g/l
alimentare
redusa
alimentare7.7
g/l

99 1

alimentare10 g/l
PAC 85 mg/l

97 1-99.9
88-93 1

Waste Water and Waste Gas Treatment

119

Capitolul 3

Parametru
Aldrin

Randamentul
GAC
88-93 1

Dieldrin

86-98

Atrazin

84 1

alimentare10
g/l,
PAC 126 mg/l

Alimentare:
29g/l
Alimentare la un
nivel sczut
Alimentare:
7,7g/l
Alimentare
10g/l
PAC 85mg/l

50 2

75 2
60-80 3
[1-2 mg/l]

99 1
[0.1 g/l]

99
1
99

67-75 3
[<100 mg/l]

Zeolit

70-93 1

Fenitrotion
Azinfosfometil
Amoniac

Resin

PAC 5-20 mg/l

99

TCB

AOX

Observaii

Al2O3

90-99 1

<0.1 g/l

Biclorvos

Fenoli

Lignit

Endrin

COD

PAC

98
[0.5 mg/l]

PAC 5-20mg/l
Alimentare
10g/l
PAC 126mg/l
Alimentare
0,61g/l
Alimentare
10g/l

>90 2

[cww/tm/27]
[cww/tm/82]
[cww/tm/96]

Sistemele de tratare PAC [cww/tm/77] trateaz apa rezidual ce conine COD mai mult de
60000mg/l, inclusiv compui organici volatili toxici mai mari de 1000mg/l avnd o reducere a
produselor chimice specifice pn la mai puin de limita de detectare, adic o reducere de
aproximativ 100%.

Efecte inter-media
Cnd capacitatea adsorbtiv a adsorbantului a fost epuizat eal va fi nlocuit i regenerat
subsecvent (cu excepia PAC-ului care este depozitat alturi de alte lamuri de ap rezidual).
Dup cum a mai fost menionat mai sus, adsorbanii au propriile metode de regenerare. Ceea ce
este comun acestor metode este c ele necesit energie i/sau substane chimice pentru a
funciona.
GAC, lignitul i oxidul de aluminiu activat (atunci cnd sunt ncrcate organic) se regenereaz
termic la temperaturi de pn la 750-1000C. Rini, zeolite i oxidul de aluminiu activat care
au ncrcare anorganic sunt eluionate cu ajutorul substanelor chimice, fie cu solveni organici,
fie cu soluii anorganice.
De exemplu, procesul de regenerare a eliberrilor gazelor reziduale GAC ce conin produse de
descompunere termic i chimic ale compuilor adsorbii. Cu fiecare regenerare o proporie de
aproximativ 10% va fi pierdut [cww/tm/27] i va trebui nlocuit cu GAC proaspt. Aceast
rennoire continu trebuie s fie adecvat meninerii calitii generale a GAC-ului din strat.
Regenerarea GAC-ului trebuie ndeplinit, n mod normal, de ctre companii specializate care
au n dotare cuptoare de regenerare. Aceste companii vor transporta GAC-ul de la instalatia de
tratare consumatoare la cuptoarele pentru regenerare i invers. Pentru c regenerarea este relativ
120

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

scump, uzinele sunt de obicei proiectate pentru a garanta o perioad minim de 6 luni ntre
ciclurile de regenerare.
Generarea de gaze reziduale n cazul regenerrii cauzeaz tratare subsecvent, dac nu la
amplasamentul chimic atunci la amplasamentul companiei care se ocup de procesul de
regenerare.
Dac GAC-ul nu poate fi regenerat, trebuie depozitat ca deeu chimic i incinerat. Aceasta ar
putea fi cazul n care este contaminat GAC-ul cu PCB-uri, dioxine, metale grele sau cu
diclorbrompropan (DCBP) [cww/tm/77].
Regenerarea adsorbantului zeolit genereaz un flux concentrat de amoniac care este captat spre
o uzin convenional de tratare a apei reziduale pentru a fi tratat biologic sau, alternativ, este
supus unui tratament format din epurarea a aerului pentru recuperarea amoniacului, urmat de o
adsorbie n acid diluat pentru a forma un ngrmnt care ulterior poate fi valorificat.
Consumabile ar fi:
Consumabile

GAC
10 % pierderi pe
regenerare

Adsorbent

PAC
3
0.5-1.0 kg/m
1
apa uzata

Lignit

Al2O3

Resina

Zeolit

NaCl/NaOH
sau var
10-30
2
volume

Chimicale
pentru
regenerare
Energie
3
[kWh/m ]
1
2

[cww/tm/128]
[cww/tm/27]

Impacturi ulterioare asupra mediului sunt:


Transportul GAC consumat la i de la locul n care se efectueaz regenerarea
Operaiunea de regenerare nsi de la amplasamentul companiei specializate
Consumul de energie pentru procesul de regenerare
Eliberarea agenilor contaminani n aer i/sau ap n timpul acestui proces de regenerare
Sursa de zgomot, de exemplu pompele care pot fi nchise.

Monitorizarea
Trebuie monitorizate intrrile i ieirile din dispozitivul de adsorbie conform compuilor n
discuie. n mod normal, o msurare TOC (pentru determinarea contaminanilor organici) sau o
msurarea a conductivitii pentru determinarea contaminanilor organici ar fi metodele
dezirabile pentru un avertisment n cazul apariiei unei sprturi.
Situaia economic
Costs

Capital

Exploatare

GAC
GBP 30000 1
3
[14 m /h]
GBP 75000 1
3
[60 m /h]
GBP 110000 1
3
[120 m /h]
FIM 20-30 million 3
[350 m3/h]
GBP 1000-2000 1
a
pe tona GAC
2
BEF 200000
pe tone GAC b
FIM 0.7/m3 apa
3
uzata

PAC

Waste Water and Waste Gas Treatment

Lignit

Al2O3

Rasina

Zeolit

121

Capitolul 3
a

costuri de regenerare GAC


cost GAC inclusiv regenerare
1
[cww/tm/92]
2
[cww/tm/128]
3
[cww/tm 96]
b

3.3.4.2.10

Schimb de ioni

Descriere
Schimbul de ion nseamn ndeprtarea constituienilor ionici periculoi sau nedorii din apa
rezidual i nlocuirea lor cu ioni mai acceptabili dintr-o rin de schimb, unde ei vor fi
temporar reinui i apoi eliberai ntr-un lichid pentru regenerare sau pentru splare n
contracurent.
Echipamentul necesar pentru un schimbtor de ion, este alctuit de obicei din:
Un vas cilindric vertical sub presiune, cu linii rezistente la coroziune ce conin rini, de
obicei sub forma unei coloane mpachetate care are cteva configuraii posibile
Un sistem de conducte i de valve de control care direcioneaz fluxul de ap rezidual i
soluiile de regenerare spre locaiile corespunztoare.
Un sistem pentru regenerarea rinii, alctuit din echipamente de dizolvare a srii i de
control a diluiei.
Un sistem de distribuie prin racorduri este localizat fie sus, fie jos n cadrul vasului i
furnizeaz o distribuie egal a influentului de ap rezidual, pentru a preveni scobirea spre n
afar a canalelor fluxului n stratul de rin. Se comport de asemenea i ca un colector al apei
pentru splare n contracurent.
Pentru schimbul de ion sunt utilizate de obicei rinile granulate macroporoase cu grupuri
funcionale anionice sau cationice, de tipul:
Schimbtor cationic acid puternic (SAC), neutralizeaz bazele puternice i transformnd
srurile neutre n acizii lor corespunztori.
Schimbtor cationic acid slab (WAC), capabil s neutralizeze bazele puternice i folosit
pentru dezalcanizare.
Schimbtor anionic baz puternic (SBA), neutralizeaz acizii puternici i transformnd
srurile neutre n bazele lor corespunztoare.
Schimbtor anionic baz slab (WBA), neutralizeaz acizii puternici i este utilizat pentru
demineralizare parial.
Ciclul operrii schimbului de ion cuprinde:
Operaiunea efectiv de schimbare de ion
Etapa splrii n contracurent, incluznd ndeprtarea particulelor acumulate i
reclasificarea stratului de rin al schimbului de ion.
Etapa de regenerare, folosind o soluie de volum mic cu concentraie mare de regenerare,
rencrcnd rina schimbului de ion cu ionul respectiv i elibernd speciile ionice nedorite n
soluia de regenerare.
Deslocuirea, sau limpezirea lent, cu un flux de ap lent deslocuiete soluia de regenerare
prin strat.
Limpezirea rapid, ndeprteaz urmele care au rmas de soluie de regenerare, incluznd
orice particule dure reziduale, din stratul de rin.
Sunt necesare depozite pentru substanele chimice implicate n procesul de regenerare:
Aplicare
Schimbul de ion se aplic pentru a ndeprta speciile nedorite ionice i ionizabile din apa
rezidual:
122

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Ioni ai metalelor grele cationici sau anionici, de exemplu: Cr3+ sau cadmiul i compuii
si, cu concentraii sczute de alimentare, CrO42- cu concentraii ridicate de alimentare
Compui anorganici ionizabili, cum ar fi H3BO3
Compuii organici ionizabili sau ionici, solubili, cum ar fi acizii carboxilici, acizii sulfonici,
unii fenoli, amine sub form de sruri acide, amine cuaternare, sulfat alchil i mercur organic,
pot fi ndeprtai
Schimbul de ion este fezabil ca metod e tratare la final de proces, ns importana sa se
regsete n potenialul su de recuperare. Este utilizat n mod obinuit ca operaiune integrat
n tratarea apei reziduale, de exemplu pentru recuperarea apei de limpezire i a substanelor
chimice din procesul tehnologic. Concentraiile tipice din influent se situeaz ntre 10 i
1000mg/l. Particulele suspendate din fluxul de alimentare trebuie s fie mai mici de 50mg/l
pentru a se preveni colmatarea, astfel c filtrarea cu ajutorul membranei sau a gravitii sunt
procedee corespunztoare de pretratare.
Limite i restricii n aplicare:
Limite / Restricii
Concentraia ionilor
Duritatea ionic ridicat poate cauza nghiirea
particulelor rinoase
Temperatura
Limitele termice ale rinilor anionice se situeaz
n general n vecintatea nivelului de 60C
Agenii corozivi
Acidul nitric, acidul cromic, apa oxigenat, fierul,
magneziul, cuprul pot cauza deteriorri ale
rinilor
Compuii
de Compuii anorganici cum ar fi precipitaii de fier
interferen
pot cauza adsorbia ireversibil n rin
Avantaje i Dezavantaje
Avantaje
n principiu toate speciile ionizabile i ionii
pot fi ndeprtai din lichidele apoase
Se aplic cnd este nevoie, insensibil la
variaiile fluxului
Este posibil eficien ridicat
Este posibil recuperarea speciilor
valoroase
Este posibil recuperarea apei
Sunt disponibile o gam larg de rini
specifice.

Dezavantaje
Este obligatorie prefiltrarea
Dezvoltarea bacteriilor pe suprafaa rinii
i murdrire ce este cauzat procesele de
precipitare i de adsorbie
Interferene cauzate de ionii din apa
rezidual
Uzura particulelor rinoase, datorit
regenerrii sau impacturilor mecanice
Apa i lamul rezultate din procesul de
regenerare trebuie tratate sau depozitate

Nivelurile de emisii ce pot fi atinse / Randamente


Concentraiile ionice tipice din efluent care pot fi atinse se situeaz ntre 0,1-10mg/l la
concentraii n influent de 10-1000mg/l.
Parametru
Ionii din efluent

Concentraie
[mg/l]

Rata de
performa
[%]

0.110

8099 1

Observaii
Concentraii n influent
de 101000 mg/l

Cupru
Nichel
Cobalt
Zinc
Waste Water and Waste Gas Treatment

123

Capitolul 3

Crom (III)
Crom (VI)
Fier
Sulfat
Nitrat
1

[cww/tm/128]

Efecte inter-media
Regenerarea rinilor din procesul schimb de ion are ca rezultat un volum mic de acid
concentrat sau de soluie de sare, coninnd ionii ndeprtai ce i au originea n rini. Acest
lichid mbogit trebuie s fie tratat separat pentru ndeprtarea acestor ioni, de exemplu
metalele grele prin precipitare. Apa de cltire provenit din procesul de regenerare conine
aceeai ioni ca i apa srat, ns n concentraii relativ sczute. Dac acestea trebuie deversate
sau trebuie supuse tratrii depinde de concentraiile reale.
Consumabile ar fi:
Consumabile
Rin pentru schimbul de ion
Lichid pentru regenerare (acid clorhidric,
acid sulfuric, clorur de sodiu, hidroxid
de sodiu, etc)
Substane chimice, de exemplu limitator
microbiologic a murdririi
Ap pentru splare n contracurent i
pentru cltire
Energie [kWh/m3]

Cantitate

Depinde de cantitatea de rin

Pompele sunt surse de zgomot, ele putnd fi nchise.


Monitorizare
Influentul i efluentul din recipientul n care are loc schimbul de ion trebuie monitorizai cu
mare atenie pentru a observa apariia vreunei crpturi. Parametrii ce trebuie controlai sunt:
scderea presiunii
conductivitatea electric
pH
concentraia n efluent a ionilor ce trebuie controlai
Situaia economic
Costurile de capital i de funcionare depind de natura fluxului de alimentare.
Tipuri de
costuri

Costuri
capital

Costuri

de

GBP 60000

Observatii
1

+ GBP 20000 1

BEF 80000/m3 2
BEF 200000/m3 2

Costuri pentru
funcionare
124

nlime de1m i diametru de 1m pentru


mpachetare, recipientul, valvele i rina
fiind incluse; pentru un diametru
adiional de 0,5m
Schimbtorul de ion cationic
Schimbtorul de ion anionic

BEF 200/m3 2

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3
1
2

[cww/tm/92]
[cww/tm/128]

3.3.4.2.11

Extracia

Descriere
Extracia nseamn transferarea contaminanilor solubili din apa rezidual n solvent.
Proprietile dezirabile ale solvenilor potrivii sunt:
Solubilitate i miscibilitate sczut n ap; de exemplu: petrol brut uor, toluen, pentan i
hexan.
Capacitate de disoluie mai mare a contaminantului dect apa
Separare uoar a solventului i a apei reziduale, de exemplu din cauza diferenei mari de
densitate
Separare uoar a contaminanilor, de exemplu: din cauza temperaturii de evaporare sczute
cnd se aplic distilarea
Toxicitate sczut
Stabilitate termic
Extracia este aplicat pe coloane acolo unde apa rezidual este pus n contact cu solventul
organic pe diferite ci, de exemplu:

Cascade contracurent
Contactoare mixer-decantor
Coloane cu taler reticulare
Coloane mpachetate
Turnuri pentru pulverizare
Contactoare cu discuri rotative
Contactoare centrifugale pentru diferenele n densitatea la un nivel sczut

Amenajrile situate n aval sunt utile pentru separarea i distilarea lichid/lichid a fraciunii de
solvent. Apa rezidual rmas n mod normal trebuie s scape de solventul de extracie dizolvat,
de exemplu prin ndeprtare sau prin adsorbie GAC.
Trebuie furnizate depozite pentru solventul de extracie i pentru reziduu, echipate cu sisteme de
siguran pentru prevenirea eliberrii emisiilor n aer i n sol.
Aplicare
Extracia solventului este utilizat pe o gam larg de ageni contaminani organici i complexe
metalice, atunci cnd este disponibil un solvent potrivit i cnd concentraia agentului
contaminant nu este prea mic. La concentraii sczute, extracia nu se potrivete cu adsorbia
sau cu tratarea biologic. Adeseori este utilizat ca o etap de pretratare nainte de unitile de
adsorbie i/sau de tratare biologic.
Exemple [cww/tm/82]:

ndeprtarea fenolilor (proces fenosolvan)


Reciclarea metalelor, cum ar fi zincul
Reciclarea substanelor provenite din soluiile-mam
ndeprtarea esterilor acizi fosforici
ndeprtarea cloro-aromaticilor
Pretratarea concentraiilor de acizi sulfonici

Waste Water and Waste Gas Treatment

125

Capitolul 3

Limite i restricii n aplicare:

Limite / restrictii

Solide suspendate
Solvent

Apa rezidual este de preferat a fi fr solide


suspendate i/sau fr emulsii
Ct este de potrivit solventul (vezi mai sus)
Lipsa solventului presupune costuri i impact
asupra mediului
Regenerarea solventului poate fi foarte complicat
i foarte costisitoare

Avantaje si dezavantaje
Avantaje

Dezavantaje

Activeaz ndeprtarea i ndeprtarea


compuilor organici refractari i/sau toxici
i a unor metale.

Reziduurile trebuie depozitate sau


incinerate.
Aplicare limitat din cauza
caracteristicilor solventului.

Nivelurile de emisii ce pot fi atinse / Randamente


Parametru
Fenoli
COD
AOX
Zinc

Randament
[%]
99

Nivelul emisie
[mg/l]
<1

Observatii
alimentare 10 g/l

Esteri acizi fosforici


Efecte inter-media
Pierderea de solvent organic n timpul funcionrii cauzeaz emisii de agz rezidual sau de
reziduu al solventului n apa rezidual. Ultimul necesit de obicei tratare adiional, de exemplu
ndeprtare, iar primul ndeprtare canalizat spre oxidare termic/catalitic sau adsorbie.
Dup recuperarea solventului (distilare sau rectificare), reziduul de pe fund, ce conine ageni
contaminani extrai, trebuie ndeprtat sub form de reziduu chimic, n mod normal prin
incinerare.
Consumabile ar fi:
Cantitate

Consumabil
Solventul, nlocuirea pierderilor
Energia [kWh/m3]
Energia consumat cu tratarea subsecvent [kWh/m3]

Monitorizarea
Trebuie verificat fluxul de intrare n unitatea de extracie pentru a se preveni intrarea solidelor
nedorite, care pot cauza dereglri n cadrul procesului sau distrugeri cauzate uzinei. ntreinerea
regulat este necesar pentru a se preveni sau pentru a se detecta pierderile cauzate mediului.
Situaia economic
Costurile sunt:
126

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Tipurile de costuri Costurile Observaii


Costuri de capital
Costuri de funcionare
3.3.4.2.12

Distilarea / Rectificarea

Descriere
Distilarea sau rectificarea nseamn separarea apei reziduale de contaminanii si prin
transferarea lor n starea gazoas. Starea gazoas mbogit este condensat mai trziu.
Aplicarea procesului n condiii de vid scade temperatura de fierbere i permite separarea
substanelor vulnerabile.
Distilarea i rectificarea sunt executate pe coloane, echipate cu materal dispus n plci sau
mpachetat i un dispozitiv de condensare situat n aval. nclzirea este adeseori executat prin
injectarea direct de abur pentru a se evita supranclzirea local.
Depozitele echipate cu sistemele de siguran necesare sunt construite pentru reziduuri i pentru
produsele distilrii.
Aplicare
Aceast metod au o aplicare limitat. Este adeseori utilizat ca o msur procesual-integrat
pentru recuperarea materialului iniial i/sau a produselor provenite din soluiile-mam. Ca
operaiune de tratare a apei reziduale este aplicat:
Pentru recuperarea solventului dup extracia apei reziduale
Pentru recuperarea solventului din apa rezidual, de exemplu separarea alcoolilor din
producia de celuloz metilic
Pentru tratarea emulsiilor uleioase
Ca metod de pretratare pentru ndeprtarea coninutului principal de contaminant din
fluxul de ap rezidual, pentru a fi recuperate i ulterior deversare a apei reziduale n sistemele
de tratare dupa proces.
Pentru recuperarea substanelor organice din soluiile de epurare.
Limite i restricii ale aplicrii:
Concentraia
alimentrii
Temperatura
fierbere

Limite / Restricii
Trebuie s fie suficient de mare pentru ca distilarea s devin fezabil din
punct de vedere economic
de Suficient diferen de temperatur ntre temperaturile de fierbere ale
apei reziduale i a contaminanilor
Amestecuri azeotropice au nevoie de ajutorare sau separarea prin distilare
nu este posibil

Avantaje i dezavantaje

Avantaje
Este posibil recuperarea materialului
Activeaz ndeprtarea compuilor
refractari i/sau toxici

Dezavantaje
Reziduurile trebuie ndeprtate, de obicei
organici prin incinerare
Consum mare de energie

Nivelurile de emisii ce pot fi atinse / Randamente


Rata de performan Nivelul emisiei
Observaii
[%]
[mg/l]
Fenoli
961
2000
Alimentare 50g/l
1
Metanol
97,5
2000
Alimentare 80g/l
Epiclorhidrin (ECH)
901
700
Alimentare 7g/l

Parametru

Waste Water and Waste Gas Treatment

127

Capitolul 3

97,51
901

Anilin
Clorbenzen
1
[cww/tm/82]

100
10

Alimentare 4g/l
Alimentare 100mg/l

Efecte inter-media
Consumabile ar fi:
Cantitate

Consumabil
Abur (pentru nclzire)
Energie [kWh/m3]
Energie necesar tratrii subsecvente [kWh/m3]

Monitorizare
Trebuie verificat fluxul de intrare pentru a se preveni ptrunderea solidelor nedorite care ar
putea cauza dereglarea procesului sau ar produce distrugeri uzinei. ntreinerea regulat este
necesar astfel nct pierderile de solvent n mediu s nu apar sau s poate fi detectate la timp.
Situaia economic
Costurile sunt:
Tipul de cost
Costul Observaii
Costuri de capital
Costuri ale funcionrii
3.3.4.2.13

Evaporarea

Descriere
Evaporarea apei reziduale nseamn un proces de distilare n care apa este substana volatil,
lsnd concentratul drept reziduu pe fundul vasului pentru a fi ndeprtat ulterior. Scopul acestei
operaiuni este reducerea volumului de ap rezidual sau pentru concentrarea soluiilor-mam.
Aburul volatil este colectat ntr-un condensator i apa condensat este reciclat, dac este nevoie
dup tratarea subsecvent.
Aplicat sub vid scade temperatura de fierbere i activeaz reciclarea substanelor care altfel sar descompune.
Sunt multe tipuri de substane pentru evaporare. Conformitatea acestora depind de cerinele
individuale. Exemple ar fi:
Evaporator cu circulaie natural, potrivit pentru materialul care nu este sensibil la cldur
Evaporator cu tub-scurt vertical, potrivit pentru lichidele ne-corozive i ne-cristalizatoare
Evaporator tip-co, la fel cu evaporatorul cu tub scurt vertical
Evaporator cu pelicul descendent, utilizat n industria produselor de fertilizare pentru a
concentra ureea, acidul fosforic, azotatul de amoniu, etc.
Evaporator cu pelicul subire, folosit pentru concentrarea, fracionarea, deodorizarea i
ndeprtarea n cadrul procesului de producie a produselor farmaceutice, a polimerilor, a
substanelor chimice organice i anorganice.
Evaporatorii sunt de obicei aplicai n serii, serii n care cldura de condensare din cadrul unei
etape nclzete substana ce trebuie condensat (adic, apa rezidual) n etapa precedent.
Aplicarea sub vid minimalizeaz necesarul de energie. Condiiile normale de aplicare sunt: 1220kPa i 50-60C
Reziduurile trebuie depozitate nainte de a fi reciclate (sau aruncate la gunoi).
128

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Aplicare
Evaporarea este aplicat atunci cnd sunt dorite fluxuri de ap rezidual concentrate sau ele sunt
recomandate, de exemplu:
Pentru concentrarea soluiilor-mam i a soluiilor provenite din epurarea gazelor, pentru a
fi reciclate substanele valoroase
Pentru evaporarea i cristalizarea solidelor, fie pentru recuperarea, fie pentru ndeprtarea
lor din efluentul de ap rezidual
Drept pretratare pentru a concentra fluxul de ap rezidual nainte de valorificarea termic,
de incinerarea apei reziduale sau depozitarea drept reziduu periculos.
Unitile n care se efectueaz evaporarea trebuie s funcioneze astfel nct energia termic
necesar este livrat prin valorificarea cldurii reziduale provenite din procesele de producie
[cww/tm/82].
Cnd scopul principal este recuperarea materialului este necesar o operaiune de pretratare
nainte ca evaporarea s nceap. Exemple de pretratare sunt:
Adugarea de acizi, baze, etc. pentru a scdea volatilitatea compuilor moleculari
Separarea lichidelor libere insolubile, de exemplu: uleiul
Operaiuni fizico-chimice necesare separrii metalelor grele i/sau a altor solide
Este necesar tratarea ulterioar, de exemplu incinerarea, dup evaporare, dac concentratul nu
este reciclat.
Limite i restricii n aplicare:
Limite / restricii
Schimbtorii de cldur au tendina s se
murdreasc
Corpul evaporatorului i schimbtoarele de
cldur sunt vulnerabile la substanele corozive
Substanele generatoare de spum i de particule
suspendate i coloidale deregleaz procesul;
substanele organice/anorganice volatile la fel.

Murdrire
Coroziunea
Substanele

Avantaje i dezavantaje
Avantaje

Dezavantaje

Este posibil recuperarea materialului


Activeaz ndeprtarea compuilor organici
refractari i/sau toxici din apa rezidual
Reduce cantitatea de ap rezidual
Reducerea cantitii i volumului de reziduuri
periculoase.

Reziduurile trebuie ndeprtate, n mod normal


prin incinerare, dac nu sunt potrivite pentru a
fi reciclate
Contaminanii volatili polueaz substana ce
trebuie
condensat
(provocnd
tratare
subsecvent) sau sunt emanai drept gaz
rezidual
Predispunere spre murdrire, coroziune i
spumare
Consum mare de energie.

Nivelurile de emisii ce pot fi atinse / Randamente

Parametru

Randamentul
[%]

Waste Water and Waste Gas Treatment

Observaii

129

Capitolul 3

Contaminani
1
[cww/tm/128]

99

Condensatul nu este reciclat

Efecte inter-media
Evaporarea este n mod normal un proces fr ap rezidual, pentru c substana ce trebuie
condensat va fi reciclat cu sau fr tratare ulterioar i concentratul va fi reciclat sau
ndeprtat drept reziduu, de exemplu prin incinerare.
Consumabile ar fi:
Consumabil
Cantitate
Substane chimice necesare pretratrii
Abur (pentru nclzire)
5-16 ap/kg de abur
3
Energie [kWh/m ]

Monitorizare
ntreinerea corespunztoare a schimbtorilor de cldur este extrem de important. ncrustarea,
murdrirea i corodarea deregleaz transferul de cldur spre lichid i scade economisirea de
energie. Concentraia contaminanilor sau a parametrilor surogat (TOC, pH, conductivitatea,
etc.) aflai n condensat trebuie monitorizai continuu pentru a se preveni transferul de poluani.

Situaia economic
Costurile sunt:

Tipul de cost
Cost de capital
Cost al funcionrii
1
[cww/tm/128]

3.3.4.2.14

Costuri

Observaii

BEF 100-2000 pe m3 de condensat 1

Striparea

Descriere
Procesul de ndeprtare aplicat apei reziduale este o operaiune prin care apa rezidual este
adus n contact cu un flux concentrat de gaz pentru a transfera poluanii volatili din starea
lichid n starea gazoas. Poluanii sunt ndeprtai din gazul folosit pentru ndeprtarea lor
pentru a putea fi reciclai n cadrul procesului i re-utilizai. Substanele organice i anorganice
volatile sunt transferate din apa rezidual n gazul rezidual, crescnd foarte mult suprafaa de
expunere a apei contaminate. Evaporarea apei, ns, scade temperatura apei reziduale reducnd
astfel volatilitatea contaminanilor.
Gazele utilizate sunt aerul i aburul:
ndeprtarea prin aer poate fi aplicat cu sau fr nclzirea coloanei n care se execut
ndeprtarea, nclzirea fiind utilizat pe compuii foarte vulnerabili sau volatili. Energia
necesar nclzirii este furnizat de obicei prin valorificarea cldurii din cadrul procesului.
ndeprtarea prin abur este o metod alternativ la cea prin aer aplicndu-se pe compuii
care sunt mai puin volatili i/sau mai puin vulnerabili. Aburul este n mod normal furnizat cu
ajutorul echipamentelor speciale generatoare de abur existente n cadrul amplasamentului sau
prin valorificarea cldurii reziduale. Dac nu exist acest echipament, atunci aceast metod ar
putea s nu fie fezabil.
Construciile tipice necesare acestei metode sunt:

130

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Un turn compact n care se efectueaz ndeprtarea, prevzut cu puncte de sprayere n


partea de sus pentru a distribui apa rezidual peste mpachetare, gazul de ndeprtare fiind
condus n contracurent prin aceast mpachetare, un bazin de decantare n partea de jos pentru a
colecta apa decontaminat, echipat adiional cu un dispozitiv de nclzire a aerului (pentru
epurarea aerului), un sistem de control automat i unul de control a emisiilor din aer (unitate
GAC, oxidant catalitic sau incinerator)
Un recipient (rezervor) pentru ndeprtare n cadrul cruia compuii volatili sunt ndeprtai
cu ajutorul bulelor gazoase (aer, abur) canalizate spre recipientul de colectare a apei reziduale.
Echipamentul este alctuit din:
Un recipient-tampon pentru apa rezidual
Un recipient pentru pretratare pentru ajustarea pH-ului
Coloana(ele) pentru ndeprtare, care funcioneaz n contra-flux
Prenclzitor al alimentrii, recupernd cldura ce provine de la condensator subsecvent al
aburului care a fost folosit n procesul de ndeprtare
Condensator, rcit cu aer sau cu ap
Amenajri situate n aval pentru tratarea gazului
Amenajrile pentru ndeprtare pot fi operate continuu sau discontinuu, ultima asigurnd
performan ridicat i eficien n economia energiei dect unitile ce sunt operate continuu.
ndeprtarea subsecvent a poluanilor volatili din starea gazoas poate fi ndeplinit prin:
Adsorbia pe rini GAC, zeolitice sau sintetice
Adsorbia prin solveni non-lichizi i adsorbie subsecvent
Adsorbia prin solveni lichizi, cum ar fi acizii puternici (pentru a adsorbi amoniacul)
Condensarea sau condensarea parial i tratarea ulterioar subsecvent
Oxidare termic sau catalitic.
Un exemplu de proces de ndeprtare, ndeprtarea prin aer/abur a amoniacului, este ilustrat n
figura 3.26 [cww/tm/78].

Striparea cu amoniac

Incinerare
Concentrare
Absorptie

Coloana
stripare
Abur, aer

Apa
stripata

Flux afluent

Rezervor tampon
alcalizare

Figura 3.26: Striparea amoniacului, aerului si a aburului

Aplicarea
ndeprtarea este aplicat pentru a separa agenii contaminani volatili din ap, de exemplu:
Hidrocarburile clorinate, cum ar fi tricloreten, percloreten, triclormetan, dicloretan,
tricloretan
Sulfura hidrogenat i de amoniac, volatilitatea lor depinznd foarte mult de temperatur i
pH, astfel controlul pH-ului este esenial (pH>9,5 la amoniac; ph 2-3 la sulfura hidrogenat)
Waste Water and Waste Gas Treatment

131

Capitolul 3

Sulfura hidrogenat i de amoniac, ambele odat ntr-o unitate de ndeprtare prin abur n
dou etape [cww/tm/149]
Solvenii organici, benzina, motorina, aromaticii slabi, fenolul, mercaptanii
Dac se aplic ndeprtarea prin aer sau prin ap depinde de:

Vulnerabilitatea agenilor contaminani


Dac trebuie recuperai contaminanii
Disponibilitatea fluxului
Condiii de siguran (doar o problem legat de ncrcrile ridicate de VOC-uri), etc.

Limite i restricii n aplicare:


Limite / restricii
Murdrire
Schimbtorii de cldur au tendina de a murdri
Solide suspendate <5ppm

Avantaje i dezavantaje
Dezavantaje
Avantaje
Eficien ridicat de ndeprtare
n anumite condiii (fier >5mg/l, duritatea apei
Recuperarea
materialului
este >800mg/l) exist o capacitate ridicat de murdrire (de
posibil
exemplu ndeprtarea apei sulfuroase n rafinrii) i
Cdere de presiune sczut
astfel sunt necesari ageni anti-murdrire.
Consum sczut de energie
Gazul folosit n ndeprtare trebuie tratat.
Este necesare curare frecvent a coloanei
Nivelurile de emisii ce pot fi atinse / Randamente
Parametru

Rata de performan
[%]
Air
Steam

Nivelul emisiei
Air

Steam

<5 1
Amoniac

99 2
>92 4

<50 2
70 4

NH4-N

53

N total anorganic

73

Volatile organics

99 1

Metanol

97
<1 1

Chlorometan

Amoniac

NH4-N
132

99 1
90-98 2
65 2
69-92 2

Observaii

Rafinrii: concentraii sczute la


alimentare i condiii optime
(exemple: ndeprtarea apei
sulfuroase)
Alimentare 10g/l
Produs al filtrrii din tratarea lamului
activat, alimentare 500-1200mg/l, rata
alimentrii 19-24m3/h
Rafinrii: proces n dou stadii,
alimentare 1372mg/l NH4-Na
Rafinrii: proces n dou stadii,
alimentare 1373mg/l N total anorganic
Rata de alimentare 1m3/h, concentraia
2g/l (diclormetan, triclormetan,
benzen, toluen, xilen, ester, eteri
Rata de alimentare 3,4m3/h,
concentraia 36g/l
Rata de alimentare 6m3/h, concentraia
>200mg/l
Rata de alimenatre 4m3/h, concentraia
5g/l
Turn compact, aer/ap 5-35:1
Turn compact, aer/ap 35:1
Turn compact, aer/ap 4-30:1

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3
Parametru

N total anorganic
Substane organice
volatile
Metanol
Clormetan

Rata de performan
[%]
Air
Steam
90 2
95 2

Nivelul emisiei
Air

Steam
Aeraie prin pulverizare
Turn compact, aer/ap 5:1
Aeraie prin pulverizare

90 2
99 1

Diclormetan
Tetraclormetan

1.1 3
>99 1

1,2-Dicloretan

<20

Tricloretilen

Percloretilen

<20
99-99.6 5

Observaii

50-200 5
0.1 3
0.5

Metilal

37 3

Rata de alimentare 4m3/h, concentraia


30g/l
Rafinrii: proces n dou stadii,
alimentare 98mg/l hidrocarburi
Alimentare 400m3/h, concentraie 5001000mg/l BTX
Rafinrii: ndeprtarea gazului
(petrolier) sulfuros
Rafinrii: ndeprtarea gazului
(petrolier) sulfuros
Alimentare 7-8m3/h, concentraie 2040g/l
Rafinrii: proces n dou stadii,
alimentare 182mg/l fenoli
Rafinrii: proces n dou stadii,
alimentare 1323mg/l sulfur
Rafinrii: proces n dou stadii,
alimentare 14400mg/l COD

stripped ammonia concentrated to 10 % solution and used for de-NOx process in another plant
[cww/tm/82]
[cww/tm/27]
3
[cww/tm/149]
4
[cww/tm/146]
5
[cww/tm/96]
1
2

Efecte inter-media
Procesul de ndeprtare nu se utilizeaz singular. Are nevoie de cel puin tratare n aval a
gazului. Volatilele ndeprtate sunt fie reciclate spre a fi folosite ntr-un proces de producie fie
sunt tratate (epurare, adsorbie, oxidare catalitic, termic). n general, tratarea gazului folosit la
ndeprtare este o etap din cadrul procesului esenial i cteodat mai complicat dect nsi
operaiunea de ndeprtare (de curire). Pentru a obine o tratare eficient n total, att etapa de
ndeprtare, ct i tratarea gazului provenit din procesul de ndeprtare trebuie s fie ajustate cu
grij.
Dac nivelul atins al emisiilor n cazul apei reziduale nu este suficient (vezi nivelurile de emisii
ce pot fi atinse), tratare n aval ulterioar va fi necesar.
Consumabile ar fi:
Consumabile

Substane
chimice
necesare
ajustrii pH-ului (acid, sod
caustic, ap de var)
Agenii anti-murdrire
Abur
Energie [kWh/m3]
Electricitate
Gaz (pentru nclzire)
[m3 gaz / m3 ap]
Waste Water and Waste Gas Treatment

Cantitate
Striparea cu aer
Striparea cu abur
Stoichiometric
Stoichiometric

0.1-0.3 tone/m3 1,2,


680 3 b
1.8 4 a
0.5 4

133

Capitolul 3
Consumabile

Cantitate
Striparea cu aer
Striparea cu abur
Stoichiometric
Stoichiometric

Substane
chimice
necesare
ajustrii pH-ului (acid, sod
caustic, ap de var)
Agenii anti-murdrire
0.1-0.3 tone/m3 1,2,
Abur
680 3 b
Energie [kWh/m3]
4 a
1.8
Electricitate
a
echipamente ce funcioneaz cu motoare cum ar fi pompele i ventilatoarele
b
inclusiv generarea de abur
1

[cww/tm/27]
[cww/tm/82]
[cww/tm/96]
4
[cww/tm/146]
2
3

Monitorizare
Parametrii ce trebuie controlai sunt:
pH, n special dac amoniacul sau hidrogenul sulfurat sunt implicate
alimentarea
presiunea
temperatura
controlul nivelului de lichid
raportul refluxului coloanei

Situaia economic
Tipul
cost

de

Costuri
Aer
Abur
1
Costuri de BEF 4milioane
capital
BEF 80milioane 1
2
EUR 4,0-5,3 milioane
Costuri ale BEF 200/m3 1
BEF 200/m3 1
funcionrii
1
[cww/tm/128]; 2 [cww/tm/48]; 3 [cww/tm/92]

3.3.4.2.15

Observaii
100m3/h
50m3/h
Dispozitiv de curare a apei
sulfuroase din cadrul rafinriei,
30-32m3/h

Incinerarea apei reziduale

Descrierea
Incinerarea apei reziduale nseamn oxidarea prin aer a contaminanilor organici i anorganici ai
apei reziduale i evaporarea simultan a prilor lichide la presiune normal i la o temperatur
ce variaz ntre 730 i 1200C sau sub acest interval cnd sunt utilizai catalizatori. n industria
chimic incinerarea este adeseori aplicat central sau ca metod de co-incinerare n uzinele de
ardere a reziduurilor. Produii de reacie sunt: bioxidul de carbon, apa, ali compui anorganici
(azot, oxizi, oxizi de sulf, halide hidrogenate, fosfai, compui ai metalelor grele), n funcie de
tipul contaminantului prezent.
Incinerarea este doar auto-ntreinut dac ncrcarea organic este suficient pentru a asigura
suport energetic adecvat pentru procesul de vaporizare i pentru nclzirea apei (COD >50g/l).
n cazul unei ncrcri organice sczute instalatia n care se execut incinerarea trebuie s
134

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

funcioneze cu combustibil de susinere. Cantitatea de energie adiional este redus prin


scderea coninutului apei, de exemplu prin evaporare n aval (vezi Seciunea 3.3.4.2.13),
folosind cldura rezidual. Instalarea unui boiler ar fi o modalitate convenabil pentru generarea
aburului din cldura provenit din ardere care ar putea fi folosit n procesul de evaporare
[cww/tm/132].
Dispozitivele n care are loc incinerarea apei reziduale pot fi construite sub forma unor cuptoare
de ardere obinuite sau incineratoare cu strat-fluidizat. Trebuie ca materialul din care este
confecionat instalatia trebuie s fie foarte stabil i s reziste la coroziune. Cuptoarele de ardere
sunt adeseori construite din material ceramic.
Incinerarea poate fi de asemenea aplicat ntr-o uzin obinuit de ardere a reziduurilor folosind
apa rezidual ca flux de intrare adiional. Pretratare ar putea fi necesar pentru a elimina
particulele ce depesc mrimea maxim pentru a se preveni blocajul jetului.
Aplicarea
Incinerarea este aplicat pe apa rezidual care conine compui care fie nu sunt uor
biodegradabili, fie ar putea deregla procesul biologic din cadrul WWTP-ului biologic sau care
au proprieti prea vtmtoare pentru a fi eliberai ntr-un sistem obinuit de canalizare.
Asemenea compui sunt:
reziduurile lichide din producia de colorani
reziduuri lichide din producia de cauciuc ce conin cantiti extrem de mari de sare
extracte lichide din producia de pesticide
reziduuri lichide din producia de poliesteri
Incinerarea apei reziduale este preferat altei tehnici de tratare care are acelai scop cu ea atunci
cnd se dovedesc a fi ne-economice. Se potrivete n mod special atunci cnd [cww/tm/132]:
constituenii organici nu pot fi reutilizai sau atunci cnd sunt reciclarea lor devine
neprofitabil
contaminanii constituie o mixtur (amestec) din mai muli compui n care att concentraia
ct i raia de amestecare variaz continuu
n afar de coninutul organic, se regsete o considerabil cantitate de material anorganic
apa rezidual este slab biodegradabil sau toxic
coninutul de sare este prea ridicat pentru tratarea biologic sau numai dup o diluie
considerabil
incinerarea permite reciclarea materialului de alimentare indestructibil, ca de exemplu:
srurile, sau produce produse valoroase
Fluxul de ap rezidual potrivit pentru incinerare acoper, n general un interval ntre 2 i 30
m3/h, avnd concentraii COD ntre 50000 i 100000mg/l. Concentraii mai sczute au nevoie de
combustibil de ajutorarea a arderii. Apa rezidual care necesit cldur pentru ardere sczut
poate fi injectat ntr-un cuptor rotativ de ardere pentru a fi ars mpreun cu deeurile.
Limite i restricii n aplicare
Halogeni, sulf
Temperatura de combustie
Solide, sruri

Limite / Restricii
Coninutul de halogen sau de sulf necesit gaz de tratare special
Odat cu creterea temperaturii de combustie crete cantitatea de oxizi
de nitrogen
Pot bloca injectoarele, astfel c este nevoie de echipament adecvat

Avantaje i dezavantaje
Avantaje
Coninut organic ridicat va fi
aproape complet ndeprtat
Eliminarea poluanilor poate fi
fcut i cu concentraiile ridicate de
Waste Water and Waste Gas Treatment

Dezavantaje
Concentraii organice sczute au nevoie de combustibil
de ardere de ajutorare
Reziduurile solide (cenu depus sau din aer) trebuie
depozitate
135

Capitolul 3

sare
Cldura rezidual poate fi utilizat

Incinerarea compuilor sulfului i/sau a halidelor ar


putea necesita tratare prin gaz de ardere cauznd apariia
apei reziduale i a deeurilor solide.

Nivelurile de emisii ce pot fi atinse / Randamente


Parametru Randamentul Nivel al emisiei
Observaii
[%]
[mg/l]
TOC
>991
VOC
922
302
Alimentare 375mg/l, incinerare catalitic
1
[cww/tm/82]
2
[cww/tm/96]
Nivelurile de emisie ce pot fi atinse i ratele de performan cuprinse n tabel sunt legate de
fluxul de ap rezidual care este tratat prin incinerare. Emisiile eliberate n aer i deversrile n
apa rezidual provenite de la gazele arse n curare sunt reglementate de Directiva pentru
Incinerarea Deeurilor 2000/76/EC [cww/tm/155], prezentat n Anexa II, IV i V. Informaie
ulterioar poate fi gsit n BREF-ul elaborat n privina incinerrii reziduurilor.

Efecte inter-media
Incinerarea apei reziduale are ca rezultat gaz rezidual (gazul evacuat din combustie poate
conine HCl, SOx, NOx, etc.), gaz care, n funcie de coninutul su, poate avea nevoie de tratare
ulterioar care rezult n ap rezidual i deeu solid adiionale. Cnd procesul nu funcioneaz
autotermic, este nevoie de combustibil de ajutorare a arderii. Pe de alt parte, atunci cnd
cldura rezidual nu poate fi recuperat sau reutilizat, cantiti de cldur se eliberreaz n
mediu.
Consumabile ar fi:
Cantitate
Combustibil pentru ajutarea arderii (coninut TOC sczut) 4,5Kg/m3 ap rerzidual
12,5Kg/Kg VOC1
3 b
Energie [kWh/m ]
0.091
a
combustibil uor, coninut organic 375mg/l, incinerare catalitic
b
energie electric pentru pompe, arztoare, etc.
1
[cww/tm/96]

Consumabile

Monitorizare
De-a lungul ntregului proces, monitorizarea este necesar pentru parametrii de operare, cum ar
fi: coninutul de oxigen, temperatura, coninutul de oxizi de sulf, de oxizi de azot, halide
hidrogenate, praf pentru a fi asigurat o funcionare fr cusur.

Situaia economic
Tipul de cost
Costuri de capital
Costuri ale funcionrii
1

136

Costuri

Observaii

FIM 2.4/m3
FIM 6.6/kg VOC1
3
8m /h, concentraie VOC 375mg/l, incinerare catalitic

[cww/tm/96]

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

3.3.4.3 Contaminantii biodegradabili solubili / Tratarea biologica


Linia principal de producie n industria chimic este producerea i manevrarea substanelor
organice. Astfel c o partea important din apa rezidual din industria chimic este ncrcat cu
contaminani organici care sunt mai mult sau mai puin biodegradabili sau potrivii pentru a fi
supuse tehnicilor de tratare biologic. Substanele care pot deregla degradarea biologic trebuie
s fie ndeprtate din timp (vezi Seciunea 3.3.4.2).
Tratarea biologic nseamn degradarea substanelor organice dizolvate cu ajutorul microorganismelor bacterii folosite drept ageni de moxidare. Azot organic i fosforul se
transform n amoniac i respectiv n fosfat. Biodegradabilitatea fluxului de ap rezidual poate
fi, n mod empiric, estimat cu ajutorul raportului BOD/COD (naintea nceperii tratrii):

BOD/COD <0,2 ap rezidual relativ nedegradbil


BOD/COD 0,2-0,4 degradabil moderat
BOD/COD >0,4 degradabil

Exist trei tipuri de procese metabolice:

Procese aerobe, folosind oxigen dizolvat


Procese anoxice, folosind reducerea biologic a donorilor de oxigen
Procese anaerobe, fr furnizare de oxigen

Proprietile principale ale acestor procese metabolice legate de tratarea apei reziduale sunt
prezentate n Tabelul 3.8 [cww/tm/1321].
Parameteru
Oxigenul dizolvat [mg/l]
Consum de energie
Producere de lam
Sensibilitate la substane toxice
Eficiena ndeprtrii COD-urilor
Eficiena ndeprtrii azotului

Anaerobic
0
Sczut
Sczut
Ridicat
<85%a
0

Anoxic
0
Sczut
Ridicat
Sczut
Variabil, depinznd de
denitrificare
45-90% (este necesar
nitrificarea n prima
etap)
Da
Nu

Aerobic
>0
Ridicat
Ridicat
Sczut
>85%
0

Potrivit pentru pretratare


Da
Da
Potrivit pentru tratare n ultima
Nu
Da
etap
a
valoare normal, poate fi destul de mare pentru aplicaiile speciale (vezi seciunea 3.3.4.3.1, nivele
ale emisiilor ce pot fi atinse / randamente)

Tabelul 3.8: Parametrii specifici ai procesului care sunt asociai n mod normal cu biologia aerob,
anaerob i anoxic

O comparatie a balantei de carbon a proceselor aerobe si anaerobe este ilustrata in Figura 3.26
[cww/tm/132].

Waste Water and Waste Gas Treatment

137

Capitolul 3

Carbon in
Efluent brut
in carbon
organic 100%

Carbon in
namol

Efluent brut
in carbon org

Carbon org. Rezidual


Carbon org. Rezidual in namol in exces
in efluentul tratat

Figura 3.267: Bilantul de carbon in compusii organici de degradare microbiologica aerobica (A) si
si anaerobica (B)

Un avantaj al tratarii biologice de apa reziduala independent de tipul procesului metabolic


este adaptabilitatea mai mult sau mai putin rapida a microorganismelor la o varietate larga de
medii nutritive.
Tehnicile de tratare biologice uzuale in industria chimica apar in urmatoarele sectiuni.
3.3.4.3.1

Tratarea anaeroba

Descrierea
Tratamentul anaerob al apei reziduale transforma continutul organic al apei reziduale, cu
ajutorul microorganismelor si fara input de aer, intr-o varietate de produse precum metanul,
dioxidul de carbon, sulfura etc. Biogasul consta in 70% metan, 30% dioxid de carbon si alte
gaze precum hidrogenul si hidrogenul sulfurat [cww/tm/128]. Procesul are loc in reactorul
rezervor etans la aer, microorganismele sunt retinute in rezervor ca biomasa (namol).
Exista mai multe tipuri de reactoare disponibile. Cele mai uzuale sunt:

Reactorul anaer de contact (ACR)


reactorul cu stratde namol anaerob cu flux ascendent(UASB)
reactorul cu pat fix
reactor cu pat extins.

In procesul de contact anaerob (ACP) apa uzata este amestecata cu namolul de reciclare si
amestecate intr-un reactor etans, amestecul de namol/apa uzata sunt separate extern
(sedimentare, Sectiunea 3.3.4.1.2, sau flotatia in vid 3.3.4.1.3) iar partea plutitoare (supernatant)
este devarsata catre un tratament ulterior. Namolul anaerob este reciclat in reactor. [cww/tm/4].
O imagine schematica este data in Figura 3.28.

138

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

gas

feed
alimentare
Sludge
Depunerea
settling
namolului

Figura 3.28: Procesul de contact anaerob

In procesul UASB , apa uzata este introdusa pe la baza reactorului, de unde curge ascendant
printr-un strat de namol format din granule sau particule formate biologic. Gazele produse
determina amestecul cantitatii de apa uzata. Apa uzata trece intr-o camera de sedimentare unde
continutul solid este separat; gazele sunt colectate in domuri in varful reactorului cww/tm/4].
Principiul este ilustrat in Figura 3.29 [cww/tm/132].

Decantor

Strat namol
Pat namol

Figura 3.29: Reprezentarea schematica a procesului UASB


a) intrare namol lichid
b) filtru de gaz
c) namolul sedimentat se intoarce spre intrare

In procesul cu pat fix sau anaerob, apa uzata curge ascendant sau descendent (in functie de
continutul de solide din influent) printr-o coloana cu tipuri variate de substante solide pe care
microorganismele anaerobe cresc si sunt retinute. [cww/tm/4].
In procesul cu pat extins, apa uzata este pompata ascendant prin stratul unui mediu adecvat
(nisip, carbune, polietena, etc.) pe care s-a dezvoltat un strat biologic in forma de biofilm.
Efluentul este reciclat pentru a dilua fluxul de apa uzata si pentru a furniza un flux adecvat
pentru a mentine stratul-pat intr-o conditie extinsa [cww/tm/4].
Excesul de biomasa este indepartat de la suprafata si tratat dupa bioreactor. Acolo nu mai este
necesara o recirculare de namol, purtatorul biofilmului asigurand o concentratie ridicata a
biomasei in interiorul reactorului. Avantajul acestei versiuni de tratament anaerob este spatiul

Waste Water and Waste Gas Treatment

139

Capitolul 3

necesar redus avand aceeasi performanta. Sistemul este mai rezistent la momente de solicitare
maxima, care altfel ar cauza deversari toxice.
Pentru cresterea eficientei tratamentului anaerob a fost introdusa o varianta in doua etape asa
cum este aratat mai jos in Figura 3.30.

Acizi grasi
Fatty acids
Zahar
Sugar
Amino
acizi
Amino acids

Alcool
Acid lactic
Alcohols
Acizi
grasi de
Lactic acid
marime
redusa
Small fatty acids

pH 4 - 7

CH4, CO2

Iesire

Outlet

pH 6.5 - 7
Acetogenic,
methanogenic
Bacterie
acetogenica,
bacteria
metanogenica

Acidogenic
Bacterie
bacteria
acidogenica

Figura 3.30: Prezentarea schematica a procesului de tratare anaerob in doua etape

Aplicatie
Tratamentul anaerob de apa uzata este utilizat in mod esential doar la pre-tratarea apei uzate,
caracterizata de o incarcare organica ridicata (>2 g/l) si cu o cantitate mai mult sau mai putin
constanta [cww/tm/132]. Este aplicabil cel mai mult in sectoarele cu efluenti consistenti de
BOD ridicate.
Tratamentul anaerob al apei uzate industriale a devenit din ce in ce mai important in ultimii ani
ca un rezultat al consturilor mari ale energiei si problemelor cu depozitoarea excesului de namol
format in procesele de tratare aeroba. Eforturile se fac acum in indepartarea contaminantilor
organici pe cat posibil fara surse externe de energie, profitand de biogazul produs, unde este
realizat un nivel dorit de puritate cu o etapa secundara de sedimentare aeroba biologica
[cww/tm/132].
Limitele de aplicare si restrictiile sunt:

Temperatura
pH
Substantele toxice

Limite / restrictii
2040 C
6.57.5, pH >8 opriori pentru procesul de
formare a metanului
Prevenirea substantelor toxice , deorece
procesul este sensibil

Avantaje si dezavantaje

140

Avantaje
Consumul redus de energie, comparat cu
procesul aerob.
Producerea gazului energic, probabil utilizabil
sub forma de combustibil de calitate inferioara
pentru utilizare locala.
Cantitatea comparativ redusa (fata de procesul
aerob) de namol de decantare (o zecime din

Dezavantaje
Sensibilitatea ridicata a substantelor toxice, c
ear putea conduce la evacuarea crescuta a
namolului active, atunci cand apar substante
toxice.
Producerea posibila a gazelor reziduale
inflamabile, toxice sau mirositoare.
O pornire foarte inceata.
Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

procesul aerob) (vezi Figura 3.26).


In prezenta sulfatului sau compusilor de sulf
organic, compusii de metale grele se
transforma in sulfati si precipita.
Nu se formeaza aerosoli si substantele volatile
nu stripeaza (comparat cu procesul aerob).

Rata de performanta nu este suficienta pentru


etapa finala a tratamentului (indepartarea COD
normal <85 %), astfel fiind necesara tratarea in
continuare.

Niveluri de emisie realizabile / Rate de performanta


Proces
ACP 1
UASB 1
Pat fix 1
Pat extins 1
1

Input COD
[g/l]
1.55
515
1020
5-10

Timp de
detentie
[h]
210
412
2448
5-10

Incarcare organica
[kg/(m3 d)]
0.482.40
4.0012.0
0.964.81
4.819.62

Indepartarea
COD
[%]
7590
7585
7585
8085

[cww/tm/4]

Rata de performanta a indepartarii COD depinde foarte mult de biodegradabilitatea substantelor


organice responsabile de continutul COD . Astfel cerintele principale pentru tratamentul
anaerob si pentru tratamentul biologic este de a evita introducerea fluxurilor de apa
reziduale nedegradabile cat de mult posibil.
In combinatie cu tratamentul aerob ulterior, randamentele de performanta sunt:
Parametru
BOD
COD

Randament
[%]
9999.8
9597

Efecte inter-media
Procese anaerobe normale se desfasoara in etape de incarcare ridicata biologic ace necesita un
tratament ulterior biologic (aerob) suplimentar. Avantajul unui pre-tratament anaerob este
cantitatea redusa de namol activ produs in timpul procesului, aprox. 10% in comparatie cu
procesul aerob de namol active. In acest mod partea principala a cantitatii organice degradabile
(75-85 %) este indepartata cu o zecime din formarea normala (de ex. aeroba) a namolului in
exces, adica comparata cu tehnicile aerobe doar 10% din deseuri necesita sa fie depozitate
permanent.
Procesul de degradare anaerob are ca rezultat un amestec de metan si dioxid de carbon intr-un
raport de 1-3 : 1, astfel producandu-se un gaz combustibil cu un continut de energie ridicat
utilizat in mod normal pentru inlocuirea combustibilului sau pentru alte instalatii energetice.
Comparativ cu procesele aerobe consumul energetic este considerat mai putin, deoarece nu
exista necesar de energie pentru alimentarea cu oxigen sau aer pentru reactor, insa doar pentru o
activare eficienta. In ansamblu , acesta contribuie la reducerea dioxidului de carbon.
Aparitia gazelor combustibile si formarea de metaboliti precum o retea redusa de acid carboxilic
face inevitabil utilizarea uneui echipament inchis pentru a prefeni fluxul de miros. Reducerea
mirosului reprezinta un tratament esential ulterior procesului principal.
Consumabilele sunt:
Consumabile
Auxiliare (pentru sedimentare, flotatie, etc.)
Energie [kWh/m3]

Waste Water and Waste Gas Treatment

Cantitate

141

Capitolul 3

Monitorizarea
Monitorizarea tratamentului biologic al apei uzate este ilustrata in anexa 7.3.
Situatia economica
Tipuri de costuri
Costuri de investitie

Costuri
BEF 120 milioane

NLG 3.5 milioane 2


BEF 40/m3 1

Costuri de operare

3 2

NLG 0.3/m
[NLG 20000/yr]
NLG 210000/yr 2

Beneficii (biogas)
1
2

NLG 1.5 milioane/yr 2

Observatii
3
UASB reactor, 25 m /h, brut
COD 30 g/l
3
206 m /d, incarcare COD brut
7300 kg/d or 35 g/l
3
UASB reactor, 25 m /h, brut
COD 30 g/l
206 m3/d, brut COD incarcare
7300 kg/d or 35 g/l
3
206 m /d, brut COD incarcare
7300 kg/d or 35 g/l
Comparat cu incinerarea
excesului de namol

[cww/tm/128]
[cww/tm/100]

Reducerea efectiva a contaminantilor organici apare o data cu producerea de biogas utilizabil


ca si combustibil si o reducere considerabila de exces de namol active. Plecand de la idea ca
biogazul poate fi utilizat, aspectele ecologice si economice devin mutual interdependente, de ex.
o situatie de castig-castig pe o perioada lunga de timp, cand tratamentul anaerobic / tratamentul
final aerob cu incarcare redusa este comparat cu tratamentul aerob final cu incarcare ridicata si
costuri aferente (incinerarea namolului sau depozitarea permanenta).
3.3.4.3.2

Indepartarea biologica a compusilor de sulf / metalele grele

Descrierea
Indepartarea biologica a metalelor grele si a compusilor de sulf reprezinta o aplicatie speciala a
tratamentului anaerob. Acesta consta din trei etape de proces:

Reactia biologica a sulfatului si a altor compusi de sulf oxidati in sulfuri prin intermediul
bacteriei de reducere a sulfatului
Reactia secundara a ionilor de metale grele cu sulfati si precipitarea sulfatilor de metale
grele
O a doua reactie biologica pentru indepartarea excesului de sulfat si transformarea in sulf

Procesul profita de solubilitatea cu mult mai redusa a sulfatilor fata de hidroxizii lor.
Un exemplu de instalatie de tratare este dat in Figura 3.31.

142

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Bio-gas
Transfer
handling
bio-gaz

Ventilation
Ventilatia
air handling
aerului

Flocculant
SF

FFR
TPS
UASB
reactor
Influent

Aer
Air
Etanol+Ag
Ethanol
enti +
nutritivi
Nutrients

Sulf
Sulphur

Sulfura
de
Zinc sulphide
zinc

Effluent

Subst. solide
Solids to
catre
instalatia
de
zinc plant

zinc

UASB:
Sludge
Blanket
UASB: Up-flow
Strat de Anaerobic
namol superior
anaerob
FFR:
Fixed-Film
Reactor
FFR: Reactor
cu film
fix
TPS:
Tilted-Plate
Settler
TPS: Decantor
cu placi
SF: Filtru
deFilter
nisip
SF:
Sand

Figura 3.31: Diagrama de proces a instalatiei de reducere biologica a metalului si sulfatului

Componentii principali:

reactorul UASB, unde reducerea biologica a sulfatului se termina in sulfura


sistemul de manipulare a biogazului pentru a utiliza sau controla gazul rezidual rezultat din
UASB
reactorul cu film fix, unde sulfura este transformata aerob in sulf, bacteria atasandu-se de un
material purtator
sedimentatorul cu placi pentru a separa sulful
ultima instalatie de spalare, de ex. filtrul de nisip epurat continuu.

Procesul biologic necesita donori de electroni, determinati in mod normal de continutul de COD
in apa uzata. Daca continutul de COD nu este suficient, electronii donori trebuie sa fie adaugati.
Posibilii electroni donori sunt de ex.:

hidrogen
amidon
etanol
acid formic
esteri de acetate sau saruri
esteri propioni sau saruri
lactate.

In afara acestor substante chimice, reziduurile poti fi utilizate ca donori de electroni, precum:

praful de lemn
melasa.

Waste Water and Waste Gas Treatment

143

Capitolul 3

Daca influentul necesita neutralizare, o parte din apa uzata de dupa sedimentatorul cu placi sau
filtru cu nisip poate fi recirculat deoarece conversia din sulfura in sulf creste alcalinitatea.
Operarea biogazului de catre reactorul UASB si din ventilatia aerului din reactorul fix al
filmului permite o operatie fara miros.
Aplicatia
Operatia de tratare biologica este aplicata pentru toate fluxurile de apa reziduala ce contine o
cantitate considerabila de sulfat. In timp ce indepartarea sulfatului este posibila fara prezenta
compusilor de metale grele, reducerea metalelor grele necesita suficient sulfat pentru a livra
cantitatea necesara de sulfura pentru reactia de precipitare. Prezenta continutului sufficient de
COD favorizeaza randamentul. O posibila aplicare este de ex. apa uzata din productia de fibre
vascoase, unde zincul si sulfurile sunt principalii poluanti.
Limitele aplicarii si restrictiile sunt:

Timpul de stationare
COD/rata de sulfat
Dozarea de floculant in
sedimentatorul cu placi
(indepartarea sulfului)
1

Limitele / restrictiile
6 h pentru reactorul UASB 1
1 : 1, daca continutul de COD este prea
redus, trebuie adaugat electronul dono
Doza de floculant trebuie sa fie optimal
reglata la sedimentator pentru a realiza o
operatie stabila

[cww/tm/101]

Avantaje si dezavantaje
Avantaje
Tratarea sulfatului fara adaugarea
chimicaleleor de precipitare.
Este posibila indepartarea simultana a
metalelor grele si a sulfatului.
Metalele grele sunt separate din apa uzata in
forma de sulfura putand fi reutilizat.
Sulfurile de metal au o solubilitate mai mica
decat hidroxizii respectivi, astfel ca se pot
indeplini conditiile pentru efluent.
La finalul retelei exista sulful ce poate fi
utilizat ca material initial in productii (de ex.
productia de acid sulphuric) sau pentru
recuperare.
COD si nitratul pot fi de asemenea indepartati
Procesul stabil, precum fluctuatiile si
disturbarile din debitul de apa uzata
influenteaza cu greu eficienta.

Dezavantaje
Continutul COD deseori additional este
necesar ca electron donor, fapt ce mareste
costurile operationale.
Sulfurile de metal amestecate cu namolul
biologic in reactorul UASB.
Indepartarea metalelor grele fara sulfat nu este
posibila.

Niveluri realizabile de emisie / Randamente


Parametru

Randament
[%]
1

Zinc

99.8

Cadmiu

>99 1

Sulfat

94

Nivel de emisie
[mg/l]
0.05-0.15
<0.01
75

Observatii
influent 100 mg/l
influent 1 mg/l
influent 1170 mg/l, prezenta metalelor grele

[cww/tm/102]
2
[cww/tm/101]

144

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Efecte inter-media
Reziduurile proceselului de tratare sunt:

Sulfurile de metale grele, daca metalele grele sunt prezente in debitul de apa reziduala,
apestecata cu excesul de namol din reactorul UASB
Sulfura, probabil amesteca cu particulele solide, din sedimentatorul cu placi.

Sulfurile pot in functie de tipul de material sa fie reutilizate pentru a recupera metalul.
Fractiunea de sulf atunci cand se recupereaza separate, este produsa in forma de crusta de sulf,
ce contine 60% parte solida cu o puritate de pana la 95%. Poate fi utilizata la productia de acid
sulfuric in instalatiile pentru acid sulfuric cu instalatii de ardere a acizilor reziduali sau a
namolurilor.
Datorita biogazului si a aerului ventilat necesar din motive de siguranta, procesul opereaza fara
emisii de mirosuri. Din punct de vedere al zgomotului, sursele obisnuite sunt pompele si
supapele inchise.
Consumabilele:
Consumabile
Agenti de neutralizare
Electron donor
Floculant
Energie [kWh/m3]

Cantitate

Monitorizarea
Alcalinitatea corecta si raportul optim COD /sulfat (minimum 1:1) influenteaza eficienta
procesului de tratare, astfel ca monitorizarea influentului apei uzate pentru pH si continutul
COD reprezinta un aspect important. De asemenea este essential ca influentul sa nu contina
substante ce pot distruge bacteria de sulf activ sau sa infraneze cresterea lor. Astfel ca influentul
trebuie sa fie protejat de astfel de substante. Efluentul este monitorizat pentru poluantii tratati,
precum metalele grele, sulfatul, COD etc.
Situatia economica
Tipul de costuri
Costurile de investitie
Costurile operationale

3.3.4.3.3

Costurile

Observatiile

Tratamentul aerob

Descrierea
Tratamentul aerob reprezinta oxidarea biologica a substantelor organice dizolvate cu oxigen ce
utilizeaza metabolismul microorganismelor. In prezenta oxigenului dizolvat injectat ca aer sau
oxigen pur compusii organici sunt transformati (mineralizati) in dioxid de carbon, apa sau alti
metaboliti si biomasa, namolul active.
Continutul apei uzate toxice poate inhiba procesul biologic. Cateva astfel de substante toxice
sunt aratate in tabelul 3.9 [cww/tm/132].

Waste Water and Waste Gas Treatment

145

Capitolul 3

Substanta
Cadmiu (Cd2+ )
2Bicromat (CrO4 )
Cupru (Cu2+)
Nichel (Ni2+)
Zinc (Zn2+)
Clor (Cl2)
Cianura (CN-)
Uleiuri minerale
Fenoli
Hidrogen sulfurat/sulfuros

Concentratia inhibatoarea
[mg/l]
25
310
15
210
520
0.21
0.32
>25
2001000
530

Tabelul 3.9: Praguri de concentratie pentru substantele representative toxice pentru namolul activ

Toxicitatea potentiala a unei substante in cadrul unei WWTP biologice nu este constanta
predeterminat ci o functie a conditiilor de expunere si a organismului prezent. Termenul de
toxicitate se refera la o interactiune intre substanta si organism. Prinr-o alimentare continua a
concentratiilor scazute ale substantelor toxice, efectul inhibitor se diminueaza datorita adaptarii,
ducand la marirea microorganismului cu rezistenta marita si un potential de degradare marit
[cww/tm/132].
Tehnicile uzuale aerobe biologice sunt:

Procesul complet cu amestec de namol activ


Proces cu biorector cu membrana
Proces de filtrare cu stropire si percolare
Proces cu pat extins
Proces cu biofiltru cu pat fix.

Astazi procesul complet cu mix de namol activ este o metoda utilizata deseori in cadrul
industriei chimice si ca majoritatea tehnicilor de tratare pentru apa reziduala biodegradabila.
Micro-organismele sunt mentinute ca suspensie in apa uzata iar intregul amestec este aerat
mechanic. Amestecul de namol active este trimis catre o instalatie de separare de la care
namolul este reciclat catre rezervorul de aerare. Separarea instalatiei poate fi:

sedimentarea sau rezervorul de saturare


instalatia de flotare a aerului
membrane MF sau UF (bioreactorul cu membrana, vezi paragraful de mai jos).

Intregul proces de amestec este realizat in mai multe variante, in functie de cantitatea de apa
reziduala, disponibilitatea spatiului, cerintele pentru emisia atmosferica etc. Exemplele de
variante sunt:

146

agentul oxidant: aer sau oxigen pur, ultimul avand avantajul efectelor mai putine de stripare
si a mirosurilor mai putine, deoarece mai putin gaz este pulverizat in apa reziduala si de o
reactie mai rapida si mai efectiva din punct de vedere biologic
camera de aerare: o biologie a unui rezervor mai putin plat sau o biologie a unui turn,
ultimul luand in considerare randamentul sporit in degradare datorita bulelor de aer mici ce
urca intr-o coloana inalta de apa uzata si astfel crescand considerabil cantitatea de apa uzata/
aer, Figura 3. [cww/tm/132]
etapa de decantare: sedimentarea sau filtrarea cu membrana (bioreactorul cu membrane,
vezi mai jos) ultima necesitand mai putin spatiu, prima suportand probabil o etapa de
flotatie

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Evacuare gaz

Efluent

Post-limpezire
Activare

Namol in exces
Namol reciclat
Aer
Apa uzata

Figura 3.32: Exemple de biologie a turnului

Procesul cu biorector si membrana, ca o combinatie a tratamentului cu namol activ biologic


si separare cu membrane, reprezinta un proces de tratare biologic utilizat pentru apa uzata
industriala si urbana. Diferitele variatii ale acestui proces:

ciclul extern de recirculare intre rezervorul de namol active si modulul de membrane


imersia modului membrana in rezervorul cu namol activ aerat, unde efluentul este filtrat
printr-o membrana fibroasa gaurita, biomasa ramanand in rezervor; aceasta varianta
consuma mai putina energie si se utilizeaza in instalatii mai compacte.

Aceste variante impreuna cu procesul de namol activ conventional sunt aratate in Figura 3..
Ancrasarea, ca problema majora pentru membrane, este diminuata de:

aerare
spalarea in contra-curent a membranei,

cu conditii specifice adaptate pentru fiecare instalatie de tratare.


Ca bariera fizica, membranele permit ca biomasa sa fie retinuta in rezervor, rezultand:

concentratii ridicate de namol (TSS 10-20 g/l)


un namol cu o vechime mare (sau timp de stationare, MCRT).

Un bioreactor cu membrana reprezinta o facilitate compacta (pana la de 5 ori mai compact decat
o instalatie conventionala cu namol activ, modulul membranei inlocuind rezervorul de
decantare) aceasta producand exces de namol semnificant mai putin. Pe de cealalta parte,
consumul de energie poate fi semnificant mai mare decat la procesele conventionale cu namol
activ, datorita pomparii.
In procesul de filtrare prin picurare sau percolare microorganismele sunt atasate de un
mediu foarte permeabil prin care apa uzata va picura sau percola. Mediul de filtrare in mod
normal consta dintr-o roca sau diferite tipuri de plastic. O imagine schematica este data in
Figura 3. [cww/tm/132].
Lichidul este colectat intr-un sistem de drenaj subteran si trimis catre un rezervor de
sedimentare iar o parte din lichid este reciclat pentru a dilua rezistenta apei uzate.
Procesul cu pat extins functioneaza ca tratare anaeroba (vezi Sectiunea 3.3.4.3.1) cu distinctia
ca aerul sau oxigenul este introdus iar bacteria aeroba in loc de anaeroba este fixate in biofilm.

Waste Water and Waste Gas Treatment

147

Capitolul 3

Avantajul acestei versiuni a tratamentului aerob este de a reduce necesarul de spatiu cu aceeasi
performanta.

Conventional
activated sludge
Namol
activ conventional
Apa
uzata
Waste
water

Effluent

Rezervor
Aeration
de aerare
tank

Clarifier
Decantor

Namol
exces
Excessinsludge

Namol
reciclat
Recycled
sludge

Bioreactor
cu membrana:
extern
Membrane
bioreactor: ciclu
external
loop
Namol
reciclat
Recycled
sludge
Apa
uzata
Waste
water
Effluent
Aeration de
Rezervor
tank
aerare

MF or UF
Module
MFmodules
sau UF

Bioreactor cu membrana: membrana de imersie


Membrane bioreactor: immersed membranes
Apa
uzata
Waste
water
Effluent

Exces
namol
ExcessdeSludge
Figura 3.33: Variante de bioreactor cu membrana, comparat cu procesul de namol active
conventional
Suprafata
de crestere

Filme
apoase

Biofilm

Aer

Namol in
exces

Figura 3.34: Imaginea schematica a filtrului picurator


Q: Apa uzata
QR: Apa reciclata

148

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

In procesul cu biofiltru cu pat fix biofilmul este mentinut la suprafata purtatorului. Debitelul
de apa uzata este tratat cand trece prin acest biofilm; substantele solide suspendate sunt retinute
in filtru, din care sunt spalate in contra-curent cu regularitate. Aceasta tehnologie a fost
dezvoltata ca alternativa compacta (cu o randament ridicat pe volum si cu renuntarea la
decantorul secund) si fara miros la procesul conventional cu namol activ (vezi Figura 3.).
Proces conventional
namolprocess
activ
Conventional
activatedcu
sludge
Apa uzata

Waste water

Primary
Decantare
settling
primara

Apa uzata tratata

Proces
cu namol
Activated
sludge
activ
process

Limpezire

Clarification

Treated waste water

Proces
cu biofiltru
Biofilter
process

Apa uzata

Waste water

Primary
Decantare
primara
settling

Biofiltru
Biofilter

Apa uzata tratata

Treated waste water

Figura 3.35: Procesul cu biofiltru in comparatie cu procesul conventional cu namol activ

Cele mai scufundate biofiltre se bazeaza pe un singur mediu de filtrare. Fluxul de apa dintr-un
filtru este un flux ascendent sau descendent cu mediu de scufundare sau plutire. Biofiltrele pot
avea o structura mono sau cu multe straturi. Daca biofiltrele cu mai multe straturi sunt
alimentate cu apa bruta fara decantare primara, filtrele cu un singur strat sunt utilizate de obicei
dupa un tratament primar pentru a indeparta substantele solide suspendate.
Frecventa spalarilor in contra-curent depinde de caracteristicile efluentului. O frecventa normala
inseamna o spalare pe zi cu o cantitate mare de apa, insa aceasta trebuie adaptata la fiecare caz.
Spalarea in contra-curent functioneaza in diferite etape:

doar cu apa
doar cu aer
apa si aer.

O varietate a materialului purtator este cocsul lignit datorita abilitatii lui de a adsorbi in porii sai
contaminantii organici, oxigenul si materialul bacterial, care mareste timpul de reactie mult
peste timpul de stationare. Astfel, COD rezistent este mul mai redus decat in procesul complet
cu amestec de namol active, ca rezultat al combinatiei dintre biodegradabilitatea sporita si
adsorptia materialului purtator. Cocsul lignit acopera suprafata rezervorului si serveste ca un
filtru de aer uzat, fapt ce reduce considerabil emisiile de miros.
Aplicatia
Tratamentul aerob al apei uzate reprezinta in general etapa finala biologica. Acesta ofera
avantajul unui grad inalt de inmultire al namolului care nu numai ca permite manipularea mai
multor componente de apa uzata toxica insa ofera si un grad eficient de indepartare COD ce este
superior de obicei tratamentului anaerob.

Waste Water and Waste Gas Treatment

149

Capitolul 3

In general procesul complet cu amestec de namol este aplicabil tuturor fluxurilor de apa uzata
biodegradabila, fiind o pre-tratare a incarcarilor mari ale fluxurilor secundare sau o parte
centrala a WWTP.
Bioreactorul cu membrana este utilizat in tratarea apei uzate municipale si industriale, ultima
avandu-si originea din industria chimica, industria de fabricare a alimentelor sau din industria
de celuloza si hartie, precum si depozitarea permanenta a lesiilor. Se potriveste in principal:

efluentilor cu incarcare rididicata de COD si/sau amoniu


reciclarea apei uzate
reglementari stringente ale deversarii
apele receptoare sensibile
namolul greu de sedimentat
innoirea instalatiilor existente
instalatiile compacte
problemele neplacute (de ex. mirosul)
desinfectia apei.

Cand se utiliezaza filterul de picurare in industria chimica, acestea functioneaza ca parte a


WWTP centrala pentru a reduce contaminantii cei mai usor de degradat si de a imbunatati
calitatea namolului intr-o etapa de aerare secundara.
Biofiltrele sunt utilizate pentru a trata apa uzata comunala si o parte din cea industriala (de ex.
efluentul foarte incarcat cu COD din industria celulozei si hartiei), insa si pentru a retehnologiza
o instalatie existenta de namol active (acesta fiind si cazul reactorilor cu pat extins). Avantajul
biofilmului fix pe material purtator consta in vulnerabilitatea redusa fata de cantitatea mare de
sare si in conditiile mai bune pentru bacteriile cu o crestere inceata datorita mentinerii de durata
in sistem. Biofiltrele sunt de asemenea utilizate ca o pre-tratare directa sau etapa finala de
spalare catre un proces cu namol activ.
Biofiltrele pot fi incarcate de 2 - 3 ori mai mult decat o instalatie de namol activ puternic
solicitata si pot inca reduce 90% din COD [cww/tm/164]. O comparatie a incarcarilor tratate de
diferite biosisteme este aratata in Tabelul 3.10 [cww/tm/164]. Biofiltrarea atinge aceeasi
performanta ca nitrificarea / denitrificarea, insa cu o solicitare mai mare.

Namol activ

COD
[kg/(m3/d)]

BOD
[kg/(m3/d)]

NH4-N
[kg/(m3/d)]

NO3-N
[kg/(m3/d)]

0.4-6

0.35-3 a

0.04-0.1

0.24-0.72

0.4-1.5

0.7-6

2-5 b

Namol active cu aerare imbogatita


Biofiltru

3-25

Filtru de picurare
(cu suport plastic)
Bioreactorul cu membrana c

1.3-10 a
1-5 b

2-3 d 1

0.9 e 1

BOD5
BOD7
1
concentratia de namol 11-25 g/l
d
3
varfuri intre 1.6 si 8.5 kg COD/(m /d)
e
din lichid din tratament termic
1
[cww/tm/163]
b
c

Tabelul 3.10: Comparatia cantitatilor volumetrice tratate de o variatie a proceselor aerobe

150

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Limite de aplicatii si restrictii:

Nutrienti

Concentratia
Inhibitori
Temperatura
Cantitatea de sare

Limitele / restrictiile
BOD:N:P ar trebui sa fie 100:5:1;
Rapoartele critice ce nu ar trebui sa fie depasite
pentru a asigura o operatie adecvata sunt BOD:N
32:1 si BOD:P 150:1
Concentratiile ridicate de substanta (chiar si ale
substantelor non-toxice) trebuie sa fie evitate
vezi Tabelul
Temperaturile apei uzate >35 C pot fi critice
pentru micro-organisme
Cantitatile mari de sare (>30 g/l) pot deranja
procesul biologic prin prejudicierea
microorganismelor; tehnicile cu film fix sunt mai
putin vulnerabile

Avantaje si dezavantaje

Avantaje
Tratamentul cu costuri effective ale
contaminantilor organici.
Impactul de mediu mai redus decat cu alte
procese de tratare.
Cantitatile mari de deseuri pot fi tratate.
Eficienta energetica relativ mare in comparatie
cu sistemele non-biologice de tratare. Energia
este produsa in cea mai mare parte de metode
durabile (metabolisul microorganismelor cu
aer si apa).
Degradarea consta in principal in compusi
nedaunatori.

Dezavantaje
Consum ridicat de energie pentru a furniza
oxigen in apa.
Productia unei cantitati considerabile de namol
de decantare (cu exceptia bioreactorului cu
membrana sau a biofiltrelor cu pat fix).
Procesul de aerare cauzeaza efecte de stripare
pentru compusii volatili ce rezulta din
eliberarile volatile, acestea fiind deseori cauza
mirosurilor si aerosolilor.
Procese cu amestec complet pot cauza marirea
volumului, fapt c educe la evacuarea in exces a
precipitatilor floconosi activi.
Procesele biologice pot fi inhibati de
contaminanti.
Cu bioreactorii cu membrana: murdarirea
membranelor poate fi o problema.
Variatia puternica de presiune, echivalenta cu
cresterea consumului de energie electrica.

Niveluri realizabile de emisie / Randamente


Principalul parametru de verificare a performantei sau eficientei tratamentului biologic este
BOD, degradarea COD depinzand de gradul pre-tratamentului precedent si continutul
contaminantilor greu degradabili. Deoarece COD rezistenti (sau concentratiile de contaminant
ice actioneaza ca niste COD rezistenti) nu se potrivesc pentru tratamentul biologic, si astfel ar
trebui lasati in afara pe cat posibil din WWTP biologic, este necesar sa se listeze nivelurile
realizabile de COD.

Waste Water and Waste Gas Treatment

151

Capitolul 3

Randamente
[%]
Parametru

Namol active
complet
amestecat

Bioreactor
cu
membrane

TSS

99 5

Turbiditate

99 5

BOD

9799.5 1

97 5

COD (TOC)

7696 c 1

>90-96 5

Index fenol

>99 e 4

Filtru
picurator

Strat
expandat

4090
a 2
8595

NH4-N

90 b 1

2668 d 3
7598 3
5598 3

AOX
N
total
anorganic

>98

Filtru cu strat
fix

82

450 3

96-98 5

doua etapa
3 bioreactoare in serie, adsorptie GAC suplimentara rezulta din reduceerea TOC de 98 %, reducerea de
COD de 99 %
c
96 % cu oxigen pur
d
degradarea COD rezistent, instalatia opereaza ca amestec pentru spalare inainte de WWTP pentru namol
activ
e
3
input de fenol 30 mg/l, 2200 m /d apa uzata
1
[cww/tm/132]
2
[cww/tm/4]
3
[cww/tm/151]
4
[cww/tm/96]
5
[cww/tm/163]
b

Efecte inter-media
Principalele aspecte de mediu a tratametnului biologic aerob sunt:

Introducerea oxigenului in sistem si efectele sale


Aparitia namolului active ca rezultat al procesului biologic.

Oxigenul este introdus prin aerare, fapt ce solicita energie multa si striparea continutului de apa
uzata volatile continuta in atmosfera, provocand mirosul. Acest impact poate fi controlat prin
mai multe feluri:

Inlocuirea aerului cu oxigen pur sau aer imbogatit cu oxigen, injectarea de gaz redus la
aprox. 20% din injectarea necesara de aer iar la aceasta reducere, efectul de stripare precum
si necesarul energetic; avantajul acestei variante de process necesita oricum sa fie evaluate
cu grija in comparative cu impacturile productiei de oxigen, de ex. consumul energetic,
aspectele de siguranta, dificultatile de inlaturare a CO2, etc.
Acoperirea rezervoarelor de aerare si trimiterea aerului uzat captat la un sistem de reducere
aflat in aval (precum un adsorber GAC, incinerator, biofiltru sau scruber umed)
Utilizarea tehnicilor de tratare biologica pentru materialul suport (biofiltru cu pat fix), fie cu
echipamentul acoperit sau materialul purtator (cocs de lignit), serveste ca adsorbent.

Tratamentul biologic aerob produce o cantitate relativ mare de exces de namol activ, ce necesita
sa fie depozitat permanent. Tratarea speciala a namolului activ implica tehnicile de tratare a apei
uzate biologice aerobe, atat in afara cat si pe amplasament, aspect detaliat in Sectiunea 3.4.

152

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Consumabilele sunt
Namol active
complet
amestecat

Consumabile

Bioreactor
cu
membrana

Filtru
picurator

Pat extins

Biofiltru cu
pat fix

Oxigen
(aer
sau gay pur)
Chimicale de
neutralizare
300-550 kg/tone
a 1
COD
23-42 kg/tone
b 1
COD

Floculanti
Agenti nutritivi
Purtator
Energie
3
[kWh/m ]

9.5 c 1
2
0.1 kWh per p.e.

floculant: ferosulfate
acid o-fosforic
c
inclusive incinerarea namolului
1
[cww/tm/96]
2
[cww/tm/128]
b

Monitorizarea
Monitorizarea unei instalatii de tratare a apei uzate biologice ilustrata in Anexa 7.3
Situatia economica
Costuri
Namolul active
complet amestecat

Filtru
picurator

Pat extins

Biofiltru
cu pat fix

FIM 15-20 milioane a

Costuri de
investitie

Costuri
operationale
a

Bioreactor
cu
membrana

aprox 2 % din
2
costurile de capital

DEM
0.2/m3 3

FIM 0.60/m3 a 1

aprox. 90 m /h, COD 500-900 mg/l


[cww/tm/96]
2
[cww/tm/128]
3
[cww/tm/151]
1

Costuri de investitie si operationale sunt foarte dependente de incarcarea hidraulica si


contaminanta, instalatiile necesare implementat precum API, neutralizarea, echipamentul de
separare a namolului etc. Astfel informatiile asupra costurilor la acest nivel pot oferi doar
informatii generale si necesita o detaliere din punctual de vedere al echipamentului si solicitarii
instalatiei.
3.3.4.3.4

Eliminarea biologica a azotului

Descrierea
Azotul, sau mai prcis amoniul, este indepartat printr-un tratament biologic special ce consta
din doua etape:

Nitrificarea aeroba, unde microorganisme specilale oxideaza amoniul (NH4+) intr-un nitrit
intermediar (NO2-) transformat in nitrat (NO3-)
Denitrificarea anoxica, unde microorganismele transforma nitratii in azot gazos.

Waste Water and Waste Gas Treatment

153

Capitolul 3

Ca toate procesele biologice, nitrificarea / denitrificarea este vulnerabila la substantele de


inhibare sau toxice. Oricum, asa cum s-a mentionat mai sus, alimentarea precauta a
concentratiilor reduse ale acestor substante toxice pot duce la adaptarea microorganismelor si
astfel la completarea pierderii efectelor inhibitoare, daca concentratia nu este crescuta
considerabil. Substantele cu efecte inhibitoare sunt listate in tabelul Tabelul 3. [cww/tm/27].
Compusi
Tiourea
Tiosemicarbazide
Sodium methyldithiocarbamate
Metil isocanat
Allyl isotiocianat
1,1-Dicloroetan
1,1-Dicloroetena
1,2-trans-Dicloroetena
1-Naftilamina
2,2-Bipiridine
Amonia-N
Benzen
Dihidroclorura de benzindina
Benzocaina
Benzilamina
Tetraclorometan
Clorobenzen
Triclorometan
Dimetilgloxim
Dimetilftalate
Dodecilamine
Etilendiamina
Hexametildiamina
Monoetanolamina
Metilamina
Sulfat de metil tiouronium
Scatole
Sodiu dimetildithiocarbamate
Sodiu ciclopentametilenetiocarbamate
Guanidine carbonate
Allil alcool
Clorura benzil tiouronium
Diguanide
Alliltiourea
Tioacetamide
Ditio-oxamide
Mercaptobenztiazol
N-Metilalanine
Naftalena
Naftiletilena diamina
dihidroclorura
Ninhidrina
p-Aminopropiophenone
p-Nitroaniline
p-Nitrobenzaldehida
p-Fenilazoaniline
Fenol
Acid tanic
Toluen
Trietilamina
Zinc
Cupru
Cianura
Cromiu(VI)
Plumb
Mercur

154

Concentratia
inhibitoare
[mg/l] dissolved
1
1
1
1
1
125
75
75
15
16 / 20
200
500
20-100
>100
>100
50
100
18
>100
100
<1
17
85
>100
<1
10
10
20

Reducerea in
rate
[%]
50
50
50
50
50
Punct initial

20

50

20
20
20100
20100
1
1
1
1
1
50

50
50
50
50
50
50
50
50
50

23

50

>100
43
31
87
72
3
>100
350
127
0.080.5
0.0050.5
0.34
0.25
0.5
1

50
50
50
50
50
30
50
Punct initial
50

50
50
50
50
50
50

75
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Punct initial
Punct initial
Punct initial
Punct initial
Punct initial

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3
Compusi
Benzopiridina
p-Benzocinone
Tetrametiltiuramtiocarbamate
Piridina
Cresols
Cetil trimetil amoniu
Tetrametilthiuram disulfid
Hidrazina
8-Hidroxi-quinoline
Diallil ether
Disulfura de carbon
Diciandiamide
Hidroclorura stricnina
Potasium thiocianat
EDTA (Ethylene diamine tetra
acetate)
N-Methylalanine hydro-chloride
Cetyl pyridinium chloride
Azida de sodiu
Diclorofen
Hidroclorura de trimetilamina
2,4,6-Tribromofenol
Albastru de metil
Streptomicina

Concentratia
inhibitoare
[mg/l] dissolved
10
10
20
20
20
20
20100
20100
20100
20100
20100
>100
>100
300

Reducerea in
rate
[%]
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

350

50

550
20100
20100
20100
>100
>100
100
400

50
50
50
50
50
50
50

Tabelul 3.11: Inhibitori substantiali de nutrificare

Atunci cand nitrificarea / denitrificarea are loc, aceasta poate fi incorporata in mod tipic intr-o
WWTP centrala. Un factor vital pentru denitrificare este raportul azot oxigenat (nitrat / nitrit) si
BOD (ca agent de reducere). Exista doua aspecte majore:

Etapa de nitrificare ca parte a sectiei aerate; daca raportul necear de N/BOD este
imbunatatita prin adunarea TOC usor biodegradabil, de ex. metanol, la etapta de
denitrificare secundara (vezi Figura 3.)
Denitrificarea ca prima etapa, utilizand apa uzata netratata imbogatita cu BOD pentru
alimentarea cu energie, urmata de aerarare (nitrificare), o mare parte din apa uzata nitrata sa
fie reciclata in zona de denitrificare (vezi Figura 3.).

Daca doar fluxurile secundare necesita tratament de nitrificare / denitrificare, este recomandata
sa se opereze separate de la instaltia de tratare centrala.
Nitrificarea/denitrificarea pot fi potrivite sa se retehnologizeze intr-o WWTP biologica prin
modificari in constructie, precum:

Instalarea peretilor separati


Instalarea conductelor de intoarcere pentru apa uzata ce contine nitrati
Reutilizarea volumului existent in rezervor
Utilizarea unui decantor existent sau
Reglarea sau controlul de adaptare a procesului.

Waste Water and Waste Gas Treatment

155

Capitolul 3

Methanol
metanol

Oxygen
Oxigen

Entry
Intrare

Bazin de nitrificare

Nitrification
Bazin
de
basin
denitrificare

Denitrification
basin

reciclare
Recycle

Intermediate
Aerare
aeration
intermediara

Final
Decantor
final
clarifier
Exces
de
Excess
namol
sludge

Discharge
evacuare

Figura 3.36: Nitrificarea / Denitrificarea in serii

Oxygen
Oxigen

Intrare
Entry
Bazin de
Denitrification
denitrificare
basin

Bazin
de
Nitrification
nitrificare
basin

Final
Decantor
final
clarifier

reciclare
Recirculation

Discharge
evacuare
reciclare
Recycle

Namol
in
Excess
exces
sludge

Figura 3.37: Nitrificarea/Denitrificarea cu denitrificarea ca prima etapa

Aplicatia
Nitrificarea/denitrificarea este aplicata fluxurilor de apa uzata ce contin o cantitate considerabila
de compusi de azot, in amine speciale si compusi de amoniu. Controlul evacuarii amoniului este
o masura importanta de protectie a calitatii apei de suprafata (de ex. rauri) datorita conversiei
amoniului in amoniac, in functie de pH, rezultand intoxicarea pestilor.

156

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Aplicatarea limitelor si restrictiilor:


Limite / restrictii
>1215 C, temperaturile reduse restrang
cresterea bacteriilor in etapa de nitrificare
Anumite substante actioneaza ca inhibitori
(vezi Tabelul 3.)
Intr-o ordine 12 : 1 1
Intr-o ordine 10 : 1 1
<5 g/l 1

Temperatura
Substante toxice
Raport BOD/N
Raport TOC/N
Concentratia clorurilor
1

[cww/tm/160]

Avantaje si Dezavantaje

Avantaj
Eliminarea efectiva a compusilor de azot.
Procesul poate fi integrat in tratamentul
biologic existent, de ex. in CWTP.
Instalatiile existente pot fi retehnologizate
usor.

Dezavantaje
Operarea este sensibila la conditii variabile,
pH, temperatura, inhibitori (vezi Tabelul 3.),
continut de apa uzata.
Emisii gazoase in aer

Niveluri de emisie realizabile / Randamente

Parametru
N total anorganic
1
2

Randament
[%]

Nivel de emisie
[mg/l]

7080 1

1020 2

Observatii

[cww/tm/128]
[cww/tm/160]

Efecte inter-media
Cand etapa de nitrificare /denitrificare cace parte din WWTP centrala, se contribuie la eliberarea
de substante mirositoare si volatile. Celelalte emisii sunt cele normal preconizate de la
instalatiile de tratare biologica, ceea ce inseamna ca ar putea fi necesara acoperirea
echipamentulului, daca nu se exploateaza in vase inchise, si reducerea gazelor emanate.
Consumabilele sunt:
Consumabile
Alimentare cu carbon
Energie [kWh/m3]

Cantitate

Sursele obisuite de zgomot precum pompele, jeturile si amestecatoarele ar trebui considerate si


masurate adecvat, de ex. ca echipament inchis.
Monitorizarea
Monitorizarea instalatiei de tratare a apei uzate biologice este ilustrata in anexa 7.3.
Situatia economica
Tipuri de costuri

Costuri
Serii
Serii
nitri/denitri
denitri/nitri

Observatii

Costuri de investitie

Waste Water and Waste Gas Treatment

157

Capitolul 3
Costuri de operare

3.3.4.3.5 Tratarea centrala a apei uzate biologice


Descrierea
Partea principala a WWTP centrala este procesul aerob biologic cu namol active (vezi sectiunea
3.3.4.3.3). In jurul acestei instalatii centrale sunt grupate un complex de pregatire si operatii de
separare secundare. Instalatia centrala pentru apa uzata este echipata in mod normal cu:

Tampon sau volum de egalizare, daca nu este deja furnizat de alte instalatii aflate inainte de
proces
Statia de amestesc, unde se adauga si amestecate chimicaleled e neutraliazre si floculizare
(de obice lapte de var si/sau acizi minerali, sulfat de fier); inchisa sau acoperita daca este
necesar sa se previna eliberarile de substante mirositoare, aerul evacuat captat este trimis
catre un sistem de epurare
Decantor primar, unde agentul floculant este indepartat; inchis sau acoperit daca este
necesar sa se previna substantele mirositoare iar aerul evacuat captat este trimis catre o
instaltie de reducere
Partea de namol activ, e.g.
- Bazin de aerare cu alimentare cu nutritive la intrare, daca este necesar va fi inchis sau
acoperit iar aerul evacuate este trimis catre un sistem de epurare
- Sau rezervorul de reactie inchis (de ex. biologia turnului) cu conducta de gaz conectata
la un sistem de epurare a gazelor
Etapa de nitri / denitrificare (optionale) si eliminarea fosfatului
decantor intermediar optional, daca se desfasoara si o a doua etapa aeroba biologica, cu
recirculare de namol
partea de namol activa secundara optionala, pentru o biologie cu incarcare redusa
decantor final cu reciclarea namoluui si transferul la tratarea namolului; filtru alternativ de
nisip, echipament MF sau UF
instalatii de tratare speciale pentru eliminarea restului de COD rezistent, de ex. biofiltrul
(vezi sectiunea3.3.4.3.3)
optional alte instalatii de tratare dupa decantorul fina, de ex. flotatia aerului (vezi sectiunea
3.3.4.1.3)
instalatii optionale de tratare a namolului, precum:
- fermenti (vezi sectiunea 3.4.2)
- ingrosatori de namol (vezi sectiunea 3.4.1)
- deshidratare de namol (vezi sectiunea 3.4.1)
- incineratoare de namol (vezi sectiunea 3.4.3)
instalatii de epurare a gazului rezidual (aer evacuat) precum:
- adsorberi GAC (vezi sectiunea 3.5.1.3)
- oxidanti termici si catalitici (vezi sectiunea 3.5.2.4 si sectiunea 3.5.2.5)
- facle (vezi sectiunea 3.5.2.6).

Un exemplu este ilustrat in Figura [cww/tm/81]


Aplicatie
Tratarea centrala biologica a apei uzate este aplicata la un complex de apa uzata ce provine
dintr-o productie si procesare de chimicale organice, continutul furnizat fiind biodegradabil.
Astfel WWTP centrala sunt instalatii comune aflate la finalul proceselor (end-of-pipe) in
domeniul industrial chimic. Unele exemple ilustrate sunt date in anexa 7.6.1.

158

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Conform descrierii date mai sus, WWTP biologic central este capabil sa indeparteze dou tipuri
de conaminanti:

susbstante solide suspendate


compusi biodegradabili.

Apa uzata cu o cantitate considerabila de contaminanti ce nu apartin de aceste grupuri, necesita


fie o pre-tratare ininte sa fie deversati in instalatia centrala fie un tratament special (vezi
sectiunea 3.3.4.2) si traversand instalatia centrala. Apa uzata, ce contine o cantitate mare
biodegradabila, este pre-tratat de asemeneea in mod normal (vezi Sectiunea 3.3.4.4.1
3.3.4.4.4).
Pentru limitele aplicatiei si restrictii, vezi sectiunile Sectiunile 3.3.4.3.3 si 3.3.4.4.4:
Tratarea apei uzate
Pretratare in
productie

Neutralizare si
Decantor primar
rezervor de floculare

Lapte de var Sulfat de fier


Canalizare

Statie
Amestec Pompar
ator

Decantor secundar

Rezervor aerare

Put de detectare

Apa
receptoare

Agenti nutritivi
Racleta de namol

Racleta de namol

Namol intors
Namol primar
Recircularea apei
Tratarea namolului
Incinerarea

Camera cu presa de
filtrare

Filtru rotativ in vid

Namol rezidual
Auxiliare de filtrare
Var si sulfat de fier

filtrat

Ingrosator de namol

decantare

Figura 3.27: Exemplu unui WWTP central (Mechanico-Biologico-Chimic)

Avantaje si Dezavantaje

Avantaje
Cantitatea mare de apa uzata este tratata.
Efectele sinergice pot creste eficient.
Eficienta energetica este mare in comparative
cu procesele precum adsorptia GAC,
incinerarea, oxidarea umeda. Energia este
furnizata in principal de metode durabile
(metabolismul micro-organismelor cu aer si
apa)
Degradarea are ca rezultat de obicei compusi
mai putin periculosi (unele exceptii cand
produsele degradarii reactioneaza la compusi
noi cunoscuti in productia farmaceutica si a
pesticidelor).

Dezavantaje
Procesele biologice pot fi inhibate de
contaminatori sau temperaturi prea redicate
(>35 ) sau prea reduse (<12 C).
Cantitatea mare de exces de namol trebuie sa
fie depozitata permanent.
Procesul de aerare cauzeaza striparea efectele
compusilor volatili ce au ca rezultat eliberarile
de mirosuri volatile si/sau aerosoli.

Niveluri de emisie realizabile / Randamente


Principalul parametru de verificare a randamentului sau eficientei tratamentului biologic este
BOD, unde degradarea COD depinde de gradul de pre-tratare si de continutul de contaminanti
greu de descompus. Deoarece COD refractar (sau concentratiile de contaminant ce actioneaza
Waste Water and Waste Gas Treatment

159

Capitolul 3

ca si COD refractar) nu este potrivit pentru tratamentul biologic, de aceea trebuind sa fie lasati
pe cat posibil in afara unei WWTP biologic, are sens lista de niveluri realizabile pentru COD.
Parametru

Randamentul
[%]

TSS
BOD
COD (TOC)

AOX
N total anorganic

9799.5 1,4
9999.8
6098 1,2,4
9597
7080 3

Nivelul de
emisie realizabil
[mg/l]
10 4
4
7-10

Pretratamentul anaerobic
98 % cu gaz oxigen
Pretratament anaerobic

<1 4
4
1020

3
Rata apei uzate 2200 m /d, input
30 mg/l fenoli
c
Masuratori in Germania
(selectari pana la 24)
c
Masuratori in Germania
(selectari pana la 768)
c
Masuratori in Germania
(selectari pana la 1024)
c
Masuratori in Germania
(selectari pana la 1024)
Masuratori in Germania

>99 5

Fenoli
TF

2-3 b 6

TD

2-4 b 6

TA

1-16 b 6

TL

2-12 b 6

TM

1.5 b

Observatii

considerand faptul ca COD refractar a fost indepartat anterior


b
numere nedimensionate
c
valooarea mai ridicata de 90 procente
1
[cww/tm/132]
2
[cww/tm/105]
3
[cww/tm/128]
4
[cww/tm/160]
5
[cww/tm/96]
6
[cww/tm/162, 165]

Efecte inter-media
Asa cum s-a descris deja in Sectiunea 3.3.4.3.3, principalul impact al tratamentului biologic
aerob consta in necesarul de energie pentru aerare combinat cu amestecuri in bazinul de aerare,
aparitia unei cantitati considerabile de exces de namol ce necesita sa fie depozitat permanent si
tratat, efectul de stripare al aerarii ce cauzeaza eliberarea de aerosoli si substante volatile
mirositoare si zgomotul generat de instalatiile de tratare. Actiunile impotriva emisiilor constau
in inchiderea sau acoperirea ariilor sensibile precum statia de amestec, decantorul primar si
bazinul de aerare, captandu-se astfel aerul evacuat. O masura de control impotriva zgomotului
este inchiderea echipamentului precum pompele.
Consumabilele sunt:
Consumabile
Aerul sau oxigenul
Chimicalele de neutralizare
Agentii floculanti
Agentii nutrienti
Energia [kWh/m3]

Cantitatea

a 1

300-550 kg/tona COD


0.5-1.9 kg/tona COD b 2
c 1
23-42 kg/tona COD
c 2
3-5 kg/tona COD
d 1
9.5
2
0.74.0
0.1 kWh per p.e. 3

ferosulfat floculant
doar partea de tratare a apei uzate
c
acidul o-fosforic
d
inclusive incinerarea namolului
1
[cww/tm/96]
2
[cww/tm/105]
3
[cww/tm/128]
b

160

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Cantitatea de namol ce apare in timpul tratarii centrale nu este usor de cuantificat in legatura cu
cantitatea de poluant. Aceasta cuprinde un interval mare intre 34 si 2000 kg substanta solida
uscata per tona de COD eliminat, avand media intre 250720 kg de substanta solida pe tona
eliminata de COD [cww/tm/105].
Monitorizarea
Monitorizarea instalatiei de tratare biologica a apei uzate este ilustrata in anexa 7.3.
Situatia economica
Tipurile de costuri
Costurile de investitie per m3
Costurile operationale per m3

Costurile

Observatii

Costurile de investitie si de exploatare depind foarte mult de instalatiile din jurul partii
biologice.
3.3.4.4 Controlul apei pluviale si a celei utilizate la stingerea incendiilor
Un punct esential pentru activitatile industriale este prevenirea efluentilor necontroloati de pe
amplasament. Pentru acest scop sistemul de drenaj al amplasamentului industrial poate fi
impartit pe suprafate de productie, de ex.

suprafata instalatiei de productie fara acoperis


arii cu rezervoare de depozitare
acoperisurile expuse la efluenti,

si pe parti cu suprafete de trafic normal, de ex.:

drumuri in cadrul amplasamentului


aria administrativa
suprafetele de acoperis necontaminat
ariile de parcare.

Apa pluviala din zonele de productie si apa provenita de la stingerea incendiilor sunt colectate
ori in colectoare la fata locului sau in alte instalatii centrale ce permit inspectia si apoi decizia
de luat asupra evacuarii lor directe in apa receptoare sau in instalatia de tratare a deseurilor.
Trebuie sa se ia masuri la prevenirea colectarii apei provenite de la stingerea incendiilor pentru
a nu se cauza intinderea incendiului.
Sistemul de drenaj al ariilor de trafic normal, acolo unde este adecvat, este conectat la
instalatiile de extra evacuare ce sunt de ex. instalate pentru

protejarea apei receptoare impotriva incarcarii hidraulice cu apa de pe ariile mari pavate
cauzata de ploile puternice
indepartarea scurgerilor de apei din precipitatii contaminate acumulate in perioadele uscate
prevenirea evacuarii neintentionate a scurgerilor accidentale pe drumuri si zone de parcaj.

Aceste instalatii includ deseori primul compartiment de scurgere a apei si de retentie a apei
pluviale, pentru a furniza efluentul care apare ca rezultat al primei ploi dupa o perioada relativ
uscata si un alt compartiment pentru caderile ulterioare de ploaie.

Waste Water and Waste Gas Treatment

161

Capitolul 3

3.3.4.4.1

Bazine de retentie

Descriere
Un bazin de retentie retine permanent o cantitate de apa intr-un spatiu construit si se bazeaza pe
procese fizice, biologice si chimice pentru a inlatura poluantii din apa pluviala. Suplimentar,
acestea tin sub control fluxurile de apa pluviala pentru a preveni solicitarea apei receptoare
aflate in avalul proceselor. Cand bazinul este plin, apa pluviala inlocuieste continutul existent.
Marimea bazinului depinde de timpul hidraulic de stationare necesar. In functie de tipul
contaminantilor si timpul de stationare hidraulica, poate sa-si faca aparitia eutrofierea. De la un
timp la altul este necesar sa se indeparteze sedimentul.
Apa din cadrul bazinului este evacuata printr-o iesire ce consta dintr-o piesa mobila de ridicare
atasata la un cilindru orizontal ce transporta fluxul apei pluviale pe sub dig catre un recipient.
Iesirea este construita pentru a lasa apa sa treaca in timp ce se mentine un volum permanent.
Piesele mobile ce se ridica, sunt amplasate de obicei in sau pe coltul digului si sunt de obicei
prevazute cu o racleta pentru a preveni colmatarea. Pentru prevenirea poluarii difuze ca urmare
a apei pluviale sau a scurgerilor accidentale pe suprafete, bazinele de retentie sunt echipate cu
dispozitive de separare / interceptare a uleiurilor.
Aplicatie
Un bazin de retentie este utilizat pentru a evita supra-incarcarea hidraulica a dispozitivelor
aflate in aval si pentru a separa poluantii solizi din apa pluviala. Acesti poluanti pot include
sedimentele, materialele organice si , in anumite circumstante, compusi dizovolati de metal si
agenti nutritivi. Bazinul poate fi utilizat pe amplasamentele industriale cu suprafete putin
contaminate.
Nu exista limitari in aplicare sau restrictii.
Avantaje si Dezavantaje

Avantaje
La deversarile in receptori mici, bazinele de
retentie reduc potentialul de inundare in aval si
eroziunea malurilor.

Dezavantaje
Primele sistemele de spalare-evacuare nu
furnizeaza si un recipient de siguranta pentru
scurgeri, adica spatiul necesar pentru volume
suficiente.

Niveluri realizabile de emisie / Randamente


Indepartarea realizabila a poluantilor depinde de conditii speciale, precum timpul hidraulic de
stationare (HRT) si tipul de poluant. Astfel sedimentarea si degradarea biologica din interiorul
bazinului poate apare intr-o anumita masura.
Efecte inter-media
Namolul de sedimentare trebuie in mod normal sa fie depozitat permanent. Substantele usor
degradabile colectate in interiorul bazinului de retentie pot cauza o deversare mirositoare.
Consumabilele sunt:
Consumabile
Energia [kWh/m3]

162

Cantitate

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Monitorizarea
Mentinerea adecvata va asigura functionarea adecvata continua a bazinului de retentie. Aceasta
include [cww/tm/77]:

Indepartarea resturilor si molozului


Inspectii de rutina a digului si caii de deversare pentru a verifica integritatea structurala si
pentru a depista semne de eroziune sau habitat al animalelor
Reparatii periodice controlate ale digului, caii de evacuare de urgenta, intrarii si iesirii
Indepartarea sedimentelor si a algelor
Indepartarea vegetatiei lemnoase sau a copacilor de pe dig, care ar putea sensibiliza
potential digul
Mentinerea zonei deversare.

Situatia economica
Type of costs
Costuri de investitie
Costuri de exploatare

3.3.4.4.2

Costs

Remarks
Forta de munca costa 3 h/luna

Filtrele cu nisip

Descrierea
O aplicatie speciala a filtrelor cu nisip este functia lor de a trata apa pluviala si de a indeparta
poluantii nedizolvati precum substantele solide suspendate, fosfatii nedizolvati si BOD soldie.
Acestia ofera un instrument efectiv ridicat de inlaturare a poluantilor din apa pluviala in timp ce
raman flexibili in aplicatie pentru a permite modificari in structura de baza pentru acomodarea
ariei specifice amplasamentului. Din timp in timp filtrul este spalat in contra-curent pentru a
indeparta cantitatea de contaminanti.
Filtrele cu nisip pentru tratarea apei pluviale sunt formate de obicei din doua componente:

Camera de sedimentare, pentru indepartarea sedimentelor plutitoare si a sediementelor grele


O camera de filtrare, pentru inlaturarea poluantilor suplimentari.

Exemplele sunt:

Bazinul cu suprafata de filtrare cu nisip


Filtrul cu nisip subteran
Filtrul cu nisip cu doua canale
Filtrul cu nisip cu canal de piatra tip rezervor
Filtru cu nisip si turba.

Aplicatia
Filtrul cu nisip se aplica deseori unde nu este mult spatiu de incorporare a unui bazin de retentie
pe un amplasament industrial. Este utilizat pentru tratarea apei pluviale de pe suprafetele usor
contaminate.
Nu exista limite de aplicare si restrictii.

Waste Water and Waste Gas Treatment

163

Capitolul 3

Avantaje si Dezavantaje

Avantaje
Se poate realiza un randament ridicat de
indepartare.
Necesita spatiu putin.

Dezavantaje
Substantele dizolvate in apa nu sunt
indepartate; doar prin adsorptie se pot
indeparta.

Niveluri realizabile de emisie / Randamente


Parametru
TSS
1

Randamente
[%]
8083 1

Observatii

[cww/tm/77]

Efecte inter-media
Namolul spalat in contra-curent trebuie sa fie depozitat permanent ca deseu.
Consumabilele sunt:
Consumabile
Energie [kWh/m3]

Cantitate

Monitorizare
Performanta filtrelor cu nisip poate fi mentinuta prin inspectii frecvente si inlocuirea regulate a
mediilor de filtrare. Resturile si molozul acumulat ar trebui inlaturare din filtrul de nisip de cate
ori este necesar.
Situatia economica
Costurile de investitie sunt dependente de sistemul ales de filtrare cu nisip, existand o paleta
foarte larga.
Tipurile de costuri
Costurile de investitie
Costurile de exploatare

Costurile

Observatiile

3.4 Tehnicile de tratare a namolului


Majoritatea proceselor de tratare ale apei reziduale au ca rezultat namolul, insa cantitatea,
consistenta si continutul depind de continutul apei reziduale si de tehnica de tratare. Acesta este
de obicei un lichid sau un lichid semi-solid cu continut solid intre 0.25-12 wt-% [cww/tm/4] ce
contine in principal poluanti indepartati din apa reziduala. Excesul de namol activ din WWTP
biologica consta in general din produse de degradare (minerale) si fibra bacteriala precum si in
forma de poluanti cum sunt metalele grele.
Namolul netratat nu poate fi deversat sau depozitat permanent, datorita:

164

continutului sau de poluanti daunatori aerului ce impiedica depunerea lui


continutului sau de poluanti daunatori apelor ce impiedica deversarea lui in ape receptoare
cantitatii mari de apa continuta de acesta, facand incinerarea o optiune neatractiva datorita
energiei necesare.

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Namolul ce provine din apa uzata a industriei chimice nu este adecvata in general pentru
scopuri ale agriculturii, insa acest aspect depinde de legislatia Statului Membru. Un aspect critic
este continutul de metale grele, AOX/EOX si alti componenti persistenti ai namolului.
Operatiile de tratare pentru namolul WWTP sunt:

operatii preliminare (nedescrise in acest document), precum


- macinarea
- amestecarea
- depozitarea
- indepartarea pietrisului din namol

operatii de ingrosare a namolului (vezi sectiunea 3.4.1), precum


- ingrosarea gravitationala
- ingrosarea centrifugala
- ingrosarea prin flotatie (DAF)
- ingrosarea prin banda gravitationala
- ingrosarea printr-un tambur rotativ

stabilizarea namolului (vezi sectiuenea 3.4.2), precum


- stabilizarea chimica (varul)
- stabilizarea termica
- fermentarea anaeroba
- fermentarea aeroba
- stabilizarea duala a namolului

conditionarea namolului (vezi sectiunea 3.4.2), precum


- conditionarea chimica
- conditionarea termica

tehnici de deshidratare a namolului (vezi sectiunea 3.4.1), precum


- deshidratarea centrifugala
- prese cu filtre cu curele
- prese cu filtre

operatiuni de uscare (vezi sectiunea 3.4.3), precum


- uscarea rotativa
- uscarea prin pulverizare
- uscarea prin spalare
- evaporare
- uscare multipla pe vatra.

oxidarea termica a namolului (vezi sectiunea 3.4.3), utilizarea tehnicilor precum


- incinerarea in pat fluidizat
- oxidarea aerului umed
- oxidarea in coloana adanca
- incinerarea cu alte deseuri (de ex. solide).

Depozitarea permanenta a namolului pe amplasament (nu este descrisa in acest document).

Operatiile de tratare si caile de depozitare permanenta pot fi vazute ca optiuni individuale sau ca
o combinatie de optiuni individuale. Lista tehnicilor arata in principal metoda de reducere si nu
este gandita ca o ordine a tehnicilor. Ea trebuie sa fie mentionata deoarece disponibilitatea (sau
indisponibilitatea) caii de depozitare permanenta poate fi un factor decisiv in alegerea tehnicii
de trataer a apei uzate cel putin la nivel local.

Waste Water and Waste Gas Treatment

165

Capitolul 3

3.4.1 Ingrosarea si deshidratarea namolului


Descrierea
Ingrosarea namolului si deshidratarea namolului sunt operatii de marire a continutului solid de
namol prin indepartarea unei fractiuni de apa. Beneficiul lor consta in reduceri multiple (aprox.
cinci sau mai multe) in volum pentru a facilita operatiile de tratare secundare precum si pentru a
reduce marimea necesara si capacitatea echipamentului de tratare. Ambele tratamente difera
doar gradul de indepartare a apei.
Tehnicile uzuale sunt:

Ingrosarea gravitationala sau sedimentarea, utiliazand un rezervor de sedimentare


Ingrosarea centrifugala (de asemenea ca tehnici de deshidratare), ideala pentru captarea
substantelor solide, actionata fie printr-o cupa solida centrifugala fie printr-un cos
neperforat centrifugal, ilustrat in Figura 3.9
Roata de
antrenare

Cutie de viteze

alimentare

Centrat

Evacuarea
crustei

Evacuarea
crustei

alimentare

Centrat

Figura 3.39: Ingrosator centrifugal pentru namol


(a) Centrifuga cu cupa solida, (b) Centrifuga cu cos neperforat

166

Ingrosarea prin flotatie, utilizand echipament DAF asa cum se ilustreaza in Figura 3.0
Ingrosarea cu curele gravitationale, utilizand o curea gravitationala ce se misca pe role,
namolul conditionat se aduna la un capat intr-o cutie de alimentare / distributie, namolul se
aduna si se cuteaza trecand printr-o serie de lame, permitand apei eliberate sa treaca prin
curea
Ingrosarea in tambur rotativ, unitatea consta dintr-un sistem de conditionare a namolului cu
alimentare cu polimeri si site cilindrice rotative, unde polimerul si namolul subtire sunt
amestecate pentru a se coagula si apoi a se separa de apa prin tamburi sita rotativi.

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Purtator
efluent

racleta
Canal plutitor

efluentul

Evacuare
namol
plutitor

Sonda de imprastiere

Aspiratie de
reciclare

Aer presurizat
intrarea apei
reziduale

Taler de retentie

Colector
de namol
Evacuarea
namolului
sedimentat

Figura 3.40: ingrosator DAF pentru namol activ rezidual

Deshidratarea cu presare prin filtru curea, aici namolul este introdus intr-o sectie de drenaj
gravitational pentru a se ingrosa si se separa din apa ca urmare a gravitatiei; aceasta operatie
este sustinuta de vacuum ce sporeste simultan drenajul si reduce mirosul; apoi se aplica o
presiune intr-un sector cu presiune redusa, unde namolul este presat intre curelele poroase
opuse, pentru a elibera apa suplimentara (vezi Figura 3.28)

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Conditionarea
chimica

Drenaj
gravita
tional

Deschidratare
prin forfecare
si compresie

Amestescator
polimer namol
Namol

Spray de
spalare

Namol de
conditionare

Solutia
polimer

Spray de spalare

filtrat
Crusta de namol
deshidaratat
Apa de spalare

Figura 3.28: Presa cu filtrare prin curea

deshidratarea cu presare prin filtrare, aici are loc separarea solid/lichid la presiuni ridicate
(0.7-1.5 MPa) [cww/tm/4], namolul forteaza printr-o serie de filtre textile pentru a retine
particulele in forma de crusta filtrata iar filtratul este reciclat in instalatia de tratare a apei
uzate (vezi Figura 3.).

Waste Water and Waste Gas Treatment

167

Capitolul 3
Evacuare
filtrat

Cap
stationar
Placa
infundata

Alimentare
namol

Cap mobil

Panou de
comanda

Ecran
usor
Comutator
mobila Stifturi de
comutare
Ghidaj de
centrare a
placilor

Rulaj
comutator
Opritor
comutator

Cilindru
hidraulic

Ecran usor

Suport
cilindru

Figura 3.42: Filtru pres cu plci

Aplicaii
Diferitele tehnici de ngroare i deshidratare n funcie de proprietile nmolului
Gravitaional
Nmol
netratat

Centrifugal

primar Nmol activ


ageni
floculare i
Nmol activ
adaos
Amestec
de polimeri
nmol primar i
nmol activ

Flotatie cu aer
cu Nmol activ
de
Amestec
de
cu
nmol primar i
de
nmol activ n
adiie
cu
polimeri

Filtru pres cu curea

Banda
gravitaional
Nmol activ

Tob rotativ
Nmol activ

Filtru pres cu placi

Toate tipurile de nmol cu adaos Toate tipurile de nmol cu


de floculani sau polimeri
adaos de floculani sau polimeri
Se utilizeaz cnd este necesar
cantitate mic de suspensii
solide n filtrat

168

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Avantaje i dezavantaje
Avantaje

Dezavantaje

ngroare gravitaional

ngroare gravitaional

Rezultate bune cu nmol primar netratat


D rezultate la instalaii mici cu concentraia ntre
4 i 6%
Consum de energie mic

Rezultate mediocre la instalaii mari


Aplicabil la nomoluri active cu concentraie mic
n substane solide

ngroare centrifugal

ngroare centrifugal

Manipulare uoar
Probleme reduse cu producerea mirosurilor
Eficien mare n producerea de turte deshidratate
si eliminarea mat. solide dificil de filtrat
Gabarit redus comparabil cu alte tipuri de sisteme
de deshidratare

Consum mare de energie pe unitatea de nmol


deshidratat
Concentraie mic a substanelor solide din turtele
deshidratate
Genereaz zgomot i vibraii
Personal calificat pentru ntreinere

ngroare cu flotare cu aer

ngroare cu flotare cu aer

Eficien mare la nmolurile active din procesele


biologice
ngroare cu curea gravitaional
Rezultate bune la nmoluri fermentate

Sensibil n caz de nghe


Produce mirosuri neplcute

ngroare cu tob rotativ


ntreinere uoar, consum mic de energie i spaiu
redus

Pres filtru cu curea

Pres filtru cu curea

Eficien mare de deshidratare


ntreinere uoar

Limitri hidraulice
Sensibil la caracteristicile nmolului introdus
Durat mic de serviciu comparabil cu alte sisteme
de deshidratare

Pres filtru

Pres filtru

Eficien mare de dehidratare i concentraie mic


de substane solide n filtrat

Operare n arje
Structur special a suportului, personal calificat
Durat limitat a materialului filtrant

mbuntirea nivelurilor de emisii/ Performane


Tehnica
ngroare gravitaional
ngroare centrifugal
Deshidratare
centrifugal
ngroare cu flotare cu
aer
ngroare
cu
curea
gravitaional
ngroare cu tob rotativ
Deshidratare cu
pres cu curea
Deshidratare cu
pres

Concentraia
Substan
nmolului
solid
[%]
[% ]
1,2
2-10
80-921
3-81
10-351,2

80-981
85-981

2-102

80-981

Observaii
Depinde de tipul de
nmol
Cu reactivi

4-62

filtru

3-41
15-301,2
15-301,2

90-981
85-981

Cu vacuum
Cu reactivi

filtru

20-501

90-981

Cu reactivi

Waste Water and Waste Gas Treatment

169

Capitolul 3
1

[cww/tm/4]
[cww/tm/128]

Efecte inter-media
ngroarea i deshidratarea nmolurilor sunt tratamente preliminare pentru facilitarea
tratamentelor ulterioare cum ar fi distrugerea sau fertilizarea terenurilor. Efluentul lichid
(supernatantul, filtratul) se recircul la staiile de epurarea apelor.
Mirosurile i zgomotul sunt controlate prin includerea instalaiilor n interiorul cldirilor.
Consumabilele sunt:
Consumabile
Reactivi

Cantiti
1

Polimer 0-4 kg/pe solid


Polimer 1-3 kg/pe solid1
Polimer 2-5 kg/pe solid1
Polimer 3-7 kg/pe solid1

Ape de splare
Energie [kWh/m3]

2-6
2-3
4-5

Observaii
Centrifug cu vas neperforat
Centrifug cu vas perforat
Flotare cu aer
Curea gravitaional
Pentru filtre n contracurent
Centrifug cu vas neperforat
Pres filtru cu curea
Pres filtru

[cww/tm/4]

Monitorizare
Pentru prevenirea disfuncionalitilor n procesul de ngroare a nmolurilor se procedeaz la
examinarea vizual. Trebuie monitorizat consistena nmolului la intrare ct i turbiditatea
apei. Se va evita intrarea nmolului n fermentaie. La instalaiile filtrante cu materiale filtrante
scumpe se vor verifica dimensiunile particulelor din efluent.

Criterii economice
Tehnica

Costuri

ngroare gravitaional

Investiie

Operare

15 milioane BEF a 1

8400 BEF/m3 a 1
6-8000 BEF/pe solid uscat1

ngroare centrifugal
ngroare cu flotare cu aer

40 milioane BEF a 1
4 milioane BEF b 1

ngroare
cu
gravitaional

curea

ngroare cu tob rotativ

6-8000 BEF/pe solid uscat1

Pres filtru cu curea

6-8000 BEF/pe solid uscat1

170

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Pres filtru

7-10000 BEF/pe solid uscat1

capacitate 100 m3/h


capacitate 100 m3/zi
1
[cww/tm/128]
b

3.4.2 Stabilizarea i Condiionarea


Descriere
Stabilizarea nmolurilor este operaia prin care se [cww/tm/132]:

Reduce sau se elimin compuii odorani


Reduce cantitatea de substane biodegradabile solide
mbuntete deshidratarea
Reduce agenii patogeni
Reduce sau elimin potenialul de putrefacie

Tehnicile de stabilizare sunt [cww/tm/132]:

Stabilizarea chimic, utiliznd un pre tratament cu var sau post tratament dup deshidratare,
pentru ridicarea pH-ului >12 i distrugerea agenilor patogeni.
Stabilizare termic prin nclzirea nmolului n vase sub presiune la temperaturi peste 260
C i presiuni peste 2,8 Mpa timp de aproximativ 30 minute, aceasta fiind i o tehnic de
condiionare.
Fermentaia aerob, n rezervoare similar cu fermentarea aerob a nmolului activ pentru
epurarea apelor, cu adugare de aer sau oxigen prin agitare, rezultnd o reducere cu 75-80 %
a coninutului de nmol activ [cww/tm/4].
Fermentaie anaerob n rezervoare dup eliminarea aerului n condiii mezofile ( 30-38 C )
sau termofile ( 49-57 C ) cu producerea de biogaz ( coninnd 65-70% metan, 25-30%
bioxid de carbon, cantiti mici de azot, hidrogen, hidrogen sulfurat, etc. ) cu putere caloric
mic 22 MJ/Nm3.
Stabilizare dubl a nmolului combinnd fermentare aerobic termofil cu fermentare
anaerobic mezofil.

Condiionarea reprezint tratamentul aplicat nmolurilor n scopul mbuntirii codiiilor de


ngroare sau deshidratare. Tehnicile de condiionare sunt:

Condiionare chimic utiliznd clorur feric, var, alaun sau polimeri organici ( coagulani
sau floculani)
Condiionare termic prin nclzirea nmolului n vase sub0 presiune la temperaturi de 6080C (condiionare la temperatur joas) sau la 180-230C i 1-2,5 MPa (condiionare le
temperatur ridicat).
Aplicaii
Stabilizarea i condiionarea se aplic la nmolurile cu coninut organic n vederea ngrorii
sau deshidratrii. Folosirea metodelor depinde de condiiile specifice cum ar fi:

Spaiile disponibile pentru reactoare


Disponibilitatea energiei electrice pentru procesele de nclzire
Cantitile de nmoluri generate
Anumite tehnici aplicabile doar instalaiilor mari.

Waste Water and Waste Gas Treatment

171

Capitolul 3

Avantaje/dezavantaje
Avantaje

Dezavantaje

Stabilizare i condiionare chimic:


Tehnologii standardizate fr necesitatea
unor tehnologii avansate
Metod eficient de a mbuntii filtrarea
(condiionarea) i de a reduce substanele
odorante i microorganismele patogene
Stabilizare i condiionare termic:
Necesit spaii reduse
Tratamente eficiente fr adaos de
reactivi,
asigurnd
deshidratarea
i
sterilizarea nmolurilor
Aplicabile nmolurilor organice dificil de
stabilizat prin alte tehnici.
Fermentaie aerob:
Reducerea substanelor puternic volatile
Rezult compost valoros lipsit de miros i
stabil biologic
Operare uoar
Investiii reduse comparabile cu
fermentaia anaerob.
Fermentaie anaerob:

Stabilizare i condiionare chimic:


Rezult cantiti mari de materii solide
(excepie face condiionarea cu polimeri).

Gazul rezultat poate fi utilizat, dupa tratament,


de ex. cu scruber umed sau uscat, drept
combustibil pentru procesele de ardere.
Utilizarea efectiva fara chimicale aditionale.
Datorita timpului lung de stationare,
minerealizarea eficienta a namolului .

Stabilizare i condiionare termic:


Investiii mari comparativ cu alte tehnici
Consum mare de energie
Degajare de substane odorizante issue.

Fermentaie aerob:
Necesar mare de energie pentru aerare cu
aer sau oxigen
Nmolul rezultat cu caliti ce fac dificil
deshidratarea mecanic
Procesul este sensibil la variaiile de
temperatur.
Fermentaie anaerob:
Necesitatea unor spaii mari small sites.

Efecte inter-media
Stabilizarea i condiionarea chimic produc mari cantiti de materii solide care necesit a fi
distruse, cu excepia folosirii polimerilor. n cazul stabilizrii cu var nu se distruge materia
organic pentru dezvoltarea bacteriilor, de aceia este necesar folosirea unor cantitii mari de
var pentru ridicare valorii pH-ului i meninerea acestuia la 12 [cww/tm/4].
n tabelele 3.12 i 3.13 se arat cantitile de var i de polimeri pentru stabilizarea i
condiionarea nmolurilor [cww/tm/4].
Nmol

Materie solid [%]

Dosare var a
[kg var/kg materie
solid]

36
Nmol primar
15
Nmol activ
67
Nmol fermentat aerob
14.5
Nmol fermentat anaerob
a
cantitatea de var necesar meninerii pH-ului 12 timp de 30 minute

120340
420860
280500
1801020

Tabelul 3.12: Dozarea varului pentru stabilizarea nmolului lichid

172

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Nmol
Nmol primar
Nmol primar i nmol activ
Nmol primar si de picurare prin filtru
Nmol activ
Nmol primar fermentat anaerob
Nmol primar fermentat anaerob si
nmol activat cu aer
Nmol primar fermentat aerob si nmol
activat cu aer

kg polimer uscat/to materie solid


Filtru cu tob
Filtru cu
Filtru cu
rotativ cu vid
tob
tob
rotativ cu
rotativ cu
vid
vid
15
14
0.52.5
510
28
25
1.32.5
28
7.515
410
58
3.57
25
35
1.58.5

1.58.5

7.510

28

25
-

Tabelul 3.13: Niveluri tipice de polimeri necesare pentru diferite tipuri de nmol i diferite metode
de deshidratare

Principale cerin a fermentrii aerobe a nmolului este introducerea aerului sau oxigenului n
cantitate de 2,3 kg O2/kg materie solid degradat.
Din fermentarea anaerob rezult gaze combustibile care pot fi utilizate ca combustibil, dar
datorit coninutului de hidrogen sulfurat trebuiesc purificate n prealabil. Tratamentele aplicate
sunt spalarea gazului uscat sau umed. In instalatiile mari acestea pot fi utilizate ca si
combustibil in motoarele de ardere interne si pentru cazane.
Stabilizarea i condiionarea termic este un proces energo intensiv care renteaz n anumite
situaii. In timpul functionarii sunt generate substante mirositoare care trebuie reduse in mod
corespunzator .
Situatie economica
Tehnologie

Costuri
Capital

Functionare

Stabilizare chimic
Stabilizare/condiionare termic
Fermentare anaerob
Condiionare chimic

3.4.3 Reducerea termic a nmolurilor


Descrierea
Reducerea termic a nmolurilor n funcie de domeniul de aplicaie se divide n :

Uscarea la temperatur, prin reducerea cantitii de ap prin evaporare


Oxidarea nmolului uscat i mineralizarea coninutului organic

Uscarea se face cu ajutorul urmtoarelor instalaii:

Usctoare rotative
Usctoare prin pulverizare
Usctoare rapide
Evaporatoare

Waste Water and Waste Gas Treatment

173

Capitolul 3

Usctoare cu vatr multipl

Prin oxidarea nmolului uscat substanele organice sunt transformate in compui oxidanti simpli
cum ar fi bioxidul de carbon si apa, evacuate ca si gaz i lasand un volum redus de materii
solide anorganice. De obicei reducerea termic se aplic nmolurilor deshidratate i
nestabilizate. Namolurile procesate prin reducere termica sunt de obicei deshidratate si
netratatem, de ex. namolurile nestabilizate. Procesele de stabilizare de exemplu prin fermentaie
anaerob produc reducerea coninutului de substane volatile, necesitnd creterea cantitii de
combustibili . Excepie face stabilizarea termic n vederea incinerrii. Daca namolurile tratate
termic se deshidrateaza foarte bine, acestea devin autocombustibile.[cww/tm/4]
Tehnicile uzuale pentru oxidarea termic (sau incinerarea)a nmolurilor sunt:

Incinerare n pat fluidizat (vezi figura 3.43), utilizata pentru incinerarea namolului constnd
dintr-un cilindru de oel avnd un pat de nisip si orificii cu aer pentru fluidizare; patul este
fluidizat cu ajutorul aerului sub presiune cca 20-35 kPa i temperatura controlat n jur de
760-820 C [cww/tm/4]. n cazul operrii n flux continuu sau cu opriri scurte, nu este
necesar alimentarea cu combustibili dup amorsarea arderii.[cww/tm/4]. Tehnica va fi
abordata in BREF-ul pentru incinerarea deseurilor, ce urmeaza sa fie elaborat.

174

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Gaz evacuat si cenusa

Robinet presiune
Fereastra
de sticla
Spatiu de
expansiune
Arzator

Alimentare
nisip

Pat cu
fluidizat

Termocuplare
Intrare
namol

nisip

Arc refrectorizant
Intrare aer
fluidizat

Insuflare aer

Duze
Injectare combustibil
Robinet de presiune

Arzator de
preincalzire la
pornire pentru aer
cald

Figura 3.43: Incinerator cu pat fluidizat [cww/tm/4]

Oxidare cu aer umed procedeu descris n seciunea 3.3.4.2.4 i utilizat pentru nmolurile
netratate la temperaturi ntre 175-315C i presiune peste 20 Mpa; gazele, lichidele si cenusa
ce parasesc reactor, gazele pot fi dilatate pentru recuperarea puterii

Oxidare n sonda adnc ca o metod special de oxidare n aer umed, (vezi figura 3.44) de
ex. evacuarea namollului lichid intr-un mediu de temperatura si presiune controlate a unui
reactor tubular suspendat intr-o sonda adanca, oxigen sau aer injectat intr-un flux de namol,
cu temperatura de aprox. 290 C, cu un nivel de presiune intre 1014 MPa (presiune
hidrostatica); este o aplicatie speciala a oxidarii cu aer umed

Waste Water and Waste Gas Treatment

175

Capitolul 3

Oxigen

Efluent
tratat

Afluent

Spatiu
monitorizat,
spatiu circular
Carcasa
sigilata

Vas de
proces
vertical
etansat
(reactor

Zona de
reactie
Figura 3.44: Reactor de oxidare cu sonda adanca [cww/tm/4]

Incinerare cu alte deeuri, metoda prezentnd avantajul reducerii costurilor prin utilizarea
aceleiasi isntalatii si avand avantajul producerii de caldura prin incinerarea deseurilor
necesare evaporarii continutului de apa din namol. Aceasta tematica va fi abordata in BREFul pentru incinerarea deseurilor

Toate tehnicile necesit tratamente ulterioare ale gazelor i lichidelor rezultate.


Aplicatie
Reducerea termic nu este o tehnologie neaprat necesar ce trebuie sa functioneze pe un
amplasament chimic. De obicei doar instalatiile mari opereaza tratarea namolului in asemenea
cantitati mari, alte trimitandu-si namolul catre o evacuare externa. Cauzele constau in necesarul
de personal calificat, costuri mari pentru ntreinere iar avantajele de recuperarea cldurii se
observ numai n cazul cantitilor mari de nmoluri deci la instalatiile ce sunt dotate cu o
asemenea tehnica.
Incinerarea cu alte deeuri este rentabil acolo unde deja funcioneaz o instalaie de incinerare
a deeurilor considerand ca incineratorul este echipat adecvat - sau acolo unde este prevzut
construcia unui astfel de incinerator.
Avantaje si dezavanje
Avantaje

Incinerare:
Distrugere eficient a materiei organice
din nmol.
176

Dezavantaje

Incinerare:
Necesar personal calificat
Consum suplimentar de combustibili
Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3
Avantaje

Incinerarea cu alte deeuri:


Caldura pentru evaporarea apei si
incinerarea namolului este furnizata de
incinerarea deseurilor solide, nefiind
necesara combustibilul suplimentar

Oxidare n aer umed:


Procesul poate fi construit pentru a-i fi
suficienta caldura sa cedata, uneori fiind
vorba si de recuperarea puterii.
Reactor cu sonda adnc:
Spaiu mic
Eliminare eficient a suspensiilor solide i
a materiei organice
Proces puternic exoterm
Emisii mirositoare minime in aer

Dezavantaje
Emisii gazoase i mirosuri
Incinerarea cu alte deeuri:
Poate conduce la emisii ridicate de
PCDD/PCDF si metale grele atunci cand
conditiile de ardere si sistemul de epurare
al gazului nu sunt reglate pentru aemstec
(de ex. masuri primare pentru reducerea
dioxinei , masuri secundare pentru
reducerea ambelor, a dioxinei si a
metalelor grele).
Oxidare n aer umed:
Producerea de deeuri lichide foarte greu
de reciclat
Necesar personal super calificat
Reactor cu sonda adnc:
Necesar personal calificat

Efecte inter-media
Principalul efect asupra mediului provocat de ctre metoda reduciei termice a nmolurilor
const n emisia de gaze i ape uzate din timpul procesului.
Emisiile gazoase din incineratoarele cu pat fluidizat constau din particule de cenu, oxizi de
azot, gaze acide, hidrocarburi sau metale grele funcie de compoziia nmolurilor sau tipul de
combustibil. Tehnologiile de spalare umed (vezi seciunea 3.5.1.4) sunt utilizate pentru
reducerea acestor emisii. Eliberarile apoase de la spalarea la umed contin materii suspendate si
gaze dizolvate ce necesita tratarea apei uzate. Emisiile in aer si eliberarile de apa uzata trebuie
sa se supuna Directivei Incinerrii Deeurilor 2000/76EC [cww/tm/135], Anexele II, IV i V.
n incineratoarele cu pat fluidizat nu rezult cenu la baza reactorului aceasta fiind antrenat de
gazele de combustie.
n procesele de oxidare cu aer umed, gazele, lichidele i cenua sunt evacuate din reactor.
Lichidele si cenusa sunt intoarse prin schimbatoarele de caldura pentru a pre-incalzi namolul,
gazele sunt separate de particule i picturile de lichid cu ajutorul cicloanelor si apoi eliberate in
atmosfera. n instalaiile de mari dimensiunii gazele evacuate pot destinde in turbine pentru
recuperarea energiei electrice [cww/tm/135]. Faza lichida este separata de partea solida si este
trimisa in rezervorul de sedimentare sau spre epurare. Lichidele rezultate conin de regul o
ncrctur organic mare ( CCO 10-15 g/l) .
Procesele de oxidare n sonda adanca necesit separarea amestecurilor solid-lichid i gaz-lichid
i supunerea acestora proceselor de epurare la fel i supernatantul rezultat. Aceste tratamente
reduc coninutul de CCO din nmoluri cu >80%[ cww/tm/4]
Necesarul de energie pentru reducerea termic a nmolurilor depind de puterea calorica a
acestora, de ex. de concentraia de ap i puterea calorific a nmolului uscat.
Monitorizarea
Procesul de incinerare (focar) este operat de un system de control al procesului si monitorizat
prin:
Waste Water and Waste Gas Treatment

177

Capitolul 3

Msurarea volumelor
Msurarea temperaturilor
Msurarea presiunii
Analize.

Mecanismele de reglare automat constau n meninerea temperaturii specifice in zona de


incinerare iar fluxul de gaz primeste concentratia exacta de oxigen. Asigurannd timpul optim de
stationare, excesul de aer si temperatura, se va realiza o ardere completa a cenusii.
Monitorizarea trebuie s se conformeze Articolelor 10 i 11 din Anexa III a Directivei
2000/76/EC privind incinerarea deseurilor [cww/tm/155].
Situatia economica
Tehnica

Costuri de investitie

Costuri de operare

Incinerare n pat fluidizat


Oxidare n aer umed
Oxidare n sonda adnc
Incinerare cu alte deeuri

178

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

3.5

Tehnologii de tratare la finalul proceselor a gazelor uzate


evacuate

Tehnologiile de tratarea a gazelor uzate evacuate sunt similare cu tehnologiile utilizate pentru
epurarea apelor uzate situate la finalul proceselor. Relaiile dintre diferitele tipuri de poluani i
tehnicile de epurare din seciunea 1.3.2.2 sunt ilustrate n Figura 3.45.

Evacuarea
Waste gas
gazelor
uzate
release

Production
Productie,
handling
manipulare,
work-Up
pregatire

Recuperarea
Substance
substantei
recovery

Recuperar
Energy
earecovery
energiei

Ardere
Combustion

Recovery
Tehnici
detechniques
recuperare
Membrane separation

Membrane
separatoare
Condensation
Adsorption
Condensare
Wet scrubbers
Absorbere
Separators
Scrubere
umede
Cyclones
Separatoare
Electrostatic precipitators
Fabric filters
Cicloane
Two-stage dustelectrostatice
filters
Precipitatoare
Absolute filters
Filtre
textile
High efficiency air filters
Filtre
de praf dou trepte
Mist filters
Filtre
absoluteand wet sorption
Dry, semi-dry
Filtre de nalt eficien
Filtre de condens
Absorbire umeda, uscata, semi-uscata
Compui
Volatile
organici
organic
volatili
compounds

Volatile
Compui
inorganic
anorganici
compounds
volatili
(incl. NOx,
SOxx, ,HCl,
SOx,
(NO
HF)
HCl,HF)

Particul
Partie culates

Particul
Partieculates

NOx

SOx
HCl, HF

Abatement
Tehnici detechniques
reducere
Biofiltre
Biofiltration
Bioscrubere
Bioscrubbing
Biofiltre
Biotricklingcu absorbie
Oxidare
termic
Thermal oxidation
Catalytic oxidation
Oxidare
catalitic
Flaring
Reducere
prin flama
Separators
Separare
Cyclones
Cicloane
Electrostatic precipitators
Fabric filters
Precipitatoare
electrostatice
Catalytic
filtration
Filtre
textile
Two stage dust filters
Filtre
de praf dou trepte
Absolute filters
Filtre
absoluteair filters
High efficiency
Filtre
de nalt eficien
Mist filters
Dry, semi-dry
and wet sorption
Filtre
de condens
SNCR / SCR
Adsorbie
umed, i uscat
SNCR/SCR

Figura 3.45: Ordinea Tehnicilor de tratare a gazelor uzate la finalul proceselor raportate la tipul
contaminantilor

Waste Water and Waste Gas Treatment

179

Capitolul 3

Sursele gazelor reziduale de tratat sunt:

procese la temperaturi normale, cum ar fi procesele productie, manipulare si pregatire cu


urmtorii poluani principali:
-

compui organici volatili cum ar fi solvenii


compui anorganici ca derivai halogenai, hidrogen sulfurat, amoniac, monoxid de
carbon
- particule sub form de praf
procese de incinerare, cu principalii poluani:
- particule sub form de cenu i praf, coninnd negru de fum, oxizi de metale
- gaze arse cu monoxid de carbon, derivai halogenai, oxizi de sulf (SOx), oxizi de azot
(NOx)
Gazele reziduale rezultate sunt tratate prin tehnici unde:

coninutul gazelor reziduale este recuperat i reciclat la procesul iniial sau utilizat n alt
proces ca materie prima sau agent termic sau purttor de energie sau
poluanii sunt redui.

Compuii a cror recuperae este avantajos din punt de vedere economic includ:

compui organici volatili recuperai din vapori de solveni sau vapori ai produselor cu
temperatur joas de fierbere
compui organici volatili folosii ca purttori de energie n incineratoare sau cazane cu abur
acid clorhidric
amoniac reciclat n procesul de producie
dioxid de sulf, transformat n acid sulfuric, sulfur sau gips
materie prima sau finit cu coninut ridicat de praf.

Tehnologiile de prelucrare sunt - urmrind figura 3.45 - calasificate astfel:

tehnici de recuperare pentru compuii organici volatili i compuii anorganici:


- separare prin membrane (vezi capitolul 3.5.1.1)
- condensare (vezi capitolul 3.5.1.2)
- adsorbie (vezi capitolul 3.5.1.3)
- spalare la umed (vezi capitolul 3.5.1.4).

tehnici de reducere pentru compuii organici volatili i compui anorganici:


- filtrare biologic (vezi sectiunea 3.5.2.1)
- spalare biologic (vezi sectiunea 3.5.2.2)
- bio-picurare (vezi sectiunea 3.5.2.3)
- oxidare termica (vezi sectiunea 3.5.2.4)
- oxidarea catalitica (vezi sectiunea 3.5.2.5)
- flama (vezi sectiunea 3.5.2.6).

tehnici de recuperare i reducere pentru particule, folosind:


- separator (vezi sectiunea 3.5.3.1)
- ciclon (vezi sectiunea 3.5.3.2)
- filtru electrostatic (vezi capitolul 3.5.3.3)
- scruber umed pentru pulberi (vezi capitolul 3.5.3.4)
- filtru textil, inclusiv filtru ceramic (vezi sectiunea 3.5.3.5)
- filtru catalitic (vezi sectiunea 3.5.3.6)
- filtru de praf in doua trepte (vezi sectiunea 3.5.3.7)
- filtru absolut (filtra HEPA) (vezi sectiunea 3.5.3.8)

180

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

filtru de aer cu randament mare (HEAF) (vezi sectiunea 3.5.3.9)


filtru de vapori (vezi sectiunea 3.5.3.10).

tehnici de recuperare i reducere a gazelor evacuate de ardere:


- injectare de sorbent uscat (vezi capitolul 3.5.4.1)
- injectare de sorbent semi uscat (vezi capitolul 3.5.4.1)
- injectare de sorbent umed (vezi capitolul 3.5.4.1)
- reducere ne-catalitic selectiv a NOx (SNCR) (vezi capitolul 3.5.4.2)
- reducere catalitic selectiv a NOx (SCR) (vezi capitolul 3.5.4.2).

Majoritatea tehnologiilor de tratare nu pot fi calsificate simplu ca tehnici de recuperare sau


reducere deoarece recuperaarea poluanilor depinde de aplicarea unor etape suplimentare de
separare.
Unele tehnici desrise sunt operaii individuale i / sau procese, altele sunt utilizate numai ca
metode secundare de pretratare pentru a evita deteriorarea procesului principal sau pur i simplu
iau rolul unui prefiltru sau sunt utilizate pentru finisare. Altele pot fi folosite att ca tehnologie
individual ct i secundar. Vor fi date exemple n paragrafele care urmeaz.
Cele mai multe tehnici de prelucrare a gazului rezidual necesit n plus prelucrri aplicate dupa
proces, fie pentru creterea cantitilor de ap uzat, sau gazee ardere generate n timpul
procesului, i / sau distrugerea deeurilor solide. Aceasta problematica va fi discutata intr-un
capitol relevant ce va urma.

3.5.1 Tehnici de recuperare pentru COV i compuii anorganici


3.5.1.1 Separare prin membrane
Descriere
Separarea prin membrane a gazelor ine cont de permeabilitatea selectiv a vaporilor organici
cnd ptrund printr-o membran. Vaporii organici au o putere de ptrundere considerabil mai
ridicat dect oxigenul, azotul, hidrogenul sau dioxidul de carbon (de 10 pn la 100 de ori mai
mare [cww / tm / 74]). Gazul rezidual este comprimat i trecut prin membran. Efluentul
mbogit poate fi recuperat prin metode ca i condensarea (vezi capitolul 3.5.1.2) sau
adsorbia (vezi capitolul 3.5.1.3), sau poate fi redus, de exemplu prin oxidare catalitic (vezi
capitolul 3.5.2.5). Procesul este mult mai adecvat la concentraii nalte ale vaporilor. n multe
cazuri sunt necesare tratamente suplimentare pentru a atinge niveluri ale concentraiei suficient
de joase pentru ieire.
Separatoarele cu membrane sunt proiectate ca module, de exemplu module capilare (vezi figura
3.46) [c.w.w. / tm / 64], fabricate ca un strat de polimer.

Waste Water and Waste Gas Treatment

181

Capitolul 3

Separator
capilar
Modul
capilar

Strat exterior

Concentrat

Alimentare
Permeat

Figura 3.46: Modul capilar membran tipic

Un sistem de separare prin membrane const din (vezi figura 3.47):

module membran
un compresor
un element de recuperare (de exemplu condensator, adsorber)
ventile i conducte
posibil o a doua treapt pentru prelucrri suplimentare.

Gaz rezidual
neepurat

Gaz rezidual
epurat

Supapa
Alimentare
Membrana
modul

Membrana
Permeat
Racitor

Condensat

Pompa de vid

Figura 3.47: Schema unui procedeu obinuit de separare prin membran

Pentru a crea diferena de presiune necesar dintre intrarea n membran i ieirea din
membran (0,1 1 MPa), sistemul funcioneaz fie cu o presiune mai mare la alimentare i vid
(aproximativ 0,2 kPa) la ieire, fie cu ambele [cww / tm / 64].
n timpul creterii concentraiei de vapori n interiorul membranei, nivelul concentraiei urc,
ajungnd la limite explozive, ceea ce dezvolt amestecuri explozive. De aceea sigurana este o
problem important i trebuie fcui pai pentru a evita aceste situaii.
182

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Un exemplu de proces de separare cu membrane ca element de recuperare vapori (VRU) este


ilustrat n figura 3.48. Aici o a doua treapt de prelucrare (PSA, vezi capitolul 3.5.1.3)
mbunteter emisia, conform cerintelor.
Aplicatia
Separarea prin membrane este folosit de exemplu n industria chimic, industria petrochimic,
la rafinrii i n industria farmaceutic pentru a recupera vaporii de solveni sau vaporii de
combustibil din gazele de ardere sau aerul uzat. Exemple [cww / tm / 74] sunt recuperarea
urmtoarelor produse:

monomeri de olefine de la curenii de extracie a rinilor poliolefine


clorur de vinil de la fabricarea PVC
solveni i vapori de hidrocarburi de la umplerea cisternelor
hidrocarburi materii prime de la robinei de la rafinrii i cureni de gaz combustibil
hidrogen de la gazele de rafinrii.

Scruber
B1

Intrare
vapori

Compresor
V1

Prima treapt
membran

Trapta a
doua PSA

Ventil

Membran

Permeat
Reciclare

Intrare
lichid

Retur

Pomp de
vid

Figura 3.48: Aplicaia unui proces de separare cu membran ca element de recuperare vapori
(VRU)

Compuii care pot fi recuperai includ:

alcani
olefine
hidrocarburi aromatice
hidrocarburi clorurate
alcooli
eteri
cetone
esteri.

Waste Water and Waste Gas Treatment

183

Capitolul 3

Limitele i restricii ale aplicarii:


Limite / restricii
Debitul gazului rezidual

depinde de suprafaa membranei,


se cunosc debite de 2100 3000 Nm3 / h
temperatura ambiantala, depinde de materialul
membranei
depinde de materialul membranei
foarte sczut, praful poate deteriora suprafaa
membranei, deci trebuie atinse mai nti
concentraii foarte sczute
pn la 90 %

Temperatura
Presiunea
Coninutul de praf

Concentraia compusilor organici volatili

Advantaje/Dezavantaje

Avantaje
este posibil refolosirea materiei prime.
procesul n sine este simplu.
nu rezult deeuri din proces.

Dezavantaje
sunt necesare prelucrri
ulterioare.
riscul exploziei.

si

tratari

Niveluri admisibile ale emisiei / randament


Parametru

Randament [ % ]

Hidrocarburi
90 991,a
Compui organici volatili

a
1

Pn la 90 991,a

Observaii
Proces
pentru
recuperare
de
hidrocarburi, sistem de condensare n
amonte
Recuperare de compui organici
volatili, sistem de condensare n
amonte i aval

pentru membrane soluii


[cww/tm/74]

Efecte inter-media
Combustibil
Materialul membranei
Agent de rcire
Energie [kWh/1000 Nm3]
Cdere de presiune [MPa]
1
2

Cantitate

250 1
0.11 2

Observaii

inclus energia electric pentru


ventilator

[cww/tm/70]
[cww/tm/64]

Separarea prin membrane este frecvent folosit ca o etap de concentrare pentru a uura
recuperri sau tratri ulterioare, ca de exemplu:

mbogirea fazei gazoase n compui organici volatili, crete punctul de condensare a


gazului rezidual, dei condensrile ulterioare au loc mult mai repede, economisndu-se bani
incinerarea unui gaz rezidual mbogit reduce necesitatea unui alt combustibil.

Compuii organici volatili rezultai din procesele de separare prin membran sunt de obicei
reciclai i nu rezult reziduuri din procesele actuale. Pot rezulta totui deeuri din tratri
ulterioare n funcie de tehnica utilizat. Emisii reziduale pot aprea de la apa de rcire sau de la
gazul rezidual tratat. Aceti cureni de gaze, fie se elibereaz n atmosfer, fie se trimit la o
tratare ulterioar a gazului rezidual cum ar fi adsorbia sau calcinarea.

184

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Monitorizarea
Eficiena sistemului de separare prin membran este determinat prin monitorizarea
concentraiei compuilor organici volatili nainte i dup sistem. Compuii organici volatili pot
fi determinai ca i carbon total prin ionizarea n flacr. Performana este mbuntit prin
controlul concentraiei compuilor organici volatili de ambele pri ale membranei. Din motive
de siguran, raportul dintre compuii organici volatili i oxigen trebuie controlat cu atenie
(riscul exploziei).
Situatia economica
Tipuri de costuri
Costuri capitale
3
[per 1000 Nm /h]
Costuri pentru
exploatare
munca
utilitati
1

Costuri
EUR 300000

EUR 1500/yr
EUR 60000/yr per 1000 Nm3/h 1

Observatii
Un sistem de tratatare 200
3
Nm /h
4 zile pe an

[cww/tm/70]

Parametrii cu costuri relevante sunt cantitatea de gaz rezidual i serviciile tehnice pentru
membran. Profitul rezult din recuperarea compuilor organici volatili.
Costurile sistemului variaz n funcie de scopul urmrit prin recuperare, capacitate i design.
Perioadele de amortizare se aprecieaz a fi ntre patru luni i un an n condiii favorabile
[cww/tm/74]. Pe de alt parte s-ar putea s nu existe de loc amortizare. Procesul combinat, de
exemplu cu adsorbie sau absorbie s-ar putea dovedi mult mai profitabil, comparativ cu
procesul simplu de separare prin membran.
3.5.1.2 Condensarea
Descrierea
Condensarea este tehnica de eliminare a vaporilor de solvent dintr-un curent de gaz poluat prin
reducerea temperaturi acestora sub punctul de roua
n funcie de intervalul temperaturilor la care opereaz, exist diferite metode de condensare:

condensare liber, la temperaturi de condensare sub 25 C


condensare cu refrigerent, la temperaturi de condensare sub 2C
condensare cu amestec de rcire (amestec de ghea cu diferite sruri), la temperaturi de
condensare sub 10C
condensare cu amoniac, la temperaturi de condensare sub 40C ( condensare ntr-o
singur treapt ) sau 60C ( condensare n dou trepte )
condensare criogenic, la temperaturi de condensare sub 120C, n practic adesea
opernd ntre 40C i 80C n instalaia de condensare
condensare n circuit nchis cu gaz inert.
Condensarea se produce direct (ex. prin contactul dintre gaz i lichidul de rcire ) sau indirect (
rcire cu schimbtoare de cldur ). Condensarea indirect este preferat datorit faptului c nu
necesit o faz adiional de separare ca n cazul condensrii directe. Sistemele de recuperare a
condensului pot varia de la sisteme simple formate dintr-un singur condensator, pn la sisteme
multi-condensor proiectate pentru recuperarea energiei i vaporilor cu maxim de randament.

Waste Water and Waste Gas Treatment

185

Capitolul 3

Condensatoarele n circuit nchis cu gaze inerte sunt proiectate pentru sisteme n ciclu nchis la
care concentraia vaporilor este ridicat. Acestea sunt constituite dintr-un volum fix de gaz
inert, n general azot, care este n mod continuu circulat ntre cuptor i instalaia de condensare.
Amestecul de azot-vapori este condus continuu n modulul de recuperare unde o serie de
schimbtoare de cldur rcesc i condenseaz vaporii.
Proiectarea i funcionarea condensatoarelor este strns legat de tipul rcitorului utilizat n
proces. De exemplu :

Instalaiile de condensare cu lichid de rcire (n afar de cele criogenice) funcioneaz cu


dou tipuri de schimbtoare de cldur:

Schimbtoare de cldur cu manta [cww/tm/71] care pot fi cu rcire cu ap sau cu rcire cu


aer. Eficiena condensrii poate fi mrit prin realizarea operaiei n dou faze, utiliznd ap n
prima faz si un lichid refrigerat ( ap, saramur etc.) ca agent de rcire n faza a doua. Un
sistem n dou trepte (vezi fig. 3.49 ) este compus din:

Recuperatorul, utiliznd un curent de gaz purificat ca agent de rcire


Pre-rcitorul utiliznd ap rcit sau un curent de gaz rece purificat
Condensatorul principal cu refrigerent
Ventile i conducte

O alt variant implic condensarea parial la o temperatur uor ridicat urmat de nlturarea
COV-urilor remanente din curentul de gaze prin diferite tehnici , ca de exemplu prin adsorpie (
vezi Seciunea 3.5.1.3 )
Pentru minimizarea formrii de cea, va fi utilizat o serie de condensatoare sau reducerea
turbulenei gazului n condensator.

Aer ncrcat
cu solvent

Recuperator
cu aer rece
purificat

Pre-rcitor cu
ap rcit sau
aer rece purificat

Condensator
cu refrigerent

Solvent
recuperat

Figura 3.49: Sistem de condensare n dou trepte

Schimbtoare de cldur elicoidal [cww/tm/71] fiind constituite n principal din dou


tubulaturi lungi introduse una n alta formnd o pereche de spirale concentrice. Agentul de
rcire ptrunde prin duze periferice n centrul spiralei i iese prin intermediul unor pipe la
periferia spiralei. Vaporii rezultai din proces ptrund prin partea inferioar a condensatorului si
se deplaseaz ctre partea superioar n contracurent.
n cazul turnurilor de rcire care folosesc ap de suprafa ca agent de rcire se acumuleaz
depuneri n schimbtoarele de cldur, fiind necesare operaiuni de curire sau tratarea apei.
n prezena unor compui acizi sau alcalini este necesar recircularea i dozarea de acizi sau
alcalii.
186

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Condensarea criogenic se face utiliznd vaporizarea de azot lichid ca agent de rcire,


pentru condensarea vaporilor de COV-urilor pe suprafaa condensatorului. Evaporarea
azotului este este utilizat pentru a obine o ptur inert. O variant o constituie
condensarea n atmosfer inert, de ex. azot pentru a permite curentului de gaz s conin
concentraii mari de COV-uri. Exemple de condensare criogenic n figurile 3.50 i 3.51.
[cww/tm/71].
Atmosfer de azot
Rezevor cu
azot lichid

Reactor

Condensator
Azot
Rezervor
de solvent

Usctor

Solvent
recuperat

Azot + solvent

Figura 3.50: Sistem de recuperare integral prin condensare n atmosfer de azot

Aer solvent

Condensatoare de proces

Pre-condensator

Vaporizator
de azot

Solvent
recuperat

Econmizor
de proces

Econmizor
de azot
Solvent
Solvent
recuperat recuperat

Aer
purificat

Curent
de azot

Azot
lichid

Figura 3.51: Sistem de recuperare criogenic n atmosfer inert

Waste Water and Waste Gas Treatment

187

Capitolul 3

Sistemul de condensare criogenic este constituit din:

Pre-condensatorul cu ap rcit sau gliocol


Condensatorul principal de proces
Economizorul de proces
Economizorul de azot
Vaporizatorul de azot
Conducte i ventile.

Un sistem clasic de condensare n gaz inert cu ciclu nchis ( vezi fig 3.52) [cww/tm/71]
const din:
-

Schimbtor de cldur, pentru pre-rcirea curentului de gaz


Condensatorul principal, refrigerat mecanic pn la 40C
Separatorul de solveni, alimentare cu azot.

Aplicatia
Condensare prin racire
Condensarea prin racire se aplic curenilor de gaz puternic saturai ( avnd punct de condensare
ridicat) cu compui volatili ( organici sau anorganici) sau substanelor odorante urmnd
extragerea acestora din curentul de gaz saturat cu ap unde apa condensat funcioneaz ca un
absorbant ( n cazul n care compuii sunt solubili n ap).
Condensarea coolant este esenial n pre-tratarea sau post-tratarea emisiilor gazoase ale
instalaiilor de tratarea a gazelor uzate, eliminarea principal a COV-urilor urmnd a se face n
instalaii de absorbie (vezi seciunea 3.5.1.3 ), scrubere (vezi seciunea 3.5.1.4) sau
incineratoare (seciunea 3.5.2.4). Pe de alt parte condensarea se poate aplica ca post-tratament
emisiilor gazoase mbogite de ex. membranelor de separaie (seciunea 3.5.1.1) striparea
(seciunea 3.3.4.2.14) sau distilarea (seciunea 3.3.4.2.12).

188

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Azot

Refrigerent

Separator
de solvent

Condensator principal

Azot
curat

Solvent
recuperat

Schimbtor de cldur

Curen redus
pentru reciclare

Curire
final

Aer cu
solvent
Cuptor

Figura 3.52: Sistem de condensare cu gaz inert n circuit nchis

Limite si restrictii ale aplicatiei sunt [cww/tm/70]:


Limite i restricii

Debitul gazului
Temperatura de intrare
Coninutul de ap
Presiunea
Praf
Miros
Amoniac

100-100000 Nm3 /h
50-80C
gazul trebuie s fie lipsit de ap cnd
condensarea are loc sub 0C
atmosferic
< 50 mg/Nm3 ( nelipicios)
> 100000 uniti/Nm3
200-1000 mg/Nm3

Condensarea criogenic
Condensarea criogenic se aplic pentru toi compuii volatili organici sau anorganici indiferent
de presiunea vaporilor fiecruia. Aplicat la temperaturi sczute metoda permite condensarea cu
eficien ridicat permind un control eficient al emisiilor finale de COV-uri. Pe de alt parte
folosirea temperaturilor sczute sub punctul de nghe al apei face necesar folosirea de gaze
complect lipsite de umiditate. Aceast metod rspunde instantaneu modificrilor concentraiei
COV-urilor in emisii i permite recuperarea teoretic a oricrui tip de COV chiar n condiii
variabile. Aceast flexibilitate a procesului l face aplicabil pentru controlul COV-urilor n
fabricile cu profile multiple si producie continu sau n arje [cww/tm/150].
Limite i restricii ale aplicarii

Debitul gazului
Waste Water and Waste Gas Treatment

Limite i restricii
pn la 5000 Nm3/h
189

Capitolul 3

Temperatura de intrare a gazului


Presiunea
1
[cww/tm/70]

pn la 80 C
2-600 kPa1

Avantaje / Dezavantaje
Avantaje
Condensare prin racire
Tehnologie compact
Controlul eficient al procesului
Recuperarea solventului n condiiile n care
efluentul nu conine amestecuri greu de separat
Recuperarea cldurii.

Dezavantaje
Condensare prin racire
Cantitatea de ap de rcire trebuie distribuit
n regiunile cu deficien de ap
Eficiena depinde considerabil de debitul
gazului si de compoziia acestuia
Prelucrarea si/sau tratarea suplimentara
necesara.

Condensare criogenic
Tehnologie compact
Recuperarea solvenilor organici posibil din
amestecul condensat
Eficien mare a nlturrii COV-urilor
Azotul este recirculat
Controlul eficient al procesului cu posibilitatea
calculrii aproximative a emisiilor finale .

Condensare criogenic
Neaplicabil la emisii cu umiditate datorit
formrii de ghea care mpiedic transferul de
cldur
Necesitate producerii azotului pe plan local
sau aprovizionare de la ali productori
Agentul de rcire poate forma ghea sub 0C
pe schimbtoarele de cldur

Niveluri de emisie realizabile / Randamente


Condensarea in rece
Parametru
Mirosul
Amoniacul
1

Randament
[%]
6090 1
2060 1

Nivelul emisiilor
[mg/Nm3]

Randamentul
[%]

Nivelul de
emisie
[mg/Nm3]

Observatii
initial > 100000 ou/Nm3
initial 200-1000 mg/Nm3

[cww/tm/70]

Condensarea criogenica
Parametru

Diclormetan

<20-<40 1

Toluen

<100 1

Metil-etil-ceton (MEK)

<150 1

Aceton

<150 1

Metanol

<150 1

COV
1

10005000 1

Observatii
la 95 C, initial
3
20-1000 g/Nm
la 65 C, initial
3
20-1000 g/Nm
la 75 C, initial
3
20-1000 g/Nm
la 86 C, initial
20-1000g/Nm3
la 60 C, initial
3
20-1000 g/Nm
Initial 2001000 g/Nm3

[cww/tm/70]

Efecte inter-media
Condensare prin racire
Consumabile
Agent de rcire ( aer, ap,
saramur, amoniac-solutie sarata)
Energie [kWh/1000 Nm3]

190

Cantitate

Observatii
Funcie de domeniul de
aplicaie
Ventile, pompe, instalaii

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3
Variaia presiunii [kPa]
1

diverse

0.10.2 1

[cww/tm/70]

Cantitatea de ap uzat generat din instalaiile de condensare este direct proporional cu


cantitatea de condensat care la rndul lui este direct proporional cu coninutul de umiditate i
temperatura de rcire. Compoziia condensatului este:

Condensarea COV-urilor:
Condensarea amoniacului/amine:

200-1000 mg/l CCO


400-2000 mg/l azot Kjeldah.

Condensarea criogenica
Consumabile
Azot ca agent de rcire
Energie [kWh/1000 Nm3 ]

Variaia presiunii [kPa]


1
2

Cantitate
1015 kg/kW racire
70
25 2

Observatii
1

Funcie de tipul instalaiei,


tipul solventului, etc
Intrare la 80 C, ieire la
70C

[cww/tm/71]
[cww/tm/70]

Alte consumabile:

Abur ca agent de topire, atunci cnd condensatorul se acoper cu ghea datorit umiditii
din efluent
Aer lipsit de umiditate pentru operaiile pneumatice
Condensatul poate fi reutilizat, procesat sau eliminat.
Consumul de azot lichid se mparte n:
Procese stand-by (pentru meninerea temperaturii)
Rcirea curentului de gaz supus condensrii.
Dac dup procesul de condensare cantitatea de COV-uri este nc ridicat, este necesar
supunerea la alte tratamente ( de ex. adsorbie, incinerare).
Condensarea ciclica a gazului inert
Consumabil
Azot ca gaz inert pentru evacuari
de urgenta i/sau pentru
refrigerare
Energie [kWh/1000 Nm3 ]

Cantitate

Observatii

12 tone/zi 1
Ventile, pompe, instalaii
diverse

Variaia presiunii [kPa]


1

[cww/tm/71]

Monitorizare
Eficiena sistemelor de condensare ca sisteme de curire a aerului poate fi determinat prin
monitorizarea concentraiilor vaporilor de solvent nainte i dup proces. COV-urile pot fi
msurate ca carbon total, excluznd particulele, utiliznd detector de ionizare cu flam.
Reducerea eficienei pentru emisiile odorizante se determin prin luarea de probe n locuri de

Waste Water and Waste Gas Treatment

191

Capitolul 3

prelevare apropiate i analizarea lor prin olfactometrie. Sistemele criogenice necesit


monitorizarea variaiei presiunii.
Sistemele criogenice necesit utilizarea controlerelor logice programabile standardizate pentru
controlul necesarului de azot pentru rcire. Automatizarea proceselor devine posibil prin
prevederea cu senzori i alarme, intervenia operatorilor fiind necesar numai n verificrile de
rutin.
n mod adiional n sistemele cu ciclu de gaze inerte, analiza oxigenului este necesar pentru
asigurarea atmosferei inerte n care cantitatea de oxigen nu trebuie s depeasc 5% din motive
de securitate. Dac coninutul de oxigen este prea ridicat se injecteaz azot pentru restabilirea
atmosferei inerte.
Situatia economica
Costuri
Condensarea
criogenica

Tipuri de costuri

Condensarea prin
racire

Costuri de investitie a
Costuri de exploatare:
Costurile cu forta de
munca

EUR 5000 b 1

EUR 500000 c 1

2 ore pe saptamana
1
+ 1 personal / zi pe an

1 personal /zi
1
/saptamana

Condenearea in
circuit inchis cu gaz
inert

pro 1000 Nm /h
excluznd pompe, conducte, turn de rcire
c
excluznd tehnologiile secundare i depozitul de azot
1
[cww/tm/70]
b

Beneficiile constau din recuperarea COV-urilor.


Factorii ce determina costurile [cww/tm/71]:
Factori

Influene/rezultate

Debitul efluentului
Necesitatea reducerii temperaturii, ncrcarea
agentului de rcire

Mrimea instalaiei
Costurile echipamentelor (direct proporionale)
Aprovizionarea cu agent de rcire (direct
proporionale)
Tehnici complicate de separare a evacurilor
(direct proporionale)
Tehnici de separare consumatoare de energie
(direct proporionale)
Tehnici complicate de separare a evacurilor
(direct proporionale)
Tehnici de separare consumatoare de energie
(direct proporionale)

Amestec de solveni

Solubilitatea solvenilor

Retehnologizare [cww/tm/71]:

192

Condensare prin racire

Condensare criogenic

Condensare cu gaz inert


n circuit nchis

Adaptare uoar cnd apa de


rcire este disponibil cu
schimbtoarele de cldur
amplasate n apropiere sau pe
partea
relevant
a
echipamentului

Montarea poate face n


deviaie, se poate nlocui
orice vaporizator cu azot,
trebuie instalat lng sursa
de azot lichid pentru a
minimiza lungimea pipelor
criogenice, sistemul poate fi
adaptat la o instalaie

Dificil de adaptat n
instalaii vechi, este mult
mai
potrivit
pentru
instalaii noi

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3
existent
integrat
nou

sau poate fi
ntr-o instalaie

3.5.1.3 Adsorptia
Descrierea
Adsorbia este o reacie heterogen n care moleculele de gaz sunt reinute pe o suprafa solid
(adsorbantul) care are specificitate pentru anumii compui care astfel sunt eliminai din efluent.
Cnd absorbantul a reinut cantitatea maxim de compus, coninutul este desorbit, regenernduse astfel o parte din adsorbant. Prin desorbie produsul contaminant este de regul n
concentraii mari, astfel nct poate fi recuperat sau distrus.
Cele mai importante sisteme de adsorptie sunt:

Adsorbie n pat fix


Adsorbie n pat fluidizat
Adsorbie n pat cu micare continu
Adsorbie cu presiune oscilant

Adsorbia n pat fix (vezi fig 3.53) [cww/tm/71] este un proces larg rspndit. Gazele uzate,
aerul exhaustat, etc. sunt supuse procesului de rcire, condensarea parial a vaporilor de ap i
nclzire n scopul reducerii umiditii i minimizrii apei co-adsorbite. Alimentarea cu gaz a
adsorbantului se face la o temperatur de 40C, acesta parcurgnd patul adsorbant de sus n jos ,
ieind purificat. Pentru apermite regenerarea adsorbantului se opereaz de regul cu 2-3 paturi
adsorbante, n aa fel nct n timp ce unul funcioneaz unul va fi regenerat i al treilea va fi n
ateptare. Un proces de adsorbie cu pat dublu este ilustrat n fig 3.53.

Curent de
gaz inert
Valv
nchis
Valv
deschis

Aer purificat

Condensator
Pat de
adsorbie
1

Pat de
adsorbie
2

Solvent
recuperat
Ap
Decantor

Aer cu
solvent
Pre-rcitor

Filtru

Figura 3.53: instalaie tipic de adsorbie cu pat dublu

Adsorbia n pat fluidizat ( vezi fig. 3.54) [cww/tm/132] utilizeaz turbulena gazelor ( mai
ales n gama 0,8-1,2 m/s) pentru a menine adsorbantul ntr-o stare fluid. Acest sistem
presupune existena paturilor adsorbante rezistente la mbcsire. Acestea funcioneaz cu
adsorbie-desorbie continu, adsorbantul fiind regenerat continuu n schimbtorul de cldur de
unde este returnat n mod pneumatic napoi n patul fluidizat.
Adsorbia n pat cu micare continu (vezi fig. 3.55) [cww/tm/71] se desfoar prin
micarea continu a stratului absorbant n curentul de gaz introdus n contracurent. Adsorbantul
Waste Water and Waste Gas Treatment

193

Capitolul 3

saturat aflat n partea inferioar a instalaiei este transferat ctre instalaia de regenerare
continuu a adsorbantului.
Adsorbia n presiune oscilant ( PSA) poate separa gaze sau vapori coninnd mixturi de
gaze, simultan regenernd adsorbantul. Aceasta se face n 4 etape:
Etapa 1: curentul de gaz ptrunde n adsorbant cu presiune ridicat
Etapa 2: adsorbia se face la presiune ridicat pn la obinerea de componeni puri
Etapa 3: depresurizare
Etapa 4: purjarea la presiune redus sau n vid.
Etapa 4 produce separarea componentelor corespunztor aderenei pe stratul adsorbant. Prin
mbuntiri aceast tehnic mrete capacitatea de recuperare i reutilizare a amestecurilor de
gaze.

Curent
de aer

Gaz purificat

A
B

Gaz
impurificat
Ap de rcire
C

Aburi
D

Ap de
rcire
E

Curent
de aer

Figura 3.54: Adsorptie in pat fluidizat


a) adsorbant regenerat, b) pat fluidizat, c) gaz inert, d) ventilator, e) separator

Adsorbani tipici sunt [cww/tm/71]:

194

Granule de crbune activ (GCA), cel mai comun adsorbant cu mare gam de utilizri i far
restriciila compui cu sau fr polaritate; GCA poate fi impregnat cu oxidani ca de ex.
permanganat de potasiu sau compui de sulf ( pentru mrirea capacitii de reinere a
metalelor grele) [cww/tm/70]
Zeolii cu proprieti care difer funcie de tip, funcionnd fie ca o sit molecular, ca
schimbtor de ioni selectiv sau adsorbant hidrofob de COV-uri
Particule de polimer macroporos, utilizat n form granular sau ca pat, ne fiind foarte
selectiv la COV-uri
Silica gel
Silicai de sodiu-aluminiu.

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

n funcie de metodele de regenerare continu sau simultan descrise anterior, exist diferite
metode de regenerare a adsorbantului din paturile fixe:

Regenerare prin oscilaii termice


Regenerare cu vacuum
Adsorbie n presiune oscilant ( PSA) descris mai sus.
Aer de stripare contaminat
Desorber

Noncondensabil

Abur
Condensator

Solvent
desorbit

Aer
purificat

Solvent
recuperat
Aer de
racire

Figura 3.55: Adsorbie i desorbie n paturi cu micare continu

Regenerarea prin oscilaii termice utilizeaz urmtoarele surse termice:

Abur, cel mai utilizat


Microunde
nclzitoare incluse
Gaze inerte fierbini, pentru exploatarea n siguran a granulelor de crbune activ

Aburii supranclzii sunt trecui prin materialul adsorbant i apoi condui n instalaia de
condensare, separare gravitaional sau prin distilare pentru separarea compuilor antrenai.
Folosirea aburilor supranclzii este metoda principal de regenerare a granulelor de crbune
activ, dar se aplic i metoda cu gaze inerte fierbini. Zeoliii pot fi regenerai cu cureni de aer
fierbinte. Adsorbanii pe baz de polimeri necesit temperaturi mult mai mici ale aburilor sau
gazelor calde pentru regenerare ( cca 80C)
Regenerarea cu vacuum permite desorbia la temperatura ambiant, permind recuperarea i
reutilizarea substanelor instabile. Aceast metod se poate aplica la adsorbanii cu crbune
activ, zeolii sau polimerii adsorbani.

Waste Water and Waste Gas Treatment

195

Capitolul 3

Aplicatia
The application of adsorption encompasses:

Recuperarea COV-urilor ( materii prime, produs, solveni, alimentare cu combustibili, etc.)


pentru reutilizare i recirculare, pentru a mbuntii funcionarea altor procese de
recuperare cum ar fi folosirea membranelor filtrante ( vezi seciunea 3.5.1.1)
Reducerea poluanilor rezultai din instalaiile de tratare ca COV-uri, substane odorante,
urme de gaze etc. care nu pot recirculate sau utilizate sub alt form, cum ar fi carbune activ
care se incinereaz
ca filtre de gard la instalaiile de tratare finale.

Aplicarea ca tehnologii de tratare nu se recomand la emisii gazoase cu concentraii mari de


COV-uri deoarece regenerarea repetat va avea efect defavorabil asupra profitabilitii. Pentru
aceste emisii exist alte tehnologii recomandate.
Tehnologiile cu adsorbie sunt aplicabile pentru controlul, recuperarea, reciclarea sau prepararea
emisiilor de aer poluate cu COV-uri rezultate din:
Degresri
Pulverizare vopsele
Extracia solvenilor
Acoperiri cu pelicule metalice
Acoperiri cu pelicule de plastic
Tratarea hrtiei
Produse farmaceutice
Combustibili, gazolin, etc.
Limitri i restricii ale utilizarii:
Limite / restricii
Debitul gazului
[Nm3/h]
Temperatura [C]
Presiunea [MPa]
COV-uri
Dioxine [ng/Nm3
TEQ]
Umiditate relativ
1

GAC
100100000 1

Zeoliti
<100000 1

1580 1
0.12 1
maximum 25 % of LEL

<250 1
atmosferic 1
maximum 25 % LEL

Polimeri

maximum 25 % LEL

10100 1
maximum <70 %
cat de scazuta posibil

[cww/tm/70]

Avantaje /Dezavantaje

196

Avantaje
Eficien mare n eliminarea i recuperarea
COV-urilor
Tehnologie simpl i robust
Grad mare de saturare a adsorbantului
Instalaie simpl
ntreinere uoar.

Dezavantaje
Particulele din efluent pot cauza probleme n
exploatare
Mixturile pot cauza distrugerea prematur a
adsorbantului
Nu se pot aplica la gaze cu umiditate
Pericol de incendii
Posibil polimerizarea compuilor organici
nesaturai pe granulele de crbune activ.

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Niveluri realizabile de emisie/ Randamente


Parametru
COV
Toluen
Miros
Mercur
Hidrogen sulfurat
Dioxine
1

Randament
[%]
8095 1
90 1
8095 1
8095

Nivel de emisie
[mg/Nm3]

<0.01-0.05 1

<0.1 ng/Nm3 TEQ 1

Observatii
GAC
GAC
GAC, Zeoliti
GAC
GAC
GAC

[cww/tm/70]

Efecte inter-media
Materiile consumabile sunt:
Consumabile
Aburi ( desorbie) [ kg/kg solvent
recuperat]
Azot gazos ( gaz fierbinte pentru
desorbie ) [Nm3/to solvent]
Ap de rcire (condensare) [m3/to
solvent]
Pierdere de adsorbant [kg/to solvent]
Variaia presiunii [kPa]
Energie [kWh/to solvent]
1
2

Cantitatea
Zeoliti

GAC

Observatii
Polimeri

1.5-6 1
35

3560 2
100150

Pentru toate 3
tehnicile de absorbtie

0.51
25 2
35100 2
130260

[cww/tm/71]
[cww/tm/64]

Regenerarea cu aburi produce ape uzate cu ncrctur relativ ridicat de contaminani care
trebuiesc apoi trecui prin staie de epurare a apelor. n situaiile n care nu este posibil
regenerarea, adsorbantul trebuie distrus de regul prin incinerare, cu excepia celor coninnd
mercur. Regenerarea i/sau distrugerea materialelor adsorbante pot fi fcute de ctre alte
companii.
n funcie de legislaia specific pot fi necesare i alte tratamente ale efluentului.
Toate procesele de adsorbie sunt exotermice, de aceia metoda nu e recomandabil compuilor
organici. Carbonul sau metalele adsorbite pe GCA sau pe zeolii pot cataliza reacii de oxidare
n condiii de temperaturi ridicate, rezultnd aprinderea patului adsorbant n cazul folosirii
GCA. Pericolul apare n cazul adsorbiei hidrocarburilor (de ex. cetone sau ali compui cu
grupri active) la temperaturi apropiate de temperaturile de oxidare. Aprinderea paturilor
adsorbante cu GCA pot obtura porii adsorbantului intact sau transform adsorbantul n scrum
cauznd grave defeciuni instalaiei. Aceste incidente pot fi evitate prin mrirea umiditii
aerului sau prin rcirea patului adsorbant.
Monitorizarea [cww/tm/79]
Eficiena sistemului poate fi determinat prin monitorizarea concentraiilor de COVuri/mirosuri nainte dup proces. COV-urile pot fi determinate ca carbon total (excluznd
particulele) utiliznd detectoare de ionizare cu flam. O analiz calitativ a emisiilor poate fi
fcut prin prelevarea de probe i analizate prin GC/MS sau GC/FID. Reducerea eficienei

Waste Water and Waste Gas Treatment

197

Capitolul 3

pentru emisiile odorizante se determin prin luarea de probe cu prelevare n locuri apropiate i
analizarea lor prin olfactometrie.
Cel mai important parametru este msurarea variaiei presiunii la filtrele de praf sau n patul de
adsorbie. n filtre presiunea trebuie s se ridice constant dup regenerare sau curire. O
cretere prea rapid a presiunii creeaz pericolul unei presiunii mari mai trziu n cazul unei
ncrcri anormale cu praf.
n patul de adsorbie presiunea trebuie s rmn constant. Orice cretere poate indica o
scurtcircuitare a filtrului de praf sau particule de adsorbant desprinse din pat.
Temperatura ieirii gazelor n cazul adsorbantelor cu GCA trebuie monitorizat pentru a
prevenii izbucnirii incendiilor.
Sistemele de adsorbie sunt automatizate prin controlere logice programabile care verific
parametri din paturile de adsorbie, astfel ca n cazul creterii nivelurilor emisiilor peste un nivel
pre-stabilit se comand automat pornirea operaiei de regenerare.
Pentru evitarea pericolelor de incendii, sistemele de siguran vor fi proiectate s permit
concentraia solvenilor pn la max. 25% din LEL, acest lucru mrind eficiena ventilatoarelor
i reduce consumul de aburi. n cazul n care debitul i ncrcarea cu solvent este variabil este
necesar automatizarea variaiei vitezei ventilatoarelor i reglarea debitelor. [cww/tm/71]
Situatia economica
Tipul costurilor

GAC

Zeoliti

EUR 5000-10000
EUR 240000 1

Investitii
3
[per 1000 Nm /h]

Polimeri

Observatii
Excluzand regenerarea
Incluzand regenerarea a

Costuri operationale
Utilitati
Consumabile

EUR 6001300 per tona


GAC

Incluzand
finala

depozitarea

instalatie pentru 1000 Nm /h


[cww/tm/70]

Factori de cost [cww/tm/71]:


Factori

Rata emisiilor
Eficiena
adsorbiei
concentraia solvenilor
Tipul de solvent
Solubilitatea solvenilor

Amestecuri de solveni

Solubilitatea solvenilor

ncrcarea solvenilor
Prezena impuritilor
198

Influenta / rezultate

Mrire sistemului, necesare utiliti


solvenilor, Cantiti sporite de adsorbani
Alegerea tipului de adsorbant
Tehnici complicate de separare a
evacurilor (direct proporionale)
Tehnici de separare consumatoare de
energie (direct proporionale)
Tehnici complicate de separare a
evacurilor (direct proporionale)
Tehnici de separare consumatoare de
energie (direct proporionale)
Tehnici complicate de separare a
evacurilor (direct proporionale)
Tehnici de separare consumatoare de
energie (direct proporionale)
Utilizarea
de
abur
pentru
adsorbie/desorbie
i
degradarea
adsorbantului
Reducerea
duratei
de
via
a
Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3
Factori

Uurina desorbiei solventului

Influenta / rezultate

adsorbantului
Temperatura de desorbie

Retehnologizarea [cww/tm/71]:
GAC
Zeoliti
Polimeri
Daca spatiu suficient este disponibil, adaptarea unui sistem de adsorptie la un process
existent se face simplu. Necesarul de spatiu al unei adsorptii / desorptii este aproximativ de
25% din cea a sistemului cu adsorber cu dublu pat.

3.5.1.4 Scrubere umede pentru purificarea gazelor


Descriere
Spalarea la umed sau absortia reprezinta un transfer de mas ntre un gaz solubil i un solvent,
cel mai adesea ap, care vin n contact direct unul cu altul. Absorbia fizic este o metod
preferat de purificare a substanelor chimice cnd este necesar eliminarea sau reducerea
compuilor gazoi. Spalarea fizico-chimic ocup un loc intermediar. Componentele se dizolv
n lichidul absorbant, unde au loc reacii chimice reversibile care permit ulterior recuperarea
compuilor gazoi [cww/tm/132].
Exemple de aplicare a absorbiei la purificarea gazelor sunt:

nlturare poluanilor gazoi cum ar fi, halogenurile de hidrogen, SO2, amoniac, hidrogen
sulfurat sao solveni organici volatili
nlturarea SO2 sau a halogenilor hidrogenati
nlturarea prafului cu unele tipuri de scrubere (see Section 3.5.3.4)
n funcie de poluani de eliminat se utilizeaz mai multe tipuri de lichide absorbante:

Ap pentru eliminarea solvenilor si gazelor cum ar fi halogenurile de hidrogen sau


amoniacul atunci cnd scopul principal este nlturarea sau recuperarea acestor compui
Soluii alcaline pentru nlturarea componentelor acide cum ar fi halogenurile de hidrogen,
bioxidul de sulf, fenolii, clorul; utilizate de asemeni pentru faza a doua de absorbie
halogenurilor de hidrogen reziduale dup prima faz de absorbie cu ap; desulfurizarea
biogazului
Soluii alcaline oxidante: soluii alcaline de hipoclorit de , bioxid de clor, ozon sau peroxid
de hidrogen
Soluie de sulfit acid de sodiu pentru nlturarea mirosului ( de ex. la aldehide)
Soluie de Na2S4 pentru nlturarea mercurului din eflueni
Soluii acide pentru nlturarea amoniacului sau aminelor
Soluii de mono etanol amine sau di etanol amine pentru absorbia i recuperarea
hidrogenului sulfurat
Scruberele sunt de mai multe tipuri:
Scrubere cu pat de fibros
Scrubere cu pat mobil
Scrubere cu pat compact
Scrubere cu talere
Turn de pulverizare
Alegerea tipului de scruber depinde de :

Nivelul de performan cerut

Waste Water and Waste Gas Treatment

199

Capitolul 3

Necesarul de energie
Reactivii
Proprietile efluentului
Proiectarea optim a scruberelor presupune obinerea unor concentraii mici la evacuare,
automatizarea operaiilor i alimentarea n contracurent a lichidelor sau gazelor. Scruberele
opereaz de obicei cu instalaii de prercire ( de ex. camere de pulverizare i de saturare) pentru
a reduce temperatura de intrare a gazelor i simultan satureaz curentul de gaz acest lucru
permind reducerea ratei absorbiei i evaporaiei solventului. Aceste sisteme adiionale
necesit mici variaii ale presiunii.

Scrubere cu pat fibros


Acest tip de scruber const dintr-o camer coninnd un material fibros care este pulverizat
cu lichid. Curentul gaz poate fi vertical sau orizontal. Materialul fibros poate sticl, plastic
sau oel. Acest tip de scruber este folosit la eliminarea compuilor acizi (acid fluorhidric,
acid clorhidric, acid sulfuric i acid cromic) sau compui organici sau anorganici din
efluent.
nfundarea duzelor de pulverizare, compactarea pachetului de fibre sau irigarea insuficient a
fibrelor poate cauza probleme instalaiei.
Efluentul gazos este adesea rcit nainte de intrarea n scruber pentru condensarea ct mai
mult posibil a lichidelor i de a mri dimensiunile particulelor de aerosoli coninute de
efluent. O instalaie de pre filtrare elimin particulele de dimensiuni mari nainte de intrarea
n scruber [cww/tm/110].

Scrubere cu pat mobil


Patul mobil const din zone cu pachete mobile de regul sfere de plastic. Recipientul
conine grile suport pe care se afl amplasate pachetele cu material mobil, orificii de intrare
i ieire a curentului de gaz i a lichidului absorbant i eliminator al condensului format.
Scruberele cu pat mobil se folosesc pentru nlturarea acidului fluorhidric, bioxidului de
sulf i mirosurilor. Se pot utiliza i pentru tratarea gazelor uzate care conin praf sau care
pot forma cruste. Astfel de instalaie tipic este artat n figura 3.56 [cww/tm/79].
Iesire gaz
Separator de
actionare

Intrare lichid
Sfere
gaurite
fluidizate

Intrare gaz

Curgere lichid

Figura 3.56: Scruber cu pat mobil

Scruberele cu pat mobil sunt echipate cu sfere de plastic cu densitate mic care se mic
libere ntre grilele suport. n acest tip de scruber fenomenul de compactare apare foarte rar
datorit faptului c sferele de plastic goale sunt inute n stare de constant de fluidizare i
200

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

agitaie. Coloana mobila de substrat este rezistent la blocare. Micarea constant i


suprafaa lucioas a bilelor previne aderena componentelor substratului.

Scrubere cu pat compact


Acestea sunt alctuite dintr-o carcas exterioar, coninnd un pat format din materiale cu
diferite forme aezate pe grile suport, distribuitoare de lichid, alimentare i evacuare pentru
gazul uzat i lichidul absorbant i eliminator de condens. Sunt proiectate cu funcionare
vertical (turnuri de absorbie) efluentul gazos ptrunde pe la partea inferioar iar lichidul
absorbant pe la partea superioar parcurgnd un traseul n contra curent. Sunt cele mai
rspndite instalaii de absorbie a gazelor pentru controlul polurii. Se folosesc pentru
absorbia bioxidului de sulf, acidului cromic, hidrogenului sulfurat, amoniacului, clorului i
COV-urilor. O instalaie tipic de acest gen este prezentat n fig. 3.57 [cww/tm/79].
Scruberele cu pat compact nu sunt corespunztoare pentru ncrcturile mari de particule
datorit apariiei compactrii. Aplicarea lor este limitat la un coninut n particule mai mic
ca 0,5 g/Nm3. Compactarea i formarea de cruste este o problem serioas a acestor tipuri
de scrubere datorit faptului c accesul i curarea acestora este foarte dificil comparabil
cu alte tipuri. Este necesar prevederea cu instalaii de reducere a pulberilor la accesul
eflentului n acest tip de instalaie.
Ieire gaz purificat

Anticondens
Intrare
lichid
Pat
absorbant

Eliminare
absorbant
Intrare gaz
impurificat

Dren

Figura 3.57: Scruber cu pat compact

Scrubere cu talere
Scrubere cu talere de ciocnire constau dintr-un turn vertical cu mai multe turn vertical
prevzut cu numeroase tvi perforate (site). Talerele se afla situate la distanta scurta
deasupra orificiilor din tavi. Principala aplicaie a acestor scrubere este pentru absorbia
acizilor, bioxidului de sulf i a mirosurilor. Un exemplu este dat n fig. 3.58 [cww/tm/79]
Scruberele cu tavi nu se potrivesc lichidelor spumante. Atunci cnd absorbia este folosit
pentru reducerea COV-urilor, scruberele cu pat compact sunt mai ieftine dect cele cu tvi,
acestea din urm fiind preferate acolo unde este necesar o rcire intern sau unde cantitatea
mic de lichid absorbant nu umecteaz corespunztor patul compact.
Scruberele cu tvi se utilizeaz datorit faptului c sunt eficiente i se ntrein uor. Ele sunt
proiectate s permit accesul operatorilor la fiecare tav permind curirea i ntreinerea

Waste Water and Waste Gas Treatment

201

Capitolul 3

uoar. nlimea coloanei i cantitatea de suport pentru lichidul absorbant sau numrul de
tvi metalice ca i variaia presiunii n coloan determin debitul efluentului gazos. Variaia
presiunii este un factor determinant n alegerea tipului de scruber, iar din acest punct de
vedere scruberele cu tvi sunt mai eficiente ca alte tipuri din punct de vedere al costurilor.
La debite mari ale efluentului permit o mare variaie a presiunii i au capacitate mare de
reinere a lichidului.

Ieire gaz purificat

Anticondens

Perete

Intrare
lichid

Tvi
perforate

Intrare gaz
impurificat

Dren

Figura 3.58: Scruber cu talere

Absorbia chimic (chem-absoria) a noxelor gazoase ca bioxidul de sulf, clorul sau


hidrogenul sulfurat se face prin contactul curentului de aer cu reactivi specifici coninui n
tvi. Coloanele cu umplutur sunt preferate celor cu talere cnd avem de-a face cu materiale
corozive deoarece primele pot fi realizate din materiale ieftine i rezistente la coroziune
cum ar fi fibre de sticl sau PVC.

202

Turnuri de pulverizare
Turnurile de pulverizare sau scrubere cu pulverizare , sunt alctuite dintr-o serie de duze de
pulverizare prin care se dozeaz lichidul absorbant, iar efluentul gazos este introdus pe la
partea inferioar de regul n contra curent. Principala aplicare a turnurilor cu pulverizare
este la nlturarea acizilor sau a substanelor odorante. Un exemplu este dat n figura 3.59
[cww/tm/79].

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

( a)

Ieire gaz purificat


Acces separator
Acces lichid

Intrare gaz
impurificat
Evacuare lichid

( b)

Acces lichid

Acces separator

Intrare gaz
impurificat

Ieire gaz
purificat

Evacuare lichid
Figura 3.59: Turn de pulverizare, (a) n contra curent, (b) n curent

Colmatarea duzelor de pulverizar pot cauza probleme.


Turnurile de pulverizare sunt de fapt scrubere tipice la umed utilizate pentru a pune n
contact direct efluentul gazos cu lichidul absorbant. Acest tip de instalaie are cel mai sczut
randament i folosesc n special pentru nlturarea gazelor cu solubilitate mare.
Concentraia tipic a poluanilor trebuie s fie ntre 100 i 10000 mg/Nm3. n acest tip de
scruber depunerile se formeaz mai greu, ns e necesar o proporie mare a lichidului
absorbant/ gaz de purificat (>3 l/m3 ) pentru reinerea particulelor fine.
Pentru recuperarea gazelor este necesar desorbia acestora. Metoda clasic de
desorbie/regenerare const din distilare sau rectificare prin care compui trec n faz gazoas.
Compuii gazoi sunt apoi condensai i reutilizai. Prin rectificare compui sunt supui
ciclurilor de nclzire, condensare i colectare. Condensatul poate fi utilizat ca atare sau poate fi
supus unei alte operaii de distilare. Distilarea i striparea se fac n condiii de presiune redus
pentru a reduce temperatura i a micora riscul descompunerii substanelor organice
[cww/tm/71].
Un sistem tipic de absorie/desorbie este artat n Figura 3.60 [cww/tm/71]. Desorbia cu
vacuum asa cum este descrisa in figura 3.60, nu reprezinta un caz general, insa o optiune.
Aceasta simplifica fierberea i desorbia lichidului solvent, ns face condensarea dificil.

Waste Water and Waste Gas Treatment

203

Capitolul 3

Pomp
de vid

Aer purificat

Condensator

Coloan de
absorie

Coloan de
absorie

Solvent
recuperat

Aer cu
solvent
Lichi absorbant
saturat
Regenerarea
absorbamntului
Abur

Figura 3.60: Sistemul tipic de absorptie/desorptie

Aplicatia
Absorbia este larg rspndit n industria materiilor prime sau pentru separarea COV-urilor
care au concentraie mari n efluenii gazoi i sunt solubili n ap cum ar fi: alcooli, acetona
sau formaldehida.
De asemeni aceast metod este potrivit pentru controlul emisiilor de solvenii organici care au
o mare solubilitate n gaze, au presiune de vapori mic i vscozitate mic.
Tehnica absorbiei gazelor ca metod de controlul final al emisiilor este folosit mai adesea
pentru compuii anorganici. Folosirea absorbiei ca metod de control al polurii depinde de:

Valoarea recuperrii poluantului


Costul epurrii apelor
Eficiena necesar a recuperrii
Concentraia poluanilor n efluentul gazos
Necesarul de solveni/reactivi chimici

Absorbia este mbuntit prin

Mrirea suprafeei de contact


Proporie mare a raportului gaz lichid
Concentraii mari ale compuilor n efluentul gazos
Temperatur sczut

Pentru concentraii mici ale COV-urilor coninute n efluenii gazoi metoda turnurilor de
absorbie nu este rentabil datorit necesitii unor instalaii foarte mari, a unui timp lung de
contact i a unui raport mare gaz/lichid absorbant. n astfel de situaii este mai rentabil
folosirea altor tehnici cum ar fi adsorbia cu GCA ( vezi seciunea 3.5.1.3) sau incinerarea
gazelor (vezi seciunea 3.5.2.4 i 3.5.2.5).
204

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Limitele i restriciile de utilizare sunt:


Limitri / restricii
Debitul gazului [Nm3/h]

Temperatura [C]

Presiunea
ncrcarea cu poluani
[g/Nm3 ]
Particule [mg/Nm3]

50500000 1
1800170000 (scrubere cu pat fibros) 2
900130000 (scrubere cu pat compact) 3
1700130000 (scrubere cu talere) 4
2500170000 (turnuri de pulverizare) 5
580 (n general) 1
<60 (scrubere cu pat fibros) 2
438 (scrubere cu pat compact pentru poluani gazoi) 3
438 (scrubere cu talere pentru poluani gazoi) 4
438 (turnuri de pulverizare pentru poluani gazoi) 5
1040 (scrubere cu oxidare alcalin) 1
30 (desulfurizarea biogazului) 1
(Temperatura ridicat a gazelor produce pierderea ridicat a lichidului de
spalare prin evaporare)
atmosferic
0.211 (scrubere cu pat fibros) 2
450 (scrubere cu pat compact) 3

[cww/tm/70]
[cww/tm/110]
3
[cww/tm/113]
4
[cww/tm/111]
5
[cww/tm/114]
2

Avantaje /Dezavantaje
Avantaje
General

Dezavantaje

Scrubere cu pat compact

General
Este necesar compensarea pierderii de ap
sau de reactivi prin evaporare
Rezult ape uzate
Necesitatea adugri ide reactivi ( de ex. acizi,
baze, oxidani, emolieni)
Pulberile separate ca nmol trebuiesc supuse
tratamentelor n vederea reutilizrii sau
distrugerii
Structuri de rezisten pentru instalaiile fixate
pe acoperi
Pentru instalaiile exterioare este necesar
protecia la nghe
Materialul compact se mbcsete datorit
prafului sau unsorilor
Potential de corodare
Particulele separate pot fi contaminate i
necorespunztoare reciclrii
Evacurile de gaz necesit a fi renclzite
pentru evitarea penei de abur.
Scrubere cu pat compact

Gam larg de utilizare


Eficien mare
Instalaii compacte
Tehnologii simple i robuste
ntreinere uoar
Puine componente sensibile
Pot lucra cu compui volatili sau
inflamabili cu riscuri mici
Produc rcirea aburilor
Condens minim
Neutralizare uoar a gazelor i pulberilor.

Variaii de presiune mici sau medii


Instalaiile construite din PAFS pot
funciona n medii puternic corozive
Eficien mare a transferului de mas
Posibilitatea colectrii eficiente a gazelor
i particulelor
Investiii mici
Volum mic al instalaiilor.

Waste Water and Waste Gas Treatment

Tendina de compactare a absorbantului


Costuri de ntreinere mari comparativ cu
alte tipuri de scrubere
Construciile din PAFS sunt sensibile la
temperatur
Costuri de intretinere mari

205

Capitolul 3

Avantaje
Dezavantaje
Scrubere cu talere
Scrubere cu talere
Flexibilitate n condiiile de operare ( Depunerea de praf pe valve sau pe talere
variaia presiunii)
Costuri mai ridicate ca alte scrubere.
Funcionare n condiiile de debite mici ale
efluentului sau cu cantiti mici de lichid
n aceeai instalaie se poate realiza i
absorbia gazelor i a pulberilor
nlturarea SO2 se face prin trecere rapid
Operare i ntreinere uoar.
Turnuri de pulverizare

Turnuri de pulverizare

Variaie de presiune mic


Construciile din PAFS pot opera n medii
puternic corozive
Consum mic de energie
Investiie mic
Lipsa compactrii absorbantului
Necesit spaiu mic
Capacitate de reinere a gazelor i pulberilor.

Eficien mic a transferului de mas


Eficien mic n eliminarea particulelor fine
Construciile din PAFS sunt sensibile la
temperatur
Costuri de operare mari.

Niveluri de emisie realizabile /Randament


Parametri

Randamentul
[%]

Alcooli
Acid fluorhidric

up to 95 1
>99 1

Acid clorhidric

>99 1

Acid cromic
Amoniac
Amine
Bioxid de sulf
Fenoli
Hidrogen sulfurat
Compui anorganici
COV-uri

>99.9 c
>99 1
8099 d 2
>90
9095 1
80->99 h 5
9599 d,f,h 2,3,5
5095 d,e 2
70->99 f,g 3,4

Nivelul
emisiilor
[mg/Nm3 ]
down to 100
1
<50
1
<1
1
<50
1
<10
1
<0.11
1
<1
1
<1
1
<40

Observaii
ap
ap
alcalin
ap
alcalin
ap
acid
acid
alcalin
alcalin
alcalin

a a

alimentare cu concentraie mare


alimentare cu concentraie mic
c
3
3
alimentare la concentraia de 25 g/Nm la ammoniac, concentraia efluentului < 10 mg/Nm
d
turn de pulverizare, multe tipuri de reactivi
e
poate atinge > 99%
f
scrubere cu pat compact
g
scrubere cu pat fibros
h
scruber cu talere
b

[cww/tm/70]
[cww/tm/114]
3
[cww/tm/113]
4
[cww/tm/110]
5
[cww/tm/111]
2

206

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Efecte inter-media
Principalele utiliti i consumabilele pentru absorbie [cww/tm/71]:
Consumabile
Ap ca absorbant
Reactivi (acizi, alcalii, oxidani)
Posibiliti de desorbie
Ap rcit pentru condensator
Aburi pentru rectificare
Energie [kWh/1000 Nm3]
Variaia presiunii [kPa]
1
2

Cantitate

Observaii

30-40 kg/1000 Nm3


efluent gazos(abur
120 C) 1
0.2-1 2
0.4-0.8 1

Depinde de tipul de absorbie,


nu se include desorbia
Depinde de tipul de absorbie

[cww/tm/71]
[cww/tm/70]

Se solicita de obicei prelucrarea lichidului circulantk, in functie de degradarea sa (de ex.


continutul solid insolubil) si pierderile prin evaporare.
Scruberele genereaz ape uzate pentru care este necesar, existena unor instalaii de epurare a
acestora. Cea mai folosit metod este desorbia gazelor mai ales atunci cnd scopul folosirii
scruberelor este tocmai recuperarea compuilor din efluent, ns desorbia poate cauza emisii n
atmosfer. Si necesarul de energie trebuie luat in considerare.
.
Monitorizare [cww/tm/79]
Eficiena scruberelor este determinat prin monitorizarea concentraiei poluanilor gazoi
nainte i dup tratare. Bioxidul de sulf este de regul monitorizat cu analizoare cu infrarou,
halogenurile de hidrogen prin analize cu soluii de reactivi, COV-urile se determin prin
dozarea carbonului total exceptnd particulele, prin utilizarea detectoarelor de ionizare cu
flam. O analiz calitativ a emisiilor poate fi fcut prin prelevarea de probe i analizate prin
GC/MS. Eficienei reducerii emisiilor odorizante se determin prin luarea de probe n cup n
locuri de prob apropiate i analizarea lor prin olfactometrie.
Determinri uzuale trebuiesc fcute pentru:
Msurarea variaiei presiunii n lungul coloanei, n scopul depistrii unor posibile anomalii
n funcionare care trebuiesc remediate
Determinarea debitului de intrare a apei
Debitul de recirculare a apei
Debitul de reactivi
n anumite situaii pH-ul, temperatura, conductivitatea electric i ORP.
Scruberele necesit inspecii periodice pentru identificarea oricror defeciunii, blocaje sau
zone cu coroziune. Accesul n interiorul instalaiei trebuie s fie uor, iar orice probleme trebuie
detectate rapid prin montarea unor senzori la evacuarea efluenilor din instalaii.
Se utilizeaz de regul sisteme computerizate de automatizare i control al instalaiilor (PLC)
sau digitale (DCS), care coordoneaza operatia in instalatie in mod automat (de ex. functionand
la valori pH si ORP stabilite, optimizate pentru o absorptie mare de gaz). Este disponibil si un
program care poate preconiza parametrii optimi de operare, adica cerintele de circulare si abur,
pentru o anumita componenta a gazului rezidual. Aceasta este in mod special util unde
modificarile concentratiilor din fluxul de gaz si /sau solvent vor fi semnificante.
Actiunea operatorilor instalatiei este minima, datorita inchiderii automate si a alarmelor reglate
la un sistem de control de ex. pentru un flux redus de lichid sau pierderi de vacuum.
Waste Water and Waste Gas Treatment

207

Capitolul 3

Cerintele de intretinere sunt minore. Ele se limiteaza in principal la verificari de rutina asupra
sistemului de desorbier, doarece calitatea desorbirii reprezinta factorul cheie in performanta
absorbirii, si a partilor de echipament mobile. [cww/tm/71]
Situatia economica
Costuri
Tipuri de costuri

Scrubere cu pat
fibros

Investiii [per 1000


Nm3/h]
Costuri de operare
anuale
[per 1000 Nm3/h]
Costuri
efective
[/to/an/poluant
controlat]

USD 600-1800 1
USD 100021100 1
USD 40-710 1

Scruber
e cu pat
mobil

Scrubere cu pat
compact

Scrubere cu talere

Turnuri de
pulverizare

USD 6200-33500 2

USD 1300-7000 3

USD 500-2200 4

USD 9300-42300

USD 0.24-1.09 2

USD 1500-42000 3 USD 800-28100 4

USD 51-1300 3

USD 28-940 4

[cww/tm/110]
[cww/tm/113]
3
[cww/tm/111]
4
[cww/tm/114]
2

Factorii costurilor [cww/tm/71]:


Factori
Debitul efluentului
Eficiena recuperrii
Eficiena absorbiei
Tipul de solvent
Amestecuri de solveni

Solubilitatea solvenilor

Degradarea lichidului absorbant


Uurina desorbiei solventului
Debitul efluentului

Influenta / rezultate
Dimensionarea corespunztoare a instalaiei
Lungimea coloanei de absorbie
Recircularea lichidului absorbant, necesitatea
pomprii
Alegerea tipului de absorbant
Tehnici complicate de separare a evacurilor
(direct proporionale)
Tehnici de separare consumatoare de energie
(direct proporionale)
Tehnici complicate de separare a evacurilor
(direct proporionale)
Tehnici de separare consumatoare de energie
(direct proporionale)
Pierderi prin purjare i costuri mari necesare
tratrii sau distrugerii acestuia
Temperatura de desorbie
Dimensionarea corespunztoare a instalaiei

Retehnologizare [cww/tm/71]:
Scrubere cu pat
Scrubere cu pat
Scrubere cu pat
Scrubere cu talere
Turnuri de
fibros
mobil
compact
pulverizare
n cazul existenei spaiului , sistemele de absorptie se pot retehnologiza relative usor in cadrul instalatiilor existente.
Retehnologizarile sistemelor existente de absorptie cu structura compacta imbunatatita si/sau lichide pot fi realizate
de asemenea pentru imbunatatirea functionarii echipamentului de recuperare.

208

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

3.5.2 Operatiuni si Procese de Reducere a


Anorganici

VOC si a Compusilor

3.5.2.1 Filtrare biologica


Descrierea
Curentul de gaz rezidual este trecut peste un strat de materiale organice ca turba, iarba neagra,
compost, sau material inert ca lutul, mangal sau poliuretan, unde este oxidat biologic de catre
micro-organisme natural prezente in dioxid de carbon, apa si biomasa.
Un filtru biologic este prezentat in Figura 3.61 [ cww/tm/79].

Gaz purificat
Material filtrant

Efluent
gazos

Dren

Figura 3.61: Constructia Filtrului Biologic

Filtrele biologice pot fi impartite in:


filtre biologice deshise
filtre biologice inchise
Un filtru biologic deschis este alcatuit dintr-un strat de material de filtru poros bazat pe o retea
de tuburi prin care aerul contaminat se sufla pe filtru. Aceste filtre necesita o lunga durata de
retenie, asadar au tendinta de a se largi. Ele pot fi folosite la valori scazute de gaze. O
alternativa constitue fltrele biologice multi-nivelate, unde citeva straturi sint suprapuse eludind
astfel nevoia de un spatiu larg. In spatii cu climat rece (inghetat), utilizarea filtrelor biologice
deschise este limitat.

z
z

Un filtru biologic inchis contine un strat de material care sustine o populatie corespunzatoare de
microbi si care este plasat sub un sistem de distribuire, care distribuie curentul de gaze reziduale
uniform peste filtru. Curentul de gaze este ventilat la filtru cu ventile electice. Scurgerea gazelor
este de sus in jos ori vice versa. Ventilatorul, sistemul de ventilatie si materialele componente
ale filtrului biologic trebuie sa minimalizeze efectele gazelor reziduale corozive, excesul de
condens si praf / namol.
Majoritatea filtrelor biologice in functiune sint filtre cu strat deschis, care sint mai putin
costisitoare decit filtrele biologice inchise dar mai putin eficiente. Deci sistemele de filtre
inchise cu alimentatie si scurgere de gaz controlat ar fi de preferat. Se presupune ca in multe
cazuri filtrele deschise nu ingaduie o suficienta indepartare a materialelor emise si adesea
impiedica articolele technologice de a realiza o reducere cuprinzatoare de VOX. Filtrele

Waste Water and Waste Gas Treatment

209

Capitolul 3

biologice inchise de o inalta technologie, pot fi dezvoltate pentru a realiza a reducere pe scara
larga a componentelor xenobiotice.
Microorganismele sint introduse intr-un strat fixat. Grosimea materialului de filtru este intre 0.5
si 1.5 m, cu un maxim de doi ori trei straturi. Incarcatura specifica a stratului de filtru este intre
100 si 500 Nm3/h pe m2 de suprafata de filtru. Balanta de umiditate este de regula foarte critica
(umiditatea relativa de gaze de 95% sau mai mult este ceruta). Este regulata de un regulator de
umiditate sau epurator de gaze, citeodata in combinatie cu umidificarea materialului de filtru.
Umiditatea relativa a materialului de filtru trebue sa fie sub 60% pentru a evita infundarea.
Dispozitivul de umidificare trebuie protejat de inghet in regiunile unde tempetatura considerabil
sub 0 C este o problema.
Pentru aplicarea la curentii de gaze reziduale calde (> 35 C) racirea este necesara, ori prin
amestecare cu aer ori prin introducearea unui epurator de gaze sau schimbator de caldura.
Epurarea de gaze umeda poate fi aplicat ca pre-tratament cu scopul de-a reduce continutul
excesiv de particule, a incarcaturii poluante si valorii de poluanti care nu sint corespunzatoare
filtrarii biologice.
Durata de retenie pentru a permite o scadere efectiva de ex. a mirosului, depinde de
concentratia de poluanti. Ca aproximatie, scopul ar fi un minim de 30 pina la 45 de secunde
durata de retenie
Calitatea materialului si procesul de operare a instalatiei de filtru biologic necesita o protectie
impotriva corodarii. Trebuie asigurat indepartarea condensului de pe conducte [cww/tm/46].
Un proces tipic de filtrare biologica este prezentat in Figura 3.62 [cww/tm/64]. Acesta include
un spalator de gaze umed ca facilitate de pre-tratament.
Aplicatia
Filtrul biologic este folosit in industria chimiei si petrochimiei la fel ca si in statiile de epurare.
Este o modalitate de reducere, ce indeparteaza componentele gata biodegradabile, ca amine,
hidrocarburi, hidrogen sulfurat, toluen, stiren si odorizantele poluante.
Filtrarea biologica este potrivita in cazul concentratiilor scazute de poluanti, usor solubile in
apa. In mod normal nu este potrivit pentru ape reziduale care contin mai multi poluanti diferiti
/sau schimbatori. Mai mult, metanul nu este redus, pentru ca durata de retenie necesara ar fi
prea lunga pentru dimensiunile normale de filtru.

210

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Gaz purificat

Strat
filtrant

Efluent
gazos
Ap

Figura 3.62: Proces tipic de filtrare biologica

Limite si restrictii de aplicare:


Limite/ restrictii
Curentul de gaz [Nm3/h]
Temperatura [ C]
Presiune
Concentratie de oxigen
Umiditate relativa [%]
Continut de praf, grasimi, uleiuri
Concentratie de hidrocarburi
[mg/Nm3]
Amoniac
Concentratia de miros [ou/Nm3]
Concentratie de toluen [mg/Nm3]
Concentratie de stiren [mg/Nm3]
Componente continind N, S sau Cl

Condnitii climatice

100-400 per m2 de suprafata de filtru1, pina la


200000
15-40 2
55, cu bacterii termofile
atmosferica 2
aproape nivelului ambient 1
>95, aproape saturat cu apa 1
cauzeaza infundari, deci necesita
pre-tratamen
200-2000 2,4
poate reduce eficienta degradarii pentru
hidrocarburi
se poate degrada la N2O
20000-200000 2
20-500 2
50-500 2
Pot acidifica si inactiva filtrul biologic fara
capacitate de tamponare, care cauzeaza
frecventa de inlocuire mai ridicata
Inghetul, ploaia si temperatura ridicata a
ambientului afecteaza materialul filtrului si
reduce eficienta

[cww/tm/64]
[cww/tm/70]
3
[cww/tm/132]
4
comentariu
2

Waste Water and Waste Gas Treatment

211

Capitolul 3

Avantaje si dezavantaje
Avantaje
Constructie simpla
In combinatie cu adsorbtie si absoptie este de
asemenea potrivit pentru componente abia solubile

Eficienta
ridicata
pentru
componente
biodegradabile ca ex. substante odorizante

Dezavantaje
Straturile uscate ale filtrelor din turba si compost
sint greu de rehidratat
Design relativ voluminos
Otravirea si acidificarea biomasei trebuie evitata
Fluctuatia in curentul de gaz are un mare impact
asupra performantei
Garnitura este sensibila la infundari din cauza
prafului

Nivele de emisie realizabile / Rate de performanta


Paremetri

Rate de performanta
[%]

Nivelul de
emisie
[mg/Nm3]

Hidrocarburi

7595 1

>5 1

Toluen

8095

>5 1

Stiren

8090 1

Miros

7595

Comentarii

>10 1

>5000 ou/Nm3 1

Mirosul filtrului biologic


3
200-500 ou/Nm

[cww/tm/70]

Eficienta filtrarii biologice depinde foarte mult de compozitia curentului de gaze reziduale.
Efecte inter-media
Principalele ustensile si materiale consumabile sint:
Materiale consumabile
Material de filtru a
Chimicale (nutriente,componente
alcalice sau acidice pentru
corectarea pH-ului)
Apa
Energie [kWh/1000 Nm3]
Cadere de presiune [kPa]

Valoare

Comentarii

5 l/1000 Nm3 1
<1 1
0.52 1

longevitatea materialului de filtru depinde de fortarea lui prin acidificare, otravire, golire, tipic nu mai mult de 1
an
1
[cww/tm/70]

La filtre biologice deschise materialele de filtru trebuiesc prelucrate si inlaturate din cind in
cind. Canalizarea gazului rezidual se poate produce prin straturi de filtrare reducind astfel
eficacitatea filtrului biologic. Intrucit nu toate VOC trecute prin filtrul biologic sint
biodegradabile, materialul de filtru se poate incarca cu materiale contaminoase periculoase ce
trebuiesc a fi distruse (incinerate). Apa infiltrata prin materialul de filtru poate contine reziduri
organice si trebuie inlaturat. Filtrele biologice inchise de regula recicleaza materialul solubilizat.
Monitorizare
Echilibrul umiditatii trebuie examinata cu grija deoarece este un articol critic pentru operatiunea
exacta a filtrului biologic.
Eficacitatea pote fi determinata prin evaluarea gazelor intrate si iesite, metoda potrivita
depinzind de poluanti ce trebuiesc reduse. Este ceruta examinarea regulata a pH-ului apei de
infiltrate prin filtru.
212

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Situatia economica
Tipuri de costuri
Costuri de investitie
Cheltuieli de operarea
munca
utilitati
consumabile
Intretinere b
a

Costuri
EUR 500020000 1
[per 1000 Nm3/h]
2
ATS 4000180000
3
[per m filter]
ATS 1000020000 2

Observatii

1 h per saptamana pro filtru


1
+ 2 zile per an
EUR 200 per m3 material filtrant 1
ATS 5000300000 2
<ATS 1000 c 2

per an per 1000 Nm /h capacitate


per year
c
3
per year per 1000 Nm /h capacitate
1
[cww/tm/70]
2
[cww/tm/46]
b

Cheltuielile de intretinere si operare sint scazute, pentru ca nu se necesita carburanti sau


chimicale
Parametri relevanti de cheltuieli sint:

rata curentului de gaze reziduale


concentratia de poluanti in curentul de gaze
tipul de componenti in curentul de gaze
eficienta ceruta
caracterul materialului de filtru.

3.5.2.2 Bio-spalarea
Descrierea
Bio-spalarea combina spalarea de gaze umeda (absorbtia) (vezi sectiunea 3.5.1.4) si
biodegradarea, apa de spalare continind o populatie de microbi potrivite pentru oxidarea
componentelor de gaze nocive. Microbii sint suspendati in apa. Ca urmare, conditiile folosirii
epurarii biologice sunt:
sa fie posibila spalarea componentilor de gaze reziduale
componenti spalati trebuie sa fie biodegradabili in conditii aerobice
Un epurator biologic este aratat in figura 3.63 [cww/tm/132].

Waste Water and Waste Gas Treatment

213

Capitolul 3

Gaz purificat

Efluent

Aer

Figura 3.63: Un epurator biologic tipic

(a) Absorbant, (b) Circulatia namolului activat, (c) Rezervor activant

Proiectul bioreactorului este bazat pe un namol activat sau sistem suport pentru nmol (detalii in
Sectiunea 3.3.4.3.1).
Mixtura apa-namol este recirculat in reactor. Poluantii absorbiti sint degradati in rezervoare cu
namol aerisite.
Turnul de epurare trebuie proiectat in asa fel incit sa fie asigurata o perioada de contact de
aproximativ o secunda, in functie de inpuritati.
Epuratoarele biologice sint frecvent inoculate cu namol activat ca de ex. ape reziduale
provenind din statiile de epurare a apelor reziduale biologice.In functie de compozitia gazelor
reziduale, performanta epuratorului biologic va atinge nivelul dorit numai dupa citeva saptamini
de adaptare. Inoculatia cu culturi preparate in cuve de fermentaie este in aplicat mai ales in
cazul inpuritatilor ce contin sulf (mercaptan, hidrogen sulfurat, sulfura de dimetil, etc.) sau
chlorine (hidrocarburi clorurate din seria metan, etan).
Un proces tipic de epurare biologica este prezentat in Figura 3.64 [cww/tm/64].

214

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Gaz purificat

Efluent

Ap
tehnologic
Aer
Figura 3.64: Proces tipic de epurare biologica

Evaporation accompanied by mineralisation and dosage of nutrients and/or neutralisation agents


normally causes an increase of salt content in the absorbent. This effect might inhibit the
biological process, though it has been found that stable biodegradation rates can be maintained,
even with salt concentrations corresponding to a conductivity of up to 5000 S/cm
[cww/tm/53].
Evaporarea insotita de mineralizare si dozare de nutrienti si /sau agenti de neutralizare in mod
normal cauzeaza o crestere a continutului de sare in absorbant. Acest efect poate inhiba procesul
biologic, desi s-a constatat ca ratele stabile de biodergadare pot fi mentinute chiar si cu
concentratii de sare ce corespund unei conductivitati de pina la 5000S/cm [cww/tm/53].
Masuri de prevenire a formarii excesive de sare sint, de ex:

indepartarea adecvata a absorbantului si adaugarea simultana de apa proaspata


operatii cu apa dedurizata
saturatia de vapori a contracurentului de gaze reziduale

Componentele ce contin sulf, clorine si/sau nitrogen duc la acidificare (formarea acidului
sulfuric, hidrocloric sau nitric), ce este corectat prin controlul pH-ului.
Durata de retenie a absorbantului de 20-40 (maximum) zile s-a dovedit a fi suficienta.
Aplicatia
Epurarea biologica este folosita in industruia chimica si petrochimica la fel si in statiile de
epurare. Este o technica de reducere ce indeparteaza componentele gata biodegradabile, ca
amoniacul, aminele, hidrocarburile, sulfidul de hidrogen toluenul, stirenul, si odorizantele
contaminoase. Epurarea biologica este potrivita in cazul concentratiilor scazute de poluanti,
usor solubile in apa.
Utilizarile tipice si dovedite ale epuratorului biologic sint illustrate in Tabelul 3.14
[cww/tm/53].

Waste Water and Waste Gas Treatment

215

Capitolul 3

Elimina- Hidrocarburi
rea
alifatice
mirosurilor
Rezervoare de
namol activat
ale statiilor de
epurare
biologica
Productia de
enzime
Productia de
mirosuri
Industria de
cauciuc
Reglarea risipei
de vopsea
Productia de
metionin
Productia de
polimerizare
Gaze de la
depozite de
reziduri
periculoase

Hidrocarburi
aromatic
e

Compon
ente pe
baza de
oxigen

Compon
en-te pe
baza de
sulf

Compone
n-te pe
baza de
nitrogen

X
X

NH3

X
X

X
X

H2S

Uleiuri
eterice

Hidrocarburi
halogena
te

Tabelul 3.14: Aplicare tipica a epuratorului biologic

Aplicabilitatea epuratorului biologic la grupurile de componente este [cww/tm/53]:


Foarte potrivit
Alcool (metanol, etanol, butanol,
glicol, diglicol, glicol bitiric)
Aldehide si ketoane
(formaldehida, acetaldehida,
aceton)
Acizi carboxilicesi esterele lor
(acid acetic, acid propionic, acid
butiric, acetat de butil, acetat de
etil, methacrilat de metil, acid
glicolic ester)
Fenoli (fenol, cresol)
Componente de sulf heterociclice
Mercaptani,
Amine,
Componente de nitrogen
heterociclice,
Clorofenoli, hidrogen sulfurat

Potrivit
Naftalina
Tioeteri (sulfide)
Amoniac

Nepotrivit
Hidrocarburi alifatice (metan,
pentan, hexan, hidrocarburi cu
lant lung, acetilena etc.,
ciclohexan)
hidrocarburi aromatice (benzen,
toluen, xilen, stiren) exceptind
naftalanul
Etere (tetrahidrofuran, di-etil,
eter, dioxan)
Disulfid de carbon
Nitro-componente
hidrocarburi halogenate
(diclormetan, tricloroetena,
percloretena, 1,1,1-tricloretan,
1,2-dicloretan, VCM), exceptind
chlorofenolul

Limite si restrictii de aplicare:


3

Curentul de gaz [Nm /h]


Temperatura [C]
Presiune
Concentratia de microorganisme
216

Limite /restrictii
1000-3000 Nm3/h pe m2 suprafata de
coloana
15-40 2
30-35 (optim) 3
Atmosferica 2
> 15 g/l substanta uscata 3
Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Concentratia de VOC in gazele 100-2000 mg/Nm3 2,3


reziduale
Concentratia de amoniac
50-200 mg/Nm3 2
3
Concentratia de miros [ou/Nm ]
> 20000 2
1
[cww/tm/64]
2
[cww/tm/70]
3
[cww/tm/53]
Avantaje/Dezavantaje
Avantaje
Concentratiile ridicate pot fi scazute datorita
conversiei ridicate de micobi
De asemenea potrivit la concentratii ridicate de
componente ce contin sulf, cloruri si /sau nitrogen

Dezavantaje
Structurile de biomasa trebuiesc inlaturate deoarece ca
deseu pot provoca blocaj in apa de circuit.
Componentele greu solubile sint mai grei de redus
Fluctuatia ex. concentratiile schimbatoare in curentul
de gaze au o mare influenta asupra performantei.
Apele de infiltrare trebuiesc tratate.

Nivele de emisie realizabile / Rate de performanta


Paremetri

Nivelul de emisie
[mg/Nm3]

Observatii

80-90 1
8095 1
7080 1

VOC
Amoniac
Miros
1

Rate de
performanta
[%]

[cww/tm/70]

Efecte inter-media
Principalele utilitati si materiale consumabile sunt:
Consumabile

Cantitate

Chimicale (nutriente, componente


alcalice pentru corectia pH-ului)
Apa
Namol activat
Energie [kWh/1000 Nm3]
Cadere de presiune [kPa]

0.20.5 1
0.20.5 1

Observatii

[cww/tm/70]

Datorita activitatii biologice in epuratorul biologic, concentratia de saruri in apa de circuit


creste, deci trebuie descarcat din cind in cind. Aceasta scurgere de apa reziduala trebuie tratata
sau inlaturata printr-o alta modalitate.
Surplusul de namol activat trebuie inlaturat, in functie de poluanti sau substante rezultate in
urma degradarii de ex. prin incinerare.
Mirosul poate aparea ocazional din rezervoarele ce depoziteaza apa ce circula, deci colectarea
aerului folosit si dirijarea lui ulterioara catre o modalitate de tratament poate fi obligatorie.
Monitorizarea
Eficacitatea este determinata prin analiza chimica sau evaluarea mirosului la gazele de intrate si
cele emise. Controlul de pH al procesului este o cerinta.

Waste Water and Waste Gas Treatment

217

Capitolul 3

Situatia economica
Tipuri de costuri
Costuri de investitie
[per 1000 Nm3/h]
Costuri de exploatare
munca
utilitati
consumbabile
1

Costuri

Observatii

EUR 500015000 1

zi per saptamana 1

[cww/tm/70]

3.5.2.3 Bio-stropire
Descriere
Stropirea biologica lucreaza in conditii similare ca epurarea biologica (spalarea biologica). In
contrast cu epurarea biologica, microbii sint fixati pe elemente se suport. Principiul procesului
este prezentat in Figura 3.65.
Ap recirculat

Efluent

Reactor
cu pat picurator
Reactor biologic
Transfer de masa gaz/lichide

Oxidare biologica a substantelor


absorbite la un biocatalizator

Gaz purificat

Ap uzat

Exces de nmol

Figura 3.65: Diagrama a procesului de bio-stropire

Intr-un reactor de stropire biologica, o faza umeda este circulata continuu printr-un strat de
material inert. Aceasta garnitura poate fi alcatuita din material gros, ca inele, sele etc. ori din
umpluturi structurate. La selectia materialelor compacte, in fiecare caz in parte trebuie sa se
asigure neblocarea pe termen lung a reactorului, chiar si in cazul formarii anticipate a excesului
de namol. Proprietatile de suprafata trebuie sa fie de asa fel incit biofilmul sa adere ferm.
Poluantii din gazele reziduale si oxigenul sint absorbite de faza umeda si sint transportate la
biofilm, unde are loc transformarea biologica. Calitatea maselor transferate de la gaz la faza
lichida si performanta de eliminare a reactorului depind in mod esential de suprafata ariei
218

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

umezite a garniturii. In vederea obtinerii unor rezultate optime de eliminare, adica de


maximalizare a suprafetei umezite, faza lichida trebuie distribuita uniform pe suprafata
biofilmului [cww/tm/53].
Imobilizarea biomasei si formarea biofilmului in general este un proces controlat natural, ce
incepe dupa inocularea fazei umede. Faza lichida in continua circulatie preia functia de
aprovizionare a populatiei de microbi cu nutrientii necesari. Totodata, excesul de namol activat
si produsele de reactie care la fel, pot fi inhibitori, ca de ex. hidrogenul clorurat in timpul
degradarii diclormetanului sint spalate din reactor. In faza lichida, conditiile esentiale ca pH-ul,
nutrientii, si acumularea de saruri trebuiesc controlate [cww/tm/53].
Ca si la epurarea biologiaca are loc o crestere a continutului de sare in absorbent. Masurile de
prevenire a formarii de sare in exces sint de ex:

indepartarea adecvata a absorbantului cu adaugare simultana de apa proaspata


operatii cu apa demineralizata
saturatie de vapori a contracurentului de gaze reziduale.

O instalatie de stropire biologica este ilustrata in Figura 3.66.

Filtru biotrickling
Aere purificat

Ap

Aer
ncrcat
cu solveni
Ap
uzat

Figura 3.66: Instalatie tipica de bio-stropire

Aplicatie
Aplicarea de stropire biologica este comparabila cu cea a epurarii biologice O mica diferenta exista in
componentele poluante pentru care ambele technici sint potrivite.
Aplicabilitatea stropirii biologice pentru grupele de componente este [cww/tm/53]. (compara cu tabelul
corespunzator in Sectiunea 3.5.2.2):
Waste Water and Waste Gas Treatment

219

Capitolul 3
Foarte potrivit
Alcooli (metanol, etanol, butanol,
glicol, diglicol, glicol bitiric)
Aldehide si cetoane
(formaldehida, acetaldehida,
aceton, MIBK)
Acizi carboxilicesi esterele lor
(acid acetic, acid propionic, acid
butiric, acetat de butil acetat de etil,
metacrilat de metil, acid glicolic
ester)
Fenoli (fenol, cresol)
Mercaptani,
Amine,
Amoniac
Componente de nitrogen
heterociclice,
Diclormetan, 1,2 dicloretan,
Clorofenoli, hidrogen sulfurat

Potrivit

Nepotrivit

Stiren, Naftalina
Componente
sulfurice
heterociclice
Disulfid de carbon
Tricloretena, (VCM)

Hidrocarburi alifatice (metan,


pentan)
Perclorethena,
1,1,1-tricloretan,

Limite si restrictii de aplicare [cww/tm/70]:


Limite /restrictii
1

Temperatura [C]
Presiune
Concentratia de microorganisme
Concentratia de VOC in gazele
reziduale
[mg/Nm3]
Concentratia amoniacului
[mg/Nm3]
Concentratia de miros [ou/Nm3]

Concentratia de hidrogen sulfurat


[mg/Nm3]
Concentratia de mercaptan
[mg/Nm3]
1
3

1540
3035 (optim) 2
atmosferic 2
>15 g/l materie uscata 3
4002000 1,2
100400 1
>20000 1
50200 1
5100 1

[cww/tm/70]
[cww/tm/53]

Avantaje/Dezavantaje
Avantaje
Biodegradarea componentelor absorbate
Potrivit pentru concentratii medii de componente
acidificatoare ca sulful, clorinele si nitrogenul
Mici corectii ale pH-ului sint posibile.

Dezavantaje
Fluctuatiile curentului de aer introdus are mare
impact asupra eficacitatii
Componentele greu solubile sint mai grei de
redus
Concentratiile mari ale substantelor toxice si
acidificatoare trebuiesc evitate

Niveluri de emisie realizabile / Randamente


Parametru

220

Rate de
performanta
[%]

VOC

80-95 1

Amoniac

8095 1

Nivel de emisie
[mg/Nm3]

Observatie

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Miros

7090 1

Hidrogen sulfurat

8095 1

Mercaptani

7090 1

Disulfid de carbon

9899 2

Stiren

80 2

VCM

99 2

1
2

Concentratia alimentata
100 mg/Nm3
Concentratia
alimentata
arpox 160 mg/Nm3
Concentratia alimentata
3
pana la 100 mg/Nm

[cww/tm/70]
[cww/tm/53]

Efecte inter-media
Principalele utilitati si consumabile sunt:
Consumabile

Cantitate

Chimicale (nutriente,componente
alcalice sau acidice pentru
corectarea pH-ului)
Apa
Namol activat
Energie [kWh/1000 Nm3]
Cadere de presiune [kPa]

<1 1
0.1-1 1

Observatii

[cww/tm/70]

Datorita activitatii biologice in biotrickler, creste concentratia de sare in apa de circulatie deci
trebuie eliminat din cind in cind. Acest curent de apa reziduale trebuie tratat sau eliminat printro alta modalitate.
Surplusul de namol activat trebuie inlaturat, in functie de poluanti sau substante rezultate in
urma degradarii de ex. prin incinerare.
Mirosul poate aparea ocazional din rezervoarele ce depoziteaza apa ce circula, deci colectarea
aerului folosit si dirijarea lui ulterioara catre o modalitate de tratament poate fi obligatorie.
Monitorizare
Eficacitatea stropirii biologice este determinata prin concentratia gazelor intrate si cele emise.
Compozitia apei absorbante trebuie monitorizata prin masurarea continua a parametrilor
[cww/tm/53].

pH
temperatura
concentratia de oxigen
conductivitate.

Situatia economica
Tipuri de costuri
Costuri de investitie
[per 1000 Nm3/h]

Costuri

Observatii

EUR 500020000 1

Cheltuieli de
operare a

zi per saptamana 1

Munca
Utilitati
Waste Water and Waste Gas Treatment

221

Capitolul 3

Materiale
consumabile
1

[cww/tm/70]

3.5.2.4 Oxidarea termina


Descriere
Oxidarea termica este procesul de oxidare a gazelor combustibile si a mirosurilor in curentul de
gaze reziduale prin incalzirea amestecului de componente contaminoase cu aer sau oxigen
asupra punctului de auto-aprindere intr-un cuptor, si mentinindu-l la temperatura ridicata timp
suficient pentru combustia completa in dioxid de carbon si apa. Timpul, temperatura (de 200400 C aupra punctului de auto-aprindere), turbulenta (pentru amestecare) si disponibilitatea de
oxigen, toate afecteaza rata de eficienta a procesului de combustie. Acesti factori furnizeaza
planul de baza pentru sistemul de oxidare VOC. In prezenta VOC halogenati, conditii speciale
pot fi necesare pentru a innabusi generarea (ori de-novo sinteza) de dioxina, desi in mod normal
are loc doar o formare neglijabila de dioxina cu combustia curentelor gazoase reziduale:

Timp de stationare 1 s [cww/tm/118 and 120]


temperatura 1100 C [cww/tm/118 and 120]
continut de oxigen >3 %
innabusirea fluxului de gaz dupa incinerator pentru a fi transmis catre deschiderea de
recombinare a dioxinei.

Este necesara instalarea unor facilitati additionale ca de ex. spalatorul alcalin pentru eliminarea
halogenilor de hidrogen.
Citeva tipuri de oxidatori termice sint utilizate:

oxidatorul termic direct, alcatuit dintr-o camera de combustie si fara a include recuperator
de caldura pentru aerul evacuat

oxidatorul termic regenerativ, urmarind procedeul [cww/tm/132]:


- curentul de gaz evacuat intra in oxidator printr-o deschidere comuna si trece in camera de
regenerare printr-un ventil fluture
- apoi trecind printr-o matri ceramic de schimb de caldur care ridica temperatura gazului
aproape la temperatura de oxidare
- apoi intra in camera de combustie, care este mentinut la cca. 800 C de catre arzatori, caldura
emanata reducind consumul de combustibil a arzatorilor
- apoi parasind camera de consumatie printr-o a doua matri ceramic de schimb de caldur
transfera energia termica pentru a fi re-utilizat la pregatirea ciclului urmator
- curentul de gaz curat este eliberat print-un ventil de emitere pentru descarcare.
Datorita temeraturii relativ ridicate a spatiului de combustie, excesul mare de aer si influentei
scazuta a flacarii, doar mici cantitati de monoxid de carbon si NOX se formeaza.
Acest sistem este potrivit mai ales pentru curentii de gaze reziduale cu rate de scurgeri
comparativ ridicate (pina la 200 Nm3/s). In general este realizat 90-97% recuperare de
caldura (pre-incalzire de gaze reziduale) [cww/tm/132].

222

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Exemple de oxidare termica regenerativa sint aratate schematic pe Figura 3.67 [cww/tm/132]:

Gaz purificat

Combustibil
auxiliar

Gaz purificat
nline substrat

Efluent

Efluent

Temperatur

Gaz purificat

Gaz purificat

Efluent

Gaz purificat

Efluent

nline substrat

Temperatur

Combustibil

Efluent
Pat

Gaz purificat/efluent

Zon de prenclzire
Zon de oxidare
Zon de rcire

Figure 3.67: Scheme ale diferitelor sisteme de combustie regenerativa


A) Regenerator cu strat fix, B)Combi-schimbator, C)Regenerator Ljungstrom, D) Regenerator
cu strat mobil

oxidatorul termic recuperativ, este alcatuit dintr-o camera de combustie, din pre-incalzitor de
gaze reziduale si daca este potrivit, un al doilea schimbator de caldura cu recuperare de energie,
caldura fiind continuu transferat la pre-incalzitor. Acest sistem este potrivit mai ales pentru
curentii de gaze reziduale cu rate de scurgere relatic scazute (<14 Nm3/s). De regula este
realizata 50-80% recuperare de caldura [cww/tm/132].
motoarele de gaz sau/si boilerele cu aburi [cww/tm/133], cu 57-67% recuperare de energie.
Gazul rezidual este ars in motor, daca este necesar gaz este adaugat ca combustibil de sprijin.
Generatoare din directia curgerii produc electricitatea. Motorul contine un convertor catalitic,
special pentru oxidarea monoxidului de carbon in curentul de gaz. Motorul este cuplat cu
Waste Water and Waste Gas Treatment

223

Capitolul 3

boilerul cu aburi pentru a folosi caldura risipita a gazului evacuatpentru producerea de aburi.
Apa pentru alimentatia boilerului este pre-incalzit de catre apa de racire a motorului. Cu
temperaturi scazute de combustie formarea de NOX este scazuta. Gazul de evacuare care
paraseste motorul de gaz este condus prin catalizatori de oxidatie pentru a reduce continutul de
monoxid de carbon.
Criteriul de design pentru un sistem de oxidare termica depinde in mare parte de natura
curentului de gaz rezidual, care detemina conditiile de combustie. Citeva dintre cele mai
importante articole sint:

Arzatoarele
Citeva tipuri de arzatori sint descrise in tabelul 3.15 [cww/tm/79].
Arzator

Caracteristici

Arzator distribuit

ofera o mult mai buna amestecare a combustibilului si al aerului de


combustie si a gazelor fierbinti cu aerul de ocolire. Acesta produce flacari
scurte permitind astfel o mai mare durata de retenie. In orice caz, numai
gazele curate si combustibilele gazoase pot fi utilizate. Este o reducere
limitata (ratia intre emiterea maxima si minima) si aerul de combustie cu
un continut mai ridicat de oxigen poate fi o cerinta.

Arzator cu singura
sursa

Este mai putin costisitor decit arzatorii distribuiti.


Poate prelua combustibil lichid sau gazos si aer curat sau murdar.

Arzator de difuzie
Arzator Vortex

Asigura o combustie eficienta si flacara scurta, dar o ventila capabila de


delivrarea a 500 mm calibru de apa este necesara, este o reducere
scazuta si pasivitate la murdarie.

Arzator de ulei

Ofera flacari mai lungi, este mai costisitor, necesita mai multa intretinere,
are mai multa reducere limitata si in general nu este la fel de curata ca un
arzator de gaz.

Tabelul 3.15: Tipuri de arzatoare

Sectiunea de amestecare [cww/tm/79]


O buna amestecare se poate obtine prin:
- difuziune natural intre curentii turbulenti
- influentarea curentului de gaze intr-un unghi
- schimbari in directia scurgerii, colturi rotunjite sau talere
Camera de combustie [cww/tm/79]
Conditiile pentru dimensionarea camerei de combustie sint:
- diametrul ei trebuie sa permita curent turbulent
- trebuie sa fie destul de mare sa preia flacara fara a o stinge
- lungimea ei este determinata de catre lungimea flacarii plus lungimea necesara realizarii
amestecului
- trebuie sa fie rezistent la temperatura si corroziune
- trebuie sa reziste la expansiune si contractiune frecventa
Pre-tratamentul gazelor reziduale [cww/tm/79]
Cind pre-tratamentul este necesar inainte de a intra in oxidatorul termic
- codensarea vaporilor de apa din gazel reziduale umede
- indepartarea materialelor contaminante solide sau lichide
224

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

- concentratia (de ex. de catre GAC sau absorbtie de zeolit si desorbtie ulterioara) pentru a
reduce volumul
total de gaz care urmeaza sa fie tratat de catre oxidator
- pre-incazire, care rduce cerintele de combustibi
Echipament de protectie [cww/tm/79]
Dispozitivele de protectie necesare sint:
- protectia impotriva fulgerilor reflectate de catre dispozitive, de ex. opritor de flcri cu plci
paralele,
multiplu opritor de flacari cu ecran, si sau /pecete de apa
- perioada de epurare a arzatorului la pornirea oxidatorului termic
- inchiderea curentului in caz de omisiune de flacara
- limitarea temperaturii de virf
Aplicatie
Oxidatorii termici sint utilizati in vederea reducerii emisiei la aproape toate sursele VOC,
incluzind supapele de reactor, supape de distilatie, operatii de dizolvare si operatii petrecute in
cuptoare, uscatorii si cuptoare de ardere.
Pot face fata unor fluctuatii minore in curgere, dare excesele de curgere solicita utilizarea unei
flacare.
Consumul de combustibil poate fi ridicat, cid gazele reziduale slab-incarcate sint alimentate,
deci unitatile termice sint cele mai potrivite pentru aplicarea in procese mai mici cu incarcari de
VOC de la moderat-pina la-inalt. Oxidatorii termici sint utilizati pentru a controla VOC de la o
mare varietate de procese industriale ca de ex:
depozitarea si incarcarea /descarcarea produselor din petrol si a altoe lichide organice
volatile.
curatirea vaselor (rezervoare de tren, rezervoare petroliere, plute)
prelucrarea de ventile in industria fabricatiei de materiale chimice organo-sintetice
fabricarea vopselelor
rubber products si fabricarea polimerilor
invelis de vinil si uretan flexibil
depozite de tratare si facilitati de eliminare a deseurilor periculoase.
Limite si restrictii de aplicare [cww/tm/70]:

Curgere tipica de gaz[


Nm3/h ]
Temperatura C
Concentratia de VOC in
gazele reziduale
Resedince time [s]
Substante

Limite /restrictii
900-86000 (oxidator termic direct si
regenerativ)1,2
90-86 000 (oxidator termic recuperativ)3
750-1000 4
980-1200 cu componente periculoase1,2,3
<25% LEL1,2,3
0,5-2 5 (in functie de temperatura
Nu se utilizeaza nici o substanta care poate
genera componente corrozive la motor de gaz
sau boiler cu aburi

[cww/tm/120]
[cww/tm/119]
3
[cww/tm/118]
4
[cww/tm/132]
5
[cww/tm/64]
2

Waste Water and Waste Gas Treatment

225

Capitolul 3

Avantaje / Dezavantaje
Avantaje

Dezavantaje

Performanta inalta si constanta


Principii simple
De incredere in functiune

Oxidarea
termica
recuperativa
si
regenarativa au o inalta eficienta termica, cu
efect de consum scazut de combustibil
suplimentar, deci o emisie mai scazuta de
dioxid de carbon
Integrarea in proces a caldurii risipite sau a
generarii de aburi este posibila.

Emisia de monoxid de carbon si oxid de


nitrogen
Riscul formarii de dioxin, cind componente
ce contin clor
sint incinerate
Tratarea fumului de gaz este necesar pentru
VOC-uri ce contin sulf si /ori halide
Folosirea de combustibil additional este
necesar cel putin la operatia de pornire si
concentratia de VOC sub punctul de auto
aprindere

Nivele de emisie realizabile / Rate de performanta


Paremetru

direct

98->99.9 1
25-99.9 1

VOC
PM10

50-99.9

Parametru

95-99 2

98-100 a 3
25-99.9 3

50-99.9 3

Nivel de emisie [mg/Nm3]


regenerativ
recuperativ
<1-20 b

VOC
a

direct

Randament [%]
regenerativ
recuperativ

Comentarii
Petrolul si produse pe baza
de carbuni
Chimicale si produse similare

Observatii
Continut de oxigen
3 v-%

>99.9999 %

nivel scazut pentru substante periculoase, nivele ridicate pentru cele mai putin periculoase1

[cww/tm/120]
2
[cww/tm/119]
3
[cww/tm/118]

Eficienta oxidarii termale pentru reducerea COV este mai mare decat oxidarea catalitica.
Efecte Inter-media
Principalele utilitati si materiale consumabile sunt:
Consumabile
Valoare
Combustibil in timpul de
pornire si conditii nonautotermale
38,1,2
Energie [kWh/1000 Nm3]
15 1
Cadere de presiune [kPa]
a
interval autotermic pentru VOC 1-10g/Nm 3 1
1
2

Comentarii

[cww/tm/70]
[cww/tm/96]

Pe linga emisia de dioxid de carbon sint urme de monoxid de carbon si NOX in gazul afluent, in
functie de continutul gazelor reziduale neprelucrate si de operatia oxidatorului termic.
Continutul de monoxid de carbo este redus de ex. prin utilizareaunui catalist potrivit; cantitati
relevante de NOX pot trece prin tratamente suplimentare (vezi Sectiunea 3.5.4.2). Prezenta
sulfului si halogenului cere tratament suplimentar pentru fumul de gaze, de ex. apa sau
226

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

epuratorul de alcaline (vezi Sectiunea 3.5.1.4) pentru a absorba halidele de hidrogen, injectie de
var (vezi sectiunea 3.5.4.1) pentru a absorbi dioxidul de sulf ori adsorbtie GAC (vezi Sectiunea
0) pentru reducerea dioxinelor, daca combinatia/recombinatia dioxinului nu este prevenit in
timpul procesului de incinerare. Prezenta componentelor de organosilicon pot cauza dispersari
extreme de dioxid de silicon amorfos care necesita reducere prin technici de filtrare adecvate.
Tratarea additionala a gazelor pot cauza ape reziduale care, la fel trebuiesc tratate de ex. prin
sedimentatie (vezi Sectiunea 3.3.4.1.2) sau prin neutralizare.
Monitorizarea [cww/tm/79]
Parametrele monitorizate pot cauza alarma cind valorie stabilite depasite sint:
temperatura de combustie
concentratia de VOC
concentratia monoxidului de carbon
presiune
alimentatia gazului lichefiat
alimentatia aerului comprimat
Un alt parametru important pentru monitorizare este continutul de oxigen a gazului de emisie,
care furnizeaza informatii despre conditiile de combustie. Acesta este crucial cind componentele
de halogen sint oxidate termic.
Eficienta de reducere a sistemului poate fi determinat prin monitorizarea concentratiei de VOC
si/sau de miros inainte si dupa oxidarea termica. VOC-urile pot fi masurate ca carbon total
utilizind detectorul de flcara ionizatoare. O analiza calitativa a emisiilor poate fi facut prin
adunarea mostrelor apucate la un punct se colectare potrivita si analizindu-le ulterior prin
olfactometru.
Arzatorii trebuiesc inspectate regulat si in caz de nevoie curatate. Daca depunerile se cladesc
rapid, masuri preventive trebuiesc luate. Pre-tratament efectiv poate fi necesar pentru curatarea
gazului rezidual contaminat, inainte de intrarea acestuia in arzator. Daca depunerile sint cauzate
de carbon , acesta poate indica utilizarea unei proportii gresite de gaz rezidual/combustibil, si
trebuie facuta verificarea monturii.
Situatia economica
Tipuri de costuri

Costuri

direct

Cheltuieli
capitale
[per 1000 Nm3/h]
Cheltuieli anuale
de operare a

USD 2800-59000 1
EUR 10000-40000 2

Munca
Ustensile
Materiale
consumabile
Efectivitatea
costului [pe tona
de poluanti pe an]

0.5 zile pe
saptamina

USD 24000-45000 1

regenerativ

USD 24000-89000 3
EUR 20000-30000 2
FIM 131000-174000 5
USD 2400-5900 3

recuperativ

Observ.

USD 8900-77000 4
EUR 10000-50000 2
USD 2800-14800 4

FIM 6500 5

USD 440-3600 1

2 zile

pe saptamina

USD 110-21000 3

USD 110-2200 4

[cww/tm/120]
[cww/tm/70]
3
[cww/tm/119]
4
[cww/tm/118]
5
[cww/tm/96]
2

Waste Water and Waste Gas Treatment

227

Capitolul 3

Factori de cost [cww/tm/80]:


Factori
Volumul de gaze reziduale ce trebuiesc
tratate
Continutul de caldura a gazului rezidual
Temperatura de combustie
Instrumentatie
Optiuni de recuperare de caldura
Cerinte de instalatii (interior, exterior,
nivelul solului, virful acoperisului etc.)

Influente/rezultate
Dimensiunea camerei de combustie
Proiectul echipamentului de combustie,
cerinta de combustibil de suport
Materiale de constructie

Cuptoare de ardere si boilere pot fi utilizate pentru oxidarea termica a VOC, daca temperatura si
durata de retenie sint corelate. Acesta poate fi o optiune atractiva cind cuptorul de ardere sau
boilerul sint deja pe santier.

3.5.2.5 Oxidarea catalitica


Descrierea
Oxidatorii catalitici opereaza intr-un mod foarte similar cu oxidatori termici, diferenta majora
fiind, ca gazul dua ce trece prin area de flacari, trece printr-un un strat catalizator. Catalizatorul
are efectul de-a creste rata reactiei de oxidare, permitind conversarea la temperaturi de reactie
mai joase decit in unitatile de oxidare termica. Deci, catalizatorul la fel, permite ca oxidatori
mai mici sa fie utilizati. Principiul este illustrat in Figura 3.68 [cww/tm/79].
Aer purificat
Arztor

Schimbtor de
cldur

Catalizator

Admisie
ifluent

Figura 3.68: Principiul oxidarii catalitice

Gazele reziduale sint incalzite de catre arzatori auxiliari pinal la aproximativ 300-500 C inainte
de intrare in stratul catalizator. Temperatura maxima de evacuare proiectata a catalizatorului
este tipic 500-700C [cww/tm/116]
Metoda contactarii curentului de gaz cu stratul catalizator serveste la distingerea sistemului de
oxidare. Atit sisteme cu strat fixat cit si cele cu strat fluidizat sint utilizate.
228

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Oxidatrul cu strat fixat poate folosi un catalizator monolitic sau catalizator cu strat pachetat.
Catalizatorul monolitic este un bloc solid poros, continind canele paralele, ne-intersectate
aliniate in directia curgerii de gaz. Avantajul este tocirea minima datorita intinderii termice /a
contractiei in timpul pornirii / a inchiderii si caderii generale de presiune. Catalizatorul cu strat
pachetat contine particule care sint sustinute sau intr-un tub ori in tavi putin adinci prin care
gazul trece. Comparind cu catalizatorul monolitic caderile lui de presiune sint considerabil mai
inalte si particulele catalizatoare tind sa se zdrobeasca datorita intinderii termice cind stratul
catalizator ingradit este incalzit/ racit in timpul pornirii / inchiderii.
Oxidatorii cu strat fluidizat au avantajul de rate foarte ridicate de transfer de masa, desi caderea
generala de presiune este ceva mai inalta decit la monolit. Un avantaj additional al straturilor
fluidizate este transferul inalt de caldura comparat cu un coeficient de transfer normal de
caldura de gaz. Un alt avantaj este tolreanta lor mai mare la particule in curentul de gaz decit la
catalizatorii cu strat fixat ori monolitic. Acesta se datoreaza corrodarii constante a firmiturilor
de catalizator, ce ajuta la indepartarea particulelor de pe exteriorul catalizatorului intr-un mod
continuu. Dezavantajul este pierderea treptata a catalizatorului prin tocire.
Catalizatorii utilizai la oxidarea compuilor organici volatili sunt fie metale preioase ca
platin, paladiu sau rodiu pe un suport ceramic sau metalic fie metale alcaline pe suport de bile
ceramice, amestecuri de oxizi ai metalelor de obicei susinute de un cadru metalic puternic ca
oxizi de cupru, crom, mangan, nichel, cobalt etc.
Catalizatori precum crom/aluminiu, oxizi de cobalt sau oxizi de cupru/oxizi de mangan sunt
folosii pentru oxidarea gazelor coninnd compui ai clorului. Catalizatorii pe baz de platin
sunt activi pentru oxidarea sulfului din compui organici volatili, dei sunt rapid dezactivai de
prezena clorului.
Prezena otrvurilor pentru catalizatori n gazul rezidual, precum particule sau substane
chimice, poate avea un impact semnificativ n durata de via a catalizatorului. Otrvirea sau
orbirea catalizatorului poate fi ireversibil, ex: acoperirea suprafeei catalizatorului cu ulei sau
grsimi reduce eficiena acestuia dar aceastp depunere poate fi ars prin creterea temperaturii.
ns, dac sunt prezente anumite substane chimice, otrvirea catalizatorului devine ireversibil.
Astfel de otrvuri pentru catalizatori sunt, ex:
Inhibitori care acioneaz rapid ca fosfor, bismut, arsenic, antimoniu, plumb, mercur,
cauznd o ireversibil pierdere a activitii catalitice ntr-un raport ce depinde de concentraie i
temperatur
Inhibitori cu aciune redus ca fier, cositor, silicon, cauznd o reducere ireversibil a
activitii dar sunt tolerate concentraii mai ridicate dect n cazul inhibitorilor care acioneaz
rapid
Inhibitori reversibili, ca sulf, halogeni, zinc cauznd n funcie de catalizator o acoperire
reversibil a suprafeei catalizatorului ntr-un raport ce depinde de temperatur i concentraie
Mti de suprafa cum sunt solide organice, cauznd acoperiri reversibile ale suprafeei
catalizatorului
Substane care erodeaz sau acoper suprafaa catalizatorului, precum particulel inerte,
cauznd acoperirea suprafeei active, plus eroziunea catalizatorului la un raport determinat de
dimensiunea particulelor, debitul masic i viteza gazului (cww/tm/80)
n oxidarea termic, cteva tipuri de oxidani sunt folosii:

Oxidani catalitici puternici


Oxidani catalitici regenerativi
Oxidani catalitici recuperativi

Condiiile normale de funcionare pentru oxidanii catalitici sunt:

Gazul natural este preferat drept combustibil (cnd este necesar combustibil suplimentar)
Arztorul utilizat s fie corespunztor
Camerele confecionate din oel inox sau carbon

Waste Water and Waste Gas Treatment

229

Capitolul 3

Seciunea arztorului construit cu suficient lungime pentru a furniza chiar distribuirea


debitului i a temperaturii pe suprafaa catalitic
Ddebit uniform distribuit pe suprafaa catalizatorului
Gazul rezidual circulnd prin patul catalitic n curent uniform
Timp de rezisten 0,3-0,5s.
Aa cum n oxidarea termic, unele gaze reziduale necesit pretratament cum ar fi condensarea
vaporilor de ap coninui ntr-un gaz rezidual umed, ndeprtarea solidelor i lichidelor,
ndeprtarea otrvurilor pentru catalizatori. Cerinele de siguran sunt similare cu cele de la
oxidarea termic (vezi seciunea 3.5.2.4).
Oxidarea catalitic ar trebui proiectat n aa fel nct s faciliteze ndepratrera catalizatorilor
n scop de curare sau nlocuire.
Un exemplu de oxidator catalitic regenerativ este dat n Figura 3. [cww/tm/132].

Figura 3.69: Oxidator catalitic regenerativ


1) influentul exhaustat, 2 )pat din material ceramic fierbinte, 3)stratul de catalizator, 4) camera de
combustie, 5) ieirea stratului de catalizator , 6) camera de regenerare, 7) canal de evacuare, 8)
canal de tranziie

Aplicatie
Oxidarea catalitic este folosit pentru a reduce emisiile dintr-o multitudine de surse staionare.
Principala surs de emisie vizat este emisia de compui organici volatili din evaporarea
solvenilor. Oxidarea catalitic este larg utilizat n multe sectoare industriale din acest
domeniu. Exemple de sectoare industriale n care este utilizat acest metod pentru reinerea
COV:

Staii de ncrcare a petrolului n rezervoare


Procese de ventilaie din industria sintezelor chimice organice
Producerea cauciucului i fabricarea polimerilor
Producerea rinilor poliesterice, a polietilenei i polistirenului.

Oxidarea catalitica se potriveste cel mai mult sistemelor cu volume reduse de gaze evacuate,
daca exista o mica variatie in tipul si concentratia de COV si acolo unde nu are loc otravirea
catalizatorului sau murdarirea cu contaminanti. Alte componente de redus sunt monoxidul de
carbon si la un anumit grad particulele cu toate ca ultimele mentionate necesita dispozitive
speciale operationale.

230

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Limitele de aplicare si restrictiile:


Limitele / restrictiile

Debitul gazului influent


(Nmc/h)

1200 86000(oxidator catalitic regenerativ


sau drept)1,2
90 86000(oxidator catalitic recuperativ)3
300-500 nainte de cataliz
500-700 dup cataliz

Temperatura (0C)

< 25 % LEL1
0,3-0,5 (n funcie de volumul patului de
catalizator)

Concentraia COV n gazul rezidual


Timpul de contact (s)
1

[cww/tm/116]
[cww/tm/119]
3
[cww/tm/118]
2

Avantaje/Dezavantaje
Avantaje
compact dect

Mult mai
oxidatorul
catalitic
Solicit nclzire moderat sau de loc
Produce puin sau deloc oxizi de azot din
atmosfer (cca. 20-30% din cantitatea format
de oxidarea termic)
Monoxidul de carbon din gazul influent
este simultan ndeprtat de catalizator
Sunt poosibile performane mari, constate
i de ncredere
Oxidarea regenerativ sau recuperativ au
efficient termic redicat, cu efect ntr-un
consum sczut de combustibil i emisie
sczut de bioxid de carbon;
Este posibil integrarea proceselor de
nclzire rezidual sau producere de nclzire
Cerine reduse de izolare
Risc de incendiu redus n comparaie cu
oxidanii catalitici

Dezavantaje
Eficienta mai sczut n distrugerea COV
dect n cazul oxidrii termice
Sistem sensibil la schimbarea temperaturii
gazului
Risc de producere a dioxinelor cnd sunt
incinerai compui clorinai
Toi catalizatorii sunt sensibili la agenii
de otrvire, agenii de infectare i nbuire a
activitii
Particulele trebuie ndeprtate n prealabil
Catalizatorii uzati cnd nu pot fi regenerai
trebuiesc depozitate

Nivele de emisie atinse/Rapoarte de performan


Randamentul
[%]

Parametru

drept
VOC
PM10
CO
Odour

Parametru
VOC

95 1
98-99 a 1
25-99.9 1

regenerativ
90-99 2

Observatii

recuperativ
Produse din petrol sau
crbune

50-99.9 1

Produse chimice
>98

80-95 3

b 2

Nivelul de emisie
[mg/Nm3]
<1-20 c

Waste Water and Waste Gas Treatment

Observatii

231

Capitolul 3
a

solicit un volum mare de catalizator i/sau temperaturi ridicate

catalizator din metal preios

nivele sczute pantru substane periculoase, nivele ridicate pentru substane nepericuloase
1
[cww/tm/116]
2
[cww/tm/119]
3
[cww/tm/70]

Efecte inter-media
Principalele utiliti i consumabile necesare sunt:
Consumable

Combustibil la pornire i
condiii mpotriva
supranclziriia
(Nmc metan pe 1000 Nmc)
Energie (KWh/1000Nmc)
Variatie de presiune (kPa)

Amount

Remarks

0100
12 1
15 1

domeniu de supranclzire pentru COV 1-2 g/Nmc (sistem regenerativ) i


3-5 g/Nmc(sistem recuperativ)
1

[cww/tm/70]

Emisia n mediu include urme de monoxid de carbon i datorit temperaturii relativ sczute cu
oxidarea termic, un coninut redus de oxizi de azot. Nivelurile de emisie atinse sunt de 15
mg/Nmc.
Catalizatorii au o durat de via de minim doi ani. Apoi trebuie regenerai sau depozitai ca
deeuri chimice sau chiar periculoase.
Cnd compuii organici volatili conin sulf i/sau halogeni, trebuie s ne ateptm la emisii de
dioxid de sulf i /sau halogenuri. Acestea trebuiesc ndeprtate prin tehnici corespunztoare.
Monitorizare [cww/tm/79]
Temperatura patului, cderea de presiune prin pat, temperatura de combustie i coninutul de
monixid de carbon i oxigen din efluentul gazos trebuiesc monitorizate pentru a controla
conbdiiile de combustie.
Eficiena sistmului poate fi determinat prin monitorizarea concentraiei compuilor organici
volatili i/sau a mirosurilor nainte sau dup oxidator. Compuii organici volatili pot fi msurai
ca total carbon, folosind un detector cu ionizare n flacr. O analiz calitativ a emisiilor poate
fi fcut prelevnd probe din anumite puncte selectate i analizarea lor prin GC/MS. Eficiena
pentru emisia de mirosuri este determinat prin prelevarea de probe din anumite puncte de
prelevare relevante i analizarea lor prin olfactometrie.
Arztoarele trebuiesc verificate cu regularitate i dac este necesar, curite. Dac depunerile
cresc rapid trebuiesc luate msuri preventive. Pot fi necesare msuri de pretratare pentru
curarea gazelorreziduale contraminate la intrarea n arztor. Dac depunerile se datoresc
carbonului aceasta nseamn c raportul gaz rezidual/combustibil este necorespunztor i
trebuie verificate dispozitivele de control.
Situatia economica
Tipul costurilor
Costuri de capital
(la 1000Nmc/h)

232

Costuri

Drept

USD 14000-58000 1
EUR 10000-80000 2

Regenerativ

USD 24000-89000 3
EUR 30000-40000 2

Recuperativ

Observaii

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3
Costuri anuale de
operare
(la 1000Nmc/h)
Laboratoare, utiliti,
consumabile
Costuri de efficient (la
toan de poluant pe an)

USD 2800-21000 1

USD 3600-12000 3

0.5 zile pe saptamana

2 zile pe saptamana

USD 440-3600 1

USD 150-26000 3

[cww/tm/116]
[cww/tm/70]
3
[cww/tm/119]
2

Factori ce influeneaz costul (cww/tm/80):


Factori
Raportul debitului de gaz rezidual
Coninutul de cldur a gazului rezidual
Eficiena de distrugere a solveilor cerut

Influena/rezultat
Dimensiunea camerei de combustie
Proiectarea echipamentelor de combustie,
necesarul de combustibil
Cantitatea de catalizator necesar i
suprafea de contact

Tipul catalizatorului
Proceduri
Tipul schimbtorului de cldur
Cerinele instalaiilor (interioare, exterioare,
la nivelul solului, la nivelul acoperiului, etc)

3.5.2.6 Ardere cu flama


Descriere
Arderea cu flama este un proces de oxidare la temperatur nalt folosit pentru distrugerea
componenilor combustibili din gazele reziduale n procesele industriale. Exist dou tipuri de
ardere cu facle:

Facle inalte
Facle la sol.

Arderile cu facla la nlime, tipul uzual, au capaciti mai mari dect arderile la sol. ntr-o
ardere la nlime, debitul de gaz rezidual este trecut printr-un co variind ntre 10 i 100 metri
nlime i este ars n vrful coului. Flacra este expus la dispersia atmosferic (vnt,
precipitaii). Faclele de acest tip sunt n general proiectate pentru capaciti mari ( sute de tone
pe or) i sunt mult mai potrivite pentru variaii mari ale debitului de gaz.
O facla la nlime tipica (see
Figure 3. [cww/tm/143]) consists of [cww/tm/143]:

Waste Water and Waste Gas Treatment

233

Capitolul 3

Flacr de
veghe

Arztor
Aprinztor
Arztor
de vrf

Co de
sifguran

Co de
flacr

Indtalaie de aprindere
Gaz de aprindere

Abur

Gaz pilot

Purjare gaz

Etanare cu ap
Camer de detent

Efluent

Drenaj

Figure 3.70: Sistem la facla la nlime tipic [cww/tm/143]

Cap de colectare a gazelor i instalaii pentru colectarea gazelor din fazele de producie
Cilindru de detent pentru ndeprtarea i stocarea lichidelor condensabile
Sigurana pentru ap sau purje de gaz cu rol de a preveni ptrunderea flcrii n interior
Unul sau mai multe arztoare i un co pentru flacr
Regulator pentru gaz i unaprinztor pentru a aprinde amestecul de gaz rezidual i aer
Dac este cazul, prevederi pentru fore externe (exhaustare sau rezistena aerului) pentru
reducerea fumului
Gazul natural, gazul combustibil, gazul inert sau azotul pot fi folosite ca gaz de purj.
n arztoarele facla la sol, combustia are loc la nivelul solului. Ele variaz n complexitate i
multe constau fie n arztoare cu facla convenionale cu descarcare orizontal fr mprejmuiri
fie n multiple arztoare montate n mprejmuiri din materiale refractare oelite. Ele sunt
proiectate pentru mici capaciti /10-100 tone/or) i trateaz gaze combustibile generate de
toate sursele fixe conectate la un sistem de aprindere n procesul normal de funcionare. Acestea
includ n principal emisiile de la valvele de siguran i de la orice pornire sau oprire a
proceselor.
Diametrul mare al echipamentului arztorului la sol ofer posibilitatea amplasrii mai multor
arztoare. Aadar arztoarele cu facla la sol pot fi ajustate la cantiti variabile a gazului de
ardere prin ajustarea numrului de arztoare cu care opereaz. Aceasta mbuntete condiiile
de combustie i conduce la eficiene ridicate ale combustiei.
Un nou tip de arztor cu facla la sol lucreaz ca sistem cu ardere la suprafata cu preamestec
(arzator inchis), unde preamestecul gaz-aer arde ntr-un mediu permeabil. Acest mediu const n
cteva straturi de fibre metalice i meninerea temperaturii la peste 1300 0C. Gazul este
alimentat printr-un injector Venturi la baza sistemului arztorului, injectorul introduce cantitatea
stoechiometric de aer necesar combustiei. Pot fi atinse rapoartate de aer de 1:12 i 1:19. In
difuzor, direct n vrful injectorului Venturi, viteza mixturii scade i presiunea crete, ceea ce
crete eficiena injectorului venturi i determin presiunea static s lase amestecul de gaz prin
234

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

mediul permeabil. Din difuzor amestecul de aer intr n camera de preamestec i trece prin
mediul permeabil unde este prins de un regulator de ardere. Arderea are loc chiar deasupra
mediului permeabil. Cldura este eliberat prin convecie, fcnd recuperarea energiei cu
schimbtor de cldur dac se dorete. Zona de combustie nchis previne descrcarea de
cldur i scntei. Tehnica este descris n Figura 3. [cww/tm/153].

Arztor cu
perei permeabili
Izolaie
Piloi

Perete
mobil

Perete articulat

Camer de
preamestec
Difuzor
Injector de
aer Venturi

Intrare aer

Figura 3.71: Principalele componente ale arztorului nchis

Materialul fibros este permanent rcit de un debit de aer sau gaz. Deoarece fibrele metalice au o
mare suprafa raportat la volumul lor, ele se rcesc rapid. Aceasta face de asemeni unitatea
rezistent la ntoarcerea flcrilor. Chiar i la debite mici amestecul este suficient pentru a rci
materialul aa nct partea de preamestec a materialului nu va depi 1500C(cww/tm/153).
Un singur modul cuprinde ase arztoare n dou bnci spate n spate cu o capacitate total de
90 MW pentru gazul natural ( Woobe index 47,8 MJ/Nmc). Flacra este protejat i direcionat
n sus de pereii izolai. Radiaia de cldur n zona mprejurtoare este redus i creterea
temperaturii mediului ambiant este limitat la mai puin de 5K (cww/tm/153).
Combustia complet cu sistem de flcri solicit sufiecient aer de combustie i un amestec
corespunztor de gaz rezidual i aer. Fum poate rezulta din combustie, n funcie de
componenii gazului rezidual i de calitatea i distribuia aerului de combustie. Gazele reziduale
coninnd metan, hidrogen, monoxid de carbon i amoniac ard de regul fr fum. Gazele
reziduale coninnd hidrocarburi grele ca parafine, olefine, compui aromatici produc fum.
Industria solicit de regul capacitate de reducere a fumului de 10-15% pentru arztoarele la
nlime i 100% pentru arztoarele la sol. O intervenie exterioar este necesar pentru
reducerea fumului, cum ar fi:
Abur, alimentat la peste 0,7 Mpa presiune, folosit uzual pe amplasamentele mari unde
aburul este disponibil
Aer, potrivit pentru aplicaii necesitnd instalaii mici i necostisitoare
Gaz de nalt presiune care este foarte costisitor
Ap, alimentat la presiuni de cca. 2 Mpa, potrivit unde apa este frecvent disponibil n
mari cantiti.
Intrervenii exterioare sunt rar necesare n arztoarele la sol.
Waste Water and Waste Gas Treatment

235

Capitolul 3

Gazele reziduale pentru a fi aprinse trebuie s aib o capacitate caloric de minim 11 MJ/Nmc
pentru combustie complet, altfel trebuie adugat combustibil suplimentar. n unele cazuri,
chiar arderea gazelor reziduale care au capacitatea caloric minim necesar necesit nclzire
suplimentar. Dac combustibilul conine azot, pentru a minimiza formarea oxizilor de azot este
necesar o nmclzire suplimentar.
Amplasaamentele industriale exploateaz de obicei un sistem integrat de ardere, o combinaie
ntre un arztor la sol cu un arztor optim proiectat pentru gaz rezidual n timpul proceselor
obinuite de operare i un arztor la nlime pentru debite mari de emisie n caz de urgen sau
ntreruperea proceselor.
Diferite tipuri de arztoare sunt prezentat n Figura 3. Figura 3. [cww/tm/64].

Aer

Aer
Gaz combustibil

Abur
Efluent

Flacr amorsare

Figura 3.72: Arztor cu tij

236

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Arztor

Aer pilot
Combustibil

Aer
Gaz
rezidual

Combustibil
auxiliar

Injector central

Figura 3.73: Arztor aprat

Combustibil
aer
Aer pentru
aprindere

Combustibil
auxiliar
Combustibil

Aer

Figura 3.74: Arztor nfurat

Aplicatie
Arztoarele sunt folosite n industria petrolului, gazului, petrochimic pentru eliminarea n
siguran a gazelor combustibile i a vaporilor cnd nu mai este posibil folosirea sau reciclarea
lor. Compuii organici volatili din ventilatoare, pompe i compresoare sunt colectate i conduse
la un sistem de ardere. O funcie important a arztoarelor este prevenirea acumulrilor nedorite
de gaze inflamabile ca o msur de siguran sau pentru condiiile de urgen. Tehnic, toate
sursele de gaze combustibile care perzint un potenial de inflamabilitate dintr-un amplasament
chimic sunt conectate la un sistem de ardere. Arztoarele nu sunt utilizate ca o msur continu.
Ele potr fi utilizate deasemeni pentru arderea gazelor reziduale generate de canalizri,
digestoare de nmol.

Waste Water and Waste Gas Treatment

237

Capitolul 3

n timp ce arztoarele la nlime sunt n mod normal folosite ca arztoare de urgen,


arztoarele la sol sunt n general exploatate ca arztoare de rutin. Arztoarele la sol nu pot n
contrast cu cele la nlime s opereze cu debite cu fluctuaii mari. Cnd aceste fluctuaii nu
pot fi evitate, combinaia cu un arztor la nlime este necesar. Aa cum s-a menionat
(cww/tm/153), tipul arztorului cu camer de preamestec este recomandat i gazelor toxice sau
periculoase ex: amestecuri de gaze cu coninut de hidrogen sulfurat.
Limite de aplicare i restricii:
Natura gazului

Temperatura de combustie (0C)

Timpul de retenie n camera de combustie (s)


Domeniul de presiune (kPa)
Concentraia Cov n gazele reziduale
Coninutul de oxigen dup incinerare
Viteza flcrii ( m/s)
1
(cwww/tm/117)
2
(cww/tm/132)
3
(cww/tm/64)

Limite/restricii
0-1800000Nmc/h3 (limita superiuoar pentru
arderea la nlime)
600-210000 Nmc/d(Wobbe Index domeniu 15-52
MJ/Nmc) pentru arztoarele la sol cu camer de
combustie cu preamestec
> 8002
900-1260 C (arztoare la sol cu camer de
combustie cu preamestec)
1-22
0-0,73(arztoare la sol cu camer de combustie cu
preamestec)
0-100% LEL cu echipamente de siguran2
0-50% LEL fr echipamente de siguran2
> 5% 3 cu flacr acoperit
0-20 3 pentru a preveni ntoarcerea flcrilor

Avantaje / Dezavantaje
Avantaje
Generale
Sistem de eliminare eficient referitor la surplusul
de combustibil i existena unor gaze nereciclabile sau
emisia neateptat a unui debit mare de gaze
Poate fi utilizat pentru controlul emisiilor intermitente
sau fluactuante de gaze
Arztoare la nlime
ndeprtarea rapid i n siguran a unei mari
cantiti de gaz rezidual
Echipamente de intervenie n caz de urgen
Arztoare la sol
Aprinderea flcrii sigur (puin influenat de
vnt)
Flexibil; poate opera variaii de debite n limite
mici

Arztoare la sol cu camer de combustie cu


preamestec
Ardere complet
Sistem modular pentru ridicare i transport
238

Dezavantaje
Generale
Fr emisii de poluani(Sox, Nox, monixid
de carbon, halogenuri hidrogenate) dincolo de
flacr
Necesit echipamente de control a fumului
Cldura de combustie nu este reconvertibil
Cost ridicat n caz de rencrcare
Arztoare la nlime
Emisie de lumin
Emisie de zgomot
Dificulti n tratarea debitelor reduse
Formarea de turte poate cauza blocaje
Arztoare la sol
Capacitate limitat
Nu poate opera largi variaii de debite,
solicitnd combinarea cu arztoare la nlime
Risc crescut pentru siguran i sntate n
caz de funcionare necorespunztoare
Datorit calitii slabe a combustibilului
eficiena poate fi redus
Emisii de miros
Arztoare la sol cu camer de combustie cu
preamestec
Tehnic nou, de aceea nu este recunoscut
pente tot n lume
Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3
Domeniu foarte larg (1:30 cu Wobbe Index 15-52
MJ/Nmc)
Pornire direct la capacitate maxim fr a fi
nevoie de o perioad de pornire
Emisii reduse de Nox
Recuperarea energieie este o opiune
Emisii reduse de lumin i cldur

Costuri ridicate comparativ cu sistemele


convenionale

Niveluri de emisie realizabile / Randamente


Parametru
VOC
NOx

Facle la inaltime
Randament
Nivel de emisie
[%]
[mg/Nm3]
a 1
>98
3
80-86
400 (200 ppm)

NO
Hidrocarburi
(inclusiv BTEX)
CO
Zgomot
a

Facle la sol
Randament
Nivel de emisie
[%]
[mg/Nm3]
a 2
>99
99.9 c 3
400 (200 ppm)
b,c
11.6 (3.9 ppmv)
8.6 (2.9 ppmv) b,c
<2.8 (<1 ppmv) b,c
73 dB(A) b,d

la condiii optime: coninut de cldur a gazelor reziduale >11 MJ/Nmc, debit redus i coninut de cldur sczut duce la o

efficient sczut
b

sistem cu csmer de preamestec

c
d

corectat la 3% oxigen

la 50m de cmpul liber de condiii

[cww/tm/117]
[cww/tm/84]
3
[cww/tm/153]
2

Nivele de emisie ce pot fi atinse menionate n tabel evideniaz distrugerea poluanilor aerului
(COV i hidrocarburi) prin ardere. Ali parametri (NO i NOX) se atribuie emisiilor cauzate de
ardere. Arztoarele nu conin instalaii de tratare a gazelor, ns emisia de poluani cauzai
incinerarea unor gaze cu coninut de sulf i/sau halogenil, NOx, monoxidul de carbon n mod
normal trebuie controlat. Din aceste motive, arztoarele la sol nu sunt potrivite pentru gaze
toxice sau periculoase. Combinarea/recombinarea reaciilor ctre obinerea dioxinei nu este
favorizat datorit lipsei geamului de recombinare i suprafeei metalice acionnd ca un
catalizator.
Performana de reducere a faclelor, aa cu este descris n tabel, este valabila numai de
condiiile optime de funcionare. Rata de performan n condiii non-optime acoper 0-98%
(cww/tm/84), ceea ce nseamn c faclele sunt foarte sensibile la schimbarea condiiilor. Aceast
fapt face ca faclele s nu prezinte ncredere cnd sunt utilizate n regim continuu.
Efecte inter-media
Principalele utiliti i consumabile sunt:
Consumabile
Instalaii pentru eliminarea fumului
(abur, aer, ap, gaz natural)
Gaz de ardere pentru iniiere
i
ntreinere (propan, butan)
Gaz de purj (azot sau combustibil)
pentru meninerea sistemului sub
presiune
Waste Water and Waste Gas Treatment

Cantiti

Observaii

239

Capitolul 3
Gaz pilot
Energie (kWh/1000Nmc)
Cdere de presiune (kPa)
1
(cwww/tm/64)

11

Arztoarele pot produce zgomot. Cele mai importante surse de zgomot sunt (cww/tm/94):

Injecia dispersoarelor de fum


Procesul de combustie
Ventilatoarele

Orice sistem de utilizare a aburului produse zgomot, datorit presiunii ridicate a debitului de
abur, a injectoarelor i a procesului de combustie asociat cu hidrocarburile. Presiunea ridicat a
aburului genereaz zgomot de nalt frecven, care este foarte duntor pentru oameni, i
deasemeni mbuntete eficiena combustiei, deaceea crescnd emisia de energie i rata de
ardere, care din nouz conduce la un zgomot ridiact de combustie. Zgomotul de combustie este
n general zgomot de joas frecven, comparabil cu zgomotul de ventilatorului de la amestecul
gazului rezidual cu aer.
Eliminarea zgomotului este o problem de mediu important i de aceea un aspect de proiectare
important care trebuie abordat din faze premergtoare . Aspectele de evitare a zgomotului sunt:
Reducerea i atenuarea zgomotului de nalt frecven produs de jeturile de abur utiliznd
mai multe injectoare care pe de alt parte pot conduce la favorizarea dezvoltrii turtelor n
condiii de debit redus;proiectarea unor orificii pentru a face fa acestor dezavantaje este
esenial;
Aezarea injectoarelor astfel nct jeturile de abur s poat interaciona i reduce zgomotul
de amestec
Creterea eficienei prin forme de control mai bune
Reducerea presiunii aburului la <0,7 MPa
Utilizarea unui echipament de reducere a zgomotului n jurul injectorului de abur ca un scut
acustic pentru injector
Alte impacte prezint:
Lumina emis de arztoarele la nlime
Mirosul produs datorit combustiei insuficiente (n principal la arztoarele la sol).
Trebuie menionat c arztoarele sunt implicate ntr-un numr semnificativ de incendii i
explozii n industria chimic i petrochimic, aa cum este menionat de Miunisterul de Mediu
al Franei. Rezultatele pot fi gsite n baza de date AIDA, coordonat de organizaie.
Monitorizarea [cww/tm/94]
Rata de emisie a fumului la arztoare trebuie verificat pentru a verifica dac s-a introdus
suficient dispersant dar nu mai mult dect este necesar pentru a preveni emisia de fum. Aceasta
poate fi atins n trei moduri:
De un ir de termocuple evaluate la cel puin 1000 grade C
De un detector de infrarou
Msurnd debitul de gaz ars rapoortat la debitul de dispesant. Controlul debitului se face de
obicei prin valve de control
O politic de control mult mai stringent este cerut pentru arztoarele la sol datorit riscului pe
care l prezint pentru sntate i siguran.
Un rspuns rapid al unui sistem de control este esenial, preferabil prin intermediul unbei
transmisii electronice de control a semnalelor dintre, telecomanda uzual, coul de ardere i o
camer de control. Instalarea unui monitor TV pentru a monitoriza flacra n camera de control
poate fi considerat c permite o intervenie manual n controlul dispersantului dac este
necesar.
240

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Pentru pilot, echipamentele de monitorizare a funcionrii include:


Termocuple (dar fii atent la semnalele eronate)
Observarea direct a flcrii (observare pe monitor TV)
Monitorizare n infrarou, uneori completat cu monitorizare optic pentru a depi
absorbia IR n ap
Msurtori de luminozitate
Probe de ionizare
Alarm la joas presiune
Controlul gazului de purj
Este necesar un dispozitiv pentru determinarea continu a prezenei flcrii pilot.
Situatia economica
Tipul de costuri
Costuri de investitie
3
[per 1000 Nm /h]
Costuri operationale
3
[per 1000 Nm /h]
Efectivitatea costurilor
[per tona de poluant
controlat pe an]
1

Facle ridicate

Facle la sol

USD 8300-560000
USD 420-36500

Observatii

USD 14-6400 1

[cww/tm/117]

Faclele discutate sunt acelea cu duzele intre 2,5 cm si 2.3 m in diametru, arzand 100% cu gaz
rezidual combustibil cu o valoare calorifica de aproximativ 17 MJ/Nm3 si exploatate intre 1 si
100 ore pe an. Faclele situate la costurile de investitie si exploatare cele mai joase au o
capacitate mai mare de ardere (aproximativ 300000 Nm3/h) cu un diametru al duzei de pana la
2.3 m si functionand 100 ore pe an sau mai mult. Faclele situate cu costurile de investitie si
operare cele mai ridicate au o capacitate de ardere mai mica (aprox. 36 Nm3/h), diametrele
duzelor fiind mici de 2.5 cm si operate pentru mai putin de 10 ore pe an.
Deoarece faclele sunt in principal utilaje de siguranta ce opereaza cu fluxuri de durata scurta (in
general in conditiile anormale sau eliberari in cazuri de accidente de la un proces) fata de un
utilaj de control care trateaza un flux rezidual continuu, nu este adecvat sa se compare costurile
de eficienta ale faclelor cu costurile altor dispozitive de control. Costul pentru o tona de poluant
controlat captat depinde de orele anuale de functionare. Utilizarea nefrecventa a faclei va avea
ca rezultat costuri mai mari pentru tona de poluant necontrolat, utilizarea frecventa insemnand
costuri mai mici de poluat controlat.

3.5.3 Tehnologii pentru recuperarea i reducerea particulelor


Particulele poluante sunt: praful, metalele grele i compuii lor, aerosoli, ceaa i negrul de fum,
care se ntlnesc frecvent n gazele uzate, gazele de ardere n aerul de combustie din industria
chimic. Particulele de praf i de metale grele (i/sau compuii) se gsesc n procesele de
producie n gazele reziduale cnd compuii solizi sub form de pulberi ce se formeaz, sunt
tratai i depozitai i deasemenea n gazele de ardere de la combustii, de exemplu la centralele
termice sau incinerarea deeurilor. Aerosolii i ceaa apar de exemplu n timpul reaciilor i
prelucrrilor de la obinerea amestecuriolr. Sistemele de tratare obinuite sunt descrise mai jos.
3.5.3.1 Separator
Descrierea
Curentul de gaz rezidual este trecut ntr-o camer unde praful, aerosolii i/sau picturile sunt
separate de gaz sub aciunea gravitaiei, efectul fiind crescut prin reducerea vitezei de distribuie
a gazelor, folosind mijloace ca: talere, plci sau plase metalice.
Waste Water and Waste Gas Treatment

241

Capitolul 3

n interiorul camerei trebuie asigurat o vitez de distribuie uniform. Curgerea selectiv are un
efect contrar asupra eficienei. Folosirea unor mijloace de obstrucionare n interiorul
separatorului permite viteze mai mari ale procesului, ceea ce reprezint o reducere a volumului
separatorului, comparativ cu camerele de linitire. Dezavantajul const n creterea cderii de
presiune.
Aplicatia
Un separator este de obicei instalat ca etap preliminar la numeroase sisteme de filtrare,
scrubere, turnuri de rcire, etc. Este utilizat, de exemplu, pentru a preveni intrarea lichidului de
splare cu gazul rezidual purificat i/sau pentru ndeprtarea particulelor abrazive.
Limite i restricii [cww/tm/70]:
Limite/restricii
100-1000001
Fr restricii

Debit gaz rezidual [Nm /h]


Coninut de praf
Dimensiunea particulelor
Temperatura
1
2

n mod normal aprox.540 grade C, dar


depinde de materialul recipientului

[cww/tm/70]
[cww/tm/108]

Avantaje / Dezavantaje
Avantaje

Dezavantaje

Simplitatea execuiei , cost redus


Cderi de presiune foarte scute
Potrivitpentru temperaturi mai ridicate

Randament sczut n special la ndeprtarea


particulelor mici
Nu este potrivit cnd diferena de densitate
dintre gaz i particule este mic

Niceluri de emisie realizabile / Randamente


Parametru
PM

Randement(%)
10-901

1001

Picturi
1

Nivelul emisiei mg/Nm3

Observaii
Depinde de dimensiunea
particulei n separatorul de
picturi

[cww/tm/70]

Efecte inter-media
Consumabile
Apa(sistem de curire opional
pentru talere i plci)

Energie[kwh/1000Nm3]

Variatie de presiune [kPa]


1

Cantitatea

Observaii

100200 l/m

2 1

Doar pentru ventilator


<0.5 1

[cww/tm/70]

Reziduurile sunt constituite din praf i /sau din picaturile separate care trebuie eliminate atunci
cnd refolosirea /recircularea nu este posibila .In funcie de surs praful separat poate fi
impurificat cu compui toxici sau periculoi ceea ce trebuie luat n considerare pentru prelucrri
sau eliminri ulterioare .

242

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Situatia economica
Costurile totale sunt sczute dar cum separatorul este de obicei integrat in alte sisteme,nu se
poate face o estimare total.
3.5.3.2 Ciclonul
Descrierea
Cicloanele folosesc ineria pentru a separa particulele din gaz sub aciunea forei centrifuge de
obicei n camere conice. Se creaz un turbion dublu n interiorul ciclonului .Gazele care intr
execut o micare circular spre partea inferioar. In partea de jos gazul se intoarce i cu o
micare elicoidal prin centrul ciclonului ese pe la partea superioar a acesteia.Particulele din
curentul de gaz sunt separate lng peretele ciclonului defor centrifuga i sunt n contrasens cu
gazul care circul i apoi iese din ciclon .Particulele de dimensiuni mai mari ,prsesc peretele
ciclonnnului i se depun intr-un buncar la partea inferioar in timp ce particulele mici prsesc
ciclonul mpreuna cu gazul care iese.
Cicloanele umede sunt agregatede mare randament ,pulveriznd ap n curentul de gaz rezidual
pentru a crete greutatea a particulei i astfel crete randamentul separrii particulelor fine.
Exist dou tipuri de cicloane : cu flux reversibil si intr-un singur sens [cww/tm/79]:

Ciclonul cu flux reversibil (vezi figura 3.75[cww/tm/79]),care estecel mai uzual const din :
-o carcas cilindric cu baz conic
-un buncr pentru colectarea prafului
-o intrare pentru aer ,tangenial sau axial
-ieiri.
Intrare axial

Intrare tangenial

Eficien mare
capacitate mic

Standard

Eficien mare
capacitate mare

Infurat

Eficien mare
capacitate mic

Curb

Figura 3.75: Ciclonul cu reversibil

Ciclonul cu un singur sens (vezi Figura 3. [cww/tm/79]) este echipat cu rotoare fixe sau
mobile,gazul intra sub form de spiral,gazul epurat se concentreaz de-a lungul axului
central iar particulele se concentreaza pe lng perei.

Waste Water and Waste Gas Treatment

243

Capitolul 3

Vane fixe

Separator de
praf

Eflent
cu particule
de praf

Gaz purificat

Ctre circuitul
secundar

Figura 3.76: Ciclonul cu un singur sens

Aplicatie
Cicloanele sunt folosite pentru controlul prticulelor i n special pentru pM>10pm.Exista totui
cicloane cu randament ridicat proiectate pentru a fi eficiente chiar pentru PM2.5 [cww/tm/107].
In general cicloanele nu sunt adecvate pentru a face fa reglementrilor din domeniul polurii
aerului dar ele servesc ca pre-epurator pentru instrumente de control mult mai costisitoare cum
ar fi:filtru cu esturi(vezi capitolul 3.5.3.5)sau filtrele electrostatice (vezi capitolul 3.5.3.3).Se
utilizeaz dupa procese de uscare prin pulverizare i dupa procese de concasare ,mcinare i
calcinare. Sistemele de ncalzire industriale ce utilizeaza combustibil fosil,utilizeaza n mod
obinuit mai multe cicloane mult mai eficiente dect un singur ciclon i pot separa PM <2.5
m.
Limite i restricii sunt:
Debitul gaz rezidual [Nm3/h]

Coninutul de praf [g/Nm3]


Dimensiunea particulelor
Temperatur
1
2

244

Limite / restrictii
1-100.0001,2,(pentru sisteme cu un
ciclon)
Pn la 180.0002(mai multe cicloane n
paralel)
1-16.0002
<PM2.5-<PM2002
Depinde de materialul recipientului
,poate fi>1200 0C

[cww/tm/132]
[cww/tm/107]

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Avantaje / Dezavantaje
Avantaje

Dezavantaje

simplicitatea instalaiei
recuperarea materiei prime
fara parti mobile, deci intreinere uoar i
costuri reduse
Colectare i ndeprtare uscat cu excepia
cicloanelor umede
Necesit un spaiu reletiv redus

Colectare relativ redus mai ales pentru PM


<10 m.

Cicloanele cu intrare axial nu pot fi folosite


cu particule capabile s determine corodarea
excesiva sau colmatarea paletelor .
Nu se poate utiliza in cazul materialelor
vscoase .
emisii de ape uzate la ciclonul umed.
zgomot

Nivelurile de emisie realizabile / Randamente


Cicloanele funcioneaz mult mai eficient cu ncarcaturi mai mari de poluant ,cu condiia
casistemul s nu se colmateze .ncrcturile mai mari de poluant sunt asociate n general unui
debit mai mare [cww/tm/107].
Eficiena ciclonului variaza ca o funcie de dimensiunea particulei i construcia ciclonului.
Aceasta crete cu[cww/tm/107]:

Dimensiunea i/sau densitatea particulei


Viteza de intrare a gazului
Lungimea corpului ciclonului
Numrul de cicluri ale gazului in ciclon
Raportul dintre diametrul corpului ciclonului i diametrul de la ieirea gazului
ncrcarea cu praf
Netezimea pereilor interiori ai ciclonului

Eficiena ciclonului scade cu [cww/tm/107]:

creterea vscozitii gazului


creterea densitii gazului
creterea suprafeei conductei de admisie a gazului
curgerea aerului prin orificiul de evacuare al prafului

Parametru
Conventional
7090 1
30-90 1

PM
PM10
PM5
PM2.5
1

0-40

Randament
[%]
Randament
Debit ridicat
ridicat
80-99 1
80-99 1
1
60-95
10-40 1
1
90
20-70 1
0-10 1

Observatii
Cicloane
multiple
80-95 1

[cww/tm/107]

Efecte inter-media
Consumabilele sunt:
Consumabile
Ap(cicloane umede)
Energie[kwh/1000 Nm3]
Variatie de presiune[kPa]
Waste Water and Waste Gas Treatment

Cantitate
0.25-1.51
0.5-12
1-1.52

Observaii

Sisteme cu eficien sczut


Standard
245

Capitolul 3

2-2.52

Sisteme cu eficien nalt

1[cww/tm/64]
2[cww/tm/107]
Praful rezult reziduu i trebuie ndeprtat. Cantitatea depinde dencrcarea cu prafa gazului
rezidual. n funcie de surs, praful separat poate fi contaminat cu substane toxice i /sau
periculoase.
Exploatarea cicloanelor este o surs semnificativ de zgomot care trebuie redus ,de exemplu
prin nchiderea utilajului.
Monitorizarea [cww/tm/79]
Performana ciclonului poate fi determinat monitoriznd concentraia particulelor din curentul
de gaz efluent ,folosind o sond de prelevare izocinetica sau o metod bazat pe msurare ,de
exemplu opacitate UV/vizibil,raze beta sau lovirea particulelor .
Exist puine cerine pentru ntreinerea cicloanelor trebuie s permit accesul pentru inspecia
periodic a coroziunii ciclonului .
Cderea de presiune de-a lungul ciclonului este monitorizat i este verificat sistemul de tratare
a prafului pentru a nu se bloca.
Situatia economica

Tipuri de costuri
Cheltuieli capitale[ per
1000 Nm3/ h]
Cheltuieli de exploatare
anuale [per 1000Nm3/h]
Cheltuieli
ptr.
Eficacitate[ per ton
poluant controlat per an]
1
2

Costuri
Ciclon singular i Ciclon multiplu
standard
USD 1200-1500 1
EUR 900 2
USD 700-7800 1
EUR 200 2

USD 1100-1400 1

USD 0.45-460 1

USD 0.32-50 1

Obsrvatii

USD 450-750 1

[cww/tm/107]
[cww/tm/70]

Pentru ciclonul singular standard, debitul se presupune a fi ntre 1800 i 43000 Nm3/h,
ncrcarea cu PM ntre 2,3 i 230 g/Nm3 i eficiena controlului 90 %. Pentru bateriile
decicloane debitul se presupune a fi ntre 36000 i 180000 Nm3/h iar ncrcarea cu particule i
eficiena ca mai sus .
Ca o regul, agregate mai mici care controleaz un curent de gaz rezidual cu o concentraie
sczut de particule vor fi mult mai scumpe ( per debit i per cantitate de poluant controlat)
dect un agregat mare care controleaz un gaz rezidual cu un coninutt mare de particule.
3.5.3.3 Filtru electrostaic (ESP)
Descrierea
Un filtru electrostatic este un sistem de control care folosete fora electrostatic ptr. a orienta
particulele care intr cu gazele reziduale spre plci colectoare.Particulele care intr sunt
ncrcate electric cnd trec peste un strat cu ion de gaz. Electrozii din centru sunt meninui la
tensiune ridicat i genereaz cmpul electric care npinge particulele spre pereii colectori.
Tensiunea pulsatorie necesar se ncadreaz nintervalul 20-100 kV.
246

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Exist mai multe tipuri de filtre electrostatice:

filtru electrostatic uscat cu electrod - plci


filtru electostatic uscat cu tuburi electrod
filtru electrostatic umed cu plci electrod
filtru electrostatic umed cu tuburi electrod

La filtrul electrostatic uscat cu plci electrod ( vezi fig. 3.77) [ cww/tm / 79] ), gazul
rezidual curge orizontal i paralel la plcile verticale din material. Electrozii de nalt tensiune
sunt srme lungi care sunt ncrcate i atrm ntre plci. n fiecare traiectorie de curgere, fluxul
de gaz trebuie s treac de fiecare srm n parte la curgerea prin agregat.
La filtrul electrostatic cu tuburi electrod (filtru tubular) ( vezi figura 3.78 [ cww/tm/79], gazul
circul vertical prin tuburi, n general lucrndu-se cu mai multe tuburi n paralel. Electrozii de
nalt tensiune sunt srme lungi suspendate de un cadru din partea superioar a filtrului.

Distribuitor
de gaz

Admisie

Electrozi de
descrcare
Plci de reinere

Colectare
praf

Figura 3.77: ESP cu placa electrod

Waste Water and Waste Gas Treatment

247

Capitolul 3
Fire de descrcare
IT

Direcia curentului
de gaz
Electrozi colectori

Recipientul
de reinere
praf

Figura 3.78: ESP cu tub electrod

La filtrele uscate, colectorii sunt scuturai prin variate mijloace mecanice ptr. decantarea
particulelor care alunec n jos ntr-un palnie. Procedeul de scuturare poate proiecta unele dintre
particule napoi n fluxul de gaz. Particulele reintrate n ultima sectiune a ESP nu pot fi
recapturate i astfel prsesc agregatul. O parte din gazul rezidual poate deasemenea curge n
jurul zonei de ncrcare. Din acest motiv sunt montate talere pentru a fora curentul infiltrat sa
se amestece cu curentul de gaz principal.
Filtrul electrostatic uscat cu tuburi poate fi curat acustic. Contrar filtrului cu plci, filtrul cu
tuburi nu prevede talere de a lungul zonei de colectare, dar neuniformitile pot permite unor
particule s evite ncrcarea.
La filtrul umed, colectorii sunt, fie intermitent, fie continuu splai cu ap, buncrul fiind
nlocuit cu un sistem de drenare. Efluentul umed este colectat i tratat. Filtrul umed necesit ca
surs de ap de splare s fie injectat sau pulverizat lng paartea superioar a tuburilor
colectoare, fie continuu, fie la intervale de timp. Acest sistem de splare nlocuiete mecanismul
de scuturare sau cel acustic, utilizat de obicei la filtrul uscat. Apa curge cu particulele colectate
ntr-un colector de ap, de unde fluidul este pompat sau golit. O parte din fluid poate fi reciclat
pentru a reduce cantitatea total de ap necesar.
Filtrele lucreaz ca filtre cu una sau dou trepte. La filtrul cu o trept, cmpul electric care
determin descrcarea prin efect CORONA, este deasemenea folosit s atrag, i astfel s
evacueze particulele ncrcate. La filtrul cu dou trepte, ncrcarea i evacuarea particulelor are
loc n cmpuri electrice diferitr, cel de al doilea fiind electrostatic.
Principala diferen dintre filtrele cu una i dou trepte este ilustrat n Figura 3. [cww/tm/79].

248

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Plci colectoare

Electrozi de IT
Separare ntr-o singur treapt

Plci colectoare
Electrozi de IT

Separare n dou treapte

Figura 3.79: Diagrama schematic pentru filtrele cu una i dou trepte

Unul dintre principalii parametri operaionali este suprafaa specific de colectare (SCA)
suprafaa electrozilor de colectare raportat la debitul de gaz. SCA mai mare determin o
eficien mai mare, dar necesit i colectori mai mari. SCA se ncadreaz normal n intervalul
40-100 s/m.
Sistemele cu riscuri nalte, cum ar fi explozii sau foc, trebuie s fie echipate cu sisteme de
siguran, cum ar fi ieiri de incendiu sau sistem de stropire.
Aplicatie
ESP se utilizeaz pentru separarea particulelor pn la PM2,5 i mai mici i a poluanilor
periculoi din aer, cum ar fi cele mai multe metale. (cu excepia mercurului).
Sectoare de aplicaie n industria chimic i domenii nrudite sunt:
Domeniu

Cazane
Fabrici de produse chimice (ex. acid sulfuric)
Rafinrii
Calcinare

Tipul ESP

Cu plci uscate
Cu plci uscate i umede
Cu tuburi uscate i umede
Cu plci uscate
Cu plci uscate, cu tuburi uscate i umede

Filtrele umede se utilizeaz n situaiile n care varianta uscat nu este potrivit, de exemplu:
materiale umede i vscoase
amestecuri inflamabile/explozive
materiale cu rezisten ridicat
cnd se dorete o eficien de colectare mai mare
pentru a controla ceaa acid
Filtrele ntr-o singur treapt se utilizeaz n numeroase sisteme de prelucrare a gazului de
ardere ca de exemplu n centralele electrice i la incinerarea deeurilor pentru reducerea prafului
Waste Water and Waste Gas Treatment

249

Capitolul 3

i cenuii zburtoare. Metalele grele i compuii lor din praf, sunt deasemenea eliminate i
ndeprtate mpreun cu alte particule. Sunt potrivite deasemenea pentru separarea aerosolilor i
a ceii.
Filtrul ESP n dou trepte se utilizeaz la ndeprtarea prafului i a picturilor de ulei. Este o
alternativ la filtrarea la suprafa (filtru HEPA). ESP n dou trepte se utilizeaz unde sunt
implicai cureni mici de gaze reziduale (<25 Nm3/s) i o proporie mare de particule
submicronice, ca de exemplu fum sau picturi de ulei.
Limitele i restriciile aplicaiei sunt:
Limite / restrictii

Debitul de gaz rezidual


[Nm3/h]

Temperatura
[C]

Coninutul specific de praf


[g/Nm3]

Rezisten
[ cm]

Dimensiunea particulelor
1

360000 1800000 (plci uscate)1


1800 1800000 (tuburi uscate)2
180000 900000 (plci umede)3
1800 180000 (tuburi uscate)4
Pn la 700 (filtru uscat)1,2
< 80-90 (filtru umed)3,4
2 110 (plci electrod)1,3
1 10 (tuburi electrod)2,4
5 x 103-2 x 1010 1,3
(filtru uscat)
>PM1,0 (filtru uscat)
360000 1800000 (plci uscate)1
1800 1800000 (tuburi uscate)2
180000 900000 (plci umede)3
1800 180000 (tuburi uscate)4
Pn la 700 (filtru uscat)1,2
< 80-90 (filtru umed)3,4
2 110 (plci electrod)1,3
1 10 (tuburi electrod)2,4
5 x 103-2 x 1010 1,3
(filtru uscat)
>PM1,0 (ESP uscat)

[cww/tm/125]
[cww/tm/124]
3
[cww/tm/127]
4
[cww/tm/126]
2

Avantaje / Dezavantaje
Advantaje

Dezavantaje

Eficien ridicat chiar i pentru particule mici


Potrivit pentru un domeniu larg de
temperatur, presiune i debit de gaz
Cdere de presiune joas, de aici i necesarul
de energie tinde s fie sczut
Filtrul umed poate trata particule vscoase,
picturi i praf cu nalt rezisten sau exploziv

Riscul exploziei la filtru uscat


Capacitatea de separare depinde de rezistena
particulelor de praf (la filtre uscate)
Coroziunea srmelor datorit scurgerii aerului i
condensrii acide, ceea ce este o problem la filtre
umede
Sensibilitate n ntreinere la o corect aliniere, de
exemplu la electrozi de descrcare
Sensibilitate la fluctuaiile din curentul de gaz
(debit, temperatur, compoziia gazului i a
particulelor)
Necesit un spaiu relativ mare
Necesit personal de nalt calificare
Precauii speciale pentru a proteja personalul de
tensiunile nalte
Filtrul uscat nu este recomandat n cazul

250

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3
Advantaje

Dezavantaje
particulelor umede sau vscoase

Nivele de emisie realizabile / Randament


Dimensiunea filtrului ESP este factorul principal n determinarea eficienei colectrii. Ali
parametri care afecteaz eficiena sunt:
rezistena prafului
compoziia prafului i gazului
temperatura
distribuia mrimii particulelor
Randament
[%]

Parametru
total PM
PM10
PM2.5

Parametru

Praf
1
2

Observatii

ESP uscat
ESP umed
99.099.2 1
99.099.2 2
97.199.4 1
97.199.2 2
1
96.099.2
97.499.2 2
Nivel de emisie
[mg/Nm3]
ESP uscat
ESP umed
515

Observatii

Pentru filter ESP bine


proiectate i
dimensionate corect

[cww/tm/125]
[cww/tm/127]

Efecte inter-media
Consumabilele sunt:
Consumabile
Apa (pentru ESP umed)
Energie [kWh/1000 Nm3]
Variatie de presiune [kPa]
1
2

Cantitate
0.52 1
0.050.3 1,2
0.5

Observatii

ESP cu o treapta
ESP cu doua trepte

[cww/tm/64]
[cww/tm/70]

Utiliznd ESP procedeul uscat, praful separat este eliminat ca deeu, n timp ce utiliznd ESP
procedeul umed, praful reinut fuzioneaz cu apa pulveriznd necesitnd o tratare ca ap uzat.
n funcie de sursa de provenien, praful reinut poate di contaminat ex: praful provenit de la
incinerare poate conine dioxine i /sau metale grele sau oxizi a acestora. Acest tip de praf poate
fi clasificat ca deeu periculos care trebuie depozitat n consecin.
Monitorizarea [cww/tm/79]
Pentru evaluarea performaelor unui ESP, poate fi determinat emisia de mas prin
monitorizarea concentraiei de particule din efluentul gazos, folosind o prob prelevat
izocinetic sau bazat pe materie, ex: UV/vizibil, opacitate, radiaii beta sau cinetica particulelor.
Consumul de energie electric i tensiunea curentului prin ESP, ritmul de curare i
temperatura trebuiesc monitorizate n mod curent. Praful emis din buncrele de colectare trebuie
s fie lsat liber de blocaje aa nct colectorul s nu devin suprancrcat i prin aceasta s
cauzeze mici scurtcircuite ale ESP.

Waste Water and Waste Gas Treatment

251

Capitolul 3

ESP trebuie s fie periodic inspectate n scopul de a detecta orice degradare, ex: coroziunea
electrozilor, a izolaiei sau a echipamentelor de separate. Aadar, accesul la precipitator trebuie
s fie liber, fr piedici dar cu respectarea standardelor de siguran.
Situatia economica
Costuri
Tipuri de costuri

Electrod tip plac


uscat

Electrod tip plac


umed

Costuri
(la 1000 Nmc/h)

USD 8500-28000

USD 18000-36000

Costuri anuale cu
exploatarea (la
1000 Nmc/h)

USD 2400-24000

USD 3500-27000

Costuri pentru
eficiena
(la tona de poluant
controlat annual)
1
[cww/tm/125]
2
[cww/tm/127]
3
[cww/tm/124]
4
[cww/tm/126]

USD 45-280

USD 60-600

Electrod
uscat

tip

eav

USD 18000-120000

USD 2800-5600

USD 55-950

Electrod
uscat

tip

eav

USD 35000-180000

USD 4200-7000

USD 90-950

Costurile pot fi substanial mai mari dect domeniile artate mai sus pentru poluanii care
necesit un nivel mai ridicat de control sau care impun ca ESP s fie fabricat din materiale
speciale ca oel inox sau titan. n general, raportul cost efficien este favorabil
echipamentelor mari pentru curarea debitelor cu mare ncrcare n poluani comparativ cu
echipamentele mici pentru controlul unor concentraii reduse de poluani din gazele reziduale.
3.5.3.4 Scruber umed de praf
Descrierea
Absorbia umed a prafului este o variant a absorbiei umede a gazelor (vezi Seciunea
3.5.1.4), utilind aceeai tehnic sau tehnici similare pentru reducerea sau recuperarea
particulelor materiale ce nsoesc componenii gazoi. Principalele scrubere utilizate sunt:

252

Scrubere cu umplutur fibroas


Vezi sectiunea 3.5.1.4. Se preteaza in principal pentru contaminantii gazosi. La pulbere se
limiteaza la colectarea particulelor fine si / sau solubile, aerosoli si vapori. Particulele
insolubile si / sau cele cu granulatie mai mare se prind de patul fibros.
Scrubere cu pat fluidizant
Vezi seciunea 3.5.1.4.
Scrubere cu talere
Vezi Seciunea 3.5.1.4. Se utilizeaz n principal pentru reinerea particulelor.
Turnuri de splare cu pulverizare
Vezi Seciunea 3.5.1.4. Se utilizeaz n principal pentru reinerea particulelor.
Turnurile de splare nu sunt la fel de recomandate s tulbure ca scruberele cu umplutur,
totui pentru a reine particulele fine este necesar un raport foarte mare lichid gaz (mai
mare de 3 l/mc).
Scrubere cu ciocnire
Scruberele cu talere de ciocnire conin un mecanism pentru accelerarea micrii debitului de
gaz influent ctre suprafaa unui lichid i un separator secundar. n general nu sunt potrivite
pentru aplicaii de transfer de mas, ex: ndeprtarea urmelor din gaze, ns pentru a lucra
cu debite de gaz mari sau mici i pentru a opera la cderi mai mici de presiune dect n
cazul tuburilor Venturi.

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Un exemplu este dat in Figura 3. [cww/tm/79].


Admisie gaz

Evacuare gaz

Con
Rerzervor
cu lichid

Dren

Figura 3.80: Scruber cu talere de ciocnire

Scruberele Venturi
Trstura caracteristic a unui scruber Venturi este limitarea produs de un tub Venturi
cauznd o cretere a vitezei gazului. Echipamentul se bazeaz pe principiul pulverizrii
foarte fine (atomizare) a lichidului ntr-un curent de gaz impurificat, ce este introdus cu
vitez mare n aa numitul tub Venturi, apoi lichidul pulverizat formeaz o pelicul de
lichid pe pereii scruberului, antrennd substanele solide sau lichide dispersate n gaz i
evacndule pe la partea inferioar a scruberului. Scruberele Venturi sunt dispozitive foarte
eficiente pentru reinerea particulelor, ele pot reine particule de dimensiuni submicronice.
Pot fi utilizate deasemeni pentru a reine urmele de poluani din gaze, n special anumii
compui de reacie. Un exemplu este dat n Figura 3. [cww/tm/79].

Problema ntlnit n aceast tehnologie este eroziunea care apare datorit vitezei ridicate a
amestecului gaz-lichid n tubul Venturi. Tubul Venturi este uneori cptuit cu materiale
refractare pentru a rezista uzurii produse de impactul cu pareticule de praf. Un cot inundat
localizat dup tubul venturi reduce uzura datorat impactului cu particulele abrazive. Tubul
Venturi este confecionat din materiale rezistente la coroziune proiectate pentru o durat de
via maxim. Alegerea final a materialului se face n funcie de factori precum:
-

temperatur

rugozitate

coroziune

atac chimic

Eficiena reinerii crete cu viteza gazului i cderea de presiune. Unele scrubere Venturi sunt
create s permit uin control al vitezei variind grosimea tubului Venturi.

Waste Water and Waste Gas Treatment

253

Capitolul 3

n general nu este necesar o pretratare a gazului pentru scruberele Venturi, totui n unele
cazuri gazul uzat trebuie n prealabil rcit dac scruiberul este confecionat din materiale care
pot fi deteriorate la temperaturi ridicate.
Cnd gazul uzat conine particule materiale i gaze ce trebuiesc reinute, scruberul Venturi
poate fi utilizat ca un dispozitiv de pretratare pentru ndeprtarea particulelor materiale
pentru prevenirea nfundrii urmtorului dispozitiv pentru tratarea gazelor uzate, care ar
putea fi un scruber cu pat

Admisie gaze
uzate

Evacuare gaze
epurate

Separator
centrifugal

Admisie
lichid

Dren

Figura 3.81: Scruber Venturi

Aplicatie
Vezi Tabelul 3..

254

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Flux de gaz [Nm3/h]


Temperatura [C]
Incarcare cu poluant
(PM)
[g/Nm3]

Umplutur
fibroas
reinerea
particulelor fine
i/sau solubile
-ca eliminator de
cea
pentru
colectarea
lichidului
din
aerosili,
anorganice
i
COV
-controlul
emisiilor
de
aerosoli
din
industria chimic,
a
materialelor
plastice,
a
producerii
asfaltului, acidului
sulfuric sau a
acoperirilor
de
suprafa
- doar o redus
eficien pentru
colectarea prafului
1800170000 1
<60 1
0.211

Waste Water and Waste Gas Treatment

Pat fluidizant

Turnuri de rcire

Actionare prin
ciocnire

-colectarea
particulelor
<PM10, <PM2,5,
PM HAP, fumuri
anorganice,
vapori, gaze,
COV

-colectarea
particulelor
<PM10, <PM2,5,
PM HAP, fumuri
anorganice,
vapori,
gaze,
COV;
- adesea utilizat ca
parte n procesul
de desulfurare a
gazelor;
-utilizare limitat
pentru particule
materiale fine

-colectarea
particulelor
PM
10, PM 2,5;
- utilizat n procese
farmaceutice,
producere
de
ambalaje,
cauciucuri,
mase
plastice, ceramic,
fertilizani;
- procese ca
uscare, ardere,
zdrobire, mrunire,
pulveriuzare,
ventilarte,
manipularea
materialelor

1700130000 2
4370 (PM) 2
438 (gaze) 2

2500170000 3
4370 (PM) 3
438 (gaze) 3

170090000 4
Pana la 150 4

4370 5

Fara limite

Fara limite

Pana la 23 4

1115 5

Talere

Venturi

-colectarea
particulelor <PM10,
<PM2,5
pn la
dimensiuni
submicronice;
- controlul emisiilor
de particule materiale
din industrie, comer,
i
producerea
agentului termic i
apei calde folosind
crbune,
produse
petroliere,
lemn,
deeuri lichide;
- controlul surselor de
emisii in industria
chimic i domeniile
nrudite cu aceasta
- n principal se
aplic unde este
necesar o efficient
ridicat la colectarea
particulelor materiale
foarte fine
720100000 5

255

Capitolul 3

[cww/tm/110]
[cww/tm/111]
3
[cww/tm/114]
4
[cww/tm/112]
5
[cww/tm/115]
2

Tabelul 3.16: Aplicaii i limite ale aplicaiilor i restriciilor diferitelor scrubere umede pentru reinerea prafului

256

Version October 2001

KH / EIPPCB / cww_Draft_3

Capitolul 3

Avantaje/Dezavantaje
Avantaje
General
pot opera cu prafuri inflamabile i explozive n
condiii de risc redus
asigur rcirea gazelor
gazele corozive pot fi neutralizate
eliminarea simultan a prafului i compuilor
anorganici

Scruber cu umplutur fibroas


poate opera cu ceaa
cderi de presiune relativ reduse.
Scrubere cu placi
asigur absorbia gazelor i reinerea
particulelor ntr-un singur echipament
poate opera cu ceaa
eficiena colectrii poate varia
mbuntete contactul gaz-lichid pentru
ndeprtarea SO2.
Turnurile de splare
eficiena n a colecta gaze ca i particule
materiale
necesit un spaiu relativ redus
cderi de presiune relativ reduse
poate fi exploatat n atmosfer foarte coroziv,
cu FRP construcii
Scrubere cu talere de ciocnire
poate lucra cu vaporii
are o rat relativ redus de recirculare a apei
eficiena de colectare poate varia.
Scrubere Venturi
poate opera cu vaporii
cheltuieli de ntreinere relativ reduse
simple n design i uor de instalat
eficiena de colectare poate varia
ndeprteaz deasemenea gaze contaminate
nu se blocheaz.

Dezavantaje
General
efluentul lichid poate crea probleme de poluare
a apelor
deeul colectat este umed
este necesar protecie mpotriva ngheului

particulele materiale colectate pot fi


contaminate i/sau nereciclabile
gazul evacuat poate necesita renclzire pentru
a se evita pana de fum vizibila .
Scruber cu umplutur fibroas
potenial ridicat de probleme de coroziune
nu tocmai potrivit pentru colectarea
particulelor materiale, recomendat doar pentru
particule solubile i/sau fine.
Scrubere cu placi
potenial ridicat pentru probleme de coroziune.

Turnurile de splare
eficiena de transfer mas relativ redus
relativ ineficient n ndeprtarea particulelor
fine
cu FRP construcii, este sensibil la
temperatur.
Scrubere cu talere de ciocnire
poate opera cu vaporii
are o rat relativ redus de recirculare a apei
eficiena de colectare poate varia.
Scrubere Venturi
potenial ridicat pentru probleme de coroziune
cderi de presiune relativ ridicate i
deasemenea mare necesar de energie. Zgomotul
poate fi o problem cnd viteza gazului n tubul
Venturi este mare
este limitat la particule materiale i gaze cu
solubilitate ridicat.

Nivel realizabil de emisii / Randament


Performana tehnicilor de absorbie este foarte dependent de mrimea particulelor materiale i
aerosolii ce trebuie colectai. Rapoartele de performan sunt listate n Tabelul 3.6.
Efecte inter-media
Consumabilele sunt listate n Tabelul 3.6.
Cu o tehnic de absorbie umed a prafului, o instalaie secundar pentru a separa suspensiile
este esenial.

KH / EIPPCB / cww_draft_3

Version October 2001

257

Capitolul 3

n funcie de sursa, praful separat poate fi contaminat ex: praful rezultat din incinerare poate
conine dioxine i/sau metale grele i oxizii lor. Acest tip de praf poate fi clasificat ca deeu
periculos care trebuie depozitat n consecin.

258

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Parametru
PM
VOC
SO2
HCl
HF
NH3

Umplutur
fibroas
70->99 1
70->99 (mists) 1

Pat fluidizant

Randamente
[%]
Turn de splare

Placi
5099 2
80->99 2

8099 4

Consumabile

>3 3

Costuri anuale de
exploatare [per 1000

12
1.52.8 6

<0.56 6,7
2.520 6,7

USD 1900-17000 5
EUR 5000 a,7
USD 2400-70000 5

USD 600-1800 1

USD 1300-7000 2

Costuri
USD 500-2200 3

USD 2800-10000 4

USD 1000-21100 1

USD 1500-41100 2

USD 800-28100 3

USD 2200-42000 4

3
Nm /h]

Costul eficienei
[per tona poluant]

70->99 5,7

0.55 6

[per 1000 Nm /h]

Venturi

90 7
90 7
94-99 8

94-99 8
Cantitatea de consumabile

Ap pentru scruber
(l/Nmc)
Energie (kWh/1000Nmc)
Cdere de presiune
(kPa)
Tipul de costuri

Costuri de capital

70->99 3
5095 3
80->99 3

Talere cu ciocnire

USD 40-710 1

USD 51-1300 2

USD 28-940 3

USD 88-1400 4

USD 84-2300 5

at 10000 Nm /h, se ridic factorul la puterea 0.3


EUR [2500 + 100 x (flow/1000)]
1
[cww/tm/110]
2
[cww/tm/111]
3
[cww/tm/114]
4
[cww/tm/112]
5
[cww/tm/115]
6
[cww/tm/132]
7
[cww/tm/70]
8
[cww/tm/138] industria ngrmintelor, acid fosforic
a

Tabelul 3.6: Randamente, Consumabile i Costuri ale diferitelor variante de absorbere umede pentru praf

Waste Water and Waste Gas Treatment

259

Capitolul 3

260

Version October 2001

KH / EIPPCB / cww_Draft_3

Capitolul 3

Dispozivele de spalare sunt surse de zgomot. Zgomotul trebuie micorat prin carcasarea
echipamentelor.
Monitorizare [cww/tm/70]
Pentru a evalua performanele unui absorber umed, emisia de mas poate fi determinat prin
monitorizare concentraiei particulelor din efluentul gazos, utiliznd o prob prelevat
izochinetic sau bazat pe materie, ex: UV/vizibil, opacitate, radiaii beta sau cinetica
particulelor. Cderea de presiune din scruber iproporia lichid/reactiv din masa de fluid gazos
i presiunea de alimentare trebuie s fie monitorizate curent. Rata lichid/gaz, rata de lichid
colectat i pH trebuie de asemenea controlate cu regularitate. Absorberele umede trebuie
inspectate cu regularitate pentru a identifica orice degradare precum coroziune sau nfundri.
Trebuie asigurat acces facil la scruber.
Situatia economica
Domeniul costurilor este listat n tabelul 3.17. Costurile estimate sunt bazate pe presupunerea c
ncrcare n particule materiale a influentului este de aproximativ 7 g/Nmc. Pentru aplicaii care
necesit materiale scumpe, solveni sau metode de tratare suplimentare, costurile pot fi
substanial crescute fa de domeniul menionat anterior. Ca o regul, unitile mici care
controleaz o concentraie redus de gaz rezidual va fi mult mai scump ( pe unitate de debit)
dect o unitate mare de curare a unui debit de gaz cu ncrcare mare n poluani.
3.5.3.5 Filtrul textil
Descrierea
ntr-un filtru textil, gazul rezidual este trecut printr-o etur deas de fbre urzite sau mpslite,
determinnd reinerea particulelor materiale pe filtru prin sitare sau alte mecanisme. Filtrele
textile pot fi sub form de foi, cartue sau saci (cel mai comun tip) cu un numr de filtre textile
individuale carcasate mpreun ntr-un grup. Turta de praf care se formeaz pe filtru poate
crete semnificativ eficiena de reinere.
Condiiile de operare (funcionare) sunt determinante n alegerea materialului esut ( a naturii
fibrei). Cteva din cele mai cunoscute esturi sunt menionate n Tabelul 3.7.
Numele generic al
fibrei

Rezistena chimic

Temp.
de
operare
continu n
mediu
termic
umed
[C]
94
110
177

Temp. de
operare
continu
[C]

Temp.
max.
[C]

132
120
200

150
130
240

Inflamabil
itatea
materialul
ui de
suport

Acizi

Baze

Poliester
Copolimer acrilic
M-aramide

Bun
Bun
Bun

Moderat
Moderat
Bun

Polifenilen sulfur
Etilenclorotrifluoroete
na
Politetrafluoroeten
Poliamida
Sticla

Excelent
Excelent

Excelent
Excelent

190

190

232

177

177

190

Excelent
Bun
Foarte
bun
Bun
Foarte
bun

Excelent
Bun
Moderat

260
240
260

260
260
260

290
280
290

Nu
Nu
Nu

Excelent
Bun

550
760

550
760

600
1204

Nu
Nu

Oel inox
Poliester

Da
Nu

Nu
Nu
Nu

Tabelul 3.7: Textile utilizate uzual


Waste Water and Waste Gas Treatment

261

Capitolul 3

Utilizarea n practic a filtrelor textile solicit utilizarea unei suprafete mari de tesatura pentru a
evita variatiile inacceptabile de presiune prin materialul filtrant. O cdere inacceptabil de
presiune poate cauza cderea ntregii baterii de filtrare, condund la emisii fugitive de praf.
Dimenisunea carcasei unui singur filtru este determinat de alegerea raportului dintre debitul
volumetric al aerului i suprafaa esturii (raportul a/c ). Selectarea raportului a/c depinde de
ncrcarea cu particule a influentului, caracteristicile particulelor i metoda de curare a
filtrului utilizat. O ncrcare mare n particule solicit utilizarea unei mari baterii filtrate pentru
a evita formarea unor turte de praf prea grele, care are conduce la o cdere de presiune excesiv.
Intensitatea splrii i frecvena acestei operaii sunt variabile importante n determinarea
eficienei de reinere. Deoarece turta de praf poate furniza o fracie important a capacitii de
reinere pe estur a particulelor fine, o splare prea frecvent sau prea intens va reduce
eficiena de reinere. Dac reinerea este prea ineficient, atunci cderea de presiune a devenit
prea mare.
Tipurile cele mai utilizate de filtre textile n funcie de metoda de curare utilizat sunt:
un jet de aer n contracurent cur filtrul textil, utiliznd o metod blnd dar uneori
mai puin eficient de curare dect scuturarea mecanic. De regul, sacii sunt deschii la
partea inferioar, nchii la partea superioar, praful fiind reinut in interiorul sau n exteriorul
sacilor. Pentru curarea filtrului, acesta este scos din funciune i aer curat este admis prin el n
contracurent, turta de praf depus pe sac se sparge i cade n buncr. Un ciclu obinuit de
curare dureaz mai puin de 5 minute pe compartiment. Admisi de aer curat n contracurent
este permis numai n cazurile unde praful se desprinde uor de pe estur. n mute cazuri este
utilizat n conjuncie cu metoda de scuturare, utilizarea emitorilor de nalt frecven sau prin
jet de aer de mare vitez (aer pulsat).
Scuturarea mecanic pentru curarea filtrelor textile, utiliznd un simplu dar eficient
mecanism de curare. Gazul rezidual intr ntr-o celul echipat cu icane, unde particulele
mari sunt reinute cnd lovesc icanele i cad n buncr. Gazul ncrcat trece de la partea
inferioar a celulei cu talere prin filtrul cu saci i preseaz din interior ctre exterior, particulele
colectndu-se pe suprafaa interioar a sacului. Partea superioar a sacului este ataat la o bar
de scuturare, care este micat rapiod pentru curarea sacilor.
Curarea filtrelor textile cu puls de aer, utiliznd o relativ nou metod care poate trata
ncrcri mari n praf, opereaz la cdere constant dee presiune i ocup mai puin spaiu det
alte tipuri de filtre textile. Acestea pot funciona numai ca echipamente exterioare de reinere a
prafului. Sacii sunt nchii la partea inferioar, deschii la partea superioar i susinui de tije
tubulare. Gazul ncrcat trece prin saci din exterior ctre interior, utiliznd difuzori pentru a
preveni intrarea particulelor de dimeniuni mari care ar putea provoca deteriorarea sacilor.
Particulele sunt colectate n exteriorul sacilor i cad n buncr. Curarea cu aer pulsat, nseamn
insuflarea pentru o scurt perioad de timp (0,03 0,1s) cu presiune ridicat (0,4-0,8 Mpa) aer
in saci. Acest mecanism permite ca debitul influent de gaz rezidual s nu trebuiasc a fi oprit n
timpul currii. Psla, neesutele, sunt utilizate in filtrele textile cu aer pulsat deoarece acestea
nu solicit o turt de praf pentru a atinge efficient ridicat de reinere. Materialele esute conin
o mare cantitate de praf dup curare atunci cnd se folosete metoda cu aer pulsat.
Curarea sonic este dince n ce mai mult folosit pentru a spori eficiena de reinere a filtrelor
textile cu curare prin scuturare mecanic sau prin admisia unui jet de aer n contracurent. Ele
funcioneaz cu aer comprimat (0,3 0,6 MPa). Curarea sonic reduce semnificativ ncrcarea
cu praf rezidual a sacilor i reduce cderea de presiune prin filtrul textil cu 20-60% , reduce
aciunea mecanic asupra sacilor conducnd la o durat de utilizare crescut.
Coroziunea filtrului i materialului carcasei pot fi o problem dac gazul const n compui
acizi, n specail la temperaturi sub punctul dee rou.
262

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Pentru filtrele textile corespunztoare vezi tabelul 3.18.


Alte filtre nrudite cu filtrele textile sunt:
Filtru compact, care este deasemeni cunoscut ca un filtru caset sau filtru plic i este o
versiune a filtrului textil. Deosebirea const n modul compact n care materialul filtrant este
ncrcat. Este pliat, ca o armonic, pentru a obine o suprafa specific de filtrare foarte mare.
Spaiul economisit este parial compensat de sczuta ncrcare cu estur a acestui tip de filtru.
Filtrul compact mbuntit, care este deasemenea cunoscut ca filtru sinter lamelar sau
tubul Spirot, este o alt variant a filtrelor textile. Const ntr-un material poros sinterizat cu
elemente de filtrare cutate (pliate), care furnizaez o via de serviciu ndelungat i reduce
costurile de ntreinere.
Temperatura gazelor trebuie s fie peste punctul de rou a oricrui constituient altfel filtrul
trextil se mbcsete i procesul de filtrare se oprete. Pentru a preveni aceasta bateria filtrant
poate necesita izolare sau nclzire.
Sistemele cu un risc potenial, explozie sau incendiu, trebuie echipate cu faciliti de siguran,
sisteme de sprinklere sau trap de explozie. n influentul din interiorul filtrului, ar putea fi o
explozie ceea ce evideniaz faptul c trebuie amplasate n spaii deschise sigure, ex: n afara
cldirilor. O trap pentru particulele foarte fierbini, rezultate de la boilere sau furnale, pot
impune necesitatea prevenirii incendiilor i deci a deteriorrii filtrului. Scnteile i flacra
trebuie interise n zona cestor echipamente.
Aplicatia
n primul rnd filtrul textil este utilizat pentru reinerea particulelor materiale cu dimensiuni mai
mici de 2,5 microni i pentru reinerea emisiilor de poluani periculoi n aer n forme
particulare (PMHAP), metale (excepie face mercurul). n combinaie cu sistemele de injecie
(incluznd absorbia, injecia de var/bicarbonat de sodiu uscat i injecia de var semiuscat)
amplasate n amontele bateriei de filtrare, filtrul textil poate fi deasemeni folosit pentru reinerea
unor poluani gazoi specifici.
Filtrele textile sunt folositoare pentru reinerea particulelor materiale cu rezistivitate electric ori
prea mic ori prea mare pentru ESP, deci sunt potrivite pentru reinerea cenuilor zburtoare din
crbune cu coninut redus de sulf sau cenua zburtoare coninut n rate nalte n carbunele
nears. Adugarea unui filtru textil n aval de un EPS s-a demonstrat c duce la atingerea unei
emisii foarte reduse de particule. Cnd ncrcarea gazului rezidual const n particule de
dimensiuni relativ mari, n amonte de echipamentele mecanice de reinere cum sunt cicloanele,
ESP sau turnul de rcire cu pulverizare pot fi utilizate pentru a reduce ncrcarea filtrelor
textile, n special a coincentraiei mari a influentului.
Limitele de aplicare i restriciile sunt:
Limite / restrictii

Debitul gazului influent (Nmc/h)


Temperatura (0C)

Presiunea
Coninutul de praf (g/Nmc)
Caracteristicile particulelor

Waste Water and Waste Gas Treatment

300 18000001
Vezi tabelul 3.18
Peste punctul de rou a oricrui
component din gazul rezidual, altfel filtrul
se mbcsete
< 70 (compact filtru mbuntit) 2
Domeniul 6,4 la +6,4 kPa n jurul
presiunii atmosferice1
1-23 (tipic) 1
0,1-2301
Praful umed este dificil de ndeprtat de
pe saci, deci trebuie evitat

263

Capitolul 3
Raportula a/c (m/min)

<13 (aer n contracurent)


<0,53 (filtru cu scuturare mecanic)
1-1,5 (2,0) 3b (filtru cu aer pulsat)

a
b
1

recomandat s asigure funcionarea corespunztoare


valori ridicate pentru aranjamente speciale

2
3

[cww/tm/123]
[cww/tm/70]
informaii de personal

Avantaje / Dezavantaje
Avantaje

Dezavantaje

n general filtrele textile furnizeaz o


eficine ridicat de reinere pentru particule
fine i cu rugozitate
eficiena i cderea de presiune a filtrelor
cu curare continu sunt relativ neafectate
de modificarea ncrcrii n praf a
influentului
praful este ndeprtat uscat fr a folosi
consumabile. Praful separat poate fi refolosit
n procesul tehnologic precedent
emisiile reziduale sunt teoretic
independente de concentraia aspirat
relativ simpl operarea sistemului

este interzis introducerea de praf umed


sau ud
electricitatea static poate mpiedica turta
s fir ndeprtat de pe estur
exist un risc de explozie
posibilitatea de aprindere a bateriilor de
filtre dac sunt introduse particule foarte
fierbini din boilere sau furnale sau
datorit materielelor inflamabile

Nivel realizabil de emisii / Randament


Pentru o combinaie dat de tip de filtru i praf, concentraia particulelor n efluentul unei baterii
de filtrare cu filtru textil este aproximativ constant, ntruct eficiena total variaz n principal
cu ncrcarea n particule. Filtrele textile pot fi considerate ca fiind echipamente cu efluent
constant dect echipamente cu eficien constant.
Filtru textil
Parametru

Randament
[%]
99-99.9 1

PM

Compact filtru
Nivel de
emisie
[mg/Nm3]
1
2-10
1a2

Randament
[%]

Compact filtru mbuntit


Nivel de
emisie
[mg/Nm3]

Randament
[%]

1-10 2

Nivel de
emisie
[mg/Nm3]
<1 2

filtru ceramic
[cww/tm/123]
2
[cww/tm/70]
1

Efecte inter-media
Consumabilele sunt:
Consumabile
Filtre textile
(mp per 1000 Nmc/h)
Materiale de preacoperire
(opional)
Aer comprimat (pe 1000) a
-Pentru 0,3-0,6 MPa (curitor
sonic)
Pentru 0,4-0,8 MPa

264

Cantitatea
11-17

Observatii
Rata a/c 1-1,5 m/min.
Pentru praf aderent sau
static sau ca protecie pentru
estur
Curarea filtrelor

22.5 1

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3
(aer pulsator)
Energie (kWh/1000 Nmc)

0.21.2 2
0.52.0
0.52.5 2

Variatie de presiune (KPa)

Filtre textile
Filtre compcte i filtre
compacte mbuntite

0.51.8 1
550
a
1
2

Filtre ceramice

Nm /h aer comprimat pe 1000 Nm /h gaz


[cww/tm/70]
[cww/tm/64]

Praful separat - posibil amestecat cu material de preacoperire este singurul deeu. Cantitatea
acestuia depinde de coninutul de praf a gazului rezidual introdus. n funcie de sursa de
provenien, praful reinut poate di contaminat ex: praful provenit de la incinerare poate
conine dioxine i /sau metale grele sau oxizi a acestora. Acest tip de praf poate fi clasificat ca
deeu periculos care trebuie depozitat n consecin.
Monitorizarea [cww/tm/79]
Performana i ntreinerea trebuiesc cu grij monitorizate. Pentru evaluarea performaelor unui
ESP, poate fi determinat emisia de mas prin monitorizarea concentraiei de particule din
efluentul gazos, folosind o prob prelevat izochinetic sau bazat pe materie, ex: UV/ opacitate,
radiaii beta sau cinetica particulelor.
Temperatura i cderea de presiune pe filtre trebuie monitorizate cu regularitate. Ultima este
utilizat pentru indicarea momentului n care ciclul de curarte trebuie declanat. Filtrele textile
trebuie inspctate periodic pentru idfentificarea oricrei degradri a esturii sau a carcasei.
Trebuie asigurat acces facil la filtrele textile. Fiecare baterie de filtrare trebuie echipat cu
sistem de identificare a deteriorrii sacilor i de alarmare.
Situatia economica
Durata de via a unui filtru este de circa cinci ani pentru filtrele textile i de opt ani pentru
filtrele compacte mbuntite.
Tipuri de
costuri

Costuri
Aer in contra curent

Scuturare
mecanica

Aer in pulsuri

Compact

Compact
imbunatati

USD 5300-50000 1
EUR 30000-55000 c 4

USD 4500-42000 2

USD 3700-15000 3

EUR 1000-4000 4

EUR 2500-4000 4

Cu curitor
sonic
suplimentar

USD 300-400 1

USD 300-400 2

--

Cu
echipament cu
jet

USD 600-1200 1

--

--

Costuri anuale
cu exploatarea
(la 1000
Nmc/h)

USD 4000-16000 1
d4

USD 2600-14000 2

USD 3200-14000 3

a4

b4

Costuri pentru
eficiena
(la tona de
poluant
controlat
annual)

USD 58-372 1

Costuri
(la 1000
Nmc/h)

USD 41-334 2

Waste Water and Waste Gas Treatment

USD 46-293 3

265

Capitolul 3
a EUR 2500 + 300 x flux/1000
b EUR 350 + 240 x flux/1000
c
ceramic filter
d 350 + 300 x flux /1000
1
[cww/tm/123]
2
[cww/tm/121]
3
[cww/tm/122]
4
[cww/tm/70]

Estimarea costului presupune un proiect convenional n condiii de operare tipice i nu include


echipamentele auxiliare ca ventilatoare, tubulatura de transport. Costurile sunt n principal
conduse de debitul volumetric de fluid i de ncrcarea n poluani a gazului rezidual. n general,
unitile mici care controleaz o concentraie redus de gaz rezidual va fi mult mai scump ( pe
unitate de debit) dect o unitate mare de curare a unui debit de gaz cu ncrcare mare n
poluani. Preuriole prezentate sunt pentru debite ntre 3 500 1700 000 Nmc/h respectiv i o
ncrcare n poluant de 9 g/Nmc.
Poluanii care solicit un nalt nivel de control sau care necesit filtre textile cu saci filtrani
confecionate din materiale speciel vor crete preul sistemului.
3.5.3.6 Filtrul catalitic
Descrierea
Filtrarea catalitic este eliminarea componenilor gazoi nsoit de separarea particulelor. Este
comparabil cu funcionarea filtrelor textile (vezi Capitolul 3.5.3.5). Deosebirea este ntre
materialul filtrant utilizat, filtrele catalitice sunt ncrcate cu catalizatori (titan, vanadium
amestecuri) care distrug poluanii prin reacie catalitic cu gazul. Praful separat va fi ndeprtat
i depozitat separat.
Filtrele catalitice constau ntr-o membran de politetrafluoroeten expandat, laminat pe un
suport catalitic. Catalizatorul este nglobat n masa substratului. Este instalat ca modul nt-o
baterie de filtrare, ca n figura 3.82 (cww/tm/85), n aa fel nct poate fi uor montat la o
instalaie existent.

Gaz
epurat
Evacuare
gaz

Frecventa de epurare a
filtrului sac
Intre 10 min. si 24 ore

Gaz brut
Admisie
gaz

Filtru de
partricule

180-250 C
Filtru de
partricule

Colectare
probe

<120 C
pomp

Colectare
probe

Timp de prelevare 0,25


3 ore in functie de
cantitatea de pulberi

<120 C

pomp

Timp de prelevare 3 ore


Praf
separat
Palnie
pulberi

Figura 3.82: Filtru catalitic cu sac, inclusiv linie de prelevare probe

266

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Aplicatie
Filtrarea catalitic este folosit pentru separarea particulelor i eliminarea contaminanilor
periculoi din faza gazoas. Cei mai importani contaminani la care se aplic aceast
tehnologie sunt dioxinele i furanii (PCDD i PCDF). ns pot fi eliminai la fel de bine i ali
contaminani precum hidrocarburile poliaromatice (PAH), benzenii policlorurai (PCBz), bifenil
policloruraii (PCB), compuii organici volatili i fenolii clorinai (PCP).
Limite ale aplicaiilor i restriciile sunt:
Limite/restricii
0

Domeniul de temperatur
recomandat
pentru
funcionare continu
Coninutul de amoniu
Coninutul de oxizi de sulf
Umiditatea
Viteza de filtrare
Substane critice

120 200 C

< 200 ppm


<
50 ppm
5-35%
48-84 m/h
Dezactivare produs de arsen, potasiu,
calciu, sulf

Limita superioar a domeniului de temperatur este determinat de temperatura maxim de


funcionare continu a filtrului (260 0C). Limita inferioar a domeniului de temperatur este
determinat de temperatura la care dioxinele i furanii sunt eliminai n mod corespunztor.
Experimente de succes au fost conduse la temperaturi mai mici de 155 0C.

Avantaje / Dezavanje
Advantaje

Dezavantaje

eliminarea compuilor gazoi periculoi


fr contaminarea reziduurilor
reducerea emisiilor totale de poluani
periculoi n mediu
uor de rencrcat
fr costuri suplimentare de ntreinere i
exploatare
fr deeuri solide care s necesite
depozitare
fr schimbri n procedurile standard de
operare
costuri comparabile cu utilizarea
carbonului activ.

restricionat la temperatura maxim de


operare de 2600C
dei filtrul elimin n general compui
organici, dioxine i furani n special, la
orice temperatur, este recomandat o
temperatur minim pentru operare
continu, de 155 0C, pentru a avea garania
unei eliminri adecvate a dioxinelor i
furanilor. La temperaturi sczute, aceste
substane sunt adsorbite pe catalizator.

Niveluri de emisie realizabile /randamente


Parametri

Randament
(%)

Dust
PCDD/PCDF (TEQ)
a
1

>99

a,1

Nivel de emisii
<1 mg/Nm3 1
<0.004-0.040 ng/Nm3 1
<0.075 ng/Nm3 1

observaii
tipic
Incineratoare de deseuri

observat peste 99,8%


Informaii de la productor

Waste Water and Waste Gas Treatment

267

Capitolul 3

Efecte inter-media
Praful separat - cenu zburtoare posibil amestecat cu gaze acide este singurul reziduu care
necesit depozitare. Praful filtrat conine pn 90% mai puin dioxine i furani dect dac ar fi
folosit crbunele activ. Praful este clasificat ca deeu nepericulos.
Principalele consumabile i utiliti necesare sunt:
Consumabile

Cantitatea

Observaii
Durata de funcionare a
filtrului i catalizatorului este
de circa 5 ani sau chiar mai
mult

Material filtrant
Catalizator
Energie (KWh/1000 Nmc)
Variatie de presiune (kPa)

Monitorizarea [cww/tm/79]
Performana i ntreinerea trebuiesc monitorizate cu atenie. Pentru evaluarea performaelor
unui ESP, poate fi determinat emisia de mas prin monitorizarea concentraiei de particule
din efluentul gazos, folosind o prob prelevat izochinetic sau bazat pe materie, ex: UV/
vizibil, opacitate, radiaii beta sau cinetica particulelor. Activitatea catalitic poate fi
monitorizat prin prin testarea unui filtru individual din bateria de filtreare. Dac sunt motive de
suspiciune privind o scdere n activitatea catalitic, poate fi efectuat monitorizarea dioxinelor
i furanilor prin prelevare de probe.
Temperatura i cderea de presiune prin sacul filtrant trebuie monitorizate n mod curent.
Ultimul este folosit pentru a indica dac este necesar nceperea ciclului de curare. Sacii
filtrani trebuie inspectai cu regularitate pentru identificarea oricrei degradri a bateriei de
filtrare sau a filtrelor. Trebuie asigurat acces simplu la filtre.
Situatie economica
Tipul costurilor

Costuri

Observatii

Investiii [1000Nm ]
Costuri anuale de operare[
per 1000 Nm3]
3.5.3.7 Filtru de praf cu 2 trepte
Descriere
Filtru de praf cu 2 trepte conine plas metalic ca material filtrant. O turt de filtrare este
construit dintr-o treapt primar de filtrare iar filtrarea propriuzis are loc n a doua treapt
(camer). Depinznd de cderea de presiune dealungul filtrului a doua treapt este curit i
filtrarea se realizeaz ntre cele 2 trepte (primul pas devina al doilea i invers).Un mecanism de
evacuare a prafului filtrat este integrat n sistem. Praful cade pe fundul camerei
(compartimentului) de unde trebuie eliminat. Un exemplu este dat n fig.3.83

268

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Deoarece plasa metalic cere o capacitate de ncrcare mai mare dect un filtru cu esturi,
inchinta filtrului este mai mic. (mai puin material filtrant). Acest avantaj este de obicei
eliminat datorit sistemului cu 2 etape (trepte).

Figura 3.83: Filtru de praf n dou trepte

O variant special este filtrul cu sita metalic cu proces de reglementare, ce este ilustrat n
figura 3.84. Acest filtru este construit s elimine pierderile eficienei de filtrare dup curire
prin restabilirea materiei de baz nainte de a permite ca elementul purificat s intre napoi n
curentul de gaz. n starea de funcionare obinuit filtrul lucreaz numai cu cteva din camerele
de filtrare, celelalte fiind n starea de ateptare (n exemplu 3 camere lucreaz a 4-a fiind n
ateptare). Filtrarea continu astfel pn cnd se semnaleaz un ciclu de curire. Apoi primele
camere se cur i camera (camerele) n ateptare intr n funciune. Camera (camerele) ce
necesit curire sunt scoase din funciune i izolate pentru curire pulsatoare, praful este
colectat dedesupt n recipient (conic). Odat procesul de curire terminat, gazul ncrcat cu praf
circul prin filtrul tocmai curat fr a fi degajat la exterior.Aceast modalitate permite trecerea
ntregului material filtrant pe filtru curat n timp ce camerele celelalte sunt utilizate ca filtru de
rezerv (de siguran) s controleze scurgerile.
Camerele tocmai curite le nlocuiesc pe urmtoarele ce necesit curire.

Waste Water and Waste Gas Treatment

269

Capitolul 3

Figura 3.84: Filtru cu site metalice

Sistemele cu risc ridicat, de explozia sau incendil, trebuie echipate cu instalatii sigure, precum
un sistem de stropire sau acoperire in caz de explozie.
Aplicatie
Prima dat filtru de praf cu 2 trepte este pus n funciune s elimine particule de substan n
combinaie cu sistemele cu injecie (incluznd adsorbia, injecia semi-uscat a vasului) poate fi
deasemenea folosit s elimine contaminani specifici gazului.

Debit de gaz
Utilizat caracteristic Nm3/h
Temperatura [C]
Presiune
Coninut de praf [g/Nm3 ]
1

Limite/restricii
Pn la 75 000
Pn la aprox.500
Atmosferic
Fr restricii

[cww/tm/70]

Avantaje / Dezavantaje
Avantaje

Mare eficien pentru praf


Sunt posibile recuperri de material solid
Aerul ventilat reutilizabil
Structura
Fr material filtrant extra; design numai
oel
ncrcarea filtrului mai mare dect pentru
un filtru cu esturi sau filtru compact
Deasemenea pentru praf umed, vscos,
fibros sau static
Rezistent la ardere
Ofer posibilitatea recuperrii cldurii
(cnd funcioneaz la temperaturi nalte)

270

Dezavantaje

Costuri
mari,pentru
comparativ
Mare
eficien
praf cu filtrele cu
sau compacte
cnd
este folosit
esturi
Sunt posibile
recuperri
de material
solidsub
mediului
ambiant
temperatura
Aerul ventilat
reutilizabil
Schimbul
frecvent
ntre
cele
2
Structura
compartimente
Fr material filtrant extra; design numai
Necesitatea valvelor de control n mediul
oel
prfos
ncrcarea filtrului mai mare dect pentru
filtru
Riscul
exploziei
un
cu esturi
sau filtru compact
Deasemenea pentru praf umed, vscos,
fibros sau static
Rezistent la ardere
Ofer posibilitatea recuperrii cldurii
(cnd funcioneaz la temperaturi nalte)

Waste Water and Waste Gas Treatment

Costuri mari, c
esturi sau compac
temperatura mediului
Schimbul
frec
compartimente
Necesitatea valv
prfos
Riscul exploziei

Capitolul 3

Achievable Emission Levels / Performance Rates


Emisia de praf al unui filtru de praf cu 2 trepte cu estura metalic cu mediu filtrant este
realmente independent de ncrcarea admisibil.
Parametru
PM
1

Nivel de emisie
[mg/Nm3]
11

Observaii

Independent de ncrcare

[cww/tm/70]

Efecte inter-media
Consumabilele sunt:
Consumabile
Material filtrant (sit sau estur
metalic)
Aer comprimat (0,3-0,7 Mpa)
Energie [KWh/1000 Nm3]
Cdere de presiune [kPa]
1

Cantitate

Observaii

Curirea filtrului
1.5 1
0.5-2.5 1

[cww/tm/70]

Pulberile separate sunt singurele deseuri. Cantitatile lor depind de continutul de praf din gazul
intrat in process. In functie de sursa acestuia, praful separate poate fi contaminat de ex. praful
de la incinerare poate contine dioxine si/sau metale grele sau oxizii acestora. Tipul de praf poate
fi clasificat ca deseu residual ce trebuie depozitat permanent conform. .
Monitorizarea [cww/tm/79]
Realizarea i intreinerea trebuie monitorizate cu grij. Masa emis pentru determinarea
performanei filtrului de praf cu 2 trepte poate fi determinat prin monitorizarea concentraiei
particulare n curentul de gaz pierdut din efluent, utiliznd o prob izocinetic bazat pe
opacitate n vizibil/ UV, raze beta sau izbirea particulei.
Temperatura i cderea de presiune dealungul filtrului cu estur trebuie monitorizate. Acesta
din urm (indicator) este utilizat pentru a indica cnd ncepe ciclul de curire. Filtrele cu
estur pot fi controlate regulat perntru a identifica orice deteriorare a materialului filtrant i
sacului. Din acest motiv accesul la filtru poate fi folositor.
Situatia economica
Tipuri de costuri
Costuri capitale
[per 1000 Nm3/h]
Costuri anuale operaionale
Munc/an
utilitati [per 1000 Nm3/h]
a
1

Costuri

Observatii

EUR 30000 1

Bazat pe un sistem de 1700


Nm3/h

a
EUR 2000 1
EUR 350 1

Cam 1,5 ore pe sptmn

Costurile totale anuale operaionale sunt EUR 2000 + 350 x debit/1000


[cww/tm/70]

Waste Water and Waste Gas Treatment

271

Capitolul 3

3.5.3.8 Filtru absolut (filtru HEPA)12


Descriere
Mediul de filtrare este hrtie sau fibr de sticl mat cu mare densitate n vrac. Curentul de gaz
poluat cu deeuri este trecut prin agentul de filtrare, unde particulele de materie sunt colectate.
Turta de praf care se formeaz pe mediul de filtrare poate spori eficiena de filtrare. Agentul
filtrant este pliat pentru a da (a furniza) un raport mai mic a/c (debit volumetric raportat la aria
suprafeei).
Cele mai obinuite modele sunt celulele de filtrare paralelipipedicesau cele cilindrice. n celula
paralelipipedic agentul pliat este plasat pe un cadru ptrat de lemn sau metal. Aerul curge din
fa spre spatele filtrului. n celula de filtrare cilindric, o apc metalic etaneaz agentul de
filtrare la un capt. Aerul curge din exterior n interiorul filtrului.
Filtrul poate fi montat direct n conduct sau n camer separat. Sunt necesare filtrri anterioare
pentru particule de materie mai mari, din acest motiv sistemele de filtrare absolute sunt n
general componentul final ntr-un sistem de ndeprtare al particulelor de materie.
Numrul de celule de filtrare utilizate ntr-un sistem particular de filtrare este determinat de
raportul a/c (debitul volumic) raportat la aria suprafeii V/S, alegerea numrului fiind bazat pe
caracteristicile de ncrcare particulate i cderea de presiune dealungul materialului filtrant.
Aplicarea practic a filtrelor fibroase necesit folosirea unei arii largi de madii de filtrare pentru
a minimiza cderea de presiune dealungul filtrelor. Hrtia i non-esturile ca materiale filtrante
folosite au o cdere de presiune mai mare dealungul filtrului dect esturile textile.
Din acest motiv filtrele absolute sunt utilizate mai ales la debite de aer mai mici i ncrcare cu
particule mai mici dect modelele filtre cu saci. Odat ce viteza de curgere a a aerului prin
sistemul de filtrare descrete la valvare inacceptabil filtrul trebuie nlocuit. Ele n general nu se
cur, pentru c aciunea de curire poate cauza spargerea mediului de filtrare.
Aplicatia
Filtrele absolute HEPA sunt aplicabile la particulele de materie submicron ntre PM0.12 si PM0.3 ,
ca i poluanii cu risc ai aerului cum ar fi metale grele (excepie Hg).
Filtrele absolute HEPA sunt cele mai bine apreciate acolo unde se cere eficien mare de
colectare a particulelor de materie submicronice, unde particulele de materie toxice sau
periculoase nu pot fi eliminate de alte filtre, ca materiale biologice i chimice. Ele sunt instalate
drept component final ntr-un sistem de colectare (reinere) n aval de altele cum sunt filtrele cu
saci sau ESP.
Debit de gaz rezidual[Nm3/h]
Temperatura
[C]
Presiunea
Continut de pulberi
[g/Nm3]
Umiditate relativa
[%]

Limits / restrictions
100-3600 per modul 1,2
<200 2 (HEPA comerciale)
<530 2 (ceramic sau sticla)
deasupra punctului de roua a gazului
rezidual
atmosferic 1
1-30 2
<2 3
<95 2

[cww/tm/70]
[cww/tm/106]
3
[cww/tm/64]
2

12

272

High Efficiency Particle Air Filter (filtru de aer pentru particule cu randament ridicat)

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Filtrele HEPA absolute necesit o operaie de filtrare anterioar pentru a separa particulele mari
de materie care sunt cicloanele sau separator venturi (scrubere) pentru a elimina particulele mari
PM, filtre cu saci standard sau filtru cartu pentru a filtra particulele de materie >PM2.5.
Avantaje / Dezavantaje
Avantaje
Este posibil separarea fraciunilor foarte mici.
Eficien foarte mare cu emisie rezidual
mic.
Aerul evacuat este foarte curat i poate fi
recirculat nuntrul fabricii.
Structur modular.
Nu este sensibil la fluctuaiile la debitul de gaz
rezidual.
Operaia relativ simpl.
De obicei fr probleme de coroziune..

Dezavantaje
Trebuie luat msuri pentru explozii riscante.
ntreinerea i necesitatea de
nlocuire
frecvent a filtrului.
Nu este potrivit pentru multe medii.
Nu este potrivit pentru ncrcri mari.
Mediile de fibre de sticl nu sunt potrivite
pentru gaze coninnd alcali.

Niveluri de emisie realizabile / Randamente


Parametru

Randament
[%]

PM
PM0.01
PM0.1
1
2

>99.99 2
>99.9999 2

Nivel de emisie
[mg/Nm3]
>0.0001 1

[cww/tm/64]
[cww/tm/106]

Efecte inter-media
Consumabilele sunt:
Consumabile
Materiale filtrante (hrtie, fibre de
sticl)
Energie [kWh/1000Nm]
Variatie de presiune [kPa]
1

Cantitate

Observatii

<0.1 1
0.050.25 1

[cww/tm/70]

Elementele filtrante ncrcate trebuie nlturate ca deeuri. Fiecare modul poate absorbi
aprox.1kg de praf.
Monitorizare [cww/tm/79]
Performana i intreinerea trebuie monitorizate cu grij. Pentru a stabili performana unui filtru
absolut masa de emisii poate fi determinata prin monitorizarea concentraiei n debitul efluent
de gaz rezidual, utiliznd o prob izokinetic sau o msur bazat pe ex. opacitate n U/V vizibil
raze Beta ori izbirea particulei.
Temperatura i variatia de presiune de-alungul filtrului textil trebuie zilnic monitorizat. Cnd
variatia de presiune atinge un punct care mpiedic o curgere adecvat a aerului, filtrul trebuie
nlocuit.
.

Waste Water and Waste Gas Treatment

273

Capitolul 3

Situatia economica
Tipul costurilor
Costuri de investitie
3
[per 1000 Nm /h]
Costuri anuale
operationale
Costuri anuale cu forta de
munca
Consumabile anuale
3
[per 1000 Nm /h]

Costuri

Observatii

USD 1800-2400
a

Specifica aplicatiei

Cam 2 ore pe
sptmn

EUR 2500 2
EUR 60-120

costuri operaionale anuale totale EUR 2500 + 60 x debit/1000


[cww/tm/106]
2
[cww/tm/70]
1

3.5.3.9 Filtru de aer cu randament ridicat (HEAF)


Descriere
Picturile de mare viscozitate rmn pe filtru textile i eventual pot colmata filtrul. Cnd este
atins o diferen de presiune prestabilit filtrul textil trebuie nlocuit de unul nou i curat care
poate fi schimbat n timpul operaiei continue pentru c filtrul de esturi este fixat pe un
tambur. Gazul poluat cu deeu tratat, prsete utilajul i trece la un filtru cilindru de separarea
picturilor care trebuie s separe picturile viscoase intrate.
n plus se adaug un separator de picturi pentru picturile de mic viscozitate. Modelul
separatorului secundar de picturi este cel al unui separator lamelar (separator prin inerie) sau
un filtru pentru separare a vaporilor.
Aplicatie
HEAF sunt aplicate pentru ndeprtarea aerosolilor ca: ulei (petrol), plastifiant i VOC.
Limite in aplicare si restrictii:
Limite / restrictii
Pana la 25000 1

Flux de gaz residual tipic


[Nm3/h]
Presiune
1

atmosferic 1

[cww/tm/70]

Avantaje / Dezavantaje
Avantaje

Proces continuu
Potrivita pentru
viscozitate.

Dezavantaje

picturi

de

Variatie de presiune mare.

mare

Niveluri de emisie realizabile / Randamente


Parametru
Picturi
Aerosoli
1

274

Randament
[%]
1
99
99 1

Observatii

[cww/tm/70]

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Efecte inter-media
Consumabilele sunt:
Consumabile
Material filtrant
Energie [kWh/1000Nm]
Variatie de presiune [kPa]
1

Cantitate

Observaii

<0.1 1
81

[cww/tm/70]

Reziduurile ce se ndeprteaz sunt filtrele cilindru ncrcate, curind impuritile separate sub
form de picturi, aerosol sau praf. Ele trebuie ndeprtate ca deeuri chimice sau riscante i
deobicei sunt trimise la incinerare.
Situatia economica
Tipuri de costuri
Costuri de investitie
[per 1000 Nm3/h]
Costuri
anuale
operationale [per 1000
Nm3/h]
Costuri anuale cu forta de
munca
1

Costuri
EUR 5700 8000

Observatii
1

aprox EUR 3000 1

aprox 2.5 ore pe saptamana

[cww/tm/70]

3.5.3.10 Filtru de vapori


Descriere
Cele mai comune filtre de vapori (separator de vapori, separator de picturi) sunt garniturile de
sit. Filtrele de garnituri de sit de obicei sunt formate din esturi sau metal mpletit sau
material sinteticmonofiltrant n fiecare fiind o configuraie ntmpltore sau specific i sunt
utilizate ca filtrari adanci ce au loc n ntraga profunzime a filtrului. Particulele solide de praf
rmn n filtru pn la saturaie i astfel trebuie curat prin splare. Cnd filtrul este folosit s
rein picturi i / sau aerosoli, este de obicei curit automat, prin drenajul lichidului. Ele
lucreaz prin lovire (izbire) mecanic i sunt dependente de vitez.Separatoare cu talere
unghiulare sunt deasemenea folosite ca filtre de vapori.
Pentru dimensionarea filtrului, de baz sunt parametri: debitul de gaz rezidual, coninutul la
ieire i ncrcarea filtrului.
Filtre umede de vapori sunt fcute s rein particule de dimensiuni specifice. Din cauza
posibilitii astuprii filtrelor, splarea este necesar dup un program regulat. Dac splarea
este neglijat, impuritile se pot solidifica n adncimea sitei (garnituri) manonului i mai
departe splarea devine ineficient.
Cele mai multe filtre umede de vapori au ncorporate ui pentru a facilita procesul de curire. O
atenie special poate fi dat, instalnd mediul ntr-un vas pentru a se asigura c se folosete
cum trebuie i este sigur c nu rmne nici un spaiu liber ntre mediu i peretele vasului. Din
cauza cderii mari de presiune de-a lungul manonului de sit, spaiile libere ct de mici pot
crea un by-pass pentru curentul de gaz, evitnd astfel filtrul.

Waste Water and Waste Gas Treatment

275

Capitolul 3

Aplicatie
Filtrele umede sunt folosite s nlture poluanii umezi, cum sunt picturile i aerosolii. Cnd
materialul filtrant este curat, ele sunt deasemenea aplicabile particulelor solide solubile n
lichide. Datorit astuprii, ele sunt mai puin potrivite pentru praf solid i vapori grai. Ei
protejeaz echipamentul de particulele de praf solide/lichide s previn uzura ifriciunea n
suflante (ventilatoare).
Filtrele umede pot fi utilizate ca dispozitive primare de filtrare. Eel constituie o opiune viabil
cresctoare privind separarea eficient, economisirea apei i economii n multe procese ce
dezvolt vapori (picturi), cum ar fi acidul sulfuric, compui de nichel, hidroxid de sodiu, acid
azotic i compui ai cromului. Filtrele umede cu multr etape de separare au fost testate pentru a
controla emisiile umede.Motivul pentru care se folosesc acest fel de filtru este de a reine
majoritatea particulelor n prima etap, de aceea protejeaz treptele urmtoare de filtrare care
sunt proiectate s rein particulele mai mici. O bun cale pentru a realiza aceasta este un
ansamblu cu 3 sau 4 etape, utiliznd o configuraie monofilament i goluri n prima etap i apoi
treptat descrescnd dimensiunea monofilamentului i golurilor din treapt n treapt. Fiecare
etap este splat cu ap proaspt. Camerele individuale de drenare pot fi folosite pentru
prevenirea ncrcrii apei de splare cu mare cantitate de impuriti la curgere n treapta
urmtoare.
Ca dispozitive secundare, filtrele umede sunt larg utilizate ca etap final la scruberele umede,
pentru a preveni reintrarea soluiei de splare n gazul curat descrcat n aer. Un filtru umed este
situat n vrful unei coloane pentru a reine picturile, care se unesc i cad napoi n coloan.
Structura unui filtru umed de vapori nu este potrivit dac trebuie atinse concentraii joase de
poluani i solventul pierdut n absorbere, scrubere sau echipament de distilare trebuie redus.
Limite i restricii ale aplicaiei [cww/tm/70]:
Limite / restricii
3

Debitul de gaz caracteristic [Nm /h]


Temperatura
[C]
Continutul de praf
[mg/Nm3]
Aerosoli
1

Pana la 150000 1
<170 1
<1 1
cateva g/Nm3 1

[cww/tm/70]

Avantaje / Dezavantaje
Avantaje
Sistem de curire proprie pentru
reinerea lichidelor
potrivit pentru filtrarea aerosolilor lichizi,
deasemenea ca dispozitive primare.

Dezavantaje
Rezultatul curirii filtrului este
impurificarea lichidului de splare
Variatie mare de presiune cu particule de
praf
Risc de nfundare - colmatare

Niveluri de emisie realizabile / Randamente


Parametru

Praf
Aerosoli
1

276

Randamente
[%]
99 1
99 1

Observatii

[cww/tm/70]

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Monofilamente mai mici i spaii (goluri) mai mici sunt mai eficiente n reinerea particulelor
mai mici (dimensiuni 1-3m), dar au un potenial mai mare de astupare i necesit mai mult
grij i ntreinere. Cea mai eficient garnitur de sit are un diametru al filamentului iun
spaiu liber suficient de mare pentru a reduce potenialul de astupare i are capacitatea de
drenare a lichidului. Aceast configuraie este de obicei eficient la particule de diametru cu 5
10 m.
Efecte inter-media
Consumabilele sunt:
Consumabile
Material filtrant
Lichid de splare
Energie [kWh/1000Nm3]
Cdere de presiune [kPa]
1

Cantitate

Observatii
Pentru curatire

2.5 1
9.0 1

normal
cantitati mari

[cww/tm/70]

Reziduurile ce urmeaz a fi evacuate sunt: lichidul de splare care conine praf filtrat i lichidul
filtrant ncrcat. Lichidul de splare fie este supus tratrii apei uzate, ori eset evacuat ca deeu,
incinerat. Cnd filtrul umed este instalat dup scruber, lichidul de splare este de obicei
recirculat la scruber.
Monitorizare
Variatia de presiune a fiecrei trepte individuale necesit a fi monitorizate ca etalon, de ex.
etalon magnahelic sau fotohelic.
Situatia economica
Tipuri de costuri
Costuri de investitii
3
[per 1000 Nm /h]
Costuri anuale de operare
3
[per 1000 Nm /h]
Costuri anuale cu forta de
munca
Consumabile
[per 1000 Nm3/h]
a
1

Costuri
EUR 2300
a

Observatii
Pentru sisteme mici pana la
3
2000 Nm /h

EUR 2500 1

aprox 2 ore pe saptamana

EUR 250-600

costuri anuale totale operationale EUR 2500 + 450 x debit/1000


[cww/tm/70]

3.5.4 Tehnici de recuperare i reducere pentru poluani gazoi din gazele


reziduale
Poluanii din gazele de ardere de la temperaturi nalte (exemplu oxidare catalitic i termic) i
procese chimice sunt particule i gaze ca dioxid de sulf, NOx, derivai halogenai i, n condiii
speciale, dioxine. Particulele i NOx n gazele de ardere sunt reduse (a se vedea seciunea 3.5.3
pentru condiii speciale i 3.5.4.2 pentru oxizii de azot). Acidul clorhidric i dioxidul de sulf,
oricum, pot fi recuperate. Tratarea acidului clorhidric i a dioxidului de sulf adesea urmeaz un
proces cu dou etape:
splare (umed) cu ap (a se vedea seciunea 3.5.1.4) pentru a produce acid clorhidric
concentrat
diferite procese de desulfurizare (a se vedea seciunea 3.5.1.4 i 3.5.4.1) pentru a
produce gips (sulfat de calciu) sau acid sulfuric.
Waste Water and Waste Gas Treatment

277

Capitolul 3

Tehnici comune de tratare a gazului de ardere n sectorul chimic, n plus fa de splarea umed
a gazului (seciunile 3.5.1.4 i 3.5.3.4) sunt descrise mai jos.
3.5.4.1 Tehnici de injectare cu sorbent ca FGD13
Descrierea
Principiul de reacie al injectrii absorbantului FGD este ntroducerea materialului reactant,
dispersia acestuiea n curentul de gaz rezidual. Acest material reacioneaz cu forme de SOx
pentru a forma un solid, care trebuie eliminat dup aceea din curentul de gaz rezidual. Cei mai
utilizai absorbani sunt:
var
carbonat acid de sodiu (bicarbonat de sodiu)
carbonat de sodiu (sod)
Alegerea absorbantului depinde de disponibilitatea lui. n cele mai multe cazuri este un
material rspndit n natur, ca piatra de var, dolomit sau compui hidrai derivai din aceste
materiale brute.
Aceti adsorbani sunt de asemenea eficieni n ndeprtarea altor gaze acide, n particular acid
clorhidric i fluorhidric. Dac se intenioneaz recuperarea acestor gaze acide, gazul rezidual
trebuie pretratat (splare cu ap, vezi seciunea 3.5.1.4).
Se cunosc trei tipuri de tehnici de injectare a adsorbantului:
injectare de adsorbant uscat
injectare de adsorbant semi-uscat (sau semi-umed)
injectare umed a solutiei de var.
Cu injectarea unui adsorbant uscat, pudra fin de adsorbant este injectat fie n curentul de
gaz sau adugat n turnul de reacie, ultima fiind cea mai eficient metod. Cnd adsorbantul
este injectat n curentul de gaz, aceasta se poate face n diferite poziii n funcie de temperatur
i condiiile la care este mai reactiv. Acesta este ilustrat n Figura 3. [cww/tm/79].

13

278

Flue Gas Desulphurisation (desulfurarea fluxului de gaz)

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Calciu
absorbant
Calciu
absorbant

Schimbtor cldur

Siloz
Calciu
absorbant
Control
particule

Arztor
nclzitor
aer
Calciu
absorbant
Figura 3.85: Injectarea adsorbantului uscat pentru ndeprtarea dioxidului de sulf (Poziiile de injectare)

De obicei poziiile de injectare folosite i adsorbanii adecvai sunt [cww/tm/79]:


injectarea n cuptor a pietrei de var la temperaturi ntre 1100-12500C
injectarea n schimbtor de cldur a varului stins la temperaturi de peste 5500C
injectarea n schimbtor de cldur a varului stins la umiditate relativ ridicat de
5-150C peste saturaia gazului ars
injectarea la ieire din cuptor a compuilor pe baz de sodiu, de exemplu bicarbonat de
sodiu, ntre schimbtorul de cldur i utilaje de reducere particulare, la un domeniu de
temperatur ntre 130-1800C sau, cnd mediul filtrant permitre pn la 4000C.
Cu injectarea adsorbantului semi-uscat, adsorbantul este adugat ca suspensie sau soluie
(picturi) n camera de reacie ntr-un asemenea mod nct lichidul este continuu evaporat n
timpul reaciei. Rezultatul este un produs uscat, colectat la baza camerei sau ntr-un anumit
utilaj de reducere. Tehnica este ilustrat n figura 3.86 [cww/tm/79] folosind un filtru cu esturi
ca reducere, care poate fi nlocuit de un ESP.
Sistemul semi-uscat const n:
usctor prin pulverizare, atomizor i camer de reacie (un turn sau conducte, picturi i
gaz de ardere curgnd n mod curent)
suspensie asociat / echipament lichid (suspensii de var sau carbonat de sodiu / soluii
de bicarbonat)
un dispozitiv specific de colectare
un dispozitiv specific de reciclare.

Waste Water and Waste Gas Treatment

279

Capitolul 3

Control
temperatur

By-pass
uscatorului
Returinlajurul
usctor

apa
Gaz purificat

Flux de gaz
din cazan

Uscare
pulverizare

Uscare prin pulverizare


Reciclare reziduuri

Filtru
Filtru
textil

Catre
buncarul de
depozitare
cenusa

Filtru textil
reciclare

Siloz
de var

Bazin
moara
cu bile

Bazin
pentru
dizolvarea pastei

Figura 3.86: Pulverizator sau sistem semi uscat FGD

Cu injectarea umed, SO2 este separat din gazul rezidual n absorberul FGD prin contact direct
cu o suspensie apoas de piatr de var (lapte de var), dup ce a prsit sistemul de control i a
trecut printr-un schimbtor de cldur. Gazul rezidual splat trece printr-un separator de picturi
i este eliberat n atmosfer de un turn de rcire. Produii de reacie sunt retrai i trimii la
deshidratare (uscare) i prelucrri ulterioare.
Procesul este mprit astfel:
absorbia SO2 de lichidul de splare n domeniul de pH 4 - 5.5, produsul principal fiind
bisulfitul de calciu [Ca(HSO3)2]
oxidarea bisulfitului la sulfat
cristalizarea gipsului format (CaSO4. 2 H2O)
separarea cristalelor de gips din soluie.
Procedeul este ilustrat n Figura 3..

280

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Gaz purificat

Eliminare
condens

Ap tehnologioc

Suspensii

Pelicul
umed

Pulverizare

Efluent

Aer

Suspensii

Figura 3.87: Sistem umed FGD: Scruber cu solutie de var

Partea solid a ciclului de splare este n principal gipsul cu o concentraie de 100 120 g/l.
Sistemele de calcinare moderne lucreaz cu un amestec complet bogat, coninutul de oxigen din
gazul de ardere fiind adesea insuficient pentru oxidarea bisulfitului, care necesit intrarea
aerului n colectorul de ap al scruberului. Pentru a preveni nfundarea canalului de gaz
purificat, sistemele FGD sunt echipate cu separator de picturi.
Nivelul desulfurizrii depinde de raportul lichid / gaz. Turbulenele transversale dintre lichid i
gaz pot fi crescute prin viteze mai mari ale curentului de gaz prin care transferul de mas i n
consecin i nivelul desulfurizrii sunt mbuntite. Pe de alt parte la sistemele cu curent
paralel este caracteristic faptul c viteza mare a gazului reduce durata de retenie i astfel nivelul
desulfurizrii.
Pentru a reduce concentraia clorurii n lichidul de splare sub 30 g/l, o parte din acesta este
separat din proces i tratat pentru ndeprtarea metalelor grele i COD. Se adaug lapte de var
proaspt pentru a nlocui partea evacuat.
Gazul de ardere tratat prsete sistemul FGD ntr-un mod mai mult sau mai puin saturat.
Pentru ca punctul de condensare s fie cu siguran atins, sunt necesare o treapt de renclzire
(n mod normal un prenclzitor de gaz cu regenerator) i un turn de rcire.
Tehnicile adecvate de reducere a particulelor pentru a ndeprta materialul uscat att din
sistemele uscate, ct i semiuscate sunt ESP sau filtrele cu esturi. Dac se utilizeaz filtre cu
esturi, gazul de ardere necesit n mod normal rcire, fie cu schimbtor de cldur fie cu aer
rece, pentru apstra temperatura sub 2000C (cu excepia esturilor potrivite pentru temperaturi
mai ridicate cum ar fi materialele ceramice sau plas metalic).
Temperatura la care se atinge eficiena maxim de reducere variaz de la component la
componennt. Mai mult dect att exist o reactivitate diferit a poluanilor din gazul rezidual cu
diferii absorbani, mai ales dac cantitatea de reactiv raportat la gazele acide este realivb
Waste Water and Waste Gas Treatment

281

Capitolul 3

sczut. De aceea randamentele de adsorbie sunt dependente de cantitatea specific de agent de


absorbie, compoziia gazului rezidual (cum ar fi poluani, umiditate, coninutul de oxigen) i
temperatura de reacie. Viteza de adsorbie datorit naturii reaciei gaz/solid depinde n mare
parte de aria specific activ a agentului absorbant i timpul de reinere. De aceea este nacesar
o cantitate de absorbant mai mare dect raportul stochiometric.
Gradul de reducere al unor compui ca HCl i SO2 scade cu scderea temperaturii i atinge un
minim la 200 2800C. Sub 2000C, gradul de reducere crete i se ating rezultate bune pentru cei
mai muli polunai.
Aplicatia
Injectarea de absorbant uscat sau semi-uscat se folosete pentru a reduce emisia de gaze acide.
Varianta uscat este de asemenea potrivit pentru fabrici mai mici sau pentru reutilri acolo
unde cheltuielile pentru alte sisteme pot fi foarte mari. Pentru a reduce ali impurificatori,
absorbantului uscat i se poate aduga crbune granulat.
Limite i restricii [cww/tm/70]:
Limite / restricii
[Nm3/h]

10000300000 (adsorbant uscat)


up to 1000000 1 (adsorbant semi-uscat)
50-500000 1 (adsorbaie umed)

Concentraie SOx
Concentraia derivailor halogenai

Domeniu larg
Domeniu larg

Debit gaz rezidual

[cww/tm/70]

Avantaje / Dezavantaje
Avantaje
Varianta absorbant uscat
Deoarece n mod obinuit este instalat un
sistem de ndeprtare a prafului, nu necesit o
instalaie suplimentar
Eficien ridicat dac este instalat o
camer de reacie sau turn
Cost redus comparativ cu alte variante
Varianta cu absorbant semi-uscat
Instalaie relativ simpl
Mai ieftin dect splarea umed
Nu rezult ap uzat
Varianta absorbantului umed
Eficiene foarte ridicate
Echipament compact
Poate funciona la temperaturi relativ
ridicate (50-800C)
Monitorizare indirect prin dozare
stochiometric (dac se controleaz pH)
Produs reutilizabil dac se utilizeaz varul
(gipsul)

282

Dezavantaje
Varianta cu absorbant uscat
Absorbantul adugat poate cauza prin
interaciunea
cu
cenua,
nfundarea
schimbtorului de cldur
Surplus mare de absorbant care trebuie
recuperat
Varianta cu absorbant semi-uscat
Performan sczut de separare a
particulelor n camera de reacie
Umiditatea poate fi un impediment dac se
utilizeaz filtru cu esturi
Varianta absorbantului umed
Rezult ap uzat
Consum ridicat de ap comparativ cu metoda
uscat i semi-uscat

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Niveluri de emisie realizabile / Randamente


Dup cum s-a menionat mai sus, reducerile obinute depind de diferii factori, inclusiv
temperatura gazului rezidual, raportul molar dintre absorbant i poluant i dispersia
absorbantului. n tabelele 3.19 3.22 sunt date eficiene diferite n condiii variate.
Randament [%]
Poluant

ESP
aprox 400 C
50
80
70
95

SO2
SO3
HCl
HF

Filtru sac
130240 C
10
95
80
95

200280 C
10
90
35
95

Ref.: VDI Guidelines 2578, Nov. 1997

Tabelul 3.19: Indici de performan pentru sorbia uscat care folosete ca absorbant vasul la
diferite temperaturi i sisteme de reducere a prafului
Raport molar
Ca/S
1
2
3

Rata de reducere SOx [%]


130140 C
170180 C
30
22
50
40
70
55

Ref.: Les techniques de dsulfuration des procds industriels, ADEME 1999

Tabelul 3.20: Randamente de reducere pentru SOx prin sorbia uscat cu var pentru diferite
intervale de temperatur i diferite rapoarte molare Ca/S
Raport molar
Ca/S
1
1.5
2

Rata de reducere SOx


[%]
80
90
92

Ref.: Les techniques de dsulfuration des procds industriels, ADEME 1999

Tabelul 3.21: Randamente de reducere pentru SOx prin sorbia semi-uscat cu var la diferite
rapoarte molare Ca/S
Randament de reducere[%]

Poluant

Sorbtie uscataa
<50
90
5075
10-40

SO2
SO3
HCl
HF
a

Sorptie semi-uscata
9095
>90
>85

interval de temperatura 300400 C

Table 3.22: Randamente de reducere pentru sorbia uscat i semi-uscat cu carbonat de sodiu

n condiii normale, nivelurile de emisie admisibile / indicii de performan sunt:


Sorbia uscat
Contaminant

Randament
[%]

SOx
HCl
HF

40-80 1 b

Nivel de
emisii a
[mg/Nm3]
<40
<10 2
<1 2

Waste Water and Waste Gas Treatment

Sorbia semi-uscat
Randament
[%]
85->90 1,2
>99 1

Nivel de
emisii
[mg/Nm3]
<40
<10 2
<1 2

Sorbia umed
Randament
[%]
90-97 c

Nivel de
emisii
[mg/Nm3]
<40 2
<10 2
<1 2

283

Capitolul 3
a

nivelurile de emisie admisibile, dar n mod normal sorbia uscat nu este folosit pentru concentraii att de mici, unde splarea

umed ar putea fi
b

folosirea filtrelor cu esturi poate crete eficiena cu 10%

depinde de raportul lichid/gaz (90% cu 8 l/Nm3, 95% cu 14 l/Nm3, 97% cu 20 l/Nm3)


1
[cww/tm/79]
2
[cww/tm/70]

Asupra emisiilor de NOxs-a constatat un efect cnd s-a utilizat carbonat de sodiu sau carbonat
acid n procesele semi-uscate, astfel pentru carbonat acid de sodiu domeniul optim fiind ntre
120 i 1600C. Eficiena depinde de raportul SO2 /NOx . Randamentul de reducere este favorizat
de un raport mare i temperaturi moderate [BREF on Glass Manufacturing Industry, 2000].
Efecte inter-media
Consumabile
Sorbent a
[Ca/S raport molar]
Apa b
3
[l/Nm ]
Energie
3
[kWh/1000 Nm ]
Variatie de
presiune
[kPa]

Sorbia uscat
3 si mai mult (pentru
var)

Cantitate
Sorbia semi-uscat
1.53 (pentru var)

0.0270.04

In functie de sistemul
de reducere a prafului

In functie de sistemul
de reducere a prafului

Sorbia umed
<1.1

8-20 c

2.5 3

hydrogen carbonatul de sodium solicita un exces mai mic considerabil


L/G ratio
c
3
3
3
8 l/Nm corespunzator la 90 %, 14 l/Nm cu 95 % si 20 l/Nm cu 97 % desulfurare
1
[cww/tm/132]
2
[cww/tm/79]
3
[cww/tm/70]
b

n cazul sorbiei (adsorbiei) uscate sau semi-uscate reziduul este un amestec al adsorbantului
iniial cu produii care dac nu se poate recupera sau recircula atunci trebuie eliminat. Sunt
inclui toi poluanii care nu au fost distrui n procesul de calcinare, cum ar fi compuii ai
metalelor grele i/sau dioxine, depinynd de admisia instalaiei de calcinare. Uneori praful este
parial recirculat.
Cu adsorbia (sorbia) umed, reziduul este gipsul de mare puritate (>99% CaSO4 solid)
[cww/tm/132], care se poate utiliza n alt parte.
Monitorizarea [cww/tm/79]
Performana sistemului de injectare a adsorbantului uscat i semi-uscat este examinat
determinnd concentraia gazului acid i eficiena de reducere a particulelor.
Temperatura i cderea de presiune (i raportul lichid/gaz n varianta semi-uscat) sunt
controlate pe suprafaa filtrulu. La utilizarea unui filtru electostatic, curentul electric i cmpul
electric sunt controlate pentru a avertiza asupra disfuncionalitilor sistemului de reducere a
particulelor.
Situatia economica
Tipuri de costuri
Costuri de investitie
[per 1000 Nm3/h]
Costuri anuale de
operare
[per 1000 Nm3/h]

284

Sorptia uscata

Costuri
Sorptia semiuscata

Sorptia umeda

EUR 11000 1 c
a1

d1

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3
Costuri anuale pentru
forta de munca
Costuri anuale de
utilitati

EUR 2500 1 b
EUR 150 + sorbent 1

EUR 20000 1 e
EUR 250 + sorbent 1

costuri anuale totale de operare EUR 2500 + 300 x flow/1000 + sorbent


2 ore pe saptamana estimate
3
pentru 100000 Nm /h
d
a
costuri anuale totale de operare EUR 20000 + 400 x flow/1000 + sorbent
e
estimate 1 zi pe saptamana
1
[cww/tm/70]
b
c

3.5.4.2 Reducerea selectiv a NOx (SNCR si SCR)14


Descrierea
Exist diferite variante de reducere selectiv:
reducere necatalitic selectiv (SNCR)
reducere catalitic selectiv (SCR)
n cazul reducerii necatalitice selective (SNCR) agentul de reducere este injectat acolo unde
gazele au atins o temperatur cuprins ntre 930 9800C, pe cnd este injectat acolo unde
temperatura este cuprins ntre 950 i 10500C. Injectarea are loc dup combustie i nainte de alt
tratament. Temperatura, raportul molar NH3/NOx i durata de reinere sunt principalii parametrii
pentru reducere optim. Temperatura sub nivelul menionat mai sus cauzeaz emisia
amoniacului nereacionat; temperaturi semnificativ deasupra nivelului oxideaz amoniacul la
NOx. SNCR are loc cu un raport molar NH3/NOx cuprins n domeniul 0,5 0,9. La nivele mai
nalte (>1,2) poate exista de asemenea amoniac liber, genernd aerosoli de clorur i sulfat de
amoniu care trece prin filtru.
Durata de reinere i calitatea amestecrii sunt decisive pentru eficiena reaciei. Un timp de
reinere pre scurt va cauzade asemenea amoniac liber.
n cazul reducerii catalitice selective (SCR), curentul de gaz i agentul injectat este trecut peste
catalizator, temperatura fiind cuprins ntre 200 i 5000C i dependent de catalizator.
Amestecarea optim, raportul molar NH3/NOx asupra catalizatorului este foarte important.
Raportul molar este meninut de obicei sub 1,1.
Temperatura considerabil mai szut comparativ cu SNCR face posibil ca instalarea SCR s se
efectueze dup alte tratamente, ca reducerea prafului i FGD. Astfel, un amestec de aer (pentru
a controla coninutul optim de oxigen) i amoniac este adugat dup FGD. Curentul de gaz
desulfurizat necesit o renclzire la temperatura de reacie necesar. Avantajul acestui procedeu
este c, nefiind adsorbie de praf nu este posibil apariia amoniacului liber.
Echipamentul SNCR i SCR const n:
Rezervor amoniac apos (sau ali ageni)
vaporizator
un furnizor de gaz purttor, abur sau aer comprimat
injector cu duz
strat catalitic (cu SCR)
Principalii componeni ai catalizatorului sunt dioxid de titaniu cu compui de vanadiu, tungsten
i molibden.

14

Selective Non-catalytic Reduction and Selective Catalytic Reduction

Waste Water and Waste Gas Treatment

285

Capitolul 3

Exist i alte tehnici care trateaz dioxidul de sulf i NOx n operaii consecutive, fie n operaii
simultane, cum ar fi [cww/tm/50]:
Desonoxarea, prin care fluxul de gaz desprafuit este amestecat cu amoniac i trecut la 4500C
peste catalizator pentru a reduce NOx i apoi peste un catalizator pentru a transforma SO2 n
SO3, care trce n H2 SO4
Absorbia NO (90% din NOx n gazul de ardere este NO) i SO2 cu chelai (pentru legarea
NO) n soluie de bicarbonat de sodiu i reacia redox a complexului NO cu sulfit, ducnd la
azot gazos.
Aplicatia
SNCR i SCR sunt folosite pentru reducerea oxizilor de azot din procese cum sunt: tehnologii
chimice, combustie sau cuptoare
Restricii i limite de aplicaie:
Limite / restricii
Debitul de gaz rezidual
caracteristic [Nm3/h]
Concentraia NOx
Temperatura [0C]
Presiune
Durata de reinere [s]
Raport molar NH3/NOx
1

SNCR

SCR

>10000

up to 1000000 1

n domeniul g/Nm3 1
800 1.100 (funcie de agent)
atmosferic1

n domeniul g/Nm3 1
200 500 (funcie de catalizator)
atmosferic1

12
<1.2

<1.1

[cww/tm/70]

Avantaje / Dezavantaje
Avantaje

Dezavantaje

Generaliti
Ambele tehnici, att RNS i RCS sunt
verificate
SNCR
n condiii corecte se obine o bun reducere
a NOx
Instalaie relativ simpl, totui este nevoie de
localizarea corect a injectorului de amoniac
Costuri capitale joase
Necesar sczut de energie

Generaliti
Sigurana este de mare importan cnd se
folosesc sisteme lichide amoniacale
SNCR
Este necesar temperatur nalt
Cenua conine amoniac
Afar de domeniul condiiilor de operare
(temperatura, raportul NH3/NOx, durata de
reinere) se emite amoniac liber care crete
emisia de NOx

SCR
Eficien foarte mare n reducerea NOx mai
mare dect RNS i mai puin emisie a NOx
Reduce NOx din orice surs nu numai din
gaz de ardere
Temperaturi sczute i consum mai sczut de
energie pentru nclzire
Din cauza coninutului redus de praf, mai
puin amoniac cu cenu dect la SCNR

SCR
n afar de domeniul condiiilor de operare
(temperatura, NH3/NOx, durata de reinere)
amoniac liber, eficien mai mic de distrugere
a NOx
Se ia n considerare cderea de presiune
Necesit spaiu mare
Costuri capitale relativ ridicate, comparativ
cu SCNR

286

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 3

Niveluri de emisie realizabile / Randamente


SNCR
Parametru

Randament
[%]

Nivel de emisie
[mg/Nm3]

Randament
[%]

Nivel de
emisie
[mg/Nm3]

40-70

150-200

90-94

<20

40-70

150-300

90-94

55-150

80-97 1

74-100 3

NOx (cazane cu
gaze/incalzitoare)
NOx (cazane cu
combustibil lichid)
NOx (din productia
de acid nitric )
NH3
1

SCR

<5 2

<5 2

Valori mai mici din Olanda, valori mai mari n final [cww/tm/137]

Msurtori n Austria, valori pentru catalizatori noi, dar au loc emisii mai mari de NH3
3
Informaie: valori inferioare n Olanda, valori superioare [cww/tm/157a]

Efecte inter-media
Consumabilele sunt:
Consumabile

Amoniac
[kg/ton NOx redus]
Abur penrtu evaporarea
amoniacului
(din soluii apoase)
Energie [kwh/1000Nm3]
Variatie de presiune [kPa]
1
2

Cantiatea
SNCR
570

SCR

370450

1,2

0.1-1 1

[cww/tm/70]
valoarea superioara informatie din Italia

Catalizatorul are o durat de funcionare de la 5 la 10 ani, sau mai mare de 10 ani cnd gazul
poluat curat este implicat ex. gaz rezidual din fabricile de acid azotic. Dup aceast durat
via nu mai poate fi regenerat dar poate fi reciclat.
Monitorizarea
Performanele SNCR/SCR pot fi monitorizate analiznd coninutul de oxizi de azot nainte i
dup tratare prcum i cel de amoniac i oxigen din gazul evacuat.
Temperatura i variatia de presiune (SCR) sunt monitorizate zilnic.
Situatia economica
Tipul de costuri
Costuri capitale Cdere de presiune
[pe 1000 Nm3/h]
Costuri operaionale
Cdere de presiune [pe ton NOx
redus]
1
2

Costuri
SNCR

SCR

EUR 23003900 1

EUR 750032000 1

EUR 7001200

EUR 5005000 1,2

[cww/tm/70]
[comentariut]

Costul efectiv n cazul SNCR const n consumul de amoniac sau uree; n cazul SCR este
catalizatorul consumat. Retehnologizarea SNCR este relativ mai uoar pentru c nu se
instaleaz un alt echipament dect sistemul de injectare i rezervor pentru agent.
Retehnologizarea SCR are modificri radicale ale instalaiei existente i acesta necesit costuri
ridicate.
Waste Water and Waste Gas Treatment

287

Capitolul 4

4 CELE MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE DE TRATARE A


APELOR UZATE / A GAZELOR REZIDUALE /
MANAGEMENTUL N SECTORUL CHIMIC
4.1

Introducere

Pentru nelegerea acestui capitol i a coninutului lui, atenia cititorului este atras de prefaa
documentului, mai ales de seciunea a cincea a prefaei: Cum s nelegem i si utilizm acest
document. Tehnicile i emisiile asociate acestora i/sau nivelurile de consum sau irul de
nivele, prezentate n acest capitol au fost estimate printr-un proces iterativ, incluznd urmtorii
pai:
identificarea factorilor-cheie de mediu caracteristice sectorului
examinarea celor mai relevante tehnici adresate acestor factori-cheie
identificarea celor mai nalte nivele de performan ecologic pe baza datelor accesibile n
UE i n lume
examinarea condiiilor n care aceste nivele de performan au fost atinse, cum ar fi: costul,
efectele asupra mediului, principalele fore propulsoare implicate n implementarea tehnicilor
selecia tehnologiilor BAT i emisiilor i/sau nivelelor de consum asociate acestora n acest
sector, toate n acord cu Art 2(11) i Anexei IV al Directivei
Juriile de experi ai Biroului European IPPC i Grupul de Lucru Tehnic au jucat un rol-cheie n
fiecare dintre paii enumerai i n modul n care informaiile sunt prezentate aici.
In baza acestei evaluari, tehnici i, pe ct posibil nivelurile de emisii i de consum asociate cu
tehnologiile BAT sunt prezentate n acest capitol propriu sectorului i unele instalaii din sector.
Prezentarea nivelurilor de emisii i de consum asociate celor mai bune tehnici disponibile, c
acele nivele reprezint performana ecologic ce poate fi anticipat ca rezultat al aplicaiei n
acest sector al tehnicilor descrise, schind n minte balana costurilor i avantajelor incluse n
BAT. Oricum, acestea nu sunt valori-limit de emisii i consum i nu trebuie nelese in acest
mod. n unele cazuri ar putea fi posibil dpdv tehnic atingerea unor nivele de consum sau emisii
mai bun, dar, datorat costurilor implicate sau consideraiilor asupra mediului acestea nu sunt
considerate a fi potrivite ca tehnologii BAT pentru ntreg sectorul. n orice caz, asemenea nivele
pot fi considerate justificate n cazuri specifice cnd exist stimulenti.
Nivelurile de emisii sau de consum asociate tehnologiilor BAT au fost privite n ansamblu cu
condiii de referin specifice (ex. Perioade de calculare a mediei).
Conceptul de niveluri aferente BATdescris mai sus este diferit fa de nivel realizabil,
folosit n alte seciuni ale documentului. Acest nivel realizabil poate fi atins utiliznd o
combinaie de tehnici ntr-o perioad de timp ndelungat i opernd cu instalaii i procese ca
utilizeaz tehnica respectiv.
Unde e posibil, au fost date i informaii privind costurile mpreun cu prezentarea tehnicilor
descrie n capitolul anterior. Astfel primim o indicaie vag asupra mrimii costurilor implicate.
n orice caz, costurile de aplicare a tehnicilor vor depinde foarte mult de situaia specific
privind de exemplu taxele, impozitele i caracteristicile tehnice ale instalaiilor n cauz. Nu este
posibil evaluarea factorilor specifici locului. n absena datelor privind costurile, concluziile
asupra viabilitii economice a tehnicilor sunt trase utiliznd observaiile efectuate pe instalaiile
existente.
Se intenioneaz, ca tehnologiile BAT generale din acest capitols fie punctul de referin fa
de care se judec performana curent a unei instalaii existente sau propunerile pentru o
instalaie nou. Astfel, ele vor fi prezente n determinarea condiiilor pentru instalaiile bazate
pe tehnologii BAT sau n stabilirea regululor generale obligatorii din Art. 9(8). Se prevede c
noile instalaii pot fi proiectate pentru a atinge performana tehnologiilor BAT general, sau chiar
Waste Water and Waste Gas Treatment

289

Capitolul 4

de a o depi. Se consider c instalaiile existente se pot apropia de nivelurilor BAT generale


sau chiar s le depeasc, aceast presupunere fiind subiectul aplicabilitii tehnice i
economice a tehnicilor n fiecare caz.
n timp ce documentele de referin privind BAT nu stabilesc standarde prevzute legal, ele sunt
fcute s dea informaii pentru ghidarea industriei, Statelor Membre i publicului asupra
nivelelor de emisii i de consum, ce pot fi atinse utiliznd tehnicile specificate. Valorile limit
proprii fiecrui caz specific trebuie determinate lund n considerare obiectivele Directivei IPPC
i consideraiile locale.
Identificarea BAT orizontal
Abordarea orizontal a tratrii i managementului apelor uzate i emisiilor de gaze n ntregul
sector chimic se bazeaz pe premisa c opiunile privind prevenirea i controlul emisiilor pot fi
evaluate pentru procesele particulare de producie, astfel BAT pot fi definite ca cele care
cuprind cele mai eficiente i potrivite msuri pentru a atinge un nalt nivel general de protecia
mediului ca ntreg mpotriva emisiilor menionate mai sus. Fiind un BREF orizontal, BAT
trebuie determinate mai general dect BREF-urile verticale, tocmai pentru a cuprinde mai mult,
dect numai tehnologii.
BAT utilizate n acest document includ:
metodologia prevenirii evacurii de ape uzate/gaze, identificarea necesitii lor i realizeaz
perfecionarea emisiilor i gsesc cea mai bun opiune pentru colectarea i tratarea apelor
uzate/gazelor (managementul efluenilor)
identificarea celor mai bune i mai potrivite [n sensul Art. 2(1)] tehnologii de tratare
Astfel, acest capitol conine:
o parte general, ce descrie BAT generale n metodologia managementului ecologic
o parte special, ce descrie BAT speciale managementului apelor uzate/gazelor i o raionare
ce duce la luarea de decizii n tehnicile de ratare a apelor uzate/gazelor.
Sectorul chimic
Sectorul industriei chimice acoper o mare varietate de ntreprinder: pe de o parte
ntreprinderile un proces-cteva produse cu una sau puine surse de ape uzate-gaze i, pe de
alt parte ntreprinderile cu o mare varietate de produse i un flux complex de ape uzate/gaze.
Dei probabil nu exist dou amplasamente chimice comparabile n nivelul de producie i
varietatea produselor, situaia ecologic i cantitatea i calitatea emisiilor lor, este posibil s se
descrie BAT pentru tratarea apelor uzate/gazelor pentru sectorul chimic vzut ca ntreg.
Implementarea BAT
Implementarea BAT n noi locaii este o problem n mod normal. n cele mai multe cazuri d
un sens economic planurilor proceselor productive i duce la minimalizarea emisiilor de ape
uzate-gaze i consumului material.
Cu existena amplasamentelor, implemenatarea BAT nu este un scop uor de atins, din cauza
existenei infrastructurii i circumstanelor locale (vezi Sec. 3.2.2.). n nici un caz acest
document nu face diferena ntre BAT pentru instalaiile noi i cele existente. O astfel de
difereniere nu ar ncuraja operatorii amplasamentelor industriale de a se apropia de BAT i nu
ar reflecta obligaiunea industriei chimice pentru a mbunti n mod continuu condiiile toxice.
Pe de alt parte, evident nu este probabil i viabil implementarea tuturor tehnicilor identificate
ca BAT deodat. Ceea ce e probabil este integrarea BAT n instalaiile existente, cnd sunt
planificate schimbri majore sau implementarea BAT ce influeneaz ntreg situl ntr-un
program de construcie step-by-step ntr-o perioad de timp. Astfel de programe provoac

290

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 4

operatorul i reglementatorul pentru a ajunge la o nelegere asupra scrii de timp i prioritile


privind schimbrile cerute.
Idei-cheie pentru programele de setare a prioritilor la amplasamentele existente ar fi, de ex.:

consideraii asupra calitii actuale a mediului receptor;

consideraii asupra impactului local;


consideraii asupra efectivitii msurilor n termenii reducerii globale a poluanilor, relativ
la costuri i risc..

4.2

BAT generale

Scopul managementului ecologic este:

definirea obiectivelor ecologice ale activitii operatorilor;

controlul acomodrii la aceste scopuri ecologice.

asigurarea un optim ecologic de operare i o performan mereu mbuntite a acestor


activiti;

Uneltele managementului, descrise n Seciunea 2.2. sunt pentru a determina BAT i ar trebui
reflectate ca condiii sau cerine n decizia asupra unei autorizaii. Aceste unelte nu sunt limitate
n problemele apelor uzate-gaze, dar sunt premiza unei performane, cerut n Directiv. BAT n
managementul ecologic general, descrise mai jos, au aceleai principii pentru toate tipurile de
ntreprinderi, cum ar fi cele mici sau mari. Contrastnd cu marile companii, managementul
ecologic general al ntreprinderilor mici i mijlocii este mai puin complex.
BAT exist pentru:

implementarea i aderarea la un sistem de management ecologic sau sistem HSE, coninutul


cruia fiind detaliat n Seciunea 2.1. (cum ar fi ISO 9001 / 14001, EMAS, Responsible Care,
ICC Business Charter for Sustainable Development, CEFIC Guidelines for Protection of the
Environment). Elementele unui bun sistem de management ecologic ar putea include:

- implmentarea unei ierarhizri transparente a personalului responsabil pentru sistem


de
management ecologic privete includerea evacurii efluentului, persoanele responsabile cu
raportarea direct la vrful nivelului de management;
- editarea i publicarea unui raport anual de performan ecologic (ca parte a EMAS sau ISO
9001 / 14001) capabil de diseminarea mbuntirii performanelor spre public, ce poate servi de
asemenea ca mijloc al schimbului de informaii n acord cu Art. 16 / 2 al Directivei;
- stabilirea unor scopuri ecologice interne (specifice sitului sau companiei), revizuindu-le
regulat, cum a fost detaliat n Seciunea 2.2.2.2. i publicndu-le ntr-un raport anual
- innd un audit regulat pentru a securiza concordana cu principiile EMS
- monitorizarea performanelor i progreselor spre a realiza politicile EMS
- practicnd evaluarea riscului pe o baz regulat pentru a identifica riscurile, cum a fost detaliat
n Seciunea 2.2.3.1.
- practicnd un benchmarking pe o baz regulat i evalund procesele (producerea i tratarea
apelor uzate/gazelor) privind consumul de ap i energie, generarea deeurilor i efectele asupra
mediului, descrise n Seciunea 2.2.3.2.

Waste Water and Waste Gas Treatment

291

Capitolul 4

- implementarea unui program adecvat de training pentru gruplele de lucru i instruirea


contractanilor, care lucreaz la amplasamente de HSE i urgene, menionate n Seciunea
2.2.4.2.
- aplicarea unor practici eficiente de meninere pentru asigurarea unei finalizri corecte a
sfaturilor tehnice.
BAT pentru tratarea apelor uzate/gazelor
Scopul managementului apelor uzate/gazelor este de a potrivi situaia eliberrii apelor
uzate/gazelor generate de amplasamentele industriale cu cea legal i cererile autorizate,
condiiile ecologice i igienice si conditiile de mediu de imbunatatire a mediului implementate
n programul a CEFIC. Acesta detecteaz i evalueaz opiunile pentru prevenirea i reducerea
emisiilor sau impactul lor asupra mediului. Rezultatele consideraiilor i deciziilor
managementului apelor uzate/gazelor sunt identificarea i implementarea urmtoarelor:

posibile reduceri de emisii n procesele de producie


moduri de a evita contaminarea inutil a recipienilor nepoluai
cele mai bune sisteme accesibile de colectare de deeuri
cele mai bune sisteme accesibile de control de emisii
cele mai bune sisteme de monitorizare pentru controlul conformitatii cu reglementri sau
scopuri

Subliniem, ca i managementul ecologic general, BAT urmeaz aceleai principii de


management al apelor uzate/gazelor pentru toate tipurile de ntreprinderi. Cum managementul
apelor uzate/gazelor pentru ntreprinderi cu una sau puine linii de producie i surse de emisie
este un scop relativ uor i simplu, este bineneles foarte complex pentru amplasamente de
mare ntindere cu multe productii (vezi Seciunea 2.1., Figura 2.3.).
BAT exista pentru:
implementarea sistemului de management al apelor uzate/gazelor sau apropierea emisiilor
de ape uzate/gaze pentru ntreg sectorul chimic, referitor la Seciunea 2.1. i Figura 2.2.,
utiliznd o combinaie potrivit:
- utiliznd un sit de inventariere i un flux de inventariere sau nregitrare. Aceste inventare dau
informaii asupra pailor de evaluare urmtori, descrii n Seciunea 2.2.1.1. i 2.2.1.2
- urmrind sistematic fluxurile interne de material aplicnd EMFA (v. sectiunea 2.2.1.3)adecvat complexitii sistemului de ape uzate/gaze emanate- pentru a schia concluziile necesare
pentru optimizare, pentru amplasamente cu una sau puine emisii punctul de pornire pentru
aplicaii ale EMFA poate fi nvechit sau foarte simplu
- controlul i identificarea principalelor surse de emisie pentru fiecare faz i listarea lor n
funcie de ncrctura cu poluani. ncadrarea surselor de emisie rezultat este baza pentru
mbuntirea programelor ce dau prioritate acelor surse, care dau cel mai bun potenial de
reducere a eficienei
- controlul mediului receptor (ap i aer) i tolerana lor fa de emisii utiliznd rezultatele de a
determina spaiul n care sunt necesare tratamente mai putenice sau dac emisiile pot fi
acceptate
- evalund toxicitatea i, subiect al metodelor accesibile, persistena i acumularea biologic
potenial a apelor uzate descrcate ntr-un corp de ap primitor, cum a fost descris n Seciunea
2.2.1.2., pentru a identifica potenialele efecte riscante asupra ecosistemelor i pentru a
transmite rezultatele autoritilor competente
- controlul i identificarea principalelor procese consumatoare de ap i listarea lor, lund n
considerare uzul lor de ap. ncadrarea rezultat este baza mbuntirii consumului de ap

292

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 4

- urmrind opiunile de mbuntire (ex. Opiuni de prevenire i reducere a producerii


deeurilor, mbuntirea colectrii efluenilor i controlul i/sau opiunile msurilor
integrate n procese), punnd n prim-plan fluxurile cu concentraii i ncrcturi
ridicate, potenialul lor risc i impact asupra corpului de ap receptor, detaliate n
Seciunea 2.1., cu Figura 2.2
Parere divergenta
Un Stat Membru si-a exprimat opinia, c consftuirile privind BAT pentru
managementul apelor uzate i gazelor emanate sunt prea generale i se refer la
exemple de fluxuri cu concentraii i ncrcri mai ridicate (cum a fost menionat n
Seciunea 2.2.2.3.1.).

evalund cele mai eficiente opiuni prin compararea eficienelor globale nlturate,
balana global a efectelor cross-madia, fezebilitate tehnic, organizatoric i
economic, etc, detaliate n Seciunea 2.1

Evaluarea emisiilor de ape uzate/gaze emanate este baza tuturor deciziilor asupra separarii
fluxului, strategiilor de reducere, eficientizarea proceselor (v. BREF-uri verticale n sectorul
chimic i sectoarele nrudite ce respect procesele tehnologice mai curate, materii prime pure,
echipament performant, controlul pierderilor, etc) i controlul tehnicilor. Un exemplu al
eficienei managementului apelor uzate - raportat din Germania - care urmeaz o strategie bine
definit pentru amplasamente chimice cu ncrctur organic de la producia chimicalelor
organice are ca scop rezonabil performana nlturrii globale a COD cu cel puin 90%
(incluznd pretratarea). n Seciunea 4.3. sunt tratate BAT privind msurile care trebuie
adoptate n lumina rezultatelor evalurilor de emisii de ape uzate/gaze emanate.
evalueaz impactul asupra mediului i efectele asupra facilitilor de tratare n planificarea
unor noi activiti sau schimbarea activitilor existente, comparnd situaia viitoare a mediului
cu cea existent i indicarea apariiilor unor schimbri majore
practicarea reducerii emisiilor la surs prin segregarea fluxului, instalarea unui sistem
adecvat de colectare i msuri de constrngere (v. Seciunea 4.3.)
legarea datei de rpoducie cu data ncrcturilor de emisii pentru a contola emisiile actuale
cu cele estimate. Dac datele obinute nu se potrivesc, procesele responsabile pentru emisiile
neateptate trebuie identificate
tratarea la surs a fluxurilor de ape uzate i gaze emanate contaminate, n locul dispersiei i
tratarea subsecvent central, cu excepia cazurilor cnd avem motive obiective mpotriva
acesteia. Majoritatea tehnicilor de tratare sunt mai eficiente dac coninutul de poluant este mai
ridicat. Este mai economic tratarea fluxurilor tributare relativ mici cu utilaje mici i cu
eficien ridicat, dact s avem faciliti mari, centarlizate cu o mare ncrctur hidraulic
utilizarea metodelor de control al calitii, descrise n Seciunea 2.2.2.6., pentru a evalua
tratarea i/sau procesele de producie i/sau prevenirea scprii de sub control
aplicarea practicilor eficiente de fabricare (GMP) pentru curirea echipamentelor pentru
reducere a emisiilor n ap i aer
implementarea facilitilor/procedurilor de detectare n timp a deviaiilor ce ar putea afecta
instalatiile de tratare dupa proces, pentru a evita suprancrcarea acestora, a face posibil
identificarea surselor de deviaie i eliminarea cauzei lor; n acelai timp apele uzate formate s
fie deturnate spre instalatiile sigure adecvate, de ex catre o facla
instalarea unui sistem de avertizare eficient, care va da informaii asupra defeciunilor i
disturbarilor, cnd accidentul ar putea avea un efect major asupra mediului i/sau vecintii,
autoritile competente trebuie s fie incluse n lanul de informaii
implementarea unui program de monitorizare n toate instalatiile de tratare pentru a controla,
dac ele lucreaz curat, pentru a face posibil detectarea neregulilor sau erorilor de operare, care
ar putea influena mediul recipient i s dea informaii asupra emisiilor curente de poluani
implementarea unui program de monitorizare, care s detecteze emisiile, cum se stipuleaz
n Art 9(5) al Directivei, informaiile obinute fiind date publice (Art 15(2) al Directivei).
Waste Water and Waste Gas Treatment

293

Capitolul 4

Programele de monitorizare trebuie s includ poluanii i/sau parametrii nlocuitori relevani


pentru instalatiile de tratare. Frecvena msurtorilor depinde de riscul prezentat de poluant,
riscul de defectare a facilitilor de tratare i variabilitatea emisiilor
punerea n aplicare a strategiilor de gospodrire a apelor destinate stingerii incendiilor i de
acoperire descrise n Seciunea 2.2.4.1.
punerea n aplicare a unui plan de responsabiliti n cazul unui accident poluator pentru a
face posibil rspunderea cea mai rapid i potrivit la accidente interne i erori de operare,
descrise n Seciunea 2.2.4.2.
alocarea unor costuri de tratare aferente productiei.

4.3

BAT specifice

Odat ce avem fundamentarea metodologiei managementului, pasul urmtor spre prevenirea i a


controlul integrat al polurii este implementarea msurilor tehnice.
4.3.1

Seciunea ape uzate

Aceast seciune este dedicat determinrii tehnologiei BAT pentru tratarea apelor uzate ntr-un
sit de industrie chimic, incluznd tehnicile de prevenire i de reducere necesare n plus fa de
tehnicile de control end-of-pipe.
Tehnologii BAT pentru msurile proces-integrate
Cum am menionat n Seciunea 1.3.1. i 3.3.1., msurile proces-integrate sunt preferate pentru
prevenirea i reducerea cantitii de ape uzate i/sau poluani. Ele sunt n general specifice
produciei sau procesului i aplicarea lor necesit pregtire special, care este inclus n scopurile
BREF-urilor verticale n sectorul chimic i cele nrudite. Astfel, concluziile asupra tehnologiilor
de vrf pentru msuri proces-integrate n acest document se refer la nevoia general de a
implementa aceste msuri ntr-o linie de producie i ia n considerare numai msuri pentru
procese cum ar fi: splarea produsului, curirea echipamentului, generarea de vacuum i
rcirea, care sunt aplicate n mai toate liniile de producie.
Tehnologiile BAT sunt o combinaie potrivit a:
utilizrii msurilor proces-integrate sau de recuperare a apelor uzate sau a contaminanilor de
preferin prin tehnici end-of-pipe, cnd e posibil
evalurii instalaiilor de producie existente pentru opiuni ale readaptrii msurilor procesintegrate i implementarea lor cnd apare probabilitatea sau cel mai trziu instalarea unor
schimbri majore
utilizrii apei din procese n mai multe reciclri oricnd e posibil pentru motive economice i
de calitate, cu un numr maxim de reciclri nainte de evacuare, cum e descris n Seciunea
3.3.1.2.
optimizrii proceselor de splare a produsului cu evitarea proceselor cu o singur trecere,
oricnd e fezabil din motive calitative(Seciunea 3.3.1.1.)
evitarea sistemelor de rcire cu contact direct, oricnd e fezabil (v. Seciunea 3.3.1.1.)
utilizarea generrii vacuumului n circuit nchis n locul pompelor cu jeturi de ap sau de
vapori oricnd e fezabil, de ex cnd utilizarea lor nu este interzis din motive de siguran sau
din cauza coroziunii, cum e descris n Seciunea 3.3.1.4.
evalurii, dac proceselede tratare a gazelor cu tehnici bazate pe ap pot fi suplinite cu alte
msuri, cum e descris n Seciunea 3.3.1.5. Tehnicile de tratare a gazelor, utiliznd cantiti
relativ mari de ap (cum ar fi scrubbingul sau rcirea mediului) cu o nsemntate special n
regiunile care se confrunt cu lipsa de ap. Exemple de astfel de msuri aplicabile n regiunile
care se confrunt cu lipsa de ap sunt:
- nlturarea materiei solide prin tehnici uscate n locul srubbingului ud

294

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 4

- reducerea Sox n couri prin msuri secundare altele dect prin sistem ce include scrubbingul
ud
Tehnologii BAT pentru colectarea apelor uzate
Un sistem de colectare de ape uzate adecvat joac un rol esenial n reducerea i/sau tratarea
efectiv a apelor uzate. El conduce fluxul de ap uzat spre locul de tratare cel mai potrivit i
previne amestecarea apelor uzate contaminate cu cele nepoluate
Exist tehnologii BAT pentru:
separarea apelor din procese din apele de ploaie necontaminate i alte emisii de ape
necontaminate. Astfel se minimizeaz cantitatea de ap ce necesit tratare precum i ncrctura
hidraulic trimis la instalatiile de tratare. Astfel se crete eficiena costurilor i performanelor
la locul de tratare. Dac amplasamentele existente nu practic nc separarea apelor, se poate
instala - cel puin parial - cnd sunt efectuate schimbri majore
separarea apelor uzate n funcie de ncrctura cu poluani: organic, anorganic cu sau fr
ncrctur organic nesemnificativ sau poluare nesemnificativ. Astfel se asigur ca
facilitatea de tratare s primeasc doar poluanii pe care-I poate trata
instalarea unui acoperi deasupra suprafeelor cu o contaminare posibil, cum ar fi
revrsrile i scurgerile, oriunde e posibil. Astfel se previne cdere apei de precipitaii pe aceste
suprafee i amestecarea cu poluani, fapt care ar duce la creterea cantitii de ape uzate ce
necesit tratare
instalarea unui drenaj separat pentru suprafeele cu risc de contaminare coninnd un
absorbant, pentru a aduna pierderile prin revrsri i scurgeri, cum e descris n Seciunea
3.3.4.4. Ele previn evacuarea apei de ploaie contaminate cu pierderi de producie. Apa de ploaie
capturat separat este deversat dup o monitorizate adecvati evacuat n funcie de rezultate,
direct n sistemul de drenaj al apei de ploaie necontaminate sau la locul de tratare adecvat.
utilizarea conductelor supraterane pentru apele uzaten interiorul sitului industrial ntre
punctele de generare a apelor uzate i locul final de tratare. Dac condiiile climatice nu permit
sistemul de canalizare suprateran (temperaturi mult sub 0C), sistemul de conducte subterane
accesibile este o alternativ acceptabil. Ambele permit o detcie uoar i economic a
pierderilor, meninerea muncii i opiuni mpentru readaptarea noilor echipamente n instalaii
deja existente. Multe amplasamente de industrie chimic sunt prevzute cu conducte subterane
i construcia imediat a unui nou sistem de conducte nu este o soluie viabil, dar aceast
lucrare poate fi efectuat cu ocazia unei schimbri majore n platformele de producie sau n
sistemul de conducte
instalarea capacitii de retenie pentru cazuri de defectare i pentru apa destinat stingerii
incendiilor, viznd evaluarea riscurilor, adoptnd una, dou sau toate urmtoarele msuri:
- retenie descentralizat pentru cazuri de defectare datactate, dac e posibil, n apropierea
platformelor de producie i destul de mari pentru a preveni curgerea substanelor n conducte
pn cnd procesul este nchis controlat
- retenie central pentru a colecta apele uzate provenite din defectri, n urma cruia apa a
intrat deja n sistemul de conducte n locul conducerii ei spre WWTP, cum e descris n
Seciunea 3.3.3. Dei exist cteva tipuri de sisteme de retenie, care pot fi considerate
tehnologii BAT, cele mai sigure sunt acelea, n care rezervorul este umplut doar n cazul unei
defectri (Figura 3.2.) sau n care dou rezervoare sunt umplute alternativ (Fig. 3.1.)
- retenie pentru apa destinat stingerii incendiilor, folosit exclusiv sau n combinaie cu
coninutul local. Experiena arat c apa destinat stingerii incendiilor poate atinge sute de m3
(ex 15 000 m3 ap foarte contaminat destinat stingerii incendiilor) i capacitatea de retenie
este necesar a fi destul de mare pentru a putea face fa proteciei ambelor suprafee i
sistemului de drenaj al apelor uzate
- sistemul de drenaj pentru substanele inflamabile i hazardoase, de exemplu pentru a le
transporta din zona focurilor.

Waste Water and Waste Gas Treatment

295

Capitolul 4

Flux
partialwater
de apa
W aste
uzata
partial
stream
BAT pt

BA T for
tratarea
heavy
m etal
metalelor
treatm
greleent

Metalemgrele?
Heavy
etals?

Relevant
organic?

Metale
Heavy
mgrele?
etals?

N
BAT pt tratarea

BA
T for
sarurilor
salt
(chloride,
(cloruri,
sulfati)
sulphate)
(optiune)
treatm ent
(option)

BAT
B ATtratarea
for
metalelor
grele
heavy
m etal
treatm ent

Inorganic salt load


too high?

BAT
tehnici de techniques:
recuperare:
BA
T recovery
NNF/RO
F / RO
AAdsorptia
dsorption
Extractia / Distilarea
E xtraction / Distillation
Evaporarea
Evaporation
Striparea
/ tratamentul
Stripping gazului
/ gas treatm ent

Este prea mare


cantitatea
Inorganic
salt
load
detoo
sare high?
anorganica?

BAT
B ATpentru
for
tratarea
sarurilor
salt (chloride,
(cloruri,
sulfat)
sulphate)
(optiuni)
treatm
ent

(option)

Y
N

B AT
BATabatem
Tehnicient
detechniques:
reducere:
reactii
chimice (oxidarea,
chem
. reactions
(oxidation,
reducerea,
hidroliza,
oxidarea
reduction, hydrolysis,
air
aerului)
incinerarea
oxidation)
incineration

E fezabila
Recovery
recuperarea?
feasible?

Refractar
sau or
toxi
Refractory
toxicorganic?
organic?
BAT
BA Tpentru
for
tratament
central
biologic
central
biological

Rezervor
B
alancing
intermediar

treatm ent

tank

Este necesar
un alt
Need
for biological
tratamentul
biologic?
treatm ent?

E necesar
un alt
Need
for further
tratament
biologic?
biological
treatm ent?

B AT for
decentral
biological
treatm ent

EVACUARE
DISCH
AR G E

Figura 4.1: Calea de decizie a tratamentului apei uzate pe un amplasament industrial chimic: Baza concluziilor BAT

296

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 4

BAT pentru tratarea apelor uzate


Tratarea apelor uzate n sectorul chimic urmeaz cel puin patru strategii dferite

tratare final central ntr-un WWTP biologic


tratare final central ntr-un WWTP municipal
tratare final central a apelor uzate anorganice ntr-un WWTP chimic-mecanic
tratare descentralizat

Acest document nu favorizeaz nici una dintre ele. Toate patru sunt considerate tehnologii
BAT, cnd sunt corect aplicate n conformitare cu situaia apelor uzate, altfel nici una nu este
tehnologie BAT.
Concluziile tehnologiilor BAT urmeaz calea prin care sunt controlai poluanii, cum arat
Figura 4.1. Se presuspune n acest stadiu c deciziile privind managementul potrivit efluentului
au luate, impactul asupra corpului de ap primitor a fost stbilit, toate opiunile pentru prevenirea
i reducerea apelor uzate au fost exploatate i toate msurile de siguran au fost luate n
considerare, astfel, de acum nainte sunt luate n considerare doar soluiile end-of-pipe.
Trebuie menionat faptul c problemele specifice unei regiuni poate necesita tehnici de tratare
special dezvoltate pentru un anumit sit, sau ele pot anula tehnici binecunoscute sau comune
pentru acest caz special. Urmtoarea abordare de luare a deciziilor n tehnologiile BATpentru
tratarea apelor uzate este un ndrumar pentru gsirea i instalarea tehnicilor potrivite, incluznd
i modul de a se confrunta cu particularitile tratrii apelor uzate. Abordarea urmeaz o cale
decizional spre concluziile tehnologiilor BAT pentru tratarea corespunztoare a apelor uzate
din amplasamentele chimice, ilustrat n Figura 4.1.

General
BAT is to:
-

a separa fluxurile de ape uzate contaminate n funcie de ncrcarea lor cu poluani.


Apele uzate anorganice fr componente organice relevante sunt separate de apele uzate
organice i conduse spre locuri de tratare specifice (vezi seciunile pentru metele grele,
sruri anorganice, discutate mai trziu n acest capitol). Apele uzate organice cu o
proporie semnificativ de componente anorganice i organice stabile sau toxice sunt
direcionate ctre locuri de pretratare speciale (vezi seciunile pentru metele grele, sruri
anorganice i poluani nepotrivii tratrii biologice mai trziu n acest capitol).

Apa pluviala
BAT consa in:
-

conducerea apei necontaminate direct n apa receptoare, trecand prin by-pass-ul


sistemului de canalizare al apelor uzate

tratarea apei de precipitaii din suprafeele contaminate folosind tehnicile descrise n


Seciunile 3.3.4.1.1., 3.3.4.4.1., i 3.3.4.4.2., vezi n Tabel 4.1., naintea evacurii intr-o
apa receptoare

n unele cazuri utilizarea apei pluviale ca i ap de producie poate reduce consumul de ap


brut, fapt benefic din punct de vedere ecologic.
Tehnicile listate n Tabelul 4.1. sunt considerate tehnologii BAT cnd sunt aplicate n situaia
respectiv. Tabelul conine restriciile pentru diferitele tehnici

Waste Water and Waste Gas Treatment

297

Capitolul 4

Scop

Aplicaie

Limitele apliaciei

Consumabile

Efecte inter-media

Cerine de spaiu
Performan realizabila
(%poluant eliminat)
Retehnologziare

Camere pentru nisip


Form de canal
Circulare
Aerate
Eliminarea nisipului i pietriului
Protecia proceselor de tratare
Protecia echipamentului mpotriva abraziunii

Ca parte a WWTP aplicate apei de ploaie tratate la WWTP (ape de ploaie


provenite din suprafee foarte contaminate)
Debitul de 0,3 m/s dac numai nisipul i pietriul este separat
Potrivit pentru flux de Mai puin pentru ape Potrivit pentru flux de
ape uzate fluctuante
ape
uzate
foarte uzate fluctuante
fluctuante

Energie pentru pompe

Aer comprimat
Aer comprimat
Energie
pentru Energie pentru pompe
i jet de ape
pompe i jet de ape
Emisii de zgomot
Emisii de mirosuri
Nisip pentru depozitare
Relativ sczut
Parte a WWTP

Uor de retehnologizat, dac nu face parte din echipament

Iazuri de retenie / Rezervoare de

Filtru de nisip

Clarificarea i curirea apei i


retenia ncrcturii hidraulice din
precipitaii
abundente
pentru
protejarea rului receptor (iazuri de
retenie)
Clasificarea apei de ploaie naintea
evacurii sau refolosirii (bazine de
sedimentare)
Eliminare din suprafee poluate a
fazei solide suspendate

Tratarea apei de ploaie


provenite dintr-o suprafa
uor poluat pentru evacuare
sau refolosire

Nu se potrivete apei de ploaie


provenite din suprafee foarte poluate
Nu se potrivete regiunilor cu lungi
perioad de secet i / sau temperaturi
foarteridicate
pentru
timpul
ndelungat al tratrii, care cauzez
emisii de miros

Iaz de retenie:
Depozitarea nmolului
Depinde de timpul de remanen
hidraulic, posibil emisie de miros
ntinderi mari
Iaz de retenie:
SST
50-90
Retehnologizabil dac avem spaiu la
dispoziie

Eliminarea suspeniilor solide

Nu se potrivete apelor de
ploaie provenite din suprafee
foarte poluate

Energie pentru pompe


Din cnd n cnd schimbarea
mediului filtrant
Depunerea nmolului splat

Spaiu restrns
SST

80-83

Uor retehnologizabil

Tabelul 4.1: Tehnici de tratare a apei pluviale cum sunt descrise n Capitolul 3

298

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 4

Ulei liber / Hidrocarburi

Tehnologii BAT exist pentru:


- eliminarea uleiului / hidrocarburilor cnd ele apar ca pete mari i cnd acestea sunt
incompatibile cu alte sisteme cu scopul maximizrii recuperrii, prin aplicarea unei combinaii
potrivite a urmtoarelor:
separatori de ap / ulei prin ciclon, MF sau API, cnd pete mari de ulei liber sau de
hidrocarburi sunt prognozate, altfel PPI sau CPI sunt alternativele, detaliile sunt descrise n
Seciunea 3.3.4.1.6.
MF, filtrare prin medii granulare sau flotaie de gaz, tehnici descrise n Seciunile 3.3.4.1.5.,
3.3.4.1.4. i 3.3.4.1.3.
tratare biologic (vezi Seciunea referitoare la substanele biodegradabile) n WWTP
biologice centrale, WWTP municipale sau la o platform de tratare separat pentru acest flux de
ape uzate speciale
Nivelurile de emisii pentru eliminarea de ulei / hidrocarburi sunt date n tabelul 4.2.
Concentraie a 1
[mg/l]

Parametru
coninut
hidrocarburi

total

de

0.05-1.5

BOD5
2-20
COD
30-125
a
medie lunar
b
exist o neconcordan ntre metodele analitice de evaluare
a hidrocarburilor care nu pot fi rezplvate n Grupul de Lucru
Tehnic
1
luat din materialul BREF pentru Uleiuri Minerale i
Rafinrii de gaze-oct. 2001

Tabelul 4.2: Niveluri de emisie pentru uleiuri libere / hidrocarburi evacuate ntr-o ap receptoare

Emulsii

Tehnologii BAT exist pentru:


-

separarea emulsiilor la surs i recuperarea constituenilor separai. Adiia substanelor


floculante i/sau coagulante poate fi necesar pentru a asigura separarea, tratarea la
surs face posibil recuperarea i previne efectele adverse n sistemele de conducte
dupa proces; sau
eliminarea emulsiilor la surs cnd ele nu pot fi separate i pot produce efecte adverse
la instalatiile aflate dupa proces. Tehnici de tratare potrivite sunt: oxidarea cu aer,
evaporarea, incinerarea (cnd valoarea termic a emulsiilor permite funcionarea
autotermal) sau degradarea biologic. Deseori nu se permite evacuarea emulsiilor n
sistemele de canalizare publice.

Substante solide suspendate total (TSS)

Msurile pentru eliminarea TSS utilizate n aceast seciune nu le includ pe cele destinate
componentelor nmolului activ sau metale grele, care sunt tratare ntr-o alt seciune.
Tehnologii BAT exist pentru:
- eliminarea TSS din fluxurile de ape uzate cnd ele pot provoca prejudicii sau defectri
facilitilor aflate dupa proces, cum ar fi: abraziunea sau colmatarea n pompe i conducte sau
obstrucionri i nfundri n instalatiile de tratare. n aval de aceste instalatii, ce pot fi afectate,
pot exista uniti ca: filtre, columne de adsorpie, membrane filtrante, vase oxidante utiliznd
Waste Water and Waste Gas Treatment

299

Capitolul 4

iradierea cu raze UV sau WWTP centrale sau municipale. Tehnicile sunt listate n Tabel 4.3.
Enumerarea tehnicilor de tratare este urmtoarea :
primul pas: sedimentarea / flotaia cu aer pentru adunarea ncrcturii principale de TSS i
pentru protecia sistemelor de filtre subsecvente fa de obstrucionare sau frecvena crescut a
resplrii. Sedimentarea sau flotaia de aer sunt n cazuri normale suficiente pentru prevenirea
abraziunii i a obstrucionrii n pompe i evi (emulsiile i fazele solide au fost tratate cu
succes)
al doilea pas: filtrarea mecanic - ca opiune, dac coninutul solid nu a fost ndeajuns redus
pentru a preveni obstrucionarea n instalatiile de tratare subsecvente - , cum ar fi: membranele
filtrante, adsorpia, oxidarea chimic utiliznd raze UV
al treilea pas: MF sau UF ca opiune, dac fluxul de ape uzate necesit s fie eliberat de
faza solid pentru a preveni obstrucionarea, de exemplu n faciliti NF sau RO sau de alte
particule, care nu pot fi eliminate prin alte tehnici de filtrare
eliminarea TSS din fluxul de ape uzate nainte de evacuarea lor ntr-un receptor de ap.
Dac nu exist substane periculoase n TSS, tehnicile obinuite sunt:
sedimentarea / flotaia cu aer
filtrarea, numai dac tehnica precedent nu a avut rezultate bune
- eliminarea TSS din fluxurile de ape uzate utiliznd o tehnic ce permite recuperarea,
preferat tehnicilor de scdere oricnd este posibil i viabil reutilizarea fazei solide
- aplicarea agenilor floculani i/sau coagulani, cnd este prezent o substan fin
dispersat sau altfel inseparabil pentru a produce agregate suficient de mari, care pot fi
sedimentate
- acoperirea sau nchiderea locurilor de tratare cnd mirosul sau zgomotul creaz
probleme, aerul care iese trebuie condus la tratare ulterioar (dac este necesar) i
luarea msurilor de securitate n cazul n care exist riscul unei explozii n camera
nchis de tratare
- depozitarea potrivit a nmolului prin predarea lui la un depozit autorizat sau prin
tratarea acestuia la sit (vezi seciunea despre tratarea sedimentelor)
Tehnicile cosiderate tehnologii BAT depind de aplicarea lor i sunt descrise n seciunile
3.3.4.1.2.- 3.3.4.1.5. i listate n Tabelul 4.3.
Metale grele
Cum metalele grele sunt elemente chimice, care nu pot fi distruse, recuperate i refolosite,
singura modalitate de a preveni poluarea mediului cu ele este s nu le eliberm/evacum n
mediu. Orice alt metod duce doar la transferul lor ntre diferitele medii: ape uzate, gaze, sol.
Fluxurile de ape uzate cu o ncrctur semnificativ de metale grele sunt originare din
procesele de producie la care sunt folosite materialele ce conin metale grele la producie (ca i
catalizator) sau din splarea echipamentului folosit n astfel de procese.
Tehnologii BAT exist pentru:
- separarea apelor uzate ce conin metale grele pe ct posibil
- tratarea acestor ape uzate la surs, nainte de amestecarea cu alte fluxuri de ape uzate
- preferina tehnicilor ce permit recuperarea. Tehnicile ce pot fi aplicate pentru atingerea
acestor prescripii sunt cele listate n Tabelul 4.4.
- facilitarea unei eliminri ulterioare a metalelor grele ntr-un WWTP (tratare chimicomecanic pentru poluanii anorganici sau biotratare pentru produii organici) ca o secven de
curire cu o tratare adecvat a sedimentelor, dac este necesar
TWG-ul nu poate promova nivelurile de emisii asociate cu tehnologiile BAT pentru
metalele grele n fluxurile de ape uzate tributare care ar fi aplicabile ntregului sector
chimic din motivele explicate n Seciunea 3.3.4.2.1. Nivelurile de emisie rezultate din
aplicarea tehnologiilor BAT menionate anterior depind de procesele de producie din
care provine poluarea cu metale grele.

300

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 4

Sedimentare
Limpezirea apei din ploi colectate de
solizii suspendai
Limpezirea apei din procese de faza
solid suspendat
Separarea fazei solide din apele uzate
n principiu SST recuperabil

Flotaie cu aer
Limpezirea apelor din procese cnd
sedimentarea nu e potrivit

Filtrare
Stare final de separare dup
sedimentare sau flotaie cu aer pentru a
aduna emisiile de particule mici

MF/UF
Limpezirea pn la o ap uzat fr
faz solid pentru facilitile aflate
dupa proces (ex RO)

Separarea solizilor nesedimentabili i


uleiului/grsimilor

Separarea fazei solide din fluxul de ape


uzate
Recuperarea de materii depinde de tipul
de filtru

Limitele apliaciei

Particulele s fie sedimentabile


Nu exist limite pentru coninutul de SST
Nu avem emulsii stabile

Fr detergeni spumani
Fr limite de concentraii la alimentare,
dar fr uleiuri libere

Faza solid fin dispersat sau nmoloas


pentru a evita obstrucionarea cauzat de
ncrctura mare de SST

Consumabile

Chimicale: 0.5-100 g/m3


Energie:
0.5-1.5 kW (diametru
rezervor 25-35m)

Aer comprimat: 0.53-0,55 m3/m3


floculant 2.4-4.7 kg/tone TSS
energie: 20.6 kWh/1000m3

Accesorii de filtru
Variatie de presiune
Energie

Efecte inter-media

Depozitarea nmolului
Emisii sonore de la pompe i sistemul de
eliminare a nmolului/sedimentelor
Emisii de miros (ex VOC)cnd
rezervorul nu e nchis

Depozitarea nmolului dup spalarea in


contra-curent
Filtrele nchise pot necesita conectarea la
sisteme de minimizare a gazelor emanate

Cerine de spaiu

Depinde de plan (rezervor plat sau sistem


de lamine )

Depozitarea nmolului
Emisia de zgomote de la pompe i jeturi
de ap
Emisii de miros (ex VOC) cnd
rezervorul nu este nchis, mai intens
dect n cazul sedimentrii
Mai puin, dect n cazul sedimentrii

Separarea tuturor materiilor solide,


particulelor coloidale, bacteriilor,
virusurilor
Foarte potrivit pentru recuperarea
de material
Materialul
membranei
este
vulnerabil fa de chimicale
Alimentarea cu SST trebuie s fie
sczut din cauza obstrucionrii i
nfundrii
Substane antiagregare i
de
resplare
Energie relatat la rata de curgere i
nivel de presiune:2-20 kWh/m3
(MF)1
1-10 kWh/m3 (UF)1
Nivel de presiune:0,02-0,5 MPa
(MF)
0,2-1 MPa (UF)
Depozitarea reziduurilor
Emisie de zgomote de la pompe

Performan realizabila

TSS:
Solizi sedimentabili

TSS
Sulfizi HM

Depinde de mediul filtrant sau de


accesoriile filtrelor

Scop

Aplicaie

Waste Water and Waste Gas Treatment

60-90
90-95

85-98
95

Aranjament modular
Cerine de spaiu sczute n
comparaie cu alte tehnici
TSS
apropiat de 100

301

Capitolul 4

Emisii realizabile
[mg/l]
Retehnologizare

TSS

<10

o mai mare stabilitate a tratrii cu


alimantare fluctuant

SST

TSS
ulei
da

TSS
Ulei liberl
da

10-20
2-10

55-99,99
<10
<5

da
Depinde de spaiul avut la dispoziie
este destul de surprinztor, c MF, procesul cu cel mai sczut nivel de presiune consum mai mult energie, ca cele cu nivel de presiune crescut. Motivul este apariia polarizrii de concentraii i
agregare. n MF i mai puin n UF acest fenomen este foarte puternic i duce la un declin drastic al fluxului [cww/tm/161].

Tabelul 4.3: Tehnici de tratare a fazei solide suspendate, aferente BAT

302

Version March 2001

KH / EIPPCB / cww_Draft_2

Capitolul 4

Sruri anorganice i/sau acizi (particule ionice)

Coninutul de sruri anorganice /acizi al fluxurilor de ape uzate pot afecta att biocenozele din
apele receptoare, ex. ruri mici, care se confrunt cu ncrcturi mari de sruri, ct i eficiena
sistemelor de canalizare, ex coroziunea evilor, valvelor i pompelor sau funcionarea
necorespunztoare a staiilor de tratare biologic dupa proces. Msurile de control folosite n
aceast seciune dedicat srurilor anorganice nu le include pe cele pentru srurile metalelor
grele, acestea fiind tratate n seciunea anterioar i cele pentru srurile de amoniac, care sunt
controlate prin alte modaliti.
Tehnologii BAT exist pentru
-

controlul coninutului de sruri anorganice i acizi a fluxurilor de ape uzate cu impact


negativ asupra comunitilor vii din apele receptoare nvecinate i dac e necesar
prevenirea la surs a evacurii acesteia
- controlul coninutului n sruri anorganice (n special clorizi i sulfai) prin tratarea la
surs, cnd poate provoca pagube, defectri i/sau funcionarea necorespunztoare a
sistemelor de canalizri din sit sau municipale
- alegerea unei tehnici de tratare ce permite recuperarea i refolosirea poluantului tratat
cnd este posibil iu adecvat, lund n considerare efectele cross-madia i impactul
poluanilor.
Tehnicile de tratare potrivite sunt listate n Tabelul 4.5., alegerea celei potrivite depinznd
de situaia dat.

KH / EIPPCB / cww_draft_2

Version March 2001

303

Capitolul 4

Scop

Aplicaie

Limitele apliaciei

Consumabile

Efecte inter-media

Precipitare / sedimentare sau flotaie


cu aer / filtrate

Cristalizare

Schimb de ioni

NF / RO

Transformarea componenilor cu
metale
grele
sizolvate
n
componente nesolubile i separarea
lor din apele uzate
Eliminarea metalelor grele din apele
uzate, de preferat pentru concentraii
mai ridicate
n principiu recuperarea posibil

Creterea compuilor cu metale grele


pe o materie granular n paturi
fluidizate

nlocuirea ionilor de metale grele din


faza lichid cu ali ioni din rina de
schimb de ioni

Eliminarea metalelor grele din apele


uzate prin crearea de condiii care fac
posibil precipitarea
Scopul este recuperarea

La soluii cue conin ioni de metale


grele cu concentraii de alimentare
sczute
Recuperarea posibil

Separarea ionilor de metale grele prin


membrane permeabile
Separarea
majoritii
celorlali
contaminani
Atingerea unui nalt grad de puritate
pentru a recicla i reutiliza apa
Concentraii
crescute
ale
contaminanilor ce necesit tratament
n continuare
Recuperarea posibil
Concentraiile cu presiune osmotic
prea mare pentru a funciona
Rezisten termic i chimic tredus

Evitarea agenilor formatoare de


complexe
Ajustarea pH-ului este important
Nu se poate aplica la concentraii
mai
mici
dect
solubilitatea
precipitatului
Agent de precipitare
Floculant / coagulant
Energie pentru pompe

Depozitarea nmolului
Emisii de miros posibile

Cerine de spaiu

Evitarea unei fore ionice mari


Temperatura limit mai mic de
60C
Agenii corozivi distrug rina

Substane cristalizatoare
Energie

Lichid de regenerare
Supresori de agregare
Energie

Supradozarea substanei cristalizatoare


poate duce la o cretere a concentraiei
n sruru
n mod normal nu gebereaz deeuri
sau nmol
Comparabil cu schimbul de ioni i
NR/RO

Regenerarea
provoac
mari
concentraii de soluii de metale
grele (recuperare sau depozitare)

Performan realizabila
(%poluant eliminat)

Emisii realizabile (mg/l)

304

Comparabil
NR/RO

cu

cristalizarea

80-99

pentru metale grele depinde n mare


msur de procesul de producie din

Zn
Ni

1
1

Waste Water and Waste Gas Treatment

0,1-10

Substane de curire
Energie
1-3 kWh/m3 (NF)1
1-3 kWh/m3 (RO)1
Variatie de presiune:-0,5-3 MPa (NF)
2-100 MPa (RO)
Concentrarea necesit tratare n
continuare, ex scimbare de ioni

Comparabil cu cristalizarea i
schimbul de ioni
Hg anorganic
>90 (NF)
Hg organic
>90 (NF)
compui cu Cd
>90 (NF)
apropiat de 100 cu RO
foarte sczut (aproape 0) cu RO

Capitolul 4

Retehnologizare
1

care iau natere


da

relativ uor

compact la nlime de 1 m, diametru de 1 m, incluznd vase, valve i rin

Tabelul 4.4: Tehnici de tratare asociate tehnologiilor BAT pentru metalele grele

Waste Water and Waste Gas Treatment

305

Capitolul 4

Scop

Aplicaie

Limitele apliaciei

Consumabile

Efecte inter-media

Cerine de spaiu
Performan realizabila
(%poluant eliminat)

Evaporare
Evaporarea apei, lsnd un concentrat
rezidual
Provocnd cristalizarea srurilor
separndu-le din apa uzat
Concentrarea
altor
substane
nevolatile
n principiu recuperarea substanelor
posibil
Evitarea agenilor generatoare de
spum

Substane chimice cnd pretratarea e


necesar
Vapori 5-16kg ap/kg vapor
Energie
Condensatul poate necesita tratamente
n continuare
Emisii de zgomot
Relativ mic
Eliminarea complet a srurilor

Schimbul de ioni
nlocuirea cationilor cu H+ i a
anionilor cu OH-, astfel nlocuind
srurile cu ap
La soluii cue conin sruri, chiar i
de metale grele
Recuperarea posibil

Osmoz invers
Separarea tuturor contaminanilor
prin membrane permeabile

Eliminarea biologic a sulfailor


Reacii anaerobe de la sulfai la
sulfuri via sulfizi
Eliminarea sulfailor din apele uzate
cu mare coninut de sulfai
Poate elimina i metale grele sub
form de sulfai
Este generat recuperarea sulfurilor

Evitarea unei fore ionice mari


Temperatura limit mai mic de 60C
Agenii corozivi distrug rina

Atingerea unui nalt grad de puritate


pentru a recicla i reutiliza apa
Concentraii
crescute
ale
contaminanilor ce necesit tratament
n continuare
Recuperarea posibil
Concentraiile cu presiune osmotic
prea mare pentru a funciona
Rezisten termic i chimic tredus

Lichid de regenerare
Supresori de agregare
Energie

Substane de curire
Energie
1-3 kWh/m3
Nivel de presiune: 2-100 MPa (RO)

Regenerarea
provoac
mari
concentraii de sruri eliminate
(recuperarea prin tratarea soluiei sau
depozitarea)
Relativ mic
80-99

Concentrarea necesit tratare n


continuare, ex scimbare de ioni
pentru a face posibil recuperarea

0,1-10

Emisii realizabile (mg/l)

Retehnolozigare
1

Reacie foarte lent, astfel timp de


reziden ndelungat
COD/sulfai trebuie s fie cel puin
1:1
Substane chimice (ageni de
neutralizare, floculant)
Energie
Sulfura trebuie folosit n procesele
de producie (acid sulfuric)

Relativ mic
aproape 100%

foarte sczut (aproape 0)

Sulfat
Zinc
Cadmiu
Sulfat
Zinc
Cadmiu

94
99,8
>99
75
0,05-0,15
<0.01

Relativ usor

compact la nlime de 1 m, diametru de 1 m, incluznd vase, valve i rin

Tabelul 4.5: Tehnici de tratare aferente tehnologiilor BAT pentru sruri anorganice (metalele grele nu sunt incluse)

306

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 4

Poluani nepotrivii tratrii biologice

n opoziie cu poluanii discutai anterior, exist fluxuri de ape uzate tributare, care nu pot fi tratate
biologic, pentru c ele conin:
-

COD nebiodegradabil sau n mic msur biodegradabil

Substane toxice care inhib procesele biologice

Evacuarea lor ntr-o platform de tratare biologic trebuie prevenit. Nu se poate efectua prognoza
despre poluanii care inhib procesele biologice ntr-un WWTP, deoarece acesta depinde de adaptarea
microorganismelor folosite la platforma de tratare la poluanii specifici. Nu exist diferene dac apele
uzate sunt conduse la un WWTP central biologic n interiorul sitului sau spre un WWTP municipal.
Condiiile pretratrii poluanilor nepotrivii tratrii biologice sunt identice n ambele cazuri.
Tehnologii BAT exist pentru:
- evitarea introducerii apelor uzate n sistemele de tratare biologic cnd ele pot produce
funcionarea necorespunztoare a acestora
-

tratarea fluxurilor de ape uzate tributare cu componeni nebiodegradabili cu tehnicile adecvate,


descrise n Seciunea 3.3.4.2. i listate n Tabelul 4.6. nainte sau n locul tratrii biologice
finale. Alegerea tehnicilor de tratare potrivite depind de situaia dat, de compoziia fluxului
de ape uzate , de situaia WWTP biologic (dac exist) i de adaptarea microorganismelor i
cerinele apelor recipiente. n fiecare caz este specific
Parare divergenta
Un Stat Membru i-a exprimat punctul de vedere, c noiunea de parte relevent nebiodegradabil ar trebui s fie mai bine definit, dnd o serie de valori indicative pentru
TOC recalcitrant al fluxurilor de ape uzate (v. Seciunea 3.3.4.2.).

- folosirea tehnicilor ce permit recuperarea substanelor, oricnd e posibil, cum ar fi (v. Tabelul
4.6.):
NF/RO
Adsorpie, utiliznd cea mai potrivit variant (Seciunea 3.3.4.2.9.)
Extracie
Distilare/rectificare
Evaporare
Stripare
- eliminarea coninutului de NH3 din fluxurile de ape uzate la surs, utiliznd de ex stripping cu
aer sau cu vapori, descris n Seciunea 3.3.4.2.4.
- utilizarea tehnicilor, care nu necesit combustibil, cnd alte tehnici de scdere nu dau rezultate
destul de bune i cnd recuperarea nu este posibil. Cnd funcioneaz un WWTP biologic final,
acesta poate fi de ajuns pentru a transforma ncrctura stabil organic n substane biodegradabile,
utiliznd tehnici, ca (v Tabelul 4.6.)
oxidare chimic (fcnd o evaluare amnunit dac sunt generai clorizi organici n urma folosirii
agenilor de oxidare cu coninut de clor)
reducere chimic
hidroliz chimic
- utilizarea oxidrii cu aer i incinerrii, numai dac nu exist alt soluie pentru scderea toxicitii
sau efectelor inhibitoare sau cnd procesul poate funciona pe baz de autosusinere sau dac e
singurul mod de a atinge prevederile de evacuare fr tratare biologic
- luarea n calcul a consumului de ap pentru tehnicile de tratare ca:
extracia
distilarea /rectificarea
evaporarea
stripping

Waste Water and Waste Gas Treatment

307

Capitolul 4

sau cu cerine mari de ape de rcire sau care necesit sisteme de scrubere ude pantru a recupera
contaminanii din faza gazoas, cnd acesta ar putea fi o problem ecologic.
Cnd lipsa de ap e un factor important, a doua cea mai eficient tehnic devine tehnologie BAT.

Substane biodegradabile

Tehnologii BAT exist pentru:


- eliminarea substanelor biodegradabile din apele uzate utiliznd sisteme de tratare biologic, cum
ar fi cele descrise n Seciunea 3.3.4.3 i Tabelul 4.7. sau o combinaie potrivit a lor. Cnd se aplic
procese anaerobe, n cele mai multe cazuri este necesar i o treapt de tratare aerob.
- Utilizarea pretratrii biologice cnd fluxurile de ape uzatetributare majore duc o ncrctur
organic biodegradabil la WWTP, dac aceasta este o opiune fezabil. Tratarea anaerob poate fi o
alternativ pentru utilizarea metanului generat, care poate fi folosit ca combustibil. Un alt avantaj al
pretratrii anaeobe este micorarea semnificativ a cantitii de nmol activ din WWTP dupa proces.
Cnd eficiena de eliminare a COD din procesele de tratare a fluxurilor de ape uzate este bun, dar
concentraia care urmeaz a fi evacuat este mai ridicat dect nivelele asociate tehnologiilor BAT din
Tabelul 4.8. este un indicator al faptului c fluxurile tributare suprancrcate ar necesita o pretratare
biologic
- Utilizarea pretratrii sau facilitilor de curire,descrise n Tabelul 4.7., dac componentele greu
biodegradabile (dar nu cele remanente sau toxice) nu sunt suficient eliminate prin tratarea central
biologic a fluxurilor de ape uzate. Tehnici potrivite sunt reactorii cu paturi de fixare, care fac posibil
un timp mai lung de remanen i rate de degradare mai nalte
- implementarea tehnicilor de eliminare a azotului (nitrificare / denitrificare), cum a fost descris n
Seciunea 3.3.4.3.4., cnd apele uzate au un coninut mare de azot, fapt ce poate cauza concentraii mai
ridicate dect nivelele asociate cu tehnologiile BAT din Tabelul 4.8. Ambele tehnici descrise fac parte
din tehnologiile BAT. n condiii favorabile ele pot fi uor reamenajate n WWTP centrale existente.
Cnd numai fluxurile tributare au o ncrctur de azot considerabil (amoniu, azotai, azotii,
Kjedahl-N) este de preferat ca ele s fie tratate separat, astfel economisind bani, deoarece
echipamentele mici pentru nitrificare / denitrificare nu sunt excesiv de scumpe.
WWTP chimico-mecanice centrale
Cnd nu exist contaminani biodegradabili,exist tehnologii BAT pentru:
- evitarea introducerii apelor uzate cu componente non-biodegradabile pe o platform de
tratament central biologic, cnd acestea ar putea cauza malfunciuni ale sistemului de tratare i cnd
platforma nu este potrivit pentru tratarea acestora
- echilibrarea fluxurilor de ape uzate n amonte de sectorul de tratare pentru a echilibra
ncrcarea cu contaminani i pentru utilizatrea efectelor sinergice
- tratarea apelor uzate, descrise n Seciunea 3.3.4.3.5, utiliznd o combinaie a urmtoarelor:
decantor primar precednd staia de amestecare
staie (rezervor sau bazin) de aerare cu una sau dou nivele cu decantor
subsecvent
filtrare sau flotaie cu aer pentru a proteja apa receptoare de excesul de agregate
de nmol activ greu separabile, de ex nmolul agregabil
alternativ pentru paragraful 2 i 3: bazin de aerare sau rezervor cu membran
submers MF sau UF
308

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 4

opiune adiional ca tratare final un filtru biologic pentru tratarea COD stabil
dac este cerut de reglementri
n general, nivelul de CBO asociat cu tehnologiile BAT dup tratarea central biologic este
de <20 mg/l. n cazul nmolului activ o tratare tipic este o treapt biologic cu o ncrctur
zilnic de COD 0,25 kg/kg nmol

Waste Water and Waste Gas Treatment

309

Capitolul 4

Oxidarea aerului

Reacii chimice

Oxidare

Reducere

Hidroliz

Oxidare cu aer umed

Oxidare super-critic a apei


(SCWO)
Oxidare cu aer umed n regiunea
supra-critic a apei: presiune de
>22,1MPa, temperatur de
>374oC
Distruge contaminanii cu
biodegradabilitate mic i/sau
cu toxicitate crescut

Purpose

Conversia poluanilor cu H2O2 cu


UV sau sruri feroase, O3,
O3/UV, Cl2, ClO2, OCl-

Conversia poluanilor cu
SO2,NaHSO3, FeSO4, NaHS

Reacia poluanilor organici i


anorganici cu ap, ruperea lor n
compui mai mici

Reacia cu O2 n faz apoas, la


temperaturi i presiuni mari, de
obicei n prezena unui
catalizator (V. Sec. 3.3.4.2.4)

Aplicaie

Oxidarea substanelor
anorganice
Oxidarea substanelor
organice pentru protejarea
WWTP sau transformarea lor
n materii biodegradabile
Poate nlocui tratarea
biologic

Reducerea substanelor
anorganice

Transformarea substanelor
nebiodegradabile n compui
biodegradabili mici
Scal larg de concentraii
(1 mg/l-100 g/l)

Oxidarea compuilor organici


Protecia WWTP biologici de
materialele stabile
Transform COD stabil n
COD biodegradabil
Poate nlocui tratarea
biologic

Limitele apliaciei

Iradierea cu UV necesit
soluii fr faz solid
Agenii oxidani cu coninut de
CL i poluanii organici trebuie
tratai cu grij

Numr limitat de aplicaii


Control strict al pH-ului i
ORP-ului

Nu este potrivit poluanilor cu


solubilitate sczut n ap

Nu se recomand pentru
concentraii mici de COD
Fluoridele <10 mg/l
Concentraii sczute de sruri
(coroziune)

Consumabile

Agent de oxidare
Agent de distrugere a
surplusului de oxidant
Energie

Agent de reducere
Agent de distrugere a
surplusului de reducant
Energie

Aer sau oxigen


Energie pentru generarea de
temperaturi i presiune

Aer sau oxigen


Energie pentru generarea de
temperaturi i presiune

Efecte inter-media

Agenii de oxidare cu coninut


de Cl pot da natere la AOX
cu poluanii organici

Emisiile gazoase trebuie


conduse la tratare n aval

Vapori/cldur pentru
nclzire
Substane chimice pentru a
ajusta pH i potenialul redox
Energie
Emisia posibil de substane
odorizante sau volatile

Emisii apoase sau gazoase,


ce pot necesita tratare n aval

Emisiile apoase de de gaz pot


necesita tratament ulterior

COD: 60-90 (presiune


redusa)
99 (presiune ridicata)
(detalii la sectiunea 3.3.4.2.4)

Compusi organici: >99

Necesarul de spatiu
Performanta realizabila
[% indepartarea
poluantului]
Niveluri
de
realizabile
[mg/l]
Retehnologizarea

TOC:
>90
(detalii la 3.3.4.2.3)

emisie

Tabelul 4.6: Tehnici de tratare aferente tehnologiilor BAT pentru substane nepotrivite tratrii biologice
310

Waste Water and Waste Gas Treatment

Capitolul 4

Waste Water and Waste Gas Treatment

311

Capitolul 4

Scop

NF / RO
Separarea majoritii contaminanilor

Aplicaie

Atingerea unui nalt grad de puritate pentru a


recicla i reutiliza apa
Concentraii crescute ale contaminanilor ce
necesit tratament n continuare
Recuperarea posibil

Limitele apliaciei

Concentraiile cu presiune osmotic prea


mare pentru a funciona
Rezisten termic i chimic tredus

Consumabile

Substane de curire
Cerine mari de energie

Efecte inter-media

Concentrarea necesit tratare n continuare,


ex extracie, incinerare (dac nu se
recupereaz)

Cerine de spaiu
Performan realizabila
(%poluant eliminat)
Emisii realizabile (mg/l)
Retehnologizare

eficien crescut (vezi Seciunea 3.3.4.2.8.)

Adsorpie
Transferarea poluanilor solubili din faza
apoas ntr-un adsorbant solid
Eliminarea
substanelor
organice
nebiodegradabile, poluanilor colorai i/sau
toxici
Concentrarea pentru tratare ulterioare (ex.
incinerarea)
Recuperarea este posibil
ncrcare mic cu poluant, altfel adsorbantul
se umple prea repede
TSS limitat din cauza obstrucionrii
Eficiena depinde de proprietile fizice ale
poluantului (eficien sczut la mas
m,olecular mic, polaritate mare, solubilitate
crescut)
Adsorbant
Substane chimice pentru regenerare
Energie pentru pompe I procesul de
regenerare (temperatur ridicat)
Gazele emanate n cursul tratrii necesit
tratare
Regenerarea genereaz deeuri (dac nu se
recupereaz

De obicei cel puin dou coloane pentru o


aplicare
eficien crescut, depinznd de poluant (vezi
Seciunea 3.3.4.2.9.)

Extracie
Transferarea poluanilor solubili din faza
apoas ntr-un solvent
Eliminarea substanelor organice nebiodegradabile i/sau a poluanilor toxici la
concentraii mari
Pretratarea pentru a reduce ncrctura de
alimentare
Recuperarea este posibil
Nu este potrivit ca tratare final
Apele uzate de preferin fr SST sau
emulsii
Depinde de potrivirea solventului astfel
aplicaiile sunt limitate

nlocuirea solventului pierdut


Energie pentru pompe
Energie pentru recuperarea solventului (ex
distilare/rectificare)
Apele uzate necesit tratare pentru a sc