Sunteți pe pagina 1din 22

1':

:\.,

\
(JI/;Jb'~if

F/;l-rC

I)~' "~!I~'

1!-'.

3? TC,,2 /li//-' 4/2 ""/01

F c;<.' ce/:~'v,0:;";;Z' /:v


;;,0;1 c'/;(;,;;/,/ F
_-----------_-_._---_

, 14'''' OX. /;' /

~--._-'-

..

-"

.... --;--.

...

.-----i

\ ...

r--

\ \

\:.r2?~\U \ r\

II

__ .-

!,

~:.~\

........

..

;' . [: \>'::0<"1

~!

\ \

\,

\\W\
\ ~\I .... \ \
L_-1

\
II
...."

,,11\'

.~,

r-'\

1\"i

-\.;

i' \ \,'

L--

II
\

,' ...

1"

\I

..-.----~
.

,-'
II\ \\
1

..-

~:

~,.

,--- ~

\'

L~, r\l\
.~

\II~

l--\; \\ \
~\_J L---J

i_

-_.----

\.

-----_.
-

pui c t... i ~
g u:0 Il,; U I i ~
c;i i ~u ~

Corpul Expertilor

\:

'-"'--

.. .
- .~---

a'
-~

Tehnici din Romania

\
~'.

. .' :. ~

.0-"

.~.

\
inartie 1998
( a n u \, 6/ n r. 2)
..
------~.-..-.~-~"--'--- _..

-- --- --'-- .
_:::. :-':":"'-_ ..
"

.'

.' ,'.

'.

(
.~

--_.

__

-- --- ~...-.~.. -' ...,-_ ... ~... -

.. ----_ ... -.

~UKrU L cAr Ci( j J.L~.J


j( 1J:17 hi

J. 4".,.J.. J-I.i.:

ru../.'1ri/

'"

'J.J..H.

~c

i-:\j

....
.;.;,~
~'.~~~.~
. ...
~:.'
.. ;..
' ~; _
~:_:...:.~~:,;
_._.
_.'...;.,..:
..
_
..,: :.,
_..:.-_
..
~.:...:..
: ~:
!..
:.~
: .~,... ~..~.:.".
\

,__

";,, _.L: .....-._.~".

\ ...

l-

.~

'.'

. ~,,_.;.~.,

--.~.

.:

';

t.)

/.-

. ~.~,~.

\.'J

0'0{

"',',_

'..': 'RECOMANDARE

" privind c1etefinlnaiea valorilterer:urilorintravilane(


. :;~~-

._

":"":.C:q.

". - .:.)V'Y':y,.~

'._.'''''''
{"':"'"
'..'_

,::.\~',...(.:,

,., "'..,,~_....'"
.' ,

'c:::...;;:.,;..
.

",

O'"':"

_.

"

'

.,

~:J\'::'1. ~ ~ ,;_,:.

.~, ~

Recomandarea. 'Ci fost ~:ltocrnita Jnitial ..sub, fOrlla -de ;:iOiect -si transmisa

.. ".':~. ',""",'~'''\

~:"",~"\,:-':-~':",-:~"";:-,,,--,,,,",,:,:.:...c."':':""""'_:E,.~''''''-: ,.'

andle"ta ~~eror":,doua

asodatiie.

'--'0'

__

Nationala a Evaluatorilor
.-'

o,~

de prestigiu

__ ._

../,.

.':\

".-

in 't.domeniul Evaluarilor

....;.. _~_.~~

..'

in

-.. :.-'. "':;":'~U';'

\.

- AsoCiatia
:1

si_Corpu'."Expertilor ~.coritabUi si. C0i1@bililor Autorizati' din


:.'
/._'
/;:!{.. "'"":'.> .. -'.' -:-_.~f7.-:-~.--'_

-,--:0:""_:

Romania: De"as~m_enea!l~cr~re:~osf)ra

nsmis~~\ntru con~~I::r~Lt~x~~~~;

:;~'!.{>~.:~;.

celor 38 de fi IIale Judeten eal ~_<:::9rpu


Iu1~~S~p~rtll
o~_~~r' n Icl,d~~5gQ1~.~~lt::.':;'~::;::::~:::(;

,:~.

In baza sug"estiilorce ne-au fosttrans~.p.roectul

in::iala~'Tfiruft@f'4h~

-. ,
~
.
......... -..... ~~.'.
mani
fOima ce se prezinta 'in continuar~. Corpul Expertilor, TehQlci din Ro
i3 considera
,

"

"

:.'

ca lucra:~'ea poate fi in cor::!nu~i~


......

._~-

-.---

prezentei Recomandari,

perfectata]

-- - -./"-f

urr;1~h= ~"-'3plt~arii i.ri5;;i)ractic~-~


J'.:~l

.:'_

.....
"\o.r

:.:,: .

in c3re.:;'sens aste?,pta pr~.'ptmEri ::2rtinente. din partea


- ...~.
_

i.

:..,

expertilor evaluatori.

./

....

...: ...
"

......
I ~_~

O,.

. .....

:-0.:"

..- "." .

.r',".~renul, ca p~ropri~~_eimobiliara intr-o econC:1li-~.'de~:ata, reprezinta obi~.~t

frecvent aUranz.actiilor dintie: pers'oane fizice, dintre persoa:-2 juridice, diiltie


.-.---~

.,'

perso~mEle fiZ:ce

ca proprietarsi
;.

o',:

_.

-:

._-_._.-

_._

... "-

stat,

si juridice.

corpu("Expertii~'~' ~i~h(,:Ci din ~ulJlani'~ d'.~'i-at ~rdt si~._~eZer\tdt, in buletinul


:__

"':

'.~' w."

,~

"';'

'

..;.

,~

~~ ".

'

:~: .:.~~~

.,r

'_:~~

"

'~#_,

':!

-~.~.

documentar. nr. 8/1994, o metoda ..de evaluare a te:-enurilor .intravilane,

avand ca

b.?'z? de pornire De(7:J Pr~::-::-::.':::i


:-:'::..;'~::.:;p:~(~:
8ucur::=:! (P~<3) :1r. 79/04.02.1992,
comp!et?ta prin Dispozitia Pr~3 nr. 421/1992 si mod:=icata P-:l Dispozitiile Pf\1Br:lr.

2;'-.'

191/1993"5i 827/1994,'
.

pe:ltru ecua"i'iierea velori:


.

~-..:.'

HG ro', 412/1992

cu privire

la modul de negocie're-c tarife:or.'.~ .. '


Necesitatea elaborarii

unei esemeilea metod2 de Ce::'2 Corpului Expertilor

Tehnici din Romania aep'2r' ..t ca .~r~l,ere c faptulu'


beza HG 834/1991,

._ccnfor,~;.:criteriilor
~

"'o

ca me':Jdoiogia elaborata in

r"::nisteru~ui je' Fine -.te nr. 2665i1992


_'

.. -f\1inisterului Lucrarilor Publice si Amenajerii Teritoriu!L.i nr.


.

~. '-

Buletin documentar

-o

,,_

" __,'_

lt=/3 i1/1992,

"EXPERTIZA TEHNICA" nr. 46/ --::artie 1998

si

a avut ca

....!

,-,~,

~.

.-

,'"

c,p. n-\~'.~....,
,;;r'
....

....

-::"r,-,~ir:'7:::'.J,-;;E-~ar

"EXPERTIZA TEHNIC~

nr. 46/ martie 1998

"

.'

'1.

In functie de". posibjiitatea""'de 'racordare"'c"'terenu:uievaluat


'..~,>~. :~. .""

'

tehnicq-edilitar.e

;~.~~.<

. ....'' ~...~

':.....

ale loc:al!~3tii, se aplica urmato~rele

.., .~'...
';:~j=-/: ~.

.'.:- ~

A)<':'
RE: t E R Et\ J LUI

:....

S =~in's't.sanitare:
apa = 60/9 cana!..~ 40%

:j"et=: ga.~~~'

.... ;:.~..

PANA LA 100 MJANA

GARD
..
~.

din

,,/.,

LA

POZITIONA
-":;;:iATA
O'E'UTdjTATI
,'

cc ~'2ctn (procentuale

.'.

.,'

valoarea de bza

la utilitatile

"..

!NTRE

LA 200 i\l

200-;.-500 M

....

.... 10:7 %

"11}

~ - r/,~..)
10,1

.....
, ...

0/
IJ

"n
,..." o:
I J:O.') 10
./

. '*

\:O,
.t')

~.14,5S

= teilofic--,:)

.... ,.~~ \ r~'_~,!~.:{~ ~;:]


- "3 CI'/0'

, r:E::=
..- _. ~. electricitate
.~
.
, f

= teiefon

''-''''00

:te

~-_., - -:

OI
f)

..

2Jj'~ . .-

t:: .,u:v~

c:

-':: . --.j::>

c.

3,35

c_~

;,f

1.

.. )'
'-

- ,""

In, ipoteza in C2/~e L..~teren

' e':;{c{'-:>n"'t{'
Ae co"::o-":-- .'I:~~{'
Co
III
L
(.Ii
II...,Lf../C: Ci-~
iC...

.~

4.55

J,O

"~C',

L::J ..".

o,

:.

are si' gaze si terc:Jilcare e c-:eneceS2r a


.:' .."
~o

:.:;: ....:..~::.~:~-=:::.-::~'.'

_.

O," ,ti.pul de drum ;3 care are acces tererul


~'"",.

. . ,-." '--:1.- i; ..
J1

~.
\ .._'i

.~'

,.-. ~
.. ~.....
::I~.-'

:;

:.:'

-., ge~asfalt,
:J~~
:.:.~.:: j ..'.~'
~

S - .::'.,~::;
-

._. _~-l

f ~::

r:'~\~: ,~.- t ,.'-.

beton, p2ve!e

-~~...

--"'~'. "',

.Qavat cu bolovani" ele-rau


n<l-- "..J.
;....(
!'J-:. . ...,.J :;.,'::riL;';il!.
:
i(',=,",

C'..~.

'.

'.

(%

.- '---

.~
_.

din A):

<

.. :

'.'

+ 16JO

..

,~'._'.

Buletin documentar
~

~'.

- ..

,.

-',

..

i ~.:

-~' ...':

"EXPERTIZA TEHNICA '~nr. 46/ martie 1998


~,L.; ,

+ 9,14 S~

\ r.: .

.- -:"'\ :-:"..

; ".t.<'

o/~

-o

cu balast, i01p;eti~.;i'e
: '~,"'?:=

r-'-'

i -t

'+ 10 ;0
./

j. .."::"-

.~"
= suprafata~acfE{cvata
si gravitatea

,,

restric~:i!or ..",
/:.""

\.

'.

1":

de utilizarea

-~ ';-- r.- '.

siJpozitla

r.'..

,.,--,

zona

si ultr~centrc!

".

-'.,.~

saU-'nu, ""\:in cadru>Jrban"(yo


..
.
specifica
t~!enult:i:
"')."

a . ,~

la'locuinte
_.. '_.

'.,'

(favorabii)'- ....sub./150

'_-"~

','

.,.

,.

"'

/.:,'

.!/

.
~
.

'

s'i 2

Zq~3 3-4

2'2.+.,.. .

_'

+3;0

/:".,

P = poluare

-";-i.:-;I'l

vecine, calitatea
2Iocata;':lor (% ain A)

c:ieinte'g~are'~~ociala

".,:,,:".~.:'.""'C5J,::i:~i/""5

:::",

..-

de fav.orab:!;
.._,! _'_ .. -' ">.,,,
..~

-'

'. r~
. t

(10'- 2'0'
OI
le
i)

J.... .
__
1

., .., c: ; - . ,'C
~. t '" __ l ~
....
~~-" ~

~.J.

',.

'.

L;

,.. ~

(0/0 din .~,)

sonora, (industrieI
1

;+- SPlo

':1000 .2000mp

/"';"

civili~~t'
deosebit

, S o''o
.

/)'

',-c.,

si gradul

-5

..-

_.'_.'

200 -+.j
)'~- mp

pentru ~er,Xciil depozite (fa~~qr~bil):~'

'dezolant

2e '.O

mp

'i

la locLrn~e
(favorabil)-.

"-.'i:
.)'.1',1

.~,~

~.~5;n~' ~~6~,.,;::
;;':"'i//-'-CC,,:
= '\aspectulurbanistlc,si"'e.stetiC
al ir.~obilelcr

"\ ...locatarllor

.. ....~, )

din...'',~.. A), in functie


.

l-.

\.:;;':::
:,<..:~!i;!_;-:, :.:i:'
\::,';V

,/1

'.

1S0-2~J mp

/;.

zona'l
: .

..

\~.:~,'-:2"~C:'

',i/':

0-'

',-:'1

'i'

.....

10 % -:--30

...

','

'.

ci-.:u!atie aerianal felOvia~.h,,-,()rLltie,.-~)~,


.......
_... - -(3-:,UUC;G
L..d.l i::iU
1.

"'.'

reziduri 'gazoase

,....~

.: 0/:

G.!Jt:5'ii;:.;)C?,q

3 C%
./

-------------------------,._---

Buletin documenta;- "EXPEf!TIZA TElj!j!f:/~<'.'r"16,/

---'-------,--

r.~a.r!!!J;?.f,~,:,,:~.::
.;.~;_. . ~...
;

_._,
_

... -..~-."".~.OI'_'...

... construibil peste 60. .0;0


-"',.
/.i '~"-'.
.
~ .. k_. _ construibiI45-60;'~/J ".':::..";', ,..
.

.'

'~~.,:.~./'

construibil'-subAS

".

: L.;

!.~-1:',";''_

l- ~,:~..

.~.
, .. :, .. ~,"
".

.,; ;~""""".,,_ ..... -:~,

,.

_...

~.

""~

'.:

,..

'::~~i
\:'~:
.l ~:J:...

...

o,.

..

.,

-.

. ,

.- /..:.

..:.

F = coeficie~t ~-. priv:nd natura


terenului"
..
_.-.
.

"',.:.C::::.,' .;,2 .::

.. - ~;">1.'

%'"

: -/'J',(

....' i.: ~'.

..;

-. pentru terennorn' 31 de funqare


. (nL.lnecesita masvi specia)e de fundare)
'4

'. .

.-:

pent~'u'teren
amp!3sat i~':~one
unde
.panzc
.freatica
~ste la nIvelul
.
..'
~.
-t ;
.
I

,:zqr;~e;-jefund2re
;

,C."C
...'

".'

.:.:'

"~,

:.:~.'

j'

30

-'

,/:">::12. j-:'''::,,~;.:nc:
/:

~.

II Q~
_:_J

.,:'

p~-ntru terennecE:.::ta'nd,grinda din bet6n ::~mat pe -:tru fundare

...) . :,::.;".' ') :;:.:J; -:'::.'. '. ':' ',-:.

.~.: ''>'"-.";- .:~/i

:,~.

\.)',:,.-.. pentru teren nece~itand. rQdier..general


",

_.

o,'

.;

,"

'.

'

"'.

~.~.

...
: .

._~~>"

~.""

',:~. pentru teren macrcpo'ric, sensibil la inmui;:;'e


. '.
~
- "pe.~tru teren r.eco;isolidat sau./.gropi umplL ':e, terer 11lastinos'
care' ne<;~,~itarunc 3re indir.~e;ffprin interr,- ~diul pil ..~Hor .~ .
"

'

. '.

~'.

- ~ ,

~'''':~'-='
..:.' .;- --

_ ..-..:=~~.~..;.;-'

,'). -;"'Gs == coeficien-t'pri\'iidgradul

seismic 21 zOnei .:< ~ '=:::.' ~,~

1,00

pentru gradul 7

-:-c~-

pentru

0)0

g~dUI7,s':;i\'c-;s~i'.;;~~S,'::::5s

r,

- pe0t~u grade! 8
. _- .. pentrw gradLJ19

-----------------------_._--------Buletin documentar "EXPERTIZA TEHNICA"nr. 46/ martie 1998

0,98
.....

0,89

, "",~~~

-"'=-77' ,,s~
...
_~;,.::,::.~~.~
..''-

,....~.: ..-.. ..,' ...., .',-~,_:~~~~~::._ .._;::,::.-

~'.." "'~,.CORPUL EXPERTILOR TEHNICI DZ.N ~OlvfANIA (CET-Il)'


Q.

.....

i;~/~V,'~'':..: X s'\..;~):,;\\~(;
..~\',':.";'$. \;,:".s~:.

'0-

./'

.'

"..........:.-

-"

.:.....
"; _:...
,:..~_.~~ _...
~..~ ......
:...........
.:.. '"

.";\~;':\ .I: . ':'...~-. _ ',,---;.:C.. ::.: ;'.~ ";~7'


r~ginful'ae inaltim:-:;;'constr8ibn

H"~'.t'6efici'ent'p'ri~rrH

:.:<.~~,
:O':J \~

"

".':,~_:.,_n

,i

~':.~.

- .,per:ltru regim ~.+1;'3nivele

..

.. ,,' .,~/".

.',

,.

oi

:.Jlur-:.sn8:t

. ~.~.

I!
-...;

5S'J5SJiju

1,25

" '~~;i:pentru r~g Inl ~S~ ~~!';;9.:.lJ1'L~J~~JSUPP/!t)f"fi7'5jq~U:O


1. uljn:,.!q' , ..

;, ..;

..

..

'

.' i:.p'entru' :r"eg'lm:p ,.+ .ED:.~'


;1,"""1-2' n'lv'
';:.' ~-h.JS
." ' i.::
..> ...,un;;
,...... 1';:.''.
-, ele
, ~p?:;ji
.i.,;

~'.

~"..:.~
rr""'

'.. '._'

.'

.....,

"_,

,t'.

";1 '_: ..... ,,"

.- .....

..'''~"'~-l~\,

.' -./', ,

il

/"-l)l'

c ;.::. '~":t t-1r-' f.~

','

'.i

,0-,

Jl ..

i'"

....

":"'i~i"'~:'C,-~"""~''''''

~.. a.' "c, CI'I'VLUPdl

Cu U,':"lOII'
. ~,.,
.. " _::

"G:""d1tt'<:''':'

.. :""-'J:J~"''''''

,.:; !;

".).

,-....;:~.

'~,

o':::...

"ii

?',

-r~;:';~~
Ilo-

, '.

/",

(""

~~..

0..-75-:-0,95

r.:'.~.,.""-

'

"

~',

,/.7
, ,'- /:.~. \:::,;,0,40
.iL '~;.''" ,,~~ I~!':~.;'~
c,m~.nu.c.;'- va,o,,, d_termma~e, cu \e.o ....~.a
f~:,

li',

I.a"'s',"t,'-.#,.-;;:,
~'::~.:J7
Z"D'
./~. a'~
""" L.'-,
..!
__
,

1.

{.,

"

,.

"

,~

..'

...:.

:,~'

.,.

~~';

Col

"

>

o'.

'-.

:J-l. :fa\,'orabil constructi\r

"

'~

. .

'''i,

P""7'."U
er1ir.-,~Zrf;e'
a
.....,
U..
l,,~

.:J'"
--'.

,C,'"

,.1--,

. />," ,

v'~"";

'-

... ' ,.'. .....,..,\

';-:\":~:'"'--:;:,::,:,;;::'.:.,:~~Q;.:.~.

_ ..... _
..-, ....:-:...
/'/. ~'"
- ....!.-b.pentru.teren' in pa n~:: ~'-~.':::;.::;:;
.~;' ~.:...- ":~'::~"
"."

. ,;<'..):

::1, ':.:::

_'l. ...

"~::~:.:::::,:;.:.:..::;:;.,;.
""

S2~l t0t?!e'.

,Ob~. le :~2_ul .s,tuaL.'/ors,_'=,..z-i': s~. va fe,,::,:


. /i'''''7u'i--:>'"a
a','n U,-..
,I.:Jllz'zul Uc
,1", d..:J?;:'~.:Jc--:>".:J
'a "e"'.:J~"'u','
c;_ IL.Cil..
_~_'
_IJ_.
oricarei cladiri. .

din produsul
,- ~--:;_.._'_ .._.- "--.. ''"7.''

~\:;~<>,

. ocuP~t ~~.~6;~~t~uct:id~ p~trimoniu


(simple, national, i,::ei~~:tiona!)
_,

fo:-mat

....
...

. '..~ ' !"p!:~!"~C\iti1 de~afecr;:'H'i n,::ptii=!!fI

.,: -

1,60

.'

con~tc..ufll},;

~:;'''r.5enu n~c~s}9.....
~~falectan

':2:~~:"dv!,

;:- -_~~:~.J

~I

\'

\..

,.i;' ..'~"'~".,
_.-~ . '\. ."::'::5\
.:-.:).;;..\;.\~~"

:~:_;,"~:;S;;,~:.~~;;:.~~:'~_~
..,,.':';'
.'__ c,;_/,\:_ ..

':.~

'.

.i

. . _. -.,"," Go =. coeficient
privin9
starea~~ren'ului,
;~;),,~-":
~coeficientilgr
r~zultatt Ja:'pct.. siJ{<,., .~.._
..:.... _..:

1,40

\)l,i,:::: ..\

pentru r:egim P + 13+10 nivele . IV'~"~

'..
C,'

... _.. .,._-.....:.

~:. :-:.'-:-

;",.

i.

.,_.::...:.~.

':.:.,

...::::.:.:

""

>'.'

"

".

/ .. :

'\

/~.

2. nefavorabil, necesita rezolvari special,2.consf~u'.:tive, .


in functie de marimea..' si latimea panh:: "/ .
'"

".

Cr.=, coeficient
. sau lipsei

_:~-. :: ;-:. =::; ..~

oi

'.

- ;

':p cE. :-s r h' ( x "hr ::'J ,<~ .. :~::~:;".:.':;

:C7.

'1::i{15:. C ;-".1

t.

,"

special dr'respingere,
datJrita uror cauze c~tnplexe
de interes, format din produ?',:l coefci~ntilor
rezultati la

; 5 i~ >- .~ :: ."

,a. juridice-o

:.~.. ::

,-i

....

SI,

~'.:
..
_
..
, ':..

\ ..'~>:~::-..

\jJ;ocese in curs

-~

\.'

< :)

l' :

~.

it)

'._.~
.

'\'~"'.,.:
..-

'Iipsa actele:- cla:::

'-..

~.

.j,.

"

s~L 5:- ::

~" ._

':~

",

-~._.~:/
;'

":-".~

'<o

,~:.

.:.I~.:/

...

,':'

.. :_~>.......

~,~:~

f ..

i ."..

,!'

( __

~,':,'.~,:;~:.:'(,~

.'

dep'Jp~j'e~3~~'

mosteniri nefina:::ate,

'p,

0,85

rin ho~ara:-jjude::::toresti

~.

- . PQZiii.q.iyergen.~Je-cop.r,?Gh~tarilor
_.::JiJ.L "('':-:~-::t.:':' ? ~.n...
l~i:::~:-~.~~:::";:":':
'~l it ....:l / ~~c .oi"::';"
b. de perspectiva 's'dtial=';si/sau urbanistica
_.

0,90
~

... '- -

;,

localitati cu som2.j iidicat

-'
"

,-.'"

"'"'

_.

'.

' .J

.""-,-

localitati
cu mori .industrie
n12ie , :~~;j_~~_".'.;i r~'~..~~ :.::':,_,~
.
r .. 1\i5t
.
.,'~' :--:\o-u__
'_ ..:-:=~~::.
~_",_-_,. ~_,_~ .~__.:.. :::.;_~
localitati cu polU2re deosebita ajntregii ,z::le
.

-.

'l

;'11."~'.1,~:::"

S:.:I=,t.ir, c::c:';,'77=,nt3,-

"EXPERTIZ,t,

. .~

0,65

0,60,-:- 0,80

[}

~
TEHNIC.4'"

A"

0,85 .

,..

localiati cu tendinte de depopulaie


'.::-.

0,70

. -.46/ i--"Jf!i.eJ9.9S

DIN kOf!lANIA, (Ct~'2\.

CORPUL EXPERTIL9FtTEHNICI

'."~:~:5;~1~\~i~,~~:'.''"T.d0~lV~\~~~~i''''''
;~I.~~~G:~-1"i\\~;:t
':;;{~:,4
.~-

>

,.'

Obs: In cazul in care eX/~s.tamai multi factori de resp.' 'gere, ati: .-Ia punctul"a'; cat si/a"b';. }\/

._..

.se ~'af?t!n(}.qJc;fi.cieptul.~e! mald..e[ai~q[p/11~C5tatJ'!;P'FrF~u[{-'f1;iS~~ij~.':k"H-~:~:'j,


'_,_,'

'.-

.'.

.-

U = utiliar~~'~terenului
"',0

..

'.

~'.

"./

. S;r9vtn(:::~:-.~q
'.'

.'

:.~';i-'

miQ9i

"

.~~

Ljl:Jf'19C( ~.

.........

0..,

-2~ \ ",...;-~ ... " ~~;-:','~'pentr'u'I~.c:uinte ~(Individual ~':sau;.colecti7c)l{a~l,-i.f}ig~~.;':'!t,7-~':"7;.-~~f:l',90


G",l

pent~u ~(~~nur:i~ zone ~l~'mit'rdz9ne_.:~Zide'I[~~1~5pe~iale'.

'::c,l

.~.

(Vil~lu blocuri de

,: ',:;Ui:

01'-; +\~J

1y'~Y '~\:)'!i'

.. 1,5071)5

i::;t:.}~':;::'" . (~i;-;i'~'~f""-' -'~~.'-~'~~1~.5~';T~i5~


.'
\'.~ \ .. '"'. -'"..--:-?:~~4,i-"'.~'''~~'-":~;'-:-':~;"-1.~.'~'.:.:~'\""" -:"""'"'~"''',.-._ '"~~.. '~:'.~.~:.;;~'~';;.~
..:...:._"~,
spatii comerciale si,se~ii administrativg .. i"'9:::1";':3')::;: 1/S0.'~; :3,O.o.:~

- ,""pe0fr~ ind~s[i\~S! de'p~zie_"

;'1q~:::;

-' ..j.":_~~":"-'
-

pentru

'(~l'....
.

Z ~ coefici_~Qtde zona, indiferent

r" ..'~'~: -" "

:/

-'o.

' ::.~:,<~...,-.....

:o:-..~~~._._.......

d"eujlizarea
.

:;".. ~".

.:..::
.. -'-.

.
/-".

. '-. -

:-:~~_\.>',
..:'.~;:'.~'"

tere~IYiR~'::::i~d:i~:~'~.:>,~;

>, -:,.~. 2.09.oo0.t;OCUITORI

~. '7"'

.,.."

- -;;~.

~-.

~.~ ,-'" ...

..~

= 3;OO":,~ '2,OO"x
1,50 = 300
A,r.""""
'Fi'
3,0[- ?!1;;25 = 3}5: ,,<'i
1,00
1,20
".'r.",':>,)ti
"-'':,10
....,

- . , . In zona "O",pe marile bulevardecentral~(/


>.

~~.

(~c4:~~'~:"-:"B'J~ESf;
'"i:'-;~;~;~Y;~'9.~11
cu PESTE"

.:',_<~~,QJ:-:':::~
..', ,~_:;,-,_:,,_o::::A-~~;~;SARE'
T~RE:N.:._"/
;.:0

~nip'9'J \.';n~'q

."}.

3,OCx 2;00

(f,JI

In zon? "O",vecine cu maHle bu::;vard~f.Pana la 50 n{


In zona "0", oricare alta'pozitie
~"'"
~" ..".>~
- -~

....
'

.~',,','_?b~:L.~~:t~u.z~rte~e
/<'}'~c.diferen~ :ie.'.q(~.~~
1;"7.c/L.'.:~'/

~:.;c~rf -';'~ e)~:;2rt;i"_~:'(;.,~


p~tea a.:;',~;~:3
coeriCi2ntl de zonc/In C2zun foar.e blr:e JustIficate ... ," ,,~- .
~..J.

",'

.~..

' ''-i~-.J'

',~"

.~'_:r

..~

Pentru determfnare2
'.

.'

valorii
'.<,

"', -

,".f'

-: ..

'.,

'----

'

se

utilizeaza

/.:

o.~'.'

:.c:.'

:.-'

'", t-~ienul.u'i . ~valuat

unitare

."-'.'

-,

;ub 10."< mii. .locuitori


; .-

..'-.....

0,

urmatoarea relatie'de calcl/: --2

.,:

Al. - rientru'loc~/itaiimici c~/opopulati3


\

'''',

.,

'

-.
~-~
-...,--:;'~
..:)
r

.:-

"Vt = Vb x K x (A+B+F+ fE+G+R+P+S)


< M G:, x Cr x U x Z,
.
..'~...
;.... '
::':':':une: -":,,C;::-'
.,~;:; ',;;:::;~~<::c,;=.::;' .'- ~ ..: "::"'., ;Ol5;0:'.,~ .. :: .~;
.-

_. i

,"

. ~
.,'o.. _
~. ';' .... ',','.';,':;~':'.
,.-,',';c:.::_,
_ _. '.-.,... ~.M}....

",'

",i '.'

:!'

-'

'.-.
'-,.-.

_.o
...
~.
~ ~~';:;L;."L;
;~'~J
~;
_;,~~"":'!'

V~ - ~':.::i(;.::.(;3 de baza a terenului

: ~.

'.

.....

.".~ "'\~""

deteiTdnata ~.~.fur:ct:= ,de lmpo:t::;;2

..; ....:

\,.'....: ~...,' 0.-, j

co:--'~n'a;~.~.~orasmic);",/ la

<;..

~#

,~c.;,...~~

J 9g7 Cons:!iului,Gene'ral al m:~nici~:ului Suc ..1resti:

.........

.'

..

-~/

"

data

\~

2).8/04,12.

-,

~,

(sat,

::paritiei
..

--.'.'

i~::" :;.:

-" 'com una

J.':.,~~":,.:--~~~,.~~,

localitatii

",.. sat

.-'

"
~

':'::'i:i:~>~!t
,90

"i",

;.~6...: .,...

Hotararii .nr.
-

,--

500~lei/mp
.750Jei/mp

. -'''~~-'

co'rilune limitrofe craselor c,Ll.6"populatie ' ai' mare de .


50 filii C6cuitoiLL.~~?.tiu.oil'r6alnear~1
pre:Jn} ,i C-:..~ ..
amo!asate in imec.atavecinatate-- c3'cailor C ~~cces'-:utier
'nl'v'eleu,'ronean
;:::
! '-':::;'\:2.
:::i''''-'2 r:
::~ -.r'; =.;. .; 1000~lei/r;:p ,
r
do.....
1250~leilmo
oras mic
_)
."
.--0'

,::'

. :::'?
n
'_ ........ \ ...

'<:'.

K=

'..

.lc.-.c'!'-:"'"'";

'.,-

',,'

h,"

.'

--'

.J

.z

'

"-~

-'~

.',

'-"_1

ci,i:H i-r-~ri.

curs'BNR 12data e':3Iuari'(lei jlJSD}

;'H.{,

=7:.700 !i':7USO- Sj~c:~.-?cst:


~;~:~
Buletin document3r

"EXPERTIZA TEHNICA" nr. 46;' martie 1998

-o o
"l"

"

in zona ~.e~.~~'na
i...,
., I

:;<,o~.~<:.

"'on:1 r.",.,;i-"-:>I-"
"_1 '_Le..
t \

'.

'.'

_.-)'._ .

-:'.:.

_:

O'.

_.

0,....

.........

in zone construibile extravilane, ihtre loc,li'ati,


.-

/ :....

.".

'~!:,:j~

"

..~.

pe .artere
CUi)'
'"'W,.... ~{.~.
~.'

trafic intens (ex. moteluri, restaurante, s...~tii de t 2ilzin}~/.t.:,


':

'"

1..".~
/ ..

/.

ateliere de interv2ntii izolate etc)

1,2

',,/:~,:

. F - functiile economica-sociale ale localitatii


~

"

.:~

.,:.,

"Oi,,. /:./ "-"'~~.,.


actlvltate.agrlcole ":~l~''''''''

"

'.,

."

".;

,r,

. ,o',

0- ~,

.; \'

~5

;i::-; ..

.... ~'i
~':..~

:)b ~;rJJf"';~,ii:~: ~:;'lfJ~~.),~,._~:.j'\-t --~"'\.,:-"


-" ~~;i
'.~ t~:-_;:_::
i'} 5jS;: i::. ':j',' 'idem,si cU:fUncti'3economic~tirht2ta'in' :)1
~.~i'

. -:,:./

--

:. ..

.~l'- ..

.-

.
:";>0 ..
' '.. '.,. -"

:lJ;o:~; .

'1,'"

Fca; rhd'-?Striesfos~f(;icij

...

II':~.

activitate':con,plexa cu accent pe i~'dustri: si ph~S~3ri servicii '


.

'-'\

.:'

__

T - pozitia terenului fata de .caite de trans[)'o.rt


(coeficientii sunt cum ulaiyi)
"~'.~.

1.'

;::,0 - .

0,2

.Tc - rutier,e,;cuJr=nsport-in co~uD1p"~nc.' la: 2, kn-'.;J-:,"')C


."~

~ j;.J

i _

~ __ :

',''rf
- feroviare
~
TI - fluviale

'_:.;'~.~ c). _~_"

""~

1_'

..

:~;,'-

,,!'.

51 -

..

.03,

:?:

0,3

~.;.

(pana la 5 km~"aepd'rt)
..

..

..

0,5

'. ~~.'

Tm - maritime (~3na la 10 kfT1 d,e porc)

'-~

;.;:, i,_",

.. :~':

~)

~C

r-';'-

0,5

1 : .' :

'1"
o

...

oa-c -' !idil~.,j2nOJ.

'\,.

--:

"-

'.

, '.

. ~_(~ ':_ r.- -'... ,-'. -...

--~~-------_.- -~-'._"'.------.t.,~~:_
....~~
\)c\
....-_ . 't~

\.7'.:-:'"

~-::<r.:\""'-,.;.-., .~- -,

."!~~,

-'..:.:: ;~.,_'-:.

__
\;-~

\\\~

...._-_.,;:.-_

r:';..

Buletin documenta.- "EXPERTIZA THNICA" :,r. 46-/ r73rtie 1998


.....:..

,'

..

.'

. ~'..... ~.)

~i;'d~2lidiU1j~'Ao:)"

28,;0
----- ._---_ .....-..----- . ~_.- --'-. ~--,

.... - . '.-'..;.:.--;..
."
..
(-.'-

'. J>.'

".

(pai12i"'la) km fata pe"stab:.:)

',~.

eyl

' .

_~.

...

il

. _: .:,.... ,_O~._~<.; .. :~ -;..~".:~:'-'~-'_':'~;"'-":~~~"-~:.:~ .:,~:;~::~ ~ '~~':"'::~~;,::-~~


. ", ~,,'. E - :'echip'a~ea"tehr~-jco-~d~litara' zonei :i1~'care'se~'afla terenu";retele'

"0"':
...

-'.

"'Oladistanta de:

'

1. ~ ..1

,.....

neconstruibil

. ...

'. '.

'-.

.,

.: ...

i _.'.

_h

,.

-0.::1

'O_r.,

"'..

construibil cU'r.~:~t:-iCtii'::' .:-.....

-.' /"._~"
r. ~',
'0

C:<"">';'

_t

.:~i'=n:.r~

t".'.;.......

"J.,

-'

(0,170,3)

P - poluat cu re:ziduri; nivelul d~'.poJuar~.se'.:~ca(i~ain functie de


," avi~ele ecoI6,g'ic~ex!?'~ne s~~.cele c~r:2exis.t'pentru vecinatati
,,_o

..

""
~,-

<

..

<_-,

'._.

..

,'

'~;.

.. sonore

. ~.

._

. ;':',.'

/:,

<

:.:~' ./

',-

':. ,', '.

gzoase (ab2.toa:'::; gropr'gunJi etc)


'.
,

'o

.."
,"
-;..

','

solide~

...

lichjd'e

"~

:',:';.

.
',--

. .:.5 - raportulintre
. :;f

" ..

'-

,-

- O ,3

...

- O ,5

::" .

..

. '.'

. ..

,- ....

- O,2

.::.(;.:-: :... ;':.

....,.,,.......

_, .~.!";.
! ,_.;

~..

- O,7 '.

,.-.;4 ...

f:ltaoa "'si.?dancim'eab:.""enu('ur:..' - ' .

~"".

','",_

..fo::lrte
......a.... fa\'or;::hil
I
"-'UII

"~:::"'"

(,__'J

i"~,;~-

'in)
,...J '~.:
....", '~""<.'."/.
...'

"

~"'favorabil (1/4, 1/5)


"

nefavor?bil (peste 1/5)

+0"" I J
O ,O '
- O ,5

.. ~.
-.; ...

t-1 - ~oeficient pi-i'..in.d


....
ti;~;imea terenuui

cons~ruibil din suprafata

terenului
- . construibil 60

~/o

--,

1)5 ' V

construibil 45-60 ;:.:0


...

'100

"

\'-

construibil sub 45 ~~ .

:(./.'

.: .:

~
,.;

,,0;85
10

Buletin documer: t3r "EXPERTI,ZA TEHNIC- "nr. 46." martie 1998

rt.~~t .../L .~/lr

.,.

~--~.

\ ..~ -

"-,

;,

""""."

.~.

,,-~_,"L,,~:

Ci(

1...;\. \~

\,

,il .. ,f. \.

, .. ,,--,~:.,u.. coefiCient

, .. -...J_.)(;j

"'.<;0.

-~,

1;;, .,0:.

,of:'

J,

'!'I

-+.tif ._~~.

iff~t ..
#>\

',,-~:'t~'''-~- ",:7.

a :...
4/

II

~.ii '\., """;""...,-6.

fu'nct!2 de utilizarea 'terenului:

;:pc'ntru IQtOihte<;

;\Sh:'2L'JrjJ.::

(~J!JY,~

,,%;rf'elj~~l:ct1~'~ff~.~'UJ.fV
.~.UJYjAIV1A

.G- :-~l~
'';. ~;1.;~~~.'\
'-~
. ::'~...:...
~.~~)..
~~~:~;:.
';:f~.~: ,.}:;~..'.".'. .~;~.~
..'''; . :..- .::.~_':~~:::
-::;::.
-~::~~,.:~.. 1!'O\

'\

sa

(;;;5p5

. :'-"';t~:~~

pentru mica inc .~5trie

'JO,i
-'2 i:':r":'~:-"

- . pe[1tru::spatii~omerciale,'s~dii;adminrstrfative~!idiIY1J20;f)J

."2

_1'

\,0,.

"~~"z:::>~'~'~~~1*~*ci~~'~~;;r~i'o,~~,~,~,'~;.:;:~:;:Oa6'2'~b00i"'~
..-;~~~
'../ 0

"'lC~~\lzona

~.

....:~,.>'nCi;?'f1 r' ;~;::;;;,ci~:;,~;


'if';:"'~r~ -'""
.J", LO,L',."O.,;

1,1 - 1,2 ;:~,;

01 . -..,.:

~~.-

'. ,

5
Cl~q

~.

qP'Y:'C~\:
".

.., '"

~~:

in restul zonelo.-.

nsil"

,.;~(;; ..L:~c.:.~.:..:i.::;::.._:-":'--.:::-:~.;...... ~/

.../'

:-,...~'."

'1,0 " .

0_, ........

. .....

J:~r~.:
~,-::<,~:;":~'i;~~~~~,~:~c.
:';:;'&~
;';~

~o..

2. Metoda comparatlel dIrecte ...'~.v

!~
.. '

..;'~\\:'.~

.... ~,m,:,,",vvt:' ..

.i ~._; , ..:'.....,<.

hSj)S:.~;I:-~;~ji25::'3l
'J:

../

.'

:--:-:--~.;,:;;~.~i~

~"s'>.-

,.e'e

;~_.;.:; Aceast" metoda wt'i'liZ;:t~Tn-eyaluarea pr6prfE::atii.~~f.'2i;}obiliare'se'~recdma~da


.. _ ...

- ...", '0'

:,:

"

Il-

_0.0'-

-'-;:....

. f/

'--'1/ ). '-'''-"'

.'

~,p:;;ltru evaluaFea :terenurilc ....libere, sau conside:-ae/'Iibe:-e (peotrw/ a putea fi


." ~

,.

_"

_."..~

'

;.;.

'.

'. ~'

_~

._~

;:

'

._.

. . ..:.: .'

comparate) si-exista date suficie~~te.


si sigure 'P[iviG,:1 :'tranzactii cuter~nuri similare
.

'_'..

di1 zona.
. O'

" ..

".

.;.

....

""

".~

.'

;:':"

J.--

cu ajutorul

.1'

."

.~"'>"'''':-<:

. ~... ,,'.

... ,

,-

~_

'ii

".

':'

jCe~~~~t~,f.~~S;;;~;~'q~:
..~,~~2:f9sQai":
s~difeientiei"i.

~:-:

:uJJc!:-::J si :~ '';~}'::~_;5''3~1
,;/~/~:jn91::i~I.~:"~'.~
-

'.

~.'

bonitar~' (pre4';tata

plin

-'.

l'~'::'/

a~te.rio).
'

~;

.... looica
si usor.de
inteles.
-'
.
::;;,',U ['
..Observa tH:
l'\ ~

".:.:

:?

in metoda .;

(C':-;C ..

".' ,_

TOCite cC:iectiilc treb:. _. pf:ezentate i:1 rapor:

-..:J

indicilor si coeficier;tilot'"prezentati

"

compafat[ei

-...! ', .. :'-

'..

2L;::;(Y:Efe-ci:ufeif\~.:::c.Jfecti/ldjpret~ril;~ ..'..~'trjJ;';iJctiq~ate'jse~~:'jJoatefac$:
procentual

l ...

o;'

Prin aceasta:'~~t!1,~'i)retu.rZ::"S,i..a~~le.iQ:Jrm,?tii:c::feritoare!~ terenuri::

..,-n?-i'0!}a,r~; ~;,~~S.g0g!i,~?~,'.
S8mFal~te~iJ
is

\.- "'_:-

. ,'"'"

de 2va!uai2,

~/~_.: .. - -': ~):')

i~tr-o fOima

-:c:.~-~

.'

'.::'::~le::I)ss-r :,i;-

s:;:~c,-:;

~ ..

...,..,

~c."~~,.'.C-:"-~-//<:'c:.:-.,..,:t, ,e'.
vor fi utilizate preLor/ de tf"'anzactionarela Jate ca': mai apropiate de data
'.
:=.~:_~.~'. ':f~-".~'~'\'-:.~~?
.~'-"r: ~ =1.:';; ".' .:~"'~:=~:-~.:~-.r~
_
;eva/uarii (se pot eli/iza preturile d9 (:erta c.nosca/':;'C3 preturile

"""

1'.. .

- .

'-:

",J'

'-.

~/f7~negociate de va,7zaresunt.itiai mar~ iz.- cele c'= cumparare sunt mai .


.".....

.mic~

0:3.,0 ~- Od:.C
.

...._ ..::-.::..:-;:::::.;::~:,:~~~
..~: :,j~;2C,:St)

_:.= - ...

..;

~=~

,...

..

le .:: .,.;.....,_~.:i:c~.~
,:;

localizarea terenur/]( comparabi/~ este fo:..'te imp(::.'tar:ta/0.::'7 :3cestmotiv


'~.
.
S':61L:;Jqsb se S:J."" :ins; UJ ~;6:1;[3:;O~ '"';
,.>'-

:_= _

-.::> 11'- -C" t:::lr~nur.l'


_:,-;...;:).1' . aC-:::l-'
70"'-'
~,a
..
.,-/ec,'::=:...~
C:,-C_ '.'
.. L'
!.LO/ 'c"
~,>.,:~-';~
\~.v~~~_;..
'.,.Q"!,-S-, ==":" ,":~J'::~'\
t~'\\jtn\L;~.:\,~~:~.\"i!-:r~;"";s:
C,\ \\.~~S~~.~.:.~~
_.,..:.C-~'

'--~~r.;:)a
COflII,U:Ji.;.Ji,-

~.

~~~,;S"2. \ .._
...
:..:.\~2.i~j \.S

:.

.:~=:

..;~A;-:,;.;.; - ". ".

cu o.diferenta de fl-~20 %)/

.1-:'~:

.~t.:i"

c-::1...t 0':-"'-"'''_'
:.:JLC),~.~.ct
..
..

".:::

si c!eos.eb/[jls\9/~?l[(;
~C~(!uJ2~e.~!~.J!lA~'~~~(R.G.~!?llt~;~~
de'a obtl?/e
..

'.':Lt\~...

".

.(.

. :va/orieronate este mai mare/

"',',,-r'"

"0

.-"

.. _~,,~~;"

...

'

~.t..

.(

Buletin docurnent.':Ji- ''EXPERTIZA TEHNICA' nr .. 46/ ,pa[ti: 1995.

i"

:.

'.

,"

...

*" ..

.-

.
.~.;:f;:~_.

In . cazul

terenur'i1or ('cupate

':)n i5i))rn:

/l
?t). \cpeficientul va fi urmator.~:1:,.~ ... :.
,..: .. n c
construibil pana.'la ::,1000-mf-.Q2

~ \ _.

., \ <
:

industriari

lJ';:fnsq,

.':~~O>~"'7:f~:~~~:~~~~i~~

< ':'~

sau

de agenti. eC~:1001i.Ci
~;gricoli

- ,.,..

'?:

.-

c......

r.;.!.:::; .-1.;;.; . .- ~,..,

/.

./::::....

Go - coeficie!1t

..:;::~;:..

privindg;adul

.',."''''

il

nu nece~itad~~cfectari

;gg2e~df~
'(i.~zf~ctarCpa'rtialesau

.~::c.': -,
_~.J'<

.<;'

~,~.<' ._.".-_:\\.\./

:.;:;

..~.~~".;~
'. ',:.:\; ~:'.::i\~\

~;-

<

_':

tbtale?:~~",,::.;': .. ;r; 5),::,::,';~'~"~b


(85-:-0(95

,"

'::',

:;......,

Se precizeaza ca" aceste valqri reduse vor fi 1~3t~jn cbriJderatie~sila

-,;.,'

indivize-arerenteCiaclirJL :-...

../;/,~~ -

'

~,.'.,"

favorabil'arhitecturc.

1;

..

,"_:~'._I_'."'_"'~

-.

~.-.~ . -

",

o"

-o.

cotele

-"'-~~,-d/",

;!

,/>'

,.-- ..

1 05
(

"-

}.~:h~fa~ora!?fecbn6rr:iefco.nstructi.ei

.:~_(:::::-;~;~ c'

::1/.

.. :,

0,.

J..~~'"

.. "',': .. -.

":c~;;::,'-'

.",_.---~.'"

~.'

, ...

~ .~

-.,:;;.--<)

~ \\.

'.

.-

...:

.~.

';0,95 - 0(90

,,-

Cr -;coeficient
~p.~cial de....
re.spingere (lipsa de ihteres) datorita
unor
3-:i b"\
~1E ,'; ':,.caU 2,;e2.~9IJ:l p ,-~~.~:.,
'i- .a_u.U,ps.e.J:-~:~d.~-in te ~E; ";"::} ~~zL! IJ? ....
~c;.a-.:.\:prod usa I
, coeficientilor
r:-ezLilt2;ti la punctul"'a) si b)
. '::
,~,"4:_',0':~\::\ ','\
:\7~':_:{~."";_~_'S.~-\;::.-'~.<.~~-'::-.-~~',";:;
'-" ' r..:_. o::.. _, --'_~\:~-j.\\,-~~>:.::\}'.,C; -",~!'-'./",',r':'i "'--\~..;:,"'-'~'.~"'~:t":~
a) juridice.
..
. .:,."
.\
.:::.,-; :
..,;,~:::,
~",\-\
.;1.': \.:; ;:;-.,,' ..

..

.:-. procese in curs,".;


"

.... ..:

'.-

"'{:'~

...

::" lipsaactelor clar2 de 'proprietate


"':,

0..

'....

mostenif-i ne.actL3!izate .
, pozitii divergent:= 'cl.e coproprietarilo(
~".".' ..

~.,~.: ":,-7"'-. .-

=:~~)~::~"~':._'..~:.'

..

_.:'':t..\~;_'~~':~'~',::,' ... '~,". "

b) de 'perspectiva SOCi2 3 si/s"u urbanistica


.. ,,_

': ..~_.'-=_"".. '~'

...

'

_ ~ .~~~\

-.

~_:-'~""-""'-~-:;.

..

',

:'

-._,

::

,,-:~-

,::_.l

;,

localitati cu SOIl12j ridicat .'-.:


" :

_'.,:"':-',-

.~,\

".,

~--.,

<

_.: ~\\.

. -,

~:-.".\.~'::

~~,

Io"calitati cu

'.~./.:::.~~\\ ->~<:;.-::'-~ ~~.::.


.

..

.~~~~\\~T-:-C~V:"
..\

OOIL.- ~2

~.~_I

.'

'-,

deseb~it-aa zenei

,~.~~j":;~:~~,~~,
..'~";",QE-,;S:'.::'<

_.

'.-

,-'cj\\S-\-::,.6~

'-..

~::<-,

.,'\C') '~:'\.. ,'. .\.:.~

localitati cu tenc: ..~te de d~populare

~~~".~1~-.::~~:::~ ;..:- . '::.,r~G's. ~.~~/~':~:.:~:S.


;;':~~
..~.'--'.7:'

_.~

.\..

.. r~

.:.

localitati cu mOr;;"; industrie mare


.~.

- :-~:~;:::-_'~. O:::--.J

"'.

..J

'.

0,70
..

'.

.. -,

"

,;=t~ sr::::-\"~"~_.\~~~-(~'~\
.
0,60 -:-0(80
0

~s-t:,,"'.'~~-:.~":'.,--~-:.

005.: In cezul in ce,-e exis:3 mai multi fectori de resp,:'::;2re; at~"/a'pct. a) Ct si b),

,=;\'\:'~'~GS

t;;~t;. ::':."~--~-':\;rJ..-- '~--("'.',-

yetir.ecoeticientulce7

. ,c:''"

,.' -:!"~

.~-~....,-,,-..\-."

~....,.,'~-(""'"<...,.o;:

lif=i:aYOraDITatit-la'pct

..

-h

,..

'c~~--si
l'(jj.7.C;\~':j'~ \<:.

,~f..L\~,
.._

'\

~...li
........
,....

"'

..."":)
.."~.
.~~'C.:~fi~:;~
,,\", Ii':' ;.\ .
\ ..\\\ ...1<r'i~~~<::
\'C\,.:,,;,~~..J.'~~;;.t\'<J\~
\\\.\,;.,',..;.

;.;~;;{jWri'Pf.:: <,

'!;.;;k';<'

"'~',

Buletin documentar

iS'

"~~~:.:~.S;.2j~'(jl.
)/

.. ~ ',.-...............

::.l", ':;mo::s'(~:::"~9c~e;

..

"'-~~"~i'
.. :~:)~.

.....\.

~:_.:c'.:L.:.::;:::::;...:.:.Tereriocupat cL!'dota r;. si .~onst~'ys.!~r.~::'::...~':'~


..::-\:.)~"')':~~ ~'o..:r;..5~

-ce

1(25

d'e Q'~~pare\

,.-~':X..,

;i;:'.

1 00' "

1//'''' .;)::.::(":;:,::
1:r:it. :-;i

construibil peste 10000 rl}P

~~<:.."...

;:-1:'1".7' !hi;",,,;C

"EXPERTIZA T.EHNICA" .7r. 46/ martie 1998

se ~'a

/;o

. \(\$;...
_~::"';-.'
,.'... ",';_
u,~

.
c'e:'.

:-"~r~'t~:,,,
.','jf~~~.",)11f.L,~,.:.,,~,-;~;
:'.."

::~k,:,..

u'

',:

o;'''~-''':',':_:-''':::.~~~''''''''''

., :;~:',:.::'::

",'~,tjR VL EXPERtjLOR"r~HNrCIi?ijV'~Oj,1;4Nj;Ji'(CE'T;RJ;';":"

li::_.~.
~~
Va o prezc t~/:':~;~;~lCo,;)~~::
jQce

l
/

o\""cJ:)'~=.,,,\'\2\8,~~aE)X'~

C:i,~:.i5juCt..6~',,\ h

,;i/~;~~;~r:~~

~c ;~;~.-

:U~;
's!g;@b ",::J'i:.;,j

svitj:cJ

'='<"'')-1:,

':1 \.:

~.qrG\;5i Qo.: p~ei~r!/e[~a~~tf[f~:~~~~~fi


cupr~~;~l~~~at~~;:;~~i~~~~~~3\~~~1". ;~ ..~:
'.'
("~:\;'~l
,\:='1 "\/.),=2 ,.,dreptulr;feproprietilte;,.....
...:.......
."
",
" 1,{J+'
b~~.9':;~
~v~~isoq
9Lt:)'~~~"
l.:'iC\~?':;"Li:J ~t:'.

aa:-

.~.~~;~;.f~1;~,ri~J:~~
..~..;~~:~~.:~i:1t:rc~;)j~~~~;~~
-c.-~,,,I\-,~,

('(r';:

"'~J\:C\I

.\. .. ,
_ ..
1 './ ,.,J (

.J.""

,-,<!,.,,~lc

'.":;'.:

;!..-.'

'"

;'r~~Q-"

',,-.

":;''''

':)-

; L.1~';>~)iSOG

.)..) D"_~""

0.0 .....".. , " ,;,: ,_con,C/I/tiJ?-H"';'fel/"

"~/j'"

~1:"":''::1

.;f, ..

"
');'P

;9;;;J~)1

'.;f:~~"-~~':~~;~~
~~:=-:;:~~ ~.
'((q;';\~;FVDG'~.'-~;:;~~BZ;i~dn~~~:',,~~;,
;:~~~~S;5G~
('0"-

,,.,,,.1 .

,~.fc::,...-'

~"J;"\;

'~i-

-_.-

ce}: ;/ :locQlizQ~eQ; );?,~


J2

>

__

c:aracterist(c;i1e~Fzk;;(sulifafata/ forma/ topog[afia/ -ki/rgimeaja

,.J

zona,"'e.a.'.
,,.'-Incontinuare
~~

.J;.'

__

:~';"~"';.~""'..., ..:.;.~
~:-

.1 \~

,_....~.~,..

s~ 'prez~nta LJ'h exen~ph/':de ~'~ij'9;~''''a'.Q!etodei/:omparatiei


j'o'"/'

..

," ',"dir'eete -pentru "a"aetermina

~"

'...

//:/

,": ,f'?i

..._,~

v~lparea tere:nului "X:://compcla'SiI"'cu}'terenul


.

l",.:.

<O.:...",>.

"oi,

"Y",

'-

vandut cu pretul 'unitar de 100.'000 . .l.eijmp, '~tu..{?/ 'una- de zile inainte;tde

data

''':'~

evaluarii si cu o suprafata ap:',JpIata de cea a telenulL.. "X". ,


~'.,'

\ h": ',.

J:'~

.<.:

~,

--.

>'J

.~--

ce

In urma a'speCtq,rJLsi ana!lzar,ij --tuturor 'eleme.ntelor'


.

..a: ."

'-:.

-,o,.

doua 'terenuri, au rezult~t urmatoarele di'fere(lte: --'


.

-......... --f"

.......
::'

~;":~~~,
:.:...::'0 ~\~S
~
,

<~'_ :!_;

'_ Pozitia

- -:.,.,;::.~"'l~~,:.--

'.'

~.

'.

..

" Elementul comp? rativ

. :.......

"...

l..::..t'

-'-,..
)

' Existent'a retelei de gaze


.'
,2 .;,.;
~:::~
Existerita reteiei'de te[H\c:;care":~".:, ;<': "
D;u~'-~~ces la ter~~: d~)~\iiH;l
200 '1'1'1 '.,

,,~.'

, :3' ','

o",

.- .

~~-! ..

.."

"

....

:"'r.:,-O: ...

,..,
'u

.~"'-'

"'''''''",

.'

_~_-

-~.:

"

:.

,-o

~.51L}::2:):;'C~.q S.S~.:S'::
..
>.'(

,~;l:;:,.~orectJiJe

--.-

. .-

O_'-.J_,

",'

::'srrl1

~; ==, "-;-

i:~,:
.

'(1
n:::.f~\/o-r--h"
.....
'a
C ..
I
.

..

~5--)

/,

"geste, ._O %
':'nor~~I:; ~, Panza' freatica la nivelul
:- zenei de TJndare

...
r

'

."

lJ::ivat

.
h"
Tcl/Orc,,:!

.45-60%

Natura terenuluI .
,

. ...J.C.;

,)_',~I;.'

asail

dezolant

"1"

(1i2)

. '5.
Aspect urbanistic .
J~'-'.:~:
'po.Qd.erea suirfetei constiuibile '.
;

. L) ,

Di~{nsiuni. forme si orie:",;;e"tNen

':4:

Terenul

G 1:. la gard'~' ~la 300 rTl_


-1 . ,/Jl
..... ..I? l09 rn,_.: la gard:.it.
.. "!'.. '-:

l'

...:.

::..:::.._-_::."
_.-:-.

..

~Terenu:

uti!lzati

h'

:'.~/-

.. //

.corectie

tf:'

,.

,"

Coef1cienti'"

,;

-'C~

,..~--.:-~; --.:

,.

,-"..

- _.

.,,"':'

caracterizeaza cele

~-

,.
-

S~'-l-.~:' .~.:~i:.:--

U 5~! l.~.S

o~

e"1 ";

o ~~-:: ;~--'~~!::r~':~ro.,)

care se. aduc pretului l:lnjtar tranZe :tionat (? = 100.000 leijmp)


.;~'

w'!"

":3~<;"'1 ;;~'Ren.tFuterenul.~\:y"\sunt

. ~~

.-.:

",,~:}

urmatoarele:

.15 ....
;::.:.2.

-:...;.Ii. ...:f;':,.....

"

'

:sbo1;::; fn

Buletin documentar

~.

,,~:~.:,~I.I~:,;.:::,~~!.,;,::."-'
'~~;"3~~~~:;t/l.ij'I~~~~:;;lJ.::\J-",C:Ui~LJ]
92 un :~=;:;U .S;i:,:loJ

.-~':.)\t~

F;r"'~'.""'~I'

, ..);:..I.,J .::~ i;

10.)

S16iitDcrnj:
;~~IO':;"""
"
lc;t.j-(
r,_; )u\.{:
"

"EXPERTIZA TEHNICA "]r. 46/ ,:1artie 1998

.):

OR:
...

.':"..''':'::" '..':.~';,GJ '.\~~,


..

,,..1 .'- ~

...

_.

l:.;rec:Le_pQ}iya

'JZ.

... -:....:._ ~,':~. :

"

;;:~:.:7\.~ ".;:.::."

~rs=r:,~g~.\a
~U:.

._~..h\'":':L,\\-"';\:):_;~:-.) \;;,~;:;
~;;'~-:.\\~',\~

- ' . ;.... ~,.;.


'~y::..

Px(16)-S,35)%=3)5%

~~~2.\,L\""\C\,~'~~,
..\t~f"/ .E~:s\ \""~""",'~;\~f~

~~~...."

::::.-.<:;'1 .....M.t" .:"'\!""'t,

)Z.

4: (.. rectie poziti~a teren egala cu: ..:..

)Z.

5: c;.:,recie negativa teren5=gala.cu:

"

..'

_>

.
. "r.X ',.',1.)
' .

,.

.. '
A J.,

.,./

,." .. ,:'.:.~

\.'1

.'

~.;;:__: ..:'

--(,10.000 leiI

~"c=

".;r,

.::.....

~l.;

.~.

,-' ~/

.'

.......

p.~?:~~+~ymp

pi{\9:-c:.:~::6'))Plo"3d'~ox P = 30.000
.

o"

I'~VI

0,75

'.

leijmp .
.

'.rpctie: coefilc'IPnt n-:'t1t-ip!'lc'-:l.tor'


su-pr'~unt::lr.;.r:.:L'~l1'
,\..&. - C 8~ =

.' .
..

-: .. "

1<.

,~px(5;t.5))Olo=':1-0~o
x'p ,=10.000 leijmp.

..'- .. '~',,-.' :'.

-,.,,~,-

3. ',' rectie pozitiva~er.'egala c,U:\,/--P?~l6~ ~~~~;~~?56%

::,,,,r--;"';i'
-~';;~:.-~7 '4 .. ~'.J
,'1_.1._
..
'

"','

,..
,'",,\,.,.1

~~.; ..
_~
~_. ~'" ~

)z. 6: c:. irectie coeficient IT ..!\tiplica'tor subunia-r: -1 - tl';25 -'.1,0)


" ..

'\~,

p= 8.350 lei/mp"

~ .
C~''1;L~/''''''
..c.',':'C::'''i

)Z,

._

'.'

?:,(6)~~_~
:63)o/6=':~J7t;/;.xP == 1.070lei/iTlp

2: '. rectie negativa tere" egala cu:'

)Z.

c;

.!

"'~",='~,.'

..~

.....

le'

....

1
~/-'

:~;.:'<.... \

i' ."'.
,..... .~~;:: '::'j:g~~-=~-.:~:;::::,:,~

..",:::,,'~;

..':.

mp+ 8.3 ~glei/mp' 1WO!~ifl1)~p+,i9J,qp},ei/


mp)~:OOO-ref7i\1p) }~:l

1,:.1:"/1
3"
.) - .')"'T/ _'.J

..

mp

I-:I

ICI/...

.'

......:..','.;......

f/" .

oi

~,".'

./

N( JTA: 'E~'en;plul'~ f05~ alestjleato~

pen~ru o -,;t:"1h~i' ~'::n;"exemp7i/icare. Cu cat


c'.' '}sebirile; intre 'terenur;' sunt-~ai mar~ CU atat n:,=/;mult p ~J!Ja!;:'/itatea'de a obtif'ie o
l'
Jare e"-O.7ataeste ma"-mare .. ".
-"'<.".... :..: .' ,
;

.- "': ;'~l_

./,,~-:".'.-"~I:~
...~ ..
",

. , ..).

,
t '..,toda

'_>~./II.Mi9DE.!? RANDJ..'1E,NT
."
- .........
-.

caoltalizrii

d:.~ect2~
":9 .:

C:.:Jitalizarea <,:direCta

~
~

"""

este "'0

metoda

.;-

".

.-- /

.~-~;,
L.,

d-:: ~ran'd2~len~, folosita

"ansfoi~"'1are"a nivelului ver ..~~lui ~~.t:sa fie re2lizat 'ltr-un

pentru

an de exploa::are,

5:'"1gU:-

- .1:'":""

",
,.' .
,

) vaf03:E.~:-tere'nului. :
. "./
..( .
';C~
,.::.
...
~. >::;.
',:.. ~
'
i~/
.Trbnsfor'marea
"po.ste face prin divjzare~;:'~nitului

se

:5\/:.:,';'

"0

_..

.....

~ec:apitalliz~re.,:;~:.:"~

l/

!..'

....

:~~:
...:'," _:,'c"::":J;\

."

""-."'<' .."

"./~/

..

~-::testimat

'-':<::;'~'

plintr':o'

re;ta

r":o~U

~:."

... ".'

..- .
'\~,' NO~TA: In preien nee; ~':2ndo rata de'capit2.rizar~'baza~a pe relatia dir:tre venit:.;risi
"~valc:Jareaproprietati/'(tE:.-"2nului) rezultata dintr-o z. 7a/iza cC7'1parativa a vanzan!or d2
. P;oJP~tati comparabile Se:! recomanda itljiza,~2a rate. -.ryeutrec::: capitalizare d-2 8 %, care
coriespund.e situatiei uno:-p/asament~ fara ris:uri (caze./monedE.' constante) .
",

. ::'::,c'.. . ..

. ''' __ ' ,. ,.." ... ~:-:;..

~~'

....~Co10form_celor p~ecy;t2:-e:"rezultaurmatoarea p:-Jcedura:


~ .
._-. ,.c: _
. _ ~.~'~:-'l .". .:::...~ :...::"- C.: ....; "' ~ '-, ..
:> 'Veniturile aTeier;':'~ terenulur"'ev':=lu2t
'~mt
re:.:!ta:ul -:;stL~iu!ui
.
,

._1

V ....

-~

;.......

f. _,

_.

. ::;;

,~~fc..~.,-;:..""'i

...~-r:...
.".,
.....,'-~'*~~!._.-,~_

.. :.'-(

....

'

p12t;;
.

iimobiliare loca:e. D3ca nu se cUh6~'c"d~te\' d,:liTd i~.:nirlerHede 'tereilur,:.


se
':'.J;'
........

;pot folosi urmatoa:2le

Buletin

metode:

documen:'-.1r "EXPERTIZA THNICA'nr,

46/ martie 1998

, ..

1'.

. .-

. ,,'

..: .. -'~""':

DESTINATIE

:.:....
:.;\:::':.{;
.... ':0.'-,"_.'

.'

TARIFUL DE,EAZA (USD/MPILUNA) ;','


"zonaO ~
'zon~':!"/'"-"~-ona-ill""i

.i:'.:'

i:.~/

~on~':'

.-....
".'-_'.\....

_ '

\,

'"';,"~~l~t.~i.~~~
ac'c)'pe!ite sc0:ne?:;c.2.~rite
, ,~p.eolr;~r:?lIrT!entatle
pub;ica_::. _ .," '- .
':o. ' '-,"'.~
. -'
.''\.
~.
"
\.:" ~'2: Depozit~re marfuri si amt3!aj~ "".
(Cl~e?:acomertul.~i)
'3;:l?roductle si prestarfser\;'icii
4. Organizare de santier/./'

"<

. '"

'V ..c

.\.

\ :

re)

' .

(0\
_

.'

/'
~.",
~

~::
.,::,~'
.

':. ,~-_. 1,06,6;/ 0,7 )

'o.:)~O,50',
. -'c';"',
/l"
"'.".
,.\.
l
~.......
,-' . ...,.
..
--.
~\.~
'o
...~...
.-"..O!.~P
O,':J
O.~O
0,25. .'\
".,.:.1
'~>..0,30
O,~5
0,:2:)
'015
,
O,50-::~0"': >:=,--,":6.~J
0,20
... "

<__
o

../{'S)

fA),

~
....

12

'V
.L:I
. :1;1

J:

. Vb
i

..-,,'

,.Vbi

=
=

valoare~ veni'turj:~r bcuterealizate

la n:'.'~lul un.:; <an.de


{-':'<.:;':::'

'~*'J'ib~taf~
.;~;'1,'.

valoarea vei:;tulu: crut real~~ct la r::'/e.:ul : 'iei luni.


,...
-.

Buletin

dOCUri79!7t2r

_.,i..-'~

.:... ~

~""
... __

"EXPE/?TIZA TDJ/./ICA'-;r.

~:-. / '-.: ~.~ ~~iJ

",;,t~,

.IL )(;Jl=-RTILOf( TEfi/VIeI DIN RCifVJAIVIA {~ijrs!J.~


.
r: __.-:. _ ..
",--::,,;",:,-,:_,:"-":;':;:'-?'.:,:,:;::~; ..~: .','.... '. ',~'".:~~=_<~~.,;.;;~~.~~~~~"K
~~\._~:\
.~:~:'qeJ.~Ihll0.~Eea
~.tOtur<;)t<cheIt1!r~1ilarTo]eglstra te"'" de"\pr'prieta r .trn1p~Ej~,"lJ:~"n'f:;>.
:,'0 .~.

.'.' _..~.=~~
.._....~_.".
__
=.

. '

< :::~_,,-:

'

'.0

"

.:..
.I_

.:.'--.:~

,""

,:

:_"~~:'

" .: .

. 4

-i.:.:- ._.

w~;,; . .:. .;. :..:~ ~.

Il :-';'

~:;~~.;~.':"

,.-. ~

"

je zile pentru
_

I~

,_.~.;

, .,

~I

dreptul
;~~

de' proprietate

:h'J!:'::

C"d',H~'jPq'1"'~

pE: care il' are asupra acestuia" si


"'~J;,,-::;;'r-;nc:(~r\(i 6b0)9["1 . 1 '.
':.,:

(t:;X'2~' 'impdzite;':~cheltuie;:-'amm;;trative). Diilpractica


;:,~:-;;:',-! ...(',; ::;;-+~i'::;;,,;(1'" r: ,", n"'~'1<:' -. ;:;i ::)ii-:.r;~c,l:::-)hhi).59"1 S(';'~~"
n lb ci'\.?Of>.OS
"
.I ,
',",'!'J".~o ',nivelul acestor che:tUlell este :upnns, mtr 3-5,% din valoarea veniturilor,:,\~,;""

:::,u''';i
>.

i.-

H,)

"::c;

;';xploatarea;IJi

.- -'-~~;~.i;~~;;;:
'. .,,,:-':::-;<':'" ':~~s19~~~u~~~lF
['F~'~
':"::i=0r~

1.- _ .....'
! ~)..):J..J

no' ,"~'12.-",,~""
~"'C:".';;~.('.t-:
.....

:,. ~~t; li....

1;.".)

1;'.:nGt

"

-'"

i j;

_ ~

.f

C~= fr C < 5 U '.'!~

t::; ".~,t:r-('"':c.~,
.t~:.".:. ! l ..i

C~'1':)"1"";;1
..
<~

-':

;:',1

:.;.
SJ! ~,9" t ....rnui
"lftr"....,
<".,.r-q~"tl:
-" ., , ....
t~~,4~,

..~

'~.l.

''''';

',c"

t".'

<:
. -

'

ih,,..-'.'.L._;,::--.:::Z:,
c. va~~~rt:~ totala 2 CheltUjeli~~V~~~g1stra'~2"la.,~;~~~._~~::~I~~~~}~
~~~}rill~~\
:::':?;:EL'-: :ILiat; ..
""
" -~_.~
..... ..,.>.. ,.~ .
...;;,;; 'U ,,::::,,":lc~t:i 'S: .~:::.;~..::
':~~':=:-':;'.
':.7~;.,...;;~.. .. oS:=;'5""~<" ' {~~--~.:.=&20.
I,,~..C~ ..h~ltU:
Ia n:'f.-;)Iul un,..; IUn:
7ile
.
.".., ""'':.~~:~J\t(~'e~:I
..::t .~~:~>:.
;'.''~';:;~:~~~"::,
":"5[;(: ;:'; I I\~:.::o~~
';'~':.(.'~~~~.'_~~!-'~'.Sh'
Sj ,~.
i~:
.$?'"1i::l-frj'J;~-
~
>

:,':"':,'.'.-:-

'-

r1C\

- ,,_ - .,.-..

.~

. ,-

_ .. '. c, ~

Jeterminarea

>,

'(J~;:;;: S' 'ij

ro.

l:I~

.! .

c~ /;~

,<' .f; -".:

.~

'.:' .::."
'. 't"'~'i \"'~~
...
, ":':Y'.,

<".~~>.

PiOf;~u!u~/?et/-'CUrajutorul re!~~;~~.i:

Pn = (Vb - Ce)

(1 -.lp/~OO), unde: ',,- .'~


:~~~:
-

... 7_

----

...

Buletin

document;;:

"EXPERTIZA TEHNICA"

'

nr, 46/ ,nartie 1998


"

..

:,

t~:~~r~~f;~1~~~~7'jG,~
....
',

/1~/~::1~
i:::~f~';~t..

~/CQhPf.JL .EXPERTILttR,;.tEHNIC.FJJIN ROf.fNIA (CET-R)- ~


.

L.

o.. : ..:::, ')'.::.~".A;~._;,.:\...;. r" .'0


,

-.

..

'.::~ .. _ ~.. _ ._:....~.,......

'z..:~"~::;.:
.._~:::...:-.0 0':';'-: ;;---~.~

~;:~.:.'~-

"''=7TO'I/

r,~'-:-IO~A
:J

, .;..
T.--;_.

"1.1-

... ~ .. , - . , . : ..._: . _.,.


J.

tA

~~J "

..,~' ---,--"_.~\:;""';_.- ...


-----.:

.. '.'..

Vr.:--

~~:_-_..

~~~;.,

~,~_.~

"_'~

r-' -"-,-, ":""'


..........
-,.,,;.--"----.-.

'--"-~"""""'-

~r?I:;6jS~~~d,a..iPQ:ae..fi 'Jolota.~a :'~,ttet0at)ya.:~P.Jl'i~c.:.nd;mp.se5c':i.oformetiile d~spre '.


~:~~tran~z~ttlh:ltterenLlrf~Iat~;'~f~nt"~e'
:b~~~~rol,~~~~~'T~6a;~~ci~"
.,
}r;:~:'~;~t;
..
;.(f:{~r
zri~ ~:. (.~~.~~.;;:r.fr.,"
."~~ :::c':,;""~~l't:i';.::;"
,4-~.

__

'o

c_.',,'"

. ~-}J;

"'A"':'~'f .,---~,..:':-;" .

"';;;f,.F;:'{;"""i;;"", -:'.'

".""~>:... ',.:', ~ ~..~':'~:;.1J'.

Metoda se f6fose'ste dc':a:'


.: t.

!-,.

!M

n'

'

~"':;'~'.,'~:"r::~;,
'. ::";"'~-:","-~-'-''''~::''::-' ;'~;j1

'

.~ '.

~:

-..,.

(-:,':~>,..

.i'.

il-

/.'

\~~t

t:~1

~o.

',:

':K

valoarea ,c1adiri!or'p':;ate' fi .estimata~cu:WprE:izie burr3:;-'

',)

::-d

J.

~.

.~~

','

'.

:-,-::-;_o:,:-venitul:ariual
netge:lerqt'de propri.~te poc:~e-fi ,esti rriatj-""~"''-'-==-__:;:~~::;
'"'
.;
c;"":::;:"':"':,:,i r; m b ,-:-::,h b '11;' ,...~, ,,-\,
'
/)" .rt....
:,-5:\1 1G i31 U iT!.'S:): ;:..J; ,',;:>2~:;:,:~:~.

,~:SLdt~ld~~?-~~;lij
:ii~sorda~lu ~i~~:'@,~:,@p'jaD,.~r~~i;~~p'a!,~l

,;,',._ ,,;~;.:.;;'p~ntru,-cl'ladiri si sep~rat penfru teren~..'<.


','

'

-,-~-

;-'-'.~-'-

",

j'

'

,:'

"

,~.::--""'.'

t .... "', ,

:' ".~."

'I;~?

..-"""::...
:.:."

.!

. ",

S2J ipotei ce),

L-~,Sedetermina costul constr.uctiei (actuale


."::-0, ~'E;].J:16< -~j~.tI(1S'\./
oi/'
, . mai buna utilizare.
,~.,

,;;.

----~.

Pasii de "urmat pentru. c';Jrieareametodei sunt>,.


.

:'6hi.:'~~)1.

"", .. ~~~;

/)

care p'cezinta cea

..'...,......

./.:~./

//'

~~. '.'

""~,.,:":,/

.:

P'i<~ inchiriere

2. Se deternlTna venitJI 'net anual obtinut

si cheltuielile de

... '-.; ....:.~


..~:.

.',

operare
e.timate
Pi'~;-ltruproprietate.
.
v
. '.

':1

:~=::~:"~-~!;:~.'~~~~~iZ;i~a..~~~p~,~~;'-.d~~:-x~nit~n-~ta!i-bU!.ccladirii\
_'~>"~

__

.._

...... ,,'

,J

:-

O<-

__

--"-

.. .;...--:--""~-:...,

. ,":::,

.:.~~.-;--

'_o

,.,~>-_.~.~-~~'t..~
-_.:--_..~

..-" "'tapitcnitarii~ tin~nd conte'faptuJ


.

'-,_.'.'

..r]

timp (de -r-egula 85 2[1i).

..

....',

;;;:intr-un c2lcul i,vers


'.--_.

ca o cons~:rucie cie o dureta limitata In

"~.".:.
;

"0,.

J/

:<~./'
_ .._...
_., -:L~,Se_scade'.J,ii(1_i'enit~.:_Lnet
a.' n.ual, determir..:t ..Ja'
pc':. 2, partea de venit
".
..0

.....
---7-. ~/".

. ~atrtb_l!i~,:caldrriC

'.:."

__

. '. ..

..~~.~

c~terrn.i~'ata'COnrCinl
'_"~!<'~'"

~W_.

.:

p::,

3, d::~reilta

re;xezentend

.. ~

partea d~..~enit net corespunzatoare teref14:.:i.


. ..

--.'.

....

. ',--".l,1

5. Se capitalizeaza partea de venit net co~~s!pL.Jzatoareteienului, cu o renta

".,

"

"-----:---

.'

...

7',

_
..
\.

,_...._~perpetua;'! obtincnd:..~::se.'!cloare3 terei:u!ui.


:,] :::U-:,:}i!;;,;S q:T\ ''::::\! -j:i c-~: ;",>
.':::=:::::::-=-:-'.:'';~:=:-:-=-~-:-':-:=-==:::- ~:.::~--",
' .. Sau s1ntetic, confor;;: L::-n~at:-;;-::-2i screme:

.-_.----

__ ,_-"0--- -__ '.~-----.~'"

[uluns'1s:J E:J;:i'5'6~'~'';"

r:.:...:.-:... .... __

~.J..

. ...:.:__ .

'"",~;:::':.-

.v~

! '
./ ..

- ~~
..

,.",--,

"',

~.~, .

@
Buletin documentiH "EXPE'iTIZA TEHNICA" :,r. 46/ nartie 1998

ExpiR-ILOF/7iEHNjci~cN'ROM,4NiA CET-il)""',

/L

JR.

',_~
."..
'~ ':":_
.;.;.

"' _.

--~~._....~

~ . '

".

',.i ~' ."~'

..,., ,;,.,~,
.., ...

':010

,,--..,..'

l'
... - ,,,'

........
...,i' . -

'0

,':";

{.,
/" i
...
:~

.<./

...

....

."

.~
._,'
..... ;, .-

'

/ . .i

... ..
..~~'

'.

'.'.~

........

,~
... ~....

. ..~

0:..;

"",

'.

' '.

~\'

,.....
"

-1
T

L/~I<?~r.e3.terenului
;". '.-'~":'

__.: .... ~.:..._:.

".

1.1

.:....:: . : __ .. .:.:...:....;.:1

0,

'

Buletin ~ocument;l- "EXPERTIZ~ TEHNIC.;:." nr. 46,' martie 19!JS

\:

.,(..(f l2''':
.",

',.'

-.' ~.::,~~D;
~,,:,'iti;,~:;'J;:,;;~(~'

... :.. ::- -':":"~:~~'.:-:;.:T~~'


-:.:;.:_~_'_":'_'
:-,...
~~.~::::-:
.....
_.: :,: ':'.,~:; ~:~-;~.:,;;,;._,..~;;,,:,,:=,',=;;.~:~=--:=;':-:'=l'':

. .<::....

CORPUL
EXPERTILOR
TEHNICI DIN ROMANIA (CEFR)
"
~.: --- :.~.":..- ..:..- ._-._..---" .............. . .....,..... -' ............. _.....~:;.._ ...:: .~~.:.'!~
...,...: .- .....; ..'

. ,.'

. .,::;.,...
.i "-

~. : .

,#~.

~-

...... - .

....

. '. >.

.,.~.
~l .
~ 1.

.0",:'\

....,.....
:'

"

..... ,

"

._._-- ----- -----......

'

.-....

-'cl-:-

~..
-

....

~~~:-:'-~'-----'
---~

..
-

-.

I~

. -"~

..J~--::,,'--:9n~.:'J:-"~XP~F?lZA

~HNICA"

....
I
nr, 46/. rT7arl:!e'1998

. _.~."

"

i .

.,

."

.... , .

_,. - ::0 ...

..,.~

.......

Buletin document.:;r "EXPERTIZA TEHNICA"

,ir. 46/ martie ~ 998

.. '_

--

-.-:::-:---

..

_- ---_ ..

-_...

..

_- .. -

ri!f wA.

ILEXPERT!~!! !~f-f/IICI j
'p ~

Jarea terenurilo,

~, in

Itate conform legii 15/1990.


:asta metodologie, elaborata

afrate in patri;',': )niu\ S"

;tatilc.'

TAfCT-~

,)mer..

~ cu c. : 'tal de

in baza -iG 834. _991, :. 2 'un

(;1racter

nini~'a tiv'-fapf pentru care in articoI,Li I 7, din ac j ~~iilp t:;rare, s',J ac~ P,,:izarea
t'
'.

.'

i'

'.

vinza,ii de acti'.~iactiuni cbnfdtm legii 58/1991 'a priv,<~arii s~Fetatilo;


'e, patrimoniul acestora, d~Ciinciusi'{,1tr;:;;'~i;se ,;el'aiUC3Za in d:;nditiile

,cii

lere

./
.l./'"
~ de lege, pentru stabilirea,valorii d,f piat:::

van:

~"..-

\.

"7:.-\;..

' .----

C9I~e\

'lare a experientei acumui~te,-eti~,aPlic2'ea'~E)g,~:~a'::orat~'(j"


Tehnici din Rorr3 nia in anuf 1994~'~si,pcesita ti, 'ca:~zc: i tele'~

ierti!

.:'
- f'l':'
.:;)0
1:,;

sa

c-~ ma'l '--~""p'l o te


C.JI.

I I

Uj-"V

.:" I-"~""''''~
,..~I'I . :;a '....
.. ~~:':.,.,.:,
'"'~
,:-'..
~I :.:1"-

:.:.,

1" .

"'.":':

--

','

Jaici~:iii':
. __

elaboreze o metodOl09i;;comPlexa, cu C3r~cJr'da r~~~r 'n9,~fe,'3re sa

.'

o"'':'

[/

!/".

mal multe m~lod- d_ evaluar ~."

:rind:

elaborarea

-'",,(/

"

s-a '.z. ~.ut In "'2deie~oJ:icor(

aces~ei recomandari

.:iit

cu

,a metod~i elabo:,aeJ!11994 deCorpul ~xpertilc: Tehni:; din RC3nia si

fect::
...~
: P LO:

."",

.1

.;

la,specifi~u\
"

.;

"J.

0,

/eva\uark, ..t~renuri\or

", ":~

."

- <.

metode:)!

din stanoq",.:::Ie dE:

respectiv"' metoo3 comparatiei ....


dir.ecte, 8etoda ,capacita~ji benE::~iare si
.

luar:

;.

....:..

./ :

.......

2ziduala.

:ocla

"""1"

r.
;-:
'""".,".:,.-

.....

....... :... "' .

..',

" ..

r....

.,
~;,:.

".
,

",,'

',.,.

...

.'.-

._-_

'.,':.

PI

", _,,=~:f<?

.j
Buletin documentar, '.'EXPERTIZA TEHNICA" nr. 46/ martie 1998

,
'1

.<