Sunteți pe pagina 1din 9

Analele IBNA vol.

23, 2007

91

Furajarea bovinelor la fermele din sectorul particular al


Republicii Moldova

REZUMAT
Pentru revitalizarea sectorului zootehnic din Republica Moldova s-a
elaborat un proiect model al minifermelor de producere a laptelui cu un efectiv
-6
pentru producerea
Cuvinte cheie:
, consumul specific

, minifermelor de producere a laptelui,

SUMMARY

A model farm for mini dairy farms was designed to help revive animal
production in the Republic of Moldova. The cattle stock includes 44 cows
including dairy cows with and annual production of 4.000-6,000 kg milk. The
requirement of forages, the feed conversion ratio and the diet formulations are
analysed.
Keywords: dairy cows, mini dairy farm, diets, feed conversion ratio

INTRODUCERE
Este cunoscut faptul

colectiv-cooperatiste. Avnd o istorie mai mult d

Concomitent cu trecerea la formele de organizare a agriculturii n baza


-economici n majoritatea ramurilor
-a redus: efectivul de bovine de 3
-4

92

S. Chilimar

ori.
-au creat climatul

- 2 vaci cu
3,5 mii kg de lapte, producerea laptelui fiind n
pierderi.
-a propus de
-a elaborat un proiect model al fermei de producere a

nsive de

MATERIAL METODE
Argumentarea tehnico-a efectuat
- model al fermei de producere a laptelui cu
erite vrste.
-au efectuat n

sectorul par

REZULTATE

neigienice. Realizarea laptelui de la prod

ator nu se face n

de un efectiv de

care, la

Analele IBNA vol. 23, 2007

93

mari probleme privind calita

viabile de producere a
-au fost elaborate prghii economice
efective de stimulare a sporiri
cheltuielilor la producerea lui.
standardel
standardelor stabilite prin directiva Consiliului UE nr. 46/1992 n-au fost

i ct mai favorabile pentru

:
-

- Fiind proiectate ca obiecte investi


inclusiv
tehnologiilor moderne, aceste ferme pot fi

plasate direct n apropierea


agricol de

0,3 0,5 ha.

concentratele.
-

tru

94

S. Chilimar

mecanis
25-

La ferma model cu 20 vaci anual se va produce 900 q de lapte, 24 q carne


180 t gunoi de grajd. Se vor realiza 9 ju

Tabelul 1 Necesarul anual de furaje


Unitate
Furaje

4000

Pentru vaci
La un kg lapte

Fn, fnaj
Siloz
Concentrate
Furaje verzi

U.N.
U.N.
kg
kg
kg
kg
kg
kg

1,3
5200
2600
8265
3500
1370
1530

5000
1,2
6000
2850
7750
4500
1964
1765

kg
6000
1,1
6600
29700
7700
5500
2340
1940

Un factor important de spo

preconizate anual. n
an
(tab.2).

Analele IBNA vol. 23, 2007

Tabelul 2 Normativel
Fn
de lapte, kg
4400
953
4600
973
4800
992
5000
857
5400
871
5600
880
5800
887
6000
891

Fnaj

Siloz

358
365
186
188
191
193
194
195

4086
3963
4038
3857
3921
3740
3770
3566

Fn

Fnaj

Siloz

7
7
7
6
6
6
6
6

2
2
1
1
1
1
1
1

20
19
19
18
18
17
17
16

95

3337
3893
3967
4500
4575
5133
5175
5200

Furaje
verzi
10169
10058
10247
10330
9828
9582
9660
8667

Concentrate
1664
1752
1839
1909
2052
2128
2145
2212

Tabelul 3
de lapte, kg
4400
4600
4800
5000
5400
5600
5800
6000

7
8
8
9
9
10
10
10

Furaje
verzi
32
31
31
31
29
28
28
25

Concentrate
32
33
34
35
37
38
38
39

luni

Tabelul 4 Normativele necesarulu

Furaje
Lapte integral
Lapte degresat
Concentrate
Fn
Fnaj (semifn)
Siloz de porumb
Furaje verzi
Paie
Fosfat de monocalciu

Vrsta, luni
0-6
6-12

12-16

Total n perioada 0-16 luni

320
350
235
210
50
310
210
2,7
2,1

270
261
1000
615
87
4,6
4,5

320
350
925
210
824
2327
489
615
258
10,4
9,6

420
513
1017
279
171
3,1
3,0

96

S. Chilimar

a de repaus mamar
constituie 45-75, n mijlociu -

greutate

-24 kg.

ri de
-2 kg la fiecare 100 kg
-3 kg/cap/zi.
la rnd
floareaadaosurile minerale ca fosfatul mono- sau tricalcic, premixul mineralo-vitamnic

Porumb
Orz
Gru

35
15
10

-soarelui
Fosfat monocalcic

15
2
2
1

Premix INZMV

Analele IBNA vol. 23, 2007

97

-0,8 kg de

n primele 2lundu-

pnd cu a 3-

scopul ca, ncepnd cu a 12-

Tabelul 5 SchemaFn Coceni de


porumb
1

Concentrate

II f

6-8
5-6
5-6
5
5

Siloz

-1,0 kg
-5 l. n timpul zilei - fn la

2
3
4-5
6-8
9-10
11-12
13-14

Fnaj

2,0 kg concentrate, 3 kg fnaj


1,5 2,5
5
2,5 3,5
7
3,5 4,0
7
4,0 4,5
7
5
4,5 5,5
7
8 - 10

3
58

- cuprinde primele 100-120-

-45% din
-

sunt limitate la nivelul de 3,0iese necesitatea de a

98

S. Chilimar

ntrTabelul 6
Ingrediente
Porumb
Orz

de floarea soarelui
Fosfat monocalcic
Premix INZMV

20
23
10
16
12
15
2
1
1

40
30
20
5
2
2
1

ndeosebi aceasta este important pentru vacile nalt productive, deoarece n


rezervele corporale pentru pro

fiecare kg d
-

-400 g la
-1,5 kg la fiecare

-model. Pentru a ndestula mai pe

te. n acest caz unei vaci cu


-20 kg lapte,
-25 kg
ca va

CONCLUZII

proiecte model.

Analele IBNA vol. 23, 2007

99

2.Consumul specific de furaje pentru producerea laptelui de la vaci cu


6 mii kg de lapte constitue 1,3
tineretului ta
-

BIBLIOGRAFIE
Chilimar S.

Chilimar S., A
Chilimar S.

Chilimar S.
2001.
Chilimar S.

Chilimar S.
din Moldova. 2003.
Chilimar S.
Chilimar S.
Moldovei, nr. 9, 2004
Chilimar S.
UASM, 2004
Chilimar S.,
c
2004.
S. Optimizarea
Moldova. Maximovca, 2006.
pentru facultatea de zootehnie,

ltura

S-ar putea să vă placă și