Sunteți pe pagina 1din 1

<html>

<head>
<center><hl><B><Font face="ARIAL"color="PINK">Realizarea unei pagini web</b></hl
></font>
</head><br><br></center>
<ol type="I">
<li>Introducere
<ol type="a">
<li>Cuvant inainte
<li>Notiuni generale
</ol>
<li>Realizarea unei pagini web
<ol type="1">
<li>Alegerea editorului HTML
<li>Machetarea paginii
<li>Elementele HTML
<ul type="circle">
<li>Sectiunea HEAD
<li>Sectiunea BODY
</ul>
<li>Apleturi Java
</ol>
<li>Optimizarea paginii web
<li>Publicarea pe internet a paginii web
</ol>