Sunteți pe pagina 1din 18

Versiunea 1.

0 martie 2013

FIA DE DATE A ACHIZIIEI


MODEL APLICABIL CONTRACTELOR DE PRESTRI SERVICII de
VERIFICARE A EXECUIEI LUCRRILOR
SECIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANT
I.1) DENUMIRE, ADRES I PUNCT(E) DE CONTACT
Denumire oficial:
Adres:
Localitate:
Punct(e) de contact:

Cod potal:
Telefon:

n atenia .......
E-mail:
Adresa/ele de internet (dac este cazul):

ara:

Fax:

Adresa sediului principal al autoritii contractante (URL):


Adresa profilului cumprtorului (URL):

Alte informaii pot fi obinute la:


Punctul (punctele) de contact menionat(e) anterior
Altele: completai anexa A.I
Caietul de sarcini, documentaia specific (pentru concesiuni) i/sau documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru
dialogul competitiv i sistemul de achiziie dinamic) pot fi obinute la:
Punctul (punctele) de contact menionat(e) anterior
Altele: completai anexa A.II
Ofertele/proiectele sau solicitrile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact menionat(e) anterior
Altele: completai anexa A.III
Numar zile pn la care se pot solicita clarificri nainte de data limit de depunere a ofertelor/candidaturilor
Zile : (nainte de data limit de depunere a ofertelor/candidaturilor)
(se va completa prin corelare cu termenele limit stabilite de legislaie)

I.2) TIPUL AUTORITII CONTRACTANTE I ACTIVITATEA PRINCIPAL (ACTIVITILE


PRINCIPALE) (se bifeaz att n cmpul din coloana stnga ct i cel corespondent din coloana dreapta)
Minister sau orice alt autoritate naional sau federal, inclusiv

Servicii publice generale

subdiviziunile regionale sau locale ale acestora

Aprare

Agenie/birou naional sau federal

Ordine i siguran public

Colectivitate teritorial

Mediu

Agenie/birou regional sau local

Afaceri economice i financiare

Organism de drept public

Sntate

Instituie/agenie european sau organizaie european

Construcii i amenajri teritoriale


Protecie social
Recreere, cultur i religie

Altele (precizai):

Educaie

Altele (precizai):
Autoritatea contractant acioneaz n numele altor autoriti contractante
da nu

Sau, dup caz

Versiunea 1.0 martie 2013


Producere, transport i distribuie de gaz i de energie Ap
termic
Servicii potale
Electricitate
Servicii feroviare
Prospectare i extragere a gazului i petrolului
Servicii feroviare urbane, de tramvai sau de autobuz
Prospectare i extragere a crbunelui i a altor
Activiti portuare
combustibili solizi
Activiti aeroportuare

SECIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea dat contractului/concursului/proiectuluide autoritatea contractant/entitatea contractanta

PRESTRI SERVICII AFERENTE PROIECTULUI_____________________


II.1.2) Tipul contractului i locul de prestare a serviciilor, dup caz,

Servicii de verificare a execuiei lucrrilor


a) Lucrri
Executare

B) Produse
Cumprare

c) Servicii
Categoria serviciilor:
Anexa 2A - categoria 12

Proiectare i executare

Leasing

Executarea, prin orice

nchiriere

mijloace, a unei lucrri,

nchiriere cu opiune de

conform cerinelor

cumprare

specificate de autoritatea

O combinaie ntre acestea

contractant
Locul principal de executare

Locul principal de livrare

Locul principal de prestare

........................

........................

........................

Cod NUTS
II.1.3) Procedura implic

Cod NUTS

Cod NUTS

Un contract de achiziii publice

Punerea n aplicare a unui sistem de achiziie dinamic (SAD)

ncheierea unui acord-cadru


II.1.4) Informaii privind acordul-cadru (dup caz)
Acord-cadru cu mai muli operatori economici

Numrul sau, dup caz, numrul maxim de


participani la acordul-cadru preconizat
Posibilitatea de a relua competiia cu semnatarii acordului
cadru
da nu Dac DA,
Reluarea competitiei se va face in SEAP:
da nu
__________________________________________
(se fac precizri suplimentare referitoare la modul de
desfurare a relurii competiiei ntre semnatarii unui acordcadru)
Durata acordului-cadru: Durata n ani: sau n luni:

X
nr.

Acord-cadru cu un singur operator economic

Versiunea 1.0 martie 2013


Justificarea unui acord-cadru a crui durat depete patru ani:
.........................
Estimarea valorii totale a achiziiilor pentru ntreaga durat a acordului-cadru (dup caz; numai n cifre):
Valoarea estimat fr TVA: _________________

Moned: ________ sau intervalul:

ntre _____________ i _______________

Moned: ________

Frecvena i valoarea contractelor care urmeaz s fie atribuite (dac se cunosc): __________
II.1.5) Descrierea succint a contractului sau a achiziiei/achiziiilor
..........................
..........................
..........................
Not : n cazul n care procedura selectat este cerere de oferte i se opteaz pentru aplicarea art.122 j din OUG 34/2006,
pentru a nu induce n eroare operatorii economici i pentru a asigura transparena i integritatea procesului de achiziie
public, conform art.2 alin.(1), lit.c) din OUG nr.34/2006, mentionai expres n cadrul acestei seciuni faptul c valoarea
minim a intervalului precizat la seciunea II.2.1 reprezint valoarea estimat a prezentei proceduri (in funcie de care se
vor elabora i evalua ofertele), iar valoarea maxim precizat la seciunea II.2.1 reprezinta valoarea estimat ce conine i
valoarea serviciilor similare ce pot fi atribuite prin aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabil a unui anun
de participare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziiile)
Vocabular principal
Obiect principal
71300000 -1 Servicii de Inginerie
Obiect(e) suplimentar(e)

Vocabular suplimentar
IA 36 - 4 pentru construcii

...-
...-
...-

...-
II.1.7) Contractul intr sub incidena acordului privind contractele de achiziii publice (GPA)

da nu

(se va bifa n funcie de valoarea stabilit pentru DST


Se va completa DA, in urmatoarele situatii:

pentru autoritile de la nivel central: dac valoarea contractului este 130.000 DST
pentru autoritile de la nivel local: dac valoarea contractului este 200.000 DST
pentru autoritile care desfoar activiti relevante: dac valoarea contractului este 400.000 DST

DST = Drepturi Speciale de Tragere (moneda virtual a FMI) (se va consulta www.bnr.ro)
II.1.8) mprire n loturi (pentru precizri privind loturile utilizai

da nu

anexa B de cte ori este necesar, pentru fiecare lot n parte)


Dac da, este necesar s se depun oferte pentru (bifai o singur csu):
un singur lot

unul sau mai multe loturi


II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)

toate loturile

da nu X

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea total sau domeniul (inclusiv, dup caz, toate loturile i toate opiunile)
Valoarea estimat totala a contractului:______________ lei fr TVA (echivalent euro ________)
Dup caz, valoarea estimat fr TVA (numai n cifre): __________________

Moned: __________

sau intervalul: ntre _______________ i _______________


Moned: __________
*) n situaia ncheierii de contracte distincte pe loturi se va preciza valoarea estimata a fiecrui lot
II.2.2) Opiuni (dup caz)
da nu
Dac da, valoarea se va completa n mod obligatoriu numai ca interval valoric

Versiunea 1.0 martie 2013

Dac da, descrierea acestor opiuni:

n cazul contractelor n care se opteaz pentru aplicarea prevederilor art.122, lit.j din OUG 34/2006 valoarea
estimat va fi suma dintre valoarea estimat fr TVA a contractului iniial i valoarea fr TVA a serviciilor
similare care pot fi achiziionate ulterior.

Att n anunul/invitaia de participare ct i n documentaia de atribuire se va evidenia distinct, valoarea estimat


fr TVA a contractelor iniiale fa de care autoritatea contractant va evalua propunerile financiare ale ofertanilor.
Valoarea estimata aferenta lucrrilor similare este de _____________

Dac se cunoate, calendarul prevzut de aplicare a respectivelor opiuni:


n luni: sau n zile: (de la data atribuirii contractului)
Numrul de prelungiri posibile (dup caz): sau interval: ntre i
Dac se cunoate, n cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, calendarul prevzut al contractelor
ulterioare: n luni: sau n zile: (de la data atribuirii contractului)
II.2.3 Procentul minim de lucrri/servicii care urmeaz s fie atribuite de concesionar unor teri (dup caz, n cazul
contractelor de concesiuni)

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


Durata: _______luni de la data transmiterii ordinului de de ncepere a prestaiilor
Not: Perioada de derulare a prestrii serviciului de verificare a execuiei lucrrilor este perioada de desfurare a
lucrrilor.

II.4) AJUSTAREA PREULUI CONTRACTULUI


II.4.1. Ajustarea preului contractului

da nu

Dac DA, se va preciza modul de ajustare a preului contractului (n ce condiii, cnd, cum, formula de ajustare aplicabil)
Not : Recomandm includerea unei clauze de ajustare a preului n funcie de evoluia unor indici statistici publicai de
Institutul Naional de Statistic (poate fi selectat un indice de cost cu corespondent n activitatea/diviziunea construcii fie
un indice lunar al preurilor de consum (IPC) pentru servicii)

SECIUNEA III: INFORMAII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE I TEHNICE


III.1) CONDIII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice i garanii solicitate (dup caz)
III.1.1.a) Garanie de participare

da x nu

Ofertantul va constitui o garanie pentru participare n cuantum de ................ lei. Garania de participare se constituie n
conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziie public din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Garania de participare poate fi constituit i n alt moned dect lei, la un curs de reconversie afiat de BNR, la data
publicrii invitaiei/anunului de participare.
Perioada de valabilitate a garaniei pentru participare: ......... zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor
(perioada aleas va fi cel puin egal cu perioada de valabilitate a ofertei).
Dac garania se constituie prin instrument de garantare emis in condiiile legii de ctre o societate bancar sau de ctre o
societate de asigurri, se va putea utiliza Formularul ____ sau orice alt model agreat de ctre instituia emitent, cu condiia
respectrii prevederilor art. 86 alin. (2) (4) din H.G. nr. 925/2006.

Versiunea 1.0 martie 2013


Dac garania se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat n contul ________________ al autoritii
contractante, deschis la ______________.
Mod de prezentare dovada constituirii garaniei / instrumentul de garantare se prezint n original.
n cazul depunerii de oferte n asociere, garania de participare trebuie constituit n numele asocierii i s menioneze c
acoper n mod solidar toi membrii grupului de operatori economici.
Garania de participare emis n alt limb dect romn va fi prezentat n original i va fi nsoit de traducerea autorizat
si legalizata n limba romn.
In cazul ofertantilor care se regsesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (fcand dovada
in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de participare se constituie in procent de 50%
din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. (Formula nr.___)
Note:

cuantumul garantiei de participare trebuie sa fie cu 2% valoarea estimat, dar cel putin egal cu suma ce va trebui sa fie retinuta

in conditiile art.2781 din OUG nr.34/2006; n cazul n care procedura se desfoar prin mijloace electronice garania de participare se va
depune pn la data limit de depunere a ofertelor nscris n invitaia/anunul de participare (ataat documentelor de calificare i
propunerii tehnice). Garania de participare constituit printr-un instrument de garantare emis de o instituie bancar sau de o societate de
asigurri se va depune i n forma original la sediul autoritii contractante pn la data limit de depunere a ofertelor.

III.1.1.b) Garanie de bun execuie

da nu
(se va bifa dup caz)

Cuantumul garaniei de bun execuie este de ____% din valoarea fr TVA a contractului i se constituie conform art. 90
din HG 925/2006 printr-un instrument de garantare emis n condiiile legii de o societate bancar sau de o societate de
asigurri, care devine anex la contract.
n cazul ofertanilor care se regsesc n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (fcnd dovada
n acest sens) garania de bun execuie se constituie n procent de 50% din cuantumul precizat n documentaia de atribuire.
Not: Garania de bun execuie nu este obligatorie pentru contracte a cror valoare este mai mic dect pragul prevzut la art.124 din
OUG 34/2006.

III.1.2) Principalele modaliti de finanare i plat i/sau trimitere la dispoziiile relevante


Se specific sursele de finanare ale contractului ce urmeaz a fi atribuit (buget de stat, buget local sau alte surse)
______________________________________________________________________________________________________
_____________________(se va completa de autoritatea contractant )
III.1.3) Forma juridic pe care o va lua grupul de operatori economici cruia i se atribuie contractul (dup caz)
Asociere conform art.44 din O.U.G nr.34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supus altor condiii speciale (dup caz)
III.1.5. Legislaia aplicabil

da nu X

Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;

Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii;

Ordinul 314/2010 al Preedintelui ANRMAP


Ordinul 312/2011 al Preedintelui ANRMAP
Ordinul 313/2011 al Preedintelui ANRMAP
Ordinul 509/2011 al Preedintelui ANRMAP

Versiunea 1.0 martie 2013


Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica.

Hotararea de Guvern nr. 942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de
achizitie publica.

Hotararea de Guvern nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului
Naional de Soluionare a Contestaiilor.

Ordonanta de urgenta

nr. 74 din 29 iunie 2005 privind nfiinarea Autoritii Naionale pentru Reglementarea i

Monitorizarea Achiziiilor Publice.

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ

Legea nr. 215/2001, Legea administraiei publice locale, publicat n Monitorul Oficial nr. 204/2001, modificat.

Legea nr. 500/2002, privind finanele publice, publicat n Monitorul Oficial nr. 597/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare.

Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale.

Hotararea de Guvern nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public prin mijloace electronice din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri
publice i a contractelor de concesiune de servicii.

Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a
functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei cu modificarile si comletariile
ulterioare.

www.anrmap.ro

Ordin 1496/2011 al Ministrului Dezvoltrii Regionale i Turismului privind aprobarea procedurii de autorizare a
diriginilor de antier;

(dup caz, alte acte normative n legtur cu obiectul contractului}

III.2) CONDIII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situaia personal a operatorilor economici, inclusiv cerinele referitoare la nscrierea n registrul comerului sau
al profesiei
III.2.1.a) Situaia personal a candidatului sau ofertantului:
Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea respectrii cerinelor

Declaraie privind nencadrarea n prevederile art.180 din OUG nr.34/2006

Condiie de calificare: Ofertantul nu trebuie s fi fost condamnat n ultimii 5 ani, printr-o hotrre definitiv i irevocabil,
pentru fraud, corupie, splare de bani, activiti criminale.
Modalitatea de ndeplinire: Declaraie pe proprie rspundere semnata de reprezentantul legal (Completare Formular
nr.____ ) / Cazier judiciar al operatorului economic / Cazier judiciar al administratorului/directorului general
Not: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator (dupa caz).

Declaraie privind nencadrarea n prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006

Modalitatea de ndeplinire: Declaraie pe proprie rspundere semnat de reprezentantul legal (Model - Formular nr.__ )

Versiunea 1.0 martie 2013

Not :Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator (dupa caz).

Declaraie "Certificat de participare la licitaie cu ofert independent"


Documente de confirmare : Declaraie pe proprie rspundere (completare Formular nr.___)

Not: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat (dupa caz).

Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006
Modalitatea de ndeplinire: Declaraie pe proprie rspundere (completare Formular nr.___)
Pentru aceast declaratie, persoanele ce dein funcii de decizie n cadrul autoritii n ceea ce privete organizarea,
derularea i finalizarea procedurii de atribuire n sensul articolului menionat
sunt urmtoarele:
............

(In ceea ce priveste persoanele cu functie de decizie la care trebuie raportat conflictul de interese in sensul art.69^1 din OUG
nr.34/2006, mentionati persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea,
derularea si finalizarea procedurii de atribuire) coroborat cu declaratia conform art.33 indice 1 din OUG 34/2006
Not : Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator, subcontractant (dupa caz).

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitii profesionale


Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea respectrii cerinelor menionate:
Pentru persoanele juridice romne documentele se prezint n original, copie legalizat sau copie conform cu originalul iar
pentru persoanele juridice strine documentele se prezint n original sau copie conform cu originalul i vor fi nsoite de
traducere autorizat i legalizat.
Pentru persoanele juridice romne
Modalitatea de ndeplinire: - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerului de pe lng
Tribunalul Teritorial, din care s rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.
Informaiile cuprinse n acest document vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Pentru persoanele juridice strine
Modalitatea de ndeplinire: - Prezentarea de documente care dovedesc o form de nregistrare / atestare ori apartenen din
punct de vedere profesional, conforme legii rii de reziden a operatorului economic. (se va verifica prin accesarea
http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
- prezentarea Certificatului de Reziden Fiscal (evitarea dublei impuneri) sau o declaraie, valabile
pentru anul calendaristic n curs.

III.2.2) Capacitatea economic i financiar


Informaii i/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectrii cerinelor menionate
Cerinta nr. 1

Modalitatea de indeplinire

Declaraie privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani n


domeniul obiectului contractului

Completare Formular nr.____)

Condiie de calificare:
Cifra medie de afaceri n domeniul obiectului contractului
n ultimii 3 (trei) ani trebuie s fie cel puin egal Pentru conversia n RON, dac situaiile financiare sunt
cu______________lei (nu poate depi dublul valorii estimate
ntocmite n alt moned, se va lua n considerare cursul mediu
a contractului ce urmeaz a fi atribuit)
anual leu/euro comunicat de Banca Naional a Romniei
Documente relevante:
bilanul contabil sau extrase de bilan nregistrat la organele
competente, raport de audit dup caz, sau orice alte
documente echivalente.

Versiunea 1.0 martie 2013

n cazul n care ofertantul i demonstreaz ndeplinirea cerinei minime privind situaia economic i financiar invocnd
susinerea acordat de ctre o alt persoan (conform art. 186 din OUG 34/2006), acesta se consider a fi calificat dac ter ul
susintor demonstreaz ndeplinirea n integralitate a cerinei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante.
Aceste documente vor nsoi angajamentul ferm ncheiat n form autentic al persoanei respective care trebuie s garanteze
autoritii contractante faptul c, n cazul n care contractantul ntmpin dificulti pe parcursul derulrii contractului,
persoana susintoare se oblig s asigure ndeplinirea complet i reglementar a obligaiilor contractuale prin implicarea sa
direct.
n cazul n care ofertantul este un grup de operatori economici, cerina minim privind situaia economic i financiar poate fi
ndeplinit prin cumul. Dac grupul de operatori i demonstreaz ndeplinirea cerinei minime privind situaia economic i
financiar invocnd susinerea acordat de ctre o alt(e) persoan(e), modalitatea de ndeplinire a cerinei este similar
ofertei individuale menionat mai sus, cu precizarea c susinerea va fi acordat asocierii i nu unuia dintre asociai.

Not : Persoana/persoanele ce asigur susinerea situaiei economice i financiare nu trebuie s se afle n situaia care determin excluderea
din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.

III.2.3.a) Capacitatea tehnic i/sau profesional


Informaii i/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de ndeplinire
respectrii cerinelor menionate
Cerina nr. 1

Modalitatea de indeplinire

Lista principalelor servicii prestate n ultimii 3 ani


Condiie de calificare :

Completare Formular nr.____

Ofertantul a prestat cel puin:


( se va selecta dup caz):

un

contract avnd ca obiect servicii de verificare a


execuiei lucrarilor n valoare de cel puin............................
lei fara TVA
sau
maxim ___ contracte avnd ca obiect servicii de verificare a Dac documentele sunt ntocmite n alt moned, pentru
execuiei lucrarilor a cror valoare cumulat s fie cel puin
conversia n lei, se va lua n considerare cursul mediu anual
egal cu ___ lei fr TVA
(se va completa de autoritatea contractant n funcie de leu/euro comunicat de Banca Naional a Romniei pentru anul
valoarea estimat a contractului)
respectiv;
Confirmarea ndeplinirii cerinei de calificare referitoare la
capacitatea tehnic se face prin :

Prezentare
certificate/documente
emise
sau
contrasemnate de o autoritatea sau de ctre clientul privat
beneficiar.

Cerinta nr. 2
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si
calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea
contractului de servicii
Condiie de calificare :

Versiunea 1.0 martie 2013


Prezentarea de ctre ofertant a personalului autorizat

Completare Formular nr.____

responsabil pentru ndeplinirea contractului de servicii


n susinerea capacitii profesionale pentru personalul
nominalizat se solicit prezentarea urmtoarelor documente:
- Curriculum Vitae n original, semnat si datat.
- Angajament de participare al persoanei/persoanelor
responsabile pentru ndeplinirea contractului (dac personalul
propus nu este angajat al ofertantului) in original, semnat si
datat;
- autorizatie emis n condiiile legii de ctre entitatea juridic
competent a statului n care ofertantul este rezident, n

Note: CV-ul va avea nscris n subsolul ultimei pagini

termen de valabilitate la data limit de depunere a ofertelor, n urmatoarea sintagm Declar pe propria raspundere, sub
sanciunea prevederilor referitoare la falsul n declaraii
copie conform cu originalul,;
prevzute n Codul Penal, c datele sunt corecte i corespund
Not : n funcie de complexitatea contractului de lucrri

realitii.

aferent serviciilor de verificare a execuiei, autoritatea


contractant va formula similar cerina referitoare la
capacitatea profesional, pentru fiecare domeniu de
autorizare, potrivit prevederilor legale aplicabile.

Cerina 3
Ofertantul va prezenta o declaraie pe proprie rspundere prin
care se oblig s fac demersurile prevazute de lege n vederea
rennoirii autorizaiei/autorizaiilor care expir pe parcursul
derulrii contractului de prestri servicii, fr a fi necesar o
notificare din partea autoritii contractante n acest sens.
n cazul n care ofertantul i demonstreaz ndeplinirea cerinei minime privind capacitatea tehnic i/sau profesional
invocnd susinerea acordat de ctre o alt persoan (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta se consider a fi calificat
dac terul susintor demonstreaz ndeplinirea n integralitate a cerinei minime solicitate prin prezentarea listei de servicii
prestate n ultimii 3 ani nsoit de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de ctre clientul privat
beneficiar. Aceste documente vor nsoi angajamentul ferm ncheiat n form autentic al persoanei respective care trebuie s
garanteze autoritii contractante faptul c, n cazul n care contractantul ntmpin dificulti pe parcursul derulrii
contractului, persoana susintoare se oblig s asigure ndeplinirea complet i reglementar a obligaiilor contractuale prin
implicarea sa direct.
n cazul n care ofertantul este un grup de operatori economici, cerina minim privind capacitatea tehnic poate fi ndeplinit
prin cumul. Dac grupul de operatori i demonstreaz ndeplinirea cerinei minime privind capacitatea tehnic invocnd
susinerea acordat de ctre o alt/alte persoan(e) modalitatea de ndeplinire a cerinei este similar ofertei individuale
menionat mai sus, cu precizarea c susinerea va fi acordat asocierii i nu unuia dintre asociai.
Not : Persoana ce asigur susinerea capacitii tehnice nu trebuie s se afle n situaia care determin excluderea din procedura de atribuire
conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.

Informaii privind partea din contract pe care operatorul

Se va completa Formularul nr.____

economic are eventual, intenia s o subcontracteze


n cazul n care pri din contractul de achiziie
n cazul n care operatorul economic intenioneaz s

public urmeaz s se ndeplinesc de unul sau mai muli

subcontracteze o parte/pari din contract acesta are obligaia subcontractani, autoritatea contractant va solicita, la
de a prezenta :

ncheierea contractului de achiziie public, prezentarea

Versiunea 1.0 martie 2013


-

declaraia privind

contractelor ncheiate ntre viitorul contractant i

subcontractantul/subcontractantii, prile subcontractanii nominalizai n ofert;


Contractele prezentate trebuie sa fie n
din contract pe care acesta/acetia
urmeaz s le ndeplineasc i datele de

concordan cu oferta i se vor constitui n anexe la contractul

recunoatere ale acestuia/acestora.

de achiziie public; Pe parcursul derulrii contractului,


contractantul nu are dreptul de a nlocui subcontractanii
nominalizai n ofert fr acceptul autoritii contractante, iar
eventuala nlocuire a acestora nu trebuie s conduc la
modificarea propunerii tehnice sau financiare iniiale.

Informaii privind asociaii (dup caz)


Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu

Se vor completa :

scopul de a depune ofert comun, fr a fi obligai s ii

Formularul nr. ___ (Informaii privind asocierea)

legalizeze din punct de vedere formal asocierea.

Formularul nr. ____(Acordul de Asociere)

n cazul n care oferta comun este declarat ctigtoare,


nainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizat n
conformitate cu prevederile articolului 44 din O.U.G. nr.
34/2006.
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitii
Informaii i/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea

Modalitatea de ndeplinire

respectrii cerinelor menionate


Cerinta nr. 1

Modalitatea de indeplinire

Implementarea Standardului de Management al Calitii n

Prezentare certificat emis de un organism independent n

conformitate cu SR EN ISO 9001

copie conform cu originalul, valabil la data limit de

Condiie de calificare :

depunere a ofertelor.

Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism


independent care atest c acesta are implementat i menine,
conform SR EN ISO 9001un sistem de management al calitii
pentru activitile care fac obiectul contractului ce urmeaz a fi

n cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie


s dein un astfel de certificat.

atribuit.
n cazul unui operator economic - persoan fizic se solicit
prezentarea n copie a certificatului de absolvire a unui curs de
auditor n domeniul managementului organizaional conform
standardului SR EN ISO 9001 : 2008.

Operatorii economici care nu dein un astfel de certificat vor


furniza orice alte probe/dovezi prin care s confirme asigurarea
unui nivel corespunzator al calitii.
.
III.2.4) Contracte rezervate (dup caz)
Contractul este rezervat unor ateliere protejate
Contractul va fi executat numai n cadrul unor programe de ocuparea forei de munc protejate

da nu

Versiunea 1.0 martie 2013


III.3) CONDIII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor n cauz este rezervat unei anumite profesii

da nu

Dac da precizai actele cu putere de lege i actele administrative aplicabile:


Dup caz, menionai care profesie (concurs de soluii)
_________________________________________________________________________________________
III.3.2) Persoanele juridice au obligaia s indice numele i calificrile

da nu

profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea


serviciilor respective

SECIUNEA IV: PROCEDUR


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii i modalitatea de desfurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfurare a procedurii de atribuire

Offline

On line

(se va bifa n funcie de opiunea autoritii contractante)


IV.1.1.b) Tipul procedurii
Licitaie deschis
Licitaie restrns
Licitaie restrns accelerat
Justificare pentru alegerea licitaiei accelerate:
_________________________________________________________________________________________
rere de oferte
Negociere
Au fost deja selectai candidai

da nu

Dac da, indicai numele i adresa operatorilor economici selectai deja n seciunea VI.3) Informaii suplimentare
Negociere accelerat
Justificare pentru alegerea negocierii accelerate:
_________________________________________________________________________________________
Dialog competitiv
Concurs de soluii
Numrul de participani estimat

Deschis Restrns
sau

numrul minim / numrul maxim

IV.1.2) Limitarea numrului de operatori economici invitai s prezinte oferte sau s participe
(licitaie restrns i negociere, dialog competitiv)
Numr de operatori economici preconizat
sau Numr minim preconizat i, dup caz, numr maxim
: Criterii de preselecie
n situaia n care autoritatea contractant bifeaz selectarea procedurii de negociere cu publicarea unui anun de participare
se vor avea n vedere urmtoarele :

Dac AC nu dorete s limiteze numrul de candidai selectai/preselectai se va completa rubrica aferent Numr
de operatori economici preconizat i se va meniona expres la nivelul prezentei seciuni faptul c toi candidaii
care ndeplinesc criteriile de calificare vor fi selectai/preselectai;

Dac AC dorete s limiteze numrul de candidai selectai/preselectai se va completa rubrica aferent Numr
minim preconizat i, dup caz, numr maxim (! Nr. minim va fi cel putin nr. minim prevzut de legisla ie) si se vor

Versiunea 1.0 martie 2013


completa criteriile de selecie/preselecie;
Not : ntrucat formatul standard al anunului de participare UTILITI (n cazul autoritilor care desfoar activiti relevante) nu
permite vizualizarea informaiilor cuprinse la aceast seciune, AC va cuprinde aceste informaii i n cadrul seciunii VI.3.
n cazul autoritilor clasice informaiile cuprinse la aceast seciune se preiau i se vizualizeaz integral n anunul de participare !

IV.1.3) Reducerea numrului de operatori economici n timpul negocierii sau al dialogului (negociere, dialog competitiv)
Aplicarea unei licitaii care s se deruleze n etape succesive pentru a

da nu

reduce progresiv numrul soluiilor care trebuie discutate sau al ofertelor


care trebuie negociate

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de


soluii)
IV.2.1) Criterii de atribuire (dup caz,bifai rubrica sau rubricile corespunztoare sau enumerai criteriile de
atribuire n cazul contractului de concesiune, respectiv criteriile de evaluare a proiectelor n cazul concursului
de soluii)
Cel mai mic pre
X
sau
Oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic n ceea ce privete

criteriile menionate n continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate mpreun cu ponderarea


sau n ordine descresctoare a prioritii, n cazul n care nu se poate realiza ponderarea din motive
demonstrabile)
criteriile enunate n caietul de sarcini, n invitaia de a prezenta o ofert sau de a participa la
negociere sau n documentul descriptiv
Criterii

Pondere Intra in
licitatie
electronica/re
ofertare
SEAP
Nu Da

1.
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul
2.
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul
3.
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul
Intra in licitatie electronica / reofertare(
(
)
Punctaj maxim component tehnica

Nu Da
Nu Da
)

Direct proportional(

Invers proportional

IV.2.2) Se va organiza o licitaie electronic

da nu

(se va completa dup caz)


Dac da, informaii suplimentare despre licitaia electronic (dup caz)
_________________________________________________________________________________________
IV.2.3. Numele participanilor deja selectai ( n cazul unui concurs de soluii restrns)
_________________________________________________________________________________________
__________

IV.3) INFORMAII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numr de referin atribuit dosarului de autoritatea contractant (dup caz)
_________________________________________________________________________________________

Versiunea 1.0 martie 2013

IV.3.2) Anunuri publicate (anun publicat) anterior privind acelai contract

da nu

Dac da,
Anun de intenie

Anun despre profilul cumprtorului

Numrul anunului n JO: /S - din // (zz/ll/aaaa)


Alte publicri anterioare (dup caz)
Numrul anunului n JO: /S - din // (zz/ll/aaaa)
Numrul anunului n JO: /S - din // (zz/ll/aaaa)
Anun de intenie
Numruli data publicrii n SEAP
IV.3.6) Limba sau limbile n care poate fi redactat oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV

Altele: ____________________________________________________________________________IV.3.7) Perioada minim pe parcursul creia ofertantul trebuie s i menin oferta (n cazul unei licitaii deschise,cerere
de oferte)
durata n luni: sau n zile: (de la termenul limit de primire a ofertelor)
IV.3.8) Recompense i juriu ( n cazul unui concurs de soluii)
IV.3.8.1) Se va acorda una sau mai multe prime

da

nu

Dac da, numrul i valoarea primelor care urmeaz s fie acordate (dup caz)
___________________________________________________________________________________________________
IV.3.8.2) Detalii privind plile ctre toi participanii (dup caz)
___________________________________________________________________________________________________
IV.3.8.3) Contracte atribuite n urma concursului: Contractele de servicii atribuite n urma concursului vor fi atribuite
ctigtorului sau unuia dintre ctigtorii concursului
da
IV.3.8.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractant/entitatea contractant
IV.3.8.5) Numele membrilor juriului selectai (dup caz)

nu
da

nu

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Se prezint informaiile necesare pentru elaborarea propunerii tehnice astfel nct aceasta s permit identificarea cu uurin
a corespondenei cu specificaiile tehnice din caietul de sarcini. n acest cmp se vor indica, dup caz formularele ce trebuie
completate (completare Formular nr.---)
Se vor oferi detalii pentru indeplinirea fiecrei cerine din caietul de sarcini susinute de documentele solicitate.
Elementele propunerii tehnice se vor depune n plic separat, cu meninea Propunere tehnic i vor fi prezentate detaliat i
complet n corelaie cu prevederile caietului de sarcini.
n cadrul propunerii tehnice ofertantul are deasemenea obligaia de a prezenta i:
Declaraie prin care operatorul economic declar faptul c la elaborarea ofertei a inut cont de obligaiile referitoare la
condiiile de munc i protecia muncii *)(model Formularul nr.___)
Not : Actele cu putere de lege, normele administrative i acordurile colective, att la nivel na ional, ct i la nivel comunitar, care sunt n
vigoare n domeniul condiiilor de munc i proteciei muncii, care se aplic n timpul executrii unui contract, cu condiia ca asemenea
norme, precum i aplicarea lor, s fie conforme cu dreptul comunitar. n situaiile transfrontaliere, n care lucrtori dintr-un stat membru
presteaz servicii n alt stat membru n scopul executrii unui contract, Directiva 96/71/CE prevede condiiile minime care trebuie s fie
respectate de ara gazd n privina acestor lucrtori detaai. n cazul n care dreptul intern conine dispoziii n acest sens, se poate
considera c nerespectarea acestor obligaii este o abatere grav sau un delict privind conduita profesional a operatorului economic
interesat, care poate duce la excluderea acelui operator economic din procedura de atribuire a unui contract de achiziie public.

Versiunea 1.0 martie 2013


IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Ofertantul va prezenta propunerea financiar astfel nct s cuprind toate elementele de formare a preului final, furniznd
toate informaiile solicitate cu privire la preuri, tarife precum i alte condiii financiare i comerciale legate de obiectul
contractului de achizitie public.
(Se vor indica dup caz, formularele ce trebuie completate i/sau alte formulare ce conin detalierea elementelor de pre ce
formeaz propunerea financiar).
Propunerea financiar va fi exprimat n lei i/sau euro calculat la cursul BNR din data de __________.
Note:Dac AC opteaz pentru derularea unei proceduri prin utilizarea integral a mijloacelor electronice, se vor face
precizri concrete n legtur cu valoarea ce urmeaz a fi criptat.
Actul prin care operatorul economic i manifest voina de a se angaja din punct de vedere juridic n relaia contractual cu
autoritatea contractant, l reprezint formularul de ofert. (formularul nr.____ ).
Avand in vedere ca acest document reprezinta partea esential a ofertei (care contine inclusiv termenul de valabilitate a
ofertei impus de AC) acesta este obligatoriu de incarcat in SEAP pana la data limita de depunere a ofertei.
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei
Oferta trebuie s conin urmtoarele documente, completate n mod corespunztor:
- Scrisoare de naintare (model orientativ Formularul nr.---)
- mputernicire (model orientativ Formularul nr.----)
- Formularul de Ofert (Formularele nr.-----)
- Garania de participare (model orientativ Formular nr.----)
- Toate celelalte documente solicitate potrivit fiei de date.
Nota: Potrivit art. 11 din H.G. nr. 925/2006, pentru demonstrarea ndeplinirii criteriilor de calificare prevzute la art. 176 din ordonana de
urgen, ofertantul are dreptul de a prezenta iniial doar o declaraie pe propria rspundere semnat de reprezentantul su legal, prin care
confirm c ndeplinete cerinele de calificare astfel cum au fost solicitate n documentaia de atribuire. Declaraia va fi nsoit de o
anex n care ofertantul trebuie s menioneze succint, dar precis, modul concret de ndeplinire a respectivelor cerine - inclusiv, dac au
fost solicitate, diverse valori, cantiti sau altele asemenea.(Formularul nr.---)

Dac procedura se desfoar off line :


Ofertele (inclusiv anexele la acestea i documentele doveditoare) vor fi naintate ntr-un plic (colet) sigilat, avnd nscrise
urmtoarele:
a) adresa Autoritii Contractante;
b) denumirea contractului pentru care se depune oferta i numrul de referin SEAP al anunului de participare la procedura
de atribuire a contractului;
c) precizarea A NU SE DESCHIDE NAINTEA EDINEI DE DESCHIDERE A OFERTELOR, DATA ...., ORA .....
d) numele/denumirea Ofertantului.
Oferta se depune ntr-un singur exemplar, ORIGINAL
Not : Dac procedura se desfoar on - line cerinele referitoare la modul de prezentare a ofertei se vor ajusta corespunztor prevederilor
art.17 din HG 1660/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.

SECIUNEA VI: INFORMAII SUPLIMENTARE


VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dup caz)

da nu

Dac da, precizai perioadele estimate de publicare a anunurilor viitoare: _____________________________


VI.2) Contractul/Concursul se inscrie intr-un proiect/program finanat din fonduri comunitare
da nu
Dac da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) i/sau program(e):_________________________________________

Versiunea 1.0 martie 2013


Tipul de finanare:
Cofinanare

Credite externe cu garania statului


Fonduri europene

Alte fonduri.

Dac da, numele fondului (se va selecta obligatoriu din lista disponibil)

VI.3) ALTE INFORMATII (dup caz)


n aceast seciune se cuprind informaii referitoare la:

Modul de departajare a candidailor selectai aflai pe acelai loc n clasament (dac procedura selectat este de
licitaie restrns sau negociere, spre ex. n funcie de punctajul alocat criteriului de selecie cu cea mai mare
pondere).

Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preuri egale :

n cazul n care procedura de atribuire a contractului de achiziie este offline (cu sau fr etap final de licitaie
electronic), se va mentiona: In situatia in care se constat c ofertele clasate pe primul loc au preuri egale, autoritatea
contractant va solicita reofertarea n plic nchis, n vederea departajrii ofertelor.
n cazul n care procedura de atribuire a contractului de achiziie este online (cu sau fr etap final de licitaie
electronic) se va mentiona: In situatia in care se constat c ofertele clasate pe primul loc au preuri egale, autoritatea
contractant va solicita clarificri prin intermediul S.E.A.P., n vederea ncrcrii electronice de ctre operatorii economici de
documente care conin noi preuri.
Not : n situaia n care la nivelul caietului de sarcini i/sau clauzelor contractuale obligatorii exist prevederi legate de
modalitatea de plat/decontare a serviciilor de verificare a execuiei lucrrilor, pentru asigurarea unui transparene depline, n
cadrul acestei seciuni autoritatea contractant poate include informaii suplimentare/specifice referitoare la alternative de
prezentare a propunerii financiare. (Cu titlu de exemplu: Valoarea serviciilor exprimat n lei fra TVA cuprins n formularul
de ofert va fi exprimat i sub form de procent rezultat din urmtoarea relaie de calcul : (Pret ofert / valoarea contractului
de lucrri*) x 100% ). Acest procent urmeaz a fi utilizat la decontarea serviciilor aferente supravegherii lucrrilor.
*) se va indica seciunea din documentaie unde se regsete aceast valoare de referin sau se va cuprinde direct n formula
de calcul.
VI.4) CI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru cile de atac
Denumire oficial: CNSC
Adres:
Localitate:
Cod potal:
ar:
E-mail:
Telefon:
Adres Internet (URL) Fax:
Organismul competent pentru procedurile de mediere (dup caz)
Denumire oficial:
Adres:
Localitate:
Cod potal:
ar:
E-mail:
Telefon:
Adres Internet (URL) Fax:
VI.4.2) Utilizarea cilor de atac (completai rubrica VI.4.2 SAU, dup caz, rubrica VI.4.3)
Precizri privind termenul (termenele) de exercitare a cilor de atac:
Persoana vtmat poate sesiza Consiliul Naional de Soluionare a contestaiilor n vederea anulrii actului i/sau
recunoaterii dreptului pretins ori a interesului legitim n condiiile art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006, cu modificrile i

Versiunea 1.0 martie 2013


completrile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obine informaii privind utilizarea cilor de atac
(se va completa de ctre autoritatea contractant cu adresa serviciului propriu de unde se pot obtine respectivele informatii)
Denumire oficial:
Adres:
Localitate:
Cod potal:
ar:
E-mail:
Telefon:
Adres Internet (URL) Fax:

Versiunea 1.0 martie 2013

ANEXA A
ADRESE SUPLIMENTARE I PUNCTE DE CONTACT
I) ADRESE I PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBINE INFORMAII
SUPLIMENTARE
Denumire oficial:
Adres:
Localitate:
Punct(e) de contact:

Cod potal:

ar:
Telefon:

n atenia:
E-mail:
Adres Internet (URL):

Fax:

II) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE CAIETUL DE


SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PRIVIND
UN DIALOG COMPETITIV SAU UN SISTEM DE ACHIZITIE DINAMIC)
Denumire oficial:
Adres:
Localitate:
Punct(e) de contact:

Cod potal:

ar:
Telefon:

n atenia:
E-mail:
Adres Internet (URL):

Fax:

III) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT


OFERTELE/CERERILE DE PARTICIPARE
Denumire oficial:
Adres:
Localitate:
Punct(e) de contact:
n atenia:
E-mail:
Adres Internet (URL):

Cod potal:

LA

CARE

TREBUIE

ar:
Telefon:
Fax:

EXPEDIATE

Versiunea 1.0 martie 2013

ANEXA B
INFORMAII PRIVIND LOTURILE

LOT NR.

DENUMIRE _____________________________________________

1) DESCRIERE SUCCINT
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIIILE PUBLICE)
Vocabular principal
Vocabular suplimentar (dup caz)
Obiect principal
...-
- -
Obiect(e)
...-
- -
suplimentar(e)

...-

- -

...-

- -

...-

- -

3) CANTITATE SAU DOMENIU


_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Dac se cunoate, valoarea estimat fr TVA (numai n cifre): __________ Moned: ___________
sau intervalul: ntre _____________________ i _______________________ Moned: ___________
(Valoarea se va exprima obligatoriu n moneda n care va fi exprimat valoarea estimat total)
4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE
FINALIZARE (dup caz)
Durata n luni: sau n zile:
5) INFORMAII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE (inclusiv cele referitoare la garania de participare)
_Valoarea garaniei de participare (numai n cifre)_____________ Moned: (Valoarea se va exprima obligatoriu n moneda n
care a fost exprimat valoarea estimat)
______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Utilizai prezenta anex pentru fiecare lot -