Sunteți pe pagina 1din 3

PRECIZARI SI COMPLETARI LA CAPITOLUL 12

MASURAREA PERFORMANTEI GLOBALE A SISTEMELOR ECONOMICE


Precizari:
Avand in vedere faptul ca in saptamanile viitoare vor fi predate doua teme inexistente in
manual, consacrate somajului, respectiv, inflatiei, problemele referitoare la acestea, cuprinse
in capitolul 12, vor fi abordate atunci. Acum sa retinem doar ca in masurarea performantei
globale a sistemelor economice sunt luate in considerare si aceste aspecte, ale ocuparii fortei
de munca (prin prisma cuantificarii somajului) si ale stabilitatii preturilor (prin cuantificarea
inflatiei). Paragrafele Ocupare si somaj, Ocupat, neocupat si somer, Deciziile de pe piata
muncii, Somajul si recesiunile, Inflatia, Dificultatile calculului monetar si Recesiune si
inflatie dupa 1960 vor fi reluate cand se vor preda temele amintite mai sus, asa ca nu sunt
incluse in materia ce trebuie studiata pentru proba de verificare semestriala din data de 22.04.
In legatura cu indicatorii macroeconomici, pe langa ceea ce se regaseste in capitolul 12
din manual, se mai fac urmatoarele completari, care se vor putea intalni in subiectele probei
de verificare:
1. Exista doua sisteme de calcul:
a) sistemul conturilor nationale (SCN), specific tarilor cu economie de piata,
astazi aproape generalizat la scara planetara, fundamentat pe teoria factorilor
de productie elaborata de J.B.Say, conform careia fiecare factor este
recompensat corespunzator contributiei sale la activitatea economica, printro anumita forma de venit (salariul pentru munca, profitul si dobanda pentru
capital si renta pentru factorul natura). Fac parte: PIB si PIN, PNB si PNN
cat si Venitul National;
b) sistemul productiei materiale (SPM), folosit in tarile cu economie planificata
centralizat, fundamentat pe teoria muncii productive, conforma careia
munca productiva este cea depusa in sfera productiei materiale, inclusiv in
domeniul serviciilor de productie, unde se creeaza bunurile economice.
Indicatorii din acest sistem erau Produsul Social si Venitul National
2. In sistemul conturilor nationale indicatorii macroeconomici pot fi determinati prin
trei metode:
a) metoda de productie, prin care Produsul Intern Brut (PIB) se calculeaza
scazand din Produsul Global Brut (PGB) valoarea Consumului Intermediar
(CI):
PIB = PGB - CI (1),
PGB fiind suma productiilor
globale ale tuturor agentilor economici din interiorul economiei nationale;
b) metoda utilizarii productiei finale, prin care PIB ul se determina
insumand cheltuielile menajelor pentru bunuri si servicii de consum (sau
consumul privat, C), cheltuielile publice sau guvernamentale pentru bunuri
si servicii de consum (G), cheltuieli pentru bunuri de investitii in capital fix
si circulant (formarea bruta de capital, FBC ) si exportul net (diferenta dintre
export si import, H):
PIB = C + G + FBC + H (2)
c) metoda costurilor sau valorii adaugate, prin care PIB- ul se determina prin
insumarea elementelor care reflecta compensarea factorilor de productie
(salariu, profit, dobanda, renta etc), la care se adauga alocatiile pentru
consumul de capital fix (CCF) si impozitele indirecte.

3. Principalii indicatori folositi pentru cuantificarea rezultatelor macroeoconomice in


sistemul conturilor nationale sunt:
a) Produsul intern net (PIB), determinat prin una din cele trei metode de mai sus.
Definitia o aveti in manual (Valoarea adaugata bruta a bunurilor si serviciilor finale
create in interiorul economiei nationale de catre agentii economici nationali si
straini, intr-o perioada determinata de timp, de obicei un an). Mai trebuie precizat
aici ca formarea bruta a capitalului (FBC, termenul din relatia (2)) are trei
componente:
1. investitia de inlocuire a capitalului fix uzat si scos din functiune (investitia de
inlocuire Ii - echivalentul valoric al consumului de capital fix - CCF);
2. investitia de crestere a capitalului fix (numita investitie neta in capital fix - Incf);
3. variatia stocurilor de capital circulant (cre nu poate fi decat neta: investitie neta
cand stocul de la sfarsitul perioadei este mai mare decat cel de la inceput sau
dezinvestitie neta, cand stocul final este mai mic decat cel initial S, cu semn
pozitiv sau negativ).
Ii + Incf = Investitia bruta in capital fix (Ibcf)
FBC CCF sau Ii = Investitia neta (In)
FBC - Ibcf = Variatia stocurilor (S)
Cu aceste precizari, relatia (2) poate fi scrisa si:
PIB = C + G + CCF + Incf + S + H (3)
b) Produsul intern net (PIN), ca valoarea adaugata neta, se determina scazand din
PIB alocatia pentru consumul de capital fix:
PIN = PIB - CCF
(4)
c) Produsul national Brut (PNB):
PNB = PIB - VSi + VNe, (5)
unde : VSi = valoarea adaugata bruta creata de agentii economici straini in interiorul
economiei nationale intr-o perioada determinata, de regula un an;
VNe = valoarea adaugata bruta creata de agentii economici nationali in
exteriorul economiei nationale, intr-o perioada determinata, de regula un an
d) Produsul national net (PNN):
PNN = PNB - CCF
(6)
e) Venitul national (VN) reprezinta marimea agregata a veniturilor obtinute de
posesorii factorilor de productie consumati pentru producerea bunurilor si
serviciilor, ca recompensa pentru aportul lor. El insumeaza veniturile din munca
(salarii si contributii) si veniturile din proprietate (dobanzi, dividende, rente, chirii
etc). Se poate determina in preturile pietei (VNpp) sau in preturile factorilor (VNpf)
VNpp = PIBpp CCF
(7)
VNpf = VNpp - Iin
(8)
Iin reprezinta impozitele indirecte nete: Iin = Ii - Se (9),
unde Ii sunt impozitele indirecte, iar Se reprezinta subventiile de exploatare
Relatia (8) poate fi scrisa:
VNpf = PIBpp CCF - Ii + Se
(10)
f) Venitul national disponibil (VNd) :
VNd = VN + Tnrl
(11),
unde Tnrl reprezinta transferurile nete cu restul lumii (pozitiv sau negativ, in
functie de marimea platilor sau incasarilor catre/din restul lumii de alta natura decat
comerciala)
g) Venitul personal (VP) reprezinta partea din venitul national care revine
menajelor, persoanelor private
VP= VN - Pr.n. Ipr.n. CAS + Ts
(12),

unde: Pr.n. este profitul nedistribuit de societatile comerciale,


Ipr.n. este impozitul pe profitul nedistribuit
CAS reprezinta contributiile pentru asigurari sociale platite de intreprinderi
Ts sunt transferuri ale statului spre menaje
h) Venitul personal disponibil (VPd) reprezinta marimea ce va putea fi afectata de
catre populatie pentru consum sau pentru economisire:
VPd = VP - Idvp
(13),
unde: Idvp reprezinta impozitele directe asupra veniturilor personale
Indicatorii macroeconomici pot fi calculati in moneda nationala sau, pentru comparatii
internationale, in moneda americana - dolarul USA asa cum ii gasim in rapoartele Bancii
Mondiale si FMI sau in moneda unica europeana Euro asa cum sunt exprimati in
statisticile UE.
Ei pot fi determinati in preturi curente, ca PIB sau PNB nominal, sau, pentru a separa
efectele variatiei preturilor, in preturi comparabile, ca PIB sau PNB real
Raportul procentual intre PIB nominal si PIB real este Deflatorul PIB-ului, cu care se
poate masura inflatia.
Pentru comparatii internationale se foloseste PIB-ul exprimat in paritatea puterii de
cumparare (PIBppc), care ia in considerare puterea de cumparare a monedei de exprimare,
diferita de la tara la tara. PIB ppc este mult mai mare decat PIB-ul exprimat in moneda
internationala la cursul oficial de schimb.
Pentru masurarea performantei globale a sistemelor economice sunt folositi si
numerosi alti indicatori, orientati pentru a reflecta mai mult aspecte calitative ale dezvoltarii.
Printre acestia se afla si Indicele Dezvoltarii Umane, un indicator compozit, determinat
anual, incepand cu 1990, in Raportul asupra dezvoltarii umane elaborat de Programul
Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).
Un indicator relevant al eficientei folosirii muncii nationale este Productivitate
nationala a muncii, calculat ca raport intre PIB si populatia ocupata sau ca raport intre
PIB si numarul de ore lucrate in economia nationala respectiva