Sunteți pe pagina 1din 4

Pagina personala a studentilor

Descrierea aplicatiei
Este o aplicatie web care isi propune gestionarea notelor studentilor, simuland pagina lor
personala. Exemplul porneste de la pagina personala a unui student la Academia de Studii
Economice.
Exista 4 tipuri de utilizatori, numiti in continuare actori care au roluri in aplicatia dezvoltata:
studentul, profesorul, secretarul si administratorul. Accesul la aplicatie se face prin intermediul
unei proceduri de autentificare, pe baza careia, conform drepturilor de acces, se incarca paginile
de start specifice fiecarui actor.
Astfel, pe prima pagina, studentul poate vizualiza datele sale personale si de contact, precum si
datele cu privire la programul de scolarizare pe care acesta il urmeaza, si poate accesa mai
departe alte sectiuni. Prima sectiune cu care vine in contact studentul este sectiunea Orar, unde
acesta gaseste informatii despre orarul disciplinelor studiate, organizate pe ani de studiu si
semestre. Pentru fiecare disciplina afisata in orar, acesta poate afla sala, ora si profesorul cu care
studiaza.
De asemenea, o alta sectiune este reprezentata de Programare examene, unde studentul poate
gasi informatii despre toate examenele sale, structurate pe ani de studiu, semestre si discipline.
Pentru fiecare examen, sunt afisate sala si ora examenului, precum si numarul de credite aferent
disciplinei respective.
Apoi, fiecare student are posibilitatea de a-i vizualiza situaia notelor ntr-o sec iune separat,
organizat pe ani de studiu, semestre i discipline, oferind o imagine de ansamblu asupra
evoluiei personale. Pentru fiecare nota, este precizata si data obtinerii notei si numarul de credite
obtinute sau neobtinute, dupa caz. Un student poate avea mai multe note la aceeasi disciplina,
daca a mai dat restante sau mariri la respectiva materie.
Ultima sectiune pe care o poate vizualiza studentul este cea de Taxe si Anunturi in care se
prezinta informatii noi sau urgente despre situaia sa scolara. Studentul are drepturi predominante
doar de vizualizare informatii, insa are si dreptul de editare pentru o singura sectiune, cea de date
personale, el putandu-si modifica adresa, numarul de telefon sau adresa de email.
Profesorul are responsabilitatea de a incarca notele studentilor la disciplina pe care a predat-o.
Astfel, dupa o autentificare reusita, profesorul are sectiunea de Notare studentiorganizata pe
ani, semestre si grupe. El va selecta pe rand anul de studiu, semestrul si apoi grupa pentru care
doreste sa realizeze notarea. Pentru fiecare grupa, sunt afisati studentii aferenti acelei grupe si
profesorul introduce notele manual pentru fiecare student in parte afisat pe ecran. De asemenea,
profesorul poate sa isi si editeze datele sale personale si de contact.

Secretarul trebuie s aib acces la datele studenilor pentru a putea ntocmi rapoarte pe baza unor
criterii constituite din date personale sau situaie a notelor, facultate etc. Astfel, o prima sectiune
pentru secretar este reprezentata de vizualizare studenti, structurata pe seriile din anul pe care
este repartizat secretarul. Un secretar se poate ocupa doar de un singur an de studiu la un moment
dat. Pentru fiecare serie, secretarul are responsibilitatea de a edita orarul de studiu structurat pe
grupe. Cea de-a treia sectiune este reprezentata de notarea studentilor, o activitate ce poate fi
realizata si de catre profesor, si de catre secretar, dupa caz. In timp ce profesorul introduce notele
pentru fiecare student in parte manual, secretarul are posibilitatea de a importa un fisier direct in
aplicatie cu notele studentilor in functie de grupa acestora. Astfel, dupa ce selecteaza seria si
grupa, un camp va fi disponibil in care secretarul poate uploada documentul dorit.
Administratorul trebuie s aib posibilitatea de a nregistra utilizatori de tip student, profesor sau
secretar i, de asemenea, de a-i terge din baza de date sau de a le consemna o stare de
inactivitate, astfel acetia nemaiputnd fi vizibili de ctre ceilali utilizatori. O alta sarcina a
administratorului este cea de intretinere si mentenanta aplicatie.
Toate aceste interactiuni si activitati realizate de actorii aplicatiei sunt prezentate structurat in
diagrama cazurilor de utilizare.
Diagrama cazurilor de utilizare
Operatiunea comuna tuturor actorilor este cea de autentificare pentru student, profesor si
secretar.
Studentul are patru fluxuri posibile in aplicatie: editare date personale, vizualizare date
personale si date scolarizare, vizualizare orar, vizualizare note, vizualizare programare
examene, vizualizare taxe si anunturi .
Profesorul dispune de doua fluxuri posibile in aplicatie: editare date personale, evaluare
studenti.
Secretarul poate urma unul din cele trei fluxuri posibile: vizualizare note studenti, editare orar
studenti, evaluare studenti.
Administratorul are de asemenea trei fluxuri posibile: inregistrare utilizatori in aplicatie,
acordare de drepturi pentru acestia, stergere utilizatori, la care se adauga si activitati
regulate de intretinere si mentenanta a aplicatiei.

Diagrama activitatilor
Pentru a exemplifica diagrama activitatilor, am ales cele mai importante doua fluxuri care se pot
realiza in aplicatie.
Prima diagrama prezinta un flux normal pentru profesor, atunci cand acesta introduce notele
pentru o anumita grupa.
Astfel, profesorul intra in aplicatie si isi introduce credentialele username-ul si parola. Daca
acestea sunt completate corect, el va intra in pagina de start a aplicatiei corespunzatoare
drepturilor sale. Daca nu sunt completate corect, un mesaj de eroare va fi afisat, redirectionandul la formularul de autentificare. Dupa ce intra in aplicatie, el va apasa pe butonul Adauga
note. Pe urmatoarea pagina, el va trebui sa selecteze anul de studiu, si apoi, corespunzator
anului de studiu ales, va selecta grupa. Dupa ce selecteaza grupa, o noua pagina va fi afisata cu
numele tuturor studentilor activi in grupa respectiva. Astfel, pentru fiecare student in parte, el
poate sa introduca nota aferenta studentului. Se realizeaza o validare pe nota si anume daca
aceasta se incadreaza in intervalul [1,10], nota este considerata valida si adaugata mai departe cu
succes in aplicatie, precum si in baza de date. Daca nota nu este in intervalul mentionat, un mesaj
de eroare va fi afisat, redirectionand profesorul la reintroducerea notei. In momentul in care
profesorul completeaza toate notele pentru o grupa, el poate iesi din aplicatie sau sa aleaga sa
introduca note pentru o alta grupa.
A doua diagrama prezinta un flux normal pentru secretar, atunci cand acesta publica programarea
examenelor pentru o anumita serie din an.
Astfel, secretarul intra in aplicatie si isi introduce credentialele username-ul si parola. Daca
acestea sunt completate corect, el va intra in pagina de start a aplicatiei corespunzatoare
drepturilor sale. Daca nu sunt completate corect, un mesaj de eroare va fi afisat, redirectionandul la formularul de autentificare. Dupa ce intra in aplicatie, secretarul apasa pe butonul Adauga
examene care va deschide o noua pagina unde acesta trebuie sa selecteze seria pentru care
doreste sa programeze examene. Dupa ce selecteaza seria, acesta trebuie sa selecteze si data
examenului. Pe campul data se realizeaza o validare logica bazata pe baza de date din spatele
aplicatiei, si anume daca seria respectiva are sau nu examen in ziua respectiva. O serie nu poate
sa aiba doua sau mai multe examene in aceeasi zi. Daca aceasta conditie este indeplinita,
secretarul merge mai departe si selecteaza sala si ora examenului. Daca sala nu este disponibila
la ora introdusa, secretarul va cauta un alt interval orar pentru desfasurarea examenului. Daca
acesta nu gaseste nici un interval orar pentru examenul respectiv, va reincepe o cautare pe sala.
Dupa ce trece de toate aceste validari pe sala si pe ora, secretarul alege materia de examen, de
asemenea avand si optiunea de a introduce numele profesorului care se ocupa de examenul
respectiv. Dupa ce termina un astfel de flux, secretarul poate iesi din aplicatie sau alege alte
fluxuri in aplicatie.

Diagrama de clase se construieste pornind de la schema bazei de date.