Sunteți pe pagina 1din 4

ANALIZA SWOT A PREFECTURII TIMIS

Analiza SWOT a Prefecturii Timis


PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

autoritatea institutiei;
personalul de executie experimentat;
deschidere pentru preluarea i implementarea
instrumentelor care conduc la creterea performanei
instituiei/mbuntirea calitii serviciilor furnizate
existenta conexiunii permanente la Internet si a
functionarii calculatoarelor din prefectura in retea, ceea
ce conduce la o comunicare rapida si eficienta pe
orizontala si cu exteriorul;
profesionalizarea functiei publice si intarirea statutului
functionarilor publici.
transparenta
sprijinirea cetatenilor judetului,prin elaborarea
planului de aparare judeteana impotriva calamitatilor.

limitele legislative ;
personal insuficient in raport cu volumul sarcinilor;
inexistenta unui compartiment de informatizare/a unui
informatician in cadrul prefecturii;
resursele financiare insuficiente destinate functionarii
institutiei;
rezistenta la schimbare, manifestata de o parte din
personalul institutiei si dificultati in comunicarea pe
orizontala.
lipsa operativitii n rezolvarea problemelor
semnalate de ceteni.

OPORTUNITI

AMENINRI

crearea unui corp de profesionisti in aparatul


prefecturii;
dotarea cu tehnica electronica performanta si
asigurarea accesului la aceasta a personalului de executie
din prefectura;
introducerea arhivarii electronice;
depolitizarea functiilor de conducere din prefectura.
fonduri nerambursabile pentru modernizare

competente sporite cu acelasi numar de personal si


acelasi buget;
profesionalizarea functiei publice: lipsa fondurilor
necesare formarii continue;
implicarea politicului in activitatile specifice
administratiei publice locale;
coruptia din sistem.

In prima faza e bine de reamintit ca acronimul SWOT provine din englez Strengths,
Weaknesses, Opportunities, Threats, nsemnnd Puncte tari, Puncte slabe, Oportuniti,
Ameninri.
Pentru a face o radiografie cat mai exacta, am enumerat mai sus punctele tari, punctele slabe,
oportunitatile si amenintarile.
n urma analizei SWOT, indiferent de aciunile stabilite, procesul decizional ar trebui s includ
urmtoarele elemente prioritare:

construiete pe Punctele Tari,

elimin Punctele Slabe,


exploateaz Oportunitile,
ndeprteaz Ameninrile.

In proiectul de fata vom incerca sa gasim solutii pentru transformarea teoretica a punctelor slabe
in puncte tari iar amenintarile in oportunitati.
1.Eliminarea punctelor slabe
Pentru a remedia punctele slabe vom porni de la limitele legislative, unde amintim multitudinea
de legi si ordonante care se schimba cu o repeziciune accentuata si putem pune acest punct slab
pe seama timpului relativ scurt (1991) de cand au inceput sa se produca schimbari majore in
materie de drept constitutional, civil sau penal.
Problema insuficientei personalului in raport cu volumul sarcinilor s-ar putea rezolva prin
formarea continua a personalului angajat si punerea la dispozitia angajatilor a unui sistem
informatic performant, care sa includa soft-uri adecvate. Acest sistem informatic trebuind
monitorizat de un specialist IT.
In ceea ce priveste insuficienta resurselor financiara propunem incercarea gestionarii mai
eficiente si mai responsabile a fondurilor alocate.
Pentru a combate lipsa eficienta a comunicarii pe orizontala din cadrul institutiei propunem
implicarea biroului de resurse umane si elaborarea unui program de team-building, care sa vina
in sprijinul detensionarii relatiilor dintre angajati.

2. Eliminarea amenintarilor
Pentru a nu suprasolicita personalul angajat, atribuind noi competente in schimbul aceleasi
remuneratii ar trebui sa se faca modificari la nivelul organigramei institutiei iar daca acest lucru
este imposibil atunci ar trebui sa se puna la dispozitia angajatilor un sistem informatizac
complex care sa ajute la reducerea volumului de munca si a vitezei de lucru.
In vederea tragerii fondurilor necesare formarii profesionale continue a angajatilor institutiei,
institutia poate crea parteneriate cu diverse institutii de cultura sau societati private, parteneriate
care au ca obiectiv comun un sector judetean mai prosper .
Pentru a reduce implicarea politicului in administratia publica propunem angajarea viitorilor
functionari publici pe criterii de competenta, prin concurs, iar acest concurs sa se desfasoare cu
maxima transparenta.
Cea mai periculoasa amenintare o reprezinta coruptia, aceasta nu poate fi combatuta decat prin
legi aspre, menite sa descurajeze actele de coruptie precum si sanctionarea drastica a darii de
mita.