Sunteți pe pagina 1din 14

Versiunea 1.

0 - aprilie 2013

FIA DE DATE A ACHIZIIEI

MODEL APLICABIL CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA DE FURNIZARE SI DISTRIBUTIE


PRODUSE DE PANIFICATIE IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL LAPTE-CORN

SECIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANT


I.1) DENUMIRE, ADRES I PUNCT(E) DE CONTACT
Denumire oficial:
Adres:
Localitate:
Punct(e) de contact:
n atenia .......
E-mail:
Adresa/ele de internet (dac este cazul):
Adresa sediului principal al autoritii contractante (URL):
Adresa profilului cumprtorului (URL): www.e-licitatie.ro

Cod potal:

ara:

Telefon:
Fax:

Alte informaii pot fi obinute la: Punctul (punctele) de contact menionat(e) anterior
Altele: completai anexa A.I
Caietul de sarcini i/sau documentele suplimentare pot fi obinute la:
Punctul (punctele) de contact menionat(e) anterior
Altele: completai anexa A.II
Ofertele/candidaturile trebuie transmise la: Punctul (punctele) de contact menionat(e) anterior
Altele: completai anexa A.III
Numar zile pn la care se pot solicita clarificri nainte de data limit de depunere a ofertelor/candidaturilor
Zile : (nainte de data limit de depunere a ofertelor)
(se va completa prin corelare cu termenele limit stabilite de legisla ie)

I.2) TIPUL AUTORITII CONTRACTANTE I ACTIVITATEA PRINCIPAL (ACTIVITILE PRINCIPALE)


(se bifeaz att n cmpul din coloana stnga ct i cel corespondent din coloana dreapta)
Minister sau orice alt autoritate naional sau federal, inclusiv
subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
Agenie/birou naional sau federal
Colectivitate teritorial
Agenie/birou regional sau local
Organism de drept public
Instituie/agenie european sau organizaie european

Servicii publice generale


Aprare
Ordine i siguran public
Mediu
Afaceri economice i financiare
Sntate
Construcii i amenajri teritoriale
Protecie social
Recreere, cultur i religie
Altele (precizai):
Educaie
Altele (precizai):
Autoritatea contractant acioneaz n numele altor autoriti contractante
da nu
Producere, transport i distribuie de gaz i de energie
termic

Ap
Servicii potale

Electricitate
Servicii feroviare
Prospectare i extragere a gazului i petrolului
Servicii feroviare urbane, de tramvai sau de autobuz
Prospectare i extragere a crbunelui i a altor
combustibili solizi

Activiti portuare
Activiti aeroportuare

Versiunea 1.0 - aprilie 2013


SECIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea dat contractului de autoritatea contractant / entitatea contractanta
FURNIZARE SI DISTRIBUTIE PRODUSE DE PANIFICATIE IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL
LAPTE-CORN
II.1.2) Tipul contractului i locul de livrare a produselor
a) Lucrri

B) Produse
Executare

Cumprare
Proiectare i executare

Leasing
Executarea, prin orice

nchiriere
mijloace, a unei lucrri,
nchiriere cu opiune de
conform cerinelor
cumprare
specificate de autoritatea
O combinaie ntre acestea
contractant
Locul principal de executare
Locul principal de livrare
........................
........................
Cod NUTS
Cod NUTS
II.1.3) Procedura implic
Un contract de achiziii publice
ncheierea unui acord-cadru
(Se va bifa n funcie de opiunea autoriii contractante)
II.1.4) Informaii privind acordul-cadru (dup caz)
Acord-cadru cu mai muli operatori economici

X
X

c) Servicii
Categoria serviciilor:

Locul principal de prestare

Acord-cadru cu un singur operator economic

Numrul sau, dup caz, numrul maxim de participani la


acordul-cadru preconizat
Posibilitatea de a relua competiia cu semnatarii acordului cadru
da nu Dac DA,
Reluarea competitiei se va face in SEAP:
da nu
Durata acordului-cadru: Durata n ani: sau n luni:
Justificarea unui acord-cadru a crui durat depete patru ani: .........................
Estimarea valorii totale a achiziiilor pentru ntreaga durat a acordului-cadru (dup caz; numai n cifre):
Valoarea estimat fr TVA: _________________
Moned: ________ sau intervalul: ntre
_____________ i _______________
Moned: ________
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acorduluicadru este de: .........................
Frecvena i valoarea contractelor care urmeaz s fie atribuite (dac se cunosc): __________
Calendarul estimativ de atribuire a contractelor pe durata acordului cadru (frecvena) : saptamnal / lunar
/trimestrial/semestrial
(dac se va bifa acord cadru se va selecta una din variante n func ie de istoricul contractelor anterioare sau n func ie de
prevederile legale care stabilesc graficul de distributie )
II.1.5) Descrierea succint a contractului sau a achiziiei/achiziiilor
FURNIZARE SI DISTRIBUTIE PRODUSE DE PANIFICATIE IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL
LAPTE-CORN
Not: n cazul n care se selecteaz o procedur de cerere de oferte impreun cu opiunea suplimentrii cantit ii conform prevederilor
art.6 din HG 925/2006, se vor include n aceast seciune informaiile din NOTA cuprins la seciunea II.2.2.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziiile)


Vocabular principal
Vocabular suplimentar
Obiect principal
15811300-9 Cornuri
15821200-1 Biscuii dulci
Obiect(e) suplimentar(e)
60000000-8 Servicii de transport (cu excepia UA 01-3 produse alimentare
transportului de deeuri)
II.1.7) Contractul intr sub incidena acordului privind contractele de achiziii publice (GPA)
(se va bifa n funcie de valoarea stabilit pentru DST)
da nu
Se va completa DA, in urmatoarele situatii:
- pentru autoritile de la nivel central: dac valoarea contractului este 130.000 DST
- pentru autoritile de la nivel local: dac valoarea contractului este 200.000 DST
- pentru autoritile care desfoar activiti relevante: dac valoarea contractului este 400.000 DST
DST = Drepturi Speciale de Tragere (moneda virtual a FMI) (se va consulta www.bnr.ro)
II.1.8) mprire n loturi (pentru precizri privind loturile utilizai
da nu

Versiunea 1.0 - aprilie 2013


anexa B de cte ori este necesar, pentru fiecare lot n parte)
Dac da, este necesar s se depun oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)

se va bifa dup caz


da nu x

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea total sau domeniul (inclusiv, dup caz, toate loturile i toate opiunile)
produse de panificatie
Dup caz, valoarea estimat fr TVA (numai n cifre)
Moned: ________
sau intervalul: ntre _______________ i _______________
Moned: ________
II.2.2) Opiuni (dup caz)

da nu
Dup caz, aplicarea prev. art. 6, alin.(3) din HG nr. 925/2006

Nota: Dac da, valoarea se va completa n mod obligatoriu numai ca interval valoric (valoarea estimata a contractului pana la 31
decembrie si valoarea estimata a contractului ce tine seama si de eventualele suplimentari).
Se va preciza faptul ca oferta se elaboreaza si se evalueaza avand in vedere cantitatea si valoarea estimata a contractului incheiat pana la
31 decembrie.
Atenie! Aceast seciune nu se completeaz in situatia in care procedura de achizitie publica are ca scop incheierea unui acord-cadru
ntruct potrivit legislaiei nu exist opiuni de suplimentare/prelungire aplicabile n situa ia n care autoritatea contractanta ncheie un
acord cadru.

Dac se cunoate, calendarul prevzut de aplicare a respectivelor opiuni:


n luni: sau n zile: (de la data atribuirii contractului)
(se completeaz prin coroborare cu prevederile art.6 alin.3 din HG 925/2006 respectiv maxim 4 luni)
Numrul de prelungiri posibile (dup caz): sau interval: ntre i
Dac se cunoate, calendarul prevzut al contractelor ulterioare: n luni: sau n zile: (de la data atribuirii
contractului)
II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
Durata n luni: (de la data atribuirii contractului)

II.4) AJUSTAREA PREULUI CONTRACTULUI


II.4.1. Ajustarea preului contractului

da x nu

Pretul contractului de achizitie publica poate fi actualizat in conditiile prevazute la art.97, alin.(2), lit.a) din HG
nr.925/2006 (se vor avea n vedere prevederile actelelor normative incidente programului national LAPTE-CORN n
vigoare la data iniierii procedurii)

SECIUNEA III: INFORMAII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE I TEHNICE


III.1) CONDIII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice i garanii solicitate (dup caz)
III.1.1.a) Garanie de participare
da x nu
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de ................ lei. Garantia de participare se constituie in
conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de achizitie public din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile si completrile
ulterioare.
Garania de participare poate fi constituit i n alt moned dect lei, la un curs de reconversie afiat de BNR, la data
publicrii invitaiei/anunului de participare.
Perioada de valabilitate a garaniei pentru participare: ......... zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor
(perioada aleas va fi cel puin egal cu perioada de valabilitate a ofertei).
Dac garania se constituie prin instrument de garantare emis in condiiile legii de ctre o societate bancar sau de ctre o

Versiunea 1.0 - aprilie 2013


societate de asigurri, se va putea utiliza Formularul ____ sau orice alt model agreat de ctre instituia emitent, cu
condiia respectrii prevederilor art. 86 alin. (2) (4) din H.G. nr. 925/2006.
Dac garania se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat n contul ________________ al autoritii
contractante, deschis la ______________.
Mod de prezentare dovada constituirii garaniei / instrumentul de garantare se prezint n original.
n cazul depunerii de oferte n asociere, garania de participare trebuie constituit n numele asocierii i s menioneze c
acoper n mod solidar toi membrii grupului de operatori economici.
Garania de participare emis n alt limb dect romn va fi prezentat n original i va fi nsoit de traducerea
autorizat si legalizata n limba romn.
In cazul ofertantilor care se regsesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (fcand
dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de participare se constituie in
procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. (Formularul nr.___)
Note:
-

cuantumul garantiei de participare trebuie sa fie cu 2% valoarea estimat, dar cel putin egal cu suma ce va trebui sa fie
retinuta in conditiile art.278^1 din OUG nr.34/2006;
n cazul n care procedura se desfoar prin mijloace electronice garan ia de participare se va depune pn la data limit de
depunere a ofertelor nscris n invitaia/anunul de participare (ataat documentelor de calificare i propunerii tehnice).
Garania de participare constituit printr-un instrument de garantare emis de o instituie bancar sau de o societate de
asigurri se va depune i n forma original la sediul autoritii contractante pn la data limit de depunere a ofertelor.

III.1.1.b) Garanie de bun execuie

da nu
Se va bifa dup caz

Cuantumul garantiei de bun executie este de % din valoarea fr TVA a contractului/din valoarea fr TVA a
contractului subsecvent si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006.
In cazul ofertantilor care se regsesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (fcand
dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de participare se constituie in
procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.
Not: Garania de bun execuie nu este obligatorie pentru contracte a cror valoare este mai mic dect pragul prevzut la art.124 din
OUG 34/2006.

III.1.2) Principalele modaliti de finanare i plat i/sau trimitere la dispoziiile relevante


Buget local
III.1.3) Forma juridic pe care o va lua grupul de operatori economici cruia i se atribuie contractul (dup caz)
Asociere conform art. 44 din OUG nr. 34/2006 (model orientativ Formular nr.___)
III.1.4) Executarea contractului este supus altor condiii speciale (dup caz)
da nu x
Dac da, descrierea acestor condiii ___________________________________________________
III.1.5. Legislaia aplicabil
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari
si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune
de servicii;
Hotararea Guvernului nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare;
Ordinul ministerului finantelor publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor instituiilor publice, precum i organizarea, evidena i
raportarea angajamentelor bugetare i legale;
Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea n aplicare a certificatului de participare la licitaii
cu ofert independent;
Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie;
Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM-urilor;
Hotararea Guvernului nr. 714 din 2 iulie 2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate
si de panificatie acordate pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat, precum si pentru copiii
prescolari din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore si pentru aprobarea continutului/specificatiilor

Versiunea 1.0 - aprilie 2013

tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate si
de panificatie pentru elevi si prescolari;
Ordinul Autoritii Naionale Sanitar Veterinare i pentru Sigurana Alimentului nr. 111 din 16 decembrie 2008
privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare
sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu
amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie,
procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala;
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate si de
panificatie pentru elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat;
HG nr.924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare.
Celelalte reglementari si acte normative comunitare si nationale aplicabile www.anrmap.ro

III.2) CONDIII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situaia personal a operatorilor economici, inclusiv cerinele referitoare la nscrierea n registrul comerului
sau al profesiei
III.2.1.a) Situaia personal a candidatului/ofertantului:
Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea respectrii cerinelor
1.

Declaraie privind nencadrarea n prevederile art.180 din OUG nr.34/2006

Condiie de calificare: Ofertantul nu trebuie s fi fost condamnat n ultimii 5 ani, printr-o hotrre definitiv i
irevocabil, pentru fraud, corupie, splare de bani, activiti criminale.
Modalitatea de ndeplinire: Declaraie pe proprie rspundere semnata de reprezentantul legal (Completare Formular
nr.____ ) / Cazier judiciar al operatorului economic / Cazier judiciar al administratorului/directorului general
Not: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator (dupa caz).

2.

Declaraie privind nencadrarea n prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006

Modalitatea de ndeplinire: Declaraie pe proprie rspundere semnat de reprezentantul legal (Model - Formular nr.__ )
Not :Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator (dupa caz).

3.

Declaraie "Certificat de participare la licitaie cu ofert independent"


Documente de confirmare : Declaraie pe proprie rspundere (completare Formular nr.___)

Not: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat (dupa caz).

4.

Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006
Modalitatea de ndeplinire: Declaraie pe proprie rspundere (completare Formular nr.___)
Pentru aceast declaratie, persoanele ce dein funcii de decizie n cadrul autoritii n ceea ce privete
organizarea, derularea i finalizarea procedurii de atribuire n sensul articolului menionat sunt urmtoarele:
............

(In ceea ce priveste persoanele cu functie de decizie la care trebuie raportat conflictul de interese in sensul art.69^1 din
OUG nr.34/2006, mentionati persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste
organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire) coroborat cu declaratia conform art.33 indice 1 din OUG
34/2006
Not: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator, subcontractant (dupa
caz).

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitii profesionale


Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea respectrii cerinelor menionate:
Pentru persoanele juridice romne documentele se prezint n original, copie legalizat sau copie conform cu
originalul iar pentru persoanele juridice strine documentele se prezint n original sau copie conform cu originalul i vor
fi nsoite de traducere autorizat i legalizat.
Pentru persoanele juridice romne
1. Modalitatea de ndeplinire: - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerului de
pe lng Tribunalul Teritorial, din care s rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN
aferente acestora.
Informaiile cuprinse n acest document vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Pentru persoanele juridice strine
2. Modalitatea de ndeplinire: - Prezentarea de documente care dovedesc o form de nregistrare / atestare ori
apartenen din punct de vedere profesional, conforme legii rii de reziden a operatorului economic (se va verifica prin
accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
- prezentarea Certificatului de Reziden Fiscal (evitarea dublei impuneri) sau o
declaraie, valabile pentru anul calendaristic n curs.

Versiunea 1.0 - aprilie 2013


3. Prezentarea documentului de nregistrare emis de direcia sanitar-veterinar si pentru sigurana alimentelor
judeean/municipiului Bucureti
(conform Ordinului nr. 111 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare i pentru sigurana alimentelor privind
procedura de nregistrare sanitar veterinar i pentru sigurana alimentelor a activitilor de obinere i de vnzare direct i/sau cu
amnuntul a produselor alimentare de origine animal sau nonanimal, precum i a activitilor de producie, procesare, depozitare,
transport i comercializare a produselor alimentare de origine nonanimal)

III.2.2) Capacitatea economic i financiar


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate
Cerina nr.1
Declaraie privind cifra de afaceri global pe ultimii 3 ani

Modalitatea de indeplinire

Completare Formular nr.____

Condiie de calificare:
Cifra medie de afaceri global n ultimii 3 (trei) ani s fie cel puin egal
cu ...................... (nu poate depi dublul valorii estimate a contractului ce
urmeaz a fi atribuit/dublul valorii estimate a celui mai mare contract
subsecvent ce urmeaz a fi atribuit n baza acordului-cadru).

Dac situatiile financiare sunt intocmite in


alt moned, pentru conversie se va lua in
considerare cursul mediu de referinta
publicat de Banca Naional a Romniei
pentru anul respectiv.

Documente relevante:
bilanuri contabile sau extrase de bilan nregistrate la organele
competente, raport de audit (dac este aplicabil) iar dac din motive
obiective parte din acestea nu sunt disponibile, se vor prezenta alte
documente edificatoare.
n cazul n care ofertantul/candidatul i demonstreaz ndeplinirea cerin ei minime privind situa ia economic i
financiar invocnd susinerea acordat de ctre o alt persoan (conform art. 186 din OUG 34/2006), acesta se consider
a fi calificat dac terul susintor demonstreaz ndeplinirea n integralitate a cerin ei minime solicitate prin prezentarea
documentelor relevante. Aceste documente vor nsoi angajamentul ferm ncheiat n form autentic al persoanei respective
care trebuie s garanteze autoritii contractante faptul c, n cazul n care contractantul ntmpin dificult i pe parcursul
derulrii contractului, persoana susintoare se oblig s asigure ndeplinirea complet i reglementar a obliga iilor
contractuale prin implicarea sa direct.
n cazul n care ofertantul/candidatul este un grup de operatori economici, cerin a minim privind situa ia economic i
financiar poate fi ndeplinit prin cumul. Dac grupul de operatori i demonstreaz ndeplinirea cerin ei minime privind
situaia economic i financiar invocnd susinerea acordat de ctre o alt/alte persoan(e), modalitatea de ndeplinire a
cerinei este similar ofertei individuale menionat mai sus, cu precizarea c sus inerea va fi acordat asocierii i nu unuia
dintre asociai.
Not : Persoana/persoanele ce asigur susinerea situaiei economic i financiare nu trebuie s se afle n situaia care determin
excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.

III.2.3.a) Capacitatea tehnic i/sau profesional


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate
Cerina nr.1
Lista principalelor livrri de produse efectuate n ultimii 3 ani, coninnd
valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dac acetia din urm
sunt autoriti contractante sau clieni privati, din care s rezulte c
Condiie de calificare :
Ofertantul/candidatul a livrat produse similare n valoare cumulat de cel
puin ................ (se va completa de autoritatea contractant n funcie de
valoarea estimat a contractului ce urmeaz a fi atribuit/valoarea estimat
a celui mai mare contract subsecvent ce urmeaz a fi atribuit n baza
acordului-cadru).
Nivelul valoric impus livrrilor de produse se confirm prin prezentarea de
certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de ctre

Modalitatea de indeplinire

Completare Formular nr.____


Dac documentele sunt ntocmite n alt
moned, pentru conversie se va lua n
considerare cursul mediu anual leu/euro
comunicat de Banca Naional a
Romniei / Banca Central European
pentru anul respectiv.

Versiunea 1.0 - aprilie 2013


clientul beneficiar.

Cerina nr.2
Declaratie privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al crui angajament de participare a
fost obinut de ctre ofertant/candidat, n special pentru asigurarea controlului calitii.
Completare Formular nr.____
Condiie de calificare
Operatorul economic va face dovada ca dispune de minim______persoane pentru transportul i distribuia produselor de
panificaie la locaiile prevzute n caietul de sarcini n conformitate cu graficul de livrare stabilit.
Ofertantul/candidatul va avea n vedere nominalizarea de persoane avnd cunotine minime de igiena produselor
alimentare sau instruite n acest sens i avnd efectuat controlul medical periodic, conform cu prevederile Hotararii de
Guvern nr. 714 din 2 iulie 2008.
Pentru demonstrarea ndeplinirii acestei cerine se vor prezenta documente care confirm:
- instruirea personalului n domeniul igienei produselor alimentare (prezentare copie document);
- efectuarea controlului medical periodic (copie document/ adeverin ).
Cerina nr.3
Lista utilajelor, instalaiilor, echipamentelor tehnice de care poate dispune
Completare Formular nr.____
operatorul economic pentru ndeplinirea corespunztoare a contractului;
Condiie de calificare:
Ofertantul/candidatul dispune de cel puin____mijloc /mijloace de transport
pentru ndeplinirea corespunztoare a contractului ( se va completa de catre
autoritatea contractanta n funcie de graficul de livrare stabilit)
Modalitatea de ndeplinire:
Prezentarea de documente care s demonstreze c operatorul economic
dispune de mijloace de transport adecvate, nregistrate conform Ordinului
nr. 111/2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor (documente care confirm modul de dispunere a acestora proprietate/contract de nchiriere/angajament de punere la dispoziie i copia
documentului de nregistrare la autoritatea competent, valabil la data limit de
depunere a ofertei)

Condiie de calificare:
Ofertantul/candidatul dispune de cel puin____ depozit(e) alimentar(e)
dotat(e) cu instalaii adecvate pentru recepia, depozitarea i livrarea de
produse de panificatie (se va completa de catre autoritatea contractanta n funcie
de modul de derulare a contractului).
Modalitatea de ndeplinire:
Prezentarea de documente care s demonstreze c ofertantul/candidatul
dispune de depozit(e) nregistrat(e) conform Ordinului nr. 111/2008, emis
de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta
Alimentelor (documente care confirm modul de dispunere a acestora proprietate/contract de nchiriere/angajament de punere la dispoziie i copia
documentului de nregistrare la autoritatea competent, valabil la data limit de
depunere a ofertei)

n cazul n care ofertantul/candidatul i demonstreaz ndeplinirea cerin ei minime privind capacitatea tehnic invocnd
susinerea acordat de ctre o alt persoan (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta se consider a fi calificat dac
terul susintor demonstreaz ndeplinirea n integralitate a cerin ei minime solicitate prin prezentarea listei principalelor
livrri de produse n ultimii 3 ani nsoit de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritatea sau de ctre
clientul privat beneficiar. Aceste documente vor nso i angajamentul ferm ncheiat n form autentic al persoanei
respective care trebuie s garanteze autoritii contractante faptul c, n cazul n care contractantul ntmpin dificult i pe
parcursul derulrii contractului, persoana susintoare se oblig s asigure ndeplinirea complet i reglementar a
obligaiilor contractuale prin implicarea sa direct.
n cazul n care ofertantul este un grup de operatori economici, cerin a minim privind capacitatea tehnic poate fi
ndeplinit prin cumul. Dac grupul de operatori i demonstreaz ndeplinirea cerin ei minime privind capacitatea tehnic
invocnd susinerea acordat de ctre o alt/alte persoan/persoane, modalitatea de ndeplinire a cerin ei este similar

Versiunea 1.0 - aprilie 2013


ofertei individuale menionat mai sus, cu precizarea c susinerea va fi acordat asocierii i nu unuia dintre asocia i.
Not : Persoana ce asigur susinerea capacitii tehnice nu trebuie s se afle n situaia care determin excluderea din procedura de
atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.

Declaraie privind partea/prile din contract care sunt


ndeplinite de subcontractani i specializarea acestora
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitii

Dup caz, completare formular nr.___

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea


respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1

Modalitatea de indeplinire

Prezentare certificat emis de un organism

Condiie de calificare :

independent n copie conform cu originalul,

Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care


atest c acesta are implementat i menine, conform ISO 9001 un sistem de

valabil la data limit de depunere a


ofertelor.

management al calitii pentru activitile care fac obiectul contractului ce


urmeaz a fi atribuit.

n cazul depunerii unei oferte comune,


fiecare asociat trebuie s dein un astfel de
certificat.

Operatorii economici care nu dein un astfel de certificat vor furniza orice


alte probe/dovezi prin care s confirme asigurarea unui nivel corespunzator
al calitii.
Cerinta nr. 2
Condiie de calificare :
Ofertantul va prezenta documente care confirm c are implementate
proceduri bazate pe principiile HACCP (Hazard Analysis and Critical

Prezentare documente/certificate emise de


organisme independente n copie conform
cu originalul, valabil la data limit de

Control Point) conform HG 925/2005

depunere a ofertelor.
Sau,
Documente / certificate care confirm implementarea de ctre ofertant a
unui standard / specificaie tehnic privind Sistemul de management al

n cazul depunerii unei oferte comune,


fiecare asociat trebuie s dein un astfel de
certificat, pentru partea din contract pe care
o realizeaz.

siguranei alimentelor.
III.2.4) Contracte rezervate (dup caz)
da nu X
Contractul este rezervat unor ateliere protejate

Contractul va fi executat numai n cadrul unor programe de ocuparea forei de munc protejate
III.3) CONDIII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor n cauz este rezervat unei anumite profesii
da nu
Dac da precizai actele cu putere de lege i actele administrative aplicabile:
III.3.2) Persoanele juridice au obligaia s indice numele i calificrile
da nu
profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
SECIUNEA IV: PROCEDUR
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii i modalitatea de desfurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfurare a procedurii de atribuire
(Se va bifa n funcie de opiunea autoritii contractante)
IV.1.1.b) Tipul procedurii (se bifeaza dupa caz)
Licitaie deschis
Licitaie restrns
Licitaie restrns accelerat
Justificare pentru alegerea licitaiei accelerate:
cerere de oferte

Offline

On line

Versiunea 1.0 - aprilie 2013


Negociere
Au fost deja selectai candidai
da nu
Dac da, indicai numele i adresa operatorilor economici selectai deja n seciunea VI.3) Informaii suplimentare

Negociere accelerat
Justificare pentru alegerea negocierii accelerate:
IV.1.2) Limitarea numrului de operatori economici invitai s prezinte oferte sau s participe
(licitaie restrns i negociere)
Numr de operatori economici preconizat
sau Numr minim preconizat i, dup caz, numr maxim
Criterii de preselecie
n situaia n care autoritatea contractant bifeaz selectarea procedurii de negociere cu publicarea unui anun de
participare se vor avea n vedere urmtoarele :
-

Dac AC nu dorete s limiteze numrul de candidai selectai/preselectai se va completa rubrica aferent


Numr de operatori economici preconizat i se va meniona expres la nivelul prezentei sec iuni faptul c to i
candidaii care ndeplinesc criteriile de calificare vor fi selecta i/preselecta i;

Dac AC dorete s limiteze numrul de candidai selectai/preselectai nu se va completa rubrica aferent


Numr minim preconizat ci rubrirca numr maxim (! Nr. minim va fi cel pu in nr. minim prevzut de

legislaie) si se vor completa criteriile de selec ie/preselec ie;


IV.1.3) Reducerea numrului de operatori economici n timpul negocierii
Aplicarea unei licitaii care s se deruleze n etape succesive pentru a reduce progresiv numrul soluiilor care trebuie
discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
da nu (se va completa dup caz )
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire:
Cel mai mic pre
IV.2.2) Se va organiza o licitaie electronic da x nu
Informaii suplimentare despre licitaia electronic (dup caz)
Pentru obinerea unor preuri ct mai competitive, autoritile contractante vor opta pentru organizarea unei licitaii
electronice, ca faz final a procedurii de atribuire aplicate (in conformitate cu prevederile art.4, alin.(2) din
ORDONAN DE URGEN Nr. 96 din 16 august 2002.
Numar runde ................
Durata rundei ................
Poate fi oprita desfasurarea urmatoarelor runde, in cazul in care nu se imbunatateste oferta da nu
Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta de pret
da nu
Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie
da nu
Licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului
da nu
Se va utiliza pasul de licitare
da nu
IV.3) INFORMAII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numr de referin atribuit dosarului de autoritatea contractant (dup caz)
_________________________________________________________________________________
IV.3.2) Anunuri publicate (anun publicat) anterior privind acelai contract
da nu
Dac da,
Anun de intenie

Anun despre profilul cumprtorului


Numrul anunului n JO: /S - din // (zz/ll/aaaa)
Alte publicri anterioare (dup caz)
Numrul anunului n JO: /S - din // (zz/ll/aaaa)
Numrul anunului n JO: /S - din // (zz/ll/aaaa)
Anun de intenie
Numrul i data publicrii n SEAP
IV.3.6) Limba sau limbile n care poate fi redactat oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV


Altele: ________________________________________________
Moneda in care se transmite oferta financiara: _______
IV.3.7) Perioada minim pe parcursul creia ofertantul trebuie s i menin oferta

Versiunea 1.0 - aprilie 2013


(n cazul unei licitaii deschise,cerere de oferte)
de zile de la termenul limit de primire a ofertelor (se vor avea in vedere prevederile art.6, alin.(2) din HG nr.925/2006)
IV.4. PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Prin propunerea tehnic depus, ofertantul are obligaia de a face dovada conformit ii produselor ofertate cu cerin ele
Caietului de sarcini.
Ofertanii au obligatia s prezinte propunerea tehnic in conformitate cu toate specificatiile tehnice continute in Caietul de
sarcini si s prezinte toate documentele prevzute prin acesta.
Ofertantii vor prezenta graficul de distributie - intocmit conform precizrilor din Caietul de Sarcini.
Ofertantii au obligatia de a respecta regulile obligatorii referitoare la conditiile de munc si de protectie a muncii, care
sunt in vigoare la nivel national. Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate
privind reglementarile legale in vigoare sunt Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice,
Inspectoratele Teritoriale de Munca.
n cadrul propunerii tehnice ofertantul are de asemenea obligaia de a prezenta i:
Declaraie prin care operatorul economic declar faptul c la elaborarea ofertei a inut cont de obligaiile referitoare la
condiiile de munc i protecia muncii (model Formularul nr.____)
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Actul prin care operatorul economic si manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic n relatia contractuala
cu autoritatea contractanta, l reprezinta Formularul de oferta (Formularul nr.___)
Ca anexa la Formularul de oferta se constituie centralizatorul de preturi in care se va preciza pre ul/unitate * lei fr
TVA i evideniat distinct TVA, precum i valoarea total fr TVA (cantitate total x preul/unitate lei fara TVA).
Propunerea financiar va conine preuri finale care includ toate taxele legate de transport, depozitare, ncrcare,
descrcare, manipulare, pn la destinaia indicat de ctre Achizitor.
Dac autoritatea contractant opteaz pentru ncheierea unui acord-cadru, atunci va men iona n cadrul acestei sec iuni c
evaluarea ofertelor (respectiv ncadrarea in art.36 din HG 925/2006) se va realiza prin compararea propunerilor
financiare determinate prin nmulirea preului unitar (care va sta la baza incheierii acordului-cadru) cu cantitatea maxim
aferent acordului-cadru i prin raportarea la valoarea maxim a intervalului potrivit cruia a fost exprimat valoarea
estimat.
*) unitate = produs de panificaie conform anexa la HG nr.714/2008 (cornuri / batoane /covrigi simpli /biscuit usca i n
ambalaje de 80 gr/unitate)
Not :Dac AC opteaz pentru derularea unei proceduri prin utilizarea integral a mijloacelor electronice, se vor face precizri concrete
n legtur cu valoarea ce urmeaz a fi criptat ( pretul unitar/total - moneda)

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei


Oferta trebuie s conin urmtoarele documente, completate n mod corespunztor:
- Scrisoare de naintare (model orientativ Formularul nr.__)
- mputernicire (model orientativ Formularul nr.___)
- Formularul de Ofert (Formularul nr.___)
- Garania de participare (model orientativ Formular nr.___)
- Toate celelalte documente solicitate potrivit fi ei de date.
Nota: Potrivit art. 11 din H.G. nr. 925/2006, pentru demonstrarea ndeplinirii criteriilor de calificare prevzute la art. 176 din ordonana
de urgen, ofertantul are dreptul de a prezenta iniial doar o declaraie pe propria rspundere semnat de reprezentantul su legal, prin
care confirm c ndeplinete cerinele de calificare astfel cum au fost solicitate n documentaia de atribuire. Declaraia va fi nsoit de
o anex n care ofertantul trebuie s menioneze succint, dar precis, modul concret de ndeplinire a respectivelor cerine - inclusiv, dac
au fost solicitate, diverse valori, cantiti sau altele asemenea.(Formularul nr.___)

Dac procedura se desfoar offline :


Ofertele (inclusiv anexele la acestea i documentele doveditoare) vor fi naintate ntr-un plic (colet) sigilat, avnd nscrise
urmtoarele:
a) adresa Autoritii Contractante;

Versiunea 1.0 - aprilie 2013


b) denumirea contractului pentru care se depune oferta i numrul de referin SEAP al anunului de participare la
procedura de atribuire a contractului;
c) precizarea A NU SE DESCHIDE NAINTEA EDINEI DE DESCHIDERE A OFERTELOR, DATA ...., ORA .....
d) numele/denumirea Ofertantului.
Oferta se depune ntr-un singur exemplar, ORIGINAL
Not : Dac procedura se desfoar online cerinele referitoare la modul de prezentare a ofertei se vor ajusta corespunztor prevederilor
art.17 din HG 1660/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.

SECIUNEA VI: INFORMAII SUPLIMENTARE


VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dup caz)
da nu
Dac da, precizai perioadele estimate de publicare a anunurilor viitoare: _____________________________
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finanat din fonduri comunitare da nu
Dac da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) i/sau program(e):
Tipul de finanare:
Cofinanare

Credite externe cu garania statului


Fonduri europene

Dac da, numele fondului (se va selecta obligatoriu din lista disponibil)
Alte fonduri

VI.3) ALTE INFORMATII (dup caz)


n aceast seciune se cuprind informaii referitoare la:

Modul de departajare a candidailor selectai aflai pe acelai loc n clasament (dac procedura selectat este de
licitaie restrns sau negociere i autoritatea contractant a stabilit explicit criterii de preselec ie (de

ex.departajarea n funcie de punctajul alocat criteriului de selec ie cu cea mai mare pondere).
Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preuri egale :

n cazul n care procedura de atribuire a contractului de achizi ie este offline (cu sau fr etap final de licitaie
electronic), se va mentiona: In situatia in care se constat c ofertele clasate pe primul loc au preuri egale, autoritatea
contractant va solicita reofertarea n plic nchis, n vederea departajrii ofertelor.
n cazul n care procedura de atribuire a contractului de achiziie este online (cu sau fr etap final de licitaie
electronic) se va mentiona: In situatia in care se constat c ofertele clasate pe primul loc au preuri egale, autoritatea
contractant va solicita clarificri prin intermediul S.E.A.P., n vederea ncrcrii electronice de ctre operatorii economici
de documente care conin noi preuri.

n situaia n care procedura de atribuire se finalizeaz prin ncheierea unui acord-cadru cu reluarea competi iei
se va meniona c:

n caz de egalitate de pre, acordul-cadru se va ncheia cu toi operatorii declara i admisibili (dac AC nu limiteaza numarul
maxim de operatori cu care ncheie acordul cadru).
n cazul n care, autoritatea contractanta decide organizarea unei etape de licitaie electronic nainte de finalizarea
evalurii pentru ncheierea acordului cadru, dac ulterior acestei etape dou sau mai multe oferte conin acelai pre , toi
ofertanii vor deveni semnatari ai acordului-cadru (dac AC nu limiteaza numarul maxim de operatori cu care ncheie
acordul cadru);

n situaia n care procedura de atribuire se finalizeaz prin ncheierea unui acord-cadru cu reluarea competiiei,
dar cu limitarea numrului de operatori economici cu care se ncheie acordul cadru:

n caz de egalitate de pre, modalitatea de departajare nu trebuie stabilit de aa natur nct ofertan ii clasa i pe
locurile de mai sus s fie afectai (ex. Acord cadru cu max. 4 operatori, criteriul de atribuire este pre ul cel mai sczut
iar pe locul 4 sunt dou oferte egale, elementul reofertrii l va face preul, ns acesta din urm nu poate fi mbuntit
dect pn la nivelul preului ofertat de ofertantul clasat pe locul 3).

Versiunea 1.0 - aprilie 2013


VI.4) CI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru cile de atac
Denumire oficial: Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor (C.N.S.C.)
Adres: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3,
Localitate: Bucuresti
Cod potal: 030084
ar: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: 021.310.46.41
Adres Internet: www.cnsc.ro
Fax: 021.310.46.42 / 021.890.07.45
VI.4.2) Utilizarea cilor de atac (completai rubrica VI.4.2 SAU, dup caz, rubrica VI.4.3)
Persoana vtmat poate sesiza Consiliul Naional de Soluionare a contestaiilor n vederea anulrii actului i/sau
recunoaterii dreptului pretins ori a interesului legitim n condiiile art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obine informaii privind utilizarea cilor de atac
(se va completa de ctre autoritatea contractant cu adresa serviciului propriu de unde se pot obtine respectivele informatii)
Denumire oficial:
Adres:
Localitate: i
Cod potal:
ar:
E-mail:
Telefon:
Adres Internet
Fax:

Versiunea 1.0 - aprilie 2013

ANEXA A
ADRESE SUPLIMENTARE I PUNCTE DE CONTACT
I) ADRESE I PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBINE INFORMAII SUPLIMENTARE
Denumire oficial:
Adres:
Localitate:
Punct(e) de contact:
n atenia:
E-mail:
Adres Internet (URL):

Cod potal:

ar:
Telefon:
Fax:

II) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE CAIETUL DE SARCINI SI


DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PRIVIND UN DIALOG COMPETITIV SAU
UN SISTEM DE ACHIZITIE DINAMIC)
Denumire oficial:
Adres:
Localitate:
Punct(e) de contact:
n atenia:
E-mail:
Adres Internet (URL):

Cod potal:

ar:
Telefon:
Fax:

III) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT LA CARE TREBUIE EXPEDIATE OFERTELE/CERERILE DE


PARTICIPARE
Denumire oficial:
Adres:
Localitate:
Punct(e) de contact:
n atenia:
E-mail:
Adres Internet (URL):

Cod potal:

ar:
Telefon:
Fax:

Versiunea 1.0 - aprilie 2013

ANEXA B
INFORMAII PRIVIND LOTURILE
Se va completa dup caz

LOT NR.

DENUMIRE _____________________________________________

1) DESCRIERE SUCCINT
___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIIILE PUBLICE)
Vocabular principal
Vocabular suplimentar (dup caz)
Obiect principal
...-
- -
Obiect(e)
...-
- -
suplimentar(e)
...-
- -
...-
- -
...-
- -
3) CANTITATE SAU DOMENIU
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Dac se cunoate, valoarea estimat fr TVA (numai n cifre): __________ Moned: ___________
sau intervalul: ntre _____________________ i _______________________ Moned: ___________
(Valoarea se va exprima obligatoriu n moneda n care va fi exprimat valoarea estimat total)
4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE
FINALIZARE (dup caz)
Durata n luni: sau n zile:
5) INFORMAII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE (inclusiv cele referitoare la garania de participare)
_Valoarea garaniei de participare (numai n cifre)_____________ Moned:
(Valoarea se va exprima obligatoriu n moneda n care a fost exprimat valoarea estimat)
Utilizai prezenta anex pentru fiecare lot -