Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE ELIBERARE PLANURI

Doamn Director,

Subsemnatul(a) ...,
domiciliat() n localitatea ., str. .,
nr.

.......,

bl.

sc.

sector/jude,

.,

et.

ap.

telefon

..,

,
e-mail

, solicit hri i planuri cadastrale i topografice


la scara

1:500 i/sau n format


1:2000

analogic (tiprite) (1.2.3) i/sau


digital
raster (1.2.4)
vector (1.2.5)

Pentru imobilul situat la adresa din str. ..,


nr. , bl. , sc. ., sector .., Bucureti ,
identificat cu numr cadastral
Planurile mi sunt necesare pentru:

La prezenta cerere anexez urmtoarele:

Solicit planurile n regim


Data
.

NORMAL
URGENTA
Semntura