Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi

Facultatea de Filosofie i tiin e Social-Politice


Domeniul de licen: tiine Politice
Specializarea: tiinte Politice

APROBAT
Valabil cu ncepere din anul univ. 2014-2015

PLAN DE INVATAMANT
Durata studiilor: 3 ani Diploma acordata: LICENTIAT IN STIINTE POLITICE

Anul I
Anul II
Semestrul 1
Semestrul 2
Semestrul 3
Semestrul 4
C S L Crd C S L Crd C S L Crd C S L Crd

Exegeza si argumentare in filosofie/ Exegesis and Argumentation


in Philosophy
Istoria gandirii politice*/History of Political Thought

2
2

2
2

5
5

1
1

56
56

28
28

28
28

0
0

0
0

Introducere n tiine politice*/Introduction to Political Science

56

28

28

Fundamente ale comunicarii*/Fundaments of Communication

56

28

28

Competene de comunicare n limba strin/Foreign Language

28

28

Tehnologie informatic i comunicare/ Informatics and


Communication

28

28

Institutii politice si drept constitutional*/ Political Institutions


and Consitutional Law

56

28

28

Metode de cercetare in stiintele politice*/Research Methods in


Political Science

56

28

28

Economie/Economics

2
2

2
2

5
5

1
1

56
56

28
28

28
28

0
0

0
0

11

Competene de comunicare n limba strin/Foreign Language

28

28

12
13

Competente si abilitati practice/Training Competences and


Abilities
Ideologii politice*/Political Ideologies

14

Teorii ale relaiilor internaionale*/Theories of International


Relations

Cod

Denumirea disciplinei

Verificare
C

Nr.ore/disciplina
din care
Total
C
S
L

Discipline obligatorii
1

9
10

15
16
18
17
18

Atitudini si comportamente politice*/Political Atitudes and


Behaviors

Partide politice si grupuri de interese*/Political Parties and


Interest Groups
Statistica aplicata/Statistics
Competene de comunicare n limba strin/Foreign Language
Teorie politica*/Political Theory
Politici publice*/Public Policy

5
2

56
56

0
28

0
28

0
0

56
0

56

28

28

2
2

2
2

5
5

1
1

56
56

28
28

28
28

0
0

0
0

28
56
56

0
28
28

0
28
28

28
0
0

0
0
0

1
2
2

2
2

5
5

1
1

19

Analiz comparat a sistemelor politice*/Compared Analysis of


Political Systems

56

28

28

20

Sisteme i comportamente electorale/ Electoral Systems

56

28

28

21

Competene de comunicare n limba strin/Foreign Language

28

14

14

22

Competente si abilitati practice/Training Competences and


Abilities

56

56

1
1

Anul I
Cod

Anul II

Nr.ore/disciplina
Verificare

Denumirea disciplinei

Semestrul 1
C

Semestrul 2

Crd C

Semestrul 3

Crd C

2
2
10

2
2
10

Semestrul 4

Crd C

din care

Total

Crd

30

1
1
18

28
28
518

28
28
518

0
0
112

0
0
112

Discipline optionale (1 din 2)


23

Probleme sociale si politice ale lumii contemp/Social and


Political Problems of Contemporary World

23

Analiza discursului politic/Political Dicourse Analysis

Total ore / saptamina obligatorii

Cod

Denumirea disciplinei

10

30

20

30

20

2
22

5
5
30

56
56
1260

20

Anul III
Semestrul 5
Semestrul 6
Semestrul 3
Semestrul 4
C S L Crd C S L Crd C S L Crd C S L Crd

2
2
2

5
5
5

1
1
1

56
56
56

28
28
28

28
28
28

0
0
0

0
0
0

Verificare
C

Nr.ore/disciplina
din care
Total
C
S
L

Discipline obligatorii
24
25
26

Administraie public/Public Administration


Introducere in Studii Europene/European Studies
Natiuni si minoritati/Nations and National Minorities

2
2
2

27

Teorii ale democraiei/ Theories of Democracy

56

28

28

28

Politici sociale/Social Policy

56

28

28

29

Protecia drepturilor i libertilor politice/Political Rights


Protection

56

28

28

Discipline obligatorii
30

Marketing politic/Political Marketing

56

28

28

31

Teorii ale puterii/Theories of Political Power

56

28

28

32

Institutii si politici europene/European Institutions and Policies

56

28

28

33

Comunicare politica/Political Communication

56

28

28

56

28

28

Discipline optionale (1 din 2)


34

Tranz politice i proc de dem (Political Transitions and


Democratization)/Postmod in teoria si practica pol
(Postmodernism in politics)

35

Antropologie politica (Political Antropology)/Epistemologie


politica(Political Epistemology)

Total ore / saptamana obligatorii

12

12

30

56

28

28

12

12

30

12

672

336

336

Total ore / saptamana obligatorii


36

Examen de licenta

24

24
5

Modalitatea de sustinere a examenului de licenta se stabileste prin hotararea senatului Universitatii "Al.I. Cuza" Iasi.

Anul I
Anul II
Semestrul 1
Semestrul 2
Semestrul 3
Semestrul 4
C S L Crd C S L Crd C S L Crd C S L Crd
Discipline din modulul psihopedagogic
2
2
5
Psihologia educaiei/Psychology of Education

Pedagogie I / Pedagogy (Fundamentele pedagogiei + Teoria i


metodologia curricumului)(Theory and Methodology of
Curriculum)

Pedagogie II / Pedagogy (Teoria i metodologia instruirii +


Teoria si metodologia evaluarii) Theory and Methodology of
Training+Theory and Methodology of Evaluation

Didactica specialitii/Didactics

Cod

Denumirea disciplinei

5
2

Verificare
E

Nr.ore/disciplina
din care
Total
C
S
L

56

28

28

56

28

28

56
56

28
28

28
28

0
0

84
42
14

0
14
0

0
28
0

84
0
14

Anul III
1
2
3

Practica pedagogic/Pedagogy Training


Optional I/Optional I
Evaluare finala - portofoliul didactic/Final Evaluation-didactic
portfolio

Rector,
Prof.univ.dr. Vasile IAN

3
2

5
4

Decan,
Prof.univ.dr. Nicu GAVRILUT

6
6
7

Director departament,
Conf.univ.dr. Virgil STOICA