Sunteți pe pagina 1din 91

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI

Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


PROIECT TEHNIC DETALIU DE EXECUTIE
NR. PROIECT: 58/2011

DATA ELABORARII: SEPTEMBRIE 2011

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

COLECTIV ELABORARE PROIECT:


SEF DE PROIECT:
ARH.: VERONICA MIHALACHE
ARHITECTURA PEISAGERA:
ING. PEISAGIST: CORNELIA MANCIU
ING. PEISAGIST: ILEANA NICOLAE

LUCRARI DE DRUMURI SI STRUCTURI DE MICI DIMENSIUNI:


ING. FERENC KORODI
ING. CRISTIAN CAITA
STRUCTURA:
ING. CRISTIAN CAITA
ECONOMIC:
ECONOMIST ALINA IOJA

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

CUPRINS
A. PIESE SCRISE VOL I

Cap. 1. DATE GENERALE


1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII
1.2. AMPLASAMENTUL
1.3. FORMA DE PROPRIETATE A TERENULUI
1.4. TITULARUL INVESTITIEI
1.5. BENEFICIARUL INVESTITIEI
1.6. ELABORATORUL PROIECTULUI

Cap. 2. DESCRIEREA LUCRARILOR


2.1. AMPLASAMENTUL
2.2. TOPOGRAFIA
2.3. CLIMA SI FENOMENELE NATURALE SPECIFICE ZONEI
2.4. GEOLOGIA, SEISMICITATEA
2.5. PREZENTAREA PROIECTULUI PE SPECIALITATI
2.6. DEVIERILE SI PROTEJARILE DE UTILITATI AFECTATE
2.7. SURSELE DE APA, ENERGIE ELECTRICA, GAZE
2.8. CAILE DE ACCES PERMANENTE, CAILE DE COMUNICATIE
2.9. TRASAREA LUCRARILOR
2.10. ANTEMASURATOAREA

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

Cap 3. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI


3.1. MEMORIU TEHNIC AMENAJARE SPATII VERZI
3.2. MEMORIU TEHNIC STRUCTURI MOBILIER URBAN
3.3. MEMORIU TEHNIC DOTARI SI MOBILIER URBAN
3.4. MEMORIU TEHNIC ALEI PAVELE PREFABRICATE, TARTAN SI NISIP

Cap 4. CAIETE DE SARCINI


4.1. CAIET DE SARCINI AMENAJARE SPATII VERZI
4.2. CAIET DE SARCINI STRUCTURI MOBILIER URBAN
4.3. CAIET DE SARCINI DOTARI SI MOBILIER URBAN
4.4. CAIET DE SARCINI ALEI PAVELE PREFABRICATE, TARTAN SI NISIP

Cap 5. RESURSELE UMANE SI MATERIALE NECESARE PENTRU EXECUTIA


LUCRARILOR
Cap 6. CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECTIV
Cap 7. DEVIZ GENERAL
Cap 8. GRAFICUL DE ESALONARE AL LUCRARILOR CU VALORILE AFERENTE

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

B. PIESE DESENATE VOL II


Arhitectura peisagera si arhitectura civila
Plan general de incadrare in zona...........................................sc. 1/2000...................... AP 1
Plan situatie existenta................................................................sc. 1/500........................ AP 2
Locatia 1

Parcul Central Orasenesc, Str tineretului

AP-2/01

Locatia 2

Zona blocurilor S2-S3, Str. Termocentralei AP-2/02

Locatia 3

Zona blocurilor G6-G10, Str. Aleea Scolii.. AP-2/03

Locatia 4

Zona blocurilor T3-T4, Str. Aleea ZambilelorAP-2/04

Locatia 5

Zona blocurilor T1-T2, Str. Aleea Zorilor

AP-2/05

Locatia 6

Zona blocului S6, Str. Termocentralei..

AP-2/06

Locatia 7

Zona blocurilor D2-D3, Str. Castanilor AP-2/07

Locatia 8

Zona blocului E1, Str. Tineretului..

AP-2/08

Locatia 9

Zona blocului E2, Str. Tineretului..

AP-2/09

Locatia 10

Zona blocului S4, Str. Termocentralei ..

AP-2/10

Locatia 11

Zona blocurilor F1-F3, Str. Tineretului AP-2/11

Locatia 12

Zona blocurilor A2-A4, Str. Plopilor. AP-2/12

Locatia 13

Zona blocurilor H6, Str. Aleea Parcului AP-2/13

Locatia 14

Zona blocurilor G14-G16, Str. Sporturilor.

AP-2/14

Plan amenajare .................................................................................sc. 1/200................. AP 3


Locatia 1 Parcul Central Orasenesc, Str tineretului

AP-3/01

Locatia 2

Zona blocurilor S2-S3, Str. Termocentralei AP-3/02

Locatia 3

Zona blocurilor G6-G10, Str. Aleea Scolii.. AP-3/03

Locatia 4

Zona blocurilor T3-T4, Str. Aleea ZambilelorAP-3/04

Locatia 5

Zona blocurilor T1-T2, Str. Aleea Zorilor

AP-3/05

Locatia 6

Zona blocului S6, Str. Termocentralei..

AP-3/06

Locatia 7

Zona blocurilor D2-D3, Str. Castanilor AP-3/07

Locatia 8

Zona blocului E1, Str. Tineretului..

AP-3/08

Locatia 9

Zona blocului E2, Str. Tineretului..

AP-3/09

Locatia 10

Zona blocului S4, Str. Termocentralei ..

AP-3/10

Locatia 11

Zona blocurilor F1-F3, Str. Tineretului AP-3/11

Locatia 12

Zona blocurilor A2-A4, Str. Plopilor. AP-3/12

Locatia 13

Zona blocurilor H6, Str. Aleea Parcului AP-3/13

Locatia 14

Zona blocurilor G14-G16, Str. Sporturilor.

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

AP-3/14

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

Plan de trasare ...............................................................................sc. 1/200................. AP- 4


Locatia 1

Parcul Central Orasenesc, Str tineretului

AP-4/01

Locatia 2

Zona blocurilor S2-S3, Str. Termocentralei AP-4/02

Locatia 3

Zona blocurilor G6-G10, Str. Aleea Scolii.. AP-4/03

Locatia 4

Zona blocurilor T3-T4, Str. Aleea ZambilelorAP-4/04

Locatia 5

Zona blocurilor T1-T2, Str. Aleea Zorilor

AP-4/05

Locatia 6

Zona blocului S6, Str. Termocentralei..

AP-4/06

Locatia 7

Zona blocurilor D2-D3, Str. Castanilor AP-4/07

Locatia 8

Zona blocului E1, Str. Tineretului..

AP-4/08

Locatia 9

Zona blocului E2, Str. Tineretului..

AP-4/09

Locatia 10

Zona blocului S4, Str. Termocentralei ..

AP-4/10

Locatia 11

Zona blocurilor F1-F3, Str. Tineretului AP-4/11

Locatia 12

Zona blocurilor A2-A4, Str. Plopilor. AP-4/12

Locatia 13

Zona blocurilor H6, Str. Aleea Parcului AP-4/13

Locatia 14

Zona blocurilor G14-G16, Str. Sporturilor.

AP-4/14

DETALII
Suprafete
Pavele prefabricatesc1/20 PD-01
Tartan suprafata antitrauma.. ..sc1/20.PD-02

Mobilier urban
Banca ..sc1/20PD-03
Cos gunoi sc1/20PD-04
Gard imprejmuiresc1/20 .....PD-05
Corp iluminat fotovoltaic sc1/50...PD-06

Echipamente joaca
Complex de joaca tip 1 .sc 1/50.PD-07
Complex de joaca tip 2 .sc 1/50.PD-08
Complex de joaca tip 3 sc 1/50.PD-09
Topogan cu turn..sc 1/20............PD-10
Topogan . sc1/20..PD-11
Leagan dublu.. sc 1/20.PD-12
Leagan cu cos.sc 1/20..PD-13
Balansoar ....sc 1/20............PD-14
Rotativa sc 1/20............PD-15
Jucarie pe arc ... sc 1/20.PD-16

Masa ping pongsc 1/20....PD-17


Cos baschet..sc 1/20PD-18

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

Fitness
Echipament fitness tip 1 sc 1/20.PD-19
Echipament fitness tip 2 sc 1/20.PD-20
Echipament fitness tip 3 sc 1/20.PD-21

STRUCTURI
Mobilier urban
Banca ..sc1/20R-01
Cos gunoi si corp de iluminat fotovoltaic ..sc1/20R-02
Gard imprejmuiresc1/20 .....R-03

Echipamente joaca
Complex de joaca tip 1 .sc 1/50..R-04
Complex de joaca tip 2 .sc 1/50..R-05
Complex de joaca tip 3 sc 1/50..R-06
Topogan cu turn..sc 1/20.............R-07
Topogan . sc1/20...R-08
Leagan dublu.. sc 1/20..R-09
Leagan cu cos.sc 1/20..R-10
Balansoar ....sc 1/20............R-11
Rotativa sc 1/20............R-12
Jucarie pe arc ...sc 1/20..R-13

Masa ping pongsc 1/20...R-14


Cos baschet..sc 1/20R-15
Fitness
Echipament fitness tip 1 sc 1/20.R-16
Echipament fitness tip 2 sc 1/20.R-17
Echipament fitness tip 3 sc 1/20.R-18

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

Capitolul 1. DATE GENERALE

1.1.

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


1.2.

AMPLASAMENTUL

1. Zona aflata in studiu este situata in Judetul Gorj, Orasul Rovinari


Categoria actuala de folosinta a terenului: - spatiu public cu acces nelimitat.
SUPRAFATA: spatiu aferent amenajarii 9760 mp

1.3.

Locatia 1

Parcul Central Orasenesc, Str. Tineretului =228 mp

Locatia 2

Zona blocurilor S2-S3, Str. Termocentralei = 505,50 mp

Locatia 3

Zona blocurilor G6-G10, Str. Aleea Scolii = 1478 mp

Locatia 4

Zona blocurilor T3-T4, Str. Aleea Zambilelor = 1003 mp

Locatia 5

Zona blocurilor T1-T2, Str. Aleea Zorilor = 1296 mp

Locatia 6

Zona blocului S6, Str. Termocentralei = 229 mp

Locatia 7

Zona blocurilor D2-D4, Str. Castanilor = 97 mp

Locatia 8

Zona blocului E1, Str. Tineretului = 240 mp

Locatia 9

Zona blocului E2, Str. Tineretului = 258 mp

Locatia 10

Zona blocului S4, Str. Termocentralei = 267, 50 mp

Locatia 11

Zona blocurilor F1-F3, Str. Tineretului = 424 mp

Locatia 12

Zona blocurilor A2-A4, Str. Plopilor = 922 mp

Locatia 13

Zona blocului H6, Str. Aleea Parcului = 617 mp

Locatia 14

Zona blocurilor G14-G16, Str. Sporturilor = 2193 mp

FORMA DE PROPRIETATE A TERENULUI

Terenurile pentru care s-a intocmit prezenta documentatie sunt in administrarea


Primariei Orasului Rovinari si sunt situate in intravilanul Orasului Rovinari.
1. Destinatia terenului :
Loc.1 Conform PUG Rovinari aprobat cu HCL nr. 525/1996 si Ordim
MLPAT13/N/1999 - Zona parc/sport agreement, protectii
Loc2-14 Conform PUG Rovinari aprobat cu HCL nr. 525/1996 si Ordim
MLPAT13/N/1999 - Zona locuinte :P-P+1/P+2-4 (collective) - functiuni complementare
(comert, servicii, sedii firme, etc.).

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

1.3.

TITULARUL INVESTITIEI
Titularul investitiei este CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI

1.4.

BENEFICIARUL INVESTITIEI

Beneficiarul investitiei este CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI


Adresa: Rovinari, Judetul GORJ, Str. Florilor, nr. 3
Tel/Fax: 0253/371095; 0253/371004
Mail: office@primariarovinari.ro
1.5.

ELABORATORUL PROIECTULUI

Elaboratorul proiectului SC GARDEN CENTER GROUP S.R.L. cu sediul social in strada


Valea Buzaului nr.14, sector 3, Bucuresti, tel/fax 021- 3135455 inmatriculata la Registrul
Comertului cu nr. J40/818/2003, cod unic de inregistrare RO 15148952.

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

Capitolul 2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR


2.1. DESCRIEREA LUCRARILOR
2.1.1. AMPLASAMENTUL
Locurile de joaca

ce urmeaza a fi rehabilitate si care fac obiectul acestui proiect, sunt

situate in orasul Rovinari, avand o suprafata totala de: 9760 mp. Acestea se afla intr-o stare
avansata de degradare, echipamentele de joaca nu mai corespund standardelor de siguranta.
Vegetatia in acesete locuri este slab reprezentata, spatiile fiind neumbrite. Zona studiata necesita
imbunatatiri.
Locatia 1

Parcul Central Orasenesc, Str. Tineretului

Locatia 2

Zona blocurilor S2-S3, Str. Termocentralei

Locatia 3

Zona blocurilor G6-G10, Str. Aleea Scolii

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

Locatia 4

Zona blocurilor T3-T4, Str. Aleea Zambilelor

Locatia 5

Zona blocurilor T1-T2, Str. Aleea Zorilor

Locatia 6

Zona blocului S6, Str. Termocentralei

Locatia 7

Zona blocurilor D2-D4, Str. Castanilor

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

Locatia 8

Zona blocului E1, Str. Tineretului

Locatia 9

Zona blocului E2, Str. Tineretului

Locatia 10

Zona blocului S4, Str. Termocentralei

Locatia 11

Zona blocurilor F1-F3, Str. Tineretului

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

Locatia 12

Zona blocurilor A2-A4, Str. Plopilor

Locatia 13

Zona blocului H6, Str. Aleea Parcului

Locatia 14

Zona blocurilor G14-G16, Str. Sporturilor

2.1.2. TOPOGRAFIA. RELIEFUL


Orasul Rovinari este situat in partea de S-V a Romaniei, fiind amplasat pe cursul mijlociu
al raului Jiu, pe malul drept al raului, in zona albiei majore si a teraselor Jiului la contactul dintre
Subcarpatii Getici si Piemontul Getic, la o altitudine de circa 150 m. Rovinari este al treilea oras
din judetul Gorj in functie de numarul locuitorilor, dupa municipiile Tigu-Jiu si Motru.
S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

Asezarea geografica:
Orasul este situat la 25 Km SV de municipiul Targu Jiu , fiind legat de acesta prin
drumul national DN 66 (facand parte din drumul european E79) si calea ferata electrificata
Targu Jiu - Rovinari - Turceni - Filiasi - Craiova.
Orasul este amplasat pe suprafata de 2632 Ha , intr-o zona depresionara a Jiului, invecinata
la Est cu dealul Bran, la Vest cu dealurile Mageac si Lupului, la Nord cu depresiunea Targu
Jiu-Campu Mare, iar la Sud depresiunea se deschide catre lunca Jiului.
Exista posibilitatea valorificarii pozitiei geografice, ca urmare a cresterii importantei drumului
european E79, prin realizarea unei zone turistice de tranzit, punand in valoare zona colinara
din jur, sau chiar prin utilizarea in acest scop a carierelor dezafectate.
Totodata, orasul Rovinari este situat de-a lungul caii ferate electrificate Filiasi-Targu-Jiu.
Cele doua cai de comunicatie, feroviara si rutiera, se desfasoara adiacent localitatii, dispuse
impreuna cu acestea pe malul drept al Jiului, in prezent regularizat si cu albia majora
indiguita.
Orasul Rovinari ocupa un loc important in sistemul localitatilor urbane ale judetului Gorj,
alaturi de Ticleni, Targu Carbunesti, Motru, Bumbesti-Jiu, Novaci si Tismana. Dintre toate,
orasul Rovinari se afla la cea mai mica distanta de resedinta de judet, fiind in zona de
influenta a acesteia.
POPULATIA

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

2.1.3. CLIMA SI FENOMENELE NATURALE SPECIFICE ZONEI


Climatul Orasului Rovinari este unul temperat-continental, cu temperaturi medii
anuale de 10,2C in depresiuni, in zona dealurilor inalte si 0C pe muntii inalti ; precipitatiile
medii anuale sunt repartizate neuniform: 585 mm in S, in lunca Jiului, 753 mm in depresiuni,
925 mm in zona dealurilor subcarpatice si peste 1.200 mm pe culmile montane; Directiile
vanturilor predominante sunt dinspre N, S si V.
2.1.4. SEISMICITATEA, ADANCIMEA DE INGHET
Din punct de vedere geomorfologic , amplasamentul este situat in S-V tarii, pe
cursul raului Jiu, in Platforma Jiului.
Din punct de vedere geologic in zona investigata se regasesc depozite NeocenePliocen(lavantin) reprezentate prin argile si nisipuri urmate de depozite CuaternarePleistocen superior si Holocen inferior. Ele reprezinta o mare varietate struturala si
texturala , atat pe orizontala cat si pe verticala.
Din punct de vedere seismic conform STAS 11100/1-85 amplasamentul se situeaza in
macrozona seismica de gradul 7, iar conform Normativului P100-1/2006 face parte
din zona E (cu un coeficient seismic ag=0,12xg si perioada de colt Tc= 0.7 sec.)
Adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054/85 este de 0.60-0.70m.
2.1.5. PREZENTAREA PROIECTULUI PE SPECIALITATI
Proiectul tehnic si detaliile de executie fac obiectul unei singure documentatii. Acesta
se compune dintr-un volum de piese scrise care cuprinde:
-memoriile
-listele de cantitati
-devizele pe categorii de lucrari
-deviz pe obiect
-deviz general
-extrase de resurse materiale, manopera, utilaje, transport
-lista dotari
si un volum de piese desenate pentru toate specialitatile.
Proiectul tehnic REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI, JUD. GORJ este elaborat in vederea amenajarii de spatii verzi.

2.1.6. DEVIERILE SI PROTEJARILE DE UTILITATI AFECTATE


In urma avizelor primite de la furnizorii de utilitati se concluzioneaza urmatoarele :
Se vor respecta prevederile si impunerile cuprinse in avizele de amplasament emise
pentru acest proiect, conform C.U. nr. 74....nr.87 din 12.10.2011.
Constructorul isi asuma responsabilitatea respectarii avizelor si se obliga sa
semnaleze existenta pe amplasament a oricarei retele nesemnalata in avize:
- protectia mediului
- alimentare cu energie electrica
- salubritate
S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

2.1.7. CAILE DE ACCES PERMANENTE, CAILE DE COMUNICATIE


Accesele in zonele studiate se poat face din strazile aferente fiecarei locatii:
Locatia 1

Parcul Central Orasenesc, Str. Tineretului

Locatia 2

Zona blocurilor S2-S3, Str. Termocentralei

Locatia 3

Zona blocurilor G6-G10, Str. Aleea Scolii

Locatia 4

Zona blocurilor T3-T4, Str. Aleea Zambilelor

Locatia 5

Zona blocurilor T1-T2, Str. Aleea Zorilor

Locatia 6

Zona blocului S6, Str. Termocentralei

Locatia 7

Zona blocurilor D2-D4, Str. Castanilor

Locatia 8

Zona blocului E1, Str. Tineretului

Locatia 9

Zona blocului E2, Str. Tineretului

Locatia 10

Zona blocului S4, Str. Termocentralei

Locatia 11

Zona blocurilor F1-F3, Str. Tineretului

Locatia 12

Zona blocurilor A2-A4, Str. Plopilor

Locatia 13

Zona blocului H6, Str. Aleea Parcului

Locatia 14

Zona blocurilor G14-G16, Str. Sporturilor

2.1.8. TRASAREA LUCRARILOR


Trasarile se vor efectua conform planurilor de trasare corespunzatoare REABILIATARII
PARCURILOR DE JOACA din Orasul Rovinari.
Trasarea proiectului se realizeaza prin pichetarea planimetrica si altimetrica, prin care se
transpune pe teren atat desenul in plan al proiectului cat si cotele viitoarei amenajari.
Ca prima etapa, se delimiteaza pe teren zonele care vor fi amenajate, conform
proiectului. Dupa efectuarea terasamentelor generale se face trasarea pe teren a planului
de amenajare, in etape, conform esalonarii lucrarilor de executie, incepand cu fixarea locului
liniilor importante ale desenului: axele principale si schema generala, terminand cu detaliile.
Pe suprafete intinse, pichetarea se face prin metode topografice, cu ajutorul instrumentelor
uzuale.
2.1.9. ANTEMASURATOAREA
Proiectul propune realizarea amenajarii, corespunzatoare REABILIATARII
PARCURILOR DE JOACA din Orasul Rovinari - la nivel de amenajari spatii verzi (gazon),
montarea de mobilier urban, de obiecte de joaca pentru copii, de fitness si realizare de alei,
suprafete antitrauma - conform tabelelor din listele de cantitati.
Amenajare zona verde: REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

Locatia 1

Parcul Central Orasenesc, Str. Tineretului

Categorii de suprafete ocupate

U.M.

Valoare

Suprafata totala spatiu de amenajat

mp

228

Alei

mp

Suprafata antitrauma

mp

207

Suprafata nisip

mp

Suprafata gazon

mp

20

Locatia 2

Zona blocurilor S2-S3, Str. Termocentralei

Categorii de suprafete ocupate

U.M.

Valoare

Suprafata totala spatiu de amenajat

mp

507,50

Alei

mp

51

Suprafata antitrauma

mp

110

Suprafata nisip

mp

146

Suprafata gazon

mp

200,50

Locatia 3

Zona blocurilor G6-G10, Str. Aleea Scolii

Categorii de suprafete ocupate

U.M.

Valoare

Suprafata totala spatiu de amenajat

mp

1478

Alei

mp

242

Suprafata antitrauma

mp

270

Suprafata nisip

mp

317

Suprafata gazon

mp

649

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

Locatia 4

Zona blocurilor T3-T4, Str. Aleea Zambilelor

Categorii de suprafete ocupate

U.M.

Valoare

Suprafata totala spatiu de amenajat

mp

1003

Alei

mp

150

Suprafata antitrauma

mp

301,50

Suprafata nisip

mp

145

Suprafata gazon

mp

406,50

Locatia 5

Zona blocurilor T1-T2, Str. Aleea Zorilor


Categorii de suprafete ocupate

U.M.

Valoare

Suprafata totala spatiu de amenajat

mp

1296

Alei

mp

178

Suprafata antitrauma

mp

271

Suprafata nisip

mp

295,50

Suprafata gazon

mp

551,50

Locatia 6

Zona blocului S6, Str. Termocentralei

Categorii de suprafete ocupate

U.M.

Valoare

Suprafata totala spatiu de amenajat

mp

229

Alei

mp

44

Suprafata antitrauma

mp

71

Suprafata nisip

mp

65

Suprafata gazon

mp

49

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

Locatia 7

Zona blocurilor D2-D4, Str. Castanilor

Categorii de suprafete ocupate

U.M.

Valoare

Suprafata totala spatiu de amenajat

mp

97

Alei

mp

Suprafata antitrauma

mp

93

Suprafata nisip

mp

Suprafata gazon

mp

Locatia 8

Zona blocului E1, Str. Tineretului

Categorii de suprafete ocupate

U.M.

Valoare

Suprafata totala spatiu de amenajat

mp

240

Alei

mp

33

Suprafata antitrauma

mp

Suprafata nisip

mp

124

Suprafata gazon

mp

83

Locatia 9

Zona blocului E2, Str. Tineretului

Categorii de suprafete ocupate

U.M.

Valoare

Suprafata totala spatiu de amenajat

mp

258

Alei

mp

35

Suprafata antitrauma

mp

Suprafata nisip

mp

138

Suprafata gazon

mp

85

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

Locatia 10

Zona blocului S4, Str. Termocentralei


Categorii de suprafete ocupate

U.M.

Valoare

Suprafata totala spatiu de amenajat

mp

267,50

Alei

mp

39,5

Suprafata antitrauma

mp

100,50

Suprafata nisip

mp

59

Suprafata gazon

mp

68,50

Locatia 11

Zona blocurilor F1-F3, Str. Tineretului


Categorii de suprafete ocupate

U.M.

Valoare

Suprafata totala spatiu de amenajat

mp

424

Alei

mp

46

Suprafata antitrauma

mp

110

Suprafata nisip

mp

174

Suprafata gazon

mp

94

Locatia 12

Zona blocurilor A2-A4, Str. Plopilor

Categorii de suprafete ocupate

U.M.

Valoare

Suprafata totala spatiu de amenajat

mp

922

Alei

mp

110

Suprafata antitrauma

mp

135

Suprafata nisip

mp

290

Suprafata gazon

mp

387

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

Locatia 13

Zona blocului H6, Str. Aleea Parcului


Categorii de suprafete ocupate

U.M.

Valoare

Suprafata totala spatiu de amenajat

mp

617

Alei

mp

Suprafata antitrauma

mp

Suprafata nisip

mp

93

Suprafata gazon

mp

524

Locatia 14

Zona blocurilor G14-G16, Str. Sporturilor


Categorii de suprafete ocupate

U.M.

Valoare

Suprafata totala spatiu de amenajat

mp

2193

Alei

mp

240

Suprafata antitrauma

mp

244

Suprafata nisip

mp

329

Suprafata gazon

mp

1380

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

CAPITOLUL3. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI


3.1. MEMORIU TEHNIC AMENAJARE SPATII VERZI
3.2. MEMORIU TEHNIC STRUCTURI MOBILIER URBAN
3.3. MEMORIU TEHNIC DOTARI SI MOBILIER URBAN
3.4. MEMORIU TEHNIC ALEI PAVELE PREFABRICATE, TARTAN SI NISIP

3.1. AMENAJARE SPATII VERZI


MEMORIU TEHNIC
Proiectul tehnic REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI
-

reabilitarea vegetatiei aferente zonei;

infiintarea de spatii verzi;

dotarea cu mobilier urban, in vederea imbunatatirii si reabilitarii infrastructurii publice


urbane.

Elaborarea documentatiei in faza PT + DDE a proiectului REABILITARE PARCURI DE


JOACA ORAS ROVINARI s-a facut pe baza temei de proiectare elaborata de beneficiar,
a studiului de fezabilitate si a legislatiei in vigoare cu privire la interventiile de specialitate in
domeniul spatiilor verzi:
- Ordinul nr.863/2008 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din
Hotararea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea continutului - cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.
- Hotararea privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant, hotarare nr.321/2005,
republicata in 2008;
- Hotarare privind modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului,
hotarare nr.1408/2007;
- Legea 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane;
- OUG nr. 15/2009 pntru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr.68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului
asupra mediului.
Prin acest proiect se urmareste crearea unor spatii optim rezolvate functional si
estetic, cu impact pozitiv deosebit asupra mediului natural si social. Prin amenajarea
complexa proiectata se va realiza ridicarea calitatii spatiilor verzi, cresterea gradului de
dotare a zonei, marirea confortului urban si imbunatatirea calitatii mediului.
Proiectul propune crearea de facilitati locuitorilor din zona REABILITARE PARCURI DE
JOACA ORAS ROVINARI si nu numai, ceea ce va conduce la cresterea confortului si
calitatii vietii populatiei.

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

Acest proiect isi propune sa respecte cat mai mult omul si problemele sale, sa respecte
natura si sa contribuie la imbunatatirea calitatii mediului, sa fie in concordanta atat cu
obiectivele generale ale Programului de imbunatatire a calitatii mediului. Acest proiect
isi propune sa aiba un impact pozitiv asupra calitatii vietii pentru locuitori si sa contribuie la
cresterea biodiversitatii din zona.
SITUATIA EXISTENTA
Locatiile luate in cosiderare
Locurile de joaca ce urmeaza a fi reabilitate si care fac obiectul acestui proiect, sunt
situate in orasul Rovinari, avand o suprafata totala de: 9760 mp. Acestea se afla intr-o stare
avansata de degradare, echipamentele de joaca nu mai corespund standardelor de siguranta.
Vegetatia in acesete locuri este slab reprezentata, spatiile fiind neumbrite. Zona studiata necesita
imbunatatiri.
Potentialul terenului este mare datorita accesibilitatii in aceasta zona. Valoarea
ornamentala actuala este inexistenta datorita lipsei unor dotari si amenajari peisagere.
SITUATIA PROPUSA
Amenajarea parcurilor va cuprinde:
- amenajare de alei racordate la aceesele din zona
- locuri de odihna
- loc de joaca pentru copii, dotat cu echipamente pentru diferite categorii de varsta.
- stalpi de ilumiat fotovoltaici
- echipamente fitness
Functionarea parcurilor se doreste continua, atat ziua cat si noaptea, precum si in toate
anotimpurile, pentru aceasta asigurandu-se dotari corespunzatoare.
Amenajarea spatiilor verzi cuprinde reabilitarea si amenajarea spatiilor verzi aferente
parcului prin:

Pregatirea terenului
Plantarea de material dendrologic de calitate - arbori si arbusti din specii de foiosi si
rasinosi care sa indeplineasca cerintele functionale si estetice ale zonei. Alegerea
acestora s-a facut pe criterii de adecvare la conditiile de mediu si crearea unei
ambiante placute, atractive.
Plantarea de garduri vii din specii de arbusti.
Gazonarea cu gazon samanta, diferentiat in functie de gradul de insorire a terenului.

Plantele avute in vedere pentru noile amenajari indeplinesc urmatoarele conditii:

Rezistenta probata in conditiile geostationare ale sitului.

Necesita eforturi minime de intretinere (rezistenta naturala la factorii fizico-chimici ai


amplasamentului vizat)

Au rezistenta buna la agresiunea antropica la 3 ani de la instalare (sistemul radicular se


extinde suficient de rapid in sol pentru a le asigura toleranta la tasarea solului si
vandalizare)

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

Nu comporta riscuri in ceea ce priveste salubritatea publica (nu pateaza suprafetele


invecinate locului de plantare)

Nu constituie riscuri suplimentare in zona pentru alergii prin productia de polen si


fructificatii sau prin atragerea insectelor

Nu constituie tentatii pentru hoti si copii (prin fructe comestibile sau elemente cu valoare
decorative persistent)

Nu sunt toxice pentru oameni si pentru fauna locala

Nu prezinta antagonisme fiziologice directe sau indirecte fata de celelalte specii


prevazute sau fata de vegetatia din vecinatate (nu au mecanisme de inhibare chimica
sau hormonala a vegetatiei concurente locale, nu sunt gazde predilecte ale fitodaunatorilor)

In general, speciile selectate pot asigura umbrirea la scurt timp de la plantare

Impactul estetic si social in peisajul de destinatie este optim pe termen mediu si lung.

ARBORI FOIOSI 157 buc


Acer platanoides 43 buc
Betula pendula 8 buc
Platanus acerifolia 106 buc
ARBUSTI FOIOSI 161 buc
Forsythia x intermedia 80 buc
Spiraea vanhoutei 81 buc
Suprafata totala spatiu verde 4503 mp
Gazon samanta 4503 ml

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

Caracterizarea materialului vegetal propus:


ARBORI :
ACER PLATANOIDES
Arbore de talia II frunze verzi inchis,flori mici verzi galbui.Tolereaza bine
umbra.Raspunde bine la taieri.

BETULA PENDULA
Arbore de talia II, frunzele devin toamna galbene aurii, rezistent la ger,
nepretentios la fertilitatea solului, evita solurile prea calcaroase si excesiv
umede.Nu este rezistent la seceta excesiva.

PLATANUS ACERIFOLIA
Arbore de talia I, coroana larga, scoarta decorativa marmorata, cenusie
albicioasa, care se exfoliaza in placi mari neregulate. Frunze mari 3 5 lobi
dintati. Produce capitule fructifere sferice, de 2 3 cm, paroase. Crestere
viguroasa, suporta bine tunderea. Specie heliofila, rezistenta la ger, tolerant la
seceta. Rezista la fum si praf.

ARBUSTI:
SPIRAEA VANHOUTTEI
Arbust viguros de 2 m, frunze verzi- inchis, cu reversul verde-albastrui,
remarcabila prin abundenta florilor mici, albe, infloreste in mai-iunie; nu
este pretentioasa fata de sol , se cultiva in plin soare cat si la umbra;
rezista la poluarea atmosferica. Are plasticitate ecologica cea mai mare,
rezista la seceta.
FORSYTHIA INTERMEDIA
Arbust inalt pana la 3 m , lastari galbeni maslinii, frunzele sunt oval
alungite, este prima specie cu inflorire puternica, ramurile se imbraca
aproape in intregime in flori gabene.Crestere rapida, suporta tunderea si
se butasesc foarte usor. Rezista bine la ger, prefera soluri usoare, fertile,
suficient de calcaroase. Reusesc atat la soare cat si la semiumbra.

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu


Protectia calitatii apelor:
Materialul vegetal propus pentru amenajare are rezistenta buna la daunatori si la conditiile
de mediu, astfel incat tratamentele fitosanitare necesare mentinerii sale sunt minime (ca si
riscurile de poluare cu pesticide).
Protectia aerului:
In parcurile de joaca se prevad plantarea a 157 de arbori si a 161 de arbusti. Acestia vor
contribui la ameliorarea calitatii aerului in oras.
Nu se vor incinera deseuri de orice natura in perimetrul parcului.
Protectia impotriva radiatiilor:
In parcurile de joaca nu se vor utiliza materiale radioactive
Protectia solului si a subsolului:
Solurile degradate se decoperteaza si se depoziteaza in perimetrul noii amenajari urmand
a fi refolosit sau transportat . Solurile de buna calitate decopertate in contextul construirii
noilor alei se repartizeaza pe suprafetele decopertate prin extragerea solului degradat.
Completarea necesarului de pamant fertil se realizeaza cu cernoziomuri rezultate din
decopertarea amplasamentelor noilor constructii din zona.
Pentru protectia subsolului se au in vedere platforme pietonale permeabile.
Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:
Plantarea a 157 arbori si 161 arbusti vor contribui la sporirea masei verzi.
Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
Zonele rezidentiale vor beneficia de asemenea de constituirea noilor zone amenajate prin
asigurarea functiunilor de loisir si jocuri de copii in apropiere.
Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:
Colectarea si evacuarea deseurilor din parcurile de joaca se va realiza cu ajutorul cosurilor
de gunoi fixe ce vor fi golite zilnic.
Curatarea aleilor se va realiza mecanizat de obicei zilnic iar cu ocazia organizarii de
evenimente de pana la 4 ori pe zi.
Evacuarea deseurilor vegetale se va face de preferinta selectiv, pentru alimentarea unei
eventuale compostiere dotare necesara in judetul Gorj.
Gospodarirea substantelor toxice si periculoase:
Tratamentele fitosanitare se vor face respectand normativele in vigoare, cu substante din
grupele III si IV de toxicitate, doar sub supravegherea specialistilor.
Implicatii asupra mediului inconjurator
Prin amenajarea spatiilor verzi la o calitate superioara se urmareste ridicarea calitatii
mediului prin:
- reducerea poluarii prin absorbtia de CO2
- cresterea confortului ambiental si termic la nivelul zonei.

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

Conditii generale de receptie


In cadrul receptiei se va verifica aspectul estetic si functional al lucrarilor prevazute.
Procesul verbal de receptie intocmit cu ocazia receptiei, trebuie data efectuarii receptiei
amenajarii, functia, calitatea si numele persoanei care a efectuat verificarea datelor din
teren, defectele observate la elementele supuse verificarii, observatii privind inlaturarea
defectelor constatate.
Asistenta tehnica
Pe parcursul derularii lucrarilor de realizare a zonei verzi se va efectua asistenta
tehnica si verificarea din partea proiectantului si a beneficiarului, prin personal calificat
pentru fiecare etapa de executie, inclusiv in cazurile de aparitie a unor neconcordante de
aplicare a proiectului.
Urmarirea in timp
Beneficiarul are obligatia de a urmari comportarea in timp a lucrarilor sub exploatare.
In acest sens, observatiile periodice se vor face conform prescriptiilor tehnice in vigoare
pentru fiecare categorie de lucrari in parte.
Conform P 130/97 Normativ pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor,
lucrarile la spatii verzi se incadreaza in categoria urmarire curenta .
Intretinerea spatiilor verzi
Propunerile de plan pentru lucrarile de intretinere si reparatii se fac de catre
administratorii spatiilor verzi respective.
Periodicitatea efectuarii lucrarilor de intretinere la spatiile verzi se defineste ca fiind
intervalul de timp la care lucrarea respectiva se repeta, pentru acelasi obiectiv:
- Gazonul necesita 32 toaletari-tunderi incepand din primavara si pana toamna si doua
fertilizari/an.
- Arbustii necesita toaletari de 2ori/an, odata la 6 luni.
- Arborii necesita toaletare o data pe an, primavara.

Intocmit,
Ing. Peisagist Cornelia Manciu

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

3.2. MEMORIU TEHNIC STRUCTURA MOBILIER URBAN:


Proiectul cuprinde documentatia tehnica faza P.T. pentru structurile de rezistenta
ale mobilierului urban din proiectul REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS
ROVINARI.
Piesele de mobilier urban prinse in cadrul proiectului de rezistenta sunt urmatoarele:
Mobilier urban / Echipamente joaca / Fitness
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.

Banca
Cos gunoi
Masa ping-pong
Cos baschet
Imprejmuire gard
Stalp de iluminat
Complex de joaca tip 1
Complex de joaca tip 2
Complex de joaca tip 3
Figurina pe arc
Leagan dublu
Leagan cu cos
Balansoar
Topogan
Topogan cu turn
Rotativa
Fitness tip 1
Fitness tip 2
Fitness tip 3

1. DATE GENERALE PRIVIND INVESTITIA


Amplasamentul destinat rabilitarii si extinderii este situat in orasul Rovinari, judetul Gorj.
2. DATE TEHNICE PRIVIND INVESTITIA
Proiectul cuprinde documentatia de avizare faza P.T. pentru structurile de rezistenta
din proiectul REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI
A. Banca
-are fundatii din beton simplu clasa C12/15, cu dimensiunile de 65x30x20 cm.
B. Cos de gunoi
-are fundatii din beton simplu clasa C12/15, cu dimensiunile de 50x30x30 cm.
C. Masa ping-pong
-are fundatii din beton simplu clasa C12/15, cu dimensiunile de 40x30x30 cm.

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

D. Cos baschet
-are fundatii din beton simplu clasa C12/15, cu dimensiunile de 135x96x96 cm.
E. Imprejmuire gard
-are fundatii din beton simplu clasa C12/15, cu dimensiunile de 50x30x30 cm.
F. Stalp de iluminat
-are o fundatie dintr-un singur bloc din beton armat de clasa C12/15 armat cu
plasa SPPB 8/10/10, cu dimensiunile de 90x70x70 cm.
G. Complex multifunctional de joaca Tip 1
-are fundatii realizate din beton simplu clasa C8/10, cu dimensiunile de 46x40x40
cm, 40x40x40cm. Prinderea in fundatii se realizeaza conform specificatiilor
producatorului.
H. Complex multifunctional de joaca Tip 2
-are fundatii realizate din beton simplu clasa C8/10, cu dimensiunile de 50x50x50
cm, 30x30x30cm. Prinderea in fundatii se realizeaza conform specificatiilor
producatorului.
I. Complex multifunctional de joaca Tip 3
-are fundatii realizate din beton simplu clasa C8/10, cu dimensiunile de 50x50x50
cm, 40x40x40cm. Prinderea in fundatii se realizeaza conform specificatiilor
producatorului.
J. Figurina pe arc
-are fundatii din beton simplu clasa C12/15, cu dimensiunile de 50x50x50 cm.
K. Leagan dublu
-are o fundatie din beton simplu clasa C12/15, cu dimensiunile de 50x50x50 cm.
L. Leagan cu cos
-are o fundatie din beton simplu clasa C12/15, cu dimensiunile de 50x50x50 cm.
M. Balansoar
-are o fundatie din beton simplu clasa C12/15, cu dimensiunile de 120x50x35cm.
N. Topogan
-are o fundatie din beton simplu clasa C12/15, cu dimensiunile de 40x30x30cm.
O. Topogan cu turn
P. -are o fundatie din beton simplu clasa C12/15, cu dimensiunile de 40x45x45cm,
40x30x30 cm.
Q. Rotativa
-are o fundatie din beton simplu clasa C12/15, cu dimensiunile de 50x50x50 cm.
R. Fitness 1
-are o fundatie din beton simplu clasa C12/15, cu dimensiunile de 50x50x50 cm.
S. Fitness 2
S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

-are o fundatie din beton simplu clasa C12/15, cu dimensiunile de 50x50x50 cm.
T. Fitness 3
-are o fundatie din beton simplu clasa C12/15, cu dimensiunile de 50x50x50 cm.
Prindera tuturor elementelor de mobilier urban se vor incastra de blocurile de fundatii
conform specificatiilor producatorului.
3. MATERIALE
La elaborarea proiectului s-a avut in vedere folosirea urmatoarelor materiale:
beton clasa C8/10 in blocurile de beton simplu din fundatii
beton clasa C12/15 in betonul armat
armaturi SPPB 8/10/10
4. BAZA LEGALA A PROIECTULUI STRUCTURII
La elaborarea proiectului s-au respectat prevederile tuturor codurilor,
normativelor si standardelor in vigoare la data intocmirii documentatiei, din care se
mentioneaza:

SR 11101/1-1993 Macrozonarea seismica a teritoriului Romaniei ;

P100/1 2006 Cod de proiectare seismica Partea I Prevederi de


proiectare pentru cladiri;

STAS 10107/ 0-1990 Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton,


beton armat si beton precomprimat;

STAS 10107/ 2-1992 Plansee curente cu placi si grinzi din beton armat si beton
precomprimat. Prescriptii de calcul si alcatuire;

CR 6 2006 Cod de proiectare pentru structuri de zidarie

NP 007-97 Cod de proiectare pentru structuri in cadre de beton armat;

NP 005-96 Cod pentru calculul si alcatuirea elementelor de constructii din


lemn;

NP 019-97 Ghid pentru calculul la stari limita a elementelor structurale din


lemn.

NP 112-04 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa;

CR 0 2005 Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii ;

STAS 10101/1-78 Greutati tehnice si incarcari permanente;

STAS 10101/2A1-78 Actiuni datorite procesului de exploatare;

CR 1-1-3-2005 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra


constructiilor ;

NP 082-04 Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiuni asupra constructiilor.


Actiunea vantului;

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

NE 012-1999 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton si beton


armat;

Legea 10-1995 Legea calitatii in constructii;

HG 766/1997 Reglementari privind asigurarea calitatii in constructii si urmarirea


comportarii in exploatare;

STAS 2561-4/1990 Piloti forati cu diametru mare

Pentru eliminarea oricaror accidente de munca si a consecintelor acestora se va


proceda de catre constructor la cunoasterea, insusirea si respectarea obligatiilor ce
decurg din urmatoarele acte normative:

Reglementari privind protectia si igiena muncii in constructii Buletinul


constructiilor nr. 5,6,7 si 8 /1993

Norme generale de protectie a muncii avizate si aprobate de M.M.P.S. si M.S.F.


cu Ordinul comun nr 508/20.11.2002, respectiv nr. 933/25.11.2002 cu respectarea
de catre proiectant a prevederilor de la art. 191, executantului revenindu-i
obligatiile de la art. 912 iar beneficiarului obligatiile de la art. 193.

Norme specifice de protecita si securitatea muncii avizate si aprobate de


M.M.P.S cu Ordinul 719/07.10.1997,nr . 136/17.04.95

Standarde comentate referitoare la la M.M.P.S. pentru lucrari la inaltime, purtarea


centurii de siguranta, avizate de M.M.P.S.

Instructiuni pentru selectionarea si utilizarea mijloacelor individuale de protectie


impotriva caderilor de la inaltime .

Intocmit,
Ing. Cristian Caita

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

3.3. MEMORIU DOTARI SI MOBILIER URBAN


Pe terenul amenajat s-a prevazut montarea a 111 buc de banci realizate din lemn si
structura metalica. Deasemenea se vor monta 71 buc cosuri pentru gunoi realizate din
structura metalica si lemn, mese ping-pong 7 buc, cos de baschet 1 buc, 66 buc de stalpi de
iluminat fotovoltaici.
Echipamentele pentru locurile de joaca destinate copiilor: Complex multifunctional de
joaca tip 1 4 buc, tip 2 2 buc si tip 3 - 5 buc, Balansoar 13 buc, Jucarie pe arc 19 buc,
leagan dublu 19 buc, leagan cu cos 7 buc, rotativa 6 buc, echipamente firness 8 buc, gard
imprejmuire 1470 ml.
Mobilierul urban propus pentru aceasta amenajare respecta in totalitate normele
europene in vigoare.
Montarea lor se va face dupa amenajarea terenului si se va face conform planurilor
de situatie.
Calitatea mobilierului propus este foarte importanta pentru imaginea globala a
amenajarii, aceste zone urmand sa devina un loc reprezentativ la nivel local.
BANCI ODIHNA
Bancile pentru odihna sunt din lemn pe structura metalica. Aceste banci se vor
amplasa conform planului de situatie propusa aferent proiectului.
Bancile se vor prinde la sol, in fundatii de beton conform detaliilor de executie.
Succesiunea tehnologica a montarii bancilor este urmatoarea:
-Decaparea stratului fertil de sol si depozitarea acestuia
-Saparea gropilor pentru montarea bancilor
-Montarea ansamblurilor conform detaliilor de executie
-Finisarea terenului.
COSURI DE GUNOI
Cosurile de gunoi metal/lemn, vor fi tratate special anticoroziune. Cosurile pentru
colectarea gunoiului se monteaza in fundatii de beton, conform detaliului de xecutie.
Succesiunea tehnologica a montarii cosurilor pentru gunoi:
-Decaparea stratului fertil de sol si depozitarea acestuia;
-Saparea gropilor pentru turnarea betonului;
-Montarea cosurilor de gunoi in beton conform detaliilor de executie;
-Finisarea terenului;
IMPREJMUIRE GARD LEMN
Gardul este realizat din lemn, inaltimea de 0,85 m. Se va monta pe segmente colorat
diferit; Succesiunea tehnologica a montarii gardului:
-Decaparea stratului fertil de sol si depozitarea acestuia;
-Saparea gropilor pentru turnarea betonului;
-Montarea gardului in beton conform detaliilor de executie;
-Finisarea terenului;

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

STALPII DE ILUMINAT FOTOVOLTAICI


Stalpii de iluminat sunt formati dintr-un corp telescopic cu baza cilindrica, realizat
dintr-o singura bucata. Acesteia sunt dotati cu panouri fotovoltaice si sunt prezentati in
plansa de detaliu.
Stalpii se vor amplasa comform planului de situatie propusa.
Stalpii se vor prinde la sol conform proiectului de rezistenta.
Succesiunea tehnologica a montarii stalpilor este urmatoarea:
- Decaparea stratului fertil de sol si depozitarea acestuia
- Saparea gropilor pentru montarea stalpilor
- Montarea stalpilor conform detaliilor de executie
- Finisarea terenului.
LOCUL DE JOACA PENTRU COPII
Locul de joaca pentru copii de diferite varste, se vor realiza conform planurilor de
situatie propusa si a planselor de detalii tehnice, fiind echipate cu modulele pentru joaca
enumerate mai sus. Echipamentele vor fi amplasate cu respectarea ariilor de siguranta
prevazute petru fiecare echipament-modul in parte.
Suprafata de amortizare va fi realizata prin asternerea unui strat de nisip cu
grosimea stratului de 0,3m, delimitata de borduri inguste de beton. La finisarea suprafetelor
de joaca, in zona de leagan copii se vor monta suprafete antitrauma speciale din cauciuc,
peste nisipul asternut.
Succesiunea tehnologica a realizarii locurilor de joaca este urmatoarea:
-Decaparea stratului fertil de sol si depozitarea acestuia
-Montarea bordurilor inguste de beton
-Saparea gropilor pentru realizarea fundatiilor echipamentelor pentru joaca
-Montarea modulelor conform detaliilor de executie
-Asternerea suprafetei de nisip grosime 0,3m
-Montare suprafete antitrauma
-Finisarea terenului.
ECHIPAMENTE FITNESS
Echipamentele de fitness sunt formate dintr-o coloana de otel galvanizat, tuburi de
otel sudat, manere de cauziuc, vopsea multistrat in camp electrostatic (pt. uz in exterior). Nu
necesita nituri sau bolturi pe suprafata pt. Fixare.
Succesiunea tehnologica a montarii echipamentelor de fitness este urmatoarea:
- Saparea gropilor pentru montarea in fundatie dintr-un singur bloc din beton armat
de clasa C12/15 armat cu plasa SPPB 8/10/10.
- Montarea ansamblurilor conform detaliilor de executie
- Finisarea terenului
IMPLICATII ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR
Lucrarile proiectate nu au efecte negative suplimentare fata de situatia existenta
asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata sau din punct de vedere al
zgomotului si peisajului.
Nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric.
Prin executarea lucrarilor proiectate se va rezolva favorabil atat impactul asupra
S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

factorilor de mediu, cat si din punct de vedere economic si social.


Influente asupra factorilor de mediu datorate realizarii unor conditii superioare celor
actuale:
Va scadea gradul de poluare al aerului;
Se va reduce volumul de praf;
Se va mari protectia fonica pentru blocurile - locuinte colective adiacente.
Influente socio-economice:
Crearea de noi locuri de munca pe perioada executiei lucrarilor;
mbunatatirea climatului social prin crearea unui ambient curat si civilizat;
Cresterea sigurantei circulatiei si a confortului optic pentru conducatorii auto.
Pe ansamblu se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambient, lucrarile
proiectate nu introduc disfunctionalitati suplimentare fata de situatia actuala, ci dimpotriva au
un efect pozitiv.
MASURI DE P.S.I. SI T.S.M.
La executia lucrarilor de constructii si modernizare se vor respecta Normele de
Protectia Muncii.
Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele:
- Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea muncii;
- N.I.2 - norme privind manipulare, transportul prin purtare si cu mijloace
nemecanizate si depozitarea
materialelor;
- N.I.26 - vopsirea in camp electrostatic;
- N.I.27 - securitatea muncii pentru lucrarile de zidarie, finisaje in constructii;
- N.I.42 - Constructii si confectii metalice;
- N.I. 15 - Instalatii si echipamente electrice;
- Hot. 493 - Expunere la zgomot;
- Hot. 1007 - Cerinte minime SSM;
- Hot. 1048 - Utilizarea echipamentelor de protectie;
- Hot. 1146 - Utilizarea echipamentelor de munca;
- Hot. 1425 - Norme metodologice de protectia muncii;
- Hot. 300 - Santiere temporare sau mobile;
- Hot. 971 - Semnalizarea la locul de munca;
- Hot. 1091 - Cerinte minime de SSM la locul de munca;
- Hot. 1091 - Cerinte minime de SSM la locul de munca;
Se va asigura siguranta lucratorilor pe durata executiei avandu-se in vedere faptul ca
se lucreaza in imediata vecinatate a unei artere de circulatie auto.
In conformitate cu Normele Generate de Protectia Muncii executantul lucrarilor este
obligat:
- Sa analizeze documentatia tehnica de executie din punct de vedere al securitatii
muncii si daca este cazul, sa faca obiectiuni solicitand proiectantului modificarile necesare
conform reglementarilor legale.
- Sa aplice prevederile legislative de protectia muncii precum si prescriptiile din
documentatiile tehnice privind executarea lucrarilor de baza, de serviciu si auxiliare
necesare realizarii obiectivelor.
- Sa execute toate lucrarile tehnice prevazute in documentatie in scopul exploatarii
ulterioare a obiectivelor in conditii de securitate a muncii si sa sesizeze beneficiarul si
proiectantul cand constata ca masurile propuse sunt insuficiente sau necorespunzatoare, sa
S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

faca propunere de solutionare si sa solicite acestora aprobarile necesare.


- Sa remedieze toate deficientele constatate cu ocazia efectuarii probelor, precum si
cele constatate la receptia obiectivelor.
Beneficiarului ii revin conform normelor generate de protectia muncii urmatoarele
obligatii legale privind realizarea obiectivelor:
- Sa analizeze proiectele din punct de vedere al masurilor de protectia muncii si in
cazul cand constata deficiente, lipsuri sau neconcordante fata de prevederile legislatiei in
vigoare, sa ceara proiectantului remedierea deficientelor constatate, completarea
documentatiei tehnice sau punerea in concordanta a prevederilor din proiect cu cele
legislative.
- Sa colaboreze cu proiectantul si executantul, dupa caz, in scopul rezolvarii tuturor
problemelor de securitate a muncii.
- Pentru lucrarile care se executa in paralel cu desfasurarea procesului de productie,
se incheie cu executantul un protocol in care se delimiteaza suprafata pe care se executa
lucrarea, pentru care raspunderea privind asigurarea masurilor de protectia muncii revine
executantului.
- Sa controleze cu ocazia receptiei lucrarilor realizarea de catre executant a tuturor
masurilor de protectia muncii prevazute in documentatia tehnica, refuzand receptia
lucrarilor, daca nu corespund din punct de vedere al securitatii muncii.
- Sa emita instructiuni proprii de securitate a muncii pe activitatile sau grupurile de
activitati necesare exploatarii obiectivului.
FINISAJE-ASIGURAREA LUCRARILOR
Pentru asigurarea calitatii lucrarilor se va urmari de catre beneficiar si in anumite si
de catre proiectant, respectarea:
- proiectului tehnic, a prevederilor caietului de sarcini si a detaliilor de executie,
- Normele si Normativele in vigoare,
- asigurarea de materiale de cea mai buna calita,in conformitate cu prevederile
proiectului si respectarea indicatiilor de folosire recomandate de producatorul acestora
- trasarea in plan si pe verticala a elementelor in executie conform proiectului.
Toate lucrarile si materialele de constructie se vor executa in concordanta cu
prescriptiile date de proiectul de rezistenta.
Lucrarile de constructie a betoanelor se vor efectua in concordanta cu legislatia in
vigoare pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor.

Intocmit,
Ing. Peisagist Ileana Nicolae

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

3.4. MEMORIU TEHNIC


ALEI PAVELE PREFABRICATE, TARTAN, NISIP

SITUATIA EXISTENTA
Aleile aferente locurilor de joaca studiate sunt reprezentate din beton si dale prefabricate,
in unele locatii acestea lipsesc sau se afla intr-o stare avansata de degradare.
SOLUTIA PROIECTATA
In cadrul proiectului REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI s-a
proiectat realizarea aleilor destinate circulatiei pietonale, - insumand 1168,5 mp din pavele
prefabricate, precum si realizarea suprafetelor pentru locurile de joaca din placi de tartan
suprafata antitrauma - 1913 mp si suprafata nisip - 2175,5 mp.
Prezenta documentatie trateaza categorii de lucrari de tipul:
trasare
decopertare
sapaturi
montat borduri in strat mortar
umplutura nisip
compactare
placi tartan
Incadrari
Aleile si spatiile verzi se incadreaza cu borduri de tip 50 x 10 X 15 cm, asezate pe
un strat de mortar de 10 cm; denivelate cu 5 cm fata de spatiile verzi.
Sistematizarea verticala
Prin solutia de sistematizare verticala s-a urmarit o asezare cat mai rationala pe terenul
natural asigurandu-se indepartarea apelor de pe alei catre spatiile verzi.
Cantitati de material
Suprastructura
PAVELE PREFABRICATE 1168,5 mp
BORDURI= 3101 ml
SUPRAFATA ANTITRAUMA TARTAN (placi) 1913 mp
SUPRAFATA NISIP 2175,5 mp
Ordinea de executie a lucrarilor
Dupa finalizarea lucrarilor de infrastructura si executarea lucrarilor de umplutura, se
vor monta bordurile inguste din beton.

Lista normativelor si legislatiei in vigoare privind executia:


La intocmirea proiectului s-au respectat indicatiile normativului:
S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

a. standarde de referinta:
STAS 2914-84
Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii generale
STAS 1243-88
Teren de fundare. Clarificarea si identificarea pamanturilor
STAS 1913/5-85
Teren de fundare. Determinarea granulozitatii
STAS 1913/12-88 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale
pamantului cu umflari si contractii mari
STAS 1709/1-90
Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrarile de drumuri.
Adancimea de inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul
STAS 1913/1-82
Teren de fundatii. Pamanturi. Determinarea umiditatii
STAS 1709/2-90
Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrarile de drumuri.
Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet - dezghet. Prescriptii
tehnice
STAS 1709/3-90
Actiunea fenomenului de inghet - dezghet la lucrarile de drumuri.
Determinarea sensibilitatii la inghet a pamanturilor de fundatie. Metoda
de determinare
STAS 662-89
Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera
SR 667-2001
Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Conditii
tehnice de calitate
STAS 6400-84
Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatii. Conditii tehnice
generale
STAS 1913/13-83 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare.
Incercarea Proctor
STAS 730-89
Agregate naturale pentru lucrarile de cai ferate si drumuri. Metode de
incercare
STAS 10144/1-90 Profiluri transversale pentru strazi. Prescriptii de proiectare
STAS 10144/3-91 Elemente geometrice. Prescriptii de proiectare pentru strazi
STAS 10144/2-91 Trotuare, alei de pietoni. Prescriptii de proiectare.
Din punct de vedere al standardelor de referinta, lucrarile care fac obiectul acestui proiect se
incadreaza in categoria de proiectare STAS 101442/2-91 Trotuare, alei pietonale
conformandu-se normativului NP 116-2004, Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere
rigide si suple pentru strazi.
Materiale folosite:
- Agregate: pietris, nisip
- Pietris / pavele prefabricate / tartan
- Borduri beton cu dimensiunile 50 x 10 x 15 cm
- Mortar M100 T pentru pietris si Beton C8/10 pentru pavele prefabricate
- Tartan compactarea solului existent, completarea cu o suprafata nisip compactat si apoi,
aplicarea placilor din tartan.
La executarea lucrarilor se vor utiliza numai materialele consemnate prin proiect.
Orice propunere de inlocuire trebuie motivata de contractant si aprobata de catre proiectant
si beneficiar.
Toate materialele vor trebui sa fie insotite de Certificate de calitate.
Inainte de punerea in opera se vor face verificari vizuale, materialele
necorespunzatoare urmand a fi inlaturate.

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

Realizare si punere in functiune


Programul de executie a lucrarilor
Program de executie Se va respecta ordinea de lucrari prezentate in proiect.
Trasarea
Trasarea lucrarilor va fi efectuata prin masurare si pichetare de specialisti topo, pe
baza planurilor elaborate de proiectant.
Succesiune tehnologica pentru pavele prefabricate
Pentru asigurarea unui executii corespunzatoare, se va respecta urmatoarea
succesiune tehnologica:
- Decaparea stratului vegetal de cca 0.30m grosime si depozitarea acestuia pentru a fi
refolosit in amenajare.
- Montarea bordurilor din beton ecologic
- Aplicarea unui strat de pietris-piatra sparta de 15 cm compactata mecanic;
- Aplicarea unui strat de nisip de 10 cm
- Compactare cu utilaje mecanice
- Montarea stratului de uzura PAVELE PREFABRCATE, pe stratul de baza din nisip.
- Aplicarea unui strat de finisaj - nisip de cca 2cm
Succesiune tehnologica pentru placi tartan suprafata antitrauma
Pentru asigurarea unui executii corespunzatoare, se va respecta urmatoarea
succesiune tehnologica:
-

Decaparea stratului vegetal de cca 0.10-0.30 cm grosime si depozitarea acestuia


pentru a fi refolosit in amenajare.
Aplicarea unui substrat 6,00 cm nisip compactat mecanic;
Aplicare placi tartan.

Succesiunea tehnologica a realizarii suprafetelor din nisip:


Pentru asigurarea unui executii corespunzatoare, se va respecta urmatoarea
succesiune tehnologica:
-

Decaparea stratului vegetal de cca. 0.10- 0.30 cm de pe suprafata pe care


se va realiza locul de joaca;
Aplicarea unui strat de pietris-piatra sparta de 15 cm compactata mecanic;
Aplicarea unui strat de finisaj de nisip de 30 cm.

Conditii generale de receptie


In cadrul receptiei se va verifica aspectul estetic si functional al lucrarilor prevazute.
Procesul verbal de verificare intocmit cu ocazia receptiei, conform STAS 12604/5-1990 art.
2.3.2, trebuie sa cuprinda: data efectuarii verificarii; functia, calitatea si numele persoanei
care a efectuat verificarea.

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

Asistenta tehnica si supervizare


Pe parcursul derularii lucrarilor de realizare a dalajelor se va efectua asistenta
tehnica si verificarea din partea proiectantului si a beneficiarului, prin personal calificat
pentru fiecare etapa de executie, inclusiv in cazurile de aparitie a unor neconcordante de
aplicare a proiectului.
In conformitate cu Legea nr.10/1995, ordinele si normativele tehnice in vigoare se va
stabili in cadrul proiectului tehnic programul pentru controlul calitatii lucrarilor de investitii.
PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR LUCRARI ALEI PAVELE
PREFABRICATE / PLACI TARTAN / SUPRAFATA NISIP
In conformitate cu:
Legea nr. 10/1995 Legea privind calitatea in constructii
C56-85 Normativ privint verificarea calitatii lucarilor de constructii si instalatii aferente
HG 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate
a proiectelor , a executiei constructiilor, completat cu indrumatorul de aplicare MLPTL nr.
777N/1996.
HG nr. 272/1994 referitor la Regulamentul privind controlul de stat in constructii
HG 261/1994 pentru aprobarea Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitatii in
constructii Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor
HG 273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente.
OG nr. 63/2001 privind Infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii
HG 278/1994 Regulamentul privind certificarea calitatii produselor folosite in constructii.
GH 456-1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, instalatii
tehnologice si a punerii in functiune a capacitatiilor de productie
Beneficiarul are obligatia de a urmari comportarea in timp a lucrarilor sub exploatare.
In acest sens, observatiile periodice se vor face conform prescriptiilor tehnice in vigoare
pentru fiecare categorie de lucrari in parte.
Datele se inregistraza lunar sub forma de fise, in care se specifica tipul, suprafata
degradarii si evenimentul care a produs degradarea .
Pe baza consemnarilor din fisele de observatii, se adopta tipul de interventie, in conformitate
cu metodele prezentate mai sus.
SUPRAFETE
PIETRIS - Principalele defectiuni ale imbracamintilor din pietris sunt:
a) tasari inegale;
b) scufundari; etc.
PAVELE - Principalele defectiuni ale imbracamintilor din placi de beton sunt:
a) tasari inegale, scufundari sau inclinari de placi;
b) craparea sau sfaramarea placilor, ruperi de colturi si muchii;
c) uzura mai avansata a unor placi cu beton mai slab;
d) decolmatari de rosturi, etc.
BORDURI - Principalele defectiuni care se constata la marginea trotuarelor sunt:
a) borduri tasate, inclinate sau rasturnate;
b) sparturi si rupturi ale bordurilor;
c) rosturi netratate.
TARTAN - Principalele defectiuni ale imbracamintilor din placi de tartan sunt:
a) tasari inegale;
b) scufundari; etc.
S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

c) uzura mai avansata / rupturi a unor suprafete;


Periodicitatea lucrarilor de intretinere
Elementele principale care determina periodicitatea efectuarii lucrarilor de intretinere
sunt: intensitatea traficului pietonal si structura acestuia, comportamentul urban, tipul de
lucrari asupra caruia se intervine, calitatea materialelor folosite, frecventa aparitiei
degradarilor datorita circulatiei si factorilor naturali, etc.
Perioada dintre doua lucrari succesive de intretinere poate fi majorata daca lucrarile
se prezinta in buna stare de functionare.
IMPLICATII ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR
Lucrarile proiectate nu au efecte negative suplimentare fata de situatia existenta
asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata sau din punct de vedere al
zgomotului si peisajului.
Nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric.
Prin executarea lucrarilor proiectate se va rezolva favorabil atat impactul asupra
factorilor de mediu, cat si din punct de vedere economic si social.
Influente asupra factorilor de mediu datorate realizarii unor conditii
superioare celor actuale:
-Va scadea gradul de poluare al aerului;
-Se va reduce volumul de praf;
-Crearea de noi locuri de munca pe perioada executiei lucrarilor;
-Imbunatatirea climatului social prin crearea unui ambient curat si civilizat;
-Cresterea sigurantei circulatiei.
Pe ansamblu se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambient, lucrarile
proiectate nu introduc disfunctionalitati suplimentare fata de situatia actuala, ci dimpotriva au
un efect pozitiv.
MASURI DE P.S.I. SI T.S.M.
La executia lucrarilor de constructii si modernizare se vor respecta Normele de
Protectia Muncii.
Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele:
- Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea muncii;
- N.I.2 - norme privind manipulare, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si
depozitarea materialelor;
- N.I.26 - vopsirea in camp electrostatic;
- N.I.27 - securitatea muncii pentru lucrarile de zidarie, finisaje in constructii;
- N.I.42 - Constructii si confectii metalice;
- Hot. 493 - Expunere la zgomot;
- Hot. 1007 - Cerinte minime SSM;
- Hot. 1048 - Utilizarea echipamentelor de protectie;
- Hot. 1146 - Utilizarea echipamentelor de munca;
- Hot. 1425 - Norme metodologice de protectia muncii;
- Hot. 300 - Santiere temporare sau mobile;
- Hot. 971 - Semnalizarea la locul de munca;
- Hot. 1091 - Cerinte minime de SSM la locul de munca;
In jurul locului de lucru se vor instala ingradiri si tabele indicatoare. Se va asigura
siguranta lucratorilor pe durata executiei avandu-se in vedere faptul ca se lucreaza in
vecinatatea unei artere de circulatie auto.
In conformitate cu Normele Generate de Protectia Muncii executantul lucrarilor este
obligat:
- Sa analizeze documentatia tehnica de executie din punct de vedere al securitatii muncii si
daca este cazul, sa faca obiectiuni solicitand proiectantului modificarile necesare conform
S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

reglementarilor legale.
- Sa aplice prevederile legislative de protectia muncii precum si prescriptiile din
documentatiile tehnice privind executarea lucrarilor de baza, de serviciu si auxiliare
necesare realizarii obiectivelor.
- Sa execute toate lucrarile tehnice prevazute in documentatie in scopul exploatarii
ulterioare a obiectivelor in conditii de securitate a muncii si sa sesizeze beneficiarul si
proiectantul cand constata ca masurile propuse sunt insuficiente sau necorespunzatoare,
sa faca propunere de solutionare si sa solicite acestora aprobarile necesare.
- Sa remedieze toate deficientele constatate cu ocazia efectuarii verificarilor.
Beneficiarului ii revin conform normelor generate de protectia muncii urmatoarele
obligatii legale privind realizarea obiectivelor:
-Sa analizeze proiectul din punct de vedere al masurilor de protectia muncii si in cazul cand
constata deficiente, lipsuri sau neconcordante fata de prevederile legislatiei in vigoare, sa
ceara proiectantului remedierea deficientelor constatate, completarea documentatiei tehnice
sau punerea in concordanta a prevederilor din proiect cu cele legislative.
- Sa colaboreze cu proiectantul si executantul, dupa caz, in scopul rezolvarii tuturor
problemelor de securitate a muncii.
- Pentru lucrarile care se executa in paralel cu desfasurarea procesului de productie, se
incheie cu executantul un protocol in care se delimiteaza suprafata pe care se executa
lucrarea, pentru care raspunderea privind asigurarea masurilor de protectia muncii revine
executantului.
- Sa controleze cu ocazia receptiei lucrarilor realizarea de catre executant a tuturor
masurilor de protectia muncii prevazute in documentatia tehnica, refuzand receptia
lucrarilor, daca nu corespund din punct de vedere al securitatii muncii.
- Sa emita instructiuni proprii de securitate a muncii pe activitatile sau grupurile de activitati
necesare exploatarii obiectivului.
FINISAJE - ASIGURAREA LUCRARILOR
Pentru asigurarea calitatii lucrarilor se va urmari de catre beneficiar si, in anumite
faze, si de catre proiectant, respectarea:
- proiectului tehnic, a prevederilor caietului de sarcini si a detaliilor de executie;
- Normele si Normativele in vigoare;
- asigurarea de materiale de cea mai buna calitate, in conformitate cu prevederile proiectului
si respectarea indicatiilor de folosire recomandate de producatorul acestora;
- trasarea in plan si pe verticala a elementelor in executie conform proiectului.
CONDITII GENERALE DE RECEPTIE
In cadrul receptiei se va verifica aspectul estetic si functional al lucrarilor prevazute.
Procesul verbal intocmit cu ocazia receptiei, trebuie sa cuprinda: data efectuarii;
functia, calitatea si numele persoanei care a efectuat verificarea; defectele spuse verificarii;
observatii privind inlaturarea defectelor constatate, precum si declaratia ca toate defectele
au fost inlaturate.
Procesul verbal de verificare descris mai sus se intocmeste la receptie, respectiv la
darea in exploatare a instalatiei si ori de cate ori se fac modificari sau se constata defectiuni.

Intocmit,
ing. Ferenc Korodi
S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

CAPITOLUL4. CAIETE DE SARCINI


4.1. CAIET DE SARCINI AMENAJARE SPATII VERZI
PREVEDERI GENERALE
Aceste specificatii prevad conditiile tehnice ce trebuie respectate pentru executia
lucrarilor de amenajare a spatiilor verzi in proiectul REABILITARE PARCURI DE JOACA
ORAS ROVINARI :
- trasarea pe teren a proiectului conform planurilor,
- succesiunea corecta a lucrarilor de amenajare si plantare,
- folosirea in amenajare a speciilor de plante proiectate.
Pentru aceasta, partea contractanta Beneficiarul, trebuie sa asigure adoptarea
masurilor organizatorice care sa duca la respectarea stricta a tehnologiilor prevazute in
specificatiile de fata.
Este prevazuta realizarea unei plantatii care sa ofere variatie vizuala dar si realizarea
unui ecosistem corect in raport cu existentul.
Plansele care guverneaza lucrarile de amenajari spatii verzi sunt:
- Plan amenajare - pentru fiecare locatie in parte
TAIEREA SI TOALETAREA ARBORILOR
Activitatea cuprinde urmatoarele etape:
- taieri de corectie - taierea ramurilor cu o directie gresita de crestere, a celor care au un
punt de insertie comun, a drajonilor, reducerea din volumul coroanei atat ca inaltime cat si
ca diametru, indepartarea ramurilor uscate.
- taieri de egalare - taierea ramurilor de pe trunchi , pana la o anumita inaltime si se poate
aplica si la conifere.
- taieri de regenerare- este taierea de reintinerire, se aplica o singura data in viata arborelui,
si consta in taieri radicale necesare pentru arborii mai in varsta, pentru asigurarea stabilitatii
coronamentului care are tendinta sa se inalte sau sa se dezvolte haotic.
Taierea partiala sau totala se poate executa fie pentru estetizare sau intretinerea
arborilor, fie pentru eliminarea lor completa.
Se va izola locul, prin semnalizarea corespunzatoare (inchidere cu folie de pvc.) si sa
ia toate masurile privind sanatatea si securitatea muncii pentru evitarea accidentarii
cetatenilor, organizandu-se pentru lucrul la inaltime.
Lucrarile de intretinere sau taierile de corectie si decorative se vor realiza astfel:
taierea ramurilor cu foarfeca sau cu fierastraul in vederea formarii coroanei
netezirea taieturilor cu cosorul,evacuarea ramurilor taiate la marginea zonei de lucru si
incarcarea lor in mijlocul de transport.
Strangerea resturilor rezultate in urma taierii si indepartarea lor din zona de lucru.
Mijloace de toaletare si taiere a arboarilor :
- foarfeca
- ferastrau
- cosor
- motoferastrau de taiat la inaltime
- motoferastrau (drujba);
- tocatoare

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

Scoaterea cioatelor
Lucrarea consta in scoaterea cioatelor rezultate ca urmare a taierilor. Excavarea
cioatelor se va executa pana la o adancime de 60 cm fara a fi afectata
imbracamintea trotuarului, bordurile, etc.
Dupa scoaterea acestora, gropile rezultate vor fi completate cu pamant vegetal de
catre prestator, in vederea plantarii de noi arbori..
Personal specializat.
Se vor folosi urmatoarele categorii de personal:
- ingineri silvici pentru supervizarea taierilor
- alpinisti utilitari pentru executarea taierilor la inaltime
- muncitori necalificati
SIGURANTA LA FOC
In vederea prevenirii si stingerii incendiilor, este necesara respectarea cu strictete a
urmatoarelor norme si decrete:
-OG 114/31.08.2000 pentru modificarea si completarea OG 60/1997 privind apararea
impotriva incendiilor;
-HG 448/16.05.2002 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun
avizarii/autorizarii de prevenire si stingere a incendiilor;
-OG 775/22.07.1998 privind aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a
incendiilor;
-OG 217/2005 privind aprobarea Normativului pentru proiectarea, executarea si exploatarea
instalatiilor de stingere a incendiilor, indicativ NP 086-85.
-Normele indicate mai sus sunt obligatorii atat pentru proiectant, cat si pentru beneficiarul si
executantul lucrarilor, fiecare in domeniul sau de responsabilitate. Se va acorda o atentie
deosebita depozitarii si manipularii materialelor inflamabile, in scopul prevenirii oricaror
posibilitati de incendiu.
Echipelor de interventie li se vor face instructaje speciale privind acordarea de ajutor
in caz de incendiu. Pentru perioada de executie a lucrarilor, masurile de prevenire a
incendiilor se stabilesc de catre elaboratorul documentatiei de organizare de santier si de
catre unitatea de executie.
Pe perioada de functionare in scopul evitarii aparitiei focarelor de incendiu, au fost
prevazute aparatori metalice in jurul copacilor si suprafete inierbate in zonele in care exista
posibilitatea de aparitie a focarelor de foc deschis.
Receptia si punerea in exploatare a lucrarilor cuprinse in prezentul proiect se va face
numai daca s-au realizat masurile PSI indicate, conform cu normele mentionate mai sus.
Dupa terminarea lucrarilor de executie se vor evacua toate materialele ramase de la
lucrare si se vor dezafecta terenurile si platformele de lucru ocupate de constructor.

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

SAPATURILE
Standarde si Normative de referinta
Normativele si standardele care urmeaza, in functie de destinatia si
specificul lor, se vor respecta la lucrarile care fac obiectul caietului de sarcini.

STAS-1243/1988
STAS 1913/14-1974
re.
STAS 1913/5-1985
STAS 1243/1988

Terenuri de fundare, clasificare si identificarea pamanturilor.


Teren de fundare, determinarea caracteristicilor de compacta Determinarea granulozitatii.
Terenul de fundare. Clasificare.

Conditii de executie
Indepartarea stratului de suprafata se va executa conform celor stabilite prin proiect.
Contractorul va indeparta de pe suprafata care se amenajaza toate obstacolele
(noroi, moloz, umpluturi, etc.).
EXECUTIA LUCRARILOR DE SAPATURI
Date generale
Contractorul poate executa aceste lucrari prin orice metoda pe care o socoteste
optima in functie de conditiile prezentei specificatii.
Cotele initiale ale terenului vor fi convenite cu Inginerul inainte de inceperea lucrarilor
de sapaturi.
Adancimea sapaturilor se va hotari de catre Inginer (vezi mai jos), in conformitate cu
prevederile proiectului.
Orice piedici care se vor ivi pe parcursul sapaturilor se vor aduce la cunostinta
inginerului si se vor trata dupa cum se va indica ulterior.
Contractorul va fi singurul raspunzator pentru trasarea corecta si terminarea
corespunzatoare a lucrarilor (vezi STAS 9824/1-87).
Sapaturi generale
Contractorul va indeparta prin sapare pamantul necorespunzator pana la atingerea
adancimii prevazute in proiect.
Materialul provenit din sapaturile de mai sus se va depozita conform indicatiilor
Inginerului, in scopul refolosirii sale.
Partea superioara a sapaturilor se va tine descoperita cat mai putin timp posibil.
Ultimii 15 cm se vor sapa cand Contractorul a luat toate masurile pentru continuarea in timp
util a lucrarilor urmatoare.
-sapatura propriu-zisa, conform proiectului;
-sprijiniri temporare si/sau captusirea partilor laterale ale sapaturii;
-saparea suplimentara pe care o face contractorul din motive tehnologice pentru executia
altor operatii;
-mentinerea sapaturilor fara infiltratii de apa sau apa ocazionala pe tot timpul
S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

contractului.
Contractorul poate executa sapatura prin orice metoda pe care o considera cea mai
eficienta, conform cerintelor normativelor si standardelor in vigoare.
MATERIALUL DE PLANTARE
In alegerea speciilor de plante prevazute pentru realizarea amenajarii din interiorul
PARCURILOR DE JOACA s-a avut in vedere analiza conditiilor specifice din aceasta
zona: climatul, solul, insorirea, vanturile dominante, numarul de zile cu inghet la sol,
gradul de poluare, factorii antropici, necesitatea de a indeplini cerintele arhitecturalambientale specifice proiectului de amenajare (ambientare agreabila, umbrirea anumitor
zone, ritm de crestere, cromatica ,efecte de contrast, crearea de elemente de legatura intre
spatii si de unitate in zona), biodiversitatea, etc.
Pentru a rezolva aceste cerinte s-au luat in considerare, pe langa criteriile
arhitecturale caracterele biologice si ecologice cele mai adecvate ale speciilor de plante ce
puteau folosi in avantajul lor potentialul zonei si conditiile pedoclimatice specifice.
Plansele care guverneaza lucrarile de amenajari spatii verzi sunt :
-Plan amenajare pentru fiecare locatie in parte
CALITATEA MATERIALULUI DE PLANTARE
Arborii, arbustii, gardul viu si semintele de gazon vor fi procurate conform
specificatiilor din prezentul caiet de sarcini; Se vor respecta exact dimensiunea proiectata a
plantelor, specia si varietatea prevazute. Se va consulta Tabloul vegetatiei-cuprins in
volumul II- Piese desenate.
Pentru realizarea amenajarii se vor planta:
A. 157 buc arbori foiosi, din 3 specii diferite:
- Acer platanoides - 43 buc
- Platanus acerifolia 106 buc
- Betula pendula 8 buc
B. 161 buc arbusti cu perioade alternative de inflorire, din 2 specii diferite:
- Forsithia x intermedia 80 buc
- Spiraea vanhoutei 81 buc
C. Suprafata totala de gazon samanta este de 4503 mp
- arborii si arbustii vor fi livrati cu balot, containerizati,
- gardul viu va fi livrat cu radacinile in balot ferm de pamant (acoperit de plasa
metalica / textila / de plastic sau in container), fiind format in pepiniera in acest scop in asa fel
incat sa fie multitulpinal.
Plantele trebuie sa aiba o buna structurare si ramificare adecvata; trebuie sa prezinte
caractere specifice speciei si sa nu prezinte semne de atac de boli sau daunatori.
Conform normativului NP-I.7/2002, zonele care fac obiectul acestei lucrari se
incadreaza din punct de vedere al mediului in categoriile: EI spatii exterioare verzi.

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

LUCRARI DE AMENAJARI PEISAGISTICE SPATII VERZI


STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA
STAS 2104-92
STAS 5382-91
STAS 6053-78

Copaci si arbusti
Copaci si copaci ornamentali. Clasificare
Copaci si arbusti salbatici. Terminologie Botanica

STAS 9167-91

Regenerare naturala, sisteme silvicole,


ingrijire si pozitie. Terminologie
Stocuri mari de pepiniere de copaci si arbusti
de ornament
Pamant. Determinari fizice si chimice

STAS 5971-92
STAS 7184/2/3/21-8591

EXECUTIA PE TEREN A PROIECTULUI


Trasarea pe teren a proiectului este precedata de:
a) inlaturarea tuturor elementelor care nu intra in viitoarea amenajare: demolarea
constructiilor inutile, taierea vegetatiei lemnoase necorespunzatoare, recuperarea prin
transplantare a arbustilor si arborilor care suporta aceasta lucrare; curatirea terenului de
moloz, cioturi, pietre si alte deseuri, inlaturarea buruienilor care acopera solul;
b) protejarea in cadrul santierului a elementelor de vegetatie si de constructii (ornamentale si
utilitare) care se mentin si se integreaza in noua amenajare.
RAPORTAREA PROIECTULUI PE TEREN
Trasarea proiectului se realizeaza prin pichetarea planimetrica si altimetrica, prin
care se transpun pe teren atat desenul in plan al proiectului cat si cotele viitoarei amenajari.
Ca prima etapa, se marcheaza pe teren limitele zonelor care vor fi afectate de
lucrarile de terasament si se instaleaza pichetii de nivelment conform proiectului. Dupa
efectuarea terasamentelor generale se face trasarea pe teren a planului de amenajare, in
etape, conform esalonarii lucrarilor de executie, incepand cu fixarea locului liniilor importante
ale desenului axe principale si schema generala a circulatiei si terminand cu detaliile. Pe
suprafete intinse, pichetarea traseelor se face prin metode topografice, cu ajutorul
instrumentelor uzuale. Pe suprafete mici se utilizeaza metoda caroiajului.
Aceasta consta in raportarea pe teren a unei retele de patrate executate pe proiect la
o scara data si transpunerea elementelor din planul desenat prin masurarea pe plan si teren
a distantelor fata de liniile de caroiaj. Pentru trasarea sectoarelor regulate se folosesc
mijloace simple de ridicare a perpendicularelor, raportare a unghiurilor, trasare a curbelor,
etc.

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. VERIFICAREA CALITATII,


LIVRARE, MANIPULARE, DEPOZITARE
CALITATEA PLANTELOR
Plantele vor fi de calitate superioara, reprezentative pentru soiul lor si al varietatii. Trebuie
sa aiba ramuri moderat sau normal dezvoltate, cu radacini viguroase. Plantele nu trebuie sa
aiba insecte, boli, arsuri de soare, noduri, cioturi sau alte defecte. Nu vor fi acceptate
plantele fragile, slabe.
Arborii vor fi lipsiti de ramuri pe cel mult jumatate din partea inferioara a tulpini
trunchiul fiind bine inramurit, si sa fie drept. Aceasta cerinta se refera la soiurile generale,
dar unele varietati, care au alta caracteristica de crestere, vor fi acceptate.
Plantele trebuie sa fie exact cum este mentionat pe eticheta. Inlocuirea cu plante de
aceeasi calitate, tip si marime va fi aprobata de Beneficiar fara nici o schimbare la pretul pe
bucata in cazul in care materialul acceptabil din varietatea specificata nu este disponibil.
Acest lucru se va permite doar in urma unei cereri scrise si a propunerii de inlocuire de la
Beneficiar cu 30 de zile inainte de data planificata pentru plantare.
Oricand este folosit cuvantul "specimen", se va face referire la arbori, care sunt
simetrici, grei si plini de ramuri. Cand se cer mai multi din aceeasi specie, toti trebuie sa fie
uniformi ca marime si forma.
MASURAREA DIMENSIUNILOR
Radacina - plantelor va fi suficienta pentru a asigura cresterea plantelor.
Arbusti cu radacina dezgolita. Toti arbustii cu radacina dezgolita vor avea o radacina
fibroasa bine ramificata care va fi dupa cum urmeaza:
Inaltimea plantei
Ramificarea
minima
a
radacinilor
450-600 mm
250 mm
600-900 mm
275 mm
9Q0 mm-1.2 m
350 mm
1.2-1.5 m
400 mm
1.5-1.8 m
450 mm
1.8-2.4 m
500 mm
Plantele crescute in recipient - vor fi bine inradacinate si stabile in vasul in care se dezvolta.
Acestea au crescut destul de mult timp in recipient pentru ca radacina sa tina pamantul
cand sunt scoase din vas, dar nu suficient de mult cat sa fie intepenite in vas. Marimea
recipientului va fi nu mai mica decat 75 % din volumul balotilor (radacini cu pamant).
Recipientele vor fi stabile si nu vor fi deteriorate ca sa cauzeze ruperea radacinii in timpul
operatiunii de plantare.
Plante cu radacina in pamant si invelita in sac de panza. Plantele trebuie sa fie cu pamant
la radacina si invelite in saci de panza, ele vor fi scoase cu o cantitate suficienta de pamant
in mod egal pe toata radacina pentru a asigura cresterea. Panza de iuta ce inveleste
radacina va fi suficienta pentru a cuprinde toata radacina, in functie de soi. Balotii vor fi
pregatiti intr-o maniera profesionala si vor fi bine ambalati. Sacul de panza si sfoara se vor
descompune dupa plantare. In legatura cu inaltimea si diametrul trunchiului plantelor,
diametrul de la partea de sus a balotilor trebuie sa fie egal sau mai mare decat marimea
S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

minima data in Tabelul I. Se intelege ca dimensiunile balotilor sunt minime, si vor fi


acceptate la inaltimea corespunzatoare si diametrul trunchiului plantelor. Acolo unde
tipurile de sol, conditiile climatice, rarirea radacinilor sau transplantarea in sere au facut sa
rezulte radacini mai groase de 13 mm ce depasesc diametrul minim al balotului, diametrul
acestuia trebuie marit in asa fel incat sa nu fie taiate radacinile mai groase de 13 mm,
exceptie facand radacinile pivotante.
TIPUL 1
TIPUL 2
Conifere
si Conifere intinse
foioase
foioase verzi
Impra Diam.
Inaltime Diam.
stiere min. al (metri)
min. al
(metri bulg.
bulg.
)
(mm)
(mm)
0.5-0.6 275
0.5-0.6 275
0.6-0.7 330
0.6-0.9 330
0.7-0.8 375
0.9-1.2 375
0.8-0.9 400
1.2-1.5 430
0.9-1.0 450
1.5-1.8 480
1.0-1.2 530
1.8-2.1 530
1.2-1.5 600
2.1-2.4 600
1.5-1.8 675
24-2.7
675
1.8-2.1 800
2.7-3.0 750
2.1-2.4 900
3.0-3.6 825
2.4-2.7
3.6-42
900
4.2-4.9 1000
4.9-5.5
1100
5.5-6.0
1200

TIPUL 3
Arbusti
si
arbori
Imprasti Diam.
ere
min. al
(metri)
bulg.
(mm)
0.5-0.6 275
0.6-0.7 330
0.7-0.8 375
0.8-0.9 400
0.9-1.0 450
1.0-1.2 530
1.2-1.5 600
1.5-1.8 675
1.8-2.1 800
2.1-2.4 900
2.4-2.7

TIPUL 4
Arbori
umbrosi
Inalt
ime
(met
ri)
0.5-0.6
0.6-0.9
0.9-1.2
1.2-1.5
1.5-1.8
1.8-2.1
2.1-2.4
24-2.7
2.7-3.0
3.0-3.6
3.6-42
4.2-4.9
4.9-5.5
5.5-6.0

Diam.
min. al
bulg.
(mm)
275
330
375
430
480
530
600
675
750
825
900
1000
1100
1200

Nota: Pentru limitele de mai sus ale diferitelor dimensiuni, marimile minime ale balotilor
trebuie sa fie marite in mod proportional pentru a ajunge la limitele cele mai mici ale balotilor
din urmatoarea clasificare:
Baloti cu diametru mai mic decat 500 mm - Inaltimea sa fie de cel putin 75% din
diametru.
Baloti cu diametre de 500-750 mm incl. - Inaltimea sa fie de cel putin 66 2/3% din
diametru.
Balotii cu diametrul de 775 mm-1.2 m (31-48 inci) incl. - Inaltimea sa fie de cel putin
60% din diametru.
VERIFICAREA PLANTELOR
Verificarea plantelor va fi facuta de catre Beneficiar, sau de catre un reprezentant
autorizat, oricand o astfel de examinare este considerata practica, si trebuie facuta pe
terenul (sau in depozitele) care furnizeaza plantele. Aprobarea materialului la o astfel de
S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

examinare nu trebuie inteleasa ca acceptarea acestuia. Acceptarea finala se va face in


momentul in care planta este intr-o conditie sanatoasa de crestere.
LIVRAREA
Fiecare soi sau varietate vor fi manevrate si impachetate in maniera aprobata pentru
acea planta, luand in considerare solul si conditiile climatice din perioada si locul de
scoatere a plantelor, si de perioada ce va trece pe timpul transportului si livrarii. Se vor lua
toate masurile de precautie care se obisnuiesc in practica unei bune comercializari pentru a
asigura livrarea plantelor in bune conditii.
Plantele vor fi impachetate si acoperite pentru a asigura o protectie adecvata impotriva
deteriorarii din timpul transportului. Radacinile dezgolite ale plantelor vor fi protejate cu paie
umede sau cu un alt material potrivit pentru a asigura livrarea plantelor la destinatie cu
radacinile umede.
Cand transportul este facut cu un vehicul acoperit, acesta va fi ventilat pentru a preveni
orice "incingere" in timpul transportului.
Daca Beneficiarul nu solicita altfel, doar un numar reprezentativ de arbusti, sau alte
plante trebuie sa fie etichetate. Toate celelalte stocuri furnizate trebuie sa fie etichetate clar
cu numele si destinatia corespunzatoare asa cum este aratat in desene.
PAMANTUL VEGETAL SI INGRASAMINTELE
Pamant vegetal. Pamantul vegetal va fi un sol argilos din orizontul A al profilelor de
sol din solurile locale. Trebuie sa aiba un continut organic intre 1 si 10%. Va fi relativ
eliberat de radacinile mari, bete, buruieni, arboreti, sau pietre cu diametrul mai mare de 25
mm, sau de alte gunoaie si deseuri. Cel putin 90 % trebuie sa treaca prin sita de 2.00 mm si
pH-ul trebuie sa fie intre 5.0 si 8.0. Pamantul vegetal trebuie sa poata sustine si favoriza
germinatia vegetatiei.
Ingrasamintele. Ingrasamantul va fi un descompus al resturilor organice produs in
instalatii specializate inregistrate. Ingrasamintele nu trebuie sa contina cioburi de sticla sau
metale. Orice material din plastic sau alt material confectionat nu va fi mai mare de 4 mm si
va fi mai putin de 1% din greutatea uscata totala a ingrasamintelor. Ingrasamintele vor ajuta
cresterea si dezvoltarea vegetatiei.
PROTEJAREA MATERIALULUI DE PLANTARE
Materialul de protejare pentru semanare si plantare va fi non-toxic pentru vegetatie si
pentru incoltirea semintelor.
Semanarea. Materialul de protectie pentru semanare va fi dupa cum urmeaza:
(1)Paie. Paiele vor fi de grau, orez, ovaz sau alte paie aprobate, si vor fi uscate la
aer.
(2)Protejare hidraulica. Protejarea hidraulica va fi din celuloza curata sau din celuloza
din lemn reciclat sau fibre de hartie care nu contin factori care inhiba cresterea sau
S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

germinarea. Protejarea hidraulica se va dispersa rapid si va ramane ca o pasta fina


cand este amestecata cu apa. Pasta va fi verde la culoare pentru a permite dozarea
vizuala cand este aplicata si, cand este pulverizata uniform pe suprafata pe care este
aplicata, va forma un invelis absorbant ce permite patrunderea apei in stratul inferior.
Protejarea hidraulica va fi impachetata in cutii rezistente la umezeala sau saci cu cantitatea
neta a materialului impachetat aratat pe fiecare pachet. Celuloza din lemn sau fibrele de
hartie nu vor fi solubile in apa si vor indeplini urmatoarele proprietati:
Celuloza din lemn reciclata sau fibrele din hartie trebuie sa nu contina foi lucioase.
Continutul umiditatii:
% pe masa (greutate), maxim
Substanta organica, lemn, fibra uscata
% pe masa (greutate), minim
PH
Capacitatea de tinere a apei, in stare uscata
% pe masa (greutate), minim

15
95
4.3-8.5
400

(3) Liant chimic de protectie. Liantui chimic de protectie va fi un produs


disponibil pe piata recomandat in mod special de producator pentru a fi folosit ca
stabilizator al protectiei.
Liantul de protectie nu va pata si nu va fi toxic pentru vegetatie si pentru mediu. Se
va dispersa rapid si va ramane in suspensie cand va fi agitat cu apa. Liantul de protectie si
suspensia cu apa sau pasta formata va fi verde la culoare pentru a permite masurarea
vizuala la aplicare. Inainte de a folosi liantul de protectie, Contractorul va prezenta o
certificare notariala facuta de producator in care afirma ca acesta indeplineste toate
cerintele. Liantul chimic de protectie va fi impachetat, depozitat si transportat in concordanta
cu recomandarile producatorului cu cantitatea neta aratata chiar pe fiecare pachet sau
container.
Materialul de protectie pentru plantare va consta in scoarta de copac maruntita,
aschii de copac, sau alte materiaie organice de protectie.
TRANSPORTUL
In timpul transportului, contractorul va avea grija sa previna ruperea si uscarea
plantelor. La sosirea la locul lucrarii sau la depozit, plantele vor fi verificate daca au fost
transportate corect. Daca radacinile sunt uscate, ramurile mari sunt rupte, bulgarii de
pamant sunt desprinsi sau parti din scoarta sunt rupte, Beneficiarul poate respinge copacii
rupti. Cand un copac a fost respins, Contractorul il va indeparta de urgenta din locul lucrarii
si il va inlocui.
DEPOZITAREA TEMPORARA A PLANTELOR
Nici o planta nu trebuie sa ramana in depozitul temporar pe timpul verii. Plantele
livrate pentru proiect care nu trebuie plantate imediat vor fi protejate in urmatorul mod:
(a) Plante cu radacina dezgolita. Plantele pot ramane pe santier doar 24 ore
S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

inainte de a fi plantate sau mutate in depozit. In timpul perioadei de 24 ore


Contractorul trebuie sa continue sa aiba grija sa previna ruperea si ofilirea
plantelor. Radacinile plantelor ce vor fi plasate in depozit vor fi mai intai
acoperite cu o pasta din pamant vegetal si apa. Plantele vor fi apoi protejate si pastrate
umede, cu radacinile innoroiate sau prin asezarea plantei intr-un
depozit racoros si umed
(b) Plantele cu radacina acoperita de pamant si invelita in sac de panza si
plantele crescute in recipiente. Plantele pot ramane pe santier doar 72 de ore
inainte de a fi plantate sau duse in depozit.
Plantele cu radacina acoperita de pamant si invelita in sac de panza vor fi pastrate
umede si vor fi bine ingrijite. Pentru a preveni ofilirea sau inghetarea, vor fi depozitate ori
intr-o cladire cu conditii de racoare si umiditate sau in grup compact cu radacinile invelite si
separate de un material de protectie potrivit astfel incat sa fie complet acoperite.
PREGATIREA TERENULUI PENTRU PLANTAREA ARBORILOR SI ARBUSTILOR
Anterior plantarilor, se executa din timp lucrarile generale de
ameliorare a solului (amendamente pentru corectarea ph-ului si eventual a texturii),
drenajele generale, in functie de calitatea terenului si necesitatile de amenajare.
Saparea gropilor si santurilor de plantare este bine sa se faca in doua etape:
- la sfarsitul verii sau toamna - gropi de desfundare (mai mari decat este necesar
pentru plantare);
- inainte de plantare; gropile de plantare propriu-zise.
Dimensiunile gropilor de desfundare sunt:
- pentru arbusti si conifere sub 1 m inaltime: 60-80 cm/40 cm (largime/ adancime) in
sol bun, 80/70 cm in sol mediocru. In cazul distantelor mici de plantare se
desfunda intreaga suprafata ocupata de arbusti;
- pentru arbori cu circumferinta sub 18-20 cm si conifere de 1-2 m inaltime 80/80
cm in sol bun; 100/80 cm pana la 120/100 cm pe soluri de calitate mai slaba;
- pentru arbori cu circumferinta mai mare de 20-22 cm si rasinoase peste 2 m
inaltime, gropi de desfundare de minim 1 m3 putand ajunge pana la 8 m3 in functie
de marimea balotului de pamant.
Dimensiunile santurilor de desfundare pentru plantarea gardurilor vii in sol bun sunt:
- 60/50 cm (largime/adancime) pentru plantele fara pamant pe radacini;
- 75/50 cm pentru plantele cu balot.
Dimensiunile sporesc pe terenurile slabe.
In functie de situatie, se evacueaza pietrele, deseurile, resturile vegetale. Cand solul
si subsolul sunt de calitate buna, se separa straturile, pamantul de la suprafata urmand sa
fie asezat in fundul gropii. Daca pamantul este partial sau total impropriu, se inlocuieste cu
pamant bun (curatat de deseuri vegetale, pietre etc.)
In cazul existentei unui strat impermeabil la baza gropii, este necesara strapungerea
acestuia cu un burghiu si umplerea cu pietre a spatiului perforat, permitand astfel drenarea
(daca grosimea stratului impermeabil nu este prea mare). Dupa desfundare, gropile se
astupa, pentru tasarea naturala a solului pana la plantare. Odata cu reintroducerea
pamantului este bine sa se administreze in fiecare groapa pentru arbori 1-1,5 kg de
S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

superfosfat si 0,2 kg sulfat de potasiu (1/2 pe fundul gropii si in stratul inferior de


umplere).
Aportul de ingrasaminte asigura satisfacerea necesitatilor arborilor si arbustilor pe o
perioada de cativa ani.
TIMPUL PLANTARII
Exceptand pe cele crescute in containere, plantele trebuie sa fie inactive in
momentul livrarii la depozit sau la amplasament. Plantele cu radacina dezgolita vor fi
plantate doar cand temperatura aerului depaseste 2 C.
() Plantarea de primavara
Aceasta lucrare se va face de cand se poate lucra pamantul pana cand planta, in conditii
normale, este activa.
Perioada de plantare poate fi extinsa pentru plantele crescute in recipient daca vremea este
favorabila.
() Plantarea de toamna
Aceasta lucrare se va face din momentul in care planta devine inactiva pana cand pamantul
nu mai poate fi lucrat, exceptie facand plantarea coniferelor care se va face intre 1
septembrie si 1 noiembrie.
Toate plantele care nu au fost plantate in perioada specifica vor avea nevoie de o aprobare
scrisa de la Beneficiar. Neglijenta in a asigura o astfel de aprobare va avea ca rezultat
respingerea plantelor si inlocuirea acestora pe cheltuiala Contractorului.
SCOATEREA PLANTELOR DIN PEPINIERA
Plantele nu trebuie sa fie scoase din pamant pana cand Contractorul nu este gata sa le
transporte din locul original la locul lucrarii sau in depozitul aprobat. Timpul maxim dintre
sapare si incarcare pentru livrare pe santier sau plasarea in depozit aprobat va fi de 4 zile
pentru plantele cu radacina acoperita de pamant si invelita in saci si o zi pentru plantele cu
radacina dezgolita. Acestea trebuie scoase cu grija, pentru a evita ruperea plantelor sau
pierderea sau deteriorarea radacinilor, se va acorda o atentie deosebita radacinilor fibroase.
Imediat dupa scoatere, radacinile vor fi protejate impotriva uscarii si inghetarii. Plantele cu
radacina dezgolita vor fi scoase doar cand temperatura aerului va depasi 2 C.
TRASAREA PLANTARII
Pe zona ce urmeaza a fi plantata se va face trasarea pozitiei plantelor inainte ca operatiile
de plantare sa inceapa. In locul in care se vor planta, zonele de plantare vor fi delimitate cu
jaloane, iar locurile marcate cu stegulete. Jaloanele vor fi stalpi de otel. Jaloanele vor fi
batute in teren cca 900 mm.
SAPAREA GROPILOR PENTRU PLANTARE
Marginile gropilor pentru plantare vor fi verticale iar fundul gropii va fi orizontal. Pe
taluzuri, adancimea sapaturii va fi masurata din centrul gropii. Materialul excavat nu va fi
depozitat pe iarba sau in santuri. Materialul in exces scos din gropi va fi imprastiat in zona
din apropiere.
S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

Saparea gropilor pentru arbori. Gropile pentru arbori vor fi sapate in locul pichetat.
Diametrul si adancimea gropii vor fi in concordanta cu tabelul urmator:

DIAMETRUL
MINIM
MARIMEA PLANTELOR AL
GROPII
DE ADANCIMEA GROPII
PLANTARE
Marimea balotului
- -50 mm

1.2 m < 2.4 m (Inaltime)

750 mm

2.4 m < 3.6 m (Inaltime)

900 mm

idem

900 mm

idem

1.2 m

idem

1.5 m

idem

1.8 m

idem

25
mm
<
mm (diametru)
50 mm
< 75
(diametru1*
75 mm < 100
(diametru)
100
mm
<
mm (diametru)

50
mm
mm
125

125 mm sau mai mare Diametrul balotului +


idem
(diametru)
900 mm
Saparea pentru arbusti. Gropile pentru arbusti, vor fi sapate in locul marcat din spatiul
pentru plantare. Distanta de plantare va fi aratata in desenele lucrarii. Distanta va fi
masurata din centru catre centru si randurile alternative vor fi dispuse in zig-zag.
Inainte de saparea gropilor pentru arbusti, vegetatia existenta va fi indepartata sau
tratata cu un ierbicit ne-rezidual. Apoi zona va fi curatata pana la o adancime de 50 mm
pana cand se indeparteaza resturile, bulgarii, buruienile, pietrele si radacinile.
Gropile pentru arbusti vor fi sapate cu un diametru si o adancime minima de 45cm.
Imediat inainte de plantarea rasadurilor, iarba existenta si buruienile crescute in zona de
plantare vor fi taiate la o inaltime maxima de 50 mm. Gropile individuale pentru plantele
crescute in recipiente vor fi sapate la dimensiunile cerute de marimea balotilor.
CURATAREA PLANTELOR
Curatarea se va face de un specialist. Retezarea ramurilor va fi facuta in asa maniera
incat sa se pastreze ritmul de crestere naturala al fiecarei plante. Capetele radacinilor rupte
si deteriorate de 6 mm sau mai mari vor fi retezate cu o taietura curata, indepartand doar
partea deteriorata. Vor fi indepartate toate crengile rupte, cioturile si taieturile gresite de la
retezarile de crengi anterioare.
(a)Arborii cu frunze cazatoare.
Retezarea crengilor va consta in rarirea ramurilor asa cum indica tipul de crestere al
diferitelor soiuri de arbori.
S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

(b)Arbusti cu frunze cazatoare.


In general, arbustii vor fi taiati de la jumatate. Arbustii care cresc greu sau nu dau
lastari vor fi curatati de ramuri in acelasi fel ca si copacii umbrosi cu frunze cazatoare.
PROCEDEE DE PLANTARE
Umplutura de pamant va contine solul scos din groapa si pamant vegetal la nevoie
pentru a fi potrivit cu nivelul existent. Daca solul existent nu este corespunzator, umplutura
va consta in pamant vegetal.
Pamantul de umplutura, la plantare, va fi intr-o stare sfaramicioasa. In nici un
moment umplutura sau alt pamant vegetal folosit in lucrare nu vor fi depozitate pe iarba sau
in santuri.
Plantele vor fi asezate in pozitie verticala si aranjate in pamant cu 50 mm mai sus
decat adancimea la care au crescut ele in pepiniera. Umplutura pregatita va fi asezata in
jurul radacinii. Tasarea va insoti operatiunea de umplere cu pamant pentru a elimina golurile
de aer.
Dupa operatia de umplere a gropii va urma udarea plantelor. Aceasta udare va
satura complet umplutura si se va face in aceeasi zi cu plantarea. Dupa ce pamantul se
taseaza, ca rezultat al udarii, se va adauga umplutura pentru a se potrivi cu nivelul
pamantului finisat. Inainte de a incepe operatiunea de plantare vor fi aduse pe santier utilaje
aprobate de irigare in stare buna de lucru.
(a) Plantele cu radacina acoperita de pamant si invelita in sac de panza. Dupa ce planta
este asezata in groapa, toate corzile si panza de ambalaj vor fi indepartate de trunchi.
(b)Plantele crescute in recipiente. Inainte de asezarea plantelor in groapa,
recipientul va fi indepartat cu grija astfel incat sa nu fie deranjat pamantul care cuprinde
radacina. In timpul operatiunii de plantare, se va avea grija ca soliditatea balotului sa nu fie
distrusa. Nu trebuie indepartate materialele care se descompun intr-un sezon de crestere.
(c) Plante cu radacina goala. Radacinile vor fi rasfirate cu grija intr-o pozitie naturala si
umplutura pregatita va fi pusa in jurul radacinilor astfel incat radacina sa fie acoperita pentru
a se evita golurile de aer. Planta va fi ridicata si apasata usor pentru a asigura contactul
radacinilor cu solul.
(d) Daca sunt pregatite gropile, radacinile vor fi asezate in centrul gropii si va fi compactata
umplutura in jurul radacinilor pentru a se elimina golurile de aer.
(e) Umplutura va fi saturata cu apa dupa ce este asezata planta.
VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR
PERIOADA DE INSTALARE
Angajatorul isi va asuma responsabilitatea pentru toate plantele gasite in stare
satisfacatoare la verificare pentru incheierea cu succes a perioadei de plantare. Plantele
care nu indeplinesc cerintele pentru receptie vor fi inlocuite de Contractor pe cheltuiala
proprie dupa data verificarii si inainte de 30 noiembrie. Plantele mentionate pentru plantare
S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

numai primavara se vor planta inainte de 30 aprilie.


Datele de mai sus vor putea fi schimbate cu acordul Beneficiarului doar daca conditiile
de vreme extreme sau alte circumstante o vor impune.
Cand inlocuirile sunt terminate, Contractorul va plivi si va curata intreaga lucrare.
Curatarea va include curatarea de crengi uscate, stropirea cu substante adecvate a
plantelor infectate de insecte, indepartarea marcajelor si a plasei, plivirea, refacerea
protectiei, indepartartarea resturilor de la lucrare si curatarea in general a santieruiui.
Cand vor fi incheiate operatiunile de curatare, verificarea se va face doar pentru
plantele inlocuite. Toate aceste plante trebuie sa fie in concordanta cu specificatiile de la
inceputul lucrarii. Pentru plantarile inlocuitoare nu va trebui sa treaca o perioada de fixare
pentru a fi acceptate. Plantele inlocuitoare este necesar sa fie plantate bine si sa se afle intro buna conditie in timpul verificarii.
Pentru a se asigura conditii adecvate de prindere si stabilizare, este necesar sa fie
executate lucrari de intretinere pe o perioada de un an.
Pentru plantele din zona de arbusti decorativi si zona de gard viu tuns mobilizarea
solului in jurul plantelor se va face manual cu ajutorul uneltelor, pe o adancime de 15cm, in
diametru de 0,5m, iar pentru arbori de 0,8m diametru, realizand spargerea bulgarilor si
indepartarea resturilor vegetale, smulgerea buruienilor si adunarea lor in gramezi in afara
locului de interventie.
Mobilizarea solului va fi executata de 3 ori pe an, dupa cum urmeaza:
prima data in aprilie,
a doua oara in iunie,
a treia oara in octombrie.
Aceasta lucrare va fi executata de-a lungul unui an, necesar plantelor pentru a se
stabiliza.
Udarea va fi realizata folosind cisterne dotate cu furtune si este necesara in lunile iunie,
iulie si august - de cate doua ori in fiecare saptamana. Luand in considerare pierderile din
sol datorate evaporarii, trebuie udat cu 120l/planta ce vor fi distribuiti plantelor in sase portii a
cate 20l/planta , asigurand o patrundere la 50cm adancime a apei pentru plantele din zona
de gard viu, vor fi distribuite 360l/planta in sase portii a cate 60l fiecare.
Cuvetele de udare vor fi umplute la sfarsitul perioadei de udare, in sezonul rece.
Partea contractanta va identifica sursele de apa si va obtine autorizatiile necesare.
Supervizarea plantatiilor consta in verificarea plantelor si indepartarea celor
degradate, precum si verificarea nivelului de plantare.
Taierile de corectie ale coroanei vor fi executate pentru a mentine arbustii in volumul
necesar. Acest lucru se executa deoarece taierile repetate fac masa foliara sa devina mai
densa, ducand la obtinerea unei mai bune ecranari.
Protectia fitosanitara este necesara pentru a lupta impotriva bolilor si daunatorilor ce
pot produce daune majore plantelor, ducand la distrugerea masiva a plantatiilor sau la
diminuarea aspectului decorativ. Pentru a se realiza protectia fitosanitara se va executa
stropirea bianuala cu substante chimice, Protectia plantelor se realizeaza in maniera
preventiva pentru a preintimpina aparitia bolilor sau daunatorilor ce sunt dificil de indepartat.

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

GAZONUL
PREGATIREA SOLULUI PENTRU GAZONARE
Pregatirea suprafetei care urmeaza sa fie plantata cu gazon are ca scop afanarea,
nivelarea si indepartarea altor plante (mai ales buruieni) :
- Curatarea terenului: stratul superior de sol trebuie sa nu prezinte pietre , lemne sau alte
obiecte de dimensiuni mari;
- Indepartarea buruienilor manual sau prin erbicidare totala;
- Afanarea solului prin sapare la 20-30 cm;
- Asigurarea valoarea pH de 5,5 -6,5 ;
- Stratul superior al solului : 8-12 cm la calitatea recomandata pt ca apa sa patrunda usor.
Dupa ce suprafata de prelucrat este curatata se incepe saparea. Este recomandat sa
se faca o sapare adinca. Dupa ce toata suprafata a fost sapata, daca este cazul, aceasta se
niveleaza, respectiv, se cara cu roaba pamint din zonele mai inalte in cele mai joase.
Dupa ce suprafata obtinuta este multumitoare, se incepe greblarea. Scopul este
sfaramarea bulgarilor si realizarea unei nivelari suplimentare. Tot la momentul greblarii se
vor inlatura de la suprafata pietrele si orice alte obiecte.
SEMANATUL GAZONULUI
-Se va folosi tipul de gazon adecvat activitatilor proiectate;
-Se va efectua numai dupa ce solul a fost pregatit prin nivelare si afanare corespunzatoare;
-Insamantarea se poate face de primavara pina toamna daca solul este suficient de cald si
de umed, din aprilie pana la inceputul lui septembrie;
-Se vor distribui uniform semintele pe suprafata de teren care se gazoneaza;
-Dupa semanare semintele se acopera cu un strat de sol de 0,5-2cm care se preseaza usor.
-Daca suprafata de pamint nu a fost anterior acoperita cu vegetatie, se poate trece direct la
insamintare. Daca suprafata respectiva a fost neprelucrata sau a fost acoperita cu buruieni,
va trebui sa se astepte 2 3 saptamani, pentru ca semintele de buruieni, ramase in pamint
sa incolteasca. Este util ca suprafata respectiva sa fie udata pentru a grabi germinarea
buruienilor. Cind acestea incep sa acopere suprafata se va trece la indepartarea lor. Este
esential sa fie indepartat in acest moment cit mai multe buruieni.
Exista mai multe tipuri de seminte de gazon. Alegerea va fi facuta functie de tipul de
sol (gazon pentru clima secetoasa, pentru soluri usoare sau nisiopase, gazon rezistent la
trafic, gazon pentru umbra etc.) Se recomanda folosirea semintelor de buna calitate.
Daca suprafata este mai mare, semintele vor fi imprastiate cu mana. Pentru aceasta
operatie se alege o zi fara vant. Imediat dupa ce au fost imprastiate semintele, suprafata
trebuie greblata, pentru ca semintele sa nu ramina la suprafata. Apoi urmeaza tasarea
superficiala a solului pentru ca semintele sa intre in contact cu acesta.
UDAREA GAZONULUI
Dupa tasare, urmeaza prima udare. Aceasta are rolul de a astupa golurile dintre
bulgarii de pamint si de a asigura un bun contact intre seminte si sol. Atentie! Furtunul
pentru udare trebuie sa aiba o duza deoarece un jet puternic de apa va spala semintele.
Pentru realizarea peluzei de gazon este necesara, dupa insamantare, udarea intensa
S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

timp de 2 saptamini cu exceptia cazului in care a fost .Daca nu ploua, va trebui avut grija ca
pamintul proaspat insamantat sa nu se usuce complet in aceasta perioada. In zilele insorite
se va face o udare la pranz si una seara. Dupa aproximativ 2 saptamini toate semintele
viabile au devenit plante cu radacina suficient de adinca asa ca se poate rari udarea la
aproximativ de 2 ori pe saptamina, in functie de starea vremii.
Cand iarba ajunge la inaltimea de aproximativ 10 cm se va efectua prima tundere.
Suprafata de teren semanata cu gazon se uda cu apa de buna calitate, la inceput cu
mare grija, pentru a nu se imprastia semintele, cantitatea de apa administrata fiind in functie
de indicele de evaporare . In zilele insorite se va face o udare la pranz si una seara.
Dupa aproximativ 2 saptamini toate semintele viabile au devenit plante cu radacina
suficient de adinca asa ca se poate rari udarea la aproximativ de 2 ori pe saptamina, functie
de starea vremii.
LUCRARILE DE INTRETINERE A GAZONULUI
Pentru a se obtine un covor de gazon de buna calitate sunt necesare lucrari de
intretinere: fertilizarea solului in functie de calitatea solului respectiv; tunderea gazonului si
alte lucrari speciale.
Intretinera gazonului presupune tunderea repetata si udarea in perioadele uscate.
Tunderea gazonului este cea mai importanta operatie. Prin tundere se stimuleaza
indesirea stratului vegetal. De asemenea, prin tundere repetata se favorizeaza cresterea
soiurilor de iarba cu fir subtire in detrimentul celor cu fir gros. Iarba netunsa se va dezvolta
pe verticala, va produce pai si se va ingalbeni la baza. Prin tundere, aceasta se va extinde
pe orizontala, ocupand toata suprafata de pamint disponibila. Pe linga aspectul estetic,
aceasta va ingreuna cresterea buruienilor (semintele buruienilor vor ajunge mai greu la sol
si vor fi sufocate de iarba deja existenta). De asemenea, prin tundere se elimina aproape de
la sine toate buruienile cu tulpina. Deoarece aceste buruieni produc seminte doar in varful
tulpinii, prin tundere nu le dam posibilitatea sa se inmulteasca.
In mod ideal, gazonul se tunde cand este perfect uscat si cand, prin tundere se
inlatura 25 35% din inaltime. In realitate vor interveni diversi factori (ploi prelungite,
concediu, lipsa de timp etc) care ne vor indeparta de la parametrii ideali. La clima din
Romania va trebui sa ne rezervam timp pentru a tunde gazonul cel putin odata pe
saptamina, in mod ideal, de 2 ori pe saptamina, de primavara pina toamna.
Masinile de tuns iarba au un cos detasabil in care se poate colecta iarba taiata. Daca
iarba nu creste mai mult de 25 35%, tunderea se va face mai repede si nu va trebui sa
colectam iarba taiata. Aceasta va fi imprastiata pe sol si va contribui la fertilizare, prin
descompunere. Daca, in schimb, iarba apuca sa creasca mai mult, la taiere va trebui sa
montam cosul colector, deoarece firele de iarba vor fi prea lungi pentru a fi imprastiate pe
sol in mod uniform si vor rezulta brazde (ca la cosit). Asta, in afara faptului ca gazonul va
pierde din frumusete, deoarece iarba va incepe sa se ingalbeneasca la baza.
Avand cosul colector montat, avem 2 operatii suplimentare de facut in
timpul tunderii. Cosul trebuie golit si iarba rezultata trebuie depozitata . In mod ideal
depozitarea acesteia se va face in lada cu compost. Ori de cate ori solul se usuca la mai
mult de 2 3 degete in adancime, va trebui sa udam gazonul. Momentul optim de udare
este dimineata, sau seara.
S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

Udarea de dimineata nu va produce soc termic (diferenta de temperatura intre apa si


plante) si nu va favoriza aparitia mucegaiurilor si a altor boli. In schimb, marele dezavantaj
al udarii de dimineata este faptul ca o mare parte din apa de udare se pierde prin evaporare,
imediat ce soarele devine mai puternic. Cantitatea de apa va trebui in asa fel dozata incat
sa patrunda doar pana la adancimea la care sunt radacinile gazonului. Daca udam prea
putin, vom stimula dezvoltarea radacinilor spre suprafata solului si va rezulta un gazon
sensibil la seceta. Daca udam prea mult, pe langa faptul ca apa in surplus este risipita, vom
stimula aparitia buruienilor cu radacini adinci.
INLOCUIREA GAZONULUI
In cazul in care se impune in anumite zone refacerea gazonului, sunt necesare
urmatoarele lucrari:
- decaparea completa a suprafetelor ce urmeaza a fi gazonate
- prelucrarea manuala sau mecanica a pamantului (frezarea lui)
- maruntirea completa a pamantului
- erbicidarea buruienilor existente
- imbunatatirea pamantului in stratul superior, prin completarea lui cu compost
- semanarea gazonului aprox 50-60 g/mp
- incorporare si tavalugire
- udare continua
- primul tuns dupa ce gazonul ajunge la o inaltime de 10 cm; tunderile ulterioare se
vor face la inaltimi de 5 cm
- reansamantari si operatiuni de intretinere aplicarea de ingrasamant
RECEPTIA LUCRARILOR
Inspectarea pentru constatarea incheierii cu succes a plantarilor se va face la finalul
lucrarilor de amenajare. Pentru acceptarea la inspectie, Contractorul trebuie sa primeasca o
certificare scrisa de la Beneficiar in care sa se mentioneze faptul ca toate plantele au fost
plantate intr-o stare sanatoasa. Pentru a fi acceptata, planta trebuie sa fie intr-o conditie
reprezentativa a soiului ei. Nici o portiune a lucrarii nu va fi inspectata pana cand toata
lucrarea nu este terminata.

Intocmit,
Ing. Peisagist Cornelia Manciu

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

4.2. CAIET DE SARCINI - STRUCTURI

4.4.1 Lucrari de betoane


Executia lucrarilor
Se face in conformitate cu prevederile normelor de executie NE 012/99 Cod de
practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat .
De asemenea pe perioada executiei pe timp friguros se vor respecta prevederile
"Normativului pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente" indicativ C16-84.
Detalierea regulilor de executie si de control al calitatii lucrarilor se va face de catre
constructor prin fise tehnologice elaborate tinand seama de cerintele impuse prin proiect de
posibilitatile de dotare si organizare a executiei.
Fisele tehnologice trebuie sa cuprinda:
- precizarea obiectului fisei
- lucrari pregatitoare ce se impun
- utilaje necesare, rezervele acestora, materialele necesare
- fazele, ordinea si ritmul executiei
- detalii tehnologice necesare asigurarii calitatii lucrarilor
- organizarea tehnologica a punctului de lucru
- masurile tehnico-organizatorice suplimentare impuse in
climatice extreme
- formatii de lucru
- modul de asigurare a supravegherii executiei
- programul de control al calitatii lucrarilor pe faze
- masuri de P.S.I. si N.T.S.

cazul unor conditii

Verificarea lucrarilor
1. Verificarea calitatii materialelor componente si a betonului se va face in
conformitate cu prevederile din anexa X.1 NE 012/99.
In cazurile in care loturile de materiale aprovizionate (otel-beton, ciment, agregate,
aditiv sau elemente prefabricate) nu indeplinesc conditiile de calitate garantate, se va
interzice sau se va sista utilizarea lor si se vor incunostiinta producatorul beneficiarul si
organele Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calitatii Produselor.
Incunostiintarea se va face in termen de max. 48 ore de la constatare.
Furnizorii sint obligati ca in termen de 15 zile de la primirea comunicarii unitatii de
constructii-montaj, sa remedieze sau sa inlocuiasca materialele sau elementele de
constructii neco-respunzatoare din punct de vedere calitativ.
2. Fazele procesului de executie a lucrarilor de beton si beton armat constituie in
majoritate lucrari care devin ascunse astfel incat verificarea calitatii acestora trebuie sa fie
consem-nata in procese verbale de receptie calitativa, incheiate intre delegatii beneficiarului
si constructorului.

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

Nu se considera valabile procesele verbale de receptie calitativa incheiate numai


de catre constructor.
Nu se admite trecerea la o noua faza de executie inainte de inchiderea procesului
verbal referitor la faza preceden-ta daca aceasta urmeaza sa devina o lucrare ascunsa.
In procesele verbale se vor preciza concret verifica-rile efectuate, constatarile
rezultate si daca se admite trecerea la executarea fazei urmatoare, in conformitate cu
precizarile din codul de practica.
Daca se constata neconcordante fata de proiect sau prevederile prescriptiilor
tehnice, se vor stabili si consemna masurile necesare de remediere conform art.50 din
Legea nr.8.
Dupa executarea acestora se va proceda la o noua verificarea si incheierea unui
nou proces verbal.
3. La terminarea executarii cofrajelor se vor consemna in procesul verbal
constatarile cu privire la:
a) alcatuirea elementelor de sustinere si sprijinire
b) incheierea corecta a elementelor cofrajelor si asigurarea etanseitatii necesare
c) dimensiunile in plan si ale sectiunilor transversale
d) pozitia cofrajelor in raport cu cea a elementelor corespunzatoare situate la
nivelele inferioare
e) pozitia golurilor.
4. La terminarea montarii armaturilor se va consemna in
constatarile rezultate in urma verificarilor efectuate cu privire la:

procesul verbal

a) numarul, diametrul si pozitia armaturilor in diferitele sectiuni transversale ale


elementelor structurii
b) distanta dintre etrieri, diametrul acestora si modul lor de fixare
c) urmeaza a fi inglobate in elemente ce se toarna ulterior
d) pozitia innadirilor si lungimile de petrecere a barelor
e) calitatea sudurilor
f) numarul si calitatea legaturilor dintre bare
g) dispozitivele de mentinere a pozitiei armaturilor in cursul betonarii
h) modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton si dimensiunile
acestuia
i) pozitia, modul de fixare si dimensiunile pieselor inglobate.
5. Inainte de inceperea betonarii se va verifica daca sint pregatite corespunzator
suprafetele de beton turnate anterior si cu care urmeaza sa vina in contact betonul nou,
respectiv daca:
- s-a indepartat stratul de lapte de ciment
- s-au indepartat zonele de beton necompactat- suprafetele in cauza prezinta
rugozitate necesara asigurarii unei bune legaturi intre betonul nou si cel vechi si sint in
stare umeda.
6. In cursul betonarii elementelor de constructii se va verifica daca:
a) datele inscrise in bonurile de transport ale betonului corespund celor prevazute
S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

si nu s-a depasit durata admisa de transport


b) lucrabilitatea betonului corespunde celei prevazute
c) conditiile de turnare si compactare asigura evitarea oricaror defecte
d) se respecta frecventa de efectuare a incercarilor si prelevarilor de probe,
conform prevederilor din anexa Codului de practica
e) sint corespunzatoare masurile adoptate de mentinerea pozitiei armaturilor,
dimensiunilor si formei cofrajelor
f) se aplica corespunzator masurile de protectie a suprafetelor libere ale betonului
proaspat.
In condica de betoane se vor consemna:
- bonurile de transport corespunzatoare betonului pus in lucrare
- ora inceperii si terminarii betonarii - probe de beton prelevate
- masurile adoptate pentru protectia betonului proaspat
- evenimente intervenite (intreruperea turnarii, intemperii, etc.)
- temperatura mediului (in perioada de timp friguros).
In cazurile in care conducatorul punctului de lucru raspunde direct si de prepararea
betonului, acesta este obligat sa verifice in paralel si calitatea cimentului si a agregatelor
conform prevederilor respective din cod, anexaI.6, precum si modul de dozare amestecare
si transport al betonului; constatarile acestor verifi-cari se inscriu in condica de betoane.
7. La decofrarea oricarei parti de constructie se va verifica si consemna in proces
verbal:
a) aspectul elementelor, semnalizandu-se daca se intal-nesc zone de beton
necorespunzatoare (beton necompactat, segregat goluri, rosturi de betonare etc.)
b) dimensiunile sectiunilor transversale ale elemen-telor
c) distantele dintre diferitele elemente
d) pozitia elementelor verticale (stilpi, diafragme, pereti) in raport cu cele
corespunzatoare situate la nivelul imediat inferior
e) pozitia armaturilor care urmeaza a fi inglobate in elemente ce se toarna ulterior
f) pozitia golurilor de trecere.
Verificarile de la poz.b)...f) se efectueaza prin sondaj.
La consemnarea constatarilor se va tine seama de precizarile din anexele din
codul de practica .
8. Criteriile pentru aprecierea calitatii betonului sint precizate in anexa VI. din codul
de practica si se refera la verificarea indeplinirii conditiilor tehnice privind caracteris-ticile
betonului in stare proaspata sau intarita.
9. In vederea asigurarii calitatii lucrarilor de beton si beton armat este obligatorie
efectuarea unui control operativ si adoptarea de masuri in conformitate cu prevederile din
anexa X.6 urmarindu-se:
- evitarea livrarii sau punerii in opera a unui beton ale carui caracteristici in stare
proaspata nu indeplinesc condi-tiile impuse;
- adoptarea de masuri operative, la statia de betoane pentru corectarea compozitiei
S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

betonului sau a conditiilor de preparare


- sesizarea cazurilor in care betonul prezinta rezistente sub limitele admise, fiind
necesara analizarea de catre proiectant a masurilor sau conditiilor ce se impun pentru
asigurarea rezistentei, stabilitatii si durabilitatii elementului nou constructiei.
10. Calitatea betonului pus in lucrare se apreciaza tinind seama de:
- concluziile analizei efectuate conform prevederilor din anexa VI.3 Cod de
practica NE 012/99, asupra rezultatelor incercarii probelor de control, prezentate in
buletinul unic emis de laborator pe carote, daca s-a cerut efectuarea lor in cadrul
controlului operativ sau prin proiect.
11. Rezultatul aprecierii calitatii betonului pus in lucrare se consemneaza intr-un
proces verbal incheiat intre beneficiar si constructor. Daca nu sint indeplinite conditiile de
calitate se vor analiza de catre proiectant masurile ce se impun.
12. Receptia structurii de rezistenta se efectueaza pe intreaga constructie sau pe
parti de constructie (fundatie, tronson scara, etc.) in functie de prevederile programului
privind controlul de calitate pe santier, stabilit de proiectant impreuna cu beneficiarul si
constructorul.
Aceasta receptie are la baza examinarea directa efectuata de cei trei factori pe
parcursul executiei.
Suplimentar se va verifica:
- existenta si continutul proceselor verbale de receptie calitativa, privind:
cofrajele, armarea, aspectul elementelor dupa decofrare precum si de apreciere a calitatii
betonului pus in lucrare;
- existenta si continutul certificatelor de calitate, in cazul care betonul a fost livrat
de catre o alta unitate de constructii;
- constatarile consemnate in cursul executiei de catre beneficiar proiectant, CTC
sau alte organe de control;
- confirmarea prin procese verbale a executarii corecte a masurilor de remedieri
prevazute in diferitele documente examinate;
- consemnarile din condica de betoane
- dimensiunile de ansamblu si cotele de nivel;
- dimensiunile diferitelor elemente in raport cu pre-vederile proiectului;
- pozitia golurilor prevazute in proiect;
- pozitia relativa, pe intreaga inaltime a construc-tiei, a elementelor verticale (stilpi,
diafragme, pereti) consem-nandu-se eventualele dezaxari;
- incadrarea in abaterile admise conform anexei III.1 din Codul de prectica;
- respectarea conditiilor tehnice speciale impuse prin proiect privind materialele
utilizate, compozitia betonului, gradul de impermeabilitate, gradul de gelivitate etc.
- orice alta verificare care se considera necesara.
13. Verificarile efectuate si constatarile rezultate la receptia structurii de rezistenta
se consemneaza intr-un proces verbal incheiat intre beneficiar, proiectant si constructor
precizindu-se in concluzie daca structura in cauza se atesta sau se respinge.
In cazurile in care se constata deficienta in executarea acestora se va proceda
la o noua receptie.
14. Acoperirea elementelor structurii cu alte lucrari (ziduri, tencuieli, protectii,
finisaje, etc.) este admisa numai in baza dispozitiei de santier data de beneficiar si
S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

proiectant.
Aceasta dispozitie se va da dupa incheierea receptiei structurii de rezistenta, sau in
cazuri justificate, dupa incheierea receptiei partiale a structurii de rezistenta.
Receptia partiala va consta din efectuarea tuturor verificarilor, aratate la pct. 12 cu
exceptia examinarii rezis-tentelor betonului la varsta de 28 zile, care se va face la receptia
definitiva a structurii de rezistenta.
In asemenea situatii, proiectantul va preciza acele parti de elemente asupra carora
sa se poata efectua determinari ulterioare si care nu se vor acoperi decit dupa incheierea
receptiei definitive a structurii.
In Anexa III.1. Abateri admisibile pentru elemente de beton si beton armat sunt
prevazute urmatoarele :
1. Abaterile fata de dimensiunile cerute ale elementelor de cofraje, gata
confectionate:
Lungime.................+ 4 mm
Latime..................+ 3 mm
2. Abaterile fata de dimensiunile din proiecte sau prescriptii tehnice pentru
armaturile elementelor din beton armat sint date in tabelul din anexa III.1.
3. Abaterile fata de dimensiunile din proiecte ale cofrajelor si ale elementelor de
beton si beton armat dupa decofrare sint date in tabelul din anexa III.1.
Pentru categorii de lucrari cu caracter special pres-criptiile tehnice specifice sau
proiectele pot indica alte valori in conformitate cu necesitatile acestora.

Intocmit,
Ing. Cristian Caita

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

4.3. CAIET DE SARCINI


MONTARE MOBILIER URBAN

1.1. Generalitati
Prevederile cuprinse In acest Caiet de sarcini pentru montare mobilier urban" sunt
aplicabile si obligatorii la lucrarile privind montarea mobilierului urban cuprinse in proiect.
Solutiile constructive, reclama respectarea unui anumit nivel de calitate in realizarea
lucrarilor impune, in consecinta, o activitate riguroasa de urmarire permanenta pe tot
parcursul executiei.
Se va putea asigura astfel o corecta verificare si receptionare a fazelor intermediare si
a celei finale.
Antreprenorul, conform conditiilor generale si speciale de contractare, are obligatia sa
studieze documentatia pusa la dispozitie de investitor si sa obtina orice alte informatii
considerate de el necesare prin conditiile si dificultatile de executie a lucrarilor de
arhitectura.
Pe durata executiei, antreprenorul va lua toate masurile care se impun pentru a
respecta conditiile de realizare a lucrarilor de arhitectura in conformitate cu cerintele impuse
de documentatiile de contractare.
Detaliile de executie, calitatea materialelor si tehnologiile de punere in opera se vor
realiza conform planurilor, caietelor de sarcini si eventualelor precizari facute de proiectant.
Investitorul si proiectantul isi rezerva dreptul ca, inainte sau dupa inceperea lucrarilor,
sa opereze adaptari sau modificari fata de proiect, in vederea asigurarii calitatii, ca urmare
a aparitiei de materiale sau tehnologii noi.
In toate activitatile de pe santier vor fi respectate normele de protectia muncii si cele de
prevenire a incendiilor.
In interiorul amenajarii, se vor amplasa in conformitate cu planul furnizat elementele
de mobilier urban proiectate, care vor duce la imbunatatirea confortului si gradului de igiena
local.
- Banci de odihna
- Cosuri de gunoi
- Mese ping pong
- Cos baschet
- Imprejmuire gard
- Stalpi iluminat fotovoltaic
- Complex tip1
- Complex tip2
- Complex tip3
- Balansoar
- Jucarie pe arc
- Leagan dublu
- Leagan cu cos
- Rotativa
- Echipamente fitness

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

111
buc
71
buc
7
buc
1
buc
1470 ml
66
buc
4
buc
2
buc
5
buc
13
buc
19
buc
19
buc
7
buc
6
buc
8
buc

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

Se va avea in vedere folosirea de materiale si finisaje de calitate care sa ofere


siguranta in exploatare.
- sa fie de foarte buna calitate, cu aspect corespunzator, in conditii de pret optim si cu garantie
de lunga durata data de furnizor;
- producatorul sa poata asigura constanta calitatilor fizico-chimice (stabilitate chimica,
dimensionala, etc,) si vizuale (culoare, textura, etc.)
- sa corespunda specificului functional al spatiilor unde sunt aplicate.
1.2. Materiale si produse
Materialele si produsele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- sa fie agrementate tehnic In conditiile stipulate de legea nr.10/1995;
producatorul sa furnizeze date complete privind tehnologia de punere In opera (unde este
cazul);
- sa existe forta de munca specializata pentru lucrari cu astfel de materiale.
Se va organiza si urmari cu rigurozitate controlul calitatii materialelor intrate in santier pentru
certificarea lor inainte de punere in opera.
1.3. Mostre si testari
Antreprenorul va prezenta una sau mai multe mostre de produse insotite de
certificatele de calitate de la furnizor (care vor fi supuse avizarii de catre proiectant) pentru
toate categoriile de lucrari prevazute in proiect.
Pentru materialele sau produsele din import este obligatorie existenta: certificatului de
calitate emis de unitatea importatoare sau de cea care asigura desfacerea. Cu aceasta
ocazie se va face echivalarea cu materialele prevazute in proiect luandu-se in considerare toti
parametrii de calitate, dupa care se va obtine avizul proiectantului si investitorului.
1.4. Livrare, depozitare, manipulare
Livrarea materialelor si produselor se va face conform recomandarilor din capitolele
respective ale normativelor specifice in vigoare si va fi insotita de certificat de calitate.
In cazul in care livrarea se face de catre o baza de aprovizionare, aceasta este obligata
sa transmits certificate de garantie corespunzatoare loturilor livrate.
Depozitarea si manipularea produselor si materialelelor prevazute in proiect trebuie sa
se faca separat, pe tipuri de materiale in spatii amenajate si dotate corespunzator, astfel
incat sa se asigure:
evitarea conditiilor care ar putea conduce la deprecierea lor;
evitarea murdaririi acestora cu pamant sau alte materiale;
asigurarea posibilitatilor de identificare usoara.
Se vor respecta instructiunile scrise ale producatorului, privind manipularea,
depozitarea si protectia materialelor si produselor respective.

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

1.6.

Executarea lucrarilor
Antreprenorul ve executa lucrarea conform proiectului si acestui caiet de

sarcini, tinand cont de normativele specifice categoriei de lucrari si de prescriptiile tehnice in


vigoare.
Se vor respecta de asemenea instructiunile scrise ale producatorului, privind executia
lucrarilor respective.
Inainte de inceperea lucrarilor propriu-zise la o anume categorie de lucrari se vor
executa operatiunile pregatitoare necesare si anume:
- trasare
- decopertare
- sapaturi
- umplutura cu balast
- umplutura cu nisip
- turnat beton.
Executia lucrarilor va fi asigurata de personal calificat, si inalt calificat pentru fiecare
specialitate si urmarita de cadre tehnice avand cunostinte de nivel superior in practicarea
profesiei.
Nu se admit modificari de solutii tehnice fara acordul expres al proiectantului de
specialitate. Dispozitiile de santier emise de proiectant, si respectarea normelor legale, au
aceeasi putere ca si proiectul de executie din toate punctele de vedere, inclusiv al verificarii
calitatii.
Precizarile si recomandarile cuprinse in caietul de sarcini nu sunt limitative,
antreprenorul putand lua orice masura pe care o considera necesara si eficienta si care se
inscrie in prevederile actuale, normative, in vederea asigurarii sau cresterii calitatii lucrarilor.
Pe parcursul executiei va fi respectat programul de control al calitatii lucrarilor pe
santier .
PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR ALEI
In conformitate cu:
Legea nr. 10/1995 Legea privind calitatea in constructii
C56-85 Normativ privint verificarea calitatii lucarilor de constructii si instalatii aferente
HG 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate
a proiectelor , a executiei constructiilor, completat cu indrumatorul de aplicare MLPTL nr.
777N/1996.
HG nr. 272/1994 referitor la Regulamentul privind controlul de stat in constructii
HG 261/1994 pentru aprobarea Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitatii in
constructii Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor
HG 273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente.
OG nr. 63/2001 privind Infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii
HG 278/1994 Regulamentul privind certificarea calitatii produselor folosite in
constructii.
GH 456-1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, instalatii
tehnologice si a punerii in functiune a capacitatiilor de productie

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

Nr.
crt
1
2
3

Faza din lucrare supusa obligatoriu


controlului
Predare primire amplasament
INFR
AST
RUC Trasare
TUR
Executie sapaturi
A
ALEI
Umpluturi de pamant

4
5
6
7

1.7.

Participa
la control
B,E,P
B,E,P
B,E,P
B,E,P

Fundatie de nisip
SUR
AST
RUC
TUR
A
ALEI

B,E,P
Montarea borduri
Montat pavele ecologice pe strat
de nisip
Receptia la terminarea lucrarilor

B,E,P

B.E. P.
B,E,P

Documentele
de
atestare a controlului
P.V.R
masuratori
P.V.
masuratori
P.V.L.A.
P.V.L.A.
masuratori
P.V.L.A.
masuratori,
analize
P.V.R.
observare

buletin

P.V.L,A.
masuratori, observar
P.V.R.
observare

Verificari in vederea receptiei lucrarilor

Se va verifica realizarea lucrarii conform proiectului, prevederilor caietelor de sarcini


respective cu respectarea instructiunilor scrise ale producatorului de material sau ansamblu
(unde este cazul), in vederea asigurarii conditiilor de calitate cerute.
Respectarea conditiilor tehnice de calitate trebuie urmarita permanent de antreprenor (prin
sefii formatiilor de lucru) si de investitor (prin personalul tehnic anume insarcinat cu
conducerea lucrarilor, in cadrul activitatii de indrumare si supraveghere)
Se vor efectua verificari:
a.
Pe parcursul executiei pentru toate categoriile de lucrari, inainte ca ele sa devina
ascunse prin acoperire cu alte categorii de lucrari destinate a ramane vizibile.
b.
La terminarea unei faze de lucru
c.
La receptia preliminara a obiectelor
Pe intregul parcurs al lucrarilor se vor face verificari privind corespondenta intocmai a
acestora cu solutiile si prevederile proiectantului si cu specificatiile tehnice specifice, in
limitele indicatorilor de calitate, abaterilor
si tolerantelor admisibile prevazute de acestia.
Rezultatul veriflcarilor si receptiilor precum si concluziile privind posibilitatea
continuarii lucrarilor se consemneaza intr-un registru, care este un document oficial semnat
deopotriva de antreprenor si investitor.
Remedierile mai importante, sau privind lucrari de tehnicitate ridicata, se vor executa
numai cu avizul proiectantului si consemnate ca atare in registrul de procese verbale.
Comisia de receptie preliminara va avea la dispozitie registrul de procese verbale de
S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

lucrari, la cererea presedintelui comisiei, antreprenorul va prezenta o nota de sinteza cu


date asupra intocmirii pentru intregul obiect a proceselor verbale, buletinelor de incercari,
remedierilor, etc., cu frecventele prescrise.
La baza activitatii de verificare si control al lucrarilor se afla:
Legea 10/1995 - Calitatea in constructii - normativ pentru verificarea calitatii si
receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente - indicativ C 56-85 - publicat in Buletinul
Constructiilor 1-2/1986 si modificarile la instructiuni Tn BC 4/1976 si BC 4/1977. IGSC
28/7.11.1976 IGSIC 20/4.IV.1977
1.7. Masuratori si decontare
Nu se vor putea deconta de catre banca finantatoare acele lucrari pentru care nu se
vor prezenta procesele verbale care sa ateste elocvent ca lucrarile respective sunt de
calitate conforma cu proiectul si prescriptiile tehnice in vigoare sau ca, in urma remedierilor
facute, au fost aduse in aceasta situatie.
1.8. Acte normative privind calitatea
Legea 10/1995 - Legea calitatii in constructii;
Legea nr.8, privind Asigurarea durabilitatii si sigurantei in exploatare, functionalitatii si
calitatii constructiilor".
HG 925/1995 Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si constructiilor"
Norme pentru utilizarea formularelor tipizate in activitatea de control tehnic de calitate Tn
constructii-montaj publicate in Buletinul Constructiilor nr. 8/1987.
C.56-85, Normative pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente. (BC -2/1986)
1.9. Masuri de tehnica securitatii muncii
La care se adauga si prevederile specifice fiecarei categorii de lucrari,
mentionate in normativele care o guvemeaza.

Regulamentului de protectia si igiena muncii, in activitatea de constructii"


aprobata de MLPAT cu Ordinul nr.9/N/15.03.1995;
Norme de protectia muncii in constructii - montaj aprobate de M.C.Ind. cu ordinul 7/7.
11.1978.

Norme specifice de protectia muncii pentru lucrari de zidarie, montaj prefabricate


si finisaje in constructii indicativ I.M.006 - 96, aprobate cu Ordinul M.L.P.A.T.
nr.73/N/15.10.1996.

Norme specifice de protectia muncii pentru lucrari de cofraje, schele si esafodaje,


indicativ I.M.007/96 aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.73/N/15.10.1996.
1.20. Masuri de protectie contra incendiului

C 300 aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 20N/1994

HGR 51/1997 privind avizarea, autorizarea PSI;

OGR 60/1998 privind organizarea apararii impotriva incendiilor, completata cu OGR


114/2000;
S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

HGR 571/1998 - aprobarea constructiilor care se supun autorizarii;

Ordin Ml 775/1998 - pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingerea


incendiilor";

P 118/1999 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

DG PSI 005/2001 - Dispozitii generale PSI privind activitatea de aparare impotriva


incendiilor, aprobata cu Ordinul Ml 138/05.09.2001.
La realizarea investitiei, vor fi respectate ultimele versiuni, in vigoare, ale actelor normative
mentionate.
1.21. Generalitati
Realizarea montarii mobilierului urban proiectat se va realiza intr-un sistem durabil dar
cu costuri reduse prin montarea in fundatii de beton clasa C 10/15 conform Detaliilor de
executie din proiectul tehnic, Vol II-PIESE DESENATE.
1.22. Descriere sistem
Montare banci de odihna:
Ansamblurile de odihna sunt compuse din lemn pe structura metalica vor fi montate
conform proiectului , fiind prinse la sol in fundatii din beton clasa C10/15 . Fundatiile
prevazute a se realiza vor avea dimensiunile: 100/35/35cm conform cu Detaliul de executie.
Lemnul si partea metalica vor avea finisaje de calitate, Lemnul va fi tratat special pentru
exterior prin impregnare sau vopsire ecologica.
Montare stalpi de iluminat:
Stalpii de iluminat sunt metalici de inaltimea h=5 m , avand corpurile de iluminat de culoar
gri . Blocul optic este compus dintr-un reflector eficient in carcasa de aluminiu reflectorizant.
Nivelul de proiectie este de IP66 , IP65 iluminare , IK 10.
Clasa electrica :Clasa I, Clasa II valabila
Montare cosuri de gunoi:
Cosurile de gunoi au carcasa din aluminiu, placa interioara si sistemul de blocare au
mecanismul din otel:
acestea se vor prinde la sol prin intermediul unei fundatii de beton clasa C10/15 .Fundatiile
vor avea dimensiunile:0.25/0.25/0.25m conform cu Detaliul de executie.
Montare locuri de joaca:
Diversele sisteme de joaca se vor realiza conform fiselor tehnice anexate prezentului caiet
de sarcini, si se vor monta in fundatii conform cu plansele de structura.
1.23 Lucrari de degajare a terenului de corpuri straine, decopertare si sapare.
Dupa adjudecarea lucrarii sau incredintarea directa a acesteia, constructorul va incepe
lucrarile de terasamente numai dupa operatiunea de predare-primire a amplasamentului
consemnat intr-un proces verbal incheiat intre beneficiar, executant si proiectant.
Trasarea pe teren a constructiei se va executa de personal specializat si dotat cu
aparatura corespunzatoare, in limitele tolerantelor admise precizate in STAS 9824/1/75.
Lucrarile de terasamente se executa mecanizat, volumul sapaturii manuale find
conditionat de natura terenului, sistemul de udare adoptat si destinatia constructiei.
Sapatura se va incepe numai dupa eliberarea amplasamentului de eventuale retele
S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

edilitare existente sau dupa protejarea acestora impotriva deteriorarii in cazul ramanerii
acestora pe pozitie.
Lucrarile de terasamente nu se vor incepe inaintea executarii lucrarilor pregatitoare, dupa
caz si anume:
-defrisarea terenului si indepartarea tuturor materialelor ce provin din aceasta;
-evacuarea materialelor provenite din defrisari si degajarea terenului;
-executarea de santuri de garda si pante de scurgere pentru dirijarea apelor in afara zonelor
de lucru; in cazul debitelor mici de apa, se vor executa rigole.
Trasarea pe teren cuprinde:
-fixarea pozitiei constructiilor pe amplasamentele proiectate si marcarea constructiilor
conform proiectului;
-curatirea si nivelarea terenului.
1.24. Executarea lucrarilor
Conditii tehnice de calitate
Punerea in opera se face de catre echipe specializate, prin mijloace clasice,
respectandu-se prevederile C56-85 si NE 012-99 "Cod de practica pentru realizarea
lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat", si in conformitate cu
recomandarile producatorului.
Transportul si montarea mobilierului urban
Transportul mobilierului urban se va face in cu asigurarea protejarii de loviri sau
deteriorari de orice fel a partilor componente, urmand ca dupa montare sa se inlature
materialele de protectie.
Prepararea mortarelor
Determinarea caracteristicilor mortarelor se va face conform metodelor prescrise in STAS
2634 - 80: "Metode de incercare a mortarelor in stare proaspata si intarita".
Conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca mortarele vor fi conform STAS
1030 - 85: "Mortare obisnuite de var, ciment sau ipsos. Clasificare si conditii tehnice"
Transportul si perioada de punere in lucrare a mortarelor
Transportul pe orizontala, se face cu roaba, tomberoane, bene. Mijloacele de transport
trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
-sa fie etanse;
-sa fie curate;
-sa permita - fara eforturi - golirea totala si rapida;
Mortarul se descarca din autobasculante sau autoagitatoare in :
-dispozitive asezate la nivelul solului;
-dispozitive asezate sub nivelul solului, sau autocamionului.
Este interzisa descarcarea mortarului direct pe pamant.
Durata maxima de transport va fi astfel apreciata incat transportul si punerea in
lucrare a mortarelor sa se faca :
-in maxim 10 ore de la preparare - pentru mortare fara intarzietori de priza;
-in maxim 16 ore de la preparare - pentru mortare cu intarzietori de priza.
Punerea in opera a mortarelor se va face conform normativelor in vigoare.
Realizarea pavimentelor din beton se va face avandu-se in vedere etapele si
S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

recomandarile producatorului prevazute in tehnologia de aplicare.


Nu se va lucra la temperaturi mai mici de 5C.
Verificarea suprafetelor se va face cu ajutorul nivelei si a dreptarului de 2m.
1.25. Asigurarea cerintelor de calitate
1.20 Masuri pentru asigurarea cerintelor de calitate conform prevederilor legii nr. 10/1995
Cerinta A - rezistenta si stabilitatea structurii
Cerinta B - siguranta in exploatare.
In vederea asigurarii acestei cerinte se vor respecta :
STAS-urile in vigoare la proiectarea aleilor.
1.26. Cerinta D - igiena/ sanatatea oamenilor,
refacerea/ protectia mediului
Pentru eliminarea deseurilor se vor prevedea ghene, platforme de gunoi cu depozitarea
in europubele.
Lucrarile proiectate nu au efecte negative suplimentare fata de situatia existenta
asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata sau din punct de vedere al
zgomotului si peisajului.
Nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric.
Prin executarea lucrarilor proiectate se va rezolva favorabil atat impactul asupra
factorilor de mediu, cat si din punct de vedere economic si social.
Influente asupra factorilor de mediu datorate realizarii unor conditii superioare celor
actuale:
-Va scadea gradul de poluare al aerului;
-Se va reduce volumul de praf;
-Crearea de noi locuri de munca pe perioada executiei lucrarilor;
Imbunatatirea climatului social prin crearea unui ambient curat si civilizat;
-Cresterea sigurantei circulatiei si a confortului optic pentru conducatorii auto.
-Pe ansamblu se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambient, lucrarile
proiectate nu introduc disfunctionalitati suplimentare fata de situatia actuala, ci dimpotriva au
un efect pozitiv.
1.27. Masuri de protectia muncii
Pe parcursul executiei lucrarilor antreprenorul va lua toate masurile de protectie a
muncii necesare conform cu normativele in vigoare - norme MLPTL 9/N/15.03.1993 si norme
generale din decret nr. 290/16.08.1999, corespunzatoare acestui tip de Iucrari.
Masurile din aceste norme nu sunt limitative, ele se vor completa cu norme specifice
constructorului. Masurile de protectie a muncii corespunzatoare acestor Iucrari sunt curente,
fara tehnologii care sa necesite conditii speciale.

Intocmit,
Ing. Peisagist Ileana Nicolae

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

4.4. CAIET DE SARCINI SUPRAFETE (ALEI PAVELE PREFABRICATE / TARTAN /


NISIP)
Prevederile cuprinse in acest caiet de sarcini pentru realizare suprafetelor dalate /
tartan / nisip - sunt aplicabile si obligatorii la lucrarile privind realizarea dalajelor cuprinse in
proiect.
Solutiile constructive, reclama respectarea unui anumit nivel de calitate in realizarea
lucrarilor sj impune, in consecinta, o activitate riguroasa de urmarire permanenta pe tot
parcursul executiei.
Se va putea asigura astfel o corecta verificare si receptionare a fazelor intermediare si
a celei finale.
Antreprenorul, conform conditiilor generale si speciale de contractare, are obligatia sa
studieze documentatia pusa la dispozitie de investitor si sa obtina orice alte informatii
considerate de el necesare prin conditiile si dificultatile de executie a lucrarilor de
arhitectura.
Pe durata executiei, antreprenorul va lua toate masurile care se impun pentru a
respecta conditiile de realizare a lucrarilor de arhitectura in conformitate cu cerintele impuse
de documentatiile de contractare.
Detaliile de executie, calitatea materialelor si tehnologiile de punere in opera se vor
realiza conform planurilor, caietelor de sarcini si eventualelor precizari facute de proiectant.
Inaintea inceperii lucrarilor, antreprenorul poate prezenta si o alta propunere de
tehnologie de executie fata de cea prevazuta in proiect, dar va trebui sa o supuna spre
aprobare proiectantului si investitorului. Noua tehnologie, propusa si aprobata, va respecta
conditiile de calitate impuse de lucrarea respectiva.
Investitorul si proiectantul isi rezerva dreptul ca, inainte sau dupa inceperea lucrarilor,
sa opereze adaptari sau modificari fata de proiect, in vederea asigurarii calitatii, ca urmare
a aparitiei unor materiale sau tehnologii noi.
In toate activitatile de pe santier vor fi respectate normele de protectia muncii si cele de
prevenire a incendiilor.
Standarde si Normative de referinta
Sub acest titlu vor fi mentionate standardele, normativele si alte prescripts care
trebuie respectate la materiale, utilaje, confectii, executie, montaj, probe, teste si verificari.
La acestea se adauga urmatoarele, cu aplicabilitate generala
STAS 388-80 Ciment Portland
STAS 790-84 Apa pentru mortare si betoane
STAS 1030-85 Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli
STAS 1139-87 Borduri din beton pentru trotuare
STAS 1667-76 Agregate naturale pentru mortare si betoane cu lianti minerali
Acte normative privind calitatea

Legea 10/1995 - Legea calitatii in constructii;

Legea nr.8, privind Asigurarea durabilitatii si sigurantei in exploatare, functionalitatii


si calitatii constructiilor".

HG 925/1995 Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a


proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor"

Norme pentru utilizarea formularelor tipizate in activitatea de control tehnic de calitate


S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

in constructii-montaj publicatein Buletinul Constructiilor nr. 8/1987.

C.56-85, Normative pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de


constructii si instalatii aferente (BC -2/1986)
Plansele care guverneaza lucrarea:
- Plan situatie propusa
- Plan trasare
- Detaliu tehnic suprafata dalata / tartan
Mostre si testari
Inainte de comandarea si livrarea oricaror materiale la santier, se vor pune la
dispozitia Consultantului, spre aprobare, urmatoarele mostre:
Borduri din beton prefabricate; mostre cu finisajul si culoarea specificate.
Prin aprobarea mostrelor de catre Consultant se ntelege aprobarea cimentului si
agregatelor, precum si alegerea culorilor.
Toate elementele prefabricate vor fi confectionate din materialele aprobate.
Materiale
-

Agregate - pietris, piatra sparta, nisip


Pavele beton ecologic cu dimesiunile 300/300/80mm
Borduri beton cu dimensiunile 300/300/200 mm
Beton C8/10
Mortar M100 T
Tartan
Nisip

Materialele si produsele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:


sa fie de foarte buna calitate, cu aspect corespunzator, in conditii de pret optim si cu
garantie de lunga durata data de furnizor;
producatorul sa poata asigura constanta calitatilor fizico-chimice (stabilitate chimica,
dimensionala, etc,) si vizuale (culoare, textura, etc.)
sa corespunda specificului functional al spatiilor unde sunt aplicate
sa fie agrementate tehnic In conditiile stipulate de legea nr.10/1995;
producatorul sa furnizeze date complete privind tehnologia de punere in opera (unde
este cazul);
sa existe forta de munca specializata pentru lucrari cu astfel de materiale.
Se va organiza si urmari cu rigurozitate controlul calitatii materialelor intrate In santier
pentru certificarea lor inainte de punere in opera.
Livrare, depozitare, manipulare
Livrarea materialelor si produselor se va face conform recomandarilor din capitolele
respective ale normativelor specifice in vigoare si va fi insotita de certificat de calitate.
In cazul in care livrarea se face de catre o baza de aprovizionare, aceasta este obligata
sa transmita certificate de garantie corespunzatoare loturilor livrate.
Depozitarea si manipularea produselor si materialelelor prevazute in proiect trebuie sa
S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

se faca separat, pe tipuri de materiale in spatii amenajate si dotate corespunzator, astfel


incat sa se asigure:
evitarea conditiilor care ar putea conduce la deprecierea lor;
evitarea murdaririi acestora cu pamant sau alte materiale;
asigurarea posibilitatilor de identificare usoara.
Se vor respecta instructiunile scrise ale producatorului, privind manipularea,
depozitarea si protectia materialelor si produselor respective.
Executarea lucrarilor
Antreprenorul va executa lucrarea conform proiectului si acestui caiet de sarcini,
tinand cont de normativele specifice categoriei de lucrari si de prescriptiile tehnice in
vigoare.
Se vor respecta de asemenea instructiunile scrise ale producatorului, privind executia
lucrarilor respective.
Inainte de inceperea lucrarilor propriu-zise la o anume categorie de lucrari se vor executa
operatiunile pregatitoare necesare si anume:
trasare
decopertare
sapaturi
montat borduri in strat mortar
umplutura cu balast
umplutura cu nisip
compactare
placi tartan
Executia lucrarilor va fi asigurata de personal calificat, si inalt calificat pentru fiecare
specialitate si urmarita de cadre tehnice avand cunostinte de nivel superior in practicarea
profesiei.
Nu se admit modificari de solutii tehnice fara acordul expres al proiectantului de
specialitate. Dispozitiile de santier emise de proiectant, si respectarea normelor legale, au
aceeasi putere ca si proiectul de executie din toate punctele de vedere, inclusiv al verificarii
calitatii.
Precizarile si recomandarile cuprinse in caietul de sarcini nu sunt limitative, antreprenorul
putand lua orice masura pe care o considera necesara si eficienta si care se inscrie in
prevederile actuale, normative, in vederea asigurarii sau cresterii calitatii lucrarilor.
Pe parcursul executiei va fi respectat programul de control al calitatii lucrarilor pe santier
Verificari in vederea receptiei lucrarilor
Se va verifica realizarea lucrarii conform proiectului, prevederilor caietelo de sarcini
respective cu respectarea instructiunilor scrise ale producatorului de material sau ansamblu
(unde este cazul), in vederea asigurarii conditiilor de calitate cerute.
Respectarea conditiilor tehnice de calitate trebuie urmarita permanent de antreprenor
(prin sefii formatiilor de lucru) si de investitor (prin personalul tehnic anume insarcinat cu
conducerea lucrarilor, in cadrull activitatii de indrumare si supraveghere)
Se vor efectua verificari:
a.
Pe parcursul executiei pentru toate categoriile de lucrari, inainte ca ele sa devina
ascunse prin acoperire cu alte categorii de lucrari destinate a ramane vizibile.
S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

b.
c.

La terminarea unei faze de lucru


La receptia preliminara a obiectelor
Pe intregul parcurs al lucrarilor se vor face verificari privind corespondenta intocmai a
acestora cu solutiile si prevederile proiectantului si cu specificatiile tehnice specifice, in
limitele indicatorilor de calitate, abaterilor si tolerantelor admisibile prevazute de acestia.
Rezultatul veriflcarilor si receptiilor de precum si concluziile privind posibilitatea
continuarii lucrarilor se consemneaza intr-un registru, care este un document oficial semnat
deopotriva de antreprenor si investitor.
Remedierile mai importante, sau privind lucrari de tehnicitate ridicata, se vor executa numai
cu avizul proiectantului si consemnate ca atare in registrul de procese verbale.
Comisia de receptie preliminara va avea la dispozitie registrul de procese verbale de
lucrari, la cererea presedintelui comisiei, antreprenorul va prezenta o nota de sinteza cu
date asupra intocmirii pentru intregul obiect a proceselor verbale, buletinelor de incercari,
remedierilor, etc., cu frecventele prescrise.
La baza activitatii de verificare si control al lucrarilor stau urmatoarele acte normative
generate:
Legea 10/1995 - Calitatea in constructii - normativ pentru verificarea calitatii si receptia
lucrarilor de constructii si instalatii aferente - indicativ C 56-85 - publicat in Buletinul
Constructiilor 1-2/1986 si modificarile la instructiuni Tn BC 4/1976 si BC 4/1977. IGSC
28/7.11.1976 IGSIC 20/4.IV.1977
1.7. Masuratori si decontare
Nu se vor putea deconta acele lucrari pentru care nu se vor prezenta procesele
verbale care sa ateste elocvent ca lucrarile respective sunt de calitate conforma cu proiectul
si prescriptiile tehnice in vigoare sau ca, in urma remedierilor facute, au fost aduse in aceasta
situatie.
1.8. Masuri de tehnica securitatii muncii
La care se adauga si prevederile specifice fiecarei categorii de lucrari, mentionate in
normativele care o guvemeaza.

Regulamentului de protectia si igiena muncii, in activitatea de constructii" aprobata


de MLPAT cu Ordinul nr.9/N/15.03.1995;

Norme de protectia muncii in constructii - montaj aprobate de M.C.Ind. cu ordinul 7/7.


11.1978.

Norme specifice de protectia muncii pentru lucrari de zidarie, montaj prefabricate si


finisaje in constructii indicativ I.M.006 - 96, aprobate cu Ordinul M.L.P.A.T.
nr.73/N/15.10.1996.

Norme specifice de protectia muncii pentru lucrari de cofraje, schele si esafodaje,


indicativ I.M.007 / 96 aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.73/N/15.10.1996.

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

1.9. Masuri de protectie contra incendiului

C 300 aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 20N/1994

HGR 51/1997 privind avizarea, autorizarea PSI;

OGR 60/1998 privind organizarea apararii impotriva incendiilor, completata cu OGR


114/2000;

HGR 571/1998 - aprobarea constructiilor care se supun autorizarii;

Ordin Ml 775/1998 - pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingerea


incendiilor";

P 118/1999 - Normativ de siguranta la foe a constructiilor;

DG PSI 005/2001 - Dispozitii generale PSI privind activitatea de aparare impotriva


incendiilor, aprobata cu Ordinul Ml 138/05.09.2001.
La realizarea investitiei, vor fi respectate ultimele versiuni, in vigoare, ale actelor normative
mentionate.
1.10. Generalitati
Realizarea ariilor dalate proiectate, aleilor se va realiza intr-un sistem durabil dar cu
costuri reduse prin montarea de pavele din beton colorat prefabricate, bordurate cu borduri
inguste de beton cu dimensiunile de 50x15x10.
1.11. Lucrari de degajare a terenului de corpuri straine, decopertare si sapare
Dupa adjudecarea lucrarii sau incredintarea directa a acesteia, constructorul va incepe
lucrarile de terasamente numai dupa operatiunea de predare-primire a amplasamentului
consemnat intr-un proces verbal incheiat intre beneficiar, executant si proiectant.
Trasarea pe teren a constructiei se va executa de personal specializat si dotat cu
aparatura corespunzatoare, in limitele tolerantelor admise precizate in STAS 9824/1/75.
Lucrarile de terasamente se executa mecanizat, volumul sapaturii manuale fiind
conditionat de natura terenului, sistemul de udare adoptat si destinatia constructiei.
Sapatura se va incepe numai dupa protejarea retelelor si a materialului vegetal
existent impotriva deteriorarii.
Lucrarile de terasamente nu se vor incepe inaintea executarii lucrarilor
pregatitoare, dupa caz si anume:
-defrisarea terenului si indepartarea tuturor materialelor ce provin din aceasta;
- evacuarea materialelor provenite din defrisari si degajarea terenului;
-executarea de santuri de garda si pante de scurgere pentru dirijarea apelor in afara
zonelor de lucru; in cazul debitelor mici de apa, se vor executa rigole.
1.12. Trasarea
Trasarea lucrarilor va fi efectuata prin masurare si pichetare de specialisti topo, pe
baza planurilor elaborate de proiectant, conform cu planurile de trasare aferente fiecarei
locati in parte.
Locatiile in care se vor construi dalaje din beton prefabricate, surafete din tartan sau
nisip - sunt prezentate la pct. 2.1.9. Antemasturatoari in tabele pentru fiecare locatie.

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

1.13. Executarea umpluturilor compactate


Umpluturile se realizeaza din pamanturi loessoide, pamantuni coezive, bine
compactate cu maiul de mana sau cu maiul mecanic, in straturi succesive de 20-30 cm
grosime.
Se interzice realizarea umpluturilor din pamanturi cu umflari si contracturi mari, argile moi cu
continut de materii organice, resturi de lemn, etc.
Umiditatea pamantului pus in opera va fi cat mai aproape de umiditatea optima de
compactare admitandu-se variatii de 2%.
Calitatea compactarii umpluturilor se va face cu respectarea prevederilor "Normativului
pentru venificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente" - Indicativ
C.56/85 si a Normativului C.29/85.
La executarea lucrarilor de terasamente pe timp friguros este obligatorie respectarea
masurilor generale si a celor specifice lucrarilor de pamant, prevazute in "Normativul pentru
realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente" - Indicativ C.
16/84.
1.14. Receptionarea lucrarilor de terasamente
Verificarea calitatii si receptionarea lucrarilor de terasamente se fac in conformitate cu
Normativul C.56/85.
La receptionarea terasamentelor executate in pamanturi sensibile la umezire se va
controla daca s-au respectat si consemnat in procesele verbale de lucrari ascunse,
prevedenile din Normativul P.7/92
1.15. Pavele beton / suprafete / placi antitrauma tartan / suprafete nisip
Domeniul de aplicare: pardoseli uzuale, decorative, locuri de joaca, rezistente la trafic
pietonal. In prezentul proiect: pavare dalaje, suprafete / placi antitrauma tartan, suprafete
nisip.
Materiale si produse
- pavele beton prefabricate;
- agregate naturale
- nisip
- tartan
Pietris, suprafete nisip, agregate naturale
Domeniul de aplicare: pardoseli uzuale, decorative, locuri de joaca , rezistente la trafic
pietonal. In prezentul proiect: suprafete dalate pentru zone de odihna, placi antitrauma
tartan - pentru locurile de joaca.
Nisip
Domeniul de aplicare: pardoseli uzuale, decorative, locuri de joaca , rezistente la trafic
pietonal. In prezentul proiect: suprafete dalate pentru zone de odihna, suprafete nisip pentru locurile de joaca.
S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

1.16. Executarea lucrarilor. Conditii tehnice de calitate


Punerea in opera se face de catre echipe specializate, prin mijloace clasice,
respectandu-se prevederile C56-85 si NE 012-99 "Cod de practica pentru realizarea
lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat", si in conformitate cu
recomandarile producatorului.
Controlul si pregatirea stratului suport
Suportul trebuie sa fie plan, stabil, fara urme de grasimi si fara depuneri saline din
infiltratii. Se interzice inceperea lucrarilor inainte de verificarea in intregime a suportului.
Prepararea mortarelor
Determinarea caracteristicilor mortarelor se va face conform metodelor prescrise in STAS
2634 - 80: "Metode de incercare a mortarelor in stare proaspata si intarita".
Conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca mortarele vor fi conform STAS
1030 - 85: "Mortare obisnuite de var, ciment sau ipsos. Clasificare si conditii tehnice".
Transportul si perioada de punere in lucrare a mortarelor
Transportul pe orizontala, se face cu roaba, tomberoane, bene. Mijloacele de
transport trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- sa fie etanse;
- sa fie curate;
- sa permita - fara eforturi - golirea totala si rapida;
Mortarul se descarca din autobasculante sau autoagitatoare in :
- dispozitive asezate la nivelul solului;
- dispozitive asezate sub nivelul solului, sau autocamionului.
Este interzisa descarcarea mortarului direct pe pamant.
Durata maxima de transport va fi astfel apreciata incat transportul si
punerea in lucrare a mortarelor sa se faca :
- in maxim 10 ore de la preparare - pentru mortare fara intarzietori de priza;
- in maxim 16 ore de la preparare - pentru mortare cu intarzietori de priza.
Punerea in opera a mortarelor se va face conform normativelor in vigoare .
Realizarea pavimentelor din beton / a suprafetei de tartan si nisip se vor face avanduse in vedere etapele si recomandarile producatorului prevazute in tehnologia de aplicare.
Nu se va lucra la temperaturi mai mici de 5C.
Verificarea suprafetelor se va face cu ajutorul nivelei si a dreptarului de 2m.
1.17. Asigurarea cerintelor de calitate
Masuri pentru asigurarea cerintelor de calitate conform prevederilor legii nr.10/1995
Cerinta A - rezistenta si stabilitatea structurii
Cerinta B - siguranta in exploatare.
In vederea asigurarii acestei cerinte se vor respecta :
STAS-urile in vigoare la proiectarea aleilor.

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

1.18. Cerinta D- igiena/ sanatatea oamenilor, refacerea/protectia mediului


Pentru eliminarea deseurilor se vor prevedea ghene, platforme de gunoi cu depozitarea
in europubele.
Lucrarile proiectate nu au efecte negative suplimentare fata de situatia existenta
asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata sau din punct de vedere al
zgomotului si peisajului.
Nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric.
Prin executarea lucrarilor proiectate se va rezolva favorabil atat impactul asupra
factorilor de mediu, cat si din punct de vedere economic si social.
Influente asupra factorilor de mediu datorate realizarii unor conditii superioare celor
actuale:
- Va scadea gradul de poluare al aerului;
- Se va reduce volumul de praf;
- Crearea de noi locuri de munca pe perioada executiei lucrarilor;
- Imbunatatirea climatului social prin crearea unui ambient curat si civilizat;
- Cresterea sigurantei circulatiei si a confortului optic pentru conducatorii auto.
- Pe ansamblu se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambient, lucrarile
proiectate nu introduc disfunctionalitati suplimentare fata de situatia actuala, ci dimpotriva au
un efect pozitiv.
1.19. Masuri de protectia muncii
Pe parcursul executiei lucrarilor antreprenorul va lua toate masurile de protectie a
muncii necesare conform cu normativele in vigoare - norme MLPTL 9/N/15.03.1993 si norme
generale din decret nr. 290/16.08.1999, corespunzatoare acestui tip de Iucrari.
Masurile din aceste norme nu sunt limitative, ele se vor completa cu norme specifice
constructorului. Masurile de protectie a muncii corespunzatoare acestor Iucrari sunt curente,
fara tehnologii care sa necesite conditii speciale.

Intocmit,
ing. Ferenc Korodi

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

5. RESURSELE UMANE SI MATERIALE NECESARE PENTRU EXECUTIA


LUCRARILOR
Resursele umane si materiale necesare desfasurarii in cele mai bune conditii a lucrarilor de
executie si asistenta tehnica in cadrul amenajarii peisagistice ale PARCURILOR DE JOACA
DIN ORASUL ROVINARI.
Executantul trebuie sa detina capacitati suficiente si cuprinzatoare pentru a preveni
si a anula orice posibil risc ce ar putea aparea in procesul de executie si asistenta tehnica.
Resursele umane cuprind:
- 1 RTE ( responsabil tehnic executie)
- 1 CQ ( responsabil tehnic calitate)
- 1 manager sisteme de calitate
- 1 arhitect peisagist- urbanist
- 1 inginer horticol
- 1 inginer silvic
- 1 inginer constructor
- 1 inginer electrice
-1 arhitect
- 1 inginer protectia mediului
- 1 inginer instalatii
- 20 muncitori arboricultori, floricultori
- 20 muncitori pavatori
- 3 muncitori zidarie
- 3 alpinisti utilitari
- 20 muncitori necalificati
In tabelul de mai jos este prezentat modul de alocare a resurselor umane implicate in
rezolvarea sarcinilor solicitate :
EXPERT CHEIE
RTE
(responsabil
executie)

ATRIBUTII
tehnic -urmareste si verifica executia lucrarilor derulate
-verifica si avizeaza fisele si proiectele tehnologice de
executie, procedurile de realizare a lucrarilor, planurile
de verificare ale executiei, programul de realizare a
lucrarilor
-tine evident lucrarilorpe care le coordoneaza ethnic
-participa la inspectii si verifica aducerea la indeplinire
a masurilor dispuse de acestia

CQ (responsabil ethnic calitate)

manager sisteme de calitate

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

-urmareste si verifica ca executia sa se faca conform


proiectului si caietelor de sarcini
-executia sa fie conform normativelor, standardelor si
legislatiei in vigoare
-este reprezentanrul Managerului de Proiect pentru
sistemul de calitate si are libertatea si autoritatea
necesara pentru a implementa si mentine unitatea

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

arhitect -peisagist

inginer horticol si silvic

si/sau cerintele de calitate;


-evalueaza cerintele de calitate incluse in oferta de
contract si le transfera catre furnizori / subcontractori;
-interactioneaza cu beneficiarul/consultantul cu privire
la aspectele de calitate;
-pregateste procedure de asigurare si control de
calitate si se asigura ca sunt insusite si implementate;
-planifica, implementeaza si face oficiale supervizarile
si inspectiile effectuate intern si la furnizori/
subcontractorii de proiect;
-identifica si inregistreaza neconformitatile ----referitoare la activitatile si sistemului de management;
-elaboreaza si executa proiecte: amenajarea
teritoriului, parcuri, gradini, etc.
-elaborarea documentatiei SF., P.T., P.A.C., D.D.E.
-elaboreaza si executa documentatii P.U.D., P.U.Z.,
P.U.G. necesare autorizarii;
-urmareste executia lucrarilor de amenajare utilitara,
peisagera si solutionarea problemelor de executie si
proiectare.
- instruieste muncitorii la locul de munca;
executa masuratori in vederea raportarii proiectului pe
teren;
raspunde:
-de calitatea lucrarilor executate la client
-de plantele si materialele transportate la lucrari
-de echipa de muncitori cu care efectuiaza lucrarile
-de respectarea termenilor de executie

inginer constructor
-planifica, organizeaza si monitorizeaza activitatile
desfasurate in scopul realizarii proiectului din punct de
vedere al cantitatii, calitatii si respectarii termenelor;
- studiaza detaliile de proiectare si documentatia
tehnica necesara pentru lucrarile de constructie pe
specialitatea sa;
-verifica buna executie in conformitate cu normativele
in vigoare;
-intocmeste programele de lucru, necesarul de
materiale, procesele verbale;

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

inginer electrice

inginer protectia mediului

inginer instalatii

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

-raspunde de executarea la timp si de calitatea


lucrarilor incredintate;
-urmeaza activitatea de executie din santier conform
proiectului de realizat;
-analizeaza proiectul si ofera solutii tehnice pentru
imbunatatirea acestuia;
-intocmeste necesarul de material pentru aprovizionare
Manager sistem de mediu persoan desemnat de
conducerea organizatiei pentru a asigura
managementul de mediu ansamblul activittilor care
determin politica in domeniul protectiei mediului,
obiectivele si responsabilittile, si care le
implementeaz in sistemul de management de mediu
(SMM) prin mijloace cum ar fi planificarea obiectivelor
de mediu (elaborarea programelor de mediu),
supravegherea si controlul realizrii programelor de
mediu, asigurarea protectiei factorilor de mediu,
imbunttirea performantelor de mediu ale organizatiei
-colaboreaza cu Directorul Tehnic
la intocmirea
planului de servicii in constructii ale societatii pentru
anul viitor, asigurand in acest scop conditiile tehnice,
dotarile necesare in corelatie cu fondul de timp
disponibil;
-organizeaza sectoarele de activitate si distribuie
sarcini pentru acoperirea timpului efectiv de lucru al
personalului din subordine;
-controleaza aplicarea corecta a prevederilor ISO
9001,14001,18001;
-supravegheaza si controleaza respectarea disciplinei
tehnologice si respectarea normelor in cadrul lucrarilor
de constructii si de executarea la timp si de calitate a
lucrarilor incredintate;
-urmareste activitatea de executie din santier conform
proiectului de realizat;
analizeaza proiectul si ofera solutii tehnice pentru
imbunatatirea acestuia;
-intocmeste
necesarul
de
materiale
pentru
aprovizionat;
-propune masuri de eficientizare a consumurilor
specifice de materiale si propune, pentru eficientizarea
activitatii personalului din subordine, completarea cu
echipamentele si aparatura necesare;
-raporteaza Directorului Tehnic situatiile financiare ale
proiectelor realizate;
-prezinta Directorului Tehnic, informari, rapoarte si
situatii privind activitatile desfasurate de echipele
subordonate si rezultatele obtinute de acestea, pe

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

perioade calendaristice, conform procedurilor firmei;


-raspunde de corectitudinea folosirii materialelor in
cadrul desfasurarii lucrarilor si finalizari acestora;
-raspunde de integritatea si corecta folosire a utilajelor
din dotare;
-raspunde de efectuarea instruirii in domeniul
securitatii si sanatatii in munca si situatiilor de urgenta,
organizarea,
analiza
si
urmarirea
respectarii
dispozitiilor legale privind accidentele tehnice si
accidentele de munca;
-raspunde de
indrumarea si verificarea activitatii
pentru buna intretinere a utilajelor;
-colaboreaza cu Departamentul de resurse umane
pentru angajarea personalului din subordine,
evaluarea si specializarea/ formarea continua a
acestuia;
muncitori arboricultori, floricultori

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

-practicantii unei astfel de ocupatii Ornamenteaza


spatiile amenajate in jurul unor constructii publice sau
private, cu ajutorul uneltelor manuale si mecanice de
gradinarit
Sarcini principalere
-ornamenteaza spatiile amenajate in jurul unor
constructii publice sau private, cu ajutorul uneltelor
manuale si mecanice de gradinarit.
-urmareste proiectele de amenajare a spatiilor verzi,
pentru a stabili unde trebuie plantat gazon, flori sau
arbusti.
-pregateste solul caruia ii adauga ingrasamintele
necesare.
-planteaza bulbi, seminte, plante cu flori, iarba, arbusti
si arbori, folosind diverse unelte de gradinarit.
-insamanteaza terenul pentru gazon sau planteaza
bucati de gazon ca atare.
-intretine spatiile verzi si aleile, sapand, plivind,
grebland peluzele, indreptand si ornand rondourile de
flori.
-uda gazonul, plantele si arborii cu ajutorul unor
stropitori, sau sisteme de irigat portabile.
-amesteca si pulverizeaza ingrasaminte, erbicide sau
insecticide pentru intretinerea gazonului,arborilor si
arbustilor, utilizand pulverizatoare manuale sau
automate.
- toaletarea arbustilor si arborilor, respectiv a gardurilor
vii, folosind foarfeci de tuns manual sau electrice si
fierastraie.
-coseste si uniformizeaza peluzele/gazonul, folosind
cositoare sau masini de tuns iarba.
-ingrijeste gazonul, asigurandu-se ca solul are
compozitia necesara pentru a permite un drenaj

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

adecvat si a sustine soiurile de iarba plantate.


muncitori zidarie
-planificarea activitatii zilnice
-aplicarea normelor de sanatate si securitate in
munca, de protectie a mediului si de PSI
-organizarea locului de munca
-intretinerea starii de functionare a echipamentelor de
lucru GENERALE PE DOMENIUL DE ACTIVITATE
-asigurarea calitatii lucrarilor executate
-executarea lucrarilor de demolare a zidariei
-prepararea mortarelor pentru zidarii si tencuieli
-executarea zidariilor simple
-executarea zidariilor din piatra naturala
-executarea zidariilor de complexitate medie
-executarea zidariilor de mare complexitate
-executarea tencuielilor simple
-executarea tencuielilor decorative
-executarea tencuielilor de mare complexitate
SPECIFICE
alpinisti utilitari
echipeaza corzile,
executa noduri,
organizeaza locul de munca,
executa manevre in coarda,
intretine echipamente,
gestioneaza documente,
efectueaza salvari simple si complexe.
-procedurile de intretinere sunt aplicate cu rigurozitate,
in functie de tipul echipamentului.
-aplicarea procedurilor de intretinere se face in functie
de perioada de solicitare a echipamentului.
-curatenia tuturor echipamentelor este pastrata in
permanenta, prin folosirea unor materiale,
echipamente si substante specifice.
-procedurile de intretinere sunt aplicate tinand cont de
instructiunile din fisa postului.
-colaboreaza cu Departamentul de resurse umane
pentru angajarea personalului, scolarizarea si
specializarea acestuia.
-anunta in cel mai scurt timp pe seful sau ierarhic de
producerea unor avarii sau accidente si actioneaza
imediat pentru lichidarea avariilor sau accidentelor, in
conformitate cu legile in vigoare si a normelor SMC,
SMM, SSM.
-participa la instructajul periodic privind prevenirea si
protectia sanatatii in munca (SSM) si situatii de
urgenta facut de conducatorul locului de munca si
S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

semneaza fisele de luare la cunostinta potrivit Legii


319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca si a
Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva
incendiilor.
Informeaza asupra neconformitatilor
-informarea asupra neconformitatilor se realizeaza cu
promptitudine, pentru remedierea sau inlocuirea
acestora.
-defectarea echipamentelor este raportata persoanelor
abilitate.
-informarea privind neconformitatile este clara, la
obiect, fiind mentionate toate elementele relevante.
muncitori necalificati

-raspunde de indeplinirea intocmai si la timp a


normelor de lucru, cu privire la lucrarile de sapat
manual, plantat, semanat, palisat, tutorat, copilit,
cirnit, ciupit, combaterea bolilor si daunatoarelor,
taiere de rodire, inlocuit plante talie mica (mare), in
general lucrarile horticole, asumate in conditiile
utilizarii cat mai eficiente si in deplina siguranta a
uneltelor, sculelor si dispozitivelor incredintate.
-asigura intretinerea si exploatarea corespunzatoare
potrivit cartii tehnice a sculelor, uneltelor,
dispozitivelor cu care lucreaza;
-raspunde nemijlocit de functionarea in conditii de
siguranta si potrivit programului de lucru aprobat, a
sculelor, uneltelor si dispozitivelor avute in primire;
-cunoaste caracteristicile constructive si functionale
ale sculelor, uneltelor, dispozitivelor cu care
lucreaza si aplica normele de functionare si
intretinere ale acestuia, de protectia muncii si
protectia incendiilor;
-stie sa actioneze si actioneaza promt in cazul
aparitiei unor incidente legate de sculele, uneltele,
dispozitivele din dotare;
-se prezinta la serviciu la timp si in deplina
capacitate de munca pentru a putea executa in
bune conditii sarcinile care ii revin
-poarta permanent pe durata programului de lucru
echipamentul de lucru si cel de protectie adecvat.
-manifesta un comportament civilizat in relatiile cu
sefii si colaboratorii societatii.
-aduce de indata la cunostinta conducatorului locului
de munca orice neregula, defectiune, anomalie sau
alta situatie de natura sa constituie un pericol in
siguranta activitatii sau orice eveniment perturbator

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

asupra indeplinirii sarcinilor de serviciu;


-respecta disciplina si ordinea pentru evitarea
accidentelor de orice natura;
-anunta in cel mai scurt timp pe seful sau ierarhic de
producerea unor avarii sau accidente si actioneaza
imediat pentru lichidarea avariilor sau accidentelor,
in conformitate cu legile in vigoare si a normelor
SMC, SMM, SSM.
-participa la instructajul periodic privind prevenirea si
protectia sanatatii in munca (SSM) si situatii de
urgenta facut de conducatorul locului de munca si
semneaza fisele de luare la cunostinta potrivit Legii
319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca
si a Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva
incendiilor
-nu paraseste punctul de lucru fara aprobarea
sefului direct
-la lucrarile ce se efectueaza in orase, comune, pe
artere de circulatie intensa (scuaruri, alei, pastile,
etc) respecta intocmai prevederile noului Cod Rutier
-respecta si alte decizii, dispozitii si ordine de lucru
date de seful direct (nespecificate in prezenta fisa a
postului) in functie de specificul fiecarui punct de
lucru.
-cunoaste si aplica politicile de Calitate, Mediu si
Sanatatea si Securitate in Munca (SSM) a societatii,
aplicabile in activitate proprie;
-raspunde de material atunci cand aduce atingere
valorilor materiale ale societatii, iar daca pagubele
au fost cauzate printr-o fapta ce constituie
infractiune, raspunderea se stabileste conform legii
penale

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

Resursele materiale trebuie sa cuprinda toate mijloacele necesare desfasurarii in conditii


optime a activitatilor:
- 5 platforme (min. 3,5 t.)
- 3 utilaje multifunctionale
- 3 autobasculante
- 1 platforma ridicatoare ( min. 14 m)
- 1 buldoexcavator
- 1 tocator crengi
- 1 nivela laser
- 1masina insamantat gazon
- 2 cinsterne
- 2 motocultoare
- 1 utilaj montat pavaj
Intocmit,
Ing. Peisagist: Cornelia Manciu

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

6. CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECTIV

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

7. DEVIZUL GENERAL

Obiectivul: REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI

DEVIZ GENERAL CONF. HG 28/2008


Privind cheltuielile necesare
realizrii:

Obiectivul: REABILITARE PARCURI DE


JOACA ORAS ROVINARI

IN MII LEI/MII EURO LA CURSUL BNR DIN DATA DE 29.08.2011 : 1 EURO = 4. 2402
Nr.
crt.

1,0
1,1
1,2
1,3

2,0
2,1

3,0
3,1

Denumirea capitolelor i
subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fr TVA)


Mii lei

Mii euro

TVA
24%
Mii lei

Valoare (inclusiv
TVA)
Mii lei

CAPITOLUL 1:
Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului
Obinerea terenului
0,00
0,00
0,00
0,00
Amenajarea terenului
260,32
61,39
62,48
322,80
Amenajri pentru protecia
0,00
0,00
0,00
0,00
mediului
260,32
61,39
62,48
322,80
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOLUL 2:
Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului
Cheltuieli pentru asigurarea
utilitilor necesare
0,00
0,00
0,00
0,00
obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
0,00
0,00
0,00
0,00
CAPITOLUL 3:
Capitolul pentru proiectare i asisten tehnic:
Studii teren
9,00
2,12
2,16

Mii
euro

0,00
76,13
0,00
76,13

0,00
0,00

11,16

2,63

3,2

Obinerea de avize, acorduri i


autorizaii

6,00

1,42

1,44

7,44

1,75

3,3

Proiectare i engineering

58,62

13,82

14,07

72,69

17,14

3,4

Organizarea procedurilor de
achiziie public

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,5
3,6

Consultan
Asisten tehnic

0,00
12,00

0,00
2,83

0,00
2,88

0,00
14,88

0,00
3,51

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

TOTAL CAPITOL 3
4,0
4,1
4,2

85,62

20,19

20,55

106,17

25,04

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiia de baz:
Construcii i instalaii
1755,81
414,09
421,39
Montaj utilaj tehnologic
0,00
0,00
0,00

2177,20
0,00

513,47
0,00

4,3

Utilaje, echip. tehn. i


funcionale cu montaj

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje fr montaj i echip.


de transp.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1755,81

414,09

421,39

2177,20

513,47

CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli:
35,12
8,28
35,12
8,28

8,43
8,43

43,54
43,54

10,27
10,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,29

2,90

2,95

15,24

3,59

26,34

6,21

6,32

32,66

7,70

73,74

17,39

17,70

91,44

21,57

4,5
4,6

Dotri
Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4

5,0
5,1
5.1.1

Organizare de antier
Lucrri de construcii

5.1.2

Chelt. conexe organizrii


antierului

5,2
5,3

6,0
6,1
6,2

Comision, taxe, cote legale,


costuri de finanare
Cheltuieli diverse i
neprevzute
TOTAL CAPITOL 5

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare beneficiar
Pregtirea personalului de
exploatare
Probe tehnologice i teste
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL

2175,49

513,06

522,12

2697,61

636,20

C+M

1790,93

422,37

429,82

2220,75

523,74

Proiectant,

S.C.GARDENCENTERGRUPS.R.L.

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

REABILITARE PARCURI DE JOACA ORAS ROVINARI


Faza: P.T.+D.D.E.
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI ROVINARI, JUD. GORJ

CAPITOLUL8.
AFERENTE

GRAFICUL

DE

ESALONARE AL

LUCRARILOR

CU

VALORILE

8.1. Esalonarea lucrarilor de executie


Amenajarea PARCURILOR DE JOACA DIN ORASUL ROVINARI comporta o serie
de lucrari care se deruleaza succesiv sau simultan (in zone diferite ale aceleiasi amenajari).
Executia lor este conditionata de lucrarile de terasamente si lucrarile de constructii privind
amenajarile tehnice-edilitare si dotarile cuprinse in proiect (aleile dalate). Esalonarea
lucrarilor este urmatoarea:
a) organizare santier
b) realizare alei
c) realizare suprafete antitrauma placi tartan
d) realizare suprafete nisip (locurile de joaca)
e) realizare sistem de iluminat fotovoltaic
f) montare mobilier urban
g) montare echipamente de joaca
h) executie plantatii
i) insamantare gazon
j) receptie lucrare
Cantitatile de lucrari au fost determinate prin masuratori pe planul de situatie ale
PARCURILOR DE JOACA DIN ORASUL ROVINARI si prin calculele aferente. Pe baza
acestor cantitati a fost intocmita masuratoarea ce sta la baza listei de cantitati de lucrari. In
cadrul listei de cantitati proiectantul a completat coloanele ce cuprind cantitatile masurate si
articolele procesului tehnologic.
8.2. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE; GRAFICUL DE REALIZARE
AL INVESTITIEI
Durata de realizare a lucrarilor cuprinse in proiect este de 5 luni.

Nr.
C rt .
1
2
3
4
5
6
7
8
9

D e n u m ire ac t iv ita t e
O rg a n iza r e a p r o c ed u r ii de lic ita ie
O rg a n iza r e a d e a ntie r
R e aliz a r e a le i
R e aliz a r e s u p r afe te tar ta n, n is ip
M o n tar e c o rp u r i de ilu m in at
M o n tar e m o bilie r s i e c h ipa m e n te jo c
E x e c u tar e pla n ta tii
In s a m a n tar e ga z o n
R e c ep tie lu c ra r e

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.

L un a 1

L un a 2

L un a 3

L u na 4

L u na 5

S-ar putea să vă placă și