Sunteți pe pagina 1din 4

www.doctorfinance.

ro

0244.55.00.11

contact@doctorfinance.ro

0732.22.33.55

Infiintari firme, Contabilitate, SSM, Resurse umane, Certificari ISO, OSIM

CONTRACT DE NCHIRIERE

I. PRILE CONTRACTANTE
_______________________________________________
domiciliat()
n
_____________________________________
posesor a B.I/C.I. seria ___________ nr. _________________ eliberat de _________________
la data de ______________ n
calitate
de
proprietar
a
imobilului
situat
la
adresa
_______________________________________________________ ,
si
Societatea comercial _____________________________ cu sediul n ________,
telefon ________________, fax ______________, e-mail _____________, nmatriculat la
Oficiul Registrului Comerului Bucureti sub nr. J /
/
, CUI______________, titular a
contului numrul _________________, deschis la Banca ______________________,
reprezentat de domnul/doamna__________________________, care are funcia de
__________________, n calitate de CHIRIA (LOCATAR)
au convenit ncheierea prezentului contract de nchiriere cu respectarea urmtoarelor clauze :
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1 Locatorul asigur chiriaului folosina bunului________________________
_________________________________________________ situat n________________
Art.2 Locatorul este titular al dreptului de proprietate asupra bunului nchiriat n baza
actului ______________ ncheiat la data de ________________.
Art.3 Bunul nchiriat este compus din _______________________, conform anexei
numrul 1 la contract.
Art.4 Bunul nchiriat nu este grevat de sarcini/este grevat de urmtoarele sarcini
_____________________________________________.
Art.5 Locatorul pred chriaului bunul nchiriat la data de___________________.
Predarea-primirea bunului nchiriat se va consemna n procesul-verbal de primire care va fi
ncheiat de prile contractante la data predrii.
Art.6 Locatorul pred chiriaului bunul nchiriat n stare de folosin avnd
Infiintare SRL 199ron; Infiintare PFA / II / IF 149ron; Deschidere / Inchidere Punct de Lucru SRL
149ron; Cesiune Parti Sociale 249ron; Adaugare Obiect Activitate in Statut 199ron; Activare Obiect
Activitate din Statut 99ron;Suspendare Activitate SRL 149ron; Dizolvare/Lichidare SRL 149ron;
Radiere SRL 149ron;Contabilitate SRL-de la 99 ron.

www.doctorfinance.ro

0244.55.00.11

contact@doctorfinance.ro

0732.22.33.55

Infiintari firme, Contabilitate, SSM, Resurse umane, Certificari ISO, OSIM

caracteristicile prevzute n anexa numrul 1 la contract.


Art.7 Bunul nchiriat este dat n folosina locatarului pentru (destinaia) ________
_______________________________________________.
Art.8 Locatarul va putea s subnchirieze bunul care face obiectul acestui contract, caz n
care obligaiile asumate n nscris exist n continuare fa de locator.
III. PREUL NCHIRIERII, MODALITILE DE PLAT
Art.9 Preul nchirierii, respectiv chiria este de _____________________ (echivalentul n
lei al sumei de __________ USD la cursul B.N.R.).
Art.10 Chiriaul va plti chiria ncepnd cu data de __________________.
Art.11 Chiria va fi pltit de chiria lunar, cel mai trziu pn n ultima zi a lunii pentru
care se face plata.
Art.12 Plata chiriei se va face prin ordin de plat prin conturile:
-- contul locatorului numrul _________________ deschis la Banc __________.
-- contul chiriaului numrul__________________deschis la Banc___________.
Art.13 n cazul n care chiriaul nu pltete la termenul scadent, va suporta penaliti de
ntrziere de _________ % pe zi, calculate la suma datorat.
IV. DURATA CONTRACTULUI DE NCHIRIERE
Art.14 Prezentul contract de nchiriere se ncheie pe o perioad de ____________,
cu ncepere de la data de __________, pn la data de ______________.
Art.15 Prezentul contract de nchiriere poate nceta nainte de data sus menionat numai
prin acordul ambelor pri.
Art.16 Prezentul contract de nchiriere va putea fi prelungit prin acordul ambelor pri
contractante, ncheindu-se n acest scop un act adiional.
V. OBLIGAIILE LOCATORULUI
Art.17 Locatorul va preda chiriaului bunul nchiriat, precum i toate accesoriile acestuia
prevzute n anexa numrul 1, la locul situat n _________________________
____________________________________________.
Art.18 Locatorul va preda chiriaului bunul nchiriat i toate accesoriile acestuia n
condiiile de calitate prevzute n anexa numrul 1.
Locatorul cu ocazia predrii va ncheia proces-verbal de primire-predare datat, semnat i
tampilat de ambele pri contractante.
Art.19 Pe toat durata nchirierii locatorul se oblig s efectueze reparaiile capitale i
necesare pe cheltuialasa pentru a asigura funcionalitatea bunului nchiriat conform destinaiei.
Prin reparaii capitale i necesare, prile neleg: ________________________
___________________________________________________________.
Art.20 Locatorul va efectua pe cheltuiala sa i reparaiile determinante de vreun caz de
Infiintare SRL 199ron; Infiintare PFA / II / IF 149ron; Deschidere / Inchidere Punct de Lucru SRL
149ron; Cesiune Parti Sociale 249ron; Adaugare Obiect Activitate in Statut 199ron; Activare Obiect
Activitate din Statut 99ron;Suspendare Activitate SRL 149ron; Dizolvare/Lichidare SRL 149ron;
Radiere SRL 149ron;Contabilitate SRL-de la 99 ron.

www.doctorfinance.ro

0244.55.00.11

contact@doctorfinance.ro

0732.22.33.55

Infiintari firme, Contabilitate, SSM, Resurse umane, Certificari ISO, OSIM

for major.
Art.21 Locatarul va nlocui parial sau total accesoriile bunului nchiriat, pe cheltuiala sa,
atunci cnd nlocuirea acestora nu este determinat de culpa chiriaului.
Art.22 Locatorul nu va stnjeni pe chiria n exercitare dreptului de folosin asupra
bunului nchiriat i nici nu va face acte prin care ar putea micora folosina acestuia.
Art.23 Locatorul, pe durata prezentului contract, nu va executa modificri, schombri ale
structurii bunului nchiriat de natur s tulbure folosina acestuia de ctre chiria sau care ar
determina o schimbare a destinaiei bunului nchiriat.
Art.24 Locatorul va garanta pe chiria de viciile ascunse ale bunului nchiriat care nu au
putut fi cunoscute de chiria n momentul ncheierii contractului i care fac imposibil folosina
parial sau total a bunului nchiriat.
Art. 25 Pe toat durata contractului, locatorul l va garanta pe chiria contra pierderii
totale sau pariale a bunului nchiriat precum i contra oricrei tulburri de drept.
Art.26 Locatorul va plti pe ntreaga durat a contractului de nchiriere impozitele i
taxele privind bunul nchiriat.
Art. 27 Locatorul va putea s controleze periodic, respecziv la data de _________ a
fiecrei luni, bunul nchiriat i dac acesta este folosit conform scopului pentru care a fost
ncheiat contractul de nchiriere.
Acest control se va exercita fr a stnjeni folosina bunului de ctre chiria.
Art.28 Locatorul nu va putea s nchirieze bunul care face obiectul prezentului contract
vreunui ter.
VI. OBLIGAIILE CHIRIAULUI
Art.29 Chiriaul se oblig, ca pe toat durata nchirierii, s pstreze n bune condiii bunul
nchiriat, precum i accesoriile acestuia, s nu le degradeze sau deterioreze.
Art.30 Chiriaul va asigura paza bunului nchiriat.
Art.31 Chiriaul va folosi bunul nchiriat numai potrivit destinaiei sale prevzute la art.7
din contract.
Art.32 Chiriaul se oblig s plteasc locatorului chiria la termenul scadent convenit n
contract.
Art.33 Pe toat durata nchirierii chiriaul va suporta toate cheltuielile referitoare la
utilitile consumate pentru folosina bunului nchiriat respectiv __________________
___________________________________________.
Art.34 Chiriau va efectua pe cheltuiala sa lucrrile de ntreinere i reparaii normale ale
bunului nchiriat pentru a-l menine n starea n care l-a primit la momentul ncheierii
contractului.
Prin reparaii normale, prile neleg: ___________________________________
_________________________________________________.
Art.35 Chiriaul va efectua pe cheltuiala sa lucrrile de reparaii capitale ale bunului
nchiriat numai dac sunt determinate de culpa sa.
Art.36 Chiriaul va rspunde de distrugerea total sau parial a bunului nchiriat care s-ar
Infiintare SRL 199ron; Infiintare PFA / II / IF 149ron; Deschidere / Inchidere Punct de Lucru SRL
149ron; Cesiune Parti Sociale 249ron; Adaugare Obiect Activitate in Statut 199ron; Activare Obiect
Activitate din Statut 99ron;Suspendare Activitate SRL 149ron; Dizolvare/Lichidare SRL 149ron;
Radiere SRL 149ron;Contabilitate SRL-de la 99 ron.

www.doctorfinance.ro

0244.55.00.11

contact@doctorfinance.ro

0732.22.33.55

Infiintari firme, Contabilitate, SSM, Resurse umane, Certificari ISO, OSIM

datora cuplei sale.


Art.37 Chiriaului i va permite locatorului s controleze modul cum este folosit bunul
nchiriat i starea acestuia la termenul stabilit n contract.
Art.38 Chiriaul l va ntiina imediat pe locator despre orice aciune a unei tere
persoane care i tulbur folosina.
Art.39 Chiriaul nu va face modificri bunului nchiriat dect cu acordul scris al
locatorului.
Art.40 Chiriaul, la expirarea acestui contract, va restitui locatorului bunul nchiriat
mpreun cu toate accesoriile acestuia, n aceeai stare n care le-a primit conform anexei
numrul 1.
VII. RSPUNDEREA PRILOR CONTRACTANTE
Art.41 Pentru nerespectarea obligaiilor prevzute n acest contract, partea n culp
datoreaz celeilalte pri daune.
Art.42 Pentru nendeplinirea de ctre locator a obligaiilor care i revin n baza
prezentului contract, chiriaul va putea fie s plteasc locatorului chiria diminuat proporional
cu prejudiciul care i s-a produs, fie s desfiineze contractul, situaie n care locatorul i va plti
daune n msura n care i-a prosud un prejudiciu.
Art.43 Dac chiriaul nu i ndeplinete obligaiile pe care i le-a asumat n contract, va
plti locatorului daune corespunztoare prejudiciului produs.
Art.44 Contractul se va desfiina i chiriaul va plti daunele corespunztoare dac
prejudiciul pe care l-a produs locatorului este att de grav nct continuarea contractului nu se
mai justific.
VIII. LITIGII
Art.45 Eventualele litigii care s-ar putea ivi n legtur cu acest contract vor fi soluionate
pe cale amiabil, iar dac prile nu cad de acord, vor fi soluionate de instanele de judecat
competente.
Prezentul contract a fost ncheiat n 2 exemplare originale cte unul pentru fiecare n
parte.
LOCATOR

CHIRIAS

Infiintare SRL 199ron; Infiintare PFA / II / IF 149ron; Deschidere / Inchidere Punct de Lucru SRL
149ron; Cesiune Parti Sociale 249ron; Adaugare Obiect Activitate in Statut 199ron; Activare Obiect
Activitate din Statut 99ron;Suspendare Activitate SRL 149ron; Dizolvare/Lichidare SRL 149ron;
Radiere SRL 149ron;Contabilitate SRL-de la 99 ron.

S-ar putea să vă placă și