Sunteți pe pagina 1din 4

www.doctorfinance.

ro

0244.55.00.11

contact@doctorfinance.ro

0732.22.33.55

Infiintari firme, Contabilitate, SSM, Resurse umane, Certificari ISO, OSIM

CONTRACT DE LOCAIUNE
ncheiat astzi ..................
la ......................................
I. PRILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu
sediul social n (localitatea) ........................., str. ...................................... nr. ........................, bloc
.................., scara ..........., etaj ........, apartament ......., jude/sector ...................................,
nregistrat la Oficiul Registrului Comerului ............................................., sub nr. ...................... din
................................., cod fiscal nr. .......................... din ..................................., avnd contul nr.
............................, deschis la ........................., reprezentat de ............................................., cu
funcia de ..................................................................., n calitate de locator, pe de o parte, i
1.2. S.C. ...................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu
sediul social n (localitatea) ..........................., str. .................................. nr. ..........................., bloc
............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., jude/sector ........................................,
nregistrat la Oficiul Registrului Comerului ............................................, sub nr. ......................, din
................................., cod fiscal nr. .......................... din ..................................., avnd contul nr.
........................., deschis la ........................., reprezentat de ................................................, cu
funcia de ..................................................................., n calitate de locatar, pe de alt parte,
au convenit s ncheie prezentul contract de locaiune cu respectarea urmtoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Locatorul d n locaiune/folosin locatarului ................................................................................
....................................................................................................................................................... n
urmtoarele condiii:
a) durata locaiunii .................................................................................................................;
b) chiria calculat astfel .........................................................................................................
pltit anticipat, n momentul prelurii bunurilor ce constituie obiectul prezentului contract, pe
baz de proces-verbal.
1)

2.2. Bunurile ce constituie prezentul contract sunt ............................................................................


.................................................................................................................................................... .
III. OBLIGAIILE PRILOR
3.1. Obligaiile locatorului sunt urmtoarele:
a) s predea bunul n locaiune la termenul convenit de pri i la locul unde se gsea n
momentul contractrii;
b) s efectueze reparaiile necesare n tot timpul locaiunii;
c) s se abin de la orice fapt personal, care ar avea drept consecin tulburarea locatarului n
folosina bunului;
2)

d) s rspund pentru eviciune i viciile ascunse ale bunului care i mpiedic ntrebuinarea;
3.2. Obligaiile locatarului sunt urmtoarele:
a) s plteasc chiria de .......................... lei/lun/an n condiiile stabilite;
b) s foloseasc n perioada locaiunii bunurile care constituie obiectul prezentului contract, ca
un posesor de bun-credin, purtnd rspunderea pentru toate pagubele produse din culpa
sa;
c) s restituie la sfritul locaiunii bunurile care fac obiectul prezentului contract n starea n
care le-a preluat consemnat n procesul-verbal de predare-primire;
3)

d) s acorde asisten tehnic pentru exploatarea normal a .........................................;


e) n cazul n care n exploatarea ............................... apar defeciuni tehnice din culpa

Infiintare SRL 199ron; Infiintare PFA / II / IF 149ron; Deschidere / Inchidere Punct de Lucru
SRL 149ron; Cesiune Parti Sociale 249ron; Adaugare Obiect Activitate in Statut 199ron;
Activare Obiect Activitate din Statut 99ron;Suspendare Activitate SRL 149ron;
Dizolvare/Lichidare SRL 149ron; Radiere SRL 149ron; Contabilitate SRL de la 99ron.

www.doctorfinance.ro

0244.55.00.11

contact@doctorfinance.ro

0732.22.33.55

Infiintari firme, Contabilitate, SSM, Resurse umane, Certificari ISO, OSIM


3)

f)

locatarului, locatorul este ndreptit s pretind i s i se plteasc despgubiri ;


s garanteze restituirea bunurilor n starea n care s-au preluat printr-un contract de garanie
3)

accesoriu contractului de locaiune .


IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Durata locaiunii este de ............................................ ncepnd cu data de .................................. pn
la data de ...................... .
V. PREUL CONTRACTULUI
5.1. Prile au convenit ca locatarul s plteasc o chirie de ................................ zi/lun/an astfel:
..................................................................................................................................................... .
VI. SUBLOCAIUNEA CONTRACTULUI{4)
6.1. Locatarul are dreptul de a transmite, n tot sau n parte, cu acordul scris al proprietarului, dreptul de
folosin asupra unui ter, n baza unui contract de sublocaiune (subnchiriere).
6.2. Sublocuiunea s nu fie convenit n condiii care s contravin condiiilor din contractul de locaiune.
VII. CESIUNEA CONTRACTULUI
7.1. Cesiunea contractului trebuie s fie notificat locatorului sau acceptat de acesta printr-un act
adiional la prezentul contract.
VIII. NCETAREA CONTRACTULUI
8.1. Contractul de locaiune nceteaz prin:
a) acordul de voin al prilor;
b) denunare unilateral;
c) expirarea termenului;
d) pieirea bunului;
e) desfiinarea titlului locatorului;
5)

f) prin efectul nstrinrii, prin acte ntre vii, cu titlu particular, a bunului dat n locaiune.
IX. FORA MAJOR
9.1. Nici una dintre prile contractante nu rspunde de neexecutarea la termen i/sau executarea n mod
necorespunztor - total sau parial - a oricrei obligaii care i revine n baza prezentului contract,
dac neexecutarea sau executarea necorespunztoare a obligaiei respective a fost cauzat de fora
major aa cum este definit de lege.
9.2. Partea care invoc fora major este obligat s notifice celeilalte pri n termen de ....................
zile/ore producerea evenimentului i s ia toate msurile posibile n vederea limitrii consecinelor
lui.
9.3. Dac n termen de ................... zile/ore de la producere evenimentul respectiv nu nceteaz, prile
au dreptul s-i notifice ncetarea de plin drept a prezentului contract, fr ca vreuna dintre ele s
pretind daune-interese.
X. NOTIFICRI
10.1. n accepiunea prilor contractante, orice notificare adresat de una dintre acestea celeilalte este
valabil ndeplinit dac va fi transmis la adresa/sediul prevzut n partea introductiv a prezentului
contract.
10.2. n cazul n care notificarea se face pe cale potal, ea va fi transmis, prin scrisoare recomandat,
cu confirmare de primire (A.R.) i se consider primit de destinatar la data menionat pe
confirmare de oficiul potal primitor.
10.3. Dac confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consider primit n prima zi lucrtoare
dup cea n care a fost expediat.
10.4. Notificrile verbale nu se iau n considerare de nici una dintre pri, dac nu sunt confirmate, prin
intermediul uneia dintre modalitile prevzute la alineatele precedente."
XI. LITIGII
11.1. n cazul n care rezolvarea nenelegerilor nu este posibil pe cale amiabil, ele vor fi supuse spre
soluionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedur aplicabile arbitrajului comercial adhoc, organizat de Camera de Comer i Industrie a Romniei.

Infiintare SRL 199ron; Infiintare PFA / II / IF 149ron; Deschidere / Inchidere Punct de Lucru
SRL 149ron; Cesiune Parti Sociale 249ron; Adaugare Obiect Activitate in Statut 199ron;
Activare Obiect Activitate din Statut 99ron;Suspendare Activitate SRL 149ron;
Dizolvare/Lichidare SRL 149ron; Radiere SRL 149ron; Contabilitate SRL de la 99ron.

www.doctorfinance.ro

0244.55.00.11

contact@doctorfinance.ro

0732.22.33.55

Infiintari firme, Contabilitate, SSM, Resurse umane, Certificari ISO, OSIM


XII. CLAUZE FINALE
12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat ntre prile contractante.
12.2. Prezentul contract, mpreun cu anexele sale care fac parte integrant din cuprinsul su, reprezint
voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal dintre acestea, anterioar sau ulterioar
ncheierii lui
12.3. n cazul n care prile i ncalc obligaiile lor, neexercitarea de partea care sufer vreun prejudiciu
a dreptului de a cere executarea ntocmai sau prin echivalent bnesc a obligaiei respective nu
nseamn c ea a renunat la acest drept al su.
12.4. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de ............... exemplare din care .....................
astzi ........................., data semnrii lui. ............................................. .

LOCATOR
PROPRIETAR

LOCATAR
CHIRIA

Infiintare SRL 199ron; Infiintare PFA / II / IF 149ron; Deschidere / Inchidere Punct de Lucru
SRL 149ron; Cesiune Parti Sociale 249ron; Adaugare Obiect Activitate in Statut 199ron;
Activare Obiect Activitate din Statut 99ron;Suspendare Activitate SRL 149ron;
Dizolvare/Lichidare SRL 149ron; Radiere SRL 149ron; Contabilitate SRL de la 99ron.

www.doctorfinance.ro

0244.55.00.11

contact@doctorfinance.ro

0732.22.33.55

Infiintari firme, Contabilitate, SSM, Resurse umane, Certificari ISO, OSIM


ATENIE
n conformitate cu prevederile art. 1470 din Codul civil exist trei feluri de locaiuni a lucrrilor:
a) locaiunea de servicii (locatis operarum), adic aceea prin care o persoan se oblig s pun
serviciile sale n folosul alteia;
b) locaiunea unor lucrri (locatis operis faciendi), adic aceea care const ntr-un anumit fapt
determinat (ex.: obligaia de a transporta persoane sau mrfuri dintr-un loc n altul);
c) locaiunea de lucrri din partea unui antreprenor (ex.: arhitect, constructor, zidar, dulgher
etc.).
NOTE
1) Pot fi bunuri mobile sau imobile, corporale sau incorporale, dar, indiferent de caz, aceste
bunuri s nu se distrug sau s nu se consume prin folosin conform destinaiei dup natura
obiectului sau conform destinaiei stabilite de pri.
2) Locatorul rspunde chiar dac a fost de bun credin la ncheierea contractului i nu a
cunoscut viciile i indiferent dac viciile existau n momentul ncheierii contractului sau provin
din cauze ulterioare, deoarece obligaia locatorului de a asigura folosina bunurilor este
succesiv.
3) Dac este cazul.
4) Dac prile convin astfel, n caz contrar clauza se redacteaz n mod corespunztor (Prile
au convenit ca locatorul s nu subnchirieze imobilul, total sau parial.")
5) n anumite condiii.

Infiintare SRL 199ron; Infiintare PFA / II / IF 149ron; Deschidere / Inchidere Punct de Lucru
SRL 149ron; Cesiune Parti Sociale 249ron; Adaugare Obiect Activitate in Statut 199ron;
Activare Obiect Activitate din Statut 99ron;Suspendare Activitate SRL 149ron;
Dizolvare/Lichidare SRL 149ron; Radiere SRL 149ron; Contabilitate SRL de la 99ron.

S-ar putea să vă placă și