Sunteți pe pagina 1din 60

anim puterea inspiraiei

PrWind la lumea din spatele


itaii. Simind modul n care
elementele se adapteaza
prin voina.
Lucrul cu culori
i tehnici care dau form
celei mai profunde inspiraii
Aceasta este arta:

artistique.ro

Drabant Andrs

Bazele
desenului

Titlul original al crii: A rajzols alapjai


Autor: D rabant A ndrs
Ediia original: Cser Kiado, U ngaria

Traductor: Vkr A ndrea Elisabeta


Lector: M ircea Boog
Redactor: Sim ona Florea
Redactorul coleciei: Sorin C u r

Traducerea n lim ba rom n: V kr A n d rea Elisabeta i Editura Casa, Oradea, 2011


2007 by C ser Kiado, U ngaria

Toate drepturile rezervate.


R eproducerea integral sau p a ria l a p rezen tei cri, publicarea, pstrarea ntr-o baz de date sub
orice form - electronic, m ecanic, fotografic etc. - su n t interzise far acordul editurii.
R esponsabilitatea asu p ra c o n in u tu lu i a n u n u rilo r publicitare aparine firmelor care au cerut
publicarea lor.
R ecom andrile c o n in u te n p rezen ta carte au fost verificate de ctre autor i editur, ns nu
se ofer nicio g aran ie p e n tru acestea.
E ditura n u i asu m resp o n sab ilitatea p e n tru nicio d au n m oral sau material.
Este interzis valorificarea fotografiilor c o n in u te n prezenta carte.

ISBN 978-606-8189-34-5

E ditat de E d itu ra C asa


E ditor responsabil: d ire c to ru l ed itu rii
B -dul D ecebal nr. 2 Bl. C53 ap. 12, O radea, R om ania
Tel: + 40 359 464 363; Fax: + 40 359 800 941
Email: info@ edituracasa.ro; W eb: w w w .edituracasa.ro
T ehnoredactare: Peto E rzsebet
D irector m arketing: C siky Z oltn
T ip rit i legat la: A d u p rin t Kft., B udapesta
R esponsabil cu tiprirea: T oth Belne, m anager

Descrierea CIP a B ibliotecii N aionale a Romniei


| DRABANT, ANDRS
Bazele desenului / Drabant Andrs. - Oradea *. Editura Casa, 2011
ISBN 978-606-8189-34-5

Cuprins

Scurt is to r i c ............................................................................................................

In tr o d u c e r e .........................................................................................................

M ateriale i in s tru m e n te de d e s e n .............................................................................

Planeta de d e s e n ......................................................................................................... g
H rtia .............................................................................................................................. 9
Instrum ente de d e s e n .................................................................................................. 1 1
Pregtirea m odelelor de d e s e n a t ............................................................................. 15
Sisteme de re p re z e n ta re - p e rs p e c tiv a .......................................................................18
C u b u l..............................................................................................................................18
Pregtirea p e n tru d e s e n ................................................................................................ 21
C orpuri de ro ta ie ...........................................................................................................24
Despre u m b r e ................................................................................................................... 26
N atura static i co m p o z iia p la s t ic ........................................................................ 32
Poliedre i c o rp u ri de ro ta ie - pas cu p as .............................................................. 38
N atur static cu obiecte sferice i cilin d rice - pas cu pas .................................40
N atur static cu cilin d ru , c u b u ri i o sticl - pas cu p a s ...................................42
Despre n rm are i p a s p a r t u ...................................................................................... 44
Analiza plastic a lucrrilor ...................................................................................... ^8
Mic dicionar
de t e r m e n i............................................................................................
)

iTT.JI.TO

Carlo Crivelh (1430-1495)

- Bunavestire cu S f n tu l E m idius (tempera

Scurt istoric

Desenul a fost p racticat n c d in cele m ai vechi


impuri. P rim ele creaii a u fost u n eltele o rn a
mentate, p recu m i desenele colorate de p e p e
reii peterilor (Lascaux i A ltam ira). A ceste
desene au fost create cu scop m agico-religios.
Date acestea dovedesc im p o rta n a d esen u lu i

Astfel se explic faptul c unele tem e copiate


s-au rep etat destul de des n Evul M ediu. Dei
cele m ai m ulte su n t reproduceri fidele, totui din
stilul folosit se poate deduce care este lucrarea
o riginal luat ca m odel i cine este autorul,
adic artistu l creator.

nc din p erio ad a preistoric.


Ulterior, n etapele u rm to a re ale d ezv o ltrii so

D in copiile fcute d u p capodoperele din seco


lul al X lV -lea ies la iveal studiile dup operele

ciale, ndatoririle artistice i d e cu lt ale d esen u lu i

antice. A tunci ap ar p e n tru ntia oar n colec


iile p articu lare prim ele studii dup natur.
C h ia r i la vechii desenatori italieni, ca Gentile

sunt preluate de p ictu r. Baza p ic tu rii este d e


senul, att n fo rm area p ro fesio n al a p ic to rilo r
ct i n creaia artistic p ro p riu -z is , ch iar dac
finalizarea p ic tu rii necesit a c o p e rire a d esen u lu i

de F abriano i Pisanello, p u tem observa acest


du alism aparte: se respect m odelele prestabili

cu culoare. D esenul este p rim a etap n crearea

te, d a r se in tro d u c i elem ente noi bazate pe

picturii, d ar i a ilu strrii d e carte.

stu d iu l d u p natur.
D e la sfritul secolului al XlV-lea apar adeseori
creaii p roprii, care su n t deja desene autentice.
Cel m ai vechi desen autentic a fost descoperit
de B ern h ard D eg en h art n tr-u n codex din

Dezvoltarea d esen u lu i lib er i creativ a fost n frnat de ilu strato rii de carte, care erau de fapt
nite copiti. Ei im itau cu fidelitate u n m o d el
prestabilit, sin g u ru l lo r scop fiind s o b in
o im agine ct m ai ap ro p iat de original.

Vatican.

m t

g g j
w

Vincent van Gogh (1853-1883): C m pie i grdin (desen n peni)

Prin imaginaie, desenul devine d in ce n ce m ai


complicat i poate exprim a orice idee sau fan te
zie uman. Desenul este considerat de acelai
rang cu celelalte ram uri artistice. Interesul fa
de subiect este influenat de cu ren tu l vrem ii, de
mod, dar i de tem peram entul artistului. C u re n
te puternice, precum m anierism ul, p o t influena
artistul chiar i n studiile dup natur.
Se mai pot exemplifica studiile d u p anim ale
fcute de Rem brandt, precum i desenele reali
zate de Rubens i coala sa. Pictori d in secolul
al XVIII-lea,' ca francezul W atteau i
> veneienii
y
Tiepolo i Piazetta, tran sp u n n p ictu r o b serv a
iile obinute din studiile desenelor fcute d u p
natur. Artitii clasiciti, nazarineni i rom antici
| pun i mai m are accent pe studiul d u p natur,
folosind reguli stricte de reprezentare plastic,
n cursul secolului al XlX-lea ntlnim d o u ati
tudini diferite care coabiteaz n tim p i spaiu.
E vorba de stilul academic, care dureaz p n n
secolul al XX-lea i pune accent pe studiul strict
dup natur. Al doilea este im presionism ul, care
se bazeaz pe efectul optic pitoresc al lum inii i
al culorilor i nu caut s copieze natura, ci s
o interpreteze.

La K lim t n t ln im linii ornam entale si


decoraiT
ve, d a r la Picasso sau M atisse se observ o struc
tu r m ai sever a picturii,
n secolul al X X -lea desenul a ctigat un carac
te r in d e p e n d e n t, rem arcndu-se prin modul
su de realizare sau de abstractizare, cu trsturi
p erso n ale, elocvente la adresa artistului. Desenul
devine u n gen artistic propriu,
n s im p o rta n a artistic a desenului a fost cel
m ai b in e p u s n valoare de artitii premergtori
ai artei secolului al XX-lea. Atmosfera tablourilor
lui C ezan n e reiese d in petele difuze, abia atinse
de p ensul, care sugereaz doar forma, fr s o
reprezinte. n acelai tim p Van Gogh, n desenul
realizat cu condei de trestie, folosete linii ten
sionate, dinam ice, pline de for, caracteristice
stilului su pictural.
D e-a lungul tim p u lu i s-au folosit diverse metotfc;
de desen care au stat la baza creaiei artistice i
chiar dac tehnica evolueaz, se pare c desen
va rm n e nc m ult vrem e definitoriu n art
plastice.

puini sunt cei care s nu-i fi dorit vreodat

ns artitii tuturor timpurilor s-au strduit s

s tie s deseneze sau s picteze. Desenul i

surprind esena obiectului, a fiinei sau a ideii.

pictura ne amintesc de marii artiti, pe care nu

Artistul nu poate fi lipsit de ndemnare i de

ndrznim s-i urmm; de aceea de multe ori


convingem singuri s renunm la studiul

pricepere. Nu poate fi numit maestru cel care

desenului, dei cu puin atenie i exersare se


pot obine rezultate frumoase ntr-un timp des
tul de scurt. Scopul acestei cri este s ne ncuajeze i s ne alunge teama de coala alb. Aflm
de aici care sunt materialele de lucru, uor de
>rocurat din comer. Cartea ne ofer cteva sfauri necesare pentru desenarea formelor simple,
1 corpurilor rectangulare i a celor de rotaie.
Desenul st la baza tuturor genurilor artelor
plastice. El se poate dobndi i dezvolta prin stu
diu i exersare. Este o parte component n pro
cesul cunoaterii, de la modelul natural i pn
la pictur. Chiar i omul primitiv desena anima
lele ce urmau s fie vnate, studiind astfel mai
bine forma,9caracteristicile i
f eventual obiceiurile acestora. Succesul vntorii i chiar existenta
sa depindeau de aceste cunotine. Dup aceast
perioad, modul de reprezentare a imaginii s-a
schimbat treptat, devenind uneori mai realist,
alteori mai limitat de anumite bariere.
)

Autorul
I

nu stpnete partea tehnic a meseriei, ce ine


de ndemnare. n schimb, chiar dac cineva
deseneaz frumos nu nseamn c este artist.
Cunoaterea meseriei nu nseamn art. ns
dac nu exist aceste cunotine, lipsesc bazele
creaiei i nu avem pe ce s cldim. Rezultatul va
fi cu lipsuri, va semna cu ceva real, dar se
va simi) c e fals,7 adic nu funcioneaz.
?
Este important s cunoatem principiile i tehni
cile de baz, e bine s avem talent, dar nu e su
ficient! Dezvoltarea i
nseamn ceva n
evoluia
>
plus.
Dar s nu ne descurajm! S desenm, s pictm
far team! S avem curaj! S dm form ideilor
noastre!
Nu conteaz dac creaia
noastr este mai slab,9
f
sau c ne-am ncurcat printre linii i culori. Cel
mai mult conteaz c rezultatul final este realizat
de noi, c reprezint efortul nostru i lucrarea
noastr.

A lbrecht D u re r (1 4 7 1 -1 5 2 8 ): S tu d iu despre u tiliza rea ca ro ia ju lu i (xilogravur)

Materiale i instrumente
de desen
Planeta
de desen
y
De obicei desenele se realizeaz pe hrtie. H rtia
este moale, de aceea trebuie fixat pe o suprafa
neted i rigid. n acest scop se utilizeaz plan
eta de desen. Planetele ce se pot achiziiona n
magazinele de specialitate sunt de obicei uoare,

M oduri de fixare a hrtiei de desen

fcute din lem n moale, astfel c putem nfige cu


uurin pionezele n ele pentru fixarea hrtiei
de desen. Planetele care se gsesc n comer
sunt de diferite dim ensiuni. Suprafaa acesto
ra este de obicei neted, ns cu timpul se mai
uzeaz, se deform eaz i apar mici imperfeci
uni. Aceste deform ri se pot evita dac sub hr-

MMMMl

A2

A3

A4

A6

A5

AO
Al
A2
A3
A4
A5

1189
841
594
420
297
210

x
x
x
x
x
x

841
594
420
297
210
148

mm
mm
mm
mm
mm
mm

B0
Bl
B2
B3
B4
B5

1400
1000
700
500
350
250

x
x
x
x
x
x

1000 m m
700 m m
500 m m
350 m m
250 m m
175 m m

Formate standard de hrtie si dim ensiunile lor

tie, sub coala de desen, se aaz cteva stratu ri


de hrtie groas. n felul acesta h rtia su p eri
oar, pe care desenm , n u atinge direct lem nul.
Pentru fixarea desenului, n loc de pioneze se
poate folosi i b an d adeziv. n m agazinele de
specialitate se gsesc b enzi autocolante, care se
dezlipesc de coala de desen far s-o deterioreze
i pot fi rupte uor cu m na. C oala de desen se
poate fixa i cu clem e de dim en siu n i potrivite,
eventual cu cleme de rufe, n funcie de grosi
mea planetei de desen i de dim ensiunile colii
de hrtie. Desigur, putem folosi pe rol de plane
t orice placaj, scndur sau alte m ateriale rigide
provenite din tm plrie.
Este necesar ca foaia de hrtie s fie fixat p ara
lel cu marginile planetei de desen, astfel ca s
ne ajute la desenarea orizontalelor i verticalelor,

d ar i
la verificarea acestora. Planetele
nu se
T
>
recom and s fie inute n m n, mai ales cele
m ari, care sunt destul de grele. Acestea se pun
pe bnci speciale p en tru desen, sau pe un scaun
obinuit.

Hrtia
nainte de apariia hrtiei de desen i scris s-au
utilizat tblie de lut, papirusuri, tblie ceruite,
piei de anim ale, pergam ent etc. Hrtia uzual
folosit n zilele noastre a fost descoperit iniial
de chinezi. Ei au pstrat secole ntregi acest
secret.
H rtia a ptruns n Europa prin intermediul
arabilor, care n anul 751 nving armata chine

Un exemplu obinuit: s lum o foaie de hrtid


za n btlia de la Talas. Printre chinezii luai
din cele folosite la imprimante sau copiatoare.
ostatici de ctre arabi se gseau i civa lucr
M rim ea acesteia este 210 x 297 mm, deci
tori din atelierele de hrtie chinezeti, care au
ximativ 20 x 30 cm. Aceast mrime o numi
mprtit secretul fabricrii hrtiei pentru a-i
form atul A4. Dac o prelungim pe latura mare 1
salva viaa. Astfel, pe lng China i Coreea,
se obine form atul A3. Dac o dublm i pe
primele mari centre de fabricare a hrtiei au fost
aceasta se obine form atul A2, i aa mai dej
n Samarkand (Uzbekistan) i n Bagdad (Irak).
te. Dac revenim la formatul A4, adic la coala
tiina fabricrii hrtiei ptrunde n Europa prin
de 20 x 30 cm, i o njum tim , obinem forma
Peninsula Iberic (Spania), pe fostul teritoriu
tul A5. Dac l njum tim i pe acesta se obii
al maurilor, fiind adus prin Egipt i Africa de
Nord. Mai trziu ptrunde n Italia, apoi, treptat,
form atul A 6 , adic m rim ea corespunztoare
unei felicitri.
ajunge i n alte ri ale Europei. M ateria prim
principal n fabricarea hrtiei, alturi de deeuForm atul B este puin mai mare dect formatul
rile textile, a fost lemnul, dar de la mijlocul seco A. Form atul B2 este de baz, 50 x 70 cm. La im- 1
lului al XlX-lea celuloza a devenit m ateria prim
pririle n dou se obin, de asemenea, forma
tele B3, B4 i B5. H rtie de aceste mrimi au
de baz. Mrimea colii de hrtie se nsem neaz
cu litere i cifre (de exemplu, A4 i B4). Aceas
fabricat chiar i chinezii din antichitate.
ta se poate m pri n dou, n patru i aa mai
G rosim ea hrtiei, n u rm a unei convenii inter
departe.
naionale, este redat n grame/mp. Hrtia pen- I

Blc de de*en i coli de desen

tru copiatoare mai sus am intit are probabil


80 sau 90 g/mp, ceea ce nseam n c un m etru
ptrat (1 mp) de hrtie cntrete 80 g, sau dac
este mai groas are 90 g. Aceste coli nu sunt potri
vite pentru desen, fiind prea subiri. Eventual
pot fi folosite pentru notie sau schie. Coala de
desen trebuie s aib cel puin 100-130 g/mp.
Se recomand utilizarea unei hrtii plcute ca
aspect, nu prea netede i puin rugoase, cu grenul mare. Pentru nceptori se recom and folo
sirea mapelor spiralate din comer.
Mapa de desen este potrivit p en tru a desena n
creion, dar pentru pictura n acuarel trebuie s
se foloseasc hrtie special, m ai groas, cu o
mai bun capacitate de absorbie. Pentru crbu
ne se recom and folosirea hrtiei de dim ensiuni
mai mari, cel puin A3, iar suprafaa acesteia s
nu fie neted, deoarece crbunele alunec i nu
las urm a potrivit. Pentru desenul n crbune
este foarte potrivit hrtia Ingres (se pronun

Diferite tipuri de creioane i urmele lor

engr). Culoarea de baz a hrtiei este alb, dar


sunt i hrtii speciale de diferite nuane deschise,
pale, pastelate. Dup ce am reuit s stpnim
diferite tehnici de desen, putem utiliza hrtii de
nuane nchise sau chiar negre, pe care s dese
nm cu cret de culori deschise sau cu creioane
pastel. Pentru desenele n crbune, ca exerciiu
sau pentru studii, putem folosi i hrtia de m
pachetat alb, cu suprafaa uor rugoas.

Instrumente de desen
Se poate lucra cu urm toarele instrumente: cre
ion grafit, creion colorat, crbune pentru desen,
cret, creion pastel, precum i cu cerneal, tu,
bai de nuc i sepia. Pentru desenul ce le folo
sete pe cele din urm este nevoie de o pensul
sau o peni (eventual de o pan de pasre), ori
de o trestie simpl tiat potrivit.

Creionul
Creionul este instrumentul de desen cel mai
rspndit. Materialul de baz este grafitul, care
de fapt este crbune pur. La nceput crbunele
era exploatat doar n Anglia i, datorit faptului
c exista ntr-o cantitate mic, preul lui concura
cu cel al aurului. Ulterior s-au descoperit noi
zcminte i n alte pri, grafitul devenind astfel
din ce n ce mai rspndit.
Creionul obinuit a aprut la sfritul secolului
al XVIII-lea, cnd chimistul francez Nicolas
Conte a mrunit bine grafitul, a adugat puin
argil, a mulat amestecul n beioare subiri
numite mine de grafit i l-a prins ntre buci de
lemn. Cnd desenm, aceste mine de grafit se
uzeaz, lsnd pe hrtie mici urm e ale particule
lor acestuia. Culorile din realitate sunt redate n
alb i negru sau n diferite nuane de gri. Exist
o nuan de gri corespunztoare fiecrei culori.
Creioanele nu sunt la fel. Ele au duritti diferite,
indicate prin litere. Indicaia H (hard) nseam
n o min tare, dur, iar indicaia B (black)
desemneaz o min moale. Pentru a obine un

creion mai tare, la grafit se adaug mai rrm ltf9


Cu acesta desenul va fi mai gri, se pot tra$${f9
mai subiri, mai exacte, iar vrful creionului
nu se uzeaz aa repede. Asemenea creioane e l
folosesc pentru desene tehnice, n timp ce cu |
creioanele mai moi se pot realiza desene artidfl
cu nuane mai fine. Nu se recomand tergeret J
sau frecarea liniilor, pentru c murdresc desgjl
nul. Despre realizarea diferitelor tonaliti deggl
vom discuta mai trziu,
nainte de utilizarea grafitului la fabricarea
creioanelor s-au folosit creioane de argint, de
plum b i de zinc. Desenele superbe din era re
nascentist erau realizate cu aceste instrumen
te. Chiar i gravorii n cupru le-au folosit, pan
n secolul al XlX-lea, la realizarea schielor. Se
poate desena i cu creioane colorate, dar acestea
se terg mai greu, de aceea se recomand doar
persoanelor cu experien. Ca i alte instrumen
te de desen, i creioanele colorate pot fi utilizate
ntr-o nuan
T mai deschis,' dar desenul devine
mai expresiv dac folosim culori mai intense.
Se va acorda o atentie deosebit la combinarea

Ustensilele necesare desenului n crbune: crbune natural>crbune presat, radier special


crbune (gum plastic), crp

Crete colorate

i am estecarea culorilor. Este b in e s avem grij


cum com binm culorile. S n u am estecm prea
m ulte culori co m p lem en tare, p e n tru ca d esenul
s-i pstreze acurateea, iar culorile s r m n
viguroase.

Crbunele pentru d esen


Cu siguran ne aducem am inte, d in cele n v
ate la chim ie, c dac lem n u l este n cin s far
oxigen n tr-u n spaiu nchis anaerob, n u arde ca
lemnul, ci se carbonizeaz i las u rm pe hrtie.
De obicei, n acest scop su n t folosite ram u ri de
tei, gutui, alun, salcie sau p ru n , cu care se po t
realiza lucrri foarte frum oase, cu aspect tonic,
plcut. Astfel se obine crbunele natural. D in
magazinele de specialitate se poate achiziiona
att crbune natural ct i presat, care se co
mercializeaz sub form a u n o r beioare
subiri
T

sau mai groase i las o u rm m ai intens sau


mai nchis dect crbunele natural. P entru
nceptori se recom and utilizarea crbunelui
pentru desen, deoarece dac se fac greeli, ele

se terg u o r i se p o ate relua desenul, iar dac


se o b serv u rm ele uoare ale lucrrii anterioare
o ri eventualele greeli, acestea se p o t corecta. Se
rec o m a n d folosirea h rtiei de dim ensiuni m ai
m ari. n tr-o m n in e m crbunele, iar n cealalt e b in e s avem o crp m ic, m oale i m p tu
rit. D ac se lucreaz cu am bele m ini, adic cu
o m n se deseneaz cu crbune, iar cu cealalt
se terge cu crpa sau se retueaz, obinem o
suprafa fin, catifelat, cu to n u ri fine. Pn
se poate, este bine s se foloseasc la ters doar
crpa. P en tru desenul n crbune exist o radie
r special, n u m it gum plastic. ns folosirea
acesteia se recom and d oar la sfritul lucrrii,
p e n tru realizarea lum inilor i luciului, deoarece
gum a plastic las u rm e unsuroase pe hrtie,
care pot fi deranjante la continuarea lucrrii.
D esenul realizat trebuie fixat, p en tru a nu se
m urdri. M ai dem ult, artitii i fabricau sin
guri soluia fixativ dizolvnd 50 g elac n
0,5 1 alcool tehnic de concentraie 96%. n zilele
noastre, fixativul gata preparat se poate achizi-

Cret pastel i crp de ters

iona din magazinele de specialitate. Aceast so


luie se pulverizeaz pe tablou de la distana de
40-60 cm. Trebuie avut grij ca n timpul fixrii
s nu udm prea tare hrtia.
Fixarea desenului pe hrtie se poate realiza mai
uor prin pulverizarea fin cu fixativ de pr; este
o metod mai simpl, dar nu i cea mai bun.
Este mult mai simplu s achiziionm fixativ i
pulverizator din magazinele de specialitate.

Creta
Creta presat se gsete n comer de obicei n
culoare neagr, dar exist i variante de culoare
maro sau roie. Aceste crete sunt de duriti di

ferite. Asemeni desenelor n crbune, i acestea


trebuie fixate. tergerea desenului n cret este
dificil.

Creta pastel
Creta pastel se poate achiziiona la bucat sau la
set, n diferite culori. Creta este extrem de rezis
tent. Dac se utilizeaz n m od corespunztor
se pot obine suprafee foarte reuite, catifelate.
Culorile din set sunt frumoase, dar se poate
obine o lucrare i mai aspectuoas dac se pro
cur i alte culori deosebite: pmnturi naturale,
diferite nuane de verde, mov i culoarea pielii.
Fiecare culoare se realizeaz cu crete de nuane |

Setul de tu

diferite. Desigur, la sfritul lu c r rii d esen u l

sau p u te m aplica c e rn e a la p e h rtie c u p e n su la .

trebuie fixat i n acest caz.


Exist i crete pastel m ai uleioase, cu care se

E ventual se p o t u tiliza c o n c o m ite n t to a te cele


tre i m e to d e . D u p u sc a re p u te m re v e n i a s u p ra

poate ncerca un n o u m o d de d esenare. Astfel, o

d e se n u lu i p e n tru a face m ic i re tu u ri p e u n e le

lucrare deja realizat n cret p astel u leio as se

p o riu n i, cu c e rn e a l d ilu at. n acest fel p u te m

repicteaz cu o pensul m b ib at n te re b e n tin .

a c c e n tu a u m b re le p e n tr u a o b in e o s u p ra fa

Terebentina topete creta pastel i cu lo rile se

i m a i fru m o a s . B aiul d e n u c se p o a te a c h i

amestec ntre ele, aproape ca la o p ic tu r.

z iio n a d in c o m e r su b fo rm d e p u lb e re i, n
fu n c ie d e c a n tita te a d e a p a d u g a t , se o b in e

Tu, bai de nuc, sepia, bister


Tuul este folosit din cele mai vechi timpuri.

In s tru m e n te le sus a m in tite in flu e n e a z c a lita te a

In China era foarte rsp n d it n c d in secolul

lu c r rii n o a stre . D e se n u l n p e n s u l , d u p c u m

al Il-lea .Hr. Pe lng tu u l n e g ru se utiliza i

reiese i d in c a p o d o p e re le a rti tilo r d in R s rit,

bisterul maro, care se o b in e d in c rb u n e de

este p lin d e fo r i d e te n siu n e . D e s e n u l n p e

fag, precum i sepia de n u a n b ru n -p u rp u rie .

n i n ecesit a te n ie i a c u ra te e , in d ife re n t c a

Sepia se prepar d in cerneala lich id a m o lu tei


Sepia officinalis. C erneala alb astr se o b in e d in

fost realizat cu o p e n i d e m e ta l d in c o m e r sau

arbustul Indigofera tin cto ria, cea p u rp u rie d in


mineralul C innabarit (cin ab ru ), iar cea verde
prin adugarea m alachitului. Tuul chinezesc
a devenit cunoscut n E uropa n an ii 1600. E ra
folosit n unele cazuri p e n tru schie, resp ectiv la
picturile pe baz de ap (acuarele). C a teh n ic
grafic tuul arat foarte bine, n special dac am
dobndit iscusin n teh n ica desenului. Se p o a te
desena i cu pan de scris, cu u n b ascuit,

u n b a i m a i n c h is sau m a i d e sc h is la cu lo are.

cu o p a n n a tu ra l d e p asre. D e la lin iile g ro a


se, d u re, i p n la lin iile fine i su b iri, ex ist o
g am fo a rte larg d e ex p resiv iti p lastice. A ces
tea, la r n d u l lor, se p o t n u a n a cu tu sau b a i
dizolvat, d n d u -i u n ra fin a m e n t n plus.
S n u n e fie te a m s u tiliz m d ife rite m a te ria le
i in stru m e n te , s e x p e rim e n t m , s n c e rc m
diverse tehnici; astfel n e v o m p u te a gsi m a i
u o r p ro p riu l stil de e x p rim a re p lastic, a d ic cel
care n i se p o triv ete cel m ai bine.

Pregtirea modelelor
de desenat
S studiem laturile, colurile i umbrele ctorva
cuburi confecionate din hrtie. S desenm pe
o foaie de hrtie un cub desfurat, cu latura de
7 cm. Din foile unei mape spiralate se poate con
feciona
cubul
exact la aceast dimensiune. ObtiJ
.
9
nem cuburi perfecte, regulate, doar dac dese
nm un ablon exact. M enionm c n afara
modelului prezentat mai jos se mai pot realiza
zece tipuri de abloane. S nu uitm de m argi
nile pentru lipit! Muchiile se pot ndoi trasnd
cu liniarul, folosind un obiect tocit (de exemplu,
partea neascuit a cuitului), astfel nct la n
doire se mbin frumos. Se taie, apoi se lipesc,
obinnd cubul. Cubul va arta mai frum os dac
urmele creionului sunt n interiorul acestuia.
Dac am lucrat exact i cu ndem nare obinem
un cub regulat. Se pot confeciona mai multe

|f

buci, o serie ntreag. Cu aceste cuburi


realiza aranjam ente diferite, aezndu le un*J
lng altul sau unul peste altul. Cuburile potgj
din ipci de lem n, avnd avantajul c permit
dierea m uchiilor interioare, ascunse la cuburi
de hrtie. Pentru studii de desen se pot confec

Cuburi din hrtie

Desenul unui cub desfurat


Cuburi din ipci de lemn

mm

/y/jT

;cubul realizat pe jum tate poate fi folosit ca model de studiu

Cilindru tiat, vopsit n alb


TIBjflfTT

Cilindru din PVC , vopsit n alb

iona i corpuri cilindrice. Cilindrul din hrtie,


neavnd baze superioar i inferioar, nu va fi
niciodat un corp cilindric perfect. De aceea sunt
mai indicate evile din PVC, de dimensiuni i
diametre diferite, utilizate n instalaii sanitare,
care dup ce se cur se pot vopsi n alb. Aces
tea sunt mai potrivite pentru studiul proporiilor,
al curburilor, elipselor, luminilor i umbrelor.

Sisteme de reprezentare perspectiva


Cubul
Cubul ne perm ite s studiem tot ce este mai
im portant pentru reprezentarea n spaiu. Toate
cele 12 muchii sunt egale ca lungim e i fiecare
formeaz unghiuri drepte cu cele dou m uchii
nvecinate. Are 6 fee identice. La desen contea
z foarte m ult observarea form elor obiectului,
iar cubul este cel mai potrivit p entru aceasta.
Problema cea mai m are a desenului i a pictu
rii a fost ntotdeauna exprim area n spaiul bi
dimensional, adic n plan, a unui obiect trid i
mensional, adic din spaiu. Pentru aceasta
s-au format i dezvoltat de-a lungul secolelor
diverse sisteme de reprezentare.
Dintre cele cinci-ase sisteme de reprezenta
re, trei sunt de baz: proiecia, axonom etria
i perspectiva. n cazul nostru ne intereseaz
perspectiva, mai exact reprezentarea celei de-a
treia dim ensiuni, deoarece celelalte sisteme sunt
folosite n general n construcii, n industrie,
precum i n arta m odern. Perspectiva ocup
un loc aparte ntre aceste sisteme de reprezen
tare. Aa vd camera de filmat, cam era video,
aparatul foto, dar aa vedem i noi lum ea ncon
jurtoare. Dintre obiectele de aceeai mrime,
cele ndeprtate par mai mici, iar cele apropiate
par mai mari. Dac revenim la imaginea cubului
observm c muchiile care sunt paralele, teoretic
i practic, par s se apropie i se ndreapt spre
aa-numitul punct de fug.
Este meritul artitilor Renaterii (Leon Battista
Alberti, Paolo Uccello, Piero della Francesca,
Andrea Mantegna i Albrecht Diirer din
Niirnberg) pentru c au pus bazele perspectivei
liniare, precum linia orizontului sau punctele de
fug. Leonardo da Vinci a descoperit perspecti
va aerian sau atmosferic, ceea ce nseamn c

Linia orizontului ne arat care c u b s p |


desenat vzut de sus i care v z u t d e jos

La nivelul o c h i u lu i

Studiu de perspectiv

obiectele mai apropiate de noi sunt mai bogate


n detalii, se vd mai clar, cu precizie mai mare,
n timp ce cu ct un obiect este mai ndepr
tat de noi, imaginea lui devine mai tears. La
studiul cubului putem vedea, din perspective
diferite, cum apare imaginea de la mai multe

niveluri ale ochiului. Dac privim de sus, vedem


pe deasupra cubului (acest mod de reprezentare
se numete perspectiva n zbor de pasre).
Dac cubul este reprezentat de jos, partea supe
rioar devine invizibil pentru noi, adic vedem
doar baza. n acest caz, nivelul ochiului - linia

Punctul de fug

toim w a n .

Reprezentarea liniei orizontului i a punctului de fu g pe imaginea coridorului dintr-o coal

orizontului - va fi sub baza inferioar a cubului,


dnd impresia c acesta s-a ridicat. Aceasta este
vederea de jos, de dedesubt. Exist un al treilea

caz, atunci cnd nivelul ochiului este n drept


cubului, caz n care nu vedem nici deasupra i
nici dedesubt, ci frontal.

Pregtirea pentru desen

Dac este prim a oar cnd desenm un cub,


pentru nceput se recom and realizarea unor
schie din mai multe unghiuri. Dac avem un
cub la care se vede doar scheletul, l vom desena
pe acesta; dac nu, vom desena cubul anterior
confecionat din carton. M unca noastr este
uurat dac amenajm o m su cu modele.
Aceast activitate este mai simpl dect pare: se
aaz un carton sub cub, iar unul se fixeaz din
spate n plan vertical. Se alege instrum entul de
desen cel mai potrivit: pentru hrtie mai mic
creionul, iar pentru hrtie mai m are crbunele.
Se aaz cubul astfel nct s aib cel puin trei
fete
9 vizibile.

Schie desenate din diferite unghiuri

Distana de la care privim ntregul obiect este


n funcie de mrimea acestuia. Aceast distan
trebuie s fie de patru-cinci ori mai mare dect
nlimea sau limea obiectului. Adic un por
tret se realizeaz de la 1,5 m, o persoan stnd
n picioare de la 4-5 m, iar o biseric, pentru a
putea fi cuprins n ntregime, trebuie desenat
de la minim 100 m sau chiar mai mult.
Cnd desenm un cub, se stabilesc mai nti
dimensiunea i poziia acestuia n pagin (pagi
naia) i se schieaz uor pe foaie. Se desenea
z apoi muchiile, n primul rnd cele verticale.
Acestea pot fi comparate cu marginea foii.
Suprafeele orizontale necesit o atenie deose-

inerea corect a creionului la aprecierea proporiilor cubului

Rotirea cubului n ase poziii diferite

Compararea proporiilor cubului

bit. S studiem atent raporturile com parate


intre ele, adic unghiul care se form eaz ntre
muchii i orizontal. Se m soar i raportul
comparat al laturilor. Dei se tie faptul c fieI care latur este un ptrat, datorit m icorrii n
perspectiv (racursi) ochiul n o stru vede altfel
I obiectul. n acest caz se poate folosi m surarea
proporiei cu creionul. nchid em un ochi, n tin
dem braul i ridicm creionul cu vrful n sus,
in poziie vertical, n aa fel nct vrful creio
nului s se suprapun cu partea superioar a
muchiei celei mai apropiate de noi. n felul aces
ta, inndu-se creionul nem icat, tragem degetul
gros pe m arginea creionului pn cnd acesta
ajunge la partea de jos a muchiei. Prin aceast
dimensiune, luat ca unitate de m sur, se poate
verifica lungim ea celorlalte m uchii verticale.
Dup cum vom observa, restul m uchiilor nu
pot fi dect mai scurte fa de aceasta.
Se pot face i alte m surtori cu aceast metod,
de exemplu cota i raportul de lime la feele
cubului.

innd creionul orizontal, se poate controla


nclinaia fa de orizontal a muchiilor, att la
vrfurile inferioare ct i la cele superioare. Tot
odat se pot com para i vrfurile, dac acestea
se vd mai jos sau mai sus unele fa de altele.
La desenarea feei superioare nu trebuie s
uitm c desenm un cub. Nu trebuie s obi
nem n niciun caz un paralelipiped dreptunghic,
deci cubul s nu fie nici prea alungit, nici prea
turtit. Se poate verifica din nou lucrarea, dar de
data aceasta n aa fel nct s ntoarcem foaia
cu susul n jos. La aceast verificare se observ
mai uor greelile de verticalitate. S schim
uor, far s apsm, cu contururi fine, deoarece
In felul acesta nu va trebui s folosim tot timpul
radiera sau crpa de ters. Apoi aceast schi
fin se poate finaliza. Dac ncepem cu un desen
mai complicat, ulterior greelile se corecteaz
mai greu. Creta, crbunele de desen i creionul
nu se mnuiesc ca la scris, ci se in uor palmate,
cu captul n mijlocul palmei. Astfel schia va fi
mai artistic.

Corpuri de rotaie

Dac rotim un triunghi dreptunghic n jurul


unei catete obinem un con. Un dreptunghi va
descrie prin rotaie un cilindru (prin rotaia n
jurul unei laturi), iar un semicerc - o sfer (prin
rotaia n jurul diam etrului). Deci, dac n jurul
unei axe se rotete o form geom etric plan,
rezult un corp de rotaie.
Caracteristica acestora este faptul c au o ax
de rotaie. M odul n care vedem aceste corpuri
de rotaie depinde foarte m ult i n acest caz de
nivelul ochiului, de unde privim corpul, adic
de linia orizontului. Partea superioar i cea
inferioar ale cilindrului sunt, desigur, cercuri.
Tot aceste pri, vzute din lateral, nu m ai par
cercuri, ci elipse. Dac rotim cilindrul n direcie
vertical se schimb linia orizontului, astfel c
bazele cilindrului vor avea o alt elipticitate, vor
fi mai late sau mai nguste (mai plate). Putem
ridica cilindrul la nivelul ochilor pn cnd

Formarea corpurilor de rotaie

baza superioar, eliptic anterior, va fi att d e f


plat nct va prea o linie orizontal. Desigur, j
asem enea form e avem i n cazul desenrii un
vaze sau cni. Trebuie s inem cont de faptul
c, n general, bazele cilindrului nu au aceeai |
elipticitate. S desenm pen tru nceput cubul
circum scris, care cuprinde cilindrul nostru. Ba
zele acestuia su n t ptrate ale cror diagonale se
njum tesc n punctul lor de intersecie. Aces
diagonale ajut m ult la desenarea elipselor. Elip
sa noastr trece p rin mijloacele laturilor ptra
tului. Elipsa taie diagonala n raportul 5:2 din
distana pn la intersecia diagonalelor. Astfel
se cunosc deja 8 puncte, cu ajutorul crora se
p o t realiza elipse frum os curbate, uniforme. n
acest caz este nevoie de o precizare: mijloacele
laturilor se obin din punctele de intersecie ale
diagonalelor, i nu din m prirea matematic
a laturilor. Totodat, dup regulile perspectivei,

Linia orizontului

Proporiile elipselor: partea m ai apropiat


de noi a elipsei este ntotdeauna p uin mai
mare dect cea ndeprtat , datorit regulilor
perspectivei
s*

axele orizontale ale elipselor nu sunt aezate


exact n m ijlocul elipselor, ci p u in m ai n spate,
deci curbura elipsei dinspre noi este p u in m ai
lat, n tim p ce cu rbura din spate este m ai red u
s. Aici ns nu avem voie s exagerm , deoarece
aceast deform are este aproape im perceptibil.
Situaia devine m ai com plicat cnd axa cor
pului de rotaie este oblic. Elipsele ne arat i
n acest caz reperele sus m enionate, d ar axele
lor vor fi oblice. M arginile co rp u rilo r de rotaie

Corpuri de rotaie nclinate

La acest cub se poate observa raportul dintre


m rimile elipselor

circular drepte au aceeai nlim e i sunt aeza


te la distane egale de ax. ncepem ntotdeauna
desenul cu o schi de ansamblu, pe care apoi o
com pletm , iar dac totul este la locul potrivit,
putem ncepe aplicarea umbrelor.

Despre umbre

C nd lum ina cade oblic pe un corp, pe partea


opus a obiectului se form eaz o um br. Sursa
de lum in poate fi soarele, d ar poate fi i lu m i
na artificial (un bec, u n neon, un reflector sau
chiar o lum nare). Practic, razele soarelui cad
paralel pe obiectul pe care vrem s-l desenm .

U m bra lsat depinde de unghiul de inciden


al lu m in ii soarelui, adic din ce direcie bate
soarele fa de obiectul de desenat. n acest caz
vorbim de u m b re paralele.
D ac avem o surs de lu m in artificial se
schim b u o r form a um brei, deoarece razele

MM

Soare

Umbre paralele

Lumin
artificial
(neon, bec)

Umbr divergent

Proiecia
vertical
a becului
Unghi
de inciden

Realizarea umbrelor paralele i divergente

Studiu de um bre p e u n a ra n ja m e n t de cuburi

lum inii care cad pe obiect lum ineaz de la o dis


tan mai m ic obiectul, astfel c razele lum inii
sunt mai rsfirate. D atorit acestui fapt i um bra
va fi puin m ai rspndit. i n acest caz, m ri
mea um brei este d eterm in at de unghiul de inci

den al sursei de lum in i de poziia punctu


lui de proiecie vertical a sursei de lum in fa
de obiectul pe care vrem s-l desenm. Vorbim
n acest caz de um bra divergent. Prin com para
ie, s ne im aginm c ntr-o zi nsorit stm

HnNp|Jlllkgjja|

Lumin lateral
Lumin direct

Lumin difuz

Cuburi iluminate din unghiuri diferite

Aplicarea umbrelor pe corpurile cu goluri

Contralum in

Lumin dispersat

Studierea umbrelor p u rta te i a umbrelor lsate de corpurile de rotaie

mm

graduale de gri

W& xm

lng un perete i ne contemplm propria um


br proiectat pe acesta. S ncercm s realizm
ct de mare ar fi umbra noastr dac, pe ntune
ric, sursa de lumin ar fi o lum nare aprins.
Se disting mai multe tipuri de lumini: lum in
direct, lum in lateral, lum in difuz, contralumin, lumin dispersat, n funcie de direc
ia din care vine sursa de lum in i de m odul n
care cade pe obiectul ce urm eaz a fi desenat.
La cub situaia este de obicei simpl, deoarece
feele acestuia au n general nuane diferite. n
timp ce una dintre fee este lum inat din plin,
alta prim ete lum in difuz sau poate fi chiar n

totalitate n um br. Um bra lsat de cub e*te


obicei mai nchis dect um bra purtat pe cufci
Situaia difer n cazul corpurilor de rotaie,
acest caz trebuie s desenm treceri graduale
mai fine atunci cnd trecerea se realizeaz de
partea lum inoas pe cea ntunecat. Cteodat
partea din um br a obiectului nu este ntunecat
n m od egal; n m ulte cazuri se reflect destul
de m ult lum in de pe peretele opus sau de pe
obiectul alturat, astfel nct se lumineaz i
zona ntunecat.
D ac executm o lucrare colorat umbrele nu
vor fi gri sau negre, ci vor conine ntr-o mic

li
Urmele creioanelor de duritti diferite

Kgggg

Cret dur,
neagr

Cret
roie

Cret pastel,
umbr natural

Cret
neagr

Obinerea tonurilor cu diferite instrumente de desen

Cret pastel
r*e

Cret
maro

Li

** rvo' v' O * J .
.V

Diferite tipuri de hauri

\ m sur i culorile m ed iu lu i nconjurtor, reflec-

:
I
!
|
|

tndu-se de la acestea, o b in n d astfel u m b re


uor colorate. n cazul c o rp u rilo r cu goluri, n
care vedem n u n tru , u m b ra se form eaz i n
interiorul obiectului. C u p u in atenie se poate
rezolva i aceast problem .

\ Realizarea tonurilor de gri, haurarea, adic


| desenarea prilor mai nchise i mai deschise,
I
[
I
(

se poate realiza p rin m ai m ulte m etode: p rin


punctare, cu linii m ici, scurte, circulare, drepte
sau n zig-zag. Este foarte plastic dac redarea
tonului se face p rin linii dense, apropiate. D ac
apsm cu in stru m en tu l de desen n tr-u n m o d
mai ferm se obin to n u ri m ai intense, m ai n ch i
se. Exist i o alt m e to d de obinere a tonuri> lor prin trasarea liniilor paralele. Se haureaz

u o r poriunile m ai deschise apoi, n funcie


de direcia acestora, rotind cu un unghi mic, se
repet haurarea n acelai loc. Suprafaa va fi
m ai nchis, deoarece u rm a creionului este n
strat dublu. Repetnd de mai m ulte ori acelai
lucru, se poate obine o suprafa m ai nchis.
Este necesar s m odificm direcia haurii cu un
unghi mic, p en tru c dac haurm perpendicu
lar (rotind haura cu 90), desenul va sem na cu
un grilaj sau cu o estur rar.
D esenul n creion, spre deosebire de cel n cr
bune sau cret, nu se terge cu crp, batist
de hrtie i nici nu se retueaz cu degetul.
D esenul trebuie realizat ntotdeauna pas cu pas,
cu rbdare. Trebuie s urm rim tot ansamblul
lucrrii i s nu ne pierdem n detalii.

Natura static
i compoziia plastic
N atura static reprezint de fapt obiecte i
grupuri de obiecte, care po t fi flori, fructe sau
obiecte uzuale. N atura static a aprut n secolul
al XVII-lea, ca parte com ponent a am enajrii
caselor aristocratice. A atins apogeul n perioada
baroc n special n G erm ania. D e atunci a deve
nit o tem preferat p e n tru m uli artiti. D ac ne
descurcm destul de bine cu desenarea form elor
geom etrice putem ncerca desenarea obiectelor
uzuale d in m ediul nconjurtor, cu care se p o t
realiza m ici com poziii plastice. S evitm a d u
nturile de obiecte i s ne im ag in m c u m v rem
s arate ele m p reu n , la u n loc. S le aezm
aa cu m n e-am im aginat i s le cu tm poziia
p o triv it n m o d contient. C o m p o ziia plastic
n seam n de fapt stabilirea ra p o rtu lu i d in tre
form a i poziia obiectelor, d in tre culori, lu m in i
i um bre, p u n n d u -se n ev id en carac teru l
u n ita r al lucrrii. U n eo ri este n ecesar s facem
cte un pas napoi, p e n tru a gsi p o ziia p o triv i
t fiecrui obiect, s stu d iem obiectele i d in alt
unghi, s stabilim sim e tria sau a sim e tria ac e sto
ra, cen tru l de interes, u n itatea co m p o ziiei, astfel
ca p rin lucrarea n o a str s o b in e m efectul d o rit.
T rebuie s ne d ecid em dac obiectele p e care le
co n sid erm cen tru l de interes al lu c r rii s fie n
p rim -p lan , adic s ias n ev id en , sau s fie n
planul secundar. n acest caz, obiectele d in ju r
dirijeaz p riv irea spre c e n tru l d e in teres stab ilit
de noi. C onteaz i d in ce p u n c t de vedere p riv im
obiectele pe care le rep rezen tm . n m o d o b i
nuit, ele su n t privite p u in de sus sau d in tr-u n
u nghi m ai special (de exem plu, de d easu p ra,
p e rp e n d ic u la r pe obiecte; sau n p la n u l p o d elei
o ri al m esei pe care su n t aezate, c n d obiectele
reprezentate p a r m ai m ari).
La n c e p u t se rec o m a n d s d ecu p m , n m ij
locul u n u i c a rto n m ai tare, u n orificiu d e fo rm

N a tu r static realizat din

ntr-o astfel de com poziie ordonat se p o t observa uor racursiul (micorrile n perspectiv) form
si intensitatea um brelor

Ca la compoziia anterioar, i aici s-au folosit doar cuburi

Este mai dificil realizarea unei compoziii din cuburi aezate pe vrfuri

Dac am acumulat destul experien, putem ncerca s desenm seciuni prin corp
simple

O compoziie interesant se poate realiza din cuburi i paralelipipede secionate

dreptunghiular care respect proporiile hrtiei


de desen. Privind p rin acest orificiu, obiectele
ce urmeaz s fie desenate po t fi aezate ntr-o
poziie mai adecvat com poziiei.
Dac natura static este desfurat pe o ri
zontal, i coala de desen trebuie s o aezm
Pe planet tot orizontal. Dac considerm c
natura static realizat de noi are nlim ea mai
niare dect limea, hrtia trebuie aezat pe
planet n poziie vertical. Se recom and mai
nti realizarea unei naturi statice mai simple,

din corpuri geom etrice rectangulare i de ro


taie. U lterior se poate aduga n compoziie i
draperia, iar dup ce ctigm puin experien
putem ncerca naturi statice tipice - o carte des
chis, instrum ente muzicale, fructe, flori, vase
de aram, broderie etc.
Atenie la paginaie, adic la poziia obiectelor
n pagin i la mrim ea lor! S folosim ntreaga
pagin i s evitm n acelai tim p marginile,
deoarece rama tabloului sau rama interioar de
carton (paspartu) acoper I -2 cm din fiecare

Studiu de natur static cu obiecte obinuite

latur a lucrrii. n cazul poliedrelor trebuie s


fim ateni la verticalitate, astfel ca obiectele s
fie statice, nu nclinate. Trebuie s inem cont
de regulile perspectivei (paralelele din realitate
dau impresia c se apropie, prin ndeprtare).
Se traseaz cu un creion cu vrf subire linia de
ntlnire a mesei cu peretele din fundalul v e rti
cal sau cea de la ntlnirea podelei cu peretele.
Astfel vom evita lucrrile n care obiectele parc
ar pica din cer. H aura este m ai expresiv dac
respect direcia form ei pe care se afl um bra;
astfel, suprafeele orizontale vor fi haurate o ri
zontal, iar cele verticale le vom haura vertical.
Lucrarea devine mai artistic, m ai plastic, m ai
interesant dac grosim ea liniilor difer. Este in
dicat ca pe lng liniile foarte tari i groase, s se
deseneze linii mai fine sau chiar s se n tre ru p
conturul. Un contur accentuat i egal d im p re
sia de decupare a obiectului din u n iform itatea
desenului. O chiul nostru com pleteaz o ricu m
liniile neterm inate, iar n felul acesta lucrarea
noastr nu va arta explicit m odelul ales, ci va

constitui o in te rp re ta re a ei, d n d u -i m ai mult


expresie artistic. La studiu, trebuie s fim ateni
la acuratee. Este in d icat ca u n e o ri s facem o
pauz cn d d e sen m sau p ictm . D up o ntreru p ere de cteva m in u te, n care ne-am plimbat
sau n e-am o d ih n it p u in ochii, vom observa mai
repede eventualele greeli sau om isiuni. Uneori
p u tem n to arce lu crarea cu susul n jos, sau o
p u te m o b serv a d in spate, p rin tr-o oglind mic.
Astfel se p o t d ep ista m u lte detalii ciudate, dese
nate greit. D ac lu c r m n ech ip este indicat
s ne u it m i la lu crrile celorlali. Se p o t nva
m ulte d in greelile altora, la fel c u m ochiul altuia
poate o b serv a m ai u o r greelile d in lucrarea
n o astr. La n atu rile statice n u treb u ie s ne
co n c e n tr m d o a r asu p ra obiectelor. P rin tr-u n
fundal n tu n ecat p u n e m n ev id en n gene
ral obiectele d in p rim -p la n . La trasarea liniilor
d rep te a p ar de obicei d o u greeli fu n d am en tale
u n a este linia nesigur, fo rm at d in m ai m ulte
Unii scu rte su p rap u se, d n d u n asp ect inestetic,
caz c u n o scu t p robabil de to a t lu m ea. Cealal*

Greeli frecvente

Muchiile laturilor cubului sunt rsfirate

Muchia inferioar a cubului ar trebui s se


ndrepte n sus, n direcia opus

Este o greeal tipic ca n timpul desenului s


nu micm tot antebraul ci doar ncheietura
minii

Este o greeal i dac nu desenm linii


continue , drepte, dintr-o singur trstur de
creion

t greeal const n desenarea din articulaia


nesigur a minii, liniile devenind curbate. S
evitm pe ct e posibil ambele situaii. Cu puin
exerciiu putem trasa linii drepte i frumoase.
Compoziia trebuie privit de la o distan opti
m. De aproape nu putem vedea toat lucrarea,
iar de departe nu distingem detaliile. Distana
optim, am intit anterior, de patru-cinci ori mai
niare dect m rim ea obiectului, poate fi aplicat

i n acest caz. Desigur, lucrrile le putem sem


na, dar este i mai important s precizm data
la care au fost realizate. Va fi foarte interesant
ca dup trecerea lunilor, a anilor, s ne revedem
propriile lucrri cu ali ochi. Atunci vom zm
bi, pentru c vom observa greelile pe care nu
le-am vzut n trecut, cnd aceste lucrri ni s-au
prut adevrate capodopere... Astfel ne putem
urm ri propria evoluie.

Poliedre i corpuri de rotaie - |


pas cu pas

La nceput, s aranjm obiectele n com


poziii mai simple. S ncercm s punem
n eviden trsturile cuburilor i corpurilor de
rotaie.

Cnd facem schia, s fim ateni la raportul


dintre nlimea i limea cilindrilor i cu
burilor. Cel mai dificil de desenat sunt direciile
muchiilor i elipsele.

Dac proporiile i direciile sunt corecte i ne-am stabilit liniile, putem trece la aplicarea
^
luminilor i um brelor. D eoarece desenm un studiu, nu este o greeal - ci chiar un avantaj ^ c marcm colurile sau m uchiile pe care nu le putem vedea ale obiectelor opace.

Natur static cu obiecte sferice


i cilindrice - pas cu pas
1

Pentru studiul for


m elor naturale ne
p ropunem s realizm
o natur static cu mere,
portocal, porum b us
cat i ram uri nflorite de
rchit.

Schim uor obiec


tele din natura stati
c, innd cont de rapor
turile dintre ele. Studiem
atent caracteristicile unor
elem ente (de exemplu,
care sunt diferenele dintre form a portocalei i a
m rului). Acest lucru este
im portant n special la
desenul n creion, pentru |
c lucrm n alb-negru i
nu putem folosi culoarea
pentru diferenierea lor- p

Dac formele i pro


poriile sunt bune,
putem ncepe haurarea.
Aici putem pune n evi
den
> diferentele
> dintre
portocal i mr. Prin
contrast mai accentuat
putem mri plasticitatea
i efectul spaial al obiec
telor.

S ncercm s realizm aceeai n atu r static p rin tehnici diferite. La nceput executm o
^ schi simpl, cu vopsea diluat cu ap sau cu tu diluat cu ap, pstrnd ntotdeauna eventuposibilitate de a reveni asupra lucrrii. Apoi se accentueaz contrastele n m od treptat, schim
bnd des pensula i penia. D eoarece nu desenm o plan explicativ la biologie, vom finaliza
A rarea mai repede, d n d astfel o n o t de prospeim e lucrrii noastre.
A

Natur static cu cilindru,


cuburi i o sticl - pas cu pas
Schim obiectele
cu linii fine pe
hrtie. Trasm cu o li
nie m arginea mesei sau
a podelei, pentru ca
obiectele ilustrate s nu
pluteasc n aer
E recom andabil s pri
vim cu atenie feele la
terale i muchiile cubu
rilor, p en tru ca acestea
s ias frum oase i bine
proporionate. Atenie
sporit la elipsele sticlei
si
> ale rolei de band
adeziv sprijinite de
aceasta!

D ac proporiile
direciile i pozij
sunt potrivite, concre
zm liniile i avem gi
de acurateea desenul*
Se accentueaz muchi
vizibile i se continu
realizarea umbrelor i
un creion mai moaie.

Pstrm intensita
tea tonal a obiec
telor prin comparare.
Lucrarea se finalizeaz
cu aplicarea umbrei
purtate i a umbrei
lsate.

, de exemplu folosirea prafului de cret


A

Ruteni experim enta i alte tehnici de lucru

Despre nrmare i paspartuur

Dac dorim s ne pstrm desenele, m erit s


sacrificm puin tim p i efort p e n tru ca s-o fa

gros, ci n stra tu ri su b iri, ch iar dac d esen u l!


pulverizeaz d e m ai m ulte ori. N u pulverizm

cem n m od profesional.
Desenele realizate cu crbune, cret sau pastel
sunt foarte sensibile, se m urdresc uor. D e
aceea, dac am term inat o lucrare i n u m ai d o
rim s adugm nim ic la ea, se fixeaz cu soluie
fixativ preparat de noi sau p ro cu rat din co
m er. Se ine pulverizatorul la 30-40 cm distan
de lucrare i se pulverizeaz soluia fixativ pe
desen. Dac pulverizm prea de aproape, h rtia
se va nm uia rapid. Se ncepe de la u n col su p e
rior al lucrrii i se continu uniform de-a cu r
meziul, nainte-napoi i n jos. Pulverizarea
trebuie s se realizeze uniform pe toat supra
faa. Fixativul nu se aplic deodat n tr-u n strat

p e ud, ci atep tm s se usuce. Stratul urmtor


se aplic d o a r d u p ce stratul anterior s-a uscat
Este im p o rta n t i depozitarea corespunztoare
D esenele se pstreaz nto td eau n a n poziie ori
zontal, p e n tru a se evita ondularea i ifonarea
lor. n tre desene se p u n foi subiri. Putem folosi
n acest scop rolele de hrtie, hrtia de calc sau ;
cea de ziar.

Cum realizm un paspartu f


D ac d o rim s expunem o lucrare de-a noastr
sau s-o facem cadou prietenilor sau rudelor,

Fixativ i pulverizator pentru fixarea desenelor cu crbune, cret i cret pastel

Proporiile standard la confecionarea paspartuului

trebuie s-o nrmm sau s-o ducem la nrmat.


Desenele, graficele se aaz ntr-un paspartu
(ram din carton) nainte de nrmare. Acesta
Protejeaz lucrarea i i confer o not de ele
gan. Materialul din care se confecioneaz
Paspartuul este un carton gros. Poate fi de orice
culoare, dar nu se recom and culorile stridente,
I ci cele pastelate.

Rolul su este s pun n eviden desenul n


mediul ambiant n care va fi expus lucrarea.
Totodat protejeaz lucrarea, care n felul acesta
nu atinge sticla. Paspartuurile pot fi confeciona
te att de noi, ct i de meseriaii care se ocup
de nrmri.
De obicei se utilizeaz rama de carton cu dou
pagini. Pentru prima pagin se va alege un

ca rto n cu rat, cu suprafa frum oas. n co m er


se gsesc carto an e speciale, la care culoarea n
seciu n e este diferit de cea exterioar. C u aces
tea p u tem o b in e efecte m ai deosebite.
D in m ijlocul carto n u lu i p asp artu u lu i, folosind
liniarul de m etal, se taie cu u n cuit ascuit
special p e n tru intarsie u n d rep tu n g h i m ai m ic
cu civa cen tim etri dect desenul. D esenul se
lipete de carto n u l d in spate, avnd grij ca p rin
orificiul tiat s se vad n cad rarea p o triv it a
im aginii. P en tru ncadrarea im aginii se poate
utiliza u n in stru m en t auxiliar. Se taie d in carton
d o u form e de L, iar p rin m icarea acestora se
caut ncadrarea cea m ai p o triv it a im aginii, la
fel cum procedeaz i regizorii, cu cele d o u d e
gete m ari i arttoarele, cnd v o r s ncadreze
o im agine.
Cele dou cartoane tari, cu desenul n o stru ntre
ele, se preseaz unul peste altul. Astfel obinem
o foaie de carton frum oas, cu o deschiztur la
mijloc, p rin care se vede desenul nostru. D ed e
subt se afl cellalt carton, cu rol de ntritur.
D ecuparea dreptunghiului am intit nu se reali
zeaz chiar pe m ijlocul hrtiei, deoarece n acest
caz, privind din deprtare, va prea c acesta a
alunecat, deoarece m ijlocul optic i centrul geo-

'm m

M odul general de a confeciona un paspartu

Cartoane utilizate pentru confecionarea paspartuurilor

Uneltele necesare pentru paspartu

metric al unei suprafee date nu se suprapun.


Pe cele dou margini laterale i n partea de
sus se pstreaz aceeai distan, iar jos se las
puin mai mult dect la celelalte. Astfel lucrarea
va prea mai elegant. O m sur potrivit este
ca pe limea lateral la paspartu s fie 5 uniti,
precum i n partea de sus, iar 7 uniti n partea
de jos.
Exist i tipuri de paspartuuri mai speciale, aces
tea fiind folosite la gravuri mai valoroase. n
aceste cazuri desenul va avea dou paspartuuri
de mrimi diferite, suprapuse, de tip cadru n
cadru, care vor fi ntrite de cartonul din spate.
Lucrarea devine mai frum oas n cazul n care

cadrul se decupeaz la un unghi de 45 de grade,


astfel cartonul va prea puin mai gros i nu va
umbri lucrarea. Confecionarea acestora necesi
t ndemnare i unelte adecvate, de aceea este
indicat s se fac de ctre specialiti.
Pentru desenul ncadrat n paspartu se alege o
ram simpl, moderat, potrivit temei, care s
fie n armonie cu aceasta. Pentru desene nu se
aleg niciodat rame aurii sau cu model n stu
catur, de altfel foarte la mod n zilele noastre.
Specialitii care se ocup de nrmri ne pot ofe
ri sfaturi utile n ceea ce privete alegerea ramei
potrivite, ns o putem gsi i n magazinele cu
profil de amenajri interioare.

Analiza plastic a lucrrilor

3a a lR W r v r

gwjW
Big,

Sob de teracot
n acest desen se vd de fapt buci de crm id aezate unele peste altele. Se poate analiza ' # ^
lai timp efectul perspectivei n diferite situaii: privite de sus, de la nivelul ochilor sau de jos
se afl linia orizontului i punctul de fug spre care converg liniile laterale. Ua sobei, prin |g
rotunjit i rustic, ntrerupe m onotonia desenului liniar al suprafeei sobei.

Peisaj
Ca n celelalte dou lucrri, i aici ntlnim forme geometrice rectangulare i rotunde. La prima
vedere nici nu se observ acest lucru, ns acoperiurile caselor pot fi percepute ca prisme triunghiu
lare, casele ca paralelipipede dreptunghice, iar arborii i arbutii ca sfere sau conuri. Aceast teorie
era caracteristic artitilor cubiti de la nceputul secolului al XX-lea. Ei descompuneau orice, chiar
i corpul uman, n forme geometrice, susinnd c acestea stau la baza tuturor formelor complicate.

ar

Scaun de buctrie
Este un obiect de uz casnic foarte asem ntor unui cub. n desen putem observa umbrele frumoase,
zonele nchise, direcia planurilor i mbinrile scaunului. D esenatorul a avut grij ca cele patru pi
cioare s fie aezate pe podea n aa fel nct scaunul s nu dea senzaia c se mic, iar m uchiile sa
se potriveasc, s respecte convergena spre punctul de fug.

Mic dicionar de termeni

te gndit separat de contextul real din


e parte, care nu are de-a face cu realitatea
Academic
Care se supune unor reguli stricte, foarte severe,
anoane prestablite. R enun la nou
Acuarel

i pictur care utilizeaz culori diluate


osind ca liant gum a arabic. Vopsea cu
e acoperire redus, care form eaz pete
aparente

Ai^tata
a gravurii n m etal care folosete acizi
roziune, aplicat asem enea acuarelei, cu
e a eroda placa i a produce p rin im p rim a
re pete picturale
Antropomorf
Care are form um an. A rat ca o fiin om e
neasc

Art plastic
Denumire dat unor genuri de art transmise pe
cale vizual (pictur, sculptur, grafic). Parial,
aceasta include arhitectura i artele decorative
Arte decorative
Denumire dat unei categorii foarte largi de
obiecte cu rol utilitar i estetic format din mai
multe ramuri, n funcie de materialele i scopul
de utilizare a obiectelor
Asimetric
Lipsit de simetrie, neuniform
Atelier
ncpere n care lucreaz artitii plastici: pictorii,
sculptorii, graficienii, gravorii etc.
Avangard
Micare ideologic i artistic ce introduce
elemente noi, care s-au manifestat mai ales n
secolele al XlX-lea i al XX-lea

Bister
Armonie
mbinarea plcut a elem entelor unei opere, re
zultat din efectul spaial creat i d in raporturile
interioare echilibrate ale lucrrii

Acuarel de culoare maro. Vopsea maro-nchis,


care se fabric din cenu de fag sau din bitum.
Se poate utiliza i la realizarea umbrelor ntr-un
desen

Art arhaic
n sens restrns, denum ete arta greceasc antic
pn n sec. al V-lea . Hr. i capodoperele rm ase
din aceast perioad

Caracter
Trstur distinctiv, nsuire, particularitate

Art pentru art


Concept conform cruia creaia nu are coninut
i nici mesaj artistic i a fost creat p en tru a fi
suficient siei

Caricatur
Desen n care se exagereaz intenionat unele
trsturi tipice ale unei persoane, obiect sau
ntmplri
Clasic
1. Referitor la perioada antichitii greco-romane
2. Despre artiti consacrai

Compoziie
Structur cu caracter unitar, obinut din ele
mentele constituente i din relaiile ordonate
dintre acestea, care au scopul de a transmite un
mesaj estetic

Decorativ
Care servete la decorare (n art). n arhitectul
este opusul elementelor de structur; n pictijjp
se bazeaz pe efectul optic al culorilor n sine,
far sublinierea expresiv a formelor

Construcia imaginii
Structur plastic. Demers plastic prin care se
alctuiete o imagine

Deformare
Schimbarea formei unui material, denaturarea sa.
Metod folosit n art pentru modificarea per
manent a formei, volumului ori suprafeei unui
material, cu scopul de a-i spori expresivitatea

Contrapunct
Suprapunerea a dou elemente diferite (de obicei
teme muzicale), n care fiecare are un caracter
unitar
Contrast
Opoziie puternic, care pune n eviden dife
rena
* dintre elemente sau conflictul dintre ele.
Este un mijloc de expresie plastic prin care se
atrage atenia ntr-o anumit zon a lucrrii
Contur
Linie care mrginete o suprafa, un obiect
Creion de argint
Condei de metal cu vrf de argint, asemenea
unui creion. Instrument de desen folosit n A nti
chitate i Evul Mediu pentru desenarea detaliilor
fine
Cret pastel
Cret colorat, cu urm fin
Crochiu
Schi rapid care pune in eviden elementele
mai importante. Se realizeaz cu mna liber,
rapid i nu ine cont de detalii
Culoare local
Culoarea real a obiectelor, privit de aproape,
la lumina soarelui. Culoarea local se schimb
odat cu schimbarea luminii; acelai lucru se n
tmpl dac obiectele sunt privite de aproape, iar
dup aceea din deprtare. De exemplu, pdurea
dintr-o zon montan, privit de aproape este
verde, iar din deprtare va prea albastr datorit
efectului stratului de aer. Schimbarea culorii lo
cale a fost ndelung cercetat de pictorii impresioniti i peisagiti, n a doua jumtate a secolului
al XlX-lea

Desen n creion
Tehnic grafic realizat prin desenare. La
nceput se foloseau creioane de plumb, zinc sau
argint. Acestea au fost nlocuite de grafit n a
doua jumtate a secolului al XVI-lea. Din grafitul
amestecat cu lut se obin creioanele de duritate
diferit folosite i n zilele noastre
Diagonal
Oblic, cruci, curmezi. n geometrie reprezint
segmentul de dreapt care unete dou vrfuri
opuse ale unui poligon
Dimensiune
Volum spaial (lungime, lime, nlime)
Eclectic
Art sau coal care mbin elemente de stil din
perioade diferite n aceeai creaie
Efect
Impresie produs asupra cuiva n special de ctre
o oper de art
Efectul cromatic al culorilor
Se disting culori care dau senzaia c se apropie,
vin n prim -plan (culorile calde, puternice, de
exemplu rou, portocaliu, galben), i culori care
creeaz senzaia de ndeprtare (albastru, albastru-verzui, gri-albstrui)
Epigon
Urma, succesor, inferior ca valoare fa de nain
taii si
Figurativ
Care red imaginea concret a unui obiect sau a
unei fiine

o : 41 saU sal n care sunt expuse lucrri de art


A
(

iliai larg, aici sunt incluse ram urile


ai (creion, cret, desen n peni etc.)>
ori i pictura n acuarel. n sens mai
, , 1(s, aici sunt cuprinse cele trei grupe de
- imprimrii (tiparul nalt: xilogravura,
ura; tiparul norm al: litografia, m onoti: presiune mare: gravura n oel i cupru,
inta - maniera neagr, acul rece, gravura
ru, acvaforte i acvatinta)
flCur
I

unic grafic prin care se elim in o parte din


a unei forme, cu rolul de a fi folosit ca
matri de im prim are) la m ultiplicarea
aagini
{p it ire n form
mpl, geom etric sau im aginar, care
e n interiorul su form e com plicate pe
ca
mete ntr-un ntreg

K isch
n care provine din lim ba germ an i d e n o
t prost-gust, adeseori referitor la diletantism ul
artistic. De obicei kitsch se refer la obiectele
pseudo-artistice care m im eaz arta sau diferite
stiluri artistice deja consacrate; n u are valoare
artistic
Laviu
Tehnic prin care, cu o pensul nm uiat n bister, sepia sau acuarel, se p u n e n eviden form a
elementului reprezentat

Linia orizontului
Linia ochilor notri. Nivelul pn la care ajunge
vederea noastr, considerat linie de reper n
redarea perspectivei
Mastic
Rina galben, parfum at, a fisticului (Pistacia
terebinthus). Prin adaos de terebentin se obin
tacuri (firnis) folosite p en tru fixarea picturilor

Model
Tip reprezentativ. Persoan sau obiect ilustrat de
ctre artist
B K I

Monogram
Semntura artistului, constnd din iniialele
num elui su
Monumental
G randios, mre, impuntor. Atribut pentru o
lucrare de art care se impune prin dimensiuni
m ari n detrim entul redrii detaliilor
Motiv
Ceea ce urm eaz a fi reprezentat n lucrare. Ele
m ent pictural sau sculptural dintr-o compoziie
Negru de fum
Cea mai pur vopsea neagr, obinut artificial.
Se prepar prin arderea incomplet a uleiului, n
m ediu anaerob. Se folosete n special la fabrica
rea tuurilor
N otit
f
n desen, cteva idei sau linii care traseaz trs
turile prim are
Nuan
>
Varietate a unei culori, mai deschis sau mai
nchis, mai cald sau mai rece.
Ornam entic
M otive decorative. Poate fi geometric, vegetal,
figurativ sau com binaia acestora
Paspartu
Provine din francez (passe-partout). Ram de
hrtie sau de carton aezat ntre sticl i o lu
crare de art nrm at (pictur, desen, acuarel,
fotografie etc.)
Perspectiv
Sistem de reguli prin care se poate reda, n planul
bidim ensional al lucrrii, senzaia celei de-a treia
dim ensiuni (ndeprtarea).
Perspectiva liniar se refer la felul cum desenm
liniile care se ndeprteaz, tinznd spre acelai
p u n ct de fug. Perspectiva aerian se refer la
efectul spaial al culorilor, care i pierd intensita
tea cu ct sunt mai ndeprtate.
Perspectiva de la glezna broatei este realizat
de jos, de la nivelul solului, iar cea denum it n
zbor de pasre este realizat de sus

Plasticitate
nsuire care red naturaleea modelului, a
spaiului. Interpretare personalizat, bazat pe
modelare, deformare, colorare, desenare, grava
re i pe alte modaliti de lucru specifice artelor
plastice
i
Proporie
Raport ntre dimensiunile unor obiecte, forme
sau ntre dimensiunile prilor unui ntreg

Racursi
Deformarea aparent a unui obiect datorit per
spectivei, prin care prile mai apropiate se vd
mai mari, iar cele ndeprtate mai mici
Reprezentare
Desen sau imagine care arat sau vizualizeaz un
text
Restaurare
Repararea i completarea prilor distruse ale
unei opere de art. Refacerea n forma iniial a
unui monument sau a unei lucrri plastice
Schi de lumini i umbre
Contururi de pete difuze, imagine care nu fixeaz
conturul umbrelor obiectelor sau fiinelor,
y
J far
detalii interioare. Poate fi realizat prin desenare
(haurare) sau prin decupare

al XlX-lea s-a folosit la realizarea umbrelor n


desene
Simetrie
Proprietate a unui ansamblu de elemente organi
zate prin oglindire i asemnare pe pri diferite
delimitate de o ax de simetrie, punct de simetric
sau plan de simetrie
Sintetic
Care pune n eviden trsturi generale, comune
Snob
Persoan care admir n chip exagerat un obiect
de art, far o apreciere ntemeiat, care simu
leaz admiraia fa de valorile artistice i adopt
far alegere tot ce este la mod
Static
Nemicat, rigid, n stare de echilibru

Stil

1. Mod de exprimare specific unei arte, unui


artist, unui curent etc.
2. Condei de metal sau de os, cu vrf ascuit, cu
care se scria n antichitate pe tbliele de cear

Stilizare
Simplificare. Reducerea formei unui obiect din
natur la trsturile sale eseniale, folosindu-1 ca
element decorativ

Schi
>
Forma primar a unei lucrri, constnd din cte
va linii sumare care pun n eviden esenialul, n
linii mari

Structur
Alctuirea intern a unui corp, caracterizat prin
poziia i legtura dintre elementele componente

Seciune
Suprafa obinut prin secionarea concret sau
imaginar a unui obiect tridimensional

Suprafa de rotaie
Suprafaa obinut prin rotirea unei linii sau cur
be n jurul unei axe de rotaie

Seciunea de aur
Raport considerat perfect, din punct de vedere
matematic, ntre un ntreg i prile acestuia.
Conform acesteia, raportul dintre partea mai
mic i partea mai mare este identic cu raportul
dintre partea mai mare i ntregul din care fac
parte

Tehnic
Totalitatea uneltelor, metodelor i procedeelor de
lucru necesare realizrii unei lucrri plastice

Sepia
Materie de culoare cafeniu-nchis, secretat de
sepie sau obinut pe cale industrial. n secolul

Tem
Ideea principal dezvoltat ntr-o oper. Valoa
rea artistic a unei opere nu const n tem, ci | |
coninutul, mesajul i expresivitatea operei
Tonalitate
Luminozitatea unei culori: mai nchis sau mai
deschis etc. Ambian cromatic ntr-un tablou

:
r

oare deschis, de fluiditate ridicat,


iglbenete, obinut prin presare din
ic

natural
ural obinut din pm nturi, de
n, cu nuane uor verzui. Prezint
r ______U lumin i oxizi

Valorare
Efect de culoare rezultat din nuanele fine ale
luminii i umbrei, obinut prin amestecul unei
culori cu alb (se deschide), sau cu negru (se
nchide)

Volumul urmtor:
Bazele desenului
Tehnici de realizare a portretului
S pictm flori n acuarel

E ditura Casa
B-dul Decebal nr. 2 Bl. C53 ap. 12, Oradea, Romania
Tel: + 40 359 464 363
U f Fax:+ 40 359 800 941
Email: info@edituracasa.ro

www.edituracasa.ro

17 S6 0 6 * il 89 3 4 >

Pre: 39,90 W