Sunteți pe pagina 1din 8

Soc.Com.4 I INVESTS.A.

Cluj Napoca
Nr.Reg.Com. J12 / 1420-95
Cod.Fiscal 7576761

Denumirea proiectului:
Pasaj de trecere la nivel din dale de tip strail la
intersectie linie cf 404 Sacuieni Sarmasag, Km.cf
64+674 si Km. cf.70+779+022 cu DN 1H Alesd-Hereclean
Beneficiar:

D. R.D.P.Cluj-S.D.N.Zalau

Proiect

1523
Faza
Ac.MT
Aut.ex.CF
PTh

MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE ALE INVESTITIEI


1.1.DENUMIREA LUCRRII GENERALE :
Reabilitare drum national DN 1H de la km.0+000-km.69+520
1.2.DENUMIREA LUCRARII DE SPECIALITATE:
Pasaj de trecere la nivel din dale de tip strail la intersectie linie cf 404 Sacuieni
Sarmasag, Km.cf 64+674 si Km. cf.70+779+022 cu DN 1H Alesd-Hereclean
1.3. AMPLASMENTUL LUCRARII :
Trecerea la nivel se afla situata la intersectia liniei cf 404 Sacuieni-Sarmasag,km.64+674 si
km.70+779 cu DN 1H Alesd-Hereclean.
1.4.BENEFICIAR :
D. R.D.P.Cluj-S.D.N.Zalau
1.5.PROIECTANT DE SPECIALITATE :
SC 4I INVEST S.A.CLUJ-NAPOCA
1.6.PROIECTANT GENERAL :
INOCSA Ingineria SL Spania Filiala Romania SRL Bucuresti
1.7. EXECUTANT:
Lucrarea se va contracta si executa cu o unitate autorizata AFER in constructii de cai
ferate si lucrari aferente.
1.8.CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI :
Constructia se incadreaza in clasa de importanta II,categoria de importanta
B,constructie de importanta deosebita conf.HG nr.766/97. Clasa de risc este 1 A conf.
Ord.MT.nr.290/2000. Documentatia va fi verificata in domeniul constructii caii ferate:
Cap A5,B3,D3.

2.TEMA SI DOCUMENTATIA DE BAZA A PROIECTULUI


Prezenta documentatie are ca obiect proiectarea refacerii a doua treceri la nivel cu
calea ferata, situata la intersectia caii ferate 404 Sacuieni Sarmasag , km. 64+674 si
km.70+779 cu drumul national DN 1H Alesd- Hereclean.
La baza proiectarii trecerii la nivel cu calea ferata , care face obiectul prezentului proiect, a
stat avizul de principiu al Reg. Cf .Timisoara nr.42/A/500/4/2008 si ridicari topo.
Documentatia tehnica s-a intocmit in conformitate cu prevederile standardelor,
normativelor si instructiunilor in vigoare dupa cum urmeaza :
-Legea nr.13/1974 Legea drumurilor;
- Legea nr.45/1998 Legea pentru stabilirea normelor proiectarea, construirea si
modernizarea drumurilor;
- SR 1244-1/1996 Treceri la nivel cu calea ferata.Clasificarea si stabilirea categoriei trecerii la
nivel;
-STAS 1244 3/1990 Treceri la nivel cu calea ferata.Instalatii de semnalizare automata.
- STAS 1244/2/1070 Treceri la nivel cu calea ferata.Instalatii neautomatizate;
-STAS 1948/1990 Parapeti la treceri la nivel;
-STAS 1848/1/1986 Indicatoare rutiere.Clasificare simboluri si amplasare;
-STAS 3197-2/1990 Elemente geometrice ale cai ferate normale.Infrastructura caii;
-STAS 4392/1984 Gabarite- Cai ferate normale;
-STAS 4958/1991 Profiluri in lung Cai ferate normale;
- Instructia nr.314/1989 Norme si tolerante pentru constructia si
intretinerea caii;
3.NECESITATEA SI OPORTUNITATEA LUCRARILOR
SITUATIA EXISTENTA
Necesitatea si oportunitatea lucrarilor: Trecerea la nivel cu calea ferata care face
obiectul prezentului proiect, este necesara in cadrul modernizarii si reabilitarii drumului
national DN 1H de la km.0+000 km.69+520.
Situatia existenta : In zona trecerilor la nivel km.cfr 64+674 si km.70+779, linia cf
este linie simpla , neelectrificata, in curba , cale cu joante , cu suprastructura alcatuita din
sina tip 49 , traverse de beton T13 ,traseu TTR aerian pe partea stanga a liniei cf ,sens
kilometric CF Sacuieni-Sarmasag.
Trecerea la nivel este dotata cu bariera mecanica,semnalizata cu indicatoare rutiere de
prioritate complete respectand conditiile de vizibilitate si semnalizare atat pe CF , cat si pe
drum,prevazute in STAS 1244-1/1996.
Pasajul actual este intr-o stare avansata de degradare obligand conducatorii auto
sa reduca viteza substantial ,producand discomfort, o solicitare a vehiculelor si strangularea
circulatiei auto. Latimea drumului existent (parte carosabila ) este de 8 m (inclusiv acostament
pe ambele parti a drumului de cate 1 m) .
Drumul si calea ferata se prezinta astfel:
-in plan la km.64+674,intersectia dintre calea ferata si drum formeaza un unghi de
41 ,iar la km.70+779 unghiul este de 55vizibilitatea fiind asigurata in amandoua cazurile.
Lucrarea se executa pe suprafata ocupata in prezent de pasaj, nefiind necesare
exproprieri.

4.SITUATIA PROIECTATA
Obiectivul proiectat : Prezentul proiect trateaza refacerea a doua treceri la nivel cu
intersectia liniei cf 404 Sacuieni-Sarmasag,km.64+ 674 si km.70+779 cu drumul national DN
1H Alesd-Hereclean care urmeaza sa fie modernizat , in scopul desfasurarii traficului rutier
peste calea ferata in conditiuni de siguranta. Se impune amenajarea trecerii la nivel la
dimensiunile proiectate ale drumului, cu elemente moderne, de tip elastic conform Ord.MLPTL
nr.1767/2002
Categoria trecerii la nivel : Aceasta trecere la nivel se incadreaza conform
STAS 1244 1/1996 in functie de modul in care se realizeaza asigurarea circulatiei
feroviare si rutiere in categoria : trecere la nivel cu bariera mecanica instalatii neautomate
de semnalizare( B) la clasa tehnica II a drumului national
5.LUCRARI PROIECTATE :
La proiectarea si amenajarea intersectiei dintre calea ferata si drum este necesar
sa se adopte solutia care sa sporeasca fluenta circulatiei auto.Coexistenta celor doua cai
de transport este cuprinsa in reglementarile STAS 1244-1/96 si ale CF instructia 314/1989
Instructia de norme si toleranta pentru constructia si intretinerea CF cu ecartament normal.
In instructia 314/1989 se fac urmatoarele precizari la art. 11:
- pct. 3.2. Nu se admit joante in cuprinsul trecerii la nivel. Distanta de la capatul trecerii
la nivel pana la prima joanta este de minim 2,00 m.
- pct. 3.4. De regula pe o lungime de 25 m de o parte si de alta a axei liniei ferate,
declivitatea drumului modernizat va fi de maxim 1,5 %.
Prin Ord. 1767 din 28 octombrie 2002 al Ministrului Lucrarilor Publice, Transporturilor si
Locuintei se precizeaza ca trecerile la nivel cu calea ferata situate pe drumurile publice
programate a fi reabilitate, se amenajeaza in mod obligatoriu cu sisteme constructive format
din placi elastice.
Modernizarea trecerilor la nivel existente la intersectia drumului national DN 1H
cu linia cf va avea urmatoarele elemente proiectate:
-km.64+674- alcatuire din dale de cauciuc elastice pe o lungime de 16,80 m( 28 de dale
interioare si 28 de dale exterioare),din care latimea drumului proiectat va fi de 9 m ,
- unghiul de intersectie dintre cele doua cai de comunicatie va fi de 45;
-km.70+779 - alcatuire din dale de cauciuc elastice pe o lungime de 13,20 m( 22 de dale
interioare si 22 de dale exterioare),din care latimea drumului proiectat va fi de 9 m ,
- unghiul de intersectie dintre cele doua cai de comunicatie va fi de 55;
- declivitatea liniei cf in dreptul pasajelor va ramane neschimbata
-elementele care alcatuiesc suprastructura caii ferate, deteriorate ,vor fi inlocuite, cu acelasi
tip de material, nou;
-in zona trecerii la nivel nu trebuie sa existe joante, pe o distanta mai mica de 2 m;
-dalele elastice de cauciuc, vor respecta caracteristicile fizico macanice,rezistenta la uzura,
durabilitatea, aderenta in conditii de umezeala
-dalele elastice vor fi pentru sina tip 49 pe traverse de BA T 13 conform specificatiei tehnice
privind alcatuirea, intretinerea si exploatarea trecerilor la nivel si a liniilor in pavaj elaborate de
Ministerul Transporturilor - Institutul de Cercetari si Proiectari Tehnologice in Transporturi
INCERTRANS 1986.

Circulatiei auto va fi admisa pe jumatate de drum pe timpul lucrarilor si va fi semnalizata


prin montarea de panouri indicatoare care sa indice restrictiile, pentru avizarea conducatorilor
auto.
Prin folosirea dalelor elastice se asigura etanseitatea fata de patrunderea apelor
meteorice, inchizand perfect accesul apei de suprafata, astfel ca in zona pasajului nu sunt
necesare sisteme speciale de drenaj.

. 6. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A LUCRRILOR


6.1. Ordinea executiei lucrarilor este urmatoarea:
Pe toata durata de executie a lucrarilor, acestea vor fi supravegheate de catre organele
abilitate:L, CT si Tc, care vor fi avizate cu cel putin 3 zile inainte de inceperea lucrarilor.
Inainte de executia propriu - zisa se va masura lungimea tracerii la nivel si se va marca
inceputul si sfarsitul.
Scoaterea dalelor de BA existente si depozitarea lor lateral in afara gabaritului CF si a
drumului. Dupa scoaterea dalelor de BA si avand in vedere starea pasajului, este necesara
inlocuirea a 50 % din materiale de cale necorespunzatoare (traverse de beton armat si material
marunt de cale), cu acordul beneficiarului si a dirigintelui de santier.
Pe intreaga zona afectata de lucrare, (30 m) se va efectua ciuruirea prismei de piatra
sparta si completare cu piatra sparta noua. Prisma de piatra sparta se va compacta cu placa
vibratoare.
Se va verifica impartirea exacta a distantei dintre traverse pe zona marcata si daca este
cazul se va realiza (60cm +0/-5mm), se va aduce calea prin intermediul burajelor la pozitia in
plan si nivel corectat. In cazuri speciale se va solicita sprijinul consultantului STRAIL.
Se va completa cu piatra sparta pana la nivelul superior al traversei si se va compacta.
Se va desface sistemul rutier pe cca 1.8 m de la marginea exterioara a sinei, la
montarea bordurilor de tip T se va realiza o fundatie de beton care necesita excavara ei cca 60
cm de la NSS.
Curatirea caii de resturile vechiului sistem rutier.
Strangerea eventuala a materialului marunt de cale si inlocuirea materialului de fixare
uzat sau degradat care nu mai asigura prinderea.
6.2. Montajul dalelor de tip STRAIL
- Racord cu borduri
Pentru realizarea fundatiei din beton monolit necesare montarii bordurilor T, drumul de
ambele parti ale caii, va fi excavat pe intreaga lungime a trecerii la nivel pe o latime cca 1,8m
la adancimea necesara.
Pentru izolarea prismei caii de fundatie, se va realiza un cofraj la capul traverselor.
Fundatia se va realiza din beton C 20/25 de dimensiuni 40 x 30cm si serveste ca suport
pentru borduri. Trebuie avuta in vedere o durata minima de intarire de 3 zile.
- Montarea bordurilor
Umezirea fundatiei si a bordurilor.
Intinderea unui strat de mortar de poza M100 de cca. 3 cm grosime pe fundatie.
Montajul bordurilor cu ajutorul lerelor de montaj. Lerelele trebuie sa rezeme exact pe
sina si pe traversa.

- Montajul
Se curata sinele si traversele si se verifica cu ruleta distanta dintre traverse.
Pentru un montaj mai facil si o mai buna pasuire a placilor, dupa curatire, se va unge cu
pasta de montaj talpa sinei, bordurile, piesele pentru protectia prinderii si placile STRAIL.
Se fixeaza placile de protectie la interior cu 6, respective la exterior 4 cuie cu cap lat,
livrate impreuna cu placile, placile se vor fixa in ritmul desfasurarii montajului.
Se monteaza prima placa exterioara impreuna cu piesa de protectie a prinderii si se
stabileste marimeaX.
Pentru ca placa exterioara, in starea montata, sa stea ferm la ciuperca sinei rigla de
montare se monteaza la distanta X minus 3mm (de la talpa sinei).
Se monteaza piesele de protectie ale prinderii. Atentie la marcaj pentru cele interioare si
cele exterioare.
Se trece la asezarea elementelor de siguranta. Elementul de siguranta imbraca traversa
la partea superioara. Inima fixata centric este plasata intre 2 placi STRAIL si impiedica astfel
fugirea sirului de placi.
Pentru evitarea uzurii excesive, elementul de siguranta nu se va monta direct sub
suprafata de rulare a pneurilor autovehicolelor ci intre. Se monteaza primele doua placi. La
placile interioare, in marginea placii se va presa cu ajutorul parghiei de montare sub ciuperca
sinei.
Se vor monta barele (centrale, marcate cu rosu) de montaj. Se va da o atentie
deosebita strangerii uniforme a placilor. Optional se va utiliza o cheie cu moment reglabil
(moment de strangere de cca 100 Nm).
Se va verifica cu un echer de cale pozitia primelor doua placi, iar daca este cazul se va
corecta pozitia lor cu ajutorul unui baros din material plastic.
Se trece apoi la motajul urmatoarelor placi interioare respectiv exterioare. Aceste placi
se vor amplasa cu ajutorul unui baros din masa plastica si se vor fixa prin insurubarea barelor
de fixare.
La montarea ultimelor placi interioare se introduce, inaintea insurubarii barelor de
strangere, dispozitivele de protectie impotriva cuplelor.
In cursul montajului, se vor aplica lovituri repetate cu barosul din plastic pe suprafata
placilor pentru eliberarea tensiunilor datorate montajului.
Intre bordura T si racordarea la drum se va prevedea un rost adanc de cca. 4 cm care
se va umple prin turnare cu mastic.
Dispozitive pentru montaj:
Dispozitivele necesare pentru montaj sunt chei pentru montare si demontare dale tip
STRAIL, si se vor livra impreuna cu dalele.
Racordarea cu mixtura asfaltica
Inaintea montari placii exterioare se vor realiza si compacta optimal straturile rutiere,
pana la nivelul superior al traverselor.
Dupa montarea placii exterioare sistemul rutier se va completa si compacta in straturi
successive.
La final se va realiza stratul de uzura corespunzator proiectului.
.

7. CONTROLUL CALITATII LUCRRILOR


Verificarea calitatii lucrarilor se va realiza in conformitate cu programul de control si cu
prevederile din caietul de sarcini.

In conformitate cu Ordinul MT nr. 290/2000, toate materialele care vor fi introduse in


lucrare, vor fi utilizate numai daca au agremente tehnice si certificate de conformitate.

8. PROTECTIA MUNCII
Constructorul va lua toate masurile cu privire la asigurarea protectiei muncii, conform
Regulamentului privind protectia si igiena muncii in constructii elaborat de Institutul de
Proiectare, Cercetare si Inginerie Tehnologica pentru Constructii, intrat in vigoare prin
Ord.nr.9/N/15.03.1993 al MLPAT si Ord.nr.1/N/03/03/1994 al aceluiasi minister, precum si
Legea Protectiei Muncii nr.90/1996, Normele metodologice de aplicare si Normele Generale de
Protectia Muncii din 1996, Normativul de protectia muncii specifice activitatii de constructiimontaj pentru transporturi feroviare, rutiere si navale.
Zonele de lucru vor fi separate de zonele de circulatie auto si vor fi semnalizate in mod
corespunzator, atat pe timpul zilei cat si pe timpul noptii, in conformitate cu prevederile din
Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor
de circulatie in vederea executarii lucrarilor in zona drumului public si / sau pentru protejarea
drumului aprobate prin ordinul M.I. si M.T. nr.1124/411/2000.
Personalul de executie va fi in permanenta supravegheat.
Inainte, in timpul si pana la terminarea lucrarilor, intregul personal de executie si de
control va fi instruit din Normele Republicane si Departamentale, specifice lucrarilor de
constructii, lucrari de linii CF, circulatia trenurilor.
Fara sa aiba caracter restrictiv, proiectantul recomanda urmatoarea bibliografie pentru
instruirea personalului de executie:
- Legea protectieie muncii nr. 90/1996 si republicata in 2002;
- Norme generale de protectia muncii, aprobate cu Ord. nr.578/1998 al Ministerului
Muncii si Protectiei Sociale;
- Norme de protectia muncii NPM/L CF/1981 partea I, cap. I VII; partea a II-a, cap.
VII, IX XIII, XVII, XX, XXI;
- Instructiuni proprii de protectia muncii privind activitatea pe infrastructura feroviara;
- Norme de protectia muncii in activitatea de constructii montaj cai ferate, editia 1983;
- Norme specifice de securitate muncii pentru prepararea, transportul si turnarea
betoanelor si pentru executarea lucrarilor de beton, beton armat si precomprimat aprobate cu
Ord. nr. 136/1995 al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
- Norme specifice de protectie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare
directa si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor aprobate cu Ord. 719/1997 al
Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
- Norme specifice de protectie a muncii pentru transportul intern, aprobate cu Ord.
330/1998 al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
In afara masurilor prevazute in normele specifice se vor avea in vedere urmatoarele
masuri:
- traversele de beton se vor manipula cu mijloace mecanice;
- pentru deplasarea traverselor si a sinelor se vor utiliza clesti speciali si un numar
suficient de oameni;
Pentru protectie vor fi folosite:
- palete pentru acoperirea punctului de lucru;
- stabilirea locului de refugiu;
- bluze reflectorizante;

- casti de protectie;
- ochelari de protectie.
Se vor intocmi norme specifice de protectia muncii.

9. PROTECTIA MEDIULUI
Prin lucrarile care fac obiectul prezentei documentatii nu se evacueaza in mediul
ambiant substante reziduale sau toxice, care sa altereze intr-un fel calitatea apei, aerului,
solului si subsolului si nu sunt generatoare de noxe, deci nu influenteaza negativ mediul
ambiant.
Materialele rezultate in urma lucrarilor de dezafectare a pasajului, vor fi depozitate in
locuri prestabilite.
Pentru a asigura managementul deseurilor in conformitate cu legislatia in vigoare,
antreprenorul general al lucrarilor va incheia contracte cu operatorii de salubritate locali, in
vederea depozitarii deseurilor.
Principalul tip de deseuri va fi reprezentat prin deseuri de constructie inerte (pamant,
balast, piatra sparta, asfalt, material metalic material marunt specific CF), pentru care se
propune refolosirea, valorificarea sau depozitarea lor in cea mai apropiata halda de deseuri.
Referitor la deseurile menajere, acestea sunt constituite din hartie, pungi, folii de
polietilena ambalaje, materii organice (resturi alimentare), rezultate de la personalul de
executie. Acestea vor fi la randul lor, adunate si transportate la cea mai apropiata halda de
deseuri.
Dupa terminarea lucrarilor se vor elimina din zona lucrarii toate materialele ramase in
urma executiei. La intreaga zona i se va reda destinatia initiala, inclusiv refacerea zonelor verzi
afectate pe timpul executiei
Se vor respecta prevederile:
- Legea nr.137/1995 Legea protectiei mediului.
- Ordinul nr. 125/1996 Ordin al Ministerului apelor, padurilor si protectiei mediului.
- Legea nr. 107/1996- Legea apelor.
10. MASURI DE SIGURANTA A CIRCULATIEI
Constructia pasajului se va executa cu respectarea prevederilor cuprinse in instructiile
de serviciu, ordinele si dispozitiile acestora.
Lucrarile se vor executa cu inchiderea circulatiei pe CF si circulatia rutiera pe Bulevardul Unirii, cu devierea circulatiei.
Se vor respecta prevederile din: Instructia nr. 317/2004 Instructiuni pentru restrictii de
viteza, inchideri de linie si scoateri de sub tensiune; Instructia nr. 4/1982 Instructia de
semnalizare si Instructia 314/1989 Instructia de norme si tolerante pentru constructia si
intretinerea caii.
Lucrarile pe toata perioada vor fi supravegheate in permanenta de responsabilul cu SC
autorizat si atestat CENAFER.
Constructorul raspunde de starea liniei pe toata perioada executarii lucrarilor, pentru
portiunea de linie pe care se executa lucrarea de reabilitare a pasajului CF.

11. DIVERSE
11.1. Categoria de importanta a lucrarilor
Lucrarea este incadrata in categoria B a constructiilor de importanta deosebita, in
conformitate cu HGR nr. 766/1997 Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a
constructiilor.
11.2. Modelul de asigurare a calitatii
Proiectantul a stabilit aplicarea modelului 1 de asigurare a calitatii, in conformitate cu
HG nr. 766/1997.
11.3. Exigentele de verificare de catre verificator atestat MLPAT
Exigentele de verificare de catre verificatorul atestat MLPAT, stabilite prin
Regulamentul de atestare tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii, in
conditiile HG nr. 925/1995.
Domeniile de verificare a documentatiei sunt: A5, B3, D3.
11.4. Clasa de risc a lucrarii
Conform OMT nr. 290/2000, clasa de risc a lucrarii este 1 B.
12.STANDARDE,NORMATIVE SI INSTRUCTIUNI CARE TREBUIE RESPECTATE LA
PROIECTAREA LUCRARII,TRECERE LA NIVEL CU CALEA FERATA.
-Legea nr.13/1974 Legea drumurilor;
- Legea nr.45/1998 Legea pentru stabilirea normelor proiectarea, construirea si
modernizarea drumurilor;
- SR 1244-1/1996 Treceri la nivel cu calea ferata.Clasificarea si stabilirea categoriei
trecerii la nivel;
-STAS 1244 3/1990 Treceri la nivel cu calea ferata.Instalatii de semnalizare automata.
- STAS 1244/2/1070 Treceri la nivel cu calea ferata.Instalatii neautomatizate;
-STAS 1948/1990 Parapeti la treceri la nivel;
-STAS 1848/1/1986 Indicatoare rutiere.Clasificare simboluri si amplasare;
-STAS 3197-2/1990 Elemente geometrice ale cai ferate normale.Infrastructura caii;
-STAS 4392/1984 Gabarite- Cai ferate normale;
-STAS 4958/1991 Profiluri in lung Cai ferate normale;
- Instructia nr.314/1989 Norme si tolerante pentru constructia si
intretinerea caii;
CLUJ NAPOCA ,noiembrie , 2008
Intocmit
Th.Popescu O.

Verificat
Ing. Nagy R.
DIRECTOR
ing. Bercan M.