Sunteți pe pagina 1din 39

Drzenie i norocul

ne va favoriza

PROGRAMUL DE ACTIVITATE A
GUVERNULUI PE ANII 2005-2009
Modernizarea rii
bunstarea poporului

CHIINU - 2005

INTRODUCERE
Guvernul are ferma convingere c Republica Moldova poate i trebuie s se
dezvolte dinamic n plan economic, social i spiritual, pentru a ocupa un loc demn
printre rile Comunitii Europene.
Totalurile ultimilor ani demonstreaz existen a premiselor pentru cre terea
economic durabil , combaterea s rciei, dezvoltarea unui sistem sigur de protec ie
social, atingerea unor standarde nalte ale calitii vieii oamenilor.
A fost atins stabilitatea social-economic , cu ncepere din anul 2001 are loc o
cretere economic constant . n aceast perioad PIB-ul s-a majorat cu 1/3. Cresc
veniturile popula iei, a fost dep it situa ia de s rcie. Actualmente, n condi ii
nesatisfctoare de via se afl de 2,5 ori mai pu ini cet eni ai rii dec t n anul
1999, s-a redus de la 11 la 7 ori stratificarea societ ii n funcie de nivelul veniturilor.
Totodat, starea de lucruri
n ar i n societate oblig Guvernul s -i
concentreze eforturile asupra solu ionrii multor probleme existente. Nivelul vie ii
rmne nc destul de sc zut at t la capitolul venituri, c t i sub aspectul accesului
cetenilor la mrfuri i servicii.
n 2004 a fost elaborat i adoptat Strategia de
Cretere Economic i Reducere a S rciei (SCERS), sus inut de organiza iile
internaionale i de societatea civil . Guvernul consider c Moldova se afl la etapa
iniial de realizare a Planului de ac iuni prevzut n Strategie i c obiectivul su
prioritar este ndeplinirea integral i n termen a acestuia.
Guvernul con tientizeaz faptul c factorii extensivi ai cre terii practic s-au
epuizat societatea moldoveneasc urmeaz s pun temelia unei noi economii,
bazate pe valorificarea deplin a poten ialului intelectual al rii, innd cont de
particularitile geopolitice, economice i sociale ale Republicii Moldova.

PRIORITILE GUVERNULUI
Guvernul va promova democra ia i valorile europene n scopul dezvolt rii
economice a Moldovei, cre terii bun strii cet enilor i reabilitrii demnit ii
naionale.
n acest sens, prioritile fundamentale ale Guvernului snt urmtoarele:
integrarea european;
modernizarea economic i social, reducerea srciei;
integritatea teritorial;
consolidarea statului de drept i a democraiei;
garantarea i dezvoltarea proprietii private;
stimularea spiritului de ntreprinztor;
stimularea investiiilor i mbuntirea climatului investiional;
ajustarea politicilor monetar-creditare i fiscal-bugetare la normele i standardele
Comunitii Europene;
respectarea drepturilor minoritilor;
asigurarea libertilor individuale, sporirea siguranei ceteanului i a familiei;
egalitatea anselor.
2

Prioritile enunate vor fi asigurate prin:


realizarea eficient a Strategiei de Cretere Economic i Reducere a Srciei;
realizarea eficient i n termene optime a Planului de Ac
iuni Moldova
Uniunea European;
ndeplinirea consecvent i eficient a Programului Na
ional Satul
Moldovenesc;
aplicarea adecvat a principiilor de planificare bugetar i extinderea utiliz rii
Cadrului de Cheltuieli pe Termen Mediu la nivel regional i local;
elaborarea i realizarea unui Program de dezvoltare uman durabil (reforma
nvmntului pe principiile educa iei continue, promovarea sportului i culturii fizice,
continuarea reformelor n tiin, susinerea culturii naionale);
elaborarea i implementarea unui Program de liberalizare activ
i ampl a
economiei, bazat pe debirocratizare i reforma regulatorie.

OBIECTIVELE ACTIVITII GUVERNULUI


Obiectivele principale ale activitii Guvernului snt:
dezvoltarea economic durabil social orientat;
reintegrarea rii;
integrarea european.
Stabilind obiectivele principale n activitatea sa, Guvernul se va conduce
de
principiile bazate pe consecven i continuitate . Realizarea calificat i eficient a
Strategiei de Cre tere Economic i Reducere a S rciei (SCERS), Programului
Naional "Satul Moldovenesc" (2005 - 2015) reprezint mecanismele necesare pentru
atingerea unor obiective globale pe termen lung, ce deriv din prevederile Constitu iei
Republicii Moldova, ale Programului de activitate a Guvernului Rena
terea
Economiei Rena terea rii i corespund standardelor
i practicilor general
acceptate pe plan internaional, european i naional.
Indicii macroeconomici
Creterea produsului intern brut
Creterea economic va fi asigurat
prin
mbuntirea echilibrului
macroeconomic. Politicile economice vor avea drept scop atingerea unei cre
teri a
PIB-ului cu minimum 6 % anual.
Se prevede ca nivelul inflaiei medii anuale s fie redus sub 10%, n condiiile
promovrii unei politici bugetar-fiscale i monetare echilibrate.
Implementarea consecvent a reformelor structurale va consolida poten ialul de
cretere economic. Ritmurile de cretere a produciei industriale vor fi mai nalte dect
ritmurile de cretere a PIB-ului.

La formarea i creterea produsului intern brut vor contribui:


tiina i tehnologiile avansate, care
i vor g si aplicare n agricultur i
industrie;
dezvoltarea corespunztoare a sferei serviciilor n turism i comer;
crearea de produse noi, moderne, ecologic pure.
Toate acestea luate
n ansamblu vor contribui la majorarea volumului
exporturilor i meninerea unor ritmuri de cre tere superioare nivelului obinut, ceea ce
va conduce la diminuarea deficitului balanei comerciale.
Meninerea ritmurilor de cre tere economic va fi asigurat prin majorarea
volumului de investi ii n capital fix, fiind prev zute ritmuri de cre tere mai mari
comparativ cu cele ale PIB-ului.
Creterea economic va fi nsoit de o participare mai larg a forei de munc n
sectorul de produc ie i prest ri servicii, ceea ce va contribui la sporirea rolului
veniturilor salariale n reducerea srciei.
REINTEGRAREA RII
Obiectivele Guvernului n realizarea procesului de reintegrare snt:
integritatea teritorial i unificarea statului pe baza concilierii societii;
crearea unui spaiu vamal unic;
unificarea sistemului bancar i monetar-creditar;
consolidarea i modernizarea infrastructurii economice i sociale.
Sarcina de baz const n restabilirea unit ii statului sub aspect politic, juridic,
economic, social i cultural.
Dup reglementarea politic a conflictului, principala problem
va deveni
reintegrarea economic a rii prin formarea unui spa iu economic unic. Procesul
crerii unui spa iu economic unic are drept scop eliminarea barierelor interne n calea
circulaiei libere a m rfurilor, capitalului i persoanelor, crearea condi iilor pentru
creterea economic stabil i dezvoltarea social dinamic pe ntreg teritoriul rii.
Acest proces va ncuraja dezvoltarea liber a activit ilor de ntreprinztor i
cooperarea agen ilor economici n interiorul rii, crearea unor condi ii stabile pentru
activitatea investi ional, integrarea sistemelor bancare
i cre terea poten ialului
economic pentru mbuntirea calitii vieii.
INTEGRAREA EUROPEAN
Guvernul va continua s construiasc cu Uniunea European relaii politice, de
securitate, economice i culturale eficiente, s promoveze cooperarea transfrontalier i
s-i asume responsabilitatea pentru prevenirea i soluionarea conflictelor.
Planul de Ac iuni Moldova - Uniunea European va constitui pentru Guvern un
punct de reper solid pentru integrarea economic bazat pe adoptarea i implementarea
regulilor i reglement rilor economice i comerciale av nd poten ialul s sporeasc
comerul, investi iile i dezvoltarea. Mai mult ca at t, el va ajuta la elaborarea
i
aplicarea politicilor i m surilor viz nd promovarea cre terii economice i protejarea
4

mediului, contribuind astfel la realizarea obiectivului pe termen lung al dezvolt


rii
durabile, inclusiv libera circulaie a cetenilor, mrfurilor, serviciilor i capitalurilor.
MEDIUL DE AFACERI
Politica Guvernului n domeniul afacerilor va fi orientat
spre susinerea
ntreprinztorilor i stimularea liberei iniiative.
Pentru atingerea acestor obiective este necesar , n primul r nd, nlturarea
barierelor din calea iniiativei private.
Este nevoie de con tientizarea faptului c prosperitatea cet eanului se reg sete
ntr-o economie de pia funcional, care, la r ndul ei, nu poate exista n afara statului
de drept, a proprietii private, a unei clase de mijloc puternice.
Ameliorarea mediului de afaceri pentru ncurajarea i sprijinirea produc torului
autohton se va efectua prin perfec ionarea cadrului juridic normativ i institu ional.
Printre prioriti se numr:
reforma cadrului regulatoriu;
dezvoltarea i protecia concurenei;
optimizarea managementului corporativ;
susinerea i dezvoltarea ntreprinderilor mici i mijlocii;
optimizarea politicii fiscale;
promovarea comerului exterior;
crearea cadastrului bunurilor imobile.
Reforma cadrului regulatoriu
Guvernul va promova activ reforma cadrului regulatoriu. Scopul final al acestei
reforme este deplasarea accentului de la reglementarea excesiv de c tre autorit ile
administraiei publice a activit ii de ntreprinztor la estimarea i monitorizarea
impactului reglementrilor asupra acesteia.
Reforma regulatorie va fi orientat spre:
simplificarea i optimizarea procedurilor de nregistrare i post nregistrare a
afacerilor i a procedurilor de ob inere a autoriza iilor, permiselor, licen elor i a altor
acte similare, precum i reducerea gradului de implicare a institu
iilor publice n
procedurile menionate;
reducerea numrului formelor de control din partea statului, acordarea sprijinului
instructiv-consultativ;
eficientizarea i optimizarea sistemului de servicii contra plat , acordate de
instituiile publice, prin stabilirea tarifelor pentru servicii la nivelul cheltuielilor reale
i prin prestarea gratuit a serviciilor care nu implic cheltuieli adiionale;
optimizarea cerin elor administrative pentru companii (aprobarea unui cadru
juridic adecvat; implementarea unei scheme simplificate de raportare; limitarea la
minimum a num rului de licen e i permise necesare pentru ini ierea activit ilor
economice);
examinarea i implementarea celor mai bune practici privind consultarea
i
informarea agenilor economici referitor la noile m suri de reglementare (transparen a)
5

i asigurarea unei perioade suficiente de timp pentru adaptarea la aceste noi modalit i
de desfurare a afacerilor (previzibilitatea);
dezvoltarea dialogului cu investitorii i antreprenorii privind factorii care
sporesc atractivitatea climatului de afaceri (parteneriatul dintre sectorul public
i cel
privat);
optimizarea politicii i procedurilor fiscale.
Reforma cadrului regulatoriu va fi nsoit de trecerea la aplicarea benevol a
standardelor i introducerea reglement rilor tehnice. Obiectivul n acest domeniu
rezid n alinierea la practica legislativ
i administrativ a UE i la practica
internaional de evaluare a conformitii produselor.
Aceste sisteme interdependente reunesc reglement
rile propriu-zise i al i
parametri ai activit ii de ntreprinztor pia a, inofensivitatea produselor, protec ia
sntii i a drepturilor consumatorului, inspecia pieei.
Dezvoltarea pie elor este calea prin care actul de administrare al statului va
ndeplini o seam de cerin e ale unei economii de pia
func ionale: stabilitatea
mediului de afaceri, utilizarea eficient a resurselor, libera circula ie a forei de munc,
mrfurilor, serviciilor i capitalurilor, limitarea exceselor birocratice
i diminuarea
corupiei.
Dezvoltarea i protecia concurenei
Politica Guvernului n domeniul protec iei concuren ei are la baz urm toarele
principii:
dreptul agen ilor economici, asigurat de legisla
ie, la concuren loial i
respectarea regulilor de realizare corect i onest a activitii de ntreprinztor;
nelimitarea concuren ei, inadmisibilitatea abuzului de situa ia dominant pe
pia i lezrii drepturilor legitime ale consumatorilor;
obligaia autorit ilor administra iei publice centrale i locale de a contribui la
dezvoltarea i protecia concurenei.
Asigurarea condi iilor institu ional-normative pentru libera concuren va
constitui un deziderat major al activitii Guvernului.
Crearea Agen iei Na ionale pentru Protec ia Concuren ei i Reglementarea
Monopolurilor este primul pas
n promovarea politicii de stat
n acest domeniu.
Agenia va prelua func
iile de reglementare antimonopol, inclusiv
n sfera
monopolurilor naturale. Aceasta va permite concentrarea atribu iilor de reglementare
antimonopol ntr-un singur organ, ceea ce va asigura aplicarea uniform a principiilor
i practicii, precum i promovarea politicii competitive coerente n toate domeniile
economiei naionale.
Un aspect important este elaborarea legilor ce
in de protec ia concuren ei,
inclusiv a celor privind monopolurile naturale, companiile holding, pia
a serviciilor
financiare. Reglementarea activitii de ntreprinztor propus de autoritile publice la
nivel na ional i local va con ine elemente pentru dezvoltarea concuren ei, inclusiv
pentru reducerea costurilor i protecia drepturilor consumatorilor.

Susinerea i dezvoltarea ntreprinderilor mici i mijlocii


Sprijinirea sectorului ntreprinderilor mici i mijlocii reprezint o solu ie viabil
pentru contrabalansarea efectelor negative ale procesului de ajustare structural i de
restructurare a industriei, gener
nd alternative economice, sociale
i sus innd
dezvoltarea clasei de mijloc.
Politica Guvernului privind sus inerea i dezvoltarea acestor ntreprinderi se va
baza pe urmtoarele aciuni:
revizuirea i perfec ionarea cadrului legislativ i institu ional ce ine de
activitatea ntreprinderilor mici i mijlocii i transformarea acestuia n unul stimulativ;
promovarea concep iei dezvoltrii ntreprinderilor din acest sector, elaborate n
baza celor mai bune practici internaionale;
introducerea de stimulente economice pentru ntreprinderile mici i mijlocii,
pentru ca acestea s devin furnizori de servicii pentru marile
ntreprinderi din
economia naional;
facilitarea accesului ntreprinderilor la finanare prin:
- dezvoltarea organiza iilor de microfinan are pentru majorarea ofertei de
microcredite cu o rat accesibil a dobnzii;
- asigurarea folosirii eficiente a resurselor financiare alocate din/prin bugetul
public na ional, inclusiv a suportului financiar din partea institu
iilor financiare
internaionale i a altor donatori;
- crearea condiiilor necesare pentru dezvoltarea fondurilor de capital de risc;
- reducerea costului creditelor prin
mbuntirea cadrului legislativ privind
instituiile financiare private, adaptate nevoilor
ntreprinztorilor mici i mijlocii:
cooperative de credit, b nci populare, institu ii specializate pentru finan area lucrrilor
agricole, fonduri de garantare a creditului;
- administrarea transparent a utiliz rii fondurilor comunitare destinate
dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii din Moldova;
mbuntirea accesului acestor ntreprinderi la serviciile de informare i
consultan, dezvoltarea ini iativei de ntreprinztor i promovarea schimbului de
experien, inclusiv prin crearea unei re
ele na ionale de centre informa ionalconsultative, business-incubatoare, cu participarea activ a autorit ilor administra iei
publice locale i atragerea asistenei tehnice;
stimularea nfiinrii, pe baza modelului Uniunii Europene, a
cooperativelor pentru valorificarea produselor agroalimentare;
implementarea unor proiecte destinate stimulrii cooperativelor meteugreti;
pregtirea personalului calificat pentru ntreprinderile mici i mijlocii i
promovarea culturii de afaceri prin punerea accentului pe instruirea economic a
tinerilor.
Promovarea comerului exterior
Dezvoltarea comer ului are o importan deosebit pentru cre terea economic .
Moldova dispune de un regim comercial liberalizat at t pentru export, c t i pentru
import. Extinderea rapid a procesului de globalizare impune reformarea strategiei de
promovare a intereselor comerciale ale rii prin diversificarea partenerilor comerciali
i stimularea exporturilor cu valoare adugat nalt.
7

n scopul promov rii comer ului exterior, Guvernul


i va concentra
eforturile asupra soluionrii urmtoarelor sarcini de baz:
revizuirea cadrului juridic normativ pentru asigurarea stabilit ii, accesibilitii i
previzibilitii;
nlturarea i neadmiterea introducerii barierelor netarifare nejustificate;
optimizarea procedurilor regulatorii n vederea reducerii la minimum a costurilor
n tranzaciile comerciale internaionale;
dinamizarea procesului de ptrundere pe pieele externe;
promovarea capacit ilor de export ale Moldovei
i diversificarea exportului
mrfurilor, ceea ce presupune:
- o rat de schimb competitiv realizat prin interven ii adecvate ale B ncii
Naionale a Moldovei;
- o politic industrial orientat spre consolidarea unor sectoare concrete,
n
concordan cu regulile OMC;
- o structur institu ional de export independent n sectorul public, care ar
stabili relaii contractuale cu agen ii comerciali mari (supermarketuri i magazine) din
Europa de Vest i ar purta negocieri cu Comisia pentru Standardele Interna ionale din
Geneva;
susinerea grupurilor sectoriale de produc tori n realizarea de ac iuni comune
pentru promovarea exporturilor pe pieele externe;
perfecionarea cadrului institu ional i a procedurilor de control al originii
mrfurilor prin consolidarea serviciului vamal i revizuirea diviz rii competen elor
acestuia n eliberarea
i controlul certificatelor de origine preferen
iale i
neprefereniale cu cele ale Camerei de Comer i Industrie, n vederea crerii unei baze
solide pentru un eventual regim preferenial de comer asimetric;
asigurarea controlului eficient al originii m rfurilor pentru a putea beneficia
completamente de avantajele Sistemului Generalizat de Preferin e;
optimizarea administrrii vamale.
Ameliorarea climatului investiional
Investiiile reprezint o necesitate vital pentru restructurarea i modernizarea
economiei i introducerea tehnologiilor inova ionale competitive, ca o precondi ie
pentru cre terea productivit ii, profitabilit ii, veniturilor popula iei i pentru
reducerea omajului.
n acest domeniu aciunile Guvernului vor fi orientate spre:
crearea unui mediu de afaceri stabil i previzibil;
perfecionarea legisla iei n direc ia consolid rii garan iilor i protec iei
drepturilor investitorilor i creditorilor, precum i a proteciei drepturilor de proprietate
industrial i intelectual;
eliminarea monopolurilor nejustificate din punct de vedere economic sau al
siguranei naionale;
sporirea nivelului de transparen a mediului de afaceri
i a politicilor
guvernamentale;
8

neadmiterea introducerii barierelor n calea activitii investiionale i, dup caz,


eliminarea operativ a unor asemenea impedimente;
perfecionarea i uniformizarea regimului fiscal facilitat, precum
i a
modalitilor de aplicare a acestuia fa de investitori.
Crearea cadastrului bunurilor imobile
Cadastrul bunurilor imobile va fi implementat n conformitate cu Programul de
stat de creare a cadastrului bunurilor imobile.
Cadastrul bunurilor imobile este chemat s
impulsioneze
creterea
economic prin:
garantarea drepturilor de proprietate, de posesie i de dispoziie;
dezvoltarea pieei funciare;
sprijinirea planificrii urbane;
ncurajarea dezvoltrii sectorului privat i a proceselor investiionale;
implementarea unui nou sistem de evaluare i impozitare;
administrarea eficient a resurselor funciare.
POLITICA FISCAL-BUGETAR
n scopul cre terii i dezvolt rii economice, consolid rii fiscale, dezvolt rii
clasei de mijloc, Guvernul va aciona n domeniul politicii fiscale atribuind impozitelor
i taxelor un rol stimulativ i orientativ.
Politica fiscal va func iona i se va baza pe un parteneriat real
ntre stat i
contribuabil.
Obiectivele generale ale politicii fiscal-bugetare decurg din necesitatea
realizrii:
Concepiei reformei fiscale n Republica Moldova;
Strategiei de Cretere Economic i Reducere a Srciei (SCERS);
Cadrului de Cheltuieli pe Termen Mediu;
stabilitii i previzibilitii veniturilor n buget.
Principalele caracteristici ale politicii fiscal-bugetare
s nt subordonate
obiectivelor creterii economice susinute i se refer la:
stabilirea deficitului bugetului na ional public la un nivel corelat cu obiectivele
macroeconomice;
susinerea procesului de convergen a economiei na ionale cu economiile
europene;
optimizarea presiunilor fiscale asupra muncii, venitului i capitalului;
asigurarea transparenei cheltuielilor publice;
armonizarea n continuare a legisla iei fiscal-bugetare cu normele Uniunii
Europene.
Obiectivele politicii fiscale privind impozitul pe venit
i contribu iile de
asigurri sociale snt:
reducerea cotei impozitului pe venit aplicabil persoanelor juridice p n la 15
%;
9

reducerea cotelor minime i maxime ale impozitului pe venitul persoanelor


fizice, fr modificarea grilelor de impozitare anuale, de la 9%, 14% i 20% la 7 %,
10 % i 15 %;
majorarea scutirilor personale anuale de la 3960 lei n 2005 la 5400 lei;
majorarea scutirilor anuale pentru persoanele ntreinute de la 600 lei n 2005 la
1440 lei;
examinarea posibilit ilor de reducere a cotei contribu iilor de asigur ri sociale
achitate de patron;
reglementarea impozit rii persoanelor fizice care practic
o activitate
profesional independent i care ob in venituri din nchirieri de bunuri mobile i
imobile, precum i a nereziden ilor care activeaz n Republica Moldova, prin
simplificarea modalitilor de desf urare a activit ii, nregistrare n scopuri fiscale i
declarare a veniturilor impozabile.
n acest sens, pentru determinarea surselor de venit ob
inut de nereziden i n
Republica Moldova, se propune implementarea unui nou mecanism de impozitare
pentru o anumit categorie de contribuabili, prin reinerea impozitului la surs , f r
declararea acestuia la momentul prezent rii declara iei privind veniturile, n mrime
de:
15% - pentru persoanele fizice care ob in ctiguri din jocuri de noroc n mrime
total i din ac iunile de publicitate n m rimea care dep ete 10 % din scutirea
personal anual , precum i pentru persoanele fizice care nu practic activitate de
ntreprinztor, dar care obin venituri de la transmiterea n posesie i/sau n folosin a
proprietii mobile i imobile;
3% - pentru persoanele fizice care nu practic
activitate de ntreprinztor la
livrarea produciei agricole neprelucrate.
Realizarea obiectivelor politicii fiscale privind impozitul pe venit va contribui la
extinderea bazei fiscale i mbuntirea administrrii fiscale.
Obiectivele politicii fiscale privind accizele s nt:
ajustarea cotelor accizelor;
reexaminarea cotei compuse a accizelor la producia alcoolic tare;
reexaminarea cotelor accizelor la autoturisme;
excluderea din lista m rfurilor supuse accizelor a licen ei pentru activitate n
domeniul jocurilor de noroc, cu majorarea concomitent a taxei pentru licen cu suma
accizelor ce urmeaz a fi calculat la momentul eliber rii licen ei 25% din costul
licenei.
Obiectivele politicii fiscale privind impozitul pe bunurile imobiliare s nt:
determinarea valorii de pia a categoriilor de bunuri imobiliare potrivit Titlului
VI Impozitul pe bunurile imobiliare al Codului fiscal, fa
de care impozitul pe
bunurile imobiliare va fi aplicat pe etape;
implementarea treptat a noului sistem de impozitare asupra tuturor bunurilor
imobiliare n funcie de valoarea acestora.
Impozitul pe bunurile imobiliare va fi aplicat la valoarea de pia a acestora.
10

Principalele obiective ale politicii fiscale privind alte impozite s


nt
elaborarea, adoptarea i punerea n aplicare a altor titluri ale Codului fiscal, precum i
revizuirea prevederilor titlurilor existente ale Codului fiscal i a legilor pentru punerea
n aplicare a titlurilor respective.
Obiectivele politicii administrrii fiscale snt urmtoarele:
perfecionarea mecanismului de colectare a impozitelor;
evaluarea procedurilor de control fiscal i stabilirea unor reguli stricte de etic n
activitatea de control fiscal, prin cooperarea autorit
ilor publice cu comunitatea
oamenilor de afaceri;
eficientizarea metodelor de control, optimizarea i coordonarea activit ilor de
control, precum i reducerea numrului acestora;
computerizarea procedurilor fiscale;
popularizarea legisla iei fiscale i educarea contribuabililor n spiritul achit rii
voluntare a obligaiilor fiscale.
Va fi aplicat un set de m suri de ameliorare a administr rii fiscale pentru
mrfurile supuse accizelor prin:
substituirea timbrelor de acciz cu timbrele de control la produc ia alcoolic i din
tutun;
reducerea num rului posturilor fiscale permanente la
ntreprinderile
productoare de alcool etilic i buturi alcoolice tari i la depozitele vamale.
Obiectivele n domeniul gestionrii mijloacelor publice
n domeniul gestionrii mijloacelor publice va fi asigurat eficiena alocrilor
bugetare pe baz de priorit i, transparen a cheltuielilor publice i de asigurare a
efectului multiplicator al cheltuielilor publice asupra economiei reale.
Obiectivele politicii bugetare vizeaz urmtoarele:
ajustarea n continuare a serviciilor publice la posibilit ile reale de acumulare a
veniturilor la buget i obinerea unei stabiliti bugetare;
optimizarea cheltuielilor publice
i reconsiderarea politicii sociale prin
asigurarea protec iei sociale pe baza unor m
suri focalizate asupra celor mai
defavorizate categorii ale populaiei;
aplicarea modului de programare bugetar
la fundamentarea bugetului
i
alocarea fondurilor publice pe baz de programe. Programele vor fi elaborate pentru
sectoarele prioritare, lu nd n calcul influen a acestora asupra cre terii economice i
nivelului de via al populaiei;
consolidarea finan elor publice prin crearea sistemului informa ional integrat,
care va asigura transparen a fiscal , precum i dezvoltarea unui sistem de control i
audit intern n conformitate cu cele mai bune practici i standarde n domeniu;
optimizarea structurii cheltuielilor publice n vederea acoperirii financiare a
prioritilor sectoriale i intersectoriale stabilite n SCERS. n acest sens, prioritate
vor avea serviciile publice cu impact major asupra reducerii s
rciei i cre terii
economice;
dezvoltarea continu a planificrii bugetare pe termen mediu.
11

Va fi stabilit un control strict asupra cheltuielilor prin


mbuntirea
managementului cheltuielilor, optimizarea num
rului de personal, lichidarea
instituiilor cu activitate ineficient , implementarea unor noi forme (alternative) de
prestare a serviciilor cu costuri mai mici, utilizarea noilor tehnologii, identificarea unor
servicii de calitate superioar.
innd cont de impactul direct asupra nivelului de trai, n domeniul cheltuielilor
publice, n urm torii ani, se va acorda o aten ie sporit transferurilor sociale c tre
populaie i cheltuielilor de salarizare.
Alocarea resurselor pe sectoare se va efectua
n baza analizei programelor
sectoriale de cheltuieli, cu luarea n considerare a factorilor de influen strategic
asupra dezvoltrii sectoarelor, precum i a rezervelor de eficientizare a cheltuielilor n
unele sectoare, identificate de analizele Cadrului de Cheltuieli pe Termen Mediu.
Prioritile n alocarea resurselor ntre sectoare i n cadrul sectoarelor vor fi
determinate de urmtorii factori:
intensificarea controlului asupra cheltuielilor administrative din cadrul
instituiilor publice;
extinderea pachetului de servicii medicale acordate prin intermediul asigur rilor
obligatorii de asisten medical i lrgirea categoriilor de persoane asigurate de c tre
stat;
raionalizarea sistemului educa ional pentru sporirea eficien
ei utiliz rii
resurselor, direc ionarea de aloca ii suplimentare pentru majorarea normelor de
alimentaie n instituiile precolare i internate, precum i pentru majorarea burselor;
asigurarea unei distribuiri optime a cheltuielilor pentru protec ia social , care
include:
- o echitate mai mare a sistemului de pensionare;
- restructurarea programelor de asisten social, accentul fiind pus pe criteriile
de selecie a beneficiarilor, inndu-se cont de venituri i nivelul srciei;
- reforma serviciilor pe piaa forei de munc;
- orientarea cheltuielilor sectorului real spre sus inerea agriculturii i dezvoltrii
rurale, infrastructurii drumurilor publice i sectorului energetic;
- modificarea volumului cheltuielilor de implementare a proiectelor
investiionale, ca urmare a finaliz
rii unor proiecte sau a demar
rii proiectelor
investiionale noi, n conformitate cu prioritile SCERS.
n scopul asigurrii principiului complexitii n planificarea bugetar, precum i
al sporirii transparen ei bugetar-fiscale i reducerii treptate a opera iunilor n afara
bugetului, este important ca proiectele cu finan
are extern s fie tratate ca parte
integrant a cheltuielilor publice generale pe sectoare.
Gestionarea datoriei publice
Aceast sfer prevede:
continuarea unei colabor ri active i permanente cu institu iile financiare
internaionale, precum i cu donatorii i creditorii;
continuarea negocierilor cu creditorii bilaterali n scopul diminu rii poverii
deservirii datoriei de stat externe, precum
i solu ionrii definitive a problemelor
existente n relaiile cu creditorii;
12

extinderea spectrului de instrumente financiare de finan are ale bugetului, n


special al celor cu perioada de circula ie pe termen lung, precum i extinderea i
diversificarea cercului de investitori pe piaa hrtiilor de valoare de stat;
atragerea mijloacelor financiare n condi ii concesionale pentru realizarea
proiectelor investiionale.
SECTORUL FINANCIAR
Politicile privind dezvoltarea sectorului financiar-bancar, n contextul integr rii
europene, se bazeaz pe principiile stabilit ii macroeconomice, dezvolt rii sectorului
real prin promovarea reformelor structurale, intensificarea rela
iilor comerciale
externe, a activitii investiionale i au drept scop:
dezvoltarea i perfecionarea n continuare a sistemului financiar;
reducerea nivelului infla iei, n scopul asigur rii unui mediu adecvat pentru
desfurarea activit ilor antreprenoriale i investi ionale, precum i pentru protec ia
veniturilor reale ale populaiei;
elaborarea, promovarea i corelarea politicilor bugetar-fiscale, monetare,
valutare, de credit i investi ionale n vederea dezvolt rii continue a unui sistem
financiar (inclusiv bancar) viabil, stabil, armonizat cu principiile
i standardele
internaionale, capabil s asigure mijloacele financiare necesare transform
rilor
structurale, cre rii unui climat antreprenorial i investi ional maxim favorabil pentru
susinerea creterii economice durabile;
crearea condiiilor necesare pentru dezvoltarea i consolidarea pieei de capital;
promovarea unei politici privind cursul de schimb al monedei na
ionale
determinate de cererea i oferta pe piaa valutar;
crearea unor condiii favorabile pentru activitatea economic extern;
asigurarea stabilitii situaiei n domeniul datoriei de stat externe i optimizarea
gestionrii datoriei ntru diminuarea riscurilor.
POLITICA MONETAR I VALUTAR
Politica monetar i valutar, component a politicii economice a statului, poate
fi definit ca un ansamblu de ac
iuni n vederea cre rii unor condi ii monetare
favorabile pentru men inerea stabilit ii macroeconomice i ncurajarea cre terii
economice durabile. Astfel, scopurile politicii monetare i valutare s nt coordonate cu
politicile bugetar-fiscal i instituional, ceea ce contribuie la dezvoltarea economic.
Scopurile principale ale politicii macroeconomice ale statului s
nt cre terea
economic i ameliorarea nivelului de trai al populaiei. Politica monetar i valutar n
cadrul politicii economice unice reiese din necesitatea cre rii unor condi ii favorabile
pentru atingerea obiectivelor propuse.
Una dintre aceste condi ii este stabilitatea monedei na ionale, ce presupune o
dinamic previzibil a nivelului pre urilor i evitarea fluctuaiilor brute i neprevzute
ale cursului de schimb al monedei naionale fa de alte valute.
Stabilitatea monedei na ionale va contribui la reducerea incertitudinilor
i a
riscurilor n procesul de adoptare a deciziilor n domeniul investi ional, consolidarea
13

ncrederii popula iei n sistemul financiar al statului, implementarea mai eficient a


reformelor sociale. Stabilizarea dinamicii pre urilor pe termen lung va conduce la
creterea bunstrii economice i a potenialului de dezvoltare a economiei naionale.
O alt sarcin a politicii monetare
i valutare este
diminuarea ratelor
dobnzilor la creditele bancare.
Reieind din caracterul transparent al economiei, precum i lund n considerare
sensibilitatea ei la influen a factorilor economici externi, un rol important
n cadrul
politicii monetare i valutare l va deine cursul de schimb al monedei naionale.
Sarcinile ce in de implementarea politicii monetare i valutare vor fi realizate cu
luarea n considerare a urmtoarelor aspecte:
dependena Republicii Moldova de factorii externi, precum conjunctura
economic pe pie ele interna ionale la produsele petroliere i resursele energetice,
dezvoltarea macroeconomic a rilor-partenere, dinamica pre urilor pe pie ele
internaionale la produsele similare celor exportate din ar;
evoluia indicilor bugetului public naional;
dinamica dezvoltrii sectorului bancar;
rezultatele implementrii reformelor n sectorul real al economiei.
Politica privind dezvoltarea durabil a sistemului bancar
Scopul principal urm rit prin politica i aciunile statului n domeniul vizat este
perfecionarea n continuare a modului de func ionare a b ncilor, fapt ce va asigura
creterea gradului de siguran n activitatea acestora, precum i va spori capacitatea
bncilor de a satisface necesit ile economiei na ionale i ale persoanelor fizice n
servicii bancare.
Pentru realizarea acestui scop, vor fi stimulate ac
iunile orientate spre
consolidarea sistemului bancar.
n cadrul sistemului bancar va fi sus inut procesul de consolidare, prin limitarea
sau suspendarea activit ilor bncilor cu probleme, n vederea atragerii depozitelor de
pe piaa financiar.
Astfel vor fi create condi ii favorabile pentru concentrarea mijloacelor temporar
libere, disponibile pe pia , n b ncile care i desf oar activitatea cu un grad mai
nalt de pruden . De asemenea, vor fi sus inute procesele de fuziune i asociere a
bncilor care vor decide s -i majoreze capacitatea de competitivitate pe pia i vor fi
create condiiile necesare pentru dezvoltarea unui sector bancar puternic i competitiv.
n acest scop, vor fi sus
inute investi iile strategice, care vor stimula
consolidarea n continuare a sistemului bancar.
Un sistem financiar eficient va contribui la realizarea scopurilor politicii
economice a statului cre terea economic durabil, stabilitatea financiar , asigurarea
unui nivel nalt al ocuprii forei de munc.
REFORMA SECTORULUI PUBLIC
Principalul obiectiv al reform rii sectorului public este instituirea unui sistem
modern i eficient al administr rii publice, care va consolida procesele democratice i
14

economia de pia , va fi impar ial i depolitizat, ale c rui principii de func ionare vor
corespunde celor mai avansate practici europene.
n domeniul administra iei publice Guvernul va elabora i aplica o strategie
naional, care va avea urmtoarele obiective:
reforma serviciilor publice de baz i a utilitilor publice de interes local;
consolidarea procesului de descentralizare administrativ i fiscal;
fortificarea capacit ii institu ionale a structurilor din administra
ia public
central i local;
perfecionarea administrrii politice i economice;
implementarea sistemului informaional e-Government;
schimbarea rolului autorit
ilor administra iei publice
n vederea
eficientizrii proceselor de administrare i prestare a serviciilor.
Principiile fundamentale ale reformei administra
iei publice s
nt
urmtoarele:
abordarea unic a elementelor reformei func ionale, structurale i organizatorice
a administraiei publice;
armonizarea standardelor administrrii publice cu cele ale UE;
definirea clar a rolului i func iilor de baz ale autorit ilor administra iei
publice, reducerea considerabil a num rului acestora i a atribu iilor ce in de
reglementarea activitilor antreprenoriale;
excluderea paralelismului i a dubl rii func iilor n activitatea autorit ilor
administraiei publice, n scopul utilizrii eficiente a resurselor;
utilizarea ra ional a resurselor bugetare
i mbuntirea managementului
resurselor, prin orientarea acestora spre domeniile prioritare;
delegarea rezonabil c tre autorit ile administra iei publice locale i sectorul
privat a mputernicirilor i obligaiilor legate de activitatea de asigurare cu bunuri i
servicii;
raionalizarea sistemelor de rapoarte i management pentru evitarea dispers rii
responsabilitilor manageriale;
angajarea cadrelor n organele puterii executive pe baz de concurs;
stabilirea unui sistem de salarizare capabil s
asigure consolidarea
potenialului i profesionalismului personalului, prin stabilirea unui prag
anticorupional al salarizrii funcionarilor;
separarea func iilor de elaborare i promovare a politicii de func
iile de
reglementare i prestare a serviciilor, n scopul concentrrii asupra activitii de baz.
Consolidarea administraiei publice
Perfecionarea sistemului de gestionare n domeniul administra iei publice
locale va fi realizat prin:
consolidarea administra iei publice locale, n conformitate cu principiile
i
standardele n domeniul administr rii publice, n special cu cele consfin
ite n
Constituia Republicii Moldova i Carta European pentru Autoadministrare Local;
15

examinarea oportunit ii cre rii unui organ central de specialitate n domeniul


administrrii locale i formrii institutului de reprezentant al Guvernului pe plan local,
avnd drept obiective realizarea conducerii generale a organelor administra iei publice
locale de ctre Executiv, implementarea Strategiei de Cre tere Economic i Reducere
a Srciei (SCERS) i a Programului Naional Satul Moldovenesc;
promovarea intereselor naionale pe plan local, formarea func ionarilor publici i
aleilor locali, asigurarea controlului administrativ al activit
ii autorit ilor
administraiei publice locale;
perfecionarea, evaluarea i atestarea sistematic a performanelor funcionarilor;
elaborarea principiilor politicii de promovare profesional
i dezvoltare a
resurselor umane.
n scopul descentraliz rii administrative i fiscale, vor fi
ntreprinse
urmtoarele aciuni:
continuarea procesului de descentralizare administrativ
i fiscal a
administraiei publice i serviciilor publice; determinarea procedurii de transferare a
funciilor i de delegare de c
tre stat a responsabilit
ilor c tre autorit ile
administraiei publice locale, revizuirea mecanismelor de defalc ri de la bugetul de stat
n bugetele unitilor administrativ-teritoriale etc.;
elaborarea concep iei privind departajarea administrativ
i financiar a
domeniilor de competen ntre autoritile administraiei publice de diferite niveluri i
serviciile publice aflate n subordinea acestora;
identificarea surselor suplimentare pentru sporirea veniturilor proprii ale
unitilor administrativ-teritoriale, propor ional competen elor i responsabilit ilor
autoritilor administraiei publice locale;
perfecionarea procesului de elaborare, aprobare i supraveghere a execut rii
bugetelor unitilor administrativ-teritoriale;
colaborarea cu Consiliul Europei i Uniunea European n domeniul autonomiei
locale;
acordarea unei aten ii sporite realiz rii proiectelor, programelor i planurilor
Consiliului Europei
i/sau Uniunii Europene pentru Republica Moldova la
compartimentul consolid rii autonomiei locale,
n special n ceea ce prive te
managementul bugetelor unit ilor administrativ-teritoriale i garantarea autonomiei
financiare a colectivitilor locale pe termen lung;
expertizarea i ob inerea recomand rilor organiza iilor institu ionalizate ale
Consiliului Europei asupra proiectelor de acte normative de importan
major n
domeniile administrrii publice locale, formrii funcionarilor publici i aleilor locali.
Obiectivele principale ale Guvernului n domeniul organiz rii serviciilor
publice locale i cooperrii transfrontaliere snt:
stimularea procesului de organizare a serviciilor publice locale, inclusiv a celor
cu caracter edilitar-gospod resc, i implicarea mai activ a sectorului privat
n
diversificarea i dezvoltarea acestora;
16

organizarea serviciilor publice


n func ie de necesit ile popula iei i
posibilitile financiare ale unitilor administrativ-teritoriale;
sporirea responsabilit ii autorit ilor administra iei publice locale pentru
stabilirea standardelor de calitate la prestarea serviciilor publice, ameliorarea
i
simplificarea condi iilor locale n desf urarea activit ii de ntreprinztor, folosirea
raional a bunurilor i mijloacelor financiare la organizarea i prestarea serviciilor
publice;
susinerea activit ii autorit ilor administra iei publice locale n domeniul
cooperrii transfrontaliere ca unul dintre instrumentele polivalente de politic regional
cu obiective pe termen lung, ceea ce va avea drept rezultat ob
inerea mai multor
avantaje bilaterale: mbuntirea infrastructurii, inclusiv a celei economice, protec ia
mediului, dezvoltarea resurselor umane, consolidarea rela iilor culturale, educa ionale
i pregtirea pentru aderarea la Uniunea European.
n vederea definirii statutului patrimoniului unit
ilor administrativteritoriale, vor fi realizate urmtoarele:
definitivarea procesului de delimitare a patrimoniului unit ilor administrativteritoriale de patrimoniul statului;
finalizarea procedurilor de transmitere i nregistrare a acestuia de c tre organele
cadastrale;
asigurarea gestion rii eficiente a propriet ii unit ilor administrativ-teritoriale
de ctre autoritile administraiei publice locale, prin crearea registrelor patrimoniale.
Dialogul dintre Executiv, autorit
societatea civil va fi susinut prin:

ile administra iei publice locale

consfinirea legislativ a mecanismelor concrete de consultare a autorit


ilor
administraiei publice locale i/sau asociaiilor acestora n procesul elabor rii de c tre
Executiv i organele centrale de specialitate a actelor normative care in de interesele
locale;
asigurarea transparenei n activitatea Guvernului i a autoritilor administraiei
publice locale;
stimularea implic rii active a cet enilor n viaa public i participrii acestora
la procesul de luare a deciziilor la nivel local;
instituionalizarea dialogului dintre Guvern
i asocia iile autorit ilor
administraiei publice locale;
facilitarea controlului societ ii civile asupra activit ii administra iei publice
locale;
asigurarea accesului asocia iilor ob teti (neguvernamentale), mass-media i
cetenilor la informaia privind activitatea autoritilor administraiei publice locale.
Informatizarea la nivel local (e-Government) va fi realizat prin:
crearea condi iilor optime pentru satisfacerea necesit ilor informa ionale i
realizarea drepturilor colectivit ilor locale n baza form rii i utiliz rii resurselor
informaionale;
17

acordarea autorit ilor locale a asisten ei ntru facilitarea accesului la baza de


date a legisla iei Republicii Moldova i la baza de date interguvernamental
a
Consiliului Europei.
n domeniul eticii publice obiectivele de baz snt:
promovarea bunelor practici ale eticii publice;
elaborarea ghidurilor privind democra ia local, etica public la nivel local i a
altor acte ce rezult din angajamentele Republicii Moldova asumate pe plan
internaional.
Politica de dezvoltare regional
Obiectivele principale ale politicii de dezvoltare regional snt:
creterea competitivitii la nivel regional;
dezvoltarea social-economic echilibrat i durabil pe ntreg teritoriul rii i
reducerea deosebirilor n dezvoltarea social-economic dintre regiuni, n special dintre
centru i periferii;
orientarea resurselor spre solu ionarea problemelor ce in de dezvoltarea socialeconomic a regiunilor;
realizarea unui progres semnificativ n solu ionarea problemei de reintegrare a
rii n baza respectrii suveranitii i integritii teritoriale a Republicii Moldova;
promovarea economiei cunoaterii, cercetrii i inovrii.
Politica de dezvoltare regional
va lua
n considerare rela
iile de
complementaritate ce exist ntre politicile sectoriale, precum i necesitatea de a
mbunti capacitatea instituional.
n acest sens, Guvernul va ine cont de urmtoarele aspecte:
asigurarea stabilitii macroeconomice, ca fundament pentru orice programare a
obiectivelor dezvolt rii i investi iilor, utiliz nd fonduri structurale, precum i alte
fonduri publice; consolidarea fiscal i mbuntirea managementului financiar;
susinerea dezvolt rii regionale pe o baz stabil i asigurarea cu resurse
financiare i instrumente necesare;
susinerea dezvolt rii regionale n baza strategiilor de dezvoltare na ionale i
regionale, avnd obiective, prioriti i mecanisme bine definite;
asigurarea particip rii autorit ilor administra iei publice din unitatea teritorial
autonom G guzia n activit ile autorit ilor administra iei publice centrale de
specialitate n problemele privind consolidarea autonomiei i dezvoltarea ramurilor
economiei naionale ce in de interesele unitii teritoriale autonome;
planificarea m surilor de sus inere a dezvolt rii regionale, coordonate la nivel
naional, regional i local;
planificarea, elaborarea i efectuarea m surilor de sus inere a dezvolt rii
regionale n baza colabor rii dintre autorit ile administra iei publice centrale, ale
unitii teritoriale autonome G guzia i cele locale, sectoarele publice
i private,
precum i instituiile societii civile, pe principii de parteneriat;

18

asigurarea transparenei procesului de distribuire, alocare i utilizare a resurselor


pentru implementarea strategiei, programelor i proiectelor de dezvoltare a regiunilor
i unitii teritoriale autonome Gguzia;
descentralizarea aplicrii politicilor i alocrii resurselor;
corelarea i integrarea politicilor sectoriale n politicile de coeziune, concomitent
cu opera ionalizarea mecanismelor de cooperare interministerial i de parteneriat:
Guvern consilii economice regionale autoriti locale.
POLITICI ANTICORUPIE
Guvernul va aplica o strategie na ional de combatere a corupiei. Strategia se va
axa pe politici de prevenire, aplicarea eficient a legilor, asigurarea monitoriz rii i
evalurii acestor politici, av nd ca suport cooperarea dintre Pre
edinie, Guvern,
Parlament, puterea judectoreasc, puterile locale i societatea civil.
Guvernul va colabora permanent cu societatea civil prin organiza ii civice i
asociaii ale oamenilor de afaceri, pentru reactualizarea Planului na ional anticorup ie
n baza strategiei, precum i pentru realizarea unor evalu ri institu ionale periodice,
pentru a mbunti politicile anticorupie.
Msurile anticorupie n cadrul administraiei publice centrale i locale in de:
reglementarea sistemului de subven ii n corela ie cu eliminarea tuturor actelor
normative care deformeaz libera concuren;
realizarea unui sistem independent de monitorizare i evaluare a fenomenului
corupiei, inclusiv a implementrii strategiei naionale anticorupie;
controlul civic asupra veniturilor i averii demnitarilor i funcionarilor publici;
simplificarea procedurilor de emitere a actelor administrative;
evaluarea sistemului de control fiscal-financiar i a altor controale de natur
administrativ;
simplificarea procedurilor de emitere a avizelor, licen
elor, permiselor i
autorizaiilor.
Principalele m suri anticorup ie care vor fi ntreprinse n scopul mbuntirii
mediului de afaceri snt:
retragerea ireversibil a statului din administrarea economiei;
dezvoltarea pieelor financiare, a burselor de mrfuri i a burselor de valori;
renunarea definitiv la poziia de monopol n furnizarea utilitilor publice.
Combaterea criminalitii i corupiei
n scopul combaterii criminalitii i corupiei, Guvernul i propune urmtoarele
obiective:
implementarea Planului de ac iuni pentru realizarea Strategiei na ionale de
prevenire i combatere a corupiei;
crearea unui sistem institu ional eficient n prevenirea i combaterea corup iei i
n reducerea riscurilor de corupie n cadrul instituiilor publice;
contracararea criminalit ii ( ndeosebi a actelor de terorism
i de antaj;
depistarea, documentarea i tragerea la rspundere penal a gruprilor criminale etc.);
19

relevarea infraciunilor de ordin economico-financiar i combaterea fenomenului


economiei tenebre, ce afecteaz substan ial economia statului, concentr nd activitatea
operativ de investiga ii n sistemul financiar-bancar, energetic, pie ei h rtiilor de
valoare, fondurilor de investi ii, contrabandei, importului i comercializ rii ilicite a
mrfurilor supuse accizelor;
implementarea n continuare a programelor informa ionale i dotarea tehnicomaterial a subdiviziunilor centrale i teritoriale ale organelor de drept;
elaborarea i realizarea unui complex de m
suri eficace pentru combaterea
fenomenului traficului de fiine umane;
negocierea i semnarea acordurilor interguvernamentale privind colaborarea n
domeniul combaterii criminalit ii i corup iei pe plan regional
i interna ional,
aprofundarea cooperrii cu Uniunea European la acest capitol;
elaborarea i implementarea programelor de instruire anticorup ie a cetenilor;
intensificarea activit ii de depistare i nlturare a cauzelor i condi iilor ce
favorizeaz svrirea infraciunilor;
intensificarea cooper rii institu iilor publice cu societatea civil n profilaxia i
prevenirea infraciunilor.
INDUSTRIA
Obiectivele dezvoltrii industriei pe termen mediu snt:
dezvoltarea durabil i modernizarea industriei, sporirea contribu iei ramurii
la creterea economic i crearea de noi locuri de munc;
diversificarea produc iei industriale pe seama dezvolt rii i cre terii ponderii
ramurilor ce nu snt legate de prelucrarea materiei prime agricole;
ameliorarea tuturor caracteristicilor calitative ale activit
ii n domeniul
produciei industriale (management, competitivitate, nivel tehnologic etc.);
diminuarea treptat a produc iilor nerentabile i neviabile, concomitent cu
dezvoltarea sectoarelor cu un potenial de cretere puternic;
dezvoltarea accelerat a produc iei industriale n regiuni, pentru a contribui la
relansarea economiilor regionale i la ridicarea nivelului de trai n teritoriu.
Aciunile prioritare ale politicii industriale s nt:
accelerarea proceselor de restructurare a ntreprinderilor industriale, demararea
procesului de insolvabilitate a ntreprinderilor ineficiente;
elaborarea programelor de dezvoltare pentru sectoarele industriale prioritare n
scopul atragerii investiiilor;
formarea cadrului juridic normativ necesar pentru elaborarea i implementarea
programelor inovaionale, n vederea retehnologizrii ntreprinderilor;
asigurarea legislativ a proceselor de consolidare a capitalului industrial, a
formrii i dezvoltrii diferitelor forme de asociaii;
dezvoltarea infrastructurii de promovare a exportului produc iei industriale, de
acordare a serviciilor informaionale i de consultan;

20

implementarea sistemelor de management al calit ii n industrie, ce corespund


standardelor internaionale;
examinarea posibilitilor de creare a Bncii Industriale Investiionale.
POLITICI N SFERA TIINEI I INOVRII
Creterea economic i dezvoltarea durabil a societ ii noastre impune
asigurarea unei ample dimensiuni inova ionale de dezvoltare drept condi ie obligatorie
pentru modernizarea bazei tiinifico-tehnologice.
Obiectivele de baz ale politicii de stat a Guvernului n sfera tiinei i inovrii
snt:
sporirea nivelului calit ii investiga iilor tiinifice efectuate n institutele
academice i instituiile de nvmnt superior universitar;
susinerea prioritar a cercet rilor tiinifice care au influen asupra cre terii
economice i reducerii srciei;
dezvoltarea sferei inova ionale n baza comercializ rii rezultatelor cercet rilor
tiinifice, n vederea utilizrii eficiente a acestora n economie;
valorificarea pe deplin a poten ialului intelectual existent i dezvoltarea lui
continu.
Aciunile prioritare ale politicii de dezvoltare a cercet

rilor i inova iilor

snt:
ajustarea legisla iei na ionale n domeniul protec iei propriet ii intelectuale la
normele acordurilor i conven iilor interna ionale la care Republica Moldova este
parte, nsprirea controlului i responsabilitii pentru utilizarea ilegal a obiectelor de
proprietate intelectual;
elaborarea unor mecanisme de ordin juridic
i organizatoric n vederea
transmiterii drepturilor asupra propriet ii intelectuale, create din contul mijloacelor
bugetare i mijloacelor speciale ale institu iilor publice, organizaiilor care au executat
lucrrile respective;
inventarierea patrimoniului institu iilor de cercet ri tiinifice de stat,
comercializarea bunurilor nefolosite
i utilizarea mijloacelor ob
inute pentru
mbuntirea bazei tehnico-materiale n domeniul cercetrilor;
elaborarea unui cadru juridic normativ, formarea i func ionarea infrastructurii
moderne n domeniul cercet rilor i inova iilor, precum institu ii financiare
specializate, fonduri i agenii, parcuri inovaionale, business-incubatoare;
aplicarea mecanismelor de asigurare a riscurilor legate de elaborarea
i
implementarea inovaiilor;
perfecionarea procedurilor de amortizare
i impunere fiscal a obiectelor
proprietii intelectuale i a altor rezultate ale activit ii inova ionale, evaluarea i
includerea acestor obiecte n capitalul social al persoanelor juridice;
elaborarea unor m suri de ordin juridic i organizatoric n vederea dezvolt rii
leasingului pentru utilajele i aparatajele moderne unice, utilizate n cercetri tiinifice
i n implementarea programelor i proiectelor inovaionale;
21

elaborarea i reglementarea mecanismelor ce asigur transferul tehnologic n


scopul integrrii eficiente a tiinei i producerii;
crearea unei baze de date electronice unice, care ar asigura
nregistrarea
inovaiilor, obiectelor de proprietate intelectual , precum i efectuarea expertizei
tehnologice i a know-how-ului n vederea brevetrii acestora;
instruirea i perfecionarea specialitilor n inovare, acordarea sprijinului necesar
instituiilor de nvmnt superior n desfurarea acestor activiti;
ajustarea programelor de studiu din
nvmntul superior universitar
i
postuniversitar la standardele europene i mondiale de pregtire a cadrelor n domeniul
cercetrilor i inovaiilor.

METROLOGIA, STANDARDIZAREA, EVALUAREA


CONFORMITII, PROTECIA CONSUMATORILOR
n domeniul standardizrii i metrologiei vor fi ntreprinse urmtoarele
aciuni:
armonizarea bazei legislative
i normative n domeniul standardiz rii i
metrologiei cu standardele europene i internaionale;
ajustarea Sistemului Na ional de Metrologie la cerin ele Directivelor europene
Noua Abordare n domeniul metrologiei.
Aciunile prioritare
n domeniul supravegherii pie
ei i protec iei
consumatorilor snt:
delimitarea funciilor de control ale organelor abilitate cu astfel de funcii;
crearea unui sistem de tip european, capabil s asigure cre terea gradului de
protecie a drepturilor consumatorilor, i a condi iilor necesare pentru dezvoltarea
asociaiilor obteti n domeniul proteciei consumatorilor.
ENERGETICA
Pentru soluionarea sarcinilor i problemelor specifice sectorului energetic, vor fi
ntreprinse urmtoarele aciuni:
extinderea interconexiunilor cu sistemele electroenergetice ale
rilor vecine,
prin construcia liniilor de transportare a energiei electrice de nalt tensiune 110 kV,
330 kV i 400 kV;
realizarea obiectivelor strategice ale politicii energetice trasate
n Strategia
energetic a Republicii Moldova p n n anul 2010, ntru promovarea eficien ei
energetice, conservarea energiei i asigurarea securitii energetice a rii;
elaborarea i realizarea unui Program complex de ac
iuni privind
interconexiunea sistemelor electroenergetic i de gaze ale Moldovei cu cele ale Uniunii
Europene;
realizarea integral a Programului naional de gazificare a localitilor.

22

TRANSPORTUL
Obiectivele principale n domeniul transporturilor snt:
elaborarea i ini ierea implement rii Strategiei na ionale n domeniul
transportului, precum i dezvoltarea infrastructurii transportului;
dezvoltarea politicii na ionale durabile privind transportul, axat pe ajustarea n
continuare a cadrului legislativ la standardele europene
i interna ionale, n special
pentru sporirea fiabilitii i securitii (pentru toate tipurile de transport);
crearea i dezvoltarea reelei naionale a coridoarelor internaionale de transport;
crearea unui sistem transparent i pe termen lung de finan are a gospod riei
rutiere, care ar asigura ntreinerea corespunz toare a re elelor de drumuri publice
existente;
demararea programului de reabilitare a re elei drumurilor na ionale principale,
inclusiv prin atragerea investiiilor externe;
reabilitarea i modernizarea re elei feroviare publice a rii, n primul r nd pe
coridoarele i liniile de importan internaional;
actualizarea i demararea procesului de realizare a proiectului de electrificare a
liniei de cale ferat: frontiera cu Ucraina Bender Chi inu Ungheni frontiera cu
Romnia;
implementarea msurilor primordiale n vederea asigur rii dezvoltrii durabile a
aviaiei civile:
- extinderea i amplificarea rela iilor cu statele Europei Occidentale ( n special
cu Germania, Fran a, Olanda, Italia, Marea Britanie, Spania i Portugalia) i cu rile
C.S.I.;
- realizarea angajamentelor Republicii Moldova asumate
n conformitate cu
Planul de aciuni Moldova - Uniunea European;
- consolidarea bazei tehnico-materiale pentru asigurarea securit ii aeronautice i
siguranei zborurilor.
Obiectivele generale privind edificarea societii informaionale snt:
dezvoltarea tehnologiilor informa ionale i de comunica ii i implementarea pe
scar larg a acestora n industrie, agricultur, transporturi, comer etc.;
asigurarea accesului universal la resursele informa ionale i de telecomunicaii;
dezvoltarea culturii informaionale;
integrarea n spaiul informaional regional i internaional;
ajustarea legisla iei na ionale, a regulamentelor i procedurilor speciale la
standardele UE, OMC i Conferin ei Europene a Administra iilor Po tale i de
Telecomunicaii;
elaborarea programului de implementare a tehnologiilor comunica
ionale i
informaionale n activitatea autoritilor administraiei publice.

23

CONSTRUCIA I DEZVOLTAREA TERITORIULUI


Obiectivele principale n domeniul construc iilor i dezvolt rii teritoriului
snt:
perfecionarea cadrului legislativ pentru exploatarea, ntreinerea i construc ia
locuinelor, precum i aplicarea i monitorizarea respect rii prevederilor legale ce in
de domeniul locuinelor;
cooperarea internaional i atragerea investiiilor strine;
perfecionarea mecanismelor financiar-economice de formare a pie
ei de
locuine;
implementarea sistemului na ional privind casele de economii i mprumuturi
pentru construcia de locuine;
majorarea capacit ilor de fabricare a materialelor de construc ie autohtone i
micorarea importului acestor materiale;
implementarea materialelor noi i tehnologiilor performante n construcii;
dotarea tuturor localit ilor i teritoriilor cu documenta ii de urbanism i
amenajare a teritoriului.
APROVIZIONAREA CU AP I CANALIZAREA
Principalele obiective ale dezvolt rii sectorului, pornind de la necesitatea
soluionrii problemelor privind cre terea accesului popula iei la apa potabil de
calitate i la serviciile de canalizare, snt:
asigurarea alimentaiei cu ap potabil a tuturor localitilor rii;
ajustarea tarifelor la serviciile de aprovizionare cu ap ;
amenajarea i restabilirea fntnilor din orae i localitile rurale;
implementarea proiectelor privind epurarea apelor subterane poluate;
implementarea proiectelor privind aplicarea metodelor mecanice i biologice de
epurare a apelor reziduale;
crearea zonelor i a fiilor de protecie a apelor, precum i a zonelor sanitare;
asigurarea consumatorilor cu contoare de ap;
perfecionarea cadrului juridic n domeniul aprovizionrii cu ap.
AGRICULTURA I DEZVOLTAREA RURAL
n domeniul agriculturii Guvernul va sus
ine procesele de reformare a
complexului agroindustrial, vor fi continuate ac
iunile de realizare a obiectivelor
Programului de restabilire i dezvoltare a viticulturii i vinifica iei, Programului de
redresare i ameliorare a ramurii avicole, Programului de restabilire a sistemelor de
irigare.
Pentru dezvoltarea complexului agroindustrial, s
nt preconizate
urmtoarele msuri:
susinerea i stimularea procesului de optimizare
i creare a exploat rilor
agricole eficiente din punct de vedere tehnologic i economic;
consolidarea terenurilor agricole n baza proprietii private;
24

perfecionarea sistemului de acordare a subven iilor pentru direc iile prioritare


ale complexului agroindustrial;
subvenionarea asigurrii culturilor agricole i animalelor;
extinderea numrului staiunilor tehnologice de maini;
susinerea msurilor de protec ie antigrindin , exploatarea sistemelor de irigare
i compensarea cheltuielilor la resursele energetice utilizate la pomparea apei pentru
irigare;
extinderea numrului oficiilor locale pentru prestarea serviciilor zooveterinare la
sate, finanarea msurilor antiepizootice i activitilor de cretere a animalelor de ras;
majorarea contribu iilor statului la implementarea proiectelor investi
ionale,
extinderea num rului de proiecte finan ate de organismele financiare interna ionale i
ageniile donatoare strine;
facilitarea accesului produc torilor agricoli la proiectele investi ionale finan ate
de organismele financiare internaionale i ageniile donatoare strine;
sporirea viabilit ii i competitivit ii ntreprinderilor agricole prin sus inerea
asocierii proprietarilor funciari at t pe baz de arend , c t i prin dezvoltarea pie ei
funciare;
susinerea asocierii i integr rii pe orizontal i vertical a produc torilor
agricoli;
introducerea unor p rghii stimulatorii care ar permite promovarea produc iei
finite pe pie ele externe i reducerea costurilor la efectuarea tranzac iilor i procurarea
mijloacelor de producie i a componenilor tehnologici;
susinerea i orientarea produc torilor i procesatorilor din complexul
agroindustrial ctre noi piee de desfacere, prin diversificarea acestora;
optimizarea sistemului fiscal (introducerea impozitului unic, crearea condi iilor
fiscale stimulatorii pentru dezvoltarea ramurilor strategice);
sporirea exportului produc iei agroalimentare prin armonizarea actelor
normative de standardizare na ional cu cerin ele Comunit ii Europeane n domeniul
igienei i prelucrrii produciei, implementarea sistemelor de management al calit ii i
de securitate i igien alimentar;
regenerarea i sporirea fertilitii solurilor;
susinerea cre rii i dezvolt rii re elei de pie e agricole angro, extinderea
punctelor de colectare a produc iei agricole la sate de c tre coopera ia de consum i
procesatorii de materie prim n vederea cre rii la nivel local a oportunit ilor pentru
productorii agricoli de a-i comercializa producia;
dezvoltarea pieei funciare;
crearea i implementarea cadrului normativ pentru producerea i comercializarea
produciei agricole ecologice.
Guvernul va utiliza toate p rghiile i mecanismele de care dispune pentru a
menine n continuare stabilitatea macroeconomic
ca baz pentru relansarea
agriculturii i cre terea bun strii popula iei rurale, ceea ce va asigura realizarea
eficient i calitativ a Programului Naional Satul Moldovenesc.

25

Direciile prioritare n domeniul proteciei mediului i gestionrii durabile a


resurselor naturale snt:
implementarea directivelor de mediu ale Uniunii Europene, prevederilor
conveniilor i acordurilor interna ionale, armonizarea bazei legislative i normative n
domeniul proteciei mediului i gestionrii durabile a resurselor naturale;
promovarea msurilor stipulate n Programul de alimentare cu ap i canalizare a
localitilor din Republica Moldova n scopul utilizrii durabile a resurselor acvatice i
sporirii accesului populaiei la surse de ap potabil calitativ;
implementarea Programului na ional de valorificare a de eurilor de produc ie i
menajere i perfec ionarea monitoringului calit ii mediului n scopul diminu rii
polurii solului, apei i aerului;
implementarea prevederilor Strategiei na ionale i Planului de ac iuni n
domeniul conservrii diversitii biologice n scopul extinderii ariilor naturale protejate
de stat, zonelor umede i fiilor forestiere;
promovarea activitilor stipulate n Programul de valorificare a terenurilor noi i
de sporire a fertilit ii solurilor n scopul diminu rii eroziunii, stop rii alunecrilor de
teren i reducerii ritmurilor de degradare a solurilor;
realizarea programelor de educa ie, con tientizare i cercetare n domeniul
proteciei mediului, conserv rii diversit ii biologice i utiliz rii durabile a resurselor
naturale;
crearea bazei de date privind resursele minerale ale Republicii Moldova
n
scopul optimizrii valorificrii lor.
Reieind din Strategia dezvolt rii durabile a sectorului forestier na
ional i
Planul general de ac iuni privind implementarea acesteia, s nt considerate prioritare
urmtoarele direcii:
implementarea Programului de stat de regenerare
i mpdurire a terenurilor
fondului forestier;
realizarea aciunilor ce in de dezvoltarea turismului forestier i rural;
implementarea Planului de ac iuni n scopul valorific rii produselor nelemnoase
ale pdurii.
TURISMUL
Turismul reprezint un sector al economiei naionale cu posibiliti de generare a
beneficiilor socioeconomice pentru
ar i comunit ile ei, presupun nd venituri
directe, noi locuri de munc, ctiguri de valut, contribuii la bugetul de stat. Totodat,
turismul poate servi drept catalizator pentru dezvoltarea altor sectoare ale economiei
naionale.
Aciunile prioritare de dezvoltare a turismului:
elaborarea proiectelor-pilot de dezvoltare a turismului rural;
implicarea mai larg a autoritilor administraiei publice locale n dezvoltarea i
promovarea turismului rural;
dezvoltarea turismului ecologic prin amenajarea i crearea parcurilor naionale;
26

elaborarea proiectelor de restaurare, renovare


i dezvoltare a infrastructurii
turistice, cu atragerea investi iilor externe i interne pentru efectuarea mbuntirilor
necesare;
identificarea obiectelor patrimoniului cultural-istoric cu valoare turistic ;
crearea Centrului na ional pentru perfec ionarea cadrelor din industria
turismului, n scopul preg tirii profesionale de baz i instruirii continue a
specialitilor pentru toate sectoarele din industria turismului;
extinderea clasificrii asupra tuturor tipurilor de structuri de primire turistic ;
acordarea asisten ei metodologice agen ilor economici la elaborarea
i
promovarea proiectelor investiionale;
elaborarea unor mecanisme eficiente de control al calit ii serviciilor prestate
turitilor;
elaborarea programelor de promovare a produsului turistic pe pie ele-int.
CONSOLIDAREA SOCIAL-CULTURAL I MORAL
Guvernul consider necesar abordarea ferm a problemelor de perspectiv n
trei direcii de baz:
promovarea solidaritii sociale;
protejarea i consolidarea identitii culturale;
dezvoltarea uman.
Orientarea eforturilor n aceste direc ii va asigura consolidarea social , cultural
i moral a societ ii, ca o condi ie esen ial a stabilit ii i o premis de baz a
dezvoltrii rii.
Solidarizarea social
Solidarizarea social, ca fenomen eticosocial, poate fi realizat doar prin metode
de comunicare social , prin care urmeaz s se promoveze i s se afirme valorile de
baz ale poporului moldovenesc, valori comune, practic, tuturor grupurilor
etnoculturale din societate.
n acest scop vor fi promovate pe toate c
ile mass-media programe de stat,
iniiative ale administra iei publice locale, ini iative personale ale liderilor clasei
politice, ale frunta ilor ob teti etc., valorile sociale tradi
ionale i modelele
comportamentale bazate pe acestea, precum:
spiritul de ntrajutorare;
rspunderea moral i juridic a tinerilor pentru p rini i a p rinilor pentru
copiii minori i/sau cu handicap;
modestia n comportament;
grija pentru persoanele cu dificult i b trni, copii, invalizi, mame singure,
bolnavi.
Guvernul va elabora un ir de msuri juridice, financiare i organizatorice pentru
a ncuraja:
27

acordarea de c tre instituiile de nvmnt de toate nivelurile a burselor pentru


copiii i tinerii dota i, disciplina i, cu un comportament social model, proveni i din
medii defavorizate;
rezervarea de c tre clinicile private a unui anumit num r de paturi i de ore de
consultare medical , de servicii medicale pentru persoanele defavorizate, iar de c tre
farmacii a unui anumit volum i sortiment de produse farmaceutice i sanitare pentru
distribuie gratuit sau la preuri sociale pentru aceeai categorie de persoane;
angajarea de c tre ntreprinztori a persoanelor cu handicap i a persoanelor din
medii defavorizate, precum i stimularea profesional i managerial a acestora;
contribuia ntreprinderilor de alimenta ie public de toate categoriile la
activitatea cantinelor sociale.
Guvernul va sprijini efortul persoanelor fizice
nvtori, medici, me teri,
profesioniti de orice specializare - orientat spre asistarea pe baze gratuite a form rii
profesionale a persoanelor defavorizate.
Va fi elaborat cadrul juridic i institu ional necesar pentru a oferi autorit ilor
administraiei publice posibilit i mai largi
n sprijinirea informa ional i
organizatoric a ac iunilor de solidarizare social ini iate at t de persoane particulare,
ct i de organizaii obteti sau ntreprinderi.
Guvernul va ncuraja, de asemenea, formarea parteneriatelor publice i private,
centrale i locale, n vederea solu ionrii problemelor generale stringente, inclusiv
crearea unor funda ii specializate n finan area ac iunilor de interes ob tesc. n acest
context, va fi stimulat participarea or enilor la ndeplinirea Programului Na ional
Satul Moldovenesc.
Identitatea cultural
Identitatea cultural este inseparabil de asemenea valori fundamentale ca limba,
memoria colectiv, spiritualitatea, continuitatea genera iilor. De aceea Guvernul, innd
seama de experien a vechilor i noilor membri ai Uniunii Europene, va promova
printre toi cetenii rii, indiferent de originile etnoculturale:
cunoaterea, respectul i devotamentul fa de cultura, limba, religia, istoria,
realizrile i sacrificiile poporului moldovenesc n ntemeierea, pstrarea i dezvoltarea
statalitii, precum i fa de aportul reprezentan ilor diferitelor grupuri etnoculturale
locale la meninerea integritii culturale i teritoriale a Moldovei;
restabilirea unui mediu informa ional-lingvistic de utilizare nestingherit i
general a limbii de stat n condiiile respectrii diversitii i toleranei culturale;
studierea c t mai larg i profund a limbii de stat
n paralel cu crearea
condiiilor favorabile pentru dezvoltarea limbilor i culturii grupurilor etnoculturale
locale;
consolidarea identit ii culturale a popula iei rii, ca o condi ie determinant
pentru edificarea unui viitor panic i prosper pentru ntreaga societate.

28

Dezvoltarea uman
Dezvoltarea uman presupune formarea la membrii societ ii a capacit ilor
profesionale, culturale i civice necesare i suficiente pentru abordarea cu succes a
sfidrilor individuale i comunitare, pentru participarea personal
i plenar ca
membru onest i demn al comunit ii locale, profesionale, sociale i naionale la via a
societii.
POLITICA SOCIAL
Prin activitatea sa Guvernul va asigura continuitatea politicii social orientate,
promovate n anii precedeni, i va realiza urmtoarele.
Protecia social
Ocuparea forei de munc i protecia social a omerilor
Sporirea accesului i a calit ii serviciilor prestate persoanelor aflate n cutarea
unui loc de munc va fi asigurat prin:
promovarea unor activit i i cercet ri de marketing pe pia
a muncii i
eficientizarea serviciilor de plasare n cmpul muncii n vederea crerii a 300 mii noi
locuri de munc;
stimularea angajatorilor la ncadrarea n munc a absolven ilor i dezvoltarea
parteneriatului privind integrarea social-economic a tinerilor;
formarea profesional a omerilor n conformitate cu necesit ile actuale i de
perspectiv ale pie ei for ei de munc , prin implementarea treptat a sistemului
modular de instruire;
creditarea agen ilor economici
n condi ii avantajoase
i mbuntirea
condiiilor stimulatorii de ordin fiscal pentru crearea noilor locuri de munc .
Politica salarial i reglementarea raporturilor de munc
n domeniile vizate activitatea Guvernului va fi direcionat spre:
implementarea unui nou sistem de salarizare
n sectorul bugetar, bazat pe
performanele individuale ale salaria ilor, prin crearea unui cadrul legal nou de
salarizare i aplicarea pe etape a acestuia;
majorarea permanent a salariului minim
n scopul egal rii acestuia cu
cuantumul minimumului de existen
; majorarea salariului mediu lunar pe
economie p n la echivalentul a 300 dolari SUA , iar n sectorul bugetar - triplarea
salariilor;
elaborarea cadrului juridic privind negocierile colective
n scopul asigur rii
funcionalitii tuturor mecanismelor dialogului social;
perfecionarea mecanismelor juridice de protecie a muncii.

29

Asigurrile sociale
Consolidarea stabilit ii financiare a sistemului de asigurare social
va fi
obinut prin finalizarea eviden ei nominale a persoanelor asigurate i a contribu iilor
de asigurri sociale.
Perfecionarea sistemului actual de asigurri sociale se va efectua prin:
elaborarea unei noi metodologii de calculare a contribu iilor;
majorarea cuantumului mediu al pensiei de 3 ori;
sporirea mrimii prestaiilor de asigurri sociale prin indexare;
unificarea sistemului de pensionare pentru toate categoriile beneficiarilor de
pensii, indiferent de sursa de primire a pensiilor;
adoptarea i implementarea Strategiei de reformare a sistemului de asigurare cu
pensii pentru persoanele care activeaz n sectorul agricol;
instituirea unui sistem de control public transparent
i eficient al gestion rii
fondurilor nestatale de pensii.
Asistena social
mbuntirea calit ii i diversificarea serviciilor sociale specializate vor fi
realizate prin:
elaborarea standardelor minime de calitate pentru institu
iile prestatoare de
servicii sociale i ajustarea lor la cerinele europene;
reformarea sistemului actual de presta ii sociale ( n primul r nd de compensa ii
nominative) prin elaborarea cadrului juridic pentru implementarea treptat
a
principiului de evaluare a necesit ilor beneficiarilor n baza rezultatelor anchetei
sociale;
formarea bugetului asisten ei sociale separat de bugetul asigur rilor sociale de
stat i instituirea registrului unic al beneficiarilor de asisten social;
dezvoltarea re elei centrelor de reabilitare i integrare social a persoanelor cu
disabiliti i a azilurilor pentru persoanele n etate i cele cu disabiliti;
susinerea activit ii organiza iilor veteranilor, pensionarilor i persoanelor cu
disabiliti.
Politici familiale i oportuniti egale
Consolidarea i dezvoltarea capacit ilor institu ionale pentru implementarea
reformei n domeniu vor fi obinute prin:
elaborarea unor programe comunitare ce vor prevedea acordarea de locuin
e
sociale copiilor orfani i celor r mai fr ngrijirea p rinteasc, precum i familiilor
aflate n dificultate;
crearea centrelor de protec ie a familiei i copilului, n func ie de necesit ile
comunitii, i conectarea lor la sistemul informaional computerizat;
prevenirea riscurilor sociale
i reducerea abandonului
i institu ionalizrii
copiilor prin susinerea familiilor aflate n situaii dificile;
prevenirea i combaterea violen ei n familie, inclusiv prin crearea comisiilor
pentru probleme sociale;
30

acordarea de asisten victimelor n cadrul centrelor psihosociale de reabilitare a


victimelor violenei;
dezvoltarea re elei serviciilor de asisten social n problemele ce in de
prevenirea i combaterea traficului de fiin e umane, violen ei n familie, inclusiv a
serviciilor de consiliere a victimelor violenei i, dup caz, a abuzatorilor;
realizarea Planului de m suri n vederea implement rii Strategiei na ionale
privind protecia copilului i familiei.
Ocrotirea sntii
n domeniul ocrotirii sntii eforturile Guvernului vor fi canalizate spre:
consolidarea sistemului asigurrilor obligatorii de asisten medical;
garantarea acord rii asisten ei medicale corespunz toare, care va fi asigurat
prin instituirea procedurilor de evaluare i acreditare a prestatorilor de servicii medicosanitare i farmaceutice;
dotarea institu iilor medico-sanitare n conformitate cu prevederile Strategiei
naionale privind utilarea cu aparataj medical a ramurii ocrotirii s ntii;
asigurarea accesului universal al cet enilor la servicii, precum i a receptivit ii
la necesitile i aspiraiile populaiei;
orientarea sistemului s ntii la prestarea unor servicii de calitate, efective
i
eficiente, utiliz nd n mod optimal resursele financiare, umane
i mijloacele fixe
disponibile;
implementarea unui mecanism eficient de planificare strategic financiar, bazat
pe evaluarea continu a necesit ilor populaiei i identificarea direc iilor prioritare de
utilizare a resurselor financiare;
dezvoltarea n continuare a asistenei medicale primare;
consolidarea sistemului na ional de urgen prespitaliceasc, care va contribui la
accesibilizarea serviciior medicale de urgen, asigurnd calitatea acestora.
Vor fi ntreprinse n continuare m suri pentru sporirea calit ii tratamentului
spitalicesc intensiv aplicat pacienilor n cadrul spitalelor raionale.
Va fi men inut i consolidat un anumit num r de spitale de performan ce
acord asisten specializat mono- i multiprofil popula iei, dotate cu tehnologii
avansate, pentru efectuarea celor mai complicate interven ii.
Sistemul informa ional de domeniu va fi
nzestrat n mod adecvat pentru
monitorizarea strii sntii populaiei, performanei serviciilor, fluxului financiar din
sfera serviciilor de s ntate n baza unor programe analitice moderne. Va fi creat

reeaua unic informaional de sntate, la care vor fi conectate toate unitile medicosanitare din ar.
Vor fi implementate mecanisme ce vor asigura accesul universal la
medicamentele esen iale, de calitate
i sigure, precum
i utilizarea ra ional a
preparatelor farmaceutice. Va fi dezvoltat n continuare reeaua farmaciilor de stat.
Statul va crea un sistem eficient i transparent de reglementare a pre urilor la
medicamente, pentru a oferi posibilitate popula iei de a le procura; va acoperi costul
medicamentelor esen iale prin sistemul de asigur ri obligatorii de asisten medical ;
va crea condiii de competitivitate ntre agenii economici.
31

Un compartiment aparte n activitatea Guvernului r mne promovarea modului


sntos de via i combaterea viciilor.
Perfecionarea cadrului legislativ i normativ va avea drept scop promovarea
drepturilor i responsabilitilor pacienilor i respectarea eticii medicale n exercitarea
profesiei de medic.
Vor fi ntreprinse m suri de consolidare a institu iilor de medicin preventiv ,
ceea ce va permite de a
ine la control problemele legate de situa iile ce prezint
pericol pentru securitatea statului (epidemii, st ri ecologice excepionale, bioterorism).
Va fi asigurat i n continuare un climat prielnic
i condi ii egale pentru
activitatea prestatorilor privai de servicii medico-sanitare i farmaceutice.
Educaia
n domeniul educa iei activitatea Guvernului va fi axat
pe executarea
Programului de modernizare a sistemului educaional n Republica Moldova.
n acest sens, Guvernul va asigura fundamentarea conceptual-strategic
a
modernizrii sistemului educa ional prin elaborarea unor noi concep ii i strategii de
dezvoltare a nvmntului n Moldova, n baza c rora va fi elaborat i adoptat
proiectul Codului de legi n domeniul nvmntului, ajustat la standardele europene,
ce va asigura aderarea Moldovei la Procesul de la Bologna.
Vor fi elaborate i aprobate nomenclatorul serviciilor educa ionale acordate de
stat n mod gratuit i normele didactice pentru fiecare treapt i nivel de nvmnt,
nomenclatorul lucr rilor i serviciilor contra plat , efectuate i prestate de institu iile
de nvmnt, precum i modul de stabilire a m rimii taxelor la servicii i de utilizare
a mijloacelor speciale. Vor fi asigurate colarizarea tuturor copiilor de v rsta 7-16 ani,
majorarea numrului studenilor bugetari i sporirea de 3 ori a cuantumului burselor.
n domeniul nvmntului preuniversitar, Guvernul preconizeaz urm toarele
aciuni prioritare:
mbuntirea calitii i accesului la educa ia precolar i promovarea unei noi
culturi educa ionale i de s ntate prin elaborarea i implementarea sistemului de
normative viz nd baza tehnico-material pentru institu iile de educa ie pre colar,
implementarea unui curriculum flexibil i unitar de educa ie pre colar, menit s
pregteasc copiii pentru integrarea lor colar i social;
dezvoltarea abilit ilor de comunicare i formarea cuno tinelor elementare
pentru munca artistic , deprinderilor de via i atitudinii grijulii fa de plaiul natal,
educarea spiritului de patriotism, demnitate naional etc.;
pregtirea obligatorie a tuturor copiilor de 5-7 ani pentru
coal i asigurarea
gratuit a acestora cu manuale i materiale didactice necesare;
instituirea unui sistem coerent de formare continu a educatorilor din institu iile
precolare;
organizarea alimenta iei copiilor conform normelor b neti ajustate treptat la
normele naturale aprobate;
asigurarea accesului la nvmntul secundar general de calitate pentru to
i
copiii de v rst colar prin evaluarea integral a curriculumului
i asigurarea
32

flexibilitii acestuia n contextul preg tirii elevilor pentru via ntr-o societate n
permanent schimbare;
optimizarea re elei institu iilor de nvmnt n conformitate cu necesit ile
comunitii i tendinele demografice, crearea circumscripiilor colare;
elaborarea i implementarea proiectului Relansarea nvmntului n mediul
rural, crearea unui sistem de selectare i promovare a copiilor dota i, dezvoltarea
alternativelor educaionale comunitare;
elaborarea i implementarea unui nou sistem de salarizare a cadrelor didactice,
axat pe indicii de performan;
crearea i implementarea unui sistem de stimulare profesional
a cadrelor
didactice prin conferirea titlurilor onorifice pentru toate treptele de
nvmnt din
sistemul educa ional i elaborarea unui nou concept de atestare a cadrelor didactice,
orientat spre ameliorarea calitii demersului educaional;
integrarea colar i social a copiilor cu cerin e educa ionale speciale prin
elaborarea i implementarea standardelor de ngrijire, educa ie, asisten medical ,
recuperare i reabilitare a acestora;
reformarea sistemului naional de evaluare a rezultatelor colare n baza unei noi
concepii de evaluare;
elaborarea unor noi condi ii de atribuire a gradelor manageriale conduc torilor
instituiilor de nvmnt, orientate spre asigurarea unui management eficient al
mijloacelor publice.
n nvmntul secundar profesional i mediu de specialitate se preconizeaz
modernizarea procesului de formare profesional prin:
optimizarea reelei instituiilor de formare profesional;
diversificarea programelor de studii
n conformitate cu nomenclatorul
ocupaiilor i necesitile pieei muncii;
renovarea bazei tehnico-materiale i didactice a institu iilor de nvmnt
secundar profesional i mediu de specialitate;
elaborarea cadrului normativ privind organizarea
i desf urarea practicii de
producie.
n vederea moderniz rii nvmntului superior universitar i postuniversitar,
Guvernul va opta pentru:
asigurarea cadrului normativ de integrare european a nvmntului superior n
baza reconceptualizrii structurii i coninutului acestuia conform rigorilor europene;
asigurarea accesului la studii superioare de calitate;
susinerea social-economic a tineretului studios prin elaborarea cadrului
normativ privind diversificarea surselor de finan
are a studiilor
n nvmntul
superior i antrenarea activ a tinerilor n procesele de administrare a institu iilor de
nvmnt;
instituirea unui control strict asupra stabilirii taxei de studii prin contract;
asigurarea dezvolt rii i func ionalitii infrastructurii i bazei didactice a
nvmntului superior.

33

Un obiectiv prioritar va deveni informatizarea sistemului educa ional prin:


implementarea tehnologiilor informa ionale i de comunica ii n sistemul
educaional, conform Programului SALT;
informatizarea managementului educa ional la toate nivelurile sistemului de
nvmnt: primar, secundar general, secundar profesional, mediu de specialitate
i
superior;
implementarea modulelor de instruire la distan i a manualelor electronice n
instituiile-pilot din nvmntul universitar i cel mediu de specialitate;
asigurarea condi iilor adecvate fiec rui absolvent al
colii profesionale,
colegiului, institu iei de nvmnt superior pentru a cunoa
te i a aplica TIC
(Tehnologiile informaionale i comunicri) n volumul prev zut de ECDL (European
Computer Driving License).
Cultura
n domeniul culturii urmeaz a fi create condi ii favorabile pentru dezvoltarea
creaiei artistice, protejarea patrimoniului cultural, asigurarea accesului la valorile
culturale. Se va opta pentru perfec
ionarea cadrului legislativ, normativ
i a
mecanismului de finanare a artei i culturii.
Protejarea i valorificarea patrimoniului cultural na ional, ca factor esen ial al
dezvoltrii culturii, se vor realiza prin:
restaurarea, conservarea i includerea n circuitul turistic naional i internaional
a unor obiecte din patrimoniul cultural naional;
susinerea ac iunilor de implementare a proiectelor de turism rural
i a
Programului naional Drumul Vinului;
coordonarea activit ilor de amplasare a monumentelor consacrate unor
evenimente remarcabile din istoria rii sau unor personaliti notorii.
Perfecionarea reelei instituiilor de cultur i crearea condi iilor egale de acces
al cetenilor la valorile culturale i la procesul cultural se vor realiza prin:
efectuarea unor turnee ale colectivelor de artiti profesioniti n teritoriu;
renovarea i dezvoltarea infrastructurii institu iilor de cultur , inclusiv a celor
amplasate n spaiul rural;
modernizarea i informatizarea, inclusiv asigurarea accesului la INTERNET, a
instituiilor de cultur i transformarea lor n centre atractive pentru ceteni;
extinderea serviciilor culturale prestate de instituiile naionale de cultur n zona
rural.
O problem important ce urmeaz a fi soluionat ine de ameliorarea situaiei
bibliotecilor prin:
implementarea Programului naional de revitalizare a bibliotecilor publice;
dezvoltarea reelei de comercializare a crii n localitile rurale;
realizarea Proiectului SIBIMOL (Sistemul informa ional integrat al bibliotecilor
din Moldova).
Se impune impulsionarea activitii muzeelor prin:
organizarea n localitile rii a unor expoziii din coleciile muzeelor naionale;
consolidarea bazei tehnico-materiale a muzeelor i informatizarea acestora.
34

Dezvoltarea i reanimarea me teugurilor populare se vor


nfptui prin
perfecionarea cadrului legislativ-normativ n scopul cre rii unor condi ii atractive
pentru agenii economici care investesc n renovarea i dezvoltarea ramurii.
Prin semnarea acordurilor de colaborare cultural bilateral cu rile Europei, se
vor stabili contacte cu organisme i funda ii interna ionale n vederea implement rii
unor proiecte n contextul Programului Naional Satul Moldovenesc.
Tineret i sport
Politica pentru tineret, promovarea culturii fizice i a sportului vor fi orientate
spre:
implementarea eficient a Strategiei cu privire la tineret;
sporirea accesibilit ii tinerilor la serviciile educa ionale i de s ntate, precum
i la informaia privind modul sntos de via n cadrul centrelor pentru tineret;
stimularea participrii tinerilor la procesul de luare a deciziilor;
sporirea anselor de angajare i autoangajare a tinerilor
n c mpul muncii,
susinerea antreprenoriatului n mediul tinerilor;
promovarea tinerilor n calitate de parteneri egali i activi n via a politic i
economic a rii;
crearea unui mecanism de consultare permanent
intersectorial (educa ie,
sntate, protecie social, poliie, armat, autoriti ale administraiei publice locale) n
domeniul tineretului;
elaborarea i promovarea unui Program naional de susinere a tinerelor familii;
elaborarea i implementarea Concep iei naionale de dezvoltare a culturii fizice
i sportului;
promovarea culturii fizice i a sportului n r ndurile copiilor, adolescen ilor,
juniorilor, tineretului, persoanelor mature
i de v rst naintat, persoanelor cu
disabiliti fizice;
elaborarea unui Program special de dezvoltare a sportului n mas pentru diverse
categorii de populaie, n special n licee i colile de cultur general;
acordarea de consulta ii i sprijin metodic
n organizarea i desf urarea
aciunilor sportive n teritoriu;
construcia i revitalizarea edificiilor sportive la nivel na
ional i local
(stadioane, centre de sport, sli sportive sau polivalente);
susinerea i promovarea, inclusiv pe arena interna
ional, a sportului de
performan.
Relaiile interetnice
n sfera relaiilor interetnice activitatea Guvernului va fi orientat spre realizarea
unei depline unit i a poporului, bazate pe armonia interetnic , pe recunoa terea i
garantarea drepturilor tuturor cet enilor de a- i pstra, dezvolta i exprima specificul
etnic, cultural, lingvistic i religios.
n acest scop vor fi asigurate:
35

perfecionarea legisla iei na ionale n domeniul drepturilor omului, inclusiv ale


minoritilor etnice, racordnd-o la standardele internaionale;
facilitarea pstrrii i dezvoltrii diversitii culturale i lingvistice;
crearea condiiilor pentru studierea de ctre minoritile naionale a limbii de stat
i a valorilor spirituale ale poporului moldovenesc;
susinerea diasporei moldoveneti n meninerea i promovarea limbii materne, a
culturii i tradiiilor naionale, n consolidarea relaiilor cu Republica Moldova;
aprarea drepturilor i intereselor cet enilor afla i peste hotare, n conformitate
cu normele dreptului internaional.
MIGRAIUNEA
n domeniul migra iunii va fi asigurat implementarea eficient a politicii
migraionale a statului, ceea ce va permite:
crearea condiiilor adecvate pentru utilizarea veniturilor cet enilor provenite din
munca prestat peste hotare n scopul dezvolt rii economiei, facilitarea transferurilor
bneti;
reglementarea fluxului migraional;
securizarea frontierei de stat;
prevenirea i combaterea migraiei ilegale i a traficului de fiine umane;
asigurarea protec iei sociale, rezolvarea problemelor sociale i educaionale ale
familiilor de migrani;
crearea condiiilor pentru repatrierea migranilor.
SECURITATEA MILITAR A STATULUI
n scopul consolidrii securitii militare, vor fi ntreprinse urmtoarele aciuni:
perfecionarea legisla iei na ionale n vederea planific rii ap rrii, securit ii
naionale i militare, ajustarea legisla iei la standardele interna ionale, elaborarea
Strategiei cu privire la securitatea na ional, a Strategiei militare naionale i a Planului
strategic de aprare naional, asigurarea, sub aspect tiinific, a aprrii naionale;
implementarea Concep iei de restructurare i modernizare a For elor Armate,
inclusiv a Armatei Na
ionale, perfec ionarea sistemului de conducere
i a
infrastructurii militare, re nzestrarea unit ilor militare cu sisteme de tehnic
i
armament moderne, conform standardelor europene;
modernizarea i ajustarea sistemului de ap rare a spa iului aerian al rii la
standardele internaionale prin perfecionarea mijloacelor de control i management;
realizarea angajamentelor Armatei Na ionale asumate de c tre Republica
Moldova pe plan interna ional n cadrul Programului Parteneriat pentru Pace i n
cadrul Organizaiei Naiunilor Unite;
definitivarea i implementarea aciunilor privind asigurarea integral a securitii
frontierei de stat;
elaborarea i realizarea Planului de
nfiinare i dezvoltare a Serviciului
Grniceri;
36

armonizarea legislaiei naionale privind protec ia social i juridic a militarilor


i colaboratorilor organelor de drept
i aplicarea unor mecanisme eficiente de
implementare a legislaiei respective.
ASIGURAREA LEGALITII, GARANTAREA DREPTURILOR I
LIBERTILOR OMULUI. PERFECIONAREA CONTINU A CADRULUI
LEGISLATIV NAIONAL
Realizarea Programului de activitate a Guvernului este indisolubil legat
de
asigurarea legalit ii, garantarea drepturilor i libert ilor omului i perfec ionarea
continu a cadrului legislativ na ional, cu ajustarea acestuia la prevederile legisla iei
rilor-membre ale Uniunii Europene.
Pentru atingerea acestui scop, Guvernul i va orienta eforturile n mod special
spre:
adoptarea m surilor necesare pentru consolidarea independen
ei i sporirea
eficienei i calitii actului de justiie;
garantarea accesului real al cet enilor la justi ie i adoptarea unor politici
adecvate, menite s conduc la mbuntirea activit ii instan elor judec toreti,
creterea ncrederii cetenilor n actul de justiie;
promovarea propunerilor privind continuarea reformei sistemului judec toresc;
evaluarea cadrului legislativ na ional n sensul reformul rii unor prevederi
echivoce, care permit dubla interpretare i aplicarea lor inadecvat;
asigurarea continu a armoniz rii legisla iei na ionale cu legisla ia rilormembre ale UE, expertizarea proiectelor actelor normative elaborate
n comun cu
organele Consiliului Europei i ajustarea acestora conform recomand rilor formulate
de experi;
monitorizarea realiz rii drepturilor, libert ilor i ndatoririlor fundamentale ale
cetenilor i ntreprinderea msurilor ce se impun;
promovarea formelor i metodelor de familiarizare a cet enilor cu legisla ia
naional i impunerea respect rii cadrului normativ existent - condi ie a edific rii
statului de drept;
eficientizarea procedurii de executare a deciziilor judec toreti ntru aprarea i
realizarea drepturilor i libertilor persoanelor fizice i ale asocia iilor lor, precum i
aprarea intereselor persoanelor juridice prin executarea silit a hotrrilor, deciziilor,
ncheierilor, ordonan elor, sentin elor cu caracter civil ale instan elor de judecat ,
precum i ale altor organe;
dezvoltarea instituiilor de mediere i arbitraj drept c i alternative de solu ionare
a litigiilor;
examinarea prioritar a pactelor
i tratatelor interna ionale referitoare la
drepturile fundamentale ale omului i iniierea procedurilor de aderare la acestea.
POLITICA ECONOMIC EXTERN
Politica n domeniul rela iilor economice externe are drept scop integrarea
continu a rii n economia mondial i asigurarea cre terii economice, care va fi
37

axat, n mod prioritar, pe dezvoltarea schimburilor comerciale externe prin


consolidarea cooper rii interna ionale, promovarea exporturilor i a investi iilor, n
baza crerii unei imagini favorabile a rii pe plan extern.
Politica economic extern va fi promovat n condi iile asigur rii unei
dezvoltri durabile, realiz rii Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului n Moldova,
reintegrrii teritoriale, integrrii europene, consolidrii statalitii.
Pornind de la interesele na ionale, Guvernul va colabora cu rile partenere din
cadrul C.S.I. i GUUAM n baza unor programe economice concrete i principii de
cooperare reciproc avantajoase.
Realizarea obiectivelor expuse n cele ce urmeaz vor sta la baza materializ rii
politicii economice externe:
asigurarea accesului rii la resursele financiare externe concesionale, necesare
susinerii balanei de pli, dezvoltrii sectorului real al economiei, prin aprofundarea
relaiilor de colaborare cu organizaiile financiare internaionale;
sprijinul politic al businessului naional n activitatea de peste hotare;
studierea condi iilor de promovare pe pie ele externe a produselor economiei
naionale;
realizarea msurilor complexe orientate spre mic orarea deficitului n balana de
comer (promovnd operaiunile de export);
perfecionarea cadrului juridic bilateral i multilateral care ar favoriza comer ul
exterior i investiiile (acordurile privind colaborarea comercial-economic , acordurile
de comer liber, de evitare a dublei impuneri, de protejare a investi iilor);
perfecionarea structurii de export al mrfurilor;
ameliorarea n continuare a mediului de afaceri i a celui investi ional n scopul
sporirii gradului de atractivitate pentru investitorii strini;
mbuntirea imaginii rii pe plan extern, inclusiv prin reeaua INTRANET.
Colaborarea cu organismele financiare interna ionale r mne a fi o direc ie
prioritar de activitate a Guvernului, care va asigura consecven a consolidrii relaiilor
de colaborare cu BM, FMI, BERD, CFI, FIDA i FDS.

POLITICA EXTERN
Obiectivele politicii externe vor reflecta aspira
iile europene ale Republicii
Moldova.
Integrarea european i integritatea teritorial a rii rmn a fi intele prioritare
n politica extern a Moldovei.
Guvernul va promova n continuare cooperarea regional , interesele economice
externe care coincid cu interesele na
ionale, cooperarea n domeniul securit ii
internaionale a rii i n cadrul organiza iilor interna ionale (Pactul de Stabilitate
pentru Europa de Sud-Est, Organiza ia Cooperrii Economice a M rii Negre, Iniiativa
Central European , Comunitatea Statelor Independente, Ini iativa de Cooperare n
Europa de Sud-Est), intensificarea rela iilor cu rile lumii, protejarea intereselor
statului i ale cetenilor moldoveni aflai peste hotare, promovarea imaginii Republicii
Moldova pe arena internaional, integrarea n economia mondial.
38

Guvernul, prin ac iunile sale de politic extern, va respecta principiile politicii


mondiale de solu ionare a problemelor n baza cooper rii multilaterale i suprema iei
dreptului internaional.
n raporturile bilaterale cu
rile lumii se va pune accent pe dezvoltarea
economic.
Imperativul obiectivului de integrare n Uniunea European , ca politic
prioritar, va fi promovat de Guvern prin realizarea Planului de ac
iuni MoldovaUniunea European i a Programului na ional de implementare a acestuia, care se
bazeaz pe politicile de integrare i urmrete:
consolidarea independen ei i suveranit ii, favorizarea racord rii legisla iei
naionale la standardele europene;
asigurarea unui ritm stabil de dezvoltare social-economic , extinderea rela iilor
comercial-economice cu rile-membre ale Uniunii Europene;
valorificarea plenar a programelor de cooperare
n cadrul strategiilor
comunitare destinate Europei de Sud-Est;
colaborarea cu instituiile comunitare n reglementarea conflictului transnistrean,
antrenarea Republicii Moldova n ini iativele de cooperare i integrare regional n
Europa de Sud-Est;
simplificarea regimului de vize
i ob inerea dreptului la libera circula ie a
cetenilor;
obinerea regimului de liber schimb cu statele sud-europene
i asigurarea
condiiilor necesare pentru a beneficia de Preferin
ele Comerciale Asimetrice cu
Uniunea European.
Sarcina principal n dialogul Moldova-Uniunea European este ob inerea
acceptului Uniunii Europene de a asigura realizarea obiectivului trasat
ntr-un viitor
previzibil.
Programul na ional de implementare a Planului de ac iuni Moldova-Uniunea
European prevede:
asigurarea condi iilor necesare pentru a beneficia de Preferin ele Comerciale
Asimetrice cu Uniunea European;
extinderea comerului i relaiilor economice cu Uniunea European;
asigurarea controlului eficient al frontierei Moldovei, n special pe segmentul
transnistrean, eficientizarea activitii de combatere a traficului de fiine umane;
valorificarea plenar a oportunitilor oferite de Planul de aciuni;
iniierea consultrilor cu Uniunea European referitor la semnarea unui acord de
readmisie, semnarea, n conformitate cu prevederile Planului de ac iuni, a acordurilor
de readmisie cu principalele ri de origine i de tranzit;
ntreprinderea ac iunilor necesare pentru dezvoltarea coridoarelor paneuropene
de transport i a infrastructurii de transport naionale;
ndeplinirea criteriilor necesare pentru schimbarea statutului de observator al
Moldovei prin cel de membru cu drepturi depline al Tratatului privind pia a energetic
din Europa de Sud-Est;
pregtirea Moldovei pentru aderarea la Procesul de la Bologna
i pentru
participarea c t mai activ la programele comunitare din domeniul
tiinei, culturii,
educaiei i tineretului.
39