Sunteți pe pagina 1din 23

urins

Intrduere
ILUL I
SUDIUL I LI SISEULUI IFRIL EISE
1.1 rezentre unitii enmi-sile
1.2 Esen enmi-rgniztri i ninutul rblemei
1.3 nliz resurselr infrminle
1.4 ehnlgi relurrii infrminle
1.5 Justifire neesitii i rtunitii relizrii unui sistem infrmti, Eviden
trnziilr rutiere l firm de trnsrt S.. VIREH S.R.L.
1.6 rnrtul n mnitrizr d rvizinr
1.6.1 iuni gnrl
1.6.2 rinill tiuri d trnrt
1.6.3 ritrii d lgr mdului d trnrt
1.6.4 Ftrii r influnz lgr mdului d trnrt
1.6.5 ndiiil d livrr IR
1.6.6 rnrturil intrninl rutir b#%l
1.6.7 utvhiul d trnrt mrfurilr

Intrduere

rgresul tehni-enmi n et zilelr nstre, urinde let din e n e


mi mre tivitii menilr, n nluzie influenez i mdul n re este
tiviti se efetuez. est rgres desre re vrbim fer lrg gm de
sibiliti. Dei entru tivitte enmi re s du rfit, s fie rser, este
nevie de flsire l un nivel mim sibilitilr e re le ni fer timul.
entru due l ndelinire estui s este nevie de un numr mre de
reuri ( tiviti ), tiviti re sunt neesre l rietre sistemelr
infrmti-enmie, fr de re r fi imsibil dtre sistemului infrmti l
mediul nu. Se vr desrie tte etele rin re tree un Sistem Infrmti rie t t
entru reui ndelinire tuturr erinele de re re nevie unitte benefiir:

retere efiienei tivitii;

retere tenilului de tivitte;

retere veridiitii dtelr;

retere tenilului de gestiune;

Se v tinge efiien unui sistem infrmti n funie de etitte fundmentrii.


rblem re se studiz n mmentul de f, fe referire l gestiune
infrmiei; se urmrete efiitte u re sistemul te rsunde l ererile
utiliztrilr, grdul de devr ninut de dtele re rerezint un ftr determinnt n
lure deiziilr de tre dministrie.
n lurre de lien e re m relizt-, m nert s rgumentez e t se
te, neesitte elbrrii unui sistem infrmti n drul S.. VIREH S.R.L.;
est sistem v ermite un res de evideniere lr trnziilr rutiere, de eemlu
rezentre infrmiilr generle rivitre l trnzie rutier, rezentre
ndutrilr ut i resetiv utvehiulelr disnibile entru eeut mnd i
multe lte infrmii esenile ntr-un fel utmtizt fr re mult efrt din rte
ngjiilr imlii n lurul u ferile relizte de unitte enmi.
n l est mment, este eriuni se efetuu ntr-un md mnul i veu
nevie de re mult tim i efrt din rte ngjilr, dr dt u imlementre unui
sistem infrmti de mdel, timul i efrtul ngjilr se v redue l minim.
n rimul itl din lurre vi rezent rteristiile unitii sil-enmie
(USE), rblemti enmi-rgniztri i ninutul rblemelr u re se v
4

nfrunt

rietntul. n drul eluii itl vi fe i nliz resurselr

b#%l!^+a?

infrminle e re le re firm VIREH i tehnlgi relurrii infrmiei.


L sfritul rimului itl se v mtiv neesitte relizrii unui Sistem Infrmti
rivind Eviden trnziilr rutiere.
itlul l II-le denumit rietre de nsmblu l sistemului infrmti rivind
eviden trnziilr l S.. VIREH S.R.L. v desrie bietivele i strutur
funinl Sistemului Infrmti renizt. t ii se vr determin i intrrile
Sistemul Infrti reum i bz infrminl. Desemene, l

untul 5 l

itlului II se vr elbr durile, ir du est elbrre se v evlu neesrul


de resurse hrd i sft .
n itlul l III-le, se v reurge l rezentre surt instrumentriului
flsit entru relizre litiei, se v rezent sistemul de gestiune bzelr de dte
irsft es, limbjul SQL flsit n irsft es i utin desre interg re
bzelr de dte.

n itlul l IV-le,

se v defini strutur funinl

Sistemului Infrmti, se vr riet ieirile i intrrile sistemului, du re se v


reliz bz infrminl l subitlul

4 din itl. n eli tim,

se vr

seifi tiurile de tiviti re vr ve l n md utmt, fiierele, bz de dte,


redurile e vr vi relizte n ntinure de tre ngjii ntrerinderii, n vedere
nitrizrii tivitii l S.. VIREH S.R.L. , se v ve n vedere resul de
desriere mdului rin re se relizez rgrmele reum i resele tehnlgie
de relurre infrmiilr.
n ultimul itl, se v rei efiitte estui Sistem Infrmti.

ILUL I
SUDIUL I LI SISEULUI IFRIL EISE
1.1 rezentre unitii enmi-sile
Siette S.. VIREH S.R.L. este siette u rsundere limitt.
est fst fndt n lun nienbrie 1996; nregistrt l mer de nregistrre n
rbre inisterului de Justiie l Rmniei, muniiiul ule l 15801796 l dt
13.11.1996.
Denumire mlet Siette u rsundere limitt S.. VIREH
S.R.L.
Frm juridi de rgnizre:Siette u rsundere limitt.
umrul de lurtri: 165.
dres juridi ntrerinderii uniiiul ule, judeul ule, strd Vsile ile,
nr. 35.
S.. VIREH S.R.L. i eerit tivitte e un termen nedetermint,
fiind ersn juridi i desfurndu-i tivitte n nfrmitte u legisli
Rmniei i Sttutului de S.R.L. Siette disune de indeenden meril,
finnir i rgnizinl, vnd bln rrie, nt de dentre i lte nturi
inlusiv vlutre n instituiile bnre, tmil rtund u rri denumire i lte
tmile, frmulr u ntetul ntrerinderii, dretul s

flses n mdul stbilit

emblem meril( Surs: S.. VIREH S.R.L.).


Firm utrizez urmtrele genuri de tiviti (Surs: S.. VIREH
S.R.L):

tivitte enmi etern ;

tivitte intermedir;

tivitte meril;

limentre ubli;

Serviii de trnsrt ut interninl;

nstruie;

revederi generle:
Siette u rsundere limitt S.. VIREH S.R.L. este ret nfrm

legii Rmniei u rivire l ntrerenrit i ntrerinderi ntrtului de nstituire


etenilr de ninlitte rmn:
6

b#%l!^+a?

esu der rius Strd Vsile rn, nr. 17, ule, judeul ule;
rvu Inu Strd tefn el re, bl 13, . 21, sr D, ule, judeul
ule.
SRL frm rgniztri-juridi tivitii de ntrerenrit sigur
fndtrilr ndiiile (enmie, rgniztrie i juridie) neesre entru delsre
lrg iniitivei de rduere i siritului de ntrerinztr n bz relizrii riniiilr:

Eglitii tuturr tiurilr i frmelr de rriette;

Eglitii n dreturi ntre ti genii enmii;

rrii de stt intereselr legitime SRL;

interesrii i tigului reir;

Libertii disunerii de bunuri i legerii sferelr de tivitte.


n tivitte s ntrerindere se ndue:

De nstitui, Legile i tele nrmtive le Rmniei;

De ntrtele i rdurile interninle, de- rte rr este Rmni;

n zurile resunztre i de legisli ltr stte;

De ntrtul i sttutul n uz.


SRL rt rsundere de ndelinire bligiunilr sumte numi n limitele

trimniului su. rtiinii sietii rt rsundere n limitele telr lr de


rtiire. embrii re n-u deus ntreg t de rtiire, rsund entru
bligiunile sietii i u rte nedeus tei de rtiire.
embri i estei sieti t fi ersne fizie i juridie. SRL nu rt
rsundere de ndtriile sttutului rtiinilr i lurtrilr si.
tivitte de bz

firmei este restre serviiilr de trnsrt ut

ninl i interninl .
rgnele de nduere le S.. VIREH S.R.L. sunt (Surs: S..
VIREH S.R.L):

dunre generl siilr;

rgnul eeutiv mitetul de nduere n frunte u Diretrul generl;

rgnul de ntrl misi de enzri;


rgnul surem de nduere este dunre generl siilr, re e n dret

s htrs rie ntrebre n limitele stbilite de legislie i Sttut. dun re gener l

re l el uin dt e n. Htrrile dunrii generle e in de meten ei sunt


bligtrii entru ersnele u funii de rsundere i siii sietii.
De meten elusiv dunrii generle sitilr ine rbre
sttutului

sietii,

rbre

regulmentului

nsiliului

sietii,

rbre

regulmentului misiei de enzri, rbre nrmtivelr de rertizre rfitului.


L meten dunrii generle siilr se refer i legere reedintelui su
diretrului generl, e rerezent siette n reliile u tere ersne.
Diretrul generl este rgnul eeutiv re nftuiete din numele Sietii
numite reguli rivind hestiunile urente le tivitii ei, u eei hestiunilr e in
de meten dunrii generle siilr. rgnul eeutiv este subrdnt dunrii
generle inrilr, rrtndu-i nu mi rr de dt n trimestru.
rgnul eeutiv, n ersn Diretrului generl ndelinete l ntrerindere
funiile de nduere i rgnizre.
L meten Diretrului generl se tribuie (Surs: S.. VIREH S.R.L):
n erid dintre dunrile generle ndue u tivitte urent S.R.L. u
eei ntrebrilr e in de meten dunrii generle su nsiliului S.R.L.
rb slriul trifr e r, trifele munitrilr n rd i munitrilr
retribuii e durt de tim, t i shem slrizrii seilitilr i slujbilr.
rgnizez elbrre regulmentelr u rivire l subdiviziunile interire le
S.R.L. i instruiunile de serviiu.
Stbilete rdine dirijrii dumentelr ertive de rduie, sttisti i
ntbilitte, regtirii drilr de sem trimestrile i nule.
ndue u tt tivitte de finne i gsdrire S.R.L.
Diretrul generl re n subrdine un seretr i 5 seii:

Sei dre;

Sei ut;

ntbilitte;

Sei de z;

Sei de gzifire i nstruie;


Sei dre:
Relizez funiune de ersnl n drul unitii enmie rin:

Elbrre strtegiei i litiii de ersnl;

rietre struturii de rgnizre;


8

Stbilete neesrul de ersnl tul e tegrii, rfesii, meserii i

b#%l!^+a?

seiliti;

Stbilete fndul de slrii i grilele de ndrre;

rmvez slriii n funie de meten;

sigur ndiii ferme de mun tuturr trnziilr S.R.L.


Sei ut:
Se u de deservire tehni utvehiulelr i nume:

rgnizez tivitile i lurrile seifie de ntreinere, rerii, relizre


ieselr de shimb, rendiinri i reflsire ieselr uzte;

utmtizez, menizez i rbtizez dtre u zi interveniilr du


z i nfrm dumentiei tehnlgie; et.
ntbilitte:
est seie se u de:

Elbrre rgrmului de dezvltre enmi-finnir rin dimensinre


rel fndurilr bneti, relte u resursele;

ntmire i urmrire relizrii bugetelr de venituri i heltuieli l nivelul UE i


tuturr subsistemelr;

nlizre i ntrlul ertiv l sturilr re trebuie s fie t mi mii;

sigurre ehilibrului finnir l UE;

Evlure trimniului sietii merile;

Stbilire mreun u mrtimentele de seilitte, reurilr rduselr


fbrite i trifelr i serviiilr restte n funie de erere i fert;
Sei de gzifire i nstruie:
Se u de:

Relizre rietelr de gzifire;

nstruire reelelr i nlelr de gzifire; et.

1.2 Esen enmi-rgniztri i ninutul rblemei

S.. VIREH S.R.L. rerezint unitte enmi unde ntitte de


infrmie e trebuie relurt este frte mre. Infrmi este relurt mnul i l
lultrul.
Firm flsete tev hete de rgrme : lvert 2006 neesr seiei de
ntbilitte; utrut 2005 rgrm utilizt entru determinre distnei de l un unt
de e hrt l ltul, rgrm flsit n seil de sei de diseert.
De e fst us rblem relizrii unui Sistem Infrminl rivind eviden
trnziilr rutiere? entru , un stfel de sistem resuune utmtizre tivitilr
e u legtur u relurre dtelr utile evidenei trnziilr rutiere.
Esen enmi-rgniztri resuune relizre unui sistem infrminl
re s t mbin ttlitte vntjelr, vntje e re le rezint sistemul reum
i eliminre ttlitii dezvntjelr lui.
vntjele sistemului infrminl sunt:

ngjii u studii suerire neesre funinrii rfitbile unitii


enmie;

Strutur rgniztri fvrbil funinrii fr erri n resul de eeuie


instuiunilr dte de nduere ntrerinderii;
Dezvntje sunt:

relurre mnul infrmiei;

Infrmiile re sunt generte de sistem, fiind suuse unui res de relurre


mnul, rete sibilitte relizrii unr greeli;
ul Sistem Infrminl re urmtrele funii:

inere ermnent l urent nduerii unitii enmie u infrmii i dte


desre eviden trnziilr rutiere;

binere rid infrmiilr desre trnziile rutiere efetute;

nregistrre dtelr entru strre ndelungt;

Un nivel suerir l litii dirijrii.

10

n rezulttul rezlvrii rblemei se frmez dumentele de ieire l imrimnt de


eemlu(Surs: S.. VIREH S.R.L):

Fie de rurs;

b#%l!^+a?

Fi ersnl ;
urse feri;
urse utmine;
nfirmre mnd; et.
Sunt nintte urmtrele erine f de D Eviden trnziilr

rutiere:

unere l disziie sibilitilr mde de utilizre infrmiei neesre


(vizulizre fleibil e mnitrul lultrului, vizulizre eliit
fiierelr tbelre, neelr, sibiliti de nfigurre imrimntei).
dul de dirijre l bietelr:

z de dte Eviden trnziilr rutiere l

firm de trnsrt S..

VIREH S.R.L. este destint entru Diseertul i dministri firmei


S.. VIREH S.R.L.

z de dte Eviden trnziilr rutiere l firm de trnsrt S..


VIREH S.R.L. este utilizt nstnt, l erin utiliztrului n zul
rezenei infrmiei neesre.
ndiiile, l re se susendez funinre bzei de dte :

n zul defetelr mijlelr tehnie;

n zul defetelr rile, ri ttle infrmiei eistente n mijlele tehnie.

1.3 nliz resurselr infrminle


nliz resurselr infrminle evideniz vlumul de dte suuse relurrii,
iruitele i fluurile infrminle re reflet reliile infrminle legte de
relizre rblemei, tt e ln intern, t i e ln etern. tdt, se evideniz
defiienele mnifestte n funinre SIF eistent ( de eemlu: nivel insufiient de
sturie u infrmii, lis infrmiilr ertive, rter nestruturl i nerinl l
fluurilr infrminle, grd neresunztr de seletre i ierrhizre infrmiilr,
ineisten unei brdri mderne n resul de relurre infrmiilr, et.).

11

Un dintre erinele de bz eistenei unui sistem este rezen fluului


infrminl re este sigurt de tre resursele infrminle.
rivind resursele infrminle (RI) din set rgniztri, ele t fi lsifite
n:
1. z Infrminl (I) subnelege tt dtele de intrre sususe
relurrii t i fluurile infrminle, sistemele i nmenltrelr de duri, reum
i dtele de ieire urinse ntre du sii infrminle: el ninl i el
interninl;
2. z tiinifi-metdlgi () este nstituit din metdlgii,
metde i tehnii de relizre rduselr i serviiilr infrminle, lgritmi, metde
mtemtie le reselr i fenmenelr enmie;
3. z ehni-mteril () inlude surturile: tehni (ehimente,
reele), lgi (sftul de bz i litiv) i mteril (imbil, suri infrminli,
mteril de shimb);
4. Resurse Umne (RU) rerezint tt ersnlul de seilitte (nlitii,
rietni, rgrmtri, ingineri de sisteme, ertri), t i diverse tegrii de
utiliztri i benefiiri de rduse i serviii infrminle i infrmtie (di
rerezentnii nduerii unitii benefiire t i rerezentnii mrtimentelr
funinle unitii n re funinez SI);
5. Resurse Finnire (RF) rerezint resurse rrii le ntrerinderilr
destinte infrmtizrii lle, sursele bugetre entru infrmtizre dministriei
ublie, diferite grnii i dnii interninle;
6. drul rgniztri ()- este el seifit n regulmentul de rgnizre
i funinre unitii entru re este relizt SI;
7. ehnlgii Infrminle i elemuniii (I).
Subdiviziunile ntrein relii nemijlit u ntrerinderemm i elellte
subdiviziuni le ei. I subdiviziunii ntine dte, infrmii, iruite i fluuri
infrminle re urind dr siul de tivitte instituiei e ln ninl .
lt ltur I este , re nglbez n sine tte metdele, mijlele i
tehniile de relizre tivitii de eviden trnziilr rutiere. n stbilire,
strre i vlrifire

S.. VIREH S.R.L. lbrez u diferite

instituii i entre tiinifie, e bz estr infrmii sunt eeutte diferite erii de


eretre dezvltre i ttdt, jut l relizre lurului de rutin n resul de
relurre dtelr.
12

firmei S.. VIREH S.R.L. rerezint rte tehni i mteril


re jut l relizre tivitii estei USE. ntreg firm disune de 25 mutere de
b#%l!^+a?

ultim generie.
Resursele umne sunt rinilul ftr l sistemului fr de re nu se te

reliz fluul infrminl. ersnlul ntrerinderii e rerezentt rin seiliti


lifii n dmeniul trnsrtului, ntbilitii, .. SI renizt vine n jutr estr
seiliti u infrmie binut n tim minim de es i veridiitte nlt. e lng
est, nul sistem v fe restruturre n numrul ersnlului ngjt i nivelul de
regtire estui.
Resursele Finnire le S.. VIREH S.R.L. u fst rete iniil din
rturile inrilr l itlul sttutr, ir e rurs sunt umulte din veniturile
din vnzri.
drul Legisltiv rmtiv rezint bz legisltiv de re se ndue S..
VIREH S.R.L. n tivitte s. E nst din: nstitui Rmniei, Lege u
rivire l Sietile u Rsundere Limitt, Deretele reedintelui Rmniei, Htrrile
Guvernului Rmniei, lege u rivire l tivitile trnsrtului rutier.
Resursele infrminle utilizte sunt:

dumente rimre;

dumente rezulttive.
flu infrminl de intrre SI renizt serves dumente u rivire l

ersnlul firmei (i de buletin ersnei dte, deverin de ntere su buletinul


iilr i lte te neesre), dumente e reflet infrmii dere utvehiulele
firmei (ertifit de nmtriulre, sigurre, lien, ..), dumente e reflet
infrmii desre lienii firmei (srisri mnd, ntrtul mnd ..), et.
erinele f de infrmi de intrre sunt:

flsire l mimum dumentelr ti;

minimizre mnenei rehizitelr;

rnjre rehizitelr e ern n rdine md entru intrdue, ntrl i


relur infrmi;
Dumentele rezulttive sunt:

Ftur fisl;

mnd/ntrt;

rnetul de tir;
13

R; et.

1.4 ehnlgi relurrii infrminle


ehnlgi eistent de relurre infrmiei, lit entru sluinre
estei rbleme este bzt e relurre mnul infrmiei. resul tehnlgi
de relurre infrmiei urinde un nsmblu de erii, relizte ntr- ntinuitte
strit determint din li riiei dtelr i n l rimire infrmiei finle.
i js vm desrie mdelul de rgnizre resului eistent de relu r re
infrmiei.
L et rimr re l leinre dtelr iniile re se mun din Ftur
fisl, mnd/ntrt, rnetul de tir, ..R.-ul et.
i este dumente se trnsmit diseerilr entru fi nregistrte i se
efetuez un ntrl vizul l lr l litte ndelinirii i lenitudinii lr. D sunt
deistte erri dumentele re nu resund erinelr sunt rette.
L et regtitre re l reeinre, ntrlul, nregistrre infrmiei n
lultr, i trnsferul infrmiei e surtul tehni. D sunt deistte erri ele sunt
rette i re l verifire din nu dumentelr i retre lr.
L et de bz se relurez dtele. ii dumentele se relurez
mnul i est este el mi mre nejuns deree u mult tim. e rursul
estei ete re l relurre unui mre flu de dumente de hrtie, ee e nu
resunde tehnlgiei infrminle, deee e mre rbbilitte de mite erri.
L et finl re l frmre dumentelr de ieire i trnsmitere lr tre
rbre.

14

1.5 Justifire neesitii i rtunitii relizrii unui sistem


infrmti, Eviden trnziilr rutiere l firm de trnsrt S..
VIREH S.R.L.

Reieind din ndiiile limitte de dtre ntrerinderii u hrd, sft reum i


nivelul de instruire ersnlului n sfer infrmti, s stbilit sistemul riett s
fie de mleitte medie n luru u rgrmul, sigurnd n eli tim ndelinire
tuturr erinelr f de sistem, din unt de vedere nrmelr de relurre dtelr.
utmtizre setrelr de eviden trnziilr rutiere, este menit de

b#%l!^+a?

filit lurul diseerului, de redue errile mise n resul mnul de luru de


seletre i lul infrmiei neesre l un mment dt de tim, su infrmiile
neesre entru drile de sem.
resul mnul de eviden nine dezvntje esenile n resul de eviden
trnziilr rutiere n mrie u resul utmtizt l elei rbleme i
nume:
) resul mnul de ndelinire dumentelr de intrre neesit diseerului
s in nt de tte regulile de mletre dumentelr, e nd resul de
mletre dumentelr de intrre efetut u jutrul unui sistem de utmtizre
evidenei

nu neesit s in nt de tte regulile de mletre dumentelr,

deree sistemul nine stre ndelinirii greite dumentelr.


b) n resul mnul, entru etrge infrmie rere, su entru rnj
ntr-un md neesr infrmi l drile de sem, diseerul este nevit s listeze
dument du dument entru gsi ele neesre, i i s le rnjeze n rdine
rnlgi, su lt md. est luru te lu mult tim, ir u jutrul sistemului de
utmtizre Eviden trnziilr rutiere neesrul se bine n tev minute.
n nluzie, relizre estui sistem infrmti v due l:

un tim redus de efeture lulelr;

un grd ridit de fibilitte;

un grd ridit entrul lurul ertiv u infrmi;

retere litii lurului efetut;


n urm imlementrii unui nu sistem infrmti, v eist un numr lsi de

dumente ( e hrtie ) frte mi.

15

stfel, strre infrmiile reum i nliz estr se vr efetu entru


eride mri de tim.
Rezulttul estei imlementri rerezint refletre mult mi devt sur
strii ngilr; se v bine reizie srit rezulttelr.
nluzie imrtnt n urm relizrii rimului itl, utem firm , un
res de nliz sistemului infrminl este frte imrtnt n direi
fundmentrii erfeinrii sistemului infrminl dej eistent n drul ntrerinderii
i nluire sistemului vehi u unul nu re s t stisfe tte nevile i erinele
infrminle, tt ele le nduerii ntrerinderii t i le ngjilr unitii
enmie.

1.6 rnrtul n mnitrizr d rvizinr


1.6.1 iuni gnrl
rnrtul rrzint funi imrtnt itmului mnitrizrii i t fi
dfinit tivitt rin r rlizz dlr mrfurilr u mtriilr rim
ditn difrit ntr divr unt, (lbtriu, 2008).
rnrtul r n vdr utr unr trnfruri d mtrii rim, mtril

b#%l!^+?

i mrfuri dintr-un l n ltul, d l furnizr l umrtr, r rlizz n tim


util i u l mi rdu turi, (Itudr, 2008).
turil d trnrt inlud tt turil dirt it dlrii rduului d
l unitt l lt. rnrtul rrzint un t dirt dugt l rul rduului i
ri rdur tului d trnrt v dtrmin rtr rfitului. (Itudr, 2008)
rnrtul igur dlr ftiv bunurilr d l rdutr l
numtr. ntru rliz u l mi mii hltuili, trbui l mdlitt
mi fiint nu numi n funi d r, i i d rtritiil rduului, tim,
frvn, ibilitt, itt, igurn, nrdr, t., (ln, 2006).
rblm r imun tivitt d trnrt t rfritr l
rgrmr i tbilir rutlr, r t dizi d mngmnt i urmrt
rlr ntitilr d trnrtt u itil millr d trnrt i rutl d
dlr ntru binr unui ft mim i u turil l mi mii, ( uhin,
2009).

16

1.6.2 rinill tiuri d trnrt


t unt: rutir, nvl, frvir, rin i rin ndut.

b#%l!^+ ?

rnrtul frvir rrzint mdlitt bun ntru trnrtul mrfurilr n


itm vr ditn mri. Utilizr n rtr itmlr d trnrt ntinrizt
fr un md flibil n rivt flir trnrtului frvir, u tim i turi
d trnfr minim nrtur, (Rtru, 2010).
rnrtul rutir t mdlitt d trnrt flibil n rivt rut i
rrl. rfuril t fi livrt dirt l diul linilr u ntr-un l dmnt d

b#%l!^+a?

ti. ill d trnrt rutir unt fiint ntru dlr ditn urt
mrfurilr d vlr ridit. ntr dzvntl trnrtului rutir t mnin
ftul rtriiil l ntrll vml, ntru trnrturil intrninl, t fi
numtr d tim. D mn, ditnl lungi i nitt fturii unr
trvrri d rdu trtivitt ntru trnrtul rutir. n lu, n unl ri l
glbului, n il n ril lb dzvltt, infrtrutur rutir t rt, ( ln,
2006).
rnrtul nvl ntitui mdlitt d trnrt iftin ntru dlr
mrfurilr n itm vr, rdulr u vlr unitr mi u nribil, d
mlu rbunii i iiul. rnrtul nvl t lnt i t fi dndnt d tr
vrmii. D bii, trnrtul nvl utilizz n mbini u lt mdliti d
trnrt ntru ut rliz livrr mrfurilr din u n u, (ln, 2006).
rnrtul rin ndut nit invtii ridit ntru ntruir
nduti, dr rrzint mdlitt rmit binr unui t mrginl rdu

b#%l!^+ ?

ntru trnrtul fluidlr i unr rdu himi. rnrtul iiului i gzlr


nturl t it, n md binuit u trnrtul rin ndut, (Wd, 1996).
rnrtul rin t nidrbil mi um dt rir lt mdlitt d
trnrt, dr t mult mi rid.
t d rfrt mi l ntru dlr rdulr ribil, lr d
vlr ridit i n ntitt rdu, d mlu dimntl, fturil, flril nturl i
ltl. tfl, hltuilil mi ridit d trnrt t fi mnt rin rdur ltr
turi (mblr, igurr), (Wd, 1996).

17

rnrturil mbint u multimndil unt din n mi ntlnit, i


ruun utilizr l uin du mdliti d trnrt. it urmtrl tru
tiuri d trnrturi mbint:
-

iggibk mbin trnrtul rutir u l frvir;


Fihbk mbin trnrtul rutir u l nvl;
rinhi mbin trnrtul frvir u l nvl;
irtruk mbin trnrtul rutir u l rin, (Rtru, 2010).

1.6.3 ritrii d lgr mdului d trnrt


lgr mdului d trnrt t rt fundmntl mngmntului
mnitrizrii i r un imt imrtnt ur fiini rinl firmi. ul n
idntifir lui mi trivit md d trnrt t rdu turi mi mri d
trnrt, (uhin, 2009).
ritriil d lgr mdului d trnrt unt:

tul: it dbiri imrtnt ntr mduril d trnrt, n rivin

turilr. rnrtul rin t, n mdi, d du ri mi um dt l rutir,


trnrtul rutir t d t ri mi um dt l frvir, ir trnrtul frvir
t d rimtiv tru ri mi um dt l u rin ndut. n zul

b#%l!^+?

umrrii d rviii d trnrt, tul urtt d utiliztr t triful rut d


trnrttr, l r dug ri d turi ulimntr, lgt d: rlur
mrfii d l untul d rigin, livrr l dtini, igurr, rgtir mrfurilr
ntru livrr i ltl. n itui n r trnrtul t igurt u fr rrii, tul
rviiului t rzulttul lrii turilr rlvnt ntru fir rtid d mrfuri
dit: tul mbutibilului, tul fri d mun, mrtizr himntlr d
trnrt i turil dminitrtiv, (Rtru, 2010).

imul d trnzit: t timul mdiu nr ntru ungr mrfii d l rigin

l dtini. mrr rfrmnlr difritlr mduri d trnrt n rivin


timului d trnzit imun nidrr livrrii mrfii d l u furnizrului l u
lintului, (Rtru, 2010).

igurn: t un dintr l mi imrtnt rtritii l mdurilr d


trnrt. rfr l itt d mnin litt rdulr n rid
trnzitului i d vit irdr i dtrirr rdulr. Un grd zut d igur n

18

dtrmin rtr rurilr. rinill tgrii d turi r l gnrz unt


urmtrl:
o tul mrfurilr irdut;
o tul nluirii u rrrii rdulr dtrirt;
o tul ririi rului d rdui, urmr lii unr mtrii rim,

b#%l!^+?

mtril, mnnt nr;


o tul vnzrilr irdut dtrit indinibilitii rdulr;
o turil dminitrtiv d rglmntr ituii ntr utiliztrul d rviii
d trnrt i rgnizi d trnrt;
o tul turilr d igurn nr;
o tul igurrii r trbui nhi utiliztrul d rviii d trnrt,
ntru rti f d irdri u dtrirri, (Rtru, 2010).
nvn: rfr l itt unui md d trnrt d mnin
b#%l!^+a?

durt d trnzit rurul timului. Vrii timului d trnzit t mur


inrtitudinii n rivin rfrmnlr mdurilr d trnrt. Un grd nlt d
nvn nmn vrii tnil zut timului d trnzit. mi mr
vrii timului d trnzit nrgitrz n zul trnrtului frvir, ir mi
zut, n trnrtul rin, trnrtul rutir itundu- ntr t du. rintr
uzl vriii nriu urmtrl: ftl vrmii, ngti trfiului, numrul d
riri i difrnl itnt n rivin timului nr ntru nlidr livrrilr,
(Rtru, 2010).

Dinibilitt: rfr l itt mdului d trnrt d dl


mrfuri ntr ri rh d unt, rigin i dtini. Initt unui md d
trnrt d frii lgtur dirt ntr du unt ifi gnrz turi
ulimntr ntru utiliztrul d rviii d trnrt i mrt timul ttl d tr nzit,
(Rtru, 2010).

Frvn: indi numrul d livrri rgrmt ntr-un numit intrvl d


tim. l mi bin tt mil d trnrt t trnrtul rin ndut. tivul t
b#%l!^+ ?

ibilitt d igur un rviiu ntinuu, d 24 d r zilni, ntr rigin i


dtini. frvn mi mr rt ibilitt utiliztrilr d livr rtid mi
mii d mrfuri i diminuz mrim turilr d mrfuri nr, (Rtru, 2010).

rfrmn: t rrzntt d durt trnrtului, frvn lr,


itt d ntrui rl d trnrt, ltiitt i flibilitt vrintlr d
trnrt, ndiii d livrr, igurn trnrtului. t tiviti imun numit
rin:
-

igurr riditii i flibilitii rurul trnrtului;

imtul ur ndlinirii ignlr linilr;


19

ntribui ur rdurii turilr innd nt d ndr mr tr


turi d trnrt n rul rduului;

timizr turilr lgt d tivitt d trnrt t igur


rfitbilitt firmi;

rtr vitzi i un bun itm d trnrt t du l rdur turilr

b#%l!^+?

u turil d igurn. unuril mtril r g n milul d


trnrt rrzint un t d mrfuri r, u t v fi du mi rid, v
diminu tul d igurn trbui mninut n dzit (vitr rurilr
d turi);
-

t influn lt tiviti. r mlu t tivitt t influn


mdul d mblr l rduului l rdutr, r igur utilizr
itilr d trnrt tndrdizt, (uhin, 2009).

1.6.4 Ftrii r influnz lgr mdului d trnrt


Ftrii r influnz lgr mdului d trnrt mrt n tru tgrii
d rtritii:
1) rtritiil lintului: ftrul rinil t rntbilitt livrrii. di
um tului d trnrt mnd trbui fi mi mi dt rfitul brut
binut mnd nint d inludr turilr d ditribui, (rzi, 2010).
- ziinr ggrfi, ditn f d dzitul d und f livrr;
- trturil untului d livrr;
- rtriii d tim (trbui rtt trmnl d livrr);
- mrim mnzii;
- untr rduului ntru vit dtrirr nint i du trnrt;
- himntul d mniulr flit;
- nivlul d rvir liitt;
- rinl d rvir t-vnzr, (ln, 2006).
2) rtritiil rduului:
- grutt;
- mrim i frm;
- grdul d frgilitt;
- uzur mrl i dtrirr;
- tiitt;
- vlr, (ln, 2006).
3) rtritiil mdiului:
- illi rtiini l trfi;
- infrtrutur;
- thnlgi;
- limtul;
- rvdril lgiltiv, (ln, 2006).
4) rtritiil mnii:
- trtgi nivlului d rvir;
b#%l!^+?

b#%l!^+a?

20

riil d vnzr;
mlr dzitlr;
mlr unitilr rdutr;
litiil finnir;
rfrmn nurni, (ln, 2006).

b#%l!^+ ?

1.6.5 ndiiil d livrr IR


ndiiil d livrr Intrm u ft rt ntru nlni mi bun drulr
ntrtului d mr trir i mi bun intrrtr luzlr ntrtul u
rivir l livrr mrfurilr. vnd n vdr lgili t fi difrit d l r l
r, ndiiil d livrr du rizri lr n lgtur u luzl ntrtul.
Intrm rizz untl riti d trnfr l riului i l mrfurilr rurul
trnrtului, dr nu rfr l trnfrul rritii, dr t luru rvzut n
ntrt du drin rilr. D mn, rizz bligiil firi ri n
lgtur u trnrtul mrfurilr, rum i mrir hltuililr d trnrt,
(Rtru, 2010).
ndiiil d livrr Intrm unt grut n tru tgrii:
Gru
Gru F
Gru
Gru D

Gru urind ingur ndii Wrk.

t ndii

ruun bligii minim ntru vnztr, r trbui un mrf l dizii


umrtrului l diul u, fr rund d nrr mrfii n milul d trnrt
l umrtrului. umrtrul urt tt riuril r l r rlur mrfii i
trnrtr tr l dtini, (Rtru, 2010).

Gru F urind ndiii blig vnztrul livrz mrf n


vdr trnrtului, nfrm htrrii umrtrului. Din drul ti gru f
rt tri tiuri d ndiii d livrr, (Rtru, 2010).
a)
F u Fr rrir: rritt i riul unt l umrtrului, l
trbuind lt turil d trnrt i igurri din mmntul n r
vnztrul livrz bunuril tr trnrttr. Vnztrul t bligt nr
b#%l!^+?

bunuril n vhiull d trnrt, fiind bligi umrtrului d rin


b)

bunuril it.
F u Fr lng id: rritt i riul tr tr umrtr,
mrun u turil d trnrt i igurri, dt bunuril drt din
vhiull d trnrt d tr vnztr. t ti d ndii d livrr t

21

ifi trnrtului mritim i lui intrir. l d rt i rvin


vnztrului.
c)
F u Fr n rd: vnztrul i ndlint bligi d livrr
n mmntul n r mrf trut blutrd vului, n rtul d nrr
nvnit. turil i riuril d irdr i dtrirr mrfii unt urtt din
l mmnt d umrtr. rmnul F imli bligi vnztrului d
vmuir mrfii ntru rt i t fi flit numi ntru trnrtul mritim
u l intrir, (Rtru, 2010).
Gru urind tru ndiii blig vnztrul ntrtz

nfrm uznlr i rri hltuil, (Rtru, 2010).


a)
FR u t nd Fright: nmn vnztrul trbui lt
nvlu-ul i turil nr ntru dur mrfii n rtul d dtini
nvnit, dr riul d irdr u dtrirr mrfii, rum i ri turi
ulimntr uzt d vnimnt r u vut l du mrf ft livrt
l brdul nvi, trnfr d l vnztr l umrtr n mmntul n r
b#%l!^+ ?

mrf tr d blutrd vului n rtul d nrr. rmnul FR imli


b)

bligi vnztrului d vmuir mrfii ntru rt.


IF u t, Inurn nd Frigh: nmn vnztrul r
li bligii n zul ndiii FR, dr ulimntr l trbui ftuz
igurr mritim r r riul umrtrului d irdr u
dtrirr mrfii n timul trnrtului mritim. Vnztrul nhi i ltt
ntrtl i rim d igurr. rmnul IF imli bligi vnztrului d

vmuir mrfii ntru rt.


c)
u rrig id : vnztrul ltt frht-ul ntru
trnrtul mrfii l dtini nvnit. Riuril d irdr u d dtrirr
mrfii, rum i ri lt hltuili ulimntr uzt d vnimnt r u
vut l du mrf ft rdt trnrttrului, tr d l vnztr l
umrtr n mmntul n r mrf ft rdt trnrttrului. n zul n
r ntru trnrtul mrfii fl trnrttri uivi, riuril tr d
l vnztr l umrtr n mmntul rdrii mrfii rimului trnrttr.
b#%l!^+a?

rmnul imli bligi vnztrului d vmuir mrfii ntru rt.


t ndii t fi flit ntru tt mduril d trnrt.
d)
I u rrig nd Inurn id : vnztrul r li
bligii u ndii , dr ulimntr l trbui ftuz i igurr
ntru

b#%l!^+?

rir riului d irdr u dtrirr mrfii timul

trnrtului. Vnztrul nhi ntrtul i ltt rim d igurr.


22

umrtrul trbui i nt n zul I, vnztrul t bligt bin


rim d igurr ntru rir minim. rmnul I imli bligi
vnztrului d vmuir mrfii ntru rt i t fi flit ntru tt

mduril d trnrt , (Rtru, 2010).


Gru D urind ini ndiii tbil rundr

vnztrului ntru ir mrfurilr l lul u untul d dtini nvnit l


frntir u tritriul rii imrttr. Vnztrul trbui urt tt riuril i
turil trnrtrii mrfurilr l dtini. t ndiii unt ntrtl d ir,
r dbir d ndiiil , r unt ntrt d dir, (Rtru, 2010).
a) DD u Dlivrd Dut id: vnztrul i ndlint bligi d livrr n
mmntul n r mrf ft u l dizii umrtrului, l lul nvnit
din r imrttrului. Vnztrul trbui urt tt hltuilil i riuril
lgt d dur mrfii n t l, inluiv tl vml i lt t fiil
r lt l imrt, rum i turilr i riurilr d ndlinir
frmlitilr vml. t trmn t fi flit indifrnt d mdlitt d
trnrt.
b) DDU u Dlivrd Dut Unid: vnztrul i ndlint bligi d livrr n
mmntul n r mrf ft u l dizii umrtrului, l lul nvnit
din r imrttrului. Vnztrul trbui urt tt hltuilil i riuril
lgt d dur mrfii n t l, u i tlr vml i ltr t
fiil r lt l imrt, turilr i riurilr d ndlinir
frmlitilr vml. umrtrul trbui lt tt turil
ulimntr i urt tt riuril ntru nvmuir l tim mrfii ntru
imrt. n itui n r ril nvin vnztrul ndlin
frmlitil vml i urt turil i riuril frnt, t trbui

b#%l!^+?

mnint n md r n ntrt. t trmn t fi flit indifrnt d


mdlitt d trnrt.
c) D u Dlivrd hi: nmn vnztrul i ndlint bligi d
livrr n mmntul n r mrf ft u l dizii umrtrului, l
brdul nvi, nvmuit ntru imrt, n rtul d dtini nvnit. Vnztrul
trbui urt tt hltuilil i riuril lgt d dur mrfii n rtul
d dtini nvnit. t trmn t fi flit numi ntru trnrtul
mritim u l intrir.
d) DQ u Dlivrd Qu: ruun li ndiii D, l r
dug bligi vnztrului d lti vm n r umrtrului.

23

e) DF u Dlivrd t Frntir: nmn vnztrul i ndlint bligi d


livrr n mmntul n r mrf ft u l dizii umrtrului, vmuit
ntru rt, l untul i lul nvnit, l frntir, dr nint d untul
vml l rii umrtrului. t trmn v fi flit, n rimul rnd, ntru
zul n r mrf t trnrtt l frt u rutir, dr t fi flit
ntru ri lt mdlitt d trnrt, (Rtru, 2010).

1.6.6 rnrturil intrninl rutir

b#%l!^+ ?

rin trnrturi intrninl nlgm l trnrturi r trvrz l


uin frntir d tt, untl d dir i d dtini mrfii fiind itut n ri
difrit. rnrtul rutir rzint vntul rlizz dirt, din rt n rt,
i u mr riditt, (Itudr, 2008).
it du tiuri d fluuri d trnrt intrninl:
1) flu dirt: - mn-rfrin: rnrttrul livrz dirt mrf d l
furnizr l lint, n funi d lgr frvni d livrr tim. t trnrt t
intrninl, dr t fi flit i ninl.
- lt: rnrttrul tr l 2-3 furnizri n ul
fturii uni nrri tim i livrr mrfurilr l lint. t trnrt t
intrninl, dr t fi flit i ninl (Dumitru, 2010).
2) flu indirt: - ltfrm: rnrttrul ri mrf individul d l fir
furnizr, trnrt l ltfrm, und nr mrf d l ti furnizrii ntr-un ingur
min nint d livrr l lint.. t ti d trnrt flt numi

b#%l!^+a?

intrninl.
- ntr d gru: rnrttrul ltz mrfuri d l mi
muli furnizri n ntrl d gru i l livrz l mi muli lini. t ti d
trnrt flt numi intrninl, (Dumitru, 2010).
b#%l!^+ ?

1.6.7 utvhiul d trnrt mrfurilr

24

utvhiulul t un vhiul rutir dtt u mil d ruli rriu, r


t dl l rutir u un trn nmnt. n trfi intrn i intrninl
fl urmtrl
utminul,

tiuri d

utmint,

utvhiul

utfurgnul,

ntru

trnrtul mrfurilr:

utfurgnt,

utbulnt

utitrn. t n t tgri urind i utturiml d trn (R i ltl)


utt n vrint ntru trnrtul d m rfuri i nri n vidnl d ntrl l
irulii l tgri millr d trnrt d mrfuri, (rzi, 2010).
iuri d utvhiul:
1. utminul u utmint t un utvhiul dtint trnrtului d
mrfuri, l rui iu util d trnrt t rt drit utnd fi rvzut u
rlt.
2. utfurgnul u utfurgnt (utdub) t un utvhiul dtint
trnrtului d mrfuri, l rui iu util d trnrt t rt rit i rvzut
u un u u mi mult ui d .
3. utbulnt t un utvhiul dtint trnrtului i drrii
utmt mrfurilr d m (nii, itri).
4. utitrn t un utvhiul dtint trnrtului d mrfuri lihid, l rui
iu util d trnrt t rt nhi (ti itrn) , (rzi, 2010).
b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a?

25

S-ar putea să vă placă și