Sunteți pe pagina 1din 17

Antetul colii

ef Catedr,
Nume i prenume profesor..................................

MODEL DE PLANIFICARE CALENDARISTIC


ANUL COLAR............................
Disciplina MATEMATIC, Filier TEORETIC
Clasa a XII-a, profil REAL, specializare TIINELE NATURII
Nr. ore/sptmn 3 (2 ore/spt. (TC) + 1 or/ sptmn (CD))

Total ore pe an colar

96 ore

din care

Ore de predarenvare i
evaluare
formativ
Ore de evaluare
sumativ
semestrial
Ore la
dispoziia

79 ore

8 ore

profesorului

I
Competene
specifice

II

III

IV

a
b
Coninutu
Numr de
Ca
ri
ore
le
Preda La nd
re
dis ar
nva poz
re i
iia
evalua pro
re
feso
format rul
iv
ui
(ap
rof
und
are/
rem
edie

V
O
bs
er
va
ii

re/
apli
cai
i de
sint
ez,
inte
1.
Identificarea
proprietilor
operaiilor cu care
este nzestrat o
mulime
3.1 Determinarea si
verificarea
proprietilor
structurilor algebrice,
inclusiv verificarea
faptului c o funcie
dat este morfism sau
izomorfism
4.
Utilizarea
proprietilor
operaiilor n calcule
specifice
unei
structuri algebrice

GRUP
13
Lege de
compozii
e intern;
tabla
operaiei
Parte
stabil.
Aplicaii
Asociativit
ate.
Comutativ
itate.
Element
neutru.
Elemente
simetrizab

1
1
2

5.1.
Utilizarea
structurilor algebrice
n rezolvarea unor
probleme
de
aritmetic
6.1.
Transferarea,
ntre
structuri
izomorfe, a datelor
iniiale
si
a
rezultatelor, pe baza
proprietilor
operaiilor
6.2. Modelarea unor
situaii
practice,
utiliznd noiunea de
ecuaie algebric

ile.
Aplicaii
Clase de
resturi
modulo n

Grup:
definiie,
exemple.
Grupuri
numerice
Grupuri de
matrice.
Grupul
permutril
or de
ordinul n.
Grupurile
(Zn , +).
Aplicatii
Morfism
si
izomorfis
m de
grupuri.
Aplicaii

Evaluare
INELE SI
CORPURI

2
2
4

1.
Identificarea
proprietilor
operaiilor cu care
este nzestrat o
mulime
4.
Utilizarea
proprietilor
operaiilor n calcule
specifice
unei
structuri algebrice
5.1.
Utilizarea
structurilor algebrice
n rezolvarea unor
probleme
de
aritmetic
6.1.
Transferarea,
ntre
structuri
izomorfe, a datelor
iniiale
i
a
rezultatelor, pe baza
proprietilor
operaiilor

Inele.
Distributiv
itate. Inel:
definiie,
exemple
(Z,Q, R,
C), Zn,
inele de
funcii,
inele de
matrice
ptratice.
Reguli de
calcul
Corpuri:
Definiie.
Exemple
(Q, R, C,
Zp, p
prim),
corpuri de
matrice
Aplicatii

Evaluare
INELE
DE
POLINOA
ME CU
COEFICI
ENTI

1
1
1
18

INTR-UN
CORP
COMUTA
TIV (Q, R,
C, Zp, p
prim)
1.
Identificarea Forma
proprietilor
algebric a
operaiilor cu care unui
este nzestrat o polinom,
mulime
funcia
polinomial
, operaii
(adunarea,
nmulirea,
nmulirea
cu un
scalar).
2.
Evidenierea
asemnrilor i a
deosebirilor
dintre
proprietile
unor Teorema
operaii definite pe mpririi
mulimi diferite i cu rest;
dintre
calculul mprirea
polinomial i cel cu polinoame
numere
lor
3.2
Folosirea Imprirea
descompunerii
n cu X a,
factori
a schema lui
polinoamelor,
n Horner.
probleme
de Aplicaii

1
2

divizibilitate i n
rezolvri de ecuaii
5.2.
Determinarea
unor
polinoame,
funcii polinomiale
sau ecuaii algebrice
care verific condiii
date
6.2. Modelarea unor
situaii
practice,
utiliznd noiunea de
polinom
sau
de
ecuaie algebric

Divizibilit
atea
polinoame
lor.
Teorema
lui Bezout.
C.m.m.d.c
. a doua
polinoame
.
C.m.m.m.
c. a doua
polinoame
.
Descompu
nerea unui
polinom n
factori
ireductibili
.
Rdcini
ale
polinoame
lor;
relaiile lui
Viete
pentru
polinoame
de grad cel
mult 4.
Aplicaii

2
3

Ecuaii
binome,
ecuaii
biptrate.
Ecuaii
reciproce.
Rezolvare
a
ecuaiilor
cu
coeficieni
n Q, R,
C, Z
Evaluare
1. Identificarea
legturilor dintre o
funcie continu si
derivata sau
primitiva acesteia
2. Identificarea unor
metode de calcul ale
integralelor, prin
realizarea de legturi
cu reguli de derivare
6.2. modelarea
comportrii unei
funcii prin utilizarea
primitivelor sale

2
2

PRIMITI
VE
(antideriva
te)
Probleme
care
conduc la
noiunea
de
integral.
Derivaterecapitular
e.
Primitivel
e unei
funcii.
Integrala

11

1
1
1

nedefinit
a unei
funcii.
Proprieti
ale
integralei
nedefinite:
liniaritate.
Primitive
uzuale
Aplicaii
Metoda
integrrii
prin pri
Aplicai
i
Metoda
schimbrii
de
variabil.
Aplicaii
Integrar
ea
funciilor
raionale
cu
numitorul
de grad
mai mic
sau egal

1
1
1

1
1

cu 4
Aplicai
i
Evaluare

1. Identificarea
legturilor dintre o
funcie continu i
derivata sau
primitiva acesteia
2. Identificarea unor
metode de calcul ale
integralelor, prin
realizarea de legturi
cu reguli de derivare
3. Utilizarea
algoritmilor pentru
calcularea unor
integrale definite
4. Explicarea
opiunilor de calcul
al integralelor
definite, n scopul
optimizrii soluiilor
5. Folosirea
proprietilor unei
funcii continue,

1
1

INTEGRA
LA
DEFINIT
A
Definirea
integralei
Riemann a
unei
funcii
continue
prin
formula
Leibniz
Newton.
Proprieti
ale
integralei
definite:
liniaritate,
monotonie
,
aditivitate
n raport
cu
intervalul
de

10

pentru calcularea
integralei acesteia pe
un interval
6.1 Utilizarea
proprietilor de
monotonie a
integralei n
estimarea valorii
unei integrale
definite i n
probleme cu coninut
practic

integrare.
Integrabili
tatea
funciilor
continue.

Aplicaii
EEvaEEva
EluareE
Metode de
calcul al
integralelo
r definite:
integrarea
prin pri
Integrarea
prin
schimbare
de
variabil.
Aplicaii
Calculul
integralelo
r de forma
b
P ( x)
a Q( x)dx
,

1
1


grad Q 4
prin
metoda
descompu
nerii in
fractii
simple

Aplicatii
Evaluare

5. Determinarea ariei
unei suprafee plane
si a volumului unui

1
1

APLICAT
II ALE
INTEGRA
LEI
DEFINIT
E
Aria unei
suprafee
plane

3
1

corp, folosind
calculul integral,
si compararea
rezultatelor cu cele
obinute prin
aplicarea unor
formule cunoscute
din geometrie
6. Aplicarea
calculului diferenial
sau integral n
probleme practice

Volumul
unui corp
de rotaie.
Aplicaii

Evaluare

1
RECAPIT
ULAREA
MATERIE
I DIN
CLASELE
IX-XI

1. Folosirea corect a
terminologiei
specifice matematicii
n contexte variate de
aplicare
2.Prelucrarea datelor
de tip cantitativ ,
calitativ, structural,
contextual, cuprins n
enunuri matematice
3. Utilizarea corect
a algoritmilor

Funcii;
Ecuaii
Trigonom
etrie.
Aplicaii
n
geometrie
Vectori;
Elemente

20

2
2

matematici n
rezolvarea de
probleme cu diferite
grade de dificultate
4. Exprimarea i
redactarea corect i
coerent n limbaj
formal sau n limbaj
cotidian, a rezolvrii
sau a strategiilor de
rezolvare a unei
probleme .
5. Analiza unei
situaii problematice
i determinarea
ipotezelor necesare
pentru obinerea
concluziei
6.Generalizarea unor
proprieti prin
modificarea
contextului iniial de
definire a problemei
sau prin
mbuntirea sau
generalizarea
algoritmilor.

de
geometrie
analitic

Inducie;
Combinat
oric;
Probleme
de
numrare

Algebra
liniar
Limite de
funcii
Continuita
te;
Derivabilit

2
2
2

ate.
Aplicaii
Probleme
de sintez
BAC

Evaluare
EVALUA
REA
SEMEST
RIALA
(Recapitul
are i
discutarea
lucrrii
scrise)

SEMESTRUL I:
Grupuri
Inele i corpuri
Primitive
Integrala definit
Aplicaii ale integralei definite
Evaluare semestrial
TOTAL SEMESTRUL I

13
4
11
12
1
4
45

SEMESTRUL II:
Inele de polinoame
Recapitulare IX-XII
Evaluare semestrial
Aplicaii ale integralei definite

19
26
4
2

TOTAL SEMESTRUL II

51

Precizri legate de completarea datelor n coloanele I-V:


I. Competenele nscrise sunt competenele existente n programele n vigoare, aferente fiecrui capitol sau uniti de nvare. Pentru etapa
evalurii sumative, rubrica aferent a acestei coloane se va completa cu competene de evaluare specifice.
II. Coloana conine o defalcare pe tipuri de ore ( predare-nvare/aplicaii/evaluare formativ) astfel:
Titlul Capitolului/Unitii de nvare
Detalierea temelor de coninut, aferent activitilor de predare/nvare
Activiti bazate pe aplicaii care s conduc la retenia de cunotine i transfer noional
Activiti de evaluare formativ, care s permit obinerea unui feed-back real i n timp util asupra nivelului de atingere a standardelor de
performan i a competenelor vizate
III. a) Defalcarea numrului de ore pe capitol/unitate de nvare i, n cadrul capitolului/unitii de nvare, pe coninuturi/aplicaii/evaluare
sumativ; cadrul didactic va defalca numrul de ore pe teme de coninut, funcie de specificul clasei.
III. b) Coloan la dispoziia profesorului, prin care se vor repartiza, pe parcursul semestrelor, ore din totalul orelor la dispoziia cadrului didactic,
funcie de oportunitile de proces (aprofundare, aplicaii de sintez sau/i inter i transdisciplinare) sau funcie de feedback-ul obinut prin
evaluri, pentru activiti de nvare remedial.
IV. Coloana se completeaz de ctre cadrul didactic, cu datele la care vor fi cuprinse activitile de predare-nvare/ aplicaii / evaluare.

V. Coloan care se va completa de ctre cadrul didactic, prin meniuni corelate cu modificri aduse ritmului de parcurgere a planificrii sau
despre realizarea activitilor didactice la clas.