Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA Al. I.

CUZA IAI
FACULTATEA DE FILOSOFIE SI STIINTE SOCIAL-POLITICE
DOMENIUL: TIINE POLITICE
Specializarea : Marketing politic si comunicare / Political Marketing and Communication

APROBAT:
Valabil din anul unversitar 2012 2013

PLAN DE NVMNT
DURATA STUDIILOR: 2ANI (cursuri de zi) DIPLOMA ACORDAT: Master n Marketing politic si comunicare/Political Marketing and Communication
TIP

ANUL I

DENUMIREA DISCIPLINEI

SEMESTRUL I

CURS

SEM

LUCR.C.P.

CREDITE

Guvernare europeana/ European


Governance

10

Cultura si educatie politica/


Political Culture and Education

10

Hermeneutica discursului
politic/Hermeneutics of Political
Discourse

10

ANUL II
SEMESTRUL II

PUNCTAJ
MIN.

CURS

SEM

LUCR.C.P.

CREDITE

SEMESTRUL III

PUNCTAJ
MIN.

CURS

SEM

LUCR.C.P.

CREDITE

FORME DE
VERIFICARE

SEMESTRUL IV

PUNCTAJ
MIN.

CURS

SEM

LUCR.C
.P.

CREDITE

PUNCTAJ
MIN.

EX.

COL

Tehnici de sondare a opiniei


publice/ Techniques of Public
Opinion Pooling

Retorica discursului politic/


Retorics of Political Discourse

10
4

Mentalitati sociale / Social


Mentalities

Managementul proiectelor/ Project


Management

28

42

28

14

56

28

28

56

28

28

84

28

56

28

II

Analiza si monitorizare media/


Media analyse and monitoring

28

II

10

DIN CARE

56

II

10

T
O
T
A
L

PRO

Partide politice europene/ European


Political Parties

NR. ORE / DISCIPLIN

56

28

10

III

84

28

10

III

56

28

14

10

56

28

28

III

56

Sisteme politice comparate/


Comparative Political Systems-

IV

56

28

28

Marketing electoral/ Electoral


Marketing

10

IV

56

28

28

Strategii de comunicare in sfera


publica/ Communication Strategies
in Public Area

56

28

28

Practica de specialitate/ Practice


TOTAL ORE / SPTMN

NR. FORME DE VERIFICARE /

2E

2E

SEMESTRU

1C

1P

4
2E

IV

8
2C

1P
2C

Dizertatia are cinci credite/ Dissertation _ 5 credits.

RECTOR ,
Prof.univ.dr. Vasile Ian

DECAN,
Prof.univ.dr. Nicu Gavriluta

Intocmit,
Conf.univ.dr. Mioara Nedelcu

IV
7

5
56