Sunteți pe pagina 1din 1

Investete n oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 1 - "Educaia i formarea n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii
bazate pe cunoatere"
Domeniul major de intervenie: 1.2 - Calitate n nvmntul superior
Titlul proiectului: "CLIO Program masteral n valorizarea patrimoniului
Numr identificare proiect: 139498

Declaraie de consimmnt
Subsemnatul/a STANCU IONUT-MARIUS..........................,
posesor/are a actului de identitate BI/CI seria RD..., nr. ....434075...........
,

CNP

.......1901229460021.......

cu

domiciliul

localitatea.....BUCURE TI......, str, CEAHLUL...................... nr.


8.. bl..27.., sc. ...2.., ap. 93., sectorul/judeul ....SECTOR 6....., n
calitate de membru al grupului int al proiectului "CLIO Program masteral n
valorizarea patrimoniului, cod contract POSDRU/156/1.2/G/139498 declar n mod
expres pe propria rspundere, c sunt de acord cu prelucrarea i utilizarea datelor mele
personale n cadrul proiectului de ctre beneficiarul proiectului, OIPOSDRU MEN i
partenerii acestuia, acestea urmnd a fi tratate n condiii de confidenialitate, n
conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecia persoanelor fizice n
ceea ce privete prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor
date, transpus n legislaia naional prin Legea nr. 677/2001, precum i prevederile
Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal i protecia
vieii private n sectorul comunicaiilor electronice, transpus n legislaia naional
prin Legea nr. 506/2004.
Iau act de faptul c, n baza dispoziiilor Legii 677/2001 am dreptul de
acces, intervenie i opoziie asupra acestor date personale, formulnd o cerere scris,
datat i semnat.
Semntur,