Sunteți pe pagina 1din 3

CATRE ,

JUDECATORIA SIBIU
DOMNULE PRESEDINTE,
Subscrisul Iacob Sorin, cu domiciliul in localitatea Selimbar ,
str.Tizian nr.7, nascut la data de 23.04.1978, CNP.1780423323941,in
temeiul art.112 si urmatoarele C.Proc.Civ, formuleaza :

CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA


pentru paratii :
1.Mesea Elena,nascuta la data de 12.05.1991, legitimata cu CI seria
VX nr.209888 eliberata de Politia Baile Olanesti, CNP.2910512385579
cu domiciliul in Oras Baile Olanesti str.Forestierilor nr.56 jud.Valcea.
2.Jidoveanu Elena Gabriela nascuta la data de 08.11.1992,
legitimata cu CI seria VX nr.408503 eliberata de SPCLEP Rm.Valcea ,
CNP.2921108385574 , cu domiciliul in Ramnicu Valcea str.Nicolae
Iorga nr.1 bl.A17/1 sc.H ap.13 , jud.Valcea
3.Deaconu Codreanu Adina Elena , nascuta la data de 22.09.1991,
legitimata cu CI seria VX nr.334074 , eliberata de SPCLEP Berbesti,
CNP.2910922384809 , cu domiciliul in sat.Mateesti comuna Mateeesti
nr.414 , jud.Valcea.
4.Teodorescu Elena Isabela , nascuta la data de 30.07.1991,
legitimate cu CI seria VX nr.364111 ,eliberata de SPCLEP Rm.Valcea
CNP.2910730385600, cu domiciliul in str.Ostroveni nr.5 bl.A41/2 sc.B

ap.18, oras Rm.Valcea, jud.Valcea,pentru a fi obligati s ne plateasca


suma de 1.920,95 lei, compusa din :

suma de 1.426,95 lei reprezentand c/v cheltuieli de intretinere


restante si neachitate pentru perioada 27.02.2012 01.07.2012 catre
E-ON Gaz Romania.

suma de 494 lei reprezentand garantie de rau platnic si taxa de


reconectare.

Majorari si penalitati in cuantum de 0.04% pe zii de intarziere,


la debitul restant de 1.426.95 lei.
MOTIVELE ACTIUNII
In fapt, numitii Mesea Elena, Jidoveanu Elena Gabriela ,
Deaconu Codreanu Adina Elena , Teodorescu Elena Isabela au fost
chiriasi in perioada 01.09.2011-01.07.2012 ,ai imobilului situat in Sibiu,
str.Lunga nr.69 B, sc.A, et.7, jud.Sibiu, prin contractul de inchiriere
nr.317342 din data de 06.09.2011 , care era in proprietatea numitului
Iacob Sorin .
In perioada 01.09.201101.07.2012 au beneficiat de utilitatile
aferente apartamentului in care au locuit.
Cu toate diligentele depuse de proprietarul imobilului , numitul
Iacob Sorin , debitorii refuza efectuarea acestei plati de altfel legal
datorata.
ntruct debitorii Mesea Elena, Jidoveanu Elena Gabriela , Deaconu
Codreanu Adina Elena , Teodorescu Elena Isabela nu au achitat suma
scadent la data rezilierii contractului de inchiriere mai sus mentionat ,
suma pe care o apreciem ca fiind cert, lichid si exigibil , v
solicitm sa admiteti actiunea asa cum afost formulata si sa obligati pe
parati la plata sumei de 1.920,95 lei.

In drept, ne intemeiem actiunea pe dispozitiile art.112 si


urmatoarele C.Proc.Civ, art.274 C.Proc.Civ si contractul de
inchiriere a fost incheiat inainte de intrarea in vigoare a noului cod
civil, 1 octombrie trecut, se aplica legea locuintelor, abrogata partial
(cele referitoare la inchirierea locuintelor), la articole 21-33 (abrogata
conform litera (s) al art. 230 legi 71/2011, de punere in aplicare al
noului cod civil). Art. 1831 este singurul care stabileste obligatia de a
repara prejudiciile cauzate pana la data evacuarii locuintei, "repararea
prejudiciilor de orice natura cauzate proprietarului pana la acea
data", cum a fost expres stipulat in contractul de inchiriere
nr.317342/06.09.2011.
In dovedirea actiunii intelegem sa ne folosim de proba cu acte
si interogatoriu.
Depunem prezenta in 6 ( sase ) exemplare, unul pentru instanta
si celelalte pentru a fi comunicate paratilor impreuna cu urmatoarele
acte:
- contract de inchiriere nr.317342/06.09.2011
- act de reziliere nr.188391/03.07.2012
- notificarea din 09.07.2012 semnata de primire de catre debitori
sau rude ale acestora conform confirmare de primire anexa ;
- Convocare la conciliere directa din data de 27.07.2012 prin care
am solicitat intalnirea partilor la data de 16.08.2012 ora 11 anexa .
- Procesul verbal din data de 16.08.2012-neprezentare la conciliere
directa.
- -Factura emisa de E-ON Gaz Romania.

IACOB SORIN-Proprietar

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI SIBIU