Sunteți pe pagina 1din 2

Cariera in profesia de Avocat

Exercitarea profesiei de Avocat


Legea de exercitare a profesiei de avocat si Statutul profesiei de avocat leglementeaza si consolideaza caracterul
autonom si liberal al avocatului, acesta fiind supus doar legii, statutului precum si regulilor eticii profesionale.
Avocatul este cel care are menirea de a traduce in termeni juridici si legali cat mai fidel interesele si dorintele
clientului, de a-l conduce, asista si reprezenta pe client in interactiunea sa cu Justitia si cu Institutiile Statului. In
acest sens, avocatul exercita o serie de activitati, printre care enumeram (conform Statutului):
redactarea si/sau furnizarea catre client, prin orice mijloace, dupa caz, a opiniilor juridice si informatiilor cu
privire la problematica solicitata a fi analizata
elaborarea de opinii legale
elaborarea proiectelor de acte juridice (contracte, conventii, statute etc.) si asistarea clientului la negocierile
referitoare la acestea
participarea in calitate de consultant la activitatea organelor deliberative ale unei persoane juridice, in
conditiile legii
orice alte consultatii in domeniul juridic
intocmire si formulare, in numele si/sau interesul clientului, de cereri, notificari, memorii sau petitii catre
autoritati, institutii si alte persoane, in scopul ocrotirii si apararii drepturilor si intereselor legitime ale acestuia
asistenta si reprezentare juridica in fata instantelor judecatoresti, a organelor de urmarire penala, a
autoritatilor cu atributii jurisdictionale, a notarilor publici si a executorilor judecatoresti, a organelor
administratiei publice, a institutiilor si a altor persoane juridice, pentru apararea si reprezentarea cu mijloace
juridice specifice a drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanelor
atestarea identitatii partilor, a continutului si a datei actelor prezentate spre autentificare
activitati de mediere
activitati fiduciare
activitati de stabilire temporara a sediului unor societati comerciale si inregistrarea acestora, in numele si pe
seama clientului, a partilor de interes, a partilor sociale sau a actiunilor societatilor astfel inregistrate
elaborarea proiectelor de acte normative
Un element fundamental in relatia dintre client si avocatul sau il constituie increderea in corectitudinea
informatiilor si datelor prezentate de ambele parti, precum si buna cooperare dintre cei doi, avand ca scop
solutionarea cu succes a cazului.
Avocatii sunt constituiti in Barouri, toate barourile din Romania infiintate potrivit legilor privind organizarea si
exercitarea profesiei de avocat fiind membre de drept ale Uniunii Nationale a Barourilor din Romania. Nici un
barou nu poate functiona in afara U.N.B.R.
Admiterea in profesia de Avocat
Conform legii, poate fi membru al barourilor din Romania cel care indeplineste urmatoarele conditii:
a) este cetatean roman, domiciliat in Romania, are exercitiul drepturilor civile si politice si nu exercita o profesie
autorizata sau salarizata intr-o alta tara;
b) este licentiat al unei facultati de drept sau doctor in drept;
c) nu se gaseste in vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute de prezenta lege.
Dreptul de primire in profesie se obtine pe baza unui examen, organizat conform prevederilor prezentei legi si
statutului profesiei.
La cerere, poate fi primit in profesie, cu scutire de examen titularul diplomei de doctor in drept si cel care,
anterior sau la data primirii in profesia de avocat, a indeplinit functia de judecator, procuror, notar, consilier
juridic sau jurisconsult timp de cel putin 10 ani.

U.N.B.R. organizeaza anual un examen de primire in profesia de Avocat, data acestui exament fiind stabilita in
ultimii ani in ultimile luni ale anului.