Sunteți pe pagina 1din 11

Salagean Catalin

Grupa 3731
n=7

UTCN - Facultatea de Constructii


A.C.H - An III
Proiectarea unui zid de sprijin

Tema 1 - Proiectarea unui zid de sprijin


Sa se proiecteze un zid de sprijin pentru un taluz in debleu avand specificatiile de mai jos:
H 5.5m
q k 11.5

kN
2

m
6.95

Stratificatia si caracteristicile terenului:


Strat 1: Praf argilos galbui moale
h 1 3.4m

k1 18

kN

Strat 2: Nisip prafos galben maroniu


h 2 2.75m

kN
c'k1 14.4
2
m

Predimensionare zid de sprijin:


h e 4.5m
a 1m
a' 0.95m
b 0.25m
c 1.5m
Df 1.00 m
B 2.75m
lc 0.35m
h t 1.20m
L 4.95m

kN
3

m
'k1 15.5

k2 18.5

'k2 18.6

kN
c'k2 16.05
2
m

1. Verificarea la lunecare conform SR EN 1997-1


Verificarea la lunecare se face in starea limita GEO; se recomanda folosirea coeficientilor partiali de
siguranta pentru CP1.1 (A1+M1+R1)
Coeficienti partiali de siguranta:
G 1
pentru actiuni permanente (nefavorabile)
Q 1.3
pentru actiuni variabile (nefavorabile)
Evaluarea presiunilor active si a impingerii pamantului:
Coeficientul de impingere activa pentru fiecare strat (in teoria Coulomb)
Cazul 4 pentru coeficientul de impingere activa tabel 4.1 pag. 68

1 'k1 15.5

2 'k2 18.6
pentru stratul 1

cos'k12

k a1

cos 1
k a2


cos 1 cos( )
cos'k22

sin 'k1 1 sin 'k1

0.585

sin 'k2 2 sin 'k2

cos 2 1

cos2 cos()

pentru stratul 2

0.512

Calcul presiunii active


p a1.0 Q q k k a1 G 2 c'k1 k a1 13.284

kN
2

kN
p a1.1 Q q k k a1 G k1 h 1 k a1 2 c'k1 k a1 22.547
2
m

kN
p a2.0 Q q k k a2 G k1 h 1 k a2 2 c'k2 k a2 16.033
2
m

kN
p a2.1 Q q k k a2 G k1 h 1 k a2 k2 h 2 k a2 2 c'k2 k a2 42.093
2
m
Calcul impingerii active
x
x
Pa1 p a1.1 1 m 24.119 kN
2
P' a2 p a2.0 h 2 1 m 44.09 kN

3.4m p a1.1
p a1.0 p a1.1

2.139 m

P''a2 p a2.1 p a2.0

2.75m
2

1 m 35.833 kN

Descompunerea impingerii active dupa orizontala si verticala

Pa1.H Pa1 cos 1 23.242 kN

Pa3.H P''a2 cos 2 33.961 kN


Pa1.V Pa1 sin 1 6.446 kN
Pa2.V P' a2 sin 2 14.063 kN
Pa3.V P''a2 sin 2 11.429 kN
Pa2.H P' a2 cos 2 41.787 kN

Calculul actiunii orizontale si verticale


Hd Pa1.H Pa2.H Pa3.H 98.991 kN
z 24

kN

Vz 3.89 m

dren 19

kN

Vdren 7.42m

Gz z Vz 93.36 kN Greutatea zidului


kN
2
Gdren dren Vdren 11.5
1 m 152.48 kN
2
m
kN
3
Gu 16
0.45 m 7.2 kN Greutatea specifica a umpluturii din fata
3
m

Vd G Gz Gdren Gu Pa1.V Pa2.V Pa3.V 284.978 kN


Evaluarea rezistentei la lunecare
12.55

Hd 116.401

V'd Vd cos( ) Hd sin( ) 299.679 kN


H'd Hd cos( ) Vd sin( ) 34.702 kN
Rezistenta la lunecare:
R.h 1

R'd

V'd tan 'k2

Verificarea la lunecare:

R.h

65.889 kN

H'd R'd

Verific

Verificarea la capacitate portanta conform SR EN 1997-1

Vd G Gz Gdren Gu Pa1.V Pa2.V Pa3.V 284.978 kN


Hd Pa1.H Pa2.H Pa3.H 98.991 kN
Momentul dat de proiectiile orizontale ale impingerilor:
y a1 2.62m
y a2 0.98 m
y a3 0.98 m
M 1 Pa1.H y a1 Pa2.H y a2 Pa3.H y a3 135.128 kN m
Momentul dat de proiectiile verticale ale impingerilor:
x 1 0.46 m

M 2 Pa1.V Pa2.V Pa3.V x 1 14.691 kN m


Momentul dat de greutatea zidului, drenului si a umpluturii:
x G.z 0.56 m
x G.u 0.83 m

M 3 Gz Gdren x G.z Gu x G.u 131.694 kN m


x q 0.50 m
2

M 4 q k x q 1 m 5.75 kN m
M ed M 1 M 2 M 3 M 4 17.008 kN m
eB

M ed

0.06 m
Vd
B' B 2eB 2.869 m
L' 1 m
2

A' B' L' 2.869 m


Factori adimensionali:

'

Nq e

tan 'k2

tan 45

'k2

'k2

tan 45
32.009
2
2

1
Nc Nq 1
92.143
tan 'k2

N 2 Nq 1 tan 'k2 20.872

b q 1 tan 'k2
b 1
b c b q

1 bq 1
Nc tan 'k2

B' sin ' 1.915


k2
L'
B'
s 1 0.3 0.139
L'
sq 1

sc

sq Nq 1 1.945
Nq 1

m
1

B'

L' 1.258
B'

L'

H actioneaza pe directia B`

iq 1

i 1

0.714
1

Vd A' c'k2
tan 'k2

m 1
Hd

0.547
V A' c' 1

d
k2 tan '
k2

ic iq

1 iq 0.705
Nc tan'k2

Hd

q' 16 Pa
Rd A' c'k2 Nc b c sc ic q' Nq b q sq iq

1
2

k2 B' N b s i 5.941 10 kN
3

Rd
A'

3 1

2.07 10

kN

Vd
A'

99.317

1
2

kN

Vd

Verificarea la capacitate portanta:

A'

Rd

Verifica

A'

Verificarea la rasturnare conform SR EN 1997-1:


Verificarea la rasturnare se face in sarea limita ultima EQU
Pentru verificarea la rasturnare se recomanda folosirea coeficientilor partiali de siguranta
din anexa A tabel 1 si 2.
Coeficienti partiali de siguranta
G.dst 1.1

pentru actiuni permanente nefavorabile

Q.dst 1.5

pentru actiuni variabile nefavorabile

' 1.25

pentru unghiul de frecare interna efectiv

c' 1.25

pentru coeziunea efectiva

a1

a2

tan 'k1
'

tan 'k2
'

0.222

d1 atan a1 12.509

0.269

1 d1 12.509

d2 atan a2 15.068

c'k1
1
c'd1
11.52
kN
2
c'
m

2 d2 15.068

c'k2
1
c'd2
12.84
kN
2
c'
m
Coeficientul de impingere activa:

k a1

cosd1

sin d1 1 sin d1

cos( ) 1

cos 1 cos( )

0.661

Stratul 1

k a2

cosd2

sin 'k2 2 sin 'k2

cos 2 1

cos
(

)
cos

Stratul 2

0.536

Evaluarea presiunii active:


p a1.0 Q.dst q k k a1 G.dst 2 c'd1 k a1 9.204

1
2

kN

p a1.1 Q.dst q k k a1 G.dst k1 h 1 k a1 2 c'd1 k a1 35.267

kN

p a2.0 Q.dst q k k a2 G.dst k1 h 1 k a2 2 c'd2 k a2 24.672

1
2

kN

p a2.1 Q.dst q k k a2 G.dst k1 h 1 k a2 k2 h 2 k a2 2 c'd2 k a2 54.689

1
2

kN

m
Impingerea activa pe fiecare strat:
x h 1

p a1.1

pa1.0

p a1.1

2.696 m

y 1m
x
Pa1 p a1.1 y 47.545 kN
2
P' a2 p a2.0 h 2 y 67.849 kN

h2
P''a2 p a2.1 p a2.0 y 41.273 kN
2

Descompunerea impingerii dupa orizontala si verticala

Pa2.H P' a2 cos 2 65.516 kN


Pa3.H P''a2 cos 2 39.853 kN
Pa1.V Pa1 sin 1 10.298 kN
Pa2.V P' a2 sin 2 17.639 kN
Pa3.V P''a2 sin 2 10.73 kN
Pa1.H Pa1 cos 1 46.417 kN

Hd Pa1.H Pa2.H Pa3.H 151.786 kN

Vd G.dst Gz Gdren Gu Pa1.V Pa2.V Pa3.V 317.011 kN


Momentul destabilizator:

y 1 3.66m
y 2 1.53 m
y 3 1.53 m
M dst.d Pa1.H y 1 Pa2.H y 2 Pa3.H y 3 331.101 kN m
Momentul stabilizator:
x V 1.97 m
x G 1.31 m

M stb.d Pa1.V Pa2.V Pa3.V x V Gz Gdren Gu x G 407.656 kN m

Verificarea la rasturnare:
M dst.d M stb.d

Verifica

Verificarea in sectiuni periculoase


Se face in starea limita ultima STR;
Coeficientii partiali de siguranta sunt identici pentru un caz de proiectare la starile limita
ultime STR si GEO (se foloseste diagrama de impingere pentru CP1.1)
p a1.1 35.267

kN

x 1 2.62 m

m
p a2.0 24.672

x 2 0.98 m

kN
2

m
p a2.1 54.689

kN
2

Momentul incovoietor pentru consola a-a


2

x2
x 2
x1

M a.a p a1.1 x 1
x 2 m p a2.0
m p a2.1 p a2.0 x 2 m 192.704 kN m
2
3

0.55 m 24 kN 0.45 m 16 kN

3
3
m
m
kN

med.1
20.4
1 m

0.55 m 24 kN 4.95 m 19 kN

3
3
m
m
kN

med.2
19.5
5.5m
3
m

h 1p 1 m

h 2p 5.5 m

Vd 592.295 kN
B 2.75m

kN
p 1 med.1 h 1p 16.211
m
kN
p 2 med.2 h 2p 85.225
m

p ef.max

p ef.min

Vd

Vd

x 1 0.95m

eB 0.06 m

6 eB

kN

243.575
m

6 eB

p'ef 181.86

kN
2

kN
p''ef 164.434
2
m

kN

187.185
B
m

x 2 1.5 m

Momentul incovoietor pentru consolele b-b si c-c:

M b.b

M c.c

p ef.max p'ef

p''ef pef.min

2 x1

x2

p'ef p 1
2

x1

x1

p ef.min p 2
2

87.698 kN m
2

106.204 kN m

Dimensionare armatura zid de sprijin:


Pentru armare se va folosi otel S500

fyd 435

N
2

mm
Pentru consola a-a se va folosi beton de clasa C30/35 iar pentru consolele b-b si c-c
(talpa fundatiei) se va folosi beton de clasa C25/30
N
N
fcd.1 20
fcd.2 16.67
2
2
mm
mm
a) Consola a-a
M Ed 192.704 kN m

h 0.4 m

M Ed
3 2
As.nec
1.384 10 m
0.8 h fyd
As.eff 14.66 cm

Armez cu bare de 14 la 105mm

b) Consolele b-b si c-c


M Ed.b 87.698 kN m

h 0.70 m

M Ed.c 106.204 kN m

h 0.70 m

M Ed.b
4 2
As.nec.b
3.6 10 m
0.8 h fyd
As.eff.b 4.33 cm

Constructiv armez cu bare 10 la 105mm

M Ed.c
4 2
As.nec.c
4.36 10 m
0.8 h fyd
As.eff.c 0.45 cm

Constructiv armez cu bare 10 la 105mm