Sunteți pe pagina 1din 9

Judecatoria Ciocana, municipiul Chi?

inau

Lista edinelor de judecat fixate pentru judecare


pentru perioada: 01-01-2015 - 31-01-2015

sala nr.7
06.01.2015
Ora
09:00

Numrul dosarului
22-2-5402-08102014

Denumirea dosarului
Zanoag Victor vs
Centru Republican RIP
Sperana

Categoria principal
Rezultatul edinei
Alte litigii de munca ale edina amnat
muncitorilor si
functionarilor

12.01.2015
Ora
00:00

Numrul dosarului
22-2-3183-24062014

Denumirea dosarului
Triboi Silvia Tudor vs
Triboi Gheorghe

09:00

22-2-5486-15102014

Gherghelegiu Lilia vs
Gherghelegiu Vadim

09:15

22-2-6517-08122014

Marin-Senchevici
Oxana Iurii vs
Senchevici Vasilii Ivan

09:30

22-2-4960-22092014

10:00

22-2-4955-22092014

10:15

22-2-3147-20062014

10:40

22-2-4963-22092014

11:00

22-2-5502-16102014

APLP 54/39 vs Doga


Varvara Anisim
APLP 54/39 vs Bratuel
Vasile tefan
APLP 54/220 vs Iovv
Vasile Mihail
APLP 54/39 vs Scorti
Natalia Anton
Mari Angela Vasile vs
Mari Igor

11:15

22-2-5623-24102014

11:30

22-2-4970-22092014

12:00

22-2-4965-22092014

12:20

22-2-2943-13062014

SRL Credit Comod vs


Colodni Denis
APLP 54/39 vs Pslaru
Svetlana Ion
APLP 54/39 vs pa
Viorica
Termocom SA vs
Cojocaru Oleg Mihail

Categoria principal
Dosare cu privire la
desfacerea casatoriei
persoanelor care au
copii minori
Dosare cu privire la
desfacerea casatoriei
persoanelor care au
copii minori
Dosare pentru
ncasarea pensiei
alimentare pentru
ntretinerea copiilor
Aciuni privind
ncasarea datoriei
Aciuni privind
ncasarea datoriei
Aciuni privind
ncasarea datoriei
Aciuni privind
ncasarea datoriei
Dosare cu privire la
desfacerea casatoriei
persoanelor care au
copii minori
Aciuni privind
ncasarea datoriei
Aciuni privind
ncasarea datoriei
Aciuni privind
ncasarea datoriei
Aciuni privind
ncasarea datoriei

Rezultatul edinei
edina amnat

edina amnat

Aciunea admis

Aciunea admis
Aciunea admis
Aciunea admis
Aciunea admis
Aciunea admis

Aciunea admis
edina amnat
Aciunea admis
edina amnat

Ora
12:40

Numrul dosarului
22-2-5482-15102014

14:00

22-2-5515-16102014

14:30

22-2-3185-24062014

15:00

22-3-5558-20102014

16:00

22-2-5573-20102014

16:20

22-2-5567-20102014

17:00

22-2-3502-09072014

Denumirea dosarului
CS Easy Credit SRL
vs Zatic Ilie Ion
BC Eximbank - Gruppo
Veneto Banca SA vs
Siceac Victor
ntreprinderea
Municipal pentru
Servicii Locative
Ciocana vs Marian
Vadim
I Lupan Aliona vs
CTAS Ciocana

Categoria principal
Aciuni privind
ncasarea datoriei
Litigii aparute din
contracte si operatiuni
bancare
Actiuni aparute din
contractele de
antrepriza si prestari
servicii

Rezultatul edinei
edina amnat
edina amnat
edina amnat

Aciuni privind controlul Procesul ncetat


legalitii actelor
administrative ale
Casei Naionale de
Asigurri Sociale
Nazarenco Tatiana
Dosare cu privire la
Aciunea admis
Alexandr vs Mamalga desfacerea casatoriei
Vladimir
CCLT nr.1 vs Vartic
Aciuni privind
Aciunea admis
Tatiana Dumitru
ncasarea datoriei
ACC 55/186 vs
Aciuni privind
Aciunea admis
Artemyeva Tatiana
ncasarea datoriei
13.01.2015

Ora
08:45

Numrul dosarului
22-2-5090-26092014

09:20

22-3-4926-19092014

10:00
11:00

22-1-5130-30092014
22-1-2745-03062014

12:30

22-1-6631-12122014

14:00

22-1-6687-17122014

14:30

22-2-4920-18092014

15:30

22-3-4897-18092014

16:30

22-2c-5694-28102014

Denumirea dosarului
Moldtelecom SA vs
Luchin Tatiana
Gavrilov Leonid Nicolai
vs APLP nr.54/183
Sculan Ana Ion
Scurtu Antonina
Teodor
Alexei Igor Piotr

Categoria principal
Aciuni privind
ncasarea datoriei
Alte actiuni

Rezultatul edinei
edina amnat
edina amnat

Furtul (art. 186)


Violena n familie (art. edina amnat
201[1])
Violena n familie (art. edina amnat
201[1])
Gajion Alexandr
Circulatia ilegala a
edina amnat
Alexandr
precursorilor n scopul
producerii sau
prelucrarii substantelor
narcotice, psihotrope
sau analoagelor lor (art.
217.2)
Mahalov Alexandru
Contestarea actelor
edina amnat
Serghei vs I Fortuna
executorului
Radu
judectoresc
SRL Vest Holding Grup Actiuni privind controlul Cererea scoas de pe
vs Primria or.Ialoveni legalitatii actelor
rol
administrative ale
autoritatilor publice din
comuna, sat, oras
SC Vlacotal SRL vs
Actiuni aparute din
Aciunea admis
SRL Rumi-Bere
contractele de
vnzare-cumparare a

Ora

Numrul dosarului

Denumirea dosarului

Categoria principal
ntreprinderii

Rezultatul edinei

14.01.2015
Ora
09:25

Numrul dosarului
22-2-5402-08102014

09:30

22-2c-4946-22092014

10:00

22-2c-5458-13102014

10:30

22-2c-4974-22092014

10:50

22-2-5443-10102014

11:00

22-2-3522-10072014

11:10

22-2-5441-10102014

11:30

22-2c-5118-29092014

11:50

22-2-5363-08102014

12:15

22-2-5471-13102014

14:00

22-2-5652-27102014

14:45

22-2-3441-07072014

15:00

22-2-3532-10072014

15:30

22-2c-4879-17092014

16:00

22-2c-3296-30062014

16:45

22-2-5789-04112014

Denumirea dosarului
Categoria principal
Rezultatul edinei
Zanoag Victor vs
Alte litigii de munca ale Aciunea admis
Centru Republican RIP muncitorilor si
Sperana
functionarilor
SC ESC-PUR SRL vs Aciuni privind
Aciunea admis
CS Pene Mol SRL
ncasarea datoriei
CS Glas Troesch SRL Aciuni privind
Aciunea admis
vs Galascom PVC SRL ncasarea datoriei
CS Coca Cola
Actiuni aparute din
Aciunea admis
mbuteliere Chiinu
contractele de
SRL vs Original Lux
vnzare-cumparare a
SRL
ntreprinderii
CS Easy Credit SRL vs Aciuni privind
Aciunea admis
Huu Sergiu
ncasarea datoriei
CS Easy Credit SRL Aciuni privind
Aciunea admis
vs Sosnovschi Artur
ncasarea datoriei
Valeriu
CS Easy Credit SRL vs Aciuni privind
edina amnat
Ivacenco Vladimir
ncasarea datoriei
Vladimir
CS "RED Union Aciuni privind
edina amnat
Fenosa" SA vs
ncasarea datoriei
Bajura-Com SRL
APLP 54/218 vs
Aciuni privind
edina amnat
Parfenencova Irina
ncasarea datoriei
Bumacov Vasile Mihail Litigii privind apararea edina amnat
vs Dolganiuc Valentin onoarei si demnitatii,
reputatie profesionale
M Moldcell SA vs
Aciuni privind
Aciunea admis
Negar Ghenadie Iurie ncasarea datoriei
Organizaia de
Litigii privind executarea Aciunea admis
Microfinanare
obligatiilor
Creditbun SRL vs
Catran Tatiana Victor
ProCredit Bank SA vs Litigii aparute din
Aciunea admis
Molodoi Valeriu
contracte si operatiuni
Vladimir
bancare
SC Vitalitifruct-Expo
Actiuni aparute din
Aciunea admis
SRL vs SRL Advex
contractele de
Sistem
vnzare-cumparare a
ntreprinderii
Aflogen SRL vs
Actiuni aparute din
Aciunea admis
Alextir-Grup SRL
contractele de
vnzare-cumparare a
ntreprinderii
SA Termocom vs
Aciuni privind
Aciunea respins
Gaapuc Calin
ncasarea datoriei
Alexandru

15.01.2015
Ora
09:00
09:30
16:00

Numrul dosarului
22-2-5042-25092014

Denumirea dosarului
Categoria principal
CS Easy Credit SRL vs Aciuni privind
Popov Serghei
ncasarea datoriei
Alexandr
22-2-5301-06102014
Frunze Efim vs Frunze Alte aciuni
Eugeniu
22-2c-2696-02062014 M Auto Mall SRL vs
Aciuni privind
Astrahan Ghenadie
ncasarea datoriei

Rezultatul edinei
edina amnat
Cererea scoas de pe
rol
Aciunea admis

19.01.2015
Ora
09:00

09:00
09:30

09:45
10:15
10:45
11:30

11:40
11:50
12:15

14:00

14:15
14:35
15:00

Numrul dosarului
22-2-5142-30092014

Denumirea dosarului
Categoria principal
Rezultatul edinei
Harcenco Galina Fiodor Motenirea
Aciunea admis
vs IFS Direcia
Administrare Fiscal
Ciocana
22-3-4926-19092014
Gavrilov Leonid Nicolai Alte actiuni
Aciunea respins
vs APLP nr.54/183
22-2-5763-03112014
Lunga Snejana
Dosare cu privire la
Aciunea admis
Alexandru vs Lunga
desfacerea casatoriei
Igor Valeriu
persoanelor care au
copii minori
22-2-5156-01102014
CCL nr.190 vs Bocanea Aciuni privind
edina amnat
Maria Victor
ncasarea datoriei
22-2-1436-20032014
Srbu Constantin Andrei Aciuni privind partajul edina amnat
vs Srbu Elena
averii
Gheorghe
22-2-1666-02042014
Balanua Nina Ivan vs Alte aciuni
edina amnat
Balanua Iurie Vasile
22-2-5717-30102014
Elepina Miroslava
Dosare cu privire la
edina amnat
Miroslav vs Curuci Iuri desfacerea casatoriei
Vasili
persoanelor care au
copii minori
22-2-5792-04112014
CS Easy Credit SRL vs Aciuni privind
edina amnat
Patra Alexandru Vasile ncasarea datoriei
22-2c-5720-30102014 S Vamservinform vs Litigii privind executarea edina amnat
SRL Agrolibimpex
obligatiilor
22-2-5725-30102014
Roman Raisa Valeriu vs Dosare cu privire la
Aciunea admis
Roman Valeriu Andrei desfacerea casatoriei
persoanelor care au
copii minori
22-2-5811-05112014
Vod Ana Tudor vs
Dosare cu privire la
edina amnat
Balan Aureliu
desfacerea casatoriei
persoanelor care au
copii minori
22-2-5840-06112014
tirbu Gheorghe vs
Aciuni privind
Aciunea admis
Dolin Radu Vasile
ncasarea datoriei
22-2-5827-06112014
Safonov Alexei
Alte dosare de gestiune Aciunea admis
Ghennadi vs Stavila
speciala
Aliona Ghennadi
22-2c-5831-06112014 M Aprodim SRL vs
Litigii privind executarea edina amnat
SRL Intertehauto
obligatiilor

Ora
15:30

Numrul dosarului
22-1-21-06012015

15:40

22-2c-5864-07112014

16:10

22-2-5848-07112014

16:30

22-2-5842-07112014

16:50

22-2-5875-07112014

17:10

22-2-5880-10112014

Denumirea dosarului
Neamu Lilian Ivan

Categoria principal
Circulatia ilegala a
substantelor narcotice,
psihotrope sau a
analoagelor lor n scop
de nstrainare (art.
217.1)
IM Moldcell SA vs SRL Aciuni privind
Flanutis-Trans
ncasarea datoriei
Fucidji Olga Victor vs Dosare cu privire la
Fucidji Alexandru
desfacerea casatoriei
Ghenadie
persoanelor care au
copii minori
Cazarinov Anatolie vs Aciuni privind
Voicu Roman Semion ncasarea datoriei
APLP nr.54/203 vs
Aciuni privind
Gherciu Ecaterina
ncasarea datoriei
Averchi
APLP nr.54/203 vs
Aciuni privind
Gramma Alexandra
ncasarea datoriei
Pavel

Rezultatul edinei
edina amnat

edina amnat
edina amnat

edina amnat
edina amnat
edina amnat

20.01.2015
Ora
08:30

Numrul dosarului
22-2-3073-18062014

08:45

22-2-5178-01102014

09:15

22-2-5154-01102014

09:40

22-1-6631-12122014

09:45

22-5r-3770-25072014

09:45

22-1-2745-03062014

11:00

22-1-3075-18062014

12:00

22-2-3714-21072014

14:00

22-1-3697-18072014

Denumirea dosarului
Morjerin Igor Iuri vs IFS
Direcia Administrare
Fiscal Ciocana

Categoria principal
Rezultatul edinei
Dosare de gestiune
edina amnat
speciala privind
constatarea unor fapte
care au valoare juridica
Maximova Iulia Semion Dosare cu privire la
Aciunea admis
vs Maximov Anatoli
desfacerea casatoriei
Nicolae
persoanelor care au
copii minori
CCLT nr.1 vs Furculia Aciuni privind
Aciunea admis
Ion Nicolae
ncasarea datoriei
Alexei Igor Piotr
Violena n familie (art. Pedeapsa aplicat
201[1])
inculpatului
Savichi
Cauze contravenionale edina amnat
Julieta Grigore
examinate de alte
organe
Scurtu Antonina
Violena n familie (art. Pedeapsa aplicat
Teodor
201[1])
inculpatului
Buctaru Stanislav
Conducerea mijlocului Pedeapsa aplicat
Victor
de transport n stare de inculpatului
ebrietate alcoolica cu
grad avansat sau n
stare de ebrietate
produsa de alte
substante (art. 264[1])
S Energoreparaii vs
Aciuni privind
Cererea scoas de pe
Creang Iosif
ncasarea prejudiciului rol
material, datoriei, sumei
Plamadeala Iuri Timofei Vatamarea intentionata edina amnat
medie a integritatii

Ora

Numrul dosarului

16:00

22-2-5175-01102014

16:10

22-2-5170-01102014

Denumirea dosarului

Categoria principal
corporale sau a
sanatatii (art. 152)
MGFL Bubuieci vs
Aciuni privind
Popuoi Aliona Andrei ncasarea datoriei
MGFL Bubuieci vs
Aciuni privind
Popescu Lidia
ncasarea datoriei
Gheorghe

Rezultatul edinei

edina amnat
Aciunea admis

21.01.2015
Ora
09:00
09:30
10:00

14:00
14:00
15:00

15:00
15:40

16:30
16:30

16:50

Numrul dosarului
22-2-4909-18092014

Denumirea dosarului
Categoria principal
Rezultatul edinei
SRL Optimed i Com vs Litigii privind dreptul de edina amnat
Nogailic Petru
proprietate
22-2c-5796-04112014 SC Global Bar SRL vs Litigii privind executarea Aciunea admis
SRL Gagauz Prim
obligatiilor
22-1-5204-02102014
Botnari Petru Boris
Circulatia ilegala a
edina amnat
materialelor si utilajelor
destinate producerii sau
prelucrarii substantelor
narcotice, psihotrope
sau a analoagelor lor
(art. 217.3)
22-2-3650-16072014
Tesleva Liubovi Nicolai Alte dosare cu privire la edina amnat
vs Teslev Nicolai Mihail locuinte
22-2-4920-18092014
Mahalov Alexandru
Contestarea actelor
Aciunea respins
Serghei vs I Fortuna
executorului
Radu
judectoresc
22-2-5822-06112014
Biroul Naional al
Actiuni aparute din
edina amnat
Asigurtorilor de
contractele de asigurare
Autovehicule vs SA
Lusmecon
22-2c-5831-06112014 M Aprodim SRL vs
Litigii privind executarea Aciunea admis
SRL Intertehauto
obligatiilor
22-2-5860-07112014
CA Donaris Vienna
Actiuni aparute din
edina amnat
Insurance Group SA vs contractele de asigurare
Dumitrasco Andrei
Alexandru
22-2-5854-07112014
Molceanu Maria Teodor Alte dosare de gestiune edina amnat
speciala
22-2-3677-17072014
Abed Mohammed
Aciuni privind
edina amnat
Mahmood Abed vs
ncasarea datoriei
Ibrahim Mosa Khalil
Ibrahim
22-2-3686-18072014
Primria mun Chiinu Actiuni aparute din
edina amnat
vs Popa Tatiana
contractele de
vnzare-cumparare
22.01.2015

Ora
08:45

Numrul dosarului
22-2-5158-01102014

09:30

22-2-5215-03102014

Denumirea dosarului
CCL nr.178 vs Grama
Victor
Blba Ala Ion vs Blba

Categoria principal
Aciuni privind
ncasarea datoriei
Dosare cu privire la

Rezultatul edinei
edina amnat
edina amnat

Ora

Numrul dosarului

Denumirea dosarului
Vasile Ion

Categoria principal
desfacerea casatoriei

Rezultatul edinei

23.01.2015
Ora
09:00

Numrul dosarului
22-2c-124-16012015

09:00

22-2-5402-08102014

09:30

22-2-3504-09072014

Denumirea dosarului
Detaamentul Salvatori
i Pompieri Ciocana vs
SRL Linella
Zanoag Victor vs
Centru Republican RIP
Sperana
Roca Ilie vs
Inmacommetal SA

Categoria principal
Alte aciuni

Rezultatul edinei
edina amnat

Alte litigii de munca ale Aciunea respins


muncitorilor si
functionarilor
Dosare privind plata
Aciunea admis
salariului

26.01.2015
Ora
09:00

Numrul dosarului
22-2-5316-07102014

09:15

22-2-5891-10112014

09:30

22-2-5314-07102014

10:10

22-2-5318-07102014

10:40

22-2-5333-07102014

11:00

22-2c-5774-03112014

11:00

22-2c-124-16012015

11:50

22-2c-5906-11112014

12:15

22-2-5919-11112014

12:15

22-2c-5972-12112014

14:00

22-2-2014-23042014

14:20

22-2-5925-11112014

14:45

22-2-3455-07072014

16:00

22-2c-5980-12112014

Denumirea dosarului
Categoria principal
Rezultatul edinei
APLP 54/218 vs Siminel Aciuni privind
Aciunea admis
Agafie
ncasarea datoriei
Gacan Ala vs CIA
Actiuni aparute din
edina amnat
ASITO SA
contractele de asigurare
APLP 54/218 vs
Aciuni privind
edina amnat
Andriuca Aurelia
ncasarea datoriei
Grigore
APLP 54/218 vs
Aciuni privind
Aciunea admis
Bespalov Mihail
ncasarea datoriei
Alexandru
APLP 54/218 vs
Aciuni privind
edina amnat
Kaminschi Igor
ncasarea datoriei
M S.B. Trade SRL vs Actiuni aparute din
Aciunea admis
SC San Impex
contractele de
Internaional SRL
vnzare-cumparare a
ntreprinderii
Detaamentul Salvatori Alte aciuni
edina amnat
i Pompieri Ciocana vs
SRL Linella
SA Mistor-Bras vs SRL Litigii privind executarea Aciunea admis
Bugmar
obligatiilor
APLP nr.54/203 vs
Aciuni privind
Aciunea admis
Iurescu Igor Simion
ncasarea datoriei
CIE Moldexpo SA vs
Litigii privind executarea Aciunea admis
SRL SCT-Promgrup
obligatiilor
B Radu Petru vs B Dosare cu privire la
Cererea scoas de pe
Liudmila
desfacerea casatoriei rol
persoanelor care au
copii minori
urcan Petru Eustafie Actiuni aparute din
edina amnat
vs SC Mobiport Lux
contractele de
SRL
antrepriza si prestari
servicii
Melnic Ion Afanasii vs Aciuni privind
edina amnat
Curmei Lilian
ncasarea datoriei
I Muntean Oleg vs SRL Litigii privind executarea Aciunea admis

Ora

Numrul dosarului

17:00

22-2-6006-13112014

17:00

22-2-6061-18112014

Denumirea dosarului
Aytimur El
APLP nr.54/167 vs
Bogua Galina
Roca Nicolae Dumitru
vs Roca Carolina

Categoria principal
obligatiilor
Aciuni privind
ncasarea datoriei
Alte aciuni

Rezultatul edinei

27.01.2015
Ora
08:55

Numrul dosarului
22-5r-3770-25072014

Denumirea dosarului
Savichi
Julieta Grigore

09:00

22-2-5253-06102014

09:30

22-2-5255-06102014

10:00

22-1-5426-09102014

11:00

22-1-2378-16052014

MGFL Bubuieci vs
Scobia Valentina Arion
MGFL Bubuieci vs
Trimbaci Maria Leontie
Gherman Roman
Vitalii
Negru Alexandra
Mihail

11:30
11:30
11:30
14:30

22-1-5771-03112014
22-1-186-20012015
22-1-5771-03112014
22-1-14-06012015

Murtazin Andrei Vasilii


Panait Gheorghii Ivan
Murtazin Andrei Vasilii
Zeru Mihail Gheorghe

15:00

22-1-6847-24122014

Granaci Vasile
Alexandru

16:30

22-1-2-05012015

Savciuc Ion Nicolai

Categoria principal
Cauze contravenionale
examinate de alte
organe
Aciuni privind
ncasarea datoriei
Aciuni privind
ncasarea datoriei
Favorizarea infractiunii
(art. 323)
Neexecutarea hotrrii
instanei de judecat
(art. 320)
Furtul (art. 186)
Furtul (art. 186)
Furtul (art. 186)
Delapidarea averii
straine (art. 191)
Raportul sexual cu o
persoana care nu a
atins vrsta de 16 ani
(art. 174)
Violena n familie (art.
201[1])

Rezultatul edinei
Demers respins
edina amnat
Aciunea admis
edina amnat
edina amnat
edina amnat

edina amnat
edina amnat

Procesul ncetat

28.01.2015
Ora
08:30
09:00
09:20

Numrul dosarului
Denumirea dosarului
22-2c-4893-18092014 I Cerempei Marina vs
Ministerul Finanelor al
R. Moldova
22-2-5329-07102014
Omelciuc Irina vs
Omelciuc Oleg
22-2-5393-08102014
Roior Natalia vs Efect
Design SRL

10:00

22-1-5204-02102014

Botnari Petru Boris

14:00

22-2-2593-26052014

Caraiani Anastasia

Categoria principal
Rezultatul edinei
Aciuni privind
ncasarea prejudiciului
moral
Privarea de drepturi a edina amnat
parintilor
Actiuni aparute din
edina amnat
contractele de
antrepriza si prestari
servicii
Circulatia ilegala a
edina amnat
materialelor si utilajelor
destinate producerii sau
prelucrarii substantelor
narcotice, psihotrope
sau a analoagelor lor
(art. 217.3)
Litigii privind executarea edina amnat

Ora

16:00
16:00
16:40
17:00

Numrul dosarului

Denumirea dosarului
Dumitru vs Rudoi Iulia
Macarie
22-2-5123-30092014
Erohin Cristina Ion vs
Erohin Alexandru
Anatolie
22-2-3455-07072014
Melnic Ion Afanasii vs
Curmei Lilian
22-2c-6046-17112014 SRL Indals Market vs
SRL Novalev-Com
22-2c-3746-23072014

Moldcablu SRL vs
Savoare Farm SRL

Categoria principal
obligatiilor

Rezultatul edinei

Privarea de drepturi a Procesul ncetat


parintilor
Aciuni privind
ncasarea datoriei
Actiuni aparute din
contractele de
vnzare-cumparare
Aciuni privind
ncasarea datoriei

Aciunea admis
edina amnat

29.01.2015
Ora
08:45

Numrul dosarului
22-2-5387-08102014

09:00

22-2-5372-08102014

09:30

22-2-5378-08102014

10:00

22-2c-124-16012015

Denumirea dosarului
APLP 54/218 vs Foma
Victor Vasile
APLP 54/218 vs
Gorbatova Diana
APLP 54/218 vs
Jaborovschi Vadim
Oleg
Detaamentul Salvatori
i Pompieri Ciocana vs
SRL Linella

Categoria principal
Aciuni privind
ncasarea datoriei
Aciuni privind
ncasarea datoriei
Aciuni privind
ncasarea datoriei

Rezultatul edinei
edina amnat

Alte aciuni

edina amnat

Aciunea admis
edina amnat

Preedinte: _________________