Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT

de formare profesional
Nr. . din se va data cu minim o zi nainte de nceperea
cursului.
1.

Prile contractante:

1.1 ..........., cu sediul n ................., cod de identificare fiscal ..............., telefon ..................,
nregistrat n Registrul Asociaiilor si Fundaiilor sub nr. ................ Cont .
deschis la ..........., Agenia .........., reprezentat legal prin dl. ................. Preedinte, lider de
parteneriat n cadrul Proiectului . ..
si
1.2 ., cu sediul n , telefon ..........., Cod de identificare
fiscal , Certificat de nscriere a persoanelor fr scop patrimonial nr.
. emis de .................., cont nr. . - deschis la banca .,
autorizat, n condiiile legii, s organizeze programe de formare profesional pentru cursurile
operator introducere, validare i prelucrare date i asistent relaii publice i comunicare,
reprezentat prin identificat cu CI seria , nr. .., eliberat de
., CNP , n calitate de Furnizor de servicii de formare profesional in
baza contractului de achiziie nr. ncheiat cu ............
i
1.3

_____________________________________________________________,

domiciliul

jud.

______________,

localitatea

______________________,

cu
str.

_____________________________ nr. ___, bl. ____, sc. _____, et. _____, ap. ____, avnd
CNP ___________________________, legitimat cu Carte de Identitate/ Paaport, seria ____,
nr. _______________, eliberat() de ______________________________, la data de
___________________, denumit n continuare Beneficiar(membru al grupului tinta) in
cadrul proiectului ..
2. Obiectul contractului:

Obiectul contractului l constituie prestarea de ctre furnizorul de formare profesional a


serviciului

de

formare

profesional

pentru

cursul

de din cadrul proiectului


. implementat de catre ............. n calitate de Lider de parteneriat, proiect
cofinanat din Fondul Social European prin POSDRU.
3. Durata contractului:
Contractul este valabil de la data semnrii i pn n momentul realizrii integrale a
obligaiilor de ctre ambele pri.
4. Obligaiile prilor:
A) Furnizorul de formare profesionala se oblig:
a) s presteze serviciile de formare profesional, cu respectarea normelor legale i a
metodologiilor n materie, punnd accent pe calitatea formrii profesionale;
b) s asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare desfurrii
activitii de formare profesional;
c) s asigure finalizarea procesului de formare profesional i susinerea examenelor de
absolvire la terminarea stagiilor de pregtire teoretic i practic;
d) s asigure instructajul privind protecia muncii;
e) s nu impun beneficiarului s participe la alte activiti dect cele prevzute n programul
de formare profesional.
B) Beneficiarul se oblig:
a) s frecventeze programul de formare profesional pe ntreaga perioad. nregistrarea a mai
mult de 10% absene nemotivate sau 25% absene motivate din durata total a programului
conduce la pierderea dreptului beneficiarului de a susine examenul de absolvire;
b) s utilizeze resursele materiale, tehnice i alte asemenea, potrivit scopului i destinaiei
acestora i numai n cadrul procesului de formare profesional, evitnd degradarea,
deteriorarea sau distrugerea acestora;

c) s pstreze ordinea, curenia i disciplina pe parcursul frecventrii cursurilor de formare


profesional;
d) s respecte normele privind protecia muncii.
5. Rspunderea contractual
Pentru nerespectarea clauzelor prezentului contract, pentru neexecutarea sau executarea
necorespunztoare a contractului partea vinovat rspunde potrivit legii.
6. Fora major
Fora major exonereaz prile de rspundere n cazul n care aceasta este dovedit n
condiiile legii.
Partea care, din cauz de for major, nu i poate respecta obligaiile contractuale va
ntiina n scris cealalt parte contractant, n termen de cel mult 5 zile de la data ncetrii
situaiei de for major.
7. Soluionarea litigiilor
Prile contractante vor depune toate diligenele pentru rezolvarea pe cale amiabil a
nenelegerilor ce se pot ivi ntre ele cu ocazia executrii contractului.
Dac rezolvarea pe cale amiabil nu este posibil, prile se pot adresa instanei de judecat
competent, potrivit legii.
8. Modificarea, suspendarea i ncetarea contractului
Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voin al prilor, exprimat prin act
adiional la prezentul contract.
Prile pot stabili de comun acord suspendarea pe o durat limitat a contractului.
Prezentul contract poate nceta n urmtoarele condiii:
a)

prin expirarea termenului i realizarea obiectului contractului;

b)

prin acordul de voin al prilor;

c)

prin reziliere.

n cazul n care una din pri nu i respect obligaiile asumate prin contract, partea lezat
poate cere rezilierea contractului.
9. Clauze speciale
Prile contractante pot stabili prin act adiional i alte clauze contractuale, dac acestea nu
sunt contrare legii.
10. Dispoziii finale
Prezentul contract reprezint acordul de voin al prilor i a fost ncheiat azi ., n trei
exemplare, din care unul pentru furnizor, unul pentru furnizorul de formare profesional i
unul pentru beneficiar.
FURNIZOR

FURNIZOR DE FORMARE

BENEFICIAR/CURSANT

PROFESIONAL

..............................................

Reprezentant