Sunteți pe pagina 1din 70

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

J40/ 17483/ 2003; RO 16011685


Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

PROIECT FAZA
PROIECT TEHNIC i DETALII DE EXECUIE

CASA CESIANU
Calea Victoriei, nr. 151, sector 1, Bucureti
LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CORP A CU AMENAJAREA
PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP B, DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE
LAPIDARIUM, CONSOLIDAREA RESTAURAREA IMPREJMUIRII,
AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII; PARCARI AUTO IN INCINTA;
LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINAT ARHITECTURAL SI DECORATIV

Proiect nr. S-05/ 2009

Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 1
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

PROIECT NR. S 05 / 2009

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

CASA CESIANU
LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE, CORP "A" CU AMENAJAREA PODULUI
MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE PARTIALA SI RESTAURARE CORP
ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM, CONSOLIDAREA RESTAURARE IMPREJMUIRII,
AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII; PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL
ARHITECTURAL SI DECORATIV
Calea Victoriei, nr. 151, sector 1, Bucureti

Faza P.T./ D.E.


BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BUCURESTI

PROIECT:
LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CORP A CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP B,
DESFIINTARE PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU
FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM, CONSOLIDAREA RESTAURAREA
IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII; PARCARI AUTO
IN INCINTA; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINAT ARHITECTURAL SI
DECORATIV

LIST DE SEMNTURI

Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 2
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

PROIECTANT GENERAL I DE ARHITECTUR

Sef Proiect
Arh. Ing. Aurora TROAG,
specialist atestat M.C.C.

Colectiv de elaborare:
Arh. Ing. Aurora TROAG
Arh. Andrei Alexandru DOSZA
Arh. Mihaela ENCHESCU
Stud. Arh. Sorin RVOIANU
Stud. Arh. Elvi KOLAJ
Ec. Marian MIHAI

Studii de specialitate:
arh. Ing. Aurora TROAG
dr. ist. Arta Cezara MUCENIC

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

Structura:
dr. ing. Mircea CRIAN, expert M.L.P.A.T., expert i verificator structura M.C.C.
Instalaii:
Ing. Mihai DU
Ing. Adrian GAFTON
Ing. Adrian GEORGESCU
Verificatori :
arh. Aurel Ioan BOTEZ, expert arhitectura M.C.C.
arh. Gabriel NEGOESCU, verificator arhitectura M.L.P.T.L.
ind. Vlstar APOSTOLESCU, verificator structura M.L.P.A.T.
ing. Marius SMILOVICI, verificator instalaii M.L.P.A.T.
ing. Dnu MCIUC, verificator M.L.P.A.T.

Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 3
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

PROIECT NR. S 05 / 2009

CASA CESIANU
LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE, CORP "A" CU AMENAJAREA PODULUI
MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE PARTIALA SI RESTAURARE CORP
ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM, CONSOLIDAREA RESTAURARE IMPREJMUIRII,

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII; PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL


ARHITECTURAL SI DECORATIV
Calea Victoriei, nr. 151, sector 1, Bucureti

Faza P.T./ D.E.

CUPRINS
MEMORIU GENERAL
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.1.1

DATE GENERALE........................................................................................6
DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII..........................................................6
AMPLASAMENTUL.......................................................................................6
TITULARUL INVESTITIEI.................................................................................6
BENEFICIARUL INVESTITIEI............................................................................6
ELABORATORUL STUDIULUI...........................................................................6
DESCRIEREA INVESTITIEI............................................................................................................................. 7
SITUATIA EXISTENTA A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE . ... 7
Starea tehnica, din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, potrivit
legii ................................................. 7
2.1.1.1
Situatia existenta - arhitectura ................... .. 7
2.1.1.2
Situatia existenta - structura ...... 10
2.1.1.3
Situatia existenta - utilitati ... ... .. 11
2.1.2
Valoarea de inventar a constructiei . .... 12
Pr Faza:
2.1.3
Actul doveditor al fortei majore ..... 13
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA/AUDIT
e 2.2
ct
.................................................. 13
nr
.: 2.2.1
Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen lung........... 13
S
Scenariul recomandat de elaborator................................................................................................................14
-0 2.2.2
5/
3.
DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI ......................................................................14
2
0 3.1
GENERALITATI ........................................................................................................ ....................... 15
0
Zona si amplasamentul...........................................................................................................................15
9 3.1.1
C
Date climatice...........................................................................................................................................15
A3.1.2
S3.1.3
Seismicitate...............................................................................................................................................16
A
Incadrare in categoria geotehnica ............................................................................................. 16
C3.1.4
E
Statutul juridic al terenului si al imobilului ce urmeaza a fi restaurat...............................................16
SI3.1.5
A3.1.6
Studii de teren..........................................................................................................................................17
N
Studiu topografic ....................................................................................................................... 17
U3.1.6.1
3.1.6.2
Studiu geotehnic .....................................................................................................................................17
C
al3.2
DESCRIEREA LUCRARILOR DE BAZA SI A CELORLALTE REZULTATE CA NECESARE DE
e
EFECTUAT IN URMA REALIZARII LUCRARILOR DE BAZA ..........................................................17
a
Vi
Lucrari la elemente structurale ........................................................................................................ 18
ct3.2.1
or3.2.2
Lucrari la elemente de arhitectura - componente artistice .............................................................. 20
ie
Metodologie de conservare ............................................................................................................ 20
i,3.2.2.1
nr
Amenajarea exterioara
......................................... 25
.3.2.2.2
13.2.2.3
Iluminat exterior si decorativ / arhitectural
......................................... 25
5
DESCRIEREA, DUPA CAZ, A LUCRARILOR DE MODERNIZARE EFECTUATE IN SPATIILE
1,3.3
s
CONSOLIDATE/RESTAURATE/REABILITATE/PROTEJATE ......................................................... 25
e
ct3.3.1
Utilitatile reabilitate si modernizate .................................................................................................. 26
or
Instalatii electrice ....................................................................................................................... 26
1,3.3.1.1
B
Instalatii sanitare ........................................................................................................................ 27
U3.3.1.2
C3.3.1.3
Instalatii termice ......................................................................................................................... 27
U
Avantajele solutiilor recomandate de elaborator ........................................................................ 28
R3.3.1.4
E
S
TI

Proiect:Pag. 4
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

3.3.2
3.3.2.1
3.3.2.2
3.3.2.3
3.3.3
3.3.3.1
3.3.3.2
3.3.3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Descrierea constructiva, functionala si tehnologica ....................................................................... 28


Instalatii electrice ....................................................................................................................
28
Instalatii sanitare ...................................................................................................................... 28
Instalatii termice ...................................................................................................................... 28
Solutia proiectata - caracteristici principale constructive ................................................................ 30
Instalatii electrice ...................................................................................................................... 30
Instalatii sanitare ...................................................................................................................... 39
Instalatii termice ......................................................................................................................... 45
CONSUMURI DE UTILITATI ..... 49
Necesarul de utilitati rezultate, dupa caz, in situatia executarii lucrarilor de modernizare .............. 49
Estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati .............................................................. 50
ASIGURAREA CERINTELOR DE CALITATE ..................
50
SIGURANTA IN EXPLOATARE.....................................
50
SIGURANTA LA FOC ..............................................
51
IGIENA SI SANATATEA OAMENILOR, REFACEREA SI PROTECTIA MEDIULUI
51
IZOLATIA TERMICA SI HIDROFUGA SI ECONOMIE DE ENERGIE
52
MASURI PRIVIND PROTECTIA CIVILA ........................
52
AMENAJARI EXTERIOARE........................................
52
SURSE DE POLUANTI ............................................
52

MEMORIU ARHITECTURA

54

SCENARIU DE SIGURANTA LA FOC

74

Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 5
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

MEMORIU GENERAL

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

CAPITOLUL A: PIESE SCRISE

1.
1.1.

DATE GENERALE
DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:
Documentatie de avizare a lucrarilor de intervenie pentru obinere de finanare
din FEDR, prin Programul Operational Regional, AXA Prioritara 5, Domeniul Major
de Interventie 5.1
OBIECT: CASA CESIANU-

1.2

MUZEUL MUNICIPIULUI BUCURESTI

AMPLASAMENT:
Lucrarile ce fac obiectul prezentului proiect se vor desfasura in Municipiul Bucureti,
sector 1, Calea Victoriei, nr. 151.

1.3

TITULARUL INVESTITIEI:
MUNICIPIUL BUCURESTI
Bucureti, sector 5, b-dul Regina Elisabeta, nr. 47
Tel.: 021 305 55 30; Fax: 021 305 55 30
E-mail: ileana.person@bucuresti-primaria.ro

Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 6
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

1.4

BENEFICIARUL INVESTITIEI:

MUNICIPIUL BUCURESTI
Bucureti, sector 3, Bdul I.C. Bratianu, nr. 2
Tel.: 021 315 68 58; Fax: 021 313 85 15
E-mail: ileana.person@bucuresti-primaria.ro

1.5

ELABORATORUL INVESTITIEI:

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


Bucuresti, str. Valea lui Mihai, nr. 9, bl. TD11, sc. 1, apt. 55, sector 6;
tel.: 031-805.87.81;fax.: 031-805.87.80
E-mail: credo_design2003@yahoo.com; tarsoaga.aurora@gmail.com

2.

DESCRIEREA INVESTITIEI

2.1 SITUATIA EXISTENTA A OBIECTIVULUI DE INVESTITII


2.1.1
Starea tehnica, din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in
constructii, potrivit legii
2.1.1.1 Situatia existenta - arhitectura

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

Construcia CASEI CESIANU este organizat pe un plan compact, de form


rectangular, izolat pe parcel, amplasata pe coltul acesteia, la intersectia Caii Victoria
cu strada Sevastopol, alianiata la cele doua artere de circulatie.
Casa este alcatuita din doua corpuri ce se citesc distinct, respective corpul principal
corpul A, amplasat pe colt (pentru care s-a realizat prezentul studiu), accentuat ca
expresie arhitecturala si corpul B corp secundar, alipit primului, aliniat la strada
Sevastopol.
Intreaga constructie este realizata din zidarie de caramida, cu fundatii de caramida,
sarpanta de lemn si invelitoare din tabla. Tamplaria este din lemn natur cu geamuri
obisnuite.
Ultimele interventii structurale realizate in vederea consolidarii imobilului s-au efectuat
numai pe corpul B, total si partial pe corpul A.
Corpul A este in prezent decopertat la interior si imbracat pana la nivelul parterului cu
plasa de rabit. Acest corp nu este functionabil.
Din punct de vedere al compozitiei, corpul A are o forma in plan aproximativ
dreptunghiulara, cu accesul intrarii principale plasat in mod neobisnuit in extrema de vest
a casei si nu conform modalitatii curente in centru, in axul compozitional al volumului. In
spatiul de acces principal Holul de distributie se gaseste scara de acces spre etaj, din
beton armat, scara care conduce si spre subsol.
Parterul este compus din 5 incaperi si un hol care face legatura cu corpul B si respectiv
cu Holul de distributie. Coridorul imparte casa asimetric, iesirea facandu-se direct spre
curte.

Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 7
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

In prezent incaperile nu sunt decorate aflandu-se practic la rosu. Sunt tencuite partial. n
ordinea mrimii cele mai importante ncperi sunt cele orientate spre artera principal
respectiv spre Calea Victoriei ncperi iniial cu o suprafa de cca. 22 m.p., urmate de
camerele dinspre curte i apoi cele spre strada secundar, str. Sevastopol.

Etajul: reia organizarea planului parterului permind i aici circulaia ntre camere
decomandat prin intermediul coridorului.
Podul este nu este folosit in prezent. Sarpanta din lemn existenta permite reorganizarea
si transformarea sa in mansarda locuibila. Aerisirea se realizeaza cu lucarne.
Corpul B alipit corpului A este aliniat la strada Sevastopol pe latura lunga si comunica la
parter si etaj cu spatiul de acces spre holul de distributie al acestuia.
Scara este dispus pe latura vest a cldirii, n ntregime n interior. Pe o latime de 7,63m
si o lungime de 37,61m, acest corp este compus la parter dintr-un spatiu de distributie pe
o lungime de aproximativ 29m, cu diverse inchideri, 7 incaperi si casa scarii.
La etaj, camerele reiau nirarea n anfilad dar fr a mai exista coridorul de circulaie,
trecerea fcndu-se dintr-o ncpere n alta, partial; ultimele doua spre spre corpul A
avand acces dintr-un hol partial de distributie.
Interioarele sunt neutre cu zugraveli simple din vopseli lavabile, pardoseli din gresie la
parter si dusumea din lemn masiv la etaj. Tamplariile sunt din lemn cu geam obisnuit.
Gradina este conservata ca spatiu aferent constructiei.
Imprejmuirea stradala transparenta, din fier forjat completeaza imaginea originara a
imobilului.

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

Circulaiile.
Comunicarea in corpul A dintre parter, subsol si etaj se face prin intermediului unei scri
in doua rampe inegale, scar plasat n partea de vest a corpului de cldire.
In partea opusa a cladirii, in corpul B se afla o alta scara de acces pentru parterul si etajul
acestui corp.
Ambele corpuri comunica la parter si etaj.
Concepia arhitectural i decoraia faadelor imobilului:
se remarca mprirea ntregului volum n dou registre (parter i etaj) i trei exprimri
decorative armonice ntre ele care dau ns o valoare nuanat fiecrei faade:
1. corpul central unitar pe cele trei laturi: Calea Victoriei, strada Sevastopol /
parial i curte;
2. corpul secundar faada spre strada Sevastopol;
3. corpul secundar faada spre curte/ gradina.
realizarea unui ritm aproape egal de goluri i plinuri folosind pentru aceasta, cnd este
necesar din punct de vedere funcional, ferestrele oarbe.
decorarea corpului central (1) cu motive decorative care i subliniaz importana:
1. la parter: bosaje, volute decorative cu relief cap de copil;
2. la etaj: ancadramente formate din frontoane susinute de console ce au pe ele
motive vegetale iar deasupra i dedesubtul ferestrelor panouri decorative cu
motive animaliere i vegetale, corni sub forma unei frize ce alterneaz casete
cu ghirlande decorative care subliniaz ritmul golurilor cu motive decorative. Pe
Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
latura spre Calea Victoriei balcon din feronerie cu motive vegetale (asemeni
e
ct
celui de la col);
nr
.:
3. colul teit cu balcon semicircular susinut de o consol ampl n form de scoic
S
-0
cu motive vegetale i terminat cu un acoperi sub form de turnule.
5/
2
4. accesele care sunt plasate astfel ca s se ncadreze n regula plin / gol impus
0
0
ntregii faade sunt tratate n acelai ton preios, cu deosebire cel dinspre curte
9
C
care exprim intrarea principal i mai simplu, dar evident ca o intrare valoroas
A
S
accesul spre str. Sevastopol.
A
C
tratarea aripii Sevastopol, faada spre strad (2), ca un corp secundar dar aparinnd
E
SI
aceleiai cldiri ceea ce se citete din urmtoarele rezolvri:
A
N
1. reluarea unor motive decorative care confer unitate ntregii desfurri cum
U
sunt: bosajele parterului, brul median, ritmul gol / plin;
C
al
2. folosirea unor motive tratate simplificat: acelai mod de subliniere a ferestrelor
e
a
din prelungirea bosajelor dar fr prezena volutelor decorative; nlocuirea
Vi
ct
frontonului de tip clasic cu unul drept sub care se plaseaz panoul decorativ care
or
ie
pstreaz numai motivele vegetale, panoul de sub fereastr rmnnd nedecorat.
i,
nr
3. intrarea simpl care este o etap din raportul gol / plin care se desfoar
.
1
simetric parter-etaj.
5
1,
latura cea mai sobr rmne aripa spre curte (3). Existena numai a unei desfurri
s
e
pariale nu permite dect o reconstituire fragmentar.
ct
or
1. etajul ritmat de gol/ plin aplic o reducie la minimum a motivelor decorative de
1,
B
pe celelalte faade: frontoane drepte, panouri nedecorate, bru median.
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 8
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

2. parterul pstrnd porticul elimin total motivele decorative singurul element


posibil, element unificator, fiind acelai tip de bosaj ca pe celelalte faade.
Numerele si numele date incaperilor sunt identificate in releveu.
Imobilul este racordat la reteaua stradala de apa, canalizare, electricitate si de gaze.
EVALUAREA STRII DE CONSERVARE A IMOBILULUI
Datorita vechimii sale, precum si a poluarii deosebit de mari pe care o suporta aceasta
cladire ca urmare a traficului foarte intens din jurul sau, precum si a unei intretineri
necorespunzatoare, a lucrarilor de consolidare incepute si neterminate, de multi ani,
imobilul corpul A al cladirii s-a degradat si necesita lucrari de consolidare, conservarerestaurare.
Fenomenele de degradare care au cauze naturale sunt explicitate in studiul de
conservare/ restaurare fatade.
Aceste degradari s-au amplificat si datorita unor disfunctii ale coloanelor de apa pluviala
ale constructiei. Scurgerea apei de pe acoperisul se face prin burlane si jgheaburi, prost
intretinute, partial distruse, cu deversare spre curtea interioara si, partial spre strada. Din
observatiile noastre si a echipei de ingineri instalatori s-a constatat faptul ca aceste
scurgeri sunt partial infundate si distruse.
Observnd cu atenie cladirea, de la nivelul solului i al acoperisului, putem constata c
aceasta a suferit degradri care se prezint sub forma unor:
- cruste mixte bio-minerale (sulfatice) depuneri ce s-au format n timp din
diverse materiale organice i anorganice - sub form de praf,
- cruste mixte calcitice (zone spalate), depuneri de carbonat de calciu pe
Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
zonele splate,
e
ct
- oxidari superficiale aparute local;
nr
.:
- exfolieri i pulverulen, aparute prin dizolvarea si migrarea sarurilor;
S
-0
- pitting pe zonele cu cruste diverse, degradare vizibil mai ales pe zonele cu
5/
2
crust neagr,
0
0
- eroziuni datorit aciunii factorilor atmosferici (vntul, ploaia, ciclurile nghe9
C
dezghe);
A
S
- fisuri sau fracturi aprute ca urmarea unor ocuri mecanice;
A
C
- cavitati/ lacune datorate dezagregarii unor fragmente din compozitia tencuielii
E
SI
de fatada.
A
N
Se remarc de asemenea existena unui atac biologic. Acelasi lucru s-a constatat si la
U
nivelul sarpantei, degradare aparuta in urma scurgerilor pluviale / a acoperisului distrus
C
al
pe anumite zone.
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 9
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

Atat corpul B, cat si corpul A prezinta degradari substantiale ale tencuielilor si decoratiilor
de fatada.
Circulaiile

In acest moment vizionarea corpului A a Casei CESIANU, nu este posibila, deoarece


acest corp de cladire este momentan parasit - obiectivul fiind practic in imposibilitatea de
a fi vizitabil. Corpul B, care nu face obiectul acestui studiu se afla in functiune, fiind un
spatiu de cercetare si depozit al Muzeului Municipiului Bucuresti.

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

Accesul in gradina si zona principala a Casei se face in acest moment direct din Calea
Victoriei, pe o poarta metalica din feronerie de epoca, cu doua intrari pentru persoane
si autovehicole.
Prima intrare o constituie accesul in corpul A, urmatoarele apartinand corpului B
secundar al Casei.
Comunicarea in corpul A dintre parter, subsol si etaj se face prin intermediului unei scri
in doua rampe inegale, scar plasat n partea de vest a corpului de cldire.
In partea opusa a cladirii, in corpul B se afla o alta scara de acces pentru parterul si etajul
acestui corp.
Ambele corpuri comunica la parter si etaj.
2.1.1.2 Situatia existenta structura
Construcia este organizat pe un plan compact, de form rectangular, izolat pe
parcel, amplasata pe coltul acesteia, la intersectia Caii Victoria cu strada Sevastopol,
alianiata la cele doua artere de circulatie.
Structura subsolului este realizat din perei de zidrie de crmid, deasupra acestora
fiind ridicate boli cilindrice n plin cintru.
n momentul investigrii subsolul era retencuit i zugrvit cu var, eventualele avarii fiind
mascate de aceste reparaii.
Zugrvelile realizate prezint pe arii extinse exfolieri i eflorescene saline (mai ales pe
zidriile de contur), indicnd faptul c la acest nivel exist o umiditate adus probabil prin
infiltraii laterale de ape meteorice sau din reele defecte, precum i faptul c noile
tencuieli au fost realizate cu mortare bogate n ciment.

Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 10
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

nlimea liber a subsolului sub sistemul de boltire (n zona de cheie a acestuia) este de
3,05 m, n sondajul executat zidriile acestuia cobornd sub nivelul pardoselii din beton cu
cca. 60 cm.
Relativ la sistemul de fundare al subsolului rezult din datele furnizate de releveul de
arhitectr i din studiul geotehnic c acesta se plaseaz la cota de nivel - 4,40 m, i la
cca. 4,00 m fa de cota trotuarului.
Pe zona fr subsol fundaiile imobilului (aa dup cum rezult din studiul geotehnic)
ptrund n teren pe o adncime de cca. 1,50 m fa de cota trotuarului, plasndu-se deci la
cota de nivel -1,94 m.
Comparnd cele dou cote de fundare, fa de cota terenului, rezult o treapt de cca.
2,00 m, treapt plasat n zona n care pe faada SUD apar fisuri de separaie.
Grosimea umpluturilor peste sistemul de boltire, n zonele de cheie ale acestuia, ajunge
la cca. 30 cm.
Situatia structurala pe compartimente/ incaperi este descrisa amanuntit in expertiza
tehnica anexata prezentului memoriu.
2.1.1.3 Situatia existenta utilitati
Retele electrice

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

Racordul electric la tensiunea 0.4V din sistem se realizeaza printr-un bransament trifazat
existent si prin tabloul general amplasat la parter corp A.
Obiectivul este dotat cu urmtoarele categorii de instalaii electrice:
o
o
o
o
o

alimentare cu energie electrica;


instalatii de iluminat ;
instalatii de iluminat exterior;
instalatii de prize;
instalatii de protectie impotriva electrocutarilor accidentale;
instalatie de priza de pamnt;

Instalatiile au o vechime de minim 30 ani. De la executarea lor nu s-au facut reparatii


capitale, interventiile efectuate avind caracter de reparatii curente sau adaptari locale n
functie de necesitati.
Instalatiile electrice de iluminat sunt subdimensionate fata de cerintele actuale din
normativul NP-061-02, privind proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial in
cladiri. Traseele circuitelor de iluminat sunt executate cu conductori de aluminiu tip AFy.
Deficiente constatate:
o aparate de comutatie defecte;
o corpuri de iluminat inadecvate din punct de vedere tehnic si calitativ, cu spatiul
deservit;
o corpurile pentru iluminatul exterior sunt defecte sau lipsesc cu desavarsire.
o numarul si amplasamentul locurilor de priza nu corespunde cu functionalitatea
Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
spatiilor ce urmeaza a fi deservite;
e
ct
o
pe circuitele de prize si racorduri monofazice s-au depistat aparate defecte.
nr
.:
o tablourile electrice sunt uzate tehnic si moral, prezinta aparataj descompletat sau
S
-0
defect;
5/
2
o coloanele tablourilor electrice sunt subdimensionate fata de cerintele noi de consum.
0
0
Cldirea nu este prevazuta cu instalatie de paratrasnet, propunande-se realizarea uneia
9
C
noi, conform normativ I20/2000.
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 11
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

Priza de pamint este inglobata in fundatie. Se propune realizarea unei prize de pamant
artificiala formata din electrozi verticali din teav OL-Zn cu D = 2 oli si L = 3 m legai
ntre ei cu platband OL Zn 40x4 mm ngropat n pmnt, conform normativ I20/2000.
Instalatia de telefonie interioara este racordata
la reteaua oraseneasca de
telecomunicatii.
Retele apa-canal
Obiectivul este dotata cu urmatoarele categorii de instalatii sanitare:
o alimentare cu apa rece,apa calda pentru consum menajer;
o instalatii de canalizare interioara si exterioara;
o instalatie de stins incendii cu hidranti de interior.

Corpul de cladire A este prevazut cu instalatii sanitare avnd o vechime de minim 25 ani,
si care se gasesc ntr-o stare avansata de uzura. Retelele de distributie a apei, precum si
reteaua de canalizare sunt corodate si colmatate, ceea ce conduce att la pierderi de

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

ap, precum si la inundarea periodic a subolului, cu toate dezagrementele care decurg


din aceasta.
Alimentarea cu apa se face prin intermediul unui bransament la reteaua publica de pe
strada Calea Victoriei, branamentul fiind executat din eav din oel zincat, fiind
necesara inlocuirea acestuia. In acest moment Corpul A nu este prevazut cu instalaie de
preparare ap cald menajera.
Clasirea este dotata cu hidranti interiori de incendiu. Reteaua de distributie a apei de
incendiu este veche si necesita inlocuire.
Apele pluviale de pe nvelitoare se colecteaza prin intermediul jgheaburilor i burlanelor
metalice inoxidabile, zincate sau vopsite la cmp electrostatic. Se propune inlocuirea
intregii instalatii de canalizare menajera si pluviala, inclusiv caminele de bransament.
Incalzire
In prezent, corpul de cladire A nu este prevazut cu instalatii termice de incalzire si
preparare apa calda menajera, precum si instalatii de climatizare. In urma consolidarilor
care s-au dorit a fi realizate in ultimii ani, s-a demontat intreaga instalatie de incalzire a
acestuia.
S-a prevazut o centrala termica la subsol care va furniza agent termic necesar pentru
incalzirea spatiilor si pentru prepararea apei calde menajere. Functionarea acesteia este
cu gaze naturale, de la reteaua existent n zon prin intermediul unui bransament nou.
Distribuia agentului termic se face la nivelul parterului, la plafon, de unde se ramific spre
coloanele care alimenteaz radiatoarele de nclzire pe cele trei nivele ale cldirii
Pr Faza:
(P+E+pod
oi Proiect Tehnic
si Detalii de Executiemansardat). Dispozitivele de aerisire sunt dispuse la nivelul ultimului nivel.
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 12
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

2.1.2 Valoarea de inventar a constructiei


Valoarea de inventar (INV), inclusiv TVA, a obiectivului de investitii CASA CESIANU, ce
face obiectul prezentei documentatii tehnico-economice este de 85,68 lei.

2.1.3 Actul doveditor al fortei majore


Nu este cazul.

2.2 CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA/ AUDIT ENERGETIC


2.2.1 Scenariile tehnico-economice prin care pot fi atinse obiectivele proiectului de
investitii
Soluia de refuncionalizare i adaptare structural propus prin actualul proiect.
Avnd n vedere starea de avariere, precum i posibilitatea refuncionalizrii podului ntr-o
variant de spaiu total cu eventuale compartimentri uoare, se propun o serie de msuri
de intervenie asupra construciei n vederea prelurii noilor ncrcri i n vederea
ameliorrii comportamentului general la urmtoarele seisme.
Se propun:

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

Soluia I: VARIANTA MINIMAL DE AMELIORARE A COMPORTAMENTULUI


CONSTRUCIEI EXISTENTE
I.1. Msuri privind interveniile la elementele verticale
-realizarea unor cmi armate, continue pe ntreaga nlime a zidriei, cmi ce vor
nlocui cmile necorespunztor realizate dup proiectul ntocmit de IPB, noile cmi
avnd grosimea actualelor tencuieli.
I.2. Msuri de transformare a planeelor din lemn n aib semirigide.
Aplicat att n afara Romniei ct i la alte lucrri din ar, consolidarea planeelor de
lemn prin suprabetonare, presupune::
-desfacerea podinei existente;
-ndeprtarea umpluturilor;
-verificarea strii grinzilor de lemn i nlocuirea dac este cazul a capetelor afectate prin
putrezire;
-ancorarea grinzilor de lemn la elementele structurale verticale prin intermediul unor
piese metalice, i transformarea acestora n elemente de tip tirant;
-ntroducerea unei izolaii termice i fonice uoare (vat mineral);
-realizarea podinei ce devine suport al suprabetonrii;
-realizarea unui sistem de armare ancorat la structura de lemn a planeului existent dar
i la zidriile de contur;
Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 13
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

-realizarea unei suprabetonri din beton B300 monolit n grosime de 5 cm.


-la nivelul mansardei consolidarea aticului nalt prin introducerea unei cmi interioare,
cmi din mortar-beton a crei armtur este ancorat n suprabetonarea realizat
deasupra elementelor de planeu de lemn existent.
Toate materialele lemnoase vor fi ignifugate i tratate mpotriva atacurilor biologice.

Soluia II: VARIANTA MAXIMAL DE ADAPTARE LA NORMELE ACTUALE


II.1. Msuri privind interveniile la elementele verticale
-realizarea unor cmi armate, continue pe ntreaga nlime a zidriei, cmi ce vor
nlocui cmile necorespunztor realizate dup proiectul ntocmit de IPB, noile cmi
avnd grosimea de 10 cm.

II.2. Msuri de nlocuire a planeelor din lemn cu aibe rigide din beton armat.
Realizarea noilor planee din beton armat presupune:
-desfacerea podinei existente;
-ndeprtarea umpluturilor;

-desfacerea grinzilor de lemn;


-realizarea cofrajelor;

- spargeri n zidriile existent pentru realizarea de centuri armate.


II.3 Intervenii de supralrgire a fundaiilor existente

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

Datorit greutaii mari a noilor planee din beton armat precum i a cmilor groase sunt
necesare intervenii la nivelul fundaiilor actuale prin supralrgirea acestora.
2.1. 2. Scenariul recomandat de elaborator :
Soluia recomandat de proiectant si considerat cea mai oportun din punct de vedere
al costurilor de execuie i ntreinere, este Soluia I .
Pe plan internaional este admis principiul interveniei minime, n cazul monumentelor
fiind de preferat alegerea soluiei minimale adic aceea de ameliorare i nu de adaptare
la normele actuale.
Soluia minimal de ameliorare nu exclude apariia la cutremure puternice a unor avarii
minore ce nu pun ns n pericol stabilitatea de ansamblu a construciei.
Lucrrile prevzute n prezenta expertiz la nivelul planeelor conduc ctre realizarea
unei aibe semirigide ce duce la mbuntirea substanial a comportrii construciei la
aciuni seismice.
Departe de a fi o adaptare la noile norme, intervenia este prin excelen o intervenie de
ameliorare conform cu toate recomandrile internaionale pentru monumente.
Restaurarea structural a imobilului, se poate realiza n condiii tehnico- economice
rezonabile avnd n vedere valoarea deosebit a imobilului.
Realizarea interveniei la nivelul mansardei este posibil fr ridicarea acoperiului.

3.

DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 14
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

3.1 GENERALITATI

3.1.1 Zona si amplasamentul

Amplasamentul se afl n Bucureti, sector 1, Calea Victoriei, colt cu strada Sevastopol,


foarte aproape de Piata Victoriei. Zona este delimitat de: poriunea de strad dintre
Piaa Victoriei i Splaiul Independenei i include Piaa Revoluiei i Piaa Palatului,
strzile Luteran, Boteanu, Ministerului, Ing. Marconi, Dr.Rureanu i poriuni
ale strzilor G-ral Berthelot, George Enescu, Ion Cmpineanu, tirbei Vod, C-tin
Exarhu, B. Frankl, C.A. Rosetti, Poiana Narciselor, Brezoianu, Aristide Demetriad,
George Vraca, Matei Millo, Oteteleeanu, Constantin Mille, Demetru I. Dobrescu,
Academiei, Edgar Quinet, Beldiman Alex., Eforiei, Domnia Anastasia, Lipscani, Mihai
Vod, Ilfov. Aceasta zona este caracterizat prin traseul sinuos i neregulat, definit de
construcii i spaii diverse topologic. Aceasta conine construcii i spaii martor al
principalelor perioade de evoluie a oraului. n ansamblul acestei artere de prim
importan la nivelul capitalei se pot diferenia trei tronsoane distincte:
1. zona Piaa Victoriei - bd. Dacia;
2. zona bd. Dacia - bd. Elisabeta;
3. zona bd. Elisabeta - Splaiul Independenei.
Parcela se afl la intersectia strazii Sevastopol cu Calea Victoriei, cu acces de pe
Calea Victoriei.
Imobilul este constituit dintr-un corp principal, pozitionat pe colt la intersectia Caii
Victoria cu strada Sevastopol in regim de inaltime S+P+1E+Pod mansardabil, corp A

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

(pentru care s-a realizat prezentul studiu) si corpul B (P+1E+Pod) alipit corpului A,
amplasat aliniat strazii Sevastopol, pe care s-au realizat lucrari de consolidare si
restaurare, cel putin la nivelul interiorului, astfel incat acesta este functionabil si dat in
folosinta pentru spatii de birouri si cercetare, partial arhiva spatii aferente Muzeului
Municipiului Bucuresti.
Gradina de forma dreptunghiulara este vizibila de pe cele doua laturi Calea Victoriei si
strada Sevastopol.
Indicatori urbanistici existeni sunt:
POT= 14,76%
CUT= 0,29
Hmax= + 14,80 m
3.1.2 Date climatice
Amplasamentul cercetat se situeaz ntr-un sector cu clim continental, respectiv n
cadrul inutului climatic al Cmpiei Romne. Regimul climatic general se
caracterizeaz prin veri foarte calde, cu cantiti medii de precipitaii nu prea
importante, care cad, n mare parte, sub form de averse i prin ierni relative reci,
marcate la intervale neregulate, att de viscole puternice, ct i de nclziri
frecvente, care provoac discontinuitatea n timp i spaiu a stratului de zpad.
Temperatura aerului prezint medii anuale de ordinul a 10 10,5 C, cu un ecart
pentru valori medii ale lunii iulie de 22 23 C i pentru luna ianuarie de 2 3
C. Numrul mediu anual al zilelor cu nghe este de 105.
Pr Faza:
Precipitaiile atmosferice nregistreaz cantiti medii anuale de cca. 550 mm, cu valori
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
medii pentru luna iunie de ordinul a cca. 75 80 mm i pentru luna februarie de cca. 25
ct
nr
30 mm. Cele mai mari cantiti de precipitaii cad n semestrul cald i au adesea
.:
S
caracter de avers, fiind nsoite de descrcri electrice i vijelii.
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 15
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

Stratul de zpad are o durat medie anual de cca. 50 zile, cu grosimi medii
decadale ce ating valori maxime de cca. 10 cm.
n privina circulaiei atmosferice este de remarcat faptul c frecvenele cele mai mari se
nregistreaz pentru direciile NE (20%) i E (20%), urmate de cele din SV(17%) i
V(14%). Frecvena medie anual a calmului este de cca. 10%. Vitezele medii anuale ale
vnturilor sunt de
ordinal a 2,2 4,5 m/s.
Adincimea de inghet

Conform STAS 6054-77, adincimea de inghet este in zona studiata: 0,80 0,90 m.

3.1.3 Seismicitate

Amplasamentul care constituie obiectul prezentului studiu geotehnic, se caracterizeaz


astfel din punct de vedere seismic:
- acceleraia terenului pentru proiectare: a g = 0,24g;
- perioada de col: Tc = 1,6 sec . Datele sunt n conformitate cu Codul de proiectare
seismic - Partea I Prevederi de proiectare pentru cldiri, indicativ P100 1/2006.

3.1.4 Incadrare in categoria geotehnica

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

Amplasamentul investigat poate fi ncadrat dup cum urmeaz, n conformitate cu


Normativul privind documenta, n conformitate cu Normativul privind documentaiile
geotehnice pentru construcii, indicative NP 074-2007:
- din punct de vedere al conditiilor de teren, perimetrul studiat se incadreaza in categoria
terenuri bune (punctaj 2);
- apa subterana a fost intilnita in zona la adincimi de 8.00m 10.0m. Perimetrul studiat
incadrindu-se, avand in vedere si de regimul de adancime dorit de beneficiar, in
categoria fara epuismente (punctaj 1);
- dupa categoria de importanta a constructiilor, viitoarul imobil se incadreaza in categoria
exceptionala (punctaj 5);
- dupa vecinatati, se incadreaza in categoria risc moderat (punctaj 3);
- in functie de zonarea seismic , terenul studiat are a g 0.24 g (punctaj 2 ).
Punctajul final , obtinut prin insumare este de 12 puncte, rezult incadrarea geotehnic
preliminar : categoria 2 i risc geotehnic moderat .
3.1.5 Statutul juridic al terenului si imobilului ce urmeaza a fi restaurat
Regimul juridic al imobilului
Parcela pe care se afla imobilul alcatuit din teren gradina si constructii, cunoscut sub
denumirea de Casa CESIANU, situata in Calea Victoriei, nr. 151 , sector 1, se afl
intravilanul municipiului Bucureti.
Imobilul sus mentionat se afla, in prezent in proprietatea Muzeului Municipiului Bucuresti
si este nominalizat n Lista Monumentelor Istorice 2004, poziia 2198, cod B-II-m-B19870.
Conform PUZ zone construite protejate, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 279/2000, parte
Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
component a PUG Director Municipiul Bucureti, imobilul din Calea Victoriei, nr. 151,
e
ct
aparine zonei nr. 16, zon construit protejat STRADA SIMBOL A ORASULUI
nr
.:
CALEA VICTORIEI, subzona Cp1.
S
-0
n imediata sa vecintate se afl urmtoarele imobile cu statut de monument istoric:
5/
2
- imobil Calea Victoriei, nr. 141- Palatul CANTACUZINO
0
0
poziia 2197, cod B- II- m A - 19869;
9
C
- imobil Calea Victoriei, nr. 133- Palatul VERNESCU
A
S
poziia 2196, cod B- II- m A - 19868;
A
C
- imobil Calea Victoriei, nr. 152- Palatul Monopolurilor Statului
E
SI
poziia 2199, cod B- II-m A - 19871;
A
N
- imobil Calea Victoriei, nr. 174- Casa CESIANU fosta Legatie germana
U
poziia 2200 , cod B- II- m B 19872.
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 16
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

3.1.6 Studii de teren


3.1.6.1

Studiu topografic

Retea de sprijin

Pentru realizarea proiectului s-au folosit coordonatele GPS. Sistemul de referinta utilzat in
realizarea ridicarilor topografice este Stereo 70 Marea Neagra....
(Studiul topografic este prezentat n volum separat).
3.1.6.2

Studiu geotehnic

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

Studiul geotehnic cuprinde planul cu amplasamentul forajelor, fisele cu rezultatele


determinrilor de laborator, raportul geotehnic cu recomandrile pentru fundare i
consolidri.
(Studiul geotehnic este prezentat n volum separat).
3.2 DESCRIEREA LUCRARILOR DE BAZA SI A CELORLALTE REZULTATE CA
NECESARE DE EFECTUAT IN URMA REALIZARII LUCRARILOR DE BAZA
In intentia proiectantului lucrarile ce se vor executa vor trebui sa conserve cat se poate
de mult substanta originara a imobilului si sa redea, pe cat posibil, avand in vedere
gradul de degradare in care se afla acestea in prezent, imaginea sa initiala.
Astfel, se va realiza consolidarea corpului A, in vederea restaurarii intregii cladiri si a
mansardarii podului in volumetria existenta.
Componenta functionala existenta la parter se va modificanestructural, ca si
compartimentari prin desfacerea peretilor de compartimentare din incaperea dinspre
curte, ceea ce duce la revenirea la compartimentarea originala a casei.
Etajul va pastra compartimentarile, cu introducerea unor grupuri sanitare strict necesare
bunei functiuni a spatiului expozitional. Scara de acces de la subsol pana la etajul I va
ramane pe pozitia ei originala.
De la etajul I la podul mansardat se va accede pe o scara noua, din lemn, care va fi
pozitionata in continuarea celei din beton.
Mansarda (podul mansardat) va fi amenajata pentru functiunea de spatiu cercetare
zona vizitabila spatiu liber, pe doua nivele, pe structura de lemn.

Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 17
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

Sarpanta va ramane din lemn si va fi inlocuita acolo unde degradarile lemnului o impun.
Vor surveni modificari la invelitoare, in sensul ca vor aparea ferestre cu tamplarie de lemn
si geam termoizolant ingropante in panta acoperisului, cu inchidere manuala si automata.
Invelioarea se va schimba integral, pastrandu-se toate elementele decorative, inclusiv
lucarnele care vor fi prevazute cu geamuri fixe termoizolante. Se vor reface integral
jgheaburile si burlanele.
Restaurarea fatadei se va realiza integral pentru ambele corpuri.
Lucrarile propuse sunt urmatoarele:

3.2.1 Lucrari la elementele structurale


Corpul A

Avnd n vedere starea de avariere, precum i posibilitatea refuncionalizrii podului ntro variant de spaiu total cu eventuale compartimentri uoare, se propun o serie de
msuri de intervenie asupra construciei n vederea prelurii noilor ncrcri i n
vederea ameliorrii comportamentului general la urmtoarele seisme.
Se propun:

a) MSURI CU CARACTER GENERAL


-refacerea urgent a sistemului de canalizare i a sistemului de colectare a apelor
pluviale de pe acoperiul imobilului;

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

-injectarea cu mortare aditivate a fisurilor;


-reducere greutii prin demolarea total a zidriilor courilor de fum;
-consolidarea buiandrugilor;
-ntrire zonelor de cuplare perei faade cu perei interiori prin custuri armate cu bare
din oel;
-decaparea tuturor reparaiilor de tencuieli exterioare realizate din mortar de ciment;
-refacerea tencuielilor exterioare cu moratare de var hidraulic pe un suport corect tratat;
b) MSURI SPECIALE
AMELIORARE A COMPORTAMENTULUI CONSTRUCIEI EXISTENTE
b1. Msuri privind interveniile la elementele verticale
-realizarea unor cmi armate, continue pe ntreaga nlime a zidriei, cmi ce vor
nlocui cmile necorespunztor realizate dup proiectul ntocmit de IPB, in anii 1996,
noile cmi avnd grosimea actualelor tencuieli.
b2. Msuri de transformare a planeelor din lemn n aib semirigide.
Aplicat att n afara Romniei ct i la alte lucrri din ar, consolidarea planeelor de
lemn prin suprabetonare, presupune::
-desfacerea podinei existente;
-ndeprtarea umpluturilor;
Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 18
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

-verificarea starii grinzilor de lemn si inlocuirea daca este cazul a capetelor afectate prin
putrezire;
- ancorarea grinzilor de lemn la elementele structurale verticale prin intermediul unor
piese metalice si transformarea acestora in elemente de tip tirant;
- introducerea unei izolatii termice si fonice usoare (vata minerala);
- realizarea podinei ce devine suport al suprabetonarii;
- realizarea unui sistem de armare ancorat la structura de lemn a planseului existent dar
si la zidariile de contur;
- realizarea unei suprabetonari din beton B300 in grosime de 5 cm;
- la nivelul mansardei consolidarea aticului inalt prin introducerea unei camasi
interioare, camasi din mortar beton a carei armatura este ancorata in suprabetonarea
realizata deasupra elementelor de planseu de lemn existent.

OBSERVAII.

Pe plan internaional este admis principiul interveniei minime, n cazul monumentelor


fiind de preferat alegerea soluiei minimale adic aceea de ameliorare i nu de
adaptare la normele actuale.
Soluia minimal de ameliorare nu exclude apariia la cutremure puternice a unor avarii
minore ce nu pun ns n pericol stabilitatea de ansamblu a construciei.
CORPUL B

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

Corpul B a fost consolidat i restaurat n perioada 1996-1998 dup un proiect ntocmit


de IPB. La acest corp nu sunt necesare lucrri de consolidare ci doar lucrri de
restaurare a faadelor.
CORPUL ANEXA
Corpul anex plasat pe limita de proprietate spre sud, este alipit pe dou laturi unor
construcii nvecinate.
Corpul se dezvolt doar pe parter i are nchideri pe dou laturi.
Corpul a avut funciune de depozit almuzeului.
Corpul anex va fi consolidat parial i remodelat pstrnd aceiai suprafa construit.
Consolidarea const n ntrirea pereilor de calcan i realizarea unei dale la nivelul
terenului peste care se va aeza o structur uoar din lemn i zidrie de crmid, pe
parter.
3.2.2 Lucrari la elemente de arhitectura componente artistice
Interventiile de arhitectura constau atat recerea compartimentarii interioare a corpului
A, de la parter, cu revenire la compartimentarea originala, cat si a refacerii finisajelor
interioare tencuieli, zugraveli, elemente decorative interioare, pardoseli, placare scara
principala, balustrada, schimabare tamplarii. La exterior se vor restaura si conserva
toate ancadramentele ferestrelor, cornisei si tencuielile in camp, dupa metodele
enuntate mai jos. Invelitoarea va fi inlocuita cu invelitoare de tabla, pastrand decoratia
si modenatura. Lucarnele vor fi restaurate si refacute / completate conform celor
originale.
In corpul B interventiile vor fi doar la exterior, respectiv lucrari de restaurare conservare
la fatade si invelitoare.

Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 19
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

Corpul anexa, se va transforma in Lapidariu, corp care va avea functiunea de spatiu


expozitional Lapidariu. Modificarile arhitecturale vor fi substantiale la acest corp, pe
parter. Modelarea arhitecturala va consta din realizarea celor doua fatada cu goluri/
vitrate, ce vor prelua partial limbajul estetic al casei Cesianu. Constructia va avea in
plan o forma dreptunghiulara, va ramane alipita la calcanul existent pe fundul de lot si
va fi acoperit cu o sarpanta de lemn si invelitoare de tabla, asemanatoare cu cea a
celor doua corpuri. Se vor studia ancadramentele ferestrelor vitrine si a celor doua
accese. Spatiul interior va fi tencuit partial si zugravit in culori deschise, de apa, cu zone
pe peretele calcan cu zidarie de caramida, care va ramane aparenta. Exteriorul va
prelua aceeasi textura ca a casei mari, atat din punct de vedere material, cat si
decorativ estetic, simplificat. Tamplariile vor fi de lemn cu geam termoizolant.
Imprejmuirea, atat cea stradala, cat si cea laterala, va suporta refaceri partiale, atat la
nivelul soclului, cat si al zonei de feronerie. Pe strada Sevastopol se va propune o
poarta dubla din feronerie, transparenta, pentru acces auto si personal.
Cea laterala va fi din zidarie de caramida, tencuita/ zugravita in camp.
3.2.2.1 Medologogie de conservare restaurare componente artistice fatade
Tratament de biocidare

Operatia de biocidare se va executa cu un biocid pe baza de saruri cuaternare de


amoniu prin pensulare si pulverizare. Se subliniaza faptul ca biocidarea va fi generala

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

si se va aplica atat in scop curativ cat si in scop preventiv. Nu se insista pe zonele care
nu prezinta atac biologic in forma activa.
Indepartarea petelor aderente (vopsea, lapte de ciment etc.)
Aceasta operatiune urmareste eliminarea petelor de vopsea de ulei aparute pe
suprafetele elementelor decorative cu ocazia vopsirilor repetate efectuate in timp la
balcoane, tamplarie etc. cat si a numeroaselor pete de lapte de ciment aparute cu
ocazia inteventiilor anterioare de consolidare.
Aceste pete au un caracter profund inestetic in anumite zone, reprezentand o agresiune
de ordin estetic a operei de arta.
In functie de gradul de adeziune si de zonele pe care sunt amplasate se poate lua
decizia pastrarii unor asemenea pete.
Operatiunea de eliminare a petelor de vopsea la nivelul ornamentelor se va executa
manual, cu bisturiul sau instrumente de uz dentar. In situatii mai delicate se poate folosi
tehnologia pe baza de ultrasunete.
Avand in vedere ca este posibil sa nu poata fi eliminata complet vreuna dintre crustele
de vopsea numai prin mijloace mecanice manuale, acolo unde va fi cazul, se pot
inmuia in prealabil cu ajutorul solventilor (prin intermediul compreselor)
Operatiunea de eliminare a petelor de ciment atat la nivelul ornamentelor cat si la
nivelul profilelor sau campuluise va executa manual, cu bisturiul sau instrumente de uz
dentar. In situatii mai delicate se poate folosi tehnologia pe baza de ultrasunete.
Indepartarea si/ sau stabilizarea sarurilor

Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 20
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

Aparitia voalurilor saline este preponderenta in zonele cu infiltratii masive sau in zonele
cu umiditate de capilaritate. Indepartarea sarurilor solubile di zonele cu eflorescente
saline vizibile pe suprafata se realizeaza prin periere uscata, intr-o prma faza, dupa
care se aplica serii de comprese succesive cu pulbere celulozica si apa demineralizata.
Daca voalurile persista se va trata zona afectata cu ajutorul rasinilor schimbatoare de
anioni sau cationi, functie de tipul de sare existent; (este necesara identificarea sarurilor
prin analize preliminare)
Indepartarea reparatiilor necorespunzatoare si a zonelor iremediabil degradate;
Operatiunea se aplica asupra acelor chituiri si plombari (reparatii) ce au fost executate
cu ocazia inerventiilor anterioare si care au un aspect total inestetic, fiind executate
grosolan, neprofesionist, cu mortare incompatibile (mortare pe baza de ciment) cu
structura materialelor pe care au fost executate.
Se aplica atat la nivelul elementelor decorative din similipiatra sau ipsos cat si la vastul
camp de tencuiala in similipiatra si la profilele acestuia.
Restauratorul va intocmi releveul amanuntit al acestora si va executa mici sondaje
pentru fiecare in parte.
In cazul elementelor cu caracter unicat (acvile, blazoane, etc) reparatiile si plombarile
necorespunzatoare se desfac in fragmente mici si foarte mici, pana la zona de contact
cu suportul original, cu ajutorul daltii si ciocanului, a instalatiei cu ultrasunete, a
instrumentarului de uz dentar si a frezei dentare, dupa caz. Se vor face probe de

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

umezire a mortarului de chituire sau de plombare. Daca mortarul este sensibil la


umezire, se poate continua indepartarea acestuia, incercandu-se indepartarea totala
prin folosirea unor unelte confectionate din lemn de esenta foarte tare.
Indepartarea varuielilor suprapuse
Aceasta operatiune urmareste eliminarea straturilor suprapuse de var aplicate pe
suprafata ornamentelor in similipiatra sau ipsos, in zonele in care aceste varuieli inca
persista cu diferite grade de adeziune ;
Aceste varuieli au un caracter profund inestetic in anumite zone, reprezinta o agresiune
a operei de arta si sunt observabile in special la nivelul ornamentelor. In anumite zone
se poate observa ca laptele de var a fost amestecat cu un material inert fin (piatra
concasata sau nisip) in vederea obtinerii unui mortar fluid cu care s-au acoperit
suprafetele ornamentelor. Consistenta si suprapunerea acestor straturi modifica esential
finetea detaliilor originale.
In principiu se indeparteaza toate portiunile in care varuielile sunt deja exfoliate, slab
aderente sau au un caracter profund inestetic.
In functie de gradul de adeziune si de zonele pe care sunt amplasate se poate lua
decizia pastrarii unor asemenea varuieli.
Operatiunea de eliminare a straturilor de varuiala se executa manual, cu bisturiul sau
instrumente de uz dentar. In situatii mai delicate (varuiala pe zone sensibile) se poate
folosi tehnologia pe baza de ultrasunete.

Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 21
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

Avand in vedere ca este posibil sa nu poata fi eliminata complet vreuna dintre cruste
numai prin mijloace mecanice manuale, acolo unde va fi cazul, se pot inmuia in
prealabil cu apa sau rasini schimbatoare de cationi (cu ajutorul compreselor).
Curatarea suprafetelor

Interventia cu cel mai marte impact vizual asupra unui monument istoric, curatarea, desi
motivata aparent numai de considerente estetice trebuie se rspunda unor principii
stiintifice de conservare si protejarea operei de arta respective.
Fiind o interventie tehnica complexa, delicata si ireversibila ea poate avea si rezultate
negative in situatia in care nu se iau in calcul toate caracteristicile suprafetelor ce
trebuiesc curatate si nu se alege tehnica si substantele cele mai potrivite situatiei date.
Curatarea trebuie sa raspunda urmatoarelor criterii:
-nu trebuie sa provoace degradari directe sau indirecte fatadei sau mediului
inconjurator;
-trebuie sa permita pe cat posibil conservarea patinei;
-nu trebuie sa genereze sau sa accelereze procese de degradare;
-trebuie sa poata fi controlata, dozata sau oprita in orice moment;
Se ia in consideratie starea de deteriorare/conservare a suprafetelor precum si faptul ca
operatiunea de curatare se poate intercala (in cadrul aceleiasi zone) cu alte operatiuni.

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

In anumite situatii curatarea nu poate fi facuta decat dupa operatiunea de


preconsolidare/consolidare;
Din punct de vedere metodologic se recomanda o combinatie de metode de natura
chimica, mecanica si fizica, care, combinate pot sa ofere un rezultat unitar si sa
respecte toate premizele enumerate mai sus; comprese cu solventi, ultrasunete, perii
diverse, micro sablare, gommage(uscat) hidro gommage etc.
In cazul de fata un procent mare din suprafete (80 90 %) este pretabil la curatare prin
metoda Gommage
Refacerea cu mortar de restaurare a zonelor lipsa
Operatiunea de plombare cu mortar de restaurare, se refera la acele zone unde s-a
procedat la eliminarea plombarilor anterioare inestetice sau in zonele extrem de
degradate (tencuiala de similipiatra, elemente decorative, profilaturi etc).
In functie de zona in care se aplica plombarea (reparatia), se va proceda la variatia
granulometriei agregatelor si a colorantului, tinandu-se seama de caracteristicile zonei
invecinate interventiei. Integrarea coloristica si de textura vor raspunde acelorasi
deziderate, astfel incat interventia sa prezinte un grad mare de compatibilitate.
Executarea plombarii cu mortar se executa dupa o prealabila curatare atenta a zonei
lacunare, urmata de umezirea acesteia cu pulverizatorul de mana.
Plombarea se executa in straturi succesive de mortare, a caror granulatie va fi diferita,
descrescanda dinspre interior spre exterior. Cand mortarul de suprafata ajunge la
plasticitatea optima, se va proceda la texturarea acestuia in acord cu textura din zona
Pr Faza:
oi Proiect Tehnic alaturata.
si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 22
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

A se consulta cu mare atentie buletinul analizelor petrografice atasat .


Fixarea/ Replantarea desprinderilor
Operatiunea se refera la replantarea fragmentelor desprinse in pozitia initiala; va fi
precedata de probe preliminare, efectuate pe fragmente de similipiatra si mortare pe
baza de ipsos avand forma si volumul apropiate de ale fragmentelor originare. In cazul
in care fixarea cu mortar de restaurare cu granulatie foarte fina da satisfactie, se va
proceda ca atare; daca nu, in caz extrem, replantarea se va face cu ajutorul rasinii
epoxidice si a tijelor de fibra de sticla.
Se va acorda o atentie deosebita
interventie.

integrarii cromatice si de textura

in zona de

Intregirea volumetrica a pieselor

Aceasta operatiune are scopul de a completa zonele lipsa din materialul lapidar
(similipiatra) atat din motive de ordin estetic cat si din ratiuni de ordin functional.
Tratamentul urmareste sa redea elementelor decorative, pe cat posibil, caracteristicile
estetice, fizice si mecanice initiale.
Aceasta operatiune poate fi executata atat cu ajutorul mortarelor de restaurare
(modelarea zonelor lipsa cu ajutorul mortarelor) cat si prin refacerea la scara a
elementelor lipsa sau degradate iremediabil.

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

Ambele solutii tehnice presupun o serie de probe si incercari preliminare care sa


evidentieze avantajele sau dezavantajele fiecarei metode functie de situatie.
Tratarea fisurilor
Operatiunea se refera la consolidarea zonelor in care apar fisuri in elementele de
similipiatra (ornamente, profile, camp).
Tratarea fisurilor urmareste aplicarea unui material consolidant lainterfata celor doua
suprafete de material despartite prin fisurare.
In situatia existentei unor fisuri puternice, avand caracterul unor crapaturi, tratarea
acestora se va face prin injectare cu mortar de restaurare de granulatie fina si fluiditate
corespunzatoare.
Dupa efectuarea desprafuirii zonei fisurate (conform Caietului de sarcini ce se refera la
operatia respectiva), se spala cu minutiozitate fisura prin injectare manuala de apa
distilata. Dupa evaporarea apei, se introduce in fisura un amestec de mortar realizat
prin amestecul unei pulberi foarte fine din acelasi tip de piatra ca obiectul tratat cu un
consolidant pe baza de Etil Silicat (OH). Solutia de Etil Silicat poate fi adaugata si
ulterior prin picurarea ulterioara cu ajutorul unei seringi de-a lungul fisurii.
In situatia fisurilor cu caracteristicile unor crapaturi, se va proceda la injectarea sau
indesarea minutioasa in fisura foarte bine curatata si spalata in prealabil, a unui mortar
de restaurare de granulatie fina, preparat in amestec cu pulbere de aragonit, la un grad
de fluiditate corespunzator fiecarei situatii in parte. Se va acorda o atentie sporita atat
Pr Faza:
excesului de material, cat si integrarii cromatice si de textura
oi Proiect Tehnic indepartarii
si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 23
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

Consolidarea suprafetelor

Atat analizele vizuale cat si cele de laborator arata ca paramentul si decoratia


monumentului este constituit din materiale litice diferite care se preteaza (d.p.d.v.al
compatibilitatii) la consolidarea mineralica ( cu silicat de etil- OH ); ca atare, toate
zonele ce prezinta lipsa coeziunii la nivelul suprafetei decoratiei se vor trata prin
aceasta metoda. Aplicarea consolidantului se poate face in mod repetat, pana la
obtinerea rezultatului scontat.
In cazul lipsei de adeziune (in special in cazul decoratiei in similipiatra) se recomanda
consolidarea prin injectare de mortare compatibile (ex. PLM A, Ledan etc).
In cazul nostru avem doua straturi distincte; Desprinderile existente in cazul decoratiei
de similipiatra (cele doua straturi) se regasesc atat intre zidul de caramida si primul strat
de mortar cat si intre cele doua straturi. Consolidarea prin injectare se va face tinanduse cont de aceste aspecte si va avea caracter minimalist (se vor realiza consolidari
punctuale fara a umple cu mortar lichid tot spatiul despriderilor);
In cazul in care se constata pierderea coeziunii in cadrul stratului de mortar original iar
metoda de consolidare mineralica nu da rezultatele scontate se recomanda impregnari
sau injectari locale cu solutii apoase diluate (5-7%) de emulsii acrilice
(ex. Primal E 330 S).

Substituirea elementelor compromise;

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

Refacerea si montarea elementelor lipsa


Prin aceasta operatiune se urmareste inlocuirea elementelor iremediabil degradate
si a celor incompatibile de la nivelul decoratiilor in similipiatra sau ipsos, cu replici la
scara realizate din materiale compatibile.
Presupune indepartarea elementului sau zonei afectate si inlocuirea sau refacerea
acestuia/acesteia cu materiale compatibile (functie de situatie).
Aplicarea stratului de culoare final
Este operatiunea menita sa puna in valoare, din punct de vedere cromatic, intreaga
decoratie a fatadei si care va face obiectul unei analize atente in ceea ce priveste
culoarea si tonul ce urmeaza sa fie ales (imitatie piatra - calcar).
Din punct de vedere tehnic se recomanda un material special creat pentru aplicarea la
exterior cu proprietati de adeziune mineralice (culoare mineralica).
Se aplica atat la nivelul elementelor decorative similipiatra, gips sau mortare pe baza de
ciment) cat si la tencuiala in similipiatra.
Tratament de hidrofugare
Aceasta operatie trebuie sa confera suprafetelor exterioare o rezitenta sporita la
contactul cu apa. Tratamentul urmareste aplicarea unui produs ce nu inchide porii
suprafetelor dar care are proprietatea de respingere electrostatica a moleculelor polare
de apa. In functie de rezultatele obtinute in urma testelor cat si in urma consultarii
specialistilor petrografi se va decide natura produsului folosit.
Substanta folosita la hidrofugare se aplica pe intreaga suprafata prin impregnare
uniforma, incepand cu zonele superioare si continuand gradual spre soclul
monumentului, nivel cu nivel.

Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 24
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

3.2.2.2

Amenajare exterioar

Spaiile verzi din pastilele cu vegetaie existente se vor replanta. Arborii existenti se vor
toaleta corpespunzator. Aceasta amenajare va avea asistenta unui personal de
specialitate. Se vor replanta cu arbusti zonele ce vor delimita noile spatii create
parcarea, zona de depozitare deseuri, gradena amenajare exterioara a gradinii pentru
activitati / festivitati de vara, accesul spre lapidariu si traseul expozitional in aer liber a
gradinii casei.

Se vor reface integral aleile perimetrale ale corpului A, B si a lapidariului.


Se vor reamenaja aleile gradinii, urmarind si pastrand traseul vechi.
Pentru compoziia adecvat a terenului, se va proceda la decaparea suprafeei terenului,
se va aterne un strat de pietri i nisip de cca 20 cm i un strat de min. 40cm de pmnt
vegetal.

3.2.2.3

Iluminat exterior si decorativ/arhitectural

Pentru instalaia de iluminat exterioar s-a prevzut opt circuite care s permit
aprinderea separat pe zone, cu scopul de a facilita o iluminare economic. S-au
respectat cerinele de nivel de iluminare. Alimentarea circuitelor de iluminat exterior se
face din tabloul electric general TEG amplasat la parter, in camera destinata acestuia.

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

3.3 DESCRIEREA, DUPA CAZ, A LUCRARILOR DE MODERNIZARE EFECTUATE IN


SPATIILE CONSOLIDATE / RESTAURATE / REABILITATE / PROTEJATE
Lucrarile de modernizare ce se vor efectua in spatiile consolidate, restaurate, conservate
si protejate au in vedere protectia, asigurarea diverselor facilitati si amenajari atat
interioare cat si exterioare moderne si absolut necesare monumentului consolidat,
restaurat si conservat in vederea atingerii scopului finantarii implementarii prezentului
proiect de investitii si anume introducerea obiectivului intr-un circuit turistic atat intern cat
si international.
Modernizarile nu fac altceva decat sa asigure, procesului de operare a obiectivului
consolidat, restaurat, conservat, o coerenta pentru atragerea unui numar cat mai mare de
vizitatori si in acelasi timp asigurand si punerea in valoare a sa intr-o masura semnificativ
mai mare fata de perioada precedenta implementarii prezentului proiect.
3.3.1 Utilitatile reabilitate si modernizate
Utilitile necesare reabilitrii i modernizrii ce au fost tratate sunt:
-

reele electrice;

reele sanitare;

reele termice.

Pentru realizarea unor instalaii de utilitati de calitate corespunztoare, urmrindu-se


satisfacerea exigenelor eseniale de calitate si datorita deficientelor constatate in
momentul evaluarii situatiei obiectivului, se propune inlocuirea instalatiilor existente ale
Pr Faza:
imobilului
cu unele noi, care sa corespunda viitoarei destinatii a acestuia si care sa fie in
oi Proiect Tehnic
si Detalii de Executie
e
conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995.
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 25
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

3.3.1.1 Instalatii electrice


Scenarii propuse
Pentru realizarea unor instalaii de utilitati de calitate corespunztoare, urmrindu-se
satisfacerea exigenelor eseniale de calitate si datorita deficiente constatate in momentul
evaluarii statii obiectivului, se propune inlocuirea instalatiilor existente ale imobilului cu
unele noi, care sa corespunda viitoarei destinatii a acestuia si care sa fie in conformitate
cu prevederile Legii nr. 10/1995 .
Pe baza acestor considerente, in cadrul proiectului s-au analizat doua variante de
rezolvare a instalatiilor (cu exceptia materialelor detaliate mai jos ca fiind variante
alternative, celelalte materiale si echipamente prevazute in prezenta documentatie
pastreaza aceleasi specificatii tehnice in ambele cazuri):
VARIANTA 1, caracterizata prin:

o Cabluri si conductori electrici din Aluminiu cu izolatie din PVC

VARIANTA 2, caracterizata prin:

o Cabluri si conductori electrici din Cupru cu izolatie din PVC


Scenariu recomandat de elaborator

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

Se recomanda varianta 2 datorita fiabilitatii mai bune si datorita proprietatilor ridicate ale
cuprului fata de aluminiu.
3.3.1.2

Instalatii sanitare

Scenarii propuse
Pentru realizarea unor instalaii de utilitati de calitate corespunztoare, urmrindu-se
satisfacerea exigenelor eseniale de calitate si datorita deficiente constatate in momentul
evaluarii statii obiectivului, se propune inlocuirea instalatiilor existente ale imobilului cu
unele noi, care sa corespunda viitoarei destinatii a acestuia si care sa fie in conformitate
cu prevederile Legii nr. 10/1995 .
Pe baza acestor considerente, in cadrul proiectului s-au analizat doua variante de
rezolvare a instalatiilor (cu exceptia materialelor detaliate mai jos ca fiind variante
alternative, celelalte materiale si echipamente prevazute in prezenta documentatie
pastreaza aceleasi specificatii tehnice in ambele cazuri):
VARIANTA 1, caracterizata prin:
o Conducte PP-R (polipropilena random)pentru alimentare cu apa(apa rece PP-R
SDR 11, PN 10;apa calda PP-R SDR 7.4, PN 16) pentru consum menajer;
o Conducte PP(polipropilena) pentru canalizare.
VARIANTA 2, caracterizata prin:
o Conducte Pexal pentru alimentare cu apa pentru consum menajer;
o Conducte PVC (policlorura de vinil) pentru canalizare.

Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 26
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

Scenariu recomandat de elaborator

Se recomanda varianta 1 datorita fiabilitatii,datorita sistemului de imbinare mai bun al


PP-R-ului fata de Pexal;datorita fiabilitatii PP-ului fata de PVC

3.3.1.3

Instalatii termice

Scenarii propuse

Pentru realizarea unor instalaii de utilitati de calitate corespunztoare, urmrindu-se


satisfacerea exigenelor eseniale de calitate si datorita deficiente constatate in momentul
evaluarii situatiei obiectivului, se propune inlocuirea instalatiilor existente ale imobilului cu
unele noi, care sa corespunda viitoarei destinatii a acestuia si care sa fie in conformitate
cu prevederile Legii nr. 10/1995 .
Pe baza acestor considerente, in cadrul proiectului s-au analizat doua variante de
rezolvare a instalatiilor (cu exceptia materialelor detaliate mai jos ca fiind variante
alternative, celelalte materiale si echipamente prevazute in prezenta documentatie
pastreaza aceleasi specificatii tehnice in ambele cazuri):

VARIANTA 1, caracterizata prin:


o Conducte PP-R (polipropilena random)pentru alimentare radiatoare cu agent
termic PP-R(AL,SDR 7.4,PN20).
VARIANTA 2, caracterizata prin:
o Conducte din Cupru;

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

Scenariu recomandat de elaborator


Se recomanda varianta 1 datorita posibilitatii de dilatare mult mai mare a PP-R-ului, este
prevazut cu o inserie de aluminiu perforat tocmai pentru a prelua sarcina de dilatare.
3.3.1.4

Avantajele scenariilor recomandate

Avantajele respectarii recomandarilor elaboratorului, de inlocuire a instalatiilor de utilitati


existente ale imobilului cu unele noi, implica o mai buna fiabilitate a imobilului.
3.3.2 Descrierea constructiva, functionala si tehnologica
3.3.2.1
Instalatii electrice
In prezentul proiect se urmrete realizarea unor instalaii electrice de calitate
corespunztoare, urmrind satisfacerea exigenelor eseniale de calitate (rezistenta i
stabilitate, sigurana n exploatare, sigurana la foc, sntatea oamenilor i protecia
mediului, economia de energie, protecia mpotriva zgomotului), precum i a
reglementarilor tehnice n vigoare privind calitatea n construcii n conformitate cu
prevederile Legii nr. 10/1995 revizuita.
In acest sens se realizeaza urmtoarele tipuri de instalaii:
Instalaii de cureni tari
- instalaii de alimentare i distribuie cu energie electric ;
- instalaii electrice interioare de iluminat, prize si forta ;
- instalatie de paratrasnet;
Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 27
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

- instalatie de priza de pamant artificiala;

Instalaii de curenti slabi

- instalaii de detectie i avertizare incendiu ;


- instalaii de TV, telefonie i internet ;
- instalaii de supraveghere video CCTV si antiefractie ;

Iluminatul va fi de tip fluorescent sau compact fluorescent, iar iluminatul de siguranta se


realizeaza cu corpuri de tip luminobloc, cu acumulatori pentru autonomie de 1 ora pentru
semnalizarea cailor de evacuare.
De asemenea, s-a prevazut instalatie de protecia mpotriva electrocutrii prin
atingere indirect, prin legarea la priza de pmnt existenta care va fi folosit n comun
cu instalaia de paratrsnet.
Pentru priza de pmnt artificial se monteaza electrozi verticali din teav OL-Zn cu D
= 2 oli si L = 3 m legai ntre ei cu platband OL Zn 40x4 mm ngropat n pmnt.
Instalaia de paratrsnet contracareaz efectele trsnetului asupra construciei:
incendierea materialelor combustibile, degradarea structurii de rezisten datorit
temperaturilor ridicate ce apar ca urmare a scurgerii curentului de descrcare, inducerea
n elementele metalice a unor poteniale periculoase. Instalaia are de asemenea rolul de
a capta i scurge spre pmnt sarcinile electrice din atmosfer pe msura aparitiei lor,
prentmpinnd apariia trsnetului.

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

3.3.2.2
Instalatii sanitare
In prezentul proiect se urmareste realizarea unor instalaii de calitate corespunztoare,
urmrind satisfacerea exigenelor eseniale de calitate, precum i a reglementarilor
tehnice n vigoare privind calitatea n construcii in conformitate cu prevederile Legii nr.
10/1995.
In acest sens se realizeaza urmtoarele tipuri de instalaii:
Instalatia de alimentare cu apa rece si apa calda:
- instalatia de alimentare cu apa a retelelor exterioare de apa pentru consum
menajer alcatuita din conducte de tip PEHD;
- instalatia de alimentare cu apa a retelelor interioare de apa pentru consum
menajer alcatuita din conducte de tip PP-R;
- prepararea apei calde pentru consumatorii apartinand cladirii se realizeaza prin
intermediul unor boilere electrice montate sub lavoar .
Instalatia interioara de apa rece pentru alimentare hidranti de interior:
- instalaia de stins incendiu cu hidrani interiori se compune dintr-o reea ramificata
din OL DN 50 realizata la plafonul subsolului, din aceasta retea sunt alimentati
hidrantii de interior din cadrul imobilului.
- rezerva de apa pentru stingerea incendiilor este formata dintr-un rezervor
confectionat din metal pentru incendiu,amplasat in subsolul tehnic al cladirii,
pentru alimentarea hidrantilor de interior cu un volum util de 1.5mc.
Instalatia de canalizare menajera si pluviala:

Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 28
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

- retelele de canalizare menajera si pluviala alcatuite din PP pentru cazul


conductelor montate la interior si PVC-KG pentru cazul conductelor montate la
exterior;
- evacuarea apelor pluviale dupa invelitoarea imobilului se realizeaza prin
intermediul unei retele de jgheaburi si burlane deviate catre teren.

3.3.2.3

Instalatii termice

In prezentul proiect se urmareste realizarea unor instalaii de calitate corespunztoare,


urmrind satisfacerea exigenelor eseniale de calitate, precum i a reglementarilor
tehnice n vigoare privind calitatea n construcii in conformitate cu prevederile Legii nr.
10/1995.
In acest sens se realizeaza urmtoarele tipuri de instalaii:
Instalatia de incalzirea cu radiatoare:

- radiatoarele sunt alimentate cu agent termic de incalzire de la centrala termica


existenta.
- radiatoarele sunt alimentate prin intermediul unei retele ramificate.
- radiatoarele se vor alimenta prin intermediul unui distribuitor colector.

Instalatia de climatizare:

- climatizarea se realizeaza prin intermediul unui chiller

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

- unitatile interioare ventiloconvectoare de perete.


3.3.3 Solutia proiectata caracteristici principale constructive
3.3.3.1

Instalatii electrice

Generalitati
Solutiile adoptate pentru realizarea instalatiilor din cladiri difera in functie de destinatia
fiecarei incaperi dupa cum urmeaza:
In cadrul proiectului sunt tratate urmatoarele tipuri de instalatii electrice :

Alimentarea cu energie electrica ;

Instalatii electrice de iluminat ;

Instalatii electrice de prize ;

Instalatii electrice de forta ;

Instalatii electrice de curenti slabi ;

Instalatie priza de pamant si paratrasnet .

S-a avut in vedere respectarea urmatoarelor :

Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii;

Regulamentul privind controlul de stat al calitii n construcii, aprobat prin HG.


nr. 272/ 1994;

Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 29
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

Regulamentul de recepie a lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora,


aprobat prin H.G. nr. 273 / 1994;

HG 867-03 Regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de


interes public;

Normativ privind proiectarea si executarea instalaiilor cu tensiuni pana Ia 1000 V


ca., indicativ I7- 2002;

Normativ privind protecia construciilor mpotriva trsnetului, indicativ I 20-2000;

I18/1-2002 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice


interioare de cureni slabi aferente cldirilor civile i de producie;

I18/2-2002 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de


semnalizare a incendiilor i a sistemelor de alarmare contra efraciei din cldiri;

Normativ de ncercri i msurri Ia echipamente i instalaii electrice, indicativ


PE 116/ 94;

Normativ pentru proiectarea si executarea SIL artificial din cldiri NP 061 02.

Instruciuni privind compensarea puterii reactive n reelele electrice, indicativ


PE 120/94;

Legea 319/2006 - Norme generale de protecia muncii si metodologii de aplicare


a legii ;

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

Instructiuni proprii Securitatea si sanatatea muncii privind transportul energiei


electrice elaborate de catre beneficiar ;

NGAI ordinul MAI nr. 163/28.02.2007;

P 118 1999. Normativ de sigurana la foc a constructiilor;

STAS 12604-87, 12604/4-89 , 12604/5-90 - Protecia mpotriva electrocutrilor.

Legea 307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor.

Alimentare cu energie electrica


Alimentarea tabloului electric al podului (TEP) si tabloului electric al etajului (TEE) se
realizeaza din tabloului electric general de distributie (TGD) amplasat la parterul
imobilului.
Instalatie electrica de iluminat
Nivelurile de iluminare interior conform NP061/2002 care trebuiesc asigurate sunt:
- holuri centrale
150-250 lx
- birouri
500-550 lx
- sali expozitie, ateliere
500-550 lx
- coridor-zona de transfer
150-200 lx
- camere tehnice
100 lx
- grup sanitar
100-120 lx
S-a optat pentru iluminatul cu corpuri de iluminat echipate cu lampi compact fluorescente
sau fluorescente, in functie de destinatia incaperilor.
Aspecte cantitative :
- Nivelul de luminanta reprezinta conditia cantitativa de baza in iluminatul
incaperilor.

Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 30
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

- Nivelul de iluminare pentru anumite camere care au o anumita destinatie, cum

ar fi spatiul destinat salilelor de expozitie sau atelier, unde nivelul de iluminare


este mai mare in comparetie cu cel din holuri.

Aspecte calitative :
Distributia echilibrata a luminantelor in campul vizual este determinanta
pentru asigurarea confortului vizual. Dezechilibrul de luminante genereaza orbire
de inconfort sau de incapacitate, creand inconfort.
Culoarea aparenta a luminii este un factor important. Astfel, se recomanda
lampi ce ofera un aspect ambiental cald, deosebit de placut, si o redare
satisfacatoare a culorii.
-

Iluminatul artificial se realizeaza cu corpuri de iluminat echipate cu lampi compact


fluorescente sau fluorescente, in functie de destinatia incaperilor. Corpurile de iluminat
vor fi alimentate intre faza si nul. Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat sunt
separate de cele pentru alimentarea prizelor. Fiecare circuit de iluminat este incarcat
astfel incat sa insumeze o putere totala de maxim 1,2 kW.

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

In camerele periculoase din punct de vedere electric (grup sanitar, camera centrala
termica) nu se vor monta aparate de comutare sau doze de derivatie, acestea fiind
prevazute a se monta in exteriorul incaperilor respective.
Comanda iluminatului se realizeaza manual, prin intermediul intrerupatoarelor simple sau
cap scara. Intrerupatoarele se monteaza pe conductorul de faza si corespund modului de
pozare a circuitelor si gradului de protectie cerut de mediul respectiv. Inaltimea de montaj
a intrerupatoarelor si comutatoarelor va fi de 1,0 m, masurata de la nivelul pardoselii finite
pina in axul aparatului.
De asemenea, distanta intre circuitele de iluminat si cele de curenti slabi are de minim 15
cm (daca portiunea de paralelism nu depaseste 30 m si nu contine inadiri la
conductoarele electrice). Pe traseele orizontale comune, circuitele de iluminat se vor
monta deasupra celor de curenti slabi.
Circuitele de iluminat se realizeaza cu cablu de cupru cu izolatie, tip CYY-F, avind
sectiunea 1,5 mm, protejate impotriva deteriorarii mecanice in tuburi PVC. Circuitele de
iluminat se vor executa ingropat in placa, tencuiala, sub pardoseala, sau mascate de
peretii de gipscarton.
Se va evita instalarea circuitelor de iluminat pe suprafete calde (in lungul conductelor
pentru distributia agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va pastra o distanta
minima de 12 cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele de iluminat se vor monta
deasupra celor de incalzire.
Iluminat de siguran pentru evacuare la uile de evacuare, pe cile de evacuare i la
inflexiunile acestora, pe palierele scrilor. Corpurile de iluminat de siguran pentru
Pr Faza:
oi Proiect Tehnic
si Detalii de Executie
evacuare
sunt prevzute cu baterii de acumulatoare cu autonomie de minim 1 ora, cu
e
ct
durata de comutare mai mic de 0,5 s i sunt alimentate cu energie electric din tablourile
nr
.:
electrice locale.
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 31
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

Iluminat de siguranta pentru marcarea hidrantilor


Se prevd corpuri de iluminat de siguran, de tip luminobloc la toate nivelurile pentru
marcarea hidrantilor. Alimentarea acestora se realizeaza din tabloul electric general.
Iluminatul se realizeaza cu corpuri echipate cu acumulator propriu i invertor, cu
functionare permanenta, care asigur o autonomie de minim 1 ora.
Instalatii de iluminat exterior si decorativ/arhitectural
Pentru instalaia de iluminat exterioar s-au prevzut doua circuite care s permit
aprinderea separat pe zone, cu scopul de a facilita o iluminare economic functie de
gradul de ocupare. S-au respectat cerinele de nivel de iluminare. Alimentarea circuitelor
de iluminat exterior se realizeaza din tabloul general TGD amplasat la parter.
Instalatia de iluminat decorativ/arhitrectural a fost gandita pentru urmatoarele
zone : cele trei fatade principale si zona de curte interioara.
Fatadele au fost iluminate cu aparate avand diverse calitati optice pentru evidentierea
suprafetelor si detaliilor de arhitectura specifice. In linii mari descrierea consta in
realizarea unei registru luminos estetic mai compact dar ritmat pe zona inferioara a
fatadei (parter) si iluminarea preferentiala a detaliilor de arhitectura pe zona de registru
superior ( etaj) . In zona superioara a sarpantei a fost creat un ritm de lumina si umbra ce
urmareste raporrtul dintre lucarne si sarpanta cu accentuarea elementului de colt.

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

In zona de curte au fost prevazute elemente de tip marcare directii compozitionale,


aparate de diverse tipuri si cu diverse calitati optice pentru crearea unei atmosfere
luminoase in acord cu amenajarea interioara a curtii.
De asemenea au fost prevazute aparate incastrate de tip light-up pentru a ilumina
vegetatia, aparate de volum compact sau elemente orienntabile cu optica variabila pentru
evidentierea diverselor obiecte volumetrice expuse sau a diverselor forme peisagistice.
Alimentarea acestor circuite se realizeaza din tabloul general TGD amplasat la parter.
Instalatii electrice de prize
Au fost prevazute spre a fi montate prize simple sau duble, toate vor fi de tip cu contact
de protectie, executate pentru a suporta fara sa se deterioreze un curent de 16 A.
Circuitele de prize vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat.
Inaltimea de montaj a prizelor va fi de 0.30 m, masurata de la nivelul pardoselii finite pina
in axul prizei, cu exceptia celor notate altfel.
Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu intrerupatoare
automate prevazute cu protectie automata la curenti de defect (PACD) de tip diferential
(cu declansare la un curent de defect de 0,03 A) conform schemelor monofilare si
specificatiilor de aparataj.
Se va evita instalarea circuitelor de prize pe suprafete calde (in lungul conductelor pentru
distributia agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va pastra o distanta minima
de 12 cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele de prize se vor monta deasupra celor
de incalzire.

Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 32
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

De asemenea, distanta intre circuitele de prize si cele de curenti slabi are de minim 15 cm
(daca portiunea de paralelism nu depaseste 30 m si nu contine inadiri la conductoarele
electrice). Pe traseele orizontale comune, circuitele de prize se vor monta deasupra celor
de curenti slabi.
Circuitele de prize se realizeaza cu cabluri de cupru cu izolatie, tip CYY-F 2,5 mm,
protejate impotriva deteriorarii mecanice in tuburi PVC. Distributia circuitelor se realizeaza
ingropat in sapa, sub pardoseala, sau mascat de peretii de gipscarton.

Instalatii de forta si comanda aferente instalatiilor de incalzire si climatizare


Centrala termica
In cadrul centralei termice, s-a prevazut un tablou propriu de forta TCT, pentru
alimentarea si comanda echipamentelor (pompe circulatie, electrovane, etc), amplasat la
subsol.
Toate echipamentele vor fi prevazute cu tablouri proprii de comanda si automatizare.
Centrale de frig
Proiectul rezolva alimentarea cu energie electrica a tablourilor de forta si automatizare
ale chillerului aferente imobilului. Racordul se face de la tabloul electric general TGD.
Chillerul este montat in exteriorul cladirii si va fi alimentate direct din tabloul general al
imobilului TGD.

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

Comanda si automatizarea functionarii este inclusa in furnitura echipamentului complex


de climatizare.
Instalatii electrice aferente echipamentelor cu rol de siguranta la foc
S-a prevazut un grup de pompe apa incendiu (sistem hidranti interiori), prevazut cu un
tablou electric, racordat la sistem, prin intermediul tabloului general TGD, inaintea
intrerupatorului general.
Comanda pompelor se realizeaza in functie de presiunea apei din sistemele de stingere
incendiu.
Instalatii suplimentare de protectie
Tabloulrile electrice vor fi executate in constructie protejata, prin materiale inconbustibile,
prin instalare in cutie inchisa la inaltimea de 2.0m de la pardoseala finita. Este indicat ca
acestea sa fie etichetate pentru a putea fi usor de manevrat, verificat si reparat.
Tablourile electrice trebuisc montate vertical si fixate sigur pentru a corespunde legii
10/95 privind rezistenta si stabilitatea statica si dinamica. De asemenea este necesara
protectia impotriva coroziunii.
Toate partile metalice ale instalatiei electrice care normal nu sunt sub tensiune, dar care
accidental ar putea fi strapunse si puse sub tensiune, se leaga la un conductor special de
impamantare (diferit de conductorul neutru), legat la priza de pamant a tabloului general
al imobilului.
Limitele proiectului
Proiectul de instalatii electrice este limitat la bornele de iesire firida de bransament FB , n
amonte, iar n aval satisface consumul de energie electrica din incinta cladirii. In tablouri sau prevazut rezerve de aproximativ 10% pentru a putea satisface si viitori consumatori,
deocamdata nespecificati.

Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 33
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

Schema de distributie

Instalatii de iluminat si prize

Alimentarea circuitelor de iluminat si prize se realizeaza conform schemelor monofilare a


tablourilor electrice
Instalatie de priza de pamant

Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta s-a prevazut legarea la
priza de pamant a imobilului. Priza de pamant aferenta cladirii, va fi folosita in comun cu
instalatia de paratrasnet, deci trebuie sa aiba o rezistenta de dispersie de cel mult 1 ohm.
Dupa legarea la priza de pamant a instalatiei electrice, se va proceda la masurarea
rezistentei de dispersie a acestora. Daca rezistenta de dispersie depaseste valoarea
prescrisa de 1 Ohm, se vor adauga electrozi pana la atingerea valorii de 1 Ohm.
Toate prizele prevazute vor fi cu contact de protectie. Nulul de protectie este montat in
acelasi tub de protectie cu conductorii activi pana la tabloul in care se racordeaza circuitul
si se leaga bara de nul de protectie. Nulul de protectie al tabloului se monteaza in acelasi
tub cu conductorii activi ai coloanei, pana in tabloul general si se leaga la borna de nul de
protectie. Bara de nul de protectie din tabloul general se leaga la priza de pamant.

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

Deasemenea, la priza de pamant se va lega toate elementele metalice ale constructiei


(tevi de alimentare cu apa, gaze, etc) precum si toate elementele metalice ale instalatiei
electrice care in mod normal nu se afla sub tensiune dar care in mod accidental, in urma
unui defect, pot ajunge sub tensiune.
Instalatie de paratrasnet
Instalaia contracareaz efectele trsnetului asupra constructiei: incendierea materialelor
combustibile, degradarea structurii de rezisten datorit temperaturilor ridicate ce apar
ca urmare a scurgerii curentului de descrcare, inducerea n elementele metalice a unor
poteniale periculoase. Instalaia are de asemenea rolul de a capta i scurge spre
pmnt sarcinile electrice din atmosfer pe msura aparitiei lor, prentmpinnd apariia
trsnetului.
Se propune dotarea cladirii cu o instalaie de paratrsnet cu dispozitiv electronic de
amorsare cu coborari la priza de pmnt, msurarea rezistenei de dispersie se face
separand priza de pmnt de restul instalaiei electrice. Dac valoarea rezistenei prizei
de pmnt n urma msurtorilor depete valoarea de 1 ohm se adaug un ru
orizontal i se reiau msurtorile. Procedura se repet pn cnd se ajunge la o valoare
a rezistenei prizei de pmnt sub 1 ohm.
Paratrasnetul cu dispozitiv electronic de amorsare, este disponibil in cinci modele,
fiecare in doua versiuni :
-

Versiune cupru (varf central si electrozi din cupru, carenaj din otel inoxidabil lacuit
negru ) ;

Versiune inox ( varf central, electrozi si carenaj din otel inoxidabil de culoare
naturala ).

Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 34
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

Versiunea din cupru se caracterizeaza prin conductivitate ridicata. Versiunea din inox este
destinata in special pentru medii corozive .
PRINCIPIU DE FUNCTIONARE :
-

paratrasnetul cu dispozitiv electronic de amorsare obtine energia din

cimpul electric atmosferic care creste considerabil in timpul furtunilor atingind


valori deordinul miilor de volti pe metru ;

dispozitivul de amorsare se incarca cu energia electrica din atmosfera, prin capta


toarele inferioare ;

cand descarcarea electrica este iminenta, apare o crestere brusca a campului


electric local ;

cresterea campului electric este sesizata de paratrasnet, dispozitivul electric de


amorsare primind comanda de a restitui energia stocata sub forma unei ionizari la
varf ;

precizia remarcabila de declansare asigura o functionare in momentul cel mai


critic premergator descarcarii principale ;

prin actionarea sa cu dispozitiv electronic de amorsare va lansa un lider


ascendent din varful sau propriu inaintea tuturor asperitatilor vecine, devenind
punctul de impact privilegiat de lovitura de trasnet in zona protejata si provocand in

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

momentul potrivit o cale preferentiala de descarcare ;


-

avansul mentionat este caracterizat prin valoarea T, masurabil in laborator,


reprezentand evaluarea eficacitatii paratrasnetului cu dispozitiv electronic de
amorsare in raport cu un varf simplu .

Sistemul de detectie si alarmare la incendiu


Sistemul de detectie si alarmare la incendiu din cadrul imobilului, realizeaza urmatoarele
functiuni:
- detectia si avertizarea automata la incendiu in toate coridoarele ,salile de
expozitie si ateliere, birouri ;
- semnalizarea inceputurilor de incendiu prin butoane manuale de semnalizare
amplasate pe caile de evacuare si la iesiri ;
- alarmarea acustica locala sau (si) generala prin sirene de alarmare ;
- detectia degajarilor de gaz metan in camera centralei termice ;
- comanda opririi intrerupatoarelor tabloului electric general ;
- retranslatia alarmei de incendiu prin intermediul unui apelator telefonic cu
comunicator vocal.
Echipamentele propuse pentru sistemul de detectie si alarmare la incendiu are
recunoscute pentru performantele, fiabilitatea si gradul de incredere foarte ridicate.
Toate contactele puse la dispozitie sunt libere de potential si suporta maxim 4A/220V.
Structura sistemului de detectie si alarmare la incendiu

Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 35
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

Sistemul de detectie si alarmare la incendiu are urmatoarea structura:


- centrala de semnalizare incendiu adresabila
- retea de detectie si semnalizare a inceputurilor de incendiu
- retea de avertizare acustica

- retea de interconectare intre elementele sistemului

a) Sistemul de detectie si alarmare la incendiu este controlat si comandat de o centrala


computerizata, adresabila amplasata la etaj.
b) reteaua de detectie automata a inceputurilor de incendiu se realizeaza cu detectoare
si butoane de semnalizare adresabile conectate pe bucle, de urmatoarele tipuri:
- detectoare de fum optice, adresabile
- butoane de semnalizare manuala, adresabile

Pentru indeplinirea functiilor de monitorizare si de alarme tehnice pe buclele de detectie


sunt prevazute module de semnalizare si module de comanda (deasemenea
adresabile).
c) reteaua de avertizare acustica se realizeaza cu sirene de semnalizare comandate
prin relee montate in centrala de incendiu si conectate pe mai multe linii de alarmare
acustica functie de zona fizica sau functionala a spatiului pe care il deservesc.
d) Reteaua de interconectare este realizata dupa cum urmeaza:

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

- cablu de semnalizare J-H(St)H 2x2x0,e, pentru buclele de detectie si


semnalizare si pentru sirenele de incendiu;
- cablu de semnalizare tip CSYY-F 2x1 mmp pentru transmiterea de comenzi,;
- cablu de energie tip CYY-F 3x1,5mm2 pentru alimentarea cu energie electrica a
centralei de semnalizare;
Amplasarea elementelor sistemului:
- centrala de detectie si semnalizare incendiu (DI) montata la subsol
- elementele de detectie, control si semnalizare acustica in camp comform partii
desenate a prezentului proiect.
Se mentioneaza faptul ca amplasarea detectoarelor si butoanelor de semnalizare s-a
facut conform normelor in vigoare si caracteristicilor tehnice ale echipamentelor. Astfel in
cadrul proiectului s-a prevazut un detector de fum la circa 40-70mp (functie de inaltimea
incaperii) de supravegheat. Butoanele de semnalizare manuala s-au amplasat la iesirile
din cladire, si pe caile de evacuare la o distanta de maxim 40 m intre ele. Sirenele de
alarmare s-au amplasat astfel incat sa asigure alarmarea eficienta pentru oricare zona din
cladire. Amplasarea echipamentelor respecta normele in vigoare, tine cont de
compartimentarile interioare si de compartimentele de incendiu .
Sistemul contine rezerve pentru adrese suplimentare de cca 30 % pentru buclele
prevazute. Pentru conectarea ulterioara de detectoare suplimentare, in limita
disponibilului, pe buclele de detectie, va fi necesara o cablare locala, usor de realizat.
Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 36
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

Instalatie de curenti slabi

Instalaii de comunicaii date-voce si TV

Circuitele de TV, telefonie si internet din camera imobilului, vor fi alimentate din tabloul de
curenti slabi alimobilului.
S-au prevazut prize TV care vor fi realizata prin tuburi de protectie din PVC tip IPY cu
cabluri coaxiale tip RG6 si prize de telefonice si de internet ce vor fi realizate cu
conductoare tip UTP 4x2x0,5 mm montate in tuburi de protectie PVC (tip IPY), cu doze de
tragere acolo unde acestea traverseaza planseele sau peretii.
Distributia circuitelor se realizeaza ingropat in sapa, tencuiala, sub pardoseala, sau
mascat de peretii din gipscarton.
Instalatia de televiziune cu circuit inchis CCTV

Pentru marirea siguranei imobilului s-a prevazut un complex sistem de supraveghere


video permanenta care utizeaza camere color de inalta rezolutie.
Acesta va fi executat de catre o firma autorizata in domeniu si de catre Politia
Romana.
Proiectul cuprinde sistemul DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER) care este un sistem de
nregistrare i redare digital a imaginilor i o serie de camere video color amplasate n
locurile care necesita supraveghere (interior, exterior).

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

nregistrarea imaginilor se realizeaz pe HDD-ul sistemului ntr-un format proprietar


permind accesarea acestora n orice moment ( chiar i atunci cnd sistemul este n
modul de inregistrare). Supravegherea se face prin intermediul unor camere video
montate la interior i exterior.
Vizualizarea imaginilor se realizeaz pe monitorul sistemului, existnd posibilitatea
configurrii modului de afiare (numrul camerelor afiate simultan la sistemul de 16
camere, full screen, switch ntre camere).
Modul de exploatare al sistemului este structurat logic dup categoria celor care l
folosesc: utilizator i administrator de sistem. Exista un cont special de administrator care
permite accesul la configurarea sistemului.
Acces remote: sistemul poate fi accesat din exterior pentru vizualizarea imaginilor on-line
sau a imaginilor nregistrate pe HDD. Acest acces poate fi realizat din interiorul reelei
locale (TCP/IP) folosind un client care se instaleaz pe orice calculator conectat n reea
cu sistemul. Se poate realiza o legatura peste o conexiune WAN, ISDN sau orice tip de
conexiune internet.
Acces la baza de imagini: nregistrarea imaginilor se face pe HDD ntr-un sistem de
fisiere proprietar care permite securizarea informaiilor precum i indexarea acestora.
Datorit acestui lucru accesul la imaginile nregistrate se face n funcie de data, ora i
camera la care dorim s cautam. Pentru a usura cautarea, sistemul semnalizeaza zilele
n care au fost efectuate nregistrari.
Integrarea cu sisteme de securitate: sistemul este prevzut cu un numr de 16 intrri i
16 ieiri analogice. Aceste intrri pot fi alocate unor senzori de efracie iar la ieiri pot fi
Pr Faza:
oi Proiect Tehnic
si Detalii de Executiesirene, spoturi luminoase sau alte sisteme analogice. Sistemul mai este
conectate
e
ct
prevzut i cu o ieire video care poate fi conectata la un monitor aditional (exemplu
nr
.:
pentru un post de observatie care nu necesita accesul la comenzile sistemului).
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 37
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

Mod de lucru programabil: sistemul poate funciona n mod full (nregistrare 24 ore) sau
poate fi programat s nregistreze n perioade de timp stabilite de utilizator.
Toate echipamentele sistemului CCTV vor fi wireless.
Sistem de detectie si avertizare la efractie
Sistemul de detecie i alarmare la efracie s-a proiectat ntr-o arhitectur deschis, n
conformitate cu prevederile standardelor EN 50131- 1 i EN 50131-6, innd cont de
destinaia cldirii, astfel nct s se realizeze o detecie rapida a tentativelor de efracie.
Sistemul de detecie i alarmare la efracie (SDAE) realizeaz controlul fluxurilor de acces
n interiorul cldirii. Prin modul de amplasare a elementelor de detecie se realizeaz o
protecie eficient mpotriva oricror tentative de efracie.
Sistemul de detecie i alarmare la efracie se compune din urmtoarele
echipamente:

Central de detecie i alarmare la efracie;

Tastatura cu afisaj LCD;

Modul de alimentare

Detectori de micare cu detecie n infrarou;

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

Butoane de panic;

Siren de interior;

Siren de exterior.

Toate echipamentele sistemului de detectie si avertizare efractie vor fi wireless


3.3.3.2

Instalatii sanitare

Solutiile adoptate sunt urmatoarele, in functie de tipul de instalatiei:


Alimentarea cu apa rece
Documentatia tehnica trateaza:
- instalatia de alimentare cu apa a retelelor exterioare de apa pentru consum menajer
alcatuita din conducte de tip PEHD;
- instalatia de alimentare cu apa a retelelor interioare de apa pentru consum menajer
alcatuita din conducte de tip PP-R;
- retelele de canalizare menajera si pluviala alcatuite din PP pentru cazul conductelor
montate la interior si PVC-KG pentru cazul conductelor montate la exterior;
Sursa de alimentare cu apa rece o constituie reteaua publica de distributie a apei potabile
situata pe Calea Victoriei. Racordarea la aceasta retea este realizata prin intermediul unui
camin bransament care include 2 vane si apometru pentru masurarea debitelor captate si
din teava tip PEHD DN 25.
Debitul de calcul necesar pentru alimentarea tuturor consumatorilor casnici este de 0.6 l/s.
Disponibilul minim de presiune la bransament necesar alimentarii consumatorilor de apa
menajera este de 30mCA.

Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 38
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

Bransamentul este dimensionat tinand cont ca parametrii debit si presiune necesari la


consumatorii menajeri finali sunt asigurati de la retea.
De la caminul de bransament se realizeaza o retea de alimentare a cladirii cu apa care
se reabiliteaza prin intermediul unor tronsoane montate ingropat (pana la intrarea in
obiectiv) din conducte de polietilena de inalta densitate.
Instalatia interioara de apa rece pentru consum menajer

Distributia pe verticala a retelei de apa rece este realizata prin intermediul coloanelor
executate din eav tip PP-R (SDR 11, PN 10).
Imobilul este prevazut cu grupuri sanitare echipate cu un lavoar si un WC, conform temei
de arhitectura. Grupurile sanitare vor fi alimentate cu apa rece prin intermediul legaturii la
coloane. Solutia adoptata este aceea de alimentare a consumatorilor de apa rece din
cadrul locuintei prin intermediul unei retele ramificate alcatuita din tevi tip PP-R (SDR 11,
PN 10).
Fiecare grup sanitar din imobil poate fi izolat de restul instalatiei de alimentare cu apa
rece a consumatorilor prin intermediul robinetilor de trecere(din PP-R,montaj ingropat).
Contorizarea consumului de apa rece se realizeaza prin intermediul apometrului montat
in caminul de bransament.

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

Dimensionarea instalatiei s-a facut conform STAS 1478/90 iar dimensiunile tronsoanelor
sunt conforme cu cele din planurile anexate.
Toate traseele se vor izola cu cochilii de izolatie din polietilena expandata cu grosimea de
6mm.
La trecerea conductelor prin planee si perei se monteaza tuburi de protecie.
evile din polipropilen se mbina ntre ele cu fitinguri speciale prin termofuziune,
tehnologia de mbinare fiind obligatoriu omologat/agrementat.
Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se realizeaza in stricta
coroborare cu instructiunile de montaj ale furnizorului/producatorului.
Mascarea conductelor se realizeaza dupa efectuarea probei de presiune si functionare.
Instalatia interioara de apa rece pentru alimentare hidranti de interior
In conformitate cu prevederile Normativului NP086/2005, Normativul P 118-99 si STAS
1478-90 si tinand cont de caracteristicile constructive ale obiectivului, pentru stingerea
incendiilor sunt necesare urmatoarele instalatii fixe de stingere cu apa:
a. Instalatii de stingere cu hidranti de interior
b. Gospodaria de stingere incendii
a. Instalatii de stingere cu hidranti de interior
Debitul instalatiei de hidranti de interior este Qs = 2.5l/s
Timpul de functionare al instalatiei, conf. STAS 1478 10 min.

Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 39
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

Rezerva intangibila pentru instalatia de hidranti de interior, conform breviarului de


calcul va fi de 1.5mc,
Conform Normativ NP086-05 s-a propus realizarea unei instalatii de stingere a incendiilor
cu hidranti de interior fiecare punct trebuie atins de un jet de ap cu un debit de 2,5l/s.
Acesta se realizeaza prin amplasarea hidranilor interiori astfel nct fiecare punct al
cladirii s fie acoperit de un hidrant de interior cu un furtun de 20m.
Instalaia de stins incendiu cu hidrani interiori se compune dintr-o reea inelara din OL
DN 65 realizata la plafonul subsolului, din aceasta retea sunt alimentati hidrantii de
interior din cadrul imobilului.
Fiecare hidrant va conine cte un robinet de col FE 2 conform STAS 2501, eav de
refulare tip C cu ajutaj 14 mm, furtun flexibil tip C cu o lungime minim de 20 m. Toate
aceste echipamente vor fi montate n cutii metalice conform STAS 3081. Robineii
hidranilor se monteaz la o nlime de 0,8 -1,50 m de la pardoseal, iar cutiile lor vor fi
protejate mpotriva loviturilor.
b.

Gospodaria de stingere incendii

Rezerva de apa pentru stingerea incendiilor este formata dintr-un rezervor confectionat
din metal pentru incendiu,amplasat in subsolul tehnic al cladirii, pentru alimentarea
hidrantilor de interior cu un volum util de 1.5mc.
Pornirea pompelor de incendiu se face automat potrivit Normativ NP 086 / 2005 prin
montarea de manometre cu contact electric, fiind existenta si posibilitatea de pornire

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

manuala locala din statia de pompe sau si de la distanta de la centrala de detectie si


semnalizare la incendiu.
Oprirea pompelor de incendiu se face numai manual din statia de pompare.
Pentru incercarea periodica a pompelor de incendiu este asigurata posibilitatea
intoarcerii apei in rezervorul de apa conform Normativ NP 086 / 2005, iar pentru
verificarea incercarilor se va prevede un contuar pentru a se pute tine evidenta
verificarilor grupurilor de pompare. .
Statia de pompare apa pentru incendiu este amplasata in incapere speciala din subsol
alaturi de grupul in imediata vecinatate a bazinului ce constituie rezerva de apa pentru
stingere incendii , potrivit conditiilor impuse din Normativ NP 086 / 2005.
Accesul in cadrul statiei de pompare se face din interiorul subsolului prin intermediul unei
usii de acces, rezistente la foc 3h.
Conductele de apa din statia de pompare si din cele doua rezervoare de apa se executa
cu tevi din otel protejate impotriva coroziunii cu grund, care vor fi izolate cu saltele din
vata minerala cu impislitura din sticla, izolatia fiind protejata cu folie din aluminiu.
Grupurile de pompare apa pentru stins incendii precum si celelalte echipamente din statia
de pompare se pozeaza pe fundatii din beton care vor avea inaltimea de H = 40,0 cm.
Clopotele sistemelor de semnalizare se monteaza pe elementele de constructie verticale,
de regula spre exterior sau astfel incat semnalul sa fie receptionat cu usurinta de
ocupantii cladirii asigurindu-se si semnalizarea electrica (optica si acustica) la incaperea
serviciului de pompieri sau la punctul de supraveghere permanent.

Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 40
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

Statia de pompare
pentru incendiu este echipata cu urmatoarele echipamente
functionale,dupa cum urmeaza :
Grup de pompare apa alimentare hidranti de hidranti de interior format din:1
electropompa centrifuga cu ax vertical (1A), pentru racordare indirecta. Compus din 1
pompa centrifuga verticalA, de inalta presiune, seria MVI, cu rotoarele,difuzoarele si toate
partile in contact cu fluidul vehiculat din otel inoxidabil, etansare mecanica bidirectionala
si motor trifazat.Pompa este prevazuta cu robinet pe refulare si clapeta de retinere pe
refulare, rezervor cu membrana de 8 l,manometru si traductor de presiune (4 20 mA).
Gata pentru instalare, cu colector de refulare din otel zincat (colector de aspiratie ca
accesoriu), montat pe un cadru.Unitate de reglaj electronic (ER) cu intrerupator principal,
comutator manual-0 automat pentru fiecare pompa, lampi de semnalizare lipsa de apa si
functionare / avarie pentru fiecare pompa. Contacte fara potential pentru semnalizare
colectiva de functionare si de avarie, precum si pentru pornirea/oprirea externa a
grupului. Relee de declansare pentru protectia motorului si pentru protectia la lipsa apei.
Alternarea automata a pompelor, comutarea pompelor in caz de avarie si functionare de
proba. Deconectarea fara socuri de oprire a pompei de baza printr-un al doilea nivel de
presiune, dupa temporizare reglabila (0-180 secunde) avand urmatorii parametrii tehnici
si functionali :
*Q = 2.5 l/s
*H = 4 bar
*P = 3 Kw

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

*I =6.3A
*IP55
Rezervor este confectionat din metal
Lxl=1500x1500mm si capacitarea de 1.5mc

pentru

incendiu,cu

dimensiunile

Grupul de pompare se va dota de catre furnizor cu tablou electric propriu.


Conductele de apa din statia de pompare si din rezervorul de apa ( incendiu ) se executa
cu tevi din otel protejate impotriva coroziunii cu grund, care vor fi izolate cu saltele din
vata minerala cu impislitura din sticla, izolatia fiind protejata cu folie din aluminiu.
Instalatia de apa calda pentru consum menajer
Prepararea apei calde pentru consumatorii apartinand cladirii se realizeaza prin
intermediul boilerelor electrice cu preparare directa de A.C.M.
Grupurile sanitare sunt prevazute cu un boiler electric cu preparare directa de A.C.M.
montat sub lavoar de capacitate 10l.
Dimensionarea instalatiei s-a facut conform STAS 1478/90 iar dimensiunile tronsoanelor
sunt conforme cu cele din planurile anexate.
Toate traseele se vor izola cu cochilii de izolatie din polietilena expandata cu grosimea de
6mm.
evile din polipropilen se vor mbina ntre ele cu fitinguri speciale prin termofuziune,
tehnologia de mbinare fiind obligatoriu omologat/agrementat.
Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se realizeaza in stricta
coroborare cu instructiunile de montaj ale furnizorului/producatorului.

Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 41
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

Mascarea conductelor se realizeaza dupa efectuarea probei de presiune si functionare.


Instalatia interioara de canalizare menajera
Colectarea apelor uzate menajere de la grupurile sanitare se realizeaza prin conducte de
canalizare verticale , executate din tuburi de scurgere tip PP.
Racordarea obiectelor sanitare la coloanele de canalizare se realizeaza prin tuburi de
scurgere din polipropilena, imbinate prin mufe cu garnitura de cauciuc,cu diametrul 40mm
pentru lavoar,50 mm pentru sifonul de pardoseala si 110 mm pentru vasul de closet.
Toate racordurile obiectelor sanitare la conductele de scurgere se vor face prin sifon.
Se monteaza piese de curatire cloanele de canalizare.Inaltimea de montaj a piesei de
curatire va fi de 0,40 0,80 fata de pardoseala, urmand ca in dreptul acesteia sa se
prevada usite in ghenele de mascare ale coloanelor verticale de canalizare.
Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urmnd a fi mascate dup efectuarea
probei de etaneitate i de eficacitate. Se vor respecta pantele normale de racordare a
obiectelor sanitare la coloane, conform prevederilor STAS 1795.
Grupurile sanitare precum si camera CT situata la subsol au fost prevazute cu sifoane de
pardoseala cu o iesire orizontala reglabila in toate directiile cu un unghi de maxin 15
grade (Dn50) racordate la coloanele verticale de ape uzate menajere.

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

Pentru ventilarea coloanelor de scurgere ale apelor uzate menajere, acestea vor fi
prevazute cu aeratoare de coloana cu diametrul de 110mm sau se vor prelungi peste
nivelul teraselor in asa fel incat sa se respecte prevederile tabelului 6 din Normativul I 9
1994, unde se vor monta cciuli de ventilaie.
Coloanele de canalizare menajera se colecteaza prin conducte de canalizare orizontale
din PVC-KG montate sub placa parterului sau placa subsolului prin pamant si vor fi
evacuate pe cel mai scurt traseu spre caminele de canalizare. Dupa colectare vor fi
preluate de canalizarea stradala.
Coloanele de canalizare menajera se izoleaza cu vata minerala cu grosimea de 5 cm.
Instalatie de canalizare pluviala
Evacuarea apelor pluviale de pe invelitoarea imobilului se realizeaza prin intermediul
coloanelor de ape pluviale, preluarea lor facandu-se printr-o retea de jgheaburi si burlane
deviate catre teren.
Sustinerea conductelor de apa si canalizare se realizeaza prin intermediul colierelor cu
cauciuc sustinute de elementele de constructie prin intermediul prezoanelor sau
ansamblu tija filetata si piulita expandata.
Mentiuni generale
Executia , punerea in functiune , exploatarea, intretinerea si reparatiile necesare se vor
face de catre personal calificat corespunzator, cunoscator al instructiunilor de executie si
montaj ale instalatiilor si in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare pentru
Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
astfel de categorii de lucrari:
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 42
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii + Legea 123/mai2007;


- Regulamentul privind controlul de stat al calitii n construcii, aprobat prin HG. nr.
272/ 1994;
- Regulamentul de recepie a lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora,
aprobat prin H.G. nr. 273 / 1994;
- P 118 1999. Normativ de sigurana la foc a constructiilor;
- Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca ;
- Legea 307 2006 privind apararea impotriva incendiilor
- NGAI ordinul MAI nr. 163/28.02.2007;
- NTE 001/03/00 Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor.

Prevederile stipulate in actele de mai sus nu sunt limitative, executantul si beneficiarul


avand obligatia sa adopte imediat masurile corespunzatoare pentru a preveni si inlatura
orice fel de accidente. Execuia va fi facut de personal calificat avnd instructajul de
protecia muncii, efectuat conform metodologiei n vigoare, sub conducerea i
supravegherea de personal care posed pregtirea tehnic corespunztoare, stabilite de
conductorul unitii constructoare.Constructorul (n execuie) i beneficiarul (n
exploatare) vor lua orice masur, care s previn producerea unor accidente de munc,
fiind direct rspunztori de acest lucru.

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

Conductele de apa calda si apa rece din imobil vor fi din polipropilena putandu-se monta
atit aparent cat si ingropat in slituri practicate in zidarie.
Conductele de apa rece si apa calda se vor izola cu izolatie din polietilena expandata cu
grosimea de 6mm.
In cazul trecerilor practicate in zidarie conductele se vor proteja prin tuburi de protectie
care sa permita miscarea libera a conductelor datorata dilatarilor.
Obiectele sanitare vor fi de forma si marimea dorita de beneficiar,ele fiind echipate cu
baterii amestecatoare si sifoane de scurgere.
La montarea paralela a conductelor de apa si electrice, conductele de apa se vor monta
sub cele electrice.
In cazul defectiunilor separarea obiectelor sanitare este posibila datorita robinetilor coltar
ce se vor atasa acestora atat pe traseul de apa rece cat si de apa calda.
Racordarea obiectelor sanitare la canalizare se realizeaza prin intermediul sifoanelor
aferente acestora sau prin intermediul sifoanelor de pardoseala,conform planurilor
anexate.
Conductele de canalizare se vor monta cu panta de minim 0.012m/m ce va asigura o
curgere continua a apei , iar cele ingropate in sol vor respecta adincimea minima de
inghet conform STAS 1478-90 si STAS 1795-87.Conductele de canalizare vor fi
prevazute cu piese de curatire in locurile unde exista pericolul sedimentarii cat si cu piese
de dilatare si vor fi supuse probelor de etanseitate.
Coloanele de canalizare menajera vor fi izolate cu vata minerala cu grosimea de
5cm.Ventilarea coloanelor se realizeaza prin tubul (50mm) ce face legatura cu atmosfera
conform planurilor anexate. Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se
realizeaza in stricta coroborare cu instructiunile de montaj ale furnizorului/producatorului.

Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 43
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

PROBE

Conductele de apa rece si calda menajera vor fi supuse urmatoarelor probe:


- proba de etanseitate la presiune la rece;
- proba de functionare a instalatiilor de apa rece si calda menajera;
- proba de etanseitate si rezistenta la cald a conductelor de apa calda menajera.

Conductele de canalizare vor fi supuse la urmatoarele probe:


- proba de etanseitate;

- proba de functionare.

Dupa incheierea probelor, inclusiv a verificarii functionarii obiectelor sanitare se vor


receptiona lucrarile de instalatii sanitare in conformitate cu prevederile Normativului I 9
1994 si a reglementarilor cu privire la calitatea si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente.Pentru lucrarile care devin ascunse se realizeaza verificarea calitatii
materialelor utilizate si a executiei si se vor efectua probe inainte de izolare si mascare,
incheindu-se procese verbale de lucrari ascunse.
Dupa incheierea probelor si a receptiei la terminarea lucrarilor constructorul va incheia un
proces verbal de predare catre beneficiar.

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

3.3.3.3

Instalatii termice

Executia , punerea in functiune , exploatarea, intretinerea si reparatiile necesare se vor


face de catre personal calificat corespunzator, cunoscator al instructiunilor de executie si
montaj ale instalatiilor si in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare pentru
astfel de categorii de lucrari:
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii + Legea 123/mai2007;
- Regulamentul privind controlul de stat al calitii n construcii, aprobat prin HG. nr.
272/ 1994;
- Regulamentul de recepie a lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora,
aprobat prin H.G. nr. 273 / 1994;
- P 118 1999. Normativ de sigurana la foc a constructiilor;
- SR EN 12101-5:2007 Sisteme de control al fumului i gazelor fierbini. Partea 5:
Ghid de recomandri funcionale i metode de calcul pentru sisteme de ventilare
pentru evacuarea fumului i gazelor fierbini
- SR EN 12101-6:2005/AC:2007 Sisteme pentru controlul fumului i gazelor fierbini.
Partea 6: Specificaii pentru sisteme cu presiune diferenial - Kituri
- Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca;
- Legea 307 2006 privind apararea impotriva incendiilor
- NGAI ordinul MAI nr. 163/28.02.2007;
- NTE 001/03/00 Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor.

Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 44
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

Prevederile stipulate in actele de mai sus nu sunt limitative, executantul si beneficiarul


avand obligatia sa adopte imediat masurile corespunzatoare pentru a preveni si inlatura
orice fel de accidente. Execuia va fi facut de personal calificat avnd instructajul de
protecia muncii, efectuat conform metodologiei n vigoare, sub conducerea i
supravegherea de personal care posed pregtirea tehnic corespunztoare, stabilite de
conductorul unitii constructoare.
Constructorul (n execuie) i beneficiarul (n exploatare) vor lua orice masur, care s
previn producerea unor accidente de munc, fiind direct rspunztori de acest lucru.
Prepararea agentului termic centrala de incalzire

Sursa de apa calda 90/70C necesara incalzirii, o constituie o centrala termica cu


puterea termica min/max 21/84 kW. Centrala este echipata cu kit evacuare gaze arse
sistem tub in tub, tiraj fortat, armaturi de siguranta si separatie.
Centrala montata este echipat cu tablou de comand, care ine sub control funcionarea
tuturor utilizatorilor.
Pe circuitele de vehiculare agent termic de nclzire s-a prevzut cite un robinet cu ventil
cu trei ci, de amestec, acionat electric, iar circulaia agentului termic se realizeaz cu
pompe duble cu turatie infinit variabila montate pe eav.
Asigurarea parametrilor solicitai precum i pornirea i oprirea pompelor se realizeaz
prin tabloul de comanda, de la care pleac circuite de for ctre utilajele funcionale i

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

circuite de joas tensiune ctre senzori. Tabloul electric aferent centralei termice se va
procura concomitent cu echipamentele si va fi furnizat de furnizorul de echipamente.
Asigurarea instalaiilor de nclzire s-a realizat cu ajutorul unui vas de expansiune deschis
cu capacitatea de 100litri montat in punctul cel mai inalt al instalatiei .
Conductele de distribuie din centrala termic se vor grundui i izola cu cochilii din vat
minerala protejate cu folie de aluminiu.
Apa dedurizata, necesar umplerii instalaiei este asigurat de bransamentul aferent
locuinteiuri de la reteaua de distributie a apei din zona.
Centrala termica este amplasa intr-o camera de la subsolul imobilului astfel incat sa
respecte normele ISCIR in sensul ca suprafata vitrata necesara este de minim 3% din
volum alcatuita din geam cu grosimea sub 4mm, priza de aer proaspat neobturabila cu
aria libera de minim 6cmp/Kw si pe conducta de alimentare cu gaze este necesar sa se
prevada o electrovalva comandata de senzor de CH4 din camera CT.
Prepararea apei calde se realizeaza cu ajutorul boilerelor electrice cu preparare directa
de A.C.M.
Prepararea agentului termic centrala de racire
Alimentarea cu agent termic de racire necesar instalatiei de climatizare (apa racita7/12
grd.C) este furnizata de un chiller Aqu@Logic AQH 70 pentru preparat apa racita cu
capacitatea de 67kW amplasat inafara cladirii intr-un spatiu special amenajat. Chillerul
este echipat cu kit hidraulic propriu, pompa de circulatie agent racire (Q= 3.32l/s,H=
Pr Faza:
4.5mCA)
si rezervor tampon sub presiune pentru apa racita rezervor tampon cu
oi Proiect Tehnic
si Detalii de Executie
e
capacitatea de 170 l montat la exterior, cu apa racita. S-a prevazut un filtru de impuritati
ct
nr
tip Y pentru protejarea echipamentului.
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 45
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

Pentru agregatul de frig sunt prevzuti, suporti pe arcuri, racorduri flexibile si o izolatie
fonic.
Distributia agentului de racire apa racita 7/12 grade C se realizeaza prin intermediul
coloanelor de distributie,a unei retele ramificate ce merge prin plafonul fals.
Instalatia de incalzire/racire

Climatizarea aerului se face cu ajutorul unor ventiloconvectoare de perete, racordabile la


tubulatura, prevazute cu plenum de refulare si aspiratie,sistem in 2 tevi. Acestea aspira si
evacueaza aerul in incapere printr-un sistem de grile si tubulaturi montate in plafon.
Accesorii obligatorii: pompa de condens,racorduri flexibile, tavita de condens, sisteme de
pridere, electrovane cu 3 cai.
Acestea se alimenteaza cu agent termic de incalzire 80/70C de la centrala termica si cu
agent termic de racire 7/12C de la chiller prin intermediul unor retele ramificate
confectioante din trosoane de teava.
Ventiloconvectoarele sunt dotate fiecare cu ventilator cu trei viteze de functionare,
conducta de golire a condensului, pompa de condens, dispozitive de aerisire automata,
robinet de separatie pentru tur si retur, micropanou de comanda si vana cu 3 cai,si tavita
pentru colectarea condensului.

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

Ventiloconvectoarele sunt prevazute fiecare cu comanda electromecanica, la distanta,


care permite pornirea/oprirea ventiloconvectorului si selectarea vitezei acestuia. Unitatea
de comanda a ventiloconvectorului se va monta langa intrerupatorul de lumina al incaperii
deservite.
Vara, aerul cald din incaperi va fi aspirat din zona centrala a incaperii, si condus la
ventiloconvectoare unde va fi racit cu ajutorul bateriei de racire cu care este prevazut
ventiloconvectorul si evacuat in camera prin intermediul unor canale flexibile racordate la
grile de introducere cu dubla deflexie.
Iarna, aerul rece din incaperi va fi aspirat din zona centrala a incaperii, si condus la
ventiloconvectoare unde va fi incalzit cu ajutorul bateriei de incalzire cu care este
prevazut ventiloconvectorul si evacuat in camera prin intermediul unor canale flexibile
racordate la grile de introducere cu dubla deflexie.
Conductele prin care circula condensul se vor izola cu izolatie din cauciuc sintetic cu
grosimea de 6mm.
Conductele prin care circula agent de racire si incalzire se vor izola cu izolatie din cauciuc
sintetic cu urmatoarele dimensiuni:
- 13 mm pentru Dn<25mm.
- 23 mm pentru Dn<50mm.
- 28 mm pentru Dn<100mm.
Incalzirea zonelor neclimatizate se realizeaza cu ajutorul radiatoarelor.
Radiatoare vor fi din otel tip panou.Vor fi echipate cu un sistem de prindere pe perete cu
ajutorul unor console de sustinere.

Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 46
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

Montajul radiatoarelor se realizeaza pe console fixate cu dibluri n perete, n poziiile


indicate n partea desenat. Racordarea corpurilor de nclzire la sistemul de distribuie a
agentului termic se realizeaza in diagonal astfel nct s se asigure o circulaie complet
a agentului termic n radiatoare.
Distanele ntre corpurile de nclzire, perete i pardoseal vor fi n conformitate cu STAS
1797/82. Montarea acestora se realizeaza dup probarea lor prealabil la o presiune de 4
bar i se realizeaza cu ajutorul consolelor i susintoarelor de perete speciale pentru
acest tip de aparate.
La alegerea radiatoarelor s-a tinut cont de pierderile de caldura ale incaperilor calculate
cu STAS 1907 precum si de coeficientii de corectie ce tin seama de temperatura
agentului precum si de locul de amplasare al radiatorului(sub fereastra, pe perete exterior
sau pe perete interior).
Fiecare radiator se va echipa cu ventil manual de aerisire iar pentru golirea instalatiei
radiatorul din bai va fi prevazut cu robinet de golire.
Radiatoarele vor fi alimentate de la centrala termica cu agent termic prin intermediul
conductelor tip PP-R(AL,SDR 7.4,PN20).
In punctele de cota maxima a instalatiei se vor prevede ventile automate de aerisire.
Instalatia de microventilatie

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

Pentru imbogatirea confortului in spatiile de locuit se recomanda ca elementele de


tamplarie exterioara sa fie cu microventilatie sau in cazul in care acest lucru nu este
posibil sa se prevada pe peretii exteriori grile de aer cu jaluzele de inchidere cu suprafata
utila libera minim 20cmp/mc de incapere.
3.4 CONSUMURI DE UTILITATI
3.4.1 Necesarul de utilitati rezultate, dupa caz, in situatia executarii lucrarilor de
modernizare
Instalatii electrice
Alimentarea cu energie electrica a cldirii se face de la firida de bransament din care se
alimenteaza tabloul electric general de distributie (TGD), situat la parter corp A.
Deoarece bransamentul a fost executat in urma cu peste 30 ani si deoarece au aparut noi
consumatori (centrala termica, climatizare, SAMD), este necesara suplimentarea
bransamentului existent astfel :
- puterea instalata

Pi= 104 kW

- puterea maxima simultan absorbita

Pa= 52kW

- curentul de calcul

Ic= 94 A

- frecventa

f = 50 Hz

- tensiunea

Un= 230/400 V c.a.

Instalatii sanitare

Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 47
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

Alimentarea cu apa rece o constituie reteaua publica de distributie a apei potabile situata
pe Calea Victoriei. Racordarea la aceasta retea este realizata prin intermediul unui camin
bransament care include 2 vane si apometru pentru masurarea debitelor captate si din
teava tip PEHD DN 25.
Debitul de calcul necesar pentru alimentarea tuturor consumatorilor casnici este de 0.6 l/s.
Disponibilul minim de presiune la bransament necesar alimentarii consumatorilor de apa
menajera este de 30mCA.
Instalatii termice

Alimentarea cu energie termica este prevazuta din surse proprii, care asigura
independenta in exploatare a imobilului,respectiv o centrala termica Hermann tip Macro
90 cu puterea termica min/max 21/84 kW.
Alimentarea cu agent termic de racire necesar instalatiei de climatizare (apa racita7/12
grd.C) este furnizata de un chiller Aqu@Logic AQH 70 pentru preparat apa racita cu
capacitatea de 67kW.
Solutii tehnice de asigurare a utilitatilor
Instalatii electrice

Conform normelor in vigoare, in functie de studiul de solutie avizat de catre furnizorul de


energie electrica din zona.
Instalatii sanitare

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

Nu este cazul, bransamentele sunt existente.


Instalatii termice
Nu este cazul, bransamentele sunt existente.
3.4.2 Estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati
Alimentarea tabloului electric al podului (TEP) si tabloului electric al etajului (TEE) se
realizeaza din tabloului electric general de distributie (TGD) amplasat la parterul
imobilului.
Tabloul electric general de distributie va fi alimentat dintr-un BMPT, amplasat le exterior.
Instalatiile de joasa tensiune au urmatoarele caracteristici :
- joasa tensiune
- 400 V
- frecventa
- 50 Hz
- regim de neutru
- TNC/TNS
Bilantul energetic rezultat din proiect este urmatorul :
Denumirea
UM
Cantitate
Putere instalata Pi
KW
127.0
Putere ceruta
KW
50.8
Coeficient de simultaneitate
0.40
In situatia proiectata se va face o marire de putere pentru bransamentul electric de la
30kW la 50,8 kW
4. ASIGURAREA CERINTELEOR DE CALITATE
Legea nr.10/1995 precizeaz exigenele de performan eseniale obinerii unor
construcii de calitate corespunztoare, exigene obligatorii a fi realizate i meninute pe
ntreaga durat de existen a construciei i anume :
A - rezistena i stabilitatea la solicitri statice i dinamice a construciei
B - sigurana n exploatare
C - sigurana la foc
D igiena i sntatea oamenilor, refacerea i protecia mediului
E - izolaia termic i hidrofug i economie de energie
F - protecia la zgomot
Documentaia de fa rspunde n conformitate cu standardele, normativele i
prescripiile n vigoare enumerate mai sus, dup cum urmeaz :

Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 48
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

5. SIGURANTA IN EXPLOATARE (cerina B)


5.2.1. Sigurana n exploatare a construciei propriu zise va fi asigurat prin urmrirea
curent a comportrii n timp a acesteia cf. P130/99 i NP 031/2003.
5.2.2. Sigurana utilizatorilor este asigurat, att prin modul de compartimentare i
mobilare a construciei, ct i prin folosirea materialelor i finisajelor corespunztoare,
urmrindu-se securitatea micrii i circulaiei persoanelor care o utilizeaz, conf. NP
068/2002.
- scrile sunt rezolvate conform prescripiilor generale din STAS 2965-87.
- parapeii respect nlimile i prescripiile de alctuire prevzute n STAS 6437 i
6131 iar pentru cei ce nu se ncadreaz n aceste standarde se prevd la interior sau exterior
balustrade.

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

- stratul de uzur al pardoselilor din spaiile tehnice, anexe, ncperi i circulaii


(orizontale i verticale) este realizat din materiale care reduc la minimum riscul de alunecare
accidental, conf. GP 013 i NP 037.
- spaiile interioare (circulaii lifturi, etc.) sunt proiectate conform normativ NP
051/2001 msuri speciale pentru persoane cu handicap. Accesul n cldire se face la cota
0,00, prin intermediul unor trepte iar pentru persoanele cu handicap cu ajutorul platformelor
ridicatoare.
6. SIGURANTA LA FOC (cerina C)
(vezi capitolul Scenariu de siguran la foc)
a). Tipul cldirii : construcia se ncadreaz conform P-118/99 n categoria :
construcie public de cultura.
b).Riscul de incendiu corespunztor : MIC
Nivelul riscului de incendiu (general) :
Risc mic
Parcare supraterana/Centrala termica
Risc mare
Spatiu muzeal
Risc mic
c).Rezistena la foc a construciei :
Gradul de rezisten la foc al construciei : II cf. Tabel 2.1.9. din P-118/99
Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
1
1ref
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 49
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

7. IGIENA SI SANATATEA OAMENILOR, REFACEREA SI PROTECTIA MEDIULUI


(cerina D)
n ceea ce privete igiena i sntatea oamenilor, este asigurat un ambient interior
corespunztor, prin :
- posibilitatea de evacuare a fumului, mirosurilor i eventualelor gaze toxice (vezi
cap. Instalaii).
- etaneitatea construciei la ap, aer, gaze, zpad i praf.
- proprietile suprafeelor de contact.
- asigurarea temperaturii corespunztoare (microclimat STAS 6472), iluminatului
(natural STAS 6221, artificial STAS 6646), gradului de umiditate al aerului
(puritate aer NP 008), nivelul de zgomot (STAS 6156) n limitele standardelor i
prescriptiilor tehnice n vigoare
asigurarea necesitiilor de ngrijire corporal i curenie (grupuri sanitare,
oficiu, etc. STAS 1478).

8. IZOLATIA TERMICA SI HIDROFUGA SI ECONOMIE DE ENERGIE (cerina E)


Prin proiectare s-au prevzut materiale cu capaciti termoizolante sporite avnd
coeficieni de transfer termic redui.
Cldirea existent va fi prevzut cu suprafee vitrate realizate din geam termoizolant
cu tmplrie din lemn stratificat, cu rupere de punte termic.
Izolaia hidrofug se va realiza conf. STAS 7355/2, 7355/3 i a Normativelor C 112.
Construcia este izolat termic corespunztor astfel nct coeficientul global de izolare
termic G <G (conform calculului termotehnic anexat prezentului memoriu).

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

Prin folosirea unor utilaje i echipamente cu agrementri conform Legii nr.10 privind
calitatea n construcii, consumurile de energie se ncadreaza n normele prevzute.
6.5. Protecia mpotriva zgomotului (cerina F)
Se respect Normativele C125 i P122 pentru izolarea la zgomot aerian, prevzndu-se
planee i perei avnd 250 - 450 kg/mp i vat mineral iar pentru izolarea zgomotului de
impact, pardoseli amortizoare de zgomot.
9. Msuri privind protecia civil conform Legii 106/1996 i a Ord.602/2003
Imobilul este o construcie existent, nominalizat n Lista Monumentelor Istorice, care
are un subsol parial, numai sub corpul A.
Cldirea nu beneficiaz de Adpost ALA.
10. Amenajri exterioare
ntreaga incint va fi sistematizat pe vertical astfel nct s fie asigurate condiiile
optime pentru realizarea accesului, a circulaiilor pietonale i auto din incint, a parcajelor, a
zonelor verzi (nierbate sau tip jardinier) i a trotuarelor- amenajrilor grdinii.
11. Surse de poluani i protecia factorilor de mediu:
11.1.Protecia calitii apelor.
Evacuarea apelor meteorice de pe acoperisuri se va face cu receptoare coloane de
scurgere interioare din polipropilena catre subsol de unde vor fi centralizate si colectate pentru
a fi trimise bazinul de retentie din subsol de unde ulterior vor fi repompate in canalizarea
Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e stradala. Apele meteorice de pe spatiile de acces si parcarile din jurul cladirii vor fi colectate lor
ct
nr prin intermediul rigolelor, gaigherelor si caminelor si deversate in canalizarea pluviala de
.:
S incinta.
-0
5/ Condensul provenit da la instalatia de climatizare va fi preluat cu tuburi din PP pe fiecare nivel
2
0 si va fi dirijat in coloanele de canalizare pluviala interioara.
0
Evacuarea apelor menajere din imobil, preluate de la obiectele sanitare direct, sau
9
C
Aprin sifoane de pardoseala se va face prin coloane de scurgere interioare din polipropilena
S
Acatre subsol de unde vor fi centralizate si colectate pentru a fi trimise intr-un camin de
C
Ecanalizare amplasat la limita constructiei catre drumul de acces.
SI
ACanalizarea ansamblului se va realiza in sistem separat pentru apele uzate menajere si cele
N
Upluviale. Canalizarea de incinta va fi prevazuta cu camine pentru racord si pentru schimbare
Cde directie si se va deversa in canalizarea stradala existenta.
al
eRacordarea in colectorul mare de canalizare al zonei se va executa in punctele stabilite in
a
Viconformitate cu acordul obtinut de la APA NOVA. Indicatorii de calitate ai apelor evacuate din
ct
orincinta la la canalizarea publica vor trebui sa se incadreaza in limitele impuse de Normativul
ie
i,NTPA 02/1997.
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 50
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

11.2.Protecia aerului.
Instalaia de nclzire (central termic proprie) este compus din utilaje i echipamente
noi ce nu genereaz poluani sub form de praf, gaze sau alte noxe pentru cocentraiile
admisibile, care s influeneze mediul nconjurtor.
11.3.Protecia mpotriva zgomotului i vibraiilor.

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

Se respect Normativele C125 i P122 pentru izolarea la zgomot aerian, vat mineral
iar pentru izolarea zgomotului de impact, pardoseli amortizoare de zgomot.
11.4.Protecia mpotriva radiaiilor.
Nu este cazul.
11.5.Protecia solului i a subsolului.
Nu este cazul.
11.6. Protecia ecosistemelor terestre i acvatice.
Nu este cazul.
11.7. Protecia aezrilor umane i a altor obiective de interes public.
Nu este cazul.
11.8. Gospodrirea deeurilor generate pe amplasament.
Evacuarea deeurilor se va face n cadrul unui contract cu societatea de prestri servicii
salubritate ce deservete zona. n acest sens se va amenaja o platform dalat acoperit
pentru europubele. Pentru evacuarea deeurilor rezultate din construire se va face un contract
cu societatea de salubritate pe perioada executrii lucrrilor pentru transportul deeurilor,
pmntului i molozului rezultat.
11.9. Gospodrirea substanelor toxice i periculoase.
Nu este cazul.
Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 51
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

ntocmit,
Arh. ing. Aurora TROAG,
specialist atestat M.C.C.

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

MEMORIU ARHITECTUR
CAPITOLUL A: PIESE SCRISE

1 DATE GENERALE
1.2.

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:


Documentatie de avizare a lucrarilor de intervenie pentru obinere de finanare
din FEDR, prin Programul Operational Regional, AXA Prioritara 5, Domeniul Major
de Interventie 5.1

Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 52
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

OBIECT: CASA CESIANU-

1.2

MUZEUL MUNICIPIULUI BUCURESTI

AMPLASAMENT:

Lucrarile ce fac obiectul prezentului proiect se vor desfasura in Municipiul Bucureti,


sector 1, Calea Victoriei, nr. 151.

1.3

TITULARUL INVESTITIEI:

MUNICIPIUL BUCURESTI
Bucureti, sector 5, b-dul Regina Elisabeta, nr. 47
Tel.: 021 305 55 30; Fax: 021 305 55 30
E-mail: ileana.person@bucuresti-primaria.ro

1.4

BENEFICIARUL INVESTITIEI:

MUNICIPIUL BUCURESTI
Bucureti, sector 3, Bdul I.C. Bratianu, nr. 2
Tel.: 021 315 68 58; Fax: 021 313 85 15
E-mail: ileana.person@bucuresti-primaria.ro

1.5

ELABORATORUL INVESTITIEI:

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


Bucuresti, str. Valea lui Mihai, nr. 9, bl. TD11, sc. 1, apt. 55, sector 6;

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

tel.: 031-805.87.81;fax.: 031-805.87.80


E-mail: credo_design2003@yahoo.com; tarsoaga.aurora@gmail.com

2.

DESCRIEREA INVESTITIEI

2.2 SITUATIA EXISTENTA A OBIECTIVULUI DE INVESTITII


2.2.1 Starea tehnica, din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in
constructii, potrivit legii
2.1.1.1 Situatia existenta - arhitectura
Construcia CASEI CESIANU este organizat pe un plan compact, de form
rectangular, izolat pe parcel, amplasata pe coltul acesteia, la intersectia Caii Victoria
cu strada Sevastopol, alianiata la cele doua artere de circulatie.
Casa este alcatuita din doua corpuri ce se citesc distinct, respective corpul principal
corpul A, amplasat pe colt (pentru care s-a realizat prezentul studiu), accentuat ca
expresie arhitecturala si corpul B corp secundar, alipit primului, aliniat la strada
Sevastopol.
Intreaga constructie este realizata din zidarie de caramida, cu fundatii de caramida,
sarpanta de lemn si invelitoare din tabla. Tamplaria este din lemn natur cu geamuri
obisnuite.
Ultimele interventii structurale realizate in vederea consolidarii imobilului s-au efectuat
numai pe corpul B, total si partial pe corpul A.

Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 53
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

Corpul A este in prezent decopertat la interior si imbracat pana la nivelul parterului cu


plasa de rabit. Acest corp nu este functionabil.
Din punct de vedere al compozitiei, corpul A are o forma in plan aproximativ
dreptunghiulara, cu accesul intrarii principale plasat in mod neobisnuit in extrema de vest
a casei si nu conform modalitatii curente in centru, in axul compozitional al volumului. In
spatiul de acces principal Holul de distributie se gaseste scara de acces spre etaj, din
beton armat, scara care conduce si spre subsol.
Parterul este compus din 5 incaperi si un hol care face legatura cu corpul B si respectiv
cu Holul de distributie. Coridorul imparte casa asimetric, iesirea facandu-se direct spre
curte.
In prezent incaperile nu sunt decorate aflandu-se practic la rosu. Sunt tencuite partial. n
ordinea mrimii cele mai importante ncperi sunt cele orientate spre artera principal
respectiv spre Calea Victoriei ncperi iniial cu o suprafa de cca. 22 m.p., urmate de
camerele dinspre curte i apoi cele spre strada secundar, str. Sevastopol.

Etajul: reia organizarea planului parterului permind i aici circulaia ntre camere
decomandat prin intermediul coridorului.
Podul este nu este folosit in prezent. Sarpanta din lemn existenta permite reorganizarea
si transformarea sa in mansarda locuibila. Aerisirea se realizeaza cu lucarne.

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

Corpul B alipit corpului A este aliniat la strada Sevastopol pe latura lunga si comunica la
parter si etaj cu spatiul de acces spre holul de distributie al acestuia.
Scara este dispus pe latura vest a cldirii, n ntregime n interior. Pe o latime de 7,63m
si o lungime de 37,61m, acest corp este compus la parter dintr-un spatiu de distributie pe
o lungime de aproximativ 29m, cu diverse inchideri, 7 incaperi si casa scarii.
La etaj, camerele reiau nirarea n anfilad dar fr a mai exista coridorul de circulaie,
trecerea fcndu-se dintr-o ncpere n alta, partial; ultimele doua spre spre corpul A
avand acces dintr-un hol partial de distributie.
Interioarele sunt neutre cu zugraveli simple din vopseli lavabile, pardoseli din gresie la
parter si dusumea din lemn masiv la etaj. Tamplariile sunt din lemn cu geam obisnuit.
Gradina este conservata ca spatiu aferent constructiei.
Imprejmuirea stradala transparenta, din fier forjat completeaza imaginea originara a
imobilului. mprejmuirea lateral este incomplet, necesitnd intervenii majore.
Corpul anexa este un corp cu funciune de depozitare, insalubru, cu grave probleme
structurale.
Circulaiile.
Comunicarea in corpul A dintre parter, subsol si etaj se face prin intermediului unei scri
in doua rampe inegale, scar plasat n partea de vest a corpului de cldire.

Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 54
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

In partea opusa a cladirii, in corpul B se afla o alta scara de acces pentru parterul si etajul
acestui corp.
Ambele corpuri comunica la parter si etaj.
Concepia arhitectural i decoraia faadelor imobilului:
se remarca mprirea ntregului volum n dou registre (parter i etaj) i trei exprimri
decorative armonice ntre ele care dau ns o valoare nuanat fiecrei faade:
4. corpul central unitar pe cele trei laturi: Calea Victoriei, strada Sevastopol /
parial i curte;
5. corpul secundar faada spre strada Sevastopol;
6. corpul secundar faada spre curte/ gradina.
realizarea unui ritm aproape egal de goluri i plinuri folosind pentru aceasta, cnd este
necesar din punct de vedere funcional, ferestrele oarbe.
decorarea corpului central (1) cu motive decorative care i subliniaz importana:
5. la parter: bosaje, volute decorative cu relief cap de copil;
6. la etaj: ancadramente formate din frontoane susinute de console ce au pe ele
motive vegetale iar deasupra i dedesubtul ferestrelor panouri decorative cu
motive animaliere i vegetale, corni sub forma unei frize ce alterneaz casete
cu ghirlande decorative care subliniaz ritmul golurilor cu motive decorative. Pe
latura spre Calea Victoriei balcon din feronerie cu motive vegetale (asemeni
celui de la col);

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

7. colul teit cu balcon semicircular susinut de o consol ampl n form de scoic


cu motive vegetale i terminat cu un acoperi sub form de turnule.
8. accesele care sunt plasate astfel ca s se ncadreze n regula plin / gol impus
ntregii faade sunt tratate n acelai ton preios, cu deosebire cel dinspre curte
care exprim intrarea principal i mai simplu, dar evident ca o intrare valoroas
accesul spre str. Sevastopol.
tratarea aripii Sevastopol, faada spre strad (2), ca un corp secundar dar aparinnd
aceleiai cldiri ceea ce se citete din urmtoarele rezolvri:
4. reluarea unor motive decorative care confer unitate ntregii desfurri cum
sunt: bosajele parterului, brul median, ritmul gol / plin;
5. folosirea unor motive tratate simplificat: acelai mod de subliniere a ferestrelor
din prelungirea bosajelor dar fr prezena volutelor decorative; nlocuirea
frontonului de tip clasic cu unul drept sub care se plaseaz panoul decorativ care
pstreaz numai motivele vegetale, panoul de sub fereastr rmnnd nedecorat.
6. intrarea simpl care este o etap din raportul gol / plin care se desfoar
simetric parter-etaj.
latura cea mai sobr rmne aripa spre curte (3). Existena numai a unei desfurri
pariale nu permite dect o reconstituire fragmentar.
1. etajul ritmat de gol/ plin aplic o reducie la minimum a motivelor decorative de
pe celelalte faade: frontoane drepte, panouri nedecorate, bru median.
2. parterul pstrnd porticul elimin total motivele decorative singurul element
posibil, element unificator, fiind acelai tip de bosaj ca pe celelalte faade.
Numerele si numele date incaperilor sunt identificate in releveu.
Imobilul este racordat la reteaua stradala de apa, canalizare, electricitate si de gaze.

Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 55
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

EVALUAREA STRII DE CONSERVARE A IMOBILULUI


Datorita vechimii sale, precum si a poluarii deosebit de mari pe care o suporta aceasta
cladire ca urmare a traficului foarte intens din jurul sau, precum si a unei intretineri
necorespunzatoare, a lucrarilor de consolidare incepute si neterminate, de multi ani,
imobilul corpul A al cladirii s-a degradat si necesita lucrari de consolidare, conservarerestaurare.
Fenomenele de degradare care au cauze naturale sunt explicitate in studiul de
conservare/ restaurare fatade.
Aceste degradari s-au amplificat si datorita unor disfunctii ale coloanelor de apa pluviala
ale constructiei. Scurgerea apei de pe acoperisul se face prin burlane si jgheaburi, prost
intretinute, partial distruse, cu deversare spre curtea interioara si, partial spre strada. Din
observatiile noastre si a echipei de ingineri instalatori s-a constatat faptul ca aceste
scurgeri sunt partial infundate si distruse.
Observnd cu atenie cladirea, de la nivelul solului i al acoperisului, putem constata c
aceasta a suferit degradri care se prezint sub forma unor:
- cruste mixte bio-minerale (sulfatice) depuneri ce s-au format n timp din
diverse materiale organice i anorganice - sub form de praf,
- cruste mixte calcitice (zone spalate), depuneri de carbonat de calciu pe
zonele splate,
- oxidari superficiale aparute local;
- exfolieri i pulverulen, aparute prin dizolvarea si migrarea sarurilor;

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

- pitting pe zonele cu cruste diverse, degradare vizibil mai ales pe zonele cu


crust neagr,
- eroziuni datorit aciunii factorilor atmosferici (vntul, ploaia, ciclurile nghedezghe);
- fisuri sau fracturi aprute ca urmarea unor ocuri mecanice;
- cavitati/ lacune datorate dezagregarii unor fragmente din compozitia tencuielii
de fatada.
Se remarc de asemenea existena unui atac biologic. Acelasi lucru s-a constatat si la
nivelul sarpantei, degradare aparuta in urma scurgerilor pluviale / a acoperisului distrus
pe anumite zone.
Atat corpul B, cat si corpul A prezinta degradari substantiale ale tencuielilor si decoratiilor
de fatada.
Corpul anex prezint probleme structurale, fiind insalubru i inadecvat funciunii actuale.
Circulaiile
In acest moment vizionarea corpului A a Casei CESIANU, nu este posibila, deoarece
acest corp de cladire este momentan parasit - obiectivul fiind practic in imposibilitatea de
a fi vizitabil. Corpul B, care nu face obiectul acestui studiu se afla in functiune, fiind un
spatiu de cercetare si depozit al Muzeului Municipiului Bucuresti.
Accesul in gradina si zona principala a Casei se face in acest moment direct din Calea
Victoriei, pe o poarta metalica din feronerie de epoca, cu doua intrari pentru persoane
si autovehicole.

Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 56
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

Prima intrare o constituie accesul in corpul A, urmatoarele apartinand corpului B


secundar al Casei.
Comunicarea in corpul A dintre parter, subsol si etaj se face prin intermediului unei scri
in doua rampe inegale, scar plasat n partea de vest a corpului de cldire.
In partea opusa a cladirii, in corpul B se afla o alta scara de acces pentru parterul si etajul
acestui corp.
Ambele corpuri comunica la parter si etaj.

2.1.2 Valoarea de inventar a constructiei


Valoarea de inventar (INV), inclusiv TVA, a obiectivului de investitii CASA CESIANU, ce
face obiectul prezentei documentatii tehnico-economice este de 85,68 lei.

2.1.3 Actul doveditor al fortei majore


Nu este cazul.

3.

DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

3.3 GENERALITATI
3.3.1

Zona si amplasamentul

Amplasamentul se afl n Bucureti, sector 1, Calea Victoriei, colt cu strada Sevastopol,


foarte aproape de Piata Victoriei. Zona este delimitat de: poriunea de strad dintre
Piaa Victoriei i Splaiul Independenei i include Piaa Revoluiei i Piaa Palatului,
strzile Luteran, Boteanu, Ministerului, Ing. Marconi, Dr.Rureanu i poriuni
ale strzilor G-ral Berthelot, George Enescu, Ion Cmpineanu, tirbei Vod, C-tin
Exarhu, B. Frankl, C.A. Rosetti, Poiana Narciselor, Brezoianu, Aristide Demetriad,
George Vraca, Matei Millo, Oteteleeanu, Constantin Mille, Demetru I. Dobrescu,
Academiei, Edgar Quinet, Beldiman Alex., Eforiei, Domnia Anastasia, Lipscani, Mihai
Vod, Ilfov. Aceasta zona este caracterizat prin traseul sinuos i neregulat, definit de
construcii i spaii diverse topologic. Aceasta conine construcii i spaii martor al
principalelor perioade de evoluie a oraului. n ansamblul acestei artere de prim
importan la nivelul capitalei se pot diferenia trei tronsoane distincte:
1. zona Piaa Victoriei - bd. Dacia;
2. zona bd. Dacia - bd. Elisabeta;
3. zona bd. Elisabeta - Splaiul Independenei.
Parcela se afl la intersectia strazii Sevastopol cu Calea Victoriei, cu acces de pe
Calea Victoriei.
Imobilul este constituit dintr-un corp principal, pozitionat pe colt la intersectia Caii
Victoria cu strada Sevastopol in regim de inaltime S+P+1E+Pod mansardabil, corp A
(pentru care s-a realizat prezentul studiu) si corpul B (P+1E+Pod) alipit corpului A,
Pr Faza:
amplasat aliniat strazii Sevastopol, pe care s-au realizat lucrari de consolidare si
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
restaurare, cel putin la nivelul interiorului, astfel incat acesta este functionabil si dat in
ct
nr
folosinta pentru spatii de birouri si cercetare, partial arhiva spatii aferente Muzeului
.:
S
Municipiului Bucuresti.
-0
5/
Gradina de forma dreptunghiulara este vizibila de pe cele doua laturi Calea Victoriei si
2
0
strada Sevastopol.
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 57
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

Indicatori urbanistici existeni sunt:


POT= 14,76%
CUT= 0,29
Hmax= + 14,80 m
3.3.2

Date climatice

Amplasamentul cercetat se situeaz ntr-un sector cu clim continental, respectiv n


cadrul inutului climatic al Cmpiei Romne. Regimul climatic general se
caracterizeaz prin veri foarte calde, cu cantiti medii de precipitaii nu prea
importante, care cad, n mare parte, sub form de averse i prin ierni relative reci,
marcate la intervale neregulate, att de viscole puternice, ct i de nclziri
frecvente, care provoac discontinuitatea n timp i spaiu a stratului de zpad.
Temperatura aerului prezint medii anuale de ordinul a 10 10,5 C, cu un ecart
pentru valori medii ale lunii iulie de 22 23 C i pentru luna ianuarie de 2 3
C. Numrul mediu anual al zilelor cu nghe este de 105.

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

Precipitaiile atmosferice nregistreaz cantiti medii anuale de cca. 550 mm, cu valori
medii pentru luna iunie de ordinul a cca. 75 80 mm i pentru luna februarie de cca. 25
30 mm. Cele mai mari cantiti de precipitaii cad n semestrul cald i au adesea
caracter de avers, fiind nsoite de descrcri electrice i vijelii.
Stratul de zpad are o durat medie anual de cca. 50 zile, cu grosimi medii
decadale ce ating valori maxime de cca. 10 cm.
n privina circulaiei atmosferice este de remarcat faptul c frecvenele cele mai mari se
nregistreaz pentru direciile NE (20%) i E (20%), urmate de cele din SV(17%) i
V(14%). Frecvena medie anual a calmului este de cca. 10%. Vitezele medii anuale ale
vnturilor sunt de
ordinal a 2,2 4,5 m/s.
Adincimea de inghet
Conform STAS 6054-77, adincimea de inghet este in zona studiata: 0,80 0,90 m.
3.3.3

Seismicitate

Amplasamentul care constituie obiectul prezentului studiu geotehnic, se caracterizeaz


astfel din punct de vedere seismic:
- acceleraia terenului pentru proiectare: a g = 0,24g;
- perioada de col: Tc = 1,6 sec . Datele sunt n conformitate cu Codul de proiectare
seismic - Partea I Prevederi de proiectare pentru cldiri, indicativ P100 1/2006.
3.3.4

Incadrare in categoria geotehnica

Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 58
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

Amplasamentul investigat poate fi ncadrat dup cum urmeaz, n conformitate cu


Normativul privind documenta, n conformitate cu Normativul privind documentaiile
geotehnice pentru construcii, indicative NP 074-2007:
- din punct de vedere al conditiilor de teren, perimetrul studiat se incadreaza in categoria
terenuri bune (punctaj 2);
- apa subterana a fost intilnita in zona la adincimi de 8.00m 10.0m. Perimetrul studiat
incadrindu-se, avand in vedere si de regimul de adancime dorit de beneficiar, in
categoria fara epuismente (punctaj 1);
- dupa categoria de importanta a constructiilor, viitoarul imobil se incadreaza in categoria
exceptionala (punctaj 5);
- dupa vecinatati, se incadreaza in categoria risc moderat (punctaj 3);
- in functie de zonarea seismic , terenul studiat are a g 0.24 g (punctaj 2 ).
Punctajul final , obtinut prin insumare este de 12 puncte, rezult incadrarea geotehnic
preliminar : categoria 2 i risc geotehnic moderat .

3.3.5

Statutul juridic al terenului si imobilului ce urmeaza a fi restaurat

Regimul juridic al imobilului


Parcela pe care se afla imobilul alcatuit din teren gradina si constructii, cunoscut sub
denumirea de Casa CESIANU, situata in Calea Victoriei, nr. 151 , sector 1, se afl
intravilanul municipiului Bucureti.
Imobilul sus mentionat se afla, in prezent in proprietatea Muzeului Municipiului Bucuresti
si este nominalizat n Lista Monumentelor Istorice 2004, poziia 2198, cod B-II-m-B19870.

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

Conform PUZ zone construite protejate, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 279/2000, parte
component a PUG Director Municipiul Bucureti, imobilul din Calea Victoriei, nr. 151,
aparine zonei nr. 16, zon construit protejat STRADA SIMBOL A ORASULUI
CALEA VICTORIEI, subzona Cp1.
n imediata sa vecintate se afl urmtoarele imobile cu statut de monument istoric:
imobil Calea Victoriei, nr. 141- Palatul CANTACUZINO
poziia 2197, cod B- II- m A - 19869;
imobil Calea Victoriei, nr. 133- Palatul VERNESCU
poziia 2196, cod B- II- m A - 19868;
imobil Calea Victoriei, nr. 152- Palatul Monopolurilor Statului
poziia 2199, cod B- II-m A - 19871;
imobil Calea Victoriei, nr. 174- Casa CESIANU fosta Legatie germana
poziia 2200 , cod B- II- m B 19872.
3.3.6

Studii de teren

3.3.6.1

Studiu topografic

Retea de sprijin
Pentru realizarea proiectului s-au folosit coordonatele GPS. Sistemul de referinta utilzat in
realizarea ridicarilor topografice este Stereo 70 Marea Neagra....
(Studiul topografic este prezentat n volum separat).
3.3.6.2

Studiu geotehnic

Studiul geotehnic cuprinde planul cu amplasamentul forajelor, fisele cu rezultatele


determinrilor de laborator, raportul geotehnic cu recomandrile pentru fundare i
consolidri.

Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 59
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

(Studiul geotehnic este prezentat n volum separat).

3.4 DESCRIEREA LUCRARILOR DE BAZA SI A CELORLALTE REZULTATE CA


NECESARE DE EFECTUAT IN URMA REALIZARII LUCRARILOR DE BAZA
In intentia proiectantului lucrarile ce se vor executa vor trebui sa conserve cat se poate
de mult substanta originara a imobilului si sa redea, pe cat posibil, avand in vedere
gradul de degradare in care se afla acestea in prezent, imaginea sa initiala.
Astfel, se va realiza consolidarea corpului A, in vederea restaurarii intregii cladiri si a
mansardarii podului in volumetria existenta.
Componenta functionala existenta la parter se va modifica nestructural, ca si
compartimentari prin desfacerea peretilor de compartimentare din incaperea dinspre
curte, ceea ce duce la revenirea la compartimentarea originala a casei.
Etajul va pastra compartimentarile, cu introducerea unor grupuri sanitare strict necesare
bunei functionari a spatiului expozitional. Scara de acces de la subsol pana la etajul I va
ramane pe pozitia ei originala.
De la etajul I la podul mansardat se va accede pe o scara noua, din lemn, care va fi
pozitionata in continuarea celei din beton.

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

Mansarda (podul mansardat) va fi amenajata pentru functiunea de spatiu cercetare


zona vizitabila spatiu liber, pe doua nivele, pe structura de lemn.
Sarpanta va ramane din lemn si va fi inlocuita acolo unde degradarile lemnului o impun.
Vor surveni modificari la invelitoare, in sensul ca vor aparea ferestre cu tamplarie de lemn
si geam termoizolant ingropante in panta acoperisului, cu inchidere manuala si automata.
Invelioarea se va schimba integral, pastrandu-se toate elementele decorative, inclusiv
lucarnele care vor fi prevazute cu geamuri fixe termoizolante. Se vor reface integral
jgheaburile si burlanele.
Restaurarea fatadei se va realiza integral pentru ambele corpuri.
Corpul anexa se va desfiina parial, pstrndu-se zidul calcan, aflat la limita de pe hotar.
Noua construcie a anexei va avea aceleai dimensiuni n plan, ca suprafa desfurat.
Lucrarile propuse sunt urmatoarele:
3.2.1

Lucrari la elemente de arhitectura componente artistice

Interventiile de arhitectura constau atat recerea compartimentarii interioare a corpului


A, de la parter, cu revenire la compartimentarea originala, cat si a refacerii finisajelor
interioare tencuieli, zugraveli, elemente decorative interioare, pardoseli, placare scara
principala, balustrada, schimabare tamplarii. La exterior se vor restaura si conserva
toate ancadramentele ferestrelor, cornisei si tencuielile in camp, dupa metodele
enuntate mai jos. Invelitoarea va fi inlocuita cu invelitoare de tabla, pastrand decoratia
si modenatura. Lucarnele vor fi restaurate si refacute / completate conform celor
Pr Faza:
originale.
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 60
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

Suprafeele desfurate pe nivele vor rmne aceleai, singura adugire ramnnd


suprafaa rezultat din amenajarea podului, cu realizarea supantei, spaiu generos care
va fi vizitabil, cu scop de cercetare pentru public.
In corpul B interventiile vor fi doar la exterior, respectiv lucrari de restaurare conservare
la fatade si invelitoare.
Corpul anexa, se va transforma in Lapidariu, corp care va avea functiunea de spatiu
expozitional Lapidariu. Modificarile arhitecturale vor fi substantiale la acest corp, pe
parter. Modelarea arhitecturala va consta din realizarea celor doua fatada cu goluri/
vitrate, ce vor prelua partial limbajul estetic al casei Cesianu. Constructia va avea in
plan o forma dreptunghiulara, va ramane alipita la calcanul existent pe fundul de lot si
va fi acoperit cu o sarpanta de lemn si invelitoare de tabla, asemanatoare cu cea a
celor doua corpuri. Se vor studia ancadramentele ferestrelor vitrine si a celor doua
accese. Spatiul interior va fi tencuit partial si zugravit in culori deschise, de apa, cu zone
pe peretele calcan cu zidarie de caramida, care va ramane aparenta. Exteriorul va
prelua aceeasi textura ca a casei mari, atat din punct de vedere material, cat si
decorativ estetic, simplificat. Tamplariile vor fi de lemn cu geam termoizolant.
Imprejmuirea, atat cea stradala, cat si cea laterala, va suporta refaceri partiale, atat la
nivelul soclului, cat si al zonei de feronerie. Pe strada Sevastopol se va propune o
poarta dubla din feronerie, transparenta, pentru acces auto si personal.
Cea laterala va fi din zidarie de caramida, tencuita/ zugravita in camp.

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

3.2.1.1

Metodologie de conservare restaurare componente artistice fatade

Tratament de biocidare
Operatia de biocidare se va executa cu un biocid pe baza de saruri cuaternare de
amoniu prin pensulare si pulverizare. Se subliniaza faptul ca biocidarea va fi generala
si se va aplica atat in scop curativ cat si in scop preventiv. Nu se insista pe zonele care
nu prezinta atac biologic in forma activa.
Indepartarea petelor aderente (vopsea, lapte de ciment etc.)
Aceasta operatiune urmareste eliminarea petelor de vopsea de ulei aparute pe
suprafetele elementelor decorative cu ocazia vopsirilor repetate efectuate in timp la
balcoane, tamplarie etc. cat si a numeroaselor pete de lapte de ciment aparute cu
ocazia inteventiilor anterioare de consolidare.
Aceste pete au un caracter profund inestetic in anumite zone, reprezentand o agresiune
de ordin estetic a operei de arta.
In functie de gradul de adeziune si de zonele pe care sunt amplasate se poate lua
decizia pastrarii unor asemenea pete.
Operatiunea de eliminare a petelor de vopsea la nivelul ornamentelor se va executa
manual, cu bisturiul sau instrumente de uz dentar. In situatii mai delicate se poate folosi
tehnologia pe baza de ultrasunete.
Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 61
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

Avand in vedere ca este posibil sa nu poata fi eliminata complet vreuna dintre crustele
de vopsea numai prin mijloace mecanice manuale, acolo unde va fi cazul, se pot
inmuia in prealabil cu ajutorul solventilor (prin intermediul compreselor)
Operatiunea de eliminare a petelor de ciment atat la nivelul ornamentelor cat si la
nivelul profilelor sau campuluise va executa manual, cu bisturiul sau instrumente de uz
dentar. In situatii mai delicate se poate folosi tehnologia pe baza de ultrasunete.
Indepartarea si/ sau stabilizarea sarurilor
Aparitia voalurilor saline este preponderenta in zonele cu infiltratii masive sau in zonele
cu umiditate de capilaritate. Indepartarea sarurilor solubile di zonele cu eflorescente
saline vizibile pe suprafata se realizeaza prin periere uscata, intr-o prma faza, dupa
care se aplica serii de comprese succesive cu pulbere celulozica si apa demineralizata.
Daca voalurile persista se va trata zona afectata cu ajutorul rasinilor schimbatoare de
anioni sau cationi, functie de tipul de sare existent; (este necesara identificarea sarurilor
prin analize preliminare)
Indepartarea reparatiilor necorespunzatoare si a zonelor iremediabil degradate;
Operatiunea se aplica asupra acelor chituiri si plombari (reparatii) ce au fost executate
cu ocazia inerventiilor anterioare si care au un aspect total inestetic, fiind executate

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

grosolan, neprofesionist, cu mortare incompatibile (mortare pe baza de ciment) cu


structura materialelor pe care au fost executate.
Se aplica atat la nivelul elementelor decorative din similipiatra sau ipsos cat si la vastul
camp de tencuiala in similipiatra si la profilele acestuia.
Restauratorul va intocmi releveul amanuntit al acestora si va executa mici sondaje
pentru fiecare in parte.
In cazul elementelor cu caracter unicat (acvile, blazoane, etc) reparatiile si plombarile
necorespunzatoare se desfac in fragmente mici si foarte mici, pana la zona de contact
cu suportul original, cu ajutorul daltii si ciocanului, a instalatiei cu ultrasunete, a
instrumentarului de uz dentar si a frezei dentare, dupa caz. Se vor face probe de
umezire a mortarului de chituire sau de plombare. Daca mortarul este sensibil la
umezire, se poate continua indepartarea acestuia, incercandu-se indepartarea totala
prin folosirea unor unelte confectionate din lemn de esenta foarte tare.
Indepartarea varuielilor suprapuse
Aceasta operatiune urmareste eliminarea straturilor suprapuse de var aplicate pe
suprafata ornamentelor in similipiatra sau ipsos, in zonele in care aceste varuieli inca
persista cu diferite grade de adeziune ;
Aceste varuieli au un caracter profund inestetic in anumite zone, reprezinta o agresiune
a operei de arta si sunt observabile in special la nivelul ornamentelor. In anumite zone
se poate observa ca laptele de var a fost amestecat cu un material inert fin (piatra
Pr Faza:
sau nisip) in vederea obtinerii unui mortar fluid cu care s-au acoperit
oi Proiect Tehnic concasata
si Detalii de Executie
e
suprafetele ornamentelor. Consistenta si suprapunerea acestor straturi modifica esential
ct
nr
finetea detaliilor originale.
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 62
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

In principiu se indeparteaza toate portiunile in care varuielile sunt deja exfoliate, slab
aderente sau au un caracter profund inestetic.
In functie de gradul de adeziune si de zonele pe care sunt amplasate se poate lua
decizia pastrarii unor asemenea varuieli.
Operatiunea de eliminare a straturilor de varuiala se executa manual, cu bisturiul sau
instrumente de uz dentar. In situatii mai delicate (varuiala pe zone sensibile) se poate
folosi tehnologia pe baza de ultrasunete.
Avand in vedere ca este posibil sa nu poata fi eliminata complet vreuna dintre cruste
numai prin mijloace mecanice manuale, acolo unde va fi cazul, se pot inmuia in
prealabil cu apa sau rasini schimbatoare de cationi (cu ajutorul compreselor).
Curatarea suprafetelor

Interventia cu cel mai marte impact vizual asupra unui monument istoric, curatarea, desi
motivata aparent numai de considerente estetice trebuie se rspunda unor principii
stiintifice de conservare si protejarea operei de arta respective.

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

Fiind o interventie tehnica complexa, delicata si ireversibila ea poate avea si rezultate


negative in situatia in care nu se iau in calcul toate caracteristicile suprafetelor ce
trebuiesc curatate si nu se alege tehnica si substantele cele mai potrivite situatiei date.
Curatarea trebuie sa raspunda urmatoarelor criterii:
-

nu trebuie sa provoace degradari directe sau indirecte fatadei sau mediului


inconjurator;

trebuie sa permita pe cat posibil conservarea patinei;

nu trebuie sa genereze sau sa accelereze procese de degradare;

trebuie sa poata fi controlata, dozata sau oprita in orice moment;

Se ia in consideratie starea de deteriorare/conservare a suprafetelor precum si faptul ca


operatiunea de curatare se poate intercala (in cadrul aceleiasi zone) cu alte operatiuni.
In anumite situatii curatarea nu poate fi facuta decat dupa operatiunea de
preconsolidare/consolidare;
Din punct de vedere metodologic se recomanda o combinatie de metode de natura
chimica, mecanica si fizica, care, combinate pot sa ofere un rezultat unitar si sa
respecte toate premizele enumerate mai sus; comprese cu solventi, ultrasunete, perii
diverse, micro sablare, gommage(uscat) hidro gommage etc.
In cazul de fata un procent mare din suprafete (80 90 %) este pretabil la curatare prin
metoda Gommage
Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 63
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

Refacerea cu mortar de restaurare a zonelor lipsa


Operatiunea de plombare cu mortar de restaurare, se refera la acele zone unde s-a
procedat la eliminarea plombarilor anterioare inestetice sau in zonele extrem de
degradate (tencuiala de similipiatra, elemente decorative, profilaturi etc).
In functie de zona in care se aplica plombarea (reparatia), se va proceda la variatia
granulometriei agregatelor si a colorantului, tinandu-se seama de caracteristicile zonei
invecinate interventiei. Integrarea coloristica si de textura vor raspunde acelorasi
deziderate, astfel incat interventia sa prezinte un grad mare de compatibilitate.
Executarea plombarii cu mortar se executa dupa o prealabila curatare atenta a zonei
lacunare, urmata de umezirea acesteia cu pulverizatorul de mana.
Plombarea se executa in straturi succesive de mortare, a caror granulatie va fi diferita,
descrescanda dinspre interior spre exterior. Cand mortarul de suprafata ajunge la
plasticitatea optima, se va proceda la texturarea acestuia in acord cu textura din zona
alaturata.
A se consulta cu mare atentie buletinul analizelor petrografice atasat .
Fixarea/ Replantarea desprinderilor
Operatiunea se refera la replantarea fragmentelor desprinse in pozitia initiala; va fi
precedata de probe preliminare, efectuate pe fragmente de similipiatra si mortare pe
baza de ipsos avand forma si volumul apropiate de ale fragmentelor originare. In cazul

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

in care fixarea cu mortar de restaurare cu granulatie foarte fina da satisfactie, se va


proceda ca atare; daca nu, in caz extrem, replantarea se va face cu ajutorul rasinii
epoxidice si a tijelor de fibra de sticla.
Se va acorda o atentie deosebita
interventie.

integrarii cromatice si de textura

in zona de

Intregirea volumetrica a pieselor


Aceasta operatiune are scopul de a completa zonele lipsa din materialul lapidar
(similipiatra) atat din motive de ordin estetic cat si din ratiuni de ordin functional.
Tratamentul urmareste sa redea elementelor decorative, pe cat posibil, caracteristicile
estetice, fizice si mecanice initiale.
Aceasta operatiune poate fi executata atat cu ajutorul mortarelor de restaurare
(modelarea zonelor lipsa cu ajutorul mortarelor) cat si prin refacerea la scara a
elementelor lipsa sau degradate iremediabil.
Ambele solutii tehnice presupun o serie de probe si incercari preliminare care sa
evidentieze avantajele sau dezavantajele fiecarei metode functie de situatie.
Tratarea fisurilor
Operatiunea se refera la consolidarea zonelor in care apar fisuri in elementele de
similipiatra (ornamente, profile, camp).
Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 64
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

Tratarea fisurilor urmareste aplicarea unui material consolidant lainterfata celor doua
suprafete de material despartite prin fisurare.
In situatia existentei unor fisuri puternice, avand caracterul unor crapaturi, tratarea
acestora se va face prin injectare cu mortar de restaurare de granulatie fina si fluiditate
corespunzatoare.
Dupa efectuarea desprafuirii zonei fisurate (conform Caietului de sarcini ce se refera la
operatia respectiva), se spala cu minutiozitate fisura prin injectare manuala de apa
distilata. Dupa evaporarea apei, se introduce in fisura un amestec de mortar realizat
prin amestecul unei pulberi foarte fine din acelasi tip de piatra ca obiectul tratat cu un
consolidant pe baza de Etil Silicat (OH). Solutia de Etil Silicat poate fi adaugata si
ulterior prin picurarea ulterioara cu ajutorul unei seringi de-a lungul fisurii.
In situatia fisurilor cu caracteristicile unor crapaturi, se va proceda la injectarea sau
indesarea minutioasa in fisura foarte bine curatata si spalata in prealabil, a unui mortar
de restaurare de granulatie fina, preparat in amestec cu pulbere de aragonit, la un grad
de fluiditate corespunzator fiecarei situatii in parte. Se va acorda o atentie sporita atat
indepartarii excesului de material, cat si integrarii cromatice si de textura
Consolidarea suprafetelor

Atat analizele vizuale cat si cele de laborator arata ca paramentul si decoratia


monumentului este constituit din materiale litice diferite care se preteaza (d.p.d.v.al
compatibilitatii) la consolidarea mineralica ( cu silicat de etil- OH ); ca atare, toate

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

zonele ce prezinta lipsa coeziunii la nivelul suprafetei decoratiei se vor trata prin
aceasta metoda. Aplicarea consolidantului se poate face in mod repetat, pana la
obtinerea rezultatului scontat.
In cazul lipsei de adeziune (in special in cazul decoratiei in similipiatra) se recomanda
consolidarea prin injectare de mortare compatibile (ex. PLM A, Ledan etc).
In cazul nostru avem doua straturi distincte; Desprinderile existente in cazul decoratiei
de similipiatra (cele doua straturi) se regasesc atat intre zidul de caramida si primul strat
de mortar cat si intre cele doua straturi. Consolidarea prin injectare se va face tinanduse cont de aceste aspecte si va avea caracter minimalist (se vor realiza consolidari
punctuale fara a umple cu mortar lichid tot spatiul despriderilor);
In cazul in care se constata pierderea coeziunii in cadrul stratului de mortar original iar
metoda de consolidare mineralica nu da rezultatele scontate se recomanda impregnari
sau injectari locale cu solutii apoase diluate (5-7%) de emulsii acrilice
(ex. Primal E 330 S).
Substituirea elementelor compromise:
Refacerea si montarea elementelor lipsa
Prin aceasta operatiune se urmareste inlocuirea elementelor iremediabil degradate
si a celor incompatibile de la nivelul decoratiilor in similipiatra sau ipsos, cu replici la
scara realizate din materiale compatibile.
Presupune indepartarea elementului sau zonei afectate si inlocuirea sau refacerea
acestuia/acesteia cu materiale compatibile (functie de situatie).

Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 65
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

Aplicarea stratului final de culoare


Este operatiunea menita sa puna in valoare, din punct de vedere cromatic, intreaga
decoratie a fatadei si care va face obiectul unei analize atente in ceea ce priveste
culoarea si tonul ce urmeaza sa fie ales (imitatie piatra - calcar).
Din punct de vedere tehnic se recomanda un material special creat pentru aplicarea la
exterior cu proprietati de adeziune mineralice (culoare mineralica).
Se aplica atat la nivelul elementelor decorative similipiatra, gips sau mortare pe baza de
ciment) cat si la tencuiala in similipiatra.
Tratament de hidrofugare

Aceasta operatie trebuie sa confera suprafetelor exterioare o rezitenta sporita la


contactul cu apa. Tratamentul urmareste aplicarea unui produs ce nu inchide porii
suprafetelor dar care are proprietatea de respingere electrostatica a moleculelor polare
de apa. In functie de rezultatele obtinute in urma testelor cat si in urma consultarii
specialistilor petrografi se va decide natura produsului folosit.
Substanta folosita la hidrofugare se aplica pe intreaga suprafata prin impregnare
uniforma, incepand cu zonele superioare si continuand gradual spre soclul
monumentului, nivel cu nivel.

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

3.2.1.1.1

Metodologie de restaurare interioare

Interioarele neutre vor fi redecorate conform standardului i cerinelor casei, cu finisaje


care s reproduc ambientul original al casei. Astfel pardoselile ncperilor se vor
reface integral din lemn de stejar masiv i piatr n spaiile comune. Tavanele vor primi
decoraii perimetrale, unde se vor putea amplasa corpurile discrete de iluminat, ct i
ventilaia.
Tmplriile vor avea o modenatur clasic ce se inspir din detaliile existente n zon la
casele nvecinate. Ferestrele vor respecta golurile i decoraiile existente parial n
acest moment. Se vor reface identic cu originalele.
Cromatica ncperilor va fi cald, culori de ap, care va permite expunerea n bune
condiiuni a obiectelor muzeale.
Scara casa scrii va fi placat cu piatr, n acelai limbaj decorativ cu pardoseal din
holuri.
Obiectele sanitare din spaiul destinat grupului sanitar, conform standardului, se vor
monta dup acceptul proiectantului.
3.2.1.2 Amenajare exterioar
Spaiile verzi din pastilele cu vegetaie existente se vor replanta. Arborii existenti se vor
toaleta corpespunzator. Aceasta amenajare va avea asistenta unui personal de
specialitate. Se vor replanta cu arbusti zonele ce vor delimita noile spatii create
parcarea, zona de depozitare deseuri, gradena amenajare exterioara a gradinii pentru
Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
activitati / festivitati de vara, accesul spre lapidariu si traseul expozitional in aer liber a
e
ct
gradinii casei.
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 66
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

Se vor reface integral aleile perimetrale ale corpului A, B si a lapidariului.


Se vor reamenaja aleile gradinii, urmarind si pastrand traseul vechi.
Pentru compoziia adecvat a terenului, se va proceda la decaparea suprafeei
terenului, se va aterne un strat de pietri i nisip de cca 20 cm i un strat de min. 40cm
de pmnt vegetal.

3.2.1.3 Iluminat exterior si decorativ/ arhitectural


Pentru instalaia de iluminat exterioar s-au prevzut opt circuite care s permit
aprinderea separat pe zone, cu scopul de a facilita o iluminare economic. S-au
respectat cerinele de nivel de iluminare. Alimentarea circuitelor de iluminat exterior se
face din tabloul electric general TEG amplasat la parter, in camera destinata acestuia.

4.

ASIGURAREA CERINTELEOR DE CALITATE


Legea nr.10/1995 precizeaz exigenele de performan eseniale obinerii unor
construcii de calitate corespunztoare, exigene obligatorii a fi realizate i meninute pe
ntreaga durat de existen a construciei i anume :
A - rezistena i stabilitatea la solicitri statice i dinamice a construciei

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

B - sigurana n exploatare
C - sigurana la foc
D igiena i sntatea oamenilor, refacerea i protecia mediului
E - izolaia termic i hidrofug i economie de energie
F - protecia la zgomot
Documentaia de fa rspunde n conformitate cu standardele, normativele i
prescripiile n vigoare enumerate mai sus, dup cum urmeaz :

5.

SIGURANTA IN EXPLOATARE (cerina B)


Sigurana n exploatare a construciei propriu-zise va fi asigurat prin urmrirea
curent a comportrii n timp a acesteia cf. P130/99 i NP 031/2003.
Sigurana utilizatorilor este asigurat, att prin modul de compartimentare i mobilare
a construciei, ct i prin folosirea materialelor i finisajelor corespunztoare,
urmrindu-se securitatea micrii i circulaiei persoanelor care o utilizeaz, conf. NP
068/2002.
-

scrile sunt rezolvate conform prescripiilor generale din STAS 2965-87.

parapeii respect nlimile i prescripiile de alctuire prevzute n STAS 6437


i 6131 iar pentru cei ce nu se ncadreaz n aceste standarde se prevd la
interior sau exterior balustrade.

stratul de uzur al pardoselilor din spaiile tehnice, anexe, ncperi i circulaii


(orizontale i verticale) este realizat din materiale care reduc la minimum riscul
de alunecare accidental, conf. GP 013 i NP 037.

spaiile interioare (circulaii lifturi, etc.) sunt proiectate conform normativ NP


051/2001 msuri speciale pentru persoane cu handicap. Accesul n cldire se
face la cota 0,00, prin intermediul unor trepte iar pentru persoanele cu handicap
cu ajutorul platformelor ridicatoare.

Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 67
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

6.

SIGURANTA LA FOC (cerina C)

(vezi capitolul Scenariu de siguran la foc)


a) Tipul cldirii : construcia se ncadreaz conform P-118/99 n categoria :
construcie public de cultura.

b) Riscul de incendiu corespunztor : MIC


Nivelul riscului de incendiu (general) :

Risc mic

Parcare supraterana/Centrala termica

Risc mare

Spatiu muzeal

Risc mic

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

c) Rezistena la foc a construciei :


Gradul de rezisten la foc al construciei : II cf. Tabel 2.1.9. din P-118/99

7.

IGIENA SI SANATATEA OAMENILOR, REFACEREA SI PROTECTIA MEDIULUI


(cerina D)
n ceea ce privete igiena i sntatea oamenilor, este asigurat un ambient interior
corespunztor, prin :
- posibilitatea de evacuare a fumului, mirosurilor i eventualelor gaze toxice (vezi
cap. Instalaii).
- etaneitatea construciei la ap, aer, gaze, zpad i praf.
- proprietile suprafeelor de contact.
- asigurarea temperaturii corespunztoare (microclimat STAS 6472), iluminatului
(natural STAS 6221, artificial STAS 6646), gradului de umiditate al aerului
(puritate aer NP 008), nivelul de zgomot (STAS 6156) n limitele standardelor i
prescriptiilor tehnice n vigoare
asigurarea necesitiilor de ngrijire corporal i curenie (grupuri sanitare,
oficiu, etc. STAS 1478).

8.

IZOLATIA TERMICA SI HIDROFUGA SI ECONOMIE DE ENERGIE (cerina E)


Prin proiectare s-au prevzut materiale cu capaciti termoizolante sporite avnd
coeficieni de transfer termic redui.

Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
1
1ref
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 68
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

Cldirea existent va fi prevzut cu suprafee vitrate realizate din geam termoizolant


cu tmplrie din lemn stratificat, cu rupere de punte termic.
Izolaia hidrofug se va realiza conf. STAS 7355/2, 7355/3 i a Normativelor C 112.
Construcia este izolat termic corespunztor astfel nct coeficientul global de izolare
termic G <G (conform calculului termotehnic anexat prezentului memoriu).
Prin folosirea unor utilaje i echipamente cu agrementri conform Legii nr.10 privind
calitatea n construcii, consumurile de energie se ncadreaza n normele prevzute.

9.

Protecia mpotriva zgomotului (cerina F)


Se respect Normativele C125 i P122 pentru izolarea la zgomot aerian, prevzndu-se
planee i perei avnd 250 - 450 kg/mp i vat mineral iar pentru izolarea zgomotului
de impact, pardoseli amortizoare de zgomot.

10.

Msuri privind protecia civil conform Legii 106/1996 i a Ord.602/2003


Imobilul este o construcie existent, nominalizat n Lista Monumentelor Istorice, care
are un subsol parial, numai sub corpul A.
Cldirea nu beneficiaz de Adpost ALA.

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

11.

Amenajri exterioare
ntreaga incint va fi sistematizat pe vertical astfel nct s fie asigurate condiiile
optime pentru realizarea accesului, a circulaiilor pietonale i auto din incint, a
parcajelor, a zonelor verzi (nierbate sau tip jardinier) i a trotuarelor- amenajrilor
grdinii.
Se vor alege de comun acord cu proiectantul bordurile, pavimentul de alee i spaiu de
acces, cu denivelrile necesare, n deplin concordan cu situaia existent pe teren.
Vor fi preluate toate pantele i denivelrile existente, fapt care conduce la o bun
ntelegere a obiectului studiat.
Vegetaia existent va fi protejat i toaletat.

12.

Surse de poluani i protecia factorilor de mediu:

12.1

Protecia calitii apelor.

Evacuarea apelor pluviale de pe acoperisuri se va face cu receptoare coloane de


scurgere interioare din polipropilena catre subsol de unde vor fi centralizate si colectate
pentru a fi trimise bazinul de retentie din subsol de unde ulterior vor fi repompate in
canalizarea stradala. Apele meteorice de pe spatiile de acces si parcarile din jurul
Pr Faza:
oi Proiect Tehnic cladirii
si Detalii de Executie
vor fi colectate lor prin intermediul rigolelor, gaigherelor si caminelor si deversate
e
ct
in canalizarea pluviala de incinta.
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 69
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

Condensul provenit da la instalatia de climatizare va fi preluat cu tuburi din PP pe


fiecare nivel si va fi dirijat in coloanele de canalizare pluviala interioara.
Evacuarea apelor menajere din imobil, preluate de la obiectele sanitare direct, sau
prin sifoane de pardoseala se va face prin coloane de scurgere interioare din
polipropilena catre subsol de unde vor fi centralizate si colectate pentru a fi trimise intrun camin de canalizare amplasat la limita constructiei catre drumul de acces.
Canalizarea ansamblului se va realiza in sistem separat pentru apele uzate menajere si
cele pluviale. Canalizarea de incinta va fi prevazuta cu camine pentru racord si pentru
schimbare de directie si se va deversa in canalizarea stradala existenta.
Racordarea in colectorul mare de canalizare al zonei se va executa in punctele stabilite
in conformitate cu acordul obtinut de la APA NOVA. Indicatorii de calitate ai apelor
evacuate din incinta la la canalizarea publica vor trebui sa se incadreaza in limitele
impuse de Normativul NTPA 02/1997.

12.2

Protecia aerului.

Instalaia de nclzire (central termic proprie) este compus din utilaje i echipamente
noi ce nu genereaz poluani sub form de praf, gaze sau alte noxe pentru cocentraiile
admisibile, care s influeneze mediul nconjurtor.

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.

S.C. CREDO DESIGN S.R.L.


J40/ 17483/ 2003; RO 16011685
Str. Valea lui Mihai, nr. 9, sector 6, Bucuresti
Telefon: + 4 0745 58 19 45; + 4031 80 58 781; Fax: +4 031 80 58 780
E-mail: tarsoaga.aurora@gmail.com; aurorate@yahoo.com

12.3

Protecia mpotriva zgomotului i vibraiilor.


Se respect Normativele C125 i P122 pentru izolarea la zgomot aerian, vat mineral
iar pentru izolarea zgomotului de impact, pardoseli amortizoare de zgomot.

12.4

Protecia mpotriva radiaiilor.


Nu este cazul.

12.5

Protecia solului i a subsolului.


Nu este cazul.

12.6

Protecia ecosistemelor terestre i acvatice.


Nu este cazul.

12.7

Protecia aezrilor umane i a altor obiective de interes public.


Nu este cazul.

12.8

Gospodrirea deeurilor generate pe amplasament.


Evacuarea deeurilor se va face n cadrul unui contract cu societatea de prestri servicii
salubritate ce deservete zona. n acest sens se va amenaja o platform dalat
acoperit pentru europubele. Pentru evacuarea deeurilor rezultate din construire se va

Pr Faza:
oi Proiect Tehnic si Detalii de Executie
e
ct
nr
.:
S
-0
5/
2
0
0
9
C
A
S
A
C
E
SI
A
N
U
C
al
e
a
Vi
ct
or
ie
i,
nr
.
1
5
1,
s
e
ct
or
1,
B
U
C
U
R
E
S
TI
Proiect:Pag. 70
CASA CESIANU- LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE,CORP "A" CU
AMENAJAREA PODULUI MANSARDAT; RESTAURARE FATADE CORP "B"; DESFIINTARE
PARTIALA SI RESTAURARE CORP ANEXE PENTRU FUNCTIUNEA DE LAPIDARIUM,
CONSOLIDAREA/ RESTAURARE IMPREJMUIRII, AMENAJAREA PEISAGISTICA A GRADINII;
PARCARE AUTO; LUCRARI SI DOTARI PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL SI DECORATIV

face un contract cu societatea de salubritate pe perioada executrii lucrrilor pentru


transportul deeurilor, pmntului i molozului rezultat.

12.9

Gospodrirea substanelor toxice i periculoase.


Nu este cazul.

ntocmit,
Arh. ing. Aurora TROAG,
specialist atestat M.C.C.

PROIECTANT GENERAL S.C. CREDO DESIGN S.R.L.