Sunteți pe pagina 1din 5

Tema: Tromboza venoasa profunda

/Trombembolismul pulmonar
Tipul lectiei: mixt (dodandire, consolidare, evaluare).
Scopul: Acordarea corecta a primului ajutor in preventia TVP/TEP.
Durata:180 min.
Locul de desfasurare: Sala studiu.
Obiective operationale:
A. Obiective cognitive:

O1- sa recunoasca tipul de leziuni in functie de semnele pe care le prezinta pacentul;


O2- sa recunoasca minim trei semne care indica suspiciunea TVP/TEP;
O3- sa acorde corect primul ajutor in caz de TVP/TEP.
B. Obiective afective:
O1- sa participe cu interes la lectie;
O2- sa opteze pentru o atitudine corecta dovedind spirit civic.
Metode si procedee: explicatia, demonstratia, exercitiul, conversatia, observatia, analiza,
absrtactizarea.
Materiale: suport de curs, caiete, atlas de anatomieumana, atele diverse, pansamente diverse,
materiale diverse.

Bibliografie : Manualulde instructiesanitara.

ETAPELE
LECTIEI

1.
Captareaaten
tiei.

O
B.

CONTINUTUL LECTIEI

METODE
SI
PROCED
EE

MATERIA
LE

- se pregatesc materialele neces are desfasurarii in bune conditii a


lectiei ;

conversati
a euristica;

- toate
materialele
necesare
lectiei.

- se organizeaza spatiul corespunzator temei propuse;


Durata :
15min.

- exercitiul
organizator

- se disciplineaza cursantii.

ic.

-se verifica cunostintele din lectia anterioara.

2. Anuntarea
temei.

Se anunta titlul lectiei si cateva din obiectivele propuse:

conversati
a

Durata: 5min.

- proiect de
lectie;
- suportcurs.

- lectia se va desfasura in doua etape:


A. Notiuni de antomie a sistemului cardiocirculator si respirator;
B. Acordarea primului ajutor in caz de suspiciune de TVP/TEP.

3.
Prezentarea
continutului
Durata :
30min.
Durata:

O1

A.Notiuni de anatomia sistemului cardiocirculator si respiraor:

O2

Pentru a intelege mai bine modul de producere a leziunilor si


complicatiilor ce pot apare, trebuie amintite cateva notiuni din
anatomia si fiziologia acestuia. Astfel, fiecare cursant va scrie in
caiete urmatoarele:

O3

Corpul omenesc este mpartit in patru segmente:cap, gat, trunchi si


membre.

30 min.

conversati
a;

-caiete;
explicarea.
conversati
a;

Capul reprezinta segmentul superior.


Durata:
Gatul este segmentul care leaga capul de trunchi.
30 min.
Trunchiul cuprinde trei regiuni: toracele, abdomenul si bazinul.

Sistemul venos al membrelor inferioare are un sistem venos


profund si unul superficial.
Functia respiratorie este in strinsa legatura cu functia cardiaca.

- suport de
curs;
-caiete;

demonstra
tia

- atlas de
anatomie
umana

observare
a;

- suport de
curs;
-caiete;

- analiza;
abstractiza
rea.
Se va nota in caiete cele mai obisnuite semne in caz de suspiciune
de TVP/TEP: - semne pulmonare

- atlas de
anatomie
umana;

explicarea;

Cursantii vor continua sa citeasca pe rand si sa noteze notinile de


anatomie din suportul de curs si vor mai completa unmatoarele:

Se va citi si nota ideile principale din suportul de curs referitoare la


evaluarea si supravegherea pacientilor postoperator . Astfel cursantii
isi raemintesc pasii obligatorii in acordarea corecta a primului ajutor.

- suport de
curs;

- atlas de
anatomie
umana;

-semne cardiace
conversati
a;
explicarea;
demonstra
tia
observare
a
- analiza;
abstractiza
rea.
conversati
a;
explicarea;
demonstra
tia
observare
a;

- analiza;
abstractiza
rea.

4.
Consolidarea si
sistematizarea
cunostintelor

O1

Se exemplifica complicatiile si tahnica de prim-ajutor ce se aplica.

O2

Dupa fiecare exemplificare acestea vor fi repetate si executate de


cate un cursant care va urma instructiunile propunatorului.

O3
O4

Propunatorul va observa derularea exercitiilor intervenind cu


corectari atunci cand este cazul.

exmplificar
ea;
- exercitiu
demostrati
v;

- trusa de
prim-ajutor;
- fesi
elastice; comprese
sterile;

- exercitiu
practic.

- exercitiu
practic;

- trusa de
prim-ajutor;

Durata:
50 min.

O1

Propunatorul va propune spre dezbatere si rezolvare cazul unui


pacient cu suspiciune TEP, cu stop respirator si cardiac.

O2
5. Evaluare
Durata:
30 min

Manevre de respiratie artificiala. Manevre de masaj cardiac extern.


O3
Semne:stop cardiorespirator
O4
Primul-ajutor:

Potrivit pasilor obligatorii:


EVALUEAZA RESPIRATIA
Priveste:
miscarile respiratorii
Asculta:
zgomotul fluxului de aer ce trece prin caile respiratorii
Simte :
fluxul de aer ce trece prin caile respiratorii superioare
EVALUEAZA FUNCTIA CARDIACA
Se apreciaza pulsul central(carotida)sau periferic(radiala)
MANEVRE DE RESUSCITARE CARDIO-RESPIRATORIE.

problematizarea.

In final propunatorul va face aprecieri cu privire la desfasurarea


lectiei acordand calificativul de bine sau foarte bine.