Sunteți pe pagina 1din 4
NOI STUDI] DE APARTAMENTE TIP ‘oblan nea ar de elpe!de wi mei sopere ‘ica age eel de pet Ie eine fe joes oi, ee ‘igor eo mat pare protina exe eda pe ai Sled exe In nenuniate eeiin edeea reba deride sacloelgte de Snort confor iin a Ieifele caee ‘mans pare soar coved se chin pre gies me soc Ss ge eo te ie de i ate id ‘enor a rele concn int de tard cee pe et ae Vom ci sulle eit in cent dite in CSS, und fn uor a jv apmemnente de racist, De acer, vom ca ale smh Pree In Config incon pes prone pda Ben (957, ‘die tone in Vala commenter «Aen Caste cae “heumentateexeate pink seuon fonction ieee Se cide soz opin ma ee a aged "ur ted paren diner tp ly, car ew fps "cid de anh pec ended LECT ‘Uae ditt anlate plac dela en ctl una main de a fait cae mp poten rf ce dry a a ol foe a fie. ecm cpr ui Ia pocicn piel ‘ee de mre debit de living som tal bia, pee gsi i ‘Scamp sin nce a seeped dm Cam aparece ving soo dora nui nomad Blan er pert el ose, sucn de apremene co cnet de +f tn co odie wy, pt pal pia wee 6 sa Anehearea coadiioe cone ice sat exploit ace aptamen + ada nt eh ea ainponaote dean cae dc deer ns idl confor Ail camer de Sc dont lca de domi pot {pe np pero ipo wis coma oe ean, tale de hat must nw smal a, ii anaes a ene peeps et Tacit kta poten ci fl dente de 3 pene {tuted pencua eve dene in camer de et lon) Doel aces inet somal tone sates eae al Oa ruts orb de fel cum Fendional apart oak Sal peal Sl one de pra tan eda Peon cate Tate ot Feotra «amelie seucrus acest apataent a fox adit 9 tpiaat ‘garment coed ot ws So be, eae degassed ‘poll stern tanec x ome ewobnishe ee di fae hare soe ‘era repo le ‘Stall pe cir pein porate deo sats de puncte ‘ide ede tt earn lls El ene tap en eel el ‘kel roll ema de ny pe deo prt de a des domo ete eri tele ie insur pe deal prse dew mle sag od i basa “Aca soca prs ante aval apna co eiag sam % da aretn pln cites oe incre i mele de spe, eae Loca ndividuale, tp. 8 ite, emer haere pos fate sou ta 2 pertunente To cone insite scone, Cincy apartente eu 3 camere $i ostiragerte pnt & parce Cry rime emare Blur P42, tip Dy Aparamente cx Camere (By see 2 exmare (O°) uot sufapeti pene 69 parent isk a pl deen camere de i, cto fnpere eu © supetiyé in jurul a 17-8 fn eae doom dou persasne, dee cae, parte 2 lel we ost ‘ke ton fila, hollauageie, legate ener de poate completa spail {ann poate funtion apart, cad din diferite motive eamers de 2 ee tol oni x spain cman. In acest scop,holulsfragerie trebuic a fe omit Sse gis abt logitart co tera sau carta. Se admite ea In came de 2 ‘lar douk persone, deoatece deeomsndarea dormitoarloe sac prin holl- ‘himgese, El ponte i folost si cx aeptare, penens wa cabiner sau at Fito Apartanentele pe eire Ie pssrentinr nt compose. pe scott schema Fania ‘Si analy seum stractarn din pace de vedere al dsb saprafeelor. mewn apartment de 4 petsoane ee pot repartin cea. 10 m¥ penta wn donitor matrimonial, ea, 17 penta camer de is rimin depo ea. Sim, ere e cumuleas cu eupeaiqa de degaare s doemiorall x permit relies hollab-etragere “Techule subline cla apartament minimal peners 4 pesoune se poate coat peo supra de x 15m penta eamern dea i aes ay, ites Sorat de depnace ponte clings din construc, sxisorindypraate Conn Poker 11 2b ines tonal accate 2 forme ale spatamento- Jat Bae preforbils volun 511 ecu camert de ol de 17 mt, on toate ch ate ‘pai Loe rue "Ar tcbui eka ispundm de os acoth struceosk de apartment este si sfcace ia pance de vedere al dsb supraelo ca cea eu « living roo! » fu ca cea cu weamerd de 2 Pensa a putea cealiea «living room sel, apartament de 4 peroave te Iie sh abt 3 dormitoae de sini 10 a8, det ral rein dgponbilt nama Daf, Access Sout erecta uo apeamene co trl more mi care mu eae ssettandabl “Aceplld solujia x dous, pote, fe sk decomandien dormitoes pla eamera dev gi tnd! eapactaten dc enzrerimne de 3 persoane, He ol deomandim pin desnmeste ealind 4 persoaneeazate, inten ex, eta oxi, colo tin obginers ae o suprafgk castuijloctar mole alge det cea srue- tos pe hol sufaget “La apartament cu 3 came pent 6 petroune se poste realiza, fn cadsul nonmcl de 8 mifpetoant, scram cu hol-tufagere contd de la tacepat pe eliminares complet a eopafecior de degsore dia suprafifa coastal, ‘Aufl, dic se considers ch pentru exe 2 dormitoure se Insumeael 22° pentru camern esc 18 mF sein disponbll con. 8 t% aproape Ct cite Seeets penta olal-eoiagerie, In practic, we ajunge la 0 pra conse ‘deca. 14 locating adic lao solic foarte economick pent un apartment {6 personne Int acet cas, superiovttes nol trctri ffs de soogia cu «living foom », seas xin earl sonnel de 88, sedi fa fapal ef hollsufageie ponte fol gi cx un saga de apteptage penta wn birow atu cabinet ct, Fant a face indisponbit iniperen de 21 a fli Proictele S10 i S11, pe eae Je peezeatim, eu fost realzate in attic rol condi de ath, Doran Hssdt din LP.CT, de athieeii Nicolae Pronco 19 Mibai Bucuresc. Ele plete de In tema expuot al sus sl solsioneset un patient penta Gceate din ipotetle numerne (eu dot eu tel camere) share se explewi diferie ‘Se bin afl leuige lndividunle euplat,lolate Init, bloc p $1 ‘nit separate, eau cu 2 apartament la sear, iste eu capa st Sac, ‘cusp + 2; se eelineat arf, aa cum se poate veda in abelal de ple, ‘era complet de Locuoje de mast, Ea poate flor cu sau fied rabel, iar faclsien ve poate face ca vobe. Gsm constructive uiliend, at grinds preibicat de 4 m (planusle ‘ind mosslate pe 60 cm), ctx erode tactionale Consruride pot # inele ‘ot azbociment ondvlt, co olane sot Fal entra a comple tail presenta, an compart Hcatecopls) cpr iecele asenaateare, omologae ca proicete tp, find sama e9 aceait come Dangie at Se flew pe base comune ‘Se poate wor consata ck tipal propor are, fn Rca ca Jn pats, rae svat : (Ce inches, ubtniem ok. tebale consent scat tip de apartament, ‘en tome avatacle pe care lear etumerat mal tus porte conti o slutie ‘plas in orice sien: Nu moma ti, dr cl poate presenta chine desavant el cad alegerea lol wu cotespunde nel aalizejicons a flu de wat Ml iilloe pera cae ues oe contrac, Conder, tea aie tarde celelae srcturl de apartment, acon complete gar necearh de proce ip penrs losing de max ‘Ach, Nicolae Pronen oma aE 1 A. TAREE COMPARATIVE PENTRU LOCUINTH DE 2 CAMERE: 1, Locuinge individual pe parter, culate | sama] Seon] Sopra |ceveail Sopris] tea | Pag ease | Tew ead ‘eth [Haag 33 T | Aparaen po locus | tpn Ton | 90 | ae ae ate loi 3 6 Se Ce ee Pe tt | 1 2 * 17.00 |_ 39.20 |_9.70_| pe j seatmat,. ) osoo | 630 | 3540 | an | soe 2, owing BA ow uri sepnete Sepals] | Semaine Svpmfig comet | Sopa | Togs ‘omit | Ne lx | Jeu | Tp | ae Rina per | |__Aseomree™ [rm | ae | some | ras | | aa t | frome" | sao | 1900 | aso | aa | Joo 2 pats bs spats ctrl | Sopa | od | Sis /Rer| meal ne [Sorta orn Siar Sea Tea Bi Bet nn Sti | ras [ren | ass | oo | | [ne | ss0 | aon 4, Locale P 2 (ou 2 apartmente I scars) Sopa Seema Supe ast | Spr | ltl oot Taw | oe | Re ace In satis Aptian peta 3 GP pemoae| r500 | 1800 | siz | aa Spurn penes 4 per. | | some nas | mm | as | om | [Noss Ne au font expo in nell de sph pions 3 chor 4, Laci fed part, on 2 care — Fa ELC iid or, 3 em — Foo aa is perf ct apramene dP 3 cme — 1 Bie pater iS ete atom de 3 mee =" Fa prieale Apuhaen inion 2 ae & Ape 242 core 1 Apammet o23 ser B. TARELE COMPARATIVE ALI APARTAMENTELUE (CU 7 CAMERE Compare spanned 3 cae ge strc elautngsc

S-ar putea să vă placă și