Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Indicaţi regulile de care trebuie să se ţină cont în denumirea variabilelor.

Utilizarea instrucțiunii Dim ce permite declararea variabilelor și alocarea spațiului de memorie, adăugarea prefixului conform metodei ungare, asigurarea unicității numelui în cadrul formei, precizarea tipului în momentul declarării sau folosirea sufixelor corespunzătoare.

2. Daţi exemple de tipuri de date Visual Basic.

Boolean, byte, char, date, decimal, double, integer, long, object, sbyte, short, single, string, uinteger, ulong, ushort.

3. În Visual Basic se pot utiliza variabile care nu au fost declarate? Daca da, cum?

În VB se pot utiliza variabile ce nu au fost declarate în prealabil prin simpla folosire a lor. Compilatorul le va converti automat la tipul de dată cel mai “apropiat.

4. În ce constă declararea implicită a variabilelor?

Se poate inhiba declararea explicită a variabilelor, caz în care variabila va fi declarată implicit prin simpla utilizare a liniei de cod Option Explicit Off înainte de tratarea evenimentelor. Toate variabilele declarate implicit au tipul de dată Object. Nu este recomandată declararea implicită pentru a se evita greșelile de tastare.

5. Explicaţi ce presupune declararea explicită a variabilelor.

Declararea explicită a variabilelor presupune ca înainte să se folosească o variabila sa fie declarată anterior cu ajutorul unuia dintre cuvintele cheie Dim, Private, Public, Protected, Friend, Shared si Static.

6. Cum se declară o constantă în Visual Basic?

Const NumeConstanta As Tip = valoare Exemple:

Const Pi As Double = 3.1415 Const adresa As String = "B-dul Mihai Viteazu Nr.45"

7. Completaţi tabelul următor:

Operator

Semnificaţie

^

Ridicarea unui număr la o putere

\

Împărţirea a 2 numere şi obţinerea rezultatului întreg (câtul)

Mod

Modulo (restul împărţirii a 2 numere)

<>

Operatorul relaţional ”diferit”

-1-

And

Operatorul logic ”ŞI”

Or

Operatorul logic ”SAU”

+, &

Operatori de concatenare

8. Indicaţi structurile de decizie din Visual Basic. Structurile de decizie din Visual Basic sunt:

instrucțiunile if;

instrucțiunile select case;

-2-