Sunteți pe pagina 1din 2

Prin prelucrarea adecvată a acestor mat. prime , se vor obţine trei tipuri de mase ceramice .

Pentru fiecare masă ceramică sunt specifice o serie de metode de fasonare prin care se pot obţine o gamă largă de produse cu forme şi dimensiuni variabile.

Fasonarea din pasta plastică

Pentru aceasta conţinutul de umiditate w= 18-24%

a) Prin strunjire În varianta simplă se face la roata olarului , iar în varianta automatizată se utilizează nişte maşini asemenea cu strungurile .Dacă strunjirea se face la exterior se pot obţine obiecte plate sau uşor adâncite , cu pereţi de grosimi medii şi simetrice faţă de axa de rotaţie ( farfuriile )

Dacă strunjirea se face la interior se pot obţine forme goale la interior cu înălţimi medii , pereţi cu grosimii medii şi simetrice faţă de axa de rotaţie (ceaşcă)

Pentru produsele de ceramică tehnică pentru industria electrotehnică se poate face şi o strunjire pe verticală , în acest caz folosindu-se pasta plastică cu umiditate scăzută.

b) Prin extrudare În acest caz pasta plastică să treacă prin presare printr-o filieră a cărei secţiune v-a determina forma produsului obţinut .Pe această cale se obţin produse cu geometrie simplă (cărămidă ,ţiglă).

c) Prin presare Pasta plastică se

când este obligată să umple matriţe metalice de

diferite forme (tipare) , care trebuie gresate iniţial , sau prin presare la prese

hidraulice folosind matrice metalică sau din ipsos

Fasonarea prin turnare din barbotină

În acest caz w=34-38% , barbotina fiind o suspensie foarte concentrată de mat. solid în apă. Barbotina se toarnă în nişte forme poroase realizate din ipsos .

Se pot obţine două categorii de produse .

Produse groase la mijloc cu pereţi subţiri având geometrie variabilă şi forme complicate, în acest caz produsul se realizează prin unirea mai multor părţi .

Produse plate cu un anumit relief .

Fasonarea prin presare din pulberi

w=2-4% . Presarea se poate face uni axial , în matrice metalică folosind prese hidraulice . Se obţin produse cu forme foarte simple pentru care raportul înălţime –lăţime este plasat doar puţin peste 1.

Pentru a putea obţine nişte forme cu geometrie mai complicate presarea se poate face şi izostatic. În acest caz pulberea de presare se introduce într-o matriţă flexibilă din cauciuc siliconic. Matriţa este scufundată într-un lichid subpresiune , aceasta va acţiona uniform pe toată suprafaţa matriţei şi prin presarea ei se presează şi pulberea din interior

Presarea uniaxială din pulbere este metoda prin care se obţine toate produsele sub formă de plăci .După fasonare produsele sunt uscate până la o umiditate w=1% , urmează apoi arderea .

Aceasta se face după o anumită diagrama , temperatură funcţie de timp

după o anumită diagrama , temperatură funcţie de timp După ardere masa ceramică se transformă în

După ardere masa ceramică se transformă în ciob ce poartă şi numele de biscuit.

Pentru produsele de ceramica semifină şi fină acest ciob se acoperă cu o glazură. Glazura este un strat de sticlă uşor fuzibilă, care face ciobul impermeabil la gaze şi lichide , îi oferă rezistenţă la uzură şi un aspect estetic plăcut.

Glazura crudă este tot o suspensie de materiale prime solide în apă cu care ciobul se acoperă prin anumite metode , ea se transformă în sticlă doar după o nouă ardere. A doua ardere se face la o temperatură mai joasă decât prima respectânduse o anumită curbă de ardere.

Ceramica tehnică

Tipurile de produse sunt

urmare se foloseşte o varietate mult mai largă de materii prime ,şi pentru anumite prod.

ponderea mat. prime plastice pot fii foarte scăzute.

de diversificate în funcţie de proprietăți şi destinaţie , ca

Ceramica avansată

În acest caz aproape toate materiile prime sunt artificiale şi au caracter degresant .

Ca urmare adaptările la fluxul ceramic sunt destul de dificile şi în anumite cazuri ar trebui realizate noi metode de fasonare.