Sunteți pe pagina 1din 6

An scolar: 2014 - 2015

Numele i prenumele profesorului : Iordachescu Flori Loredana


Disciplina - GEOGRAFIE
Clasa - a XII-a, filiera tehnologic
PLANIFICAREA CALENDARISTIC ANUAL - caracter orientativ
Europa Romnia Uniunea European. Probleme fundamentale
Unitatea de
nvare

Competene specifice

Coninuturi

SEMESTRUL I (15.09.2014 30.01.2015)

Nr. de
Sptmna
ore

Observaii/
Evaluare

I. Europa i
Rom
nia

geogr
afie
fizic

1.1. Prezentarea, n scris i oral, a aspectelor definitorii


ale spaiului european i naional, utiliznd corect i
coerent terminologia specific domeniului
1.2. Raportarea rezultatelor documentrii (informrii)
asupra problematicii fundamentale a Europei i a
Romniei, cu ajutorul noiunilor i al conceptelor
corespunztoare
1.3. Explicarea unei realiti investigate (direct sau
indirect), prin utilizarea limbajului tiinific specific
domeniului
1.4. Identificarea, prin documentare, a informaiilor
specifice problematicii geografice a Europei i a Romniei,
valorificnd adecvat semnificaiile termenilor-cheie de
specialitate
2.1. Explicarea proceselor naturale din mediul nconjurtor
(geografic), la nivelul continentului, prin conexiuni
sugerate de analiza modelelor grafice, cartografice i a
imaginilor
2.2. Utilizarea elementelor semnificative, conceptuale i
metodologice, specifice tiinelor naturii i tiinelor
sociale, pentru studierea comparativ a geografiei
Europei i a Romniei
2.3. Explicarea relaiilor observabile dintre tiine,
tehnologie i mediul nconjurtor, la nivelul continentului,
prin analizarea unor sisteme i structuri teritoriale i
funcionale
2.4. Explicarea relaiilor observabile dintre sistemele
naturale i umane ale mediului geografic european,
utiliznd date statistice, modele geografice i reprezentri
cartografice adecvate
2.5. Explicarea unor sisteme i a unor structuri naturale
i umane, pe baza unor informaii obinute prin diferite
mijloace de documentare i a unor materiale demonstrative
3.1. Interpretarea reprezentrilor grafice i cartografice,
pentru prezentarea unei realiti investigate

Lumea contemporan. Recapitulare

Spaiul romnesc i spaiul european.

Elemente fizico geografice definitorii


ale Europei i ale Romniei:

Test iniial

- relieful major (trepte, tipuri i


uniti majore de relief);
- clima (factorii genetici, elementele
climatice, regionarea climatic);
harta sinoptic a Europei i a
Romniei;
- hidrografia aspecte generale;
Dunrea i Marea Neagr;
- nveliul biopedogeografic;
- resursele naturale.

14

17

Evaluare
scris (T1)

II. Europa i
Rom
nia

geogr
afie
uman

III. Europa i
Romnia
mediu,
peisaje,
regiuni
geografice,
ri vecine

1.1. Prezentarea, n scris i oral, a aspectelor definitorii Elemente de geografie uman ale
ale spaiului european i naional, utiliznd corect i
Europei i ale Romniei:
coerent terminologia specific domeniului
- harta politic a Europei; Romnia ca
1.2. Raportarea rezultatelor documentrii (informrii)
stat al Europei;
asupra problematicii fundamentale a Europei i a
- populaia i caracteristicile ei
Romniei, cu ajutorul noiunilor i al conceptelor
geodemografice;
corespunztoare
1.4. Identificarea, prin documentare, a informaiilor
- sistemul de orae al Europei; analiza
specifice problematicii geografice a Europei i a Romniei,
geografic a unor orae (patru orae
valorificnd adecvat semnificaiile termenilor-cheie de
europene, oraul Bucureti i dou
specialitate
orae din Romnia);
2.2. Utilizarea elementelor semnificative, conceptuale i
- activitile economice
metodologice, specifice tiinelor naturii i tiinelor
caracteristici generale; analiza unei
sociale, pentru studierea comparativ a geografiei
ramuri industriale (la nivel european
Europei i a Romniei
i n Romnia);
2.4. Explicarea relaiilor observabile dintre sistemele
naturale i umane ale mediului geografic european,
- sisteme de transport.
utiliznd date statistice, modele geografice i reprezentri
cartografice adecvate
2.5. Explicarea unor sisteme i a unor structuri naturale
i umane, pe baza unor informaii obinute prin diferite
mijloace de documentare i a unor materiale demonstrative
3.1. Interpretarea reprezentrilor grafice i cartografice,
pentru prezentarea unei realiti investigate
Vacana de iarn/intrasemestrial (20.12.2014 04.01.2015)
1.3. Explicarea unei realiti investigate (direct sau
Mediu nconjurtor i peisaje.
indirect), prin utilizarea limbajului tiinific specific
Regiuni geografice n Europa i n
domeniului
Romnia:
2.2. Utilizarea elementelor semnificative, conceptuale i
- Carpaii studiu de caz al unei
metodologice, specifice tiinelor naturii i tiinelor
regiuni geografice.
sociale, pentru studierea comparativ a geografiei
Europei i a Romniei
rile vecine Romniei (caracterizare
2.3. Explicarea relaiilor observabile dintre tiine,
geografic succint).
tehnologie i mediul nconjurtor, la nivelul continentului,
prin analizarea unor sisteme i structuri teritoriale i
3

Evaluare
scris (T2)

12

8 13

14 17
Evaluare
oral

funcionale
2.4. Explicarea relaiilor observabile dintre sistemele
naturale i umane ale mediului geografic european,
utiliznd date statistice, modele geografice i reprezentri
cartografice adecvate
2.5. Explicarea unor sisteme i a unor structuri naturale
i umane, pe baza unor informaii obinute prin diferite
mijloace de documentare i a unor materiale demonstrative
3.1. Interpretarea reprezentrilor grafice i cartografice,
pentru prezentarea unei realiti investigate
Vacana intersemestrial (31.01.2015 08.02.2015)
IV. Uniunea
European

SEMESTRUL al II-lea (09.02.2015 19.06.2015)


1.1. Prezentarea, n scris i oral, a aspectelor definitorii Formarea Uniunii Europene i evoluia
referitoare la elemente geografice ale U.E., utiliznd
integrrii europene.
corect i coerent terminologia specific domeniului
Caracteristici geografice, politice i
1.4. Identificarea, prin documentare, a informaiilor
economice actuale ale U.E.
specifice problematicii geografice a U.E. i a Romniei,
valorificnd adecvat semnificaiile termenilor-cheie de Statele Uniunii Europene:
12
18 23
specialitate
- privire general i sintetic;
2.4. Explicarea relaiilor observabile dintre sistemele
- studii de caz: Frana, Germania,
naturale i umane ale mediului geografic al U.E.,
Regatul Unit, Italia, Spania,
utiliznd date statistice, modele grafice i reprezentri
Portugalia, Grecia, Austria.
cartografice adecvate
2.7. Aplicarea unor elemente explicative semnificative
specifice tiinelor sociale, n interpretarea proceselor
referitoare la globalizare din perspectiva U.E.
3.2. Utilizarea reprezentrilor grafice i cartografice
adecvate, pentru interpretarea i exprimarea realitii
geografice a U.E. i a unor ri din componena acesteia
3.3. Transferul informaiei statistice, grafice i cartografice
n alte forme de prezentare (texte, modele etc.)
Programul coala altfel: S tii mai multe, s fii mai bun!
Sptmna 06.04.2015 10.04.2015 dedicat activitilor extracurriculare i extracolare,
n conformitate cu prevederile Art. 4 din OMEN nr. 3637/19.06.2014 privind structura anului colar 2014-2015
Vacana de primvar/intrasemestrial (11.04.2015 19.04.2015)
4

Evaluare
scris (T3)

V. Romnia ca
parte a
Uniunii
Europene

1.4. Identificarea, prin documentare, a informaiilor specifice problematicii geografice a U.E. i a Romniei,
valo-rificnd adecvat semnificaiile termenilor-cheie de
specialitate
3.3. Transferul informaiei statistice, grafice i cartografice
n alte forme de prezentare (texte, modele etc.)
3.4. Interpretarea datelor statistice i a modelelor grafice
referitoare la U.E. i la Romnia

Romnia ca parte a Uniunii Europene:


- Oportuniti geografice ale
Romniei cu semnificaie pentru
U.E.
- Romnia i rile U.E.
interdependene geografice,
economice i culturale.

25 26
Evaluare
oral

- Problema energiei n U.E. i n


Romnia.
VI. Europa i
Uniunea
European
n lumea
contemporan

VII. Elemente
de geografie a
serviciilor si
administraie
n Europa i
n Romnia

1.1. Prezentarea, n scris i oral, a aspectelor definitorii


referitoare la rolul Europei n sistemul economic i
geopolitic mondial, utiliznd corect i coerent terminologia
specific domeniului
1.5. Formularea de probleme referitoare la regionalizare i
la globalizare, din perspectiv european, utiliznd corect
i coerent terminologia specific domeniului
2.4. Explicarea relaiilor observabile ntre sistemele lumii
contemporane i Europa
3.4. Interpretarea datelor statistice i a modelelor grafice
referitoare la Europa, U.E, Romnia i lumea
contemporan

2.5. Explicarea unor sisteme i structuri teritoriale


referitoare la servicii, comer i administraie, pe baza
informaiilor obinute prin diferite mijloace de documentare
2.8. Elaborarea unor proiecte de dezvoltare teritorial care
au elemente de geografie a serviciilor i administraie
2.9. Explicarea raportului dintre componentele economice,
sociale i de servicii la nivelul U.E. i al Romniei
3.6. Utilizarea mijloacelor de reprezentare grafic i
5

Problemele fundamentale ale lumii


contemporane (prezentare sintetic).

Rolul Europei n construirea lumii


contemporane.

U.E. i ansamblurile economice i


geopolitice ale lumii contemporane
privire comparativ.

Mondializare, internaionalizare i
globalizare din perspectiv european.

Europa, Uniunea European i


Romnia n procesul de evoluie a
lumii contemporane n urmtoarele
decenii.

Ci de comunicaie i mijloace de
transport.

Relaii economice.

Turism, comer, activiti complementare.

Elemente de geografie administrativ:


organizarea administrativ n ri din

27 28

Evaluare
scris (T4)

29 30
Evaluare

Europa i organizarea administrativ a


Romniei.

cartografic a elementelor de geografie administrativ


Sintez i
evaluare

1.1. . 3.6.

Europa Romnia Uniunea


European. Probleme fundamentale

oral

31

Evaluare
final (Tf)