Sunteți pe pagina 1din 16

PARTEA I

Anul 178 (XXII) Nr. 565

Mari, 10 august 2010

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

SUMAR

Nr.

Pagina
HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI

784.

Hotrre privind transmiterea unui teren din


domeniul public al statului din administrarea
Aeroclubului Romniei n administrarea Administraiei
Naionale de Meteorologie ........................................

806.

Hotrre privind aprobarea bugetului de venituri i


cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Regiei Autonome
Registrul Auto Romn, aflat sub autoritatea
Ministerului Transporturilor i Infrastructurii................

38

807.

Hotrre privind aprobarea bugetului de venituri i


cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Regiei Autonome
Administraia Fluvial a Dunrii de Jos Galai, aflat
sub autoritatea Ministerului Transporturilor i Infrastructurii

914

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE


A ASIGURRILOR
592.

Decizie privind suspendarea, la cerere, a


desfurrii activitii de broker de asigurare a
Societii Comerciale Tradiional Broker de
Asigurare S.R.L. ..................................................

1516

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 565/10.VIII.2010

HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI


GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului din administrarea
Aeroclubului Romniei n administrarea Administraiei Naionale de Meteorologie
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 12 alin. (1) i (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public i regimul juridic al acesteia, cu modificrile i completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. Se aprob transmiterea unui teren din domeniul
public al statului, avnd datele de identificare prevzute n
anexa care face parte integrant din prezenta hotrre, din
administrarea Aeroclubului Romniei n administrarea
Administraiei Naionale de Meteorologie, n vederea
realizrii obiectivului Staie meteorologic judeean Trgu
Mure.

Art. 2. Terenul prevzut la art. 1 va reveni n administrarea


Aeroclubului Romniei fr nicio formalitate, n una dintre
urmtoarele situaii:
a) ntr-o perioad de 2 ani de la intrarea n vigoare a
prezentei hotrri obiectivul prevzut la art. 1 nu este finalizat;
b) Administraia Naional de Meteorologie i schimb forma
de organizare.
Art. 3. Predarea-preluarea terenului prevzut la art. 1 se face
pe baz de protocol ncheiat ntre prile interesate, n termen de
30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei hotrri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemneaz:
Ministrul mediului i pdurilor,
Lszl Borbly
p. Ministrul transporturilor i infrastructurii,
Constantin Dasclu,
secretar de stat
Ministrul finanelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vldescu
Bucureti, 28 iulie 2010.
Nr. 784.
ANEX

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

a terenului aparinnd domeniului public al statului care se transmite din administrarea Aeroclubului Romniei
n administrarea Administraiei Naionale de Meteorologie
Locul unde este
situat terenul

Romnia, judeul
Mure, municipiul
Trgu Mure,
Str. Libertii nr. 120

Persoana juridic
de la care se transmite
dreptul de administrare

Aeroclubul Romniei

Persoana juridic
la care se transmite
dreptul de administrare

Administraia
Naional de
Meteorologie

Caracteristicile
tehnice ale terenului

Teren din domeniul public al statului


administrat de Aeroclubul Romniei, n
suprafa de 1.064 m2, care se
compune din:
a) suprafaa S = 1.030,5 m2 (S2), avnd
ca vecinti:
n vest i parial nord Platforma
staiei meteo Trgu Mure
n sud-est Str. Libertii, un drum
asfaltat, care leag centrul oraului de
zona industrial
n sud-vest se nvecineaz cu
Aeroclubul Teritorial Trgu Mure
b) suprafaa S = 33,5 m2 (S3, platforma
evaporimetric), avnd ca vecinti:
n est Platforma staiei meteo Trgu
Mure
n nord, vest i sud se nvecineaz
cu Aeroclubul Teritorial Trgu Mure
Amplasarea i delimitarea exact a
celor dou suprafee (S2) i (S3) sunt
redate n planul anexat.

Numrul de identificare
atribuit de
Ministerul Finanelor
Publice

Parial, din
nr. M.F. 35.453,
ordonator principal
Ministerul
Transporturilor
i Infrastructurii

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 565/10.VIII.2010

GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli rectificat pe anul 2010
al Regiei Autonome Registrul Auto Romn,
aflat sub autoritatea Ministerului Transporturilor i Infrastructurii
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 55/2010 privind
unele msuri de reducere a cheltuielilor publice,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. Se aprob bugetul de venituri i cheltuieli rectificat
pe anul 2010 al Regiei Autonome Registrul Auto Romn, aflat
sub autoritatea Ministerului Transporturilor i Infrastructurii,
prevzut n anexa la prezenta hotrre.
Art. 2. (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale
nscrise n bugetul de venituri i cheltuieli reprezint limite
maxime, care nu pot fi depite dect n cazuri justificate i
numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului
Transporturilor i Infrastructurii.
(2) n cazul n care n execuie se nregistreaz depiri sau
nerealizri ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic
poate efectua cheltuieli totale proporional cu gradul de realizare
a veniturilor totale.

Art. 3. (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie


contravenie i se sancioneaz cu amend de la 1.000 lei la
5.000 lei.
(2) Contravenia se constat de ctre organele de control
financiar ale statului, mputernicite conform legii, iar amenda se
aplic persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor
prezentei hotrri.
(3) Contraveniei prevzute la alin. (1) i se aplic dispoziiile
Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 4. Anexa face parte integrant din prezenta
hotrre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemneaz:
Ministrul transporturilor i infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul muncii, familiei i proteciei sociale,
Mihai Constantin eitan
Ministrul finanelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vldescu

Bucureti, 4 august 2010.


Nr. 806.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 565/10.VIII.2010


ANEX*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR I INFRASTRUCTURII

Regia Autonom Registrul Auto Romn


Calea Griviei nr. 391A, sectorul 1, Bucureti
C.I.F. RO 1590236
B U G E T U L D E V E N I T U R I I C H E LT U I E L I R E C T I F I C AT

pe anul 2010
mii lei

*) Anexa este reprodus n facsimil.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 565/10.VIII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 565/10.VIII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 565/10.VIII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 565/10.VIII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 565/10.VIII.2010


GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli rectificat
pe anul 2010 al Regiei Autonome Administraia Fluvial
a Dunrii de Jos Galai, aflat sub autoritatea
Ministerului Transporturilor i Infrastructurii
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 55/2010 privind unele msuri de reducere a cheltuielilor
publice,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. Se aprob bugetul de venituri i cheltuieli rectificat pe anul 2010 al
Regiei Autonome Administraia Fluvial a Dunrii de Jos Galai, aflat sub autoritatea
Ministerului Transporturilor i Infrastructurii, prevzut n anexa la prezenta hotrre.
Art. 2. (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale nscrise n bugetul
de venituri i cheltuieli reprezint limite maxime, care nu pot fi depite dect n
cazuri justificate i numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului
Transporturilor i Infrastructurii.
(2) n cazul n care n execuie se nregistreaz depiri sau nerealizri ale
veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale
proporional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
Art. 3. (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenie i se
sancioneaz cu amend de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenia se constat de ctre organele de control financiar ale
statului, mputernicite conform legii, iar amenda se aplic persoanelor vinovate de
nerespectarea prevederilor prezentei hotrri.
(3) Contraveniei prevzute la alin. (1) i se aplic dispoziiile Ordonanei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Art. 4. Anexa face parte integrant din prezenta hotrre.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemneaz:
Ministrul transporturilor i infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul muncii,
familiei i proteciei sociale,
Mihai Constantin eitan
Ministrul finanelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vldescu

Bucureti, 4 august 2010.


Nr. 807.

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 565/10.VIII.2010


ANEX*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR I INFRASTRUCTURII

Regia Autonom Administraia Fluvial a Dunrii de Jos Galai


Galai, Str. Portului nr. 32
Cod unic de nregistrare: RO 1644670
B U G E T U L D E V E N I T U R I I C H E LT U I E L I R E C T I F I C AT

pe anul 2010

*) Anexa este reprodus n facsimil.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 565/10.VIII.2010

11

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 565/10.VIII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 565/10.VIII.2010

13

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 565/10.VIII.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 565/10.VIII.2010

15

AC T E A L E COMISIEI DE SUPRAVEG HERE A ASI G URR I L O R


COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURRILOR

DECIZIE
privind suspendarea, la cerere, a desfurrii activitii de broker de asigurare
a Societii Comerciale Tradiional Broker de Asigurare S.R.L.
Comisia de Supraveghere a Asigurrilor, cu sediul n municipiul Bucureti, str. Amiral Constantin Blescu nr. 18, sectorul 1,
cod de nregistrare fiscal 14045240/1.07.2001, reprezentat legal prin preedinte, n temeiul art. 4 alin. (19), precum i al art. 39
alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare i supravegherea asigurrilor, cu modificrile i completrile ulterioare,
n baza hotrrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor consemnate n procesul-verbal al edinei din data
de 29 iunie 2010, conform art. 4 alin. (22)(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificrile i completrile ulterioare, n cadrul creia
a fost analizat Nota cu nr. X 1.018 din 26 iunie 2010 privind controlul inopinat efectuat la Societatea Comercial Tradiional
Broker de Asigurare S.R.L., cu sediul social n municipiul Bucureti, str. Barbu Lutaru nr. 2, bl. 21, sc. B, ap. 40, et. 1, sectorul 1,
nregistrat la oficiul registrului comerului sub nr. J40/3995/2010, cod unic de nregistrare 18433317, i nscris n Registrul
brokerilor de asigurare sub nr. RBK 344/2006, reprezentat legal de ctre dna Manolescu Iulia Luminia, n calitate de
administrator i director executiv, ca urmare a cererii de suspendare a activitii,
a constatat urmtoarele:
1. Actul constitutiv a fost modificat fr avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor (C.S.A.), nclcnd
astfel prevederile art. 4 alin. (1) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare i/sau reasigurare, puse n aplicare prin
Ordinul preedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor nr. 3.110/2004, cu modificrile ulterioare, fapt ce constituie
contravenie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificrile i completrile ulterioare.
Societatea nu mai are niciun angajat, iar n data de 25 iunie 2010, aceasta a comunicat decizia de ncetare a contractului
individual de munc al directorului executiv, respectiv dna Manolescu Iulia Luminia.
2. Societatea nu a mai desfurat activitate ncepnd cu data de 1 iunie 2010.
3. Societatea nu deine un cont distinct pentru nregistrarea operaiunilor de ncasri i pli ale primelor de asigurare,
nclcnd astfel prevederile art. 33 alin. (41) din Legea nr. 32/2000, cu modificrile i completrile ulterioare, fapt ce constituie
contravenie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificrile i completrile ulterioare.
4. Societatea a transmis cu ntrziere raportrile trimestriale aferente trimestrelor II, III, IV 2008, trimestrelor I, II, III, IV 2009,
raportrile privind taxa de funcionare aferente perioadei ianuariedecembrie 2008 i nu a transmis raportrile aferente
trimestrelor I, II, III i IV 2009 i trimestrului I 2010, nclcnd prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificrile
i completrile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 pct. III alin. (4) i pct. IV lit. a) din Normele privind forma i coninutul
raportrilor pe care trebuie s le ntocmeasc brokerii de asigurare i/sau reasigurare, puse n aplicare prin Ordinul preedintelui
Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor nr. 113.139/2006*), cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cu prevederile art. 3
pct. III lit. a), b), c), d) i e) din Normele privind forma i coninutul raportrilor financiare pe care trebuie s le ntocmeasc brokerii
de asigurare i/sau reasigurare, puse n aplicare prin Ordinul nr. 3/2009, cu modificrile ulterioare, fapt ce constituie contravenie
conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificrile i completrile ulterioare.
5. Societatea nu a transmis la CSA numele persoanei desemnate cu responsabiliti n prevenirea i combaterea splrii
banilor i a finanrii actelor de terorism i n ceea ce privete procedurile interne n materie de cunoatere a clientului, de raportare,
de pstrare a evidenelor, de evaluare i gestionare a riscurilor, pentru a preveni i mpiedica implicarea lor n operaiuni suspecte
de splarea banilor i finanarea actelor de terorism, societatea nclcnd astfel prevederile art. 5 alin. (10) i art. 6 alin. (4) din
Normele privind prevenirea i combaterea splrii banilor i a finanrii actelor de terorism prin intermediul pieei asigurrilor, puse
n aplicare prin Ordinul preedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor nr. 24/2008, fapt ce constituie contravenie potrivit
art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea 32/2000, cu modificrile i completrile ulterioare.
Fa de motivele de fapt i de drept artate, n scopul aprrii drepturilor asigurailor i al promovrii stabilitii activitii
de asigurare n Romnia, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor a hotrt, n edina din data de 29 iunie 2010,
aprobarea cererii Societii Comerciale Tradiional Broker de Asigurare S.R.L. de suspendare a activitii i stabilirea n sarcina
acesteia a unor msuri,
drept care d e c i d e:
Art. 1. n conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) din Legea
nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare i supravegherea
asigurrilor, cu modificrile i completrile ulterioare, se
suspend, la cerere, activitatea Societii Comerciale
Tradiional Broker de Asigurare S.R.L., cu sediul social n
municipiul Bucureti, str. Barbu Lutaru nr. 2, bl. 21, sc. B,

ap. 40, et. 1, sectorul 1, nregistrat la oficiul registrului


comerului sub nr. J40/3995/2010, cod unic de nregistrare
18433317, i nscris n registrul brokerilor de asigurare sub
nr. RBK 344/2006, reprezentat legal de ctre dna Manolescu
Iulia Luminia n calitate de administrator i director executiv, ca
urmare a cererii de suspendare a activitii, pe o perioad de

*) Abrogat prin Ordinul preedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor nr. 3/2009 pentru punerea n aplicare a Normelor privind forma i coninutul
raportrilor financiare i tehnice pe care trebuie s le ntocmeasc brokerii de asigurare i/sau reasigurare.

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 565/10.VIII.2010

3 ani, ncepnd cu data publicrii deciziei n Monitorul Oficial al


Romniei, Partea I.
Art. 2. n termen de 3 zile de la primirea deciziei,
Societatea Comercial Tradiional Broker de Asigurare
S.R.L. are obligaia s aduc la cunotina clienilor si
suspendarea activitii de asigurare, n vederea efecturii plii
ratelor scadente la contractele n curs de derulare direct la
asigurtor, rmnnd direct rspunztoare pentru ndeplinirea
obligaiilor asumate prin contractele n vigoare.
Art. 3 n termen de 15 zile de la primirea deciziei,
societatea are obligaia s transmit la Comisia de
Supraveghere a Asigurrilor:
a) documentele din care s rezulte ncetarea contractelor cu
societile de asigurare i restituirea tuturor documentelor
primite n gestiune de la societile de asigurare;
b) documentele din care s rezulte modalitatea de ndeplinire
a deciziei referitor la notificarea asigurailor;
c) raportrile aferente trimestrului II 2010 i semestrului I 2010.

Art. 4. Reluarea activitii Societii Comerciale


Tradiional Broker de Asigurare S.R.L. se va dispune prin
decizie motivat a Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor.
Art. 5. Pe perioada ct este suspendat activitatea,
brokerului de asigurare i se interzic desfurarea activitii de
negociere i ncheierea de noi contracte de asigurare pentru
persoanele fizice sau juridice, acordarea de asisten pe
durata derulrii contractelor n curs ori n legtur cu
regularizarea daunelor, precum i desfurarea oricror
operaiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt
definite n Legea nr. 32/2000, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Art. 6. Prezenta decizie se public n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, conform prevederilor art. 9 din
Legea nr. 32/2000, cu modificrile i completrile
ulterioare.

Preedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor,


Angela Toncescu

Bucureti, 30 iulie 2010.


Nr. 592.

Cristina-Gabriela F. Popescu

Motivul: Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.


Locatia:Bucuresti

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR


Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 565/10.VIII.2010 conine 16 pagini.

Preul: 3,20 lei

&JUYDGY|445512]
ISSN 14534495