Sunteți pe pagina 1din 67

Descrcat de pe Politik.

md
Proiectul de L E G E
Cu privire la modificarea i completarea unor acte legislative
Parlamentul adopt prezenta lege organic.
Art.I. La articolul 10 punctul 8 din Legea nr.845-XII din 03 ianuarie 1992 cu
privire la antreprenoriat i ntreprinderi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994,
nr.2 art.33), cu modificrile i completrile ulterioare, prima propoziie va avea
urmtorul cuprins:
8. Neindicarea sau indicarea incorect de ctre agentul economic furnizor n
factur/factura fiscal a preului de livrare pentru o unitate, fixat de agentul economic
productor al produselor fabricate pe teritoriul rii i a mrimii adaosului comercial
cumulativ, sau a preului de achiziie pentru o unitate pentru mrfurile importate i a
mrimii adaosului comercial cumulativ, n cazul livrrii mrfurilor social importante, a
cror list este aprobat de Guvern, se sancioneaz cu amend n mrime de 10% din
valoarea tranzaciei cu mrfuri social importante, dar nu mai puin de 500 de lei pentru
fiecare factur/factur fiscal..
Art.II. Articolul 131 din Legea nr.146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la
ntreprinderea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.2 art.9), cu
modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum
urmeaz:
alineatul (2) va avea urmtorul cuprins:
(2) Ministerul Finanelor va selecta i aproba anual, pn la 1 februarie, lista
societilor de audit pentru auditarea situaiilor financiare anuale ale ntreprinderilor,
conform criteriilor stipulate la alin.(3), cu elaborarea ulterioar a termenilor de
referin.;
la alineatul (3) litera a) va avea urmtorul cuprins:
a) la situaia din 31 decembrie a perioadei de gestiune precedente, n Anexa la
Licena pentru desfurarea activitii de audit s fie indicai cel puin 2 auditori
certificai;
alineatul (3) se completeaz cu litera c) cu urmtorul cuprins:
c) s aib n derulare anual, pentru ultimii 2 ani, cel pu in 10 misiuni de audit ale
situaiilor financiare anuale, cu emiterea raportului auditorului..
Art.III. Articolul 89 din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societile
pe aciuni (republicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.1-4 art.1),

cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum


urmeaz:
la alineatul (1), propoziia a doua va avea urmtorul cuprins:
(1) Ministerul Finanelor va selecta i aproba anual, pn la 1 februarie, lista
societilor de audit pentru auditarea situaiilor financiare anuale ale societ ilor n care
cota statului depete 50% din capitalul social, selectate conform criteriilor stipulate la
alin.(11), cu elaborarea ulterioar a termenilor de referin.;
la alineatul (11) litera a) va avea urmtorul cuprins:
a) la situaia din 31 decembrie a perioadei de gestiune precedente, n Anexa la
Licena pentru desfurarea activitii de audit s fie indicai cel puin 2 auditori
certificai;
se completeaz cu litera c) cu urmtorul cuprins:
c) s aib n derulare anual, pentru ultimii 2 ani, cel pu in 10 misiuni de audit ale
situaiilor financiare anuale, cu emiterea raportului auditorului..
Art.IV. Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat n Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, ediie special din 8 februarie 2007), cu modificrile i
completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. Articolul 3 se completeaz cu alineatul (6) cu urmtorul cuprins:
(6) Legislaia fiscal se modific i/sau se completeaz, inclusiv prin intermediul
iniiativelor legislative naintate de ctre deputai, cu o periodicitate de o dat n 6 luni
n cursul unui an calendaristic..
2. Articolul 5 se completeaz cu punctele 401), 43), 44) i 45) cu urmtorul
cuprins:
401) Instrument de plat dispozitiv (dispozitive) personalizat (e) (cardul de
plat, telefon mobil etc.) i /sau orice serie de proceduri (tehnice coduri PIN, TAN,
alte tipuri de coduri, login /parol etc. sau funcionale transferul de credit, debitarea
direct) convenite ntre utilizatorul serviciilor de plat i prestatorul de servicii de plat
i folosite de utilizatorul serviciilor de plat pentru a iniia un ordin de plat.
43) Sistem informaional computerizat produs software destinat pentru
automatizarea evidenei financiare, contabile i fiscale, inclusiv gestiunea i controlul
vnzrilor, din toate domeniile de activitate ale economiei naionale.
44) Persoane cu funcii de conducere - administratorii, inclusiv preedintele
consiliului de administraie, directorii generali i directorii, directorii generali adjunci i
directorii adjunci, precum i asimilaii lor stabilii potrivit legii sau prin contractele
colective de munc sau, dup caz, prin regulamentul intern.
45) Mostre de mrfuri orice articol care reprezint un tip de marf al crui mod
de prezentare i cantitate, pentru mrfuri de acelai tip, l exclude de la folosirea sa n
2

alte scopuri dect pentru obinerea de comenzi pentru mrfuri de tipul celor pe care le
reprezint..
3. La articolul 7, alineatul (5) va avea urmtorul cuprins:
,,(5) Contribuabilii care au subdiviziuni n afara unitii administrativ-teritoriale n
care se afl sediul central (adresa juridic) prezint pentru acestea din urm dri de
seam fiscale i pltesc impozite i taxe (cu excepia taxei pe valoarea adugat, a
accizelor, a taxelor destinate transferrii n fondul rutier i a impozitului pe venit din
activitatea operaional) la buget corespunztor sediului subdiviziunilor..
4. La articolul 8, alineatul (2) se completeaz cu litera c1) cu urmtorul cuprins:
c1) n cazul utilizrii sistemelor informaionale computerizate, softurilor elaborate
pentru maini de cas i control, s certifice aceste sisteme la Comisia de certificare a
Ministerului Finanelor, n modul stabilit de Guvern. Aceste prevederi se aplic
agenilor economici care livreaz i/sau utilizeaz sisteme informaionale
computerizate, softuri elaborate pentru maini de cas i control, precum i agenilor
economici care presteaz servicii de inere a evidenei contabile cu utilizarea sistemelor
i softurilor date;.
5. La articolul 14 alineatul (3), textul ,,i (34) se nlocuiete cu textul ,, , (3 4) i
(35).
6. La articolul 15 litera a), cifra ,,27852 se nlocuiete, n ambele cazuri, cu
cifra ,,29640.
7. La articolul 19 litera a), dup textul ,,cu excepia plilor n bugetul asigurrilor
sociale de stat i a primelor de asigurare obligatorie de stat, se introduce textul ,, ,
plilor menionate la art.24 alin.(20)..
8. Articolul 20:
litera g) se abrog;
se completeaz cu litera v) cu urmtorul cuprins:
,,v) dobnzile de la valorile mobiliare de stat..
9. Articolul 24:
alineatul (3) se completeaz n final cu textul ,, , cu excep ia celor reglementate de
prezentul articol;
se completeaz cu alineatul (51) cu urmtorul cuprins:
,,(51) Prin derogare de la prevederile prezentului articol, art.26 i art.27, deducerea
uzurii i cheltuielilor pentru ntreinerea, funcionarea i reparaia autoturismelor
folosite de persoanele cu funcii de conducere ale contribuabilului, deductibile conform
prezentului titlu, se permite doar pentru un singur autoturism pe agent economic.;
3

la alineatul (13), cuvintele ,,aprobate anual de ctre conductorii ntreprinderilor


se nlocuiesc cu textul ,,aprobate de autoritile de specialitate ale administra iei publice
centrale, mpreun cu instituiile de specialitate, cu avizul Ministerului Finanelor,
conform modului stabilit de Guvern.;
la alineatul (16), cuvintele ,,rapoartelor financiare, n ambele cazuri, se nlocuiesc
cu cuvintele situaiilor financiare;
se completeaz cu alineatul (20) cu urmtorul cuprins:
,,(20) Se permite deducerea cheltuielilor anuale suportate de ctre angajator pentru
primele de asigurare facultativ de asisten medical ale angajatului n mrime de pn
la 50% din prima de asigurare obligatorie de asisten medical calculat n sum fix n
valoare absolut stabilit pentru categoriile de pltitori prevzute n anexa nr.2 la Legea
nr.1593-XV din 26 decembrie 2002, pe anul respectiv.
10. Articolul 26:
la alineatul (2), cuvintele ,,bilanul contabil se nlocuiesc cu cuvntul ,,bilanul;
alineatul (9) se abrog.
11. Articolul 27:
la alineatul (2), textul ,, , cu excepia celor obinute din nstrinarea autoturismului
care a fost inclus n categoria de proprietate cu valoarea stabilit la art.26 alin.(9) lit.b),
i textul ,,n cazul nstrinrii autoturismului inclus n categoria de proprietate cu
valoarea stabilit la art.26 alin.(9) lit.b), baza valoric a categoriei respective de
proprietate se reduce cu valoarea rmas a autoturismului nstrinat, determinat
pornind de la valoarea cu care acesta a fost inclus n categoria respectiv. Venitul sau
pierderea calculat ca diferen ntre suma mijloacelor obinute de la nstrinarea
autoturismului i baza valoric a acestuia se recunoate drept venit sau pierdere a
perioadei fiscale n care a avut loc nstrinarea. Baza valoric a autoturismului
reprezint valoarea acestuia micorat cu suma uzurii calculate. se exclude;
se completeaz cu alineatul (21) cu urmtorul cuprins:
,,(21) Prin derogare de la alin.(2) al prezentului articol, n cazul nstrinrii
autoturismului inclus n categoria de proprietate pn la 31.12.2014 cu valoare de
200000 lei , baza valoric a categoriei respective de proprietate se reduce cu valoarea
rmas a autoturismului nstrinat, determinat pornind de la valoarea cu care acesta a
fost inclus n categoria respectiv. Venitul sau pierderea calculat ca diferen ntre
suma mijloacelor obinute de la nstrinarea autoturismului i baza valoric a acestuia se
recunoate drept venit sau pierdere a perioadei fiscale n care a avut loc nstrinarea.
Baza valoric a autoturismului reprezint valoarea acestuia micorat cu suma uzurii
calculate.;
la alineatul (10) litera a), cuvintele ,,valoarea de bilan se nlocuiesc cu cuvintele
valoarea contabil;
alineatul (12) va avea urmtorul cuprins:
,,(12) ncepnd cu perioada fiscal 2014, se permite deducerea uzurii mijloacelor
fixe primite cu titlu gratuit i puse n funciune n perioadele fiscale anterioare anului
4

2014, valoarea crora a fost inclus la venituri impozabile ale contribuabilului. Uzura
acestor mijloace fixe se calculeaz reieind din baza valoric ajustat n conformitate cu
legislaia n vigoare din perioadele respective, la situaia din 31.12.2013..
12. La articolul 28, cuvintele ,, de exploatare, n ambele cazuri, se nlocuiesc cu
cuvintele ,,de utilizare.
13. ,,La articolul 31 alineatul (3), cuvintele ,,regulamentului aprobat de Banca
Naional a Moldovei se nlocuiesc cu textul ,,I.F.R.S..
14. Articolul 33:
la alineatul (1), cifra ,,9516 se nlocuiete cu cifra ,,10128;
la alineatul (2), cifra ,,14148 se nlocuiete cu cifra ,,15060.
15.Articolul 34:
la alineatul (1), cifra ,,9516 se nlocuiete cu cifra ,,10128;
la alineatul (2), cifra ,,14148 se nlocuiete cu cifra ,,15060.
16.Articolul 35:
la alineatul (1), cifra ,,2124 se nlocuiete cu cifra ,,2254, iar cifra ,,9516 se
nlocuiete cu cifra ,,10128;
la alineatul (2) litera b), cifra ,,9516 se nlocuiete cu cifra ,,10128;
la alineatul (3), textul ,,Tutorele i curatorul minorilor n vrst de la 14 la 18 ani
se nlocuiete cu textul ,,Curatorul minorilor n vrst de la 14 la 18 ani i tutorele
legal, iar textul ,,alin.(2) lit.d) se nlocuite cu textul ,,alin.(2) lit.b).
17.Articolul 36:
la alineatul (1), cifra ,,10 se nlocuiete cu cifra ,,2;
la alineatul (6), textul ,,calculate de angajator, precum i a sumelor primelor de
asigurare obligatorie de asisten medical se exclude;
se completeaz cu alineatul (8) cu urmtorul cuprins:
,,(8) Patronilor li se permite s deduc plile efectiv suportate aferente
indemnizaiei pentru incapacitate temporar de munc cauzat de boli obinuite sau de
accidente nelegate de munc, conform art.4 al Legii nr.289-XV din 22 iulie 2004
privind indemnizaiile pentru incapacitatea temporar de munc i alte prestaii de
asigurri sociale..
18. Articolul 44:
alineatul (3) se completeaz cu litera c) cu urmtorul cuprins:
5

c) veniturile i cheltuielile din lipsurile i plusurile de active i datorii constatate


la inventariere, sumele amenzilor, penalitilor i despgubirilor pentru prejudiciul
cauzat, pierderile aferente produciei rebutate care a fost fabricat n anii precedeni,
sumele creanelor compromise i datoriilor expirate decontate, abaterile costului efectiv
al activelor de la cel normativ, primele calculate spre plat n perioada de gestiune
curent conform rezultatelor activitii entitii n anii precedeni, pierderile aferente
returnrii activelor livrate n anii precedeni, sumele reducerilor de pre, disconturilor i
rabaturilor acordate/primite n perioada de gestiune pentru livrrile/achiziiile efectuate
n anii precedeni, se raporteaz i se deduc respectiv n scopuri fiscale n anul fiscal n
care acestea au fost constatate i/sau calculate i/sau acordate.;
la alineatele (7) i (9), cuvintele ,,Standardelor Internaionale de Raportare
Financiar se nlocuiesc cu textul I.F.R.S..
19. La articolul 46 alineatul (3), cuvintele ,,rezervelor de mrfuri i materiale se
nlocuiesc cu cuvintele stocurilor de mrfuri i materiale, iar cuvintele ,,Standardelor
Internaionale de Raportare Financiar se nlocuiesc cu textul I.F.R.S..
20. La articolul 49 literele c) i d), cuvintele ,,fondurile fixe se nlocuiesc cu
cuvintele mijloacele fixe.
se completeaz n final cu textul ,,Modul de aplicare a facilitilor fiscale
respective se stabilete de Guvern..
21.Articolul 513 va avea urmtorul cuprins:
,,Articolul 513. Instituiile de nvmnt publice i privat
Se scutesc de impozitul pe venitul obinut din desfurarea activitii conform
Codului educaiei instituiile de nvmnt publice, prin derogare de la art.51, i
instituiile de nvmnt privat, cu condiia alocrii mijloacelor obinute n scopul
realizrii misiunii instituiilor..
22.La articolul 54 alineatul (3), dup cuvintele ,,angajailor rezideni se introduce
textul ,, , precum i cel al agenilor economici rezideni, iar dup cuvintele ,,asistena
tehnic se introduc, n ambele cazuri, cuvintele ,,i investiional.
23.La articolul 541:
alineatul (2) se abrog;
alineatul (3) va avea urmtorul cuprins:
,,(3) Agenii economici menionai la alin.(1) care, la situaia din data de 31
decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, au obinut venit
din livrri scutite de T.V.A. sau din livrri scutite i impozabile cu TVA n sum de pn
la 600000 lei, pot alege regimul de impozitare prevzut de prezentul capitol sau
6

regimul de impozitare aplicat n modul general stabilit. Alegerea regimului fiscal se


realizeaz prin indicarea lui n politica de contabilitate a agentului economic.;
se completeaz cu alineatul (31) cu urmtorul cuprins:
,,(31) Agenii economici menionai la alin.(1) care, la situaia din data de 31
decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, au obinut venit
din livrri scutite T.V.A. n mrime ce depete 600 mii lei, aplic regimul de
impozitare n modul general stabilit.;
24.Articolul 542:
alineatul unic devine alineatul (1);
se completeaz cu alineatul (2) cu urmtorul cuprins:
,,(2) n scopul aplicrii prevederilor prezentului capitol, valoarea returului de
marf sau a discontului (reducerii) urmeaz s micoreze mrimea obiectului impunerii
n perioada fiscal, n care a avut loc returul de marf (s-a acordat discontul), inclusiv n
cazul n care vnzarea mrfurilor respective a avut loc n perioadele fiscale precedente..
25.Articolul 544:
alineatul (2) va avea urmtorul cuprins:
,,(2) Calcularea impozitului se efectueaz anual. Achitarea impozitului la buget se
efectueaz n rate, trimestrial pn la data de 25 a lunii urmtoare trimestrului
corespunztor.;
se completeaz cu alineatele (21), (5) i (6) cu urmtorul cuprins:
,,(21) Contribuabilul are dreptul de a trece n cont impozitul pe venitul din
activitatea operaional, achitat n orice stat strin, n condiiile stipulate la art.82.
(5) Contribuabilii care au filiale i/sau subdiviziuni n afara unitii administrativteritoriale n care se afl sediul central (adresa juridic) achit impozitul calculat la
buget corespunztor sediului central (adresa juridic) al contribuabilului.
(6) Persoana responsabil a contribuabilului care a iniiat procedurile de ncetare a
activitii este obligat, n termen de 6 luni de la primirea unei astfel de decizii in
conformitate cu legislaia in vigoare, de a prezenta Darea de seam privind impozitul pe
venit din activitatea operaional..
26.Capitolul 101 se completeaz cu articolul 696 cu urmtorul coninut:
,,Articolul 696. Modul de calculare, achitare i declarare
(1) Calcularea impozitului pe venit se efectueaz prin aplicarea cotei impozitului
asupra venitului lunar impozabil.
(2) Calcularea impozitului se efectueaz lunar. Achitarea la buget se efectueaz
pn la data de 25 a lunii urmtoare lunii de gestiune.
(3) Darea de seam privind impozitul pe venit se prezint nu mai trziu de data de
25 a lunii urmtoare lunii de declarare.
(4) Formularul i modul de completare a drii de seam privind impozitul pe
venit se aprob de ctre Ministerul Finanelor..
7

27.La articolul 75 alineatul (2) litera a), cuvintele cheltuielile de conducere i


generale de administrare se nlocuiesc cu cuvintele cheltuielile administrative, iar
cuvintele standardelor internaionale de raportare financiar se nlocuiesc cu textul
I.F.R.S.
28.La articolul 76 alineatul (3), cuvintele ,,standardele internaionale de raportare
financiar se nlocuiesc cu textul I.F.R.S.
29.Articolul 793:
la alineatul (2):
la propoziia a treia cuvintele ,,n original se nlocuiesc cu textul ,,pe suport de
hrtie n original i n form electronic.;
dup propoziia a treia se completeaz cu textul ,,Modul de atestare a rezidenei
prin intermediul certificatelor prezentate n form electronic este stabilit de Guvern.;
se completeaz cu alineatul (9) cu urmtorul cuprins:
,,(9) Modul de atestare i confirmare a rezidenei Republicii Moldova n scopul
beneficierii de prevederile Conveniilor (Acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri
ncheiate ntre Republica Moldova i alte State se stabilesc de Guvern..
30.Articolul 83 alineatul (2) litera b):
cifra ,,9516 se nlocuiete cu cifra ,,10128, iar cifra ,,27852, n toate cazurile, se
nlocuiete cu cifra ,,29640.
31.La articolul 84:
la alineatul (2), textul ,,i (11) se exclude;
alineatul (3) va avea urmtorul cuprins:
,,(3) ntreprinderile, instituiile i organizaiile care au subdiviziuni n afara unitii
administrativ-teritoriale n care se afl sediul central (adresa juridic) transfer la
bugetul de la sediul subdiviziunilor partea impozitului pe venit calculat proporional
numrului mediu scriptic de salariai ai subdiviziunii pentru anul precedent ori partea
impozitului pe venit calculat proporional venitului obinut de subdiviziune conform
datelor din evidena financiar a acesteia pe anul precedent..
32.La articolul 88 alineatul (6), dup cuvntul Lucrtorul se introduce textul i
persoana menionat la alin.(5) al prezentului articol..
33.La articolul 89, dup cuvntul pltitor se introduce textul , menionat la
art.90,.
8

34. Articolul 92:


la alineatul (3), textul ,,art.8890 i 91 se nlocuiete cu textul ,,art.8891;
la alineatul (4), dup cuvintele ,,beneficiarului acestor pli se introduce textul ,,
(cu excepia celor ce au obinut venituri conform art.901);
se completeaz cu alineatul (41) cu urmtorul cuprins:
,,(41) n cazul efecturii modificrii sau n rezultatul controlului fiscal n informa ia
prezentat conform alin.(3), persoanele indicate la alin.(3) sunt obligate s informeze
beneficiarul plilor n termen de 15 zile lucrtoare de la data efecturii modificrii sau
emiterii deciziei asupra cazului de nclcare fiscal.;
alineatul 11 se abrog;
se completeaz cu alineatul (13) cu urmtorul cuprins:
,,(13) Agenii economici specializai (intermediari imobiliari), pn la data de 25
a lunii urmtoare ncheierii anului fiscal, prezint Inspectoratului Fiscal Principal de
Stat informaia privind contractele ncheiate de ctre persoanele fizice care nu
desfoar activitate de ntreprinztor de la darea n posesie i/sau n folosin
(locaiune, arend, uzufruct) proprietate imobiliar, n modul i n forma stabilit de
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat..
35. La articolul 93 punctul 3), dup cuvintele transmitere cu plat parial se
introduce textul , mprumutul bunurilor fungibile, cu excepia mijloacelor bneti..
36. Articolul 94:
se completeaz n final cu litera d) cu urmtorul cuprins:
,,d) persoanele juridice i fizice nregistrate ca contribuabili ai T.V.A. i care
procur pe teritoriul Republicii Moldova proprietatea gajat, proprietatea ipotecat,
proprietatea sechestrat, proprietatea ntreprinderilor declarate n proces de
insolvabilitate..
37. La articolul 95, alineatul (1) se completeaz n final cu litera d) cu urmtorul
cuprins:
,,d) livrarea pe teritoriul Republici Moldova a proprietii gajate, proprietii
ipotecate, proprietii sechestrate, proprietii ntreprinderilor declarate n proces de
insolvabilitate..
38. La articolul 96, litera b):
liniua 3, poziia tarifar 300660 se nlocuiete cu poziia tarifar 300660000,
poziia tarifar 4015 se nlocuiete cu poziia tarifar 401511000, iar poziia tarifar
481890 se nlocuiete cu poziia tarifar 481890100.
liniua 5 va avea urmtorul cuprins:
9

- 8% - la producia din fitotehnie i horticultur n form natural de la poziiile


tarifare 0701 90 501, 0701 90 502, 0701 90 900, 0702 00 00, 0703 10 190, 0703 10 900,
0703 20 190, 0703 90 000, 0704, 0705, 0706, 0707 00, 0708, 0709 20 000, 0709
30 000, 0709 40 000, 0709 51 000, 0709 59 100, 0709 59 300, 0709 60 100, 0709
70 000, 0709 93 100, 0709 99 100, 0709 99 400, 0709 99 600, 0714 20 100, ex. 0802
31 000 nuci comune proaspete n coaj, 0806 10 10, 0807 11 000, 0807 19 000, 0808,
0809, 0810 10 00, 0810 20, 0810 30, produs, importat i/sau livrat pe teritoriul
Republicii Moldova..
39. Articolul 97:
alineatul (4) se abrog;
la alineatul (5), cuvintele ,,valoarea lor de bilan se nlocuiesc cu
cuvintele ,,valoarea lor contabil;
se completeaz cu alineatul (6) cu urmtorul cuprins:
,,(6) Valoarea impozabil a livrrii proprietii gajate, proprietii ipotecate,
proprietii sechestrate, proprietii ntreprinderilor declarate n proces de
insolvabilitate, reprezint valoarea proprietii procurate achitate sau care urmeaz a fi
achitat (fr T.V.A.) de ctre subiecii impunerii menionai la art.94 lit.d)..
40. Articolul 101 se completeaz cu alineatele (41), (42) i (51) cu urmtorul
cuprins:
,,(41) Subiecii impozabili menionai la art.94 lit.d), calculeaz suma T.V.A.
pentru proprietatea procurat specificat la art.95 alin.(1) lit.d), prin aplicarea cotei
T.V.A. la valoarea procurrii lor.
(42) Persoanele juridice i fizice nregistrate ca contribuabili ai TVA nu calculeaz
i nu achit suma T.V.A. pentru proprietatea specificat la art.95 alin.(1) lit.d), livrat
ctre subiecii impozabili menionai la art.94 lit.d)..
(51) La livrarea mrfurilor la export prin intermediul potei, subiectul impozabil
nu poate beneficia de dreptul la restituirea sumei T.V.A. pentru livrarea respectiv..
41. Articolul 1011:
se completeaz cu alineatul (11) cu urmtorul cuprins:
,,(11) Prin derogare de la prevederile alin.(1), agenii economici care sunt
nregistrai n calitate de pltitori de T.V.A., i care, ncepnd cu 1 ianuarie 2015,
efectueaz investiii (cheltuieli) capitale n cldiri cu destinaie de producere, au dreptul
la restituirea sumei T.VA.;
la alineatul (2), dup textul ,,alin.(1) se introduce, n ambele cazuri, textul ,,i
1
(1 ).
10

42. Articolul 102:


se completeaz cu alineatul (11) cu urmtorul cuprins:
(11) Subiecii impozabili menionai la art.94 lit.d) au dreptul la trecerea n cont a
sumei T.V.A. achitate la buget pentru proprietatea procurat specificat la art.95 alin.(1)
lit.d).;
alineatul (6) se completeaz cu litera d) cu urmtorul cuprins:
d) de documentul de plat care confirm achitarea T.V.A. la buget pentru
procurarea proprietii gajate, proprietii ipotecate, proprietii sechestrate, proprietii
ntreprinderilor declarate n proces de insolvabilitate.;
ultima fraz se exclude;
la alineatul (7), dup cuvintele serviciile procurate se introduce textul cu
excepia cazurilor stabilite la art.95 alin.(1) lit.d);
la alineatul (8) punctul 1), dup litera b) se completeaz cu litera c 1) cu urmtorul
cuprins:
c1) declaraia vamal de export sau extrasul din declaraia vamal de export n
format electronic, pe care a fost aplicat semntura digital emis n conformitate cu
legislaia n vigoare a subiectului impozabil;;
la litera d), textul , cu excepia livrrilor efectuate prin intermediul potei se
exclude;
literele e) i f) se abrog;
punctul 10) va avea urmtorul cuprins:
10) pentru energia electric, energia termic i apa cald destinate populaiei
documentele care atest livrrile; n cazul livrrii operatorilor reelelor de distribuie i
furnizorilor energiei electrice de ctre ntreprinderile productoare actele de recepie
ntre operatorii reelelor de distribuie i productori, respectiv ntre furnizorii energiei
electrice i productori, n celelalte cazuri facturile fiscale ce confirm livrrile;.
se completeaz cu alineatul (11) cu urmtorul cuprins:
,,(11) Suma T.V.A., achitat sau care urmeaz a fi achitat, pentru ntreinerea,
funcionarea i reparaia autoturismelor folosite de ctre persoanele cu funcii de
conducere ale contribuabilului, se trece n cont doar pentru un singur autoturism pe
agent economic. Suma T.V.A., achitat sau care urmeaz a fi achitat, pentru
ntreinerea, funcionarea i reparaia mai mult de un singur autoturism folosit de ctre
persoanele cu funcii de conducere ale contribuabilului nu se trece n cont i se
raporteaz la consumuri sau la cheltuieli..
43. Articolul 103:
la alineatul (1):
la punctul 2), poziiile tarifare 16021000, 20051000, 200710100,
200710910 i 200710990 se nlocuiesc cu poziiile tarifare 160210001,
200510001, 2007101001, 200710911 i 200710991;
11

la punctul 5), textul ,,mrfurile, serviciile instituiilor de nvmnt, legate de


procesul instructiv de producie i educativ, cu condiia alocrii mijloacelor obinute din
livrarea acestor mrfuri, servicii n scopuri de instruire general se nlocuie te cu textul
,,mrfurile, serviciile instituiilor de nvmnt publice, cu derogare de la art.51, i a
instituiilor de nvmnt privat, legate de desfurarea activitii conform Codului
educaiei, cu condiia alocrii mijloacelor obinute n scopul realizrii misiunii
instituiilor;
la punctul 7), dup cuvntul ,,intermediere se introduc cuvintele ,,i a celor
aferente importului de mrfuri prevzute la art.11 alin.(1) lit.d) din Legea nr.1380-XIII
din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal;
punctul 18) va avea urmtorul cuprins:
18) energia electric importat i livrat ctre: operatorul reelei de transport i de
sistem, operatorii reelelor de distribuie i furnizorii energiei electrice sau importat de
ctre: operatorul reelei de transport i de sistem, operatorii reelelor de distribu ie i
furnizorii energiei electrice, cu excepia serviciilor de transport i distribuie ale energiei
electrice;;
la punctul 271), poziiile tarifare 843330 i 843340 se nlocuiesc cu poziiile
tarifare 843330000 i 843340000, iar dup poziia tarifar 8437 se introduce textul
i prile ale acestuia de la poziiile tarifare 8432, 8433 i 8437;
la punctul 29), alineatul trei va avea urmtorul cuprins:
,,Activele materiale pe termen lung, care au beneficiat de facilitatea fiscal dat, nu
pot fi comercializate, transmise n arend, locaiune, uzufruct, leasing operaional sau
financiar pe parcursul a 3 ani din data validrii declaraiei vamale respective sau
eliberrii facturii. n cazul n care aceste active materiale pe termen lung se
comercializeaz, se transmit n arend, locaiune, uzufruct, leasing operaional sau
financiar pn la expirarea a 3 ani, T.V.A. se va calcula i achita de ctre beneficiar
(cumprtor) de la valoarea indicat n factura eliberat n momentul beneficierii de
facilitatea fiscal dat - n cazul livrrii de active materiale pe termen lung sau de la
valoarea n vam - n cazul importului acestora.;
punctul 31) va avea urmtorul cuprins:
31) utilajul i tehnica de la poziiile tarifare: ex.3926 containere din plastic
pentru colectarea separat a deeurilor; ex.841780700 furnale i cuptoare pentru
incinerarea gunoiului; ex.8479 utilaje pentru mrunirea, presarea, balotarea deeurilor
menajere; ex.8704 autovehicule pentru colectarea i transportarea deeurilor menajere;
pentru ntreprinderile autorizate din domeniul de colectare, prelucrare, reciclare a
deeurilor menajere, utilizate nemijlocit n domeniul de activitate al acestora.;
la alineatul (3), poziiile tarifare 020900 i 150200 se nlocuiesc cu poziiile
tarifare 0209 i 1502, iar textul zahrul brut din trestie de zahr (poziia tarifar
12

170111) cu textul zahrul brut fr adaos de aromatizani sau colorani din trestie de
zahr (poziiile tarifare 170113 i 170114);
alineatul (4) se abrog;
se completeaz cu alineatele (96) i (97) cu urmtorul cuprins:
,,(96) Se scutesc de T.V.A mijloacele de transport importate de autoritile
administraiei publice centrale i locale, precum i de instituiile publice, indiferent de
termenul de exploatare i fr drept de nstrinare, destinate:
pentru scopuri medicale, clasificate la poziiile tarifare 8702 i 8703;
pentru transportarea deinuilor, clasificate la poziiile tarifare 8702 i 8703;
pentru transportarea persoanelor cu dezabiliti n crucior (reutilate n modul
corespunztor), clasificate la poziia tarifar 8703;
pentru stingerea incendiilor, clasificate la poziia tarifar 8705 30000;
pentru curarea strzilor, pentru mprtiat materialele, pentru colectarea
deeurilor, clasificate la poziia tarifar 8705;
pentru transportul persoanelor, clasificate la poziia tarifar 8703.
Modul de introducere i plasare sub regim vamal de import a mijloacelor de
transport menionate este stabilit de Guvern.
(97) Se scutesc de T.V.A. mostrele de mrfuri cu o valoare care nu depete 22 de
euro pentru un import i nu pot fi folosite dect pentru a solicita comenzi pentru mrfuri
de tipul celor pe care le reprezint n vederea importului lor pe teritoriul Republicii
Moldova. Pentru a beneficia de scutire, mostrele de mrfuri trebuie s fie de nefolosit
prin rupere, perforare sau marcare clar i permanent sau prin alte procedee, cu
condiia ca aceast operaiune s nu le distrug caracterul de mostre. Scutirea de T.V.A.
nu se aplic produselor alcoolice de la poziiile tarifare 220300, 2204, 2205, 220600,
2207, 2208, parfumurilor i apelor de toalet de la poziia tarifar 330300, tutunului sau
produselor pe baz de tutun de la poziiile tarifare 2401, 2402, 2403..
44. Articolul 104:
se completeaz cu litera b1) cu urmtorul cuprins:
b1) producerea i/sau livrarea biomasei lemnoase, erbacee i din fructe utilizate la
producerea energiei termice i apei calde pentru bunurile imobiliare cu destinaie
locativ, indiferent de subiectul n a crui gestiune se afl aceste bunuri;;
la litera f), dup cuvintele ,,unul altuia se introduce textul , cu excepia
serviciilor de transport livrate n zona economic liber din restul teritoriului vamal al
Republicii Moldova, precum i cele livrate de ctre rezidenii diferitelor zone
economice libere ale Republicii Moldova unul altuia;;
se completeaz cu litera i), cu urmtorul cuprins:
i) mrfurile, serviciile livrate n Portul Internaional Liber Giurgiuleti i
Aeroportul Internaional Liber Mrculeti din afara teritoriului vamal al Republicii
Moldova, livrate din Portul Internaional Liber Giurgiuleti i Aeroportul Internaional
13

Liber Mrculeti n afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate n Portul


Internaional Liber Giurgiuleti i Aeroportul Internaional Liber Mrculeti din restul
teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum i cele livrate de ctre rezidenii
diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova, Portului Internaional Liber
Giurgiuleti, Aeroportului Internaional Liber Mrculeti unul altuia, cu excepia
serviciilor de transport livrate n Portul Internaional Liber Giurgiuleti i Aeroportul
Internaional Liber Mrculeti din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova,
precum i cele livrate de ctre rezidenii diferitelor zone economice libere ale Republicii
Moldova, Portului Internaional Liber Giurgiuleti, Aeroportului Internaional Liber
Mrculeti unul altuia..
45. Articolul 105 se completeaz cu alineatul (5) cu urmtorul cuprins:
(5) Livrarea serviciilor legate de importul de mrfuri se consider parte a
importului de mrfuri..
46. Articolul 108:
alineatul (3) va avea urmtorul cuprins:
,,(3) n cazul livrrii de bunuri imobiliare, data livrrii se consider data
autentificrii contractelor translative de proprietate la notar, iar n cazul livrrii
bunurilor viitoare prin contract de investiii, data livrrii se consider data perfectrii
actului de transmitere a dreptului de proprietate.;
se completeaz cu alineatul (8) cu urmtorul cuprins:
,,(8) Data obligaiei fiscale privind T.V.A. la procurarea proprietii gajate,
proprietii ipotecate, proprietii sechestrate, proprietii ntreprinderilor declarate n
proces de insolvabilitate este data predrii (transmiterii) proprietii subiecilor
impunerii menionai la art.94 lit.d), data eliberrii facturii fiscale sau data la care se
efectueaz plata pentru proprietate de ctre subiecii impunerii menionai la art.94
lit.d), parial sau n ntregime, n dependen de ce are loc mai nainte..
47. La articolul 109 alineatul (1), cuvintele ,,de frontier se exclud.
48. La articolul 111 alineatul (1) litera e), liniuele 3 i 4 vor avea urmtorul
cuprins:
,,- servicii ale consultanilor, inginerilor, birourilor de consultan, avocailor,
contabililor i de marketing, precum i servicii de furnizare a informaiei, inclusiv prin
centrele de intermediere telefonic;
- servicii n tehnologia informaiei, informatice, acordate prin intermediul
mijloacelor electronice..
49. Articolul 112:
14

alineatul (2) se abrog;


se completeaz cu alineatul (21) cu urmtorul cuprins:
,,(21) Subiectul care desfoar activitate de nreprinztor are dreptul s se
nregistreze n calitate de contribuabil al T.V.A. dac el, preconizeaz efectuarea
livrrilor impozabile de mrfuri, servicii. Subiectul se consider nregistrat din prima zi
a lunii urmtoare celei n care a fost depus la organul fiscal cererea de nregistrare, cu
excepia cazurilor prevzute la alin.(1).;
la alineatul (4), cuvintele servicii de import se nlocuiesc cu textul import de
servicii, cu excepia celor scutite de T.V.A.,;
se completeaz cu alineatul (5) cu urmtorul cuprins:
(5) Subiecii impozabili menionai la art.94 lit.d) vor determina valoarea total a
livrrilor impozabile ntr-o oricare perioad de 12 luni consecutive prin adugarea
valorii proprietii procurate specificate la art.95 alin.(1) lit.d) la valoarea livrrilor de
mrfuri, servicii, cu excepia livrrilor scutite de T.V.A., efectuate pe parcursul a acestor
12 luni consecutive..
50. Articolul 113:
alineatul (2):
litera a) se abrog;
litera c) va avea urmtorul cuprins:
,,c) informaia prezentat despre sediul subiectului i sediul subdiviziunilor
acestuia este neveridic.;
la alineatul (3), propoziia a doua se completeaz n final cu textul , iar pentru
activele supuse uzurii - valoarea cea mai mare dintre valoarea contabil i valoarea de
pia.
51. Articolul 115:
la alineatul (1), textul ,,art.94 lit.a) i/sau lit.c) se nlocuiete cu textul , art.94
lit.a), lit.c) i/sau lit.d);
alineatul (2) va avea urmtorul cuprins:
,,(2) Fiecare subiect impozabil trebuie s verse la buget suma T.V.A., care urmeaz
a fi achitat pentru fiecare perioad fiscal, dar nu mai trziu de data stabilit pentru
prezentarea declaraiei pe aceast perioad, cu excepia achitrii T.V.A. n buget:
a) pentru serviciile aferente importului de mrfuri, a crei achitare se face la
momentul importului mrfii;
b) pentru serviciile importate, a crei achitare se face la momentul efecturii plii,
inclusiv a plii prealabile pentru serviciul de import;
c) pentru livrrile specificate la art.95 alin.(1) lit.d), a crei achitare se efectueaz
de ctre subiecii impunerii menionai la art.94 lit.d) nu mai trziu de data predrii
(transmiterii) proprietii subiecilor impunerii menionai la art.94 lit.d), data eliberrii
15

facturii fiscale sau data la care se efectueaz plata de ctre subiecii impunerii
menionai la art.94 lit.d), parial sau n ntregime, n dependen de ce are loc mai
nainte.;
se completeaz cu alineatul (21) cu urmtorul cuprins:
,,(21) Persoanele juridice i fizice nregistrate ca contribuabili ai T.V.A. i care
livreaz proprietatea specificat la art.95 alin.(1) lit.d), nu declar i nu achit la buget
suma T.V.A. pentru proprietatea livrat respectiv..
52. Articolul 117:
la alineatul (3):
cuvintele card bancar se nlocuiesc, n toate cazurile, cu textul card de plat;
la litera a), propoziia a doua va avea urmtorul cuprins:
nregistrarea prin maina de cas i de control se efectueaz n momentul primirii
sumei n numerar i/sau achitrii sumei cu alt instrument de plat;
se completeaz cu alineatul (31) cu urmtorul cuprins:
(31) n cadrul comerului electronic, cu plata n numerar i/sau cu alt instrument de
plat, eliberarea facturii fiscale este obligatorie..
53. Articolul 1171:
alineatul (21) va avea urmtorul cuprins:
(21) La livrarea energiei electrice ctre furnizorii energiei electrice, productorul,
n baza informaiei prezentate de furnizorii energiei electrice, elibereaz factura fiscal
cu divizarea volumelor n funcie de cota T.V.A. aplicat.;
se completeaz cu alineatul (22) cu urmtorul cuprins:
(22) la livrarea energiei termice i ap cald ctre operatorii reelelor de distribu ie
a energiei termice i apei calde, productorul, n baza informaiei prezentate de
operatorii reelelor de distribuie a energiei termice i apei calde, elibereaz factura
fiscal cu divizarea volumelor n funcie de cota T.V.A. aplicat..
la alineatul (9) litera c):
cuvintele eliberarea tichetelor de alimentare sau suplinirea smart-cardurilor de
alimentare se nlocuiesc cu cuvintele suplinirea cardurilor corporative valorice;
cuvintele tichetelor ori a smart-cardurilor se nlocuiesc cu cuvintele cardurilor
corporative valorice;
cuvintele tichetelor sau suplinirii smart-cardului se nlocuiesc cu cuvintele
suplinirii cardului corporativ valoric;
se completeaz cu alineatul (12) cu urmtorul cuprins:
(12) Persoanele juridice sau fizice nregistrate ca contribuabili ai T.V.A., precum i
creditorii gajiti sau persoanele desemnate de ctre acetia i care livreaz pe teritoriul
Republicii Moldova proprietatea gajat, proprietatea ipotecat, proprietatea sechestrat,
16

proprietatea ntreprinderilor declarate n proces de insolvabilitate, prezint subiecilor


impunerii menionai la art.94 lit.d) factura pe livrarea n cauz..
54. La articolul 122 alineatul (2), poziiile tarifare 271011110-271019290,
271019310-271019490, 290124100, 290219, 290290900 se nlocuiesc cu
poziiile tarifare 271012110-271019290, 271019310-271019480, 290124000,
290219000, 290290000, iar poziiile tarifare 271019510, 271019610,
271019630, 271019650, 271019690 se exclud.
55. La articolul 123, alineatul (4) se abrog.
56. La articolul 124 alineatul (4), textul cu condiia respectrii prevederilor
art.123 alin.(4) se nlocuiete cu textul n cazul existenei documentelor stabilite n
art.125 alin.(4).;
se completeaz cu alineatele (112) i (14) cu urmtorul cuprins:
,,(112) Se scutesc de acciz mostrele de mrfuri cu o valoare care nu depete 22 de
euro pentru o livrare i nu pot fi folosite dect pentru a solicita comenzi pentru mrfuri
de tipul celor pe care le reprezint n vederea importului lor pe teritoriul Republicii
Moldova. Pentru a beneficia de scutire, mostrele trebuie s fie de nefolosit prin rupere,
perforare sau marcare clar i permanent sau prin alte procedee, cu condiia ca aceast
operaiune s nu le distrug caracterul de mostre. Scutirea de acciz nu se aplic
produselor alcoolice de la poziiile tarifare 220300, 2204, 2205, 220600, 2207, 2208,
parfumurilor i apelor de toalet de la poziia tarifar 330300, tutunului sau produselor
pe baz de tutun de la poziiile tarifare 2401, 2402, 2403..
(14) Accizele nu se achit pentru mijloacele de transport importate de autoritile
administraiei publice centrale i locale, precum i de instituiile publice, indiferent de
termenul de exploatare i fr drept de nstrinare, destinate:
pentru scopuri medicale, clasificate la poziiile tarifare 8702 i 8703;
pentru transportarea deinuilor, clasificate la poziiile tarifare 8702 i 8703;
pentru transportarea persoanelor cu dezabiliti n crucior (reutilate n modul
corespunztor), clasificate la poziia tarifar 8703;
pentru stingerea incendiilor, clasificate la poziia tarifar 8705 30000;
pentru curarea strzilor, pentru mprtiat materialele, pentru colectarea
deeurilor, clasificate la poziia tarifar 8705;
pentru transportul persoanelor, clasificate la poziia tarifar 8703.
Modul de introducere i plasare sub regim vamal de import a mijloacelor de
transport menionate este stabilit de Guvern..
57. Articolul 125:
17

la alineatul (4) litera c) cuvintele declaraia vamal a ncrcturii se nlocuiesc cu


cuvintele declaraia vamal de export.;
se completeaz cu alineatele (31) i (41) cu urmtorul cuprins:
,,(31) n cazul n care subiectul care desfoar activitate de ntreprinztor i care
nu este nregistrat n calitate de subiect al impunerii cu accize, export mrfuri supuse
accizelor n mod independent sau n baza contractului de comision, suma accizului
achitat anterior la mrfurile supuse accizelor, expediate (transportate) pentru export, se
restituie n modul stabilit de Guvern, n termen de 45 de zile dup prezentarea
documentelor justificative specificate la alin.(41) din prezentul articol.
(41) Pentru a obine restituirea accizului achitat la mrfurile supuse accizelor,
destinate exportului, subiectul care desfoar activitate de ntreprinztor i care nu este
nregistrat n calitate de subiect al impunerii cu accize, prezint organelor Serviciului
Fiscal de Stat urmtoarele documente justificative:
a) contractul (copia contractului) ncheiat cu partenerul strin privind livrarea
mrfurilor supuse accizelor. n cazul n care livrarea pentru export a mrfurilor supuse
accizelor se efectueaz, conform contractului de comision, de ctre comisionar,
comitentul prezint organului Serviciului Fiscal de Stat contractul de comision i
contractul (copia contractului) ncheiat de comisionar cu partenerul strin;
b) documentele de plat i extrasul bncii (dac aceasta rezult din condiiile
contractului), care confirm achitarea de facto de pe contul subiectului care desfoar
activitate de ntreprinztor i care nu este nregistrat n calitate de subiect al impunerii
cu accize (comitentul), a sumei rezultate din procurarea mrfurilor supuse accizelor
furnizorului;
c) documentele de plat i extrasul bncii (dac aceasta rezult din condiiile
contractului), care confirm ncasarea de facto pe contul subiectului care desfoar
activitate de ntreprinztor i care nu este nregistrat n calitate de subiect al impunerii
cu accize, a sumei rezultate din vnzarea mrfurilor supuse accizelor partenerului strin;
d) declaraia vamal a ncrcturii sau copia ei, certificat de conductorul i de
contabilul-ef ai subiectului care desfoar activitate de ntreprinztor, cu meniunile
organului vamal al Republicii Moldova care a eliberat marfa pentru export.;
la alineatul (6), dup cuvntul ,,persoane se introduce textul ,,fizice, care nu
desfoar activitate de ntreprinztor i.
58. La articolul 1251 alineatul (1), dup cuvntul tarifare se ntroduc poziiile
tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208..
59. Articolul 127:

18

la alineatul (1), n prima propoziie dup cuvntul mrfurilor se introduc


cuvintele supuse accizelor;
se completeaz cu alineatul (31) cu urmtorul cuprins:
,,(31) Subiectul care desfoar activitate de nreprinztor i care nu este nregistrat
n calitate de subiect al impunerii cu accize, dar care solicit restituirea accizelor n
conformitate cu art.125 alin.(31), snt obligai s prezinte declaraia privind achitarea
accizelor pn la data de 25 a lunii care succed luna n care a fost efectuat expedierea
(transportarea) mrfurilor supuse accizelor.;
la alineatul (4), dup textul ,,la alin.(3) se introduce textul ,,i (31).
60.Anexa nr.1 la titlul IV va avea urmtorul cuprins:
Poziia
Denumirea mrfii
tarifar
1
160431000
160432000
220300
2205

220600

2207

2208

240210000
240220

240290000

Unitatea de Cota
msur
accizul
ui
2
3
4
Caviar
valoarea
25%
n lei
nlocuitori de caviar
Bere fabricat din mal
litru
2,15 lei
Vermuturi i alte vinuri din struguri proaspei,
litru
11,17 lei
aromatizate cu plante sau cu substane
aromatizante
Alte buturi fermentate (de exemplu cidru de
litru
11,17 lei
mere, cidru de pere, hidromel); amestecuri de
buturi fermentate i amestecuri de buturi
fermentate i buturi nealcoolice, nedenumite i
necuprinse n alt parte
Alcool etilic nedenaturat cu trie alcoolic de litru alcool 77,67
minimum 80% vol; alcool etilic i alte distilate absolut
lei
denaturate, cu orice trie alcoolic
Alcool etilic nedenaturat cu trie alcoolic sub litru alcool 77,67
80% vol; distilate, rachiuri, lichioruri i alte absolut
lei
buturi spirtoase
igri de foi (inclusiv cele cu capete tiate) i valoarea
40%
trabucuri, care conin tutun
n lei
igarete care conin tutun:
cu filtru
1000
80 lei +
buci/valoar 32%
ea n lei
fr filtru
1000 buci 80 lei
Alte igri de foi, trabucuri i igarete, coninnd valoarea
40%
nlocuitori de tutun
n lei
19

2403

kg

110,98
lei

tona

3724 lei

tona

3724 lei

tona

3724 lei

tona

3724 lei

270900100
271012110271019290
271019310- Motorin, inclusiv combustibil (carburant) diesel
271019480 i combustibil pentru cuptoare
271019510 Pcur destinat a fi supus unui tratament
specific
271019620 Pcur cu un coninut de sulf de maximum 0,1%
n greutate
271019640 Pcur cu un coninut de sulf de peste 0,1%, dar
de maximum 1% n greutate
271019660 Pcur cu un coninut de sulf de peste 1% n
greutate, dar nu mai mult de 2,8% n greutate
271019680 Pcur cu un coninut de sulf de peste 2,8% n
greutate
271020110- Motorin
271020190
271020310- Pcur
271020390
271112
Propan
271113
Butan
271114000 Etilen, propilen, butilen i butadien
271119000 Altele
280430000 Azot

tona
tona

3724 lei
3724 lei

tona

1548 lei

tona

348 lei

tona

348 lei

tona

348 lei

tona

348 lei

tona

348 lei

tona

1548 lei

tona

348 lei

tona
tona
tona
tona
tona

280440000 Oxigen

tona

290110000 Hidrocarburi aciclice saturate

tona

2320 lei
2320 lei
2320 lei
2320 lei
116,51
euro
128,74
euro
3724 lei

270710100
270720100
270730100
270750

Alte tutunuri i nlocuitori de tutun, prelucrate;


tutunuri omogenizate sau reconstituite;
extracte i esene de tutun
Benzoli destinai utilizrii drept carburani sau
combustibili
Toluoli destinai utilizrii drept carburani sau
combustibili
Xiloli destinai utilizrii drept carburani sau
combustibili
Alte amestecuri de hidrocarburi aromatice, care
distil n proporie de minimum 65% (inclusiv
pierderile) la 250 grade C dup metoda ASTM D
86
Condensat de gaz natural
Uleiuri (distilate) uoare i medii

20

ex.2901240 Buta-1,3-dien
00

tona

3724 lei

290129000 Alte hidrocarburi aciclice nesaturate


290211000 Ciclohexan
290219000 Alte hidrocarburi ciclanice, ciclenice i
cicloterpenice
ex.2902200 Benzen destinat a fi utilizat drept carburant sau
00
combustibil
290230000 Toluen
290244000 Amestec de izomeri ai xilenului
290290000 Alte hidrocarburi ciclice
290511000- Alcooli monohidroxilici (metanol, propanol,
290513000 butan-1-ol)
290514
Ali butanoli
290516
Octanol (alcool octilic) i izomerii lui
ex.2905190 Pentanol (alcool amelic)
00
2909
Eteri, eter-alcooli, eter-fenoli, eter-alcool-fenoli,
peroxizi de alcooli, peroxizi de eteri, peroxizi de
cetone (cu compoziie chimic definit sau nu) i
derivaii lor halogenai, sulfonai, nitrai sau
nitrozai
330300
Parfumuri i ape de toalet

tona
tona
tona

3724 lei
3724 lei
3724 lei

tona

3724 lei

tona
tona
tona
tona

3724 lei
3724 lei
3724 lei
3724 lei

tona
tona
tona

3724 lei
3724 lei
3724 lei

tona

3724 lei

valoarea
n lei
tona

30%

381400900 Ali solveni i diluani organici compui


nedenumii i necuprini n alt parte; preparate
pentru ndeprtarea vopselelor sau lacurilor
381700500 Achilbenzeni lineari
381700800 Altele
ex.4303
mbrcminte din blan (de nurc, vulpe polar,
vulpe, samur)
7113
Articole de bijuterie sau de giuvaiergerie i pri
ale acestora, din metale preioase sau din metale
placate sau dublate cu metale preioase:
din metale preioase, chiar acoperite, placate sau
dublate cu metale preioase:
711311000 din argint, chiar acoperite, placate sau dublate
cu alte metale preioase
711319000 din alte metale preioase, chiar acoperite,
placate sau dublate cu metale preioase

3724 lei

tona
tona
valoarea
n lei

3724 lei
3724 lei
25%

gramul

2,34 lei

gramul

35,54
lei
21

711320000 din metale comune placate sau dublate cu


metale preioase
8519
Aparate de nregistrare a sunetului; aparate de
reproducere a sunetului; aparate de nregistrare i
reproducere a sunetului
852110
Aparate video de nregistrat sau de reprodus,
chiar ncorpornd un receptor de semnale
videofonice cu band magnetic
852190000 Alte aparate video de nregistrat sau de reprodus,
chiar ncorpornd un receptor de semnale
videofonice
8527
Aparate de recepie pentru radiodifuziune, chiar
combinate, n acelai corp, cu un aparat de
nregistrare sau de reproducere a sunetului sau cu
un ceas

gramul
valoarea
n lei

35,54
lei
15%

valoarea
n lei

5%

valoarea
n lei

5%

valoarea
n lei

5%

Note:
1. n cazul n care mrfurile supuse accizelor se expediaz (se transport), se import ntr-o
form ce nu corespunde unitilor de msur n care snt stabilite cotele accizelor, impozitarea
(aplicarea timbrelor de acciz sau Timbrului de acciz) se efectueaz pe baza cotelor aprobate,
recalculndu-se volumele n unitatea de msur dat. n mod similar se efectueaz recalcularea
accizelor la spirt, n funcie de coninutul de alcool absolut.
2. n cazul n care mrfurile supuse accizelor pasibile marcrii cu timbru de acciz sau Timbru
de acciz se expediaz (transport), import ntr-o form ce nu corespunde unitilor de msur n care
snt stabilite cotele accizelor, acestor mrfuri li se aplic un singur timbru de acciz sau Timbru de
acciz, a crui valoare se determin la momentul expedierii (transportrii), importrii mrfurilor n
cauz, pornindu-se de la cotele aprobate, recalculate n unitatea de msur necesar.
3. Prin derogare de la prevederile art.125, suma accizelor vrsat n buget pentru alcoolul etilic
nedenaturat de la poziia tarifar 220710000, procurat n scopul utilizrii lui n medicin n volumul
contingentului anual stabilit de Guvern, se restituie conform Regulamentului aprobat de Guvern.
5. Sumele accizelor achitate de agenii economici la procurarea mrfurilor de la poziiile
tarifare 270710100, 270720100, 270730100, 270750, 270900100, 271012110 271019290,
290110000, 290124000, 290129000, 290211000, 290219000, 290220000, 290230000, 290244000,
290290000, 290511000 290513000, 290514, 290516, 290519000, 2909, 381400900, 381700800 se
trec n cont dac mrfurile n cauz snt utilizate n procesul de producie n alt calitate dect cea de
carburani i combustibili, iar cele de la poziiile tarifare 271012310, 271012700 i 271019210 se trec
n cont la nivelul agenilor economici care efectueaz alimentarea aeronavelor.
6. Alcoolul etilic nedenaturat de la poziia tarifar 220710000, destinat utilizrii n industria de
parfumerie i cosmetic, este scutit de plata accizelor n limita volumului stabilit de ministerul de
ramur, coordonat cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat i Serviciul Vamal, n vederea realizrii
programului de activitate al industriei de parfumerie i cosmetic pe anul respectiv.
9. Mrfurile de la poziiile tarifare 280430000 i 280440000 produse pe teritoriul rii snt
scutite de plata accizului.

61. Anexa nr.2 la titlul IV va avea urmtorul cuprins:


Poziia
tarifar

Denumirea mrfii

Unitatea Cota accizului n funcie de termenul de


de
exploatare a mijlocului de transport

22

8703

870321
870322

870323

870324

870331
870332

870333

Autoturisme i alte autovehicule,


proiectate n principal pentru
transportul persoanelor (altele
dect cele de la poziia 8702),
inclusiv mainile de tip break i
mainile de curse:
Alte vehicule cu motor cu piston
alternativ cu aprindere prin
scnteie:
Cu capacitatea cilindric de
maximum 1000 cm3
Cu capacitatea cilindric de
peste 1000 cm3, dar de maximum
1500 cm3
Cu capacitatea cilindric de
peste 1500 cm3, dar de maximum
2000 cm3
Cu capacitatea cilindric de
peste 2000 cm3, dar de maximum
3000 cm3
Cu capacitatea cilindric de
peste 3000 cm3
Alte vehicule (autoturisme) cu
motor cu piston, cu aprindere prin
compresie (diesel sau semidiesel):
Cu capacitatea cilindric de
maximum 1500 cm3
Cu capacitatea cilindric de
peste 1500 cm3, dar de maximum
2500 cm3
Cu capacitatea cilindric de
peste 2500 cm3

msur

07 ani

8 ani

9 ani

10 ani

cm3

0,43
euro
0,55
euro

0,45
euro
0,58
euro

0,47
euro
0,60
euro

0,49
euro
0,64
euro

cm3

cm3

0,85 euro 0,89 euro 0,95 euro 0,99


euro

cm3

1,40
euro

1,48
euro

1,55
euro

1,62
euro

cm3

3,72
euro

3,72
euro

3,72
euro

3,72
euro

cm3

0,55
euro
1,40
euro

0,58
euro
1,48
euro

0,60
euro
1,55
euro

0,64
euro
1,62
euro

3,72
euro

3,72
euro

3,72
euro

3,72
euro

cm3

cm3

Note:
1. Cota accizelor se majoreaz pentru autoturismele cu termenul de exploatare:
de la 3 la 5 ani cu 0,02 euro pentru fiecare cm3;
de la 5 la 7 ani cu 0,03 euro pentru fiecare cm3;
de la 7 la 8 ani cu 0,04 euro pentru fiecare cm3;
de la 8 la 9 ani cu 0,05 euro pentru fiecare cm3;
de la 9 la 10 ani cu 0,06 euro pentru fiecare cm3;
de 10 ani cu 0,07 euro pentru fiecare cm3.
2. Prin derogare de la prezenta anex, suma accizului calculat pentru fiecare autovehicul de
epoc de la poziia tarifar 8703 este de 10 mii euro..

23

62.Articolul 129:
la punctul 10), cuvintele ,,drile de seam financiare se nlocuiesc cu cuvintele
,,situaiile financiare;
punctul 13) se completeaz n final cu textul:
,,d) asigurrii executrii art.13 pct.8) din Legea nr.845 din 03 ianuarie 1992 cu
privire la antreprenoriat i ntreprinderi;
e) asigurrii executrii art.131 alin.(7) din prezentul Cod.
Obligaiile fiscale luate la eviden fiscal special conform art.206 din prezentul
Cod, nu se consider restane pe perioada aflat la evidena fiscal special..
63. Codul se completeaz cu articolul 1291 cu urmtorul cuprins:
,,Articolul 1291. Expedierea i nmnarea actelor organelor Serviciului Fiscal de
Stat
(1) Actele organelor Serviciului Fiscal de Stat se trimit destinatarului prin pot
cu scrisoare recomandat i cu aviz de primire, sau prin orice alt mijloc care s asigure
transmiterea textului cuprins n act i confirmarea primirii lui (telegram, fax, email,
etc.) ori se nmneaz personal destinatarului, ori altor persoane indicate la alin.(2) de
ctre organele Serviciului Fiscal de Stat.
(2) n cazul absenei destinatarului persoan fizic, documentele menionate la
alin.(1) se nmneaz unui membru adult al familiei lui, rudelor, afinilor acestuia sau
unei persoane care locuiete cu destinatarul, unei persoane cu funcie de rspundere din
primrie sau preedintelui asociaiei locatarilor de la domiciliul destinatarului, pentru a i
se transmite lui. Persoana care a primit documentele este responsabil de transmiterea
sau de comunicarea lor nentrziat destinatarului, rspunde pentru prejudiciile cauzate
prin necomunicarea sau prin comunicarea tardiv a actelor. Documentul se consider
nmnat destinatarului la data indicat n avizul de primire.
(3) n cazul persoanei juridice, documentele se expediaz pe adresa ei juridic i
se consider recepionate la data intrrii lor n sediu sau la data nmnrii lor unui
angajat din administraie, din oficiul sau din secretariatul destinatarului, pentru a fi
transmise acestuia.
(4) n cazul n care nmnarea actului organelor Serviciului Fiscal de Stat ctre
persoanele indicate la alin.(2) i (3) nu a fost posibil, actul va fi comunicat prin
publicare n Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
(5) Att destinatarul, ct i persoana care a primit documentele pentru a le
transmite semneaz i restituie avizul de primire.
(6) Refuzul de a primi actele organelor Serviciului Fiscal de Stat se atest de ctre
funcionarul fiscal responsabil ntr-un act. Acest fapt ns nu mpiedic efectuarea
actelor ulterioare ce se impun conform cadrului legal de ctre organele Serviciului
Fiscal de Stat. .
64.Articolul 131:
24

alineatul (5) se completeaz cu litera m) cu urmtorul cuprins:


,,m) administratorilor insolvabilitii autorizai, n conformitate cu prevederile
legislaiei insolvabilitii.;
se completeaz cu alineatul (7) cu urmtorul cuprins:
,,(7) Inspectoratul Fiscal Principal de Stat plaseaz pe pagina oficial a sa date despre
contribuabilii care au admis restane fa de buget..
65.Articolul 134:
alineatul (1), litera e) se completeaz n final cu textul ,, , i/sau s ridice de la
contribuabil sistemele informaionale computerizate, mainile de cas i control, n
scopul verificrii softurilor instalate n acesta, ntocmind un proces-verbal similar
modului prevzut la art.145;
la alineatul (6), dup cuvntul ,,decizii se introduce textul ,,/hotrri.
66.Articolul 164:
la alineatul (1), cuvintele un registru public se exclud;
la alineatul (4) litera d), dup textul a biroului asociat de executori judectoreti,
se introduce textul a administratorilor insolvabilitii autorizai, a biroului asociat de
administratori ai insolvabilitii autorizai;
la alineatul (5), dup cuvintele ,,atribuite de alte organe se introduce textul ,, ,
precum i informaia despre persoanele ce practic activitate profesional.
67.La articolul 167 alineatul (1), dup textul ,,art.162 alin.(1) lit.a) i c) se
introduce textul , iar Banca Naional deschide conturi bancare n conformitate cu
Legea cu privire la Banca Naional a Moldovei,.
68. La articolul 168 alineatul (1) litera b), dup textul a biroului asociat de
executori judectoreti, se introduce textul a administratorilor insolvabilitii
autorizai, a biroului asociat de administratori ai insolvabilitii autorizai.
69.La articolul 171 alineatul (6) propoziia a doua, cuvintele ,,n ziua lucrtoare se
nlocuiesc cu cuvintele ,,nu mai trziu de ziua lucrtoare urmtoare zilei.
70. Articolul 172 va avea urmtorul cuprins:
,,Articolul 172. Stingerea obligaiei fiscale, inclusiv restanelor prin anulare
(1) Stingerea obligaiei fiscale, inclusiv restanelor prin anulare se efectueaz prin
acte cu caracter general sau individual, adoptate conform legislaiei.

25

(2) Stingerea obligaiei fiscale, inclusiv restanelor prin anulare se efectueaz prin
actele organelor de drept, n mod obligatoriu definitive i irevocabile, adoptate conform
legislaiei. .
71.La articolul 173, cuvntul ,,Guvern se nlocuiete cu cuvintele ,,Ministerul
Finanelor.
72.La articolul 178, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins:
,,(1) Dat a stingerii obligaiei fiscale prin achitare se consider:
a) n cazul achitrii prin virament data la care sumele au fost nscrise la buget n
contul obligaiei fiscale respective;
b) n cazul achitrii n numerar prin intermediul instituiilor financiare
(sucursalelor sau filialelor acestora) data la care a fost ncasat obligaia fiscal, cu
condiia nregistrrii acesteia n conturile Trezoreriei de Stat;
c) n cazul achitrii prin intermediul cardurilor de plat sau prin serviciile de plat
i moned electronic - data zilei n care a fost debitat contul de card sau contul de pli
electronice al contribuabilului cu suma obligaiei fiscale. Debitarea contului de card
respectiv se confirm prin bonul (chitana) de plat cu card de plat perfectat la terminal
POS sau la alt dispozitiv de utilizare a cardurilor de plat, bon (chitan) ce se
elibereaz deintorului de card. Debitarea contului de pli electronice respectiv se
confirm prin ordin de plat emis de prestatorul serviciilor de plat..
73. Articolul 180 va avea urmtorul cuprins:
,,Articolul 180. Modificarea termenului de stingere a obligaiei fiscale
(1) n cazul admiterii restanelor la bugetul public naional, contribuabilul are
dreptul la modificarea termenului de stingere a obligaiei fiscale, n conformitate cu
prezentul articol, pe o perioad maxim de 12 luni consecutive.
(2) Modificarea termenului de stingere a obligaiei fiscale se efectueaz prin:
a) amnarea stingerii obligaiei fiscale (stingerea se va efectua printr-o plat unic);
b) ealonarea stingerii obligaiei fiscale (stingerea se va efectua n rate).
(3) Amnarea sau ealonarea stingerii obligaiei fiscale se acord contribuabilului,
cu calcularea majorrii de ntrziere n conformitate cu prevederile art.228, n cazul
prejudicierii lui materiale n urma unei calamiti naturale, catastrofe tehnogene sau
altor circumstane excepionale i inevitabile.
(4) Modificarea termenului de stingere a obligaiei fiscale se efectueaz n baza
unei decizii emise de ctre o Comisie din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat,
n termen de 10 zile lucrtoare din data solicitrii de ctre contribuabil a amnrii sau
ealonrii stingerii obligaiei fiscale.
26

(5) Amnarea sau ealonarea se acord cu condiia stingerii obligaiei fiscale


curente n perioada termenului de amnare sau ealonare.
(6) Amnarea sau ealonarea stingerii obligaiei fiscale se acord n baza unui
contract-tip, dup modelul i n modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat. Modul de
intrare n vigoare, de suspendare, de modificare i de reziliere a contractului este
prevzut n acesta.
(7) n cazul nerespectrii de ctre contribuabil a clauzelor contractului de amnare
sau ealonare, acesta este nul din momentul n care organul fiscal a depistat nclcrile.
(8) Nu se admite ncheierea unui nou contract de amnare sau ealonare a uneia i
aceleiai obligaii fiscale cu contribuabilul care nu a ndeplinit condiiile contractului
precedent.
(9) Pn la expirarea termenului de stingere a obligaiei fiscale, modificat prin
amnare sau ealonare, nu se vor ntreprinde aciuni de executare silit asupra obligaiei
fiscale care este obiect al contractului.
(10) Parlamentul prin act legislativ poate stabili alte temeiuri i condiii de
modificare prin amnare sau ealonare a termenului de stingere a obligaiei fiscale..
74.La articolul 187 alineatul (21) literele a) i b), cuvintele subiecii impunerii cu
T.V.A. se nlocuiesc, n ambele cazuri, cu cuvintele subiecii nregistrai n calitate de
pltitori ai T.V.A..
75.La articolul 193 litera d), textul ,,Aceste prevederi nu se aplic obligaiilor
fiscale curente. se exclude.
76.La articolul 196, alineatul (5) se completeaz n final cu textul ,,Din momentul
emiterii i aducerii la cunotina contribuabilului a hotrrii de executare silit a
obligaiei fiscale, se interzice nstrinarea de ctre contribuabil a bunurilor sub orice
form, inclusiv grevarea acestora, iar n cazul n care se admit asemenea cazuri, actele
respective sunt nule de drept. Prevederile prezentului alineat nu se aplic bunurilor
gajate pn la emiterea hotrrii de executare silit a obligaiei fiscale..
77.Articolul 197:
la alineatul (1), dup textul precum i a conturilor persoanelor fizice care nu snt
subieci ai activitii de ntreprinztor, se completeaz cu textul dup cum urmeaz (n
cazul executorilor judectoreti - numai conturile speciale), conturile de acumulare
deschise conform legislaiei insolvabilitii;
se completeaz cu alineatul (11) cu urmtorul cuprins:
27

,,(11) ncasarea de mijloace bneti de pe conturile bancare deinute de ctre notari,


avocai, administratorii insolvabilitii autorizai i mediatori are loc pe principii
generale.;
la alineatul (3), textul ,,n ziua primirii, ordinul incaso, fcnd pe el meniunea
despre lipsa, total sau parial, a mijloacelor. se nlocuiete cu textul ,,la expirarea a 3
ore dup termenul reglementat de alin.(2) al prezentului articol, informaia privind
executarea ordinului incaso..
78.La articolul 200 alineatul (8), cuvintele ,,valoarea lor de bilan se nlocuiesc cu
cuvintele ,,valoarea lor contabil.
79.Articolul 203:
la alineatul (10) textul ,,organului fiscal i se permite, fr acordul proprietarului,
se nlocuiete cu textul ,,contribuabilului i se permite, cu acordul n scris al organului
fiscal,;
alineatul (11) va avea urmtorul cuprins:
,,(11) Mijloacele bneti din comercializarea bunurilor sechestrate se vireaz sau se
vars la bugetul de stat. Sumele ncasate la buget se ndreapt succesiv de ctre organul
fiscal la recuperarea cheltuielilor de executare silit, stingerea restanelor fa de bugetul
public naional a impozitelor i taxelor aferente comercializrii bunurilor sechestrate al
cror termen de plat este stabilit pn la data comercializrii lor. Excedentul se
ramburseaz contribuabilului. Procedura virrii sau vrsrii la bugetul public na ional a
mijloacelor bneti din comercializarea bunurilor sechestrate, precum i rambursrii
excedentului de mijloace bneti se stabilete de ctre Ministerul Finanelor..
80.La articolul 216 alineatul (7), dup cuvintele Controlul fiscal la faa locului se
includ cuvintele , cu excepia controlului fiscal prin metoda verificrii operative,.
81.Articolul 224 se completeaz cu alineatele (4) i (5) cu urmtorul cuprins:
,,(4) Ca probe a comiterii nclcrii n timpul efecturii cumprturii de control pot
servi nregistrrile audio, foto, video, i alte dispozitive de nregistrare.
(5) Cumprtura de control se efectueaz din contul mijloacelor destinate pentru
acest scop i prevzute n bugetul Serviciului Fiscal de Stat. Modul de utilizare a
mijloacelor destinate cumprturii de control se stabilete de ctre Ministerul
Finanelor..
82.Articolul 225:
la alineatul (1), cuvintele ,,cadrul controlului fiscal se nlocuiesc cu cuvintele
,,cadrul administrrii fiscale;
28

la alineatul (2) litera d), dup cuvntul ,,contribuabilului se introduc cuvintele ,,i
fondul de remunerare a muncii i altor recompense.
83.Articolul 228:
la alineatul (2), dup cuvintele ,,determinat n conformitate cu alin.(3) se
introduc cuvintele pentru fiecare zi de ntrziere a plii lor;
alineatul (3):
dup cuvintele ntrziere se determin se introduce cuvntul anual;
se completeaz n final cu cuvintele mprit la numrul de zile a anului i
aproximat conform regulilor matematice pn la 4 semne dup virgul;
se completeaz cu alineatul (10) cu urmtorul cuprins:
(10) Pentru sumele impozitelor i taxelor solicitate de ctre contribuabil spre
restituire i restituite n mrimi mai mari dect suma calculat n condiiile legii, se
calculeaz majorare de ntrziere (penalitate) pentru suma restituit n plus pentru
perioada care ncepe cu data restituirii efective la contul bancar al agentului economic,
sau n contul stingerii datoriilor acestuia, sau ale creditorilor lui fa de bugetul public
naional i pn la data recuperrii acestora..
84. Articolul 229:
la alineatul (1), dup textul precum i celor ale persoanelor fizice care nu snt
subieci ai activitii de ntreprinztor, se introduce textul (n cazul executorilor
judectoreti - numai conturile speciale), conturile de acumulare deschise conform
legislaiei insolvabilitii;
se completeaz cu alineatele (11) i (9) cu urmtorul cuprins:
,,(11) Suspendarea operaiunilor la conturile bancare deinute de ctre notari,
avocai administratorii insolvabilitii autorizai i mediatori are loc pe principii
generale.
(9) Dispoziia privind suspendarea operaiunilor la conturile bancare ale
contribuabililor poate fi atacat n instana de judecat n contencios administrativ la
cererea reclamantului numai dup contestarea acestor acte la organul fiscal emitent n
termen de 5 zile lucrtoare de la data emiterii. Sarcina probaiunii c, prejudiciul care ar
putea fi cauzat reclamantului depete interesul public urmrit prin emiterea actului
contestat revine reclamantului. Pn la proba contrarie se prezum existena unui interes
public. Examinarea cererilor privind anularea Dispoziiilor privind suspendarea
operaiunilor la conturile bancare ale contribuabililor se petrece n prezena pr ilor n
termen de pn 5 zile lucrtoare..
85.La articolul 234 alineatul (2) litera c), cuvntul ,,prezint se nlocuiete cu
textul ,,n cazul n care datele din sistemul informaional al Serviciului Fiscal de Stat nu
29

atest executarea cerinelor prevzute la lit.a) i b) prezint, iar textul ,,10 zile
lucrtoare se nlocuiete cu textul ,,15 zile lucrtoare din data prezentrii
documentelor.
86.Articolul 253:
la alineatul (1), cifra ,,10000 se nlocuiete cu cifra ,,5000;
la alineatul (5), cifra ,,1000 se nlocuiete cu cifra ,,500, iar cifra ,,10000 se
nlocuiete cu cifra ,,5000;
se completeaz cu alineatul (51) cu urmtorul cuprins:
,,(51) Amenzile prevzute la alin.(5) nu se aplic n cazul n care persoanele
prezint documente justificative n partea ce ine de imposibilitatea prezentrii acestora
la organul fiscal..
87.Articolul 254:
n denumirea articolului, textul ,, . Neeliberarea biletelor de cltorie se exclude;
alineatele (10) - (12) se abrog.
88.Dup articolul 254 se introduce articolul 2541 cu urmtorul cuprins:
Articolul 2541. Nerespectarea reglementrilor din domeniul transporturilor auto
de cltori. Neeliberarea biletelor de cltorie
(1) Efectuarea transporturilor auto de cltori prin servicii ocazionale, inclusiv
turistice, fr a dispune de licen pentru acest gen de activitate (copia autorizat a
licenei), foaie de parcurs, lista de control sau contractul prestri servicii pentru traficul
intern de cltori i documentele de plat care confirm achitarea serviciilor de ctre
beneficiar n cazul n care achitarea a fost efectuat la oficiu n numerar sau prin alt
instrument de plat, inclusiv bon de cas emis de maina de cas i de control a
agenilor transportatori i /sau ageniilor de vnzare a biletelor, ageniilor turistice sau a
copiei dispoziiei de plat, constituie activitate ilicit care se sancioneaz cu amend de
3000 lei aplicat persoanei fizice conductorul mijlocului de transport.
(2) Efectuarea transporturilor auto de cltori prin servicii regulate n trafic urban,
suburban, interurban, transfrontalier sau internaional de ctre agentul transportator, fr
procurarea i inerea evidenei biletelor de cltorie conform legislaiei n vigoare (bilet
de cltorie /bilet bon de cas emis de maina de cas i de control sau document de
strict eviden cu pre fixat, confecionat n mod tipografic, nregistrat la agentul
transportator n conformitate cu actele normative in vigoare) i /sau fr eliberarea
numrului necesar de bilete oferilor (conductorul mijlocului de transport) la ieirea
acestora n curs, se sancioneaz cu amend de 3000 lei, aplicat agentului
transportator.
30

(3) Plecarea mijloacelor de transport din autogar (staie auto) cu cltori mbarcai
fr bilete de cltorie bonuri de cas emise de maina de cas i de control a
contribuabilului care administreaz autogara (staiei auto), a agenilor transportatori care
deservesc rutele internaionale respective sau document de strict eviden cu pre fixat,
confecionat n mod tipografic, nregistrat la agentul transportator n conformitate cu
actele normative n vigoare, se sancioneaz cu amend de 3000 lei, aplicat
contribuabilului care administreaz autogara (staia auto).
(4) Efectuarea transporturilor auto de cltori n regim de taxi cu mijloc de
transport nedotat cu aparat de taxat legalizat (main de cas i de control) sau fr a
dispune de licen pentru acest gen de activitate (copia autorizat a licenei) sau fr
foaie de parcurs, constituie activitate ilicit, care se sancioneaz cu amend de 3000 lei
aplicat persoanei fizice conductorul mijlocului de transport.
(5) Efectuarea transporturilor auto de cltori n regim de taxi fr eliberarea de
ctre conductorul mijlocului de transport a bonului de casa emis de aparatul de taxat
legalizat (main de cas i de control) sau fr deinerea de ctre agentul transportator
a documentelor de plat care confirm achitarea serviciilor de ctre beneficiar la
finalizarea cursei, inclusiv a bonului de cas emis de maina de cas i de control a
agentului transportator, n cazul n care achitarea a fost efectuat la oficiu n numerar
sau prin alt instrument de plat, sau a copiei dispoziiei de plat, se sancioneaz cu
amend de 3000 lei, aplicat persoanei fizice conductorul mijlocului de transport..
89.Articolul 257:
la alineatul (5), cuvintele benzilor de control se nlocuiesc cu textul benzilor de
control (benzilor de control pe suport electronic specializat);
se completeaz cu alineatul (51) cu urmtorul cuprins:
,,(51) Utilizarea sistemelor informaionale computerizate i/sau softurilor pentru
maini de cas i control, necertificate de ctre Comisia de certificare a Ministerului
Finanelor, se sancioneaz cu o amend de 50 000 lei.;
la alineatul (7), cuvintele ,,rapoartele financiare se nlocuiesc cu cuvintele
,,situaiile financiare, iar cuvintele Standardelor Internaionale de Raportare
Financiar se nlocuiesc cu textul I.F.R.S;
se completeaz cu alineatul (8) cu urmtorul cuprins:
,,(8) Efectuarea de ctre agenii economici, la care este instituit post fiscal i care
au fost ntiinai despre aceasta conform prevederilor legislaiei n vigoare, a
intrrilor/ieirilor de mrfuri/servicii fr informarea despre aceasta a inspectorului sau
inspectoratului fiscal responsabil de activitatea postului fiscal, se sancioneaz cu
amend egal cu suma operaiunilor economice respective..
90.n denumirea articolului 260, cuvintele ,,i pstrare se exclud.
31

91. Codul se completeaz cu articolul 260 cu urmtorul cuprins:


,,Articolul 260. nclcarea modului de prezentare de ctre contribuabil a
documentelor privind plile i/sau impozitele reinute
Neprezentarea sau prezentarea tardiv, neconform, neautentic beneficiarului
plilor a informaiei specificate la art.92 alin.(4) i alin.(4 1) de ctre persoanele care snt
obligate s rein impozitul la sursa de plat se sancioneaz cu amend n mrime de
200 lei pentru fiecare informaie, dar nu mai mult de 5000 de lei..
92.Articolul 264 alineatul (1), dup cuvintele ,,pot fi determinate se introduc cu
cuvintele ,,de ctre contribuabil i organe fiscale sau alte organe cu atribuii de
administrare fiscal.
93.Articolul 266 se completeaz cu alineatul (3) cu urmtorul cuprins:
(3) Sumele pltite n plus i sumele care urmeaz a fi restituite, care nu au fost
solicitate n termenul indicat la alin.(1), se anuleaz n modul stabilit de Guvern..
94.Articolul 277:
alineatul (1) va avea urmtorul cuprins:
,,(1) Subieci ai impunerii snt persoanele juridice i persoanele fizice rezideni i
nerezideni ai Republicii Moldova:
a) proprietarii bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova;
b) arendaii care arendeaz un bun imobiliar agricol proprietate privat, dac
contractul de arend nu prevede altfel;
c) deintorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune i/sau de
folosin) asupra bunurilor imobiliare - proprietatea public de pe teritoriul Republicii
Moldova;
d) arendaii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autoritilor publice i ale
instituiilor finanate de la bugetele de toate nivelurile;
e) locatarii bunurilor imobiliare n cazul contractului de leasing financiar.
Autoritile publice i instituiile finanate de la bugetele de toate nivelurile, sunt
obligate s prezinte subiecilor impunerii n termen de pna la data de 25 mai al anului
fiscal n curs informaia privind valoarea estimat/valoarea contabil a bunurilor
imobiliare transmise n arend sau locaiune.;
la alineatul (2), textul lit.a) se exclude, iar cuvintele de folosin i de
dispoziie se nlocuiesc cu textul de folosin i/sau de dispoziie;
alineatul (5) se abrog.

32

95.Articolul 286 se completeaz n final cu textul , iar n cazul bunurilor


imobiliare dobndite dup 1 iulie a anului fiscal n curs cel trziu pn la 1 februarie a
anului urmtor anului fiscal de gestiune.
96.La articolul 288 punctul 8), dup cuvintele ,,publicitii exterioare se introduc
cuvintele ,,i/sau oricrei altei informaii aferent activitii de ntreprinztor.
97.Articolul 290:
la litera e), textul ,,persoanele juridice i fizice, nregistrate n calitate de
ntreprinztori se nlocuiete cu cuvintele persoanele fizice care desfoar activitate
de ntreprinztor i persoanele juridice;
la litera q), dup cuvintele ,,publicitii exterioare se introduc cuvintele ,, i/sau
oricrei altei informaii aferent activitii de ntreprinztor.
98.Articolul 291 alineatul (1):
la literele c) i e), cuvintele zona de protecie a drumurilor din afara perimetrului
localitilor se nlocuiesc cu textul zona drumului public i/sau n zonele de protecie
ale acestuia din afara perimetrului localitilor;
litera q) va avea urmtorul cuprins:
,,q) la taxa pentru dispozitive publicitare suprafaa feei (feelor) dispozitivului
publicitar pe care se amplaseaz publicitatea exterioar i/sau oricare alt informaie
aferent activitii de ntreprinztor.
Nu constituie obiect al impunerii dispozitivul publicitar amplasat la locul
desfurrii activitii de ntreprinztor utilizat pentru afiarea denumirii agentului
economic i a crui suprafa nu depete 0,5 m2..
99.La articolul 292 alineatul (1), dup textul ,,n partea ce ine de gospodriile (de
fermier), se introduce textul ,,i lit.n) a aceluiai articol,.
100. La articolul 293 alineatul (4), cuvintele zona de protecie a drumurilor se
nlocuiesc cu cuvintele zona drumului public i/sau n zonele de protecie ale acestuia
din afara perimetrului localitilor.
101.
alin.(2).
102.

La articolul 297 alineatul (7), dup textul art.289 se introduce textul

Anexa la Titlul VII:

33

la literele c) i e) coloana 1, cuvintele zona de protecie a drumurilor din afara


perimetrului localitilor se nlocuiesc cu cuvintele zona drumului public i/sau n
zonele de protecie ale acestuia din afara perimetrului localitilor;
la litera p), coloana 4 va avea urmtorul cuprins Conform condiiilor stabilite de
autoritatea administraiei publice locale.
103. La articolul 302, cuvintele ,,persoanele juridice i fizice nregistrate n
calitate de ntreprinztori se nlocuiesc cu cuvintele persoanele fizice care desfoar
activitate de ntreprinztor i persoanele juridice.
104. Articolul 305 se completeaz cu alineatul (11) cu urmtorul cuprins:
,,(11) n cazul livrrii apei n scopurile specificate la art.306 lit.b), c), d) i e) prin
intermediul unor ageni economici, informaia cu privire la volumul de ap livrat se
prezint subiectului impunerii de ctre agenii economici respectivi, trimestrial, pn la
data de 5 a lunii urmtoare trimestrului gestionar, n forma stabilit de ctre
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat..
105. Articolul 306:
la litera b), dup cuvintele ,,apa extras i livrat se introduc cuvintele ,,direct sau
prin intermediul unor ageni economici;
literele d), c) i e) se completeaz n final cu cuvintele ,, direct sau prin intermediul
unor ageni economici.
106. La articolele 315, 320 i 325 cuvintele ,,persoanele juridice i fizice se
nlocuiesc cu cuvintele persoanele fizice care desfoar activitate de ntreprinztor i
persoanele juridice, iar textul ,, , nregistrate n calitate de ntreprinztor se exclude.
107. La articolele 326 i 327 cuvintele ,,valoarea de bilan se nlocuiesc cu
cuvintele ,,valoarea contabil.
108. n tot cuprinsul textului Titlului IX cuvintele zona de protecie a
drumurilor din afara perimetrului localitilor se nlocuiesc cu textul zona drumului
public i/sau n zonele de protecie ale acestuia din afara perimetrului localitilor.
109. La articolul 341 alineatul (81), dup cuvintele ,,se calculeaz se introduc
cuvintele ,,la cota celei mai mari taxe dintre taxa calculat.
110.

Articolul 3484:
34

la alineatul (2), litera b), cuvintele ,,autoritatea abilitat a administraiei publice


centrale se nlocuiesc cu cuvintele ,,Ministerul Transportului i Infrastructurii
Drumurilor;
la alineatul (4), cuvintele ,,autoritatea competent se nlocuiesc cu cuvintele
,,Ministerul Transportului i Infrastructurii Drumurilor.
111.

Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Anexa nr.1 la Titlul IX, va avea urmtorul cuprins:


Taxa pentru folosirea drumurilor de ctre autovehiculele nmatriculate
n Republica Moldova
Obiectul impunerii

Unitatea de
msur

Motociclet cu capacitatea cilindric a motorului:


a) de pn la 500 cm inclusiv
a) de peste 500 cm
Autoturisme, autovehicule pentru utilizri speciale
pe asiu de autoturism cu capacitatea cilindric a
motorului:
a) de pn la 2000 cm inclusiv
b) de la 2001 la 3000 cm inclusiv
c) de la 3001 la 4000 cm inclusiv
d) de la 4001 la 5000 cm inclusiv
e) de peste 5001 cm
Remorci cu capacitatea de ridicare nscris n
certificatul de nmatriculare
Semiremorci cu capacitatea de ridicare nscris n
certificatul de nmatriculare:
a) de pn la 20 t inclusiv
b) de peste 20 t
Autoremorchere, tractoare
Autocamioane, autovehicule pentru utilizri
speciale pe asiu de autocamion, orice alte
autovehicule cu autopropulsie, cu masa total:
a) pn la 1,6 t inclusiv
b) de la 1,6 t pn la 5,0 t inclusiv
c) de la 5,0 t pn la 10,0 t inclusiv
d) de peste 10,0 t
Autobuze cu capacitatea*:
a) de pn la 11 locuri
b) de la 12 la 17 locuri inclusiv
c) de la 18 la 24 locuri inclusiv
d) de la 25 la 40 locuri inclusiv
e) de peste 40 locuri

Taxa, lei

unitate
unitate

300
600

cm
cm
cm
cm
cm
ton

0,60
0,90
1,2
1,5
1,8
270

ton
unitate
unitate

225
4500
2250

unitate
unitate
unitate
unitate

1200
2250
3000
4500

unitate
unitate
unitate
unitate
unitate

2925
3600
4275
4725
5400

* Numrul de locuri se calculeaz fr locul oferului.

35

Art.V. Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea n aplicare a


titlurilor I i II ale Codului fiscal (republicat n Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, ediie special din 8 februarie 2007) cu modificrile i completrile ulterioare,
se modific dup cum urmeaz:
1. Articolul 24:
la alineatul (7), cifra ,,2020 se nlocuiete cu cifra ,,2016;
alineatele (8), (9) i (14) se abrog;
la alineatul (16), cuvintele ,,Ministerului Economiei se nlocuiesc cu
cuvintele ,,Ministerul Muncii Proteciei Sociale i Familiei , iar cuvintele ,,salariului
mediu anual se nlocuiesc cu cuvintele ,,salariului mediu lunar.
2. Nota la anexa nr.1 va avea urmtorul cuprins:
,,* Conform Clasificatorului activitilor din economia Moldovei Rev.2, aprobat
prin Hotrrea Colegiului Biroului Naional de Statistic nr.20 din 29 decembrie 2009..
Art.VI. La articolul 17 din Legea nr.1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la
publicitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.67-68 art.555) cu
modificrile i completrile ulterioare, textul embleme, mrfuri sau imaginea lor, orice
alt informaie se exclude.
Art.VII. Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal
(republicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediie special din 1 ianuarie
2007), cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup
cum urmeaz:
1. La articolul 5 alineatul (2), cuvintele de ctre autoritatea vamal se exclud.
2. Articolul 7:
alineatul (3) va avea urmtorul cuprins:
(3) n cazul n care autoritatea vamal dispune amnarea determinrii definitive a
valorii n vam, declarantul are dreptul s ridice marfa din vam cu condiia depunerii
unei garanii suficiente, care s acopere ncasarea drepturilor de import corespunztoare
mrfii n cauz.;
alineatele (31), (32) i (33) se exclud.
3. Articolul 11:
la alineatul (4) litera b), cuvintele a cror aciune nu poate fi luat n considerare
se nlocuiesc cu textul sau prestaii a cror valoare nu poate fi determinat, cu referire
la mrfurile de evaluat;;
36

la alineatul (5) litera b), textul alin.(4) se nlocuiete cu textul art.11 alin.(1).
4. Se completeaz cu articolul 172 cu urmtorul cuprins:
Articolul 172. Amnarea determinrii definitive a valorii n vam
(1) Amnarea determinrii definitive a valorii n vam se dispune:
a) n cazul n care este necesar ajustarea preului efectiv pltit sau de pltit n
conformitate cu prevederile art.11 alin.(1), iar declarantul nu poate prezenta la vmuire
documentele confirmative pentru determinarea cu exactitate a sumei de ajustat;
b) n cazul n care preul pltit sau de pltit nu include ori este susceptibil a nu
include toate plile efectuate sau de efectuat la momentul vmuirii, fie direct sau
indirect, ca o condiie a vnzrii mrfurilor importate;
c) n situaia n care pentru determinarea valorii n vam pe baza valorii de
tranzacie este necesar prezentarea unor documente sau justificri suplimentare
referitoare la exactitatea i realitatea valorii declarate i declarantul nu le poate prezenta
la momentul efecturii formalitilor vamale.
Procedura de amnare a determinrii definitive a valorii n vam a mrfii se
stabilete printr-un regulament aprobat de Guvern.
(2) Pentru determinarea cu titlu provizoriu a valorii n vam, se ia n considerare
urmtoarele elemente:
a) valoarea de tranzacie care rezult din documentele prezentate de
declarant;
b) valoarea cheltuielilor care se includ n valoarea n vam conform art.11 alin.(l)
estimat de declarant pe baz de documente justificative i acceptate de organul vamal
i/sau stabilit pe baza informaiilor de care dispune organul vamal;
c) orice sum care poate fi considerat parte a plii totale efectuate sau de
efectuat, fie direct sau indirect, ca o condiie a vnzrii mrfurilor de evaluat;
d) informaiile coninute n Sistemul informaional integrat vamal.
(3) n cazul n care determinarea definitiv a valorii n vam nu se poate efectua
imediat, importatorul are dreptul s ridice mrfurile din vam, cu condiia s constituie
o garanie suficient, care s acopere ncasarea drepturilor de import corespunztoare
mrfii n cauz. Garania suficient este oferit printr-un depozit bnesc sau o scrisoare
de garanie emis de o banc agreat de autoritatea vamal (garanie bancar), sau ca
garanie a brokerului vamal.
(4) n sensul prezentului articol, garania suficient reprezint diferena dintre
drepturile de import calculate pe baza valorii n vam a mrfii, determinat de
autoritatea vamal cu titlu provizoriu, i drepturile de import calculate pe baza valorii n
vam declarate de declarant.
(5) Termenul limit de valabilitate pentru garania bancar sau garania brokerului
vamal constituie nu mai puin de 65 zile calendaristice.
(6) n situaia n care s-a procedat la amnarea determinrii definitive a valorii n
vam a mrfii, drepturile de import calculate pe baza valorii anunate de declarant se
transfer n bugetul de stat, garania suficient oferit printr-un depozit bnesc se
transfer n contul trezorerial de garanii, iar garania bancar sau garania brokerului
37

vamal se va perfecta n biroul vamal n care se efectueaz formalitile vamale de


import nainte de acordarea liberului de vam.
(7) n cazul n care, n termen de 30 de zile calendaristice de la ridicarea mrfii,
declarantul nu prezint documente concludente privind confirmarea valorii n vam a
acesteia, autoritatea vamal procedeaz la executarea garaniei, iar operaiunea de
plasare a mrfurilor sub regim vamal se consider a fi ncheiat.
(8) n cazul n care, n timpul efecturii formalitilor vamale de import, se
constat c valoarea n vam nu poate fi determinat prin aplicarea art.11, chiar dac sar proceda la amnarea determinrii definitive a valorii n vam, autoritatea vamal
aplic prevederile art.1217 n ordinea stabilit de prezenta lege, valoarea n vam
determinat astfel avnd caracter definitiv..
5. Articolul 23:
la alineatul (1) dup cuvintele ,,certificatul de origine se completeaz cu
textul ,,sau declaraia pe factur/declaraia de origine;
la alineatul (2) dup cuvintele ,,certificatul de origine se completeaz cu
textul ,,sau declaraia pe factur/declaraia de origine;
litera a) va avea urmtorul cuprins:
a) ara de origine a mrfii beneficiaz din partea Republicii Moldova de un
regim preferenial;.
6. Se completeaz cu articolul 24 cu urmtorul cuprins:
Articolul 24. Declaraia pe factur a mrfii/declaraia de origine a mrfii
(1) Declaraia pe factur a mrfii/declaraia de origine a mrfii trebuie s
confirme originea acesteia din ara respectiv i s conin textul stabilit n acordurile de
comer liber ratificate de Republica Moldova.
(2) Declaraia pe factur a mrfii/declaraia de origine a mrfii se prezint
mpreun cu declaraia vamal n condiiile prevzute la art.179 din Codul vamal.
(3) n cazul n care se pune la ndoial autenticitatea declaraiei pe factur a
mrfii/declaraia de origine a mrfii sau a datelor i informaiilor ce se conin n aceasta,
autoritatea vamal este n drept s se adreseze organizaiillor specializate ale rii
menionate ca ar de origine a mrfii, pentru a obine date i informaii suplimentare
sau precizri.
(4) n cazurile prevzute de prezenta lege, originea mrfii se consider stabilit
numai n cazul n care se prezint documente i informaii suplimentare obinute
conform alin.(3)..
7. Se completeaz cu articolul 242 cu urmtorul cuprins:
Articolul 24. Declaraia productorului
(1) Declaraia productorului este un act ntocmit de productor n care acesta
declar originea mrfurilor produse.
38

(2) Declaraia productorului se prezint mpreun cu documentele justificative,


n prealabil sau concomitent cu depunerea cererii de solicitare a certificatului de origine
preferenial.
(3) Modelul Declaraiei productorului este stabilit de Guvern..
8. Articolul 25 alineatul (1) va avea urmtorul cuprins:
(1) Pentru mrfurile provenite din rile cu care Republica Moldova a ncheiat
acorduri privind acordarea clauzei naiunii celei mai favorizate, poate fi aplicat
(restabilit) regimul preferenial n cazul prezentrii dovezii de origine a mrfurilor
(certificatul de origine, declaraia de origine/declaraia pe factur) pn la expirarea
termenului prevzut de acordurile respective..
9. Articolul 28:
la litera m), poziiile tarifare 020900 i 150200 se nlocuiesc cu poziiile tarifare
0209 i 1502, iar textul zahrul brut din trestie de zahr (poziia tarifar 170111)
cu textul zahrul brut fr adaos de aromatizani sau colorani din trestie de zahr
(poziiile tarifare 170113 i 170114);
la litera q2), alineatul trei va avea urmtorul cuprins:
,,q2) Activele materiale pe termen lung, care au beneficiat de facilitatea fiscal
dat, nu pot fi comercializate, transmise n arend, locaiune, uzufruct, leasing
operaional sau financiar pe parcursul a 3 ani din data validrii declaraiei vamale
respective. n cazul n care aceste active materiale pe termen lung se comercializeaz,
se transmit n arend, locaiune, uzufruct, leasing operaional sau financiar pn la
expirarea a 3 ani, taxa vamal se va calcula i achita de ctre beneficiar (cumprtor)
reieind din valoarea n vam a acestor active la momentul depunerii declaraiei
vamale.;
se completeaz cu litera q3) i z) cu urmtorul cuprins:
,,q3) Se scutesc de taxa vamal mostrele de mrfuri cu o valoare care nu depete
22 de euro pentru o livrare i nu pot fi folosite dect pentru a solicita comenzi pentru
mrfuri de tipul celor pe care le reprezint n vederea importului lor pe teritoriul
Republicii Moldova. Pentru a beneficia de scutire, mostrele trebuie s fie de nefolosit
prin rupere, perforare sau marcare clar i permanent sau prin alte procedee, cu
condiia ca aceast operaiune s nu le distrug caracterul de mostre. Scutirea de tax
vamal nu se aplic produselor alcoolice de la poziiile tarifare 220300, 2204, 2205,
220600, 2207, 2208, parfumurilor i apelor de toalet de la poziia tarifar 330300,
tutunului sau produselor pe baz de tutun de la poziiile tarifare 2401, 2402, 2403.
z) mijloacele de transport importate de autoritile administraiei publice centrale i
locale, precum i de instituiile publice, indiferent de termenul de exploatare i fr
drept de nstrinare, destinate:
39

pentru scopuri medicale, clasificate la poziiile tarifare 8702 i 8703;


pentru transportarea deinuilor, clasificate la poziiile tarifare 8702 i 8703;
pentru transportarea persoanelor cu dezabiliti n crucior (reutilate n modul
corespunztor), clasificate la poziia tarifar 8703;
pentru stingerea incendiilor, clasificate la poziia tarifar 8705 30000;
pentru curarea strzilor, pentru mprtiat materialele, pentru colectarea
deeurilor, clasificate la poziia tarifar 8705;
pentru transportul persoanelor, clasificate la poziia tarifar 8703.
Modul de introducere i plasare sub regim vamal de import a mijloacelor de
transport menionate este stabilit de Guvern..
10. Anexa nr.2:
la rndul 8 coloana 2, cuvintele Ministerului Dezvoltrii Informaionale se
nlocuiesc cu cuvintele Ministerului Tehnologiei Informaiei i Comunicaiilor;
Not se completeaz cu punctul 11) cu urmtorul cuprins:
11) Taxele pentru efectuarea procedurilor vamale de la poziiile 1-7 nu se percep
pentru serviciile vamale aferente vmuirii mrfurilor plasate n orice regim sau
destinaie vamal cu statele membre ale Uniunii Europene, n baza Acordului de
Asociere dintre Uniunea European i Comunitatea European a Energiei Atomice i
statele sale membre, pe de o parte, i Republica Moldova, pe de alt parte, ratificat prin
Legea nr.112 din 02.07.2014..
11. n Anexa nr.5:
n coloana 1, poziia tarifar 020900 se nlocuiete cu poziia tarifar 0209;
n coloana 1, poziia tarifar 150200 se nlocuiete cu poziia tarifar 1502;
poziia tarifar 170111 va avea urmtorul cuprins:

1701 13
1701 14

Zahr brut fr adaos de aromatizani sau colorani:


Zahr din trestie de zahr
Alt zahr din trestie de zahr

Art.VIII. Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea n


aplicare a Titlului III al Codului fiscal (republicat n Monitorul Oficial al Republicii
Moldova din 08 februarie 2007, ediie special), cu modificrile i compltrile
ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. Articolul 4:
la alineatul (6), fraza a cincea:
cuvintele T.V.A. nu se aplic livrrilor se nlocuiesc cu cuvintele Se scutesc de
T.V.A. livrrile;

40

cuvintele reelelor de distribuie se nlocuiesc, n ambele cazuri, cu textul


operatorului reelei de transport i de sistem, operatorilor reelelor de distribuie i
furnizorilor energiei electrice, la forma gramatical respectiv;
alineatele (136) i (137) vor avea urmtorul coninut:
(136) Importul i/sau livrarea pe teritoriul rii a mrfurilor i a serviciilor
destinate proiectului Reabilitarea strzilor centrale i modernizarea iluminatului public
al centrului municipiului Chiinu, implementat de ctre Primria municipiului
Chiinu, finanat din sursele Bncii Europene de Investiii, ale Bncii Europene pentru
Reconstrucie i Dezvoltare i din Fondul Special pentru Energie Verde al Bncii
Europene pentru Reconstrucie i Dezvoltare se impoziteaz la cota zero a taxei pe
valoarea adugat. Modul de aplicare a cotei zero a taxei pe valoarea adugat pentru
mrfurile i serviciile destinate proiectului respectiv se stabilete printr-un regulament
aprobat de Guvern.
(137) Importul i/sau livrarea pe teritoriul rii a mrfurilor i a serviciilor
destinate Programului de Investiii Prioritare prevzut de Studiul de Fezabilitate la
Programul de alimentare cu ap i tratare a apelor uzate n municipiul Chiinu,
implementat de ctre S.A. Ap-Canal Chiinu, finanat din sursele Bncii Europene
de Investiii, ale Bncii Europene pentru Reconstrucie i Dezvoltare i din Fondul de
Investiii pentru Vecintate al Uniunii Europene se impoziteaz la cota zero a taxei pe
valoarea adugat. Modul de aplicare cotei zero a taxei pe valoarea adugat pentru
mrfurile i serviciile destinate proiectului respectiv se stabilete printr-un regulament
aprobat de Guvern.;
la alineatul (18), litera a) se abrog.
2. n Anex:
n coloana 1, poziia tarifar 020900 se nlocuiete cu poziia tarifar 0209;
n coloana 1, poziia tarifar 150200 se nlocuiete cu poziia tarifar 1502;
poziia tarifar 170111 va avea urmtorul cuprins:

1701 13
1701 14

Zahr brut fr adaos de aromatizani sau colorani:


Zahr din trestie de zahr
Alt zahr din trestie de zahr

Art.IX. - Legea nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea
mediului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.54-55, art.378), cu
modificrile i completrile ulterioare, se modific dup cum urmeaz:
1. Articolul 7:

41

la alineatul (2), cuvintele costul vamal al se nlocuiesc cu cuvintele valoarea


facturat a, iar textul ,,i se achit n prealabil, nainte de depunerea declaraiei vamale,
iar n momentul vmuirii se achit doar diferena dintre suma calculat i suma pltit n
prealabil se exclude;
la alineatul (3), cuvintele Serviciului Vamal se nlocuiesc cu cuvintele
Ministerului Mediului.
2. La articolul 11 alineatul (2), cuvintele Serviciul Vamal se nlocuiesc cu
cuvintele Ministerul Mediului.
Art.X. La articolul 8 alin.(3) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543
din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial, 1998, nr.44-46, art.318), cu modificrile i
completrile ulterioare, dup cuvintele ,,organele fiscale se introduce textul ,, ,organele
vamale.
Art.XI. - Legea nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de
ntreprinztor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.7273, art.485), cu
modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum
urmeaz:
1. Articolul 4:
se completeaz cu alineatul (41) cu urmtorul cuprins:
,,(41) Cererea cu privire la eliberarea autorizaiei de funcionare a activit ii de
comer ctre autoritile administraiei publice locale poate fi depus de solicitantul
patentei de ntreprinztor prin intermediul inspectoratului fiscal de stat teritorial. La
rndul su, inspectoratul fiscal de stat teritorial remite n regim on-line prin reelele
electronice, pentru examinare i aprobare, autoritilor administraiei publice locale
cererea primit i actele de nsoire. Autoritile administraiei publice locale asigur
prezentarea n regim on-line, a informaiei aferente autorizaiei de funcionare a
activitii de comer, n termenii prevzui de legislaie;
alineatul (5) va avea urmtorul cuprins:
,,(5) Solicitantul patentei de ntreprinztor n mod obligatoriu achit contribu ia
de asigurare social de stat i primele de asigurare obligatorie de asisten medical.
n scopul verificrii achitrii de ctre solicitant a contribuiilor de asigurri
sociale de stat pentru ntreaga perioad de desfurare a activitii de ntreprinztor n
baza patentei de ntreprinztor i statutului de persoan asigurat n sistemul asigurrii
obligatorii de asisten medical, Casa Naional de Asigurri Sociale i Compania
Naional de Asigurri Medicale vor asigura n regim on-line, accesul Serviciului Fiscal
de Stat la sistemele informaionale ale acestora.;
la alineatul (6), dup textul ,,de 3 zile se introduce textul ,,sau 23 zile n cazul
necesitii autorizrii activitii de comer, prin intermediul inspectoratului fiscal de stat
teritorial.
42

2. La articolul 12 alineatul (1), textul ,,taxa pentru unitile comerciale i/sau


unitile de deservire social se nlocuiete cu textul ,,taxa pentru unitile comerciale
i/sau de prestri servicii.
Art.XII. - Legea nr.1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea n aplicare a
titlului VI din Codul fiscal (republicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
ediie special din 08 februarie 2007), cu modificrile i completrile ulterioare, se
modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. Articolul 4:
la alineatul (2), cifra ,,2015 se nlocuiete cu cifra ,,2017;
la alineatul (7), litera b) se completeaz n final cu textul , iar n cazul
terenurilor dobndite dup 1 iulie a anului fiscal n curs cel trziu pn la 1 februarie a
anului urmtor anului fiscal de gestiune;
alineatul (9):
litera a) va avea urmtorul cuprins:
,,a) persoanele juridice i persoanele fizice care desfoar activitate de
ntreprinztor calculeaz de sine stttor suma anual a impozitului pe bunurile
imobiliare, pornind de la valoarea contabil a bunurilor imobiliare la situaia din 01
ianuarie a anului fiscal n curs, iar n cazul bunurilor imobiliare dobndite n cursul
anului, inclusiv n cazul bunurilor imobiliare la care se schimb subiectul impunerii n
cursul anului conform valorii contabile de la data dobndirii acestora. Pentru bunurile
imobiliare dobndite pn la 1 iulie a anului fiscal n curs, persoanele juridice i
persoanele fizice care desfoar activitate de ntreprinztor, prezint organelor fiscale
teritoriale calculul impozitului pe bunurile imobiliare pn la aceast dat, cu achitarea
impozitului n dou pri egale cel trziu pn la 15 august i, respectiv, 15 octombrie.
Pentru bunurile imobiliare dobndite dup 1 iulie a anului fiscal n curs, persoanele
juridice i persoanele fizice care desfoar activitate de ntreprinztor, prezint
organelor fiscale teritoriale calculul impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile
imobiliare dobndite dup 1 iulie a anului fiscal n curs pn la 25 martie a anului
urmtor anului fiscal n curs, cu achitarea impozitului n acelai termen. Calculul
impozitului pe bunurile imobiliare se prezint utiliznd, n mod obligatoriu, metode
automatizate de raportare electronic, n condiiile stipulate la art.187 alin.(21) din
Codul fiscal;;
litera b) se completeaz n final cu textul ,,n cazul bunurilor dobndite dup 1
iulie a anului fiscal n curs, avizele de plat se nmneaz subiecilor impunerii cel trziu
pn la 1 februarie a anului urmtor anului fiscal de gestiune;.
2. n anexa nr.2 punctele 2 i 3, cuvintele ,,valoarea de bilan se nlocuiesc cu
cuvintele valoarea contabil.
43

Art.XIII. Codul vamal nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat n Monitorul


Oficial al Republicii Moldova, ediie special din 1 ianuarie 2007), cu modificrile i
completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. Articolul 1:
punctul 211) va avea urmtorul cuprins:
211) control ulterior verificarea informaiilor din declaraia vamal i din
documentele nsoitoare, verificarea existenei i autenticitii documentelor prevzute
pentru derularea unei destinaii vamale sau regim vamal, examinarea contabilitii i a
tuturor documentelor i datelor sub orice form, inclusiv computerizat, care se
raporteaz la operaiunile privind mrfurile (n cazul n care acestea mai pot fi
identificate), mijloacele de transport, spaiile de depozitare n cauz sau la alte
operaiuni comerciale anterioare sau ulterioare implicnd aceste mrfuri, mijloace de
transport, spaii de depozitare;;
la punctul 62):
cuvintele circuitul determinat n mod automatizat se nlocuiesc cu cuvintele
circuitul automatizat bazat pe analiza de risc;
liniua 4 va avea urmtorul cuprins:
culoar albastru culoarul de control vamal care permite acordarea liberului de
vam fr efectuarea controlului documentar i fizic, cu efectuarea n baza principiului
selectivitii a controlului ulterior prin reverificarea declaraiei vamale; ;
se completeaz cu punctele 66) i 67)cu urmtorul cuprins:
,,66) cerere de intervenie o solicitare prezentat Serviciului Vamal pentru a
interveni n cazul mrfurilor susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate
intelectual;
67) livrare mic o trimitere potal sau prin curierat rapid care con ine cel mult
3 uniti sau are o greutate brut de cel mult 2 kilograme..
2. Articolul 6 se completeaz cu alineatul (4) cu urmtorul cuprins:
(4) Legislaia vamal se modific i/sau se completeaz, inclusiv prin
intermediul iniiativelor legislative naintate de ctre deputai, cu o periodicitate de o
dat n 6 luni n cursul unui an calendaristic..
3. La articolul 17, alineatul (2) va avea urmtorul cuprins:
,,(2) Informaiile cuprinse n declaraiile vamale, autorizaiile i/sau formularele
tipizate emise de organul vamal unor persoane fizice sau juridice, precum i cele
cuprinse n documentele n baza crora aceste acte vamale au fost emise, sunt
considerate informaii oficiale cu accesibilitate limitat i nu pot fi divulgate, nici
44

folosite de colaboratorul vamal n scop personal, nu pot fi transmise unor teri sau
autoritilor publice, cu excepia cazurilor cnd:
a) exist acordul prealabil scris al declarantului privind furnizarea informaiei
solicitate, sau
b) exist o cauz penal concret pornit n privina declarantului, sau
c) a fost emis o autorizaie a judectorului de instrucie privind ridicarea acestor
informaii..
4. Articolul 20:
la alineatul (4), poziia tarifar 870130 se nlocuiete cu poziia tarifar
870130000;
se completeaz cu o liniu nou cu urmtorul cuprins:
- a motocicletelor clasificate la poziia tarifar 8711, precum i a motoarelor lor,
cu termenul de exploatare de peste 10 ani.;
se completeaz cu alineatul (41) cu urmtorul cuprins:
,,(41) Prin derogare de la prevederile alin.(4), se permite introducerea i plasarea
sub regim vamal de import a mijloacelor de transport importate de autoritile
administraiei publice centrale i locale, precum i de instituiile publice, indiferent de
termenul de exploatare i fr drept de nstrinare, destinate:
pentru scopuri medicale, clasificate la poziiile tarifare 8702 i 8703;
pentru transportarea deinuilor, clasificate la poziiile tarifare 8702 i 8703;
pentru transportarea persoanelor cu dezabiliti n crucior (reutilate n modul
corespunztor), clasificate la poziia tarifar 8703;
pentru stingerea incendiilor, clasificate la poziia tarifar 8705 30000;
pentru curarea strzilor, pentru mprtiat materialele, pentru colectarea
deeurilor, clasificate la poziia tarifar 8705;
pentru transportul persoanelor, clasificate la poziia tarifar 8703.
Modul de introducere i plasare sub regim vamal de import a mijloacelor de
transport menionate este stabilit de Guvern.;
la alineatul (9), poziia tarifar 401220 se nlocuiete cu
401220000.

poziia tarifar

5. La articolul 30 alineatul (6), poziiile tarifare 240210, 271011110271019290, 271019310-271019490, 290124100, 290219 i 290290900 se
nlocuiesc cu poziiile tarifare 240210000, 271012110-271019290, 271019310271019480, 290124000, 290219000 i 290290000.
6. La articolul 42 alineatul (2), dup textul ,,8 zile, n ambele cazuri, se
introduce cuvntul ,,calendaristice.
45

7.Articolul 70:
alineatul unic devine alineatul (1);
se completeaz cu alineatul (2), cu urmtorul cuprins:
,,(2) Pot fi plasate n regim de admitere temporar cu suspendare total de la plata
drepturilor de import, fr constituirea unei garanii care s acopere integral cuantumul
drepturilor de import, mijloacele de transport strine care fac obiectul unor tratate
internaionale bilaterale sau multilaterale la care Republica Moldova este parte,
introduse cu scopul realizrii proiectelor de asisten tehnic i investiional n
derulare, care cad sub incidena tratatelor internationale la care Republica Moldova este
parte..
8. Articolul 127 se completeaz cu alineatele (10) i (11) cu urmtorul cuprins:
(10) Cu excepia cazurilor prevzute la alin.(11), termenul de prescripie pentru
determinarea obligaiilor vamale este de 4 ani, calculat de la ultima dat prevzut
pentru depunerea declaraiei vamale sau pentru apariia obligaiilor vamale, n cazul n
care nu a fost depus declaraia vamal.
(11) Termenul de prescripie nu se extinde asupra obligaiilor vamale dac:
- declaraia vamal care stabilete o obligaie vamal conine informaii eronate,
ori reflect fapte ce constituie nclcri ale legislaiei vamale;
- declaraia vamal nu a fost depus pentru situaiile n care aceasta a fost
prevzut;
- obligaia vamal se calculeaz mrfurilor aflate sub supraveghere vamal..
9. La articolul 12711, alineatul (1) se completeaz cu litera e) cu urmtorul
cuprins:
,,e) cnd, la eliberarea certificatului de origine preferenial pentru mrfurile
originare din Republica Moldova n sensul acordurilor de comer liber, obinute n
cadrul regimului de perfecionare activ sau produse n zona economic liber, nu au
fost supuse taxei vamale mrfurile neoriginare ncorporate n mrfurile originare
menionate..
10. Articolul 128:
alineatul (1):
se completeaz cu liter d1) cu urmtorul cuprins:
,,d1) scdere;
litera f) se completeaz la final cu cuvintele ,,sau ncasarea contravalorii
acestora;
se completeaz cu alineatele (5)-(8) cu urmtorul cuprins:
,,(5) Stingerea obligaiei vamale prin scdere are loc n situaiile n care pltitorul
vamal persoan fizic:
a) a decedat;
46

b) este declarat mort;


c) este declarat disprut fr veste;
d) este declarat lipsit de capacitate de exerciiu sau cu capacitate de exerciiu
restrns.
(6) n cazurile enumerate la alin.(5), stingerea obligaiei prin scdere se face n
mrimea ntregii obligaii vamale dac persoana nu a lsat (nu dispune de) bunuri
sau n mrimea prii nestinse din obligaia vamal dac averea lsat de ea (averea
existent) este insuficient.
(7) Stingerea obligaiei vamale prin scdere a pltitorului vamal persoan juridic
are loc n urma ncetrii activitii lui prin lichidare, inclusiv pe cale judiciar, sau prin
reorganizare.
(8) Stingerea obligaiei vamale prin scdere are loc n temeiul unei decizii a
conducerii organului vamal care administreaz obligaia vamal respectiv, inclusiv n
cazul cnd stingerea ei prin executare silit n conformitate cu prezentul cod este
imposibil..
11. Articolul 1412:
la alineatul (1) cuvintele Nomenclatorului mrfurilor se nlocuiesc cu
cuvintele ,,Nomenclaturii combinate a mrfurilor i normelor metodologice existente;
la alineatul (2), cuvintele Nomenclatorul mrfurilor se nlocuiesc cu textul
Nomenclatura combinat a mrfurilor i normele metodologice existente prin emiterea
deciziei de clasificare a mrfurilor. Procedura de emitere a deciziei de clasificare a
mrfurilor n corespundere cu Nomenclatura combinat a mrfurilor se stabilete de
ctre Serviciul Vamal.;
se completeaz cu alineatele (21) - (212) cu urmtorul cuprins:
(21) Decizia de clasificare a mrfurilor, emis de organul vamal pn la acordarea
liberului de vam, se va aduce la cunotina declarantului n ziua emiterii acesteia. Dac
decizia organului vamal de clasificare a mrfurilor va influena mrimea drepturilor de
import aferente tranzaciei de import, liberul de vam se va acorda dup achitarea
integral a acestora.
(22) Organul vamal este n drept s emit decizia de clasificare a mrfurilor dup
acordarea liberului de vam. Decizia de clasificare se va transmite declarantului n
termen de trei zile lucrtoare dup emitere.
(23) n cazul n care decizia de clasificare a mrfurilor, emis de organul vamal,
influeneaz asupra restriciilor care urmeaz s fie aplicate acestor mrfuri, liberul de
vam nu se va acorda pn la prezentarea documentelor care atest respectarea acestor
restricii.
(24) n cazul n care, pn la acordarea liberului de vam, exist informaii ce
justific c clasificarea mrfurilor este eronat sau informaia prezentat de ctre
declarant pentru verificarea corectitudinii clasificrii mrfurilor nu sunt suficiente,
47

organul vamal iniiaz un control suplimentar pentru a efectua expertizarea mrfurilor


sau solicit acte sau informaii suplimentare.
(25) Pentru primirea actelor sau informaiilor suplimentare, organul vamal, nu mai
trziu de urmtoarea zi lucrtoare, n form scris, informeaz declarantul despre
necesitatea prezentrii actelor i informaiilor privind caracteristicile mrfurilor, care
influeneaz asupra clasificrii acestora i/sau actelor care urmeaz s confirme aceste
caracteristici. Declarantul este n drept s prezinte i alte acte i/sau informaii privind
caracteristicile mrfurilor.
(26) n cazul n care controlul suplimentar nu poate fi ncheiat n termenul stabilit
de art.199 alin.(1), liberul de vam se acord de ctre organul vamal doar la constituirea
unei garanii suficiente care s acopere drepturile de import, ce pot fi calculate
suplimentar dup obinerea rezultatelor controlului, i numai dac schimbarea
codificrii mrfurilor nu a condus la aplicarea unor restricii fa de aceste mrfuri,
potrivit procedurii stabilite de organul vamal.
(27) Garania suficient se va constitui prin depozit bnesc sau scrisoare de
garanie emis de o banc din Republica Moldova (garanie bancar) sau garania
brokerului vamal.
(28) n nelesul prezentului articol, garania suficient reprezint diferena
drepturilor de import calculate pe baza clasificrii mrfurilor stabilite de organul vamal
cu titlu provizoriu, i drepturilor de import calculate pe baza clasificrii mrfurilor
stabilite de declarant.
(29) n situaia prevzut la alin.(26), drepturile de import calculate pe baza
clasificrii mrfurilor stabilite de declarant se transfer la contul bugetului de stat,
garania suficient constituit prin depozit bnesc se transfer la contul trezorerial de
garanii, iar garania bancar sau garania brokerului vamal se va constitui la biroul
vamal la care se efectueaz formalitile vamale de import, nainte de acordarea
liberului de vam.
(210) Organul vamal informeaz n scris declarantul, nu mai trziu de urmtoarea zi
lucrtoare, despre mrimea garaniei suficiente. Liberul de vam se va acorda imediat
dup constituirea garaniei suficiente necesare.
(211) Termenul maximal stabilit pentru efectuarea controlului suplimentar i
emiterea deciziei de clasificare nu va depi 90 de zile calendaristice din data ridicrii
mrfurilor din vam.
(212) n rezultatul ncheierii controlului suplimentar cu emiterea deciziei de
clasificare a mrfurilor, se va ncasa obligaia vamal prin ntocmirea deciziei de
regularizare sau se va restitui garania constituit, iar operaiunea de vmuire se va
considera a fi ncheiat..

48

12. La articolul 1642, litera h) se completeaz n final cu cuvintele ,,i codurile


mrfurilor declarate conform Nomenclaturii combinate a mrfurilor;.
13. La articolul 175 alineatul (4), poziiile tarifare 271011110-271019290,
271019310-271019490, 290124100, 290219 i 290290900 se nlocuiesc cu
poziiile tarifare 271012110-271019290, 271019310-271019480, 290124000,
290219000 i 290290000.
14. Articolul 1811:
denumirea articolului va avea urmtorul cuprins:
Articolul 1811. Controlul ulterior;
alineatul (1) va avea urmtorul cuprins:
(1) Organul vamal are dreptul ca, ntr-o perioad de 4 ani de la acordarea
liberului de vam, s modifice declaraia vamal sau, dup caz, s efectueze controlul
ulterior prin reverificarea declaraiei vamale sau prin audit post-vmuire;;
la alineatul (3), dup cuvntul declaraiei se introduce cuvntul vamale, iar
cuvintele controlul ulterior se nlocuiesc cu cuvintele auditul post-vmuire.
15. La articolul 1841 alineatul (1), dup cuvintele ,,cu achitarea vinietei se
introduc cuvintele ,,n condiiile legii.
16. Articolul 1843:
la alineatul (1) dup cuvintele ,,Serviciul Vamal se introduce textul ,,n termen de
pn la 30 zile calendaristice din data recepionrii cererii i documentelor anexate;
se completeaz cu alineatele (3) i (4) cu urmtorul cuprins:
(3) n cazul n care Serviciul Vamal consider c cererea depus nu conine toate
informaiile necesare, n termen de 30 de zile din data recepionrii cererii i
documentelor anexate, solicit agentului economic care a depus cererea, s furnizeze
informaiile necesare pentru justificarea cererii.
(4) Termenul de emitere a autorizaiei pentru declaraia simplificat sau pentru
procedura de vmuire la domiciliu curge din momentul n care Serviciul Vamal dispune
de toate informaiile necesare pentru luarea unei decizii. Serviciul Vamal, n termen de 3
zile lucrtoare de la recepionarea ultimei informaii solicitate, aduce la cunotina
agentului economic faptul c informaia a fost recepionat i comunic n scris data de
la care curge acest termen..
17. Articolul 185 alineatul (1):
la litera e1), cuvintele al declaraiei vamale se nlocuiesc cu cuvintele prin
reverificarea declaraiilor vamale;
litera f1) va avea urmtorul cuprins:
f1) controlul ulterior prin audit post-vmuire;.
49

18. Articolul 1953:


alineatul (1) punctul 5) se completeaz cu litera g) cu urmtorul cuprins:
g) solicitantul a luat msuri care permit identificarea cu precizie a partenerilor
si comerciali, astfel nct s securizeze lanul logistic internaional;
alineatul (2) se completeaz n final cu textul ,,Termenul examinrii cererii
privind acordarea statutului de AEO dureaz pn la 30 de zile calendaristice, din data
recepionrii cererii i documentelor anexate.;
se completeaz cu alineatul (21) i alineatul (22) cu urmtorul cuprins:
(21) n cazul n care Serviciul Vamal consider c cererea depus nu conine toate
informaiile necesare, n termen de 30 de zile, solicit agentului economic care a depus
cererea, s furnizeze informaiile necesare pentru justificarea cererii.
(22) Termenul de emitere a certificatului AEO curge din momentul n care
Serviciul Vamal dispune de toate informaiile necesare pentru luarea unei decizii.
Serviciul Vamal, n termen de 3 zile lucrtoare de la recepionarea ultimei informaii
solicitate, aduce la cunotina solicitantului faptul c informaia a fost recepionat i
comunic n scris data de la care curge acest termen..
19. La articolul 199 alineatul (1), dup textul ,,n cel mult 5 zile i textul ,,n cel
mult 3 zile se introduce cuvntul ,,calendaristice, iar n final se completeaz cu
textul ,,Dac ultima zi a termenului de verificare este nelucrtoare, aceasta expir n
urmtoarea zi lucrtoare..
20. Denumirea seciunii 291 va avea urmtorul cuprins:
Seciunea a 291
Controlul ulterior.
1
2
21. Articolele 202 i 202 vor avea urmtorul cuprins:
Articolul 2021. Auditul post-vmuire.
(1) Auditul post-vmuire este o form de control vamal ulterior, care are drept
scop verificarea respectrii legislaiei n vigoare de ctre persoanele stabilite n
Republica Moldova la momentul trecerii mrfurilor peste frontiera vamal a Republicii
Moldova i plasrii acestora sub o destinaie vamal. Auditului post-vmuire poate fi
supus orice persoan care are tangene cu activitatea supus auditului.
(2) Auditul post-vmuire este efectuat de organele vamale conform competenelor
teritoriale, planificat sau inopinat.
(3) Pentru exercitarea auditului post-vmuire, n termenul prevzut la art.202 5
alin.(2) dup acordarea liberului de vam, pentru a se asigura de exactitatea
informaiilor furnizate n declaraia vamal sau n declaraia sumar, organele vamale
verific toate documentele i datele care se refer la operaiunile privind mrfurile n
cauz sau la alte operaiuni comerciale anterioare sau ulterioare implicnd aceste
mrfuri. Organele vamale pot s examineze aceste mrfuri si/sau s preleveze
eantioane, dac este nc posibil s se efectueze o asemenea verificare sau prelevare.
50

(4) n procesul auditului post-vmuire, organul vamal este obligat s identifice i


s examineze imparial toate faptele i circumstanele ce au tangen cu traversarea
mrfurilor peste frontiera vamal i plasarea acestora ntr-o destinaie vamal.
(5) Auditul post-vmuire poate fi efectuat att la sediul, ct i n ncperile
titularului mrfurilor sau ale reprezentantului su, ale oricrei persoane legate direct sau
indirect cu titlu profesional de aceste operaiuni ori ale oricrei persoane care dispune
de documentele respective, cu excepia ncperilor utilizate exclusiv n scop de
domiciliu i reedin, sau la sediul organelor vamale.
(6) n cadrul auditului post-vmuire poate fi examinat ntregul sistem structuralorganizatoric intern al persoanelor auditate.
(7) n cazul n care n procesul desfurrii auditului post-vmuire este necesar
stabilirea anumitor fapte i circumstane n baza documentelor sau mrfurilor care se
afl n posesia altei persoane cu care persoana auditat are sau a avut relaii economice
i/sau financiare, organul vamal este n drept, cu emiterea unui nou ordin de control, s
desfoare o verificare prin contrapunere.
(8) n cazul depistrii unor erori i/sau divergene ntre informaiile din
declaraiile vamale i cele din documentele verificate, organul vamal ntreprinde
msurile prevzute de prezentul cod.
(9) n procesul efecturii auditului post-vmuire, organele vamale pot utiliza
informaiile din bazele de date automatizate i sistemele electronice de analiz a
riscurilor.
(10) Auditul post-vmuire este bazat pe analiza riscurilor care utilizeaz metode
informaionale de prelucrare a datelor i de elaborare a msurilor de identificare a
riscurilor, folosind anumite criterii stabilite de organele vamale sau criterii stabilite la
nivel internaional. Pentru a pune n aplicare gestionarea riscurilor, organele vamale pot
utiliza sisteme electronice adecvate.
(11) Auditul post-vmuire se efectueaz n baza unui ordin de control emis de
ctre directorul general al Serviciului Vamal/eful biroului vamal sau de persoanele
mputernicite de acetia.
(12) Ordinul de efectuare a auditului post-vmuire este emis n forma stabilit de
Serviciul Vamal.
(13) Efectuarea auditului post-vmuire se aduce la cunotin persoanei auditate
cu cel puin 3 zile lucrtoare nainte de iniierea controlului, conform procedurii
stabilite de organul vamal, cu excepia controlului inopinat.
(14) Perioada de desfurare a auditului post-vmuire nu trebuie s depeasc 2
luni de la data iniierii auditului post-vmuire. n cazuri ntemeiate i justificate
documentar, persoanele menionate la alin.(11) pot decide prelungirea duratei de
desfurare a auditului post-vmuire cu cel mult 4 luni sau sistarea auditului post51

vmuire. Perioada sistrii i prezentrii documentelor nu se include n durata efecturii


auditului post-vmuire.
(15) Auditul post-vmuire poate fi suspendat la decizia organelor vamale n cazul:
a) interveniei unei fore majore, constatat n modul stabilit;
b) intentrii unui proces judiciar care are importan pentru auditul post-vmuire;
c) solicitrii motivate (ntemeiate i justificate documentar) a persoanei auditate,
ns nu mai mult de 30 de zile.
(16) Auditul post-vmuire iniiat, precum i cel neiniiat urmeaz a fi ncheiat
printr-un raport, dac:
- persoana n adresa creia urmeaz a fi iniiat sau a fost iniiat procedura de
audit post-vmuire a fost lichidat;
- persoana n adresa creia urmeaz a fi iniiat sau a fost iniiat procedura de
audit post-vmuire nu este de gsit, iar informaia de care dispune organul vamal nu
permite regularizarea situaiei.
(17) Auditul post-vmuire se efectueaz n orele de lucru ale organului vamal i
ale persoanei juridice sau fizice controlate.
(18) n cazul n care persoana auditat nu dispune de sediu sau de ncpere ce
poate fi utilizat pentru efectuarea auditului post-vmuire ori sediul se afl la adresa de
domiciliu sau n alte cazuri n care nu exist condiii optime de lucru, auditul postvmuire se efectueaz n sediul organului vamal, respectnd prevederile art.145 din
Codul fiscal, cu ntocmirea obligatorie a actului de ridicare de la persoana juridic sau
fizic a documentelor necesare.
(19) Contestarea ordinului de efectuare a auditului post-vmuire, de suspendare
sau de prelungire a auditului nu mpiedic efectuarea controlului.
(20) Suspendarea de ctre instana de judecat a ordinului de efectuare a auditului
post-vmuire, de prelungire sau modificare a auditului post-vmuire nu mpiedic
efectuarea controlului ulterior prin audit post-vmuire.
Articolul 2022. Reverificarea declaraiei vamale
(1) Reverificarea declaraiei vamale se efectueaz la oficiul organului vamal i
este o form de control vamal ulterior ce const n verificarea, dup acordarea liberului
de vam, a corectitudinii ntocmirii declaraiei vamale, a totalitii i conformitii
documentelor anexate la aceasta, necesare plasrii mrfurilor ntr-un regim vamal i
care servesc drept temei pentru calcularea i achitarea drepturilor de import, a altor
documente aferente operaiunilor verificate, de care dispune organul vamal, alt organ cu
atribuii de administrare fiscal, sau alte instituii i persoane, precum i n verificarea
respectrii msurilor de politic economic.

52

(2) Reverificarea declaraiei vamale se efectueaz de organele vamale conform


competenelor teritoriale i normelor procedurale stabilite de Serviciul vamal.
(3) Cu excepia cazurilor prevzute la alin. (4), controlul ulterior prin reverificare
se efectueaz fr ntocmirea procesului verbal de reverificare asupra obiectivului vizat.
(4) n cazul constatrii unor erori, contradicii ntre declaraia vamal i
documentele verificate, ce duc la apariia, modificarea i/sau anularea obligaiei vamale,
organul vamal este obligat s comunice despre aceasta pltitorului vamal prin
ntocmirea procesului verbal de reverificare a declaraiilor vamale.
(5) Reverificarea declaraiei vamale iniiat, precum i cea neiniiat urmeaz a fi
ncheiat printr-un raport, dac:
- persoana n adresa creia urmeaz a fi iniiat sau a fost iniiat procedura de
reverificare a declaraiei vamale, a fost lichidat;
- persoana n adresa creia urmeaz a fi iniiat sau a fost iniiat procedura de
reverificare a declaraiei vamale nu este de gsit, iar informaia de care dispune organul
vamal nu permite regularizarea situaiei..
22. Articolul 2023:
n denumire, cuvintele auditului post-vmuire se nlocuiesc cu cuvintele
controlului ulterior;
alineatul (1) va avea urmtorul cuprins
,,(1) n cazul exercitrii controlului ulterior, organul vamal are urmtoarele
obligaii:
a) s acioneze n strict conformitate cu Constituia Republicii Moldova, cu
prezentul cod i cu alte acte normative;
b) s trateze cu respect i corectitudine declarantul, reprezentantul lui, ali
participani la raporturile vamale;
c) s popularizeze legislaia vamal;
d) s informeze declarantul, n cazurile prevzute de legislaia vamal sau la
solicitarea acestuia, despre drepturile i obligaiile lui;
e) s informeze declarantul, la cerere, despre impozitele i taxele n vigoare,
despre modul i termenele lor de achitare i despre actele normative respective;
f) s efectueze controale vamale ulterioare i s ntocmeasc actele de rigoare;
g) n cazul depistrii unei nclcri vamale ce conduce la apariia unei obligaii
vamale i nendeplinirii cerinelor legale ale declarantului, s emit decizie de
regularizare;
h) s nu foloseasc situaia de serviciu n interese personale;
i) s ntreprind i alte aciuni prevzute de legislaia vamal. ;
la alineatul (2):
cuvintele auditului post-vmuire se nlocuiesc cu cuvintele controlului
ulterior;
53

la litera a), naintea cuvintelor s verifice cldirile se completeaz cu textul n


cadrul controlului ulterior prin audit post-vmuire;
la litera c), naintea cuvintelor s cear administratorului, persoanei auditat se
completeaz cu textul n cadrul controlului ulterior prin audit post-vmuire.
23. Articolul 2024:
n denumire, cuvntul auditate se nlocuiete cu cuvntul controlate;
alineatul (1):
cuvntul auditat se nlociuete cu cuvntul controlat;
la litera a), cuvintele auditului post-vmuire se nlocuiesc cu cuvintele
controlului ulterior prin audit post-vmuire;
la litera b), cuvintele auditului post-vmuire se nlocuiesc cu cuvintele
controlului ulterior;
la litera c), cuvintele auditului post-vmuire se nlocuiesc cu cuvintele
controlului ulterior;
litera f) devine litera g);
alineatul se completeaz cu litera f) cu urmtorul cuprins:
f) s fie informat, cu cel puin 3 zile lucrtoare nainte de iniierea controlului
ulterior prin audit post-vmuire (cu excepia auditului post-vmuire inopinat), printr-un
aviz de audit post-vmuire, modelul cruia este stabilit de organul vamal;
alineatul (2):
cuvntul auditat se nlocuiesc cu cuvntul controlat;
la litera b), cuvintele auditului post-vmuire se nlocuiesc cu cuvintele
controlului ulterior;
la litera e), cuvintele auditului post-vmuire se nlocuiesc cu cuvintele
controlului ulterior.
24. La articolul 2025:
n denumire, cuvintele auditului post-vmuire se nlocuiesc cu cuvintele
controlului ulterior;
la alineatul (1), cuvintele auditului post-vmuire, n ambele cazuri, se
nlocuiesc cu cuvintele controlului ulterior;
alineatul (2):
cuvintele auditului post-vmuire se nlocuiesc cu cuvintele controlului
ulterior, iar cifra 5 se nlocuiete cu cifra 4;
la litera a), cuvintele drepturi de import reduse sau zero se nlocuiesc cu
cuvintele acordarea de faciliti fiscale i vamale.
25. La articolul 2026:
n denumire, dup cuvintele Citaia de audit post-vmuire se introduce textul
/reverificare;
la alineatul (1), cuvntul auditat se nlocuiete cu cuvntul controlat;
54

la alineatul (2), dup cuvintele Modelul citaiei de audit post-vmuire se


introduce textul /reverificare;
alineatul (3):
cuvntul auditate se nlocuiete cu cuvntul controlate;
cuvintele auditului post-vmuire se nlocuiesc cu cuvintele controlului
ulterior.
26. La articolul 2027:
n denumire, cuvintele auditului post-vmuire se nlocuiesc cu cuvintele
controlului ulterior;
la alineatul (1), cuvintele auditului post-vmuire se nlocuiesc cu cuvintele
controlului ulterior;
la alineatul (2):
la litera b) i d), cuvntul auditat se nlocuiesc cu cuvntul controlat;
se completeaz cu literele e) i f) cu urmtorul cuprins:
e) obinerea rezultatelor cercetrii (expertizei) de laborator a mrfurilor,
prelevate n cadrul controlului ulterior;
f) obinerea documentelor solicitate n cadrul unei cereri de asisten
administrativ internaional.;
la alineatul (3):
dup cuvintele organele vamale vor lua n considerare se completeaz cu
cuvintele dup caz;
cuvntul auditat se nlocuiesc cu cuvntul controlat;
la alineatul (3) litera b) i f), cuvntul auditate se nlocuiesc cu cuvntul
controlate;
la alineatul (3) literele c) i g), cuvntul auditat se nlocuiesc cu cuvntul
controlat;
la alineatul (4) dup cuvintele actul de audit post-vmuire se introduce textul
sau procesul verbal de reverificare al declaraiei vamale;
la alineatul (5), cuvntul auditat e se nlocuiete cu cuvntul controlat.
27. Articolul 2029:
n denumire, dup cuvintele Actul de audit post-vmuire se completeaz cu
cuvintele /procesul verbal de reverificare a declaraiei vamale;
la alineatul (2) dup cuvintele i ale altor acte se completeaz cu cuvintele ce
au dus la modificarea obligaiei vamale,;
alineatul (4) va avea urmtorul cuprins:
(4) Procesul verbal de reverificare a declaraiei vamale reprezint un document
de forma stabilit de Serviciul Vamal, ntocmit de colaboratorul vamal al organului care
a exercitat reverificarea declaraiei vamale, n care se consemneaz rezultatele
controlului. n procesul verbal de reverificare a declaraiei vamale se vor descrie
obiectiv, clar i exact nclcrile legislaiei i ale msurilor de politic economic cu
55

referire la informaiile, datele, documentele probatorii, fiind indicate actele normative


nclcate;
se completeaz cu alineatele (5) i (6) cu urmtorul cuprins:
(5) n baza actului de audit post-vmuire /procesului verbal de reverificare a
declaraiei vamale, organele vamale ntreprind msuri de calculare i ncasare a
obligaiilor vamale constatate, conform procedurii stabilite de legislaie.
(6) Rezultatele controlului ulterior prin audit post-vmuire sau reverificarea
declaraiei vamale pot fi contestate de ctre persoana controlat, n conformitate cu
procedurile stabilite de legislaie..
28. La articolul 20210 alineatul (12), cuvintele constatarea contraveniilor
vamale se nlocuiesc cu cuvintele regularizarea situaiei conform prevederilor
art.1811.
29. Se completeaz cu o seciune nou Seciunea 34 cu urmtorul cuprins:
Seciunea a 342
Exportator aprobat
3
Articolul 215 . Dispoziii generale
(1) Agentul economic care export mrfuri de origine preferenial Republica
Moldova de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova i care este rezident n sensul
art.5 pct.5) din Codul fiscal i ntrunete condiiile prevzute la art.2154 alin.(1) din
prezentul cod poate s solicite statutul de exportator aprobat (Approved exporter).
(2) Statutul de exportator aprobat se acord de ctre Serviciul Vamal prin
eliberarea unui certificat i face obiectul unei supravegheri permanente.
(3) Statutul de exportator aprobat nu poate fi acordat brokerilor vamali.
Articolul 2154. Condiiile pentru acordarea statutului de exportator aprobat
(1) Statutul de exportator aprobat este acordat exportatorilor, care ntrunesc
urmtoarele condiii:
1) deruleaz tranzacii de export de cel puin 3 ani;
2) efectueaz exporturi prefereniale cu frecven mare i regulat, de cel puin 30
de exporturi prefereniale n 3 luni calendaristice consecutive;
3) lipsa nclcrilor legislaiei vamale, constatate conform procedurii legale, pe
perioada ultimilor dousprezece luni anterioare prezentrii cererii. Condiia este
considerat ca fiind ndeplinit n cazul n care, n decursul celor dousprezece luni
anterioare prezentrii cererii, solicitantul, persoanele responsabile ale solicitantului nu
au comis nclcri ale legislaiei vamale. Ca excepie, Serviciul Vamal poate acorda
statutul de exportator aprobat dac determin, n baza informaiilor i datelor
disponibile, c aceste nclcri au o importan redus n raport cu numrul sau
56

amploarea operaiunilor vamale, precum i nu creeaz suspiciuni cu privire la bunacredin a solicitantului.


Se va lua n consideraie:
a) examinarea neregulilor pe baz cumulativ;
b) frecvena nclcrilor, pentru a stabili dac exist probleme sistematice;
c) dac solicitantul a informat din proprie iniiativ organul vamal despre greelile
sau neregulile descoperite;
d) dac solicitantul a luat msuri de remediere pentru a preveni sau minimiza
eventuale nereguli sau greeli;
4) lipsa datoriilor fa de bugetul public naional;
5) nu a avut nclcri ale regulilor de origine preferenial, depistate n urma
verificrilor ulterioare n cadrul procedurilor de asisten administrativ;
6) demonstreaz c mrfurile exportate ntrunesc regulile de origine prevzute de
acordurile de comer liber ratificate de Republica Moldova;
7) numete persoane competente n calitate de responsabili de domeniul originii
prefereniale a mrfurilor;
8) ofer Serviciului Vamal acces la toate documentele ce dovedesc originea
mrfurilor, inclusiv documentele contabile, la sistemul informatic de eviden a
operaiunilor vamale i la procesul de producie pentru a verifica originea preferenial a
mrfurilor.
(2) Serviciul Vamal verific respectarea de ctre solicitant a tuturor condiiilor
stipulate la alin.(1).
(3) Serviciul Vamal examineaz cererea de solicitare a statutului de exportator
aprobat n termen de pn la 30 zile lucrtoare din momentul nregistrrii acesteia. n
cazul n care Serviciul Vamal cere n scris de la solicitant informaii i date
suplimentare, termenul menionat se suspend pn la recepionarea rspunsului scris de
la acesta. n cazul n care, n cadrul examinrii cererii de solicitare a statutului de
exportator aprobat se decide controlul activitii economice a solicitantului, Serviciul
Vamal va informa n scris despre aceasta solicitantul, termenul menionat supra fiind
suspendat pn la finalizarea controlului cu maximum 10 zile lucrtoare.
(4) Serviciul Vamal efectueaz auditul activitii economice a exportatorului
aprobat nu mai rar dect o dat n an.
(5) Serviciul Vamal asigur realizarea controlului ulterior al declaraiilor pe
factur/declaraiilor de origine completate de ctre exportatorul aprobat.
(6) n cazul modificrii prevederilor prezentului articol, Serviciul Vamal va revizui
statutul tuturor titularilor de certificate de exportator aprobat, acordat pn la intrarea n
vigoare a modificrilor corespunztoare.
57

(7) Procedura de eliberare i retragere a certificatului de exportator aprobat se


stabilete de Guvern.
Articolul 2155. Drepturile i obligaiile exportatorului aprobat
(1) Exportatorul aprobat are dreptul de a documenta pe propria rspundere originea
preferenial a mrfurilor exportate prin completarea
declaraiilor pe
factur/declaraiilor de origine, indiferent de valoarea acestor mrfuri.
(2) Exportatorul aprobat este obligat:
a) s asigure completarea declaraiei pe factur/declaraiei de origine doar pentru
mrfurile, care ntrunesc regulile de origine preferenial, reglementate de prevederile
Acordului de liber schimb la care Republica Moldova este parte;
b) s asigure pstrarea copiilor documentelor pe care sunt completate declaraiile
pe factur/declaraiiile de origine i a actelor ce confirm originea preferenial a
mrfurilor, exportate cu acoperirea declaraiei pe factur/declaraiei de origine, pe un
termen de cel puin 5 ani din data emiterii acesteia;
c) s raporteze Serviciului Vamal despre documentele pe care au fost completate
declaraii pe factur/declaraii de origine, conform statutului de exportator aprobat;
d) s informeze Serviciul Vamal referitor la modificarea denumirii, adresei
juridice a ntreprinderii, a procesului de producere a mrfurilor la ntreprindere i
relaiilor contractuale de export ncheiate n regim preferenial, n decurs de cel mult
10 zile din momentul intervenirii modificrii, prezentnd copiile documentelor ce
confirm modificrile n cauz..
30. La articolul 302 alineatul (1), n ambele cazuri, textul ,,3 zile lucrtoare se
nlocuiete cu textul ,,4 zile lucrtoare.
31.Articolul 303 se completeaz cu alineatele (4) i (5) cu urmtorul cuprins:
(4) Perioada de prelungire n decursul creia organele vamale trebuie s
intervin ncepe din ziua lucrtoare urmtoare a datei de expirare a perioadei anterioare
i nu depete un an calendaristic.
(5) Serviciul Vamal va suspenda intervenia organului vamal pn la expirarea
perioadei n decursul creia organul vamal trebuie s intervin, n cazul n care titularul
de drept:
a) nu respect obligaia privind returnarea mostrelor, astfel cum sunt prevzute la
art.304 alin.(6);
b) nu iniiaz o procedur de distrugere a mrfurilor contrafcute..
58

32.Articolul 304 se completeaz cu alineatul (51) cu urmtorul cuprins:


(51) Pentru mrfurile care sunt susceptibile de a nclca un drept de proprietate
intelectual, declarantul depune o declaraie vamal de antrepozit vamal sau declaraie
sumar pentru plasarea acestora n depozit provizoriu, pe cheltuiala acestuia. Din
momentul n care organul vamal primete notificarea c produsele reinute snt
contrafcute, toate cheltuielile aferente depozitrii mrfurilor snt suportate de ctre
titularul de drept..
33.Se completeaz cu articolul 3051 cu urmtorul cuprins:
,,Articolul 3051. Procedura pentru distrugerea mrfurilor care fac obiectul unor
livrri mici
(1) Prezentul articol se aplic mrfurilor n cazul n care sunt ndeplinite toate
condiiile de mai jos:
a) mrfurile sunt susceptibile a fi mrfuri contrafcute sau piratate;
b) mrfurile nu sunt produse perisabile;
c) mrfurile sunt vizate de o decizie de acceptare a unei cereri;
d) titularul deciziei a solicitat n cerere utilizarea procedurii prevzute la acest
articol;
e) mrfurile sunt transportate n livrri mici.
(2) Atunci cnd se aplic procedura prevzut la prezentul articol, nu se aplic
articolul 304 alineatul (1) i (6).
(3) Organul vamal informeaz declarantul sau deintorul mrfurilor cu privire la
suspendarea acordrii liberului de vam pentru mrfuri sau a reinerii acestora n termen
de o zi lucrtoare de la suspendarea acordrii liberului de vam pentru mrfuri sau de la
reinerea acestora. Notificarea privind suspendarea liberului de vam sau privind
reinerea mrfurilor include urmtoarele informaii:
a) intenia organului vamal de a distruge mrfurile;
b) drepturile declarantului/deintorului mrfurilor n conformitate cu alineatele
(4), (5) i (6).
(4) Declarantul/ deintorul mrfurilor are posibilitatea s i exprime punctul de
vedere n termen de 10 zile lucrtoare de la notificarea suspendrii acordrii liberului de
vam pentru mrfuri sau de la reinerea acestora.
(5) Mrfurile n cauz pot fi distruse n cazul n care, n termen de 10 de zile
lucrtoare de la notificarea suspendrii acordrii liberului de vam pentru mrfuri sau de
la reinerea acestora, declarantul/deintorul mrfurilor a confirmat organului vamal
acordul su privind distrugerea mrfurilor.
(6) n cazul n care declarantul/deintorul mrfurilor nu a confirmat acordul su
cu privire la distrugerea mrfurilor, nici nu a notificat opoziia sa n acest sens organului
vamal, n termenul prevzut la alineatul (5), organul vamal poate considera c
59

declarantul/deintorul mrfurilor a confirmat acordul su cu privire la distrugerea


mrfurilor.
(7) Prin derogare de la art.100, distrugerea mrfurilor susceptibile a fi mrfuri
contrafcute sau piratate, se desfoar sub control vamal, n baza unui act de distrugere
conform modelului stabilit de Serviciul Vamal. La cerere, organul vamal furnizeaz
titularului deciziei informaii cu privire la cantitatea real sau estimat de mrfuri
distruse i la natura acestora.
(8) n situaia n care declarantul/ deintorul mrfurilor contest msurile de
suspendare acordrii liberului de vam sau de reinerea mrfurilor, organul vamal
notific imediat titularului deciziei att cantitatea de mrfuri, ct i natura acestora,
inclusiv imaginile respectivelor mrfuri, dup caz. De asemenea, organul vamal
informeaz titularul deciziei, la cerere i dac le sunt cunoscute, cu privire la numele i
adresa destinatarului, expeditorului i declarantului sau deintorului mrfurilor, precum
i cu privire la regimul vamal i originea, proveniena i destinaia mrfurilor a cror
acordare a liberului de vam a fost suspendat sau care au fost reinute.
(9) n cazul n care, titularul deciziei n termen de 10 zile lucrtoare din momentul
recepionrii notificrii prevzut la alin.(8) a acionat n judecat declarantul/
deintorul mrfurilor, organul vamal reine mrfurile pn la data la care hotrrea
judectoreasc rmne definitiv i irevocabil.
(10) Organul vamal acord liberul de vam mrfurilor, imediat dup ncheierea
tuturor formalitilor vamale n cazul n care nu a primit informaii din partea titularului
deciziei n legtur cu iniierea unei proceduri de stabilire a nclcrii unui drept de
proprietate intelectual n termen de 10 zile lucrtoare din momentul recepionrii
notificrii prevzut la alin.(8)..
34. Articolul 307:
la alineatul (5), dup cuvintele nu i exercit se introduce cuvntul repetat;
se completeaz cu alineatul (6) cu urmtorul cuprins:
,,(6) Prezentul capitol nu mpiedic titularului deciziei de acceptare a cererii de
intervenie vamal de a solicita despgubiri de la persoana care i-a nclcat drepturile n
conformitate cu legislaia n vigoare..
35. La articolul 311 alineatul (1), dup textul ,,vrsta de 18 ani se introduc
cuvintele ,,posed limba de stat.
Art.XIV. Articolul 4 din Legea nr.408-XV din 26 iulie 2001 pentru punerea n
aplicare a titlului V al Codului fiscal (republicat n Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, ediie special din 08 februarie 2007), cu modificrile i completrile
ulterioare, se completeaz cu alineatul (24) cu urmtorul cuprins:
60

,,(24) Pe parcursul perioadei 01.05.2015-30.04.2016, agenii economici care


livreaz i/sau utilizeaz sisteme informaionale computerizate, softuri elaborate pentru
maini de cas i control, precum i agenii economici care presteaz servicii de inere a
evidenei contabile cu utilizarea sistemelor i softurilor date, urmeaz s le certifice la
Comisia de certificare a Ministerului Finanelor n modul stabilit de Guvern.
ncepnd cu 01.05.2016 se interzice utilizarea sistemelor informaionale
computerizate, softurilor elaborate pentru maini de cas i control, necertificate de
ctre Comisia de certificare a Ministerului Finanelor..
Art.XV. Articolul 7 alineatul (41) litera a) din Legea nr.440-XV din 27 iulie
2001 cu privire la zonele economice libere, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2001, nr.108-109, art.834), cu modificrile i completrile ulterioare , cuvintele
Nomenclatorul mrfurilor se nlocuiesc cu cuvintele Nomenclatura combinat a
mrfurilor.
Art.XVI. Legea nr.1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de
introducere i scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de ctre persoane
fizice, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.185-189, art.1416), cu
modificrile i completrile ulterioare:
1. Articolul 2 se completeaz cu literele s) i t) cu urmtorul cuprins:
s) coridorul verde sau nimic de declarat- coridorul destinat persoanelor fizice
care nu dispun de bunuri i mrfuri, sau care dispun numai de bunuri i mrfuri admise
n ar care nu necesit declararea vamal n form scris. Trecerea persoanelor fizice
prin coridorul verde este calificat ca declarare vamal concludent a bunurilor
respective, cu respectarea legislaiei n vigoare;
t) coridorul rou - coridorul destinat pentru persoanele fizice care trec bunuri i
mrfuri ce se declar n form scris prevzute de legislaia n vigoare..
2. Articolul 10:
la alineatul (1) literele a) i b) poziia tarifar 870130 se nlocuiete cu poziia
tarifar 870130000.
se completeaz cu o liniu nou cu urmtorul cuprins:
- motociclete clasificate la poziia tarifar 8711, precum i a motoarelor lor, cu
termenul de exploatare ce nu depete 10 ani;;
la alineatul (2) litera b), poziia tarifar 870130 se nlocuiete cu poziia
tarifar 870130000;
se completeaz cu alineatele (34) i (35) cu urmtorul cuprins:
,,(34) n cazul n care mijlocul de transport nu a fost scos de pe teritoriul
Republicii Moldova n termenul stabilit de legislaie, iar acesta nu mai exist (a fost
61

distrus sau vndut la piese, fapt confirmat prin documente justificative) organul vamal
va ncasa pentru mijloacele de transport ce se ncadreaz n termenul admisibil de
exploatare - drepturile de import, iar n cazul n care acestea sunt prohibite - va percepe
contravaloarea acestora conform legislaiei n vigoare.
(35) n cazul mijloacelor de transport distruse n urma aciunii unei fore majore,
confirmate n modul stabilit, persoana fizic nu este responsabil de plata drepturilor de
import sau a contravalorii mijloacelor de transport distruse..
Art.XVII. La articolul 8 din Legea nr.8-XV din 17 februarie 2005 cu privire la
Portul Internaional Liber "Giurgiuleti" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2005, nr.36-38 art.116), cu modificrile i completrile ulterioare, alineatele (6) i (7) se
abrog.
Art.XVIII. Legea nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea
administrativ (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.29-31, art.91), cu
modificrile i completrile ulterioare, se completeaz cu articolul 6 1 cu urmtorul
cuprins:
Articolul 61. Delegarea de competene n domeniul asistenei sociale
Competenele autoritilor publice centrale n domeniul asistenei sociale se
deleag autoritilor publice locale i se finaneaz din contul transferurilor cu destina ie
special de la bugetul de stat prevzute n legea bugetar anual..
Art.XIX. - La articolul 5 din Legea nr.178-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la
Aeroportul Internaional Liber "Mrculeti" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2008, nr.143-144 art.585), cu modificrile i completrile ulterioare, alineatul (3) se
abrog.
Art.XX. Codul contravenional nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.36, art.15), cu modificrile i completrile
ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. Articolul 263:
la alineatul (1), textul se sancioneaz cu amend de la 10 la 35 de uniti
convenionale se nlocuiete cu textul se sancioneaz cu amend de la 50 la 150 de
uniti convenionale;
la alineatul (4), textul se sancioneaz cu amend de la 25 la 100 de unit i
convenionale se nlocuiete cu textul se sancioneaz cu amend de la 100 la 300 de
uniti convenionale.
1. Articolul 277:
62

alineatul (3) va avea urmtorul cuprins:


(3) Lipsa la staia certificat de alimentare cu produse petroliere principale i
gaze lichefiate a documentelor de forma stabilit n actele normative n vigoare
(registrul de eviden a produselor petroliere recepionate, raportul de schimb, raportul
privind datele nregistrate n aparatul de cas i de control), inerea lor nesistematic sau
nscrierea n ele a unor date neveridice se sancioneaz cu amend de la 150 la 200 de
uniti convenionale aplicat persoanei cu funcie de rspundere.;
se completeaz cu alineatul (8) cu urmtorul cuprins:
(8) Recepionarea plilor pentru produsele petroliere principale i a gazelor
lichefiate comercializate cu amnuntul n alt loc dect la ghieul de plat a staiei
certificate de alimentare cu produse petroliere principale i gaze lichefiate, se
sancioneaz cu amend de la 30 la 50 de uniti convenionale aplicat persoanei fizice,
cu amend de la 100 la 150 de uniti convenionale aplicat persoanei cu funcie de
rspundere..
2. Se completeaz cu articolul 2771 cu urmtorul cuprins:
,,Articolul 2771. nclcarea legislaiei cu privire la jocurile de noroc
(1) mpiedicarea exercitrii atribuiilor de control, sau refuzul de a prezenta
documentele ce reflect activitatea economico-financiar a organizatorului jocurilor de
noroc, sau prezentarea de date falsificate,
se sancioneaz cu amend de la 100 la 150 de uniti convenionale aplicat
persoanei cu funcie de rspundere, cu amend de la 150 la 200 de uniti convenionale
aplicat persoanei juridice.
(2) Desfurarea activitii n domeniul jocurilor de noroc fr licen, sau cu
licena suspendat /retras, sau cu licena nevalabil,
se sancioneaz cu amend de la 100 la 200 de uniti convenionale aplicat
persoanei cu funcie de rspundere, cu amend de la 200 la 300 de uniti convenionale
aplicat persoanei juridice.
(3) Admiterea la jocurile de noroc (cu excepia loteriilor i jocurilor de abilitate) a
persoanelor care nu au mplinit vrsta de 18 ani, admiterea la jocurile de noroc a
persoanelor care, sub influena alcoolului, stupefiantelor sau altor substane cu efect
puternic ori din alte cauze, vdit nu snt contiente de aciunile lor, precum i permiterea
accesului acestor persoane n localul de joc
se sancioneaz cu amend de la 80 la 120 de uniti convenionale aplicat
persoanei fizice, cu amend de la 250 la 450 de uniti convenionale aplicat persoanei
juridice cu sau fr privarea, n ambele cazuri, de dreptul de a desfura o anumit
activitate pe un termen de la 5 luni la un an.
(4) Nerespectarea regulilor de joc sau organizarea jocului de noroc dup reguli ce
nu corespund cerinelor legislaiei cu privire la jocurile de noroc i ale altor acte
normative, inclusiv utilizarea utilajului de joc produs cu mai mult de 10 ani n urm sau
prin nedeclararea la liceniere a unitilor structurale i/sau utilajului folosit (fiecare
automat de joc cu ctiguri bneti i fiecare mas de joc),
63

se sancioneaz cu amend de la 200 la 300 de uniti convenionale aplicat


persoanei cu funcie de rspundere, cu amend de la 400 la 500 de uniti convenionale
aplicat persoanei juridice..
3. Articolul 2871:
n denumire, cuvintele auditului post-vmuire se nlocuiesc cu cuvintele
controlului ulterior;
la alineatul (2), cuvintele auditului postvmuire se nlocuiesc cu cuvintele
controlului ulterior, iar dup cuvintele n timpul controlului se introduce cuvntul
ulterior.
4. Articolul 2931:
la alineatul (1), textul nesigilate, nenregistrate la organul fiscal se nlocuiete
cu textul nesigilate /nenregistrate de /la organul fiscal sau n lipsa contractului valid
de asisten tehnic cu prestatorul autorizat;
alineatul (10) va avea urmtorul cuprins:
(10) Exploatarea (inclusiv asisten tehnic) mainilor de cas i control excluse
din Registrul unic al mainilor de cas i control, precum i a celor scoase de la
eviden (nregistrare) la organul fiscal
se sancioneaz cu amend de la 50 la 100 de uniti conven ionale aplicat
persoanei fizice, cu amend de la 100 la 200 de uniti convenionale aplicat persoanei
cu funcie de rspundere, cu amend de la 200 la 300 de uniti convenionale aplicat
persoanei juridice..
5. Articolul 295 se completeaz cu alineatul (10) cu urmtorul cuprins:
,,(10) Utilizarea sistemelor informaionale computerizate i/sau softurilor pentru
maini de cas i control, necertificate de ctre Comisia de certificare a Ministerului
Finanelor se sancioneaz cu amend de la 25 la 150 de uniti convenionale aplicate
persoanei cu funcie de rspundere..
6. Articolul 296:
la alineatul (1), textul ,,15 la 25 se nlocuiete cu textul ,,50 la 250;
la alineatul (2), cifra ,,15 se nlocuiete cu cifra ,,50, iar n final se completeaz
cu textul ,,(instituiei financiare)..
7. Articolul 356 va avea urmtorul cuprins:
Articolul 356. Jocurile de noroc i ghicitul n locuri publice
(1) Desfurarea jocurilor de noroc neautorizate
se sancioneaz cu amend de la 50 la 100 de uniti convenionale sau cu munc
neremunerat n folosul comunitii de la 40 la 60 de ore.
(2) Ghicitul n locuri publice
64

se sancioneaz cu amend de la 30 la 50 de uniti convenionale sau cu munc


neremunerat n folosul comunitii de la 40 la 60 de ore..
8. Articolul 400:
la alineatul (1), textul art.277, se nlocuiete cu textul art. 277 alin.(1), (4), (5)
i (7), ;
la alineatele (4) i (6), textul art.356 alin.(11) se nlocuiete cu textul art.2771
alin.(3).
9. La articolul 402 alineatul (1), dup textul art.263 alin.(1), (3)(8), se
introduce textul art.277 alin.(2), (3) i (6), art.2771 alin.(1), (2), (4) i (5),, , dup
textul ,,2951 se introduce textul ,,296, dup textul ,,301 se introduce textul ,,301,
iar textul art.277 alin.(2), (3), (6), se exclude.
10. La articolul 408 alineatul (1), textul 275 alin.(2), se exclude.
11. La articolul 414 alineatul (1) i alineatul (2) litera c), cifra 275 se
nlocuiete cu textul 275 alin.(1).
Art.XXI. n Anexa la Legea nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin
autorizare a activitii de ntreprinztor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011,
nr.170-175, art.494), se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
compartimentul ,,Serviciul Vamal:
poziiile 2 i 8 se exclud;
la poziiile 10,11,12,13,14 n ultima coloan cuvintele ,,De o singur dat se
nlocuiesc cu cuvintele ,,Fr termen;
se completeaz cu poziia 15 cu urmtorul cuprins:
15 Certificat
de
exportator
Gratuit
Fr termen
aprobat
la compartimentul ntreprinderea de Stat Institutul Naional de Standardizare i
Metrologie, textul ,,ntreprinderea de Stat Institutul Naional de Standardizare i
Metrologie se nlocuiete cu cuvintele ,,Institutul Naional de Metrologie.
Art.XXII. Articolul 49 din Legea nr.60 din 30 martie 2012 cu privire la
incluziunea social a persoanelor cu dizabiliti (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2012, nr.155-159, art.508), se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
la alineatul (1), textul de ctre autoritile administraiei publice locale,
compensaii de la bugetele locale pentru cltorii n transportul n comun urban,
suburban i interurban (cu excepia taximetrelor) se nlocuiete cu textul compensaii
pentru cltorii n transportul n comun urban, suburban i interurban (cu excepia
65

taximetrelor), din contul bugetului de stat prin transferuri cu destina ie special ctre
bugetele unitilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea;
la alineatul (2), dup cuvintele n plus, se introduce textul din contul bugetului
de stat prin transferuri cu destinaie special ctre bugetele unitilor administrativteritoriale de nivelul al doilea,.
Art.XXIII. Articolul 7 din Legea nr.140 din 14 iunie 2013 privind protecia
special a copiilor aflai n situaii de risc i a copiilor separa i de prin i (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.167-172, art.534), se completeaz n final cu
litera n) cu urmtorul cuprins:
n) asigur stabilirea i plata indemnizaiilor pentru copiii adopta i i cei afla i sub
tutel/curatel din contul bugetului de stat prin transferuri cu destinaie special ctre
bugetele unitilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea..
Art.XXIV. - Legea nr.172 din 25 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclaturii
combinate a mrfurilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.231-237,
art.529), se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. Dup Art.VII se introduc articolele Art.VIII i Art.IX cu urmtorul coninut:
,,Art.VIII - Serviciul Vamal va emite Notele explicative la Nomenclatura combinat
a mrfurilor, care se vor utiliza n calitate de material auxiliar n scopul asigurrii unei
interpretri i utilizri uniforme. Modificarea este cauzat de lipsa reglementrilor
normative n domeniul dat.;
Art.IX - Autoritile publice, la elaborarea proiectelor de acte legislative i/sau
normative ce reglementeaz operaiunile de comer exterior aplicabile anumitor
categorii de mrfuri, vor stabili n mod obligatoriu pentru fiecare categorie de marf
poziia sau subpoziia tarifar conform Nomenclaturii combinate a mrfurilor, cu
coordonarea obligatorie a proiectului vizat cu Serviciul Vamal..
2. Regula 1 din Reguli Generale de interpretare a Nomenclaturii combinate a
mrfurilor va avea urmtorul cuprins:
,,1. Denumirile seciunilor, capitolelor i grupelor de produse au menirea de a
facilita utilizarea NC. Pentru scopuri juridice, clasificarea mrfurilor n NC se realizeaz
reieind din textul poziiilor mrfurilor i al notelor corespunztoare referitoare la
seciuni sau capitole i dac textele respective nu prevd altceva, n conformitate cu
urmtoarele cerine.;
se modific enumerarea regulilor ncepnd cu litera a) a punctului 1, care
devine 2 a). Enumerarea celorlalte reguli se modific n modul corespunztor.
3. Regulile generale de aplicare a taxei vamale:
la punctul 1, textul rubrica 5 se nlocuiete cu textul rubrica 4.
66

la punctul 7, textul produse n i importate din rile membre ale CSI se


exclude.
4. La Capitolul 12, poziia tarifar 1209 91 400 - Semine de pepene galben i
pepene verde se exclude.
5. La Note la Capitolul 84 punctul 1 i punctul 2 se exclud.
6. La Note la Capitolul 87 punctul 3 se exclude.
7. Capitolul 98 se completeaz cu referina cu urmtorul cuprins:
,,2Cazurile i modalitatea de aplicare a codificrilor prezentului capitol snt stabilite
n notele explicative la Nomenclatura combinat a mrfurilor..
8. Note la Capitolul 99 se completeaz cu punctul 4 cu urmtorul cuprins:
,,4. Cazurile i modalitatea de aplicare a codificrilor prezentului capitol snt
stabilite n Notele explicative la Nomenclatura combinat a mrfurilor..
Art.XXV. (1) Prezenta lege intr n vigoare la 1 mai 2015, cu excepia articolului
I care se pune n aplicare la data publicrii i articolului II, articolului III, articolului IV
punctul 3, punctul 31, punctul 42 art.102 alin.(8) pct.10), punctul 43 art.103 alin.(1)
pct.18), punctul 53 art.1171 alin.(21) i (22), punctul 66 art.164 alin.(4) lit.d), punctul 68,
articolului VIII punctul 1 art.4 alin.(6), articolului XXII care se pun n aplicare la 1
ianuarie 2015 i articolului IV punctul 1, punctul 2 art.5 pct.43) i 44), punctul 4,
punctul 9 art.24 alin.(13), punctul 65 art.134 alin.(1) lit.e), punctul 89 art.257 alin.(5 1),
articolului XIII punctul 2, articolului XX punctul 6 care se pun n aplicare la 1 ianuarie
2016.
(2) Guvernul n termen de 3 luni:
- va elabora modul de certificare a sistemelor informaionale computerizate i
softurilor elaborate pentru maini de cas i control;
- va aduce actele sale normative n concordan cu prezenta lege;
- va elabora modul de aprobare a limitelor privind deducerea reziduurilor,
deeurilor i perisabilitii naturale.

Preedintele Parlamentului

67