Sunteți pe pagina 1din 2

www.doctorfinance.

ro

0244.55.00.11

contact@doctorfinance.ro

0732.22.33.55

Infiintari firme, Contabilitate, SSM, Resurse umane, Certificari ISO, OSIM

CONTRACT DE DEPOZIT
ncheiat astzi ....................
la ........................................
I. PRILE CONTRACTANTE
1.1. D ................................................., domiciliat n .................................., str. ................................... nr.
.........., bloc ......, scara ........., etaj .........., apartament ......., sector/jude ............................, nscut la
data de (ziua, luna, anul) .............. n (localitatea) ....... sector/jude ........................... fiul lui
..................................... i al ................................................., posesorul buletinului (crii) de
identitate seria ............. nr. ........................, eliberat de ...................................., cod numeric personal
......................................., n calitate de deponent, pe de o parte, i
1.2. D .........................................................................., domiciliat n .................................................., str.
............................................ nr. ........., bloc .........., scara ........, etaj ........., apartament ......,
sector/jude ................, nscut la data de (ziua, luna, anul) ................. n (localitatea) ...............
sector/jude ......................................., fiul lui .................................. i al ....................................,
posesorul buletinului (crii) de identitate seria ......... nr. ..........................., eliberat de ............., cod
numeric personal ........................... n calitate de depozitar, pe de alt parte,
au convenit s ncheie prezentul contract de depozit, cu respectarea urmtoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Deponentul ncredineaz depozitarului spre pstrare, cu titlu de depozit, bunurile prevzute n anexa
nr. ................................... care face parte integrant din prezentul contract.
2.2. Depozitarul asigur pstrarea bunurilor n imobilul proprietate (nchiriat) situat n localitatea
.............................................................. str. ......................... nr. ..........., bloc ......., scara ........, etaj
.........., apartament ............, sector/jude ................................. .
2.3. Predarea-primirea bunurilor se va face pe baz de proces-verbal, ce constituie parte integrant a
prezentului contract pn la data de ........................................ . Procesul-verbal de predare-primire
va cuprinde: denumirea, caracteristicile, unitatea de msur, cantitatea, calitatea, ambalajul i
preurile, precum i meniuni dac bunurile sunt sau nu perisabile ori alte meniuni necesare
identificrii lor.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Durata depozitrii bunurilor primite n depozit este de .............. ncepnd de la data de ................
pn la data de ............... .
3.2. La ncheierea termenului, deponentul va ridica bunurile pe baz de proces-verbal de predare-primire
care va conine datele prevzute la pct. 2.3 alin. 2.
IV. PREUL CONTRACTULUI
4.1. Preul depozitrii este de ............................................ lei lunar, pe toat durata contractului i va fi
indexat n funcie de ................................................ pe baz de act adiional ncheiat ntre pri.
4.2. Plata preului se va face depozitarului lunar, pn la data de 5 a lunii curente pentru luna
anterioar/n termen de 5 zile de la mplinirea duratei depozitrii.
V. CLAUZA PENAL
5.1. Neplata preului la termenul stabilit l ndreptete pe depozitar s perceap o penalitate de
ntrziere de ................... %, calculat asupra sumei neachitate.
VI. DREPTURI I OBLIGAII
6.1. Depozitarul are urmtoarele obligaii:
a) s pstreze bunurile primite n depozit i s ngrijeasc de ele aa cum se ngrijete de bunurile
sale;
b) s asigure integritatea bunurilor ce i s-au ncredinat, s ia msuri de prevenire a deteriorrii sau
degradrii lor;
c) s nu foloseasc bunurile n interes personal;

Infiintare SRL 199ron; Infiintare PFA / II / IF 149ron; Deschidere / Inchidere Punct de Lucru
SRL 149ron; Cesiune Parti Sociale 249ron; Adaugare Obiect Activitate in Statut 199ron;
Activare Obiect Activitate din Statut 99ron;Suspendare Activitate SRL 149ron;
Dizolvare/Lichidare SRL 149ron; Radiere SRL 149ron; Contabilitate SRL de la 99ron.

www.doctorfinance.ro

0244.55.00.11

contact@doctorfinance.ro

0732.22.33.55

Infiintari firme, Contabilitate, SSM, Resurse umane, Certificari ISO, OSIM


d) s nu nstrineze bunurile care fac obiectul prezentului contract;
e) s ia msuri pentru asigurarea i garantarea secretului depozitului;
f) s restituie bunurile n starea n care au fost preluate la expirarea duratei prezentului contract sau
la cererea deponentului. Restituirea bunurilor se va face de la locul de depozitare pe cheltuiala
deponentului.
6.2. Depozitarul are dreptul s rein bunurile, n cazul n care deponentul nu le ridic la expirarea duratei
prezentului contract, pn cnd acesta achit depozitarului preul convenit sau sumele rmase de
plat.
6.3. Deponentul are urmtoarele obligaii:
a) s achite la termenul stabilit preul convenit pentru depozitarea bunurilor;
b) s ridice bunurile la expirarea duratei prezentului contract, pe cheltuiala sa;
c) s elibereze depozitul/locul de depozitare la termenul stabilit.
6.4. Deponentul are dreptul s solicite oricnd restituirea bunurilor n starea n care au fost predate, n
caz contrar are dreptul de a cere despgubiri.
VII. FORA MAJOR
7.1. Nici una dintre prile contractante nu rspunde de neexecutarea la termen sau/i de executarea n
mod necorespunztor - total sau parial - a oricrei obligaii care i revine n baza prezentului
contract, dac neexecutarea sau executarea necorespunztoare a obligaiei respective a fost
cauzat de fora major, aa cum este definit de lege.
7.2. Partea care invoc fora major este obligat s notifice celeilalte pri, n termen de ................ (zile,
ore), producerea evenimentului i s ia toate msurile posibile n vederea limitrii consecinelor lui.
7.3. Dac n termen de .................. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu nceteaz, prile
au dreptul s-i notifice ncetarea de plin drept a prezentului contract fr ca vreuna dintre ele s
pretind daune-interese.
VIII. NOTIFICRI
8.1. n accepiunea prilor contractante, orice notificare adresat de una dintre acestea celeilalte este
valabil ndeplinit dac va fi transmis la adresa prevzut n partea introductiv a prezentului
contract.
8.2. n cazul n care notificarea se face pe cale potal, ea va fi transmis, prin scrisoare recomandat,
cu confirmare de primire (A.R.) i se consider primit de destinatar la data menionat de oficiul
potal primitor pe aceast confirmare.
8.3. Dac confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consider primit n prima zi lucrtoare dup
cea n care a fost expediat.
8.4. Notificrile verbale nu se iau n considerare de nici una dintre pri, dac nu sunt confirmate, prin
intermediul uneia dintre modalitile prevzute la alineatele precedente.
IX. CLAUZE FINALE
9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat ntre prile contractante.
9.2. Prezentul contract, mpreun cu anexele sale care fac parte integrant din cuprinsul su, reprezint
voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal dintre acestea, anterioar sau ulterioar
ncheierii lui.
9.3. n cazul n care prile i ncalc obligaiile lor, neexercitarea de partea care sufer vreun prejudiciu
a dreptului de a cere executarea ntocmai sau prin echivalent bnesc a obligaiei respective nu
nseamn c ea a renunat la acest drept al su.
9.4. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de ................ exemplare din care .......................
astzi ........................., data semnrii lui.
DEPONENT
DEPOZITAR

Infiintare SRL 199ron; Infiintare PFA / II / IF 149ron; Deschidere / Inchidere Punct de Lucru
SRL 149ron; Cesiune Parti Sociale 249ron; Adaugare Obiect Activitate in Statut 199ron;
Activare Obiect Activitate din Statut 99ron;Suspendare Activitate SRL 149ron;
Dizolvare/Lichidare SRL 149ron; Radiere SRL 149ron; Contabilitate SRL de la 99ron.