Sunteți pe pagina 1din 1

Organizare i reglementare n energetic

Curs 1. Organizarea sistemului energetic

ORGANIZAREA SISTEMULUI ENERGETIC

Sistemul energetic reprezint ansamblul instala iilor de extrac ie, prelucrare, conversie,
transport i distribu ie, extins pe ntreg teritoriul rii i reprezentnd o parte a economiei
na ionale. Structura unui sistem energetic este prezentat n figura 1.1.
SEP

IP(E)

IT

CE

RTD

CEE

SEE
ITr

CEP
Fig. 1.1. Componen a unui Sistem Energetic

SEP surs de energie primar (c rbunii, petrolul, gazele naturale, apa, aerul, c ldura
solar , etc);
IP(E) instala ii primare (de extrac ie) cum ar fi minele, sondele de petrol i gaze, etc;
IT instala ii de transport a energiei primare (calea ferat , nave, auto, conducte, etc);
CE centrale electrice;
RTD re ele de transport i distribu ie a energiei electrice;
CEE consumatorii de energie electric ;
ITr instala ii de transformare a energiei primare (uzinele de preparare a c rbunilor,
rafin riile de petrol, etc);
CEP consumatori de energie primar (instala ii de nc lzire cu combustibili solizi,
lichizi sau gazo i, transport auto, navele i aerian, precum i al i consumatori de combustibili din
industrie);
SEE Sistemul Electroenergetic.
Ansamblul instala iilor electroenergetice interconectate, situate pe teritoriul unei ri, prin
care se realizeaz producerea, transportul, distribu ia i utilizarea energiei electrice constituie un
Sistem Electroenergetic Na ional (SEE
SEN).
Un sistem electroenergetic poate func iona interconectat cu alte sisteme sau
izolat.
ntreb ri
1. Defini i sistemul energetic.
2. Structura unui sistem energetic (schema i elemente componente).
3. Defini i sistemul electroenergetic.

1/1