Sunteți pe pagina 1din 14

ANEXA xx

REGULI SI REGLEMENTARI

PREAMBUL
Prezentele reguli si reglementari au ca obiect principal regulile generale (Reguli si
Reglementari) aplicabile Proprietarilor si Utilizatorilor apartamentelor, asa cum
sunt definiti mai jos, apartamanete ce vor fi construite in cadrul proiectului Timisoara
58 Apartments, situat in Bulevardul Timisoara nr 58 K, denumit in continuare
Imobilul.
Scopul principal al acestor Reguli si Reglementari este acela de a asigura un mediu
placut si sigur de locuit pentru toti locatarii si utilizatorii Imobilului si de a proteja si
mentine valoarea Imobilului pentru toata lumea.
DEFINITII
Pentru scopul prezentelor Reguli si Reglementari, urmatorii termeni vor fi definiti
dupa cum urmeaza:

Apartament

Inseamna spatiul achizitionat de fiecare Proprietar compus din


camera de zi, dormitoare, alte camere, bucatarie, bai, spatii de
depozitare, dressing si terase, asa cum sunt descrise in fiecare
Antecontract

de

Vanzare-Cumparare

si/sau

Contract

de

Vanzare-Cumparare incheiat;
Asociatia

Inseamna asociatia de Proprietari a Imobilului;

Autorizatia
de Constructie

Inseamna autorizatia de constructie numarul 982 din data de


28.11.2012 emisa de Primaria Sectorului 6, Bucuresti, in baza
careia sunt executate pe Teren lucrarile de constructie;

Cladire

Inseamna cladirea de apartamente S+P+4E+2R

Cota-Parte
Comuna

Inseamna cota-parte detinuta de fiecare Proprietar din Spatiile


Comune

ale

Imobilului,

potrivit

Contractului

de

Vanzare-

Cumparare;
Contractul de
VanzareCumparare

Inseamna
Dezvoltator

actul

legal

si

fiecare

incheiat,

in

Proprietar,

forma
prin

autentica,

care

intre

Dezvoltatorul

transfera dreptul de proprietate asupra fiecarei Proprietati


Exclusive catre un Proprietar, in termenii si conditiile prevazute
de Antecontractul de Vanzare-Cumparare;
Data Predarii

Inseamna

data

la

care

Imobilul

va

fi

finalizat

si

toate

Apartamentele contractate vor fi predate Proprietarilor;


Dezvoltatorul

Inseamna

WEST

PRIME

DEZVOLTARE

S.R.L.,

CUI

RO

31647059, J40/6238/2013, avand sediul in Bucuresti, Strada


Strada Clucerului, nr. 35, tronson 2, birou 17, etaj 3, sector 1,
Bucuresti;
Locul
de Parcare

Reprezinta locul individual de parcare detinut de Proprietar,


situat in suprateranul Imobilului;

Boxa

Inseamna acele suprafete situate in subteranul Cladirii care sunt


destinate amenajarii ca spatii de depozitare pentru accesul si
folosinta exclusiva a Proprietarilor de Apartamente;

Proprietar

Inseamna persoanele juridice sau fizice care au dobandit


Proprietatea

Exclusiva

in

cadrul

Imobilului,

ca

urmare

incheierii unui Contract de Vanzare-Cumparare;


Parcare

Inseamna orice parcare situata in cadrul Imobilului;

Proprietate
Exclusiva

Inseamna Apartamentul, Locul (Locurile) de Parcare, Boxa care


sunt in proprietatea exclusiva a fiecaruia dintre Proprietari,
potrivit fiecarui Contract de Vanzare-Cumparare;

Statut

Inseamna regulile generale avand legatura cu organizarea


Asociatiei;

Sala de Fitness

Inseamna spatiul din cadrul Imobilului, situat la subsolul


Cladirii, realizat special pentru scopuri de fitness, care ramane
in proprietatea Asociatiei;

Spatii cu
alte destinatii

Reprezinta spatiile din cadrul Imobilului care au alta destinatie


decat cea rezidentiala, incluzand dar fara a se limita la sala de
fitness, receptia, holul, cutiile postale, lifturile, etc.;

Spatiile
comune

Inseamna toate suprafetele construite din cadrul Imobilului care


nu sunt Proprietate Exclusiva si care sunt folosite in comun de
catre toti Proprietarii de Apartamente, incluzand dar fara a se
limita la spatii interioare precum Sala de Fitness, holul, scarile,
zonele de trecere, lifturile, terasele si spatiile exterioare ale
Cladirii precum canalele de apa etc.;

Teren

Inseamna terenul situat in Bulevardul Timisoara 58 K, sector 6,


Bucuresti, inregistrat in Cartea Funciara Bucuresti nr. xxxxx, cu
o suprafata de xxxx m;

Utilizator/i

Inseamna

oricare

si

toate

persoanele

care

utilizeaza

Proprietatea Exclusiva si/sau Spatiile Comune sau orice parte a


spatiilor mentionate, indiferent de calitatea lor (chirias, membrii
de familie, vizitator, persoane tolerate, orice tip de detinator
etc.);
Zona de Acces

Inseamna caile de acces existente pe Teren potrivit planurilor


arhitecturale, incluzand caile de acces in Imobil, precum si
platformele de acces in Parcarea supraterana.
3

Toate referirile la Teren, Cladire, Apartament, Loc de Parcare si Boxa includ oricare
din partile acestora.
Art. 1. Aceste Reguli si Reglementari detaliaza regulile generale realizate pentru a
asigura confortul si siguranta tuturor Proprietarilor si detinatorilor de Apartamente
din cadrul Imobilului.
Art. 2. Aceste Reguli si Reglementari vor fi obligatorii pentru toti Proprietarii care siau inregistrat titlul de proprietate asupra Apartamentului in Cartea Funciara Bucuresti
sau pentru succesorii lor legali, precum si pentru toti Utilizatorii, pe intreaga perioada
de timp in care acestia locuiesc in cadrul Imobilului.
Art. 3. Toate obligatiile Proprietarilor vor fi respectate de asemenea si de Utilizatori
si de orice alta persoana care foloseste sau patrunde in Proprietatea Exclusiva si/sau
in Spatiile Comune ale Imobilului (furnizori, antreprenori etc.). Indatorirea de a
informa aceste persoane cu privire la regulile ce trebuie respectate in interiorul
Imobilului revine Proprietarilor, Proprietarii fiind raspunzatori pentru actele si faptele
persoanelor mentionate mai sus care, prin nerespectarea prezentelor Reguli si
Reglementari, provoaca daune Imobilului sau celorlalti locuitori ai Imobilului.
Art. 4. In cazul in care Proprietatea Exclusiva este instrainata (in totalitate sau
partial) catre o terta persoana, dobanditorul Proprietatii Exclusive il va substitui pe
cel care o instraineaza in toate drepturile si obligatiile care deriva din aceste Reguli si
Reglementari; persoana care instraineaza Proprietatea Exclusiva se va asigura ca in
actul de instrainare este stipulata in mod expres o clauza privind subrogarea acesteia
de catre dobanditor precum si obligatia dobanditorului Proprietatii Exclusive de a
respecta Regulile si Reglementarile.
Art. 5. Prezentele Reguli si Reglementari vor fi aplicabile si obligatorii Asociatiei, din
momentul in care aceasta este constituita de catre Proprietari.
Art. 6. Prezentele Reguli si Reglementari reglementeaza folosirea Proprietatii
Exculsive, Spatiilor Comune, precum si a Imobilului, asa cum sunt definite in
prezentele reguli.

Art. 7. Aceste Reguli si Reglementari sunt anexa la si totodata sunt parte integranta
a

oricarui

Antecontract

de

Vanzare-Cumparare

incheiat

intre

Proprietari

si

Dezvoltator. Prin semnarea Antecontractului de Vanzare-Cumparare, Proprietarul


admite ca a luat la cunostinta prevederile prezentelor Reguli si Reglementari, ca el/ea
le accepta si va respecta in totalitate aceste prevederi inclusiv dupa data constituirii
Asociatiei.
Art. 8. Prezentele Reguli si Reglementari vor intra in vigoare la Data Predarii
Proprietatii Exclusive catre Proprietar. Punerea in aplicare a prezentelor Reguli si
Reglementari nu este conditionata de constituirea Asociatiei, iar Regulile si
Reglementarile vor fi aplicabile indiferent de data la care Proprietarii decid sa
inregistreze Asociatia. Regulile si Reglementarile se vor reflecta in totalitate in
Statutul Asociatiei.
Art. 9. Prezentele Reguli si Reglementari pot fi modificate numai de catre
Dezvoltator in scopul realizarii unei administrari eficiente si mentinerii unei bune
reputatii a Imobilului.

Art. 10. DESCRIEREA IMOBILULUI


10.1. In conformitate cu lista suprafetelor comerciale, Imobilul va avea o suprafata
construita de aproximativ 6.300 m, formata dintr-o cladire cu inaltime P+4E+2R. In
subsolul Imobilului se regasesc boxe, o sala de firness si alte spatii tehnice (de
exemplu spatiul ALA, spatiul TRAFO).
10.2. Intrarea in Parcare se va face din B-dul Timisoara.
10.3. Fundatia Imobilului este realizata dintr-um radier general. Structura Cladirii
este realizata din beton armat, conform legislatiei si normelor in vigoare.
10.5. Zona de circulatie pentru Cladire este formata dintr-o scara si 2 lifturi. Lifturile
merg de la subsol la cel mai de sus etaj.
10.6. Facilitatea pentru fitness este situata in Sala de Fitness, la subsolul Cladirii,
avand circuit inchis. Proprietarii sunt indreptatiti sa foloseasca aceasta facilitate la
alegerea lor. Administrarea Salii de Fitness se va realiza de catre adunarea generala
a Proprietarilor sau de catre Asociatie, in cazul in care este constituita, dupa caz, iar
5

costurile cu intretinerea si reparatiile vor fi suportate de Asociatie sau, dupa caz, de


catre Proprietari.

Art. 11. REGULI GENERALE


11.1. Fiecare Proprietar trebuie sa utilizeze Proprietatea Exclusiva si Spatiile Comune
in conformitate cu destinatia lor, respectand drepturile celorlalti Proprietari, precum si
obligatiile prevazute de lege, prezentele Reguli si Reglementari si, daca va fi cazul,
de Statut.
11.2. Fiecare Proprietar intelege si accepta faptul ca mentinerea standardelor de
calitate ale Imobilului constituie un scop menit sa creasca valoarea comerciala a
Imobilului. Astfel, nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentele Reguli si
Reglementari va fi sanctionata prin plata de daune de catre partea vinovata. Fiecare
Proprietar va respecta normele legale in vigoare, drepturile exclusive ale celorlalti
Proprietari, drepturile Asociatiei, regulile de conduita morala si bunele maniere.
11.3. Proprietarii au obligatia de a tolera eventualele inconveniente declansate de
lucrarile de conservare si intretinere a Spatiilor Comune si/sau a altor Proprietati
Exclusive, inclusiv caile de acces in Proprietatile Exclusive, atata vreme cat acestea
sunt realizate in conformitate cu normale legale in vigoare si cu aceste Reguli si
Reglementari. Fiecare Proprietar se va ocupa in mod constant de intretinerea
Proprietatii Exclusive pentru a evita orice daune care i-ar putea afecta pe alti
Proprietari sau pe terte persoane. Raspunderea in asemenea cazuri este prevazuta
de Codul Civil Roman, iar Proprietarii nu vor putea invoca nefolosirea Proprietatii
Exclusive ca o cauza exoneratoare de raspundere.
11.4. Fiecare Proprietar trebuie sa plateasca integral cheltuielile legate de utilizarea,
intretinerea si conservarea propriei Proprietati Exclusive.
11.5. Este strict interzisa depozitarea oricaror deseuri in alte spatii decat cele special
amenajate in acest scop. Persoanele juridice si fizice care detin deseuri constand in
recipiente, sunt obligate sa depoziteze asemenea desuri in containere diferite,
marcate in vederea trimiterii acestor gunoaie la operatorii economici specializati in
colectarea si/sau valorificarea unor asemenea deseuri. In acest sens, Proprietarii si
toti Utilizatorii Imobilului au obligatia sa depoziteze separat gunoaiele in containere
speciale marcate (sticla, plastic, metal etc.) plasate in spatii speciale.
6

11.6. Este strict interzisa tulburarea fonica a celorlalti Proprietari din Imobil.
11.7. Este strict interzisa introducerea si/sau depozitarea in interiorul Imobilului de
substante chimice, explosive, substante poluante, deseuri sau alte tipuri de materiale
si/sau bunuri:
(i)

Care ar putea conduce la situatii periculoase; sau

(ii) Care ar putea pune in pericol viata Proprietarilor, a Utilizatorilor si/sau


integritatea Imobilului; sau
(iii) A caror posesie este interzisa sau restrictionata de catre prevederile legale in
vigoare. In ceea ce priveste Boxele din subsolul Imobilului, Proprietarii au obligatia
de a nu depozita in aceste spatii niciun fel de obiecte inflamabile, pestilentiale sau
perisabile si sa depuna la Asociatie o cheie a acesteia, pentru a fi folosita in cazuri de
urgenta.
11.8. Este strict interzisa parasirea (inclusiv in Proprietatea Exclusiva), a unor
obiecte care ar putea pune in pericol viata sau integritatea Proprietarilor.
11.9. In cazul in care orice parte din Spatiile Comune este deteriorata, Proprietarul
care este raspunzator pentru respectiva deteriorare (fie produsa de el/ea sau de o
terta persoana introdusa sau invitata de el/ea in Imobil, sau pentru care este
raspunzator/raspunzatoare potrivit legii), va fi obligat sa plateasca in totalitate
cheltuielile si sa despagubeasca in totalitate Asociatia si pe ceilalti Proprietari. In
toate cazurile, daunele vor fi imediat remediate de catre Proprietari sau de catre
Asociatie, dupa constituirea ei, fara ca lucrarile de reparatie sa fie conditionate de
recuperarea prejudiciului de la partea vinovata. Dupa stabilirea partii vinovate pentru
deteriorare, costurile reparatiei realizate vor fi recuperate de la respectiva persoana.

Art.12.

FUNCTIONALITATEA,

MODIFICAREA

SI

AMENAJAREA

APARTMENTELOR
12.1. Functionalitatea Apartamentelor este aceea de spatiu rezidential, cu exceptia
Apartamentelor sau a altor spatii situate la parterul Cladirilor care ar putea fi folosite
in scopuri comerciale cu acordul prealabil al Dezvoltatorului sau al Asociatiei, dupa
constituirea acesteia.

12.2. Daca un Apartament, cu exceptia Apartamentelor si a altor spatii situate la


parterul Cladirilor, este dobandit de o persoana juridica, Apartamentul respectiv va fi
tratat ca un bun, fara ca Proprietarul sau sa aiba posibilitatea sa desfasoare activitati
comerciale in Apartament.
12.3. Obligatia prevazuta la punctul 12.10 de mai jos va fi respectata de fiecare
Proprietar, precum si de toate persoanele care devin in orice fel beneficiari ai
dreptului de folosinta a Proprietatii Exclusive.
12.4. Proprietarii nu vor folosi Proprietatea Exclusiva in scopul desfasurarii de
activitati comerciale si/sau alte activitati non-profit sau sa exercite profesiii
independente si nu vor stabili in Apartament sediul social al unei persoane juridice
(sau sucursale, puncte de lucru si alte sedii secundare ale unei entitati legale) si/sau
profesii liberale, in afara de cazul in care au obtinut in prealabil acordul scris al
Dezvoltatorului si/sau al Asociatiei (dupa constituirea ei) si acordul scris prealabil al
vecinilor de pe orizontala si verticala indiferent de faptul ca Proprietarul care
intetioneaza o astfel de utilizare a Apartamentului este sau nu este membru al
Asociatiei. Aceasta obligatie va fi transmisa intocmai, de catre Proprietar si
respectata de catre toate persoanele care dobandesc in orice mod (vanzare, schimb,
donatie, leasing, inchiriere, transfer de drepturi etc.), dreptul de folosinta a
Proprietatii Exclusive.
12.5. In afara lucrarilor de intretinere, Proprietarii nu vor aduce imbunatatiri
Apartamentului in afara de cazul in care detin o autorizatie de constructie emisa de
organele competente si cu conditia sa nu afecteze siguranta si/sau aspectul
Imobilului,

Imobilului,

Spatiilor

Comune

si/sau

Apartamentului.

Lucrarile

de

intretinere si de imbunatatire a Apartamentelor vor fi realizate cu personal calificat si


cu stricta respectare a prevederilor legale in vigoare. Proprietarii nu se vor angaja la
nici un fel de lucrari in cazul in care acestea contravin normelor legale sau pot afecta
siguranta si/sau aspectul Cladirii si/sau Imobilului.
12.6. Orice daune aduse Spatiilor Comune sau Proprietatii Esclusive din cauza
imbunatarilor si modificarilor vor fi imputate persoanei vinovate de provocarea lor,
chiar daca lucrarile au fost executate pe baza unei autorizatii de constructie. Cu
exceptia lucrarilor urgente fara de care Apartamentul ar suferi daune majore,
lucrarile de intretinere si imbunatatire vor fi realizate de luni pana vineri intre orele
9.00 si 18.00. Orice lucrari vor putea fi realizate in timpul week-endu-ului numai cu

acordul vecinilor de etaj si de pe verticala si cu acordul Asociatiei, dupa constituirea


sa.
12.7. Este interzisa vopsirea peretilor exteriori ai Apartamentelor in alta culoare
decat cea existenta, precum si aplicarea de materiale pe fatada.
12.8. Cu exceptia ghivecelor de flori si coliviilor de pasari (montate in asa fel incat sa
nu provoace accidente) este interzisa plasarea pe ferestre sau peretii exteriori orice
obiecte care ar putea depasi limita de greutate a peretilor Apartmentului.
12.9. Este interzisa plasarea de materiale promotionale de orice fel (banere,
panouri, semnale luminoase) pe terase, ferestre sau zidurile exterioare ale
Apartamentelor, in afara materialelor promotionale pe care le va plasa Dezvoltatorul.

Art. 13. FOLOSIREA PARCARII SI REGULI PRIVIND MASINILE PARCATE


13.1. Proprietarii isi vor parca masinile numai pe Locurile de Parcare pe care le detin,
fiind interzisa parcarea in alte locuri decat acestea.
13.2. In interiorul Imobilului, este interzis accesul oricarei masini sau altor mijloace
de transport de acelasi gen, a mijloacelor de transport neinregistrate, precum si a
oricarui mijloc de transport cu o incarcatura mai mare de 3 tone. In cazuri
exceptionale (cum ar fi mutatul mobilei) Asociatia va permite accesul, iar Proprietatul
care a solicitat aceasta trebuie sa respecte indicatiile Asociatiei privind calea de acces
si orele de stationare.
13.3. Viteza permisa masinilor in cadrul Imobilului este de 10 km/h.
13.4. Parcarea masinilor pe Locurile de Parcare va fi facuta folosind Zona de Acces,
iar Proprietarii vor evita sa produca orice prejudiciu tertelor persoane prin folosirea in
mod liber a Locurilor de Parcare, prin neblocarea Zonei de Acces sau a intrarii spre
Locurile de Parcare. Este interzis accesul masinilor prin alte zone decat Zona de
Acces sau stationarea ori parcarea bicicletelor sau a altor mijloace de transport in
afara Locurilor de Parcare special amenajate.
13.5. Exista la suprafata un numar de 9 locuri de parcare destinate numai
vizitatorilor. Stationarea intr-un loc de parcare de acest fel nu poate depasi 12 ore.
9

Art. 14. SPATII CU ALTE DESTINATII


14.1. In interiorul Imobilului va exista un spatiu amenajat pentru fitness destinat
Proprietarilor si chiriasilor Apartamentelor, care pot folosi spatiul astfel amenajat in
orice moment, respectand regulile stabilite de adunarea generala a Proprietarilor sau
de Asociatie, dupa crearea acesteia.
14.2. Orice imbunatatiri aduse Salii de Fitness vor fi realizate de catre Asociatie.

Art. 15. SPATIILE COMUNE ULTILIZARE & INTRETINERE


15.1. Reguli Generale
15.1.1.

Spatiile

Comune

sunt

delimitate

potrivit

planurilor

arhitecturale

ale

Imobilului, fiind complet interzisa extinderea Proprietatii Exclusive asupra Spatiilor


Comune.
15.1.2. Zona de Acces, partile de Teren libere de constructii (gradina, canale),
Spatiile Comune subterane si Spatiile Comune din interiorul Cladirii reprezinta
proprietata comuna, fortata si perpetua a tuturor Proprietarilor si va fi folosita in
comun de catre Proprietari, iar cheltuielile privind intretinerea vor fi suportate de
catre toti Proprietarii, in conformitate cu cota-parte de participare mentionata in
articolul 17.
15.1.3. Proprietarii vor folosi Spatiile Comune in conformitate cu destinatia acestora,
fara a aduce vreun prejudiciu celorlalti Proprietari, fara a incalca legislatia romana
sau prezentele Reguli si Reglementari si fara a pune in pericol siguranta Imobilului.
15.1.4. Este interzisa folosirea unui anumit Spatiu Comun in orice alt scop decat cel
prevazut in planurile arhitecturale sau ocuparea acestuia pe o durata mai lunga de
timp decat este necesar in functie de scop, fiind de asemenea interzisa blocarea
Spatiilor Comune, prin depozitarea sau aruncarea anumitor obiecte.
15.1.5. Este interzisa organizarea de petreceri in Spatiile Comune. Proprietarii nu
vor intreprinde nici o activitate care ar putea genera poluarea fonica, emisiuni de
gaze sau orice tip de poluare (incluzand dar fara a se limita la gratare) care ar putea
duce la deteriorarea spatiilor mentionate mai sus si/sau tulburarea ordinii publice.
10

15.1.6. Este interzisa folosirea teraselor Cladirilor pentru a se monta orice antena
sau pentru a se pune orice obiecte sau instalatii, in afara de cele prevazute in
planurile arhitecturale.
15.2. Reguli privind intretinerea Spatiilor Comune
15.2.1. Spatiile Comune vor fi intretinute pe cheltuiala Proprietarilor.
15.2.2. Este interzisa reamenajarea sau modificarea Spatiilor Comune cu exceptia
sitautiei in care asemenea lucrari sunt necesare in vederea imbunatatirii acestora si
aceste lucrari vor fi realizate numai cu aprobarea Dezvoltatorului (si a Asociatiei,
dupa constituirea ei) si in baza unei autorizatii de constructie.
15.2.3. Orice dauna adusa Spatiilor Comune sau Proprietatii Exclusive ca urmare a
reamenajarii si modificarilor vor fi suportate de persoana ce se face vinovata de
aceasta sau de persoana responsabila, in conformitate cu legea si prezentele Reguli
si Reglementari.
15.2.4. Proprietarii si Utilizatorii Spatiilor Comune trebuie sa contribuie, in functie de
caz, la consolidarea si intretinerea Spatiilor Comune si sa permita accesul
persoanelor autorizate in Proprietatea Exclusiva, insotite de un reprezentant al
Asociatiei daca este cazul, in vederea repararii instalatiei comune, daca este necesar.

Art. 16. COTA PARTE COMUNA


16.1. Fiecare Apartament, in functie de suprafata utila a acestuia, va avea o CotaParte Comuna.

Art. 17. CHELTUIELI CU SPATIILE COMUNE


17.1. Tipuri de cheltuieli
17.1.1. Toti Proprietarii vor trebui sa suporte toate cheltuielile in legatura cu
folosirea, intretinerea si conservarea Spatiilor Comune, precum si a Zonelor de
Acces.
11

17.1.2. Cheltuielile legate de Proprietatea Exclusiva si de Spatiile Comune vor fi


datorate de catre Proprietari din data autentificarii Contractului de VanzareCumparare al Apartamentului, Proprietarii suportand integral valoarea cheltuielilor
pentru bunuri si/sau servicii.
17.1.3. In ceea ce priveste natura lor, cheltuielile care trebuie suportate de catre
Proprietari sunt urmatoarele:
a) Cheltuieli cu Spatiile Comune; si
b) Cheltuieli cu Proprietatea Exclusiva.
17.1.4. Cheltuielile in legatura cu Spatiile Comune vor fi suportate de catre toti
Proprietarii, in functie de Cota-Parte Comuna specifica Apartamentelor pe care le
detin si pot consta, dar fara a se limita, din:
a. Intretinerea si curatarea spatiului verde a zonei comune, a Zonei de Acces, a
copacilor si a altor plante ornamentale;
b. Intretinerea, reparatia si inlocuirea corpurilor de iluminat exterioare (perimetru,
fatada);
c. Intretinerea, curatarea si pastrarea in buna functionare a spatiilor de depozitare a
deseurilor;
d. Cheltuieli in legatura cu consumul de electricitate, apa, gaz pentru echipamentele
si instalatiile situate in Spatiile Comune;
e. Consumul de materiale de intretinere si curatare;
f.

Intretinerea, repararea si pastrarea in buna functiune a echipamentelor, spatiilor


si instalatiilor situate in subteran;

g. Toate cheltuielile privind salariile personalului care se ocupa cu orice servicii


legate de Imobil (administrator, femeie de servici, cenzor, presedinte etc);
h. Intretinerea, revizia si repararea lifturilor;
i.

Intretinerea, revizia si repararea tevilor de canalizare, apa, gaz in cazul producerii


unor pagube;

j.

Intretinerea si repararea scarilor si teraselor Imobilelor in cazul producerii unor


pagube;

k. Cheltuieli cu ridicarea deseurilor si gunoaielor;


l.

Cheltuieli cu energie elctrica pentru functionarea lifturilor si a hidrofoarelor; si

m. Cheltuieli legate de energia electrica consumata pentru Spatiile Comune.

12

17.2. Alocarea cheltuielilor


17.2.1. Cheltuielile vor fi suportate de Proprietari in functie de Cota-Parte Comuna a
fiecaruia cu exceptia situatiei in care cheltuielile sunt suportate in conformitate cu
numarul persoanelor care locuiesc in Apartament.
Art. 18. FONDUL DE CHELTUIELI
18.1. Pentru asigurarea fondului necesar platii facturilor curente, Asociatia sau, dupa
caz,

adunarea

proprietarilor

va

stabili

cuantumul

si

cota

de

participare

Proprietarilor la Fondul de Cheltuieli al Imobilului. Acest Fond de Cheltuieli va fi


stabilit in asa fel incat sa acopere cheltuielile curente ale Imobilului timp de o luna
calendaristica. Pentru inceput, stabilirea sumei fondului de cheltuieli va fi calculata
folosind exemple similare de pe piata si, ulterior, stabilirea cuantumului va fi facuta
prin raportarea la anii calendaristici anteriori, la nivelul lunii cu cheltuielile cele mai
mari si aplicand rata inflatiei.
18.2. Fondul de Cheltuieli va fi contituit prin plata anticipata a cotei-parti de catre
fiecare Proprietar, in conformitate cu decizia Asociatiei. In fiecare luna, Fondul de
Cheltuieli va fi comunicat tuturor Proprietarilor pe baza unei liste de plati.
18.3. Fondul de Chletuieli deja platit de catre Proprietar poate fi inapoiat numai in
situatia in care Proprietarul/a isi schimba domiciliul sau titlul de proprietate asupra
Apartamentului, daca in documentele de transfer al Titului de Proprietate nu este
prevazut altfel.

Art. 19. SANCTIUNI


19.1. Nerespectarea prevederilor prezentelor Reguli si Reglementari va fi sanctionata
in conformitate cu cuantumul stabilit de catre Asociatie sau de catre Dezvoltator.
Cuantumul amenzilor va fi stabilit printr-o decizie a Asociatiei sau de catre
Dezvoltator (in cazul in care Asociatia nu va fi constituita in termen de 15 zile de la
Data Predarii). Amenzile vor fi platite Asociatiei si vor fi transferate intr-un cont de
rezerva aflat la dispozitia Asociatiei.

13

19.2. Nerespectarea prevederilor prezentului Contract poate constitui motivul


intentarii unei actiuni in judecata a Dezvoltatorului/Asociatiei si/sau oricarui
Proprietar (dupa caz) impotriva partii vinovate, pentru acoperirea prejudiciilor.
19.3. In cazul in care un Utilizator nu va respecta Regulile si Reglementarile,
Dezvoltatorul/Asociatia, daca este cazul, va chema in instanta deopotriva pe
repectivul Utilizator si pe Proprietarul respectivei Proprietati Exclusive, impreuna.

Art. 20. DIZPOZITII FINALE


20.1. In cazul in care oricare dintre prevederile mentionate mai sus se vor dovedi a
incalca normele legale in vigoare, respectiva clauza va fi considerata ca lovita de
nulitate, iar celelalte prevederi vor ramane in vigoare.
20.4. Prezentele Reguli si Reglementari au fost redactate in limba romana.

Vanzator
S.C. WEST PRIME DEZVOLTARE S.R.L.

Cumparator

Reprezentant legal

Reprezentant legal

14