Sunteți pe pagina 1din 8

Legea lui

Legea

lui Ohm

Ohm

Legea lui Legea lui Ohm Ohm <a href=http://www.youtube.com/watch?v =ijSK4Lv53PE Profesor RoRoşşulescu Mariana ŞŞcoala CoCoţţofenii din FaFaţţaa " id="pdf-obj-0-15" src="pdf-obj-0-15.jpg">

Profesor

Profesor RoRoşşulescu

ulescu Mariana

Mariana

ŞŞcoala

coala CoCoţţofenii

ofenii din

din FaFaţţaa

Enun

Enunţţ

Intensitatea

Intensitatea curentului

curentului electric

electric pepe oo por

porţţiune

iune

dede circuit

circuit ,, este

este direct

direct propor

proporţţional

ionalăă cucu

tensiunea aplicat

tensiunea

aplicatăă lala capetele

capetele por

porţţiunii,

iunii,

atunci ccâândnd rezisten

atunci

rezistenţţaa ramramâânene constant

constantăă..

Enun Enun ţ ţ  Intensitatea Intensitatea curentului curentului electric electric pepe oo por porţţiune iune
Enun Enun ţ ţ  Intensitatea Intensitatea curentului curentului electric electric pepe oo por porţţiune iune

Enun

Enunţţ

Intensitatea

Intensitatea curentului

curentului

electric îîntr-un

electric

ntr-un circuit

circuit

este direct

este

direct

proporţţional

propor

ionalăă cucu

tensiunea

tensiunea

electromotoare

electromotoare aa

generatorului şşii invers

generatorului

invers

proporţţional

propor

ionalăă cucu

rezistenţţaa total

rezisten

totalăă aa

circuitului. circuitului.

Enun Enun ţ ţ  Intensitatea Intensitatea curentului curentului îîntr-un electric circuit este direct este direct
Enun Enun ţ ţ  Intensitatea Intensitatea curentului curentului îîntr-un electric circuit este direct este direct

Scurt-circuitul

Scurt-circuitul

Daca

Daca R=0,

R=0, curentul

curentul electric

electric devine

devine maxim,

maxim,

numindu-se

numindu-se curent

curent dede scurt-circuit.

scurt-circuit.

Scurt-circuitul

Scurt-circuitul este

este periculos

periculos ,, duc

ducâândnd lala

incendii ,, dede aceea

incendii

aceea sese folosesc

folosesc siguran

siguranţţele

ele

fuzibile

fuzibile ,, pentru

pentru aa proteja

proteja instala

instalaţţiileiile

electrice. electrice.

Scurt-circuitul Scurt-circuitul  Daca Daca R=0, R=0, curentul curentul electric electric devine devine maxim, maxim, numindu-se
Scurt-circuitul Scurt-circuitul  Daca Daca R=0, R=0, curentul curentul electric electric devine devine maxim, maxim, numindu-se

Verificarea

Verificarea legii

legii lui

lui Ohm

Ohm

Pentru

Pentru aa masura

masura

intensitatea curentului

intensitatea

curentului

electric sese folose

electric

foloseşştete

ampermetrul

ampermetrul care

care sese

conecteazăă inin serie.

conecteaz

serie.

Verificarea Verificarea legii legii lui lui Ohm Ohm Pentru aa masura intensitatea curentului intensitatea curentului electric

w.youtube.com/watch?v=rOqn_uuNYXY&feature=related

Verificarea

Verificarea legii

legii lui

lui Ohm

Ohm

Pentru

Pentru aa masura

masura tensiunea

tensiunea

electrica sese foloseste

electrica

foloseste

voltmetrul

voltmetrul ,, care

care sese

conecteaza inin paralel.

conecteaza

paralel.

SeSe are

are inin vedere

vedere caca

tensiunea aplicata

tensiunea

aplicata lala

capetele unui

capetele

unui

consumator

consumator sasa nunu

depaseasca tensiunea

depaseasca

tensiunea

lui nominala.

lui

nominala.

Verificarea Verificarea legii legii lui lui Ohm Ohm Pentru aa masura tensiunea sese foloseste electrica voltmetrul
Verificarea Verificarea legii legii lui lui Ohm Ohm Pentru aa masura tensiunea sese foloseste electrica voltmetrul

Realizarea circuitului

Realizarea

circuitului electric

electric

Realizarea circuitului Realizarea circuitului electric electric
Realizarea circuitului Realizarea circuitului electric electric

ÎÎnregistrarea

nregistrarea datelor

datelor si si interpretarea

interpretarea

rezultatelor

rezultatelor

Teoretic

Teoretic intensitatea

intensitatea curentului

curentului electric

electric este

este

direct

direct propor

proporţţional

ionalăă cucu tensiunea

tensiunea el

eleectric

ctricăă

aplicatăă lala capetele

aplicat

capetele por

porţţiunii

iunii dede circuit

circuit

Î Î nregistrarea datelor si interpretarea rezultatelor rezultatelor  Teoretic Teoretic intensitatea intensitatea curentului curentului electric