Sunteți pe pagina 1din 7

Fenomenul dacic ia amploare internaţională:

Zeci de mii de oameni sunt interesaţi de cultura dacilor

La Vatican există multe documente care, dacă ar fi desecretizate, ar valida principiile şi convingerile societăţii noastre şi i-ar face pe români să înţeleagă că aparţin unui

neam strălucit, cu regi străluciţi, cum au fost Burebista şi Decebal, şi că trecutul lor, ca neam, este eroic şi demn de laudă.”

 

În ultimii 15 ani, atât pe plan intern cât şi pe plan internaţional, a crescut foarte mult interesul pentru cultura dacilor, nu doar pentru aurul lor. Astfel, an de an, tot mai mulţi oameni din ţară sau din afara României sunt mai interesaţi de ceea ce au reprezentat dacii şi Dacia, în urmă cu mai bine de peste 2000 de ani. Au fost create, înfiinţate tot mai multe asociaţii şi ligi interne şi internaţionale, care au drept scop studierea dacologiei.

Fenomenul dacic ia amploare internaţională: Zeci de mii de oameni sunt interesaţi de cultura dacilor „

„Acum, există mii, zeci de mii de susţinători ai curentului dacic, atât în ţară, cât şi peste hotare”, afirmă preşedintele Dacia Revival Internaţional Society, dr. Napolen Săvescu, din SUA, unde funcţionează o puternică organizaţie de susţinere, cercetare ştiinţifică şi prezentare a adevărului despre daci. Această simpatie, susţinere şi interes sunt completate de cercetări tot mai intense pentru scoaterea la lumină a adevărului istoric despre cultura dacică şi rolul acesteia în spaţiul carpato-danubiano-pontic.

1

Interesul uriaş, în creştere continuă, pentru cultura dacilor, se manifestă nu doar în rândul specialiştilor şi cercetătorilor ştiinţifici, ci şi în rândul simplilor cetăţeni, constatându-se că, în ultima vreme, mulţi români din ţară sau de peste hotare nu doar că sunt adepţi susţinători ai acestui curent, ci şi-au luat şi nume dacice, iar unii dintre ei s-au declarat de origine zamolxiană.

Pe de altă parte, există tot mai ulte voci avizate ale unor specialişti în cercetarea acestui fenomen, care consideră că ar trebui editate manuale de istorie dacică, care să fie studiate în şcolile româneşti pentru ca, astfel, copiii să poată învăţa şi cunoaşte adevărurile istorice despre cultura strămoşilor lor daci.

Interesul uriaş, în creştere continuă, pentru cultura dacilor, se manifestă nu doar în rândul specialiştilor şi

„Daci

a Revival Internaţional Society organizează cea de-a XV-a ediţie a Congresului Internaţional de Dacologie 2014, cu tema « Dacologia la George Coşbuc ». Lucrările Congresului vor începe la Oradea, în ziua de 18 iulie 2014, în Sala Filarmonicii de Stat şi vor continua în sălile Hotelului Continental Forum de pe malul Crişului.

Scopul acestei manifestări, ca de altfel şi al celorlalte congrese similare desfăşurate anii anteriori, este acela de a releva rolul primordial al strămoşilor noştri daci în făurirea istoriei poporului nostru, sesiunile şi programele asociate Congresului acoperind

2

multiple aspecte ale istoriei dacilor. Aceste variate oportunităţi de schimb intelectual vor marca stadiul actual al cercetărilor şi vor sugera direcţiile lor viitoare, dând, în acelaşi timp, atât cercetătorilor consacraţi, cât şi celor mai tineri, un forum în cadrul căruia să-şi prezinte lucrările.

Programul ştiinţific al Congresului de Dacologie de la Oradea se va desfăşura pe următoarele secţiuni: Dacologia la George Coşbuc, Dacii în conştiinţa lumii şi Anul Brâncoveanu”, anunţă Dacia Revival Internaţional Society.

„Avem o singură istorie şi acea istorie trebuie dezvelită şi apreciată” , afirmă dr. Napoleon Săvescu, preşedintele Societăţii Internaţionale „Dacia Revival”, în interviul pe care mi l-a acordat în exclusivitate.

multiple aspecte ale istoriei dacilor. Aceste variate oportunităţi de schimb intelectual vor marca stadiul actual al„Avem o singură istorie şi acea istorie trebuie dezvelită şi apreciată” , afirmă dr. Napoleon Săvescu, preşedintele Societăţii Internaţionale „Dacia Revival”, în interviul pe care mi l-a acordat în exclusivitate. Domnule dr. Napoleon Săvescu, Societatea Internaţională „Dacia Revival” al cărei fondator şi preşedinte sunteţi, a ajuns deja la al XV-lea Congres de Dacologie.Care a fost evoluţia acestei societăţi în timp, cum s-a dezvoltat şi în ce măsură a reuşit să-şi atingă scopurile pentru care a fost înfiinţată? Dr. Napoleon Săvescu:- Societatea Internaţională ”Dacia Revival” (Reînvierea Daciei) a pornit de la ideea care mă stăpânea de mult, şi anume că noi, neamul românesc, avem rădăcini puternice în cultura materială şi spirituală a dacilor, adevăraţii noştri strămoşi. Am citit tot ce era scris despre trecutul nostru şi am ajuns la concluzia logică: NU ne tragem din romani, ci avem obârşia în măreţii daci. Spre bucuria mea, am aflat că nu sunt singurul care gândeşte aşa, şi atunci, în 1992 , am înfiinţat societatea pentru a avea un cadru organizat de cercetare. S-a dovedit că am avut dreptate. Acum există mii, zeci de mii de susţinători ai curentului dacic atât în ţară, cât şi peste hotare. Am observat, în ultimul timp, pe canalele de comunicare modern, un tot mai mare interes, atracţie din partea multor persoane, din diferite colţuri ale lumii nu doar din România, un interes în creştere pentru cultura şi istoria dacilor, nu numai pentru aurul 3 " id="pdf-obj-2-10" src="pdf-obj-2-10.jpg">

Domnule dr. Napoleon Săvescu, Societatea Internaţională „Dacia Revival” al cărei fondator şi preşedinte sunteţi, a ajuns deja la al XV-lea Congres de Dacologie.Care a fost evoluţia acestei societăţi în timp, cum s-a dezvoltat şi în ce măsură a reuşit să-şi atingă scopurile pentru care a fost înfiinţată?

Dr. Napoleon Săvescu:- Societatea Internaţională ”Dacia Revival” (Reînvierea Daciei) a pornit de la ideea care mă stăpânea de mult, şi anume că noi, neamul românesc, avem rădăcini puternice în cultura materială şi spirituală a dacilor, adevăraţii noştri strămoşi. Am citit tot ce era scris despre trecutul nostru şi am ajuns la concluzia logică:

NU ne tragem din romani, ci avem obârşia în măreţii daci. Spre bucuria mea, am aflat că nu sunt singurul care gândeşte aşa, şi atunci, în 1992 , am înfiinţat societatea pentru a avea un cadru organizat de cercetare. S-a dovedit că am avut dreptate. Acum există mii, zeci de mii de susţinători ai curentului dacic atât în ţară, cât şi peste hotare.

Am observat, în ultimul timp, pe canalele de comunicare modern, un tot mai mare interes, atracţie din partea multor persoane, din diferite colţuri ale lumii nu doar din România, un interes în creştere pentru cultura şi istoria dacilor, nu numai pentru aurul

3

lor. Cât de mare este interesul pentru studierea fenomenului dacologiei în rândul românilor, dar în special al străinilor?

Dr. Napoleon Săvescu:- Aici se impune o precizare. Interesul pentru studierea dacologiei, ştiinţă al cărei nume i l-a dat societatea noastră, este constant ascendent. Numeroşi cercetători străini – din Statele Unite, din Marea Britanie, din Bulgaria, din Franţa – au declarat, pe baza dovezilor oferite de numeroase săpături arheologice, că geto-dacii au fost primii care au avut o civilizaţie avansată şi că romanii s-au desprins din geto-daci, inclusiv lingvistic. Pare şocant pentru cine nu a studiat acest fenomen istoric, dar documentele stau mărturie pentru afirmaţia mea. Apreciem faptul că mass- media din România este tot mai interesată de istoria noastră străveche şi că prezintă la posturile de televiziune aspecte concludente în acest sens. De asemenea, atât în ţară, cât şi în străinătate, s-au înfiinţat asociaţii şi ligi care promovează dacismul, fapt îmbucurător şi pe care-l salutăm.

Dacă pentru români este de înţeles interesul pentru istoria şi civilizaţia dacică, ce îi atrage pe străini spre această cultură?

lor . Cât de mare este interesul pentru studierea fenomenului dacologiei în rândul românilor, dar în

Dr. Napoleon Săvescu: – Dorinţa de a spune adevărul. Nu există o mai mare satisfacţie pentru cercetători, mai ales pentru cei din străinătate, decât să descopere adevărul şi să-l proclame lumii întregi. Din păcate, la noi, această dorinţă este, încă, în stare latentă.

În ultima vreme, se observă că în România, există oameni care îşi doresc să fie şi se declară de religie zamolxiană. Cât de viabil ar fi şi ce şanse are zamolxianismul într-o zonă în care au pătruns puternic, rupând din ortodoxie, numeroase religii de tip nou, multe dintre ele recunoscute oficial de statul român, care vor fi predate în şcoli, începând din anul şcolar 2015-2016?

4

Dr. Napoleon Săvescu: - Religia este o opţiune spirituală personală. Nimeni nu este obligat să adere la o religie, la un cult religios sau la altul. Zamolxianismul a fost religia dacilor şi noi trebuie măcar s-o cunoaştem. Părerea mea? Fiecare om are dreptul de a adera la o credinţă sau de a fi ateu. Nu cred că elevii ar trebui forţaţi să înveţe preceptele Bibliei sau ale altei credinţe. Dacă există, credinţa vine din interior, nu poate fi forţată.

Avem o măreaţă istorie străveche şi elevii, dacă o studiază, se vor mândri cu ea” – Dr. Napoleon Săvescu

După anii mulţi de comunism, dar şi cei din postcomunism, în care istoria dacilor învăţată la şcoală a fost predată trunchiat, falsificată şi într-o oarecare măsură, ca apendice sau instrument de manipulare, credeţi că ar trebui scrise şi editate manuale adevărate de istorie dacică şi predată în şcoli?

Dr. Napoleon Săvescu:- Fără îndoială. Orice naţie trebuie să-şi cunoască originea. Noi avem o măreaţă istorie străveche şi elevii, dacă o studiază, se vor mândri cu ea. Manualele şcolare sunt, în cel mai bun caz, lacunare şi neadevărate, ca să nu spun că informaţiile despre daci sunt, practic, inexistente. Aceasta este o mare greşeală care trebuie eliminată. Adevărul nu face rău nimănui. Iar studierea istoriei Daciei Mari va aduce mândrie în sufletul oamenilor.

Ce noutăţi îşi propune să aducă în atenţie al XV-lea Congres de Dacologie, programat în această lună la Oradea?

Dr. Napoleon Săvescu: - Principala temă a Congresului din acest an se referă la dacismul poetului George Coşbuc. Apoi există lucrări ştiinţifice despre martiriul lui Constantin Brâncoveanu şi aspecte deosebit de interesante despre ultimele descoperiri în domeniul scrierii strămoşilor daci. Congresul se desfăşoară în plen, în prima zi, în 18 iulie, şi pe secţiuni, în ziua următoare.

Care sunt principalele subiecte fierbinţi de abordare a specialiştilor dacologi în acest an?

Dr. Napoleon Săvescu: – Subiectul ”fierbinte” al dacologilor a fost şi rămâne continuarea cercetărilor. Nu se ştie niciodată ce se poate scoate la vedere din adâncurile pământului acoperit de istorie. Insistenţa specialiştilor se axează pe necesitatea unei mai mari deschideri, a unei mai intense prezentări a rolului major al dacilor în făurirea fibrei noastre biologice şi, implicit, a istoriei noastre. Din acest punct de vedere, mass- media are un cuvânt important de spus.

5

Credeţi că o cunoaştere mai bună, mai profundă, mai amplă a civilizaţiei şi istoriei dacice, de cât mai mulţi români, ar putea avea şi un impact în privinţa evoluţiei societăţii româneşti, începând cu clasa politică, într-o perioadă critică pentru România, atât pe plan intern cât şi internaţional?

Dr. Napoleon Săvescu:- Politica nu trebuie să aibă niciun amestec în prezentarea istoriei. Din păcate, se ştie foarte bine că interesele politice au dictat, de-a lungul secolelor, de foarte multe ori, felul în care am fost prezentaţi ca popor. Limba noastră era, când esenţialmente de origine latină, când de origine slavă, când de altă origine, în funcţie de momentul politic şi de conjuncturile internaţionale. În contextul critic actual, cunoaşterea originii noastre dacice ar contribui substanţial la insuflarea mândriei naţionale. Noi nu suntem urmaşii Romei, noi nu suntem urmaşii cotropitorilor mercenari veniţi de la Roma, noi am fost aici, pe acest pământ, am fost aici dintotdeauna. Şi avem cu ce să ne mândrim. Aceste aspecte ar trebui cunoscute de oameni.

Cât de bine mai sunt păzite, descoperite şi utilizate şi ce importanţă mai au marile secrete ale dacilor într-o lume a mondializării, pe de o parte, şi segregării etnice, religioase şi culturale pe de altă parte?

Dr. Napoleon Săvescu: – La Vatican există multe documente care, dacă ar fi desecretizate, ar valida principiile şi convingerile societăţii noastre şi i-ar face pe români să înţeleagă că aparţin unui neam strălucit, cu regi străluciţi, cum au fost Burebista şi Decebal, şi că trecutul lor, ca neam, este eroic şi demn de laudă.

Pentru viitor, care sunt proiectele Societăţii Internaţionale ”Dacia Revival” şi dacă, în timp, realitatea, evoluţia şi dinamica politică, socială, culturală internă şi internaţională au determinat schimbarea şi adaptarea scopurilor acestei organizaţii în comparaţie cu anii trecuţi?

Dr. Napoleon Săvescu: – Avem numeroase proiecte referitoare la promovarea mai accentuată a valorilor şi a civilizaţiei dacilor la nivel naţional. Revista noastră, ”Dacia Magazin” va continua să prezinte rezultate ale cercetărilor iar la congresele noastre vom dezbate subiecte care interesează întreagul popor român. Avem o singură istorie şi acea istorie trebuie dezvelită şi apreciată.

Multe dintre preocupările şi realizările noastre pot fi cunoscute prin accesare la dacia.org şi pe Facebook. Filiala din New York a societăţii „Reînvierea Daciei” este foarte activă, membrii şi simpatizanţii societăţii se întrunesc în fiecare lună şi, sub tema generală „Aspecte referitoare la daci şi nu numai”, dezbat subiecte despre istoria noastră dacică străveche, dar şi probleme ale României contemporane.

6

Important pentru noi este efortul nobil de a continua cercetările, de a proclama originea dacică a neamului nostru şi de a o face cunoscută şi apreciată în rândul oamenilor. Acesta este scopul major al societăţii noastre căruia ne dedicăm cu consecvenţă.

7