Sunteți pe pagina 1din 7

Colegiul Naional ,,Arany Janos Salonta

Profesor: Mitran Alina-Oana


Anul colar: 2008-2009
Disciplina: Geografia continentelor extraeuropene
Clasa a VII-a
Resurse de timp: 1 or pe sptmn ( 35 ore )

MACROPROIECTARE DIDACTIC
ANUAL
Nr.
crt.
I.

Unitatea de nvare

Obiective cadru

I. Asiacaracterizare geografica
generala

1. situarea corect n timp i spaiu;


2. cunoaterea i interpretarea suporturilor
grafice i cartografice;
3.nelegerea i utilizarea adecvat a limbajului
de specialitate;
4. Investigarea i interpretarea fenomenelor din
mediul geografic;

II.

II. Asia- regiuni si tari

III.

III. Africa

1. situarea corect n timp i spaiu;


2. cunoaterea i interpretarea suporturilor
grafice i cartografice;
3.nelegerea i utilizarea adecvat a limbajului
de specialitate;
4. Investigarea i interpretarea fenomenelor din
mediul geografic;
5. formarea unei atitudini constructive i
responsabile fa de mediul nconjurtor
1. situarea corect n timp i spaiu;
2. cunoaterea i interpretarea suporturilor
grafice i cartografice;
3.nelegerea i utilizarea adecvat a limbajului
de specialitate;

Coninuturi
1.Pozitia geografic, limite, ntindere
2.Relieful
3.Clima. Hidrografia
4.Vegetatia, fauna, solurile
5.Populatia si asezarile
6.Harta politic
7.Resursele naturale i economia
8. Evaluare: Asia caracteristici
generale
1.Asia de Vest si de Sud-Vest
2.Israel
3.Turcia.
4.Asia de Sud. India
5.Asia de Est si de Sud-Est. Japonia
6.China
7.Evaluare: Asia-regiuni i ri
1.Pozitia geografic, limite, ntindere
2.Relieful
3.Clima. Hidrografia
4.Vegetatia, fauna, solurile
5.Populatia si asezarile. Harta politic

Nr.
ore
8

Spt.
S1-S8

S9-S15

S16-S22

Obs.

4. Investigarea i interpretarea fenomenelor din


mediul geografic;
IV.

IV. America- elemente de


ansamblu

V.

V. America-regiuni si tari

VI.

VI. Australia si Antarctica

VII.

Recapitulare final

1. situarea corect n timp i spaiu;


2. cunoaterea i interpretarea suporturilor
grafice i cartografice;
3.nelegerea i utilizarea adecvat a limbajului
de specialitate;
4. Investigarea i interpretarea fenomenelor din
mediul geografic;
2. cunoaterea i interpretarea suporturilor
grafice i cartografice;
3.nelegerea i utilizarea adecvat a limbajului
de specialitate;
4. Investigarea i interpretarea fenomenelor din
mediul geografic;
5. formarea unei atitudini constructive i
responsabile fa de mediul nconjurtor
2. cunoaterea i interpretarea suporturilor
grafice i cartografice;
3.nelegerea i utilizarea adecvat a limbajului
de specialitate;
4. Investigarea i interpretarea fenomenelor din
mediul geografic;
5. formarea unei atitudini constructive i
responsabile fa de mediul nconjurtor
1. situarea corect n timp i spaiu;
2. cunoaterea i interpretarea suporturilor
grafice i cartografice;
3.nelegerea i utilizarea adecvat a limbajului
de specialitate;
4. Investigarea i interpretarea fenomenelor din
mediul geografic;
5. formarea unei atitudini constructive i
responsabile fa de mediul nconjurtor

6.Resursele naturale i economia


7. Evaluare: Africa caracteristici
generale
1.Pozitia geografic, limite, ntindere
2.Relieful
3.Clima. Hidrografia
4.Vegetatia, fauna, solurile
5.Populatia si asezarile. Harta politic
6.Resursele naturale i economia

S23-S28

1.S.U.A.
2.Canada
3.Mexic
4.Brazilia

S29-S32

1. Australia
2. Antarctica

S33-S34

1. Geografia continentelor extraeuropene

S35

PROIECTAREA UNITILOR DE NVARE


Resurse de timp: 1 or pe sptmn (35 ore)
Clasa a VII-a Geografia continentelor extraeuropene (1 or)
Anul colar 2008-2009
Prof. Mitran Alina Oana
Unitatea de
invatare

Obiective
de referinta

Continuturi

I. Asiacaracterizare
geografica
generala

2.1
2.2
3.1
3.2
4.1

1.Pozitia geografic,
limite, ntindere
2.Relieful
3.Clima. Hidrografia
4.Vegetatia, fauna,
solurile
5.Populatia si asezarile
6.Harta politic
7.Resursele naturale i
economia
8. Evaluare: Asia
caracteristici generale

Nr.
de
ore
1
1
1
1
1
1
1
1

Data
VII
VII
A
B
18.0
9
25.0
9
02.1
0

19.0
9
26.0
9
03.1
0

09.1
0
16.1
0
23.1
0

10.1
0
17.1
0
24.1
0

30.1
0

31.1
0

06.11

07.11

Activitati de invatare

Resurse
materiale

Resurse
procedurale

Evaluare

-exercitii de observare
libera si dirijata a hartii
-descriere dupa o imagine
cartografica
-exercitii de raportare a
textului scris la imaginea
cartografica
-ex. de grupare a
denumirilor dupa criterii
date
-identif. numelor proprii, in
preda-re, pe harta fizica si
in text
-ex. de corelare a
elementelor de clima,
vegetatie, fauna, soluri
-utilizarea, in context nou,
a informatiilor primite din
diferite surse
-compararea unor elemente
demografice si stabilirea
unor asemanari si deosebiri
-exercitii de corelare a
informatiilor din massmedia cu invatarea scolara
-identificarea unor

-Harta fizica si
politica a
lumii
-Atlase
geografice
-Lecturi
geografice
-Manualul
-Fise de lucru
-Planse
-Superlative
geografice

-invatare
dirijata
-descrierea
-fisa de lucru
-invatarea prin
descoperire
-comparatia
-exercitul
-compararea
-fisa de lucru

-orala
-observarea
sistematica
a elevului
-tema in
clasa
-proba
scrisa

II. Asiaregiuni i
ri

III. Africa

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2
4.4
5.1

1.Asia de Vest si de
Sud-Vest
2.Israel
3.Turcia.
4.Asia de Sud. India
5.Asia de Est si de SudEst. Japonia
6.China
7.Evaluare: Asiaregiuni i ri

1.Pozitia geografic,
limite, ntindere
2.Relieful
3.Clima. Hidrografia
4.Vegetatia, fauna,
solurile
5.Populatia si asezarile.
Harta politic
6.Resursele naturale i
economia

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

13.11
20.11
27.11
04.1
2

14.11
21.11
28.11
05.1
2

11.12
18.1
2

12.11
19.1
2

08.0
1

09.0
1

15.0
1
22.0
1
29.0
1

16.0
1
23.0
1
30.0
1

12.0
2

13.0
2

1
1

fenomene de degradarea
mediului utilizand surse de
informare diferite
-redactarea coltului stiati
ca...? de la avizier
utilizand informatii din
mass-media referitoare la
Asia
-descriere dupa o imagine
cartografica
-exercitii de raportare a
textului scris la imaginea
cartografica
-reconstituirea esentializata
a schitelor de harta ale
statelor Israel, Turcia,
India, Japonia si China
-identificarea si localizarea
reliefu-lui, apelor, oraselor,
statelor studiate
-identif. numelor proprii, in
preda-re, pe harta fizica si
in text
-exercitii de corelare a
informatiilor din massmedia cu invatarea scolara
-compararea, identificarea
asemanarilor si
deosebirilor intre 2 state
ale Asiei
-exercitii de observare
libera si dirijata a hartii
-descriere dupa o imagine
cartografica
-ex. de corelare a
elementelor de clima,
vegetatie, fauna, soluri
-ex.de descriere a unor
elemente simple (relief,
ape)

Test
secvential

-Harta fizica si
politica a
lumii
-Atlase
geografice
-Lecturi
geografice
-Manualul
-Fise de lucru
-Planse
-Superlative
geografice
-Raurile
Terrei
-Enigmele
Terrei

-invatare
dirijata
-descrierea
-fisa de lucru
-invatarea prin
descoperire
-comparatia
-exercitul
-compararea
-fisa de lucru

-orala
-observarea
sistematica
a elevului
autoevaluare
prin desen
geografic

Test
secvential

-Harta fizica a
lumii
-Harta fizica si
politica a
Africii
-Atlase
geografice
-Lecturi
geografice
-Manualul

-invatare
dirijata
-conversatia
euristica
-descrierea
-fisa de lucru
-invatarea prin
descoperire
-comparatia
-exercitul

-orala
-observarea
sistematica
a elevului
-tema in
clasa
-proba
scrisa

5.2

IV. Americacaracteristici
generale

2.1
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.4

7. Evaluare: Africa
caracteristici generale

1.Pozitia geografic,
limite, ntindere
2.Relieful
3.Clima. Hidrografia
4.Vegetatia, fauna,
solurile
5.Populatia si asezarile.
Harta politic
6.Resursele naturale i
economia

1
1
1
1

19.0
2

20.0
2

26.0
2

27.0
2

05.0
3

06.0
3

12.0
3
19.0
3
26.0
3

13.0
3
20.0
3
27.0
3

02.0
4

03.0
4

09.0
4

10.0
4

23.0
4

24.0
4

1
1

-compararea unor
elemente demografice si
stabilirea unor asemanari si
deosebiri
-exercitii de corelare a
informatiilor din massmedia cu invatarea scolara
-identificarea unor
fenomene de degradarea
mediului utilizand surse de
informare diferite
-redactarea coltului stiati
ca...? de la avizier
utilizand informatii din
mass-media referitoare la
Africa
-exercitii de observare
libera si dirijata a hartii
-descriere dupa o imagine
cartografica
-ex. de corelare a
elementelor de clima,
vegetatie, fauna, soluri
-ex.de descriere a unor
elemente simple (relief,
ape)
-compararea unor
elemente demografice si
stabilirea unor asemanari si
deosebiri
-exercitii de corelare a
informatiilor din massmedia cu invatarea scolara
-identificarea unor
fenomene de degradarea
mediului utilizand surse de
informare diferite
-redactarea coltului stiati
ca...? de la avizier
utilizand informatii din

-Fise de lucru
-Planse
--Superlative
geografice
-Raurile
Terrei
-Enigmele
Terrei

-fisa de lucru

Test
secvential

-Harta fizica a
lumii
-Harta fizica si
politica a
Americii de
Nord si de Sud
-Atlase
geografice
-Lecturi
geografice
-Reviste
-Manual
-Teste de
evaluare

-invatare
dirijata
-conversatia
euristica
-descrierea
-fisa de lucru
-invatarea prin
descoperire
-comparatia
-exercitul
-fisa de lucru

-orala
-observarea
sistematica
a elevului
-tema in
clasa
-proba
scrisa

V. Americaregiuni si
tari

VI. Australia
si Antarctica

VII.
Recapitulare
final

1.1
2.1
3.1
3.2
3.3
4.4
5.1
5.2

1.1
1.2
2.1
3.1
3.2
3.3
4.4
5.1
5.3
4.3

1.S.U.A.
2.Canada
3.Mexic
4.Brazilia

1
1
1
1

30.0
4
07.0
5
14.0
5
21.0
5

01.0
5
08.0
5
15.0
5
22.0
5

1. Australia
2. Antarctica

1
1

28.0
5
04.0
6

29.0
5
05.0
6

1. Geografia
continentelor
extraeuropene

11.06

12.0
6

mass-media referitoare la
America
-ex.de descriere a unor
elemente simple (relief,
ape)
-compararea unor
elemente demografice si
stabilirea unor asemanari si
deosebiri
-exercitii de corelare a
informatiilor din massmedia cu invatarea scolara
-reconstituirea esentializata
a unor schite de harta
-compararea Americii de
Nord si de Sud din punct
de vedere fizico-geografic
si economico-geografic
-ex.de descriere a unor
elemente simple (relief,
ape)
-compararea unor
elemente demografice si
stabilirea unor asemanari si
deosebiri
-exercitii de corelare a
informatiilor din massmedia cu invatarea scolara
-reconstituirea esentializata
a unor schite de harta

-Harta fizica si
politica a
Americii de
Nord si de Sud
-Atlase
geografice
-Lecturi
geografice
-Reviste
-Manual
-Teste de
evaluare

-Harta fizica a
lumii
-Harta fizica a
Australiei
-Atlase
geografice
-Manualul
-Reviste

-invatare
dirijata
-conversatia
euristica
-descrierea
-fisa de lucru
-invatarea prin
descoperire
-comparatia
-exercitul
-demostratia

-invatare
dirijata
-conversatia
euristica
-descrierea
-fisa de lucru
-invatarea prin
descoperire
-comparatia
-exercitul
-demostratia

-orala
-observarea
sistematica
a elevului
-tema in
clasa
-proba
scrisa

Test
secvential
-orala
-observarea
sistematica
a elevului
-tema in
clasa
-proba
scrisa