Sunteți pe pagina 1din 32

Anul 178 (XXII) Nr.

502

PARTEA I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

Mari, 20 iulie 2010

SUMAR

Nr.

175.

834.

Pagina
LEGI I DECRETE
Lege pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind
nfiinarea, organizarea i funcionarea asociaiilor de
proprietari ..................................................................
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea
Legii nr. 230/2007 privind nfiinarea, organizarea i
funcionarea asociaiilor de proprietari ............................

HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI


Hotrre pentru aprobarea Protocolului, semnat la
Bucureti la 6 aprilie 2009, de amendare a Acordului
de cooperare economic i tehnic dintre Guvernul
Romniei i Guvernul Regatului Haemit al Iordaniei,
semnat la Bucureti la 27 octombrie 1993 ................
Protocol de amendare a Acordului de cooperare economic i
tehnic dintre Guvernul Romniei i Guvernul
Regatului Haemit al Iordaniei, semnat la Bucureti la
27 octombrie 1993 ....................................................
570. Hotrre privind aprobarea Programului statistic
naional anual 2010 ....................................................
576. Hotrre privind aprobarea listei pentru 10 obiective
de investiii prioritare din infrastructura de mediu i a
indicatorilor tehnico-economici afereni ......................
577. Hotrre pentru aprobarea plii de ctre Comisia
Naional pentru Controlul Activitilor Nucleare a celei
de-a doua trane la costurile naionale de participare la
programul de cooperare tehnic al Ageniei

Nr.
Internaionale pentru Energia Atomic, furnizat n
cadrul proiectului regional RER/0/016 Dezvoltarea
resurselor umane i sprijinul tehnologiei nucleare, pe
anul 20082009 ........................................................
Hotrre pentru modificarea anexelor nr. 1 i 2 la
Hotrrea Guvernului nr. 1.588/2009 privind
aprobarea proiectelor selectate i a finanrii acestora
n cadrul Programului naional de mbuntire a
calitii mediului prin realizarea de spaii verzi n
localiti ......................................................................

718

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
Ordin al ministrului administraiei i internelor pentru
modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul
administraiei i internelor, nr. 236/2009 privind
aprobarea Regulamentului pentru compunerea i
portul uniformelor de poliie, precum i a Regulilor
pentru aplicarea normelor privind echiparea poliitilor ....

1929

ACTE ALE CURII EUROPENE


A DREPTURILOR OMULUI
Hotrrea din 21 februarie 2008, definitiv la 21 mai 2008,
n Cauza Pappszasz mpotriva Romniei ................

2931

ACTE ALE BNCII NAIONALE A ROMNIEI


Ordin privind dispunerea radierii din Registrul
general al instituiilor financiare nebancare a Societii
Comerciale EASY LEASING IFN S.A. ..................

32

2
626.
2

561.

152.

3
4

56

Pagina

642.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 502/20.VII.2010

LEGI I DECRETE
PARLAMENTUL ROMNIEI
C A M E R A D E P U TA I L O R

S E N AT U L

LEGE
pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea
asociaiilor de proprietari
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
Art. I. Legea nr. 230/2007 privind nfiinarea, organizarea
i funcionarea asociaiilor de proprietari, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, se
modific dup cum urmeaz:
Articolul 13 va avea urmtorul cuprins:
Art. 13. Veniturile obinute din exploatarea proprietii
comune aparin asociaiei de proprietari. Aceste venituri
alimenteaz fondurile speciale ale asociaiei de proprietari
pentru reparaii i investiii cu privire la proprietatea comun i
nu se pltesc proprietarilor. Lista acestor venituri, precum i
cheltuielile aferente lor sunt prezentate semestrial ntr-un raport
afiat la avizierul asociaiei de proprietari.
Art. II. (1) Proprietarii care i achit integral cotele de
contribuie la cheltuielile asociaiilor de proprietari n termen de
12 luni de la data intrrii n vigoare a prezentei legi vor fi scutii

de la plata penalitilor generate de suma restant cu titlu de


baz. Prin cotele de contribuie la cheltuielile asociaiilor de
proprietari se nelege datoria cu titlu de baz fr suma
rezultat din penaliti.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic i chiriailor care dein
spaiu locativ n baza unui contract de nchiriere cu autoritile
administraiei publice locale, centrale sau cu orice instituie a
statului.
(3) Prevederile alin. (1) i (2) se aplic familiilor al cror venit
net minim lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei
singure, nu depete suma de 1.000 lei.
(4) Sumele cu titlu de penaliti datorate ctre asociaiile de
proprietari, anulate conform prezentei legi, vor fi anulate i din
obligaiile contractuale existente ntre asociaiile de proprietari
i societatea furnizoare de servicii.

Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din
Constituia Romniei, republicat.
PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR

PREEDINTELE SENATULUI

ROBERTA ALMA ANASTASE

MIRCEA-DAN GEOAN

Bucureti, 16 iulie 2010.


Nr. 175.

PREEDINTELE ROMNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea
Legii nr. 230/2007 privind nfiinarea, organizarea
i funcionarea asociaiilor de proprietari
n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) i ale art. 100 alin. (1) din Constituia
Romniei, republicat,
Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. Se promulg Legea pentru modificarea Legii nr. 230/2007
privind nfiinarea, organizarea i funcionarea asociaiilor de proprietari i se
dispune publicarea acestei legi n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
PREEDINTELE ROMNIEI

TRAIAN BSESCU
Bucureti, 16 iulie 2010.
Nr. 834.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 502/20.VII.2010

HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI


GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
pentru aprobarea Protocolului, semnat la Bucureti la 6 aprilie 2009, de amendare
a Acordului de cooperare economic i tehnic dintre Guvernul Romniei
i Guvernul Regatului Haemit al Iordaniei, semnat la Bucureti la 27 octombrie 1993
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Articol unic. Se aprob Protocolul, semnat la Bucureti
la 6 aprilie 2009, de amendare a Acordului de cooperare
economic i tehnic dintre Guvernul Romniei i Guvernul

Regatului Haemit al Iordaniei, semnat la Bucureti la


27 octombrie 1993, aprobat prin Hotrrea Guvernului
nr. 32/1994.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemneaz:
Ministrul economiei, comerului
i mediului de afaceri,
Adriean Videanu
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
eful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Mnoiu
Bucureti, 9 iunie 2010.
Nr. 561.
PROTOCOL
de amendare a Acordului de cooperare economic i tehnic dintre Guvernul Romniei i Guvernul Regatului Haemit
al Iordaniei, semnat la Bucureti la 27 octombrie 1993
Guvernul Romniei i Guvernul Regatului Haemit al Iordaniei, denumite n continuare pri contractante,
avnd n vedere faptul c, ncepnd cu 1 ianuarie 2007, Romnia este membru al Uniunii Europene i va aplica politica
comercial comun,
dorind s stabileasc un cadru adecvat pentru continuarea dialogului dintre prile contractante, n vederea dezvoltrii i
elaborrii unor msuri adecvate pentru mbuntirea relaiile lor economice, n beneficiul reciproc al prilor contractante,
au convenit urmtoarele amendamente la Acordul de cooperare economic i tehnic dintre Guvernul Romniei i
Guvernul Regatului Haemit al Iordaniei, semnat la Bucureti la 27 octombrie 1993:
ARTICOLUL I

ARTICOLUL II

Dup primul paragraf al articolului 11 va fi adugat un


paragraf suplimentar, cu urmtoarea formulare:
Prevederile prezentului acord se vor aplica fr a aduce
atingere obligaiilor ce decurg din statutul Romniei de ar
membr a Uniunii Europene. Prezentul acord nu poate fi
interpretat sau invocat pentru a desfiina ori afecta, n orice fel,
obligaiile ce decurg din orice acorduri ncheiate ntre
Comunitatea European sau Comunitatea European i statele
membre ale acesteia, pe de o parte, i Regatul Haemit al
Iordaniei, pe de alt parte.

(1) Articolul 4 se abrog.


(2) La articolul 2, termenul activitate comercial se
nlocuiete cu activitate de cooperare.
ARTICOLUL III

Prezentul protocol de amendare este parte integrant din


acord i va fi supus procedurilor legale de aprobare ale fiecrei
pri contractante.
Prezentul protocol de amendare intr n vigoare la data
primirii ultimei notificri prin care prile contractante se
informeaz reciproc cu privire la ndeplinirea procedurilor legale
interne necesare pentru intrarea sa n vigoare.

Drept care subsemnaii, fiind pe deplin autorizai de guvernele lor, au semnat prezentul protocol adiional.
Semnat la Bucureti la data de 6 aprilie 2009, n dou exemplare originale n limba englez, toate textele fiind egal
autentice.
Pentru Guvernul Romniei,
Constantin Ni,
ministrul ntreprinderilor mici i mijlocii,
comerului i mediului de afaceri

Pentru Guvernul Regatului Haemit al Iordaniei,


Suhair Al Ali
ministrul planificrii i cooperrii internaionale

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 502/20.VII.2010


GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
privind aprobarea Programului statistic naional anual 2010
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art.10 alin. (6)
din Legea organizrii i funcionrii statisticii oficiale n Romnia nr. 226/2009,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. Se aprob Programul statistic naional anual 2010, prevzut n
anexa*) care face parte integrant din prezenta hotrre.
Art. 2. Realizarea Programului statistic naional anual 2010 se finaneaz
din bugetul Institutului Naional de Statistic i din bugetele autoritilor i
instituiilor implicate, n limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 2010, precum
i din alte surse interne i externe, n condiiile legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemneaz:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Preedintele Institutului Naional de Statistic,
Vergil Voineagu
Ministrul muncii, familiei i proteciei sociale,
Mihai Constantin eitan
Ministrul administraiei i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale,
Mihail Dumitru
Ministrul mediului i pdurilor,
Lszl Borbly
eful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Mnoiu
Ministrul finanelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vldescu

Bucureti, 16 iunie 2010.


Nr. 570.

*) Anexa se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 502 bis, care se poate
achiziiona de la Centrul pentru relaii cu publicul al Regiei Autonome Monitorul Oficial, Bucureti,
os. Panduri nr. 1.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 502/20.VII.2010

GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
privind aprobarea listei pentru 10 obiective de investiii prioritare din infrastructura de mediu
i a indicatorilor tehnico-economici afereni
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 42 alin. (1) i (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanele
publice, cu modificrile i completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. (1) Se aprob lista obiectivelor de investiii prioritare
din infrastructura de mediu, prevzut n anexa nr. I.
(2) Se aprob caracteristicile principale i indicatorii tehnicoeconomici ai obiectivelor de investiii prevzute la alin. (1),
cuprini n anexele nr. II/1 II/10*).
Art. 2. (1) Finanarea obiectivelor de investiii prevzute
n anexele nr. II/1 i II/2 se face de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Mediului i Pdurilor, precum i din alte
surse legal constituite, n limita sumelor aprobate anual cu
aceast destinaie, conform programelor de investiii publice
aprobate potrivit legii.
(2) Finanarea obiectivelor de investiii prevzute n anexele
nr. II/3 II/10 se realizeaz din mprumuturile acordate
Romniei de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru
finanarea proiectelor Prevenirea catastrofelor naturale
generate de inundaii i poluarea aerului (anexa nr. II/3),
Investiii prioritare n domeniul gospodririi apelor (anexele
nr. II/4 II/8) i Aprarea mpotriva inundaiilor n zona de sudvest a Romniei (anexele nr. II/9 i II/10), conform prevederilor
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria
public, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 109/2008, cu modificrile ulterioare, de la bugetul de stat,
prin bugetul Ministerului Mediului i Pdurilor, n limita sumelor
aprobate anual cu aceast destinaie, precum i din alte surse
legal constituite, conform programelor de investiii publice
aprobate potrivit legii.
Art. 3. Anexele nr. I i II/1 II/10 fac parte integrant din
prezenta hotrre.
Art. 4. La data intrrii n vigoare a prezentei hotrri se
abrog:
a) poziia 17 din anexa nr. I i anexa nr. II/17 privind
Caracteristicile principale i indicatorii tehnico-economici ai

obiectivului de investiii Amenajri pe Valea Snagov, judeul


Ilfov la Hotrrea Guvernului nr. 443/2004 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai unor investiii cuprinse n
proiectul Prevenirea catastrofelor naturale generate de inundaii
i poluarea aerului, finanat printr-un credit extern acordat de
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei i cofinanat de la
bugetul de stat, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 318 din 13 aprilie 2004, cu modificrile ulterioare;
b) poziiile 2 i 3 din anexa nr. I, precum i anexele nr. II/2 i II/3
privind Caracteristicile principale i indicatorii tehnico-economici
ale obiectivelor de investiii Consolidare i reprofilare ru Timi
pe sectorul Lugojfrontier Serbia, judeul Timi i
Ecologizare canal Bega pe sectorul Timioarafrontier
Serbia, judeul Timi la Hotrrea Guvernului nr. 1.247/2006
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor
de investiii din cadrul proiectului Aprarea mpotriva inundaiilor
n zona de sud-vest a Romniei, publicat n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, nr. 790 din 19 septembrie 2006;
c) poziiile 39, 40, 51, 58 i 78 din anexa nr. IA, precum i
anexele nr. II/39, II/40, II/51, II/58 i II/78 privind Caracteristicile
principale i indicatorii tehnico-economici ale obiectivelor de
investiii Amenajare Valea Lechincioara i Valea Brloagele,
judeul Satu Mare, Amenajare Valea Hotrel, judeul Bihor,
Regularizarea rului Pian aval de localitatea Strungari, judeul
Alba, Regularizare i aprare de maluri ru Ortie pe sectorul
Costeti-Ortie, judeul Hunedoara i ndiguire ru Olt pe
sectorul IslazMoldoveni, judeul Teleorman la Hotrrea
Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivelor de investiii prioritare din infrastructura
de mediu, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 343 din 21 mai 2007, cu modificrile ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemneaz:
Ministrul mediului i pdurilor,
Lszl Borbly
Ministrul dezvoltrii regionale i turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul finanelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vldescu
Bucureti, 16 iunie 2010.
Nr. 576.

*) Anexele nr. II/1 II/10 nu se public, fiind clasificate potrivit legii.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 502/20.VII.2010


ANEXA Nr. I

L I S TA

obiectivelor de investiii prioritare din infrastructura de mediu


Nr.
crt.

Denumire

1.

Regularizarea prului Valea Mndra, judeul Braov

2.

Amenajarea rului Doamnei pentru aprarea mpotriva inundaiilor n localitile Corbi, Domneti, Pietroani, Coseti,
Drmneti, judeul Arge

3.

Amenajri pe Valea Snagov, judeul Ilfov

4.

Amenajarea Vii Lechincioara i Vii Brloagele, judeul Satu Mare

5.

Amenajarea Vii Hotrel, judeul Bihor

6.

Regularizarea rului Pian aval de localitatea Strungari, judeul Alba

7.

Regularizarea i aprarea de maluri pe rul Ortie pe sectorul CostetiOrtie, judeul Hunedoara

8.

ndiguirea rului Olt pe sectorul IslazMoldoveni, judeul Teleorman

9.

Consolidarea i reprofilarea rului Timi pe sectorul Lugojfrontier Serbia, judeul Timi

10.

Ecologizarea canalului Bega pe sectorul Timioarafrontier Serbia, judeul Timi

GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
pentru aprobarea plii de ctre Comisia Naional pentru Controlul Activitilor Nucleare
a celei de-a doua trane la costurile naionale de participare la programul de cooperare tehnic
al Ageniei Internaionale pentru Energia Atomic, furnizat n cadrul proiectului regional
RER/0/016 Dezvoltarea resurselor umane i sprijinul tehnologiei nucleare, pe anul 20082009
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, precum i al art. 35 lit. f) din Legea nr. 111/1996 privind
desfurarea n siguran, reglementarea, autorizarea i controlul activitilor nucleare, republicat, cu modificrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. Se aprob plata echivalentului n lei al sumei de
293 USD, reprezentnd a doua tran la contribuia de 5% a
Comisiei Naionale pentru Controlul Activitilor Nucleare la
costurile naionale de participare la programul de cooperare
tehnic furnizat de Agenia Internaional pentru Energia
Atomic n cadrul proiectului regional RER/0/016

Dezvoltarea resurselor umane i sprijinul tehnologiei nucleare,


pe anul 20082009.
Art. 2. Suma prevzut la art. 1 se suport integral din
bugetul aprobat pe anul 2010 al Secretariatului General al
Guvernului pentru Comisia Naional pentru Controlul
Activitilor Nucleare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemneaz:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Preedintele Comisiei Naionale
pentru Controlul Activitilor Nucleare,
Vajda Borbala
Ministrul afacerilor externe,
Teodor Baconschi
Ministrul finanelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vldescu
Bucureti, 16 iunie 2010.
Nr. 577.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 502/20.VII.2010


GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
pentru modificarea anexelor nr. 1 i 2 la Hotrrea Guvernului
nr. 1.588/2009 privind aprobarea proiectelor selectate
i a finanrii acestora n cadrul Programului naional
de mbuntire a calitii mediului prin realizarea
de spaii verzi n localiti
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Articol unic. Anexele nr. 1 i 2 la Hotrrea Guvernului nr. 1.588/2009
privind aprobarea proiectelor selectate i a finanrii acestora n cadrul Programului
naional de mbuntire a calitii mediului prin realizarea de spaii verzi n
localiti, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 894 din
21 decembrie 2009, se modific i se nlocuiesc cu anexele nr. 1 i 2, care fac
parte integrant din prezenta hotrre.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemneaz:
Ministrul mediului i pdurilor,
Lszl Borbly
Ministrul finanelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vldescu
Bucureti, 30 iunie 2010.
Nr. 626.

ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la Hotrrea Guvernului nr. 1.588/2009)

P R O I E C T E L E S E L E C TAT E

n sesiunea 331 ianuarie 2008, finanate din Programul naional de mbuntire a calitii mediului
prin realizarea de spaii verzi n localiti
Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-teritorial

Localitatea

Titlul proiectului

Suma aprobat
conform Hotrrii
Guvernului
nr. 1.588/2009
lei

1.

Oraul Chitila

Ilfov

2.

Oraul Trgu-Neam Neam

3.

Comuna Ghimpai

4.
5.

Parc dendrologic peisager


Chitila Verde, etapa a II-a,
amenajarea zonelor de
promenad i mprejmuiri

Influen
lei

Suma aprobat
lei

1.000.000,00

212.576,58

787.423,42

Reabilitare parc central

390.200,00

1.385,00

388.815,00

Giurgiu

mbuntirea calitii
mediului prin realizarea
de spaii verzi n comuna
Ghimpai

999.926,00

0,00

999.926,00

Comuna Dragalina

Clrai

Parc verde n comuna


Dragalina, judeul Clrai

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

Comuna Birchi

Arad

Amenajare spaii verzi,


locuri de joac pentru
copii i parcuri de
agrement n localitile
Birchi, Cplna, Ostrov

468.546,23

8.290,84

460.255,39

8
0

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 502/20.VII.2010


1

6.

Comuna Nana

Clrai

Realizare zon verde n


comuna Nana

460.000,00

0,00

460.000,00

7.

Comuna Viile Satu


Mare

Satu Mare

Reabilitarea, extinderea i
amenajarea de noi spaii
verzi i teren de joac n
comuna Viile Satu Mare,
judeul Satu Mare

500.000,00

0,00

500.000,00

8.

Comuna tefan cel


Mare

Clrai

Aliniamente i scuaruri n
comuna tefan cel Mare,
judeul Clrai

1.000.000,00

36.846,37

963.153,63

9.

Municipiul Fgra

Braov

mbuntirea calitii
mediului prin reabilitarea
spaiului verde din
Parc Cetate n municipiul
Fgra

519.618,14

0,00

519.618,14

10.

Comuna Corbii Mari

Dmbovia

Amenajare parc comuna


Corbii Mari, judeul
Dmbovia

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

11.

Comuna Ilieni

Covasna

Reabilitarea i extinderea
parcului central al
localitii Ilieni

243.698,48

12.601,14

231.097,34

12.

Comuna
Ciucsngeorgiu

Harghita

Amenajare peisagistic a
centrului localitii
Ciucsngeorgiu

500.000,00

15.367,00

484.633,00

13.

Comuna Ciceu

Harghita

Amenajare parc al
centrului de cultur i
tineret Ciceu

500.000,00

0,00

500.000,00

14.

Oraul Videle

Teleorman

Reabilitare parc central

400.000,00

0,00

400.000,00

15.

Comuna
Independena

Clrai

Parc verde i aliniamente


n comuna Independena

992.802,97

71.497,97

921.305,00

16.

Comuna Frumoasa

Harghita

Amenajare piaa
Sf. Ladislau

382.096,00

21.567,00

360.529,00

17.

Oraul Rnov

Braov

mbuntirea calitii
mediului prin nfiinarea de
spaiu verde n Piaa
colii, oraul Rnov

377.635,15

0,00

377.635,15

18.

Comuna Andrid

Satu Mare

Amenajare peisagistic a
centrului localitii Andrid

488.457,00

0,00

488.457,00

19.

Comuna Creaca

Slaj

Amenajare parc de joac


pentru copii n localitatea
Jac, comuna Creaca,
judeul Slaj

441.155,07

30.000,00

411.155,07

20.

Oraul Jibou

Slaj

Extindere i reabilitare
spaii verzi n oraul Jibou

500.000,00

0,00

500.000,00

21.

Comuna Dichiseni

Clrai

Parc verde n satul


Coslogeni, comuna
Dichiseni, judeul Clrai

500.000,00

0,00

500.000,00

22.

Municipiul Botoani

Botoani

Reabilitare, modernizare
i extindere grdina
public Mihai Eminescu
din Botoani

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 502/20.VII.2010


0

23.

Comuna Stncua

Brila

mbuntirea calitii
mediului prin amenajarea
de spaii verzi i
realizarea a dou parcuri
n localitatea Stncua,
comuna Stncua, judeul
Brila

24.

Comuna emlac

Arad

Amenajare Parcul
Luminilor n comuna
emlac, judeul Arad

25.

Oraul Titu

Dmbovia

Amenajare parc
orenesc n oraul Titu

26.

Comuna Saelele

Teleorman

27.

Comuna Miceti

28.

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

400.000,00

0,00

400.000,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

Amenajare parc comunal,


comuna Saelele, judeul
Teleorman

450.000,00

0,00

450.000,00

Arge

Realizare de spaii verzi n


comuna Miceti, judeul
Arge

636.599,21

61.155,24

575.443,97

Comuna Zvoaia

Brila

mbuntirea calitii
mediului prin amenajarea
parcului central din
localitatea Zvoaia,
comuna Zvoaia, judeul
Brila

412.669,17

18.500,00

394.169,17

29.

Comuna Roata de
Jos

Giurgiu

Parcul Tineretului

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

30.

Municipiul Alba Iulia

Alba

mbuntirea calitii
mediului urban din
municipiul Alba Iulia prin
realizarea parcurilor
Sf. Ecaterina i ZvoiMirceti

1.357.840,00

84.076,00

1.273.764,00

31.

Comuna Cincu

Braov

Programul de amenajare
a spaiilor verzi n comuna
Cincu, etapa I

493.547,19

0,00

493.547,19

32.

Comuna tefan
Vod

Clrai

Realizare zon verde n


comuna tefan Vod

485.069,00

0,00

485.069,00

33.

Comuna Goicea

Dolj

Modernizare i extindere
parc n comuna Goicea,
judeul Dolj

456.655,00

0,00

456.655,00

34.

Comuna Olteni

Teleorman

Amenajare parc n
comuna Olteni

999.772,34

0,00

999.772,34

35.

Comuna Gorgota

Prahova

mbuntirea calitii
mediului prin realizarea
spaiului verde adiacent
grdiniei, satul Potigrafu,
comuna Gorgota

855.883,24

0,00

855.883,24

23.212.170,19

573.863,14

22.638.307,05

TOTAL:

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 502/20.VII.2010


ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr. 1.588/2009)

P R O I E C T E L E S E L E C TAT E

n sesiunea 25 august 5 septembrie 2008, finanate din Programul naional de mbuntire a calitii mediului
prin realizarea de spaii verzi n localiti
Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-teritorial

Localitatea

Titlul proiectului

Suma aprobat
conform Hotrrii
Guvernului
nr. 1.588/2009
lei

Influen
lei

Suma aprobat
lei

1.

Comuna agu

Arad

Amenajare spaii verzi n


comuna agu, judeul
Arad

500.000,00

0,00

500.000,00

2.

Comuna Bor

Bihor

Amenajare parcuri de
agrement

952.842,60

0,00

952.842,60

3.

Municipiul Craiova

Dolj

Amenajare parcul Lunca


Jiului din municipiul
Craiova

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

4.

Municipiul Constana Constana

Reabilitarea i extinderea
spaiilor verzi din zona
parc tbcrie
expoflora din municipiul
Constana

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

5.

Comuna Brzava

Arad

Amenajare parc n
localitatea Brzava,
judeul Arad

692.223,94

0,00

692.223,94

6.

Comuna ilindia

Arad

Amenajare parc n
localitatea ilindia, judeul
Arad

500.000,00

0,00

500.000,00

7.

Comuna imand

Arad

Amenajare parc

441.524,10

-1.285,23

440.238,87

8.

Comuna Zbrani

Arad

Amenajare parcuri

817.176,24

-17.186,36

799.989,88

9.

Comuna Bordei
Verde

Brila

Amenajare spaiu verde


parc i loc de joac pentru
copii n localitatea Bordei
Verde, judeul Brila

600.800,00

-1.508,00

599.292,00

10.

Comuna Petru
Rare

BistriaNsud

Amenajare spaii verzi n


comuna Petru Rare,
judeul Bistria-Nsud

500.000,00

0,00

500.000,00

11.

Comuna Runcu
Salvei

BistriaNsud

Amenajare spaii verzi n


comuna Runcu Salvei

308.830,00

0,00

308.830,00

12.

Municipiul Turda

Cluj

Reabilitare i extindere
Parcul Tineretului din
municipiul Turda, judeul
Cluj

750.000,00

0,00

750.000,00

13.

Comuna Dobrun

Olt

nfiinare parc comunal,


comuna Dobrun, judeul
Olt

429.373,00

0,00

429.373,00

14.

Comuna Chirnogi

Clrai

Amenajare zon verde n


comuna Chirnogi, judeul
Clrai

900.000,00

0,00

900.000,00

15.

Comuna Conop

Arad

Amenajare parcuri n
localitile Odvo i
Chelmac, aparintoare
comunei Conop, judeul
Arad

546.284,77

0,00

546.284,77

11

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 502/20.VII.2010


0

16.

Comuna Poiana
Blenchii

Slaj

Amenajare spaii verzi i


alei pietonale n comuna
Poiana Blenchii, judeul
Slaj

17.

Municipiul Galai

Galai

Amenajare parc Micro 21,


aferent bl. R4-R7,
supermarket Selgros,
municipiul Galai

18.

Oraul Ciacova

Timi

19.

Municipiul Dorohoi

20.

223.337,19

0,00

223.337,19

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

Tschako Park, veche


bijuterie a oraului

499.940,25

0,00

499.940,25

Botoani

Reabilitare, modernizare
i extindere Parc Cholet
Dorohoi, judeul Botoani

749.000,00

0,00

749.000,00

Oraul Nsud

BistriaNsud

Amenajare spaii verzi n


oraul Nsud, judeul
Bistria-Nsud

500.000,00

0,00

500.000,00

21.

Municipiul Odorheiu
Secuiesc

Harghita

Reabilitarea, extinderea i
reamenajarea parcului
municipal Odorheiu
Secuiesc

750.000,00

0,00

750.000,00

22.

Comuna Alma

Sibiu

Amenajare spaii verzi i


alte amenajri privind
protecia mediului n
localitile Alma, mig i
Giac

145.956,00

0,00

145.956,00

23.

Comuna Clrai

Dolj

Amenajare parc comunal,


comuna Clrai, judeul
Dolj

439.925,00

218.325,00

658.250,00

24.

Municipiul Zalu

Slaj

Amenajare peisager a
parcului central municipal
Zalu

750.000,00

0,00

750.000,00

25.

Comuna Stneti

Giurgiu

Amenajare parc Blanu


comuna Stneti

499.307,51

0,00

499.307,51

26.

Comuna Greaca

Giurgiu

Amenajare parc nou


comuna Greaca

448.915,88

0,00

448.915,88

27.

Comuna Iacobeni

Sibiu

Amenajare spaii verzi n


localitile Iacobeni, Netu
i Stejriu

441.520,00

0,00

441.520,00

28.

Comuna Peregu
Mare

Arad

Amenajare de parcuri noi


i locuri de joac pentru
copii n localitile Peregu
Mare i Peregu Mic

500.000,00

0,00

500.000,00

29.

Municipiul Adjud

Vrancea

nfiinare i reamenajare
parcuri n municipiul
Adjud, judeul Vrancea

500.000,00

0,00

500.000,00

30.

Municipiul Carei

Satu Mare

Realizare parc n centrul


municipiului Carei

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

31.

Comuna Jilavele

Ialomia

Ansamblu zon verde n


comuna Jilavele, judeul
Ialomia

900.000,00

0,00

900.000,00

32.

Comuna Bbiciu

Olt

mbuntirea calitii
mediului prin realizare
parc n localitatea Bbiciu

249.145,05

0,00

249.145,05

12
0

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 502/20.VII.2010


1

33.

Oraul Sngeorz-Bi BistriaNsud

mbuntirea calitii
mediului prin reabilitare
parc n oraul SngeorzBi

399.864,66

0,00

399.864,66

34.

Comuna Vrti

Giurgiu

Parc nou n comuna


Vrti, judeul Giurgiu

418.900,00

0,00

418.900,00

35.

Comuna Gostinu

Giurgiu

Amenajare Parcul Eroilor,


comuna Gostinu, judeul
Giurgiu

410.111,75

88.011,07

498.122,82

36.

Comuna Toporu

Giurgiu

Reabilitare parc central


comuna Toporu

171.278,26

28.721,74

200.000,00

37.

Municipiul Braov

Braov

Reabilitarea parcului
Tractorul din municipiul
Braov

700.000,00

0,00

700.000,00

38.

Oraul Costeti

Arge

Reabilitare parc central


agrement CostetiArge

350.939,00

0,00

350.939,00

39.

Comuna Pechea

Galai

Reabilitare parc comuna


Pechea

352.683,00

0,00

352.683,00

40.

Municipiul Bacu

Bacu

Amenajare peisagistic i
zon de agrement a
Complexului Olimpic
Bacu

1.986.000,00

0,00

1.986.000,00

41.

Comuna Mra

Giurgiu

Reamenajare parc central

887.556,20

76.547,78

964.103,98

42.

Comuna Bulbucata

Giurgiu

Amenajare spaiu verde


comuna Bulbucata

485.332,67

0,00

485.332,67

43.

Comuna Frteti

Giurgiu

Realizare Parc Tineretului


comuna Frteti

494.190,00

0,00

494.190,00

44.

Municipiul Reghin

Mure

Reabilitarea i extinderea
parcurilor publice din
municipiul Reghin

750.000,00

0,00

750.000,00

45.

Oraul Ndlac

Arad

Reabilitarea, extinderea i
modernizarea parcului
Pdurice din oraul
Ndlac

500.000,00

0,00

500.000,00

46.

Municipiul Roman

Neam

Amenajarea de spaii
verzi n municipiul Roman

320.000,00

0,00

320.000,00

47.

Oraul Petrila

Hunedoara

Parc de recreere pentru


tineri i vrstniciPetrila

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

48.

Oraul Techirghiol

Constana

nfiinare parc zona


sanatoriului balnear,
oraul Techirghiol, judeul
Constana

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

49.

Oraul Bicaz

Neam

Reabilitare spaii verzi n


zona central a oraului
Bicaz

400.000,00

0,00

400.000,00

50.

Municipiul Botoani

Botoani

Reabilitarea,
modernizarea i
extinderea parcului
spitalului de recuperare
Sf. Gheorghe Botoani

604.073,11

0,00

604.073,11

13

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 502/20.VII.2010


0

Cluj

51.

Comuna Iclod

Amenajare de parcuri
publice i locuri de joac
pentru copii

52.

Comuna Dumbrvia Timi

Construcia parcului civic


din localitatea Dumbrvia

53.

Municipiul Brila

Brila

54.

Municipiul Oradea

55.

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

922.635,68

0,00

922.635,68

Extindere spaii verzi prin


realizarea unui parc

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

Bihor

Amenajare parc n anul


de est al cetii Oradea

1.723.480,00

0,00

1.723.480,00

Comuna Fcieni

Ialomia

Reabilitare i extindere
parc public Feteti

117.627,50

267.002,51

384.630,01

56.

Municipiul Feteti

Ialomia

Reabilitare i extindere
parcul public Feteti

740.000,00

0,00

740.000,00

57.

Municipiul
Alexandria

Teleorman

Reamenajarereabilitare
i extindere parcuri n
municipiul Alexandria

750.000,00

0,00

750.000,00

58.

Comuna Brnceni

Teleorman

Reabilitarea parcului
comunal Brnceni

400.000,00

0,00

400.000,00

59.

Municipiul Sfntu
Gheorghe

Covasna

Amenajare spaii verzi


piaa Mihai Viteazu

750.000,00

0,00

750.000,00

60.

Comuna Crasna

Slaj

Amenajare spaii verzi noi


n localitatea Crasna

932.418,13

0,00

932.418,13

61.

Comuna Fundeni

Clrai

Amenajare parc n
comuna Fundeni

998.866,58

0,00

998.866,58

62.

Comuna Jeglia

Clrai

nfiinare parc nou n


comuna Jeglia

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

63.

Comuna Rosei

Clrai

nfiinare parc nou n


comuna Rosei

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

64.

Comuna Borcea

Clrai

nfiinare parc nou n


comuna Borcea

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

65.

Comuna Vlcelele

Clrai

Parc verde n comuna


Vlcelele

500.000,00

0,00

500.000,00

66.

Comuna Berzasca

CaraSeverin

Amenajare spaii verzi noi


n comuna Berzasca

371.839,68

0,00

371.839,68

67.

Comuna Valu lui


Traian

Constana

Amenajare peisager
complex, realizare de
parcuri, locuri de joac i
aliniamente

969.987,00

0,00

969.987,00

68.

Comuna Cumpna

Constana

Realizare parc cu spaii


verzi n comuna
Cumpna, judeul
Constana

578.149,60

0,00

578.149,60

69.

Municipiul Codlea

Braov

Sistem de spaii verzi n


municipiul Codlea, judeul
Braov

900.000,00

0,00

900.000,00

70.

Comuna Fntnele

Prahova

Amenajare zon verde n


comuna Fntnele,
judeul Prahova

449.999,70

0,00

449.999,70

14
0

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 502/20.VII.2010


1

71.

Comuna Cristian

Braov

mbuntirea calitii
mediului prin realizarea de
spaii verzi

900.000,00

0,00

900.000,00

72.

Comuna Hrman

Braov

Zon verde n comuna


Hrman, judeul Braov

900.000,00

0,00

900.000,00

73.

Comuna Sohatu

Clrai

mbuntirea calitii
mediului prin realizarea de
spaii verzi n comuna
Sohatu, satul Sohatu,
judeul Clrai

814.487,81

0,00

814.487,81

74.

Comuna Albeti

Ialomia

Programul naional de
mbuntire a calitii
mediului prin realizarea de
spaii verzi n localiti

200.000,00

0,00

200.000,00

75.

Comuna Izvoarele

Giurgiu

Amenajare parc comunal

363.560,80

0,00

363.560,80

76.

Comuna Drgneti
de Vede

Teleorman

mbuntirea calitii
mediului prin realizare
parc n comuna
Drgneti de Vede

499.737,21

0,00

499.737,21

77.

Comuna Smeeni

Buzu

mbuntirea calitii
mediului prin realizare
spaii verzi n comuna
Smeeni

778.178,50

0,00

778.178,50

78.

Oraul Bicoi

Prahova

mbuntirea calitii
mediului prin realizare
parc n oraul Bicoi

851.171,72

134.645,99

985.817,71

79.

Comuna Traian

Teleorman

mbuntirea calitii
mediului prin realizare
parc n comuna Traian

441.709,57

53.160,92

494.870,49

80.

Comuna Cornea

CaraSeverin

mbuntirea calitii
mediului prin nfiinare
parc n comuna Cornea

495.222,17

0,00

495.222,17

81.

Comuna Ilia

Hunedoara

mbuntirea calitii
mediului prin realizare
parc n comuna Ilia,
judeul Hunedoara

995.658,79

0,00

995.658,79

82.

Oraul Roznov

Neam

mbuntirea calitii
mediului prin reabilitare
parc

394.509,32

0,00

394.509,32

83.

Comuna Hangu

Neam

mbuntirea calitii
mediului prin realizare
parc n comuna Hangu

859.851,81

135.806,97

995.658,78

84.

Municipiul Roiori de Teleorman


Vede

mbuntirea calitii
mediului prin reabilitare
spaii verzi

549.055,55

0,00

549.055,55

85.

Comuna Cislu

mbuntirea calitii
mediului prin nfiinare
spaiu verde parc central

999.771,72

0,00

999.771,72

86.

Comuna Vlad epe Clrai

Spaiile verzi i zona de


recreere n comuna Vlad
epe

383.641,64

-16.028,52

367.613,12

Buzu

15

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 502/20.VII.2010


0

87.

Municipiul Beiu

Bihor

Extindere zona de spaii


verzi i reabilitarea
parcului Mihai Eminescu
din municipiul Beiu,
judeul Bihor

500.000,00

0,00

500.000,00

88.

Comuna Tarcu

Neam

mbuntirea calitii
mediului prin realizare
spaii verzi n comuna
Tarcu

999.323,29

0,00

999.323,29

89.

Comuna Brdeni

Sibiu

Realizare parc agrement


n comuna Brdeni

484.011,54

0,00

484.011,54

90.

Comuna Cndeti

Neam

mbuntirea calitii
mediului prin realizare
spaii verzi n comuna
Cndeti

996.153,11

0,00

996.153,11

91.

Comuna Cernica

Ilfov

mbuntirea calitii
mediului prin reabilitare
spaii verzi n comuna
Cernica

338.885,25

23.226,18

362.111,43

92.

Primria Oraului
Zrneti

Braov

mbuntirea calitii
mediului prin realizare
parc n Zrneti, judeul
Braov

844.194,14

0,00

844.194,14

93.

Comuna Iablania

CaraSeverin

mbuntirea calitii
mediului prin realizare
spaii verzi n comuna
Iablania, judeul CaraSeverin

439.511,41

57.962,69

497.474,10

94.

Oraul Tlmaciu

Sibiu

Complex de recreere
pentru tineri zona
stadion, oraul Tlmaciu

412.871,00

0,00

412.871,00

95.

Oraul Mizil

Prahova

Amenajare peisagistic
Parcul Teilor

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

96.

Municipiul Slatina

Olt

Parcul Artileriei
Amenajare peisagistic,
municipiul Slatina

1.248.660,42

233.456,74

1.482.117,16

97.

Comuna Mitreni

Clrai

Amenajare parc Tpani

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

98.

Oraul Mcin

Tulcea

Proiect de reabilitare i
reamenajare Parcul
Tineretului, Mcin

482.830,00

0,00

482.830,00

99.

Comuna Vntorii
Mici

Giurgiu

Realizare parc Vntorii


Mici

999.912,51

0,00

999.912,51

100.

Comuna Daia

Giurgiu

Realizare parc Ploporu,


comuna Daia

474.895,66

0,00

474.895,66

101.

Comuna Ttrtii
de Jos

Teleorman

Amenajare parc Ttrtii


de Jos, comuna Ttrtii
de Jos, judeul Teleorman

500.000,00

0,00

500.000,00

102.

Municipiul Hui

Vaslui

Programul naional de
mbuntire a calitii
mediului prin realizarea de
spaii verzi n localiti

750.000,00

0,00

750.000,00

16
0

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 502/20.VII.2010


1

103.

Municipiul Suceava

Suceava

Reabilitare parc central

700.000,00

0,00

700.000,00

104.

Comuna Brla

Arge

nfiinare parc n comuna


Brla, Judeul Arge

740.000,00

0,00

740.000,00

105.

Comuna Lungeti

Vlcea

nfiinare spaii verzi n


comuna Lungeti, judeul
Vlcea

931.417,93

0,00

931.417,93

106.

Comuna Petreti

Dmbovia

Amenajare spaii verzi n


comuna Petreti

840.486,00

0,00

840.486,00

107.

Comuna cheia

Iai

Realizarea de spaii verzi,


prin construire de parc
nou, n comuna cheia,
judeul Iai

581.481,00

0,00

581.481,00

108.

Comuna Valea
Lupului

Iai

Realizarea de spaii verzi,


prin construire de parc
nou, n comuna Valea
Lupului, judeul Iai

717.564,00

0,00

717.564,00

109.

Comuna Mona

Iai

Realizarea de spaii verzi,


prin construire de parc
nou, n comuna Mona,
judeul Iai

140.254,00

39.638,00

179.892,00

110.

Comuna Priscani

Iai

Realizarea de spaii verzi,


prin construire de parc
nou, n comuna Priscani,
judeul Iai

499.185,00

0,00

499.185,00

111.

Comuna Dumeti

Iai

Realizarea de spaii verzi,


prin construire de parc
nou, n comuna Dumeti,
judeul Iai

363.030,00

0,00

363.030,00

112.

Comuna Ceplenia

Iai

Realizarea de spaii verzi,


prin construire de parc
nou, n comuna Ceplenia,
judeul Iai

409.579,00

0,00

409.579,00

113.

Comuna Aroneanu

Iai

Realizarea de spaii verzi,


prin construire de parc
nou, n comuna Aroneanu,
judeul Iai

726.900,00

0,00

726.900,00

114.

Comuna Erbiceni

Iai

Realizarea de spaii verzi,


prin construire de parc
nou, n comuna Erbiceni,
judeul Iai

345.000,00

0,00

345.000,00

115.

Comuna Cozmeti

Iai

Realizarea de spaii verzi,


prin construire de parc
nou, n comuna Cozmeti,
judeul Iai

536.632,00

0,00

536.632,00

116.

Comuna Suraia

Vrancea

Amenajare de spaii verzi


n comuna Suraia, judeul
Vrancea

953.930,00

0,00

953.930,00

117.

Comuna Vintileasca

Vrancea

nfiinare de spaii verzi n


comuna Vintileasca,
judeul Vrancea

500.000,00

0,00

500.000,00

118.

Comuna Scnteieti

Galai

Amenajare parc, comuna


Scnteieti, judeul Galai

500.000,00

0,00

500.000,00

17

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 502/20.VII.2010


0

119.

Comuna Mlini

Suceava

nfiinare parc, n comuna


Mlini, judeul Suceava

800.000,00

0,00

800.000,00

120.

Municipiul
Hunedoara

Hunedoara

Reabilitarea i extinderea
Parcului Tineretului,
Hunedoara

750.000,00

0,00

750.000,00

121.

Comuna Beliu

Arad

Reabilitare spaii verzi


centru, localitatea Beliu,
judeul Arad

400.000,00

0,00

400.000,00

122.

Comuna Veca

Mure

Parc ecologic n comuna


Veca, judeul Mure

500.000,00

0,00

500.000,00

123.

Comuna Strunga

Iai

Reabilitare parc,
localitatea Strunga,
judeul Iai

400.000,00

0,00

400.000,00

124.

Comuna Ciocneti

Clrai

Sistem zone verzi n


comuna Ciocneti,
judeul Clrai

900.000,00

0,00

900.000,00

125.

Oraul Vlenii de
Munte

Prahova

Sistem spaii verzi n


oraul Vlenii de Munte,
judeul Prahova

900.000,00

0,00

900.000,00

126.

Comuna Poarta Alb Constana

Amenajare zon verde n


comuna Poarta Alb

900.000,00

0,00

900.000,00

127.

Comuna irna

Prahova

Amenajare zon verde n


comuna irna, satul
Triceni, judeul Prahova

523.564,48

0,00

523.564,48

128.

Oraul Eforie

Constana

Amenajare zon verde n


oraul Eforie, judeul
Constana

853.892,71

0,00

853.892,71

129.

Oraul Valea lui


Mihai

Bihor

Realizarea spaiului verde


pe terenul nscris n CF
NDF 55 Valea lui Mihai,
nr. cad. 135 i 152

765.848,45

0,00

765.848,45

130.

Comuna Pomezeu

Bihor

Realizarea de spaii verzi


prin construire de parcuri
noi n comuna Pomezeu,
judeul Bihor

376.713,00

0,00

376.713,00

131.

Comuna Chirnogeni

Constana

Amenajare parc nou n


comuna Chirnogeni,
judeul Constana

639.440,00

0,00

639.440,00

132.

Comuna Lovrin

Timi

Reabilitarea parcului
existent n comuna Lovrin,
judeul Timi

342.567,50

0,00

342.567,50

133.

Comuna Tinca

Bihor

Extindere i modernizare
parc comunal n comuna
Tinca, judeul Bihor

500.000,00

0,00

500.000,00

134.

Comuna Roiori

Bihor

Amenajare parc central n


comuna Roiori

323.210,87

0,00

323.210,87

135.

Municipiul Bistria

BistriaNsud

Amenajare spaii verzi i


parcri ecologice n zona
Independenei Sud
str. Panait Cerna

653.910,65

0,00

653.910,65

136.

Oraul Miliui

Suceava

nfiinare dou parcuri n


localitatea Bdeui, oraul
Miliui, judeul Suceava

964.700,00

0,00

964.700,00

18
0

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 502/20.VII.2010


1

137.

Comuna Baia

Suceava

nfiinare parc nou


Alexandru cel Bun n
comuna Baia, judeul
Suceava

294.495,00

0,00

294.495,00

138.

Comuna
Dumbrveni

Suceava

Reamenajare parc n
comuna Dumbrveni,
judeul Suceava

400.000,00

0,00

400.000,00

139.

Comuna Vicovu de
Jos

Suceava

Reabilitare parc de
agrement centru i
nfiinarea unui parc de
agrement n zona pod
Dabaca n comuna Vicovu
de Jos, judeul Suceava

400.000,00

0,00

400.000,00

140.

Municipiul Rdui

Suceava

Reabilitare parc de
agrement n municipiul
Rdui, judeul Suceava

550.000,00

0,00

550.000,00

141.

Oraul Curtici

Arad

Amenajare parc nou cu


lac de agrement

927.161,18

0,00

927.161,18

142.

Comuna Tu

Arad

Modernizarea i
extinderea parcului central
din comuna Tu

250.000,00

0,00

250.000,00

143.

Oraul Cajvana

Suceava

Programul de
mbuntire a calitii
mediului prin realizarea de
spaii verzi n oraul
Cajvana, judeul Suceava

919.890,00

-30.120,00

889.770,00

144.

Comuna Bistria
Brgului

BistriaNsud

Amenajare spaii verzi n


comuna Bistria Brgului,
judeul Bistria-Nsud

784.010,00

-76.820,00

707.190,00

145.

Comuna Prundu

Giurgiu

mbuntirea calitii
mediului prin realizarea de
spaii verzi i locuri de
joac pentru copii n
comuna Prundu

1.000.000,00

-30.762,85

969.237,15

146.

Comuna Comana

Giurgiu

Amenajare peisager La
Fntna n comuna
Comana, judeul Giurgiu

603.531,65

5.212,15

608.743,80

147.

Municipiul Toplia

Harghita

Reabilitare parc central n


municipiul Toplia

400.000,00

0,00

400.000,00

148.

Oraul Pecica

Arad

Amenajare spaii verzi


cvartal locuine n oraul
Pecica, judeul Arad

678.951,44

0,00

678.951,44

99.457.184,85

1.188.006,78

100.645.191,63

TOTAL:

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 502/20.VII.2010

19

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELOR

ORDIN
pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul administraiei i internelor,
nr. 236/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea i portul uniformelor de poliie,
precum i a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poliitilor
Avnd n vedere prevederile art. 6 din Hotrrea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului
specific, nsemnelor distinctive, insignei i documentului de legitimare pentru poliiti, republicat, cu modificrile ulterioare,
n temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Administraiei i Internelor, aprobat cu modificri prin Legea nr. 15/2008, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul administraiei i internelor emite urmtorul ordin:
Art. I. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraiei
i internelor, nr. 236/2009 privind aprobarea Regulamentului
pentru compunerea i portul uniformelor de poliie, precum i a
Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poliitilor,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 740 din
30 octombrie 2009, se modific dup cum urmeaz:
1. La articolul 3, alineatul (2) va avea urmtorul cuprins:
(2) Dup data expirrii perioadei tranzitorii 31 decembrie
2011, articolele de echipament existente n stocul aflat n uzul
curent, care nu mai corespund din punctul de vedere al culorii i
modului de confecionare, primesc urmtoarele destinaii:
a) se utilizeaz la echiparea efectivelor de elevi din cadrul
instituiilor de nvmnt ale ministerului, ca uniform de ora,
de clas sau de instruire, dup caz, n funcie de specificul
activitii desfurate, pn la epuizare;
b) se valorific, declaseaz sau caseaz, conform
prevederilor legale n vigoare.

2. Anexa nr. 1 Regulamentul pentru compunerea i


portul uniformelor de poliie se nlocuiete cu anexa care
face parte integrant din prezentul ordin.
3. n anexa nr. 2 Reguli pentru aplicarea normelor
privind echiparea poliitilor, la articolul 14 alineatul (1),
litera b) va avea urmtorul cuprins:
b) echivalentul valoric integral al articolelor de echipament
care se acord, numai o singur dat, la naintarea n gradul de
ofier, respectiv: 3 epci, dintre care una de var, una de iarn
i una din tercot, o epcu de var, dou sacouri la dou
rnduri de nasturi, dintre care unul de var i unul de iarn, dou
garnituri cu suport de grad pentru mnec, 3 perechi suporturi
cu grad profesional, dou perechi petlie i dou perechi de
epolei cu grad profesional.
Art. II. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.

Ministrul administraiei i internelor,


Vasile Blaga
Bucureti, 6 iulie 2010.
Nr. 152.
ANEX
(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 236/2009)

REGULAMENTUL

pentru compunerea i portul uniformelor de poliie

PARTEA I
Portul uniformelor de poliie
CAPITOLUL I
Uniformele de poliie
I. Reguli generale

Prezentul regulament stabilete i descrie totalitatea


articolelor de echipament din compunerea uniformelor de poliie
i condiioneaz modul de purtare a acestora de ctre toate
efectivele de poliiti. Regulamentul nu descrie echipamentul
specific structurilor de poliie.
Pentru constituirea unei uniforme se folosesc articole de
echipament prevzute n normele de echipare, care de regul
sunt aceleai pentru toate specialitile.
Diferenierea ntre specialiti se realizeaz att prin culoarea
articolelor vestimentare de echipament, ct i prin folosirea de
accesorii i semne distinctive.

Prin folosirea unor accesorii i semne distinctive se


realizeaz diferenierea n funcie de grad, obinndu-se:
uniforme pentru chestori, uniforme pentru comisari, uniforme
pentru inspectori, uniforme pentru ageni, uniforme pentru
studeni i elevi.
n funcie de situaia n care se afl poliistul, se pot constitui:
uniforma de ceremonie, uniforma de reprezentare, uniforma de
serviciu, uniforma de ora, uniforma de instruire i uniforma de
clas, iar n funcie de sezon se pot constitui:
a) uniforma de var perioada sezonului cald: de la 1 mai
pn la 31 octombrie;
b) uniforma de iarn perioada sezonului rece: de la
1 noiembrie pn la 30 aprilie.
Schimbarea uniformelor de sezon var sau iarn i
portul unor articole de echipament din compunerea unei
uniforme se fac n funcie de condiiile climaterice i de zona
geografic, prin dispoziii ale efilor de uniti.

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 502/20.VII.2010

Cu ocazia schimbrii inutei de sezon se prezint


demonstrativ articolele de echipament ce urmeaz a fi purtate,
pe categorii de poliiti.
Introducerea sau scoaterea din dotare a unor articole de
echipament descrise n regulament, precum i modificarea
acestora sau a regulilor de purtare se fac numai cu avizul Direciei
logistice i cu aprobarea ministrului administraiei i internelor.
efii de uniti, subuniti, formaiuni i instituii de
nvmnt rspund de aplicarea ntocmai a tuturor prevederilor
prezentului regulament.
Poliitii sunt obligai s cunoasc regulile privind portul
uniformelor, s aib o inut complet, ngrijit i bine ntreinut,
att n timpul serviciului, ct i n afara lui.
Poliitii care desfoar activiti cu publicul poart n mod
obligatoriu, n timpul programului de lucru, uniforma de
reprezentare, de serviciu sau echipamentul specific, stabilit prin
normele de echipare, conform misiunilor i activitilor specifice
desfurate la birou sau n teren ghieele de eliberare a
cazierului judiciar, ghieele de lucru ale Oficiului Romn pentru
Imigrri, birourile de relaii publice, structurle de relaii cu
publicul, personalul structurilor de poliie de ordine public,
aparinnd poliiei judeene, municipale, oreneti, rurale,
transporturi, rutiere, birourile i posturile de poliie comunale,
dispeceratele, personalul de serviciu i control acces, arest/arest
transfer, structurile de intervenie rapid/de protecie i
intervenie, personalul structurilor poliiei de frontier ce
ncadreaz punctele de frontier, care execut misiuni de
supraveghere a frontierei de uscat i pe ap, instructorii i
comandanii de subuniti din instituiile de nvmnt, centrele
de primire i de cazare a solicitanilor statutului de refugiat, de
primire, de triere i de cazare a refugiailor, de cazare a strinilor
luai n custodie public.
Poliitii din cadrul serviciilor publice comunitare de eviden
a persoanelor, pentru eliberarea i evidena paapoartelor
simple i regim permise de conducere i nmatriculare a
vehiculelor, pe timpul programului de lucru la ghieu i n contact
nemijlocit cu cetenii, sunt echipai n inut civil, decent i
ngrijit, corespunztoare anotimpului, cu excepia personalului
examinator pentru obinerea permisului de conducere, care va
purta uniform.
Poliitii sunt obligai s poarte uniforma prevzut cu
semnele distinctive ale corpului din care fac parte, precum i ale
structurii n care i desfoar activitatea.
Poliitii pot purta haine civile, corespunztoare sezonului,
pe timpul deplasrii de la domiciliu la unitate i invers sau n
timpul serviciului, n alte situaii dect cele anterior descrise.
Studenii i elevii pot purta haine civile pe timpul concediilor
sau al nvoirilor. La decizia efilor, inuta civil poate fi purtat i
pe timpul executrii unor misiuni specifice.
Se interzic portul altor articole de echipament nespecifice sau
combinate, cu excepia celor descrise i asigurate conform
reglementrilor n vigoare, precum i folosirea articolelor de
echipament pentru aciuni i misiuni specifice n afara locurilor
de desfurare a activitilor pentru care au fost acordate.
Se interzice efectuarea de modificri care contravin
dispoziiilor prezentului regulament la articolele de echipament.
Poliitii care dup ncetarea raporturilor de serviciu au
aprobarea s poarte uniforma de poliie sunt obligai s respecte
prevederile prezentului regulament.
Se interzice purtarea, n orice situaie, de ctre persoane
neautorizate a uniformei de poliie sau a unor articole din
compunerea uniformelor de poliie.

Nerespectarea regulilor referitoare la inut i portul uniformei


de poliie atrage rspunderea juridic a poliistului, n condiiile
legii.
II. Clasificarea uniformelor de poliie

A. Corpul ofierilor de poliie:


uniforma de ceremonie;
uniforma de reprezentare;
uniforma de serviciu.
B. Corpul agenilor de poliie:
uniforma de reprezentare;
uniforma de serviciu.
C. Elevii din instituiile de nvmnt:
uniforma de ora;
uniforma de instruire/serviciu.
D. Studenii din instituiile de nvmnt:
uniforma de ora;
uniforma de clas;
uniforma de instruire.
III. Descrierea i portul uniformelor de poliie

Pentru simplificarea explicaiilor, n text structurile de poliie


ale ministerului vor fi grupate i denumite n continuare astfel:
grupa A Poliia Romn, Direcia General de Informaii
i Protecie Intern, Academia de Poliie Alexandru Ioan Cuza,
Direcia Regim Permise de Conducere i nmatriculare a
Vehiculelor i serviciile publice comunitare regim permise de
conducere i nmatriculare a vehiculelor;
grupa B Poliia de Frontier Romn, Oficiul Romn
pentru Imigrri, Direcia General de Paapoarte, Direcia
pentru Evidena Persoanelor i Administrarea Bazelor de Date
i serviciile publice comunitare pentru eliberarea i evidena
paapoartelor simple, respectiv serviciile publice comunitare de
eviden a persoanelor;
grupa C aparatul central, structuri subordonate unor
uniti centrale, Centrul Multifuncional de Pregtire Schengen,
Direcia economico-administrativ, Clubul Sportiv Dinamo
Bucureti, Direcia formare iniial i continu, structuri n
coordonarea Ministerului Administraiei i Internelor.
A. Uniforma de ceremonie

Uniforma de ceremonie este prevzut numai pentru corpul


ofierilor de poliie i se acord ofierilor care ocup funcii de
conducere pn la nivel de ef serviciu/similar, inclusiv.
Elementele caracteristice ale uniformei de ceremonie sunt:
sacoul la dou rnduri de nasturi, avnd epolei cu grad
profesional i suport de grad pentru mnec, petlie, eghilet cu
dou ramuri i accesorii, pantalonii cu vipuc i lampas pentru
chestori i vipuc pentru ceilali ofieri.
Ofierii de poliie femei poart fust n loc de pantalon.
Culoarea stofei pentru uniforma de ceremonie este: neagr
pentru efectivele din grupa A, bleumarin-indigo pentru efectivele
din grupa B, bleumarin pentru efectivele din grupa C sau alb
pentru toate grupele.
La uniforma de ceremonie se poart pantofi de ceremonie
care s se asorteze la culoare negru sau alb cu ntreaga
uniform.
Uniforma de ceremonie se poart n urmtoarele ocazii:
a) la decizia efilor, care precizeaz articolele de echipament
specifice i accesoriile ce intr n compunerea uniformei de
ceremonie;
b) facultativ, n diferite ocazii: n zilele de srbtori legale, la
spectacole, la reuniuni oficiale i ceremonii.
Eghiletul cu accesorii se poart numai la decizia efilor.
La inuta de ceremonie, pe timpul sezonului rece iarna,
se poart scurta din stof sau din piele.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 502/20.VII.2010


Poliitii care nu au dreptul la portul uniformei de ceremonie
pot purta, n ocaziile menionate mai sus, uniforma de
reprezentare cu cma alb i eghilet/nur pentru ceremonie.
B. Uniforma de reprezentare

Uniforma de reprezentare este prevzut att pentru ofieri,


ct i pentru ageni.
Se poart pe timpul deplasrilor de la domiciliu la serviciu i
n birouri de ctre personalul cu activiti preponderente n
aceste spaii, la unele ntlniri sau la ordinul efilor, precum i n
locul uniformei de ceremonie de ctre personalul care nu are
dreptul la aceast uniform.
Elementele caracteristice ale uniformei de reprezentare sunt:
1. pentru ofieri apc, sacou la dou rnduri de nasturi cu
suport de grad pentru mnec, cma/cma-bluz, epolei
cu grad profesional, petlie i pantaloni fr vipuc excepie
fac chestorii care au pantaloni cu vipuc i lampas;
2. pentru ageni apc, sacou la un rnd de nasturi cu
suport de grad pentru mnec, cma/cma-bluz, epolei
cu grad profesional, petlie i pantaloni fr vipuc.
Culoarea stofei pentru uniforma de reprezentare este:
bleumarin-indigo sacoul i pantalonul pentru efectivele din
grupa A, bleumarin-indigo sacoul i gri-fer pantalonul
pentru efectivele din grupa B, bleumarin sacoul i pantalonul,
pentru efectivele din grupa C.
Ofierii i agenii de poliie femei poart fust sau pantalon.
La inuta de reprezentare, pe timpul iernii, se poart scurta cu
mesad detaabil, iar pe timp ploios, impermeabilul.
C. Uniforma de serviciu

Uniforma de serviciu este prevzut att pentru ofieri, ct i


pentru ageni. Se poart pe timpul aciunilor i misiunilor
specifice de poliie desfurate n teren, precum i la activiti de
pregtire i instruire sau la ordinul efilor.
Elementele caracteristice ale uniformei de serviciu sunt:
epcua de var, apca din tercot, cciula, completul modular,
bluza matlasat cu mneci detaabile, pantalonii din tercot,
cmaa-bluz, tricoul i centura.
Culoarea articolelor pentru uniforma de serviciu este:
bleumarin-indigo cu platc gri-petrol la partea superioar a
completului modular i a bluzei matlasate i bleumarin-indigo
pantalonul pentru efectivele din grupa A, bleumarin-indigo cu
platc gri-fer la partea superioar a completului modular i a
bluzei matlasate i gri-fer pantalonul pentru efectivele din
grupa B, bleumarin completul modular, bluza matlasat i
pantalonul pentru efectivele din grupa C.
D. Uniforma de ora

Uniforma de ora este prevzut pentru studenii i elevii din


instituiile de nvmnt. Aceste efective poart inuta de ora
n urmtoarele ocazii:
a) la ordinul directorului instituiei, cu ocazia diferitelor
festiviti sau n anumite misiuni;
b) cnd pleac n concediu, nvoiri sau pe timpul stagiului de
practic, la ordin.
E. Uniforma de instruire

Se poart de ctre studenii i elevii din instituiile de


nvmnt, pe timpul pregtirii specifice.
F. Uniforma de clas

Se poart de ctre studenii din instituiile de nvmnt la


activitile de studiu n clas sau la alte activiti similare stabilite
de directorul instituiei.
IV. Alte uniforme

Uniforma poliitilor care au aprobarea de a purta uniform


dup ncetarea raporturilor de serviciu este aceeai ca a
poliitilor n activitate.

21

Poliitii care dup ncetarea raporturilor de serviciu au


aprobarea de a purta uniform o pot folosi n urmtoarele
situaii:
cu ocazia zilei naionale a rii, zilei armatei sau a structurii
din care au fcut parte;
la festiviti, adunri, ceremonialuri i activiti protocolare
sau comemorative la care sunt invitai oficial;
cu ocazia primirii unor delegaii ale organizaiilor de
rezerviti din alte ri;
la alte activiti la care sunt invitai, cu precizarea
necesitii prezenei n uniform.
CAPITOLUL II
Reguli referitoare la portul articolelor de echipament
din compunerea uniformelor
A. Coifura

1. apca
Se poart la uniforma de ceremonie, de reprezentare i de
serviciu. Se aaz pe cap astfel nct s acopere partea
superioar a frunii, la 12 cm deasupra sprncenelor, iar
emblema s fie pe mijloc.
2. epcua i apca din tercot
Se poart numai la uniforma de serviciu.
3. Cciula
Se poart la uniforma de reprezentare i de serviciu i,
opional, la uniforma de ceremonie. Se poart pe timp friguros.
n raport cu condiiile climaterice i cu zona geografic, poliitii
pot trece la portul cciulii n mod facultativ, iar elevii i studenii,
la ordin. Pe timp geros, cciula se poate purta cu clapele lsate
n jos.
B. mbrcmintea i lenjeria

1. Sacoul
Se poart numai cu cravat. Clapele buzunarelor sacoului
trebuie s fie bine ntinse, iar n buzunare nu se vor pune obiecte
voluminoase care s le deformeze.
2. Pantalonii din stof
Se poart mpreun cu sacoul sau cu alte articole de
echipament.
3. Scurta cu mesad detaabil i guler din blan natural
Se poart la uniforma de reprezentare, n anotimpul rece, cu
fular i cu cordonul nchis. Pe timp geros, scurta se poate purta
i la uniforma de serviciu, cu gulerul ridicat, asigurnd
purttorului protecia feei pe timp de viscol sau de ger excesiv.
Se poate purta fr mesad sau guler n perioadele de
trecere de la iarn la primvar ori de la toamn la iarn.
4. Impermeabilul pentru ploaie
Se poart la uniforma de reprezentare, pe timp ploios sau
variabil, cu cordonul nchis.
Impermeabilul se poate purta i peste cmaa-bluz, nchis
la gt sau deschis, cnd se poart i cravat.
5. Cmaa
Se poart la uniforma de reprezentare, numai cu cravat.
Cmaa de culoare alb se poart la uniforma de ceremonie i
la uniforma de reprezentare sau atunci cnd se precizeaz
portul acesteia.
6. Cmaa-bluz
Se poart att la uniforma de reprezentare, ct i la cea de
serviciu, deschis sau nchis la gt, cu sau fr cravat.
Cmaa-bluz de introdus n pantaloni/fust, cu mnec lung
sau scurt, se poart cu centur sau curea. Cmaa-bluz cu
band la terminaie, cu mnec lung sau scurt, se poart
peste pantaloni/fust. Cmaa-bluz cu mnec lung se poate

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 502/20.VII.2010

purta cu mnecile pliate ridicate deasupra cotului i prinse


n brid cu nasture.
7. Puloverul
Se poart peste cma cu cravat, sub sacou, scurta cu
mesad i guler din blan natural, completul modular sau bluza
matlasat cu mneci detaabile.
8. Completul modular scurt exterioar i bluzon interior
a) Scurta exterioar se poart n anotimpul rece, n modul, cu
bluzonul/bluza matlasat cu mneci detaabile sau separat de
aceasta.
b) Bluzonul interior se poate purta n anotimpul rece, n
modul, cu scurta exterioar. Se poate purta i fr scurta
exterioar, n perioadele de trecere de la iarn la primvar i de
la toamn la iarn.
9. Bluza matlasat, cu mneci detaabile
Se poart numai la uniforma de serviciu n perioadele de
trecere de la iarn la primvar i de la toamn la iarn, cu sau
fr mneci.
10. Pantalonul din tercot
Se poart numai la uniforma de serviciu.
11. Tricoul cu mnec scurt
Se poart numai la uniforma de serviciu.
12. Insigna de identificare
Se poart pe pieptul drept al articolelor de mbrcminte.
13. Insigna pentru legitimaie
Se poart de regul n suportul din piele pentru insign i
legitimaie.
C. nclmintea

Pantofii, ghetele cu iret sau cizmele scurte se poart


adecvat uniformelor i corespunztor sezonului sau misiunilor.
Este interzis a se purta nclminte de alt culoare, format sau
model dect cele stabilite prin regulament.
D. Echipament divers

1. Cravata
Se poart la cma i la cmaa-bluz. Nodul cravatei va
avea dimensiuni potrivite i va fi aezat la mijlocul deschiderii
gulerului cmii.
2. Fularul
Se poart la scurta cu guler din blan natural i mesad
detaabil, fr a se face nod n fa. Se poate purta i la scurta
din stof.
3. Centura
Se poart strns pe talie, ncheiat cu cataram. Centura
se poart la pantaloni, peste scurta cu mesad i guler din blan
natural, completul modular sau bluza matlasat cu mneci
detaabile, n funcie de misiunea ordonat. Cnd se poart
peste completul modular, bluza matlasat cu mneci detaabile
sau scurt se fixeaz n talie, n bridele laterale ale acestor
articole. n situaii de intervenie, cnd pe centur sunt dispuse
toate materialele din dotare, pentru asigurare, se poate utiliza
cureaua din ching, prin trecerea peste umrul stng.
4. Ciorapii
Se poart de culoarea adecvat culorii pantalonului.

3. Suporii de grad pentru mnec


Se fixeaz pe faa de mnec la sacou i scurta din stof, la
68 cm de la terminaia mnecii.
4. Petliele
Se poart la uniformele de reprezentare i de ceremonie,
montate pe gulerul sacoului, avnd curbura i ramura mic
orientate spre exterior.
5. Emblema pentru coifur
Se aplic, cu respectarea simetriei, astfel:
a) la apca din stof/tercot: n fa, la centru, pe band;
b) la cciul: central, pe partea frontal;
c) la epcu: pe partea frontal, la centru.
6. Eghiletul cu dou ramuri i accesorii
Se poart pe umrul drept, la sacou, la uniforma de
ceremonie sau la uniforma de reprezentare cu cma alb, de
ctre ofierii fr drept de a purta aceast uniform, atunci cnd
situaia o impune.
Fixarea se face cu ajutorul a 3 nasturi: un nasture care se
prinde sub epoletul drept pe custura umrului, la 1,5 cm de
custura mnecii, i 2 nasturi care se prind primul sub reverul
drept, la 1 cm de limita de rsfrngere a acestuia i o distan
de 7 cm, msurat de la custura de mbinare a gulerului cu
reverul/cazur n jos, iar al doilea, la o distan corespunztoare
astfel nct vrful cuiului s fie la limita ultimului nasture cu care
se ncheie sacoul.
Eghiletul se prinde cu partea din mijloc care unete cele
dou ramuri mpletite de nasturele de sub epolet, ramura
lung cade prin spate, nconjoar umrul, trece pe sub bra i se
prinde n fa de nasturele cel mai de sus de sub rever. Ramura
scurt cade n fa formnd un arc peste ramura lung i se
prinde de nasturele de jos de sub rever. Capetele ramurilor de
care sunt fixate cuiele cad libere.
7. nurul pentru ceremonie
Se poart pe umrul drept numai la uniforma de reprezentare
cu cma alb, de ctre agenii de poliie, atunci cnd situaia
o impune. Fixarea i prinderea se fac printr-un singur nasture
care se afl sub epoletul drept, pe custura umrului, la 1,5 cm
de custura mnecii.
8. Eghiletul simplu cu accesorii
Se poart pe umrul drept numai la sacou, la inuta de ora
cu cma alb, de ctre studeni, atunci cnd situaia o
impune. Fixarea i prinderea se fac printr-un nasture care se
afl sub epoletul drept, pe custura umrului, la 1,5 cm de
custura mnecii.
9. Ecusonul de mnec
Se fixeaz pe axul mnecii, la 46 cm distan de custura
umrului stng.
10. Ecusonul metalic nominal
Se poart la sacou, n partea stng, deasupra buzunarului.

PARTEA a II-a
Descrierea uniformelor de poliie
CAPITOLUL I
Coifura

E. Epolei i accesorii

1. Epoleii cu grad profesional


Se poart la uniforma de ceremonie i de reprezentare,
montai pe umrul sacoului i al scurtei din stof.
2. Suporii cu grad profesional
Se poart la uniforma de reprezentare i de serviciu aplicai
pe epoleii din material fond, montai pe umerii articolelor de
mbrcminte.

A. apca din stof

La uniforma de ceremonie este de culoare neagr, cu


vipuc de culoare alb pe calot sau alb pentru efectivele din
grupa A, bleumarin-indigo ori alb pentru efectivele din grupa B
i de culoare bleumarin sau alb pentru efectivele din grupa C.
apca pentru ceremonie are panglica textil esut cu desene
reprezentnd frunze stilizate, de culoare neagr, cu margini de

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 502/20.VII.2010


2 mm de culoare alb, pentru efectivele din grupa A. Pentru
celelalte grupe panglica este de culoare gri.
La uniforma de reprezentare este de culoare bleumarinindigo pentru efectivele din grupele A i B i bleumarin pentru
efectivele din grupa C.
Pentru efectivele din grupa A, apca este prevzut pe calot
cu vipuc de culoare gri-bleu.
Se compune din calot, band i cozoroc.
Calota este de form oval i este ntins cu srm de oel
pentru a-i menine forma, uor ridicat n partea din fa. Pe
band se aplic o panglic textil, esut cu desene
reprezentnd frunze stilizate, de culoare bleumarin-indigo cu
margini de 2 mm gri-bleu pentru efectivele din grupa A i de
culoare gri pentru efectivele din grupele B i C.
Cozorocul este de culoare neagr, de form oval i se
ngusteaz spre capete. Se fixeaz de band prin coasere, la un
unghi de 45 de grade, iar deasupra se monteaz nur brodat, de
culoare alb-argintiu pentru efectivele din grupele A i C i
galben-auriu pentru efectivele din grupa B.
apca are aplicat pe band, n fa, la centru, emblema
pentru coifur.
Pe cozoroc sunt brodate, cu fir special de culoare alb-argintiu
pentru efectivele din grupele A i C i galben-auriu pentru
efectivele din grupa B, un numr de 3 rnduri de ramuri cu
frunze stilizate pentru chestori, dou rnduri de ramuri cu frunze
stilizate pentru subcomisari, comisari i comisari efi, un rnd
de ramuri cu frunze stilizate pentru subinspectori, inspectori i
inspectori principali. Pentru ageni, cozorocul este simplu.
apca de ora pentru efectivele instituiilor de nvmnt are
cozoroc simplu, vipuc i nur textil de culoare portocalie.
B. epcua cu cozoroc

Se confecioneaz din material textil de culoare bleumarin


pentru efectivele din grupa C, bleumarin indigo pentru celelalte
structuri. Pentru poliia rutier se poate realiza de culoare alb.
Calota este confecionat n clini. Pe partea frontal a calotei,
pe mijloc, se aplic emblema. Deasupra emblemei poate fi
inscripionat denumirea structurii.
La spate este prevzut cu sistem reglabil de fixare.
Cozorocul este simplu.
Pentru efectivele instituiilor de nvmnt, pe partea frontal
a calotei are emblema pentru coifur i nur de culoare
portocalie.
C. apca din tercot

Se confecioneaz din material textil de culoare bleumarin


pentru structurile din grupa C i de culoare bleumarin-indigo
pentru celelalte structuri. Banda textil esut este de culoare
bleumarin-indigo cu margini de 2 mm gri-bleu pentru efectivele
din grupa A i de culoare gri pentru efectivele din grupele B i C.
Calota este de form oval i este ntins cu srm de oel
pentru a-i menine forma uor ridicat n partea din fa.
Cozorocul este de culoare neagr, de form oval i se
ngusteaz spre capete.
Se fixeaz de band prin coasere, la un unghi de 45 de
grade, iar deasupra se monteaz nur brodat, de culoare
alb-argintiu pentru efectivele din grupele A i C, galben-auriu
pentru efectivele din grupa B. Pe cozoroc sunt brodate, cu fir
special de culoare alb-argintiu pentru efectivele din grupele A i
C i galben-auriu pentru efectivele din grupa B un numr de
3 rnduri de ramuri cu frunze stilizate pentru chestori, dou
rnduri de ramuri cu frunze stilizate pentru subcomisari, comisari
i comisari efi, un rnd de ramuri cu frunze stilizate pentru
subinspectori, inspectori i inspectori principali. Pentru ageni,
cozorocul este simplu.

23

apca are aplicat pe band, n fa, la centru, emblema


pentru coifur.
apca este prevzut cu dou coafe, din care una din
material impermeabil, care se pot utiliza n funcie de nevoile
activitii desfurate.
D. Bascul pentru studeni

Se confecioneaz din estur tip ln/tricot de culoare


bleumarin-indigo. Emblema se fixeaz n lateral, pe partea
stng.
E. Capela pentru elevii din instituiile de nvmnt

Se confecioneaz din material textil de culoare bleumarinindigo.


Se compune din calot, clap i cozoroc.
Calota are form oval. Clapa nconjoar prile laterale,
avnd prevzut pe marginea superioar o vipuc de culoare
portocalie. Clapa se ncheie deasupra cozorocului.
Cozorocul este confecionat din material textil.
Pe partea frontal a calotei se aplic emblema pentru
coifur.
F. Cciula

a) Cciula pentru brbai


Se confecioneaz din blan natural astrahan/caracul, de
culoare gri, pentru chestori i comisari efi i din blan natural
nutriet, de culoare gri, pentru ceilali ofieri, ageni de poliie,
studeni i elevi din instituiile de nvmnt.
Pentru efectivele poliiei rutiere, la uniforma de serviciu, se
poate realiza de culoare alb.
Se compune din calot, bordur i clap frontal de form
semicircular/cozoroc. Bordura pe interior este dublat cu
postav.
Calota are o form oval. Bordura nconjoar prile laterale
pn n dreptul cozorocului sau clapei frontale, avnd colurile
rotunjite, fixate de calot prin butoni metalici i se poate lsa
peste urechi.
n fa, pe mijloc, se aplic emblema pentru coifur.
b) Cciula pentru femei
Are form oval cu bordur aplicat.
CAPITOLUL II
mbrcmintea i lenjeria
A. Sacoul

a) Sacou la dou rnduri de nasturi pentru ofieri


Pentru uniforma de ceremonie se confecioneaz din stof
de culoare neagr pentru efectivele din grupa A, bleumarinindigo pentru efectivele din grupa B, bleumarin pentru efectivele
din grupa C sau alb pentru toate structurile.
Pentru uniforma de reprezentare se confecioneaz din stof
de culoare bleumarin-indigo pentru efectivele din grupele A i B
i de culoare bleumarin pentru efectivele din grupa C.
Are revere ascuite i se ncheie la dou rnduri de nasturi,
ali 2 nasturi fiind montai mai sus, simetric, puin lateral. Pe guler
se aplic petliele.
Ambii piepi, sub talie, sunt prevzui cu cte un buzunar
ascuns, cu clap dreapt, iar pe pieptul stng, n partea de sus
se afl un buzunar fals. Spatele este confecionat din dou
buci, avnd custur pe mijloc.
Mneca este dreapt, fr manet, cu nasturi metalici la
terminaie. Pe mnecile sacoului, la 68 cm de la terminaie, se
aplic suportul de grad, iar pe umeri sunt fixate cte dou bride
pe care se monteaz epoleii cu grad profesional.
La sacoul pentru reprezentare, pe mneca stng, la 46 cm
de custura umrului, se aplic ecusonul specific.
Sacoul este dublat n ntregime cu cptueal.

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 502/20.VII.2010

Sacoul pentru studeni se confecioneaz n acelai mod i


este prevzut pe pieptul stng cu band velcro pentru fixarea
nsemnului de an de studiu. Pe mneci, la 6 cm de la terminaie,
se monteaz o vipuc de culoare portocalie.
b) Sacoul la un rnd de nasturi pentru ageni
Pentru uniforma de reprezentare se confecioneaz din stof
de culoare bleumarin-indigo pentru efectivele din grupele A i B
i de culoare bleumarin pentru efectivele din grupa C.
Are revere drepte i se ncheie la un rnd de nasturi, cu
3 nasturi metalici. Pe guler se aplic petliele.
Croiala este dreapt, uor cambrat. Ambii piepi, sub talie,
sunt prevzui cu cte un buzunar ascuns, cu clap dreapt, iar
pe pieptul stng, n partea de sus, se realizeaz un buzunar fals.
Spatele este confecionat din dou buci, avnd custur
pe mijloc.
Mneca este dreapt, fr manet, cu nasturi metalici la
terminaie.
Pe mneca stng, la 46 cm de custura umrului, se
aplic ecusonul specific.
Pe mnecile sacoului, la 68 cm de la terminaie, se aplic
suportul de grad, iar pe umeri sunt fixate cte dou bride pe care
se monteaz epoleii cu grad profesional.
Sacoul este dublat n ntregime cu cptueal.
Sacoul pentru elevi se confecioneaz n acelai mod i este
prevzut pe pieptul stng cu band velcro pentru fixarea
nsemnului de an de studiu. Pe mneci, la 6 cm de la terminaie,
se monteaz vipuc de culoare portocalie.
B. Completul modular

a) Scurta exterioar
Se confecioneaz din estur impermeabil i
imperrespirant de culoare bleumarin-indigo pentru efectivele
din grupele A i B i de culoare bleumarin pentru efectivele din
grupa C. Partea superioar a piepilor i a spatelui este dublat
cu platc de culoare gri-petrol pentru efectivele din grupa A, grifer pentru efectivele din grupa B i bleumarin pentru efectivele
din grupa C.
Scurta se ncheie cu fermoar cu sistem dublu de aciune,
dublat de foran. Pe interior este prevzut cu fermoar prin care
se poate ataa bluzonul interior. Pe pieptul drept, la fixarea
pltcii, se introduce o brid prevzut la captul liber cu un
orificiu pentru fixarea insignei cu numr de identificare, iar
deasupra este inscripionat denumirea structurii.
Pe spate, sub platc, la baza acesteia este fixat un
dreptunghi din material textil, inscripionat cu denumirea
structurii, care se poate expune la vedere, n timpul misiunilor.
Pentru efectivele din grupa A, la mbinarea spatelui i
piepilor cu platca este introdus o vipuc din material
retroreflectant.
La partea superioar a piepilor i sub linia taliei sunt aplicate
buzunare cu clap.
n talie, scurta este prevzut cu un nur de ajustare i cu
dou bride laterale longitudinale, exterioare, care se nchid n
partea superioar, pentru fixarea centurii.
Mneca este dreapt, fr manet, iar n partea de jos este
prevzut cu o brid. Pentru efectivele din grupa A brida este
dublat cu material retroreflectant.
Pe umeri se aplic epolei, fixai n custura umrului, pe
care se monteaz suportul cu grad profesional.
La 46 cm de umr, pe mneca stng, se aplic ecusonul
de mnec specific.
La terminaie, n custurile laterale, scurta este prevzut cu
o deschiztur de acces la materialele din dotare, purtate la
centur.

Gulerul are forma clasic, cu coluri ascuite. Pe dosul de


guler se fixeaz sistemul de prindere pentru glug.
Scurta exterioar este dublat n ntregime cu cptueal
matlasat pe material neesut termoizolant i este prevzut cu
mesad detaabil.
Scurta exterioar pentru uniforma de clas i instruire a
elevilor din colile de formare a agenilor se confecioneaz n
acelai mod i este prevzut, pe pieptul stng, deasupra
buzunarului, cu band velcro, pentru fixarea nsemnului de an
de studiu.
b) Bluzonul interior
Se confecioneaz din estur impermeabil i
imperrespirant de culoare bleumarin-indigo pentru efectivele
din grupele A i B i de culoare bleumarin pentru efectivele din
grupa C. Partea superioar a piepilor i a spatelui este dublat
cu platc de culoare gri-petrol pentru efectivele din grupa A, grifer pentru efectivele din grupa B i bleumarin pentru efectivele
din grupa C. Se ncheie cu fermoar, dublat de foran, cu ajutorul
cruia bluzonul se poate fixa de scurta exterioar.
Pe pieptul drept, la fixarea pltcii, se introduce o brid
prevzut la captul liber cu un orificiu pentru fixarea prin urub
a insignei de identificare, iar deasupra este inscripionat
denumirea structurii. Pe spate, sub platc, la baza acesteia este
fixat un dreptunghi din material textil, inscripionat cu denumirea
structurii, care se poate expune la vedere, n timpul misiunilor.
Pentru efectivele din grupa A, la mbinarea spatelui i
piepilor cu platca este introdus o vipuc din material
retroreflectant.
La partea inferioar a piepilor, lateral, sunt aplicate dou
buzunare oblice, ascunse.
Mneca este confecionat dintr-o singur bucat, avnd la
terminaie manet, prevzut cu brid de ajustare.
Pe umeri se aplic epolei, fixai n custura umrului, pe
care se monteaz suportul de grad profesional.
La 46 cm de umr, pe mneca stng, se aplic ecusonul
de mnec specific.
Gulerul are forma clasic, cu coluri ascuite.
Bluzonul interior este dublat n ntregime cu cptueal.
Bluzonul interior pentru uniforma de clas i instruire a
elevilor din instituiile de nvmnt de formare a agenilor se
confecioneaz n acelai mod i este prevzut, pe pieptul stng,
la baza pltcii, cu band velcro, pentru fixarea nsemnului de an
de studiu.
C. Bluza matlasat cu mneci detaabile

Se confecioneaz din estur impermeabil de culoare


bleumarin-indigo pentru efectivele din grupele A i B i de
culoare bleumarin pentru efectivele din grupa C. Pe partea
superioar a piepilor i a spatelui este dublat cu platc din
material textil impermeabil i imperrespirant de culoare gri-petrol
pentru efectivele din grupa A, gri-fer pentru efectivele din grupa
B i bleumarin pentru efectivele din grupa C. Se ncheie prin
fermoar detaabil, cu ajutorul cruia bluza se poate fixa de
scurta exterioar.
Pe pieptul drept, la fixarea pltcii, se introduce o brid
prevzut la captul liber cu un orificiu pentru fixarea prin urub
a insignei de identificare, iar deasupra este inscripionat
denumirea structurii.
Pe spate, sub platc, la baza acesteia, este fixat un
dreptunghi din material textil, inscripionat cu denumirea
structurii, care se poate expune la vedere, n timpul misiunilor.
Pentru efectivele din grupa A, la mbinarea spatelui i
piepilor cu platca este introdus o vipuc din material
retroreflectant.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 502/20.VII.2010


Pe partea superioar a piepilor, sub linia de unire cu platca,
sunt prevzute dou buzunare.
La partea inferioar a piepilor, lateral, sunt dou buzunare
oblice ascunse.
Mneca este dreapt, fixat de bluz prin fermoare
detaabile, fr manet, prevzut la terminaie cu brid.
Pentru efectivele din grupa A brida este dublat cu material
retroreflectant.
La 46 cm de umr, pe mneca stng, se aplic ecusonul
de mnec specific.
Gulerul este tip tunic.
Pe umeri se aplic epolei, fixai la un capt n custura
umrului, pe care se monteaz suportul cu grad profesional.
La terminaie, n custurile laterale, bluza este prevzut cu
o deschiztur de acces la materialele din dotare, purtate la
centur.
Bluza este dublat n ntregime cu cptueal, matlasat pe
material neesut termoizolant.
Bluza matlasat pentru uniforma de clas i instruire a
elevilor din instituiile de nvmnt se confecioneaz n acelai
mod i este prevzut, pe pieptul stng, deasupra buzunarului,
cu band velcro, pentru fixarea nsemnului de an de studiu.
D. Bluza de instruire pentru studeni

Se confecioneaz din material textil tip bumbac de


culoare bleumarin-indigo. Se ncheie cu fermoar dublat de foran.
La partea superioar a piepilor bluza este prevzut cu
buzunare.
Mneca este dreapt, prevzut la terminaie cu manet.
La 46 cm de umr, pe mneca stng, se aplic ecusonul
de mnec specific structurii.
Bluza este confecionat cu epolei, fixai la un capt n
custura umrului. Este cptuit n ntregime.
Pe pieptul stng, deasupra buzunarului, este prevzut o
band velcro pentru aplicarea nsemnului de an de studiu.
E. Bluzonul pentru clas studeni

Se confecioneaz din material textil tip bumbac de


culoare bleumarin-indigo. Se ncheie cu fermoar dublat de foran.
Spatele este confecionat cu platc.
Pe partea superioar i inferioar a piepilor sunt aplicate
buzunare.
Mneca este dreapt, prevzut la terminaie cu manet.
La 46 cm de umr, pe mneca stng, se aplic ecusonul
de mnec specific structurii.
Gulerul are forma clasic, cu coluri ascuite.
La terminaie bluzonul este prevzut cu band pentru
ajustare.
Bluzonul este confecionat cu epolei, fixai la un capt n
custura umrului.
Pe pieptul stng, deasupra buzunarului, este prevzut o
band velcro pentru aplicarea nsemnului de an de studiu.
F. Pantalonii

a) Pantalonii pentru uniforma de ceremonie


Se confecioneaz din stof de culoare neagr pentru
efectivele din grupa A, bleumarin-indigo pentru efectivele din
grupa B, bleumarin pentru efectivele din grupa C sau alb pentru
toate structurile.
Au croial dreapt, fr manet. Sunt prevzui cu dou
buzunare laterale, pe cant. liul pantalonilor se ncheie cu
fermoar.
Pantalonii pentru brbai au buzunar la spate. Betelia are
aplicate gici pentru curea.
Pantalonii sunt dublai pe partea superioar a feelor cu
cptueal.

25

Pentru chestori pantalonii sunt prevzui cu o vipuc, de


culoare alb pentru efectivele din grupa A, gri pentru efectivele
din grupele B i C, avnd pe prile laterale un lampas
confecionat din dou benzi, n aceleai culori cu vipuca.
Pentru comisari i inspectori, pe custura lateral este
montat numai vipuca.
b) Pantalonii pentru uniforma de reprezentare
Se confecioneaz din stof de culoare bleumarin-indigo
pentru efectivele din grupa A, gri-fer pentru efectivele din grupa
B i bleumarin pentru efectivele din grupa C.
Au croial dreapt, fr manet. Sunt prevzui cu dou
buzunare laterale, pe cant. liul pantalonilor se ncheie cu
fermoar.
Pantalonii pentru brbai au buzunar la spate. Betelia are
aplicate gici pentru curea/centur.
Pantalonii sunt dublai pe partea superioar a feelor cu
cptueal.
Pentru corpul chestorilor pantalonii sunt prevzui cu vipuc
de culoare gri-bleu pentru efectivele din grupa A, bleumarin
pentru efectivele din grupa B i gri pentru efectivele din grupa C,
avnd pe prile laterale un lampas confecionat din dou benzi,
n aceleai culori cu vipuca.
Pantalonii pentru uniforma de ora i de clas a studenilor
i uniforma de ora a elevilor din instituiile de nvmnt se
confecioneaz n acelai mod.
c) Pantalonii pentru uniforma de serviciu
Se confecioneaz din material textil tip bumbac de
culoare bleumarin-indigo pentru efectivele din grupa A, gri-fer
pentru efectivele din grupa B i bleumarin pentru efectivele din
grupa C.
Au croiala dreapt, fr manet. Pantalonii pentru brbai
au buzunar la spate.
Pantalonii sunt prevzui cu dou buzunare laterale oblice.
liul pantalonului se ncheie cu fermoar. Betelia pantalonului
este prevzut cu gici pentru curea i centur.
Pantalonii pentru iarn se confecioneaz cu mesad
detaabil din estur impermeabil i imperrespirant.
Pantalonii pentru uniforma de instruire a elevilor din instituiile
de nvmnt se confecioneaz n acelai mod.
d) Pantalonii pentru uniforma de instruire a studenilor
Se confecioneaz din material textil tip bumbac de
culoare bleumarin-indigo.
Pantalonul are croial dreapt i este prevzut cu buzunare,
poziionate la partea superioar a feelor.
liul pantalonilor se ncheie cu fermoar. Pe betelie sunt
aplicate gici pentru centur.
La partea inferioar pantalonii sunt prevzui cu sistem de
ajustare ce permite introducerea acestora n bocanci.
G. Fusta

Se confecioneaz din stof de culoare neagr pentru


efectivele din grupa A, bleumarin-indigo pentru efectivele din
grupa B, bleumarin pentru efectivele din grupa C sau alb pentru
toate structurile la uniforma de ceremonie i din stof de culoare
bleumarin-indigo pentru efectivele din grupa A, gri-fer pentru
efectivele din grupa B i bleumarin pentru efectivele din grupa C,
la uniforma de reprezentare.
Are croial clasic, cu betelie i li la spate. Este dublat cu
cptueal i se ncheie cu fermoar.
H. Scurta

a) Scurta pentru uniforma de ceremonie


Se confecioneaz din stof de culoare neagr pentru
efectivele din grupa A, bleumarin-indigo pentru efectivele din

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 502/20.VII.2010

grupa B i bleumarin pentru efectivele din grupa C i este


dublat cu cptueal matlasat.
Are revere ascuite i se ncheie la dou rnduri de nasturi.
Sub linia taliei are aplicate buzunare oblice, ascunse.
Spatele este confecionat din dou buci, avnd custur
pe mijloc i li.
Mneca este dreapt, fr manet, cu nasturi metalici la
terminaie. Pe mnecile scurtei, la 68 cm de la terminaie, se
aplic suportul de grad.
Pe umeri sunt fixate cte dou bride pe care se monteaz
epoleii cu grad profesional.
b) Scurta cu mesad detaabil i guler din blan natural
Se confecioneaz din material textil impermeabil i
imperrespirant de culoare bleumarin-indigo cu platc gri-petrol
pentru efectivele din grupa A, bleumarin-indigo cu platc de
culoare gri-fer pentru efectivele din grupa B i bleumarin cu
platc de aceeai culoare pentru efectivele din grupa C.
Pe pieptul drept, la fixarea pltcii, se introduce o brid
prevzut la captul liber cu un orificiu pentru fixarea insignei
cu numr de identificare, iar deasupra se poate inscripiona
denumirea structurii.
Pe spate, sub platc, la baza acesteia este fixat un
dreptunghi din material textil, inscripionat cu denumirea
structurii, care se poate expune la vedere, n timpul misiunilor.
Piepii se ncheie prin fermoar detaabil, dublat de foran. Pe
interior scurta este prevzut cu fermoar detaabil prin care se
fixeaz mesada.
Pe piepi, sub linia taliei, scurta este prevzut cu dou
buzunare oblice, ascunse.
n talie, scurta este prevzut cu dou bride laterale
longitudinale, exterioare, care se nchid n partea superioar,
pentru fixarea cordonului.
Mneca este dreapt, fr manet, cu brid la terminaie.
La 46 cm de umr, pe mneca stng, se aplic ecusonul
de mnec specific.
Pe umeri se aplic epolei, fixai n custura umrului, pe
care se monteaz suportul cu grad profesional.
Gulerul are forma clasic, cu coluri ascuite, pe care se
monteaz un guler din blan natural astrahan/caracul de
culoare gri pentru chestori i comisari efi i din blan natural
nutriet de culoare gri pentru ceilali ofieri, ageni de poliie,
studeni i elevi din instituiile de nvmnt.
Scurta este dublat n ntregime cu cptueal.
Mesada detaabil se poate realiza din material termoizolant
matlasat sau blan natural.
Scurta pentru uniforma de ora pentru elevi i studeni se
confecioneaz n acelai mod, avnd pe pieptul stng,
deasupra buzunarului, o band velcro pentru aplicarea
nsemnului de an de studiu.
c) Scurta pentru instruire a studenilor
Se confecioneaz din estur impermeabil de culoare
bleumarin-indigo i este prevzut cu mesad matlasat
detaabil.
Se ncheie cu fermoar detaabil dublat de foran.
Sub linia taliei, scurta este prevzut cu dou buzunare.
Mneca este raglan, iar pe umeri se aplic epolei.
La 46 cm de umr, pe mneca stng, se aplic ecusonul
de mnec specific.
Scurta este dublat n ntregime cu cptueal matlasat pe
material neesut termoizolant. Mesada este fixat de scurt prin
fermoare.
Scurta este prevzut pe pieptul stng cu band velcro,
pentru fixarea nsemnului de an de studiu.

I. Impermeabilul

Se confecioneaz din estur impermeabil i


imperrespirant, de culoare bleumarin-indigo cu platc gri-petrol
pentru efectivele din grupa A, bleumarin-indigo cu platc gri-fer
pentru efectivele din grupa B i de culoare bleumarin n
ntregime pentru efectivele din grupa C.
Are croial raglan, este cptuit n ntregime, se ncheie cu
un rnd de nasturi ascuni i este prevzut n talie cu cordon i
cataram pentru ajustare.
Spatele este croit din dou buci, unite pe mijloc, cu li la
terminaie. Pe spate, sub platc, la baza acesteia este fixat un
dreptunghi din material textil, inscripionat cu denumirea
structurii, care se poate expune la vedere, n timpul misiunilor.
Pe pieptul drept, la fixarea pltcii, se introduce o brid
prevzut la captul liber cu un orificiu pentru fixarea insignei
cu numr de identificare, iar deasupra se poate inscripiona
denumirea structurii.
Impermeabilul este prevzut cu dou buzunare aezate
oblic, lateral, sub talie.
Mneca este croit raglan, dreapt la terminaie i prevzut
cu o brid.
La 46 cm de umr, pe mneca stng, se aplic ecusonul
specific. Impermeabilul este prevzut cu guler nalt i glug
detaabil.
Pe umeri se fixeaz epoleii, pe care se monteaz suportul
cu grad profesional.
Impermeabilul pentru studeni i elevi se confecioneaz n
acelai mod, avnd pe pieptul stng, la baza pltcii, o band
velcro pentru aplicarea nsemnului de an de studiu.
J. Puloverul

Se confecioneaz din fire acrilice tip ln, de culoare


bleumarin pentru efectivele din grupa C i de culoare bleumarinindigo pentru celelalte structuri.
Puloverul este prevzut pe umeri cu platc i epolei din
material textil de aceeai culoare, pe care se monteaz suporii
cu grad profesional.
Pe piept este prevzut cu o band, realizat prin tricotare,
de culoare gri-bleu pentru efectivele din grupa A i gri-fer pentru
efectivele din grupa B, iar deasupra se poate inscripiona
denumirea structurii.
Pe mneci sunt aplicate cotiere.
La 46 cm de umr, pe mneca stng, se aplic ecusonul
specific structurii.
Pentru efectivele instituiilor de nvmnt, pe pieptul stng
este prevzut o band velcro, pentru fixarea nsemnului de an
de studiu.
K. Cmaa

Se confecioneaz din estur tip bumbac, de culoare alb


pentru uniforma de ceremonie, iar pentru uniforma de reprezentare
este de culoare gri-bleu pentru efectivele din grupa A, gri pentru
efectivele din grupa B i bleu pentru efectivele din grupa C.
Se ncheie cu nasturi i are gulerul rsfrnt, cu col. Spatele
se confecioneaz cu platc. Pe pieptul stng este aplicat un
buzunar.
Mneca are manet simpl, ncheiat cu nasturi.
L. Cmaa bluz

Se confecioneaz din estur tip bumbac.


Se ncheie cu nasturi, are gulerul rsfrnt, cu col, i se poate
purta deschis, fr cravat, sau nchis cu cravat.
La partea superioar a piepilor sunt aplicate buzunare cu
clap.
Se confecioneaz cu mnec scurt sau cu mnec lung,
terminaia acesteia fiind prevzut cu manet. Pe umeri are
epolei fixai n custura mnecii, pe care se monteaz suportul

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 502/20.VII.2010


cu grad profesional. La 46 cm de umr, pe mneca stng, se
aplic ecusonul specific.
Se poate confeciona cu band la terminaie.
a) Cmaa bluz pentru efectivele din grupa A se
confecioneaz de culoare gri-bleu, cu guler i manete de
culoare bleumarin. Spatele i piepii se confecioneaz cu
platc.
La mbinarea piepilor i spatelui cu platca se introduce o
vipuc de culoare bleumarin.
Cmaa bluz pentru poliia rutier se confecioneaz cu
platca de la piepi i spate de culoare alb.
b) Cmaa bluz pentru efectivele din grupa B se
confecioneaz de culoare gri, iar pentru efectivele din grupa C
de culoare bleu. Spatele se confecioneaz cu platc.
Cmaa-bluz pentru uniforma de instruire a elevilor i
studenilor este prevzut, pe pieptul stng, deasupra
buzunarului, cu band velcro, pentru fixarea nsemnului de an
de studiu.
M. Tricoul

Se confecioneaz din tricot de culoare bleumarin pentru


toate structurile i de culoare alb cu guler i manete de
culoare bleumarin pentru poliia rutier.
Este prevzut cu guler.
Tricoul se ncheie cu nasturi, iar pe umeri este prevzut cu
epolei, pe care se monteaz suportul cu grad profesional.
Epoleii au un capt fixat n custura mnecii. Pe spatele
tricoului se poate inscripiona denumirea structurii.
La nivelul pieptului este prevzut cu o band de culoare gribleu pentru efectivele din grupa A, gri-fer pentru efectivele din
grupa B i bleumarin pentru poliia rutier. Tricoul pentru
efectivele din grupa C este simplu.
Pe pieptul drept deasupra benzii de culoare se poate
inscripiona denumirea structurii.
La 46 cm de umr, pe mneca stng, se aplic ecusonul
specific.
Tricoul pentru elevi i studeni este prevzut pe pieptul stng
cu band velcro pentru fixarea nsemnului de an de studiu.
CAPITOLUL III
nclmintea
A. Pantofii

Se confecioneaz din piele box, fa natural, de culoare


neagr, iar pentru uniforma de ceremonie pot fi i de culoare
alb.
Pantofii pentru var se confecioneaz cu perforaii, iar cei
pentru femei pot avea decupaje.
Talpa este realizat din cauciuc sintetic sau polimeri. Pantofii
pentru uniforma de ceremonie pot avea talpa realizat din piele
natural.
B. Ghetele/Bocancii

Ghetele/Bocancii se confecioneaz din piele box, fa


natural, de culoare neagr, cptuite/cptuii pe interior.
Sistemul de nchidere este cu iret sau fermoar.
Talpa este realizat din cauciuc sintetic sau polimeri.
Ghetele pentru femei se confecioneaz la fel ca cele pentru
brbai, cu deosebirea c au carmbul mai scurt.
C. Cizme scurte pentru femei

Se confecioneaz din piele box, fa natural, de culoare


neagr, cptuite cu blan sau cu mein, iar sistemul de
nchidere este cu fermoar lateral pe partea interioar.
Talpa este realizat din cauciuc sintetic sau polimeri.

27

CAPITOLUL IV
Echipamentul divers
A. Cravata

Se confecioneaz din material textil.


Pentru uniforma de ceremonie, cravata se confecioneaz
de culoare neagr cu dungi albe dispuse n diagonal la
intervale succesive pentru efectivele din grupa A i de culoare
bleumarin pentru celelalte structuri.
Pentru uniforma de reprezentare, cravata este de culoare
bleumarin cu dungi gri-bleu dispuse n diagonal la intervale
succesive pentru efectivele din grupa A i de culoare bleumarin
pentru celelalte structuri.
B. Fularul

Se confecioneaz din fire acrilice tip ln de culoare gri-bleu


pentru efectivele din grupa A, gri pentru efectivele din grupa B
i bleumarin pentru efectivele din grupa C.
Fularul se poate realiza i de culoare alb.
C. Mnuile

a) Mnuile din piele


Se confecioneaz din piele de culoare neagr i au formatul
clasic, cu 5 degete. Pot fi cptuite cu tricot sau blan.
b) Mnuile din ln
Sunt tricotate din fire de ln sau tip ln de culoare
bleumarin-indigo sau alb. Au format obinuit cu 5 degete.
c) Mnuile din pnz cptuite
Se confecioneaz din estur impermeabil de culoare
bleumarin-indigo, au format cu un singur deget i loca pentru
trgaci. Sunt cptuite cu molton sau material termoizolant
matlasat.
D. Ciorapii

Se confecioneaz din fire de bumbac sau tip bumbac de


culoare gri pentru efectivele din grupa B i de culoare bleumarinindigo pentru efectivele din grupele A i C.
E. Centura

Se confecioneaz din piele de culoare neagr i este


prevzut cu cataram confecionat din metal de culoare alb
pentru efectivele din grupele A i C i de culoare galben pentru
efectivele din grupa B. Centura poate fi realizat cu o curea din
ching textil de culoare neagr, care se poart ca diagonal
de susinere pentru accesoriile din dotare.
n funcie de nevoile activitii desfurate, centura se poate
confeciona din material textil, tip ching, de culoare neagr, cu
cataram cu sistem de autoblocare.
F. Cureaua pentru pantaloni

Se confecioneaz din piele de culoare neagr. La captul


din stnga este prevzut cu o cataram, confecionat din
metal de culoare alb pentru efectivele din grupele A i C i de
culoare galben pentru efectivele din grupa B.
G. Eghileii/nurul

Se confecioneaz din nur textil de culoare alb pentru


efectivele din grupele A i C i galben pentru efectivele din
grupa B.
a) Eghiletul pentru ofieri
Se compune din dou ramuri mpletite, prinse una n
prelungirea celeilalte, ncadrate de un nur simplu.
Ramurile mpletite continu cu cte un nur prevzut cu nod
dublu.
La terminaie, fiecare nur are cui de culoare alb-argintiu
pentru efectivele din grupele A i C i galben pentru efectivele
din grupa B.
b) nurul pentru ageni
Se confecioneaz dintr-un singur nur mpletit, n aceleai
culori ca i pentru ofieri.

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 502/20.VII.2010

c) Eghilet pentru studenii Academiei de Poliie


Se compune dintr-o ramur mpletit ce se continu cu un
nur prevzut cu un nod dublu, la terminaia cruia se fixeaz un
cui de culoare alb-argintie.
H. Nasturii

Se confecioneaz din metal alb-argintiu pentru efectivele din


grupele A i C i galben-auriu pentru efectivele din grupa B, cu
diametrul de 15 mm ornament terminaie mnec sacou i
20 mm ncheiere piepi sacou i scurt ceremonie.
Calota are imprimat n relief sigla cu nsemnele heraldice
specifice ministerului sau structurii.
CAPITOLUL V
nsemnele distinctive
A. Emblema pentru coifur

a) Emblema pentru coifura ofierilor i agenilor de poliie


Se confecioneaz pe suport textil, prin brodare cu fir
metalizat de culoare alb-argintiu pentru efectivele din grupele A
i C i galben-auriu pentru efectivele din grupa B, i reprezint
acvila, ncadrat ntre ramuri cu frunze stilizate, astfel: 4 rnduri
de ramuri cu frunze stilizate pentru corpul chestorilor, 3 rnduri
de ramuri cu frunze stilizate pentru corpul comisarilor i corpul
inspectorilor, dou rnduri de ramuri cu frunze stilizate pentru
corpul agenilor.
Pe pieptul acvilei este montat scutul metalic cu cele 5 cartiere
specifice stemei Romniei.
b) Emblema pentru coifura studenilor
Se confecioneaz pe suport textil, prin brodare cu fir
metalizat, i reprezint acvila, ncadrat ntre dou rnduri de
ramuri cu frunze stilizate. Pe pieptul acvilei este montat scutul
metalic cu cele 5 cartiere specifice stemei Romniei.
c) Emblema pentru coifura elevilor din instituiile de
nvmnt
Se confecioneaz din metal i reprezint acvila, ncadrat
ntre dou rnduri de ramuri cu frunze stilizate, pe pieptul creia
este montat scutul metalic cu cele 5 cartiere specifice stemei
Romniei.
B. Epolei cu grad profesional/suport cu grad profesional

Epoleii/Suporii cu grad profesional sunt realizai prin


brodarea cu fir metalizat pe suport textil a nsemnelor de grad.
La uniforma de ceremonie suportul textil este de culoare
neagr pentru efectivele din grupa A, de culoare bleumarinindigo pentru efectivele din grupa B i de culoare bleumarin
pentru efectivele din grupa C sau de culoare alb pentru toate
structurile, cu marginile bordurate cu un contur n form de
semicerc de culoare alb-argintiu pentru efectivele din grupele A
i C i gri-fer pentru efectivele din grupa B.
La uniforma de reprezentare i de serviciu, suportul textil
este de culoare bleumarin-indigo pentru efectivele din grupele A
i B i de culoare bleumarin pentru efectivele din grupa C, cu
marginile bordurate cu linie de contur de culoare alb-argintiu
pentru efectivele din grupele A i C i de culoare gri-fer pentru
efectivele din grupa B.
Gradele profesionale sunt reprezentate prin stele de diferite
dimensiuni pentru corpul ofierilor i barete de form
dreptunghiular pentru corpul agenilor.
Stelele sau baretele sunt de culoare alb-argintiu pentru
efectivele din grupele A i C i de culoare galben-auriu pentru
efectivele din grupa B.

Gradele profesionale sunt reprezentate pe epolet/suport,


astfel:
1. pentru corpul chestorilor sunt brodate 14 stele, cu linie
de contur de culoare roie i cu diametrul de 3 cm, dup cum
urmeaz:
a) pentru chestor de poliie o stea;
b) pentru chestor principal de poliie dou stele;
c) pentru chestor ef de poliie 3 stele;
d) pentru chestor general de poliie 4 stele.
La partea dinspre umr, pe suportul textil sunt brodate ramuri
cu frunze stilizate ce formeaz o cunun care ncadreaz centrul
unei stele;
2. pentru corpul comisarilor sunt brodate 13 stele, cu linie
de contur de culoare albastr i cu diametrul de 2 cm, dup cum
urmeaz:
a) pentru subcomisar de poliie o stea;
b) pentru comisar de poliie dou stele;
c) pentru comisar ef de poliie 3 stele;
3. pentru corpul inspectorilor sunt brodate 13 stele, cu linie
de contur de culoare neagr i cu diametrul de 1,5 cm, dup
cum urmeaz:
a) pentru subinspector de poliie o stea;
b) pentru inspector de poliie dou stele;
c) pentru inspector principal de poliie 3 stele;
4. pentru corpul agenilor sunt brodate 15 barete cu
dimensiuni de 1,2 cm x 3,5 cm, dup cum urmeaz:
a) agent de poliie o baret;
b) agent principal de poliie dou barete;
c) agent ef adjunct de poliie 3 barete;
d) agent ef de poliie 4 barete;
e) agent ef principal 5 barete.
C. Suportul de grad pentru mnec

Este realizat prin brodare, cu fir metalizat pe suport textil.


Este constituit din 13 benzi cu dimensiuni diferite, dup cum
urmeaz:
pentru corpul chestorilor 3 benzi cu limea de 3 cm,
2,5 cm i 2 cm;
pentru corpul comisarilor dou benzi cu limea de
2,5 cm i 2 cm;
pentru corpul inspectorilor o band cu limea de 2 cm;
pentru corpul agenilor o band cu limea de 0,5 cm.
Benzile brodate sunt de culoare alb-argintiu pentru efectivele
din grupele A i C i gri-fer pentru efectivele din grupa B.
La uniforma de ceremonie, suportul textil este de culoare
neagr pentru efectivele din grupa A, de culoare bleumarinindigo pentru efectivele din grupa B, de culoare bleumarin
pentru efectivele din grupa C sau de culoare alb pentru toate
structurile.
La uniforma de reprezentare, suportul textil este de culoare
bleumarin-indigo pentru efectivele din grupele A i B i de
culoare bleumarin pentru efectivele din grupa C.
D. nsemnele de an de studiu

Se confecioneaz pe suport textil de culoare portocalie, de


form dreptunghiular (4,5 x 9 cm). Suportul textil este bordurat
cu linie de contur de culoare neagr.
Elementele componente ale fiecrui an de studiu barete
n form dreptunghiular sunt de culoare alb-argintiu,
realizate prin brodare.
La partea superioar a nsemnului se nscrie cu litere
majuscule de culoare neagr inscripia STUDENT, respectiv
ELEV, iar la partea inferioar se brodeaz baretele aferente
anului de studiu cte o baret pentru fiecare an de studiu.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 502/20.VII.2010


E. Petliele

Petliele sunt realizate prin brodare, cu fir metalizat, pe suport


textil i reprezint un numr diferit de ramuri cu frunze stilizate,
dispuse n arc de cerc, dup cum urmeaz:
pentru corpul chestorilor de poliie 5 ramuri;
pentru corpul comisarilor de poliie 4 ramuri;
pentru corpul inspectorilor de poliie 3 ramuri;
pentru corpul agenilor de poliie dou ramuri.
Ramurile care definesc petliele sunt de culoare alb-argintiu
pentru efectivele din grupele A i C i gri-fer pentru efectivele
din grupa B.
La uniforma de ceremonie, suportul textil este de culoare
neagr pentru efectivele din grupa A, de culoare bleumarinindigo pentru efectivele din grupa B, de culoare bleumarin
pentru efectivele din grupa C sau de culoare alb pentru toate
structurile.
La uniforma de reprezentare, suportul textil este de culoare
bleumarin-indigo pentru efectivele din grupele A i B i de
culoare bleumarin pentru efectivele din grupa C.
F. Ecusoanele

a) Ecusonul specific pentru mnec


Se confecioneaz prin brodare pe suport textil i este
constituit din dou piese: un ecuson n form de scut i un
segment circular.
Se fixeaz pe axul mnecii stngi al articolelor de
echipament, la 46 cm distan de custura umrului.
Ecusonul conine elementele heraldice specifice fiecrei
structuri, conform reglementrilor privind nsemnele heraldice n
Ministerul Administraiei i Internelor.
Unitile subordonate inspectoratelor generale/similare sau
aparatului central al Ministerului Administraiei i Internelor
utilizeaz pentru articolele de echipament nsemnele heraldice
ale structurii centrale din care fac parte.

29

Pe segmentul circular se brodeaz denumirea structurii.


b) Ecusonul nominal
Se confecioneaz din aliaj neferos avnd fondul alb-argintiu
pentru efectivele din grupele A i C i galben-auriu pentru
efectivele din grupa B.
Este inscripionat, prin gravare, cu litere majuscule numele
posesorului, sub o linie orizontal vopsit n culoarea bleumarin.
Vertical la captul din stnga sunt gravate 3 linii vopsite n
culorile tricolorului.
Sistemul de prindere este cu agraf metalic.
G. Insignele

a) Insigna pentru studii superioare


Se confecioneaz din aliaj (patinat) i este uor bombat.
Are n coninut fclia tiinei, pe care apare n partea de sus
o carte deschis, iar la partea de jos o earf pe care este
nscris ALMA MATER. ntre ele este montat un scut cu
tricolorul. Aceste elemente sunt suprapuse pe o cunun de
form oval, care are n partea stng frunze de stejar, iar n
partea dreapt lauri.
Cununa se ncheie la partea superioar cu o coroan de
raze, iar la partea inferioar cu o legtur n form de fund.
b) Insigna de absolvent al Academiei de Poliie
Se confecioneaz din aliaj (patinat) i este uor bombat.
Pe margini este prevzut cu o cunun care are n partea
stng frunze de stejar, iar n partea dreapt lauri.
n interiorul cununii se afl aplicat un scut ncadrat la partea
superioar de inscripia ACADEMIA DE POLIIE, iar la partea
inferioar ALEXANDRU IOAN CUZA.
Pe scut se afl dispus o acvil care are o cruce n cioc, o
sabie n gheara dreapt i o ramur de mslin n cea stng.
Pe pieptul acvilei este dispus o balan cu talerele n
echilibru.

ACTE ALE CURII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI


CURTEA EUROPEAN A DREPTURILOR OMULUI

HOTRREA
din 21 februarie 2008,
definitiv la 21 mai 2008,

n Cauza Pappszasz mpotriva Romniei


(Cererea nr. 25.920/05)
n Cauza Pappszasz mpotriva Romniei,
Curtea European a Drepturilor Omului (Secia a treia), statund n cadrul unei camere formate din: Botjan M. Zupani,
preedinte, Corneliu Brsan, Elisabet Fura-Sandstrm, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Isabelle Berro-Lefvre,
judectori, i Santiago Quesada, grefier de secie,
dup ce a deliberat n camera de consiliu la data de 31 ianuarie 2008,
pronun urmtoarea hotrre, adoptat la aceast dat:
PROCEDURA

1. La originea cauzei se afl o cerere (nr. 25.920/05)


ndreptat mpotriva Romniei, prin care un cetean al acestui
stat, doamna Ana Clara Ileana Pappszasz (reclamanta), a
sesizat Curtea la data de 25 mai 2005 n temeiul art. 34 din

Convenia pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor


fundamentale (Convenia).
2. Guvernul romn (Guvernul) este reprezentat de agentul
su, domnul R.H. Radu, din cadrul Ministerului Afacerilor
Externe.
3. La data de 27 februarie 2006, Curtea a hotrt s i
comunice cererea Guvernului. Invocnd prevederile art. 29 3

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 502/20.VII.2010

din Convenie, aceasta a hotrt s se analizeze n acelai timp


admisibilitatea i fondul cauzei.

aceasta observ c el nu este afectat de niciun alt motiv de


inadmisibilitate i de aceea l declar admisibil.
B. Asupra fondului

N FAPT

I. Circumstanele cauzei
4. Reclamanta s-a nscut n anul 1925 i locuiete la
Trgu Mure.
5. n anul 1960, bunul imobil situat n Cluj-Napoca,
Str. Bisericii Ortodoxe nr. 18, compus din dou corpuri de cldire
i din terenul aferent n suprafa de 2.027 m2, ce aparinuse
prinilor si, a fcut obiectul unei confiscri.
6. La data de 28 aprilie 2000, n urma unei aciuni n
revendicare imobiliar, reclamanta a obinut o hotrre definitiv
ce constata lipsa unui titlu al statului asupra bunului respectiv i
dispunea ca autoritile s i-l restituie n calitate de
motenitoare. Instanele au dispus i nscrierea dreptului de
proprietate al reclamantei n cartea funciar a imobilului.
7. n ciuda recunoaterii judiciare definitive a dreptului su
de proprietate, reclamanta s-a vzut n imposibilitatea de a
recupera ntregul su bun, deoarece, n temeiul Legii
nr. 112/1995 pentru reglementarea situaiei juridice a unor
imobile cu destinaia de locuine, trecute n proprietatea statului,
cu modificrile ulterioare, la datele de 19 decembrie 1996 i
27 ianuarie 1997, statul vnduse apartamentele nr. 3 i 5 din
imobilul n discuie, precum i suprafaa de 200 m2 de teren
aferent acestor apartamente unor teri care le ocupau n
calitate de chiriai.
8. n anul 2002, reclamanta a solicitat instanelor s constate
nulitatea vnzrii apartamentelor respective. Ea arta c
confiscarea imobilului era ilegal i c, n momentul vnzrii,
cumprtorii fuseser de rea-credin.
9. La finalul procedurii, prin decizia din data de 8 decembrie
2004, Curtea de Apel Cluj, confirmnd lipsa titlului statului n
momentul vnzrii, a respins aciunea reclamantei pe motivul
c, n momentul vnzrii, cumprtorii fuseser de
bun-credin i a obligat reclamanta s le plteasc prilor
cheltuieli de judecat. Curtea de apel nu a acordat nicio
despgubire reclamantei.
II. Dreptul i practica intern pertinente
10. Prevederile legale i jurisprudena intern relevante sunt
descrise n hotrrile Brumrescu mpotriva Romniei ([GC],
nr. 28.342/95, CEDO 1999-VII, pp. 250256, 3133), Strin
i alii mpotriva Romniei (nr. 57.001/00, CEDO 2005VII,
1926), Pduraru mpotriva Romniei (nr. 63.252/00,
3853, 1 decembrie 2005) i Tudor mpotriva Romniei
(nr. 29.035/05, 1520, 17 ianuarie 2008).
N DREPT

I. Asupra pretinsei nclcri a art. 1 din Protocolul nr. 1


11. Reclamanta susine c imposibilitatea de a recupera
proprietatea celor dou apartamente vndute de stat i-a nclcat
dreptul la respectarea bunurilor sale, astfel cum este acesta
recunoscut de art. 1 din Protocolul nr. 1:
Orice persoan fizic sau juridic are dreptul la respectarea
bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa dect
pentru cauz de utilitate public i n condiiile prevzute de lege
i de principiile generale ale dreptului internaional.
Dispoziiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de
a adopta legile pe care le consider necesare pentru a
reglementa folosina bunurilor conform interesului general sau
pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuii sau a
amenzilor.
A. Asupra admisibilitii

12. Curtea constat c acest capt de cerere nu este vdit


nentemeiat n sensul art. 35 3 din Convenie. Pe de alt parte,

13. Guvernul i reitereaz argumentele prezentate n cauze


similare anterioare.
14. Reclamanta consider c a fost lipsit de facto de bunul
su, de care nu se poate folosi din cauza vnzrii sale de ctre
stat unor teri. n plus, ea nu a primit pn n prezent nicio
despgubire pentru aceast privare.
15. Curtea a hotrt deja c zdrnicirea dreptului de
proprietate al reclamanilor asupra bunurilor lor vndute de stat
terilor care le ocupau n calitate de chiriai, combinat cu
absena unei despgubiri corespunztoare valorii bunului, este
incompatibil cu dreptul la respectarea bunurilor lor, garantat de
art. 1 din Protocolul nr. 1 (Strin, menionat mai sus, 39, 43
i 59; Porteanu mpotriva Romniei, nr. 4.596/03, 35,
16 februarie 2006).
16. n spe, Curtea nu distinge niciun motiv de a se abate de
la cauzele menionate mai sus. Vnzarea de ctre stat a bunului
reclamantei continu i astzi s o mpiedice pe aceasta s i
exercite dreptul de proprietate recunoscut printr-o hotrre
definitiv. Curtea consider c o astfel de situaie echivaleaz cu
o lipsire de proprietate de facto i observ c aceast situaie
persist de mai mult de 7 ani, n lipsa oricrei despgubiri.
17. Curtea reamintete c, la data evenimentelor, n dreptul
intern nu exista un remediu eficient care i-ar fi putut oferi
reclamantei o despgubire pentru aceast privare (Strin,
menionat mai sus, 23, 2627, 5556; Porteanu,
menionat mai sus, 2324 i 3435). n plus, Curtea
observ c, pn n prezent, Guvernul nu a demonstrat c
sistemul de despgubire pus la punct n luna iulie 2005 prin
Legea nr. 247/2005 privind reforma n domeniile proprietii i
justiiei, precum i unele msuri adiacente, cu modificrile i
completrile ulterioare, le-ar permite beneficiarilor acestei legi
s ncaseze, conform unei proceduri i unui calendar previzibile,
o despgubire corespunztoare valorii de pia a bunurilor de
care au fost lipsii. n ceea ce o privete pe reclamant,
prevederile procedurale prevzute de aceste legi, n special
termenele fixate pentru depunerea cererilor de restituire, sunt
un obstacol n calea obinerii de ctre reclamant a unei
despgubiri n temeiul acestor legi, odat ce efectivitatea i
eficacitatea acestora vor fi demonstrate.
18. Prin urmare, a avut loc nclcarea art. 1 din Protocolul nr. 1.
II. Asupra aplicrii art. 41 din Convenie
19. Conform art. 41 din Convenie:
Dac Curtea declar c a avut loc o nclcare a Conveniei
sau a protocoalelor sale i dac dreptul intern al naltei pri
contractante nu permite dect o nlturare incomplet a
consecinelor acestei nclcri, Curtea acord prii lezate, dac
este cazul, o reparaie echitabil.
A. Prejudiciu
a) Prejudiciu material

20. n ceea ce privete prejudiciul material, reclamanta


solicit n principal restituirea celor dou apartamente vndute
de stat unor teri i a terenului aferent acestor apartamente. n
cazul n care statul nu ar putea s le restituie, reclamanta solicit
o sum echivalent cu valoarea de pia a bunului, pe care ea
o evalueaz la 183.000 euro (EUR). Reclamanta i sprijin
evaluarea pe opinia unei societi imobiliare.
21. Guvernul contest evaluarea imobilului efectuat de
reclamant, subliniind c reclamanta nu a depus o expertiz
pentru a-i susine estimarea preului bunurilor n litigiu. Conform
raportului de expertiz transmis de Guvern, valoarea de pia a
celor dou apartamente i a terenului aferent se ridic la
137.752 EUR.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 502/20.VII.2010


22. Curtea reamintete c a constatat nclcarea art. 1 din
Protocolul nr. 1 la Convenie din cauza vnzrii de ctre stat a
bunurilor reclamantei ctre teri de bun-credin anterior
confirmrii definitive n justiie a dreptului de proprietate al
reclamantei, combinat cu absena total a despgubirii.
23. Curtea apreciaz, n circumstanele speei, c restituirea
bunurilor litigioase, astfel cum a fost dispus prin hotrrea
definitiv din data de 28 aprilie 2000, ar repune-o pe reclamant,
pe ct posibil, ntr-o situaie echivalent cu cea n care s-ar fi
aflat dac exigenele art. 1 din Protocolul nr. 1 nu ar fi fost
nclcate.
24. Dac statul prt nu procedeaz la o astfel de restituire
n cel mult 3 luni de la data rmnerii definitive a prezentei
hotrri, Curtea hotrte c acesta va trebui s i plteasc
reclamantei, cu titlu de daune materiale, o sum care s
corespund valorii actuale a bunurilor.
25. innd cont de expertiza transmis de Guvern, precum
i de informaiile de care dispune cu privire la preurile de pe
piaa imobiliar local, Curtea estimeaz valoarea de pia
actual a bunului la suma de 150.000 EUR.
26. Prin urmare, statund n echitate, aa cum prevede
art. 41 din Convenie, Curtea i acord reclamantei suma de
150.000 EUR.
b) Prejudiciu moral

27. Reclamanta solicit i repararea prejudiciului moral


pentru suferina ndurat din cauza nerestituirii bunurilor sale i
las la aprecierea Curii stabilirea cuantumului despgubirilor.
Artnd c, n temeiul deciziei din data de 8 decembrie 2004, ea
a fost obligat s le plteasc cumprtorilor apartamentelor n
litigiu sume cu titlu de cheltuieli de judecat, reclamanta susine
c faptul c i s-a impus o astfel de obligaie, n timp ce ncerca
s obin executarea unei hotrri care i recunotea dreptul de
proprietate asupra apartamentelor n discuie, i-a produs un oc
teribil.

31

28. Guvernul contest existena unei legturi de cauzalitate


ntre nclcarea pretins i prejudiciul moral pe care l pretinde
reclamanta.
29. Curtea consider c zdrnicirea dreptului de proprietate
al reclamantei asupra apartamentelor n litigiu vndute de stat
unor teri, combinat cu lipsa total de despgubire, pentru mai
mult de 7 ani, a condus la o nclcare grav a dreptului
reclamantei la respectarea bunurilor sale, nclcare pentru care
suma de 2.000 EUR ar reprezenta o reparaie echitabil a
prejudiciului moral suferit.
30. n ceea ce privete sumele pe care reclamanta le-a
achitat cumprtorilor celor dou apartamente cu titlu de
cheltuieli de judecat, Curtea observ c reclamanta le-a inclus
n suma pe care o solicit cu titlu de costuri i cheltuieli. Prin
urmare, aceast cerere va fi analizat n rubrica de mai jos.
B. Costuri i cheltuieli

31. Reclamanta solicit, prezentnd documente justificative,


suma de 1.783 EUR pentru cheltuielile de judecat angajate n
faa instanelor interne, i anume 783 EUR pentru onorariile de
avocat i 1.000 EUR reprezentnd suma pe care a fost obligat
s le-o plteasc cumprtorilor apartamentelor n litigiu cu titlu
de cheltuieli de judecat.
32. Guvernul nu se opune rambursrii cheltuielilor, cu
condiia s fie justificate, necesare i rezonabile.
33. Conform jurisprudenei Curii, un reclamant nu poate
obine rambursarea cheltuielilor sale de judecat dect n
msura n care li s-au stabilit realitatea, necesitatea i caracterul
rezonabil. n spe, innd cont de elementele aflate n posesia
sa i de criteriile menionate mai sus, Curtea consider
rezonabil suma de 1.600 EUR pentru acoperirea costurilor i
cheltuielilor referitoare la procedura naional i i-o acord
reclamantei.
C. Dobnzi moratorii

34. Curtea consider potrivit ca rata dobnzii moratorii s se


bazeze pe rata dobnzii facilitii de mprumut marginal a Bncii
Centrale Europene, majorat cu 3 puncte procentuale.

P E N T R U A C E S T E M O T I V E,

n unanimitate,
C U R T E A:

1. declar cererea admisibil;


2. hotrte c a avut loc nclcarea art. 1 din Protocolul nr. 1;
3. hotrte:
a) c statul prt trebuie s i restituie reclamantei apartamentele nr. 3 i 5 din casa situat n Cluj-Napoca, Str. Bisericii
Ortodoxe nr. 18, i terenul aferent n suprafa de 200 m2, n cel mult 3 luni de la data rmnerii definitive a prezentei hotrri,
conform art. 44 2 din Convenie;
b) c, n lipsa unei astfel de restituiri, statul prt trebuie s i plteasc reclamantei, n acelai termen de 3 luni, suma de
150.000 EUR (una sut cincizeci mii euro), cu titlu de daune materiale;
c) c, n orice caz, statul prt trebuie s i plteasc reclamantei, n acelai termen de 3 luni, urmtoarele sume:
(i) 2.000 EUR (dou mii euro), cu titlu de daune morale;
(ii) 1.600 EUR (una mie ase sute euro), cu titlu de costuri i cheltuieli;
d) ca la sumele menionate mai sus s se adauge orice sum ce ar putea fi datorat cu titlu de impozit i ca sumele
respective s fie convertite n moneda statului prt la cursul de schimb valabil la data plii;
e) ca, ncepnd de la expirarea termenului menionat mai sus i pn la efectuarea plii, aceste sume s se majoreze cu
o dobnd simpl avnd o rat egal cu cea a facilitii de mprumut marginal a Bncii Centrale Europene aplicabil n aceast
perioad, majorat cu 3 puncte procentuale;
4. respinge cererea de reparaie echitabil n rest.
ntocmit n limba francez, ulterior fiind comunicat n scris la data de 21 februarie 2008, n aplicarea art. 77 2 i 3 din
Regulament.
Botjan M. Zupani,
preedinte

Santiago Quesada,
grefier

32

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 502/20.VII.2010

ACTE ALE BNCII NAIONALE A ROMNIEI


BANCA NAIONAL A ROMNIEI

ORDIN
privind dispunerea radierii din Registrul general
al instituiilor financiare nebancare a Societii Comerciale
EASY LEASING IFN S.A.
Avnd n vedere solicitarea privind radierea din Registrul general al
instituiilor financiare nebancare a Societii Comerciale EASY LEASING IFN
S.A., formulat, n baza art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind
instituiile financiare nebancare, prin Scrisoarea nr. 12 din 27 mai 2010, precum i
respectarea prevederilor art. 2 alin. (2) i art. 7 alin. (2) din Legea nr. 93/2009,
n temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bncii Naionale a
Romniei i al prevederilor Hotrrii Parlamentului Romniei nr. 35/2009 pentru
numirea Consiliului de administraie al Bncii Naionale a Romniei,
Guvernatorul Bncii Naionale a Romniei emite urmtorul ordin:
Articol unic. Se dispune radierea din Registrul general al instituiilor
financiare nebancare a Societii Comerciale EASY LEASING IFN S.A., cu
sediul n municipiul Constana, str. Havana nr. 10, judeul Constana, nregistrat
la registrul comerului sub nr. J13/2287/29.07.2003, cod unic de nregistrare
nr. 15628071, nscris n Registrul general al instituiilor financiare nebancare la
seciunea h) Leasing financiar sub nr. RG-PJR-14-080196.
Guvernatorul Bncii Naionale a Romniei,
Mugur Constantin Isrescu
Bucureti, 2 iulie 2010.
Nr. 642.

Cristina-Gabriela F. Popescu

Motivul: Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.


Locatia:Bucuresti

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR


Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 502/20.VII.2010 conine 32 de pagini.

Preul: 6,40 lei

&JUYDGY|444881]
ISSN 14534495