Sunteți pe pagina 1din 4

APROBAT

TEMATICA INSTRUIRII INTRODUCTIV GENERALE


AGENT DE TURISM
Problemele ce se expun in cadrul Instruirii introductiv - generale sunt :
1) Legislatia de securitate si sanatate in munca.
a)Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006:
- Dispozitii generale ;
- Domeniul de aplicare ;
- Obligatiile angajatorului;
- Obligatiile lucratorilor ;
- Accidente de munca si boli profesionale;
- Raspundere juridica.
b)HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr 319/2006:
- Organizarea activitatii de prevenire si protectie;
- Planul de prevenire si protectie;
- Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul
securitatii si sanatatii in munca.
2) Consecintele necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate
in munca.
- Accidente de munca si imbolnaviri profesionale;
- Avari tehnice ;
- Sanctiuni contraventionale sau penale.
3) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii. Masuri de
prevenire si protectie;
4) Masuri privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea
lucratorilor.
5) Regulamentul intern.
Prezenta instruire se desfasoara pe parcursul a 8 ore (4 ore cu pauza dupa fiecare ora
, urmat de 3 ore studiu individual de aprofundare a cunostintelor si 1 ora testarea
cunostintelor acumulate).

APROBAT

TEMATICA INSTRUIRII LA LOCUL DE MUNCA


AGENT DE TURISM
Problemele ce se expun in cadrul instruirii la locul de munca sunt:
1) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca.
Masuri de prevenire si protectie;
2) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca.
3) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind
activitatea specifica locului de munca:
- HOTRRE nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinele minime pentru
semnalizarea de securitate i/sau de sntate la locul de munca
- HOTRRE nr. 1.028 din 9 august 2006 privind cerinele minime de
securitate i sntate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu
ecran de vizualizare
- HOTRRE nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerinele minime de
securitate i sntate pentru locul de munca
- OUG 195 / 2002 privind circulatia pe drumurile publice
4) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor, stingerea
incendiilor si
evacuarea lucratorilor.
5) Demonstratii practice privind activitatea desfasurata si exercitii practice privind
utilizarea echipamentelor individuale de protectie, a mijloacelor de alarmare,
interventie, evacuare si prim ajutor.
6) ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind
protecia maternitatii la locurile de munca.
Prezenta instruire se desfasoara pe parcursul a 8 ore (4 ore cu pauza dupa fiecare ora,
urmat de 3 ore studiu individual de aprofundare a cunostintelor si 1 ora testarea
cunostintelor acumulate)

APROBAT

TEMATICA INSTRUIRII PERIODICE A LUCRATORILOR


AGENT DE TURISM

PERIOADA
TRIMESTRUL
I

TRIMESTRUL
II

TRIMESTRUL
III

TRIMESTRUL

CONTINUTUL DOCUMENTELOR DE
INSTRUIRE SSM
1) Legea 319/2006 art. 22, 23 (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM;
HG 1425/2006 art. 74 100;
2) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de
munca .
3) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului
de munca si activitatii desfasurate.
4) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind
activitatea specifica locului de munca: HG 971/2006, HG 1028/2006,
HG 1091/2006, OUG 195 / 2002 extrase.
5) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor ,
stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor
1) Legea 319/2006 art. 22, 23 (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM;
HG 1425/2006 art. 14 19;
2) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de
munca .
3) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului
de munca si activitatii desfasurate.
4) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind
activitatea specifica locului de munca: HG 971/2006, HG 1028/2006,
HG 1048/2006, HG 1091/2006, extrase.
5) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor ,
stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor
6) Codul rutier
1) Legea 319/2006 art. 22, 23 (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM;
HG 1425/2006 art. 74 82;
2) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de
munca .
3) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului
de munca si activitatii desfasurate.
4) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind
activitatea specifica locului de munca: HG 971/2006, HG 1028/2006,
extrase.
5) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor ,
stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor
Test de verificare a cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in
munca
1) Legea 319/2006 art. 22, 23 (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM;
HG 1425/2006 art. 14 19;

IV

2) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de


munca .
3) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului
de munca si activitatii desfasurate.
4) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind
activitatea specifica locului de munca: HG 971/2006, HG 1028/2006,
HG 1048/2006, HG 1091/2006, OUG 195 / 2002 extrase.
5) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor ,
stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor
6) Test

Nota: Instruirea periodica este completata in mod obligatoriu cu demonstratii practice

privind activitatea desfasurata si exercitii practice privind utilizarea echipamentelor


individuale de protectie, a mijloacelor de alarmare, interventie, evacuare si prim
ajutor.