Sunteți pe pagina 1din 32

Anul 178 (XXII) Nr.

366

PARTEA I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

Joi, 3 iunie 2010

SUMAR

Nr.

Pagina
DECIZII ALE CURII CONSTITUIONALE

Decizia nr. 444 din 15 aprilie 2010 referitoare la excepia de


neconstituionalitate a dispoziiilor pct. 4 din Legea
nr. 276/2009 privind aprobarea Ordonanei de urgen
a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea i
completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare
de timbru ....................................................................

12

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
120.

Ordin al ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale


privind aprobarea Suplimentului nr. 1 al Catalogului

Nr.

Pagina
oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia
pentru anul 2010 ........................................................

315

1.564. Ordin al ministrului dezvoltrii regionale i turismului


privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Hotrrii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea
Programului privind reabilitarea, modernizarea i/sau
asfaltarea drumurilor de interes judeean i de interes
local, alimentarea cu ap, canalizarea i epurarea
apelor uzate la sate, precum i n unitile
administrativ-teritoriale cu resurse turistice ................

1531

DECIZII ALE CURII CONSTITUIONALE


CURTEA CONSTITUIONAL

D E C I Z I A Nr. 444
din 15 aprilie 2010

referitoare la excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor pct. 4 din Legea nr. 276/2009


privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea
i completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Lzroiu
Ion Predescu
Tudorel Toader
Pusks Valentin Zoltn
Augustin Zegrean
Carmen-Ctlina Gliga
Daniela Ramona Mariiu

preedinte
judector
judector
judector
judector
judector
judector
judector
judector
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl soluionarea excepiei de neconstituionalitate


a dispoziiilor pct. 4 din Legea nr. 276/2009 privind aprobarea

Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 212/2008 pentru


modificarea i completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele
judiciare de timbru, excepie ridicat de Andreea Merlan n
Dosarul nr. 15.773/301/2008 al Judectoriei Sectorului 3
Bucureti.
La apelul nominal lipsesc prile, fa de care procedura de
citare a fost legal ndeplinit.
Cauza fiind n stare de judecat, preedintele acord
cuvntul reprezentantului Ministerului Public, care pune
concluzii de respingere a excepiei de neconstituionalitate ca
inadmisibil.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 366/3.VI.2010


C U R T E A,

avnd n vedere actele i lucrrile dosarului, reine urmtoarele:


Prin ncheierea din 3 noiembrie 2009, pronunat n Dosarul
nr. 15.773/301/2008, Judectoria Sectorului 3 Bucureti a
sesizat Curtea Constituional cu excepia de
neconstituionalitate a dispoziiilor pct. 4 din Legea
nr. 276/2009 privind aprobarea Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea i completarea Legii
nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, excepie ridicat
de Andreea Merlan.
n motivarea excepiei de neconstituionalitate autoarea
acesteia, fcnd referire la situaia de fapt i la modul n care
instana de judecat a neles s aplice dispoziiile Legii
nr. 146/1997, cu modificrile ulterioare, susine c dispoziiile de
lege criticate ncalc prevederile art. 15 din Legea
fundamental.
Judectoria Sectorului 3 Bucureti arat c excepia de
neconstituionalitate este nentemeiat. Normele de procedur,
cum sunt i cele criticate de autoarea excepiei, sunt de aplicare
imediat, ceea ce nseamn c actele de procedur ndeplinite
dup intrarea n vigoare a legii noi vor fi supuse prevederilor
acesteia, fr a se nclca astfel dispoziiile constituionale
invocate de autoarea excepiei.
n conformitate cu dispoziiile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, ncheierea de sesizare a fost comunicat
preedinilor celor dou Camere ale Parlamentului, Guvernului
i Avocatului Poporului, pentru a-i formula punctele de vedere
cu privire la excepia de neconstituionalitate.
Guvernul apreciaz c excepia de neconstituionalitate este
inadmisibil.
Avocatul
Poporului
arat
c
excepia
de
neconstituionalitate este ntemeiat, textul criticat nclcnd
prevederile art. 21, ale art. 44 alin. (1) i (2), art. 46 i ale art. 56
alin. (2) din Legea fundamental.
Preedinii celor dou Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepia de
neconstituionalitate.
C U R T E A,

examinnd ncheierea de sesizare, raportul ntocmit de


judectorul-raportor, punctele de vedere ale Avocatului
Poporului i Guvernului, concluziile procurorului, dispoziiile
legale criticate, raportate la prevederile Constituiei, precum i
Legea nr. 47/1992, reine urmtoarele:
Curtea Constituional a fost legal sesizat i este
competent, potrivit dispoziiilor art. 146 lit. d) din Constituie,

precum i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 i 29 din Legea


nr. 47/1992, s soluioneze excepia de neconstituionalitate.
Obiectul excepiei de neconstituionalitate l constituie
dispoziiile pct. 4 din Legea nr. 276/2009 privind aprobarea
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 212/2008 pentru
modificarea i completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele
judiciare de timbru, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 482 din 13 iulie 2009.
Textul criticat are urmtorul coninut: La articolul I, punctul 3
se modific i va avea urmtorul cuprins:
3. Articolul 31 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 31. (1) Cererile introduse la instanele judectoreti, prin
care se solicit pronunarea unei hotrri judectoreti care ine
loc de act autentic de nstrinare a unor bunuri imobile, se
taxeaz potrivit prevederilor art. 2 alin. (1), la valoarea imobilului.
(2) Taxarea cererilor prevzute la alin. (1) se face la valoarea
imobilului declarat de pri. n cazul n care valoarea declarat
de pri este inferioar valorii orientative stabilite prin expertiza
ntocmit de camerele notarilor publici, taxarea cererilor se va
face la aceast din urm valoare.
(3) Dispoziiile alin. (1) i (2) se aplic n mod corespunztor
i la taxarea cererilor n materie de motenire.
(4) Instanele de judecat vor solicita la nceputul fiecrui an
camerelor notarilor publici expertizele privind stabilirea valorilor
orientative ale bunurilor imobile din circumscripia teritorial a
instanei.
n susinerea neconstituionalitii acestor dispoziii legale,
autoarea excepiei invoc nclcarea prevederilor constituionale
ale art. 15 referitoare la neretroactivitatea legii.
Examinnd excepia de neconstituionalitate, Curtea
constat c motivul de neconstituionalitate invocat nu privete
textul de lege, ca atare, ci aplicarea acestuia de ctre instana
de judecat, aspect care, potrivit art. 2 alin. (2) i (3) din Legea
nr. 47/1992, excedeaz competenei instanei de contencios
constituional.
Potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, sunt
neconstituionale prevederile actelor [...] care ncalc dispoziiile
sau principiile Constituiei, alin. (3) al aceluiai articol stabilind
c instana constituional se pronun numai asupra
constituionalitii actelor cu privire la care a fost sesizat [...].
Curtea Constituional a statuat n repetate rnduri c nu
intr n atribuiile sale cenzurarea aplicrii legii de ctre
instanele judectoreti, controlul judectoresc realizndu-se
exclusiv n cadrul sistemului cilor de atac prevzut de lege. n
acest sens, potrivit art. 126 alin. (1) din Constituie, Justiia se
realizeaz prin nalta Curte de Casaie i Justiie i prin celelalte
instane judectoreti stabilite de lege.

Pentru considerentele expuse mai sus, n temeiul art. 146 lit. d) i al art. 147 alin. (4) din Constituie, precum i al art. 13,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUIONAL

n numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca fiind inadmisibil, excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor pct. 4 din Legea nr. 276/2009 privind
aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea i completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele
judiciare de timbru, excepie ridicat de Andreea Merlan n Dosarul nr. 15.773/301/2008 al Judectoriei Sectorului 3 Bucureti.
Definitiv i general obligatorie.
Pronunat n edina public din data de 15 aprilie 2010.
PREEDINTELE CURII CONSTITUIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA


Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Mariiu

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 366/3.VI.2010

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE

ORDIN
privind aprobarea Suplimentului nr. 1 al Catalogului oficial
al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2010
Vznd Referatul de aprobare nr. 72.698 din 17 mai 2010 al Direciei
generale politici agricole,
n baza prevederilor art. 31 alin. (1) i ale art. 37 alin. (1) lit. f) din Legea
nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul i certificarea calitii,
comercializarea seminelor i a materialului sditor, precum i nregistrarea
soiurilor de plante,
n temeiul prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea
i funcionarea Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale,
ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale emite urmtorul ordin:
Art. 1. Se aprob Suplimentul nr. 1 al Catalogului oficial al soiurilor de
plante de cultur din Romnia pentru anul 2010, prevzut n anexa care face parte
integrant din prezentul ordin.
Art. 2. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale,
Mihail Dumitru
Bucureti, 19 mai 2010.
Nr. 120.

ANEX

S U P L I M E N T U L Nr. 1

al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru anul 2010
I. CEREALE

Gru Triticum aestivum L.emend. Fiori et Paol.


Denumirea soiului
Variety denomination

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

BC Renata

2131

2010

(8)

Felix

2126

2010

(8)

Litera

1001

2010

(8)

Mv Kolo

2056

2010

(8)

PKB Rodika

2074

2010

(8)

PKB Roxanda

2074

2010

(8)

PKB Vizelika

2074

2010

(8)

Orz Hordeum vulgare L.


Denumirea soiului
Variety denomination

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

2103

2010

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions

Orzoaic (2-row
barley)
Henrike

(9)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 366/3.VI.2010


Porumb Zea mays L.
Observaii
Other specific mentions

Denumirea
hibridului
Variety
denomination

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal or
of cancellation

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Cadurci CS

2129

2010

300

Cera 2504

1098

2010

450

Criana

1001

2010

450

ES Diademe

2084

2010

250

ES Kongress

2084

2010

230

ES Sensor

2084

2010

300

Kamelias

2032

2010

350

Karmas

2032

2010

440

Kiris

2032

2010

520

Kolibris

2032

2010

400

KWS 6471

2032

2010

380

LG3330YG

2111

2010

400

LG3350

2111

2010

370

LG3395

2111

2010

420

LG3475YG

2111

2010

470

LG3540

2111

2010

500

Lidonia

2123

2010

200

MAS 38D

2123

2010

350

Mostitea

1001

2010

350

Oneli CS

2129

2010

550

PR35T11

2122

2010

400

(39)

PR37N02

2122

2010

400

(39)

Prollix

2123

2010

250

Suanito

2127

2010

250

Szegedi 387

2043

2010

350

Szegedi 475

2043

2010

400

Tipul hibridului
Forma H

Grupa de maturitate
FAO-Index Maturitas
6

(39)

(39)

II. PLANTE OLEAGINOASE I TEXTILE

Floarea-soarelui Helianthus annuus L.


Denumirea soiului
Variety denomination

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions
Tipul hibridului
Forma H

1099
2129
2129
1078
1099
2043
2123
2123
2123
2123

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

Amigo SU
Dalia CS
Durban
G224
La Pampa SU
Larissa
Letizia
MAS 91IR
MAS 95IR
MAS 96OL

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 366/3.VI.2010


1

Nallimi CL
NS Balkan
NS Oro
NS Primi
Obraia CS
PR64K83
PR64LE11
PR64LE15
PR64LE19
PR64LE20
PR64LE21
PR64LE23
Rafale
Sellor
Toro SU

2101
2012
2012
2012
2129
2097
2097
2097
2097
2097
2097
2097
2123
2101
1099

2010
2010
2010
2008
2010
2010
2010
2010
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

In Linum usitatissimum L.
Denumirea soiului
Variety denomination

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

Elan FD

1001

2010

(24)

Star FD

1001

2010

(24)

Mutar alb Sinapis alba L.


Denumirea soiului
Variety denomination

Idagold

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

2130

2010

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions

Mutar brun Brassica juncea (L.) Czern.


Denumirea soiului
Variety denomination

Pacific Gold

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

2130

2010

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Rapi Brassica napus L. partim.

Denumirea soiului
Variety denomination

Maria ITC

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

1078

2010

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

(9)

Soia Glycine max. (L.) Merrill


Denumirea soiului
Variety denomination

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions
Grupa de maturitate
Maturity group

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

Isidor

2084

2010

PS1012

1098

2010

PS1020

1098

2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 366/3.VI.2010


III. PLANTE TUBERCULIFERE I RDCINOASE

Sfecl de zahr Beta vulgaris L.


Denumirea soiului
Variety denomination

Bellini

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

2132

2010

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions

D m (2)

IV. PLANTE FURAJERE

Lucern Medicago sativa L.


Denumirea soiului
Variety denomination

Mihaela

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

1001

2009

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions

Obsig nearistat Bromus inermis Leyss.


Denumirea soiului
Variety denomination

Iulia Safir

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

1016

2010

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Piu de livezi Festuca pratensis Hudson


Denumirea soiului
Variety denomination

Baraika

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

2133

2010

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Piu rou Festuca rubra L.


Denumirea soiului
Variety denomination

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

Cprioara

1006

2009

(18) gz

Cristina BV

1006

2009

(18) gz

Raigras peren Lolium perenne L.


Denumirea soiului
Variety denomination

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

Barkamaz

2133

2010

Timi 81

1013

2009

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions

Trifoi rou Trifolium pratense L.


Denumirea soiului
Variety denomination

Select 2

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

1004

2010

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 366/3.VI.2010


VI. PLANTE MEDICINALE I AROMATICE

Denumirea soiului
Variety denomination

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions

Anghinare Cynara scolymus L.


Hof 10

1105

2010

Busuioc Ocimum basilicum L.


Hof 20

1105

2010

Castravete amar Momordica charantia L.


Hof 30

1105

2010

Cimbru de cultur Thymus vulgaris L.


Hof 40

1105

2010

Echinacea Echinacea purpurea Moench.


Cluj

1004

2010

Hof 55

1105

2010

Hof 60

1105

2010

Floarea pasiunii Passiflora incarnata L.


Hof 70

1105

2010

Glbenele Calendula officinalis L.


Hof 80

1105

2010

Mrar Anethum graveolens L.


Andras

1010

2010

Autentic

1010

2010

Moul curcanului Amaranthus caudatus L.


Hof 100

1105

2010

Suntoare Hypericum perforatum L.


Hof 120

1105

2010

erlai Salvia sclarea L.


Rapsodia

1010

2010

Simfonia

1010

2010

Topinambur Helianthus tuberosus L.


Hof 130

1105

2010

VII. SPECII LEGUMICOLE

Ceap Allium cepa L.

Denumirea soiului
Variety denomination

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions
Grupa de maturitate
Maturity group

DIN SMN (Seed Propagated Varieties)


Ancua

1104

2010

td a

Chibed

1034

2010

std a

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 366/3.VI.2010


Ceap de tuns Allium schoenoprasum L.

Denumirea soiului
Variety denomination

Mihaela

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

1031

2010

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions
Grupa de maturitate
Maturity group

stm a

Cimbrior Thymus vulgaris L.

Denumirea soiului
Variety denomination

Marcela

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

1031

2010

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions
Grupa de maturitate
Maturity group

stm a

Cimbru de grdin Satureja hortensis L.

Denumirea soiului
Variety denomination

Mircea

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

1033

2010

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions
Grupa de maturitate
Maturity group

td a

Cimbrior de cmp Thymus serpyllum L.

Denumirea soiului
Variety denomination

Florin

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

1031

2010

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions
Grupa de maturitate
Maturity group

stm

Dovleac comestibil Cucurbita maxima Duchesne

Denumirea soiului
Variety denomination

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions
Grupa de maturitate
Maturity group

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

Doina

1072

2010

Mdra

1072

2010

Dovlecel comun Cucurbita pepo L.

Denumirea soiului
Variety denomination

Dias

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

2039

2010

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions
Grupa de
maturitate
Maturity group

tm a

Fasole pitic de grdin Phaseolus vulgaris L. var. nanus (L.) Aschers

Denumirea soiului
Variety denomination

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions
Grupa de maturitate
Maturity group

SOIURI CU PSTAIA GALBEN (Yellow Pod Varieties)

Perlata

1031

2010

ex a

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 366/3.VI.2010


Fasole urctoare de grdin Phaseolus vulgaris L. var. vulgaris (L.)

Denumirea soiului
Variety denomination

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions
Grupa de
maturitate
Maturity group

SOIURI CU PSTAIA GALBEN (Yellow pod varieties)

Mdreni

1034

2010

tm a

SOIURI CU PSTAIA VERDE (Green pod varieties)

Verdana

1031

2010

tm a

Fenicul Foeniculum vulgare P. Mill.

Denumirea soiului
Variety denomination

Alin

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

1033

2010

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions
Grupa de maturitate
Maturity group

stm a

Negrilic Nigella sativa L.


Denumirea soiului
Variety denomination

Viorina

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

1033

2010

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions
Grupa de maturitate
Maturity group

td a

Ridichi de var i de iarn Raphanus sativus L. var. niger (Mill.) S. Kerner


Denumirea soiului
Variety denomination

Iulia

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

1033

2010

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions
Grupa de maturitate
Maturity group

stm a

Salvia Salvia officinalis L.

Denumirea soiului
Variety denomination

Iulica

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

1031

2010

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions
Grupa de maturitate
Maturity group

tm a

Tomate Lycopersicon esculentum Mill.

Denumirea soiului
Variety denomination

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions
Grupa de
maturitate
Maturity group

PENTRU INDUSTRIALIZARE (for industrial processing)

Pdureanca

1072

2010

tm a

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 366/3.VI.2010


Varz alb Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. capitata f. alba D.C.

Denumirea soiului
Variety denomination

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

Doinia

1029

2010

std a

Istria

1104

2010

stm a

Grupa de maturitate
Maturity group

VIII. POMI

Castan Castanea sativa Mill.

Denumirea soiului
Variety denomination

Romval

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

1052

2010

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions
Maturitatea de consum
(luna/decada)
Maturity group

X/2

Mr Malus domestica Borkh.

Denumirea soiului
Variety denomination

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

Silvan

1042

2010

IX/3

Somean

1042

2010

XIII

tefano

1042

2010

XXII

Maturitatea de consum
(luna/decada)
Maturity group

Nectarin Prunus persica (L.) Batsch var. nucipersica (Suckow) Schneid.

Denumirea soiului
Variety denomination

Anemona

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

1043

2010

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions
Maturitatea de consum
(luna/decada)
Maturity group

VII/3

Nuc Juglans regia L.

Denumirea soiului
Variety denomination

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

Timval

1052

2010

IX/3

Valcris

1052

2010

IX/3

Valstar

1052

2010

IX/2

Unival

1052

2010

IX/2

Maturitatea de consum
(luna/decada)
Maturity group

11

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 366/3.VI.2010


Pr Pyrus communis L.

Denumirea soiului
Variety denomination

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

Adria

1042

2010

IX/3

Paradise

1037

2010

XXII

Paradox

1037

2010

XI

Primadona

1042

2010

IX/3

Transilvania

1042

2010

IX/3

Maturitatea de consum
(luna/decada)
Maturity group

Prun Prunus domestica L.

Denumirea soiului
Variety denomination

Alutus

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

1052

2010

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions
Maturitatea de consum
(luna/decada)
Maturity group

VIII/2

ARBUTI FRUCTIFERI

Alun Corylus avellana L.

Denumirea soiului
Variety denomination

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

Natval

1052

2010

IX/1

Primval

1052

2010

IX/1

Maturitatea de consum
(luna/decada)
Maturity group

Ctin Hippopha rhamnoides L.


Denumirea soiului
Variety denomination

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

Observaii
Other specific mentions

Andros

1106

2010

forma

Clara

1106

2010

stm

Cora

1106

2010

td

Dora

1106

2010

td

Mara

1106

2010

td

Coacz negru Ribes nigrum L.

Denumirea soiului
Variety denomination

Polin

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

1037

2010

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions
Perioada de maturare
(luna/decada)
Maturity group

stm

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 366/3.VI.2010


Portaltoi pomicoli

Denumirea soiului
Variety denomination

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions

PORTALTOI GENERATIVI (Generative Stock)


PENTRU CASTAN (for Chestnut)

Casval

1052

2010

Portavium

1037

2010

PENTRU CIRE (for Cherry)

XII. PLANTE ORNAMENTALE


FLORI PERENE

Gladiola Gladiolus hibridus L.


Denumirea soiului
Variety denomination

Incandescent

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

1042

2010

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

tm

ARBUTI ORNAMENTALI

Ienupr Juniperus horizontalis Moench.

Denumirea soiului
Variety denomination

Clin

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

1038

2010

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions

Trandafir Rosa L.
Denumirea soiului
Variety denomination

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

Alexan

1038

2010

Aurora CJ

1042

2010

Cezara
Denissa

1042
1038

2010
2010

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Thea hybrida, rou


Thea hybrida, rozrou
Floribunda, rou
Thea hybrida, violet

Tuia Thuja occidentalis L.

Denumirea soiului
Variety denomination

Superba

Menintorul
Maintainer

Anul nregistrrii
Date of listing

1038

2010

Anul renscrierii
(radierii)
Date of renewal
or of cancellation

Comercializare
pn la
Marketing till
(after deletion)

Observaii
Other specific mentions

13

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 366/3.VI.2010


LEGEND:

Explicaia simbolurilor folosite n caracterizarea soiurilor este urmtoarea:


a
smna soiului poate fi certificat ca smn de baz
H
hibrid
S
hibrid simplu
T
hibrid trilinial
d
cretere determinat
Grupa de maturitate pentru soia:
I
soiuri semitrzii
Grupele de maturitate pentru legume, arbuti fructiferi i plante ornamentale:
ex
soiuri extratimpurii
tm
soiuri timpurii
stm
soiuri semitimpurii
std
soiuri semitrzii
td
soiuri trzii
gz
soiuri pentru gazon
La sfecla de zahr:
m
soiuri monogerme
Ploidia:
D
diploid
La sfecla de zahr i furajer s-a specificat metoda de ameliorare, astfel:
(2)
2nx2n diploid androsteril x diploid fertil
Alte simboluri:
(8)
soiuri de toamn
(9)
soiuri de primvar
(18) pentru furaj
(24) pentru ulei
(39) organism modificat genetic

Lista menintorilor soiurilor nregistrate n Suplimentul nr. 1


al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultur
din Romnia pentru anul 2010

Codul

Denumirea

Adresa

1001

Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare Agricol Fundulea

Fundulea915200,
judeul Clrai

1004

Universitatea de tiine Agricole i Medicin Veterinar Cluj-Napoca

Cluj-Napoca400372,
Calea Mntur nr. 3, judeul Cluj

1006

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiti Braov

Braov500128,
Str. Cucului nr. 5, judeul Braov

1010

Staiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Plante Medicinale i Aromatice


Fundulea

Fundulea915200,
judeul Clrai

1013

Staiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiti Timioara

Timioara300703,
calea Urseni nr. 32, judeul Timi

1016

Staiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiti Vaslui

Vaslui730006,
str. tefan cel Mare nr. 256,
judeul Vaslui

1029

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultur i Floricultur Vidra

Vidra077185,
judeul Ilfov

1031

Staiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultur Bacu

Bacu600388,
Calea Brladului nr. 220, judeul Bacu

1033

Staiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultur Buzu

Buzu120024,
Str. Mesteacnului nr. 23,
judeul Buzu

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 366/3.VI.2010

Codul

Denumirea

Adresa

1034

Staiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultur Iernut

Iernut545100,
str. T. Vladimirescu nr. 4, judeul Mure

1037

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultur PitetiMrcineni

Comuna Mrcineni117450,
judeul Arge

1038

Staiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultur Bneasa

Bucureti013811,
b-dul Ion Ionescu de la Brad nr. 4,
sectorul 1

1042

Staiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultur Cluj

Cluj-Napoca400457,
Str. Horticultorilor nr. 5, CP-1-86,
judeul Cluj

1043

Staiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultur Constana

Comuna Valu lui Traian907300,


Str. Pepinierei nr. 1, judeul Constana

1052

Staiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultur Vlcea

Rmnicu Vlcea,
Calea lui Traian nr. 464, judeul Vlcea

1072

S.C. UNISEM S.A. Bucureti

Bucureti020071,
str. M. Eminescu nr. 57, sectorul 2

1078

S.C. ITC S.R.L.

Bucureti011464,
b-dul Mrti nr. 61, sectorul 1

1098

S.C. Procera Agrochemicals Romnia S.R.L.

Fundulea915200,
Str. Muncii nr. 11, judeul Clrai

1099

S.C. Quality Crops Agro S.R.L.

Bucureti11995,
str. Pukin nr. 1, et. 1, ap. 2, sectorul 1

1104

S.C. Mogo Agro S.R.L.

Buzu120024,
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 9, judeul
Buzu

1105

S.C. Hofigal ex-im S.R.L.

Bucureti042124,
Intrarea Serelor nr. 2, sectorul 4

1106

S.C. Primagra S.R.L.

Arad310099,
str. Metianu nr. 7, judeul Arad

2012

Institute of Field and Vegetable Crops

Maksima Gorkog 30,


21000 Novi Sad, Serbia

2032

KWS SAAT AG.

Postfach 14 63, D-37555,


Einbeck, Germany

2039

Larsen Seeds

Cikorievej 68 A
DK-5220 Odense-S0, Denmark

2043

Cereal Research Non-Profit Company Szeged

P.O. Box 391, H 6701


Szeged, Hungary

2056

Agricultural Research Institute of the Hungarian Agricultural Academy


of Sciences Martonvasar

Brunszvik u. 2, PO Box 19,


Martonvasar, H 2462, Hungary

2074

PKB INI Agroekonomik

11213, Padinska Skela, Beograd,


Yugoslavia

2084

Euralis Semences S.A.

Avenue Gaston Phoebus,


F-64231 Lescar Cedex, France

2097

Pioneer Hi-Bred Services GmbH

Pioneer Strasse Industriegelaende


A -7111 Parndorf, Austria

2101

R2n

Avenue Saint Pierre, Site de Bourran


BP 3336, F-12033 Rodez, Cedex 09,
France

2103

NORDSAAT Saatzuchtgesellschaft GmbH

Hauptstrasse 1
D-38895 Bohnshausen, Germany

15

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 366/3.VI.2010


Codul

Denumirea

Adresa

2111

Limagrain Verneuil Holding

BP 115, F - 63203
Riom Cedex, France

2122

Pioneer Genetique SARL

Chemin de l Enseigure, F- 31840


Aussonne, France

2123

Masadour Semences

Route de Saint Sever, F-40280


Haut Mauco, France

2126

Department for Cereal Breeding and Genetics Osijek

Jusno predgrade 17, 31103


Osijek, Croatia

2127

Dow AgroSciences GmbH

Im Rheinfeld 7, D-76437
Rastatt, Germany

2129

Caussade Semences

Z.I. De Meaux, BP 10982303


Caussade Cedex, France

2130

PSES, University Idaho

Moscow Idaho, 838442339,


USA

2131

Bc Institute for Breeding and Production of Field Crops d.d.

Marulicev trg 5/I, 10000 Zagreb,


Croatia

2132

Maribo Seed International ApS

Hojbygardvej 31, 4960 Holeby,


Denmark

2133

Barenbrug Holland B.V.

Stationsstraat 40, Oosterhout-GLD


P.O. Box 4, 6678-ZG, Holland

MINISTERUL DEZVOLTRII REGIONALE I TURISMULUI

ORDIN
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotrrii Guvernului nr. 577/1997
pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea i/sau asfaltarea drumurilor
de interes judeean i de interes local, alimentarea cu ap, canalizarea i epurarea apelor uzate
la sate, precum i n unitile administrativ-teritoriale cu resurse turistice
n temeiul prevederilor art. II din Hotrrea Guvernului nr. 330/2010 pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului
nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea i/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate i alimentarea cu ap
a satelor i al prevederilor art. 13 alin. (6) din Hotrrea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Dezvoltrii Regionale i Turismului, cu modificrile ulterioare,
ministrul dezvoltrii regionale i turismului emite urmtorul ordin:
Art. 1. Se aprob Normele metodologice de aplicare a
Hotrrii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea
Programului privind reabilitarea, modernizarea i/sau asfaltarea
drumurilor de interes judeean i de interes local, alimentarea
cu ap, canalizarea i epurarea apelor uzate la sate, precum i
n unitile administrativ-teritoriale cu resurse turistice,
prevzute n anexa care face parte integrant din prezentul
ordin.

Art. 2. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al


Romniei, Partea I.
Art. 3. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin, Ordinul
ministrului dezvoltrii, lucrrilor publice i locuinelor nr. 612/2007
pentru aprobarea Normei metodologice de aplicare a Hotrrii
Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea,
modernizarea i/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate
i alimentarea cu ap a satelor, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 694 din 12 octombrie 2007, se abrog.

p. Ministrul dezvoltrii regionale i turismului,


Gheorghe Nastasia,
secretar general

Bucureti, 27 mai 2010.


Nr. 1.564.

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 366/3.VI.2010


ANEX

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Hotrrii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea
i/sau asfaltarea drumurilor de interes judeean i de interes local, alimentarea cu ap, canalizarea i epurarea apelor
uzate la sate, precum i n unitile administrativ-teritoriale cu resurse turistice
CAPITOLUL I
Cadrul general
Art. 1. Programul privind reabilitarea, modernizarea i/sau
asfaltarea drumurilor de interes judeean i de interes local,
alimentarea cu ap, canalizarea i epurarea apelor uzate la
sate, precum i n unitile administrativ-teritoriale cu resurse
turistice, denumit n continuare Program, reprezint sprijinul
acordat de ctre statul romn echiprii teritoriului rii cu lucrri
de infrastructur rutier i tehnico-edilitar.
Art. 2. Programul este coordonat de ctre Ministerul
Dezvoltrii Regionale i Turismului i este compus din:
a) Subprogramul privind reabilitarea, modernizarea i/sau
asfaltarea drumurilor de interes judeean i de interes local;
b) Subprogramul privind alimentarea cu ap la sate, precum
i n unitile administrativ-teritoriale cu resurse turistice;
c) Subprogramul privind canalizarea i epurarea apelor uzate
la sate, precum i n unitile administrativ-teritoriale cu resurse
turistice.
CAPITOLUL II
Lucrri eligibile n cadrul Programului
Art. 3. Prin implementarea Programului, se pot finana de
la bugetul de stat proiecte de investiii amplasate n:
a) spaiul rural, aa cum este definit la art. 1 alin. (21) din
Hotrrea Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea
Programului privind reabilitarea, modernizarea i/sau asfaltarea
drumurilor de interes judeean i de interes local, alimentarea
cu ap, canalizarea i epurarea apelor uzate la sate, precum i
n unitile administrativ-teritoriale cu resurse turistice,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, denumit
n continuare Hotrre;
b) unitile administrativ-teritoriale unde exist resurse
turistice, definite n conformitate cu prevederile Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriului naional Seciunea a VIII-a zone cu
resurse turistice, aprobat cu modificri prin Legea nr. 190/2009.
Art. 4. Obiectivele de investiii ce pot fi finanate n cadrul
Programului trebuie s vizeze unul dintre domeniile prevzute la
art. 13 alin. (1) din Hotrre i vor avea n vedere:
a) drumurile judeene care asigur legtura ntre comune;
b) drumurile de interes local, aa cum sunt definite de
Ordonana Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
c) sectoarele de drumuri judeene situate n intravilanul
localitilor rurale;
d) drumuri judeene care fac legtura ntre reedinele de
comun cu orae, municipii sau, dup caz, cu obiective de
interes economic i turistic;
e) strzile principale din interiorul comunelor, n funcie de
importana lor;

f) n cazul apariiei unor situaii speciale, pot face obiectul


Programului: lucrrile de eliminare a efectelor produse de
alunecri de teren, inundaii, dezafectri, modificarea lungimii
tronsoanelor de drum;
g) realizarea de noi sisteme de alimentare cu ap, inclusiv
staii de tratare;
h) extinderea i modernizarea sistemelor de alimentare cu
ap i/sau a staiilor de tratare aferente;
i) realizarea de noi sisteme de canalizare i staii de tratare
a apelor uzate;
j) extinderea i modernizarea sistemelor de canalizare i
staii de tratare a apelor uzate existente.
CAPITOLUL III
Atribuii i responsabiliti n derularea Programului
III. 1. Atribuii i obligaii ale autoritilor administraiei publice
locale

Art. 5. Consiliile locale, ai cror preedini sunt, n sensul


prezentelor norme metodologice, ordonatori teriari de credite,
au toate drepturile i obligaiile prevzute de Legea nr. 273/2006
privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Art. 6. (1) Autoritile administraiei publice locale pot
transmite solicitri privind includerea n Program a obiectivelor
de investiii att ctre consiliile judeene, ct i ctre Ministerul
Dezvoltrii Regionale i Turismului.
(2) Solicitrile administraiei publice locale privind includerea
n Program a obiectivelor de investiii se vor face conform
modelului prevzut n anexa nr. 1.
(3) Autoritile administraiei publice locale vor transmite i
la consiliul judeean o copie de pe solicitarea trimis la Ministerul
Dezvoltrii Regionale i Turismului.
(4) n exercitarea competenelor i atribuiilor ce le revin,
autoritile administraiei publice locale adopt hotrri n
legtur cu:
a) elaborarea i aprobarea strategiilor proprii, n conformitate
cu prevederile legale n vigoare, privind dezvoltarea infrastructurii,
a programelor de reabilitare, extindere i modernizare a sistemelor
de utiliti publice existente, precum i a programelor de nfiinare
a unor noi sisteme;
b) atribuirea contractelor de servicii, respectiv lucrri, n
conformitate cu prevederile legale n vigoare privind achiziiile
publice;
c) actualizarea devizelor generale, n conformitate cu
prevederile legale n vigoare;
d) elaborarea i aprobarea strategiilor proprii n vederea
mbuntirii i dezvoltrii infrastructurii rutiere i tehnicoedilitare, utiliznd principiul planificrii strategice multianuale.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 366/3.VI.2010


Art. 7. Consiliile locale vor aduce la cunotin locuitorilor
comunei prevederile Programului, proiectele nscrise n
Program, etapele de realizare i costurile estimative.
Art. 8. Consiliile locale, ca autoriti deliberative, i primarii,
ca autoriti executive, rspund de realizarea prevederilor
Programului n interesul colectivitii locale respective.
Art. 9. Autoritile administraiei publice locale au
urmtoarele atribuii i obligaii cu privire la derularea investiiilor
finanate prin Program:
a) s organizeze i s conduc toate procedurile de achiziii
publice, conform Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor
de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile si completrile
ulterioare, i ale Hotrrii Guvernului nr. 925/2006 pentru
aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor
de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri
publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificrile i completrile ulterioare;
b) s pun la dispoziia antreprenorului general selectat, n
conformitate cu prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 34/2006, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale
Hotrrii Guvernului nr. 925/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare, documentaia tehnic necesar execuiei;
c) s asigure asistena tehnic pe timpul execuiei lucrrilor;
d) s raporteze lunar la consiliul judeean, pn la data de 30
a lunii, modul de cheltuire a sumelor alocate i s solicite fonduri
pentru luna urmtoare, dar numai pentru lucrri bine justificate
i confirmate de dirigintele de antier angajat n acest scop,
acesta fiind direct rspunztor de corectitudinea situaiilor de
lucrri;
e) sunt direct rspunztoare de modul n care au fost
consumate sumele alocate, de calitatea i cantitatea lucrrilor
executate;
f) sumele rmase ca rezerv pentru lucrrile ncheiate sunt
obligatoriu restituite, n timpul anului, dup finalizarea lucrrilor;
g) sumele primite de la consiliul judeean i neutilizate se
restituie n contul acestuia pn la data de 5 decembrie a anului
n curs;
h) pn la data de 30 noiembrie a fiecrui an, consiliul local
va prezenta consiliului judeean un raport sintetic despre modul
n care s-au desfurat activitile programate n cursul anului,
stadiile fizice ale obiectivelor care au beneficiat de finanare,
precum i restul de executat;
i) s organizeze recepia la terminarea lucrrilor i/sau finale
i s solicite reprezentani n comisiile de recepie de la consiliul
judeean i de la Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului.
III. 2. Atribuii i obligaii ale consiliilor judeene

Art. 10. Consiliile judeene, ai cror preedini sunt, n


sensul prezentelor norme metodologice, ordonatori secundari
de credite, au toate drepturile i obligaiile prevzute de Legea
nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i
completrile ulterioare, i de Legea nr. 273/2006, cu modificrile
i completrile ulterioare.

17

Art. 11. Consiliile judeene, n baza atribuiilor lor, sprijin


i coordoneaz activitatea consiliilor locale n fundamentarea
propunerilor de obiective ce pot fi incluse n Program, asigur
asistena juridic i tehnic de specialitate necesar la cererea
acestuia i monitorizeaz executarea lucrrilor n calitatea lor
de ordonator secundar de credite, n conformitate cu prevederile
Legii nr. 500/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, i
ale Legii nr. 273/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 12. Consiliile judeene, dup consultarea consiliilor
locale, transmit Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului
propunerile de obiective ce pot fi incluse n Program i nivelurile
valorice ale acestora pn la data de 31 decembrie.
Art. 13. Obiectivele de investiii aprobate de Ministerul
Dezvoltrii Regionale i Turismului se nominalizeaz n listele
anuale de investiii ale unitilor administrativ-teritoriale anexate
la bugetele locale i se aprob odat cu acestea prin hotrri
ale consiliilor locale, respectiv ale consiliilor judeene.
Art. 14. (1) Pentru o derulare eficient a Programului,
consiliile judeene vor deschide la unitile Trezoreriei Statului
conturi distincte pentru finanarea fiecrui subprogram, aa cum
sunt prevzute la art. 11 din Hotrre.
(2) Consiliile judeene asigur evidena alocrii i utilizrii
fondurilor n conturile deschise la unitile Trezoreriei Statului.
(3) Consiliile judeene rspund, n condiiile legii, de utilizarea
sumelor primite pentru realizarea obiectivelor cuprinse n listele
aferente Programului, aprobate n acest scop.
(4) Consiliile judeene au obligaia de a nregistra n
contabilitatea proprie operaiunile legate de primirea i utilizarea
fondurilor alocate de Ministerul Dezvoltrii Regionale i
Turismului.
(5) Alocarea i utilizarea fondurilor se reflect n execuia
bugetar a consiliului judeean, iar sumele neutilizate la sfritul
anului se restituie n contul Ministerului Dezvoltrii Regionale i
Turismului, pn la data de 15 decembrie a anului n curs.
Art. 15. (1) n scopul monitorizrii derulrii Programului i
a rezultatelor acestuia, semestrial, pn la data de 15 a lunii
urmtoare semestrului ncheiat, consiliile judeene vor transmite
la Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului o informare
pentru fiecare subprogram, care va cuprinde, dup caz, datele
indicate n anexele nr. 2a2c.
(2) Pn la data de 31 decembrie a fiecrui an, consiliile
judeene, pe baza datelor naintate de ctre toate consiliile
locale din jude, vor ntocmi i vor transmite la Ministerul
Dezvoltrii Regionale i Turismului inventarierea lucrrilor de
alimentare cu ap, canalizare, staii de tratare a apelor uzate,
precum i starea de viabilitate a drumurilor de interes judeean
i local.
Art. 16. La terminarea lucrrilor, consiliile judeene vor
transmite, n copie, Ministerului Dezvoltrii Regionale i
Turismului procesele-verbale de recepie, iar dup expirarea
duratei garaniei de bun execuie, i procesele-verbale de
recepie final.
III. 3. Atribuii i obligaii ale Ministerului Dezvoltrii Regionale
i Turismului

Art. 17. (1) Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului


asigur realizarea politicii generale a statului n domeniul
lucrrilor de infrastructur public, n concordan cu Programul
de guvernare, prin acordarea de transferuri de la bugetul de stat

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 366/3.VI.2010

pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere i tehnico-edilitare de


interes local sau judeean, cu respectarea principiului
subsidiaritii i proporionalitii.
(2) Exercitarea funciei de analiz, sintez, decizie,
coordonare i planificare la nivel central n vederea implementrii
Programului este ncredinat Ministerului Dezvoltrii Regionale
i Turismului, ca autoritate a administraiei publice centrale de
specialitate, avnd, n principal, urmtoarele atribuii:
a) stabilete prioritile n alocarea resurselor financiare
guvernamentale;
b) colaboreaz cu autoritile administraiei publice centrale
i locale pentru o derulare mai eficient a Programului.
(3) Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului stabilete
prioritile i listele de investiii pe categorii de lucrri, lucrri n
continuare i lucrri noi, n conformitate cu prevederile Hotrrii.
Art. 18. Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului, n
exercitarea atribuiei de coordonare a Programului, pe baza
situaiilor transmise anual de ctre consiliile judeene, n
conformitate cu art. 15 alin. (2), ntocmete centralizarea
inventarierii la nivelul ntregii ri a lucrrilor de alimentare cu
ap, canalizare, staii de tratare a apelor uzate, precum i starea
de viabilitate a drumurilor de interes judeean i local.
Art. 19. Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului
coordoneaz realizarea Programului, fundamenteaz necesarul
anual de fonduri de la bugetul de stat, prezint i susine la
Ministerul Finanelor Publice necesarul anual de fonduri din
sume de la bugetul de stat, ca anex la proiectul legii anuale de
aprobare a bugetului de stat.
Art. 20. Fondurile alocate de la bugetul de stat pentru
finanarea Programului se cuprind i se deruleaz prin bugetul
Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului, n limita sumelor
aprobate anual cu aceast destinaie, conform prevederilor
legale n vigoare.
Art. 21. (1) Selecia proiectelor care fac obiectul finanrii
Programului se va face de ctre Ministerul Dezvoltrii Regionale
i Turismului, pe baza propunerilor consiliilor judeene elaborate
n colaborare cu consiliile locale, a solicitrilor directe ale
consiliilor locale, precum i a inventarului elaborat de Ministerul
Dezvoltrii Regionale i Turismului, avndu-se n vedere, n
principal, urmtoarele:
a) zonele cu disfuncionaliti mari n alimentarea cu ap
potabil;
b) comunele i oraele cu potenial economico-turistic;
c) asigurarea condiiilor minimale de infrastructur rural n
comunitile srace;
d) nivelul investiiilor derulate prin programe finanate de la
bugetul de stat n fiecare jude/zon de dezvoltare;
e) asigurarea unei dezvoltri regionale echilibrate;
f) conexiunea drumurilor cu DN, DJ;
g) numrul de locuitori;
h) numrul de gospodrii;
i) numrul de uniti administrative;
j) numrul obiectivelor turistice deservite;
k) stadiul elaborrii documentaiei tehnico-economice;
l) bornarea drumurilor;
m) ntrirea coeziunii economico-sociale la nivelul
comunitilor locale;

n) dezvoltarea durabil a unitilor administrativ-teritoriale i


corelrii cerinelor cu resursele.
(2) Promovarea de noi proiecte de ctre Ministerul Dezvoltrii
Regionale i Turismului va urmri posibilitatea asigurrii surselor
de finanare, avnd ca prioriti finalizarea celor ncepute.
(3) Programele anuale vor viza corelarea cu termenele de
punere n funciune a obiectivelor promovate i cu cuantumul
posibil de asigurat n finanarea execuiei acestora.
Art. 22. Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului
particip, dup caz, prin reprezentanii si, mpreun cu
reprezentani ai consiliilor judeene:
a) n comisiile de evaluare a ofertelor n cadrul procedurilor
de atribuire a contractelor de proiectare i/sau execuie pentru
obiectivele din Program;
b) n comisiile de recepie la terminarea lucrrilor i recepia
final, pentru obiectivele din Program.
CAPITOLUL IV
Finanarea Programului
Art. 23. (1) Fundamentarea necesarului anual de fonduri
pentru Program se stabilete pe subprograme i obiective de
ctre Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului, pe baza
listelor cuprinznd propunerile de obiective ale consiliilor
judeene, precum i pe baza propunerilor naintate direct de
ctre consiliile locale, cumulate cu criteriile prevzute la art. 21
alin. (1).
(2) Necesarul de fonduri va fi fundamentat astfel:
a) pentru lucrrile n continuare, n funcie de realizrile
valorice la zi, restul de executat, actualizat conform prevederilor
legale n vigoare, stadiul fizic al execuiei i termenul de punere
n funciune prevzut n contract;
b) pentru obiectivele noi, n funcie de stadiul pregtirii i
aprobrii documentaiei de execuie.
Art. 24. (1) Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului
analizeaz i verific propunerile prezentate de ctre consiliile
judeene i ncadrarea acestora n Program i stabilete distinct
creditele bugetare care urmeaz s fie cuprinse n proiectul
bugetului propriu.
(2) Dup intrarea n vigoare a legii bugetului de stat,
Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului, pe baza
propunerilor naintate de consiliile judeene, n colaborare cu
consiliile locale, i a solicitrilor formulate direct ctre minister de
ctre consiliile locale, precum i a inventarului ntocmit,
elaboreaz i aprob lista obiectivelor ncadrate n prevederile
Programului prin aplicarea criteriilor de selecie i nivelurile
valorice ale acestora.
(3) Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului transmite la
consiliile judeene listele anuale de alocaii bugetare, aprobate
de conducerea ministerului, pe subprograme, elaborate n
conformitate cu modelele prevzute n anexele nr. 3a3c.
(4) Dup aprobarea de ctre Ministerul Dezvoltrii Regionale
i Turismului a listelor anuale de finanare, eventualele solicitri
de redistribuire a sumelor ntre obiectivele aprobate, de
suplimentare a valorii de contract iniial, precum i solicitrile de
scoatere din Program a unor obiective aprobate ori de
introducere n Program a unor obiective noi trebuie nsoite n
mod obligatoriu de note de fundamentare care s justifice
necesitatea i oportunitatea modificrilor, semnate de ctre

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 366/3.VI.2010


preedintele consiliului judeean. Solicitrile vor fi nsoite de lista
anual de alocaii bugetare, elaborat n conformitate cu
modelele prevzute n anexele nr. 3a3c, care vor cuprinde
noile modificri.
Art. 25. (1) Consiliile judeene ncheie convenii cu
consiliile locale pentru alocarea sumelor de la bugetul de stat,
prin bugetul Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului,
pentru finanarea lucrrilor de servicii i execuie lucrri, nscrise
n Program.
(2) Situaiile de lucrri lunare, ntocmite de ctre executani
n vederea decontrii, vor fi verificate i nsuite de diriginii de
antier i primari.
(3) Consiliile judeene, n urma verificrii rapoartelor primite
de la consiliile locale referitoare la verificarea i nsuirea
situaiilor de lucrri, centralizeaz lunar i transmit obligatoriu la
Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului lista tuturor
situaiilor de plat naintate de toate consiliile locale.
(4) Consiliile judeene vireaz lunar n conturile deschise, pe
subprograme, de ctre consiliile locale, beneficiare de lucrri, la
Trezoreria Statului, sumele aprobate n limita alocrilor de la
Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului.
(5) Consiliile judeene vor restitui lunar sumele neutilizate de
la lucrrile terminate Ministerului Dezvoltrii Regionale i
Turismului pentru a fi redistribuite.
(6) Consiliile judeene vor continua alimentarea contului
deschis n scopul finanrii investiiei, conform alocaiilor anuale
repartizate de Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului
pn la finalizarea obiectivului.
(7) Plata sumelor se realizeaz prin virament bancar, cu
ordin de plat tip trezorerie din contul consiliului judeean n
contul consiliului local, conform repartizrii Ministerului
Dezvoltrii Regionale i Turismului.
(8) Lunar, consiliile judeene vor transmite direciei
coordonatoare a Programului din cadrul Ministerul Dezvoltrii
Regionale i Turismului, pn la data de 5 a lunii urmtoare celei
ncheiate, situaia privind derularea Programului pe anul n curs,
n conformitate cu modelele prevzute n anexele nr. 4a4c.
(9) La finele anului, consiliile judeene vor justifica
Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului sumele primite,
potrivit modelului de decont prevzut n anexele nr. 5a5c,
dup caz, pentru fiecare subprogram, care se va transmite pn
la data de 20 ianuarie a anului urmtor celui ncheiat.
Art. 26. Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului
verific solicitrile lunare de finanare nscrise de ctre consiliile
judeene, n conformitate cu modelele prevzute n anexele
nr. 4a4c, dup care ntocmete i transmite acestora, pe
subprograme, listele lunare de finanare, aprobate de
conducerea ministerului, i le vireaz acestora, lunar, cu ordin
de plat tip trezorerie, sumele stabilite de Ministerul Dezvoltrii
Regionale i Turismului, n conturile consiliilor judeene deschise
la unitile Trezoreriei Statului, n limita plafoanelor anuale
aprobate.
Art. 27. n conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din
Hotrre, nu este permis dubla finanare a aceleiai investiii
din alte fonduri comunitare sau naionale asigurate prin alte
Programe.
Art. 28. (1) n completarea fondurilor alocate de la bugetul
de stat pentru realizarea lucrrilor prevzute n cadrul

19

Programului vor fi utilizate i soluii alternative de finanare, cum


ar fi: alocaii de la bugetul local, bugetul judeean i alte surse
atrase, spre exemplu: contribuia populaiei, sponsorizri i
altele asemenea.
(2) Fiecare consiliu local va identifica i propune i alte surse
de finanare, altele dect cele exemplificate la alin. (1), care s
sprijine bugetul de stat i care s contribuie la urgentarea
realizrii lucrrilor.
CAPITOLUL V
Subprogramul privind reabilitarea, modernizarea
i/sau asfaltarea drumurilor de interes judeean
i de interes local
Art. 29. (1) n sensul Subprogramului privind reabilitarea,
modernizarea i/sau asfaltarea drumurilor de interes judeean
i de interes local, prin drumuri publice din punct de vedere
funcional i administrativ-teritorial se nelege drumurile de
interes judeean i drumurile de interes local. Fac obiectul
Programului drumurile judeene care asigur legtura ntre
comune, sectoarele de drumuri judeene situate n intravilanul
localitilor rurale, ntre reedinele de comun cu orae,
municipii sau, dup caz, obiective economico-turistice.
(2) Subprogramul prevzut la alin. (1) are n vedere i strzile
principale din interiorul comunelor, n funcie de importana lor.
Introducerea n lista anual de alocaii bugetare a unor strzi
principale din comune este condiionat de prezentarea tuturor
elementelor de identificare aferente, separat pentru fiecare
strad, astfel: denumire, traseu, poziii kilometrice, lungime.
(3) Strzile principale din interiorul comunelor care pot fi
finanate n cadrul subprogramului sunt:
a) strzile care fac legtura cu drumurile judeene, naionale
i drumurile expres;
b) strzile care uureaz accesul populaiei la obiectivele
importante din comun, cum ar fi: instituii publice, instituii de
nvmnt, dispensar, biseric, cimitir, complexuri agrozootehnice,
obiective turistice, mnstiri.
Art. 30. (1) Categoriile de lucrri care pot fi finanate n
cadrul subprogramului sunt:
a) mbrcmini bituminoase pe drumurile de interes local de
pmnt sau pietruite;
b) refacerea mbrcminii drumurilor de interes local
pietruite, asfaltate sau cu mbrcmini bituminoase degradate.
(2) De asemenea, pot fi finanate urmtoarele lucrri:
a) corecia elementelor geometrice profiluri transversale i
longitudinale, curbe, supranlri etc.;
b) amenajarea acostamentelor;
c) amenajarea interseciilor cu alte drumuri, inclusiv cu cele
de exploatare sau vicinale, prin mbrcminte din macadam sau
balast pe o lungime de 50 m;
d) execuia de anuri de colectare i dirijare a apelor
pluviale;
e) construcia de podee i poduri, ziduri de sprijin i
consolidri de taluzuri, acolo unde situaia o impune.
(3) Categoriile de lucrri prevzute la alin. (1) i (2) sunt
aferente drumurilor de interes judeean i de interes local,
definite conform art. 29.
Art. 31. Lucrrile de pietruire vor face obiectul
subprogramului doar n mod excepional, n urmtoarele cazuri:

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 366/3.VI.2010

a) lucrrile de pietruire numai pentru obiectivele care au fost


deja incluse n Program pn la data intrrii n vigoare a
Hotrrii Guvernului nr. 330/2010 pentru modificarea i
completarea Hotrrii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea i/sau asfaltarea drumurilor de
interes local clasate i alimentarea cu ap a satelor;
b) n cazul n care autoritatea public local justific
necesitatea i oportunitatea realizrii de pietruiri pe strzile
principale din interiorul comunelor.
Art. 32. (1) Pentru a se evita scoaterea terenurilor din
circuitul agricol sau silvic se vor respecta, pe ct posibil, traseul
actual, limea carosabilului i ampriza existent.
(2) Lucrrile noi sau de reabilitare se vor realiza pe baz de
proiect tehnic, iar ncredinarea att a elaborrii documentaiei
tehnico-economice, ct i a contractelor de execuie a lucrrilor
se va face prin contract de achiziie public, ncheiat n condiiile
legii.
(3) Documentaia tehnico-economic, indiferent de
administratorul drumului, se aprob de ctre ordonatorul de
credite, secundar sau teriar, conform competenelor stabilite
prin Legea nr. 500/2002, cu modificrile ulterioare.
(4) n corelare cu condiiile de relief, de trafic, cu structura
solului i cu condiiile climatice, autoritile administraiei publice
locale vor avea n vedere i posibilitatea prevederii n
documentaiile tehnico-economice de noi materiale i/sau
tehnologii moderne i eficiente agrementate, care s asigure
soluii viabile att din punctul de vedere al costurilor, ct i al
calitii n exploatare. n acest sens, se vor avea n vedere
tehnologii de reciclare i stabilizare ecologic la rece cu liani
hidraulici bituminoi sau enzimatici, care s constituie soluia
optim din punct de vedere tehnico-economic att pentru
construcia i ntreinerea drumurilor, ct i pentru recuperarea
mbrcminilor bituminoase degradate. Se impune ca
prevederea soluiilor s fie stabilit de ctre proiectani pe baza
unor criterii fundamentate att teoretic, ct i experimentat, n
urma concluziilor rezultate din aplicarea programelor-pilot care
au condus la eliberarea agrementelor de aplicare a soluiilor,
astfel nct s se rspund cerinelor de eficien a investiiilor
i de durabilitate a lucrrilor.
Art. 33. n intravilan, accesul din drumul comunal sau
judeean ctre gospodriile riveranilor se va realiza prin grija i
pe cheltuiala fiecrui proprietar. Pentru o rezolvare unitar,
primriile, sub coordonarea direciei de specialitate din cadrul
consiliului judeean, vor elabora detalii-tip de amenajare a
accesului, obligatorii pentru fiecare locuitor riveran drumului.
Art. 34. n situaia n care un drum comunal este
administrat pe tronsoane de ctre mai multe consilii locale, iar
Programul prevede reabilitarea, modernizarea i/sau asfaltarea
integral a acestuia, atribuiile fiecrei primrii se vor stabili pe
baz de protocol, cu avizul consiliului judeean. n protocol se va
desemna consiliul local care rspunde de realizarea unitar a
proiectului.
Art. 35. Podurile noi de pe tronsoanele de drumuri
comunale i judeene care urmeaz a fi reabilitate, modernizate
i/sau asfaltate sunt investiii publice i se realizeaz n
conformitate cu reglementrile n domeniu. Consiliile judeene i
locale vor urmri ca podurile noi s se realizeze corelat cu

lucrrile de baz. n mod similar se va proceda i cu reparaiile


podurilor existente.
Art. 36. (1) Autoritile locale vor asigura realizarea
activitilor de ntreinere a drumurilor de interes judeean i de
interes local (judeene, comunale, vicinale, strzi), pietruite,
reabilitate, modernizate i/sau asfaltate, care constau, n
principal, n:
a) ntreinerea platformei drumului: nivelarea, astuparea
gropilor, refacerea stratului de balast sau de macadam etc.;
b) asigurarea scurgerii apelor din zona drumului;
c) ntreinerea i curarea anurilor, rigolelor i drenurilor;
d) ntreinerea zidurilor de sprijin;
e) ntreinerea semnalizrii verticale;
f) repararea prin plombare a degradrilor i fisurilor;
g) tratamente de suprafa.
(2) Lucrrile de ntreinere se vor efectua n conformitate cu
normativele privind ntreinerea i repararea drumurilor publice
n vigoare.
CAPITOLUL VI
Subprogramul privind alimentarea cu ap la sate,
precum i n unitile administrativ-teritoriale
cu resurse turistice
Art. 37. (1) Subprogramul privind alimentarea cu ap la
sate asigur introducerea sistemelor centralizate de alimentare
cu ap i are n vedere asigurarea alimentrii cu ap a
localitilor care nu dispun de sisteme centralizate de alimentare
cu ap, prin:
a) finalizarea/modernizarea/extinderea obiectivelor de
investiii aflate n execuie (inclusiv a celor puse n funciune
parial);
b) nceperea de noi obiective, pe baz de studii de
fezabilitate aprobate, n curs de aprobare sau n stadiul de
elaborare la data aprobrii Programului.
(2) Subprogramul privind alimentarea cu ap la sate asigur
introducerea sistemelor centralizate de alimentare cu ap i n
unitile administrativ-teritoriale unde exist resurse turistice de
interes naional.
(3) Alimentrile cu ap sunt obiective de investiii publice, iar
nceperea de noi obiective se va face ealonat, n funcie de
prioriti.
Art. 38. Pentru asigurarea proteciei i funcionrii normale
a sistemelor de utiliti publice, precum i pentru evitarea punerii
n pericol a persoanelor, bunurilor i mediului se instituie zone de
protecie i de siguran a acestora, n conformitate cu normele
tehnice elaborate de autoritile competente.
Art. 39. (1) Elaborarea documentaiilor tehnicoeconomice, respectiv studiile de fezabilitate i proiectele tehnice
de execuie, i ncredinarea execuiei lucrrilor se vor face cu
respectarea prevederilor legale n vigoare privind achiziiile
publice.
(2) Aprobarea documentaiilor tehnico-economice se va face
cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare, n contextul avizrii studiilor de
fezabilitate conform reglementrilor n vigoare.
(3) Studiile de fezabilitate aferente obiectivelor noi de
alimentare cu ap vor adopta soluii compatibile cu
reglementrile de mediu din Romnia. n studiile de fezabilitate

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 366/3.VI.2010


se va nominaliza cine este operatorul. Dac reeaua va fi
predat unui operator zonal/regional, trebuie s aib avizul
acestuia.
Art. 40. Stabilirea prioritilor pentru obiectivele de investiii
noi va avea n vedere rezolvarea zonelor cu disfuncionaliti
mari n asigurarea cu ap potabil, n localitile cu potenial
economic existent sau de perspectiv i n comunitile srace,
precum i n zonele cu resurse turistice.
Art. 41. (1) n cadrul procesului de analiz, de adoptare a
deciziilor i de stabilire a soluiilor, factorii implicai n procesul de
implementare a investiiilor de alimentare cu ap potabil n
mediul rural trebuie s aib n vedere promovarea unor variante
ct mai simple i economice, determinate i de tipul surselor de
ap de adncime sau de suprafa.
(2) Nu se vor realiza sisteme centralizate de alimentare cu
ap n situaiile n care sunt posibile adncirea, amenajarea,
curarea i dezinfectarea fntnilor existente, dac pnza de
ap freatic este situat la mic adncime, iar parametrii de
calitate a apei se ncadreaz n limitele admise.
(3) Dup caz, poate fi avut n vedere i construirea de puuri
forate de mic adncime, dotate cu pompe submersibile,
conduct de refulare, staie de clorinare, rezervor i reea de
distribuie local sau ramificat.
(4) La realizarea lucrrilor de alimentare cu ap potabil va
fi prevzut utilizarea exclusiv a materialelor agrementate,
conform reglementrilor naionale i pe baza standardelor
naionale armonizate cu legislaia i cu exigenele Uniunii
Europene n domeniu.
(5) Operatorii de ap, cu avizul autoritilor locale, vor
elabora o metodologie simplificat privind posibilitile locuitorilor
de branare la reeaua de distribuie a apei potabile, cu costuri
minime n ceea ce privete autorizaia de construire i lucrrile
de execuie.
(6) Autoritile locale vor iniia i vor efectua o campanie de
educare a populaiei pentru a gospodri raional resursele de
ap existente, de contientizare a populaiei n ceea ce privete
importana lucrrilor avnd ca obiect apa i de mobilizare a
cetenilor n lupta mpotriva polurii resurselor de ap.
CAPITOLUL VII
Subprogramul privind canalizarea
i epurarea apelor uzate la sate, precum
i n unitile administrativ-teritoriale cu resurse turistice
Art. 42. (1) Subprogramul privind canalizarea i epurarea
apelor uzate la sate asigur introducerea sistemelor de
canalizare i de epurare a apelor uzate, prin nceperea de noi
obiective, pe baz de studii de fezabilitate aprobate, n curs de
aprobare sau n stadiul de elaborare la data aprobrii
Programului.
(2) Promovarea investiiilor ce vor face obiectul Programului
se va face n conformitate cu masterplanurile regionale i cu
operatorul regional.
(3) Subprogramul privind canalizarea i epurarea apelor
uzate asigur introducerea sistemelor de canalizare i de
epurare a apelor uzate i n unitile administrativ-teritoriale
unde exist resurse turistice de interes naional.

21

(4) Canalizarea i epurarea apelor uzate sunt obiective de


investiii publice, iar nceperea lor se va face ealonat, n funcie
de prioriti.
Art. 43. Pentru asigurarea proteciei i funcionrii normale
a sistemelor de utiliti publice, precum i pentru evitarea punerii
n pericol a persoanelor, bunurilor i mediului, se instituie zone
de protecie i de siguran a acestora, n conformitate cu
normele tehnice elaborate de autoritile competente.
Art. 44. (1) Elaborarea documentaiilor tehnicoeconomice, respectiv studiile de fezabilitate i proiectele tehnice
de execuie, i ncredinarea execuiei lucrrilor se vor face cu
respectarea prevederilor legale n vigoare privind achiziiile
publice.
(2) Aprobarea documentaiilor tehnico-economice se va face
cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare, n contextul avizrii studiilor de
fezabilitate conform reglementrilor n vigoare.
(3) Studiile de fezabilitate aferente obiectivelor de canalizare
i de epurare a apelor uzate vor adopta soluii compatibile cu
reglementrile de mediu din Romnia. n studiile de fezabilitate
se va nominaliza cine este operatorul. Dac reeaua va fi
predat unui operator zonal/regional, trebuie s aib avizul
acestuia.
Art. 45. La realizarea lucrrilor de canalizare i epurare
ape uzate va fi prevzut utilizarea exclusiv a materialelor
agrementate, conform reglementrilor naionale i pe baza
standardelor naionale armonizate cu legislaia i exigenele
Uniunii Europene n domeniu.
Art. 46. (1) Reeaua de canalizare se poate amplasa pe
strzile unde exist reea de ap, odat cu reeaua de ap sau
n avans, dac exist un program de alimentare cu ap,
urmrind n principal pozarea ei n vecintatea oselei i a cilor
de acces definitive, pe ct posibil pe traseul rigolelor stradale
de scurgere existente.
(2) Reeaua de canalizare se va realiza numai pentru apele
uzate, apele de ploaie scurgndu-se n anuri sau rigole pn
la emisarul cel mai apropiat.
(3) Staiile de epurare i fluxul tehnologic de epurare a apelor
uzate se vor ncadra n prevederile normativelor i legilor n
vigoare, avnd n vedere utilizarea emisarului n avalul localitii.
(4) Proiectarea reelei de canalizare i epurare a apelor uzate
se va face n conformitate cu prescripiile tehnice n vigoare.
Art. 47. Operatorul de reea cu avizul autoritilor locale va
elabora o metodologie simplificat privind posibilitile locuitorilor
de branare la reeaua de canalizare i epurare a apelor uzate
cu costuri minime n ceea ce privete autorizaia de construire
i lucrrile de execuie.
Art. 48. Autoritile locale trebuie s ntocmeasc un
program pentru monitorizarea exploatrii i analiza periodic
privind controlul emisiei de poluani i trebuie s respecte
prevederile Strategiei naionale de protecia mediului i
respectarea conveniilor i reglementrilor n vigoare.
Art. 49. Anexa nr. 1 i anexele nr. 2a2c, 3a3c, 4a4c
i, respectiv, 5a5c fac parte integrant din prezentele norme
metodologice.

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 366/3.VI.2010


ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

S O L I C I TA R E P R I V I N D I N C L U D E R E A N P R O G R A M

DENUMIREA SOLICITANTULUI

ADRESA SOLICITANTULUI

JUDE
LOCALITATE
COD POTAL
STRADA
NR.
TELEFON
FAX
E-MAIL

REPREZENTANTUL LEGAL
NUME
PRENUME
FUNCIE
SPECIMEN DE SEMNTUR
TAMPIL

DRUMURI DE INTERES JUDEEAN

REABILITAREA
MODERNIZAREA
ASFALTAREA

DRUMURI DE INTERES LOCAL

REABILITAREA
MODERNIZAREA
ASFALTAREA

SISTEME DE ALIMENTARE CU AP

CONSTRUCIA
EXTINDEREA
MODERNIZAREA

SUBPROGRAME

SISTEME DE CANALIZARE I
TRATARE A APELOR UZATE

CONSTRUCIA
EXTINDEREA
MODERNIZAREA

NECESITI I OPORTUNITI (DETALII PE SCURT DESPRE LUCRARE)

AMPLASAMENT (NCADRAREA N ZON, VECINTI, INDICATIV, TRASEU, POZIIE KILOMETRIC,


LUNGIME)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 366/3.VI.2010

NUMRUL DE LOCUITORI AI UNITII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

NUMRUL DE GOSPODRII ALE UNITII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

NUMRUL DE UNITI ADMINISTRATIVE:

COLI
CMINE
GRDINIE
DISPENSARE
CINEMATOGRAFE
SPITALE
SANATORII
CASE DE ODIHN
BI PUBLICE
GRI
CANTINE
RESTAURANTE
CLUBURI
ETC.

OBIECTIVE TURISTICE (NOMINALIZARE)

UNITI INDUSTRIALE

DOCUMENTAIE EXISTENT:

STUDIU DE FEZABILITATE
PROIECT TEHNIC
NU ARE

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:
COSTUL INVESTIIEI
DURATA DE REALIZARE
LUNGIMEA REELEI DE AP
LUNGIMEA REELEI DE CANALIZARE
KM DE DRUM
N O T :

Completarea datelor va face referire la tronsonul solicitat.


Primar
Nume
..................

Prenume
..................

tampila
..................

23

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 366/3.VI.2010


ANEXA Nr. 2a
la normele metodologice

CONSILIUL JUDEEAN ........................


INFORMARE

asupra modului de derulare a Subprogramului privind reabilitarea,


modernizarea i/sau asfaltarea drumurilor de interes judeean i de interes local
n semestrul . anul ..

Nr.
crt.

Denumirea obiectivului:
comuna, satul

Principalele probleme nregistrate i modul


de soluionare:
Caracteristici:
ncheierea contractului de achiziie;
lungimea total,
ncheierea contractului de proiectare i
tronson finanat n anul curent,
execuie;
poziii kilometrice
respectarea prevederilor proiectului
tehnic;
calitatea lucrrilor executate etc.
2

Cazuri de abandonare
nejustificat a execuiei
i msurile ntreprinse

Orice alte aspecte


pentru a cror rezolvare se solicit
sprijinul Ministerului Dezvoltrii
Regionale i Turismului

Preedinte,
..............................
Director tehnic,
.........................
ANEXA Nr. 2b
la normele metodologice

CONSILIUL JUDEEAN .........................


INFORMARE

asupra modului de derulare a Subprogramului privind alimentarea cu ap a satelor


n semestrul . anul ..

Nr.
crt.

Denumirea obiectivului:
comuna, satul

Principalele probleme nregistrate


i modul de soluionare:
Caracteristici:
ncheierea contractului de
tipul sursei, capacitatea,
achiziie;
rezervor, lungimea
ncheierea contractului de
reelei de distribuie,
proiectare i execuie;
populaia deservit
respectarea prevederilor
(nr. de locuitori)
proiectului tehnic;
calitatea lucrrilor executate etc.
2

Cazuri de abandonare
nejustificat a execuiei
i msurile ntreprinse

Orice alte aspecte


pentru a cror rezolvare
se solicit sprijinul Ministerului
Dezvoltrii Regionale
i Turismului

Preedinte,
..............................
Director tehnic,
.........................
ANEXA Nr. 2c
la normele metodologice

CONSILIUL JUDEEAN .........................


INFORMARE

asupra modului de derulare a Subprogramului privind canalizarea i epurarea apelor uzate


n semestrul . anul ..

Nr.
crt.

Denumirea obiectivului:
comuna, satul

Principalele probleme nregistrate


Caracteristici:
i modul de soluionare:
nr. de staii de epurare, ncheierea contractului de
nr. de staii de pompare,
achiziie;
lungimea reelei de
ncheierea contractului de
canalizare (km),
proiectare i execuie;
populaia deservit
respectarea prevederilor
(nr. de locuitori)
proiectului tehnic;
calitatea lucrrilor executate etc.
2

Cazuri de abandonare
nejustificat a execuiei
i msurile ntreprinse

Orice alte aspecte


pentru a cror rezolvare
se solicit sprijinul Ministerului
Dezvoltrii Regionale
i Turismului

Preedinte,
..............................
Director tehnic,
.........................

Nr.
crt.

Denumirea drumului
traseu

Administrator

Contract
Nr./dat
6

Act adiional
Nr./dat
TOTAL*)

7
8

Executant

*) n loc de cuvntul TOTAL se va trece suma total a coloanei respective.

Lucrri noi

TOTAL*)

Poziii kilometrice

Director economic,
.....................

km

Lucrri n continuare

Denumirea drumului
indicativ

Valoarea investiiei
9

mii lei

Valoarea contractului

11

mii lei

Valoarea actului adiional

Preedinte,
......................

TOTAL*)

10

mii lei

Rest de executat actualizat la


01.01.20...
TOTAL*)

12

mii lei

TOTAL
Program 20.....
TOTAL*)

13 (14+15+16)

mii lei

Surse MDRT
alocaii bugetare
TOTAL*)

14

mii lei

Surse MDRT
credit de angajament
TOTAL*)

15

mii lei

Alte surse, din care:


surse proprii
TOTAL*)

16

mii lei

Stadiul fizic de la nceputul lucrrii:


km asfaltai
km anuri
nr. podee

18

Director tehnic,
..............................

17

Termen PIF conform contractului preconizat

pentru finanarea Subprogramului privind reabilitarea, modernizarea i/sau asfaltarea drumurilor de interes judeean i de interes local, aprobat
prin Hotrrea Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea i/sau asfaltarea drumurilor de interes judeean
i de interes local, alimentarea cu ap, canalizarea i epurarea apelor uzate la sate, precum i n unitile administrativ-teritoriale cu resurse turistice,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare

L I S T A A N U A L D E A L O C A I I B U G E T A R E P E A N U L 20.....

CONSILIUL JUDEEAN .................................

ANEXA Nr. 3a
la normele metodologice

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 366/3.VI.2010


25

Satul

Lucrri n continuare**)

Lucrri noi**)

Contract
Nr./dat

Act adiional
Nr./dat
8

Executant
9

11
TOTAL*****)

TOTAL*****)

Valoarea investiiei***)
10
TOTAL*****)

TOTAL*****)

13

mii lei

Valoarea actului adiional


12

Rest de executat actualizat la


01.01.20...

mii lei

TOTAL
Program 20....
TOTAL*****)

14 (15+16+17)

mii lei

TOTAL*****)

15

mii lei

Surse MDRT
credit de angajament
TOTAL*****)

16

mii lei

Alte surse, din care:


surse proprii
TOTAL*****)

17

mii lei

18

Stadiul fizic****) de la nceputul


lucrrii

Denumirea obiectivului*)

19

20

.....................

Director economic,

Preedinte,
......................

..............................

Director tehnic,

Pentru obiectivele noi valoarea investiiei va reprezenta valoarea devizului general de la studiul de fezabilitate, care va fi modificat numai dup procedura de
achiziie public.
La coloana 7 Contract se vor trece att contractul de proiectare, ct i cel de execuie.

...

Comuna

mii lei

Surse MDRT
alocaii bugetare

*) La denumirea obiectivului se va specifica tipul lucrrii (alimentare cu ap), fr a se preciza comuna i satul, care sunt specificate la pct. 3 i 4.
**) La lucrri n continuare (coloana 5) se va trece litera C, iar la lucrri noi (coloana 6) se va trece litera N.
***) Valoarea investiiei reprezint valoarea total a devizului general recalculat n urma procedurilor de achiziie public.
****) Se va trece stadiul fizic al lucrrilor (procentual) pe principalele categorii de lucrri (foraj-captare, aduciune gospodrie ap, distribuie etc.).
*****) La TOTAL se va nscrie suma total a coloanei respective.
N O T :

Nr. crt.

Judeul

Valoarea contractului

mii lei

Termen PIF conform contractului

pentru finanarea Subprogramului privind alimentarea cu ap a satelor, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului
privind reabilitarea, modernizarea i/sau asfaltarea drumurilor de interes judeean i de interes local, alimentarea cu ap, canalizarea i epurarea apelor
uzate la sate, precum i n unitile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare

L I S T A A N U A L D E A L O C A I I B U G E T A R E P E A N U L 20.....

CONSILIUL JUDEEAN .................................

ANEXA Nr. 3b
la normele metodologice

Termen PIF conform contractului


preconizat

26
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 366/3.VI.2010

Satul

Lucrri n continuare**)

Lucrri noi**)

Contract
Nr./dat

Act adiional
Nr./dat
8

Executant
9

11
13
TOTAL*****)

12
TOTAL*****)

Valoarea investiiei***)
10

Rest de executat actualizat la


01.01.20...
mii lei

TOTAL Program 20....


TOTAL*****)

14 (15+16+17)

mii lei

TOTAL*****)

16

15
TOTAL*****)

mii lei

Surse MDRT
alocaii bugetare
mii lei

Alte surse, din care:


surse proprii
TOTAL*****)

17

mii lei

Stadiul fizic****) de la nceputul


lucrrii
18

%
19

Termen PIF conform contractului

Denumirea obiectivului*)

20

Director economic,
.....................

Preedinte,
......................
Director tehnic,
..............................

Pentru obiectivele noi valoarea investiiei va reprezenta valoarea devizului general de la studiul de fezabilitate, care va fi modificat numai dup procedura de
achiziie public.
La coloana 7 Contract se vor trece att contractul de proiectare, ct i cel de execuie.

...

Comuna

mii lei

Valoarea contractului
mii lei

Surse MDR
credit de angajament

*) La denumirea obiectivului se va specifica tipul lucrrii (canalizare cu ap), fr a se preciza comuna i satul, care sunt specificate la pct. 3 i 4.
**) La lucrri n continuare (coloana 5) se va trece litera C, iar la lucrri noi (coloana 6) se va trece litera N.
***) Valoarea investiiei reprezint valoarea total a devizului general recalculat n urma procedurilor de achiziie public.
****) Se va trece stadiul fizic al lucrrilor (procentual) pe principalele categorii de lucrri (reea de canalizare, staie de epurare, staie de pompare etc.).
*****) La TOTAL se va nscrie suma total a coloanei respective.
N O T :

Nr. crt.

Judeul

Valoarea actului adiional

mii lei

Termen PIF conform contractului


preconizat

pentru finanarea Subprogramului privind canalizarea i epurarea apelor, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea
Programului privind reabilitarea, modernizarea i/sau asfaltarea drumurilor de interes judeean i de interes local, alimentarea cu ap, canalizarea
i epurarea apelor uzate la sate, precum i n unitile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare

L I S T A A N U A L D E A L O C A I I B U G E T A R E P E A N U L 20.....

CONSILIUL JUDEEAN .................................

ANEXA Nr. 3c
la normele metodologice

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 366/3.VI.2010


27

Denumirea drumului
indicativ

Nr. crt.

km

TOTAL*)

Administrator

TOTAL*)

8(9+10)

.....................

Surse MDRT
alocaii bugetare
9

mii lei
10

mii lei

Surse MDRT
credit de angajament

Preedinte,
......................

TOTAL*) TOTAL*) TOTAL*) TOTAL*)

mii lei

Valoarea investiiilor
6

mii lei

Rest de executat la data pentru care se


solicit decontarea

*) n loc de cuvntul TOTAL se va trece suma total a coloanei respective.

Lucrri noi

Director economic,

Poziii kilometrice

Lucrri n continuare

JUDEUL .....

Denumirea drumului
traseu

TOTAL
Program 20.....

mii lei

Decontat cumulat de la nceputul anului

12

mii lei

Surse MDRT
alocaii bugetare

TOTAL*) TOTAL*)

11(12+13)

mii lei

Surse MDRT
credit de angajament

TOTAL*)

13

mii lei

Producie realizat i nedecontat


cumulat

TOTAL*)

14(15+16)

mii lei

Solicitri surse MDRT


alocaii bugetare

TOTAL*)

15

mii lei

17

..............................

Director tehnic,

TOTAL*)

16

mii lei

Solicitri surse MDRT


credit de angajament

finanate n luna.......... 20..... pentru lucrrile executate n luna .................... 20....., conform Hotrrii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului
privind reabilitarea, modernizarea i/sau asfaltarea drumurilor de interes judeean i de interes local, alimentarea cu ap, canalizarea i epurarea apelor
uzate la sate, precum i n unitile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare

L I S TA L U C R R I L O R D E R E A B I L I TA R E , M O D E R N I Z A R E I / S A U A S FA LTA R E A D R U M U R I L O R D E I N T E R E S J U D E E A N I
DE INTERES LOCAL

CONSILIUL JUDEEAN .................................

ANEXA Nr. 4a
la normele metodologice

Stadiul fizic n luna pentru care se


solicit decontarea

28
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 366/3.VI.2010

L I S TA L U C R R I L O R D E A L I M E N TA R E C U A P

Nr. crt.

Denumirea obiectivului*)

Comuna

Satul

Lucrri n continuare**)

Lucrri noi**)

Valoarea investiiei***)

Rest de executat la data pentru


care se solicit decontarea

9 (10+11)

10

TOTAL
Program 20....

TOTAL*****) TOTAL*****) TOTAL*****) TOTAL*****)

12 (13+14)

TOTAL*****)

Producie realizat din surse


MDRT
alocaii bugetare

TOTAL*****) TOTAL*****)

13

mii lei

Surse MDRT
credit de angajament
11

mii lei

Producie realizat cumulat de la


nceputul anului
TOTAL

mii lei

Producie realizat din surse


MDRT
credit de angajament
TOTAL*****)

14

mii lei

Decontat cumulat de la nceputul


anului
TOTAL*****)

15(16+17)

mii lei

Decontat din surse


MDRT
alocaii bugetare
16

mii lei
17

mii lei

Decontat din surse


MDRT
credit de angajament

*) La denumirea obiectivului se va specifica tipul lucrrii (alimentare cu ap), fr a se preciza comuna i satul, care sunt specificate la pct. 3 i 4.
**) La lucrri n continuare (coloana 5) se va trece litera C, iar la lucrri noi (coloana 6) se va trece litera N.
***) Valoarea investiiei reprezint valoarea total a devizului general recalculat n urma procedurilor de achiziie public.
****) Se va trece stadiul fizic al lucrrilor (procentual) pe principalele categorii de lucrri (foraj-captare, aduciune, gospodrie ap, distribuie etc.).
*****) La TOTAL se va nscrie suma total a coloanei respective.
N O T :

mii lei

Producie realizat i nedecontat


cumulat
TOTAL*****)

18 (19+20)

mii lei

Producie realizat i nedecontat


din alocaii bugetare
TOTAL*****)

19

mii lei

TOTAL*****)

20

mii lei

Producie realizat i nedecontat


din credit de angajament

21

Director tehnic,
......................

Director economic,

................................

Preedinte,
......................

Pentru obiectivele noi valoarea investiiei va reprezenta valoarea devizului general de la studiul de fezabilitate, care va fi modificat numai dup procedura de
achiziie public.
La coloana 7 Contract se vor trece att contractul de proiectare, ct i cel de execuie.

...

Judeul

Surse MDRT
alocaii bugetare

mii lei

Stadiul fizic****) n luna pentru


care se solicit decontarea

finanate n luna ................ 20 .... pentru lucrrile executate n luna ................. 20 ...., conform Hotrrii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului
privind reabilitarea, modernizarea i/sau asfaltarea drumurilor de interes judeean i de interes local, alimentarea cu ap, canalizarea
i epurarea apelor uzate la sate, precum i n unitile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare

CONSILIUL JUDEEAN .......................

ANEXA Nr. 4b
la normele metodologice

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 366/3.VI.2010


29

Judeul

Nr. crt.

Denumirea obiectivului*)

Comuna

Satul

Lucrri n continuare**)

Lucrri noi**)

Valoarea investiiei***)

Rest de executat la data pentru


care se solicit decontarea

9 (10+11)

10

TOTAL
Program 20 ....

TOTAL*****) TOTAL*****) TOTAL*****) TOTAL*****)

mii lei

Surse MDRT
credit de angajament
TOTAL*****)

11

mii lei

mii lei
13

Producie realizat cumulat de la


nceputul anului
TOTAL
12 (13+14)
TOTAL*****) TOTAL*****)

Surse MDRT
alocaii bugetare

mii lei

Surse MDRT
credit de angajament
TOTAL*****)

14

mii lei

Decontat cumulat de la nceputul


anului
TOTAL*****)

15 (16+17)

mii lei

Surse MDRT
alocaii bugetare
16

mii lei
17

mii lei

Surse MDRT
credit de angajament

N O T :

*) La denumirea obiectivului se va specifica tipul lucrrii (alimentare cu ap), fr a se preciza comuna i satul, care sunt specificate la pct. 3 i 4.
**) La lucrri n continuare (coloana 5) se va trece litera C, iar la lucrri noi (coloana 6) se va trece litera N.
***) Valoarea investiiei reprezint valoarea total a devizului general recalculat n urma procedurilor de achiziie public.
****) Se va trece stadiul fizic al lucrrilor (procentual) pe principalele categorii de lucrri (reea de canalizare, staie de epurare, staie de pompare etc.).
*****) La TOTAL se va nscrie suma total a coloanei respective.

Surse MDRT
alocaii bugetare

mii lei

Producie realizat i nedecontat


cumulat
TOTAL*****)

18 (19+20)

mii lei

TOTAL*****)

19

mii lei

Producie realizat i nedecontat


din alocaii bugetare

TOTAL*****)

20

mii lei

21

......................

Director economic,

Preedinte,
......................

............................

Director tehnic,

Pentru obiectivele noi valoarea investiiei va reprezenta valoarea devizului general de la studiul de fezabilitate, care va fi modificat numai dup procedura de
achiziie public.
La coloana 7 Contract se vor trece att contractul de proiectare, ct i cel de execuie.

...

L I S TA L U C R R I L O R D E C A N A L I Z A R E I E P U R A R E A A P E L O R

Producie realizat i nedecontat


din credit de angajament

finanate n luna ................ 20 .... pentru lucrrile executate n luna ................. 20...., conform Hotrrii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea
Programului privind reabilitarea, modernizarea i/sau asfaltarea drumurilor de interes judeean i de interes local, alimentarea cu ap, canalizarea
i epurarea apelor uzate la sate, precum i n unitile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare

CONSILIUL JUDEEAN .......................

ANEXA Nr. 4c
la normele metodologice

Stadiul fizic****) n luna pentru


care se solicit decontarea

30
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 366/3.VI.2010

31

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 366/3.VI.2010

ANEXA Nr. 5a
la normele metodologice

CONSILIUL JUDEEAN.........................
DECONT

privind utilizarea sumelor primite de la Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului pentru finanarea
Subprogramului privind reabilitarea, modernizarea i/sau asfaltarea drumurilor de interes judeean i interes local
n anul .......
Nr.
crt.

Denumirea obiectivelor
cuprinse n lista de finanare
pentru anul n curs

Programul aprobat

Valoarea lucrrilor
executate, recepionate
i pltite

Sumele primite drept finanare


de la Ministerul Dezvoltrii
Regionale i Turismului

Sumele neutilizate
la finele anului

5=43

Preedinte,
............................
Director economic,
.............................
ANEXA Nr. 5b
la normele metodologice

CONSILIUL JUDEEAN .........................


DECONT

privind utilizarea sumelor primite de la Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului pentru finanarea
Subprogramului privind alimentarea cu ap n anul ..........
Nr.
crt.

Denumirea obiectivelor
cuprinse n lista de finanare
pentru anul n curs

Programul aprobat

Valoarea lucrrilor
executate, recepionate
i pltite

Sumele primite drept finanare


de la Ministerul Dezvoltrii
Regionale i Turismului

Sumele neutilizate
la finele anului

5=43

Preedinte,
............................
Director economic,
.............................
ANEXA Nr. 5c
la normele metodologice

CONSILIUL JUDEEAN .......................


DECONT

privind utilizarea sumelor primite de la Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului pentru finanarea
Subprogramului privind canalizarea i epurarea apelor uzate n anul ..........
Nr.
crt.

Denumirea obiectivelor
cuprinse n lista de finanare
pentru anul n curs

Programul aprobat

Valoarea lucrrilor
executate, recepionate
i pltite

Sumele primite drept finanare


de la Ministerul Dezvoltrii
Regionale i Turismului

Sumele neutilizate
la finele anului

5=43

Preedinte,
............................
Director economic,
.............................

ABONAMENTE LA PUBLICAIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC


Preuri pentru anul 2010
Nr.
crt.

Valoare
(TVA 9% inclus) lei

Numr
de apariii
anuale

Denumirea publicaiei

12 luni

3 luni

1 lun

900

1.200

330

120

100

1.500

140

Monitorul Oficial, Partea a II-a

200

2.250

200

4.

Monitorul Oficial, Partea a III-a

500

430

40

5.

Monitorul Oficial, Partea a IV-a

6.000

1.720

160

6.

Monitorul Oficial, Partea a VI-a

240

1.600

150

7.

Monitorul Oficial, Partea a VII-a

48

540

50

8.

Colecia Legislaia Romniei

450

9.

Colecia Hotrri ale Guvernului Romniei

12

750

1.

Monitorul Oficial, Partea I

2.

Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiar

3.

120
70

NOT:

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplic i se achiziioneaz pe baz de comand.

A B O N A M E N T E L A P R O D U S E L E N F O R M AT E L E C T R O N I C
Preuri pentru anul 2010
Abonamentul FLEXIBIL
(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 pri ale Monitorului Oficial, la alegere)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Reea
5

Reea
25

Reea
100

Reea
300

Online/
Monopost

Reea
5

Reea
25

Reea
100

Reea
300

AutenticMO

40

100

250

600

1.320

400

1.000

2.500

6.000

13.200

ExpertMO

90

230

580

1.390

3.060

900

2.250

5.630

13.510

29.720

Abonamentul COMPLET
(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte pri ale Monitorului Oficial)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Reea
5

Reea
25

Reea
100

Reea
300

Online/
Monopost

Reea
5

Reea
25

Reea
100

Reea
300

AutenticMO

50

130

330

790

1.740

500

1.250

3.130

7.510

16.520

ExpertMO

110

280

700

1.680

3.700

1.100

2.750

6.880

16.510

36.320

Preurile sunt exprimate n lei i conin TVA.


Mai multe informaii putei gsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde putei aplica on-line comanda.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR


Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 366/3.VI.2010 conine 32 de pagini.

Preul: 6,40 lei

&JUYDGY|443525]
ISSN 14534495