Sunteți pe pagina 1din 3

RAPORT NR.1/19.04.

2013
privind protectia maternitatii la locurile de munca

Incheiat astazi 19.04.2013 in urma evaluarii efectuate ca raspuns la adresa nr. 209 din
17.04.2013 inaintata societatii comerciale O.K. Exchange House S.R.L., de catre salariata
Gincu - Imparat Ecaterina.
Evaluarea a avut loc in data de 18.04.2013 la locul de munca situat in Bucuresti, Sector
1, B-dul. Iancu de Hunedoara, nr. 66, bl. 12B, et. 4, ap. 47, al dnei Gincu- Imparat Ecaterina,
angajata in functia de asistent manager si a fost efectuata de catre medicul de medicina muncii,
reprezentant al societatii comerciale Imag Top Medical S.R.L.
Rezultatele evaluarii sunt cuprinse in prezentul raport, in conformitate cu prevederile
art. 9, alin. 1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, astfel:
1. Domeniu de activitate angajator: schimb valutar - cod CAEN ..;
2. Locul de munca evaluat: punctul de lucru al societatii situat in localitatea Bucuresti,
Sector 1, B-dul. Iancu de Hunedoara, nr. 66, bl. 12B, et. 4, ap. 47.
3. Functie salariat: asistent manager - cod COR: 334303.
4. Activitatea supusa evaluarii: birou
5. Lista agentilor, procedeelor sau a conditiilor de lucru identificate ca pericole pentru
sanatatea salariatei gravide (conform anexe 1 si 2 din OUG 96/2003):
a) Agenti fizici:
- socuri, vibratii sau miscari bruste - NU
- manipularea manuala de mase grele - NU
- zgomot - NU
- radiatii neionizante - NU
- ambiante termice extreme, reci sau calde - NU
- deplasari (fie in interiorul, fie in exteriorul unitatii), oboseala mentala - NU
- activitate in atmosfera hiperbarica - NU
- pozitie asezat prelungita - DA
b) Agenti biologici:
- toxoplasma - NU
- virusul rubeolei - NU
c) Agenti chimici:
- agenti cancerigeni si/sau mutageni, in masura in care nu sunt mentionati in listele de
valori limita de expunere profesionala la agenti chimici si pulberi din normele de protectie a
ADRESA: Str. Economu Cezarescu nr. 47-59, Camera 9, Centru Medical, Sector 6
BUCURESTI
TELEFON: 021.325.33.99 FAX: 021.325.33.95 MOBIL: 0720.093.093
EMAIL: imagtopmedical@gmail.com

muncii NU
- agenti chimici prevazuti in lista de valori limita de expunere profesionala la agenti
chimici din normele generale de protectia muncii - NU
- mercurul si derivatii sai - NU
- medicamente antimitotice NU
- monoxidul de carbon - NU
- agenti chimici periculosi cu cale de absorbtie cutanata NU
- plumbul si derivatii acestuia in masura in care pot fi absorbiti de organismul uman
-NU
d) Procedee:
- Procedee industriale ce pot duce la apariatia cancerului prevazute in normele generale
de protectie a muncii NU
Din pricina pozitiei asezat prelungite exista ric de crestere a tonusului uterin,
discomfort abdominal, hemoroizi si insuficienta cronica venoasa a membrelor inferioare,
inclusiv endeme declive si varice.
6. Constatari:
a) Salariata nu este expusa agentilor chimici agenti cancerigeni;
b) Salariata nu presteaza munca cu caracter insalubru sau greu de suportat in intelesul
OUG.96/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;
c) Salariata nu presteaza munca de noapte;
d) In urma efectuarii examenelor clinice si paraclinice si examinarii locului de munca si
determinarii factorilor de risc profesional in conformitate cu Ordonanta de urgenta nr. 96/2003
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 25/2004 se constata absenta factorilor de
risc profesional.
E) Salariata lucreaza 8 ore pe zi, intr-un singur schimb, cu pauze neorganizate, in spatii
inchise. Suprafata de lucru este orizontala, cu solicitare vizuala si neuropsihica, pozitia de lucru
este predominant asezata fara pozitii fortate. Efortul fizic este mic, fara manipulare de
grautati si fara suprasolicitari osteo-musculo-articulare.
In consecinta nu se recomanda schimbari privind locul de munca pentru Dna. GinguImparat Ecaterina.
7. In vederea protectiei sanatatii si securitatii in munca au fost luate urmatoarele
masuri:
a) dispensa pentru consultatii prenatale, in limita a maxim 16 ore lunare prevazute de
legislatie;
b) scurte pauze cu schimbarea pozitiei asezat, pentru dezmortire, odihna si relaxaretimp de 5 minute la o ora sau 10 minute la 2 ore de lucru;
c) in baza adeverintei medicale nr. 2457/16.04.2013 eliberata de medicul specialist,
diminuarea programului de lucru la 6 ore /zi;
- Prezentul raport se va aduce la cunostinta colegilor de la locul de munca pentru a se
evita suprasolicitarea cu sarcini de serviciu evitandu-se totodata suprasolicitarea fizica si
psihica a salariatei in cauza;
2

- Salariata are obligatia de a indeplinii urmatoarele:


a) sa se prezinte la toate consultatiile din schema de monitorizare medicala a gravidei,
de a se conforma recomandarilor primite si de a prezenta imediat medicului de medicina muncii
documentele medicale rezultate in urma consultatiilor.
Dat fiind faptul ca evolutia starii de sanatate este imprevizibila, medicul de medicina
muncii isi rezerva dreptul de a reevalua capacitatea de munca a angajatei insarcinate, de indata
ce aceasta ii face cunoscuta orice modificare a starii de sanatate.
8. Concluzia raportului de evaluare este: salariata poate ramane la actualul loc de
munca.

MEDIC
MEDICINA MUNCII